TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Kaituri Heli varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo Tatu Kuoppala vt. kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 426 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 428 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 429 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 430 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Kirsti Saksa. 431 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on kokouksessaan päättänyt vapauttaa johtava sairaalapastori Sakari Hernbergin johtavan sairaalasielunhoitajan tehtävästä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä ja myöntää hänelle oikeuden siirtyä osaaikatyöhön osa aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja tiedotustoimikunnan pöytäkirjat nrot 1 4/2007 kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Kirkonkirjojenpidon ja tietojärjestelmien kehittäminen Atk toimikunta on kokouksessaan :n 64 kohdalla merkinnyt tiedokseen KKH:n tietohallintoyksikön tiedotteen , joka koskee KITKE hankkeen tilannetta ja TYP (= kirkon Työasemaverkon Yhteiset Palvelut) hankkeen tilannetta Samalla atk toimikunta päätti ilmoittaa, että keskusrekisterinjohtaja Jouko Räty on jäsenenä KITKE hankkeen johtoryhmässä ja atk päällikkö Timo Koskinen TYP hankkeen työryhmässä. 4. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisu: Kirkko turvapaikkana. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 432 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 19 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on Agricolan juhlavuoden raamattuvisa. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirkkohallitus on toteuttamassa Raamattuvisan yhdessä Kirkkopalvelujen, Opetushallituksen, Luokanopettajaliiton, Suomen Raamattuopiston (SRO) sekä Suomen Ev.lut. Opiskelija ja Koululaislähetyksen (OPKO) kanssa. Lisäksi Raamattuvisalla on perinteisesti ollut takanaan laaja ekumeeninen tuki. Edelliseen syksyllä 2003 ja keväällä 2004 järjestettyyn Raamattuvisaan osallistui hieman vajaa koululaista. Raamattuvisan kohderyhmänä ovat alakoulun 5. ja 6. luokkalaiset. Tavoitteena on koulujen oman uskonnonopetuksen tukeminen ja Raamatun ja kulttuurin tuntemuksen lisääntyminen. Visan käytännön järjestelyistä vastaavat alkuvaiheessa opettajat.

4 Kirkkohallitus toivoo, että etenkin seurakunnan varhaisnuorisotyö voisi eri tavoin olla rohkaisemassa ja innostamassa paikkakunnalla oppilaita ja opettajia osallistumaan visaan sekä jakamassa kouluihin visan julistetta. Myös visan ns. banneri (kolme eri vaihtoehtoa, jotka löytyvät tiedotteesta) olisi hyvä laittaa seurakunnan nettisivuille ja tarjota myös kouluihin omille kotisivuille. Raamattuvisa juliste on saatavana sähköisessä muodossa osoitteesta Koulut voivat ilmoittautua nettisivuilla asti. Liitteenä on Raamattuvisan tiedote seurakunnille. Raamattuvisan kotisivut: Lisätietoja Raamattuvisasta antaa Kirkkohallituksessa työalasihteeri Markku Holma, p (09) , markku.holma(at)evl.fi. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 19 / Ilmoitus toimenpiteitä varten kasvatusasiain keskukselle ja tiedotustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 433 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 20 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet Yleiskirje on kokouksessa sihteerin asiakirjakansiossa, mistä sen halutessaan voi pyytää kokonaisuudessaan luettavaksi. Kirkon Nuorisotyön Keskus julkaisi vuonna 1998 retki ja leiritoiminnan turvallisuusoppaan. Se on ollut pohjana monien seurakuntien omien turvallisuusohjeiden laadinnassa. Muuttuneiden viranomaisohjeiden ja lainsäädännön vuoksi Kirkkohallitus asetti vuonna 2006 työryhmän laatimaan seurakuntatoiminnalle omat turvallisuusohjeet. Turvallisuusohjeet on hyväksytty Kirkkohallituksessa. Turvallisuusohjeet löytyvät Internetistä kirkon keskushallinnon sivuilta Kirkkohallitus Kasvatus ja nuorisotyö Ajankohtaista. Samalla nettisivulla on myös muuta turvallisuuteen liittyvää aineistoa ja asiakirjamalleja.

5 Mikäli seurakunnassa on noudatettu aiempia turvallisuusohjeita, uudet ohjeet tuovat laajasti ottaen toimintaan vain kaksi uutta asiaa: riskien arvioinnin ja niiden kirjaamisen sekä onnettomuusraportoinnin. Kirkkohallitus kehottaa informoimaan laajasti henkilöstöä ja käsittelemään asiaa esimerkiksi työntekijäkokouksissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20 / 2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään tiedoksi kaikille yksiköille (ei seurakunnille). Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 434 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 21 / 2007 Yleiskirje sisältää ohjeet kirkollisten kunniamerkkien, Pyhän Henrikin ristin, Mikael Agricolan ristin ja seurakuntatyön kunniamerkin hakemisesta vuonna 2007, myöntämisestä ja jakamisesta. Yleiskirje on kokouksessa sihteerin asiakirjakansiossa, mistä sen halutessaan voi pyytää kokonaisuudessaan luettavaksi. Seurakunnat toimittavat kunniamerkkiesityksensä hiippakunnan tuomiokapitulille, joka käsittelynsä jälkeen lähettää esitykset Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle. ten Pyhän Henrikin ristin ja Agricolan ristin myöntämisestä tulee olla Kirkkohallitukselle mennessä ja Seurakuntatyön kunniamerkin myöntämisestä mennessä. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 8 /2007 on annettu samat ohjeet kunniamerkkien anomisesta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 21 /2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään ohjeeksi kunnia ja arvonimitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 22 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on rukouspäiväkäytännön muuttuminen. Yleiskirje on kokouksessa sihteerin asiakirjakansiossa, mistä sen halutessaan voi pyytää kokonaisuudessaan luettavaksi. Yleiskirjeen mukaan muutokset ovat seuraavat: Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkolliskokouksen hyväksymän Suomen evankelis luterilaisen kirkon Evankeliumikirjan (kirkkokäsikirja II) luvussa Erityispyhät, a) alaluvussa Luomakunnan sunnuntai ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin touko lokakuun sunnuntaina. b) alaluvussa Perheen sunnuntai ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Jokin touko marraskuun sunnuntai omistetaan erityisesti perheeseen liittyville kysymyksille. c) alaluku Kansalliset rukouspäivät muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: Suomessa on 1500 luvulta lähtien vietetty vuosittain valtiovallan määräämiä rukouspäiviä. Vuoden 2004 alusta rukouspäivistä päättäminen siirtyi perustuslain uudistamisen seurauksena kirkoille. Suomen evankelis luterilaisen kirkon rukouspäiviä ovat kristittyjen ykseyden rukouspäivä ja rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä Rukouspäiväjulistus luetaan kristittyjen ykseyden rukouspäivänä tai sitä edeltävänä sunnuntaina. Uutta rukouspäiväkäytäntöä aletaan noudattaa vuoden 2008 alusta. Kirkolliskokouksen päätös merkitsee sitä, että aiemmin vietetyn neljän rukouspäivän sijasta vuoden 2008 alusta vietetään kaksi kalendaarisesti kiinteästi sijoittuvaa rukouspäivää: kristittyjen ykseyden rukouspäivä ja rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 22 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 436 TURUN JA KAARINAN N PIISPANTARKASTUS , TOIMENPIDEKEHOTUKSET PIISPANTARKASTUSPÖYTÄKIRJASSA Perussääntö tulee pikimmiten saattaa kirkkovaltuuston päätettäväksi.

7 Perussääntö on käsitelty ensimmäisen kerran kirkkoneuvostossa ja siitä on pyydetty seurakuntien ja muiden yksikköjen lausunnot. Tulee jatkokäsittelyyn kirkkoneuvostoon syksyllä Seurakuntayhtymän kirkkolainsäädäntöä alemmanasteiset ohje ja johtosäännöt tulee tarkistaa ja saattaa ne voimassaolevan lainsäädännön mukaisiksi. Ohjesääntötoimikunta on tarkistanut alla mainitut ohje ja johtosäännöt ja toimittanut ne hallintojohtajalle esittelyä varten. Tulevat kirkkoneuvoston käsittelyyn syksyllä i. kirkkovaltuuston työjärjestys (hyv ) ii. kirkkoneuvoston ohjesääntö (hyv. + vahv ) iii. hallintoviraston johtosääntö (käsittelyssä ykn) iv. kasvatusasiain johtokunnan johtosääntö v. diakoniatyön johtokunnan johtosääntö vi. sielunhoitotyön johtokunnan johtosääntö vii. kiinteistölautakunnan johtosääntö viii. musiikkitoimikunnan johtosääntö ix. kuvataidetoimikunnan johtosääntö x. yhteisten työmuotojen johtosääntö xi. tiedotustoimiston johtosääntö xii. tiedotustoimikunnan johtosääntö xiii. keskusrekisterin johtosääntö 3. Ohjesääntötyöskentelyssä tulee ottaa huomioon kirkkolain 10 luvun 4 (viranhaltijoille ja johtokunnille delegoitu päätösvalta) ja 5 :n (delegoidun ratkaisuvallan siirtäminen kirkkoneuvostolle) säännökset. Lakimiesasessori kiinnitti huomioita srky:n ohje ja johtosäännöissä oleviin ns. avoimiin delegointeihin, joissa viranhaltijalle vielä annetaan avoin delegointivalta eteenpäin. Lakimiesasessori ei pitänyt tätä mahdollisena. Viranhaltijalle voidaan ohje ja johtosäännöllä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja (yksilöityjä) asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että ne olisi tarpeellista käsitellä kirkkoneuvostossa. Piispantarkastuspöytäkirjassa edellytetään lainmukaiset, mutta riittävän joustavat ja käytännön hallintoa palvelevat ratkaisut ratkaisuvallan siirtämisessä. Avoin delegointivalta on poistettu yhteisten työmuotojen johtosäännöstä, mutta jätetty kiinteistölautakunnan johtosäännön 6 13 kohtaan: vahvistaa vuosittain [se] ylin raja, mihin [rakennusjohtajan ja ylipuutarhurin] hautaustoimen päällikön ja muiden kiinteistötoimiston virkamiesten omalla vastuulla suoritettavien urakoiden ja hankintojen arvo tai määrä saa kerrallaan

8 nousta sekä päättää tämän rajan ylittävistä urakoista ja hankinnoista, mikäli tätä päätösvaltaa ei ole uskottu erillisille rakennustoimikunnille Delegoidun ratkaisuvallan nojalla tehdyn päätöksen siirtämisessä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi noudatetaan vahvistetussa kirkkoneuvoston ohjesäännössä ilmoitettua aikaa. Lautakuntien tulee saattaa päätöksensä kirkkoneuvoston tai sen puheenjohtajan tietoon 7 kalenteripäivässä päätöksen tekemisen jälkeen ja viranhaltijoiden 3 kalenteripäivässä. Kirkkoneuvoston tai sen puheenjohtajan on ilmoitettava 3 kalenteripäivän kuluessa tietoon saamisesta ottavansa asian käsittelyynsä. (Käytännössä ajat eivät toteudu ainakaan viranhaltijoiden osalta. Koska kirkkoneuvoston kokoukset ovat joka toinen viikko, tulee päätösten täytäntöönpanoon viivettä, jos odotetaan kirkkoneuvoston käsittelyä. Nykyinen järjestelmä perustuu kirkkoneuvoston luottamukseen johtokuntia ja viranhaltijoita kohtaan.) 4. Hallinto ja virkarakennetoimikunnan ehdottama päätösvallan delegointi viranhaltijoille yksinkertaisissa asioissa vapauttaa toimielinten resursseja ja aikaa isojen ja laajakantoisten asioiden pohdintaan ja päättämiseen. Piispantarkastuspöytäkirjassa pidetään ko. päätösvallan delegointia osana nykyaikaista hallintoa ja ehdotetaan, että ohjesääntötoimikunta valmistelee asiaa ohje ja johtosääntöjä uudistaessaan. (vallan delegointi otettiin esille myös piispantarkastuksen johtokuntaneuvotteluissa Kunstenniemessä. Luottamushenkilöt ja virkamiehet kertoivat, että johtokuntien jäsenet turhautuvat kunnollisen päätösvallan puuttuessa johtokunnalta.) Ohjesääntötoimikunta ehdottaa johtosääntöihin joitakin delegointeja: i. yhteisten työmuotojen johtajalle oikeus myöntää virkaja työsopimussuhteisille enintään kuuden kuukauden mittaiset virka ja työvapaat, ellei muualla ole toisin säädetty ii. kasvatusasiain johtajalle ja diakoniajohtajalle oikeus ottaa työalan työsopimussuhteiset työntekijät ja myöntää heille työvapaat sekä oikeus ottaa työalan viransijaiset enintään kuudeksi kuukaudeksi ja myöntää heille enintään kuukauden mittaiset virkavapaat 5. Johtoryhmän asema, kokoonpano ja tehtävät tulee saattaa paperille erityisesti, koska kirkkolainsäädäntö ei tunne johtoryhmän käsitettä. Johtoryhmän asema, kokoonpano ja tehtävät sisällytetty vahvistettuun kirkkoneuvoston ohjesääntöön.

9 Tulevaisuuden haasteiden kuten kirkosta eroamisen sekä osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamiseksi jatkossakin puoltaa pidemmän aikavälin suunnittelua ja strategiatyöskentelyä. Tässä yhteydessä tulee tiedostaa, että seurakuntayhtymä on oma kirkkolainsäädännön säätelemä juridinen henkilö, ja seurakunnat ovat siihen kuuluvia itsenäisiä yksikköjä. Työskentelyn pohjaksi hankittu tietoa mm. asiakastutkimuksin: i. kirkosta eroamisen syitä selvittänyt tutkimus, ykn ii. asiakastutkimus rippikoulun käyneiden vanhemmille, ykn iii. jäsentyytyväisyyttä seurakuntayhtymässä mitannut tutkimus, ykn Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kirkkovaltuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta ja taloussuunnitelma. Srky:ssä ei ole ko. kolmivuotissuunnitelmaa hyväksytty. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä on hyväksytty kolmea vuotta koskeva talous ja toimintasuunnitelma vuoden 2006 talousarviosta alkaen. 8. Taseen vastattavaa puolella oleva oman pääoman erä euron rahastosumma tulee siirtää Kirkkohallituksen nykyohjeiden mukaan peruspääomaan ja edellisten tilikausien ylijäämään euroa koostui seuraavista eristä: pääomarahasto ,51 euroa verontasausrahasto ,09 euroa eläkerahasto ,43 euroa Vuoden 2005 kirjanpidossa purettiin verontasausrahasto ja pääomarahasto. Pääomarahastosta euroa siirrettiin peruspääomaan ja ,51 euroa edellisten tilikausien ylijäämiin. Verontasausrahasto ,09 euroa purettiin kokonaisuudessaan edellisten tilikausien ylijäämiin ,43 euron suuruista eläkerahastoa ei purettu. 9. Vapaiden varojen rahastoilla ja testamenttirahastolla ei ole yhteisiä sääntöjä. Lakimiesasessori jättää yhtymän harkintaan, tulisiko puuttuvat säännöt laatia. Sääntöjen laatimista ei pidetä tarkoituksenmukaisena, koska seurakuntakohtainen päätöksenteko ja rahastojen säädemääräykset poikkeavat toisistaan.

10 Kiinteän omaisuuden vuokraamista yli 10 vuodeksi koskeva sopimus on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Piispantarkastuksen jälkeen kaikki ko. vuokrasopimukset on alistettu tuomiokapitulin vahvistettaviksi. 11. Lainsäädännön muutos edellyttää uuden tasa arvosuunnitelman laatimista. Uuden lain mukainen tasa arvosuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä esittelyn mukaisen selvityksen piispantarkastuspöytäkirjan johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoitus Turun tuomiokapitulille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 437 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN SAKARI HERNBERGIN OSA AIKAELÄKE Kirkon keskusrahasto on myöntänyt johtavalle sairaalasielunhoitajalle Sakari Hernbergille osa aikaeläkkeen lukien. Työaika on 50 prosenttia kokoaikatyön työajasta. Kirjelmän mukaan Kirkon keskusrahastolle on viipymättä ilmoitettava, jos yllä mainitun henkilön asioissa tai työajassa tapahtuu muita muutoksia kuin normaaleja virka tai työehtosopimusten mukaisia yleiskorotuksia tai jos hän on poissa työstä yhdenjaksoisesti yli kuuden viikon ajan, mihin ei lueta vuosilomaa tai muuta siihen verrattavaa aikaa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon keskusrahaston päätöksen johtavan sairaalasielunhoitajan Sakari Hernbergin osa aikaeläkkeelle siirtymisestä saaduksi. Oikeus siirtyä osa aikatyöhön osa aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta on myönnetty Sakari Hernbergille kirkkoneuvoston päätöksellä Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

11 DIAKONIAKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YHTEISEN DIAKONIATYÖN JOHTOKUN NAN JÄSENTEN MATKA PIETARIIN Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää kirjeellään seuraavaa: on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen työntekijöiden opinto ja työyhteisömatkan Pietariin Päätöksen mukaan matkasta ei makseta päivärahaa. Anomuksen teon jälkeen matkan luonne on muuttunut siten, että matkalle osallistuvat myös yhteisen diakoniatyön johtokunnan jäsenet. Näin matkan luonne on muuttunut virkamatkaksi. Myös sen koulutuksellinen osuus lisääntyy. Matkan ohjelma sekä johtokunnan jäsenten mukanaolo antaa matkan aikana mahdollisuuden työntekijöiden ja johtokunnan jäsenten väliseen tutustumiseen sekä vuorovaikutukseen ja keskusteluun diakoniatyön tulevista haasteista. Matka mahdollistaa myös johtokunnan jäsenten paremman perehtymisen kunkin työntekijän työhön. Matkan käsittelyä virkamatkana puoltaa myös sen hyväksyminen diakoniakeskuksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa. Edellä mainituista syistä anon matkasta maksettaviksi KirVESTES mukaiset päivärahat. Kirjeen liitteenä oleva matkan ohjelma kuuluu seuraavasti: Torstai Lähtö Pietariin Lounas matkalla n Saapuminen, majoittuminen ja ruokailu hotellissa Kaupunkikiertoajelu Perjantai Aamiainen 9.00 Lähtö Skuoritsaan Tutustuminen Skuoritsan seurakunnan kirkkoon ja diakoniatyöhön, vierailu vanhusten kodeissa ja vanainkodeissa Lounas vanhainkodissa Paluu Pietariin Iltaohjelma Lauantai Aamiainen Tutustuminen Eremitaasiin Lounas Mahdollisuus tutustua Pietarin keskustan kirkkoihin Iltaohjelma

12 Sunnuntai Aamiainen Jumalanpalvelus Pyhän Marian kirkossa ja tutustuminen Pyhän Marian seurakuntaan Lounas Pyhän Marian kirkolla Lähtö Turkuun n Paluu Turkuun KirVESTES:n mukaan virkamatka on matka, jonka työntekijä työnantajan määräyksestä tekee hoitaakseen tehtäviään työpaikan ulkopuolelle. Kir VESTES:n mukaan virkamatkoilta maksetaan matkakustannusten korvauksena virkamatkasta aiheutuneet ylimääräiset menot. Ylimääräisten menojen korvauksena työntekijälle maksetaan mm. koti ja ulkomaan päivärahaa. Mikäli KirVESTES:n säännökset virkamatkan kestosta ja ulottuvuudesta täyttyvät, maksetaan työntekijälle sopimuksen mukainen kotimaan päiväraha huomioiden työnantajan kustantamien aterioiden määrä. Ulkomaille suuntautuvasta virkamatkasta maksettavan päivärahan suuruus harkitaan jokaisen virkamatkan osalta erikseen. KirVESTES:n mukaan ulkomaan päivärahana maksetaan enintään sopimuksen liitteessä 9 vahvistettu määrä ja vähintään kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha. Seurakunnan ao. viranomainen päättää ulkomaan päivärahan suuruudesta samalla, kun se päättää työntekijän virkamatkasta ulkomaille. Työyhteisömatkat ovat harvoin luokiteltavissa virkamatkoiksi, esimiehen matkaa ehkä lukuun ottamatta. Kirkkoneuvostossa käsiteltiin työyhteisömatkojen päivärahakäytäntöjen yhtenäistämistä ja hyväksyttiin päivärahojen maksukäytännöksi seuraava: kotimaan virkamatkalta KirVESTES:n määräysten mukaan ja ulkomaan virkamatkalta ko. kohdemaan päiväraha KirVESTES:n muut määräykset huomioiden, välttämättömäksi täydennyskoulutukseksi katsottavan koulutusmatkan osalta kuitenkin virkamatkoilta ja ilmeisen hyödylliseksi katsottavan koulutusmatkan osalta kotimaan päivärahan mukaan KirVESTES:n muut määräykset huomioiden, muilta työyhteisömatkoilta ei makseta päivärahaa. Diakoniakeskuksen esityksessä ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, jotka muuttaisivat matkan virkamatkaksi. Aiemmassa esityksessä jo mainittiin, että diakoniatyön johtokunta nimeää matkalle edustajansa kuten myös se, että matka on merkitty diakoniakeskuksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan. Lisäksi uudessa esityksessä sanotaan, että matkan koulutuksellinen osuus on lisääntynyt. Uusi ohjelma on kuitenkin lähes identtinen aiemmin

13 esitetyn kanssa. Lisäyksenä on vain yksi jumalanpalvelus ja vierailu vanhusten kodeissa sekä iltaohjelmaa. Koulutustoimikunta ilmoittaa kirkkoneuvostolle kantanaan, että diakoniakeskuksen matka ei täytä virkamatkan eikä välttämättömän koulutusmatkan tunnusmerkkejä ja että kyseessä on sellainen opinto ja tutustumismatka / työyhteisömatka, jonka ajalta ei kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan makseta päivärahoja. Työntekijöitten tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ei ole syytä poiketa kirkkoneuvoston päätöksellä vahvistetusta päivärahojen maksukäytännöstä. Kirkkoneuvosto päättää, ettei diakoniakeskuksen Pietariin suuntautuvalta työyhteisömatkalta kirkkoneuvoston päätökseen ja yleisesti noudatettuun linjaa perustuen makseta päivärahoja. Ilmoitus diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 439 ERITYISAMMATTIMIES NIKU VAINION VUOROTTELUVAPAA ANOMUS AJALLE Kiinteistötoimen erityisammattimies Niku Vainio on anonut vuorotteluvapaata ajalle (359 pv). Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Niku Vainion vuorotteluvapaan sijaiseksi esitetään Harri Dahlströmiä, jonka kanssa tullaan tekemään määräaikainen työsopimus Vainion vuorotteluvapaan ajaksi. Harri Dahlström täyttää vuorotteluvapaasijaiselle asetetut edellytykset. Kiinteistöjohtaja puoltaa vuorotteluvapaa anomusta ja sijaisen palkkaamista. Kirkkoneuvosto päättää

14 myöntää erityisammattimies Niku Vainiolle palkatonta työvapaata ajalle vuorotteluvapaata varten sekä 2. palkata Niku Vainion vuorotteluvapaasijaiseksi Harri Dahlströmin. Lisäksi kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta tarvittavat sopimukset. Ilmoitus Niku Vainiolle, Harri Dahlströmille, kiinteistöjohtajalle, työpäällikkö Lehtikankareelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin (kohdat 1 ja 2). hyväksyttiin. 440 VARAKIRKKOVALTUUTETTU SEBASTIAN DJUPSJÖBACKAN ILMOITUS ASUINPAIKAN MUUTOKSESTA Sebastian Djupsjöbacka on saapuneella kirjeellä ilmoittanut muuttaneensa pois Turusta. Samalla hän on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Sebastian Djupsjöbackalle myönnetään ero kirkkovaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton johdosta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 441 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN PALKKAKIRJANPITÄJÄ PIRJO KARHILAHDELLE JA PALKKAKIRJANPITÄJÄ MINNA HIMBERGILLE Salassa pidettävä asia julkisuuslain 24 :n 32 kohta. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 442 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella:

15 Liite 1 442, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 29 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 443 KRISTIINA WALLENIUKSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Lonttistentie 9 B 28, Turku. Virkapaikaksi ehdotetaan diakoniakeskusta osoitteessa Puutarhakatu 22. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniuksen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan diakoniakeskus osoitteessa Puutarhakatu 22. Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 444 KIRKONKIRJOJEN ARKISTOMATERIAALIN DIGITOINTIA VALMISTELEVAN TYÖRYH MÄN ASETTAMINEN Kirkkohallitus on kiinnittänyt seurakuntien huomiota arkistoaineksen digitointiin jo kiertokirjeellään 23/2002. Koska tuolloin oli tiedossa, että laitteita ja menetelmiä kehitettiin vielä voimakkaasti, päätettiin yhtymässämme jäädä odottamaan tilanteen selkiytymistä. Viime vuosina on asiassa saavutettu kohtuullinen toimintataso, ja Helsinki ja Tampere ovat jo digitoineet aineistoaan. Myös meillä myönnettiin talousarvioon aloitusmääräraha, mut

16 ta juuri sen jälkeen kirkkohallituksesta esitettiin, että odottaisimme ensin valtakunnallisen kirkonkirjojenpitojärjestelmän tarjouskilpailun ratkeamista tämän vuoden aikana, sillä valittava järjestelmätoimittaja tulisi määrittelemään myös digitointikäytännön yksityiskohtia. Kirkkohallituksen toimittajavalinnat ja tarjouspyynnön laadintaan tarvittavat tiedot ovat nyt selvillä, ja tarjouspyyntö digitoinnin suorittajille voidaan laatia ja lähettää. Koska kyseessä on rahallisesti suuri hanke, tarjousten pyytämiseen ja kirkkoneuvostolle tehtävän hankintaesityksen valmisteluun sekä projektin ohjaukseen lienee aiheellista nimetä työryhmä. Kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän lakimies Mia Fager (puheenjohtaja), atk päällikkö Timo Koskinen, keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen ja keskusrekisterin johtaja Jouko Räty (sihteeri) tehtävänään kirkonkirjojen arkistomateriaalin digitointia koskevien tarjousten pyytäminen ja kirkkoneuvostolle tehtävän hankintaesityksen valmistelu. Ilmoitus työryhmään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.. hyväksyttiin. 445 N OSALLISTUMINEN KIRJAMESSUILLE Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen ja kappalainen Riku Laukkanen ovat tehneet kirkkoneuvostolle ehdotuksen seurakuntayhtymän osallistumisesta Turun kirjamessuille Ehdotus on seuraava: Liite Ehdotuksessa pyydetään euron määrärahaa tarkoitusta varten. Laaditun kustannusarvion mukaan suurin yksittäinen menoerä on tilan vuokra. Kirkkoneuvosto teki tammikuussa päätöksen seurakuntayhtymän osallistumisesta Turun messuille elokuussa Tällöin päätettiin Mikaelinseurakunnalle antaa koko talousarviossa oleva euron määräraha messuihin osallistumista varten. Kustannuspaikan numero on Tämä raha on siirretty Mikaelinseurakunnan käyttöön ja se on käytännössä kokonaan mennyt messujen kuluihin. Kirkkoneuvostolla ei siten ole määrärahaa tarkoitusta varten. Asiasta keskusteltiin johtoryhmässä, jolloin todettiin, että seurakuntayhtymän pois jäänti kirjamessuilta on täysin mahdollista. Messuilla on tietty järjestys hyvien paikkojen vuokraamisessa. Jos nyt jäädään pois, menetetään mahdollisesti jo aiemmin hankittu sopiva paikka.

17 Johtoryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, että kirkkoherrojenkokouksella on käytettävissään määrärahaa, jota tänä vuonna ei ole vielä kokonaan käytetty. Mahdollista on, että messuille osallistutaan tänä vuonna tämän määrärahan turvin Katariinanseurakunnan ehdottamalla tavalla ja sen kantaessa vastuun tapahtumasta. Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa kirkkoherra Hirvoselle ja kappalainen Laukkaselle, että messuihin osallistumisen määräraha on kokonaan tullut käytetyksi, joten siitä ei voida rahoittaa kirjamessuihin osallistumista. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkoherrainkokousta harkitsemaan, voidaanko ehdotettu määräraha osoittaa kirkkoherrainkokouksen käytössä olevista varoista. Ilmoitus kirkkoherra Hirvoselle ja kirkkoherrainkokoukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Puheenjohtaja Heikola kertoi, että kirkkoherrainkokous on aikaisemmin tänään tehnyt päätöksen euron määrärahan myöntämisestä seurakuntayhtymän osallistumisesta Turun kirjamessuille Kirkkoneuvosto päätti ilmoittaa kirkkoherra Hirvoselle ja kappalainen Laukkaselle, että messuihin osallistumisen määräraha on kokonaan tullut käytetyksi, joten siitä ei voida rahoittaa kirjamessuihin osallistumista. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 446 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON EHDOTUS NUORTEN KIRKKOPÄIVIEN TUKEMISESTA Stefan Myrskog ja Kalle Sällström ovat esittäneet avustusanomuksen nuorten kirkkopäivien järjestämiseksi Turussa Anomus kuuluu seuraavasti: Liite Anomukseen on liitetty nuorten kirkkopäivien talousarvio. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on puoltanut anomusta kokouksessaan Seurakuntaneuvoston pöytäkirjanote on seuraava: Liite Käännettynä päätös on seuraava:

18 Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti puoltaa euron avustusta nuorten kirkkopäiviä varten Turussa 2008 seuraavan perustelun pohjalta Nuorten kirkkopäivät on ainutlaatuinen kirkollinen instituutio ja epäviralliset nuorten kirkkopäivät Porvoon hiippakunnassa. Kirkkopäivät kasvattavat nuorisoa ottamaan vastuuta ja aktivoivat heitä kirkollisissa asioissa. Se, että nuorten kirkkopäivien 40 vuotisjuhla vuonna 2008 järjestetään Turussa, voidaan nähdä suurena luottamuksen osoituksena tälle alueelle ja sen seurakunnille ja palkintona sille äärimmäisen aktiiviselle nuorisotyölle, jota on harjoitettu Turun ruotsalaisessa seurakunnassa. Johtoryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, että kirkkopäivien järjestämistä on hyvä tukea. Ruotsalaiselle seurakunnalle aiheutuu kirkkopäivistä joka tapauksessa ylimääräisiä kustannuksia, joten pyydetyn summan antaminen on perusteltua. Kirkkopäivät järjestetään Turun kristillisellä opistolla ja siitä vastaavat kirkkohallituksen ruotsalaisen seurakuntatyön osasto, Turun kristillinen opisto ja Turun ruotsalainen seurakunta. Talousarviossa ei ole määrärahavarausta tarkoitukseen, joten asia on vietä kirkkovaltuuston käsittelyyn. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kirkkovaltuuston käyttövarauksesta, kustannuspaikalta 10200, euron suuruisen avustuksen Turun ruotsalaiselle seurakunnalle nuorten kirkkopäivien järjestämiseksi Turun kristillisellä opistolla Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 447 MONISTAMON HENKILÖKUNTAJÄRJESTELYT Monistamonhoitaja Sinikka Huotari on työskennellyt osa aikaeläkkeellä kuluvan vuoden elokuuhun asti. Hän siirtyy täysimääräisesti eläkkeelle Kun hänellä on käyttämättömiä ja siirrettyjä vuosilomia, hänen viimeiseksi todelliseksi työpäiväksi tuli alkaen on monistamonhoitajan tehtävät hoitanut Jari Holttinen, joka tähänkin asti on ollut puolitoimisesti monistamonhoitajan sijainen ja saanut sitä vastaavan palkan. Monistajan tehtäviä on hoitanut Margit Salonen. Nyt on syytä kirkkoneuvostossa vahvistaa tapahtuneet uudelleenjärjestelyt. Sekä monistamonhoitaja että monistaja ovat työsuhteisia, eivät siis virkasuhteisia. Virkojen täytössä pyritään virkojen auki julistamiseen, mutta työsuhteiden täytössä vastaava vaatimus on väljempi. Nykyisellä henkilö

19 kunnalla on monivuotinen kokemus monistamon tehtävissä ja he kumpikin osaavat käyttää monistamon vaikeitakin laitteita ja niiden ohjelmistoja. Toimien laittaminen avoimiksi ei ole perusteltua, koska oletettavasti nykyistä osaavampaa henkilökuntaa ei sillä tavalla saada. Johtoryhmä puoltaa alla olevaa ehdotusta. Asianomaiset ovat omalta puoleltaan hyväksyneet tehtävät toimijärjestelyt. Kirkkoneuvosto päättää, että monistamonhoitaja Sinikka Huotarin tapahtuvan eläkkeelle siirtymisen johdosta tehdään seuraavat nimitykset alkaen: Monistamonhoitajaksi nimitetään Jari Holttinen R19a mukaisella palkalla ja monistajaksi Margit Salonen R19 mukaisella palkalla. Ilmoitus tehtäviin valituille ja palkkatoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 448 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTIEN YHTEINEN PÄÄSIÄISTAPAHTUMA VUONNA 2008 Kirkkovaltuuston jäsen Mikko Laurén on jo pidemmän aikaa yhdessä kappalainen Ismo Seivästön kanssa toiminut puuhamiehenä toteuttaakseen seurakuntien yhteisen pääsiäisnäytelmän vuonna Asia on ollut esillä jo aiemminkin ja Mikko Laurén esitteli asiaa kirkkovaltuustolle viime joulukuun talousarviokokouksessa. Tällöin kirkkovaltuusto päätti korvamerkitä kirkkovaltuuston käyttövarauksesta kustannuspaikalta 10200, euron määrärahan seurakuntayhtymän yhteisen pääsiäisnäytelmän suunnittelua varten. Mikko Laurén ja työryhmä ovat tehneet suunnitelman pääsiäistapahtuman toteutuksen aikatauluksi. Se on päivätty Se on seuraava: Liite Tähän suunnitelmaan liittyvä talousarvio on tarkennettu ja uusi talousarvio on päivätty Se on seuraava: Liite Mikko Laurén on ollut selostamassa hankkeen edistymistä johtaville viranhaltijoille, johtoryhmälle ja kirkkoherrainkokoukselle.

20 Laurén kertoo, että innostus pääsiäisnäytelmän toteuttamiseen on suuri ja avaintehtäviin löytyy henkilöt. Tämän johdosta asialle tulisi nyt näyttää selkeästi vihreätä valoa, koska hanke voi muuten sammua. Aikataulu on kireä, mutta mahdollinen. Näytelmä voidaan esittää keväällä 2008 ja uusia se seuraavana vuonna. Tavoitteena on myös pääsiäisnäytelmän esittäminen juhlavuonna 2011, jolloin Turku on Euroopan kulttuuripääkaupunki. Nyt saaduilla kokemuksilla olisi selkeä hyöty päätapahtumaa ajatellen. Pääsiäisnäytelmästä on käsikirjoituksen laatinut Matti Pennanen. Muita vastuuhenkilöitä ovat Ilmari Kuivala, ohjaus ja lavastus, Iris Linkoranta, puvustus, ja Emmi Louhivuori, ohjaus ja dramaturgia. Tarkennetun talousarvion mukaan tänä vuonna varoja tarvitaan euroa ja ensi vuonna euroa eli yhteensä euroa. Tämän summan lisäksi tulevat vielä musiikista aiheutuvat kulut. Mikäli näytelmän tueksi otetaan käyttöön suurikokoinen screeni, kasvavat menot noin euroa. Johtoryhmä kävi pitkän keskustelun asiasta ja puoltaa hankkeen toteuttamista. Pääsiäisnäytelmän käsikirjoitus ja työryhmän kokousmuistiot ovat nähtävissä kirkkoneuvoston kokouksessa. Kirkkoneuvosto päättää ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se myöntää kustannuspaikalta 10200, yhteensä euron suuruisen määrärahan keväällä 2008 toteutettavan pääsiäisnäytelmän aiheuttamiin kuluihin kuluvana vuonna. Samalla kirkkoneuvosto päättää palata ensi vuonna tarvittavaan määrärahaan normaalin talousarviovalmistelun yhteydessä. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 449 TURUN NMKY:N AVUSTUSANOMUS HARVAN SAAREN RAKENNUSTEN KUNNOSTAMI SEKSI Turun NMKY on otsikkoasiassa esittänyt päivätyn avustusanomuksen. Avustusanomus on seuraava: Liite Hanketta on esitelty kalvosarjalla, joka on 11 sivuinen ja johon on liitetty organisaatiokaavio.

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 1. Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 19.1.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Airio, Mirja Andersson,

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) Kirkkoneuvosto 4/2012 28.5.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(8) KOKOUSTIEDOT Aika 28.5.2012 klo 17 19.10 Paikka Kanttorila OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen Jukka

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 12. 2.2013 Kirkkoneuvosto 1/5 1/5 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai 12.2.2013 klo 18.00 Paikka Läsnä Auran seurakunnan virastotalo Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Kalmi Pekka Loukonen Terttu Moisala Taina Mäki Kaija Lindholm Minna

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kirkkoneuvosto 13.05.2015 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 20.00 Paikka: Lamminniemen kappeli Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.1.2004 1 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 22.1.2004 klo 18.00-18.38 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.10.2005 459. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.10.2005 459 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 463 472 Aika torstai 6.10.2005 klo 16.10 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 7.11.2011 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1, Helsinki Läsnä Poissa Häkkänen Martti, puh.johtaja

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kirkkoneuvosto 15.4.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen ,Aika 15.4.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 1/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 27.1.2015 klo 18:00-20.05 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19

SAVONLINNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Kerimäen kappeliseurakunnan kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 kappelineuvosto 15.4.2015 Sivu 19 Kokousaika: Keskiviikko 15.4.2015 klo 16.30 18.50 Kokouspaikka: Kerimäen seurakuntakoti Saapuvilla olleet jäsenet: Lamberg Jani, puheenjohtaja Hannonen Tapani, vara puh.joht.

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 32 Kirkkoneuvosto 3/2014 5.5.2014 32 29 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 5.5.2014 29 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 15/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.7.2005 361. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.7.2005 361 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 356 373 Aika keskiviikko 20.7.2005 klo 16.00 16.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 5.10.2006 415. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 5.10.2006 415 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 497 518 Aika torstai 5.10.2006 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 29 Kirkkoneuvosto 3/2015 23.04.2015 29 26 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 23.04.2015 26 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6)

KOTKA - KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2016 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (6) Aika: Keskiviikko 20.1.2016 kello 16.30-17.21 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15. Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 22.03.2007 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.3.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet:

Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokouskutsu Seurakuntaneuvosto 13.2.2012 klo 18.00 Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto sekä Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston jäsenet: Kokoonnumme ma. 13.2.2012 toimittamaan kirkolliskokouksen-

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 7-2013. Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00. Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Keskiviikko 4.12.2013 klo 17.00-19.00 Paikka Lappeen neuvotteluhuone, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 54 Kirkkoneuvosto 5/2010 11.10.2010 54 52 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 11.10.2010 52 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34

TURUN JA KAARINAN ESITYSLISTA 6/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 19.11.2008 34 19.11.2008 34 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Toimitalon 6. kerroksen kokoushuone, Eerikinkatu 1 3 Aika 19.11.2008 klo 13.00 14.40 Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri

10.9.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Ijäs Antti sihteeri PÖYTÄKIRJA 6/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.30 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Aso Janne Hilakari Laura Huoponen Kirsi Kanervavuori Mirjo, yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3 / 2010. Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1. AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 NRO 3 / 2010 Kirkkovaltuusto 12.7.2010 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 12.7.2010 Maanantai klo 17.30 17.52 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo

Puronvarsi-Syrjälä Tuula. Poissa: Lahtinen Helena, Luoma Riitta, Nyrhilä Jaakko, Panula Aaro, Rajala Lasse, Ylitalo Teppo 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 29.1.2013 klo 19.00 19.30 KOKOUSPAIKKA Keskustan seurakuntatalo, alasali Läsnä: Äystö Leena, pj Hakola Anni Haukkala Pentti Hietala Heikki Joutsiniemi Juha Kangasluoma Pentti Kontola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

KIRKKONEUVOSTON KOKOUS IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Käsiteltävät asiat 209 Kokouksen avaus 210 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 211 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 212 Ääntenlaskijoiden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 13.04.2015 klo 17:30-19:45 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1 Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja Hannu

Lisätiedot

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa

6.5.2015. Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja. Tuomarila Sinikka. Janne Aso, Laura Langh-Lagerlöf, Sanna Tähkämaa PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika klo 17.00 Paikka Piikkiön pappila Läsnä Hermonen Merja puheenjohtaja Koho Matti Janne Ason vara Hilakari Laura klo 17.21 lähtien, 56 Huoponen Kirsi Kanervavuori

Lisätiedot

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45

18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1. Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 18.3.2013 Kokous 2 /2013 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan seurakuntatalo, takkahuone, 18.3.2013 klo 18.00 19.45 Jäsenet Poissaolosta ilmoittaneiden tilalle kutsutut varajäsenet Posti Timo pj Elonsalo Raimo

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 17.01.2011 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 26.01.2011 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.45 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 Kirkkoneuvosto 10.12.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.12.2013 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Heikki Kilpeläinen Heikki Lindroth Anneli Marttila YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.2015 kello 18.00 20.15 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Aulis Ansaharju varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 72. Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 72 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 18.12.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja poistui 143 Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 49-64 11.06.2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 11.6.2014 kello 18.00 19.35 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 2/2011 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: 9.2.2011 kello 18.15-22.00 Paikka: Läsnä. Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Ahokas Lari Akaan-Penttilä Aulikki

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Työympäristötoimikunta 11.6.2008 22. Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 11.6.2008 22 TYÖYMPÄRISTÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Paikka Huoltokeskuksen kahvio, Skarppakullantie 10 Aika 11.6.2008 klo 13.30 15.55. Läsnä Kaisti Aapo puheenjohtaja, työsuojelupäällikkö Kosola Seppo ta jäsen,

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015

AURAN SEURAKUNTA 2/2015 PÖYTÄKIRJA 14.04.2015 Sivu 1/4 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Tiistai 14.04.2015 klo 18.00 Paikka LÄSNÄ Virastotalo Jarmo Arvola Leena Hafrén Timo Isotalo Pekka Kalmi Outi Leino Kaija Mäki Taina Mäkinen Eila Saari Taru Sahla

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen

VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1. jäsen jäsen VESILAHDEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika: 20.5.2013 klo 17.30-18.00 Paikka: Seurakuntatalo Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kesola Anneli Luukkaala

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali

Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali 1 LÄNSI-PORIN Pöytäkirja 3/2015 SEURAKUNTANEUVOSTO AIKA: Ti 7.4.2015 klo 18.00 Paikka: Länsi-Porin kirkko, Liikastentie 28 Pori/Seurakuntasali Jäsenet: Esa J. Anttila Katri Hirvola Petri Huru Taina Grau

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 2 (10) 173 Kokouksen avaus Puheenjohtaja käytti puheenvuoron, jossa hän mm. kertasi kuluneena vuonna käsiteltyjä asioita, ja avasi kokouksen. 174 Kokouksen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu)

ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 27.5.2014 2.6.2014. kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A. varajäsen (Simo Rahtu) Kirkkoneuvosto 2752014 262014 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti 2752014 klo 1700-1850 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A Läsnä jäsenet: Jouni Riipinen Terttu Lehtola Hannu Erola Leena Järventie

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015

Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 2015 03 1 / 6 7.5.2015 1 / 6 Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina klo 17.00 - Paikka Pytynlahden kesäkoti (HUOM. PAIKKA) Osanottajat Asioiden esittelijä: Ylikangas Kimmo, kirkkoherra, p. 040 591 8415 läsnä

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 1(5) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.36 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 15 Ainali Päivi

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh.

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 6/2007 Seurakuntaneuvosto 13.11.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2007 Aika: tiistaina 13.11.2007 klo 18.00 19.55 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 67 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri

Kokouskäytännöistä. 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokouskäytännöistä 16.1.2013 Kristiina Heinonen-Kuusela kaupunginsihteeri Kokousmenettelyt Tavoitteena yhdenmukaiset menettelyt toimielimissä Käsitellään toimielimen ensimmäisessä kokouksessa Päätetään

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 Kirkkoneuvosto 26.10.2009 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 09.11.2009 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 32 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.55 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO HELSINGIN MIKAELIN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika maanantai 4.3.2013 klo 17.30 Paikka Mikaelinkirkon takkahuone, Emännänpolku 1. Läsnä Häkkänen Martti, puh. johtaja Ihalainen Hannu

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius. Läsnä Holma Sisko kirkkoneuvoston jäsen Kirkkoneuvoston kokous 4.11.2015, 8/2015 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Keskiviikkona 4.11.2015 klo 18.00-19.08

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Tark: Seurakuntaneuvosto. Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 36 Aika: Keskiviikko 21.5.2014 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Kuoppala, Tatu puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson,

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -"- Alpo Partanen Pertti Sirviö

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 6/2015 Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen -- Alpo Partanen Pertti Sirviö Kirkkoneuvosto 10.11.2015 1 (5) Kokousaika kello 18.00 21.00 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Jukka Kämäräinen jäsen Heikki Karjalainen

Lisätiedot

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast

Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset. Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Kunniamerkit ja muut huomionosoitukset Kirkkoherrojen kokous 3.10.2007 Kaarlo Kalliala Päivitetty 21.3.2015 Timo Tavast Huomionosoitusten ilo vaikkei innostuisikaan juuri siitä mitä saa, ani harvaa oikeasti

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 65 Kirkkoneuvosto 6/2010 21.10.2010 65 63 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 21.10.2010 63 Kokouskutsu asialistoineen on toimitettu kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto 19.8.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 19.8.2014 klo 17.30 18.40 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 )

SYSMÄN SEURAKUNTA 4/2008 KIRKKOVALTUUSTO 8.10.2008 1 ( 5 ) 1 ( 5 ) Aika Keskiviikko klo 19.00 19.50 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Hannu Hyttinen Hannu Jolula Mari Kantola Pekka Koivisto Markku Kontinen Päivi

Lisätiedot

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015

MIEHIKKÄLÄN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kappelineuvosto 18.5.2015 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 18.5.2015 klo 18.00 20.25 PAIKKA Seurakuntakoti, Pappilankuja 3 läsnä/poissa OSALLISTUJAT Astola, Matti kappalainen, puheenjohtaja ( x ) Kaitainen, Markku kappelineuvoston

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 5/2016 Seurakuntaneuvosto 4.5.2016 sivu 1 (7) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikko 4.5.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 13/2014 Kirkkoneuvosto 13.11.2014 150. KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 150 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 13/2014 KOKOUSAIKA torstaina 13. päivänä marraskuuta 2014 KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen Erkki Huuskonen Tuula Karppinen Ellen

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 1 Kirkkoneuvosto 1/2010 10.02.2010 1 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 10.02.2010 1 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 Aika: ti 5.5.2015 klo 16 17.55 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Heino Mirva

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2009 Tark: Seurakuntaneuvosto 55. Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 55 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 22.10.2009 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 Kirkkoneuvosto 25.10.2007 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 06.11.2007 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 27 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 20.30 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/2007 Seurakuntaneuvosto 23.8.2007 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2007 Aika: Torstaina 23.08.2007 klo 18.30-20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä ASIALISTA 53 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta

Pöytäkirja 6-2014. Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Tiistai 30.9.2014 klo 17.00 19.05 Paikka Lappeen Marian kirkko, Kirkkokatu 11, Lappeenranta ASIALISTA 66 KOKOUKSEN

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 20.4.2006 206. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 20.4.2006 206 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 230-244 Aika torstai 20.4.2006 klo 16.00-17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 1/2014 14.1.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 14.1.2014 klo 17.00 18.45 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1 Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors Sirpa Vaittinen

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 06/ 2014 Kirkkoneuvosto Kokousaika: Tiistai 19.08.2014, klo 17.30 18.45 Kokouspaikka: Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 65 KOKOUKSEN AVAUS 66 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 67 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 10.4.2008 21. Aika: Torstaina 10.4.2008 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2008 Tark: Seurakuntaneuvosto 10.4.2008 21. Aika: Torstaina 10.4.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 10.4.2008 21 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 10.4.2008 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Läsnä: Poissa: 40 KOKOUKSEN AVAUS Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 20780 Kaarina Vahtola, Pirjo puheenjohtaja

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 1 RYMÄTTYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2010 Seurakuntaneuvosto 20.1.2010 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 20.1.2010 klo 17-18.20 Paikka: Seurakuntakoti Läsnä: Sirén Petri puheenjohtaja Heino,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta.

SEURAKUNTANEUVOSTO. Pöytäkirja 6-2015. Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30. Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta. PL 45, 53101 Lappeenranta P. 040 3126 601, 040 3126 602 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 8.6.2015 klo 18.15 19.30 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta ASIALISTA 81 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom!

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15.5.2014 N:o 6/2014 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57. Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 9.5.2014 Sivu 57 Kokousaika Kokouspaikka Torstai 15.5.2014 kello 15.45 Huom! Aika ja paikka Laukaan kirkko Päätöksen tekijät Hytönen Pauliina Kallio Marja Kuokkanen Margit Lehto

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 4.2.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 4.2.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 10.2.2014-11.3.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA

Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA/ 2013-03 PÖYTÄKIRJA Aihe KUUSANKOSKEN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantaina klo 17.00 18.20. Paikka Seurakuntakeskuksen kokoushuoneessa läsnä / poissa Osanottajat Ylikangas Kimmo, kirkkoherra Grönlund Reino, jäsen Hartikainen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot