LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Taloudellinen kehitys 5 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 7 4 TOIMINNAN RAHOITUS 8 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 9 6 KOKONAISTULOT JA -MENOT 11 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitase ja sen tunnusluvut 13 8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT- TELYSTÄ 15 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 95 TOTEUTUMISVERTAILU (määrärahataso) 96

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 104 RAHOITUSLASKELMA 105 TASE 106 KONSERNITASE 108 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 110 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 110 TASEEN LIITETIEDOT 111 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 117 VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE 118 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 119 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 121

4 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Tämän hallituksen käynnistämä keskustelu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hallitsi edelleen valtiokuntasuhdekeskusteluja. Talousarviovuoden loppuun mennessä lakia ei ollut vielä lopullisesti hyväksytty, ja monista sen yksityiskohdista vallitsi erilaisia näkemyksiä. Jyväskylän seudulla vastauksia hankkeen tuomiin selvityksiin ja asetelmiin lähdettiin hakemaan seudun kaikkien kuntien yhteistyössä. Laukaavetoisena valmisteltiin ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja eläinlääkintään keskittyvä JYTAKE-hanke. Myös perusopetuksen selvityksen ja toisen asteen koulutuksen strategisen suunnitelman valmistelussa on ollut merkittävä laukaalainen panos. Muista suurista hankeselvityksistä seudullisen päivähoidon hanke hautautui kahden suurimman kunnan erimielisyyksiin. Oleellista siinäkin hankkeessa on, että käytännön yhteistyö päivähoidon tarvitsijoiden ja kuntien välillä toimii erinomaisesti huolimatta "teoreettisen mallin" puuttumisesta. Esimerkiksi Laukaassa tuotetun päivähoidon käyttäjiä on käytännössä kaikista naapurikunnista. Seututerveyshankkeessa aloitettiin yhteistyön valmistelu Konneveden kanssa. Samoin kansalaisopistokysymystä on selvitetty Konneveden ja myös Hankasalmen kanssa. Puitelain 7 :n mukaisesti seudun kunnat antoivat vastauksensa yhdessä laadittuun suunnitelmaan asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Normaalin seutuyhteistyön ja työskentelyn lisäksi edellä mainittuun PARAS-hankkeeseen liittyvät selvittelyt ja palaverit ovat vaatineet runsaasti keskeisten viranhaltijoiden työaikaa. Jykes-ryhmän organisaatiorakenteessa ja itse Jykesin organisaatiossa tapahtui 2006 merkittäviä muutoksia. Keskeisin muutos oli niin omistajakuntien kuin Jykesinkin päätös myydä Jyväskylän Teknologiakeskuksen osakkeensa Technopolis Oyj:lle. Tässä yhteydessä perustettu Jyväskylä Innovation Oy siirtyi Jykesin tytäryhtiöksi. Sen omistavat Jykes Oy (76 %) ja Technopolis Oyj (24 %). Jyväskylä Innovation Oy vastaa seudun osaamiskeskuksen toiminnasta ja osallistuu tulevina vuosina neljään kansalliseen osaamisklusteriin. Jyväskylän seutu on säilyttänyt asemansa yhtenä maamme nopeimmin kasvavista seuduista. Tilastokeskuksen mukaan Jyväskylän seudun kasvu on viidessä vuodessa ollut 6 %, kun vastaava kasvu koko maassa oli vain 1 %. Tarkasteluvuonna absoluuttinen kasvu oli suurinta Jyväskylän maalaiskunnassa ja sen jälkeen tulivat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame keskenään lähes samansuuruisilla kasvuluvuilla. Seutu vetää puoleensa sekä ulkomaisia että kotimaisia sijoittajia tasaisen kiihtyvästi. Liikenneyhteyksien paraneminen, tulevat suunnitelmat ja kehätien valmistuminen vetävät puoleensa erityisesti logistiikkaan liittyvää ja logistiikkaa tarvitsevaa yritystoimintaa. Laukaan väkiluku kasvoi 197 hengellä, mikä oli 15 vuoteen suurin lukema. Viiden viimeisen vuoden keskimääräinen kasvu on juuri strategian mukaista. Viime vuodesta poiketen väestön kasvu muodostui 64 %:sesti muuttoliikkeestä. Viime vuosina merkittävimmiksi kasvukuukausiksi ovat osoittautuneet vuoden kolme viimeistä kuukautta sekä joku alkukesän kuukausista. Muuttoliikkeen rakenteesta ja kohtuullisesta syntyvyydestä johtuen Laukaan väestö pysyi nuorekkaana. Kuntaan muutti 1028 henkilöä ja täältä lähti 896 henkilöä. Merkittävin ryhmä Laukaaseen muuttajista muodostuu nuorista lapsiperheistä, jotka hakeutuvat pääasiassa omakotialueille hyvien palveluiden läheisyyteen. Lähtömuuttajat ovat edelleen täällä pohjakoulutuksensa saaneita nuoria jotka muuttavat opiskelemaan opiskelupaikkakunnilleen. Väkimäärän kasvusta johtuen asuinrakentaminen on Laukaassa erittäin voimakasta. Uusia asuntoja valmistui 163 kpl, joista omakotitaloja 81. Voimakkainta omakotirakentaminen oli kirkonkylän alueella, Leppäveden jäädessä hieman vajaaseen puoleen tästä. Seuraavina olivat Lievestuore ja Vihtavuori. On kuitenkin huomattava, että omakotiasunnoista 30 % valmistui haja-asutusalueella. Kerrostalorakentaminen kohdistui pelkästään kirkonkylään ja rivitalorakentaminen myös Leppävedelle ja Lievestuoreelle. Tarkasteluvuonna kunta osti maata omakotirakentamiseen Lievestuoreen taajamasta, jossa myös tehtiin kaavoitussopimus yksityisen maanomistajan kanssa. Merkittävin julkisen sektorin rakennushanke on meneillään oleva Sydän-Laukaan koulukeskuksen peruskorjaus. Rakentamisesta johtuen kunta on lisännyt voimakkaasti panostustaan uusien kaava-alueiden infrastruktuurin rakentamisessa. Laukaan yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö on mutkatonta ja tiivistä. Elävä yhteys syntyy muista Jykeskunnista poiketen siten, että kunnalla on oma elinkeinoasiamies, joka oman toimensa rinnalla toimii Laukaan Yrittäjien sihteerinä. Yritysten nettokasvu vuonna 2006 oli 48, eli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Se on edelleen seutukunnan suhteellista kärkeä ja ollen summattuna edellisen vuoden kasvuun jo lähes 80 % koko valtuustokauden tavoitteesta. Panostaminen elinkeinoelämään ja yritysyhteistyöhön näkyy koko kunnan myönteisessä kehityksessä. Erityisesti kysyntä on kohdistunut Tiituspohjan seudulle. Merkittävin alueelle etabloituva yritys on Kuljetusliike Taipale Oy. Sysäyksen Tiituspohja - Vihtiälän alueen kiinnostavuudelle antoi Tikkakoski - Leppävesi tieyhteyden rakentamisen aloittaminen.

5 2 Voimakkaasta väestön kasvusta huolimatta Laukaan työttömyys aleni tarkasteluvuonna selkeästi aikaisempaa nopeammin. Merkittävin tekijä tähän on onnistuminen yritysyhteistyössä ja voimakas asuntorakentaminen. Työttömyysprosentti oli 10,9 eli 1,1 prosenttiyksikkö alempi kuin aikaisempana vuonna. Työttömyysprosenttimme oli maakunnan neljänneksi alhaisin (suurista kunnista alhaisin). Korkeimmat työttömyysluvut osuivat jälleen vuoden alkuun sekä kesä-heinäkuulle. Viimeksi mainittuun vaikuttavat erityisesti koulujen päättymiset. Ilahduttavaa oli, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni noin 100:sta 72:een. Myös yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut 250:stä 227:ään eli lähes 10 %. Vuosi 2006 oli maamme kuntien kannalta edelleen vaikea, mutta Laukaassa suunta kääntyi huomattavasti parempaan. Edellisen tilikauden alijäämä, noin 2,16 milj. euroa kääntyi reilun 0,8 milj. euron ylijäämäksi. Edellisten kausien perintönä oleva noin 3 milj. euron kumulatiivinen alijäämä supistui noin 2,3 milj. euroon, joka on kuntalain mukaan kurottava suunnitelmavuosina vähintään +/- 0-tasoon. Kuluneen vuoden ote ei saa siis millään tasolla herpaantua. Edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat noin 3,3 milj. euroa ja valtionosuudet suunnitelman mukaisesti noin 1,4 milj. euroa. Talouden paranemisen taustalla on luonnollisesti myös kunnan omat toimenpiteet, joita systemaattisesti toteutettiin ja joihin kaikki sitoutuivat. Tuleva vuosi on vielä arvoitus talousarviopäätöksistä johtuen. Ilahduttavaa kuluneessa vuodessa on lisäksi mm. henkilöstömenojen kasvun puristaminen selkeästi alle valtakunnallisen keskimääräisen kasvun. Vuosikate ylsi yhteisin ponnisteluin yhdeksi parhaimmista pitkään aikaan eli noin 3,35 milj. euroon. Se on noin euroa budjetoitua parempi. Asukasta kohden vuosikate nousi 14 eurosta 193 euroon. Tulos yli 0,8 milj. euroa oli yllättävän positiivinen ja sitä voi luonnehtia hyväksi. Kun koko kunnan kehitys niin asukasmäärän, rakentamisen, yritysten määrän ja taloudenkin suhteen oli mieluinen, on meillä hyvä pohja saavuttaa asetetut tavoitteet, ellemme löysillä päätöksillä siirrä suuntaa huonompaan. Haluan lämpimästi kiittää laukaalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää, sidosryhmiä ja kuntalaisia rakentavasta ja toiveita antavan pohjan luomisesta. Laukaa on entistä halutumpi kohde niin yrityksille kuin uusille asukkaille. Lausun lämpimät kiitokset päättäjillemme ja kaikille kuntamme kehittämiseen osallistuneille. Kunnan henkilöstö on suhtautunut positiivisesti ja vastuullisesti työhönsä ja tehnyt erinomaista tulosta. Tästä kaikesta heille lämmin kiitos. Vain yhteistyöllä, jota myös valtiovalta korostaa, voimme saada aikaan menestystekijöitä perinteikkään ja maineikkaan kuntamme rakentamisessa. Esko Koliseva kunnanjohtaja

6 3 2. KUNNAN HALLINTO LAUKAAN KUNTA ORGANISAATIOKAAVIO VALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Tilintarkastaja KUNNANHALLITUS 11 jäsentä Kunnanjohtaja KUNNAN KANSLIA SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO MAANKÄYTTÖ- OSASTO KESKUSVAALILTK 5 jäsentä VAALILAUTA- KUNTA 6 kpl, 5 jäsentä/ltk SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA 9 jäsentä KOULUTUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 9 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 jäsentä - Tiejaosto 3 jäsentä KAAVOITUS- JA RAKENNUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä

7 Valtuusto 2006 Laukaassa valtuustopaikkoja on 43, jotka jakautuvat valtuustoryhmittäin seuraavasti: Suomen Keskusta 19, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 11, Vasemmistoliitto 6, Suomen Kansallinen Kokoomus 5, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP 1. vpj Suomala Antti Vihtavuori KESK 2. vpj. Honkonen Leena Laukaa VAS Valtuutetut Ahonen Ari Laukaa VAS Autio Markku Vehniä SDP Blomberg Aila Laukaa SDP Blomberg Leif Vihtavuori (SDP) KESK alkaen Haverinen Veikko Laukaa KESK Hokkanen Pentti Lievestuore KESK Honkonen Lauri Lievestuore SDP Hänninen Juhani Kuusa KESK Jolanki Jorma Lievestuore KOK Järvelä Ritva-Liisa Leppävesi KESK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kirmanen Anne Vihtavuori KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Kärki Timo Lievestuore KOK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Lepistö Jorma Valkola KESK Mäkelä Jukka Laukaa KD Naukkarinen Eila Laukaa KESK Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Närhi Risto Laukaa KD Pakkala Kari-Pekka Laukaa KOK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Pietiläinen Pentti Laukaa VAS Pulkkinen Ari Laukaa as. SDP Puttonen Mikko Lievestuore SDP Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Savolainen Anja Laukaa KESK Siekkinen Juhani Kuusa SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Taipale Seppo Lievestuore VAS Talka Ilkka Laukaa KOK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Tulla Pentti Lievestuore KESK Vekki Esko Lievestuore KESK Viinikainen Jukka Kuusa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK

8 Kunnanhallitus 2006 Laukaassa kunnanhallituksessa on 11 jäsentä: Puheenjohtajisto Pj. Parkkonen Pertti Leppävesi KESK 1. vpj. Kalmari Leena Leppävesi SDP 2. vpj. Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Jäsenet Blomberg Leif Vihtavuori (SDP) KESK alkaen Haverinen Veikko Laukaa KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Pj. Nieminen Tuula Leppävesi VAS Vpj. Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Pietiläinen Tarja Lievestuore KESK Puttonen Mikko Lievestuore SDP Tammela Arvo Laukaa KESK 2.4. Taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 168 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 1,6 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kaikki kansantalouden kysyntäerät kasvoivat viime vuonna. Nopeimmin kasvoi vienti, jonka volyymi kasvoi lähes 11 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 5 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat yhteensä 2,3 prosenttia: yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3 prosenttia ja julkiset kulutusmenot noin prosentin. Kestokulutustavaroiden hankinnat kasvoivat noin 6 prosenttia, mutta lyhytikäisten tavaroiden ja palveluiden hankinnat noin 2 prosenttia. Kiinteät investoinnit lisääntyivät noin 5 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien yhteismäärä kasvoi 6 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 prosenttia, ja muita talonrakennuksia pystytettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkiset investoinnit kasvoivat 1,8 prosenttia ja yksityiset investoinnit 5,6 prosenttia. Jalostuselinkeinojen arvonlisäys kasvoi lähes 10 prosenttia edellisestä vuodesta, mihin vaikutti myös edellisen vuoden paperiteollisuuden työselkkaus. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys olikin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Metalliteollisuuden arvonlisäys kasvoi vajaat 13 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden vajaat 6 prosenttia. Rakentamisen arvonlisäys kasvoi vajaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

9 6 Palvelualojen arvonlisäys kasvoi vajaat 4 prosenttia. Nopeinta kasvu oli kaupassa, 6,5 prosenttia. Alkutuotannon arvonlisäys väheni 1,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi 17 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 18 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten voitot olivat nimellisesti suuremmat kuin koskaan aiemmin. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset maksoivat 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna 9 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 8,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 3,5 prosenttia ja reaalisesti 1,6 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 4,4 prosenttia, yrittäjätulot 2 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,5 prosenttia. Maksetut välittömät verot kasvoivat 3,4 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5 prosenttia. Juoksevat tulot eivät täysin riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -1,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 0 prosenttia. Kotitalouksien velkaantuminen kasvoi edelleen: velkaantumisaste oli syyskuun lopussa 94,4 prosenttia, korkeampi kuin koskaan ennen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 1,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 3,6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vain puoli prosenttia, mutta tulonsiirrot kunnille (ml. arvonlisäveron palautus) kasvoivat 9,5 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli puoli miljardia euroa alijäämäinen, kun alijäämä edellisenä vuonna oli miljardi euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 4,6 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 3,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, suurin vuoden 2002 jälkeen. EMU-velka oli 39,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni edellisen vuoden 50,5 prosentista 48,6 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 43,5 prosenttiin. Vuonna 2005 vastaava luku oli 44,0 prosenttia. Laukaan kunnan vuosikate vuonna 2006 oli 3,4 miljoonaa euroa eli n. 3,1 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna Tilikauden ylijäämäksi tuli 0,8 miljoonaa euroa (2005 2,2 miljoonaa euroa). Kumulatiivinen alijäämä oli 2,2 miljoonaa euroa (2005 3,0 miljoonaa euroa). Talouden tasapainottamiseksi toimineen tasapainotusryhmän työn tulokset on sovitettu yhteen valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja vuoden 2006 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman kanssa. Kuntastrategian taloustavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite Toteutuminen Velkaantuminen 2 M 0,9 M Vuosikate 2 M 3,4 M Taloussuunnitelman viimeisenä vuotena kumulatiivinen ylijäämä olisi 0,3 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 16,2 miljoonaa euroa ( ,3 miljoonaa euroa) ja rahavarat 0,2 miljoonaa euroa (2005 0,2 miljoonaa euroa). Toimintamenojen kasvu oli 4,2 % (2005 2,8 %).

10 7 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,55 Toimintakulut , ,89 Toimintakate , ,34 Verotulot , ,56 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,93 Muut rahoitustuotot , ,43 Korkokulut , ,99 Muut rahoituskulut , ,76 Vuosikate , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,11 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,0 15,4 Vuosikate/Poistot, % 133,2 9,8 Vuosikate, /asukas 192,81 13,71 Asukasmäärä

11 8 4. TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,83 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot , ,05 Investointien rahavirta Investoinnit Investointimenot , ,21 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,42 Investointihyödykkeiden luovutustulot , ,10 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,91 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,10 Antolainasaamisten vähennykset , ,34 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,94 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,11 Vaihto-omaisuuden muutos , ,51 Saamisten muutos , ,56 Korottomien velkojen muutos , ,82 Rahoituksen rahavirta , ,28 Rahavarojen muutos , ,63 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,09 Rahavarat , ,72 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 62,5 5,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,3 4,0 Lainanhoitokate 2,46 0,28 Kassan riittävyys, pv 1 1 Asukasmäärä

12 9 5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,15 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,53 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Maa- ja vesialueet , ,73 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,13 Koneet ja kalusto , ,90 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,11 Sijoitukset , ,92 Osakkeet ja osuudet , ,86 Muut lainasaamiset , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,87 Valtion toimeksiannot , ,44 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,07 Vaihto-omaisuus , ,97 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,97 Saamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,56 Muut saamiset , ,09 Siirtosaamiset , ,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

13 10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,99 Peruspääoma , ,89 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,79 Tilikauden yli- / alijäämä , ,11 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,24 Valtion toimeksiannot , ,60 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,53 VIERAS PÄÄOMA , ,81 Pitkäaikainen , ,04 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,02 Lainat julkisyhteisöiltä , ,82 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen , ,77 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,82 Lainat julkisyhteisöiltä 2 665, ,85 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,55 Muut lyhytaikaiset velat , ,20 Siirtovelat , ,37 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 52,5 53,9 Rahoitusvarallisuus /asukas -1265,6-1232,94 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 35,1 34,9 Lainat /asukas 930,34 890,95 Lainakanta , ,51 Lainasaamiset , ,06 Asukasmäärä

14 11 6. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,20 15,2 Verotulot ,79 50,9 Valtionosuudet ,00 27,5 Korkotuotot ,48 0,0 Muut rahoitustuotot ,23 0,8 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot ,99-1,6 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,69 1,8 Investointihyödykkeiden luovutustulot ,58 2,9 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys ,91 0,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 2,4 Kokonaistulot yhteensä ,89 100,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,17 89,3 Korkokulut ,20 0,7 Muut rahoituskulut ,00 0,3 Investoinnit Investointimenot ,06 8,4 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,49 1,3 Kokonaismenot yhteensä ,92 100,0

15 12 7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 7.1. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Tytäryhteisöt - yhdistelty nimellisarvomenetelmällä Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaa Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaa Kv /67 Kuntayhtymät - yhdistelty peruspääomaosuuden mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Suojarinteen kuntayhtymä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Äijälänrivi Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Suolahti Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Kunnan Konsernin Konsernin osuus Konserniyhteisöt omistus omistus omasta vieraasta tilikauden voiosuus % osuus % pääomasta pääomasta tosta/tappiosta Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy 100,00 100, , ,37 0,00 Laukaan Kehitysyhtiö Oy 100,00 100, , , , , , ,07 Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9,46 9, , , ,32 Keski-Suomen Liitto 5,80 5, , , ,37 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 5,44 5, , , ,00 Suojarinteen kuntayhtymä 5,97 5, , , ,54 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 6,44 6, , , , , , ,49 Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa 44,19 44, , , ,80 Asunto Oy Äijälänrivi 32,64 32, ,41 376, ,79 Asunto Oy Jokiniityntie 4 23,26 23, ,43 174,11 4,93 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy 26,06 26, , ,16 0, , ,87-191,06

16 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Aineettomat hyödykkeet , ,97 Aineettomat oikeudet , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot , ,50 Ennakkomaksut , ,41 Aineelliset hyödykkeet , ,63 Maa- ja vesialueet , ,37 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,47 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,65 Sijoitukset , ,83 Osakkuusyhteisöosuudet , ,72 Muut osakkeet ja osuudet , ,05 Muut lainasaamiset , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,58 Valtion toimeksiannot , ,05 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,15 Vaihto-omaisuus , ,30 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,00 Keskeneräiset tuotteet 177,30 Saamiset , ,61 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Lainasaamiset 2 850, ,00 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,76 Myyntisaamiset , ,67 Lainasaamiset 1 231,86 Muut saamiset , ,30 Siirtosaamiset , ,79 Rahoitusarvopaperit , ,50 Osakkeet ja osuudet , ,47 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,03 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16

17 14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,59 Peruspääoma , ,00 Arvonkorotusrahasto , ,55 Muut omat rahastot , ,34 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,05 Tilikauden yli- / alijäämä , ,25 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,30 Poistoero , ,36 Vapaaehtoiset varaukset , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET , ,79 Eläkevaraukset 485, ,10 Muut pakolliset varaukset , ,69 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,53 Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,44 Muut toimeksiantojen pääomat ,31 7,88 VIERAS PÄÄOMA , ,95 Pitkäaikainen , ,20 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,97 Lainat julkisyhteisöiltä , ,92 Saadut ennakot 681,98 733,11 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen , ,75 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,58 Lainat julkisyhteisöiltä 2 665, ,85 Saadut ennakot , ,87 Ostovelat , ,18 Muut lyhytaikaiset velat , ,63 Siirtovelat , ,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 33,9 35,3 Rahoitusvarallisuus /asukas -3181, ,10 Konsernin lainat, /asukas 2 950, ,94 Konsernin lainakanta , ,43 Konsernin lainasaamiset , ,06 Kunnan asukasmäärä

18 15 8. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,17 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. 9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Lautakunta Tulosalue KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , , ,68 Toimintatulot , , , ,00 Toimintakate ,00 0, , , ,68 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät 1 060, , , ,59 Netto ,00 0, , , ,09 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

19 16 Lautakunta Tulosalue TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , ,70-76,70 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate ,00 0, , ,70-76,70 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät , , , ,09 Netto ,00 0, , , ,79 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

20 17 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus ja keskushallinto Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinoelämän kehittämisestä sekä mm. kuluttajaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan järjestämisestä. Hallitus vastaa edelleen valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta, Myös yhteiskuntasuhteet ja kunnan kansainvälinen toiminta kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla ja järjestämällä hallinnollisia ja toiminnallisia palveluita sekä huolehtimalla osaltaan kunnan yhteiskuntasuhteiden hoidosta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto Päätösten valmistelun ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten tuntemuksen taso. Koulutustilaisuudet. Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. TVA-toimenkuvamuutosten mukaiset jatkotoimet, mm. jatkokoulutus ja perehdytys. Toimiva ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Toimivaksi resurssoitu asiantuntijapalvelu sekä muu sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto, Säännöllinen palaute. Arkistotoimen resurssien riittävyys asiantuntija-, neuvonta- ja ohjaustehtävien hoidossa. Kunnan tarpeita vastaavat monistamopalvelut. Ajantasainen ja kehittyvä neuvontapalvelu. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Eri viestintämuotoja ja medioita hyödyntävä oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava tiedottaminen. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Arkistotoimen resurssiselvitys ja tarvittavat jatkotoimet. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus. Oikaisuvaatimuksia 0 kpl Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten uutisointia lisätty kotisivuilla. Muiden hallintokuntien uutisointia lisättävä. Toimistosihteerin työaika jäi alle 100 %. Väliaikaisen viranhaltijan palkkaus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston määrärahojen käyttöaste oli 75,56 %, eniten varoja säästyi palkka- ja monistamokuluista. Kunnanhallituksen määrärahojen käyttöaste oli 76,08 %, eniten varoja säästyi painatuksista ja ilmoituksista sekä posti- ja telepalveluista. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2006 TP 2006 Kunnan valtuuston kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä -- valituksella kumottujen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä valituksella kumottujen lukumäärä Henkilökunnan määrä vakinaisia 9 ½, määräaikaisia 1.

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013

Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Laihian kunta TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 Kunnanjohtajan katsaus... 4 Yleistietoa kunnasta...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanvaltuusto 26.5.2014 SISÄLTÖ 1 TILINPÄÄTÖSSÄÄNNÖKSET... 1 2 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJAT... 1 3 TOIMINTAKERTOMUS... 2 3.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014

KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 KINNULAN KUNNAN TASEKIRJA 2014 Kinnulan kunnan tasekirja Sivu 1 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 4 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 ARVIO TODENNÄKÖISESTÄ

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 1 Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA

HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA HEINOLAN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2007 TASEKIRJA KAUPUNGINHALLITUS 31.3.2008 1 HEINOLAN KAUPUNKI - TASEKIRJA 2007 TOIMINTAKERTOMUS 1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 2. KAUPUNGIN HALLINTO-ORGANISAATIO 4 3. YLEINEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2014 VUODEN 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien

Käyttötalous tehtävittäin 75 Tuloslaskelmaosan toteutuminen 83 Rahoitusosan toteutuminen 84 Verotulojen erittely 85 Yhteenveto valtuuston hyväksymien SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.1.2. Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS

TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS TOIMINTAKERTOMUS TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIVAKAN KUNNAN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIVAKAN KUNNAN HALLINTO-ORGANISAATIO JA VALTUUTETUT 3 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT

Lisätiedot

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko

Sisältö. Kansikuva: Pikkupappilan aitta/vihdin museo Kuvaaja: Timo Kokko Toimintakertomus 2007 2 Sisältö 1 YLEISTÄ... 3 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.2.1 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 2007... 5 1.2.2 KUNNANVIRASTON ORGANISAATIOKAAVIO... 6 1.2.3 HENKILÖSTÖ... 7 1.3 YLEINEN

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI 0 SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1 Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS...

3. TALOUSARVION TOTEUTUMISVERTAILUT...73 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT...87 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...95 6. TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 1 TASEKIRJA 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS...2 1.1. KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...2 1.2. KAUPUNGIN HALLINTO...3 1.3. KAUPUNGIN TALOUDEN KEHITYS...5 1.4. KAUPUNGIN PINTA-ALA, VÄESTÖ JA TYÖPAIKAT...7

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009

IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 IIN KUNTA Kunnanhallitus 7.4.2009 Kunnanvaltuusto 29.6.2009 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2008 1. Toimintakertomus 1.1. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja

Hailuodon kunta HAILUOTO. Tilinpäätös ja Hailuodon kunta HAILUOTO Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 Kannen kuva: 15.3.2015 M. Parrila 3 Hailuodon kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Käsittely Kunnanhallitus 30.3.2015 53 Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31

Tasekirja. Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 Kauhajoen kaupunginvaltuusto 14.6.2010 31 Tasekirja 2009 2 Sisällysluettelo Sivu KAUHAJOEN KAUPUNGIN PERUSTEHTÄVÄ... 4 VISIO 2015... 4 Vision täsmennys... 4 ARVOT... 4 STRATEGISET MENESTYSTEKIJÄT

Lisätiedot

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI

SAARIJÄRVEN KAUPUNKI SAARIJÄRVEN KAUPUNKI Y-tunnus 0176975-1 os. Sivulantie 11, 43100 Saarijärvi TASEKIRJA 2013 VUODEN 2013 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS Sisällys 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Tilinpäätöstä ja toimintakertomusta

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012

Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 Punkalaitumen kunta Tilinpäätös 2012 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 4 2. TOIMINTAKERTOMUS... 4 2.1. Toimintakertomuksen pakolliset ja suositeltavat asiat... 4 2.2. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot