Poro-optimi Kä ytto ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poro-optimi Kä ytto ohje"

Transkriptio

1 Poro-optimi Kä ytto ohje PORUTAKU-Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt - hanke Poro-optimi on ohjelmisto porojen ruokintakustannusten laskentaan. Ohjelmistolla poronhoitaja voi tarkastella toteuttamastaan ruokinnasta aiheutuneita todellisia kustannuksia, sekä suunnitella tulevaa ruokintakautta vertailemalla rehustusta ja erilaisia ruokintamenetelmiä

2 1 Sisällys JOHDANTO... 3 VASTUUVAPAUTUS... 4 OHJELMAN KÄYTTÖ... 5 Ohjelman täyttöjärjestys (kuva 1)... 5 TILAN PERUSTIEDOT (TILAN KONEET JA LAITTEET) Koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskuri Käytettävät koneet (kuva 2) Koneista ja laitteista tarvittavat tiedot Auton kilometrikustannusten muodostuminen (kuva 4)... 8 TUOTOT Teurasmäärät yhteensä (kuva 5) Muut porotalouden tulot (ei koske vahingonkorvauksia eikä tukia) (kuva 5) Eloporotuki (kuva 5)... 9 RUOKINTAVÄLILEHDET Rehukustannus Perustiedot ruokittavista poroista (kuva 6) Itsetehty säilörehu satolajeittain (kuva 6) Säilörehun käyttötavoite ruokinnasta (kuva 6) Kuiva-aineprosentti (kuva 6) Säilörehun tuotantokustannus (kuva 6) Ostettu säilörehu satolajeittain Ostettu heinä satolajeittain Itsetehty heinä satolajeittain: Täys-/väkirehu Jäkälän osuus energiantarpeesta Muun rehun osuus energiantarpeesta Säilytys/varastointi vuosittaiset muuttuvat kulut Porojen seurantakulut Logistiikkakustannukset Ostetut kuljetuspalvelut / Käytettävät rehut (kuva 8) Kuljetukset hankintapaikalta varastoon - varastosta ruokintapaikalle - varsinainen rehunjako (kuva 8)... 15

3 2 3.5 Käsinruokinta/pvä Apulaitteiden käyttö logistiikassa h/ruokintakausi Matkat ruokintapaikalle ilman kuormaa Rakennelmakustannukset Ruokintapaikan, eli maa-alueen vuokra Ruokintarakennelmat, hinta/ ja 4.4 Poroaidan hinta (Kuva 9) KORSIREHUJEN TUOTANTOKUSTANNUSLASKURI Kiinteät kustannukset Konekustannukset Rakennuskustannukset Muut kiinteät kustannukset Pellon ja ojituksen kustannukset Työkustannukset Muuttuvat kustannukset Tulot ja tuet Satomäärä KUSTANNUKSET... 20

4 3 JOHDANTO Poro-optimiohjelma on tietokonesovellus porojen ruokintakustannusten tarkasteluun. Ohjelmalla voi laskea kustannuksia erilaisille ruokintamenetelmille ja rehuille sekä korsirehujen tuotannolle. Ohjelman avulla poronomistaja voi suunnitella, vertailla ja etsiä kustannuksiltaan edullisinta ruokinnan toteutustapaa juuri omista lähtökohdistaan käsin. Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot löytyvät myös Poro-optimiohjelman sisältä. Asettamalla kursorin täytettävän (keltaisen) solun kohdalle, saa esiin solukohtaisen ohjeistuksen. Poro-optimi on laadittu osana PORUTAKU-Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt hanketta. PORUTAKU- hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen porotalouden kehittämishanke, jossa tutkimuksen, neuvonnan ja elinkeinon edustajien yhteistyöllä luodaan hyviä toimintamalleja porotalouden harjoittamiseen. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä osatoteuttajana toimivan Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. PORUTAKU-hankkeen tarkoituksena on saada porojen talvisen lisäruokinnan aiheuttamat kustannukset kuriin ja lisätä porojen lisäruokinnan suunnitelmallisuutta. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan hyvät toimintatavat ja laaditaan ohjeistukset porojen talvitarhauksesta ja elävänä kuljetuksesta. Hankkeen toiminnoissa painotetaan porojen hyvinvointia ja vahvistetaan porotalouden imagoa.

5 4 VASTUUVAPAUTUS PORUTAKU Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt hankkeen tuloksena on kehitetty Poro-optimiohjelma (jäljempänä Ohjelma ). Ohjelman on tuottanut Lapin ammattikorkeakoulu (jäljempänä Ammattikorkeakoulu ) yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin ammattikorkeakoulu vastaa Ohjelman ylläpidosta. Ohjelma on luotu ja tarkoitettu käytettävän poronruokinnassa aiheutuneiden todellisten kokonaiskustannusten tarkasteluun sekä tulevan ruokintakauden suunnitteluun rehustuksen vertailun ja erilaisten ruokintamenetelmien kautta (jäljempänä Käyttötarkoitus ). Ohjelma tuotetaan ja ylläpidetään huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Ammattikorkeakoulu pyrkii Ohjelman tuottamisessa ja ylläpidossa tarjoamaan virheettömiä, puutteettomia sekä ajantasaisia tietoja. Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan anna takuuta tai vakuutusta Ohjelman käytettävyydestä taikka siinä ilmoitettujen tietojen virheettömyydestä, puutteettomuudesta, luotettavuudesta taikka soveltuvuudesta Käyttötarkoitukseen. Ohjelman käyttäminen ja siinä esitettyjen tietojen hyödyntäminen ja niihin luottaminen on täysin Käyttäjän vastuulla. Ammattikorkeakoulu ei vastaa Ohjelman käytöstä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista taikka saamatta jääneestä liikevoitosta. Ammattikorkeakoulu pyrkii parhaansa mukaan ratkaisemaan Ohjelman toimivuudessa tai tiedoissa ilmenneet puutteet ja virheet sekä pyrkii ylläpitämään Ohjelmaa niin, että Käyttäjälle ei aiheutuisi pitkäaikaisia Ohjelman käyttökatkoksia. Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan vastaa Käyttäjälle minkäänlaisesta käyttökatkoksesta johtuvasta välillisestä tai välittömästä vahingosta taikka saamatta jääneestä liikevoitosta. Ammattikorkeakoululla on oikeus lopettaa Ohjelman ylläpitäminen siten, että se ei ole vastuussa Käyttäjälle ylläpitämisen lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista, välittömistä tai välillisistä vahingoista taikka muista kuluista. Ammattikorkeakoulua ei voida pitää vastuullisena mistään välittömistä tai välillisistä tappioista, kustannuksista taikka vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tai jotka liittyvät Ohjelman käyttöön, sen sisältämän tai muodostaman tiedon käyttöön taikka Ohjelman ylläpitämisen lopettamiseen. Ohjelman käyttöönoton yhteydessä ohjelman käyttäjä hyväksyy edellä mainitut ehdot.

6 5 OHJELMAN KÄYTTÖ HUOM! Poro-optimi ohjelma on työkalu porojen ruokinnan suunnitteluun. Se antaa laskennallista tietoa porojen energiantarpeesta ja ruokinnan kustannuksista. Vastuu tietojen soveltamisesta käytäntöön on käyttäjällä. PORO-OPTIMI- OHJELMA Paliskunta: Omistajat: Tokat: 1. Vastuuvapautus 2. Tilan koneet ja laitteet 4.F) Ruokintapaikka F 5. Kustannukset 3. Tuotot 4.A) Tarharuokinta 4.B) Maastoruokinta 4.C) Ajoporojen ruokinta 4.D) Ruokintapaikka D 4.E) Ruokintapaikka E Kuva 1, ohjelman täyttöjärjestys Ohjelman täyttöjärjestys (kuva 1) 1. Aloita lukemalla vastuuvapautus ja jatka täyttämällä tilan koneet ja laitteet, sekä tuotot. 2. Jatka sen jälkeen täyttämään ruokintapaikkojen tietoja Tarha- tai maastoruokinta välilehdille. Jos sinulla on useita tarhoja tai poroja useilla maastoruokintapaikoilla, tai poroja sekä maasto- että tarharuokinnassa, voit täyttää lisäksi ruokintapaikkoja D, E ja F. Kaikki ruokintapaikat täytetään samalla menetelmällä. 3. Täyttämiesi tietojen perusteella ohjelma ilmoittaa kustannukset ruokintapaikkakohtaisesti kohdassa kustannukset. Täytettävät solut on merkitty keltaisella. Liikuttamalla kursori täytettävän solun päälle, saat esiin solun täyttöohjeen. Kaikki kustannukset ja tuotot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Koneiden ja laitteiden käyttöajalla tarkoitetaan koneen tai laitteen työaikaa ilman kuljettajan/käyttäjän työaikaa, jotka merkitään erikseen.

7 6 TILAN PERUSTIEDOT (TILAN KONEET JA LAITTEET) Tilan perustietoihin merkitään se omaisuus jota käytetään porojen ruokintaan liittyen. Porojen ruokintaan liittyviä vaiheita ovat porojen siirto ruokintapaikalle, porojen rehujen liikuttelu hankintapaikalta varastoon, varastosta ruokintapaikalle sekä ruokintapaikalla tapahtuva rehujen jakelu ja porojen seuranta. Perustietoihin ei merkitä poron rehujen viljelyyn käytettävää kalustoa. Viljelykalusto merkitään Korsirehujen tuotantokustannuslaskuriin jonne siirrytään varsinaisten ruokintasivujen kautta. 1. Koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskuri Kuva 2, koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskuri 1.1 Käytettävät koneet (kuva 2) Täytä laskuriin niiden koneiden ja laitteiden tiedot joita käytät porojen ruokintaan liittyen. Jos käyttämäsi koneet ja laitteet puuttuvat laskurista, voit merkitä ne kohtaan Muu kone. 1.2 Koneista ja laitteista tarvittavat tiedot (kuva 2) Hankintahinta, : Merkitse kohtaan koneen/laitteen arvonlisäveroton hankintahinta. Mikäli koneet/laitteet ovat jo vanhoja, yli kymmenen vuotta käytössä olleita, voit laittaa hankintahinnaksi niiden arvioidun myyntihinnan. Poistoaika vuotta: Merkitse kohtaan laitteen poistoaika. Poistoajalla tarkoitetaan yleensä aikaa jossa hankintahinta kuoletetaan, mutta tässä tapauksessa poistoajalla tarkoitetaan laitteen pitoaikaa vuosissa, kunnes se vaihdetaan tai romutetaan. Jäännösarvo hankintahinnasta, %: Merkitse kohtaan laitteen arvioitu jäännösarvo prosentteina hankintahinnasta. Mikäli laite poistetaan kokonaan käytöstä, tai on muuten arvoton, jäännösarvo on 0%. Korkovaatimus, %: Merkitse kohtaan oman pääoman korkovaatimus. Poro- ja maataloudessa korkovaatimus on yleensä 5%. Käytä samaa korkoprosenttia jokaisessa laitteessa.

8 7 Vakuutus, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteen vuosittaiset vakuutuskulut. Säilytys, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteen säilytyksestä aiheutuvat vuosikulut. Mikäli sinulla on laitteille esim. halli säilytystä varten, arvioi laitekohtainen vuosikustannus. Kunnossapito, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteen vuosittaiset keskimääräiset kunnossapitokulut. Muut kiinteät kustannukset, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteesta aiheutuvat muut mahdolliset kiinteät kustannukset. Käyttökustannukset, /h: Merkitse kohtaan laitteen käyttökustannukset (kuten poltto- ja voiteluaineet) tuntia kohden. Käyttömäärä, /h: Merkitse tähän laitteen keskimääräinen käyttömäärä vuodessa tunteina. Oma palkkavaatimus: Merkitse kohtaan oma palkkavaatimus tai työntekijöille maksettava palkka jos tilalla on ulkopuolista työvoimaa. Porotalouden kannattavuusseurannan mukainen tuntipalkkavaatimus on vuonna 2010/2011 ollut 14 euroa. Täytettyäsi ylläolevat tiedot, voit tarkastella koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia laskurin alla olevasta taulukosta. Kuva 3, koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskurin tulokset näyttävä taulukko

9 8 2. Auton kilometrikustannusten muodostuminen (kuva 4) Täytä porotaloudessa käytettävän henkilö-/pakettiauton kokonaiskäyttömäärä/vuosi, sekä arvonlisäveroton hankintahinta ja jäännösarvo. Kuva 4, auton kilometrikustannuslaskuri Hankintahinta: Merkitse kohtaan pakettiauton tai porotaloudessa käytettävän auton arvonlisäveroton hankintahinta. Mikäli auto on jo vanha, yli kymmenen vuotta käytössä ollut, voit laittaa hankintahinnaksi sen arvioidun myyntihinnan. Käyttömäärä/ km/vuosi: Merkitse kohtaan auton vuotuinen käyttömäärä kilometreissä. Jäännösarvo: Merkitse kohtaan arvioitu jäännösarvo poistoajan jälkeen.

10 9 TUOTOT Tuottoihin merkitään kaikki porotaloudesta saatavat tulot. Tuottoihin ei merkitä poron rehujen viljelystä saatavia peltotukia. Peltotuet merkitään korsirehujen tuotantokustannuslaskuriin jonne siirrytään varsinaisten ruokintasivujen kautta Kuva 5, tuotot-välilehti 1. Teurasmäärät yhteensä (kuva 5) Vasa kpl: Merkitse kohtaan teurasvasojen tavoite tai saavutettu määrä. Vaadin kpl: Merkitse kohtaan teurasvaatimien tavoite tai saavutettu määrä. Hirvas/härkä kpl: Merkitse kohtaan teurashärkien/hirvaiden tavoite tai saavutettu määrä. Teuraspaino/kg, vasa: Merkitse kohtaan teurasvasojen keskipaino. Teuraspaino/kg, vaadin: Merkitse kohtaan teurasvaatimien keskipaino. Teuraspaino/kg, hirvas/härkä: Merkitse kohtaan teurashärkien ja -hirvaiden keskipaino. Lihan hinta, /kg: Merkitse kohtaan lihan keskihinta ilman ALV:tä. 2. Muut porotalouden tulot (ei koske vahingonkorvauksia eikä tukia) (kuva 5) Muu porotalouden tulo, : Merkitse kohtaan muita porotalouden tuloja esim. eloporojen myynti tai matkailu-/kilpaporojen tuotot. Kohtaan ei kuitenkaan merkitä vahingonkorvauksia. Taljat yhteensä, : Merkitse kohtaan taljojen myynnistä saatavat tulot. Sarvet yhteensä, : Merkitse kohtaan sarvien myynnistä saatavat tulot. 3. Eloporotuki (kuva 5) Porojen lukumäärä: Merkitse kohtaan eloporotukeen oikeutettujen porojen lukumäärä.

11 10 RUOKINTAVÄLILEHDET 1. Rehukustannus A 1.5 B Kuva 6, ruokinta-välilehden alkuosa rehukustannus 1.1 Perustiedot ruokittavista poroista (kuva 6) Ruokittavien porojen määrä: Täytä tähän ruokintapaikalle ruokittavien porojen määrä yhteensä. Merkitsemällä ruokittavien porojen määräksi 1, voit tarkastella ruokintaa myös porokohtaisesti. Ruokintakauden pituus: Täytä tähän ruokintakauden keskimääräinen pituus päivissä. Lisärehun anto ylläpitotarpeesta: Täytä tähän annettavan lisärehun tarve ylläpitoenergiasta prosentteina. Tarharuokinnassa tarve on aina 100%, maastoruokinnassa tarve riippuu laitumien kunnosta. 100% ylläpitotarve tarkoittaa 1,1 rehuyksikköä (RY) eli 12,87 megajoulea (MJ) poroa kohti (vaatimen energian tarve). Ajoporoilla tarve on määriteltävä itse. Hirvaan ylläpito tarve on noin 1,5 rehuyksikköä, lisäksi ajoporot tarvitsevat lisäenergiaa työntekoon. Vasan energiantarve on noin 0,7 rehuyksikköä. Ylläpitotarpeen prosenttilukua nostamalla tai laskemalla voidaan siis määritellä laskennallisesti oikea lisärehun anto ylläpitotarpeesta laskettaessa ruokintakustannuksia erikoisryhmille, kuten vasat tai ajokkaat.

12 Itsetehty säilörehu satolajeittain (kuva 6) Klikkaamalla vihreällä merkittyjä säilörehun satolaji-soluja (kuva 6 kohta 1.2), saat esiin vetovalikon (kuva 7) säilörehun korjuuasteen valitsemiseksi. Rehuarvoiltaan erilaiset säilörehusadot merkitään omiin sarakkeisiin. Kuva 7, satolaji valitaan vetovalikosta jonka saa esiin klikkaamalla aktiiviseksi satolajin ilmoittavan vihreänsolun Jos olet teettänyt säilörehuanalyysin, valitse energia-arvoiltaan lähin säilörehunkorjuuaste oikeassa laidassa olevasta taulukosta (Aputaulukko 1.). Lähde: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/rehutaulukot/rehutaulukot/marehtijat) 1.3 Säilörehun käyttötavoite ruokinnasta (kuva 6) Täytä tähän kohtaan tavoite säilörehun osuudesta ruokinnassa prosentteina. Huomioi että eri säilörehusadot ilmoitetaan omissa sarakkeissaan. Prosentit lasketaan kokonaisrehuntarpeesta. Mikäli prosenttiosuuden arvioiminen on vaikeaa, valitse ensin satolajit vetovalikosta (kuva 6 kohta 1.2) ja kuiva-aineprosentit (kuva 6 kohta 1.4), muuta sen jälkeen säilörehun käyttötavoite prosenttiosuuksia (kuva 6 kohta 1.3) sen mukaan että saat oman jaettavan säilörehun määrän kiloissa (kuva 6 kohta A) vastaamaan omaa satoasi tai satotavoitettasi. Esim. säilörehu sato A) 40 %, säilörehu sato B) 30% ja täysrehu 30%=100%, eli poron ravinnontarve on täysin tyydytetty. Punainen prosenttiluku (kuva 6 kohta B) viereisessä sarakkeessa ilmaisee rehujen yhteisen energiamäärän prosentteina kokonaistarpeesta. Laskelmissa on huomioitu ruokinnassa tapahtuva hävikki eri satolajien mukaan. Mikäli käyttämäsi ruokintamalli aiheuttaa tavallista suurempaa hävikkiä, huomioi hävikki pienentämällä säilörehusi tavoite prosenttiosuutta sen mukaan kuinka paljon arvelet hävikkiä syntyvän. Esimerkiksi syöttäminen suoraan avatusta pyöröpaalista voi aiheuttaa huomattavaa lisähävikkiä porojen tallatessa ja ulostaessa rehuihin vaikka paali poroille hajotettuna aiheuttaa parhaassa tapauksessa vain 15% hävikin. Hehtaarisadon määrän saa mittaamalla pellosta juuri ennen korjuuta niitetyn koeneliömetrin painon ja kertomalla sen

13 Kuiva-aineprosentti (kuva 6) Tähän kohtaan tulee säilörehun kuiva-ainepitoisuus prosentteina. Mikäli sinulla on saman satolajin säilörehuja eri kuiva-ainepitoisuuksilla, voit laittaa ne eri taulukoille viereisiin sarakkeisiin. Oikeasta laidasta (Aputaulukko 2.) näet esimerkkejä kuiva-ainepitoisuuksista, mikäli et tiedä oman rehusi kuiva-ainepitoisuutta. 1.5 Säilörehun tuotantokustannus (kuva 6) Tämä ei ole satokohtainen kustannus vaan koko kauden tuotantokustannus, eli tämä ilmoitetaan vain kerran vaikka satoja olisi useita. Tuotantokustannus linkittyy sarakkeeseen täyttämällä rehun tuotantokustannuslaskuri jonne siirrytään sivun ylälaidan kuvakkeesta. (Ohjeet tuotantokustannuslaskurin täyttöön sivulla 17.) 1.6 Ostettu säilörehu satolajeittain: Täytä kuten kohta Itsetehty säilörehu satolajeittain 1.7 Ostettu heinä satolajeittain: Täytä kuten kohta Itsetehty säilörehu satolajeittain 1.8 Itsetehty heinä satolajeittain: Täytä kuten kohta Itsetehty säilörehu satolajeittain 1.9 Täys-/väkirehu Valitse vetovalikosta käyttämäsi täys-/väkirehu. Mikäli käyttämääsi rehua ei löydy valikosta, valitse energia-arvoltaan käyttämääsi rehua lähinnä oleva rehu. Energia-arvot löydät viereisestä taulukosta (Aputaulukko 3.). Täys-/väkirehun käyttötavoite ruokinnasta, %: Täytä tähän täys/väkirehun tarve prosentteina.1 kg täysrehua päivässä on noin 75% poron ylläpitotarpeesta (sisältää 5%:n hävikin). Huom! Jos korsirehujen kohdat on täytetty, voit laskea täys- ja väkirehuntarpeen punaisella näkyvästä prosenttiosuudesta (kuva 6 kohta B). Täys-/väkirehun hinta /kg: Lisää tähän käyttämäsi rehun hinta euroa/kg. Rahdin hinta tulee kohtaan Logistiikkakustannukset (kuva 8 kohta 3.1) mikäli rahti laskutetaan erikseen tai olet järjestänyt rahdin itse. Yleensä rahti laskutetaan tilauksen yhteydessä jolloin hinta sisältää rahdin Jäkälän osuus energiantarpeesta Täytä tähän jäkälän osuus energian tarpeesta prosentteina. Voit jättää kohdan nollaksi, mikäli jäkälän määrä on vähäinen eikä sillä ole merkitystä energian saannin kannalta. Täytä silti kohdat "jäkälän määrä, kg" ja "jäkälä /kg", jotta jäkälä tulee kustannuksiin mukaan. Jos sinulla on käytössäsi myös muita terveysvaikutteisia rehuja, kuten kerppuja, voit halutessasi täyttää kohdan laskemalla kerppujen tuotantohinnan ja lisäämällä sen jäkälän hintaan Muun rehun osuus energiantarpeesta Voit täyttää tähän kohtaan muiden käyttämiesi rehujen osuuden prosentteina, mikäli niillä on merkitystä energiansaannin kannalta. Rehuyksikköarvo, jonka perusteella prosenttiosuus kokonaisenergiasta lasketaan, on täytettävä itse alla olevaan "muu rehu, ry/kg ka" -kohtaan. Muista huomioida rehun kuiva-ainepitoisuus.

14 13 Voit myös laittaa tähän kohtaan nollan ja täyttää alla olevaan kohtaan "muu rehu /kg" nuolukivien ja muiden tarvikkeiden hinnan yhteenlaskettuna ja laittaa kohtaan "muu rehu, määrä kg" määräksi 1 kg, jolloin myös ne tulevat mukaan kustannuksiin. Nuolukivien kustannukset voi ilmoittaa myös kohdassa 1.11"säilytys/varastointikustannukset", mikäli tämä taulukko on muussa käytössä Säilytys/varastointi vuosittaiset muuttuvat kulut Täytä tähän rehujen säilytyksestä ja varastoinnista aiheutuvat ruokintakauden muuttuvat kulut, esim. pressut jne. Nuolukivet ja muut tarpeet mitkä eivät mahtuneet rehutaulukoihin voi myös lisätä tähän, jolloin kaikki ruokinnasta aiheutuvat kustannukset saadaan mukaan. 2. Porojen seurantakulut Maastoruokinnassa tämä kohta sisältää myös paimennuskulut. Huom! ei koske varsinaista ruokintaa, ainoastaan porojen siirtämistä ruokintapaikoille ja paimennusta. Ruokintaan käytetty aika merkitään myöhemmin ruokintalogistiikan kustannuksiin ohjeiden mukaisesti. Porojen kuljetus ruokintapaikoille, km/pakettiauto: Täytä tähän kohtaan porojen siirtämiseen ruokintapaikalle autolla käytetty kilometrimäärä/ruokintakausi. Porojen kuljetus ruokintapaikoille, moottorikelkka/h: Täytä tähän moottorikelkan tarve porojen siirtämisessä ruokintapaikalle, tuntia/ruokintakausi. Tähän merkitään myös moottorikelkan käyttö paimennuksessa ja muussa porojen seurannassa ruokintakauden aikana Työaika/h: Täytä tähän kaikki porojen ruokintapaikalle siirtämiseen käytetyt henkilötyöajat tunteina. Myös porojen seurantaan käytetty aika merkitään tähän, mikäli seurantaa ei hoideta ruokinnan yhteydessä.

15 14 3.Logistiikkakustannukset Koneiden ja laitteiden käyttöaikaa kysyttäessä tarkoitetaan aina pelkästään koneen tai laitteen työaikaa ilman kuljettajan/käyttäjän työaikaa Kuva 8, ruokintavälilehden keskiosa logistiikkakustannukset 3.1 Ostetut kuljetuspalvelut /vuosi (kuva 8) Laske tähän kohtaan kaikkien rehujen siirtämiseen käytettyjen kuljetuspalvelujen yhteishinta. Myös muut ruokintaan kohdistuvat ostetut konetyöt laitetaan tähän kohtaan, esim. tien aukaisu. Koneiden vuokrakulut ilmoitetaan myös tässä kohtaa.

16 Käytettävät rehut (kuva 8) Täytä tähän kohtaan logistiikan kohteena oleva rehulaji. Käytä esitäytettyjä sarakkeita jos se on tilasi kannalta mahdollista. Rehulajin nimeä voi myös muuttaa. Huomioi eri säilörehusadot! Päivittäinen tarve voi olla kuiva-ainepitoisuudesta, hävikistä ja energiaarvosta johtuen huomattavasti erilainen, jolloin päivittäin jaettavan säilörehun määrä voi aiheuttaa vaihtelevia ajoja laitteilla, esim. kaksi kuormaa/päivä yhden sijaan. Tällöin tulee tarpeelliseksi ilmoittaa logistiikkakustannukset eri säilörehusadoille. esim säilörehu1 ja säilörehu Kuljetukset hankintapaikalta varastoon - varastosta ruokintapaikalle - varsinainen rehunjako (kuva 8) Logistiikkakustannuksissa on tarkoitus selvittää kustannukset rehulajeittain hankintapaikalta varastoon, varastosta ruokintapaikalle ja varsinaisessa ruokinnassa. Koskee vain itse hoidettuja kuljetuksia. Täytä siis tarvittavat tiedot ruokintalogistiikan kaikista vaiheista. Jos käytät vuokrakoneita ilmoita vuokrat kohdassa Ostetut kuljetuspalvelut /vuosi (kuva 8 kohta 3.1) ja ilmoita tässä kohtaa vain kuljetuksen aiheuttamat omat työtunnit. Apulaitteiden kustannukset tulevat myöhemmin kohtaan 3.6 Apulaitteiden käyttö logistiikassa. Esim. Vieraalta ostetun pyöröpaalin logistiikka, jonka kuljetuksen hoidat itse, apulaitteina ovat peräkärry, paalisilppuri ja paalipihdit. Hankintapaikka pelto ->viedään traktorilla ja peräkärryllä varastoon tilan pihaan ->viedään varastosta ruokintapaikalle, edelleen traktori+peräkärry-> kuljetukset ruokintapaikalla eli rehunjakaminen ja paalinhajoitus traktorilla paalisilppuria käyttäen. KÄYTETTY KONE, kg/kuorma: Kohtaan merkitään koneella kerralla ajettavan kuorman koko. Kuormien määrä kpl/ruokintakausi: Kohtaan merkitään ruokintakauden aikana ajettavien kuormien määrä. Koneen käyttöaika tai ajettu matka kilometreinä kuormaa kohden: Tähän kohtaan merkitään kuormakohtaisesti rehujen kuljettamiseen käytettävä koneen käyttöaika/-matka purkuineen ja lastauksineen. Sisältää vain kuljetusvälineen käyttöajan ei henkilötyöaikaa. Työaika: Tähän kohtaan merkitään henkilöiden käyttämä työaika kuormaa kohden, sisältää myös koneiden ajamisen. 3.5 Käsinruokinta/pvä Täytä tähän ilman koneita suoritettavaan ruokintaan kuluva aika tunteina päivää kohden. Sisältää vain käsin tehtävän ruokinnan, kuten rehujen tarhaan viemisen ja levittämisen, ei esimerkiksi moottorikelkan reestä suoritettavaa heinän levittämistä. 3.6 Apulaitteiden käyttö logistiikassa h/ruokintakausi Täytä tähän apulaitteen käyttötunnit ruokintalogistiikassa koko ruokintakauden ajalta. Esim. Käytettäessä aiv-leikkuria rehujen jakamiseen, merkitse vain aika jona todella käytät leikkuria, kuten leikkaaminen ja levitys.

17 Matkat ruokintapaikalle ilman kuormaa Mikäli porojen ruokintapaikka sijaitsee tilakeskusta kauempana, tulee ruokintapaikalle siirtymisestä aiheutuvat kustannukset laskea. Tähän kohtaan merkitäänkin ilman kuormaa ruokintapaikalle siirtymisestä muodostuvat kilometrit/matka-aika sekä tehtävien matkojen määrä. 4.Rakennelmakustannukset 4.1 Ruokintapaikan, eli maa-alueen vuokra Kohtaan täytetään mahdollinen ruokintapaikan vuokra/euroa/ruokintakausi. 4.2 Ruokintarakennelmat, hinta/ Kohtaan merkitään mahdollisesti käytössä olevien ruokintarakennelmien hinnat. 4. RAKENNELMAKUSTANNUKSET Mikäli rakennelmat tai aidat ovat vanhoja, jo yli 10v. käytössä olleita, voit laittaa hankintahinnaks 4.1 Ruokintapaikan, eli maa-alueen vuokra/ 0, Ruokintarakennelmat, hinta/ Ladot/varastot 0,00 Siilot 0,00 Ruokintakaukalot 0,00 Heinähäkit 0,00 Ruokinta-automaatit 0,00 Heinäjauhokopit 0,00 Muut 0,00 Yhteensä 0,00 Poisto% 5 % 0,00 Pääoman korko 5 % Taloudellinen pitoaika Poroaidan hinta-arvio (jos tarkka hinta on tiedossa, tämä kohta jätetään tyhjäksi) Poroaidan pituus metreinä 0 Hinta metri 4,00 Yhteensä 0 Poisto% 5 % 0 Taloudellinen pitoaika Poroaidan tarkka hinta (jos ei arviota edellisessä kohdassa) Poroaidan hinta 0,00 Poisto% 5 % 0,00 Taloudellinen pitoaika 20 Rakennelmien ja aitojen korkokustannus (5%) yhteensä 0,00 Rakennelmien ja aitojen toteutuneet hoitokulut vuoden aikana 0 4,3 ja 4,4 Kuva 9, ruokintavälilehden loppuosa rakennelmakustannukset 4.3 ja 4.4 Poroaidan hinta (Kuva 9) Täytä näistä kohdista toinen määritelläksesi porotarhasta aiheutuvat kustannukset. Kohtaan 4.3 voit merkitä suoraan poroaidan hinnan, mikäli se on tiedossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös kohdan 4.4 hintalaskuria, joka määrittelee poroaidan hinnan aidan pituuden perusteella. Metrihintana ohjelmassa on käytetty neljää euroa, jonka arvioidaan sisältävän aitamateriaalit, rakentamiseen käytetty työaika, sekä apuvälineenä käytettävien koneiden ja laitteiden käyttökustannukset.

18 17 KORSIREHUJEN TUOTANTOKUSTANNUSLASKURI Korsirehujen tuotantokustannuslaskureihin siirrytään ruokintavälilehtien kautta. Tuotantokustannuslaskureista linkittyy automaattisesti kilohinta itsetehdylle säilörehulle ja heinälle. Kuva 10, korsirehujen tuotantokustannuslaskuri

19 18 1. Kiinteät kustannukset 1.1 Konekustannukset Traktorin käyttö h/vuosi: Täytä tähän vuosittaiset rehun tuotannon vaatimat traktorin käyttötunnit. Hinta /h: Katso, tai laske tarvittaessa, traktorin käyttökustannukset "Tilan koneet ja laitteet" sivulta. 2.Traktorin käyttö h/vuosi: Täytä tähän vuosittaiset rehun tuotannon vaatimat 2. traktorin käyttötunnit. Hinta /h: Katso, tai laske tarvittaessa, traktorin käyttökustannukset "Tilan koneet ja laitteet" sivulta. Viljely- ja korjuukoneiden hankintahinta yhteensä, : Täytä tähän viljely- ja korjuukoneiden yhteinen hankintahinta. Mikäli koneet tai laitteet ovat jo vanhoja, yli kymmenen vuotta käytössä olleita, voit laittaa hankintahinnaksi niiden arvioidun myyntihinnan. Viljely- ja korjuukoneiden vakuutus- ja kunnossapitokulut yhteensä, /vuosi: Täytä tähän keskimäärin vuosittaiset viljely- ja korjuukoneiden vakuutuksesta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. Pääoman korko: Merkitse kohtaan oman pääoman korkovaatimus. Poro- ja maataloudessa korkovaatimus on yleensä 5%. Poistot, vuotta: Merkitse tähän laitteen poistoaika. Poistoajalla tarkoitetaan yleensä aikaa jossa hankintahinta kuoletetaan, mutta tässä tapauksessa poistoajalla tarkoitetaan laitteen pitoaikaa vuosissa kunnes se vaihdetaan tai romutetaan. 1.2 Rakennuskustannukset Rakennusten hankintahinta, : Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten hankinta- ja rakennuskustannukset. Rakennusten poistot, vuotta: Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten poistoaika. Rakennusten kunnossapito: Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten vuosittaiset keskimääräiset kunnossapitokulut. Rakennusten vakuutukset, /vuosi: Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten vuosittaiset vakuutuskulut. 1.3 Muut kiinteät kustannukset Merkitse kohtaan säilörehuntuotannosta aiheutuvat muut kiinteät kustannukset kuten vakuutukset, tilatuen hankintameno ym.

20 Pellon ja ojituksen kustannukset Pellon hankintahinta, : Merkitse tähän pellon hankintahinta. Pellon vuokrat, /vuosi: Merkitse kohtaan peltojen vuosittaiset vuokrakulut. Ojituksen hankintahinta, : Merkitse tähän ojituksen hankintahinta. Ojituksen poistot, vuotta: Merkitse tähän ojituksen poistoaika. Ojituksen kunnostuskulut, /vuosi: Merkitse kohtaan ojituksen vuosittaiset keskimääräiset kunnossapitokulut. 1.5 Työkustannukset Oma palkkavaatimus, : Merkitse kohtaan oma palkkavaatimus tai työntekijöille maksettava palkka jos tilalla on ulkopuolista työvoimaa. Porotalouden kannattavuusseurannan mukainen tuntipalkkavaatimus on vuonna 2010/2011 ollut 14 euroa. Työntekijän tuntipalkka: Merkitse kohtaan työntekijän tuntipalkka. Rehuntuotantoon käytetty omatyö tuntia: Merkitse kohtaan rehuntuotantoon käytetty oma työaika tunteina. Ulkopuolisen työvoiman käyttötunnit: Merkitse kohtaan rehuntuotantoon käytetyn ulkopuolisen työvoiman työaika tunteina. 2. Muuttuvat kustannukset Merkitse muuttuviin kustannuksiin rehunteosta aiheutuneet muut kustannukset. 3. Tulot ja tuet Merkitse kohtaan peltotuet ja tilan ulkopuolelle myydyistä viljelytuotteista saadut tulot 4. Satomäärä Säilörehun tuotantokustannuslaskurissa käytetään satomääriä merkitessä tuoresadon painoa, kuivaheinän tuotantolaskurissa taas kuivaheinäsadon määrää. Kevätsato, kg: Merkitse tähän ensimmäisen sadon paino kilogrammoina. Hehtaarisadon määrän saa mittaamalla pellosta juuri ennen korjuuta niitetyn koeneliömetrin painon ja kertomalla sen Syyssato, kg: Merkitse tähän toisen sadon paino kilogrammoina. Muut sadot, kg: Merkitse tähän muiden mahdollisten korjattujen satojen määrä kilogrammoina. Keskimääräiset korjuutappiot, %: Merkitse tähän korjuutappioprosentti. Korjuutappioprosentti määräytyy korjuumenetelmän mukaan. Keskimääräinen korjuutappioprosentti on noin 25%.

21 20 KUSTANNUKSET Kuva 11, kustannukset välilehti Täytettyäsi Poro-optimi-ohjelman voit siirtyä sivulle kustannukset tarkastelemaan ruokinnasta aiheutuvia kustannuksia. Taulukkoon on eritelty kustannukset ruokintapaikoittain ja kustannuslajeittain.

Porojen lisäruokinnan logistiikka. Janne Mustonen

Porojen lisäruokinnan logistiikka. Janne Mustonen Porojen lisäruokinnan logistiikka Janne Mustonen Talvinen lisäruokinta Tapahtuu maastossa tai tarhassa Päämääränä porojen elättäminen talven yli ja vasatuoton varmistaminen Porojen lisäenergian tarpeeseen

Lisätiedot

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Antti Hannukkala MTT Rovaniemi antti.hannukkala@mtt.fi Porotalouspäivä 20.2.2013 Ruokinta on tullut porotalouteen jäädäkseen! Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Kausihuonelaskelma

Kausihuonelaskelma Kausihuonelaskelma 16.12.2014 Markku Kajalo, Oulun yliopisto/kajaanin yliopistokeskus, Sotkamo Taustatietoja kausihuoneinvestoinnin laskelmalle Esimerkkinä tuoreena myyty vadelma. Kausihuoneen tarvikekustannus

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sato 35 tn/ha Sato 40 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot (ei sis. kasvubonusta) Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas (sis. leike)

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä Tekesin rahoitusta saavia yhtiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa omaa kustannuspaikkaa

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun energia-akatemia Tavoitteena - Maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen - Hankkeessa tuotetaan

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Porkkana Vaihtoehto II. Varhaisporkkanan viljely ilman harsokatetta Kauppakelpoinen sato 35550 kg/ha, tuotantokustannus 0,519

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Ristiriitatilanteessa suomenkielisten lomakkeiden ja ohjeiden sisältö on ratkaiseva.

Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Ristiriitatilanteessa suomenkielisten lomakkeiden ja ohjeiden sisältö on ratkaiseva. Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: toimistotuolit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikas 5v. ka. sato Sato 35 tn/ha Sato 40,2 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas

Lisätiedot

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Talvivalkosipuli (varastovalkosipuli) 0,5 ha (C2 ja C2 pohjoinen) TUOTOT määrä [kpl,h, kg, m 3 ] hinta [ /h, /ha, /kg] Yht. [

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi)

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi) Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 2 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään vesijohtoverkostosta ostamalla

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

Nurmesta uroiksi. 16.3.2016 Eija Meriläinen-Ruokolainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmesta uroiksi. 16.3.2016 Eija Meriläinen-Ruokolainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmesta uroiksi 16.3.2016 Eija Meriläinen-Ruokolainen ProAgria Pohjois-Karjala Enemmän satoa samalla rahalla Tiedätkö nurmiesi satotason? Oletko siihen tyytyväinen? Tiedätkö säilörehusi tuotantokustannuksen?

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE

Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE VÄLIAIKAINEN LISÄTUKI Tukihakemukseen 459 liitettävän laskelman täyttöohje 1: MAATALOUDEN HARJOITTAJILLE JA MAATALOUTTA HARJOITTAVILLE VEROTUSYH- TYMILLE Suurin osa pyydetyistä tiedosta löytyy helpoiten

Lisätiedot

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen

Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Suoritusten seuranta ja opiskelijan edistyminen Opettaja voi halutessaan ottaa käyttöön toiminnon, jossa hän määrittelee etenemispolun opintojaksolle. Hän voi jokaisen aktiviteetin kohdalla määritellä

Lisätiedot

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä.

Vuokrakohde vuokrataan vuokralaiselle antennimaston ja siihen liittyvän laitetilan/tilojen sijoittamiseksi ja käyttämiseksi kiinteistöllä. MAANVUOKRASOPIMUS 1. Vuokranantaja Suonenjoen kaupunki PL 13 Y-tunnus: 0208061-4 77601 Suonenjoki 2. Vuokralainen Elisa Oyj PL 40 Y-tunnus 0116510-6 00061 ELISA 3. Vuokrakohde Sopimuksen liitteenä (liite

Lisätiedot

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet

lindab we simplify construction eshop Käyttöohjeet eshop Käyttöohjeet www.lindab.fi/eshop Sisältö Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan tietoihin liittyvät toiminnot 2 Kirjautuminen

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA RAY:N AVUSTUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä RAY:n avustusta/rahoitusta saavia yhdistyksiä / säätiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa

Lisätiedot

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit

Julia hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: kopio- ja pehmopaperit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011. Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352.

Mat Investointiteoria Laskuharjoitus 1/2008, Ratkaisu Yleistä: Laskarit tiistaisin klo luokassa U352. Yleistä: Laskarit tiistaisin klo 14-16 luokassa U352. Kysyttävää laskareista yms. jussi.kangaspunta@tkk. tai huone U230. Aluksi hieman teoriaa: Kassavirran x = (x 0, x 1,..., x n ) nykyarvo P x (r), kun

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Erotuomareiden TASO-ohjeistus

Erotuomareiden TASO-ohjeistus Erotuomareiden TASO-ohjeistus 1 Järjestelmään kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://taso.palloliitto.fi Ensimmäisellä kirjautumiskerralla tunnukset ovat: Käyttäjätunnus: Oma nimi, esim.

Lisätiedot

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA

HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA HAJAUTETTUA ENERGIANTUOTANTOA METSÄPÄIVÄ OULU 1.4.2009 1 Toteutamme polttohaketoimituksia leimikon suunnittelusta aina haketoimituksiin voimalaitoksen siiloon. Sekä suunnittelemme ja rakennamme polttohakkeella

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset tavoitteet ja valinnat: - miten panostan viljelyyn? - miten hyvä sato ja taloudellinen

Lisätiedot

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin!

Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Tervetuloa Forssan Seudun Kehittämiskeskuksen Yritys-Suomi pilotointiin! Olemme pilottikohteena koekäyttämässä Suomeen rakennettavaa Oma YritysSuomi.fi palvelua. YritysSuomi.fi- portaalia rakennetaan niin,

Lisätiedot

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Timo Karhula MTT Taloustutkimus Kuminasta kilpailukykyä Kymmenellä askeleella keskisato nousuun seminaarit 25 ja 27.3.2014 Kumina Asema maailmalla Viennin arvo

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA

Opetuskäyttö: PYSYVÄ Liisa M. / Koutakoski Oy PÄÄKIRJA 1 (8) Tili Tosite Pvm 1120 Rakennukset (24%) 1120 Rakennukset (24%) Projekti Debet Kredit Saldo 1.1 1.11.2015 Avaava tase 50 00 50 00 1.22 30.11.2015 Poistot ja varastonmuutos 1 00 49 00 1.45 31.12.2015

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS.

TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. TÄYTTÖOHJE KYSELY NMVOC-INVENTAARIOSSA TARVITTAVISTA LIUOTTIMIEN KÄYTTÖ- JA PÄÄSTÖMÄÄRISTÄ MAALIEN, LAKAN, PAINOVÄRIEN YMS. VALMISTAJILLE Suomen ympäristökeskus ylläpitää ympäristöhallinnon ilmapäästötietojärjestelmää,

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16,

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16, MAIDONTUOTANNON TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2015 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Tuotot / lehmä Maito (4,3%, netto) litraa 0,380 8100 3078 9600 3648 Kansallinen tuki

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11

Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum. Giganteum 1/11 Liiketoimintasuunnitelma 01.12.2015 Giganteum Giganteum 1/11 Giganteum 2/11 Perustiedot ja osaaminen Sukunimi Etunimi Leppiaho Mika Osoite Postinumero ja -toimipaikka Kotikunta Puhelinnumero Sähköpostiosoite

Lisätiedot

Varmista säilörehun laatu

Varmista säilörehun laatu Varmista säilörehun laatu 10.11.2016 Jukka Keisanen Piippo Oyj 1942 Yhtiö perustettiin Lempäälässä Kaikki alkoi paperinarusta 1960 Muoviraaka-aineen tulo 1973 Köysi- ja lankatuotanto Outokumpuun 1991 Manilla

Lisätiedot

Kerääjäkasveista biokaasua

Kerääjäkasveista biokaasua Kerääjäkasveista biokaasua Erika Winquist (Luke), Maritta Kymäläinen ja Laura Kannisto (HAMK) Ravinneresurssi-hankkeen koulutuspäivä 8.4.2016 Mustialassa Kerääjäkasvien korjuu 2 11.4.2016 1 Kerääjäkasvien

Lisätiedot

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE

POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE POTILASTIEDON ARKISTO ARKISTONHOITAJAN KÄYTTÖLIITTYMÄN KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO 1.... 1 2. Arkistonhoitajan käyttöoikeudet ja toimenpiteiden seuranta... 1 3. Sisäänkirjautuminen ja käyttäjän tunnistaminen...

Lisätiedot

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA

RAHOITUS JA RISKINHALLINTA RAHOITUS JA RISKINHALLINTA Opintojaksosuunnitelma deadlines 2.9. 9.9. 30.9. 12.11. 2.12. Kohdeyritysvaraus Rahan sitoutuminen yritystoiminnassa käyttöomaisuuteen ja käyttöpääomaan pohdinta Case Rahoitustilanne

Lisätiedot

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT

KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT TÄYTTÖOHJE 1(6) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2015 KANSALAISOPISTOT JA KESÄYLIOPISTOT Vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) 21 1 momentin mukaan vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitäjän

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Julkaistu. 1 Johdanto... 2

Julkaistu. 1 Johdanto... 2 OHJE 1 (6) RPAS-verkkokurssi Käyttöohje Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Koulutusportaalin käyttöönotto... 2 2.1 Siirtyminen koulutusportaaliin... 2 2.2 Salasanan pyytäminen ensimmäisellä kerralla...

Lisätiedot

8771 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

8771 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Varastoporkkana Kauppakelpoinen sato 10665 kg/0,3 ha, tuotantokustannus 0,822 /kg 0,30 ha (C2 ja C2 pohjoinen) TUOTOT määrä [kpl,h,

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159

Istutus 125 15,9 1988 Tihkukasteluun liittyvät työt 10 15,9 159 Käytävien ruohonleikkuu 10 15,9 159 Markku Kajalo 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo VADELMA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen Vaihtoehto 1: Tihkukastelu + muovikate, tuotantokustannus 9,91 /kg, satotaso 2300 kg/ha Kotimainen

Lisätiedot

Tulostussuosikit UNIFAUN

Tulostussuosikit UNIFAUN Tulostussuosikit UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 7. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Tulostussuosikit... 3 1.1 Valintojen suodattaminen... 3 1.2 Uusi Tulostussuosikki... 3 1.3 Lähettäjä... 4 1.4 Vastaanottaja...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991

Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos 1991 Taloushallinto Helsinki 1990 Tiehallitus 9- r Tielaitoksen hankenumeroluettelo Tielaitos Tiehallitus Helsinki 1990 Helsinki 1990 Tielaitos Tiehaflitus Opastin

Lisätiedot

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje

Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan määrän laskurin ohje Vanhempainpäivärahan yleisistä perusteista saat tarkempaa tietoa Lapsiperheet-sivuilta sekä Kelan toimistoista. Päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti henkilön

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Ruokintastrategian vaikutus nurmenviljelyyn

Ruokintastrategian vaikutus nurmenviljelyyn Ruokintastrategian vaikutus nurmenviljelyyn Tuija Huhtamäki & knit Pohjois-Suomen nurmitoimikunnan talviseminaari 8.1.2016 Mikä on tärkein säilörehun laatutekijä? D-arvo Kuiva-ainepitoisuus Arvosana Syönti-indeksi

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Kaikki meni eikä piisannutkaan

Kaikki meni eikä piisannutkaan NurmiArtturi -hanke Säilörehun kustannuksien vaikutus ruokintaan NurmiArtturi-tiloilla 5.12.2013 Kaikki meni eikä piisannutkaan 2 1 Joskus rehun tarjonta ylitti syöntikyvyn 3 Hävikit varastossa 4 2 Hävikit

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ

MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO MAATILATALOUDEN OSAAMISALA MAASEUTUYRITTÄJÄ YO pohjainen 6.10.2014 Maatalousalan perustutkinto, Maatilatalouden koulutusohjelma, Maaseutuyrittäjä, 2-vuotinen Laajuus Ohjeellinen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä

PSOP Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä asiakkaille parastapalvelua.fi Sisällysluettelo 1.1 Kirjautuminen... 3 1.2 Lähiomaisen yhteystietojen muutos... 4 1.3 Omat palvelusetelit... 4 1.4 Palveluntuottajien

Lisätiedot

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos

Tievalaistuksen elinkaariarviointi. Seminaari , Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi Seminaari 5.4.2016, Light Energy -projekti Leena Tähkämö Valaistusyksikkö Sähkötekniikan ja automaation laitos Tievalaistuksen elinkaariarviointi - Elinkaariarviointi

Lisätiedot

Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon

Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon Säilörehusta tehoja naudanlihantuotantoon Hämäläinen lihanauta ja lammas 10.04.2013, Mustiala Katariina Manni, Koulutusvastaava, lehtori Säilörehu osa naudanlihantuotannon kannattavuutta Ruokinnallinen

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen

Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Ympäristötoimien vaikutus tuotantokustannukseen Markus Kankainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos Miten ympäristötoimet vaikuttavat tuotantokustannukseen Ympäristöinvestoinnit Kuolleisuus Rehutehokkuus

Lisätiedot

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry

Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry Jukka Kontulainen ProAgria Satakunta ry ProAgria Farma ja Satakunta yhdistyvät 1.1.2013 Viljatilojen määrä on kasvanut Valtaosa kuivataan öljyllä Pannut ovat pääsääntöisesti 250-330 kw Kuivauksen investoinnit

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella

SwingControl-valvontayksikön tietojen lukeminen Jeven Flow -sovelluksella SIVU 2 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Tuotekuvaus ja yhdistäminen 2 Yhteys-sivu 3 Sisäisen verkon asennukset 5 JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet SIVU 2 TUOTEKUVAUS Jeven Flow -sovelluksella voidaan ottaa

Lisätiedot

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2

Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje. Sisällys. Päivitetty YLEISTÄ... 2 Sisäinen laskutus ja sisäiset lähetteet Käyttöohje Päivitetty 20.9.2012 Sisällys YLEISTÄ... 2 KÄYTTÖ MYYMÄLÖIDEN VÄLISTEN TAVARANSIIRTOJEN YHTEYDESSÄ... 2 PÄÄLLE LAITETTAVAT ASETUKSET... 2 ASIAKKAALLE

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo

TYÖNANTAJAN OHJEET - YRITYKSEN REKISTERÖINTI. sivu 1. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Rekisteröinnin aloitus 3. Yrityksen rekisteröinti 4. Työsuhde-etujen valinta ja käyttöönoton määrittely 5. Käyttöönotettavien etujen määrittely (seteliasetukset) 5.1. Jatkuva

Lisätiedot

Lindab eshop käyttöohjeet

Lindab eshop käyttöohjeet Lindab eshop käyttöohjeet A good thinking company Sisältö lindab we simplify construction Sivut 3-10: Kirjautuminen eshoppiin ja tilauksen teko Sivut 11-14: Tilausrivien pikasyöttö Sivut 15-21: Asiakkaan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot