1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 1960.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 1960."

Transkriptio

1 JULKAISULUETTELO 1 Juha Partanen 1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Aivot ja automaatio. Ylioppilaslehti, No. 34, Teollinen automaatio. Ylioppilaslehti, No , Valehtelevatko tilastot? Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 8 lehdessä, Nuket, automaatit, robotit. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 9 lehdessä, Elektroniaivoista ja ohjelmoinnista. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 9 lehdessä, Alkoholi ja yhteisö. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 5 lehdessä, Miehiä ja ideoita. Arviointi E.T. Bellin teoksesta 'Matematiikan miehiä'. Uusi Suomi Dikotomisten muuttujien hajoitus riippumattomiin vaihtelukomponentteihin. Lisensiaattitutkielma tilastotieteessä, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Perinnöllisyyden sekä ympäristön vaikutuksen voimakkuuden määrittelemisestä ja määräämisestä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 7, Helsinki, 1963, 20 s. 11. Ryhmittelyongelmista. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 8, Helsinki, 1963, 14 s. 12. Väkijuomien käyttäjätyypit. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 9, Helsinki, 1963, 17 s. 13. Kaksosparien dominanssisuhteet. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 10, Helsinki, 1963, 10 s. 14. A Decomposition of Dichotomous Random Variables into Independent Components of Variation. - Solomon, H. (Ed.), Item Analysis, Test Design, and Classification. Cooperative Research Project No. 1327, Stanford University, Stanford, 1965, On Some Applications of Finite Boolean Algebras to Data Analysis. Technical Report No. 1 Juha oli toimittanut Stakesin alkoholi- ja huumetutkimusryhmään (Ahtu) päivätyn elektronisen julkaisuluettelonsa. Se löytyi THL:n alkoholi ja huumeet -yksikön (Alhun) U-asemalta tammikuun lopussa Luettelo päättyi Ruskan aikaa (2008) otsikoituun kirjoitukseen. Täydennykset ja korjaukset on tehnyt Christoffer Tigerstedt.

2 10, August 20, Laboratory for Quantitative Research in Education. Department of Statistics, Stanford University, California. Julkaistu myös teoksessa Solomon, H. (Ed.), Item Analysis, Test Design, and Classification. Cooperative Research Project No. 1327, Stanford University, Stanford, 1965, ARK Tilastollisista aineistonkäsittelymenetelmistä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 15, Helsinki, ARK 17. Mississippi valkoisen miehen maa. Uusi Suomi, Rakoilua tapahtunut asenteissa. Uusi Suomi, Partanen, Juha & Bruun, Kettil & Markkanen, Touko: Inheritance of Drinking Behavior. A Study on Intelligence, Personality, and Use of Alcohol of Adult Twins. The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1966, 159 s. 20. Kahvi ja raittius. Suomen Kuvalehti 44/1968, On Waiting Time Distributions. Acta Sociologica 12:3, 1969, ARK 22. Ravintolatutkimus Ravintoloiden toimintaa ja asiakkaita koskevan tiedustelun tulokset. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 41, Helsinki, 1969, 65 s. ARK 23. Hillitseekö ravintolaympäristö? Alkoholipolitiikka 34:1, 1969, ARK 24. Tulevaisuudet. Arviointi teoksista Herman Kahn ja Anthony J. Wiener: 'The Year 2000' ja Robert Jungk ja Johan Galtung (toim.): Mankind Sosiologia 6:3, 1969, Teknokraatit ja populistit. Arviointi teoksesta Ottar Brox: 'Centralbyrokraterna och glesbygden'. Sosiologia 7:1, 1970, ARK 26. Tuloerot Länsi-Euroopan maissa. Sosiologia 7:6, 1970, ARK 27. Asiakastutkimus Ravintolakäyntien tiheyttä ja suhtautumista ravintoloihin kartoittavan tutkimuksen tulokset. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 53, Helsinki, 1970, 79 s. ARK 28. Informaatiopolitiikka 1. Sosiologia 8:3, Kommentti (ESOMAR JA WAPOR). Sosiologia 8:5, 1971, (yhdessä Katriina Virtasen kanssa) 30. Taloudellista eriarvoisuutta tutkivan työryhmän raportti. Talousneuvosto, Yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkiva jaosto, Helsinki, 1972, 73 s. (yhdessä Kalevi Koljosen ja Jorma Sipilän kanssa) 31. On the Relevance of Twin Studies. Annals of the New York Academy of Sciences 197, 2 ARK = paperikopio olemassa Alhun arkistossa.

3 1972, ARK Tiede ja suunnittelu. - Yhteiskunta ja suunnittelu sosialistisissa maissa ja Suomessa. Yhteiskuntasuunnittelun seura ry., Helsinki, 1972, Demokratia ja tasa-arvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Ehdotus tutkimushankkeeksi nimeltä TANDEM. Politiikka n:o 4, 1972, Pitempi julkaisematon (?) versio: TANDEM Tasa-arvon ja demokratian tutkimus. Valtion yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle esitetty tutkimussuunnitelma, 1972, 100 s. 34. Muistio informaatiopolitiikasta. Suomen Akatemia, Helsinki, Teknokratia ja sosiaaliteknologia. Katsaus, No. 6, 1973, Arvioinnin ja valinnan menetelmistä. Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen vuosikirja , Otaniemi, 1973, Gronow, Jukka & Partanen, Juha: Elinkeinopoliittinen raportti: lähtökohdat talouden ja politiikan tarkasteluun. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 1, 1973, 29 s. Julkaistu myös teoksessa Demokraattinen suunnittelu. Suomen demokraattiset lakimiehet ry. ja Yhteiskuntasuunnittelun seura ry., Helsinki, 1973, Rakennetutkimuksen strategiasta. R-muistio 9/1973, Valtiovarainministeriö, 1973, Tiedontarve ja yksityisyyden suoja. Tietojenkäsittelypäivä, OtaDATA ry., Espoo, 1974, 12 s. 40. Kuka tieteestä määrää. Yleisradion julkaisusarja XLIV(2), 1974, Tietoteollisuus ja tietojärjestelmät. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 3, 1974, s. Sama julkaisu: Tietojärjestelmäkomitean I osamietintö (KM 110:1974), Eriävä mielipide, Helsinki, 1974, 25 s. 42. Tiede ja julkisuus. Puheenvuoro tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämistä koskevassa Suomen Akatemian järjestämässä keskustelutilaisuudessa Moniste, Helsinki, 1974, 10 s. 43. Kyntäjä, Timo & Partanen, Juha: Perustuslakiuudistus. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 4, 1974, 67 s. Sama: Toisen valtiosääntökomitean mietintö (KM 1975:88), Helsinki, 1975, Ilmonen, Kaj & Partanen, Juha: Mainonta ja yhteiskunta. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM, Tutkimusraportti 5, Helsinki, 1975, 224 s. 45. Blom, Raimo & Eskola, Antti & Kyntäjä, Timo & Partanen, Juha (1975): Valtiosääntöuudistus - ase demokraattisessa taistelussa. Oikeus 4/1975, TANDEM:iin kuuluvan arkistonsa julkaisuineen Juha luovutti syksyllä 2013 Jukka Gronowille, joka on toimittanut aineiston Kansallisarkistolle.

4 4 46. Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka: Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin. Sosiologia 12:5-6, 1975, Myös ruotsiksi: Problemforskningens forskningsproblem. Nordisk Forum 2/1976, Mäkeläinen, Sirkka & Partanen, Juha: Suomalainen elokuva ja demokraattinen tiedonvälitys. Tutkimus 'Jouluksi kotiin'-elokuvasta. Tasa-arvon ja demokratiana tutkimus TANDEM, Tutkimusraportti 9, 1976, XVII s. 48. Kriisiajan sosiologiaa. Arviointi Erik Allardtin teoksesta 'Hyvinvoinnin ulottuvuuksia'. Sosiologia 13:3-4, 1976, Sama (?): Sociology in time of crisis. Acta Sociologica 3/1977, Gronow, Jukka & Klemola, Pertti & Partanen, Juha: Demokratian rajat ja rakenteet. Tutkimus suomalaisesta hallitsemistavasta ja sen taloudellisesta perustasta. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1977, XIV s. 50. Puolueet ja eturyhmät: näkökohtia tutkimusaiheen jäsentelyyn. - Mäkinen, R. ja Saraste E. (toim.), Poliittiset puolueet, etu- ja joukkojärjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Helsingissä pidetyn Parlamentarismimme kehityslinjoja-seminaarin raportti. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisusarja 1/ ATK: Lyhyt katsaus kirjallisuuteen ja ongelmiin. Yhteiskuntasuunnittelu 4/1977, TANDEM-projektin esittely ja vastaus esitettyyn kritiikkiin. DETA- ja TANDEMprojektien arviointiseminaari, , Suomen Akatemia, Helsinki, 1977, (yhdessä Jukka Gronowin kanssa) 53. Notes on the theory of psychoactive drugs. 7th International Institute on the Prevention and Treatment of Drug Dependence, October 1977, Lisbon, 17 s. [Julkaistu?] 54. Welfare, Politics, and Way of Life. Acta Sociologica, Special Issue, 1978, Partanen, Juha & Toikka, Kari: Antisnellman. Arviointi Paavo Haavikon teoksesta 'Kansakunnan linja'. Tiede ja edistys 3:1, 1978, Havaintoja työnjohtajan dilemmasta. Sosiologia 15:3, 1978, ARK 57. Mäkinen, Jukka & Partanen, Juha & Saraste, Matti: Katastrofiteorian esittelyä. Tiede ja edistys 4:2, 1979, Partanen, Juha & Parviainen, Irja: Valistus ja elämäntapojen muutos. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 16(4), 1979, ARK 59. On Recreation. Paper presented at the Finnish-Soviet Symposium on The Revolution in Science and Technology and Some Problems of Development of Society and Collectives, Moscow, November On national commodity consumption patterns and the use of alcohol.

5 Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 129, Helsinki, 1979, 44 s. ARK On national consumption profiles. European Research 7:1, 1979, Mainonnan ideologiasta ja käytännöstä. Arvio kirjasta Lindner, Rolf: Das Gefühl von Freiheit und Abendteuer. Sosiologia 16:3, 1979, ARK 63. Holmila, Marja & Partanen, Juha & Piispa, Matti & Virtanen, Matti: Alcohol education and alcohol policy. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 139, Helsinki, 1980, 25 s. Julkaistu saksaksi: Alkoholerziehung und Alkoholpolitik. Drogalkohol 4:3, 1980, 13-32, ja ranskaksi Education relative à l'alcool et politique de l'alcool. Drogalcool 4:4, 1980, Virtanen, Matti & Partanen, Juha: Cardiffin kongressi: näkemyksiä varaa täsmentää. Alkoholipolitiikka 45:4, 1980, Kosonen, Pekka & Partanen, Juha & Österberg, Esa: Alkoholikustannusten laskennan logiikka ja ongelmat. Alkoholipolitiikka 45:5, 1980, Julkaistu ruotsiksi: Att beräkna alkoholkostnader - logik och problematik. Alkoholpolitik 43:2, 1980, ARK 66. Piispa, Matti & Holmila, Marja & Partanen, Juha: Työelämän alkoholiongelmat Suomen alkoholipoliittisessa keskustelussa. Alkoholipolitiikka 45:6, 1980, ARK 67. Finnish Intoxication on the Screen. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 143, Helsinki, 1980, 48 s. (editor). Sisältää Juhan esipuheen Finnish intoxication on the screen: The objectives of the seminar and its organization, Drogenerziehung und Änderung des Lebensstils. Drogalkohol 4:2, 1980, Mainonnan taloudellinen tehtävä kapitalismissa. Teoksessa Hemánus, P. (toim.), Mainonta, talous ja yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki, 1980, (Kaj Ilmosen kanssa). 70. Mainonta sosialistisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Hemánus, P. (toim.), Mainonta, talous ja yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki, 1980, (Kaj Ilmosen kanssa). 71. Alko valistaa ja tutkii. Alkoholipolitiikka 46:4, 1981, Ruotsiksi: Alko upplyser och forskar. Alkoholpolitik 44:4, 1981, ARK 72. Teesejä valistuksesta. Alkoholipolitiikka 46:4, 1981, Ruotsiksi: Teser om upplysning. Alkoholpolitik 44:4, 1981, ARK 73. Potreblenije alkogoljnyh napitkov i ego gosudartsvennoje regulirovanije. Sotsiologitsheskije Issledovanija Nr. 1, 1981, ARK 74. Der Alkoholkonsum und seine staatliche Regulierung. Sowietwissenschaft. Gesellschaftliche Beiträge nr.5, 1981, Alcohol and disinhibition. Towards a theory of intoxication. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 149, Helsinki, 1981, 19 s. Muutettuna (?): Toward a

6 theory of intoxication. - Room, R. and Collins, G. (Eds.), Alcohol and Disinhibition: Nature and Meaning of the Link. U.S. Department of Health and Human Services, Rockville Md., 1983, ARK Alkoholisosiologia: Tutkimusperinteitä ja ongelmia. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 152, Helsinki, 1981, 44 s. ARK 77. Yhteiskunnalliset liikkeet puhaltavat Ranskan sosiologiassa - Alain Tourainen sosiologinen interventio yhteiskuntaan. Sosiologia 18:3, 1981, ARK 78. Tähtilippu uhoaa taas voimaa. Ydin 2/ Alkoholin käytön ja sen seurausten sosiologinen tutkimus: vertaileva näkökulma. - Perheentupa, O. (toim.), III Suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi, Turku Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean julkaisusarja 13, Helsinki, 1981, Pieni muistio tutkimuspolitiikasta. Tiede ja Edistys 7:2, 1982, Näkökulmia informaatioyhteiskuntaan. Haastattelu. Kirjastotiede ja informatiikka 1:5, 1982, Mäkelä, Klaus & Partanen, Juha: Alkoholipolitiikan tulevaisuudesta. Alkoholipolitiikka 47:2, 1982, Ruotsiksi: Alkoholpolitikens framtid. Alkoholpolitik 45:2, 1982, ARK 83. Alkoholikasvatus: Ongelmia ja näköaloja. - Rimpelä, M. ym. (toim.), Terveyskasvatustutkimuksen vuosikirja Publications of the National Board of Health, Finland. Health education. Series original reports 1, Helsinki, 1982, (yhdessä Tommi Hoikkalan, Marja Holmilan, Matti Piispan ja Matti Virtasen kanssa) 84. Keskustelua Rauta-ajasta. Kulttuurivihkot 10:4, 1982, Alkoholipoliittinen tutkimus kysyy ja vastaa. Etiketti 18:1, 1982, Valistuksen mahdollisuudet vaikuttaa ravinnon valintaan. - Sahi T., Huunan-Seppälä A. ja Seppänen R.(toim.), Ravitsemustutkimus, Yrjö Jahnssonin säätiö, Helsinki, 1983, ARK 87. I alla fall lönar det sig att försöka. Narkotika-information i Norden, Nordiska Ministerrådets sekretariat, Oslo, 1983, Alcohol education as an agent of cultural change. - Grant, M. and Waahlberg, R. (Eds.), Extending Alcohol Education. International Council on Alcohol and Addictions and Statens edruskapsdirektorat, Oslo, 1985, ARK [Perustuu esitelmään Drug education and change in the life habits. - 25th International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism, Tours, France, June 18-22, International Council on Alcohol and Addictions, Lausanne, 1979, ] 89. Alkoholin käytön perustelut ja säänteleminen. - Simpura, J. (toim.), Suomalaisten

7 juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, 1985, Englanniksi: Reasons for Using Alcohol and Restricting Drinking. - Simpura, J. (Ed.), Finnish Drinking Habits. Results from Interview Studies Held in 1968, 1976, and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1987, Juomatavat muuttuvassa yhteiskunnassa. - Simpura, J. (toim.), Suomalaisten juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, 1985, Englanniksi: Drinking Habits in a Changing Society. - Simpura, J. (Ed.), Finnish Drinking Habits. Results from Interview Studies Held in 1968, 1976, and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1987, ARK 91. Ravintola. Korkki 2/1985, Julkisuutta tutkiessa. Tiedotustutkimus, 8:3, 1985, Suomalainen humala. Tiede :2, 1986, Världen enligt en död romanperson. Debattinlägg i Dikt och tanke. Rundradiotryck 2/1986 Nr. 10, Lehdistön kuva Alkon lakosta. Alkoholipolitiikka 51:1, 1986, Vilket är perspektivet på den afrikanska alkoholfrågan? Alkoholpolitik 3:4, 1986, Suuntana yhteisraittius? Alkoholipolitiikka 51:5, 1986, Stenius, Kerstin & Simpura, Jussi & Partanen, Juha: Jellinek-priset till Ole-Jorgen Skog. Alkoholpolitik 4:3, 1987, (Haastattelu) 99. Alkoholi Neuvostoliitossa. Kunnon juomista, kunnon alkoholipolitiikkaa. Alkoholipolitiikka 52:6, 1987, ARK. Ruotsiksi: Kraftigt drickande, kraftfull alkoholpolitik. Fallet Sovjetunionen. Alkoholpolitik 4:4, 1987, ARK. Englanniksi: Serious drinking, serious alcohol policy: the case of the Soviet Union. Contemporary Drug Problems 14:4, 1988, ARK 100. Hemánus, Pertti & Partanen, Juha & Virtanen, Matti: Virittävyyden ongelma. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, Tiedotusopin laitoksen julkaisuja, sarja C, 9/1987, Tampere, 1987, 56 s Alcohol and drinking in the media. - Paakkanen P. and Sulkunen, P. (Eds.), Cultural studies on drinking and drinking problems. Reports from the Social Research Institute of Alcohol Studies No. 176, Helsinki, 1987, Communicating about alcohol in the mass media. Contemporary Drug Problems 15:2, 1988, ARK 103. NL:n alkoholiuudistusta joudutaan tarkistamaan. Helsingin Sanomat

8 Partanen, Juha & Montonen, Marjatta: Alcohol and the mass media. EURO Reports and Studies 108, WHO, Copenhagen, 1988, 73 s Abstinence in Africa. Teoksessa Maula, J. & Lindblad, M. & Tigerstedt, C. (Eds.): Alcohol in developing countries. Nordic Council for Alcohol and Drug Research. NAD publication no. 18, 70-85, Helsinki, ARK 106. Några reflektioner över alkoholen och narkotikan i Danmark. Nad:s nyhetsbrev nr 2, 1988, ARK 107. Tolerans som ideologi. Reseanteckningar från Danmark. Alkoholpolitik 5:3, 1988, ARK. Suomeksi: Tanskalainen suvaitsevaisuus. Alkoholipolitiikka 54:1, 1989, ARK 108. Alcohol in Kenya: Answers and questions. - Kortteinen, T. (Ed.), State monopolies and alcohol prevention. Report and working papers of a collaborative international study. Report from the Social Research Institute of Alcohol Studies No. 181, Helsinki, 1989, Valistuksen paikka. Alkoholipolitiikka 55:1, 1990, Ruotsiksi: Upplysningens tid och plats. Alkoholpolitik 7:1, 1990, ARK 110. Alcohol in culture and social life. Alcologia 2:1, 1990, ARK 111. Alcool et drogues dans les médias. ISPA Visions 8:3, 1990, Alkoholi ajassa. Tiimi 5/1990, Kaikkiruokaisen yksilön ongelma. Helsingin Sanomat, Rapeaa, kuohkeaa, jäntevänliukasta... Helsingin Sanomat, Press Coverage of the 1985 Alko Strike. In: Österberg, R. and Säilä, S-L. (Eds.), Natural Experiments with Decreased Availability of Alcoholic Beverages. Finnish Alcohol Strikes in 1972 and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1991, Claude Fischler: L'homnivore (kirja-arvostelu). Sosiologia 28:3, 1991, ARK 117. Sociability and Intoxication: Alcohol and drinking in Kenya, Africa, and the Modern World. Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1991, 295 p Kolmas metsästys. Lectio praecursoria Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Alkoholipolitiikka 5 6:4, 1991, ARK. Ruotsiksi: Den tredje jakten. Lectio praecursoria vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet den Nordisk alkoholtidskrift 8:5, 1991, ARK 119. Television and drinking. - Varis, T. (Ed.), The New Media. Cultural identity and integration in the new media world. Proceedings from the Newmed conference November 19-21, 1991 at the University of Industrial Arts. Publications of the University of Industrial

9 Arts B 28, Helsinki, 1992, TANDEM. Sosiologia 29:3, 1992, ARK 121. L'alcool nei mass media. - (a cura di) Rolli, A. e Cottino, A., Le culture dell'alcool. Francoangeli, Milano, 1992, On prevalence rates: A research note. Neville, J.B. and Tellier, F. (Eds.), Proceedings: The Third Annual Conference on Drug Use and Drug Policy, The Midlands Centre for Criminology and Criminal Justice, Department of Social Sciences, Loughborough University, Loughborough, 1992, Herooinen juominen, myyttinen humala ja suomalainen viinapää. Alkoholipolitiikka 57:6, 1992, ARK 124. Italiens alkoholkultur i helfigur. Recension av Cottino, Amedeo: L'ingannevole sponda. L'alcool fra tradizione e trasgressione. La nuova Italia Scientifica, Roma, Nordisk Alkoholtidskrift 9:6, 345, Suomeksi: Italian viinikulttuuri sosiologin silmin. Arviointi teoksesta Cottino, Amedeo: L'ingannevole sponda. L'alcool fra tradizione e trasgressione. La nuova Italia scientifica, Roma, Alkoholipolitiikka 58:2, , Englanniksi: The italian alcohol culture in full portrait. Nordisk Alkoholtidskrift 11, 1994, (English Supplement). ARK 125. Narkotikafrågan i Finland. Recension av Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, Nordisk alkoholtidskrift 10:1, 51-52, Suomeksi: Huumekysymys Suomessa. Arviointi teoksesta Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, Alkoholipolitiikka 58:1, 67-68, ARK 126. Failures in alcohol policy: lessons from Russia, Kenya, Truk and history. Addiction 88 (Supplement), 1993, 129S-134S. - ARK 127. Keisarilta kiellettyä. Helsingin Sanomat, Märkä pilvi. Alkoholipolitiikka 59:6, 1994, ARK. Ruotsiksi: Våta tripper. Bruket av narkotika och lugnande medel i Finland. Nordisk Alkoholtidskrift 12:1, 1995, ARK 129. Me kaikki olemme raittiusliikkeen lapsia. Alkoholipolitiikka 60:6, 1995, ARK 130. Izakaya, korttelikapakka japanilaisittain. Alkoholipolitiikka 60:5, 1995, ARK. Ruotsiksi: Izakaya. Kvarterskrogar på japanskt vis. Nordisk Alkoholtidskrift 12:3, 1995, ARK 131. Singaporen makuja. Etiketti 2/1995, 17. ARK 132. A global view on alcohol and drinking. Nordisk Alkoholtidskrift 13:1, 1996: English

10 Supplement Ankaraa huumepolitiikkaa. Alkoholipolitiikka 60:4, 1995, ARK. Ruotsiksi: Narkotikapolitik i Singapore och Japan. Nordisk Alkoholtidskrift 13:1, 1996, ARK 134. The Culture of Japan. A review of Fält, O.K., Nieminen, K., Tuovinen, A., and Vesterinen, I., Japanin kulttuuri, Helsinki: Otava, The Japan Foundation Newsletter Vol. XXIII/No. 1, 1995, Antropolog i den egna kulturen. Arviointi teoksesta Elmeland, K.: Dansk alkoholkultur. Rus, ritual og regulering. Holte: Forlaget SOCPOL, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 13:5-6, 1996, ARK 136. Kauppias, pappi ja nöyrä insinööri. Havaintoja Rotterdamin huumenäyttämöiltä. Alkoholipolitiikka 62, 1997, ARK. Ruotsiksi: Köpmannen, prästen och den ödmjuke ingeniören. Iakttagelser från narkotikascenen i Rotterdam. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 14:3, 1997, ARK. Englanniksi: Merchant, priest, and humble engineer. Observations from Rotterdam s drug scenes. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15, English supplement, 1998, ARK 137. Pohjoismainen voimannäyttö. Alkoholipolitiikka 62:2, 1997, ARK 138. Simpura, Jussi & Partanen, Juha: Vitkaan vaihtuu viinatapa. Perinteinen ja moderin juominen Suomessa 1960-luvulta1990-luvulle. Alkoholipolitiikka 62:4, 1997, Partanen, Juha & Metso, Leena: Kannabis Suomessa 1990-luvulla. Alkoholipolitiikka 62:5, 1997, ARK. Ruotsiksi: Cannabis i Finland på 1990-talet. En jämförande analys av olika undersökningar. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15:1,1998, ARK 140. Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Arviointi teoksesta Sarvanti, T.: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Tutkimuksia 83. Helsinki: Stakes, Yhteiskuntapolitiikka 63:1, 1998, ARK 141. Narkofobi och narkotikapolitik. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15(5-6), 1998, ARK 142. Narkofobi forhindrer en rimelig narkotikapolitik. Nyhetsbrev for rusmiddelforskning, Country Report: Finland. - Study to Obtain Comparable National Estimates of Problem Drug Use Prevalence for all EU Member States. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Partanen, Juha & Metso, Leena: Suomen toinen huumeaalto. Yhteiskuntapolitiikka 64:2, 1999, ARK 145. Huumepolitiikan näköaloja. Oikeus 1, 1999, Luentosali vuorella. Yhteiskuntapolitiikka 64:1, 1999, ARK

11 Huumeongelman esiintyvyys Suomessa. - Huumeriippuvuuden hoito Suomessa. Konsensuskokous Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, 1999, International Trends in Alcohol Production and Consumption. In: Heather, Nick, Peters, Timothy J., and Stockwell, Tim (Eds.): International Handbook of Alcohol Dependence and Problems. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2000, (Jussi Simpuran kanssa) Konsensuskokous huumehoidosta. Yhteiskuntapolitiikka 65:1, 2000, Report on the use of alcohol in Namibia. Windhouk: Ministry of Health and Social Services, 2001, 55 p. (Heli Mustosen kanssa) Muurahaiset ja heinäsirkka. Arviointi teoksesta Kari Tervo ja Heikki Hiilamo: Suomen 100 rikkainta. Helsinki: Tammi, Yhteiskuntapolitiikka 66:5, Kulttuurisilla aalloilla kelluen. Yhteiskuntapolitiikka 67:1, 2002, Arviointi teoksesta Heinonen, Visa & Konttinen, Hannu: Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Mainostajien liitto, Helsinki, Huumeet maailmalla ja Suomessa. - Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2002, Partanen, Airi & Partanen, Juha & Partanen, Päivi: Ensi kertaa huumehoitoon hakeutuneet vuosina 1998 ja Yhteiskuntapolitiikka 67:5, 2002, Alcohol in developing societies. Helsinki: Finnish Foundation for Alcohol Studies & Geneve: World Health Organization, 2002, 276 p. (Robin Roomin ja 12 muun kirjoittajan kanssa) Hieman hupaisa tyyppi. Arviointi Pertti Hemánuksen kirjasta Väärä vakaumus. Jyväskylä: Ateena-Kustannus Oy., Yhteiskuntapolitiikka 68:1, 2003, Kunnon ateria. Arviointi Johanna Mäkelän teoksesta Syömisen rakenne ja kulttuurinen vaihtelu. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, Yhteiskuntapolitiikka 68:2, 2003, Kun huumepolitiikan sana tulee lihaksi. Arviointi teoksesta Pedersen, E.H. & Tigerstedt, C. (Eds.): Regulating drugs - between users, the police and social workers. NAD Publication No. 43, Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD), Yhteiskuntapolitiikka 69:3, 2004, Kevytmielinen väitöskirja? Yhteiskuntapolitiikka 70:1, 2005, Arviointi Mikko Salasuon väitöskirjasta Huumeet ajankuvana. Tutkimus huumeiden viihdekäytön kulttuurisesta ilmenemisestä Suomessa. Tutkimuksia 149. Helsinki: Stakes, Demokraattisen yhteiskunnan antropologiaa.. Yhteiskuntapolitiikka 70:4, 2005,

12 161. Kävelykeppi. Yhteiskuntapolitiikka 70:4, 2005, Tupakoitsijan tunnustuksia. Yhteiskuntapolitiikka 70:5, 2005, Musiikki. Yhteiskuntapolitiikka 70:6, 2005, Takan ääressä. Yhteiskuntapolitiikka 71:1, 2006, Jahve ja hänen tyttärensä. Yhteiskuntapolitiikka 71:2, 2006, Lintujen vihaaja. Yhteiskuntapolitiikka 71:3, 2006, Kirkot. Yhteiskuntapolitiikka 71:4, 2006, Pimeys. Yhteiskuntapolitiikka 71:5, 2006, Kuka minä olen? Yhteiskuntapolitiikka 71:6, 2006, Conversation with Juha Partanen. Journal interview 81. Addiction 101: , Spectacles of sociability and drunkenness: On alcohol and drinking in Japan. Contemporary Drug Problems 33: , Perustuu esitelmään Spectacles of sociability and drunkenness: On alcohol and drinking in Japan. Paper presented at the 21st Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Porto, Portugal, June 3-9, ARK 172. Laulu isänmaalle. Yhteiskuntapolitiikka 72:1, 2007, Futis vai lätkä? Yhteiskuntapolitiikka 72:2, 2007, Nukuin täällä. Lumiluola. Helsingin Sanomat Panspermia. Yhteiskuntapolitiikka 72:3, 2007, Sohva ja sänky. Yhteiskuntapolitiikka 72:4, 2007, Huumepolitiikan kaksi raidetta. Arvio Tuukka Tammen väitöskirjasta Medicalising Prohibition. Harm Reduction in Finnish and International Drug Policy. Stakes, Yhteiskuntapolitiikka 72:5, 2007, Kirjat. Yhteiskuntapolitiikka 72:5, 2007, Häikäisty humanisti hyppää. Yhteiskuntapolitiikka 72:6, 2007, Matka minussa. Yhteiskuntapolitiikka 72:6, 2007, Ruskan aikaa. Elämäntarina 9:1, Wahlroos. Yhteiskuntapolitiikka 78:5, 2013,

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Pricing policy: The Finnish experience

Pricing policy: The Finnish experience Pricing policy: The Finnish experience Esa Österberg Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland esa.osterberg@stakes.fi Three pillars of traditional Nordic alcohol control Strict

Lisätiedot

Virittävä valistus

Virittävä valistus Virittävä valistus 17.11.2014 Valistus ja elämäntapojen muutos 1979 Teesejä valistuksesta 1981 Valistuksen paikka 1990 Jäikö virittävän valistuksen aate vaikuttamaan 1999 Valistus normilähteenä Valistus

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ

ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Elämänkulku ja päihteet seminaari Jyväskylä, 2.3.2009 ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry

Faculty of Agriculture and Forestry. Forestry Faculty of Agriculture and Forestry Promoting the sustainable use of bioresources by high level teaching based on scientific research Maatalous-metsä tieteellinen tiedekunta Faculty of Agriculture and

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN. Christoffer Tigerstedt

KIRJOITTAMINEN. Christoffer Tigerstedt KIRJOITTAMINEN Puheenvuoro Alkoholi- ja huumetutkijain seuran tilaisuudessa "Virittävä valistus ja märkä pilvi Juha Partasen muistoseminaari", Helsinki 17.11.2014. Christoffer Tigerstedt 1 Pitkän tutkimusuran

Lisätiedot

YHTEISÖ JA INTERVENTIO. Alkoholihaittojen paikallinen ennaltaehkäisy 97A15666

YHTEISÖ JA INTERVENTIO. Alkoholihaittojen paikallinen ennaltaehkäisy 97A15666 MARJA H OLMI LA (TOIM.) YHTEISÖ JA INTERVENTIO Alkoholihaittojen paikallinen ennaltaehkäisy SUB Göttlngon 206 239 890 97A15666 Sisällys Taulukot Kuviot 1 Johdanto 1. Ennalta ehkäisevä terveystyö muuttuvissa

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Paikkaontologiat Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Mihin tarvitaan paikkaontologioita? Jokainen meistä liittyy paikkoihin Esimerkkejä:

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia

Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY Kuvapaikka (ei kehyksiä kuviin) Kirjoittamisen vaikeus ja ihanuus erään tutkijan kokemuksia 25.1.2016 Sanni Siltanen, erikoistutkija VTT, TkT sanni.siltanen@vtt.fi Kuka

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Henkilötietosuojattu data

Henkilötietosuojattu data Henkilötietosuojattu data Päivi Timonen Johtaja Kuluttajatutkimuskeskus Valtiotieteellinen tiedekunta / Päivi Timonen/ henkilötietosuojattu data www.helsinki.fi/yliopisto 7.2.2017 1 Lähtökohtana henkilöt

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

tutkimus terveysopetuksessa TERV108 V luento Raili Välimaa Puh: (260) 2194

tutkimus terveysopetuksessa TERV108 V luento Raili Välimaa Puh: (260) 2194 tutkimus terveysopetuksessa TERV108 V luento Raili Välimaa raili.valimaa@jyu.fi Puh: (260) 2194 esimerkkejä tutkimuksista, joita voi käyttää hyväksi terveysopetuksen prosessissa Kyselytutkimukset: Kouluterveyskysely,

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3.

HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV koskien vuosiluokkia 2.-3. HANKASALMEN LUKION OPPIKIRJAT LV 2016-2017 koskien vuosiluokkia 2.-3. Sarake vsl: vuosiluokka, jonka aikana kurssi tavallisimmin opiskellaan. Huom! Oppiaineittan laitettu esille myös nyt tiedossa olevat

Lisätiedot

Yhteisötalouden käsitteestä

Yhteisötalouden käsitteestä Yhteisötalouden käsitteestä Hanna Moilanen projektipäällikkö Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti FinSERN-tapaaminen 5.9.2011 Ruralia-instituutti /Hanna Moilanen/Yhteisötalouden käsitteestä 7.9.2011

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT

UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT JANAKKALAN LUKION TERVAKOSKEN TOIMIPISTEEN KIRJAT LUKUVUOSI 2016-17 KANNETTAVA TIETOKONE (1.vuoden opiskelijat, tiedote tulossa Wilmaan ja verkkosivuille) UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN KURSSIT Aine Kurssi Kirjan

Lisätiedot

FSD1358. Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995. Aineisto-opas

FSD1358. Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995. Aineisto-opas FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Alkoholiongelmat ja -politiikka : ryhmähaastattelut 1995 [aineisto-opas].

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29-30.9.2011 Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Miten henkilöt valikoituvat nuoren henkilökohtaiseen verkostoon? Miten nuoren sosiaalinen verkosto muuttuu

Lisätiedot

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2015-2016 Suomalaisen yo-opetuksen oppikirjat lv. 15-16 (lue näin K1 = kurssi 1 jne.) ÄIDINKIELI 1. -3 lk:t Koskela ym.: Äidinkieli ja kirjallisuus. Käsikirja 1.vsk Kouki-Karhumäki

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012

Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Mediamainonnan muutosmittari Joulukuu 2012 Ajankohtaista Joulukuussa 2012 mainostettiin 8,1 % vähemmän vuoden 2011 joulukuuhun verrattuna ja kumulatiivinen muutos oli 4,1 %. Ilman vuoden 2012 mediaseurannan

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes,

Copernicus, Sentinels, Finland. Erja Ämmälahti Tekes, Copernicus, Sentinels, Finland Erja Ämmälahti Tekes, 24.5.2016 Finnish Space industry in the European context European Space industry has been constantly growing and increasing its direct employment in

Lisätiedot

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA

PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA 012 Peruste #1 2 2015 väki ja valta PUOLUEIDEN JÄSENMÄÄRÄT LASKEVAT EUROOPASSA UUDELLEEN- ARVIOINNIN PAIKKA Puoluejäsenyyksien määrä vaihtelee suuresti Euroopan maissa. Vaihtelusta huolimatta luvut ovat

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi02 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi03 opettajan oma materiaali starttilukio ja LUVA äi04 opettajan oma materiaali starttilukio

Lisätiedot

Standardisation of Survey Instrument

Standardisation of Survey Instrument Standardisation of Survey Instrument Salme Ahlström, Research Professor Esa Österberg, Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland salme.ahlstrom@stakes.fi esa.osterberg@stakes.fi

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä.

LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. LÄHTEIDEN MERKITSEMINEN TEKSTIIN KANSANTALOUS 2008 Lähdeviitteiden käyttö kandidaatti- ja pro gradu työssä. Pohjautuu ohjeisiin tiedekunnan yleisiin ohjeisiin lähteidenkäytöstä: http://www.uwasa.fi/kauppatieteet/opiskelu/kirjoitusohjeet/lahteet/

Lisätiedot

Naisjärjestöjen Keskusliitto

Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliitto CEDAW SOPIMUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO VAMMAISTEN NAISTEN KANNALTA Leena Ruusuvuori 17.10.2013 CEDAW = Convention on the Elimination of All Kinds of Discrimination Against Women New

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]:

1998a [1997]: 16, Raevaara et al. 2001: 15]: ,.,, -.,. [Nuolijärvi & Tiittula 2000: 80],.,, ([ 12],. [ 2006]);,,,..,. [2002: 3] -,,,, -,. «, -,,,. [---],» [ ]..,,,,.,, (.,, [Kajanne 2001a, 2001b; Berg 2001, 2003]).,,.,,,....,,,.,,.., -.,,,. ,,.,,.

Lisätiedot

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland

ehealth Solutions across the Northern Periphery OULU, Finland KUTSU Terveydenhuollon etäpalveluiden kehittäminen Pohjoisen Periferian alueella Arvoisa vastaanottaja! Competitive Health Services hankkeen loppuseminaari pidetään Oulussa 3.-4.11.2010. Paikka: Oulun

Lisätiedot

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille

Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010. Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille Liiku Terveemmäksi LiikuTe 2010 Yleiset periaatteet vuoden 2010 järjestelyille LiikuTe Neuvottelukunta 02 03 2010 Vuoden 2010 lähtöruutu 1. Edetään vuosien 2007 2009 kokemusten pohjalta 2. Tapahtumia toukokuussa

Lisätiedot

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös

Lausuntolomake Pvm: 11.3.2015 Standardiehdotus: ISO 2789 käännös Lausuntolomake Pvm:.3.05 Standardiehdotus: ISO 789 käännös 7) 3.).. yl Academic libraray = Tieteellinen kirjasto - määritelmä on liian suppea, sen pitäisi sisältää myös tieteelliset erikoiskirjastot:...

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Kuhmolainen Maraton 2015

Kuhmolainen Maraton 2015 Kuhmolainen Maraton 2015 T U L O K S E T Kilpailun sarjat: MYLM; NYLM; M40M; N40M; M50M; M60M; MP; NP; M40P; N40P; M50P; N50P; M60P; N60P; M10; N10; MYLM Miehet Maraton 42.2 km 1. Daniel Kannapinn Selbstläufer

Lisätiedot

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta

Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta Monitieteiset ympäristöopinnot, kurssitarjonta 2015-16 Luettelo kursseista, jotka ovat tarjolla lukuvuoden 2015-16 aikana. Tähdellä merkityt ovat pakollisia 25 op perusopintokokonaisuudessa (3120100).

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS

Nordisk Forbund. Nordisk Forbund TNS Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 12 og 13 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. Sverige og Finland på 18 eller derover. Metode:

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott.

1 (5) Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. Vast. Kirj. Haken. Kok. Hyv. ott. Hakukohde. Kirj. Haken. Kok. osall. Kirj. osall. osall. ott. Hakeneet, hyväksytyt ja opiskelupaikan vastaanottaneet tiedekunnittain ja hakukohteittain, kaikki valinnat vuosina -2014 1 (5) Haken. Kok. Hyv. Hyv. Humanistinen tiedekunta Arkeologia 168 58 12 8 8 166

Lisätiedot

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry

Meriliikenteen digitalisaatio MERIT. smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio MERIT ulla.tapaninen@hel.fi smart maritime industry Meriliikenteen digitalisaatio 1. Vessel 2. Supply chain City of Helsinki 14.12.2016 2 Meriliikenteen digitalisaatio Älykäs

Lisätiedot

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece

Building a Pyramid Project Workshop, of April, Larissa, Greece Building a Pyramid Project Workshop, 15-17 of April, Larissa, Greece Nuorelta yrittäjältä vaadittavien tietojen, taitojen ja kompetenssien tunnistaminen ja niiden kehittäminen opetuksessa Özerk Göker Pyramid

Lisätiedot

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT

1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1 AIKUISLUKION KIRJALUETTELOT 1.1 Lukio lv. 2015 2016 Sähköinen oppikirja Osa oppikirjoista on saatavana myös digitaalisessa muodossa eli sähköisenä oppikirjana. Lisätietoja saa kustantajien www-sivuilta.

Lisätiedot

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015

Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 1 Oulun yliopisto VALTIO-OPPI 2012-2015 HUOM! Tutkintovaatimukset 2012-2015 on otettu käyttöön 1.9.2012 alkaen. Teoksia, jotka ovat poistuneet vaatimuksista ei voi tämän jälkeen enää tenttiä. Vanhojen

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL

Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008. Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi Juo Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968-2008 Erikoistutkija Pia Mäkelä Alkoholi ja huumeet yksikkö, THL Suomi juo ; Pia Mäkelä, Heli Mustonen & Christoffer Tigerstedt (toim.) Perusteos

Lisätiedot

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012

Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa. Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 Kaupunkiseudut globaalissa innovaatiokilpailussa Martti Launonen & Jukka Viitanen Hubconcepts Oy Finlandia-talo 14.12.2012 20 vuoden kokemus innovaatiokeskittymien kehittämisessä 1. Vierailut ja keskustelut

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE

VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Oppikirjat 2016-2017 VANHAN OPETUSSUUNNITELMAN MUKAISET KIRJAT 2. JA 3.VSK OPISKELIJOILLE Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY x ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY x ÄI6 Kieli ja

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e-

Oppikirjat 2014-2015. Saatavana e- Oppikirjat 2014-2015 Aine Kurssi Kirja Kustantaja Äidinkieli ÄI1 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI2 Kieli ja tekstit 1 WSOY ÄI3 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI4 Kieli ja tekstit 2 WSOY ÄI5 Kieli ja tekstit 3 WSOY

Lisätiedot

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT

Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun. ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT Käyttökokemuksen evaluoinnista käyttökokemuksen ohjaamaan suunnitteluun ecommunication & UX SUMMIT 18.9.2013 Eija Kaasinen, VTT 2 Hyvä käyttökokemus Laadukas käyttökokemus Ylivoimainen käyttäjäkokemus

Lisätiedot

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA

LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA LAPSET JA NUORET VAIKUTTAJINA MEDIASSA: PEDAGOGISIA NÄKÖKULMIA S I R K K U K O T I L A I N E N F T, P R O F E S S O R I T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Lasten ja nuorten vaikuttaminen mediassa? Miksi

Lisätiedot

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland:

Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project. Koulutuksen järjestäjät oppilaitoksineen. Oppilaitokset Suomessa: Partners in Finland: Perustietoa hankkeesta / Basic facts about the project Kam oon China- verkostoon kuuluu kaksitoista (12) koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Verkosto on perustettu 1998 alkaen. Hankkeen hallinnoijana

Lisätiedot

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija

Tutkimuksen huippuyksiköt. Maiju Gyran tiedeasiantuntija Tutkimuksen huippuyksiköt Maiju Gyran tiedeasiantuntija 1 21.12.2011 Programme for Centres of Excellence in Research 2012-2017 15 CoEs 2 Success rates in CoE Programmes Programme Plans of Intent Full proposals

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI

OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI OPINTOJAKSOJA KOSKEVAT MUUTOKSET/MATEMATIIKAN JA FYSIIKAN LAITOS/ LUKUVUOSI 2008-2009 Muutokset on hyväksytty teknillisen tiedekunnan tiedekuntaneuvostossa 13.2.2008 ja 19.3.2008. POISTUVAT OPINTOJAKSOT:

Lisätiedot

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely

Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta. Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen esittely Teollinen markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta Pääaineen opiskelijat käyvät sekä markkinoinnin että kansainvälisen liiketoiminnan

Lisätiedot