Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Wise Group Finland Oy"

Transkriptio

1 Vuosikatsaus 2013

2

3 Sisällysluettelo 4 Vuosi lyhyesti ja avainluvut 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy 8 Yhteis- ja kokonaisratkaisut 10 Rakennetekniikka 11 Talotekniikkasuunnittelu 12 Rakennuttaminen 13 Korjausrakentaminen 14 Kansainväliset palvelut Wise Group Finland Oy Wise Group Finland Oy on suomalainen yritys, joka tarjoaa talonrakennusalan konsultointi-, suunnittelu- ja rakennuttamispalveluita uudis- ja korjauskohteisiin Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa. Pitkäaikaisista ja uudistuvista asiakassuhteistamme kertovat yli toteutettua uudis- ja korjauskohdetta yli 30 vuoden aikana. Meillä työskentelee yli 250 talonrakennusalan suunnittelun, rakennuttamisen ja konsultoinnin ammattilaista seitsemällä paikkakunnalla Suomessa. Merkittävä osa henkilöstöstä on myös yhtiön osakkaina. Tytäryhtiömme ovat Insinööritoimisto Controlteam Oy, Insinööritoimisto Linos Oy ja Zao Wise Group Pietarissa. Latviassa ostimme vuonna 2013 vähemmistöosuuden Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. 3

4 Vuosi 2013 lyhyesti Vuosi 2013 lyhyesti Toiminnan hyvä kehitys näkyi myös taloudellisten tunnuslukujen parantumisena. Eri palvelujemme välinen yhteistarjonta kehittyi ja yhteishankkeiden määrä kasvoi merkittävästi. Palvelujemme saatavuus parani, toimimme nyt myös Jyväskylässä. Ostimme vähemmistöosuuden latvialaisen Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Asiakkaamme antoivat hyvää palautetta ammattitaidostamme. Konsernissa työskenteli vuoden lopussa 247 henkilöä. Vuoden 2013 aikana tilauskantamme kasvoi Tuloslaskelma, milj. euroa Liikevaihto 20,7 15,2 Liikevaihdon kasvu-% +36 % +51 % Käyttökate 2,9 2,5 Käyttökate-% 14,2 % 16,5 % Käyttökatteen kasvu-% +17 % +70 % Tase, milj. euroa Pysyvät vastaavat 11,8 11,1 Vaihtuvat vastaavat 7,3 4,5 Vastaavat yhteensä 19,1 15,6 Oma pääoma (ml. pääomalainat) 10,3 6,9 Vieras pääoma 8,8 8,7 Vastattavaa yhteensä 19,1 15,6 Kokonaispääoman tuotto-% +10 % +8 % Omavaraisuusaste +53 % +47 % Henkilöstö Henkilöstö Henkilöstön kasvu +24 % +39 % Palvelut toimialoittain Rakennesuunnittelu 7 % 2 % Korjausrakentaminen Talotekniikkasuunnittelu Uudisrakentaminen Rakennuttaminen ja valvonta 23 % 44 % 57 % 43 % Tutkimus ja tarkastus Vienti 24 % 4

5 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2013 kantaa vahvasti uuteen vuoteen Rakennusalan kannalta haastava vuosi 2013 toteutui Wise Group Finland -konsernin osalta suunnitelmien mukaisesti. Konsernin tulos oli hyvä ja tase vahva. Merkittävimpinä tekijöinä hyvien tulosten saavuttamisessa oli asiakkaidemme luottamus palveluihimme sekä henkilöstömme osaaminen ja innokkuus työssään. Tavoitteenamme on palvella Suomen tärkeimmillä kasvualueilla ja toimia asiakkaidemme rinnalla paikallisesti. Maaliskuussa 2013 omistukseemme siirtyi 30 henkilöä työllistävä Insinööritoimisto Controlteam Oy Jyväskylästä. Vuoden lopussa hankimme viisi henkilöä työllistävän Insinööritoimisto Linos Oy:n Kotkasta. Toteutimme syksyllä asiakastutkimuksen, jonka tulokset olivat rohkaisevia. Kerroitte, että arvostatte Wise Groupin laajaa palvelutarjontaa ja henkilöstön korkeaa ammattitaitoa. Tämän tueksi pyysitte meitä vielä kehittymään mm. hankeviestinnän osalta. Kiitän vastaajia arvokkaasta palautteesta, jonka perusteella kehitämme palveluamme. Henkilöstön työhyvinvoinnin kyselyn järjestimme keväällä. Yhteinen huolenaiheemme oli työtehtävien kiireellisyyden ja vastuullisuuden synnyttämä paine. Toisaalta ilokseni huomasin, että iso osa wiseläisistä antoi kiitosta yhdessä tekemisen hengestä ja mahdollisuudesta kehittyä ammatissaan. Päättyneen vuoden tulos ja vuoden 2014 alun hyvä tilauskanta kasvattavat luottamustamme epävakaassa taloustilanteessa. Tämän lisäksi asiakas- ja työhyvinvointitutkimuksista välittyneet viestit tukevat työtämme. Haluan kiittää lämpimästi asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme ja koko henkilöstöämme hienosta yhteisestä vuodesta. Espoossa Aki Puska toimitusjohtaja 5

6 Kehittyvä Wise Group Finland Oy Kehitymme yhdessä asiakkaidemme ja henkilöstömme kanssa Kasvun tueksi Wise Groupin tavoitteena on palvella asiakkaita laajalla palvelutarjoamalla paikallisen henkilöstön voimin. Vuonna 2013 laajensimme toimintaamme Keski-Suomeen ostamalla Insinööritoimisto Controlteam Oy:n Jyväskylän toiminnot. Yritys palvelee uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelu- ja rakennuttamispalveluissa. Kehitimme myös kansainvälistä palveluamme ostamalla Latviassa vähemmistöosuuden Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Kotkassa ostimme määräenemmistön Insinööritoimisto Linos Oy:n osakekannasta. Vahvistimme näin tarjontaamme LVIAsuunnittelun ja -valvonnan osalta. Vuosien aikana henkilöstömme on suunnitelmien mukaisesti yli kaksinkertaistunut yritysostojen myötä, mutta myös uusia osaajia rekrytoiden. Päättyneenä vuonna kehitimme Wise Groupiin yhtenäisen henkilöstön perehdyttämismallin. Lisäksi toteutimme sisäisen viestinnän tueksi intranetin. Tämän tietolähteen äärelle pääsevät niin emo- kuin tytäryhtiöidenkin henkilöstö. Rakennetekniikan toimiala on toiminut RALA-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti jo usean vuoden ajan. Vuonna 2013 myös Talotekniikan toimialan laatujärjestelmä sertifioitiin. Rakennuttamisen ja Korjausrakentamisen toimialojen laatujärjestelmät sertifioidaan alkaneen vuoden aikana. Wise Groupin Mikkelissä ja Savonlinnassa toimiva tytäryhtiö Creo3 Oy fuusioitiin vuoden lopussa emoyhtiöön. Juha Korteniemi toimitusjohtaja ZAO Wise Group toimialajohtaja, Kansainväliset palvelut Roni Ahola sähkösuunnittelija Talotekniikka Tuomo Nerg osastopäällikkö, rakennuttaminen ja valvonta Korjausrakentaminen Jan Tapper toimialajohtaja Talotekniikka Jukka Hyttinen johtava asiantuntija Talotekniikka Jose Vera asiantuntija, energia- ja ympäristöpalvelut Talotekniikka Anne Antson talousjohtaja 6

7 Kehittyvä Wise Group Finland Oy Koulutus ja valmentaminen Wise Groupissa kannustetaan ammatillisen osaamisen kasvattamiseen. Päättyneen vuoden aikana wiseläisiä hakeutui mm. energiatehokkuuden osaamista, energialaskennan ja -simuloinnin sekä 3D-tietomallinnuksen taitoja lisääviin koulutuksiin. Wise Rakenneinstituutissa opiskeli lähes 40 wiseläistä AAluokan pätevyyttä varten. Opinnot jakaantuivat betoni- ja teräsrakenteisiin sekä rakennusfysiikkaan. Alkaneen vuoden aikana koulutusjärjestelmä uudistetaan maankäyttö- ja rakennuslain muutosten mukaisesti. Järjestimme esimiesvalmiuksia kehittävän laajan valmennusohjelman. Vuoden aikana johtamistaitojaan kehittivät kaikki noin 40 wiseläistä esimiestä. Työhyvinvointia Wisessä Keväällä 2013 järjestetyssä työhyvinvointikyselyssä wiseläiset olivat erityisen tyytyväisiä omaan työyhteisöönsä ja keskinäiseen auttamisen haluun. Työ koettiin mielekkääksi kiireisestä työtahdistakin huolimatta. Henkilöstön halu pysyä Wisessä oli erittäin hyvällä tasolla. Hyvästä työvireestämme kertoo myös se, että sairauspoissaolojen määrä pysyi alhaisena. Oman työyhteisön ja tiimin hyvinvointi on kasvavan yrityksen vahvuus. Lisätäksemme yhteenkuuluvuuden tunnetta koko Wise Group -konsernissa kokoonnuimme jo kolmannen kerran kaikki yhteen: toukokuussa Lahteen kerääntyi yli 150 henkilöä viettämään Wise-päivää. Aki Puska toimitusjohtaja toimialajohtaja, Korjausrakentaminen Jenni Ilpala suunnitteluassistentti Rakennetekniikka Harri Tinkanen varatoimitusjohtaja Arto Hägg toimialajohtaja Rakennuttaminen Riku Lehtonen rakennesuunnittelija Rakennetekniikka Jukka Ala-Ojala toimialajohtaja Rakennetekniikka Kirsi Ojala osastopäällikkö, arkkitehtisuunnittelu Korjausrakentaminen Tomi Nurmela rakennuttajainsinööri Rakennuttaminen 7

8 Länsiterminaali 2015, Länsisataman asemakaavan viitesuunnitelma Tilaaja: Länsisatama / Arkkitehtitoimisto ALA Oy Vastasimme Länsiterminaalin viitesuunnitelmavaiheen rakenne- ja talotekniikkasuunnittelusta. Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto ALA Oy 8

9 Yhteis- ja kokonaisratkaisut Kiinnostus yhteis- ja kokonaisratkaisuihin kasvoi Eri insinöörialojen suunnittelupalveluja yhdistävien ratkaisujen kysyntä kasvoi vuonna Muun muassa rakenne- ja talotekniikan suunnittelu yhdistettiin jo lähes parissakymmenessä kohteessa. Asiakkaamme olivat vuonna 2013 entistä kiinnostuneempia eri suunnittelualoja tehokkaasti yhdistävistä kokonaisratkaisuistamme. Vuoden lopussa suunnittelun eri vaiheissa oli noin kaksikymmentä kohdetta. Ensimmäiset kolme asuinkohdetta valmistuvat keväällä Uudishankkeissa yhdistettiin tyypillisesti rakenne- ja LVISAsuunnittelu. Kehitimme toimintamallia yhdessä asiakkaidemme kanssa erityisesti asumisen hankkeissa, mutta ratkaisu soveltuu hyvin myös muille rakentamisen segmenteille. Korjausrakentamisen hankkeissa hyödynnettiin erityisesti rakennuttamis-, valvonta- ja suunnittelupalvelujen muodostamia kokonaisratkaisuja. Toteuttamissamme kokonaisratkaisuissa moniammatilliset projektiryhmät tottuivat säännönmukaiseen ja jatkuvaan yhteistoimintaan. Toimintamalli varmisti entistä sujuvammat työvirrat, mikä näkyi tehokkuutena ja taloudellisina hyötyinä asiakkaillemme. Työtä tuki suunnittelualojamme yhdistävä RALA-sertifioitu laatujärjestelmä. Vuonna 2014 kokonais- ja yhteisratkaisujen kysyntä on kasvussa. Jatkamme palvelumme kehittämistä yhdessä asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Laaja palvelutarjonta yksissä käsissä Rakennuttaminen rakennuttamis- ja projektinjohtotehtävät työmaavalvonta suunnittelunohjaus tekniset selvitykset Talotekniikka LVIA- ja sähkötekninen suunnittelu sekä asiantuntijatehtävät energiatehokkuuden asiantuntijapalvelut Rakennetekniikka suunnittelu-, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut Korjausrakentaminen rakennuttamisen ja suunnittelun kaikki osa-alueet arkkitehtisuunnittelusta teknisten järjestelmien erikoissuunnitteluun Toteuttamamme yhteisratkaisuhankkeet käsittävät tyypillisesti rakenne- ja LVISA-suunnittelun. Mikäli hankkeeseen liittyy rakennuttamis- ja valvontapalveluja, puhumme kokonaisratkaisuista. 9

10 Rakennetekniikka Rakennesuunnittelu mukaan hankkeisiin entistä aikaisemmassa vaiheessa Asiakkaat hyödynsivät osaamistamme yhä useammin jo kohteiden hankevaiheessa. Alkuvaiheen yhteistyö antoi kaikille osapuolille tilaisuuden kehittää ja hyödyntää monipuolisesti ratkaisuvaihtoehtoja. Kokonaisuutta tarkastellen asuin- ja liiketilojen suunnittelu pysyi volyymiltaan lähes ennallaan vuonna 2013, mutta toimistokohteiden suunnittelun ja rakentamisen määrä väheni merkittävästi. Erilaisia käyttötarkoituksia, kuten liiketiloja ja asuntoja sisältävien hybridikohteiden sekä korkeiden rakennusten suunnittelutehtävien määrä puolestaan kasvoi. Olimme vuoden aikana entistä useammin mukana sellaisten kohteiden suunnittelussa, joissa yhteistyö tilaajan, pääsuunnittelijan ja hankkeeseen osallistuvien muiden suunnittelijoiden kanssa käynnistettiin jo hankevaiheessa. Tämä johtui muun muassa hankkeiden koon kasvusta sekä energiatehokkuusja ympäristövaatimusten kiristymisestä. Tällaisia hankkeita edustivat erityisesti aluerakentamisen hankkeet. Yhteistyö hankkeen alkuvaiheesta lähtien paransi työn kustannusten ja riskien hallintaa, kun perusratkaisuja käytiin riittävän aikaisessa vaiheessa läpi. Tulevien tilankäyttäjien tarpeet pystyttiin näin toimien ottamaan huomioon entistä monipuolisemmin. Päättyneen vuoden aikana toteutetut työt mahdollistivat osaamisen ja kokemuksen jakamisen Wise Groupissa. Erityisen kokeneet suunnittelijamme ja projektipäällikkömme ottivat hankkeisiin mukaan nuorempia suunnittelijoita. Toimintamalli tarjoaa arvokkaan mahdollisuuden ammattitaidon jakamiseen ja kartuttamiseen Wisessä. Vuoden 2014 alussa tilauskantamme oli hyvällä tasolla. Rakenne- ja talotekniikan yhdistävien ratkaisujen kysyntä on kehittynyt erittäin myönteisesti. Yhä useammin asiakkaamme haluavat myös hyödyntää 3D-tietomallintamisen osaamistamme hankkeiden suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. YIT Rakennus Oy:n rakentama Asunto Oy Espoon Tähystäjä valmistui lokakuussa Vastasimme kohteen rakenne- ja elementtisuunnittelusta. Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy 10

11 Talotekniikkasuunnittelu Energiaälykkäitä ratkaisuja talotekniikan avulla Talotekniikan asiantuntijuuden tarve uudis- ja korjausrakentamisen ratkaisuissa kasvoi edelleen vuonna Tähän johtivat erityisesti energia- ja ympäristömääräysten kehittyminen. Talotekniikan merkitys korostui myös sisäolosuhteiden laatuun liittyvissä ratkaisuissa. Rakennusten energiatehokkuuden lisääminen ja kasvihuonepäästöjen vähentäminen olivat vuonna 2013 asiakkaidemme keskeisiä tavoitteita osaavan talotekniikkasuunnittelun rinnalla. Tulimme yhä useammin valituksi hankkeisiin sen vuoksi, että olemme jo usean vuoden ajan käyttäneet kehittyneitä välineitä ja ohjelmia energialaskentaan ja -simulointiin. Tarjontamme täydentyi ympäristöluokituksiin liittyvillä palveluilla. Tarjoamme nyt LEED-sertifioinnin luokitusjärjestelmän mukaisia konsultointipalveluja suunnittelemiimme kohteisiin. Vuonna 2013 suurimpia hankkeitamme olivat terveydenhuollon ja lääketeollisuuden tilojen suunnittelu. Näissä hankkeissa korostuivat erityisrakennusten suunnitteluosaamisen lisäksi projektinhallinta ja viestintä. Hyödynsimme suunnitelmissa lähes poikkeuksetta 3D-tietomallinnusta. Projektien johtamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota, mistä esimerkkinä on Wise Groupin järjestämä projektipäällikkökoulutus. Lisäksi toimintamme auditoitiin vuonna 2013; toimimme nyt RALA-sertifioidun laatujärjestelmän mukaisesti. Kyky kehittää uusia ratkaisuja on liiketoiminnassamme tunnistettu mahdollisuus. Suunnittelutyön vaatimusten ja hankekokojen kasvu on johtanut suunnittelijoiden osaamisprofiilin laajentamiseen. Vuonna 2013 perustimme energia- ja ympäristöosaston ja rekrytoimme joukkoomme lisää energiatehokkuuden asiantuntijoita. Vahvistimme osaamistamme myös energiasimuloinnin osalta. Useat suunnittelijamme hankkivat energiatodistusten laadintaan sekä energiakatselmointiin oikeuttavan pätevyyden. Tulevina vuosina talotekniikkasuunnittelun merkitys rakentamisessa korostuu entisestään. Kiinteistöjen käyttökustannusten ja olosuhteiden hallinnan kasvaviin vaatimuksiin vastataan entistä useammin taloteknisillä ratkaisuilla. Lujatalo Oy rakentaa Espoon sairaalan Jorvin sairaala-alueen yhteyteen. Vastaamme sairaalan LVIA- ja sähkösuunnittelusta. Sairaala valmistuu vuonna Havainnekuva: Arkkitehdit Tommila Oy 11

12 Rakennuttaminen Vahva ote kiinteistöjen kehittämiseen Vuonna 2013 korostui uudisrakentamisen sijaan kiinteistöjen kehittäminen. Asiakkaillemme oli tärkeää varmistaa keskeytyksetön liiketoiminta korjaus- ja muutostöiden ajan. Toimimme vuoden aikana uudis-, saneeraus- ja perusparannuskohteiden lisäksi kiinteistökehittämisen hankkeissa. Asiakaspalvelun ja liiketoiminnan jatkuminen keskeytyksettä korjaus- ja muutostöiden aikana oli lähtökohtana lähes kaikissa hankkeissamme. Asiakkainamme oli sekä koti- että ulkomaalaisia kiinteistösijoittajia. Voitimme vuoden aikana myös useita julkisina hankintoina kilpailutettuja rakennuttamis- ja valvontatoimeksiantoja. Yksi mielenkiintoisimmista uudishankkeista oli Sirius Sport Resort Pyhtäällä, jossa vastasimme rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Hankkeessa oli mukana kansainvälisiä rahoittajia, suunnittelijoita ja toteuttajia. Hanke valmistui suunnitellusti, ja elämysurheilukeskus surffausaltaineen otettiin käyttöön heinäkuussa Yhteistyö Wise Groupin suunnittelutoimialojen kesken monipuolistui, ja yhteisten hankkeiden lukumäärä kasvoi. Tavoitteena oli löytää teknisesti ja taloudellisesti parhaat ratkaisut kiinteistön koko elinkaarelle. Tiivistimme työskentelyä myös eri alueilla toimivien yksiköiden kanssa. Vuoden 2013 aikana kustannuslaskennan osuus toimeksiannoista kasvoi, jolloin hankkeisiin osallistuivat myös Jyväskylässä toimivan tytäryrityksemme ammattilaiset. Henkilöstömme koulutuksessa painottuivat rakennuttajan pätevyyskoulutukset ja oman toimintajärjestelmän hyödyntäminen. Käynnistimme myös laatujärjestelmän uudistuksen. Alkaneena vuonna tavoitteenamme on Rakennuttamisen toimialan RALAsertifiointi. Vuonna 2014 uudisrakentamisen hitaan kasvun myötä odotamme korjausrakentamiseen liittyvien rakennuttamisen ja työmaavalvonnan toimeksiantojen osuuden kasvavan edelleen. Elämysurheilukeskus Sirius Sport Resort valmistui kesällä 2013 Pyhtäälle. Vastasimme kohteen rakennuttamisesta ja työmaavalvonnasta. Kuva: Juha Metso 12

13 Korjausrakentaminen Uusia toimintamalleja korjausrakentamisen suunnitteluun Palvelujemme kysyntä kasvoi peruskorjaushankkeissa. Erittäin hyvää palautetta saimme asiakkailta niistä kohteista, joissa vastasimme hankkeesta alusta loppuun: tutkimuksesta rakennuttamiseen ja valvontaan asti. Kehitimme vuonna 2013 hankkeiden tutkimus- ja suunnittelutyön malleja yhdessä asiakkaidemme kanssa. Monialaisten työryhmien nimeäminen hankkeiden tutkimuk seen ja työmaavaiheen valvontaan tuotti hyviä tuloksia. Mu kana tiimeissä oli rakenne-, sähkö- ja LVI-tekniikan osaajia. Esimerkiksi LVISperuskorjaushankkeiden valvonnassa yh teistyö lisäsi tehokkuutta ja lopputuloksen laatua. Hankkeiden alkuvaiheessa hankitut tarkat lähtötiedot ja hankesuunnitelmaan yksilöidyt toimenpiteet vähensivät merkittävästi kustannus- ja aikataulumuutoksia hankkeiden toteutusvaiheessa. Kuntotutkimuksia tehneet asiantuntijamme osallistuivatkin usein myös suunnittelu- ja työmaavaiheen työhön. Näin havaitut vauriot ja puutteet tulivat kattavasti huomioiduiksi suunnitteluvaiheessa ja korjatuiksi toteutusvaiheessa. Vuonna 2013 tarjouspyynnöissä haluttiin kokonaisvastuu korjaushankkeesta antaa usein yhdelle toimijalle. Suunnittelijan tuntiessa kohteen hyvin oli kiinteistön omistajalle kustannustehokasta valita tämä myös työmaavaiheen projektinjohtajaksi ja valvojaksi. Sisäilma-, mikrobi- ja kosteusteknisiä tutkimuksia tehtiin aiempia vuosia enemmän. Vahvistimme myös energia- ja ympäristöosaamisen sekä arkkitehtisuunnittelun resurssejamme vastataksemme entistä paremmin asiakkaidemme tarpeisiin. Liiketoimintamme on kasvanut merkittävästi ja uskomme saman kehityksen jatkuvan. Vuonna 2014 pystymme tarjoamaan entistä laajemmin tutkimuspalveluja, muun muassa äänitasomittauksia, haitta-ainekartoituksia ja rakenteiden tiiveystarkasteluissa käytettyjä merkkiainekokeita. As Oy Mikkolanmäessä Vantaalla alkoi vuonna 2011 julkisivurakenteiden peruskorjaushanke, joka sisältää alueputkistojen ja sähköistyksen uusimisen. Toimimme hankkeen projektinjohtajana, arkkitehti- ja rakennesuunnittelijoina sekä rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Hanke valmistuu vuonna Kuva: Mikko Käkelä 13

14 Kansainväliset palvelut Vahvistimme palveluamme Pietarissa ja Baltian maissa Pietarissa rakentamisen markkinat ovat edelleen merkittävät, vaikka laskua on viime vuosina tapahtunut. Kilpailu hankkeista vuonna 2013 oli kova ja tarjousten hintataso varsin matala. Pietarissa rakennetaan edelleen vuosittain kymmeniä tuhansia uusia asuntoja ja satoja tuhansia neliöitä kaupallisia tiloja. Samaan aikaan alueella korjataan ja kehitetään käytössä olevia kiinteistöjä. Alueella vallitsee kova kilpailu, ja hintataso on vahvasti paikallisten toimijoiden määrittelemä. Vuoden lopulla rekrytoimme arkkitehti- ja rakennesuunnittelun kokeneita ammattilaisia joukkoomme. Näin varmistamme, että pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä vahvemman ja kilpailukykyisemmän paikallisen organisaation osaamisen. Palvelemme nyt asiakkaitamme entistä laajemmalla alueella Suomen ulkopuolella. Latviassa hankimme omistukseemme merkittävän vähemmistöosuuden pitkäaikaisen yhteistyökumppanimme Insinööritoimisto Sia DWG:n osakepääomasta. Riikassa toimiva yritys tarjoaa rakennesuunnittelu-, rakennuttamis- ja valvontapalveluita sekä energiakatselmuksia. DWG on yksi Latvian suurimmista ja kokeneimmista rakennesuunnittelutoimistoista ja se työllistää 23 asiantuntijaa. Liikevaihdosta merkittävä osa tulee Ruotsista. Tarjoamme asiakkaillemme rakennuttamisen ja suunnittelun palveluja erikseen, mutta myös kattavina kokonaispalveluina. Vuoden 2014 aikana odotamme Pietarin ja Baltian maiden rakennusalan piristyvän, vaikka tämän hetken tapahtumat ovat luoneet kasvavaa epävarmuutta kansainvälisen politiikan ja rahatalouden ympärille. Administrative Court, Jurmala, Latvia Rakennesuunnittelun toteutti Sia DWG. 14

15

16 Yhdessä enemmän Espoo Espoo Helsinki korjausrakentaminen talotekniikkasuunnittelu Jyväskylä Kotka Kotka Insinööritoimisto Insinööritoimisto Linos Oy Controlteam Oy Kouvola Mikkeli Savonlinna Pietari Riika Zao Wise Group Sia DWG

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla.

Konsernin rahoitusasema ja vakavaraisuus ovat hyvällä tasolla. TIEDOTE 1 (5) 23.8.2004 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä HPO-YHTYMÄN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2004 HPO-yhtymän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 27.312.662 euroa. Liikevaihto kasvoi 6,1 % edellisen

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Heikki Malinen 1 Strategia ja toimintatapa Viisi toiminnan ydinaluetta Investointien elinkaaren kattava konsepti Teknologian ja paikallisten olosuhteiden hyvä tuntemus Vahva markkina-asema

Lisätiedot

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy

MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET. LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy MATKAILUN KEHITTÄMISHANKKEET LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 2010 Suunnittelupäällikkö Jari Laitakari, Pöyry Finland Oy Vuoteen 2020 mennessä Pöyry on: Globaali suunnannäyttäjä, joka suunnittelee tasapainoisia

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Helmet Business Mentors Oy

Helmet Business Mentors Oy Helmet Business Mentors Oy Pääomasijoitusta suomalaisiin pk-yrityksiin vuodesta 1995 Suunnittelu- ja konsultointialan toimialakatsaus 20.11.2015 Toimiala pääomasijoittajan näkökulmasta Helmetin toimiala

Lisätiedot

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS

TAMMI-KESÄKUU 2013 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 213 OSAVUOSIKATSAUS 24.7.213 Alexis Fries, toimitusjohtaja Jukka Pahta, CFO ESITYKSEN PÄÄKOHDAT 213 Q1-Q2 lyhyesti Tammi-kesäkuu 213 Liitteet Alexis Fries Toimitusjohtaja Q2/213 PRESENTATION

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus

Timo Kohtamäki. Toimitusjohtajan katsaus Timo Kohtamäki Toimitusjohtajan katsaus Kannattavasti kasvava Lemminkäinen 2 2 Katsauksen sisältö Vuosi 2011 lyhyesti Lemminkäisen strategia Vuoden 2012 näkymät 3 Vuoden 2011 pääkohdat Kilpailukyky vahvistui:

Lisätiedot

Kannattavasti kasvava YIT

Kannattavasti kasvava YIT 1 14.11. 2007 YIT OYJ Kannattavasti kasvava YIT Sijoitus - Invest 14.11.2007 klo 11.30-11.50 Konsernijohtaja Hannu Leinonen 15.11.2007 klo 15.30-15.50 Varatoimitusjohtaja Sakari Toikkanen 2 14.11. 2007

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS LASSILA & TIKANOJA OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 HALLINTAREKISTERÖITYJEN ÄÄNESTYSOHJEET 2 3 YHTIÖKOKOUS 18.3.2015 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 5 VUOSI 2014 LYHYESTI 2014 liikevaihto 639,7 milj. e

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani

Smart way to smart products. Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Etteplan Q2/2014: Kannattavuus parani Toimitusjohtaja Juha Näkki 13.8.2014 Toimintaympäristö 4-6/2014 Teknisten suunnittelupalveluiden ja teknisen dokumentoinnin ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa alkanut

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää

Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Sosiaalialan asiantuntijapäivät 15.3.2016 Hyvinvointia työstä Akaan lapsiperhepalvelujen kehittämishanke Onnistunut työ tekee hyvää Elina Anttila, perusturvajohtaja ja Sirkka Rousu, yliopettaja Metropolia

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.10.2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER 22.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti ja toimialan

Lisätiedot

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006

Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Ahlstrom-konsernin osavuosikatsaus Q1/2006 Jukka Moisio, toimitusjohtaja Jari Mäntylä, talousjohtaja Helsingissä 28.4.2006 1 Liikevaihto kasvoi 10,6 % ja myyntimäärät 3,6 %* ) Taloudellinen kehitys Q1/2006

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus

10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus 10.8.2011 Wulff-Yhtiöt Oyj Sijoittaja- ja analyytikkotilaisuus Wulff merkittävä toimistomaailman toimija Pohjoismaissa ö 1 Wulff-Yhtiöt lukuina ö 2 Wulff-Yhtiöt Oyj liikevaihdon jakautuminen vuonna 2010

Lisätiedot

Peter Ström Asiakkuusjohtaja

Peter Ström Asiakkuusjohtaja Peter Ström Asiakkuusjohtaja 0400 508 057 peter.strom@talokeskus.fi Hallitusti korjaushankkeeseen Asiakkuusjohtaja Peter Ström www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus

Toimitusjohtajan katsaus Toimitusjohtajan katsaus Katsaus vuoden 2015 keskeisiin teemoihin Informaation arvo kasvaa Oikea-aikaisen tiedon hyödyntäminen elintärkeää jokaisella toimialalla Fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistyminen

Lisätiedot

Comptel Corporation

Comptel Corporation Tähän esitykseen sisältyy nykytilanteeseen perustuvia, tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja, jotka sisältävät erilaisia riskejä ja epävarmuustekijöitä. Tässä esityksessä annetaan ainoastaan tiivistelmä

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2015 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 215 TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA JUKKA ERLUND 23.1.215 1 KESKEISET TAPAHTUMAT Q3 Toimenpiteet päivittäistavarakaupan kilpailukyvyn vahvistamiseksi ovat edenneet suunnitellusti

Lisätiedot

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE

PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE PALVELUJA KOKO KIINTEISTÖN ELINKAARELLE Tarjoamme asiakkaillemme talotekniikan palvelut uudiskohteiden urakoinnista kiinteistön ylläpitoon ja huoltoon sekä korjausrakentamiseen. Yhteistyössä asiakkaan

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER

OSAVUOSI- KATSAUS Q MIKKO HELANDER OSAVUOSI- KATSAUS Q1 2016 MIKKO HELANDER 27.4.2016 1 KESKEISET ASIAT Q1 Keskon liikevaihto vakaa, vertailukelpoinen kehitys +0,2 % Kannattavuus parani, liikevoitto ilman kertaeriä 32,3 milj. (26,5 milj.

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016

Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 Lehto Group Oyj Puolivuosikatsaus tammi kesäkuu 2016 18.8.2016 Hannu Lehto, toimitusjohtaja Veli-Pekka Paloranta, talousjohtaja 1 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja AKTIIVINEN SUUNNITTELUN OHJAUS SUORAVIIVAINEN

Lisätiedot

YIT:n maantieteellinen laajentuminen

YIT:n maantieteellinen laajentuminen 1 YIT:n maantieteellinen laajentuminen Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Tilaisuus, analyytikoille, sijoittajille ja medialle 30.5.2008 2 Sisältö Maantieteellisen laajentumisen strategian toteuttaminen YIT:n

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy

NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka. Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy NCC:lle oma arkkitehtuuripolitiikka Olli Niemi Liiketoiminnan kehitysjohtaja NCC Rakennus Oy Lasse Vahtera Arkkitehti, toimialajohtaja Optiplan Oy Miksi tarvitsemme arkkitehtuuripolitiikkaa? NCC:n tavoitteena

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2012 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003

Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 2003 Jaakko Pöyry Group Tilinpäätös 23 Liiketoiminnan fokus 23 Kannattavuus Taseen ja maksuvalmiuden vahvistaminen Kohdennetut yritysostot (lähipalvelut, markkina-asema, teknologia tietotaito) Global Network

Lisätiedot

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain

Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain POWEST VUOSIKATSAUS 2012 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Osakkaat toimialoittain Metsäteollisuus 62 % Energiayhtiöt

Lisätiedot

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki

Lemminkäinen Oyj. Osavuosikatsaus 1-6 / 2011 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Lemminkäinen Oyj Osavuosikatsaus 1-6 / 211 Toimitusjohtaja Timo Kohtamäki Keskeistä vuoden 211 toisella neljänneksellä Tilauskanta oli ennätyskorkea: 1,7 mrd euroa Infrarakentamisessa hyvä tuloskehitys,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 7.11.2013 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Osavuosikatsauksen laatimisessa on sovellettu vuonna 2013 käyttöönotettuja uusia tai uudistettuja

Lisätiedot

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan

Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan Miten kosteus- ja homevauriokorjauksia luvitetaan ja miten haitta-aineisiin suhtaudutaan - Helsingin malli - Mervi Abell Lupa-arkkitehti Vaikutus terveellisyyteen ja turvallisuuteen? haitallisten aineiden

Lisätiedot

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen.

- Talentum-konsernin liikevoitto parani 1,4 milj. euroa vuoden takaisesta, vaikka liikevaihto pieneni 4 % verrattuna viime vuoteen. TALENTUM OYJ PÖRSSITIEDOTE 24.10.2003 KELLO 8.00 TALENTUM-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2003 - Liikevaihto: 80,1 milj. euroa (1-9/2002: 83,5 milj. euroa) - Liikevoitto: 0,4 milj. euroa (-1,0

Lisätiedot

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5)

INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE klo (5) INCAP OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.08.2000 klo 14.10 1 (5) INCAP-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2000 Incap-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui voimakkaana ja oli 29 prosenttia. Elektroniikan sopimusvalmistuksen

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31.12.2013 [tilintarkastamaton] Vahva vire jatkuu Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 23.5% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.8m Q4/2012). Vuoden alusta

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA

LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA 1 (22) LEMMINKÄISEN VUODEN 2009 VERTAILUTIEDOT IFRIC 15 -TULKINTAOHJEEN MUKAAN LAADITTUINA Lemminkäinen noudattaa 1.1.2010 alkaen EU:n komission heinäkuussa 2009 vahvistamaa IFRIC 15 - tulkintaohjetta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %.

- Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004), jossa kasvua edellisestä vuodesta oli 17,2 %. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2005 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N LIIKEVAIHTO JA -TULOS KASVUSSA Osavuosikatsaus 1-6/2005 - Liikevaihto katsauskaudella 1-6/2005 oli 11,2 meur (9,5 meur 1-6/2004),

Lisätiedot

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja.

- Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8 % liikevaihdosta (-8,0 %). Liiketulokseen sisältyy 0,7 meur liiketoimintojen myyntivoittoja. Done Solutions Oyj Pörssitiedote 10.8.2004 klo 09.00 DONE SOLUTIONS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2004 - Liikevaihto katsauskaudella 9,9 meur (12,3 meur 1-6/2003). - Liiketulos -0,2 meur (-1,0 meur), -1,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1-6/2012. Juha Varelius, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1-6/2012 Juha Varelius, toimitusjohtaja 09.08.2012 KATSAUSKAUDEN PÄÄKOHDAT Liikevaihto laski selvästi Liikevaihto 50,6 (65,7) miljoonaa euroa Q2 liikevaihto 24,5 (32,4) miljoonaa euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.9.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Kolmannen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 3.5% edellisvuodesta ollen EUR 4.9m (EUR 31.4m Q3/2). Kolmannen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.216 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Ensimmäisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 52.9% edellisvuodesta ollen EUR 37.1m (EUR 24.3m /2) Ensimmäisen vuosineljänneksen

Lisätiedot

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy

Antti Myyryläinen Timbal Palvelut Oy Strategia Energiatehokkuus Huoltokirja Seuranta Elinkaari Suunnitelmat Korjaushanke Antti Myyryläinen antti.myyrylainen@timbal.fi Timbal Palvelut Oy www.timbal.fi Timbal palveluita tuottaa Timbal Palvelut

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00

Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala Oyj Pörssitiedote 9.2.2012 klo 10:00 Vaisala -konsernin tilinpäätöstiedote 2011 Hyvä liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä 2011 ja tilauskanta vuoden 2011 lopussa. Koko vuoden 2011 liikevaihto

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2005 ESITYS 25.7.2005 Liikevaihdon jakautuma 1-6/2005 Joustopakkaukset 35,0 milj. euroa 33 % Muut 5,5 milj. euroa 5 % Kosteuspyyhkeet 32 % Kuitukankaat 30

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2015 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia 5.11.2015 Huomautus Kaikki tässä esityksessä esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat johdon

Lisätiedot

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016

MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ elokuuta 2016 MARTELA Puolivuosikatsaus 1-6/ 9. elokuuta 1 Työympäristöasiantuntija Martela on yksi Pohjoismaiden johtavista käyttäjälähtöisiä työ- ja oppimisympäristöjä toteuttavista yrityksistä. Tarjoamme asiakkaillemme

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009

Etteplan Oyj. Liiketoimintakatsaus 2009 Etteplan Oyj Liiketoimintakatsaus 2009 Sisältö Taloudellinen kehitys Toimintaympäristö Yhtiön kehitys Taloudelliset tunnusluvut Näkymät 2010 Taloudellinen kehitys* Milj. euroa 2009 2008 Muutos Liikevaihto

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Vuoden neljänneksen tulos

Vuoden neljänneksen tulos Vuoden 2010 1. neljänneksen tulos 28.5.2010 Vastuunrajoitus Tässä presentaatiossa oleva informaatio on Ruukki Group Oyj:n omaisuutta ( Yhtiö ), ja informaatio on tarkoitettu vain niille tahoille, joille

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia

Tikkurila. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012. Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Tikkurila Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 212 Toimitusjohtaja Erkki Järvinen ja CFO Jukka Havia Huomautus Kaikki tässä katsauksessa esitetyt yritystä tai sen liiketoimintaa koskevat lausumat perustuvat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot