LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Seija Saarelainen Maija Määttäsen varajäsen Rauni Tukiainen Maija Riikosen varajäsen Leena Kokkonen Kaija Öystilän varajäsen Anja Hiltunen Maija Määttänen Maija Riikonen Kaija Öystilä Seppo Mustonen Anja Hiltusen varajäsen MUUT LÄSNÄ- Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) OLLEET Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Martti Hara Sirkka Raassina NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 124 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Liite 1a Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki oheisena liitteenä olevan kirkkohallituksen kansliapäällikön ja viestintäjohtajan sähköpostikirjeen, joka oli osoitettu kirkkoherroille, talouden ja hallinnon johtaville viranhaltijoille ja työyhteisön esimiehille. Kirjeen lähettämisen syynä on käynnissä oleva poikkeuksellisen voimakas julkinen keskustelu ja kirkosta eroamiset. Virsi 174: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Maija Määttänen, Anja Hiltunen, Kaija Öystilä ja Maija Riikonen, joiden tilalle oli kutsuttu varajäsenet Seija Saarelainen, Seppo Mustonen, Leena Kokkonen ja Rauni Tukiainen, mikä hyväksyttiin. Poissa oli Hiltusen varajäsen Seppo Mustonen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 126 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Martti Hara ja Sirkka Raassina. 127 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kaksi asiaa, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 128 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 3/ : Teija Turusen opintomatka Nepaliin Nimikkosopimusten muuttaminen Suomen Lähetysseuran kanssa Nimikkosopimuksen muuttaminen SLEY:n kanssa Lähetystyön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Kirkon ulkomaanavun talousarvioesitys vuodelle 2011 Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset 3/ : Lapsityön toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 Nuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 Rippikoulutyön toiminta- taloussuunnitelma 2011 Partiolippukunta Pielisen Partiolaiset ry:n avustusanomukset Työalavastaavan nimeäminen Kannanotto seurakunnan tiedottamiseen Palvelutyön johtokunnan päätökset 4/ : Saapuneet avustusanomukset Diakoniatyön toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2011 Esitys yleiskatteiden diakoniarahaston lakkauttamisesta Esitys erityiskatteisten diakoniarahastojen yhdistämisestä Diakoniatyön jouluavustukset ja joulupuuro Perheneuvonnan tilannekatsaus Avoimet ovet diakoniatoimistolla Diakoniatyön esite Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 129 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2010: 52-53: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2010 : 67-68: Työloman myöntäminen sairauden takia 69-70: Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset 71: Määräaikaistalletuksen uudistaminen 72: Kiinteistötyöntekijän palkkaaminen 73: Sisäilmatutkimuksen tilaaminen pappilaan 74-76: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia Kiinteistöpäällikön päätökset 2010: 6: Leimikoiden myynti Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 130 ESITYKSEN TEKEMINEN HAUTOJEN HOITAMISESTA ILMAN HAUTAINHOITORAHASTOA ALKAEN Liite 1 Taloustoimisto on selvittänyt hautojen sopimushoitoa Lieksan seurakunnassa. Seurakunta on tehnyt omaisten kanssa hautojen hoitosopimuksia hautainhoitorahaston lukuun. Selvitys on oheisena liitteenä. Rahaston vuoden 2009 tuloslaskelma Toimintatuotot (hoitomaksut ja vuokratuotot) ,02 Toimintakulut ,36 Rahoitustuotot ,17 Satunaiset tuotot ,25 Tilikauden ylijäämä ,25 Rahaston vuoden 2009 tase Sijoitukset ,00 Rahoitusarvopaperit ,00 Rahat ja pankkisaamiset ,08 Vastaavaa ,08 Oma pääoma ,28 Pitkäaikainen vieras pääoma ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma ,80 Vastattavaa ,08 Vaikka useilla seurakunnilla on hautainhoitorahasto, niiden taseet ja tuloslaskelmat eivät anna oikeaa tietoa ja oikeaa kuvaa toiminnasta. Rahaston edellisten vuosien ylijäämä johtuu hoitohinnoittelusta ja kustannusten kohdentamisen epätarkkuudesta. Kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeistukseen sisältyy vaihtoehto hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. Taloustoimiston laatimassa selvityksessä on tultu siihen tulokseen, että Lieksan seurakunnan hautainhoitorahasto voidaan lakkauttaa. Toimenpiteen uskotaan yksinkertaistavan taloushallintoa tältä osin. Käytännön hautainhoidossa ei tapahdu muutoksia jäljempänä käsittelyyn tulevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Seurakunta vastaa rahaston lakkauttamisen jälkeen voimassa olevien määräaikaisten ja hoitotilisopimusten sekä ainaishoitosopimusten irtisanomisajan hoitovelvoitteita. Uusia määräaikaisia 1 vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden hoitosopimuksia tehdään alkaen suoraan seurakunnan kanssa ilman hautainhoitorahastoa. Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa hautainhoitorahaston ja että seurakunta huolehtii hoitosopimusten edellyttämästä hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. 2. antaa kirkkoneuvostolle valtuudet myydä Asunto Oy Urheilukatu 7:ssä sijaitsevan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ja 3. antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi hautojen hoidosta aiheutuvien kustannusten kohdentamisperiaatteiden ja määräaikaisten sopimusten hinnoitteluperusteiden tarkistamisen.

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) Päätösehdotus hyväksyttiin; esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Tiedoksi: Taloustoimisto Kirkkoherranvirasto Seurakuntapuutarhuri

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 131 HAUTOJEN HOITOTILISOPIMUSTEN TEKEMISEN LOPETTAMINEN ALKAEN Hoitotilisopimukset Joissakin seurakunnissa on tapana hoitaa osa haudanhoitosopimuksiin liittyvästä rahaliikenteestä pankkien hoitotilien kautta (suoraveloitussopimus). Seurakunta ja hautapaikan haltija allekirjoittavat sopimuksen haudan hoitamisesta. Haudan hoitosopimus voidaan tehdä enintään hautaoikeuden hallinta-ajalle. Hautapaikan haltija avaa tilin pankkiin ja tallettaa tilille rahaa haudan hoitamista varten. Seurakunnalla on pankkitilin käyttöoikeus ja se käyttää tiliä vain haudan hoitamisesta aiheutuneiden menojen kattamiseen. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että hoitotilille talletettava rahasumma on kohtuullinen haudan hoitokustannuksiin ja haudan hallinta-aikaan nähden. Hoitotilisopimus tulee laatia siten, että myös tarpeelliset haudan peruskunnostustyöt (esim. kiven oikaisu) voidaan veloittaa hoitotililtä. Seurakunta lähettää laskun pankkiin kerran vuodessa haudan hoitamisesta ja pankki maksaa po. pankkitililtä laskun seurakunnalle. Sopimus on voimassa niin kauan kuin hoitotilillä pankissa on rahaa tarkoitusta varten tai enintään hautaoikeuden hallinta-ajan loppuun saakka. Hoitotileillä olevia saldoja ei kirjata seurakunnan taseeseen, mutta niistä tehdään liitetieto tilinpäätökseen. Hoitotilillä oleva raha ei ole seurakunnan rahaa, joten sopimusajan päättyessä pankkitilillä mahdollisesti oleva raha on hoitosopimuksen tekijän käytettävissä. Hoitotili ei ole kirkkohallituksen ohjeen mukaan ensisijainen tapa hoitaa haudanhoitosopimuksia. Lieksan seurakunnan sovellus hoitotilistä Lieksan seurakunta on tehnyt hautapaikan haltijoiden kanssa noin 50 hoitotilisopimusta. Seurakunta huolehtii varojen hallinnoinnista ja sopimusten pääomat ovat hautainhoitorahastossa. Kutakin hautaa hoidetaan niin pitkään kuin sopimuksen pääoma riittää. Joidenkin sopimusten pääomat ovat niin suuria, että on vaikea määritellä miten kauan sopimukset ovat voimassa. rajoitti sopimuksen pääoman enintään euroon alkaen. Sopimusten hallinnointi ja laskelmat tehdään työläästi käsin. Seurakunta toimii pankin roolissa ja varat kirjataan seurakunnan taseeseen. Pääomalle maksetaan rahaston tuoton perusteella määritelty keskikorko vuosittain. Palvelu järjestettiin omaisten toivomuksesta. Lisätietoja Tiedoksi: Talousjohtaja: päättää, että uusien seurakunnan omien hoitotilisopimusten tekeminen lopetetaan Omaisia ohjataan tekemään talletus pankkiin ja valtuuttamaan seurakunta käyttämään varoja haudan hoitamiseen ja muuhun ylläpitämiseen, jos seurakunnan määräaikaisista hoitovaihtoehdoista ei löydy sopivaa haudanhoitoa. Päätösehdotus hyväksyttiin. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Taloustoimisto, Kirkkoherranvirasto, Seurakuntapuutarhuri

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 132 ESITYKSEN TEKEMINEN HAUTOJEN AINAISHOITOSOPIMUSTEN IRTISANOMISESTA Lieksan seurakunta on ottanut välisenä aikana vastattavakseen haudan haltijalle kuuluvan hoitovelvoitteen rahakorvausta vastaan ns. ainaishoitosopimuksella 372 tapauksessa. Hautasijojen lukumäärästä riippuen yleisin sopimuskohtainen maksu oli ollut n. 297,30 445,90 FIM eli euroa. Kirjanpidon mukaan ainaishoitosopimusten pääoma on yhteensä FIM eli euroa (n. 366,40 FIM eli 61,60 euroa /sopimus). Ainaishoito tarkoitti, että seurakunta otti haudan hoitaakseen niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osa. Käytännössä ainaishoitosopimuksista luovuttiin 1970-luvun loppuun mennessä ja vuoden 1993 kirkkolain mukaan ainaishoitosopimuksia ei enää voinut tehdä. Vanhan kirkkolain aikana tehdyt sopimukset sitovat seurakuntaa edelleen. Ainaishoitosopimusten hautoja hoidetaan ensisijaisesti hoitosopimuksista saadun pääoman tuotolla. Ainaishoitosopimuksia ei tulisi hoitaa uusien määräajaksi tehtyjen hoitosopimusten tuotolla. Kun millään rahalla ei voi ostaa palvelua ikuisiksi ajoiksi ja jos hautojen ainaishoitoon käytettävissä olevan pääoman tuotto ei kata hoitokustannuksia, seurakunta voi alentaa hautojen hoitotasoa tai lyhentää sopimusaikaa vastaamaan pääoman tuottoa. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti ainaishoitohautojen hoitotason laskemisesta ja vaihtoi vuosittain istutettavien kukkien tilalle monivuotisia perennoita vuoden 1993 kasvukauden alusta lukien. Jos hautojen ainaishoitoon saatu pääoma tuottoineen on käytetty loppuun, seurakunta voi sanoa sopimuksen irti yksipuolisesti omalla päätöksellään (KHO , taltio 1932). Jos seurakunta sanoo sopimuksen irti yksipuolisesti omalla päätöksellään, seurakunnan on osoitettava laskelmin, että hoitosopimuksista saatujen pääomien tuotot eivät kata hoitokustannuksia ja että varat ovat kokonaisuudessaan tulleet käytetyiksi. Esimerkkilaskelma ainaishoitojen hoitovelvoitteesta ja kustannuksista. Laskentatekijöinä sopimusten määrä 372 kpl, määräämättömän ajan sijasta 5 v, 10 v, 25 v ja 50 v ja vuotuinen kustannus 25,00 vuonna Puutarhurin arvion mukaan perennahoidon kustannukset ovat nyt noin /v. Jäljellä olevat hoitosuoritteet kpl (eri vaihtoehdoilla) 50 vuotta n kpl 25 vuotta n kpl 10 vuotta n kpl 5 vuotta n kpl Hoitovastuu euroina (eri vaihtoehdoilla) 50 vuotta: n kpl x ,00 25 vuotta: n kpl x 25, ,00 10 vuotta: n kpl x 25, ,00 5 vuotta: n kpl x 25, ,00 pääoma käytetään loppuun ,00 Ainaishoitosopimusten pääoman ( ) nykyinen korkotuotto riittää alhaisen korkokannan (1-2 % p.a.) mukaan alle 20 haudan perennahoitoon vuodessa. Oheisessa

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) esimerkkilaskelmassa on käytetty laskentatekijöinä keskivertosopimusta n. 366 FIM, joka on tehty ennen vuotta 1971, pääoman tuotto on laskettu 2 vuoden määräaikaistalletuksen perusteella ja vuotuinen hoitomaksu kirkon tilastojen perusteella. Esimerkkilaskelma haudan ainaishoitosopimuksen pääoman ja tuoton riittävyydestä: FIM FIM FIM FIM Vuosi Pääoma 1.1. Korko % Pääoma+korko Hoitomaksu Pääoma ,00 6,75 390, , ,71 6,25 380, , ,06 7,00 361, , ,73 7,75 334, , ,81 7,75 296, , ,10 7,75 244, , ,71 7,69 179, , ,52 6,75 98, , ,77 6,94 2, , ,04 9,00-111, , ,22 9,00-246, , ,58 8,25-402, , ,24 9,25-592, , ,39 9,25-811, , ,06 8, , , ,47 8, , ,55 Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. irtisanoa ainaiset hoitosopimukset päättymään jatkaa ainaissopimushautojen hoitoa alennetun hoitotason mukaisesti monivuotisilla kukilla kasvukauden 2015 loppuun saakka ja 3. hyvittää 50 % ainaishoitosopimuksen alkuperäisestä sopimusmaksusta niille haudanhaltijoille, jotka muuttavat ainaishoitosopimuksen määräaikaiseksi hoitosopimukseksi mennessä. Lisätietoja Tiedoksi: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että kohdassa 3 tarkoitettu hyvitys annetaan, jos ainaishoitosopimus muutetaan määräaikaiseksi hoitosopimukseksi mennessä. Asia esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Taloustoimisto Kirkkoherranvirasto Seurakuntapuutarhuri

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 133 ESITYKSEN TEKEMINEN ERITYISKATTEISTEN DIAKONIARAHASTOJEN YHDISTÄMISESTÄ Liite 2 Lieksan seurakunnalla on kaksi KL 15 luvun 4 :n tarkoittamaa omaisuuserää, joita käytetään diakoniatyön tarpeisiin talousarviovarojen lisäksi. KL 15 luvun 4 mukaan sellaisen omaisuuden hoitamisessa ja käyttämisessä, jonka seurakunta on saanut lahjana tai testamentin nojalla, on noudatettava, mitä lahjakirjassa tai testamentissa on määrätty. Olosuhteiden pysyvästi muututtua siten, että omaisuuden käyttö alkuperäisten määräysten mukaisesti on tullut mahdottomaksi tai ilmeisen hyödyttömäksi, voidaan lahjakirjan tai testamentin ehdoista poiketa. Uusi käyttötarkoitus ei saa olennaisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. KL 15 luvun 4 :n selityksen 1 mukaan testamentista, johon liittyy käyttötarkoitus tai muu ehto, tehdään erityiskatteinen rahasto Diakonian rahastojen yhdistämistä on selvitetty Palvelutyön johtokunnan aloitteesta. Yleiskatteinen diakoniarahasto on tarkoitus lakkauttaa. Selvitystyötä on jatkettu diakonian erityiskatteisten rahastojen yhdistämiseksi. Rahastojen tasearvo oli vuoden 2010 alussa yhteensä ,54 euroa. Yhdistettävien rahastojen käyttötarkoitusten tulee olla samat. Tässä tapauksessa molempia käytetään diakoniatyöhön. Oinosella on erityiskohteena vanhustyö. Olisiko tavoiteltava ratkaisu sellainen, että seurakunnan kahta erityiskatteista diakoniarahastoa hoidetaan yhden rahaston ( Diakoniatyön rahasto ) alla omina osastoinaan? Tällöin mm. testamenttilahjoittajien muisto säilyy rahaston nimessä ja käyttötarkoitukset pysyvät lahjoittajan tahdon mukaisina. Järjestelyllä saataneen myös taloustoimiston työtä selkeytettyä. Se kuinka paljon rahaston varoja voidaan tulouttaa vuosittain diakoniatyössä käytettäväksi, riippuu siitä kuinka hyvin varojen sijoittamisessa ja vuokratulojen keräämisessä onnistutaan. Erityiskatteisuus tarkoittaa myös sitä, että luottotappioita tai pääoman arvonalennuksia ei verotuloilla kompensoida rahastolle. Yhdistettävät rahastot: ERITYISKATTEINEN PAULA RAHKOSEN RAHASTO Toiminta-ajatus/Perustehtävä: Seurakunnalla on Paula Rahkosen rahasto, jonka varoilla seurakunta harjoittaa diakoniatyötä. Rahaston tarkoituksiin käytetään rahaston tuotto. Kirkkovaltuusto on vahvistanut rahaston säännön Rahaston varat Rahasto muodostuu Paula Rahkosen testamentilla saadusta omaisuudesta. Kiinteä ja irtain omaisuus realisoitiin ja omaisuus muodostuu nyt rahoista ja arvopapereista. Rahasto on erityiskatteinen ja tasearvo oli ,54. Käytännön toteutus resurssit: Rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto Palvelutyön johtokunnan esityksestä. Varojen hoitamisesta vastaa taloustoimisto. Seurakuntaa koskevat testamentin ehdot Testamentilla saadusta omaisuudesta tulee perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto ja rahaston vuotuinen tuotto käyttää seurakunnan diakonissatyöhön. Rahaston raha- ja arvopaperivarat tulee säilyttää Suomen Yhdyspankki Oy:n Lieksan konttorissa. Seurakunnan tulee hoitaa lahjoittajan hautaaminen ja huolehtia ainaisesti hänen

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) vanhempiensa Juho ja Aino Kiiskisen ja lahjoittajan haudan hoitamisesta Lieksan Mähkön kalmistossa. ERITYISKATTEINEN KERTTU OINOSEN RAHASTO Toiminta-ajatus/Perustehtävä: Seurakunta on ottanut vastaan kuolleen Kerttu Oinosen erityistestamentissa määräämän omaisuuden, jonka varoilla tuetaan seurakunnan vanhustyötä. Rahaston tarkoituksiin käytetään vuosittain rahaston tuotto. Rahaston omaisuus muodostuu osakehuoneistosta. Rahastolla ei toistaiseksi ole sääntöä. Rahaston varat Lahjoitusomaisuus muodostuu Kiinteistö Oy Lieksan portissa olevasta osakehuoneistosta (yksiö) ja autotallista. Rahasto on erityiskatteinen ja tasearvo oli Päätavoitteet/Painopistealueet 2010: Kertynyttä tuottoa käytetään diakoniatyön kautta paikkakunnan vanhustyöhön. Käytännön toteutus resurssit: Rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto Palvelutyön johtokunnan esityksestä. Varojen hoitamisesta vastaa taloustoimisto. Seurakuntaa koskevat testamentin ehdot Oinonen toivoi testamentissaan, että osakkeesta kertyvä tuotto käytetään seurakunnan diakoniatyön kautta paikkakunnan vanhustyöhön. Samalla hän toivoi, että seurakunta pitäisi aivan pienen hiljaisen hautajaistilaisuuden. Palvelutyön johtokunnan lausunto (asia 8 ) erityiskatteisten diakoniarahastojen yhdistämisestä: Seurakunnalla on kaksi erityiskatteista diakoniarahastoa. Palvelutyön johtokunnan aloitteesta rahastojen yhdistämistä on talousjohtajan toimesta selvitetty. Rahkosen ja Oinosen rahastojen tasearvo oli vuoden 2010 alussa yhteensä ,54 euroa. Yhdistettävien rahastojen käyttötarkoitusten tulee olla samat. Tässä tapauksessa molempia käytetään diakoniatyöhön. Palvelutyön johtokunnan on pyydetty ottavan kantaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Onko erityiskatteisten Rahkosen ja Oinosen rahastojen yhdistäminen hyväksyttävissä? PÄÄTÖS: Palvelutyön johtokunta esittää että erityiskatteiset diakoniarahastot yhdistetään yhdeksi Diakoniatyön rahastoksi, jonka alla molemmat rahastot kulkevat omina osastoinaan Näin säilytetään testamenttilahjoittajien muisto rahaston nimessä ja käyttötarkoitukset pysyvät lahjoittajan tahdon mukaisina. 2. Voidaanko lahjoittajien tahtoa varojen käytöstä noudattaa tarkoituksenmukaisella tavalla vai olisiko alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikettava? PÄÄTÖS: Palvelutyön johtokunta esittää, että lahjoittajien tahtoa varojen käytössä noudatetaan. 3. Mitä asioita Palvelutyön näkökulmasta rahaston säännöissä tulisi ottaa huomioon lähinnä varojen sijoitustoiminnassa, käyttötarkoituksen määrittelyssä, avustuspäätösten tekemisessä ja muussa hallinnoinnissa.

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) PÄÄTÖS: Palvelutyön johtokunta esittää, että kirkkovaltuusto laatii säännöt rahastolle ja rahojen sijoittelusta huolehtii taloustoimisto Talousjohtaja: 1. tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se päättää yhdistää Paula Rahkosen ja Kerttu Oinosen erityiskatteiset diakoniarahastot alkaen ja hyväksyy yhdistetylle rahastolle oheisena liitteenä olevan säännön; 2. päättää selvittää onko työalaa koskevia muita johto- ja ohjesääntöjä tarkistettava esim. päätösvallan tai muun syyn takia. Keskusteltiin yleisesti lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Asia esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Tiedoksi: Taloustoimisto Merja Nuutinen Palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 134 TALOUSHALLINNON HETA-HANKKEEN AJANKOHTAISTIEDOTE JA PILOTOINTI HeTa on projekti, jonka tavoitteena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon uudelleenjärjestäminen. Tämä toteutetaan perustamalla kirkkoon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus tulee hoitamaan keskitetysti tietyt tehtävät seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen, kirkkohallituksen alueellisesti hajautettu yksikkö. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan nk. HeTa - palvelukeskuksen perustamiseen liittyvän lakimuutosesityksen vietäväksi toukokuun kirkolliskokoukseen päätettäväksi. Toukokuun kirkolliskokous hyväksyi lakimuutoksen. Lakimuutosesityksessä ehdotettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon järjestämistä uudelleen siten, että kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Kirkkolakiin ehdotettiin myös lisättäväksi uusi säännös, jonka mukaan kirkkohallitus hoitaa tietyt kirkkojärjestyksessä tarkemmin säädetyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät seurakuntien puolesta. Palvelukeskus tulee tuottamaan seurakuntatalouksille standardoidut kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit. Näitä ovat osto- ja myyntilaskujen käsittely, kirjanpito ja tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito, maksuliikenne, palkanlaskenta ja palkkioiden käsittely sekä matkalaskujen käsittely. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhteistyö perustuu seurakuntatalouden ja palvelukeskuksen allekirjoittamaan palvelusopimukseen. Palvelukeskuksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Alle 6000 jäsenen kokoisille seurakunnille tullaan tarjoamaan taloudellista tukipakettia siirtymävaiheessa. Tavoitteena on perustaa 4-6 toimipistettä, joista kukin keskittyy yhden tai muutaman palvelun tuottamiseen. Ruotsinkielisille seurakuntatalouksille taataan kaikki palvelut samasta toimipisteestä. Toimipisteiden sijoituspaikkakunnat päätetään myöhemmässä varsinaisessa suunnitteluvaiheessa syksyn 2010 aikana. Työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua töihin palvelukeskukseen myös etätyöntekijöinä. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, ja sen organisaatiorakenteesta pyritään tekemään mahdollisimman matala ja keskitetty. Palvelukeskuksen toimintaa tulee ohjaamaan erikseen asetettava johtokunta. Kun Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto antoi lausunnon palvelukeskusmallista kirkkohallitukselle, kirkkoneuvosto ilmoitti, että seurakunta on halukas toimimaan toiminnan alkuvaiheessa nk. pilottiasiakkaana. Pilotointia selvitettiin syyskuun 2010 lopussa. Lieksan seurakunnassa ei vielä osata arvioida minkälaisiin ratkaisuihin kirkkoherran ja talousjohtajan lähes yhtäaikainen eläkkeelle lähteminen johtaa, juuri kun pilotoinnin pitäisi käynnistyä. Lieksan seurakunta poistettiin pilotiksi halukkaiden listalta (projektipäällikkö Anne Saloniemi Kari Mustonen sähköposti ). Talousjohtaja: toteaa, että Lieksan seurakunnan taloustoimisto ei ole mukana palvelukeskuksen työprosessien testaamisessa ja koulutuksen riittävyyden selvittämisessä.

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Tiedoksi: Taloustoimiston henkilökunta

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 135 RAUHALAN TILAAN RN:O 108:47 KUULUVAN MÄÄRÄALAN MYYMISTÄ TARKOITTAVAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Lieksan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä noin m2:n kokoisen määräalan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevasta tilasta Rauhala RN:o 108:47 Kari ja Irja Pippolalle euron kauppahinnasta. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen. Kauppa koskee Ison Hangasjärven rannalla sijaitsevaa ranta-asemakaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa nro Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Päätös saa lainvoiman Talousjohtaja: toteaa, että kirkkovaltuuston päätös on toimeenpanokelpoinen. päättää määrätä seurakunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittajaksi talousjohtaja Kari Mustosen. Jos hän on estynyt, hänen tilalleen määrätään kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen. Kauppakirjan laatiminen annetaan talousjohtajan tehtäväksi. Tiedoksi: Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. Kari ja Irja Pippola Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 136 APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN HILJA JA VÄINÖ MARTIKAISEN RAHASTOSTA Hilja ja Väinö Martikaisen rahastosta myönnetään apurahoja lieksalaisille ja Lieksasta kotoisin oleville teologian, diakonian ja lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoille. Syksyn 2010 apurahojen hakemista koskeva ilmoitus julkaistiin Lieksan Lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla Määräpäivään mennessä saapui kaksi apurahahakemusta: 1. Raija Hollström, Pankakoskelta; lähihoitajaksi opiskeluun opiskelutodistus ja opintosuunnitelma puuttuu 2. Mirjam Elisabet Oinonen, Vuonislahdesta; opiskelupaikka P-K:n ammattiopisto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajalinja Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtaja: päättää myöntää Mirjam Oinoselle viidensadan (500 ) euron suuruisen apurahan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan opintoja varten. Koska apuraha on tarkoitettu teologian, diakonian ja lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoiden haettavaksi eikä Raija Hollström ole toimittanut hakemuksensa täydennykseksi pyydettyä opintotodistusta ja opintosuunnitelmaa lähihoitajan opinnoista esitän, että hänen hakemuksensa hylätään. Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloustoimisto Mirjan Oinonen Raija Hollström Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 137 KUKANTAIMIEN HANKKIMINEN HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMELLE VUONNA 2011 Seurakuntapuutarhuri on järjestänyt tarjouskilpailun kukantaimien hankkimisesta hautausja kiinteistötoimelle vuonna 2011 kutsumalla tarjouskilpailuun kolme puutarhaa. Hankintatarjoukset avattiin : Jauhiaisen Puutarha Oy, Iisalmi ,86 Heimosen Puutarha Oy, Vartiala ,00 Nevalaisen Puutarha, Lieksa ,81 Hinnat sisältävät ALV:n 23 %. Avauspöytäkirja ja tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kasvien määrä, laji ja laatu ja muut toimitusehdot on määritelty tarjouspyynnössä. Hankinta on siementilausten ja kasvatuksen takia ratkaistava hyvissä ajoin. Vuoden 2011 talousarvioon on tehty ehdotus tarvittavaksi määrärahaksi. on määritellyt asianomaisten virkamiesten hankintavaltuutuksen ylärajaksi Tiedoksi: Talousjohtaja: hyväksyy lieksalaisen Nevalaisen Puutarhan tarjouksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jauhiaisen Puutarha Oy, Iisalmi Heimosen Puutarha Oy, Vartiala Nevalaisen Puutarha, Lieksa Puutarhuri Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 138 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKOLLISVEROPROSENTIKSI VEROVUODELLE 2011 Liite 3 Seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle vuoden 2011 tuloveroprosentin (=kirkollisveroprosentin) suuruus välittömästi sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt asiasta kuitenkin viimeistään 17. päivänä marraskuuta Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Vuonna 2008 seurakunnan talous oli tasapainossa. Vuodelta 2009 kertyi alijäämä n Koska myös vuoden 2010 talousarvion hyväksyttiin alijäämäisenä, kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvoston tehtäväksi laatia toimenpideohjelma seurakunnan talouden tasapainottamisesta ennen kuin päätetään vuoden 2011 veroprosentista ja talousarviokehyksestä. Vaikka edellisiltä vuosilta kertynyt ylijäämä riittää kattamaan lähivuosien arvioidut alijäämät, kirkkovaltuusto piti tarkoituksenmukaisena ryhtyä jo nyt selvittämään miten seurakunnan menot saadaan omien tulojen tasalle. Toimenpideohjelma voidaan tehdä kolmea vuotta pidemmälle ajalle, mikäli ohjelma on realistinen ja mikäli luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat toimenpideohjelman toteuttamiseen. Taloustoimisto on valmistellut oheisena liitteenä olevan ehdotuksen talouden tasapainotussuunnitelmaksi. Samanaikaisesti käynnistettiin seurakunnan strategian työstäminen asiantuntijan avustamana. Strategiatyössä saatetaan päätyä tasapainotussuunnitelmassa esitetyistä ehdotuksista poikkeaviin tavoitteisiin ja painotuksiin, joten joitakin asioita on jouduttu jättämään yleiselle tasolle konkreettisten ehdotusten sijasta. Verovuodelta 2009 kirkollisveroa kertyi Lieksassa 175 /seurakunnan jäsen; koko kirkossa kertymä oli n. 200 /jäsen. Jos väkiluku vähenee esim. 150 henkeä/vuosi, Lieksan seurakunnan verotulokertymä pienenee n /vuosi. Viidessä vuodessa vähennys on n , joten väkiluvun väheneminen syö ansiotason noususta johtuvaa verotulojen kasvua. Jos verotulojen arvioidaan kasvavan 1,5 % ja seurakunnan väkiluku vähenee 150 hengellä, kirkollisverotulot pysyvät ennallaan. Kirkosta eroavien osalta kirkollisverokertymän arvioidaan vähenevän enemmän kuin keskimäärin, kirkkohallituksen laskelmien mukaan n. 300 /kirkosta eroaja. Lokakuussa alkaneen kirkosta eroamisten vaikutusta on vielä vaikea arvioida. Eroajia mennessä oli yhteensä n ja seurakuntien yhteenlasketut verotulot supistuvat n. 6 milj. euroa. Seurakunnan syyskuun 2010 talousraportin mukaan vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan verrattuna: Kirkollisverotulot vähentynyt 3,3 % Osuus yhteisöveroista lisääntynyt 9,3 % Verotulot yhteensä vähentynyt 1,8 %

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) Vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeessa tavoitteeksi asetettiin toimintakatteen (= verotuloilla ja rahoitustuloilla katettava jäämä) pitäminen vuoden 2009 tasolla. Tavoite oli työaloille liian tiukka. Alustavan talousarvioehdotuksen TA 2011 keskeiset luvut ovat seuraavat: VEROTULOILLA KATETTAVA RAHOITUSTARVE TALOUSARVIOVUOSINA TP 2009 TA 2010 TA 2011 TTS 2012 TTS 2013 Toimintakate 1) Verotuskulut Rahoitus Poistot Satunnaiset erät Maksut keskusrahastolle Avustukset keskusrahastosta Verotustarve 1) Maa- ja metsätalouden tulot Maa- ja metsätalouden kulut Verotustarve ) ilman maa- ja metsätaloutta Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta talousarviovuosina TP 2009 TAE 2010 TA 2011 TTS 2012 TTS 2013 Kirkollisvero Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä Tilikauden yli-alijäämä TP 2009 TA 2010 TA 2011 TTS 2012 TTS 2013 Yli-/alijäämä Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta verovuosina E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 Kirkollisvero Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä ) Ilman maa- ja metsätaloutta 2) Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on poikkeuksellisesti 2,55 % vuosina Kirkkohallituksen ohjeissa varoitetaan varautumisesta huomattavaan vähennykseen, jos kirkon osuus lasketaan taantumaa edeltävälle tasolle. Ennen taantumaa kirkon osuus oli 1,75 %, mikä on n. 31 % pienempi kuin vuoden 2011 osuus.

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) ARVIOITA VEROTUSTARPEESTA, JOTTA ALIJÄÄMÄÄ EI SYNTYISI Talousarviovuosi 2010 (varsinainen talousarvio): Rahoitustarvelaskelman mukaan verotustarve 2010 on n , kun myös maa- ja metsätalouden tulot ja kulut otetaan huomioon. Valtiolta yhteisöveron tuotosta saadaan arviolta n (tarkistettu ennuste n ) hautaustoimen ja muiden julkisten tehtävien aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Seurakunnan jäseniltä kirkollisveroina kerättäväksi jää n ( n ). Seurakuntalaisten verotettavan tulon oletetaan vuonna 2010 olevan , josta kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2010 Vero-% Verokertymä , , , , , Talousarviovuosi 2011 (talousarvioehdotus): Rahoitustarvelaskelman mukaan verotustarve 2011 on n , kun myös maa- ja metsätalouden tulot ja kulut otetaan huomioon. Valtiolta yhteisöveron tuotosta saadaan arviolta n hautaustoimen ja muiden julkisten tehtävien aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Seurakunnan jäseniltä kirkollisveroina kerättäväksi jää n Jos seurakuntalaisten verotettava tulo varovasti arvioiden vastaa vuoden 2009 tasoa ja väkiluku on n henkeä vuonna 2011, verotettavan tulon oletetaan olevan n Kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2011 Vero-% Verokertymä , , , , , Talousjohtaja: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että toiminnan ja talouden suunnittelussa noudatetaan talouden tasapainotussuunnitelmassa esitettyjä periaatteita ja strategiasuunnittelussa laadittavia linjauksia. Koska seurakunnalla ei ole vireillä Mähkön hautausmaan laajentamista ja mahdollista pappilan peruskorjausta lukuunottamatta sellaisia merkittäviä investointihankkeita, joiden takia kirkollisveroa olisi perusteltua korottaa, tuloveroprosentti pidetään vuonna 2011 nykyisellä tasolla 1,5 prosentissa. Siihen saakka kunnes talouden tasapainotustoimenpiteet ja henkilökunnan määrän sopeuttaminen seurakunnan vähenevään väkilukuun alkavat tuottaa tulosta, mahdollisesti syntyvien alijäämien kattamiseen käytetään aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää.

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Maanantai klo 18.00 19.09 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KOKOUSAIKA 9.11.2016 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (24) 15.12.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (24) 15.12.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (24) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 20.05 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 /2016 1 (5) KOKOUSAIKA 10.8.2016 klo 17-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1. Kokousaika: Ke klo Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 10/2016 sivu 1 Kokousaika: Ke 12.10.2016 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 131 Kokouksen avaus ja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 3/2016 Kirkkovaltuusto 30.5.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA maanantaina 30. päivänä toukokuuta 2016 klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 19.12.2013. Pöytäkirja 5 / 2013. Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 1 Pöytäkirja 5 / 2013 Aika Torstai 19.12.2013 klo 18.00-19.30 Paikka Seurakuntatalo, Kirkkotie 2, Sali 1. Läsnä Poissa Vesa Järvinen, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Mirja Boren Kalevi Hanhinen Vuokko Heikkilä

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32

LAUKAAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24.3.2011 N:o 3/2011 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.3.2011 Sivu 32 Kokousaika Tiistai 29.3.2011 kello 16.30 18.29 Kokouspaikka Laukaan seurakuntatalo Päätöksen tekijät/läsnä Henkilökohtaiset varajäsenet Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 Kirkkovaltuusto /2012. KOKOUSAIKA Maanantaina klo 18.00 OUTOKUMMUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu: 1 KOKOUSAIKA Maanantaina 13.02.2012 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntatalo, Kummunkatu 19 KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE N:O 1 - Kokouksen avaus,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2011 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 18.5.2011 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 16.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2015 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA MAANANTAINA 14.12.2015 klo 18.00 (KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntatalo, rippikoululuokka SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / Matti Kaipainen pj VARAJÄSENET Sirpa Kangas vpj Harri

Lisätiedot

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkovaltuusto Kokousaika Torstai 29.9.2016 klo 17.30 18.12 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Seurakuntatalo Teuvo Ervasti, varajäsen Irmeli Juntunen Antti Koistinen

Lisätiedot

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto

PÖYTYÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2017 Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA KESKIVIIKKONA 4.1.2017 klo 16.00 KOKOUSPAIKKA Pöytyän seurakuntakoti SAAPUVILLA Jäsenet Varajäsenet OLLEET JÄSENET / VARAJÄSENET Matti Kaipainen pj Sirpa Kangas vpj Seija Toivonen Harri Auranen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 5/2014 Kunnanhallitus Sivu 85 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste)

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 15.10.2015 klo 18:00-19.28 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski

SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 ( 8) Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski SÄÄKSMÄEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o 2 / 2016 Sivu 1 ( 8) Kokousaika Tiistai 9.2.2016 kello 18:50 19:05 Kokouspaikka Valkeakosken seurakuntatalo, Valkeakoskenkatu 27, Valkeakoski Läsnä Aalto, Jorma Aaltonen,

Lisätiedot

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura

Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura KOKOUSAIKA: Keskiviikko 16.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivumäki Anu Koivunen Leena, varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016

Seurakuntaneuvosto 20.1.2016 1/2016 1 PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika Ke 20.1.2016 klo 18.00-18.53 Paikka Läsnä POISSA Lisäksi läsnä Tuupovaaran seurakuntatalo, Koulutie 10, 82730 TUUPOVAARA Anne Angervo, vt. kirkkoherra Piipponen Jorma Röning Mirja

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 1/2016 KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 1/2016 Kokousaika Tiistai 7.6.2016 kello 19.00, kahvitarjoilu alkaa klo 18.30 Kokouspaikka Kemien seurakuntakeskuksen kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 19.00 20.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Raimo Hoffren Pauli

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA Hannu Luostarinen Pirkko Mensonen Marjut Niemelä Aira Pöllänen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 7 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 21.15 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Matti Loponen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 / (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2015 1 (5) KOKOUSAIKA 10.3.2015 klo 17 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017

Kirkkovaltuusto Pvm Nro / 2017 KOKOUSKUTSU Pvm Nro 2.1.2017 1 / 2017 KOKOUSAIKA Keskiviikko 11.1.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo päätysali KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS...2 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Myrskylän seurakunta PÖYTÄKIRJA 5-10 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5 2010 Kirkkoneuvosto Aika: 14.4.2010 klo 18.15 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Virén Päivi n varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.12.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 17.12.2015-18.01.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 14 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke 12.12.2007 klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Ulla Jokinen Johanna Koistinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/ Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 78 Kulttuurilautakunta Aika 30.08.2016 klo 18:00-18:44 Paikka Pääkirjasto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 50 Kulttuurilautakunnan talousarvion toteutumisvertailu tammi-kesäkuulta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 50 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.00 20.00 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 Kirkkoneuvosto sivut KOKOUSAIKA klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2015 sivut 65-69 KOKOUSAIKA klo 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Vihannin seurakuntatalo, Onnelantie, VIHANTI Matala Tuomo Havia Risto

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 9 ) Aika Keskiviikko 19.3.2014 klo 18.30 19.55 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Virkkunen vs. kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2016 Kirkkoneuvosto Aika 1.12.2016 klo 17.30 18:45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja 163-166, 168-181 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja, pj 167 Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, 163-172

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti klo Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto IX/2016 Pöytäkirja Ti 29.11.2016 klo 19.30 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot