Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän"

Transkriptio

1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän TILINPÄÄTÖS 2010

2

3 1 Sisällys 1 Toimintakertomus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta HSY:n organisaatio Toimintaympäristö Toiminta tilikaudella Henkilöstö Ympäristö ja kestävä kehitys Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskien hallinta Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Konsernitarkastelu Konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konserniyhteisöjen toiminnan ohjaus, sisäinen valvonta ja olennaiset tapahtumat Toteutumisvertailut Kuntayhtymän toteutumisvertailut Yhtymätason toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Vesihuollon toimialan toteutumisvertailut ja erillislaskelmat Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Vesihuollon suoritteet Vesihuollon tuloslaskelman toteutumisvertailu Vesihuollon investointien toteutumisvertailu Vesihuollon tase Vesihuollon rahoituslaskelma Jätehuollon toimialan toteutumisvertailut ja erillislaskelmat Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Jätehuollon suoritteet...27

4 Jätehuollon tuloslaskelman toteutumisvertailu Jätehuollon investointien toteutumisvertailu Jätehuollon tase Jätehuollon rahoituslaskelma Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Kuntayhtymän johdon ja hallintopalvelukeskuksen tulosalueen toteutumisvertailut Tuloslaskelman toteutumisvertailu Investointien toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Kuntayhtymän tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitilinpäätös Liitetiedot Kuntayhtymän liitetiedot Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tasetta koskevat liitetiedot Vakuudet ja vastuusitoumukset Henkilöstö Konsernin liitetiedot Tunnuslukujen laskentakaavat Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä Allekirjoitukset...48

5 3 1 Toimintakertomus 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Toimitusjohtajan katsaus Ensimmäisen toimintavuotensa jälkeen HSY toimii edelleen vahvasti muutoksen keskellä. Vuoden 2010 ajan on tehty kovasti töitä, jotta kuntayhtymä saadaan toimimaan tehokkaasti. Muutosvaiheen kehityshankkeet jatkuvat edelleen parin seuraavan vuoden ajan, jonka jälkeen kehittäminen jatkuu osana normaalia toimintaa. Henkilöstö on ollut välillä lujilla, mutta suunta on selvillä ja eteenpäin on päästy. Tästä suurin kiitos kuuluu koko henkilöstölle, jokaisen työpanosta on tarvittu. Talven 2010 aikana HSY:n johtoryhmän ja hallituksen työpajoissa työstettiin HSY:n yhtymästrategia. Strategia ja strategiset päämäärät vuoteen 2015 hyväksyttiin hallituksessa maaliskuussa. Strategiassa korostuu muutosprosessi, joka näkyy tehokkuuden, laadukkaan ja helposti saatavan ympäristövastuullisen palvelun ja toiminnan synergian tavoitteina. Strategiaa viedään eteenpäin määrätietoisesti, mistä kertovat useat vuoden aikana käynnistetyt strategisia tavoitteita toteuttavat hankkeet. Yksi merkittävimmistä HSY:n perustamisen tavoitteista oli synergiaetujen saavuttaminen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana hyötyjä saavutettiin mm. päällekkäisiä toimintoja yhdistämällä ja keskittämällä, erityisesti vesihuollossa ja tukipalveluissa. Vesihuollon toimialalla vuoden 2010 loppuun mennessä saavutettiin noin 46 henkilötyövuoden vähennys verrattuna yhdistymistä edeltävien organisaatioiden vastaavaan henkilövahvuuteen. Hallintopalvelukeskuksen tuottamissa tukipalveluissa tehokkuushyöty saavutetaan kolmen seuraavan vuoden aikana henkilöstön vähetessä suunnitelman mukaan 5,6 henkilötyövuoden verran. Synergiaetuja saavutetaan lisää pitkäjänteisellä työllä, jossa nyt tehdyt toimenpiteet tuottavat hyötyjä tulevina vuosina. Yksi vuonna 2010 aloitetuista ja 2011 jatkuvista keskeisistä kehittämishankkeista oli hankintatoimen kehittämishanke. Yhteisiä hankintaprosesseja ja -järjestelmiä kehittämällä saavutetaan tehokkuusetuja ja kustannussäästöjä sekä investoinneissa että palvelu- ja materiaalihankinnoissa, jotka muodostavat suuren osan HSY:n toimintamenoista. Kuntayhtymän taloudessa ensimmäiset toimintavuodet jäävät alijäämäisiksi. Vuonna 2010 toteutettiin toiminnan ja talouden sopeutusohjelma alijäämän pienentämiseksi. Talouden tasapainon saavuttaminen edellyttää kuitenkin paitsi kustannustehokkuutta kuntayhtymän omassa toiminnassa, myös pitkäjänteistä taksapolitiikkaa. HSY:n toiminta rahoitetaan taksoilla ja maksuilla, joiden tulee vastata laajaa toimintaa ja investointiohjelmaa liiallisen velkaantumisen välttämiseksi. Vuonna 2010 aloitettiin työ HSY:n yhtenäisen ja kustannustehokkaan asiakaspalvelun kehittämiseksi. Lähtökohtana on asiakkaan näkökulmasta katsottuna yhtenäinen ja helposti saavutettava asiakaspalvelu. Vuoden aikana laadittujen selvitysten pohjalta hallitus päätti joulukuussa asiakaspalvelun järjestämisen periaatteista ja organisoinnista. Asiakaspalvelun yhtenäistäminen ja kehittäminen jatkuu uudessa matriisiorganisaatiossa vaiheittain vuosien ajan. Lokakuun alussa HSY:n viestintätoiminnot ja -henkilöstö keskitettiin hallintopalvelukeskuksen viestintäyksikköön. Muutoksen tavoitteena on auttaa rakentamaan yhtenäistä viestintäkulttuuria koko organisaati-

6 4 oon, selkiyttää johtamiskäytäntöjä, tehostaa viestinnän resurssien käyttöä ja tukea tehokkaammin kuntayhtymän strategisten päämäärien saavuttamista. Henkilöstöhallinnossa toimintavuoden pääpainopisteenä on ollut yhtenäisten palkkausjärjestelmien rakentaminen. Uudet palkkausjärjestelmät valmistuivat vuoden vaihteen jälkeen ja tulevat talvella 2011 hallitukselle hyväksyttäväksi. Palkkojen harmonisointi uuteen palkkausjärjestelmään vaatii useampivuotisen palkkausohjelman. HSY:n toiminnan aloituksessa henkilöstösuunnittelulla on ollut keskeinen rooli uusien toimintamallien sekä synergia- ja tehokkuushankkeiden toteuttamiseksi. Jatkossa henkilöstösuunnittelussa painottuu osaamislähtöisyys sekä työhyvinvoinnin kehittäminen. Ensimmäisen toimintavuoden aikana laadittiin pitkän aikavälin investointiohjelmat, vesihuollon osalta kymmenelle ja jätehuollossa viidelle seuraavalle vuodelle. Lisäksi vesihuollolle laaditussa investointistrategiassa linjataan pitkällä tähtäimellä vesihuoltolähtöiset omaisuuden kunnon seurantaan ja kapasiteettitarpeen arviointiin perustuvat investointitarpeet. Kesäkuussa hallitus hyväksyi hankesuunnitelman biojätteen mädätyslaitoksen rakentamisesta. Suunnitelman mukaisesti vuonna 2013 käyttöönotettavan laitoksen mädätysprosessin tuottama biokaasu tullaan hyödyntämään sähkön ja lämmön tuotannossa. Espoon Blominmäkeen rakennettavan jätevedenpuhdistamon osalta hallitus päätti puhdistamon mitoitusperusteista ja puhdistustavoitteista, jotka ovat jatkosuunnittelun pohjana. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen valmistunut kaasuvoimala sai Energiateollisuus ry:n myöntämän tunnustuspalkinnon vuoden 2010 ilmastotekona. HSY hyödyntää myös jätevedenkäsittelystä syntyvän lietteen mädättämisestä saatavan metaanin tuottamalla siitä sähköä ja lämpöä omiin tarpeisiin. Osana ympäristövastuullista toimintaa HSY:ssä aloitetaan energiatehokkuushanke, jossa kartoitetaan ja vähennetään HSY:n itse tuottamia kasvihuonekaasupäästöjä. Toimintavuoden aikana HSY:n ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n välillä uusittiin sopimus raakavedenhankintalaitoksen käyttö- ja huoltopalveluista lisäten siihen yhtiön talous- ja muiden hallintotehtävien hoito. Vuoden 2011 alusta voimaan astuvan järjestelyn myötä Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n henkilöstö siirtyy HSY:n palvelukseen. Raimo Inkinen toimitusjohtaja

7 HSY:n hallitus ja tarkastuslautakunta 2010 HALLITUS Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Helsinki Kimmo Helistö, Vihr. Erja Kouvo, PS Essi Kuikka, Vihr. Jyrki Lohi, SDP Tatu Rauhamäki, KOK, pj., asti Hannele Luukkainen, pj., KOK, alkaen Satu Kouvalainen, KOK Lea Saukkonen, KOK, asti Matti Enroth, KOK, alkaen Tarja Parviainen, vihr. Arto Välikangas, PS Esko Lius, vihr. Kaarin Taipale, SDP Heidi Ekholm-Talas, KOK Matti Enroth, KOK, asti Reima Linnanvirta, KOK alkaen Timo Erikäinen, KOK Espoo Fredrik Almqvist, SDP Kari Kuusisto, KOK Kati Pohjanmaa, KOK Anu Heinänen, SDP Mika Airinen, KOK Leila Lehtinen, KOK Kauniainen Finn Berg, RKP Veronica Rehn-Kivi, RKP Vantaa Markku J. Jääskeläinen, SDP Kati Tyystjärvi, Vas. Jouni Vauhkonen, vpj., Vihr. Jukka Hako, SDP Eero Väätäinen, Vas. Anniina Kostilainen, Vihr Asiantuntijajäsenet Marketta Kokkonen, Espoo Juhani Paajanen, Vantaa Jussi Pajunen, Helsinki Torsten Widén, Kauniainen TARKASTUSLAUTAKUNTA Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet Kaj Laaksonen, pj. KOK / Vantaa Marja-Liisa Peltomaa, KOK / Hki, asti Minna Ruuth, KOK / Helsinki, alkaen Jaakko Rewell, KOK / Kauniainen, asti Pertti Eklund, KOK / Kauniainen, alkaen Sirpa Kauppinen, vpj., Vihr./ Vantaa Arja Hörhammer, SDP / Helsinki Marilla Kortesalmi, KOK / Vantaa Miikka Heinäsmäki, KOK / Helsinki Martti Syväniemi, KOK / Kauniainen Hanna Valtanen, Vihr. / Vantaa Aarno Turunen, SDP / Espoo

8 HSY:n organisaatio 2010 Yhtymäkokouksen valitsemana tilintarkastajana tilikauden aikana on ollut JHTT-yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimi JHTT, KHT Jarmo Lohi. Tilivelvollinen toimielin on hallitus ja tilivelvollisia viranhaltijoita toimitusjohtaja sekä toimiala- ja tulosaluejohtajat Toimintaympäristö Ennen viimeistä taloustaantumaa vuosina Helsingin seudun tuotannon vuosikasvu ylitti selvästi koko maan kasvun ja ylsi parhaimmillaan 6,5 prosenttiin. Suotuisa kehitys pysähtyi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä ja kääntyi rajuun laskuun. Seudun tuotanto väheni vuonna 2009 ennätykselliset 8 prosenttia ja supistuminen oli yhtä suurta kuin koko maassa. Pudotus merkitsi paluuta vuoden 2005 tuotantomäärien tasolle. Tästä päästiin seudulla vuoden 2010 aikana jo lievään nousuun (0,5 %), mutta kasvu jäi hieman alhaisemmaksi kuin koko maassa (0,9 %). Vuodesta 2011 alkaen kasvun arvioidaan olevan Helsingin seudulla noin kolme prosenttia vuodessa ja koko maassa jonkin verran vähemmän. Seudun väkiluvun kasvu hidastui hieman Helsingin seudun väkiluvuksi kirjattiin vuoden 2010 lopun ennakkotiedon mukaan 1,349 miljoonaa henkeä. Pääkaupunkiseudulla asuvia oli tällöin ja kehyskunnissa Edelliseen vuoteen verrattuna väestö lisääntyi koko seudulla yhteensä lähes hengellä. Pääkaupunkiseutu kasvoi vuoden 2010 aikana asukkaalla ja kehysalue asukkaalla. Kasvu oli 900 henkeä pienempi kuin edellisenä vuonna. Pääkaupunkiseudulla yllettiin lähes samaan kasvuun kuin vuonna 2009, mutta kehysalueen kasvu hidastui selvästi. Pääkaupunkiseudun väestönlisäys on kiihtynyt vuosikymmenen loppua kohden ja kehysalueen kasvu vastaavasti rauhoittunut. Koko vuosikymmenen kasvun huippuvuodeksi muodostui Tähän verrattuna vuoden 2010 pääkaupunkiseudun väestönkasvu oli 1500 asukasta pienempi Helsingin ja Vantaan alueliitokset huomioon ottaen. Väestökehityksen ennustetaan lähivuosina jatkuvan tasaisena. Helsingin osuuden seudun kasvusta arvioidaan lähivuosina pysyvän nykytasollaan eli se saa noin puolet pääkaupunkiseudun väestökasvusta. Vuoden 2009 alusta Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettyjen alueiden asukkaiden siirtyminen helsinki-

9 7 läisiksi lisäsi kaupungin väkilukua noin hengellä ja aiheutti samansuuruisen vähennyksen kehysalueella. Muuttoliike tuo väkeä Helsinkiin Pääkaupunkiseudun muuttoliike on koko 2000-luvun jatkunut ennätyksellisen vilkkaana. Kireä asuntotilanne, asumisen kalleus ja edullisten omakotitonttien puute ovat houkutelleet väkeä muuttamaan aluetta ympäröivälle työssäkäyntialueelle. Muuttovirta pääkaupunkiseudulta ulos on viime vuosina hiukan rauhoittunut aikaisempiin vuosiin verrattuna. Pääkaupunkiseudulle muutti vuoden 2010 aikana muualta maasta yhteensä henkilöä ja alueelta pois henkilöä, joten kotimaan muuttovoitoksi kirjattiin henkilöä. Tilanne pysyi lähes samana vuoden takaiseen verrattuna, toisin kuin muutamana aikaisempana vuonna, jolloin pääkaupunkiseudun muuttovoitto jäi muutama sata henkilöä tappiolle. Kotimaista muuttoliikettä enemmän pääkaupunkiseudun väkilukua vuonna 2010 kasvattivat syntyneiden enemmyys ja maahanmuutto ulkomailta. Syntyneiden enemmyyden myötä pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvoi lähes henkilöllä. Ulkomaisen maahanmuuton tuoma nettolisäys ei enää yltänyt aikaisempien vuosien huippulukemiin. Nettolisäystä ulkomailta oli nyt henkilöä, kun kaksi vuotta aiemmin vastaava luku oli 5200 henkilöä. Kehysalueen ulkomailta saama muuttovoitto oli yhteensä 450 henkilöä. Asuminen Asuntomarkkinat ja -rakentaminen ovat koko maassa ja Helsingin seudulla palaamassa normaaliin tilanteeseen, jota leimaavat vapaarahoitteisen asuntotuotannon vilkastuminen, tonttikaupan piristyminen sekä asuntojen kauppahintojen ja vuokrien nousu. Aivan viimeaikaisessa hintakehityksessä on nähtävissä jopa pientä tasaantumista. Samanaikaisesti valtio on lopettamassa suhdanneluontoisia elvytystoimiaan. Asuntokannan peruskorjaustoiminta näyttää sekin jatkuvan vilkkaana. Valmistuneiden asuntojen määrä saavutti vuonna 2010 lähes taantumaa edeltäneen tason eli lähes asuntoa. Näistä asuntoa valmistui pääkaupunkiseudulle ja asuntoa kehysalueelle. Vuonna 2011 tuotanto näyttäisi kasvavan edelleen, sillä vuonna 2010 aloitettiin kuntien arvioiden mukaan lähes asunnon rakentaminen. Tämäkin määrä on vähemmän kuin kuntien ja valtion välisessä aiesopimuksessa vuositavoitteeksi asetettu asuntoa. Asuntotuotanto näyttäisi pysyvän asunnon tasolla pari seuraavaa vuotta. Asuntotuotannon edellytykset paranevat jatkossa ratkaisevasti, kun Vuosaaren sataman valmistumisen mahdollistamat uudet suuret asuntokohteet Kalasatama, Jätkäsaari ja Kruununvuorenranta saadaan käyntiin Helsingissä. Espoossa ja Vantaalla ovat käynnistyneet mm. Suurpellon, Leinelän ja Marja-Vantaan rakentaminen. Myös Kauniaisissa ja kehyskunnissa on meneillään ja valmisteilla kuntien kokoon nähden merkittäviä hankkeita.

10 Toiminta tilikaudella Vuosi 2010 oli Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän ensimmäinen toimintavuosi. HSY aloitti toimintansa , kun Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitokset sekä YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto tukipalveluineen yhdistettiin uuteen kuntayhtymään. Muutoksen laajuuteen nähden lyhyeksi jääneestä valmisteluajasta huolimatta toimintojen siirrossa HSY:lle onnistuttiin. Keskeisissä asiakkaille tuotettavissa palveluissa ei syntynyt organisaatiomuutoksesta aiheutuvia katkoksia ja toiminnan kannalta välttämättömien tukipalveluiden keskeytymätön toiminta saatiin turvattua. Vuoden 2010 aikana vesijohtovettä myytiin yhteensä 72,5 milj. m3, josta myynti HSY:n toiminta-alueelle oli 71,36 milj. m3 (98,4 %) ja toiminta-alueen ulkopuolelle 1,14 milj. m3 (1,6 %). Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 130,54 milj. m3, josta 111,51 milj. m3 (85,4 %) oli HSY:n toiminta-alueelta ja 19,03 milj. m3 (14,6 %) toiminta-alueen ulkopuolelta. Vaikka vuosi 2010 oli keskimääräistä kuivempi ja jätevesimäärät jäivät alle pitkäaikaisten keskiarvojen, jätevedenpuhdistusta rasitti vuoden 2010 ensimmäisellä puolivuotisjaksolla ennätysmäinen lumimäärä ja sitä kautta syntynyt sulamisvesien poikkeuksellisen suuri määrä. Ongelmat olivat pahimmillaan huhtikuussa ja laitoksien sekä pumppaamoiden kriittisin tulva-aika osui pääsiäiseen. Prosessiveden lämpötila laski tuolloin myös historiallisen alas. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä ja maa-aineksia yhteensä tonnia, josta tonnia (42,0 %) oli sekajätettä, tonnia (9,3 %) biojätettä ja tonnia (21,3 %) maa-aineksia. Käsiteltävä jätemäärä ilman maa-aineksia väheni edellisestä vuodesta noin 3 %, vaikka sekajätteen määrä kasvoi 1,7 % ja biojätteen 1,3 %. Vastaanotetusta biojätteestä 96 % käsiteltiin laitosmaisesti ja vain 4 % loppusijoitettiin kaatopaikalle. Vuoden aikana Sortti-asemilla kävi yhteensä asiakasta. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin yhdellätoista mittausasemalla. Seurantaa jatkettiin seitsemässä kiinteässä mittauspisteessä ja lisäksi mittauksia tehtiin siirrettävillä asemilla uusissa kohteissa liikenneympäristöissä Töölöntullissa, Niittymaalla ja Myyrmäessä sekä sataman vaikutuspiirissä Etelärannassa. Lisäksi ilmanlaadun seurantaa jatkettiin Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Ilmanlaatutiedot on toimitettu reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuille ja Ilmanlaatuportaaliin ilman merkittäviä katkoksia ja ilmanlaadusta on tiedotettu arkipäivisin lehdistössä, radiossa ja televisiossa. Muutokset näkyivät erityisesti vesihuollon toiminnassa HSY:n toiminnan käynnistyessä neljän kaupungin vesilaitostoimintojen yhdistäminen yhdeksi toimialaksi merkitsi vesihuollon toimialalla laajoja organisaation ja toiminnan uudelleenjärjestelyjä. Organisaation muuttaminen toimintopohjaiseksi ja toimintatapojen yhtenäistäminen ovat keskeisiä synergiahankkeita. Toimintolähtöiset funktiot toimivat koko HSY:n toiminta-alueella ja lähtökohtana on kokonaisuuden etu kuntakohtaisen ajattelun sijasta. Läpi vuoden hallitusti vaiheittain jatkuneet muutostoimenpiteet jatkuvat edelleen vielä 2011, jolloin vesihuollon verkko-osasto siirtyy toimintopohjaiseen organisaatioon. Vaikka organisaatiomuutos siihen liittyvine kehitysprojekteineen leimasi vuotta 2010, perustoimintaa ja muita kehityshankkeita toteutettiin muutoksen rinnalla. Kansainväliseen yhteistyöhön liittyen toimintavuoden aikana toteutettiin ympäristöministeriön rahoituksella yhdessä Pietarin Vodokanalin kanssa ns. Maintenance Management -projekti, jonka pääasiallinen tarkoitus oli selvittää Pietarin 17 jätevedenpuhdistamon kunnossapidon nykytila ja luoda edellytyksiä laitteiden ja prosessiosien kunnossapidon hallinnalle ja kehittämiselle. WSP (Water Safety Plan) laajennettiin kattamaan koko HSY-alueen vedentuotanto ja

11 9 -jakelu. Tuotantoprosessien osalta kalkkikivi/hiekka- sekasuodatinkokeilu on viety laitosmittakaavaan Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksella. Jätteen synnyn ehkäisyä tukevia hankkeita jatkettiin Jätteen määrän vähentämisestä, lajittelun tehostamisesta ja jätehuollon yleisistä asioista luennoitiin noin 60 tilaisuudessa. Keväällä kiertävän keräysautokierroksen yhteyteen järjestettiin jäteneuvontaa. Kevätkaudella ostettujen neuvontapalvelujen kautta tavoitettiin kuulijaa oppilaitoksissa, päivähoidossa, kompostointikursseilla ja asukastilaisuuksissa yhteensä noin 510 tilaisuudessa. Ruokajätteen vähentämisteeman markkinointia ja koulutusyhteistyötä kuntien ekotukitoiminnan kehittämiseksi jatkettiin. Joulukampanja "Anna elämyslahja" näkyi verkkomedioissa, ilmoituksina sanomalehdissä sekä kuului radiomainoksina. Jätteen synnyn ehkäisyn kolmivuotinen Jesse-hanke päättyi vuonna Hankkeen tulokset valmistuvat kokonaan ja raportoidaan alkuvuodesta Euroopan Aluekehitysrahaston rahoittama kummikouluohjelman kehittäminen koulujen ympäristötyön edistämiseksi KUKKO hanke käynnistettiin. Ammatillisissa oppilaitoksissa kiertävä työpaja "Pura jätepommi" valmistui ja vastaavan työpajan valmistelu alakouluille aloitettiin. Draivi-hanke jatkui mm. autoalan parhaan käytännön mallin ja niiden tarkistuslistojen laatimisella. Fiksu Ammattilainen -opetuspaketit tekniikan sekä elintarvike- ja ravitsemusalalle valmistuivat. Pääkaupunkiseudun ilmastotyötä jatkettiin Kolmivuotinen vuosina toteutettava EU-rahoitteinen Julia hanke jatkui. Hankkeen tavoitteena on vähentää Helsingin seudun kasvihuonekaasujen päästöjä ja sopeutua ilmastonmuutoksen seurauksiin. Vuonna 2010 valmistui ja otettiin käyttöön useita työkaluja kasvihuonekaasupäästöjen laskentaan: toimitilojen ilmastolaskuri, Reittioppaan CO2-laskuri ja hankintoihin liittyviä laskureita. Seudulliset rakennusmaavarantotiedot ja tähän liittyvä aiempaa tarkempi maanomistajaluokitus tuotettiin ensimmäisen kerran Seudullisen perusrekisterin tietoihin pohjautuen ja jaettiin suunnitteluun soveltuvina paikkatietoina SeutuCD:llä. Rakennusmaavarantotietoja voidaan hyödyntää esimerkiksi maankäytön, liikenneverkkojen ja infrastruktuurin suunnittelussa ja analysoinnissa sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa. Investoinnit painottuivat rakentamiseen Vuonna 2010 kuntayhtymässä hyväksyttiin vesihuollon investointistrategia ja kymmenen vuoden investointiohjelma. Investointistrategiassa linjataan pitkällä tähtäimellä vesihuoltolähtöiset investointitarpeet, jotka perustuvat vesihuolto-omaisuuden kunnon seurantaan ja kapasiteettitarpeen arviointiin. Investointiohjelmassa esitetään konkreettiset investointihankkeet perustuen vesihuollon investointistrategiaan sekä verkostojen laajentamiseen kaava-alueille ja vesihuollon tarpeen mukaan niiden ulkopuolelle. Vesihuollon kokonaisinvestoinneista suurin osa oli verkostoinvestointeja. Keskeisimpiä uudisrakennusalueita olivat Jätkäsaaren aloitusalue, Kalasatama, Alppikylä ja Suurpelto. Saneerausinvestoinneista suurimmat tehtiin Helsingin Lauttasaaressa ja Vantaan Kielotiellä. Lisäksi saneerattiin Kauniaisten ja Myllypuron vesitornit. Merkittävimmät laitosinvestointihankkeet olivat Viikinmäen puhdistamon kalkkisiilon muutostyöprojekti, Suomenojan puhdistamon energiatehokkuuden ja turvallisuuden lisääminen sekä Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen verstas- ja sosiaalitilojen saneeraus.

12 10 Blominmäen uuden jätevedenpuhdistamon osalta vuonna 2010 tehtiin yleissuunnittelua, joka jatkuu kesään HSY:n hallitus päätti syksyllä 2010 puhdistamon mitoitusperusteet ja puhdistustavoitteet, jotka ovat jatkosuunnittelun lähtökohtana. Fosforin poistoteho tulee olemaan yli 96 % ja typen poistoteho yli 90 %. Puhdistamon vaatimat maakunta- ja yleiskaavan muutokset ovat vireillä. Kaatopaikkakaasua hyödyntävä kaasuvoimala otettiin käyttöön toukokuussa Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Voimala pystyy hyödyntämään kaiken vanhalla ja uudella kaatopaikalla kerättävän kaatopaikkakaasun tuottaen siitä sähköä ja lämpöä. Lämpö hyödynnetään lähinnä Ämmässuon alueen omassa käytössä. Kaasuvoimalan täysimittainen sähköntuotanto käynnistyi heinäkuussa. Suotovesien laajamittainen kierrätys, jolla mm. parannetaan kaasun tuotannon edellytyksiä, käynnistyi helmikuussa vesiaseman valmistuttua. Ämmässuon uuden kaatopaikan seuraavan läjitysalueen rakentaminen aloitettiin pohjalle sijoittuvan huoltotunnelin runkotyöurakalla. Alue otetaan käyttöön vuonna Vanhalle kaatopaikalle rakennettiin väliaikaista pintarakennetta viimeistelyvaiheessa olevassa urakassa noin 6,5 hehtaaria. Tiivispintarakenne kattaa nyt noin 85 % alueesta. Kompostointilaitoksilla tehtiin työturvallisuuden ja käytettävyyden parantamiseen liittyviä täydennystöitä. Kompostointikenttien pintarakenteita perusparannettiin ja kenttäaluetta samalla jonkin verran laajennettiin rakenteiden tiiveyden ja alueen toimivuuden varmistamiseksi Henkilöstö HSY:n ensimmäinen toimintavuosi oli henkilöstönäkökulmasta tulevan suunnan ja linjausten määrittelyä ja monien käytännön asioiden yhtenäistämistä ja järjestämistä. Vuoden aikana määriteltiin strategiaan perustuvat pidemmän aikavälin henkilöstötavoitteet, luotiin perustaa henkilöstösuunnittelun sisällölle, käynnistettiin yhteisten henkilöstöprosessien ja palkkausjärjestelmien kehittäminen, määriteltiin henkilöstökäytäntöjä sekä luotiin työsuojelun ja muun yhteistoiminnan muodot ja sisältöä. Palkkausjärjestelmien kehittämistyössä toimintavuoden painopiste oli tehtävien vaativuuteen perustuvien palkanosien määrittely, joka saatiin tehtyä kaikkien palkkausjärjestelmien osalta. Työ jatkuu vuonna 2011 henkilökohtaiseen suoriutumiseen liittyvien palkanosien sisällön määrittelyllä. Vuonna 2010 otettiin käyttöön tulospalkkio- ja kannustuslisäjärjestelmät, joiden sisällön kehittämistä myös jatketaan. Nykyisten palkkojen keskinäinen harmonisointi on keskeinen tavoite siirryttäessä uusiin yhtenäisiin palkkausjärjestelmiin. Ensimmäisen toimintavuoden aikana muodostettiin yhteistoimintajärjestelmät. Henkilöstötoimikunta kokoontui säännöllisesti ja työsuojelun yhteistoiminta organisoitiin sekä hyväksyttiin työsuojelun pitemmän aikavälin toimintaohjelma sekä vuositavoitteet. Vesihuollon toimialan ja hallintopalvelukeskuksen työyksiköissä toteutettiin henkilöstökysely, jossa käsiteltiin muutoksen sen hetkistä tilannetta ja vaadittavia jatkotoimia muutoksen onnistumiseksi. Kyselyn perusteella tehtiin toimenpidesuunnitelmat. Henkilöstösuunnittelussa laadittiin sekä yhtymätasolla että toiminnoittain henkilöstömäärälliset tavoitteet henkilöstömäärän sopeuttamiseksi vuoden 2013 loppuun saakka. Laadullisten tavoitteiden osalta käynnistettiin osaamispohjainen henkilöstösuunnittelu. Henkilöstömäärät henkilötyövuosina ja henkilömäärinä toimialoittain ja tulosalueittain on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa kappaleessa

13 Ympäristö ja kestävä kehitys HSY:n visio on ympäristövastuullinen metropoli. Kuntayhtymän perustehtävänä on tuottaa ja järjestää korkealaatuisia vesi- ja jätehuoltopalveluja sekä ajantasaista seudullista tietoa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti. HSY:llä on viisi strategista näkökulmaa, joista ensimmäisessä korostetaan toimintaa ympäristövastuullisena edelläkävijänä yhteistyössä seudun kuntien kanssa. HSY:ssä tehdään työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi yhteisesti hyväksytyn Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi. Vuonna 2010 käynnistettiin HSY:n toiminnan kasvihuonekaasupäästökartoitus, jonka tavoitteena on vähentää ympäristökuormitusta omassa toiminnassa sekä seurata ja raportoida kuormituksesta systemaattisesti. Työ käynnistyi vuoden 2009 tietojen keräämisen osalta. HSY:ssä lasketaan ja raportoidaan vuosittain koko pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöt sekä osallistutaan useisiin kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin päästölaskentamenetelmien kehittämiseksi. HSY laati kaupunkien pyynnöstä myös Covenant of Mayors -ilmastositoumukseen liittyvät Espoon ja Vantaan kasvihuonekaasupäästöjen lähtötilannekartoitukset ja vastaa jatkossa sitoumuksen seurannasta pääkaupunkiseudun kaupunkien kasvihuonekaasupäästölaskentojen osalta. HSY on mukana WWF:n Green Office -ympäristöohjelmassa. Vuonna 2010 Pasilan päätoimipaikan uusille työntekijöille tiedotettiin Green Office -toiminnasta ja toiminta laajennettiin seutu- ja ympäristötiedon uusiin tiloihin Pasilaan. Toimitiloihin tehtiin tarkastuksia ja henkilöstölle järjestettiin kaksi tilaisuutta ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. HSY:ssä valmistui vuosittainen Green Office -raportointi, jonka mukaan Pasilan päätoimipisteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vähentyneet hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Pasilan päätoimipiste on myös yksi HSY:n vetämän Julia 2030 EU Life+ hankkeen pilottikiinteistöistä, joissa tehtiin päästökartoitus vuonna 2010 ja joissa tavoitteena on 10 % päästövähennys vuoden 2011 aikana. HSY:ssä käynnistettiin myös työntekijöiden työmatkaliikkumissuunnitelmatyö, jota tehdään yhdessä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kanssa. Toimintavuoden aikana HSY:lle laadittiin yleisen tason hankintaohje. Sen mukaan kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövaikutukset tulee ottaa huomioon hankintojen eri vaiheissa. Työ ohjeen käytännönläheisemmäksi soveltamiseksi jatkuu vuonna Ympäristö-, laatu- sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat kattavan toimintajärjestelmän valmistelu aloitettiin vuoden lopulla. Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin käyttöön kaasuvoimala, joka pystyy hyödyntämään kaiken vanhalla ja uudella kaatopaikalla kerättävän kaatopaikkakaasun. Jätteenkäsittelykeskuksen alueesta tuli kaasuvoimalan ansiosta energiantuotannoltaan omavarainen ja lisäksi osa sähköstä myydään ulos. Uusi voimala vähentää jätteenkäsittelykeskuksen hiilidioksidipäästöjä vuosittain noin tonnilla. Energiateollisuus ry myönsi HSY:n Ämmässuon kaasuvoimalalle tunnustuspalkinnon vuoden 2010 ilmastotekona. HSY:n jätevedenpuhdistamoiden puhdistettujen jätevesien vaikutuksia merialueen tilaan selvitettiin laajalla kemiallis-biologisella tarkkailulla. Tarkkailu kattaa Espoon ja Helsingin merialueen kokonaisuudessaan, lahtialueet mukaan lukien. Tulosten mukaan jätevesikuormituksen vaikutus voidaan havaita lähinnä purkuaukkojen välittömässä läheisyydessä. HSY liittyi myös Itämerihaasteeseen, jonka tavoitteena on vaikuttaa vesien tilaan sekä paikallisesti kaupunkien lähivesillä että koko Itämeren piirissä ja aloitti oman toimenpideohjelmansa valmistelun. Kuntayhtymä oli aktiivisesti mukana Helsingin kaupungin IlmastoInfo-neuvontakeskuksen suunnittelussa ja toteu-

14 12 tuksessa. Tammikuussa järjestettiin pääkaupunkiseudun ilmastoseminaari, jonka yhteydessä Veikkaus Oy palkittiin luonnonvarojen säästäjäpalkinnolla. HSY:n antamissa viranomaislausunnoissa painotettiin ilmasto- ja ilmanlaatunäkökulmaa. 1.2 Sisäisen valvonnan järjestäminen ja riskien hallinta HSY:n hallintosäännön 24 :n mukaan hallitus on vastuussa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yleisten periaatteiden vahvistamisesta omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisessa. Hallituksen tehtävänä on ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen, perusteet ja menettelyt. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että kuntayhtymän toiminta on tehokasta ja yhtymän strategian mukaista, talouden ja toiminnan raportointi on luotettavaa ja toiminta on lakien ja säädösten mukaista. Hallituksen ja tilivelvollisten toimielinten velvollisuutena on arvioida, seurata ja valvoa riskien arvioinnin ja hallinnon menettelyjen toimivuutta. HSY:ssä kaikkien tilivelvollisten viranhaltijoiden tulee omalla vastuualueellaan järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimintoihin ja prosesseihin yhtymähallituksen ohjeistamalla tavalla ja valvoa sen tehokkuutta. Sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan järjestämiseksi on HSY:ssä laadittu toimintaohje, joka tulee hallituksen hyväksyttäväksi talvella Riskienhallinnan tavoitteena on turvata kuntayhtymän toiminta ja sen asiakkailleen tuottamat palvelut, joita ovat terveellisen ja korkealuokkaisen talousveden saanti, ympäristövaatimukset täyttävä ja häiriötön jätehuolto, viemäröinti ja jäteveden puhdistus sekä ilman laadun tarkkailu ja muun seututiedon tuottaminen. Ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallinta, tunnistaminen ja torjunta ovat myös tärkeä osa riskienhallintaa. Taloudellisten riskien hallinnassa pidetään merkittävänä varautumista lähivuosien mittaviin investointeihin jäte- ja vesihuollossa. Riskienhallinnan toteutumista valvovat toimitusjohtaja, toimiala- ja tulosjohtajat sekä yksiköiden johtajat omilla vastuualueillaan. HSY:n ulkoinen ja sisäinen valvonta muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Tarkastuslautakunta valmisteli yhtymäkokouksen päätettäväksi tulevat hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan valmistelutehtävistä vastaa lautakunnan päättämä henkilö, joka toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. HSY-konsernin sisäisen valvonnan järjestelyt on kuvattu kappaleessa Sisäinen valvonta on osa johtamisjärjestelmää. Hallitukselle raportoitiin kahdesti toiminta- ja taloussuunnitelman toteutumisesta. Johdon apuna sisäistä valvontaa suoritti sisäinen tarkastaja, joka raportoi vuosittain johdon kanssa yhteistyössä laadittavan tarkastussuunnitelman toteutuksesta ja sen edellyttämistä toimenpiteistä HSY:n johdolle, hallitukselle ja tarkastuslautakunnalle. Sisäistä valvontaa toteutettiin myös sertifioitujen laatujärjestelmien auditointien kautta. Kuntayhtymän tehtävät ja hallinnon ja talouden järjestämisen keskeiset periaatteet on määritelty kuntayhtymän perussopimuksessa ja sopimuksessa Pääkaupunkiseudun vesi- ja viemärilaitostoimintojen yhdistämisen periaatteista. Organisaatiorakenne, päätösvalta ja vastuut on määritelty hallinto- ja johtosäännöissä. Hankintavaltuuksista ja laskujen hyväksyjistä pidetään ajan tasalla olevaa rekisteriä. Asiakirjahallintoa ohjeistetaan asiakirjanhallinnon toimintatapaohjeella ja hankintojen tekemistä hankintaohjeella. Jätehuollon toimialalla on käytössä sertifioitu toimintajärjestelmä laatu- ja ympäristöjärjestelmissä (ISO 9001 ja ISO 14001). Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (OHSAS 18001) on huomioitu jätehuollon toimialalla toimintajärjestelmässä toiminnan kuvauksina, toimintatapamalleina ja ohjeistuksina. Vesihuollon toimialalla vedenpuhdistusosaston käyttölaboratorion tärkeimmät kemialliset ja mikrobiologiset menetelmät on FINAS-akkreditoitu (SFS-EN ISO 17025). Laadunvalvonta ja -ohjaus -ryhmän näytteenottajilla on ympäristönäytteenottajan pätevyystodistus erikoisalana vesi- ja vesistönäytteet (SYKE, hlösertifiointi).

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto

Vuosikertomus 2013. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto 1 Vuosikertomus 2013 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY jätehuolto vesihuolto seutu- ja ympäristötieto isältö Toimitusjohtajan katsaus Puhtaasti parempaa arkea Vesihuolto Jätehuolto Seutu-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014. HSY:n hallitus 20.3.2015

Tilinpäätös 2014. HSY:n hallitus 20.3.2015 Tilinpäätös 2014 HSY:n hallitus 20.3.2015 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services Authority Helsingin seudun

Lisätiedot

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n hallitus 17.10.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginvaltuusto 21.5.2012 Kansi: Viestintä Kannen kuva: Sakari Manninen, Viestintä Taiton ohjaus ja koordinointi: Heidi Nordberg, Talouspalvelukeskus Paino: Vantaan

Lisätiedot

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013

Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Vantaan kaupungin tilinpäätös 2013 Kaupunginvaltuusto 26.5.2014 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1.1

Lisätiedot

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012

Tilinpäätös 2011. Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 Espoon kaupunki Valtuusto 21.5.2012 ESPOON KAUPUNKI 1 TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.1.2 Hallinto 4 1.1.3 Yleinen talouden

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti

Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti Tuottavuusohjelman 2012-2013 seurantaraportti HSY:n hallitus 21.3.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014

TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 TUUSULA TILINPÄÄTÖS 2014 valtuusto 8.6.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 Sisältö Sivu Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008

VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 Kaupunginvaltuusto 11.5.2009 VANTAAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014

Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Tilinpäätös 2013 Kaupunginhallitus 7.4.2014 Kaupunginvaltuusto 14.5.2014 Sisällys KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 1 TOIMINTAKERTOMUS... 2 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMINEN JA SISÄLTÖ... 2 2 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011

Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Nurmijärven kunnan tilinpäätös 2011 Valtuusto 30.05.2012 Sisällysluettelo Tasekirja 1. Kunnanjohtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 5 2.1 Kunnan hallinto ja toimintaorganisaatio

Lisätiedot

I TOIMINTAKERTOMUS... 3

I TOIMINTAKERTOMUS... 3 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 147 Turun kaupungin tilinpäätös 2011 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 3 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2014. Valtuusto 8.9.2014. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 8.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013

IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 IIN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kunnanhallitus 24.3.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

Lisätiedot

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia

Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Tilinpäätös 2009 Koonti ja julkaisu: Konsernihallinto talous ja strategia Kaupunginjohtajan katsaus Uuden Kouvolan ensimmäinen toimintavuosi on takana. Kolme kaupunkia, kolme maalaiskuntaa ja kolme kuntayhtymää

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2009 Kunnanvaltuusto 21.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 Kunnan organisaatio 2009... 2 Yleinen taloudellinen kehitys... 3 Kirkkonummen

Lisätiedot

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö

Seurantaraportti I/2013. Valtuusto 9.9.2013. Strategia ja talous -yksikkö Seurantaraportti I/ Valtuusto 9.9. Strategia ja talous -yksikkö ESPOON KAUPUNKI Seurantaraportti I/ Sisällysluettelo 1 JOHDON YHTEENVETO 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 1.2 Toimintaympäristö 2 2 ESPOO-STRATEGIAN

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki

TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki TILINPÄÄTÖS 2013 Riihimäen kaupunki Konserni- ja hallintopalvelut Kalevankatu 1 11100 Riihimäki KV:n hyväksymä 9.6.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010

TASEKIRJA 2009 Kaupunginhallitus 29.3.2010 Kaupunginhallitus 29.3.2010 SISÄLTÖ TOIMINTAKERTOMUS... 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 Kaupungin organisaatio... 3 Toimielimet... 4 Kaupunginvaltuusto...

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013

VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2013 VAASAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS TILINPÄÄTÖS Vaasan kaupungin taloustoimi Kaupunginhallitus 31.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 I TOIMINTAKERTOMUS 1. VAASAN KAUPUNGIN HALLINTO 3 1.1 Kaupungin

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013

Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Äänekosken kaupungin tilinpäätös tilikaudelta 1.1. 31.12.2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 1 JOHDANTO... 6 1.1 Tilinpäätössäännökset... 6 1.2 Tilinpäätöskokonaisuus... 6 2 Toimintakertomus... 7 2.1 Olennaiset

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014

Kouvolan kaupungin. Tilinpäätös 2014 Kouvolan kaupungin Tilinpäätös 2014 Kaupunginvaltuusto 8.6.2015 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS...1 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...1 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus...1 1.1.2 Kouvolan

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot