Vuosikertomus V O A S V u o s i k e r t o m u s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2009 1 V O A S V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 9"

Transkriptio

1 Vuosikertomus

2 2

3 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus... Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna Konsernituloslaskelma Säätiön tuloslaskelma Konsernitase... Säätiön tase... Liitetiedot... Rahoituslaskelma... Hallituksen allekirjoitukset... Tilinpäätösmerkintä... Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista... Tilintarkastuskertomus

4 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Säätiön asuntojen ja muiden tilojen käyttöaste nousi edellisvuosiin verrattuna. Asuntojen vuokria ei korotettu ja vaikka vuonna 2007 toteutettu kiinteistöjen myynti pienensi asuntojen määrää yli kymmenellä prosentilla, olivat vuokratuotot edellisvuosia suuremmat. Säätiön tuleva rakennuttaminen keskittyy peruskorjauksiin ja -parannuksiin, joissa soluasuntoja muutetaan yksiöiksi ja kiinteistöjen energiatehokkuutta parannetaan. Strategian mukaisesti uusia kohteita rakennutetaan, mikäli käyttöaste oleellisesti nousee. Uusia laajoja perusparannuskohteita ei toimintavuonna aloitettu. Gerbyssä sijaitsevassa Rosenlindissä ja Suvilahdessa sijaitsevassa Suviboxissa isoja soluasuntoja muutettiin perheasunnoiksi. Kiinteistöjen tuotot lisääntyivät tasaisesti läpi vuoden. Soluasuntoja koskeva ns. varastovuokra-järjestelmä mahdollisti asukkaille asunnon hallinnan ja tavaroiden säilyttämisen kesäaikana alennetulla vuokralla. Käytäntöä jatketaan edelleen vuonna Hoitokuluissa sähkökustannusten nousu johtui kulutuksen kasvusta. Vedenkulutus oli edellisvuotta alhaisemmalla tasolla, vaikka asukkaiden määrä oli suurempi. Lämmönkulutus oli kylmemmästä vuodesta johtuen selkeästi edellisvuotta suurempaa ja lämmityskustannukset kasvoivat myös hinnankorotusten vuoksi. Vuosikorjaukset olivat edellisvuoden tasolla. Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hoitokulujen kasvaminen lisäsi säätiön hoitokulujen vuokriin kirjattuja, näille yhtiöille maksettuja hoitovastikkeita. Rahoitusvastikkeet sen sijaan olivat edellisvuotta pienemmät. Vaikka hoitokustannukset kohosivat, hoitokate oli edellisvuotta parempi. Poistot tehtiin suunnitelman mukaisina poistoina, rakennusten menojäännöspoistoprosenttina käytettiin neljää prosenttia. Rahoituskulut olivat korkotason yleisestä madaltumisesta johtuen edellisvuotta pienemmät. Toiminnallinen ja kassaperusteinen tulos olivat voitollisia. Rahoitustilanteen kannalta tärkeimpinä tulevaisuuden tavoitteina ovat asuntojen käyttöasteen nousu sekä rahoituskulujen pienentäminen, erityisesti valtion myöntämien lainojen osalta. Valtion vuosimaksulainojen sitominen inflaatioon on johtanut vuosimaksujen painottumiseen lainojen lyhennyksistä korkoihin. Tämä korostuu etenkin perusparannuslainoissa, joissa nykyisillä lainaehdoilla lyhennyksiä ei ole, mikäli inflaatiota on vähääkään. Suurten perusparannusten ajoittaminen on lähivuosina kustannustehokkuuden kannalta ensiarvoisen tärkeää. Korjausrakentamisen määrä Vaasassa, pääosin valtion myöntämien tukien takia, tulee olemaan suurta. Vaarana on rakennuskustannusten pysyminen korkealla tasolla. Jorma Vehkaperä 5

6 Hallituksen toimintakertomus Säätiön tarkoituksena on Vaasan kaupungissa ja sen lähiympäristössä toimivien oppilaitosten opiskelijoiden asuntotilanteen helpottaminen rakennuttamalla ja hankkimalla tarkoituksenmukaisia ja kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja tarpeellisine lisätiloineen sekä ylläpitämällä ja vuokraamalla näitä. Säätiö on perustettu vuonna Asiakaspalvelu Vuoden aikana käsiteltiin (ed. vuosi 4 778) asuntohakemusta ja vuokrasopimuksia tehtiin kappaletta (2 470). Asuntojen käyttöaste oli 92,7 % (92,0 %). Kesän parempi kysyntä oli osaltaan seurausta opiskelijoiden kesäajan opiskelusta, koska kesätyöpaikkoja ei edellisvuosien tapaan ollut. Säätiö osallistui marraskuussa Botniahallissa järjestetyille Know How -messuille. Kiinteistöt ja rakennuttaminen Toimintavuoden päättyessä säätiön omistuksessa tai hallinnassa oli huoneistoa, joissa oli asuntopaikkaa. Luvuissa ei ollut muutoksia edellisvuoteen verrattuna. Kiinteistöhuoltopalvelut ostettiin edelleen Ristinummen kiinteistöpalvelut Oy:ltä ja RTK Vaasa Oy:ltä. Edellisvuosina toteutetut investoinnit ja asukkaiden vedenkulutuksen vähentäminen ovat tuottaneet yli 20 %:n vuosittaiset säästöt vedenkulutuksessa vuoteen 2005 verrattuna. Vedenkulutuksen pieneneminen vähentää myös lämmönkulutusta, sillä lämmityksestä noin kolmasosa kuluu veden lämmittämiseen. Säätiön investoinnit kiinteistöihin olivat 217 tuhatta euroa (217). Suurimmat kustannukset aiheutuivat Naakanpesän varaavan sähkölämmityksen osittaisesta muuttamisesta maalämpöön, Olympia IIQ -talon ilmastoinnin automatisoinnista sekä Linnan ja Palosaarentien muiden kiinteistöjen välisestä laajakaistayhteyden kaapeloinnista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Säätiön vuosikorjauskustannukset olivat toimintavuonna 674 tuhatta euroa (691). Suurimmat kohteet olivat Kackurin, Kirkkopuistikko 2:n ja Kotikapteenin ulkomaalaukset sekä Rosenlindin, Suviboxin ja Teerenpesän huoneistokorjaukset. Loftiksen, Vöyrinkatu 8, perusparannus on valittu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran pilottikohteeksi, jossa lähtökohtana on asuntojen käytettävyyden ja energiatehokkuuden oleellinen parantaminen kiinteistöön tehtävillä teknisillä muutoksilla sekä tämän taloudellinen mahdollistaminen rakennusoikeutta lisäämällä. Perusparannuksen tarkoituksena on nostaa rakennuksen energialuokkaa ja muuttaa soluasunnot yksiöiksi. Talous ja rahoitus Asuntojen vuokria ei korotettu. Käyttöasteen kohoamisen johdosta asuntojen ja muiden tilojen vuokratuotot olivat selkeästi suuremmat aikaisempiin vuosiin verrattuna. Yleisestä korkotason laskusta johtuen säätiön kaikkien lainojen keskikorko laski hieman edellisvuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmiuden ylläpitämiseen käytettävän lyhytaikaisen lainarahoituksen tarve väheni edelleen. Konsernin liikevaihto oli tilikaudella tuhatta euroa (9 603) ja hoitokate tuhatta euroa (5 240). Säätiön liikevaihto oli tuhatta euroa (9 585), hoitokate tuhatta euroa (4 849) ja hoitokateprosentti 50,1 % (50,6 %). Liikevaihto lisääntyi lähinnä asuntojen ja liiketilojen vuokratuottojen kasvusta. Konsernin poistot olivat tuhatta euroa (2 284), rahoitustuotot ja -kulut tuhatta euroa (-2 121) ja tilikauden kirjanpidollinen tulos tuhatta euroa (807). Säätiön poistot olivat (2 102), rahoitustuotot ja -kulut (-2 016) ja tulos tuhatta euroa (730). Tilikauden tulos käytettiin investointien rahoittamiseen ja luotollisten tilien pienentämiseen. Tilikauden tuloksen huomioimisen jälkeen konsernin oma pääoma on tuhatta euroa (5 012) ja säätiön tuhatta euroa (4 648). Konsernin taseen loppusumma on tuhatta euroa (59 529) ja säätiön tuhatta euroa (55 154). Henkilöstö ja hallinto Säätiön vakinaisessa palveluksessa oli keskimäärin 9,5 henkilöä (9,5). Tilapäistyövoimaa oli kesäaikana asiakaspalvelussa. Tavanomaisen ohjelmisto- ja alakohtaisen koulutuksen lisäksi kaksi henkilöä suoritti oppisopimuskoulutuksessa ATK-ajokortin. Säätiön valtuuskuntaan kuului 20 jäsentä, joista Vaasan kaupungilla neljä ja opiskelijoilla 16 edustajaa. Valtuuskunnan jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan, joista erovuorossa on vuosittain puolet. Valtuuskunnan puheenjohtajana toimi asti Jaakko Keto ja lähtien Otso Lehtinen. Vuonna 2009 valtuuskunnan varapuheenjohtajana toimi Markku Mäntymaa. Valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. 6

7 Säätiön hallituksessa oli kahdeksan jäsentä, joiden toimikausi oli yksi vuosi. Vuonna 2009 hallituksen varsinaisina jäseninä olivat: Juha Silander, puheenjohtaja Hans Frantz, varapuheenjohtaja Åke Blundin Laura Heinonen Thomas Mård Sanna Torkko Juha Annanmäki Eero Wahlström Valtuuskunnan ja hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös Vaasan kaupungin kaupunginjohtajalla, teknisellä apulaiskaupunginjohtajalla sekä taloussuunnittelujohtajalla. Säätiön strategia vuodelle 2015 käynnistettiin Nelikon Oy:n johdolla. Strategiatyöhön osallistuivat hallituksen jäsenet ja henkilökunta. Työryhmät Erillisiä työryhmiä ei perustettu. opiskelija Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki Vaasan kaupunki opiskelija opiskelija asukas asukas Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhdeksän kertaa. Toimitusjohtaja Säätiön toimitusjohtaja Jorma Vehkaperä toimi hallituksen ja valtuuskunnan kokouksien esittelijänä. Tilintarkastajat Varsinaisena tilintarkastajana oli KHT -tilintarkastusyhteisö KPMG, josta nimettynä vastuuhenkilönä toimi Hans Bertell KHT. Tulevaisuuden haasteet Tulevan toiminnan ja säätiön talouden kannalta merkittävimmät tekijät ovat opiskelijamäärien ja Vaasan kaupungin asukasluvun kehitys. Ikäluokkien pienentyessä koulutuspaikkojen tarve vähenee ja mikäli EU:n ulkopuoliset opiskelijat joutuvat maksamaan lukukausimaksuja, saattavat opiskelijamäärät pudota merkittävästi. Tällöin säätiön asuntojen, varsinkin isojen soluasuntojen, määrää pitää vähentää ja tarvittaessa muuttaa yksiöiksi ja pienemmiksi asunnoiksi. Säätiön tuotot koostuvat pääosin asuntojen vuokratuotoista, joten varsinkin kesäajan käyttöasteen nousu mahdollistaa vakaan tuloskehityksen. Kaupungin keskustaan valmistuneita myymättömiä asuntoja on siirretty vuokrakäyttöön, mutta niiden korkeammasta vuokratasosta johtuen säätiön asunnot ovat hinta-laatu -suhteeltaan kilpailukykyisiä. Konsernin kokonaislainamäärä toimintavuoden lopussa oli tuhatta euroa (51 742). Lainojen myöntäjien suhteelliset osuudet ovat viime vuosina pysyneet samalla tasolla, valtion lainojen osuus on 71 %, muiden rahoituslaitosten 22 % ja Vaasan kaupungin 7 %. Vaihtuviin korkoihin sidottujen lainojen, ilman korkotuettuja lainoja, osuus koko lainamäärästä on noin neljä prosenttia, joten korkotason vaihtelut eivät aiheuta rahoituskuluihin nopeita muutoksia. Konsernin tunnuslukuja Liikevaihto, T Käyttökate, % 53,6 54,6 55,1 Poistot LV:sta, % 22,7 23,8 25,8 Taseen loppusumma, T Investoinnit, T Pitkäaik. vieras pääoma/31.12., T Pitkäaik. vieras pääoma/lv, %

8 Konsernituloslaskelma Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot 9,220, ,075, Käyttökorvaukset 505, , Muut kiinteistön tuotot 34, , Toimeksisaantituotot 3, , TUOTOT YHTEENSÄ 9,763, ,603, Luottotappiot ja muut oikaisuerät -25, , HOITOKULUT Henkilöstökulut 414, , Hallintokulut 154, , Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut 778, , Ulkoalueiden hoitopalvelut 17, , Siivous 48, , Lämmitys 779, , Vesi ja jätevesi 315, , Sähkö 427, , Jätehuolto 141, , Vahinkovakuutukset 33, , Vuokrat 499, , Kiinteistövero 121, , Korjaukset 710, , Muut hoitokulut 65, , HOITOKULUT YHTEENSÄ 4,506, ,318, KÄYTTÖ/HOITOKATE 5,231, ,239, POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista 2,123, ,207, Koneista ja kalustosta 38, , Muista pitkävaikutteisista menoista 51, , POISTOT YHTEENSÄ 2,213, ,284,

9 TULOSLASKELMA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot 3, , Pääomavastiketuotot 35, , Korkotuotot 32, , Muut rahoitustuotot Korkokulut 1,875, ,197, Muut rahoituskulut 5, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -1,809, ,121, * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,208, , SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Osuus osakkuusyhtiön tuloksesta 2, , * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1,210, , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos Vapaaehtoisten varausten muutos Vähemmistön osuus tuloksesta -6, , *** TILIKAUDEN TULOS 1,203, ,

10 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TULOSLASKELMA TUOTOT Vuokratuotot 9,189, ,048, Käyttökorvaukset 501, , Muut kiinteistön tuotot 34, , Toimeksisaantituotot 14, , TUOTOT YHTEENSÄ 9,740, ,584, Luottotappiot ja muut oikaisuerät -25, , HOITOKULUT Henkilöstökulut 414, , Hallintokulut 151, , Käyttö- ja huoltokulut/-palvelut 740, , Ulkoalueiden hoitopalvelut 15, , Siivous 45, , Lämmitys 723, , Vesi ja jätevesi 296, , Sähkö 414, , Jätehuolto 130, , Vahinkovakuutukset 31, , Vuokrat 1,028, , Kiinteistövero 111, , Korjaukset 673, , Muut hoitokulut 70, , HOITOKULUT YHTEENSÄ 4,847, ,690, KÄYTTÖ/HOITOKATE 4,866, ,848, POISTOT KÄYTTÖOMAISUUDESTA JA MUISTA PITKÄV. MENOISTA Rakennuksista ja rakennelmista 1,950, ,028, Koneista ja kalustosta 36, , Muista pitkävaikutteisista menoista 51, , POISTOT YHTEENSÄ 2,037, ,101,

11 TULOSLASKELMA RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Osinkotuotot 3, , Korkotuotot 36, , Korkokulut 1,772, ,053, Muut rahoituskulut 5, , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHT. -1,738, ,016, * TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ 1,090, , * TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA 1,090, , TILINPÄÄTÖSSIIRROT Omakatteisten rahastojen muutos *** TILIKAUDEN TULOS 1,090, ,

12 Konsernitase Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 44, , Muut pitkävaikutteiset menot 146, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä 190, , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 4,145, ,141, Liittymismaksut 560, , Rakennukset ja rakennelmat 51,072, ,080, Rakennuksiin kohdistetut arvonkorotukset 714, , Rakennuksiin kohdistetut konserniaktiivat 36, , Koneet ja kalusto 140, , Muut aineelliset hyödykkeet 40, , Enn.maksut ja muut keskener. hankinnat 49, Aineelliset hyödykkeet 56,758, ,743, Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 26, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä 161, , Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35, , Muut osakkeet ja osuudet 24, , Muut saamiset 25, , Sijoitukset 273, , Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 5, , Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 134, , Muut saamiset 9, , Siirtosaamiset 25, , Saamiset 169, , Rahat ja pankkisaamiset 124, , * Y h t e e n s ä 57,522, ,528,

13 TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1, , Arvonkorotusrahasto 940, , Omakatteiset rahastot 5, , Muut rahastot 1,770, ,770, Edellisten tilik. voitto/tappio 2,294, ,487, Tilikauden voitto/tappio 1,203, , Oma pääoma yhteensä 6,216, ,012, Vähemmistöosuus 590, , Varaukset Vapaaehtoiset varaukset Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 9,231, ,660, Valtiokonttorilainat 35,513, ,049, Muut lainat 4,003, ,030, Velat saman konsernin yrityksille /. Edellisten lyhytaikainen osuus -3,506, ,987, Pitkäaikainen vieras pääoma 45,242, ,753, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3,856, ,655, Saadut ennakot 69, , Ostovelat 347, , Velat saman konsernin yrityksille 12, Muut lyhytaikaiset velat 780, , Siirtovelat 407, , Lyhytaikainen vieras pääoma 5,474, ,179, * Y h t e e n s ä 57,522, ,528,

14 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet 4, , Muut pitkävaikutteiset menot 146, , Aineettomat hyödykkeet yhteensä 150, , Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet 3,593, ,593, Liittymismaksut 522, , Rakennukset ja rakennelmat 46,296, ,163, Koneet ja kalusto 131, , Muut aineelliset hyödykkeet 40, , Enn.maksut ja muut kesker.hankinnat 49, Aineelliset hyödykkeet 50,634, ,449, Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä 1,915, ,915, Saamiset saman konsernin yrityksiltä 255, , Osuudet omistusyhteysyrityksissä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 35, , Muut osakkeet ja osuudet 24, , Muut saamiset 25, , Sijoitukset 2,255, ,255, Omakatteiset rahastot Rahat ja pankkisaamiset 5, , Vaihtuvat vastaavat Saamiset Myyntisaamiset 131, , Saamiset saman konsernin yrityksiltä 21, , Muut saamiset 9, , Siirtosaamiset 25, , Saamiset 187, , Rahat ja pankkisaamiset 88, , * Y h t e e n s ä 53,321, ,153,

15 TASE 31/12/ /12/2008 V A S T A T T A V A A Oma pääoma Peruspääoma 1, , Arvonkorotusrahasto 940, , Omakatteiset rahastot 5, , Muut rahastot 1,751, ,751, Edellisten tilik. voitto/tappio 1,949, ,218, Tilikauden voitto/tappio 1,090, , Oma pääoma yhteensä 5,738, ,647, Vieras pääoma Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 6,123, ,259, Valtiokonttorilainat 35,513, ,049, Muut lainat 4,003, ,030, /. Edellisten lyhytaikainen osuus -3,167, ,694, Pitkäaikainen vieras pääoma 42,473, ,645, Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahoituslaitoksilta 3,517, ,362, Saadut ennakot 66, , Ostovelat 333, , Velat saman konsernin yrityksille 14, , Muut lyhytaikaiset velat 778, , Siirtovelat 398, , Lyhytaikainen vieras pääoma 5,109, ,860, * Y h t e e n s ä 53,321, ,153,

16 Vaasan opiskelija-asuntosäätiö Liitetiedot 1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 1.1 Tuloslaskelmakaava Säätiön toiminnan luonteesta johtuen tuloslaskelma on laadittu kiinteistön hallintaan perustuvan kaavan mukaisesti ( KPA 3 4 m.). 1.2 Konsernitilinpäätös Säätiö muodostaa yhdessä omistamiensa asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöiden kanssa konsernin. Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset, Festin Oy ja Koy Olympiakatu 3 VII lukuunottamatta, koska yhtiöt ovat ns. lepääviä yhtiöitä. Yhtiöillä ei ole oleellista merkitystä konsernin omaan pääomaan. Konsernitilinpäätöksen laskentaperiaatteet Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden hankintamenon ja hankittua osuutta vastaavan oman pääoman ero on osittain kohdistettu rakennuksiin. Kohdistettuja eriä oli rakennuksissa ,23. Tytäryhtiöiden rakennuksiin kohdistettuja arvonkorotuksia oli yhteensä ,73. Rakennuksiin kohdistetut erät poistetaan ao. käyttöomaisuuserän poistosuunnitelman mukaan. Asuintalovaraukset ovat kokonaisuudessaan esitetty omassa pääomassa, myös vertailuvuoden osalta. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin mahdollinen sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Osakkuusyritykset on yhdistetty pääomaosuusmenetelmällä. Konsernin omistusosuuden mukainen osuus osakkuusyhtiöiden tilikauden tuloksesta on esitetty satunnaisissa erissä. 1.3 Eläkkeet Henkilökunnan eläketurva on hoidettu ulkopuolisessa eläkevakuutusyhtiössä. Säätiön kiinteistöpäällikön eläkeiäksi on sovittu 63 vuotta. 1.4 Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Kiinteistöjen hankintamenon vähennykseksi on kirjattu investointia varten saadut avustukset kuitenkin niin että ennen vuotta 1992 saadut avustukset sisältyvät taseen oman pääoman rakennusrahastoon. Suunnitelman mukaisina poistoina sovelletaan menojäännöspoistoja seuraavasti: Tytäryhtiöt Säätiö Rakennukset 4% 4% Rakennusten tekniset laitteet 25% 20% Koneet ja kalusto 25% 25% Muut pitkävaikutteiset menot tasap v tasap v 1 6

17 2. Liikevaihto toimialoittain ( ) Konserni Säätiö Kiinteistöt 9,760, ,599, ,726, ,570, Hallinto 3, , , , Yhteensä 9,763, ,603, ,740, ,584, Luottotappiot ja muut oikaisuerät ( ) Konserni Säätiö Luottotappiot -46, , , , Jälkiperinnästä saatu tuotto 20, , , , , , , , Henkilöstökulut ja luontaisedut ( ) Konserni Säätiö Palkat 349, , , , Eläkekulut 53, , , , Muut lakisääteiset sos.kulut 11, , , , Yhteensä 414, , , , Luontaisedut Henkilökunnan määrä 9,5 9,5 9,5 9,5 5. Suunnitelman mukaiset poistot ( ) Konserni Säätiö Muut pitkävaikutteiset menot 51, , , , Rakennukset ja rakennelmat 2,123, ,207, ,950, ,028, Koneet ja kalusto 38, , , , Yhteensä 2,213, ,284, ,037, ,101, Konsernin sisäiset rahoitustuotot ja -kulut ( ) Konserni Säätiö Osinkotuotot 0,00 0, Korkotuotot 0,00 0,00 5, , Korkokulut 0,00 0,

18 7. Säätiön omistamat osakkeet ja osuudet ( ) Tytäryhtiöt Omistus osuus% Osakkeet kpl Kirjanpitoarvo Viimeinen tulos Oma pääoma As. Oy Kalastajankatu , , As Oy Vaasan Wolffintie , , Festin Oy , , Koy Olympiakatu 3 VII , , As. Oy Raastuvankatu , , Koy Rosteninkatu , ,102, ,915, Muut osakkeet Koy Sekahaku Muut osakkeet ja osuudet Osakkeet yhteensä 1,939, Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ( ) Konserni Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös Aineettomat oikeudet 43, , , , Muut pitkävaik. menot 173, , , , Maa- ja vesialueet 4,141, , ,145, Liittymismaksut 560, , Rakennukset ja rakenn. 53,118, , ,093, ,108, Rakennusten arvonkorot. 743, , , Koneet ja kalusto 133, , , , Muut aineelliset hyödykk. 45, , , Keskeneräiset hankinnat , , Yhteensä 58,960, ,21 0,00 2,213, ,949,

19 Säätiö Ryhmä Menojäännös Lisäykset Vähennykset Poisto Menojäännös ATK-ohjelmat 3, , , , Muut pitkävaik. menot 173, , , , Maa- ja vesialueet 3,593, ,593, Liittymismaksut 522, , Rakennukset ja rakenn. 48,163, , ,950, ,296, Koneet ja kalusto 123, , , , Muut aineelliset hyödykk. 45, , , Keskeneräiset hankinnat , , Yhteensä 52,626, , ,00 2,037, ,784, Arvonkorotukset ( ) Tehdyt arvonkorotukset, jotka tehtiin vuonna 2001, kohdistuvat kokonaisuudessaan säätiön omistamiin asunto- ja kiinteistö-osakeyhtiöihin seuraavasti: As Oy Raastuvankatu 7 Bostads Ab , ,00 As Oy Kalastajankatu , ,00 As Oy Vaasan Wolffintie , ,00 Koy Rosteninkatu , , , , Arvostuserät Kuluksi kirjaamattomat valtion yhtenäislainojen pääomitetut aktivoidut korot kirjattiin edellisen tilikauden aikana kokonaisuudessaan kuluksi. Alkuperäisen suunnitelman mukaan korot olisi kirjattu kuluksi vuoteen 2026 menessä. Konserni Säätiö Kuluksi kirjaamatta oleva Osuus , , Lisäys Poisto , , , Saamiset, jotka erääntyvät maksettavaksi yhden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua Konserni Säätiö Lainasaamiset 60, , , , Lainasaamisista ,19 muodostuu ns. pääomalainasaatavista Suomen Opiskelija-Asunnot Oy:ltä. 19

20 12. Oman pääoman erien muutokset ( ) Konserni Säätiö Peruspääoma , , , , Peruspääoma , , , , Arvonkorotusrahasto , , , , Arvonkorotusrahasto , , , , Omakatteiset rahastot , , , , Lisäys Omakatteiset rahastot , , , , Muut rahastot ,770, ,770, ,751, ,751, Lisäys Muut rahastot ,770, ,770, ,751, ,751, Aikaisempien tilikausien voitto/tappio 2,294, ,487, ,949, ,218, Tilikauden voitto 1,203, , ,090, , Kertynyt tulos yhteensä 3,498, ,294, ,039, ,949, Oma pääoma yhteensä ,216, ,012, ,738, ,647, Velat, jotka erääntyvät viiden vuoden tai sitä pitemmän ajan kuluttua ( ) Konserni Säätiö Pitkäaikaiset velat 34,551, ,750, ,098, ,946, Annetut pantit ja vastuusitoumukset ( ) Vahvistetut kiinnitykset, josta omien kiinnitettyjen velkojen jäljellä oleva määrä vapaana Konserni Säätiö ,648, ,648, ,421, ,421, ,017, ,865, ,909, ,464, ,477, ,869, ,198, ,869, Pantatut osakkeet, kirjanpitoarvoltaan 856, , , , Leasingvastuut 41, , , , Leasingvastuista erääntyy seuraavana tilikautena 23, , , ,

21 VOAS Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA ( ) Konserni Säätiö Liikevoitto 3,017,954 2,955,681 2,828,848 2,746,601 Oikaisut Suunnitelman mukaiset poistot ja arvonalennukset 2,213,538 2,284,159 2,037,772 2,101,999 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 5,231,492 5,239,840 4,866,620 4,848,600 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys(-)/vähennys(+) -7,478 19,074-23,460 23,332 Lyhytaikaisten korottomien velkojen lis(+)/väh(-) 93,421 45,889 93,726 48,216 Käyttöpääoman muutos 85,943 64,963 70,266 71,548 Toiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 5,317,435 5,304,803 4,936,886 4,920,148 Maksetut korot ja maksut liiketoiminnan rahoituskuluista -1,881,033-2,082,191-1,777,681-1,937,849 Saadut korot ja osingot liiketoiminnasta 71,168 82,116 39,607 43,197 Rahavirta ennen satunnaisia eriä 3,507,570 3,304,728 3,198,812 3,025,496 Toiminnan satunnaisista eristä johtuva rahavirta(netto) TOIMINNAN RAHAVIRTA (A) 3,507,570 3,304,728 3,198,812 3,025,496 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ( ) Nettoinvestoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin (-) -202, , , ,581 Nettoinvestoinnit muihin sijoituksiin (-) Myönnettyjen lainojen lisäys(-)/vähennys(+) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) -202, , , ,581 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ( ) Maksullinen osakeanti ja muu oman pääoman lisäys Lyhytaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) -317, , , ,919 Pitkäaikaisten lainojen lisäys(+)/vähennys(-) -2,992,380-2,802,397-2,699,299-2,516,580 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) -3,309,633-3,168,316-3,016,552-2,882,499 Rahavirrat yhteensä (A+B+C) -4,834-80,169-13,391-73,584 Rahavarat tilikauden alussa 134, , , ,604 Rahavarat tilikauden lopussa 129, ,531 93, ,020 Taseen mukainen rahavarojen muutos -4,834-80,169-13,391-73,584 21

22 Hallituksen allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä Vaasassa 23 / VAASAN OPISKELIJA-ASUNTOSÄÄTIÖN HALLITUS JUHA SILANDER Juha Annanmäki Laura Heinonen Eero Wahlström Sanna Torkko Åke Blundin Thomas Mård Jorma Vehkaperä Tilinpäätösmerkintä Edellä oleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus. Vaasassa 29 / HANS BERTELL KPMG Oy Hans Bertell KHT Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Päiväkirja ATK- tulosteina Pääkirja Vuokrareskontra Myyntireskontra Ostoreskontra Lainareskontra Tasekirja erikseen sidottuna 2 2

23 Tilintarkastuskertomus Vaasan Opiskelija-asuntosäätiön valtuuskunnalle Olemme tarkastaneet Vaasan Opiskelija-asuntosäätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot. Hallituksen vastuu Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Hallitus vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Tilintarkastajan velvollisuudet Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastus tavan mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta sekä säätiölain edellyttämistä seikoista. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää ammattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilin tarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että hallituksen jäsenet ja säätiön toimihenkilöt ovat toimineet säätiölain mukaisesti. Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin riskeistä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laadintaan ja esittämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleistä esittämistapaa, tilin päätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita. Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityksemme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. Lausunto Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia. Säätiön varat on asianmukaisesti sijoitettu ja säätiön toimielimien jäsenille maksettuja palkkioita on pidettävä kohtuullisina. Vaasa KPMG Oy Ab Hans Bertell KHT 23

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2005.voas.fi w w w

VUOSIKERTOMUS 2005.voas.fi w w w www.voas.fi VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällysluettelo Sivu Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 1 Toimitusjohtajan katsaus 2 Hallituksen kertomus toiminnasta vuonna 2005 3-5 Konsernituloslaskelma 6-7 n tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilinpäätös

Tilinpäätös Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ry Fredrikinkatu 33 A 4 krs 00120 Helsinki Y-tunnus: 1897609-5 Tilinpäätös 1.1.2009 31.12.2009 Tase 1 Tuloslaskelma 2-3 Liitetiedot 4 Hallituksen allekirjoitukset

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

As Oy Helsingin Laajasalontie 65

As Oy Helsingin Laajasalontie 65 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä 31.12.2025 asti. Osoite c/o Jussi Vuorilahdentie 2 A Y-tunnus 0582432-4 00870 Helsinki Kotipaikka Helsinki Sisällys Sivu Kansilehti 1 Sisällysluettelo 2 Hallituksen

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

Tilikausi

Tilikausi Kiinteistö Oy Kesänki II Sivu 1 Tilikausi 1.7.2014-30.6.2015 Yleistä yhtiöstä Yhtiökokous Yhtiökokous Yhtiön johto Kiinteistöyhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella n. 1.250 m2 suuruista

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KANSAN SIVISTYSRAHASTO

KANSAN SIVISTYSRAHASTO Kansan Sivistysrahasto Siltasaarenkatu 6 00530 HELSINKI Y-tunnus 0213501-3 KANSAN SIVISTYSRAHASTO TILINPÄÄTÖS 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 1 Tase 2 Tilinpäätöksen liitetiedot 3-5 Kirjanpitokirjat,

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 ASUNTO OY KIIHTEL YKSEN KOTIKULMA TILINPMTÖS TIUKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 SISÄLL YSLUETTELO,,,,, TOIMINTAKERTOMUS, 3 VASTIKERAHOITUSLASKELMA 5 TULOSLASKELMA 6 TASE - 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT.... -

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR

KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR KI Kiinteistöyhtiö KI14.WTR T A S E Vastaava PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaikaiset Muut

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Vakka-Suomen Golf Oy

Vakka-Suomen Golf Oy TASEKIRJA Vakka-Suomen Golf Oy Välskärintie 2 D 23500 Uusikaupunki Kotipaikka Uusikaupunki Y-tunnus 1101522-4 Tilikausi 1.1. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 TULOSLASKELMA... 5 TASE...

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä 31.12.2024 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma

KIRJANPITO 22C Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma KIRJANPITO 22C00100 Luento 12: Tilinpäätösanalyysi, kassavirtalaskelma TILIKAUDEN TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös laaditaan suoriteperusteella: Yleiset tilinpäätös periaatteet (KPL 3:3 ): Tilikaudelle kuuluvat

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Toteutunut Lv-%

Toteutunut Lv-% 11:12 13.06.2016 Sivu 1 Myyntituotot Yleiset myyntitilit 3000 Myynti 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 L I I K E V A I H T O 0,00 0,00 0,00 0,00 11 760,00 Liiketoiminnan muut tuotot Vuokratuotot 3750 Vuokratuotot

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015

TASEKIRJA. Kiinteistö Oy Finnoonportti. Kiinteistö Oy Finnoonportti 1 / 11 2611697-6. Y-tunnus: 2611697-6 01.01.2015-31.12.2015 1 / 11 TASEKIRJA Kiinteistö Oy Finnoonportti Y-tunnus: 01.01.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2015-31.12.2015 Sisällysluettelo Tase...

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot