Venäjän markkinoihin tukeutuva kyvykäs osaamiskeskittymä Lappeenrannan kaupungin Venäjä ohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Venäjän markkinoihin tukeutuva kyvykäs osaamiskeskittymä Lappeenrannan kaupungin Venäjä ohjelma 2013 2016"

Transkriptio

1 Venäjän markkinoihin tukeutuva kyvykäs osaamiskeskittymä Lappeenrannan kaupungin

2 Neljä skenaariota venäläisten matkoista Suomeen Lähde: TAK Oy 2013, ilman viisumivapautta Million trips trips 40 scenario 1 (strong growth) 30 scenario 2 (current trend) 20 scenario 3 (steady growth) 10 scenario 4 (weak growth) 0 3

3 1. Rajanylityksen sujuvuus ja alueen saavutettavuus paranee 2. Työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton edistäminen 3. Kaupan ja ostosmatkailun kasvun varmistaminen maankäytön suunnittelulla 4. Kaupan alan kehittäminen, sijainnista johtuvan ostopotentiaalin hyödyntäminen 5. Palvelujen jalostusasteen nostaminen ja uusi palvelukulttuuri, joka erottaa kaupungin muista kansallisista matkailualueista 6. Venäläisyritysten perustamisen ja investointien aktivointi 7. Paikallisten yritysten Venäjän liiketoimintojen edistäminen 8. Kulttuurista maakunnan elinvoimaa vahvistava tekijä 9. Venäläislähtöisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumisen, työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen 10. Lappeenranta Venäjän ja EU:n innovaatiotoimintojen solmukohtana

4 Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Raja asemien liikenteen välityskyky. Odotusaika rajalla max 2 tuntia. 1. Rajanylityksen sujuvuus ja alueen saavutettavuus paranee Toimenpiteet VT 6 ja VT 13/ Salpausselän liikennekäytävän investoinneilla turvataan Nuijamaan raja aseman ja VT 6:n välityskyky kasvavalle liikennevolyymille. Edistetään Viipuri Brusnitshnoje tien rakentamista, Edunvalvontatehtävä. KH ja tulevaisuusjaosto Luumäen ja Imatran sekä Lappeenrannan ja Vainikkalan välille rakennetaan lisäraidekapasiteettia. Vainikkalan logistinen palveluketju rakennetaan toimivaksi; edunvalvontatehtävä. KH ja tulevaisuusjaosto Lappeenrannasta on tarjolla toimivat kansainväliset lentoyhteydet. Wirma Oy Nuijamaan raja aseman välityskyky ei aseta esteitä rajanylitysten kasvulle. VT 6:n Lappeenranta Taavetti välin rakentaminen käynnistyy Venäjän viranomaiset käynnistävät kanavatien rakentamisen suunnittelun 2015 mennessä. Tarvittaessa hyödynnetään ENI rahoitusta. Rinnakkaisraiteen ratasuunnittelu 2014, rata valmis Vainikkalan aseman palvelut monipuolistuvat ja liikennemäärät kasvavat vuosittain. Lappeenranta on Suomen neljän kuuden vilkkaimman lentokentän joukossa kansainvälisten lentoreittien matkustajamäärillä mitattuna. Lentokentän uusi liiketoimintamalli mahdollistaa lentoliikenteen kasvua. 5

5 Haluttu sijoittautumispaikka nuorille koulutetuille aikuisille. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä Ulkomailta muuttaneiden uusien asukkaiden, opiskelijoiden ja veronmaksajien määrä 2. Työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton edistäminen Toimenpiteet Valmistellaan ja toimeenpannaan merkittävää asukasmäärän kasvua tavoitteleva maahanmuutto ohjelma. KH ja tulevaisuusjaosto, maahanmuuttopalvelut, Wirma Oy Perustetaan Lappeenranta Imatra Region Immigrant Employment Office, joka palvelee ulkomailta Lappeenrantaan muuttavia ja täällä opiskelevia asiakkaita. KH ja tulevaisuusjaosto, Wirma Oy Maahanmuuttajien kotoutumista edistetään erikseen suunnattavilla vuorovaikutteisilla palveluilla sekä hyödyntämällä kulttuurin hyvinvointivaikutuksia (monikulttuurisuuskeskus Momentti, asukastoiminta, asiakaspalvelukeskus Winkki, kielikoulutus, verkkopalvelut ym.) Eksoten maahanmuuttopalvelut, kulttuuritoimijat Ulkomaalaisväestön kasvu lisääntyy merkittävästi verrattuna 2010 luvun alkupuolen kasvuun, joka oli noin 300 uutta asukasta/vuosi. Korkeakouluissa valmistuvista ulkomaalaisopiskelijoista jää nykyistä suurempi osa Lappeenrannan kaupunkiseudulle töihin. Maahanmuuttajat sijoittuvat luontevasti kaupungin työelämään tai opiskelijoiksi. Yritysten aktiivisuus palkata ulkomaalaisia muuttajia lisääntyy. Kotoutuminen ja alkuvaiheen palveluihin ohjaus toimii. Väestönkasvu saa aikaan muutakin talouden kasvua. Maahanmuuttajien kiinnostus Lappeenrannan seutua kohtaan kasvaa alueen monipuolisten vapaa ajan palvelujen sekä kokonaisvaltaisesti monikulttuurisuutta huomioivan rekrytointitoiminnan ansiosta. 6

6 Veropohjan vahvistuminen työllisyyttä parantamalla ja yritysten investointeja lisäämällä Suomen houkuttelevin ja viihtyisin keskikaupunki Kaupan alan neliöiden määrä tuplaantuu mennessä. 3. Kaupan ja ostosmatkailun kasvun varmistaminen maankäytön suunnittelulla Vaihemaakuntakaava ja yleiskaavat hyväksytty Palvelutarjonta vastaa kysyntää. Tekninen ltk Kaupan ja palvelujen kasvu edistää eloisan ja edustavan keskikaupungin kehittymistä ravintola ja vapaa ajan palveluineen. Tekninen ltk 2/3 kasvusta sijoittuu keskustan alueelle. 7

7 Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Kauppa ja palveluala työllistää vuonna HTV enemmän 4. Kaupan alan kehittäminen, sijainnista johtuvan ostopotentiaalin hyödyntäminen Toimenpiteet Venäläisten ostosmatkailijoiden ostopotentiaalin hyödyntäminen ja positiivisten vaikutusten varmistaminen edistämällä kaupan alan kehittymistä Laaja alainen yhteistyö eri vaikuttajien kanssa. Kaupan alan työpaikkojen määrä ja alan työntekijöiltä saatava tuloverokertymä kasvavat. Kaupan alan yrityksiltä saatava verotulo kasvaa. Tekninen ltk, Wirma Oy Sijoittautumismarkkinointi ; kaupan alan veturiyrityksiä houkutellaan sijoittumaan alueelle Potentiaalisten veturiyritysten tunnistaminen Kohdennettu markkinointi tunnistetuille yrityksille Yhteydenotot yrityksiin ja neuvottelut sijoittumisesta Sijoittautumispalvelu. Lappeenrantaan sijoittuu merkittäviä kaupan alan toimijoita, jotka houkuttelevat ympärilleen muita kaupan alan ja palvelualan yrityksiä. Wirma Aktiivinen matkailumarkkinointi yhdessä matkailu ja kaupan alan sekä alueen kulttuuritoimijoiden kanssa. Lappeenrannan tunnettuus verrattuna muihin kansallisiin matkailualueisiin lisääntyy. Wirma/goSaimaa 8

8 Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Imagotutkimukset kaupungin vetovoimaisuudesta valituissa kohderyhmissä, tavoitteena top 5 5. Palvelujen jalostusasteen nostaminen ja uusi palvelukulttuuri, joka erottaa kaupungin muista kansallisista matkailualueista Luodaan edellytykset kansainvälisen koulutuksen, hyvinvointi ja terveyspalvelujen, luovien alojen ja sekä matkailupalvelujen kasvulle. Kulttuuritietämyksen lisääminen koulutuksen, keskinäisen vuorovaikutuksen ja monipuolisen tarjonnan välityksellä. Korkeakoulut ja Ekky/Wirma Hyvinvointialalle syntyy vuoteen 2016 mennessä 100 yksityisesti rahoitettua työpaikkaa Kansainväliset koulutuspalvelut työllistävät suoraan 100 henkilöä Matkailualan investoinnit jatkavat kasvua ja positiivinen työpaikkakehitys jatkuu. Kansainvälisten kulttuurien tietämyksen/tunnettuuden lisääminen. Kulttuurilautakunta/oppilaitokset/yrittäjät Monipuoliset palvelualan koulutustoimenpiteet eri kohderyhmille Yrittäjät/ Kulttuurilautakunta / oppilaitokset / Lappeenrannassa yhdistyy uusi palveluosaaminen, joka erottaa kaupungin muista matkailualueista. 9

9 Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Alueelle perustetaan 25 venäläistaustaista yritystä vuosittain 6. Venäläisyritysten perustamisen ja investointien aktivointi Sijoittautumispalvelut ja tarkoin kohdennettu markkinointi venäläisille potentiaalisille asiakkaille, pääpaino osaamispohjaisissa yrityksissä. Kaupunkiin perustetaan vuosittain 25 venäläistaustausta yritystä ja yritykset työllistävät Lappeenrannassa vähintään 50 työntekijää. Wirma Sijoittautumispalvelun kehittäminen venäläisille yrityksille. Wirma Jo toiminnassa olevien venäläistaustaisten yritysten alkuvaiheen tukeminen. Asiakkaat ovat tarkoin segmentoitu ja käytössä on monikanavainen palvelukonsepti. Yritysneuvojat pystyvät entistä paremmin keskittymään avainasiakkaisiin, mikä nostaa neuvonnan tuloksellisuutta. Yritykset pääsevät paremmin alkuun ja vältetään alkuvaiheen yritystoiminnan kuolemanlaakso. Olemassa olevien yritysten kasvu. Wirma Pietarin rinnalla Lappeenrannalla on hyvät verkostot myös valikoiduissa muissa venäläiskaupungeissa, eritoten Moskovassa. Lappeenrannan kansainvälistymisestä ja Venäjä toiminnoista vastaa osaava henkilöstö. Lappeenrannan tunnettuus Venäjällä laajenee. Investointeja ja yrityskontakteja tulee Pietarin ohella muualtakin Venäjältä. 10

10 Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Alueen pk yritysten Venäjän kauppa kasvaa. 7. Paikallisten yritysten Venäjän liiketoimintojen edistäminen Paikallisten pk yritysten Venäjään liittyvien kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen Team Finland verkostoa hyödyntäen. Huolto ja tukipalveluja tarjotaan aktiivisesti Pietariin ja Venäjälle sijoittuville yrityksille. Wirma / KK / Yrittäjät Yrityspalvelujen profiloituminen Euroopan ykkösosaajaksi EU Venäjä liiketoiminnoissa. Wirma / KK / Yrittäjät Alueen pk yritysten Venäjän kauppa kasvaa. Palvelutarvekysely toteutetaan vuosittain. Ko. yritysten liiketoiminnan kasvu, toimialakohtaiset sijoittautumistulokset Vahvistaa Lappeenrannan brändiä taitavana Venäjä osaajana www sivujen kävijämäärät kasvavat. Venäjä verkostojen systemaattinen kehittäminen Team Finland hengessä. Wirma / KK / Yrittäjät Toimiva monikanavapalvelukonsepti käytössä, työnjako palvelun tuottamisessa muiden toimijoiden kanssa. 11

11 Venäjän sijaintiaseman hyödyntäminen Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Monikielisten palveluiden tarjonta kasvaa. Suvaitsevaisuus vahvistuu. 8. Kulttuurista ja kielitaidosta maakunnan elinvoimaa vahvistava tekijä 1. Paikallisen omaleimaisen kulttuurin ja historian nostaminen ja tuotteistaminen matkailussa, olemassa olevien kulttuuripalvelujen hyödyntäminen, kulttuuri ja luontomatkailun kehittäminen. Kulttuuritoimijat, Wirma, yrittäjät 2. Kieli ja kulttuurikoulutus lappeenrantalaisille (erilaisia koulutusmalleja eri kohderyhmille). Kasvatus ja opetustoimi, oppilaitokset ja kulttuuritoimijat 3. Lisätään ruohonjuuritason yhteistoimintaa venäläisten (erityisesti Viipurin ja Pietarin ) kulttuuritoimijoiden kanssa. Lisätään ja välitetään tietoa yhteisestä historiasta ja kulttuurista sekä kehitetään matkailupalveluja yhdessä rajan molemmin puolin (Etelä Karjala Pietari kulttuurimatkailualue). Kulttuuritoimijat, Wirma, yrittäjät 4. Maahanmuuttajille tarjotaan suomen kielen ja kulttuurin opetusta. Kulttuurien positiivista kohtaamista edistetään kulttuurin ja yhteisten harrastusten avulla. Ekky ja oppilaitokset Lappeenranta profiloituu kulttuurimatkailukohteena. Ostosmatkailun rinnalle kehittyy paikalliseen kulttuuriin perustuvaa kestävää matkailuteollisuutta, Alueen identiteetti vahvistuu kartuttaen hyvinvointia. Matkailijoiden määrä kasvaa ja monipuolistuu koska tarjottava ja tekeminen lisääntyvät. Venäjä osaaminen eri tasoilla (perus ja jatkokoulutus, työn ohella jne.) Tavoite: Vuosittain eri kieli ja kulttuurikoulutuksiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä kasvaa ja osaamistaso nousee. Suvaitsevaisuus lisääntyy, ennakkoluulot vähenevät. Lappeenranta tunnetaan aktiivisesta ja kansainvälisestä kulttuuri ja tapahtumatoiminnasta. Etelä Karjala Pietari alueelle suuntautuva kulttuurimatkailu lisääntyy. Suomen kielen osaaminen eri tasoilla (perus ja jatkokoulutus, työn ohella jne.) Tavoite: Vuosittain eri kieli ja kulttuurikoulutuksiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä kasvaa ja osaamistaso nousee Suvaitsevaisuus lisääntyy, ennakkoluulot vähenevät. 12

12 Asukkaiden omatoimisuuden vahvistaminen ja oman hyvinvoinnin ylläpitämiseen kannustaminen Lasten ja nuorten henkilökohtaisen kasvun tukeminen. Nuorten syrjäytymisen vähentyminen. Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä Asiakaskeskeinen, kuntalaisen vahvaan osallisuuteen perustuva jatkuva kehittäminen. Kv taustaisten lappeenrantalaisten työttömyysaste 9. Venäläislähtöisten ja muiden maahanmuuttajien kotoutumisen, työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen Venäjän ja englanninkieliset yrittämisen mahdollisuuksista kertovat tietoiskut. Wirma/Saimia/LUT/Yrittäjät Monikanavaisen palvelukonseptin kehittäminen maahanmuuttajataustaisille lappeenrantalaisille Asiakaspalvelupiste Winkin kehittäminen palvelemaan myös maahanmuuttajataustaisia ihmisiä / monikulttuurista väestönosaa heidän kysymyksissään Kaupunginkanslia/ Eksote Sähköinen neuvonta Asukas ja aluetoimintaan monikulttuurinen Lappeenranta Lappeenrannan kaupungin oma maahanmuuttoon liittyvien kysymysten työryhmä tms. Maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvät kysymykset. Paikalliskulttuurin uudet ilmentymät ohjelmakokonaisuus: Työpajoja, mentorointia ja vertaisoppimista innovatiivisin keinoin. Kulttuuritoimi, Eksote Osaavan työvoiman tarjonnan takaaminen ja kielikoulutuksen kehittäminen. Oppilaitokset Työllistymisen ja yrittäjyyden lisääntyminen. Winkin kaksi /monikielinen palvelu olemassa Kansainvälisten asiakkaiden lukumäärän kasvu Winkissä International Business Club aktiiviseksi toimijaksi. Maahanmuuttajien osallisuus lisääntyy, samalla lisääntyy myös eri kulttuurien osaaminen kaupungissa > monikulttuuriset laadukkaat palvelut Vuosittain eri kieli ja kulttuurikoulutuksiin osallistuvien henkilöiden lukumäärä kasvaa ja osaamistaso nousee. Opiskelijoiden sijoittautuminen työelämään Kielikoulutuksen tarjonta. 13

13 Johtava uusiutuvan energian ja vihreän teknologian kaupunki, jossa merkittävä osa työpaikoista liittyy kansainväliseen liiketoimintaan investointeja lisäämällä. Alueen tunnettuus Venäjä yhteyksien rakentajana kasvaa 10. Lappeenranta Venäjän ja EU:n innovaatiotoimintojen solmukohtana Huippututkimuksen, innovaatioiden, liiketoiminnan ja poliittisten päättäjien kohtaamispaikka EU:n ja Venäjän rajalla. LUT/Wirma/Strategiayksikkö Korkean tason EU Venäjä Innovaatiofoorumi toteutetaan joka toinen vuosi Lappeenranta on kansainvälisesti arvostettu ja tunnettu vihreän energian ja teknologian sekä hyvinvointi alan huippututkimuksen, innovaatioiden, liiketoiminnan ja poliittisten päättäjien kohtaamispaikka EU:n ja Venäjän rajalla. Mitataan vuosittaisella palvelun tunnettuuskyselyllä päätoimijoiden kesken Euroopassa, Venäjällä ja Suomessa, klikkauksien kasvu www sivuilla, mediaosumat aiheesta Venäjä yhteyksien rakentaja. KH, KJ / Wirma Osaamispohjaisten yritysten kiinnostus aluetta kohtaan lisääntyy. Kaupunki on vahvasti verkostoitunut ja kansainvälisesti näkyvä yhteistyökumppani. Alueen tunnettuus kasvaa mitataan vuosittaisella palvelun tunnettuus kyselyllä päätoimijoiden kesken Euroopassa, Venäjällä ja Suomessa. Venäläisten innovaatioiden ja keksintöjen kansallisen tason kaupallistamiskonseptin jatkojalostaminen. Konseptista hyötyy koko Suomen kilpailukyky globaalissa taloudessa. Wirma Alueen tunnettuus EU:n ja Venäjän välisen innovaatiotoiminnan kohtaamispaikkana vahvistuu, kaupunkiin perustetaan 10 uutta venäläistaustaista osaamispohjaista yritystä vuosittain. Palvelukonseptin kautta kulkee 100 ideaa vuosittain Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn nostamiseksi. 14

Lappeenranta 2028-strategia

Lappeenranta 2028-strategia Lappeenranta -strategia Elinkeino-ohjelma 6.6.2013 Mikko Ojapelto/ Markku Heinonen Lappeenranta on eloisa, puhdas ja turvallinen kansainvälinen yliopistokaupunki, jossa on mahdollisuus hyvään elämään.

Lisätiedot

Elinvoimaa osaamisesta

Elinvoimaa osaamisesta Lappeenranta strategia Elinvoimaa osaamisesta Lappeenrannan kaupungin elinkeino-ohjelma 2013- Eloisassa, puhtaassa ja turvallisessa Lappeenrannassa on kaikenikäisten hyvä elää. Lappeenrantalaiset kehittävät

Lisätiedot

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014

EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 KATSAUS VUOTEEN 2014 EU- ja elinkeinopoliittiset hankkeet 2014 Kaupunginhallitus 18.8.2014 Kaupunginkanslian julkaisuja 2014:2 Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen määrärahan käyttöön EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET

1. JOHDANTO 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT JA TAVOITTEET... 3 2.1Kehityksen nykytila ja näkymät vuosille 2015 2016... 3 2.2 Toimeenpanosuunnitelman tavoitteet vuosille 2015 2016... 5 3. ETELÄ-KARJALAN

Lisätiedot

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin

Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisiin hankkeisiin 2011 Kaupunginhallitus 13.2.2012 Kaupunginkanslian julkaisuja 2012:1 Kansikuva: Rauha-Tiuru, 14.7.2011, Raimo Suomela Katsaus EU- ja elinkeinopoliittisen

Lisätiedot

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin

Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020. OIVA Oivalluksista vaarin Länsi-Saimaan kehittämisyhdistyksen strategia 2014-2020 OIVA Oivalluksista vaarin SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 1 1. Kohdealue... 1 2. Edellisten ohjelmakausien analyysi... 3 3. Alueen vahvuudet, heikkoudet,

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015

Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden seudun kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Päivitys 2011 2 (24) Johdanto Koko Päijät Hämeen maakunnan kattava Kilpailukyky ja elinkeinostrategia 2009 2015 valmisteltiin laajassa rintamassa

Lisätiedot

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011

Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 2011 KOKO LAPPEENRANTA IMATRA SEUTU Lappeenranta Imatra seutu 24.1.2012 Katsaus KOKO:n toimintaan vuonna 2011 KOKO:n toiminnasta laadittiin vuonna 2010 työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistuksen ja maakunnan

Lisätiedot

EU- ja hank. Kaupungi

EU- ja hank. Kaupungi KATSAUS VUOTEEN 2013 EU- ja elinkeinopoliittiset hank kkeet 2013 Kaupungi inhallitus 10.2.2014 Kaup punginkanslian julkaisujaa 2014:1 Kansikuva: Kauppakatu 2013 kuvattuna Red Epic kameralla (K18) Katsaus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016. Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson Liitto Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 KYMENLAAKSON MAAKUNTAOHJELMA 2014 2017 Elinvoimaa Pohjoiselta kasvuvyöhykkeeltä

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma

2015-2020. Kokkolan elinkeino-ohjelma 2015-2020 Kokkolan elinkeino-ohjelma Versio 2.1 Kokkolan kaupunki 2015-2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.05.2015 Sisältö 1. KAUPUNGIN TEHTÄVÄ ELINKEINOPOLITIIKAN EDISTÄJÄNÄ... 3 1.1. TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA

ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA ELINKEINOPOLIITTINEN OHJELMA 2013 KITTILÄN KUNTA, KIDEVE ELINKEINOPALVELUT Elinkeinopoliittinen ohjelma S I S Ä L L Y S S I V U 1 KITTILÄN KUNTA ELINKEINOJEN EDISTÄJÄNÄ 3 2 NYKYTILAN KUVAUS 5 3 ELINKEINOPOLITIIKAN

Lisätiedot

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus

Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan ELY keskus VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013 2015 Sopijaosapuolet Valtio: työ ja elinkeinoministeriö, opetus ja kulttuuriministeriö, liikenne ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö ja Uudenmaan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016

Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Hyväksytty Kanta-Hämeen yhteistyöryhmässä 29.9.2014 Kanta-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014

Hämeen liiton julkaisu 2010. Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen liiton julkaisu 2010 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Hämeen maakuntaohjelma 2011 2014 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 Kotisivu internetissä: www.hameenliitto.fi

Lisätiedot

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta

SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017. Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta SASTAMALAN SEUDUN ELINKEINO-OHJELMA 2014 2017 Sastamalan kaupunki ja Punkalaitumen kunta 1 1. Johdanto... 3 2. Nykytilan kuvaus... 4 3. Toimintaympäristön muutokset ja haasteet... 5 4. Elinkeino-ohjelman

Lisätiedot

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi

Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Kartoitus Venäjä-toimijoiden strategioista, hankkeista ja koulutustarjonnasta - tarkastelualueena Kaakkois-Suomi Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu / Täydennyskoulutus

Lisätiedot

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016

Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Vantaan elinvoimaohjelma 2014 2016 Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 Sisältö Esipuhe... 3 1 Johdanto... 4 2 Vantaan elinvoiman painopisteet... 6 2.1 Yrityspalveluiltaan ylivoimainen... 6 2.2 Edelläkävijä työllistämisessä...

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen

Elinvoimaisuus 24.2.2014. Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Hamina, Kotka, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti kuntarakenneselvitys Elinvoimaisuus Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä yhden ja kahden kunnan mallin vertaus nykytilanteeseen Elinvoimaisuustyöryhmä Jäsenet

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma

Perusteet: Jyrki Kataisen hallitusohjelma, tavoitepäätös, kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma EHDOTUS 9.12.2013 VALTION JA HELSINGIN SEUDUN VÄLINEN KASVUSOPIMUS 2013-2015 Sopijaosapuolet Tarkoitus Taustaa Tavoitteet Valtio: työ- ja elinkeinoministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, liikenne-

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 maakuntastrategia Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 MAAKUNTASTRATEGIA Pohjois-Savon liiton julkaisu A:63 Painosmäärä: 300 kpl Pohjois-Savon liitto Sepänkatu

Lisätiedot