TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 16/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.9.2007 407. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A"

Transkriptio

1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t Aika torstai klo Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen Isotalo Seppo jäsen Knuts Lars Runar jäsen Korhonen Pentti jäsen Nappu Juha jäsen Saksa Kirsti jäsen von Schöneman Arja jäsen Kaituri Heli varajäsen Huovinen Pentti Nieminen Mikko kv:n pj kv:n vpj Hirvonen Martti kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Rinne Heimo kirkkoherra Sepponen Eero kirkkoherra, saapui klo Tatu Kuoppala vt. kirkkoherra Fager Mia Heino Paula Hurme Hannu Kaisti Aapo Kallio Hannu Kosola Seppo lakimies, sihteeri tiedotuspäällikkö yhteisten työmuotojen johtaja talous ja suunnittelujohtaja hallintojohtaja kiinteistöjohtaja Poissa Lahti Marika jäsen Norvasuo Tuomo kirkkoherra Vahtola Pirjo kirkkoherra 426 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja avasi kokouksen.

2 KOKOUKSEN LAILLISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden. Kokous todettiin lailliseksi. 428 KOKOUKSEN PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 429 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan. lista hyväksyttiin. 430 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Nappu ja Kirsti Saksa. 431 ILMOITUSASIAT 1. Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä tuomiokapituli on kokouksessaan päättänyt vapauttaa johtava sairaalapastori Sakari Hernbergin johtavan sairaalasielunhoitajan tehtävästä Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston esityksestä ja myöntää hänelle oikeuden siirtyä osaaikatyöhön osa aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta lukien. Ilmoitus taloustoimistolle. 2. Pöytäkirjoja tiedotustoimikunnan pöytäkirjat nrot 1 4/2007 kiinteistölautakunnan pöytäkirja nro 5/ Pöytäkirjojen johdosta ei ole huomautettavaa.

3 Kirkonkirjojenpidon ja tietojärjestelmien kehittäminen Atk toimikunta on kokouksessaan :n 64 kohdalla merkinnyt tiedokseen KKH:n tietohallintoyksikön tiedotteen , joka koskee KITKE hankkeen tilannetta ja TYP (= kirkon Työasemaverkon Yhteiset Palvelut) hankkeen tilannetta Samalla atk toimikunta päätti ilmoittaa, että keskusrekisterinjohtaja Jouko Räty on jäsenenä KITKE hankkeen johtoryhmässä ja atk päällikkö Timo Koskinen TYP hankkeen työryhmässä. 4. Suomen ekumeenisen neuvoston julkaisu: Kirkko turvapaikkana. Liite Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. Hallintojohtajan asiat 432 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 19 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on Agricolan juhlavuoden raamattuvisa. Yleiskirje kuuluu seuraavasti: Kirkkohallitus on toteuttamassa Raamattuvisan yhdessä Kirkkopalvelujen, Opetushallituksen, Luokanopettajaliiton, Suomen Raamattuopiston (SRO) sekä Suomen Ev.lut. Opiskelija ja Koululaislähetyksen (OPKO) kanssa. Lisäksi Raamattuvisalla on perinteisesti ollut takanaan laaja ekumeeninen tuki. Edelliseen syksyllä 2003 ja keväällä 2004 järjestettyyn Raamattuvisaan osallistui hieman vajaa koululaista. Raamattuvisan kohderyhmänä ovat alakoulun 5. ja 6. luokkalaiset. Tavoitteena on koulujen oman uskonnonopetuksen tukeminen ja Raamatun ja kulttuurin tuntemuksen lisääntyminen. Visan käytännön järjestelyistä vastaavat alkuvaiheessa opettajat.

4 Kirkkohallitus toivoo, että etenkin seurakunnan varhaisnuorisotyö voisi eri tavoin olla rohkaisemassa ja innostamassa paikkakunnalla oppilaita ja opettajia osallistumaan visaan sekä jakamassa kouluihin visan julistetta. Myös visan ns. banneri (kolme eri vaihtoehtoa, jotka löytyvät tiedotteesta) olisi hyvä laittaa seurakunnan nettisivuille ja tarjota myös kouluihin omille kotisivuille. Raamattuvisa juliste on saatavana sähköisessä muodossa osoitteesta Koulut voivat ilmoittautua nettisivuilla asti. Liitteenä on Raamattuvisan tiedote seurakunnille. Raamattuvisan kotisivut: Lisätietoja Raamattuvisasta antaa Kirkkohallituksessa työalasihteeri Markku Holma, p (09) , markku.holma(at)evl.fi. Kirkkoneuvosto merkitsee saaduksi Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 19 / Ilmoitus toimenpiteitä varten kasvatusasiain keskukselle ja tiedotustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 433 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 20 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeet Yleiskirje on kokouksessa sihteerin asiakirjakansiossa, mistä sen halutessaan voi pyytää kokonaisuudessaan luettavaksi. Kirkon Nuorisotyön Keskus julkaisi vuonna 1998 retki ja leiritoiminnan turvallisuusoppaan. Se on ollut pohjana monien seurakuntien omien turvallisuusohjeiden laadinnassa. Muuttuneiden viranomaisohjeiden ja lainsäädännön vuoksi Kirkkohallitus asetti vuonna 2006 työryhmän laatimaan seurakuntatoiminnalle omat turvallisuusohjeet. Turvallisuusohjeet on hyväksytty Kirkkohallituksessa. Turvallisuusohjeet löytyvät Internetistä kirkon keskushallinnon sivuilta Kirkkohallitus Kasvatus ja nuorisotyö Ajankohtaista. Samalla nettisivulla on myös muuta turvallisuuteen liittyvää aineistoa ja asiakirjamalleja.

5 Mikäli seurakunnassa on noudatettu aiempia turvallisuusohjeita, uudet ohjeet tuovat laajasti ottaen toimintaan vain kaksi uutta asiaa: riskien arvioinnin ja niiden kirjaamisen sekä onnettomuusraportoinnin. Kirkkohallitus kehottaa informoimaan laajasti henkilöstöä ja käsittelemään asiaa esimerkiksi työntekijäkokouksissa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 20 / 2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään tiedoksi kaikille yksiköille (ei seurakunnille). Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 434 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 21 / 2007 Yleiskirje sisältää ohjeet kirkollisten kunniamerkkien, Pyhän Henrikin ristin, Mikael Agricolan ristin ja seurakuntatyön kunniamerkin hakemisesta vuonna 2007, myöntämisestä ja jakamisesta. Yleiskirje on kokouksessa sihteerin asiakirjakansiossa, mistä sen halutessaan voi pyytää kokonaisuudessaan luettavaksi. Seurakunnat toimittavat kunniamerkkiesityksensä hiippakunnan tuomiokapitulille, joka käsittelynsä jälkeen lähettää esitykset Kirkkohallituksen kunniamerkkitoimikunnalle. ten Pyhän Henrikin ristin ja Agricolan ristin myöntämisestä tulee olla Kirkkohallitukselle mennessä ja Seurakuntatyön kunniamerkin myöntämisestä mennessä. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 8 /2007 on annettu samat ohjeet kunniamerkkien anomisesta. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 21 /2007 saaduksi. Yleiskirje lähetetään ohjeeksi kunnia ja arvonimitoimikunnalle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

6 KIRKKOHALLITUKSEN YLEISKIRJE NRO 22 / 2007 Yleiskirjeen aiheena on rukouspäiväkäytännön muuttuminen. Yleiskirje on kokouksessa sihteerin asiakirjakansiossa, mistä sen halutessaan voi pyytää kokonaisuudessaan luettavaksi. Yleiskirjeen mukaan muutokset ovat seuraavat: Kirkolliskokous päätti muuttaa kirkolliskokouksen hyväksymän Suomen evankelis luterilaisen kirkon Evankeliumikirjan (kirkkokäsikirja II) luvussa Erityispyhät, a) alaluvussa Luomakunnan sunnuntai ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Luomakunnan sunnuntaita vietetään jonakin touko lokakuun sunnuntaina. b) alaluvussa Perheen sunnuntai ensimmäisen kappaleen kuulumaan seuraavasti: Jokin touko marraskuun sunnuntai omistetaan erityisesti perheeseen liittyville kysymyksille. c) alaluku Kansalliset rukouspäivät muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti: Suomessa on 1500 luvulta lähtien vietetty vuosittain valtiovallan määräämiä rukouspäiviä. Vuoden 2004 alusta rukouspäivistä päättäminen siirtyi perustuslain uudistamisen seurauksena kirkoille. Suomen evankelis luterilaisen kirkon rukouspäiviä ovat kristittyjen ykseyden rukouspäivä ja rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä Rukouspäiväjulistus luetaan kristittyjen ykseyden rukouspäivänä tai sitä edeltävänä sunnuntaina. Uutta rukouspäiväkäytäntöä aletaan noudattaa vuoden 2008 alusta. Kirkolliskokouksen päätös merkitsee sitä, että aiemmin vietetyn neljän rukouspäivän sijasta vuoden 2008 alusta vietetään kaksi kalendaarisesti kiinteästi sijoittuvaa rukouspäivää: kristittyjen ykseyden rukouspäivä ja rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivä Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkkohallituksen yleiskirjeen nro 22 / 2007 saaduksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 436 TURUN JA KAARINAN N PIISPANTARKASTUS , TOIMENPIDEKEHOTUKSET PIISPANTARKASTUSPÖYTÄKIRJASSA Perussääntö tulee pikimmiten saattaa kirkkovaltuuston päätettäväksi.

7 Perussääntö on käsitelty ensimmäisen kerran kirkkoneuvostossa ja siitä on pyydetty seurakuntien ja muiden yksikköjen lausunnot. Tulee jatkokäsittelyyn kirkkoneuvostoon syksyllä Seurakuntayhtymän kirkkolainsäädäntöä alemmanasteiset ohje ja johtosäännöt tulee tarkistaa ja saattaa ne voimassaolevan lainsäädännön mukaisiksi. Ohjesääntötoimikunta on tarkistanut alla mainitut ohje ja johtosäännöt ja toimittanut ne hallintojohtajalle esittelyä varten. Tulevat kirkkoneuvoston käsittelyyn syksyllä i. kirkkovaltuuston työjärjestys (hyv ) ii. kirkkoneuvoston ohjesääntö (hyv. + vahv ) iii. hallintoviraston johtosääntö (käsittelyssä ykn) iv. kasvatusasiain johtokunnan johtosääntö v. diakoniatyön johtokunnan johtosääntö vi. sielunhoitotyön johtokunnan johtosääntö vii. kiinteistölautakunnan johtosääntö viii. musiikkitoimikunnan johtosääntö ix. kuvataidetoimikunnan johtosääntö x. yhteisten työmuotojen johtosääntö xi. tiedotustoimiston johtosääntö xii. tiedotustoimikunnan johtosääntö xiii. keskusrekisterin johtosääntö 3. Ohjesääntötyöskentelyssä tulee ottaa huomioon kirkkolain 10 luvun 4 (viranhaltijoille ja johtokunnille delegoitu päätösvalta) ja 5 :n (delegoidun ratkaisuvallan siirtäminen kirkkoneuvostolle) säännökset. Lakimiesasessori kiinnitti huomioita srky:n ohje ja johtosäännöissä oleviin ns. avoimiin delegointeihin, joissa viranhaltijalle vielä annetaan avoin delegointivalta eteenpäin. Lakimiesasessori ei pitänyt tätä mahdollisena. Viranhaltijalle voidaan ohje ja johtosäännöllä antaa valta ratkaista kirkkoneuvostolle kuuluvia säännössä mainittuja (yksilöityjä) asioita, joiden merkitys ei ole sellainen, että ne olisi tarpeellista käsitellä kirkkoneuvostossa. Piispantarkastuspöytäkirjassa edellytetään lainmukaiset, mutta riittävän joustavat ja käytännön hallintoa palvelevat ratkaisut ratkaisuvallan siirtämisessä. Avoin delegointivalta on poistettu yhteisten työmuotojen johtosäännöstä, mutta jätetty kiinteistölautakunnan johtosäännön 6 13 kohtaan: vahvistaa vuosittain [se] ylin raja, mihin [rakennusjohtajan ja ylipuutarhurin] hautaustoimen päällikön ja muiden kiinteistötoimiston virkamiesten omalla vastuulla suoritettavien urakoiden ja hankintojen arvo tai määrä saa kerrallaan

8 nousta sekä päättää tämän rajan ylittävistä urakoista ja hankinnoista, mikäli tätä päätösvaltaa ei ole uskottu erillisille rakennustoimikunnille Delegoidun ratkaisuvallan nojalla tehdyn päätöksen siirtämisessä kirkkoneuvoston käsiteltäväksi noudatetaan vahvistetussa kirkkoneuvoston ohjesäännössä ilmoitettua aikaa. Lautakuntien tulee saattaa päätöksensä kirkkoneuvoston tai sen puheenjohtajan tietoon 7 kalenteripäivässä päätöksen tekemisen jälkeen ja viranhaltijoiden 3 kalenteripäivässä. Kirkkoneuvoston tai sen puheenjohtajan on ilmoitettava 3 kalenteripäivän kuluessa tietoon saamisesta ottavansa asian käsittelyynsä. (Käytännössä ajat eivät toteudu ainakaan viranhaltijoiden osalta. Koska kirkkoneuvoston kokoukset ovat joka toinen viikko, tulee päätösten täytäntöönpanoon viivettä, jos odotetaan kirkkoneuvoston käsittelyä. Nykyinen järjestelmä perustuu kirkkoneuvoston luottamukseen johtokuntia ja viranhaltijoita kohtaan.) 4. Hallinto ja virkarakennetoimikunnan ehdottama päätösvallan delegointi viranhaltijoille yksinkertaisissa asioissa vapauttaa toimielinten resursseja ja aikaa isojen ja laajakantoisten asioiden pohdintaan ja päättämiseen. Piispantarkastuspöytäkirjassa pidetään ko. päätösvallan delegointia osana nykyaikaista hallintoa ja ehdotetaan, että ohjesääntötoimikunta valmistelee asiaa ohje ja johtosääntöjä uudistaessaan. (vallan delegointi otettiin esille myös piispantarkastuksen johtokuntaneuvotteluissa Kunstenniemessä. Luottamushenkilöt ja virkamiehet kertoivat, että johtokuntien jäsenet turhautuvat kunnollisen päätösvallan puuttuessa johtokunnalta.) Ohjesääntötoimikunta ehdottaa johtosääntöihin joitakin delegointeja: i. yhteisten työmuotojen johtajalle oikeus myöntää virkaja työsopimussuhteisille enintään kuuden kuukauden mittaiset virka ja työvapaat, ellei muualla ole toisin säädetty ii. kasvatusasiain johtajalle ja diakoniajohtajalle oikeus ottaa työalan työsopimussuhteiset työntekijät ja myöntää heille työvapaat sekä oikeus ottaa työalan viransijaiset enintään kuudeksi kuukaudeksi ja myöntää heille enintään kuukauden mittaiset virkavapaat 5. Johtoryhmän asema, kokoonpano ja tehtävät tulee saattaa paperille erityisesti, koska kirkkolainsäädäntö ei tunne johtoryhmän käsitettä. Johtoryhmän asema, kokoonpano ja tehtävät sisällytetty vahvistettuun kirkkoneuvoston ohjesääntöön.

9 Tulevaisuuden haasteiden kuten kirkosta eroamisen sekä osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaamiseksi jatkossakin puoltaa pidemmän aikavälin suunnittelua ja strategiatyöskentelyä. Tässä yhteydessä tulee tiedostaa, että seurakuntayhtymä on oma kirkkolainsäädännön säätelemä juridinen henkilö, ja seurakunnat ovat siihen kuuluvia itsenäisiä yksikköjä. Työskentelyn pohjaksi hankittu tietoa mm. asiakastutkimuksin: i. kirkosta eroamisen syitä selvittänyt tutkimus, ykn ii. asiakastutkimus rippikoulun käyneiden vanhemmille, ykn iii. jäsentyytyväisyyttä seurakuntayhtymässä mitannut tutkimus, ykn Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 :n 2 momentin mukaan kirkkovaltuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta ja taloussuunnitelma. Srky:ssä ei ole ko. kolmivuotissuunnitelmaa hyväksytty. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä on hyväksytty kolmea vuotta koskeva talous ja toimintasuunnitelma vuoden 2006 talousarviosta alkaen. 8. Taseen vastattavaa puolella oleva oman pääoman erä euron rahastosumma tulee siirtää Kirkkohallituksen nykyohjeiden mukaan peruspääomaan ja edellisten tilikausien ylijäämään euroa koostui seuraavista eristä: pääomarahasto ,51 euroa verontasausrahasto ,09 euroa eläkerahasto ,43 euroa Vuoden 2005 kirjanpidossa purettiin verontasausrahasto ja pääomarahasto. Pääomarahastosta euroa siirrettiin peruspääomaan ja ,51 euroa edellisten tilikausien ylijäämiin. Verontasausrahasto ,09 euroa purettiin kokonaisuudessaan edellisten tilikausien ylijäämiin ,43 euron suuruista eläkerahastoa ei purettu. 9. Vapaiden varojen rahastoilla ja testamenttirahastolla ei ole yhteisiä sääntöjä. Lakimiesasessori jättää yhtymän harkintaan, tulisiko puuttuvat säännöt laatia. Sääntöjen laatimista ei pidetä tarkoituksenmukaisena, koska seurakuntakohtainen päätöksenteko ja rahastojen säädemääräykset poikkeavat toisistaan.

10 Kiinteän omaisuuden vuokraamista yli 10 vuodeksi koskeva sopimus on alistettava tuomiokapitulin vahvistettavaksi. Piispantarkastuksen jälkeen kaikki ko. vuokrasopimukset on alistettu tuomiokapitulin vahvistettaviksi. 11. Lainsäädännön muutos edellyttää uuden tasa arvosuunnitelman laatimista. Uuden lain mukainen tasa arvosuunnitelma on hyväksytty kirkkoneuvostossa Valmistelija: lakimies Mia Fager. Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä esittelyn mukaisen selvityksen piispantarkastuspöytäkirjan johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Ilmoitus Turun tuomiokapitulille. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 437 JOHTAVAN SAIRAALASIELUNHOITAJAN SAKARI HERNBERGIN OSA AIKAELÄKE Kirkon keskusrahasto on myöntänyt johtavalle sairaalasielunhoitajalle Sakari Hernbergille osa aikaeläkkeen lukien. Työaika on 50 prosenttia kokoaikatyön työajasta. Kirjelmän mukaan Kirkon keskusrahastolle on viipymättä ilmoitettava, jos yllä mainitun henkilön asioissa tai työajassa tapahtuu muita muutoksia kuin normaaleja virka tai työehtosopimusten mukaisia yleiskorotuksia tai jos hän on poissa työstä yhdenjaksoisesti yli kuuden viikon ajan, mihin ei lueta vuosilomaa tai muuta siihen verrattavaa aikaa. Kirkkoneuvosto merkitsee Kirkon keskusrahaston päätöksen johtavan sairaalasielunhoitajan Sakari Hernbergin osa aikaeläkkeelle siirtymisestä saaduksi. Oikeus siirtyä osa aikatyöhön osa aikaeläkkeelle siirtymisen johdosta on myönnetty Sakari Hernbergille kirkkoneuvoston päätöksellä Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin.

11 DIAKONIAKESKUKSEN TYÖNTEKIJÖIDEN JA YHTEISEN DIAKONIATYÖN JOHTOKUN NAN JÄSENTEN MATKA PIETARIIN Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen esittää kirjeellään seuraavaa: on kokouksessaan hyväksynyt diakoniakeskuksen työntekijöiden opinto ja työyhteisömatkan Pietariin Päätöksen mukaan matkasta ei makseta päivärahaa. Anomuksen teon jälkeen matkan luonne on muuttunut siten, että matkalle osallistuvat myös yhteisen diakoniatyön johtokunnan jäsenet. Näin matkan luonne on muuttunut virkamatkaksi. Myös sen koulutuksellinen osuus lisääntyy. Matkan ohjelma sekä johtokunnan jäsenten mukanaolo antaa matkan aikana mahdollisuuden työntekijöiden ja johtokunnan jäsenten väliseen tutustumiseen sekä vuorovaikutukseen ja keskusteluun diakoniatyön tulevista haasteista. Matka mahdollistaa myös johtokunnan jäsenten paremman perehtymisen kunkin työntekijän työhön. Matkan käsittelyä virkamatkana puoltaa myös sen hyväksyminen diakoniakeskuksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmassa. Edellä mainituista syistä anon matkasta maksettaviksi KirVESTES mukaiset päivärahat. Kirjeen liitteenä oleva matkan ohjelma kuuluu seuraavasti: Torstai Lähtö Pietariin Lounas matkalla n Saapuminen, majoittuminen ja ruokailu hotellissa Kaupunkikiertoajelu Perjantai Aamiainen 9.00 Lähtö Skuoritsaan Tutustuminen Skuoritsan seurakunnan kirkkoon ja diakoniatyöhön, vierailu vanhusten kodeissa ja vanainkodeissa Lounas vanhainkodissa Paluu Pietariin Iltaohjelma Lauantai Aamiainen Tutustuminen Eremitaasiin Lounas Mahdollisuus tutustua Pietarin keskustan kirkkoihin Iltaohjelma

12 Sunnuntai Aamiainen Jumalanpalvelus Pyhän Marian kirkossa ja tutustuminen Pyhän Marian seurakuntaan Lounas Pyhän Marian kirkolla Lähtö Turkuun n Paluu Turkuun KirVESTES:n mukaan virkamatka on matka, jonka työntekijä työnantajan määräyksestä tekee hoitaakseen tehtäviään työpaikan ulkopuolelle. Kir VESTES:n mukaan virkamatkoilta maksetaan matkakustannusten korvauksena virkamatkasta aiheutuneet ylimääräiset menot. Ylimääräisten menojen korvauksena työntekijälle maksetaan mm. koti ja ulkomaan päivärahaa. Mikäli KirVESTES:n säännökset virkamatkan kestosta ja ulottuvuudesta täyttyvät, maksetaan työntekijälle sopimuksen mukainen kotimaan päiväraha huomioiden työnantajan kustantamien aterioiden määrä. Ulkomaille suuntautuvasta virkamatkasta maksettavan päivärahan suuruus harkitaan jokaisen virkamatkan osalta erikseen. KirVESTES:n mukaan ulkomaan päivärahana maksetaan enintään sopimuksen liitteessä 9 vahvistettu määrä ja vähintään kotimaan päivärahan suuruinen päiväraha. Seurakunnan ao. viranomainen päättää ulkomaan päivärahan suuruudesta samalla, kun se päättää työntekijän virkamatkasta ulkomaille. Työyhteisömatkat ovat harvoin luokiteltavissa virkamatkoiksi, esimiehen matkaa ehkä lukuun ottamatta. Kirkkoneuvostossa käsiteltiin työyhteisömatkojen päivärahakäytäntöjen yhtenäistämistä ja hyväksyttiin päivärahojen maksukäytännöksi seuraava: kotimaan virkamatkalta KirVESTES:n määräysten mukaan ja ulkomaan virkamatkalta ko. kohdemaan päiväraha KirVESTES:n muut määräykset huomioiden, välttämättömäksi täydennyskoulutukseksi katsottavan koulutusmatkan osalta kuitenkin virkamatkoilta ja ilmeisen hyödylliseksi katsottavan koulutusmatkan osalta kotimaan päivärahan mukaan KirVESTES:n muut määräykset huomioiden, muilta työyhteisömatkoilta ei makseta päivärahaa. Diakoniakeskuksen esityksessä ei ole esitetty sellaisia uusia seikkoja, jotka muuttaisivat matkan virkamatkaksi. Aiemmassa esityksessä jo mainittiin, että diakoniatyön johtokunta nimeää matkalle edustajansa kuten myös se, että matka on merkitty diakoniakeskuksen kuluvan vuoden toimintasuunnitelmaan. Lisäksi uudessa esityksessä sanotaan, että matkan koulutuksellinen osuus on lisääntynyt. Uusi ohjelma on kuitenkin lähes identtinen aiemmin

13 esitetyn kanssa. Lisäyksenä on vain yksi jumalanpalvelus ja vierailu vanhusten kodeissa sekä iltaohjelmaa. Koulutustoimikunta ilmoittaa kirkkoneuvostolle kantanaan, että diakoniakeskuksen matka ei täytä virkamatkan eikä välttämättömän koulutusmatkan tunnusmerkkejä ja että kyseessä on sellainen opinto ja tutustumismatka / työyhteisömatka, jonka ajalta ei kirkkoneuvoston tekemän päätöksen mukaan makseta päivärahoja. Työntekijöitten tasapuolisen kohtelun takaamiseksi ei ole syytä poiketa kirkkoneuvoston päätöksellä vahvistetusta päivärahojen maksukäytännöstä. Kirkkoneuvosto päättää, ettei diakoniakeskuksen Pietariin suuntautuvalta työyhteisömatkalta kirkkoneuvoston päätökseen ja yleisesti noudatettuun linjaa perustuen makseta päivärahoja. Ilmoitus diakoniajohtajalle ja taloustoimistolle. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 439 ERITYISAMMATTIMIES NIKU VAINION VUOROTTELUVAPAA ANOMUS AJALLE Kiinteistötoimen erityisammattimies Niku Vainio on anonut vuorotteluvapaata ajalle (359 pv). Vuorotteluvapaa on kalenteripäivän vapaajakso, jonka aikana työntekijän palvelussuhde on lepotilassa. Tältä ajalta työntekijälle maksetaan vuorottelukorvausta. Työnantajan tulee palkata vuorotteluvapaan ajaksi työvoimatoimistosta työttömänä työnhakijana oleva henkilö. Vuorotteluvapaasta sopivat työnantaja ja työntekijä. Vuorottelusopimus, jossa työnantaja sitoutuu palkkaamaan työvoimatoimistossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön, tehdään kirjallisesti. Työtöntä ei tarvitse palkata samoihin tehtäviin, joita vapaalle siirtyvä on hoitanut. Niku Vainion vuorotteluvapaan sijaiseksi esitetään Harri Dahlströmiä, jonka kanssa tullaan tekemään määräaikainen työsopimus Vainion vuorotteluvapaan ajaksi. Harri Dahlström täyttää vuorotteluvapaasijaiselle asetetut edellytykset. Kiinteistöjohtaja puoltaa vuorotteluvapaa anomusta ja sijaisen palkkaamista. Kirkkoneuvosto päättää

14 myöntää erityisammattimies Niku Vainiolle palkatonta työvapaata ajalle vuorotteluvapaata varten sekä 2. palkata Niku Vainion vuorotteluvapaasijaiseksi Harri Dahlströmin. Lisäksi kirkkoneuvosto valtuuttaa kiinteistöjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan seurakuntayhtymän puolesta tarvittavat sopimukset. Ilmoitus Niku Vainiolle, Harri Dahlströmille, kiinteistöjohtajalle, työpäällikkö Lehtikankareelle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin (kohdat 1 ja 2). hyväksyttiin. 440 VARAKIRKKOVALTUUTETTU SEBASTIAN DJUPSJÖBACKAN ILMOITUS ASUINPAIKAN MUUTOKSESTA Sebastian Djupsjöbacka on saapuneella kirjeellä ilmoittanut muuttaneensa pois Turusta. Samalla hän on pyytänyt eroa kirkkovaltuuston varajäsenyydestä. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että Sebastian Djupsjöbackalle myönnetään ero kirkkovaltuuston varajäsenyydestä paikkakunnalta muuton johdosta. Ilmoitus kirkkovaltuustolle. Ei muutoksenhakuoikeutta. hyväksyttiin. 441 OVO KORVAUKSEN MAKSAMINEN PALKKAKIRJANPITÄJÄ PIRJO KARHILAHDELLE JA PALKKAKIRJANPITÄJÄ MINNA HIMBERGILLE Salassa pidettävä asia julkisuuslain 24 :n 32 kohta. Talous ja suunnittelujohtajan asiat 442 SAIRAUSLOMIEN MYÖNTÄMINEN Seuraavat seurakuntien palveluksessa olevat henkilöt ovat anoneet sairauslomaa lääkärintodistuksella todetun työkyvyttömyyden perusteella:

15 Liite 1 442, jaetaan vain kokoukseen osallistuville. Koska sairauslomat ovat henkilökohtaisina asioina salassa pidettävää tietoa, taltioidaan liite suoraan salassa pidettävien asioiden pöytäkirjakansioon. Kirkkoneuvoston jäsenet voivat halutessaan kokouksen aikana luovuttaa omat liitteensä sihteerille hävitettäviksi luotettavalla tavalla. Liitteessä on sairauslomaa esitetty 29 henkilölle. Kirkkoneuvosto päättää myöntää sairauslomat liitteessä esitetyllä tavalla. Ei muutoksenhakuoikeutta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 443 KRISTIINA WALLENIUKSEN OMAN AUTON KÄYTÖN LASKUTUSOIKEUSANOMUS Kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Wallenius on anonut oman auton käytön laskutusoikeutta. Hän asuu osoitteessa Lonttistentie 9 B 28, Turku. Virkapaikaksi ehdotetaan diakoniakeskusta osoitteessa Puutarhakatu 22. Diakoniajohtaja Hannu Suihkonen puoltaa anomusta. Kirkkoneuvosto päättää oikeuttaa kuurojen diakoniatyöntekijä Kristiina Walleniuksen laskuttamaan oman auton käytöstä hänen liikkuessaan virkamatkoilla seurakuntayhtymän alueella ja työpisteissä. Virkapaikaksi vahvistetaan diakoniakeskus osoitteessa Puutarhakatu 22. Ilmoitus Kristiina Walleniukselle, Hannu Suihkoselle ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. hyväksyttiin. 444 KIRKONKIRJOJEN ARKISTOMATERIAALIN DIGITOINTIA VALMISTELEVAN TYÖRYH MÄN ASETTAMINEN Kirkkohallitus on kiinnittänyt seurakuntien huomiota arkistoaineksen digitointiin jo kiertokirjeellään 23/2002. Koska tuolloin oli tiedossa, että laitteita ja menetelmiä kehitettiin vielä voimakkaasti, päätettiin yhtymässämme jäädä odottamaan tilanteen selkiytymistä. Viime vuosina on asiassa saavutettu kohtuullinen toimintataso, ja Helsinki ja Tampere ovat jo digitoineet aineistoaan. Myös meillä myönnettiin talousarvioon aloitusmääräraha, mut

16 ta juuri sen jälkeen kirkkohallituksesta esitettiin, että odottaisimme ensin valtakunnallisen kirkonkirjojenpitojärjestelmän tarjouskilpailun ratkeamista tämän vuoden aikana, sillä valittava järjestelmätoimittaja tulisi määrittelemään myös digitointikäytännön yksityiskohtia. Kirkkohallituksen toimittajavalinnat ja tarjouspyynnön laadintaan tarvittavat tiedot ovat nyt selvillä, ja tarjouspyyntö digitoinnin suorittajille voidaan laatia ja lähettää. Koska kyseessä on rahallisesti suuri hanke, tarjousten pyytämiseen ja kirkkoneuvostolle tehtävän hankintaesityksen valmisteluun sekä projektin ohjaukseen lienee aiheellista nimetä työryhmä. Kirkkoneuvosto päättää asettaa työryhmän lakimies Mia Fager (puheenjohtaja), atk päällikkö Timo Koskinen, keskusrekisterin hoitaja Marja Mäkinen ja keskusrekisterin johtaja Jouko Räty (sihteeri) tehtävänään kirkonkirjojen arkistomateriaalin digitointia koskevien tarjousten pyytäminen ja kirkkoneuvostolle tehtävän hankintaesityksen valmistelu. Ilmoitus työryhmään valituille ja taloustoimistolle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.. hyväksyttiin. 445 N OSALLISTUMINEN KIRJAMESSUILLE Katariinanseurakunnan kirkkoherra Martti Hirvonen ja kappalainen Riku Laukkanen ovat tehneet kirkkoneuvostolle ehdotuksen seurakuntayhtymän osallistumisesta Turun kirjamessuille Ehdotus on seuraava: Liite Ehdotuksessa pyydetään euron määrärahaa tarkoitusta varten. Laaditun kustannusarvion mukaan suurin yksittäinen menoerä on tilan vuokra. Kirkkoneuvosto teki tammikuussa päätöksen seurakuntayhtymän osallistumisesta Turun messuille elokuussa Tällöin päätettiin Mikaelinseurakunnalle antaa koko talousarviossa oleva euron määräraha messuihin osallistumista varten. Kustannuspaikan numero on Tämä raha on siirretty Mikaelinseurakunnan käyttöön ja se on käytännössä kokonaan mennyt messujen kuluihin. Kirkkoneuvostolla ei siten ole määrärahaa tarkoitusta varten. Asiasta keskusteltiin johtoryhmässä, jolloin todettiin, että seurakuntayhtymän pois jäänti kirjamessuilta on täysin mahdollista. Messuilla on tietty järjestys hyvien paikkojen vuokraamisessa. Jos nyt jäädään pois, menetetään mahdollisesti jo aiemmin hankittu sopiva paikka.

17 Johtoryhmässä käydyssä keskustelussa todettiin, että kirkkoherrojenkokouksella on käytettävissään määrärahaa, jota tänä vuonna ei ole vielä kokonaan käytetty. Mahdollista on, että messuille osallistutaan tänä vuonna tämän määrärahan turvin Katariinanseurakunnan ehdottamalla tavalla ja sen kantaessa vastuun tapahtumasta. Kirkkoneuvosto päättää ilmoittaa kirkkoherra Hirvoselle ja kappalainen Laukkaselle, että messuihin osallistumisen määräraha on kokonaan tullut käytetyksi, joten siitä ei voida rahoittaa kirjamessuihin osallistumista. Kirkkoneuvosto pyytää kirkkoherrainkokousta harkitsemaan, voidaanko ehdotettu määräraha osoittaa kirkkoherrainkokouksen käytössä olevista varoista. Ilmoitus kirkkoherra Hirvoselle ja kirkkoherrainkokoukselle. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Käsittely Puheenjohtaja Heikola kertoi, että kirkkoherrainkokous on aikaisemmin tänään tehnyt päätöksen euron määrärahan myöntämisestä seurakuntayhtymän osallistumisesta Turun kirjamessuille Kirkkoneuvosto päätti ilmoittaa kirkkoherra Hirvoselle ja kappalainen Laukkaselle, että messuihin osallistumisen määräraha on kokonaan tullut käytetyksi, joten siitä ei voida rahoittaa kirjamessuihin osallistumista. Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. 446 RUOTSALAISEN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON EHDOTUS NUORTEN KIRKKOPÄIVIEN TUKEMISESTA Stefan Myrskog ja Kalle Sällström ovat esittäneet avustusanomuksen nuorten kirkkopäivien järjestämiseksi Turussa Anomus kuuluu seuraavasti: Liite Anomukseen on liitetty nuorten kirkkopäivien talousarvio. Ruotsalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto on puoltanut anomusta kokouksessaan Seurakuntaneuvoston pöytäkirjanote on seuraava: Liite Käännettynä päätös on seuraava:

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.1.2007 31. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.1.2007 31 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 34 59 Aika torstai 25.1.2007 klo 16.00 16.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 6/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 23.3.2006 156. Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 23.3.2006 156 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 206 Aika torstai 23.3.2006 klo 16.00 17.55 Paikka Ruotsalainen seurakuntatalo, Aurelia, Aurakatu 18 Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 21.4.2005 226. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 21.4.2005 226 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 207 235 Aika torstai 21.4.2005 klo 16.00 17.20 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja Hlavatý Jari jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 18.10.2007 475. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 18.10.2007 475 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 495 532 Aika torstai 18.10.2007 klo 16.00 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra

kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Julkunen Pirkko Korhonen Pentti Kuusela Marjatta Määttänen Petra 26.11.2009 614 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 621 662 Aika torstai 26.11.2009 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.6.2005 336. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.6.2005 336 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 327 355 Aika torstai 16.6.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2007 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 8.2.2007 50. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 8.2.2007 50 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 60 105 Aika torstai 8.2.2007 klo 16.00 17.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 6.5.2010 262. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 6.5.2010 262 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 270 294 Aika torstai 6.5.2010 klo 16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 22/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.10.2005 502. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.10.2005 502 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 488 514 Aika torstai 27.10.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.2.2011 81. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.2.2011 81 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 93 119. Aika torstai 17.2.2011 klo16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 4/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 19.2.2004 87. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 19.2.2004 87 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 91 115 Aika torstai 19.2.2004 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.3.2010 143. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 11.3.2010 143 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 144 175 Aika torstai 11.3.2010 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 10.3.2005 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 10.3.2005 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 123 149 Aika torstai 10.3.2005 klo 16.00 17.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 23/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.12.2004 574. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 16.12.2004 574 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 552 570. Aika torstai 16.12.2004 klo 15.30 17.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja :t 552 559 Alhonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 28.10.2010 494. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 28.10.2010 494 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 531 558. Aika torstai 28.10.2010 klo15.00 15.45 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2004 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.3.2004 109. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 4.3.2004 109 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 116 139 Aika torstai 4.3.2004 klo 16.00 17.00 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 18/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 31.10.2013 453 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 31.10.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 17.3.2011 126. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 17.3.2011 126 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 145 174. Aika torstai 17.3.2011 klo16.00 17.28 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Nappu Juha varapuheenjohtaja Ainasoja Merja jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 12/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 29.5.2008 279. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 29.5.2008 279 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 298 331 Aika torstai 29.5.2008 klo 16.00 18.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2009 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 - Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21. Yhteinen kirkkovaltuusto 9.12.2009 123 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 9.12.2009 klo 18.00 21.35 Paikka Osallistujat Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 Yhteinen kirkkovaltuusto 16.6.2005 78 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 16.6.2005 klo 18.00-20.50 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot