TILAUSBUDJETTI Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILAUSBUDJETTI 2010. Taloussuunnitelma 2011-2012"

Transkriptio

1 TILAUSBUDJETTI 2010 Taloussuunnitelma KH

2 2

3 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 9 Taloussuunnitelman perusteet 12 Tilausbudjetti vuodelle Kaupungin yhteiset erät 19 Tilaajaosa Lasten, nuorten ja elämänlaatupalvelut 21 Lasten ja nuorten lautakunta 25 Varhaiskasvatuspalvelut 27 Opetuspalvelut 29 Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 32 Elämänlaatulautakunta 35 Kulttuuri- ja kirjastopalvelut 38 Liikuntapalvelut 40 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä ikäihmisten palvelut 42 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 45 Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen palvelut 46 Sosiaalisen tuen palvelut 48 Vammaispalvelut 53 Mielenterveyspalvelut 56 Ikäihmisten lautakunta 60 Koti- ja asumispalvelut sekä ikäihmisten pitkäaikaishoiva 63 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 67 Yhdyskuntalautakunta 71 Maankäyttö 73 Yhdyskuntarakenne 75 Varikkopalvelut 78 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 79 Ympäristö- ja rakennusvalvonta 81 Konsernipalvelut 83 Kaupunginvaltuusto ja hallitus 83 Kaupunginjohto ja johtoryhmä 85 Talous- ja hallintopalvelut 86 Henkilöstöhallinto 88 Kehittäminen 90 Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö 94 Tarkastuslautakunta 101 Eläkemenoperusteiset maksut 102 Taseyksiköt 103 Tuottajaosa Palvelutuotanto 104 Kanta-Hämeen Pelastuslaitos 108 Tuloslaskelma 114 Investoinnit 116 Rahoituslaskelma 118

4 4 Liikelaitokset Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos 120 Linnan Tilapalvelut -liikelaitos 123 Linnan Ateria -liikelaitos 127 Linnan Lomituspalvelut - liikelaitos 129 Laskelmat Käyttötalous lautakunnittain 132 Talousarvio yhteensä 135 Käyttötalous yhteensä tililajeittan 136 Avustukset 137 Liitteet Maankäyttö Liite Konserniin kuuluvat tärkeimmät tytäryhtiöt Hämeenlinnan Asunnot Oy Hämeenlinnan Kaupungin Teatteri Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy Kantolan Kiinteistöt Oy Kehittämiskeskus Oy Häme Kiertokapula Oy Kulttuuri- ja kongressikeskus Verkatehdas Oy Tekninen palvelukeskus Oy Häme Teknologiakeskus Innopark Oy

5 5 Yleistä tilausbudjetista Hämeenlinnan vuoden 2010 tilausbudjetin (talousarvion) valmistelu on ollut vielä normaalista poikkeava, koska käytettävissä ei ole yhtään uuden organisaation mukaista tilinpäätöstä. Lukujen lähtökohtana on ollut elokuun lopun toteutuma ja kaupunginvaltuuston hyväksymä vuoden 2009 käyttösuunnitelma. Tilaajan ja tuottajien välillä on neuvoteltu ensimmäiset palvelusopimukset ja siitäkin prosessista on paljon opittavaa seuraavan talousarvion valmistelua varten. Tilausbudjetti painottuu nimensä mukaisesti tilaajan valmisteluun tuotanto on tietysti koko ajan mukana palvelusopimuksista neuvoteltaessa. Tilinpäätös aikanaan painottuu tuotannon puolelle ja siinä kerrotaan, miten tavoitteet ja määrärahaennusteet toteutuivat. Vuoden 2009 tulos tulee Hämeenlinnassa ennusteen mukaan olemaan huono. Elokuun lopun tilanteen perusteella tehty ennuste osoitti -19 M :n alijäämää mutta koko organisaatio pyrkii siihen, että lopullinen tulos olisi tätä ennustetta parempi. Vuoden 2010 talousarviota on valmisteltu talouden epävarmuuden aikana. Maailmantalouden suhdanteet ovat hitaasti kääntymässä nousuun mutta epävarmuus talouden tulevasta kehittymisestä on edelleen suuri. Kuntaliiton viimeisimmän ennusteen ( ) mukaan verotilitykset vuodesta 2009 alenevat -2,7 %. Hämeenlinnan talouden kehitys noudattaa kuntien yleistä kehitystä. Vuoden 2010 talousarviossa tuloslaskelma ei ole tasapainossa ja tulorahoitus ei kata poistoja. Hämeenlinna-rahaston varoja varaudutaan jälleen käyttämään investointimenojen kattamiseen. Talousarvion rahoituslaskelma puolestaan kertoo kasvavan kaupungin ongelmista selviytyä suurista investointitarpeistaan. Kaupungin tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja, vaan investointien rahoitus hoidetaan myymällä omaisuutta, käyttämällä kassavaroja ja rahastoja sekä ottamalla uutta velkaa. Investointiosassa on suunnittelukaudella huomioitu yhdistymissopimuksessa olevat ja ns. porkkanarahalla toteutettavat hankkeet eli Lammin, Kalvolan ja Tuuloksen vakakeskukset sekä Rengon koulun peruskorjaus ja laajennus. Investointimenojen kokonaismäärä on 22 M ja nettoinvestoinnit ovat 17,455 M. Uuden organisaation tavoite on palvelurakenneuudistuksen toteuttaminen ja tuottavuuden parantaminen. Toimintamenojen kasvu on koko 2000-luvun ollut nopeampaa kuin tulojen kasvu olisi sallinut. Kaupungin velkamäärä on kohoamassa jonkin verran vertailukohtana olevaa koko maan lainamäärää/asukas korkeammaksi. Uuden kunnan yhteenlaskettu lainamäärä/asukas oli vuoden 2008 tilinpäätösten mukaan /asukas ja se on 200 /asukas yli maan keskiarvon. Uudella toimintamallilla on kyettävä vastaamaan talouden haasteisiin. Kuntalaiset edellyttävät entistä parempaa vastinetta verorahoilleen.

6 6 YLEISET LÄHTÖKOHDAT TOIMINTAYMPÄRISTÖ 1. Väestö Hämeenlinnassa oli vuoden 2009 alussa asukasta. Vuoden 2008 aikana Hämeenlinnan asukasluku kasvoi 740 asukkaalla. Väestönkasvun tavoitteeksi on asetettu hallittu kasvu n. 500 asukasta vuotta kohti. Vuonna 2008 Hämeenlinnassa oli alle 15-vuotiaita eli 15,8 % väestöstä. Lasten osuus oli vielä vuonna ,7 %. Ikäihmisten osuus väestöstä on 2000-luvulla noussut suuremmaksi kuin lasten osuus. 65-vuotta täyttäneitä oli ,5 % asukkaista kun se oli v vain 13,9 %. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan lasten määrä hiukan kasvaa joskin heidän osuutensa väestöstä vähenee. Ennusteen mukaan 65-vuotta täyttäneiden määrä kasvaa vuoteen 2030 mennessä noin 8900 ikäihmisellä. Heidän osuutensa koko väestöstä nousee lähes 30 prosenttiin. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan asukasluku nousee vuoteen 2025 mennessä lähes asukkaaseen. Hämeenlinnan väestöennuste (Tilastokeskus 2009)

7 7 Syntyneiden määrä oli Hämeenlinnassa v , kuolleita oli 662. Väestönkasvu perustuu siten pääasiassa muuttoliikkeeseen. Muuttoliikkeen kokonaismäärä on noussut lähes seitsemään sataan, kun edellisinä vuosina se oli hiukan yli 500. Hämeenlinnaan muutti vuonna uutta asukasta. Pois muuttaneita oli Muuttovoitto oli 659 asukasta. Hämeenlinnan kaupunki on toisen asteen koulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen kaupunki. Muuttoliikettä selittää koulutukseen tulijat ja ammattiin valmistuvat lähtijät. Tulomuuttajista ja lähtömuuttajista suurin osa on vuotiaita. ikäryhmä Nettomuutto ikäryhmittäin vuosina 2007 ja 2008 (henkilöä) Työ Työvoimaan kuului Hämeenlinnassa vuoden 2007 lopussa ennakkotietojen mukaan yhteensä henkilöä. Työttömiä tai lomautettuja heistä oli 2318 henkilöä. Hämeenlinnassa oli eniten työpaikkoja yhteiskunnallisissa palveluissa, teollisuudessa ja kaupan, majoituksen ja ravintolatoiminnan aloilla.

8 8 Hämeenlinnan työpaikat elinkeinoittain 2005 ja % Maa- ja metsätalous Kaivostoiminta ja louhinta Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto Rakentaminen Kauppa, majoitus- ja rav.toiminta Kuljetus, varastointi ja tietoliik. Rahoitus-, vakuutus-, ym. toim. Yhteiskunnalliset palvelut Toimiala tuntematon 3. Asuminen Työttömyys prosentti oli 2009 syyskuun lopussa Hämeenlinnassa 9,8 %, kun koko maassa vastaava työvoimaviranomaisten laskema työttömyysprosentti oli 9,8 %. Hämeenlinnan työttömistä naisia oli n. 40%, alle 25-vuotiaita työttömistä oli 14,7 %. Pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömiä olleita oli 18%. Hämeenlinnassa oli vuoden 2008 lopussa asuntoa, joista 38,1 % omakotitaloissa. Yksiöitä ja kaksioita asuntokunnista on 44,6 % ja 3-4 huoneen ja keittiön asuntoja 41 %. Asunnoista on omistusasuntoja 67, 9 % ja vuokra-asuntoja 28,8 %. Yli neljäkymmentä prosenttia hämeenlinnalaisista asuu yksin. Asuntokuntien keskikoko oli vuoden 2008 lopussa 2,0. Hämeenlinnassa valmistui v asuntoa, joiden keskikoko oli 82,8 m2 Tulevista rakentamisalueista on kerrottu tarkemmin talousarviokirjan maankäyttöä koskevassa liitteessä 1.

9 9 Hämeenlinnan uusi organisaatio: Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Tarkastuslautakunta Tarkastuspäällikkö Juho Ainasoja Kaupunginjohtaja Tapani Hellsten Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo Varhaiskasvatuspalvelut Palvelujohtaja Marja-Liisa Akselin Keskusvaalilautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Yksilöjaosto Elämänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Yksilöjaosto Ikäihmisten lautakunta Yksilöjaosto Konsernipalvelut Talous- ja ja hallintojohtaja Ismo Uusitalo Henkilöstöjohtaja Raija Hätinen Kehitysjohtaja Tilaajajohtaja Markku Rimpelä Tilaajapäälliköt: Antti Karrimaa Jari Pekuri Timo Koivu Päivi Joenmäki Tilaajajohtaja Jukka Lindberg Tilaajapäälliköt: Markku Nurmikari Leena Harjula Tomi Pakanen Sirpa Ylikerälä Liisa Lepola Kehittämisyks. johtaja: Kirsti Mäensivu Päivi Raukko Opetuspalvelut Palvelujohtaja Mika Mäkelä Lasten ja ja nuorten kasvua tukevat palvelut Palvelujohtaja Eija Leppänen Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Palvelutuotantojohtaja Toimintakykyä edistävät palvelut Palvelujohtaja Risto Jokinen HämeenlinnanTerveyspalvelut - liikelaitos Toimitusjohtaja Koti- ja ja asumispalvelut Palvelujohtaja Tuovi Sohlberg Vanhusten hoivapalvelut Palvelujohtaja Satu Ala-Kokko Maankäyttö ja ja ympäristö Palvelujohtaja Samuli Alppi Johtokunta Asukkaat ja ja palvelujen käyttäjät Asukasraadit, palautejärjestelmät Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Aluetoimikunnat Tilaajajohtaja Päivi Saloranta Tilaajapäällikkö: Eija-Liisa Dahlberg Yhdyskuntarakenne Palvelujohtaja Timo Tuomola Palo- ja ja pelastustoimi Pelastusjohtaja Esa Pulkkinen Maakunnall. Pelastusltk. Linnan Tilapalvelut -liikelaitos: tj.raili Salminen Linnan Ateria - liikelaitos: tj. Nina Rokkila Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos: tj. Kaisa Tyrni Johtokunnat 2. STRATEGISET PAINOPISTEET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET Hämeenlinnan toiminnan ja talouden suunnittelu on uudistunut Uudistunut Hämeenlinnan aloitti kuntaliitoksen ja uuden organisaatiorakenteen myötä. Käyttöön otettiin tilaaja-tuottaja toimintatapa sekä elämänkaariajattelu perinteisen hallintorakenteen sijaan. Nämä muutokset vaikuttavat myös kaupungin johtamisjärjestelmään sekä talouden ohjauksen mekanismeihin. Vuoden 2010 talousarvio on ensimmäinen palvelutilausbudjetti Hämeenlinnan kaupungin historiassa.

10 10 UUDISTUVAN HÄMEENLINNAN STRATE- GIA 2015 PALVELUSUUNNITELMA VUOTUINEN PALVELUTI- LAUSBUDJETTI VUOTUINEN PALVELUSOPI- MUS Valtuusto hyväksyy kaupungin tasolla kh:n esityksestä Lautakunta hyväksyy omansa RAPORTOINTI: PALVELUTUOTANNON KER- TOMUS, KUNTALAIS/ASIAKASPALAUTE KAUPUNGIN OMA PALVELUTUO- TANTO (YKSIKÖT JA LIIKELAITOK- SET) YKSITYINEN PALVELUTUOTANTO (YHTIÖT, SÄÄTIÖT, JÄRJESTÖT YM.) Hämeenlinnan kaupungin uusi talouden ja toiminnan suunnitteluprosessi on kuvattu yllä olevassa kuvassa, jonka mukaan Strategia ohjaa kaupungin kokonaissuunnittelua sekä lautakuntien suunnittelua ja toimintaa Kukin lautakunta suunnittelee strategian pohjalta palvelunsa tulevien neljän vuoden ajalle ja kaupunginhallitukselle ja valtuustolle esitetään palvelusuunnitelma, joka sisältää palvelujen, hankinnan, investointien ja henkilöstön suunnitelmat Vuosittain valtuusto hyväksyy tilausbudjetin, joka noudattaa strategiaa ja palvelusuunnitelmia Eri toimijoiden kanssa tehdään vuosittaiset palvelusopimukset tilausbudjetin mukaisesti Tämän rakenteen perusteella johtamisen tueksi laaditaan vielä erillinen talouden ja toiminnan johtamisen vuosikello, jossa selkeästi kuvataan vuoden kulun mukaiset tehtävät ja vastuut. Vuoden 2010 talousarvion rakentaminen on ollut erityisen haasteellista, sillä kuuden kunnan, kahden kuntayhtymän ja seutuhallinnon yhdistyessä toiminnot jaettiin täysin uusiin kokonaisuuksiin, joten vertailutietoa ei tarkalla tasolla ole saatavilla. Tämä tilausbudjetti onkin laadittu pääsääntöisesti Uuden Hämeenlinnan kahdeksan kuukauden talouden ja toiminnan seurantaan nojaten. Omien rakenneuudistusten tuomien haasteiden lisäksi myös globaali talouden heikko kehitys ei voi olla vaikuttamatta kaupungin talouteen ja sen suunnitteluun. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on 0 % kasvu, mikä tarkoittaa palkkakustannusten nousun myötä muiden kustannusten väistämätöntä laskua. Jo vuoden 2009 aikana uudet lautakunnat ovat joutuneet pitkän tähtäimen rakenneuudistusten lisäksi etsimään nopeita säästökohteita talouden tilan heikennyttyä.

11 11 Tiukalla taloudella Hämeenlinnan tulevat vuodet ovat kuitenkin turvatut, joten rohkeutta uusiin ratkaisuihin tulee edelleen hakea. Valtakunnalliseen suurimpien kaupunkien tuottavuusohjelmaan peilaten Hämeenlinnan on jo tehnyt oikeansuuntaiset rakenneratkaisut ja tulevina vuosina on tärkeää jatkaa systemaattisesti ratkaisujen vaatimaa sisäistä kehittämistyötä esimerkiksi tuotteistamisen, asiakasnäkökulman ja laadun määrittelyn osalta. Strategiasta tavoitteisiin Hyvä arki asuu edelleen Hämeenlinnassa Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian. Strategia perustuu seuraaville arvoille Yhdenvertaisuus ja yhteisöllisyys Asukaslähtöisyys ja palveluhenkisyys Luovuus ja rohkeus Ekologisuus joiden tulee näkyä kaupungin toiminnassa kaiken kattavasti. Monet arvoista haastavat kaupunkia muutokseen, joten ne sisältävät myös tavoitetta ja määräävät kehittämisen suunnan. Visioksi vuoteen 2015 määriteltiin Hämeenlinna on uudistuva ja palveleva, kestävästi kehittyvä, luonnonkaunis ja viihtyisä rantakaupunki Etelä-Suomessa Vision toteuttaminen edellyttää sekä perustoimintojen tasapainoista kehittämistä (palvelut, talous, henkilöstö ja asukkaiden, yritysten sekä ympäristön hyvinvointi) että kehittämistoiminnan jatkumista strategioiden, johtamisjärjestelmän ja verkostojen kautta. Strategiassa on määritelty tavoitteita vuoteen 2015 mennessä yllä esitettyjen perustoiminnan ja kehittämisen menestystekijöiden alle. Näiden pohjalta kaupungin on päätettävä jokaisena vuonna erityisesti koko kaupungissa painotettavista asioista. Vuonna 2010 kaupunkitason strategisia päämääriä ovat: o Lasten ja nuorten palvelujen laadun, vaikuttavuuden ja rakenteen kehittäminen. o Kaupunkilaisten monipuolisten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen. o Kestävän kehityksen korostaminen. o Hämeenlinnan kehittäminen asumiskaupunkien ykköseksi Etelä-Suomessa. o Uuden asiakaslähtöisen ja joustavan palvelurakenteen menestyksekäs käyttöönotto. o Kaupungin palvelujen kustannustehokkuuden ja monimuotoisuuden lisääminen. o Henkilöstön osaamisen lisääminen sekä o Johtamisjärjestelmän toimivuus. Näiden kahdeksan päämäärän toteutumiseksi käynnistetään erilaisia hankkeita. Vuoden 2010 hankkeina toteutetaan palvelu- ja hankintastrategian laadinta ja toimeenpano, kasvatuskumppanuushanke, yksityisen ja kolmannen sektorin yhteistyön uudistaminen lasten ja nuorten palveluissa, keskustavisio, asiakaspalautejärjestelmän rakentaminen, asian- ja asiakirja- ja sopimushallinnan kehittäminen sekä henkilöstöpoliittisen ohjelman laatiminen. Lisäksi käynnistetään useita pitkäkestoisempia hankkeita strategisten päämäärien toteutumiseksi.

12 Huomioitavat suunnitelmat Henkilöstöstrategia ja työhyvinvointiohjelma: Henkilöstöstrategia linjaa ne toimenpiteet ja hankkeet, joihin tulee ryhtyä kaupungin menestyksellisen, laadukkaiden palvelujen ja yhteisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Hyvinvointitase: Hyvinvointitase laaditaan vuosittain. Hallintokuntien tulee toiminnassaan huomioida ja korjata hyvinvointitaseessa mahdollisesti esille tulevat ongelmakohdat ja puutteet. Konserniohjeet: Tärkeimpien tytäryhteisöjen kanssa suunnitellaan toimenpiteet, joilla yhteisöt voivat osaltaan toteuttaa kaupungin kokonaistavoitteita. Hallintosäännössä annetaan lukuisia taloudenhoitoon ja henkilöstöhallintoon liittyviä ohjeita. Aalborgin sitoumukset: Hämeenlinnan kaupunki on allekirjoittanut Aalborgin sitoumukset, jotka ovat eurooppalaisten kaupunkien ja kuntien yhteinen kestävän kehityksen asiakirja. Sitoumusten tarkoituksena on se, että kunnat asettavat tavoitteita asiakirjassa mainittujen kestävän kehityksen teemojen edistämiseksi paikallisesti. Energiasäästöstrategia: Kaupunki noudattaa kaupunginvaltuuston hyväksymää energiansäästöstrategiaa. 3. TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3.1 Kansantalouden kehitys Kansantalouden ennusteluvut vuodelle 2010 ovat syksyn aikana parantuneet. Ennusteet muuttuvat ja mennessä on tiedossa seuraavia tuoreimpia lukuja: BKT, muutos % Inflaatio % Työttömyysaste % PT 1,8 1,6 11,1 Sampo 1,0 1,2 10,0 Nordea 2,5 1,2 9,4 VM 0,3 1,2 10,5 Suomen kansantalous on vuonna 2009 ollut nopeassa syöksykierteessä. Alkuvuoden aikana tuotanto supistui edelliseen vuoteen verrattuna 10 %. Teollisuustuotannon arvioidaan vähenevän suhteellisesti enemmän kuin lamavuonna Alhaisen vientikysynnän johdosta Suomen teollisuustuotanto laskee 15 % edellisestä vuodesta. Julkisen vallan elvytystoimet ovat olleet monissa maissa mittavat. Elvytystoimet ovat kohdistuneet sekä rahoitusjärjestelmän toimintaan että finanssipolitiikkaan, joilla on lisätty kulutusta ja investointeja. Korkotaso on alentunut merkittävästi, mikä periaatteessa rohkaisee myös yksityisiä yrityksiä investoimaan. Yksityistä kulutusta on pyritty elvyttämään verohelpotuksin. Kuntaliiton ennuste vuonna 2010 kassaan kertyvistä verotuloista on alentunut koko syksyn ajan.

13 13 Koko maan keskimääräinen verotulojen kasvuennuste on muuttunut seuraavasti: ,4 % ,1 % ,7 % Kaupungin talousarvion valmistelun aikataulu on niin pitkä, että loppuvuoden ennusteita ei enää voida ottaa normaalissa talousarviokäsittelyssä huomioon Kunnallistalouden kehitys Kuntien talouden neljännesvuositilaston mukaan kuntien vuosikate heikkeni vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon aikana merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntien toimintamenot kasvoivat tuona aikana noin 6 prosenttia samalla kuin verotulojen kasvu romahti. Verotulojen kasvun muutos lähelle nollaa johtuu ennen kaikkea yhteisöverojen vähenemisestä noin viidenneksellä. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen nopean kasvun taustalla on henkilöstömenojen ja palvelujen oston kasvu. Kunta-alan palkkasumman arvioidaan vuonna 2009 kasvavan noin 4 %. Henkilöstömenojen säästötoimista huolimatta paineet palkkasumman kasvuun ovat edelleen kovat lisääntyvien velvoitteiden ja laajenevien tehtävien vuoksi. Kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset ovat voimassa tammikuun 2010 loppuun. Kuntatyönantajan sosiaalivakuutusmaksut hieman alenevat vuonna Hämeenlinnan talouden kehitysnäkymät Kuuden kunnan ja kahden kuntayhtymän yhteenlaskettu tulos vuoden 2008 tilinpäätösten mukaan oli alijäämäinen -8,6 M. Kuntaliitoksen taloudellinen lähtötilanne oli paljon ennakkoarvioita huonompi. Vuoden 2009 aikana on talousarviota tarkennettu rullaavasti kaksi kertaa. Valtuusto vahvisti käyttösuunnitelman ja sen mukaan vuosi 2009 on toteutumassa alijäämäisenä noin -19 M. Koko organisaation yhteinen tavoite on, että tilinpäätös tulee olemaan em. ennustetta parempi. Kaupungin taloutta on tarkasteltu vuoteen 2017 asti. Sen perusteella on laadittu suunnitelma, jolla talous saadaan taas normaalille tasolle. Selvityksen mukaan tärkein tekijä talouden tasapainottamisessa on toimintakatteen (käyttötalouden netto) kasvun pitäminen mahdollisimman pienenä. Menokasvu on tulevina vuosina pystyttävä pitämään alle kolmen prosentin kasvussa. Tavoite on kova, sillä Hämeenlinnan toimintakatteen kasvu 2000-luvulla on ollut keskimäärin 7,2 % vuodessa. Suunnitelman mukaan talous tasapainotetaan menojen tiukkuuden lisäksi veronkorotuksilla ja lisälainanotolla. Myös kaikista turhista kiinteistöistä pyritään pääsemään eroon. Arvion mukaan lainojen vähentämiseen päästään viimeistään vuonna Talousarvion vuosikate on alijäämäinen -4,5 M ja tulos on -15,2 M alijäämäinen. Vuoden 2010 aikana toteutetaan paljon palvelurakenteen uudistuksia ja niiden säästövaikutus näkyy osittain jo talousarviovuonna mutta täydellä voimalla vuodesta 2011 alkaen. Koko kaupunkikonserni otetaan entistä tiukempaan ohjaukseen ja näin kaupungin strate-

14 14 gian tavoitteet toteutetaan yhteisvoimin. Myös Hämeenlinnan edustajien toimintaa kuntayhtymissä kehitetään siten, että kaupungin tavoitteet ja painopisteet huomioidaan mahdollisimman hyvin myös kuntien yhteisessä toiminnassa. Lautakunnille, liikelaitoksille, taseyksiköille ja tuotannolle on tilausbudjetissa määrärahoja niin, että käyttötalouden nettomeno (toimintakate) kasvaa vuoden 2009 ennustettuun toteutumaan verrattuna vain 0,1 %. Toimintakate on 297,8 M ja siihen on jo arvioitu mukaan 5,6 M :n henkilöstömenojen säästö. Investoinneissa on vain välttämättömäksi katsotut kohteet. Niihin käytetään 17,5 M. Investointeihin käytetään noin 6 M vähemmän kuin vuonna Siitä huolimatta lainamäärä kasvaa 22,2 M ja vuoden 2010 lopussa on lainaa arvion mukaan 177,2 M, joka on noin /asukas. 3.4 Henkilöstö Hämeenlinnan kaupungin henkilöstömäärä on noin 3760 henkilöä, josta vakinaisen henkilöstön määrä on noin 3200 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön osuus on 550 eli henkilöstä on noin 15 %. Suurin osa määräaikaishenkilöstä on sijaisia. Kaupungin vaikeutuneen taloustilanteen vuoksi palvelurakenteen uudelleenarviointi on välttämätöntä. Vuosille kaupunginhallituksen hyväksymän tuottavuusohjelman mukaisesti tullaan kaupungin henkilöstökustannuksia karsimaan em. aikana noin 12 M :lla. Rakennemuutosten mukaiseen tavoitteeseen pääsyssä hyödynnetään henkilöstön luonnollista poistumaa. Vuoden 2009 alusta käynnistyneen uuden organisaation toimivuuden turvaaminen ja kehittäminen ovat keskeisiä johtamisen tavoitteita. Samalla vuoden 2010 alusta käynnistyvät, tuottavuusohjelman mukaiset palvelurakennemuutokset vaativat paneutumista hyvään muutosjohtamiseen. Henkilöstön hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen ovat muutostilanteessa keskeistä. Kaupungin työhyvinvointiohjelma täytäntöönpano on tässä keskeistä. Lisäksi on tarkoitus käynnistää erillinen työhyvinvointihanke edistämään henkilöstön työhyvinvointia, osaamisen kehittämistä ja työmotivaatiota. Kaupunkistrategiaan sekä palvelu- ja hankintastrategiaan pohjautuva henkilöstöpoliittinen ohjelma valmistuu vuoden 2010 keväällä. Henkilöstöpoliittiseksi strategiseksi tavoitteeksi kaupunginvaltuusto on määritellyt henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen ja motivaation edistämisen. Kunnallisten virka ja työehtosopimusten kausi päättyy Sopimuskorotuksiin on talousarviossa varauduttu 2 %:lla. Tehy-sopimus on voimassa palkkamääräysten osalta saakka. Tehy-sopimuksen mukaiset palkankorotukset, 1,3 %; n kohdennettu TVA-erä ja 0,5 %:n järjestelyerä, toteutuvat ja tuloksellisuuden edistämistä tukeva 0,7 :n suuruinen järjestelyerä Hämeenlinnan kaupungin talousarvio on vuosikatteeltaan niin vahvasti alijäämäinen, että huolimatta veroprosentin korotuksesta henkilöstökustannuksista joudutaan vuoden 2010 mittaan säästämään 5,6 M. Tämä tulee merkitsemään mm. säästöjä henkilöstömenoissa. Kaupunki suosittelee henkilöstölle kannustevapaiden käyttöä.

15 15 Toiminnallinen tavoite Toimenpiteet Tavoitteen mittarit Hyvinvoiva, osaava ja motivoitunut henkilöstö Työhyvinvointiohjelman toteuttaminen työyhteisöissä Osaamiskartoitukset ja osaamisen kehittämis-suunnitelmat toteutetaan osana vuosittaisia kehityskeskusteluja Työn tuottavuutta ja palveluprosessien kehittämistä tuetaan osana hyvää johtamista ja työyhteisön toimintaa - Työhyvinvointikartoituksen tulos - Henkilöstöraportti/ kolmannesvuosiraportit - Täydennyskoulutuspäivät - Kehityskeskustelujen toteutumaseuranta - Tuottavuusohjelman toteutumisen seuranta - Idea/laatupalkintoesitykset ja palkinnot 4. TILAUSBUDJETTI VUODELLE Laadintavaiheet Kaupunginvaltuusto, -hallitus, johtoryhmä ja työntekijäjärjestöjen edustajat olivat seminaarissa ja Aiheena oli Hämeenlinna strategiatyön valmistelu, muutosvalmennus kuntaliitoksen ja organisaatiomuutoksen johdosta sekä talouden lähiajan näkymät. Käytyjen keskustelujen ja niiden pohjalta tehtyjen laskelmien perusteella kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2010 tilausbudjetin raamin ja antoi tilausbudjetin laatimisohjeet. Talousarviokehyksessä laskettiin tiedossa oleva taloudellinen liikkumavara. Raamin vuosikatetavoite oli 0,272 M, toimintakatteen kasvu saisi olla 2,5 % ja tilikauden alijäämä voisi olla -10,2 M. Annetun kokonaisraamin mukaiset tilausbudjettiesitykset pyydettiin mennessä. Controllerit olivat tilaajan ja tuottajan apuna talousarviovalmistelussa ja ostopalvelusopimuksista neuvoteltaessa. Kaupunginjohtaja antoi talousarvioesityksensä (tilausbudjetti) kaupunginhallitukselle Toimintakate on käytännössä sama kuin on vuoden 2009 toteutuman ennuste. Vaikka esitys sisälsi veronkorotusesityksiä, verotulokohta ei paljon kasva vuodesta Kaupunginhallitus antoi talousarvioesityksen valtuustolle. 4.2 Taloussuunnitelma vuosiksi Taloussuunnitelmavuosista on laadittu alustava tuloslaskelma ja rahoituslaskelma. Investointiosassa on ohjeellisesti suunniteltu tulevien vuosien investointiaikataulu. Taloudellisen taantuman aiheuttama tulopohjan alentuminen aiheuttaa sen, että tulokehityksen normalisoitumisesta huolimatta menokasvu tulee pitää selvästi menneitä vuosia alhaisempana. Toimintakatteen kasvuksi vuosina on arvioitu vain 1 %/vuosi. Verotulojen kasvuennuste 2011 on + 3,8 % ja %. Valtio korotti kuntien yhteisövero-osuutta ja korotus poistuu Nettoinvestoinnit on pidettävä enintään

16 16 noin 21,5 M :n tasolla joka vuosi. Se on suuri haaste olemassa oleviin investointitarpeisiin nähden. Arvion mukaan kaupungin talous paranee niin hitaasti, että talous on ylijäämäinen vasta vuonna Velkamäärä pystytään vähentämään vuodesta 2014 alkaen. Kaupunginhallitus on päättänyt talouden tasapainottamisesta pitkällä aikavälillä ja silloin on päätetty mm. seuraavaa: - tuloslaskelman on oltava ylijäämäinen viimeistään vuonna lainamäärä saa kasvaa siten, että lainoja aletaan lyhentää viimeistään vuonna yhteisöverolle tullaan sopimaan yläraja, joka enintään otetaan talousarvioon ja em. sovittavan ylärajan yli kertyvä yhteisövero käytetään lainojen lyhennykseen Vuosia koskevaa tuottavuusohjemaa toteutetaan kaikilta osin. 4.3 Tilausbudjetin rakenne Kunnan talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta on säännökset kuntalaissa. Tämän lisäksi Suomen Kuntaliitto antaa ohjeita ja suosituksia talousarviosta ja -suunnitelmasta. Kunnan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa on säädetty. Tältä osin sitovia ohjeita ja lausuntoja kunnille antaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Talousarvion sisältö on laadittu ottaen huomioon soveltuvin osin em. säännökset ja ohjeet. Talousarviossa on strategiaosa, tilaajaosa, tuottajaosa sekä laskelmaosa, jossa esitetään koko kaupungin tuloslaskelma, investoinnit ja rahoituslaskelma. Vuoden 2010 tilausbudjetti noudattaa tilaaja-tuottaja -mallin rakennetta. Tavoitteena on, että kirjan ulkoasu kehittyy joka vuosi entistä selkeämmäksi. Tilaajajohtajat esittävät tekstiosassa kuvauksen lautakunnan toiminnasta, tavoitteet vuodelle 2010 ja mittariston, jolla tavoitteiden toteutumista seurataan. Samoin esitetään konsernipalvelut ja palvelutuotanto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoteen 2015 ulottuvan strategian kokouksessaan Sen mukaiset vuositavoitteet ja mittarit ovat tilausbudjetissa. Tilaajaosan avulla ohjataan kunnan varsinaista toimintaa palvelujen sisällön, laajuuden, laadun sekä kustannusten osalta. Tilaajaosassa valtuusto asettaa vuositavoitteet sekä määrärahat ja tuloarviot tehtävien hoitamiseen. Tilaajaosassa esitetään kaupungin yhteiset erät (verotulot, valtionosuudet, rahoituserät) sekä lautakuntien ja konsernipalvelujen talousarviot. Lautakuntien alaiset tehtävät jakaantuvat palvelukokonaisuuksiin. Tuottajaosassa esitetään palvelutuotannon organisaatio ja tavoitteet. Lisäksi esitetään liikelaitokset, nettoyksiköt ja taseyksiköt. Laskelmaosaan kootaan koko kaupungin yhdistetty tuloslaskelma, investoinnit sekä rahoituslaskelma. Tuloslaskelmalla osoitetaan, kuinka kaupungin tilikauden tulorahoitus riittää palvelutoiminnan jaksotettuihin menoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin. Investointilaskelma sisältää investointisuunnitelmat ta-

17 17 lousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Rahoituslaskelmassa esitetään toiminnan rahavirta, antolainaus ja lainakannan muutos. Rahoituslaskelman lopussa on summa, joka kuvaa talousarvion vaikutusta kaupungin maksuvalmiuteen vuoden aikana. 4.4 Talousarvion sitovuus Kaupunginvaltuusto määrää, miten talousarvio ja sen perustelut sitovat kaupunginhallitusta ja muita kaupungin viranomaisia. Käyttötalousosassa: Tilaajalautakunnille myönnetty menomääräraha on sitova. Jos lautakunnan ennustamat toimintatuotot eivät toteudu, menoja on vähennettävä vastaavasti. Lautakuntien tavoitteet ovat valtuustoon nähden sitovat. Henkilöstömenojen säästöt voivat aiheuttaa muutoksia lautakuntien välisiin määrärahoihin. Viimeistään kesäkuun 2010 valtuustoon valmistellaan päätettäväksi mahdolliset lautakuntien väliset määrärahasiirrot. Tuottajaosassa ovat sitovat yhteenlasketut toimintakulut ja toimintatuotot. Metsänmyyntitulot ovat poikkeus. Myynnit hoidetaan ja ajoitetaan tilanteen mukaan järkevimmällä tavalla ja talousarvioon merkitty luku ei ole sitova. Kanta-Hämeen Pelastuslaitos on nettoyksikkö, jolle kuntien maksuosuus on valtuustoon nähden sitova. Varikkopalvelut on nettoyksikkö, jonka tilikauden tulos on valtuustoon nähden sitova. Liikelaitoksia ovat: Hämeenlinnan Terveyspalvelut -liikelaitos, Linnan Ateria -liikelaitos, Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos ja Linnan Tilapalvelut -liikelaitos. Liikelaitosten tulee saavuttaa tilikaudelta vähintään nollatulos (ei alijäämää). Konsernipalvelujen tehtävänä on tukea asiantuntijana sekä valtuuston ja hallituksen että tilaaja- ja tuottajaorganisaation työtä. Konsernipalvelujen yhteenlasketut toimintakulut ja toimintatuotot ovat sitovat. Kaupunginhallitus vastaa konsernipalvelujen kokonaismäärärahan riittävyydestä. Investointiosassa: Talonrakennuksen, yhdyskuntarakentamisen sekä koneiden ja kaluston kokonaismäärärahat ovat valtuustoon nähden sitovat. Kaupunginhallitus voi päättää määrärahojen siirroista kokonaismäärärahan sisällä. Irtaimen omaisuuden hankinnassa on yksittäisen tavaran ostohinnan raja euroa ja sitä halvemmat hankinnat kirjataan käyttötalousmenoksi. Tavaroiden ja palvelujen hankinnassa on noudatettava kaupunginhallituksen tekemää päätöstä ja sen liitteenä olevia hankintaohjeita. Jos yksittäisen tuotteen tai palvelun ostohinta arvonlisäveroineen on euroa tai suurempi, on hankinnasta tehtävä kirjallinen viranhaltijapäätös. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet ovat talousarvion liitteenä. Hämeenlinnan rahastoa käytetään investointien rahoittamiseen enintään 4,0 milj..

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä

TALOUSSUUNNITELMA. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017. Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä TALOUSSUUNNITELMA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston 16.12.2014 hyväksymä SISÄLLYSLUETTELO 1. VISIO 2020 JA STRATEGISET TAVOITTEET... 1 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1 Väestö...

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017

TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 TALOUSARVIO VUODEKSI 2015 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2015 2017 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA----------------------------------------------------------------------------------------- 1 1.1 Valtuustokauden

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014

KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 KV 19.12.2011 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2012 ja taloussuunnitelma 2012 2014 Sisällysluettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 1 2 Yleiset

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014

TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 SASTAMALAN KAUPUNKI TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011-2014 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. SASTAMALAN TALOUS MUUTTUMASSA 1 2. SASTAMALAN STRATEGIA 4 3. SASTAMALAN

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 LIMINGAN KUNTA Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Sisältö 1. Toimintaympäristö 3 1.1. Väestötavoitteet ja kunnan osa-alueiden kehittäminen 3 1.2. Työpaikat ja työvoima 5 1.3. Maankäyttö ja asuntorakentaminen

Lisätiedot

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014

Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 Kh 332, 15.11.2011, liite nro 1 Kv 95, 13.12.2011, liite nro 1 SODANKYLÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. KUNTASTRATEGIA 4 1.1 Sodankylän arvot

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

S i s ä l l y s l u e t t e l o

S i s ä l l y s l u e t t e l o PORIN KAUPUNGIN TALOUSARVIO 2012 JA INVESTOINTISUUNNITELMA 2012 2016 S i s ä l l y s l u e t t e l o YLEISPERUSTELUT...1 1 TALOUSARVIO 2012... 2 1.1 Talousarvion valmistelun lähtökohdat... 2 1.2 Talousarvion

Lisätiedot

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017

Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Lapuan kaupungin TALOUSARVIO 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 2 Lapuan kaupungin talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-2017 Sisällysluettelo Sivunro 1 Yleinen taloudellinen tilanne 4 2 Kuntatalouden

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin

Lisätiedot