VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI VAALIMAA MASTER PLAN LOPPURAPORTTI 2014/04/09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI VAALIMAA MASTER PLAN LOPPURAPORTTI 2014/04/09"

Transkriptio

1 VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelma Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

3 TYÖN TAVOITTEET Työn tavoitteena on synnyttää kokonaisvaltainen Vaalimaan masterplan, jossa otetaan kantaa alueen vetovoimaiseen profiloitumiseen. Masterplanissa määritellään alueen kehittämisen visio, tavoitteet ja maankäytön suunnitelma vuoteen Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen kaupallisen ja matkailullisen vetovoiman lisääminen siten, että suunnitelma vahvistaa seudullista kokonaisuutta rakentavasti. Suunnittelussa huomioidaan liiketoiminnalliset perusteet, mutta myös pitkäjänteinen kestävän kehityksen näkökulma. Suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ovat myös alueen saavutettavuus, liikkumisen helppous ja liikenteen turvallisuus.

4 ALUERAJAUS

5 TYÖPROSESSI Projektiryhmä muodostui seuraavista henkilöistä: KTM Tiina Kuokkanen, projektipäällikkö, kaupallinen konsultti Arkkitehti Jari Mäkynen, maankäyttö Arkkitehti Hannes Häkkinen, maankäyttö FL Antti Meriläinen, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus TkL Ari Tuutti, Devecon Group, strateginen tarkastelu Kai Hakala, havainnekuvat Projektiryhmän työtä on ohjannut tilaajan asematta ohjausryhmä: Kunnan johtaja Osmo Havuaho, Virolahti Tekninen johtaja Markku Uski, Virolahti Matkailusihteeri Anu-Leena Lintunen, Virolahti Kiinteistöpäällikkö Kati Kolari, Cursor Oy Myynti- ja markkinointipäällikkö Mia Hämäläinen, Cursor Oy Projektisihteeri Tiia-Mari Eilola, Cursor Oy Esittelytilaisuus

6 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

7 VAIKUTUSALUEEN VÄESTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE (Lähde: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, 2013) Vaalimaan lähivaikutusalueella noin asukasta Suomen puolella raja-alueet ja Kotka-Haminan seutu asukasta Venäjällä raja-alueet ja Viipuri asukasta Rajatutkimuksen mukaan noin 27 % Kotka-Haminan seudun kävijöistä tältä alueelta Laajempi vaikutusalue Venäjällä (Pietarin alue): 5 milj. asukasta Rajatutkimuksen mukaan noin 66 % Kotka-Haminan seudulla kävijöistä Pietarin alueelta Laajempi vaikutusalue Suomessa voi ulottua noin 60 minuutin ajomatkan päähän, asukasta Satunnainen asiointi em. alueen ulkopuolelta ja jopa pääkaupunkiseudulta on mahdollista olettaen, että Vaalimaalla vetovoimainen ostosmatkailukonsepti. Suomen vaikutusalueella väestömäärä kasvaa hiljalleen: Kymenlaakson väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 4,2 %) Kotka-Haminan seudun väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 3,8 %) Virolahden väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 0,8 %)

8 KAUPAN TARJONTA, NYKYTILANNE Virolahden kaupan liikevaihto v vain 3 % koko Kymenlaakson liikevaihdosta Virolahden asukaskohtainen liikevaihto Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan korkein Sijainti rajasedulla tuo jo nyt positiivista ostovoiman siirtymää Ostovoiman siirtymä Virolahdelle +18 milj. (vuonna 2010) Kaikkiaan Kotka-Haminan seudulta ja Kymenlaaksosta virtaa ostovoimaa pois: Kotka-Haminan seutu -26 milj. ja Kymenlaakso -76 milj. (vuonna 2010). Etelä-Karjala hyödyntänyt venäläismatkailijoiden potentaalin paremmin, ostovoiman siirtymät positiiviisiä Lappeenrannan seudulla ja koko Etelä- Karjalassa Lähteet: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, 2013 ja Etelä-Karjalan kaupan palveluverkkoselvitys 2013.

9 KAUPAN NYKYINEN TARJONTA Vaalimaasta muodostumassa yksi seudun suurimmista kaupan keskittymistä Koko Kymenlaakson suurin kaupan alue nyt Kouvolassa, ns. Tervaskangas m2 Kotkassa suurin yksittäinen kaupan alue keskusta m2 ja Jumalniemi m2 Etelä-Karjalan suurimmat: Lappeenranta keskusta m2 Myllymäki m2 Reijola m2 Nykyiset toimijat Vaalimaalla: vähittäiskauppa 6500 k-m2, palvelut 1300 k-m2 Kymenlaakson kaupan palveluverkkoselvityksessä arvioitu liiketilan tarve Vaalimaalla on k-m2

10 KAUPAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1/2 Kymenlaakson kaupan maakuntakaavassa Vaalimaalle osoitettu k- m2 kaupan suuryksiköitä. Kaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistamista, arviolta vuoden 2014 loppupuolella. Kaupallisen kehittämisen lähtökohdat Vaalimaalla ovat hyvät ja perustuvat ensivaiheessa pitkälti venäläisten turistien ja rajaliikenteen varaan Lähivaikutusalueen oma ostovoima ei riitä laajamittaiseen kaupan kehittymiseen alueelle huomioiden alueella jo olemassa oleva tarjonta, mm. Kotkassa, mutta sijainti rajaseudulla selkeä vahvuus. Venäläisiä asiakkaita houkuttaa verovapaus (=halvemmat hinnat) ja Suomen laatumielikuva. Kasinon toteutuminen ja moottoritie edellytyksiä kaupalliselle kehittämiselle. Rajaseutusijainnin takia Vaalimaalle on mahdollista kehittää suuri ja vetovoimainen kaupan klusteri, jolloin myös laajempi ostosmatkailu on mahdollista. Ostosmatkailu tunnistettu tärkeäksi perustaksi Kotka-Hamina seudun matkailupalveluiden kehittämisessä

11 KAUPAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2/2 Vetovoimainen ostosmatkakohde edellyttää, että Vaalimaan tarjonta erilaista kuin kilpailevissa kaupan keskittymissä. Myös vaikutukset nykytarjontaan jäävät pienemmiksi, mikäli Vaalimaan tarjonta riittävän erilaista. Toimijahaastatteluiden perusteella Vaalimaan tarjonta tulee poikkeamaan seudun muusta tarjonnasta (pl. Ideapark) Kauppa toimialana murroksessa mm. verkko-ostamisen, taloustilanteen ja muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen takia. Tällä hetkellä esim. ravintolapalvelut kasvavat kauppaa nopeammin ja tämä näkyy jo kauppakeskuksissa lisääntyneenä ravintola- ja palvelupinta-alana. Myös Vaalimaan kaupan konseptia tukevat erilaiset ravintola-, viihde- ja elämyspalvelut. Viihde- ja elämyspalveluiden haasteena yleisesti kannattavuus, mutta kannattavuusedellytyksiä voidaan parantaa mitoittamalla palvelut oikein. Yleisesti ravintola-, viihde- ja elämyspalveluiden sekä muiden kaupallisten palveluiden osuus korkeintaan 20 % kaupan pinta-alasta. Kohderyhmä kaikkiaan laajempi, mutta profiilin perustana tulotasoltaan keskiluokkaan tai ylemmäs sijoittuvat venäläiset perheet ja liikematkustajat.

12 HAASTATTELUT, YHTEENVETO Projektin aikana haastateltiin muutamia alueelle investointeja suunnittelevia tahoja Vaalimaan alueelle on suunnitteilla uudenlaisia kaupan ja elämysten konsepteja, uutta tarjontaa koko Suomen mittakaavassa Salassapitositoumusten takia yksityiskohtaisia tietoja hankkeista ei kerrottu Haastattelujen jälkeen julkisuuteen tullut Ideapark-hanke Kauppakeskus k-m2, 200 myymälää Vaalimaa nähtiin kaupan alueena ja muut matkailu- ja viihdepalvelut täydentävät konseptia ja pidentävät viipymää Kasinon toteutuminen ja moottoritie edellytyksiä investoinneille Kohderyhmänä pääosin keskiluokka+, koko perhe, suomalaiset ja venäläiset Muita huomioita haastatteluista: Yrittäjäyhteistyö markkinoinnissa ja esim. shuttle-bussi kiertämään alueelle

13 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMESSA (lähde: TAK 2012, Rajavartiolaitos 2013) Venäläisten matkailu Suomeen on kasvanut vuosina keskimäärin 18,5 % vuodessa, matkojen määrän ennustetaan kasvavan keskimäärin 12 %/v vuosina Kaikkien rajanylittäjien määrä Vaalimaalla oli noin 3,6 milj. henkeä vuonna 2013, josta noin 82 % oli venäläisiä ja 14 % suomalaisia Venäläisten rajanylittäjien määrä Vaalimaalla oli noin 2,9 milj. henkeä vuonna 2013 (puolet Helsinkiin, puolet Kymenlaaksoon) Noin 60 % venäläisten tekemistä Suomen matkoista on ostosmatkoja ja kolmasosa on lomamatkoja Suomeen saapuneiden venäläisten kohdealueet: Etelä-Karjala 66 %, Kotka-Hamina 12 %, Helsinki 27 % Venäläisten rahankäyttö Suomessa vuonna 2012: tuotteet 231 euroa/ henkilö (suurimpina tavararyhminä vaatteet ja elintarvikkeet); palvelut 72 euroa (majoitus- ja ravintolapalvelut), rahankäytön kasvu noin 10 %/vuosi Tärkeimpinä vierailusyinä hyvät ostospaikat ja hyvät kulkuyhteydet

14 JOHTOPÄÄTÖKSET: VENÄLÄISTEN MATKAILU Kotka-Haminan seutu on suhteellisesti vetovoimaisempi alue Viipurin alueelta tulevien venäläisten matkailijoiden osalta kuin Etelä-Karjala, pietarilaisten matkailijoiden osalta tilanne on päinvastainen Kotka-Haminan seudun vetovoimaisuus on kuitenkin kasvamassa suhteessa kilpaileviin alueisiin Ostosmatkojen määrä Suomeen ja rahankäyttö ovat kasvaneet viime vuosina ja venäläisten matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan tasaisesti jatkossakin. Vuosikasvuennuste 12 % Jos Vaalimaalla venäläisten rajanylittäjien määrä kasvaa em. ennusteen mukaisesti, vuonna 2020 jo yli 7 miljoonaa venäläistä rajanylittäjää (nyt 2,9 milj. henkilöä) eli yli 3 miljoonaa autoa. Erilaisia ennusteita mm. venäläisten matkailijoiden määrästä Kotkan-Haminan seudulla on tehty. Vaalimaan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki, jotka ylittävät siellä rajan riippumatta matkan lopullisesta määränpäästä. Huom! Lisäksi suomalaisten matkustus Venäjälle lisääntyneen, mutta on toistaiseksi merkitykseltään pientä (0,7 milj. henkilöä Vaalimaan kautta Venäjälle) Elintarvikeostot ja taloustavaraostot ovat kasvaneet viime vuosina, vaateostot ovat hieman vähentyneet Venäläiset kuluttajat käyttävät yhden matkan aikana enemmän rahaa kuin suomalaiset kuluttajat yhdellä ostoskäynnillä. Venäläisten rahankäyttö hajaantuu kuitenkin matkasta riippuen useampaan kohteeseen.

15 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

16 S W O T Vahvuudet Rajaliikenne ja Pietarin läheisyys Alv-vähennysoikeus Hyvät valtatieyhteydet ja moottoritie Kasino Seutukunnalla vahva tahto Vaalimaan alueen kehittämiseen, poliittista tahtoa löytyy Maakuntavaltuuston vahvistama vaihemaakuntakaava Suomen vakaus-, turvallisuus- ja laatumielikuvat Heikkoudet Kymen ja Karjalan lähivaikutusalueen rajallinen väestömäärä ja ostovoima Vaalimaa ei ennestään tuttu ostosmatkailukohteena, vaatii markkinointipanostuksia Suuret sesonkivaihtelut Alueen suunnittelussa erisuuntaisia tavoitteita Vahvat olemassa olevat ja päätetyt tielinjaukset ja rakenteet Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus nostaa rakennushankkeiden teknisiä kustannuksia tavoiteltaessa ympäristösertifikaattiluokituksia Mahdollisuudet Rajaliikenteen kasvu, myös suomalaisten kasvava Venäjän matkailu Uniikki, Suomesta puuttuva kaupallinen konsepti Profiloituminen suuremmassa mittakaavassa Venäjän ja EU:n portiksi Mahdollisuus suunnitella toimiva ja yhtenäinen kaupan alue lähes tyhjästä, investorit mukana jo suunnitteluvaiheessa Venäjän taloudellinen kasvu ja lisääntyvä ostovoima Ostosmatkailun siirtyminen muilta Suomen alueilta Rajatarkastusten automatisointi Venäläisille suunnattu monipuolinen tarjonta Kaupalliset ja matkailupalvelut samalla alueella Uhat Suomen vetovoiman hiipuminen ja rajaliikenteen lasku Alueen liikenneverkon toimimattomuus kaupallisen keskuksen kävijämäärillä Raja-aseman välityskyky ja liikenteen ruuhkautuminen Kilpailevat ostosalueet kehittyvät edelleen Vaalimaata houkuttelevammiksi (Etelä-Karjala, Helsinki) Vaihemaakuntakaava ei vielä vahvistettu YM:ssä Vaihemaakuntakaava ei ole yksiselitteinen Vaalimaan kaupan sijoittumisen ja mitoituksen osalta Venäjän poliittinen tilanne ja mm. valuuttakurssiriskit Tietullit ja liikennevero

17 KEHITTÄMISTAVOITTEET Kehittämisen tavoitteena on, että Vaalimaan alueesta muodostuu vetovoimainen, koko seudun elinvoimaa lisäävä alue Vaalimaan alueen kehityksen ankkurina ja veturina toimii kauppa ja ostosmatkailu Matkailu-, elämys- ja viihdepalvelut täydentävät konseptia ja tukevat kaupan kehittymistä Vaalimaa nähtävänä laajemmasta perspektiviistä seudun elinkeinostrategian mukaisesti myös EU:n ja Venäjän välisenä siltana Kauppa alueen veturina, joten myös kansainvälisen vision veturina kauppaan vahvasti liittyvä showroom ja messutoiminta Vaalimaan visio kolmitasoinen: 1) EU-Venäjä, 2) Suomi-Venäjä ja 3) Paikallinen

18 VAALIMAAN VISION KOLME TASOA Liikenneväylien sujuvuus ja turvallisuus Imago Uudet energiatehokkaat ratkaisut Uusia palveluita alueen asukkaille Uusia asukkaita Energiaratkaisujen näyttelykohde Paikallisen kehityksen moottori EU:n ja Venäjän silta Vaalimaa Suomen ja Venäjän välinen kauppapaikka Messut Testimarkkina ja sijoittumisen kokeilualue Viihde, kasino. pelimaailma Turvallisuus Ostosmatkailu Suomikuva Tapahtumat Liikeelämän kohtaamiset Elämykset Työpaikkoja Logistiikka Tukkukauppa Laaja asiakassegmentti (perhe) Matkailupalvelut

19 EU:N JA VENÄJÄN VÄLINEN SILTA Kotkan-Haminan seudun visiossa on toimia EU:n ja Venäjän välisenä siltana Vaalimaa voi toteuttaa samaa visiota, pitkän tähtäimen visio Vaalimaan kehityksen veturina kauppa luonnollinen rooli EU:n ja Venäjän siltana löytyy kaupasta ja siihen läheisesti liittyvästä showroom ja messutoiminnasta ja myös tukkukaupasta Yrityksille pääsy Venäjän markkinoille turvallisessa ympäristössä, sijoittumisen kokeilualue Tapahtumat ja messut kehityksen vauhdittajina, tuovat alueelle myös muuta liiketoimintaa ja mahdollistavat yritysten kohtaamisen Toimivat matkaketjut lentokentiltä (Hki-Vantaa/Lappeenranta) tärkeä menestymisen edellytys Utin kehittäminen maaliikennepalveluineen? Vaalimaa kansainvälisen, vuosittaisen tapahtuman paikkana luo brändiä koko alueelle Esim. rahoitusalan tapahtuma, muotimessut Venäjälle pyrkiville brändeille Muut matkailu-, elämys- ja viihdepalvelut tukevat myös näyttelytoimintaa

20 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KAUPPAPAIKKA Alueen kehittyminen perustuu tällä hetkellä pääosin venäläisiin matkailijavirtoihin, kasinon ympärille rakentuva ostosmatkailukohde Maankäyttöluonnos rakentuu tämän roolin ympärille, tavoite vuoteen 2020 Ensisijaisesti ostosmatkailukohde, jossa pääsääntöisesti viivytään vain päivä Viipymää voi pidentää majoitus-, elämys- ja viihdepalveluilla ja terveys- ja hyvinvointipalveluilla Tekemistä, ostoksia ja elämyksiä koko perheelle Venäläisessä kulttuurissa korostuu perhekeskeisyys verrattuna suomalaiseen kulttuuriin Elämys- ja viihdepalveluista hetkiseen kaupankäynti ympäristöön sopivat erilaiset sisähuvipuisto- ja pelitalot ja myös extreme-lajit ulkona Vaalimaa ei ole luontomatkailukohde Maankäyttösuunnitelmassa varauksia myös elämys-, viihde- ja matkailupalveluille jossain määrin, mutta esimerkiksi extreme lajien tarjontaa löytyy seudulta jo muualtakin Kohderyhmään kuuluvat myös suomalaiset kuluttajat. Vaikutusalue Suomessa laajenee, jos konseptit tuovat uutta ja poikkeavaa tarjontaa kaupan kenttään.

21 VAALIMAA: PAIKALLISEN KEHITYKSEN MOOTTORINA Vaalimaa tarjoaa lähivaikutusalueen asukkaille palveluita, joita alueelle ei muuten olisi alueen omaan ostovoimaan perustuen. Kuitenkin Vaalimalla huomattavasti laajempi rooli paikallisen elinkeinoelämän kannalta. Uuden liiketoiminnan syntymistä myös muille sektoreille kuin kaupalle ja palveluille voidaan edistää Vaalimaan suunnitteluratkaisuilla, esimerkiksi huomioimalla alueen energiantuotantomallit suunnittelussa: Alueelle tulossa maalämpö-ratkaisu: Vaalimaa maalämpökohteiden esittelypaikka Venäjän markkinoille? Muut innovatiiviset energia- ja jäteratkaisut, hajautettu energian tuotanto ja säätösähkö? Tuottaa aluksi paikallista liiketoimintaa, mutta uusien energiantuotantomallien implementointi voisi liittyä vahvasti myös alueen Eurooppa-tason visioon Vaalimaasta benchmark-kohde uudenlaisista energiantuotantomalleista.

22 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

23 SUUNNITTELUALUE, LÄHTÖKOHDAT Suuri osa suunnittelualueesta on nykyisessä maakuntakaavassa osoitettu työpaikkaalueeksi sekä rajapalveluiden kehittämisen kohdealueeksi (MKK ) Alustavassa vaihemaakuntakaavassa Vaalimaan on osoitettu rajakaupan suuryksikköalueeksi, jossa vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäispinta-ala yhteensä k-m2 Vähittäiskaupalle kokonaisuutena ei ylärajaa, jos loput myymälät alle k-m2? Tukkukauppaa ei rajoitettu Voimassa olevissa asemakaavoissa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten, toimitilarakennusten, liikerakennusten, huoltoasemarakennusten sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueita

24 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN PERIAATTEET Maankäyttöluonnos pohjautuu alustavaan vaihemaakuntakaavaan, jossa alue on määritetty rajakaupan suuryksikköalueeksi Maankäyttöä ohjaavat maakuntakaavan lisäksi olemassa olevat asemakaavat, maanomistus, alueen topografia sekä nykyiset ja tulevat liikennejärjestelyt (mm. raja-aseman liikenne, moottoritie, rekkaparkki) ja kunnan maankäyttötavoitteet Alueelle on jo suunnitteilla / neuvottelussa monia hankkeita, joiden alustava sijainti ja mitoitus on otettu huomioon maankäyttöluonnoksessa Maankäyttöluonnos kokoaa yhteen kunnan ja alueen pääinvestoreiden tahtotilan liikenneverkoksi ja korttelirakenteeksi

25 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN SISÄLTÖ Kauppa keskitetään tiiviille alueelle Vaalimaantien, uuden moottoritien sekä uuden kokoojakadun varsille Kaupan näkyvyys pääteille tärkeää ja alueen hyvät sisäiset liikenneyhteydet ehdottomia alueen toimivuuden kannalta Kaupallinen ydinalue tiivis ja yhdellä pysäköinnillä mahdollista asioida useammassa liikkeessä Pysäköintialueet maantasossa Rakenteellista pysäköintiä ei mahdollista toteuttaa kannattavuusedellytykset huomioiden Liikenneyhteyksien toimivuus ydinalueella varmistettava vielä tarkemman suunnittelun yhteydessä; jos kaikki tällä hetkellä neuvotteltavana olevat hankkeet toteutuisivat, tarvittaisiin Vaalimaantien risteyksiä järjestää uudelleen Suunniteltujen hankkeiden lisäksi on esitetty rakennusmassoja tuleville hankkeille massoittelu tukee alueen kokonaisratkaisua

26 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN PINTA-ALAT Kauppa-, palvelu- ja elämysalue yhteensä k-m2 Kaikki em. pinta-ala ei ole vähittäiskauppaa, vaan palveluita ja elämyksiä sekä myös tukkukauppaa. Huomaa maakuntakaavan suuryksikkörajoitus k-m2. Pinta-ala sisältää myös mm. rakenteilla olevan kasinon hotelleineen. Pinta-ala sisältää pitkän tähtäimen laajennusvarauksia k-m2, hankkeet toteutuvat vaiheittain. Hankkeet ovat osin vaihtoehtoisia ja kaikki pinta-ala ei todennäköisesti toteudu. Ensimmäisessä vaiheessa toteutuu arviolta k-m2, kasino, outlet-alue ja muut ydinalueen investoinnit. Lisäksi tilaa vievä kauppa yhteensä km2 Muita ydinalueen ulkopuolelle pitkällä tähtäimellä sijoittuvia toimintoja, kuten majoituspalveluita ja logistiikkaa, ei massoiteltu

27 KAUPAN KANNATTAVUUS Osuus v 2020 Myyntipinta-ala, Pinta-ala, kem2 m2 Neliöteho, e/m2 Myynti, milj. Vuosittainen kävijämäärä, Keskiostos, milj. Venäläiset kävijät, milj. venäläisistä rajanylittäjistä, % ,4 12, ,3 5, ,8 3,4 48 Maankäyttöluonnos mahdollistaa yli k-m2 kauppaa ja palveluita (sis. tiva ja kaupan varaukset) Vaalimaan matkustajamääräennuste vuonna milj. venäläistä rajanylittäjää (+suomalaiset) Nyt rajanylittäjien määrä noin 3,6 milj. henkeä (2013), josta venäläisiä 2,9 milj. Keskiostos oletus, että asiakkaista venäläisiä 70 % ja suomalaisia 30 % Venäläisten keskiostos Vaalimaalla korkea 77 /hlö: viipyvät Suomessa keskimäärin 2 päivää ja käyttävät kolmanneksen ostoksiin ja palveluihin varatuista rahoista Vaalimaalla. Suomalaisten keskiostos alhaisempi, 40 /hlö Neliötehomyyntiteho oletus lähellä valtakunnallista vähittäiskaupan keskiarvoa Valtaosa venäläisistä rajanylittäjistä saatava pysähtymään Vaalimaan alueella, jotta alue voi toimia kannattavasti

28 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

29 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 1: rakenteilla olevat+ todennäköiset investoinnit n k-m2 (kasino ympäristöineen, outlet village) arvioitu matkatuotos on noin kävijää/vrk ja noin henkilöautokäyntiä/vrk, josta noin 43 % suuntautuu Kasinon alueelle ja noin 57 % outlet-alueelle Kauppa- ja palvelualueelle tulee Venäjältä arviolta noin henkilöautokäyntiä/vrk ja Suomesta noin henkilöautokäyntiä/vrk nykyiset tasoliittymät toimivat liikenteellisesti, jonoutumista voi esiintyä huipputuntien aikana erityisesti Vaalimaantien liittymissä (tarkempi arviointi vaatii erillisen liittymien toimivuustarkastelun) kaupalliset toiminnot sijaitsevat varsin lähellä toisiaan, hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on otettu huomioon alueiden välillä

30 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 2: suunnitelmissa olevat+ pitemmän tähtäimen investoinnit (Vaalimaantien etelä- ja pohjoispuoliset laajennusalueet, k-m 2, kaupan kokonaiskerrosala vaiheissa 1+2 on yhteensä noin km 2 vaiheiden 1+2 arvioitu kokonaismatkatuotos on noin kävijää/vrk ja noin henkilöautokäyntiä/vrk, josta noin 46 % suuntautuu Vaalimaantien eteläpuoliselle alueelle ja noin 54 % pohjoispuoliselle alueelle Venäjältä ja Suomesta kauppa- ja palvelualueelle tuleva henkilöautokäyntien määrä on arviolta kaksinkertainen vaiheeseen 1 verrattuna nykyiset tasoliittymät ruuhkautuvat erityisesti Vaalimaantiellä ja Rouvanmäentiellä, pitemmät liittymävälit helpottaisivat ruuhkautumista (tarkempi arviointi vaatii erillisen liittymien toimivuustarkastelun) kaupallisten toimintojen painopisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on otettu huomioon kaupallisten alueiden välillä

31 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 3: TiVa-alue ja Vaalimaantien pohjoispuoliset laajennusvaraukset (yhteensä k-m 2, kaupan kokonaiskerrosala on yhteensä km 2 (vaiheet 1+2+3) päivittäinen kokonaismatkatuotos ja henkilöautokäynnit nousevat erittäin suuriksi, sujuvat liikenneyhteydet vaativat eritasoliittymän rakentamisen Vaalimaantielle kaupalliset toiminnot sijaitsevat laajalla alueella, siirtyminen alueelta toiselle autolla tai shuttle-bussilla Liikenteelliset jatkotoimenpiteet: eri kehitysvaiheiden tarkemman liikenne-ennusteen tekeminen vaatii erillisen liikenneverkon mallitarkastelun liittymien yksityiskohtaisemman toimivuuden arviointi eri kehitysvaiheissa vaatii liittymien toimivuustarkastelujen tekemisen simulointiohjelmalla

32 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

33 JATKOTOIMENPITEET Yleissuunnitelma/Osayleiskaava Palvelut, liikenne ja muut toiminnot Alueen jakaminen kahteen osaan huomioiden maakuntakaavan kaupan rajoitukset, ydinalue ja muut reservialueet?

34 Lisätietoja: Tiina Kuokkanen

35 TOIMINNALLISET VYÖHYKKEET KAUPPA-, PALVELU- JA ELÄMYSALUE TIVA ALUE MAJOITUSPALVELUT JA TOIMITILAT LOGISTIIKKA k-m2 500 ap JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PÄÄYHTEYDET KATETTU JALANKULUN YLIKULKU m RES k-m2 500 ap -TIE LPR k-m2 500 ap SUURIVUORI RES k-m2 300 ap VL MO HE OT LS TOR IN KII ITIE N TELEMASTO II k-m ap k-m2 250 ap MERIVUORI 73M k-m2 375 ap RAJA-ASEMA k-m2 250 ap YHTEINEN P-ALUE? 2000 k-m2 50 ap P k-m2 150 ap KM I 2000 k-m2 50 ap k-m2 750 ap k-m2 125 ap BUSSIT RAJAMARKET k-m2 125 ap RAJAHOVI k-m ap ODOTT.MKK k-m2 500 ap 8 000k-m2 200 ap KASINO/KK k-m2 450 ap k-m2 375 ap VIROJOKI k-m2 375 ap k-m2 400 ap REKKAPARKKI k-m2 125 ap REKKAPARKKI VAALIMAAN MASTERPLAN MAANKÄYTTÖLUONNOS

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN

KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN ÄÄNEKOSKEN KAUPALLINEN KEHITTÄMINEN Äänekosken kaupallisen kehittämisen lähtökohtana on tarjota kunnan omille asukkaille monipuoliset ja vireät kaupalliset palvelut. Tavoitteena on, että Äänekoskella pystyy

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030

Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA. Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu FOSTRA Forssan seudun kaupan rakenne 2010 2030 Forssan seudun kaupan rakenneselvitys 2 Tiivistelmä Forssan seutukunta muodostaa yhtenäisen kaupan markkina-alueen,

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava

Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011. Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi PIEKSÄMÄKI 11/2011 Keskustan eteläisten osien osayleiskaava Vanhan varikkoalueen asemakaava ESIPUHE Pieksämäen kaupungissa on vireillä yhtä aikaa keskustan eteläisten

Lisätiedot

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5.

KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ SÄKYLÄ. Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi. Loppuraportti -LUONNOS 13.5. KAUPALLISEN SELVITYKSEN PÄIVITYS SÄKYLÄ Vastaanottaja Päivi Mujunen Sweco Ympäristö Oy paivi.mujunen@sweco.fi Asiakirjatyyppi Loppuraportti -LUONNOS Päivämäärä 13.5.2014 Viite: Säkylä, Liikealueen laajentamisen

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet

Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet 17.7.2008 Itäinen ohikulkutie ja keskeiset risteysalueet Kaupan sijoittamisen mahdollisuudet 2 Sisältö Sisältö...2 Johdanto...3 Yhteenveto...4 1. Seinäjoki kaupan sijaintipaikkana...6 1.1. Seinäjoen markkina-alueen

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 19.3.2014 Kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 NYKYINEN KAUPALLINEN RAKENNE TAMPEREEN KESKUSTASSA 3 3 KAUPAN KEHITYS TAMPEREELLA JA KAUPUNKISEUDULLA

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti

Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Lahden keskustan radanvarren kehittäminen. Kehitysklinikan tulosraportti. Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Lahden keskustan radanvarren kehittäminen Kehitysklinikan tulosraportti Esipuhe Lahden keskustan radanvarren kehittämiseen liittyy

Lisätiedot

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014

Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Karhula-Jumalniemi ja Haminan keskusta - kauppa ja kansainväliset investoinnit yritysvuorovaikutustyöpaja 13.2.2014 Paikka: Cursor Oy, Kotka Osallistujat: Kts. liite 1. Muistio: Timo Hämäläinen, Marja

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema

3.9.2010. Keuruu. Kaupallinen asema 3.9.2010 Keuruu Kaupallinen asema 2 Sisältö Yhteenveto...3 1. Lähtökohdat ja tavoitteet...5 1.1. Keuruun k... 5 1.1. aupallinen vaikutusalue... 5 1.2. Tavoitteet ja työn rajaukset... 7 2. Ympäristö ja

Lisätiedot

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1

Sappeen matkailualueen kehittämissuunnitelma 1 Alkusanat Sappee on yksi eteläisen Suomen suosituimpia hiihtokeskuksia, jonka kehitys on viime vuosina ollut nopeaa. Kilpailu hiihtokeskusten kesken on kuitenkin kiihtymässä ja siinä mukana pysyminen edellyttää

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle

KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle KONTIOLAHDEN KUNTA KONTIOLAHDEN KUNTA Toiminnallinen masterplan Kontiorannan alueelle RAPORTTI Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TYÖN SISÄLTÖ JA TAVOITTEET... 1 3 LÄHTÖAINEISTO... 2 4 NYKYTILA-ANALYYSI...

Lisätiedot