HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS ,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS ,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

2 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT 41 ALLEKIRJOITUKSET 42 TILIKIRJALUETTELO TASE-ERITTELYT, ERILLINEN LIITE

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA TILIKAUDELLA Helsingin yliopiston rahastot kuuluu Helsingin yliopisto -konserniin ja sen toiminnasta päättää Helsingin yliopiston hallitus. Helsingin yliopiston rahastojen muodostama alakonserni sisältyy Helsingin yliopiston laatimaan konsernitilinpäätökseen ja käsitellään siellä kokonaisuudessaan omakatteisen rahaston tavoin. Helsingin yliopiston rahastot -konserniin kuuluu 4 alakonsernia, joista 2 tekee konsernitilinpäätöksen, 31 tytäryhtiötä, 16 osakkuusyhtiötä. Näistä kiinteistöomaisuutta omistaa ja hallinnoi yksi alakonserni, 10 tytäryhtiöitä ja 8 osakkuusyhtiötä. Helsingin yliopiston rahastojen toiminnan tavoitteena on tukea Helsingin ylipiston toimintaa ja vakautta luomalla edellytyksiä toiminnoille, joihin yliopiston perus- ja täydentävä rahoitus ei anna mahdollisuutta. Yhdessä lahjoittajien kanssa HYR vahvistaa yliopiston kykyä ja vapautta tehdä tiedettä, kokeilla ja vaikuttaa. Helsingin yliopiston rahastojen toiminta jakaantuu varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Helsingin yliopiston rahastot hallinnoi myös yliopiston eri tiedekuntien hyväksi toimivia kolmea omakatteista ja 290 sidottua rahastoa. Rahastojen pääoma saadaan lahjoituksena ja niiden varat sijoitetaan osana Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisalkkua. Rahastoille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka suuruudesta päätetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tuotolla tuetaan Helsingin yliopiston toimintaa tutkimusmäärärahoin, lahjoitusprofessuurein sekä opiskelijoille myönnettävin apurahoin. Sidottujen rahastojen muutos on hallinnoitujen rahastojen tulos, mikä vähennetään Helsingin yliopiston rahastojen tuloksesta. Varsinaisen toiminnan tuotto 0,5 miljoonaa euroa (2013: 1,2 miljoonaa euroa) koostui Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n maksamasta korvauksesta 0,5 miljoonaa euroa (2013: 0,6 miljoonaa euroa). Varsinaisen toiminnan kulut 9,7 miljoonaa euroa (2013: 8,3 miljoonaa euroa) koostuivat pääosin Helsingin yliopistolle maksettavista kolmevuotisista tutkimusmäärärahoista 3,0 miljoonaa euroa (2013: 2,8 miljoonaa euroa), omakatteisten rahastojen tuotoista maksettavista lahjoitusprofessuurien palkkakulukorva- HELSINGIN YLIOPISTON, YLI-/ALIJÄÄMÄ Milj. euroa Tuotot yhteensä 38,1 42,1 45,7 Kulut yhteensä -37,9-41,1-46,7 Yli-/alijäämä 0,2 1,0-1,0 Milj. euroa Varsinainen toiminta, netto -9,2-7,1-10,3 Varainhankinta 0,7 0,9 1,9 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 10,4 8,9 9,7 Sidottujen rahastojen muutos -1,7-1,8-2,3 Tuloverot 0,0 0,0 0,0 Yli-/alijäämä 0,2 0,8-1,0

4 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ARVOPAPERISALKKU Milj. euroa Osakkeet 47,0 36 % 37,2 31 % 26,2 23 % Korkosijoitukset 36,9 28 % 31,8 27 % 30,8 28 % Vaihtoehtoiset 46,6 36 % 50,3 42 % 54,6 49 % Yhteensä 130,4 100 % 119,3 100 % 111,6 100 % Arvopaperisalkun tuottoprosentti oli 8,83 % (2013: 5,32 %). uksista 1,0 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa), apurahat sidotuista rahastoista 0,6 miljoonaa euroa (2013: 0,8 miljoonaa euroa), Apteekkioikeuden perusteella maksetuista reseptikorvauksista muille yliopistoille 1,0 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa), aloittavien professoreiden starttirahoista 0,5 miljoonaa euroa (2013: 0,3 miljoonaa euroa) ja väitöskirjoihin liittyvistä tuista 1,1 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa). Muut erät, n. 2,5 miljoonaa euroa (2013: 1,4 miljoonaa euroa) koostuivat palkinnoista, promootiokuluista, muista korvauksista sekä rahaston omista kuluista. Varainhankinnan tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa (2013: 0,9 miljoonaa euroa) ja koostuivat mm. testamentti-, lahjoitusprofessuureihin sekä muihin sidottuihin rahastoihin tehdyistä lahjoituksista. Sijoitus- ja rahoitustoiminta koostuu sijoitus- ja kiinteistöomaisuudesta ja niiden tuotoista. Sijoitusomaisuus koostuu kiinteistöistä, tytär- ja osakkuusyhtiöistä, pääomarahastoista, sijoituksista noteeraamattomiin yrityksiin sekä arvopaperisalkkuihin. Syyskuussa 2014 päivitettiin arvopaperisalkun perusallokaation neutraalijakauma: Osakkeet 50 %, korot 30 % ja vaihtoehtoiset sijoitukset ml. omat sijoituskiinteistöt 20 %. Arvopaperisalkun tuottoprosentti oli 8,83 % (2013: 5,32 %). Osakesijoitusten tuotto oli 12,9 % ja korkosijoitukset tuottivat 6,94 %. Arvopaperisalkun volatiliteetti oli 4,66 %. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 36,9 miljoonaa euroa (2013: 40,0 miljoonaa euroa), josta kiinteistöjen vuokratuotto oli 73 %. Kertaluonteiset myyntivoitot olivat 5,0 miljoonaa euroa (2013: 9,3 miljoonaa euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 26,5 miljoonaa euroa (2013: 31,0 miljoonaa euroa) koostuivat kiinteistöjen hoitokuluista 13,2 miljoonaa euroa (2013: 11,6 miljoonaa euroa), rahoituskuluista 3,3 miljoonaa euroa (2013: 3,3 miljoonaa euroa), arvopaperien myyntivoitoista ja -tappioista sekä sijoitusten arvonalennuksista yht. 2,0 miljoonaa euroa (2013: 7,5 miljoonaa euroa). KONSERNI HELSINGIN YLIOPISTON -KONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN LIIKEVAIHTO JA TILIKAUDEN TULOS Miljoona euroa Tytäryhtiöt, liikevaihto yhteensä Tytärkiinteistöt, liikevaihto yhteensä Liikevaihto yhteensä Tytäryhtiöt, tulos yhteensä Tytärkiinteistöt, tulos yhteensä Tilikauden tulos yhteensä

5 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS % YLIOPISTON APTEEKIN OSUUS TYTÄRYRITYSTEN LIIKEVAIHDOSTA YLIOPISTON APTEEKKI Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston rahastojen suurin tytäryhteisö edustaen 94 % tytäryritysten liikevaihdosta ja 100 % niiden tilikauden tuloksesta. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 298,9 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihdosta Yliopiston Apteekin osuus oli 87,2 %. Konsernin tilikauden voitto oli 14,8 miljoonaa euroa, mikä oli 5,2 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Yliopiston Apteekin liikevaihto 260,6 miljoonaa euroa kasvoi 4,8 %. Liikevoitto 16,8 miljoonaa pysyi entisellään. Apteekkimaksusta annettu laki muuttui Lainmuutoksen perusteena on kannustaa pieniä apteekkeja pitämään tai perustamaan sivuapteekkeja erityisesti syrjäseuduille paikallisen lääkehuollon turvaamiseksi. Pienille apteekeille sivuapteekin pitäminen on kannattavampaa kuin aikaisemmin ja vastaavasti apteekkimaksutaulukon prosenttiosuuksia korotetaan kustannusneutraliteetin säilyttämiseksi. Tällä tavalla muut apteekit yhdessä maksavat pienten sivuapteekkeja pitävien apteekkien apteekkimaksukevennykset. Yliopiston Apteekille tämä merkitsi noin euron apteekkimaksun korotusta. Vuoden 2014 alusta myös uusi lääketaksa-asetus muutti reseptilääkkeiden vähittäishintojen laskentaperusteita. Kalliimpien reseptilääkkeiden hinnat laskivat ja halvempien nousivat. HELSINGIN YLIOPISTON KALENTERIPALVELUT OY Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 0,95 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 135 tuhatta euroa, mikä oli 59 tuhatta euroa edellisvuotta suurempi. Tuloksen muutokseen vaikuttivat edellistä vuotta pienemmät kulut. Helsingin yliopistolla on tekijänoikeudet suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimipäivälistaan, joiden myynti muodostaa pääosan yhtiön liikevaihdosta. Lisäksi yhtiö myy valmiita kalenteripohjia sekä erilaisia kalenteritietoja ja -palveluja. Suomalainen ja suomenruotsalainen nimipäivälista uudistetaan vuodesta 2015 alkaen. HELSINKI INNOVATION SERVICES LTD Vuoden 2011 maaliskuussa perustettu, Helsingin yliopiston Holding Oy:n omistama Helsinki Innovation Services Ltd:n liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (2013: 0,9 miljoonaa euroa) ja tulos -4 tuhatta euroa (2013: n. -41 tuhatta euroa). Yhtiö hoitaa yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yliopiston lakisääteisen keksintöilmoitusmenettelyn ja edistää yliopistotutkimuksesta syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. UNIGRAFIA OY Unigrafia Oy:n liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa (2013: 6,6 miljoonaa euroa) ja tulos on 0,1 miljoonaa euroa (2013: 0,1 miljoonaa euroa). Yhtiön omistajapohja laajeni joulukuussa 2014, kun Taideyliopistosta tuli yhtiön neljäs omistaja (4,4 %). Muut omistajat ovat Helsingin yliopiston rahastot (57,5 %), Aalto Holding Oy (31,0 %) sekä Haaga Helia Oy Ab (7,1 %). Yhtiö tarjoaa pääsääntöisesti omistajilleen paino-, tulostus- ja julkaisupalveluita. OY 4PHARMA LTD Oy 4Pharma Ltd on palveluyritys, jonka päätuotteita ovat kliinisten tutkimusten tiedonhallinta ja tilastollinen analysointi. Yhtiöllä on Ruotsissa tytäryhtiö 4Pharma AB, jolla puolestaan on Sveitsissä tytäryhtiö 4Pharma Switzerland GmbH. Oy 4Pharma Ltd:n liikevaihto oli 1,1 miljoona euroa (2013: 1,2 miljoonaa euroa). Yhtiön tulos säilyi lähes ennallaan ollen 21 tuhatta euroa (2013: 48 tuhatta euroa). MUUT Licentia Oy:n liikevaihto oli 0 tuhatta euroa (2013: 0 tuhatta euroa) ja tulos -113 tuhatta euroa (2013: 13 tuhatta euroa). Licentia Oy:n toiminnan alasajo valmistellaan vuoden 2015 aikana. Anturikeskus Oy ja Helsingin yliopiston Holding Oy ovat tilinpäätöshetkellä selvitystilassa. Helsingin yliopiston rahastojen tytärkiinteistöt muodostavat 6 % sen tytäryritysten liikevaihdosta ja 0 % tilikauden tuloksesta.

6 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS RAHOITUS INVESTOINNIT Helsingin yliopiston rahastojen likvidit varat olivat tilikauden lopussa 20,6 miljoonaa euroa (2013: 7,4 miljoonaa euroa). Korollinen lainapääoma rahoituslaitoksilta oli 60,9 miljoonaa euroa (2013: 64,3 miljoonaa euroa). Helsingin yliopiston rahastojen toiminnan rahavirta oli 16,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (2013: 19,1 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta oli -27,9 miljoonaa euroa (2013: -5,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin oli 82,6 % (2013: 86,3 %), joten Helsingin yliopiston rahastojen riskinkantokyky on erinomainen. KONSERNI Helsingin yliopiston rahastot -konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 42,8 miljoonaa euroa (2013: 54,4 miljoonaa euroa). Korollinen lainapääoma rahoituslaitoksilta oli 93,8 miljoonaa euroa (2013: 96,8 miljoonaa euroa). Tytärkiinteistöjen korollinen lainapääoma rahoituslaitoksilta on 32,3 miljoonaa euroa ( ,4 miljoonaa euroa). Helsingin yliopiston rahastot -konsernin toiminnan rahavirta oli 25,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (2013: 24,3 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta oli -33,7 miljoonaa euroa (2013:-13,4 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin oli 74,0 % (2013: 73,3 %), joten Helsingin yliopiston rahastot -konsernin riskinkantokyky erinomainen. 82,6% OMAVARAISUUSASTE KIRJANPITOARVOIN 2014, RISKINKANTOKYKY ERINOMAINEN. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat kiinteistöihin; Kansalliskirjaston peruskorjauksen suunnitteluun ja rakentamiseen 11,4 miljoonaa euroa, Franzenian peruskorjauksen suunnitteluun ja rakentamiseen 5,5 miljoonaa euroa ja Luonnontieteellisen museon korjaamiseen 0,6 miljoonaa euroa sekä useampia pienempiä korjauksia eri kohteissa. KONSERNI Fastighets Ab Alexandersgatan 7 omistaman kiinteistön peruskorjaus alkoi kesäkuussa 2013 ja työt valmistuvat huhtikuussa Hankkeen loppukustannusennuste on 18 miljoonaa euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Helsingin yliopiston rahastojen omaisuudesta 3/4 osaa on kiinteistöjä ja 1/4 osa arvopapereita ja sijoituksia tytär- ja osakkuusyrityksiin. Kiinteistöt on pääosin vuokrattu Helsingin yliopistolle, jolloin vuokratuottoihin kohdistuva riski syntyy Helsingin yliopiston kokonaisrahoituksen merkittävästä muutoksesta lyhyellä aikavälillä tai hitaasta hiipumisesta pitkällä aikavälillä. Kiinteistöinvestointeihin liittyvän vieraan pääoman koronvaihtelua hallitaan koronvaihtosopimuksin. Arvopaperisijoittamiseen sisältyy riski merkittävistäkin markkinaheilahteluista. Riskiä hallitaan rahastoille kulloinkin sopivalla osakesalkun allokaatiolla. Arvopaperisalkku sisältää sijoituksia startup-yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin. Näiden lisäksi Helsingin yliopiston rahastoilla on suoria sijoituksia tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyviin startupyrityksiin. Startup-toiminnan luonne mahdollistaa niin merkittävät arvonnousut kuin merkittävät arvonalennukset. KONSERNI Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston rahastojen suurin tytäryhteisö edustaen 94 % tytäryritysten liikevaihdosta ja 100 % niiden tilikauden tuloksesta. Yliopiston Apteekin epävarmuustekijät liittyvät alan sääntelyn muuttumiseen. Apteekkitoiminnan riskit Venäjällä ovat kasvaneet maan heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Viron ja Venäjän riskit eivät kuitenkaan ole merkittäviä Yliopiston Apteekki -konsernin kannalta.

7 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS JOHTO, HALLINTO JA TILINTARKASTUS Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus, rehtori, hallintojohtaja ja kvestori. Helsingin yliopiston rahastojen normipohjan muodostaa yliopistolain lisäksi rahastojen johtosääntö. Helsingin yliopiston rahastojen normipohjan muodostaa yliopistolain lisäksi rahastojen johtosääntö. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt riskien hallintaperiaatteet, konserniohjeen ja sitä täydentävät Konsernijohtamisen ja hallinnon periaatteet , rahoituksen periaatteet, omistajapolitiikan sekä sijoitustoiminnan periaatteet jotka koskevat kaikki koko Helsingin yliopistokonsernia. Helsingin yliopiston rehtorina toimi Jukka Kola. Hallintojohtajana toimi Esa Hämäläinen ja kvestorina Marjo Berglund. Helsingin yliopiston konsernin hallituksena toimii Helsingin yliopiston hallitus. Hallituksessa toimikaudella oli 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jaana Husu-Kallio ja jäseninä Jannica Aalto, Seppo Honkapohja, Gunvor Kronman, Jorma Ollila, Jussi Pajunen, Antti Pentikäinen, Ilkka Hanski, Kimmo Kontula, Markku Leskelä, Jussi Nuortimo, Kirsi Rauhala, ja Ragna Rönnholm. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 89,4 % (2013: 95,6 %. ). Hallituksen alaisuudessa toimi tarkastusvaliokunta, sijoitustoiminkunta ja palkitsemisvaliokunta. Johdon apuna toimi innovaatiotoimikunta. Tarkastusvaliokunnassa oli 5 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 96 % (2013: 86 %). Sijoitustoimikunnassa on 5 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 96 %. Palkitsemisvaliokunnassa oli 3 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana yhden kerran. Osallistumisprosentti oli 100 %. Innovaatiotoimikunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti oli 77 %. Tytär- ja osakkuusyhtiöillä on kullakin oma hallitus. Helsingin yliopiston rahastojen varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tuomas Honkamäki, KHT. TULOKSEN KÄSITTELY Hallitus esittää, että Yliopiston Apteekin voitto ,73 euroa siirretään Helsingin yliopiston rahastojen oman pääoman lisäykseksi. Hallitus esittää, että Helsingin yliopiston rahastojen ylijäämä ,55 euroa siirretään Helsingin yliopiston rahastojen oman pääoman lisäykseksi. Hallitus esittää, että yhteiseen varainhoitoon sijoitettuja Edward Anderssonin, Walter Ehrströmin säätiön, McDonnel Douglas Aerospacen, Yliopiston apteekin, 19 29/5 13 Brennerin, P.O. Klingendalin, Ensio Hyvärisen, Jane ja Aatos Erkon säätiön, Aili ja Brynolf Honkasalon, W. Ramsayn ja Th. G. Sahaman rahastojen sekä Valo-rahastoa kartutetaan vuoden 2015 aikana 7 prosentilla. Hallitus esittää, että yhteiseen varainhoitoon sijoitettuja rahastoja kartutetaan vuoden 2015 aikana 6 prosentilla. Hallitus esittää, että yhteiseen varainhoitoon sijoitettuja uusia ( alkaen) rahastoja kartutetaan vuoden 2015 aikana 5 prosentilla. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA KEHITYSNÄKYMÄT Franzenia, Aadolfinkatu 10 peruskorjaus käynnistyi helmikuussa Peruskorjaus valmistuu toukokuussa Kyseiset tilat on vuokrattu Helsingin kaupungille päiväkotikäyttöön. Kansalliskirjaston, Unioninkatu 36, peruskorjaustyömaa käynnistyi marraskuussa 2013 ja hanke valmistuu syksyllä Hallintorakennus, Yliopistonkatu 4 peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi 2014 ja työt alkavat vuoden 2015 lopussa. Peruskorjaus valmistuu vuoden 2017 aikana. Suomen apteekkeja koskevassa lainsäädännössä ei vuoden 2015 aikana ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Suomen taloudellinen tilanne ja kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä kuluttajien varovaisuus voivat vaikuttaa Yliopiston Apteekin liiketoiminnan kehitykseen. Helsingin yliopiston rahastot konsernin tytärja osakkuusyhtiöitä koskevat järjestelyt jatkuvat. Yhtiöiden määrää karsitaan edelleen. Uusia startup yrityksiä perustettaessa noudatetaan tammikuussa 2015 vahvistettuja Kaupallistamisen periaatteita.

8 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN YLIOPISTON TILINPÄÄTÖS 2014

9 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , , , ,57 Kulut Henkilöstökulut , , , ,02 Poistot , , , ,14 Muut kulut , , , , , , , ,44 Tuottojäämä , , , ,87 Varainhankinta Tuotot , , , ,67 Tuottojäämä , , , ,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , , , ,22 Kulut , , , , , , , ,84 Tuottojäämä , , , ,64 Sidottujen rahastojen muutos , , , ,46 Tilikauden tulos , , , ,18 Tilinpäätössiirrot Tuloverot , , , ,48 Tilikauden yli- /alijäämä , , , ,70

10 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,71 Aineelliset hyödykkeet , , , ,52 Sijoitukset , , , ,24 Omakatteisten rahastojen varat , , , ,26 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,62 Pitkäaikaiset saamiset , , , ,87 Lyhytaikaiset saamiset , , , ,46 Rahoitusarvopaperit , , , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,41 Vastaavaa yhteensä , , , ,43 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , , ,97 Käyvän arvon rahasto , , , ,57 Sidotut rahastot , , , ,29 Muut rahastot , ,80 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,52 Muuntoero , ,85 Tilikauden yli-/ alijäämä , , , ,70 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,05 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,85 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,53 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,38 Vastattavaa yhteensä , , , ,43

11 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan rahavirta , , , ,96 Varainhankinnan rahavirta , , , ,67 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta , , , ,80 Maksetut välittömät verot , , , ,55 Pääoman lisäys (Apteekin tulos) , ,33 Omakatt. rahastojen toiminnan rahavirta 450, ,82 450, ,82 Toiminnan rahavirta , , , ,47 Investointien rahavirta Invest. aineell. ja aineett. hyödykkeisiin , , , ,70 Aineell. Ja aineett. Luovutustulot , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , , , ,83 Myydyt tytäryhtiöosakkeet , ,00 Luovutustulot muista sijoituksista , , , ,00 Myönnetyt lainat , , , ,46 Lainasaamisten takaisinmaksut , , , ,64 Investoinitien rahavirta , , , ,65 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,98 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,45 Pitkäaikaisten lainojen nostot , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , , ,58 Rahoituksen rahavirta , , , ,03 Rahavarojen muutos , , , ,91 Rahavarat tilikauden alussa , , , ,08 Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , ,09 Omakatt.rahastojen rahavarat , , , ,44 Omakatt.rahastojen rahavarat , , , ,62 450, ,82 450, ,82 Rahavarojen muutos yhteensä , , , ,91

12 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTAMINEN Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä arvonalentumispoistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoaikoina on käytetty: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Konserniliikearvo 3 8 vuotta vuotta 3 12 vuotta 5 vuotta Arvoltaan vähäiset hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on arvioitu olevan alle kolme vuotta, on kirjattu vuosikuluksi. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN Vaihto-omaisuus on esitetty välittömän hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVOSTAMINEN Rahoitusarvopaperit on arvostettu käypään arvoonsa käyvän arvon rahaston kautta. Pitkäaikaiset ja olennaiset arvonalentumiset kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi. Arvonalentumisena pidetään sitä osaa alkuperäisen hankintahinnan ja markkina-arvon välillä, jonka voidaan todeta olevan pysyvästi alentunut. Tehty arvonalentumiskirjaus palautetaan vain, jos on erityistä näyttöä siitä, että arvo on merkittävästi ja pysyvästi noussut. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN Kiinteistöosakeyhtiöiden hankintahetkellä syntynyt konserniaktiiva on kokonaisuudessaan kohdistettu rakennusten kirjanpitoarvoon. Tehdyn kiinteistöanalyysin perusteella havaittiin, että osa konserniaktiivasta olisi pitänyt kohdistaa Maa-alueiden kirjanpitoarvoon. Rakennuksiin kohdistuvasta Konserniaktiivan hankintahinnasta 27 milj. on siirretty Maa-alueisiin 11 milj.. Siirron perusteena on käytetty tontin ja rakennuksen verotusarvojen suhteellista osuutta aktiivasta. Siirrosta johtuen myös konserniaktiivasta tehtyä poistoa on oikaistu Edellisten tilikausien ylijäämään ja osa tulosvaikutteisesti edelliseen tilikauteen. Lisäksi konserniaktiivasta on kirjattu laskennallinen verovelka ja -reservistä laskennallinen verosaaminen oikaisten Edellisten tilikausien ylijäämää sekä tilikauden tulosta huomioiden myös verokannan muutoksen 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tilinpäätöksessä edellinen tilikausi on muutettu kaikilta osin vertailukelpoiseksi.

13 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Oikaistut erät Konserni Vastaavaa Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.1. (oikaisematon) ,42 Siirto rakennusten konserniaktiivasta ,13 Hankintameno ,55 Lisäykset tilikaudella 2 152,81 Vähennykset tilikaudella ,15 Kirjanpitoarvo ,21 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. (oikaisematon) ,70 Siirto Maa-alueiden konserniaktiivaksi ,13 Hankintameno ,57 Lisäykset tilikaudella ,93 Vähennykset tilikaudella ,56 Hankintameno ,94 Kertyneet poistot 1.1. (oikaisematon) ,23 Edellisiä vuosia koskeva poisto-oikaisu ,93 Kertyneet poistot ,30 Vähennysten kertyneet poistot ,33 Tilikauden poistot (oikaisematon) ,73 Poistojen oikaisu , ,58 Kertyneet poistot ,55 Muuntoero ,82 Kirjanpitoarvo ,57 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset ,54 Laskennallinen verosaaminen (oikaisematon) ,70 Konsernireservistä laskettu oikaisu ,66 Laskennallinen verosaaminen ,36 Pitkäaikaiset saamiset ,90

14 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kirjanpitolautakunnan lausunnon 2014 / 1912 perusteella on pakolliseksi varaukseksi kirjattu johdannainen purettu hyvittäen Kertyneitä voittovarjoja. Edellisen tilikauden aikana varauksesta tuloutettu osuus on vähennetty edellisen tilikauden tuloksesta. Oikaistut erät Konserni Emoyhteisö Vastattavaa Edellisten tilikausien ylijäämä , ,89 Yliopiston Apteekin ed. v. tulos ,33 Edellisten tilikausien ylijäämä (oikaisematon) , ,22 Pakollisen varauksen oikaisu , ,30 Laskennallisen verovelan kirjaaminen ,31 Laskennallisen verosaamisen kirjaaminen ,03 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,93 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,52 Muuntoero , , ,52 Tilikauden yli-/alijäämä (oikaisematon) , ,98 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallisen verosaamisen vähennysoikaisu ,37 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Tilikauden yli-/alijäämä , ,70 Pakolliset varaukset Konserni Emoyhteisö Muut pakolliset varaukset (oikaisematon) , ,02 Poistetaan vuoden 2013 tuloutus , , , ,30 Poistetaan varaus , ,30 0,00 0,00 Vieras Pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,61 Muut pitkäaikaiset velat 1 707,78 Laskennallinen verovelka (oikaisematon) ,93 Laskennallisen verovelan kirjaaminen ,31 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallinen verovelka oikaistuna ,45 Pitkäaikainen vieras pääoma yht ,84

15 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Oikaistut erät Konserni Emoyhteisö Tuloslaskelma Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot , ,46 Kokonaiskulut (oikaisematon) , ,48 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallisen verosaamisen vähennysoikaisu ,37 Konserniaktiivan poisto-oikaisu , , ,76 Tilikauden ylijäämä (oikaisematon) , ,98 Oikaistu Tilikauden ylijäämä , ,70 Poistot ja arvonalentumiset Konserniliikearvo ,55 Aineettomat oikeudet ,38 Liikearvo 7 000,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,54 Rakennukset ja rakennelmat ,73 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Oikaistu poisto Rakennukset ja rakennelmat ,58 Koneet ja kalusto ,09 Muut aineelliset hyödykkeet ,03 Poistot sijoituksista Osuudet omistusyhteysyrityksissä ,41 Muut osakkeet ja osuudet ,27 Poistot lyhytaik. saamisista Lainasaamiset omistusyhteysyrityksistä ,52 Poistot rahoitusomaisuudesta , ,69 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Korkokulut , ,87 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Korkokulut oikaistuna , ,15 Myyntitappiot , ,47 Muut kulut , ,47 Henkilöstökulut , ,65

16 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Konserni Emoyhteisö Poistot (oikaisematon) , ,13 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Poistot oikaistuna , ,13 Kiinteistön hoitokulut , ,99 Poistot sijoituksista , ,52 Vähemmistön osuus , , ,38 Tuloverot Tuloverot ,61 Laskennallisen verovelan muutos (oikaisematon) ,82 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallisen verosaamisen vähennysoikaisu ,37 Oikaistu laskennallisen verovelan muutos ,24 Yhteensä ,37 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,34 Muille (oikaisematon) , ,73 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Muille oikaistuna , ,01 Yhteensä , ,35 Pysyvien vastaavien hoitokulut poistot ja myyntitappiot Saman konsernin yrityksille ,60 Muille (oikaisematon) , ,91 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Muille oikaistuna , ,91 Yhteensä , ,51 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Poistot saamisista ja sijoituksista , ,52 Rahoituskulut yhteensä , ,38

17 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset tytär- ja osakkuusyritysten omistuksissa Yliopiston apteekki-konserniin on hankittu seuraavien yhtiöiden määräysvalta Capsella Oü, Viro Kariida Oü, Viro Oy HaartBio Ab on purettu. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden, jotka harjoittavat kiinteistötoimintaa, hankinta-arvon ja tasearvon ero 27 meur on konsernitaseessa kohdistettu 11 meur maa-alueisiin ja 16 meur rakennuksiin. Rakennuksista erät on poistettu poistosuunnitelman mukaisesti. Konserniaktiivaa on jäljellä 12,7 meur. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Tuloslaskelmassa erät on kohdistettu siihen toimintoon, johon ne luonteensa puolesta kuuluvat. Ulkomaan rahamääräisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaan rahamääräisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä edellisten tilikausien ylijäämä. Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yritykset, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa % äänivallasta. Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa sijoitus kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla sijoittajayrityksen osuus sijoituskohteen hankinta-ajankohdan jälkeisestä voitosta tai tappiosta. Konsernin osuudet osakkuusyrityksissä sisältävät myös hankinta-ajankohtana määritetyn liikearvon, mikä poistetaan viiden vuoden aikana. Liikearvoa on jäljellä 2,3 meur. Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta sisältyy siihen konsernituloslaskelman toimintoon, johon osakkuusyritys luonteensa perusteella kuuluu. Konsernin liiketoiminnaksi katsotaan tytäryritysten toiminta lukuunottamatta kiinteistöyhtiöitä. Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja osastojen erät esitetään osana toimintoja satunnaisia eriä ja veroja lukuunottamatta. Sidottujen rahastojen tuloserät on esitetty tuloslaskelman siinä toiminnossa, johon ne ominaisuuksiensa mukaisesti kuuluvat: kulut varsinaisessa toiminnassa, lahjoitustuotot varainhankinnassa, korkotuotot sijoitustoiminnassa ja siirto sidottujen rahastojen pääomaan ennen tilikauden tulosta. Sidotuille rahastoille sisäisesti hyvitettyä korkoa ei ole kirjattu korkokuluihin ja -tuottoihin vaan ne sisältyvät sidottujen rahastojen muutokseen.

18 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot , , , ,46 Kokonaiskulut , , , ,76 Ylijäämä , , , ,70 Varsinainen toiminta toiminnanaloittain Apteekkitoiminta Tuotot , ,79 Kulut Henkilöstökulut , ,40 Poistot , ,96 Muut kulut , ,35 Kulut yhteensä , ,71 Apteekkitoiminta yhteensä , ,08 Almanakkatoiminta Tuotot , , , ,04 Kulut Henkilöstökulut , ,83 Poistot 528,84 705,11 Muut kulut , ,33 Kulut yhteensä , ,27 Almanakkatoiminta yhteensä , , , ,04 Painotoiminta Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,79 Poistot , ,98 Muut kulut , ,35 Kulut yhteensä , ,12 Painotoiminta yhteensä , ,06

19 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Keksintöjen kaupallistaminen Tuotot , ,49 Kulut Henkilöstökulut , ,56 Poistot , ,71 Muut kulut , ,06 Kulut yhteensä , ,33 Keksintöjen kaupallistaminen yhteensä , ,84 Rahastojen muu toiminta Tuotot , , , ,53 Kulut Henkilöstökulut , , , ,02 Poistot 6 150, , , ,14 Muut kulut , , , ,28 Kulut yhteensä , , , ,44 Rahastojen muu toiminta yhteensä , , , ,91 Varsinainen toiminta yhteensä , , , ,87 Tuottojen ja kulujen eritttely Varsinainen toiminta Tuotot Muut tuotot , , , ,57 Liiketoiminnan tuotot , , , , , ,57 Kulut Henkilöstökulut , , , ,02 Poistot , , , ,14 Muut kulut , , , ,28 Vähemmistön osuus , , , , , ,44 Tuottojäämä , , , ,87 Varainhankinta Tuotot Saadut lahjoitukset ja testamentit , , , ,96 Muut tuotot 2 297, , , , , , , ,67 Tuottojäämä , , , ,20

20 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot , , , ,50 Korko- ja rahastotuotot , , , ,29 Myyntivoitot , , , ,25 Liiketoiminnan tuotot , ,80 Muut tuotot , , , ,55 Vuokratuotot , , , ,63 Arvonalentumisten palautukset , ,23 Os. osakkuusyritysten tuloksesta , , , , , ,22 Kulut Korkokulut , , , ,15 Myyntitappiot , , , ,47 Muut kulut , , , ,47 Henkilöstökulut , , , ,65 Poistot , , , ,13 Kiinteistön hoitokulut , , , ,99 Poistot sijoituksista , , , ,52 Vähemmistön osuus 5 682, , , , , ,38 Tuottojäämä , , , ,64 Sidottujen rahastojen muutos , , , ,46 Tilikauden tulos , , , ,18 Tuloverot , , , ,48 Laskennallisen verovelan muutos , ,24 Tilikauden yli-/ alijäämä , , , ,70

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2013

Tilinpäätösasiakirjat 2013 Tilinpäätösasiakirjat 2013 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2013 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot, FAS TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Itella Oyj:n tilinpäätös on laadittu suomalaisen kirjanpitolainsäädännön ja osakeyhtiölain mukaisesti. Tuloutusperiaatteet ja liikevaihto Tuotot tavaroiden (ml. postimerkit)

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01.2006 31.12.2006 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1.26 31.12.26 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 1 2 H E L S I N K I P U H E L I N ( 9 ) 4 7 6 4 4 2 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 139. TILIKAUDELTA 1.1.26

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilinpäätös ja toimintakertomus HYY Yhtymän vuosi 2013 Toimintakertomus 2 Sisältö Toimintakertomus Tilinpäätös Toiminta tilikaudella 4 Tuloslaskelma 13 Liikevaihto ja tulos 4 Tase 14 Kiinteistöt 4 Majoitus

Lisätiedot

Telecommunications & Industrial Electronics

Telecommunications & Industrial Electronics Solutions for Telecommunications & Industrial Electronics Sisältö Toiminta kertomus 2 Konserni: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa 4 5 6 Emoyhtiö: Tuloslaskelma Tase, vastaavaa Tase, vastattavaa

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Osuuskunnan kokous. Sisällys

Osuuskunnan kokous. Sisällys V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 3 Osuuskunnan kokous Osuuskunta PPO:n osuuskunnan kokous pidetään perjantaina 23. päivänä toukokuuta 2014 Raahen Liikuntahallissa, osoite Kummatinkatu 3, Raahe. Sisällys

Lisätiedot

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin

Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste nousi 62 %:iin RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.03. 2004 28.02. 2005 TILIKAUSI LYHYESTI KONSERNI Liikevaihto 7,6 milj. euroa, liikevoitto 1,8 milj. euroa, voitto 475 t. euroa Taseen loppusumma 41 milj. euroon, omavaraisuusaste

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 24 SISÄLLYSLUETTELO 2 Tietoja osakkeenomistajille 14 Tuloslaskelma 4 Toimitusjohtajan katsaus 15 Tase 5 Toimintaympäristö 24 17 Rahoituslaskelma 7 Konsernirakenne 18 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6

OY SINEBRYCHOFF AB 1 (21) T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002. Toimintakertomus 2-3. Yhtiön tuloslaskelma 4. Yhtiön tase 5. Yhtiön rahoituslaskelma 6 1 (21) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2002 sivu Toimintakertomus 2-3 Yhtiön tuloslaskelma 4 Yhtiön tase 5 Yhtiön rahoituslaskelma 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet ja liitetiedot 7-21

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014

ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 ALKO KONSERNI TASEKIRJA 2014 TULOSLASKELMA JA TASE ALKO KONSERNI TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 1 180,0 1 175,3 Liiketoiminnan muut tuotot 3,1 3,6 Materiaalit ja palvelut

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA

PALVELUOPERAATTORI- LIIKETOIMINTA GSM-palvelujen suosio suomalaisten keskuudessa näkyi Radiolinjan liikevaihdon voimakkaana kasvuna. Radiolinja-konsernin liikevaihto oli vuoden lopussa 2147 miljoonaa markkaa, kasvua edelliseen vuoteen

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus

Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 2 liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus. 31.12.2009 SISÄLLYSLUETTELO Liiketoiminnan tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2009 Liiketoiminnan

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 3.9.2006

HTM-TUTKINTO 3.9.2006 KESKUSKAUPPAKAMARI 1(7) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 3.9.2006 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03

Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur 0,00 99 00 01 02 03 Vuosikertomus 2003 avainluvut Liikevaihto, MEur 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 8 7 6 5 4 3 2 1 Tulos ennen satunnaisia eriä, MEur Tulos/Osake (EPS), Eur 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 99 00 01

Lisätiedot

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ

INTERAVANTI INTERAVANTI OYJ INTERAVANTI V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 1 INTERAVANTI OYJ TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE INTERAVANTI SISÄLTÖ Interavanti Oyj lyhyesti...4 Avainluvut...4 Liiketoimintaperiaatteet...5 Hallituksen toimintakertomus...6-7

Lisätiedot

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan.

Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen jälkeen ja valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Heikki Ala-Ilkan ja varapuheenjohtajaksi Pekka Martelan. Yhtiökokous hyväksyi hallituksen kokouskutsussa mainitut ehdotukset koskien valtuuksien antamista hallitukselle omien osakkeiden hankinnasta ja/tai niiden luovuttamisesta. Uusi hallitus kokoontui yhtiökokouksen

Lisätiedot