Helmikuu Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helmikuu 2004. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi"

Transkriptio

1 Helmikuu 2004 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry SKOL muuttaa Tapiolan keskustorniin...2 Suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia...2 Osaamiselle on kysyntää...3 Rakennusten turvallisuus nollatoleranssi tavoitteena...4 Tarkastukset vapaaehtoisesti...6 Suunnittelijoita kuunnellaan...8 SKOLin toimintalinjat...10 Konsulteille liikkeen johdon koulutusta...11 Teollisuus ulkoistaa suunnitteluaan...12 Rakennusonnettomuudet Suunnittelunäkymät varovaisen toiveikkaat...15

2 2 SKOL Visio Helmikuu 2004 Kansikuvassa SKOLin nykyinen puheenjohtaja Markku Kaskimies ja neljä vuotta puheenjohtajana toiminut Kari Lautso. SKOL muuttaa Tapiolan Keskustorniin Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry muuttaa uusiin toimitiloihin Tapiolan Keskustornin 12. kerrokseen huhtikuussa. Vanhat SKOLia yli 25 vuotta palvelleet tilat Konsulttitalossa rakennetaan uudeksi Tapiolan terveyskeskukseksi. Tapiolan Keskustorni on Aarne Ervin suunnittelema Tapiolan maamerkki. SKOLin tilat ovat samat, joissa aikaisemmin toimi lukuisia valtiovieraitakin kestinnyt ravintola Linnunrata. Samoihin tiloihin on muuttamassa myös Rakentamisen Laatu RALA ry. Uusi osoitteemme alkaen on: SKOL ry Tapiolan Keskustorni Espoo Muut yhteystiedot säilyvät ennallaan. Suunnittelukustannukset nousivat 2,5 prosenttia Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton SKOLin tekemän suunnittelukustan nusten seurannan mukaan alan keskimääräinen kustannustaso on noussut vuoden 2003 aikana 2,5 prosenttia. Toimiala- ja yrityskohtaisesti kustannusmuutokset voivat poiketa melko paljonkin keskiarvosta. Kustannusnousu johtuu yksinomaan palkoista, suunnittelualan palkat nousivat 4,2 prosenttia, josta työehtosopimuskorotukset olivat 2,7 prosenttia. Kustannusnousua hillitsivät sosiaalikustannusten ja rahoituskustannusten aleneminen sekä muiden kustannusten pysyminen käytännössä ennallaan. Seuraava suunnittelukustannuksia korottava tekijä on maaliskuun 2004 alusta tulevat työehtosopimusten mukaiset 2,2 prosentin palkankorotukset, joiden kustannusvaikutus suunnittelupalkkioihin on 1,5 prosenttia. Lisäksi kustannuspaineita aiheuttavat kehitystoiminnan lisääntyminen ja laskutettavuus asteen laskun aiheuttama yleiskustannusten nousu. Konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 1995 kohdan mukaan käynnissä olevien hankkeiden veloitusperusteita tarkistetaan siis työehto sopimuksiin perustuvien palkankorotusten johdosta maaliskuussa Suunnittelu- ja konsulttialan ryhdikkyyteen kuuluu sopimusten noudatta minen molem min puolisesti. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry edellyttää jäseniltään veloitusperusteiden tarkistamista kustannusmuutosten perusteella ja yleisten sopimusehtojen KSE 1995 mukaisesti. SKOLin hallitus 2004 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry on yritysjärjestö, jonka jäsenet harjoittavat omilla erikoisaloillaan puolueetonta suunnittelu- ja konsulttitoimintaa. SKOLin hallituksen kokoonpano 2004 on seuraava: Puheenjohtaja Markku Kaskimies JP-Talotekniikka Oy Varapuheenjohtajat Timo Juvonen CTS Engineering Oy Juha Posti Parviainen Arkkitehdit Oy Jäsenet Kimmo Fischer Suomalainen Insinööritoimisto Oy Hannu Hilli YS-Konsultit Oy Heikki Hornborg Etteplan Oyj Eevaliisa Härö SCC Viatek Oy Olli Manner Elomatic Oy Martti Marjamäki Avecon Oy Jouni Mörttinen Pöysälä & Sandberg Oy SNILin hallitus 2004 Suomen Konsulttiyhdistys SNIL ry ylläpitää pätevien suunnittelijoiden rekisteriä hyväksymällä jäsenikseen omalla ammattialallaan kokeneita, asiantuntevia, luotettavia ja riippumattomia suunnittelijoita. SNILin hallituksen kokoonpano 2004 on seuraava: Puheenjohtaja Seppo Mäkinen A-Rakennuttajat Oy Varapuheenjohtaja Pertti Hakamäki Innovarch Oy Jäsenet Jukka Ala-Ojala Suunnittelukortes Oy Kimmo Anttalainen Sito-konsultit Oy Kari Kaleva Olof Granlund Oy Vesa Pitsinki Projektikonsultit Oy Väinö Rauvola JP-Suunnittelu Oy Ari Simonen Paavo Ristola Oy Asiantuntijajäsenet Martti Huomo Ilmailulaitos Mauri Tuomioja Senaatti-kiinteistöt

3 SKOL Visio Helmikuu Osaamiselle on kysyntää Suomalaisella suunnitteluosaamisella on kansainvälistä kysyntää. SKO- Lin jäsenten työstä kolmannes menee ulkomaisiin projekteihin. Syykin on ymmärrettävä, suomalainen insinööriosaaminen on kansainvälisesti arvostettua ja suunnittelutyö tehokasta. Suunnittelussa hyödynnetään myös uusinta teknistä osaamista. Tuloksena onkin kansainvälisesti kilpailukykyinen kokonaisuus. Osaamisellemme on myös uudenlaista kysyntää. Jaakko Pöyry ei ole enää ainoa kansainvälinen konsulttiryhmittymä Suomessa. Pöyryn lisäksi meillä toimii neljä muutakin kansainvälistä konsernia, joiden jokaisen palveluksessa on tuhansia insinöörejä ja muita asiantuntijoita ympäri maailman. Tanskalainen Ramboll osti viime vuonna Scandiaconsultin ja toimii Suomessa SCC Viatekin muodostaman yritysryhmän kautta. Amerikkalainen BE&K omistaa enemmistön Rinteknosta. Englantilaiseen WSP-Group:iin ovat liittyneet LT-Konsultit ja Suunnittelu kortes. Joulukuussa PIC-Engineering siirtyi ruotsalaisen Swecon omistukseen. Karkaako suomalaista huippuosaamista ulkomaille? Eivät osaajat meiltä karkaa, vaan hankkivat lisää kansainvälistä kokemusta uusissa omistajayhtiöissä. Kaikki nämä yritysostot ovat osa kansainvälistä verkottumista tavoitteena suomalaisen osaamisen käytön lisääminen ja uusien töiden saaminen. Asetelma näyttääkin Kiina-ilmiön vastakohdalta. Yhtään työpaikkaa ei näissä järjestelyissä ole menetetty, pikemminkin osaajien tarve on lisääntynyt. Kotimaassa on keskusteltu paljon kymmenestä vauriotapauksesta, joissa yleisön käyttöön tarkoitettujen rakennusten kattoa kannattavissa rakenteissa on esiintynyt suunnittelu- ja valmistusvirheitä. Onko siis kyse osaamisen puuttumisesta? Ympäristöministeri Enestam on asettanut tavoitteeksi nollatoleranssin. Vauriotapauksissa on havaittavissa paljon osaamattomuutta ja huolimattomuutta niin rakennustyömaalla, konepajan hitsaustyössä, rakenteiden valmistuksessa, materiaalien valinnassa kuin myös rakenteiden kunnon seurannassa. Onko Suomesta katoamassa rakennuskulttuuri ja hyvän rakentamisen osaaminen? Onko rakentamista nopeutettu liikaa? Monissa vauriokohteissa syyksi mainitaan myös suunnitteluvirhe. Virheen tehnyt rakennesuunnittelija ei yleensä kuitenkaan ole se, jonka rakennuttaja on palkannut tekemään hankkeen rakenneratkaisun. Virheet ovat syntyneet rakennusosan valmistajan, siis elementtitehtaan tai konepajan tekemissä tai teettämissä suunnitelmissa. Rakennusosan valmistajan tavoitteena on usein materiaalimenekin minimointi. Otetaanko kustannus säästöjä tavoiteltaessa liian suuria turvallisuusriskejä? Lain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan asianmukaisesti. Nykyisillä toimintamalleilla tämä on vaikeaa ammattirakennuttajillekin, jotka kyllä osaavat tilata ja valvoa suunnittelua. Osa suunnittelusta kuitenkin jää usein urakkavaiheeseen. Urakoitsija hankkii tuoteosat ja tuoteosavalmistaja huolehtii osien suunnittelusta. Tuoteosan suunnittelija on prosessissa niin etäällä rakennuttajasta, että valvonta on vaikeaa, usein lähes mahdotonta. Vauriokohteiden rakennuttajina ei ole ollut ammattimaisia rakennuttajia vaan pikemminkin kertarakennuttajia. Pitäisikö esimerkiksi rakennusvalvonnan kiinnittää asiaan huomiota ja suositella tällaisille rakennuttajille rakennuttamisen ja valvonnan osaamisen hankkimista päteviltä ammattilaisilta. Osaamiselle on siis kysyntää. Osaavia suunnittelijoita on vielä useimmiten riittänyt kysyntää vastaava määrä. Koko suunnitteluala on kuitenkin huolissaan suunnittelutehtäviin kykenevien ja haluavien insinöörien vähäisistä valmistumismääristä. Erityisen vähän valmistuvia on matemaattista osaamista vaativilla aloilla kuten rakenteiden suunnittelussa. Ongelma koskee sekä teknillisiä yliopistoja että ammattikorkeakouluja. Meidän kaikkien tulee huolehtia siitä ettei suomalainen kansainvälisestikin arvostettu suunnitteluosaaminen lopu osaamisen ja osaajien puutteeseen. Koulutukseen tulee kiinnittää kasvavaa huomiota, kun tämän ja seuraavan vuosikymmenen aikana merkittävä osa alan konkareista poistuu työmarkkinoilta. Imagosta ja osaamisesta tulee huolehtia, jotta ala kiinnostaa. Timo Myllys TÄMÄ ON SKOL Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry:n tehtävänä on alan toimintaedellytysten parantaminen ja jäsenyritysten toiminnan jatkuva parantaminen. Liitto on konsulttialan kansainvälisen järjestön FIDICin ja Euroopan järjestön EFCAn jäsen. SKOLin vision mukaisesti tavoitteena on, että SKOL-yritykset ovat asian tuntijoina ja ratkaisujen tuottajina korvaamaton osa asiakkaan arvoketjua. Liiton yli 250 jäsenyrityksen yhteenlaskettu laskutus oli noin 720 miljoonaa euroa vuonna Laskutuksesta kolmannes tulee ulkomaisista kohteista. Jäsenyritysten toiminta kattaa kaksi kolmasosaa riippumattoman teknisen suunnittelun kokonaisvolyymista Suomessa. Jäsenyritysten palveluksessa työskentelee yli henkeä. Pääasialliset toiminnot ovat talonrakentamista, teollisuutta ja infrasektoria palveleva suunnittelu. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Pohjantie 12 A, ESPOO puhelin (09) faksi (09) YHTEYSHENKILÖT Toimitusjohtaja Timo Myllys Apulaisjohtaja Pertti Kinni Kehityspäällikkö Matti Kiiskinen Projektipäällikkö Matti Tauriainen Talous Ritva Marttila Tilastot Hilve Nurminen Julkaisut Kirsti Leskinen SNIL Kaija Haanmäki SKOL Visio ISSN päätoimittaja Timo Myllys toimitus Lauri Seppänen taitto Markus Janhunen

4 4 SKOL Visio Helmikuu 2004 Rakennusten turvallisuus nollatoleranssi tavoitteena Rakennusalan yhteinen tahtotila on rakenteellisen turvallisuuden nollatoleranssi. Rakennusten käyttäjien turvallisuus on taattava kaikissa olosuhteissa. Vuoden 2003 kaltaisia kattorakenteiden pettämisiä ei saa enää tapahtua. Rakennusteollisuus RT, Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI sekä Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL olivat yksimielisiä rakennusten turvallisuudesta, kun liittojen edustajat tapasivat marraskuussa 2003 ympäristöministeri Jan-Erik Enestamin. Tapaamisella oli vain yksi aihe: Miten taataan käyttäjille turvalliset olot kaikissa rakennuksissa? Tapaamisen taustalla olivat aikaisemmin tapahtuneet kattorakenteiden sortumat. Tammikuussa 2003 teräsrakenteisen Botniahallin katosta petti noin 400 neliötä lumikuorman painosta Mustasaaressa. Helmikuussa puurakenteisen Jyväskylän messukeskuksen paviljongin katosta sortui noin neliömetriä, mutta lumikuorma oli vain noin 20 prosenttia suunnitellusta kuormasta. Orivedellä tapahtui elokuussa 2003 huoltoaseman rakennusvaiheessa kaksikerroksisen laajennuksen välipohjan romahtaminen, jolloin yksi työntekijä kuoli. Sortuma aiheutui konepajalla teräspilareihin tehtyjen hitsiliitosten irtoamisesta, jolloin ontelolaatoista muodostunut koko välipohjarakenne putosi alas. Onnettomuudet saivat jatkoa, kun syyskuussa Kuopiossa Rauhalahden kylpylän kaksi vuotta vanhan laajennusosan alaslaskettu akustinen katto romahti, jolloin kolme uimassa ollutta henkilöä saivat lieviä vammoja. Alaslasketun katon neljän millimetrin paksuiset teräskiinnikkeet olivat syöpyneet poikki. Riskikohteisiin pätevät suunnitelmat Riskikohteiden suunnitelmia voitaisiin tarkastaa ennen rakennusluvan myöntämistä, ministeri Jan-Erik Enestam pohti. Onko asiantuntijalausuntoja hyödynnetty virheiden ehkäisemiseksi ja miten laadunvarmennusjärjestelmät ovat toimineet, on selvittämisen arvoinen asia. Ennen kaikkea riskikohteiden suunnittelussa pitäisi käyttää päteviä suunnittelijoita. Ministeri Enestam on aikaisemmin todennut julkisuudessa, että laissa on jo nyt mahdollisuudet yksityiseen rakennuttajavalvontaan, asiantuntijatarkastukseen sekä ulkopuoliseen, kolmannen osapuolen tarkastukseen. Hän myös kysyy, olisiko syytä aloittaa myös kriittisten rakenneratkaisujen käytönaikainen tarkastus palotarkastuksen tapaan? Kahden lain loukussa Julkisten rakennusten suunnittelu on joutunut kahden lain loukkuun. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelu pitää toteuttaa hyvin ja huolellisesti. Hankintalain yleisen käytännön mukaan suunnittelu toteutetaan halvalla, nopeasti ja tehokkaasti, SKOLin toimitusjohtaja Timo Myllys totesi ministeri Enestamin tiedotustilaisuudessa. Ennen julkinen sektori on ollut esikuvana suunnittelun tilaajana. Nykyisin tilaajat päätyvät lähes poikkeuksetta valitsemaan halvimmat suunnittelijat. Tämä tarkoittaa käytännössä, että suunnittelijoiksi valitaan usein ne yritykset, jotka lupaavat tehdä vähiten suunnittelutyötä.

5 SKOL Visio Helmikuu Rakennusalan järjestöt sitoutuivat yksimielisesti tekemään parhaansa rakennusten turvallisuuden nollatoleranssin saavuttamiseksi. Kuvassa vasemmalta SKOLin toimitusjohtaja Timo Myllys, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Terho Salo, ympäristöministeriön kehittämisjohtaja Helena Säteri, ympäristöministeri Jan-Erik Enestam, Suomen Kuntaliiton yksikön päällikkö Leena Karessuo sekä RAKLIn toimitusjohtaja Juhani Reen. Suunnittelun hintakilpailu ei ole kuitenkaan pakollinen, vaan julkisia hankintoja koskevat asetukset sallivat suunnittelun tilaamisen neuvottelumenettelyllä. Tämä etenkin silloin, kun tehtävää ei voida esittää niin tarkasti, että paras tarjous voitaisiin valita tavanomaisella tarjouskilpailulla. Rakennushankkeissa on normaalia, että suunnittelijaa valittaessa ei ole valmiutta riittävän täsmällisiin tehtävänmäärittelyihin. Tällöin siis neuvottelumenettely on sallittu. Neuvottelumenettely on sallittu myös poikkeustapauksissa, kun hankkeeseen liittyvät riskit eivät salli kokonaishinnoittelua. Suuria yleisötiloja sisältävät kohteet täyttävät asetuksen poikkeuksellisuuden vaatimukset. Vaativat rakennushankkeet ovatkin aina poikkeustapauksia ja riskikohteita, joissa neuvottelumenettely on sallittu kilpailuttamistapa. Euroopan Unionissakin on huomattu rakentamisen palveluhankintoihin liittyvät ongelmat. Uudessa julkisten hankintojen direktiiviehdotuksessa rakennushankkeiden suunnittelu mainitaan esimerkkinä hanketyypistä, jossa voidaan noudattaa neuvottelumenettelyä, Timo Myllys perusteli suunnittelijan valitsemista neuvottelumenettelyllä rakennushankkeisiin. Riittävästi aikaa suunnitteluun Suomen Kuntaliitossa pidetään tärkeänä, että onnettomuusriskien poistamiseksi on tarpeen tehostaa omistajien, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden omaehtoisia tarkastuksia ja korostaa hyvän suunnittelun merkitystä. Kaikille riskialttiille rakennuksille olisi syytä laatia käyttö- ja huolto-ohje, jossa olisi määritelty turvallisuuden kannalta kriittisten kohtien määräaikaistarkastukset ja huolto. Rakennusalan pitäisi yhdessä tunnustaa suunnittelun ulkopuolisen tarkastuksen käytön merkitys riskialttiissa rakennuksissa ja tukea sen käyttöä, Kuntaliiton tiedotteessa ehdotetaan. Yksikön päällikkö Leena Karessuo edelleen korostaa rakennuttamisessa suunnittelun merkitystä rakentamisen laadun ja turvallisuuden edistämisessä. Kunnille lisäksi korostetaan, että suunnittelu- ja rakentamisaikatauluihin varattaisiin riittävästi aikaa. Rakentamisen ja suunnittelun kilpailuttamisessa on korostettava kokonaistaloudellista edullisuutta, jossa laadulla ja erityisesti laadunvarmistuksella on riittävä painoarvo, Kuntaliiton tiedotteessa viestitetään. Kuntaliitto myös esittää ympäristöministeriölle rakennusten riskiluokituksen laatimista. Tämä tapahtuisi suunnittelijoiden laatiman ja viranomaisten kanssa yhdessä läpikäytävän riskianalyysin perusteella. Turvallisuus taattava Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLIn mukaan rakennuttajille kelpaa vain nollatoleranssi. Toimitilojen käyttäjien turvallisuus on pystyttävä takaamaan kaikissa oloissa. Liiton mielestä rakenteiden pettämiset ovat synnyttäneet yleistä epäluottamusta kiinteistö- ja rakennusalaan. Joskaan rakenteiden pettämisessä ei ainakaan marraskuuhun mennessä osoitettu systemaattista virhettä, niin riskianalyysien laatiminen on aiheellista, RAKLIn toimitusjohtaja Juhani Reen ehdotti. Kolme päivää ministeri Enestamin tiedotustilaisuuden jälkeen RAKLI lähetti jäsenistölleen kirjeen, jossa käynnistettiin nykyisen rakennuskannan turvallisuuden varmistamiseksi vaativien kantavien rakenteiden tehostettu tarkastus. Monet rakennuttajat olivat tosin jo tarkastaneet kohteidensa vaativat rakenteet jo ennen RAKLIn kiertokirjeen lähettämistä. Tehotarkastus koski sellaisten rakennusten kantavia kattorakenteita sekä alakattoja, joissa on yhtäaikaisesti paljon ihmisiä. Tehotarkastuksen tavoitteena on löytää tehokkaat menetelmät vahinkojen estämiseksi, jotta vältyttäisiin raskailta ja suuria kustannuksia aiheuttavilta säädösmuutoksilta, RAKLI tiedotti jäsenistölleen. Selvitysten tekemiseen ja toimintaohjeiden kehittämistyöhön osallistuvat RAKLIn lisäksi myös Suomen Kuntaliitto sekä ympäristöministeriö. Saumakohtia vältettävä Urakoitsijat ryhtyivät tehostamaan vaativia rakenteita ja niiden työvaiheita koskevia tarkastuksia rakenteilla olevissa kohteissa. Rakennustuotteiden valmistajat ryhtyivät puolestaan varmistamaan laatujärjestelmiensä toimivuuden kaikissa suunnittelu- ja työvaiheissa erityisesti kantavien rakenteiden osalta, Rakennusteollisuus RT:n toimitusjohtaja Terho Salo vakuutti tiedotustilaisuudessa. Vakavia onnettomuuksia ja rakenteiden sortumia on tapahtunut parhaiden rakennusyritysten työmailla, joilla laatujärjestelmät ovat olleet käytössä jo pitkään. Nollatoleranssi on kuitenkin Terho Salon mielestä ainoa oikea tapa yritysten toiminnassa. Rakennusprosessissa kokonaisuus on hallittava eikä saumakohtia saisi syntyä. Rakenteiden ulkopuolista tarkastusta Terho Salo piti mahdollisena ja se onkin jo käytössä eräässä suuressa rakennusliikkeessä. Tämä riippuu ensisijaisesti yrityksen omista valinnoista ja toimintatavasta. Suunnitelmien ulkopuolinen tarkastus ei sinänsä pidennä rakennusprosessia, mutta vähentää virheiden määrää. Pääsuunnittelijan käyttö näyttää sen sijaan jääneen kuolleeksi kirjaimeksi, Salo muistutti tiedotustilaisuudessa. Rakennusteollisuus RT:n jäsenille on erikseen painotettu, että yritysten omien toiminta- ja laatujärjestelmien sekä työmaiden laatusuunnitelmien oli oltava kunnossa. Tämäkään ei riitä, sillä on ensiarvoisen tärkeää, että rakennushankkeiden ja siihen liittyvien osasuoritusten laadunvarmistus on kokonaisuudessaan hallinnassa, toimitusjohtajille osoitetussa jäsenkirjeessä tähdennettiin. Selvitykset maaliskuussa Suomessa on sellaista liike-, opetus- ja liikuntarakennusta, joissa tehdään kantavien rakenteiden tehotarkastukset. Suunnittelijat käyvät läpi ja tarkistavat suunniteltavina olevia rakennuksia. Rakennustuotteiden valmistajat tekevät omaa tarkastustyötään. Tämän laajan selvitystyön on määrä valmistua nyt maaliskuussa. Selvitysten ja kerätyn aineiston perusteella luodaan toimintamallit virheettömyyden varmistamiseksi. Toimintamalleilla halutaan varmistua, että rakentamisprosessin jokainen osapuoli tuntee omat tehtävänsä ja vastuunsa. Maaliskuun jälkeen sovitaan yhteisesti toimenpide-ehdotuksista sekä toisaalta toimijoiden ja viranomaisten välisen yhteistyön tehostamisesta. Toimenpide-ehdotusten on määrä valmistua ensi kesäkuussa, osapuolet vakuuttavat. Rakennusalan osapuolet edellyttävät toisaalta, että ympäristöministeriö selvittää osaltaan antamiensa normien ja ohjeiden toimivuuden. Vastaavasti rakennusvalvonta pureutuisi jatkossa erityisesti rakennesuunnitelmiin ja rakenteisiin sekä tiedottaisi havaitsemistaan ongelmista rakennusalan eri osapuolille.

6 6 SKOL Visio Helmikuu 2004 Tarkastukset vapaaehtoisesti Suurten ja vakavien onnettomuuksien jälkeen vaaditaan viranomaismääräysten kiristämistä ja byrokratian lisäämistä. Nykyinen lainsäädäntö on kyllin riittävä, jotta viimeaikaiset vakavat onnettomuudet voitaisiin estää rakennusalalla, kehittämisjohtaja ja rakennusneuvos Helena Säteri ympäristöministeriöstä vakuuttaa. Nykyisenkään lain sallimia mahdollisuuksia ei ole riittävästi käytetty, joten byrokratiaa ei tarvitse tämän takia lisätä nykyisestään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö lakia ja asetuksiakin käytäisi läpi ja tehtäisi tarvittavia tarkennuksia, mutta ne eivät ratkaise ongelmaa. Rakennuslain sallimia mahdollisuuksia on esimerkiksi rakennussuunnitelmien lausunnon vaatiminen kolmannelta osapuolelta. Kun kysymyksessä ovat riskirakenteet ja mahdollisesti uudet ja ennen kokeilemattomat tekniset ratkaisut, ulkopuolinen tarkastus olisi hyvinkin paikallaan. Viimeisen neljän vuoden aikana tätä ulkopuolista tarkastusta on käytetty vain muutamassa tapauksessa, Helena Säteri huomauttaa. Yksi rakennusliike on ryhtynyt tarkastuttamaan omien rakennuskohteidensa suunnitelmat ulkopuolisella konstruktöörillä. Tätä menettelyä Helena Säteri pitää kannatettavana ja soisi sen yleistyvän muidenkin rakennuttajien toiminnassa. Tietoisuus ulkopuolisesta tarkastuksesta on samalla parantunut suunnitelmien laatua ja vähentänyt virheitä. Tällainen menettely ei sinänsä pidennä rakennusprosessia, mikäli se on liitetty osaksi yrityksen laadunvarmennusjärjestelmää. Julkisuudessa on toisaalta esiintynyt vaatimuksia, että rakennusvalvonnan pitäisi yksityiskohtaisesti ryhtyä tarkastamaan suunnitelmia ja etsimään niistä mahdollisia virheitä. Rakennusvalvonnan resurssit ovat suunnitelmien tarkastamiseen riittämättömät eikä rakennusvalvonnan tarkoituskaan ole toimia poliisina. Rakennusvalvonta voi kyllä tarvittaessa, vaikkapa mutkikkaissa tapauksissa pyytää kolmatta osapuolta tarkistamaan suunnitelmien turvallisuusvaatimukset. Rakennusvalvonnan ensisijaisena tehtävänä on valvoa, että rakennuslakia ja asetuksia noudatetaan, Helena Säteri viestittää. Pääsuunnittelijalle elvytystä Rakennusalan osapuolet itsekin myöntävät, että rakennuslaissa mainitun pääsuunnittelijan käyttö on jäänyt kuolleeksi kirjaimeksi. Miksi näin on? Jokaisessa hankkeessa pitäisi olla nimetty pääsuunnittelija, jolla on myös todella suuri vastuu harteillaan. Pelkäävätkö suunnittelijat tätä pääsuunnittelijan vastuuta?, Helena Säteri kysyy. Rakennusalan järjestöjen Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liiton sekä Suomen Arkkitehtiliiton olisi syytä käydä avointa keskustelua pääsuunnittelijan roolista. Onko kysymys koulutuksesta, rahasta vai pääsuunnittelijan toimenkuvasta? Näistä ja muista pääsuunnittelijan tehtäviin liittyvistä kysymyksistä olisi päästävä ratkaisuun, jotta pääsuunnittelijan käyttö yleistyisi lain hengen mukaisesti, Helena Säteri heittää pallon rakennusalan järjestöille. Suunnittelun merkitys pitäisi tiedostaa muutenkin nykyistä syvällisemmin. Tämä koskee niin rakennuttajia kuin urakoitsijoitakin. Suunnittelijan työ päättyy useassa tapauksessa piirustusten toimittamiseen tai sähköisesti lähettämiseen tilaajalle. Tämä on Helena Säterin mielestä suunnittelijan osaamisen vajaakäyttöä. Kun puhutaan suunnittelun ja toteutuksen integraatiosta, niin suunnittelijat pitäisi entistä enemmän jalkauttaa työmaalle valvomaan suunnitelmiensa toteutumista, jolloin mahdolliset muutokset ja lisäyksetkin olisi helpompi ja kivuttomampi toteuttaa. Suunnittelun jalkauttaminen koskee myös teollisuudelle tehtäviä suunnitelmia. Suunnittelun tilaajien pitäisi tilata suunnittelija työmaalle tai tuotantolaitokseen. Tällöin varmistettaisiin nykyistä paremmin suunnitelmien toteutuminen myös käytännössä. Laatuun pääpaino SKOL on yhtenä järjestönä esittänyt suunnittelijavalinnoissa neuvottelumenettelyn käyttöönottoa rakennusalan riskikohteissa ja sellaisissa kohteissa, joissa on paljon ihmisiä. Tämä tarkoittaa suunnittelijan laadun ja referenssien sekä osaamisen painottamista hinnan jäädessä toissijaiseksi valintakriteeriksi. Prosessiteollisuus on perinteisesti käyttänyt suunnittelijavalinnoissaan kaksivaiheista menettelyä. Ensin on kartoitettu sellaiset suunnittelutoimistot, joilla on osaamista ja referenssejä teollisuussuunnittelusta sekä riittävät resurssit toimeksiannon toteuttamiseen. Toisessa vaiheessa on sitten neuvoteltu hinnasta ja muista ehdoista. Tilaajien ja rakennuttajien pitäisi oppia käyttämään tämäntyyppistä mahdollisuutta nykyistä enemmän. Toisaalta, kun suunnittelijavalinnoissa on valittu jokin muu kuin halvimman tarjouksen jättänyt, tämä on herättänyt katkeruutta hävinneiden keskuudessa, Helena Säteri muistuttaa. Mikäli SKOL ajaa neuvottelumenettelyn yleistämistä ja laatukriteerien painottamista suunnittelijavalinnoissa, järjestön jäsenistön olisi tällöin myös ymmärrettävä valinnan tarkoitus ja tyydyttävä valitsijoiden ratkaisuun. Päätöksen riitauttaminen ei ainakaan edistä neuvottelumenettelyn yleistymistä. Suunnittelijavalinnoista riippumatta suunnitelmien oikeellisuudesta vastaa suunnitelmien laatija. Yrityksen laadunvarmennuksen on oltava sellaisella tasolla, ettei suunnittelukömmähdyksiä pääse syntymään. Rakennusalan laadunvarmennuksessa on kuitenkin ilmiselviä puutteita, koska kattorakenteiden vakavia sortumia on päässyt tapahtumaan. Rakennusalan laatuasiat on keskitetty Rakentamisen Laatu RALA:lle. Järjestön tarkastajat läpikäyvät yritysten laadunvarmennusjärjestelmät ja myöntävät niille hyväksynnät. Miten nämä laadunvarmennusjärjestelmät sitten käytännössä toimivat, riippuu paljolti yrityksistä itsestään. RALA perustettiin 1990-lamavuosina torjumaan harmaan talouden lieveilmiöitä. Järjestön jäsenet sitoutuivat ilmoittamaan ja selvittämään, että yritysten verot oli maksettu ja yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettu. Järjestön perustamisessa valtiovalta ja julkiset keskusvirastot olivat aloitteellisia ja rakennusalan järjestöt olivat puolestaan yksituumaisesti mukana perustamassa RALA:a.

7 SKOL Visio Helmikuu Helena Säteri: Byrokratiaa ei tarvitse nykyisestään lisätä, sillä nykyinen lainsäädäntö antaa riittävät mahdollisuudet vakavien onnettomuuksien estämiseksi. Järjestön toiminta täyttää esimerkiksi laadunvarmennuksen perustason, mutta järjestöä pitäisi kehittää nykyisestään. Kehittämisen olisi syytä tapahtua vapaaehtoisvoimin eikä viranomaismääräyksin, Helena Säteri kehottaa. Aloitteellisuus kunniaan Ympäristöministeriö ei ole kaiken osaaja eikä tietäjä. Rakennusalan eri alojen asiantuntijajärjestöiltä kaivataan aloitteita ja aktiivisuutta esimerkiksi rakennuspoliittisen ohjelman seurantaryhmän työskentelyssä. Ryhmän puheenjohtajana Helena Säteri toivoo ryhmään kuuluvien jäsenten irtaantuvan kirjoituspöydän takaa papereidensa pölystä ja pohtivan toimintojen kehittämistä koko alan kehittämiseksi. Samaa aloitteellisuutta kaivataan ministeri Jan-Erik Enestamin marraskuussa 2003 pidetyn tapaamisen pohjalta perustetun rakennusten turvallisuusseurantaryhmän työhön. Ryhmää on täydennetty Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL:n edustajalla. Koko rakennusalan kannalta on erittäin tärkeää, että tapahtuneet onnettomuudet sekä myös läheltä piti tapaukset pystytään kartoittamaan ja selvittämään. Yhteistyö Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen VTT:n ja Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa tuottaa varmastikin uutta tietoa ja ennen kaikkea perusteelliset selvitykset vakavista onnettomuuksista. Näiden neutraalien osapuolten selvitykset ja johtopäätökset luovat perustan tulevalle toiminnalle. Vain tutkimuksella ja koulutuksella voidaan asioita parantaa ja kehittää nykyisestään, Helena Säteri uskoo. Onnettomuuksista katkeraa oppia Rakennusalalla tapahtui vakava onnettomuus vuoden 1996 maaliskuussa, kun Valkeakoskella UPM-Kymmenen tehtailla kaatui massasäiliö. Säiliötä oltiin koetäyttämässä vedellä, kun säiliön yksi teräsjaloista painui betonilaatan läpi ja koko säiliö kaatui. Tällöin säiliöstä syöksyi viisi miljoonaa litraa vettä viereisen huoltorakennuksen päälle. Rakennuksessa työskennellyt mies kuoli välittömästi. Säiliön kaatumiseen liittyvät tekniset syyt selvitettiin perusteellisesti, jolloin ilmeni pohjalaatan olleen liian heikko. Toisaalta havaittiin, ettei paalutus ulottunut peruskallioon asti. Näiden selvitysten pohjalta tehtiin yhdeksän toimenpide-ehdotusta. Tuolloin valmisteilla olleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin ne ovat lähes kaikki vaikuttaneet. Valkeakosken tapahtuman jälkeen on tarkistettu geotekniikan suunnitteluohjeita, jotka ovat valmistuneet äskettäin. Onnettomuuden selvitykset, tutkimukset, johtopäätökset veivät vuosia, mutta toivottavasti samanlaiset onnettomuudet voitaisiin vastaisuudessa jo ennalta estää, Helena Säteri toivoo. Vuoden 2003 kattorakenteiden sortumia selvitetään, mutta aikaisemmin on yleensä todettu vakavien onnettomuuksien aiheutuneen monen tekijän vaikutuksesta. Botniahalli oli joka tapauksessa heilunut vuosien ajan, koska sen stabiliteetti oli riittämätön. Halli toteutettiin tuoteosakauppana, jossa rakennesuunnittelu sisältyi teräsrakennevalmistajan osuuteen. Jyväskylän messuhallin katossa käytettiin jänneväliltään 55 metrin pituisia liimapuupalkkeja, jotka olivat Suomen oloissa ennätysluokkaa. Yhden puupalkin tappivaarnaliitoksessa piti olla 33 terästappia, mutta niitä olikin vain 7 tappia. Tässä liitoksessa tapahtui lohkeamismurtuma, mikä käynnisti sortuman. Myöhemmin kuitenkin huomattiin, ettei koko rakennekaan kantanut itseään. Puupalkkien valmistaja teki puolestaan ensimmäistä kertaa tappivaarnaliitoksia. Oriveden ABC-huoltamon välipohjan romahtamisessa havaittiin teräspalkkien kannakkeiden hitsiliitosten irronneen kantavista teräspilareista. Nämä hitsiliitokset oli tehty konepajalla ja kun liitokset irtosivat, koko ontelolaattarakenteinen välipohja romahti. Tällöin yksi työntekijä kuoli. Onnettomuustutkintakeskuksen lisäksi onnettomuutta tutkivat poliisi, työsuojelupiiri sekä Tapaturmavakuutusten Vakuutusliitto. Rauhalahden kylpylän sisäkaton romahtamisessa välikaton teräslangat olivat virheellistä materiaalia ja ne syöpyivät kahdessa vuodessa poikki. Syöpymistä edisti tuuletuksen puuttuminen. Kun katto romahti, tapahtui se jatkuvan sortuman periaatteella. Samantyyppinen sortuma oli tapahtunut aikaisemmin Sveitsissä, jolloin 12 ihmistä kuoli. Rauhalahdessa selvittiin onneksi kolme ihmisen lievällä loukkaantumisella. Onnettomuuksille ei ainakaan pinnallisesti tarkastellen näytä löytyvän yhteistä tekijää. Joka tapauksessa on tarpeellista ja välttämätöntäkin selvittää rakentamisen vastuukysymyksiä. Tämä korostuu etenkin urakoiden pilkkomisessa, kun kilpailu viedään äärimmilleen. Kun rakentaminen pilkotaan hyvin pieniin osiin, on vaarana vastuun hämärtyminen. Urakoiden ja töiden rajapinnat muodostavat riskipinnat, mutta jonkun on rakennushankkeessa pilkkomisesta huolimatta vastattava kokonaisuudesta, Helena Säteri edellyttää.

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26

Lokakuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi. skol visio painoon.indd 1 6.10.2003, 9:07:26 Lokakuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Tarkastetaanko suunnitelmia vai turvallisuutta?...2 Suunnittelusta kannattaa ja saa neuvotella!...2 Riippumatonta vai puolueetonta

Lisätiedot

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi

Tammikuu 2003. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen. www.skolry.fi Tammikuu 2003 Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry www.skolry.fi Suunnittelukustannukset nousevat yli 5 prosenttia... 2 Integrity Management korruption kitkemiseen... 2 SKOL, FIDIC, EFCA

Lisätiedot

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2008. Konsultit & kansainvälistyminen. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2008 Konsultit & kansainvälistyminen Työehtosopimuskorotukset nostavat suunnitteluhintoja...2 Tulevaisuushankkeessa haetaan menestystekijöitä...2 Selviytyminen vaatii kilpailukykyä, osaamista

Lisätiedot

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2007. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2007 Lakko on järeä mutta hankala työkalu...3 Viennissä kasvumahdollisuuksia...4 Kiinteistöhinnat nousussa...6 Peruskorjaus haasteena...7 Mallinnus tullut jäädäkseen...8 Palveluilla lisäarvoa...9

Lisätiedot

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Joulukuu 2006. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Joulukuu 2006 SNIL ja SKOL yhdistyvät... 2 Suunnittelukustannukset +4%... 2 SKOLin toimisto ja hallitus 2007... 2 SKOL edustaa monipuolista osaamista ja asiantuntemusta... 3 SKOL avaa ovia teolliselle

Lisätiedot

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kesäkuu 2010 Toimialakatsaus Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry 2 SKOL Visio Kesäkuu 2010 Suunnittelun volyymi laski 15 prosenttia Vuosi 2009 oli suunnittelu- ja konsulttialalla jyrkän

Lisätiedot

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus

Kesäkuu 2008. Toimialakatsaus Kesäkuu 2008 Toimialakatsaus Asiakkaat vaativat konsulteilta kasvua ja kansainvälistymistä... 2 Insinööriosaamisen kilpailukyky vaarassa... 3 Kiinteistökehitykseen liitettävä enemmän elinkaariosaamista

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7

Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 2006 Elinkaarimallien taloudelliseen päätöksentekoon uusia työkaluja Sivut 4 7 Elinkaarimallilla vauhditetaan esimerkiksi tierakentamista ja koulujen kunnostamista PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja

Lisätiedot

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla

+Työmaa. puusta. Hämeenlinnakeskus. SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki. Veera Kehtola aikataulutti Kulttuuritalon. Suojaa puut kunnolla 2/2013 Enemmän ennakkosuunnittelua +Työmaa Hämeenlinnakeskus Glykolitunnelissa on ahdasta Suojaa puut kunnolla CE-merkintä vaikuttaa työmaalla SRV:n Ojala: Johtaja on esimerkki Veera Kehtola aikataulutti

Lisätiedot

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus

Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Pääkirjoitus Kasvua Suomessa kansainvälistyminen on meille välttämätön mahdollisuus Esittelemme tässä uutiskirjeessä muutamia viime vuonna merkittävästi kasvaneita ja kansainvälisiä yrityksiä. On hienoa,

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18

Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2007 Professori Jukka Vesalainen: Matkalla menestykseen ei ole oikoteitä s. 18 Kemikaaleja kartoittamaan s. 6 Talotekniikan instituutti kokoaa yhteen alan osaamisen

Lisätiedot

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla

+Työmaa. kotiaan. Mestari rakentaa. forum. Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita. Energiatehokkuutta. Hyvinkään asuntomessuilla 3/2013 Infratyönjohtajilla on kysyntää Ryhmärakentamisen suosio kasvaa Tikkurilassa piisaa palavereja Älyä putkeen Kuopiossa Kati Pesonen- Hellstenin työssä uusia vivahteita Energiatehokkuutta Hyvinkään

Lisätiedot

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS

RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS RAKENTAJAIN VUOSIKATSAUS Koonnut DI Sirkka Saarinen syyskuu 2012 elokuu 2013 TAPAHTUMIA SYYSKUU 12 Kehäradan valmistuminen myöhästyy vuodella Liikennevirasto kertoi, että Kehäradan liikenteen aloitus myöhästyy

Lisätiedot

E18 kokoaa. osaamisen

E18 kokoaa. osaamisen ia DESTIAN SIDOSRYHMÄLEHTI /0 E kokoaa osaamisen Destia Rail uudistuu ja kehittyy Lisäoppia esimiestyöhön ja projektinhallintaan Suunnittelu mallipohjaiseksi Pekka Pajakkala: Ylös infrakuopasta pääkirjoitus

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

KUMPPANUUS. Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen ALANSA YKKÖNEN 5 /2010 Vaalassa ilmastotyö on arjen pieniä tekoja, kunnanjohtaja Tytti Määttä sivulla 36 kertoo. sivu 22 Kari Piispanen ja Jorma Holopainen ovat tyytyväisiä YIT:n ja Mikkelin yhteisyritykseen

Lisätiedot

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset

Yritys- Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset Keski-Pohjanmaan Yritys- maailma Heinäkuu 2/2013 2013 Salaojien ja valtaojien suunnittelupalvelut sekä kustannusselvitykset DRÄNERING OCH MILJÖ F. BÄCK Tallgräd 7, 68500 KRUUNUPYY puh. 020-768 0423, fredrik.back@anvianet.fi

Lisätiedot

Jokainenhan tietää että litra on

Jokainenhan tietää että litra on [ilmoitus] että 95E bensan hinta vaihteli Suomessa Tiesitkö vuonna 2004 runsaasti? Alimmillaan se oli 0,989 euroa/l ja ylimmillään 1,345 euroa/l. että suurin osa kuluttajista teki ostopäätöksiä Tiesitkö

Lisätiedot

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä

+Työmaa TERÄKSESTÄ. Heikki Laine ja Matti Savolainen ON MONEKSI VANTAAN VOIMALASSA. Tampereen Tornihotelli. Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä 6/2013 Metsästys virkistää mestareita Bengtskärin majakasta talviasuttava Näin menestyt työnhaussa Presidentinlinnan suurremontti Asentajat uurastavat Tikkurilan yössä Malmön teräksinen muutos +Työmaa

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti projektin hallinta Projektikulttuurin kehittäminen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Elokuu 2008 projektin hallinta Ja -JOHTAMINEN Projektinhallinnan ja -johdon valmennus Kokenutkin projektipäällikkö voi lisätä

Lisätiedot

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia

Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä. Rakennusalan Venäjä-strategia 2006 Tartu tilaisuuteen kasva Venäjällä Rakennusalan Venäjä-strategia Rakennusteollisuus RT ry Helsinki 2006 ISBN-10 952-5472-65-5 ISBN-13 978-952-5472-65-3 Kustantaja: Rakennusteollisuuden Kustannus RTK

Lisätiedot

Yrityswww.ekonomitoimisto.fi

Yrityswww.ekonomitoimisto.fi maailma Joulukuu 3/2012 KURIKAN MIEDOSTA KESTÄVÄT TERÄSOVET Yli 40 vuoden kokemuksella Valmistamme: Lehtiovet Pariovet Taitto-ovet Liukuovet Liukupalo-ovet Myös kaikki konekäyttöisenä Aukipitolaitteet

Lisätiedot

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon

Tärkeintä on laittaa itsensä likoon Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2010 Tervetuloa kylään uudelleen suunniteltuun ja kestävästi toteutettuun 60-luvun lähiöön 8 16 20 Aluesuunnittelijat pelaavat yhteen Nollatoleranssi tyrmää korruption Äiti

Lisätiedot

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu

Toimintatavat remonttiin! Venäjällä on investoitava myös suhteisiin. Pekka Lundmark. Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu Myyntiin uutta puhtia Tuottavuus Työaikajoustosta kilpailuetu TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN SIDOSRYHMÄLEHTI 3 2008 Venäjällä on investoitava myös suhteisiin Pekka Lundmark Toimintatavat remonttiin! Menestys kansainvälisillä

Lisätiedot

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta

Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa. Uusin innoin. Uudenlaista tiimityötä: yhdessä kohti tulevaisuutta Inspecta Oy:n asiakaslehti 1 / 2009 KVALITA Uusin innoin yhdessä kohti tulevaisuutta Uusi tuote: Green Card on askel kohti sertifiointia Uudenlaista tiimityötä: Tehtaan riskikartoitus kahdessa viikossa

Lisätiedot