yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki"

Transkriptio

1 2009 VUOSIKERTOMUS

2 Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan nimellisteho Gigawatti GW kw 1,5 GW Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kokonaisteho Energia yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki Wattitunti Wh 0,001 kwh 0,06 kwh 60 watin hehkulampun tunnin käyttö Kilowattitunti kwh 1 kwh 6 kwh sähkökiukaan tunnin käyttö Megawattitunti MWh kwh 20 MWh keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa Gigawattitunti GWh kwh 140 GWh toimialueellamme käytetty sähköenergia 2009 Terawattitunti TWh kwh 80,8 TWh Suomessa käytetty sähköenergia Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

3 SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunnan rakennuksia. Toimitusjohtajan katsaus 4 Osuuskunnan 91. toimintavuosi Yrityshallinto 5 Tarkastustoiminta Jäsenyydet ja osakkuudet Henkilöstöhallinto 6 Kokoukset ja tiedottaminen Työsuojelu ja terveydenhoito Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Organisaatiokaavio Sähkön hankinta ja käyttö 8 Sähköverkon käyttö 10 Jakeluverkko ja muuntajakoneet Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Päivystystoiminta Korjaustyöt ja viat jakeluverkossa Sähköverkon investoinnit kv:n verkostomuutokset Rakennetut ja puretut muuntoasemat Suoritetut muuntajavaihdot Toimintakertomus ajalta Hallitus Tuloslaskelma ja tase Kassavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Taulukot 34 Taulukot ja hinnastot

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osuuskunnan 91. toimintavuosi Vuosi 2009 oli sähköosuuskunnan 91. toimintavuosi. Maailmalla elettiin taantuman kourissa. Se näkyi Suomessakin vientituotteiden menekin hidastumisena, joidenkin tuotteitten osalta viennin kokonaan pysähtymisenä. Rakentaminen ja asuntokauppa hiljenivät Oulun seudullakin. Tämä näkyi Sähköosuuskunnassa uusien sähköliittymien määrän vähenemisenä edellisestä vuodesta. Investoinneiltaan vuosi 2009 oli tämän vuosikymmenen suurin euromääräisesti mitattuna. Haukiputaan Sähköasema, joka on rakennettu 30 vuotta sitten, uusittiin viime vuonna lähes kokonaan. Uudet 20 kilovoltin kojeistot toimitti ABB. Käytöstä poistettu kojeisto oli saman toimittajan valmistama. Silloin toimittajan nimi oli Strömberg Oy. Uusi kojeisto on kahdessa eri rakennuksessa ja ne voivat toimia joko erillään tai yhdistettynä rinnan. Automaattiluentamittareiden asennustyö jatkui koko vuoden. Vuoden loppuun mennessä AMR-mittareita oli asennettu noin asiakkaalle. Vuosi 2009 alkoi omakotitalojen rakentamisen osalta hiljaisena, mutta vilkastui jonkin verran loppuvuotta kohti. Uusien liittymien nettolisäys oli 62 kappaletta, mikä oli 20 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen osalta alkanut vuosi näyttää jo paremmalta. Haukiputaan alueen sähkönhankinta kasvoi 2,09 % ja oli 146,3 GWh. Vuosi 2009 oli hivenen kylmempi kuin edellinen vuosi. Sääolosuhteiltaan vuosi 2009 oli Oulun seudulla kohtuullisen hyvä. Rajuja myrskytuulia ei tällä seudulla koettu. Alueemme jakeluverkko selvisi voimakkaistakin tuulista erittäin vähin vaurioin. Näistä ei aiheutunut mainitsemisen arvoista sähkönjakelun keskeytystä. Energiamarkkinavirasto seuraa sähkönsiirron hinnoittelua ja uusi valvontajakso alkoi vuoden 2008 alusta. Kulunut vuosi oli toinen neljän vuoden pituisessa jaksossa. Lopulliset luvut vuoden 2008 tuloksista saatiin 16. päivänä joulukuuta 2009 ja ne osoittivat, että sähkönsiirrosta olisi voitu periä asiakkailta 2,2 miljoonaa euroa enemmän. Osuuskunnan liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa, ja se jäi n euroa budjetoitua pienemmäksi. Osuuskunnan hallitus korotti sähkön siirtohintoja toukokuun 1. päivästä 2009 lähtien keskimäärin 5 prosenttia. Energiamarkkinaviraston julkaisemien tilastojen mukaan osuuskunnan sähkönsiirtohinnat olivat korotuksenkin jälkeen Suomen halvimpia. Investoinnit, korjaus- ja kunnossapitokustannukset on hoidettu tulorahoituksella ilman lainoja. Osuuskunnan taloudellinen asema on pysynyt hyvänä. Parhaimmat kiitokset asiakkaille, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja luottamushenkilöille työntäyteisestä vuodesta. Vaikka tulos oli hieman tappiollinen, se oli jonkin verran budjettia parempi. Voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Haukiputaalla Markku Annala toimitusjohtaja 4 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

5 YRITYSHALLINTO Haukiputaan sähköasema. Tarkastustoiminta Osuuskunnan varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Risto J. Hyvönen ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallituksen valitsemina hallinnon-, talouden- ja tuotantolaitosten tarkastajina ovat toimineet Antero Pohjanen ja Jouko Perätalo. He suorittivat tarkastuksen 10. joulukuuta Osuuskunnan vuosittaisen siirto- ja jakeluverkkolaitteiston määräaikais- ja varmennustarkastuksen suoritti Inspecta Oy:n tarkastaja Veli Matilainen 10. päivänä kesäkuuta Kuormausnosturien määräaikaistarkastuksen suoritti tarkastaja Erkki A. Simonen. Jäsenyydet ja osuudet eri yhteisöissä Oulun Kauppakamari Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys Sähköteollisuusliitto ry Pellervo-seura Osakkuudet eri yhteisöissä Fincopower Oy Lapin Sähkövoima Oy Tunturituuli Oy Oulun Puhelin Oy PVO-Innopower Oy Oulun Sähkönmyynti Oy 5

6 HENKILÖSTÖHALLINTO Koulutustilanne hallissa. Kokoukset ja tiedottaminen Johtoryhmä kokoontui toimihenkilöiden kanssa vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia työasioita ja niihin liittyviä ongelmia sekä sovittiin tulevista tehtävistä ja aikatauluista. Asentajille tiedottaminen tapahtui päivittäin aamun tehtäväjaon yhteydessä. Työsuojelu ja työterveydenhoito Työsuojelutoimikunta on kokoontunut vuoden aikana yhden kerran. Haukiputaan Sähköosuuskunnalla on ollut alkaen voimassaoleva sopimus työterveyshuoltopalveluista MedOne Oy:n kanssa. Uuden työsuojelulain mukaisesti läheltä piti -tapaukset on kirjattu. Tapaukset on käsitelty työsuojelutoimikunnassa ja niistä on tiedotettu asentajille ja työnjohdolle. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 25 henkilöä, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli vuoden aikana kaksi henkilöä. Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja oli 3 (4) % säännöllisestä työajasta. Henkilöstön kehittäminen Toimintavuoden aikana henkilökunta on osallistunut koulutuksiin, jotka ovat liittyneet heidän työtehtäviensä kehittämiseen ja osaamisen ylläpitoon. Varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvaa kohden pidettiin keskimäärin 3 (4) koulutuspäivää. 6 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

7 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNNAN TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Johtoryhmä tj., verkkol.p ja talousp. Hallinto Sähkönmyyntiliiketoiminta Verkkoliiketoiminta Tarvikemyynti ja varastotoiminto toimitusjohtaja Markku Annala talouspäällikkö Jaana Puurunen palveluneuvojat Kati Väisänen Pia Lopakka asiakaspalvelu Marja-Leena Malinen emäntä / siivooja Anna-Riitta Saarela Markku Annala OTO palveluinsinöörit (myynti) Jukka Määttä OTO Pauliina Kiviaho OTO palveluneuvojat (myynti) Kati Väisänen OTO Pia Lopakka OTO verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola suunnittelija Hannu Penttilä palveluinsinöörit (verkko) Jukka Määttä Pauliina Kiviaho dokumentoija Matti Hannus Jakeluverkon ylläpito ja urakointi Juha Sipola OTO varastonhoitaja / myyjä Mikko Teräs palveluasentaja Kalevi Ruotanen jakeluverkkoinsinööri Sakari Ikonen verkkoasentajat Esa Nikkinen (kärkim.) Juha Arolaakso Mikko Martimo (kärkim.) Velipekka Sohlo mittariasentajat Teuvo Hanhela Kalevi Ruotanen OTO jakeluverkkoinsinööri Markku Joensuu verkkoasentajat Olli Juntunen (kärkim.) Olavi Riepula Eero Saarela Timo Taskinen (kärkim.) Arto Uusijärvi 7

8 SÄHKÖN HANKINTA JA KÄYTTÖ Sähkön hankinta 2009 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Alaslasku-koulutus. Sähkön hankinta on tapahtunut kokonaisuudessaan osakkuusyhtiö Oulun Sähkönmyynti Oy:n kautta. Kemijoen osuussähkön hankinnan optimointi ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa alueensa alueverkot, joten niistä ei makseta verkkomaksuja. Fingrid Oyj on laskuttanut kantaverkkomaksut kaikkien kolmen liittymäpisteen osalta. Sähkötaseselvityspalvelu on ostettu Empower Oy:ltä. Sähkön kokonaishankinta vuonna 2009 oli MWh. Hankinta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna MWh eli 2,09 prosenttia. Hankinnan kasvaminen näkyi erityisesti alkuvuoden kahden kuukauden aikana sekä loka- ja joulukuussa lämpötilojen ollessa normaalin talven mukaisia. Sähkön hankinnan uusi huipputeho oli 38,0 MW, joka oli edellistä vuotta 5,4 MW eli 13,1 prosenttia suurempi. Huipun käyttöaika muodostui verrattain heikoksi ollen tuntia laskien edellisvuodesta 545 tuntia. Osuuskunnan oma sähkön käyttö oli 351 MWh. Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Sähkön hankinta 8 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

9 Sähkön hankinta, käyttö ja teho Vuosi hankinta MWh/a muutos % käyttö MWh/a häviöt MWh/a häviöt % hankinnan teho/mw % % % % % % % % % % 26.0 Sähkön hankinta Sähkön hankinnan teho 9

10 SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ Muuntajatehoa jakeluverkossa oli vuoden lopussa yhteensä 93,4 MVA. Tehon lisäys vuonna 2009 oli kva, mikä vastaa 1,8 prosentin lisäystä konetehossa. Keskimääräinen muuntajateho muuntoasemaa kohden on 312 kva. Sähköasemien päämuuntajien teho on yhteensä 82 MVA. Haukiputaan sähköaseman kojeisto 1 asennus Alueverkko Johtoväli pituus Onkamo - Martinniemi,9 km Kortesuo - Haapasuo 7,2 km Nurmesoja - Kello 5,7 km Alueverkkoa yhteensä 24,8 km Jakeluverkko Johtotyyppi pituus 20 kv:n avojohtoa 1 67,16 km 20 kv:n PAS-johtoa 46,58 km 20 kv:n ilmakaapelia 0,08 km 20 kv:n maakaapelia,89 km 20 kv:n johtoa yhteensä 245,71 km 0,4 kv:n johtoa yhteensä 654,11 km Jakeluverkkoa yhteensä 899,82 km Muuntajakoneet Käytössä muutos Muuntaja 30 kva kva kva kva kva kva kva kva kva Yht. kpl kva Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

11 Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Keskeytysten määrä väheni edellisvuodesta hieman. Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 40 keskeytystä, joista 28 (34) oli suunniteltuja ja 12 (21) oli vikakeskeytyksiä. Pikajälleenkytkentöjä oli 13 ja aikajälleenkytkentöjä 1. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 21 kpl. Keskijännitevikojen aiheuttama keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 0,33 h/vuodessa. Suunniteltujen keskeytys- ten aiheuttama käyttökeskeytysaika keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 0,31 h/vuodessa. Päivystystoiminta Vikapäivystäjän päiväkirjaan kirjattiin vuoden 2009 aikana 86 korjauskäyntiä. Vikakäynnit lisääntyivät edellisvuodesta 18 kappaleella. Keskijänniteverkon keskeytykset kpl/vuosi Korjaustyöt Tulipalo 5 Asiakkaan laitteen vika 4 Asiakkaan pääsulake 0 6 Pääkytkinvika 0 Sulatus 0 0 Yhteensä kpl Keskijänniteverkon keskeytysten keskimääräinen kestoaika h/asiakas Viat jakeluverkossa Muuntamon pienjännitesulake 0 5 Välisulake jakokaapilla 4 5 Pääsulake, jakokaappi, pylväs Pienjännitelinja viallinen 4 HSO:n laitevika 5 Muuntamon suurjännitesulake 0 Puu pienjännitelinjassa 2 4 Ulkopuolinen varomattomuus 6 Yhteensä kpl Kaikki yhteensä

12 SÄHKÖVERKON INVESTOINNIT Investoinnit painottuivat tällä kertaa Haukiputaan sähköaseman laajennus- ja peruskorjaukseen. Uusia muuntoasemia otettiin käyttöön yhteensä kuusi kappaletta; pylväsmuuntoasemia kaksi, puistomuuntoasemia kaksi ja samoin kiinteistömuuntoasemia kaksi kappaletta. Virpiniemen uudelle vapaa-ajan asuntoalueelle rakennettiin Puttipolun ja Hiittikujan puistomuuntoasemat. Luotsintien pylväsmuuntamo rakennettiin kasvaneen asuntorakentamisen seurauksena. Luotsintien muuntamolla saatiin kevennettyä myös Kurtintien ja Martinniemen pylväsmuuntoasemien kuormituksia. Oulusta tulevan kaukolämmön runkoputken varteen rakennettiin välipumppaamoa varten pylväsmuuntoasema Luostarinvainiontien päähän. Molempiin Haukiputaan sähköaseman kojeistoihin sijoitettiin omakäyttömuuntamot. 20 kv:n johtojen rakentamiset painottuivat sähköaseman lähiympäristöön. Muina johtohankkeina tehtiin Virpiniemen alueelle puistomuuntoasemien maakaapelit ja vanhaa avojohtoa korvattiin päällystetyllä avojohdolla. Saviaroon menevä linja peruskorjattiin kuluneena vuonna. Kärnäntien puistomuuntoasemalle tehtiin rengassyöttömahdollisuus. Siikaputaalla vanhaa linjaa korvattiin maakaapelilla. Uusia linjaerottimia asennettiin sähköasemien lähtöpylväisiin sekä useaan kohtaan sähköverkkoa. Erottimet mahdollistavat pienemmät keskeytysalueet huolto- ja vikakeskeytyksien yhteydessä. Muuntajakoneiden kokoja kasvatettiin kuormituksen kasvun seurauksena. Uudet pienjänniteverkkokohteet sijoittuivat Virpiniemen vapaa-ajan asuinalueelle. Peruskorjattavat pienjänniteverkkokohteet olivat Martinniemessä ja Kellon asemaperällä. Uutta pienjänniteverkkoa rakennettiin 11,10 kilometriä ja purettiin 4,63 kilometriä, joten lisäys vanhaan oli 6,47 kilometriä. Rakennetut muuntoasemat Nro Nimi kva Laji M010 Haukiputaan SA 50 kiint. muun. M060 Luotsintie 5 pylväsmuun. M072 Haukiputaan SA 2 50 kiint. muun. M296 Puttipolku 5 puistomuun. M298 Hiittikuja 200 puistomuun. M299 Kaukolämpöpump. 200 pylväsmuun Puretut muuntoasemat Nro Nimi kva Laji M072 Haukiputaan SA 2*30 kiint. muun. 60 Suoritetut muuntajavaihdot Nro Nimi poist. kone kva asen. kone kva M025 Kärpänkuja M161 Sepäntie M174 Saarikankaantie M222 Ämmöntie Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

13 TIETOJA TOIMINTAKERTOMUKSESTA JA TILINPÄÄTÖKSESTÄ AJALTA Jatkoksen teko koulutus. Osuuskunnan rakenne Kuluva vuosi on osuuskunnan 91. toimintavuosi. Osuuskunta on jäsenten omistama ns. ensimmäisen asteen osuuskunta. Osuuskunta harjoittaa verkkoliiketoimintaa Haukiputaan kunnan alueella ja omistaa pienillä osuuksilla Kemijoki Oy:n osakkeita sekä PVO-Innopower Oy:n tuulivoimaosakkeita. Toimitusvelvollisena sähköenergian myyjänä osuuskunnan toiminta-alueella toimii Oulun Sähkönmyynti Oy, jonka osakkeista Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa 6,33 %. Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Vuoden 2009 tammi-, helmi-, loka- ja joulukuu olivat selvästi kylmempiä kuin vuoden 2008 vastaavat kuukaudet. Muut kuukaudet vuonna 2009 olivat vähän pienempiä sähkönkäytöltään kuin vastaavat kuukaudet vuonna Vuoden 2009 sähköenergian hankinta oli MWh, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli 2,09 %. Osuuskunnan siirtotulot kasvoivat ,30 euroa. Laskutettavat asennus- sekä verkostotyöt kasvoivat ,84 euroa. Kemijoki-sähkön myynti pieneni ,53 euroa, josta johtuen liikevaihto pieneni ,12 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtohintoja nostettiin lähtien. Sitä ennen siirtohintoja oli laskettu neljä kertaa vuodesta 2004 lähtien. Siirtohinnat ovat edelleenkin Energiamarkkinaviraston hintavertailussa Suomessa edullisimmasta päästä useimmille tyyppikäyttäjille. v v v Liikevaihto E 091 t 233 t t Liikevoitto E -753 t -281 t -395 t Omavaraisuusaste 87, 90,2 82,4 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Kemin Ajoksessa on tuotantokäytössä 10 kappaletta Winwind Oy:n toimittamia 3 MW:n tuulivoimalaitoksia. Valmistuessaan vuoden 2008 lopulla Ajoksen tuulipuisto oli Suomen toiseksi suurin. Vuosi 2009 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin kaikki Ajoksen 10 tuulivoimalaa olivat koko vuoden tuotantokäytössä. Riutunkarin kaksi 3 MW:n tuulivoimalaa olivat ensimmäisen kokonaisen tuotantovuoden valtakunnan verkossa kiinni. Voimalat ovat toimineet toistaiseksi hyvin. Näissä tuulivoimaloissa Haukiputaan Sähköosuuskunta on mukana 1,5 %:n osuudella PVO-Innopower Oy:n kautta. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2009 kaksi suurinta investointikohdetta olivat asiakkaiden automaattisen mittarinluentajärjestelmän asennustyön jatkuminen sekä Haukiputaan sähköaseman lähes täydellinen uusiminen ja modernisointi. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö jatkuu vielä vuosina 2010 ja Asennettuna AMR-mittareita oli vuoden loppuun mennessä noin puolet (4 400 kpl). Vuoden 2009 investoinnit olivat kaikkiaan t E (981 t E), josta verkoston ja Haukiputaan sähköaseman osuus oli t E (718 t E). Muut investoinnit olivat 57 t E (263 t E). Investoinnit katettiin kokonaan omalla rahoituksella. Osuus- 13

14 kunnan maksuvalmius on ollut jo useita vuosia hyvä. Osuuskunnalla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Asiakkaat Sähkönkäyttöpaikkojen nettolisäys oli 93 (48). Uusia liittymissopimuksia tehtiin 62 (82) ja liittymismaksuja kertyi 201 t E (248 t E). Sovelletut liittymishinnat ovat olleet samat vuodesta 2008 lähtien. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa arviolta noin 1,0 % ja sähkön siirtomäärä kasvaa noin 2,5 %, mikäli vuosi 2010 on normaalilämpöinen. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2010 on budjetoitu 3,4 M E. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähkön määrä on riippuvainen lämpötiloista. Viime vuodet ovat olleet normaalia lämpimämpiä, mikä on vaikuttanut sähkönsiirtomääriin. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan suorittamalla raivaukset ajallaan ja ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmää. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2009 lopussa oli 24 (24), joista 11 (11) toimihenkilöä, 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta 1(2) oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 19. Henkilöstön keski-ikä on 43 vuotta. Ympäristöasioiden edistäminen Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys, mm. kyllästetyt pylväät, hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. 14 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

15 Tietoja osuuskunnan organisaatiosta ja johdosta Osuuskuntakokoukset Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimistolla Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirja sisältää 12 pykälää. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Röntynen ja sihteerinä Juha Sipola. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan kirkonkylän Länsituulen koulun ruokasalissa Kokouksen puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Hannu Pietilä ja sihteerinä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Kokouksessa oli edustettuna 52 osuuskunnan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirja sisältää 12 pykälää. Varajäsenet: Kirvesmies Nikkinen Vilho 2009 Ompelukonemekaanikko Jussila Jouko 2009 Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Markku Annala ja sihteerinä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Osuuskuntakokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut vuonna 2009 KHT Risto J. Hyvönen ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallitus 2009 Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin, kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. erovuorossa vuonna Puheenjohtaja: Valmiusjohtaja Korvala Markku 2010 Varapuheenjohtaja: Mekaniikka-asentaja Kurkela Hannu 2009 Varsinaiset jäsenet: Sähköasentaja Nikkinen Esa 2010 Puuseppä Perätalo Jouko 2011 Rakennusmestari Pohjanen Antero 2009 Sähkösuunnittelija Rompasaari Arvo 2010 Uunimuurari Savilaakso Jarmo 2011 Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 42 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kuusi jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 11 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2009 loppuun mennessä on tapahtunut 214 jäsenen osalta 215 osuudella. Sähkönkäyttäjämäärä kasvoi 93 käyttäjällä, ollen joulukuun lopussa käyttäjää. Jäsenet Osuudet Vuoden 2009 alussa Uusia jäseniä liittynyt Osuuskunnasta eronnut 6 6 Vähentänyt osuuksia 2 Lisäosuuksia 11 Yhteensä

16 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut 75 5 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) Tuloverot 0 20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

17 TASE / vastaavaa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn. maksut ja muut keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

18 TASE / vastattavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

19 TULOSLASKELMA / Verkkotoiminta LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

20 TASE / Verkkotoiminta Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

21 TASE / Verkkotoiminta Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ

22 TULOSLASKELMA / Sähkönmyynti LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

23 TASE / Sähkönmyynti Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0-48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

24 TASE / Sähkönmyynti Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

25 TULOSLASKELMA / Sivutoiminta LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

26 TASE / Sivutoiminta Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ TASE / Sivutoiminta Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

27 KASSAVIRTALASKELMA 000 E 000 E LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA Liiketoiminta Liikevoitto/tappio Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Satunnaiset erät Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-), vähennys(+) -133 Lyhytaikaiset velat, lisäys(-), vähennys(+) Vaihto-omaisuus, lisäys(+), vähennys(-) 2-1 Käyttöpääoman muutokset yhteensä LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA Investoinnit Pitkäaikaisten saamisten vähennys Investointien rahavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 Rahoituksen rahavirta yhteensä LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos tilikaudella

28 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden hankintameno kirjataan välittömien hankinta- ja valmistusmenojen suuruisena. Käyttöomaisuus merkitään taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan alkuperäisestä hankintamenosta käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaisesti tasapoistoina. Suunnitelmapoistot on laskettu hankintahetkestä alkaen. Myydystä tai romutetusta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot myynti- tai romutushetkeen asti. Suunnitelman mukaiset poistoajat Pitoaika (vuosia) Rakennukset ja rakennelmat 0 Verkosto 5 20 Koneet ja kalusto 5 10 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Aineettomat oikeudet 5 15 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistoerojen muutokset, lisäys(-), vähennys(+) Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2008-31.12.2008. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka 1454032-3. Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2008-31.12.2008 1454032-3 Lapinlahdenkatu 22 B 41-42 OO180 HELSINKI Helsinki SisSllysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot 3-5 Allekirjoitukset

Lisätiedot

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2011 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2011 VUOSI 2011 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2013 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2013 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010.

Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 2065277-8 01.01.2010-31.12.2010. Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010. Paistinkaantajat Ry Y-tunnus TIL I N P A A T 6 S 2010 Sivu 1 Paistinkaantajat Ry T A S E K I R J A 31.12.2010 Sisallys Sivu Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Luettelo kaytetyista tilikirjoista 5 Tositelajit

Lisätiedot

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2

Rantakairan Sähkö Oy. Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 Rantakairan Sähkö Oy Vuosikatsaus 2012 Y-TUNNUS 0192996-2 2 HALLITUKSEN VUOSIKERTOMUS 2012 Liiketoiminnoissa tapahtuneet olennaiset seikat ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Sähkönsiirtotoiminnan

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab

Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab 1/9 Kustannus Oy Vapaa Ajattelija Ab TASEKIRJA Tase-erittelyt 1.1.2004-31.12.2004 Tasekirjan sisällysluettelo Kirjanpitoaineisto 1 Toimintakertomus 2 Talousarviovertailu

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSI 2012 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2012 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2012 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2012 VUOSI 2012 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2005

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 48 A 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42

TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 1 TULOSLASKELMA 1.1.2013-31.12.2013 1.1.2012-31.12.2012 LIIKEVAIHTO 254 106,39 253 499,42 Liiketoiminnan muut tuotot 13 728,31 13 839,90 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89

Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 150578-666A 10 10 000 00 020252-666T 110 5 000 20 6606408-2 30 600 00 241280-111C 60 8 989 89 6606441-0 Oy Tyvi-testiaineisto 2008-2011 Ab Yki Yhteyshenkilö Yrityksen katuosoite 12 B 00100 HELSINKI 01032010 28022011 123 Tilitoimistot Toimipaikan osoite Kauppakatu 1 FI2312345600123454 NDEAFIHH Ville

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

VUOSI 2014 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2014 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSI 2014 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto sähkölämmitystalon energia

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI.

LUMITUULI OY. Tasekirja 1.1.2009-31. 12.2009. Y-tunnus. Osoite. Kotipaikka. 14il032-3. Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI. LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2009-31. 12.2009 14il032-3 Lapinfahdenkatu 22 B 4142 OO180 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sisiillysluettelo Sivu Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Allekirjoitukset

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki

LUMITUULI OY. Tasekirja Y-tunnus 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3. Osoite. Vironkatu 5 OO170 HELSINKI. Kotipaikka. Helsinki LUMITUULI OY Tasekirja Y-tunnus Osoite Kotipaikka 1.1.2007-31.12.2007 1454032-3 Vironkatu 5 OO170 HELSINKI Helsinki Lumituuli Oy Sldllyrluotblo Slvu Tase Tuloelaskelma Liitetiedot Allekirioitukset ja tilinpc0t0smerkint0

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011

Tasekirja. Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 Tasekirja Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys 1.1.-31.12.2011 2 Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys Tase 2011 Vastaavaa Pysyvät vastaavat Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 327,37 452,01

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013

Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruonanpuisto TASEKIRJA 31.12.2013 Asunto Oy Kemin Ruorianpuisto Y-tunnus 2036665-9 Tasekirja 31.12.2013 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2013-31.12.2013 Sisällys Sivu Tase 3-4 Tuloslaskelma

Lisätiedot

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF

(EUR) 800 000 800 000 -400 000-400 000 -800 000-800 000 -1 200 000-1 200 000. Pylväs = kuluva tilikausi; viiva = edellinen tilikausi TALGRAF YHD - Tuloslaskelma, 4.2.2013 8000 8000 4000 4000 01121314151617181910 1010 1110 1210 KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM KUM Ennu Ennu Ennu Ennu -4000-4000 -8000-8000 -1 2000-1 2000 VARSINAISEN TOIMINNAN TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätös,

Emoyhtiön tilinpäätös, 106 FORTUM TILINPÄÄTÖS 2011 Emoyhtiön tilinpäätös, FAS Tuloslaskelma Liite 2011 2010 Liikevaihto 2 77 67 Muut tuotot 3 36 12 Henkilöstökulut 4 36 35 Poistot ja arvonalentumiset 7 8 9 Muut kulut 67 55 Liikevoitto/-tappio

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011

NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki Y-tunnus 0835106-7 NUORISOTUTKIMUSSEURA RY T A S E K I R J A 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä 31.12.2021 asti Nuorisotutkimusseura Ry Asemapäällikönkatu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta

Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Eettisen pankkitoiminnan kehitys osuuskunta Ehta Tasekirja 1.1.2014-31.12.2014 Osoite c/o Marika Lohi Sinikalliontie 10 02630 Espoo Y-tunnus: 252555-5 Kotipaikka: Helsinki Eettisen pankkitoiminnan kehitys

Lisätiedot

LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA

LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA LAPPIAHALLI OY TASEKIRJA 1.1.2013 31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS.....3 TULOSLASKELMA....4 TASE 31.12.2013.5 RAHOITUSLASKELMA.6 LIITETIEDOT..7 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINTARKASTAJAN MERKINTÄ... 8 TASE-ERITTELYT....9-10

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET

VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET VUOSIKERTOMUS 2013 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2013 VUOSI 2013 KÄYTETYT LYHENTEET lyhenne yksikkö esimerkki ENERGIA kwh kilowattitunti 6 kwh, sähkökiukaan tunnin käyttö MWh megawattitunti 20 MWh, keskiverto

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014

TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2014 Hallituksen toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Taloudelliset tunnusluvut 6 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut 6 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 7 Sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009

Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus 2009 Puhelinosuuskunta LPO:n Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lpo.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2009 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2009....... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto

Ammatinharjoittaja - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto - Asteri kirjanpidon mallitilipuitteisto T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik.

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012

Hallituksen toimintakertomus ajalta 1.1. - 31.12.2012 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2012 sisältö Hallituksen toimintakertomus...3 Tuloslaskelma...4 Tase...5 Rahoituslaskelma...6 Taloudelliset tunnusluvut...7 Henkilöstöä koskevat tunnusluvut...7

Lisätiedot