Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kauppa. Vapaakauppa on talouskasvun lähde VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA"

Transkriptio

1 VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kauppa Vapaakauppa on talouskasvun lähde Uusien markkinoiden avautuminen auttaa taloutta kasvamaan ja edellyttää EU:lta aktiivista vapaakauppa- ja investointipolitiikkaa.

2 SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu kuuluu sarjaan, jossa esitellään EU:n toimia sekä niiden taustoja ja tuloksia eri politiikan aloilla. Miksi tarvitsemme kauppapolitiikkaa? Miten EU kehittää kauppapolitiikkaa? Mistä kauppapolitiikka koostuu? Kauppapolitiikan tulevaisuus...15 Lisätietoa Julkaisuja voi ladata verkosta: Tietoa EU:n toiminnasta 12 oppituntia Euroopasta Eurooppa strategia: Euroopan kasvustrategia EU:n perustajat Aluepolitiikka Digitaalistrategia Elintarvikkeiden turvallisuus Energia Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Ilmastonmuutos Kansainvälinen yhteistyö ja kehitysasiat Kansanterveys Kauppa Kilpailu Koulutus, nuoriso ja urheilu Kulttuuri ja audiovisuaaliala Kuluttajat Laajentuminen Liikenne Maatalous Meri- ja kalastusasiat Muuttoliike ja turvapaikka-asiat Oikeusasiat, perusoikeudet ja tasa-arvo Pankki- ja rahoitustoiminta Petostentorjunta Rajavalvonta ja turvallisuus Sisämarkkinat Talous- ja rahaliitto ja euro Talousarvio Tulli Tutkimus ja innovointi Työllisyys- ja sosiaaliasiat Ulko- ja turvallisuuspolitiikka Verotus Ympäristö Yritystoiminta Valokeilassa Euroopan unionin politiikka Kauppa Euroopan komissio Viestinnän pääosasto Kansalaistiedotus 1049 Bryssel BELGIA Teksti on päivitetty marraskuussa 2014 Kansi ja sivun 2 kuva: istockphoto.com/grzegorz Petrykowski 16 s ,7 cm ISBN doi: /98382 Luxemburg: Euroopan unionin julkaisutoimisto, 2014 Euroopan unioni, 2014 Tekstin jäljentäminen on sallittua. Yksittäisten valokuvien käyttöön tai jäljentämiseen on haettava lupa suoraan tekijänoikeuden haltijalta.

3 K A U P P A 3 Miksi tarvitsemme kauppapolitiikkaa? Euroopan unionin kauppapolitiikkaa on tarkasteltava kahden nykypäivän tosiasian valossa. Ensimmäinen seikoista on unionin merkitys tärkeänä globaalina toimijana. Toinen on globalisaation aikaansaamat muutokset kansainvälisessä ympäristössä. EU on maailman suurin talous, suurin viejä ja tuoja, suurin sijoittaja ja ulkomaisten sijoitusten kohde sekä maailman suurin avunantaja. Vaikka EU:ssa asuu vain seitsemän prosenttia maailman väestöstä, EU:n osuus koko maailman varallisuudesta on yli neljänneksen, kun varallisuutta mitataan bruttokansantuotteella (BKT) eli tuotettujen tavaroiden ja palvelujen kokonaisarvolla. Unionin kyky luoda uusia työpaikkoja käymällä kauppaa muiden maiden ja alueiden kanssa perustuu sisämarkkinoihin eli tavaroiden, palvelujen, ihmisten ja pääoman vapaaseen liikkuvuuteen EU:n alueella. Sisämarkkinoista vastaa EU, eivät jäsenmaiden hallitukset. EU myös hallinnoi kauppasuhteita muuhun maailmaan. Puhuessaan yhdellä äänellä EU:lla on kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa paljon enemmän valtaa kuin yhdelläkään sen jäsenmaista. EU on aktiivinen talouden ja politiikan toimija, jonka alueelliset ja maailmanlaajuiset edut ja vastuut kasvavat kaiken aikaa. MAAILMAN SUURIMMAN TALOUDET (2013) Euroopan unioni (28 jäsenmaata) Nimellinen BKT (miljardia euroa) % maailman BKT:stä Julkisen talouden bruttovelka, % BKT:stä ,2 88,0 Argentiina 460 0,9 41,0 Australia ,0 28,6 Brasilia ,0 66,2 Etelä-Afrikka 264 0,7 45,2 Etelä-Korea 982 1,7 33,9 Indonesia 655 2,3 26,1 Intia ,6 61,5 Japani ,6 243,2 Kanada ,5 88,8 Kiina ,8 39,4 Meksiko 949 2,0 46,4 Saudi-Arabia 564 1,5 2,7 Turkki 617 1,4 36,3 Venäjä ,4 13,9 Yhdysvallat ,5 104,2 Maailma ,0 Lähde: IMF, raportti maailmantalouden kehityksestä. EU:n kaupan avainlukuja EU:n osuus maailman viennistä ja tuonnista: 16,4 % (2013) EU:hun tehdyt suorat ulkomaiset sijoitukset: miljardia euroa (2012) EU:sta ulkomaille tehdyt suorat sijoitukset: miljardia euroa (2012) Valmistusteollisuuden kaupan ylijäämä öljyä lukuun ottamatta: yli 400 miljardia euroa (2013) Palvelukaupan ylijäämä: 110 miljardia euroa (2013) EU:n kehitysapu: 56,5 miljardia euroa (2013). EU on yksi maailman ulospäin suuntautuneimmista talouksista ja aikoo olla sitä jatkossakin. EU:n kauppa muun maailman kanssa kaksinkertaistui vuosina , ja nykyään lähes kolme neljännestä tuonnista tuodaan EU:hun alennetuin tullein tai tulleitta. Yhä perittävät tullit olivat vuonna 2012 keskimäärin vain 2,2 prosenttia teollisuustuotteilta ja 2,6 prosenttia kaikilta tavaroilta yleensä. EU on 59 valtion suurin kauppakumppani. Vertailun vuoksi Kiina on suurin kauppakumppani 36 maalle ja Yhdysvallat 24:lle. EU:n tavaroiden ja palvelujen ulkomaankaupan osuus unionin BKT:stä on 35 prosenttia viisi prosenttiyksikköä enemmän kuin Yhdysvalloilla. EU on suuri markkinaalue: tänne tuodaan kehitysmaista yhtä paljon maataloustuotteita kuin Australiaan, Kanadaan, Japaniin, Uuteen-Seelantiin ja Yhdysvaltoihin yhteensä. Maiden yhteenlaskettu väkiluku on yhtä suuri kuin EU-maiden.

4 4 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A istockphoto/rainerplendl Nykyään autoja ja muita tuotteita valmistetaan harvoin alusta loppuun samassa paikassa. EU:n avoimuus on sen vahvuus, sillä maailma muuttuu jatkuvasti. Globalisaatiossa yhdistyy teknologian kehitys ja talouden vapautuminen, ja globalisaation ansiosta tavarat, palvelut, pääomat, yritykset ja ihmiset voivat saavuttaa maailman melkein joka kolkan nopeasti ja helposti. Globalisaatio Nykypäivänä tuotteita ei enää valmisteta alusta loppuun samassa paikassa. Sen sijaan valmistusprosessi koostuu monista erillisistä vaiheista, jotka usein toteutetaan eri puolilla maailmaa. On poikkeuksellista, että tuotteen valmistusmaaksi on merkitty vain yksi maa. Tuonnissa ja viennissä on siis kyse muustakin kuin valmiiden tuotteiden toimittamisesta. Tarvitaan monitahoisempaa lähestymistapaa. Talouden muut voimanpesät, kuten Kiina, Intia ja Brasilia, jatkavat kasvuaan. Maat kilpailevat entistä kovemmin tuottamiensa tavaroiden hinnalla ja laadulla. Ennen kaikkea kilpailu kiristyy energian ja raakaaineiden saannin suhteen. Maihin on myös syntynyt uusi varakkaiden kuluttajien joukko, ja maiden taloudet ovat avoimempia kuin kymmenen tai viisitoista vuotta sitten. Kiinan perimät tuontitullit pienenivät vuonna 1996 peritystä 19,8 prosentista 4,7 prosenttiin vuonna Samana aikana Intian tullit pienenivät 20,1 prosentista 7,0 prosenttiin ja Brasilian 13,8 prosentista 10,0 prosenttiin. Kehityksestä huolimatta maissa on yhä muita, huomaamattomampia esteitä, jotka haittaavat EU:n vientiä. MAAILMAN SUURIMMAT KAUPPAMAHDIT % tavaroiden maailmanlaajuisesta viennistä, 2013 % palvelujen maailmanlaajuisesta viennistä, 2013 Muut 55 % EU 15 % Muut 42 % EU 25 % Yhdysvallat 10 % Japani 5 % Yhdysvallat 19 % Kiina 15 % Intia 4 % Kiina 6 % Japani 4 % Lähde: Eurostat - WTO.

5 K A U P P A 5 Aktiivinen vapaakauppapolitiikka suhteessa nopeasti kehittyviin markkinatalouksiin tarjoaa EU:lle uusia mahdollisuuksia talouskasvun luomiseen ja kaupan vapauttamiseen. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF arvioi, että vuoteen 2015 mennessä 90 prosenttia talouskasvusta syntyy Euroopan ulkopuolella. Pelkästään Kiina tuottaa tuosta kasvusta kolmanneksen. istockphoto/kikkerdirk Vapaakauppa voi auttaa EU:ta selättämään talouskriisin. Mahdolliset taloudelliset hyödyt Euroopan komissio on laskenut, että kaikkien käynnissä olevien vapaakauppaneuvottelujen saattaminen päätökseen voisi kasvattaa EU:n BKT:tä yli kaksi prosenttia. Kasvu vastaa sitä, että EU:n talouteen liitettäisiin Itävallan tai Tanskan kaltainen maa. Kasvun avulla voitaisiin myös tukea yli kahta miljoonaa työpaikkaa. Vapaakauppa ja kilpailukyky EU:n kauppapolitiikka on olennainen osa laajaa Eurooppa strategiaa, jolla pyritään parantamaan työllisyyttä ja luomaan nykyaikainen, elinvoimainen ja kestävä talous. Jotta EU:n talous olisi elinvoimainen, unionin on oltava entistä kilpailukykyisempi ulkomailla. Vapaakauppa on yhä tärkeämpi osa talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Kaksi kolmasosaa EU:n tuonnista koostuu EU:ssa toimivien valmistajien tarvitsemista raaka-aineista, puolivalmisteista ja osista. Euroopan markkinoiden on pysyttävä avoimina tällaisille tarvikkeille. Niiden liikkumisen rajoittaminen tai tuontikulujen kasvattaminen kostautuisi: kustannukset kasvaisivat ja eurooppalaisten yritysten kilpailukyky heikkenisi niin sisämarkkinoilla kuin ulkomaillakin. Vapaakauppa voi osaltaan auttaa EU:ta selättämään nykyisen kriisin, joka alkoi Yhdysvaltojen subprimelainamarkkinoiden romahdettua vuosina Kriisi on paljastanut perustavanlaatuisia ongelmia myös EU:ssa. Vapaakauppa on sisämarkkinoiden syventämisen ja Euroopan laajuisten tutkimukseen, koulutukseen ja energiaan kohdistettujen investointien ohella yksi avaintekijöistä Euroopan talouden piristämisessä. Muita vapaakaupan hyötyjä Markkinoiden avoimuus auttaa EU:ta ja sen kumppaneita lisäämään talouskasvua ja luomaan enemmän ja parempia työpaikkoja. Vuonna 2011 EU:n työpaikoista 14 prosenttia oli välillisesti tai välittömästi riippuvaisia muualle maailmaan suuntautuvasta viennistä. Määrä on kasvanut noin 50 prosenttia vuodesta Myös suorat ulkomaiset sijoitukset ovat tärkeitä työpaikkojen luomisen kannalta: esimerkiksi amerikkalaiset ja japanilaiset yritykset työllistävät Euroopassa yli 4,6 miljoonaa työntekijää. Kaupan vapauttaminen luo uusia innovointimahdollisuuksia ja vauhdittaa tuottavuuden kasvua. Kauppa- ja investointivirrat levittävät uusia ideoita, innovaatioita, teknologiaa ja huippututkimusta, joiden avulla kuluttajien ja yritysten käyttämiä tuotteita ja palveluita voidaan kehittää. EU-maiden kokemukset osoittavat, että talouden avoimuuden lisääntyessä yhdellä prosentilla työn tuottavuus paranee seuraavana vuonna 0,6 prosenttia. Vapaakaupan ansiosta muualta tuodut elintarvikkeet, kulutustavarat ja Euroopassa valmistettavien tuotteiden osat halpenevat. Kuluttajille tämä hyöty näkyy halvempina hintoina ja parempana valikoimana.

6 6 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Laajemmat yhteiskunnalliset ja ympäristökysymykset ovat EU:lle tärkeitä. Vapaakauppasopimuksia voidaan hyödyntää myös kestävän kehityksen, hyvän hallintotavan ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Jotta kaupankäynti olisi sujuvaa, pienempien vientitullien neuvotteleminen ei riitä. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen on olennainen osa vakaata ja ennakoitavaa toimintaympäristöä, ja siksi on tärkeää puuttua myös vähemmän ilmeisiin kaupan esteisiin, kuten tullimuodollisuuksiin, liialliseen byrokratiaan ja paikoin myös hyvän tavan vastaisiin kaupankäynnin käytäntöihin. 300 EU:N SUURIMMAT KAUPPAKUMPPANIT: TAVARAT 250 EU:n vienti (miljardia euroa) EU:n tuonti (miljardia euroa) Shutterstock Kaupassa on kyse muustakin kuin konkreettisten tavaroiden kuljettamisesta: siihen sisältyvät myös palvelut ja sijoitukset Yhdysvallat Kiina Venäjä Sveitsi Norja Turkki Japani Etelä-Korea Brasilia Intia Ei ainoastaan tuotteita ja palveluja Ennen vanhaan, kun kaupankäynti oli konkreettisten tavaroiden kuljettamista maailman yhdeltä kolkalta toiselle, kauppaneuvotteluissa käsiteltiin lähes yksinomaan tulleja ja kiintiöitä. Nyt kun talous on monimutkaisempaa, kauppapolitiikka kattaa monia erilaisia toimia ja käytäntöjä. Kauppapolitiikan osana käsitellään esimerkiksi palveluita, teollis- ja tekijänoikeuksia, suoria ulkomaisia sijoituksia sekä kasvien ja eläinten terveyttä, teollisuus- ja muita tuotteita, lupakäytäntöjä ja kotimaisia veroja koskevia sääntöjä. Afrikka: tuonti 168,3; vienti 154,7 Keski- ja Etelä-Amerikka: tuonti 102,4; vienti 120,9 Muut Euroopan maat: tuonti 477,6; vienti 488,7 Pohjois-Amerikka: tuonti 223,8; vienti 320,5 Oseania: tuonti 14,6; vienti 39,0 Aasia: tuonti 678,6; vienti 573,7 Luvut ovat vuodelta Lähde: Eurostat.

7 K A U P P A 7 Miten EU kehittää kauppapolitiikkaa? Unioni on vastuussa jäsenmaidensa kauppapolitiikasta, ja Euroopan komissio käy neuvotteluja jäsenmaiden puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen jäsenmaan hallinto ei voi suunnitella kahdenvälistä kauppasopimusta EU:n ulkopuolisen kumppanin kanssa. Vastuunjako perustuu EU:n perussopimuksiin. Vapaakauppasopimusten tavoitteet: avata tavaroille ja palveluille uusia markkinoita parantaa sijoitussuojaa ja -mahdollisuuksia alentaa kaupan kustannuksia pienentämällä tullimaksuja ja karsimalla byrokratiaa nopeuttaa kaupankäyntiä helpottamalla tulliselvitystä ja asettamalla yhteensopivat tekniset standardit ja terveysnormit lisätä varmuutta selkeiden teollis- ja tekijänoikeuksia, kilpailua ja julkisia hankintoja koskevien sääntöjen avulla tukea kestävää kehitystä edistämällä yhteistyötä, avoimuutta ja vuoropuhelua yhteiskunnallisissa ja ympäristöasioissa. Sama pätee myös EU:n sisäisiin toimitusketjuihin, sillä EU:n alueella rajat ovat talouden alalla hämärtyneet ja kauppasuhteet muuttuvat. Vientiyritykset luovat työpaikkoja maahan, josta tavarat ja palvelut viedään, mutta myös koko muun unionin alueelle. Palveluilla on erityisen suuri merkitys EU:n pääsemiselle osaksi maailmanlaajuisia toimitusketjuja ja työpaikkojen säilymiselle Euroopassa. Noin kolmannes Euroopasta vietävien teollisuustuotteiden ansiosta syntyvistä työpaikoista on yrityksissä, jotka tarjoavat tukipalveluita tuotteita vieville yrityksille. EU:n viennin EU:ssa tuotetusta lisäarvosta 50 prosenttia on peräisin palveluista EU:N SUURIMMAT KAUPPAKUMPPANIT: PALVELUT EU:n vienti (miljardia euroa) EU:n tuonti (miljardia euroa) 50 Uuteen tilanteeseen sopeutuminen Maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa on tapahtunut olennaisia muutoksia. Siitä, missä arvonlisäys tapahtuu, on tullut tärkeämpää kuin siitä, missä maassa viennit lopulta kirjataan. Siksi EU:n kauppapolitiikan tavoitteena ei ole pitää kaikkia tuotantovaiheita EU:n alueella, vaan politiikalla pyritään säilyttämään EU:n paikka maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa ja tarvittaessa määrittelemään se uudelleen. Kaupassa on yhä enemmän kyse arvon lisäämisestä eri työvaiheissa aina tutkimuksesta ja tuotekehityksestä osien valmistukseen, tuotteiden kokoamiseen ja logistiikkaan. 0 Yhdysvallat Sveitsi Kiina Luvut ovat vuodelta Lähde: Eurostat. Venäjä Vaikka pienet ja keskisuuret yritykset eivät välttämättä itse vie tuotteitaan ulkomaille, monet niistä toimittavat osia, komponentteja ja palveluita, joita suuret yritykset hyödyntävät vientituotteissaan. Virallisesti Saksasta viedyksi kirjattu tuote voi tosiasiassa sisältää osia esimerkiksi Tšekistä, Belgiasta tai Puolasta. Japani Kanada Intia Brasilia Hongkong

8 8 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Monikansalliset valmistusketjut Kiinasta löytyy useita esimerkkejä siitä, miten tuotanto on yhä enenevässä määrin pirstoutunut useisiin eri maihin. Saattaa esimerkiksi olla, että Kiinassa kootun älypuhelimen jalostusarvosta alle neljä prosenttia on tuotettu Kiinassa ja yli 16 prosenttia Euroopassa. Osassa eurooppalaisista älypuhelimista ja tablettitietokoneista, joiden valmistusmaaksi on ilmoitettu Kiina, jalostusarvosta yli puolet voi olla tuotettu Euroopassa. Sama saattaa päteä myös muihin tuotteisiin aina leluista lentokoneisiin. Tästä huolimatta monet maat nojaavat viennissään voimakkaasti kotimaiseen lisäarvoon. Noin 87 prosenttia EU:n viennin lisäarvosta on tuotettu EU:ssa. Kiinassa vastaava osuus on 76 prosenttia. Arvoketjuista on silti tullut yhä tärkeämpiä kaupan vaikutusten hahmottamisessa, etenkin työmarkkinoiden suhteen. Esimerkiksi EU:n ja Kiinan välisten tuotantoyhteyksien lisääntyminen tarkoitti vuonna 2009 sitä, että EU:n työpaikoista 1,1 miljoonaa perustui Kiinan vientitoimiin ja 5,5 miljoonaa kiinalaistyöpaikkaa EU:n vientiin. Vapaakauppasopimukset EU neuvottelee kumppanimaidensa ja alueellisten ryhmittymien kanssa aktiivisesti laaja-alaisista vapaakauppasopimuksista. Sopimukset antavat osapuolille etuoikeutetun pääsyn toistensa markkinoille ja mahdollistavat poikkeamisen Maailman kauppajärjestön (WTO) perusperiaatteesta, jonka mukaan kaikkia kauppakumppaneita olisi kohdeltava yhdenvertaisesti. Sopimuksia on monenlaisia riippuen EU:n neuvottelukumppanina olevien maiden tai maaryhmien erityistavoitteista ja valmiuksista. Ei ole yleispätevää mallia, joka sopisi kaikille. Koska monilla EU:n Talouskumppanuussopimuksissa yhdistyy kauppa ja kehitystavoitteet. istockphoto/joesboy kumppaneilla on erilaiset tavoitteet, sopimusten sisältö räätälöidään aina tilanteen mukaan. Teollisuusmaiden ja nousevan talouden maiden kanssa solmituissa vapaakauppasopimuksissa pääpaino on taloudessa, ja ne perustuvat yleensä vastavuoroiseen markkinoiden avaamiseen. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maiden kanssa tehtävät talouskumppanuussopimukset sisältävät sekä kauppa- että kehitystavoitteita. EU:n kauppapolitiikassa keskitytään tärkeimpiin kumppaneihin, kuten Yhdysvaltoihin, Kanadaan ja Japaniin, mutta huomiota kiinnitetään myös nouseviin talouksiin, kuten BRICS-maihin (Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka). Näitä maita pidetään maailmantalouden uusina vetureina, ja niiden kanssa solmituista sopimuksista on EU:n vientiyrityksille selvää hyötyä. Tullit eli tullimaksut, joita yritykset maksavat myydessään tuotteitaan muualle maailmaan, ovat yhä viiden prosentin luokkaa. Joissakin maissa tullit voivat olla huomattavasti korkeampiakin. Tavallisesti sopimukset koskevat useita eri aloja ja aiheita ja niissä täsmennetään aikataulut yksittäisten tuotteiden tullien alentamiselle. Nykyaikaisiin EU:n kauppasopimuksiin sisältyy myös muita kuin tulleihin liittyviä seikkoja aina teollis- ja tekijänoikeuksista julkisiin hankintoihin. Sopimuksiin sisältyy alkuperäsääntöjä ja muita määräyksiä, joilla määritetään, miltä tuotteilta voidaan alentaa tai poistaa tulleja. EU:n kauppajärjestelmä perustuu sääntöihin, jotka menevät WTO:n puitteita pidemmälle. Vapaakauppasopimukset vahvistavat EU:n järjestelmää tekemällä siitä osan kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä. Näin suojellaan kauppaa ja investointeja, jotta ne voisivat kukoistaa. Aineeton omaisuus Euroopan kilpailukyky maailmantaloudessa perustuu pitkälti innovointiin ja tuotteiden jalostusarvoon. Eurooppalaisten ideoiden, tuotemerkkien ja tuotteiden väärentäminen tai laiton valmistaminen ja julkaiseminen uhkaavat talouskasvua ja työpaikkoja EU:ssa. Jotta eurooppalaiset keksijät ja yritykset voisivat estää häikäilemättömiä kilpailijoitaan tekemästä laittomia kopioita tuotteistaan, niiden on tärkeä suojata teollis- ja tekijänoikeuksiaan, kuten patentteja, tavaramerkkejä, muotoilua tai maantieteellisiä merkintöjä. EU suojaa teollis- ja tekijänoikeuksia eli immateriaalioikeuksia eri tavoin. EU tuki WTO:ssa sopimusta teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan

9 K A U P P A 9 liittyvistä näkökohdista. EU myös neuvottelee asiaan liittyvistä seikoista kahdenvälisissä kauppasopimuksissa ja tekee tiivistä yhteistyötä unionin ulkopuolisten maiden viranomaisten kanssa vahvistaakseen oikeuksien suojaa. Investoinnit EU on suurin suorien ulkomaisten sijoitusten eli investointien lähde. EU kannattaa selkeitä sääntöjä rahoitusmuodon suojaamiseksi. Suorat ulkomaiset sijoitukset ovat tärkeä osa yritysten perustamista ja työpaikkojen luomista ulkomaille sekä maailmanlaajuisten toimitusketjujen rakentamista. Lissabonin sopimuksen astuttua voimaan vuonna 2009 EU sai vastuun neuvotella unionin ulkopuolisiin maihin tehtyjen eurooppalaisten investointien suojasta. Julkiset hankinnat Euroopan unioni on sitoutunut varmistamaan, että eurooppalaisilla yrityksillä on tasapuoliset mahdollisuudet kilpailla julkisista hankintasopimuksista eli viranomaisille tarjottavista tavaroista, töistä ja palveluista myös EU:n ulkopuolella. Julkiset hankinnat voivat koskea esimerkiksi tietotekniikkalaitteita tai suuria infrastruktuurihankkeita, kuten teiden ja sairaaloiden rakentamista, ja niihin liittyvä kauppa on arvoltaan noin biljoona euroa vuodessa. MIHIN JA MISTÄ SIJOITUKSIA TEHDÄÄN? EU:sta ulkomaille tehdyt suorat sijoitukset Muut maat 22 % Norja 3 % Hongkong 2 % Kanada 3 % Kiina (ilman Hongkongia) 4 % Yhteensä: 341 miljardia euroa Yhdysvallat 28 % Offshore-keskukset 14 % WTO muutti joulukuussa 2011 julkisia hankintoja koskevaa GPA-sopimusta. Muutokset ovat merkittävä edistysaskel julkisten hankintojen kansainvälisten markkinoiden avaamisessa. Komissio on mennyt vielä pidemmälle ja ehdottanut lainsäädäntöä, jolla estettäisiin unionin ulkopuolisten maiden yrityksiä osallistumasta eurooppalaisiin tarjouskilpailuihin, jos niiden kotimaat eivät noudata WTO:n sääntöjä ja syrjivät EU:n yrityksiä. Venäjä 4 % Brasilia 8 % Sveitsi 11 % Vapaakauppasopimusten solmiminen EU:hun tehdyt suorat ulkomaiset sijoitukset Muut maat 10 % Hongkong 2 % Singapore 2 % Brasilia 2 % Venäjä 3 % Norja 3 % Kanada 4 % Sveitsi 11 % Yhteensä: 303 miljardia euroa Offshore-keskukset 18 % Yhdysvallat 45 % Suorat ulkomaiset sijoitukset tarkoittavat sitä, että henkilö tai yritys omistaa toisessa maassa yrityksen tai osan yritystä. EU:sta tehdyillä suorilla ulkomaisilla sijoituksilla tarkoitetaan siis sitä, että jokin taho EU:n alueelta omistaa EU:n ulkopuolisiin maihin sijoittautuneita yrityksiä. EU:hun tehdyissä sijoituksissa tilanne on päinvastainen. Luvut ovat 27 EU-maan yhteenlaskettuja keskiarvoja vuosilta Lähde: Eurostat. Tavoitteena on antaa sijoittajille oikeusvarmuus ja luoda vakaa, ennakoitava, oikeudenmukainen ja asianmukaisesti säännelty liiketoimintaympäristö. Tavoitteen saavuttaminen perustuu pitkälti WTO:n palvelukaupan yleissopimukseen eli GATS-sopimukseen ja mahdollisuuksien mukaan kahdenvälisiin sopimuksiin. Kauppaneuvotteluja edeltää monen kuukauden huolellinen valmistautuminen. Valmistautumisvaiheessa järjestetään julkisia kuulemisia ja arvioidaan sopimuksen mahdollisia vaikutuksia eurooppalaisiin yrityksiin ja kuluttajiin. Lisäksi komissio ja neuvottelukumppanina oleva maa tai alue käyvät virallisia ja epävirallisia keskusteluja sopimukseen sisällytettävistä seikoista. Perusteellisten valmistelujen jälkeen komissio pyytää EU-maiden hallitusten edustajista koostuvalta ministerineuvostolta valtuutuksen neuvottelujen aloittamiseen. Neuvosto ja komissio sopivat tavoitteista, jotka komission olisi saavutettava. Neuvottelut kestävät yleensä useita vuosia. Komissio antaa neuvostolle ja Euroopan parlamentille säännöllisesti tietoja neuvottelujen etenemisestä. Kun sopimus viimein saadaan aikaan, neuvosto antaa muodollisen hyväksynnän sen allekirjoittamiselle. Euroopan parlamentilla on Lissabonin sopimuksen myötä valta hyväksyä tai hylätä sopimus, mutta se ei voi muuttaa sopimustekstiä. Yksittäisten EU-maiden saattaa täytyä ratifioida eli vahvistaa sopimus oman kansallisen menettelynsä mukaisesti ja näyttää sille vihreää valoa kansainvälisellä tasolla. Sopimus tulee voimaan tiettynä päivänä, mutta sitä voidaan soveltaa väliaikaisesti jo etukäteen.

10 10 V A L O K E I L A S S A E U R O O P A N U N I O N I N P O L I T I I K K A Mistä kauppapolitiikka koostuu? EU:lla on kauppapolitiikassa kolme keskeistä toimintatapaa: EU on aktiivinen WTO:n puitteissa käytävissä monenvälisissä neuvotteluissa. EU syventää kahdenvälisiä kauppasuhteita yksittäisten maiden ja alueiden kanssa ja toteuttaa yksipuolisia toimenpiteitä esimerkiksi antamalla kehitysmaille oikeuden etuuskohteluun. EU:lla on strategia, jolla pyritään poistamaan tärkeillä vientimarkkinoilla esiintyviä esteitä. Monenväliset toimet Euroopan unioni kannattaa monenvälisiä toimia. EU on tukenut kauppaneuvottelujen Dohan kehityskierrosta siitä lähtien, kun WTO käynnisti neuvottelut vuonna Dohan kierroksella neuvotellaan tavaroiden ja palvelujen kaupan vapauttamisesta, kehitysmaiden markkinoillepääsyn helpottamisesta ja kauppasääntöjen tarkistamisesta. Neuvottelujen onnistumisesta seuraisi mittavia hyötyjä. On arvioitu, että maailmankauppa lisääntyisi kaksi prosenttia ja että kauppamenettelyt sekä logistiikka- ja kuljetusjärjestelyt helpottuisivat huomattavasti. Sopimusta ei kuitenkaan vielä ole saatu aikaan, sillä käsiteltävät asiat ovat hyvin monimutkaisia ja neuvottelujen osapuolilla on erilaisia tavoitteita. Maailman kauppajärjestö Maailman kauppajärjestö WTO perustettiin 1. tammikuuta 1995 toisen maailmansodan jälkeen solmitun tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen seuraajaksi. WTO:ssa on nykyään 160 jäsenmaata, ja 24 maalla on järjestössä tarkkailija-asema. WTO on auttanut luomaan säännöstön, jolla maailmantalous voidaan pitää avoimena kaupalle. WTO hallitsee järjestön puitteissa tehtyjä kauppasopimuksia, toimii neuvottelufoorumina, ratkoo kiistoja, seuraa kansallisia politiikkoja, antaa kehitysmaille teknistä apua ja koulutusta sekä järjestää yhteistyötä muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa. Uusi kauppaa koskeva neuvottelukierros aloitetaan, kun WTO:n jäsenet haluavat päivittää monenvälisiä sääntöjä. Viimeisimpänä on käynnistetty Dohan kierros, joka on yhä kesken. VAPAAKAUPPASOPIMUKSET EU pyrkii edistämään markkinoiden vastavuoroista avaamista tärkeimpien kahdenvälisten kauppakumppaniensa kanssa ennennäkemättömän laajasti. Tärkein väline on vapaakauppasopimukset. Ennen vuotta 2006 vapaakauppasopimusten piiriin kuului alle neljännes EU:n kaupasta. Jos kaikki käynnissä olevat neuvottelut saadaan päätettyä sopimuksiin, osuus kasvaa kahteen kolmannekseen. Jo vuoden 2012 lopussa EU:lla oli 28 voimassa olevaa kauppasopimusta. EU on tärkeä toimija WTO:ssa. iwto

11 K A U P P A 11 VOIMASSA OLEVAT VAPAAKAUPPASOPIMUKSET Itäiset naapurimaat: EU sai vuonna 2013 yleisten assosiaatiosopimusten yhteydessä päätökseen neuvottelut pitkälle menevästä ja laaja-alaisesta vapaakauppa-alueesta Moldovan, Armenian ja Georgian kanssa. Ukrainan kanssa neuvottelut saatiin päätökseen joulukuussa Moldova, Georgia ja Ukraina ratifioivat assosiaatiosopimukset ja niihin liittyvät pitkälle menevät ja laaja-alaiset vapaakauppasopimukset kesällä Moldovan ja Georgian kanssa tehtyjä sopimuksia on sovellettu väliaikaisesti syyskuusta 2014 alkaen. Myös Ukrainan kanssa tehtyä sopimusta on sovellettu väliaikaisesti marraskuusta 2014 lähtien, lukuun ottamatta vapaakauppasopimusta, jota aletaan soveltaa 1. tammikuuta Syyskuussa 2013 Armenia päätti liittyä Venäjän johtamaan tulliliittoon ja keskeytti EU:n kanssa tehtävää assosiaatio- ja vapaakauppasopimusta koskevat menettelyt. Peru ja Kolumbia: Kauppasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa Peru on soveltanut sitä väliaikaisesti maaliskuusta 2013 lähtien ja Kolumbia elokuusta 2013 lähtien. Väliaikaisen soveltamisen ensimmäisen kalenterivuoden lopussa EU:n ja Perun välisen kaupan arvo oli 8,7 miljardia euroa ja EU:n ja Kolumbian välisen kaupan 13,5 miljardia euroa. EU ja Ecuador sopivat heinäkuussa 2014 Ecuadorin liittymisestä sopimukseen. Etelä-Korea: EU:n ja Etelä-Korean välinen vapaakauppasopimus tuli voimaan heinäkuussa Se on ensimmäinen niin sanotuista uuden sukupolven vapaakauppasopimuksista, joita EU alkoi neuvotella vuonna Sopimuksella poistetaan kaupan esteitä ja helpotetaan eurooppalaisten ja korealaisten yritysten kauppaa aiempaa laajemmin. Vapaakauppasopimuksen kolmantena soveltamisvuonna EU:n tavaravienti Koreaan kasvoi 35 prosenttia ja oli arvoltaan 41,5 miljardia euroa. Vuotta ennen sopimuksen voimaantuloa viennin arvo oli 30,6 miljardia euroa. Samana aikana niiden tavaroiden vienti, joiden tullit poistettiin vapaakauppasopimuksella kokonaan tai osittain, kasvoi enemmän kuin vienti kokonaisuudessaan: kokonaan tullista vapautettujen tavaroiden vienti kasvoi 46 prosenttia ja osittain vapautettujen tuotteiden 37 prosenttia. Chile: Vuonna 2002 tehty assosiaatiosopimus sisältää laaja-alaisen vapaakauppasopimuksen, joka tuli voimaan vuonna Voimaantulon jälkeen kahdenvälinen kauppa on yli kaksinkertaistunut: vuonna 2013 kaupan arvo oli 18 miljardia euroa. EU on Chilen toiseksi suurin tuonnin lähde ja kolmanneksi suurin vientimarkkina. Meksiko: Sopimus tuli voimaan lokakuussa 2000, minkä jälkeen kahdenvälinen kauppa on kaksinkertaistunut. Kaupan arvo kasvoi vuoteen 2013 mennessä 21,7 miljardista 45 miljardiin euroon. EU ja Meksiko harkitsevat sopimuksen päivittämistä, jotta se olisi enemmän vapaakauppasopimusten uusimman sukupolven kaltainen ja vastaisi Meksikon talouden kehitystä. Etelä-Afrikka: Kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus on ollut voimassa vuodesta 2000 lähtien. Sopimuksella luotu vapaakauppa-alue kattaa 90 prosenttia kahdenvälisestä kaupasta EU:n ja Etelä-Afrikan välillä. Etelä-Afrikka on EU:n suurin kauppakumppani Afrikassa. Eteläisen Välimeren maat: Algerian, Egyptin, Israelin, Jordanian, Libanonin, Marokon, palestiinalaishallinnon ja Tunisian kanssa vuosina solmittuihin assosiaatiosopimuksiin sisältyi myös tavaroiden kaupan kattavia vapaakauppasopimuksia. Keski-Amerikka (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua ja Panama): EU:n ja Keski- Amerikan maiden assosiaatiosopimus allekirjoitettiin kesäkuussa Sopimuksen kauppaa koskevaa osiota on sovellettu väliaikaisesti Hondurasin, Nicaraguan ja Panaman kanssa elokuusta 2013 lähtien, Costa Rican ja El Salvadorin kanssa lokakuusta 2013 lähtien ja Guatemalan kanssa joulukuusta 2013 lähtien. Vuonna 2013 alueiden välinen kauppa oli arvoltaan 12 miljardia euroa. VALMIIT VAPAAKAUPPASOPIMUKSET, JOTKA EIVÄT OLE VIELÄ VOIMASSA Singapore: EU:n ja Singaporen välinen vapaakauppasopimus parafoitiin pääosin syyskuussa 2013, ja investointisuojaa koskevat neuvottelut saatiin päätökseen lokakuussa Singaporesta tuli ensimmäinen Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) maa, joka on tehnyt sopimuksen EU:n kanssa. Kanada: Neuvottelut EU:n ja Kanadan välisestä kattavasta talous- ja kauppasopimuksesta saatiin päätökseen syyskuussa Sopimuksella poistetaan 99 prosenttia tulleista ja monia muita kaupan esteitä. Sopimuksen täytäntöönpanon myötä EU:n BKT voi kasvaa noin 12 miljardia euroa. Sopimus on luettavissa internetissä. Jotta sopimus tulee voimaan, molempien osapuolten on ensin ratifioitava se. Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtiot (AKT-maat): AKT-maiden ja EU:n välillä ollaan tekemässä ja panemassa täytäntöön talouskumppanuussopimuksia. Mailla on ollut etuuskohteluun perustuva pääsy unionin markkinoille yli 30 vuoden ajan. Se ei kuitenkaan

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Kansainvälinen yhteistyö ja. kehitysasiat. Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Kansainvälinen yhteistyö ja Köyhyyden torjunta muuttuvassa maailmassa kehitysasiat Tekniset, taloudelliset ja aineelliset voimavaramme riittävät äärimmäisen köyhyyden

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2011 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2011 MAAILMAN MARKKINAT 2011 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteerit: Kirsi

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön

HE 142/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi lokakuussa 2008 allekirjoitetun CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön HE 142/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle CARIFORUMvaltioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Maailman kasvumarkkinat VALTIONEUVOSTON KANSLIA Maailman kasvumarkkinat Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 22/2004 Maailman kasvumarkkinat Ulkoasiainministeriö, kauppapoliittinen osasto Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T

ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T ULKOASIAINMINISTERIÖ Ö UTRIKESMINISTERIET T MAAILMAN MARKKINAT 2012 Ulkoasiainministeriö Ministry for Foreign Affairs Helsinki 2012 MAAILMAN MARKKINAT 2012 Toimittanut: Anne Ahonen Toimitussihteeri: Helena

Lisätiedot

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan

VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA. Ympäristö. Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville. Emme voi jatkaa entiseen tapaan VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terveellinen ja kestävä ympäristö tuleville sukupolville Emme voi jatkaa entiseen tapaan SISÄLLYS VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Julkaisu on

Lisätiedot

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA

Ympäristö. Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Ympäristö Terve ja kestävä ympäristö nykyisille ja tuleville sukupolville Ympäristönsuojelu ja kilpailukyvyn säilyttäminen kulkevat käsi kädessä 2 V A L O K E I

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 15.10.2013

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 15.10.2013 KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 15.10.2013 AASIA Energian kysyntä Kaakkois-Aasiassa on kasvanut 2.5 kertaa vuodesta 1990. Kasvutahti

Lisätiedot

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA

KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA KUPPI KUUMAA KAHVI JA MUUT RAAKA-AINEET MAAILMANMARKKINOIDEN ARMOILLA ISMOPYKÄLÄINEN KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUKSEN JULKAISUSARJA 48 Kehitysyhteistyön Palvelukeskuksen julkaisusarja 48. ISBN 951-8925-70-4

Lisätiedot

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille

Euroopan unioni. Eurooppa. Tietolehti nuorille Euroopan unioni Eurooppa. Tietolehti nuorille Tämä tietolehti ja siihen liittyvä opettajan opas ovat saatavilla internetissä osoitteessa http://europa.eu/teachers corner/index_fi.htm https://bookshop.europa.eu/fi/home/

Lisätiedot

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en)

EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUROOPPA-NEUVOSTO Bryssel, 27. kesäkuuta 2014 (OR. en) EUCO 79/14 CO EUR 4 CONCL 2 SAATE Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö Valtuuskunnat EUROOPPA-NEUVOSTO 26. JA 27. KESÄKUUTA 2014

Lisätiedot

TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä?

TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä? TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä? TTIP-sopimuksen tavoitteet ja kritiikki: Onko huoleen syytä? Copyright 2015 Marko Juutinen Suomen Attac on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö,

Lisätiedot

Koulutus, nuoriso ja urheilu

Koulutus, nuoriso ja urheilu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Koulutus, nuoriso ja urheilu Koulutus avain tulevaisuuteen Investoimalla koulutukseen voidaan tukea nuorten henkilökohtaista kehitystä ja työmahdollisuuksia. SISÄLLYS

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 29.10.2014

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 29.10.2014 KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 29.10.2014 AFRIKKA JA LÄHI-ITÄ Afrikan kehityspankki herättelee suomalaisyrityksiä investointeihin

Lisätiedot

Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa

Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa Sukupuolten tasa-arvo globaaleissa arvoketjuissa ja kaupankäyntiä tukevan kehitysyhteistyön rooli tasa-arvon ja naisten työllisyyden edistäjänä kehitysmaissa Johanna K. Silvander Selvitys on Suomen ulkoasiainministeriön

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA CE/TJ/fi 1 CE/TJ/fi 2 BELGIAN KUNINGASKUNTA, TŠEKIN TASAVALTA, TANSKAN

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA

EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS KUMPPANUUDEN PERUSTAMISESTA 1300 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Abkommenstext finnisch (Normativer Teil) 1 von 131 EUROOPAN YHTEISÖJEN JA NIIDEN JÄSENVALTIOIDEN SEKÄ TADŽIKISTANIN TASAVALLAN KUMPPANUUS- JA YHTEISTYÖSOPIMUS

Lisätiedot

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 4.4.2013

KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 4.4.2013 KANSAINVÄLISET ASIAT K3 AJANKOHTAISTA Koonnut Anne Hatanpää aineisto vapaasti kauppakamareiden käytettävissä 4.4.2013 AASIA JA ARABIA Deloitte University Press: Asia Pacific Economic Outlook March 2013

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1999 N:o 74 79 SISÄLLYS N:o Sivu 74 Asetus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Suomen Kiina-toimintaohjelma

Suomen Kiina-toimintaohjelma Suomen Kiina-toimintaohjelma ULKOASIAINMINISTERIÖ UTRIKESMINISTERIET Suomen Kiina-toimintaohjelma Johdanto Kiinan merkitys Suomelle sekä kahdenvälisenä yhteistyökumppanina että kansainvälisenä toimijana

Lisätiedot

Venäjän talouden uusi aika

Venäjän talouden uusi aika BOFIT Online 2012 No. 4 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen, Seija Lainela, Suomen Pankki, BOFIT Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT Online Päätoimittaja Iikka Korhonen 15.6.2012 Iikka Korhonen, Vesa Korhonen,

Lisätiedot

Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa. Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö

Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa. Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö Kansalaisyhteiskunnan rooli Cotonoun sopimuksessa Esimerkkinä Euroopan unionin ja Dominikaanisen tasavallan yhteistyö Kent Wilska 2003 1 KEPA KEHITYSYHTEISTYÖN PALVELUKESKUS RAPORTTISARJA, NUMER0 63 Kansi:

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa

Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökohtien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa Tämä julkaisu on työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskevan Euroopan unionin ohjelman (2007 2013)

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA TALOUSOIKEUDEN LAITOS Mika Kärkkäinen EUROOPAN UNIONIN JA VENÄJÄN VÄLINEN KUMPPANUUS- JA YHTEIS- TYÖSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. KUMPPANUUS- JA

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu

Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Apua katastrofien ja konfliktien uhreille ja suojaa hädänalaisille Humanitaarinen apu ja pelastuspalvelu Euroopan unionin humanitaarisen avun piirissä on tuhansia

Lisätiedot

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus

EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus EU ja pk-yritykset: uusi kasvusopimus Miten EU auttaa pk-yrityksiä? Esipuhe 2 1. EU haluaa helpottaa tavaroiden ja palvelujen myyntiä ulkomaille 4 2. EU haluaa parantaa rahoituksen saantia 10 3. EU haluaa

Lisätiedot