Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2013

2

3 Sisällysluettelo 4 Vuosi lyhyesti ja avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy 8 Yhteis- ja kokonaisratkaisut 10 Rakennetekniikka 11 Talotekniikkasuunnittelu 12 Rakennuttaminen 13 Korjausrakentaminen 14 Kansainväliset palvelut Wise Group Finland Oy Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Pitkäaikaisista ja uudistuvista asiakassuhteistamme kertovat yli toteutettua uudis- ja korjauskohdetta yli 30 vuoden aikana. Meillä työskentelee yli 250 talonrakennusalan suunnittelun, rakennuttamisen ja konsultoinnin ammattilaista seitsemällä paikkakunnalla Suomessa. Merkittävä osa henkilöstöstä on myös yhtiön osakkaina. Tytäryhtiömme ovat Insinööritoimisto Controlteam Oy, Insinööritoimisto Linos Oy ja Zao Wise Group Pietarissa. Latviassa ostimme vuonna 2013 vähemmistöosuuden Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. 3

4 Vuosi 2013 lyhyesti Vuosi 2013 lyhyesti Toiminnan hyvä kehitys näkyi myös taloudellisten tunnuslukujen parantumisena. Eri palvelujemme välinen yhteistarjonta kehittyi ja yhteishankkeiden määrä kasvoi merkittävästi. Palvelujemme saatavuus parani, toimimme nyt myös Jyväskylässä. Ostimme vähemmistöosuuden latvialaisen Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Asiakkaamme antoivat hyvää palautetta ammattitaidostamme. Konsernissa työskenteli vuoden lopussa 247 henkilöä. Vuoden 2013 aikana tilauskantamme kasvoi Tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 20,7 15,2 Liikevaihdon kasvu-% +36 % +51 % Käyttökate 2,9 2,5 Käyttökate-% 14,2 % 16,5 % Käyttökatteen kasvu-% +17 % +70 % Tase, milj. euroa Pysyvät vastaavat 11,8 11,1 Vaihtuvat vastaavat 7,3 4,5 Vastaavat yhteensä 19,1 15,6 Oma pääoma (ml. pääomalainat) 10,3 6,9 Vieras pääoma 8,8 8,7 Vastattavaa yhteensä 19,1 15,6 Kokonaispääoman tuotto-% +10 % +8 % Omavaraisuusaste +53 % +47 % Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstön kasvu +24 % +39 % Palvelut toimialoittain Rakennesuunnittelu 7 % 2 % Korjausrakentaminen Talotekniikkasuunnittelu Uudisrakentaminen Rakennuttaminen ja valvonta 23 % 44 % 57 % 43 % Tutkimus ja tarkastus Vienti 24 % 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 kantaa vahvasti uuteen vuoteen Rakennusalan kannalta haastava vuosi 2013 toteutui Wise Group Finland -konsernin osalta suunnitelmien mukaisesti. Konsernin tulos oli hyvä ja tase vahva. Merkittävimpinä tekijöinä hyvien tulosten saavuttamisessa oli asiakkaidemme luottamus palveluihimme sekä henkilöstömme osaaminen ja innokkuus työssään. Tavoitteenamme on palvella Suomen tärkeimmillä kasvualueilla ja toimia asiakkaidemme rinnalla paikallisesti. Maaliskuussa 2013 omistukseemme siirtyi 30 henkilöä työllistävä Insinööritoimisto Controlteam Oy Jyväskylästä. Vuoden lopussa hankimme viisi henkilöä työllistävän Insinööritoimisto Linos Oy:n Kotkasta. Toteutimme syksyllä asiakastutkimuksen, jonka tulokset olivat rohkaisevia. Kerroitte, että arvostatte Wise Groupin laajaa palvelutarjontaa ja henkilöstön korkeaa ammattitaitoa. Tämän tueksi pyysitte meitä vielä kehittymään mm. hankeviestinnän osalta. Kiitän vastaajia arvokkaasta palautteesta, jonka perusteella kehitämme palveluamme. Henkilöstön työhyvinvoinnin kyselyn järjestimme keväällä. Yhteinen huolenaiheemme oli työtehtävien kiireellisyyden ja vastuullisuuden synnyttämä paine. Toisaalta ilokseni huomasin, että iso osa wiseläisistä antoi kiitosta yhdessä tekemisen hengestä ja mahdollisuudesta kehittyä ammatissaan. Päättyneen vuoden tulos ja vuoden 2014 alun hyvä tilauskanta kasvattavat luottamustamme epävakaassa taloustilanteessa. Tämän lisäksi asiakas- ja työhyvinvointitutkimuksista välittyneet viestit tukevat työtämme. Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja koko henkilöstöämme hienosta yhteisestä vuodesta. Espoossa Aki Puska toimitusjohtaja 5

6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy Kehitymme yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa Kasvun tueksi Wise Groupin tavoitteena on palvella asiakkaita laajalla palvelutarjoamalla paikallisen henkilöstön voimin. Vuonna 2013 laajensimme toimintaamme Keski-Suomeen ostamalla Insinööritoimisto Controlteam Oy:n Jyväskylän toiminnot. Yritys palvelee uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa. Kehitimme myös kansainvälistä palveluamme ostamalla Latviassa vähemmistöosuuden Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Kotkassa ostimme määräenemmistön Insinööritoimisto Linos Oy:n osakekannasta. Vahvistimme näin tarjontaamme LVIAsuunnittelun ja -valvonnan osalta. Vuosien aikana henkilöstömme on suunnitelmien mukaisesti yli kaksinkertaistunut yritysostojen myötä, mutta myös uusia osaajia rekrytoiden. Päättyneenä vuonna kehitimme Wise Groupiin yhtenäisen henkilöstön perehdyttämismallin. Lisäksi toteutimme sisäisen viestinnän tueksi intranetin. Tämän tietolähteen äärelle pääsevät niin emo- kuin tytäryhtiöidenkin henkilöstö. Rakennetekniikan toimiala on toiminut RALA-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti jo usean vuoden ajan. Vuonna 2013 myös Talotekniikan toimialan laatujärjestelmä sertifioitiin. Rakennuttamisen ja Korjausrakentamisen toimialojen laatujärjestelmät sertifioidaan alkaneen vuoden aikana. Wise Groupin Mikkelissä ja Savonlinnassa toimiva tytäryhtiö Creo3 Oy fuusioitiin vuoden lopussa emoyhtiöön. Juha Korteniemi toimitusjohtaja ZAO Wise Group toimialajohtaja, Kansainväliset palvelut Roni Ahola sähkösuunnittelija Talotekniikka Tuomo Nerg osastopäällikkö, rakennuttaminen ja valvonta Korjausrakentaminen Jan Tapper toimialajohtaja Talotekniikka Jukka Hyttinen johtava asiantuntija Talotekniikka Jose Vera asiantuntija, energia- ja ympäristöpalvelut Talotekniikka Anne Antson talousjohtaja 6

7 Kehittyvä Wise Group Finland Oy Koulutus ja valmentaminen Wise Groupissa kannustetaan ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Päättyneen vuoden aikana wiseläisiä hakeutui mm. energiatehokkuuden osaamista, energialaskennan ja -simuloinnin sekä 3D-tietomallinnuksen taitoja lisääviin koulutuksiin. Wise Rakenneinstituutissa opiskeli lähes 40 wiseläistä AAluokan pätevyyttä varten. Opinnot jakaantuivat betoni- ja teräsrakenteisiin sekä rakennusfysiikkaan. Alkaneen vuoden aikana koulutusjärjestelmä uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslain muutosten mukaisesti. Järjestimme esimiesvalmiuksia kehittävän laajan valmennusohjelman. Vuoden aikana johtamistaitojaan kehittivät kaikki noin 40 wiseläistä esimiestä. Työhyvinvointia Wisessä Keväällä 2013 järjestetyssä työhyvinvointikyselyssä wiseläiset olivat erityisen tyytyväisiä omaan työyhteisöönsä ja keskinäiseen auttamisen haluun. Työ koettiin mielekkääksi kiireisestä työtahdistakin huolimatta. Henkilöstön halu pysyä Wisessä oli erittäin hyvällä tasolla. Hyvästä työvireestämme kertoo myös se, että sairauspoissaolojen määrä pysyi alhaisena. Oman työyhteisön ja tiimin hyvinvointi on kasvavan yrityksen vahvuus. Lisätäksemme yhteenkuuluvuuden tunnetta koko Wise Group -konsernissa kokoonnuimme jo kolmannen kerran kaikki yhteen: toukokuussa Lahteen kerääntyi yli 150 henkilöä viettämään Wise-päivää. Aki Puska toimitusjohtaja toimialajohtaja, Korjausrakentaminen Jenni Ilpala suunnitteluassistentti Rakennetekniikka Harri Tinkanen varatoimitusjohtaja Arto Hägg toimialajohtaja Rakennuttaminen Riku Lehtonen rakennesuunnittelija Rakennetekniikka Jukka Ala-Ojala toimialajohtaja Rakennetekniikka Kirsi Ojala osastopäällikkö, arkkitehtisuunnittelu Korjausrakentaminen Tomi Nurmela rakennuttajainsinööri Rakennuttaminen 7

8 Länsiterminaali 2015, Länsisataman asemakaavan viitesuunnitelma Tilaaja: Länsisatama / Arkkitehtitoimisto ALA Oy Vastasimme Länsiterminaalin viitesuunnitelmavaiheen rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA Oy 8

9 Yhteis- ja kokonaisratkaisut Kiinnostus yhteis- ja kokonaisratkaisuihin kasvoi Eri insinöörialojen suunnittelupalveluja yhdistävien ratkaisujen kysyntä kasvoi vuonna Muun muassa rakenne- ja talotekniikan suunnittelu yhdistettiin jo lähes parissakymmenessä kohteessa. Asiakkaamme olivat vuonna 2013 entistä kiinnostuneempia eri suunnittelualoja tehokkaasti yhdistävistä kokonaisratkaisuistamme. Vuoden lopussa suunnittelun eri vaiheissa oli noin kaksikymmentä kohdetta. Ensimmäiset kolme asuinkohdetta valmistuvat keväällä Uudishankkeissa yhdistettiin tyypillisesti rakenne- ja LVISAsuunnittelu. Kehitimme toimintamallia yhdessä asiakkaidemme kanssa erityisesti asumisen hankkeissa, mutta ratkaisu soveltuu hyvin myös muille rakentamisen segmenteille. Korjausrakentamisen hankkeissa hyödynnettiin erityisesti rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelupalvelujen muodostamia kokonaisratkaisuja. Toteuttamissamme kokonaisratkaisuissa moniammatilliset projektiryhmät tottuivat säännönmukaiseen ja jatkuvaan yhteistoimintaan. Toimintamalli varmisti entistä sujuvammat työvirrat, mikä näkyi tehokkuutena ja taloudellisina hyötyinä asiakkaillemme. Työtä tuki suunnittelualojamme yhdistävä RALA-sertifioitu laatujärjestelmä. Vuonna 2014 kokonais- ja yhteisratkaisujen kysyntä on kasvussa. Jatkamme palvelumme kehittämistä yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Laaja palvelutarjonta yksissä käsissä Rakennuttaminen rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät työmaavalvonta suunnittelunohjaus tekniset selvitykset Talotekniikka LVIA- ja sähkötekninen suunnittelu sekä asiantuntijatehtävät energiatehokkuuden asiantuntijapalvelut Rakennetekniikka suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Korjausrakentaminen rakennuttamisen ja suunnittelun kaikki osa-alueet arkkitehtisuunnittelusta teknisten järjestelmien erikoissuunnitteluun Toteuttamamme yhteisratkaisuhankkeet käsittävät tyypillisesti rakenne- ja LVISA-suunnittelun. Mikäli hankkeeseen liittyy rakennuttamis- ja valvontapalveluja, puhumme kokonaisratkaisuista. 9

10 Rakennetekniikka Rakennesuunnittelu mukaan hankkeisiin entistä aikaisemmassa vaiheessa Asiakkaat hyödynsivät osaamistamme yhä useammin jo kohteiden hankevaiheessa. Alkuvaiheen yhteistyö antoi kaikille osapuolille tilaisuuden kehittää ja hyödyntää monipuolisesti ratkaisuvaihtoehtoja. Kokonaisuutta tarkastellen asuin- ja liiketilojen suunnittelu pysyi volyymiltaan lähes ennallaan vuonna 2013, mutta toimistokohteiden suunnittelun ja rakentamisen määrä väheni merkittävästi. Erilaisia käyttötarkoituksia, kuten liiketiloja ja asuntoja sisältävien hybridikohteiden sekä korkeiden rakennusten suunnittelutehtävien määrä puolestaan kasvoi. Olimme vuoden aikana entistä useammin mukana sellaisten kohteiden suunnittelussa, joissa yhteistyö tilaajan, pääsuunnittelijan ja hankkeeseen osallistuvien muiden suunnittelijoiden kanssa käynnistettiin jo hankevaiheessa. Tämä johtui muun muassa hankkeiden koon kasvusta sekä energiatehokkuusja ympäristövaatimusten kiristymisestä. Tällaisia hankkeita edustivat erityisesti aluerakentamisen hankkeet. Yhteistyö hankkeen alkuvaiheesta lähtien paransi työn kustannusten ja riskien hallintaa, kun perusratkaisuja käytiin riittävän aikaisessa vaiheessa läpi. Tulevien tilankäyttäjien tarpeet pystyttiin näin toimien ottamaan huomioon entistä monipuolisemmin. Päättyneen vuoden aikana toteutetut työt mahdollistivat osaamisen ja kokemuksen jakamisen Wise Groupissa. Erityisen kokeneet suunnittelijamme ja projektipäällikkömme ottivat hankkeisiin mukaan nuorempia suunnittelijoita. Toimintamalli tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden ammattitaidon jakamiseen ja kartuttamiseen Wisessä. Vuoden 2014 alussa tilauskantamme oli hyvällä tasolla. Rakenne- ja talotekniikan yhdistävien ratkaisujen kysyntä on kehittynyt erittäin myönteisesti. Yhä useammin asiakkaamme haluavat myös hyödyntää 3D-tietomallintamisen osaamistamme hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. YIT Rakennus Oy:n rakentama Asunto Oy Espoon Tähystäjä valmistui lokakuussa Vastasimme kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelusta. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy 10

11 Talotekniikkasuunnittelu Energiaälykkäitä ratkaisuja talotekniikan avulla Talotekniikan asiantuntijuuden tarve uudis- ja korjausrakentamisen ratkaisuissa kasvoi edelleen vuonna Tähän johtivat erityisesti energia- ja ympäristömääräysten kehittyminen. Talotekniikan merkitys korostui myös sisäolosuhteiden laatuun liittyvissä ratkaisuissa. Rakennusten energiatehokkuuden lisääminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen olivat vuonna 2013 asiakkaidemme keskeisiä tavoitteita osaavan talotekniikkasuunnittelun rinnalla. Tulimme yhä useammin valituksi hankkeisiin sen vuoksi, että olemme jo usean vuoden ajan käyttäneet kehittyneitä välineitä ja ohjelmia energialaskentaan ja -simulointiin. Tarjontamme täydentyi ympäristöluokituksiin liittyvillä palveluilla. Tarjoamme nyt LEED-sertifioinnin luokitusjärjestelmän mukaisia konsultointipalveluja suunnittelemiimme kohteisiin. Vuonna 2013 suurimpia hankkeitamme olivat terveydenhuollon ja lääketeollisuuden tilojen suunnittelu. Näissä hankkeissa korostuivat erityisrakennusten suunnitteluosaamisen lisäksi projektinhallinta ja viestintä. Hyödynsimme suunnitelmissa lähes poikkeuksetta 3D-tietomallinnusta. Projektien johtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, mistä esimerkkinä on Wise Groupin järjestämä projektipäällikkökoulutus. Lisäksi toimintamme auditoitiin vuonna 2013; toimimme nyt RALA-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Kyky kehittää uusia ratkaisuja on liiketoiminnassamme tunnistettu mahdollisuus. Suunnittelutyön vaatimusten ja hankekokojen kasvu on johtanut suunnittelijoiden osaamisprofiilin laajentamiseen. Vuonna 2013 perustimme energia- ja ympäristöosaston ja rekrytoimme joukkoomme lisää energiatehokkuuden asiantuntijoita. Vahvistimme osaamistamme myös energiasimuloinnin osalta. Useat suunnittelijamme hankkivat energiatodistusten laadintaan sekä energiakatselmointiin oikeuttavan pätevyyden. Tulevina vuosina talotekniikkasuunnittelun merkitys rakentamisessa korostuu entisestään. Kiinteistöjen käyttökustannusten ja olosuhteiden hallinnan kasvaviin vaatimuksiin vastataan entistä useammin taloteknisillä ratkaisuilla. Lujatalo Oy rakentaa Espoon sairaalan Jorvin sairaala-alueen yhteyteen. Vastaamme sairaalan LVIA- ja sähkösuunnittelusta. Sairaala valmistuu vuonna Havainnekuva: Arkkitehdit Tommila Oy 11

12 Rakennuttaminen Vahva ote kiinteistöjen kehittämiseen Vuonna 2013 korostui uudisrakentamisen sijaan kiinteistöjen kehittäminen. Asiakkaillemme oli tärkeää varmistaa keskeytyksetön liiketoiminta korjaus- ja muutostöiden ajan. Toimimme vuoden aikana uudis-, saneeraus- ja perusparannuskohteiden lisäksi kiinteistökehittämisen hankkeissa. Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan jatkuminen keskeytyksettä korjaus- ja muutostöiden aikana oli lähtökohtana lähes kaikissa hankkeissamme. Asiakkainamme oli sekä koti- että ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia. Voitimme vuoden aikana myös useita julkisina hankintoina kilpailutettuja rakennuttamis- ja valvontatoimeksiantoja. Yksi mielenkiintoisimmista uudishankkeista oli Sirius Sport Resort Pyhtäällä, jossa vastasimme rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Hankkeessa oli mukana kansainvälisiä rahoittajia, suunnittelijoita ja toteuttajia. Hanke valmistui suunnitellusti, ja elämysurheilukeskus surffausaltaineen otettiin käyttöön heinäkuussa Yhteistyö Wise Groupin suunnittelutoimialojen kesken monipuolistui, ja yhteisten hankkeiden lukumäärä kasvoi. Tavoitteena oli löytää teknisesti ja taloudellisesti parhaat ratkaisut kiinteistön koko elinkaarelle. Tiivistimme työskentelyä myös eri alueilla toimivien yksiköiden kanssa. Vuoden 2013 aikana kustannuslaskennan osuus toimeksiannoista kasvoi, jolloin hankkeisiin osallistuivat myös Jyväskylässä toimivan tytäryrityksemme ammattilaiset. Henkilöstömme koulutuksessa painottuivat rakennuttajan pätevyyskoulutukset ja oman toimintajärjestelmän hyödyntäminen. Käynnistimme myös laatujärjestelmän uudistuksen. Alkaneena vuonna tavoitteenamme on Rakennuttamisen toimialan RALAsertifiointi. Vuonna 2014 uudisrakentamisen hitaan kasvun myötä odotamme korjausrakentamiseen liittyvien rakennuttamisen ja työmaavalvonnan toimeksiantojen osuuden kasvavan edelleen. Elämysurheilukeskus Sirius Sport Resort valmistui kesällä 2013 Pyhtäälle. Vastasimme kohteen rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Kuva: Juha Metso 12

13 Korjausrakentaminen Uusia toimintamalleja korjausrakentamisen suunnitteluun Palvelujemme kysyntä kasvoi peruskorjaushankkeissa. Erittäin hyvää palautetta saimme asiakkailta niistä kohteista, joissa vastasimme hankkeesta alusta loppuun: tutkimuksesta rakennuttamiseen ja valvontaan asti. Kehitimme vuonna 2013 hankkeiden tutkimus- ja suunnittelutyön malleja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Monialaisten työryhmien nimeäminen hankkeiden tutkimuk seen ja työmaavaiheen valvontaan tuotti hyviä tuloksia. Mu kana tiimeissä oli rakenne-, sähkö- ja LVI-tekniikan osaajia. Esimerkiksi LVISperuskorjaushankkeiden valvonnassa yh teistyö lisäsi tehokkuutta ja lopputuloksen laatua. Hankkeiden alkuvaiheessa hankitut tarkat lähtötiedot ja hankesuunnitelmaan yksilöidyt toimenpiteet vähensivät merkittävästi kustannus- ja aikataulumuutoksia hankkeiden toteutusvaiheessa. Kuntotutkimuksia tehneet asiantuntijamme osallistuivatkin usein myös suunnittelu- ja työmaavaiheen työhön. Näin havaitut vauriot ja puutteet tulivat kattavasti huomioiduiksi suunnitteluvaiheessa ja korjatuiksi toteutusvaiheessa. Vuonna 2013 tarjouspyynnöissä haluttiin kokonaisvastuu korjaushankkeesta antaa usein yhdelle toimijalle. Suunnittelijan tuntiessa kohteen hyvin oli kiinteistön omistajalle kustannustehokasta valita tämä myös työmaavaiheen projektinjohtajaksi ja valvojaksi. Sisäilma-, mikrobi- ja kosteusteknisiä tutkimuksia tehtiin aiempia vuosia enemmän. Vahvistimme myös energia- ja ympäristöosaamisen sekä arkkitehtisuunnittelun resurssejamme vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Liiketoimintamme on kasvanut merkittävästi ja uskomme saman kehityksen jatkuvan. Vuonna 2014 pystymme tarjoamaan entistä laajemmin tutkimuspalveluja, muun muassa äänitasomittauksia, haitta-ainekartoituksia ja rakenteiden tiiveystarkasteluissa käytettyjä merkkiainekokeita. As Oy Mikkolanmäessä Vantaalla alkoi vuonna 2011 julkisivurakenteiden peruskorjaushanke, joka sisältää alueputkistojen ja sähköistyksen uusimisen. Toimimme hankkeen projektinjohtajana, arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoina sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Hanke valmistuu vuonna Kuva: Mikko Käkelä 13

14 Kansainväliset palvelut Vahvistimme palveluamme Pietarissa ja Baltian maissa Pietarissa rakentamisen markkinat ovat edelleen merkittävät, vaikka laskua on viime vuosina tapahtunut. Kilpailu hankkeista vuonna 2013 oli kova ja tarjousten hintataso varsin matala. Pietarissa rakennetaan edelleen vuosittain kymmeniä tuhansia uusia asuntoja ja satoja tuhansia neliöitä kaupallisia tiloja. Samaan aikaan alueella korjataan ja kehitetään käytössä olevia kiinteistöjä. Alueella vallitsee kova kilpailu, ja hintataso on vahvasti paikallisten toimijoiden määrittelemä. Vuoden lopulla rekrytoimme arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kokeneita ammattilaisia joukkoomme. Näin varmistamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän paikallisen organisaation osaamisen. Palvelemme nyt asiakkaitamme entistä laajemmalla alueella Suomen ulkopuolella. Latviassa hankimme omistukseemme merkittävän vähemmistöosuuden pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Riikassa toimiva yritys tarjoaa rakennesuunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalveluita sekä energiakatselmuksia. DWG on yksi Latvian suurimmista ja kokeneimmista rakennesuunnittelutoimistoista ja se työllistää 23 asiantuntijaa. Liikevaihdosta merkittävä osa tulee Ruotsista. Tarjoamme asiakkaillemme rakennuttamisen ja suunnittelun palveluja erikseen, mutta myös kattavina kokonaispalveluina. Vuoden 2014 aikana odotamme Pietarin ja Baltian maiden rakennusalan piristyvän, vaikka tämän hetken tapahtumat ovat luoneet kasvavaa epävarmuutta kansainvälisen politiikan ja rahatalouden ympärille. Administrative Court, Jurmala, Latvia Rakennesuunnittelun toteutti Sia DWG. 14

15

16 Yhdessä enemmän Espoo Espoo Helsinki korjausrakentaminen talotekniikkasuunnittelu Jyväskylä Kotka Kotka Insinööritoimisto Insinööritoimisto Linos Oy Controlteam Oy Kouvola Mikkeli Savonlinna Pietari Riika Zao Wise Group Sia DWG

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti.

Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. ARE VUOSIKATSAUS 2008 Tehtävämme on joka päivä hyödyntää arelaista osaamista ja yllättää asiakkaamme positiivisesti. Teemme ratkaisuja, jotka lisäävät ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Tämä tuottaa

Lisätiedot

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0

Vuosi 2006. Liikevaihto, Me Liiketulos, Me Tilauskanta, Me. Vuosikertomus 2006 1. * ) hallituksen esitys 14.2.2007 50,2 5,2 46,7 24,2 3,6 13,0 VUOSIKERTOMUS 2006 Sisältö Vuosi 2006 1 Affecto lyhyesti 2 Johtoajatukset 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Affecton toiminta 6 Henkilöstö 10 Liiketoiminta Suomessa 12 Liiketoiminta Baltiassa 14 Liiketoiminta

Lisätiedot

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien

Avainluvut. Konsernin liikevaihto...276 M. Tulos ennen veroja...9,8 M. Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien vuosikatsaus 2003 Avainluvut Konsernin liikevaihto...276 M Tulos ennen veroja...9,8 M Omavaraisuusaste...26,5 % pääomalaina mukaanlukien Sijoitetun pääoman tuottoaste...24,6 % Oman pääoman tuottoaste...29,2

Lisätiedot

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56

Hallinnointi ja johtaminen...42 Riskienhallinta...48 Hallitus...52 Johtoryhmä...54. Tilinpäätös...56 Vuosikertomus 2009 Sisällys YIT yrityksenä...2 Vuosi 2009 lyhyesti...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 Strategia...8 Toimintaympäristö...12 Toimialat...16 Kiinteistö- ja teollisuuspalvelut...18 Suomen rakentamispalvelut...23

Lisätiedot

SRV lyhyesti. SRV:n liikevaihto oli 431,8 milj. euroa vuonna 2005. Henkilöstöä oli keskimäärin 671. www.srv.fi

SRV lyhyesti. SRV:n liikevaihto oli 431,8 milj. euroa vuonna 2005. Henkilöstöä oli keskimäärin 671. www.srv.fi Vuosikertomus 2005 Vuosikertomus 2005 SRV lyhyesti SRV Yhtiöt on kiinteistö- ja rakennusalan kokonaispalvelun tarjoava yhteistyökumppani ja johtava projektinjohtourakoitsija Suomessa. Yhtiö kehittää ja

Lisätiedot

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin

SANOISTA TEKOIHIN. toimitusjohtajan katsaus. 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin Vuosikatsaus 2007 Sisältö SANOISTA TEKOIHIN toimitusjohtajan katsaus 3 Toimitusjohtajan katsaus sanoista tekoihin 4 Laadukkaan palvelun oikeat tekijät 5 Urakointipalvelut 8 Kiinteistöpalvelut 11 Asiantuntijapalvelut

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

Vastuullisuus 20 Henkilöstö 22 Yritysturvallisuus 24 Ympäristövastuu 26 Vastuullisuus

Vastuullisuus 20 Henkilöstö 22 Yritysturvallisuus 24 Ympäristövastuu 26 Vastuullisuus Vuosikertomus 2006 Sisältö SRV 4 Yhtiö lyhyesti 5 Vuosi 2006 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 9 Toimintaympäristö Liiketoiminnot 11 Liiketoiminta-alueet 2006 12 Hankekehitys 14 Toimitilat 16 Kansainvälinen

Lisätiedot

Askeleen edellä. Välittäen.

Askeleen edellä. Välittäen. Askeleen edellä. Välittäen. YIT Lyhyesti YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka luo kestävää kaupunkiympäristöä rakentamalla asuntoja, toimitiloja, infrastruktuuria sekä kokonaisia alueita. YIT:llä on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are Oy

Sisällysluettelo. Are Oy A R E V U O S I K AT S A U S 2 0 0 9 S I S Ä L T Ö Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 20 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Urakointipalvelut 7 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen

asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen vuosikatsaus kiinteistötekniset palvelut Kiinteistöjen talotekniset järjestelmät sekä niiden käyttö ja ylläpito asuntorakentaminen Asunnot, vapaa-ajan asunnot, aluekehittäminen Mitä teemme? YIT on merkittävä

Lisätiedot

Vuosikertomus. Smart way to smart products

Vuosikertomus. Smart way to smart products Vuosikertomus Smart way to smart products 2014 Tulos parani ja markkina-asema vahvistui 02 13 14 35 ETTEPLAN LYHYESTI Etteplan lyhyesti... 4 Liiketoiminta ja strategia... 6 Etteplan sijoituskohteena...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2011 VUOSIKERTOMUS 1 3 SISÄLTÖ Solteq ja vuosi 2011 lyhyesti... 4 Avainluvut... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Toiminnan- ja taloudenohjaus... 10 Solteqin tarjonta täydentyi... 14 Toiminnanohjauksen

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6

Sisällys. Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 2003... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 VUOSIKERTOMUS 23 Sisällys Toiminta-ajatus... 1 Toimitusjohtajan haastattelu... 2 Vuosi 23... 4 Johtoajatukset... 5 Strategia ja kulmakivet... 6 Liiketoimintayksiköt Ajoneuvologistiikka... 8 Erikois- ja

Lisätiedot

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten

Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten Vuosikertomus 2009 Vuosi 2010 on Lemminkäisen juhlavuosi. Sata vuotta sitten, vuonna 1910, perustettiin Asfaltti Osakeyhtiö Lemminkäinen helsinkiläisten rakennusmestarien erikoisliikkeeksi ja aliurakoitsi

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 1999 1

VUOSIKERTOMUS 1999 1 VUOSIKERTOMUS 1999 1 SISÄLTÖ NCC lyhyesti... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 NCC Finland Oy lyhyesti... 6 Hallitus, yhtiöjohto ja tilintarkastajat... 7 Yleistietoja... 8 Toimialakatsaukset... 10 Kiinteistökehitys...

Lisätiedot

kasvukeskusten kehittäjä

kasvukeskusten kehittäjä vuosikertomus 2012 kasvukeskusten AL kehittäjä A AL Lähtökohdat kasvukeskusten kehittämiseen s. 4 kestävää kaupunkikehitystä yhteistyössä asiakkaiden kanssa s. 24 Parhaat osaajat takaavat parhaat ratkaisut

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Are-konserni

Sisällysluettelo. Are-konserni ARE VUOSIKATSAUS 2010 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2010 5 Kiinteistöhyvinvoinnin tulevaisuus 6 Liiketoiminnot 6 Talotekniikkapalvelut 7 Teollisuuden palvelut 8 Kiinteistöpalvelut

Lisätiedot

SRV SIJOITUSKOHTEENA 1

SRV SIJOITUSKOHTEENA 1 2011 SRV SIJOITUSKOHTEENA 1 SRV VUONNA 2011 Toimitusjohtajan katsaus 2 Toimintaympäristö ja vuosi 2011 lukuina 4 Liiketoimintastrategia ja SRV Malli 6 Hankekehitys 8 LIIKETOIMINTAKATSAUS Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2

Sisällysluettelo VUOSIKATSAUS 2012 2 VUOSIKATSAUS 2012 Sisällysluettelo 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosi 2012 5 Asiakasyhteistyö 6 Talotekniikkaurakointi 7 Kiinteistöpalvelut 8 Are Venäjä 9 Henkilöstö Konsernin tuloslaskelma 12 Konsernitase

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös

Sisällysluettelo. Katsaus. Tilinpäätös Vuosikertomus 2007 Sisällysluettelo Katsaus Ixonos lyhyesti 2 Vuosi 2007 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Liiketoiminnan periaatteet 10 Liiketoimintakatsaus 17 Henkilöstö 21 Vastuullisuus 23 Riskienhallinta

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014

MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA CRAMO STORY OSAKSI ARKEA VUOSIKERTOMUS 2014 MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA SISÄLLYSLUETTELO MAINIO PÄIVÄ TYÖMAALLA Helpotamme asiakkaidemme arkea 4 Tulemme paremmiksi joka päivä teemme Cramo

Lisätiedot

Vuosikertomus. *connectedthinking

Vuosikertomus. *connectedthinking Vuosikertomus 07* *connectedthinking PwC:n historia 1954 1979 19 Olle V. Salmi ja Henrik Virkkunen perustavat toimiston, johon Antti Helenius tulee ensimmäiseksi apulaiseksi. Syntyy Salmi, Virkkunen &

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products

VUOSIKERTOMUS 2010. Smart way to smart products Smart way to smart products Etteplan Oyj Etteplan on teollisten laitteistojen suunnitteluun ja teknisen tuoteinformaation ratkaisuihin ja palveluihin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiak kaamme ovat

Lisätiedot

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja.

NCC uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. -yhtiöt Suomi ja lähialueet Vuosikatsaus 2013 2 2013 Sisältö uudistaa toimialaansa ja tarjoaa ylivertaisia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Kannattavaa kasvua vahvempi asema markkinoilla 3 Suomi,

Lisätiedot

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14

Citycon lyhyesti 1. Missio, visio ja strategia 2. Toimitusjohtajan katsaus 4. Toimintaympäristö 6. Kauppakeskukset 10. Marketit ja myymälät 14 Vuosikertomus 2003 SISÄLLYSLUETTELO Citycon lyhyesti 1 Missio, visio ja strategia 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Toimintaympäristö 6 Liiketoiminta 8 Kauppakeskukset 10 Marketit ja myymälät 14 Kiinteistökehitys

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP

VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2007 GLASTON OYJ ABP SISÄLTÖ Glaston lyhyesti 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Vuosi 2007 lyhyesti 8 Toiminta-ajatus ja liiketoimintastrategia 10 Case: One-Stop-Partner -konsepti 11 Liiketoimintaympäristö

Lisätiedot