Vuosikertomus V O A S V u o s i k e r t o m u s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna Konsernituloslaskelma Säätiön tuloslaskelma Konsernitase... Säätiön tase... Liitetiedot... Rahoituslaskelma... Hallituksen allekirjoitukset... Tilinpäätösmerkintä... Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... Tilintarkastuskertomus

4 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Säätiön asuntojen ja muiden tilojen käyttöaste nousi edellisvuosiin verrattuna. Asuntojen vuokria ei korotettu ja vaikka vuonna 2007 toteutettu kiinteistöjen myynti pienensi asuntojen määrää yli kymmenellä prosentilla, olivat vuokratuotot edellisvuosia suuremmat. Säätiön tuleva rakennuttaminen keskittyy peruskorjauksiin ja -parannuksiin, joissa soluasuntoja muutetaan yksiöiksi ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan. Strategian mukaisesti uusia kohteita rakennutetaan, mikäli käyttöaste oleellisesti nousee. Uusia laajoja perusparannuskohteita ei toimintavuonna aloitettu. Gerbyssä sijaitsevassa Rosenlindissä ja Suvilahdessa sijaitsevassa Suviboxissa isoja soluasuntoja muutettiin perheasunnoiksi. Kiinteistöjen tuotot lisääntyivät tasaisesti läpi vuoden. Soluasuntoja koskeva ns. varastovuokra-järjestelmä mahdollisti asukkaille asunnon hallinnan ja tavaroiden säilyttämisen kesäaikana alennetulla vuokralla. Käytäntöä jatketaan edelleen vuonna Hoitokuluissa sähkökustannusten nousu johtui kulutuksen kasvusta. Vedenkulutus oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, vaikka asukkaiden määrä oli suurempi. Lämmönkulutus oli kylmemmästä vuodesta johtuen selkeästi edellisvuotta suurempaa ja lämmityskustannukset kasvoivat myös hinnankorotusten vuoksi. Vuosikorjaukset olivat edellisvuoden tasolla. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hoitokulujen kasvaminen lisäsi säätiön hoitokulujen vuokriin kirjattuja, näille yhtiöille maksettuja hoitovastikkeita. Rahoitusvastikkeet sen sijaan olivat edellisvuotta pienemmät. Vaikka hoitokustannukset kohosivat, hoitokate oli edellisvuotta parempi. Poistot tehtiin suunnitelman mukaisina poistoina, rakennusten menojäännöspoistoprosenttina käytettiin neljää prosenttia. Rahoituskulut olivat korkotason yleisestä madaltumisesta johtuen edellisvuotta pienemmät. Toiminnallinen ja kassaperusteinen tulos olivat voitollisia. Rahoitustilanteen kannalta tärkeimpinä tulevaisuuden tavoitteina ovat asuntojen käyttöasteen nousu sekä rahoituskulujen pienentäminen, erityisesti valtion myöntämien lainojen osalta. Valtion vuosimaksulainojen sitominen inflaatioon on johtanut vuosimaksujen painottumiseen lainojen lyhennyksistä korkoihin. Tämä korostuu etenkin perusparannuslainoissa, joissa nykyisillä lainaehdoilla lyhennyksiä ei ole, mikäli inflaatiota on vähääkään. Suurten perusparannusten ajoittaminen on lähivuosina kustannustehokkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Korjausrakentamisen määrä Vaasassa, pääosin valtion myöntämien tukien takia, tulee olemaan suurta. Vaarana on rakennuskustannusten pysyminen korkealla tasolla. Jorma Vehkaperä 5

6 Hallituksen toimintakertomus Säätiön tarkoituksena on Vaasan kaupungissa ja sen lähiympäristössä toimivien oppilaitosten opiskelijoiden asuntotilanteen helpottaminen rakennuttamalla ja hankkimalla tarkoituksenmukaisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä ylläpitämällä ja vuokraamalla näitä. Säätiö on perustettu vuonna Asiakaspalvelu Vuoden aikana käsiteltiin (ed. vuosi 4 778) asuntohakemusta ja vuokrasopimuksia tehtiin kappaletta (2 470). Asuntojen käyttöaste oli 92,7 % (92,0 %). Kesän parempi kysyntä oli osaltaan seurausta opiskelijoiden kesäajan opiskelusta, koska kesätyöpaikkoja ei edellisvuosien tapaan ollut. Säätiö osallistui marraskuussa Botniahallissa järjestetyille Know How -messuille. Kiinteistöt ja rakennuttaminen Toimintavuoden päättyessä säätiön omistuksessa tai hallinnassa oli huoneistoa, joissa oli asuntopaikkaa. Luvuissa ei ollut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöhuoltopalvelut ostettiin edelleen Ristinummen kiinteistöpalvelut Oy:ltä ja RTK Vaasa Oy:ltä. Edellisvuosina toteutetut investoinnit ja asukkaiden vedenkulutuksen vähentäminen ovat tuottaneet yli 20 %:n vuosittaiset säästöt vedenkulutuksessa vuoteen 2005 verrattuna. Vedenkulutuksen pieneneminen vähentää myös lämmönkulutusta, sillä lämmityksestä noin kolmasosa kuluu veden lämmittämiseen. Säätiön investoinnit kiinteistöihin olivat 217 tuhatta euroa (217). Suurimmat kustannukset aiheutuivat Naakanpesän varaavan sähkölämmityksen osittaisesta muuttamisesta maalämpöön, Olympia IIQ -talon ilmastoinnin automatisoinnista sekä Linnan ja Palosaarentien muiden kiinteistöjen välisestä laajakaistayhteyden kaapeloinnista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Säätiön vuosikorjauskustannukset olivat toimintavuonna 674 tuhatta euroa (691). Suurimmat kohteet olivat Kackurin, Kirkkopuistikko 2:n ja Kotikapteenin ulkomaalaukset sekä Rosenlindin, Suviboxin ja Teerenpesän huoneistokorjaukset. Loftiksen, Vöyrinkatu 8, perusparannus on valittu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran pilottikohteeksi, jossa lähtökohtana on asuntojen käytettävyyden ja energiatehokkuuden oleellinen parantaminen kiinteistöön tehtävillä teknisillä muutoksilla sekä tämän taloudellinen mahdollistaminen rakennusoikeutta lisäämällä. Perusparannuksen tarkoituksena on nostaa rakennuksen energialuokkaa ja muuttaa soluasunnot yksiöiksi. Talous ja rahoitus Asuntojen vuokria ei korotettu. Käyttöasteen kohoamisen johdosta asuntojen ja muiden tilojen vuokratuotot olivat selkeästi suuremmat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yleisestä korkotason laskusta johtuen säätiön kaikkien lainojen keskikorko laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytettävän lyhytaikaisen lainarahoituksen tarve väheni edelleen. Konsernin liikevaihto oli tilikaudella tuhatta euroa (9 603) ja hoitokate tuhatta euroa (5 240). Säätiön liikevaihto oli tuhatta euroa (9 585), hoitokate tuhatta euroa (4 849) ja hoitokateprosentti 50,1 % (50,6 %). Liikevaihto lisääntyi lähinnä asuntojen ja liiketilojen vuokratuottojen kasvusta. Konsernin poistot olivat tuhatta euroa (2 284), rahoitustuotot ja -kulut tuhatta euroa (-2 121) ja tilikauden kirjanpidollinen tulos tuhatta euroa (807). Säätiön poistot olivat (2 102), rahoitustuotot ja -kulut (-2 016) ja tulos tuhatta euroa (730). Tilikauden tulos käytettiin investointien rahoittamiseen ja luotollisten tilien pienentämiseen. Tilikauden tuloksen huomioimisen jälkeen konsernin oma pääoma on tuhatta euroa (5 012) ja säätiön tuhatta euroa (4 648). Konsernin taseen loppusumma on tuhatta euroa (59 529) ja säätiön tuhatta euroa (55 154). Henkilöstö ja hallinto Säätiön vakinaisessa palveluksessa oli keskimäärin 9,5 henkilöä (9,5). Tilapäistyövoimaa oli kesäaikana asiakaspalvelussa. Tavanomaisen ohjelmisto- ja alakohtaisen koulutuksen lisäksi kaksi henkilöä suoritti oppisopimuskoulutuksessa ATK-ajokortin. Säätiön valtuuskuntaan kuului 20 jäsentä, joista Vaasan kaupungilla neljä ja opiskelijoilla 16 edustajaa. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista erovuorossa on vuosittain puolet. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi asti Jaakko Keto ja lähtien Otso Lehtinen. Vuonna 2009 valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimi Markku Mäntymaa. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. 6

7 Säätiön hallituksessa oli kahdeksan jäsentä, joiden toimikausi oli yksi vuosi. Vuonna 2009 hallituksen varsinaisina jäseninä olivat: Juha Silander, puheenjohtaja Hans Frantz, varapuheenjohtaja Åke Blundin Laura Heinonen Thomas Mård Sanna Torkko Juha Annanmäki Eero Wahlström Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös Vaasan kaupungin kaupunginjohtajalla, teknisellä apulaiskaupunginjohtajalla sekä taloussuunnittelujohtajalla. Säätiön strategia vuodelle 2015 käynnistettiin Nelikon Oy:n johdolla. Strategiatyöhön osallistuivat hallituksen jäsenet ja henkilökunta. Työryhmät Erillisiä työryhmiä ei perustettu. opiskelija Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki opiskelija opiskelija asukas asukas Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Toimitusjohtaja Säätiön toimitusjohtaja Jorma Vehkaperä toimi hallituksen ja valtuuskunnan kokouksien esittelijänä. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana oli KHT -tilintarkastusyhteisö KPMG, josta nimettynä vastuuhenkilönä toimi Hans Bertell KHT. Tulevaisuuden haasteet Tulevan toiminnan ja säätiön talouden kannalta merkittävimmät tekijät ovat opiskelijamäärien ja Vaasan kaupungin asukasluvun kehitys. Ikäluokkien pienentyessä koulutuspaikkojen tarve vähenee ja mikäli EU:n ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksuja, saattavat opiskelijamäärät pudota merkittävästi. Tällöin säätiön asuntojen, varsinkin isojen soluasuntojen, määrää pitää vähentää ja tarvittaessa muuttaa yksiöiksi ja pienemmiksi asunnoiksi. Säätiön tuotot koostuvat pääosin asuntojen vuokratuotoista, joten varsinkin kesäajan käyttöasteen nousu mahdollistaa vakaan tuloskehityksen. Kaupungin keskustaan valmistuneita myymättömiä asuntoja on siirretty vuokrakäyttöön, mutta niiden korkeammasta vuokratasosta johtuen säätiön asunnot ovat hinta-laatu -suhteeltaan kilpailukykyisiä. Konsernin kokonaislainamäärä toimintavuoden lopussa oli tuhatta euroa (51 742). Lainojen myöntäjien suhteelliset osuudet ovat viime vuosina pysyneet samalla tasolla, valtion lainojen osuus on 71 %, muiden rahoituslaitosten 22 % ja Vaasan kaupungin 7 %. Vaihtuviin korkoihin sidottujen lainojen, ilman korkotuettuja lainoja, osuus koko lainamäärästä on noin neljä prosenttia, joten korkotason vaihtelut eivät aiheuta rahoituskuluihin nopeita muutoksia. Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto, T Käyttökate, % 53,6 54,6 55,1 Poistot LV:sta, % 22,7 23,8 25,8 Taseen loppusumma, T Investoinnit, T Pitkäaik. vieras pääoma/31.12., T Pitkäaik. vieras pääoma/lv, %

8 Konsernituloslaskelma Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot 9,220, ,075, Käyttökorvaukset 505, , Muut kiinteistön tuotot 34, , Toimeksisaantituotot 3, , TUOTOT YHTEENSÄ 9,763, ,603, Luottotappiot ja muut oikaisuerät -25, , HOITOKULUT Henkilöstökulut 414, , Hallintokulut 154, , Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut 778, , Ulkoalueiden hoitopalvelut 17, , Siivous 48, , Lämmitys 779, , Vesi ja jätevesi 315, , Sähkö 427, , Jätehuolto 141, , Vahinkovakuutukset 33, , Vuokrat 499, , Kiinteistövero 121, , Korjaukset 710, , Muut hoitokulut 65, , HOITOKULUT YHTEENSÄ 4,506, ,318, KÄYTTÖ/HOITOKATE 5,231, ,239, POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista 2,123, ,207, Koneista ja kalustosta 38, , Muista pitkävaikutteisista menoista 51, , POISTOT YHTEENSÄ 2,213, ,284,

9 TULOSLASKELMA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot 3, , Pääomavastiketuotot 35, , Korkotuotot 32, , Muut rahoitustuotot Korkokulut 1,875, ,197, Muut rahoituskulut 5, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -1,809, ,121, * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,208, , SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 2, , * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1,210, , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Vähemmistön osuus tuloksesta -6, , *** TILIKAUDEN TULOS 1,203, ,

10 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot 9,189, ,048, Käyttökorvaukset 501, , Muut kiinteistön tuotot 34, , Toimeksisaantituotot 14, , TUOTOT YHTEENSÄ 9,740, ,584, Luottotappiot ja muut oikaisuerät -25, , HOITOKULUT Henkilöstökulut 414, , Hallintokulut 151, , Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut 740, , Ulkoalueiden hoitopalvelut 15, , Siivous 45, , Lämmitys 723, , Vesi ja jätevesi 296, , Sähkö 414, , Jätehuolto 130, , Vahinkovakuutukset 31, , Vuokrat 1,028, , Kiinteistövero 111, , Korjaukset 673, , Muut hoitokulut 70, , HOITOKULUT YHTEENSÄ 4,847, ,690, KÄYTTÖ/HOITOKATE 4,866, ,848, POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista 1,950, ,028, Koneista ja kalustosta 36, , Muista pitkävaikutteisista menoista 51, , POISTOT YHTEENSÄ 2,037, ,101,

11 TULOSLASKELMA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot 3, , Korkotuotot 36, , Korkokulut 1,772, ,053, Muut rahoituskulut 5, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -1,738, ,016, * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,090, , * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1,090, , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos *** TILIKAUDEN TULOS 1,090, ,

12 Konsernitase Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 44, , Muut pitkävaikutteiset menot 146, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä 190, , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4,145, ,141, Liittymismaksut 560, , Rakennukset ja rakennelmat 51,072, ,080, Rakennuksiin kohdistetut arvonkorotukset 714, , Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat 36, , Koneet ja kalusto 140, , Muut aineelliset hyödykkeet 40, , Enn.maksut ja muut keskener. hankinnat 49, Aineelliset hyödykkeet 56,758, ,743, Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 26, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä 161, , Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35, , Muut osakkeet ja osuudet 24, , Muut saamiset 25, , Sijoitukset 273, , Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 5, , Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 134, , Muut saamiset 9, , Siirtosaamiset 25, , Saamiset 169, , Rahat ja pankkisaamiset 124, , * Y h t e e n s ä 57,522, ,528,

13 TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1, , Arvonkorotusrahasto 940, , Omakatteiset rahastot 5, , Muut rahastot 1,770, ,770, Edellisten tilik. voitto/tappio 2,294, ,487, Tilikauden voitto/tappio 1,203, , Oma pääoma yhteensä 6,216, ,012, Vähemmistöosuus 590, , Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 9,231, ,660, Valtiokonttorilainat 35,513, ,049, Muut lainat 4,003, ,030, Velat saman konsernin yrityksille /. Edellisten lyhytaikainen osuus -3,506, ,987, Pitkäaikainen vieras pääoma 45,242, ,753, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3,856, ,655, Saadut ennakot 69, , Ostovelat 347, , Velat saman konsernin yrityksille 12, Muut lyhytaikaiset velat 780, , Siirtovelat 407, , Lyhytaikainen vieras pääoma 5,474, ,179, * Y h t e e n s ä 57,522, ,528,

14 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4, , Muut pitkävaikutteiset menot 146, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä 150, , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3,593, ,593, Liittymismaksut 522, , Rakennukset ja rakennelmat 46,296, ,163, Koneet ja kalusto 131, , Muut aineelliset hyödykkeet 40, , Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat 49, Aineelliset hyödykkeet 50,634, ,449, Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 1,915, ,915, Saamiset saman konsernin yrityksiltä 255, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35, , Muut osakkeet ja osuudet 24, , Muut saamiset 25, , Sijoitukset 2,255, ,255, Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 5, , Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 131, , Saamiset saman konsernin yrityksiltä 21, , Muut saamiset 9, , Siirtosaamiset 25, , Saamiset 187, , Rahat ja pankkisaamiset 88, , * Y h t e e n s ä 53,321, ,153,

15 TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1, , Arvonkorotusrahasto 940, , Omakatteiset rahastot 5, , Muut rahastot 1,751, ,751, Edellisten tilik. voitto/tappio 1,949, ,218, Tilikauden voitto/tappio 1,090, , Oma pääoma yhteensä 5,738, ,647, Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 6,123, ,259, Valtiokonttorilainat 35,513, ,049, Muut lainat 4,003, ,030, /. Edellisten lyhytaikainen osuus -3,167, ,694, Pitkäaikainen vieras pääoma 42,473, ,645, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3,517, ,362, Saadut ennakot 66, , Ostovelat 333, , Velat saman konsernin yrityksille 14, , Muut lyhytaikaiset velat 778, , Siirtovelat 398, , Lyhytaikainen vieras pääoma 5,109, ,860, * Y h t e e n s ä 53,321, ,153,

16 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö Liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Tuloslaskelmakaava Säätiön toiminnan luonteesta johtuen tuloslaskelma on laadittu kiinteistön hallintaan perustuvan kaavan mukaisesti ( KPA 3 4 m.). 1.2 Konsernitilinpäätös Säätiö muodostaa yhdessä omistamiensa asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden kanssa konsernin. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, Festin Oy ja Koy Olympiakatu 3 VII lukuunottamatta, koska yhtiöt ovat ns. lepääviä yhtiöitä. Yhtiöillä ei ole oleellista merkitystä konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu rakennuksiin. Kohdistettuja eriä oli rakennuksissa ,23. Tytäryhtiöiden rakennuksiin kohdistettuja arvonkorotuksia oli yhteensä ,73. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan ao. käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Asuintalovaraukset ovat kokonaisuudessaan esitetty omassa pääomassa, myös vertailuvuoden osalta. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin mahdollinen sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty satunnaisissa erissä. 1.3 Eläkkeet Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Säätiön kiinteistöpäällikön eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. 1.4 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kiinteistöjen hankintamenon vähennykseksi on kirjattu investointia varten saadut avustukset kuitenkin niin että ennen vuotta 1992 saadut avustukset sisältyvät taseen oman pääoman rakennusrahastoon. Suunnitelman mukaisina poistoina sovelletaan menojäännöspoistoja seuraavasti: Tytäryhtiöt Säätiö Rakennukset 4% 4% Rakennusten tekniset laitteet 25% 20% Koneet ja kalusto 25% 25% Muut pitkävaikutteiset menot tasap v tasap v 1 6

17 2. Liikevaihto toimialoittain ( ) Konserni Säätiö Kiinteistöt 9,760, ,599, ,726, ,570, Hallinto 3, , , , Yhteensä 9,763, ,603, ,740, ,584, Luottotappiot ja muut oikaisuerät ( ) Konserni Säätiö Luottotappiot -46, , , , Jälkiperinnästä saatu tuotto 20, , , , , , , , Henkilöstökulut ja luontaisedut ( ) Konserni Säätiö Palkat 349, , , , Eläkekulut 53, , , , Muut lakisääteiset sos.kulut 11, , , , Yhteensä 414, , , , Luontaisedut Henkilökunnan määrä 9,5 9,5 9,5 9,5 5. Suunnitelman mukaiset poistot ( ) Konserni Säätiö Muut pitkävaikutteiset menot 51, , , , Rakennukset ja rakennelmat 2,123, ,207, ,950, ,028, Koneet ja kalusto 38, , , , Yhteensä 2,213, ,284, ,037, ,101, Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut ( ) Konserni Säätiö Osinkotuotot 0,00 0, Korkotuotot 0,00 0,00 5, , Korkokulut 0,00 0,

18 7. Säätiön omistamat osakkeet ja osuudet ( ) Tytäryhtiöt Omistus osuus% Osakkeet kpl Kirjanpitoarvo Viimeinen tulos Oma pääoma As. Oy Kalastajankatu , , As Oy Vaasan Wolffintie , , Festin Oy , , Koy Olympiakatu 3 VII , , As. Oy Raastuvankatu , , Koy Rosteninkatu , ,102, ,915, Muut osakkeet Koy Sekahaku Muut osakkeet ja osuudet Osakkeet yhteensä 1,939, Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ( ) Konserni Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös Aineettomat oikeudet 43, , , , Muut pitkävaik. menot 173, , , , Maa- ja vesialueet 4,141, , ,145, Liittymismaksut 560, , Rakennukset ja rakenn. 53,118, , ,093, ,108, Rakennusten arvonkorot. 743, , , Koneet ja kalusto 133, , , , Muut aineelliset hyödykk. 45, , , Keskeneräiset hankinnat , , Yhteensä 58,960, ,21 0,00 2,213, ,949,

19 Säätiö Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös ATK-ohjelmat 3, , , , Muut pitkävaik. menot 173, , , , Maa- ja vesialueet 3,593, ,593, Liittymismaksut 522, , Rakennukset ja rakenn. 48,163, , ,950, ,296, Koneet ja kalusto 123, , , , Muut aineelliset hyödykk. 45, , , Keskeneräiset hankinnat , , Yhteensä 52,626, , ,00 2,037, ,784, Arvonkorotukset ( ) Tehdyt arvonkorotukset, jotka tehtiin vuonna 2001, kohdistuvat kokonaisuudessaan säätiön omistamiin asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöihin seuraavasti: As Oy Raastuvankatu 7 Bostads Ab , ,00 As Oy Kalastajankatu , ,00 As Oy Vaasan Wolffintie , ,00 Koy Rosteninkatu , , , , Arvostuserät Kuluksi kirjaamattomat valtion yhtenäislainojen pääomitetut aktivoidut korot kirjattiin edellisen tilikauden aikana kokonaisuudessaan kuluksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan korot olisi kirjattu kuluksi vuoteen 2026 menessä. Konserni Säätiö Kuluksi kirjaamatta oleva Osuus , , Lisäys Poisto , , , Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Konserni Säätiö Lainasaamiset 60, , , , Lainasaamisista ,19 muodostuu ns. pääomalainasaatavista Suomen Opiskelija-Asunnot Oy:ltä. 19

20 12. Oman pääoman erien muutokset ( ) Konserni Säätiö Peruspääoma , , , , Peruspääoma , , , , Arvonkorotusrahasto , , , , Arvonkorotusrahasto , , , , Omakatteiset rahastot , , , , Lisäys Omakatteiset rahastot , , , , Muut rahastot ,770, ,770, ,751, ,751, Lisäys Muut rahastot ,770, ,770, ,751, ,751, Aikaisempien tilikausien voitto/tappio 2,294, ,487, ,949, ,218, Tilikauden voitto 1,203, , ,090, , Kertynyt tulos yhteensä 3,498, ,294, ,039, ,949, Oma pääoma yhteensä ,216, ,012, ,738, ,647, Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua ( ) Konserni Säätiö Pitkäaikaiset velat 34,551, ,750, ,098, ,946, Annetut pantit ja vastuusitoumukset ( ) Vahvistetut kiinnitykset, josta omien kiinnitettyjen velkojen jäljellä oleva määrä vapaana Konserni Säätiö ,648, ,648, ,421, ,421, ,017, ,865, ,909, ,464, ,477, ,869, ,198, ,869, Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvoltaan 856, , , , Leasingvastuut 41, , , , Leasingvastuista erääntyy seuraavana tilikautena 23, , , ,

21 VOAS Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA ( ) Konserni Säätiö Liikevoitto 3,017,954 2,955,681 2,828,848 2,746,601 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset 2,213,538 2,284,159 2,037,772 2,101,999 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5,231,492 5,239,840 4,866,620 4,848,600 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -7,478 19,074-23,460 23,332 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+)/väh(-) 93,421 45,889 93,726 48,216 Käyttöpääoman muutos 85,943 64,963 70,266 71,548 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5,317,435 5,304,803 4,936,886 4,920,148 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -1,881,033-2,082,191-1,777,681-1,937,849 Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta 71,168 82,116 39,607 43,197 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 3,507,570 3,304,728 3,198,812 3,025,496 Toiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta(netto) TOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3,507,570 3,304,728 3,198,812 3,025,496 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( ) Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) -202, , , ,581 Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin (-) Myönnettyjen lainojen lisäys(-)/vähennys(+) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -202, , , ,581 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( ) Maksullinen osakeanti ja muu oman pääoman lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) -317, , , ,919 Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,992,380-2,802,397-2,699,299-2,516,580 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -3,309,633-3,168,316-3,016,552-2,882,499 Rahavirrat yhteensä (A+B+C) -4,834-80,169-13,391-73,584 Rahavarat tilikauden alussa 134, , , ,604 Rahavarat tilikauden lopussa 129, ,531 93, ,020 Taseen mukainen rahavarojen muutos -4,834-80,169-13,391-73,584 21

22 Hallituksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Vaasassa 23 / VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUS JUHA SILANDER Juha Annanmäki Laura Heinonen Eero Wahlström Sanna Torkko Åke Blundin Thomas Mård Jorma Vehkaperä Tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Vaasassa 29 / HANS BERTELL KPMG Oy Hans Bertell KHT Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja ATK- tulosteina Pääkirja Vuokrareskontra Myyntireskontra Ostoreskontra Lainareskontra Tasekirja erikseen sidottuna 2 2

23 Tilintarkastuskertomus Vaasan Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Vaasan Opiskelija-asuntosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus tavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilin tarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja säätiön toimihenkilöt ovat toimineet säätiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilin päätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Vaasa KPMG Oy Ab Hans Bertell KHT 23

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus ja tilinpäätös Toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 KOAS Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö Kauppakatu 11 A, 40100 JYVÄSKYLÄ Y-tunnus 0174752-8 1.1.2013-31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2012 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA...

1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 3 RAKENNUTTAMINEN...3 4 PAPERINKERÄYS...3 5 HENKILÖKUNTA...3 6 TALOUS...4 7 TUNNUSLUKUJA... 1 POHJOIS-SUOMEN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖ TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2002 31. toimintavuosi TOIMINTAKERTOMUS 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...2 2 VUOKRAUSTOIMINTA...2 2.1 ASUNTOJEN VUOKRAUS... 2

Lisätiedot

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013

Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 Vuokra-asuntoja kotikäyttöön VUOSIKERTOMUS 2013 YLEISTÄ TVT Asunnot Oy on Turun kaupungin täysin omistama vuokra-asuntoja omistava ja hallinnoiva yhtiö. Yhtiö muodostaa konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöineen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 PSOAS. it-asuntosäätiö * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * III 1 * * 1 PSOAS JA TILINPÄÄTÖS 2012 III 1 * * 1 * * * 1 1 1 * 1 1 1 * 1 * 1! TOIMINTAKERTOMUS it-asuntosäätiö SISÄLLYSLUETTELO 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 2 Vuokraustoiminta 3 2.1 Asuntojen vuokraus 3 2.2 Asiakaspalvelu

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012

LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 LAURANTIS PHARMA OY KONSERNITILINPÄÄTÖS 2013 & 2012 Tuloslaskelma Laurantis Pharma -konserni Rahayksikkö EUR 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 LIIKEVAIHTO 0,00 0,00 Liiketoiminnan muut tuotot 327,10 0,00

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 2 Sisällys 04 Hallituksen toimintakertomus 11 Osakkeet ja osakkeenomistajat 12 Voitonjakoehdotus 13 Tuloslaskelmat 14 Taseet 15 Rahoituslaskelmat 16 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus

vuosikertomus toimitusjohtajan katsaus vuosikertomus 2010 toimitusjohtajan katsaus Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Toimintakertomus 2010 5 Emoyhtiön tuloslaskelma ja tase 9 Emoyhtiön rahoituslaskelma 12 Konsernin tuloslaskelma ja tase 13

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004

KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 KASOLA OYJ VUOSIKERTOMUS 2004 Tilivuosi lyhyesti 2004 2003 Liikevaihto 10.311 te 9.932 te Liikevoitto 519 te - 34 te Tulos ennen satunnaisia eriä 433 te - 75 te Tulos ennen satunnaisia eriä./. verot 277

Lisätiedot