Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2013

2

3 Sisällysluettelo 4 Vuosi lyhyesti ja avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy 8 Yhteis- ja kokonaisratkaisut 10 Rakennetekniikka 11 Talotekniikkasuunnittelu 12 Rakennuttaminen 13 Korjausrakentaminen 14 Kansainväliset palvelut Wise Group Finland Oy Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Pitkäaikaisista ja uudistuvista asiakassuhteistamme kertovat yli toteutettua uudis- ja korjauskohdetta yli 30 vuoden aikana. Meillä työskentelee yli 250 talonrakennusalan suunnittelun, rakennuttamisen ja konsultoinnin ammattilaista seitsemällä paikkakunnalla Suomessa. Merkittävä osa henkilöstöstä on myös yhtiön osakkaina. Tytäryhtiömme ovat Insinööritoimisto Controlteam Oy, Insinööritoimisto Linos Oy ja Zao Wise Group Pietarissa. Latviassa ostimme vuonna 2013 vähemmistöosuuden Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. 3

4 Vuosi 2013 lyhyesti Vuosi 2013 lyhyesti Toiminnan hyvä kehitys näkyi myös taloudellisten tunnuslukujen parantumisena. Eri palvelujemme välinen yhteistarjonta kehittyi ja yhteishankkeiden määrä kasvoi merkittävästi. Palvelujemme saatavuus parani, toimimme nyt myös Jyväskylässä. Ostimme vähemmistöosuuden latvialaisen Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Asiakkaamme antoivat hyvää palautetta ammattitaidostamme. Konsernissa työskenteli vuoden lopussa 247 henkilöä. Vuoden 2013 aikana tilauskantamme kasvoi Tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 20,7 15,2 Liikevaihdon kasvu-% +36 % +51 % Käyttökate 2,9 2,5 Käyttökate-% 14,2 % 16,5 % Käyttökatteen kasvu-% +17 % +70 % Tase, milj. euroa Pysyvät vastaavat 11,8 11,1 Vaihtuvat vastaavat 7,3 4,5 Vastaavat yhteensä 19,1 15,6 Oma pääoma (ml. pääomalainat) 10,3 6,9 Vieras pääoma 8,8 8,7 Vastattavaa yhteensä 19,1 15,6 Kokonaispääoman tuotto-% +10 % +8 % Omavaraisuusaste +53 % +47 % Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstön kasvu +24 % +39 % Palvelut toimialoittain Rakennesuunnittelu 7 % 2 % Korjausrakentaminen Talotekniikkasuunnittelu Uudisrakentaminen Rakennuttaminen ja valvonta 23 % 44 % 57 % 43 % Tutkimus ja tarkastus Vienti 24 % 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 kantaa vahvasti uuteen vuoteen Rakennusalan kannalta haastava vuosi 2013 toteutui Wise Group Finland -konsernin osalta suunnitelmien mukaisesti. Konsernin tulos oli hyvä ja tase vahva. Merkittävimpinä tekijöinä hyvien tulosten saavuttamisessa oli asiakkaidemme luottamus palveluihimme sekä henkilöstömme osaaminen ja innokkuus työssään. Tavoitteenamme on palvella Suomen tärkeimmillä kasvualueilla ja toimia asiakkaidemme rinnalla paikallisesti. Maaliskuussa 2013 omistukseemme siirtyi 30 henkilöä työllistävä Insinööritoimisto Controlteam Oy Jyväskylästä. Vuoden lopussa hankimme viisi henkilöä työllistävän Insinööritoimisto Linos Oy:n Kotkasta. Toteutimme syksyllä asiakastutkimuksen, jonka tulokset olivat rohkaisevia. Kerroitte, että arvostatte Wise Groupin laajaa palvelutarjontaa ja henkilöstön korkeaa ammattitaitoa. Tämän tueksi pyysitte meitä vielä kehittymään mm. hankeviestinnän osalta. Kiitän vastaajia arvokkaasta palautteesta, jonka perusteella kehitämme palveluamme. Henkilöstön työhyvinvoinnin kyselyn järjestimme keväällä. Yhteinen huolenaiheemme oli työtehtävien kiireellisyyden ja vastuullisuuden synnyttämä paine. Toisaalta ilokseni huomasin, että iso osa wiseläisistä antoi kiitosta yhdessä tekemisen hengestä ja mahdollisuudesta kehittyä ammatissaan. Päättyneen vuoden tulos ja vuoden 2014 alun hyvä tilauskanta kasvattavat luottamustamme epävakaassa taloustilanteessa. Tämän lisäksi asiakas- ja työhyvinvointitutkimuksista välittyneet viestit tukevat työtämme. Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja koko henkilöstöämme hienosta yhteisestä vuodesta. Espoossa Aki Puska toimitusjohtaja 5

6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy Kehitymme yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa Kasvun tueksi Wise Groupin tavoitteena on palvella asiakkaita laajalla palvelutarjoamalla paikallisen henkilöstön voimin. Vuonna 2013 laajensimme toimintaamme Keski-Suomeen ostamalla Insinööritoimisto Controlteam Oy:n Jyväskylän toiminnot. Yritys palvelee uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa. Kehitimme myös kansainvälistä palveluamme ostamalla Latviassa vähemmistöosuuden Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Kotkassa ostimme määräenemmistön Insinööritoimisto Linos Oy:n osakekannasta. Vahvistimme näin tarjontaamme LVIAsuunnittelun ja -valvonnan osalta. Vuosien aikana henkilöstömme on suunnitelmien mukaisesti yli kaksinkertaistunut yritysostojen myötä, mutta myös uusia osaajia rekrytoiden. Päättyneenä vuonna kehitimme Wise Groupiin yhtenäisen henkilöstön perehdyttämismallin. Lisäksi toteutimme sisäisen viestinnän tueksi intranetin. Tämän tietolähteen äärelle pääsevät niin emo- kuin tytäryhtiöidenkin henkilöstö. Rakennetekniikan toimiala on toiminut RALA-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti jo usean vuoden ajan. Vuonna 2013 myös Talotekniikan toimialan laatujärjestelmä sertifioitiin. Rakennuttamisen ja Korjausrakentamisen toimialojen laatujärjestelmät sertifioidaan alkaneen vuoden aikana. Wise Groupin Mikkelissä ja Savonlinnassa toimiva tytäryhtiö Creo3 Oy fuusioitiin vuoden lopussa emoyhtiöön. Juha Korteniemi toimitusjohtaja ZAO Wise Group toimialajohtaja, Kansainväliset palvelut Roni Ahola sähkösuunnittelija Talotekniikka Tuomo Nerg osastopäällikkö, rakennuttaminen ja valvonta Korjausrakentaminen Jan Tapper toimialajohtaja Talotekniikka Jukka Hyttinen johtava asiantuntija Talotekniikka Jose Vera asiantuntija, energia- ja ympäristöpalvelut Talotekniikka Anne Antson talousjohtaja 6

7 Kehittyvä Wise Group Finland Oy Koulutus ja valmentaminen Wise Groupissa kannustetaan ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Päättyneen vuoden aikana wiseläisiä hakeutui mm. energiatehokkuuden osaamista, energialaskennan ja -simuloinnin sekä 3D-tietomallinnuksen taitoja lisääviin koulutuksiin. Wise Rakenneinstituutissa opiskeli lähes 40 wiseläistä AAluokan pätevyyttä varten. Opinnot jakaantuivat betoni- ja teräsrakenteisiin sekä rakennusfysiikkaan. Alkaneen vuoden aikana koulutusjärjestelmä uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslain muutosten mukaisesti. Järjestimme esimiesvalmiuksia kehittävän laajan valmennusohjelman. Vuoden aikana johtamistaitojaan kehittivät kaikki noin 40 wiseläistä esimiestä. Työhyvinvointia Wisessä Keväällä 2013 järjestetyssä työhyvinvointikyselyssä wiseläiset olivat erityisen tyytyväisiä omaan työyhteisöönsä ja keskinäiseen auttamisen haluun. Työ koettiin mielekkääksi kiireisestä työtahdistakin huolimatta. Henkilöstön halu pysyä Wisessä oli erittäin hyvällä tasolla. Hyvästä työvireestämme kertoo myös se, että sairauspoissaolojen määrä pysyi alhaisena. Oman työyhteisön ja tiimin hyvinvointi on kasvavan yrityksen vahvuus. Lisätäksemme yhteenkuuluvuuden tunnetta koko Wise Group -konsernissa kokoonnuimme jo kolmannen kerran kaikki yhteen: toukokuussa Lahteen kerääntyi yli 150 henkilöä viettämään Wise-päivää. Aki Puska toimitusjohtaja toimialajohtaja, Korjausrakentaminen Jenni Ilpala suunnitteluassistentti Rakennetekniikka Harri Tinkanen varatoimitusjohtaja Arto Hägg toimialajohtaja Rakennuttaminen Riku Lehtonen rakennesuunnittelija Rakennetekniikka Jukka Ala-Ojala toimialajohtaja Rakennetekniikka Kirsi Ojala osastopäällikkö, arkkitehtisuunnittelu Korjausrakentaminen Tomi Nurmela rakennuttajainsinööri Rakennuttaminen 7

8 Länsiterminaali 2015, Länsisataman asemakaavan viitesuunnitelma Tilaaja: Länsisatama / Arkkitehtitoimisto ALA Oy Vastasimme Länsiterminaalin viitesuunnitelmavaiheen rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA Oy 8

9 Yhteis- ja kokonaisratkaisut Kiinnostus yhteis- ja kokonaisratkaisuihin kasvoi Eri insinöörialojen suunnittelupalveluja yhdistävien ratkaisujen kysyntä kasvoi vuonna Muun muassa rakenne- ja talotekniikan suunnittelu yhdistettiin jo lähes parissakymmenessä kohteessa. Asiakkaamme olivat vuonna 2013 entistä kiinnostuneempia eri suunnittelualoja tehokkaasti yhdistävistä kokonaisratkaisuistamme. Vuoden lopussa suunnittelun eri vaiheissa oli noin kaksikymmentä kohdetta. Ensimmäiset kolme asuinkohdetta valmistuvat keväällä Uudishankkeissa yhdistettiin tyypillisesti rakenne- ja LVISAsuunnittelu. Kehitimme toimintamallia yhdessä asiakkaidemme kanssa erityisesti asumisen hankkeissa, mutta ratkaisu soveltuu hyvin myös muille rakentamisen segmenteille. Korjausrakentamisen hankkeissa hyödynnettiin erityisesti rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelupalvelujen muodostamia kokonaisratkaisuja. Toteuttamissamme kokonaisratkaisuissa moniammatilliset projektiryhmät tottuivat säännönmukaiseen ja jatkuvaan yhteistoimintaan. Toimintamalli varmisti entistä sujuvammat työvirrat, mikä näkyi tehokkuutena ja taloudellisina hyötyinä asiakkaillemme. Työtä tuki suunnittelualojamme yhdistävä RALA-sertifioitu laatujärjestelmä. Vuonna 2014 kokonais- ja yhteisratkaisujen kysyntä on kasvussa. Jatkamme palvelumme kehittämistä yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Laaja palvelutarjonta yksissä käsissä Rakennuttaminen rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät työmaavalvonta suunnittelunohjaus tekniset selvitykset Talotekniikka LVIA- ja sähkötekninen suunnittelu sekä asiantuntijatehtävät energiatehokkuuden asiantuntijapalvelut Rakennetekniikka suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Korjausrakentaminen rakennuttamisen ja suunnittelun kaikki osa-alueet arkkitehtisuunnittelusta teknisten järjestelmien erikoissuunnitteluun Toteuttamamme yhteisratkaisuhankkeet käsittävät tyypillisesti rakenne- ja LVISA-suunnittelun. Mikäli hankkeeseen liittyy rakennuttamis- ja valvontapalveluja, puhumme kokonaisratkaisuista. 9

10 Rakennetekniikka Rakennesuunnittelu mukaan hankkeisiin entistä aikaisemmassa vaiheessa Asiakkaat hyödynsivät osaamistamme yhä useammin jo kohteiden hankevaiheessa. Alkuvaiheen yhteistyö antoi kaikille osapuolille tilaisuuden kehittää ja hyödyntää monipuolisesti ratkaisuvaihtoehtoja. Kokonaisuutta tarkastellen asuin- ja liiketilojen suunnittelu pysyi volyymiltaan lähes ennallaan vuonna 2013, mutta toimistokohteiden suunnittelun ja rakentamisen määrä väheni merkittävästi. Erilaisia käyttötarkoituksia, kuten liiketiloja ja asuntoja sisältävien hybridikohteiden sekä korkeiden rakennusten suunnittelutehtävien määrä puolestaan kasvoi. Olimme vuoden aikana entistä useammin mukana sellaisten kohteiden suunnittelussa, joissa yhteistyö tilaajan, pääsuunnittelijan ja hankkeeseen osallistuvien muiden suunnittelijoiden kanssa käynnistettiin jo hankevaiheessa. Tämä johtui muun muassa hankkeiden koon kasvusta sekä energiatehokkuusja ympäristövaatimusten kiristymisestä. Tällaisia hankkeita edustivat erityisesti aluerakentamisen hankkeet. Yhteistyö hankkeen alkuvaiheesta lähtien paransi työn kustannusten ja riskien hallintaa, kun perusratkaisuja käytiin riittävän aikaisessa vaiheessa läpi. Tulevien tilankäyttäjien tarpeet pystyttiin näin toimien ottamaan huomioon entistä monipuolisemmin. Päättyneen vuoden aikana toteutetut työt mahdollistivat osaamisen ja kokemuksen jakamisen Wise Groupissa. Erityisen kokeneet suunnittelijamme ja projektipäällikkömme ottivat hankkeisiin mukaan nuorempia suunnittelijoita. Toimintamalli tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden ammattitaidon jakamiseen ja kartuttamiseen Wisessä. Vuoden 2014 alussa tilauskantamme oli hyvällä tasolla. Rakenne- ja talotekniikan yhdistävien ratkaisujen kysyntä on kehittynyt erittäin myönteisesti. Yhä useammin asiakkaamme haluavat myös hyödyntää 3D-tietomallintamisen osaamistamme hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. YIT Rakennus Oy:n rakentama Asunto Oy Espoon Tähystäjä valmistui lokakuussa Vastasimme kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelusta. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy 10

11 Talotekniikkasuunnittelu Energiaälykkäitä ratkaisuja talotekniikan avulla Talotekniikan asiantuntijuuden tarve uudis- ja korjausrakentamisen ratkaisuissa kasvoi edelleen vuonna Tähän johtivat erityisesti energia- ja ympäristömääräysten kehittyminen. Talotekniikan merkitys korostui myös sisäolosuhteiden laatuun liittyvissä ratkaisuissa. Rakennusten energiatehokkuuden lisääminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen olivat vuonna 2013 asiakkaidemme keskeisiä tavoitteita osaavan talotekniikkasuunnittelun rinnalla. Tulimme yhä useammin valituksi hankkeisiin sen vuoksi, että olemme jo usean vuoden ajan käyttäneet kehittyneitä välineitä ja ohjelmia energialaskentaan ja -simulointiin. Tarjontamme täydentyi ympäristöluokituksiin liittyvillä palveluilla. Tarjoamme nyt LEED-sertifioinnin luokitusjärjestelmän mukaisia konsultointipalveluja suunnittelemiimme kohteisiin. Vuonna 2013 suurimpia hankkeitamme olivat terveydenhuollon ja lääketeollisuuden tilojen suunnittelu. Näissä hankkeissa korostuivat erityisrakennusten suunnitteluosaamisen lisäksi projektinhallinta ja viestintä. Hyödynsimme suunnitelmissa lähes poikkeuksetta 3D-tietomallinnusta. Projektien johtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, mistä esimerkkinä on Wise Groupin järjestämä projektipäällikkökoulutus. Lisäksi toimintamme auditoitiin vuonna 2013; toimimme nyt RALA-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Kyky kehittää uusia ratkaisuja on liiketoiminnassamme tunnistettu mahdollisuus. Suunnittelutyön vaatimusten ja hankekokojen kasvu on johtanut suunnittelijoiden osaamisprofiilin laajentamiseen. Vuonna 2013 perustimme energia- ja ympäristöosaston ja rekrytoimme joukkoomme lisää energiatehokkuuden asiantuntijoita. Vahvistimme osaamistamme myös energiasimuloinnin osalta. Useat suunnittelijamme hankkivat energiatodistusten laadintaan sekä energiakatselmointiin oikeuttavan pätevyyden. Tulevina vuosina talotekniikkasuunnittelun merkitys rakentamisessa korostuu entisestään. Kiinteistöjen käyttökustannusten ja olosuhteiden hallinnan kasvaviin vaatimuksiin vastataan entistä useammin taloteknisillä ratkaisuilla. Lujatalo Oy rakentaa Espoon sairaalan Jorvin sairaala-alueen yhteyteen. Vastaamme sairaalan LVIA- ja sähkösuunnittelusta. Sairaala valmistuu vuonna Havainnekuva: Arkkitehdit Tommila Oy 11

12 Rakennuttaminen Vahva ote kiinteistöjen kehittämiseen Vuonna 2013 korostui uudisrakentamisen sijaan kiinteistöjen kehittäminen. Asiakkaillemme oli tärkeää varmistaa keskeytyksetön liiketoiminta korjaus- ja muutostöiden ajan. Toimimme vuoden aikana uudis-, saneeraus- ja perusparannuskohteiden lisäksi kiinteistökehittämisen hankkeissa. Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan jatkuminen keskeytyksettä korjaus- ja muutostöiden aikana oli lähtökohtana lähes kaikissa hankkeissamme. Asiakkainamme oli sekä koti- että ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia. Voitimme vuoden aikana myös useita julkisina hankintoina kilpailutettuja rakennuttamis- ja valvontatoimeksiantoja. Yksi mielenkiintoisimmista uudishankkeista oli Sirius Sport Resort Pyhtäällä, jossa vastasimme rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Hankkeessa oli mukana kansainvälisiä rahoittajia, suunnittelijoita ja toteuttajia. Hanke valmistui suunnitellusti, ja elämysurheilukeskus surffausaltaineen otettiin käyttöön heinäkuussa Yhteistyö Wise Groupin suunnittelutoimialojen kesken monipuolistui, ja yhteisten hankkeiden lukumäärä kasvoi. Tavoitteena oli löytää teknisesti ja taloudellisesti parhaat ratkaisut kiinteistön koko elinkaarelle. Tiivistimme työskentelyä myös eri alueilla toimivien yksiköiden kanssa. Vuoden 2013 aikana kustannuslaskennan osuus toimeksiannoista kasvoi, jolloin hankkeisiin osallistuivat myös Jyväskylässä toimivan tytäryrityksemme ammattilaiset. Henkilöstömme koulutuksessa painottuivat rakennuttajan pätevyyskoulutukset ja oman toimintajärjestelmän hyödyntäminen. Käynnistimme myös laatujärjestelmän uudistuksen. Alkaneena vuonna tavoitteenamme on Rakennuttamisen toimialan RALAsertifiointi. Vuonna 2014 uudisrakentamisen hitaan kasvun myötä odotamme korjausrakentamiseen liittyvien rakennuttamisen ja työmaavalvonnan toimeksiantojen osuuden kasvavan edelleen. Elämysurheilukeskus Sirius Sport Resort valmistui kesällä 2013 Pyhtäälle. Vastasimme kohteen rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Kuva: Juha Metso 12

13 Korjausrakentaminen Uusia toimintamalleja korjausrakentamisen suunnitteluun Palvelujemme kysyntä kasvoi peruskorjaushankkeissa. Erittäin hyvää palautetta saimme asiakkailta niistä kohteista, joissa vastasimme hankkeesta alusta loppuun: tutkimuksesta rakennuttamiseen ja valvontaan asti. Kehitimme vuonna 2013 hankkeiden tutkimus- ja suunnittelutyön malleja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Monialaisten työryhmien nimeäminen hankkeiden tutkimuk seen ja työmaavaiheen valvontaan tuotti hyviä tuloksia. Mu kana tiimeissä oli rakenne-, sähkö- ja LVI-tekniikan osaajia. Esimerkiksi LVISperuskorjaushankkeiden valvonnassa yh teistyö lisäsi tehokkuutta ja lopputuloksen laatua. Hankkeiden alkuvaiheessa hankitut tarkat lähtötiedot ja hankesuunnitelmaan yksilöidyt toimenpiteet vähensivät merkittävästi kustannus- ja aikataulumuutoksia hankkeiden toteutusvaiheessa. Kuntotutkimuksia tehneet asiantuntijamme osallistuivatkin usein myös suunnittelu- ja työmaavaiheen työhön. Näin havaitut vauriot ja puutteet tulivat kattavasti huomioiduiksi suunnitteluvaiheessa ja korjatuiksi toteutusvaiheessa. Vuonna 2013 tarjouspyynnöissä haluttiin kokonaisvastuu korjaushankkeesta antaa usein yhdelle toimijalle. Suunnittelijan tuntiessa kohteen hyvin oli kiinteistön omistajalle kustannustehokasta valita tämä myös työmaavaiheen projektinjohtajaksi ja valvojaksi. Sisäilma-, mikrobi- ja kosteusteknisiä tutkimuksia tehtiin aiempia vuosia enemmän. Vahvistimme myös energia- ja ympäristöosaamisen sekä arkkitehtisuunnittelun resurssejamme vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Liiketoimintamme on kasvanut merkittävästi ja uskomme saman kehityksen jatkuvan. Vuonna 2014 pystymme tarjoamaan entistä laajemmin tutkimuspalveluja, muun muassa äänitasomittauksia, haitta-ainekartoituksia ja rakenteiden tiiveystarkasteluissa käytettyjä merkkiainekokeita. As Oy Mikkolanmäessä Vantaalla alkoi vuonna 2011 julkisivurakenteiden peruskorjaushanke, joka sisältää alueputkistojen ja sähköistyksen uusimisen. Toimimme hankkeen projektinjohtajana, arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoina sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Hanke valmistuu vuonna Kuva: Mikko Käkelä 13

14 Kansainväliset palvelut Vahvistimme palveluamme Pietarissa ja Baltian maissa Pietarissa rakentamisen markkinat ovat edelleen merkittävät, vaikka laskua on viime vuosina tapahtunut. Kilpailu hankkeista vuonna 2013 oli kova ja tarjousten hintataso varsin matala. Pietarissa rakennetaan edelleen vuosittain kymmeniä tuhansia uusia asuntoja ja satoja tuhansia neliöitä kaupallisia tiloja. Samaan aikaan alueella korjataan ja kehitetään käytössä olevia kiinteistöjä. Alueella vallitsee kova kilpailu, ja hintataso on vahvasti paikallisten toimijoiden määrittelemä. Vuoden lopulla rekrytoimme arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kokeneita ammattilaisia joukkoomme. Näin varmistamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän paikallisen organisaation osaamisen. Palvelemme nyt asiakkaitamme entistä laajemmalla alueella Suomen ulkopuolella. Latviassa hankimme omistukseemme merkittävän vähemmistöosuuden pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Riikassa toimiva yritys tarjoaa rakennesuunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalveluita sekä energiakatselmuksia. DWG on yksi Latvian suurimmista ja kokeneimmista rakennesuunnittelutoimistoista ja se työllistää 23 asiantuntijaa. Liikevaihdosta merkittävä osa tulee Ruotsista. Tarjoamme asiakkaillemme rakennuttamisen ja suunnittelun palveluja erikseen, mutta myös kattavina kokonaispalveluina. Vuoden 2014 aikana odotamme Pietarin ja Baltian maiden rakennusalan piristyvän, vaikka tämän hetken tapahtumat ovat luoneet kasvavaa epävarmuutta kansainvälisen politiikan ja rahatalouden ympärille. Administrative Court, Jurmala, Latvia Rakennesuunnittelun toteutti Sia DWG. 14

15

16 Yhdessä enemmän Espoo Espoo Helsinki korjausrakentaminen talotekniikkasuunnittelu Jyväskylä Kotka Kotka Insinööritoimisto Insinööritoimisto Linos Oy Controlteam Oy Kouvola Mikkeli Savonlinna Pietari Riika Zao Wise Group Sia DWG

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen

Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa. Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Asiantuntemuksen näkökulma talonsuunnitteluhankkeissa Projektipäivät 12.11.2013 Harri Tinkanen Wise Group Finland Oy Talonrakennuksen konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttaminen Toimialat RAP, RAK,

Lisätiedot

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa

Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Kokemuksia allianssimalleista erityyppisissä hankkeissa Ari Bergström, yksikönjohtaja 3.3.2015 Infra 2015 Wanha Satama yit.fi/infra Kuva: Naantalin CHP-laitos Suomi 2014 Liikevaihto : 972 milj. e, 54 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN

HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN HANKESUUNNITTELU UUDISRAKENTAMINEN KORJAUSRAKENTAMNEN www.pakrak.fi Kokonaisvaltaista osaamista Pakrak Group Oy tarjoaa kokonaisvaltaista palvelua asuin-, teollisuus- ja liikerakentamisen tarpeisiin. Konserniyhtiöt

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006

LEMMINKÄINEN-KONSERNI. Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 LEMMINKÄINEN-KONSERNI Osavuosikatsaus 1.1. - 30.6.2006 Osavuosikatsaus 1-6 / 2006: Tulos parani selvästi Liikevaihto oli 731,2 milj. euroa (655,5) - josta kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 29,8 %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2008 Toimintaympäristön epävarmuus kasvaa Kotimaa Asuntojen kysyntä laskenut voimakkaasti, liike- ja toimitilarakentamisen kasvu taittunut Infrarakentamisen ja Talotekniikan näkymät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja

TAMMI-MAALISKUU 2014 OSAVUOSIKATSAUS. 29.4.2014 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja TAMMI-MAALISKUU 214 OSAVUOSIKATSAUS 29.4.214 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, talousjohtaja ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 214 Q1 lyhyesti Tammi-maaliskuu 214 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q1/214

Lisätiedot

Tarveselvityksestä takuuaikaan

Tarveselvityksestä takuuaikaan Korjausrakentaminen 2017- tapahtuma Tarveselvityksestä takuuaikaan 7.2.2017 Kari Uusikukka Sisällysluettelo 1. Tarveselvitys + esiselvitykset 2. Hankesuunnittelu 3. Toteutussuunnittelu 4. Rakentamisen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Korjausrakentamisen linjaukset

Korjausrakentamisen linjaukset Korjausrakentamisen linjaukset Tarmo Pipatti Rakennusten ja alueiden uudistaminen ja korjaaminen 19.1. 2010, VTT Korjausrakentamisen painoarvo kasvaa 15000 12000 Korjaus- ja uudisrakentamisen arvon kehitys

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA

KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA KIINTEISTÖLIIKETOIMINNAN KOKONAISPALVELUA ESITE 2015 Yritys Toimitalo on Suomessa toimiva toimitilakiinteistöjen markkinointiin, ylläpitoon, johtamiseen sekä kehittämiseen erikoistunut palveluyritys. Toimitalon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013

Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi. 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 Ennätykset uusiksi 11. heinäkuuta 2013 Osavuosikatsaus 1.4. 30.6.2013 [tilintarkastamaton] Ennätykset uusiksi Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 30%

Lisätiedot

LeaseGreen ostaa TalPron

LeaseGreen ostaa TalPron Kauppalehti Keskiviikko 06.08.2014 klo 11:17 LeaseGreen ostaa TalPron KUVA: Katja Lehto EMC Talotekniikka myy TalPron LeaseGreen Groupille. Ydinliiketoimintoihinsa keskittyvä EMC Talotekniikka myy TalPron

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne

Vuosikatsaus Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne Vuosikatsaus 2016 Vuosikatsaus ja lainaportfolion tilanne 31.12.2016 26.5.2017 2 Sisältö Yritysesittely Sijoittajat ja lainat Tunnusluvut Tulevaisuuden näkymät 3 5 6 7 Temply Annual Report 2015 GF Money

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011

Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki. Yhtiökokous 4.4.2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Yhtiökokous Kohti yhtenäistä tä Lemm inkäistä Lemminkäisen johto vaihtui 1/2009 Tytäryhtiöiden fuusiot alkoivat 1 /2010 Norja yritys- kau upat, Venäjän tonttikaupat 4-6/2010

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009

SUHDANNEKATSAUS 2/2008 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...2009 SUHDANNEKATSAUS 2/28 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1985...29 16 14 12 1 8 6 4 2 85 87 89 91 93 95 99 1 3 5 7 9 SUHDANNEKATSAUS 2/28 5.11.28 1 (3) SUUNNITTELUALAN KASVU TAITTUI, NÄKYMÄT SYNKKENEVÄT Suunnittelualan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä.

Yhtiöt eivät julkista kauppahintaa, mutta se maksetaan kokonaisuudessaan käteisellä. Rakennuslehti 18.12.2012 EMC Talotekniikka myydään Hollantiin EMC Talotekniikka Oy myydään hollantilaiselle teknisten palveluiden toimittaja Royal Imtech N.V.:lle. EMC Talotekniikan nykyiset omistajat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008

Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2008 Toimintaympäristö Kotimaa Talouden kasvunäkymät heikentyneet, huolena kiihtyvä inflaatio ja korkojen nousun vaikutus asuntorakentamiseen Liike-, logistiikka- ja teollisuusrakentaminen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus 2016

Toimitusjohtajan katsaus 2016 Toimitusjohtajan katsaus 2016 Keskeistä 2016 liikevaihto kasvoi ja kannattavuus parani Tokmannin vuoden 2016 tulos kehittyi ennusteiden mukaisesti Liikevaihto kasvoi 2,7 % 775,8 milj. euroon (755,3) Oikaistu

Lisätiedot

Yhtiökokous

Yhtiökokous Yhtiökokous 31.3.2011 Toimintaympäristö 2010 Suunnittelupalveluiden kysyntä kääntyi kasvuun vuoden 2010 alussa ja kasvu jatkui koko vuoden. Kysynnän kasvu oli vuoden alkupuoliskolla epäyhtenäistä Etteplanin

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 [tilintarkastamaton] Edelläkävijä kehittyy jatkuvasti Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.2% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.3m (EUR 4.3m /20)

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2007

Osavuosikatsaus 1-6/2007 SYSOPENDIGIA Oyj Osavuosikatsaus 1-6/7 7.8.7 Jari Mielonen Toimitusjohtaja SYSOPENDIGIA Oyj 1 7 SYSOPENDIGIA Plc Katsauskauden liikevaihto (1-6) 7 Liikevaihto, milj 6 5 4 3 1 36,7 5, H1 6 H1 7 Katsauskauden

Lisätiedot

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni

Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Etteplan Q3/2013: Kysyntä y heikkeni Toimitusjohtaja Juha Näkki 30.10.2013 Ingman Groupista suurin omistaja Omistus 23.11.2012: 25,03 % omistus 16.8.2013: 30,52 % pakollinen julkinen ostotarjous 18.9.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi

Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri

ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT. Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri ONNISTUNEEN KORJAUSHANKKEEN AVAINASIAT Kiinteistöpostin Juhlaseminaari 20 vuotta Finlandiatalo 10.4.2013 Mikko Tarri Lähes 400 A-Insinöörin ratkaiseva asiantuntemus odottaa haasteitasi Talonrakentaminen

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-9/28 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 29.1.28 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä

Lisätiedot

Toimintaympäristö 2008

Toimintaympäristö 2008 Tilinpäätös 28 Toimintaympäristö 28 Kotimaa Kansainvälisen rahoituskriisin vaikutukset konkretisoituivat reaalitalouteen loppuvuonna Talonrakentamisen volyymit kääntyivät laskuun Kiinteistösijoittajien

Lisätiedot

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN

UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN UUDET KH-OHJEET MÄÄRITTÄVÄT HYVÄN KUNTOARVIOTAVAN 10.10.2012 Asiakkuusjohtaja Peter Ström, Suomen Talokeskus Oy Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto Liikevaihto 13 milj. Henkilöstö

Lisätiedot

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy

Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta 18.3.2015 Kari Vepsäläinen, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy Rakennuttamisen ja suunnittelun laadunhallinta Kuinka suunnittelua ohjataan Kuvat: RT 10-10387

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula

Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014. Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tulostiedotustilaisuus 27.2.2014 Toimitusjohtaja Seppo Kuula Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin näkemyksiin.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801

Kiinteistöjen. elinkaaripalvelut. tahtiranta.fi 075 758 0801 Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 075 758 0801 Kuntoarviot Meiltä kiinteistöjen aistinvaraiset kuntoarviot ainetta rikkomattomin menetelmin ja kiinteistöhuoltokorttien kuntoarvio-ohjeita noudattaen. Kuntoarviolla

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ PÖRSSI-ILTA, TAMPERE SEPPO KUULA 26.3.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot perustuvat yhtiön johdon tämänhetkisiin

Lisätiedot

Yhtiökokous 9.4.2013

Yhtiökokous 9.4.2013 Yhtiökokous 9.4.2013 Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus / Yhtiökokous 2013 Lemminkäinen kasvukeskusten kehittäjä Rakennamme kokonaisia kaupunkeja Toimitilarakentaminen Talotekniikan urakointi Teollisuuden

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna

Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Millaista Suomea luomme: Uudis- ja korjausrakentaminen tänään ja huomenna Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 2010 Minkälaista Suomea haluamme luoda? Juha Hetemäki 1 Rakennustuotannon arvo vuonna 2008 Talonrakentaminen

Lisätiedot

REFERENSSEJÄ. Korjausrakentaminen. LVIS- peruskorjausten hankesuunnittelu

REFERENSSEJÄ. Korjausrakentaminen. LVIS- peruskorjausten hankesuunnittelu REFERENSSEJÄ LVIS peruskorjausten hankesuunnittelu Korjausrakentaminen Yrityksemme asiantuntijat suorittavat vuosittain huomattavan määrän LVIS peruskorjauksiin liittyviä tehtäviä kuten mm. kuntoarvioita,

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Toimitusjohtajan katsaus Juha Varelius, toimitusjohtaja 12.3.2013 Lähes 1000 huippuosaajaa Kansainvälistyvä pörssiyhtiö 14 toimipistettä, seitsemässä eri maassa TUKHOLMA SUOMI (5) OSLO MOSKOVA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa

Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Tietomallien käytön nykytilanne Etelä-Karjalassa Timo Lehtoviita Saimaan ammattikorkeakoulu Rakennustekniikka Lehtori, TOKA-projektin projektipäällikkö 11.10.2012 Tietomallikysely: Tietomalliosaaminen

Lisätiedot

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014

Kymmeniin kouluihin. valittu SPU Eristeet. Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat. SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 SPU Oy LEHDISTÖTIEDOTE 29.10.2014 Turvallisuus ja riskittömyys korostuvat Kymmeniin kouluihin valittu SPU Eristeet Koulujen rakentamisessa ja peruskorjaamisessa kiinnitetään nykyisin erityistä huomiota

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen

Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Tikkurila 150 vuotta värien voimaa Pörssi-ilta Tampereella 7.3.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001

2 364, ,1. 6,3 Tapaturmataajuus, LTIFR huollettavaa kohdetta 15,6. 12 maata. Listattu Nasdaq Helsingissä 93 % ISO 14001 Caverion lyhyesti Caverion Life Cycle Solutions for Buildings and Industries Caverion suunnittelee, toteuttaa, huoltaa ja ylläpitää käyttäjäystävällisiä ja energiatehokkaita teknisiä ratkaisuja kiinteistöille

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj

Tammi maaliskuu 2007. Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj Tammi maaliskuu 2007 Tapani Järvinen, toimitusjohtaja Outotec Oyj, aiemmin Outokumpu Technology Oyj 2 Uusi nimi sama osaaminen Uusi nimi Outotec otettiin käyttöön 24.4.2007 Hyvä maine ja imago asiakkaiden

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801

TuTkimus- JA TArkAsTuspAlveluT TAhTirAnTA.fi 075 758 0801 Tutkimus- JA tarkastuspalvelut 075 758 0801 TähtiRanta Oy on kasvava ja kehittyvä monialainen insinööritoimisto. Asiantuntijamme tutkivat ja suunnittelevat asiakkaillemme aina parhaan lopputuloksen kiinteistöjen

Lisätiedot

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous

YIT:n tapahtumia. Hannu Leinonen Toimitusjohtaja. Ylimääräinen yhtiökokous 1 YIT:n tapahtumia Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Ylimääräinen yhtiökokous 6.10.2008 Itävalta Latvia Liettua Norja Puola Romania Ruotsi Saksa Suomi Tanska Tshekki Unkari Venäjä Viro 2 Sisältö Osavuosikatsaus

Lisätiedot

NORMEK VUOSIKATSAUS 2 013

NORMEK VUOSIKATSAUS 2 013 NORMEK VUOSIKATSAUS 2 013 1.1. 31.12.2013 TOIMITUSJOHTAJALTA Energia- ja kaivosteollisuuden investoinnit aikaansaivat merkittäviä projekteja konsernillemme 2013 aikana. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ VUONNA 2013

Lisätiedot

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006

Risk Advisory Services. Ernst & Young Oy. Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 3.11.2006 3.11.2006 Risk Advisory Services Ernst & Young Oy Suomen Riskienhallintayhdistys Seminaari 1 Asiakkaamme arvostavat työtämme Henkilöstön ammattitaito/ asiantuntemus Vastaajien mielestä tärkein tekijä Asiakaspalvelu

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013

SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 SIILI SOLUTIONS OYJ ESPOO-KAUNIAISTEN OSAKESÄÄSTÄJÄT TOIMITUSJOHTAJA SEPPO KUULA 11.11.2013 VASTUUVAPAUSLAUSEKE Tässä materiaalissa esitetyt markkinoihin ja tulevaisuuteen liittyvät lausunnot ja arviot

Lisätiedot

Inlook Group. www.inlook.fi

Inlook Group. www.inlook.fi K A T S E S I S Ä T I L O I H I N www.inlook.fi P A L V E L E E MONI-ILMEISIÄ TILARATKAISUJA Rakennuksen merkitys ja arvo on monen tekijän summa. Kohteen käyttötarkoituksen mukaan tärkeiksi saattavat nousta

Lisätiedot

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana

Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Etteplan Q2/2013: Kysyntätilanne jatkui haastavana Toimitusjohtaja Juha Näkki 15.8.2013 Toimintaympäristö Q2/2013 Etteplanin keskeisten asiakkaiden tilauskannat olivat katsauskaudella keskimäärin laskusuunnassa.

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Liite 4 Digia Oyj Toimitusjohtajan katsaus 16.3.2011 Juha Varelius Toimitusjohtaja Katsauskauden 2010 pääkohdat Katsauskauden pääkohdat Liikevaihto kasvoi selvästi 130,8 (120,3) miljoonaa euroa, kasvua

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot