Ennakkotehtävät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennakkotehtävät 2006. www.kyamk.fi"

Transkriptio

1 Ennakkotehtävät 2006

2 Hyvä tuleva opiskelutoveri, Tätä lukiessasi olet jo harkinnut opiskelua Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa. Ennakkotehtävät edessä, ja jos hyvin käy myös pääsykokeet. Niihin kannattaakin panostaa, koska vain niiden avulla voit osoittaa taitosi. Koulustamme valmistuu niin artenomeja, medianomeja kuin muotoilijoitakin. Tutkintonimike sisältää enemmän kuin osaisi arvata. Meidän on nimittäin mahdollista opiskella pääaineen ohella monenlaisia sivuaineita, joten kaikilla on mahdollisuus kehittää itseään haluamaansa suuntaan artenomina, medianomina tai muotoilijana. Teemme yhteistyötä eri yritysten ja yksityishenkilöiden kanssa, joten asiakastyöt eivät ole epätavallisia. Niiden avulla opiskelijat voivat luoda valmiiksi yhteyksiä työelämään jo ennen valmistumista, mikä saattaa helpottaa vakituisen työn löytämistä. Eihän opiskelu pelkkää uurastamista ole. Tutustuminen uusiin ihmisiin vuorovaikutus on tärkeää, koska ryhmätyöskentelyprojekteissa vaaditaan yhteistyökykyä. Omat kokemukseni kahden vuoden opiskelun jälkeen ovat olleet hyvät ja antoisat. Uskon, että loputkin vuodet antavat paljon sisältöä työharjoitteluineen ja vaihtomatkoineen. Toivottavasti nähdään ensi lukukaudella! Oppilaskunta Muovi ry:n puheenjohtaja Tiina Kanninen

3 Ohjeita kulttuurialan koulutusohjelmiin pyrkivälle Hakukelpoisuus 1) lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto, opistoasteen tai ammatillisen korkeaasteen tutkinto, vähintään kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aikaisempi tutkinto, edellä mainittuja tutkintoja vastaavat ulkomailla suoritetut opinnot, saman alan ammatillinen perustutkinto (laajuudeltaan kolmea vuotta suppeampi). Ammattikorkeakouluopintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi erikoistapausvalinnassa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten. Erikoistapausvalinnan hakulomakkeen saat nettisivuiltamme tai tilaamalla sen hakutoimistosta. 2) Hyväksytysti suoritettu valintakoe. Ennakkotehtävät Valintakokeeseen kutsutaan ennakkotehtävien perusteella. Ennakkotehtävät on tehtävä ohjeiden mukaisesti. Tehtäviä ei palauteta hakijalle. Kirjoita kaikkien tehtävien taakse nimesi ja tehtävän nimi. Ennakkotehtävät ja erillinen lisätietolomake on palautettava opintotoimistoon hakuaikana klo mennessä. Muista lähettää yhteishakulomake ensisijaisena hakukohteenasi olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon! Valintakokeet Ennakkotehtävät hyväksytysti tehneet kutsutaan kaksipäiväisiin valintakokeisiin. Yleisinä valintaperusteina painotetaan visuaalisia taipumuksia, ongelmanratkaisukykyä sekä opiskelumotivaatiota. Opintotoimistot Hakutoimisto PL 111 (Salpausselänkatu 57), Kouvola puh. (05) Muotoilun ja Restauroinnin koulutusohjelmat Utinkatu 85, Kouvola puh. (05) Viestinnän koulutusohjelma Prikaatintie 2, Kouvola puh. (05) Valintakoepäivät Muotoilun ko. ja Restauroinnin ko Viestinnän ko Valinta Valinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan ja viimeistään Voit ottaa samana lukuvuonna vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

4 Muotoilu Muotoilija toimii taiteen ja yrityselämän välisessä kentässä rakentaen lähiympäristöämme sekä esineellistä ja digitaalista maailmaamme. Tehtäväkenttä on laaja ja moninainen käsittäen kaikkea paperikoneen muotoilusta yritysten toimintaympäristön suunnitteluun ja imagon rakentamiseen. Muotoilija on ennen kaikkea suunnittelija, jonka tehtävä on taata projekteissa lopputuloksen esteettinen laatu ja käytettävyys. Muotoilija on loppukäyttäjän puolestapuhuja ja aikakautensa arvojen tulkitsija Muotoilun koulutusohjelman ennakkotehtävä 2006 Valitse lehdistä kaksi julkisuuden henkilöä, ja suunnittele heille molemmille omat vapaa-aikaan liittyvät, käyttötarkoitukseltaan samanlaiset tuotteet. Henkilöt tulee valita siten, että he edustavat erilaisia kohderyhmiä. Huomio suunnittelussa erityisesti henkilöiden erilaiset tarpeet ja tyylit, sekä tuotteeseen kohdistuvat odotukset. Valitse vapaa-ajan tuote perustuen kiinnostuksesi kohteena olevaan suuntautumisalaan. 1. Tee kummastakin tuotteesta havainnollinen piirros henkilön kuvalla varustettuna ja liitä erillisellä paperilla mukaan kirjoitelma, jossa kerrot valitsemiesi henkilöiden mahdollisista elämäntavoista ja tyyleistä. Paperi 2 x A3, piirustustekniikka vapaa. Kirjoitelma 1 x A4 Mielikuvitus, eläytyminen, idea ja suunnitelman havainnollisuus 2. Tee kummastakin tuotteesta mainosjuliste, jossa tuotteen ja käyttöympäristön lisäksi esiintyy kohderyhmänä oleva henkilö. Paperi 2 x A3, vesi- ja puuvärit Piirustustaito, sommittelu, värien käyttö ja käyttöympäristön kuvaaminen Muista laittaa nimesi ja osoitteesi tehtävien kääntöpuolelle!

5 Restauroinnin koulutusohjelman ennakkotehtävä Essee. Pohdi mikä merkitys nyky-yhteiskunnassa on vanhoilla esineillä ja rakennuksilla. Mieti asiaa myös restauroijan näkökulmasta. Essee voi olla omaa pohdintaa sekä aineistoon perustuvaa. 1 2 sivua A4, fonttikoko 12 ja riviväli 1,5 Oma näkemys ja perehtyneisyys aiheeseen 2. Piirustus. Piirrä vanhan rakennuksen pääsisäänkäynnin julkisivun puoleinen ulko-ovi eri vahvuisilla lyijykynillä A 4 kokoon. Kirjoita piirustuksen oikeaan alakulmaan rakennuksen osoite. Paperi A4, lyijykynät piirustustaito, valo ja varjo, tarkkuus ja yksityiskohtaisuus 3. Maalaus. Hedelmäasetelma, jossa on vähintään kolme erilaista hedelmää kangaspöytäliinan päälle aseteltuna. Akvarellipaperi A3, vesivärit ja hahmotukseen haluttaessa lyijykynä sävyt, perspektiivi, valo ja varjo sekä sommittelu Restaurointi Restauroija ratkoo ammatissaan hyvin monenlaisia ongelmia kohteen vaurioihin, dokumentointiin tai taustatutkimukseen liittyen. Tarkoitus ei ole tehdä vanhasta uutta, vaan palauttaa vanha asu säilyttäen ajan siihen mukanaan tuomat kulumat. Restauroijan työtehtävät yritysmaailmassa määräytyvät pitkälti sen mukaan, mihin hän on alallaan erikoistunut. Rakennusrestauroinnin lisäksi tehtäviin voi kuulua esimerkiksi arkkitehtitoimistossa suunnittelun apuna toimiminen, kun kyseessä on vanha kohde. Huonekalurestauroinnin opiskelija voi sijoittua esimerkiksi puusepänliikkeeseen tuomaan restaurointituntemusta. Muista laittaa nimesi ja osoitteesi tehtävien kääntöpuolelle!

6 Viestintä Koulutusohjelmamme on moderni, aikaansa seuraava ja opiskelijamäärältään Suomen toiseksi suurin viestintäalan AMK-yksikkö, jossa kouluttautuu nykyään noin 300 opiskelijaa. Koulutusohjelmamme koostuu neljästä suuntautumisvaihtoehdosta: av-media graafinen suunnittelu yhteisöviestintä verkkomedia Avainteemoja koulutuksessamme ovat visuaalisuus, digitaaliset mediat, monimediaisuus sekä viestinnän moniosaaminen. Uudet mediat, nettitv ja digi-tv etunenässä, ovat osaamisalueitamme. Viestinnän koulutusohjelman ennakkotehtävä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelmassa on verkkomedian, graafisen suunnittelun, yhteisöviestinnän ja audiovisuaalisen median suuntautumisvaihtoehdot. Viestinnän koulutusohjelman eräs opiskeluympäristö on Meduusa-akatemia, joka valittiin ammattikorkeakoulujen laatuyksiköksi Meduusa-akatemia on opiskelijavetoinen netti-tv-toteutuksen ja projekti- ja tiimioppimisen metodeihin perustuva innovatiivinen opiskeluympäristö. Keskeisiä elementtejä ovat myös moderniin teknologiaan yhdistetty koulutuskonsepti, opiskelijaja työelämälähtöisyys. Meduusa-akatemiassa tiedot ja taidot opiskellaan ja harjoitellaan Meduusa-tv:n opiskelijoiden ja koulun oman netti-tv:n viikoittaisissa ohjelmatuotannoissa. Ota yksi valokuva, joka mielestäsi parhaiten ilmaisee Meduusa-akatemian ja Meduusatv:n ajatusta. Lisätietoa Yksi itse ottamasi valokuva tai tuloste max A5 joko valokuvatai digikameralla. Omaperäisyys ja mielikuvitus, kyky muokata ja hahmottaa eri tyylistä ja eri laatuista lähdemateriaalia visuaaliseen muotoon. Kuvankäsittely ja muokkaus on sallittua. 2. Meduusa-tv on tekemässä uutta yllättävää ohjelmaa. Kuvaukset tehdään paikassa, jota et ikinä olisi voinut kuvitella olevan olemassa. Kun näet kuvauspaikan, mieleesi tulevat sanat: Ei voi olla totta! Visualisoi piirtämällä ja/tai maalamalla yllätyksellinen kuvauspaikka. Värillinen, A3 Mielikuvitus, idearikkaus, tilavaikutelma, sommittelu ja värin käyttö. 3. Kerro asiatyylisellä tekstillä, minkälainen tämä näkemäsi yllätyksellinen kuvauspaikka on (tehtävä 2.). n. 100 sanaa, tekstinkäsittely esim. Wordilla, yksi A4. Oikeakielisyys, ideointikyky Muista laittaa nimesi ja osoitteesi tehtävien kääntöpuolelle!

7 Henkilötiedot Sukunimi ja etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Kulttuurialan koulutusohjelmien lisätietolomake Lisätietoja pyydetään valintakokeeseen sisältyvää haastattelua varten. Täytä lomake huolellisesti tekstaten ja palauta se ennakkotehtävien mukana viimeistään klo mennessä. Henkilötunnus Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka Kotipaikka Lääni Puhelin Koulutus Pohjakoulutus Peruskoulu Keskikoulu Lukio Ylioppilas Abiturientti (kuluva kevät) Valmistumisvuosi Ammatillinen koulutus Kouluaste Opistoaste Tutkinto Valmistumisvuosi Muu koulutus, koulun nimi Tutkinto Valmistumisvuosi Koulutusohjelma, johon haen Muotoilun koulutusohjelma Restauroinnin koulutusohjelma Viestinnän koulutusohjelma Merkitse rastilla viereiseen luetteloon, se koulutusohjelma, johon haet. HUOM! Haku tapahtuu koulutusohjelmaan, ja suuntautumisvaihtoehtoon hakeudutaan ensimmäisen opiskeluvuoden keväällä. Muotoilun tai Viestinnän koulutusohjelmissa muista valita myös suuntautumisvaihtoehto! Suuntautumisvaihtoehdot Rastita valitsemasi koulutusohjelman sinua eniten kiinnostava suuntautumisvaihtoehto. Muotoilun koulutusohjelma Kaluste- ja sisustussuunnittelu Tekstiili- ja vaatetussuunnittelu Tuotemuotoilu ja -viestintä Viestinnän koulutusohjelma Av-media Graafinen suunnittelu Verkkomedia Yhteisöviestintä Palauta ennakkotehtäväsi ja tämä lisätietolomake täytettynä riittävällä postimaksulla varustetussa paketissa/kuoressa. Tämän lomakkeen mukaan ei liitetä todistusjäljennöksiä. Ennakkotehtävät on palautettava viimeistään klo mennessä. Palautusosoitteet Kymenlaakson ammattikorkeakoulu/viestintä, Prikaatintie 2, Kouvola Kymenlaakson ammattikorkeakoulu/muotoilu ja Restaurointi, Utinkatu 85, Kouvola Haku tapahtuu ammattikorkeakoulujen yhteishaussa Täytä yhteishakulomake ja lähetä se hakuaikana ensisijaisena hakukohteenasi olevan ammattikorkeakoulun hakutoimistoon. Osoite on julkaisussa Ammattikorkeakoulujen valintaopas Voit täyttää yhteishakulomakkeen myös netissä Suosittelemme nettihakua, sillä palvelu ohjaa lomakkeen täyttämisessä ja antaa tietoa hakemisesta. Päiväys / 200 Allekirjoitus

8 Kouvolan seutu on seitsemän kunnan muodostama hyvää vauhtia kehittyvä noin hengen talousalue Pohjois-Kymenlaaksossa. Alueen vahvuutena on ja tulee jatkossa yhä enemmän olemaan sen erittäin hyvä saavutettavuus pääkaupunkiseudulta, mutta myös muualta Suomesta. Lisäksi olemme EU:n portti Venäjälle ja muualle Kauko-Itään erilaisten logistiikkapalveluiden saralla. Yhä enemmän isotkin yritykset sijoittavat toimipisteitään alueellemme luoden samalla työpaikkoja useille eri aloille, kuten kieliteknologian- tai monimediaisen viestinnän alalle. Tästä syystä Kouvolan seutu ja varsinkin Kouvolan kaupunki ovat kasvattaneet vetovoimaisuuttaan myös opiskelupaikkakuntana. Historialliselle Kouvolan Kasarminmäelle on kehittynyt puitteiltaan ainutlaatuinen keskittymä, johon tällä hetkellä kuuluu mm. yliopistojen, ammattikorkeakoulun sekä eri organisaatioiden toimijoita ja IT-alan yrityksiä. Alueella sijaitsee yli 30 punatiilirakennusta kertoen historiasta varuskunta-alueena, joka rakennettiin vuosina tsaarin Venäjän sotaväen miehitysjoukkojen tukikohdaksi. Osa rakennuksista on entisöity sisätiloiltaan nykyaikaisiksi toimitiloiksi ja osa asunnoiksi. Vehreän ja puistomaisen alueen uumeniin kätkeytyy kuitenkin myös uutta ja modernia rakennuskulttuuria vaalien kuitenkin vanhan perintöä. Koko Kasarminmäen kampusaluetta varten on tehty kehittämissuunnitelma, joka varmasti täyttää vaativammankin opiskelijan toiveet, puhumattakaan sinne sijoittuvista yrityksistä. Sen puitteissa on tarkoitus saada aikaan hyvin yhteen toimiva verkosto, joka palvelee toinen toisiaan. Kampuksella on tarkoitus edistää yritystoimintaa ja synnyttää uusia työpaikkoja sekä kansainvälistä huippuosaamista ja harjoittaa huippututkimusta valituilla painopistealueilla. Näissä yhteistyökuvioissa yhdistävänä tekijänä toimii varsin usein Kouvolan seudun kuntayhtymän elinkeinotoimen yksiköistä toinen eli Kasarminmäen Osaamiskeskus, joka omalta osaltaan on vahvasti suuntautunut kehittämään koko Kouvolan seudun lisäksi erityisesti myös Kasarminmäen alueen yhteistyötä vuosina PL 211, Ilmarinkuja 3, KOUVOLA Puhelin vaihde (05) Muotoilu ja media/kyamk viestintäpalvelut 1/2006

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk.

Hämeen ammattikorkeakoulu Hakutoimisto PL 225 (Visamäentie 35 A) 13101 HÄMEENLINNA puh. (03) 646 4501 faksi (03) 646 4404 hakutoimisto@hamk. Hakijan opas 2010 Opiskelijamme ovat pääosassa kaikessa toiminnassamme, he määrittelevät HAMKin ja sen minkä vuoksi olemme olemassa. Siksi haluamme kertoa HAMKista ensisijaisesti opiskelijoidemme näkökulmasta.

Lisätiedot

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences

Hakijan opas APPLICANT S GUIDE. Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences Hakijan opas APPLICANT S GUIDE Satakunnan ammattikorkeakoulu Satakunta University of Applied Sciences SAATTEEKSI Haluatko kuvataiteilijaksi, medianomiksi, restonomiksi tai tradenomiksi? Vai fysioterapeutiksi,

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS

HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS 1 HAKIJAN OPAS AIKUISKOULUTUS kevät 2013 AMK-tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hakuaika 4.3. 3.4.2013 Lisätietoja koulutuksista löydät nettisivuiltamme osoitteesta www.mamk.fi/koulutus/amk-tutkinnot_nuoret_ja_aikuiset

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA Teknilliset yliopistot ja tiedekunnat Aalto-yliopisto Hakijapalvelut Otakaari 1, Espoo PL 11100, 00076 AALTO Puh. (09) 470 22911, 470 25554 Fax (09) 470 22075 www.tkk.fi/fi/opiskelemaan, www.admissions.aalto.fi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30

Sisällysluettelo. Maisterivalinta 2014 kuvataiteen maisteri 30 Sisällysluettelo Hakuajat 3 Hakijalle 4 Kuvataideakatemia 5 Tutkinnot 7 Kuvataiteen kandidaatti 7 Kuvataiteen maisteri 8 Kuvataiteen tohtori 9 Opettajat 10 Koulutusohjelmat 11 Kuvanveisto 12 Maalaustaide

Lisätiedot

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009

Hakijan kalenteri. Liiketalouden ko 3.6.2009 Tietojenkäsittelyn ko 4.6.2009 Hakijan kalenteri Kevään 2009 yhteishaku Suomenkielinen koulutus 23.3. 9.4.2009 HAKUAIKA. Hakija täyttää yhteishakulomakkeen osoitteessa www.amkhaku.fi hakuajan päättymispäivään klo 16.15 mennessä. 19.5.

Lisätiedot

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA 20 14 # 27 ENEMMÄN URAVAIHTOEHTOJA Diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinto avaa monta tietä tulevaisuutesi rakentamiseen. # 28 # 29 PAIKKA KULMAHUONEESSA Enemmistö suomalaisten pörssiyhtiöiden johtajista

Lisätiedot

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS

NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINTAPERUSTESUOSITUS 2010 NUORTEN SUOMEN- JA RUOTSINKIELINEN TUTKINTOON JOHTAVA KOULUTUS VALINNAN YLEISPERIAATTEET Ammattikorkeakouluihin haetaan valtakunnallisessa ammattikorkeakoulujen yhteishaussa.

Lisätiedot

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014

VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 VALINNAN YLEISPERIAATTEET KEVÄÄLLÄ 2014 MILLÄ TODISTUKSELLA HAEN? Jos sinulla on useita tutkintoja, sinun on valittava, millä todistuksella haet. Arvosanat otetaan kyseessä olevasta todistuksesta. Haussa

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA

KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YHTEISVALINTA valintaperusteet 2013 Sisällys Opiskele itsesi huipulle! 3 Kauppatieteellisen alan perustutkinnot 3 Hakeminen 4 Hakeminen paperisella lomakkeella 4 Hakukelpoisuus

Lisätiedot

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK

HAKIJAN. www.kyamk.fi/hakijalle KYAMK HAKIJAN KYAMK OPAS OPAS Kevät 2014 Vieraskielisen koulutuksen yhteishaku 7.1. 11.2.2014 Nuorten koulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 Aikuiskoulutuksen yhteishaku 3.3. 1.4.2014 YAMK-tutkinnot 3.3. 1.4.2014

Lisätiedot

Tervetuloa! Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis,

Tervetuloa! Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis, 2 3 Koulullamme toimii kahvila Cafe Amis, Tervetuloa! Järvenpään Ammattiopisto * Wärtsilänkatu 7 * 04400 Järvenpää Aukioloajat: klo 8.45-9.00 klo 9.30-10.00 klo 10.45-12.10 klo 12.55-13.10 (ei perjantaina)

Lisätiedot

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA

VALINTAOPAS 2015. Haluatko Diplomi-insinööriksi? Haluatko Arkkitehdiksi? DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA VALINTAOPAS 2015 DIPLOMI-INSINÖÖRI- JA ARKKITEHTIKOULUTUKSEN YHTEISVALINTA # 14 # 17 # 25 # 23 NAISJOHTAJILLA ON KYSYNTÄÄ Miesvaltaisiin yrityksiin kaivataan myös diplomi-insinöörinaisia PELAA VARMAN PÄÄLLE

Lisätiedot

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS

erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 10 erillisvalinnat Turun kauppakorkeakoulu Porin yksikkö VALINTAOPAS 2010 Sisällysluettelo Tervetuloa opiskelemaan kauppatieteitä Poriin!...2 Kauppatieteiden maisteriksi erillisvalinnassa...3 Valintojen

Lisätiedot

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA

HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA HAKUOPAS 2015 ELÄINLÄÄKETIETEEN KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1 OPINNOISTA... 3 2 HAKEMINEN YHTEISHAUSSA... 3 2.1 HAKUAIKA JA HAKULOMAKE... 4 2.2 KUKA

Lisätiedot

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää!

OPINTOMAAILMA. Opiskeluaika on täyttä elämää! OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Pohjois-Suomi 5 / 2015 Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään

Kuvan ja median koulutuksesta työelämään TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA I TILASTOTIETOA TAITEESTA NRO 33 PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään PAULA KARHUNEN Kuvan ja median koulutuksesta työelämään Kyselytutkimus ammatillisen tutkinnon

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne.

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Voit lähettää myös liitteet verkossa, kun skannaat tai kuvaat ne. Pohjois-Suomi 4 / 2014 OPINTOMAAILMA LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä

Lisätiedot

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas

Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Yritä huvikses Perusopetuksen yrittäjyyskasvatusopas Aktiivisille nuorille ja tuleville yrittäjille sekä heidän opettajilleen Tämän aineiston tarkoitus on kannustaa nuoria pohtimaan yrittäjyyttä yhtenä

Lisätiedot

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU

HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU HAKIJAN OPAS KEVÄÄN YHTEISHAKU 2015 saimia.fi Ulkoasu ja taitto: Anneli Vitikainen Valokuvat: Mikko Nikkinen Painatus: Painotalo Seiska Saimaan ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut Skinnarilankatu 36 53850

Lisätiedot

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008. Metropolia Ammattikorkeakoulu Aikuiskoulutus Hakijan opas 2008 Metropolia Ammattikorkeakoulu jäljillä Kykyjen Julkaisijat EVTEK-AMMATTIKORKEAKOULU Osoite Vanha maantie 6, 02650 Espoo Vaihde 020 7553 500 Faksi 020 7553 988 METROPOLIA

Lisätiedot

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008

HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN. Valintakokeet 2009. Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 HAKU YLIOPISTOIHIN JA KORKEAKOULUIHIN Valintakokeet 2009 Yhteenveto opiskelijavalinnoista 2008 Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin Haku yliopistoihin ja korkeakouluihin 2009 Kädessäsi on tuore Valmennustiimi

Lisätiedot

CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015

CV-klinikka. voimaksi! Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015 voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE CV-klinikka Ohjausmalli työnhaun asiakirjojen päivitykseen 2015 Kotkan korttelikotiyhdistys ry, Harri Virtanen Kotkan - Haminan seudun työvoiman palvelukeskus

Lisätiedot

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet!

Opiskeluaika on täyttä elämää! Muista hakemuksessa vaaditut liitteet! Itä-Suomi 5 / 2013 LUKIOLAISEN JA PERUSKOULULAISEN TIETOPAKETTI JATKO-OPINNOISTA Opiskeluaika on täyttä elämää! Opiskelupaikan valinnasta saattaa riippua, missä ja miten ihminen loppuikänsä viettää. Valintaviidakossa

Lisätiedot

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut

Työnhakuopas. Turun yliopiston työelämäpalvelut Työnhakuopas Turun yliopiston työelämäpalvelut TÖITÄ ETSIMÄSSÄ? Sanotaan, että työnhaku käy työstä. Totta, usein se vaatii aikaa ja vaivaakin. Toisaalta tuloksena voi olla kiva duunipaikka, joten turhaa

Lisätiedot

Arviointiperusteet: Kyky löytää kiinnostava elokuvallinen idea ja näkökulma sekä välittää se kuvan ja tekstin keinoin.

Arviointiperusteet: Kyky löytää kiinnostava elokuvallinen idea ja näkökulma sekä välittää se kuvan ja tekstin keinoin. Ennakkotehtävät 2015 Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos Dokumentaarinen elokuva Tehtävä 1. Perustelu Kirjoita tietokoneella vapaamuotoinen korkeintaan yhden (1) sivun teksti, jossa kerrot itsestäsi,

Lisätiedot

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo

HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo 1 HAKUOPAS 2013 Sisällysluettelo Dekaanin tervehdys 3 1 Uusien opiskelijoiden määrä ja kiintiöt 2013 4 2 Valintakoe ja muut valintamenettelyt 8 2.1 Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa

Lisätiedot

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille

Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Tarvitsetko viestintäalan harjoittelijoita? Oulun seudun ammattikorkeakoulun viestinnän koulutusohjelman harjoitteluopas työnantajille Hyvä media-alan ammattilainen Sisältö Kädessäsi on Oulun seudun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin

Kauppa kamari. muotoilee tuotteisiin lisäarvoa. lehti. Mikko Määttänen. maaliskuu 2010. Elinkeinoelämä toivoo uuden. hengittävän työelämän tahtiin 2 maaliskuu 2010 Elinkeinoelämä toivoo uuden TAMKin hengittävän työelämän tahtiin Sivu 14 Pieni ihme saattaa muhia Suomessa. Sivu 22 Tampereen Kauppa kamari lehti Mikko Määttänen muotoilee tuotteisiin

Lisätiedot