Toiminta- ja taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta- ja taloussuunnitelma"

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma SEKÄ TALOUSARVIO Vahvistettu kirkkovaltuustossa Keminmaan seurakunta on ihmisten keskellä elävä, Jumalan sanalla hoitava seurakunta 1

2 Toiminta Suomen ev.lut. kirkko sai kiitosta korkealta taholta kun pääministeri ja arkkipiispa keskustelivat Helsingin Sanomien järjestämässä tilaisuudessa. Kirkko pitää edelleen monella tavalla huolta ihmisten hyvästä elämästä, vaikka monet keskeiset toiminnot on jo kauan sitten siirretty kirkolta yhteiskunnan hoidettaviksi. Erityisesti työ nuorten hyväksi sai kiitosta. Samalla kuitenkin jatkuvasti esitetään vaatimuksia kirkon ja valtion erottamisesta toisistaan yhä selkeämmin. Samalla uskonnon opetuksen asemasta kouluissa keskustellaan. Äsken jopa kirkon työntekijä esitti väitöstutkimuksessaan, että koulujen opetus pitäisi olla täysin neutraalia eri uskomusten kuvaamista. Keminmaassa on myös keskusteltu kriittiseenkin sävyyn seurakunnan ja koulun yhteistyöstä. Vuonna lastenohjaaja jää eläkkeelle. Päiväkerholaisten määrän vähenemisestä johtuen paikkaa ei todennäköisesti täytetä. Itselleni ensi vuosi on viimeinen täysi toimintavuosi. Suunnitelmissa on jäädä eläkkeelle 2016 keväällä. Kirkkoherran vaalit voisivat olla syksyllä, jotta viranhoito voisi jatkua katkeamatta. Toiminnan kannalta seurakunnalla on hyvät mahdollisuudet. Talous on taitavasti hoidettuna vielä turvallisella tasolla. Kuitenkin tarkkuuteen on syytä jokaisella. Tiloja on edelleen liikaa. Kirkon korjauksen jatkaminen odottaa. Yllätykselliset korjaustarpeet rasittavat taloutta. Jo vuosia vireillä ollut seurakuntien rakenneuudistus on edelleen kesken. Hanke sisältää paljon ratkaisemattomia osia, mutta toistaiseksi seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys on säilymässä. Seurakuntamme liittyy Kirkon palvelukeskukseen KIPA:an. Seurakunnan keskeisin asia on jumalanpalvelus. Sen kehittäminen yhä yhteisöllisemmäksi seurakunnan juhlaksi on jatkuva prosessi. Siinä jokainen seurakuntalainen voi olla mukana. Siunatkoon hyvä ja ihmisiä rakastava Jumala suunnitelmamme ja toimintamme! Yrjö Haapala, kirkkoherra 2

3 Talous Talouden nykytila Seurakuntien taloudellinen tulos parani vuonna Tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen sekä verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa ; aikaisemmin tammikuussa tehty verotulojen osatilitys suoritettiin joulukuussa. Keminmaassa alijäämä 2013 kasvoi eurosta euroon. Kirkollisverotilitysten määrä tulee valtakunnallisesti alenemaan kuluvana vuonna noin prosentin. Keminmaan seurakunnan euromääräiset verotulot tulevat veroprosentin korotuksesta johtuen kasvamaan, joten tilikauden tulos saattaa olla lähellä tasapainoa. Valtakunnallisia ennusteita vuodelle Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna. Inflaatio on noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta talous supistui alle yhden prosentin. Inflaatio pysyy alhaisena samoin ansioiden kehitys, mikä tarkoittaa toisaalta sitä, että kulukehitys voidaan pitää kurissa. Yhteiskuntaa koskeva ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotuloihin niiden kasvua leikaten. Työttömyysasteen ennustetaan kasvavan, mutta maltillisesti. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Jäsenmäärän noin yhden prosenttiyksikön vuotuinen väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä, Keminmaassa 83,7 prosenttia. Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia aikaisempaan vähemmän. Suomessa vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67 prosenttia. Yli 70- vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat. Yhteisövero Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna on 2,71 prosenttia. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta Vuonna seurakunnille tilitettävän yhteisöveron määrään vaikuttaa eniten yritysten ja muiden yhteisöjen tuloskehitys. Osuus yhteisöverosta poistuu Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Eläkemaksut Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kolme vuotta sitten 28 prosenttiin ja maksu pysyy samana. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien ja sen suuruus on 1,2 prosenttia. Kirkon keskusrahaston vuoden talousarvioesityksessä on mainintaan, että eläkerahastomaksun taso nousee kirkon keskusrahaston talousarvion mukaan 3

4 2016 kahteen ja 2017 kolmeen prosenttiyksikköön. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia. Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan. Henkilöstökulut Palkankorotuksen kustannusvaikutus vuositasolla on 0,3 prosenttia. Henkilösivukulut, sotu ja Kiel, ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 34,1 prosenttiin. Kiinteistöjen ylläpitokulut Valtakunnallisesti kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,0 prosenttia. Kirkon keskusrahastomaksu Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Talouden tasapaino Tase on tasapainossa, koska vastaavaa puolen arvopapereiden ja rahavarojen määrä on suurempi kuin vastattavaa puolen ylijäämien määrä. Vuonna 2017 Kipa maksu lisää maksutaakkaa eurolla. Seurakunnan taloudellinen asema on vielä hyvä. Veroprosentin korotus 2014 auttoi kuromaan umpeen viime vuosina syntynyttä vajetta vain hetkellisesti. Vuoden käyttötalous on vielä tasapainossa mutta vuodesta 2016 eteenpäin talous näyttäisi kääntyvän alijäämäiseksi. Ehdotus talouden tasapainottamissuunnitelmaksi on valmistunut Kiinteistömenoihin (26 %) sekä henkilöstömenoihin (60 %) menee valtaosa toimintamenoista. Vuonna 1977 seurakunnan läsnä oleva väestö oli samalla tasolla kuin tällä hetkellä. Henkilökuntaa oli tuolloin 20 % vähemmän ja rakennusten huoneistoala oli 30 % pienempi. Seurakunnalla on kokoon ja omaan tarpeeseen nähden liikaa kiinteistöjä. Keminmaassa Juha Nykänen talouspäällikkö Kirkkohallituksen yleiskirje 14/2914: Talouden tervehdyttämiskeinoina suositellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. 4

5 KIRKKOVALTUUSTON HYVÄKSYMÄT PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET Seurakuntamme tavoittelee seuraavia asioita: Hengellisen elämän vahvistaminen Raamattu on keskeisellä sijalla kaikessa toiminnassa Seurakunnassa on rikas, jumalanpalveluselämä ja kirkossa on ruuhkaa. Seurakunta kokeilee ennakkoluulottomasti erilaisia käytännön ratkaisuja (alkamisajat jne.) Musiikin avulla vahvistetaan kokemusperäistä suhdetta hengellisyyteen. Pidämme kiinni Jumalan sanasta, noudatamme sitä ja toimimme sen mukaisesti Seurakunnan raamattupiiri ja muu pienryhmätoiminta on vilkasta. Seurakunta kantaa vastuunsa lähimmäisistä lähellä ja kaukana sekä toimii syrjäytymisen estämiseksi Seurakunta toimii siten, että ihminen kokee tulleensa kohdatuksi yksilönä Seurakunnan työntekijät ja muut vastuunkantajat toimivat keskellä ihmisten arjea. Seurakunta näkyy kauppakeskuksissa, työpaikoilla jne. Seurakunta toimii syrjäytymisen ehkäisemiseksi Seurakunta rohkaisee ihmisiä lähimmäisen rakkauteen ja kristityn kutsumuksen toteuttamiseen. Kunnan eläkeläisväestön nopea kasvaminen huomioidaan ennakoidusti suunnitelmissa Seurakunnan toiminta tavoittaa laajasti Keminmaan asukkaat ja kirkon jäsenyys on tärkeä Seurakunta on kutsuva ja avoin. Se muodostuu jäsenistään ja sillä on jäsenilleen hengellinen merkitys Seurakunta tarjoaa eri ikäryhmille mielekästä tekemistä ja toimintaa omat lähtökohtansa muistaen. Seurakunnan jäsenet löytävät seurakunnassa oman paikkansa. Kukin voi rakentaa omilla lahjoillaan seurakuntayhteisöä sen pyrkiessä yhteisiin tavoitteisiin. Seurakunnassa kaikki ovat tasavertaisia. Seurakunta on yhdistävä tekijä. Seurakunta yhteisönä on toimiva Seurakunnassa on lämmin ilmapiiri. Se on innostuneiden yhteisö Seurakunta seuraa aktiivisesti ympäristön muutoksia ja tarttuu haasteisiin jo ennakoiden. Seurakunta toimii laadukkaasti. Työntekijöiden, maallikoiden ja luottamushenkilöiden yhteistyö on toimivaa Seurakunnan talous on vakaa 5

6 TOIMINNALLISET TAVOITTEET YLEISHALLINTO Kirkolliset vaalit Suunnitelmavuodet Kirkkoherran vaali joko syksyllä tai keväällä Kirkkovaltuusto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alkaessa.. Tilintarkastus ja valvonta Teemapäivä tai te tasarja. Rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset. Tavoitteet Asiantuntevan tilintarkastajan/ tilintarkastusyhteisön valitseminen valtuuskaudeksi Kirkkoneuvosto Toteutus Valitaan tilintarkastaja joko kilpailuttamalla tai suoralla hankinnalla. Hannassa noudatetaan hankintalain mukaisia hyviä käytäntöjä. Hankinta jää alle kansallisen kynnysarvon. Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Luottamushenkilöiden perehdyttäminen uuden valtuustokauden alkassa. Teemapäivä tai te tasarja. Rovastikunnalliset ja hiippakunnalliset luottamushenkilöiden kokoontumiset. Taloushallinto Tavoitteet Toteutus Painopisteet Työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ajan tasalla pitäminen seurakunnan talouden kehityksestä. Teemapäivä tai te lat. Työntekijöiden, kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kokoukset. Suunnitelmavuodet Talouspäällikkö vaihtuu ja seurakunta siirtyy KiPa:n asiakkaaksi. Kirkonkirjojen pito Tavoitteet Toteutus Painopisteet Viraston toiminnan turvaaminen Koulutus, lomasuunnittelu, henkilöresursseista (henkilöriskit) huolehtiminen 6

7 Henkilöstöhallinto Tavoitteet Henkilöstö- ja palkkaohjelman toiminnan varmistaminen. Toteutus Palkkaohjelman tuki päättyy Solmitaan rajoitun ylläpidon sopimus ohjelmatoimittaja Aditron kanssa. Painopisteet Suunnitelmavuodet Seurakunta siirtyy Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Jumalanpalveluselämä Tavoitteet Perheiden saaminen jumalanpalveluksiin Hautaan siunaaminen Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Muut kirkolliset toimitukset Tavoitteet Toimituskeskusteluun varataan aikaa vähintään tunti Muut seurakuntatilaisuudet Toteutus Perhekirkot Toteutus Työaikajärjestelyt Toteutus Työaikajärjestelyt Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Erityisesti uskosta vieraantuneiden ihmisten tavoittaminen ja kaikkien kristittyjen uskon vahvistaminen ja hengellinen hoitaminen. Maallikkojen aktivointi. Matkalla tapahtuman tyyppistä toimintaa kehitetään Raamattu- ja rukouspiirit, raamattuluennot, seurat ja Evankelioimistapahtumat Donkkis Big Night tapahtumat Lasten tavoittaminen Donkkis tapahtumissa 170 lasta/tapahtuma. Tilaisuuksia 6/ vuodessa Tiedotus ja viestintä Tavoitteet Yhteys seurakuntalaisiin säännöllisesti. Verkkoviestinnän kehittäminen Toteutus Kirkkolaiva joka kotiin joka toinen viikko. Henkilöstön kouluttaminen. Painopisteet 7

8 Musiikki Yleistä Tavoitteet Musiikki tavoittaisi yhä useamman seurakuntalaisen, eri muusikoiden osallistuminen musiikin toteuttamiseen seurakunnan tilaisuuksissa. Toteutus Kutsumalla alueen muusikoita avustamaan musiikin toteutuksessa eri tilaisuuksissa. Kesäillanmusiikkisarjan kehittäminen. Flyygelin huolto. Painopisteet Jumalanpalvelusmusiikki, kesäillan musiikkisarja Päiväkerho Yleistä Tavoitteet Tavoitteena on saada 3-vuotiaita 20 lasta ja 4-5-vuotiaita lapsia 50 lasta päiväkerhotoimintaan. Tukea esikoulun ja päivähoidon uskontokasvatusta. Toteutus Järjestetään 3-5-vuotiaille päiväkerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Uskontotuokioita päiväkodeissa. Järjestetetään kesäkerhoja 3-6-vuotiaille. Esikouluun lähteville retki keväällä lähiympäristössä. Jatketaan kehtoluokkatyötä. Painopisteet Pyhäkoulu Tavoitteet Lasten hengellisen elämän tukeminen Toteutus Kirkkopyhäkoulu Painopisteet Varhaisnuorisotyö Yleistä Tehtävänä on tukea 1-6 luokkalaisten lasten uskonnollista kehitystä ja antaa kristillistä kasvatusta sekä kutsua lapsia seurakuntayhteyteen. Tavoitteet Toteutus Painopisteet Tavoitteena on saada 130 lasta mukaan kerhotoimintaan ja 120 lasta leiritoimintaan. Tuetaan uskonnon opetusta tuntivierailuilla, kutsutaan 4 lk tutustumaan kotikirkkoon, pidetään leirejä Honkamaassa 4-6 kpl ja osallistutaan valtakunnalliselle Kipinä - telttaleirille. Tehdään rovastikunnallista yhteistyötä. Kerho- ja leiritoiminta. Rippikoulu Tavoitteet Vähintään 90 % ikäluokasta käy rippikoulun. Toteutus Järjestetään päiväkoulu ja viisi leiriä. Painopisteet 8

9 Nuorisotyö Tavoitteet Toteutus Painopisteet Nuorisotyön tavoitteena on antaa nuorille kristillistä kasvatusta sekä mahdollisuus harjaantua kristillisessä elämäntulkinnassa ja sen mukaisessa elämässä. Perhekerhotyö Nuorille annetaan mahdollisuus ottaa vastuuta seurakunnan tehtävän toteuttamisesta (kerhonohjaajat, isoset). Kerhonohjaajia koulutetaan antamalla peruskoulutusta ja tuetaan kuukausittain pidettävissä kerhonohjaajien kokouksissa. 1) rippikoulun ryhmänjohtajakoulutus, koulutetaan isosia rippikoululeireille tarvittava määrä (n.20 nuorta). 2) viikkotoiminta, avoimet ovet, sählyvuorot, aamuhartaudet keskuskoulussa ja lukiossa. 3) tapahtumat, järjestetään Siivet bänditapahtuma yhteisvastuun hyväksi yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa samoin kuin nuorten lapin vaelluskin sekä yösählyturnaus, osallistutaan Oulugospeliin ja Maata näkyvissä festareille. Tavoitteet Perheiden tukeminen kasvatustehtävässä. Turvallisen Jumala-suhteen perustan luominen lapsille ja uskoneväiden antaminen vanhemmille Diakonia Tavoitteet Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen tasapainon löytämiseksi suhteessa itseen, lähimmäiseen ja Jumalaan Kriiseissä ja syrjäytymisvaarassa olevien kohtaaminen ja auttaminen Seurakuntalaisten tukeminen lähimmäisvastuuseen Toteutus Järjestetään perhekerhoja Laurilassa, Lassilassa ja Lautiosaaressa. Perhekerhojen yhteinen retki tai tapahtuma. Perhepäivähoitajien ja lasten kerho Laurilassa. Toteutus Kotikäynnit ja asiakasvastaanotto Ryhmät, avoimien ovien toiminta Suntionkulmassa Retket, leirit ja virkistyspäivät Vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen Käynnit vanhustenhoitoyksiköissä Vankila- ja kouluvierailut Yhteistyö kunnan, lähiseurakuntien ja järjestöjen kanssa Rovastikunnallinen yhteistyö Yhteisvastuukeräys Painopisteet Painopisteet Kotikäyntityö Suntionkulman toiminnan kehittäminen Lähetys Yleistä Tavoitteet Toteutus Painopisteet Lähetyskäskyn toteuttaminen ja lähetysinnostuksen vahvistaminen. Lähetyksen näkeminen koko seurakunnan toimintaa läpäiseväksi. Lähetystapahtumat, lähettivierailut, lähetyspiiri, lähetyskirppis, myyjäiset ja lähetyslounaat. 9

10 HAUTATOIMI Tavoitteet Toteutus Painopisteet Hautapaikkojen riittävyyden turvaaminen Palautetaan hoitamattomia ja hylättyjä hautoja kuulutusmenettelyllä uudelleenkäyttöön. KIINTEISTÖTOIMI Kirkot Tavoitteet Peltikaton maalaus Seurakuntatalot Yleistä Tavoitteet Seurakuntakeskuksen huopakaton uusiminen Muut rakennukset Tavoitteet Uuden kirkon varaston katon oikaisu ja pinnoitteen uusiminen sekä ruumissuojan kattopinnoitteen uusiminen Metsätalous Muuta Toteutus Määräraha investointiosassa Toteutus Määräraha investointiosassa Toteutus Määrärahat investointiosassa Painopisteet Painopisteet Painopisteet Tavoitteet Toteutus Painopisteet Metsien hoitaminen ja hyödyntäminen metsätaloussuunnitelman mukaisesti. Tulevat vuodet Hakattujen alueiden istutukset toteutetaan Hakkuita Käpylä, Kivikko ja Heikkilä I (maisemahakkuu Kuivanuorossa) tiloilla. Lisäksi Hoikkalan perintövaroja kartutetaan Alakreku tilan hakkuilla. Istutuksia ei ole. Muokkaukset talven aikana hakatuille kohteille. Maisemointi Kuivanuorossa hakattavalle alueelle. 10

11 INVESTOINNIT Tavoitteet Toteutus Painopisteet Kattojen korjaustöitä Sähkölaitteiden korjaustyöt tarkastuksen mukaan Uuden kirkon varaston katto (nykyisen pinnoitteen purku, oikaisukoolaus, katevaneri, huopakato) Ruumishuoneen katto kuten edellä varasto Uuden kirkon katon maalaus peltikatteen osalta Srk keskuksen uusi huopakate nykyisen päälle HAUTAINHOITORAHASTO Tavoitteet Tulot ja menot tasapainossa Toteutus Hoitohautojen hoito suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Painopisteet 11

12 KIINTEISTÖTOIMI Seurakunnalla on 23 rakennusta, joiden lattia-pinta-ala on noin 4600 m². Rakennusten koko vaihtelee kymmenestä neliömetristä yli tuhanteen neliömetriin. Suurimpia ovat Uusi kirkko (1115 m²) ja seurakuntakeskus (908 m²). Rakennukset ovat sen ikäisiä, että peruskorjaustarve kasvaa lähivuosina. Rakennusten ja vuokratilojen tarve on otettu keskusteltavaksi talouden tasapainottamissuunnitelmassa. Toimintatilojen varaustietoja tammi syyskuulta 2014 (sisältää myös loppuvuoden varauksia) 12

13 HENKILÖSTÖMÄÄRÄ- JA RAKENNE Vakinaisen henkilökunnan määrä on 20. Talousarvioesityksen mukaan henkilöstön määrä vähenee yhdellä. Työntekijöiden vähäisen vaihtuvuuden vuoksi keski-ikä on noussut 1-2 vuodessa; keskiikä on tilivuoden alussa 50,25 vuotta. Seurakunnallista työtä tekee 14 ja muita töitä 6 henkilöä. Muutokset ja rekrytointi Kahden vuoden sisällä 3 työntekijää on jäämässä eläkkeelle. Henkilösuunnitelma lähivuosille on sisällytetty vuonna 2014 laadittuun talouden tasapainottamissuunnitelmaan. Koulutus Henkilöstökoulutus toteutetaan kirkkoneuvoston hyväksymän koulutussuunnitelman mukaisesti. Työhyvinvointi ja työterveydenhoito Ihmisen hyvinvointi muodostuu työn ja vapaa-ajan harmonisesta tasapainosta. Terveellinen, turvallinen työ, joka vastaa yksilön edellytyksiä ja johon liittyy aikaansaamisen tunne sekä oppimiskokemuksia edistää hyvinvointia niin työssä kuin vapaa-aikanakin. Toisaalta terveelliset elintavat, yksilön kannalta mielekkäät vapaa-ajanharrastukset ja läheiset ihmissuhteet tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. Vastuu kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnin edistämisestä jakaantuu yhteiskunnan, työnantajan ja työntekijän kesken. Yhteiskunnan velvollisuutena on luoda yleiset puitteet ja mahdollisuudet työkyvyn ylläpitämiselle säätämällä lakeja ja tukemalla toimintaa, jolla edistetään kansalaisten terveyttä, oppimista ja työn tekemisen osaamista sekä kannustavuutta. Seurakunnalla on työsuojelulainsäädäntöön perustuvana tehtävänä huolehtia työpaikan turvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydestä. Työterveydenhoidon järjestäminen on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Työterveydenhoito käsittää myös yleislääkäritasoisen sairaanhoidon. Työterveydenhoidon järjestämisestä on sopimus Keminmaan kunnan työterveydenhuollon kanssa ja siinä noudatetaan vuonna 2014 hyväksyttyä suunnitelmaa. 13

14 VÄKILUKU Väkiluku on vähentynyt seitsemällä sadalla vuodesta Vuonna 2005 oli vähäistä nousua, 2007 vähennys oli lähes 200. Näyttää siltä, että väheneminen jatkuu edelleen ½ - 1 %:in vuosivauhtia. Seurakuntaan kuulumisprosentti Keminmaassa Kirkkoon kuulumisprosentti ,3 % 85,6 % 84,8 84,6 83,7 Kustannusten kohdentaminen Kustannusten kohdentaminen on toimintolaskentaa. Se tarkoittaa toimintakulujen ja -tuottojen jakamista tehtäväalueiden kesken sekä hallintokulujen ja muiden tukipalveluiden kulujen jakamista pääluokkien 2-4 tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tilastoitua taloudellisten resurssien jakautuminen perustehtävien kesken. Kustannusten kohdentamisella tuotettu tieto palvelee seurakunnassa tapahtuvaa toiminnan ja talouden suunnittelua, valvontaa, johtamista ja arviointia, minkä lisäksi sen avulla tuotetaan tilastot koko kirkon taloudesta. Kustannusten kohdentamisen avulla saadaan tietoa perustehtävien todellisista kokonaiskustannuksista sekä siitä, mistä ne muodostuvat. Kustannusten kohdentaminen seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan auttaa arvioimaan, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksyttyjen tavoitteiden mukaista. Taloudellisten voimavarojen käytön tulee edistää seurakunnan toiminnallisia tavoitteita. Taloudellisista voimavaroista noin 85 % käytetään henkilöstön palkkaukseen ja kiinteistömenoihin. Työajan käytön ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat myös jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. 14

15 Rakenteellisena muutoksena keittiötoimen määrärahat siirretään tehtäväalueille, joten talousarvio ei ole näiltä osin vertailukelpoinen vuoteen TALOUSARVION SITOVUUS Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokittain toimintakatteesta ja johtokunnat, viranhaltijat sekä muut tilivelvolliset vastaavat toimintakatteesta kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain. Kirkkoneuvosto voi antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijalle määräyksen tarkemmasta sitovuustasosta. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Seurakunnan viranomaiset, hallintoelimet ja viranhaltijat vastaavat niille määrätyn sitovuustason mukaan kirkkoneuvostolle, että tuloarvioita seurataan ja määrärahoja käytetään talousarvion mukaisesti. Jos sitovuustason mukainen määräraha ei riitä taikka talousarvioon merkitty tuloarvio ei toteudu, seurakunnan viranomaisten on hyvissä ajoin ennen määrärahan loppumista tai tuloarvion alituksen huomatessaan tehtävä määrärahan korotusesitys taikka esitys tuloarvion tarkistamiseksi kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvoston tulee tarvittaessa viipymättä saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi. Samoin on meneteltävä, jos tarvitaan kokonaan uusi määräraha ja tuloarvio. Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä seurakunnalle vahinkoa tai edunmenetys, talouspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävänä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita. Suunnitelmavuosien talousarvioraamit ja tekstiosat eivät ole sitovia. Kirkkoneuvosto antaa alaiselleen hallintoelimelle tai viranhaltijoille ohjeen talousarvion täytäntöönpanosta ja toteuttamisesta. MUUTA Kolehdit ja lahjoitustuotot Omaan käyttöön jäävät kolehdit ja lahjoitustuotot sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen ja yhteisvastuukeräyksen tulot ja menot käsitellään tuloslaskelman tileillä, kirkkohallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Lahjoitusvarojen keräämisestä muodostuvat kulut katetaan näistä tuloista. Lähetysvarojen sekä yhteisvastuukeräyksen tilitapahtumissa käytetään sisäisessä laskennassa apuna laskentatunnisteita ja alatilejä. Erityiskatteisten rahastojen käyttö kirjataan tuloslaskelman tileille ja niiden vaikutus eliminoidaan siirtona rahastosta tuloslaskelmaan. Muut ulosmaksettavat erät käsitellään taseen tileillä. Poskiparran testamenttivarojen käyttö Poskiparran testamenttivarojen pääomasta voidaan käyttää vuoden pääoman tuotto euroa taloudelliseen ahdinkoon joutuneitten ihmisten auttamiseen perintövarojen käyttösäännön mukaisesti. Tuloutus on budjetoitu diakoniatyön tulotilille

16 Luottamushenkilökorvaukset ja palkkiot Kirkkoneuvoston ja valtuuston kokouspalkkio on 30 euroa, puheenjohtajalle 50 %:lla korotettuna. Johtokuntien kokouspalkkio 15 euroa. Kokousmatkoihin sovelletaan KirVesTes`in määräyksiä. Muista matkakorvauksista päätetään erikseen. MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT Suunnitelmavuosien luvut on esitetty 100 :n tarkkuudella. 16

17 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 1 KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YLEISHALLINTO 100 HALLINTOELIMET 102 KIRKKOVALTUUSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset 100- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL 740- * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Työterveyshuolto 10- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet 300- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 520- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKKONEUVOSTO 4000 Luottamushenkilöpalkkiot Henkilökunnan kokouspalkkiot Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset 300- * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT

18 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4300 Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Matkak.maj. ja rav.palv muille Koulutuspalvelut muille Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Työterveyshuolto 40- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat 800- * VUOKRAT Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Lahjaesineet ja huomionos * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 650- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA 4400 Asiantuntijapalvelukset * PALVELUJEN OSTOT Kopiointi- ja monistusmater. 50- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 50- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ TALOUSHALLINTO 3240 Muut maksut ja korvaukset * MUUT MAKS./ KORVAUKSET *** (ulkoiset)

19 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4010 Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Toimisto- ja pankkipalvelut Atk-palvelukset Jätehuolto Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Kuljetuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut omalle henk Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 100- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Kirjallisuus ja lehdet 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 850- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ HENKILÖSTÖHALLINTO 3170 Ruokamaksut * SEURAKUNTATYÖN MAKSUT Kansaneläkelaitoksen korv * TUET JA AVUSTUKSET *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT

20 Keminmaan seurakunta VAHVISTETTU TARLOUSARVIO 4300 Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Jätehuolto Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle Kuljetuspalvelut omalle henk Koulutuspalvelut omalle henk Asiantuntijapalvelukset Musiikki- ja ohjelmapalvelut Toimintavakuutukset Omaisuusvakuutukset Ostop.toisen srk:n tai kunnan Työterveyshuolto 200- * PALVELUJEN OSTOT Koneiden ja laitteiden vuokrat * VUOKRAT Työvälineet ja -kalut Toimistotarvikkeet Kopiointi- ja monistusmater Elintarvikkeet Kirjallisuus ja lehdet 100- * OSTOT TILIKAUDEN AIKANA 890- *** (ulkoiset) **** TOIMINTAKATE (ulkoinen) Sisäiset vuokrakulut * (sisäiset) *** TOIMINTAKATE (sisäinen) ***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ Sisäiset vyörytystuotot * VYÖRYTYSTULOT ****** TYÖALAKATE YHTEENSÄ KIRKONKIRJOJEN PITO 106 KIRKONKIRJOJEN PITO 3150 Virkatodistustuotot * VIRASTOTUOTOT *** (ulkoiset) Vakinaisten viranhalt kkpalkat Erilliskorvaukset Vuosilomasijaiset ja muut sija * PALKAT JA PALKKIOT Sosiaalivakuutusmaksut KIEL * HENKILÖSIVUKULUT Postipalvelut Puhelinpalvelut Atk-palvelukset Koneiden ja laitt. rak. ja kun Matkak.maj.ja rav.palv h-k:lle H-k. koulutuks. matka/majoitus Koulutuspalvelut omalle henk

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013

KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 KEMINMAAN SEURAKUNTA TASEKIRJA 2013 1 TASEKIRJA YLEISKATSAUS (4) Kirkkoherran yleiskatsaus (4) Talous 2013 (5) HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA (6) Kirkkovaltuusto toiminta (7) Kirkkoneuvoston toiminta

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta

KEMINMAAN SEURAKUNTA. Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta KEMINMAAN SEURAKUNTA Alttarivaate ja kirjateline 1700 -luvulta TASEKIRJA 2011 1 TASEKIRJA SISÄLTÖ YLEISKATSAUS... 5 Kirkkoherran yleiskatsaus... 5 Talous 2011... 5 HALLINTOELINTEN KOKOONPANO JA TOIMINTA...

Lisätiedot

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA

Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA Kn 6/2014 163 liite 5 Kv 2/2014 17 liite 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN SEURAKUNTA TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2017 Sisällysluettelo sivu 1. SEURAKUNNAN TOIMINNAN PERUSTA

Lisätiedot

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017

Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu. TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 Ykv 18.12.2014, liite 3 28 vahvistettu TALOUSARVIO 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki

Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016. Kukkiva kirkonmäki Siilinjärven seurakunta TALOUSARVIO 2014 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kukkiva kirkonmäki TALOUSARVIO 2014 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 KIRKON

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016

TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014 2016 Ykv:n käsittelyyn 12.12.2013 SISÄLLYS 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON PUHEENJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 YLEISPERUSTELUT... 4 2.1 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016

KV 3/2013 43. Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 KV 3/2013 43 Liite 4 PORNAISTEN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE 2014 2016 29.10.2013 Kirkkovaltuusto 12.11.2013 2 PORNAISTEN SEURAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO KIRKKOHERRAN KATSAUS. 3 1

Lisätiedot

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009

TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 TASEKIRJA 1.1.2009 31.12.2009 1. TOIMINTAKERTOMUS 2009 1.1. YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Vuosi 2009 oli jälleen kerran myös väkiluvun vähenemisen vuosi muuttoliikkeen ja kirkosta eroamisen vuoksi.

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa

SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016. Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa SEURAKUNTAYHTYMÄN TA 2014 TTS 2015 2016 Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 27.11.2013 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTTÖTALOUSOSA Yleiskatsaus 1 Yleishallinto Talous- ja henkilöstöhallinto 2 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015

Juankosken kaupunki. Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Juankosken kaupunki Talousarvio vuodelle 2013 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2013-2015 Kaupunginhallitus 19.11.2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 2 Sisältö TALOUSARVIOASETELMAN OSAT JA RAKENNE...

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivu JOHDANTO 1 1 HALLINTO 5 102 Kirkkovaltuusto 6 103 Tilintarkastus 6 104 Kirkkoneuvosto 6 105 Taloushallinto 10 107 Kirkonkirjojenpito 11 108 Kirkkoherranvirasto 11 110 Muu yleishallinto

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16)

TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16) TOIVAKAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 (2015-16) Kneuv. 04.12.2013 Kvalt. 18.12.2013 2 Toivakan seurakunnan toiminnalliset tavoitteet Vuosien 2014-2016 toiminta- ja taloussuunnittelu perustuu

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15

URJALAN KUNTA Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013-15 Valtuusto 14.12.2012 39 SISÄLLYSLUETTELO I. YLEINEN OSA 1. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 3 2. KUNTATALOUDEN TILANNE... 3 3. URJALAN KUNNAN STRATEGIA 2010 2013... 6 4. URJALAN YLEISET JA TALOUDELLISET

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten

Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien sekä muiden uskonnollisten yhteisöjen yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten korvaaminen Lokakuu 2013 Evankelis-luterilaisten ja ortodoksisten

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TASEKIRJA 2012 ÅBO OCH S:T KARINS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET BALANSBOK 2012 SISÄLLYSLUETTELO TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ TASEKIRJA 2012 TOIMINTAKERTOMUS 1 Keskuskirjanpito

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kunnanjohtajan ehdotus Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 Kunnanjohtajan ehdotus Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017

Siilinjärven kunta. Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Siilinjärven kunta Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Hyväksytty kunnanvaltuustossa 8.12.2014 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2017 Kansikuva: Jännevirran sillan yleissuunnitelma Havainnekuvan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013. Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta. JA TILINPÄÄTÖS 2013 Järvenpään seurakunta Kirkkotie 1 04400 Järvenpää puh. (09) 271 941 www.jarvenpaanseurakunta.fi 2 (119) Sisällysluettelo 1 YLEISKATSAUS... 3 VUOSI 2013 kehittyvän perustoiminnan vuosi

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015

HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 HEINÄVEDEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS YLEISIIN HEINÄVEDEN KUNNAN NÄKYMIIN JA YLEISET PERUSTELUT TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN POHJAKSI 1.

Lisätiedot