VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI VAALIMAA MASTER PLAN LOPPURAPORTTI 2014/04/09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI VAALIMAA MASTER PLAN LOPPURAPORTTI 2014/04/09"

Transkriptio

1 VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelma Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

3 TYÖN TAVOITTEET Työn tavoitteena on synnyttää kokonaisvaltainen Vaalimaan masterplan, jossa otetaan kantaa alueen vetovoimaiseen profiloitumiseen. Masterplanissa määritellään alueen kehittämisen visio, tavoitteet ja maankäytön suunnitelma vuoteen Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen kaupallisen ja matkailullisen vetovoiman lisääminen siten, että suunnitelma vahvistaa seudullista kokonaisuutta rakentavasti. Suunnittelussa huomioidaan liiketoiminnalliset perusteet, mutta myös pitkäjänteinen kestävän kehityksen näkökulma. Suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ovat myös alueen saavutettavuus, liikkumisen helppous ja liikenteen turvallisuus.

4 ALUERAJAUS

5 TYÖPROSESSI Projektiryhmä muodostui seuraavista henkilöistä: KTM Tiina Kuokkanen, projektipäällikkö, kaupallinen konsultti Arkkitehti Jari Mäkynen, maankäyttö Arkkitehti Hannes Häkkinen, maankäyttö FL Antti Meriläinen, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus TkL Ari Tuutti, Devecon Group, strateginen tarkastelu Kai Hakala, havainnekuvat Projektiryhmän työtä on ohjannut tilaajan asematta ohjausryhmä: Kunnan johtaja Osmo Havuaho, Virolahti Tekninen johtaja Markku Uski, Virolahti Matkailusihteeri Anu-Leena Lintunen, Virolahti Kiinteistöpäällikkö Kati Kolari, Cursor Oy Myynti- ja markkinointipäällikkö Mia Hämäläinen, Cursor Oy Projektisihteeri Tiia-Mari Eilola, Cursor Oy Esittelytilaisuus

6 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

7 VAIKUTUSALUEEN VÄESTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE (Lähde: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, 2013) Vaalimaan lähivaikutusalueella noin asukasta Suomen puolella raja-alueet ja Kotka-Haminan seutu asukasta Venäjällä raja-alueet ja Viipuri asukasta Rajatutkimuksen mukaan noin 27 % Kotka-Haminan seudun kävijöistä tältä alueelta Laajempi vaikutusalue Venäjällä (Pietarin alue): 5 milj. asukasta Rajatutkimuksen mukaan noin 66 % Kotka-Haminan seudulla kävijöistä Pietarin alueelta Laajempi vaikutusalue Suomessa voi ulottua noin 60 minuutin ajomatkan päähän, asukasta Satunnainen asiointi em. alueen ulkopuolelta ja jopa pääkaupunkiseudulta on mahdollista olettaen, että Vaalimaalla vetovoimainen ostosmatkailukonsepti. Suomen vaikutusalueella väestömäärä kasvaa hiljalleen: Kymenlaakson väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 4,2 %) Kotka-Haminan seudun väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 3,8 %) Virolahden väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 0,8 %)

8 KAUPAN TARJONTA, NYKYTILANNE Virolahden kaupan liikevaihto v vain 3 % koko Kymenlaakson liikevaihdosta Virolahden asukaskohtainen liikevaihto Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan korkein Sijainti rajasedulla tuo jo nyt positiivista ostovoiman siirtymää Ostovoiman siirtymä Virolahdelle +18 milj. (vuonna 2010) Kaikkiaan Kotka-Haminan seudulta ja Kymenlaaksosta virtaa ostovoimaa pois: Kotka-Haminan seutu -26 milj. ja Kymenlaakso -76 milj. (vuonna 2010). Etelä-Karjala hyödyntänyt venäläismatkailijoiden potentaalin paremmin, ostovoiman siirtymät positiiviisiä Lappeenrannan seudulla ja koko Etelä- Karjalassa Lähteet: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, 2013 ja Etelä-Karjalan kaupan palveluverkkoselvitys 2013.

9 KAUPAN NYKYINEN TARJONTA Vaalimaasta muodostumassa yksi seudun suurimmista kaupan keskittymistä Koko Kymenlaakson suurin kaupan alue nyt Kouvolassa, ns. Tervaskangas m2 Kotkassa suurin yksittäinen kaupan alue keskusta m2 ja Jumalniemi m2 Etelä-Karjalan suurimmat: Lappeenranta keskusta m2 Myllymäki m2 Reijola m2 Nykyiset toimijat Vaalimaalla: vähittäiskauppa 6500 k-m2, palvelut 1300 k-m2 Kymenlaakson kaupan palveluverkkoselvityksessä arvioitu liiketilan tarve Vaalimaalla on k-m2

10 KAUPAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1/2 Kymenlaakson kaupan maakuntakaavassa Vaalimaalle osoitettu k- m2 kaupan suuryksiköitä. Kaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistamista, arviolta vuoden 2014 loppupuolella. Kaupallisen kehittämisen lähtökohdat Vaalimaalla ovat hyvät ja perustuvat ensivaiheessa pitkälti venäläisten turistien ja rajaliikenteen varaan Lähivaikutusalueen oma ostovoima ei riitä laajamittaiseen kaupan kehittymiseen alueelle huomioiden alueella jo olemassa oleva tarjonta, mm. Kotkassa, mutta sijainti rajaseudulla selkeä vahvuus. Venäläisiä asiakkaita houkuttaa verovapaus (=halvemmat hinnat) ja Suomen laatumielikuva. Kasinon toteutuminen ja moottoritie edellytyksiä kaupalliselle kehittämiselle. Rajaseutusijainnin takia Vaalimaalle on mahdollista kehittää suuri ja vetovoimainen kaupan klusteri, jolloin myös laajempi ostosmatkailu on mahdollista. Ostosmatkailu tunnistettu tärkeäksi perustaksi Kotka-Hamina seudun matkailupalveluiden kehittämisessä

11 KAUPAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2/2 Vetovoimainen ostosmatkakohde edellyttää, että Vaalimaan tarjonta erilaista kuin kilpailevissa kaupan keskittymissä. Myös vaikutukset nykytarjontaan jäävät pienemmiksi, mikäli Vaalimaan tarjonta riittävän erilaista. Toimijahaastatteluiden perusteella Vaalimaan tarjonta tulee poikkeamaan seudun muusta tarjonnasta (pl. Ideapark) Kauppa toimialana murroksessa mm. verkko-ostamisen, taloustilanteen ja muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen takia. Tällä hetkellä esim. ravintolapalvelut kasvavat kauppaa nopeammin ja tämä näkyy jo kauppakeskuksissa lisääntyneenä ravintola- ja palvelupinta-alana. Myös Vaalimaan kaupan konseptia tukevat erilaiset ravintola-, viihde- ja elämyspalvelut. Viihde- ja elämyspalveluiden haasteena yleisesti kannattavuus, mutta kannattavuusedellytyksiä voidaan parantaa mitoittamalla palvelut oikein. Yleisesti ravintola-, viihde- ja elämyspalveluiden sekä muiden kaupallisten palveluiden osuus korkeintaan 20 % kaupan pinta-alasta. Kohderyhmä kaikkiaan laajempi, mutta profiilin perustana tulotasoltaan keskiluokkaan tai ylemmäs sijoittuvat venäläiset perheet ja liikematkustajat.

12 HAASTATTELUT, YHTEENVETO Projektin aikana haastateltiin muutamia alueelle investointeja suunnittelevia tahoja Vaalimaan alueelle on suunnitteilla uudenlaisia kaupan ja elämysten konsepteja, uutta tarjontaa koko Suomen mittakaavassa Salassapitositoumusten takia yksityiskohtaisia tietoja hankkeista ei kerrottu Haastattelujen jälkeen julkisuuteen tullut Ideapark-hanke Kauppakeskus k-m2, 200 myymälää Vaalimaa nähtiin kaupan alueena ja muut matkailu- ja viihdepalvelut täydentävät konseptia ja pidentävät viipymää Kasinon toteutuminen ja moottoritie edellytyksiä investoinneille Kohderyhmänä pääosin keskiluokka+, koko perhe, suomalaiset ja venäläiset Muita huomioita haastatteluista: Yrittäjäyhteistyö markkinoinnissa ja esim. shuttle-bussi kiertämään alueelle

13 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMESSA (lähde: TAK 2012, Rajavartiolaitos 2013) Venäläisten matkailu Suomeen on kasvanut vuosina keskimäärin 18,5 % vuodessa, matkojen määrän ennustetaan kasvavan keskimäärin 12 %/v vuosina Kaikkien rajanylittäjien määrä Vaalimaalla oli noin 3,6 milj. henkeä vuonna 2013, josta noin 82 % oli venäläisiä ja 14 % suomalaisia Venäläisten rajanylittäjien määrä Vaalimaalla oli noin 2,9 milj. henkeä vuonna 2013 (puolet Helsinkiin, puolet Kymenlaaksoon) Noin 60 % venäläisten tekemistä Suomen matkoista on ostosmatkoja ja kolmasosa on lomamatkoja Suomeen saapuneiden venäläisten kohdealueet: Etelä-Karjala 66 %, Kotka-Hamina 12 %, Helsinki 27 % Venäläisten rahankäyttö Suomessa vuonna 2012: tuotteet 231 euroa/ henkilö (suurimpina tavararyhminä vaatteet ja elintarvikkeet); palvelut 72 euroa (majoitus- ja ravintolapalvelut), rahankäytön kasvu noin 10 %/vuosi Tärkeimpinä vierailusyinä hyvät ostospaikat ja hyvät kulkuyhteydet

14 JOHTOPÄÄTÖKSET: VENÄLÄISTEN MATKAILU Kotka-Haminan seutu on suhteellisesti vetovoimaisempi alue Viipurin alueelta tulevien venäläisten matkailijoiden osalta kuin Etelä-Karjala, pietarilaisten matkailijoiden osalta tilanne on päinvastainen Kotka-Haminan seudun vetovoimaisuus on kuitenkin kasvamassa suhteessa kilpaileviin alueisiin Ostosmatkojen määrä Suomeen ja rahankäyttö ovat kasvaneet viime vuosina ja venäläisten matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan tasaisesti jatkossakin. Vuosikasvuennuste 12 % Jos Vaalimaalla venäläisten rajanylittäjien määrä kasvaa em. ennusteen mukaisesti, vuonna 2020 jo yli 7 miljoonaa venäläistä rajanylittäjää (nyt 2,9 milj. henkilöä) eli yli 3 miljoonaa autoa. Erilaisia ennusteita mm. venäläisten matkailijoiden määrästä Kotkan-Haminan seudulla on tehty. Vaalimaan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki, jotka ylittävät siellä rajan riippumatta matkan lopullisesta määränpäästä. Huom! Lisäksi suomalaisten matkustus Venäjälle lisääntyneen, mutta on toistaiseksi merkitykseltään pientä (0,7 milj. henkilöä Vaalimaan kautta Venäjälle) Elintarvikeostot ja taloustavaraostot ovat kasvaneet viime vuosina, vaateostot ovat hieman vähentyneet Venäläiset kuluttajat käyttävät yhden matkan aikana enemmän rahaa kuin suomalaiset kuluttajat yhdellä ostoskäynnillä. Venäläisten rahankäyttö hajaantuu kuitenkin matkasta riippuen useampaan kohteeseen.

15 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

16 S W O T Vahvuudet Rajaliikenne ja Pietarin läheisyys Alv-vähennysoikeus Hyvät valtatieyhteydet ja moottoritie Kasino Seutukunnalla vahva tahto Vaalimaan alueen kehittämiseen, poliittista tahtoa löytyy Maakuntavaltuuston vahvistama vaihemaakuntakaava Suomen vakaus-, turvallisuus- ja laatumielikuvat Heikkoudet Kymen ja Karjalan lähivaikutusalueen rajallinen väestömäärä ja ostovoima Vaalimaa ei ennestään tuttu ostosmatkailukohteena, vaatii markkinointipanostuksia Suuret sesonkivaihtelut Alueen suunnittelussa erisuuntaisia tavoitteita Vahvat olemassa olevat ja päätetyt tielinjaukset ja rakenteet Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus nostaa rakennushankkeiden teknisiä kustannuksia tavoiteltaessa ympäristösertifikaattiluokituksia Mahdollisuudet Rajaliikenteen kasvu, myös suomalaisten kasvava Venäjän matkailu Uniikki, Suomesta puuttuva kaupallinen konsepti Profiloituminen suuremmassa mittakaavassa Venäjän ja EU:n portiksi Mahdollisuus suunnitella toimiva ja yhtenäinen kaupan alue lähes tyhjästä, investorit mukana jo suunnitteluvaiheessa Venäjän taloudellinen kasvu ja lisääntyvä ostovoima Ostosmatkailun siirtyminen muilta Suomen alueilta Rajatarkastusten automatisointi Venäläisille suunnattu monipuolinen tarjonta Kaupalliset ja matkailupalvelut samalla alueella Uhat Suomen vetovoiman hiipuminen ja rajaliikenteen lasku Alueen liikenneverkon toimimattomuus kaupallisen keskuksen kävijämäärillä Raja-aseman välityskyky ja liikenteen ruuhkautuminen Kilpailevat ostosalueet kehittyvät edelleen Vaalimaata houkuttelevammiksi (Etelä-Karjala, Helsinki) Vaihemaakuntakaava ei vielä vahvistettu YM:ssä Vaihemaakuntakaava ei ole yksiselitteinen Vaalimaan kaupan sijoittumisen ja mitoituksen osalta Venäjän poliittinen tilanne ja mm. valuuttakurssiriskit Tietullit ja liikennevero

17 KEHITTÄMISTAVOITTEET Kehittämisen tavoitteena on, että Vaalimaan alueesta muodostuu vetovoimainen, koko seudun elinvoimaa lisäävä alue Vaalimaan alueen kehityksen ankkurina ja veturina toimii kauppa ja ostosmatkailu Matkailu-, elämys- ja viihdepalvelut täydentävät konseptia ja tukevat kaupan kehittymistä Vaalimaa nähtävänä laajemmasta perspektiviistä seudun elinkeinostrategian mukaisesti myös EU:n ja Venäjän välisenä siltana Kauppa alueen veturina, joten myös kansainvälisen vision veturina kauppaan vahvasti liittyvä showroom ja messutoiminta Vaalimaan visio kolmitasoinen: 1) EU-Venäjä, 2) Suomi-Venäjä ja 3) Paikallinen

18 VAALIMAAN VISION KOLME TASOA Liikenneväylien sujuvuus ja turvallisuus Imago Uudet energiatehokkaat ratkaisut Uusia palveluita alueen asukkaille Uusia asukkaita Energiaratkaisujen näyttelykohde Paikallisen kehityksen moottori EU:n ja Venäjän silta Vaalimaa Suomen ja Venäjän välinen kauppapaikka Messut Testimarkkina ja sijoittumisen kokeilualue Viihde, kasino. pelimaailma Turvallisuus Ostosmatkailu Suomikuva Tapahtumat Liikeelämän kohtaamiset Elämykset Työpaikkoja Logistiikka Tukkukauppa Laaja asiakassegmentti (perhe) Matkailupalvelut

19 EU:N JA VENÄJÄN VÄLINEN SILTA Kotkan-Haminan seudun visiossa on toimia EU:n ja Venäjän välisenä siltana Vaalimaa voi toteuttaa samaa visiota, pitkän tähtäimen visio Vaalimaan kehityksen veturina kauppa luonnollinen rooli EU:n ja Venäjän siltana löytyy kaupasta ja siihen läheisesti liittyvästä showroom ja messutoiminnasta ja myös tukkukaupasta Yrityksille pääsy Venäjän markkinoille turvallisessa ympäristössä, sijoittumisen kokeilualue Tapahtumat ja messut kehityksen vauhdittajina, tuovat alueelle myös muuta liiketoimintaa ja mahdollistavat yritysten kohtaamisen Toimivat matkaketjut lentokentiltä (Hki-Vantaa/Lappeenranta) tärkeä menestymisen edellytys Utin kehittäminen maaliikennepalveluineen? Vaalimaa kansainvälisen, vuosittaisen tapahtuman paikkana luo brändiä koko alueelle Esim. rahoitusalan tapahtuma, muotimessut Venäjälle pyrkiville brändeille Muut matkailu-, elämys- ja viihdepalvelut tukevat myös näyttelytoimintaa

20 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KAUPPAPAIKKA Alueen kehittyminen perustuu tällä hetkellä pääosin venäläisiin matkailijavirtoihin, kasinon ympärille rakentuva ostosmatkailukohde Maankäyttöluonnos rakentuu tämän roolin ympärille, tavoite vuoteen 2020 Ensisijaisesti ostosmatkailukohde, jossa pääsääntöisesti viivytään vain päivä Viipymää voi pidentää majoitus-, elämys- ja viihdepalveluilla ja terveys- ja hyvinvointipalveluilla Tekemistä, ostoksia ja elämyksiä koko perheelle Venäläisessä kulttuurissa korostuu perhekeskeisyys verrattuna suomalaiseen kulttuuriin Elämys- ja viihdepalveluista hetkiseen kaupankäynti ympäristöön sopivat erilaiset sisähuvipuisto- ja pelitalot ja myös extreme-lajit ulkona Vaalimaa ei ole luontomatkailukohde Maankäyttösuunnitelmassa varauksia myös elämys-, viihde- ja matkailupalveluille jossain määrin, mutta esimerkiksi extreme lajien tarjontaa löytyy seudulta jo muualtakin Kohderyhmään kuuluvat myös suomalaiset kuluttajat. Vaikutusalue Suomessa laajenee, jos konseptit tuovat uutta ja poikkeavaa tarjontaa kaupan kenttään.

21 VAALIMAA: PAIKALLISEN KEHITYKSEN MOOTTORINA Vaalimaa tarjoaa lähivaikutusalueen asukkaille palveluita, joita alueelle ei muuten olisi alueen omaan ostovoimaan perustuen. Kuitenkin Vaalimalla huomattavasti laajempi rooli paikallisen elinkeinoelämän kannalta. Uuden liiketoiminnan syntymistä myös muille sektoreille kuin kaupalle ja palveluille voidaan edistää Vaalimaan suunnitteluratkaisuilla, esimerkiksi huomioimalla alueen energiantuotantomallit suunnittelussa: Alueelle tulossa maalämpö-ratkaisu: Vaalimaa maalämpökohteiden esittelypaikka Venäjän markkinoille? Muut innovatiiviset energia- ja jäteratkaisut, hajautettu energian tuotanto ja säätösähkö? Tuottaa aluksi paikallista liiketoimintaa, mutta uusien energiantuotantomallien implementointi voisi liittyä vahvasti myös alueen Eurooppa-tason visioon Vaalimaasta benchmark-kohde uudenlaisista energiantuotantomalleista.

22 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

23 SUUNNITTELUALUE, LÄHTÖKOHDAT Suuri osa suunnittelualueesta on nykyisessä maakuntakaavassa osoitettu työpaikkaalueeksi sekä rajapalveluiden kehittämisen kohdealueeksi (MKK ) Alustavassa vaihemaakuntakaavassa Vaalimaan on osoitettu rajakaupan suuryksikköalueeksi, jossa vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäispinta-ala yhteensä k-m2 Vähittäiskaupalle kokonaisuutena ei ylärajaa, jos loput myymälät alle k-m2? Tukkukauppaa ei rajoitettu Voimassa olevissa asemakaavoissa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten, toimitilarakennusten, liikerakennusten, huoltoasemarakennusten sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueita

24 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN PERIAATTEET Maankäyttöluonnos pohjautuu alustavaan vaihemaakuntakaavaan, jossa alue on määritetty rajakaupan suuryksikköalueeksi Maankäyttöä ohjaavat maakuntakaavan lisäksi olemassa olevat asemakaavat, maanomistus, alueen topografia sekä nykyiset ja tulevat liikennejärjestelyt (mm. raja-aseman liikenne, moottoritie, rekkaparkki) ja kunnan maankäyttötavoitteet Alueelle on jo suunnitteilla / neuvottelussa monia hankkeita, joiden alustava sijainti ja mitoitus on otettu huomioon maankäyttöluonnoksessa Maankäyttöluonnos kokoaa yhteen kunnan ja alueen pääinvestoreiden tahtotilan liikenneverkoksi ja korttelirakenteeksi

25 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN SISÄLTÖ Kauppa keskitetään tiiviille alueelle Vaalimaantien, uuden moottoritien sekä uuden kokoojakadun varsille Kaupan näkyvyys pääteille tärkeää ja alueen hyvät sisäiset liikenneyhteydet ehdottomia alueen toimivuuden kannalta Kaupallinen ydinalue tiivis ja yhdellä pysäköinnillä mahdollista asioida useammassa liikkeessä Pysäköintialueet maantasossa Rakenteellista pysäköintiä ei mahdollista toteuttaa kannattavuusedellytykset huomioiden Liikenneyhteyksien toimivuus ydinalueella varmistettava vielä tarkemman suunnittelun yhteydessä; jos kaikki tällä hetkellä neuvotteltavana olevat hankkeet toteutuisivat, tarvittaisiin Vaalimaantien risteyksiä järjestää uudelleen Suunniteltujen hankkeiden lisäksi on esitetty rakennusmassoja tuleville hankkeille massoittelu tukee alueen kokonaisratkaisua

26 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN PINTA-ALAT Kauppa-, palvelu- ja elämysalue yhteensä k-m2 Kaikki em. pinta-ala ei ole vähittäiskauppaa, vaan palveluita ja elämyksiä sekä myös tukkukauppaa. Huomaa maakuntakaavan suuryksikkörajoitus k-m2. Pinta-ala sisältää myös mm. rakenteilla olevan kasinon hotelleineen. Pinta-ala sisältää pitkän tähtäimen laajennusvarauksia k-m2, hankkeet toteutuvat vaiheittain. Hankkeet ovat osin vaihtoehtoisia ja kaikki pinta-ala ei todennäköisesti toteudu. Ensimmäisessä vaiheessa toteutuu arviolta k-m2, kasino, outlet-alue ja muut ydinalueen investoinnit. Lisäksi tilaa vievä kauppa yhteensä km2 Muita ydinalueen ulkopuolelle pitkällä tähtäimellä sijoittuvia toimintoja, kuten majoituspalveluita ja logistiikkaa, ei massoiteltu

27 KAUPAN KANNATTAVUUS Osuus v 2020 Myyntipinta-ala, Pinta-ala, kem2 m2 Neliöteho, e/m2 Myynti, milj. Vuosittainen kävijämäärä, Keskiostos, milj. Venäläiset kävijät, milj. venäläisistä rajanylittäjistä, % ,4 12, ,3 5, ,8 3,4 48 Maankäyttöluonnos mahdollistaa yli k-m2 kauppaa ja palveluita (sis. tiva ja kaupan varaukset) Vaalimaan matkustajamääräennuste vuonna milj. venäläistä rajanylittäjää (+suomalaiset) Nyt rajanylittäjien määrä noin 3,6 milj. henkeä (2013), josta venäläisiä 2,9 milj. Keskiostos oletus, että asiakkaista venäläisiä 70 % ja suomalaisia 30 % Venäläisten keskiostos Vaalimaalla korkea 77 /hlö: viipyvät Suomessa keskimäärin 2 päivää ja käyttävät kolmanneksen ostoksiin ja palveluihin varatuista rahoista Vaalimaalla. Suomalaisten keskiostos alhaisempi, 40 /hlö Neliötehomyyntiteho oletus lähellä valtakunnallista vähittäiskaupan keskiarvoa Valtaosa venäläisistä rajanylittäjistä saatava pysähtymään Vaalimaan alueella, jotta alue voi toimia kannattavasti

28 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

29 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 1: rakenteilla olevat+ todennäköiset investoinnit n k-m2 (kasino ympäristöineen, outlet village) arvioitu matkatuotos on noin kävijää/vrk ja noin henkilöautokäyntiä/vrk, josta noin 43 % suuntautuu Kasinon alueelle ja noin 57 % outlet-alueelle Kauppa- ja palvelualueelle tulee Venäjältä arviolta noin henkilöautokäyntiä/vrk ja Suomesta noin henkilöautokäyntiä/vrk nykyiset tasoliittymät toimivat liikenteellisesti, jonoutumista voi esiintyä huipputuntien aikana erityisesti Vaalimaantien liittymissä (tarkempi arviointi vaatii erillisen liittymien toimivuustarkastelun) kaupalliset toiminnot sijaitsevat varsin lähellä toisiaan, hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on otettu huomioon alueiden välillä

30 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 2: suunnitelmissa olevat+ pitemmän tähtäimen investoinnit (Vaalimaantien etelä- ja pohjoispuoliset laajennusalueet, k-m 2, kaupan kokonaiskerrosala vaiheissa 1+2 on yhteensä noin km 2 vaiheiden 1+2 arvioitu kokonaismatkatuotos on noin kävijää/vrk ja noin henkilöautokäyntiä/vrk, josta noin 46 % suuntautuu Vaalimaantien eteläpuoliselle alueelle ja noin 54 % pohjoispuoliselle alueelle Venäjältä ja Suomesta kauppa- ja palvelualueelle tuleva henkilöautokäyntien määrä on arviolta kaksinkertainen vaiheeseen 1 verrattuna nykyiset tasoliittymät ruuhkautuvat erityisesti Vaalimaantiellä ja Rouvanmäentiellä, pitemmät liittymävälit helpottaisivat ruuhkautumista (tarkempi arviointi vaatii erillisen liittymien toimivuustarkastelun) kaupallisten toimintojen painopisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on otettu huomioon kaupallisten alueiden välillä

31 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 3: TiVa-alue ja Vaalimaantien pohjoispuoliset laajennusvaraukset (yhteensä k-m 2, kaupan kokonaiskerrosala on yhteensä km 2 (vaiheet 1+2+3) päivittäinen kokonaismatkatuotos ja henkilöautokäynnit nousevat erittäin suuriksi, sujuvat liikenneyhteydet vaativat eritasoliittymän rakentamisen Vaalimaantielle kaupalliset toiminnot sijaitsevat laajalla alueella, siirtyminen alueelta toiselle autolla tai shuttle-bussilla Liikenteelliset jatkotoimenpiteet: eri kehitysvaiheiden tarkemman liikenne-ennusteen tekeminen vaatii erillisen liikenneverkon mallitarkastelun liittymien yksityiskohtaisemman toimivuuden arviointi eri kehitysvaiheissa vaatii liittymien toimivuustarkastelujen tekemisen simulointiohjelmalla

32 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

33 JATKOTOIMENPITEET Yleissuunnitelma/Osayleiskaava Palvelut, liikenne ja muut toiminnot Alueen jakaminen kahteen osaan huomioiden maakuntakaavan kaupan rajoitukset, ydinalue ja muut reservialueet?

34 Lisätietoja: Tiina Kuokkanen

35 TOIMINNALLISET VYÖHYKKEET KAUPPA-, PALVELU- JA ELÄMYSALUE TIVA ALUE MAJOITUSPALVELUT JA TOIMITILAT LOGISTIIKKA k-m2 500 ap JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PÄÄYHTEYDET KATETTU JALANKULUN YLIKULKU m RES k-m2 500 ap -TIE LPR k-m2 500 ap SUURIVUORI RES k-m2 300 ap VL MO HE OT LS TOR IN KII ITIE N TELEMASTO II k-m ap k-m2 250 ap MERIVUORI 73M k-m2 375 ap RAJA-ASEMA k-m2 250 ap YHTEINEN P-ALUE? 2000 k-m2 50 ap P k-m2 150 ap KM I 2000 k-m2 50 ap k-m2 750 ap k-m2 125 ap BUSSIT RAJAMARKET k-m2 125 ap RAJAHOVI k-m ap ODOTT.MKK k-m2 500 ap 8 000k-m2 200 ap KASINO/KK k-m2 450 ap k-m2 375 ap VIROJOKI k-m2 375 ap k-m2 400 ap REKKAPARKKI k-m2 125 ap REKKAPARKKI VAALIMAAN MASTERPLAN MAANKÄYTTÖLUONNOS

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi

Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaalimaan Outlet-keskus Kaupallisten vaikutusten arviointi 18.6.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1. Vaalimaan suunnitelmat... 3 1.2. Hankkeen kuvaus... 5 1.3. Markkina-alue... 6 2. Kaupan nykytilan

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT

PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Kuva: Stockmann Group, Kenneth Luoto/ Flickr PERHELÄN KORTTELI KAUPALLISEN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT TIEDOTUSTILAISUUS 3.6.2015 SISÄLTÖ 01 Järvenpään vaikutusalue 02 Kaupan kysyntä ja tarjonta 03 Kauppakeskuksen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset

Taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Viisumivapaan venäläismatkailun taloudelliset vaikutukset Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO... 1 Yhteenveto... 1 Venäläisten matkailun

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka.

Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ OSOITE Asemakaavan muutos Jumalniemen kauppakeskus, Ahlströmintie, Kotka. PROJ.NRO 0614 ALOITE TAI HAKIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla

UKONNIEMI. menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI menestyksesi kasvualusta Imatralla UKONNIEMI paikka sinun yrityksellesi Imatran Ukonniemen alue houkuttelee niin matkailuyrittäjiä kuin matkailijoitakin. Hyväksytty yleiskaava ja valmis kunnallistekniikka

Lisätiedot

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys

Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys MAL Kuntayhteistyö 17.3.2011 Etelä Kymenlaakson työpaikka alueiden selvitys Kommenttipuheenvuoro elinkeinoelämän roolista MAL yhteistyössä Pauli Korkiakoski, Cursor Oy Selvityksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Etelä Suomen näkökulmasta

Etelä Suomen näkökulmasta Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 Aluerakenteen kh kehitys Etelä Suomen näkökulmasta Suunnittelujohtaja Ari Pietarinen 25.11.2013 Etelä Suomen aluerakenne 2030 Asuminen, ympäristö

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012

Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät. OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät OTE-jaosto 13.9.2012 Kaakkois-Suomen alueelliset kehitysnäkymät Alueilla ja TEM:ssä laaditaan kaksi kertaa vuodessa alueellisten kehitysnäkymien katsaukset, jotka

Lisätiedot

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN

UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Kuva: taiteilijan näkemys luonnosvaiheessa UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄÄN Perkkiöntie 7, Oulu Google, 2007 Tele Atlas VASARAPERÄN LIIKEALUE 2 VUOKRATAAN UUTTA LIIKETILAA OULUN VASARAPERÄSTÄ TONTTI-

Lisätiedot

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015

VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Liikenne- ja infrastruktuurivastuualue VT 13 tieosuuden Lappeenranta - Nuijamaa YVA + YS 2012-2015 Kimmo Antila: Pietarin ja Viipurin teillä; maantieliikenne

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA ROVANIEMEN KESKUSTAN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA Kaupunginvaltuuston informaatio to 9.12.2010 Rakennemallien vaihtoehdot Lähtötilanne ja tavoitteet Perusselvitykset Mitoitus Vyöhykkeet ja osa-alueet

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys. Tiivistelmä 14.6.2013

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys. Tiivistelmä 14.6.2013 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Liikenneselvitys Tiivistelmä 14.6.2013 Liikenneselvityksen tausta ja tavoitteet Työn taustalla on Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan uudistaminen kaupan, matkailun,

Lisätiedot

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen

Keskus- ja palveluverkko. UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko UZ3 työpaja 1.6.2015 Ville Helminen Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia

Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Venäläisten rekisteröidyt yöpymiset lisääntyivät 11 prosenttia elokuussa, alkuvuoden kasvu 17 prosenttia Elokuussa 2017 Suomessa kirjattiin venäläisille 89 700 yöpymistä, eli yöpymiset lisääntyivät 11

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

Outlet-kylän liikenneselvitys

Outlet-kylän liikenneselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA HUMPPILAN KUNTA Outlet-kylän FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 15.1.2014 P22086 1 (5) Miettinen Tuomas 15.1.2014 Sisällysluettelo 1 Kaava-alueen sijainti... 2 2 Lähtökohdat... 2

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa Rajahaastattelututkimus Tammi-elokuu 2012 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy 30000 Venäläisten tax-free-ostokset kuukausittain Suomessa 2011

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Suunnitteluvaiheet ja aikataulu 2011-2012 ALOITUSVAIHE Käynnistäminen (MKV), Ohjelmointi, OAS (MKH) GIS-pohjainen palautesovellus (INSPIRE) Selvitykset, Maankäyttövaihtoehdot Viranomaisneuvottelu

Lisätiedot

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(6) SAVITAIPALEEN KUNTA SAVITAIPALEENTIEN JA LÄHIALUEIDEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1. Aloite ja suunnittelualue Osallistumis-

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen 1 Venäläisten matkailu Suomeen Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 2 Venäläisten matkat Suomeen vuosina 1992-2012 miljoonaa henkeä 6,0 matkat Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta muut kuin rekkakuskit

Lisätiedot

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009

VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS. Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.3.2009 FCG Planeko Oy Virolahden kunta VIROJOKI-VAALIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS Suunnittelun tarve ja kaavallinen tilanne Luonnos 23.03.2009 FCG Planeko Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan muutos ja

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa

Oulun seutu kasvaa, liikenne kasvaa Liikenteen kasvu ja liikenneturvallisuus Kasvun hillinnän mahdollisuudet Oulun seudulla (OULULIIKA) Kati Kiiskilä Tiehallinto kati.kiiskila@tiehallinto.fi Tuomo Vesajoki Insinööritoimisto Liidea Oy tuomo.vesajoki@liidea.fi

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 29.10.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Sijoitu Kempeleeseen

Sijoitu Kempeleeseen Sijoitu Kempeleeseen Kempeleessä olet Pohjois-Suomen paalupaikalla Kempele sijaitsee keskellä 250 000 asukkaan kaupunkiseutua, kymmenen kilometrin päässä Oulusta. Lähellä on matkustajamääriltään Suomen

Lisätiedot

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä.

Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Liite 1. 1(14) Asemakaavan laajennus koskien Kurikan kaupungin kaupunginosaa 08 Kurikankylä. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma. 3. Keskustan läheisyyteen soveltuva

Lisätiedot

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos

Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän maankäytön visio 2040 23.3.2010 Seppo Laakso, Kaupunkitutkimus TA Oy Kilpailukyky ja yritystoiminnan muutos Mäntsälän muutos maaseutupitäjästä osaksi Helsingin seutua Mäntsälän yritystoiminta

Lisätiedot

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT

VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Lokakuu 2014 VAALIMAAN ALUEEN LIIKENNETARKASTELUT Päivämäärä 28/10/2014 Laatija Elina Tamminen Tarkastaja Maija Musto Hyväksyjä Jukka Räsänen Kuvaus Suunnittelualue

Lisätiedot

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014

KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 KIVISTÖN KAUPUNKIKESKUS, LIIKENNE 9.10.2014 LIIKENNE-ENNUSTEET ja LIIKENTEEN TOIMIVUUSTARKASTELUT Kivistön kaupunkikeskuksen suunnittelun yhteydessä on laadittu HSL:n tuoreimpia liikennemalleja hyödyntäen

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa

Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa Palveluverkot alue- ja yhdyskuntarakenteessa 1.6.2015 Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Keskus- ja palveluverkko Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä yhdyskuntarakennetasolle Valtakunnantasolla

Lisätiedot

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012)

E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) E18 ideatyöpajojen satoa Kotkan-Haminan seudulla (13.6. ja 4.9.2012) Cursor Oy Jouko Luode 1.10.2012 1 E18-infotilaisuus 13.6.2012 E18-kasvukäytävä ohittamaton mahdollisuus yrittäjälle! Infotilaisuus yrittäjille

Lisätiedot

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus

Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus Ventelän kaupunginosan korttelien 98-90 ja 92-93 asemakaavan muutoksen selostus S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1 1.1 Tunnistetiedot 1 1.2 Kaava-alueen sijainti 1 1.3 Kaavan

Lisätiedot

Venäläisten matkailu Suomeen

Venäläisten matkailu Suomeen Venäläisten matkailu Suomeen Joulu 2013 2014 2015 Pientä positiivista virettä näkyvissä Tammi-lokakuussa Suomeen saapui noin 2,5 miljoonaa venäläistä, kun vuotta aiemmin matkustajia oli noin 2,7 miljoonaa

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta,

Pääministeri Juha Sipilän hallitus Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 1 Pääministeri Juha Sipilän hallitus VETOOMUS Sisäministeriö Valtiovarainministeriö Lappeenranta, 17.11.2017 ASIA Rajaliikenteen sujuvuus Etelä-Karjalan kauppakamarin perustehtävänä on kauppakamarilain

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy

Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: www.tak.fi. TAK Oy Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläiset ostajina Suomessa Pasi Nurkka pasi.nurkka@tak.fi 040-5055 903 1 Kaupan tutkimuspäivä tki ä 26.1. Venäläisten matkat joihinkin maihin 4500 4000 3500 3000 1000

Lisätiedot

MUISTIO J. Rinta-Piirto 4.6.2008 Seinäjoen Itikanmäki Liikenne-ennuste ja arvioita toimivuuksista Lähtökohtia Seinäjoen Itikanmäen alueelle on suunnitteilla uutta maankäyttöä. Tavoitteena on muuttaa joen

Lisätiedot

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA

LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Intended for Jouko Kunnas Document type Muistio Date Kesäkuu 2014 LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA LIIKENTEELLISET TARKASTELUT HENNA, ORIMATTILA Date 2014/05/30 J. Nyberg, J. Räsänen Made

Lisätiedot

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012

Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall. MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Kokemuksia vyöhykemenetelmästä Uudenmaan maakuntakaavatyössä Maija Stenvall MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Valtakunnallisen alueluokittelun (VALHEA-malli) 2 tarkentaminen raideliikenteen osalta menetelmän

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

Strategiapeli 18.5.2011. Yhteenveto

Strategiapeli 18.5.2011. Yhteenveto Strategiapeli 18.5.2011 Yhteenveto Pelilaudan lähtötiedot Karttapohjassa tulostettuna: pelkistetty yleiskaavojen ja maakuntakaavojen yhdistelmä rata- ja tieverkko ja pääkokoojakadut joukkoliikenteen palvelun

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2010

TAK Rajatutkimus 2010 TAK Rajatutkimus ja Mediatutkimus TAK Rajatutkimus Kouvola Innovation Oy, Cursor Oy, Lappeenrannan kaupunki, Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy Kymenlaakson liitto, Etelä-Karjalan liitto Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta

Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Kivistöön on rakenteilla jotain ihan uutta Nurmijärvi Klaukkala Tuusula Kivistö Tikkurila Myyrmäki Pasila Helsinki Visio Kasvun keskus metropolialueella Hotelli ja toimistoja Bussiterminaali Hypermarketit

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa

Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa Liikennejärjestelmän ja seudullisen suunnittelun keinot ilmastotavoitteita vauhdittamassa KAUPUNKISUUNNITTELULLA PAREMPAA ILMANLAATUA JA ILMASTOA, HSY 18.1.2018 Osaston johtaja Sini Puntanen, HSL Helsingin

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin

Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Miten maakuntakaavoituksella vastataan kasvukäytävän haasteisiin Harri Pitkäranta, ympäristöministeriö Kymenlaakso pohjoisella kasvukäytävällä Eduskunta 7.11.2013 Kaakkois Suomen markkina alueet ja niiden

Lisätiedot

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne

Karnaisten alueen maankäytön kehittäminen Liikenne Suunnittelualue Suunnittelualueena on valtatien 1 ja Karnaistentien sekä Hossanmäentien rajaama alue sekä Hossantien varsi Ruotiontien liittymästä valtatien ramppiliittymiin. Alueella sijaitsee nykyisin

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen

Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi. Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen toimialojen kasautuminen, YKR analyysi Paavo Moilanen Kaupunkiseutujen kasautumisanalyysi Ydinalue = pienin alue/tila (250 m ruudut) jolle sijoittuu 90 % työntekijöistä Kasautumisluku

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

SUUNNITTELUPERIAATTEET

SUUNNITTELUPERIAATTEET Uudenmaan liitto 10/2017 SUUNNITTELUPERIAATTEET Uusimaa-kaava 2050 Kaavan tärkeä raami: Tavoitteiden, suunnitteluperiaatteiden ja seutujen erityiskysymysten paketti Taustaselvitysten pohjalta Uusimaa-kaavalle

Lisätiedot

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa

Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys. Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa 1 Jämsän kaupunki/kuvapankki Jämsän kaupunki/kuvapankki Keskustan kehittyminen on Jämsän menestymisen avainkysymys 2 Kaupunkimainen, vetovoimainen, elävä keskusta Jämsän vetovoimatekijöitä tulee korostaa

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot