PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUHDAS VESI. raaka-aineiden aatelia. tiede& tulevaisuus VTT. al gore: kolmisyinen kriisi s. 8. jätevesi hyötykäyttöön s. 24"

Transkriptio

1 VTT Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta PUHDAS VESI raaka-aineiden aatelia al gore: kolmisyinen kriisi s. 8 jätevesi hyötykäyttöön s. 24 palvelun laatumielikuva on haavoittuvainen s. 66 VTT tekee tieteellisestä tutkimuksesta kannattavaa liiketoimintaa. Lehden tämä osio kertoo, miten monialainen tutkimus johtaa innovaatioihin (s ). tiede& tulevaisuus

2 PÄÄKIRJOITUS Anne-Christine Ritschkoff johtaja, strateginen tutkimus VTT Tieteellinen kärki on kilpailukyvyn perusta Tieteen vaikuttavuus on ajankohtainen aihe nyt, kun Suomen korkeakouluinstituutio on rajussa rakennemuutoksessa. Aihe on ajankohtainen myös VTT:llä, jossa jatkuvasti mietimme, kuinka paljon toiminnastamme suunnataan yritysten nykytarpeiden täyttämiseen ja kuinka paljon tulevaisuuden ratkaisujen kehittämiseen. VTT on arvostettu ja haluttu kansainvälisen tason innovaatiokumppani valikoiduilla teknologia-alueilla. Kansainvälisen tason innovaatiokumppanuus vaatii toteutuakseen myös kansainvälisen tason osaamista. Tätä varten rakennamme osaamista yhdistämällä moniteknologista osaamistamme tulevaisuuden merkittävien haasteiden ratkaisemiseksi. Tutkimustyömme näkyvyys kansainvälisillä foorumeilla ja asiakastoimeksiannoissa edellyttää paitsi hyvää osaamista myös terävää tieteellistä kärkiosaamista. Tieteellinen huippuosaaminen avaa ovia merkittäville asiakaskumppanuuksille. Tästä meillä on hyviä esimerkkejä. Yksi tärkeimmistä tutkimuskohteistamme on jo pitkään ollut solutehdaskonsepti, jossa kehitämme mikrobisoluja sekä niihin perustuvia tuotantoprosesseja esimerkiksi kemikaalien ja liikennepolttoaineiden tuotantoon. Vahva tieteellinen näyttö konseptista sekä tutkijoidemme näkyvyys alan johtavilla tieteellisillä foorumeilla on johtanut pitkäjänteiseen tutkimus- ja tuotekehitysyhteistyöhön alan monikansallisten suuryritysten kanssa. Kansainvälinen yritys tuskin valitsisi kumppanikseen täällä Pohjolan perukoilla sijaitsevaa tutkimuskeskusta ilman vakuuttavaa tieteellistä pätevyyttä ja näkyvyyttä. Tieteen vaikuttavuus perustuu sen hyödynnettävyyteen ja näkyvyyteen. Tieteen tekeminen ei ole VTT:lle itsetarkoitus vaan keino lisätä toimintamme vaikuttavuutta elinkeinoelämässä ja muulla yhteiskunnassa. Tieteelliset kärjet joita VTT:llä soveltavana tutkimuskeskuksena ei voi olla kovin monta toimivat eräänlaisina käyntikortteina ja ovien avaajina laajaalaisemmalle osaamisellemme ja tarjoomallemme. Keskeinen kysymys pitkän tähtäimen vaikuttavuuden tavoittelussa on järjestelmällinen teknologioiden ja markkinoiden ennakointi. Polku tutkimuksesta tulosten hyödyntämiseen on usein pitkä. Siksi meidän on panostettava tutkimuskokonaisuuksiin, joille on kysyntää vasta 5 10 vuoden päästä. VTT:n tulevaisuuteen suuntaavat tutkimuspanostukset tähtäävät muun muassa biotalouteen ja kestävää kehitystä palvelevaan teknologiaan. VTT:llä on erinomainen tietopohja ja verkostot sekä vahvaa ennakointiosaamista, joita tehokkaasti hyödyntämällä voimme lisätä tutkimuksen osuvuutta ja sitä kautta vaikuttavuutta. Tutkimuksella tavoittelemme aina asiakkaan ja yhteiskunnan sekä lopulta kuluttajan hyötyä.

3 VTT Impulssissa nyt 2 Polttopiste 4 Lyhyesti 8 Kohtaamisia: Al Gore 10 Puhtaan veden puolesta Kemiran ja VTT:n tavoitteena on kasvattaa vesiteknologian ytimestä vahva, eri toimialoille ulottuva verkosto. Vesi on nyt strateginen raaka-aine. s. 10 Tiede JA TULEVAISUUS 18 Vedenjakelun pakkausratkaisut Pullo on usein ainoa tapa toimittaa puhdasta vettä juotavaksi. professori, tekniikan tohtori Ali Harlin, VTT 24 Jätevesi hyötykäyttöön Jätevedenkäsittelyllä on edessä uusia haasteita, kun väestö kasvaa ja vaatimukset kestävän kehityksen edistämiseksi lisääntyvät. erikoistutkija, tekniikan lisensiaatti Mona Arnold, VTT 30 Biomassan sivutuotteista funktionaalisia biopolymeerejä Uudet entsyymit ja entsyymisekoitukset voivat tehostaa biomassan sivutuotteiden hyödyntämistä raaka-aineina. tutkimusjohtaja, tekniikan tohtori Johanna Buchert, VTT 18 VTT IMPULSSI

4 OSAAMINEN JA UUSI TEKNOLOGIA 36 Laajenna käsitystäsi todellisuudesta Kolmiulotteisuuden tarjoamat elämykset ja hyödyt ovat jo arkipäivää. 40 Tie tukossa, muuta reittiä! Älykkäässä, tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntävässä liikenteessä autoilijan on yhä helpompi väistää ruuhkat ja vaaratilanteet Suomeen tietoyhteiskunnan vahva innovaatiokeskittymä EIT ICT Labsin tavoitteena on saada aikaan uutta kuhinaa tietotekniikka-alan tutkimukseen ja kehitykseen. Tuotteen kuin tuotteen ulkonäöllä on väliä. 46 Muotoilijalle entistä vapaammat kädet Uudet valmistusmenetelmät auttavat teollisia muotoilijoita tuotteiden ulkonäön ja toiminnallisuuden parantamisessa Energiatehokkuutta Venäjän rakennuksiin Venäjä on asettanut tavoitteekseen suitsia energian kulutusta kolme prosenttia vuodessa. Maassa on nyt kysyntää suomalaiselle rakennusosaamiselle. 50 VTT IMPULSSI

5 INNOVAATIOT JA liiketoiminta 56 Kun asenne ja osaaminen ratkaisee Spin-off-yrityksen perustaminen voi olla tehokas tapa kaupallistaa tutkimustyön hedelmät. Menestyminen edellyttää kuitenkin lujaa osaamista ja oikeaa asennetta, sanovat Ilkka Hiidenheimo ja Riku Rikkola. 62 Draivia nosturiradoille Mitä saadaan, kun yhdistetään sulautetut järjestelmät, tietoliikenne- ja ohjelmistotekniikkaa, optista mittaustekniikkaa ja lisätään päälle hienomekaniikkasuunnittelua? 66 Palvelun laatumielikuva on haavoittuvainen Palvelun kokonaistoteutuksessa on huomioitava paitsi itse tuotos myös sivuvaikutukset. 72 Monimutkaisuus ja avoimuus lisäävät tietoturvauhkia Mitä monimutkaisempi ja avoimempi tietojärjestelmä, sitä herkempi tietoturva. 62 VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. Laaja-alaista osaamista yhdistämällä VTT voi auttaa asiakkaitaan ja yhteistyökumppaneitaan luomaan uusia tuotteita, tuotantoprosesseja ja -menetelmiä sekä palveluja ja näin lisätä elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä sekä yhteiskunnan hyvinvointia. Laajan kotimaisen ja kansainvälisen yhteistyön ja verkostoitumisen avulla VTT varmistaa tiedon ja teknologian tehokkaan siirron ja hyödyntämisen. Teknologiapainopistealueet Sovellettu materiaalitekniikka Bio- ja kemianprosessit Energia Tieto- ja viestintäteknologiat Teolliset järjestelmät Mikroteknologiat ja elektroniikka Yhteiskunnan teknologiat Liiketoimintatutkimus VTT Impulssi on VTT:n julkaisu tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta. Ilmestyy kaksi kertaa vuodessa suomeksi ja englanniksi. Julkaisija: VTT, Vuorimiehentie 5, Espoo, PL 1000, VTT. Puhelin Päätoimittaja: Olli Ernvall, puhelin Toimitusneuvosto: Erkki KM Leppävuori, Jouko Suokas, Anne-Christine Ritschkoff, Kari Larjava, Tapio Koivu, Petri Kalliokoski ja Paula Bergqvist. Toimitus: Cocomms Oy. Ulkoasu: MCI Press Oy. Paino: Edita, Helsinki Tilaukset ja osoitteenmuutokset: ISSN Julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat haastateltavien esittämiä eivätkä välttämättä vastaa VTT:n kantaa. VTT IMPULSSI

6 POLTTOPISTE RICHARD FRIEND Sir Richard Friendin edistämä muovielektroniikka mahdollistaa aivan uudenlaisia tuotteita. Orgaanisiin ledeihin perustuvat näytöt valtaavat jo alaa matkapuhelimissa, ja edullisia aurinkokennoja tutkitaan kiivaasti. muovielektroniikka syntyi aavistuksesta w.valtteri.net Teksti Anne Hänninen Tieteessä on mullistettava tapa, jolla asioita tehdään. Cambridgen yliopiston professori Sir Richard Friend on elänyt oppiensa mukaisesti. Kun valtaosa kiinteän olomuodon fyysikoista tutki galliumarsenidia elektroniikka-alan uutena piinä, hän valitsi toisen tien. Hiilipohjaisista molekyyleistä löydettiin sähköä johtavia ominaisuuksia 1970-luvun lopussa. Siihen asti polymeerit olivat olleet eristeitä, mutta tuolloin avautui täysin uusia näköaloja muovielektroniikkaan. Tieteen tekeminen vakiintuneiden alojen reunamilla ei kuitenkaan ollut helppoa. Suurin saavutukseni oli se, että uskalsin panna urani pelkän aavistuksen varaan, Friend sanoo. Elektroniikka lähtee uuteen suuntaan Aavistus on tuottanut tulosta. Uteliaisuudesta alkunsa saanut työ on johtanut uusien komponenttien löytymiseen ja täysin uusiin elektroniikan sovelluksiin. Ensimmäiset materiaalit 1970-luvulta soveltuivat vain tieteelliseen tutkimukseen, mutta ne toimivat odotettua paremmin puolijohteina. Hiili- Richard Friend Sir Richard Friend on fysiikan Cavendishprofessori Cambridgen yliopistossa ja muovielektroniikan kehittämisen edelläkävijöitä. Ansioistaan varsinkin orgaanisten LEDien kehitystyössä hän oli vuoden 2010 Millenniumteknologia palkintokisassa kolmen palkitun joukossa. 2 VTT IMPULSSI

7 pohjaisten materiaalien muokkaaminen niin, että ne osoittavat piinkaltaisia ominaisuuksia, johti lopulta orgaanisten ledien (OLED) löytymiseen. Tämä osoittautui tärkeimmäksi tähänastisista löydöksistämme. Kun artikkeli julkaistiin vuonna 1990, se sai valtavasti julkisuutta ja sinkosi muovielektroniikan uusiin sfääreihin, Friend toteaa. Näyttöjä, valaistusta ja aurinkokennoja Muovi ei korvaa piitä. On kuitenkin asioita, joihin pii ei pysty, kuten valon säteily. Lisäksi piipalaan pitää kiinnittää liitännät ja käyttää sitä erillisenä komponenttina. Lisäksi piin tuotantolämpötilat ovat erittäin korkeita. Muovielektroniikkaa voidaan käyttää sellaisten materiaalien kanssa, jotka kärähtäisivät piin käsittelyprosessissa. Lisäksi tuotantotekniikka ei ole yhtä monimutkaista, vaan parhaimmillaan se on yksinkertainen painoprosessi. Elektroniikka voi laajentua uusiin käyttöihin. Matkapuhelimissa OLED-näytöt ovat jo ottamassa valta-aseman kalleimmissa tuotteissa. Virrankäytön tehokkuus on niin hyvä, että OLED-lamput ovat valaistuksessa vakavasti otettava haastaja. Vielä tällä hetkellä tekniikka on liian kallista, mutta alan yritykset tutkivat sitä tosissaan. Vain 20 vuotta sitten OLED-lampuille naurettiin, koska ne olivat niin tehottomia. Halvat aurinkokennot ovat toinen tärkeä sovellus, johon Friendin ryhmä keskittyy. Jos haluamme lisätä aurinkoenergian osuutta energiantuotannossa, tarvitsemme tekniikan, joka ei perustu piihin. Painettu aurinkokenno voidaan rullata kääröksi ja viedä minne hyvänsä. Sen valmistamiseen kuluu piikennoja vähemmän materiaaleja ja energiaa, Friend huomauttaa. Tällä hetkellä tekniikka ei ole riittävän tehokasta, mutta kehitys kiihtyy nopeasti. Mitä tulevaisuudessa? Muovielektroniikalla on mahdollisuus kasvaa valtavaksi. Se voisi mullistaa tapamme tuottaa energiaa ja viestiä toistemme kanssa. Se voi osoittautua merkittäväksi myös aloilla, joita emme pysty vielä näkemään. Cambridgen ryhmään kuuluu fyysikoita, kemistejä, insinöörejä ja materiaalitieteilijöitä. Yhdessä he pystyvät tutkimaan alan ilmiöitä ja viemään muovielektroniikan kehitystä eteenpäin. Tämä kokoonpano osoittaa sen, minkä Friend uskoo olevan tulevaisuuden suurin haaste: löytää oikea osaamisalojen yhdistelmä eteenpäin pääsemiseksi. Tieteentekijöiden ja insinöörien on työskenneltävä rinnakkain, koska tarvitsemme tulevaisuudessa erilaista työkalupakkia. Älyä painotyönä VTT:ssä painetun älyn teknologioita kehitetään moniteknologisesti ja halutaan soveltaa elektroniikan lisäksi muun muassa kemiallisten ja bioantureiden tuotantoon. Tutkimusta tekemässä on monien eri alojen asiantuntijoita. Soveltamismahdollisuuksien kirjo on valtava: interaktiiviset pakkaukset, gluteenin ruoasta havaitsevat liuskat, tapetti, jonka kääntöpuolelle kiinnitetty folio toimii valokatkaisijana, suoraan rakennusmateriaaliin painettu anturi, joka hälyttää kosteuden noustessa liian korkealle. VTT:n tavoitteena on mullistaa painetun älyn valmistusteknologia. Rullalta rullalle -painotekniikka tekee valmistuksesta erittäin edullista ja soveltuu siksi kuluttajasovelluksiin. Tällä saralla VTT kuuluukin maailman huippuihin. Painamalla voidaan tuoda uusia toiminnallisuuksia tuotteisiin edullisemmin kuin koskaan. Esimerkiksi lihapakettiin voidaan painaa laatua ilmaiseva anturi, VTT:n tutkimusprofessori Harri Kopola kertoo. Mikä ideoista lopulta kaupallistuu, jää nähtäväksi. Markkinoilla on jo Orion Clean Card PRO -pintahygieniatesti. Pienessä pyyhkäisyliuskassa on tekstiiliä, jolle on painettu proteiinien läsnäolon osoittavaa ainetta. Jos tarkastettavalla pinnalla on likaa, reagenssin väri muuttuu. Haasteena teollinen tuotanto Tällä hetkellä materiaaleja, prosesseja ja komponentteja on jo olemassa, mutta niitä käytetään vielä pienessä mittakaavassa. Seuraava haaste onkin toiminnan teollistaminen ja kaupallistaminen. Ketkä ottavat haasteen vastaan ja lähtevät kehittämään ratkaisuja ja tuotteita markkinoille? Tähän tarvitaan suurempaa panostusta kuin tutkimukseen ja uuden teknologian vaatimaa pitkäjänteisyyttä, Kopola toteaa. Askeleena kohti teollista toimintaa VTT yhteistyökumppaneineen on rakentamassa Ouluun PrintoCent-pilottitehdasta, jossa voidaan valmistaa prototyyppejä tai pilottisarjoja markkinakokeiluja varten. Ennusteen mukaan ala on vuosina nykyisen piiteollisuuden kokoinen. Pyydettävänä on siis suuri kala. VTT IMPULSSI 3

8 LYHYESTI PAINETTU ÄLY Lisätietoja: Yang Yunfeng, Hemoglobiinitesti paperille Lisätietoja: TOMI.ERHO, VTT:n kehittämän menetelmän avulla paperista voidaan valmistaa helppokäyttöisiä, esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön liittyviä testejä. Vaikkapa hemoglobiinitestin voi tehdä paperilla, joka ilmaisee, onko näytteessä hemoglobiinia. Menetelmä perustuu paperiin painettuihin vastaaineisiin, jotka reagoivat paperille tiputettavaan näytenesteeseen. Testin tulos on luettavissa paperilta esimerkiksi viivana, joka näytteestä riippuen joko näkyy tai ei näy kuten esimerkiksi kuluttajille tarkoitetuissa raskaustesteissä. Vaihtamalla tunnistava vasta-aine toiseen testiä voidaan hyödyntää eri tarkoituksiin. Teknologia antaa uusia mahdollisuuksia myös tuotteen muotoiluun. 4 VTT IMPULSSI

9 BIOENERGIA METSÄTEOLLISUUS Uusia menetelmiä biopolttoaineiden tuotantoon Lisätietoja: TIINA.NAKARI-SETÄLÄ, VTT aloittaa yhteistyön biopolttoaineita ja -kemikaaleja tutkivan ranskalaisen Deinoven kanssa. Yhteistyö liittyy Deinol-hankkeeseen, jossa tutkitaan etanolin valmistusta selluloosasta. Deinove on tutkinut Deinococcusbakteerin käyttöä biopolttoaineiden valmistuksessa. Bakteerin kyky hajottaa biomassaa, kuten selluloosaa, on ainutlaatuinen. Sen avulla kehitetään valmistustapa, jossa saadaan biologisin prosessein tuotettua etanolia. Puun arvo-osat hyötykäyttöön TIETOTEKNIIKKA Langaton menetelmä konevaurioiden varhaiseen havaitsemiseen Lisätietoja: MIKKO LEHTONEN, VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston kehittämä langaton, energiaomavarainen paikannusmenetelmä mahdollistaa koneiden jatkuvan kunnonvalvonnan ja varhaisen puuttumisen vaurioihin. Suuret vahingot pystytään ehkäisemään puuttumalla vaurioihin heti särön syntyessä. Energiaomavarainen mittauselektroniikka kerää tarvittavan energian esimerkiksi ympäristön värähtelystä. Menetelmää voidaan hyödyntää pyörivien, värähtelevien ja liikkuvien koneiden ja kuljetusvälineiden kunnonvalvonnassa. Se sopii varsinkin kohteisiin, jotka ovat vaikeapääsyisiä tai kalliita valvoa, kuten nostureihin, työkoneisiin, puomeihin, mastoihin, tuulivoimaloihin, paperikoneisiin, laivoihin ja lentokoneisiin. VTT IMPULSSI Lisätietoja: anna.suurnäkki, Laajassa EU-hankkeessa kehitetään teknologiaa puun arvokkaiden osien entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Kun arvo-osat saadaan talteen ilman häiriöitä pääprosessissa ja energiataseessa, sellutehtaat saavat puuraaka-aineelle lisäarvoa. VTT:n koordinoimassa AFORE-hankkeessa on kehitteillä uusia, nykyiseen puunjalostusteollisuuteen ja tulevaisuuden puubiojalostamoon sopivia puuperäisten polymeerien ja arvokkaiden pienimolekyylisten yhdisteiden erotus-, fraktiointi- ja jatkojalostusteknologioita. Yksi päätavoitteista on demonstroida parhaat teknologiat olemassa olevissa prosesseissa pilot- tai tehdasmittakaavassa. Osan kehitettävistä teknologioista uskotaan olevan otettavissa käyttöön nykyisissä prosesseissa nopeastikin. PAKKAUSTEKNOLOGIA Kierrätettävä pakkauspinnoite elintarvike- ja lääkepakkauksiin Lisätietoja: ALI HARLIN, VTT:n kehittämä ympäristöystävällinen pakkauspinnoite tarjoaa uuden tavan valmistaa täysin kierrätettäviä, ohuita, kevyitä ja tiiviitä pakkausmateriaaleja. Atomikerroskasvatus- eli ALD-reaktorilla toteutettu pakkauspinnoite estää erittäin hyvin kaasujen läpäisyn ja soveltuu siksi erityisen hyvin elintarvike- tai lääkepakkauksiin. ALD-tekniikan avulla voidaan valmistaa perinteisiä barrier-materiaaleja ohuempia, kevyempiä ja tiiviimpiä pakkausmateriaaleja. Barrier-materiaalit pystyvät estämään molekyylien kulkeutumisen pakkauksen lävitse, mikä on tärkeää suojattaessa tuotteita kosteudelta, kuivumiselta tai hapettumiselta. Barrier-ominaisuus saadaan aikaan ilman kierrätystä vaikeuttavaa alumiinikalvoa. 5

10 LYHYESTI TIETOTEKNIIKKA KONENÄKÖ Palvelu mittaa kännykän nettinopeuden Lisätietoja: MARKO PALOLA, Mobiilimittari.fi-palvelun avulla matkapuhelimen käyttäjä voi mitata ilmaiseksi liittymänsä laajakaistan nopeutta. Palvelu perustuu VTT:n toteuttamaan Java-pohjaiseen mobiilisovellukseen, jolla pystytään mittaamaan mobiililaajakaistan tarjoamaa käytännön internetnopeutta. Matkapuhelimeen ladattu sovellus paljastaa yhteyden maksiminopeuden lisäksi tyypillisen ja alimman nopeuden tietoa ladattaessa tai lähetettäessä. Jos matkapuhelimessa on paikannusominaisuus, kuten GPS, mittaustulokset voidaan esittää verkkopalvelussa kartalla. Palvelu tulee lähiaikoina myös iphonepuhelimiin. TIETOTEKNIIKKA Valvontakamerat tunnistamaan riskitilanteet Lisätietoja: JUKKA LAITINEN, Julkisilla paikoilla, esimerkiksi lentokentillä, metro - ja rautatieasemilla, käytössä olevat kameravalvontajärjestelmät pystyvät keräämään suuria määriä kuvamateriaalia, mutta valvonnan tehokkuutta rajoittaa riskitilanteiden tunnistamisen vaikeus. EU:n SUBITO-tutkimusprojektissa kehitetään sovellusta, jonka avulla valvontakamera tunnistaa automaattisesti hylätyt matkatavarat ja selvittää nopeasti tavaran jättäneen henkilön ja hänen kulkureittinsä. VTT on kehittänyt projektissa älykameroiden käyttöä tehostavia työkaluja. Kuvamateriaalia voidaan hyödyntää jo ennen kuin jotain on tapahtunut. Kehitettävää teknologiaa voidaan hyödyntää myös olemassa olevissa valvontajärjestelmissä. Pinnasta kuin pinnasta digitaalinen monikosketusnäyttö Lisätietoja: otto korkalo, VTT:n kehittämän tekniikan avulla mistä tahansa tasopinnasta voidaan tehdä digitaalinen monikosketusnäyttö. Monikosketusnäytön avulla useat käyttäjät voivat yhtä aikaa ohjata tietojärjestelmää koskettamalla näyttölaitetta ja liikuttamalla käsiään näytön pinnalla. Näin käyttöliittymästä saadaan helppokäyttöinen ja intuitiivinen. Konenäköön perustuva tekniikka havaitsee kosketuspisteet analysoimalla tietokoneen avulla usean videokameran tuottamia kuvia. Menetelmää on kokeiltu tavallisessa LCD-nestekidenäytössä. Tekniikan avulla voidaan toteuttaa myös suuria, julkisiin tiloihin tarkoitettuja kosketusnäyttöjä. Shanghain maailmannäyttelyyn tehtiin kolme suurta 2,5 x 1,5 metrin suuruista kosketusnäyttöä yhdessä Exiformat Oy:n ja Muotohiomo Oy:n kanssa. ENERGIA Merkittäviä energiasäästöjä ICT-palvelukeskuksiin Lisätietoja: JYRI HUUSKO, Eurooppalainen hanke tähtää 20 prosentin suoraan säästöön palvelinkeskusten ICT-laitteiston sähkön kulutuksessa. Tavoitteena on kustannusten ja energian säästön lisäksi pienentää palvelinkeskusten hiilijalanjälkeä. Tähän mennessä energian säästämiseen on pyritty vain kehittämällä yksittäisiä ICT-laitteiston komponentteja energiatehokkaammiksi. FIT4Green-hanke ottaa huomioon koko arvoketjun asiakkaalta verkon kautta palvelinkeskukseen, jolloin voidaan optimoida koko ketjun energian kulutus yksittäisen laitteen sijasta. VTT kehittää simulaatiomallia energian kulutuksen mallinnukseen ja erilaisten energiansäästötapojen testaamiseen. Lisäksi VTT on mukana toteuttamassa käytännön sovellusta, joka rakentuu nykyisten palvelinkeskusten ohjausjärjestelmien päälle. Toteutus suunnitellaan sellaiseksi, että sen voi liittää minkä tahansa tyyppisen palvelinkeskuksen ohjausjärjestelmään. 6 VTT IMPULSSI

11 KOLUMNI Olli Ernvall Päätoimittaja VTT Impulssi Tiede renki vai isäntä? Tieteellinen tutkimus voidaan määritellä järjestelmälliseksi, tieteeseen perustuvaksi uuden tiedon hankinnaksi. Tiede toimii yhteiskunnassa osaamisen perustana, jonka pohjalta voidaan kehittää esimerkiksi uusia teknologioita, tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Näin toimii myös VTT, joka tekee tieteeseen pohjautuvaa soveltavaa tutkimusta. Tehtävänämme on asiantuntijoidemme kautta siirtää tieteellinen osaaminen hyödyksi asiakkaalle, oli sitten kyseessä yksittäinen yritys tai julkishallinnon organisaatio. Näin tiede ja tieto palvelevat yhteiskuntaa ja luovat hyvinvointia. Toiminta elinkeinoelämän ja yliopistojen edustaman tutkimusmaailman välimaastossa on sekä haastavaa että palkitsevaa. Monet asiakkaat haluavat tietää, miltä maailma näyttää tulevaisuudessa eli he toivovat palveluita, joilla voidaan ennakoida teknologioiden ja markkinoiden kehitystä. Toiset taas haluavat konkreettisia, selkeitä ja nopeita teknologiaratkaisuja, joita he pystyvät hyödyntämään liiketoiminnassaan käytännön tuotteina ja palveluina. Osaamisemme näkyy siinä, miten asiantuntijuus ja teknologia vahvistavat kilpailukykyä ja luovat uutta. Kaiken tämän tulee toteutua puolueettomasti, luotettavasti, vastuullisesti ja rehellisesti. Jotta puolueettomuus toteutuisi käytännössä, VTT:n tutkimustulos ei voi riippua toimeksiantajan toiveista. Jos tulos myötäilisi rahoittajan tahtoa, objektiiviselta tutkimukselta putoaisi pohja. VTT:lle ainoa kestävä ja toteuttamiskelpoinen tie on tuottaa puolueetonta tutkimustietoa tutkimuseettisten periaatteiden mukaan. Puolueettomuus edellyttää myös sitä, että VTT tutkimuksen allekirjoittajana vastaa tuotetun tiedon oikeellisuudesta. Puolueettomuutta ei voida vaarantaa niin, että VTT:n tutkimustuloksista syntyisi useita erilaisia tulkintoja riippuen siitä, kuka on tilaaja tai kuka tai ketkä antavat lausuntoja VTT:n nimissä. On tärkeää tehdä selkeä ero sen välille, mikä on VTT:n virallinen lausunto ja mikä taas yksittäisen henkilön mielipide. Tieteeseen kuuluu avoin ja kriittinen keskustelu. Sitä tulee käydä tieteen ehdoilla. Kyseenalaistavat ja kriittisetkin kannanotot tulisi perusteella tieteellisesti. Tällaiseen keskusteluun, jota käydään esimerkiksi kansainvälisillä tieteellisillä foorumeilla, VTT:kin kannustaa tutkijoitaan. VTT:llä tiede on isäntä, joka kylvää siemenen, luo osaamisen perustan ja asettaa rajat. VTT hallitsee asiantuntemuksensa kautta teknologiaa, luo uutta tietoa ja vastaa siitä, että tämä tieto on luotettavaa, puolueetonta, rehellistä ja vastuullista. Työstä syntyvän sadon korjaavat asiakkaat ja yhteiskunta. VTT IMPULSSI 7

12 KOHTAAMISIA AL GORE KOLMISYINEN KRIISI Teksti Irene Hernberg Kuva Tipper Gore, from Our Choice/Rodale Ilmastonmuutoksesta puhuttaessa ei voi välttyä mainitsemasta Al Goren nimeä. Yhdysvaltain entinen varapresidentti on yksi asian vaikutusvaltaisimmista toiminnan puolestapuhujista. Alkuvuonna bioalan kansainvälisessä konferenssissa Chicagossa pitämässään puheessa Gore puhui siitä, miten ilmastonmuutosta voidaan hidastaa teknologian keinoin. Gore toteaa, että kirjoittamattoman säännön mukaan asia, jota ei ole vielä koskaan tapahtunut, ei todennäköisesti toteudu vastedeskään. Poikkeus kuitenkin vahvistaa säännön. Yksi tällainen poikkeus säännöstä on ilmastonmuutos. Ihmiskunnan vastassa on nyt ilmiö, jollaista historia ei entuudestaan tunne. Juuri siksi meidän on niin vaikea suhtautua siihen. Ilmasto, talous ja turvallisuus Al Goren mukaan ilmastonmuutos liittyy läheisesti talouskriisiin ja turvallisuuskriisiin, joka koskettaa erityisesti amerikkalaisia. Ne ovat kaikki sidoksissa toisiinsa, koska olemme liiaksi riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Jos löytäisimme uusiutuvia energianlähteitä, jotka korvaisivat kalliit ja ympäristöä saastuttavat fossiiliset ratkaisut, koko kolmisyinen kriisi ratkeaisi itsestään. Kriisin selättämisessä tarvittavat teknologiaratkaisut ovat jo olemassa, Al Gore huomauttaa. Tuulivoima ja aurinkoenergia sekä kestävä metsä- ja maatalous ovat jo ulottuvillamme, samoin kuin toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineet. Gore myöntää olleensa ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden suhteen aluksi turhankin optimistinen. Uusien asioiden edessä on edettävä askel kerrallaan. Jo luotu liiketoimintamalli tarjoaa kuitenkin hyvät lähtökohdat toisen ja kolmannen sukupolven biopolttoaineiden kehittämiseen. Kasvit hyötykäyttöön Gore arvostaa tutkijoiden ponnisteluja selluloosan irrottamiseksi kasveista ja saamiseksi hyötykäyttöön ja nostaa hattua yrityksille ja instituutioille, jotka kehittävät yhtä jalkaa erilaisia biopolttoaineita ja terveydenhoitotuotteita. Ne ovat luomassa jotain täysin uutta, mikä pienentää kustannustasoa ja parantaa tuottavuutta. Gore perää ilmastonmuutoksen vastaisen taistelun tueksi lainmuutoksia. On helppo tehdä pieniä ympäristötekoja, kuten korvata hehkulamput energiansäästölampuilla. Jos kuitenkin asetetaan tavoitteet korkeammalle, tarvitaan isompia poliittisia päätöksiä ja sopimuksia. Hiilidioksidipäästöille on asetettava hinta, ja vaihtoehtoisten energiamuotojen kehittämistä on edistettävä, Gore sanoo. 8 VTT IMPULSSI

13 Vuonna 2006 valmistunut dokumenttielokuva Epämiellyttävä totuus on Al Goren puheenvuoro ilmastonmuutosta koskevan tietoisuuden herättämiseksi. Kritiikkiäkin osakseen saanut elokuva on saanut tunnustusta sen aikaansaamista tuloksista. Al Gore Yhdysvaltain entinen varapresidentti ja Demokraattisen puolueen presidenttiehdokas vuoden 2000 presidentinvaalissa tunnetaan nykyisin aktiivisena ympäristönsuojelun puolestapuhujana. Asuntoluotoista liikkeelle lähtenyt finanssikriisi osoitti, mitä tapahtuu, kun riskejä ei mitata tai kustannuksia huomioida riittävän tarkasti. Al Gore huomauttaa, että ilmastonmuutos on myös moraalinen kysymys. Olemme kaikki hyötyneet suuresti aiempien sukupolvien uhrauksista, eritoten tieteen ja teknologian saralla. Nyt on meidän vuoromme tehdä oma uhrauksemme tulevien sukupolvien hyväksi. Toisen sukupolven biopolttoaineet tulossa Kasveista valmistettavilla biopolttoaineilla voidaan korvata öljyperäisiä nestemäisiä polttoaineita. Kun poltetaan öljyä, kivihiiltä tai maakaasua, maaperään varastoitunut hiili vapautuu ilmakehään. Kun taas poltetaan kasvipohjaisia biopolttoaineita, kierrätetään samaa hiiltä ilmakehän ja kasvien välillä. Ensimmäinen biopolttoainesukupolvi hyödyntää Brasiliassa sokeriruo osta saatavaa sakkaroosia ja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa viljasta saatavaa tärkkelystä. Toinen biopolttoainesukupolvi hyödyntää selluloosaa ja hemiselluloosaa, joita saadaan pääasiassa maatalouden jätteistä (olki), metsäteollisuudesta (kuorijäte, puru) sekä muiden tuotantolaitosten ja kotitalouksien jätteistä. Kehitys on edennyt pilot- ja demonstraatiovaiheeseen. Kasvisokereista on toistaiseksi valmistettu lähinnä bioetanolia. Sen lisäksi kehitetään valmistusprosesseja myös pidemmille hiiliyhdisteille, jotka ominaisuuksiensa puolesta sopivat suoraan nykyautoihin. VTT IMPULSSI 9

14 10 VTT IMPULSSI

15 PUHDAS VESI raaka-aineiden aatelia Kemira ja VTT käynnistävät kunnianhimoisia hankkeita uudessa vesitutkimuskeskuksessaan. Tavoitteena on kasvattaa vesiteknologian ytimestä vahva, useille toimialoille ulottuva verkosto. Teksti Marianna Salin Kuvat istockphoto, Kemira, VTT VTT IMPULSSI 11

16 Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen odottaa merkittäviä innovaatioita vesitutkimuskeskus SWEETistä, jonka Kemira ja VTT perustivat viime maaliskuussa. Ei pelkkiä tuotteita vaan kokonaisia liiketoimintamalleja. Tähän liittyy ilman muuta enemmän riskejä kuin tavalliseen tutkimukseemme, mutta myös enemmän mahdollisuuksia kasvuun, Kerminen sanoo. Uusia ideoita tarvitsee koko maailma, jota uhkaa yhä ankarampi vesipula. Vesi kiertää kyllä, eikä sitä voida käyttää loppuun kuten öljyä. Kuitenkin puhdasta vettä riittää vuosi vuodelta entistä harvemmille, jos vedenkulutus kasvaa nykyiseen tahtiin. Ennen vettä pidettiin hyödykkeenä. Nyt se on strateginen raaka-aine, tiivistää Kemiran t&kja teknologiajohtaja Johan Grön. Tulevaisuus vedessä Maailman vesitutkimus keskittyy pitkälti alueille, joilla jo kärsitään vesipulasta. Tällaisia alueita on lähes kaikissa maanosissa. Suomella puolestaan on tuhannet järvet ja valtavat pohjavesivarat. Siitä huolimatta suomalainen Kemira on ottanut paikkansa vesitutkimuksessa jo vuosikymmeniä sitten luvulla tuskin puhuttiin vesiteknologiasta. Kuitenkin silloin lannoitteista tunnettu Kemira alkoi valmistaa kemikaaleja vettä hyödyntävälle sellu- ja paperiteollisuudelle. 80-luvun lopulla Kemira lähti kunnalliseen vesibisnekseen mittavan yritysoston voimin. Taloon tulivat jätevesien puhdistuskemikaalit sekä maailmanlaajuinen asiakaskunta. Kemira on sittemmin täydentänyt vesiosaamistaan niin kunnallisen vesihuollon kuin teollisenkin vedenkäytön osalta. Tällä hetkellä ve- Harri Kerminen 12 VTT IMPULSSI

17 VTT laajalla kentällä Johan Grön siliiketoiminnan osuus on 75 prosenttia yhtiön liiketoiminnasta. Monien arvioiden mukaan vesiteknologia on maailman nopeimmin kasvava ala tulevaisuudessa, Harri Kerminen sanoo. Kemira, kumppanit ja rahoittajat, kuten Tekes, aikovat investoida SWEETin tutkimusvaiheeseen arviolta 120 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana. Lisäksi hankkeen odotetaan synnyttävän jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. SWEET on merkittävä lisä Kemiran vesi-intensiiviseen asiakasteollisuuteen kohdistuvaan tutkimuspanokseen. Jätevesi ja merivesi hyödyksi Vesitutkijat eivät laske sen varaan, että ihmiset lakkaisivat läträämästä vedellä, ainakaan ilman helppoja ja kohtuuhintaisia apukeinoja. Siksi myös yksi SWEETin tavoitteista on tehostaa veden käyttöä sekä sen puhdistamista uudelleenkäyttöä varten. Kemiran kanssa perustettu vesitutkimuskeskus SWEET on VTT:n suurin hanke kautta aikojen. Vedelle omistettua tutkimusyksikköä talosta ei kuitenkaan löydy. Vesiosaamista on kaikissa osaamisklustereissamme, toimialajohtaja Kari Larjava selittää. Hänen mukaansa VTT on kasvattanut vesiosaamistaan määrätietoisesti 90-luvulta asti. Muun muassa runsaasti vettä käyttävät prosessit paperi-, kaivos- ja energiateollisuudessa ovat pitäneet tutkimuskeskuksen tiiviisti vesiteknologian kysymyksissä. Halusimme partnerin, joka ymmärtää vettä laajemmin kuin pelkästään kemian kannalta, koska pyrimme ratkaisemaan asiakkaan ongelmat kokonaisvaltaisesti, sanoo Kemiran toimitusjohtaja Harri Kerminen. Vesiteknologia perustuu VTT:ssä monitieteiseen tutkimukseen. Mukana ovat: kemian ja biotekniikan prosessit ICT elektroniikka, monitorointi materiaalien kestävyys kaivosteollisuus paperi- ja selluteollisuus biojalostamo teolliset biomateriaalit vihreä kemia Ennen vettä pidettiin hyödykkeenä. Nyt se on strateginen raaka-aine. VTT IMPULSSI 13

18 Periaatteessa niin teollisuuden kuin yhdyskuntienkin jätevedet voitaisiin puhdistaa jopa juomavedeksi. Kari Larjava Jo nyt on sellutehtaita, jotka päästävät jokiin puhtaampaa vettä kuin ottavat niistä, VTT:n toimialajohtaja Kari Larjava huomauttaa. Periaatteessa niin teollisuuden kuin yhdyskuntienkin jätevedet voitaisiin puhdistaa jopa juomavedeksi. Kuitenkin ehdottomasti suurin vesivarasto on merissä. 97 prosenttia maapallon vedestä on merivettä, josta suolan saa poistettua helposti luonnon esimerkkiä seuraten haihduttamalla, siis tislaamalla. Huima energiankulutus kuitenkin jarruttaa meriveden tislausta. Lupaavan menetelmän tarjoaa membraaniteknologia, jossa puoliläpäisevä kalvo päästää lävitseen veden muttei veteen liu- 14 VTT IMPULSSI

19 SWEET Center of Water Efficiency Excellence on Kemiran ja VTT:n perustama vesitutkimuskeskus. Sen painopisteet ovat: Veden uudelleenkäyttö Biomassan hyödyntäminen Kestävä vesikemia Vesipulasta vesikriisiin World Water Councilin mukaan maailman vedenkulutus kuusinkertaistui viime vuosituhannella samalla, kun väestö kolminkertaistui. Nyt yli miljardi ihmistä on ilman puhdasta juomavettä. Väestömäärän ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan seuraavan 50 vuoden aikana. Samalla teollistuminen ja kaupungistuminen lisääntyvät ja kasvattavat niin veden kulutusta kuin vesihuollon ongelmiakin. ennutta suolaa. Kalvoja käytetään myös hiukkasten sekä liuenneiden epäpuhtauksien suodattamiseen jätevesistä. Suodatusprosessi apukemikaaleineen ja suodatinmateriaaleineen on tuttu tutkimuskohde niin Kemiralle kuin VTT:llekin. SWEETissä joukkoa täydentää muun muassa professori Chuyang Tang Singaporesta, Nanyangin teknillisestä yliopistosta, jossa sijaitsee yksi alan merkittävimmistä tutkimuskeskuksista. Täydet tehot biomassasta Historia näyttää, että moni veden säästäjä on päätynyt energian tuhlaajaksi, ja päinvastoin. SWEETissä pyritään selvittämään, miten voitaisiin säästää molempia. Ratkaisua haetaan muun muassa biomassasta. Peruslinja on selvä. Mitä taitavammin jätevesien lietettä käsitellään, sitä tehokkaammin jäljelle jäävä biomassa tuottaa energiaa ja sitä paremmin se sopii biopolttoaineiden tuotantoon. Tutkijat kohdistavat huomiotaan myös polttoaineeksi kasvatettuun biomassaan. Kasvatushan vaatii myös vettä. Meidän on tutkittava biomassan koko elinkaarta, Kari Larjava toteaa. Elinkaariajattelu ohjaa tulevaisuudessa yhä enemmän myös Kemiran tuotevalikoimaa. Nimittäin SWEETin kolmas painopiste veden uudelleenkäytön ja biomassan ohella on kestävän kehityksen vesikemiassa, muun muassa biopohjaisissa ja biohajoavissa kemikaaleissa. Tarkastelemme kemikaalien käyttöä raaka-aineista loppukäyttöön asti ja myös ajallisesti myöhempiin seurauksiin asti, ettemme aiheuttaisi olemassa olevia ratkomalla lisää ongelmia. Porkkanoita kumppaneille Vaikka SWEET tuntuu ulottuvan kauaskin perinteisestä kemianteollisuudesta, Johan Grön vakuuttaa, että Kemiran tavoitteena on tuottaa kemikaaleja ja nimenomaan sellaisia, jotka tukevat sen vesiliiketoimintaa. Lisäksi hankitaan uutta sovellusosaamista alueilta, joissa yhtiöllä ei ole ennestään vahvaa osaamista. Kaikki hankkeet on kytketty alusta alkaen Kemiran liiketoimintasuunnitelmaan. Näin saamme ideat nopeasti tuotteiksi ja asiakkaiden käyttöön. Grönin mukaan kemikaalit yhdistetään kuitenkin laiteteknologian ja prosessinohjauksen kanssa laajemmiksi konsepteiksi. Prosessien suunnittelu ja pilottihankkeet osuvat selkeästi VTT:n alueelle, ja Grön odottaa myös asiakkaiden kiinnostuvan yhteistyöstä. Mutta kuka kokoaa konseptit ja tuotteistaa ne? VTT IMPULSSI 15

20 SWEET tarjoaa tutkijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia irrotteluun. Jaakko Raukola Kumppanit. Harri Kerminen uskoo, että SWEET houkuttelee suomalaisia pk-yrityksiä liittymään vesiteknologian verkostoon ja lähtemään sen kanssa kansainvälisille markkinoille. Pelkästään Kemira toimii 40 maassa. VTT:n asiakasjohtaja Jaakko Raukola korostaa, että sopivimmat kumppanit eivät ole välttämättä profiloituneet vesiteknologiaan ainakaan vielä. Meidän on mietittävä avarasti koko ympäristöteknologian kenttää. Bisneskärki edellä SWEET etenee siis tiukassa bisnesohjauksessa, vaikka haussa on jotain täysin uutta ja jopa mullistavaa. Harri Kerminen ei pidä asetelmaa ristiriitaisena. Hänen mukaansa SWEET tarjoaa tutkijoille ainutlaatuisia mahdollisuuksia irrotteluun, kun taas tavallinen tutkimustyö keskittyy jopa harmillisen paljon siihen, miten olemassa oleva tuoteportfolio pysyy iskussa. On myös hyvä yhdistää voimat ulkopuolisten kanssa. Silloin vältämme paremmin urautumisen ja saamme lisää kriittistä massaa, Kerminen sanoo. SWEETin napakkaa tahtia sen veturit eivät kuitenkaan kiistä. Ensimmäiset tulokset on jo raportoitu ja muutama pikavoittokin saatu. On organisaationkin kannalta tärkeää saavuttaa tavoitteita pian, jotta mielenkiinto ja innostus säilyvät. Jos ensimmäiset tulokset tulisivat vasta neljän vuoden lopussa, työ kävisi tekijöilleen erittäin raskaaksi, Johan Grön sanoo. Hänen mukaansa nopea startti oli yksi syy ryhtyä yhteistyöhön juuri VTT:n kanssa. Tiesimme kokemuksesta, että saamme asiat yhdessä helposti eteenpäin. Osaajat esille Vesitutkimuskeskus työllistää noin 200 henkilöä, mutta erityistä työtilaa sille ei ole varattu. Veikkaan, että tutkimuskeskuksessamme Espoossa ei mene päivääkään, ettei siellä olisi vähintään kymmenen VTT:läistä, Grön kertoo. Mukana ovat myös Kemiran muut tutkimuskeskukset, jotka sijaitsevat Yhdysvalloissa, Kiinassa ja pian myös Brasiliassa. SWEET koskettaa jossain vaiheessa lopulta jokaista kemiralaista tutkijaa. Projektitiimit on rakennettu siten, että mukana on asiantuntijoita eri tutkimuskeskuksistamme. Niin Kemirassa kuin VTT:ssäkin odotetaan, että SWEET houkuttelisi Suomeen lisää vesiteknologian taitajia ja antaisi kipinää alan opintoihinkin. Tämä aihe innostaa tutkijoita. Tässä ei tehdä vain töitä vaan jotain suurempaa ja suoraan sydämestä, Kari Larjava sanoo. Johan Grön toivoo Suomeen vesiosaamisen verkostoa, joka olisi kansainvälisestikin merkittävä. Hän heittää naurahtaen ilmaan ajatuksen maailman vesilaaksosta, joka sijaitsisi Espoossa. 16 VTT IMPULSSI

Suomalainen osaaminen puree

Suomalainen osaaminen puree VTT 1.2012 Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta Suomalainen osaaminen puree sähköä AUTOihin! s. 20 PAINETUN ÄLYN EDELLÄKÄVIJÄ s. 52 ENERGIAA KIERRÄTYSPOLTTOAINEESTA s. 66 tiede VTT tekee

Lisätiedot

Etukansi erillisessä tiedostossa

Etukansi erillisessä tiedostossa VTT luo teknologiasta liiketoimintaa VTT-katsaus 2009 Etukansi erillisessä tiedostossa VTT-katsaus 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Toiminta-ajatus VTT tuottaa kansainvälistä kilpailukykyä lisääviä tutkimus-

Lisätiedot

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus

Etu- ja takakansi eri tiedostossa. VTT-katsaus Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2012 Sisältö 2 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta liiketoimintaa 5 VTT Group -organisaatio 6 Esimerkkejä tutkimustuloksista

Lisätiedot

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys.

TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. VUOSIKERTOMUS 2009 8 TOIMITUSJOHTAJAN HAASTATTELU Katsaus menneeseen ja tulevaan. 12 16 22 28 TUTKIMUS & KEHITYS KAIKKI LÄHTEE OIVALLUKSESTA Kaupallistettavat innovaatiot ovat kasvun edellytys. PAPER KANNATTAVUUS

Lisätiedot

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus

www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus www.vtt.fi/vtt2011 Etu- ja takakansi eri tiedostossa VTT-katsaus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 3 Toiminta-ajatus ja VTT:n perusarvot 4 VTT Group organisaatio 5 Teknologiasta

Lisätiedot

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat.

CLEANTECH 6FAKTAA MARKKINOI OSAAMISESI, LUO OMA TULEVAISUUTESI HAITIA. Bruce J. Oreck: Kysy itseltäsi minkälaisen tulevaisuuden sinä itsellesi haluat. 6FAKTAA ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilijalanjälki mittarissa Kustannusäästöjä ympäristöä säästämällä Ympäristöliiketoiminta Hyvällä osaamisella hyvää

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen

ILMASTONMUUTOS ja. Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä. Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen ILMASTONMUUTOS ja yritykset Kansainvälisten suomalaisyritysten näkemyksiä Ole Johansson, Mikael Lilius, Jussi Pesonen, Juha Rantanen, Sakari Tamminen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja

Lisätiedot

Strategian ytimessä vesi ja kemia

Strategian ytimessä vesi ja kemia E3 vähentää energiaa 135 parannusta vuonna 2012 s. 8 Yritysvastuu 2.0 Vastuullisuus alkaa tuotteesta s. 8 SIDOSRYHMÄLEHTI 1 2013 Vesikemian osaamisen hallinta Raisa Jyrkinen tietää miten s. 38 Strategian

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10

Strategian kärkenä uusiutuvat polttoaineet. Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 KPMG:n asiakaslehti / kpmg.fi 1 / 2015 Teollinen internet tuhannen taalan mahdollisuus Suomelle? 10 Kilpailuetua kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta 12 Planmeca ottaa kaiken hyödyn megatrendeistä 15

Lisätiedot

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa

1 / 2011. tulevaisuus. Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 1 / 2011 tulevaisuus Parasta yhdistelmää etsimässä Puu on täynnä mahdollisuuksia Metsäteollisuuden näkymät Kiinassa 2 > BOTNIA Echo 01/11 Sisältö Sir James Cropper ja sadan vuoden kumppanuus s. 10 Professori

Lisätiedot

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä.

Suomen tutkimus- ja innovaatiopolitiikka on haasteiden edessä. VTT-katsaus 2013 Sisältö 3 Pääjohtajan katsaus 4 Teknologiasta tulosta 5 Esimerkkejä tutkimustuloksista 6 ICT, elektroniikka 11 Metsä, energia, kemia, ympäristö 16 Hyvinvointi, lääkkeet, elintarvikkeet

Lisätiedot

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla

Ympäristövastuu. osaksi liiketoimintaa. Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla Luovin ja yllättävin ratkaisuin kohti puhtaampaa huomista Postin jakelutyö hoituu kaasuautoilla MCI Gasumin sidosryhmälehti Gasetti 4/2014 Ympäristövastuu osaksi liiketoimintaa pääkirjoitus Gasetti Julkaisija

Lisätiedot

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS

AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA. Fortum 1 2009. Miltä näyttää TULEVAISUUS AALTOVOIMA KAUPALLISTUU VAUHDILLA Miten Fortumin kunto kestää talouskriisissä? Fortum 1 2009 Miltä näyttää TULEVAISUUS Tulevaisuus syntyy kestävistä päätöksistä Energiamme edesauttaa nykyisten ja tulevien

Lisätiedot

Rethink JOHTAJUUS. Stora Enso 2011 NUMERO 2 INNOVAATIOT & JOHTAJUUS

Rethink JOHTAJUUS. Stora Enso 2011 NUMERO 2 INNOVAATIOT & JOHTAJUUS Rethink JOHTAJUUS Stora Enso 2011 NUMERO 2 INNOVAATIOT & JOHTAJUUS Uniikkeja fantasialuomuksia Tämä paperitaide on tarkoitettu käytettäväksi. Puinen tulevaisuus? Puurakentaminen tuo uusia mahdollisuuksia

Lisätiedot

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan

ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE. Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin teknologiaan ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hiilineutraalit kunnat: Uusikaupunki hyötyy taloudellisesti HINKU-hankkeesta Energiatehokkuus Boliden Kokkola panostaa moderniin

Lisätiedot

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte.

Liite Tiedot & luvut 2013. Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS. Missä. on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Liite Tiedot & luvut 2013 Stora Enso 2013 NUMERO 4 MUUTOS JA MAHDOLLISUUS Missä on Stora Enson tulevaisuus? ja muita kysymyksiä, joita te esititte. Tae laadusta. Tämä vuosikertomus on painettu LumiArt

Lisätiedot

Älypakkaukset. viestivät tuotteen sisällöstä LASIARKKITEHTUURIN HUIMAT VISIOT ANALYYTIKOT ARVOSTAVAT UUTTA STRATEGIAA

Älypakkaukset. viestivät tuotteen sisällöstä LASIARKKITEHTUURIN HUIMAT VISIOT ANALYYTIKOT ARVOSTAVAT UUTTA STRATEGIAA nro 4 2006 LASIARKKITEHTUURIN HUIMAT VISIOT ANALYYTIKOT ARVOSTAVAT UUTTA STRATEGIAA GALVATEK TÄYDENTÄÄ KEMIRAN TARJONTAA Älypakkaukset viestivät tuotteen sisällöstä KEMIRAN SIDOSRYHMÄLEHTI pääkirjoitus

Lisätiedot

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin

Ratkaisu. Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Ratkaisu CGI:n asiakas- ja sidosryhmälehti 1 2014 Mika Aaltonen, tulevaisuustutkija: Nyt tarvitaan rohkeutta tarttua aivan uusiin asioihin Michael Andersson, Helsingin Bussiliikenne: Karttatyökalulla turvallisuutta

Lisätiedot

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat

Tarja Pääkkönen: Mainestrategiaan panostettava myös hallitustyössä. PwC:n asiakaslehti 1/2011. Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat PwC:n asiakaslehti 1/2011 10 Osaajia metsästämässä Tärkeimmät rekrytointimarkkinat löytyvät yritysten sisältä globalisoituvassakin maailmassa. 22 Mittaajan kasvubisnes Vain mielikuvitus määrittää rajat

Lisätiedot

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S.

Muurahainen. tankkiin ja päästöt kuriin TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. nro 3 2004 TEOLLISUUSKEMIKAALIT KONSERNIN YTIMEEN S. 8 TEKNOLOGIAKEHITYS SYNNYTTÄÄ VIRTUAALIYHTIÖITÄ S. 15 TIKKURILA ETSII OSTETTAVAA ITÄISESTÄ EUROOPASTA S. 32 Muurahainen tankkiin ja päästöt kuriin KEMIRAN

Lisätiedot

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI.

PAINOVOIMAA ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOVOIMAA 1 ENNEN KUIN EDES HARKITSET PAINOTUOTTEEN HYLKÄÄMISTÄ YMPÄRISTÖSYISTÄ, LUE TÄMÄ LEHTI. KIERRÄTETTÄVÄ JA UUSIUTUVA PAPERI TAIPUU MONEKSI. PAINOTUOTTEELLA ON VOIMAA 2 PAINOVOIMAA KESTÄVÄN VIESTIN

Lisätiedot

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI

KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Ville Lauttamäki KESTÄVÄN ENERGIANKULUTUKSEN JA TUOTANNON VARSINAIS SUOMI Raportti Varsinais Suomen ennakointiprosessin ensimmäisen tulevaisuusseminaarin ja sitä täydentävän kyselyn tuloksista TUTU ejulkaisuja

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA

POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA 1 (75) POHJOIS-SAVON KONE- JA ENERGIATEKNOLOGIA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2020 Versio 3.3./30.4.2014 Toimenpideohjelman laatijat: Savonia ammattikorkeakoulu Petteri Heino, Esa Hietikko, Jukka Huttunen, Esa

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010. Paperin uusi elämä. Brändi pienyritykselle. Sota lapsen silmin. Yliopisto liikuttaa

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010. Paperin uusi elämä. Brändi pienyritykselle. Sota lapsen silmin. Yliopisto liikuttaa VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 1/2010 Paperin uusi elämä Brändi pienyritykselle Sota lapsen silmin Yliopisto liikuttaa aktuumi Nro 1 maaliskuu 2010 20. vsk 4 10 18 24 JULKAISIJA Oulun yliopisto 3 Talous tasapainoon

Lisätiedot

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s.

VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006. Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12. Alumnille aukeni ura Brysselissä s. VIESTEJÄ OULUN YLIOPISTOSTA 3/2006 Sähköä johtava muste tulostuu k ank a alle ja paperille Älykästä radiotekniikkaa tulevaisuuden tietoliikenteeseen s. 12 Alumnille aukeni ura Brysselissä s. 20 Näkymätön

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011

Sisällysluettelo. Kemiran vuosikertomus 2011 Kemiran vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo Kemira vuonna 2011... 7 Vuosi lyhyesti... 8 Kemian vuosi 2011... 9 Avainluvut... 11 Toimitusjohtajan katsaus... 13 Strategia... 16 Arvon luominen pitkällä aikavälillä...

Lisätiedot

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com

OLETKO TEHNYT KEKSINNÖN? Katso sivu 10 UUSIA TUOTEIDEOITA KEKSINTÖPÖRSSISTÄ! www.keksintoporssi.com Keksintösäätiön asiakaslehti www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi www.keksintosaatio.fi JOUKKOKIRJE Voiko

Lisätiedot