FYS-6300 MOLEKYYLIEN JA NANO- RAKENTEIDEN KVANTTITEORIA VIIKKO. Luento. Laskuharjoituksia ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FYS-6300 MOLEKYYLIEN JA NANO- RAKENTEIDEN KVANTTITEORIA VIIKKO. Luento. Laskuharjoituksia ja"

Transkriptio

1 Laajuus: Luentoja: Laskuharjoituksia ja demonstraatioita: Luennoija: Laskuharjoitukset: Aika ja paikka: Oppikirja: 6 op 48 h 12 x 2 h Tapio Rantala, prof. SG219, puh Mikael Kuisma, SG222 ti SG312 (Lu) SG312 (Lu) to SG312 (Harj) P.W. Atkins and R.S. Friedman: Molecular Quantum Mechanics (4. painos); ja S.V. Gaponenko: Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals, Cambridge Studies in Modern Optics Luentomoniste: luentomateriaali vuodelta 2010 saatavilla (http://www.tut.fi/~trantala/) Perustiedot: MNQT, sl 2013 RAKENTEIDEN KVANTTITEORIA Fysiikan tai mian perusopinnot i Joulukuu Marraskuu Lokakuu Syyskuu Elokuu VIIKKO 35 ti MNQT, sl 2013 AIKATAULU sl ti 37 ti 38 ti 39 ti 40 ti 41 ti ti 44 ti 45 ti 46 ti 47 ti 48 ti 49 ti Luento to to to to to to to to to to to to to Tentti to ti Harjoitus Huom! FYS-6300 MOLEKYYLIEN JA NANO- Tenttiviikko Tenttiviikko ii Tentit: (sekä ja )

2 iii iv SISÄLTÖ Johdantoa Mustan kappaleen säteily Kiinteiden aineiden ominaislämpö Valosähköinen ilmiö... 4 ja Compton ilmiö Atomien spektrit Aineen aaltoluonne... 6 ja Epätarkkuusperiaate Kvanttimekaniikan perusteet... 7 Kvanttimekaniikan operaattorit Lineaariset operaattorit Ominaisfunktiot ja ominaisarvot Esityksistä Kommutoivat operaattorit Operaattoreiden konstruointi Funktioiden "skalaaritulo" ja normitus Diracin bra t-merkintätapa Hermiittiset operaattorit Kvanttimekaniikan postulaatit Tila ja aaltofunktio Suureet ja operaattorit Mittaustulokset Aaltofunktion tulkinta Aaltofunktio ja sen yhtälö Schrödingerin yhtälön separoiminen Komplementaarisuus ja aikaevoluutio Komplemantaariset ja yhtäaikaiset suureet Epätarkkuusperiaate Epätarkkuusperiaatteen seurauksia Energian ja ajan välinen epätarkkuusrelaatio Aikaevoluutio ja säilymislait Matriiseista kvanttimekaniikassa Matriisielementit Hamiltonin operaattorin diagonalisointi Schrödingerin yhtälö ja etenevät aallot Valoaallon eteneminen Hiukkasten eteneminen Hiukkasten eteneminen aaltoina Suoraviivainen lii ja harmonien oskillaattori "Hyvinkäyttäytyvät" aaltofunktiot Aaltoyhtälön ominaisuuksia Aaltofunktion kaarevuus Kvalitatiiviset ratkaisut ja kvantittuminen Tunneloituminen Etenevä lii Energia ja liimäärä Etenevä lii Harmoninen oskillaattori Pyörimislii ja vetyatomi Pyörimislii ympyräradalla tai kiinteän akselin ympäri Hamiltonin operaattori ja Schrödingerin yhtälö Liimäärämomentti (impulssimomentti) Aaltofunktion muoto Klassillinen raja Pyörimislii pallon pinnalla Aaltoyhtälö ja -funktio Hiukkasen liimäärämomentti Palloharmonisten funktioiden graafinen esittäminen Jäykkä roottori Lii Coulombin sisntässä Vetyatomin Schrödingerin yhtälö Radiaali- ja rotaatioliikiden separointi Radiaalinen Schrödingerin yhtälö Todennäköisyystiheys ja radiaalinen jakautumafunktio Atomiorbitaalit Liimäärämomentti Liimäärämomenttioperaattorit Operaattorit ja niiden kommutaatiorelaatiot... 45

3 v vi 4.2. Liimäärämomentti"vektori" Tikapuuoperaattorit Sallitut tilat Tikapuuoperaattoreilla "operointi" Liimäärämomenttioperaattoreiden ominaisarvot Operaattoreiden matriisielementit Liimäärämomenttioperaattorin ominaisfunktiot Spin Liimäärämomenttien kytytyminen Kytytymätön ja kytytynyt tila Kokonaisliimäärämomentin sallitut arvot Kytytymisen vektorimalli Clebsh Gordan rtoimet Usean liimäärämomentin kytytyminen Ryhmäteoria Symmetria Symmetriaoperaatiot Molekyylien luokittelu Ryhmäteoria ja matriisit Ryhmä Ryhmän rtotaulu Matriisiesitykset Matriisiesityksen ominaisuuksia Esitysten karakteeri Karakteerit ja luokat Redusoitumattomat esitykset Ortogonaalisuusteoreemat Redusoidut esitykset Esitysten redusoiminen Symmetria-adaptoituneet kannat Orbitaalien symmetriasta Atomaaristen p-orbitaalien symmetriaominaisuudet Suora-tulokanta ja atomaariset d-orbitaalit Suora-tuloryhmä Integraalien symmetriaominaisuuksista Symmetria ja degeneraatio Rotaatioryhmät Rotaatio-operaattorit Pallon pisteryhmä Häiriöteoriaa ja variaatioteoreema Ajastariippumaton häiriöteoria Kahden tason häiriöteoria Usean tason häiriöteoria Ensimmäisen rtaluvun energiatermi Ensimmäisen rtaluvun korjaus aaltofunktioon Toisen rtaluvun energiatermi Käytännön näkökohtia Toisen rtaluvun energiatermin approksimointia Degeneroituneiden tilojen häiriöteoria Variaatioteoria Variaatioteoreema Rayleigh-Ritz variaatiomenetelmä Hellmann Feynman teoreema Ajastariippuva häiriöteoria Kahden tason ajastariippuva häiriöteoria Rabin oskillaatiot Yleinen ajasta riippuva häiriöteoria Fermin kultainen sääntö Einsteinin transitiotodennäköisyydet (A ja B) Tilojen elinajat ja spektriviivojen leveys Atomien ranne ja spektrit Vetyatomin spektri Transitiot ja transitioenergiat Valintasäännöt Elektronin rata- ja spinimpulssimomentit Spin ratakytntä Spektrin hienoranne Spektritermit Alkalimetalliatomien spektrit Heliumin ranne Heliumatomi Heliumatomin viritetyt tilat Heliumin spektri Paulin periaate Monielektroniset atomit Kesisnttä- ja orbitaaliapproksimaatio Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Slaterin atomiorbitaalit

4 vii viii Itseytyvät eli SCF menetelmät Monielektronisten atomein spektritermit Hundin säännöt LS- ja jj-kytntä Ulkoisen ntän vaikutus atomiin Zeeman-ilmiö Stark-ilmiö Molekyylien ranne Born Oppenheimer-approksimaatio Born Oppenheimer approksimaation perustelu Vetymolekyyli-ioni Molekyyliorbitaalimenetelmä LCAO Vetymolekyyli Konfiguraatiovuorovaikutus Kaksiatomiset molekyylit Heteronukleaariset kaksiatomiset molekyylit Moniatomiset molekyylit Symmetriaan adaptoituneet kantafunktiot Hüclin MO-menetelmä ja konjugoituneet π-elektronit Kiteiden kaistaranteen "syntyminen" "Tight binding"-approksimaatio Elektroniranteen lasminen "METHODS IN COMPUTATIONAL CHEMISTRY" Hartree Fock SCF-menetelmä Yksi-elektronikuva Hartree Fock-menetelmä "Restricted" ja "unrestricted" Hartree Fock Roothaanin yhtälöt STO- ja GTO-kantajoukot Kantajoukon koko riippuvuus ja suppeneminen Elektroni elektronikorrelaatio "Configuration state function" (CSF) Konfiguraatiovuorovaikutus (CI) CI-hitelmän katkaiseminen MCSCF ja MRCI Møller Plesset-häiriöteoria Tiheysfunktionaaliteoria (DFT) Local-density approximation (LDA) "Evolution of Quantum Theory" and other Kiteen elektronitiloista Eräitä yksinrtaisia malleja Elektroni yksidimensioisessa potentiaalikuopassa Elektroni pallosymmetrisessä potentiaalikuopassa Elektroni Coulombin potentiaalissa Elektroni jaksollisessa potentiaalissa Kolmidimensioisen kiteen elektronitilat Kvasihiukkaset Elektronit alhaisissa dimensioissa Elektronitilat ideaalisessa nanokiteessä Kiteestä klusteriin "Weak confinement" "Strong confinement" Molekyylistä klusteriin "puolijohdemolekyyli" Puolijohdeklusterin elektroniset transitiot Kokoluokat About "self-assebly of nano-scale structures" and

5 ix KIRJALLISUUTTA P.W. Atkins, R.S. Friedman: Molecular Quantum Mechanics (Oxford University Press, Oxford, New York, 3rd ed. 1997) M. Weissbluth: Atoms and Molecules (Academic Press, New York, 1983) R.G. Parr and W. Yang: Density-Functional Theory of Atoms and Molecules (Oxford University Press, Oxford, New York, 1989) T.T. Rantala: Local-Density Electronic Structure Calculations on the Spectra and Reactivity of Metals Acta Univ. Ouluensis A 184 (1987) Jean Louis Calais: Quantum Chemistry Workbook (John Wiley & Sons,New York, 1994) I. Lindgren och S. Svanberg: Atomfysik (Universitetsförlaget Uppsala, LiberTryck Stockholm, 1974) A. Hinchliffe: Computational Quantum Chemistry (John Wiley & Sons,Chichester, New York, 1989) S.V. Gaponenko: Optical Properties of Semiconductor Nanocrystals Cambridge Studies in Modern Optics (Cambridge University Press, Cambridge, 1998)

Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241)

Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Statistinen fysiikka, osa A (FYSA241) Tuomas Lappi tuomas.v.v.lappi@jyu.fi Huone: FL249. Ei kiinteitä vastaanottoaikoja. kl 2013 0. Käytännön asioita 1 Ajat, paikat Ajan tasalla olevat tiedot kurssin kotisivulta

Lisätiedot

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus

TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus TERHI PERKKALAINEN Lyijy(II)kloridin fotofragmentointiin perustuvan mittaustekniikan kalibrointi ja vaihtoehtoisten valonlähteiden kartoitus Diplomityö Tarkastajat: DI Tapio Sorvajärvi, dosentti Juha Toivonen

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

Muuttuva puoluekenttä

Muuttuva puoluekenttä Helsingin matematiikkalukio Muuttuva puoluekenttä Matemaattinen mallinnus Tekijä: Niko Ilomäki Ohjaaja: Miika Nikula 28. marraskuuta 2011 Tiivistelmä Fysiikan tilastolliset mallit ja niiden Monte Carlo

Lisätiedot

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005

Sähkömagnetismia. 11. huhtikuuta 2005 Sähkömagnetismia 11. huhtikuuta 2005 1 Sisältö 1 Sähkömagnetismi ja Maxwell - Historiaa 3 1.1 Maxwellin yhtälöt......................... 6 2 Sähkömagnetismi ja Cliordin algebrat 8 2.1 Tarvittavia käsitteitä.......................

Lisätiedot

Pauli Pylkkö. lokakuu 2012

Pauli Pylkkö. lokakuu 2012 FYSIIKKAVIIKARI FILOSOFIAN IHMEMAASSA ELI OLISIKO TIEDEUSKOVAISUUTTA HOIDETTAVA LÄÄKKEILLÄ JA KIRURGIALLA? Kari Enqvistin Kuoleman ja unohtamisen aikakirjat ja muita hänen kirjoituksiaan Pauli Pylkkö lokakuu

Lisätiedot

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi. Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Reaktioyhtälö Sähköisen oppimisen edelläkävijä www.e-oppi.fi Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava Empiirinen kaava (suhdekaava) ilmoittaa, missä suhteessa yhdiste sisältää eri alkuaineiden

Lisätiedot

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi

TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi TEOSOFINEN SEURA ry (The Theosophical Societyn (Adyar) Suomen osasto) www.teosofinenseura.fi Vironkatu 7 C 2, 00170 Helsinki Puh. (09) 135 6205 Sähköposti: info@teosofinenseura.fi Tilinumero: FI20 8000

Lisätiedot

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA

KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Maanmittausosasto KASVILLISUUDEN SEKÄ MAAPERÄN LUOKITTELU JA ANALYSOINTI HYPERSPEKTRIKUVILTA Teknillisen korkeakoulun Maanmittausosastolla tehty diplomityö Espoo, huhtikuu 2004

Lisätiedot

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa

Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa Käsikirja - Ruostumattomien terästen käyttö kantavissa rakenteissa (Kolmas painos Euro Inox:n käsikirjasta: Design Manual for Structural Stainless Steel) Lisätietoja: VTT PL 1000 0044 VTT Puh: 00 7 111

Lisätiedot

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely

Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Mitä on signaalien digitaalinen käsittely Signaalien digitaalinen analyysi: mitä sisältää, esim. mittaustulosten taajuusanalyysi synteesi: signaalien luominen, esim. PC:n äänikortti käsittely: oleellisen

Lisätiedot

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille

Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Animaatioiden käyttö molekyyliyhdisteiden rakenteiden opettamisessa lukiolaisille Ainedidaktiikka IV 1 Jenni Kaikkonen Heidi Kemi Tiivistelmä Tässä tutkimuksessa kartoitettiin lukion 1. vuosikurssin oppilaiden

Lisätiedot

Kitty Ferguson. stephen. hawking. elämä. Suomentanut markus hotakainen. werner söderström osakeyhtiö helsinki

Kitty Ferguson. stephen. hawking. elämä. Suomentanut markus hotakainen. werner söderström osakeyhtiö helsinki Kitty Ferguson stephen hawking elämä Suomentanut markus hotakainen werner söderström osakeyhtiö helsinki Englanninkielinen alkuteos Stephen Hawking. His Life and Work. Kitty Ferguson 2011 Suomenkielinen

Lisätiedot

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN

BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN teknillinen korkeakoulu Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Kaisu Lankinen BALLISTOKARDIOGRAFINEN MITTAUSJÄRJESTELMÄ VUODE- MONITOROINTIIN Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot

AUTOMAATIOTEKNIIKKA. Perusopinnot AUTOMAATIOTEKNIIKKA Opintojaksojen, jotka kirjataan opiskelijan opintorekisteriin osasuorituksina (esim. tentti, harjoitustyö, harjoitukset, laboratoriotyöt tms.) opintopisteet jaetaan siten, että osasuorituksista

Lisätiedot

seuraavista aiheista:

seuraavista aiheista: 29.09.2010/ KUL-24.3000 KULJETUSVÄLINETEKNIIKAN PERUSTEET SYKSY 2010 LAIVA, SUURIN IHMISEN VALMISTAMA LIIKKUVA RAKENNE Johdanto Luennon tavoite on antaa yleiskuva laivan rakennesuunnittelusta. Luennon

Lisätiedot

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA

PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA PILOT-MITTAKAAVAINEN SEKÄ KEMIALLINEN TUTKIMUS ERÄIDEN LISÄAINEIDEN KÄYTÖSTÄ PUUPELLETTITUOTANNOSSA Matti Kuokkanen, a, * Teemu Vilppo, b Toivo Kuokkanen, a Tuomas Stoor, c ja Juha Koskela a Suomessa on

Lisätiedot

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P.

Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen perusteet Toimittaneet: E. Hiltunen, L. Linko, S. Hemminki, M. Hägg, E. Järvenpää, P. Saarinen, S. Simonen, P. Kärhä Espoo 2011 Julkaisu J4/2011 Laadukkaan mittaamisen

Lisätiedot

EMRP EUROPEAN METROLOGY RESEARCH PROGRAMME

EMRP EUROPEAN METROLOGY RESEARCH PROGRAMME EMRP EUROPEAN METROLOGY RESEARCH PROGRAMME 05/2013 EMRP:n tarkoituksena on integroida eurooppalainen metrologian tutkimus yhteisten päämäärien toteuttamiseen. EMRP tarjoaa eurooppalaiset resurssit mittauksiin

Lisätiedot

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia

Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian seminaari 0..008 1 Alijärjestelmän mittaus ja muita epätäydellisiä mittauksia Loepp & Wootters, Protecting Information, luvut.4-.5 T-79.4001 Tietojenkäsittelyteorian

Lisätiedot

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita

Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Elise Ramstad Tuomo Alasoini (toim.) Työelämän tutkimusavusteinen kehittäminen Suomessa Lähestymistapoja, menetelmiä, kokemuksia, tulevaisuuden haasteita Helsinki 2007 Sisällys Alkusanat Johdanto Tuomo

Lisätiedot

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset.

Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. 1 PAIMION LUKION LUKUVUODEN 2014-2015 OPPIKIRJAT Tähdellä (*) merkityt oppikirjat saatavana myös sähköisenä digikirjana. Oppi- ja digikirjat ovat samansisältöiset. Äidinkieli ja kirjallisuus ÄI 1 Särmä.

Lisätiedot

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin

Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne Roivas (toim.) Innostu ja innovoi Käsikirja innovaatioprojektiopintoihin Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Ulla Vehkaperä, Kaarina Pirilä & Marianne

Lisätiedot

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä

AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio 2: Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Marika Toivola ja Tiina Härkönen AVOIN MATEMATIIKKA 9 lk. Osio : Trigonometriaa ja geometrian tietojen syventämistä Sisältö on lisensoitu avoimella CC BY.0 -lisenssillä. 1 Osio : Trigonometriaa ja geometrian

Lisätiedot

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet

5.10 Kemia. Opetuksen tavoitteet 5.10 Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta

Lisätiedot

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet

Yrityksen kannattavuuden ja rahoituksen perusteet Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutusohjelma Opintojaksokuvaukset 2010 2011 Voit etsiä haluamasi merkkijonon Ctrl+F -toiminnolla. ----------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma

Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon. Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Peruskoululaisten yhteiskunnallisen osaamisen estimointi sekamallilla: sovellus ICCS 2009 -aineistoon Tilastotieteen pro gradu -tutkielma Tuomo Huttu Matematiikan ja tilastotieteen laitos Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta

Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta STUK-YTO-TR 57 Murtumissitkeyden laskeminen pienen taivutuspalkin kokeesta Kari Ikonen HEINÄKUU 1993 /.-.' % '.:,:%m # * tmcr^m \ SÄTEILYTURVAKESKUS I Strölsäkerhetscentralen rsc jnnrir? Finnish Centre

Lisätiedot

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15

TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 TIKKURILAN LUKION OPPIKIRJAT 14-15 Kurssin tunnus ja nimi Oppikirja muuta huomioitavaa Äidinkieli ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus Haapala ym.: Särmä, suomen kieli ja kirjallisuus (Otava 2010) ja Hellström

Lisätiedot

YKSI, KAKSI VAI MONTA KIRJAKIELTÄ?

YKSI, KAKSI VAI MONTA KIRJAKIELTÄ? NIINA KUNNAS YKSI, KAKSI VAI MONTA KIRJAKIELTÄ? VIENANKARJALAISTEN KANTA KIRJAKIELIDEBATTIIN arjalaisten etninen herääminen alkoi perestroikan aikoihin 1980-luvun lopulla, kun Neuvostoliiton poliittinen

Lisätiedot