Vuosikertomus V O A S V u o s i k e r t o m u s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna Konsernituloslaskelma Säätiön tuloslaskelma Konsernitase... Säätiön tase... Liitetiedot... Rahoituslaskelma... Hallituksen allekirjoitukset... Tilinpäätösmerkintä... Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... Tilintarkastuskertomus

4 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Säätiön asuntojen ja muiden tilojen käyttöaste nousi edellisvuosiin verrattuna. Asuntojen vuokria ei korotettu ja vaikka vuonna 2007 toteutettu kiinteistöjen myynti pienensi asuntojen määrää yli kymmenellä prosentilla, olivat vuokratuotot edellisvuosia suuremmat. Säätiön tuleva rakennuttaminen keskittyy peruskorjauksiin ja -parannuksiin, joissa soluasuntoja muutetaan yksiöiksi ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan. Strategian mukaisesti uusia kohteita rakennutetaan, mikäli käyttöaste oleellisesti nousee. Uusia laajoja perusparannuskohteita ei toimintavuonna aloitettu. Gerbyssä sijaitsevassa Rosenlindissä ja Suvilahdessa sijaitsevassa Suviboxissa isoja soluasuntoja muutettiin perheasunnoiksi. Kiinteistöjen tuotot lisääntyivät tasaisesti läpi vuoden. Soluasuntoja koskeva ns. varastovuokra-järjestelmä mahdollisti asukkaille asunnon hallinnan ja tavaroiden säilyttämisen kesäaikana alennetulla vuokralla. Käytäntöä jatketaan edelleen vuonna Hoitokuluissa sähkökustannusten nousu johtui kulutuksen kasvusta. Vedenkulutus oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, vaikka asukkaiden määrä oli suurempi. Lämmönkulutus oli kylmemmästä vuodesta johtuen selkeästi edellisvuotta suurempaa ja lämmityskustannukset kasvoivat myös hinnankorotusten vuoksi. Vuosikorjaukset olivat edellisvuoden tasolla. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hoitokulujen kasvaminen lisäsi säätiön hoitokulujen vuokriin kirjattuja, näille yhtiöille maksettuja hoitovastikkeita. Rahoitusvastikkeet sen sijaan olivat edellisvuotta pienemmät. Vaikka hoitokustannukset kohosivat, hoitokate oli edellisvuotta parempi. Poistot tehtiin suunnitelman mukaisina poistoina, rakennusten menojäännöspoistoprosenttina käytettiin neljää prosenttia. Rahoituskulut olivat korkotason yleisestä madaltumisesta johtuen edellisvuotta pienemmät. Toiminnallinen ja kassaperusteinen tulos olivat voitollisia. Rahoitustilanteen kannalta tärkeimpinä tulevaisuuden tavoitteina ovat asuntojen käyttöasteen nousu sekä rahoituskulujen pienentäminen, erityisesti valtion myöntämien lainojen osalta. Valtion vuosimaksulainojen sitominen inflaatioon on johtanut vuosimaksujen painottumiseen lainojen lyhennyksistä korkoihin. Tämä korostuu etenkin perusparannuslainoissa, joissa nykyisillä lainaehdoilla lyhennyksiä ei ole, mikäli inflaatiota on vähääkään. Suurten perusparannusten ajoittaminen on lähivuosina kustannustehokkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Korjausrakentamisen määrä Vaasassa, pääosin valtion myöntämien tukien takia, tulee olemaan suurta. Vaarana on rakennuskustannusten pysyminen korkealla tasolla. Jorma Vehkaperä 5

6 Hallituksen toimintakertomus Säätiön tarkoituksena on Vaasan kaupungissa ja sen lähiympäristössä toimivien oppilaitosten opiskelijoiden asuntotilanteen helpottaminen rakennuttamalla ja hankkimalla tarkoituksenmukaisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä ylläpitämällä ja vuokraamalla näitä. Säätiö on perustettu vuonna Asiakaspalvelu Vuoden aikana käsiteltiin (ed. vuosi 4 778) asuntohakemusta ja vuokrasopimuksia tehtiin kappaletta (2 470). Asuntojen käyttöaste oli 92,7 % (92,0 %). Kesän parempi kysyntä oli osaltaan seurausta opiskelijoiden kesäajan opiskelusta, koska kesätyöpaikkoja ei edellisvuosien tapaan ollut. Säätiö osallistui marraskuussa Botniahallissa järjestetyille Know How -messuille. Kiinteistöt ja rakennuttaminen Toimintavuoden päättyessä säätiön omistuksessa tai hallinnassa oli huoneistoa, joissa oli asuntopaikkaa. Luvuissa ei ollut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöhuoltopalvelut ostettiin edelleen Ristinummen kiinteistöpalvelut Oy:ltä ja RTK Vaasa Oy:ltä. Edellisvuosina toteutetut investoinnit ja asukkaiden vedenkulutuksen vähentäminen ovat tuottaneet yli 20 %:n vuosittaiset säästöt vedenkulutuksessa vuoteen 2005 verrattuna. Vedenkulutuksen pieneneminen vähentää myös lämmönkulutusta, sillä lämmityksestä noin kolmasosa kuluu veden lämmittämiseen. Säätiön investoinnit kiinteistöihin olivat 217 tuhatta euroa (217). Suurimmat kustannukset aiheutuivat Naakanpesän varaavan sähkölämmityksen osittaisesta muuttamisesta maalämpöön, Olympia IIQ -talon ilmastoinnin automatisoinnista sekä Linnan ja Palosaarentien muiden kiinteistöjen välisestä laajakaistayhteyden kaapeloinnista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Säätiön vuosikorjauskustannukset olivat toimintavuonna 674 tuhatta euroa (691). Suurimmat kohteet olivat Kackurin, Kirkkopuistikko 2:n ja Kotikapteenin ulkomaalaukset sekä Rosenlindin, Suviboxin ja Teerenpesän huoneistokorjaukset. Loftiksen, Vöyrinkatu 8, perusparannus on valittu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran pilottikohteeksi, jossa lähtökohtana on asuntojen käytettävyyden ja energiatehokkuuden oleellinen parantaminen kiinteistöön tehtävillä teknisillä muutoksilla sekä tämän taloudellinen mahdollistaminen rakennusoikeutta lisäämällä. Perusparannuksen tarkoituksena on nostaa rakennuksen energialuokkaa ja muuttaa soluasunnot yksiöiksi. Talous ja rahoitus Asuntojen vuokria ei korotettu. Käyttöasteen kohoamisen johdosta asuntojen ja muiden tilojen vuokratuotot olivat selkeästi suuremmat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yleisestä korkotason laskusta johtuen säätiön kaikkien lainojen keskikorko laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytettävän lyhytaikaisen lainarahoituksen tarve väheni edelleen. Konsernin liikevaihto oli tilikaudella tuhatta euroa (9 603) ja hoitokate tuhatta euroa (5 240). Säätiön liikevaihto oli tuhatta euroa (9 585), hoitokate tuhatta euroa (4 849) ja hoitokateprosentti 50,1 % (50,6 %). Liikevaihto lisääntyi lähinnä asuntojen ja liiketilojen vuokratuottojen kasvusta. Konsernin poistot olivat tuhatta euroa (2 284), rahoitustuotot ja -kulut tuhatta euroa (-2 121) ja tilikauden kirjanpidollinen tulos tuhatta euroa (807). Säätiön poistot olivat (2 102), rahoitustuotot ja -kulut (-2 016) ja tulos tuhatta euroa (730). Tilikauden tulos käytettiin investointien rahoittamiseen ja luotollisten tilien pienentämiseen. Tilikauden tuloksen huomioimisen jälkeen konsernin oma pääoma on tuhatta euroa (5 012) ja säätiön tuhatta euroa (4 648). Konsernin taseen loppusumma on tuhatta euroa (59 529) ja säätiön tuhatta euroa (55 154). Henkilöstö ja hallinto Säätiön vakinaisessa palveluksessa oli keskimäärin 9,5 henkilöä (9,5). Tilapäistyövoimaa oli kesäaikana asiakaspalvelussa. Tavanomaisen ohjelmisto- ja alakohtaisen koulutuksen lisäksi kaksi henkilöä suoritti oppisopimuskoulutuksessa ATK-ajokortin. Säätiön valtuuskuntaan kuului 20 jäsentä, joista Vaasan kaupungilla neljä ja opiskelijoilla 16 edustajaa. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista erovuorossa on vuosittain puolet. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi asti Jaakko Keto ja lähtien Otso Lehtinen. Vuonna 2009 valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimi Markku Mäntymaa. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. 6

7 Säätiön hallituksessa oli kahdeksan jäsentä, joiden toimikausi oli yksi vuosi. Vuonna 2009 hallituksen varsinaisina jäseninä olivat: Juha Silander, puheenjohtaja Hans Frantz, varapuheenjohtaja Åke Blundin Laura Heinonen Thomas Mård Sanna Torkko Juha Annanmäki Eero Wahlström Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös Vaasan kaupungin kaupunginjohtajalla, teknisellä apulaiskaupunginjohtajalla sekä taloussuunnittelujohtajalla. Säätiön strategia vuodelle 2015 käynnistettiin Nelikon Oy:n johdolla. Strategiatyöhön osallistuivat hallituksen jäsenet ja henkilökunta. Työryhmät Erillisiä työryhmiä ei perustettu. opiskelija Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki opiskelija opiskelija asukas asukas Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Toimitusjohtaja Säätiön toimitusjohtaja Jorma Vehkaperä toimi hallituksen ja valtuuskunnan kokouksien esittelijänä. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana oli KHT -tilintarkastusyhteisö KPMG, josta nimettynä vastuuhenkilönä toimi Hans Bertell KHT. Tulevaisuuden haasteet Tulevan toiminnan ja säätiön talouden kannalta merkittävimmät tekijät ovat opiskelijamäärien ja Vaasan kaupungin asukasluvun kehitys. Ikäluokkien pienentyessä koulutuspaikkojen tarve vähenee ja mikäli EU:n ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksuja, saattavat opiskelijamäärät pudota merkittävästi. Tällöin säätiön asuntojen, varsinkin isojen soluasuntojen, määrää pitää vähentää ja tarvittaessa muuttaa yksiöiksi ja pienemmiksi asunnoiksi. Säätiön tuotot koostuvat pääosin asuntojen vuokratuotoista, joten varsinkin kesäajan käyttöasteen nousu mahdollistaa vakaan tuloskehityksen. Kaupungin keskustaan valmistuneita myymättömiä asuntoja on siirretty vuokrakäyttöön, mutta niiden korkeammasta vuokratasosta johtuen säätiön asunnot ovat hinta-laatu -suhteeltaan kilpailukykyisiä. Konsernin kokonaislainamäärä toimintavuoden lopussa oli tuhatta euroa (51 742). Lainojen myöntäjien suhteelliset osuudet ovat viime vuosina pysyneet samalla tasolla, valtion lainojen osuus on 71 %, muiden rahoituslaitosten 22 % ja Vaasan kaupungin 7 %. Vaihtuviin korkoihin sidottujen lainojen, ilman korkotuettuja lainoja, osuus koko lainamäärästä on noin neljä prosenttia, joten korkotason vaihtelut eivät aiheuta rahoituskuluihin nopeita muutoksia. Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto, T Käyttökate, % 53,6 54,6 55,1 Poistot LV:sta, % 22,7 23,8 25,8 Taseen loppusumma, T Investoinnit, T Pitkäaik. vieras pääoma/31.12., T Pitkäaik. vieras pääoma/lv, %

8 Konsernituloslaskelma Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot 9,220, ,075, Käyttökorvaukset 505, , Muut kiinteistön tuotot 34, , Toimeksisaantituotot 3, , TUOTOT YHTEENSÄ 9,763, ,603, Luottotappiot ja muut oikaisuerät -25, , HOITOKULUT Henkilöstökulut 414, , Hallintokulut 154, , Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut 778, , Ulkoalueiden hoitopalvelut 17, , Siivous 48, , Lämmitys 779, , Vesi ja jätevesi 315, , Sähkö 427, , Jätehuolto 141, , Vahinkovakuutukset 33, , Vuokrat 499, , Kiinteistövero 121, , Korjaukset 710, , Muut hoitokulut 65, , HOITOKULUT YHTEENSÄ 4,506, ,318, KÄYTTÖ/HOITOKATE 5,231, ,239, POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista 2,123, ,207, Koneista ja kalustosta 38, , Muista pitkävaikutteisista menoista 51, , POISTOT YHTEENSÄ 2,213, ,284,

9 TULOSLASKELMA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot 3, , Pääomavastiketuotot 35, , Korkotuotot 32, , Muut rahoitustuotot Korkokulut 1,875, ,197, Muut rahoituskulut 5, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -1,809, ,121, * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,208, , SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 2, , * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1,210, , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Vähemmistön osuus tuloksesta -6, , *** TILIKAUDEN TULOS 1,203, ,

10 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot 9,189, ,048, Käyttökorvaukset 501, , Muut kiinteistön tuotot 34, , Toimeksisaantituotot 14, , TUOTOT YHTEENSÄ 9,740, ,584, Luottotappiot ja muut oikaisuerät -25, , HOITOKULUT Henkilöstökulut 414, , Hallintokulut 151, , Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut 740, , Ulkoalueiden hoitopalvelut 15, , Siivous 45, , Lämmitys 723, , Vesi ja jätevesi 296, , Sähkö 414, , Jätehuolto 130, , Vahinkovakuutukset 31, , Vuokrat 1,028, , Kiinteistövero 111, , Korjaukset 673, , Muut hoitokulut 70, , HOITOKULUT YHTEENSÄ 4,847, ,690, KÄYTTÖ/HOITOKATE 4,866, ,848, POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista 1,950, ,028, Koneista ja kalustosta 36, , Muista pitkävaikutteisista menoista 51, , POISTOT YHTEENSÄ 2,037, ,101,

11 TULOSLASKELMA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot 3, , Korkotuotot 36, , Korkokulut 1,772, ,053, Muut rahoituskulut 5, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -1,738, ,016, * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,090, , * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1,090, , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos *** TILIKAUDEN TULOS 1,090, ,

12 Konsernitase Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 44, , Muut pitkävaikutteiset menot 146, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä 190, , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4,145, ,141, Liittymismaksut 560, , Rakennukset ja rakennelmat 51,072, ,080, Rakennuksiin kohdistetut arvonkorotukset 714, , Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat 36, , Koneet ja kalusto 140, , Muut aineelliset hyödykkeet 40, , Enn.maksut ja muut keskener. hankinnat 49, Aineelliset hyödykkeet 56,758, ,743, Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 26, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä 161, , Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35, , Muut osakkeet ja osuudet 24, , Muut saamiset 25, , Sijoitukset 273, , Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 5, , Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 134, , Muut saamiset 9, , Siirtosaamiset 25, , Saamiset 169, , Rahat ja pankkisaamiset 124, , * Y h t e e n s ä 57,522, ,528,

13 TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1, , Arvonkorotusrahasto 940, , Omakatteiset rahastot 5, , Muut rahastot 1,770, ,770, Edellisten tilik. voitto/tappio 2,294, ,487, Tilikauden voitto/tappio 1,203, , Oma pääoma yhteensä 6,216, ,012, Vähemmistöosuus 590, , Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 9,231, ,660, Valtiokonttorilainat 35,513, ,049, Muut lainat 4,003, ,030, Velat saman konsernin yrityksille /. Edellisten lyhytaikainen osuus -3,506, ,987, Pitkäaikainen vieras pääoma 45,242, ,753, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3,856, ,655, Saadut ennakot 69, , Ostovelat 347, , Velat saman konsernin yrityksille 12, Muut lyhytaikaiset velat 780, , Siirtovelat 407, , Lyhytaikainen vieras pääoma 5,474, ,179, * Y h t e e n s ä 57,522, ,528,

14 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4, , Muut pitkävaikutteiset menot 146, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä 150, , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3,593, ,593, Liittymismaksut 522, , Rakennukset ja rakennelmat 46,296, ,163, Koneet ja kalusto 131, , Muut aineelliset hyödykkeet 40, , Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat 49, Aineelliset hyödykkeet 50,634, ,449, Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 1,915, ,915, Saamiset saman konsernin yrityksiltä 255, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35, , Muut osakkeet ja osuudet 24, , Muut saamiset 25, , Sijoitukset 2,255, ,255, Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 5, , Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 131, , Saamiset saman konsernin yrityksiltä 21, , Muut saamiset 9, , Siirtosaamiset 25, , Saamiset 187, , Rahat ja pankkisaamiset 88, , * Y h t e e n s ä 53,321, ,153,

15 TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1, , Arvonkorotusrahasto 940, , Omakatteiset rahastot 5, , Muut rahastot 1,751, ,751, Edellisten tilik. voitto/tappio 1,949, ,218, Tilikauden voitto/tappio 1,090, , Oma pääoma yhteensä 5,738, ,647, Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 6,123, ,259, Valtiokonttorilainat 35,513, ,049, Muut lainat 4,003, ,030, /. Edellisten lyhytaikainen osuus -3,167, ,694, Pitkäaikainen vieras pääoma 42,473, ,645, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3,517, ,362, Saadut ennakot 66, , Ostovelat 333, , Velat saman konsernin yrityksille 14, , Muut lyhytaikaiset velat 778, , Siirtovelat 398, , Lyhytaikainen vieras pääoma 5,109, ,860, * Y h t e e n s ä 53,321, ,153,

16 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö Liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Tuloslaskelmakaava Säätiön toiminnan luonteesta johtuen tuloslaskelma on laadittu kiinteistön hallintaan perustuvan kaavan mukaisesti ( KPA 3 4 m.). 1.2 Konsernitilinpäätös Säätiö muodostaa yhdessä omistamiensa asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden kanssa konsernin. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, Festin Oy ja Koy Olympiakatu 3 VII lukuunottamatta, koska yhtiöt ovat ns. lepääviä yhtiöitä. Yhtiöillä ei ole oleellista merkitystä konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu rakennuksiin. Kohdistettuja eriä oli rakennuksissa ,23. Tytäryhtiöiden rakennuksiin kohdistettuja arvonkorotuksia oli yhteensä ,73. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan ao. käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Asuintalovaraukset ovat kokonaisuudessaan esitetty omassa pääomassa, myös vertailuvuoden osalta. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin mahdollinen sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty satunnaisissa erissä. 1.3 Eläkkeet Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Säätiön kiinteistöpäällikön eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. 1.4 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kiinteistöjen hankintamenon vähennykseksi on kirjattu investointia varten saadut avustukset kuitenkin niin että ennen vuotta 1992 saadut avustukset sisältyvät taseen oman pääoman rakennusrahastoon. Suunnitelman mukaisina poistoina sovelletaan menojäännöspoistoja seuraavasti: Tytäryhtiöt Säätiö Rakennukset 4% 4% Rakennusten tekniset laitteet 25% 20% Koneet ja kalusto 25% 25% Muut pitkävaikutteiset menot tasap v tasap v 1 6

17 2. Liikevaihto toimialoittain ( ) Konserni Säätiö Kiinteistöt 9,760, ,599, ,726, ,570, Hallinto 3, , , , Yhteensä 9,763, ,603, ,740, ,584, Luottotappiot ja muut oikaisuerät ( ) Konserni Säätiö Luottotappiot -46, , , , Jälkiperinnästä saatu tuotto 20, , , , , , , , Henkilöstökulut ja luontaisedut ( ) Konserni Säätiö Palkat 349, , , , Eläkekulut 53, , , , Muut lakisääteiset sos.kulut 11, , , , Yhteensä 414, , , , Luontaisedut Henkilökunnan määrä 9,5 9,5 9,5 9,5 5. Suunnitelman mukaiset poistot ( ) Konserni Säätiö Muut pitkävaikutteiset menot 51, , , , Rakennukset ja rakennelmat 2,123, ,207, ,950, ,028, Koneet ja kalusto 38, , , , Yhteensä 2,213, ,284, ,037, ,101, Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut ( ) Konserni Säätiö Osinkotuotot 0,00 0, Korkotuotot 0,00 0,00 5, , Korkokulut 0,00 0,

18 7. Säätiön omistamat osakkeet ja osuudet ( ) Tytäryhtiöt Omistus osuus% Osakkeet kpl Kirjanpitoarvo Viimeinen tulos Oma pääoma As. Oy Kalastajankatu , , As Oy Vaasan Wolffintie , , Festin Oy , , Koy Olympiakatu 3 VII , , As. Oy Raastuvankatu , , Koy Rosteninkatu , ,102, ,915, Muut osakkeet Koy Sekahaku Muut osakkeet ja osuudet Osakkeet yhteensä 1,939, Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ( ) Konserni Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös Aineettomat oikeudet 43, , , , Muut pitkävaik. menot 173, , , , Maa- ja vesialueet 4,141, , ,145, Liittymismaksut 560, , Rakennukset ja rakenn. 53,118, , ,093, ,108, Rakennusten arvonkorot. 743, , , Koneet ja kalusto 133, , , , Muut aineelliset hyödykk. 45, , , Keskeneräiset hankinnat , , Yhteensä 58,960, ,21 0,00 2,213, ,949,

19 Säätiö Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös ATK-ohjelmat 3, , , , Muut pitkävaik. menot 173, , , , Maa- ja vesialueet 3,593, ,593, Liittymismaksut 522, , Rakennukset ja rakenn. 48,163, , ,950, ,296, Koneet ja kalusto 123, , , , Muut aineelliset hyödykk. 45, , , Keskeneräiset hankinnat , , Yhteensä 52,626, , ,00 2,037, ,784, Arvonkorotukset ( ) Tehdyt arvonkorotukset, jotka tehtiin vuonna 2001, kohdistuvat kokonaisuudessaan säätiön omistamiin asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöihin seuraavasti: As Oy Raastuvankatu 7 Bostads Ab , ,00 As Oy Kalastajankatu , ,00 As Oy Vaasan Wolffintie , ,00 Koy Rosteninkatu , , , , Arvostuserät Kuluksi kirjaamattomat valtion yhtenäislainojen pääomitetut aktivoidut korot kirjattiin edellisen tilikauden aikana kokonaisuudessaan kuluksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan korot olisi kirjattu kuluksi vuoteen 2026 menessä. Konserni Säätiö Kuluksi kirjaamatta oleva Osuus , , Lisäys Poisto , , , Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Konserni Säätiö Lainasaamiset 60, , , , Lainasaamisista ,19 muodostuu ns. pääomalainasaatavista Suomen Opiskelija-Asunnot Oy:ltä. 19

20 12. Oman pääoman erien muutokset ( ) Konserni Säätiö Peruspääoma , , , , Peruspääoma , , , , Arvonkorotusrahasto , , , , Arvonkorotusrahasto , , , , Omakatteiset rahastot , , , , Lisäys Omakatteiset rahastot , , , , Muut rahastot ,770, ,770, ,751, ,751, Lisäys Muut rahastot ,770, ,770, ,751, ,751, Aikaisempien tilikausien voitto/tappio 2,294, ,487, ,949, ,218, Tilikauden voitto 1,203, , ,090, , Kertynyt tulos yhteensä 3,498, ,294, ,039, ,949, Oma pääoma yhteensä ,216, ,012, ,738, ,647, Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua ( ) Konserni Säätiö Pitkäaikaiset velat 34,551, ,750, ,098, ,946, Annetut pantit ja vastuusitoumukset ( ) Vahvistetut kiinnitykset, josta omien kiinnitettyjen velkojen jäljellä oleva määrä vapaana Konserni Säätiö ,648, ,648, ,421, ,421, ,017, ,865, ,909, ,464, ,477, ,869, ,198, ,869, Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvoltaan 856, , , , Leasingvastuut 41, , , , Leasingvastuista erääntyy seuraavana tilikautena 23, , , ,

21 VOAS Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA ( ) Konserni Säätiö Liikevoitto 3,017,954 2,955,681 2,828,848 2,746,601 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset 2,213,538 2,284,159 2,037,772 2,101,999 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5,231,492 5,239,840 4,866,620 4,848,600 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -7,478 19,074-23,460 23,332 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+)/väh(-) 93,421 45,889 93,726 48,216 Käyttöpääoman muutos 85,943 64,963 70,266 71,548 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5,317,435 5,304,803 4,936,886 4,920,148 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -1,881,033-2,082,191-1,777,681-1,937,849 Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta 71,168 82,116 39,607 43,197 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 3,507,570 3,304,728 3,198,812 3,025,496 Toiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta(netto) TOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3,507,570 3,304,728 3,198,812 3,025,496 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( ) Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) -202, , , ,581 Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin (-) Myönnettyjen lainojen lisäys(-)/vähennys(+) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -202, , , ,581 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( ) Maksullinen osakeanti ja muu oman pääoman lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) -317, , , ,919 Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,992,380-2,802,397-2,699,299-2,516,580 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -3,309,633-3,168,316-3,016,552-2,882,499 Rahavirrat yhteensä (A+B+C) -4,834-80,169-13,391-73,584 Rahavarat tilikauden alussa 134, , , ,604 Rahavarat tilikauden lopussa 129, ,531 93, ,020 Taseen mukainen rahavarojen muutos -4,834-80,169-13,391-73,584 21

22 Hallituksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Vaasassa 23 / VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUS JUHA SILANDER Juha Annanmäki Laura Heinonen Eero Wahlström Sanna Torkko Åke Blundin Thomas Mård Jorma Vehkaperä Tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Vaasassa 29 / HANS BERTELL KPMG Oy Hans Bertell KHT Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja ATK- tulosteina Pääkirja Vuokrareskontra Myyntireskontra Ostoreskontra Lainareskontra Tasekirja erikseen sidottuna 2 2

23 Tilintarkastuskertomus Vaasan Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Vaasan Opiskelija-asuntosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus tavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilin tarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja säätiön toimihenkilöt ovat toimineet säätiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilin päätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Vaasa KPMG Oy Ab Hans Bertell KHT 23

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2007... 6-7. Konsernituloslaskelma... 8-9

Sisällysluettelo. Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2007... 6-7. Konsernituloslaskelma... 8-9 Vuosikertomus 1 2007 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2007... tuloslaskelma... 5 6-7 8-9 n tuloslaskelma... 10-11 tase... n tase... Liitetiedot... Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2006... Konsernituloslaskelma...

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2006... Konsernituloslaskelma... Vuosikertomus 1 2006 Sisällysluettelo Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2006... Konsernituloslaskelma... 3 5 6-7 8-9 Säätiön

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7.

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1. Toimitusjohtajan katsaus 2. Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5. Tuloslaskelma 6 7. www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2004 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2004 3 5 Tuloslaskelma 6 7 Tase 8 9 Liitetiedot

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

vuosikertomus 2003 www.voas.fi

vuosikertomus 2003 www.voas.fi vuosikertomus 2003 EHDOTON KATTO Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2003 3-5 Tuloslaskelma 6-7 Tase 8-9

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2009 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-6 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2014 7 12/2013 1 12/2014 1 12/2013 Liikevaihto, 1000 EUR 9 751 6 466 20 427 13 644 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 959 462 3 876 1 903 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TASEKIRJA <>

TASEKIRJA <<company_name>> 1 / 14 TASEKIRJA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

T A S E K I R J A 31.12.2014

T A S E K I R J A 31.12.2014 T A S E K I R J A 31.12.2014 Inarin Lapin Vesi Oy Y-tunnus 0644614-2 Kotipaikka: Inari Säilytä 31.12.2024 asti Inarin Lapin Vesi Oy Sisällysluettelo Tilikausi 01.01.2014-31.12.2014 Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2012 30.6.2013 Q1 tulos niukasti tappiollinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Janne Heusalan kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma

Näytesivut. 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma 8 Taloyhtiön tuloslaskelma, tase ja liitetiedot 8.1 Taloyhtiön tuloslaskelma Taloyhtiön tuloslaskelman rakenne poikkeaa huomattavasti liiketoimintaa harjoittavien yritysten tuloslaskelmasta. Kiinteistön

Lisätiedot

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

1 (12) 10.2.2015 1506926-2. Y-tunnus FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 10.2.2015 1 (12) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2014-31.12.2014 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 SIVAKKA-YHTYMÄ OY 02 sisältö 11 Oulun Tervatalot Oy:n tilinpäätös 10 Oulun Sivakka Oy:n tilinpäätös 09 Sivakka-yhtymä Oy:n tilinpäätös 08 Tulevaisuuden näkymät 07 Hallinto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2010 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot