Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2007 2010. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2010 oli seuraava:"

Transkriptio

1 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 1/13 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen, yliopistoverkosto PSYKONETin jäsenyliopistojen yhteinen tohtoriohjelma. Tohtoriohjelman muodostavat yhdessä Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistojen psykologian oppiaineet sekä Psykologiska institutionen vid Åbo Akademi. Tohtoriohjelman koordinaatioyksikkönä toimii Turun yliopisto. Psykologian tohtoriohjelman toiminta-ajatuksena on valmentaa psykologian alan tohtorikoulutettavista huipputason tieteellisen tiedon tuottamisen ja hyödyntämisen osaajia tuomalla heidät yhteen dokumentoidun kansainvälisen profiilin omaavien psykologian alan tutkijoiden kanssa. Useimmat tutkijoista työskentelevät ryhmässä. Oman alan erikoisasiantuntijuuden ohella tohtoriohjelma tukee tieteellisen yleissivistyksen hankkimista. Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi Johtoryhmän kokoonpano vuonna oli seuraava: Puheenjohtaja: Prof.ChristinaSalmivalli, TY (1.8. saakka) Prof. Katri Räikkönen-Talvitie, HY (1.8. alkaen) Jäsenet: Prof. Jari Hietanen, TaY Prof. Mikael Leiman, ISY Prof. Teija Kujala, HY (1.8. alkaen) Prof. Katariina Salmela-Aro, JY Prof. Esko Keskinen, TY (1.10. saakka) Erikoistutkija Timo Ruusuvirta, TY (1.10. alkaen) Opiskelijajäsen: Annika Svedholm, HY Varapuheenjohtaja: Prof. Katri Räikkönen-Talvitie, HY Prof. Teija Kujala, HY Varajäsenet: Prof. Ulla Kinnunen, TaY Prof. Matti Laine, ÅA Prof.ChristinaSalmivalli, TY (1.8. alkaen) Prof. Raimo Lappalainen, JY Dos. Jukka Hyönä, TY Varaopiskelijajäsen: Henry Railo, TY Muut jäsenet: Koordinaattori Pia Carpelan, TY (1.7. saakka) Koordinaattori Hanna-Leena Tikkanen (1.7. alkaen) Tohtoriohjelman johtoryhmä kokoontui yhteensä 7 kertaa vuonna. Kaikki kokoukset pidettiin puhelinneuvotteluina. Tohtoriohjelman nimi Psykologian valtakunnallisen tutkijakoulun nimi muutettiin johtoryhmän kokouksessa 9.6. Psykologian valtakunnallliseksi tohtoriohjelmaksi (National Doctoral Programme of Psychology).

2 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 2/13 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat ja väitökset Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Psykologian valtakunnalliselle tohtoriohjelmalle 14 tohtorikoulutettavan paikkaa vuosille sekä 11 tohtorikoulutettavan paikkaa kaudelle Ensin mainituista tohtorikoulutuspaikoista viisi paikkaa on 3-vuotisia ja yhdeksän 5- vuotisia, loput 3 paikkaa ovat 4-vuotisia. Vuonna tohtoriohjelmassa oli yhteensä 20 OKMrahoitteista tohtorikoulutuspaikkaa (9 + 11). Kaiken kaikkiaan Psykologian tohtoriohjelmassa opiskeli vuonna yhteensä 82 tohtorikoulutettavaa joko edellä mainituilla Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamilla tohtorikoulutuspaikoilla (33 hlöä) tai tohtoriohjelman oheispaikoilla (49 hlöä). Vuonna jaettiin OKM-rahoitteisia tohtorikoulutuspaikkoja kahdelle varasijalla olevalle hakijalle, minkä jälkeen varasijalista suljettiin. Vuoden aikana väitteli 7 Psykologian valtakunnallisen tohtoriohjelman tohtorikoulutettavaa. OKM-paikalta väitteli 3 opiskelijaa ja oheispaikalta 4 opiskelijaa, (ks. taulukko 1). Keskimääräinen väittelyikä psykologian tohtoriohjelmassa vuonna oli 34,42 ikävuotta. Väitöskirja tehdään pääsääntöisesti neljän vuoden aikana ja se koostuu tavallisesti 3-5:stä korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisuissa ilmestyneestä tutkimusartikkelista sekä yhteenveto-osasta. Väitöskirjaan sisällytettävät artikkelit käyvät läpi tiukan tarkastusprosessin, koska ne julkaistaan vertaisarviointia käyttävissä korkeatasoisissa kansainvälisissä julkaisusarjoissa. VUOSI VÄITTELIJÄ VÄITÖSKIRJAN NIMI VÄITTELYIKÄ AJANKOHTA ARVOSANA YO Sointu Leikas On the moderators of trait E HY avoidance motivation in predicting kognitive biases and adjustment Nadezhda Chumaeva Chronic and acute stress in atherosclerosis: the role of endothelial function and arte C HY Anu Castaneda (OKM) rial elasticity Cognitive Functioning in Young Adults with Depression, Anxiety Disorders, or Burnout Symptoms. Findings from a Population-based Sample Petri Koivisto Preparing for working life: Effects of group counseling on adolescents' career development and mental health E HY L JY Nina Saine (OKM) On the Rocky Road of Reading Effects of Computer-assisted Reading Intervention for Atrisk Children L JY Jaana Viljaranta The Development and Role of Task Motivation and Task Values during Different Phases of the School Career E JY Katarina Alanko Adult Same-Sex Sexuality E ÅA (OKM) Genetic and Environmental Influences and Associations with Recalled Parent-Child Relationships and Current Psychiatric Symptoms Taulukko 1. Psykologian tohtoriohjelman väitelleet opiskelijat

3 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 3/13 Opetus- ja kurssitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö Tohtorikoulutettavien opiskelusta noin kaksi kolmasosaa on oman väitöskirjatutkimuksen tekemistä ja yksi kolmasosa muodostuu suoritettavista muista opinnoista. Opinnot sisältävät toisaalta tieteenalakohtaisia kursseja, toisaalta menetelmäopintoja sekä työelämävalmiuksia edistäviä yleisiä kursseja. Tieteenalakohtaisten kurssien lisäksi vuonna on järjestetty yleisiä, kaikille tohtorikoulutettaville tarkoitettuja kursseja. Teoriatieto ja tutkimustaidot auttavat tuottamaan laadultaan korkeatasoisia väitöskirjoja, mutta ne eivät kuitenkaan riitä oppina tulevalle tutkijanuralle tai uralle julkisella sektorilla tai yritysmaailmassa. Psykologian tohtoriohjelmassa on panostettu vuonna tutkijan tilastomenetelmien hallintaan ja esitystaitojen kehittämiseen, psykologian kentän tuntemukseen, työelämän kysymyksiin sekä valmistumisen jälkeiten uramahdollisuuksien kartoittamiseen jo jatko-opintovaiheessa. Suomen Akatemia myöntää tohtoriohjelmille tukea opetus- ja kurssitoiminnan järjestämiseen. Kuluneen vuoden aikana Psykologian tohtoriohjelma onkin järjestänyt useita tohtorikoulutettaville ja muille jatko-opiskelijoille suunnattuja opintojaksoja ja tapahtumia, yhteensä 12 kurssia. Valtaosa kursseista järjestetiin englanninkielisinä ja ne olivat avoinna myös esim. Nordic-Baltic -verkoston jäsenyliopistojen tohtorikoulutettaville. KURSSIT Introduction to behaviour genetics Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa. Luennoitsijoina toimivat prof. Pekka Santtila (ÅA), prof. Christina Salmivalli (TY) sekä prof. Michel Boivin (École de psychologie, Université Laval). Bayesian evaluation of informative hypotheses Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa Vierailevina luennoitsijoina toimivat Dr. Irene Klugist and prof. dr. Herbert Hojtink (Universiteit Utrecht). Kurssille osallistui tohtorikoulutettavien lisäksi myös tutkijoita Turun yliopistosta. Workshop on bathways to adulthood: Do young people follow different pathways? Seminaari järjestettiin Helsingin yliopistossa. Vierailevina luennoitsijana toimivat Dr Brendan Halpin (University of Limerick, Ireland), prof Rainer Silbereisen (CADS and University of Jena, Germany), prof Jacque Eccles (ISR, University of Michigan, USA), prof Ingrid Schoon (Institute of Education, University of London, UK), prof Barbara Schneider (University of Chicago and Michigan State University, USA) sekä prof Mervi Eerola (JY). Evolution and human development Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa. Vierailevana luennoitsijana toimi prof. Patricia H. Hawley (University of Kansas, USA). Kevätsymposium Kukin tohtorikoulutettava ja ohjaaja kutsutaan kahdesti vuodessa symposiumiin. Kevätsymposiumin teemana oli kansainvälisyys. Luennoitsijoina olivat tohtoriohjelman johtaja, professori Christina Salmivalli (TY), prof. Katri Räikkönen-Talvitie (HY) sekä prof Todd Little (University of Kansas, USA). Lisäksi Vuoden julkaisu 2009 kunniamaininnan saanut tohtorikoulutettava Miriam Nokia (HY) kertoi voittaneen väitöskirja-artikkeliinsa liittyneestä tutkimuksesta. Ohjelmaan kuuluivat myös pienryhmäsessiot, joissa tohtorikoulutettavat esittelivät töitään ja saivat ohjausta ohjaajilta. Psykologia kongressi Tohtoriohjelma tuki tohtorikoulutettavien osallistumista valtakunnalliseen Psykologia - kongressiin, joka pidettiin Jyväskylässä Samalla tohtoriohjelman Alumniverkosto

4 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 4/13 kokoontui ensimmäisen kerran. Osallistujia oli 9, alumnipuhujana toimitusjohtaja Joni Kettunen (Firstbeat Technologies Oy). Building and testing structural equation models Kurssi järjestettiin Helsingin ylipistossa. Vierailevana luennoitsijana toimi professori Amiram Vinokur (Institute for Social Research, University of Michigan, USA). Affecting driver behaviour Novice and older drivers in three continent Kurssi järjestettiin Turun yliopistossa. Vierailevina luennoitsijoina toimivat prof. Liisa Hakamies-Blomqvist (Technical University of Denmark, Copenhagen), PhD Julie Hatfield (Injury Risk Management Research Centre, University of New South Wales, Sydney), prof. Hiro Ota (Tohoku Institute of Technology, Sendai), prof. Kazumi Renge (Tezukayama univesrity, Nara), ass. prof. Anu Siren (Technical University of Denmark), prof. (emer.) Lars Åberg (Uppsala University, Uppsala). Workshop on research in childhood bilingualism Kurssi järjestettiin Jyväskylän yliopistossa. Vieraileva luennoisijana toimi professori Erika Hoff (Florida Atlantic University, USA). Syyssymposium Jokasyksyinen symposium järjestettiin yhteistyössä Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology - verkoston (http://nbnp.utu.fi/) kanssa. Verkoston Fifth Annual Meeting pidettiin Jurmalassa, Latviassa otsikolla Nordic-Baltic September School in Psychology. Osallistujina Pohjoismaista, Baltian maista ja Venäjältä oli yhteensä 50: 26 tohtorikoulutettavaa, 23 professoria sekä yksi koorinaattori. Tohtorikoulutettavilla oli posteri-esitykset, joista paras posteri palkittiin. Lisäksi ohjelmaan kuului pienryhmätyöskentelyä, jossa tohtorikoulutettavien käsikirjoituksia ja artikkeleja kommentoitiin. Tohtorikoulutettavat pitivät kukin kaksi suullista esitystä töistään. Luennoitsijana symposiumissa olivat prof. Kimmo Alho (Helsingin yliopisto), prof. Heikki Hämäläinen (Turun yliopisto), prof. Jörgen Pind (University of Iceland), prof. Tiia Tulviste (University of Tartu) Prof. Marit Korkman (Helsingin yliopisto), prof. Risto Näätänen (University of Tartu), prof. Matti Laine (Åbo Akademi) sekä prof. Sandra Sebre (University of Latvia). Scientific writing Kurssi järjestettiin yhteistyössä Oppimisympäristöjen monitieteisen tutkijakoulun (OPMON) kanssa Helsingin yliopistossa. Kurssin luennoitsijoina ja ohjaajina toimivat professorit Heikki Hämäläinen (TY), Erno Lehtinen (TY,OPMON), Risto Näätänen (Tarton yliopisto) ja Katri Räikkönen-Talvitie (HY). Mplus jatkokurssi Mplus jatkokurssi järjestettiin kahdessa osassa Jyväskylän yliopistossa, 1. osa ja 2. osa Luennoitsijoina olivat prof. Esko Leskinen (JY), dos. Asko Tolvanen (JY) sekä FT Noona Kiuru (JY). Kurssiohjelman sisältönä olivat mm. regressio-, rekursiiviset-, simultaaniset polkumallit, konfirmatoriset faktorimallit ja faktoreiden polkumallit, ryhmävertailut, Simplex-mallit sekä latentit kasvukäyrämallit. Kesäkoulu Palazzonessa, Italiassa Psykologian tohtoriohjelma tuki Palazzonessa, Italiassa järjestettyä, alan tutkijaopiskelijoille tarkoitettua kesäkoulua: "Summer school on peer relations". Kesäkouluun osallistui post-doc tutkijoita, väitöskirjan tekijöitä ja heidän ohjaajiaan USA:sta, Hollannista, Italiasta, Itävallasta ja Suomesta. Kesäkoulun ohjaajina toimivat professorit Ernest Hodges (St. Johns University, New York), Ersilia Menesini (Italia), Christina Salmivalli (TY) sekä René Veenstra (University of Groningen).

5 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 5/13 Muu kurssitarjonta Psykologian tohtoriohjelman koulutettavilla oli mahdollisuus osallistua Psykiatrian tutkijakoulun järjestämille kursseille sekä PSYKONET-verkoston erikoispsykologikoulutuksen opetukseen kuten kurssille Yleinen tieteenteoria. Introduction to behavior genetics 1 ECTS Time: Place: University of Turku Lecturers: prof. Pekka Santtila (ÅA), prof. Christina Salmivalli (TY), prof. Michel Boivin (École de psychologie, Université Laval) Bayesian evaluation of informative hypotheses Time: Place: University of Turku Lecturers: Dr. Irene Klugist and prof. dr. Herbert Hojtink (Universiteit Utrecht) Pathways to adulthood Time: Place: University of Helsinki Lecturers: Dr Brendan Halpin (University of Limerick, Ireland), professor Rainer Silbereisen (CADS and University of Jena, Germany), professor Jacque Eccles (ISR, University of Michigan, USA), professor Ingrid Schoon (Institute of Education, University of London), professor Barbara Schneider (University of Chicago and Michigan State University, USA) and professor Mervi Eerola (University of Jyväskylä) Evolution and human development Time: Place: University of Turku Lecturer: Prof. Patricia Hawley (University of Kansas, USA) Spring symposium Time: Place: Varala Sport Institute, Tampere /Finnish Lecturers: professor Christina Salmivalli (TY), prof. Katri Räikkönen-Talvitie (HY), prof Todd Little (University of Kansas) Psykologia congress 1 ECTS Time: Place: University of Jyväskylä Language: Finnish/English Theme: Tuumasta toimeen Main lecturers: professor Kaisa Aunola (University of Jyväskylä), professori Christina Salmivalli (University of Turku), professor Peter Gärdenfors (Univeristy of Lund), professor Margaret J. Snowling (University of York), professor Sabine Sonnentag ( University of Konstanz), professor Jarl Wahlström (JY), associate professor Andezej Werbart (Stocholm university) Building and testing structural equation models Time: Place: University of Helsinki Lecturers: professor Amiram Vinokur (Institute for Social Research, University of Michigan, USA) Affecting driver behaviour Novice and older drivers in three continent 1 ECTS Time: Place:University of Turku Lecturers: Liisa Hakamies-Blomqvist (Technical University of Denmark, Copenhagen), PhD Julie Hatfield (Injury Risk Management Research Centre, University of New South Wales, Sydney), prof. Hiro Ota (Tohoku Institute of Technology, Sendai), prof. Kazumi Renge (Tezukayama univesrity, Nara), ass. prof. Anu Siren (Technical University of Denmark), prof. (emer.) Lars Åberg (Uppsala University, Uppsala) Workshop on research in childhood bilingualism

6 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 6/13 Time: Place: University of Jyväskylä Lecturers: Prof. Erika Hoff (Florida Atlantic University, USA) Autumn Symposium Time: Place: Jurmala, Latvia Lecturers: prof. Kimmo Alho (University of Helsinki), prof. Heikki Hämäläinen (University of Turku), prof. Jörgen Pind (University of Iceland), prof. Tiia Tulviste (University of Tartu) Prof. Marit Korkman University of Helsinki), prof. Risto Näätänen (University of Tartu), prof. Matti Laine (Åbo Akademi) sekä prof. Sandra Sebre (University of Latvia) Scientific Writing 4 ECTS Time: Place: University of Helsinki Lecturers: prof Erno Lehtinen ((University of Turku), prof. Heikki Hämäläinen ((University of Turku), prof. Katri Räikkönen-Talvitie (University of Helsinki) Mplus jatko 6 ECTS Time: 1. osa ja 2. osa Place: University of Jyväskylä Language: Finnish Lecturers: prof. Esko Leskinen (University of Jyväskylä), dos., FT Asko Tolvanen (University of Jyväskylä) sekä FT Noona Kiuru (University of Jyväskylä) Taulukko 2. Psykologian tohtoriohjelman toteutunut opetus, yhteenveto vuodelta Tohtoriohjelman opiskelijat OPINTOJAKSOT HY ISY JY TaY TY ÅA Yht. Muut Yht. Introduction to behavior genetics Baysian evaluation of informative hypotheses Pathways to adulthood Evolution and human development Spring symposium Psykologia -congress Building and testing structural equation models Affecting driver behaviour Novice and older drivers in three continent Workshop on research in childhood bilingualism Autum Symposium Scientific Writing Mplus jatko YHTEENSÄ Taulukko 3. Tohtoriohjelman opintojaksoille osallistuneet opiskelijat (henkilöt) vuonna Suomen Akatemian tohtoriohjelmahaku vuosille Tohtoriohjelma haki syksylllä Suomen Akatemialta kaudeksi yhteensä 12 tohtorikoulutettavan paikkaa sekä euroa toimintamäärärahaa. Henkilövaihdoksia vuonna Tohtoriohjelman johtaja professori Christina Salmivalli (TY) siirtyi 1.8. alkaen johtoryhmän varajäseneksi. Johtajana toimi 1.8. lähtien professori Katri Räikkönen-Talvitie (HY). Professori Esko Keskisen (TY) jäädessä eläkkeelle tohtoriohjelman johtoryhmään liittyi erikoistutkija Timo Ruusuvirta (TY). Koordinaattorina toimi 1.7. lähtien FM Hanna-Leena Tikkanen.

7 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 7/13 Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö Opetusta järjestetään kaikilla Psykonet-verkostoon kuuluvilla psykologian laitoksilla, useimmiten face-to-face koulutuksena. Psykologian tohtoriohjelmalla on kuitenkin käytettävissään myös Psykonetin rakentama videoneuvotteluvälineistö, jota on mahdollista hyödyntää tohtoriohjelman kurssien yhteydessä. Talous Tohtoriohjelman varat koostuivat Suomen Akatemian opetus- ja kurssitoimintaan osoittamasta tutkijakoulutuesta ja Opetus- ja kulttuuriministeriön tohtorikoulutettaville myöntämistä palkkamäärärahoista. Varojen käyttö on eritelty taulukossa Tilinpäätöstiedot, Psykologian tohtoriohjelma. Vuoden julkaisu 2009 Vuonna Psykologian tohtoriohjelma palkitsi Vuoden Julkaisu kilpailun voittajan. Artikkelin tuli olla julkaistu välisenä aikana, sen tuli liittyä omaan väitöskirjaan ja osallistujan tuli olla artikkelissa 1. kirjoittaja. Määräaikaan mennessä ilmoittautui 7 tohtorikoulutettavaa. Tohtoriohjelman johtoryhmän jäsenistä koostuva jury arvioi artikkelit ja voittajat (yhteispistemäärällä) julkistettiin kevätsymposiumin yhteydessä toukokuussa. Tohtoriohjelman koulutettavat Miriam Nokia Jyväskylän yliopistosta artikkelistaan: Hippocampal Theta Activity is Selectively Associated With Contingency Detection but Not Discrimination in Rabbit Discrimination- Reversal Eyeblink Conditioning sekä Tuomo Häikiö Turun yliopistosta artikellistaan: Development of the Letter Identity Span in Reading: Evidence from the Eye Movement Moving Window Paradigm palkittiin vuoden julkaisu -kilpailun voittajana. Kriteereinä käytettiin: 1) tieteellistä laatua 2) luovuutta, omaperäisyyttä 3) teoreettista ja yhteiskunnallista merkitystä. Vuoden julkaisua etsittään kolmatta kertaa tammikuussa Parhaan artikkelin tekijä palkitaan jälleen tohtoriohjelman kevätsymposiumissa Hanasaaressa toukokuussa Tiedotustoiminta ja näkyvyyden lisääminen Tohtoriohjelman tiedotustoimintaa toteutetaan sähköpostilistojen (opiskelijat, ohjaajat, johtoryhmä, alumnit), kotisivujen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa yhteistyönä. Kursseista ilmoitetaan tohtoriohjelman kotisivuilla sekä erikseen sähköpostitse opiskelijoille. Tohtoriohjelma päivitti posterin sekä esitteen tohtoriohjelmasta. Posteri ja esite ovat englanninkielisiä, joten niitä voidaan myös jakaa kansainvälisissä kongresseissa ja muiden kansainvälisten vierailujen yhteydessä. Toimintakäsikirja ja APA:n manuaali Tohtoriohjelma päivitti toimintakäsikirjan vuonna. Käsikirjaan on koottu kaikki opiskelijoita koskevat asiat ja sitä jaetaan uusille opiskelijoille valintakirjeen yhteydessä. Lisäksi tohtoriohjelma teetti käsikirjasta englanninkielisen painoksen ulkomaisille opiskelijoille. Käsikirja jaettiin tohtorikoulutettaville, heidän 1. ohjaajille ja johtoryhmälle vuoden alussa. Tohtoriohjelma jakoi APA:n manuaalia (6.painos) kaikille OKM-paikalla opiskeleville opiskelijoille ja johtoryhmän jäsenille. Lisäksi kaikille opiskelijoille jaettiin tutkimuseettisen toimikunnan julkaisemaa opasta: Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen. Ensimmäinen alumnitapaaminen Alumniverkoston ensimmäinen tapaaminen järjestettiin Psykologia -kongressin yhteydessä Jyväskylässä Osallistujia oli 9, alumnipuhujana toimitusjohtaja Joni Kettunen (Firstbeat Technologies Oy). Tohtoriohjelma järjestää jatkossa alumnitapaamisen kotimaassa joka toinen vuosi pääsääntöisesti Psykologia-kongressin yhteydessä. Alumnitapaamisissa kohtaavat ohjaajat, eri aloille sijoittuneet tohtorit ja uudet tohtorikoulutettavat. Näin edistetään vuorovaikutusta tohtorikoulutettavien ja elinkeinoelämän välillä sekä tarjotaan tohtorikoulutettaville tietoa uranäkymistä ja -mahdollisuuksista elinkeinoelämän palveluksessa. Alumniverkosto toimii yhteydenpitovä-

8 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 8/13 lineenä tohtoriohjelman, sen kehittämisen ja elinkeinoelämän välillä. Psykologian tohtoriohjelman alumni-verkoston kautta yhteys säilyy myös niihin väitelleihin opiskelijoihin, jotka valmistumisensa jälkeen siirtyvät töihin ulkomaille. Kansainvälinen toiminta Kotimaisten luennoitsijoiden lisäksi tohtoriohjelmassa vieraili vuonna useita kansainvälisiä asiantuntijoita. Tieteenalakohtaisten kurssien ja menetelmäopintojen opettajina toimivat kunkin alan johtavat asiantuntijat Suomesta ja ulkomailta. Psykologian tohtoriohjelman järjestämille kursseille on osallistunut koti- ja ulkomaisia tohtorikoulutettavia ja jatko-opiskelijoita myös tohtoriohjelman ulkopuolelta. Kaikki Psykologian tohtoriohjelman kurssit ovat avoimia mm. kaikille Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology verkostoon kuuluville jatko-opiskelijoille ja myös Psykologian tohtoriohjelman omat tohtorikoulutettavat voivat halutessaan osallistua yhteistyöverkoston kurssiohjelmaan sisältyville kursseille. The Danish Research School of Psychologyn kursseja on voinut myös ottaa tarvittaessa mukaan opinto-ohjelmaan (http://samfundsvidenskab.au.dk/en/research/aarhus-graduate-school-of-socialsciences/phd-programmes/psychology/). Nordic-Baltic Doctoral Network in Psychology -verkoston kursseilla ja seminaareissa on kuultu sekä tohtorikoulutettavien että senioritutkijoiden esityksiä omista aihepiireistään, saatu metodiopetusta ja verkostoiduttu saman alan tutkijoiden kanssa. Tohtoriohjelma informoi opiskelijoitaan verkostoon kuuluvien tutkijakoulujen kurssitarjonnasta. Suomen tohtoriohjelman kursseille on osallistunut opiskelijoita mm. Kiinasta ja Tanskasta. Vuonna tohtoriohjelman kursseilla on vieraillut ulkomaisia opiskelijoita seuraavasti Autumn Symposium, yhteistyössä NB -verkoston kanssa. Tohtorikoulutettavat: Islannista 5, Ruotsista 1, Virosta 2, Liettuasta 2, Latviasta 8, Venäjältä 1. Affecting Driver Behaviour: 1 Tanskasta. Workshop on Research in Childhood Bilingualism: 2 Kiinasta. Lisäksi Palazzonen kesäkouluun osallistui tohtorikoulutettavia useista eri maista. Nordic-Baltic verkoston lisäksi tutkijakoulun nimettyjä kansainvälisiä yhteistyökumppaneita ovat olleet vuonna professori Ernest Hodges (St John s University) ja René Veenstra (University of Groningen). Opiskelijaliikkuvuus kotimaassa ja ulkomailla Psykologian tohtoriohjelma on tukenut Suomen Akatemian myöntämällä määrärahalla myös yksittäisten tohtorikoulutettavien koti- ja ulkomaille suuntautuneita kongressi- ja muita opintomatkoja. Tohtoriohjelman kurssitoiminta on hajautettu eri kaupunkeihin, jotta yhtäältä osa kursseista olisi tarjolla lähellä ja toisaalta kursseille osallistuminen lisäisi valtakunnallista liikkuvuutta. Liikkuvuutta tuetaan tohtoriohjelmassa myös myöntämällä kurssitukea, joka kattaa ainakin osan opiskelijoiden matkustus- ja majoituskuluista. Lisäksi osalla opiskelijoista on väitöskirjatyön ohjaajia eri yliopistoista, joiden tutkimusryhmissä tohtorikoulutettavalla on mahdollisuus tehdä tutkimusta. Liikkuvuutta on edistetty vuonna myös tuomalla eri psykologian laitosten/oppiaineiden ja yhteistyökumppaneina olevien tutkijakoulujen sekä muiden yhteistyötahojen tarjoama opetus Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden saataville. Psykologian tohtoriohjelma myönsi 10 matka-apurahaa kongresseihin ja/tai tutkimusmatkoihin (ks. taulukko 4). Lisäksi tohtoriohjelma korvaa sekä OKM- että oheispaikoilla opiskelevien tohtorikoulutettavien tohtoriohjelman kurssi- sekä symposiumosallistumisista aiheutuneita kuluja. VUOSI NIMI MATKAN AIHE EUR Lottaliina Tynkkynen Association for Research on Adolence kongressi ,81 Vilna, Liettua. Marjo Flykt World Congress of the World Association for Infant Mental Health, , Leipzig, Saksa 500

9 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 9/13 Päivi Merjonen International Congress of Twin Studies, , Soul, Etelä- 500 Korea Gintautas Silinskas Education and Cultural Change, Helsinki, Suomi 500 Classification of Infant-parent Attachement in Strange Situation Anna Kouvo koulutus, , Lontoo, UK LERU kesäkoulu, , Utrecht, Alankomaat 273,89 Annika Svedholm Psykologia -kongressi, , Jyväskylä, Suomi 500 Maija Lundén Neuroscience -kongressi, , San Diego, USA 500 Markku Kilpeläinen Anna Kouvo Psykologia -kongressi, , Jyväskylä, Suomi 500 Society for Research in Child Development konferenssi, Marjo Flykt , Montreal, Canada YHTEENSÄ 4900,70 Taulukko 4. Psykologian tohtoriohjelman matka- ja kongressiavustukset tohtorikoulutettaville, vuosi (ei sisällä kurssitukea) Psykologian tohtoriohjelman tohtorikoulutettavat osallistuivat aktiivisesti erilaisiin kansainvälisiin ja valtakunnallisiin kursseihin tai kongresseihin Suomessa ja ulkomailla (ks. taulukko 5). Valtaosa ulkomaanvierailuista kohdistui alan ulkomaisiin kongresseihin. VIERAILUT, KONGRESSIT JA KURSSIT YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI Työskentely, vierailu ulkomailla Osallistuminen kansainvälisille kursseille Osallistuminen kongresseihin Suomessa Osallistuminen kongresseihin ulkomailla YHTEENSÄ Taulukko 5. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden vierailut, osallistuminen kursseille tai kongresseihin Suomessa ja ulkomailla, vastaajia yhteensä 78. Yhteistyö ja verkostoituminen Psykologian tohtoriohjelma on tiivistänyt yhteistyötään mm. Oppimisympäristöjen monitieteisen tutkijakoulun (OPMON) kanssa. Tutkijakoulut ovat rahoittaneet ja järjestäneet yhteistyönä opintojaksoja ja -tapahtumia sekä suunnitelleet tulevaa yhteistyötä. Tohtoriohjelmien koordinaattorit ovat myös vaihtaneet ja välittäneet tietoa kolmansien osapuolien järjestämistä seminaareista. Yliopistoverkosto Psykonetin erikoispsykologikoulutuksen kanssa yhteistyö on jatkunut edellisen vuoden kaltaisesti ja opiskelijat ovat voineet hyödyntää toistensa opintotarjontaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen vuonna Tohtoriohjelman vuosikyselyssä oli oma osionsa koskien yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vastaajia kyselyyn oli yhteensä 78. 1) Opetustunnit Tohtorikoulutettavilta kysyttiin vuoden aikana antamastaan opetuksesta (78 vastaajaa).

10 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 10/13 Taulukossa 6 löytyy yhteenveto opetustunneista vuonna. Vastaajista selvästi yli puolet eli 54 henkilöä (25 OKM-paikalla ja 27 oheispaikalla olevaa opiskelijaa) on antanut opetusta vuoden aikana. VUONNA ANNETUT OPETUSTUNNIT/h YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI tai enemmän YHTEENSÄ Ei opetusta YHTEENSÄ Taulukko 6. Tohtorikoulutettavien antama opetus vuonna. Osassa vastauksista ei käy ilmi, ovatko kaikki tunnit opetusta vai onko mukaan laskettu esim. tuntien valmistelutyö. Osa vastanneista on lopettanut opiskelunsa tohtoriohjelmassa vuoden aikana ja siirtynyt muihin tehtäviin yliopistossa, mikä selittänee muutamien vastaajien melko korkeat opetustuntimäärät. Vastaajista suurin osa on opettanut vuonna yliopistoissa psykologian oppiaineissa aihepiirinään perustutkinto-opetukseen liittyvät eri osa-alueet. Opetusta on annettu vuonna mm. - psykologian oppiaineissa - avoimessa yliopistossa - tutkimuslaitoksissa - tohtoriohjelman seminaarissa - kansainvälisessä kongressissa - ulkomaisessa yliopistossa - verkostoissa (Psykonet) - verkko-opetusta Aiheina/toiminta-alueina mm. - perustutkinto-opetus: perus- aine ja syventävät opinnot (+kandidaatti/graduseminaarit), - tutkimusmenetelmät, tilastotieteellinen ohjaus - hops -ohjausta, muu pienryhmäohjaus - tutorointi - tutkielman ohjaus - tutkimuskäyntien järjestäminen - kliiniset ammattikäytännöt - koulukiusaaminen 2) Työryhmiin osallistuminen Tohtorikoulutettavilta kysyttiin työryhmiin osallistumisesta vuonna. Kysymykseen saatiin 21 vastausta (6 OKM-paikalta ja 15 oheispaikalta). Tulokset ovat nähtävissä allaolevassa taulukossa. VUONNA työryhmiin osallistuminen YHTEENSÄ OKM OHEIS KAIKKI Jäsenenä työryhmässä Jäsenenä useassa eri työryhmässä 4 4 YHTEENSÄ Taulukko 7. Tohtorikoulutettavien osallistuminen työryhmätyöskentelyyn vuonna. Työryhmät nimettiin vastauksissa seuraavasti: - oppiaineen työryhmä

11 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 11/13 - tutkimustyöryhmä, tutkimusprojektin työryhmä - perustutkinnon johtoryhmä - erikoisalatyöryhmä - Psykonet - valintakokeiden suunnitteluryhmä - tutkimushankkeen työryhmä - Psykologiliiton työryhmä - opintoryhmä 3) Toiminta yliopiston ulkopuolella Kyselyssä kartoitettiin tohtorikoulutettavien yliopiston ulkopuolista toimintaa. Tähän kysymykseen saatiin 22 henkilöltä vastaus (7 OKM-paikalla ja 11 oheispaikalla). Tehtävät yliopiston ulkopuolella olivat: - terapia- tai kuntoutustyö 9 - tutkimustehtävät 4 - luennointi 7 - konsultointi 2 - työpaikkakoulutus; työnohjaus 1 - free lance -kirjoittajana toimiminen 1 4) Muut luottamustoimet ja tehtävät 19 vastaajaa (6 OKM-paikalla ja 13 oheispaikalla) vastasi kysymykseen, joka koski muita luottamustoimia ja tehtäviä vuoden aikana. Lähes kaikki luottamustoimet liittyivät erilaisten työryhmien jäsenyyksiin ja toimintaan. Vastaajat kuvailivat muita tehtäviään ja luottamustoimiaan mm. seuraavasti: - työryhmän /johtoryhmän/komitean/jaoksen puheenjohtajana toimiminen - julkaisujen arvioitsija - järjestelytoimikunnan/työryhmän/komitean/johtoryhmän/jaoksen jäsen - opiskelijoiden ohjaus - pääsykoetyöryhmän vastaava - yliopiston tutkimustyöryhmän jäsen - kurssiaineiston vastaava 5) Mediasuhteet Kysymykseen tohtorikoulutettavien mediasuhteista vastasi yhteensä 15 tohtorikoulutettavaa (9 OKM-paikalla, 6 oheispaikalla). Vastaajien mediakontaktit vuonna olivat henkilöittäin: - lehtihaastattelu 11 - tv-ohjelma 6 - radiohaastattelu 3 Mediakontaktien jaottelussa ei käy ilmi kuinka monta kontaktia tohtorikoulutettavalla on ollut kyseisissä muodoissa.

12 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 12/13 Tohtoriohjelma pähkinänkuoressa Vuoden kysely tohtorikoulutettaville toteutettiin joulukuussa. Opiskelijoille lähetettiin sähköpostitse ohjeistukset ja osoitte verkkolomakkeeseen, viimeinen vastauspäivä oli Vastausten viipymisen vuoksi vastausaikaa pidennettiin. Vastanneita oli yhteensä 78: 33 OKMpaikalla opiskellutta tohtorikoulutettavaa sekä 45 oheispaikkalaista. Oheisena kyselyn satoa taulukoituna (taulukot 8-11). OPISKELIJAT Miehet Naiset YHTEENSÄ Suomal. Ulkomaal. Suomal. Ulkomaal OKM:n tutkijakoulupaikoilla olleet opiskelijat yhteensä Muut päätoimiset opiskelijat (oheispaikkalaiset) Sivutoimiset opiskelijat YHTEENSÄ Keskeyttäneet/peruutt. opiskelijat Taulukko 8. Tohtorikoulutettavien määrä Psykologian valtakunnallisessa tohtoriohjelmassa Psykologian tohtoriohjelmassa oli vuoden lopussa yhteensä 82 opiskelijaa (taulukko 8), joista 33 opiskeli OKM-rahoitteisella paikalla vuoden aikana. OKM-paikalla opiskelevista oli 4 ulkomaista opiskelijaa (2 miestä: kumpikin Liettuasta sekä 1 nainen Venäjältä ja 1 nainen Ranskasta). Vastaavasti oheispaikalla opiskelevien joukossa oli 3 ulkomaista opiskelijaa (1 nainen Venäjältä, 1 Liettuasta ja yksi Saksasta). Naisia OKM-paikalla opiskelevissa opiskelijoissa oli yhteensä 27 ja miehiä yhteensä 6. Oheispaikoilla naisia oli 38 ja miehiä 11. VUONNA ARVIOITU VÄITTELYAJANKOH- YHTEENSÄ TA OKM OHEIS KAIKKI Ei arviota YHTEENSÄ Taulukko 9. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden oma arviointi väittelyajankohdastaan Valtaosa vastaajista eli 75,86 % arvioi valmistuvansa vuosina (taulukko 9). Vastauksista on vähennetty vuonna väitelleet (joita vastanneista oli yhteensä 5), minkä jälkeen vastaajia oli kaikkiaan 69. Seitsemän vuosikyselyyn vastanneista ei antanut arviota väittelyajan-kohdastaan. JULKAISUTYYPPI ULKOMAILLA SUOMESSA YHTEENSÄ OKM OHEIS OKM OHEIS OKM OHEIS KAIKKI Referoidut artikkelit Referoidut konferenssijulkaisut Muut artikkelit ja konferenssijulkaisut Monografiat, kirjat, toimitetut julkaisut Julkaisut yliopistojen tms. Julkaisusarjoissa Julkaisut yleistajuisissa lehdissä YHTEENSÄ Taulukko 10. Psykologian tohtoriohjelman opiskelijoiden ilmoittamat julkaisut vuonna, n=78.

13 Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 13/13 Vuonna vuosikyselyyn vastanneet julkaisivat yhteensä 132 julkaisua (taulukko 10), joista OKM-paikalla opiskelevien julkaisumäärä oli yhteensä 59 ja oheispaikalla julkaistujen artikkelien määrä oli vastaavasti 73. Eniten julkaistiin referoituja artikkeleita (73% kaikista), joista OKMpaikalla olevat opiskelijat julkaisivat 47 ja oheispaikkalaiset 49 artikkelia. SUORITETUT NOT TUTKIN- Miehet Naiset YHTEENSÄ Suomal. Ulkomaal. Suomal. Ulkomaal Suoritetut lisensiaatin tutkinnot Suoritetut tohtorin tutkinnot Taulukko 11. Suoritettujen tutkintojen määrä Psykologian tohtoriohjelmassa. Vuonna väitteli tohtoriksi yhteensä 7 opiskelijaa, jotka ovat olleet joko OKM-rahoitteisella paikalla tai tohtoriohjelman oheispaikalla (taulukko 11).

Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2011 2014. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava:

Tohtoriohjelman johtoryhmä Tohtoriohjelman johtoryhmä on valittu nelivuotiskaudeksi 2011 2014. Johtoryhmän kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: Psykologian tohtoriohjelman toimintakertomus 2011 1/12 Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma lyhyesti Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma (National Doctoral Programme of Psychology) on verkostomuotoinen,

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu

Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu www.jyu.fi/tutkijakoulu Tutkijakoulukoordinaattori Tuula Oksanen Opintoasiainpäivät 9.2.2012 Tutkijakoulujärjestelmä muutoksessa Perustettu 1995 Opetusministeriön toimesta

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 1/09 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa

Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Liikkuvuusjaksot yliopiston ulkopuolella osana tohtorikoulutuksen opetussuunnitelmaa Elise Pinta, tutkijakoulukoordinaattori, Turun yliopiston tutkijakoulu Anne Tuittu, tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelija,

Lisätiedot

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma

Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma 1/6 TAMPEREEN YLIOPISTO Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Pohjoismaisten kielten yliopistonlehtorin (opetus- ja tutkimusalana ruotsin kieli) tehtäväntäyttösuunnitelma Tehtävä Tehtävän ala

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

Jatko-opiskelijoiden seurantakysely. Tietoa vastaajista (9) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, 5.2.213 1 (9) Perustieteiden tohtoriohjelma Jatko-opiskelijoiden seurantakysely Toteutettiin 14. 28.11.212 Kysely lähetettiin kaikille lukuvuoden 29 21 ja 21 211 aikana jatko-opintonsa aloittaneille. Vastausprosentti:

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia

PROFESSORILUENTO. Professori Minna Laakso. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Logopedia PROFESSORILUENTO Professori Minna Laakso Logopedia Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 4.5.2016 Professori Minna Laakso pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 4. toukokuuta 2016

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus

Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Psykonetin yhteinen perustutkinto-opetus Koordinaattori Kari Lehti Psykonet Psykologian perusopintokokonaisuus Perusopinnot kokonaisuudessaan ja osa aine- ja syventävistä opinnoista toteutetaan Psykonetyhteistyönä

Lisätiedot

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa

Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Julkaisufoorumin käyttö tutkimuksen arvioinnissa Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) KOTA seminaari 1.9.2015 Åbo Akademi Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumin esittely 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Tiedekuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 4/2012 Opintoasiat / A Puheenjohtaja Dekaani / Varadekaani Professori Timo Ahonen / Professori Terhi-Anna Wilska Jäsen

Lisätiedot

PSYKONET TOIMINTAKERTOMUS 2015

PSYKONET TOIMINTAKERTOMUS 2015 PSYKONET TOIMINTAKERTOMUS 2015 Psykologian koulutusalalla toimii kuuden yliopiston muodostama yliopistoverkosto Psykonet. Verkosto on toiminut psykologian alan koulutuksen katto-organisaationa vuodesta

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

Miten pääsen alkuun?

Miten pääsen alkuun? 26.11.14 Miten pääsen alkuun? LL Markku Lehikoinen 27.11.2014 Sidonnaisuudet: HY, Akateeminen terveyskeskus ja Helsingin Sosiaali- ja terveysvirasto, Töölön ta Osa-aikaisen tutkijan arki Aikataulut uusiksi

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen?

Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Matematiikan ja tilastotieteen laitos Esko Leskinen 28.5.2009 Mitä IHMEttä on MIXTURE -mallintaminen? A-L Lyyra 2009 2 1. Taustaa mixture sekoitus (mikstuura) sekoitetut jakaumat sekoitetut

Lisätiedot

PSYKONET TOIMINTAKERTOMUS 2013

PSYKONET TOIMINTAKERTOMUS 2013 PSYKONET TOIMINTAKERTOMUS 2013 Psykologian koulutusalalla toimii kuuden yliopiston muodostama yliopistoverkosto Psykonet. Verkostoon kuuluvat Helsingin, Itä-Suomen, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot

Lisätiedot

Psykonetin erikoispsykologikoulutus

Psykonetin erikoispsykologikoulutus Psykonetin erikoispsykologikoulutus Sosiaalityön kevätseminaarissa 11.5.2015 Erikoispsykologikoulutus Suomessa tällä hetkellä Psykologian maisterin tutkinnon pohjalta suoritettava ammatillisesti painottunut

Lisätiedot

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO

KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO HAKULOMAKE 1/6 KEHITYS- JA KASVATUSPSYKOLOGIAN ALAN ERIKOISPSYKOLOGIKOULUTUKSEN SISÄLTÄVÄ PSYKOLOGIAN LISENSIAATIN TUTKINTO Hakuaika päättyy 14.2.2014 klo 15.45. Hakemus ja sen liitteet jätetään 3 kappaleena

Lisätiedot

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA

LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 1 LÄÄKETIETEEN TUTKIJALINJAN OPETUSSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2013-2014 Sisältää Lääketieteen tutkijalinjan järjestämät opintojaksot. Näiden lisäksi suositellaan mm. seuraavia kursseja/opintojaksoja: - Tutkimuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 421/2012 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Aallosta kestävän kehityksen osaajia

Aallosta kestävän kehityksen osaajia Aallosta kestävän kehityksen osaajia LUMA-toimintaa yläkouluille ja lukioille RCE Espoon Unelman päivän seminaari Tiistaina 2.12.2014 @ Espoon valtuustotalo Meri Löyttyniemi, Aalto kampuspalvelut, kestävän

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala

Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena. Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Toimijuuden tutkimus opetuksen kehittämisen tukena Päivikki Jääskelä & Ulla Maija Valleala Mitä tekemistä tutkijoilla oli interaktiivinen opetus ja oppiminen hankkeessa? Hankkeen alussa toinen tutkijoista

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016,

KASVATUSTIETEIDEN TOHTORIOHJELMA HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA LUKUVUOSILLE 2014-2015 JA 2015-2016, PASSIIVIREKISTERI Henkilökohtainen opintosuunnitelma palautetaan tutkimus- ja jatkokoulutussuunnittelijalle passiivirekisterilomakkeen kanssa viimeistään 31.3. Lisätietoa passiivirekisteristä www.utu.fi/opiskelu/opinnot/passiivirekisteri/

Lisätiedot

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa

Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Tohtorikoulutettavana työsuhteessa Valtakunnallinen teologian tohtoriohjelma 16.2.2012 Teologinen tiedekunta / Mikael Vänttinen / Tohtorikoulutettavien työsuhde 16.2.2012 1 Keskeiset säädökset 1. Työsopimuslaki

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA

KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Kopio e-lomakkeesta 11.3.2011 Kysely sulkeutunut 4.4.2011 Helsingin yliopiston vastuullisille tutkijoille suunnattu KYSELY YLIOPISTON TOHTORIKOULUTUKSESTA JA JATKOTUTKINTOLINJAUKSIEN TOTEUTUMISESTA Taustatiedot

Lisätiedot

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto

TOHTOS. Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen. Projektipäällikkö Jukka Sysilampi Tampereen yliopisto TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Projektipäällikkö Tampereen yliopisto 5.10.2016 TOHTOS Tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksien kehittäminen Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015)

KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) KYSELY DEGREE PROGRAMME IN SOCIAL SERVICES -ALUMNEILLE (DSS-alumni survey 2015) Maija Kalm-Akubardia, Diakonia-ammattikorkeakoulu Maija.kalm-akubardia@diak.fi DSS-alumnikysely luotiin ensisijaisesti selvittämään

Lisätiedot

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne

Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa. Tilanne Suomi EU:n 7. puiteohjelmassa Tilanne 19.6.2012 Suomen avainluvut 7. puiteohjelmassa Varmistunut rahoitus 558 M Suomalaisille osallistujille varmistunut rahoitus. Osallistumiset 1 687 Suomalaisten osallistumisten

Lisätiedot

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149

Asialista 1A/ (6) Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Asialista 1A/2012 1 (6) Johtokunnan kokous Aika keskiviikko 18.1.2012 klo 9.15 Paikka tiedekunnan kokoushuone, Assistentinkatu 7, 1. krs, huone 149 Valmistelija Minna Domander, hallintopäällikkö Jäsenet

Lisätiedot

Tavoitteidensa mukaisella työuralla

Tavoitteidensa mukaisella työuralla Tavoitteidensa mukaisella työuralla Aarresaari-verkoston tohtoriuraseuranta 2015, vuosina 2012 2013 valmistuneet Juha Sainio & Eric Carver Aarresaari.net/uraseuranta Sivuilta tietoa aineistoista ja linkit

Lisätiedot

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry

Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Suomen Urheilupsykologinen yhdistys ry Emännäntie 3-5 G 90 p. 045-1241080 www.supy.sporttisaitti.com TOIMINTASUUNNITELMAN TÄYDENNYS VUODELLE 2015 1. Toimintasuunnitelman täydennyksen perustelut 2. Verkostoituminen

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH

21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool. Levi HL ja JH 21 May 15 June In Rovaniemi and Pori www.ramk.fi/summerschool www.samk.fi/summerschool TAUSTAA RAMKIN JA SAMKIN YHTEISTYÖLLE KESÄKOULUSSA Magellan verkosto, USA RAMK ja SAMK ainoat korkeakoulut ko. verkostossa

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan

Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Johdatus julkaisufoorumin toimintaan Suunnittelija Janne Pölönen (TSV) Metodifestivaali 2015 19.8.2015 Tampereen yliopisto Esityksen sisältö 1. Julkaisufoorumi-luokitus 2. Luokituksen käyttö rahoitusmallissa

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Lauri Paltemaa. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka PROFESSORILUENTO Professori Lauri Paltemaa Itä-Aasian nykyhistoria ja politiikka Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 18.3.2015 Professori Lauri Paltemaa pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede

PROFESSORILUENTO. Professori Seppo Mattila. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Tähtitiede PROFESSORILUENTO Professori Seppo Mattila Tähtitiede Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta 28.9.2016 Professori Seppo Mattila pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela -salissa 28. syyskuuta

Lisätiedot

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut

Dir. emer. Klaus Thoma, Fraunhofer Institute for High-Speed Dynamics, Ernst-Mach-Institut 1 (5) 9.5.2016 Strategisen tutkimuksen neuvosto STRATEGISEN TUTKIMUKSEN OHJELMAHAUT 2016 ARVIOINTIPANEELIT Turvallisuus verkottuneessa maailmassa tutkimusohjelma 12 huhtikuuta 2016, Helsinki Dr. Tarja

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta

Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tohtorin tutkinnon suorittaneet työelämässä: Vuosina 2008 ja 2009 Tampereen yliopistossa tohtorin tutkinnon suorittaneiden uraseuranta Tampereen yliopisto Ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteutus ja

Lisätiedot

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN

KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN KESKITETTY JULKAISUTIETOJEN TALLENTAMINEN Artikkelit Konferenssijulkaisut Kirjat 15.5.2014 Marja Leena Harjuniemi Informaatikko / JYK Kirjasto TUTKA 1.4.2013 Huhtikuusta 2014 alkaen kirjasto syöttää julkaisutiedot

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen

Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Näkökulmia verkostoituneen opetuksen tuottamiseen & toteuttamiseen Torus-verkosto www.torus.oulu.fi Oulun yliopisto Historian laitos suunnittelija & koordinaattori Anita Honkala anita.honkala@oulu.fi Mikä

Lisätiedot

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä

Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Tiedekunnan tohtorikoulutettavien vuosiseminaari yhteisöllisyyden lisääjänä Valtakunnallinen tohtorikoulutuspäivä 5.10.2016 Koordinaattori Sanna Niukko, KEVEKO-tohtoriohjelma, TY & FinEd-verkosto (Tutkimus-

Lisätiedot

Suuntana Yhdysvallat

Suuntana Yhdysvallat Suuntana Yhdysvallat Fulbright Centerin stipendit tutkijoille ja tutkijakoulutettaville Karoliina Kokko, ohjelmapäällikkö Tutkijakoulujen liikkuvuusseminaari 3.2.2010 Fulbright Center Tehtävänä on edistää

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

CIMO Osallisuus-työpaja

CIMO Osallisuus-työpaja This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for anyuse which may be made

Lisätiedot

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir

Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma. sisältö ja rakenne Eija Heinonen-Özdemir Kielikylpykoulutuksen koulutusohjelma sisältö ja rakenne 26.8.2016 Eija Heinonen-Özdemir Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala

Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala Taitosalkku-opintokokonaisuus, 6 op 29.8.2012 Perehdytyspäivät, avoimen väylä Minna Nevala MIKÄ ON TAITOSALKKU? 1/2 Taitosalkku on 6 op:n opintokokonaisuus, joka on osa liiketoimintaosaamisen perusteita

Lisätiedot

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA

TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA TOHTORIOPISKELU VAIHDOSSA/ULKOMAILLA Laura Lalu (laura.lalu@uta.fi) Kansainvälisten asioiden koordinaattori Tampereen yliopisto/päätalo A120 27.1.2016 ULKOMAILLA OPISKELUN HYÖDYT Henkilökohtainen akateeminen

Lisätiedot

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa.

Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Etene tutkijana Luo kiehtova tutkijanura tieteen parissa. Suomen Akatemia edistää tutkijanuraa sen kaikissa eri vaiheissa. Akatemia tukee erityisesti nuorten tutkijoiden itsenäistymistä, kannustaa tutkijoiden

Lisätiedot

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008

Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Englanninkielisten tutkintojen tarjonta suomalaisissa korkeakouluissa Korkeakoulu ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen 2008 Irma Garam, Hanna Boman CIMO CIMO tiedon tuottajana Kerätä,

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I

LAULUMUSIIKIN PÄÄAINE I MUUT KIELIOPINNOT 3la71 Saksan kieli 1 (4 op) 3la31 Italian kieli 1 (4 op) 3la72 Saksan kieli 2 (5 op) 3la32 Italian kieli 2 (5 op) k0-9123 Englannin kielen valmentava opintojakso (3 op) k0-9122 Ruotsin

Lisätiedot

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA

HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA HELENA AAVARINNE, THT, KASV.LIS. HOITOTIETEELLISEN KOULUTUKSEN JA TUTKIMUSTOIMINNAN ALKUVAIHEITA OULUN YLIOPISTOSSA TAUSTAA JA VALMISTELUTYÖTÄ KOULUTUKSEN ALOITTAMISEKSI Kansainvälinen yhteistyö Ulkomailta

Lisätiedot

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä

NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSissä I koulutuskokonaisuus lokakuu 2009 joulukuu 2010 II koulutuskokonaisuus syyskuu 2011 toukokuu 2012 NÄYTTÖÖN PERUSTUVA HOITOTYÖ ELÄVÄKSI KYSISSÄ VeTe Kurssiohjelma

Lisätiedot

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536

International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 2016 International Baccalaureate = kansainvälinen ylioppilastutkinto Opetus- ja tutkintokieli englanti Opetussuunnitelma sama kaikkialla maailmassa 4536 koulua 150 maassa (yli1 235 000 opp.) Opinnot kestävät

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Prognos Julkaisusuunnitelmat

Prognos Julkaisusuunnitelmat Prognos Julkaisusuunnitelmat Työsuunnitelmiin liittyvien raporttien ja vuosiseminaarien lisäksi suunnitellut julkaisut Casejoryt 09/2005 & JR4 25.1.2005 päivitetty tilanne Casejoryt 04/2006 päivitetty

Lisätiedot

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS

VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS VALTAKUNNALLINEN SOSIAALITYÖN YLIOPISTOVERKOSTO JOHTORYHMÄN KOKOUS Aika: Maanantai klo 9:00 11:00 Paikka: Puhelinkokous: soittonro 0800 136 716, pin 011124# Jäsenet ja varajäsenet: Timo Harrikari HY Varsinainen

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006

PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA. Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 PORTFOLIO VIRANHAKUASIAKIRJANA Tiina Kosunen, Kanslerinvirasto, HY tiina.kosunen@helsinki.fi 1.6.2006 Sanastoa ja käsitteitä Portfoliotyö: materiaalin keräämistä, valikointia ja arviointia sekä sen tallentamista

Lisätiedot

SUUNTANA VENÄJÄ VAIHTOMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLE

SUUNTANA VENÄJÄ VAIHTOMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLE SUUNTANA VENÄJÄ VAIHTOMAHDOLLISUUDET VENÄJÄLLE Minna Nousiainen, International Coordinator minna.nousiainen@ulapland.fi Kasvatustieteiden tiedekunta FIRST-VERKOSTOT Kenelle: vähintään toisen vuoden perusopiskelijat

Lisätiedot

Tohtorikoulutuksen yhteistyö

Tohtorikoulutuksen yhteistyö Tohtorikoulutuksen yhteistyö Paula Salo, Psykonetin pj, Turun yliopisto Paavo Leppänen, Dopsyn pj, Jyväskylän yliopisto Kari Lehti, Psykonetin koordinaattori Dopsyn tuloksia Dopsyn rahoitus päättyi 31.12.2015

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään

FSD2072 Tampereen yliopistossa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2072 ssa vuonna 1997 jatkotutkinnon suorittaneiden työelämään sijoittuminen Kyselylomaketta

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö

Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosten käyttö Kysely tutkijoiden asiantuntijaroolissa saamasta palautteesta. Tulosyhteenveto Tulosten käyttö Julkisen esiintymisen määrä ja kanavat Millä tavoin olet itse esiintynyt julkisuudessa asiantuntijaroolissa?

Lisätiedot

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio

FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS 2/10 PÖYTÄKIRJA. vararehtori Johanna Björkroth johtaja Dan-Olof Riska hallintopäällikkö Mikko Sainio Helsinki Institute of Physics P.O.Box 64, (Gustaf Hällströmin katu 2) FIN-00014 University of Helsinki, Finland Phone +358 9 191 50521, fax +358 9 191 50522 FYSIIKAN TUTKIMUSLAITOKSEN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Terveystieteiden yksikkö

Terveystieteiden yksikkö Terveystieteiden yksikkö HAKEMUS Terveystieteiden tohtorin Terveystieteiden lisensiaatin Filosofian tohtorin Filosofian lisensiaatin Lääketieteen tohtorin TUTKINNON SUORITTAMISEKSI JA VÄITÖSKIRJAN/LISENSIAATINTUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus

Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Neuropsykologian erikoispsykologikoulutus Laura Hokkanen Professori Helsingin yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Neuropsykologia psykologian erikoisala, jonka kiinnostuksenkohteina ovat aivojen

Lisätiedot

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus

Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi. Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus ja sosiaalivakuutus 1 TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TEHTÄVÄNTÄYTTÖSUUNNITELMA VAKUUTUSTIETEEN PROFESSORI Tehtävä Vakuutustieteen professorin tehtävä 1.8.2015 alkaen toistaiseksi Tehtävän ala Vakuutustiede: yksityisvakuutus

Lisätiedot

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen

Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen Operaatiotutkimus ja MATINE Professori Ilkka Virtanen FORS-seminaari Turvallisuus ja riskianalyysi Teknillinen korkeakoulu 13.11.2008 MATINEn tehtävä Maanpuolustuksen tieteellinen neuvottelukunta (MATINE)

Lisätiedot

1 of :06

1 of :06 1 of 6 28.03.2008 21:06 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA VALTIONAVUSTUSHAKEMUS: KANSAINVÄLISET KONFERENSSIT JA KANSALLISET SEMINAARIT gfedc Kansainvälinen konferenssi Kansallinen seminaari Rahoitusaika

Lisätiedot