» IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA TOIMINTA KERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "» 2013. IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA TOIMINTA KERTOMUS"

Transkriptio

1 » 2013 IDEOI RYHMÄSSÄ ja tuo käytäntö koulutukseen TREFFAA TUTKIJA hyödy harjoittelijasta TOIMINTA KERTOMUS

2 TOIMINTAKERTOMUS» 2013

3 4» SISÄLLYS TUTKIMUSJOHTAJAN KATSAUS «5 SISÄLLYS Uusi korkeakoulustrategia "Vuorovaikutuksesta vaikuttavuutta" tähtää vuoteen Tutkimusjohtajan katsaus Tutkimus Aikuiskoulutus Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen vuorovaikutus Palveluyksikkö ja toiminnan resurssit h h Henkilöstö h h Rahoitus Yliopistojen toiminta Seinäjoen yliopistokeskuksessa TOIMITUS: Aira Metsä-Ketelä KUVAT: Seinäjoen yliopistokeskuksen kuvapankki ULKOASU JA TAITTO: I-print plus PAINO: I-print Oy Joutsenmerkitty painolaitos lupanumero ISSN: Vuonna professoria tai tutkimusjohtajaa 109 tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa. 21 maisteria valmistui opintopistettä avoimessa yliopistossa. Tutkimusjohtajan katsaus Juha Alarinta, tutkimusjohtaja, Seinäjoen yliopistokeskus uoden 2013 toimintaa kuvaa tulevaisuuden ennakointi ja toiminnan V suunnittelu, osaamisalueiden vahvistaminen ja toiminnan volyymin pysyminen pääosin entisellä tasolla. Vuoden lopulla valmistui uusi korkeakoulustrategia, jossa kirkastettiin yhteistyössä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa osaamisen painoalat. Osaamisalojen nimiä täsmennettiin, mutta ydinosaaminen pysyi ennallaan. Neljä uutta osaamisen painopistealuetta ovat: Kestävät ruokaratkaisut, Älykkäät ja energiatehokkaat järjestelmät, Yrittäjyys, uudet liiketoimintakonseptit ja palveluinnovaatiot sekä Hyvinvoivat ja luovat yksilöt sekä yhteisöt. Osaamisen painoalat ovat monitieteellisiä ja nimet viittaavat keskeisiin tieteenaloihin. Nimet pitävät sisällään myös tavoitteita, jotka osaltaan kannustavat vaikuttavaan tutkimukseen ja koulutukseen. Uusi korkeakoulustrategia tähtää vuoteen 2020, ja se on nimeltään Vuorovaikutuksesta vaikuttavuutta. Nimensä mukaan strategiassa syvennetään ja monipuolistaan vuorovaikutusta ympäröivän yhteiskunnan kanssa entistä tavoitteellisemmin ja ammattitaitoisemmin. Tähän työhön tarvitaan enemmän tietoa toimintatavoista, organisoitua henkilötason vuorovaikutusta sekä tavoitetta toteuttavaa tutkimusta ja koulutusta. Vuoden aikana suunniteltiin tulevaisuutta poikkeuksellisen paljon ja voi jopa sanoa että historiallisen hienolla tavalla koordinoituna. Korkeakoulustrategian lisäksi yliopistokeskus osallistui Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian laadintaan. Seinäjoen kaupunki veti puolestaan suunnittelutyötä, jossa laadittiin koko kaupunkiseudulle ohjelma kunnianhimoiseen, valtakunnalliseen Innovatiiviset kaupungit (INKA) ohjelmakokonaisuuteen. Lisäksi vuoden lopulla käynnistyi Älykkään erikoistumisen strategian laadinta Etelä-Pohjanmaalle. Näissä kaikissa työprosesseissa yliopistokeskuksen asiantuntijoilla oli mahdollisuus olla mukana. Älykkään erikoistumisen strategian valmistelusta vastasivat Tampereen ja Helsingin yliopiston paikalliset asiantuntijat. Lopputuloksesta voitiin todeta, että asiakirjoissa toistuvat samat osaamisalueet, niissä tunnistetaan paljon yhteisiä toimenpiteitä, ja siten ohjelmat tarjoavat valmistellun mahdollisuuden myös yliopistollisen toiminnan kehittämiseen. Samalla ympäröivät alueet saivat ja saavat käyttöönsä yliopistojen tiedon, osaamisen ja verkostot. Tutkimustyön volyymi on henkilöresurssien osalta edelleen hienoisessa kasvussa, vaikka painopistettä on pyritty siirtämään toiminnan laadun vahvistamiseen ja vaikuttavuuteen. Tutkimusryhmien rahoituksessa vuosi ei ollut helpoimpia. Yritysrahoituksessa talouden taantuma tuntui ja julkisessa rahoituksessa tultiin ohjelmakausien katkosvaiheeseen. Enemmän tapahtui kuitenkin myönteisiä asioita. Erityisen arvokasta on, että kestävät ruokakatkaisut painoalalla professorien rahoitus siirtyi myönteisesti uudelle kaudelle. Hyvinvointialalla näkyi selvästi lääketieteen tutkimuksen vahvistuminen. Yrittäjyyden osalta uuden tutkimusryhmän johtajan löytyminen omien entisten jatko-opiskelijoiden keskuudesta osoittaa jatkuvuutta ja toiminnan vaikuttavuutta. Älykkäissä ja energiatehokkaissa järjestelmissä tunnistettiin puolestaan uusi osaamisaukko automaatioteknologian soveltamisessa pienten ja keskisuurten yritysten valmistusprosesseihin. Vaikka yliopistokeskus tunnetaan professoreistaan, niin keskuksessa järjestetään paljon koulutusta. Koulutus on aikuiskoulutusta. Tärkeä tavoite koulutusjärjestelyissä on, että koulutukseen voi osallistua työn ohessa. Vuonna 2013 oli käynnissä kolme maisterikoulutusta ja seitsemän opintoväylää. Nämä jakautuvat neljälle keskeiselle painopistealueelle. Diplomi-insinöörikoulutus sai jatkoa kolmannella sisäänotolla, samalla tavalla jatkui myös rytmimusiikin maisterikoulutus. Kasvuyrittäjyyden maisteriohjelmaan opiskelijoita otettiin jo neljännen kerran. Yrittäjyyden ja liiketoiminnan koulutus on vakiintunut osaksi yliopistokeskuksen koulutustarjontaa. Vuoden aikana selvitettiin myös mahdollisuuksia laajentaa elintarvikealan koulutusta Etelä-Pohjanmaalla.

4 6» TUTKIMUS TUTKIMUS «7 Epanet-tutkimusryhmien rahoitus (MEUR) 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 Apurahat 1,5 Kansainvälinen hankerahoitus 1,0 Kansallinen hankerahoitus 0,5 Alueellinen hankerahoitus Professuurien perusrahoitus Seinäjoen yliopistokeskuksen julkaisut Suomen Akatemian 8-portaisella asteikolla vuosilta KAIKKI TUTKIMUSRYHMÄT YHTEENSÄ Yhteensä Tutkimus uonna 2013 Seinäjoen yliopistokeskuksessa oli yhteensä 22 V professorin tai tutkimusryhmän johtajan tehtävää. Näistä neljä oli osa-aikaista painottuen lääke- ja hoitotieteeseen. Ryhmien määrä on ollut hienoisessa kasvussa, vaikka painopistettä on siirretty toiminnan kehittämiseen ja ryhmien rakenteen vahvistamiseen. Rahoituksessa näkyi talouden taantuma sekä ohjelmakausien vaihtuminen. Isoja hankkeita oli vähemmän. Tutkimusryhmän johtajien lisäksi tutkimusryhmissä oli tutkijoita yhteensä 90. Näistä 55 työskenteli Etelä-Pohjanmaalla. Tutkijoiden kokonaismäärä oli 112, kasvua on 10 henkeä edellisvuoteen verrattuna. Vuoden aikana käynnistyi tuotantoautomaatiota koskeva kehittämishanke. Yhteistyöyliopistona on Tampereen teknillinen yliopisto. Seinäjoen ammattikorkeakoululla on iso rooli hankkeen toteuttamisessa. Hankkeessa selvitetään, millaisia osaamistarpeita tulee esiin jos lisätään merkittävästi automaatiota valmistavan teollisuuden tuotantolaitoksissa. Tulosten perusteella päätetään hankkeen jatkosta. Samalla tullaan arviomaan onko perusteltua rakentaa tälle osaamisalueelle pitkäaikainen tutkimusryhmä. Vaasan yliopiston liiketoimintaosaamisen alueelle sijoittunut konseptijohtamisen tutkimusryhmän jatko on ollut selvitystyön alla siitä lähtien, kun tehtävää hoitanut professori siirtyi eläkkeelle. Tehtävän tieteellinen sisältö on päätetty mukauttaa elinkeinoelämän tarpeisiin. Vuoden 2013 Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa refereekäytäntö Artikkelit kansainvälisissä tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kansainvälisissä tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä aikakauslehdissä, joissa on refereekäytäntö Artikkelit kotimaisissa tieteellisissä kokoomateoksissa sekä kotimaisissa tieteellisissä konferenssijulkaisuissa, joissa on refereekäytäntö Tieteelliset kotimaassa julkaistut monografiat Tieteelliset ulkomailla julkaistut monografiat Muut tieteelliset julkaisut, kuten artikkelit tieteellisissä lehdissä ja konferenssijulkaisuissa, joissa ei ole refereekäytäntöä, sekä julkaisut yliopisto- ja laitossarjoissa. Muut julkaisut (oppikirjat, yleistajuiset artikkelit jne.), patentit, tietokoneohjelmat, esitelmät, vierailuluennot, radio- ja TV-ohjelmat ym YHTEENSÄ

5 8» TUTKIMUS TUTKIMUS «9 Tutkimus ja tutkintotavoitteellinen aikuiskoulutus v ÄLYKKÄÄT JA ENERGIATEHOKKAAT JÄRJESTELMÄT TUTKIMUS Prof. Asko Ellman, virtuaalisuunnittelu TTY Prof. Petri Helo, logistiikka VY Prof. Markku Heinisuo, metallirakentaminen TTY Tutkimuspäällikkö Kati Katajisto, tuotantoautomaatio Seamk / TTY Prof. Hannu Eskola, terveydenhuollon teknologia TTY (2014 ) AIKUISKOULUTUS DI-muuntokoulutus TTY HYVINVOIVAT JA LUOVAT YKSILÖT SEKÄ YHTEISÖT TUTKIMUS YRITTÄJYYS, UUDET LIIKETOIMINTA- KONSEPTIT JA PALVELUINNOVAATIOT TUTKIMUS Tutkimusjohtaja Tero Vuorinen, yrittäjyys VY Prof. Sami Kurki, luontoyrittäjyys ja luonnonvarojen kestävä käyttö HY Vanhempi tutkija Pasi Koski, maaseutuyrittäjyys HY AIKUISKOULUTUS Kasvuyrityksen johtamisen maisterikoulutus VY Strategisen talousoikeuden maisterikoulutus VY Johtamisen opintoväylä VY Talousoikeuden opintoväylä VY Sosiaali- ja terveyshallintotieteen opintoväylä VY Julkisjohtamisen opintoväylä VY "Yrittäjyyden tutkimusryhmän johtaja edustaa toiminnan jatkuvuutta hyvällä tavalla." lopussa alkoi näyttää siltä, että puurakentamiseen toimialana sekä alan liiketoiminnan kehittämiseen sisältyy paljon tiedon tarpeita, joissa yliopistollisella tutkimuksella on iso rooli. Jatkorahoitusmahdollisuuksia selvitettiin ao. toimialan edustajien kanssa. Vuoden 2013 aikana alkoi uusi viisivuotinen rahoituskausi kolmen professuurin/tutkimusryhmän johtajan osalta, joita ovat elintarvikkeiden turvallisuus, luonnonvarapohjaisten arvoketjujen aluetaloudellinen vaikuttavuus ja elintarvikekehitys. Kaikkien kolmen rahoitus on monirahoitteista kansallista rahoitusta. Pääosa rahoituksesta koottiin Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen kautta ja avulla. Syksyllä 2013 vaihtui yrittäjyyden tutkimusryhmän johtaja. Tutkimusjohtaja, KTT Tero Vuorinen aloitti työnsä syyskuun alussa. Hän edustaa toiminnan jatkuvuutta hyvällä tavalla, koska hän on tehnyt jatko-opintoja yliopistokeskuksen tutkimusryhmän jäsenenä, ja toiminut Vaasan yliopiston kasvuyrittäjyyden maisteriohjelman vastuuopettajana Seinäjoella. Yliopistollinen yhteisö kasvoi lääketieteen alalla merkittävästi, kun kolme lääketieteen osa-aikaista professoria aloittivat tutkimustyönsä Seinäjoen keskussairaalassa. Vuosi 2013 oli ensimmäinen kokonainen työvuosi. Professori Hannu Kankaanrannan työ painottuu keuhkosairauksiin, professori Katri Kaukisen sisätauteihin ja professori Harri Pihlajamäen kirurgiaan. Näiden alojen uudelle osaamiselle on selkeästi kysyntää. Vuonna 2013 alettiin valmistautua myös tekniikan alan tutkimusryhmien johtajien rahoituskauden vaihtumiseen. Aivan vuoden lopulla Seinäjoen kaupunki, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen teknillinen yliopisto solmivat yhteistyösopimuksen uudeksi viisivuotiskaudeksi. Vastaava yhteistyösopimus tehtiin kevättalvella 2014 Tampereen yliopiston osalta. Sopimuksen pituus oli seitsemän vuotta. Tutkijoiden määrän kasvun myötä myös julkaisujen määrä kasvoi. Erityisesti kansainväliset julkaisut nousivat uudelle kymmenluvulle. Samaan aikaan myös suurelle yleisölle tiedottaminen laajeni (kuvio s. 7). Vuoden lopulla yliopistokeskuksen tutkijahotellissa oli 12 tutkijaa, mikä on suurin määrä koko hotellin historian aikana. Sen rahoitus myös päättyi vuoden 2013 lopulla ja jatkoksi käynnistyi uudistettu palvelu kansainväliseltä nimeltään Creative Researchers Residence. Yhteensä viimeisen 34 toimintakuukauden aikana hotellissa työskenteli 19 tutkijaa viidestä eri yliopistosta. Prof. Onni Niemelä, laboratoriolääketiede TaY Prof. Eija Paavilainen, perhehoitotiede TaY Prof. Hannu Kankaanranta, keuhkosairaudet TaY Prof. Katri Kaukinen, sisätaudit TaY Prof. Harri Pihlajamäki, kirurgia TaY Prof. Leena Koivusilta, lasten ja nuorten terveyden edistäminen TaY Prof. Heikki Uimonen, populaarimusiikki SibA Tutkimuspäällikkö Jari Kolehmainen, innovaatioympäristöt TaY Prof. Ari Hynynen, arkkitehtuuri TTY Tutkimusjohtaja Sulevi Riukulehto, aluehistoria HY AIKUISKOULUTUS Sosiaalityön opintoväylä TaY Hoitotieteen opintoväylä TaY Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus SibA/TaY KESTÄVÄT RUOKARATKAISUT TUTKIMUS Prof. Harri Luomala, kuluttajakäyttäytyminen VY Prof. Anu Hopia, elintarvikekehitys TY Tutkimusjohtaja Timo Nieminen, elintarvikkeiden turvallisuus HY ( ) Prof. Timo Mantere, sulautetut järjestelmät ja agroteknologia VY Prof. Hannu Törmä, aluetalouden vaikuttavuus HY AIKUISKOULUTUS Agrologista agronomiksi opintoväylä HY Opintojaksoja maatalousekonomiasta ja kasvinviljelytieteestä Suunnittelussa opintojaksoja elintarviketeknologiasta ja kotieläinten ravitsemustieteestä

6 10» AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS «11 Mieleenpainuvia tapahtumia vuoden 2013 aikuiskoulutuksesta Henkilökohtainen opintoneuvonta kasvotusten koetaan tärkeänä alueella. Neuvottelut eri tieteenyksiköiden kanssa opetustarjonnan laajentamiseksi uusille aloille. Opetusmuotojen kehittäminen ja opintojen suoritustapojen joustavoittaminen. Tutkijahotellin tilaisuudet: tutkijatapaamiset, asiantuntijafoorumit ja Tutkimalla Tutuksi -seminaarit. TTY:n Seinäjoen yliopistokeskuksessa järjestettävään konetekniikan DI-koulutuksen opiskelijahaku Rikastuttavaa yhteistyötä. Rytmimaisterikoulutuksen 3. sisäänotto onnistui ja opiskelijat valmistuivat graduineen tavoiteajassa. Opintojen ohjaus ja gradujen yhtä tarkempi ohjaus on tuonut tulosta. Opintojen ohjaus on edesauttanut myös vanhempien vuosikurssien valmistumista. Päätös osaamistarpeiden selvittämisestä systemaattisen tietokannan avulla. Agronomipolussa järjestetty riistakurssi keväällä 2013 keräsi 24 osallistujaa, joista peräti 18 oli miehiä. Oli todella hienoa, että saatiin miehet innostumaan avoimesta yliopistosta. Kurssi sai erittäin hyvän palautteen ja jatkoa on tulossa keväällä Osaamisen aamupalat yliopiston ja työelämän kohtaamispaikkoina. Aikuiskoulutus "Opiskelijamme tulevat työelämästä ja pystyvät soveltamaan heti uusinta teoriatietoa." S einäjoen yliopistokeskuksen koulutus on aikuiskoulutusta. Koulutuksen järjestelyt mahdollistavat opiskelun työn ohessa. Opiskelussa kohtaavat yliopistojen tutkimustieto ja osallistujien mukanaan tuoma työelämätieto. Tutkintotavoitteellinen yliopisto-opiskelu on organisoitu kokonaisuuksina, jotka ovat joko avointen yliopistojen toteuttamia kandiväyliä tai Seinäjoen maisterikoulutuksia. Maisterikoulutuksiin on aina erillinen haku. Koulutusten tavoitteellisuutta on lisätty henkilökohtaisella opintoneuvonnalla. Kertomusvuonna opintoneuvontaa on saanut 635 aikuisopiskelijaa joko opintojen aloittamis- tai etenemisvaiheessa. Vuonna 2013 käynnissä oli kolme maisterikoulutusta ja seitsemän opintoväylää, tarjolla on kauppa- ja hallintotieteiden, yhteiskunta- ja terveystieteiden sekä musiikin ja tekniikan alan tutkinto-opintoja. Yliopistotutkintoa tavoittelevia opiskelijoita oli yhteensä 361. Maistereita valmistui 21 ja 45 pääsi kandiväyliltä yliopistoon suorittamaan maisteritutkinnon loppupäätä. Yhteensä vuosina yliopistokeskus on myötävaikuttanut 340 maisterintutkinnon syntymiseen. Virtuaalinen Sylvia palvelu on tuonut opintoneuvonnan näkyväksi ja alentanut sekä nykyisten että potentiaalisten uusien opiskelijoiden kynnystä yhteydenottamiseen. Tampereen, Vaasan ja Helsingin yliopistoilla on avoimen yliopiston toimintaa yliopistokeskuksessa. Avoimen yliopiston netto-opiskelijamäärä oli 695 ja bruttomäärä Bruttomäärä kertoo, kuinka paljon eri opintojaksoilla on ollut opiskelijoita. Opintopisteitä suoritettiin Erikoistumiskoulutukset eivät päässeet vielä toimintavuonna alkamaan, koska niiden valtakunnan tason suunnittelutyö ja koulutuksiin liittyvä päätöstenteko ovat vielä valmistelussa ( ). Yliopistokeskus on kuitenkin varautunut erikoistumiskoulutusten alkamiseen. Kertomusvuonna täydennyskoulutus painottui lyhytseminaareihin, pitempiä täydennyskoulutuksia oli Sibelius-Akatemialla musiikin alalla ja Vaasan yliopistolla emba. Tutkijahotellin asiantuntijaluennot ovat tuoneet tutkimusta lähelle yhteiskuntaa. Praktikum Center luo mallia yliopistoharjoittelun toteuttamiseksi Etelä-Pohjanmaalla. Muut koulutuspalvelut tiivistävät osaltaan yliopistokeskuksen ja yliopistojen pääkampusten yhteistyötä. Näitä ovat Sylvia kysy, mitä haluat yliopistollisesta aikuiskoulutuksesta Osaamisen aamupalat työelämän ja yliopiston kohtaamispaikkoina VakavaEP viivästyneet tutkinnot valmiiksi Tenttimispalvelu ja Tampereen yliopiston Sähköinen tenttiminen Yliopistokeskuksen ja Atrian välille solmittiin kumppanuussopimus toimintavuoden aikana. Koulutusyhteistyötä on tiivistetty myös julkisten työnantajien kanssa muun muassa Jalasjärvi-Ilmajoki Kurikka peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän (JIKKY) kanssa. Koulutustarveselvitys tehtiin elintarvikealan yritykselle ja tulevan vuoden aikana tullaan ottamaan kokeilukäyttöön organisaation osaamisvaatimukset tunnistava tietokantapohjainen ohjelma.

7 12» AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS «13 Aikuiskoulutuksen Opintoihin osallistuneiden määrän kehitys tilastoja 2013 "Tenttijöitä 284, Miten yliopistokeskuksessa opiskeltiin 2013? Täydennyskoulutuksissa ja seminaareissa Avoimessa yliopistossa Tutkintotavoitteellisesti Opiskelijamäärä yhteensä Opintoneuvonta "Henkilökohtaista opintoneuvontaa sai 635 aikuisopiskelijaa." 361 (11%) 695 (netto) (20%) (69%) Opintoneuvonta Joukkotilaisuuksien lkm Tampereen yliopisto Helsingin yliopisto 62 1 Vaasan yliopisto Sibelius-Akatemia 15 Yhteensä Avoin yliopisto Opiskelijamäärä 2013 brutto Täydennyskoulutuksessa Avoimessa yliopistossa Tutkintotavoitteellisesti Opiskelijamäärä 2013 netto (sis. väyläopiskelijat) Suoritetut opintopisteet Tampereen yliopisto Helsingin yliopisto Vaasan yliopisto Yhteensä (netto 695) joista 163 osallistui Tampereen yliopiston sähköiseen tenttiin." "Vuosina on myötävaikuttanut 340 maisteritutkinnon syntymiseen." Täydennyskoulutukset ja seminaarit (opiskelijamäärä 2013) Vaasan yliopisto 30 Sibelius-Akatemia 467 Helsingin yliopisto UCS 234 Yhteensä Suoritetut jatkotutkinnot yliopistoittain Tampereen yliopisto Helsingin yliopisto 5 1 Sibelius-Akatemia 2 1 Vaasan yliopisto 15 Tampereen teknillinen yliopisto 7 Muut yliopistot 7 Yhteensä 57 2 Seinäjoen opintoväyliltä tutkinto-opiskelijoiksi siirtyneet vuosina Yhteensä Suoritetut maisterintutkinnot yliopistoittain vuosina yht. Tampereen yliopisto Helsingin yliopisto Taideyliopiston Sibelius-Akatemia Vaasan yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto, DI-tutkinnot Muut yliopistot Yhteensä Maisterikoulutukset Yliopisto Opiskelijavalintavuosi Opiskelijamäärä 2013 Valmistunut 2013 Muuta tietoa KTM-koulutus, johtaminen VY 2006, 2008, 2011, 2013, 39 4 suunnitelma 2016 KTM-koulutus, talousoikeus VY 2012, suunnitelma Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutus MM/FM Siba, TaY 2008, 2010, 2012, TaY 4, SibA 1 Vakava-EP Eri yliopistot VY 2, HY 1 DI- muuntokoulutus TTY 2003, 2008, Yhteensä Opintoväylät Yliopisto Väylän alkamisvuosi Opiskelijamäärä 2013 Siirtynyt tutkintoopiskelijaksi 2013 KTK, johtaminen VY KTK, talousoikeus VY HTK, julkisjohtaminen Ilmajoella VY HTK, sosiaali- ja terveyshallintotiede VY YTK, sosiaalityö TaY TTK, hoitotiede TaY Agrologista agronomiksi -väylä HY 10 Yhteensä

8 14» VUOROVAIKUTUS VUOROVAIKUTUS «15 Alueellinen, kansallinen ja kansainvälinen vuorovaikutus oimintavuonna valmistunut korkeakoulustrategia tiivistää Seinäjoen T yliopistokeskuksen, ammattikorkeakoulun ja työelämän vuorovaikutusta yhteisesti valituilla painoaloilla, joilla kukin toimija toimii osaamisprofiilinsa mukaisesti. Korkeakoulustrategiassa toimijat vahvistavat korkeakoulujen ja ympäröivän yhteiskunnan vuorovaikutteista työtapaa, jota lisätään testatuilla yliopistojen ja työelämän yhteisillä toimintakonsepteilla, jotka nivoutuvat tutkimukseen ja/tai koulutukseen. "Seinäjoen kaupungilla ja jokaisella yliopistolla on yhteistyösopimus, jonka turvin toimintaa voidaan suunnitella useamman vuoden aikajänteellä." Yliopistokeskusyhteistyö aluekehitysviranomaisten, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin, kaupunkien ja kuntien sekä kehittäjäorganisaatioiden kanssa on jatkunut tiiviinä. Etelä-Pohjanmaan kauppakamari- ja yrittäjäjärjestö ovat olleet mukana yliopistokeskuksen kehittämishankkeiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kauppakamari on aktiivisesti edistänyt kasvuyritysten ja tutkimuksen vuorovaikutusta. Seinäjoen kaupungilla ja jokaisella yliopistolla on yhteistyösopimus, jonka turvin toimintaa voidaan suunnitella useamman vuoden aikajänteellä. Yliopistokeskuksella on edustus maakunnan yhteistyöryhmässä (MYR), ennakointiryhmässä sekä lukuisissa maakunnan suunnitteluprosesseissa. Eniten aikaa käytettiin Etelä-Pohjanmaan maakuntastrategian valmisteluun sekä Seinäjoen kaupunkiseudun Green Creative Garden -ohjelmaan. Valmistelu oli osa valtakunnallista Innovatiiviset kaupunkiseudut (INKA) ohjelmatyötä. Professorit toimivat asiantuntijoina yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden kehittämishankkeissa. Toimintavuoden aikana jatkettiin Etelä-Pohjanmaan liiton ja ELY-keskuksen kanssa yhteisten johtoryhmien tapaamisia. Yliopistokeskuksen tutkimusryhmät tekevät kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijayhteistyötä. Useampia EU:n puiteohjelman hankkeita oli Helsingin yliopiston aluetalouden vaikutusten arvioinnin tutkimusryhmällä, Vaasan yliopiston logistiikan tutkimusryhmällä ja Tampereen teknillisen yliopiston metallirakentamisen tutkimusryhmällä. Ruralia Visiting Scholars toi kansainvälisiä tutkijoita yliopistokeskukseen Seinäjoelle sekä Mikkeliin. Musiikkialan vaikuttajille tarkoitettu kansainvälinen tutkimuksen ja käytännön toimijoiden verkostotapahtuma Mars järjestettiin neljännen kerran Seinäjoella. Yliopistokeskuksen kansainvälisen yhteistyön kehittymistä ja laajentumista on vuosittain tuettu yliopistokeskusmäärärahalla, jota on myönnetty hankevalmistelumatkoihin ja muuhun kansainväliseen valmistelutyöhön. Merkittävä kansainvälisten hankkeiden resurssi on ollut yliopistokeskuksen ja ammattikorkeakoulun yhteisten erikoissuunnittelijoiden työpanos. Tutkimusryhmien kansainvälinen rahoitus (euroa) "Yliopistokeskuksen kansainvälisen yhteistyön kehittymistä ja laajentumista on vuosittain tuettu yliopistokeskusmäärärahalla."

9 16» PALVELUYKSIKKÖ JA TOIMINNAN RESURSSIT PALVELUYKSIKKÖ JA TOIMINNAN RESURSSIT «17 Palveluyksikkö ja toiminnan resurssit liopistokeskuksen koordinaatio kuuluu Tampereen yliopiston yliopisto- Y palveluihin. Se on osa Tampereen yliopiston valtakunnallista tehtäväaluetta. Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintaa johtaa rehtorien kokous ja johtoryhmä. Toiminnallisesta yhteistyöstä ja sen kehittämisestä vastaavat asiantuntijaryhmät muun muassa professoreista koostuva laajennettu johtoryhmä, koulutusasiantuntijoista koostuva koulutusryhmä, yliopistojen talousjohdosta koostuva talousryhmä, viestintäasiantuntijoista koostuva viestintäryhmä ja taloussihteereistä koostuva kehittämishankkeiden talousseurantaryhmä. Palveluyksikkö vastaa Tampereen yliopiston kautta tulevan Seinäjoen yliopistokeskuksen kehittämisrahan hallinnoinnista. Kehittämisrahalla resursoidaan yliopistokeskuksen strategisten tavoitteiden toteutumista. Kehittämisrahan suuruus on ollut euroa vuodessa. Yliopistokeskuksen kehittämisrahan käyttö 2013 Tutkimusprofessoreiden palkkakustannuksiin Korkeakouluyhteistyöhön ja yhteisten hankkeiden osarahoituksiin Aikuiskoulutuksen kehittämistoimiin Kansainvälistymiseen Työelämäkumppanuuksiin Henkilöstö Vuonna 2013 Seinäjoen yliopistokeskuksessa työskenteli 84 henkilöä: professoreita, tutkimusjohtajia, koordinaattoreita, tutkijoita, suunnittelijoita, opettajia sekä tukipalvelujen tuottajia. Henkilötyövuosia kertyi 76,0. Henkilöstöstä tohtoreita tai lisensiaatteja oli 28 ja maistereita 30. Henkilöstön kehittäminen ja uralla eteneminen tapahtuvat työnantajayliopistojen henkilöstöohjelmia hyödyntäen. Yliopistokeskuksen henkilöstön lisäksi yliopistoyhteisöön Seinäjoella kuuluivat Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä, Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epanet koordinaatio, korkeakoulukonsortion erikoissuunnittelijat ja tutkijahotellin tutkijat. Tällöin koko yliopistoyhteisön koko Seinäjoella on yli 100 henkilöä. Seinäjoen yliopistokeskuksen rahoitus Seinäjoen yliopistokeskuksen kokonaisrahoitus vuonna 2013 oli 6,9 MEUR (6,8 MEUR vuonna 2012). Yliopistojen panostus Seinäjoen toimintoihin oli yhteensä 1,6 MEUR. Projektirahoituksen osuus oli 50 % ja tästä suurimman osan muodostivat EU:n rakennerahastot. Kilpaillun rahoituksen osuus oli 15 % kokonaisrahoituksesta. Rahoitustietojen keräämisessä on käytetty emoyliopistojen talousjohdon apua. Tiedot ovat yliopistojen kirjanpidosta. Samalla prosessilla ja samoilla jaotteluilla taloustiedot on kerätty vuodesta 2005 saakka. Tämä tekee mahdolliseksi vuosittaisten vertailujen tekemisen. Seinäjoen yliopistokeskuksen kokonaisrahoitus yliopistoittain ja rahoituslähteittäin 2013 TaY HY SibA VY TTY TY Yhteensä Yliopiston rahoitus Yliopistokeskuksen rahoitus Valtion rahoitus Kuntien rahoitus Projektirahoitus yhteensä Tekes Suomen Akatemia EU:n tutkimuksen puiteohjelma EU:n koulutusohjelmat EU:n rakennerahastot Muu projektirahoitus (sis. myös kansainvälistä rahoitusta) Opiskelijamaksut ja muut tulot Yhteensä Lisäksi Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen Epanet-koordinaatiorahoitus Rahoitus lähteittäin 2013 Yliopistot ja yliopistokeskus 30 % Kunnat 13 % Projektirahoitus 50 % Opiskelijamaksut ja muut tulot 6 % Valtio 1 % Kokonaisrahoitus (MEUR) ,1 5,2 5,3 5,9 6,5 6,8 6,9 Kokonaisrahoituksen MEUR jakaantuminen yliopistoittain % 32% 8% 25% 23% 27% 9% 27% 21% 30% 8% 26% 29% 27% 8% 20% TaY HY SibA VY TTY TY 14% 14% 15% 10% 5%

10 18» YLIOPISTOJEN TOIMINTA Yliopistojen toiminta Seinäjoen yliopistokeskuksessa Henkilöstö Rahoitus 2013 (MEUR) Tampereen yliopisto (TaY) Tampereen yliopisto koordinoi yliopistokeskusta. Terveystieteiden tutkimus keskittyy lasten ja nuorten terveyteen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen hyvinvointiin, hoitotiede tutkii perhekeskeistä hoitoa ja ohjausta sekä perheen hyvinvointia. Laboratoriolääketieteen tutkimus keskittyy päihdelääketieteeseen ja alkoholitutkimukseen, johtamiskorkeakoulun tutkimus innovaatioympäristöihin. Keuhkosairauksien osalta tutkimus keskittyy aikuisten astman palvelujärjestelmän toiminnan selvittämiseen ja kehittämiseen. Lisäksi Seinäjoen keskussairaala edistää sisätautien ja kirurgian tutkimusta. TaY:n avointa yliopisto-opetusta järjestetään myös opintoväylinä sosiaalityössä ja terveystieteissä. Opintojen ohjaamiseen panostetaan. Maisterikoulutusta järjestetään yhteistyössä Sibelius- Akatemian kanssa. Lääketieteen peruskoulutusta järjestetään Etelä-Pohjanmaalla. Useilla lääketieteen erikoisaloilla järjestetään erikoistumiskoulutusta ja joillakin aloilla myös yliopistosairaalapalvelua korvaavaa koulutusta. 30 1,9 Helsingin yliopisto (HY) Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti toimii kahdella painoalalla: ruoka- ja luonnonvarat sekä paikalliskehitys. Tutkimus painottuu kansainvälisyyden edistämiseen ja vuorovaikutukseen elinkeinoelämän kanssa. Tutkimukseen perustuvassa kehittämistoiminnassa erityisteemana ovat kestävät ruokaratkaisut. Koulutuksessa jatketaan elintarviketieteiden opintoväylän kehittämistä sekä laajennetaan työelämälähtöistä PD-ohjelmaa sekä muuta täydennyskoulutusta erityisesti kansallisella tasolla. 24 1,8 Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusryhmä (TY) 7 0,4 Taideyliopiston Sibelius-Akatemia (SibA) Toimintavuonna luotiin edellytyksiä Taideyliopiston eri akatemioiden läsnäololle Seinäjoella esittelemällä Taideyliopiston uusia taiteellisia projekteja. Populaari- ja kansanmusiikin maisterikoulutukseen suunniteltiin 4. oppilasrekrytointia vuodeksi Kehittämishankkeissa edistettiin luovaa musiikin tekemistä ja alan ammattimaista toimintaa. Tutkimustoiminta perustui populaarimusiikin tutkimusprofessuuriin. Merkittävä liike-elämän ja tutkimuksen kansainvälinen yhteistapaaminen oli vuotuinen MARS festivaali, jonka toteuttamiseen osallistuivat akateemiset tutkijat ja musiikkialan ammattilaiset. 7 0,5 Vaasan yliopisto (VY) Tutkimuksen alat ovat yrittäjyys, kuluttajakäyttäytyminen, logistiset järjestelmät ja agroteknologia. Koulutuksessa avoimen yliopiston opintoja jatkettiin tutkintoon johtavina opintoväylinä kauppaja hallintotieteessä sekä maisterikoulutuksina. Opintojen ohjaamiseen ja verkko-opiskelumahdollisuuksiin panostettiin. Täydennyskoulutusohjelmana jatkui emba. Erikoistumiskoulutuksia suunniteltiin yliopistokeskuksen muiden toimijoiden sekä yliopiston tieteenalojen kanssa. Kehittämistoimintaa suunnattiin kasvuyrittäjyyteen, energia-alan yhteistyön kehittämiseen Vaasan Energiainstituutin kautta sekä INKA-yhteistyöhön alueen muiden korkeakouluyksiköiden kanssa. 15 1,4 Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painoalat ovat terveydenhuollon teknologia, virtuaalisuunnittelu, metallirakentaminen, arkkitehtuuri ja tuotantoautomaatio. Kertomusvuoden lopulla oli oppilasrekrytointi järjestyksessään kolmanteen DI-muuntokoulutusohjelmaan. Tutkimuksen rinnalla edistettiin tekniikan alan tohtoriopintoja. 8 0,7

11 Kampusranta 9 C, FRAMI, Seinäjoki Puh

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016. Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016 Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 26.1.2016 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja toimintaympäristö 3 2. Tehtävä 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio

Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan Korkeakoulukonsortio Etelä-Pohjanmaan korkeakoulukonsortio tarjoaa alueellisen ja kansainvälisen yhteistyöfoorumin tutkimukselle, kehittämiselle ja liiketoiminnalle. Toiminta keskittyy

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena

Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena Seinäjoen yliopistokeskuksen tutkimus yritysten kehittämisen tukena - esimerkkinä mitä tutkimusryhmiltä voi tilata 5.000 eurolla? Yliopisto Tarjottava palvelu Avainsanat Palvelun yhteyshenkilö Tuotekehityksen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003

LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 LAPPEENRANNAN TEKNILLISEN KORKEAKOULUN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 29.1.2003 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2003 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2003 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014

ICT alue ja yliopistot. Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 ICT alue ja yliopistot Ilkka Niemelä Aalto yliopisto 27.3.2014 Haasteet ICT:n merkitys (laajasti ymmärrettynä) tulee korostumaan entisestään yhä pidemmälle menevän digitalisaation ansiosta. Tämä näkyy

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén

Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella. Johtaja Hannu Sirén Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät Tampereella Johtaja Hannu Sirén 12.10.2011 Hallitusohjelma Elinikäisen oppimisen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut ovat tarjolla kaikille yhden luukun periaatteen

Lisätiedot

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015

YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA. emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 YLIOPISTOT JA AMMATTIKORKEAKOULUT YHTEISKUNNALLISINA VAIKUTTAJINA emerituskansleri Ilkka Niiniluoto OKM:n seminaari 15.4.2015 KYSYMYKSIÄ mikä on ollut yliopistojen pitkän aikavälin vaikutushistoria Suomessa?

Lisätiedot

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen

Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa Tomi Halonen Kansainvälisyys korkeakoulujen ohjauksessa ja rahoituksessa 7.3.2012 Tomi Halonen Ohjauksen kokonaisuus ja välineet Politiikkaohjaus Hallitusohjelma Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma Säädösohjaus

Lisätiedot

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Mikkeli University Consortium www.muc.fi VERKOSTO-ORGANISAATION HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Ulla Jurvanen, koordinaatioyksikkö SihteeriFoorumi 2010 2.6.2010 Mikkeli University Consortium www.muc.fi 1 Yliopistokeskukset

Lisätiedot

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE

SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE OPETUSMINISTERIÖ 6.9.2000 SIBELIUS-AKATEMIAN JA OPETUSMINISTERIÖN VÄLINEN TULOSSOPIMUS KAUDELLE 2001-2003 TAVOITTEET Yliopistojen yhteiset tavoitteet Yliopistojen tehtävät on asetettu yliopistolaissa ja

Lisätiedot

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa

Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Kestävä kehitys korkeakoulujen ohjauksessa Suomen korkeakoulujen kestävän kehityksen foorumi: kestävän kehityksen edistäminen korkeakoulujen toiminnassa Tampere 6.4.2016 Riina Vuorento Ohjauksen muodot

Lisätiedot

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksytty rehtorien kokouksessa

Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle Hyväksytty rehtorien kokouksessa Seinäjoen yliopistokeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty rehtorien kokouksessa 19.1.2017 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto ja toimintaympäristö 3 2. Tehtävä 4 4. Tavoitteet ja toimenpiteet

Lisätiedot

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet

Tieteen tila 2014: Humanistiset tieteet Suomen Akatemia 24.1.14 : Humanistiset tieteet Tieteenaloittainen tarkastelu opetus- ja tutkimushenkilöstöstä sekä rahoituksesta www.aka.fi/tieteentila Suomen Akatemia 24.1.14 Sisällysluettelo -hanke...

Lisätiedot

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA

YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA YLIOPISTOKESKUSTEN KEHITTÄMINEN - SEMINAARI LAHDESSA 23. - 24.9.2004 Kohti vahvempia korkeakoulujen aluevaikutuksia Ylijohtaja Arvo Jäppinen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ Koulutus- ja tiedepolitiikan

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE TURUN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Satakunnan

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa

Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa. Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Kauppatieteiden tulevaisuus periferiassa Ilkka Virtanen Ylioppilaskuntien periferiatapaaminen Vaasassa Seminaarialustus Yliopistolaki, 4 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA

OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA OPETUSMINISTERIÖ 4.9.2001 OPETUSMINISTERIÖN JA LAPIN YLIOPISTON TULOSSOPIMUKSEEN KAUDELLE 2001-2003 LIITTYVÄ SOPIMUS VUODEN 2002 VOIMAVAROISTA LAPIN YLIOPISTON VOIMAVARAT VUONNA 2002 Tavoitteet Yliopistojen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009

MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Jyväskylän yliopisto MÄÄRÄRAHOJEN JAKAMISEN SUUNTAVIIVAT VUOSILLE 2007 2009 Hallituksen tehtävänä on yliopistolain (645/97) 11 :n mukaan päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivoista. Määrärahoja kohdennettaessa

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus

HAKIJAN OPAS. AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI. Seinäjoella toteutettava koulutus HAKIJAN OPAS AMK-INSINÖÖRISTÄ KONETEKNIIKAN (Koneteollisuuden tuotantotekniikka) DIPLOMI-INSINÖÖRIKSI Seinäjoella toteutettava koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulun tekniikan yksikössä järjestetään avoimet

Lisätiedot

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma

Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma Oulun alueen ammatillisen koulutuksen kehittämissuunnitelma 1 Sisällys 1. Oulun alueen ammatillisen koulutuksen alueellinen kehittämissuunnitelman keskeiset kohdat... 2 2. Oulun alueen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä

Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Korkeakoulujen rooli alueellisen innovaatiotoiminnan kehittämisessä Turo Kilpeläinen Toimitusjohtaja/rehtori Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy turo.kilpelainen@kamk.fi 044 7101 600 1 Suomalainen korkeakoululaitos

Lisätiedot

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009

Arviointiverkosto. Toimintasuunnitelma. Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 Arviointiverkosto Toimintasuunnitelma Kivipelto & Vuorenmaa päiv. 5.2.2009 SISÄLTÖ 1 Arviointiverkoston tausta ja tarve... 3 2 Arviointiverkoston toiminta-alue ja kohderyhmät... 5 3 Arviointiverkoston

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE VAASAN YLIOPISTOLLE SYKSYLLÄ 2014 1. YLIOPISTON TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Yliopistolla on merkittävä alueellinen rooli ja koulutuksessa valtakunnallisesti merkittävä

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Löydämme tiet huomiseen Opiskelua, tutkimusta ja työtä loistoporukassa Lappeenrannassa ja Imatralla 3100 opiskelijaa ja 300 asiantuntijaa muodostavat innovatiivisen ja avoimen korkeakouluyhteisön laadukas

Lisätiedot

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla

Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Pitkospuilla jatkuvan oppimisen poluilla Lapin aikuiskoulutusstrategia 2020 TIIVISTELMÄ Suomen huipulla Lapissa on laadukkaat ja joustavat jatkuvan oppimisen pitkospuut, jotka takaavat tulevaisuuden osaamisen,

Lisätiedot

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen

Puu-Hubi toimintamalli. Ari Hynynen Puu-Hubi toimintamalli Ari Hynynen 09.06.2015 Puurakentamisen innovaatioympäristö puurakentamisen ekosysteemi kunnat SeAMK kaupungit metsäkeskus 2 1 yliopistot maakuntaliitto yksilöt ELY-keskus verkostoituminen

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja

Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018. Mervi Varja Avoin yliopisto-opetus kohti vuotta 2018 Mervi Varja AVOIMEN YLIOPISTO-OPETUKSEN VALTAKUNNALLINEN STRATEGIA 2014 2018 Pohjana nykyinen strategia vuosille 2010 2013 Foorumin yhteinen työskentely kesäkuun

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012

OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 OPETUSMINISTERIÖ 18.12.2009 OPETUSMINISTERIÖN, TURUN KAUPUNGIN JA TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN VÄLINEN SOPIMUS KAUDELLE 2010-2012 KORKEAKOULULAITOKSEN YHTEISET TAVOITTEET Yliopistot ja ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti.

Ulkomaisten tutkinto-opiskelijoiden tavoite on saavutettu. Myös opiskelija- ja henkilökunnan kansainvälinen liikkuvuus kehittyi myönteisesti. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ 05.10.2011 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PALAUTE SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULULLE SYKSYLLÄ 2011 1. KORKEAKOULUN TEHTÄVÄ, PROFIILI JA PAINOALAT Strategiayhteistyö Turun

Lisätiedot

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno 2012-2014

Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma. Dinno 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma Dinno 2012-2014 Dialogisen johtamisen tutkimusohjelma 2012-2014 Yksi kuudesta Tekesin Työelämäinnovaatiotaktivointihankkeessa rahoitetusta julkisen tutkimuksen ohjelmasta

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä

Promoting Blue Growth. Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Promoting Blue Growth Meriteollisuus Turussa, Turun rooli ja tavoitteet meriteollisuuden kehittämisessä Merellisessä liiketoiminnassa on valtava potentiaali uusille innovaatioille ja kasvulle. Blue Growth

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot

Tulossopimus Tavoite Yliopisto Ammattikorkeakoulu Tohtorit 2 - Ylemmät tutkinnot 20 5 Alemmat tutkinnot Tulossopimus 01 Tällä sopimuksella Rovaniemen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto ja Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti (MTI) sopivat toiminnan tavoitteista, kehittämistoimenpiteistä ja resursseista.

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA

TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA TILASTOTIETOJA KESÄYLIOPISTOJEN VUODEN 2011 TOIMINNASTA Suomen kesäyliopistot r.y. Finlands sommaruniversitet r.f. The Association of Summer Universities in Finland Sisällysluettelo: Sivu 3 Kesäyliopiston

Lisätiedot

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen

Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Taidot työhön hankkeen käynnistysseminaari 18.8.2016 Kommenttipuheenvuoro Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen 1 Opetushallituksen ennakoinnista Osaamistarpeiden valtakunnallinen ennakointi Työvoima- ja koulutustarpeiden

Lisätiedot

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS

MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS MONITIETEINEN KAUPUNKIKAMPUS Esittely 2015 SUOMEN YLIOPISTOKESKUKSET Suomessa on 14 yliopistoa Yliopistokeskuksia 6 alueilla joilla ei ole omaa yliopistoa mutta usean yliopiston toimintaa: Kajaani Kokkola

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26

Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta. Eeva Rantala 26 Ajankohtaista työmarkkinoilta ja liiton toiminnasta Eeva Rantala 26.4.2014 Kehysriihi ja yliopistot Yliopistoindeksin puoliaaminen (- 16,5 milj euroa 2015, sis. amk:t) ValIo varautuu lisäpääomiaamaan yliopistoja

Lisätiedot

Sinulle avoin yliopisto!

Sinulle avoin yliopisto! Sinulle avoin yliopisto! Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston yleinen opintoinfo klo 17.30 keskiviikkona 14.8.2013 Joensuu torstaina 15.8. Kuopio torstaina 22.8. etäyhteydessä Sisältö ja illan tavoitteet:

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012

Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 Avoin yliopisto-opetus Suomessa Valtakunnallinen strategia 2009 2012 3.2.2009 2 1 JOHDANTO Avoimen yliopisto-opetuksen valtakunnallinen strategia vuosille 2009 2012 laadittiin avoimien yliopistojen yhteistyönä

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö

TAIDEYLIOPISTO. Sibelius- Akatemian ohjesääntö. Sibelius- Akatemian ohjesääntö TAIDEYLIOPISTO Sibelius- Akatemian ohjesääntö Käsittely 1. TaiY- johtosääntötoimikunta 10.8.2012 2. Sibelius- Akatemian johtoryhmä 15.1.2013 3. SibAn osastoneuvostot 2013 4. Akateeminen neuvosto 5.2.2013

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA

SISÄLLYSLUETTELO VERSIONHALLINTA 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kansainvälisen toiminnan arvot ja visio... 3 3. Kansainvälisen toiminnan Strategiset tavoitteet... 3 4. Kansainvälinen toiminta... 5 4.1 Kansainvälisen toiminnan

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Sibelius-Akatemian jatkokoulutuspoliittinen suunnitelma 2012

Sibelius-Akatemian jatkokoulutuspoliittinen suunnitelma 2012 Sibelius-Akatemian jatkokoulutuspoliittinen suunnitelma 2012 Sibelius-Akatemian jatkokoulutusjaostossa valmisteltu jatkokoulutuspoliittinen suunnitelma on hyväksytty Sibelius-Akatemian Akateeminen neuvostossa

Lisätiedot

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto)

TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) OPPILAITOSKOHTAISET LISÄKYSYMYKSET AIPAL NÄYTTÖTUTKINTOJEN PALAUTEJÄRJESTELMÄ TUTKINNON SUORITTAMISVAIHEEN PALAUTEKYSELY LISÄKYSYMYKSINEEN (Pohjois-Karjalan aikuisopisto) 1. TAUSTAKYSYMYKSET (valtakunnalliset)

Lisätiedot

SISÄLTÖ VUONNA Toimintakertomus professoria/tutkimusjohtajaa. tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa. tohtoria valmistui

SISÄLTÖ VUONNA Toimintakertomus professoria/tutkimusjohtajaa. tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa. tohtoria valmistui Toimintakertomus 2015 Toimintakertomus 2015 VUONNA 2015 24 professoria/tutkimusjohtajaa 133 tutkijaa tutkimusryhmissä ja tutkijahotellissa 4 tohtoria valmistui SISÄLTÖ 3 Tutkimusjohtajan katsaus 4 Yliopistojen

Lisätiedot

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op

Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Controllerin erikoistumisopinnot 30 op Kohti yritystalouden asiantuntijuutta Controllerin rooli on muuttunut laskentatoimen asiantuntijasta aktiiviseksi liiketoiminnan kehittäjäksi. Controller toimii usein

Lisätiedot

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen

SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN. Opetusneuvos Ari Saarinen SOPIMUSNEUVOTTELUIHIN VALMISTAUTUMINEN Opetusneuvos Ari Saarinen 20.11.2008 KORKEAKOULUJEN OHJAUS JA RAHOITUS 2010 Sopimuskausi rytmitetään eduskunta/hallituskausiin siten, että tavoitteet sovitaan nelivuotiskaudelle

Lisätiedot

Erikoistumiskoulutusta koskevat sopimukset. Erikoistumiskoulutusten sopimusvalmistelu -seminaari Jarmo Kallunki, UNIFI

Erikoistumiskoulutusta koskevat sopimukset. Erikoistumiskoulutusten sopimusvalmistelu -seminaari Jarmo Kallunki, UNIFI Erikoistumiskoulutusta koskevat sopimukset Erikoistumiskoulutusten sopimusvalmistelu -seminaari Jarmo Kallunki, UNIFI Tässä alustuksessa 1. Lainsäädäntö 2. UNIFI:n ja Arenen sopimusmallit 3. Sopimuksen

Lisätiedot

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI

Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI SUOMEN AKATEMIA 2016 TIETEEN PARHAAKSI Suomen Akatemia TIETEEN PARHAAKSI 1 Suomen Akatemia lyhyesti Tieteellisen keskeinen rahoittaja ja vahva tiedepoliittinen vaikuttaja Strategisen neuvosto Tutkimusrahoitus vuonna 2017 Tutkimusinfrastruktuurikomitea

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Opetusministeriön asetus

Opetusministeriön asetus Opetusministeriön asetus yliopistojen perusrahoituksen laskentakriteereistä Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 2009 Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 24 päivänä heinäkuuta 2009 annetun

Lisätiedot

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava

Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle. Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava Tule opiskelemaan Turun yliopiston hoitotieteen laitokselle Dinah Arifulla, opinto-ohjaaja & Anna Axelin, Tohtorikoulutettava 10.11.2010 http://www.med.utu.fi/hoitotiede/ Turun yliopisto, Lääketieteellinen

Lisätiedot

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009

Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet Kajaanin yliopistokeskus, Aikuiskoulutus 25.2.2009 Koulutuksen kriittiset tehtäväkokonaisuudet ja niihin sisältyviä tehtäviä Tavoitteet Mitä tavoitteita kyseiseen

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen

INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015. Markku Koponen INKA2015-tutkimushaku 10.9.2015 Markku Koponen Yleistä INKA-ohjelmassa edistetään kehitys- ja kokeiluympäristöjä, jotka mahdollistavat käyttäjien, yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyön ja ratkaisujen

Lisätiedot

Alkuorientaation tavoitteet

Alkuorientaation tavoitteet Informaatiotieteiden yksikkö School of Information Sciences SIS Alkuorientaatio Orientoivat opinnot 1 2014 Alkuorientaation tavoitteet tutustuttaa yliopisto-opiskeluun tutustuttaa opiskelijoita Tampereen

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä. Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3. Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävä Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa Asko Jaakkola Sivistystoimentarkastaja Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 30.3.2010

Lisätiedot

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012

Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 1 HOITOTYÖN TUTKIMUSSÄÄTIÖN STRATEGIA VUOSILLE 2012 2014 Säätiön hallituksen vuosikokouksessa 30.3.2012 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1 STRATEGIAN PERUSTA Säätiön tarkoitus ja perustehtävä Arvot Ydinosaaminen 2

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Yliopistokoulutus 2010

Yliopistokoulutus 2010 Koulutus 2011 Yliopistokoulutus 2010 Yliopistotutkinnon suorittaneet Yliopistoissa suoritettiin 29 100 tutkintoa vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan yliopistoissa suoritettiin vuonna 2010 yhteensä 29 100

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Helsingin yliopiston Avoin yliopisto Helsingin yliopiston Avoin yliopisto 5.9.2013 17.9.2013 1 Rehtori 2.9.2013: HY:ssa tehdään työtä maailman parhaaksi He eivät valmistu vain sopeutumaan yhteiskuntaan, vaan muokkaamaan ja muuttamaan sitä

Lisätiedot

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ

JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) FIMM SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) SUOMEN MOLEKYYLILÄÄKETIETEEN INSTITUUTIN JOHTOSÄÄNTÖ Tämän johtosäännön on hyväksynyt Helsingin yliopisto 9.6.2010, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS) 23.8.2010,

Lisätiedot

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle

Sisältö. Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen. Aineisto. Lähtökohdat tutkimukselle Sisältö Yliopistoista valmistuneiden alueellinen sijoittuminen Heli Kurikka Tutkija 1. Taustaa 2. Yliopistojen ryhmittely 3. Valmistuneiden alueellisen sijoittumisen piirteitä eri yliopistoista eri aloilta

Lisätiedot

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä

Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Avoimet yliopistot yliopistouudistuksen, VN:n asetuksen ja KOTA-ohjeiden uudistuksen jälkeisessä elämässä Satu Helin SHJ, TtT Avoimen yliopiston johtaja Avoimen yliopiston Foorumin pj. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot