LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/2010 1 (35) 27.10.2010"

Transkriptio

1 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) KOKOUSAIKA Keskiviikko klo KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj Martti Hara Marja-Leena Ilvonen Ahti Kiiskinen Matti Ponkilainen Sirkka Raassina Seija Saarelainen Maija Määttäsen varajäsen Rauni Tukiainen Maija Riikosen varajäsen Leena Kokkonen Kaija Öystilän varajäsen Anja Hiltunen Maija Määttänen Maija Riikonen Kaija Öystilä Seppo Mustonen Anja Hiltusen varajäsen MUUT LÄSNÄ- Aimo Saarelainen, kirkkovaltuuston vpj. (KJ 9:3) OLLEET Kari Mustonen, talousjohtaja (OS 7 ) ASIAT N Hannu Juntunen Kari Mustonen ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja sihteeri JA VARMENNUS N TARKASTUS Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja päätösten mukaiseksi. Lieksassa Martti Hara Sirkka Raassina NÄHTÄVILLÄOLO- Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Lieksan seurakunnan kirkko- TODISTUS herranvirastossa Hannu Juntunen kirkkoherra Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on ollut Lieksan seurakunnan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Seija Hermiö toimistosihteeri

2 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 124 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Liite 1a Puheenjohtaja avaa kokouksen ja pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja luki oheisena liitteenä olevan kirkkohallituksen kansliapäällikön ja viestintäjohtajan sähköpostikirjeen, joka oli osoitettu kirkkoherroille, talouden ja hallinnon johtaville viranhaltijoille ja työyhteisön esimiehille. Kirjeen lähettämisen syynä on käynnissä oleva poikkeuksellisen voimakas julkinen keskustelu ja kirkosta eroamiset. Virsi 174: KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). n kokoukset eivät ole julkisia. Kokouskutsu esitysluetteloineen postitettiin jäsenille, kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle. Puheenjohtaja: Esitän, että kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esteestä olivat ilmoittaneet Maija Määttänen, Anja Hiltunen, Kaija Öystilä ja Maija Riikonen, joiden tilalle oli kutsuttu varajäsenet Seija Saarelainen, Seppo Mustonen, Leena Kokkonen ja Rauni Tukiainen, mikä hyväksyttiin. Poissa oli Hiltusen varajäsen Seppo Mustonen. Kokous todettiin laillisesti koollekutsuksi ja päätösvaltaiseksi. 126 NTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kokouksen valitsemaa tarkastajaa, tai jos kokous niin päättää, kirkkoneuvosto kokouksessaan. (OS 9 ). Puheenjohtaja: Esitän, että valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka samalla toimivat ääntenlaskijoina. Valittiin yksimielisesti Martti Hara ja Sirkka Raassina. 127 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Päätetään asioiden käsittelyjärjestyksestä. Puheenjohtaja: Esitän, että asiat käsitellään esitysluettelon mukaisessa järjestyksessä. Muihin asioihin lisättiin kaksi asiaa, muuten esityksen mukainen.

3 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 128 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN JOHTOKUNTIEN PÄÄTÖKSISTÄ Johtokunnan tekemästä päätöksestä on ilmoitettava kirkkoneuvoston puheenjohtajalle viiden (5) päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. määrää, miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa johtokunnan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa sen johtokunnan puheenjohtajalle, joka on päättänyt asian, seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu kirkkoneuvoston puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 Lähetystyön johtokunnan päätökset 3/ : Teija Turusen opintomatka Nepaliin Nimikkosopimusten muuttaminen Suomen Lähetysseuran kanssa Nimikkosopimuksen muuttaminen SLEY:n kanssa Lähetystyön talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2011 Kirkon ulkomaanavun talousarvioesitys vuodelle 2011 Lapsi- ja nuorisotyön johtokunnan päätökset 3/ : Lapsityön toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 Nuorisotyön toiminta- ja taloussuunnitelma 2011 Rippikoulutyön toiminta- taloussuunnitelma 2011 Partiolippukunta Pielisen Partiolaiset ry:n avustusanomukset Työalavastaavan nimeäminen Kannanotto seurakunnan tiedottamiseen Palvelutyön johtokunnan päätökset 4/ : Saapuneet avustusanomukset Diakoniatyön toimintasuunnitelma ja talousarvioesitys vuodelle 2011 Esitys yleiskatteiden diakoniarahaston lakkauttamisesta Esitys erityiskatteisten diakoniarahastojen yhdistämisestä Diakoniatyön jouluavustukset ja joulupuuro Perheneuvonnan tilannekatsaus Avoimet ovet diakoniatoimistolla Diakoniatyön esite Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 129 RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSISTÄ n puheenjohtajan on toimitettava varapuheenjohtajalle ja talousjohtajan ja kirkkoneuvoston ohjesäännön 12 :n 2. momentissa tarkoitettujen viranhaltijoiden kirkkoneuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle ilmoitus tehdystä ratkaisusta viiden (5) päivän kuluessa ratkaisun tekemisestä. määrää miten päätös on saatettava sen tietoon. Jos kirkkoneuvosto tai sen puheenjohtaja saattaa viranhaltijan päätöksen kirkkoneuvoston käsiteltäväksi, vaatimus tulee ilmoittaa asianomaiselle viranhaltijalle seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun päätös on saatettu puheenjohtajan tietoon. KL 10:5; KJ 9:5 n puheenjohtajan päätökset 2010: 52-53: Virkavapauden myöntäminen sairauden takia Talousjohtajan päätökset 2010 : 67-68: Työloman myöntäminen sairauden takia 69-70: Asuinhuoneistojen vuokrasopimukset 71: Määräaikaistalletuksen uudistaminen 72: Kiinteistötyöntekijän palkkaaminen 73: Sisäilmatutkimuksen tilaaminen pappilaan 74-76: Työloman/virkavapauden myöntäminen sairauden takia Kiinteistöpäällikön päätökset 2010: 6: Leimikoiden myynti Puheenjohtaja: Esitän, että kirkkoneuvosto ei käytä siirto-oikeuttaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 130 ESITYKSEN TEKEMINEN HAUTOJEN HOITAMISESTA ILMAN HAUTAINHOITORAHASTOA ALKAEN Liite 1 Taloustoimisto on selvittänyt hautojen sopimushoitoa Lieksan seurakunnassa. Seurakunta on tehnyt omaisten kanssa hautojen hoitosopimuksia hautainhoitorahaston lukuun. Selvitys on oheisena liitteenä. Rahaston vuoden 2009 tuloslaskelma Toimintatuotot (hoitomaksut ja vuokratuotot) ,02 Toimintakulut ,36 Rahoitustuotot ,17 Satunaiset tuotot ,25 Tilikauden ylijäämä ,25 Rahaston vuoden 2009 tase Sijoitukset ,00 Rahoitusarvopaperit ,00 Rahat ja pankkisaamiset ,08 Vastaavaa ,08 Oma pääoma ,28 Pitkäaikainen vieras pääoma ,32 Lyhytaikainen vieras pääoma ,80 Vastattavaa ,08 Vaikka useilla seurakunnilla on hautainhoitorahasto, niiden taseet ja tuloslaskelmat eivät anna oikeaa tietoa ja oikeaa kuvaa toiminnasta. Rahaston edellisten vuosien ylijäämä johtuu hoitohinnoittelusta ja kustannusten kohdentamisen epätarkkuudesta. Kirkkohallituksen taloushallinnon ohjeistukseen sisältyy vaihtoehto hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. Taloustoimiston laatimassa selvityksessä on tultu siihen tulokseen, että Lieksan seurakunnan hautainhoitorahasto voidaan lakkauttaa. Toimenpiteen uskotaan yksinkertaistavan taloushallintoa tältä osin. Käytännön hautainhoidossa ei tapahdu muutoksia jäljempänä käsittelyyn tulevia poikkeuksia lukuun ottamatta. Seurakunta vastaa rahaston lakkauttamisen jälkeen voimassa olevien määräaikaisten ja hoitotilisopimusten sekä ainaishoitosopimusten irtisanomisajan hoitovelvoitteita. Uusia määräaikaisia 1 vuoden, 5 vuoden ja 10 vuoden hoitosopimuksia tehdään alkaen suoraan seurakunnan kanssa ilman hautainhoitorahastoa. Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. lakkauttaa hautainhoitorahaston ja että seurakunta huolehtii hoitosopimusten edellyttämästä hautojen hoitamisesta ilman hautainhoitorahastoa. 2. antaa kirkkoneuvostolle valtuudet myydä Asunto Oy Urheilukatu 7:ssä sijaitsevan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet ja 3. antaa kirkkoneuvoston tehtäväksi hautojen hoidosta aiheutuvien kustannusten kohdentamisperiaatteiden ja määräaikaisten sopimusten hinnoitteluperusteiden tarkistamisen.

6 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) Päätösehdotus hyväksyttiin; esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Tiedoksi: Taloustoimisto Kirkkoherranvirasto Seurakuntapuutarhuri

7 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 131 HAUTOJEN HOITOTILISOPIMUSTEN TEKEMISEN LOPETTAMINEN ALKAEN Hoitotilisopimukset Joissakin seurakunnissa on tapana hoitaa osa haudanhoitosopimuksiin liittyvästä rahaliikenteestä pankkien hoitotilien kautta (suoraveloitussopimus). Seurakunta ja hautapaikan haltija allekirjoittavat sopimuksen haudan hoitamisesta. Haudan hoitosopimus voidaan tehdä enintään hautaoikeuden hallinta-ajalle. Hautapaikan haltija avaa tilin pankkiin ja tallettaa tilille rahaa haudan hoitamista varten. Seurakunnalla on pankkitilin käyttöoikeus ja se käyttää tiliä vain haudan hoitamisesta aiheutuneiden menojen kattamiseen. Seurakunnan on huolehdittava siitä, että hoitotilille talletettava rahasumma on kohtuullinen haudan hoitokustannuksiin ja haudan hallinta-aikaan nähden. Hoitotilisopimus tulee laatia siten, että myös tarpeelliset haudan peruskunnostustyöt (esim. kiven oikaisu) voidaan veloittaa hoitotililtä. Seurakunta lähettää laskun pankkiin kerran vuodessa haudan hoitamisesta ja pankki maksaa po. pankkitililtä laskun seurakunnalle. Sopimus on voimassa niin kauan kuin hoitotilillä pankissa on rahaa tarkoitusta varten tai enintään hautaoikeuden hallinta-ajan loppuun saakka. Hoitotileillä olevia saldoja ei kirjata seurakunnan taseeseen, mutta niistä tehdään liitetieto tilinpäätökseen. Hoitotilillä oleva raha ei ole seurakunnan rahaa, joten sopimusajan päättyessä pankkitilillä mahdollisesti oleva raha on hoitosopimuksen tekijän käytettävissä. Hoitotili ei ole kirkkohallituksen ohjeen mukaan ensisijainen tapa hoitaa haudanhoitosopimuksia. Lieksan seurakunnan sovellus hoitotilistä Lieksan seurakunta on tehnyt hautapaikan haltijoiden kanssa noin 50 hoitotilisopimusta. Seurakunta huolehtii varojen hallinnoinnista ja sopimusten pääomat ovat hautainhoitorahastossa. Kutakin hautaa hoidetaan niin pitkään kuin sopimuksen pääoma riittää. Joidenkin sopimusten pääomat ovat niin suuria, että on vaikea määritellä miten kauan sopimukset ovat voimassa. rajoitti sopimuksen pääoman enintään euroon alkaen. Sopimusten hallinnointi ja laskelmat tehdään työläästi käsin. Seurakunta toimii pankin roolissa ja varat kirjataan seurakunnan taseeseen. Pääomalle maksetaan rahaston tuoton perusteella määritelty keskikorko vuosittain. Palvelu järjestettiin omaisten toivomuksesta. Lisätietoja Tiedoksi: Talousjohtaja: päättää, että uusien seurakunnan omien hoitotilisopimusten tekeminen lopetetaan Omaisia ohjataan tekemään talletus pankkiin ja valtuuttamaan seurakunta käyttämään varoja haudan hoitamiseen ja muuhun ylläpitämiseen, jos seurakunnan määräaikaisista hoitovaihtoehdoista ei löydy sopivaa haudanhoitoa. Päätösehdotus hyväksyttiin. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Taloustoimisto, Kirkkoherranvirasto, Seurakuntapuutarhuri

8 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 132 ESITYKSEN TEKEMINEN HAUTOJEN AINAISHOITOSOPIMUSTEN IRTISANOMISESTA Lieksan seurakunta on ottanut välisenä aikana vastattavakseen haudan haltijalle kuuluvan hoitovelvoitteen rahakorvausta vastaan ns. ainaishoitosopimuksella 372 tapauksessa. Hautasijojen lukumäärästä riippuen yleisin sopimuskohtainen maksu oli ollut n. 297,30 445,90 FIM eli euroa. Kirjanpidon mukaan ainaishoitosopimusten pääoma on yhteensä FIM eli euroa (n. 366,40 FIM eli 61,60 euroa /sopimus). Ainaishoito tarkoitti, että seurakunta otti haudan hoitaakseen niin kauan kuin hauta on rauhoitetun hautausmaan osa. Käytännössä ainaishoitosopimuksista luovuttiin 1970-luvun loppuun mennessä ja vuoden 1993 kirkkolain mukaan ainaishoitosopimuksia ei enää voinut tehdä. Vanhan kirkkolain aikana tehdyt sopimukset sitovat seurakuntaa edelleen. Ainaishoitosopimusten hautoja hoidetaan ensisijaisesti hoitosopimuksista saadun pääoman tuotolla. Ainaishoitosopimuksia ei tulisi hoitaa uusien määräajaksi tehtyjen hoitosopimusten tuotolla. Kun millään rahalla ei voi ostaa palvelua ikuisiksi ajoiksi ja jos hautojen ainaishoitoon käytettävissä olevan pääoman tuotto ei kata hoitokustannuksia, seurakunta voi alentaa hautojen hoitotasoa tai lyhentää sopimusaikaa vastaamaan pääoman tuottoa. Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti ainaishoitohautojen hoitotason laskemisesta ja vaihtoi vuosittain istutettavien kukkien tilalle monivuotisia perennoita vuoden 1993 kasvukauden alusta lukien. Jos hautojen ainaishoitoon saatu pääoma tuottoineen on käytetty loppuun, seurakunta voi sanoa sopimuksen irti yksipuolisesti omalla päätöksellään (KHO , taltio 1932). Jos seurakunta sanoo sopimuksen irti yksipuolisesti omalla päätöksellään, seurakunnan on osoitettava laskelmin, että hoitosopimuksista saatujen pääomien tuotot eivät kata hoitokustannuksia ja että varat ovat kokonaisuudessaan tulleet käytetyiksi. Esimerkkilaskelma ainaishoitojen hoitovelvoitteesta ja kustannuksista. Laskentatekijöinä sopimusten määrä 372 kpl, määräämättömän ajan sijasta 5 v, 10 v, 25 v ja 50 v ja vuotuinen kustannus 25,00 vuonna Puutarhurin arvion mukaan perennahoidon kustannukset ovat nyt noin /v. Jäljellä olevat hoitosuoritteet kpl (eri vaihtoehdoilla) 50 vuotta n kpl 25 vuotta n kpl 10 vuotta n kpl 5 vuotta n kpl Hoitovastuu euroina (eri vaihtoehdoilla) 50 vuotta: n kpl x ,00 25 vuotta: n kpl x 25, ,00 10 vuotta: n kpl x 25, ,00 5 vuotta: n kpl x 25, ,00 pääoma käytetään loppuun ,00 Ainaishoitosopimusten pääoman ( ) nykyinen korkotuotto riittää alhaisen korkokannan (1-2 % p.a.) mukaan alle 20 haudan perennahoitoon vuodessa. Oheisessa

9 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) esimerkkilaskelmassa on käytetty laskentatekijöinä keskivertosopimusta n. 366 FIM, joka on tehty ennen vuotta 1971, pääoman tuotto on laskettu 2 vuoden määräaikaistalletuksen perusteella ja vuotuinen hoitomaksu kirkon tilastojen perusteella. Esimerkkilaskelma haudan ainaishoitosopimuksen pääoman ja tuoton riittävyydestä: FIM FIM FIM FIM Vuosi Pääoma 1.1. Korko % Pääoma+korko Hoitomaksu Pääoma ,00 6,75 390, , ,71 6,25 380, , ,06 7,00 361, , ,73 7,75 334, , ,81 7,75 296, , ,10 7,75 244, , ,71 7,69 179, , ,52 6,75 98, , ,77 6,94 2, , ,04 9,00-111, , ,22 9,00-246, , ,58 8,25-402, , ,24 9,25-592, , ,39 9,25-811, , ,06 8, , , ,47 8, , ,55 Talousjohtaja: esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää 1. irtisanoa ainaiset hoitosopimukset päättymään jatkaa ainaissopimushautojen hoitoa alennetun hoitotason mukaisesti monivuotisilla kukilla kasvukauden 2015 loppuun saakka ja 3. hyvittää 50 % ainaishoitosopimuksen alkuperäisestä sopimusmaksusta niille haudanhaltijoille, jotka muuttavat ainaishoitosopimuksen määräaikaiseksi hoitosopimukseksi mennessä. Lisätietoja Tiedoksi: Keskustelun jälkeen päätösehdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että kohdassa 3 tarkoitettu hyvitys annetaan, jos ainaishoitosopimus muutetaan määräaikaiseksi hoitosopimukseksi mennessä. Asia esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Taloustoimisto Kirkkoherranvirasto Seurakuntapuutarhuri

10 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 133 ESITYKSEN TEKEMINEN ERITYISKATTEISTEN DIAKONIARAHASTOJEN YHDISTÄMISESTÄ Liite 2 Lieksan seurakunnalla on kaksi KL 15 luvun 4 :n tarkoittamaa omaisuuserää, joita käytetään diakoniatyön tarpeisiin talousarviovarojen lisäksi. KL 15 luvun 4 mukaan sellaisen omaisuuden hoitamisessa ja käyttämisessä, jonka seurakunta on saanut lahjana tai testamentin nojalla, on noudatettava, mitä lahjakirjassa tai testamentissa on määrätty. Olosuhteiden pysyvästi muututtua siten, että omaisuuden käyttö alkuperäisten määräysten mukaisesti on tullut mahdottomaksi tai ilmeisen hyödyttömäksi, voidaan lahjakirjan tai testamentin ehdoista poiketa. Uusi käyttötarkoitus ei saa olennaisesti poiketa alkuperäisestä tarkoituksesta. KL 15 luvun 4 :n selityksen 1 mukaan testamentista, johon liittyy käyttötarkoitus tai muu ehto, tehdään erityiskatteinen rahasto Diakonian rahastojen yhdistämistä on selvitetty Palvelutyön johtokunnan aloitteesta. Yleiskatteinen diakoniarahasto on tarkoitus lakkauttaa. Selvitystyötä on jatkettu diakonian erityiskatteisten rahastojen yhdistämiseksi. Rahastojen tasearvo oli vuoden 2010 alussa yhteensä ,54 euroa. Yhdistettävien rahastojen käyttötarkoitusten tulee olla samat. Tässä tapauksessa molempia käytetään diakoniatyöhön. Oinosella on erityiskohteena vanhustyö. Olisiko tavoiteltava ratkaisu sellainen, että seurakunnan kahta erityiskatteista diakoniarahastoa hoidetaan yhden rahaston ( Diakoniatyön rahasto ) alla omina osastoinaan? Tällöin mm. testamenttilahjoittajien muisto säilyy rahaston nimessä ja käyttötarkoitukset pysyvät lahjoittajan tahdon mukaisina. Järjestelyllä saataneen myös taloustoimiston työtä selkeytettyä. Se kuinka paljon rahaston varoja voidaan tulouttaa vuosittain diakoniatyössä käytettäväksi, riippuu siitä kuinka hyvin varojen sijoittamisessa ja vuokratulojen keräämisessä onnistutaan. Erityiskatteisuus tarkoittaa myös sitä, että luottotappioita tai pääoman arvonalennuksia ei verotuloilla kompensoida rahastolle. Yhdistettävät rahastot: ERITYISKATTEINEN PAULA RAHKOSEN RAHASTO Toiminta-ajatus/Perustehtävä: Seurakunnalla on Paula Rahkosen rahasto, jonka varoilla seurakunta harjoittaa diakoniatyötä. Rahaston tarkoituksiin käytetään rahaston tuotto. Kirkkovaltuusto on vahvistanut rahaston säännön Rahaston varat Rahasto muodostuu Paula Rahkosen testamentilla saadusta omaisuudesta. Kiinteä ja irtain omaisuus realisoitiin ja omaisuus muodostuu nyt rahoista ja arvopapereista. Rahasto on erityiskatteinen ja tasearvo oli ,54. Käytännön toteutus resurssit: Rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto Palvelutyön johtokunnan esityksestä. Varojen hoitamisesta vastaa taloustoimisto. Seurakuntaa koskevat testamentin ehdot Testamentilla saadusta omaisuudesta tulee perustaa lahjoittajan nimeä kantava rahasto ja rahaston vuotuinen tuotto käyttää seurakunnan diakonissatyöhön. Rahaston raha- ja arvopaperivarat tulee säilyttää Suomen Yhdyspankki Oy:n Lieksan konttorissa. Seurakunnan tulee hoitaa lahjoittajan hautaaminen ja huolehtia ainaisesti hänen

11 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) vanhempiensa Juho ja Aino Kiiskisen ja lahjoittajan haudan hoitamisesta Lieksan Mähkön kalmistossa. ERITYISKATTEINEN KERTTU OINOSEN RAHASTO Toiminta-ajatus/Perustehtävä: Seurakunta on ottanut vastaan kuolleen Kerttu Oinosen erityistestamentissa määräämän omaisuuden, jonka varoilla tuetaan seurakunnan vanhustyötä. Rahaston tarkoituksiin käytetään vuosittain rahaston tuotto. Rahaston omaisuus muodostuu osakehuoneistosta. Rahastolla ei toistaiseksi ole sääntöä. Rahaston varat Lahjoitusomaisuus muodostuu Kiinteistö Oy Lieksan portissa olevasta osakehuoneistosta (yksiö) ja autotallista. Rahasto on erityiskatteinen ja tasearvo oli Päätavoitteet/Painopistealueet 2010: Kertynyttä tuottoa käytetään diakoniatyön kautta paikkakunnan vanhustyöhön. Käytännön toteutus resurssit: Rahaston varojen käytöstä päättää kirkkoneuvosto Palvelutyön johtokunnan esityksestä. Varojen hoitamisesta vastaa taloustoimisto. Seurakuntaa koskevat testamentin ehdot Oinonen toivoi testamentissaan, että osakkeesta kertyvä tuotto käytetään seurakunnan diakoniatyön kautta paikkakunnan vanhustyöhön. Samalla hän toivoi, että seurakunta pitäisi aivan pienen hiljaisen hautajaistilaisuuden. Palvelutyön johtokunnan lausunto (asia 8 ) erityiskatteisten diakoniarahastojen yhdistämisestä: Seurakunnalla on kaksi erityiskatteista diakoniarahastoa. Palvelutyön johtokunnan aloitteesta rahastojen yhdistämistä on talousjohtajan toimesta selvitetty. Rahkosen ja Oinosen rahastojen tasearvo oli vuoden 2010 alussa yhteensä ,54 euroa. Yhdistettävien rahastojen käyttötarkoitusten tulee olla samat. Tässä tapauksessa molempia käytetään diakoniatyöhön. Palvelutyön johtokunnan on pyydetty ottavan kantaa seuraaviin kysymyksiin. 1. Onko erityiskatteisten Rahkosen ja Oinosen rahastojen yhdistäminen hyväksyttävissä? PÄÄTÖS: Palvelutyön johtokunta esittää että erityiskatteiset diakoniarahastot yhdistetään yhdeksi Diakoniatyön rahastoksi, jonka alla molemmat rahastot kulkevat omina osastoinaan Näin säilytetään testamenttilahjoittajien muisto rahaston nimessä ja käyttötarkoitukset pysyvät lahjoittajan tahdon mukaisina. 2. Voidaanko lahjoittajien tahtoa varojen käytöstä noudattaa tarkoituksenmukaisella tavalla vai olisiko alkuperäisestä käyttötarkoituksesta poikettava? PÄÄTÖS: Palvelutyön johtokunta esittää, että lahjoittajien tahtoa varojen käytössä noudatetaan. 3. Mitä asioita Palvelutyön näkökulmasta rahaston säännöissä tulisi ottaa huomioon lähinnä varojen sijoitustoiminnassa, käyttötarkoituksen määrittelyssä, avustuspäätösten tekemisessä ja muussa hallinnoinnissa.

12 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) PÄÄTÖS: Palvelutyön johtokunta esittää, että kirkkovaltuusto laatii säännöt rahastolle ja rahojen sijoittelusta huolehtii taloustoimisto Talousjohtaja: 1. tekee esityksen kirkkovaltuustolle, että se päättää yhdistää Paula Rahkosen ja Kerttu Oinosen erityiskatteiset diakoniarahastot alkaen ja hyväksyy yhdistetylle rahastolle oheisena liitteenä olevan säännön; 2. päättää selvittää onko työalaa koskevia muita johto- ja ohjesääntöjä tarkistettava esim. päätösvallan tai muun syyn takia. Keskusteltiin yleisesti lahjoitus- ja testamenttivarojen käytöstä. Päätösehdotus hyväksyttiin keskustelun jälkeen. Asia esitetään kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Lisätietoja talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Tiedoksi: Taloustoimisto Merja Nuutinen Palvelutyön johtokunnan puheenjohtaja

13 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 134 TALOUSHALLINNON HETA-HANKKEEN AJANKOHTAISTIEDOTE JA PILOTOINTI HeTa on projekti, jonka tavoitteena on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon uudelleenjärjestäminen. Tämä toteutetaan perustamalla kirkkoon kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Palvelukeskus tulee hoitamaan keskitetysti tietyt tehtävät seurakuntien, hiippakuntien ja kirkon keskusrahaston kirjanpidosta ja palkanlaskennasta. Palvelukeskus ei vaikuta kirkon talousyksiköiden päätösvaltaan. Seurakuntatalous tulee edelleen olemaan talous- ja työnantajayksikkö, jolle jäävät esimerkiksi työnantajavastuut, rekrytointi, oman budjetin valmistelu ja sen sisällöstä päättäminen. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen, kirkkohallituksen alueellisesti hajautettu yksikkö. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi kokouksessaan nk. HeTa - palvelukeskuksen perustamiseen liittyvän lakimuutosesityksen vietäväksi toukokuun kirkolliskokoukseen päätettäväksi. Toukokuun kirkolliskokous hyväksyi lakimuutoksen. Lakimuutosesityksessä ehdotettiin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon talousyksiköiden kirjanpidon ja palkanlaskennan hoidon järjestämistä uudelleen siten, että kirkkoon perustetaan kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelukeskus. Kirkkolakiin ehdotettiin myös lisättäväksi uusi säännös, jonka mukaan kirkkohallitus hoitaa tietyt kirkkojärjestyksessä tarkemmin säädetyt kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät seurakuntien puolesta. Palvelukeskus tulee tuottamaan seurakuntatalouksille standardoidut kirjanpidon ja palkanlaskennan prosessit. Näitä ovat osto- ja myyntilaskujen käsittely, kirjanpito ja tilinpäätös, käyttöomaisuuskirjanpito, maksuliikenne, palkanlaskenta ja palkkioiden käsittely sekä matkalaskujen käsittely. Palvelut hinnoitellaan aiheuttamisperiaatteen mukaan. Yhteistyö perustuu seurakuntatalouden ja palvelukeskuksen allekirjoittamaan palvelusopimukseen. Palvelukeskuksen toiminta on voittoa tavoittelematonta. Alle 6000 jäsenen kokoisille seurakunnille tullaan tarjoamaan taloudellista tukipakettia siirtymävaiheessa. Tavoitteena on perustaa 4-6 toimipistettä, joista kukin keskittyy yhden tai muutaman palvelun tuottamiseen. Ruotsinkielisille seurakuntatalouksille taataan kaikki palvelut samasta toimipisteestä. Toimipisteiden sijoituspaikkakunnat päätetään myöhemmässä varsinaisessa suunnitteluvaiheessa syksyn 2010 aikana. Työntekijöillä on mahdollisuus hakeutua töihin palvelukeskukseen myös etätyöntekijöinä. Palvelukeskuksesta tulee osa kirkkohallituksen organisaatiota, ja sen organisaatiorakenteesta pyritään tekemään mahdollisimman matala ja keskitetty. Palvelukeskuksen toimintaa tulee ohjaamaan erikseen asetettava johtokunta. Kun Lieksan seurakunnan kirkkoneuvosto antoi lausunnon palvelukeskusmallista kirkkohallitukselle, kirkkoneuvosto ilmoitti, että seurakunta on halukas toimimaan toiminnan alkuvaiheessa nk. pilottiasiakkaana. Pilotointia selvitettiin syyskuun 2010 lopussa. Lieksan seurakunnassa ei vielä osata arvioida minkälaisiin ratkaisuihin kirkkoherran ja talousjohtajan lähes yhtäaikainen eläkkeelle lähteminen johtaa, juuri kun pilotoinnin pitäisi käynnistyä. Lieksan seurakunta poistettiin pilotiksi halukkaiden listalta (projektipäällikkö Anne Saloniemi Kari Mustonen sähköposti ). Talousjohtaja: toteaa, että Lieksan seurakunnan taloustoimisto ei ole mukana palvelukeskuksen työprosessien testaamisessa ja koulutuksen riittävyyden selvittämisessä.

14 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi Tiedoksi: Taloustoimiston henkilökunta

15 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 135 RAUHALAN TILAAN RN:O 108:47 KUULUVAN MÄÄRÄALAN MYYMISTÄ TARKOITTAVAN KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANEMINEN Lieksan seurakunnan kirkkovaltuusto on kokouksessaan päättänyt myydä noin m2:n kokoisen määräalan Lieksan kaupungin Lieksan kylässä sijaitsevasta tilasta Rauhala RN:o 108:47 Kari ja Irja Pippolalle euron kauppahinnasta. Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli on puoltanut päätöksen vahvistamista. Kirkkovaltuuston päätöksestä ei ole määräajassa valitettu kirkkohallitukseen. Kauppa koskee Ison Hangasjärven rannalla sijaitsevaa ranta-asemakaavan mukaista loma-asunnon rakennuspaikkaa nro Kirkkohallituksen virastokollegio on vahvistanut kirkkovaltuuston päätöksen. Päätös saa lainvoiman Talousjohtaja: toteaa, että kirkkovaltuuston päätös on toimeenpanokelpoinen. päättää määrätä seurakunnan puolesta kauppakirjan allekirjoittajaksi talousjohtaja Kari Mustosen. Jos hän on estynyt, hänen tilalleen määrätään kiinteistöpäällikkö Heikki Nevalainen. Kauppakirjan laatiminen annetaan talousjohtajan tehtäväksi. Tiedoksi: Lisätietoja Päätösehdotus hyväksyttiin. Kari ja Irja Pippola Talousjohtaja Kiinteistöpäällikkö talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) , sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

16 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 136 APURAHOJEN MYÖNTÄMINEN HILJA JA VÄINÖ MARTIKAISEN RAHASTOSTA Hilja ja Väinö Martikaisen rahastosta myönnetään apurahoja lieksalaisille ja Lieksasta kotoisin oleville teologian, diakonian ja lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoille. Syksyn 2010 apurahojen hakemista koskeva ilmoitus julkaistiin Lieksan Lehdessä ja seurakunnan ilmoitustaululla Määräpäivään mennessä saapui kaksi apurahahakemusta: 1. Raija Hollström, Pankakoskelta; lähihoitajaksi opiskeluun opiskelutodistus ja opintosuunnitelma puuttuu 2. Mirjam Elisabet Oinonen, Vuonislahdesta; opiskelupaikka P-K:n ammattiopisto Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajalinja Hakemukset ovat nähtävänä kokouksessa. Talousjohtaja: päättää myöntää Mirjam Oinoselle viidensadan (500 ) euron suuruisen apurahan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajan opintoja varten. Koska apuraha on tarkoitettu teologian, diakonian ja lapsi- ja nuorisotyön opiskelijoiden haettavaksi eikä Raija Hollström ole toimittanut hakemuksensa täydennykseksi pyydettyä opintotodistusta ja opintosuunnitelmaa lähihoitajan opinnoista esitän, että hänen hakemuksensa hylätään. Tiedoksi: Päätösehdotus hyväksyttiin. Taloustoimisto Mirjan Oinonen Raija Hollström Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

17 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 137 KUKANTAIMIEN HANKKIMINEN HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMELLE VUONNA 2011 Seurakuntapuutarhuri on järjestänyt tarjouskilpailun kukantaimien hankkimisesta hautausja kiinteistötoimelle vuonna 2011 kutsumalla tarjouskilpailuun kolme puutarhaa. Hankintatarjoukset avattiin : Jauhiaisen Puutarha Oy, Iisalmi ,86 Heimosen Puutarha Oy, Vartiala ,00 Nevalaisen Puutarha, Lieksa ,81 Hinnat sisältävät ALV:n 23 %. Avauspöytäkirja ja tarjoukset ovat nähtävänä kokouksessa. Kasvien määrä, laji ja laatu ja muut toimitusehdot on määritelty tarjouspyynnössä. Hankinta on siementilausten ja kasvatuksen takia ratkaistava hyvissä ajoin. Vuoden 2011 talousarvioon on tehty ehdotus tarvittavaksi määrärahaksi. on määritellyt asianomaisten virkamiesten hankintavaltuutuksen ylärajaksi Tiedoksi: Talousjohtaja: hyväksyy lieksalaisen Nevalaisen Puutarhan tarjouksen. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jauhiaisen Puutarha Oy, Iisalmi Heimosen Puutarha Oy, Vartiala Nevalaisen Puutarha, Lieksa Puutarhuri Taloustoimisto Lisätietoja: talousjohtaja Kari Mustonen puh. (013) sähköposti: kari.mustonen(at)evl.fi

18 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) 138 ESITYKSEN TEKEMINEN KIRKOLLISVEROPROSENTIKSI VEROVUODELLE 2011 Liite 3 Seurakunnan tulee ilmoittaa Verohallinnolle vuoden 2011 tuloveroprosentin (=kirkollisveroprosentin) suuruus välittömästi sen jälkeen, kun kirkkovaltuusto on päättänyt asiasta kuitenkin viimeistään 17. päivänä marraskuuta Ilmoitus lähetetään myös silloin, kun seurakunnan tuloveroprosentti on sama kuin vuonna Seurakunnan jäsenten tulee osallistua niiden varojen hankkimiseen, joita tarvitaan seurakunnan tehtävien toteuttamiseen ja kirkon keskusrahastomaksujen suorittamiseen. Se määrä, mikä kirkkovaltuuston vuosittain hyväksymän talousarvion mukaan muiden tulojen lisäksi tarvitaan menojen suorittamiseen, kootaan varainhoitovuoden kirkollisveroina. Kirkkovaltuusto vahvistaa tuloveroprosentin. Tuloveroprosentti vahvistetaan lähimpään 0,05 prosenttiyksikköön. KL 15 luku 2. Vuonna 2008 seurakunnan talous oli tasapainossa. Vuodelta 2009 kertyi alijäämä n Koska myös vuoden 2010 talousarvion hyväksyttiin alijäämäisenä, kirkkovaltuusto antoi kirkkoneuvoston tehtäväksi laatia toimenpideohjelma seurakunnan talouden tasapainottamisesta ennen kuin päätetään vuoden 2011 veroprosentista ja talousarviokehyksestä. Vaikka edellisiltä vuosilta kertynyt ylijäämä riittää kattamaan lähivuosien arvioidut alijäämät, kirkkovaltuusto piti tarkoituksenmukaisena ryhtyä jo nyt selvittämään miten seurakunnan menot saadaan omien tulojen tasalle. Toimenpideohjelma voidaan tehdä kolmea vuotta pidemmälle ajalle, mikäli ohjelma on realistinen ja mikäli luottamushenkilöt ja viranhaltijat sitoutuvat toimenpideohjelman toteuttamiseen. Taloustoimisto on valmistellut oheisena liitteenä olevan ehdotuksen talouden tasapainotussuunnitelmaksi. Samanaikaisesti käynnistettiin seurakunnan strategian työstäminen asiantuntijan avustamana. Strategiatyössä saatetaan päätyä tasapainotussuunnitelmassa esitetyistä ehdotuksista poikkeaviin tavoitteisiin ja painotuksiin, joten joitakin asioita on jouduttu jättämään yleiselle tasolle konkreettisten ehdotusten sijasta. Verovuodelta 2009 kirkollisveroa kertyi Lieksassa 175 /seurakunnan jäsen; koko kirkossa kertymä oli n. 200 /jäsen. Jos väkiluku vähenee esim. 150 henkeä/vuosi, Lieksan seurakunnan verotulokertymä pienenee n /vuosi. Viidessä vuodessa vähennys on n , joten väkiluvun väheneminen syö ansiotason noususta johtuvaa verotulojen kasvua. Jos verotulojen arvioidaan kasvavan 1,5 % ja seurakunnan väkiluku vähenee 150 hengellä, kirkollisverotulot pysyvät ennallaan. Kirkosta eroavien osalta kirkollisverokertymän arvioidaan vähenevän enemmän kuin keskimäärin, kirkkohallituksen laskelmien mukaan n. 300 /kirkosta eroaja. Lokakuussa alkaneen kirkosta eroamisten vaikutusta on vielä vaikea arvioida. Eroajia mennessä oli yhteensä n ja seurakuntien yhteenlasketut verotulot supistuvat n. 6 milj. euroa. Seurakunnan syyskuun 2010 talousraportin mukaan vuoden 2009 vastaavaan ajankohtaan verrattuna: Kirkollisverotulot vähentynyt 3,3 % Osuus yhteisöveroista lisääntynyt 9,3 % Verotulot yhteensä vähentynyt 1,8 %

19 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) Vuoden 2011 talousarvion laadintaohjeessa tavoitteeksi asetettiin toimintakatteen (= verotuloilla ja rahoitustuloilla katettava jäämä) pitäminen vuoden 2009 tasolla. Tavoite oli työaloille liian tiukka. Alustavan talousarvioehdotuksen TA 2011 keskeiset luvut ovat seuraavat: VEROTULOILLA KATETTAVA RAHOITUSTARVE TALOUSARVIOVUOSINA TP 2009 TA 2010 TA 2011 TTS 2012 TTS 2013 Toimintakate 1) Verotuskulut Rahoitus Poistot Satunnaiset erät Maksut keskusrahastolle Avustukset keskusrahastosta Verotustarve 1) Maa- ja metsätalouden tulot Maa- ja metsätalouden kulut Verotustarve ) ilman maa- ja metsätaloutta Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta talousarviovuosina TP 2009 TAE 2010 TA 2011 TTS 2012 TTS 2013 Kirkollisvero Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä Tilikauden yli-alijäämä TP 2009 TA 2010 TA 2011 TTS 2012 TTS 2013 Yli-/alijäämä Kirkollisvero ja osuus yhteisöverosta verovuosina E 2009 E 2010 E 2011 E 2012 E 2013 Kirkollisvero Osuus yht.verosta 2) Verotulo yhteensä ) Ilman maa- ja metsätaloutta 2) Kirkon osuus yhteisöveron tuotosta on poikkeuksellisesti 2,55 % vuosina Kirkkohallituksen ohjeissa varoitetaan varautumisesta huomattavaan vähennykseen, jos kirkon osuus lasketaan taantumaa edeltävälle tasolle. Ennen taantumaa kirkon osuus oli 1,75 %, mikä on n. 31 % pienempi kuin vuoden 2011 osuus.

20 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 5/ (35) ARVIOITA VEROTUSTARPEESTA, JOTTA ALIJÄÄMÄÄ EI SYNTYISI Talousarviovuosi 2010 (varsinainen talousarvio): Rahoitustarvelaskelman mukaan verotustarve 2010 on n , kun myös maa- ja metsätalouden tulot ja kulut otetaan huomioon. Valtiolta yhteisöveron tuotosta saadaan arviolta n (tarkistettu ennuste n ) hautaustoimen ja muiden julkisten tehtävien aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Seurakunnan jäseniltä kirkollisveroina kerättäväksi jää n ( n ). Seurakuntalaisten verotettavan tulon oletetaan vuonna 2010 olevan , josta kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2010 Vero-% Verokertymä , , , , , Talousarviovuosi 2011 (talousarvioehdotus): Rahoitustarvelaskelman mukaan verotustarve 2011 on n , kun myös maa- ja metsätalouden tulot ja kulut otetaan huomioon. Valtiolta yhteisöveron tuotosta saadaan arviolta n hautaustoimen ja muiden julkisten tehtävien aiheuttamien kustannusten kattamiseen. Seurakunnan jäseniltä kirkollisveroina kerättäväksi jää n Jos seurakuntalaisten verotettava tulo varovasti arvioiden vastaa vuoden 2009 tasoa ja väkiluku on n henkeä vuonna 2011, verotettavan tulon oletetaan olevan n Kirkollisveroa kertyy eri verokannoilla seuraavasti: Verotettava tulo 2011 Vero-% Verokertymä , , , , , Talousjohtaja: päättää esittää kirkkovaltuustolle, että toiminnan ja talouden suunnittelussa noudatetaan talouden tasapainotussuunnitelmassa esitettyjä periaatteita ja strategiasuunnittelussa laadittavia linjauksia. Koska seurakunnalla ei ole vireillä Mähkön hautausmaan laajentamista ja mahdollista pappilan peruskorjausta lukuunottamatta sellaisia merkittäviä investointihankkeita, joiden takia kirkollisveroa olisi perusteltua korottaa, tuloveroprosentti pidetään vuonna 2011 nykyisellä tasolla 1,5 prosentissa. Siihen saakka kunnes talouden tasapainotustoimenpiteet ja henkilökunnan määrän sopeuttaminen seurakunnan vähenevään väkilukuun alkavat tuottaa tulosta, mahdollisesti syntyvien alijäämien kattamiseen käytetään aikaisemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää.

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) 7.12.2006 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2006 1 (10) KOKOUSAIKA Torstai 0 klo 17.15 17:31 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Erkki Kilpinen, vpj. Martti Hara Leena Kokkonen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2017 Aika 16.1.2017 klo 18.00-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Arkki, Kirkkotanhuantie 1 Kutsuttu: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja Erkkilä

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2010 1 (27) 10.11.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2010 1 (27) 10.11.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 2/2010 1 (27) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Hara Martti ( ) ( ) Heikura Anni ( )

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto

PÖYTÄKIRJA. Kappelineuvosto 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 5/2016 PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 5/2016 AIKA: Perjantai 16.9.2016 klo 18.00 18.35 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - paikalla Katila Anne

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) 9.11.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2009 1 (16) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Maanantai klo 18.00 19.09 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ (5) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 1 (5) KOKOUSAIKA 23.11.2016 klo 17 19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Kuosmanen Seppo kirkkoherra, puheenjohtaja Hassinen Arja Hämäläinen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 /

Punkaharjun kappeliseurakunta kappelineuvoston kokous 6 / PUNKAHARJUN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 6/2017 KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Keskiviikko 4.10.2017 klo 18 KOKOUSPAIKKA Punkaharjun seurakuntatalo KOKOUKSEN OSALLISTUJAT Jäsenet Läsnä (Varajäsenet)

Lisätiedot

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi

Aika Maanantai klo Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, Ylöjärvi YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA 1/2017 Aika Maanantai 23.1.2017 klo 18 20 Paikka Seurakuntakeskus, Kaukainen maa, Kirkkotanhuantie 1, 33470 Ylöjärvi Jäsenet Harjunmaa Antti

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 4/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 4/2016 AIKA: Perjantai 29.7.2016 klo 18.00 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa Katila

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2017 1 16.10.2017 ARVIOINNIN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23.10.2017 AIKA maanantaina 23.10.2017 klo 16.00 PAIKKA Innova, Piippukatu 11 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet Henkilökohtaiset

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) 28.1.2009 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2009 1 (15) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 PAIKKA Lieksan kirkko LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen Hara Martti ( ) ( ) Heikura Anni ( ) ( ) Ilvonen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2015 AIKA: Maanantai 30.3.2015 klo 18.00 18.25 Huom. kellonaika aiemmin ilmoitettua myöhäisempi PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 1/2016 AIKA: Maanantai 15.2.2016 klo 18.00 19.27 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne- paikalla Katila Anne - paikalla Katila

Lisätiedot

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA

ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 1 ESITYSLISTA Kappelineuvoston kokous 3/2016 ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA Kappelineuvosto NRO 3/2016 AIKA: Maanantai 6.6.2016 klo 18.00 18.23 PAIKKA: Seurakuntatalon ruokasali LÄSNÄ: Flinkkilä Anne - poissa

Lisätiedot

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO PAAVALIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 4/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Kokousaika Tiistai 17.4.2012 klo 18. 00- Kokouspaikka Osallistujat Paavalinkirkko, Kirkkoherranvirasto Sammatintie 5, Helsinki Parviainen Jorma,

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 1/5 KOKOUSAIKA 24.9.2014 klo 18-18.45 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja Kuivalainen Eila varapuheenjohtaja Hassinen Arja Puhakka

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri

jäsen, varapuheenjohtaja Olli Kerokoski jäsen Eeva Peltomäki jäsen yleisen seurakuntatyön pastori, esittelijä, sihteeri YLÖJÄRVEN SEURAKUNTA YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA Pöytäkirja 1/2016 Aika 24.2.2016 klo 18.10-20.00 Paikka Seurakuntakeskus, Lammastarha, Kirkkotanhuantie 1 Läsnä: Jorma Rienoja puheenjohtaja Marja

Lisätiedot

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä Hartolan kirkkoherranvirastossa 1 Kokouskutsu Kokousaika Torstai 03.11.2011. klo 18.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Hartolan seurakuntatalo 1. Kokouksen avaus 2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjan tarkastajat 4. Työjärjestyksen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Paikka ja päivämäärä

Paikka ja päivämäärä NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 2/2017 1 (11) Kirkkoneuvosto KOKOUSAIKA Maanantaina 20.3.2017 klo 18.00-18.53 KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne

Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja. Eerikäinen Anne 15 Aika Maanantai 28.9.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntatalon pieni sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Eerikäinen Anne

Lisätiedot

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104

Lahti Mariitta kirkkov. vpj poistui klo 20:30 104 1 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 13.11. 2013 klo 18 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila LÄSNÄ: Harhala Tauno Husari Salme Koivumäki Anu Koivuniemi Olavi Lehtiö Helena Leppihalme Aili Virtanen Pentti Pitkänen Jorma varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) 6.4.2016 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2016 1 (11) AIKA Keskiviikko klo 16.30 17.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Matti Hokkanen Tiina Ihalainen Maija Ikonen Marja Kettunen

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (24) 15.12.2010

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (24) 15.12.2010 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 3/2010 1 (24) KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS AIKA Keskiviikko klo 18.00 20.05 PAIKKA Lieksan seurakuntatalo LÄSNÄ Varsinainen jäsen Varajäsen MUUT LÄSNÄ OLLEET ( KJ 8:7) Hara

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 1/9.3.2011 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto Kokousaika ma 9.3.2011 klo 9.30 12.45 Kokouspaikka: Hartolan seurakuntatalo, kabinetti 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisätiedot

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012

KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 KIIKOISTEN LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 19.11.2012 Käsitellyt asiat: 17. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 18. Pöytäkirjantarkastajien valinta 19. Talousarvion toteutuminen 01.01. 30.09.2012

Lisätiedot

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1

KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 KYLMÄKOSKEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA 7/2010 KAPPELINEUVOSTO kokouspäivä 28.10.2010 sivu 1 Paikka ja kellonaika: Kylmäkosken seurakuntatalo klo 17.00. ESITYSLISTA 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 49 Kirkkoneuvosto 5/ 49 46 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 30.08.2011 46 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9)

Kotka-Kymin seurakunta Pöytäkirja 7/2017 Kirkkoneuvosto 1 (9) Kirkkoneuvosto 1 (9) Aika: Keskiviikko 27.9.2017 kello 16.30-17.38 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Kaisa Rönkä puheenjohtaja Seppo Eerola jäsen Onni Hämäläinen Jukka Lemmetyinen Ville

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/

RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/ (5) Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA 1/ RISTIJÄRVEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2013 1 (5) Aika Keskiviikko 2.1.2013 klo 19.00 21.00 Paikka seurakuntakoti Kokoonpano ja läsnäolo Heikkinen Matti jäsen läsnä Heikkinen Mauno jäsen läsnä Juntunen Eino

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO

KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA 28.12.2017 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, Savilahdentie 18 ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 40 - Kokouksen avaus 41 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 42 - Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1

Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 5/2017 sivu 1 Kokousaika: Ti 30.5.2017 klo 19.00, tai välittömästi kirkkovaltuuston kokouksen päätyttyä Kokouspaikka: Lopen kirkon seurakuntasali,

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero:

NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA. Esityslista vai pöytäkirja. Pöytäkirjan numero: 1/2015. Ensimmäisen pykälän numero: NURMEKSEN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTON PÖYTÄKIRJAPOHJA Esityslista vai pöytäkirja PÖYTÄKIRJA Pöytäkirjan numero: 1/2015 Ensimmäisen pykälän numero: 23 Vaihda aloittava numero Tässä pohjassa on varsinaisille

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017

TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto 2/2017 TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkovaltuusto 2/2017 Kokousaika Tiistai 18.4.2017 kello 14.00 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 13 Kokouksen avaus 14 Nimenhuuto

Lisätiedot

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08

HARTOLAN SEURAKUNTA pöytäkirja 4/11.10.2010 Kirkkoneuvoston taloudellisen jaosto. Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokousaika 11.10.2010 klo 9.00-12.08 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo Läsnä Poissa Muut läsnäolijat: Rauni Salmela, puheenjohtaja Olli Lehtinen, jäsen Anneli Tervo, jäsen Pirkko Riihimäki, jäsen Hannu

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden.

24 Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.00. Kirkkoherra piti alkuhartauden. 1(5) Aika Keskiviikko 22.4.2015 klo 18.00 Paikka Seurakuntakeskus, Kirkkokatu 1 Läsnä Muut osallistujat Marjatta Mikkonen, puheenjohtaja Miia Haapalainen Matti Heikkinen Terttu Herukka Leena Jokinen Arto

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/ JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2015 1 22.1.2015 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 29.1.2015 AIKA torstaina 29.1.2015 klo 16.30-17.20 PAIKKA Kuokkalan kirkko, Syöttäjänkatu 4 JÄSENET/LÄSNÄ Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1/5 KOKOUSAIKA 9.11.2016 klo 18-19.05 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ POISSA MUUT KOKOUKSEEN OSALLISTUVAT KOKOUKSEN

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2011 1 (20) 13.10.2011

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2011 1 (20) 13.10.2011 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 9/2011 1 (20) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.45 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ Lieksan seurakuntatalo Hannu Juntunen, pj Seppo Pulkkinen, vpj. poistui klo 17.55 Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto

LUMIJOEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kirkkovaltuusto ASIALISTA: pykälät 21-30 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Pöytäkirjantarkastajat 4. Työjärjestyksen hyväksyminen 5. Lumijoen seurakunnan tuloveroprosentti 2016 6. Maksut

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 - Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Varapj Kiljunen Ismo Majuri

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/

Hartolan seurakunta Taloudellinen jaosto 4/ KOKOUSKUTSU Kokousaika maanantaina 14.11.2016 klo 13.00 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, kabinetti Käsiteltävät asiat 1. ( 28) Kokouksen avaus 2. ( 29) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3.

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016

Pöytäkirja on tarkastettu, Jämijärvellä 02.03.2016 KOKOUSAIKA: Keskiviikko 02.03.2016 klo 17:30 KOKOUSPAIKKA: Vanha Pappila Osallistujat: Henttinen Martti Hyttinen Ilkka Koivunen Leena varapj, Lahti Mariitta Sällilä Raimo Tasala-Suurimaa Laura Uusi-Rasi

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 05.10.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.10.2016-11.11.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja

Aika Tiistaina klo Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja 13 Aika Tiistaina 24.10.2017 klo 18.00 19.10 Paikka Seurakuntatalon pienessä sali, Parikkalan kunnan Kangaskylässä. Läsnä Neuvonen Timo puheenjohtaja Tykkyläinen Eija varapuheenjohtaja Anttonen Juha Koiso-Kanttila

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA 4-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4 2012 Kirkkoneuvosto Aika: 25.4.2012 klo 17.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto

Kiuruveden seurakunta Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Esityslista/pöytäkirja 9/2017 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 28.8.2017 klo 16 17.18 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Torstai klo 18.00 19.40 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6

PÖYTÄKIRJA. Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Kannelmäen seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Aika 10.10.2016 klo 18:00-19:45 Paikka Seurakuntakeskus, Vanhaistentie 6 Saapuvilla olleet jäsenet Sakari Enrold, puheenjohtaja Timo Sahi, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 3/2013 Viranomainen Sivu 13 Kokousaika Torstai 30.5.2013 klo 19.00 21.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Seurakuntatalo Airasto Marja Hintsala Kirsti Jauhiainen Jaana Kahila

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele

Koivisto Päivi Kälviäinen Sakari Leppänen Pertti. Raskinen Marjatta. Sipiläinen Jouni Viljakainen Hannele ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 2/2009 Sivu 1 (7) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika tiistaina klo 17.00 18.30 Paikka Myllykosken seurakuntatalo Läsnä et Suutari Olavi Huovila Juhani Halme Terttu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4/2016 Kirkkovaltuusto Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Aika 13.12.2016 kello 18.30 Paikka Läsnä Turengin seurakuntakeskus Aarnio-Närhi Hannele Ahvenjärvi Seppo Elo Irmeli Elo Joonas Hakala Pentti Hietanen Sari Ilmarinen Liisa Jauhiainen Juha Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 9.6.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 09.06.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 15.06.2015-16.07.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2017 Kirkkoneuvosto 78-86 Aika Keskiviikko 5.7.2017 kello 16.00 18.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Rossi

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Kiinteistö ja hautaustoimen johtokunta Kokous 8.2.2011 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2011 1(14) Aika 8.2.2011 klo 15:00 17:30 Paikka Seurakuntien talo, 4. krs, diakoniakeskuksen kokoustila Osallistujat Jäsenet Petäjä, Jukka puheenjohtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille

SAMMATIN ALUESEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu ALUENEUVOSTO ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty alueneuvoston jäsenille ALUENEUVOSTO 15.8.2013 26 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS ALN 40 Puheenjohtaja avasi kokouksen ja piti alkuhartauden. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS ALN 41 Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 Kirkkoneuvosto Rantala Hannu jäsen. Virtanen Markku jäsen, läsnä 87-99 Aika 1.6.2015 klo 16.30 17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen, läsnä 95-103 Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm /2016. Gammelin Pertti. Muut osallistujat Huhanantti Riitta kv varapuheenjohtaja LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 21.03.2016 3/2016 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 21.03.2016 1 Aika Maanantaina 21.03.2016 klo 16 16.25 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkovaltuusto 4/ 32 30 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 10.10.2016 30 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 08/ Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.00 Paikka Läsnä Seurakuntatalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru poistui paikalta

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2017 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.5.2017

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1

Kirkkovaltuusto N:o 1/2017 Sivu 1 N:o 1/2017 Sivu 1 Aika: 18.1.2017 klo 19 19.35 Paikka: Seurakuntatalo Saapuvilla olleet Jäsenet Hintsala Kirsti Ikäläinen Kirsi Laukkanen Esko Laukkanen Jari poissa, ei varajäsentä Leskinen Antero Muhos

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7

KITEEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1/2016 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2016 Sivu 1/7 Sivu 1/7 Aika Tiistai 14.06.2016 klo 19.00 19.41 Paikka Kiteen seurakuntakeskus, Kappelintie 4 Läsnä Kostamo Merja puheenjohtaja Tuhkanen Pauli varapuheenjohtaja Hirvonen Kirsi Hämäläinen Maarit Kankkunen

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2017 Kirkkoneuvosto 35-45 Aika Tiistai 21.3.2017 kello 16.00 17.05 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot