LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kunnanvaltuusto

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006. Kunnanvaltuusto 28.05.2007 16"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2006 Kunnanvaltuusto

2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO Valtuusto Kunnanhallitus Tarkastuslautakunta Taloudellinen kehitys 5 3 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN 7 4 TOIMINNAN RAHOITUS 8 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET 9 6 KOKONAISTULOT JA -MENOT 11 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Omistukset muissa yhteisöissä Konsernitase ja sen tunnusluvut 13 8 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSIT- TELYSTÄ 15 9 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointien toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen 95 TOTEUTUMISVERTAILU (määrärahataso) 96

3 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TULOSLASKELMA 104 RAHOITUSLASKELMA 105 TASE 106 KONSERNITASE 108 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 110 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 110 TASEEN LIITETIEDOT 111 LASKENNALLISESTI ERIYTETTY LIIKETOIMINTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 117 VESIHUOLTOLAITOKSEN TASE 118 KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 119 LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 121

4 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 Tämän hallituksen käynnistämä keskustelu kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta hallitsi edelleen valtiokuntasuhdekeskusteluja. Talousarviovuoden loppuun mennessä lakia ei ollut vielä lopullisesti hyväksytty, ja monista sen yksityiskohdista vallitsi erilaisia näkemyksiä. Jyväskylän seudulla vastauksia hankkeen tuomiin selvityksiin ja asetelmiin lähdettiin hakemaan seudun kaikkien kuntien yhteistyössä. Laukaavetoisena valmisteltiin ympäristöterveydenhuoltoon, ympäristönsuojeluun ja eläinlääkintään keskittyvä JYTAKE-hanke. Myös perusopetuksen selvityksen ja toisen asteen koulutuksen strategisen suunnitelman valmistelussa on ollut merkittävä laukaalainen panos. Muista suurista hankeselvityksistä seudullisen päivähoidon hanke hautautui kahden suurimman kunnan erimielisyyksiin. Oleellista siinäkin hankkeessa on, että käytännön yhteistyö päivähoidon tarvitsijoiden ja kuntien välillä toimii erinomaisesti huolimatta "teoreettisen mallin" puuttumisesta. Esimerkiksi Laukaassa tuotetun päivähoidon käyttäjiä on käytännössä kaikista naapurikunnista. Seututerveyshankkeessa aloitettiin yhteistyön valmistelu Konneveden kanssa. Samoin kansalaisopistokysymystä on selvitetty Konneveden ja myös Hankasalmen kanssa. Puitelain 7 :n mukaisesti seudun kunnat antoivat vastauksensa yhdessä laadittuun suunnitelmaan asumisen, maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseksi. Normaalin seutuyhteistyön ja työskentelyn lisäksi edellä mainittuun PARAS-hankkeeseen liittyvät selvittelyt ja palaverit ovat vaatineet runsaasti keskeisten viranhaltijoiden työaikaa. Jykes-ryhmän organisaatiorakenteessa ja itse Jykesin organisaatiossa tapahtui 2006 merkittäviä muutoksia. Keskeisin muutos oli niin omistajakuntien kuin Jykesinkin päätös myydä Jyväskylän Teknologiakeskuksen osakkeensa Technopolis Oyj:lle. Tässä yhteydessä perustettu Jyväskylä Innovation Oy siirtyi Jykesin tytäryhtiöksi. Sen omistavat Jykes Oy (76 %) ja Technopolis Oyj (24 %). Jyväskylä Innovation Oy vastaa seudun osaamiskeskuksen toiminnasta ja osallistuu tulevina vuosina neljään kansalliseen osaamisklusteriin. Jyväskylän seutu on säilyttänyt asemansa yhtenä maamme nopeimmin kasvavista seuduista. Tilastokeskuksen mukaan Jyväskylän seudun kasvu on viidessä vuodessa ollut 6 %, kun vastaava kasvu koko maassa oli vain 1 %. Tarkasteluvuonna absoluuttinen kasvu oli suurinta Jyväskylän maalaiskunnassa ja sen jälkeen tulivat Jyväskylä, Laukaa ja Muurame keskenään lähes samansuuruisilla kasvuluvuilla. Seutu vetää puoleensa sekä ulkomaisia että kotimaisia sijoittajia tasaisen kiihtyvästi. Liikenneyhteyksien paraneminen, tulevat suunnitelmat ja kehätien valmistuminen vetävät puoleensa erityisesti logistiikkaan liittyvää ja logistiikkaa tarvitsevaa yritystoimintaa. Laukaan väkiluku kasvoi 197 hengellä, mikä oli 15 vuoteen suurin lukema. Viiden viimeisen vuoden keskimääräinen kasvu on juuri strategian mukaista. Viime vuodesta poiketen väestön kasvu muodostui 64 %:sesti muuttoliikkeestä. Viime vuosina merkittävimmiksi kasvukuukausiksi ovat osoittautuneet vuoden kolme viimeistä kuukautta sekä joku alkukesän kuukausista. Muuttoliikkeen rakenteesta ja kohtuullisesta syntyvyydestä johtuen Laukaan väestö pysyi nuorekkaana. Kuntaan muutti 1028 henkilöä ja täältä lähti 896 henkilöä. Merkittävin ryhmä Laukaaseen muuttajista muodostuu nuorista lapsiperheistä, jotka hakeutuvat pääasiassa omakotialueille hyvien palveluiden läheisyyteen. Lähtömuuttajat ovat edelleen täällä pohjakoulutuksensa saaneita nuoria jotka muuttavat opiskelemaan opiskelupaikkakunnilleen. Väkimäärän kasvusta johtuen asuinrakentaminen on Laukaassa erittäin voimakasta. Uusia asuntoja valmistui 163 kpl, joista omakotitaloja 81. Voimakkainta omakotirakentaminen oli kirkonkylän alueella, Leppäveden jäädessä hieman vajaaseen puoleen tästä. Seuraavina olivat Lievestuore ja Vihtavuori. On kuitenkin huomattava, että omakotiasunnoista 30 % valmistui haja-asutusalueella. Kerrostalorakentaminen kohdistui pelkästään kirkonkylään ja rivitalorakentaminen myös Leppävedelle ja Lievestuoreelle. Tarkasteluvuonna kunta osti maata omakotirakentamiseen Lievestuoreen taajamasta, jossa myös tehtiin kaavoitussopimus yksityisen maanomistajan kanssa. Merkittävin julkisen sektorin rakennushanke on meneillään oleva Sydän-Laukaan koulukeskuksen peruskorjaus. Rakentamisesta johtuen kunta on lisännyt voimakkaasti panostustaan uusien kaava-alueiden infrastruktuurin rakentamisessa. Laukaan yrittäjien ja kunnan välinen yhteistyö on mutkatonta ja tiivistä. Elävä yhteys syntyy muista Jykeskunnista poiketen siten, että kunnalla on oma elinkeinoasiamies, joka oman toimensa rinnalla toimii Laukaan Yrittäjien sihteerinä. Yritysten nettokasvu vuonna 2006 oli 48, eli lähes sama kuin edellisenä vuonna. Se on edelleen seutukunnan suhteellista kärkeä ja ollen summattuna edellisen vuoden kasvuun jo lähes 80 % koko valtuustokauden tavoitteesta. Panostaminen elinkeinoelämään ja yritysyhteistyöhön näkyy koko kunnan myönteisessä kehityksessä. Erityisesti kysyntä on kohdistunut Tiituspohjan seudulle. Merkittävin alueelle etabloituva yritys on Kuljetusliike Taipale Oy. Sysäyksen Tiituspohja - Vihtiälän alueen kiinnostavuudelle antoi Tikkakoski - Leppävesi tieyhteyden rakentamisen aloittaminen.

5 2 Voimakkaasta väestön kasvusta huolimatta Laukaan työttömyys aleni tarkasteluvuonna selkeästi aikaisempaa nopeammin. Merkittävin tekijä tähän on onnistuminen yritysyhteistyössä ja voimakas asuntorakentaminen. Työttömyysprosentti oli 10,9 eli 1,1 prosenttiyksikkö alempi kuin aikaisempana vuonna. Työttömyysprosenttimme oli maakunnan neljänneksi alhaisin (suurista kunnista alhaisin). Korkeimmat työttömyysluvut osuivat jälleen vuoden alkuun sekä kesä-heinäkuulle. Viimeksi mainittuun vaikuttavat erityisesti koulujen päättymiset. Ilahduttavaa oli, että alle 25-vuotiaiden työttömien määrä väheni noin 100:sta 72:een. Myös yli vuoden työttömänä olleiden määrä on laskenut 250:stä 227:ään eli lähes 10 %. Vuosi 2006 oli maamme kuntien kannalta edelleen vaikea, mutta Laukaassa suunta kääntyi huomattavasti parempaan. Edellisen tilikauden alijäämä, noin 2,16 milj. euroa kääntyi reilun 0,8 milj. euron ylijäämäksi. Edellisten kausien perintönä oleva noin 3 milj. euron kumulatiivinen alijäämä supistui noin 2,3 milj. euroon, joka on kuntalain mukaan kurottava suunnitelmavuosina vähintään +/- 0-tasoon. Kuluneen vuoden ote ei saa siis millään tasolla herpaantua. Edellisen vuoden tilinpäätökseen nähden verotulot kasvoivat noin 3,3 milj. euroa ja valtionosuudet suunnitelman mukaisesti noin 1,4 milj. euroa. Talouden paranemisen taustalla on luonnollisesti myös kunnan omat toimenpiteet, joita systemaattisesti toteutettiin ja joihin kaikki sitoutuivat. Tuleva vuosi on vielä arvoitus talousarviopäätöksistä johtuen. Ilahduttavaa kuluneessa vuodessa on lisäksi mm. henkilöstömenojen kasvun puristaminen selkeästi alle valtakunnallisen keskimääräisen kasvun. Vuosikate ylsi yhteisin ponnisteluin yhdeksi parhaimmista pitkään aikaan eli noin 3,35 milj. euroon. Se on noin euroa budjetoitua parempi. Asukasta kohden vuosikate nousi 14 eurosta 193 euroon. Tulos yli 0,8 milj. euroa oli yllättävän positiivinen ja sitä voi luonnehtia hyväksi. Kun koko kunnan kehitys niin asukasmäärän, rakentamisen, yritysten määrän ja taloudenkin suhteen oli mieluinen, on meillä hyvä pohja saavuttaa asetetut tavoitteet, ellemme löysillä päätöksillä siirrä suuntaa huonompaan. Haluan lämpimästi kiittää laukaalaisia yrityksiä ja elinkeinoelämää, sidosryhmiä ja kuntalaisia rakentavasta ja toiveita antavan pohjan luomisesta. Laukaa on entistä halutumpi kohde niin yrityksille kuin uusille asukkaille. Lausun lämpimät kiitokset päättäjillemme ja kaikille kuntamme kehittämiseen osallistuneille. Kunnan henkilöstö on suhtautunut positiivisesti ja vastuullisesti työhönsä ja tehnyt erinomaista tulosta. Tästä kaikesta heille lämmin kiitos. Vain yhteistyöllä, jota myös valtiovalta korostaa, voimme saada aikaan menestystekijöitä perinteikkään ja maineikkaan kuntamme rakentamisessa. Esko Koliseva kunnanjohtaja

6 3 2. KUNNAN HALLINTO LAUKAAN KUNTA ORGANISAATIOKAAVIO VALTUUSTO 43 jäsentä TARKASTUS- LAUTAKUNTA 5 jäsentä Tilintarkastaja KUNNANHALLITUS 11 jäsentä Kunnanjohtaja KUNNAN KANSLIA SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO SIVISTYSOSASTO TEKNINEN OSASTO MAANKÄYTTÖ- OSASTO KESKUSVAALILTK 5 jäsentä VAALILAUTA- KUNTA 6 kpl, 5 jäsentä/ltk SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTA- KUNTA 9 jäsentä KOULUTUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA 9 jäsentä TEKNINEN LAUTAKUNTA 9 jäsentä - Tiejaosto 3 jäsentä KAAVOITUS- JA RAKENNUS- LAUTAKUNTA 9 jäsentä Vaalitoimikunta 3 jäsentä

7 Valtuusto 2006 Laukaassa valtuustopaikkoja on 43, jotka jakautuvat valtuustoryhmittäin seuraavasti: Suomen Keskusta 19, Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 11, Vasemmistoliitto 6, Suomen Kansallinen Kokoomus 5, Kristillisdemokraatit 2. Valtuuston puheenjohtajisto Pj. Pihlajasaari Helena Lievestuore SDP 1. vpj Suomala Antti Vihtavuori KESK 2. vpj. Honkonen Leena Laukaa VAS Valtuutetut Ahonen Ari Laukaa VAS Autio Markku Vehniä SDP Blomberg Aila Laukaa SDP Blomberg Leif Vihtavuori (SDP) KESK alkaen Haverinen Veikko Laukaa KESK Hokkanen Pentti Lievestuore KESK Honkonen Lauri Lievestuore SDP Hänninen Juhani Kuusa KESK Jolanki Jorma Lievestuore KOK Järvelä Ritva-Liisa Leppävesi KESK Kalmari Leena Leppävesi SDP Kirmanen Anne Vihtavuori KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Kärki Timo Lievestuore KOK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Lepistö Jorma Valkola KESK Mäkelä Jukka Laukaa KD Naukkarinen Eila Laukaa KESK Nieminen Tuula Leppävesi VAS Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Närhi Risto Laukaa KD Pakkala Kari-Pekka Laukaa KOK Parkkonen Pertti Leppävesi KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Pietiläinen Pentti Laukaa VAS Pulkkinen Ari Laukaa as. SDP Puttonen Mikko Lievestuore SDP Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Savolainen Anja Laukaa KESK Siekkinen Juhani Kuusa SDP Sysmäläinen Eero Kuusa KESK Taipale Seppo Lievestuore VAS Talka Ilkka Laukaa KOK Tammenoja Esko Lievestuore SDP Tulla Pentti Lievestuore KESK Vekki Esko Lievestuore KESK Viinikainen Jukka Kuusa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK

8 Kunnanhallitus 2006 Laukaassa kunnanhallituksessa on 11 jäsentä: Puheenjohtajisto Pj. Parkkonen Pertti Leppävesi KESK 1. vpj. Kalmari Leena Leppävesi SDP 2. vpj. Niemistö Eva-Kaisa Vihtavuori KOK Jäsenet Blomberg Leif Vihtavuori (SDP) KESK alkaen Haverinen Veikko Laukaa KESK Koivisto Kari Leppävesi VAS Kytömaa Marko Äijälä KESK Laitinen Pekka Lievestuore SDP Nukarinen Riitta Laukkavirta KESK Pekkala Ulla Laukaa KESK Vuorenpää Pirjo Lievestuore KESK Kunnanhallituksen esittelijänä toimii kunnanjohtaja Tarkastuslautakunta Pj. Nieminen Tuula Leppävesi VAS Vpj. Puupponen Tuula Laukaa as. KESK Pietiläinen Tarja Lievestuore KESK Puttonen Mikko Lievestuore SDP Tammela Arvo Laukaa KESK 2.4. Taloudellinen kehitys Bruttokansantuotteen määrä kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 5,5 prosenttia vuonna Bruttokansantuote eli tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteenlaskettu arvonlisäys oli viime vuonna 168 miljardia euroa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tuotanto oli 1,9 prosenttia suurempi kuin edellisellä neljänneksellä. Vuoden toisella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 1,6 prosenttia. Kolmannella neljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,8 prosenttia ja viimeisellä neljänneksellä 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kaikki kansantalouden kysyntäerät kasvoivat viime vuonna. Nopeimmin kasvoi vienti, jonka volyymi kasvoi lähes 11 prosenttia. Tuonnin volyymi kasvoi runsaat 5 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat yhteensä 2,3 prosenttia: yksityiset kulutusmenot lisääntyivät 3 prosenttia ja julkiset kulutusmenot noin prosentin. Kestokulutustavaroiden hankinnat kasvoivat noin 6 prosenttia, mutta lyhytikäisten tavaroiden ja palveluiden hankinnat noin 2 prosenttia. Kiinteät investoinnit lisääntyivät noin 5 prosenttia. Kone-, laite- ja kuljetusvälineinvestointien yhteismäärä kasvoi 6 prosenttia. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 prosenttia, ja muita talonrakennuksia pystytettiin 4 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Julkiset investoinnit kasvoivat 1,8 prosenttia ja yksityiset investoinnit 5,6 prosenttia. Jalostuselinkeinojen arvonlisäys kasvoi lähes 10 prosenttia edellisestä vuodesta, mihin vaikutti myös edellisen vuoden paperiteollisuuden työselkkaus. Puu- ja paperiteollisuuden arvonlisäys olikin 15 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. Metalliteollisuuden arvonlisäys kasvoi vajaat 13 prosenttia ja muun tehdasteollisuuden vajaat 6 prosenttia. Rakentamisen arvonlisäys kasvoi vajaat 5 prosenttia edellisestä vuodesta.

9 6 Palvelualojen arvonlisäys kasvoi vajaat 4 prosenttia. Nopeinta kasvu oli kaupassa, 6,5 prosenttia. Alkutuotannon arvonlisäys väheni 1,5 prosenttia edellisestä vuodesta. Yritysten toimintaylijäämä kasvoi 17 prosenttia edellisestä vuodesta ja yritysten yrittäjätulo 18 prosenttia. Yrittäjätulo vastaa karkeasti voittoa ennen verojen ja osinkojen maksua. Yritysten voitot olivat nimellisesti suuremmat kuin koskaan aiemmin. Välittömiä veroja yritykset maksoivat 7 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Osinkoja yritykset maksoivat 2 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yritysten kiinteät investoinnit kotimaahan kasvoivat viime vuonna 9 prosenttia. Yritysten nettoluotonanto eli rahoitusasema oli 8,5 miljardia euroa ylijäämäinen. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo kasvoi viime vuonna nimellisesti 3,5 prosenttia ja reaalisesti 1,6 prosenttia. Kotitalouksien palkkatulot kasvoivat 4,4 prosenttia, yrittäjätulot 2 prosenttia ja sosiaalietuudet 2,5 prosenttia. Maksetut välittömät verot kasvoivat 3,4 prosenttia. Kotitalouksien kulutusmenot kasvoivat nimellisesti 5 prosenttia. Juoksevat tulot eivät täysin riittäneet kulutusmenojen kattamiseen, joten säästämisaste eli säästön suhde käytettävissä olevaan tuloon oli -1,5 prosenttia, kun se edellisenä vuonna oli 0 prosenttia. Kotitalouksien velkaantuminen kasvoi edelleen: velkaantumisaste oli syyskuun lopussa 94,4 prosenttia, korkeampi kuin koskaan ennen. Valtionhallinnon rahoitusasema oli viime vuonna 1,6 miljardia euroa ylijäämäinen. Valtion verotulot kasvoivat 3,6 prosenttia. Kulutusmenot kasvoivat nimellisesti vain puoli prosenttia, mutta tulonsiirrot kunnille (ml. arvonlisäveron palautus) kasvoivat 9,5 prosenttia. Kuntien ja kuntayhtymien rahoitusasema oli puoli miljardia euroa alijäämäinen, kun alijäämä edellisenä vuonna oli miljardi euroa. Kuntien verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia ja kulutusmenot nimellisesti 4,6 prosenttia. Yhteensä julkisyhteisöjen EMU-ylijäämä oli 3,9 prosenttia bruttokansantuotteesta, suurin vuoden 2002 jälkeen. EMU-velka oli 39,1 prosenttia bruttokansantuotteesta. Julkisten menojen suhde bruttokansantuotteeseen aleni edellisen vuoden 50,5 prosentista 48,6 prosenttiin. Veroaste eli verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen osuus bruttokansantuotteesta aleni viime vuonna 43,5 prosenttiin. Vuonna 2005 vastaava luku oli 44,0 prosenttia. Laukaan kunnan vuosikate vuonna 2006 oli 3,4 miljoonaa euroa eli n. 3,1 miljoonaa euroa parempi kuin vuonna Tilikauden ylijäämäksi tuli 0,8 miljoonaa euroa (2005 2,2 miljoonaa euroa). Kumulatiivinen alijäämä oli 2,2 miljoonaa euroa (2005 3,0 miljoonaa euroa). Talouden tasapainottamiseksi toimineen tasapainotusryhmän työn tulokset on sovitettu yhteen valtuuston hyväksymän kuntastrategian ja vuoden 2006 talousarvion sekä vuosien taloussuunnitelman kanssa. Kuntastrategian taloustavoitteet toteutuivat seuraavasti: Tavoite Toteutuminen Velkaantuminen 2 M 0,9 M Vuosikate 2 M 3,4 M Taloussuunnitelman viimeisenä vuotena kumulatiivinen ylijäämä olisi 0,3 miljoonaa euroa. Lainakanta vuoden lopussa oli 16,2 miljoonaa euroa ( ,3 miljoonaa euroa) ja rahavarat 0,2 miljoonaa euroa (2005 0,2 miljoonaa euroa). Toimintamenojen kasvu oli 4,2 % (2005 2,8 %).

10 7 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot , ,55 Toimintakulut , ,89 Toimintakate , ,34 Verotulot , ,56 Valtionosuudet , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , ,93 Muut rahoitustuotot , ,43 Korkokulut , ,99 Muut rahoituskulut , ,76 Vuosikate , ,83 Poistot ja arvonalentumiset , ,94 Tilikauden ylijäämä/alijäämä , ,11 TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,0 15,4 Vuosikate/Poistot, % 133,2 9,8 Vuosikate, /asukas 192,81 13,71 Asukasmäärä

11 8 4. TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,83 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot , ,05 Investointien rahavirta Investoinnit Investointimenot , ,21 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,42 Investointihyödykkeiden luovutustulot , ,10 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,91 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset ,10 Antolainasaamisten vähennykset , ,34 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,94 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,11 Vaihto-omaisuuden muutos , ,51 Saamisten muutos , ,56 Korottomien velkojen muutos , ,82 Rahoituksen rahavirta , ,28 Rahavarojen muutos , ,63 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,09 Rahavarat , ,72 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 62,5 5,8 Pääomamenojen tulorahoitus, % 53,3 4,0 Lainanhoitokate 2,46 0,28 Kassan riittävyys, pv 1 1 Asukasmäärä

12 9 5. RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET TASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,15 Aineettomat hyödykkeet , ,53 Aineettomat oikeudet , ,53 Aineelliset hyödykkeet , ,70 Maa- ja vesialueet , ,73 Rakennukset , ,83 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,13 Koneet ja kalusto , ,90 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,11 Sijoitukset , ,92 Osakkeet ja osuudet , ,86 Muut lainasaamiset , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,87 Valtion toimeksiannot , ,44 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,43 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,07 Vaihto-omaisuus , ,97 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,97 Saamiset , ,55 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , ,56 Muut saamiset , ,09 Siirtosaamiset , ,90 Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet , ,46 Rahat ja pankkisaamiset , ,09 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,09

13 10 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,99 Peruspääoma , ,89 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,79 Tilikauden yli- / alijäämä , ,11 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,24 Valtion toimeksiannot , ,60 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,11 Muut toimeksiantojen pääomat , ,53 VIERAS PÄÄOMA , ,81 Pitkäaikainen , ,04 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,02 Lainat julkisyhteisöiltä , ,82 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen , ,77 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,82 Lainat julkisyhteisöiltä 2 665, ,85 Saadut ennakot , ,03 Ostovelat , ,55 Muut lyhytaikaiset velat , ,20 Siirtovelat , ,37 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,09 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 52,5 53,9 Rahoitusvarallisuus /asukas -1265,6-1232,94 Suhteellinen velkaantuneisuus -% 35,1 34,9 Lainat /asukas 930,34 890,95 Lainakanta , ,51 Lainasaamiset , ,06 Asukasmäärä

14 11 6. KOKONAISTULOT JA -MENOT TULOT % Varsinainen toiminta Toimintatuotot ,20 15,2 Verotulot ,79 50,9 Valtionosuudet ,00 27,5 Korkotuotot ,48 0,0 Muut rahoitustuotot ,23 0,8 Tulorahoituksen korjauserät - Investointihyödykkeiden myyntivoitot ,99-1,6 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin ,69 1,8 Investointihyödykkeiden luovutustulot ,58 2,9 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennys ,91 0,1 Lyhytaikaisten lainojen lisäys ,00 2,4 Kokonaistulot yhteensä ,89 100,0 MENOT % Varsinainen toiminta Toimintakulut ,17 89,3 Korkokulut ,20 0,7 Muut rahoituskulut ,00 0,3 Investoinnit Investointimenot ,06 8,4 Rahoitustoiminta Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,49 1,3 Kokonaismenot yhteensä ,92 100,0

15 12 7. KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS 7.1. Omistukset muissa yhteisöissä Kotipaikka Tytäryhteisöt - yhdistelty nimellisarvomenetelmällä Laukaan Vuokrakodit Oy Laukaa Laukaan Kehitysyhtiö Oy Laukaa Heikkilän tyttöjen säätiö Laukaa Kv /67 Kuntayhtymät - yhdistelty peruspääomaosuuden mukaan Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Keski-Suomen Liitto Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri Suojarinteen kuntayhtymä Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa Asunto Oy Äijälänrivi Asunto Oy Jokiniityntie 4 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy Jyväskylä Jyväskylä Jyväskylä Suolahti Äänekoski Laukaa Laukaa Laukaa Laukaa Kunnan Konsernin Konsernin osuus Konserniyhteisöt omistus omistus omasta vieraasta tilikauden voiosuus % osuus % pääomasta pääomasta tosta/tappiosta Tytäryhteisöt Laukaan Vuokrakodit Oy 100,00 100, , ,37 0,00 Laukaan Kehitysyhtiö Oy 100,00 100, , , , , , ,07 Kuntayhtymät Jyväskylän koulutuskuntayhtymä 9,46 9, , , ,32 Keski-Suomen Liitto 5,80 5, , , ,37 Keski-Suomen Sairaanhoitopiiri 5,44 5, , , ,00 Suojarinteen kuntayhtymä 5,97 5, , , ,54 Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 6,44 6, , , , , , ,49 Osakkuusyhteisöt Asunto Oy Vallestupa 44,19 44, , , ,80 Asunto Oy Äijälänrivi 32,64 32, ,41 376, ,79 Asunto Oy Jokiniityntie 4 23,26 23, ,43 174,11 4,93 Laukaan Linja-autoasemakiinteistö Oy 26,06 26, , ,16 0, , ,87-191,06

16 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT , ,43 Aineettomat hyödykkeet , ,97 Aineettomat oikeudet , ,06 Muut pitkävaikutteiset menot , ,50 Ennakkomaksut , ,41 Aineelliset hyödykkeet , ,63 Maa- ja vesialueet , ,37 Rakennukset , ,99 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,47 Koneet ja kalusto , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,78 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , ,65 Sijoitukset , ,83 Osakkuusyhteisöosuudet , ,72 Muut osakkeet ja osuudet , ,05 Muut lainasaamiset , ,06 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,58 Valtion toimeksiannot , ,05 Lahjoitusrahastojen erityiskatteet , ,53 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,15 Vaihto-omaisuus , ,30 Aineet tarvikkeet ja tavarat , ,00 Keskeneräiset tuotteet 177,30 Saamiset , ,61 Pitkäaikaiset saamiset , ,85 Lainasaamiset 2 850, ,00 Muut saamiset , ,85 Lyhytaikaiset saamiset , ,76 Myyntisaamiset , ,67 Lainasaamiset 1 231,86 Muut saamiset , ,30 Siirtosaamiset , ,79 Rahoitusarvopaperit , ,50 Osakkeet ja osuudet , ,47 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentteihin , ,03 Muut arvopaperit , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , ,74 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,16

17 14 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA , ,59 Peruspääoma , ,00 Arvonkorotusrahasto , ,55 Muut omat rahastot , ,34 Edellisten tilikausien yli- / alijäämä , ,05 Tilikauden yli- / alijäämä , ,25 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,30 Poistoero , ,36 Vapaaehtoiset varaukset , ,94 PAKOLLISET VARAUKSET , ,79 Eläkevaraukset 485, ,10 Muut pakolliset varaukset , ,69 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,53 Valtion toimeksiannot , ,21 Lahjoitusrahastojen pääomat , ,44 Muut toimeksiantojen pääomat ,31 7,88 VIERAS PÄÄOMA , ,95 Pitkäaikainen , ,20 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,97 Lainat julkisyhteisöiltä , ,92 Saadut ennakot 681,98 733,11 Muut velat/liittymismaksut ja muut velat , ,20 Lyhytaikainen , ,75 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,58 Lainat julkisyhteisöiltä 2 665, ,85 Saadut ennakot , ,87 Ostovelat , ,18 Muut lyhytaikaiset velat , ,63 Siirtovelat , ,64 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,16 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 33,9 35,3 Rahoitusvarallisuus /asukas -3181, ,10 Konsernin lainat, /asukas 2 950, ,94 Konsernin lainakanta , ,43 Konsernin lainasaamiset , ,06 Kunnan asukasmäärä

18 15 8. HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ Kunnanhallitus esittää, että tilikauden ylijäämä ,17 euroa kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille. 9. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 9.1. Käyttötalouden toteutuminen Lautakunta Tulosalue KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , , ,68 Toimintatulot , , , ,00 Toimintakate ,00 0, , , ,68 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät 1 060, , , ,59 Netto ,00 0, , , ,09 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

19 16 Lautakunta Tulosalue TARKASTUSLAUTAKUNTA Hallinnon ja talouden tarkastus Alkuperäinen Talousarvio Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten jälkeen Talous Toimintamenot , , ,70-76,70 Toimintatulot 0,00 0,00 Toimintakate ,00 0, , ,70-76,70 Perustelutiedot Poistot ja arvonalentumiset 0,00 0,00 Laskennalliset erät , , , ,09 Netto ,00 0, , , ,79 Käyttöomaisuus Arvo Lisäykset Vähennykset Poistot Arvo

20 17 Lautakunta Tulosalue Toiminta-ajatus KUNNANHALLITUS Kunnanhallitus ja keskushallinto Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta, taloudenhoidosta, henkilöstöhallinnosta, elinkeinoelämän kehittämisestä sekä mm. kuluttajaneuvonnan ja yleisen edunvalvonnan järjestämisestä. Hallitus vastaa edelleen valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus koordinoi seudullisen yhteistoiminnan toteuttamista myös muiden hallintokuntien osalta, Myös yhteiskuntasuhteet ja kunnan kansainvälinen toiminta kuuluvat kunnanhallituksen vastuualueeseen. Keskushallinnon tulosyksikkö tukee kunnan strategian toteuttamista tuottamalla ja järjestämällä hallinnollisia ja toiminnallisia palveluita sekä huolehtimalla osaltaan kunnan yhteiskuntasuhteiden hoidosta. TAVOITTEET MITTARIT TAVOITETASO TOIMENPITEET TULOS Hyvän hallintotavan mukainen valmistelu, täytäntöönpano ja laillisuuden valvonta ja muu palvelutuotanto Päätösten valmistelun ja toimeenpanon taso. Lakien ja asetusten tuntemuksen taso. Koulutustilaisuudet. Henkilöstöllä ja luottamushenkilöillä ajantasainen palvelutuotantoa tukeva tietotaitotaso. TVA-toimenkuvamuutosten mukaiset jatkotoimet, mm. jatkokoulutus ja perehdytys. Toimiva ajantasainen kunnan sisäinen ja ulkoinen viestintä. Hyvät suhteet viestimiin. Tärkeiden kohderyhmien tavoittaminen. Toimivaksi resurssoitu asiantuntijapalvelu sekä muu sisäinen ja ulkoinen palvelutuotanto, Säännöllinen palaute. Arkistotoimen resurssien riittävyys asiantuntija-, neuvonta- ja ohjaustehtävien hoidossa. Kunnan tarpeita vastaavat monistamopalvelut. Ajantasainen ja kehittyvä neuvontapalvelu. Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Eri viestintämuotoja ja medioita hyödyntävä oikea-aikainen ja kohderyhmät tavoittava tiedottaminen. Hyvä sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden palvelu. Toimiva sijaistus ja eri tehtävien riittävä resurssointi. Viestintäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Arkistotoimen resurssiselvitys ja tarvittavat jatkotoimet. Henkilöstön asiantuntemusta ja palvelukykyä lisäävä koulutus. Oikaisuvaatimuksia 0 kpl Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston ja kunnanhallituksen päätösten uutisointia lisätty kotisivuilla. Muiden hallintokuntien uutisointia lisättävä. Toimistosihteerin työaika jäi alle 100 %. Väliaikaisen viranhaltijan palkkaus siirtyi seuraavalle vuodelle. Osallistuttu koulutukseen. Valtuuston määrärahojen käyttöaste oli 75,56 %, eniten varoja säästyi palkka- ja monistamokuluista. Kunnanhallituksen määrärahojen käyttöaste oli 76,08 %, eniten varoja säästyi painatuksista ja ilmoituksista sekä posti- ja telepalveluista. Perustelutietona asetettujen tavoitteiden toteutuminen (suoritetiedot) Nimike TA 2006 TP 2006 Kunnan valtuuston kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä -- valituksella kumottujen pykälien lukumäärä Kunnanhallituksen kokoukset käsiteltyjen asioiden (pykälien) lukumäärä valituksella kumottujen lukumäärä Henkilökunnan määrä vakinaisia 9 ½, määräaikaisia 1.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS

TILINPÄÄTÖS Sivu 1/110 LAPIN LIITTO / LAPIN PELASTUSLAITOS TILINPÄÄTÖS 31.12.2015 Kansainvälinen Barents Rescue 2015 harjoitus (BR15) 30.9-1.10. 2015 Levillä. Lapin liitto/lapin pelastuslaitos ( Koko yritys (YR) )

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN TIEDOTE 27.3.2017 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: TILINPÄÄTÖSENNUSTE 2016 HUOMATTAVASTI ENNAKOITUA PAREMPI VIHDISSÄ PARAS TULOS YHDEKSÄÄN VUOTEEN Juuri valmistuneessa tilinpäätöksessä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007. Kunnanvaltuusto 02.06.2008 21

LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007. Kunnanvaltuusto 02.06.2008 21 LAUKAAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanvaltuusto 02.06.2008 21 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 1 2 KUNNAN HALLINTO 3 2.1. Valtuusto 4 2.2. Kunnanhallitus 5 2.3. Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot