yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki"

Transkriptio

1 2009 VUOSIKERTOMUS

2 Teho yksikkö lyhenne koko/kw esimerkki Watti W 0,001 kw 60 W hehkulampun teho Kilowatti kw 1 kw 6 kw sähkökiukaan teho Megawatti MW kw 25 MW (MVA) Haukiputaan toisen päämuuntajan nimellisteho Gigawatti GW kw 1,5 GW Olkiluodon ydinvoimalaitoksen kokonaisteho Energia yksikkö lyhenne koko/kwh esimerkki Wattitunti Wh 0,001 kwh 0,06 kwh 60 watin hehkulampun tunnin käyttö Kilowattitunti kwh 1 kwh 6 kwh sähkökiukaan tunnin käyttö Megawattitunti MWh kwh 20 MWh keskiverto sähkölämmitystalon energia vuodessa Gigawattitunti GWh kwh 140 GWh toimialueellamme käytetty sähköenergia 2009 Terawattitunti TWh kwh 80,8 TWh Suomessa käytetty sähköenergia Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

3 SISÄLTÖ Haukiputaan Sähköosuuskunnan rakennuksia. Toimitusjohtajan katsaus 4 Osuuskunnan 91. toimintavuosi Yrityshallinto 5 Tarkastustoiminta Jäsenyydet ja osakkuudet Henkilöstöhallinto 6 Kokoukset ja tiedottaminen Työsuojelu ja terveydenhoito Henkilöstö Henkilöstön kehittäminen Organisaatiokaavio Sähkön hankinta ja käyttö 8 Sähköverkon käyttö 10 Jakeluverkko ja muuntajakoneet Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Päivystystoiminta Korjaustyöt ja viat jakeluverkossa Sähköverkon investoinnit kv:n verkostomuutokset Rakennetut ja puretut muuntoasemat Suoritetut muuntajavaihdot Toimintakertomus ajalta Hallitus Tuloslaskelma ja tase Kassavirtalaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Tilintarkastuskertomus Taulukot 34 Taulukot ja hinnastot

4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osuuskunnan 91. toimintavuosi Vuosi 2009 oli sähköosuuskunnan 91. toimintavuosi. Maailmalla elettiin taantuman kourissa. Se näkyi Suomessakin vientituotteiden menekin hidastumisena, joidenkin tuotteitten osalta viennin kokonaan pysähtymisenä. Rakentaminen ja asuntokauppa hiljenivät Oulun seudullakin. Tämä näkyi Sähköosuuskunnassa uusien sähköliittymien määrän vähenemisenä edellisestä vuodesta. Investoinneiltaan vuosi 2009 oli tämän vuosikymmenen suurin euromääräisesti mitattuna. Haukiputaan Sähköasema, joka on rakennettu 30 vuotta sitten, uusittiin viime vuonna lähes kokonaan. Uudet 20 kilovoltin kojeistot toimitti ABB. Käytöstä poistettu kojeisto oli saman toimittajan valmistama. Silloin toimittajan nimi oli Strömberg Oy. Uusi kojeisto on kahdessa eri rakennuksessa ja ne voivat toimia joko erillään tai yhdistettynä rinnan. Automaattiluentamittareiden asennustyö jatkui koko vuoden. Vuoden loppuun mennessä AMR-mittareita oli asennettu noin asiakkaalle. Vuosi 2009 alkoi omakotitalojen rakentamisen osalta hiljaisena, mutta vilkastui jonkin verran loppuvuotta kohti. Uusien liittymien nettolisäys oli 62 kappaletta, mikä oli 20 kappaletta vähemmän kuin edellisenä vuonna. Rakentamisen osalta alkanut vuosi näyttää jo paremmalta. Haukiputaan alueen sähkönhankinta kasvoi 2,09 % ja oli 146,3 GWh. Vuosi 2009 oli hivenen kylmempi kuin edellinen vuosi. Sääolosuhteiltaan vuosi 2009 oli Oulun seudulla kohtuullisen hyvä. Rajuja myrskytuulia ei tällä seudulla koettu. Alueemme jakeluverkko selvisi voimakkaistakin tuulista erittäin vähin vaurioin. Näistä ei aiheutunut mainitsemisen arvoista sähkönjakelun keskeytystä. Energiamarkkinavirasto seuraa sähkönsiirron hinnoittelua ja uusi valvontajakso alkoi vuoden 2008 alusta. Kulunut vuosi oli toinen neljän vuoden pituisessa jaksossa. Lopulliset luvut vuoden 2008 tuloksista saatiin 16. päivänä joulukuuta 2009 ja ne osoittivat, että sähkönsiirrosta olisi voitu periä asiakkailta 2,2 miljoonaa euroa enemmän. Osuuskunnan liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa, ja se jäi n euroa budjetoitua pienemmäksi. Osuuskunnan hallitus korotti sähkön siirtohintoja toukokuun 1. päivästä 2009 lähtien keskimäärin 5 prosenttia. Energiamarkkinaviraston julkaisemien tilastojen mukaan osuuskunnan sähkönsiirtohinnat olivat korotuksenkin jälkeen Suomen halvimpia. Investoinnit, korjaus- ja kunnossapitokustannukset on hoidettu tulorahoituksella ilman lainoja. Osuuskunnan taloudellinen asema on pysynyt hyvänä. Parhaimmat kiitokset asiakkaille, henkilökunnalle, yhteistyökumppaneille ja luottamushenkilöille työntäyteisestä vuodesta. Vaikka tulos oli hieman tappiollinen, se oli jonkin verran budjettia parempi. Voimme olla tyytyväisiä tulokseen. Haukiputaalla Markku Annala toimitusjohtaja 4 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

5 YRITYSHALLINTO Haukiputaan sähköasema. Tarkastustoiminta Osuuskunnan varsinaisena tilintarkastajana on toiminut KHT Risto J. Hyvönen ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallituksen valitsemina hallinnon-, talouden- ja tuotantolaitosten tarkastajina ovat toimineet Antero Pohjanen ja Jouko Perätalo. He suorittivat tarkastuksen 10. joulukuuta Osuuskunnan vuosittaisen siirto- ja jakeluverkkolaitteiston määräaikais- ja varmennustarkastuksen suoritti Inspecta Oy:n tarkastaja Veli Matilainen 10. päivänä kesäkuuta Kuormausnosturien määräaikaistarkastuksen suoritti tarkastaja Erkki A. Simonen. Jäsenyydet ja osuudet eri yhteisöissä Oulun Kauppakamari Pohjois-Suomen Sähkölaitosten kehittämisyhdistys Sähköteollisuusliitto ry Pellervo-seura Osakkuudet eri yhteisöissä Fincopower Oy Lapin Sähkövoima Oy Tunturituuli Oy Oulun Puhelin Oy PVO-Innopower Oy Oulun Sähkönmyynti Oy 5

6 HENKILÖSTÖHALLINTO Koulutustilanne hallissa. Kokoukset ja tiedottaminen Johtoryhmä kokoontui toimihenkilöiden kanssa vuoden aikana yhteensä viisi kertaa. Kokouksissa käsiteltiin ajankohtaisia työasioita ja niihin liittyviä ongelmia sekä sovittiin tulevista tehtävistä ja aikatauluista. Asentajille tiedottaminen tapahtui päivittäin aamun tehtäväjaon yhteydessä. Työsuojelu ja työterveydenhoito Työsuojelutoimikunta on kokoontunut vuoden aikana yhden kerran. Haukiputaan Sähköosuuskunnalla on ollut alkaen voimassaoleva sopimus työterveyshuoltopalveluista MedOne Oy:n kanssa. Uuden työsuojelulain mukaisesti läheltä piti -tapaukset on kirjattu. Tapaukset on käsitelty työsuojelutoimikunnassa ja niistä on tiedotettu asentajille ja työnjohdolle. Henkilöstö Osuuskunnan palveluksessa oli vuoden lopussa 25 henkilöä, joista yksi on osa-aikaeläkkeellä. Määräaikaisissa työsuhteissa oli vuoden aikana kaksi henkilöä. Sairaudesta ja työtapaturmista johtuvia poissaoloja oli 3 (4) % säännöllisestä työajasta. Henkilöstön kehittäminen Toimintavuoden aikana henkilökunta on osallistunut koulutuksiin, jotka ovat liittyneet heidän työtehtäviensä kehittämiseen ja osaamisen ylläpitoon. Varsinaiseen henkilökuntaan kuuluvaa kohden pidettiin keskimäärin 3 (4) koulutuspäivää. 6 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

7 HAUKIPUTAAN SÄHKÖOSUUSKUNNAN TOIMINNALLINEN ORGANISAATIO Osuuskuntakokous Hallitus Toimitusjohtaja Johtoryhmä tj., verkkol.p ja talousp. Hallinto Sähkönmyyntiliiketoiminta Verkkoliiketoiminta Tarvikemyynti ja varastotoiminto toimitusjohtaja Markku Annala talouspäällikkö Jaana Puurunen palveluneuvojat Kati Väisänen Pia Lopakka asiakaspalvelu Marja-Leena Malinen emäntä / siivooja Anna-Riitta Saarela Markku Annala OTO palveluinsinöörit (myynti) Jukka Määttä OTO Pauliina Kiviaho OTO palveluneuvojat (myynti) Kati Väisänen OTO Pia Lopakka OTO verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola suunnittelija Hannu Penttilä palveluinsinöörit (verkko) Jukka Määttä Pauliina Kiviaho dokumentoija Matti Hannus Jakeluverkon ylläpito ja urakointi Juha Sipola OTO varastonhoitaja / myyjä Mikko Teräs palveluasentaja Kalevi Ruotanen jakeluverkkoinsinööri Sakari Ikonen verkkoasentajat Esa Nikkinen (kärkim.) Juha Arolaakso Mikko Martimo (kärkim.) Velipekka Sohlo mittariasentajat Teuvo Hanhela Kalevi Ruotanen OTO jakeluverkkoinsinööri Markku Joensuu verkkoasentajat Olli Juntunen (kärkim.) Olavi Riepula Eero Saarela Timo Taskinen (kärkim.) Arto Uusijärvi 7

8 SÄHKÖN HANKINTA JA KÄYTTÖ Sähkön hankinta 2009 hankinta/mwh muutos % teho/mw Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Alaslasku-koulutus. Sähkön hankinta on tapahtunut kokonaisuudessaan osakkuusyhtiö Oulun Sähkönmyynti Oy:n kautta. Kemijoen osuussähkön hankinnan optimointi ja myynnin raportointi on ostettu palveluna Oulun Energialta. Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa alueensa alueverkot, joten niistä ei makseta verkkomaksuja. Fingrid Oyj on laskuttanut kantaverkkomaksut kaikkien kolmen liittymäpisteen osalta. Sähkötaseselvityspalvelu on ostettu Empower Oy:ltä. Sähkön kokonaishankinta vuonna 2009 oli MWh. Hankinta kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna MWh eli 2,09 prosenttia. Hankinnan kasvaminen näkyi erityisesti alkuvuoden kahden kuukauden aikana sekä loka- ja joulukuussa lämpötilojen ollessa normaalin talven mukaisia. Sähkön hankinnan uusi huipputeho oli 38,0 MW, joka oli edellistä vuotta 5,4 MW eli 13,1 prosenttia suurempi. Huipun käyttöaika muodostui verrattain heikoksi ollen tuntia laskien edellisvuodesta 545 tuntia. Osuuskunnan oma sähkön käyttö oli 351 MWh. Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Yhteensä Sähkön hankinta 8 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

9 Sähkön hankinta, käyttö ja teho Vuosi hankinta MWh/a muutos % käyttö MWh/a häviöt MWh/a häviöt % hankinnan teho/mw % % % % % % % % % % 26.0 Sähkön hankinta Sähkön hankinnan teho 9

10 SÄHKÖVERKON KÄYTTÖ Muuntajatehoa jakeluverkossa oli vuoden lopussa yhteensä 93,4 MVA. Tehon lisäys vuonna 2009 oli kva, mikä vastaa 1,8 prosentin lisäystä konetehossa. Keskimääräinen muuntajateho muuntoasemaa kohden on 312 kva. Sähköasemien päämuuntajien teho on yhteensä 82 MVA. Haukiputaan sähköaseman kojeisto 1 asennus Alueverkko Johtoväli pituus Onkamo - Martinniemi,9 km Kortesuo - Haapasuo 7,2 km Nurmesoja - Kello 5,7 km Alueverkkoa yhteensä 24,8 km Jakeluverkko Johtotyyppi pituus 20 kv:n avojohtoa 1 67,16 km 20 kv:n PAS-johtoa 46,58 km 20 kv:n ilmakaapelia 0,08 km 20 kv:n maakaapelia,89 km 20 kv:n johtoa yhteensä 245,71 km 0,4 kv:n johtoa yhteensä 654,11 km Jakeluverkkoa yhteensä 899,82 km Muuntajakoneet Käytössä muutos Muuntaja 30 kva kva kva kva kva kva kva kva kva Yht. kpl kva Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

11 Käyttöhäiriöt ja keskeytykset Keskeytysten määrä väheni edellisvuodesta hieman. Vuoden aikana omassa 20 kilovoltin verkossa oli yhteensä 40 keskeytystä, joista 28 (34) oli suunniteltuja ja 12 (21) oli vikakeskeytyksiä. Pikajälleenkytkentöjä oli 13 ja aikajälleenkytkentöjä 1. Pienjänniteverkossa vikakeskeytyksiä oli 21 kpl. Keskijännitevikojen aiheuttama keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 0,33 h/vuodessa. Suunniteltujen keskeytys- ten aiheuttama käyttökeskeytysaika keskimääräinen vuotuinen keskeytysaika oli 0,31 h/vuodessa. Päivystystoiminta Vikapäivystäjän päiväkirjaan kirjattiin vuoden 2009 aikana 86 korjauskäyntiä. Vikakäynnit lisääntyivät edellisvuodesta 18 kappaleella. Keskijänniteverkon keskeytykset kpl/vuosi Korjaustyöt Tulipalo 5 Asiakkaan laitteen vika 4 Asiakkaan pääsulake 0 6 Pääkytkinvika 0 Sulatus 0 0 Yhteensä kpl Keskijänniteverkon keskeytysten keskimääräinen kestoaika h/asiakas Viat jakeluverkossa Muuntamon pienjännitesulake 0 5 Välisulake jakokaapilla 4 5 Pääsulake, jakokaappi, pylväs Pienjännitelinja viallinen 4 HSO:n laitevika 5 Muuntamon suurjännitesulake 0 Puu pienjännitelinjassa 2 4 Ulkopuolinen varomattomuus 6 Yhteensä kpl Kaikki yhteensä

12 SÄHKÖVERKON INVESTOINNIT Investoinnit painottuivat tällä kertaa Haukiputaan sähköaseman laajennus- ja peruskorjaukseen. Uusia muuntoasemia otettiin käyttöön yhteensä kuusi kappaletta; pylväsmuuntoasemia kaksi, puistomuuntoasemia kaksi ja samoin kiinteistömuuntoasemia kaksi kappaletta. Virpiniemen uudelle vapaa-ajan asuntoalueelle rakennettiin Puttipolun ja Hiittikujan puistomuuntoasemat. Luotsintien pylväsmuuntamo rakennettiin kasvaneen asuntorakentamisen seurauksena. Luotsintien muuntamolla saatiin kevennettyä myös Kurtintien ja Martinniemen pylväsmuuntoasemien kuormituksia. Oulusta tulevan kaukolämmön runkoputken varteen rakennettiin välipumppaamoa varten pylväsmuuntoasema Luostarinvainiontien päähän. Molempiin Haukiputaan sähköaseman kojeistoihin sijoitettiin omakäyttömuuntamot. 20 kv:n johtojen rakentamiset painottuivat sähköaseman lähiympäristöön. Muina johtohankkeina tehtiin Virpiniemen alueelle puistomuuntoasemien maakaapelit ja vanhaa avojohtoa korvattiin päällystetyllä avojohdolla. Saviaroon menevä linja peruskorjattiin kuluneena vuonna. Kärnäntien puistomuuntoasemalle tehtiin rengassyöttömahdollisuus. Siikaputaalla vanhaa linjaa korvattiin maakaapelilla. Uusia linjaerottimia asennettiin sähköasemien lähtöpylväisiin sekä useaan kohtaan sähköverkkoa. Erottimet mahdollistavat pienemmät keskeytysalueet huolto- ja vikakeskeytyksien yhteydessä. Muuntajakoneiden kokoja kasvatettiin kuormituksen kasvun seurauksena. Uudet pienjänniteverkkokohteet sijoittuivat Virpiniemen vapaa-ajan asuinalueelle. Peruskorjattavat pienjänniteverkkokohteet olivat Martinniemessä ja Kellon asemaperällä. Uutta pienjänniteverkkoa rakennettiin 11,10 kilometriä ja purettiin 4,63 kilometriä, joten lisäys vanhaan oli 6,47 kilometriä. Rakennetut muuntoasemat Nro Nimi kva Laji M010 Haukiputaan SA 50 kiint. muun. M060 Luotsintie 5 pylväsmuun. M072 Haukiputaan SA 2 50 kiint. muun. M296 Puttipolku 5 puistomuun. M298 Hiittikuja 200 puistomuun. M299 Kaukolämpöpump. 200 pylväsmuun Puretut muuntoasemat Nro Nimi kva Laji M072 Haukiputaan SA 2*30 kiint. muun. 60 Suoritetut muuntajavaihdot Nro Nimi poist. kone kva asen. kone kva M025 Kärpänkuja M161 Sepäntie M174 Saarikankaantie M222 Ämmöntie Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

13 TIETOJA TOIMINTAKERTOMUKSESTA JA TILINPÄÄTÖKSESTÄ AJALTA Jatkoksen teko koulutus. Osuuskunnan rakenne Kuluva vuosi on osuuskunnan 91. toimintavuosi. Osuuskunta on jäsenten omistama ns. ensimmäisen asteen osuuskunta. Osuuskunta harjoittaa verkkoliiketoimintaa Haukiputaan kunnan alueella ja omistaa pienillä osuuksilla Kemijoki Oy:n osakkeita sekä PVO-Innopower Oy:n tuulivoimaosakkeita. Toimitusvelvollisena sähköenergian myyjänä osuuskunnan toiminta-alueella toimii Oulun Sähkönmyynti Oy, jonka osakkeista Haukiputaan Sähköosuuskunta omistaa 6,33 %. Arvio osuuskunnan taloudellisesta asemasta ja tuloksesta sekä toiminnan kehittymistä koskevat tärkeät seikat Vuoden 2009 tammi-, helmi-, loka- ja joulukuu olivat selvästi kylmempiä kuin vuoden 2008 vastaavat kuukaudet. Muut kuukaudet vuonna 2009 olivat vähän pienempiä sähkönkäytöltään kuin vastaavat kuukaudet vuonna Vuoden 2009 sähköenergian hankinta oli MWh, kasvua edelliseen vuoteen verrattuna tuli 2,09 %. Osuuskunnan siirtotulot kasvoivat ,30 euroa. Laskutettavat asennus- sekä verkostotyöt kasvoivat ,84 euroa. Kemijoki-sähkön myynti pieneni ,53 euroa, josta johtuen liikevaihto pieneni ,12 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Siirtohintoja nostettiin lähtien. Sitä ennen siirtohintoja oli laskettu neljä kertaa vuodesta 2004 lähtien. Siirtohinnat ovat edelleenkin Energiamarkkinaviraston hintavertailussa Suomessa edullisimmasta päästä useimmille tyyppikäyttäjille. v v v Liikevaihto E 091 t 233 t t Liikevoitto E -753 t -281 t -395 t Omavaraisuusaste 87, 90,2 82,4 Liiketoiminnassa tapahtuneet olennaiset muutokset Kemin Ajoksessa on tuotantokäytössä 10 kappaletta Winwind Oy:n toimittamia 3 MW:n tuulivoimalaitoksia. Valmistuessaan vuoden 2008 lopulla Ajoksen tuulipuisto oli Suomen toiseksi suurin. Vuosi 2009 oli ensimmäinen kokonainen vuosi, jolloin kaikki Ajoksen 10 tuulivoimalaa olivat koko vuoden tuotantokäytössä. Riutunkarin kaksi 3 MW:n tuulivoimalaa olivat ensimmäisen kokonaisen tuotantovuoden valtakunnan verkossa kiinni. Voimalat ovat toimineet toistaiseksi hyvin. Näissä tuulivoimaloissa Haukiputaan Sähköosuuskunta on mukana 1,5 %:n osuudella PVO-Innopower Oy:n kautta. Investoinnit ja rahoitusvälineet Vuoden 2009 kaksi suurinta investointikohdetta olivat asiakkaiden automaattisen mittarinluentajärjestelmän asennustyön jatkuminen sekä Haukiputaan sähköaseman lähes täydellinen uusiminen ja modernisointi. Automaattisen mittarinluentajärjestelmän mittareiden ja keskittimien asennustyö jatkuu vielä vuosina 2010 ja Asennettuna AMR-mittareita oli vuoden loppuun mennessä noin puolet (4 400 kpl). Vuoden 2009 investoinnit olivat kaikkiaan t E (981 t E), josta verkoston ja Haukiputaan sähköaseman osuus oli t E (718 t E). Muut investoinnit olivat 57 t E (263 t E). Investoinnit katettiin kokonaan omalla rahoituksella. Osuus- 13

14 kunnan maksuvalmius on ollut jo useita vuosia hyvä. Osuuskunnalla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Asiakkaat Sähkönkäyttöpaikkojen nettolisäys oli 93 (48). Uusia liittymissopimuksia tehtiin 62 (82) ja liittymismaksuja kertyi 201 t E (248 t E). Sovelletut liittymishinnat ovat olleet samat vuodesta 2008 lähtien. Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Osuuskunnan asiakasmäärä kasvaa arviolta noin 1,0 % ja sähkön siirtomäärä kasvaa noin 2,5 %, mikäli vuosi 2010 on normaalilämpöinen. Osuuskunnan liikevaihdoksi vuonna 2010 on budjetoitu 3,4 M E. Arvio toiminnan riskeistä ja epävarmuustekijöistä Osuuskunnan siirtämän sähkön määrä on riippuvainen lämpötiloista. Viime vuodet ovat olleet normaalia lämpimämpiä, mikä on vaikuttanut sähkönsiirtomääriin. Suurmyrskyt ovat uhka sähkönjakelun pitempiaikaisille häiriöille ja jakelukeskeytyksille. Mahdolliset sähköntoimituksen vikakeskeytykset pyritään minimoimaan suorittamalla raivaukset ajallaan ja ennakoimalla huoltotyöt vika-alttiisiin kohtiin sekä pitämällä yllä varallaolojärjestelmää. Henkilöstö Vakinaisen kokopäivätoimisen henkilökunnan määrä vuoden 2009 lopussa oli 24 (24), joista 11 (11) toimihenkilöä, 12 (12) asentajia sekä 1 (1) siivooja-emäntä. Henkilökunnasta 1(2) oli osa-aikaeläkkeellä. Henkilökunnasta naisia on 6 ja miehiä 19. Henkilöstön keski-ikä on 43 vuotta. Ympäristöasioiden edistäminen Sähköosuuskunnan ympäristötoiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan ympäristövaikutusten tunteminen ja ennakoiminen. Ympäristöasioita seurataan ja saadun tiedon perusteella toimintaa kehitetään ympäristöä vähemmän kuluttavaksi. Ympäristövaikutuksiltaan merkittävimpiä osuuskunnan toiminnoista ovat sähköverkon suunnittelu ja rakentaminen sekä jätehuolto. Toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia ovat mm. materiaalien kuljetuksista syntyvät päästöt ja koko toiminnan käyttämän energian tuotannon vaikutukset. Käytöstä poistettu materiaali kierrätetään mahdollisuuksien mukaan uusiokäyttöön. Jätteiden lajittelu sekä keräys, mm. kyllästetyt pylväät, hoidetaan asetuksen 440/2003 mukaisesti. Romumetallien kierrätyksestä on tehty sopimus Kuusakoski Oy:n kanssa. Kuusakoski Oy käy tyhjentämässä astiat, punnitsee romun ja tilittää tulot sopimuksen mukaisesti osuuskunnalle. 14 Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

15 Tietoja osuuskunnan organisaatiosta ja johdosta Osuuskuntakokoukset Osuuskunnan sääntömääräinen kevätkokous pidettiin Haukiputaan Sähköosuuskunnan toimistolla Kokouksessa oli edustettuna 14 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirja sisältää 12 pykälää. Kokouksen puheenjohtajana toimi Erkki Röntynen ja sihteerinä Juha Sipola. Osuuskunnan sääntömääräinen syyskokous pidettiin Haukiputaan kirkonkylän Länsituulen koulun ruokasalissa Kokouksen puheenjohtajana toimi hallintojohtaja Hannu Pietilä ja sihteerinä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Kokouksessa oli edustettuna 52 osuuskunnan jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin osuuskunnan sääntöjen määräämät asiat. Pöytäkirja sisältää 12 pykälää. Varajäsenet: Kirvesmies Nikkinen Vilho 2009 Ompelukonemekaanikko Jussila Jouko 2009 Hallituksen esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Markku Annala ja sihteerinä verkkoliiketoiminnan päällikkö Juha Sipola. Hallitus on kokoontunut kertomusvuoden aikana 12 kertaa. Osuuskuntakokouksen valitsemana tilintarkastajana on toiminut vuonna 2009 KHT Risto J. Hyvönen ja varatilintarkastajana Ernst & Young Oy. Hallitus 2009 Osuuskunnan voimassa olevien sääntöjen mukaan hallituksen varsinaisista jäsenistä eroaa vuosittain kolmannes tai kahtena ensimmäisenä vuotena kumpaisenakin, kolmannesta lähinnä oleva kokonainen luku ja kolmantena vuotena loput, aluksi arvan mukaan ja sitten vuoroittain. erovuorossa vuonna Puheenjohtaja: Valmiusjohtaja Korvala Markku 2010 Varapuheenjohtaja: Mekaniikka-asentaja Kurkela Hannu 2009 Varsinaiset jäsenet: Sähköasentaja Nikkinen Esa 2010 Puuseppä Perätalo Jouko 2011 Rakennusmestari Pohjanen Antero 2009 Sähkösuunnittelija Rompasaari Arvo 2010 Uunimuurari Savilaakso Jarmo 2011 Tietoja jäsenten ja osuuksien yhteenlasketusta määrästä Jäsenet ja osuudet Osuuskuntaan on liittynyt 42 uutta jäsentä joulukuun loppuun mennessä, kuusi jäsentä on eronnut. Lisäosuuksia on hankittu yhteensä 11 kappaletta. Osuuksien siirtoja vuoden 2009 loppuun mennessä on tapahtunut 214 jäsenen osalta 215 osuudella. Sähkönkäyttäjämäärä kasvoi 93 käyttäjällä, ollen joulukuun lopussa käyttäjää. Jäsenet Osuudet Vuoden 2009 alussa Uusia jäseniä liittynyt Osuuskunnasta eronnut 6 6 Vähentänyt osuuksia 2 Lisäosuuksia 11 Yhteensä

16 TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalennukset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Muut korko- ja rahoitustuotot Korko- ja muut rahoituskulut 75 5 VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys(-) / vähennys(+) Tuloverot 0 20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

17 TASE / vastaavaa Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Enn. maksut ja muut keskeneräiset hankinnat III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

18 TASE / vastattavaa Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilikausien voitto/tappio Tilikauden voitto/tappio Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

19 TULOSLASKELMA / Verkkotoiminta LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot 0 20 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

20 TASE / Verkkotoiminta Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

21 TASE / Verkkotoiminta Vastattavaa OMA PÄÄOMA Osuuspääoma Vararahasto Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Liittymismaksut Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ

22 TULOSLASKELMA / Sähkönmyynti LIIKEVAIHTO Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

23 TASE / Sähkönmyynti Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus II Saamiset Pitkäaikaiset Lainasaamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset 0-48 Saamiset omistusyhteysyrityksiltä III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ

24 TASE / Sähkönmyynti Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Velat omistusyhteysyrityksille Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

25 TULOSLASKELMA / Sivutoiminta LIIKEVAIHTO Varastojen lisäys(+) / vähennys(-) Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO/-TAPPIO Rahoitustuotot ja -kulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ Satunnaiset erät VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA Tilinpäätössiirrot Tuloverot TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

26 TASE / Sivutoiminta Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet II Aineelliset hyödykkeet III Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset III Rahoitusarvopaperit IV Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ TASE / Sivutoiminta Vastattavaa OMA PÄÄOMA Edellisten tilik. voitto/tappio Tilikauden tulos Oma pääoma yhteensä TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lyhytaikainen Ostovelat Muut velat Siirtovelat YHTEENSÄ Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

27 KASSAVIRTALASKELMA 000 E 000 E LIIKETOIMINNAN KASSAVIRTA Liiketoiminta Liikevoitto/tappio Suunnitelman mukaiset poistot Rahoituserät Satunnaiset erät Verot 0 0 Liiketoiminnan rahavirta yhteensä Käyttöpääoman muutos Lyhytaikaiset liikesaamiset, lisäys(-), vähennys(+) -133 Lyhytaikaiset velat, lisäys(-), vähennys(+) Vaihto-omaisuus, lisäys(+), vähennys(-) 2-1 Käyttöpääoman muutokset yhteensä LIIKETOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA Investoinnit Pitkäaikaisten saamisten vähennys Investointien rahavirta yhteensä KASSAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA Rahoitus Liittymismaksujen lisäys Osuuspääoman ja muun oman pääoman muutos 2 Rahoituksen rahavirta yhteensä LASKELMAN MUKAINEN RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat tilikauden alussa Rahavarat tilikauden lopussa Rahavarojen muutos tilikaudella

28 Tilinpäätöksen liitetiedot Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Käyttöomaisuuden hankintameno kirjataan välittömien hankinta- ja valmistusmenojen suuruisena. Käyttöomaisuus merkitään taseeseen välittömään hankintamenoon vähennettynä tehdyillä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot lasketaan alkuperäisestä hankintamenosta käyttöomaisuuden arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaisesti tasapoistoina. Suunnitelmapoistot on laskettu hankintahetkestä alkaen. Myydystä tai romutetusta käyttöomaisuudesta tehdään suunnitelman mukaiset poistot myynti- tai romutushetkeen asti. Suunnitelman mukaiset poistoajat Pitoaika (vuosia) Rakennukset ja rakennelmat 0 Verkosto 5 20 Koneet ja kalusto 5 10 Muut aineelliset hyödykkeet 10 Aineettomat oikeudet 5 15 Suunnitelman mukaiset poistot Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Poistoerojen muutokset, lisäys(-), vähennys(+) Aineettomat oikeudet Rakennukset ja rakennelmat Verkosto Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Haukiputaan Sähköosuuskunta 2009

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5

Pielisen tietoverkko-osuuskunta Tilinpäätösasiakirjat Y-tunnus Liitetiedot 5 Y-tunnus 2462309-3 Liitetiedot 5 Yleistä Pielisen tietoverkko-osuuskunta on perustettu 19.01.2012 ja se on merkitty kaupparekisteriin 22.03.2012 ja ytj-tietokantaan 15.02.2012 alkaen. Osuuskunta on liiketoiminnasta

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 TIEDOTE 1(5) 27.11.2006 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2006 Konserni Aina Group konsernin liikevaihto tammi-syyskuussa oli 69.865.140 euroa (vuonna 2005

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista

Oulun Golf Oy Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) Esityslista Varsinainen yhtiökokous (kevätkokous) 1. Kokouksen avaus Esityslista 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 3. Vahvistetaan ääniluettelo 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 HKLjk 5.5.2015 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot.

Osakekohtainen tulos oli 0,25 (0,20) euroa. Veroina on otettu huomioon konserniyhtiöiden katsauskauden tulosta vastaavat verot. Julkaistu 21.10.2004 *Tulikivi-konsernin voitto ennen satunnaisia eriä parani katsauskaudella selvästi ja oli 3,2 Me (2,5 Me). *Konsernin liikevaihto oli 39,4 (38,3) Me. Tulisijaliiketoiminnan liikevaihto

Lisätiedot