VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI VAALIMAA MASTER PLAN LOPPURAPORTTI 2014/04/09

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI VAALIMAA MASTER PLAN LOPPURAPORTTI 2014/04/09"

Transkriptio

1 VAALIMAA MASTERPLAN LOPPURAPORTTI

2 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelma Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

3 TYÖN TAVOITTEET Työn tavoitteena on synnyttää kokonaisvaltainen Vaalimaan masterplan, jossa otetaan kantaa alueen vetovoimaiseen profiloitumiseen. Masterplanissa määritellään alueen kehittämisen visio, tavoitteet ja maankäytön suunnitelma vuoteen Alueen suunnittelussa huomioidaan alueen kaupallisen ja matkailullisen vetovoiman lisääminen siten, että suunnitelma vahvistaa seudullista kokonaisuutta rakentavasti. Suunnittelussa huomioidaan liiketoiminnalliset perusteet, mutta myös pitkäjänteinen kestävän kehityksen näkökulma. Suunnittelun keskeisiä lähtökohtia ovat myös alueen saavutettavuus, liikkumisen helppous ja liikenteen turvallisuus.

4 ALUERAJAUS

5 TYÖPROSESSI Projektiryhmä muodostui seuraavista henkilöistä: KTM Tiina Kuokkanen, projektipäällikkö, kaupallinen konsultti Arkkitehti Jari Mäkynen, maankäyttö Arkkitehti Hannes Häkkinen, maankäyttö FL Antti Meriläinen, liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus TkL Ari Tuutti, Devecon Group, strateginen tarkastelu Kai Hakala, havainnekuvat Projektiryhmän työtä on ohjannut tilaajan asematta ohjausryhmä: Kunnan johtaja Osmo Havuaho, Virolahti Tekninen johtaja Markku Uski, Virolahti Matkailusihteeri Anu-Leena Lintunen, Virolahti Kiinteistöpäällikkö Kati Kolari, Cursor Oy Myynti- ja markkinointipäällikkö Mia Hämäläinen, Cursor Oy Projektisihteeri Tiia-Mari Eilola, Cursor Oy Esittelytilaisuus

6 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

7 VAIKUTUSALUEEN VÄESTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE (Lähde: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, 2013) Vaalimaan lähivaikutusalueella noin asukasta Suomen puolella raja-alueet ja Kotka-Haminan seutu asukasta Venäjällä raja-alueet ja Viipuri asukasta Rajatutkimuksen mukaan noin 27 % Kotka-Haminan seudun kävijöistä tältä alueelta Laajempi vaikutusalue Venäjällä (Pietarin alue): 5 milj. asukasta Rajatutkimuksen mukaan noin 66 % Kotka-Haminan seudulla kävijöistä Pietarin alueelta Laajempi vaikutusalue Suomessa voi ulottua noin 60 minuutin ajomatkan päähän, asukasta Satunnainen asiointi em. alueen ulkopuolelta ja jopa pääkaupunkiseudulta on mahdollista olettaen, että Vaalimaalla vetovoimainen ostosmatkailukonsepti. Suomen vaikutusalueella väestömäärä kasvaa hiljalleen: Kymenlaakson väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 4,2 %) Kotka-Haminan seudun väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 3,8 %) Virolahden väestö asukasta (2012), väestöennuste vuonna 2020 (kasvu 0,8 %)

8 KAUPAN TARJONTA, NYKYTILANNE Virolahden kaupan liikevaihto v vain 3 % koko Kymenlaakson liikevaihdosta Virolahden asukaskohtainen liikevaihto Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan korkein Sijainti rajasedulla tuo jo nyt positiivista ostovoiman siirtymää Ostovoiman siirtymä Virolahdelle +18 milj. (vuonna 2010) Kaikkiaan Kotka-Haminan seudulta ja Kymenlaaksosta virtaa ostovoimaa pois: Kotka-Haminan seutu -26 milj. ja Kymenlaakso -76 milj. (vuonna 2010). Etelä-Karjala hyödyntänyt venäläismatkailijoiden potentaalin paremmin, ostovoiman siirtymät positiiviisiä Lappeenrannan seudulla ja koko Etelä- Karjalassa Lähteet: Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus, 2013 ja Etelä-Karjalan kaupan palveluverkkoselvitys 2013.

9 KAUPAN NYKYINEN TARJONTA Vaalimaasta muodostumassa yksi seudun suurimmista kaupan keskittymistä Koko Kymenlaakson suurin kaupan alue nyt Kouvolassa, ns. Tervaskangas m2 Kotkassa suurin yksittäinen kaupan alue keskusta m2 ja Jumalniemi m2 Etelä-Karjalan suurimmat: Lappeenranta keskusta m2 Myllymäki m2 Reijola m2 Nykyiset toimijat Vaalimaalla: vähittäiskauppa 6500 k-m2, palvelut 1300 k-m2 Kymenlaakson kaupan palveluverkkoselvityksessä arvioitu liiketilan tarve Vaalimaalla on k-m2

10 KAUPAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1/2 Kymenlaakson kaupan maakuntakaavassa Vaalimaalle osoitettu k- m2 kaupan suuryksiköitä. Kaava odottaa Ympäristöministeriön vahvistamista, arviolta vuoden 2014 loppupuolella. Kaupallisen kehittämisen lähtökohdat Vaalimaalla ovat hyvät ja perustuvat ensivaiheessa pitkälti venäläisten turistien ja rajaliikenteen varaan Lähivaikutusalueen oma ostovoima ei riitä laajamittaiseen kaupan kehittymiseen alueelle huomioiden alueella jo olemassa oleva tarjonta, mm. Kotkassa, mutta sijainti rajaseudulla selkeä vahvuus. Venäläisiä asiakkaita houkuttaa verovapaus (=halvemmat hinnat) ja Suomen laatumielikuva. Kasinon toteutuminen ja moottoritie edellytyksiä kaupalliselle kehittämiselle. Rajaseutusijainnin takia Vaalimaalle on mahdollista kehittää suuri ja vetovoimainen kaupan klusteri, jolloin myös laajempi ostosmatkailu on mahdollista. Ostosmatkailu tunnistettu tärkeäksi perustaksi Kotka-Hamina seudun matkailupalveluiden kehittämisessä

11 KAUPAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2/2 Vetovoimainen ostosmatkakohde edellyttää, että Vaalimaan tarjonta erilaista kuin kilpailevissa kaupan keskittymissä. Myös vaikutukset nykytarjontaan jäävät pienemmiksi, mikäli Vaalimaan tarjonta riittävän erilaista. Toimijahaastatteluiden perusteella Vaalimaan tarjonta tulee poikkeamaan seudun muusta tarjonnasta (pl. Ideapark) Kauppa toimialana murroksessa mm. verkko-ostamisen, taloustilanteen ja muuttuvan kuluttajakäyttäytymisen takia. Tällä hetkellä esim. ravintolapalvelut kasvavat kauppaa nopeammin ja tämä näkyy jo kauppakeskuksissa lisääntyneenä ravintola- ja palvelupinta-alana. Myös Vaalimaan kaupan konseptia tukevat erilaiset ravintola-, viihde- ja elämyspalvelut. Viihde- ja elämyspalveluiden haasteena yleisesti kannattavuus, mutta kannattavuusedellytyksiä voidaan parantaa mitoittamalla palvelut oikein. Yleisesti ravintola-, viihde- ja elämyspalveluiden sekä muiden kaupallisten palveluiden osuus korkeintaan 20 % kaupan pinta-alasta. Kohderyhmä kaikkiaan laajempi, mutta profiilin perustana tulotasoltaan keskiluokkaan tai ylemmäs sijoittuvat venäläiset perheet ja liikematkustajat.

12 HAASTATTELUT, YHTEENVETO Projektin aikana haastateltiin muutamia alueelle investointeja suunnittelevia tahoja Vaalimaan alueelle on suunnitteilla uudenlaisia kaupan ja elämysten konsepteja, uutta tarjontaa koko Suomen mittakaavassa Salassapitositoumusten takia yksityiskohtaisia tietoja hankkeista ei kerrottu Haastattelujen jälkeen julkisuuteen tullut Ideapark-hanke Kauppakeskus k-m2, 200 myymälää Vaalimaa nähtiin kaupan alueena ja muut matkailu- ja viihdepalvelut täydentävät konseptia ja pidentävät viipymää Kasinon toteutuminen ja moottoritie edellytyksiä investoinneille Kohderyhmänä pääosin keskiluokka+, koko perhe, suomalaiset ja venäläiset Muita huomioita haastatteluista: Yrittäjäyhteistyö markkinoinnissa ja esim. shuttle-bussi kiertämään alueelle

13 VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMESSA (lähde: TAK 2012, Rajavartiolaitos 2013) Venäläisten matkailu Suomeen on kasvanut vuosina keskimäärin 18,5 % vuodessa, matkojen määrän ennustetaan kasvavan keskimäärin 12 %/v vuosina Kaikkien rajanylittäjien määrä Vaalimaalla oli noin 3,6 milj. henkeä vuonna 2013, josta noin 82 % oli venäläisiä ja 14 % suomalaisia Venäläisten rajanylittäjien määrä Vaalimaalla oli noin 2,9 milj. henkeä vuonna 2013 (puolet Helsinkiin, puolet Kymenlaaksoon) Noin 60 % venäläisten tekemistä Suomen matkoista on ostosmatkoja ja kolmasosa on lomamatkoja Suomeen saapuneiden venäläisten kohdealueet: Etelä-Karjala 66 %, Kotka-Hamina 12 %, Helsinki 27 % Venäläisten rahankäyttö Suomessa vuonna 2012: tuotteet 231 euroa/ henkilö (suurimpina tavararyhminä vaatteet ja elintarvikkeet); palvelut 72 euroa (majoitus- ja ravintolapalvelut), rahankäytön kasvu noin 10 %/vuosi Tärkeimpinä vierailusyinä hyvät ostospaikat ja hyvät kulkuyhteydet

14 JOHTOPÄÄTÖKSET: VENÄLÄISTEN MATKAILU Kotka-Haminan seutu on suhteellisesti vetovoimaisempi alue Viipurin alueelta tulevien venäläisten matkailijoiden osalta kuin Etelä-Karjala, pietarilaisten matkailijoiden osalta tilanne on päinvastainen Kotka-Haminan seudun vetovoimaisuus on kuitenkin kasvamassa suhteessa kilpaileviin alueisiin Ostosmatkojen määrä Suomeen ja rahankäyttö ovat kasvaneet viime vuosina ja venäläisten matkailijoiden määrän odotetaan kasvavan tasaisesti jatkossakin. Vuosikasvuennuste 12 % Jos Vaalimaalla venäläisten rajanylittäjien määrä kasvaa em. ennusteen mukaisesti, vuonna 2020 jo yli 7 miljoonaa venäläistä rajanylittäjää (nyt 2,9 milj. henkilöä) eli yli 3 miljoonaa autoa. Erilaisia ennusteita mm. venäläisten matkailijoiden määrästä Kotkan-Haminan seudulla on tehty. Vaalimaan potentiaalisia asiakkaita ovat kaikki, jotka ylittävät siellä rajan riippumatta matkan lopullisesta määränpäästä. Huom! Lisäksi suomalaisten matkustus Venäjälle lisääntyneen, mutta on toistaiseksi merkitykseltään pientä (0,7 milj. henkilöä Vaalimaan kautta Venäjälle) Elintarvikeostot ja taloustavaraostot ovat kasvaneet viime vuosina, vaateostot ovat hieman vähentyneet Venäläiset kuluttajat käyttävät yhden matkan aikana enemmän rahaa kuin suomalaiset kuluttajat yhdellä ostoskäynnillä. Venäläisten rahankäyttö hajaantuu kuitenkin matkasta riippuen useampaan kohteeseen.

15 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

16 S W O T Vahvuudet Rajaliikenne ja Pietarin läheisyys Alv-vähennysoikeus Hyvät valtatieyhteydet ja moottoritie Kasino Seutukunnalla vahva tahto Vaalimaan alueen kehittämiseen, poliittista tahtoa löytyy Maakuntavaltuuston vahvistama vaihemaakuntakaava Suomen vakaus-, turvallisuus- ja laatumielikuvat Heikkoudet Kymen ja Karjalan lähivaikutusalueen rajallinen väestömäärä ja ostovoima Vaalimaa ei ennestään tuttu ostosmatkailukohteena, vaatii markkinointipanostuksia Suuret sesonkivaihtelut Alueen suunnittelussa erisuuntaisia tavoitteita Vahvat olemassa olevat ja päätetyt tielinjaukset ja rakenteet Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus nostaa rakennushankkeiden teknisiä kustannuksia tavoiteltaessa ympäristösertifikaattiluokituksia Mahdollisuudet Rajaliikenteen kasvu, myös suomalaisten kasvava Venäjän matkailu Uniikki, Suomesta puuttuva kaupallinen konsepti Profiloituminen suuremmassa mittakaavassa Venäjän ja EU:n portiksi Mahdollisuus suunnitella toimiva ja yhtenäinen kaupan alue lähes tyhjästä, investorit mukana jo suunnitteluvaiheessa Venäjän taloudellinen kasvu ja lisääntyvä ostovoima Ostosmatkailun siirtyminen muilta Suomen alueilta Rajatarkastusten automatisointi Venäläisille suunnattu monipuolinen tarjonta Kaupalliset ja matkailupalvelut samalla alueella Uhat Suomen vetovoiman hiipuminen ja rajaliikenteen lasku Alueen liikenneverkon toimimattomuus kaupallisen keskuksen kävijämäärillä Raja-aseman välityskyky ja liikenteen ruuhkautuminen Kilpailevat ostosalueet kehittyvät edelleen Vaalimaata houkuttelevammiksi (Etelä-Karjala, Helsinki) Vaihemaakuntakaava ei vielä vahvistettu YM:ssä Vaihemaakuntakaava ei ole yksiselitteinen Vaalimaan kaupan sijoittumisen ja mitoituksen osalta Venäjän poliittinen tilanne ja mm. valuuttakurssiriskit Tietullit ja liikennevero

17 KEHITTÄMISTAVOITTEET Kehittämisen tavoitteena on, että Vaalimaan alueesta muodostuu vetovoimainen, koko seudun elinvoimaa lisäävä alue Vaalimaan alueen kehityksen ankkurina ja veturina toimii kauppa ja ostosmatkailu Matkailu-, elämys- ja viihdepalvelut täydentävät konseptia ja tukevat kaupan kehittymistä Vaalimaa nähtävänä laajemmasta perspektiviistä seudun elinkeinostrategian mukaisesti myös EU:n ja Venäjän välisenä siltana Kauppa alueen veturina, joten myös kansainvälisen vision veturina kauppaan vahvasti liittyvä showroom ja messutoiminta Vaalimaan visio kolmitasoinen: 1) EU-Venäjä, 2) Suomi-Venäjä ja 3) Paikallinen

18 VAALIMAAN VISION KOLME TASOA Liikenneväylien sujuvuus ja turvallisuus Imago Uudet energiatehokkaat ratkaisut Uusia palveluita alueen asukkaille Uusia asukkaita Energiaratkaisujen näyttelykohde Paikallisen kehityksen moottori EU:n ja Venäjän silta Vaalimaa Suomen ja Venäjän välinen kauppapaikka Messut Testimarkkina ja sijoittumisen kokeilualue Viihde, kasino. pelimaailma Turvallisuus Ostosmatkailu Suomikuva Tapahtumat Liikeelämän kohtaamiset Elämykset Työpaikkoja Logistiikka Tukkukauppa Laaja asiakassegmentti (perhe) Matkailupalvelut

19 EU:N JA VENÄJÄN VÄLINEN SILTA Kotkan-Haminan seudun visiossa on toimia EU:n ja Venäjän välisenä siltana Vaalimaa voi toteuttaa samaa visiota, pitkän tähtäimen visio Vaalimaan kehityksen veturina kauppa luonnollinen rooli EU:n ja Venäjän siltana löytyy kaupasta ja siihen läheisesti liittyvästä showroom ja messutoiminnasta ja myös tukkukaupasta Yrityksille pääsy Venäjän markkinoille turvallisessa ympäristössä, sijoittumisen kokeilualue Tapahtumat ja messut kehityksen vauhdittajina, tuovat alueelle myös muuta liiketoimintaa ja mahdollistavat yritysten kohtaamisen Toimivat matkaketjut lentokentiltä (Hki-Vantaa/Lappeenranta) tärkeä menestymisen edellytys Utin kehittäminen maaliikennepalveluineen? Vaalimaa kansainvälisen, vuosittaisen tapahtuman paikkana luo brändiä koko alueelle Esim. rahoitusalan tapahtuma, muotimessut Venäjälle pyrkiville brändeille Muut matkailu-, elämys- ja viihdepalvelut tukevat myös näyttelytoimintaa

20 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KAUPPAPAIKKA Alueen kehittyminen perustuu tällä hetkellä pääosin venäläisiin matkailijavirtoihin, kasinon ympärille rakentuva ostosmatkailukohde Maankäyttöluonnos rakentuu tämän roolin ympärille, tavoite vuoteen 2020 Ensisijaisesti ostosmatkailukohde, jossa pääsääntöisesti viivytään vain päivä Viipymää voi pidentää majoitus-, elämys- ja viihdepalveluilla ja terveys- ja hyvinvointipalveluilla Tekemistä, ostoksia ja elämyksiä koko perheelle Venäläisessä kulttuurissa korostuu perhekeskeisyys verrattuna suomalaiseen kulttuuriin Elämys- ja viihdepalveluista hetkiseen kaupankäynti ympäristöön sopivat erilaiset sisähuvipuisto- ja pelitalot ja myös extreme-lajit ulkona Vaalimaa ei ole luontomatkailukohde Maankäyttösuunnitelmassa varauksia myös elämys-, viihde- ja matkailupalveluille jossain määrin, mutta esimerkiksi extreme lajien tarjontaa löytyy seudulta jo muualtakin Kohderyhmään kuuluvat myös suomalaiset kuluttajat. Vaikutusalue Suomessa laajenee, jos konseptit tuovat uutta ja poikkeavaa tarjontaa kaupan kenttään.

21 VAALIMAA: PAIKALLISEN KEHITYKSEN MOOTTORINA Vaalimaa tarjoaa lähivaikutusalueen asukkaille palveluita, joita alueelle ei muuten olisi alueen omaan ostovoimaan perustuen. Kuitenkin Vaalimalla huomattavasti laajempi rooli paikallisen elinkeinoelämän kannalta. Uuden liiketoiminnan syntymistä myös muille sektoreille kuin kaupalle ja palveluille voidaan edistää Vaalimaan suunnitteluratkaisuilla, esimerkiksi huomioimalla alueen energiantuotantomallit suunnittelussa: Alueelle tulossa maalämpö-ratkaisu: Vaalimaa maalämpökohteiden esittelypaikka Venäjän markkinoille? Muut innovatiiviset energia- ja jäteratkaisut, hajautettu energian tuotanto ja säätösähkö? Tuottaa aluksi paikallista liiketoimintaa, mutta uusien energiantuotantomallien implementointi voisi liittyä vahvasti myös alueen Eurooppa-tason visioon Vaalimaasta benchmark-kohde uudenlaisista energiantuotantomalleista.

22 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

23 SUUNNITTELUALUE, LÄHTÖKOHDAT Suuri osa suunnittelualueesta on nykyisessä maakuntakaavassa osoitettu työpaikkaalueeksi sekä rajapalveluiden kehittämisen kohdealueeksi (MKK ) Alustavassa vaihemaakuntakaavassa Vaalimaan on osoitettu rajakaupan suuryksikköalueeksi, jossa vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäispinta-ala yhteensä k-m2 Vähittäiskaupalle kokonaisuutena ei ylärajaa, jos loput myymälät alle k-m2? Tukkukauppaa ei rajoitettu Voimassa olevissa asemakaavoissa alueelle on osoitettu teollisuus- ja varastorakennusten, toimitilarakennusten, liikerakennusten, huoltoasemarakennusten sekä yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten korttelialueita

24 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN PERIAATTEET Maankäyttöluonnos pohjautuu alustavaan vaihemaakuntakaavaan, jossa alue on määritetty rajakaupan suuryksikköalueeksi Maankäyttöä ohjaavat maakuntakaavan lisäksi olemassa olevat asemakaavat, maanomistus, alueen topografia sekä nykyiset ja tulevat liikennejärjestelyt (mm. raja-aseman liikenne, moottoritie, rekkaparkki) ja kunnan maankäyttötavoitteet Alueelle on jo suunnitteilla / neuvottelussa monia hankkeita, joiden alustava sijainti ja mitoitus on otettu huomioon maankäyttöluonnoksessa Maankäyttöluonnos kokoaa yhteen kunnan ja alueen pääinvestoreiden tahtotilan liikenneverkoksi ja korttelirakenteeksi

25 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN SISÄLTÖ Kauppa keskitetään tiiviille alueelle Vaalimaantien, uuden moottoritien sekä uuden kokoojakadun varsille Kaupan näkyvyys pääteille tärkeää ja alueen hyvät sisäiset liikenneyhteydet ehdottomia alueen toimivuuden kannalta Kaupallinen ydinalue tiivis ja yhdellä pysäköinnillä mahdollista asioida useammassa liikkeessä Pysäköintialueet maantasossa Rakenteellista pysäköintiä ei mahdollista toteuttaa kannattavuusedellytykset huomioiden Liikenneyhteyksien toimivuus ydinalueella varmistettava vielä tarkemman suunnittelun yhteydessä; jos kaikki tällä hetkellä neuvotteltavana olevat hankkeet toteutuisivat, tarvittaisiin Vaalimaantien risteyksiä järjestää uudelleen Suunniteltujen hankkeiden lisäksi on esitetty rakennusmassoja tuleville hankkeille massoittelu tukee alueen kokonaisratkaisua

26 MAANKÄYTTÖLUONNOKSEN PINTA-ALAT Kauppa-, palvelu- ja elämysalue yhteensä k-m2 Kaikki em. pinta-ala ei ole vähittäiskauppaa, vaan palveluita ja elämyksiä sekä myös tukkukauppaa. Huomaa maakuntakaavan suuryksikkörajoitus k-m2. Pinta-ala sisältää myös mm. rakenteilla olevan kasinon hotelleineen. Pinta-ala sisältää pitkän tähtäimen laajennusvarauksia k-m2, hankkeet toteutuvat vaiheittain. Hankkeet ovat osin vaihtoehtoisia ja kaikki pinta-ala ei todennäköisesti toteudu. Ensimmäisessä vaiheessa toteutuu arviolta k-m2, kasino, outlet-alue ja muut ydinalueen investoinnit. Lisäksi tilaa vievä kauppa yhteensä km2 Muita ydinalueen ulkopuolelle pitkällä tähtäimellä sijoittuvia toimintoja, kuten majoituspalveluita ja logistiikkaa, ei massoiteltu

27 KAUPAN KANNATTAVUUS Osuus v 2020 Myyntipinta-ala, Pinta-ala, kem2 m2 Neliöteho, e/m2 Myynti, milj. Vuosittainen kävijämäärä, Keskiostos, milj. Venäläiset kävijät, milj. venäläisistä rajanylittäjistä, % ,4 12, ,3 5, ,8 3,4 48 Maankäyttöluonnos mahdollistaa yli k-m2 kauppaa ja palveluita (sis. tiva ja kaupan varaukset) Vaalimaan matkustajamääräennuste vuonna milj. venäläistä rajanylittäjää (+suomalaiset) Nyt rajanylittäjien määrä noin 3,6 milj. henkeä (2013), josta venäläisiä 2,9 milj. Keskiostos oletus, että asiakkaista venäläisiä 70 % ja suomalaisia 30 % Venäläisten keskiostos Vaalimaalla korkea 77 /hlö: viipyvät Suomessa keskimäärin 2 päivää ja käyttävät kolmanneksen ostoksiin ja palveluihin varatuista rahoista Vaalimaalla. Suomalaisten keskiostos alhaisempi, 40 /hlö Neliötehomyyntiteho oletus lähellä valtakunnallista vähittäiskaupan keskiarvoa Valtaosa venäläisistä rajanylittäjistä saatava pysähtymään Vaalimaan alueella, jotta alue voi toimia kannattavasti

28 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

29 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 1: rakenteilla olevat+ todennäköiset investoinnit n k-m2 (kasino ympäristöineen, outlet village) arvioitu matkatuotos on noin kävijää/vrk ja noin henkilöautokäyntiä/vrk, josta noin 43 % suuntautuu Kasinon alueelle ja noin 57 % outlet-alueelle Kauppa- ja palvelualueelle tulee Venäjältä arviolta noin henkilöautokäyntiä/vrk ja Suomesta noin henkilöautokäyntiä/vrk nykyiset tasoliittymät toimivat liikenteellisesti, jonoutumista voi esiintyä huipputuntien aikana erityisesti Vaalimaantien liittymissä (tarkempi arviointi vaatii erillisen liittymien toimivuustarkastelun) kaupalliset toiminnot sijaitsevat varsin lähellä toisiaan, hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on otettu huomioon alueiden välillä

30 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 2: suunnitelmissa olevat+ pitemmän tähtäimen investoinnit (Vaalimaantien etelä- ja pohjoispuoliset laajennusalueet, k-m 2, kaupan kokonaiskerrosala vaiheissa 1+2 on yhteensä noin km 2 vaiheiden 1+2 arvioitu kokonaismatkatuotos on noin kävijää/vrk ja noin henkilöautokäyntiä/vrk, josta noin 46 % suuntautuu Vaalimaantien eteläpuoliselle alueelle ja noin 54 % pohjoispuoliselle alueelle Venäjältä ja Suomesta kauppa- ja palvelualueelle tuleva henkilöautokäyntien määrä on arviolta kaksinkertainen vaiheeseen 1 verrattuna nykyiset tasoliittymät ruuhkautuvat erityisesti Vaalimaantiellä ja Rouvanmäentiellä, pitemmät liittymävälit helpottaisivat ruuhkautumista (tarkempi arviointi vaatii erillisen liittymien toimivuustarkastelun) kaupallisten toimintojen painopisteet sijaitsevat kauempana toisistaan, hyvät jalankulku- ja pyöräily-yhteydet on otettu huomioon kaupallisten alueiden välillä

31 LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET Vaihe 3: TiVa-alue ja Vaalimaantien pohjoispuoliset laajennusvaraukset (yhteensä k-m 2, kaupan kokonaiskerrosala on yhteensä km 2 (vaiheet 1+2+3) päivittäinen kokonaismatkatuotos ja henkilöautokäynnit nousevat erittäin suuriksi, sujuvat liikenneyhteydet vaativat eritasoliittymän rakentamisen Vaalimaantielle kaupalliset toiminnot sijaitsevat laajalla alueella, siirtyminen alueelta toiselle autolla tai shuttle-bussilla Liikenteelliset jatkotoimenpiteet: eri kehitysvaiheiden tarkemman liikenne-ennusteen tekeminen vaatii erillisen liikenneverkon mallitarkastelun liittymien yksityiskohtaisemman toimivuuden arviointi eri kehitysvaiheissa vaatii liittymien toimivuustarkastelujen tekemisen simulointiohjelmalla

32 SISÄLTÖ Työn tavoitteet ja työprosessi Nykytila-analyysi, kauppa ja matkailu SWOT-analyysi ja kehittämisvisio Maankäyttösuunnitelman lähtökohdat Liikenteelliset vaikutukset Jatkotoimenpiteet

33 JATKOTOIMENPITEET Yleissuunnitelma/Osayleiskaava Palvelut, liikenne ja muut toiminnot Alueen jakaminen kahteen osaan huomioiden maakuntakaavan kaupan rajoitukset, ydinalue ja muut reservialueet?

34 Lisätietoja: Tiina Kuokkanen

35 TOIMINNALLISET VYÖHYKKEET KAUPPA-, PALVELU- JA ELÄMYSALUE TIVA ALUE MAJOITUSPALVELUT JA TOIMITILAT LOGISTIIKKA k-m2 500 ap JALANKULUN JA PYÖRÄILYN PÄÄYHTEYDET KATETTU JALANKULUN YLIKULKU m RES k-m2 500 ap -TIE LPR k-m2 500 ap SUURIVUORI RES k-m2 300 ap VL MO HE OT LS TOR IN KII ITIE N TELEMASTO II k-m ap k-m2 250 ap MERIVUORI 73M k-m2 375 ap RAJA-ASEMA k-m2 250 ap YHTEINEN P-ALUE? 2000 k-m2 50 ap P k-m2 150 ap KM I 2000 k-m2 50 ap k-m2 750 ap k-m2 125 ap BUSSIT RAJAMARKET k-m2 125 ap RAJAHOVI k-m ap ODOTT.MKK k-m2 500 ap 8 000k-m2 200 ap KASINO/KK k-m2 450 ap k-m2 375 ap VIROJOKI k-m2 375 ap k-m2 400 ap REKKAPARKKI k-m2 125 ap REKKAPARKKI VAALIMAAN MASTERPLAN MAANKÄYTTÖLUONNOS

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu

TAK Rajatutkimus tuloksia Kouvolan seutu TAK Rajatutkimus 2014 tuloksia Kouvolan seutu 2 Suomessa / Ruotsissa vierailleet ulkomaalaiset matkailijat vuonna 2012 Venäjä Viro Ruotsi/Suomi Saksa Iso-Britannia Norja USA Japani Ranska Kiina Tanska

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 16.9.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle

Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Ympäristöosaamisesta uutta liiketoimintaa Forssan Envitech alueelle Envor Group Toimitusjohtaja Mika Laine Järkivihreä Forssa - Turbonousuun Forssa 19.4.2011 Envor Group Neljä yritystä, vanhin perustettu

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy

VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MYLLY LÄNSIKESKUS VETOVOIMAINEN MATKAKESKUS Matkakeskus Turkuun klinikan aloitusseminaari 11.3.2016 Saku Järvinen, projektipäällikkö, Realprojekti Oy MATKAKESKUS HANSA SKANSSI Lukuisia asemanseutujen kehittämisprojekteja

Lisätiedot

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä

MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla. Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä MISSÄ MENNÄÄN KAUPAN ALALLA Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan alan osaamisfoorumi 1.2.2012 Mervi Angerma-Niittylä KAUPAN ALAN ERITYISPIIRTEITÄ Kaupan alan kansantaloudellinen merkitys

Lisätiedot

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN

Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 7.10.2014 Olli Ristaniemi KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI JA MAAKUNTAKAAVAN TARKISTAMINEN 1 Suunnittelutyön yhteensovittamiseksi maakuntasuunnitelman ja maakuntaohjelman valmistelu yhdistettiin Tuloksena Keski-Suomen

Lisätiedot

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat

Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenranta strategia Lappeenranta Itä ja länsi kohtaavat Lappeenrannan kaupungin Kansainvälistymis- ja Venäjä 2015-16 Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää.

Lisätiedot

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT

KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT KAUPIN KAMPUKSEN LIIKENNEJÄRJESTELYT 22.10.2013 SELVITYKSEN SISÄLTÖ Nykyliikenteen liikennemäärät Liikenne-ennuste 10v ja 20v päähän Liikenteen toimivuustarkastelut Pääoven edustan liikennejärjestelyt

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA

Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maankäyttövaihtoehdot MAAKUNTAKAAVA Pirkanmaan maakuntakaava Maankäyttövaihtoehdot Prosessi Pyrkimys avoimeen ja vuorovaikutteiseen prosessiin; keskustelua periaateratkaisuista ja arvovalinnoista Väestösuunnite ja skenaariotyö (kevät 2012

Lisätiedot

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14

Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 Salpausselän palveluvyöhyke, valtatie 12 ja E14 29.1.2015 Päijät-Hämeen liitto Salpausselän palveluvyöhyke Salpausselän palveluvyöhyke on Länsi-Suomesta ja Tampereelta Lahden ja Kouvolan kautta Lappeenrantaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa

Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Matkailun strateginen kehittäminen Lapissa Maakuntajohtaja Esko Lotvonen Lapin liitto Keski-Suomen matkailuparlamentti 12.11.2008 Matkailun strategiatyön merkitys Matkailustrategia ohjaa maakunnan matkailun

Lisätiedot

KYMENLAAKSON LIITTO

KYMENLAAKSON LIITTO KYMENLAAKSO EILEN, TÄNÄÄN JA HUOMENNA MITEN RAKENTEET JA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT? Maakuntajohtaja Tapio Välinoro 22.4.2010 MIKÄ MUUTTUI MITÄ TARVITAAN? Alueiden omaehtoinen kehittämisvalta ja vastuu lisääntyivät

Lisätiedot

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA

LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :N MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVI- OINTISUUNNITELMA LIITE 1 VIROLAHDEN KUNTA VAALIMAAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Ramboll Finland Oy Valtakatu 25 FI-53100 Lappeenranta Kotipaikka Espoo, Finland www.ramboll.fi Päiväys 29.10.2014 Viite Sivu 1 (7) MAANKÄYTTÖ-

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi

Sipoon Jokilaakso. Sipooseen! Sijoita kasvavaan. Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa. www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakso Uusi asuinalue Nikkilän keskustassa Sijoita kasvavaan Sipooseen! www.sipoonjokilaakso.fi Sipoon Jokilaakson etuja ovat sijainti, luonto ja palvelut Sipoon Jokilaakso 2 Nikkilän keskustan

Lisätiedot

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti

E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA. Jussi Pitkälahti E18- TURVALLINEN MOOTTORITIE, VOIKO TIE OLLA JOTAIN MUUTA 14.2.2013 E18 Turvallinen ja sujuva tie KOLOKO Hankkeen ansiosta liikenneturvallisuus paranee huomattavasti. Vuosittaiset henkilövahinko-onnettomuudet

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa

Kotka Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö VALTIONEUVOSTO. Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa 1 Kotka 7.5.2013 Ministeri Krista Kiuru Ympäristöministeriö 00023 VALTIONEUVOSTO Maakuntakaava ja kehityskäytävät Kymenlaaksossa Tutkimus ja Analysointikeskus TAK Oy on Kymenlaakson ja Etelä Karjalan liittojen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut

Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Matti Keränen Trafix Oy 22.8.2011 Porvoo, Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalue, liikenteelliset tarkastelut Tehtävän kuvaus Tässä muistiossa tarkastellaan Porvoon Kuninkaanportin ja Eestinmäen kaavaalueiden

Lisätiedot

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti

Rakokiven liikekeskus. Nastolan kaavailta Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskus Nastolan kaavailta 13.10.2016 Marja Mustakallio, kaavoitusarkkitehti Rakokiven liikekeskuksen kehittäminen Kauppakaari Kirkonkylä Rakokivi VILLÄHTEEN ASEMA n. 15 000 asukasta Villähde,

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA

Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Kainuun liitto KAINUU-OHJELMA Maakuntasuunnitelma ja -ohjelma Heimo Keränen 26.5.2014 26.5.2014 Kainuun liitto Iso taustakuva 23.5.2014 Kainuun liitto 2000-luvulla paradigman muutos: hajautetun hyvinvointivaltion

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI

KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI KESKI-SUOMEN LIITON STRATEGIASEMINAARI JA KUNTALIITON MAAKUNTAKIERROS KESKI-SUOMEN RAKENNEMALLI 6.9.2013 Kimmo Vähäjylkkä Aluejohtaja, AIRIX Ympäristö Strategista maankäytön suunnittelua / KEHITTÄMISVYÖHYKKEET

Lisätiedot

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla

Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kaupan rooli yhteiskunnassa ja työmarkkinoilla Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Bruttokansantuoteosuudet 2010 9,9 Kauppa 32,7 9,3 Muu teollisuus Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muut yksit. palvelut

Lisätiedot

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen

Fiksu kaupunki /2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki 2013-2017 5/2013 Virpi Mikkonen / Timo Taskinen Fiksu kaupunki Suomi on edelläkävijä älykkäissä ympäristöissä. Fiksun kaupungin sujuva arki syntyy käyttäjätarpeiden sekä erilaisten osaamisten

Lisätiedot

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija

Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä. Myyrmäen yritystilaisuus Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan näkymät Myyrmäessä Myyrmäen yritystilaisuus 17.11.2016 Joni Heikkola, yleiskaavasuunnittelija Vähittäiskaupan nykytila Myyrmäessä Myyrmäen keskusta toimii kaupallisena keskuksena Länsi-

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040

Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Kaupunkiseudun maankäytön tavoitteet Rakennesuunnitelma 2040 Seutufoorumi 27.11.2013 Kimmo Kurunmäki seutusuunnittelupäällikkö Lähtökohtia Rakennesuunnitelmalle 2040 Seutustrategia 2020 Vetovoimainen Tampereen

Lisätiedot

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari

Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Martinlaakson Ostari 01 ostari on osa sujuvaa arkea riittävä, nopea ja helppo. 02 sijaitsee lähellä ihmisiä, harrastuksia ja kulkureittejä. 03 vahva ja vakiintunut kauppapaikka

Lisätiedot

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) luonnos Luottamushenkilöseminaari 26.8.2014 Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Liikenteen tavoitteet (HLJ-toimikunta

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä

Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Ramboll Knowledge taking people further --- Jyväskylän kaupunki Eteläportin osayleiskaavan liikenteelliset vaikutukset, Jyväskylä Lokakuu 2008 Sisällys Tiivistelmä 1 1. Johdanto 5 2. Osayleiskaava-alue

Lisätiedot

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys

MUISTIO. Kyllösen asemakaava Limingassa liikenneselvitys MUISTIO Projekti Asiakas Limingan maankäytön kehittäminen vaikutukset valtatien Sweco Ympäristö Päivämäärä 30.9.2014 Laatija Tuomo Vesajoki, Jouko Hintsala, Vesa-Pekka Saunakangas Kyllösen asemakaava Limingassa

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Pietarin alueen kuluttajakysely Kesä-syyskuu 2011 Kuluttajille kohdennettu kysely on toteutettu yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa Venäläisten matkailu Suomessa Yleistä

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua

TIEMAKSUT. Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua Osaston johtaja Sini Puntanen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä TIEMAKSUT Mahdollisuus edesauttaa seudun kestävää kasvua 11.2.2016 Taustaa Helsingin seutu on selvittänyt, olisiko seudulla edellytyksiä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.6.2010 Muutettu 11.11.2010, 10.2.2012 KUNTA Euran kunta 050 Kylä Kirkonkylä 407 Korttelit osa 175, 186-197 Kaavan laatija REJLERS OY Aloite tai hakija Euran kunta

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

Panorama Tower Espoo - Leppävaara

Panorama Tower Espoo - Leppävaara Panorama Tower Espoo - Leppävaara Loistavia liiketiloja Espoossa Panorama Towerin näyttävät sekä korkeatasoiset toimisto- ja liiketilat palvelevat yrityksesi liiketoimintaa alle 20 minuutin päässä Helsingistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kuopion kaupunki Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut Asemakaavoitus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KELLOMÄEN PUUTARHA (työnumero 358, asian:o 2931/2015) ASEMAKAAVAN MUUTOS 15.4.2015 OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Venäläiset kuluttajat Suomessa

Venäläiset kuluttajat Suomessa Venäläiset kuluttajat Suomessa - Poimintoja tuloksista - Verottomat ostokset, maahantulot ja yöpymiset - Rajahaastattelututkimus syyskuu 2015 elokuu 2016 Rajahaastattelut on tehnyt Tutkimus- ja Analysointikeskus

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

seminaari TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto Pohjoinen kasvukäytävä TEM:n rooli ja mahdollisuudet Pohjoisella kasvukäytävällä Kymenlaakso Pohjoisella kasvukäytävällä kä ällä seminaari Veijo KAVONIUS Aluekehitysjohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA päivitetty 1.6.2015 hyväksytty 23.4.2015 ORIMATTILAN KAUPUNKI PELTOLA, PIENNARTIEN JA KUOKKATIEN KULMAUS, ASEMAKAAVAMUUTOKSEN Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9 Puhelin

Lisätiedot

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016

Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusten myynti- ja kävijäindeksit Kauppakeskusbarometri 2016 Kauppakeskusliiketoiminnan vuosiseminaari 20.10.2016 Hanna Kaleva, KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kauppakeskusyhdistys ry PÄÄKAUPUNKISEUTU

Lisätiedot

Aulangontie 1, Hämeenlinna

Aulangontie 1, Hämeenlinna Aulangontie 1, Hämeenlinna Liikenteen toimivuustarkastelut Sito Parhaan ympäristön tekijät Simulointimallit: nyky- ja vertailuverkko NYKYVERKKO VERTAILUVERKKO Kääntyvien kaista, johon mahtuu 2 henkilöautoa

Lisätiedot

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus

Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus 1 Nurmeksen kaupungin tekninen palvelukeskus OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Ritoniemen 124 kaupunginosan matkailu- sekä katualueita että korttelia 14 koskeva asemakaavan muutos (Bomba - Sotkan ympäristö

Lisätiedot

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA

BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA BIOKAASUN JA KAASUINFRAN HYÖDYNTÄMINEN KIERTOTALOUDESSA KAASUPÄIVÄ 12.11.2015 JUKKA METSÄLÄ 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 1 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 2 12.11.2015 Gasum Jukka Metsälä 3 KULUTTAJAN

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit

Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Asemanseutujen kehittämiskonseptit ja investointimallit Ari Hynynen Professori Tampereen teknillinen yliopisto Arkkitehtuurin laitos / Seinäjoen kaupunkilaboratorio 28.01.2016 Miksi asemanseudut? Miksi

Lisätiedot

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta

KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta KEVÄTKUMMUN KOULU JA PALVELUKESKUS Kortteli 901 ja kortteli 902 sekä puistoaluetta Asemakaava 506 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma PORVOON KAUPUNKISUUNNITTELU Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön

VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön VT 12 Hollola-Lahti valtatiestä kaduksi vaikutukset maankäyttöön Liikenne ja maankäyttö 7.10.2015 Juha Mäkinen Sito Oy Sito Parhaan ympäristön tekijät Esityksen sisältö Kohdealue ja nykytilan kuvaus Suunniteltu

Lisätiedot

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI

Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus. Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Loimaan kaupunginhallituksen elinkeinotoimen linjaus Elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikkö OSKARI Suomen kasvukolmio Alueellisesti Loimaa kuuluu Suomen kasvukolmioon Suomen Kasvukolmio eli Helsinki-Tampere-Turku

Lisätiedot

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012

KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 V I R R A T KEITURIN-VIHRIÄLÄN ALUEEN ASEMAKAAVA JA MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.5.2012. Tark. 30.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY.

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski

Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa. 12.1.2012 Jarek Kurnitski Skaftkärr energiatehokasta kaupunkisuunnittelua Porvoossa SIJAINTI 50 km SUUNNITTELUALUE ENERGIAMALLIT: KONSEPTIT Yhdyskunnan energiatehokkuuteen vaikuttaa usea eri tekijä. Mikään yksittäinen tekijä ei

Lisätiedot

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35

KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A RUOKOLAHDEN KUNTA KESKUSTAAJAMAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELEISSA 21 JA 35 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P20848 1 (8) P20848 Sisällysluettelo 1 SUUNNITTELUN KOHDE...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi

Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012. www.kehy.fi Vetovoimaa ja kestävää laatua matkailuun! SEKES Kesäpäivät Imatra 22.8.2012 Tilannekuva Matkailu on meille strateginen valinta. o Haluamme olla jälleen vetovoimainen matkailualue. Työtä tehdään yhdessä

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus

Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja Yleiskaavoitus Kouvolan maankäytön suunnittelun tasoja 24.2.2013 Yleiskaavoitus 2 Rakennemalli kuvaa Kouvolan kaupunginvaltuuston hyväksymää maankäytön kehittämisen tahtotilaa ei ole juridinen kaava 14.3.2013 Konsernipalvelut,

Lisätiedot

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla

Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Liityntäpysäköinti Pirkanmaalla Pirkanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tuotu esiin liityntäpysäköinnin kehittämistarpeet erityisesti rautatieasemilla Pirkanmaan maakuntakaavassa 2040 tavoitteena

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI ROVANIEMEN YLEISKAAVAN 2015 MUUTOS, TEOLLISUUSTIEN JA ALAKORKALONTIEN VARRESSA OLEVAT TYOPAIKKA ALUEET Osallistumis ja arviointisuunnitelma Suunnittelualue: Alustava suunnittelualue

Lisätiedot

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI

Kauppakeskus Kotkan Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2. Kotka KIINTEISTÖKEHITYS KIINTEISTÖKONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSKONSULTOINTI auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 IINTEISTÖEHITYS IINTEISTÖONSULTOINTI YRITYSJÄRJESTELYT YRITYSONSULTOINTI iinteistökohde: auppakeskus n Tähti, Jumalniemi, 10 000 m2 AUPPAESUS OTAN TÄHTI LISÄTIEDOT

Lisätiedot

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT

TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT TARKENNETUT RAKENNEMALLIVAIHTOEHDOT 26.9.2011 Rakennemallivaihtoehtojen muodostamisen lähtökohdat Maankäytön kehittämiskohteet ja yhteystarpeet tulee tunnistaa Keskustojen tiivistäminen Korkeatasoisten

Lisätiedot

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu)

TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) TAMPEREEN ETELÄPUISTON ASEMAKAAVALUONNOS ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN TARKASTELU (korjattu) 2 / Eteläpuiston suunnitelmien taloudellinen tarkastelu ETELÄPUISTON SUUNNITELMIEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut

Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Niiralan asemakaavamuutos, liikenneennuste ja toimivuustarkastelut Ennakkoaineisto 13.1.2015 Sito Oy Ympäristösi parhaat tekijät 2 Liikenneselvityksen sisältö Työssä on tarkasteltu Niiralan asemakaava-alueelle

Lisätiedot

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma

Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma Joensuun lentoaseman logistisen käytävän kehittämissuunnitelma 18.2.2014 18.2.2014 Page 1 Sisältö Strategiakaavio Päivitetyt tavoitteet, visio ja toimenpide-esitykset 18.2.2014 Page 2 Strategiakaavio Tavoitteet

Lisätiedot

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka

Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka Yhdyskuntarakenne ja elinvoimapolitiikka MALPE 1 Tehtäväalueen kuvaus ja määrittelyt Ryhmän selvitysalueeseen kuuluivat seuraavat: kaavoitus, maapolitiikka ja maaomaisuus, maankäyttö, liikenneverkko ja

Lisätiedot

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi

Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi Raskaan liikenteen taukopaikat yhteistyömallin kehittäminen taukopaikkojen toteuttamiseksi OHJELMA 9.00 Tilaisuuden avaus, yksikön päällikkö Janne Kojo, Uudenmaan ELY-keskus 9.15 Raskaan liikenteen taukopaikkojen

Lisätiedot

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin

Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Espoo Valtuuston seminaari 22.4.2015 Seppo Laakso, Näkökulmia Helsingin seudun ja Espoon työmarkkinoihin ja talousnäkymiin Helsingin seudun kasvu 2000-luvulla Bruttokansantuote v. 2010 hinnoin, Ind.2000=100

Lisätiedot

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS

VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS VALTATIEN 2 FRIITALAN ERITASOLIITTYMÄN PARANTAMINEN, ULVILA ESISELVITYS 2016 4 1. LÄHTÖKOHDAT JA NYKYTILA 1.1 Suunnittelukohde Suunnittelukohteena on valtatien 2 ja maantien 2444 (Siltatie) eritasoliittymä

Lisätiedot

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS

SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS Sepänkylän osayleiskaava, Mustasaari 2014, päivitetty 02/2016 (liikenne-ennuste, tienimet) SEPÄNKYLÄN OSAYLEIS- KAAVAN LIIKENNESELVITYS 1. SELVITYKSEN SISÄLTÖ JA TAVOITE Tämä liikenneselvitys on osa Sepänkylän

Lisätiedot

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne

Tampereen kestävä kaupunkiliikenne Tampereen kestävän liikkumisen ideointikeskustelu 20.11.2014 Tampereen kestävä kaupunkiliikenne 20.11.2014 Suunnittelupäällikkö Tampere kasvaa voimakkaasti liikennejärjestelmän kehittäminen on välttämätöntä

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot