Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2012"

Transkriptio

1 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2012

2

3 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN VUOSIKERTOMUS 2012 TOIMINTAVUOSI 2012 Turun yliopistolle myönnetty tuki oli yhteensä ,81 euroa. Apu- ja määrärahoja jaettiin 401 kpl. Kevään apurahojen jako- ja julkistamistilaisuus pidettiin Snellmanin päivän aattona Liedon Vanhalinnassa. Tulosten aikaansaaminen ja tulevan toiminnan varmistaminen ovat aikaisempien vuosien tapaan edellyttäneet useiden eri henkilöiden ja yhteisöjen osallistumista säätiön toimintaan. Säätiön hallitus kiittää kaikkia niitä yhteistyötahoja, jotka ovat olleet mukana säätiön toiminnassa Turun yliopiston henkisen ja aineellisen vaurastumisen hyväksi. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. Keväällä se vahvisti vuoden 2011 tilinpäätöksen ja syksyllä säätiön hallituksen laatiman toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodeksi 2013, valitsi säätiön hallituksen ja valtuuskunnan jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Hallitus kokoontui vuoden 2012 aikana seitsemän kertaa. Syyskuussa pidettiin kaksi päivää kestänyt suunnittelukokous Tartossa, Virossa. Säätiön hallituksen yksittäisiä asiakokonaisuuksia hoitamaan asettamat hallintoelimet kokoontuivat vuoden aikana seuraavasti: sijoitustoimikunta kaksi kertaa ja Bengtskärin neuvottelukunta 2 kertaa. Granö-yhteistyökeskuksen neuvottelukunta ei kokoontunut. Liedon Vanhalinna -säätiön hallitus kokoontui Yliopistosäätiön kokousten yhteydessä, yhteensä seitsemän kertaa. Vanhalinnan hoitokunta kokoontui viisi kertaa ja neuvottelukunta kaksi kertaa. KOY Teutorin hallitus ja uudis- ja peruskorjaushanketta varten perustettu rakennustoimikunta kokoontui 13 kertaa. Turun Yliopistosäätiö tuki Turun yliopistoa myös aikaisemmin toteuttamiensa projektien kautta sekä hallituksen päätöksiin perustuvan muun yliopiston tarkoitusperiä palvelevan toiminnallisen tuen muodossa. Näitä esitellään tämän toimintakertomuksen luvussa 2. Heinäkuussa säätiön luottamushenkilöille järjestettiin omakustanteinen matka Itämeren historia -päiville ja Saarenmaan oopperajuhlille. Itämeren historia -seminaarissa puhuivat professori Raimo Pullat ja Tuglas -seuran puheenjohtaja, kirjailija Juhani Salokannel. Seminaari oli järjestyksessään neljäs. Osallistujien määrä seminaarissa oli n. 130, joista Suomesta n. 80. Taloudellinen toimintaympäristö vuonna 2012 oli edellisen vuoden tavoin epävarma. Omaisuusarvojen kehitys oli kuitenkin lopulta suotuisa sekä osake- että korkosalkkujen osalta. Myös kiinteistöjen ja huoneistojen arvot säilyivät ja säätiön omistamissa huoneistoissa vuokratuotot pysyivät vakaina eikä luottotappioita ollut. Sijoitusvuotta 2012 voidaan kaiken kaikkiaan pitää hyvänä, tosin vuoden 2011 voimakkaan laskun vuoksi merkittävä osa arvonnousuista oli normaalia korjausliikettä. Turun Yliopistosäätiön hajautetun sijoitusomaisuus salkun tuotto oli noin 15 prosenttia kun otetaan huomioon maksetut apurahat, saadut lahjoitukset ja hallintokulut. Myyntivoittoja realisoitui, pääosin Hämmärön lomatonttien myynnistä, yhteensä n t. Arvonalennuksia kirjattiin yhteensä n. 417 t. Toiminnan tuottojäämä oli 1,7 M. Säätiön sijoitusomaisuuden arvo vuoden lopussa oli (v ). Sijoitusomaisuuden markkina-arvot ovat runsaat yhdeksän miljoonaa euroa (28 %) kirjanpitoarvoja korkeammat. Säätiö vastaanotti vuoden 2012 aikana lahjoituksia yhteensä ,50. Vuonna 2012 perustettiin kolme uutta rahastoa. Aloha ja Reino Alavan rahaston testamenttiin perustuvan rahaston pääoma-arvoksi muodostui , Sirkka-Liisa Peltosen testamenttiin perustuvan rahaston pääoma-arvoksi muodostui Vera Koivumäen testamentti kartutti aiemmin perustettua Vera Koivumäen nimikkorahastoa ja rahaston pääoma oli vuoden lopussa yhteensä ,57. Pentti Kososen omaan ja merkkipäivälahjoituksiin perustuva rahaston pääomaksi muodostui Turun Yliopistosäätiö osoittaa erityisen kiitollisuutensa niille yksityishenkilöille ja yhteisöille, jotka ovat lahjoitustensa kautta olleet tukemassa Turun yliopistossa tehtävää työtä. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

4 2. TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU TOIMINNALLINEN TUKI Turun Yliopistosäätiön tilinpäätöksen luvut eivät kerro kaikkea sitä tukea, jota Turun Yliopistosäätiö Turun yliopistolle osoittaa. Seuraavassa on kirjallisessa muodossa kuvattu säätiön yliopistolle suunnattu muu kuin apurahojen muodossa annettu tuki. Muu tuki ei taloudellisesti rasita säätiön nimikkorahastoja. TURUN YLIOPISTON TOIMITILAT Kasarmialueen rakentamishankkeen myötä Turun yliopisto sai omat tilat kasvatustieteiden ja yhteiskuntatieteelliselle tiedekunnalle vuosituhannen alussa. Nämä tiedekunnat olivat perustamisestaan lähtien olleet vailla niille suunniteltuja tiloja. Rakennushankkeella säätiö auttoi Turun yliopistoa sen tarvitsemien tilojen toteuttamisessa yliopiston haluamalla tavalla ja sen toivomassa aikataulussa. Rakennusten valmistumisen jälkeen säätiö valvoi yhtiön hallituksessa rakennusten käyttöönoton ja varmisti niiden toimivuutta. Säätiö irtautui kesällä 2007 rakennukset omistavan kiinteistöyhtiön omistuksesta aikaisemmin sovitulla tavalla. Vuoden 2011 lopulla säätiö ja yliopisto sopivat yhteisen kiinteistöyhtiön Teutorin Kiinteistö Ky:n perustamisesta. Säätiö luovutti yhtiöön omistamansa KOY Teutorin osakkeet. Samaan aikaan sovittiin KOY Teutorin tontille rakennettavan uudisrakennuksen rakentamisesta ja tontilla olevan vanhan rakennuksen peruskorjauksesta. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille Molemmat rakennukset tulevat Turun yliopiston käyttöön ja niissä toteutetaan Turun yliopiston hallituksen hyväksymää toimitilastrategiaa. Vuoden 2012 aikana rakennustyöt aloitettiin ja ne etenivät sekä aikataulussa että laaditussa kustannusarviossa. Yhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen toimesta hoidettiin projektin johto ja talousseuranta osana säätiön asiamiehen ja kiinteistöassistentin toimenkuvaa. VANHALINNA Turun Yliopistosäätiön tavoite on saada Mauno ja Ester Wanhalinnan lahjoitus parhaalla mahdollisella tavalla palvelemaan lahjanantajien tahtoa. Vanhalinna on esimerkki hyvin toteutetusta lahjoittajien tahdosta ja hyvästä omaisuudenhoidosta. Kehittämisprojektin aikana Vanhalinnan taloudellisia resursseja ohjattiin Yliopistosäätiöstä. Vanhalinnan organisaatiorakenne muodostettiin uusia haasteita vastaavaksi. Säätiön yleisrahaston noin 2 mmk:n suora alkusijoitus mahdollisti yli kymmenen miljoonan markan rakennusprojektin läpiviemisen. Rakennusprojekti päättyi vuonna Tilojen ja pihapiirin kunnostaminen jatkuu nyt omalla tulorahoituksella. Turun Yliopistosäätiö antoi rakennusprojektia varten lainana Liedon Vanhalinna -säätiön omarahoitusosuuden (35 %). Lainan takaisinmaksu tapahtui vuonna 2008, kun Vanhalinnan asuntorakentamisen mahdollistava asemakaava tuli lopulliseksi. Samassa yhteydessä hankittiin Vanhalinnalle lisämaata. Vanhalinnan alue ulottuu nyt 12 ha:n alalla Aurajoen vastarannalle kansallismaisemaan. Vanhalinnan tilan maa-alue on nyt yhteensä n. 90 ha. Vuoden 2009 keväällä valmisteltiin ensimmäisen kahden korttelin tonttien (17 kpl) myyntiaineisto, saatettiin maanmittaustoimenpiteet ja kunnallistekniikan rakentaminen loppuun ja aloitettiin tonttien myynti. Vuonna 2012 tehtiin yksi tonttikauppa ja vuoden lopussa alueella asui seitsemän taloutta. Alueen jätehuoltopiste ja meluaita valmistuivat vuoden 2012 aikana. Läntisen alueen kunnallistekniikan suunnittelu aloitettiin ja suunnitelmissa on Kuninkaanraitin jatkorakentaminen sekä kahden seuraavan korttelin kunnallistekniikan rakentaminen vuoden 2013 aikana. Toteutuksesta on voimassa maankäyttösopimus Liedon kunnan kanssa. Liedon Vanhalinnan kehittäminen Turun yliopiston toimintoja esittelevänä ja tukevana museo-, seminaari- ja kulttuurikeskuksena Itäisen Pitkäkadun ja Lemminkäisenkadun kulmassa KOY Teutorin rakennustyöt olivat vuoden 2012 aikana täydessä käynnissä. Uudisrakennus valmistuu kesällä 2013 ja vanhan tehdasrakennuksen peruskorjaus kesällä Yliopistosäätiön ja yliopiston yhteinen kiinteistösijoitus toteuttaa yliopiston uutta toimitilastrategiaa. 4 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

5 on ollut vuoden 2012 aikana aktiivista. Keskeinen muutos oli Vanhalinnan pitkäaikaisen toiminnanjohtajan Tuula Leimun jääminen eläkkeelle kesällä Vanhalinnan toiminnanjohtajana aloitti Maarit Keto-Seppälä. Vanhalinnan kehittämiseen tehty työ palvelee erityisen hyvin Turun Yliopistosäätiön toiminnan tarkoitusta. Kävijämäärä vuonna 2012 oli hieman yli 21 tuhatta. Säätiön työtä Vanhalinnan toimintojen edistäjänä mitataan erityisesti kävijämäärien nousuna ja Vanhalinnan palvelujen tason parantumisena. Vanhalinnan kävijämäärän lisääminen merkitsee Turun yliopistossa tehtävän työn edustavaa esittelyä sen sidosryhmille. Aikaisempien vuosien tapaan Liedon Vanhalinna -säätiö antaa oman toimintakertomuksensa. TURUN YLIOPISTON JA TARTON YLIOPISTON GRANÖ- YHTEISTYÖKESKUS VILLA TAMMEKANN TARTOSSA Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskuksen ylläpitämisellä Turun Yliopistosäätiö on omalta osaltaan kehittämässä Turun yliopiston yhteyksiä Tarton yliopistoon. Hankkeen saama kansallinen ja kansainvälinen julkisuus on avannut lukuisia yhteyksiä tiede- ja kulttuuripiireihin. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen entisöinti Alvar Aallon piirustusten mukaisesti on lähentänyt myös merkittävästi muiden Turun yliopiston sidosryhmien kuten yritysten suhteita Turun yliopistoon. Majoittumis- ja käyttöoikeus on yliopistojen henkilökunnalla virkatehtävissä sekä yhteistyösopimusten osapuolilla. Vierailevat turistiryhmät otetaan vastaan etukäteen siitä sopimalla. Vuoden 2012 aikana keskuksessa yöpymisten määrä oli hieman vajaa 300. Tilan käyttöä on edistetty sekä yliopiston sisällä että yhteistyökumppaneille suunnatulla tiedotuksella. Säätiö on jatkanut vuonna 2010 aloitettuja tutkijahuonestipendejä vapaa majoitusoikeus viikon tai kahden intensiiviseen tutkimus- tai kirjoitusjaksoon. Suomen Viro Instituutti järjestää Tartossa luentosarjaa, jonka luennoitsijat ovat suomalaisia tieteen ja kulttuurin edustajia. Tarton yliopiston asianomainen yksikkö toimii vieraan kutsujana ja luennon jälkeen pidetään kutsuvieras- ja keskustelutilaisuus Granökeskuksessa. Vuoden 2012 aikana pidettiin kaksi Granö -luentoa. Aalto yliopiston professori Teemu Leinosen aiheena oli New Forms of Social Life, Collaboration and Learning with New Media ja Helsingin yliopiston professori Johanna Mäkelän aiheena Sign of the Times: Food in Modern Finland. Granö-luentoja on järjestetty nyt yhteensä 22 ja ne ovat kuvataltioituna nähtävissä ja kuunneltavissa Tarton yliopiston www-sivuilla. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin suunnitelmat toteuttaa Granö-luentosarjaa myös Turussa. Säätiön suunnittelukokouksen yhteydessä syyskuussa Granökeskuksessa vierailivat Viron opetusministeri Jaak Aaviksoo ja Tarton yliopiston uusi rehtori Volli Kalm. Molempien yliopistojen uusien rehtoreiden tapaamisella säätiö omalta osaltaan edisti Turun ja Tarton yliopistojen yhteistyön jatkuvuutta. BENGTSKÄR Pohjoismaiden korkein majakka, Turun Yliopistosäätiön omistama Bengtskär, vastaanotti vuoden aikana runsaat kävijää. Määrä on merkittävä kun muistetaan, että runsaan hehtaarin kokoinen kallioluoto sijaitsee kaukana muusta asutuksesta keskellä Suomenlahtea. Bengtskärin majakan omistuksella edistetään Turun yliopiston julkisuuskuvan rakentumista. Majakan hankkimisella säätiön omistukseen vuonna 2000 varmistettiin Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen saariston kehittämiskoulutukseen ja Bengtskärin elvyttämiseen merkittäväksi matkailukohteeksi suunnatut panostukset pysymään yliopistoyhteisön piirissä. Bengtskärin majakan perinteen, arkkitehtuurin ja kulttuurihistoriallisen arvon vaalimiseksi Turun Yliopistosäätiö on perustanut Bengtskärin neuvottelukunnan, jonka kokoonpano on luvussa 3. Neuvottelukunta kokoontui 2012 kaksi kertaa. Bengtskärin neuvottelukunta pyrkii ohjaamaan aiemmin hyväksytyn vision perusteella Bengtskärin ylläpitämistä ja kehittämistä koko kansan majakkana. Visio ulottuu vuoteen Majakan toiminnasta vastaa sopimuksen perusteella Wilsonin yrittäjäperhe. Sopimus uusittiin vuonna 2010 viideksitoista vuodeksi. Pitkä vuokra-aika takaa majakan matkailutoiminnan kehittämisen ja majakkarakennuksen pysymisen nykyisessä, hyvässä kunnossa. Vuoden 2012 aikana ryhdyttiin suunnittelemaan ullakkokerroksen remontointia henkilökunnan majoitustilaksi. Korjauksessa sekä arkkitehtoniset että rakennussuojelun näkökulmat ovat vahvasti esillä. Samalla käynnistettiin yhteistyö Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa tavoitteena saattaa ajan tasalle Bengtskärin rakennushistorian dokumentointi. SAARENMAAN YLIOPISTOKESKUS Saarenmaan yliopistokeskuksen toimitilat Kuressaaressa tarjoavat myös Turun yliopiston alumnikunnalle upean majoittumis- ja vierailukohteen. Toiminnan hallinnointi tapahtuu Turun yliopiston toimesta säätiön roolin ollessa vuokranantaja. Vuonna 2009 säätiö osti rakennuksen ja maa-alueen. Kesällä kolme eläkkeellä olevaa pariskuntaa hoitivat vapaaehtoistyönä vieraiden vastaanoton ja opastuksen sekä tekivät pienimuotoista rakennusten ja ympäristön kunnostustyötä. TURUN YLIOPISTON SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ Turun Yliopistosäätiö tuki vuonna 2009 alkanutta ja vuonna 2011 päättynyttä varainhankintakampanjaa. Suoraa lahjoitusta ei Turun yliopistorahastoon tehty, mutta varainhankintakampanjaa tuettiin siten, että on kampanjan kustannuksiin ja kampanjan edellyttämiin henkilöstöpanostuksiin annettiin rahallista tukea. Turun yliopisto pystyi siten ohjaamaan lahjoittajilta saadut varat täysimääräisesti oman pääomansa kartuttamiseen. Vuonna 2012 säätiö myönsi Turun yliopistolle :n määrärahan, joka antaa edelly tykset yhteydenpitoon varainhankintakampanjaan osallistuneiden kanssa. Yhteydet yliopiston viestintäyksikön kanssa kehittyivät viestintäyksikön antaessa apua tapahtumatiedottamisessa. Yhteistyötä kehitettiin vuonna 2012 myös Turun Suomalaisen Yliopistoseuran kanssa: säätiön toimintaa ja uusia rahastoja esiteltiin seuran Phoenix-lehdessä. Säätiön toimisto puolestaan antoi apuaan seuran apurahojen hakurutiineissa. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

6 3. HENKILÖLUETTELO HALLINTOELIMET Turun Yliopistosäätiön toimielimiä ovat valtuuskunta ja hallitus. Vuonna 2012 valtuuskunta kokoontui kaksi kertaa. Valtuuskunta koostuu sääntöjen mukaan Turun yliopiston edustajista, Turun Suomalaisen Yliopistoseuran edustajasta, Turun kaupungin edustajista sekä julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavista jäsenistä. Säätiön valtuuskuntaan kuuluivat vuonna 2012: Turun yliopisto Professori Risto Hiltunen Professori Sirpa Jalkanen Professori Harri Lönnberg Professori Ari Saarnilehto Turun Suomalainen Yliopistoseura Konttorinjohtaja Satu Astala Turun kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Minna Arve Varatuomari Jukka Mikkola, puheenjohtaja Julkisen ja talouselämän asiantuntemusta edustavat jäsenet Toimitusjohtaja Anders Blom Tohtori h.c. Benito Casagrande Filosofian lisensiaatti Christer Hummelstedt Poliisipäällikkö Tapio Huttunen Maajohtaja Ari Kaperi Toimitusjohtaja Keijo Ketonen Kaupunginjohtaja Aino-Maija Luukkonen Kaupunginjohtaja Arno Miettinen Vuorineuvos Simo Palokangas, varapuheenjohtaja Vuorineuvos Timo Peltola Toimitusjohtaja Mikko Pukkinen Toimitusjohtaja Rauno Puolimatka Ylijohtaja KTT h.c. Rauno Saari Vuorineuvos Maarit Toivanen-Koivisto Toimitusjohtaja Matti Vuoria Johtaja Eero Vuorio Valtuuskunnan puheenjohtajaksi vuodelle 2013 valittiin varatuomari Jukka Mikkola ja varapuheenjohtajaksi vuorineuvos Simo Palokangas. Valtuuskunta määräsi hallituksen puheenjohtajaksi vuodeksi 2012 DI, MBA Tuomo Lähdesmäen. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan kokouksessa valittiin uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kaudelle Turun yliopiston edustajana vararehtori Kalle-Antti Suominen ja julkisen ja talouselämän edustajiksi Rauman kaupunginjohtaja Kari Koski ja professori Keijo Virtanen. Säätiölain ja Turun Yliopistosäätiön sääntöjen mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus. Säätiön hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Säätiön hallitukseen kuuluivat: Diplomi-insinööri MBA Tuomo Lähdesmäki, puheenjohtaja Valtiotieteiden maisteri Hannu Kokkonen, varapuheenjohtaja Johtaja Jukka Paasikivi Vararehtori Tapio Reponen Rehtori Keijo Virtanen Toimitusjohtaja Matti Äijälä Turun Yliopistosäätiön valtuuskunnan kokouksessa valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi kaudelle valtuuskuntaan valitun professori Keijo Virtasen tilalle Turun yliopiston uusi rehtori Kalervo Väänänen. Turun Yliopistosäätiön valtuuskunta on nimennyt Liedon Vanhalinna -säätiön hallitukseen samat jäsenet kuin Turun Yliopistosäätiön hallitukseen. Turun Yliopistosäätiön sijoitustoimikunnan jäseninä olivat Tuomo Lähdesmäki, Hannu Kokkonen, Jukka Paasikivi ja Matti Äijälä sekä esittelijänä ja päätösten toimeenpanijana säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Vanhalinnan neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut toimitusjohtaja Anne-Marget Niemi ja jäseninä toimitusjohtaja Jussi Hakala, toimittaja Markku Heikkilä, kaupunginkamreeri Juha Heinonen, toimitusjohtaja Mikko Ketonen, pääjohtaja Juhani Kostet, professori Anne Kumpula, toimitusjohtaja Jari Lähteenmäki, palvelujohtaja Päivi Mikkola, johtaja Lorentz Salo, johtaja Kari Seppälä, professori Jussi-Pekka Taavitsainen, pääsihteeri Henri Terho, yhteysjohtaja Markku Tursas (varapuheenjohtaja) ja dosentti, KTT Pirjo Vuokko. Rehtori nimesi joulukuussa yhteistyötoimikunnan vuosiksi : Vararehtori Tapani Reponen, Turun yliopisto, puheenjohtaja Johtava rehtori Veli-Matti Hakanen, Turun Normaalikoulu Lehtori Kristiina Korkeakoski-Väisänen, Arkeologia FT Terttu Lempiäinen, Turun yliopiston kasvimuseo Tutkija Sirkku Pihlman, Museologia FT Suvianna Seppälä, Suomen historia Sovellussuunnittelija Jari Sjölund, Vanhalinnan museon ystävät ry Lehtori Timo J. Virtanen, Kansatiede Viestintäjohtaja Anne Paasi, Yliopiston viestintä Yliopisto-opettaja Eeva Raike, Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus Johtava suunnittelija Heimo Välimäki, Koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea Kunnanjohtaja Terhi Isotalo, Liedon kunta Ylitarkastaja Anna-Leena Seppälä, Varsinais-Suomen Ely-keskus Tutkija Kaisa Lehtonen, Turun kaupungin museokeskus Intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen, Turun kaupungin museokeskus Toiminnanjohtaja Maarit Keto-Seppälä, Liedon Vanhalinna, esittelijä Museopalvelupäällikkö Hannele Lehtonen, Liedon Vanhalinna, sihteeri 6 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

7 Vanhalinnan hoitokuntaan kuuluivat rakennuttajakonsultti Aimo Järvinen, säätiön asiamies Pekka Kanervisto, toiminnanjohtaja Tuula Leimu (1.6. alkaen Maarit Keto-Seppälä) ja rakennusmies Reijo Vesanen. Vanhalinnan organisaatiosta kerrotaan tarkemmin Vanhalinnan toimintakertomuksessa. Bengtskärin neuvottelukunnassa jäseniä ovat olleet erityisasiantuntija Kari Hyppönen, saaristolautakunnan puheenjohtaja Sixten Laine, ylitarkastaja Peter Lindberg, toimitusjohtaja Heikki Palin, lippueamiraali Veli-Jukka Pennala, maakuntajohtaja Juho Savo, kommodori Timo Ståhlhammar, toimitusjohtaja Jaakko Tikka, puheenjohtaja Pekka Väisänen, varajohtaja Heimo Välimäki ja kommodori Henrik Wärnhjelm (tilalle Jukka Savolainen). Neuvottelukunnan puheenjohtajana on toiminut johtaja Eero Vuorio ja sihteerinä säätiön asiamies Pekka Kanervisto. Granö-keskuksen neuvottelukunnan jäseninä ovat toimineet Tarton kaupunginvaltuuston jäsen, konsultti Hannes Astok, tohtori h.c., arkkitehti Benito Casagrande, akateemikko Olavi Granö, johtaja Riitta Heinämaa, erityisasiantuntija Kari Hyppönen, suurlähettiläs Aleksi Härkönen, rehtori Alar Karis (pj, tilalle Volli Kalm), VTM Hannu Kokkonen, kaupunginjohtaja Urmas Kruuse, kaupunkineuvos VTM Armas Lahoniitty, arkkitehti Tommi Lindh, DI MBA Tuomo Lähdesmäki, kaupunginjohtaja Aleksi Randell, suurlähettiläs Mart Tarmak, professori Jarmo Virmavirta ja rehtori Keijo Virtanen (pj, tilalle Kalervo Väänänen). Kiinteistö Oy Teutorin hallitukseen kuuluivat Matti Äijälä (pj), Esa Heikelä, Siru Helminen ja Pekka Kanervisto. Asunto Oy Turun Sukkulakodin hallitukseen ovat kuuluneet Matti Äijälä, Pekka Kanervisto ja Marjukka Sillanpää. Kiinteistö Oy Herrainkulman hallituksen jäsenenä on toiminut asiamies Pekka Kanervisto. Säätiön Säätiön hallituksen syksyn suunnittelukokous pidettiin Tartossa, säätiön omistamassa Turun ja Tarton yliopistojen Granö -yhteistyökeskuksessa, Villa Tammekannissa. Illallisella luovutettiin Turun yliopiston pitkäaikaiselle rehtorille Keijo Virtaselle Turun Yliopiston perustamisen suuri muistomitali. Illallisella Villa Tammekannissa tapahtumaa olivat todistamassa Viron opetusministeri Jaak Aaviksoo ja Tarton yliopiston uusi rehtori Volli Kalm. Turun yliopiston uusi rehtori Kalervo Väänänen valittiin valtuuskunnan syyskokouksessa säätiön hallituksen jäseneksi Keijo Virtasen tilalle. omistamien kiinteistöyhtiöiden keskeiset asiat on käsitelty säätiön sijoitustoimikunnan kokouksissa. Hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki on hallituksen jäsen Säätiöiden ja Rahastojen Neuvottelukunta ry:ssä. Yhdistys toimii apurahoja jakavien yhteisöjen valtakunnallisena edunvalvojana. Tuomo Lähdesmäki on toiminut yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana vuonna 2012 ja valittiin puheenjohtajaksi myös vuodelle Siirtolaisuusinstituutin valtuuskunnassa säätiötä edusti Keijo Virtanen ja Uuden teknologian säätiön valtuuskunnassa Pekka Kanervisto. SÄÄTIÖN TOIMISTO Turun Yliopistosäätiön toimiston esimiehenä on toiminut säätiön asiamies OTK Pekka Kanervisto. Apurahasihteerinä on toiminut Marjukka Sillanpää. Kiinteistöassistenttina on toiminut Teija Niemi. Osa-aikaisessa työsuhteessa säätiön toimistossa on toiminut kauppat.yo Salli Gustafsson ja kauppat. yo Kristina Paljakka. Rakennusmies Reijo Vesanen on ollut osa-aikaisessa työsuhteessa ja hoitanut säätiön kiinteistöjen ja huoneistojen ylläpitokorjauksia. Säätiön toimiston palkat vuonna 2012 ovat olleet Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

8 4. LAHJOITUKSET Kaikkien lahjoitusten yhteismäärä vuonna 2012 oli ,50 euroa. Ne jakautuivat seuraavasti: Fanni Kanervan testamenttilahjoitus (lisäys yleisrahastoon) 1 145,23 Suomen Yliopistokiinteistöt käytettäväksi kuluvan vuoden apurahoihin ,00 Aloha ja Reino Alavan testamenttilahjoitus Aloha ja Reino Alavan rahastoon ,29 Eri henkilöt ja yhteisöt professori Paavo Toivasen merkkipäivän kunniaksi Auli ja Paavo Toivasen rahastoon 1 555,00 Erkki Aspin luentopalkkio Erkki Aspin stipendirahastoon 59,60 Eri henkilöt ja yhteisöt tohtori h.c. Benito Casagranden merkkipäivän kunniaksi Irma ja Benito Casagranden rahastoon 7 615,00 Tähtitieteellinen yhdistys Ursa Leena Tähtisen muistorahastoon 511,92 Eri henkilöt ja yhteisöt professori emeritus Pentti Kososen merkkipäivän kunniaksi Pentti Kososen rahastoon ,00 Seilin museokirkon postikorttimyynti Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahastoon 791,05 Sirkka-Liisa Peltosen testamenttilahjoitus Sirkka-Liisa Peltosen rahastoon ,45 Vera Koivumäen testamenttilahjoitus Vera Koivumäen rahastoon ,96 UUDET NIMIKKORAHASTOT Toimintavuoden aikana perustettiin kolme uutta rahastoa. Aloha ja Reino Alavan rahaston peruspääoman muodostaa testamenttilahjoitus ,29. Rahaston tuotoilla tuetaan Turun yliopistossa suoritettavaa kasvisystematiikan (mukaan lukien sienet ja jäkälät) ja perinnöllisyystieteen alojen tutkimustyötä sekä jatko-opintoja. Pentti Kososen rahaston peruspääoman muodostaa merkkipäiväkeräyksen tuotto Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistoa jakamalla vuosittain kannustusstipendejä korkeatasoisille kemian oppiaineen väitöskirjoille sekä pro gradu -töihin, joista saatu arvosana on vähintään magna cum laude abrobatur. Stipendit jaetaan ensisijaisesti epäorgaanisen ja analyyttisen kemian (materiaalitiede) alueella tehdyistä tutkimuksista. Sirkka-Liisa Peltosen rahaston peruspääoman muodostaa testamenttilahjoitus ,45. Rahaston tuotolla tuetaan MS- ja muiden autoimmuunitautien sekä lasten verisairauksien tutkimusta. Turun Yliopistosäätiö on tilannut ja vastaanottanut Osuuskunta Sigillumilta yhdeksästä säätiön eri nimikkorahastosta ja niiden historiasta kertovaa esitettä. Esitteitä tullaan käyttämään apurahojen jaossa siten, että apurahan saaja tietää kenen lahjoituksesta tai testamentista varat ovat lähtöisin. Esitteitä voidaan käyttää myös uusien lahjoitusten hankkimiseen. 8 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

9 5. VUODEN 2012 AIKANA MYÖNNETYT APU- JA MÄÄRÄRAHAT Hallitus nimesi hakemuksia arvioimaan seitsemän tieteellisen asiantuntijan työryhmän, johon kuuluivat professorit Markus Granlund, Juhani Karhumäki, Olli Lassila, Pekka Niemelä, Pekka Niemi, Kari Teräs ja Jorma Viikari. Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi vararehtori Riitta Pyykkö. Asiantuntijoiden ehdotusten perusteella hallitus päätti kevään varsinaisessa jaossa myöntää 278 apurahaa, yhteensä ,59 euroa sekä syksyn jaossa matkamäärärahat101 apurahaa, yhteensä euroa ja Granö-stipendit 6 kpl, yhteensä euroa. Kevään apurahat jaettiin ja julkistettiin Turun Yliopistosäätiön Snellmanin päivän aaton juhlassa, joka pidettiin Liedon Vanhalinnan kartanoravintolassa. Juhlatilaisuuden tervehdyssanat lausui säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mikkola ja juhlapuheen piti päätoimittaja Riitta Monto. Tilaisuudessa kuultiin myös viulisti Linnea Hurttian esittämää musiikkia. Apurahojen jaon suorittanut säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki korosti sanoissaan, että säätiön hallitus on halunnut erityisesti edistää nuorten lupaavien tutkijoiden työtä ja kansainvälisyyttä. Apurahan saajien puolesta kiitossanat esitti FM Thomas Lilley. Varsinaisten hakuaikojen ulkopuolella hallitus päätti myöntää määrärahoina Turun yliopiston toiminnan tukemiseen yhteensä ,22 euroa. Vuoden 2012 aikana jaetut apu- ja määrärahat jakautuivat kohderyhmittäin eriteltyinä seuraavasti: kpl euroa Tutkimusapurahat (projektit) ,51 Ulkomaille suuntautuvat kongressi- ja tutkimusmatkat ,38 Vierailevien ulkomaisten tutkijoiden ja luennoitsijoiden kutsuminen ,00 Tieteellisten symposioiden, kongressien ja seminaarien järjestäminen ,00 Opetusretket ,00 Nuoren tutkijan apurahat ,00 Muu Turun yliopiston toiminnan tukeminen ,52 Myönnetyistä apu- ja määrärahoista Yliopistosäätiölle palautuneet (16 034,67) Yhteensä ,81 VUODEN 2012 AIKANA MYÖNNETYT TUTKIMUSAPURAHAT (PROJEKTIT) FT Pia Damlin: Funktionalisoitujen akseptori ja donori materiaalien monikerrosrakenteet (materiaalikemia) KTT Maria Elo: Diasporaverkostojen rooli kansainvälisessä verkottumisessa (kansainvälinen liiketoiminta) FT Heli Elovaara: Valkosoluliikenteen mekanismeja molekyylitasolla (biolääketiede) Dos. Ulvi Gürsoy: Tulehduksen vaikutukset parondontaalibakteerien biofilmeihin (mikrobiologia, hammaslääketiede) FT, LitM Jarna Hannukainen: Laihdutusleikkausten vaikutukset sydämen aineenvaihduntaan, rasvoittumiseen ja toimintaan sairaanloisen lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla ja ei-diabeetikoilla (kliininen fysiologia) Dos. Marjo Helander: Glyfosaatin epäsuorat vaikutukset kasveihin ja muihin organismeihin (ekologia) Prof. Marja-Liisa Helasvuo: Arkisyn: Suomenkielisten arkikeskustelujen morfosyntaktinen tietokanta (suomen kieli) FM Heli Jaakkola: Valtaväestön ja paikallisen juutalaisyhteisön suhteet Turussa (Suomen historia) LT Laura Jartti: Hengitysteiden virusinfektiot iäkkäillä sairaalapotilailla (virologia) Dos. Tuomas Jartti: Virusinfektiot ja astman puhkeaminen. Kouluikään ulottuva seurantatutkimus. VINKU 2-hanke (lastentaudit, lastenallergologia, virologia, immunologia) Prof. Eija Könönen: Saliva in periodontal diagnostics: Cumulative use of bacterial and host-derived biomarkers with bacterial recognition protein polymorphisms (hammaslääketiede) Dos. Kirsi Laitinen: Lapsen terveyttä edistävän ravinnon saannin indeksin kehittäminen (ravitsemustiede) MSc Ang Dawa Lama: Ekologisten tekijöiden vaikutus Jatropha curcas-öljykasvin ilmarakoihin, kemialliseen koostumukseen ja tuottavuuteen (ekologia) FT Urpo Lamminmäki: Vasta-aineen ja määritysmenetelmän kehittäminen uudelle syöpämerkkiaineelle (biokemia) FM Thomas Lilley: Suomen metsien viiksisiippalajien uhanalaisuus, ekologia ja suojelu (ympäristötiede) Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

10 Kevään apurahajuhlassa tervehdyspuheenvuoron piti säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Jukka Mikkola. Apurahansaajien puolesta kiitospuheen piti FM Thomas Lilley. Juhlapuheen piti päätoimittaja Riitta Monto. Säätiön apurahajuhlassa tapaavat apurahansaajat, lahjoittajien edustajat, säätiön luottamushenkilöt, yliopiston johto ja säätiön yhteistyökumppanit. Alakuvassa säätiön hallituksen puheenjohtaja Tuomo Lähdesmäki onnittelemassa apurahojen saajia. 10 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

11 Prof. Kari Liuhto: Itämeren alueen integraation ja vuorovaikutuksen tohtoriohjelma Prof. Kaarina Merenluoto: Miten luokanopettajien valintakokeen tulos vuosina ennustaa opinnoissa menestymistä ja opintoihin käytettävän ajan pituutta? (korkeakoulututkimus) FT Anne Muola: Kasvi-kasvinsyöjä koevoluutio pirstoutuneessa elinympäristössä: sisäsiitoksen vaikutukset kasvin puolustukseen ja kasvinsyöjien sopeutumiseen (evoluutioekologia) Dos. Jorma Määttä: Fam3c luun homeostaasin säätelijänä (solubiologia) Dos. Yury Nikulin: Stabiilisuusanalyysi interaktiivisessa monitavoiteoptimoinnissa (sovellettu matematiikka) Dos. Seppo Nokkala: Maantieteellisen partenogeneesin syntymekanismi Fennoskandiassa mallina mustikkakemppi (Cacopsylla myrtilli) (genetiikka) Kirjastonjohtaja Ulla Nygrén: Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen FM Katri Priiki: Läsnäolo, tuttuus, tulkinta ja sävy. Ihmisviitteinen hän ja sen tehtävät Harjavallan, Kokemäen ja 903 Huittisten nykypuhekielessä. (suomen kieli) Dos. Anastassios Papageorgiou: Ferritiini-muotilla tuotettujen rautaoksidi-nanopartikkelien rakenteelliset, funktionaaliset ja magneettiset ominaisuudet (biokemia, kokeellinen fysiikka, nanoteknologia) Amanuenssi Ritva Penttinen: Ixodes-suvun punkkien esiintymisympäristöt sekä niiden levittämien tautien (borrelioosi, puutiaisaivokuume ja ehrlichioosit) esiintyvyys Saaristomerellä: esitutkimus Seilin saarella (biologia, eläintiede) FT Sari Pihlasalo: Leimavapaa estradiolimääritys ympäristövesinäytteille (bioanalytiikka, ympäristöanalytiikka) Dos. Päivi Polo: Naisen uni ja kognitiivinen suorituskyky: iän, terveydentilan ja vaihdevuosien vaikutus (naistentaudit, fysiologia, kansanterveystiede) FT Arto Pulliainen: Soluadheesioligandeja mimikoivien lääkeaineaihioiden identifiointi Bartonella spp. infektioiden hoitoon (mikrobiologia) Prof. Kimmo Rentola: A. Muravjovin väitöskirja Suomen 1920-luvun työväenliikkeestä (poliittinen historia) Dos. Tarja Saaresranta: Unenaikaiset hengityshäiriöt ja endoteelitoiminta (Nainen 46) 10-vuotisseuranta (fysiologia, keuhkosairausoppi, unilääketiede) Prof. Timo Saarinen: Heijastusspektrometrimenetelmän soveltuvuus ympäristömuutosten rekonstruointiin järvisedimenteistä uuden menetelmän kehittäminen (maaperägeologia) FT Outi Sareila: Reaktiivisten happiyhdisteiden vaikutus nivelreuman puhkeamiseen (immunologia) Lehtori Kirsti Siitonen: Edistyneiden suomenoppijoiden korpus (kielitiede) Prof. Timo Soikkanen: K.N. Rantakarin muistelmat (historia) Fil. yo. Jani Sormunen: Puutiaisen (Ixodes ricinus) ja sen eri kehitysasteiden esiintyvyys sekä vertikaaliliikkeet 250 erilaisissa elinympäristöissä Seilin saarella (meribiologia) Dos. Jari Sundström: Paksu- ja peräsuolisyövän ennuste ja molekyylibiologiset mekanismit (syöpätaudit) Prof. Reima Suomi: Sosiaalisen median rooli terveydenhuollossa (tietojärjestelmätiede) Prof. Jussi-Pekka Taavitsainen: Viipurin vanhan tuomiokirkon rauniot (arkeologia) LT Esko Veräjänkorva: Adjuvanttihoidon kehittäminen korkea riskin primaarimelanoomaan (kokeellinen kirurgia) Prof. Arja Virta: Visuaalinen lukutaito osana historian asiantuntijuutta. Historianopiskelijoiden kuvanlukustrategiat ja käsitykset historiallisesta tiedosta. (kasvatustiede, yleinen historia) Prof. Ilppo Vuorinen: Seilin arkeologia: Kulttuuriperinnön ja luontoympäristön saavutettavuus Paraisten Seilin saarella (arkeologia, yleinen historia) Fil. yo. Juho Yli-Rosti: Liejutaskuravun (Rhithropanopeus harrisii) esiintyminen muiden pohjassa elävien eläinten 250 kanssa (biologia, eläintiede) NUOREN TUTKIJAN APURAHAT Nuoren tutkijan apurahat myönnettiin väitöskirjaansa tekeville lahjakkaille jatko-opiskelijoille, jotta he muusta ansiotyöstä vapaana voivat keskittyä tutkimustyöhön. Vuonna 2012 säätiön keskimäärin neljän kuuden kuukauden mittaiset nuoren tutkijan apurahat myönnettiin seuraavasti: MSc Jada Balaji: Virusperäisten RNA-hiljennysinhibiittoreiden vaikutukset siirtogeenisissä tupakkakasveissa (molekulaarinen kasvibiologia) BA Rivo Bernotas: Suomen ja vanhan Liivinmaan keskiaikaiset kaupunginmuurit (arkeologia) MA Natasa Bulatovic Trygg: Taidereplikat Taiteen ymmärtäminen kopioiden avulla (taidehistoria) KTM Qing Cao: Kansainvälistä yhteistyötä Kiinassa harjoittavien PK-yritysten immateriaalioikeuksien hoitaminen (kansainvälinen liiketoiminta) MSc Matteo Da Ros: Sytoplasmisten RNA:n säätelykeskusten merkitys siittiön muodostumisen ja miesten hedelmällisyyden säätelyssä (biolääketiede) Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

12 LuK Marica Engström: Kasvien puolustusyhdisteiden biologisen aktiivisuuden täsmällisiä määrityksiä (kemiallinen ekologia) MSc Maria Ermakova: Flavodiiron proteiinit elektroniketjun tärkeinä osina rihmamaisilla syanobakteereilla (molekulaarinen kasvibiologia) FM Fahimeh Farahnakian: Using machine learning for dynamic resource management in NoC-based multicore architectures (tietotekniikka) MD Mehdi Farshchian: Levyepiteelikarsinooman kasvuun ja leviämiseen liittyvien uusien biomarkkereiden tunnistaminen ja karakterisointi (kliininen lääketiede, syöpätutkimus) FM Julia Fält: Pohjoisten leveyspiirien valorytmin merkitys tulokashyönteisten sopeutumiselle uuteen elinympäristöön (ekologia) MSc Cecilia Hagert: Makrofaagien ja reaktiivisten happiyhdisteiden vaikutus inflammaation säätelyyn (immunologia) FM Janne Hakkarainen: Hydroksisteroidi (17beeta)dehydrogenaasi 1:n rooli steroidibiosynteesissä: Uusi lääkekohde hormonaalisiin hoitoihin (lisääntymisbiologia) VTM Anna Heinonen: Lapsiin ja nuoriin kohdistuva kuritusväkivalta viranomaisrekistereissä ja rikosprosessissa (oikeussosiologia) FM Sanna Hellberg: Uusia PET-merkkiaineita ateroskleroottisen plakin kuvantamiseen: prekliiniset tutkimukset (kliininen fysiologia, isotooppilääketiede) FM Kaisa Henttunen: Pimeän energian mallien tarkastelu havaintojen valossa (tähtitiede, teoreettinen fysiikka) LK Henri Honka: Inkretiinien ja lihavuusleikkauksen verenkiertovaikutukset maha-suolikanavan alueella positroniemissiotomografiaa ja magneettikuvantamista (PET-MRI) hyväksikäyttäen (kliininen lääketiede) FM Anna Hynninen: Naiseuden, siirtokarjalaisuuden ja luokan kohtaaminen aktiivisessa ja toistuvassa omaelämäkerrallisessa kerronnassa (folkloristiikka) VTM Mika Hämäläinen: Reiluuden ongelmat ja edun käsite urheilussa (filosofia) FM Gunilla Högnäs: Integriinien merkitys syövän syntymisessä ja syöpäsolujen invaasiossa (lääketieteellinen biokemia) BM Ivan Jambor: MRI ja PET metodien käyttö diagnosointiin ja luokitteluun: vertailu histologisiin näytteisiin (diagnostinen radiologia) FM Maria Kallio: Codex Skokloster Aboensis ja keskiaikainen asiakirjakulttuuri Suomessa (Suomen historia) FM Katariina Kangassalo: Vanhempien yleiskunnon maternaali- ja paternaalivaikutukset jälkeläisten immuunijärjestelmään (ekologia) DDS Yulia Kulkova: Bakteeriadheesio bioaktiivisen implanttimateriaalin pinnalla (mikrobiologia) FM Janne Kulpakko: Bakteriofageihin perustuvat uudet määritysmenetelmät (biofysiikka) FM Liisa Laukkanen: Kasvinsyöjähyönteisten paikallissopeutuminen, ravintokasvilajiin erikoistuminen ja populaatiogenetiikka pirstoutuneessa elinympäristössä (evoluutioekologia) FM Eric Le Tortorec: Metsämaiseman dynamiikan ja pirstoutumisen vaikutukset puukiipijän elinkiertovasteisiin (maisemaekologia) FM Lotta Leveelahti: HIF-1a:n säätely ja toiminta stressivasteissa akvaattisilla eläimillä (eläinfysiologia) FM Jaana Liimatainen: Rauduskoivun sisäkuoren biologisesti aktiiviset fenoliset yhdisteet (luonnonyhdisteiden kemia) VTM Carita Lockmer: Rakas naapuri? Naapuruussuhteet, konfliktit ja etnisyys. (asumisen sosiologia) MSc Urszula Marcinkowska: Kasvopiirteiden preferenssin evoluutiobiologia ihmisellä (biologia, ekologia) FM Pavel Matos Maravi: Deciphering the causes of diversification in the speciose satyrine butterflies (Lepidoptera, Nymphalildae, Satyrniae): Climatic, ecological and/or geographic shifts? (evoluutioekologia) FM Minttu Mattila: Lentivirusvälitteinen SECA2a-geeniterapia sydänsairauksiin (biolääketiede, geeniterapia) FM Johannes Merilahti: Proteolyyttisesti katkeavien resptorityrosiinikinaasien seulonta ja niiden tumaan kulkeutumismekanismin selvittäminen (lääketieteellinen biokemia) VTM Arjan Myftari: Euroopan Unionin ulkopolitiikka ja laajentaminen Länsi-Balkanissa (valtio-oppi) Fil. yo. Katja Mäkinen: Saaristomeren eläinplanktonissa tapahtuneet muutokset 1960-luvulta nykypäivään (ekologiset vuorovaikutukset) 250 FM Vappu Nieminen-Pihala: Ebf1 ja Ebf2 transkriptiotekijöiden merkitys luun aineenvaihdunnassa (biokemia, genetiikka) KM, VTK Ville Okkonen: Vapaan koulutuksen tukisäätiö koulutuspoliittisena taustavaikuttajana (poliittinen historia) FM Anna Paaso: Ihmisen papilloomavirus (HPV)-infektion aiheuttama immuunivaste ja sen merkitys taudin kulkuun naisilla (suupatologia) FM Terhi Pajula: Ihmisen parinvalinnan genetiikka (evoluutioekologia) VTM Marianne Palmu: Keskuspankkien kommunikaatio finanssikriisin aikana (taloustiede) Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

13 FM Anna-Leena Perämäki: Nuorten naisten päiväkirjoista välittyvät selviytymiskeinot juutalaisvainoista 1940-luvun miehitetyssä Länsi-Euroopassa (kulttuurihistoria) FM Maria Pesola-Gallone: Puheen variaatio ja kielellinen identiteetti Buenos Airesissa (espanjan kieli) FM Sirkku Pollari: Rintasyövän luustoetäpesäkkeiden mekanismien selvittäminen lääkekehitystä varten (molekyylibiologia, lääkekehityksen biotekniikka) LL Laura Raiko: Epänormaalin kalsiumaineenvaihdunnan vaikutukset solujenvälisiin liitoksiin ja keratinosyyttien erilaistumisiin (ihotautioppi) VTM Elina Rantanen: Perinnöllisyysneuvonnan ihanteet ja käytännöt (työterveyssosiologia) HTM Heidi Ruohio: Syntyperän rooli kansainvälisesti adoptoitujen elämässä (sosiaalityö) FM Marja Ruuska: Reaktiiviseen artriittiin johtavat solunsisäiset mekanismit (immunologia) FM Juhana Saarelainen: Kansa, tieto ja runous. Elias Lönnrotin ajattelun ja toiminnan epistemologinen poetiikka. (kulttuurihistoria) PsM Silja Saarento: KiVa Koulu -ohjelman vaikutusmekanismit ja toimivat komponentit (psykologia) FM Anna Sahlberg: Reaktiiviselle artriitille ja muille reumataudeille altistavan kudostekijä HLA-B27:n vaikutus solunsisäiseen signalointiin (molekyylibiologia) FM Jani Sainio: Kurvatoni-mallin dynamiikka varhaisessa universumissa (teoreettinen fysiikka) FM Anu Salmela: Kuolemaa kutsuva nainen. Naisen itsemurha Suomessa (kulttuurihistoria) FM Laura Saloluoma: Erilaisia kuin me Globalisoituvan maailman muukalaiset ja vieraan kohtaamisen ongelmat 2000-luvun dystopiakuvauksissa (kulttuurihistoria) FM Minna Seppänen: Grammatiikan määrittely. Antiikin käsityksiä kielen- ja kirjallisuudentutkimuksen alasta. (klassillinen filologia) MA Janka Szombati: Suomeen muuttaneiden korkeakoulutettujen EU-kansalaisten kotoutuminen ja elämäntilanne Lounais-Suomessa (kasvatustieteellinen sosiologia) FM Anne-Marie Tuikka: Lähtökohtana työ Viitekehys tietojärjestelmäprojektien onnistumisen tukemiseksi (tietojärjestelmätiede) FM Pauliina Tuomi: Interaktiivinen TV ja osallistava mediakulttuuri (digitaalinen kulttuuri, mediatutkimus) FM Anu Tuominen: Metsäkurjenpolven tanniinit (luonnonyhdistekemia) FM Marjukka Tuominen: Energiatehokkaiden elektroniikan komponenttien tutkimus ja kehitys (esim. MOS-transistorit ja aurinkokennot) (materiaalitiede) FM Ville Vasko: Levittäytymisen ekologia ja evoluutio vaihtelevissa ravinto-oloissa (populaatioekologia) FM Eero Vesterinen: Lepakon ulosteen DNA-viivakoodausta sovellettuna ympäristötutkimukseen uusia sekvensointimenetelmiä hyödyntäen (ekologia, biodiversiteetti) FM Tommi Vornanen: Spektropolarimetrisiä havaintoja DQ-luokan valkoisista kääpiöistä (tähtitiede) Master i språk Mikhail Voronov: Kielellinen muutos ja sen selittäminen: Totaaliobjektin merkinnän tasoittuminen Pohjois-Norjan kainun kielen murteissa (suomen kieli) MSc Jie Zheng: Genotyypin, kasvualueen ja ympäristötekijöiden vaikutukset tyrnin ja herukoiden fytoravinteisiin (elintarvikekemia) NIMIKKORAHASTOT Aikaisemmin tekstissä esitetyn yhteenvetotaulukon lukuihin sisältyvinä on nimikkorahastoista myönnetty seuraavat summat eri tarkoituksiin, jotka on määritelty ao. rahastojen säännöissä: Aarre ja Rakel Aallon rahasto Sisätautien, erityisesti syövän ja verisuonitautien tutkimus 5 806,90 Agricolan juhlavuoden 2007 rahasto Agricolan juhlavuoden 2007 valmistelu ja toteutus, Mikael Agricolaan liittyvä perinne ja tutkimus 9 000,00 Aili Heimon rahasto Humanistisen tiedekunnan piirissä tehtävä tutkimus ,73 Aino Lidmanin rahasto Turun yliopistossa suoritettava lastentautien alan tutkimustyö 1 000,00 Airi Johanssonin rahasto Turun yliopistossa tehtävään sisäelinkirurgiaan liittyvä tutkimus 2 777,69 Aleksandra Holmsténin rahasto Kirjaston Fennica-kokoelman täydentäminen sekä kirjaston henkilökunnan opinto- ja kongressimatkat ,00 Allan Ahon ortopedian ja traumatologian rahasto Ortopediaan, traumatologiaan ja luukasvaimiin liittyvä tutkimus 6 348,00 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

14 Anna Mäkilän rahasto Turun yliopistossa tehtävä tutkimustyö 1 769,55 Annikki Koskensalon rahasto Saksan kielen opetuksen ja oppimisen tutkimukseen ja sitä tukeviin matkoihin kasvatustieteiden tiedekunnasta väitelleille 574,25 Antero Kasasen rahasto Munuaistautien ja lääketieteen etiikan alojen tutkimustyö 700,00 Eeva Karpaksen rahasto Kasvatustieteen, suomen ja sen sukukielten sekä yhteiskuntatieteiden alojen tutkimustyö 2 876,35 Eeva Nordmanin rahasto Turun yliopistossa tehtävä onkologian ja sädehoidon alan tutkimustyö, pääpaino sädehoidossa 1 283,58 Erkki Aspin stipendirahasto Sosiologiaan liittyvä tutkimustyö ja tutkijavaihto 299,52 Erkki Tammisalon rahasto Hammaslääketieteellisen diagnostiikan alan tutkimustyö 632,61 F. Hoffman La Roche -rahasto Virusopin alan tutkimus 670,00 Heikki Huhtamäen rahasto Ravintoaineisiin ja ravitsemukseen liittyvä tutkimus 2 018,61 Heikki Huhtamäen rahasto Turun yliopiston opettajien ja tutkijoiden tekemä tutkimus 5 507,63 Ida ja Toivo Parten rahasto Syöpä- tai muu lääketieteen alan tutkimus, ensisijaisesti nuoret tutkijat 9 458,06 Ilmari Katajan rahasto Oikeustieteellinen tutkimus- ja opetustyö sekä alan kirjallisuushankinnat 2 337,08 Irma ja Benito Casagranden rahasto Italian kieli ja kulttuuri, kasvatustieteet, rakennetun ympäristön kulttuurihistoria, taidehistoria ja arkkitehtuuri, kulttuurivaihto 2 561,17 John Pelanderin rahasto Sydän- ja verisuonitautien tutkimus ,31 Juho Lennart Kalliomäen rahasto Kliinisen sisätautiopin tutkimus, väitöskirjat ja muut julkaisut 1 734,72 Kari Salavuon muistorahasto Sosiaalipolitiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö ja tutkijavaihto 150,06 Kauko Mansikan muistorahasto Teoreettisen fysiikan alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö 330,51 Kevo rahasto Matka- ja tutkimusapurahat työskentelyyn Kevolla, erikoiskurssien järjestäminen 1 300,00 Kliinisen virologian tutkimusrahasto Kliinisen virologian alan kansainvälisiin ja kansallisiin kokouksiin osallistumista. 225,30 Kosti Hämmärön rahasto Turun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus ,60 Leena Tähtisen muistorahasto Tähtitieteen alan nuorten tutkijoiden tutkimustyö ja matkat 788,25 Maija-Liisa ja Seppo Salaman rahasto Turun yliopiston nuoren tutkijan apurahat ,68 Maiju Havulinnan rahasto Nuorten naisten Turun yliopistossa tekemä tutkimustyö 4 895,67 Maire, Johan ja Pentti Lindbergin rahasto Syöpätautien, erityisesti lasten syöpätautien tutkimustyö 3 791,89 Margit Valveen rahasto TY:n synnytys- ja naistentautiopin oppiaineen piirissä tehtävä syöpätutkimus 1 315,00 Martta ja Uno Pikarlan rahasto Nuorten sisätautiopin tutkijoiden työ kotimaassa ja ulkomailla ,98 Martti ja Mikael Ruolan rahasto Lääketieteen alan tutkimustyö 1 354,20 14 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

15 Matti Koivurinnan rahasto Kaupunkikulttuuriperinne ja -arkeologia 1 133,81 Niilo ja Helmi Näsäsen rahasto Syöpätauteihin liittyvä tutkimus ,41 Osmo Ikolan rahasto Tunnustuksena parhaasta suomen kielen tai sen sukukielten pro gradu -tutkielmasta 903,51 Pentti ja Tyyni Ekbomin rahasto Syöpään ja syövän torjuntaan liittyvä tieteellinen tutkimus ,85 Pulmu Tilviksen rahasto TY:n humanistisen tiedekunnan nuorten tutkijoiden tekemä tutkimustyö 5 695,09 Saaristomeren tutkimuslaitoksen Seili rahasto Tutkijoiden ylläpitokustannukset Saaristomeren tutkimuslaitoksella 750,00 Tauno Nurmelan muistorahasto Romaanisen filologian alan tieteellinen työ ja muu toiminta 1 271,24 TS-Yhtymä Oy:n rahasto Viestintäalan tutkimustyö, erityisesti painetun ja sähköisen viestinnän vaikutus ja erot oppimiseen ,21 Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusrahasto Turun yliopiston lääketieteen, hammaslääketieteen ja hoitotieteen alojen nuorten tutkijoiden tutkimustyö 3 015,89 V.A.Koskenniemen rahasto Kotimaisen kirjallisuuden alan tutkimustyö 1 371,12 Wallac Oy:n rahasto Biokemiallisten ja kliiniskemiallisten analyysimenetelmien ja -laitteiden tutkimus-, kehitys- ja soveltamistyö ,05 Veikko Nurmikon rahasto Biokemian, elintarvikekemian ja biotekniikan jatko-opiskelijoiden tutkimustyö 1 525,14 Vera Koivumäen rahasto Nuoren tutkijan apurahat: lääketieteellisen tiedekunnan vähävaraiset ja etevät opiskelijat, jatko-opiskelijat ja nuoret tutkijat ,36 Viktor Emil Heikkilän rahasto Reumatauteihin ja muihin autoimmuunisairauksiin liittyvä tutkimustyö 2 559,80 Vuonna 2012 ei apurahoja jaettu seuraavista rahastoista: Antero ja Thelma Vaaraman rahasto, Auli ja Paavo Toivasen rahasto, Bengtskär-rahasto, Eero Talan rahasto, Keijo Virtasen rahasto, Oikeustieteen rahasto, Pohjoismaisen kirurgiayhteistyön rahasto, Turun ja Tarton yliopistojen Granö -yhteistyörahasto ja Wilsonin Bengtskär rahasto. TULOSLASKELMAAN SISÄLTYVÄ MUU TUKI TURUN YLIOPISTOLLE Merkittävänä yksittäisenä tukieränä Turun Yliopistosäätiö on myöntänyt euron määrärahan Turun yliopiston tutkijakollegiumien palkkakustannusten kattamiseen. Ko. summasta euroa myönnettiin John Pelanderin rahastosta. Tutkijakollegiumien tarkoituksena on vahvistaa jo kannuksensa ansainneiden tutkijoiden urakehitystä ja yliopiston tutkimuksellista kilpailukykyä. Myönnetty summa jakautuu tasan ihmistieteiden sekä luonnon- ja lääketieteen kollegiumien välillä. Esimerkkeinä muista merkittävistä määrärahojen muodossa toteutetusta Turun yliopiston tukemisesta mainittakoon seuraavat: Tarton Granö -keskuksen alijäämän kattaminen ,52, Micromedicum-hanke , Turun Yli oppilasteatterin vuokratuki , Turun yliopiston historiikki 7 500, Turun yliopiston tunnusmusiikki ja professori emeritus Unto Salon Kalevalaiset myytit ja uskomukset arkeologian, kielihistorian ja kulttuurihistorian näkökulmasta -teoksen painatuskulut Pienemmillä summilla on tuettu erilaisia yliopiston pr-luontoisten tilaisuuksien järjestelykustannuksia. Granö-tutkijahuonestipendejä jaettiin kuudelle tutkijalle. Stipendi kattaa 1 3 viikon tutkimusjakson majoituksen sekä aamiaiset Turun ja Tarton yliopiston Granö-yhteistyökeskuksessa, Villa Tammekannissa Tartossa. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

16 6. SIJOITUSTOIMINTA JA TALOUS 2012 Yleiskatsaus sijoitusympäristöön vuonna 2012 Maailmantaloudessa, erityisesti Euroopassa, on lähihistoriassa, vuosina 2008 ja 2011 koettu poikkeuksellisen voimakas epäluottamus rahoitusjärjestelmään ja sen myötä omaisuusarvojen lasku. Vuonna 2012 luottamus ainakin joltakin osin palautui ja omaisuuden arvostukset nousivat. Luottamuksen palautumisen syy oli pääasiassa Euroopan Keskuspankin lupaus käynnistää euroalueen kriisimaiden valtionlainojen osto-ohjelma. Korkotaso laski historiallisen alhaiseksi, mikä merkitsi sijoittajien korkosalkuille hyvää tuottoa. Yrityslainapainotteiset salkut tuottivat toistakymmentä prosenttia. Osakesijoittajillakin vuosi oli hyvä, mutta osakkeiden arvot heilahtelivat vuoden aikana paljon. Vuoden alku oli voimakasta nousua, sitten kevät-kesä epävarmuuden aikaa ja kurssien laskua ja loppuvuosi voimakasta nousua. Yhdysvalloissa syksyllä myönteinen kehitys taittui. Presidentinvaalit ja liittovaltion velkakaton läheneminen oli tähän syynä. Kokonaistuotto osakesalkuissa oli jonkin verran korkosalkkuja parempi. Omaisuusluokista heikoin kehitys oli hyödykkeissä. Suomen kansantalouden tila oli vuonna 2012 murroksessa. Viennin väheneminen ja usean vientiyrityksen sopeuttavat toimet, esimerkiksi puunjalostusteollisuudessa, merkitsivät laajoja irtisanomisia ja lomauttamisia. Samanlaisia uutisia tuli teknologiateollisuudesta (Nokia) ja laivanrakennuksesta (STX Finland). Kilpailukyvyn heikkenemisestä kannettiin erityistä huolta ja katse on voimakkaasti kevään 2013 työmarkkinaneuvotteluissa (0-linja). BKT:n kasvu jotakuinkin pysähtyi, loppuvuodesta oli merkkejä myös yksityisen kulutuksen vähenemisestä. Inflaatio oli jonkin verran aikaisempia vuosia korkeammalla tasolla, noin 3 %. Työttömyysaste oli noin 7 %. Turun Yliopistosäätiön sijoitukset vuonna 2012 Turun Yliopistosäätiön sijoitukset olivat aiemmin hyväksytyn sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitettuna eri omaisuusluokkiin. Noteerattujen arvopapereiden arvo nousi merkittävästi (n %) vuoden aikana edellisen vuoden laskun (n. 30 %) jälkeen. Korkosalkkujen arvo nousi n. 10 %. Säätiön kiinteistöjen ja huoneisto-osakkeiden markkina-arvojen arviointi tehdään vapaamuotoisesti kerran vuodessa. Arvioinnissa ei käytetä maksullisia asiantuntija-arviointeja. Arvoja voidaan luonnehtia varovaisiksi ja on mahdollista, että monista kohteista saataisiin realisoinnissa enemmän kuin miksi ne on arvioitu. Vuoden 2012 arvioinnissa nostettiin varsinkin Hämmärön kiinteistöjen arvoa vuoden 2012 myynneistä saadun hintainformaation perusteella. Eurooppalaisiin suurkaupunkeihin sijoittavan kiinteistörahaston (Morgan Stanley Office Fund) arvostusta laskettiin. Säätiön salkku tuotti vuoden 2012 aikana 14,9 % (vuonna ,9 %) kun oikaisuerinä on otettu huomioon apurahajako, hallinnon kustannukset ja saadut lahjoitukset. Näkymät sijoitusvuodelle 2013 Vuoden 2013 sijoitusympäristö tulee olemaan edelleen vaikea. Korko taso tulee säilymään matalalla. Poliittinen ja taloudellinen tilanne etenkin Etelä-Euroopan maissa (Espanja, Italia) on ratkaisevan tärkeä sijoitusympäristön suunnalle. Samoin on muiden maiden, varsinkin Saksan ja Iso-Britannian, suhtautuminen koko Euroalueeseen. Suomen julkiseen talouteen on ennakoitavissa merkittäviäkin rakennemuutoksia ja leikkauksia vuonna Keskeinen haaste on saada vienti uudelleen kasvu-uralle ja kilpailukyvyn lisääminen. Se myös takaisi yksityisen kulutuksen ja työllisyyden säilymisen tasolla, joka turvaa julkisen talouden tarvitseman tulokertymän. Turun Yliopistosäätiön sijoitusomaisuutta hoidetaan pitkällä tähtäimellä eikä säätiö ole tehnyt koko sijoitusomaisuuteen vaikuttavia lyhyen tähtäimen näkemyksenottoja. Sijoitusmarkkina on viime vuosien aikana muuttunut nopeatempoisemmaksi. Korkojen pysyessä alhaalla vakaat vuokratuotot ovat olleet tärkeä osa säätiön kassanhallinnassa. Yhtiöiden osingot ovat riippuvaisia maailmantalouden kehityksestä. Huoneistojen ja kiinteistöjen osalta keskeistä on ylläpitää ne hyvässä kunnossa, jotta hyvät vuokrausasteet voidaan säilyttää. Luottotappioita ei syntynyt. Säätiö jatkaa Vanhalinnan asuntotonttien myymistä ja jatkaa Hämmärön lomatonttien myyntiä keväällä SÄÄTIÖN OMAISUUDENHOITO Säätiön omaisuudenhoidosta vastaa säätiön hallitus. Yksittäiset sijoituspäätökset tekee tai valmistelee hallitukselle sijoitustoimikunta. Säätiöllä on kolmen omaisuudenhoitajan kanssa toimeksiantosopimus osakesalkkujen hoitamisesta. Omaisuudenhoitajien hoidossa olevissa salkuissa on sijoituksia suomalaisiin, pohjoismaisiin, eurooppalaisiin ja kehittyvien markkinoiden osakkeisiin. Omaisuudenhoitosopimuksissa on kiinnitetty huomiota salkkuun valittavien sijoitusten omistusaikaan, osuuteen koko salkusta, toimialaan, valuuttakurssiriskiin sekä sijoituskohteiden huolelliseen valintaan. Kahden omaisuudenhoitajan kanssa on tehty sopimus korkosalkun hoitamisesta. Säätiön sijoitustoimikunta ja hallitus ovat seuranneet sopimusten toteutumista. Yliopistosäätiön sijoitusomaisuus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden, josta kullekin säätiön hallinnoimalle rahastolle kuuluu osa. Tilinpäätöksen yhteydessä tuottojäämä jaetaan rahastoille osuuksien suhteessa. Sijoitusomaisuuden ulkopuolelle on jätetty sellainen omaisuus, joka ei kerrytä sijoitustuottoja kuten Bengtskärin majakka ja Tartossa sijaitseva Granö-keskus. Sijoitusomaisuuden ulkopuolella ovat myös sellaiset omaisuuserät, jotka ovat säätiön omistuksessa, mutta joita rasittaa käyttöoikeus. Vuoden 2012 valmisteltiin sijoituspolitiikan päivittämistä. Kauppatieteen kandidaatti Timo Finning tutki säätiön apurahalla pitkän sijoitushorisontin omaavien institutionaalisten sijoittajien sijoituspolitiikkaa sekä haastatteli Suomen keskeisten rahastojen sijoitusammattilaisia. 16 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

17 APURAHAJAON MÄÄRÄYTYMINEN JA MUU TUKI YLIOPISTOLLE Jaettavien apurahojen määrä on sidoksissa sijoitusomaisuuden arvon kehitykseen. Määrä lasketaan tiettynä osuutena kymmenen vuoden sijoitusomaisuuden arvon keskiarvosta. Vuosittainen jakomäärä nykyisellä omaisuuden määrällä on runsas miljoona euroa. Jaettava määrä katetaan edellisen vuoden tuottojäämästä ja myyntivoitoista tai rahastojen pääomista. Järjestelmällä pyritään siihen, että apurahajako ei olisi riippuvainen sijoitusmarkkinoiden vuosittaisista vaihteluista. Granö-keskuksen alijäämä on kirjattu Turun yliopiston tukeen ja se on veloitettu yleisrahaston pääomasta. Ylioppilasteatterin vuokratuki on kirjattu niin ikään yliopiston tukeen. SIJOITUSTEN KEHITYS VUONNA 2012 Säätiön tuottojäämä oli (v ). Myyntivoittoja realisoitiin (v ). Arvonalennuksia tehtiin (v ). Säätiön sijoitusomaisuuden arvo oli vuoden lopussa noin 43,7 M (37,7 M ). Säätiön sijoitusten tuotto, kun on huomioitu saadut lahjoitukset, maksetut apurahat ja hallintokustannukset, vuonna 2012 oli 14,9 % (v ,9 %). KIINTEISTÖT JA HUONEISTOT Säätiön kiinteistöomaisuuden paino sijoitusomaisuudessa on muutaman viime vuoden ajan ollut yli 40 %. Tämä johtuu maa-alueiden määrän lisäyksestä. Vuonna 2008 tehty omistusjärjestely Vanhalinnassa toi säätiön sijoitusomaisuuteen yhteensä 78 asuntorakentamiseen tarkoitettua tonttia. Vuonna 2009 seitsemääntoista tonttiin valmistui kunnallistekniikka. Vuoden 2012 lopussa tontteja oli myyty seitsemän. Tonttien hintapyynnöt vaihtelevat :sta :oon. Säätiöllä on voimassa Liedon kunnan kanssa maankäyttösopimus, jossa määritellään kunnallistekniikan rakentamiseen liittyvät kysymykset ja toteutuksen väljä aikataulu. Vuoden 2012 aikana käynnistettiin kahden seuraavan korttelin toteutuksen suunnittelu. Omakotitalojen rakennusoikeudet ja talotyypit suunnitellaan siten, että koko alueelle muodostuu monipuolista tarjontaa. Vuonna 2009 säätiö sai testamenttilahjoituksen rymättyläläiseltä maanviljelijä Kosti Hämmäröltä. Lahjoitus käsitti merkittävän maaomaisuuden, yli 100 hehtaaria. Säätiö käynnisti samana syksynä, saatuaan omaisuuden hallintaansa, rantakaavan tarkistuksen määritelläkseen tilan rakennuspaikkojen parhaat sijainnit. Rantakaavan tarkistus hyväksyttiin Naantalin kaupunginvaltuustossa joulukuussa Säätiö aloitti tonttimyynnin ns. tarjouskauppamenettelyllä keväällä Tontteja myytiin yhteensä kahdeksan, myyntihintojen ollessa yhteensä vähän yli 2 M. Tonttien myynti jatkuu keväällä Yhteisrantaisille tonteille valmisteltiin ja päätettiin perustaa Kiinteistö Oy Fältinranta, jolle rakennetaan talvella 2013 saunarakennus ja yhteislaiturit. Yhtiön viisi osaketta myydään yhdessä eiomarantaisten tonttien kanssa. Vuonna 2003 toteutettiin Saarenmaalla peruskorjaus Turun yliopiston Saarenmaan yliopistokeskuk sen käyttöön hankituissa tiloissa. Säätiö hankki tontin ja rakennuksen omistukseensa syyskuussa 2009 allekirjoitetulla kauppakirjalla. Kohde sijaitsee Kuressaaren keskustassa Piispanlinnan naapurissa. Tontin pinta-ala on n neliötä. Vuoden 2010 aikana kunnostettiin nykyaikaiseksi asunnoksi päärakennuksen siivessä sijaitseva vahtimestarin asunto. Huoneisto on vuokrattu talvella ja kesän ajan se toimii vierailijoita palvelevan vahtimestarin asuntona. Vuonna 2012 valmisteltiin tontin takaosassa olevan suojellun hirsirakennuksen peruskorjausta. Turun Yliopistosäätiö on omistanut vuodesta 2001 lähtien Kiinteistö Oy Teutorin koko osakekannan. Yhtiö omistaa Turun itäisessä keskustassa entisen ns. kenkätehtaan tontin ja rakennuksen, joka on vuokrattu Turun yliopistolle. Tontin asemakaavan muutos vahvistettiin vuoden 2010 syksyllä. Vuoden 2011 lopulla toteutettiin koko vuoden suunniteltu ja valmisteltu järjestely, jossa säätiö luovutti omistamansa KOY Teutorin osakkeet perustetulle Teutorin Kiinteistö Ky:lle. Se omistetaan yhdessä Turun yliopiston kanssa. Samassa yhteydessä sovittiin järjestelystä, jossa KOY Teutori rakennuttaa tontille uudisrakennuksen ja peruskorjaa sen jälkeen vanhan rakennuksen. Vuoden 2012 aikana uudisrakennuksen rakennustyöt ja vanhan rakennuksen peruskorjauksen suunnittelu aloitettiin. Säätiö sijoitti uudisrakennuksen toteuttamiseen tilivuonna Loppuosa rahoitettiin Turun yliopiston suorittamalla vastaavalla oman pääoman erällä ja KOY Teutorin ottamalla pankkilainalla. Teutorin Kiinteistö Ky antoi rahoittajalle, Turun Seudun Osuuspankille, ns. kovenanttisitoumuksen omistuksen pysyvyydestä ja vastikkeiden maksusta. Vuonna 2007 hankittuun osoitteessa Linnankatu 24 sijaitsevaan kohteeseen perustettiin tuolloin KOY Herrainkulma hallinnoimaan rakennusta ja sen tonttia. Myöhemmin yhtiö osti Turun kaupungilta myös tontin. Säätiön omistamat huoneistot ao. yhtiössä olivat kaikki vuokrattuja koko vuoden. Yhtiöllä on pitkäaikaista pankkilainaa Turun Yliopistosäätiön saatava yhtiöltä on , missä lisäystä oli Lainan lisäys perustuu tontin asemakaavan muutossuunnitteluun. Turun Yliopistosäätiö omistaa valtion korkotukilainoitetun asunto-osakeyhtiön As Oy Turun Sukkulakodin. Korkotukilaina erääntyi vuonna 2012 ja se uudelleen rahoitettiin Turun Seudun Osuuspankista otetulla lainalla, joka tehtiin kiinteäkorkoiseksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Säätiön jäljellä oleva lyhennysva raus purettiin alkuperäisen korkotukilainan tultua maksetuksi. Lainan määrä vuoden lopussa oli n. 3,2 M. Yhtiössä on 66 vuokraasuntoa. Vuokraustoiminnan hoitaa OP-Kiinteistökeskus ja isännöinnin Varsinais-Suomen Isännöintitalo Oy. Vuokrausaste on ollut erinomainen (v %) johtuen hyvästä varustelutasosta ja sijainnista. Huoneistokorjauksilla vuoden aikana on voitu pitää vuokrausaste korkeana. Säätiöllä on kaksi muuta korkotukilainoitettua kohdetta, joista se omistaa 20 %:n vähemmistöosuuden. Toinen yhtiöistä sijaitsee Turun Tervatorilla ja toinen Oulun keskustassa. Myös niissä vuokrausaste on ollut hyvä. Säätiö omistaa seitsemän toimistohuoneistoa käsittävän kokonaisuuden Turun kauppatorin laidalla sijaitsevassa KOY Primassa. Kaikki tilat olivat vuoden 2012 ajan vuokrattuina. KOY Turun Verkahovissa säätiöllä on omistuksessa tuleva oikeus (B-osake) 10 huoneistoon. Yhden huoneiston A-osake tuli säätiön hallintaan vuonna Hintakehitys Verkahovissa on ollut viime vuosina positiivinen. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

18 Turun Yliopistosäätiön omistamat ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan käytössä olleet tilat KOY Aura-Tavastissa (Hämeenkatu 6) myytiin vuoden 2003 aikana. Säätiölle jäi oikeus kohteeseen haettavaan lisärakennusoikeuteen. Vuonna 2004 lisärakennusoikeuden saantia edistettiin myymällä tuleva oikeus NCC-Rakennus Oy:lle. Järjestelyyn liittyvä määräaikainen sopimus edellyttää, että tontille myönnetään rakennusoikeus uuden asuintalon rakentamiseen. Sopimus uusittiin vuonna 2010 ja se on voimassa vuoden 2015 loppuun saakka. As Oy Yliopistorinteessä säätiö omistaa 662 neliötä käsittävän opetus- ja toimistohuoneiston. Tilat on peruskorjattu vuonna Kohde sijaitsee hyvällä paikalla aivan yliopistonmäen tuntumassa tarjoten koulutussosiologian oppiaineelle erinomaiset työskentelyolosuhteet. Yhtiössä tehtiin vuoden 2012 aikana laaja peruskorjaus. Turun Yliopistosäätiön kiinteistösijoituksiin luetaan viisi kiinteistörahastoa. Eurozone Office Fund sijoittaa eurooppalaisten suurkaupunkien keskustoissa sijaitseviin toimisto- ja liikerakennuksiin. Quarum Feeder Fund QA II on suomalaisia, pääasiassa pääkaupunkiseudulla sijaitsevia asuntokohteita omistava rahasto, samoin kuin Taaleritehtaan asuntorahasto. AKR II Tuotto -rahasto sijoittaa kotimaisiin liike- ja toimistorakennuksiin. Minerva-rahasto vanhuusväen hoitokoteihin ja Evli Baltic -kiinteistösijoitusrahasto Baltiassa sijaitseviin liike- ja toimistorakennuksiin. Säätiö omistaa As Oy Kiinanmyllystä osoitteessa Vähä-Hämeenkatu 1 yhteensä 11 huoneistoa. As Oy Kiinanmylly haki ja sai tontille asemakaavamuutoksen. Sen mukaan nykyinen rakennus tulee purettavaksi ja tilalle rakennetaan uusi liike- ja asuintalo. Yhtiön toinen pääomistaja on TYKS-säätiö. Vuoden 2012 aikana As Oy Kiinanmylly valmisteli rakentamisen toteutusta. Tartossa sijaitseva Turun yliopiston ja Tarton yliopiston Granöyhteistyökeskus muodostaa säätiön omaisuudessa ns. erilliskatteellisen rahaston. Granö-keskuksen alijäämä esitetään omalla rivillään tuloslaskelmassa samoin kuin rakennuksesta ja kalustosta tehtävä poisto. Poisto alentaa erilliskatteisen rahaston kirja-arvoa. Granökeskuksen alijäämällä tai poistolla ei ole vaikutusta säätiön tilikaudelta jaettavaan tuottojäämään. Granö-keskuksen tuotot olivat vuonna ( ) ja kulut (vuonna ). Erotus on katettu yleisrahastosta. Vuonna 2012 toteutettiin rakennuksen julkisivukorjaus. SÄÄTIÖN HALLINTOKULUT Säätiön hallintokulut muodostuvat palkkakustannuksista ja muista toiminnan kuluista. Hallintokulujen yhteismäärä oli (vuonna ). Säätiön luottamushenkilöille ei ole säätiössä noudatetun tavan mukaan maksettu palkkioita tai kustannusten korvauksia. Asian tuntijoille on maksettu hakemusten määrään perustuva palkkio. ESTEELLISYYSOHJEET Vuoden 2012 alussa laadittiin Turun Yliopistosäätiön oma esteellisyysohje, jossa määriteltiin esteellisyystilanteet sekä lähipiiri. Esteellisyysarviointi tulee esille pääasiassa apurahamyöntöjen kohdalla, mutta ohje sisältää myös erilaiset sopimustilanteet. Hallituksen jäsenten sidonnaisuuksista on laadittu vuosittain päivitettävä luettelo. SÄÄTIÖN HALLITUKSEN ARVIO TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ JA NIIDEN HALLINNASTA Säätiölaki edellyttää, että omaisuus on sijoitettava turvaavasti ja tuloa tuottavasti. Säätiö on hajaut tanut omaisuuden useiden omaisuusluokkien välillä ja omaisuusluokkien sisällä. Säätiöllä on kirjallinen sijoituspolitiikka, jossa määritellään säätiön koko salkun riski- ja tuottotaso. Omaisuusluokilla on enimmäispainot ja omaisuusluokkien sisällä yksittäisten sijoitusten määrille on asetettu enim mäismäärät. Edellä mainituilla toimenpiteillä pyritään välttämään koko sijoitusomaisuuden merkit tävää arvonmenetystä, mikä luonnollisesti on merkittävin taloudellinen riski. Koska säätiö on sijoitustoimintaa harjoittava yhteisö, sillä ei ole merkittäviä muita, ts. toiminnallisia riskejä ja se pyrkii niitä myös välttämään esim. välttämällä rakennuttajana toimimista. Päätöksenteko tapahtuu kaikki yhteisön päätöksinä, joista laaditaan pöytäkirja. Toiminimenkirjoitussäännöt edellyttävät vähintään kahden henkilön nimeä oikeustoimiin ellei toteuteta toimenpidettä, johon toimeenpanija on yksilöidysti valtuutettu. Omaisuuserät sekä hallituksen jäsenten ja johtavien toimihenkilöiden vastuut on vakuutettu. Säätiön toimihenkilöiden määrä on vähäinen. Henkilöriskiä vähentää toiminnan dokumentointi ja em. päätöksentekomenettely. Säätiön tietoturvariski on vähäinen säätiön käyttäessä yliopiston atk-keskuksen palveluja ja taloushallinnon tietojen ollessa tallennettuna ulkopuolisella palveluntarjoajalla. 18 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

19 Järjestyksessään neljäs Itämeren Historia -seminaari järjestettiin heinäkuussa Kuressaaressa Saarenmaalla. Seminaariin ja sen yhteyteen järjestettyyn oheisohjelmaan Saarenmaan oopperajuhliin osallistui säätiön entisiä ja nykyisiä luottamushenkilöitä sekä yhteistyökumppaneita yli 80. Seminaarissa oli osallistujia ennätysmäärä 130. Esitelmän pitivät professori Raimo Pullat ja kirjailija Juhani Salokannel. Paneelikeskustelussa yläkuvassa seminaarin puheenjohtaja Hannes Astok ja seminaarin primus motor, professori Jarmo Virmavirta. Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus

20 TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TULOSLASKELMA VUODELTA 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 TILINPÄÄTÖS 2011 VARSINAINEN TOIMINTA Apurahatoiminta Myönnetty tilivuoden aikana apurahoja yhteensä , ,63 Oman pääoman rahastojen tuottoja edelliseltä vuodelta , ,90 Nimikkorahastojen tuottoja edelliseltä vuodelta , ,73 Rahastojen pääomista , ,52 Tilivuoden aikana saatuja lahjoituksia , ,00 Käyttämättä jääneet ja palautuneet apurahat , ,48 Sijoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot , ,38 Korkotuotot pitkäaikaisesta sijoituksista , ,37 Korkotuotot lyhytaikaisista sijoituksista , ,30 Vuokratuotot , ,10 Teutorin tuotot , ,14 Yliopiston vierasasuntojen pääomakorvaukset ,17 Sukkulakodin vuokratuotot , ,70 Herrainkulman vuokratuotot , ,62 Myyntivoitot / -tappiot (netto) , ,07 Sijoitusten arvonalennukset ja -korotukset ,48 Sijoitusten tuotot yhteensä , ,85 Kulut Yhtiövastikkeet , ,13 Kiinteistö- ja huoneistokulut , ,55 Kiinteistöjen ylläpidon palkkakustannukset , ,92 Teutorin hoitokulut 4 533, ,08 Sukkulakodin hoitokulut , ,77 Herrainkulman hoitokulut , ,94 Granö-keskuksen käyttötalouden alijäämä , ,08 Katetaan yleisrahastosta , ,08 Granö-keskuksen poisto , ,29 Katetaan poisto Granö-yhteistyörahastosta , ,29 Bengtskär -rahaston tuottojäämä 4 230, ,80 Siirretään rahaston pääomaan 4 230, ,80 Muut sijoituskulut , ,31 Sijoitusten korkokulut , ,21 Muut rahoituskulut , ,27 Poistot sijoitusomaisuudesta , ,69 Sijoitusten kulut yhteensä , ,87 Sijoitusten tuottojäämä , ,98 (Sijoitusten tuottojäämä ilman myyntivoittoja/-tappiota) Hallintokulut Palkat ja palkkiot , ,20 Henkilöstösivukulut , ,65 Vapaaehtoiset henkilöstösivukulut 8 890, ,62 Toimitilakulut , ,50 Muut hallinto- ja toimintakulut , ,46 Hallintokulut yhteensä , ,43 Varainhankinta Varainhankinta yhteensä , ,59 Lahjoitukset rahastojen pääomiin , ,59 Lahjoitukset tilivuoden apurahoihin , ,00 Lahjoituksista varainhankinnan kuluihin , ,00 Toiminnan tuottojäämä , ,55 (toiminnan tuottojäämä ilman myyntivoittoja/-tappioita) , ,48 Myyntivoittoja rahastojen pääomiin / myyntitappiot rahastojen pääomista , ,36 Nimikkorahastojen tuottoja sääntöjen mukaisesti rahastojen pääomiin ,53 Varataan yliopiston tukemiseen seuraavana vuonna nimikkorahastojen , ,61 tuottoja Varataan yliopiston tukemiseen seuraavana vuonna yleisrahaston tuottoja , ,05 Tilikauden yli/alijäämä 20 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2012

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI APURAHOINA NOIN 803 000 EUROA

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI APURAHOINA NOIN 803 000 EUROA TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI APURAHOINA NOIN 803 000 EUROA Turun Yliopistosäätiö on jakanut kevään 2012 apurahoina Turun yliopiston tutkijoille, tutkijaryhmille sekä jatko-opiskelijoille 803 340,59 euroa.

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine

1 (6) Sisältyvien kokonaisuuksien lkm. Tdk Pääaine Sivuaine 1 (6) H Arkeologia Kansatiede 8 2 10 Museologia 4 3 7 Klassillinen arkeologia 5 1 6 Arkeologia Total 41 13 54 Digitaalinen kulttuuri, Pori Kulttuurituotannon suunnittelu, Pori 12 3 15 Museologia ja aineellinen

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Liite 2 Opetusneuvos 3.11.2015 Mirja Vihma VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS 22.10.2015 SUOMEN AKATEMIAN TIETEELLISTEN TOIMIKUNTIEN KOKOONPANOSTA KAUDELLE 2016 2018 BIOTIETEIDEN

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä)

Liite opintojohtosääntöön (päivitetty vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) 1/5 Liite opintojohtosääntöön (päivitetty 4.1.2016 vastaamaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yliopiston hallituksen päätöksiä) Turun yliopistossa edustettuina olevat t, tutkinnot, pääaineet, koulutusohjelmat

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto

Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Suomen Kulttuurirahasto Historia Eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen tarkoitus

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2013 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2013 Kirjoittajat, kuvaajat Turun Yliopistosäätiö, Turun yliopisto, Liedon Vanhalinna -säätiö Julkaisun suunnittelu ja

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä)

Johto- ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, tehtävä) 1 Pekka Ahokas kaupunginhallituksen jäsen Johto ja luottamustehtävät elinkeinotoimintaa harjoittavissa yhteisöissä (Yhteisön nimi, toimiala, Hulmin Huollon hallitus Kiinteistö Oy Kurittula hallitus Muu

Lisätiedot

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

ABI-päivä Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA ABI-päivä 12.1.2017 Oppiaine-esittelyt ja tutustumiskierrokset MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Oppiaine ja vastuuhenkilö Esittelyaika Paikka Biokemia ja biotekniikka Jarmo Käpylä Biologia Timo

Lisätiedot

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016

POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 POLIISIOPINTOJEN EDISTÄMISSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2016 Poliisiopintojen Edistämissäätiön Hallitukselle Vuosi 2016 oli Poliisiopintojen Edistämissäätiön viideskymmenestoinen toimintavuosi. Säätiön

Lisätiedot

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015

LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 LAPIN MESTARUUSPILKKI 2015 Miehet Yleinen: 1. 55 Jouni Kokkonen Merilapin urheilukalastajat 3361 2. 51 Mika Jaako Merilapin urheilukalastajat 2935 3. 76 Mika Nampajärvi Koillisen kilpakalastajat 2914 4.

Lisätiedot

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt

Valintakokeisiin. Aloituspaikat Hakeneet. osallistuneet Hyväksytyt 1 (5), valintakokeisiin, ja yliopistoon kirjoittautuneet tiedekunnittain ja hakukohteittain Humanistinen tiedekunta Arkeologia 8 116 49 9 83.17 100 61.50 70 Englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus 24

Lisätiedot

1 (6) tdk laitos aine

1 (6) tdk laitos aine 1 (6) H Hist.,kultt. ja tait.tutk.lts Arkeologia 1 2 2 3 Digitaalinen kulttuuri, Pori 2 2 1 2 Folkloristiikka 1 1 2 1 1 1 Historia 2 4 1 Kansatiede 2 2 2 1 1 2 Kotimainen kirjallisuus 1 3 1 3 1 1 2 Kulttuurihistoria

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo

Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Pm-hirvenjuoksut Pohjois-Savo Nilsiä, 22.07.2017 Yksilökilpailut Kävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 112 Haapamäen hs

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko

1/ Asunto Oy Tammelan Eskontie Henkilökohtainen varajäsen: Pääjärvi Marko 1/13 Asunto Oy Tammelan Eskontie 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Kallela 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen jäsen: Asunto Oy Tammelan Martinpelto 01.06.2017 - en nimi - Varsinainen

Lisätiedot

Taikinan kylän asukkaat

Taikinan kylän asukkaat Taikinan kylän asukkaat 197 Turtiainen Eino ja Liisa (kanttiini) 198 Turtiainen Mikko ja Väinö (veljekset, poikamiehiä) 199 (Vanha tupa) Turtiainen Salomon (Sakkeus) ja Ulla, Juho, Anton, Onni, jatoivo

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016

Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Valtuuskunnan vaali 1.-28.10.2013 vaalitulos. Valtuuskunnan jäsenet 2014 2016 Hakala Kalle, Sijaisuuksia Hartikainen Kaisa Karoliina, Siilinjärven kunta, valvontaeläinlääkäri Haukipuro Martta Elisabeth,

Lisätiedot

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA

Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA Yleisurheiluveteraanien SM-viestit 2012, Turku PN Stadion 9.6.2012 KULTAA M30 4 x 100 m 1. Varsinais-Suomen Veteraaniurheilijat 47,81 SE Mikko Kiuru Henri Heikkinen Jukka Mertanen Krister Laine M30 4 x

Lisätiedot

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset

SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset 1(5) SVU-SM-Rullaluistelu- ja rullasuksihiihtokilpailut 11.8.2013 Nokia Tulokset Rullaluistelu 300m, miehet 1)Tommi Lahti If Femman 50,7 1) Jukka Korpi Kristiinan Urheilijat 31,2 1) Urmas Leirost Lahden

Lisätiedot

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut

Ilmakiväärin ja -pistoolin AM-kilpailut Turku 07. - 19:03:27 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N16 1. Elina Takku PuKu 93 96 90 96 375 AE 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N18 1. Maria Liewendahl ÅSSF 95 92 97 98 382 2. Essi Laitinen TSA 92 95 97 95 379

Lisätiedot

Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin

Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin Esitys opiskelijaedustajien valinnasta tiedekuntien ja kauppakorkeakoulun johtokuntiin Esitys humanistisen tiedekunnan johtokuntaan valittavista opiskelijaedustajista 1 Vilppu Kuusipalo Kulttuurihistoria,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu)

Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten. 001 äänestysalue (Yhteiskoulu) Kaupunginhallitus päätti valita vuonna 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten 1. asetettaviin äänestysalueiden vaalilautakuntiin viisi varajäsentä 2. asettaa kaksi vaalitoimikuntaa ja niihin nimetään kolme

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto

TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TULOKSET SM-PILKKI 2009 28.2.2009 Voionmaan opisto TKEK = Työväen Kala- ja Eräkerho Kirkkonummi = Kirkkonummen Kala- ja Metsämiehet H-linna = Hämeenlinnan Kala ja Erä ry TEM = Tesoman Erämiehet ry TULOKSET

Lisätiedot

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry

Kansallinen tikkaa Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry Kansallinen 25 + 125 tikkaa 27.1.2018 Järjestäjä Jämsän Seudun Tikka ry päivitetty 28.1.2018 klo 17 25 tikkaa MM 1. Järvinen Tarmo JST 42 41 40 40 40 203 2. Vaarala Simo PaavT 38 43 36 39 45 201 (4x10,

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat

WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat WFA-MAAPÄIVÄT Osallistujat 1. Niemi-Aro Antti 2. Saari Aapo 3. Kinnari Sirpa 4. Koskinen Eila 5. Lähdesmäki Liisa 6. Niemi Anne 7. Palojoki Ulla 8. Hyvönen Juhani 9. Peltola Asko 10. Saunamäki Raimo 11.

Lisätiedot

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014

Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014. Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Turun Yliopistosäätiön vuosikertomus 2014 Liedon Vanhalinna -säätiön vuosikertomus 2014 Sisältö TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014... 3 TOIMINTAVUOSI 2014...3 TURUN YLIOPISTOLLE SUUNNATTU

Lisätiedot

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,?

J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?, Karl-Erik Ladau, Martti Siukosaari,? TamRU:n hallitukset Kuvia hallituksista vuodesta 1959 vuoteen 2014. Tietoja lisätään, kun saadaan. Hallitus 1959 J. Kivelä,?, O. Rissanen, Juhani Mattila, Ossian Peltola, Antti Solja, Tapio Vuorinen?,

Lisätiedot

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015

SM-esikilpailu. Yksilökilpailut. Lumijoki, 27.06.2015 SM-esikilpailu Lumijoki, 27.06.2015 Yksilökilpailut M 1. Kuitunen Lasse 21 Keski-Pohja 300 (20:06) 240 (-24m/+6m) 582 (97) 1122 2. Marttila Petri 1 Oulu 278 (23:41) 288 (-1m/-5m) 546 (91) 1112 3. Tapani

Lisätiedot

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S

Nimi Sarja Maakunta Tulos Loppukilpailu Yhteensä Sijoitus Huhti Jani S16 V-S Tulokset Joukkuekilpailu Satakunta Makelä Antti M SA 99 Väyrynen Reijo M50 SA 96 Keikko Tommi M SA 96 Laarimo Mika M SA 95 Ikola Juha M50 SA 92 Ylijoki Juho M SA 92 Nurmi Markku M50 SA 91 Saunaluoma Jouni

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009

Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Yleinen laituripilkki Halkosaari 31.10.2009 Naiset Miehet 60 1. Mirja Huotilainen 146 1. Kyösti Härkönen 238 2. Marketta Mustonen 96 2. Ari Myller 207 3. Varpu Korhonen 26 3. Esko Huhtaniemi 189 4. Tuija

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ

LUKIOLAISTEN PÄIVÄ LUKIOLAISTEN PÄIVÄ 21.4.2017 Ohjelmaa luentosaleissa IX ja X (Natura, Yliopistonmäki) klo 10 12 Tietoa Turun yliopiston koulutustarjonnasta ja valmistuneiden urapoluista. Opintoneuvoja Maria Henninen Millaista

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka

Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka Kansallinen 25 ja 125 tikkaa Hämeenlinna/Lammi Järjestäjä Lammin Tikka 19.02.2017 päivitetty 20.2.2017 klo 16.30 25 tikkaa MM 1. Hyyrynen Juha KLT 42 42 43 43 42 212 2. Järvinen Tarmo JST 39 44 42 43 40

Lisätiedot

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1.

Turun yliopisto Suoritetut alemmat, ylemmät ja tohtorin tutkinnot ohjauksen alan ja pääaineen mukaan Lähde: Nettiopsu 17.1. 1 (7) Alemmat korkeakoulututkinnot 1. Kasvatusalat Aikuiskasvatustiede K 10 4 10 7 9 Erityispedagogiikka K 14 13 12 21 20 Kasvatustiede (varhaiskasvatus), OKL Rauma K 3 2 1 Kasvatustiede, kasvatustieteiden

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M

Rata 1 ylätaulu 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 ylätaulu 38 Korkeela Jarkko K-64 M alataulu 28 Ylikojola Reijo IlmA M alataulu 76 Lindstedt Ari NoSA M Eräluettelo sarjat N, M, M20, M18 klo 09.00 Erä 1 (nopeat klo 10.20) klo 09.20 Erä 2 (nopeat klo 10.40) Rata 1 88 Toiva Jarmo P-HA M Rata 1 38 Korkeela Jarkko K-64 M 28 Ylikojola Reijo IlmA M 76 Lindstedt

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

Kansalliset tikkakisat Humppila

Kansalliset tikkakisat Humppila Kansalliset tikkakisat Humppila 25.10.2015 25 tikkaa päivitetty 25.10.2015 klo 19.40 MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 42 41 44 37 205 2. Tammi Aimo TurTi 35 40 38 44 46 203 3. Varsaluoma Kosti ITK 39 40 39

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo

LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo Yrityksen nimi LähiTapiola Etelä Keskinäinen Vakuutusyhtiö Yhtiömuoto Keskinäinen vakuutusyhtiö Y-tunnus 01395577 Osoite Turuntie 8, Salo Perustamisvuosi 1935 Yhtiön kotipaikka Salo n tyyppi aloitettu

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen hs 582 (-1m/+3m/+1m/-4m)

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede:

Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede, lääketiede: JOHDANTOPÄIVIEN OHJELMA Johdanto yliopisto-opiskeluun ja lääketieteeseen Aika: tiistai 8.8 maanantai 14.8.2017 Paikka: Osmo Järvi Sali; Medisiina Kiinamyllynkatu 10 Yhteinen aamupäivä: biolääketiede, hammaslääketiede,

Lisätiedot

Eräluettelo IOP SM 2015

Eräluettelo IOP SM 2015 Eräluettelo IOP SM 2015 Erä 1 klo 11 00, II osa klo 11 40, joht. Torikka, tulkkaa Huhtamäki, kirjaa Lamberg A 1.Sorri Tarja SA N A2. Sand Marju, SUA N A3. Niemi Heli IU N A4. Wolkoff Olga ESA N A5. Kivistö

Lisätiedot

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä,

Pm-Hirvenjuoksut. Single Competitor Competitions. Kävely. Nilsiä, Pm-Hirvenjuoksut Nilsiä, 19.07.2014 Single Competitor Competitions Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 94 Haapamäen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt

EL Pm 2017 ei rekisteröidyt EL Pm 2017 ei rekisteröidyt Naiset kilpailija yhdistys tulos Kaadot viim.srj 1. Helena Saarimaa Lapua 676 2. Eila A Rajamäki Kauhava 668 3. Kaarina Tuuri Lapua 642 4. Pirkko Rissa Lapua 617 5. Sirkka Kangas

Lisätiedot

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015

Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 Kansalliset 25 tikan kilpailut Karstulassa 8.3.2015 päivitetty 8.3.2015 klo 23.30 MM 1. Lehtonen Seppo JST 39 44 43 42 38 206 2. Mäkinen Mauno VaaTi 44 39 45 40 36 204 3. Ylönen Niilo JST 40 35 45 43 39

Lisätiedot

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET

SKAL:n ja STL:n talvipäivät HIIHTOMESTARUUS 27.2.2010 Kuopio, Puijo TULOKSET Lapset alle 6, STL 0,5 km (v) 1. Oskari Kotiaho Vantaan Taksiautoilijat ry 4.11 2. Veera Yletyinen Kuopion Taksiautoilijat ry 6.33 Lapset alle 8, STL 0,5 km (v) 1. Elias Korhonen Ristijärven Taksiautoilijat

Lisätiedot

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry

SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry SML HIRVI PM Jurvan Metsästysseura ry. 1.4.-17 M Seura Sarja Nro. Alkuk. Loppuk. Uus. Yhteensä 1 Autio Mikko 91 95 186 2 Parkkamäki Jukka 89 90 179 3 Luomala Arto 94 84 178 4 Passi Mika 89 87 176 5 Kivelä

Lisätiedot

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry

Kansallinen 25 tikkaa Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry Kansallinen 25 tikkaa 27.6.2015 Saarijärvellä järjestäjä Paavon Tikka ry päivitetty 27.6.2015 klo 20.10 MM 1. Lehtonen Seppo JST 42 42 40 41 44 209 2. Järvinen Tarmo JST 38 43 40 44 43 208 3x10 3. Reijonen

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu

SM-keskimatka R2 2012 ORGANISAATIOKAAVIO. SM-2012 organisaatio. Sivu 1. Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä. Työryhmät, joilla on sektorivastuu SM-keskimatka R2 2012 SM-2012 organisaatio ORGANISAATIOKAAVIO Yleisvastuu = kilpailun johtoryhmä Kilpailunjohtaja Varajohtaja Pääsihteeri pääratamestari Tulospalvelupäällikkö Kenttäpäällikkö Tiedottaja/Markkinointi

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Viitasalo Mikko 10 Kokoomus 975 5197,00 valittu 2 Leppiniemi Raili 12 Sitoutumattomat 1674 3262,00 valittu 3 Rautava Risto 8 Kokoomus 737 2598,50 valittu 4 Heinäluoma Eero 16 SDP 1299

Lisätiedot

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J

HELSINGIN TYÖVÄEN LUISTELIJAT XXXIII Jussin luistelu/sm-ratamaraton M 30 KM Nro Aika Sija J 110109 M 30 KM Nro Aika Sija J Brandt Robert HTL SM 306 51,43 1 Kotijärvi Antero KuLs SM 300 53,01 2 Isoviita Vesa PoPy SM 301 53,52 3 Suihkonen Jani HTL SM 309 54,31 4 Nurminen Jouni J 741 56,52 5 Siippu

Lisätiedot

Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät

Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät 1 (5) Biolääketieteen koulutusohjelman johdantopäivät 8.-14.8.2017 Tiistai 8.8.2017 Tervetuloa yliopistoon, tiedekuntaan, koulutusohjelmaan ja opiskelijayhteisöön! Keltahaalariset tuutorit Medisiinan aulassa

Lisätiedot

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1.

Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry. Yhdistyksen vuosikokous. Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 13.10.2012 klo 12.00 12.25 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 14 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0

XIV Heikki Hovin muistokilpailu, 17.2.2007 Ahvenistolla Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0 Tulostettu 17.02.07 klo 18.49.35 Sivu 1 M17 (8 km) 1 3 Tuomas Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 27.44 27.44 030 2 5 Petteri Vaherkoski Hollolan Urheilijat -46 28.43 +59 140 3 1 Aaro Saarinen Hollolan

Lisätiedot

Hj-katsastus, Pohjois-Savo

Hj-katsastus, Pohjois-Savo Hj-katsastus, Pohjois-Savo Heinjoki, Kuopio, 11.06.2017 Yksilökilpailut Hirvikävely Hirvikävely (sarjassa on 4 arviota, ei aikapisteitä) Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Teemu 80 Haapamäen

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81

Nuoret 14-alle 18v. 1. Mikko Saviaro 1056 g Kaamospilkki 81 Lapin Mestaruuspilkki 13.3.2010 Kemijärvi / Kaisanlahti Tulokset: Nuoret alle 12v. 1. Heidi Harju 780 g Ivalon Erämiehet 2. Ville Harju 287 3. Riikka Kumpula 250 Sodankylän Perhokalastajat 4. Jonna Harju

Lisätiedot

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10

RASTI 1. Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 RASTI 1 Suomenmestaruuskilpailu 1999 Pisteytys 14-15.8.-99 PP A B C D PPo ohi E/A Tv Hämeenlinna Hätilä 10 5 4 4 2-20 -10-10 -10 Kilpailijat Pisteet Rangaistukset Aika Ls Tulokset No Nimi Lk. Joukkue PP

Lisätiedot

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset

Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic tulokset Itä-Häme viikkokilpailu 5 Classic 11.6.-15.6.2016 tulokset 1 SAARINEN, Jari Par 72 10 2 VIINIKAINEN, Jarkko 1 73 8 3 LESKINEN, Jouko 1 73 6 4 TIAINEN, Eetu 2 74 5 5 PULKKINEN, Jari 2 74 4 6 MUTANEN, Jyrki

Lisätiedot

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä,

Pm-hirvenjuoksu. Yksilökilpailut. Kävely. Nilsiä, Pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 18.07.2015 Yksilökilpailut Kävely Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Seura Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 80 Haapamäen Hs 558 (-1m/+12m/-6m/-2m)

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu

Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Pohjois-Savon pm-hirvenjuoksu Nilsiä, 23.07.2016 Yksilökilpailut M 1. Lemmetty Timo 2 Haapamäen hs 281 (18:07) 260 (-9m/-11m) 576 (96) 1117 2. Ruuskanen Ari 1 NUMA 273 (19:22) 276 (+5m/+7m) 564 (94) 1113

Lisätiedot

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008

KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 KiU KITEEN PESÄPALLOHISTORIAA 2008 JOUKKUEET: 1920 Luku Kiteenkylän pesäpallojoukkue Hakulinen Heikki Hakulinen Onni Hakulinen Simo Hakulinen Toivo Hakulinen Viljo Hirvonen Arvi Kosonen Juho Lipponen Toivo

Lisätiedot

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ

PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ PÖYTÄTENNIKSEN VALTAKUNNALLINEN AY-TURNAUS 22.-23.4.2006 TURUSSA, JÄRJESTÄJÄ TURUN PYRKIVÄ Osanottajia 78 pelaajaa ja kilpailuluokkia 17. TULOKSET: Miesten joukkue 1. Tomi Penttilä/Tero Kallio, Metalli

Lisätiedot

MM MA

MM MA Kansallinen 25 tikkaa Heinola 14.11.2015 Järj. Heinolan Tikka-kerho MM päivitetty 15.11.2015 klo 18.50 1. Lehtonen Seppo JST 42 44 44 43 43 216 2..2. Miettinen Martti LamTi 45 43 35 41 44 208 3. Tammi

Lisätiedot

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat

Kansalliset kilpailut , Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat Kansalliset kilpailut 24.9.2016, Loimaa, Metsämaa Järj. Metsämaan Urheilijat päivitetty 24.9.2016 klo 22 25 tikkaa MM 1. Mäkinen Mauno VaaTi 41 39 44 41 44 209 2. Leskinen Veikko VaaTi 41 41 42 42 42 208

Lisätiedot

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere

Leena Valkeeniemi-Tasanen. terveydenhoitaja Tampere. Marika Tasanen väyläsuunnittelija Tampere. Matti Hirvonen järjestelmäsuunnittelija Tampere 112 113 114 115 A Timo Malmi FL, kirjailija Leena Valkeeniemi-Tasanen terveydenhoitaja Mauri Poussa toimitusjohtaja, työyhteisövalmentaja Pirjo Kokkonen kotitalousteknikko 116 117 118 119 120 Ilkka Nikander,

Lisätiedot

Vuoden 2014 maratoonit

Vuoden 2014 maratoonit Vuoden 2014 maratoonit Absetz Ilmari 2/10 3.44.28 (M 55/2) Absetz Ilmari 8/10 3.52.11 (M 55/2) Ahonen Jani Lohdutus 4.21.23 (M alle 40/3) Airaksinen Pekka 1/10 5.05.37 (M 60/9) Airaksinen Pekka 8/10 5.07.07

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi

PROFESSORILUENTO. Professori Markus Juonala. Lääketieteellinen tiedekunta. Sisätautioppi PROFESSORILUENTO Professori Markus Juonala Sisätautioppi Lääketieteellinen tiedekunta 23.9.2015 Professori Markus Juonala pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 23. syyskuuta 2015

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet

PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS. Poliittisen ohjausryhmän jäsenet PORIN SELVITYSALUEEN KUNTAUUDISTUS Poliittisen ohjausryhmän jäsenet Poliittisen ohjausryhmän jäsenet kategorioittain (3) 1. Ohjausryhmän jäsenet kunnittain Harjavalta, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikarvia,

Lisätiedot

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015

Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 Myyrmäen Kalamiehet ry 1 (8) 31.03.2015 TALVEN 2015 TULOKSIA 1. Kerhon omat kilpailut Sarjakilpailut: Miehet: 1. Tomi Ojanperä 56 pistettä 2. Arto Männistö 50 pistettä 3. Mikko Väänänen 49 pistettä Naiset:

Lisätiedot

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090

Maksuunpanoluettelo Rakentamiskustannusten osittelu. Toimitusnro 2005-158090 1(7) TK1 Pajula 413 6,9 0,00 748-401-3-145 Pajula Nikola Eero Olavi, Siikajoentie 1468, 92320 Siikajoki Nikola Jarmo Sakari, Siikajoentie 1476 As 2, 92320 Siikajoki TK2 Lisäkorpela 1 0,0 0,00 748-403-61-0

Lisätiedot

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä

Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti. Kyselyyn vastasi 538 henkilöä Humanitas ry järjesti keväällä 2010 kyselyn, joka toteutettiin sähköisesti Kysely pyrki selvittämään, miten humanistit ja toisaalta muut näkevät humanistisen tieteen ja humanistit osana yliopistoyhteisöä,

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Kokeisiin osallistuneet

Kokeisiin osallistuneet Helsingin yliopistoon hakeneet, ja aloituspaikat v. 2012 Koulutusohjelma hakijoista osuus osallistuneista Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta Akvaattiset tieteet 135 78 16 16 % 28 % Biologi (svenskspråkig)

Lisätiedot