1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 1960.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, 1960."

Transkriptio

1 JULKAISULUETTELO 1 Juha Partanen 1. Valinnan ja päätöksenteon matemaattiset mallit. Pro-gradu tutkielma tilastotieteessä. Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Aivot ja automaatio. Ylioppilaslehti, No. 34, Teollinen automaatio. Ylioppilaslehti, No , Valehtelevatko tilastot? Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 8 lehdessä, Nuket, automaatit, robotit. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 9 lehdessä, Elektroniaivoista ja ohjelmoinnista. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 9 lehdessä, Alkoholi ja yhteisö. Suomen Kulttuurirahaston artikkelipalvelu, julkaistu 5 lehdessä, Miehiä ja ideoita. Arviointi E.T. Bellin teoksesta 'Matematiikan miehiä'. Uusi Suomi Dikotomisten muuttujien hajoitus riippumattomiin vaihtelukomponentteihin. Lisensiaattitutkielma tilastotieteessä, Helsingin yliopiston valtiotieteellinen tiedekunta, Perinnöllisyyden sekä ympäristön vaikutuksen voimakkuuden määrittelemisestä ja määräämisestä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 7, Helsinki, 1963, 20 s. 11. Ryhmittelyongelmista. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 8, Helsinki, 1963, 14 s. 12. Väkijuomien käyttäjätyypit. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 9, Helsinki, 1963, 17 s. 13. Kaksosparien dominanssisuhteet. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 10, Helsinki, 1963, 10 s. 14. A Decomposition of Dichotomous Random Variables into Independent Components of Variation. - Solomon, H. (Ed.), Item Analysis, Test Design, and Classification. Cooperative Research Project No. 1327, Stanford University, Stanford, 1965, On Some Applications of Finite Boolean Algebras to Data Analysis. Technical Report No. 1 Juha oli toimittanut Stakesin alkoholi- ja huumetutkimusryhmään (Ahtu) päivätyn elektronisen julkaisuluettelonsa. Se löytyi THL:n alkoholi ja huumeet -yksikön (Alhun) U-asemalta tammikuun lopussa Luettelo päättyi Ruskan aikaa (2008) otsikoituun kirjoitukseen. Täydennykset ja korjaukset on tehnyt Christoffer Tigerstedt.

2 10, August 20, Laboratory for Quantitative Research in Education. Department of Statistics, Stanford University, California. Julkaistu myös teoksessa Solomon, H. (Ed.), Item Analysis, Test Design, and Classification. Cooperative Research Project No. 1327, Stanford University, Stanford, 1965, ARK Tilastollisista aineistonkäsittelymenetelmistä. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 15, Helsinki, ARK 17. Mississippi valkoisen miehen maa. Uusi Suomi, Rakoilua tapahtunut asenteissa. Uusi Suomi, Partanen, Juha & Bruun, Kettil & Markkanen, Touko: Inheritance of Drinking Behavior. A Study on Intelligence, Personality, and Use of Alcohol of Adult Twins. The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1966, 159 s. 20. Kahvi ja raittius. Suomen Kuvalehti 44/1968, On Waiting Time Distributions. Acta Sociologica 12:3, 1969, ARK 22. Ravintolatutkimus Ravintoloiden toimintaa ja asiakkaita koskevan tiedustelun tulokset. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 41, Helsinki, 1969, 65 s. ARK 23. Hillitseekö ravintolaympäristö? Alkoholipolitiikka 34:1, 1969, ARK 24. Tulevaisuudet. Arviointi teoksista Herman Kahn ja Anthony J. Wiener: 'The Year 2000' ja Robert Jungk ja Johan Galtung (toim.): Mankind Sosiologia 6:3, 1969, Teknokraatit ja populistit. Arviointi teoksesta Ottar Brox: 'Centralbyrokraterna och glesbygden'. Sosiologia 7:1, 1970, ARK 26. Tuloerot Länsi-Euroopan maissa. Sosiologia 7:6, 1970, ARK 27. Asiakastutkimus Ravintolakäyntien tiheyttä ja suhtautumista ravintoloihin kartoittavan tutkimuksen tulokset. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 53, Helsinki, 1970, 79 s. ARK 28. Informaatiopolitiikka 1. Sosiologia 8:3, Kommentti (ESOMAR JA WAPOR). Sosiologia 8:5, 1971, (yhdessä Katriina Virtasen kanssa) 30. Taloudellista eriarvoisuutta tutkivan työryhmän raportti. Talousneuvosto, Yhteiskuntapolitiikan tavoitteita ja niiden mittaamista tutkiva jaosto, Helsinki, 1972, 73 s. (yhdessä Kalevi Koljosen ja Jorma Sipilän kanssa) 31. On the Relevance of Twin Studies. Annals of the New York Academy of Sciences 197, 2 ARK = paperikopio olemassa Alhun arkistossa.

3 1972, ARK Tiede ja suunnittelu. - Yhteiskunta ja suunnittelu sosialistisissa maissa ja Suomessa. Yhteiskuntasuunnittelun seura ry., Helsinki, 1972, Demokratia ja tasa-arvoisuus suomalaisessa yhteiskunnassa: Ehdotus tutkimushankkeeksi nimeltä TANDEM. Politiikka n:o 4, 1972, Pitempi julkaisematon (?) versio: TANDEM Tasa-arvon ja demokratian tutkimus. Valtion yhteiskuntatieteelliselle toimikunnalle esitetty tutkimussuunnitelma, 1972, 100 s. 34. Muistio informaatiopolitiikasta. Suomen Akatemia, Helsinki, Teknokratia ja sosiaaliteknologia. Katsaus, No. 6, 1973, Arvioinnin ja valinnan menetelmistä. Yhdyskuntasuunnittelun jatkokoulutuskeskuksen vuosikirja , Otaniemi, 1973, Gronow, Jukka & Partanen, Juha: Elinkeinopoliittinen raportti: lähtökohdat talouden ja politiikan tarkasteluun. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 1, 1973, 29 s. Julkaistu myös teoksessa Demokraattinen suunnittelu. Suomen demokraattiset lakimiehet ry. ja Yhteiskuntasuunnittelun seura ry., Helsinki, 1973, Rakennetutkimuksen strategiasta. R-muistio 9/1973, Valtiovarainministeriö, 1973, Tiedontarve ja yksityisyyden suoja. Tietojenkäsittelypäivä, OtaDATA ry., Espoo, 1974, 12 s. 40. Kuka tieteestä määrää. Yleisradion julkaisusarja XLIV(2), 1974, Tietoteollisuus ja tietojärjestelmät. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 3, 1974, s. Sama julkaisu: Tietojärjestelmäkomitean I osamietintö (KM 110:1974), Eriävä mielipide, Helsinki, 1974, 25 s. 42. Tiede ja julkisuus. Puheenvuoro tieteellisen julkaisutoiminnan kehittämistä koskevassa Suomen Akatemian järjestämässä keskustelutilaisuudessa Moniste, Helsinki, 1974, 10 s. 43. Kyntäjä, Timo & Partanen, Juha: Perustuslakiuudistus. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM. Tutkimusraportti 4, 1974, 67 s. Sama: Toisen valtiosääntökomitean mietintö (KM 1975:88), Helsinki, 1975, Ilmonen, Kaj & Partanen, Juha: Mainonta ja yhteiskunta. Tasa-arvon ja demokratian tutkimus TANDEM, Tutkimusraportti 5, Helsinki, 1975, 224 s. 45. Blom, Raimo & Eskola, Antti & Kyntäjä, Timo & Partanen, Juha (1975): Valtiosääntöuudistus - ase demokraattisessa taistelussa. Oikeus 4/1975, TANDEM:iin kuuluvan arkistonsa julkaisuineen Juha luovutti syksyllä 2013 Jukka Gronowille, joka on toimittanut aineiston Kansallisarkistolle.

4 4 46. Partanen, Juha & Klemola, Pertti & Gronow, Jukka: Yhteiskunnallisen ongelman tutkimuksen ongelmat - TANDEMin ongelmia ja muidenkin. Sosiologia 12:5-6, 1975, Myös ruotsiksi: Problemforskningens forskningsproblem. Nordisk Forum 2/1976, Mäkeläinen, Sirkka & Partanen, Juha: Suomalainen elokuva ja demokraattinen tiedonvälitys. Tutkimus 'Jouluksi kotiin'-elokuvasta. Tasa-arvon ja demokratiana tutkimus TANDEM, Tutkimusraportti 9, 1976, XVII s. 48. Kriisiajan sosiologiaa. Arviointi Erik Allardtin teoksesta 'Hyvinvoinnin ulottuvuuksia'. Sosiologia 13:3-4, 1976, Sama (?): Sociology in time of crisis. Acta Sociologica 3/1977, Gronow, Jukka & Klemola, Pertti & Partanen, Juha: Demokratian rajat ja rakenteet. Tutkimus suomalaisesta hallitsemistavasta ja sen taloudellisesta perustasta. WSOY, Porvoo-Helsinki-Juva, 1977, XIV s. 50. Puolueet ja eturyhmät: näkökohtia tutkimusaiheen jäsentelyyn. - Mäkinen, R. ja Saraste E. (toim.), Poliittiset puolueet, etu- ja joukkojärjestöt Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Helsingissä pidetyn Parlamentarismimme kehityslinjoja-seminaarin raportti. Helsingin yliopiston poliittisen historian laitoksen julkaisusarja 1/ ATK: Lyhyt katsaus kirjallisuuteen ja ongelmiin. Yhteiskuntasuunnittelu 4/1977, TANDEM-projektin esittely ja vastaus esitettyyn kritiikkiin. DETA- ja TANDEMprojektien arviointiseminaari, , Suomen Akatemia, Helsinki, 1977, (yhdessä Jukka Gronowin kanssa) 53. Notes on the theory of psychoactive drugs. 7th International Institute on the Prevention and Treatment of Drug Dependence, October 1977, Lisbon, 17 s. [Julkaistu?] 54. Welfare, Politics, and Way of Life. Acta Sociologica, Special Issue, 1978, Partanen, Juha & Toikka, Kari: Antisnellman. Arviointi Paavo Haavikon teoksesta 'Kansakunnan linja'. Tiede ja edistys 3:1, 1978, Havaintoja työnjohtajan dilemmasta. Sosiologia 15:3, 1978, ARK 57. Mäkinen, Jukka & Partanen, Juha & Saraste, Matti: Katastrofiteorian esittelyä. Tiede ja edistys 4:2, 1979, Partanen, Juha & Parviainen, Irja: Valistus ja elämäntapojen muutos. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 16(4), 1979, ARK 59. On Recreation. Paper presented at the Finnish-Soviet Symposium on The Revolution in Science and Technology and Some Problems of Development of Society and Collectives, Moscow, November On national commodity consumption patterns and the use of alcohol.

5 Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 129, Helsinki, 1979, 44 s. ARK On national consumption profiles. European Research 7:1, 1979, Mainonnan ideologiasta ja käytännöstä. Arvio kirjasta Lindner, Rolf: Das Gefühl von Freiheit und Abendteuer. Sosiologia 16:3, 1979, ARK 63. Holmila, Marja & Partanen, Juha & Piispa, Matti & Virtanen, Matti: Alcohol education and alcohol policy. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 139, Helsinki, 1980, 25 s. Julkaistu saksaksi: Alkoholerziehung und Alkoholpolitik. Drogalkohol 4:3, 1980, 13-32, ja ranskaksi Education relative à l'alcool et politique de l'alcool. Drogalcool 4:4, 1980, Virtanen, Matti & Partanen, Juha: Cardiffin kongressi: näkemyksiä varaa täsmentää. Alkoholipolitiikka 45:4, 1980, Kosonen, Pekka & Partanen, Juha & Österberg, Esa: Alkoholikustannusten laskennan logiikka ja ongelmat. Alkoholipolitiikka 45:5, 1980, Julkaistu ruotsiksi: Att beräkna alkoholkostnader - logik och problematik. Alkoholpolitik 43:2, 1980, ARK 66. Piispa, Matti & Holmila, Marja & Partanen, Juha: Työelämän alkoholiongelmat Suomen alkoholipoliittisessa keskustelussa. Alkoholipolitiikka 45:6, 1980, ARK 67. Finnish Intoxication on the Screen. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 143, Helsinki, 1980, 48 s. (editor). Sisältää Juhan esipuheen Finnish intoxication on the screen: The objectives of the seminar and its organization, Drogenerziehung und Änderung des Lebensstils. Drogalkohol 4:2, 1980, Mainonnan taloudellinen tehtävä kapitalismissa. Teoksessa Hemánus, P. (toim.), Mainonta, talous ja yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki, 1980, (Kaj Ilmosen kanssa). 70. Mainonta sosialistisessa yhteiskunnassa. Teoksessa Hemánus, P. (toim.), Mainonta, talous ja yhteiskunta. Gaudeamus, Helsinki, 1980, (Kaj Ilmosen kanssa). 71. Alko valistaa ja tutkii. Alkoholipolitiikka 46:4, 1981, Ruotsiksi: Alko upplyser och forskar. Alkoholpolitik 44:4, 1981, ARK 72. Teesejä valistuksesta. Alkoholipolitiikka 46:4, 1981, Ruotsiksi: Teser om upplysning. Alkoholpolitik 44:4, 1981, ARK 73. Potreblenije alkogoljnyh napitkov i ego gosudartsvennoje regulirovanije. Sotsiologitsheskije Issledovanija Nr. 1, 1981, ARK 74. Der Alkoholkonsum und seine staatliche Regulierung. Sowietwissenschaft. Gesellschaftliche Beiträge nr.5, 1981, Alcohol and disinhibition. Towards a theory of intoxication. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 149, Helsinki, 1981, 19 s. Muutettuna (?): Toward a

6 theory of intoxication. - Room, R. and Collins, G. (Eds.), Alcohol and Disinhibition: Nature and Meaning of the Link. U.S. Department of Health and Human Services, Rockville Md., 1983, ARK Alkoholisosiologia: Tutkimusperinteitä ja ongelmia. Alkoholipoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusseloste n:o 152, Helsinki, 1981, 44 s. ARK 77. Yhteiskunnalliset liikkeet puhaltavat Ranskan sosiologiassa - Alain Tourainen sosiologinen interventio yhteiskuntaan. Sosiologia 18:3, 1981, ARK 78. Tähtilippu uhoaa taas voimaa. Ydin 2/ Alkoholin käytön ja sen seurausten sosiologinen tutkimus: vertaileva näkökulma. - Perheentupa, O. (toim.), III Suomalais-neuvostoliittolainen sosiologian symposiumi, Turku Suomen ja Neuvostoliiton välisen tieteellis-teknisen yhteistoimintakomitean julkaisusarja 13, Helsinki, 1981, Pieni muistio tutkimuspolitiikasta. Tiede ja Edistys 7:2, 1982, Näkökulmia informaatioyhteiskuntaan. Haastattelu. Kirjastotiede ja informatiikka 1:5, 1982, Mäkelä, Klaus & Partanen, Juha: Alkoholipolitiikan tulevaisuudesta. Alkoholipolitiikka 47:2, 1982, Ruotsiksi: Alkoholpolitikens framtid. Alkoholpolitik 45:2, 1982, ARK 83. Alkoholikasvatus: Ongelmia ja näköaloja. - Rimpelä, M. ym. (toim.), Terveyskasvatustutkimuksen vuosikirja Publications of the National Board of Health, Finland. Health education. Series original reports 1, Helsinki, 1982, (yhdessä Tommi Hoikkalan, Marja Holmilan, Matti Piispan ja Matti Virtasen kanssa) 84. Keskustelua Rauta-ajasta. Kulttuurivihkot 10:4, 1982, Alkoholipoliittinen tutkimus kysyy ja vastaa. Etiketti 18:1, 1982, Valistuksen mahdollisuudet vaikuttaa ravinnon valintaan. - Sahi T., Huunan-Seppälä A. ja Seppänen R.(toim.), Ravitsemustutkimus, Yrjö Jahnssonin säätiö, Helsinki, 1983, ARK 87. I alla fall lönar det sig att försöka. Narkotika-information i Norden, Nordiska Ministerrådets sekretariat, Oslo, 1983, Alcohol education as an agent of cultural change. - Grant, M. and Waahlberg, R. (Eds.), Extending Alcohol Education. International Council on Alcohol and Addictions and Statens edruskapsdirektorat, Oslo, 1985, ARK [Perustuu esitelmään Drug education and change in the life habits. - 25th International Institute on the Prevention and Treatment of Alcoholism, Tours, France, June 18-22, International Council on Alcohol and Addictions, Lausanne, 1979, ] 89. Alkoholin käytön perustelut ja säänteleminen. - Simpura, J. (toim.), Suomalaisten

7 juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, 1985, Englanniksi: Reasons for Using Alcohol and Restricting Drinking. - Simpura, J. (Ed.), Finnish Drinking Habits. Results from Interview Studies Held in 1968, 1976, and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1987, Juomatavat muuttuvassa yhteiskunnassa. - Simpura, J. (toim.), Suomalaisten juomatavat. Haastattelututkimusten tuloksia vuosilta 1968, 1976 ja Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, 1985, Englanniksi: Drinking Habits in a Changing Society. - Simpura, J. (Ed.), Finnish Drinking Habits. Results from Interview Studies Held in 1968, 1976, and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1987, ARK 91. Ravintola. Korkki 2/1985, Julkisuutta tutkiessa. Tiedotustutkimus, 8:3, 1985, Suomalainen humala. Tiede :2, 1986, Världen enligt en död romanperson. Debattinlägg i Dikt och tanke. Rundradiotryck 2/1986 Nr. 10, Lehdistön kuva Alkon lakosta. Alkoholipolitiikka 51:1, 1986, Vilket är perspektivet på den afrikanska alkoholfrågan? Alkoholpolitik 3:4, 1986, Suuntana yhteisraittius? Alkoholipolitiikka 51:5, 1986, Stenius, Kerstin & Simpura, Jussi & Partanen, Juha: Jellinek-priset till Ole-Jorgen Skog. Alkoholpolitik 4:3, 1987, (Haastattelu) 99. Alkoholi Neuvostoliitossa. Kunnon juomista, kunnon alkoholipolitiikkaa. Alkoholipolitiikka 52:6, 1987, ARK. Ruotsiksi: Kraftigt drickande, kraftfull alkoholpolitik. Fallet Sovjetunionen. Alkoholpolitik 4:4, 1987, ARK. Englanniksi: Serious drinking, serious alcohol policy: the case of the Soviet Union. Contemporary Drug Problems 14:4, 1988, ARK 100. Hemánus, Pertti & Partanen, Juha & Virtanen, Matti: Virittävyyden ongelma. Tampereen yliopiston tiedotusopin laitos, Tiedotusopin laitoksen julkaisuja, sarja C, 9/1987, Tampere, 1987, 56 s Alcohol and drinking in the media. - Paakkanen P. and Sulkunen, P. (Eds.), Cultural studies on drinking and drinking problems. Reports from the Social Research Institute of Alcohol Studies No. 176, Helsinki, 1987, Communicating about alcohol in the mass media. Contemporary Drug Problems 15:2, 1988, ARK 103. NL:n alkoholiuudistusta joudutaan tarkistamaan. Helsingin Sanomat

8 Partanen, Juha & Montonen, Marjatta: Alcohol and the mass media. EURO Reports and Studies 108, WHO, Copenhagen, 1988, 73 s Abstinence in Africa. Teoksessa Maula, J. & Lindblad, M. & Tigerstedt, C. (Eds.): Alcohol in developing countries. Nordic Council for Alcohol and Drug Research. NAD publication no. 18, 70-85, Helsinki, ARK 106. Några reflektioner över alkoholen och narkotikan i Danmark. Nad:s nyhetsbrev nr 2, 1988, ARK 107. Tolerans som ideologi. Reseanteckningar från Danmark. Alkoholpolitik 5:3, 1988, ARK. Suomeksi: Tanskalainen suvaitsevaisuus. Alkoholipolitiikka 54:1, 1989, ARK 108. Alcohol in Kenya: Answers and questions. - Kortteinen, T. (Ed.), State monopolies and alcohol prevention. Report and working papers of a collaborative international study. Report from the Social Research Institute of Alcohol Studies No. 181, Helsinki, 1989, Valistuksen paikka. Alkoholipolitiikka 55:1, 1990, Ruotsiksi: Upplysningens tid och plats. Alkoholpolitik 7:1, 1990, ARK 110. Alcohol in culture and social life. Alcologia 2:1, 1990, ARK 111. Alcool et drogues dans les médias. ISPA Visions 8:3, 1990, Alkoholi ajassa. Tiimi 5/1990, Kaikkiruokaisen yksilön ongelma. Helsingin Sanomat, Rapeaa, kuohkeaa, jäntevänliukasta... Helsingin Sanomat, Press Coverage of the 1985 Alko Strike. In: Österberg, R. and Säilä, S-L. (Eds.), Natural Experiments with Decreased Availability of Alcoholic Beverages. Finnish Alcohol Strikes in 1972 and The Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1991, Claude Fischler: L'homnivore (kirja-arvostelu). Sosiologia 28:3, 1991, ARK 117. Sociability and Intoxication: Alcohol and drinking in Kenya, Africa, and the Modern World. Finnish Foundation for Alcohol Studies, Helsinki, 1991, 295 p Kolmas metsästys. Lectio praecursoria Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Alkoholipolitiikka 5 6:4, 1991, ARK. Ruotsiksi: Den tredje jakten. Lectio praecursoria vid Helsingfors universitets statsvetenskapliga fakultet den Nordisk alkoholtidskrift 8:5, 1991, ARK 119. Television and drinking. - Varis, T. (Ed.), The New Media. Cultural identity and integration in the new media world. Proceedings from the Newmed conference November 19-21, 1991 at the University of Industrial Arts. Publications of the University of Industrial

9 Arts B 28, Helsinki, 1992, TANDEM. Sosiologia 29:3, 1992, ARK 121. L'alcool nei mass media. - (a cura di) Rolli, A. e Cottino, A., Le culture dell'alcool. Francoangeli, Milano, 1992, On prevalence rates: A research note. Neville, J.B. and Tellier, F. (Eds.), Proceedings: The Third Annual Conference on Drug Use and Drug Policy, The Midlands Centre for Criminology and Criminal Justice, Department of Social Sciences, Loughborough University, Loughborough, 1992, Herooinen juominen, myyttinen humala ja suomalainen viinapää. Alkoholipolitiikka 57:6, 1992, ARK 124. Italiens alkoholkultur i helfigur. Recension av Cottino, Amedeo: L'ingannevole sponda. L'alcool fra tradizione e trasgressione. La nuova Italia Scientifica, Roma, Nordisk Alkoholtidskrift 9:6, 345, Suomeksi: Italian viinikulttuuri sosiologin silmin. Arviointi teoksesta Cottino, Amedeo: L'ingannevole sponda. L'alcool fra tradizione e trasgressione. La nuova Italia scientifica, Roma, Alkoholipolitiikka 58:2, , Englanniksi: The italian alcohol culture in full portrait. Nordisk Alkoholtidskrift 11, 1994, (English Supplement). ARK 125. Narkotikafrågan i Finland. Recension av Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, Nordisk alkoholtidskrift 10:1, 51-52, Suomeksi: Huumekysymys Suomessa. Arviointi teoksesta Hakkarainen, Pekka: Suomalainen huumekysymys. Huumausaineiden yhteiskunnallinen paikka Suomessa toisen maailmansodan jälkeen. Alkoholitutkimussäätiö, Helsinki, Alkoholipolitiikka 58:1, 67-68, ARK 126. Failures in alcohol policy: lessons from Russia, Kenya, Truk and history. Addiction 88 (Supplement), 1993, 129S-134S. - ARK 127. Keisarilta kiellettyä. Helsingin Sanomat, Märkä pilvi. Alkoholipolitiikka 59:6, 1994, ARK. Ruotsiksi: Våta tripper. Bruket av narkotika och lugnande medel i Finland. Nordisk Alkoholtidskrift 12:1, 1995, ARK 129. Me kaikki olemme raittiusliikkeen lapsia. Alkoholipolitiikka 60:6, 1995, ARK 130. Izakaya, korttelikapakka japanilaisittain. Alkoholipolitiikka 60:5, 1995, ARK. Ruotsiksi: Izakaya. Kvarterskrogar på japanskt vis. Nordisk Alkoholtidskrift 12:3, 1995, ARK 131. Singaporen makuja. Etiketti 2/1995, 17. ARK 132. A global view on alcohol and drinking. Nordisk Alkoholtidskrift 13:1, 1996: English

10 Supplement Ankaraa huumepolitiikkaa. Alkoholipolitiikka 60:4, 1995, ARK. Ruotsiksi: Narkotikapolitik i Singapore och Japan. Nordisk Alkoholtidskrift 13:1, 1996, ARK 134. The Culture of Japan. A review of Fält, O.K., Nieminen, K., Tuovinen, A., and Vesterinen, I., Japanin kulttuuri, Helsinki: Otava, The Japan Foundation Newsletter Vol. XXIII/No. 1, 1995, Antropolog i den egna kulturen. Arviointi teoksesta Elmeland, K.: Dansk alkoholkultur. Rus, ritual og regulering. Holte: Forlaget SOCPOL, Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 13:5-6, 1996, ARK 136. Kauppias, pappi ja nöyrä insinööri. Havaintoja Rotterdamin huumenäyttämöiltä. Alkoholipolitiikka 62, 1997, ARK. Ruotsiksi: Köpmannen, prästen och den ödmjuke ingeniören. Iakttagelser från narkotikascenen i Rotterdam. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 14:3, 1997, ARK. Englanniksi: Merchant, priest, and humble engineer. Observations from Rotterdam s drug scenes. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15, English supplement, 1998, ARK 137. Pohjoismainen voimannäyttö. Alkoholipolitiikka 62:2, 1997, ARK 138. Simpura, Jussi & Partanen, Juha: Vitkaan vaihtuu viinatapa. Perinteinen ja moderin juominen Suomessa 1960-luvulta1990-luvulle. Alkoholipolitiikka 62:4, 1997, Partanen, Juha & Metso, Leena: Kannabis Suomessa 1990-luvulla. Alkoholipolitiikka 62:5, 1997, ARK. Ruotsiksi: Cannabis i Finland på 1990-talet. En jämförande analys av olika undersökningar. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15:1,1998, ARK 140. Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Arviointi teoksesta Sarvanti, T.: Huumepolitiikka ja oikeudenmukaisuus. Tutkimuksia 83. Helsinki: Stakes, Yhteiskuntapolitiikka 63:1, 1998, ARK 141. Narkofobi och narkotikapolitik. Nordisk alkohol- och narkotikatidskrift 15(5-6), 1998, ARK 142. Narkofobi forhindrer en rimelig narkotikapolitik. Nyhetsbrev for rusmiddelforskning, Country Report: Finland. - Study to Obtain Comparable National Estimates of Problem Drug Use Prevalence for all EU Member States. Lisbon: European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Partanen, Juha & Metso, Leena: Suomen toinen huumeaalto. Yhteiskuntapolitiikka 64:2, 1999, ARK 145. Huumepolitiikan näköaloja. Oikeus 1, 1999, Luentosali vuorella. Yhteiskuntapolitiikka 64:1, 1999, ARK

11 Huumeongelman esiintyvyys Suomessa. - Huumeriippuvuuden hoito Suomessa. Konsensuskokous Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja Suomen Akatemia, 1999, International Trends in Alcohol Production and Consumption. In: Heather, Nick, Peters, Timothy J., and Stockwell, Tim (Eds.): International Handbook of Alcohol Dependence and Problems. Chichester: John Wiley & Sons, Ltd., 2000, (Jussi Simpuran kanssa) Konsensuskokous huumehoidosta. Yhteiskuntapolitiikka 65:1, 2000, Report on the use of alcohol in Namibia. Windhouk: Ministry of Health and Social Services, 2001, 55 p. (Heli Mustosen kanssa) Muurahaiset ja heinäsirkka. Arviointi teoksesta Kari Tervo ja Heikki Hiilamo: Suomen 100 rikkainta. Helsinki: Tammi, Yhteiskuntapolitiikka 66:5, Kulttuurisilla aalloilla kelluen. Yhteiskuntapolitiikka 67:1, 2002, Arviointi teoksesta Heinonen, Visa & Konttinen, Hannu: Nyt uutta Suomessa! Suomalaisen mainonnan historia. Mainostajien liitto, Helsinki, Huumeet maailmalla ja Suomessa. - Kaukonen, Olavi & Hakkarainen, Pekka: Huumeiden käyttäjä hyvinvointivaltiossa. Helsinki: Gaudeamus, 2002, Partanen, Airi & Partanen, Juha & Partanen, Päivi: Ensi kertaa huumehoitoon hakeutuneet vuosina 1998 ja Yhteiskuntapolitiikka 67:5, 2002, Alcohol in developing societies. Helsinki: Finnish Foundation for Alcohol Studies & Geneve: World Health Organization, 2002, 276 p. (Robin Roomin ja 12 muun kirjoittajan kanssa) Hieman hupaisa tyyppi. Arviointi Pertti Hemánuksen kirjasta Väärä vakaumus. Jyväskylä: Ateena-Kustannus Oy., Yhteiskuntapolitiikka 68:1, 2003, Kunnon ateria. Arviointi Johanna Mäkelän teoksesta Syömisen rakenne ja kulttuurinen vaihtelu. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, Yhteiskuntapolitiikka 68:2, 2003, Kun huumepolitiikan sana tulee lihaksi. Arviointi teoksesta Pedersen, E.H. & Tigerstedt, C. (Eds.): Regulating drugs - between users, the police and social workers. NAD Publication No. 43, Helsinki: Nordic Council for Alcohol and Drug Research (NAD), Yhteiskuntapolitiikka 69:3, 2004, Kevytmielinen väitöskirja? Yhteiskuntapolitiikka 70:1, 2005, Arviointi Mikko Salasuon väitöskirjasta Huumeet ajankuvana. Tutkimus huumeiden viihdekäytön kulttuurisesta ilmenemisestä Suomessa. Tutkimuksia 149. Helsinki: Stakes, Demokraattisen yhteiskunnan antropologiaa.. Yhteiskuntapolitiikka 70:4, 2005,

12 161. Kävelykeppi. Yhteiskuntapolitiikka 70:4, 2005, Tupakoitsijan tunnustuksia. Yhteiskuntapolitiikka 70:5, 2005, Musiikki. Yhteiskuntapolitiikka 70:6, 2005, Takan ääressä. Yhteiskuntapolitiikka 71:1, 2006, Jahve ja hänen tyttärensä. Yhteiskuntapolitiikka 71:2, 2006, Lintujen vihaaja. Yhteiskuntapolitiikka 71:3, 2006, Kirkot. Yhteiskuntapolitiikka 71:4, 2006, Pimeys. Yhteiskuntapolitiikka 71:5, 2006, Kuka minä olen? Yhteiskuntapolitiikka 71:6, 2006, Conversation with Juha Partanen. Journal interview 81. Addiction 101: , Spectacles of sociability and drunkenness: On alcohol and drinking in Japan. Contemporary Drug Problems 33: , Perustuu esitelmään Spectacles of sociability and drunkenness: On alcohol and drinking in Japan. Paper presented at the 21st Annual Alcohol Epidemiology Symposium, Porto, Portugal, June 3-9, ARK 172. Laulu isänmaalle. Yhteiskuntapolitiikka 72:1, 2007, Futis vai lätkä? Yhteiskuntapolitiikka 72:2, 2007, Nukuin täällä. Lumiluola. Helsingin Sanomat Panspermia. Yhteiskuntapolitiikka 72:3, 2007, Sohva ja sänky. Yhteiskuntapolitiikka 72:4, 2007, Huumepolitiikan kaksi raidetta. Arvio Tuukka Tammen väitöskirjasta Medicalising Prohibition. Harm Reduction in Finnish and International Drug Policy. Stakes, Yhteiskuntapolitiikka 72:5, 2007, Kirjat. Yhteiskuntapolitiikka 72:5, 2007, Häikäisty humanisti hyppää. Yhteiskuntapolitiikka 72:6, 2007, Matka minussa. Yhteiskuntapolitiikka 72:6, 2007, Ruskan aikaa. Elämäntarina 9:1, Wahlroos. Yhteiskuntapolitiikka 78:5, 2013,

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN)

ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) ALUE- JA KULTTUURINTUTKIMUS / POHJOISMAIDEN TUTKIMUS (NORDEN) TUTKINTOVAATIMUKSET PERUSOPINNOT PÄÄAINE- JA SIVUAINEOPISKELIJALLE (XAK100), 25 op Pakolliset yhteiset opinnot (10 op) Suorita seuraavat opintojaksot

Lisätiedot

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa

23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa 23.5.2012 1 Rakentamisen näkymät EU-alueella ja Suomessa Pekka Pajakkala Senior Advisor, VTT President of EUROCONSTRUCT 2012 23.5.2012 2 Rakentamisen näkymät EU, CEE, SUOMI 1. VTT 2. TALOUDEN JA RAKENTAMISEN

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities

Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Teuvo Peltoniemi: Journalistic activities Large journalistic (radio, television, and printed media, net publications) production on current affairs, alcohol and drugs, family violence, youth problems,

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

KIRJOITTAMINEN. Christoffer Tigerstedt

KIRJOITTAMINEN. Christoffer Tigerstedt KIRJOITTAMINEN Puheenvuoro Alkoholi- ja huumetutkijain seuran tilaisuudessa "Virittävä valistus ja märkä pilvi Juha Partasen muistoseminaari", Helsinki 17.11.2014. Christoffer Tigerstedt 1 Pitkän tutkimusuran

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä

Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä Suomalaisten mielikuvat riippuvuuksista toipumisen esteistä Tanja Hirschovits-Gerz YTT sosiaalipsykologi, Väitöstyö 2014 Luento: Alkoholitutkimussäätiön vuosiseminaari 3.12.2014: Rahapelihaittojen tutkimus

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

IFRF Suomen kansallinen osasto

IFRF Suomen kansallinen osasto IFRF Suomen kansallinen osasto www.ffrc.fi International Flame Research Foundation Finnish Flame Research Committee (päivitetty 10.09.2015, AL) IFRF Kansainvälinen polttotekniikan tutkimusorganisaatio

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Appendix 1. Research material

Appendix 1. Research material Appendix 1. Research material T3 mobility planning and decision making material City of Espoo, City Board. 2013. 10 Selvitys Otaniemen liittämisestä Raide-Jokerin piiriin. Minutes 3.6.2013. Issue nr. 4619/08.01.00/2012.

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

TKK 100 vuotta -merkki

TKK 100 vuotta -merkki TKK 100 vuotta -merkki jari laiho design studio WHO ARE YOU oy Merkin esittely TKK Viestintä elementit TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä TKK Viestintä

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA

SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA SUURPÄÄNOMA BIBLIOGRAFIA MATTI SUURPÄÄN TUOTANNOSTA SEKÄ HÄNEN TUOTANTOAAN TAI HÄNTÄ ITSEÄÄN KÄSITTELEVISTÄ ARTIKKELEISTA Juhlajulkaisu Matti Suurpäälle hänen täyttäessään 60 vuotta 3. marraskuuta 1997

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ

ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Elämänkulku ja päihteet seminaari Jyväskylä, 2.3.2009 ELÄMÄNKULKU, IKÄÄNTYMINEN JA ALKOHOLINKÄYTTÖ Jyrki Jyrkämä Sosiologia, sosiaaligerontologia Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009

AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 AHTS Jyväskylässä 2.3.2009 Lapsuus, nuoruus ja keski-iän päihteidenkäyttö FT, vanhempi tutkija, Järvenpään sosiaalisairaala, A-klinikkasäätiö Tuuli.pitkanen@a-klinikka.fi (http://info.stakes.fi/kouluterveyskysely)

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

FSD1358. Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995. Aineisto-opas

FSD1358. Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995. Aineisto-opas FSD1358 Alkoholiongelmat ja -politiikka: ryhmähaastattelut 1995 Aineisto-opas TIETOARKISTO Tämän aineisto-oppaan viittaustiedot: Alkoholiongelmat ja -politiikka : ryhmähaastattelut 1995 [aineisto-opas].

Lisätiedot

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection

ProQuest Dissertations & Thesis: The Humanities and Social Sciences Collection Kuukauden tietokanta tammikuu 2013 ProQuest databases ARTBibliographies Modern (ABM) Modern and contemporary art journal articles and books British Humanities Index (BHI) Humanities - journals, weekly

Lisätiedot

YHTEISÖ JA INTERVENTIO. Alkoholihaittojen paikallinen ennaltaehkäisy 97A15666

YHTEISÖ JA INTERVENTIO. Alkoholihaittojen paikallinen ennaltaehkäisy 97A15666 MARJA H OLMI LA (TOIM.) YHTEISÖ JA INTERVENTIO Alkoholihaittojen paikallinen ennaltaehkäisy SUB Göttlngon 206 239 890 97A15666 Sisällys Taulukot Kuviot 1 Johdanto 1. Ennalta ehkäisevä terveystyö muuttuvissa

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI äi01 opettajan oma materiaali starttilukio äi02 opettajan oma materiaali starttilukio äi03 opettajan oma materiaali starttilukio äi04 opettajan oma materiaali starttilukio äi05 opettajan oma

Lisätiedot

VALTIO-OPPI 2015-2017

VALTIO-OPPI 2015-2017 VALTIO-OPPI 2015-2017 1 HUOM! Tutkintovaatimukset 2015-2017 otetaan käyttöön 1.9.2015 alkaen. Kesätentissä 8.8.2015 ovat vielä voimassa 2012-2015 vaatimukset. Vanhojen vaatimusten mukaisia esseitä voi

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka

Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Ontologiakirjasto ONKI-Paikka Tomi Kauppinen, Robin Lindroos, Riikka Henriksson, Eero Hyvönen Semantic Computing Research Group (SeCo) and University of Helsinki and Helsinki University of Technology (TKK)

Lisätiedot

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras?

Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Suomi innovaatioympäristönä maailman paras? Pekka Ylä-Anttila 20.1.2011 Maailman paras? Evaluation of the Finnish National Innovation System (syksy 2009) Suomessa on edelleen hyvä ja toimiva innovaatiojärjestelmä,

Lisätiedot

Vankeinhoidon päihdekuntoutusohjelmat Pohjoismaissa Päihdepäivät, Telakka 14.05.2014 Jouni Tourunen & Teemu Kaskela

Vankeinhoidon päihdekuntoutusohjelmat Pohjoismaissa Päihdepäivät, Telakka 14.05.2014 Jouni Tourunen & Teemu Kaskela Vankeinhoidon päihdekuntoutusohjelmat Pohjoismaissa Päihdepäivät, Telakka 14.05.2014 Jouni Tourunen & Teemu Kaskela 15.5.2014 Tourunen & Kaskela 2014 1 PBDT Prison-based Drug Treatment in the Nordic Countries:

Lisätiedot

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.

Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle. Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9. Käytettävyyslaatumallin rakentaminen web-sivustolle Tapaus kirjoittajan ABC-kortti Oulun yliopisto tietojenkäsittelytieteiden laitos pro gradu -suunnitelma Timo Laapotti 28.9.2005 Kirjoittajan ABC-kortti

Lisätiedot

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015

Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 Jukka Kääriäinen 18.11.2015 VTT, Kaitoväylä 1, Oulu Teollinen Internet & Digitalisaatio 2015 - seminaari Teollinen

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 Äidinkieli ja kirjallisuus Käsikirja WSOY 978-951-0-26300-6 1 Kielenhuollon vihko WSOY 951-0-27495-X 1 Kurssivihko1 WSOY 978-951-0-27486-6 1 Kurssivihko 2 WSOY 951-0-27487-9

Lisätiedot

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY

GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN. Markus Jokela, Psykologian laitos, HY GEENEISTÄ SOSIAALISEEN KÄYTTÄYTYMISEEN Markus Jokela, Psykologian laitos, HY Akateeminen tausta EPIDEMIOLOGIA - PhD (tekeillä...) UNIVERSITY COLLEGE LONDON PSYKOLOGIA -Fil. maisteri -Fil. tohtori KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINE

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA

ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Tiedosta hyvinvointia 1 ALKOHOLIN OSTAMINEN ALAIKÄISILLE VÄKIVALTANA Salme Ahlström Tutkimusprofessori Alkoholi- ja huumetutkimus STAKES Päihdetiedotusseminaari "Päihteet ja väkivalta" Finnish-German Media

Lisätiedot

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön.

punainen lanka - Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka Sykettätyöhön. Henkilöstötuottavuuden punainen lanka - työhyvinvoinnilla tuottavuutta Marko Kesti Kehitysjohtaja Mcompetence Oy 20.3.2012 Ota yhteyttä ja seuraa blogiani: markokesti.com Työhyvinvoinnin kohtaamispaikka

Lisätiedot

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi

Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015. Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Kongressi- ja tapahtumainfo 28.4.2015 Ella Näsi Tampere Convention Bureau Ella.nasi@tampere.fi Satakunnansillan kaiteen kuvio viittaa Tampereen teollisuushistoriaan. Pyöreä muoto tuo mieleen hammaspyörän

Lisätiedot

Suomen 2011 osallistumiskriteerit

Suomen 2011 osallistumiskriteerit KAH Suomen 2011 osallistumiskriteerit ARTEMIS Call 2011 -työpaja @ Helsinki 17.1.2011 Oiva Knuuttila KAH ARTEMIS Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä

Lisätiedot

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com

Paikkaontologiat. Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Paikkaontologiat Tomi Kauppinen ja Jari Väätäinen Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu tomi.j.kauppinen at gmail.com Mihin tarvitaan paikkaontologioita? Jokainen meistä liittyy paikkoihin Esimerkkejä:

Lisätiedot

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001)

Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Røgalarm CCTSA53200 Almost invisible Smokealarm CCTSA53200 Almost invisible (Cavius type 2001-TK001) Produktet har haft 3 godkendelsesnummre: The product has had 3 approval numbers: Frem til maj 2012 var

Lisätiedot

Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011

Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011 Aaro Tupasela Helsinki Institute of Science and Technology Studies (HIST) Sosiaalitieteiden laitos/sosiologia Helsingin yliopisto Etiikan päivä 2011 Tiedon hyvä käyttö, 16.11.2011 Taustaa Taustalla 1980-

Lisätiedot

Alkoholi ja iäkkäät Suomessa

Alkoholi ja iäkkäät Suomessa Alkoholi ja iäkkäät Suomessa Salme Ahlström & Pia Mäkelä Ikääntyvien alkoholin käyttö on viime aikoina ollut paljon esillä julkisuudessa. Omaiset ovat olleet huolissaan ja kaivanneet ohjeita, miten iäkkäiden

Lisätiedot

Katsauksia hyvinvointiin: tietämisen rajat ja mahdollisuudet

Katsauksia hyvinvointiin: tietämisen rajat ja mahdollisuudet Katsauksia hyvinvointiin: tietämisen rajat ja mahdollisuudet Juhlaesitelmä Hyvinvointikatsauksen 15-vuotisjuhlaseminaarissa Jussi Simpura Tilastojohtaja Katsaus Kokoaa tiiviiseen muotoon yhteen tietoja,

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Saapuneet lehdet ja numerot

Saapuneet lehdet ja numerot PrettyCirc - Saapuneet lehdet ja numerot 5.5.2014 sivu 1 Saapuneet lehdet ja numerot - Vuosi Volyymi Numero Pvm Kpl 2G : Revista internacional de arquitectura 1997 1 0 1998 8 0 1999 10 21.12.2000 1 1999

Lisätiedot

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA

Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA Teknologiatrendit. Nyt. Olli Martikainen Oulun yliopisto ETLA 20.01.2004 Sisältö Kolmas teollinen vallankumous Tietotekniikan diffuusiovaihe Tietoliikenteen näkymät Suomesta johtava soveltaja? Johtopäätökset

Lisätiedot

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti

Muutoksia yleisissä tenteissä. Muutoksia opetussuunnitelmissa. Yhteiskuntatieteet, kandidaatti 1 Tarkista opetussuunnitelmien sisällöt sekä opintojaksokuvaukset WebOodista. Muutoksia yleisissä tenteissä Yhteiskuntatieteiden laitoksen ja historia- ja maantieteiden laitoksen yleiset tentit yhdistyvät

Lisätiedot

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto

Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys. Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Suomen ja korkeatasoisen tutkimuksen kohtalonyhteys Raimo Sepponen, prof. Elektroniikan laitos Sähkötekniikan korkeakoulu Aalto yliopisto Nordic Innovation Monitor 2009 There is probably no historical

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Standardisation of Survey Instrument

Standardisation of Survey Instrument Standardisation of Survey Instrument Salme Ahlström, Research Professor Esa Österberg, Senior Researcher Alcohol and Drug Research, STAKES, Helsinki, Finland salme.ahlstrom@stakes.fi esa.osterberg@stakes.fi

Lisätiedot

tutkimus terveysopetuksessa TERV108 V luento Raili Välimaa Puh: (260) 2194

tutkimus terveysopetuksessa TERV108 V luento Raili Välimaa Puh: (260) 2194 tutkimus terveysopetuksessa TERV108 V luento Raili Välimaa raili.valimaa@jyu.fi Puh: (260) 2194 esimerkkejä tutkimuksista, joita voi käyttää hyväksi terveysopetuksen prosessissa Kyselytutkimukset: Kouluterveyskysely,

Lisätiedot

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone,

Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen. Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, Yhteistyötä yli tiedekuntarajojen Krista Lagus Helsingin yliopisto Kynä & Kone, 13.10.2016 1 MITEN TIEDETTÄ TEHDÄÄN? CITIZEN MINDSCAPES @HelsinkiChallenge Monialaisen, itseohjautuvan yhteistyön edellytyksiä

Lisätiedot

TUPAKKA, VIINA JA TERVEYSEROT TERVEELLISTEN ELINTAPOJEN EDISTÄMINEN ALEMMISSA SOSIAALIRYHMISSÄ

TUPAKKA, VIINA JA TERVEYSEROT TERVEELLISTEN ELINTAPOJEN EDISTÄMINEN ALEMMISSA SOSIAALIRYHMISSÄ TUPAKKA, VIINA JA TERVEYSEROT TERVEELLISTEN ELINTAPOJEN EDISTÄMINEN ALEMMISSA SOSIAALIRYHMISSÄ SOSIAALILÄÄKETIETEEN YHDISTYKSEN SEMINAARI HELSINKI, 14.4.2015 ANU KATAINEN ANU.H.KATAINEN@HELSINKI.FI LÄHTÖKOHDAT

Lisätiedot

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa Airi Salminen Jyväskylän yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos airi.salminen@jyu.fi http://www.cs.jyu.fi/~airi/ Airi Salminen, XML-tutkimus Jyväskylän yliopistossa

Lisätiedot

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution)

Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Julkistalous, Taloudellinen valta ja Tulonjakauma (Public Economics, Economic Power and Distribution) Marja Riihelä VATT Saikat Sarkar TAY Risto Sullström VATT Ilpo Suoniemi PT Hannu Tanninen ISY Matti

Lisätiedot

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO

PORIN AIKUISLUKION KIRJASTON OPPIKIRJALUETTELO ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 2 Kieli ja tekstit 1 WSOY 951-0-27722-3 2 Kieli ja tekstit 2 WSOY 978-951-0-30236-1 1 Kieli ja tekstit 3 WSOY 978-951-0-30237-8 LUVA ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS (SUOMI TOISENA

Lisätiedot

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos

Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa. Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Rekisteriaineistojen käyttö väestön ikääntymisen tutkimuksessa Pekka Martikainen Väestöntutkimuksen yksikkö Sosiaalitieteiden laitos Mitä rekisteriaineistot ovat? yleensä alkuaan hallinnollisia tarpeita

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus 978-951-1-23436-4 uusi ops ÄI 3 ÄI 4 ÄI5 ÄI6 Kurssivihko 8 WSOY 951-0-29901-4 ÄI

Lisätiedot

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO

Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Paikkatiedon semanttinen mallinnus, integrointi ja julkaiseminen Case Suomalainen ajallinen paikkaontologia SAPO Tomi Kauppinen, Eero Hyvönen, Jari Väätäinen Semantic Computing Research Group (SeCo) http://www.seco.tkk.fi/

Lisätiedot

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa

Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Saako lasten seurassa juoda? Vanhempien alkoholinkäyttö ja siihen liittyvät asenteet Juomatapatutkimuksen valossa Kirsimarja Raitasalo THL, Alkoholi ja huumeet 11.11.2011 1 Taustaa Alkoholinkulutus on

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE

PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE PSYKOLOGIAN ARTIKKELI- JA MONOGRAFIAVÄITÖSKIRJOJEN RAKENNE MUISTILISTAA VÄITÖSKIRJOJEN OHJAAJILLE JA OHJATTAVILLE TYÖN TARKASTUKSEN JA PAINATUKSEN ETENEMINEN Timo Suutama 8.10.2014 Artikkeliväitöskirjan

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa

Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa Isovanhempien merkitys sukupolvien ketjussa VTT Antti Tanskanen FM, VTM Mirkka Danielsbacka Helsingin yliopisto Sukupolvien ketju -tutkimushanke Lasten suojelun kesäpäivät, Pori 12.6.2013 Esityksen eteneminen

Lisätiedot

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND

Suomen Akatemia. Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön. Risto Vilkko 1 ACADEMY OF FINLAND Suomen Akatemia Risto Vilkko Suomen Akatemian rahoitusinstrumentit Kiina-yhteistyöhön 1 ACADEMY OF FINLAND Kansainvälisen toiminnan tavoitteet Akatemia tukee tutkimuksen ja tutkimusympäristöjen laadun

Lisätiedot

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla

Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Tuotekehitysverkoston läpimenoajan lyhentäminen tuotemuutostenhallinnalla ja verkoston tietojärjestelmien integroinnilla Yhteenveto NetData-tutkimusprojektin tuloksista http://www.soberit.hut.fi/netdata/

Lisätiedot

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI

YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI YLI 50-VUOTIAAT VAPAA-AJAN KULUTTAJINA VAPAA-AJAN KULUTUS JA HYVINVOINTI Tiia Kekäläinen Gerontologian tutkimuskeskus Terveystieteiden laitos DIGI 50+ -hankkeen tulosten julkistusseminaari 10.5.2016 Suomalaisten

Lisätiedot

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI

OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI OPEN DAYS 2014 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET SUOMI INDEX I. Regional Partnerships Official Partners of the OPEN DAYS 2014 Helsinki-Uusimaa 3 Kymenlaakso 4 Etelä-Karjala 5 Varsinais-Suomi 6 2 I. Regional

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK

Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS. Ella Bingham, TKK Laskennallisten tieteiden tutkijakoulu FICS Ella Bingham, TKK Mikä FICS on Kuka minä olen Tutkijakoulun koordinaattori Dosentti, HY tietojenkäsittelytiede TkT, TKK informaatiotekniikka DI, TKK systeemi-

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut, Tulevaisuustiski

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut, Tulevaisuustiski HELSINGIN KAUPUNKI 1 Kaupunginkanslialle vuodeksi 2015 tilattavat lehdet KANSLIAPÄÄLLIKKÖ Euromoney Financial Times ELINKEINO-OSASTO Wallpaper Magazine Kaupunkimarkkinointi Spektr Yhteiskuntapolitiikka

Lisätiedot

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista?

Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Miten maailman paras koulu selviää tulevaisuuden haasteista? Kari Sajavaara muistoluento Jyväskylän yliopisto 15.1.2016 @pasi_sahlberg Along with especially Canadian "applied language studies (Kari koined

Lisätiedot

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, lyhyt esittely Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen edeltäjä Taloudellinen Tutkimuskeskus perustettiin 1.8.1946. ETLA on voittoa tavoittelematon

Lisätiedot

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS

ILTA-, MONIMUOTO- JA VERKKO-OPETUS ÄIDINKIELI ÄI 1 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 2 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4 ÄI 3 SÄRMÄ - Suomen kieli ja kirjallisuus Otava 978-951-1-23436-4

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä

Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Pääkaupunkiseudun lastensuojelupäivät 29-30.9.2011 Bettina von Kraemer, tutkijasosiaalityöntekijä Miten henkilöt valikoituvat nuoren henkilökohtaiseen verkostoon? Miten nuoren sosiaalinen verkosto muuttuu

Lisätiedot

Yhteisötalouden käsitteestä

Yhteisötalouden käsitteestä Yhteisötalouden käsitteestä Hanna Moilanen projektipäällikkö Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti FinSERN-tapaaminen 5.9.2011 Ruralia-instituutti /Hanna Moilanen/Yhteisötalouden käsitteestä 7.9.2011

Lisätiedot

Alkoholin vaikutukset lapsiperheessä tunnista ajoissa. Kirsimarja Raitasalo

Alkoholin vaikutukset lapsiperheessä tunnista ajoissa. Kirsimarja Raitasalo Alkoholin vaikutukset lapsiperheessä tunnista ajoissa Kirsimarja Raitasalo Esiteltävät tutkimukset 1. Juomatapatutkimus Väestökysely vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein 2. Lapsiperhekysely Väestökysely

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota

Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Vesitutkimuksen koulutus- ja tutkimusympäristön esittely, 22.3.2011 Sovelletun fysiikan laitoksen tutkimus- ja yritysyhteistyö osana yhteiskäyttölaboratoriota Prof. Marko Vauhkonen Sovelletun fysiikan

Lisätiedot

Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne.

Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne. Riippuvuudet ja vastuullisuus: Päihdehuollon asiakkaat, huumeet ja liikenne. A-klinikkasäätiön Päihdetiedotusseminaari, Amsterdam 4.10.2007 Antti Weckroth Riippuvuus tahdon sairautena Benjamin Rush 1812:

Lisätiedot

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9

ENGLANTI (ENA) SanomaPro ENA9 Oppikirjat 2013-2014 Kustantaja Ykkösvuosikurssilaisille koulu hankkii Särmä-kirjan. (Sopimus oman tietokoneen käytöstä.) Kursseilla 1-5 Särmä-käsikirja Otava ÄIDINKIELI (ÄI) Kursseilla 6-9 Äidinkielen

Lisätiedot

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.

ISSRC Information Systems Security Research Center. University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M. ISSRC Information Systems Security Research Center University of Oulu, Department of Information Processing Science T.Wiander, M.Siponen TIMO WIANDER M.Sc (IS), B.Sc (Marketing) Project Manager ISSRC ISO/IEC

Lisätiedot

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017

Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion oppikirjat lukuvuonna 2016-2017 Opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää myös vastaavaa sähköistä oppikirjaa. Äidinkieli Jukola + tehtävävihot 1 3 (SanomaPro) kurssit

Lisätiedot

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta

Etninen segregaatio. Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Etninen segregaatio Lyhyt katsaus tutkimustietoon Suomesta Timo Kauppinen 12.9.2016 On karttatietoa sekä tietoa segregaation tasoista, jonkin verran tietoa ajallisesta kehityksestä Jonkinlaista tietoa

Lisätiedot

Neljännesvuosisata PäihdetiedotusseminaarejaP

Neljännesvuosisata PäihdetiedotusseminaarejaP Neljännesvuosisata PäihdetiedotusseminaarejaP Teuvo Peltoniemi "ADDIKTIOT JA KULTTUURIT" Suomalais-italialainen yhteistyöseminaari Cernobbio/Como 15-18.10.2009 Päihdetiedotusseminaarit Kööpenhamina 2005

Lisätiedot

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL

Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Mikä ohjaa terveyden edistämistä? Heli Hätönen, TtT Koordinaattori, Imatran kaupunki Projektipäällikkö, THL Terveyden edistämisen toiminnan yksinkertaisuus - ja saman aikainen kompleksisuus Lähestymistapoja

Lisätiedot

Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014

Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014 Olavi Kaukonen Espoo 17.10.2014 Alkoholin kulutus (100 % alkoholilitroina) henkeä kohti (THL) Toteutetun alkoholipolitiikan merkitys Vuoden -68 alkoholilain lähtökohta perustui virheelliseen näkemykseen

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia

Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Taidemuseo työyhteisön taukotilana Taide jää mieleen -hankkeen tuloksia Elli Liippo Taideohjaaja, Taide jää mieleen -hanke Aboa Vetus & Ars Nova Taidemuseo työyhteisön taukotilana aikaa asioiden syvempään

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014

SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 SFS:n IT-standardisoinnin vuosiseminaari 16.12.2014 Tomi Dahlberg Tietohallinto ISO/IEC 20000 ISO/IEC 38500 Liiketoiminta Liiketoimintaprosessit ISO/IEC 30105 2 SFS:n seurantaryhmä SR 308 seuraa ISO/IEC

Lisätiedot

KURSSIKIRJAT 2015-2016

KURSSIKIRJAT 2015-2016 KURSSIKIRJAT 2015-2016 Sähköistä oppimateriaalia ilmestyy koko ajan lisää, joten eri oppiaineiden opettajat tiedottavat mahdollisista vaihtoehdoista lukuvuoden aikana. Ei siis kannata hankkia koko lukuvuoden

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot

Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot Hyvät perustaidot kunniaan Helsinki 17.11.2015 Suomalaisten aikuisten digitaaliset taidot PIAAC-tutkimuksen tuloksia Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto antero.malin@jyu.fi Kansainvälinen

Lisätiedot