NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NAANTALIN KAUPUNKI TASEKIRJA 2010"

Transkriptio

1 Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama ulkoisten ja sisäisten menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt muutokset ja toisesta määrärahasta tehdyt siirrot. Määräraha on toimielintä ja tilivelvollista sitova eikä sitä saa ylittää ilman kaupunginvaltuuston lupaa paitsi siinä tapauksessa, että sitovuus on tehtäväalueen selostusosassa määritelty toisin.. Naantalin opiston tehtäväalueen osalta sitovuussäännös on seuraava: määrärahoja ja tuloarvioita saadaan ylitää tai alittaa, mikäli toimintakatetta (ulk+sis) ei ylitetä. Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Investointiosassa voidaan määrärahat jakaa päätöksellisesti kahteen ryhmään: ylivuotisiin eli kohteisiin, joille valtuusto myöntää kokonaismäärärahan riippumatta siitä mille vuosille toteutuminen käytännössä jaksottuu ja vuosimäärärahat so. määrärahat jotka on käsiteltävä uudestaan mikäli suunniteltu toteuttamisvuosi ei päde. Suunnitelman mukaisia poistoja ei käsitellä talousarviossa määrärahana, koska niissä ei ole kysymys rahan käytöstä. Poistojen esittämistä tilinpäätöksessä sitovat kuitenkin valtuuston hyväksymät poistosuunnitelman perusteet. Poistoero, suunnitelman ylittävä poisto sekä varausten ja rahastojen muutokset ovat tuloksen käsittelyeriä, eivät määrärahoja eivätkä tuloarvioita. Niiden käsittely tilinpäätöksessä sisältyy kunnanhallituksen toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tekemään esitykseen tilikauden tuloksen käsittelystä. TOIMINTAKERTOMUS 188

2 Kunta TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,12 Maksutulot , ,49 Tuet ja avustukset , ,34 Vuokratulot , ,16 Muut toimintatulot , ,99 Valmistus omaan käyttöön , ,24 Toimintamenot Henkilöstömenot , ,01 Palvelujen ostot , ,58 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,42 Avustukset , ,45 Vuokrat , ,81 Muut toimintamenot , ,10 Toimintakate , ,83 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,10 Muut rahoitustulot , ,36 Korkomenot , ,43 Muut rahoitusmenot ,93-278,93 Vuosikate , ,38 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,17 poistot Arvonalentumiset ,00 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,21 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,47 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,68 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. sis.erät myös VHL TOIMINTAKERTOMUS 189

3 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 **) Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Liikevaihto Myyntitulot , ,46 Myynnin oikaisuerät , ,22 Liikevaihto , ,24 Valmistus omaan käyttöön Liiketoim. muut tuotot , , , ,70 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,29 Palvelujen ostot , ,18 Henkilöstökulut 0,00 Palkat ja palkkiot , ,44 Henkilösivukulut 0,00 Eläkekulut , ,76 Muut henkilöstösivuk , ,38 Henkilöstökorvaukset , ,44 Poistot ja arvonalentumiset 0,00 Suunnitelman muk.poistot , ,18 Arvonalentumiset ja muut lisäp ,00 0,00 Liiketoiminnan muut kulut , ,68 Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,25 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot kunnalta 0 0 0,00 0,00 Muut korkotuotot , ,54 Muut rahoitustuotot , ,94 Kunnalle maksetut korot , ,46 Korvaus peruspääomasta , ,47 Muut rahoituskulut , ,17 Ylijäämä(alij.) ennen satunn , ,87 Satunnaiset tuotot/kulut Satunnaiset tuotot 0 0 0,00 0,00 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 0,00 Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia , ,87 Poistoeron lisäys tai vähennys , ,98 Vapaaeht.varausten lis./väh ,00 0,00 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,89 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = ml. peruskunnan erät TOIMINTAKERTOMUS 190

4 Yhteensä TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Toimintatulot Myyntitulot , ,36 Maksutulot , ,49 Tuet ja avustukset , ,34 Vuokratulot , ,16 Muut toimintatulot , ,45 Valmistus omaan käyttöön , ,24 Toimintamenot 0,00 Henkilöstömenot , ,39 Palvelujen ostot , ,40 Aineet, tarvikkeet ja 0,00 tavarat , ,71 Avustukset muille , ,45 Vuokrat , ,81 Muut toimintamenot , ,78 Toimintakate , ,76 Verotulot , ,51 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustulot ja -menot: Korkotulot , ,56 Muut rahoitustulot , ,58 Korkomenot , ,97 Muut rahoitusmenot , ,57 Vuosikate , ,69 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset , ,35 poistot Arvonalentumiset ,00 0,00 Satunnaiset erät Satunnaiset tulot ,00 0,00 Satunnaiset menot ,00 0,00 Tilikauden tulos , ,34 Poistoeron lisäys(-) tai vähennys(+) , ,45 Varausten lisäys(-) tai vähennys(+) ,00 0,00 Rahastojen lisäys(-) tai vähennys(+) 0 0 0,00 0,00 Tilikauden ylijäämä , ,79 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 191

5 Kunta TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot Inv.menot yht , ,53 Käyttöomaisuuden myynti ,84 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,84 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,45 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,30 Inv.menot yht , ,25 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja ,50 muut investointimenot ,41 Inv.menot yht , ,09 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,88 Inv.menot yht , ,49 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot TOIMINTAKERTOMUS 192

6 Inv.tulot yht , ,66 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,93 Inv.menot yht , ,47 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investointimenot yht , ,77 Investointitulot yht , ,18 Investoinnit, netto , ,95 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 193

7 Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot Inv.menot yht , ,97 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0 Muut investointitulot 0 Inv.tulot yht ,00 Investointimenot yht , ,97 Investointitulot yht ,00 0,00 Investoinnit, netto , ,97 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma TOIMINTAKERTOMUS 194

8 Yhteensä TALOUSARVION INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio TA-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Investoinnit, yleinen Oma rakentaminen 0,00 Rakennuttaminen ja 0,00 muut investointimenot Inv.menot yht , ,00 Käyttöomaisuuden myynti ,84 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,84 Investoinnit, sosiaali- ja terveys Oma rakentaminen ,45 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,30 Inv.menot yht , ,25 Käyttöomaisuuden myynti 0 Rahoitusosuudet 0 Muut investointitulot 0 Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, sivistys Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja ,50 muut investointimenot ,41 Inv.menot yht , ,09 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet ,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht , ,00 Investoinnit, ympäristö Oma rakentaminen ,63 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,88 Inv.menot yht , ,49 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0,00 Muut investointitulot 0,00 TOIMINTAKERTOMUS 195

9 Inv.tulot yht , ,00 Investoinnit, satama Oma rakentaminen ,60 Rakennuttaminen ja muut investointimenot ,93 Inv.menot yht , ,47 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet 0,00 Muut investointitulot Inv.tulot yht ,00 0,00 Investoinnit, vesihuoltolaitos Oma rakentaminen Rakennuttaminen ja muut investointimenot Inv.menot yht , ,97 Käyttöomaisuuden myynti Rahoitusosuudet , ,00 Muut investointitulot 0 0,00 0,00 Inv.tulot yht , Investointimenot yht , ,27 Investointitulot yht , ,84 Investoinnit, netto , ,11 TOIMINTAKERTOMUS 196

10 Kunta Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,38 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Investoinnit Investointimenot **) , ,03 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyvien vast. luovutustulot , ,34 Toiminnan ja investointien rahav , ,75 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten , ,00 lisäykset muille Antolainasaamisten , ,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,00 muutos Oman pääoman muutokset 0 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,44 Rahavarojen muutos , ,23 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma ** = investointimenoista vähennetty muut investointitulot *** = ta-sarakkeen loppusumma ei ole sama kuin ta-kirjassa TOIMINTAKERTOMUS 197

11 Vesihuoltolaitos TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Toiminnan ja investointien rahavirta Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Liikeylijäämä(-alijäämä) , ,25 Poistot ja arvonalentumiset , ,18 Rahoitustuotot ja -kulut , ,62 Satunnaiset erät 0 0 0,00 0,00 Muut tulorahoituksen korjauserät 0 0 0,00 0,00 Investoinnit Investointimenot , ,97 Rahoitusosuudet investointimen Pysyvien vastaavien luovutustulot 0 0 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys Kunnalta saatujen pitkäaikaisten lainojen väh. Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähenn. Kunnalta saatujen lyhytaikaisten lainojen muut , ,07 Muilta saatujen lyhytaikaisten lainojen muutos , ,25 Oman pääoman muutokset Peruspääoman muutos 0 0,00 Liittymismaksujen muutos 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Vaihto-omaisuuden muutos 0 0 0,00 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Pitkäaikaisten saamisten muutokset muilta , ,17 Lyhytaikaisten saamisten muutokset kunnalta 0 0 0,00 Lyhytaikaisten saamisten muutokset muilta , ,18 Korottomien velkojen muutos , ,28 Rahavarojen muutos , ,39 TOIMINTAKERTOMUS 198

12 Yhteensä Toiminnan ja investointien rahavirta TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2010 Talousarvio Ta-muutos TA yht. Toteutuma Poikkeama *) Tulorahoitus Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät ,00 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,00 Investoinnit Investointimenot , ,00 Rahoitusosuudet , ,00 investointimenoihin Pysyv.vastaav.luovutustuotot , ,34 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,03 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten , ,00 lisäykset muille Antolainasaamisten , ,00 vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen 0 0 0,00 0,00 lisäys Pitkäaikaisten lainojen , ,08 vähennys Lyhytaikaisten lainojen , ,82 muutos Oman pääoman muutokset 0 0,00 0 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutoks , ,15 Rahavarojen muutos , ,62 * = talousarvio + talousarviomuutos - toteutuma Toimintakertomuksessa esitetään toteutumisvertailu talousarvion rahoitusosasta. Talousarvion rahoitusosa ja sen toteutumis-vertailu saattavat sisältää sisäisiä tuloja ja menoja (mm. vesihuoltolaitos ja limiitin muutos). Sitovia eriä rahoitusosassa ovat antolainojen lisäys ja vieraan pääoman vähennys. Siirtoja oman pääoman sisällä tai siirtoja tuloslaskelman ja oman pääoman tase-erien kesken tai vapaaehtoisten varausten muutoksia ei merkitä rahoitusosaan. TOIMINTAKERTOMUS 199

13 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KÄYTTÖTALOUSOSA KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit 20,38-20,38 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi , ,53 81, ,87 59,13 88,2 KAUPUNGINVALTUUSTO Kaupunginvaltuusto , ,36 74, , ,27 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto , ,60 92, , ,93 216,1 Asiahallinto , ,55 90, , ,99 129,4 Tietohallinto , ,23 95, , ,00 98,9 Rahatoimi , ,71 101, ,99-122,99 100,3 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , , ,41 148,0 Järjestelyerät , , ,00 100,0 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu , ,83 69,1 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto , ,11 101, , ,51 137,7 Työllistämistoiminta , ,99 95, , ,26 98,9 SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat , ,29 86, , ,45 271,1 SOSIAALILAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveystoimen hallinto , ,55 84, , ,59 110,9 Terveyspalvelut , ,71 103, , ,89 110,9 Erikoissairaanhoito , ,34 100,7 Päivähoito , ,08 98, , ,52 98,8 Päivähoidon tukitoimet , ,74 96,9 Sosiaalityö , ,12 103, , ,28 113,2 Hoito- ja vanhuspalvelut , ,32 100, , ,73 115,3 KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto , ,77 115, , ,81 Perusopetus , ,18 101, , ,59 106,9 Toisen asteen koulutus , ,17 98, , ,94 105,3 Oppilashuolto , ,50 98, , ,21 Vapaa sivistystyö , ,33 92, , ,40 103,0 KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut , ,02 98, , ,87 114,9 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut , ,19 100, , ,38 101,4 TOIMINTAKERTOMUS 200

14 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakentamisen valv. ja neuv , ,17 95, , ,12 83,0 KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLTK Ympäristönsuojelu , ,04 100, , ,58 10,2 Asemakaavoitus , ,60 92, , ,00 17,4 Maanmittaus , ,02 97, , ,44 103,8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Palvelukeskus , ,61 94, ,48 73,52 99,7 Pelastustoimi , ,74 99,7 Liikenneväylät ja venesatamat , ,23 107, , ,91 106,6 Viheryksikkö , ,60 99, , ,57 192,0 Liikuntapaikat , ,61 104, , ,71 130,5 Joukkoliikenne ,57-313,57 100, , ,34 100,7 Kaukolämpölaitos , ,96 106, , ,20 104,6 Konevarikko , ,51 91, , ,65 109,1 Keskusvarasto , ,62 91, , ,70 94,2 Tilapalvelut , ,42 102, , ,42 98,5 SATAMALAUTAKUNTA Satamalaitos , ,76 97, , ,21 105,1 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl , ,19 100, , ,02 105,5 TEKNINEN LAUTAKUNTA Vesihuoltolaitos , ,77 106, , ,70 101,7 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml , ,96 100, , ,72 105,2 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita kaupunginvaltuusto ei ole hyväksynyt ja jotka esitetään hyväksyttäviksi osana tilinpäätöstä. TOIMINTAKERTOMUS 201

15 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % INVESTOINTIOSA KAUPUNGINHALLITUS Aineelliset hyödykkeet Maanosto , ,26 107,9 Maanmyyntituotot , ,08 258,0 Aineettomat hyödykkeet Tietohallinto , ,77 50,6 Rahatoimi ,49 137,51 99,7 Sijoitukset Purettavan vanhainkotikuntayhtymän peruspääoman tuloutus ,00 AsOy-osakkeet -kirjanpitoarvojen tuloutus , ,76 Turku Science Park Oy (osakevaihto) , , , ,00 SOSIAALILAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Vanhainkoti, ka eur, tot ,25 Meur - laajennus,peruskorjaus, loppurahoitus , ,78 99,0 - ortopantomo -laite ,00 - kalusto , ,48 102,4 Karvetin päiväkoti, KH , ,78 10,6 Päiväkotien ulkoleikkivälineet ,40 716,60 95,2 Terveyskeskus - neuvolasiiven peruskorjaus *) , ,57 51,8 - tilatarveanalyysi , ,00 29,4 Aineettomat hyödykkeet Terveyskeskus - E-reseptiohjelmisto ,00 - vanhan terveystalon tarveselvitys ,00 Päihdeongelmaisten asumisyksikkö ,00 KOULUTUSLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Koulukaluston uusinta , ,58 30,2 Kalevanniemen koulun peruskorjaus *), KH ,30 127,70 99,8 Karvetin koulu, pukusuoja , ,00 KULTTUURILAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Kirjastojärjestelmän uusiminen ,00 Humpin kunnostus osana Naantalin museon kehittämistä, KH 1 701, ,00 17,0 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Salorannan leirialue - majoitusmökkien kunnostus / uusiminen , ,23 113,5 Merimaskun urheilukentän pukusuoja- ja laitavarastotilan loppuunrakentaminen (wc-tilat) , ,04 66,7 TOIMINTAKERTOMUS 202

16 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet GPS v ,96 0,04 100,0 Aineettomat hyödykkeet Asemakaavan pohjakarttojen laatiminen *) ,50 558,50 98,9 TEKNINEN LAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet PÄIVÄKODIT, RYHMÄKOTI JA KOULUT, sitovuustaso , ,74 59,0 Maijamäen koulu ja liikuntahalli *) , ,86 95,8 Naantalin ammattioppilaitos , ,14 94,2 Merimaskun koulu , ,69 60,4 Palvan koulu ,00 Merimasku *), KH , ,00 47,8 Kalankäsittelyhallin peruskorjaus, KH , ,62 58, , ,00 58,7 MUUT KIINTEISTÖT, sitovuustaso , ,78 110,0 LAITEHANKINNAT, sitovuustaso , ,89 66,5 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, päällystys ,35 154,65 99,9 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, katuvalaistus ,00 100,0 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, erilliskohteet , ,69 88,7 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, suunnittelu , ,97 95,1 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, oheistyöt , ,60 95,1 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, laiturit ,93 257,07 99,3 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, puistot , ,71 98,2 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, liikuntapaikat , ,26 82, , ,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, vesihuollolle tehtävät 100 työt , ,58 43, , ,58 43,3 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, kaukolämpö , ,93 109,9 IRTAIN OMAISUUS , ,13 94, , ,08 Aluekohteet (sis. vesihuollon)* VENKA , ,54 108,0 METSÄ-LUIKKION RANTA-ALUE , ,27 25,6 NIMEÄMÄTÖN UUSI ALUE , ,06 69,3 LUOLALA , ,98 65,8 SATAMALAUTAKUNTA Aineelliset hyödykkeet Laiturien 23 ja 24 korjausta *) , ,16 65,8 Syväväylähanke , ,60 93,6 Moton matalan poisto MUUT INVESTOINTIKOHTEET SATLTK:n PÄÄTÖKSIN , ,68 28,0 Aineettomat hyödykkeet Kulunvalvonnan uudet palvelimet , ,97 148,5 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos pl , ,52 87, , ,34 132,6 TOIMINTAKERTOMUS 203

17 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % VESIHUOLTOLAITOS Aineelliset hyödykkeet VERKOSTO , ,09 100,7 SAARISTON VESIHUOLTOSUUNN. MUK. HANKKEET , ,92 31,9 SUUNNITTELU , ,23 57,5 TULOT Vesihuoltolaitoksen investoinnit yhteensä , ,06 77,5 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ vesihuoltolaitos ml , ,58 86, , ,34 132,6 Erotus-sarakkeessa olevat miinusmerkkiset luvut ovat määrärahaylityksiä, joita KV ei ole käsitellyt mennessä. * = Aluekohteet ovat yksittäin sitovia - tässä laskelmassa kukin kohde tarkastelllaan kokonaisuutena ja siksi esim. alueen vesihuoltomäärärahat sisältyvät tähän kohtaan eikä vesihuoltoon, koska tämä on sitovuustarkastelu. TOIMINTAKERTOMUS 204

18 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TULOSLASKELMAOSA Verotulot , ,51 103,0 Valtionosuudet , ,00 98,7 Korkotuotot , ,02 59,9 Muut rahoitustuotot , ,89 87,6 Korkomenot , ,43 74,7 Muut rahoitusmenot , ,10 146,0 Satunnaiset erät Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot TULOSLASKELMA YHTEENSÄ , ,33 80, , ,60 102,0 RAHOITUSLASKELMAOSA RAHOITUS YHTEENSÄ MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,95 99, , ,66 103,2 SITOVAT MÄÄRÄRAHAT JA TULOARVIOT YHTEENSÄ , ,95 99, , ,66 103,2 KÄSITTELEMÄTTÖMÄT YLITYKSET TULOJEN ALITUKSET KÄYTTÖTALOUSOSA KÄYTTÖTALOUSOSA Käyttötalous, pl. vesihuolto ,93 Käyttötalous, pl. vesihuolto ,25 Vesihuoltolaitos ,77 Vesihuoltolaitos Käyttötalous yhteensä ,70 Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIOSA INVESTOINTIOSA Investoinnit, pl. vesihuolto ,72 Investoinnit, pl. vesihuolto ,58 Vesihuolto, investoinnit ,09 Vesihuolto, investoinnit Investoinnit yhteensä ,81 Investoinnit yhteensä ,58 Tuloslaskelma ,10 Tuloslaskelma ,91 Rahoituslaskelma Rahoituslaskelma Myöntämättömät ylitykset ,61 Tulojen alitukset ,49 TOIMINTAKERTOMUS 205

19 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TOTEUTUMISVERTAILUSTA, ML. VESIHUOLTOLAITOS Sitovuus määrärahatasolla M ä ä r ä r a h a t TA2010+MRM Toteutunut Erotus Käyttö % TEHTÄVÄALUE Määräraha Toteutunut Ylitys Hyväksytty ylitys Käsittelemätön ylitys Vaalit 20,38-20,38-20,38 Rahatoimi , , ,71 Käyttöom. myyntivoitto/-tappio , , ,27 Henkilöstöhallinto , , ,11 Terveyspalvelut , , , ,71 Erikoissairaanhoito , , ,34 Sosiaalityö , , , ,12 Hoito- ja vanhuspalvelut , , , ,32 Sivistystoimen hallinto , , ,77 Perusopetus , , ,00 Vapaa-aikapalvelut , , ,19 Ympäristönsuojelu , , ,04 Liikenneväylät ja venesatamat , , , ,23 Liikuntapaikat , , , ,61 Joukkoliikenne ,57-313,57-313,57 Kaukolämpölaitos , , , ,96 Tilapalvelut , , , ,42 Vesihuoltolaitos , , , ,77 INVESTOINTIOSA Maanosto , , ,26 Turku Science Park Oy (osakevaihto) , , ,55 Vanhainkoti, kalusto , , ,48 Saloranta, majoitusmökkien kunnostus , , ,23 MUUT KIINTEISTÖT, sitovuustaso , , ,00 YHDYSKUNTATEKNIIKKA, kaukolämpö , , ,93 VENKA , , ,54 LUOLALA , , ,98 Satama, kulunvalvonnan uudet palvelimet , , ,97 Vesihuolto, verkosto , , ,09 RAHOITUS Muut rahoitusmenot , , , , ,65 TOIMINTAKERTOMUS 206

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24

Toimintakertomus 3. Selonteko kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä 24 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 Kaupunginjohtajan katsaus 3 Keskeiset taloushistorialliset kuvaajat 6 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014

Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. 9 Tilakeskuksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (11) Teknisen lautakunnan jaosto 12.03.2015 Aika 12.03.2015, klo 16:30-17:02 Paikka Kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone 2. krs. Käsitellyt asiat 6 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012

Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset 2012 Kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilaston luokitukset Suomen Kuntaliitto TOIMITTAJAT Mikko Mehtonen Anneli Heinonen 1. painos ISBN 951-755-xxx (pdf) ISBN 951-755-xxx (painettu) Suomen Kuntaliitto

Lisätiedot