Profitor Espanja Resort-rahasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Profitor Espanja Resort-rahasto"

Transkriptio

1 Profitor Espanja Resort-rahasto Rahaston manageri Suomeen rekisteröity hallinnointiyhtiö, jonka avainhenkilöillä on merkittävä kotimainen ja kansainvälinen sijoitusosaaminen sekä sijoitusten kohdemaiden paikallistuntemus. Swiss based fund management operated by experienced team with a substantial international experience Presentaatio Elokuu

2 Spain Holiday Resort-rahasto Espanja, maailman toiseksi suosituin turistimaa Suotuisa ilmasto Toimiva infrastruktuuri ja vakaa poliittinen järjestelmäj Toimiva terveydenhoitojärjestelmä Erinomainen ympäristö erilaisiin aktiviteetteihin 2

3 Sisällysluettelo Rahaston yleiskatsaus Sijoitusympäristö Yleinen rahastoinformaatio Palkkiot Täytäntöönpano Liitteet 3

4 Yleiskatsaus Opportunistinen espanjalaisiin lomakäyttöön soveltuviin huoneistoihin sijoittava rahasto, jonka sijoituskohteina ovat Espanjassa Costa del Solin ja Costa Blancan alueella sijaitsevat korkealaatuiset asunnot. Rahasto sijoittaa pääasiassa uusiin tai uudehkoihin, korkeatasoisiin, hyvillä paikoilla ill sijaitseviin it ii lomahuoneistoihin, ihi joista on vuokramarkkinoilla suurin kysyntä. Rahasto pyrkii hyödyntämään taloustilanteen mahdollistamat, kohteiden tukkuostojen kautta saatavat hinnanalennukset. Rahaston ostamien huoneistojen tavoiteltu kokoluokka on 1-2 makuuhuoneen huoneistot. Tämän kokoluokan asunnoista on kovin vuokrakysyntä. Rahasto voi kuitenkin sijoittaa rahaston johtoryhmän päätöksellä tätä suurempiin kohteisiin. 4

5 Yleiskatsaus Rahasto tekee vain välttämättömät korjaus- ja kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet, mutta ei tee kiinteistökehitystoimintaa. Mikäli Rahaston johtoryhmä h arvioi, i että huoneistossa tehtävät ät muutostyöt t nostavat t asunnon arvoa, se voi näihin toimenpiteisiin ryhtyä. Rahaston oman pääoman tuottotavoitett t on 12 %. Vuotuinen nettovuokratuotto-odotus on 6 %. Vieraan pääoman määrän tavoite on korkeintaan 50 %. Rahasto voi sijoittaa myös ilman vierasta pääomaa. 5

6 Yleiskatsaus Rahaston pääomien kerääminen tehdään lähtökohtaisesti kolmessa - viidessä erässä. Rahaston johtoryhmän päätöksellä tästä voidaan kuitenkin poiketa. Rahaston pääomien kerääminen lopetetaan lähtökohtaisesti viimeistään mennessä. Tätä ajankohtaa voidaan jatkaa johtoryhmän päätöksellä erityisistä syistä 6 kuukaudella. Rahaston omistamien kohteiden myynti pyritään aloittamaan viimeistään 4 vuoden päästä rahaston ensimmäisestä pääomien keräämisen sulkemisesta ja rahaston kohteiden myynti pyritään saattamaan loppuun viimeistään 7 vuoden kuluttua ensimmäisestä pääomien keräyskierroksen sulkemisesta. Rahasto voi myydä johtoryhmän päätöksellä kohteita aikaisemminkin vieraan pääoman velvoitteiden hoitamiseksi. 6

7 Yleiskatsaus Rahaston omistamat kohteet vuokrataan ulkopuolisille kassavirran saamiseksi. Rahasto maksaa saamansa nettokassavirran (rahaston vuokratuotot vähennettyinä kohteisiin liittyvillä vuokraus- ja muilla kuluilla sekä rahoituksen ja rahaston kuluilla) vuosittain osinkoina rahaston osuuden omistajille. Osingot maksetaan rahaston osuuden omistajille 2 kuukauden kuluessa rahaston kunkin tilikauden tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen. Ensimmäisen 12 kuukauden aikana rahasto ei maksa osinkoja, vaan vuokra-kassavirta käytetään toiminnan aloituksen turvaamiseen. 7

8 Sijoitusympäristö Espanjan kiinteistömarkkinat ovat olleet laskusuunnassa vuoden 2007 kesästä alkaen. Vuosien 2008 ja 2009 aikana markkinoiden lasku on nopeutunut ja erityisesti pankkien ja rakennusyhtiöiden vaikeudet ovat entisestään kiihdyttäneet kiinteistösektorin vaikeuksien kasautumista. Tämä on johtanut laadukkaidenkin asuntojen selvään hintojen laskuun. Hintojen lasku on pahimmillaan ollut kymmeniä prosentteja. Asuntojen hintojen laskusta huolimatta tehtyjen asuntokauppojen määrä on lähes kokonaan tyrehtynyt. Joillakin alueilla jopa yli puolet asunnonvälitysfirmoista on lopettanut toimintansa. Pankit ovat ajautumassa valtion syliin, jolloin pakkorealisointien määrä alkaa kasvaa. Suuri osa kiinteistöalaa rahoittaneista pankeista on pahoissa vaikeuksissa; samoin merkittävä osa rakennusyrityksistä on mennyt konkurssiin tai joutunut selvitystilaan ja rakentaminen on käytännössä täysin pysähtynyt. Tilanne tarjoaa suuren määrän asuntoja kerralla hankkiville ostajille erinomaisen mahdollisuuden neuvotella suuria tukkualennuksia jopa yli 50 % alennukset verrattuna huippuvuosiin ovat tavanomaisia. 8

9 Sijoitusympäristö Sotien jälkeen syntyneiden ns. suurten ikäluokkien ( syntyneet) jääminen eläkkeelle lisää eläkevuosia varten hankittavien kakkosasuntojen kysyntää. Mainittujen vuosien aikana syntyi Suomessa noin lasta; ikäluokat olivat mainittuina vuosina tavallista suurempia myös muissa sodan osapuolina Euroopan maissa. Tämä mahdollistaa erinomaisen mahdollisuuden myydä laadukkaat asunnot muutaman vuoden kuluttua suurelle joukolle potentiaalisia ti i ostajia. Kiinteistömarkkinoiden lasku on tehnyt markkinoista sijoittajan kannalta erityisesti houkuttelevan: laadukkaita asuntoja on historiallisen edullisesti saatavilla ja Espanjan maine matkailumaana tekee asunnoista vuokraajan kannalta kiinnostavia. Hyvällä sijainnilla olevien hyvälaatuisten asuntojen käyttöasteet ovat noin 80 %. Optimaalisen portfolion hankkimalla ja aktiivisella i vuokrausmarkkinoinnilla kki i ill käyttöastetta t voidaan edelleen parantaa. 9

10 Täytäntöönpano Paikalliset partnerit Espanjassa toimiva paikallinen asset manageri toimii rahaston johtoryhmän ohjauksessa ja valvonnassa. Asset manageri ohjaa ja valvoo paikallisten partnereiden toimintaa. Asset manageri vastaa kohteiden vuokrauksen k järjestämisestä, j vuokrien perinnän järjestämisestä, kohteiden teknisen manageerauksen järjestämisestä sekä muista erikseen sovituista tehtävistä. Asset manageri toimii rahaston johtoryhmän ohjauksen ja valvonnan alla. 10

11 Täytäntöönpano Operatiiviset partnerit Juridinen neuvonanto Paikalliset asianajotoimistot Veroneuvonta ja tilintarkastus t t - KPMG ja PWC Kiinteistöjen arviointi Kiinteistöt arvioidaan vuosittain vain verotusta varten. Arvioinnin suorittaa rahaston johtoryhmän hyväksymä taho. 11

12 Yleinen rahastoinformaatio Tietoa rahastosta Kohderyhmä Juridinen rakenne Sijoitusten verotus Vieras pääoma Sitoumusten hyväksyminen Rahaston tyyli Pienet instituutiosijoittajat ja ammattimaiset yksityissijoittajat Rakennetaan verotehokas struktuuri yhdessä PWC:n kanssa; struktuuri valitaan myöhemmin Sijoittajan omassa verotuksessa (vahvistetaan myöhemmin) 0-50 % kokonaissijoitusten määrästä Avoin, rahaston johtoryhmän päätöksellä Closed end. Tavoittellinen keskimääräinen kokonaissijoitusaika 4-5 vuotta, exitoinnit aloitetaan kohdemaan kiinteistömarkkinoiden toivuttua. Tavoitteena exioitua kokonaan 4-7 vuoden kuluttua 1. sulkemisen tapahduttua.

13 Yleinen rahastoinformaatio Tietoa rahastosta Sijoituksen minimimäärä 0,1 miljoonaa yksityissijoittajille; 0,5 miljoonaa instituutiosijoittajille ja yhteisöille ROE tavoite 12% p.a. Riski/tuotto Profiili Opportunistinen Ankkurisijoittajien etu Ensimmäisen se kierroksen sijoittajat saavat at vuokrata rahaston kohteita alennushintaan (kts. jäljempänä). 13

14 Yleinen rahastoinformaatio Sijoitusten tekeminen Sijoitussitoumuksen voimassaolo: 2 vuotta sitoumuksen antamisesta. Analyysit: Kassavirta-analyysit, tarvittavat vuokralaisanalyysit, taloudelliset, juridiset & tekniset t dd:t, ulkopuolisen li arvioitsijan tekemät kiinteistöarviot, jne. Sijoituspäätökset: Rahaston johtoryhmä 14

15 Yleinen rahastoinformaatio Exit ja raportointi Rahaston sijoittajat j voivat myydä sijoituksensa toiselle rahastoon sijoittaneelle tai uudelle sijoittajalle rahaston hallinnointiyhtiön luvalla. Tuloslaskelma: Rahaston raportti: Rahaston johtoryhmä: Kiinteistöjen arviointi: Hyväksytyn kirjanpitokäytännön mukaisesti Puolivuosittain Hallinnointiyhtiö valitsee kokoonpanon (3-5 jäsentä) Kiinteistöt arvioidaan vuosittain hallinnointiyhtiön hyväksymän ulkopuolisen li arvioitsijan it ij toimesta. t 15

16 Yleiskatsaus Vuokrausetu osakkaille Rahaston osuuden omistajilla on oikeus vuokrata rahaston omistamia kohteita vuosittain välisenä aikana seuraavin ehdoin: Varausajankohta Alennus 1 viikko ennen käyttöä - 35% 2 viikkoa ennen käyttöä - 30% 3 viikkoa ennen käyttöä - 25% 4 viikkoa ennen käyttöä - 20% Osakas voi käyttää alennusetua vuosittain yhden kerran, max. 2 viikon käyttö / osakas. Alennus lasketaan vuokravälityspartnerin ovh-hinnoista hinnoista. Vuokra-alennusetu on tarkoitettu vain ensimmäisen sijoituskierroksen osakkaille. Vuokraoikeus koskee vain osuuden omistajaa. Vuokraoikeutta ei voi vuokrata tai antaa eteenpäin. Vuokraoikeuden käyttöä valvoo rahaston asset manageri. 16

17 Yleinen rahastoinformaatio Kuinka sijoittaa i rahastoon Sijoittaja allekirjoittaa sijoitussitoumuksen. Sijoitussitoumukset annetaan euron portaissa (minimisijoitus euroa). Sitoumusten sisään kutsumiset 14 päivän varoitusajalla. Sijoitusmuistio saatavilla 2 viikon kuluessa sijoitusindikaation osoittamisesta. 17

18 Yleinen rahastoinformaatio AUM-määritelmä Assets under Management ( AUM ) AUM on Rahaston omistamien ja siten Hallinnointisopimuksen perusteella Hallinnointiyhtiön hallinnoimien sijoituskohteitten yhteenlaskettu hankinta-arvo. Tätä arvoa käytetään rahaston hallinnointipalkkion i lkki perustana. 18

19 Yleinen rahastoinformaatio Palkkiot Hallinnointipalkkio: 1,75 % AUM:stä. Hallinnointipalkkio määräytyy yyyhuoneistojen kokonaiskauppa- hinnan perusteella. Hallinnointipalkkio laskee 1,50 %:iin 30 miljoonan euron ylittävältä AUMosalta. Palkkio laskee volyymitavoitteen saavuttamista seuraavan vuosineljänneksen alusta. Kannustepalkkio: 20% kynnystuoton y ylittävästä tuotosta (6 % vuotuinen ROE). Palkkiot maksetaan kohdekohtaisesti realisoituneiden myyntivoittojen perusteella. Palkkion laskemisessa huomioidaan kohteiden nettovuokratuotto. 19

20 Yleinen rahastoinformaatio Palkkiot Vuokrauspalkkio: Vuokraus ulkoistetaan vuokravälittäjille. Palkkio on markkinakäytännön mukaisesti % bruttovuokrasta. Transaktiopalkkio: Hallinnointiyhtiölle 0,4 % palkkio kohteiden kokonaishankintahinnasta. Myyntipalkkio 0,3 % kokonaismyyntihinnasta. Transaktiokulut Lisäksi maksetaan laskuja vastaan markkinakäytännön mukaiset ulkoiset kulut (juristikulut, dd-kulut jne). 20

21 Täytäntöönpano Operatiivinen tiimi Markku Aho, johtoryhmän jäsen Markku on toiminut rahastoyksikön johtajana Aberdeen Property Investors Finland Oy:ssä ennen liittymistään Profitoriin; perustanut ja liikkeelle e laskenut menestyksellisesti esty se sest useita kotimaisia a ja kansainvälisiä s ä kiinteistörahastoja. Hän on toiminut ensimmäisen suomalaisen kiinteistörahaston (APFF I) johtoryhmän puheenjohtajana. Hänellä on kahdeksan vuoden kokemus yksityishenkilöiden varainhoidosta Merrill Lynchillä ja Kaupthingissa; ensimmäinen suomalainen private banker Merrill Lynchin palveluksessa. Markulla on kahdeksan vuoden kokemus yritysrahoituksesta ja liikepankkitoiminnan juridiikasta. Markun koulutustausta on oikeustieteen kandidaatti (Helsinki) ja MBA 21

22 Täytäntöönpano Operatiivinen i tiimi i Tuomo Alamäki, johtoryhmän jäsen Tuomo on työskennellyt suurimman osan työurastaan Nokian palveluksessa. Hän toimi Nokian matkapuheliyksikön johtoryhmässä 90-luvulla. 80-luvulla hän kuului Nokian johtoryhmään, joka loi ja toteutti strategian yrityksen Nokian tietokonebisneksen laajentamiseksi eurooppalaiselle tasolle. 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolella hän oli vastuussa Nokian riskisijoitustoiminnan aloittamisesta ao a sesaja johtamisesta. a Tuomo on työskennellyt uransa aikana sekä Suomessa että ulkomailla. Hänen pääosaamisalueitaan ovat rahoitus, informaatioteknologia, liiketoiminnan srategiat sekä liiketoiminnan kehittäminen. Tuomo on toiminut sijoittajien edustajana monien, eri liiketoiminta-alueitaalueita edustavien yritysten hallituksissa. Hänellä erinomainen kansainvälinen liiketoimintaverkosto, joka ulottuu Suomen rajojen ulkopuolella mm. USA:han. Erottuaan Nokian palveluksesta hän on toiminut aktiivisesti neuvontajana ja sijoittajana j erilaisissa uusissa liiketoimintahankkeissa. Koulutukseltaan Tuomo on KTM Helsingin kauppakorkeakoulusta, jossa hänen pääaineenaan oli laskentatoimi.

23 Täytäntöönpano Operatiivinen i tiimi i Ilkka Teräs, johtoryhmän jäsen Ilkalla on 35 vuoden työura taloushallinnon johtotehtävissä, joista viimeiset 25 vuotta Nokia- ja ensimmäiset 10 vuotta Sandvik-yhtymässä Hän on toiminut 80- ja 90-luvulla USA:ssa Nokian matkapuhelinliiketoiminnan talousjohtajana. Vastuualueena oli aluksi mm. taloushallinnon kokonaisvastuu Nokian USA:n tytäryhtiössä y ja Nokia Inc holding-yhtiössä, sekä myöhemmin hänellä oli vastuu talousasioista perustetussa Nokia Mobile Phones - Americas myynti- ja markkinointiyksikössä Ilkka oli vastuussa taloushallinnon johtamisesta ja kehittämisestä Nokian globaalissa Workplace Resources-yksikössä. WR-yksikön vastuulla on Nokian toimitilojen ja niihin liittyvien palveluiden suunnittelu ja hallinnointi pitäen sisällään uusien toimitilojen hankkimisen, rahoituksen ja vanhoista luopumisen maailmanlaajuisesti. Erityisesti yritysjärjestelyjen yhteydessä ja uusille markkina- alueille etabloiduttaessa, WR:llä ja sen F&C yksiköllä on avainrooli tila- ja palvelutoimintojen nopeassa järjestämisessä. Ilkka on koulutukseltaan dipl.ekon.

24 Täytäntöönpano Operatiivinen i tiimi i Petri Käpynen, asset manageri Petri on IberHakan toimitusjohtaja ja koulutukseltaan dipl.insinööri. Hän on asunut Espanjassa lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 1988 alkaen ja toiminut koko työuransa kiinteistöalalla erilaisissa projekti- ja asiantuntijatehtävissä samoin kuin johtotehtävissä. Petri hallitsee äidinkielensä ä suomen lisäksi i sujuvasti myös espanjan, englannin ja saksan kielet. Hän on erittäin hyvin verkostoitunut Costa del Solin alueella. Leo Palin, asset manageri Leo on paitsi entinen huippu-urheilija, myös menestynyt yrittäjä ja sijoittaja. Hänen kokemuksensa ja kykynsä erityisesti operatiivisen toiminnan alueella ovat kiistattomat. Lisäksi i Leolla on erinomainen i sijoittajasuhdeverkosto. i j Hän asuu talvisin Espanjassa ja on hyvin verkostoitunut erityisesti Costa del Solin alueella.

25 Profitor Fund Management Ota yhteyttä Markku Aho

26 Profitor Fund Management Yhteistyössä kanssasi Kiitos! 26

27 Liitteet Appendices 27

28 Profitor Fund Management The Advisory Board Stefan Widomski, Senior Advisor and Advisory Board Member Stefan Widomski on tehnyt merkittävän työuran Suomen yrityshistoriassa. Suurimman osan työurastaan hän työskenteli Nokia palveluksessa, jossa oli yksi avainhenkilöistä luomassa Nokian globaalia menestystarinaa. Hänen työuransa sisältää mm. Nokian kansainvälisten liiketoimintojen Senior Vice President- tehtävän, josta tehtävästä hän irtisanoutui Nokialta. Stefan Widomskilla on täysin sujuva puolan, venäjän, suomen, englannin ja saksan kielten taito. Lisäksi hänen poikkeuksellisen laaja-alainen sivistyneisyytensä yy ja erinomaiset ihmissuhdetaitonsa ovat tarjonneet hänelle mahdollisuuden luoda erittäin laaja kansainvälinen liiketoimintaverkosto. Hänen laaja Venäjän liiketoimintaverkostonsa on vertaansa vailla ulottuen huippupoliitikoista ja kansallisen ja paikallisen tason huippuvirkamiehistä venäläisiin huippuliikemiehiin. Erottuaan Nokian palveluksesta hän toimii yhä aktiivisena neuvontajana suomalaisille ja kansainvälisille huippuyrityksille näiden kansainvälisiä liiketoimintoja koskevissa tehtävissä. Stefan Widomski on kysytty ja arvostettu puhuja kansainvälisissä seminaareissa, joissa hän on luennoinut mm. kansainvälisen kaupan- ja eri maiden kulttuurieroja koskevista kysymyksistä. 28

29 Disclaimer This document is under no circumstances to be considered as an offer, or solicitation, to deal in the property market. The information contained herein, including any expressions of opinion or forecast have been obtained from or based upon sources believed by us to be reliable, but is not guaranteed as to accuracy or completeness. The information provided does not constitute advice or a personal recommendation for which the duty of suitability wouldbeowedby us, and you should seek your own advice as to the suitability of any investment matter mentioned herein. Readers of the presentation should remember that the value of investments may go down and also any income from them may go down as well; they can be affected by exchange rate movements between currencies and it is possible that investors may not get back the full amount invested. Past performance is no guarantee of future performance. Not any part of this presentation may be reproduced without prior approval of Profitor Fund Management. 29

Ota askel eteenpäin kanssamme.

Ota askel eteenpäin kanssamme. Ota askel eteenpäin kanssamme. 2007 CapMan CapMan on Pohjoismaiden johtavia vaihtoehtoisen sijoitusluokan omaisuudenhoitajia ja hallinnoi noin 3,9 miljardin euron pääomia pohjoismaisissa pääomarahastoissaan.

Lisätiedot

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009

CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 CapMan Oyj Vuosikertomus 2009 Sisältö CAPMAN YRITYKSENÄ Toimitusjohtajan katsaus... 02 Strategia, visio ja missio... 04 Taloudellinen kehitys vuonna 2009... 06 Hallinnointiliiketoiminta... 08 Rahastosijoitustoiminta...

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO (1/2) TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 4 SIJOITTAMINEN ORAVA ASUNTORAHASTOON 5 AVAINLUKUJA 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 7 LIIKETOIMINTAMALLI 8 SIJOITUSKOHTEET

Lisätiedot

ASUNTORAHASTOT SUOMESSA. katsaus markkinaan. Iida Kuusenaho

ASUNTORAHASTOT SUOMESSA. katsaus markkinaan. Iida Kuusenaho ASUNTORAHASTOT SUOMESSA katsaus markkinaan Iida Kuusenaho Asuntorahastot Suomessa katsaus markkinaan Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun Maankäyttötieteiden laitoksella tehty diplomityö Espoo,

Lisätiedot

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9

Konserni 3. Vuosi 2008 lyhyesti 4. Toimitusjohtajan katsaus 5. Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7. Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Vuosikertomus 2008 Sisältö Konserni 3 Vuosi 2008 lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2008 7 Hallinnointi ja sisäpiirisääntely 9 Hallitus, toimitusjohtaja ja tiimi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus.

VUOSIKERTOMUS. Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. VUOSIKERTOMUS 06 Korkea moraali. Sitoutuminen. Aktiivinen omistajuus. CAPMAN SIJOITUSKOHTEENA Toimitusjohtajan katsaus... 2 Missio ja visio... 4 Arvot... 6 Strategia... 8 CapMan sijoituskohteena... 10

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan

VUOSIKERTOMUS 1999. CapMan VUOSIKERTOMUS 1999 CapMan CapManin liiketoimintalogiikka Institutionaalisten sijoittajien ja listaamattomien yritysten tarpeet kohtaavat CapManin toiminta on pääomarahastojen hallinnointia. CapMan kerää

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0

V u o s i k e r t o m u s 2 0 0 0 Vuosikertomus 2000 Finvest on Pohjoismaiden ensimmäinen listattu pääomarahastojen rahasto. Finvest Oyj tuo pääomasijoittamisen yksityishenkilöiden ja yhä useampien instituutioiden ulottuville. Finvest

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen

RAHASTOESITE. Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Rahastoesite on voimassa 13.11.2013 alkaen Sijoitusrahastolain mukaan rahastoyhtiön on rahaston sääntöjen ja avaintietoesitteen lisäksi julkistettava hallinnoimistaan rahastoista rahastoesite. Tätä Rahastoesitettä

Lisätiedot

Rahastoesite 1.5.2015

Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken sijoitusrahastot Rahastoesite 1.5.2015 Ålandsbanken rahastoyhtiö oy Sisältö 4 Ålandsbanken Sijoitusrahastot 12 tietoja verotuksesta 13 Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy 14 Ålandsbanken Asuntorahasto

Lisätiedot

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ

ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ 0 ORAVA ASUINKIINTEISTÖRAHASTO OYJ 1.1. - 31.12.2012 KONSERNITILINPÄÄTÖS Kotipaikka Helsinki Osoite Kanavaranta 7 C 00160 HELSINKI 1 TASEKIRJA 1.1.-31.12.2012 Sisällysluettelo sivu Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014

CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 2 CAPMAN-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tuloskehitys ja merkittävät tapahtumat tilikaudella 2014: Konsernin liikevaihto oli 39,5 milj.

Lisätiedot

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00

TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2010 klo 12.00 TECHNOPOLIS-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2010 Pääkohdat kaudelta 1-3/2010 verrattuna vuoden 2009 vastaavaan - liikevaihto säilyi tasolla 19,4

Lisätiedot

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi

eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi 2013 VUOSIKERTOMUS eq Varainhoidon asiakastiimillä on takana vauhdikas vuosi Asiantuntijoiden ajatuksia eq:n ja Icecapitalin asiakkuustiimit yhdistyivät heti alkuvuodesta 2013 ja eq:n rahastoperhettä on

Lisätiedot

Euroloan Group Oyj Vuosikertomus

Euroloan Group Oyj Vuosikertomus Euroloan Group Oyj Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osakeanti. A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus

Osakeanti. A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus Osakeanti A-sarjan tuotekuvaus & Vuosikertomus 2013 Euroloan on nopeasti kansainvälistyvä ja kasvava, korkean automaation rahoituspalveluihin ja finanssiteknologiaan (FinTech) erikoistunut konserni. SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

2007 Sisällys 7 00 2

2007 Sisällys 7 00 2 Vuosikertomus 2007 Cityconin kauppakeskukset Suomessa Pääkaupunkiseutu Columbus Helsinki, Vuosaari Cityconin vuokrattava pinta-ala 20 900 m 2. Rakennusvuosi 1997. Uudistus- ja/tai laajennusvuosi 2007.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot Rahastojen osuuden arvon kehitys, avaintiedot, tunnusluvut, sijoitusten jakaumat, rahastokohtaiset sijoitukset, tuloslaskelmat ja taseet Vuosikertomus 2014 Nordea-sijoitusrahastot

Lisätiedot

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman.

BDO OBSERVER ONE NAME, ONE NETWORK 1/2010. Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. BDO OBSERVER 1/2010 ONE NAME, ONE NETWORK Tammikuusta 2010 lähtien meidät tunnetaan nimellä BDO. Ympäri maailman. 2 BDO Observer 1/2010 SISÄLLYS 3 BDO yhtenäistää nimensä 1 1 0 maassa 4 Ote Verohallinnon

Lisätiedot

QPR Software Oyj. Vuosikertomus 2014

QPR Software Oyj. Vuosikertomus 2014 QPR Software Oyj Vuosikertomus 2014 Sisällysluettelo Vuosi 2014 - keskeisiä tapahtumia 1 Strategiamme ja sen toteutus 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallitus 4 Johtoryhmä 6 Hallituksen toimintakertomus 2014

Lisätiedot

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus.

Sisältö. www.amandacapital.fi. Yritysesittely. Vuosi 2006 lyhyesti. Toimitusjohtajan katsaus. Hallituksen toimintakertomus. Sisältö Yritysesittely Vuosi 2006 lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Hallituksen toimintakertomus Hallinnointi Konsernin tunnusluvut Tunnuslukujen laskentakaavat Konsernin tuloslaskelma Konsernin tase Konsernin

Lisätiedot

Luvut ja hallinnointi

Luvut ja hallinnointi 2010 Luvut ja hallinnointi CapMan Oyj -konsernin avainluvut ----------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Osakkeet ja osakkeenomistajat ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4

VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 VUOSIKERTOMUS 2 0 1 4 SISÄLLYSLUETTELO Tilinpäätös 2014 3 5 7 10 12 14 17 18 22 23 26 27 28 Certeum lyhyesti Toimitusjohtajan katsaus Toimintaympäristö Liiketoiminta ja toiminnan tulos Sijoitusomaisuus

Lisätiedot

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg

Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan. Rebekka Sahlberg Asuntosijoittamisen kolme eri sijoitusmuotoa vertailussa yksityissijoittajan näkökulmasta Rebekka Sahlberg Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä 2.12.2014 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös

Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Vuosikertomus 2011 Tilinpäätös Avainluvut 2011... 3 CapMan-konserni...3 Hallinnointiliiketoiminta...5 Rahastosijoitustoiminta...6 Hallituksen toimintakertomus...7 Konsernitilinpäätös

Lisätiedot

Perf ormance Simplification Strategy

Perf ormance Simplification Strategy 2010 Perf ormance Simplification Strategy Sisällys CapMan yrityksenä Toimitusjohtajan katsaus ------------------------------------------- 2 Strategia ---------------------------------------------------------------

Lisätiedot

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi

VIEW. Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla. China India Instituten. KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi VIEW KPMG:n asiakaslehti / 3 / 2011 / kpmg.fi China India Instituten Haiyan Wang: Kilpailu ratkeaa kehittyvillä markkinoilla 8 Seuraavaksi nousee Latinalainen Amerikka Pöyry aikoo menestyä kasvumarkkinoilla

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ

NEWSEC MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ NEWSEC THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE MARKKINA- KATSAUS SUOMI SYKSY 2013 NEWSEC FINLAND: HELSINKI TAMPERE OULU TURKU JYVÄSKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 4 EXECUTIVE SUMMARY 5 6 KASVU KÄYNNISTYY,

Lisätiedot

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION

VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION VUOSIKIRJA / YEARBOOK 2008 2009 SUOMEN PÄÄOMASIJOITUSYHDISTYS RY / THE FINNISH VENTURE CAPITAL ASSOCIATION yearbook 2008 yearbook 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO / TABLE OF CONTENTS 3 Esipuhe Suomen pääomasijoitusyhdistys

Lisätiedot