Joka kymmenes työikäinen sairastaa astmaa ja joutuu selviytymään sairautensa kanssa työurallaan.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joka kymmenes työikäinen sairastaa astmaa ja joutuu selviytymään sairautensa kanssa työurallaan."

Transkriptio

1 tieteessä Irmeli Lindström LT, erikoislääkäri Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiedetiimi Hille Suojalehto LT, erikoislääkäri Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus, Työlääketiedetiimi Työ ja astma Joka kymmenes työikäinen sairastaa astmaa ja joutuu selviytymään sairautensa kanssa työurallaan. Väestötutkimusten perusteella työperäinen altistuminen aiheuttaa % aikuisiällä alkaneesta astmasta. Joka viidennellä työssä käyvistä astmaa sairastavista esiintyy työn pahentamia astmaoireita. Vaikka astma nykyään enää harvoin johtaa työkyvyttömyyseläkkeelle, se voi lisätä sairauspoissaoloja ja aiheuttaa ammatinvaihdon. Työterveyshuolto on keskeisessä asemassa arvioitaessa astmaa sairastavan työperäistä altistumista. Se voi myös yhteistyössä työpaikan kanssa vaikuttaa työolosuhteisiin. Astma ja allergiat on huomioitava nuorten ammatinvalinnanohjauksessa erityisesti silloin, kun sairaus on lievää vaikeampi. Kirjallisuutta 1 Kainu A, Pallasaho P, Piirila P, Lindqvist A, Sovijarvi A, Pietinalho A. Increase in prevalence of physiciandiagnosed asthma in Helsinki during the Finnish Asthma Programme: improved recognition of asthma in primary care? A cross-sectional cohort study. Prim Care Respir J 2013;22: Anandan C, Nurmatov U, van Schayck OC, Sheikh A. Is the prevalence of asthma declining? Systematic review of epidemiological studies. Allergy 2010;65: Lai CK, Beasley R, Crane J, Foliaki S, Shah J, Weiland S. Global variation in the prevalence and severity of asthma symptoms: phase three of the International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Thorax 2009;64: Latvala J, von Hertzen L, Lindholm H, Haahtela T. Trends in prevalence of asthma and allergy in Finnish young men: nationwide study, BMJ 2005;330: Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä. Astma. Käypä hoito -suositus, päivitetty From the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) Haahtela T, Tuomisto LE, Pietinalho A ym. A 10 year asthma programme in Finland: major change for the better. Thorax 2006;61: Taylor DR, Bateman ED, Boulet LP ym. A new perspective on concepts of asthma severity and control. Eur Respir J 2008;32: Vertaisarvioitu VV Astma alkaa nuoruudessa tai kehittyy aikuisiässä. Sitä sairastaa noin 10 % suomalaisista aikuis väestöstä (1). Työssä käyvien lukumäärä Suomessa on noin 2,5 miljoonaa, joten astmaa saattaa sairastaa jopa työntekijää. Astman esiintyvyys on lisääntynyt (2), erityisesti nuorissa ikäryhmissä (3). Nuorilla miehillä astman esiintyvyyden on todettu lisääntyneen ainakin 2000-luvun alkuun saakka (4). Näin ollen on odotettavissa, että tulevaisuudessakin merkittävä osa työntekijöistä sairastaa astmaa ja joutuu selviy tymään sairautensa kanssa työurallaan. Etiologialtaan astma on monitekijäinen, ja perin nöllinen alttius on tärkein riskitekijä astman kehittymiselle (5). Nuoruusiässä alkava astma liittyy usein allergioihin, joita esiintyy harvemmin aikuisena astmaan sairastuvilla. Ympäristötekijöistä tupakointi ja tupakansavulle altistuminen lisäävät astmariskiä, jälkimmäinen erityisesti lapsilla. Jo diagnosointivaiheessa on tärkeää kiinnittää huomiota pitkittyneistä hengitystieoireista kärsivien tupakointiin, allergeenialtistukseen, sisäilmatekijöihin ja työperäiseen altistumiseen. Lääkehoidon lisäksi tärkeä osa astman hoitoa on sairautta pahentavien tekijöiden välttä minen (5). Tupakoinnin lopettaminen ja tupakansavulle altistumisen vähentäminen ovat keskeisiä. Laihduttaminen vähentää ylipainoisten astmaoireita. Myös astmaa sairastavan sisäympäristöön on kiinnitettävä huomioita, kuten kosteusvaurioiden korjaamiseen ja eläimistä luopumiseen, jos on eläinallergia. Inhaloitavan kortikosteroidin on osoitettu rauhoittavan astmaattisen tulehduksen (6). Sen käyttö astman ensilinjan hoitona on vakiintunut Suomessa Astmaohjelman ansiosta (7). Ohjelma toteutettiin vuosina , ja tuolloin astman aiheuttamat työkyvyttömyyseläkkeet ja sairaalahoitojaksot vähenivät huomattavasti. Suurella osalla potilaista astma on mahdollista saada hallintaan eli vähäoireiseksi käyttämällä joko jaksoittaista tai säännöllistä lääkehoitoa ja vaikuttamalla astmaa pahentaviin tekijöihin. Puutteelliseen astman hallintaan ovat usein syynä huono hoitomyöntyvyys, heikko lääkkeiden inhalointitekniikka, tupakointi ja altistuminen allergisoiville tekijöille (8). Astmaa sairastavista 5 10 %:lla on vaikea astma, joka oireilee huolimatta säännöllisestä astmatulehdusta hoitavasta ja keuhkoputkia laajen tavasta lääkityksestä (9). Työllä ja työperäisellä altistumisella voi olla vaikutusta astman kulkuun. Työperäisen altistumisen aiheuttama astman vaikeutuminen on melko tavallista, mutta harvemmin voidaan todeta työn olevan astman aiheuttaja. Astma voi vaikuttaa työssä selviytymiseen ja työelämässä pysymiseen. Astmaa ja allergisia sairauksia sairastavien työpanoksen menetykset aiheuttivat Suomessa vuonna 2011 arviolta noin 1 miljardin euron kustannukset; näiden sairauksien kokonaiskustannukset olivat noin 1,5 miljardia (10). Astmaa sairastavien työkyvyn tukemisella ja työn aiheuttaman tai pahentaman astman tunnistamisella on siis suuri kansantaloudellinen merkitys. Työ voi aiheuttaa astmaa Väestötutkimusten perusteella työn ja työperäisen altistumisen arvioidaan aiheuttavan % aikuisiällä alkavasta astmasta (11). Ast 401

2 9 Holgate ST, Polosa R. The mechanisms, diagnosis, and management of severe asthma in adults. Lancet 2006;368: Jantunen J KP, Linna M, Martikainen J, Mäkelä M, Pelkonen A, Haahtela T. Astman ja allergian kustannukset ovat suuret mutta laskussa. Suom Lääkäril 2014;69: Toren K, Blanc PD. Asthma caused by occupational exposures is common - a systematic analysis of estimates of the population-attributable fraction. BMC Pulm Med 2009;9:7. 12 Työperäisten sairauksien rekisteri. Työterveyslaitos 13 Lindström I. Men with asthma since youth: Prognosis, impact of work and effect on work ability. Työ terveyslaitos, People and Work Research Reports 99, Piipari R, Keskinen H. Agents causing occupational asthma in Finland in : cow epithelium bypassed by moulds from moisture-damaged buildings. Clin Exp Allergy 2005;35: Nicholson PJ, Cullinan P, Taylor AJ, Burge PS, Boyle C. Occupational asthma: Prevention, identification & management: Systematic review & recommendations. Lontoo: British Occupational Health Research Foundation, Henneberger PK, Redlich CA, Callahan DB ym. An official american thoracic society statement: work-exacerbated asthma. Am J Respir Crit Care Med 2011;184: Saarinen K, Karjalainen A, Martikainen R ym. Prevalence of work-aggravated symptoms in clinically established asthma. Eur Respir J 2003;22: Le Moual N, Carsin AE, Siroux V ym. Occupational exposures and uncontrolled adult-onset asthma in the European Community Respiratory Health Survey II. Eur Respir J 2014;43: Le Moual N, Siroux V, Pin I, Kauffmann F, Kennedy SM. Asthma severity and exposure to occupational asthmogens. Am J Respir Crit Care Med 2005;172: Henneberger PK, Mirabelli MC, Kogevinas M ym. The occupational contribution to severe exacerbation of asthma. Eur Respir J 2010;36: O Byrne PM, Pedersen S, Lamm CJ, Tan WC, Busse WW. Severe exacerbations and decline in lung function in asthma. Am J Respir Crit Care Med 2009;179: Gould R, Ilmarinen J, Järvisalo J, Koskinen S, toim. Dimensions of Work Ability, Results of the Health 2000 Survey. Helsinki: Finnish Centre for Pensions (ETK), The Social Insurance Institution (Kela), National Public Health Institute (KTL), Finnish Institute of Occupational Health (FIOH); Blanc PD, Burney P, Janson C, Toren K. The prevalence and predictors of respiratory-related work limitation and occupational disability in an international study. Chest 2003;124: mariski on lisääntynyt esimerkiksi leipureilla ja elintarviketyöntekijöillä, maanviljelijöillä, siivoojilla, maalareilla, sairaanhoitajilla ja kemian alan työntekijöillä (taulukko 1). Selvästi harvemmin voidaan osoittaa yksilötasolla astman johtuvan työstä. Astma on Suomessa ammattitautilain mukaan korvattava ammat titauti silloin, kun voidaan yksilötasolla osoittaa työperäisen altistumisen olevan todennäköisesti astman pääasiallinen syy. Vuosina on Suomessa korvattu ammattitautina astmaa vuodessa, eli arviolta ainoastaan 1 2 % uusista ilmenneistä astmoista vahvistetaan ammattitaudeiksi (taulukko 2) (12,13). Tavallisimpia ammattiastman aiheuttajia Suomessa ovat kosteusvauriomikrobit, eläinproteiinit, jauhopölyt ja rehut (14). Ammattiastman varhainen tunnistaminen on tärkeää, sillä altistumisen jatkuminen astmaa aiheuttavalle tekijälle huonontaa astman ennustetta (15). Ammattiastma oikeuttaa Suomessa tapaturmavakuutusjärjestelmän korvaamiin etuisuuksiin, joista merkittävin on ammatillinen kuntoutus. Työ voi pahentaa astmaa Työ voi myös vaikeuttaa astmaa: suomalaisessa tutkimuksessa 21 %:lla työssä käyvistä astmaa sairastavista esiintyi hengitystieoireiden pahenemista työssä vähintään viikoittain (16,17). Astmaa vaikeuttavia työperäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi pölyt, käryt, huurut, lämpötilan vaihtelu ja fyysisesti raskas työ. taulukko 1. Esimerkkejä ammateista, joissa on lisääntynyt astmariski (38 46). Leipuri tai elintarviketyöntekijä Maanviljelijä tai metsätyöntekijä Siivooja tai kiinteistönhoitaja Maalari tai ruiskumaalari Sairaanhoitaja tai muu terveydenhoidon työntekijä Kemikaalityöntekijä Muovityöntekijä Metallityöntekijä Puutyöntekijä Lastenhoitaja tai muu hoitotyöntekijä Tarjoilija Rakennustyötekijät taulukko 2. Työllisen väestön ammattiastmojen määrät vuosina ja niiden osuus arvioiduista uusista astmatapauksista. Lähde: Työperäisten sairauksien rekisteri, Työterveyslaitos. Vuosi Arvioidut uudet astmatapaukset työllisessä väestössä 1 Ammattiastmat n (%) (1,6) (1,6) (1,3) (1,3) (1,7) (1,1) 1 Arvio perustuu vuosittaiseen astman ilmaantuvuuteen 3,7/1000 henkilöä (47) ja työllisten kokonaislukumäärään Työperäisen altistumisen astmaa aiheuttaville tekijöille on todettu liittyvän myös huonossa hallinnassa olevaan astmaan (18). Selvästi vähemmän on osoitusta siitä, että työ vaikuttaisi astman vaikeusasteeseen. Melko pieneen aineistoon perustuvassa tapaus-verrokkitutkimuksessa vaikeampaa aikuisiässä alkanutta astmaa sairastavat altistuivat työssään enemmän astmaa aiheuttaville tekijöille (19) kuin ne, joilla oli lievempi astma. Suuressa eurooppalaisessa tutkimuksessa todettiin, että voimakas työperäinen altistuminen pölyille huuruille ja käryille lisäsi astman pahenemisvaiheiden riskiä kolminkertaiseksi (20). Artikkelin kirjoittajat arvioivat jopa joka seitsemännen astman pahenemisvaiheen johtuvan työperäisistä tekijöistä työssä käyvillä astmaa sairastavilla. Astman pahenemisvaiheiden ehkäisyn merkitys on suuri, sillä pahenemisvaiheet liittyvät huonompaan astman ennusteeseen ja nopeampaan keuhkotilavuuden pienenemiseen (21). Astma ja työkyky Työkyky ja työkyvyttömyys ovat käsitteenä moni muotoisia ja niiden määritteleminen on vaikeaa (22). Työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkäaikaiselle sairauslomalle joutuminen edustavat kaikkein vaikeimpia työkyvyttömyyden muotoja, mutta ne ovat sidoksissa yhteiskunnan korvausjärjestelmiin. Työkyvyttömyys voi johtaa myös työttömyyteen erityisesti silloin, kun 402

3 tieteessä 24 Toren K, Zock JP, Kogevinas M ym. An international prospective general population-based study of respiratory work disability. Thorax 2009;64: Hansen CL, Baelum J, Skadhauge L ym. Consequences of asthma on job absenteeism and job retention. Scand J Public Health 2012;40: Boot CR, Vercoulen JH, van der Gulden JW, Orbon KH, van den Hoogen H, Folgering HT. Sick leave in patients with obstructive lung disease is related to psychosocial and work variables rather than to FEV1. Respir Med. 2005;99(8): Kauppi P, Salo P, Hakola R ym. Allergic rhinitis alone or with asthma is associated with an increased risk of sickness absences. Respir Med 2010;104: Hakola R, Kauppi P, Leino T ym. Persistent asthma, comorbid conditions and the risk of work disability: a prospective cohort study. Allergy 2011;66: Dumas O, Smit LA, Pin I ym. Do young adults with childhood asthma avoid occupational exposures at first hire? Eur Respir J 2011;37: Olivieri M, Mirabelli MC, Plana E ym. Healthy hire effect, job selection and inhalation exposure among young adults with asthma. Eur Respir J 2010;36: Lindstrom I, Pallasaho P, Luukkonen R ym. Reduced work ability in middle-aged men with asthma from youth--a 20-year follow-up. Respir Med 2011;105: Lindström I, Suojalehto H, Lindholm H ym. Positive exercise test and obstructive spirometry in young male conscripts associated with persistent asthma 20 years later. J Asthma 2012;49: McLeish AC, Zvolensky MJ. Asthma and cigarette smoking: a review of the empirical literature. J Asthma 2010;47: Lindstrom I, Suojalehto H, Pallasaho P ym. Middle-aged men with asthma since youth: the impact of work on asthma. J Occup Environ Med 2013;55: Pavord ID. Asthma phenotypes. Semin Respir Crit Care Med 2012;33: Allergiset+sairaudet+ja+ammatinva linta+-+ohje+ao,+lopullinen.pdf 37 Moscato G, Pala G, Boillat MA ym. EAACI position paper: prevention of work-related respiratory allergies among pre-apprentices or apprentices and young workers. Allergy 2011;66: Kogevinas M, Anto JM, Sunyer J, Tobias A, Kromhout H, Burney P. Occupational asthma in Europe and other industrialised areas: a population-based study. European Community Respiratory Health Survey Study Group. Lancet 1999;353: Jaakkola JJ, Piipari R, Jaakkola MS. Occupation and asthma: a population-based incident case-control study. Am J Epidemiol 2003;158: nämä korvausjärjestelmät eivät toimi. Ammatin tai työtehtävien vaihtaminen sairauden vuoksi edustaa lievempiä työkyvyttömyyden muotoja, samoin kuin lyhytaikaiset sairauslomat ja henkilön omaan arvioon perustuva työkyvyn heikkeneminen. Astma on yleisesti liitetty heikentyneeseen työkykyyn, mutta pitkittäisiä väestöpohjaisia tutkimuksia on vähän. Astmaa sairastavien on todettu raportoivan vaihtaneensa ammattia tai joutuneen luopumaan työstään hengitystieoireiden vuoksi noin viisi kertaa muuta väestöä useammin (23). Laajan eurooppalaisen tutkimuksen perusteella arvioitiin noin joka neljännen astmaa sairastavan joutuvan vaihtamaan ammattiaan hengitystieoireiden vuoksi työuransa aikana (24). Naissukupuoli ja työperäinen altistuminen pölyille tai huuruille lisäsi ammatinvaihdon riskiä. Tanskalaisessa rekisteritutkimuksessa todettiin aikuisiällä puhjennutta astmaa sairastavien nostavan enemmän korvauksia työkyvyttömyydestä ja sairauslomista sekä toimeentulotukea verrattuna niihin, joilla ei ollut astmaa (25). Lapsuudessa alkaneeseen astmaan ei sen sijaan liittynyt selvästi lisääntynyttä sosiaalietuisuuksien käyttöä. Astmaa sairastavien vuoden seurantatutkimuksessa tutkimuksessa todettiin itse ilmoitettujen sairauslomien liittyvän vähäisempään koulutustasoon ja toimintakyvyn rajoittuneisuuteen (26). Spirometrialla mitattu keuhkojen tilavuus ei tässä tutkimuksessa ennustanut lisääntyneitä sairauslomia. Suomalaisilla kunta-alan työntekijöillä on todettu astman ja pitkäaikaisen nuhan lisäävään sairauslomien riskiä (27). Saman aineiston perusteella on todettu astman lisäävän pidempiaikaisen työkyvyttömyyden riskiä 1,8-kertaisesti ja riskin olevan erityisen suuri silloin, kun astman lisäksi esiintyy muita pitkäaikaisia sairauksia (28). Nuoruudesta astmaa sairastaneiden työura Kahden eurooppalaiseen tutkimuksen perusteella on viitteitä siitä, että astma voi vaikuttaa nuoren ammatinvalintaan niin, että hän hakeutuu alalle, jossa on vähän altistumista hengitysteitä ärsyttäville tai herkistäville tekijöille (29,30). Nuoruudessa alkanut astma voi siten vaikuttaa ammatinvalintaan ja työuran kulkuun. Omassa tutkimuksessamme kysyttiin astmaan ja työkykyyn liittyviä asioita noin 40-vuotiailta nuoruudesta asti lievää (vastanneita n = 232) tai vaikeampaa (n = 161) astmaa sairastaneilta miehiltä. Puolustusvoimien rekisteristä poimitut tutkittavat olivat noin 20 vuotta aiemmin varusmiesiässä olleita astmaatikkoja (31). Verrokeilla (n = 608) ei ollut nuoruudessa astmaa. Kyselyyn vastanneista 48 %:lla oli pysyvästi oireileva tai pysyvää lääkehoitoa vaativa astma (31). Kliinisiin tutkimuksiin osallistuneista 119 miehestä noin puolella oli pysyvä astma (32). Positiivinen juoksurasituskoe ja spirometriassa todettu keuhkoputkien ahtautuminen nuoruudessa ennustivat pysyvää astmaa keski-iässä. Varusmiesiästä alkaen astmaa sairastaneet miehet altistuivat työssään hengitysteitä ärsyttäville tekijöille yhtä paljon kuin miehet, joilla ei ollut nuoruudessa astmaa. Altistuminen astmaa aiheuttaville tekijöille oli vähäisempää nuoruudessaan lievää astmaa sairastavilla (31). Tutkimuksessa ei varsinaisesti selvitetty nuoruudessa tapahtuneita ammatinvalintoja, mutta astmaa nuoruudesta alkaen sairastavat eivät olleet sijoittuneet puhtaampiin töihin keskiiässä. Astmaa sairastavat myös tupakoivat hieman enemmän kuin verrokit, kuten muissakin tutkimuksissa on osoitettu (33). Sekä lievää että vaikeampaa astmaa nuoruudesta asti sairastaneet arvioivat työkykynsä heikentyneeksi selvästi useammin kuin verrokit, kun tulokset vakioitiin muilla työkykyyn vaikuttavilla tekijöillä (31). Vaikeampaa astmaa sairastaneista suurempi osa arvioi työkykynsä heikentyneeksi kuin lievää astmaa sairastaneista. Tulokset olivat samansuuntaiset suhteessa sekä fyysisiin että henkisiin vaatimuksiin. Astmaa sairastavilla tupakointi, alempi koulutustaso ja toiminen tuotantotyössä sekä vaikeampi astma olivat yhteydessä heikentyneeseen työkykyyn. Toimiminen tuotantotyössä lisäsi astman pahenemisvaiheiden esiintymistä miehillä, joilla oli ollut nuoruudessa melko vaikea astma (34). Astmaa sairastavien ammatinvalinnan ohjaus Huomattava osa nuoruudessa alkaneesta astmasta liittyy allergioihin tavanomaisille ympäristöallergeeneille. Usein tämäntyyppinen astma on melko lievä ja voidaan saada lääkityksellä hallintaan (35) ja nuori saattaa selviytyä monenlai 403

4 40 Karjalainen A, Kurppa K, Martikainen R, Klaukka T, Karjalainen J. Work is related to a substantial portion of adult-onset asthma incidence in the Finnish population. Am J Respir Crit Care Med 2001;164: Kogevinas M, Anto JM, Soriano JB, Tobias A, Burney P. The risk of asthma attributable to occupational exposures. A population-based study in Spain. Spanish Group of the European Asthma Study. Am J Respir Crit Care Med 1996;154: Lillienberg L, Andersson E, Janson C ym. Occupational exposure and new-onset asthma in a population-based study in Northern Europe (RHINE). Ann Occup Hyg 2013;57: Johnson AR, Dimich-Ward HD, Manfreda J ym. Occupational asthma in adults in six Canadian communities. Am J Respir Crit Care Med 2000;162: Kogevinas M, Zock JP, Jarvis D ym. Exposure to substances in the workplace and new-onset asthma: an international prospective population-based study (ECRHS-II). Lancet 2007;370: Bang KM, Hnizdo E, Doney B. Prevalence of asthma by industry in the US population: a study of 2001 NHIS data. Am J Ind Med 2005;47: Karjalainen A, Martikainen R, Oksa P, Saarinen K, Uitti J. Incidence of asthma among Finnish construction workers. J Occup Environ Med 2002;44: Pallasaho P, Juusela M, Lindqvist A, Sovijärvi A, Lundbäck B, Rönmark E. Allergic rhinoconjuctivitis doubles the risk for incident asthma- Results from a population study in Helsinki, Finland. Respir Med 2011;105: Sidonnaisuudet Irmeli Lindström: Luento palkkiot (GSK, Orion, Leiras-Takeda, Chiesi Pharma, Bohringer Ingelheim), ulkomaisten koulutustilaisuuksien kustannukset (Leiras-Takeda, Ratiopharm, Chiesi-Pharma). Hille Suojalehto: Luentopalkkiot (GSK, Astma- ja allergialiitto). English summary > in english Work and asthma sissa töissä. Ammatinvalinnan ohjaus on erityisen tärkeää nuorille astmaa sairastaville, joiden tauti on lievää vaikeampi. Heillä astma oirei lee säännöllisestä lääkehoidosta huolimatta tai astman hallinnan saavuttamiseksi tarvitaan useampi kuin yksi säännöllisesti otettava lääke (5). Ammatinvalinnan ohjauksessa otetaan huomioon sairauksien lisäksi nuoren muut edellytykset kouluttautua ja työllistyä eri ammatteihin. On harmillista, jos nuori kouluttautuu ammattiin, jossa lyhyen ajan kuluttua hänen astmaoireensa pahenevat siten, ettei hän voi jatkaa työskentelyä. Toisaalta tarpeettomien rajoitusten antaminen voi lisätä syrjäytymisen riskiä. Kansallisessa allergiaohjelmassa suositellaan ottamaan huomioon ohjauksessa ja valistuksessa allergisen nuoren oireiden laatu, vaikeus, kehitys sekä oireita lisäävät tekijät ja hoidon tarve (36). Kohtuullisella lääkityksellä hallinnassa olevan astman ei katsota rajoittavan ammatinvalintaa lukuun ottamatta pelastussukellustyötä sisäl tävää pelastajantyötä mutta vaikeaa astmaa sairastaville työ, jossa altistutaan hengitystieärsykkeille, sopii huonosti. Eurooppalaisessa suosituksessa korostetaan sitä, että astmaa sairastavien ja allergisten nuorten ammatinvalinnan ohjauksessa lisätään tietoutta riskitöistä ja siitä, miten niissä voi vähentää riskiä ennalta (37). Tiukkojen rajoitusten antamista ammatinvalintaan kehotetaan välttämään. Erityisesti huonossa hallinnassa olevaa tai vaikeaa astmaa sairastavia nuoria on neuvottava perusteellisesti työn aiheuttamista riskeistä. Nuoren on tunnistettava työssä pahenevat astmaoireet ja osattava hakeutua tarvittaessa hoitoon (37). Myös seurantatutkimuksemme osoitti astman pahenemisen riskin likaisissa töissä nimenomaan miehillä, joilla oli nuoruudessa vaikeampi astma (34). Työperäinen altistuminen voi lisätä astman pahenemisvaiheiden esiintymistä (20) ja riskiä joutua vaihtamaan ammattia (24). Tutkimuksessamme 14 % nuoruudessa lievempää astmaa sairastavista ja 17 % vaikeampaa astmaa sairastavista oli vaihtanut ammattia osittain tai pääasiallisesti astman vuoksi (31). Astman pahenemisen riski on pölyisissä ja käryisissä töissä kuten rakennusalalla, metallityössä, puutyössä, kampaajilla, maalareilla, hitsaajilla ja suurkeittiötyöntekijöillä. Astma voi vaikeutua myös töissä, joissa altistutaan allergeeneille, esimerkiksi leipomoissa, kukkakaupoissa tai eläintenhoidossa. Kuumassa tai kylmässä lämpötilassa tehtävät työt voivat pahentaa astmaa. Riskiammateissakin voidaan vähentää työperäistä altistumista noudattamalla hyvää työhygieniaa ja työtehtävien valinnalla. Hyvää tietoa eri ammateista ja siitä miten ne voivat vaikuttaa astmaan tai muihin atooppisiin sairauksiin löytyy englannin ja ruotsin kielellä ruotsalaiselta nuorille suunnatulta ammatinvalintasivustolta (www.jobba.frisk.se). Sivuston suomenkielistä versiota Töissä terveenä laaditaan parhaillaan. Lopuksi Lääkehoidon kehittyminen on parantanut astmaa sairastavien elämää huomattavasti, ja nykyään astma aiheuttaa vain harvoin sairaalahoitojaksoja tai työkyvyttömyyseläkkeelle joutumista. Kuitenkin työpanosten menetykset astman vuoksi ovat edelleen kansantaloudellisesti merkittävät ja niitä on pyrittävä vähentämään. Ammattiastma on tunnistettava varhain, jotta voidaan vaikuttaa työperäiseen altistumiseen astman aiheuttajalle ja parantaa siten astman ennustetta. Epäiltäessä ammattiastmaa tai työn pahentamaa astmaa potilas on ohjattava työterveyshuoltoon, joka on avainasemassa selvitettäessä työperäistä altistumista. Työterveyshuollon tehtäviin kuuluu myös antaa tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia työpaikan olosuhteiden parantamiseksi tai potilaan työtehtävien muokkaamiseksi. Ammatillinen kuntoutus on usein tarpeellista ammattiastmaa sairastaville ja vaikeasta työssä pahenevasta astmasta kärsiville, ellei altistumista astmaa pahentaville tekijöille voida muilla keinoilla vähentää riittävästi. Kuntoutuksen tarkoituksena on parantaa tai ylläpitää työkykyä ja ansiomahdollisuuksia. Sitä järjestävät ja tukevat tapaturmavakuutuslaitokset, työeläkelaitokset, Kela ja työhallinto. Ammatillinen kuntoutus voi olla esimerkiksi kouluttautumista uuteen ammattiin tai siirtymistä työkokeilun kautta uusiin tehtäviin. n 404

5 tieteessä english summary Irmeli Lindström M.D., Ph.D., Specialist Finnish Institute of Occupational Health, Health and Work Ability Hille Suojalehto M.D., Specialist Finnish Institute of Occupational Health, Health and Work Ability Work and asthma Asthma is a significant health problem in the working-age population and its prevalence is increasing. The prevalence has increased especially in children and adolescents. Approximately one in ten working-aged Finnish adults has asthma. Thus we can conclude that currently and in the future a significant proportion of workers will need to cope with asthma during their career. At the population level most asthmatics have a mild form of the disease, although it is estimated that severe asthma accounts for approximately 5-10% of all asthma. Additionally, the treatment options for asthma have evolved markedly during recent decades. According to the most recent systematic analysis 15-18% of adult-onset asthma is estimated to be caused by occupational exposure. In addition to being a cause of asthma, the work environment can also aggravate pre-existing or new-onset asthma and approximately 20% of working asthmatics are thought to have work-aggravated asthma. Based on several earlier studies, there seems to be a consensus that asthma is associated with decreased working ability. In our own study both mild and more severe asthma at the age of around 20 was associated with reduced self-assessed working ability in 40-year-old men. Occupational health care professionals and other health care providers should carefully follow asthmatics, supporting their working ability and paying close attention to their work environment. There is a need for improved vocational guidance of adolescents and young adults with asthma because of the potential effects of workplace exposure on asthma. 404a

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Astma

Käypä hoito -suositus. Astma Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistys ry:n, Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n ja Suomen Kliinisen Fysiologian Yhdistys ry:n asettama työryhmä Päivitetty

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa.

Mielenterveyden häiriöt ovat jo pitkään olleet huomattava. Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus. työterveyshuollossa. Alkuperäistutkimus Simo Taimela, Kari Mäkelä, Selina Justén, Jan Schugk Masennusoireiden seulonta ja oireisten työntekijöiden hoitoonohjaus työterveyshuollossa Lähtökohdat Selvitimme masennusoireiden yleisyyttä,

Lisätiedot

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa

Harjoittelun vaikuttavuus ja toteutus kroonisen niskakipupotilaan kuntoutuksessa Katsaus tieteessä Jari Ylinen LT, dosentti, ylilääkäri Keski-Suomen sairaanhoitopiiri jari.ylinen@ksshp.fi Riku Nikander TtT, professori, fysioterapeutti Jyväskylän yliopisto, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Jani Penttilä, Pertti Rintahaka ja Riittakerttu Kaltiala-Heino KATSAUS Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriön merkitys lapsen ja nuoren tulevaisuudelle Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD) ei välttämättä

Lisätiedot

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin

Tässä artikkelissa esitellään aineisto ja kerrotaan joitakin Terveydenhuoltotutkimus Marko Elovainio, Tarja Heponiemi, Jukka Vänskä, Timo Sinervo, Santero Kujala, Erkki Laakso, Päivi Jalonen, Jari Hakanen, Kaj Husman, Saara Töyry, Hannu Halila Miten suomalainen

Lisätiedot

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen

Sikiön tupakka-altistuksen vaikutukset lapsen terveyteen tieteessä Mikael Ekblad LT, terveyskeskuslääkäri, tutkija TYKS, lasten ja nuorten klinikka ja Turun yliopisto Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä moekbl@utu.fi Mika Gissler FT, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Työolot ja työssä jatkaminen

Työolot ja työssä jatkaminen T TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot ja työssä jatkaminen Eläketur vakeskuksen tutkimuksia 2010:2 TUTKIMUKSIA Eila Tuominen, Mervi Takala ja Pauli Forma (toim.) Työolot

Lisätiedot

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa

Koulutusryhmien välillä suuria ja kasvavia eroja elinajanodotteessa Alkuperäistutkimus tieteessä Pekka Martikainen Ph.D., professori Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos, väestöntutkimuksen yksikkö pekka.martikainen@helsinki.fi Jessica Ho M.Sc., tutkija University

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet

Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet Työterveys Eira Viikari-Juntura ja Helena Varonen Työhön liittyvät niska-hartiaseudun ja yläraajan sairaudet Niskakivut ja yläraajan oireet ovat tavallisia. Niiden selvittelyssä keskeistä on tunnistaa

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa

Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Käypä hoito suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin hoidossa Hassinen, Marja 2014 Laurea Tikkurila Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Käypä hoito -suosituksen toteutuminen työikäisten migreenin

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2.

This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Kustantajan versio 2. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Kustantajan versio 2.232Mb View/Open Author(s): Tacke, Ulrich; Seppä, Kaija; Winstock, Adam Title: Year:

Lisätiedot

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa

Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Heli Järnefelt Työterveyshuollossa toteutetun ryhmämuotoisen kognitiivisen käyttäytymisterapian tuloksellisuus pitkäkestoisen unettomuuden hoidossa Työ ja ihminen Tutkimusraportti 44 Työ ja ihminen Päätoimittaja

Lisätiedot

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli.

Iäkkäitä skitsofreniapotilaita koskeva tutkimustieto on. Skitsofreniapotilaskin vanhenee. lääketiede. Katsausartikkeli. Katsausartikkeli Tuula Saarela, Hanna-Mari Alanen Skitsofreniapotilaskin vanhenee Tärkein tieto K Iäkkäiden skitsofreniapotilaiden hoidon tarvetta on pidetty Alzheimer-potilaisiin verrattavana, mutta skitsofreniavanhusten

Lisätiedot

Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat

Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat Työkunnossa? Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULES) ja suomalaiset työmarkkinat Stephen Bevan Robin McGee Tatiana Quadrello Sisältö 1. Esipuhe 4 2. Johdanto 8 2.1 Miksi suomalaisen työväestön terveys on

Lisätiedot

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi

Kyselyt lääkäreille 2006 ja 2010: Potilastyöhön ja tietojärjestelmiin liittyvä stressi lisääntyi Terveydenhuolto tieteessä Tarja Heponiemi PsT, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.heponiemi@thl.fi Jukka Vänskä VTM, tutkimuspäällikkö Suomen Lääkäriliitto Anna-Mari Aalto VTT, erikoistutkija

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Aiemmin uskottiin, että tupakoinnin

Aiemmin uskottiin, että tupakoinnin 4701 Katsausartikkeli Tupakoinnin haitat ja savuttomuuden hyödyt Yli miljoona suomalaista tupakoi päivittäin, aikuisista miehistä keskimäärin 29 % ja naisista 20 %. Nuorten aikuisten tupakointi on tätäkin

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2

RAPORTTEJA. Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta. Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä. Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 R RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset eri järjestelmissä Eläketurvakeskuksen raportteja 2009:2 RAPORTTEJA Seppo Karisalmi, Raija Gould ja Lauri Virta Työkyvyttömyyseläkeläiset

Lisätiedot

Miehestä johtuva tahaton lapsettomuus

Miehestä johtuva tahaton lapsettomuus Katsaus tieteessä Seija Kaukoranta LL, gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri Väestöliiton klinikat Oy, Helsingin klinikka seija.kaukoranta@vaestoliitto.fi Anne-Maria Suikkari dosentti, gynekologisen

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

Nuorten hyvinja pahoinvointi

Nuorten hyvinja pahoinvointi Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, Suomen Akatemia Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 1. 3.2.2010 Hanasaaren kulttuurikeskus, Espoo Nuorten hyvinja pahoinvointi Konsensuskokous 2010 Suomalainen

Lisätiedot