LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kunnanvaltuusto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Taloudellinen kehitys 5 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 7 4 TOIMINNAN RAHOITUS 8 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 9 6 KOKONAISTULOT JA -MENOT 11 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitase ja sen tunnusluvut 13 8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT- TELYSTÄ 15 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 95 TOTEUTUMISVERTAILU (määrärahataso) 96

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 104 RAHOITUSLASKELMA 105 TASE 106 KONSERNITASE 108 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 110 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 110 TASEEN LIITETIEDOT 111 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 117 VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE 118 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 119 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 121

4 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Tämän hallituksen käynnistämä keskustelu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hallitsi edelleen valtiokuntasuhdekeskusteluja. Talousarviovuoden loppuun mennessä lakia ei ollut vielä lopullisesti hyväksytty, ja monista sen yksityiskohdista vallitsi erilaisia näkemyksiä. Jyväskylän seudulla vastauksia hankkeen tuomiin selvityksiin ja asetelmiin lähdettiin hakemaan seudun kaikkien kuntien yhteistyössä. Laukaavetoisena valmisteltiin ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja eläinlääkintään keskittyvä JYTAKE-hanke. Myös perusopetuksen selvityksen ja toisen asteen koulutuksen strategisen suunnitelman valmistelussa on ollut merkittävä laukaalainen panos. Muista suurista hankeselvityksistä seudullisen päivähoidon hanke hautautui kahden suurimman kunnan erimielisyyksiin. Oleellista siinäkin hankkeessa on, että käytännön yhteistyö päivähoidon tarvitsijoiden ja kuntien välillä toimii erinomaisesti huolimatta "teoreettisen mallin" puuttumisesta. Esimerkiksi Laukaassa tuotetun päivähoidon käyttäjiä on käytännössä kaikista naapurikunnista. Seututerveyshankkeessa aloitettiin yhteistyön valmistelu Konneveden kanssa. Samoin kansalaisopistokysymystä on selvitetty Konneveden ja myös Hankasalmen kanssa. Puitelain 7 :n mukaisesti seudun kunnat antoivat vastauksensa yhdessä laadittuun suunnitelmaan asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Normaalin seutuyhteistyön ja työskentelyn lisäksi edellä mainittuun PARAS-hankkeeseen liittyvät selvittelyt ja palaverit ovat vaatineet runsaasti keskeisten viranhaltijoiden työaikaa. Jykes-ryhmän organisaatiorakenteessa ja itse Jykesin organisaatiossa tapahtui 2006 merkittäviä muutoksia. Keskeisin muutos oli niin omistajakuntien kuin Jykesinkin päätös myydä Jyväskylän Teknologiakeskuksen osakkeensa Technopolis Oyj:lle. Tässä yhteydessä perustettu Jyväskylä Innovation Oy siirtyi Jykesin tytäryhtiöksi. Sen omistavat Jykes Oy (76 %) ja Technopolis Oyj (24 %). Jyväskylä Innovation Oy vastaa seudun osaamiskeskuksen toiminnasta ja osallistuu tulevina vuosina neljään kansalliseen osaamisklusteriin. Jyväskylän seutu on säilyttänyt asemansa yhtenä maamme nopeimmin kasvavista seuduista. Tilastokeskuksen mukaan Jyväskylän seudun kasvu on viidessä vuodessa ollut 6 %, kun vastaava kasvu koko maassa oli vain 1 %. Tarkasteluvuonna absoluuttinen kasvu oli suurinta Jyväskylän maalaiskunnassa ja sen jälkeen tulivat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame keskenään lähes samansuuruisilla kasvuluvuilla. Seutu vetää puoleensa sekä ulkomaisia että kotimaisia sijoittajia tasaisen kiihtyvästi. Liikenneyhteyksien paraneminen, tulevat suunnitelmat ja kehätien valmistuminen vetävät puoleensa erityisesti logistiikkaan liittyvää ja logistiikkaa tarvitsevaa yritystoimintaa. Laukaan väkiluku kasvoi 197 hengellä, mikä oli 15 vuoteen suurin lukema. Viiden viimeisen vuoden keskimääräinen kasvu on juuri strategian mukaista. Viime vuodesta poiketen väestön kasvu muodostui 64 %:sesti muuttoliikkeestä. Viime vuosina merkittävimmiksi kasvukuukausiksi ovat osoittautuneet vuoden kolme viimeistä kuukautta sekä joku alkukesän kuukausista. Muuttoliikkeen rakenteesta ja kohtuullisesta syntyvyydestä johtuen Laukaan väestö pysyi nuorekkaana. Kuntaan muutti 1028 henkilöä ja täältä lähti 896 henkilöä. Merkittävin ryhmä Laukaaseen muuttajista muodostuu nuorista lapsiperheistä, jotka hakeutuvat pääasiassa omakotialueille hyvien palveluiden läheisyyteen. Lähtömuuttajat ovat edelleen täällä pohjakoulutuksensa saaneita nuoria jotka muuttavat opiskelemaan opiskelupaikkakunnilleen. Väkimäärän kasvusta johtuen asuinrakentaminen on Laukaassa erittäin voimakasta. Uusia asuntoja valmistui 163 kpl, joista omakotitaloja 81. Voimakkainta omakotirakentaminen oli kirkonkylän alueella, Leppäveden jäädessä hieman vajaaseen puoleen tästä. Seuraavina olivat Lievestuore ja Vihtavuori. On kuitenkin huomattava, että omakotiasunnoista 30 % valmistui haja-asutusalueella. Kerrostalorakentaminen kohdistui pelkästään kirkonkylään ja rivitalorakentaminen myös Leppävedelle ja Lievestuoreelle. Tarkasteluvuonna kunta osti maata omakotirakentamiseen Lievestuoreen taajamasta, jossa myös tehtiin kaavoitussopimus yksityisen maanomistajan kanssa. Merkittävin julkisen sektorin rakennushanke on meneillään oleva Sydän-Laukaan koulukeskuksen peruskorjaus. Rakentamisesta johtuen kunta on lisännyt voimakkaasti panostustaan uusien kaava-alueiden infrastruktuurin rakentamisessa. Laukaan yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö on mutkatonta ja tiivistä. Elävä yhteys syntyy muista Jykeskunnista poiketen siten, että kunnalla on oma elinkeinoasiamies, joka oman toimensa rinnalla toimii Laukaan Yrittäjien sihteerinä. Yritysten nettokasvu vuonna 2006 oli 48, eli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Se on edelleen seutukunnan suhteellista kärkeä ja ollen summattuna edellisen vuoden kasvuun jo lähes 80 % koko valtuustokauden tavoitteesta. Panostaminen elinkeinoelämään ja yritysyhteistyöhön näkyy koko kunnan myönteisessä kehityksessä. Erityisesti kysyntä on kohdistunut Tiituspohjan seudulle. Merkittävin alueelle etabloituva yritys on Kuljetusliike Taipale Oy. Sysäyksen Tiituspohja - Vihtiälän alueen kiinnostavuudelle antoi Tikkakoski - Leppävesi tieyhteyden rakentamisen aloittaminen.

5 2 Voimakkaasta väestön kasvusta huolimatta Laukaan työttömyys aleni tarkasteluvuonna selkeästi aikaisempaa nopeammin. Merkittävin tekijä tähän on onnistuminen yritysyhteistyössä ja voimakas asuntorakentaminen. Työttömyysprosentti oli 10,9 eli 1,1 prosenttiyksikkö alempi kuin aikaisempana vuonna. Työttömyysprosenttimme oli maakunnan neljänneksi alhaisin (suurista kunnista alhaisin). Korkeimmat työttömyysluvut osuivat jälleen vuoden alkuun sekä kesä-heinäkuulle. Viimeksi mainittuun vaikuttavat erityisesti koulujen päättymiset. Ilahduttavaa oli, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni noin 100:sta 72:een. Myös yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut 250:stä 227:ään eli lähes 10 %. Vuosi 2006 oli maamme kuntien kannalta edelleen vaikea, mutta Laukaassa suunta kääntyi huomattavasti parempaan. Edellisen tilikauden alijäämä, noin 2,16 milj. euroa kääntyi reilun 0,8 milj. euron ylijäämäksi. Edellisten kausien perintönä oleva noin 3 milj. euron kumulatiivinen alijäämä supistui noin 2,3 milj. euroon, joka on kuntalain mukaan kurottava suunnitelmavuosina vähintään +/- 0-tasoon. Kuluneen vuoden ote ei saa siis millään tasolla herpaantua. Edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat noin 3,3 milj. euroa ja valtionosuudet suunnitelman mukaisesti noin 1,4 milj. euroa. Talouden paranemisen taustalla on luonnollisesti myös kunnan omat toimenpiteet, joita systemaattisesti toteutettiin ja joihin kaikki sitoutuivat. Tuleva vuosi on vielä arvoitus talousarviopäätöksistä johtuen. Ilahduttavaa kuluneessa vuodessa on lisäksi mm. henkilöstömenojen kasvun puristaminen selkeästi alle valtakunnallisen keskimääräisen kasvun. Vuosikate ylsi yhteisin ponnisteluin yhdeksi parhaimmista pitkään aikaan eli noin 3,35 milj. euroon. Se on noin euroa budjetoitua parempi. Asukasta kohden vuosikate nousi 14 eurosta 193 euroon. Tulos yli 0,8 milj. euroa oli yllättävän positiivinen ja sitä voi luonnehtia hyväksi. Kun koko kunnan kehitys niin asukasmäärän, rakentamisen, yritysten määrän ja taloudenkin suhteen oli mieluinen, on meillä hyvä pohja saavuttaa asetetut tavoitteet, ellemme löysillä päätöksillä siirrä suuntaa huonompaan. Haluan lämpimästi kiittää laukaalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää, sidosryhmiä ja kuntalaisia rakentavasta ja toiveita antavan pohjan luomisesta. Laukaa on entistä halutumpi kohde niin yrityksille kuin uusille asukkaille. Lausun lämpimät kiitokset päättäjillemme ja kaikille kuntamme kehittämiseen osallistuneille. Kunnan henkilöstö on suhtautunut positiivisesti ja vastuullisesti työhönsä ja tehnyt erinomaista tulosta. Tästä kaikesta heille lämmin kiitos. Vain yhteistyöllä, jota myös valtiovalta korostaa, voimme saada aikaan menestystekijöitä perinteikkään ja maineikkaan kuntamme rakentamisessa. Esko Koliseva kunnanjohtaja

