N I K K I L Ä F L O W I N G C I T Y

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "N I K K I L Ä F L O W I N G C I T Y"

Transkriptio

1 N I K K I L Ä F L O W I N G C I T Y A MAKA1 EEVA-LIISA VILJAKAINEN, KAISA LAINE, VEERA LAINE, EINO HANKELA, KRISTA MESKANEN, JENNI STÅHL, ANTTI HÄRKÖNEN

2 ALUEEN RA JAT Alue Alueemme sijoittuu suurimmaksi osin nykyisen junaradan pohjoispuolelle, Nikkilän kartanon etelään viettäville pelloille. Lisäksi alueeseemme kuuluu yksi täydennysrakennuskortteli junaradan eteläpuolelta. Pohjoisessa alueemme rajautuu Bybergetin etelärinteeseen joka tarjoaa topografista vaihtelua muuten niin alavaan suunnittelualueeseemme. Idässä alueemme rajautuu Jussaksen alueeseen ja sen oikealla puolella menevään Pornaistentiehen. Lännessä alueemme rajautui luonnollisesti Nikkilän kartanon peltojen halki virtaamaan pohjois-etelä suuntaiseen puroon. Täydennysrakennuskorttelin sijainti junaradan eteläpuolella palvelee mielestämme tulevaa Nikkilän keskustan kehitystä, joka junayhteyden ja uuden rakennettavan asemarakennuksen myötä tulee mielestämme siirtymään todennäköisesti pohjoisemmaksi kohti uutta juna-asemaa. Siten täydennysrakentaminen tällä junaradan välittömässä läheisyydessä sijaitsevassa korttelissa on perusteltua. Asuminen ja asumisen mitoitukset Suunnittelemamme talot ovat 2-3 kerroksisia matalia kerrostaloja. Poikkeuksen tekevät Bybergetin etelärinteeseen suunnitellut rinnetalot jotka porrastuvat rinteen muotojen mukana, ja tarjoavat laadukasta ja tilavaa asumista vaativaan makuun. Pysäköintipaikkojen laskemisessa olemme käyttäneet mitoitusnormia 1 autopaikka/ 90 k- m². Täten k-m² alueella autopaikkoja tulisi olla 532. Kuitenkin johtuen juna-aseman sekä Nikkilän palveluiden läheisyydestä uskomme autopaikkojen tarpeen olevan vähäisempi ja siten autopaikkojen yleistä maa-alaa vievä määrä on alueella 419 kpl. Lisäksi keskustan täydennysrakennuskorttelissamme tulee todennäköisesti asumaan myös vanhuksia, joille autoilu ei ole enää ajankohtaista. Olemme ottaneet mukaan myös mahdollisuuden, jossa autopaikkoja on voitu sijoittaa esimerkiksi talojen alakerroksiin autotallien muodossa. Pysäköinti alueella on siis kuitenkin pääasiallisesti järjestetty asuinkortteleiden välittömässä läheisyydessä sijaitseville parkkialueille sekä kadunvarsille. Suunnittelemamme alue rakentui junaradan pohjoispuolella Bybergetin rinnettä lukuun ottamatta ruutukaavamallin mukaiseksi korttelirakenteeksi. Kortteleiden keskelle syntyi suurehkot sisäpihat jotka suunnitellaan asukkaiden viherkeitaiksi. Lisäksi alueen yhteyteen on suunniteltu kaksi laajempaa viheraluetta, jotka ovat osa Nikkilän virhealuerakennetta puronvarren vihersormen sekä pääkadun puukujanteen kautta. Alueen vehreys ja juna-aseman läheisyys ovatkin etunenässä luomassa alueesta laadukasta ja houkuttelevaa asumisympäristöä. Täydennysrakennuskortteli rajautuu pohjoisessa junarataan ja sijoitimme toisen alueen suurista parkkialueista junaradan viereen. Parkkialueella tulisi olemaan autokatoksia, jotka toimisivat meluvalleina junaradan liikenteen aiheuttamaa melua vastaan. Lisäksi ne estäisivät autojen näkymisen ympäristöönsä. Toinen parkkialue sijaitsee alueen eteläreunalla työntyen korttelin keskelle. Korttelin keskeltä on linjattu huoltoajolle sekä muuten kevyelle liikenteelle tarkoitettu väylä jota reunustaa molemmilta puolin vehreä puistomainen alue. Täten täydennysrakennusalue on asukkaan näkökulmasta vehreä ja miellyttävä asua. Korttelin länsireunalla sijainneet kolme rintamamiestaloa pihoineen olemme säilyttäneet, sillä ne jatkavat idyllistä katutilaa viereisten korttelien rakennuskannan kanssa. Mahdollisuuksien mukaan täydennysrakennuskorttelin sisällä olevia vanhoja rakennuksia voitaisiin säilyttää siten, että ne muodostaisivat uuden korttelirakenteen kanssa hieman tavallisuudesta poikkeavan ja mielenkiintoisen pihatilan. Säilytettävät rakennukset ovat toimivia esimerkiksi pyöräkatoksina, varastoina, toimitiloina tai verstaina.

3 TULEVAISUDEN PALVELUT Palvelut Päiväkoti Alueemme houkuttelee todennäköisesti palveluiden läheisyyttä kaipaavia vanhuksia ja nuoria perheitä, joissa on pieniä lapsia. Täten suunnittelimme Nikkilän kartanon alueelle vanhoja rakennuksia hyväksi käyttäen päiväkodin. Sijainti on ihanteellinen asukkaille; kaikkialta radan pohjoispuoliselta alueelta pääsee päiväkotiin vaivattomasti joko autolla, pyörällä tai kävellen. Lisäksi päiväkoti sijaitsee vajaan 400 metrin etäisyydellä kaikkialta radan pohjoispuoliselta alueelta. Juna-asema ja junaliikenne Yksi alueen kehittämisen innoituksena ja lähtökohtana on ollut julkisen junaliikennöinnin aloittaminen Sipooseen. Nikkilän saavutettavuus on ollut syynä sen verkkaiselle kehitykselle. Modernin asuinalueen imagon tavoittaminen edellyttää nopeata ja säännöllistä julkista raideliikennettä alueelle. Rataa liikennöi nyt vain rahtijunia Porvoon öljysatamaan harvakseltaan. Rata on sähköistetty, mutta koko rataosuuden soveltuvuus lähijunaliikenteeseen tulee selvittää tarkemmin. Joukkoliikenteen tarpeet rataa koskien voivat poiketa merkittävästi epäsäännöllisestä rahtiliikenteestä. Hitaaseen nopeuteen liikkuva rahtiliikenne asettaa radalle erilaiset vaatimukset kuin tiheään toteutettu nopea julkinen joukkoliikenne. Liikennöinnin alkaessa tulee huomioida kaarteet, kaltevuudet, penkan kestävyys suuremmilla nopeuksilla yms. Lisäksi rataosuuden siltojen rakenteiden kunto tulee tarkistaa sekä päivittää ajan- ja tarpeenmukainen kulunvalvontajärjestelmä. Ratoja kulkee tällä hetkellä vain yksi rinnakkain. Jotta joukkoliikenne palvelee asukkaita kehittyvän alueen tarpeiden mukaan, on toisen raiteen lisääminen välttämätöntä. Säännöllisen liikennöinnin on toteuduttava tiheillä vuoroväleillä ja tämä ei ole mahdollista pitkällä matkalla jos raiteita on vain yksi. Paikalliset ohitusraiteet voivat olla vaihtoehto, mutta investointina myös suuri eikä ehkä yhtä tehokas ja joustava. Aseman alue Aseman alueen mittava kehittäminen on ehdotonta, mikäli raideliikenne päädytään aloittamaan. Tämän hetkinen asema on pieni ja huonokuntoinen eikä palvele suuria ihmismääriä. Alue aseman ympärillä on nuhjuista ja sen sijainti on sivussa. Aluekehitys vaatii, että nykyinen asema ja hallit puretaan ja niiden tilalle rakennetaan uusi matkakeskus, jonka yhteyteen voidaan sijoittaa myös liiketiloja. Aseman läheisyyteen rakennetaan parkkialue hieman vajaalle sadalle autolle, jotta omalla autolla saapuneet nikkiläläiset voivat vaihtaa junaan ja siirtyä pääkaupunkiseudulle ja muualle julkisen liikenteen avulla. Aseman läheisyyteen rakennetaan myös katettuja tiloja polkupyörille ja kevyelle liikenteelle taataan Kaupalliset palvelut Suunnittelimme Jussaksen alueelle, Pornaistentien varteen suurehkon kaupallisen keskuksen, joka tarjoaisi tulevaisuudessa laajenevalle Nikkilälle sen tarvitsemat päivittäistavarat, sekä mahdollisesti virkistyspalveluita mm. kahvilan ja ruokaravintolan muodossa. Lisäksi visioimme kaupallisen keskuksen yhteyteen jonkinlaista kulttuurikeskusta, eli suurehkoa tilaa, jossa voisi järjestää erinäisiä tilaisuuksia. Kaupallisen ja kulttuurisen keskuksen tarpeesta saimme tietoa paikallisten keskustelufoorumeilta sekä paikallisilta itseltään. Tonttivaraus on suuri ja se sisältää tilan myös autopaikoille. Sijainti tuolle keskukselle on mielestämme perusteltu; se sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Pornaistentien varrelle ja palvelee loistavasti suunnittelualueemme asukkaita. Saavutettavuus sekä autolla että jalkaisin on hyvä. Ottaen huomioon myös ryhmämme vision Nikkilän laajentumisesta pohjoiseen, kaupallisen keskuksen sijoittuminen tuolle paikalle on ymmärrettävää. Täysin tarkkoja mitoituksia tuolle keskukselle emme ole laskeneet mutta kerrosala kokonaisuudessaan sekä kaupalliselle keskukselle että kulttuurikeskukselle on noin 4900 k-m², joista kaupalle tulisi 3000 k-m² ja kulttuurikeskukselle 1900 k-m². Parkkipaikkoja olemme laskeneet tarvittavaksi 245 kpl, käyttäen lähikaupan parkkitilan mitoitusnormia 1 autopaikka/ 20 k-m². Keskus toimisi myös Nikkilän statusrakennuksena ja maamerkkinä sekä alueellemme saapumisen merkkaajana. Maisemallisesti keskeisen sijaintinsa vuoksi sen laadukas suunnittelu on erittäin tärkeää. Toinen suunnittelemamme kauppa olisi lähikauppa, ja siten paljon edellistä pienempi. Tämä kauppa on suunniteltu täydennysrakennuskohteeseemme, junaradan eteläpuolelle, jossa se palvelee sekä entisiä että uusia alueen asukkaita.

4 MAANK ÄY T TÖ K A AVI O PIENTALOVALTAINEN ASUINALUE ASUINKERROSTALOJEN ALUE JULKISTEN LÄHIPALVELURAKENNUSTEN KORTTELIALUE JUNA-ASEMA V VL VU VIRKISTYSALUE LÄHIVIRKISTYSALUE URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUE AUTOPAIKKOJEN KORTTELIALUE YLEINEN PARKKIALUE JUNARATA

5 LIIKENNEANALYYSI Liikenne ja liikenteen mitoitus Kevytliikenne Pyrimme suunnitelmassamme saamaan kevyenliikenteen raitin mahdollisimman turvalliseksi ja houkuttelevaksi käyttää. Liikenneturvallisuutta pyrimme parantamaan erottamalla eri kulkumuotojen käyttämät reitit selvästi toisistaan. Kun nopeuksia autojen, pyörien ja jalankulkijoiden välillä verrataan, huomataan että pyörät kuuluvat pikemminkin autoilijoiden sekaan kuin kävelijöiden. Toisaalta taas pyöräilijät ovat hyvin turvattomassa asemassa autojen seassa. Houkuttelevuutta käytimme sijoittamalla joen varrelle kulkureittejä, sekä panostamalla kasvillisuuteen kulkuteiden varsilla. Istutimme puita kulttuurirakennuksen ohi vievälle tielle, jotta myös suuremman ajotien vieressä kulkeminen olisi mielekästä. Yhtenäiset, tiheät ja selkeät raitit sekä nopeampi yhteys pyöräteitse keskustaan kuin autolla, tulevat varmasti lisäämään alueen pyöränkäyttäjiä. Autoliikenne Autoliikenteen merkitys Nikkilässä asuville on tällä hetkellä suuri. Autoilun merkitys uusille asukkaille tulee luultavasti pienentymään, jos asema avataan henkilöliikenteen käyttöön. Asema-alue palvelee myös eri liikennemuotojen välistä yhteistyötä. Linja-autot tulevat hakemaan junamatkustajia pääoven edustalta. Oman auton voi jättää juna-aseman pysäköintipaikalle ja pyörille on varattu katettu pyöräparkki. Asuinalueen pysäköintiä on elävöitetty kasveilla. Liian kapeita parkkiruutuja on vältetty, jotta mm. lapset saadaan helposti auton kyytiin. Jokaiselta parkkipaikalta on turvallista kävellä kotiin kävelykatua pitkin. Parkkipaikkojen määrän arvioimisessa käytimme Vantaan samantyyppisellä asuinalueella käyttämiä kertoimia. Jokaisen korttelin sisäpihalle pääsee ajamaan kunnossapidon ja hälytysajoneuvojen vaatimusten mukaisesti. Pyrimme kuitenkin mahdollisuuksien mukaan välttämään autojen sijoittamista sisäpihan puolelle. Asuinalueen pohjoispuolella kulkeva tie johtaa päiväkodin ohi pelikentän parkkipaikalle. Tulevaisuudessa, Nikkilän jatkaessa kasvuaan, tietä tullaan Linja-autoliikenne Myös joukkoliikenne voidaan katsoa tärkeäksi kehityksen kohteeksi, sillä sen käyttö soveltuu kaikille väestöryhmille. Linja-autot kulkevat asutusalueen vierestä ja pysäkit on sijoitettu tarpeeksi lähelle, jotta asukkailla olisi motivaatiota käyttää julkista liikennettä. Pysäkin etäisyys kauimmaisesta talosta on 290 metriä. Suhteellisen tiivis asuinalue edesauttaa joukkoliikenteen toimivuutta. KÄVELYREITIT sinisellä ja PYÖRÄILYREITIT punaisella Linja-auton mahdollinen uusi linjaus, sekä pysäkit. LIIKENTEEN KUORMITTAVUUS

6 1:1000 HAVAI NNE K U VA 1

7 HAVAI NNE K U VA 2 Viheralueet Nikkilä on luonnon välittömässä läheisyydessä sijaitseva kuntakeskus Sipoon keskellä. Alueen maisemaa leimaa laajat peltoalueet. Kuitenkin nykyisen kyläkeskuksen alueella tuntumaa vihreyteen ja luonnon läheisyyteen on vaikea aistia. Kasvusto sijaitsee keskustan alueella harvassa. Puiden ja pensaiden sijainti on sattumanvaraista ja levotonta. Vihersuunnittelu on monin paikoin heikkolaatuista. Ne paikat missä on havaittavissa silmää miellyttävä puistomaisema tai puukujanne, on se suunniteltu todennäköisesti Ruotsin vallan aikana. Vihreyden voi aistia alueella ainoastaan kasvukauden aikaan, koska muutoin lakastunut maisema on perin toivoton. Tahdoimme rakentaa uuden asuinalueen modernin ja urbaanin elämänmenon ehdoin, mutta tuoda raikkautta tarjoavan vihreyden silti jokaisen asukkaan arkipäivään. Sen sijaan että pyrimme jättämään luonnollista vihreyttä asuinalueelle, rakensimmekin kasvuston hallitusti uudestaan. Tällä takasimme toivotun harmonian. Pyrimme tuomaan ympäristöön ympärivuoden vihreitä havupuita ja muun kasvuston, jotta elämä näkyy niistä myös syksyisin ja talvisin. Asuinalue sijaitsee laaksossa, jonka pohjalla virtaa Sipoonjoen haara Ollbäcken. Joen varrella kulkee kevyenliikenteen reittejä, jotka on maisemoitu kasvillisuudella. Jokea ympäröi suojaviheralue. Sen on tarkoitus toimia myös esteenä, jotta lapset eivät menisi joen varrelle leikkimään. Teiden varsille on lisätty istutuksia sekä suojaksi tuulelta, pölyltä ja melulta että esteettisyyden takia. Kävelyreittien suunnittelussa tullaan kiinnittämään huomiota niiden hoidettavuuteen ympäri vuoden. Kasvit valitaan kasvupaikan mukaan. Lumiauraus hoidetaan kevyellä kalustolla. Hyvin lähellä asuinaluetta sijaitsee valaistu ulkoilualue, jonne asukkaat pääsevät mukavasti useita eri kevyenliikenteen reittejä pitkin. Lähiympäristön lenkkimaastot tulevat uuden tarkastelun alle. Niiden soveltuvuus nykyajalle selvitetään ja suoritetaan tarvittavat muutokset tehdä reiteistä toimivia. Reiteiltä tarkistetaan valaistus, saavutettavuus sekä reittien maaston kunto. Nikkilässä tarkistetaan mahdollisten hiihtolatujen tekeminen ja hankitaan tarvittava kalusto. Junaradan pohjoispuolella on kaksi suurempaa viheraluetta, jotka ovat yhteydessä toisiinsa junaradan vieressä menevän puronvarren viheryhteyden kautta. Toinen, laajempi alue sijoittuu Nikkilän kartanon (tulevan päiväkodin) ympärille, jolloin kartanon alue säilyy näkyvämpänä, eikä huku kortteleiden sisälle.

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1

TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015. Sisällys JOHDANTO... 1 TIKKURILAN KESKUSTAN KAAVARUNKO 19.1.2015 Sisällys JOHDANTO... 1 1. TIKKURILA, TIKSI, STIDILÄ... 2 1.1 SUUNNITTELUALUEEN SIJAINTI JA RAJAUS...2 1.2 TIKKURILASSA ON VIRTAA...2 1.3 GLOBAALIT MEGATRENDIT

Lisätiedot

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009

Tampere vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Tampere vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 5.2.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 26-vuotiaat... 7 26-35-vuotiaat... 7 36-45-vuotiaat...

Lisätiedot

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE

KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE KOUVOLAN KESKUSTAN YDINALUEEN IDEAKILPAILU OIKOTIE JOHDANTO Kouvolan kaupunki tekee parhaillaan keskustavisiota, jolla luodaan keskustan kehittämisen suuntaviivat seuraaville vuosikymmenille. Visiohankkeessa

Lisätiedot

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan

lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan lähiön uudet kasvot - lisä- ja täydennysrakentamissunnitelma porvoon gammelbackaan diplomityö / oulun yliopisto / arkkitehtuurin osasto valvoja: yliopistonlehtori anu soikkeli ohjaaja: professori hennu

Lisätiedot

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen

400.000 400.000. Seuraavat. helsinkiläistä. helsinkiläistä. Otso Kivekäs. Osmo Soininvaara Mari Holopainen. Mikko Särelä Mari Holopainen Otso Kivekäs Osmo Soininvaara Mikko Särelä Mari Holopainen Seuraavat Seuraavat Otso Kivekäs Mikko Särelä Osmo Soininvaara Mari Holopainen 400.000 400.000 helsinkiläistä helsinkiläistä Kirjoittajat Otso

Lisätiedot

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2009:3 Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa Selvitys kadunvarsiliiketiloista Helsingin uusissa kaupunginosissa

Lisätiedot

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN

KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN KERAVAN KESKUSTAN KEHITTÄMINEN 1 TYÖN KERAVAN TAUSTOJA KESKUSTAN KEHITTÄMINEN Sisällysluettelo TYÖN TAUSTOJA Parasta arkea, askeleen päässä, rohkealla sykkeellä 4 Asukasmäärä kasvaa 4 Lisää liiketilaa

Lisätiedot

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat

Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat Yhteenveto: Asumisen laatu / matkat KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Yhteenvedon rakenne Tämän raportin ensimmäinen osa sisältää

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen

Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen Yhteenveto: tilanka yto n tehostaminen KESTI Kestävän aluerakentamisen uudet teknologiat ja menetelmät Itämeren alueella -verkostohanke, A32203 Tausta Tiivistyvien kaupunkien keskeisiä kehittämisteemoja

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu

Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu Sipoon Talman osayleiskaavan ekotehokkuustarkastelu LUONNOS 31.8.2012 Aki Pesola, Erkka Ryynänen, Iivo Vehviläinen, Juha Vanhanen Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Taustaa... 5 2 Lähestymistavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035

SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 SALON KESKUSTAN OSAYLEISKAAVA 2035 OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA SAADUT LAUSUNNOT JA MUISTUTUKSET SEKÄ VASTINEET NIIHIN KAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ 26.8. 26.9.2013 LAUSUNTOAIKA 26.8.2013 18.10.2013 A. Lausunnot

Lisätiedot

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset.

Tampereen Harava kysely 2013. Vapaa sana keskustan kehittämisestä, kaikki vastaukset. 1. Hämeenkatu should be a pedestrian street. At the moment it is polluting, it is busy and dangerous. Tampere would be more visited, more green and beautiful with a pedestrian centric area. Keskustori

Lisätiedot

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu

Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu Vantaan kaupunki Maankäyttötoimi Kaupunkisuunnittelu 0 0 2 1 7 7 P AK K AL A 5 1 SILV ASTINTIE 2 Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos, joka koskee 1.6.2015 päivättyä asemakaavakarttaa nro

Lisätiedot

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA

HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS ORIMATTILAN KAUPUNKI SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA HENNA 1. VAIHEEN ASEMAKAAVA KAAVASELOSTUS SELOSTUS KOSKEE 3.6.2014 PÄIVÄTTYÄ JA 22.10.2014 TARKISTETTUA ASEMAKAAVAKARTTAA ORIMATTILAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Kirkkonummi TINANPUISTO

Kirkkonummi TINANPUISTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSEN SELOSTUS Kunta Kaavan nimi Kirkkonummi TINANPUISTO Masalan keskustan asemakaavojen muutokset koskevat osaa korttelista 2027 sekä katu-, liikenne- ja virkistysalueita. Hommaksen asemakaavan

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN

SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN SAVONLINNAN KESKUSTAN PYSÄKÖINNIN KEHITTÄMINEN Diplomityö Oulun yliopiston arkkitehtuurin osastolle valvoja professori Helka-Liisa Hentilä Oulussa 30.9.2009 Matias Topi OULUN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015

NOUSIAISTEN KUNTA. Työ: E25863. Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 NOUSIAISTEN KUNTA Kaitaraisten yritysalueen asemakaava Työ: E25863 Turku 2.2.2015, tark. 21.5.2015 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Oulu, Tampere

Lisätiedot

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma

Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen. Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Liikkumisen pakosta liikkumisen vapauteen Vihreiden liikennepoliittinen ohjelma Hyväksytty Vihreän liiton valtuuskunnan kokouksessa 23.4.2006 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2 Esipuhe: Liikkumisen

Lisätiedot

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Huittisten kaupunki SAHKON KAUPPAPAIKAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 1.7.2010 Huittisten kaupunki 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Huittisten Sahkon alueelle suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutukset

Lisätiedot

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma

Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma Tuomiojärven Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 14.12.2011 Jyväskylän kaupunki Laajavuoren alueellinen virkistysreittisuunnitelma 2011 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Työn tavoitteet...

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE

LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE ETELÄ-SUOMEN LENTOKENTTÄ FORSSAN SEUDULLE TIIVISTELMÄ Työn tavoitteena on ollut selvittää Etelä-Suomeen, Forssan seudulle, sijoitettavan lentokentän toimintaedellytykset sekä

Lisätiedot

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos

Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Pakkala 51 Pakkalanrinteen asemakaavan muutos Asemakaavan muutoksen selostus, sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, joka koskee 22.11.2010 päivättyä asemakaavakarttaa nro 002079. Vantaa, Kaupunkisuunnittelu,

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039

EURAJOEN KUNTA. Keskustan osayleiskaava. Selostus. Työ: 23039 EURAJOEN KUNTA Keskustan osayleiskaava Selostus Työ: 23039 Turku, 28.2.2013, tark. 15.5.2014, 19.9.2014 Sweco Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4000 www.sweco.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille

Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu Kielotie 28, 01300 Vantaa Asemakaavamuutos nro 002159 - Martinlaakso Erityis- ja vuokra-asumista nuorisotalon tontille Asemakaavamuutoksen selostus ja tonttijaon muutos,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta...

SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 Johdanto... 6 Ideoita kotimaisten ja ulkomaisten esimerkkien pohjalta... SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 1 Tiivistelmä... 3 Esipuhe... 5 1 Johdanto... 6 1.1 Työn tausta ja tavoitteet... 6 1.2 Määritelmät ja rajaukset... 7 1.2.1 Liikkumisen ohjaus... 7 1.2.2 Liikkumisen

Lisätiedot