1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 1960.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 1960."

Transkriptio

1 JULKAISULUETTELO 1 Juha Partanen 1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Aivot ja automaatio. Ylioppilaslehti, No. 34, Teollinen automaatio. Ylioppilaslehti, No , Valehtelevatko tilastot? Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 8 lehdessä, Nuket, automaatit, robotit. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 9 lehdessä, Elektroniaivoista ja ohjelmoinnista. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 9 lehdessä, Alkoholi ja yhteisö. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 5 lehdessä, Miehiä ja ideoita. Arviointi E.T. Bellin teoksesta 'Matematiikan miehiä'. Uusi Suomi Dikotomisten muuttujien hajoitus riippumattomiin vaihtelukomponentteihin. Lisensiaattitutkielma tilastotieteessä, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Perinnöllisyyden sekä ympäristön vaikutuksen voimakkuuden määrittelemisestä ja määräämisestä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 7, Helsinki, 1963, 20 s. 11. Ryhmittelyongelmista. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 8, Helsinki, 1963, 14 s. 12. Väkijuomien käyttäjätyypit. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 9, Helsinki, 1963, 17 s. 13. Kaksosparien dominanssisuhteet. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 10, Helsinki, 1963, 10 s. 14. A Decomposition of Dichotomous Random Variables into Independent Components of Variation. - Solomon, H. (Ed.), Item Analysis, Test Design, and Classification. Cooperative Research Project No. 1327, Stanford University, Stanford, 1965, On Some Applications of Finite Boolean Algebras to Data Analysis. Technical Report No. 1 Juha oli toimittanut Stakesin alkoholi- ja huumetutkimusryhmään (Ahtu) päivätyn elektronisen julkaisuluettelonsa. Se löytyi THL:n alkoholi ja huumeet -yksikön (Alhun) U-asemalta tammikuun lopussa Luettelo päättyi Ruskan aikaa (2008) otsikoituun kirjoitukseen. Täydennykset ja korjaukset on tehnyt Christoffer Tigerstedt.

2 10, August 20, Laboratory for Quantitative Research in Education. Department of Statistics, Stanford University, California. Julkaistu myös teoksessa Solomon, H. (Ed.), Item Analysis, Test Design, and Classification. Cooperative Research Project No. 1327, Stanford University, Stanford, 1965, ARK Tilastollisista aineistonkäsittelymenetelmistä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 15, Helsinki, ARK 17. Mississippi valkoisen miehen maa. Uusi Suomi, Rakoilua tapahtunut asenteissa. Uusi Suomi, Partanen, Juha & Bruun, Kettil & Markkanen, Touko: Inheritance of Drinking Behavior. A Study on Intelligence, Personality, and Use of Alcohol of Adult Twins. The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1966, 159 s. 20. Kahvi ja raittius. Suomen Kuvalehti 44/1968, On Waiting Time Distributions. Acta Sociologica 12:3, 1969, ARK 22. Ravintolatutkimus Ravintoloiden toimintaa ja asiakkaita koskevan tiedustelun tulokset. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 41, Helsinki, 1969, 65 s. ARK 23. Hillitseekö ravintolaympäristö? Alkoholipolitiikka 34:1, 1969, ARK 24. Tulevaisuudet. Arviointi teoksista Herman Kahn ja Anthony J. Wiener: 'The Year 2000' ja Robert Jungk ja Johan Galtung (toim.): Mankind Sosiologia 6:3, 1969, Teknokraatit ja populistit. Arviointi teoksesta Ottar Brox: 'Centralbyrokraterna och glesbygden'. Sosiologia 7:1, 1970, ARK 26. Tuloerot Länsi-Euroopan maissa. Sosiologia 7:6, 1970, ARK 27. Asiakastutkimus Ravintolakäyntien tiheyttä ja suhtautumista ravintoloihin kartoittavan tutkimuksen tulokset. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 53, Helsinki, 1970, 79 s. ARK 28. Informaatiopolitiikka 1. Sosiologia 8:3, Kommentti (ESOMAR JA WAPOR). Sosiologia 8:5, 1971, (yhdessä Katriina Virtasen kanssa) 30. Taloudellista eriarvoisuutta tutkivan työryhmän raportti. Talousneuvosto, Yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkiva jaosto, Helsinki, 1972, 73 s. (yhdessä Kalevi Koljosen ja Jorma Sipilän kanssa) 31. On the Relevance of Twin Studies. Annals of the New York Academy of Sciences 197, 2 ARK = paperikopio olemassa Alhun arkistossa.

3 1972, ARK Tiede ja suunnittelu. - Yhteiskunta ja suunnittelu sosialistisissa maissa ja Suomessa. Yhteiskuntasuunnittelun seura ry., Helsinki, 1972, Demokratia ja tasa-arvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Ehdotus tutkimushankkeeksi nimeltä TANDEM. Politiikka n:o 4, 1972, Pitempi julkaisematon (?) versio: TANDEM Tasa-arvon ja demokratian tutkimus. Valtion yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle esitetty tutkimussuunnitelma, 1972, 100 s. 34. Muistio informaatiopolitiikasta. Suomen Akatemia, Helsinki, Teknokratia ja sosiaaliteknologia. Katsaus, No. 6, 1973, Arvioinnin ja valinnan menetelmistä. Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen vuosikirja , Otaniemi, 1973, Gronow, Jukka & Partanen, Juha: Elinkeinopoliittinen raportti: lähtökohdat talouden ja politiikan tarkasteluun. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 1, 1973, 29 s. Julkaistu myös teoksessa Demokraattinen suunnittelu. Suomen demokraattiset lakimiehet ry. ja Yhteiskuntasuunnittelun seura ry., Helsinki, 1973, Rakennetutkimuksen strategiasta. R-muistio 9/1973, Valtiovarainministeriö, 1973, Tiedontarve ja yksityisyyden suoja. Tietojenkäsittelypäivä, OtaDATA ry., Espoo, 1974, 12 s. 40. Kuka tieteestä määrää. Yleisradion julkaisusarja XLIV(2), 1974, Tietoteollisuus ja tietojärjestelmät. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 3, 1974, s. Sama julkaisu: Tietojärjestelmäkomitean I osamietintö (KM 110:1974), Eriävä mielipide, Helsinki, 1974, 25 s. 42. Tiede ja julkisuus. Puheenvuoro tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämistä koskevassa Suomen Akatemian järjestämässä keskustelutilaisuudessa Moniste, Helsinki, 1974, 10 s. 43. Kyntäjä, Timo & Partanen, Juha: Perustuslakiuudistus. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 4, 1974, 67 s. Sama: Toisen valtiosääntökomitean mietintö (KM 1975:88), Helsinki, 1975, Ilmonen, Kaj & Partanen, Juha: Mainonta ja yhteiskunta. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM, Tutkimusraportti 5, Helsinki, 1975, 224 s. 45. Blom, Raimo & Eskola, Antti & Kyntäjä, Timo & Partanen, Juha (1975): Valtiosääntöuudistus - ase demokraattisessa taistelussa. Oikeus 4/1975, TANDEM:iin kuuluvan arkistonsa julkaisuineen Juha luovutti syksyllä 2013 Jukka Gronowille, joka on toimittanut aineiston Kansallisarkistolle.

4 4 46. Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka: Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin. Sosiologia 12:5-6, 1975, Myös ruotsiksi: Problemforskningens forskningsproblem. Nordisk Forum 2/1976, Mäkeläinen, Sirkka & Partanen, Juha: Suomalainen elokuva ja demokraattinen tiedonvälitys. Tutkimus 'Jouluksi kotiin'-elokuvasta. Tasa-arvon ja demokratiana tutkimus TANDEM, Tutkimusraportti 9, 1976, XVII s. 48. Kriisiajan sosiologiaa. Arviointi Erik Allardtin teoksesta 'Hyvinvoinnin ulottuvuuksia'. Sosiologia 13:3-4, 1976, Sama (?): Sociology in time of crisis. Acta Sociologica 3/1977, Gronow, Jukka & Klemola, Pertti & Partanen, Juha: Demokratian rajat ja rakenteet. Tutkimus suomalaisesta hallitsemistavasta ja sen taloudellisesta perustasta. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1977, XIV s. 50. Puolueet ja eturyhmät: näkökohtia tutkimusaiheen jäsentelyyn. - Mäkinen, R. ja Saraste E. (toim.), Poliittiset puolueet, etu- ja joukkojärjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Helsingissä pidetyn Parlamentarismimme kehityslinjoja-seminaarin raportti. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisusarja 1/ ATK: Lyhyt katsaus kirjallisuuteen ja ongelmiin. Yhteiskuntasuunnittelu 4/1977, TANDEM-projektin esittely ja vastaus esitettyyn kritiikkiin. DETA- ja TANDEMprojektien arviointiseminaari, , Suomen Akatemia, Helsinki, 1977, (yhdessä Jukka Gronowin kanssa) 53. Notes on the theory of psychoactive drugs. 7th International Institute on the Prevention and Treatment of Drug Dependence, October 1977, Lisbon, 17 s. [Julkaistu?] 54. Welfare, Politics, and Way of Life. Acta Sociologica, Special Issue, 1978, Partanen, Juha & Toikka, Kari: Antisnellman. Arviointi Paavo Haavikon teoksesta 'Kansakunnan linja'. Tiede ja edistys 3:1, 1978, Havaintoja työnjohtajan dilemmasta. Sosiologia 15:3, 1978, ARK 57. Mäkinen, Jukka & Partanen, Juha & Saraste, Matti: Katastrofiteorian esittelyä. Tiede ja edistys 4:2, 1979, Partanen, Juha & Parviainen, Irja: Valistus ja elämäntapojen muutos. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 16(4), 1979, ARK 59. On Recreation. Paper presented at the Finnish-Soviet Symposium on The Revolution in Science and Technology and Some Problems of Development of Society and Collectives, Moscow, November On national commodity consumption patterns and the use of alcohol.

5 Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 129, Helsinki, 1979, 44 s. ARK On national consumption profiles. European Research 7:1, 1979, Mainonnan ideologiasta ja käytännöstä. Arvio kirjasta Lindner, Rolf: Das Gefühl von Freiheit und Abendteuer. Sosiologia 16:3, 1979, ARK 63. Holmila, Marja & Partanen, Juha & Piispa, Matti & Virtanen, Matti: Alcohol education and alcohol policy. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 139, Helsinki, 1980, 25 s. Julkaistu saksaksi: Alkoholerziehung und Alkoholpolitik. Drogalkohol 4:3, 1980, 13-32, ja ranskaksi Education relative à l'alcool et politique de l'alcool. Drogalcool 4:4, 1980, Virtanen, Matti & Partanen, Juha: Cardiffin kongressi: näkemyksiä varaa täsmentää. Alkoholipolitiikka 45:4, 1980, Kosonen, Pekka & Partanen, Juha & Österberg, Esa: Alkoholikustannusten laskennan logiikka ja ongelmat. Alkoholipolitiikka 45:5, 1980, Julkaistu ruotsiksi: Att beräkna alkoholkostnader - logik och problematik. Alkoholpolitik 43:2, 1980, ARK 66. Piispa, Matti & Holmila, Marja & Partanen, Juha: Työelämän alkoholiongelmat Suomen alkoholipoliittisessa keskustelussa. Alkoholipolitiikka 45:6, 1980, ARK 67. Finnish Intoxication on the Screen. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 143, Helsinki, 1980, 48 s. (editor). Sisältää Juhan esipuheen Finnish intoxication on the screen: The objectives of the seminar and its organization, Drogenerziehung und Änderung des Lebensstils. Drogalkohol 4:2, 1980, Mainonnan taloudellinen tehtävä kapitalismissa. Teoksessa Hemánus, P. (toim.), Mainonta, talous ja yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki, 1980, (Kaj Ilmosen kanssa). 70. Mainonta sosialistisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Hemánus, P. (toim.), Mainonta, talous ja yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki, 1980, (Kaj Ilmosen kanssa). 71. Alko valistaa ja tutkii. Alkoholipolitiikka 46:4, 1981, Ruotsiksi: Alko upplyser och forskar. Alkoholpolitik 44:4, 1981, ARK 72. Teesejä valistuksesta. Alkoholipolitiikka 46:4, 1981, Ruotsiksi: Teser om upplysning. Alkoholpolitik 44:4, 1981, ARK 73. Potreblenije alkogoljnyh napitkov i ego gosudartsvennoje regulirovanije. Sotsiologitsheskije Issledovanija Nr. 1, 1981, ARK 74. Der Alkoholkonsum und seine staatliche Regulierung. Sowietwissenschaft. Gesellschaftliche Beiträge nr.5, 1981, Alcohol and disinhibition. Towards a theory of intoxication. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 149, Helsinki, 1981, 19 s. Muutettuna (?): Toward a

6 theory of intoxication. - Room, R. and Collins, G. (Eds.), Alcohol and Disinhibition: Nature and Meaning of the Link. U.S. Department of Health and Human Services, Rockville Md., 1983, ARK Alkoholisosiologia: Tutkimusperinteitä ja ongelmia. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 152, Helsinki, 1981, 44 s. ARK 77. Yhteiskunnalliset liikkeet puhaltavat Ranskan sosiologiassa - Alain Tourainen sosiologinen interventio yhteiskuntaan. Sosiologia 18:3, 1981, ARK 78. Tähtilippu uhoaa taas voimaa. Ydin 2/ Alkoholin käytön ja sen seurausten sosiologinen tutkimus: vertaileva näkökulma. - Perheentupa, O. (toim.), III Suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi, Turku Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean julkaisusarja 13, Helsinki, 1981, Pieni muistio tutkimuspolitiikasta. Tiede ja Edistys 7:2, 1982, Näkökulmia informaatioyhteiskuntaan. Haastattelu. Kirjastotiede ja informatiikka 1:5, 1982, Mäkelä, Klaus & Partanen, Juha: Alkoholipolitiikan tulevaisuudesta. Alkoholipolitiikka 47:2, 1982, Ruotsiksi: Alkoholpolitikens framtid. Alkoholpolitik 45:2, 1982, ARK 83. Alkoholikasvatus: Ongelmia ja näköaloja. - Rimpelä, M. ym. (toim.), Terveyskasvatustutkimuksen vuosikirja Publications of the National Board of Health, Finland. Health education. Series original reports 1, Helsinki, 1982, (yhdessä Tommi Hoikkalan, Marja Holmilan, Matti Piispan ja Matti Virtasen kanssa) 84. Keskustelua Rauta-ajasta. Kulttuurivihkot 10:4, 1982, Alkoholipoliittinen tutkimus kysyy ja vastaa. Etiketti 18:1, 1982, Valistuksen mahdollisuudet vaikuttaa ravinnon valintaan. - Sahi T., Huunan-Seppälä A. ja Seppänen R.(toim.), Ravitsemustutkimus, Yrjö Jahnssonin säätiö, Helsinki, 1983, ARK 87. I alla fall lönar det sig att försöka. Narkotika-information i Norden, Nordiska Ministerrådets sekretariat, Oslo, 1983, Alcohol education as an agent of cultural change. - Grant, M. and Waahlberg, R. (Eds.), Extending Alcohol Education. International Council on Alcohol and Addictions and Statens edruskapsdirektorat, Oslo, 1985, ARK [Perustuu esitelmään Drug education and change in the life habits. - 25th International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism, Tours, France, June 18-22, International Council on Alcohol and Addictions, Lausanne, 1979, ] 89. Alkoholin käytön perustelut ja säänteleminen. - Simpura, J. (toim.), Suomalaisten

7 juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, 1985, Englanniksi: Reasons for Using Alcohol and Restricting Drinking. - Simpura, J. (Ed.), Finnish Drinking Habits. Results from Interview Studies Held in 1968, 1976, and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1987, Juomatavat muuttuvassa yhteiskunnassa. - Simpura, J. (toim.), Suomalaisten juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, 1985, Englanniksi: Drinking Habits in a Changing Society. - Simpura, J. (Ed.), Finnish Drinking Habits. Results from Interview Studies Held in 1968, 1976, and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1987, ARK 91. Ravintola. Korkki 2/1985, Julkisuutta tutkiessa. Tiedotustutkimus, 8:3, 1985, Suomalainen humala. Tiede :2, 1986, Världen enligt en död romanperson. Debattinlägg i Dikt och tanke. Rundradiotryck 2/1986 Nr. 10, Lehdistön kuva Alkon lakosta. Alkoholipolitiikka 51:1, 1986, Vilket är perspektivet på den afrikanska alkoholfrågan? Alkoholpolitik 3:4, 1986, Suuntana yhteisraittius? Alkoholipolitiikka 51:5, 1986, Stenius, Kerstin & Simpura, Jussi & Partanen, Juha: Jellinek-priset till Ole-Jorgen Skog. Alkoholpolitik 4:3, 1987, (Haastattelu) 99. Alkoholi Neuvostoliitossa. Kunnon juomista, kunnon alkoholipolitiikkaa. Alkoholipolitiikka 52:6, 1987, ARK. Ruotsiksi: Kraftigt drickande, kraftfull alkoholpolitik. Fallet Sovjetunionen. Alkoholpolitik 4:4, 1987, ARK. Englanniksi: Serious drinking, serious alcohol policy: the case of the Soviet Union. Contemporary Drug Problems 14:4, 1988, ARK 100. Hemánus, Pertti & Partanen, Juha & Virtanen, Matti: Virittävyyden ongelma. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, Tiedotusopin laitoksen julkaisuja, sarja C, 9/1987, Tampere, 1987, 56 s Alcohol and drinking in the media. - Paakkanen P. and Sulkunen, P. (Eds.), Cultural studies on drinking and drinking problems. Reports from the Social Research Institute of Alcohol Studies No. 176, Helsinki, 1987, Communicating about alcohol in the mass media. Contemporary Drug Problems 15:2, 1988, ARK 103. NL:n alkoholiuudistusta joudutaan tarkistamaan. Helsingin Sanomat

8 Partanen, Juha & Montonen, Marjatta: Alcohol and the mass media. EURO Reports and Studies 108, WHO, Copenhagen, 1988, 73 s Abstinence in Africa. Teoksessa Maula, J. & Lindblad, M. & Tigerstedt, C. (Eds.): Alcohol in developing countries. Nordic Council for Alcohol and Drug Research. NAD publication no. 18, 70-85, Helsinki, ARK 106. Några reflektioner över alkoholen och narkotikan i Danmark. Nad:s nyhetsbrev nr 2, 1988, ARK 107. Tolerans som ideologi. Reseanteckningar från Danmark. Alkoholpolitik 5:3, 1988, ARK. Suomeksi: Tanskalainen suvaitsevaisuus. Alkoholipolitiikka 54:1, 1989, ARK 108. Alcohol in Kenya: Answers and questions. - Kortteinen, T. (Ed.), State monopolies and alcohol prevention. Report and working papers of a collaborative international study. Report from the Social Research Institute of Alcohol Studies No. 181, Helsinki, 1989, Valistuksen paikka. Alkoholipolitiikka 55:1, 1990, Ruotsiksi: Upplysningens tid och plats. Alkoholpolitik 7:1, 1990, ARK 110. Alcohol in culture and social life. Alcologia 2:1, 1990, ARK 111. Alcool et drogues dans les médias. ISPA Visions 8:3, 1990, Alkoholi ajassa. Tiimi 5/1990, Kaikkiruokaisen yksilön ongelma. Helsingin Sanomat, Rapeaa, kuohkeaa, jäntevänliukasta... Helsingin Sanomat, Press Coverage of the 1985 Alko Strike. In: Österberg, R. and Säilä, S-L. (Eds.), Natural Experiments with Decreased Availability of Alcoholic Beverages. Finnish Alcohol Strikes in 1972 and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1991, Claude Fischler: L'homnivore (kirja-arvostelu). Sosiologia 28:3, 1991, ARK 117. Sociability and Intoxication: Alcohol and drinking in Kenya, Africa, and the Modern World. Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1991, 295 p Kolmas metsästys. Lectio praecursoria Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Alkoholipolitiikka 5 6:4, 1991, ARK. Ruotsiksi: Den tredje jakten. Lectio praecursoria vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet den Nordisk alkoholtidskrift 8:5, 1991, ARK 119. Television and drinking. - Varis, T. (Ed.), The New Media. Cultural identity and integration in the new media world. Proceedings from the Newmed conference November 19-21, 1991 at the University of Industrial Arts. Publications of the University of Industrial

9 Arts B 28, Helsinki, 1992, TANDEM. Sosiologia 29:3, 1992, ARK 121. L'alcool nei mass media. - (a cura di) Rolli, A. e Cottino, A., Le culture dell'alcool. Francoangeli, Milano, 1992, On prevalence rates: A research note. Neville, J.B. and Tellier, F. (Eds.), Proceedings: The Third Annual Conference on Drug Use and Drug Policy, The Midlands Centre for Criminology and Criminal Justice, Department of Social Sciences, Loughborough University, Loughborough, 1992, Herooinen juominen, myyttinen humala ja suomalainen viinapää. Alkoholipolitiikka 57:6, 1992, ARK 124. Italiens alkoholkultur i helfigur. Recension av Cottino, Amedeo: L'ingannevole sponda. L'alcool fra tradizione e trasgressione. La nuova Italia Scientifica, Roma, Nordisk Alkoholtidskrift 9:6, 345, Suomeksi: Italian viinikulttuuri sosiologin silmin. Arviointi teoksesta Cottino, Amedeo: L'ingannevole sponda. L'alcool fra tradizione e trasgressione. La nuova Italia scientifica, Roma, Alkoholipolitiikka 58:2, , Englanniksi: The italian alcohol culture in full portrait. Nordisk Alkoholtidskrift 11, 1994, (English Supplement). ARK 125. Narkotikafrågan i Finland. Recension av Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, Nordisk alkoholtidskrift 10:1, 51-52, Suomeksi: Huumekysymys Suomessa. Arviointi teoksesta Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, Alkoholipolitiikka 58:1, 67-68, ARK 126. Failures in alcohol policy: lessons from Russia, Kenya, Truk and history. Addiction 88 (Supplement), 1993, 129S-134S. - ARK 127. Keisarilta kiellettyä. Helsingin Sanomat, Märkä pilvi. Alkoholipolitiikka 59:6, 1994, ARK. Ruotsiksi: Våta tripper. Bruket av narkotika och lugnande medel i Finland. Nordisk Alkoholtidskrift 12:1, 1995, ARK 129. Me kaikki olemme raittiusliikkeen lapsia. Alkoholipolitiikka 60:6, 1995, ARK 130. Izakaya, korttelikapakka japanilaisittain. Alkoholipolitiikka 60:5, 1995, ARK. Ruotsiksi: Izakaya. Kvarterskrogar på japanskt vis. Nordisk Alkoholtidskrift 12:3, 1995, ARK 131. Singaporen makuja. Etiketti 2/1995, 17. ARK 132. A global view on alcohol and drinking. Nordisk Alkoholtidskrift 13:1, 1996: English

10 Supplement Ankaraa huumepolitiikkaa. Alkoholipolitiikka 60:4, 1995, ARK. Ruotsiksi: Narkotikapolitik i Singapore och Japan. Nordisk Alkoholtidskrift 13:1, 1996, ARK 134. The Culture of Japan. A review of Fält, O.K., Nieminen, K., Tuovinen, A., and Vesterinen, I., Japanin kulttuuri, Helsinki: Otava, The Japan Foundation Newsletter Vol. XXIII/No. 1, 1995, Antropolog i den egna kulturen. Arviointi teoksesta Elmeland, K.: Dansk alkoholkultur. Rus, ritual og regulering. Holte: Forlaget SOCPOL, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 13:5-6, 1996, ARK 136. Kauppias, pappi ja nöyrä insinööri. Havaintoja Rotterdamin huumenäyttämöiltä. Alkoholipolitiikka 62, 1997, ARK. Ruotsiksi: Köpmannen, prästen och den ödmjuke ingeniören. Iakttagelser från narkotikascenen i Rotterdam. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 14:3, 1997, ARK. Englanniksi: Merchant, priest, and humble engineer. Observations from Rotterdam s drug scenes. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15, English supplement, 1998, ARK 137. Pohjoismainen voimannäyttö. Alkoholipolitiikka 62:2, 1997, ARK 138. Simpura, Jussi & Partanen, Juha: Vitkaan vaihtuu viinatapa. Perinteinen ja moderin juominen Suomessa 1960-luvulta1990-luvulle. Alkoholipolitiikka 62:4, 1997, Partanen, Juha & Metso, Leena: Kannabis Suomessa 1990-luvulla. Alkoholipolitiikka 62:5, 1997, ARK. Ruotsiksi: Cannabis i Finland på 1990-talet. En jämförande analys av olika undersökningar. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15:1,1998, ARK 140. Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Arviointi teoksesta Sarvanti, T.: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Tutkimuksia 83. Helsinki: Stakes, Yhteiskuntapolitiikka 63:1, 1998, ARK 141. Narkofobi och narkotikapolitik. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15(5-6), 1998, ARK 142. Narkofobi forhindrer en rimelig narkotikapolitik. Nyhetsbrev for rusmiddelforskning, Country Report: Finland. - Study to Obtain Comparable National Estimates of Problem Drug Use Prevalence for all EU Member States. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Partanen, Juha & Metso, Leena: Suomen toinen huumeaalto. Yhteiskuntapolitiikka 64:2, 1999, ARK 145. Huumepolitiikan näköaloja. Oikeus 1, 1999, Luentosali vuorella. Yhteiskuntapolitiikka 64:1, 1999, ARK

11 Huumeongelman esiintyvyys Suomessa. - Huumeriippuvuuden hoito Suomessa. Konsensuskokous Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, 1999, International Trends in Alcohol Production and Consumption. In: Heather, Nick, Peters, Timothy J., and Stockwell, Tim (Eds.): International Handbook of Alcohol Dependence and Problems. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2000, (Jussi Simpuran kanssa) Konsensuskokous huumehoidosta. Yhteiskuntapolitiikka 65:1, 2000, Report on the use of alcohol in Namibia. Windhouk: Ministry of Health and Social Services, 2001, 55 p. (Heli Mustosen kanssa) Muurahaiset ja heinäsirkka. Arviointi teoksesta Kari Tervo ja Heikki Hiilamo: Suomen 100 rikkainta. Helsinki: Tammi, Yhteiskuntapolitiikka 66:5, Kulttuurisilla aalloilla kelluen. Yhteiskuntapolitiikka 67:1, 2002, Arviointi teoksesta Heinonen, Visa & Konttinen, Hannu: Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Mainostajien liitto, Helsinki, Huumeet maailmalla ja Suomessa. - Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2002, Partanen, Airi & Partanen, Juha & Partanen, Päivi: Ensi kertaa huumehoitoon hakeutuneet vuosina 1998 ja Yhteiskuntapolitiikka 67:5, 2002, Alcohol in developing societies. Helsinki: Finnish Foundation for Alcohol Studies & Geneve: World Health Organization, 2002, 276 p. (Robin Roomin ja 12 muun kirjoittajan kanssa) Hieman hupaisa tyyppi. Arviointi Pertti Hemánuksen kirjasta Väärä vakaumus. Jyväskylä: Ateena-Kustannus Oy., Yhteiskuntapolitiikka 68:1, 2003, Kunnon ateria. Arviointi Johanna Mäkelän teoksesta Syömisen rakenne ja kulttuurinen vaihtelu. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, Yhteiskuntapolitiikka 68:2, 2003, Kun huumepolitiikan sana tulee lihaksi. Arviointi teoksesta Pedersen, E.H. & Tigerstedt, C. (Eds.): Regulating drugs - between users, the police and social workers. NAD Publication No. 43, Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD), Yhteiskuntapolitiikka 69:3, 2004, Kevytmielinen väitöskirja? Yhteiskuntapolitiikka 70:1, 2005, Arviointi Mikko Salasuon väitöskirjasta Huumeet ajankuvana. Tutkimus huumeiden viihdekäytön kulttuurisesta ilmenemisestä Suomessa. Tutkimuksia 149. Helsinki: Stakes, Demokraattisen yhteiskunnan antropologiaa.. Yhteiskuntapolitiikka 70:4, 2005,

12 161. Kävelykeppi. Yhteiskuntapolitiikka 70:4, 2005, Tupakoitsijan tunnustuksia. Yhteiskuntapolitiikka 70:5, 2005, Musiikki. Yhteiskuntapolitiikka 70:6, 2005, Takan ääressä. Yhteiskuntapolitiikka 71:1, 2006, Jahve ja hänen tyttärensä. Yhteiskuntapolitiikka 71:2, 2006, Lintujen vihaaja. Yhteiskuntapolitiikka 71:3, 2006, Kirkot. Yhteiskuntapolitiikka 71:4, 2006, Pimeys. Yhteiskuntapolitiikka 71:5, 2006, Kuka minä olen? Yhteiskuntapolitiikka 71:6, 2006, Conversation with Juha Partanen. Journal interview 81. Addiction 101: , Spectacles of sociability and drunkenness: On alcohol and drinking in Japan. Contemporary Drug Problems 33: , Perustuu esitelmään Spectacles of sociability and drunkenness: On alcohol and drinking in Japan. Paper presented at the 21st Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Porto, Portugal, June 3-9, ARK 172. Laulu isänmaalle. Yhteiskuntapolitiikka 72:1, 2007, Futis vai lätkä? Yhteiskuntapolitiikka 72:2, 2007, Nukuin täällä. Lumiluola. Helsingin Sanomat Panspermia. Yhteiskuntapolitiikka 72:3, 2007, Sohva ja sänky. Yhteiskuntapolitiikka 72:4, 2007, Huumepolitiikan kaksi raidetta. Arvio Tuukka Tammen väitöskirjasta Medicalising Prohibition. Harm Reduction in Finnish and International Drug Policy. Stakes, Yhteiskuntapolitiikka 72:5, 2007, Kirjat. Yhteiskuntapolitiikka 72:5, 2007, Häikäisty humanisti hyppää. Yhteiskuntapolitiikka 72:6, 2007, Matka minussa. Yhteiskuntapolitiikka 72:6, 2007, Ruskan aikaa. Elämäntarina 9:1, Wahlroos. Yhteiskuntapolitiikka 78:5, 2013,

Finland. Akademiska avhandlingar

Finland. Akademiska avhandlingar Finland Denna översikt baserar sig huvudsakligen på bibliografin "Suomalainen ja muu pohjoismainen prostituutiokirjallisuus" (Finsk och övrig nordisk protitutionslitteratur) som sammanställts av Mari-Elina

Lisätiedot

Turun yliopiston julkaisut 2010

Turun yliopiston julkaisut 2010 Turun yliopiston julkaisut 2010 Publications of the University of Turku 2010 Turku: Turun yliopisto Turku: University of Turku 2011 Toimitus: kirjastonhoitaja Mikko Pennanen Tietojen ilmoitus: laitosten

Lisätiedot

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25)

Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) Ansioluettelo 11.11.2006 1(25) ANSIOLUETTELO Nimi: Kiander Jaakko Sakari Arvo: Valtiot.tohtori, dosentti, johtaja Syntymäaika ja -paikka: 29.6.1963 Helsinki Avioliitossa, 3 lasta 1. Suoritetut tutkinnot:

Lisätiedot

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research.

Bamfield, J. 2007. Global Retail Theft Barometer. Nottingham: Centre for Retail Research. LÄHTEET Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

NUORET JA ALKOHOLI. Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja huumetutkijain seura. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto

NUORET JA ALKOHOLI. Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja huumetutkijain seura. Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto NUORET JA ALKOHOLI Christoffer Tigerstedt (toim.) Alkoholi- ja huumetutkijain seura & Nuorisotutkimusseura Nuorisotutkimusverkosto 1 Kansi ja taitto: Koala-kustannus Toimituskunta: Laura Kestilä, Mikko

Lisätiedot

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87.

tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. LÄHTEET 485 Aaltio, Sirkka-Liisa. 2002. Maahanmuuttajanaiset. Raportissa Nurmi, Reet ja Helander, Reetta (2002) toim. Väkivalta ei tunne kulttuurisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan ja prostituution

Lisätiedot

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952)

RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) RESUME OF EERO O. KASANEN Professor, Doctor of Business Administration (born 25.12.1952) Aalto University School of Economics Home address: P.O.Box 21210, 00076 AALTO, Finland Arkadiankatu 33 A 21 Tel

Lisätiedot

Appendix 2: CV / Publications

Appendix 2: CV / Publications Appendix 2: CV / Publications Name: Ilpo Kalevi Koskinen Home address: Iso-Roobertinkatu 35-37 E 49 00120 HKI (09) - 635 293 +358-50-329 6021 (GSM) ikoskine@uiah.fi http://www2.uiah.fi/~ikoskine/ Home

Lisätiedot

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA

SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Jorma Selovuori 26.1.2000 SNELLMAN-KIRJALLISUUTTA Johdanto Tässä kirjallisuusluettelossa on erilaisista tietokannoista ja muista lähteistä kerättyä Snellmankirjallisuutta; tutkimuksia, artikkeleita, kuvauksia,

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968

CURRICULUM VITAE. Mika Maliranta. Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Mika Maliranta Ph.D, professor Born: May 3rd, 1968 Present Posts Research Director: ETLA, The Research Institute of the Finnish Economy (Part-time) Professor of Economics: Economics at the School of Business

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2011 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2011 3 Euroalueen velkakriisi leimasi toimintaympäristöä 3 Kuinka suuri on julkisen talouden kestävyysvaje?

Lisätiedot

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA

Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA VUOSIKERTOMUS 2010 1 Sisältö 3 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos vuonna 2010 3 Evästyksiä seuraavalle hallitukselle 3 Älyteollisuus kasvun lähteeksi 4 Palkkausjärjestelmien

Lisätiedot

Vanhoille ja sairaille sopivaa?

Vanhoille ja sairaille sopivaa? 2007 Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Laura Kalliomaa-Puha Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 90 Kelan tutkimusosasto

Lisätiedot

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195

Curriculum Vitae. Vesa Matti Routamaa. Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Curriculum Vitae Nimi Syntymäpaikka Työpaikka Vesa Matti Routamaa Lempäälä Vaasan yliopisto Työosoite Pl 700 65101 Vaasa Puhelin +358-6 32 48 246 Fax +358-6 32 48 195 Sähköposti vmr@uwasa.fi www www.uwasa.fi/~vmr/,

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2004 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2004 20042003 57 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot

Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine. Turku syyskuu 2004. www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot METODIEN LÄHTEILLÄ Valikoituja referenssejä opinnäytetöiden laatijoille Toimittanut: KTT Aino Halinen-Kaila ja markkinoinnin oppiaine Turku syyskuu 2004 www.tukkk.fi/markkinointi/ma/opinnaytetyot Lukijalle

Lisätiedot

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Wright, S. 2004. Language policy and language planning. From nationalism to globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan. Kielikoulutuspoliittinen projekti KIEPO Kirjallisuusluettelo Yleinen kielipoliittinen ja kielikoulutuspoliittinen kirjallisuus Block, D. & D. Cameron (toim.) 2002. Globalization and language teaching.

Lisätiedot

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014

Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 Sosiaaliturva 2014 Socialskydd Social Protection SVT Päihdetilastollinen vuosikirja 2014 ALKOHOLI JA HUUMEET Statistisk årsbok om alkohol och narkotika 2014 THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Institutet

Lisätiedot

Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy

Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy Alaikäiset juovat entistä vähemmän, mutta nuorten aikuisten juominen lisääntyy Kirsimarja Raitasalo & Jenni Simonen Johdanto Nuorten juomisesta on käyty Suomessa viime aikoina paljon keskustelua (Tigerstedt

Lisätiedot

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia

MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia MATKAILUN HISTORIAN KOKOELMA Turun yliopisto, yleinen historia Koko aineisto on luokiteltu ja se sijaitsee oppiaineen tiloissa. 1. Tutkimukset, artikkelit ja yleisteokset 2. Bibiliografiat 3. Aikakausijulkaisut,

Lisätiedot

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals

PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals PUBLICATIONS - prof. Matti Vartiainen (05.12.2011) 1. Articles in peer reviewed scientific journals 34. Verburg, R., Bosch-Sijtsema, P.M. & Vartiainen, M. (2012) Getting it done: Critical success factors

Lisätiedot

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------- Date: 1.11.2014 Ari Hyytinen Year of birth: 1972 Country of citizenship: Finland CURRICULUM VITAE --------------------------------------------------------------------------- I Present Position(s) University

Lisätiedot

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003

RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003. Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 RAILI TOIVIO TOIM. LUETTELO KIRJALLISESTA TOIMINNASTA OULUN YLIOPISTOSSA 2003 Catalogue of publications by the staff of the University of Oulu 2003 2004 56 OULUN YLIOPISTON KIRJASTON JULKAISUJA PUBLICATIONS

Lisätiedot

Publications of Fred Karlsson 1969 2005

Publications of Fred Karlsson 1969 2005 Publications of Fred Karlsson 1969 2005 1969 Suomen yleiskielen segmentaalifoneemien paradigma. Virittäjä 73.4: 351 362. Republished in Auli HAKULINEN & Pentti LEINO (eds.) Nykysuomen rakenne ja kehitys

Lisätiedot

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w

PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV. Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w PEKKA KAARNINEN IT I ** * 1 ILKKA LIIKANEN \ bibliografia IV Tvövfl tnptfi i NNt^n r b cmfnrnoma w V Pekka Kääminen Ilkka Liikanen Työväen bibliografia IV Suomen työväenliikkeen historiallinen bibliografia

Lisätiedot

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2

Hukkinen, Selected Publications, August 2006 2 SELECTED PUBLICATIONS Janne Hukkinen Helsinki University of Technology, Laboratory of Environmental Protection, PO Box 2300, 02015 TKK (Espoo), Finland, tel +358 50 367 1375, Email janne.hukkinen@hut.fi,

Lisätiedot

Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat

Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat Pienen maailmanpelastusoppaan lähteet - osa 1: ongelmat 1. Ylikulutus Jos ei toisin ilmoiteta, tämän luvun tiedot perustuvat lähteeseen Millennium Ecosystem Assessment. Ecosystems and Human Well-being:

Lisätiedot

LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ

LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ LUETTELO KIRJASTOON VUONNA 2015 TULEVISTA AIKAKAUS- JA SANOMALEHDISTÄ FÖRTECKNING ÖVER BIBLIOTEKETS TIDSKRIFTER OCH TIDNINGAR ÅR 2015 Sisällysluettelo Innehåll Eduskunnan kirjastoon saapuvat kotimaiset

Lisätiedot

kohteena on muutosagenttiaseman rakentuminen

kohteena on muutosagenttiaseman rakentuminen Muutosagenttiaseman rakentuminen Työyhteisön jäsen alkoholikulttuurin muutoksen käynnistäjänä AIJA LOGREN Työyhteisöillä on mahdollisuus vaikuttaa jäsentensä alkoholinkulutukseen yhteisöllisen alkoholikulttuurin

Lisätiedot