6 3 2. KUNNAN HALLINTO LAUKAAN KUNTA ORGANISAATIOKAAVIO VALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Tilintarkastaja KUNNANHALLITUS 11 jäsentä Kunnanjohtaja KUNNAN KANSLIA SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO MAANKÄYTTÖ- OSASTO KESKUSVAALILTK 5 jäsentä VAALILAUTA- KUNTA 6 kpl, 5 jäsentä/ltk SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA 9 jäsentä KOULUTUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 9 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 jäsentä - Tiejaosto 3 jäsentä KAAVOITUS- JA RAKENNUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä

7 Valtuusto 2006 Laukaassa valtuustopaikkoja on 43, jotka jakautuvat valtuustoryhmittäin seuraavasti: Suomen Keskusta 19, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 11, Vasemmistoliitto 6, Suomen Kansallinen Kokoomus 5, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP 1. vpj Suomala Antti Vihtavuori KESK 2. vpj. Honkonen Leena Laukaa VAS Valtuutetut Ahonen Ari Laukaa VAS Autio Markku Vehniä SDP Blomberg Aila Laukaa SDP Blomberg Leif Vihtavuori (SDP) KESK alkaen Haverinen Veikko Laukaa KESK Hokkanen Pentti Lievestuore KESK Honkonen Lauri Lievestuore SDP Hänninen Juhani Kuusa KESK Jolanki Jorma Lievestuore KOK Järvelä Ritva-Liisa Leppävesi KESK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kirmanen Anne Vihtavuori KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Kärki Timo Lievestuore KOK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Lepistö Jorma Valkola KESK Mäkelä Jukka Laukaa KD Naukkarinen Eila Laukaa KESK Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Närhi Risto Laukaa KD Pakkala Kari-Pekka Laukaa KOK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Pietiläinen Pentti Laukaa VAS Pulkkinen Ari Laukaa as. SDP Puttonen Mikko Lievestuore SDP Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Savolainen Anja Laukaa KESK Siekkinen Juhani Kuusa SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Taipale Seppo Lievestuore VAS Talka Ilkka Laukaa KOK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Tulla Pentti Lievestuore KESK Vekki Esko Lievestuore KESK Viinikainen Jukka Kuusa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK

8 Kunnanhallitus 2006 Laukaassa kunnanhallituksessa on 11 jäsentä: Puheenjohtajisto Pj. Parkkonen Pertti Leppävesi KESK 1. vpj. Kalmari Leena Leppävesi SDP 2. vpj. Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Jäsenet Blomberg Leif Vihtavuori (SDP) KESK alkaen Haverinen Veikko Laukaa KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Pj. Nieminen Tuula Leppävesi VAS Vpj. Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Pietiläinen Tarja Lievestuore KESK Puttonen Mikko Lievestuore SDP Tammela Arvo Laukaa KESK 2.4. Taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 168 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 1,6 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kaikki kansantalouden kysyntäerät kasvoivat viime vuonna. Nopeimmin kasvoi vienti, jonka volyymi kasvoi lähes 11 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 5 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat yhteensä 2,3 prosenttia: yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3 prosenttia ja julkiset kulutusmenot noin prosentin. Kestokulutustavaroiden hankinnat kasvoivat noin 6 prosenttia, mutta lyhytikäisten tavaroiden ja palveluiden hankinnat noin 2 prosenttia. Kiinteät investoinnit lisääntyivät noin 5 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien yhteismäärä kasvoi 6 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 prosenttia, ja muita talonrakennuksia pystytettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkiset investoinnit kasvoivat 1,8 prosenttia ja yksityiset investoinnit 5,6 prosenttia. Jalostuselinkeinojen arvonlisäys kasvoi lähes 10 prosenttia edellisestä vuodesta, mihin vaikutti myös edellisen vuoden paperiteollisuuden työselkkaus. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys olikin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Metalliteollisuuden arvonlisäys kasvoi vajaat 13 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden vajaat 6 prosenttia. Rakentamisen arvonlisäys kasvoi vajaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

9 6 Palvelualojen arvonlisäys kasvoi vajaat 4 prosenttia. Nopeinta kasvu oli kaupassa, 6,5 prosenttia. Alkutuotannon arvonlisäys väheni 1,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi 17 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 18 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten voitot olivat nimellisesti suuremmat kuin koskaan aiemmin. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset maksoivat 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna 9 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 8,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 3,5 prosenttia ja reaalisesti 1,6 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 4,4 prosenttia, yrittäjätulot 2 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,5 prosenttia. Maksetut välittömät verot kasvoivat 3,4 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5 prosenttia. Juoksevat tulot eivät täysin riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -1,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 0 prosenttia. Kotitalouksien velkaantuminen kasvoi edelleen: velkaantumisaste oli syyskuun lopussa 94,4 prosenttia, korkeampi kuin koskaan ennen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 1,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 3,6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vain puoli prosenttia, mutta tulonsiirrot kunnille (ml. arvonlisäveron palautus) kasvoivat 9,5 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli puoli miljardia euroa alijäämäinen, kun alijäämä edellisenä vuonna oli miljardi euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 4,6 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 3,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, suurin vuoden 2002 jälkeen. EMU-velka oli 39,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni edellisen vuoden 50,5 prosentista 48,6 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 43,5 prosenttiin. Vuonna 2005 vastaava luku oli 44,0 prosenttia. Laukaan kunnan vuosikate vuonna 2006 oli 3,4 miljoonaa euroa eli n. 3,1 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna Tilikauden ylijäämäksi tuli 0,8 miljoonaa euroa (2005 2,2 miljoonaa euroa). Kumulatiivinen alijäämä oli 2,2 miljoonaa euroa (2005 3,0 miljoonaa euroa). Talouden tasapainottamiseksi toimineen tasapainotusryhmän työn tulokset on sovitettu yhteen valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja vuoden 2006 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman kanssa. Kuntastrategian taloustavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite Toteutuminen Velkaantuminen 2 M 0,9 M Vuosikate 2 M 3,4 M Taloussuunnitelman viimeisenä vuotena kumulatiivinen ylijäämä olisi 0,3 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 16,2 miljoonaa euroa ( ,3 miljoonaa euroa) ja rahavarat 0,2 miljoonaa euroa (2005 0,2 miljoonaa euroa). Toimintamenojen kasvu oli 4,2 % (2005 2,8 %).

10 7 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,55 Toimintakulut , ,89 Toimintakate , ,34 Verotulot , ,56 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,93 Muut rahoitustuotot , ,43 Korkokulut , ,99 Muut rahoituskulut , ,76 Vuosikate , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,11 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,0 15,4 Vuosikate/Poistot, % 133,2 9,8 Vuosikate, /asukas 192,81 13,71 Asukasmäärä

11 8 4. TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,83 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot , ,05 Investointien rahavirta Investoinnit Investointimenot , ,21 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,42 Investointihyödykkeiden luovutustulot , ,10 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,91 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,10 Antolainasaamisten vähennykset , ,34 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,94 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,11 Vaihto-omaisuuden muutos , ,51 Saamisten muutos , ,56 Korottomien velkojen muutos , ,82 Rahoituksen rahavirta , ,28 Rahavarojen muutos , ,63 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,09 Rahavarat , ,72 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 62,5 5,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,3 4,0 Lainanhoitokate 2,46 0,28 Kassan riittävyys, pv 1 1 Asukasmäärä

12 9 5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,15 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,53 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Maa- ja vesialueet , ,73 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,13 Koneet ja kalusto , ,90 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,11 Sijoitukset , ,92 Osakkeet ja osuudet , ,86 Muut lainasaamiset , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,87 Valtion toimeksiannot , ,44 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,07 Vaihto-omaisuus , ,97 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,97 Saamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,56 Muut saamiset , ,09 Siirtosaamiset , ,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

13 10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,99 Peruspääoma , ,89 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,79 Tilikauden yli- / alijäämä , ,11 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,24 Valtion toimeksiannot , ,60 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,53 VIERAS PÄÄOMA , ,81 Pitkäaikainen , ,04 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,02 Lainat julkisyhteisöiltä , ,82 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen , ,77 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,82 Lainat julkisyhteisöiltä 2 665, ,85 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,55 Muut lyhytaikaiset velat , ,20 Siirtovelat , ,37 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 52,5 53,9 Rahoitusvarallisuus /asukas -1265,6-1232,94 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 35,1 34,9 Lainat /asukas 930,34 890,95 Lainakanta , ,51 Lainasaamiset , ,06 Asukasmäärä

14 11 6. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,20 15,2 Verotulot ,79 50,9 Valtionosuudet ,00 27,5 Korkotuotot ,48 0,0 Muut rahoitustuotot ,23 0,8 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot ,99-1,6 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,69 1,8 Investointihyödykkeiden luovutustulot ,58 2,9 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys ,91 0,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 2,4 Kokonaistulot yhteensä ,89 100,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,17 89,3 Korkokulut ,20 0,7 Muut rahoituskulut ,00 0,3 Investoinnit Investointimenot ,06 8,4 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,49 1,3 Kokonaismenot yhteensä ,92 100,0

15 12 7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 7.1. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Tytäryhteisöt - yhdistelty nimellisarvomenetelmällä Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaa Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaa Kv /67 Kuntayhtymät - yhdistelty peruspääomaosuuden mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Suojarinteen kuntayhtymä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Äijälänrivi Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Suolahti Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Kunnan Konsernin Konsernin osuus Konserniyhteisöt omistus omistus omasta vieraasta tilikauden voiosuus % osuus % pääomasta pääomasta tosta/tappiosta Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy 100,00 100, , ,37 0,00 Laukaan Kehitysyhtiö Oy 100,00 100, , , , , , ,07 Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9,46 9, , , ,32 Keski-Suomen Liitto 5,80 5, , , ,37 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 5,44 5, , , ,00 Suojarinteen kuntayhtymä 5,97 5, , , ,54 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 6,44 6, , , , , , ,49 Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa 44,19 44, , , ,80 Asunto Oy Äijälänrivi 32,64 32, ,41 376, ,79 Asunto Oy Jokiniityntie 4 23,26 23, ,43 174,11 4,93 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy 26,06 26, , ,16 0, , ,87-191,06

16 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Aineettomat hyödykkeet , ,97 Aineettomat oikeudet , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot , ,50 Ennakkomaksut , ,41 Aineelliset hyödykkeet , ,63 Maa- ja vesialueet , ,37 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,47 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,65 Sijoitukset , ,83 Osakkuusyhteisöosuudet , ,72 Muut osakkeet ja osuudet , ,05 Muut lainasaamiset , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,58 Valtion toimeksiannot , ,05 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,15 Vaihto-omaisuus , ,30 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,00 Keskeneräiset tuotteet 177,30 Saamiset , ,61 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Lainasaamiset 2 850, ,00 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,76 Myyntisaamiset , ,67 Lainasaamiset 1 231,86 Muut saamiset , ,30 Siirtosaamiset , ,79 Rahoitusarvopaperit , ,50 Osakkeet ja osuudet , ,47 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,03 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16

17 14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,59 Peruspääoma , ,00 Arvonkorotusrahasto , ,55 Muut omat rahastot , ,34 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,05 Tilikauden yli- / alijäämä , ,25 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,30 Poistoero , ,36 Vapaaehtoiset varaukset , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET , ,79 Eläkevaraukset 485, ,10 Muut pakolliset varaukset , ,69 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,53 Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,44 Muut toimeksiantojen pääomat ,31 7,88 VIERAS PÄÄOMA , ,95 Pitkäaikainen , ,20 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,97 Lainat julkisyhteisöiltä , ,92 Saadut ennakot 681,98 733,11 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen , ,75 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,58 Lainat julkisyhteisöiltä 2 665, ,85 Saadut ennakot , ,87 Ostovelat , ,18 Muut lyhytaikaiset velat , ,63 Siirtovelat , ,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 33,9 35,3 Rahoitusvarallisuus /asukas -3181, ,10 Konsernin lainat, /asukas 2 950, ,94 Konsernin lainakanta , ,43 Konsernin lainasaamiset , ,06 Kunnan asukasmäärä

18 15 8. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,17 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. 9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Lautakunta Tulosalue KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , , ,68 Toimintatulot , , , ,00 Toimintakate ,00 0, , , ,68 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät 1 060, , , ,59 Netto ,00 0, , , ,09 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

19 16 Lautakunta Tulosalue TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , ,70-76,70 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate ,00 0, , ,70-76,70 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät , , , ,09 Netto ,00 0, , , ,79 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

20 17 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus ja keskushallinto Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinoelämän kehittämisestä sekä mm. kuluttajaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan järjestämisestä. Hallitus vastaa edelleen valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta, Myös yhteiskuntasuhteet ja kunnan kansainvälinen toiminta kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla ja järjestämällä hallinnollisia ja toiminnallisia palveluita sekä huolehtimalla osaltaan kunnan yhteiskuntasuhteiden hoidosta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto Päätösten valmistelun ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten tuntemuksen taso. Koulutustilaisuudet. Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. TVA-toimenkuvamuutosten mukaiset jatkotoimet, mm. jatkokoulutus ja perehdytys. Toimiva ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Toimivaksi resurssoitu asiantuntijapalvelu sekä muu sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto, Säännöllinen palaute. Arkistotoimen resurssien riittävyys asiantuntija-, neuvonta- ja ohjaustehtävien hoidossa. Kunnan tarpeita vastaavat monistamopalvelut. Ajantasainen ja kehittyvä neuvontapalvelu. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Eri viestintämuotoja ja medioita hyödyntävä oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava tiedottaminen. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Arkistotoimen resurssiselvitys ja tarvittavat jatkotoimet. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus. Oikaisuvaatimuksia 0 kpl Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten uutisointia lisätty kotisivuilla. Muiden hallintokuntien uutisointia lisättävä. Toimistosihteerin työaika jäi alle 100 %. Väliaikaisen viranhaltijan palkkaus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston määrärahojen käyttöaste oli 75,56 %, eniten varoja säästyi palkka- ja monistamokuluista. Kunnanhallituksen määrärahojen käyttöaste oli 76,08 %, eniten varoja säästyi painatuksista ja ilmoituksista sekä posti- ja telepalveluista. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2006 TP 2006 Kunnan valtuuston kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä -- valituksella kumottujen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä valituksella kumottujen lukumäärä Henkilökunnan määrä vakinaisia 9 ½, määräaikaisia 1.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015

Iitin kunta. Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy. Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Iitin kunta Yhteenveto tilikauden 2014 tarkastuksesta KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy Kaija Pakkanen, JHTT, KHT 27.4.2015 Johdanto Yhteyshenkilö Kaija Pakkanen JHTT, KHT Puh. +358 20 760 3000 kaija.pakkanen@kpmg.fi

Lisätiedot