yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki"

Transkriptio

1 2009 VUOSIKERTOMUS

2 Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan nimellisteho Gigawatti GW kw 1,5 GW Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kokonaisteho Energia yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki Wattitunti Wh 0,001 kwh 0,06 kwh 60 watin hehkulampun tunnin käyttö Kilowattitunti kwh 1 kwh 6 kwh sähkökiukaan tunnin käyttö Megawattitunti MWh kwh 20 MWh keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa Gigawattitunti GWh kwh 140 GWh toimialueellamme käytetty sähköenergia 2009 Terawattitunti TWh kwh 80,8 TWh Suomessa käytetty sähköenergia Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

3 SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunnan rakennuksia. Toimitusjohtajan katsaus 4 Osuuskunnan 91. toimintavuosi Yrityshallinto 5 Tarkastustoiminta Jäsenyydet ja osakkuudet Henkilöstöhallinto 6 Kokoukset ja tiedottaminen Työsuojelu ja terveydenhoito Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Organisaatiokaavio Sähkön hankinta ja käyttö 8 Sähköverkon käyttö 10 Jakeluverkko ja muuntajakoneet Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Päivystystoiminta Korjaustyöt ja viat jakeluverkossa Sähköverkon investoinnit kv:n verkostomuutokset Rakennetut ja puretut muuntoasemat Suoritetut muuntajavaihdot Toimintakertomus ajalta Hallitus Tuloslaskelma ja tase Kassavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Taulukot 34 Taulukot ja hinnastot

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osuuskunnan 91. toimintavuosi Vuosi 2009 oli sähköosuuskunnan 91. toimintavuosi. Maailmalla elettiin taantuman kourissa. Se näkyi Suomessakin vientituotteiden menekin hidastumisena, joidenkin tuotteitten osalta viennin kokonaan pysähtymisenä. Rakentaminen ja asuntokauppa hiljenivät Oulun seudullakin. Tämä näkyi Sähköosuuskunnassa uusien sähköliittymien määrän vähenemisenä edellisestä vuodesta. Investoinneiltaan vuosi 2009 oli tämän vuosikymmenen suurin euromääräisesti mitattuna. Haukiputaan Sähköasema, joka on rakennettu 30 vuotta sitten, uusittiin viime vuonna lähes kokonaan. Uudet 20 kilovoltin kojeistot toimitti ABB. Käytöstä poistettu kojeisto oli saman toimittajan valmistama. Silloin toimittajan nimi oli Strömberg Oy. Uusi kojeisto on kahdessa eri rakennuksessa ja ne voivat toimia joko erillään tai yhdistettynä rinnan. Automaattiluentamittareiden asennustyö jatkui koko vuoden. Vuoden loppuun mennessä AMR-mittareita oli asennettu noin asiakkaalle. Vuosi 2009 alkoi omakotitalojen rakentamisen osalta hiljaisena, mutta vilkastui jonkin verran loppuvuotta kohti. Uusien liittymien nettolisäys oli 62 kappaletta, mikä oli 20 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen osalta alkanut vuosi näyttää jo paremmalta. Haukiputaan alueen sähkönhankinta kasvoi 2,09 % ja oli 146,3 GWh. Vuosi 2009 oli hivenen kylmempi kuin edellinen vuosi. Sääolosuhteiltaan vuosi 2009 oli Oulun seudulla kohtuullisen hyvä. Rajuja myrskytuulia ei tällä seudulla koettu. Alueemme jakeluverkko selvisi voimakkaistakin tuulista erittäin vähin vaurioin. Näistä ei aiheutunut mainitsemisen arvoista sähkönjakelun keskeytystä. Energiamarkkinavirasto seuraa sähkönsiirron hinnoittelua ja uusi valvontajakso alkoi vuoden 2008 alusta. Kulunut vuosi oli toinen neljän vuoden pituisessa jaksossa. Lopulliset luvut vuoden 2008 tuloksista saatiin 16. päivänä joulukuuta 2009 ja ne osoittivat, että sähkönsiirrosta olisi voitu periä asiakkailta 2,2 miljoonaa euroa enemmän. Osuuskunnan liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa, ja se jäi n euroa budjetoitua pienemmäksi. Osuuskunnan hallitus korotti sähkön siirtohintoja toukokuun 1. päivästä 2009 lähtien keskimäärin 5 prosenttia. Energiamarkkinaviraston julkaisemien tilastojen mukaan osuuskunnan sähkönsiirtohinnat olivat korotuksenkin jälkeen Suomen halvimpia. Investoinnit, korjaus- ja kunnossapitokustannukset on hoidettu tulorahoituksella ilman lainoja. Osuuskunnan taloudellinen asema on pysynyt hyvänä. Parhaimmat kiitokset asiakkaille, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja luottamushenkilöille työntäyteisestä vuodesta. Vaikka tulos oli hieman tappiollinen, se oli jonkin verran budjettia parempi. Voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Haukiputaalla Markku Annala toimitusjohtaja 4 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

5 YRITYSHALLINTO Haukiputaan sähköasema. Tarkastustoiminta Osuuskunnan varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Risto J. Hyvönen ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallituksen valitsemina hallinnon-, talouden- ja tuotantolaitosten tarkastajina ovat toimineet Antero Pohjanen ja Jouko Perätalo. He suorittivat tarkastuksen 10. joulukuuta Osuuskunnan vuosittaisen siirto- ja jakeluverkkolaitteiston määräaikais- ja varmennustarkastuksen suoritti Inspecta Oy:n tarkastaja Veli Matilainen 10. päivänä kesäkuuta Kuormausnosturien määräaikaistarkastuksen suoritti tarkastaja Erkki A. Simonen. Jäsenyydet ja osuudet eri yhteisöissä Oulun Kauppakamari Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys Sähköteollisuusliitto ry Pellervo-seura Osakkuudet eri yhteisöissä Fincopower Oy Lapin Sähkövoima Oy Tunturituuli Oy Oulun Puhelin Oy PVO-Innopower Oy Oulun Sähkönmyynti Oy 5

6 HENKILÖSTÖHALLINTO Koulutustilanne hallissa. Kokoukset ja tiedottaminen Johtoryhmä kokoontui toimihenkilöiden kanssa vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia työasioita ja niihin liittyviä ongelmia sekä sovittiin tulevista tehtävistä ja aikatauluista. Asentajille tiedottaminen tapahtui päivittäin aamun tehtäväjaon yhteydessä. Työsuojelu ja työterveydenhoito Työsuojelutoimikunta on kokoontunut vuoden aikana yhden kerran. Haukiputaan Sähköosuuskunnalla on ollut alkaen voimassaoleva sopimus työterveyshuoltopalveluista MedOne Oy:n kanssa. Uuden työsuojelulain mukaisesti läheltä piti -tapaukset on kirjattu. Tapaukset on käsitelty työsuojelutoimikunnassa ja niistä on tiedotettu asentajille ja työnjohdolle. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 25 henkilöä, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli vuoden aikana kaksi henkilöä. Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja oli 3 (4) % säännöllisestä työajasta. Henkilöstön kehittäminen Toimintavuoden aikana henkilökunta on osallistunut koulutuksiin, jotka ovat liittyneet heidän työtehtäviensä kehittämiseen ja osaamisen ylläpitoon. Varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvaa kohden pidettiin keskimäärin 3 (4) koulutuspäivää. 6 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

7 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNNAN TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Johtoryhmä tj., verkkol.p ja talousp. Hallinto Sähkönmyyntiliiketoiminta Verkkoliiketoiminta Tarvikemyynti ja varastotoiminto toimitusjohtaja Markku Annala talouspäällikkö Jaana Puurunen palveluneuvojat Kati Väisänen Pia Lopakka asiakaspalvelu Marja-Leena Malinen emäntä / siivooja Anna-Riitta Saarela Markku Annala OTO palveluinsinöörit (myynti) Jukka Määttä OTO Pauliina Kiviaho OTO palveluneuvojat (myynti) Kati Väisänen OTO Pia Lopakka OTO verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola suunnittelija Hannu Penttilä palveluinsinöörit (verkko) Jukka Määttä Pauliina Kiviaho dokumentoija Matti Hannus Jakeluverkon ylläpito ja urakointi Juha Sipola OTO varastonhoitaja / myyjä Mikko Teräs palveluasentaja Kalevi Ruotanen jakeluverkkoinsinööri Sakari Ikonen verkkoasentajat Esa Nikkinen (kärkim.) Juha Arolaakso Mikko Martimo (kärkim.) Velipekka Sohlo mittariasentajat Teuvo Hanhela Kalevi Ruotanen OTO jakeluverkkoinsinööri Markku Joensuu verkkoasentajat Olli Juntunen (kärkim.) Olavi Riepula Eero Saarela Timo Taskinen (kärkim.) Arto Uusijärvi 7

8 SÄHKÖN HANKINTA JA KÄYTTÖ Sähkön hankinta 2009 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Alaslasku-koulutus. Sähkön hankinta on tapahtunut kokonaisuudessaan osakkuusyhtiö Oulun Sähkönmyynti Oy:n kautta. Kemijoen osuussähkön hankinnan optimointi ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa alueensa alueverkot, joten niistä ei makseta verkkomaksuja. Fingrid Oyj on laskuttanut kantaverkkomaksut kaikkien kolmen liittymäpisteen osalta. Sähkötaseselvityspalvelu on ostettu Empower Oy:ltä. Sähkön kokonaishankinta vuonna 2009 oli MWh. Hankinta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna MWh eli 2,09 prosenttia. Hankinnan kasvaminen näkyi erityisesti alkuvuoden kahden kuukauden aikana sekä loka- ja joulukuussa lämpötilojen ollessa normaalin talven mukaisia. Sähkön hankinnan uusi huipputeho oli 38,0 MW, joka oli edellistä vuotta 5,4 MW eli 13,1 prosenttia suurempi. Huipun käyttöaika muodostui verrattain heikoksi ollen tuntia laskien edellisvuodesta 545 tuntia. Osuuskunnan oma sähkön käyttö oli 351 MWh. Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Sähkön hankinta 8 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

9 Sähkön hankinta, käyttö ja teho Vuosi hankinta MWh/a muutos % käyttö MWh/a häviöt MWh/a häviöt % hankinnan teho/mw % % % % % % % % % % 26.0 Sähkön hankinta Sähkön hankinnan teho 9

10 SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ Muuntajatehoa jakeluverkossa oli vuoden lopussa yhteensä 93,4 MVA. Tehon lisäys vuonna 2009 oli kva, mikä vastaa 1,8 prosentin lisäystä konetehossa. Keskimääräinen muuntajateho muuntoasemaa kohden on 312 kva. Sähköasemien päämuuntajien teho on yhteensä 82 MVA. Haukiputaan sähköaseman kojeisto 1 asennus Alueverkko Johtoväli pituus Onkamo - Martinniemi,9 km Kortesuo - Haapasuo 7,2 km Nurmesoja - Kello 5,7 km Alueverkkoa yhteensä 24,8 km Jakeluverkko Johtotyyppi pituus 20 kv:n avojohtoa 1 67,16 km 20 kv:n PAS-johtoa 46,58 km 20 kv:n ilmakaapelia 0,08 km 20 kv:n maakaapelia,89 km 20 kv:n johtoa yhteensä 245,71 km 0,4 kv:n johtoa yhteensä 654,11 km Jakeluverkkoa yhteensä 899,82 km Muuntajakoneet Käytössä muutos Muuntaja 30 kva kva kva kva kva kva kva kva kva Yht. kpl kva Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

11 Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Keskeytysten määrä väheni edellisvuodesta hieman. Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 40 keskeytystä, joista 28 (34) oli suunniteltuja ja 12 (21) oli vikakeskeytyksiä. Pikajälleenkytkentöjä oli 13 ja aikajälleenkytkentöjä 1. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 21 kpl. Keskijännitevikojen aiheuttama keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 0,33 h/vuodessa. Suunniteltujen keskeytys- ten aiheuttama käyttökeskeytysaika keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 0,31 h/vuodessa. Päivystystoiminta Vikapäivystäjän päiväkirjaan kirjattiin vuoden 2009 aikana 86 korjauskäyntiä. Vikakäynnit lisääntyivät edellisvuodesta 18 kappaleella. Keskijänniteverkon keskeytykset kpl/vuosi Korjaustyöt Tulipalo 5 Asiakkaan laitteen vika 4 Asiakkaan pääsulake 0 6 Pääkytkinvika 0 Sulatus 0 0 Yhteensä kpl Keskijänniteverkon keskeytysten keskimääräinen kestoaika h/asiakas Viat jakeluverkossa Muuntamon pienjännitesulake 0 5 Välisulake jakokaapilla 4 5 Pääsulake, jakokaappi, pylväs Pienjännitelinja viallinen 4 HSO:n laitevika 5 Muuntamon suurjännitesulake 0 Puu pienjännitelinjassa 2 4 Ulkopuolinen varomattomuus 6 Yhteensä kpl Kaikki yhteensä

12 SÄHKÖVERKON INVESTOINNIT Investoinnit painottuivat tällä kertaa Haukiputaan sähköaseman laajennus- ja peruskorjaukseen. Uusia muuntoasemia otettiin käyttöön yhteensä kuusi kappaletta; pylväsmuuntoasemia kaksi, puistomuuntoasemia kaksi ja samoin kiinteistömuuntoasemia kaksi kappaletta. Virpiniemen uudelle vapaa-ajan asuntoalueelle rakennettiin Puttipolun ja Hiittikujan puistomuuntoasemat. Luotsintien pylväsmuuntamo rakennettiin kasvaneen asuntorakentamisen seurauksena. Luotsintien muuntamolla saatiin kevennettyä myös Kurtintien ja Martinniemen pylväsmuuntoasemien kuormituksia. Oulusta tulevan kaukolämmön runkoputken varteen rakennettiin välipumppaamoa varten pylväsmuuntoasema Luostarinvainiontien päähän. Molempiin Haukiputaan sähköaseman kojeistoihin sijoitettiin omakäyttömuuntamot. 20 kv:n johtojen rakentamiset painottuivat sähköaseman lähiympäristöön. Muina johtohankkeina tehtiin Virpiniemen alueelle puistomuuntoasemien maakaapelit ja vanhaa avojohtoa korvattiin päällystetyllä avojohdolla. Saviaroon menevä linja peruskorjattiin kuluneena vuonna. Kärnäntien puistomuuntoasemalle tehtiin rengassyöttömahdollisuus. Siikaputaalla vanhaa linjaa korvattiin maakaapelilla. Uusia linjaerottimia asennettiin sähköasemien lähtöpylväisiin sekä useaan kohtaan sähköverkkoa. Erottimet mahdollistavat pienemmät keskeytysalueet huolto- ja vikakeskeytyksien yhteydessä. Muuntajakoneiden kokoja kasvatettiin kuormituksen kasvun seurauksena. Uudet pienjänniteverkkokohteet sijoittuivat Virpiniemen vapaa-ajan asuinalueelle. Peruskorjattavat pienjänniteverkkokohteet olivat Martinniemessä ja Kellon asemaperällä. Uutta pienjänniteverkkoa rakennettiin 11,10 kilometriä ja purettiin 4,63 kilometriä, joten lisäys vanhaan oli 6,47 kilometriä. Rakennetut muuntoasemat Nro Nimi kva Laji M010 Haukiputaan SA 50 kiint. muun. M060 Luotsintie 5 pylväsmuun. M072 Haukiputaan SA 2 50 kiint. muun. M296 Puttipolku 5 puistomuun. M298 Hiittikuja 200 puistomuun. M299 Kaukolämpöpump. 200 pylväsmuun Puretut muuntoasemat Nro Nimi kva Laji M072 Haukiputaan SA 2*30 kiint. muun. 60 Suoritetut muuntajavaihdot Nro Nimi poist. kone kva asen. kone kva M025 Kärpänkuja M161 Sepäntie M174 Saarikankaantie M222 Ämmöntie Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

13 TIETOJA TOIMINTAKERTOMUKSESTA JA TILINPÄÄTÖKSESTÄ AJALTA Jatkoksen teko koulutus. Osuuskunnan rakenne Kuluva vuosi on osuuskunnan 91. toimintavuosi. Osuuskunta on jäsenten omistama ns. ensimmäisen asteen osuuskunta. Osuuskunta harjoittaa verkkoliiketoimintaa Haukiputaan kunnan alueella ja omistaa pienillä osuuksilla Kemijoki Oy:n osakkeita sekä PVO-Innopower Oy:n tuulivoimaosakkeita. Toimitusvelvollisena sähköenergian myyjänä osuuskunnan toiminta-alueella toimii Oulun Sähkönmyynti Oy, jonka osakkeista Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa 6,33 %. Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Vuoden 2009 tammi-, helmi-, loka- ja joulukuu olivat selvästi kylmempiä kuin vuoden 2008 vastaavat kuukaudet. Muut kuukaudet vuonna 2009 olivat vähän pienempiä sähkönkäytöltään kuin vastaavat kuukaudet vuonna Vuoden 2009 sähköenergian hankinta oli MWh, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli 2,09 %. Osuuskunnan siirtotulot kasvoivat ,30 euroa. Laskutettavat asennus- sekä verkostotyöt kasvoivat ,84 euroa. Kemijoki-sähkön myynti pieneni ,53 euroa, josta johtuen liikevaihto pieneni ,12 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtohintoja nostettiin lähtien. Sitä ennen siirtohintoja oli laskettu neljä kertaa vuodesta 2004 lähtien. Siirtohinnat ovat edelleenkin Energiamarkkinaviraston hintavertailussa Suomessa edullisimmasta päästä useimmille tyyppikäyttäjille. v v v Liikevaihto E 091 t 233 t t Liikevoitto E -753 t -281 t -395 t Omavaraisuusaste 87, 90,2 82,4 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Kemin Ajoksessa on tuotantokäytössä 10 kappaletta Winwind Oy:n toimittamia 3 MW:n tuulivoimalaitoksia. Valmistuessaan vuoden 2008 lopulla Ajoksen tuulipuisto oli Suomen toiseksi suurin. Vuosi 2009 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin kaikki Ajoksen 10 tuulivoimalaa olivat koko vuoden tuotantokäytössä. Riutunkarin kaksi 3 MW:n tuulivoimalaa olivat ensimmäisen kokonaisen tuotantovuoden valtakunnan verkossa kiinni. Voimalat ovat toimineet toistaiseksi hyvin. Näissä tuulivoimaloissa Haukiputaan Sähköosuuskunta on mukana 1,5 %:n osuudella PVO-Innopower Oy:n kautta. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2009 kaksi suurinta investointikohdetta olivat asiakkaiden automaattisen mittarinluentajärjestelmän asennustyön jatkuminen sekä Haukiputaan sähköaseman lähes täydellinen uusiminen ja modernisointi. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö jatkuu vielä vuosina 2010 ja Asennettuna AMR-mittareita oli vuoden loppuun mennessä noin puolet (4 400 kpl). Vuoden 2009 investoinnit olivat kaikkiaan t E (981 t E), josta verkoston ja Haukiputaan sähköaseman osuus oli t E (718 t E). Muut investoinnit olivat 57 t E (263 t E). Investoinnit katettiin kokonaan omalla rahoituksella. Osuus- 13

14 kunnan maksuvalmius on ollut jo useita vuosia hyvä. Osuuskunnalla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Asiakkaat Sähkönkäyttöpaikkojen nettolisäys oli 93 (48). Uusia liittymissopimuksia tehtiin 62 (82) ja liittymismaksuja kertyi 201 t E (248 t E). Sovelletut liittymishinnat ovat olleet samat vuodesta 2008 lähtien. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa arviolta noin 1,0 % ja sähkön siirtomäärä kasvaa noin 2,5 %, mikäli vuosi 2010 on normaalilämpöinen. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2010 on budjetoitu 3,4 M E. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähkön määrä on riippuvainen lämpötiloista. Viime vuodet ovat olleet normaalia lämpimämpiä, mikä on vaikuttanut sähkönsiirtomääriin. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan suorittamalla raivaukset ajallaan ja ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmää. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2009 lopussa oli 24 (24), joista 11 (11) toimihenkilöä, 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta 1(2) oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 19. Henkilöstön keski-ikä on 43 vuotta. Ympäristöasioiden edistäminen Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys, mm. kyllästetyt pylväät, hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. 14 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

15 Tietoja osuuskunnan organisaatiosta ja johdosta Osuuskuntakokoukset Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimistolla Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirja sisältää 12 pykälää. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Röntynen ja sihteerinä Juha Sipola. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan kirkonkylän Länsituulen koulun ruokasalissa Kokouksen puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Hannu Pietilä ja sihteerinä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Kokouksessa oli edustettuna 52 osuuskunnan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirja sisältää 12 pykälää. Varajäsenet: Kirvesmies Nikkinen Vilho 2009 Ompelukonemekaanikko Jussila Jouko 2009 Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Markku Annala ja sihteerinä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Osuuskuntakokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut vuonna 2009 KHT Risto J. Hyvönen ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallitus 2009 Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin, kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. erovuorossa vuonna Puheenjohtaja: Valmiusjohtaja Korvala Markku 2010 Varapuheenjohtaja: Mekaniikka-asentaja Kurkela Hannu 2009 Varsinaiset jäsenet: Sähköasentaja Nikkinen Esa 2010 Puuseppä Perätalo Jouko 2011 Rakennusmestari Pohjanen Antero 2009 Sähkösuunnittelija Rompasaari Arvo 2010 Uunimuurari Savilaakso Jarmo 2011 Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 42 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kuusi jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 11 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2009 loppuun mennessä on tapahtunut 214 jäsenen osalta 215 osuudella. Sähkönkäyttäjämäärä kasvoi 93 käyttäjällä, ollen joulukuun lopussa käyttäjää. Jäsenet Osuudet Vuoden 2009 alussa Uusia jäseniä liittynyt Osuuskunnasta eronnut 6 6 Vähentänyt osuuksia 2 Lisäosuuksia 11 Yhteensä

16 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut 75 5 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) Tuloverot 0 20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

17 TASE / vastaavaa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn. maksut ja muut keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

18 TASE / vastattavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

19 TULOSLASKELMA / Verkkotoiminta LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

20 TASE / Verkkotoiminta Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

21 TASE / Verkkotoiminta Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ

22 TULOSLASKELMA / Sähkönmyynti LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

23 TASE / Sähkönmyynti Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0-48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

24 TASE / Sähkönmyynti Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

25 TULOSLASKELMA / Sivutoiminta LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

26 TASE / Sivutoiminta Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ TASE / Sivutoiminta Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

27 KASSAVIRTALASKELMA 000 E 000 E LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA Liiketoiminta Liikevoitto/tappio Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Satunnaiset erät Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-), vähennys(+) -133 Lyhytaikaiset velat, lisäys(-), vähennys(+) Vaihto-omaisuus, lisäys(+), vähennys(-) 2-1 Käyttöpääoman muutokset yhteensä LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA Investoinnit Pitkäaikaisten saamisten vähennys Investointien rahavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 Rahoituksen rahavirta yhteensä LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos tilikaudella

28 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden hankintameno kirjataan välittömien hankinta- ja valmistusmenojen suuruisena. Käyttöomaisuus merkitään taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan alkuperäisestä hankintamenosta käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaisesti tasapoistoina. Suunnitelmapoistot on laskettu hankintahetkestä alkaen. Myydystä tai romutetusta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot myynti- tai romutushetkeen asti. Suunnitelman mukaiset poistoajat Pitoaika (vuosia) Rakennukset ja rakennelmat 0 Verkosto 5 20 Koneet ja kalusto 5 10 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Aineettomat oikeudet 5 15 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistoerojen muutokset, lisäys(-), vähennys(+) Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta

Toimitusjohtajan katsaus. Toimintavuosi 2010 lyhyesti. Organisaatio 2010. Yhtiön hallinto. Työsuojelu ja virkistystoiminta VUOSIKERTOMUS 21 sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus Toimintavuosi 21 lyhyesti Organisaatio 21 Yhtiön hallinto Työsuojelu ja virkistystoiminta Toimintakertomus vuodelta 21 Tuloslaskelma 1.1. 31.12.21

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16

Sisällysluettelo. Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 16 - 1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2009...s. 6 Talouden tunnuslukuja...s. 8 Tuloslaskelma...s. 9 Tase vastaavaa...s.

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008

Puhelinosuuskunta LPO. Toimintakertomus 2008 Puhelinosuuskunta LPO Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S VUOSIKERTOMUS 2014 TOIMINTAVUOSI LYHYESTI Liikevaihto pieneni johtuen osakkuusähkön alhaisesta markkinahinnasta ja edellisvuonna saadusta tuulivoiman liittymismaksusta. Sähkön siirron määrä kasvoi 2 %

Lisätiedot

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra

Ruokolahti Rautjärvi. Imatra vuosikertomus Punkaharju Parikkala Ruokolahti Rautjärvi Taipalsaari Imatra Lappeenranta Julkaisussa käytetyt lyhenteet: 1 MW(h) = megawatti(tunti) = 1 000 kilowatti(tunti)a = 1 000 kw(h) 1 GW(h) = gigawatti(tunti)

Lisätiedot

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA.

SISÄLTÖ KÄYTETYT LYHENTEET JA ETULIITTEET YHTEYS TIEDOT VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 2013 VUOSIKERTOMUS SISÄLTÖ VUOSIKERTOMUS EI OLE YHTIÖN VIRALLISTA, TILINTARKASTETTUA TILINPÄÄTÖSTÄ JA TOIMINTAKERTOMUSTA. 3 Toimitusjohtajan katsaus 5 Yrityshallinto 7 Organisaatio 8 Henkilöstö ja koulutus

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2006 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433

Vuosi 2014. 2 Kemin Energia Oy / VUOSIKERTOMUS. Henkilöstö 48. Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2. Kaukolämpöasiakkaita 433 VUOSIKERTOMUS 2014 Vuosi 2014 Liikevaihto 16.1 Me Henkilöstö 48 Sähkön siirto 163.0 GWh Sähköasiakkaita 14 926 Sähkön jakelualue 90.7 km 2 Kaukolämmön myynti 147.4 GWh Kaukolämpöasiakkaita 433 Kansikuva:

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2007 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toimitusjohtajan katsaus.... 3 Yrityshallinto Omistussuhteet... 4 Yhtiökokous... 4 Hallitus... 4 Jäsenyydet

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus 2012 Pellon Sähkö Oy Vuosikertomus 2012 TILINPÄÄTÖS 2012 PELLON SÄHKÖ OY ( Y-tunnus 0193689-8 ) 67. toimintavuosi SISÄLTÖ TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 HALLINTO 4 Omistussuhteet 4 Yhtiökokous 4 Yhtiön Hallitus

Lisätiedot

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä.

Vuosikertomus. Energiankäyttäjän lähin ystävä. 2012 Vuosikertomus Energiankäyttäjän lähin ystävä. Jalasjärvi Kauhajoki Karvia Isojoki Honkajoki Parkano Siikainen Kankaanpää Jämijärvi Pomarkku Ikaalinen Hämeenkyrö Noormarkku Lavia Suodenniemi Kullaa

Lisätiedot

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429

Vuosi 2013. Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55. Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh Kaukolämpöasiakkaita 429 VUOSIKERTOMUS 2013 2013 VUOSIKERTOMUS KEMIN ENERGIA OY Vuosi 2013 Liikevaihto 16,8 M Henkilöstö 55 Sähkön siirto 166,8 GWh Sähköasiakkaita 14938 Sähkön jakelualue 90,7 km 2 Kaukolämmön myynti 150,1 GWh

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

Vuosi- kertomus 2014

Vuosi- kertomus 2014 Vuosikertomus 2014 Avainluvut Konserni 2014 2013 Asiakkaat Sähkön myynti 98 473 101 142 Sähkön siirto 101 695 101 363 Lämpö 1 500 1 491 Energian siirto Sähkö GWh/a 1 134 1 128 Lämpö GWh/a 465 461 Liikevaihto

Lisätiedot

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY

KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY KOILLIS-LAPIN SÄHKÖ OY 2003 Koillis-Lapin Sähkö Oy Toimialue... 2 Toimintavuosi lyhyesti... 2 Toiminnallinen katsaus.... 3-4 Johtamisjärjestelmä Tiimiorganisaatio... 4 Yrityshallinto Hallitus... 5 Omistussuhteet...

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö

SISÄlTÖ. Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni. Tuloslaskelma 13 Tase 16. Emoyhtiö VUOSIKERTOMUS 2012 Vakka-Suomen Voima Oy Vihtorinkatu 2 PL 11 23800 Laitila Y-tunnus: 0134492-1 SISÄlTÖ Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Emoyhtiö Tuloslaskelma 13 Tase 16 Tuloslaskelma 17 Tase 18

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia

4 5 Vuosikertomus 2011 Kuopion Energia Vuosikertomus 211 Vuosikertomus 211 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka molemmat omistaa kokonaisuudessaan Kuopion kaupunki. Kuopion Energialla on

Lisätiedot

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS

SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SUOMEN LÄHIKAUPPA TILINPÄÄTÖS 2009 Y-tunnus 1905481-8 Suomen Lähikauppa Oy Suomen Lähikauppa -konserni SISÄLLYSLUETTELO SIVU HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4

Sisällysluettelo. Toimintakertomus 4 VUOSIKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 4 Tilinpäätös Konserni Tuloslaskelma 12 Tase 13 Emoyhtiö Tuloslaskelma 14 Tase 15 Rahoituslaskelma 16 Tilinpäätöksen liitetiedot 17 Toimintakertomuksen

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö

VUOSIKERTOMUS 2010. Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö VUOSIKERTOMUS 2010 Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö 2 (21) 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Päättynyt tilikausi oli Ikaalisten Parkanon Puhelin Osakeyhtiön, IPP:n: 118:s. Yrityksen asema televiestintämarkkinoilla

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot