HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS ,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2014 8,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS ,2 MILJOONAA EUROA TIETEEN HYVÄKSI

2 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS SISÄLLYS 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT 41 ALLEKIRJOITUKSET 42 TILIKIRJALUETTELO TASE-ERITTELYT, ERILLINEN LIITE

3 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTAKERTOMUS 2014 TOIMINTA TILIKAUDELLA Helsingin yliopiston rahastot kuuluu Helsingin yliopisto -konserniin ja sen toiminnasta päättää Helsingin yliopiston hallitus. Helsingin yliopiston rahastojen muodostama alakonserni sisältyy Helsingin yliopiston laatimaan konsernitilinpäätökseen ja käsitellään siellä kokonaisuudessaan omakatteisen rahaston tavoin. Helsingin yliopiston rahastot -konserniin kuuluu 4 alakonsernia, joista 2 tekee konsernitilinpäätöksen, 31 tytäryhtiötä, 16 osakkuusyhtiötä. Näistä kiinteistöomaisuutta omistaa ja hallinnoi yksi alakonserni, 10 tytäryhtiöitä ja 8 osakkuusyhtiötä. Helsingin yliopiston rahastojen toiminnan tavoitteena on tukea Helsingin ylipiston toimintaa ja vakautta luomalla edellytyksiä toiminnoille, joihin yliopiston perus- ja täydentävä rahoitus ei anna mahdollisuutta. Yhdessä lahjoittajien kanssa HYR vahvistaa yliopiston kykyä ja vapautta tehdä tiedettä, kokeilla ja vaikuttaa. Helsingin yliopiston rahastojen toiminta jakaantuu varsinaiseen toimintaan, varainhankintaan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintaan. Helsingin yliopiston rahastot hallinnoi myös yliopiston eri tiedekuntien hyväksi toimivia kolmea omakatteista ja 290 sidottua rahastoa. Rahastojen pääoma saadaan lahjoituksena ja niiden varat sijoitetaan osana Helsingin yliopiston rahastojen arvopaperisalkkua. Rahastoille maksetaan vuosittain tuottoa, jonka suuruudesta päätetään tilinpäätöksen yhteydessä. Tuotolla tuetaan Helsingin yliopiston toimintaa tutkimusmäärärahoin, lahjoitusprofessuurein sekä opiskelijoille myönnettävin apurahoin. Sidottujen rahastojen muutos on hallinnoitujen rahastojen tulos, mikä vähennetään Helsingin yliopiston rahastojen tuloksesta. Varsinaisen toiminnan tuotto 0,5 miljoonaa euroa (2013: 1,2 miljoonaa euroa) koostui Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n maksamasta korvauksesta 0,5 miljoonaa euroa (2013: 0,6 miljoonaa euroa). Varsinaisen toiminnan kulut 9,7 miljoonaa euroa (2013: 8,3 miljoonaa euroa) koostuivat pääosin Helsingin yliopistolle maksettavista kolmevuotisista tutkimusmäärärahoista 3,0 miljoonaa euroa (2013: 2,8 miljoonaa euroa), omakatteisten rahastojen tuotoista maksettavista lahjoitusprofessuurien palkkakulukorva- HELSINGIN YLIOPISTON, YLI-/ALIJÄÄMÄ Milj. euroa Tuotot yhteensä 38,1 42,1 45,7 Kulut yhteensä -37,9-41,1-46,7 Yli-/alijäämä 0,2 1,0-1,0 Milj. euroa Varsinainen toiminta, netto -9,2-7,1-10,3 Varainhankinta 0,7 0,9 1,9 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 10,4 8,9 9,7 Sidottujen rahastojen muutos -1,7-1,8-2,3 Tuloverot 0,0 0,0 0,0 Yli-/alijäämä 0,2 0,8-1,0

4 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS ARVOPAPERISALKKU Milj. euroa Osakkeet 47,0 36 % 37,2 31 % 26,2 23 % Korkosijoitukset 36,9 28 % 31,8 27 % 30,8 28 % Vaihtoehtoiset 46,6 36 % 50,3 42 % 54,6 49 % Yhteensä 130,4 100 % 119,3 100 % 111,6 100 % Arvopaperisalkun tuottoprosentti oli 8,83 % (2013: 5,32 %). uksista 1,0 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa), apurahat sidotuista rahastoista 0,6 miljoonaa euroa (2013: 0,8 miljoonaa euroa), Apteekkioikeuden perusteella maksetuista reseptikorvauksista muille yliopistoille 1,0 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa), aloittavien professoreiden starttirahoista 0,5 miljoonaa euroa (2013: 0,3 miljoonaa euroa) ja väitöskirjoihin liittyvistä tuista 1,1 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa). Muut erät, n. 2,5 miljoonaa euroa (2013: 1,4 miljoonaa euroa) koostuivat palkinnoista, promootiokuluista, muista korvauksista sekä rahaston omista kuluista. Varainhankinnan tuotot olivat 0,7 miljoonaa euroa (2013: 0,9 miljoonaa euroa) ja koostuivat mm. testamentti-, lahjoitusprofessuureihin sekä muihin sidottuihin rahastoihin tehdyistä lahjoituksista. Sijoitus- ja rahoitustoiminta koostuu sijoitus- ja kiinteistöomaisuudesta ja niiden tuotoista. Sijoitusomaisuus koostuu kiinteistöistä, tytär- ja osakkuusyhtiöistä, pääomarahastoista, sijoituksista noteeraamattomiin yrityksiin sekä arvopaperisalkkuihin. Syyskuussa 2014 päivitettiin arvopaperisalkun perusallokaation neutraalijakauma: Osakkeet 50 %, korot 30 % ja vaihtoehtoiset sijoitukset ml. omat sijoituskiinteistöt 20 %. Arvopaperisalkun tuottoprosentti oli 8,83 % (2013: 5,32 %). Osakesijoitusten tuotto oli 12,9 % ja korkosijoitukset tuottivat 6,94 %. Arvopaperisalkun volatiliteetti oli 4,66 %. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot olivat 36,9 miljoonaa euroa (2013: 40,0 miljoonaa euroa), josta kiinteistöjen vuokratuotto oli 73 %. Kertaluonteiset myyntivoitot olivat 5,0 miljoonaa euroa (2013: 9,3 miljoonaa euroa). Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut 26,5 miljoonaa euroa (2013: 31,0 miljoonaa euroa) koostuivat kiinteistöjen hoitokuluista 13,2 miljoonaa euroa (2013: 11,6 miljoonaa euroa), rahoituskuluista 3,3 miljoonaa euroa (2013: 3,3 miljoonaa euroa), arvopaperien myyntivoitoista ja -tappioista sekä sijoitusten arvonalennuksista yht. 2,0 miljoonaa euroa (2013: 7,5 miljoonaa euroa). KONSERNI HELSINGIN YLIOPISTON -KONSERNIN TYTÄRYHTIÖIDEN LIIKEVAIHTO JA TILIKAUDEN TULOS Miljoona euroa Tytäryhtiöt, liikevaihto yhteensä Tytärkiinteistöt, liikevaihto yhteensä Liikevaihto yhteensä Tytäryhtiöt, tulos yhteensä Tytärkiinteistöt, tulos yhteensä Tilikauden tulos yhteensä

5 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS % YLIOPISTON APTEEKIN OSUUS TYTÄRYRITYSTEN LIIKEVAIHDOSTA YLIOPISTON APTEEKKI Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston rahastojen suurin tytäryhteisö edustaen 94 % tytäryritysten liikevaihdosta ja 100 % niiden tilikauden tuloksesta. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihto kasvoi 5,4 % ja oli 298,9 miljoonaa euroa. Yliopiston Apteekki -konsernin liikevaihdosta Yliopiston Apteekin osuus oli 87,2 %. Konsernin tilikauden voitto oli 14,8 miljoonaa euroa, mikä oli 5,2 prosenttia edellistä vuotta suurempi. Yliopiston Apteekin liikevaihto 260,6 miljoonaa euroa kasvoi 4,8 %. Liikevoitto 16,8 miljoonaa pysyi entisellään. Apteekkimaksusta annettu laki muuttui Lainmuutoksen perusteena on kannustaa pieniä apteekkeja pitämään tai perustamaan sivuapteekkeja erityisesti syrjäseuduille paikallisen lääkehuollon turvaamiseksi. Pienille apteekeille sivuapteekin pitäminen on kannattavampaa kuin aikaisemmin ja vastaavasti apteekkimaksutaulukon prosenttiosuuksia korotetaan kustannusneutraliteetin säilyttämiseksi. Tällä tavalla muut apteekit yhdessä maksavat pienten sivuapteekkeja pitävien apteekkien apteekkimaksukevennykset. Yliopiston Apteekille tämä merkitsi noin euron apteekkimaksun korotusta. Vuoden 2014 alusta myös uusi lääketaksa-asetus muutti reseptilääkkeiden vähittäishintojen laskentaperusteita. Kalliimpien reseptilääkkeiden hinnat laskivat ja halvempien nousivat. HELSINGIN YLIOPISTON KALENTERIPALVELUT OY Helsingin yliopiston Kalenteripalvelut Oy:n liikevaihto pysyi lähes ennallaan ja oli 0,95 miljoonaa euroa (2013: 1,0 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 135 tuhatta euroa, mikä oli 59 tuhatta euroa edellisvuotta suurempi. Tuloksen muutokseen vaikuttivat edellistä vuotta pienemmät kulut. Helsingin yliopistolla on tekijänoikeudet suomalaiseen ja suomenruotsalaiseen nimipäivälistaan, joiden myynti muodostaa pääosan yhtiön liikevaihdosta. Lisäksi yhtiö myy valmiita kalenteripohjia sekä erilaisia kalenteritietoja ja -palveluja. Suomalainen ja suomenruotsalainen nimipäivälista uudistetaan vuodesta 2015 alkaen. HELSINKI INNOVATION SERVICES LTD Vuoden 2011 maaliskuussa perustettu, Helsingin yliopiston Holding Oy:n omistama Helsinki Innovation Services Ltd:n liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (2013: 0,9 miljoonaa euroa) ja tulos -4 tuhatta euroa (2013: n. -41 tuhatta euroa). Yhtiö hoitaa yliopiston kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti yliopiston lakisääteisen keksintöilmoitusmenettelyn ja edistää yliopistotutkimuksesta syntyvien innovaatioiden kaupallistamista. UNIGRAFIA OY Unigrafia Oy:n liikevaihto oli 6,7 miljoonaa euroa (2013: 6,6 miljoonaa euroa) ja tulos on 0,1 miljoonaa euroa (2013: 0,1 miljoonaa euroa). Yhtiön omistajapohja laajeni joulukuussa 2014, kun Taideyliopistosta tuli yhtiön neljäs omistaja (4,4 %). Muut omistajat ovat Helsingin yliopiston rahastot (57,5 %), Aalto Holding Oy (31,0 %) sekä Haaga Helia Oy Ab (7,1 %). Yhtiö tarjoaa pääsääntöisesti omistajilleen paino-, tulostus- ja julkaisupalveluita. OY 4PHARMA LTD Oy 4Pharma Ltd on palveluyritys, jonka päätuotteita ovat kliinisten tutkimusten tiedonhallinta ja tilastollinen analysointi. Yhtiöllä on Ruotsissa tytäryhtiö 4Pharma AB, jolla puolestaan on Sveitsissä tytäryhtiö 4Pharma Switzerland GmbH. Oy 4Pharma Ltd:n liikevaihto oli 1,1 miljoona euroa (2013: 1,2 miljoonaa euroa). Yhtiön tulos säilyi lähes ennallaan ollen 21 tuhatta euroa (2013: 48 tuhatta euroa). MUUT Licentia Oy:n liikevaihto oli 0 tuhatta euroa (2013: 0 tuhatta euroa) ja tulos -113 tuhatta euroa (2013: 13 tuhatta euroa). Licentia Oy:n toiminnan alasajo valmistellaan vuoden 2015 aikana. Anturikeskus Oy ja Helsingin yliopiston Holding Oy ovat tilinpäätöshetkellä selvitystilassa. Helsingin yliopiston rahastojen tytärkiinteistöt muodostavat 6 % sen tytäryritysten liikevaihdosta ja 0 % tilikauden tuloksesta.

6 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS RAHOITUS INVESTOINNIT Helsingin yliopiston rahastojen likvidit varat olivat tilikauden lopussa 20,6 miljoonaa euroa (2013: 7,4 miljoonaa euroa). Korollinen lainapääoma rahoituslaitoksilta oli 60,9 miljoonaa euroa (2013: 64,3 miljoonaa euroa). Helsingin yliopiston rahastojen toiminnan rahavirta oli 16,7 miljoonaa euroa ylijäämäinen (2013: 19,1 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta oli -27,9 miljoonaa euroa (2013: -5,2 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin oli 82,6 % (2013: 86,3 %), joten Helsingin yliopiston rahastojen riskinkantokyky on erinomainen. KONSERNI Helsingin yliopiston rahastot -konsernin likvidit varat olivat tilikauden lopussa 42,8 miljoonaa euroa (2013: 54,4 miljoonaa euroa). Korollinen lainapääoma rahoituslaitoksilta oli 93,8 miljoonaa euroa (2013: 96,8 miljoonaa euroa). Tytärkiinteistöjen korollinen lainapääoma rahoituslaitoksilta on 32,3 miljoonaa euroa ( ,4 miljoonaa euroa). Helsingin yliopiston rahastot -konsernin toiminnan rahavirta oli 25,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen (2013: 24,3 miljoonaa euroa) ja investointien rahavirta oli -33,7 miljoonaa euroa (2013:-13,4 miljoonaa euroa). Omavaraisuusaste kirjanpitoarvoin oli 74,0 % (2013: 73,3 %), joten Helsingin yliopiston rahastot -konsernin riskinkantokyky erinomainen. 82,6% OMAVARAISUUSASTE KIRJANPITOARVOIN 2014, RISKINKANTOKYKY ERINOMAINEN. Merkittävimmät investoinnit kohdistuivat kiinteistöihin; Kansalliskirjaston peruskorjauksen suunnitteluun ja rakentamiseen 11,4 miljoonaa euroa, Franzenian peruskorjauksen suunnitteluun ja rakentamiseen 5,5 miljoonaa euroa ja Luonnontieteellisen museon korjaamiseen 0,6 miljoonaa euroa sekä useampia pienempiä korjauksia eri kohteissa. KONSERNI Fastighets Ab Alexandersgatan 7 omistaman kiinteistön peruskorjaus alkoi kesäkuussa 2013 ja työt valmistuvat huhtikuussa Hankkeen loppukustannusennuste on 18 miljoonaa euroa. RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Helsingin yliopiston rahastojen omaisuudesta 3/4 osaa on kiinteistöjä ja 1/4 osa arvopapereita ja sijoituksia tytär- ja osakkuusyrityksiin. Kiinteistöt on pääosin vuokrattu Helsingin yliopistolle, jolloin vuokratuottoihin kohdistuva riski syntyy Helsingin yliopiston kokonaisrahoituksen merkittävästä muutoksesta lyhyellä aikavälillä tai hitaasta hiipumisesta pitkällä aikavälillä. Kiinteistöinvestointeihin liittyvän vieraan pääoman koronvaihtelua hallitaan koronvaihtosopimuksin. Arvopaperisijoittamiseen sisältyy riski merkittävistäkin markkinaheilahteluista. Riskiä hallitaan rahastoille kulloinkin sopivalla osakesalkun allokaatiolla. Arvopaperisalkku sisältää sijoituksia startup-yrityksiin sijoittaviin pääomarahastoihin. Näiden lisäksi Helsingin yliopiston rahastoilla on suoria sijoituksia tutkimustulosten kaupallistamiseen liittyviin startupyrityksiin. Startup-toiminnan luonne mahdollistaa niin merkittävät arvonnousut kuin merkittävät arvonalennukset. KONSERNI Yliopiston Apteekki on Helsingin yliopiston rahastojen suurin tytäryhteisö edustaen 94 % tytäryritysten liikevaihdosta ja 100 % niiden tilikauden tuloksesta. Yliopiston Apteekin epävarmuustekijät liittyvät alan sääntelyn muuttumiseen. Apteekkitoiminnan riskit Venäjällä ovat kasvaneet maan heikentyneen taloustilanteen vuoksi. Viron ja Venäjän riskit eivät kuitenkaan ole merkittäviä Yliopiston Apteekki -konsernin kannalta.

7 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS JOHTO, HALLINTO JA TILINTARKASTUS Helsingin yliopiston konsernijohtoon kuuluvat yliopiston hallitus, rehtori, hallintojohtaja ja kvestori. Helsingin yliopiston rahastojen normipohjan muodostaa yliopistolain lisäksi rahastojen johtosääntö. Helsingin yliopiston rahastojen normipohjan muodostaa yliopistolain lisäksi rahastojen johtosääntö. Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt riskien hallintaperiaatteet, konserniohjeen ja sitä täydentävät Konsernijohtamisen ja hallinnon periaatteet , rahoituksen periaatteet, omistajapolitiikan sekä sijoitustoiminnan periaatteet jotka koskevat kaikki koko Helsingin yliopistokonsernia. Helsingin yliopiston rehtorina toimi Jukka Kola. Hallintojohtajana toimi Esa Hämäläinen ja kvestorina Marjo Berglund. Helsingin yliopiston konsernin hallituksena toimii Helsingin yliopiston hallitus. Hallituksessa toimikaudella oli 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jaana Husu-Kallio ja jäseninä Jannica Aalto, Seppo Honkapohja, Gunvor Kronman, Jorma Ollila, Jussi Pajunen, Antti Pentikäinen, Ilkka Hanski, Kimmo Kontula, Markku Leskelä, Jussi Nuortimo, Kirsi Rauhala, ja Ragna Rönnholm. Hallitus kokoontui tilikauden aikana 8 kertaa. Osallistumisprosentti hallituksen kokouksissa oli 89,4 % (2013: 95,6 %. ). Hallituksen alaisuudessa toimi tarkastusvaliokunta, sijoitustoiminkunta ja palkitsemisvaliokunta. Johdon apuna toimi innovaatiotoimikunta. Tarkastusvaliokunnassa oli 5 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 96 % (2013: 86 %). Sijoitustoimikunnassa on 5 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti kokouksissa oli 96 %. Palkitsemisvaliokunnassa oli 3 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana yhden kerran. Osallistumisprosentti oli 100 %. Innovaatiotoimikunnassa on 7 jäsentä ja se kokoontui tilikauden aikana 5 kertaa. Osallistumisprosentti oli 77 %. Tytär- ja osakkuusyhtiöillä on kullakin oma hallitus. Helsingin yliopiston rahastojen varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Tuomas Honkamäki, KHT. TULOKSEN KÄSITTELY Hallitus esittää, että Yliopiston Apteekin voitto ,73 euroa siirretään Helsingin yliopiston rahastojen oman pääoman lisäykseksi. Hallitus esittää, että Helsingin yliopiston rahastojen ylijäämä ,55 euroa siirretään Helsingin yliopiston rahastojen oman pääoman lisäykseksi. Hallitus esittää, että yhteiseen varainhoitoon sijoitettuja Edward Anderssonin, Walter Ehrströmin säätiön, McDonnel Douglas Aerospacen, Yliopiston apteekin, 19 29/5 13 Brennerin, P.O. Klingendalin, Ensio Hyvärisen, Jane ja Aatos Erkon säätiön, Aili ja Brynolf Honkasalon, W. Ramsayn ja Th. G. Sahaman rahastojen sekä Valo-rahastoa kartutetaan vuoden 2015 aikana 7 prosentilla. Hallitus esittää, että yhteiseen varainhoitoon sijoitettuja rahastoja kartutetaan vuoden 2015 aikana 6 prosentilla. Hallitus esittää, että yhteiseen varainhoitoon sijoitettuja uusia ( alkaen) rahastoja kartutetaan vuoden 2015 aikana 5 prosentilla. TILIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT JA KEHITYSNÄKYMÄT Franzenia, Aadolfinkatu 10 peruskorjaus käynnistyi helmikuussa Peruskorjaus valmistuu toukokuussa Kyseiset tilat on vuokrattu Helsingin kaupungille päiväkotikäyttöön. Kansalliskirjaston, Unioninkatu 36, peruskorjaustyömaa käynnistyi marraskuussa 2013 ja hanke valmistuu syksyllä Hallintorakennus, Yliopistonkatu 4 peruskorjauksen suunnittelu käynnistyi 2014 ja työt alkavat vuoden 2015 lopussa. Peruskorjaus valmistuu vuoden 2017 aikana. Suomen apteekkeja koskevassa lainsäädännössä ei vuoden 2015 aikana ole tiedossa merkittäviä muutoksia. Suomen taloudellinen tilanne ja kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä kuluttajien varovaisuus voivat vaikuttaa Yliopiston Apteekin liiketoiminnan kehitykseen. Helsingin yliopiston rahastot konsernin tytärja osakkuusyhtiöitä koskevat järjestelyt jatkuvat. Yhtiöiden määrää karsitaan edelleen. Uusia startup yrityksiä perustettaessa noudatetaan tammikuussa 2015 vahvistettuja Kaupallistamisen periaatteita.

8 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN YLIOPISTON TILINPÄÄTÖS 2014

9 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Tuotot , , , ,57 Kulut Henkilöstökulut , , , ,02 Poistot , , , ,14 Muut kulut , , , , , , , ,44 Tuottojäämä , , , ,87 Varainhankinta Tuotot , , , ,67 Tuottojäämä , , , ,20 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot , , , ,22 Kulut , , , , , , , ,84 Tuottojäämä , , , ,64 Sidottujen rahastojen muutos , , , ,46 Tilikauden tulos , , , ,18 Tilinpäätössiirrot Tuloverot , , , ,48 Tilikauden yli- /alijäämä , , , ,70

10 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet , ,71 Aineelliset hyödykkeet , , , ,52 Sijoitukset , , , ,24 Omakatteisten rahastojen varat , , , ,26 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,02 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus , ,62 Pitkäaikaiset saamiset , , , ,87 Lyhytaikaiset saamiset , , , ,46 Rahoitusarvopaperit , , , ,09 Rahat ja pankkisaamiset , , , ,99 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , , , ,41 Vastaavaa yhteensä , , , ,43 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma , , , ,97 Käyvän arvon rahasto , , , ,57 Sidotut rahastot , , , ,29 Muut rahastot , ,80 Edellisten tilikausien ylijäämä , , , ,52 Muuntoero , ,85 Tilikauden yli-/ alijäämä , , , ,70 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,05 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,56 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vieras pääoma , , , ,85 Lyhytaikainen vieras pääoma , , , ,53 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , , , ,38 Vastattavaa yhteensä , , , ,43

11 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Varsinaisen toiminnan rahavirta , , , ,96 Varainhankinnan rahavirta , , , ,67 Sijoitus- ja rahoitustoiminnan rahavirta , , , ,80 Maksetut välittömät verot , , , ,55 Pääoman lisäys (Apteekin tulos) , ,33 Omakatt. rahastojen toiminnan rahavirta 450, ,82 450, ,82 Toiminnan rahavirta , , , ,47 Investointien rahavirta Invest. aineell. ja aineett. hyödykkeisiin , , , ,70 Aineell. Ja aineett. Luovutustulot , ,00 Investoinnit muihin sijoituksiin , , , ,83 Myydyt tytäryhtiöosakkeet , ,00 Luovutustulot muista sijoituksista , , , ,00 Myönnetyt lainat , , , ,46 Lainasaamisten takaisinmaksut , , , ,64 Investoinitien rahavirta , , , ,65 Rahoituksen rahavirta Lyhytaikaisten lainojen nostot , ,98 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut , , ,45 Pitkäaikaisten lainojen nostot , , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut , , , ,58 Rahoituksen rahavirta , , , ,03 Rahavarojen muutos , , , ,91 Rahavarat tilikauden alussa , , , ,08 Rahavarat tilikauden lopussa , , , , , , , ,09 Omakatt.rahastojen rahavarat , , , ,44 Omakatt.rahastojen rahavarat , , , ,62 450, ,82 450, ,82 Rahavarojen muutos yhteensä , , , ,91

12 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT PYSYVIEN VASTAAVIEN ARVOSTAMINEN Pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä arvonalentumispoistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina taloudellisen pitoajan perusteella. Poistoaikoina on käytetty: Aineettomat hyödykkeet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Konserniliikearvo 3 8 vuotta vuotta 3 12 vuotta 5 vuotta Arvoltaan vähäiset hankinnat, joiden taloudellinen pitoaika on arvioitu olevan alle kolme vuotta, on kirjattu vuosikuluksi. VAIHTO-OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN Vaihto-omaisuus on esitetty välittömän hankintamenon tai sitä alemman jälleenhankintahinnan tai todennäköisen myyntihinnan määräisenä. RAHOITUSVÄLINEIDEN ARVOSTAMINEN Rahoitusarvopaperit on arvostettu käypään arvoonsa käyvän arvon rahaston kautta. Pitkäaikaiset ja olennaiset arvonalentumiset kirjataan tulosvaikutteisesti kuluksi. Arvonalentumisena pidetään sitä osaa alkuperäisen hankintahinnan ja markkina-arvon välillä, jonka voidaan todeta olevan pysyvästi alentunut. Tehty arvonalentumiskirjaus palautetaan vain, jos on erityistä näyttöä siitä, että arvo on merkittävästi ja pysyvästi noussut. OIKAISUT EDELLISEN TILIKAUDEN TIETOIHIN Kiinteistöosakeyhtiöiden hankintahetkellä syntynyt konserniaktiiva on kokonaisuudessaan kohdistettu rakennusten kirjanpitoarvoon. Tehdyn kiinteistöanalyysin perusteella havaittiin, että osa konserniaktiivasta olisi pitänyt kohdistaa Maa-alueiden kirjanpitoarvoon. Rakennuksiin kohdistuvasta Konserniaktiivan hankintahinnasta 27 milj. on siirretty Maa-alueisiin 11 milj.. Siirron perusteena on käytetty tontin ja rakennuksen verotusarvojen suhteellista osuutta aktiivasta. Siirrosta johtuen myös konserniaktiivasta tehtyä poistoa on oikaistu Edellisten tilikausien ylijäämään ja osa tulosvaikutteisesti edelliseen tilikauteen. Lisäksi konserniaktiivasta on kirjattu laskennallinen verovelka ja -reservistä laskennallinen verosaaminen oikaisten Edellisten tilikausien ylijäämää sekä tilikauden tulosta huomioiden myös verokannan muutoksen 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Tilinpäätöksessä edellinen tilikausi on muutettu kaikilta osin vertailukelpoiseksi.

13 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Oikaistut erät Konserni Vastaavaa Maa- ja vesialueet Hankintameno 1.1. (oikaisematon) ,42 Siirto rakennusten konserniaktiivasta ,13 Hankintameno ,55 Lisäykset tilikaudella 2 152,81 Vähennykset tilikaudella ,15 Kirjanpitoarvo ,21 Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno 1.1. (oikaisematon) ,70 Siirto Maa-alueiden konserniaktiivaksi ,13 Hankintameno ,57 Lisäykset tilikaudella ,93 Vähennykset tilikaudella ,56 Hankintameno ,94 Kertyneet poistot 1.1. (oikaisematon) ,23 Edellisiä vuosia koskeva poisto-oikaisu ,93 Kertyneet poistot ,30 Vähennysten kertyneet poistot ,33 Tilikauden poistot (oikaisematon) ,73 Poistojen oikaisu , ,58 Kertyneet poistot ,55 Muuntoero ,82 Kirjanpitoarvo ,57 Pitkäaikaiset saamiset Lainasaamiset ,54 Laskennallinen verosaaminen (oikaisematon) ,70 Konsernireservistä laskettu oikaisu ,66 Laskennallinen verosaaminen ,36 Pitkäaikaiset saamiset ,90

14 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kirjanpitolautakunnan lausunnon 2014 / 1912 perusteella on pakolliseksi varaukseksi kirjattu johdannainen purettu hyvittäen Kertyneitä voittovarjoja. Edellisen tilikauden aikana varauksesta tuloutettu osuus on vähennetty edellisen tilikauden tuloksesta. Oikaistut erät Konserni Emoyhteisö Vastattavaa Edellisten tilikausien ylijäämä , ,89 Yliopiston Apteekin ed. v. tulos ,33 Edellisten tilikausien ylijäämä (oikaisematon) , ,22 Pakollisen varauksen oikaisu , ,30 Laskennallisen verovelan kirjaaminen ,31 Laskennallisen verosaamisen kirjaaminen ,03 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,93 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,52 Muuntoero , , ,52 Tilikauden yli-/alijäämä (oikaisematon) , ,98 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallisen verosaamisen vähennysoikaisu ,37 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Tilikauden yli-/alijäämä , ,70 Pakolliset varaukset Konserni Emoyhteisö Muut pakolliset varaukset (oikaisematon) , ,02 Poistetaan vuoden 2013 tuloutus , , , ,30 Poistetaan varaus , ,30 0,00 0,00 Vieras Pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta ,61 Muut pitkäaikaiset velat 1 707,78 Laskennallinen verovelka (oikaisematon) ,93 Laskennallisen verovelan kirjaaminen ,31 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallinen verovelka oikaistuna ,45 Pitkäaikainen vieras pääoma yht ,84

15 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Oikaistut erät Konserni Emoyhteisö Tuloslaskelma Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot , ,46 Kokonaiskulut (oikaisematon) , ,48 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallisen verosaamisen vähennysoikaisu ,37 Konserniaktiivan poisto-oikaisu , , ,76 Tilikauden ylijäämä (oikaisematon) , ,98 Oikaistu Tilikauden ylijäämä , ,70 Poistot ja arvonalentumiset Konserniliikearvo ,55 Aineettomat oikeudet ,38 Liikearvo 7 000,00 Muut pitkävaikutteiset menot ,54 Rakennukset ja rakennelmat ,73 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Oikaistu poisto Rakennukset ja rakennelmat ,58 Koneet ja kalusto ,09 Muut aineelliset hyödykkeet ,03 Poistot sijoituksista Osuudet omistusyhteysyrityksissä ,41 Muut osakkeet ja osuudet ,27 Poistot lyhytaik. saamisista Lainasaamiset omistusyhteysyrityksistä ,52 Poistot rahoitusomaisuudesta , ,69 Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Korkokulut , ,87 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Korkokulut oikaistuna , ,15 Myyntitappiot , ,47 Muut kulut , ,47 Henkilöstökulut , ,65

16 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Konserni Emoyhteisö Poistot (oikaisematon) , ,13 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Poistot oikaistuna , ,13 Kiinteistön hoitokulut , ,99 Poistot sijoituksista , ,52 Vähemmistön osuus , , ,38 Tuloverot Tuloverot ,61 Laskennallisen verovelan muutos (oikaisematon) ,82 Laskennallisen verovelan tuloutusoikaisu ,79 Laskennallisen verosaamisen vähennysoikaisu ,37 Oikaistu laskennallisen verovelan muutos ,24 Yhteensä ,37 Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille , ,34 Muille (oikaisematon) , ,73 Pakollisen varauksen tuloutuksen oikaisu , ,28 Muille oikaistuna , ,01 Yhteensä , ,35 Pysyvien vastaavien hoitokulut poistot ja myyntitappiot Saman konsernin yrityksille ,60 Muille (oikaisematon) , ,91 Konserniaktiivan poisto-oikaisu ,15 Muille oikaistuna , ,91 Yhteensä , ,51 Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Poistot saamisista ja sijoituksista , ,52 Rahoituskulut yhteensä , ,38

17 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAAJUUS Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytär- ja osakkuusyritykset. KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET Tilikauden aikana tapahtuneet muutokset tytär- ja osakkuusyritysten omistuksissa Yliopiston apteekki-konserniin on hankittu seuraavien yhtiöiden määräysvalta Capsella Oü, Viro Kariida Oü, Viro Oy HaartBio Ab on purettu. Konsernitilinpäätös on laadittu hankintamenomenetelmällä. Tytäryhtiöiden, jotka harjoittavat kiinteistötoimintaa, hankinta-arvon ja tasearvon ero 27 meur on konsernitaseessa kohdistettu 11 meur maa-alueisiin ja 16 meur rakennuksiin. Rakennuksista erät on poistettu poistosuunnitelman mukaisesti. Konserniaktiivaa on jäljellä 12,7 meur. Konsernin sisäiset liiketapahtumat, keskinäiset saamiset ja velat samoin kuin sisäinen voitonjako on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. Tuloslaskelmassa erät on kohdistettu siihen toimintoon, johon ne luonteensa puolesta kuuluvat. Ulkomaan rahamääräisten konserniyhtiöiden tuloslaskelmat on muutettu tilikauden keskikurssiin ja taseet on muutettu Suomen rahan määräiseksi tilinpäätöspäivän kurssiin. Muuntamisessa syntyneet kurssierot samoin kuin ulkomaan rahamääräisten tytäryritysten omien pääomien muuntamisessa syntyvät muuntoerot on esitetty erässä edellisten tilikausien ylijäämä. Osakkuusyrityksiä ovat kaikki yritykset, joissa konsernilla on huomattava vaikutusvalta, mutta ei määräysvaltaa. Yleensä tämä perustuu osakeomistukseen, joka tuottaa % äänivallasta. Osakkuusyrityksiin tehdyt sijoitukset käsitellään pääomaosuusmenetelmällä. Pääomaosuusmenetelmää sovellettaessa sijoitus kirjataan alun perin hankintamenon määräisenä ja sitä lisätään tai vähennetään kirjaamalla sijoittajayrityksen osuus sijoituskohteen hankinta-ajankohdan jälkeisestä voitosta tai tappiosta. Konsernin osuudet osakkuusyrityksissä sisältävät myös hankinta-ajankohtana määritetyn liikearvon, mikä poistetaan viiden vuoden aikana. Liikearvoa on jäljellä 2,3 meur. Osuus osakkuusyrityksen tuloksesta sisältyy siihen konsernituloslaskelman toimintoon, johon osakkuusyritys luonteensa perusteella kuuluu. Konsernin liiketoiminnaksi katsotaan tytäryritysten toiminta lukuunottamatta kiinteistöyhtiöitä. Liiketoimintaa harjoittavien yhteisöjen ja osastojen erät esitetään osana toimintoja satunnaisia eriä ja veroja lukuunottamatta. Sidottujen rahastojen tuloserät on esitetty tuloslaskelman siinä toiminnossa, johon ne ominaisuuksiensa mukaisesti kuuluvat: kulut varsinaisessa toiminnassa, lahjoitustuotot varainhankinnassa, korkotuotot sijoitustoiminnassa ja siirto sidottujen rahastojen pääomaan ennen tilikauden tulosta. Sidotuille rahastoille sisäisesti hyvitettyä korkoa ei ole kirjattu korkokuluihin ja -tuottoihin vaan ne sisältyvät sidottujen rahastojen muutokseen.

18 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT Kokonaistuotot ja -kulut Kokonaistuotot , , , ,46 Kokonaiskulut , , , ,76 Ylijäämä , , , ,70 Varsinainen toiminta toiminnanaloittain Apteekkitoiminta Tuotot , ,79 Kulut Henkilöstökulut , ,40 Poistot , ,96 Muut kulut , ,35 Kulut yhteensä , ,71 Apteekkitoiminta yhteensä , ,08 Almanakkatoiminta Tuotot , , , ,04 Kulut Henkilöstökulut , ,83 Poistot 528,84 705,11 Muut kulut , ,33 Kulut yhteensä , ,27 Almanakkatoiminta yhteensä , , , ,04 Painotoiminta Tuotot , ,18 Kulut Henkilöstökulut , ,79 Poistot , ,98 Muut kulut , ,35 Kulut yhteensä , ,12 Painotoiminta yhteensä , ,06

19 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Keksintöjen kaupallistaminen Tuotot , ,49 Kulut Henkilöstökulut , ,56 Poistot , ,71 Muut kulut , ,06 Kulut yhteensä , ,33 Keksintöjen kaupallistaminen yhteensä , ,84 Rahastojen muu toiminta Tuotot , , , ,53 Kulut Henkilöstökulut , , , ,02 Poistot 6 150, , , ,14 Muut kulut , , , ,28 Kulut yhteensä , , , ,44 Rahastojen muu toiminta yhteensä , , , ,91 Varsinainen toiminta yhteensä , , , ,87 Tuottojen ja kulujen eritttely Varsinainen toiminta Tuotot Muut tuotot , , , ,57 Liiketoiminnan tuotot , , , , , ,57 Kulut Henkilöstökulut , , , ,02 Poistot , , , ,14 Muut kulut , , , ,28 Vähemmistön osuus , , , , , ,44 Tuottojäämä , , , ,87 Varainhankinta Tuotot Saadut lahjoitukset ja testamentit , , , ,96 Muut tuotot 2 297, , , , , , , ,67 Tuottojäämä , , , ,20

20 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Osinkotuotot , , , ,50 Korko- ja rahastotuotot , , , ,29 Myyntivoitot , , , ,25 Liiketoiminnan tuotot , ,80 Muut tuotot , , , ,55 Vuokratuotot , , , ,63 Arvonalentumisten palautukset , ,23 Os. osakkuusyritysten tuloksesta , , , , , ,22 Kulut Korkokulut , , , ,15 Myyntitappiot , , , ,47 Muut kulut , , , ,47 Henkilöstökulut , , , ,65 Poistot , , , ,13 Kiinteistön hoitokulut , , , ,99 Poistot sijoituksista , , , ,52 Vähemmistön osuus 5 682, , , , , ,38 Tuottojäämä , , , ,64 Sidottujen rahastojen muutos , , , ,46 Tilikauden tulos , , , ,18 Tuloverot , , , ,48 Laskennallisen verovelan muutos , ,24 Tilikauden yli-/ alijäämä , , , ,70

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2015 UUTTA YHTIÖTÄ KAUPALLISTAMAAN YLIOPISTOTUTKIMUSTA

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS 2015 UUTTA YHTIÖTÄ KAUPALLISTAMAAN YLIOPISTOTUTKIMUSTA TILINPÄÄTÖS 2015 6 UUTTA YHTIÖTÄ KAUPALLISTAMAAN YLIOPISTOTUTKIMUSTA TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2015 2 SISÄLLYS 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA 12 LIITETIEDOT

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Konserni, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu 6,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA

TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA Oy 30.6.2014 TALOUDELLISIA TIETOJA AJANJAKSOLTA 1.1.2014-30.6.2014 Tämä katsaus ei täytä First North -sääntöjen asettamia vaatimuksia puolivuotiskatsaukselle TULOSLASKELMA 01.01.2014-30.6.2014 01.01.-30.06.2014

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TASEKIRJA HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2013 Y-TUNNUS 0246242-8 KOTIPAIKKA HELSINKI PL 33 (YLIOPISTONKATU 4) 00014 HELSINGIN YLIOPISTO Sisällys Sivut Sisällysluettelo

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Tilinpäätös 2008 1/8 Tunnusluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2008 2007 2008 2007 Liikevaihto, milj. euroa 561,4 463,2 1 952,9 1 710,6 Liikevoitto ilman kertal. erää 27,0 22,1 95,1 101,8 Liikevoittoprosentti ilman kertal. erää

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 %

Informaatiologistiikka Liikevaihto 53,7 49,4 197,5 186,0 Liikevoitto/tappio -2,0-33,7 1,2-26,7 Liikevoitto-% -3,7 % -68,2 % 0,6 % -14,4 % 1/8 Liiketoimintaryhmien avainluvut miljoonaa euroa 10-12 10-12 1-12 1-12 2006 2005 2006 2005 Viestinvälitys Liikevaihto 236,1 232,3 841,7 825,7 Liikevoitto 36,3 30,3 104,3 106,3 Liikevoitto-% 15,4 % 13,0

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q3/2008 1/8 Tunnusluvut 7-9 7-9 1-9 1-9 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 468,0 396,5 1 391,5 1 247,4 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 24,2 14,1 68,1 79,7 101,8 Voitto ennen veroja, milj.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2011 Y-tunnus 0246242-8 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 7 Tase 8 Rahoituslaskelma 9 Liitetiedot 10 Allekirjoitukset

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2016 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT VIIDEN VUODEN KESKIMÄÄRÄINEN ARVOPAPEREIDEN TUOTTO

TILINPÄÄTÖS 2016 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT VIIDEN VUODEN KESKIMÄÄRÄINEN ARVOPAPEREIDEN TUOTTO TILINPÄÄTÖS 2016 HELSINGIN YLIOPISTON 7,5% VIIDEN VUODEN KESKIMÄÄRÄINEN ARVOPAPEREIDEN TUOTTO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2016 2 SISÄLLYS 3 TOIMINTAKERTOMUS 9 TULOSLASKELMA 10 TASE 11 RAHOITUSLASKELMA

Lisätiedot

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa.

Konsernin pysyviin vastaaviin merkityt aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu suunnitelmapoistoin vähennettyyn hankintamenoonsa. 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää Alakonsernin emoyhtiö on Yritys S, kotipaikka Paikka. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot