Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2007 2010. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:"

Transkriptio

1 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 1/13 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen, yliopistoverkosto PSYKONETin jäsenyliopistojen yhteinen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman muodostavat yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen psykologian oppiaineet sekä Psykologiska institutionen vid Åbo Akademi. Tohtoriohjelman koordinaatioyksikkönä toimii Turun yliopisto. Psykologian tohtoriohjelman toiminta-ajatuksena on valmentaa psykologian alan tohtorikoulutettavista huipputason tieteellisen tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen osaajia tuomalla heidät yhteen dokumentoidun kansainvälisen profiilin omaavien psykologian alan tutkijoiden kanssa. Useimmat tutkijoista työskentelevät ryhmässä. Oman alan erikoisasiantuntijuuden ohella tohtoriohjelma tukee tieteellisen yleissivistyksen hankkimista. Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi Johtoryhmän kokoonpano vuonna oli seuraava: Puheenjohtaja: Prof.ChristinaSalmivalli, TY (1.8. saakka) Prof. Katri Räikkönen-Talvitie, HY (1.8. alkaen) Jäsenet: Prof. Jari Hietanen, TaY Prof. Mikael Leiman, ISY Prof. Teija Kujala, HY (1.8. alkaen) Prof. Katariina Salmela-Aro, JY Prof. Esko Keskinen, TY (1.10. saakka) Erikoistutkija Timo Ruusuvirta, TY (1.10. alkaen) Opiskelijajäsen: Annika Svedholm, HY Varapuheenjohtaja: Prof. Katri Räikkönen-Talvitie, HY Prof. Teija Kujala, HY Varajäsenet: Prof. Ulla Kinnunen, TaY Prof. Matti Laine, ÅA Prof.ChristinaSalmivalli, TY (1.8. alkaen) Prof. Raimo Lappalainen, JY Dos. Jukka Hyönä, TY Varaopiskelijajäsen: Henry Railo, TY Muut jäsenet: Koordinaattori Pia Carpelan, TY (1.7. saakka) Koordinaattori Hanna-Leena Tikkanen (1.7. alkaen) Tohtoriohjelman johtoryhmä kokoontui yhteensä 7 kertaa vuonna. Kaikki kokoukset pidettiin puhelinneuvotteluina. Tohtoriohjelman nimi Psykologian valtakunnallisen tutkijakoulun nimi muutettiin johtoryhmän kokouksessa 9.6. Psykologian valtakunnallliseksi tohtoriohjelmaksi (National Doctoral Programme of Psychology).

2 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 2/13 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat ja väitökset Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Psykologian valtakunnalliselle tohtoriohjelmalle 14 tohtorikoulutettavan paikkaa vuosille sekä 11 tohtorikoulutettavan paikkaa kaudelle Ensin mainituista tohtorikoulutuspaikoista viisi paikkaa on 3-vuotisia ja yhdeksän 5- vuotisia, loput 3 paikkaa ovat 4-vuotisia. Vuonna tohtoriohjelmassa oli yhteensä 20 OKMrahoitteista tohtorikoulutuspaikkaa (9 + 11). Kaiken kaikkiaan Psykologian tohtoriohjelmassa opiskeli vuonna yhteensä 82 tohtorikoulutettavaa joko edellä mainituilla Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla tohtorikoulutuspaikoilla (33 hlöä) tai tohtoriohjelman oheispaikoilla (49 hlöä). Vuonna jaettiin OKM-rahoitteisia tohtorikoulutuspaikkoja kahdelle varasijalla olevalle hakijalle, minkä jälkeen varasijalista suljettiin. Vuoden aikana väitteli 7 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavaa. OKM-paikalta väitteli 3 opiskelijaa ja oheispaikalta 4 opiskelijaa, (ks. taulukko 1). Keskimääräinen väittelyikä psykologian tohtoriohjelmassa vuonna oli 34,42 ikävuotta. Väitöskirja tehdään pääsääntöisesti neljän vuoden aikana ja se koostuu tavallisesti 3-5:stä korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisuissa ilmestyneestä tutkimusartikkelista sekä yhteenveto-osasta. Väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit käyvät läpi tiukan tarkastusprosessin, koska ne julkaistaan vertaisarviointia käyttävissä korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. VUOSI VÄITTELIJÄ VÄITÖSKIRJAN NIMI VÄITTELYIKÄ AJANKOHTA ARVOSANA YO Sointu Leikas On the moderators of trait E HY avoidance motivation in predicting kognitive biases and adjustment Nadezhda Chumaeva Chronic and acute stress in atherosclerosis: the role of endothelial function and arte C HY Anu Castaneda (OKM) rial elasticity Cognitive Functioning in Young Adults with Depression, Anxiety Disorders, or Burnout Symptoms. Findings from a Population-based Sample Petri Koivisto Preparing for working life: Effects of group counseling on adolescents' career development and mental health E HY L JY Nina Saine (OKM) On the Rocky Road of Reading Effects of Computer-assisted Reading Intervention for Atrisk Children L JY Jaana Viljaranta The Development and Role of Task Motivation and Task Values during Different Phases of the School Career E JY Katarina Alanko Adult Same-Sex Sexuality E ÅA (OKM) Genetic and Environmental Influences and Associations with Recalled Parent-Child Relationships and Current Psychiatric Symptoms Taulukko 1. Psykologian tohtoriohjelman väitelleet opiskelijat

3 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 3/13 Opetus- ja kurssitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Tohtorikoulutettavien opiskelusta noin kaksi kolmasosaa on oman väitöskirjatutkimuksen tekemistä ja yksi kolmasosa muodostuu suoritettavista muista opinnoista. Opinnot sisältävät toisaalta tieteenalakohtaisia kursseja, toisaalta menetelmäopintoja sekä työelämävalmiuksia edistäviä yleisiä kursseja. Tieteenalakohtaisten kurssien lisäksi vuonna on järjestetty yleisiä, kaikille tohtorikoulutettaville tarkoitettuja kursseja. Teoriatieto ja tutkimustaidot auttavat tuottamaan laadultaan korkeatasoisia väitöskirjoja, mutta ne eivät kuitenkaan riitä oppina tulevalle tutkijanuralle tai uralle julkisella sektorilla tai yritysmaailmassa. Psykologian tohtoriohjelmassa on panostettu vuonna tutkijan tilastomenetelmien hallintaan ja esitystaitojen kehittämiseen, psykologian kentän tuntemukseen, työelämän kysymyksiin sekä valmistumisen jälkeiten uramahdollisuuksien kartoittamiseen jo jatko-opintovaiheessa. Suomen Akatemia myöntää tohtoriohjelmille tukea opetus- ja kurssitoiminnan järjestämiseen. Kuluneen vuoden aikana Psykologian tohtoriohjelma onkin järjestänyt useita tohtorikoulutettaville ja muille jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja ja tapahtumia, yhteensä 12 kurssia. Valtaosa kursseista järjestetiin englanninkielisinä ja ne olivat avoinna myös esim. Nordic-Baltic -verkoston jäsenyliopistojen tohtorikoulutettaville. KURSSIT Introduction to behaviour genetics Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa. Luennoitsijoina toimivat prof. Pekka Santtila (ÅA), prof. Christina Salmivalli (TY) sekä prof. Michel Boivin (École de psychologie, Université Laval). Bayesian evaluation of informative hypotheses Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa Vierailevina luennoitsijoina toimivat Dr. Irene Klugist and prof. dr. Herbert Hojtink (Universiteit Utrecht). Kurssille osallistui tohtorikoulutettavien lisäksi myös tutkijoita Turun yliopistosta. Workshop on bathways to adulthood: Do young people follow different pathways? Seminaari järjestettiin Helsingin yliopistossa. Vierailevina luennoitsijana toimivat Dr Brendan Halpin (University of Limerick, Ireland), prof Rainer Silbereisen (CADS and University of Jena, Germany), prof Jacque Eccles (ISR, University of Michigan, USA), prof Ingrid Schoon (Institute of Education, University of London, UK), prof Barbara Schneider (University of Chicago and Michigan State University, USA) sekä prof Mervi Eerola (JY). Evolution and human development Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa. Vierailevana luennoitsijana toimi prof. Patricia H. Hawley (University of Kansas, USA). Kevätsymposium Kukin tohtorikoulutettava ja ohjaaja kutsutaan kahdesti vuodessa symposiumiin. Kevätsymposiumin teemana oli kansainvälisyys. Luennoitsijoina olivat tohtoriohjelman johtaja, professori Christina Salmivalli (TY), prof. Katri Räikkönen-Talvitie (HY) sekä prof Todd Little (University of Kansas, USA). Lisäksi Vuoden julkaisu 2009 kunniamaininnan saanut tohtorikoulutettava Miriam Nokia (HY) kertoi voittaneen väitöskirja-artikkeliinsa liittyneestä tutkimuksesta. Ohjelmaan kuuluivat myös pienryhmäsessiot, joissa tohtorikoulutettavat esittelivät töitään ja saivat ohjausta ohjaajilta. Psykologia kongressi Tohtoriohjelma tuki tohtorikoulutettavien osallistumista valtakunnalliseen Psykologia - kongressiin, joka pidettiin Jyväskylässä Samalla tohtoriohjelman Alumniverkosto

4 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 4/13 kokoontui ensimmäisen kerran. Osallistujia oli 9, alumnipuhujana toimitusjohtaja Joni Kettunen (Firstbeat Technologies Oy). Building and testing structural equation models Kurssi järjestettiin Helsingin ylipistossa. Vierailevana luennoitsijana toimi professori Amiram Vinokur (Institute for Social Research, University of Michigan, USA). Affecting driver behaviour Novice and older drivers in three continent Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa. Vierailevina luennoitsijoina toimivat prof. Liisa Hakamies-Blomqvist (Technical University of Denmark, Copenhagen), PhD Julie Hatfield (Injury Risk Management Research Centre, University of New South Wales, Sydney), prof. Hiro Ota (Tohoku Institute of Technology, Sendai), prof. Kazumi Renge (Tezukayama univesrity, Nara), ass. prof. Anu Siren (Technical University of Denmark), prof. (emer.) Lars Åberg (Uppsala University, Uppsala). Workshop on research in childhood bilingualism Kurssi järjestettiin Jyväskylän yliopistossa. Vieraileva luennoisijana toimi professori Erika Hoff (Florida Atlantic University, USA). Syyssymposium Jokasyksyinen symposium järjestettiin yhteistyössä Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology - verkoston (http://nbnp.utu.fi/) kanssa. Verkoston Fifth Annual Meeting pidettiin Jurmalassa, Latviassa otsikolla Nordic-Baltic September School in Psychology. Osallistujina Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä oli yhteensä 50: 26 tohtorikoulutettavaa, 23 professoria sekä yksi koorinaattori. Tohtorikoulutettavilla oli posteri-esitykset, joista paras posteri palkittiin. Lisäksi ohjelmaan kuului pienryhmätyöskentelyä, jossa tohtorikoulutettavien käsikirjoituksia ja artikkeleja kommentoitiin. Tohtorikoulutettavat pitivät kukin kaksi suullista esitystä töistään. Luennoitsijana symposiumissa olivat prof. Kimmo Alho (Helsingin yliopisto), prof. Heikki Hämäläinen (Turun yliopisto), prof. Jörgen Pind (University of Iceland), prof. Tiia Tulviste (University of Tartu) Prof. Marit Korkman (Helsingin yliopisto), prof. Risto Näätänen (University of Tartu), prof. Matti Laine (Åbo Akademi) sekä prof. Sandra Sebre (University of Latvia). Scientific writing Kurssi järjestettiin yhteistyössä Oppimisympäristöjen monitieteisen tutkijakoulun (OPMON) kanssa Helsingin yliopistossa. Kurssin luennoitsijoina ja ohjaajina toimivat professorit Heikki Hämäläinen (TY), Erno Lehtinen (TY,OPMON), Risto Näätänen (Tarton yliopisto) ja Katri Räikkönen-Talvitie (HY). Mplus jatkokurssi Mplus jatkokurssi järjestettiin kahdessa osassa Jyväskylän yliopistossa, 1. osa ja 2. osa Luennoitsijoina olivat prof. Esko Leskinen (JY), dos. Asko Tolvanen (JY) sekä FT Noona Kiuru (JY). Kurssiohjelman sisältönä olivat mm. regressio-, rekursiiviset-, simultaaniset polkumallit, konfirmatoriset faktorimallit ja faktoreiden polkumallit, ryhmävertailut, Simplex-mallit sekä latentit kasvukäyrämallit. Kesäkoulu Palazzonessa, Italiassa Psykologian tohtoriohjelma tuki Palazzonessa, Italiassa järjestettyä, alan tutkijaopiskelijoille tarkoitettua kesäkoulua: "Summer school on peer relations". Kesäkouluun osallistui post-doc tutkijoita, väitöskirjan tekijöitä ja heidän ohjaajiaan USA:sta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta ja Suomesta. Kesäkoulun ohjaajina toimivat professorit Ernest Hodges (St. Johns University, New York), Ersilia Menesini (Italia), Christina Salmivalli (TY) sekä René Veenstra (University of Groningen).

5 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 5/13 Muu kurssitarjonta Psykologian tohtoriohjelman koulutettavilla oli mahdollisuus osallistua Psykiatrian tutkijakoulun järjestämille kursseille sekä PSYKONET-verkoston erikoispsykologikoulutuksen opetukseen kuten kurssille Yleinen tieteenteoria. Introduction to behavior genetics 1 ECTS Time: Place: University of Turku Lecturers: prof. Pekka Santtila (ÅA), prof. Christina Salmivalli (TY), prof. Michel Boivin (École de psychologie, Université Laval) Bayesian evaluation of informative hypotheses Time: Place: University of Turku Lecturers: Dr. Irene Klugist and prof. dr. Herbert Hojtink (Universiteit Utrecht) Pathways to adulthood Time: Place: University of Helsinki Lecturers: Dr Brendan Halpin (University of Limerick, Ireland), professor Rainer Silbereisen (CADS and University of Jena, Germany), professor Jacque Eccles (ISR, University of Michigan, USA), professor Ingrid Schoon (Institute of Education, University of London), professor Barbara Schneider (University of Chicago and Michigan State University, USA) and professor Mervi Eerola (University of Jyväskylä) Evolution and human development Time: Place: University of Turku Lecturer: Prof. Patricia Hawley (University of Kansas, USA) Spring symposium Time: Place: Varala Sport Institute, Tampere /Finnish Lecturers: professor Christina Salmivalli (TY), prof. Katri Räikkönen-Talvitie (HY), prof Todd Little (University of Kansas) Psykologia congress 1 ECTS Time: Place: University of Jyväskylä Language: Finnish/English Theme: Tuumasta toimeen Main lecturers: professor Kaisa Aunola (University of Jyväskylä), professori Christina Salmivalli (University of Turku), professor Peter Gärdenfors (Univeristy of Lund), professor Margaret J. Snowling (University of York), professor Sabine Sonnentag ( University of Konstanz), professor Jarl Wahlström (JY), associate professor Andezej Werbart (Stocholm university) Building and testing structural equation models Time: Place: University of Helsinki Lecturers: professor Amiram Vinokur (Institute for Social Research, University of Michigan, USA) Affecting driver behaviour Novice and older drivers in three continent 1 ECTS Time: Place:University of Turku Lecturers: Liisa Hakamies-Blomqvist (Technical University of Denmark, Copenhagen), PhD Julie Hatfield (Injury Risk Management Research Centre, University of New South Wales, Sydney), prof. Hiro Ota (Tohoku Institute of Technology, Sendai), prof. Kazumi Renge (Tezukayama univesrity, Nara), ass. prof. Anu Siren (Technical University of Denmark), prof. (emer.) Lars Åberg (Uppsala University, Uppsala) Workshop on research in childhood bilingualism

6 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 6/13 Time: Place: University of Jyväskylä Lecturers: Prof. Erika Hoff (Florida Atlantic University, USA) Autumn Symposium Time: Place: Jurmala, Latvia Lecturers: prof. Kimmo Alho (University of Helsinki), prof. Heikki Hämäläinen (University of Turku), prof. Jörgen Pind (University of Iceland), prof. Tiia Tulviste (University of Tartu) Prof. Marit Korkman University of Helsinki), prof. Risto Näätänen (University of Tartu), prof. Matti Laine (Åbo Akademi) sekä prof. Sandra Sebre (University of Latvia) Scientific Writing 4 ECTS Time: Place: University of Helsinki Lecturers: prof Erno Lehtinen ((University of Turku), prof. Heikki Hämäläinen ((University of Turku), prof. Katri Räikkönen-Talvitie (University of Helsinki) Mplus jatko 6 ECTS Time: 1. osa ja 2. osa Place: University of Jyväskylä Language: Finnish Lecturers: prof. Esko Leskinen (University of Jyväskylä), dos., FT Asko Tolvanen (University of Jyväskylä) sekä FT Noona Kiuru (University of Jyväskylä) Taulukko 2. Psykologian tohtoriohjelman toteutunut opetus, yhteenveto vuodelta Tohtoriohjelman opiskelijat OPINTOJAKSOT HY ISY JY TaY TY ÅA Yht. Muut Yht. Introduction to behavior genetics Baysian evaluation of informative hypotheses Pathways to adulthood Evolution and human development Spring symposium Psykologia -congress Building and testing structural equation models Affecting driver behaviour Novice and older drivers in three continent Workshop on research in childhood bilingualism Autum Symposium Scientific Writing Mplus jatko YHTEENSÄ Taulukko 3. Tohtoriohjelman opintojaksoille osallistuneet opiskelijat (henkilöt) vuonna Suomen Akatemian tohtoriohjelmahaku vuosille Tohtoriohjelma haki syksylllä Suomen Akatemialta kaudeksi yhteensä 12 tohtorikoulutettavan paikkaa sekä euroa toimintamäärärahaa. Henkilövaihdoksia vuonna Tohtoriohjelman johtaja professori Christina Salmivalli (TY) siirtyi 1.8. alkaen johtoryhmän varajäseneksi. Johtajana toimi 1.8. lähtien professori Katri Räikkönen-Talvitie (HY). Professori Esko Keskisen (TY) jäädessä eläkkeelle tohtoriohjelman johtoryhmään liittyi erikoistutkija Timo Ruusuvirta (TY). Koordinaattorina toimi 1.7. lähtien FM Hanna-Leena Tikkanen.

7 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 7/13 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Opetusta järjestetään kaikilla Psykonet-verkostoon kuuluvilla psykologian laitoksilla, useimmiten face-to-face koulutuksena. Psykologian tohtoriohjelmalla on kuitenkin käytettävissään myös Psykonetin rakentama videoneuvotteluvälineistö, jota on mahdollista hyödyntää tohtoriohjelman kurssien yhteydessä. Talous Tohtoriohjelman varat koostuivat Suomen Akatemian opetus- ja kurssitoimintaan osoittamasta tutkijakoulutuesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tohtorikoulutettaville myöntämistä palkkamäärärahoista. Varojen käyttö on eritelty taulukossa Tilinpäätöstiedot, Psykologian tohtoriohjelma. Vuoden julkaisu 2009 Vuonna Psykologian tohtoriohjelma palkitsi Vuoden Julkaisu kilpailun voittajan. Artikkelin tuli olla julkaistu välisenä aikana, sen tuli liittyä omaan väitöskirjaan ja osallistujan tuli olla artikkelissa 1. kirjoittaja. Määräaikaan mennessä ilmoittautui 7 tohtorikoulutettavaa. Tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenistä koostuva jury arvioi artikkelit ja voittajat (yhteispistemäärällä) julkistettiin kevätsymposiumin yhteydessä toukokuussa. Tohtoriohjelman koulutettavat Miriam Nokia Jyväskylän yliopistosta artikkelistaan: Hippocampal Theta Activity is Selectively Associated With Contingency Detection but Not Discrimination in Rabbit Discrimination- Reversal Eyeblink Conditioning sekä Tuomo Häikiö Turun yliopistosta artikellistaan: Development of the Letter Identity Span in Reading: Evidence from the Eye Movement Moving Window Paradigm palkittiin vuoden julkaisu -kilpailun voittajana. Kriteereinä käytettiin: 1) tieteellistä laatua 2) luovuutta, omaperäisyyttä 3) teoreettista ja yhteiskunnallista merkitystä. Vuoden julkaisua etsittään kolmatta kertaa tammikuussa Parhaan artikkelin tekijä palkitaan jälleen tohtoriohjelman kevätsymposiumissa Hanasaaressa toukokuussa Tiedotustoiminta ja näkyvyyden lisääminen Tohtoriohjelman tiedotustoimintaa toteutetaan sähköpostilistojen (opiskelijat, ohjaajat, johtoryhmä, alumnit), kotisivujen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyönä. Kursseista ilmoitetaan tohtoriohjelman kotisivuilla sekä erikseen sähköpostitse opiskelijoille. Tohtoriohjelma päivitti posterin sekä esitteen tohtoriohjelmasta. Posteri ja esite ovat englanninkielisiä, joten niitä voidaan myös jakaa kansainvälisissä kongresseissa ja muiden kansainvälisten vierailujen yhteydessä. Toimintakäsikirja ja APA:n manuaali Tohtoriohjelma päivitti toimintakäsikirjan vuonna. Käsikirjaan on koottu kaikki opiskelijoita koskevat asiat ja sitä jaetaan uusille opiskelijoille valintakirjeen yhteydessä. Lisäksi tohtoriohjelma teetti käsikirjasta englanninkielisen painoksen ulkomaisille opiskelijoille. Käsikirja jaettiin tohtorikoulutettaville, heidän 1. ohjaajille ja johtoryhmälle vuoden alussa. Tohtoriohjelma jakoi APA:n manuaalia (6.painos) kaikille OKM-paikalla opiskeleville opiskelijoille ja johtoryhmän jäsenille. Lisäksi kaikille opiskelijoille jaettiin tutkimuseettisen toimikunnan julkaisemaa opasta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Ensimmäinen alumnitapaaminen Alumniverkoston ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Psykologia -kongressin yhteydessä Jyväskylässä Osallistujia oli 9, alumnipuhujana toimitusjohtaja Joni Kettunen (Firstbeat Technologies Oy). Tohtoriohjelma järjestää jatkossa alumnitapaamisen kotimaassa joka toinen vuosi pääsääntöisesti Psykologia-kongressin yhteydessä. Alumnitapaamisissa kohtaavat ohjaajat, eri aloille sijoittuneet tohtorit ja uudet tohtorikoulutettavat. Näin edistetään vuorovaikutusta tohtorikoulutettavien ja elinkeinoelämän välillä sekä tarjotaan tohtorikoulutettaville tietoa uranäkymistä ja -mahdollisuuksista elinkeinoelämän palveluksessa. Alumniverkosto toimii yhteydenpitovä-

8 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 8/13 lineenä tohtoriohjelman, sen kehittämisen ja elinkeinoelämän välillä. Psykologian tohtoriohjelman alumni-verkoston kautta yhteys säilyy myös niihin väitelleihin opiskelijoihin, jotka valmistumisensa jälkeen siirtyvät töihin ulkomaille. Kansainvälinen toiminta Kotimaisten luennoitsijoiden lisäksi tohtoriohjelmassa vieraili vuonna useita kansainvälisiä asiantuntijoita. Tieteenalakohtaisten kurssien ja menetelmäopintojen opettajina toimivat kunkin alan johtavat asiantuntijat Suomesta ja ulkomailta. Psykologian tohtoriohjelman järjestämille kursseille on osallistunut koti- ja ulkomaisia tohtorikoulutettavia ja jatko-opiskelijoita myös tohtoriohjelman ulkopuolelta. Kaikki Psykologian tohtoriohjelman kurssit ovat avoimia mm. kaikille Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology verkostoon kuuluville jatko-opiskelijoille ja myös Psykologian tohtoriohjelman omat tohtorikoulutettavat voivat halutessaan osallistua yhteistyöverkoston kurssiohjelmaan sisältyville kursseille. The Danish Research School of Psychologyn kursseja on voinut myös ottaa tarvittaessa mukaan opinto-ohjelmaan (http://samfundsvidenskab.au.dk/en/research/aarhus-graduate-school-of-socialsciences/phd-programmes/psychology/). Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology -verkoston kursseilla ja seminaareissa on kuultu sekä tohtorikoulutettavien että senioritutkijoiden esityksiä omista aihepiireistään, saatu metodiopetusta ja verkostoiduttu saman alan tutkijoiden kanssa. Tohtoriohjelma informoi opiskelijoitaan verkostoon kuuluvien tutkijakoulujen kurssitarjonnasta. Suomen tohtoriohjelman kursseille on osallistunut opiskelijoita mm. Kiinasta ja Tanskasta. Vuonna tohtoriohjelman kursseilla on vieraillut ulkomaisia opiskelijoita seuraavasti Autumn Symposium, yhteistyössä NB -verkoston kanssa. Tohtorikoulutettavat: Islannista 5, Ruotsista 1, Virosta 2, Liettuasta 2, Latviasta 8, Venäjältä 1. Affecting Driver Behaviour: 1 Tanskasta. Workshop on Research in Childhood Bilingualism: 2 Kiinasta. Lisäksi Palazzonen kesäkouluun osallistui tohtorikoulutettavia useista eri maista. Nordic-Baltic verkoston lisäksi tutkijakoulun nimettyjä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet vuonna professori Ernest Hodges (St John s University) ja René Veenstra (University of Groningen). Opiskelijaliikkuvuus kotimaassa ja ulkomailla Psykologian tohtoriohjelma on tukenut Suomen Akatemian myöntämällä määrärahalla myös yksittäisten tohtorikoulutettavien koti- ja ulkomaille suuntautuneita kongressi- ja muita opintomatkoja. Tohtoriohjelman kurssitoiminta on hajautettu eri kaupunkeihin, jotta yhtäältä osa kursseista olisi tarjolla lähellä ja toisaalta kursseille osallistuminen lisäisi valtakunnallista liikkuvuutta. Liikkuvuutta tuetaan tohtoriohjelmassa myös myöntämällä kurssitukea, joka kattaa ainakin osan opiskelijoiden matkustus- ja majoituskuluista. Lisäksi osalla opiskelijoista on väitöskirjatyön ohjaajia eri yliopistoista, joiden tutkimusryhmissä tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus tehdä tutkimusta. Liikkuvuutta on edistetty vuonna myös tuomalla eri psykologian laitosten/oppiaineiden ja yhteistyökumppaneina olevien tutkijakoulujen sekä muiden yhteistyötahojen tarjoama opetus Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden saataville. Psykologian tohtoriohjelma myönsi 10 matka-apurahaa kongresseihin ja/tai tutkimusmatkoihin (ks. taulukko 4). Lisäksi tohtoriohjelma korvaa sekä OKM- että oheispaikoilla opiskelevien tohtorikoulutettavien tohtoriohjelman kurssi- sekä symposiumosallistumisista aiheutuneita kuluja. VUOSI NIMI MATKAN AIHE EUR Lottaliina Tynkkynen Association for Research on Adolence kongressi ,81 Vilna, Liettua. Marjo Flykt World Congress of the World Association for Infant Mental Health, , Leipzig, Saksa 500

9 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 9/13 Päivi Merjonen International Congress of Twin Studies, , Soul, Etelä- 500 Korea Gintautas Silinskas Education and Cultural Change, Helsinki, Suomi 500 Classification of Infant-parent Attachement in Strange Situation Anna Kouvo koulutus, , Lontoo, UK LERU kesäkoulu, , Utrecht, Alankomaat 273,89 Annika Svedholm Psykologia -kongressi, , Jyväskylä, Suomi 500 Maija Lundén Neuroscience -kongressi, , San Diego, USA 500 Markku Kilpeläinen Anna Kouvo Psykologia -kongressi, , Jyväskylä, Suomi 500 Society for Research in Child Development konferenssi, Marjo Flykt , Montreal, Canada YHTEENSÄ 4900,70 Taulukko 4. Psykologian tohtoriohjelman matka- ja kongressiavustukset tohtorikoulutettaville, vuosi (ei sisällä kurssitukea) Psykologian tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin ja valtakunnallisiin kursseihin tai kongresseihin Suomessa ja ulkomailla (ks. taulukko 5). Valtaosa ulkomaanvierailuista kohdistui alan ulkomaisiin kongresseihin. VIERAILUT, KONGRESSIT JA KURSSIT YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI Työskentely, vierailu ulkomailla Osallistuminen kansainvälisille kursseille Osallistuminen kongresseihin Suomessa Osallistuminen kongresseihin ulkomailla YHTEENSÄ Taulukko 5. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden vierailut, osallistuminen kursseille tai kongresseihin Suomessa ja ulkomailla, vastaajia yhteensä 78. Yhteistyö ja verkostoituminen Psykologian tohtoriohjelma on tiivistänyt yhteistyötään mm. Oppimisympäristöjen monitieteisen tutkijakoulun (OPMON) kanssa. Tutkijakoulut ovat rahoittaneet ja järjestäneet yhteistyönä opintojaksoja ja -tapahtumia sekä suunnitelleet tulevaa yhteistyötä. Tohtoriohjelmien koordinaattorit ovat myös vaihtaneet ja välittäneet tietoa kolmansien osapuolien järjestämistä seminaareista. Yliopistoverkosto Psykonetin erikoispsykologikoulutuksen kanssa yhteistyö on jatkunut edellisen vuoden kaltaisesti ja opiskelijat ovat voineet hyödyntää toistensa opintotarjontaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vuonna Tohtoriohjelman vuosikyselyssä oli oma osionsa koskien yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 78. 1) Opetustunnit Tohtorikoulutettavilta kysyttiin vuoden aikana antamastaan opetuksesta (78 vastaajaa).

10 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 10/13 Taulukossa 6 löytyy yhteenveto opetustunneista vuonna. Vastaajista selvästi yli puolet eli 54 henkilöä (25 OKM-paikalla ja 27 oheispaikalla olevaa opiskelijaa) on antanut opetusta vuoden aikana. VUONNA ANNETUT OPETUSTUNNIT/h YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI tai enemmän YHTEENSÄ Ei opetusta YHTEENSÄ Taulukko 6. Tohtorikoulutettavien antama opetus vuonna. Osassa vastauksista ei käy ilmi, ovatko kaikki tunnit opetusta vai onko mukaan laskettu esim. tuntien valmistelutyö. Osa vastanneista on lopettanut opiskelunsa tohtoriohjelmassa vuoden aikana ja siirtynyt muihin tehtäviin yliopistossa, mikä selittänee muutamien vastaajien melko korkeat opetustuntimäärät. Vastaajista suurin osa on opettanut vuonna yliopistoissa psykologian oppiaineissa aihepiirinään perustutkinto-opetukseen liittyvät eri osa-alueet. Opetusta on annettu vuonna mm. - psykologian oppiaineissa - avoimessa yliopistossa - tutkimuslaitoksissa - tohtoriohjelman seminaarissa - kansainvälisessä kongressissa - ulkomaisessa yliopistossa - verkostoissa (Psykonet) - verkko-opetusta Aiheina/toiminta-alueina mm. - perustutkinto-opetus: perus- aine ja syventävät opinnot (+kandidaatti/graduseminaarit), - tutkimusmenetelmät, tilastotieteellinen ohjaus - hops -ohjausta, muu pienryhmäohjaus - tutorointi - tutkielman ohjaus - tutkimuskäyntien järjestäminen - kliiniset ammattikäytännöt - koulukiusaaminen 2) Työryhmiin osallistuminen Tohtorikoulutettavilta kysyttiin työryhmiin osallistumisesta vuonna. Kysymykseen saatiin 21 vastausta (6 OKM-paikalta ja 15 oheispaikalta). Tulokset ovat nähtävissä allaolevassa taulukossa. VUONNA työryhmiin osallistuminen YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI Jäsenenä työryhmässä Jäsenenä useassa eri työryhmässä 4 4 YHTEENSÄ Taulukko 7. Tohtorikoulutettavien osallistuminen työryhmätyöskentelyyn vuonna. Työryhmät nimettiin vastauksissa seuraavasti: - oppiaineen työryhmä

11 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 11/13 - tutkimustyöryhmä, tutkimusprojektin työryhmä - perustutkinnon johtoryhmä - erikoisalatyöryhmä - Psykonet - valintakokeiden suunnitteluryhmä - tutkimushankkeen työryhmä - Psykologiliiton työryhmä - opintoryhmä 3) Toiminta yliopiston ulkopuolella Kyselyssä kartoitettiin tohtorikoulutettavien yliopiston ulkopuolista toimintaa. Tähän kysymykseen saatiin 22 henkilöltä vastaus (7 OKM-paikalla ja 11 oheispaikalla). Tehtävät yliopiston ulkopuolella olivat: - terapia- tai kuntoutustyö 9 - tutkimustehtävät 4 - luennointi 7 - konsultointi 2 - työpaikkakoulutus; työnohjaus 1 - free lance -kirjoittajana toimiminen 1 4) Muut luottamustoimet ja tehtävät 19 vastaajaa (6 OKM-paikalla ja 13 oheispaikalla) vastasi kysymykseen, joka koski muita luottamustoimia ja tehtäviä vuoden aikana. Lähes kaikki luottamustoimet liittyivät erilaisten työryhmien jäsenyyksiin ja toimintaan. Vastaajat kuvailivat muita tehtäviään ja luottamustoimiaan mm. seuraavasti: - työryhmän /johtoryhmän/komitean/jaoksen puheenjohtajana toimiminen - julkaisujen arvioitsija - järjestelytoimikunnan/työryhmän/komitean/johtoryhmän/jaoksen jäsen - opiskelijoiden ohjaus - pääsykoetyöryhmän vastaava - yliopiston tutkimustyöryhmän jäsen - kurssiaineiston vastaava 5) Mediasuhteet Kysymykseen tohtorikoulutettavien mediasuhteista vastasi yhteensä 15 tohtorikoulutettavaa (9 OKM-paikalla, 6 oheispaikalla). Vastaajien mediakontaktit vuonna olivat henkilöittäin: - lehtihaastattelu 11 - tv-ohjelma 6 - radiohaastattelu 3 Mediakontaktien jaottelussa ei käy ilmi kuinka monta kontaktia tohtorikoulutettavalla on ollut kyseisissä muodoissa.

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille

JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille JATKO-OPINTOJEN OHJAUS Hyviä ohjauskäytänteitä jatko-opintojen ohjaajille Sanna Pasonen-Seppänen Kehittämishankeraportti Elokuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tekijä(t) Pasonen-Seppänen, Sanna Julkaisun

Lisätiedot

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta

Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa. Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Matkailututkimuksen kehittäminen Suomessa Perusselvitys matkailututkimuksen tilanteesta, sisällöstä ja kehitystarpeesta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Innovaatio 5/2009 Malla Paajanen - Mikko

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1

Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012. www.tenk.fi. Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN Tutkimuseettinen neuvottelukunta Toimintakertomus 2012 www.tenk.fi Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK 1 Tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2010 2 SISÄLLYS 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 4 1.1 Toiminta-ajatus... 4 1.2 Tavoiteohjelma vuodelle 2010... 4 1.3 Toimitilat...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN

TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN TEKNILLISESTÄ KORKEAKOULUSTA VUOSINA 2003-2007 VALMISTUNEIDEN TOHTOREIDEN TYÖLLISTYMINEN Mika Koskenvuori ja Runar Törnqvist Kansikuva: Jukka Uotila ja Kimmo Brandt Espoo 2008 978-951-22-9498-5 (PDF) ISSN

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2013 IPR University Center 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2011 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

Suomi Intia-osaajavaihto

Suomi Intia-osaajavaihto SITRAN RAPORTTEJA 54 Suomi Intia-osaajavaihto Oskari Eronen S I T R A H E L S I N K I Sitran raportteja 54 2005 Sitra ja Oskari Eronen Graafinen suunnittelu: Marjut Heikkinen Taitto: Maikki Rantala ISBN

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474

Biokemian ja elintarvikekemian laitos PL 93, 70701 KUOPIO 20014 Turun yliopisto Puh. 017-201 185 Puh 02-333 6880 Fax 017-201 474 Sisällysluettelo Puheenjohtajan puheenvuoro...2 Sihteeriltä...3 Suomen Toksikologiyhdistyksen hallitus vuonna 2002...4 Suomen Toksikologiyhdistys ry:n vuosikokouskutsu...5 Vuosikertomus Suomen Toksikologiyhdistys

Lisätiedot

IPR University Center

IPR University Center IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 IPR University Center TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 SISÄLLYS JOHTAJAN KATSAUS... 3 TIIVISTELMÄ... 4 1. TOIMINTA JA HALLINTO... 5 1.1 Toiminta-ajatus... 5 1.2 Tavoiteohjelma

Lisätiedot

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA

JATKO-OPINNOT HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSSA, TAIDETEOLLISESSA KORKEAKOULUSSA JA TEKNILLISESSÄ KORKEAKOULUSSA AALTOYLIOPISTO/JA TK O- OPISK ELU- TYÖRYH MÄ Anneli Ahvenniemi, pj. TKK, Minna-Mari Moisio/Anu Bask HSE, Pia Sivenius TaiK Opiskelijaedustajat: Ville Lehtola TKK, Kirsikka Vaajakallio TaiK 15.9.2008 JATKO-OPINNOT

Lisätiedot

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet

Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet JULKAISU 5/2011 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Tutkijakoulutus murroksessa, uudet linjaukset ja tulevaisuuden tavoitteet Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista

Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista Selvitys Suomen kauppatieteellisten yksiköiden painotuksista ja profiileista ABS:n raportti 1/2012 Suomen kauppakorkeakoulut Föreningen för Handelshögskolorna i Finland Association of Business Schools

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910

SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013. Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 SUOMEN KIRJASTOSEURA FINLANDS BIBLIOTEKSFÖRENING RY VUOSIKERTOMUS 2013 Työtä kirjastojen puolesta vuodesta 1910 1. PUHEENJOHTAJA JUKKA RELANDERIN TERVEHDYS VUOSIKOKOUKSELLE 2. TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ KRISTIINA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 Sosiaalilääketieteen yhdistys on poikkitieteellinen ja valtakunnallinen eri ammattiryhmistä ja tieteenaloilta tulevien tutkijoiden ja muiden väestön terveydestä sekä terveyden ja

Lisätiedot

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia

Koulutus-ja kehittämiskeskus Palmenia Kiinalaiset akateemiset maahanmuuttajat tulevaisuuden työvoimana Suomessa kiinalaisten käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta REKRY-AMARE selvitys (1) TUOMO KAUHA 1.12.2012 Koulutus-ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013

Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Työelämäopinnot luonnontieteissä luonnontieteiden työelämäopintojen tilanne ja kehityskohteet vuonna 2013 Antti Väisänen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL i Työelämätaitojen painoarvo nousee Yliopistojen

Lisätiedot

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT Asiantuntijalausuntoja pyydettiin seuraavilta nukketeatterialan toimijoilta: Ari Ahlholm ja Marja Susi (Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus, Turku),

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ

MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea Publications Hilkka Lassila, Enni Mertanen & Jarmo Ritalahti (toim.) MATKAILU- JA RAVITSEMISALAN YLEMMÄT AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINNOT ALAN KEHITTÄJINÄ Laurea Julkaisut I Laurea

Lisätiedot