Poro-optimi Kä ytto ohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poro-optimi Kä ytto ohje"

Transkriptio

1 Poro-optimi Kä ytto ohje PORUTAKU-Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt - hanke Poro-optimi on ohjelmisto porojen ruokintakustannusten laskentaan. Ohjelmistolla poronhoitaja voi tarkastella toteuttamastaan ruokinnasta aiheutuneita todellisia kustannuksia, sekä suunnitella tulevaa ruokintakautta vertailemalla rehustusta ja erilaisia ruokintamenetelmiä

2 1 Sisällys JOHDANTO... 3 VASTUUVAPAUTUS... 4 OHJELMAN KÄYTTÖ... 5 Ohjelman täyttöjärjestys (kuva 1)... 5 TILAN PERUSTIEDOT (TILAN KONEET JA LAITTEET) Koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskuri Käytettävät koneet (kuva 2) Koneista ja laitteista tarvittavat tiedot Auton kilometrikustannusten muodostuminen (kuva 4)... 8 TUOTOT Teurasmäärät yhteensä (kuva 5) Muut porotalouden tulot (ei koske vahingonkorvauksia eikä tukia) (kuva 5) Eloporotuki (kuva 5)... 9 RUOKINTAVÄLILEHDET Rehukustannus Perustiedot ruokittavista poroista (kuva 6) Itsetehty säilörehu satolajeittain (kuva 6) Säilörehun käyttötavoite ruokinnasta (kuva 6) Kuiva-aineprosentti (kuva 6) Säilörehun tuotantokustannus (kuva 6) Ostettu säilörehu satolajeittain Ostettu heinä satolajeittain Itsetehty heinä satolajeittain: Täys-/väkirehu Jäkälän osuus energiantarpeesta Muun rehun osuus energiantarpeesta Säilytys/varastointi vuosittaiset muuttuvat kulut Porojen seurantakulut Logistiikkakustannukset Ostetut kuljetuspalvelut / Käytettävät rehut (kuva 8) Kuljetukset hankintapaikalta varastoon - varastosta ruokintapaikalle - varsinainen rehunjako (kuva 8)... 15

3 2 3.5 Käsinruokinta/pvä Apulaitteiden käyttö logistiikassa h/ruokintakausi Matkat ruokintapaikalle ilman kuormaa Rakennelmakustannukset Ruokintapaikan, eli maa-alueen vuokra Ruokintarakennelmat, hinta/ ja 4.4 Poroaidan hinta (Kuva 9) KORSIREHUJEN TUOTANTOKUSTANNUSLASKURI Kiinteät kustannukset Konekustannukset Rakennuskustannukset Muut kiinteät kustannukset Pellon ja ojituksen kustannukset Työkustannukset Muuttuvat kustannukset Tulot ja tuet Satomäärä KUSTANNUKSET... 20

4 3 JOHDANTO Poro-optimiohjelma on tietokonesovellus porojen ruokintakustannusten tarkasteluun. Ohjelmalla voi laskea kustannuksia erilaisille ruokintamenetelmille ja rehuille sekä korsirehujen tuotannolle. Ohjelman avulla poronomistaja voi suunnitella, vertailla ja etsiä kustannuksiltaan edullisinta ruokinnan toteutustapaa juuri omista lähtökohdistaan käsin. Tämän käyttöohjeen sisältämät tiedot löytyvät myös Poro-optimiohjelman sisältä. Asettamalla kursorin täytettävän (keltaisen) solun kohdalle, saa esiin solukohtaisen ohjeistuksen. Poro-optimi on laadittu osana PORUTAKU-Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt hanketta. PORUTAKU- hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen porotalouden kehittämishanke, jossa tutkimuksen, neuvonnan ja elinkeinon edustajien yhteistyöllä luodaan hyviä toimintamalleja porotalouden harjoittamiseen. Hankkeen päätoteuttajana toimii Lapin ammattikorkeakoulu yhteistyössä osatoteuttajana toimivan Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. PORUTAKU-hankkeen tarkoituksena on saada porojen talvisen lisäruokinnan aiheuttamat kustannukset kuriin ja lisätä porojen lisäruokinnan suunnitelmallisuutta. Lisäksi hankkeessa mallinnetaan hyvät toimintatavat ja laaditaan ohjeistukset porojen talvitarhauksesta ja elävänä kuljetuksesta. Hankkeen toiminnoissa painotetaan porojen hyvinvointia ja vahvistetaan porotalouden imagoa.

5 4 VASTUUVAPAUTUS PORUTAKU Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt hankkeen tuloksena on kehitetty Poro-optimiohjelma (jäljempänä Ohjelma ). Ohjelman on tuottanut Lapin ammattikorkeakoulu (jäljempänä Ammattikorkeakoulu ) yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin ammattikorkeakoulu vastaa Ohjelman ylläpidosta. Ohjelma on luotu ja tarkoitettu käytettävän poronruokinnassa aiheutuneiden todellisten kokonaiskustannusten tarkasteluun sekä tulevan ruokintakauden suunnitteluun rehustuksen vertailun ja erilaisten ruokintamenetelmien kautta (jäljempänä Käyttötarkoitus ). Ohjelma tuotetaan ja ylläpidetään huolellisesti sekä ammattitaitoista henkilökuntaa käyttäen. Ammattikorkeakoulu pyrkii Ohjelman tuottamisessa ja ylläpidossa tarjoamaan virheettömiä, puutteettomia sekä ajantasaisia tietoja. Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan anna takuuta tai vakuutusta Ohjelman käytettävyydestä taikka siinä ilmoitettujen tietojen virheettömyydestä, puutteettomuudesta, luotettavuudesta taikka soveltuvuudesta Käyttötarkoitukseen. Ohjelman käyttäminen ja siinä esitettyjen tietojen hyödyntäminen ja niihin luottaminen on täysin Käyttäjän vastuulla. Ammattikorkeakoulu ei vastaa Ohjelman käytöstä aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista taikka saamatta jääneestä liikevoitosta. Ammattikorkeakoulu pyrkii parhaansa mukaan ratkaisemaan Ohjelman toimivuudessa tai tiedoissa ilmenneet puutteet ja virheet sekä pyrkii ylläpitämään Ohjelmaa niin, että Käyttäjälle ei aiheutuisi pitkäaikaisia Ohjelman käyttökatkoksia. Ammattikorkeakoulu ei kuitenkaan vastaa Käyttäjälle minkäänlaisesta käyttökatkoksesta johtuvasta välillisestä tai välittömästä vahingosta taikka saamatta jääneestä liikevoitosta. Ammattikorkeakoululla on oikeus lopettaa Ohjelman ylläpitäminen siten, että se ei ole vastuussa Käyttäjälle ylläpitämisen lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista, välittömistä tai välillisistä vahingoista taikka muista kuluista. Ammattikorkeakoulua ei voida pitää vastuullisena mistään välittömistä tai välillisistä tappioista, kustannuksista taikka vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tai jotka liittyvät Ohjelman käyttöön, sen sisältämän tai muodostaman tiedon käyttöön taikka Ohjelman ylläpitämisen lopettamiseen. Ohjelman käyttöönoton yhteydessä ohjelman käyttäjä hyväksyy edellä mainitut ehdot.

6 5 OHJELMAN KÄYTTÖ HUOM! Poro-optimi ohjelma on työkalu porojen ruokinnan suunnitteluun. Se antaa laskennallista tietoa porojen energiantarpeesta ja ruokinnan kustannuksista. Vastuu tietojen soveltamisesta käytäntöön on käyttäjällä. PORO-OPTIMI- OHJELMA Paliskunta: Omistajat: Tokat: 1. Vastuuvapautus 2. Tilan koneet ja laitteet 4.F) Ruokintapaikka F 5. Kustannukset 3. Tuotot 4.A) Tarharuokinta 4.B) Maastoruokinta 4.C) Ajoporojen ruokinta 4.D) Ruokintapaikka D 4.E) Ruokintapaikka E Kuva 1, ohjelman täyttöjärjestys Ohjelman täyttöjärjestys (kuva 1) 1. Aloita lukemalla vastuuvapautus ja jatka täyttämällä tilan koneet ja laitteet, sekä tuotot. 2. Jatka sen jälkeen täyttämään ruokintapaikkojen tietoja Tarha- tai maastoruokinta välilehdille. Jos sinulla on useita tarhoja tai poroja useilla maastoruokintapaikoilla, tai poroja sekä maasto- että tarharuokinnassa, voit täyttää lisäksi ruokintapaikkoja D, E ja F. Kaikki ruokintapaikat täytetään samalla menetelmällä. 3. Täyttämiesi tietojen perusteella ohjelma ilmoittaa kustannukset ruokintapaikkakohtaisesti kohdassa kustannukset. Täytettävät solut on merkitty keltaisella. Liikuttamalla kursori täytettävän solun päälle, saat esiin solun täyttöohjeen. Kaikki kustannukset ja tuotot ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa. Koneiden ja laitteiden käyttöajalla tarkoitetaan koneen tai laitteen työaikaa ilman kuljettajan/käyttäjän työaikaa, jotka merkitään erikseen.

7 6 TILAN PERUSTIEDOT (TILAN KONEET JA LAITTEET) Tilan perustietoihin merkitään se omaisuus jota käytetään porojen ruokintaan liittyen. Porojen ruokintaan liittyviä vaiheita ovat porojen siirto ruokintapaikalle, porojen rehujen liikuttelu hankintapaikalta varastoon, varastosta ruokintapaikalle sekä ruokintapaikalla tapahtuva rehujen jakelu ja porojen seuranta. Perustietoihin ei merkitä poron rehujen viljelyyn käytettävää kalustoa. Viljelykalusto merkitään Korsirehujen tuotantokustannuslaskuriin jonne siirrytään varsinaisten ruokintasivujen kautta. 1. Koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskuri Kuva 2, koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskuri 1.1 Käytettävät koneet (kuva 2) Täytä laskuriin niiden koneiden ja laitteiden tiedot joita käytät porojen ruokintaan liittyen. Jos käyttämäsi koneet ja laitteet puuttuvat laskurista, voit merkitä ne kohtaan Muu kone. 1.2 Koneista ja laitteista tarvittavat tiedot (kuva 2) Hankintahinta, : Merkitse kohtaan koneen/laitteen arvonlisäveroton hankintahinta. Mikäli koneet/laitteet ovat jo vanhoja, yli kymmenen vuotta käytössä olleita, voit laittaa hankintahinnaksi niiden arvioidun myyntihinnan. Poistoaika vuotta: Merkitse kohtaan laitteen poistoaika. Poistoajalla tarkoitetaan yleensä aikaa jossa hankintahinta kuoletetaan, mutta tässä tapauksessa poistoajalla tarkoitetaan laitteen pitoaikaa vuosissa, kunnes se vaihdetaan tai romutetaan. Jäännösarvo hankintahinnasta, %: Merkitse kohtaan laitteen arvioitu jäännösarvo prosentteina hankintahinnasta. Mikäli laite poistetaan kokonaan käytöstä, tai on muuten arvoton, jäännösarvo on 0%. Korkovaatimus, %: Merkitse kohtaan oman pääoman korkovaatimus. Poro- ja maataloudessa korkovaatimus on yleensä 5%. Käytä samaa korkoprosenttia jokaisessa laitteessa.

8 7 Vakuutus, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteen vuosittaiset vakuutuskulut. Säilytys, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteen säilytyksestä aiheutuvat vuosikulut. Mikäli sinulla on laitteille esim. halli säilytystä varten, arvioi laitekohtainen vuosikustannus. Kunnossapito, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteen vuosittaiset keskimääräiset kunnossapitokulut. Muut kiinteät kustannukset, /vuosi: Merkitse kohtaan laitteesta aiheutuvat muut mahdolliset kiinteät kustannukset. Käyttökustannukset, /h: Merkitse kohtaan laitteen käyttökustannukset (kuten poltto- ja voiteluaineet) tuntia kohden. Käyttömäärä, /h: Merkitse tähän laitteen keskimääräinen käyttömäärä vuodessa tunteina. Oma palkkavaatimus: Merkitse kohtaan oma palkkavaatimus tai työntekijöille maksettava palkka jos tilalla on ulkopuolista työvoimaa. Porotalouden kannattavuusseurannan mukainen tuntipalkkavaatimus on vuonna 2010/2011 ollut 14 euroa. Täytettyäsi ylläolevat tiedot, voit tarkastella koneiden ja laitteiden käytöstä aiheutuvia kustannuksia laskurin alla olevasta taulukosta. Kuva 3, koneiden ja laitteiden tuntikustannuslaskurin tulokset näyttävä taulukko

9 8 2. Auton kilometrikustannusten muodostuminen (kuva 4) Täytä porotaloudessa käytettävän henkilö-/pakettiauton kokonaiskäyttömäärä/vuosi, sekä arvonlisäveroton hankintahinta ja jäännösarvo. Kuva 4, auton kilometrikustannuslaskuri Hankintahinta: Merkitse kohtaan pakettiauton tai porotaloudessa käytettävän auton arvonlisäveroton hankintahinta. Mikäli auto on jo vanha, yli kymmenen vuotta käytössä ollut, voit laittaa hankintahinnaksi sen arvioidun myyntihinnan. Käyttömäärä/ km/vuosi: Merkitse kohtaan auton vuotuinen käyttömäärä kilometreissä. Jäännösarvo: Merkitse kohtaan arvioitu jäännösarvo poistoajan jälkeen.

10 9 TUOTOT Tuottoihin merkitään kaikki porotaloudesta saatavat tulot. Tuottoihin ei merkitä poron rehujen viljelystä saatavia peltotukia. Peltotuet merkitään korsirehujen tuotantokustannuslaskuriin jonne siirrytään varsinaisten ruokintasivujen kautta Kuva 5, tuotot-välilehti 1. Teurasmäärät yhteensä (kuva 5) Vasa kpl: Merkitse kohtaan teurasvasojen tavoite tai saavutettu määrä. Vaadin kpl: Merkitse kohtaan teurasvaatimien tavoite tai saavutettu määrä. Hirvas/härkä kpl: Merkitse kohtaan teurashärkien/hirvaiden tavoite tai saavutettu määrä. Teuraspaino/kg, vasa: Merkitse kohtaan teurasvasojen keskipaino. Teuraspaino/kg, vaadin: Merkitse kohtaan teurasvaatimien keskipaino. Teuraspaino/kg, hirvas/härkä: Merkitse kohtaan teurashärkien ja -hirvaiden keskipaino. Lihan hinta, /kg: Merkitse kohtaan lihan keskihinta ilman ALV:tä. 2. Muut porotalouden tulot (ei koske vahingonkorvauksia eikä tukia) (kuva 5) Muu porotalouden tulo, : Merkitse kohtaan muita porotalouden tuloja esim. eloporojen myynti tai matkailu-/kilpaporojen tuotot. Kohtaan ei kuitenkaan merkitä vahingonkorvauksia. Taljat yhteensä, : Merkitse kohtaan taljojen myynnistä saatavat tulot. Sarvet yhteensä, : Merkitse kohtaan sarvien myynnistä saatavat tulot. 3. Eloporotuki (kuva 5) Porojen lukumäärä: Merkitse kohtaan eloporotukeen oikeutettujen porojen lukumäärä.

11 10 RUOKINTAVÄLILEHDET 1. Rehukustannus A 1.5 B Kuva 6, ruokinta-välilehden alkuosa rehukustannus 1.1 Perustiedot ruokittavista poroista (kuva 6) Ruokittavien porojen määrä: Täytä tähän ruokintapaikalle ruokittavien porojen määrä yhteensä. Merkitsemällä ruokittavien porojen määräksi 1, voit tarkastella ruokintaa myös porokohtaisesti. Ruokintakauden pituus: Täytä tähän ruokintakauden keskimääräinen pituus päivissä. Lisärehun anto ylläpitotarpeesta: Täytä tähän annettavan lisärehun tarve ylläpitoenergiasta prosentteina. Tarharuokinnassa tarve on aina 100%, maastoruokinnassa tarve riippuu laitumien kunnosta. 100% ylläpitotarve tarkoittaa 1,1 rehuyksikköä (RY) eli 12,87 megajoulea (MJ) poroa kohti (vaatimen energian tarve). Ajoporoilla tarve on määriteltävä itse. Hirvaan ylläpito tarve on noin 1,5 rehuyksikköä, lisäksi ajoporot tarvitsevat lisäenergiaa työntekoon. Vasan energiantarve on noin 0,7 rehuyksikköä. Ylläpitotarpeen prosenttilukua nostamalla tai laskemalla voidaan siis määritellä laskennallisesti oikea lisärehun anto ylläpitotarpeesta laskettaessa ruokintakustannuksia erikoisryhmille, kuten vasat tai ajokkaat.

12 Itsetehty säilörehu satolajeittain (kuva 6) Klikkaamalla vihreällä merkittyjä säilörehun satolaji-soluja (kuva 6 kohta 1.2), saat esiin vetovalikon (kuva 7) säilörehun korjuuasteen valitsemiseksi. Rehuarvoiltaan erilaiset säilörehusadot merkitään omiin sarakkeisiin. Kuva 7, satolaji valitaan vetovalikosta jonka saa esiin klikkaamalla aktiiviseksi satolajin ilmoittavan vihreänsolun Jos olet teettänyt säilörehuanalyysin, valitse energia-arvoiltaan lähin säilörehunkorjuuaste oikeassa laidassa olevasta taulukosta (Aputaulukko 1.). Lähde: Maa- ja elintarviketalouden tutkimuslaitos (https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/rehutaulukot/rehutaulukot/marehtijat) 1.3 Säilörehun käyttötavoite ruokinnasta (kuva 6) Täytä tähän kohtaan tavoite säilörehun osuudesta ruokinnassa prosentteina. Huomioi että eri säilörehusadot ilmoitetaan omissa sarakkeissaan. Prosentit lasketaan kokonaisrehuntarpeesta. Mikäli prosenttiosuuden arvioiminen on vaikeaa, valitse ensin satolajit vetovalikosta (kuva 6 kohta 1.2) ja kuiva-aineprosentit (kuva 6 kohta 1.4), muuta sen jälkeen säilörehun käyttötavoite prosenttiosuuksia (kuva 6 kohta 1.3) sen mukaan että saat oman jaettavan säilörehun määrän kiloissa (kuva 6 kohta A) vastaamaan omaa satoasi tai satotavoitettasi. Esim. säilörehu sato A) 40 %, säilörehu sato B) 30% ja täysrehu 30%=100%, eli poron ravinnontarve on täysin tyydytetty. Punainen prosenttiluku (kuva 6 kohta B) viereisessä sarakkeessa ilmaisee rehujen yhteisen energiamäärän prosentteina kokonaistarpeesta. Laskelmissa on huomioitu ruokinnassa tapahtuva hävikki eri satolajien mukaan. Mikäli käyttämäsi ruokintamalli aiheuttaa tavallista suurempaa hävikkiä, huomioi hävikki pienentämällä säilörehusi tavoite prosenttiosuutta sen mukaan kuinka paljon arvelet hävikkiä syntyvän. Esimerkiksi syöttäminen suoraan avatusta pyöröpaalista voi aiheuttaa huomattavaa lisähävikkiä porojen tallatessa ja ulostaessa rehuihin vaikka paali poroille hajotettuna aiheuttaa parhaassa tapauksessa vain 15% hävikin. Hehtaarisadon määrän saa mittaamalla pellosta juuri ennen korjuuta niitetyn koeneliömetrin painon ja kertomalla sen

13 Kuiva-aineprosentti (kuva 6) Tähän kohtaan tulee säilörehun kuiva-ainepitoisuus prosentteina. Mikäli sinulla on saman satolajin säilörehuja eri kuiva-ainepitoisuuksilla, voit laittaa ne eri taulukoille viereisiin sarakkeisiin. Oikeasta laidasta (Aputaulukko 2.) näet esimerkkejä kuiva-ainepitoisuuksista, mikäli et tiedä oman rehusi kuiva-ainepitoisuutta. 1.5 Säilörehun tuotantokustannus (kuva 6) Tämä ei ole satokohtainen kustannus vaan koko kauden tuotantokustannus, eli tämä ilmoitetaan vain kerran vaikka satoja olisi useita. Tuotantokustannus linkittyy sarakkeeseen täyttämällä rehun tuotantokustannuslaskuri jonne siirrytään sivun ylälaidan kuvakkeesta. (Ohjeet tuotantokustannuslaskurin täyttöön sivulla 17.) 1.6 Ostettu säilörehu satolajeittain: Täytä kuten kohta Itsetehty säilörehu satolajeittain 1.7 Ostettu heinä satolajeittain: Täytä kuten kohta Itsetehty säilörehu satolajeittain 1.8 Itsetehty heinä satolajeittain: Täytä kuten kohta Itsetehty säilörehu satolajeittain 1.9 Täys-/väkirehu Valitse vetovalikosta käyttämäsi täys-/väkirehu. Mikäli käyttämääsi rehua ei löydy valikosta, valitse energia-arvoltaan käyttämääsi rehua lähinnä oleva rehu. Energia-arvot löydät viereisestä taulukosta (Aputaulukko 3.). Täys-/väkirehun käyttötavoite ruokinnasta, %: Täytä tähän täys/väkirehun tarve prosentteina.1 kg täysrehua päivässä on noin 75% poron ylläpitotarpeesta (sisältää 5%:n hävikin). Huom! Jos korsirehujen kohdat on täytetty, voit laskea täys- ja väkirehuntarpeen punaisella näkyvästä prosenttiosuudesta (kuva 6 kohta B). Täys-/väkirehun hinta /kg: Lisää tähän käyttämäsi rehun hinta euroa/kg. Rahdin hinta tulee kohtaan Logistiikkakustannukset (kuva 8 kohta 3.1) mikäli rahti laskutetaan erikseen tai olet järjestänyt rahdin itse. Yleensä rahti laskutetaan tilauksen yhteydessä jolloin hinta sisältää rahdin Jäkälän osuus energiantarpeesta Täytä tähän jäkälän osuus energian tarpeesta prosentteina. Voit jättää kohdan nollaksi, mikäli jäkälän määrä on vähäinen eikä sillä ole merkitystä energian saannin kannalta. Täytä silti kohdat "jäkälän määrä, kg" ja "jäkälä /kg", jotta jäkälä tulee kustannuksiin mukaan. Jos sinulla on käytössäsi myös muita terveysvaikutteisia rehuja, kuten kerppuja, voit halutessasi täyttää kohdan laskemalla kerppujen tuotantohinnan ja lisäämällä sen jäkälän hintaan Muun rehun osuus energiantarpeesta Voit täyttää tähän kohtaan muiden käyttämiesi rehujen osuuden prosentteina, mikäli niillä on merkitystä energiansaannin kannalta. Rehuyksikköarvo, jonka perusteella prosenttiosuus kokonaisenergiasta lasketaan, on täytettävä itse alla olevaan "muu rehu, ry/kg ka" -kohtaan. Muista huomioida rehun kuiva-ainepitoisuus.

14 13 Voit myös laittaa tähän kohtaan nollan ja täyttää alla olevaan kohtaan "muu rehu /kg" nuolukivien ja muiden tarvikkeiden hinnan yhteenlaskettuna ja laittaa kohtaan "muu rehu, määrä kg" määräksi 1 kg, jolloin myös ne tulevat mukaan kustannuksiin. Nuolukivien kustannukset voi ilmoittaa myös kohdassa 1.11"säilytys/varastointikustannukset", mikäli tämä taulukko on muussa käytössä Säilytys/varastointi vuosittaiset muuttuvat kulut Täytä tähän rehujen säilytyksestä ja varastoinnista aiheutuvat ruokintakauden muuttuvat kulut, esim. pressut jne. Nuolukivet ja muut tarpeet mitkä eivät mahtuneet rehutaulukoihin voi myös lisätä tähän, jolloin kaikki ruokinnasta aiheutuvat kustannukset saadaan mukaan. 2. Porojen seurantakulut Maastoruokinnassa tämä kohta sisältää myös paimennuskulut. Huom! ei koske varsinaista ruokintaa, ainoastaan porojen siirtämistä ruokintapaikoille ja paimennusta. Ruokintaan käytetty aika merkitään myöhemmin ruokintalogistiikan kustannuksiin ohjeiden mukaisesti. Porojen kuljetus ruokintapaikoille, km/pakettiauto: Täytä tähän kohtaan porojen siirtämiseen ruokintapaikalle autolla käytetty kilometrimäärä/ruokintakausi. Porojen kuljetus ruokintapaikoille, moottorikelkka/h: Täytä tähän moottorikelkan tarve porojen siirtämisessä ruokintapaikalle, tuntia/ruokintakausi. Tähän merkitään myös moottorikelkan käyttö paimennuksessa ja muussa porojen seurannassa ruokintakauden aikana Työaika/h: Täytä tähän kaikki porojen ruokintapaikalle siirtämiseen käytetyt henkilötyöajat tunteina. Myös porojen seurantaan käytetty aika merkitään tähän, mikäli seurantaa ei hoideta ruokinnan yhteydessä.

15 14 3.Logistiikkakustannukset Koneiden ja laitteiden käyttöaikaa kysyttäessä tarkoitetaan aina pelkästään koneen tai laitteen työaikaa ilman kuljettajan/käyttäjän työaikaa Kuva 8, ruokintavälilehden keskiosa logistiikkakustannukset 3.1 Ostetut kuljetuspalvelut /vuosi (kuva 8) Laske tähän kohtaan kaikkien rehujen siirtämiseen käytettyjen kuljetuspalvelujen yhteishinta. Myös muut ruokintaan kohdistuvat ostetut konetyöt laitetaan tähän kohtaan, esim. tien aukaisu. Koneiden vuokrakulut ilmoitetaan myös tässä kohtaa.

16 Käytettävät rehut (kuva 8) Täytä tähän kohtaan logistiikan kohteena oleva rehulaji. Käytä esitäytettyjä sarakkeita jos se on tilasi kannalta mahdollista. Rehulajin nimeä voi myös muuttaa. Huomioi eri säilörehusadot! Päivittäinen tarve voi olla kuiva-ainepitoisuudesta, hävikistä ja energiaarvosta johtuen huomattavasti erilainen, jolloin päivittäin jaettavan säilörehun määrä voi aiheuttaa vaihtelevia ajoja laitteilla, esim. kaksi kuormaa/päivä yhden sijaan. Tällöin tulee tarpeelliseksi ilmoittaa logistiikkakustannukset eri säilörehusadoille. esim säilörehu1 ja säilörehu Kuljetukset hankintapaikalta varastoon - varastosta ruokintapaikalle - varsinainen rehunjako (kuva 8) Logistiikkakustannuksissa on tarkoitus selvittää kustannukset rehulajeittain hankintapaikalta varastoon, varastosta ruokintapaikalle ja varsinaisessa ruokinnassa. Koskee vain itse hoidettuja kuljetuksia. Täytä siis tarvittavat tiedot ruokintalogistiikan kaikista vaiheista. Jos käytät vuokrakoneita ilmoita vuokrat kohdassa Ostetut kuljetuspalvelut /vuosi (kuva 8 kohta 3.1) ja ilmoita tässä kohtaa vain kuljetuksen aiheuttamat omat työtunnit. Apulaitteiden kustannukset tulevat myöhemmin kohtaan 3.6 Apulaitteiden käyttö logistiikassa. Esim. Vieraalta ostetun pyöröpaalin logistiikka, jonka kuljetuksen hoidat itse, apulaitteina ovat peräkärry, paalisilppuri ja paalipihdit. Hankintapaikka pelto ->viedään traktorilla ja peräkärryllä varastoon tilan pihaan ->viedään varastosta ruokintapaikalle, edelleen traktori+peräkärry-> kuljetukset ruokintapaikalla eli rehunjakaminen ja paalinhajoitus traktorilla paalisilppuria käyttäen. KÄYTETTY KONE, kg/kuorma: Kohtaan merkitään koneella kerralla ajettavan kuorman koko. Kuormien määrä kpl/ruokintakausi: Kohtaan merkitään ruokintakauden aikana ajettavien kuormien määrä. Koneen käyttöaika tai ajettu matka kilometreinä kuormaa kohden: Tähän kohtaan merkitään kuormakohtaisesti rehujen kuljettamiseen käytettävä koneen käyttöaika/-matka purkuineen ja lastauksineen. Sisältää vain kuljetusvälineen käyttöajan ei henkilötyöaikaa. Työaika: Tähän kohtaan merkitään henkilöiden käyttämä työaika kuormaa kohden, sisältää myös koneiden ajamisen. 3.5 Käsinruokinta/pvä Täytä tähän ilman koneita suoritettavaan ruokintaan kuluva aika tunteina päivää kohden. Sisältää vain käsin tehtävän ruokinnan, kuten rehujen tarhaan viemisen ja levittämisen, ei esimerkiksi moottorikelkan reestä suoritettavaa heinän levittämistä. 3.6 Apulaitteiden käyttö logistiikassa h/ruokintakausi Täytä tähän apulaitteen käyttötunnit ruokintalogistiikassa koko ruokintakauden ajalta. Esim. Käytettäessä aiv-leikkuria rehujen jakamiseen, merkitse vain aika jona todella käytät leikkuria, kuten leikkaaminen ja levitys.

17 Matkat ruokintapaikalle ilman kuormaa Mikäli porojen ruokintapaikka sijaitsee tilakeskusta kauempana, tulee ruokintapaikalle siirtymisestä aiheutuvat kustannukset laskea. Tähän kohtaan merkitäänkin ilman kuormaa ruokintapaikalle siirtymisestä muodostuvat kilometrit/matka-aika sekä tehtävien matkojen määrä. 4.Rakennelmakustannukset 4.1 Ruokintapaikan, eli maa-alueen vuokra Kohtaan täytetään mahdollinen ruokintapaikan vuokra/euroa/ruokintakausi. 4.2 Ruokintarakennelmat, hinta/ Kohtaan merkitään mahdollisesti käytössä olevien ruokintarakennelmien hinnat. 4. RAKENNELMAKUSTANNUKSET Mikäli rakennelmat tai aidat ovat vanhoja, jo yli 10v. käytössä olleita, voit laittaa hankintahinnaks 4.1 Ruokintapaikan, eli maa-alueen vuokra/ 0, Ruokintarakennelmat, hinta/ Ladot/varastot 0,00 Siilot 0,00 Ruokintakaukalot 0,00 Heinähäkit 0,00 Ruokinta-automaatit 0,00 Heinäjauhokopit 0,00 Muut 0,00 Yhteensä 0,00 Poisto% 5 % 0,00 Pääoman korko 5 % Taloudellinen pitoaika Poroaidan hinta-arvio (jos tarkka hinta on tiedossa, tämä kohta jätetään tyhjäksi) Poroaidan pituus metreinä 0 Hinta metri 4,00 Yhteensä 0 Poisto% 5 % 0 Taloudellinen pitoaika Poroaidan tarkka hinta (jos ei arviota edellisessä kohdassa) Poroaidan hinta 0,00 Poisto% 5 % 0,00 Taloudellinen pitoaika 20 Rakennelmien ja aitojen korkokustannus (5%) yhteensä 0,00 Rakennelmien ja aitojen toteutuneet hoitokulut vuoden aikana 0 4,3 ja 4,4 Kuva 9, ruokintavälilehden loppuosa rakennelmakustannukset 4.3 ja 4.4 Poroaidan hinta (Kuva 9) Täytä näistä kohdista toinen määritelläksesi porotarhasta aiheutuvat kustannukset. Kohtaan 4.3 voit merkitä suoraan poroaidan hinnan, mikäli se on tiedossa. Vaihtoehtoisesti voit käyttää myös kohdan 4.4 hintalaskuria, joka määrittelee poroaidan hinnan aidan pituuden perusteella. Metrihintana ohjelmassa on käytetty neljää euroa, jonka arvioidaan sisältävän aitamateriaalit, rakentamiseen käytetty työaika, sekä apuvälineenä käytettävien koneiden ja laitteiden käyttökustannukset.

18 17 KORSIREHUJEN TUOTANTOKUSTANNUSLASKURI Korsirehujen tuotantokustannuslaskureihin siirrytään ruokintavälilehtien kautta. Tuotantokustannuslaskureista linkittyy automaattisesti kilohinta itsetehdylle säilörehulle ja heinälle. Kuva 10, korsirehujen tuotantokustannuslaskuri

19 18 1. Kiinteät kustannukset 1.1 Konekustannukset Traktorin käyttö h/vuosi: Täytä tähän vuosittaiset rehun tuotannon vaatimat traktorin käyttötunnit. Hinta /h: Katso, tai laske tarvittaessa, traktorin käyttökustannukset "Tilan koneet ja laitteet" sivulta. 2.Traktorin käyttö h/vuosi: Täytä tähän vuosittaiset rehun tuotannon vaatimat 2. traktorin käyttötunnit. Hinta /h: Katso, tai laske tarvittaessa, traktorin käyttökustannukset "Tilan koneet ja laitteet" sivulta. Viljely- ja korjuukoneiden hankintahinta yhteensä, : Täytä tähän viljely- ja korjuukoneiden yhteinen hankintahinta. Mikäli koneet tai laitteet ovat jo vanhoja, yli kymmenen vuotta käytössä olleita, voit laittaa hankintahinnaksi niiden arvioidun myyntihinnan. Viljely- ja korjuukoneiden vakuutus- ja kunnossapitokulut yhteensä, /vuosi: Täytä tähän keskimäärin vuosittaiset viljely- ja korjuukoneiden vakuutuksesta ja kunnossapidosta aiheutuvat kustannukset. Pääoman korko: Merkitse kohtaan oman pääoman korkovaatimus. Poro- ja maataloudessa korkovaatimus on yleensä 5%. Poistot, vuotta: Merkitse tähän laitteen poistoaika. Poistoajalla tarkoitetaan yleensä aikaa jossa hankintahinta kuoletetaan, mutta tässä tapauksessa poistoajalla tarkoitetaan laitteen pitoaikaa vuosissa kunnes se vaihdetaan tai romutetaan. 1.2 Rakennuskustannukset Rakennusten hankintahinta, : Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten hankinta- ja rakennuskustannukset. Rakennusten poistot, vuotta: Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten poistoaika. Rakennusten kunnossapito: Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten vuosittaiset keskimääräiset kunnossapitokulut. Rakennusten vakuutukset, /vuosi: Merkitse tähän rehuntuotantoon liittyvien rakennusten vuosittaiset vakuutuskulut. 1.3 Muut kiinteät kustannukset Merkitse kohtaan säilörehuntuotannosta aiheutuvat muut kiinteät kustannukset kuten vakuutukset, tilatuen hankintameno ym.

20 Pellon ja ojituksen kustannukset Pellon hankintahinta, : Merkitse tähän pellon hankintahinta. Pellon vuokrat, /vuosi: Merkitse kohtaan peltojen vuosittaiset vuokrakulut. Ojituksen hankintahinta, : Merkitse tähän ojituksen hankintahinta. Ojituksen poistot, vuotta: Merkitse tähän ojituksen poistoaika. Ojituksen kunnostuskulut, /vuosi: Merkitse kohtaan ojituksen vuosittaiset keskimääräiset kunnossapitokulut. 1.5 Työkustannukset Oma palkkavaatimus, : Merkitse kohtaan oma palkkavaatimus tai työntekijöille maksettava palkka jos tilalla on ulkopuolista työvoimaa. Porotalouden kannattavuusseurannan mukainen tuntipalkkavaatimus on vuonna 2010/2011 ollut 14 euroa. Työntekijän tuntipalkka: Merkitse kohtaan työntekijän tuntipalkka. Rehuntuotantoon käytetty omatyö tuntia: Merkitse kohtaan rehuntuotantoon käytetty oma työaika tunteina. Ulkopuolisen työvoiman käyttötunnit: Merkitse kohtaan rehuntuotantoon käytetyn ulkopuolisen työvoiman työaika tunteina. 2. Muuttuvat kustannukset Merkitse muuttuviin kustannuksiin rehunteosta aiheutuneet muut kustannukset. 3. Tulot ja tuet Merkitse kohtaan peltotuet ja tilan ulkopuolelle myydyistä viljelytuotteista saadut tulot 4. Satomäärä Säilörehun tuotantokustannuslaskurissa käytetään satomääriä merkitessä tuoresadon painoa, kuivaheinän tuotantolaskurissa taas kuivaheinäsadon määrää. Kevätsato, kg: Merkitse tähän ensimmäisen sadon paino kilogrammoina. Hehtaarisadon määrän saa mittaamalla pellosta juuri ennen korjuuta niitetyn koeneliömetrin painon ja kertomalla sen Syyssato, kg: Merkitse tähän toisen sadon paino kilogrammoina. Muut sadot, kg: Merkitse tähän muiden mahdollisten korjattujen satojen määrä kilogrammoina. Keskimääräiset korjuutappiot, %: Merkitse tähän korjuutappioprosentti. Korjuutappioprosentti määräytyy korjuumenetelmän mukaan. Keskimääräinen korjuutappioprosentti on noin 25%.

21 20 KUSTANNUKSET Kuva 11, kustannukset välilehti Täytettyäsi Poro-optimi-ohjelman voit siirtyä sivulle kustannukset tarkastelemaan ruokinnasta aiheutuvia kustannuksia. Taulukkoon on eritelty kustannukset ruokintapaikoittain ja kustannuslajeittain.

TARHAUSINFO. Rehut ja rehujen määrä

TARHAUSINFO. Rehut ja rehujen määrä PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt TARHAUSINFO Rehut ja rehujen määrä Rovaniemellä 6.2.2012 Veikko Maijala Porotalous on yritystoimintaa Poronhoito

Lisätiedot

Porojen lisäruokinnan hyvät käytännöt

Porojen lisäruokinnan hyvät käytännöt PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt Porojen lisäruokinnan hyvät käytännöt Rovaniemi 20.11.2013 Veikko Maijala Kuva Veikko Maijala Porotalous on

Lisätiedot

Porojen lisäruokinnan logistiikka. Janne Mustonen

Porojen lisäruokinnan logistiikka. Janne Mustonen Porojen lisäruokinnan logistiikka Janne Mustonen Talvinen lisäruokinta Tapahtuu maastossa tai tarhassa Päämääränä porojen elättäminen talven yli ja vasatuoton varmistaminen Porojen lisäenergian tarpeeseen

Lisätiedot

Porotalouden ruokintateknologiat. Janne Mustonen

Porotalouden ruokintateknologiat. Janne Mustonen Porotalouden ruokintateknologiat Janne Mustonen Porotalouden ruokintateknologiat selvitys Työn tilaaja Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt elinkeinon kehittämishanke/porutaku

Lisätiedot

Poron ruokinnan ja tarhauksen ABC

Poron ruokinnan ja tarhauksen ABC hanke 2009-2011 www.poroverkko.wikispaces.com Anna-Leena Jänkälä: Poron ruokinnan ja tarhauksen ABC Paliskuntain yhdistys Yleistä ruokinnasta Harjoitetaan yleisesti poronhoitoalueen etelä- ja keskiosissa

Lisätiedot

Säilörehu poron karkearehuna - tuloksia ruokintakokeesta

Säilörehu poron karkearehuna - tuloksia ruokintakokeesta PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt Säilörehu poron karkearehuna - tuloksia ruokintakokeesta Sodankylässä 27.9.2012 Veikko Maijala Porotalous on

Lisätiedot

PoroFencer kä ytto ohje

PoroFencer kä ytto ohje PoroFencer kä ytto ohje PORUTAKU-Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt - hanke PoroFencer on poroaitojen suunnitteluun tehty ohjelma, jolla voidaan piirtää erilaisille

Lisätiedot

SÄILÖREHUN VILJELY -INFO

SÄILÖREHUN VILJELY -INFO PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt SÄILÖREHUN VILJELY -INFO Säilörehun riskitekijöitä poron ruokinnassa Apukassa 16.8.2012 Veikko Maijala 2 Porotalous

Lisätiedot

Säilörehu poron karkearehuna - tuloksia hankkeen ruokintakokeista

Säilörehu poron karkearehuna - tuloksia hankkeen ruokintakokeista PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt Säilörehu poron karkearehuna - tuloksia hankkeen ruokintakokeista Rovaniemi 20.2.2013 Veikko Maijala Porotalous

Lisätiedot

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Antti Hannukkala MTT Rovaniemi antti.hannukkala@mtt.fi Porotalouspäivä 20.2.2013 Ruokinta on tullut porotalouteen jäädäkseen! Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Ihmistyö (yrittäjän oma työpanos) määrä [kpl, hinta [ /h, Yht. [ ] Penkin teko, muovin levitys ja tihkukastelulait- h, kg, m3] /ha, /kg]

Ihmistyö (yrittäjän oma työpanos) määrä [kpl, hinta [ /h, Yht. [ ] Penkin teko, muovin levitys ja tihkukastelulait- h, kg, m3] /ha, /kg] Markku Kajalo 01.11.2017 Tihkukastelulaitteisto (pumppu, suodattimet, lannoitteen annostelija, runkolinjat, jakoputkistot, tihkukasteluletkut ym.) Investointikustannus (4 ha:n mansikka-ala) hankintahinta

Lisätiedot

Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki. Raija Suomela

Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki. Raija Suomela Tehokas nurmituotanto Pohojosessa Osa 2 Raija Suomela MTT Ruukki Raija Suomela Sadolla ja laadulla ON väliä -reseptejä onnistumiseen- Mestariksi Suomen merkittävimmässä tuotantokentässä Timotei! Tuotannon

Lisätiedot

POROTALOUDEN LOGISTIIKKASELVITYS

POROTALOUDEN LOGISTIIKKASELVITYS POROTALOUDEN LOGISTIIKKASELVITYS Rovaniemen ammattikorkeakoulu PORUTAKU Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt hanke 6.8.2012 1 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 LOGISTIIKKA...

Lisätiedot

REHUOHRAN TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2016

REHUOHRAN TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2016 REHUOHRAN TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2016 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Rehuviljaa kg 0,110 4000 440 Tuotot yhteensä 1023 Oma siemen kg 0,270 164 44 Ostosiemen

Lisätiedot

EMS Light Nordic -seurantatyökalu

EMS Light Nordic -seurantatyökalu 8 EMS Light Nordic EMS Light Nordic on helppokäyttöinen seurantatyökalu, jonka avulla yritys voi helposti seurata ja analysoida esimerkiksi energian kulutusta, jätemääriä sekä materiaaleihin liittyviä

Lisätiedot

Säilörehun tuotantokustannus

Säilörehun tuotantokustannus Nurmentuotantokustannus NurmiArtturi-hankkeen tuloksia 12.10.16 Nurmesta tulosta Säilörehun tuotantokustannus Merkittävässä osassa maidontuotannon kustannuksia ja tulosta energiasta 30 70 % säilörehusta

Lisätiedot

Nurmirehujen tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät

Nurmirehujen tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät Nurmesta Tulosta -hanke Nurmirehujen tuotantokustannuksiin vaikuttavat tekijät Nurmex-tietoisku 16 Marita Jääskeläinen ProAgria Etelä-Pohjanmaa Säilörehun tuotantokustannus Merkittävässä osassa maidontuotannon

Lisätiedot

Kausihuonelaskelma

Kausihuonelaskelma Kausihuonelaskelma 16.12.2014 Markku Kajalo, Oulun yliopisto/kajaanin yliopistokeskus, Sotkamo Taustatietoja kausihuoneinvestoinnin laskelmalle Esimerkkinä tuoreena myyty vadelma. Kausihuoneen tarvikekustannus

Lisätiedot

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke. Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus

Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke. Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus Porotalousyrittämisen erilaiset oppimisympäristöt -hanke www.poroverkko.wikispaces.com Päivi Ylitalo: Poromiehen verotus Toukokuu 2010 Lapin ammattiopisto Porotalouden verotus 2 Johdanto Porotalouden puhdas

Lisätiedot

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016

Metsäverotuksen vinkit 2015. METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Metsäverotuksen vinkit 2015 METSÄNHOITOYHDISTYS POHJOIS- KARJALA Nurmes 10.2.2016 Verovelvollisuus Tilan omistajalla, jos hallintaa ei ole erotettu. Hallintaoikeuden haltijalla Kuolinpesällä Verotusyhtymällä

Lisätiedot

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva)

Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) Puutarhatalous (EU-tukihakemusta noudatteleva) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset

Lisätiedot

Riskien hallintaa tarhauksessa

Riskien hallintaa tarhauksessa PORUTAKU HANKE Poron lisäruokinnan, talvitarhauksen ja elävänä kuljettamisen hyvät käytännöt Riskien hallintaa tarhauksessa Rovaniemellä 6.2.2012 Merja Mattila 2 Ota ote riskeistä Tavoitteena tarhojen

Lisätiedot

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006

Tilikartta: Muu yritystoiminta Martti-järjestelmä 2006 1***** VASTAAVAA 1***** 10**** KÄYTTÖOMAISUUS 1***** 101*** AINEETTOMAT HYÖDYKKEET 10**** 1010** PERUSTAMISMENOT 101*** VA120 1010 Perustamismenot 1010** D 1011 Perustamismenojen aktivointi 1011 D 22 30

Lisätiedot

Hyvinvoiva vasikka tuotannon tekijänä

Hyvinvoiva vasikka tuotannon tekijänä Hyvinvoiva vasikka tuotannon tekijänä Maarit Kärki MTT Ruukki Vasikan ensimmäisiin kuukausiin kannattaa panostaa, sillä sen vaikutukset näkyvät eläimen koko elinkaaren ajan. Olosuhteet ja hyvinvointi Rehut

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2017 Sato 35 tn/ha Sato 40 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot (ei sis. kasvubonusta) Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas (sis. leike)

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

InnoNauta päätösseminaarit

InnoNauta päätösseminaarit InnoNauta hankkeiden päätösseminaari Tuotantokustannuslaskelmien tuloksia emolehmätiloilta Johanna Lindvall, Farmiluotsi Tavoitteena kannattavuuden parantaminen Hankkeen yhtenä tavoitteena naudanlihantuotannon

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot

KIRJANPITO 22C00100. Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot KIRJANPITO 22C00100 Luento 3: Menojen jaksottaminen: Pysyvät vastaavat; poistot Luento 3 Pysyvät vastaavat: Esittäminen Jaksottaminen Poistosuunnitelma Pysyvien vastaavien myynti 2 PYSYVÄT VASTAAVAT Pysyvät

Lisätiedot

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu.

KGU kannassa omaisuuden hallinta moduuli on valmiiksi asennettu. 1 Investointien hallinta ja poistot Investointien (esimerkiksi koneet ja laitteet, maa-alueet ja kiinteistöt) hallinta Odoo kirjanpidossa tehdään "Omaisuuden hallinta" moduulin alaisuudessa. Siellä voidaan

Lisätiedot

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE

WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE WILMAN KÄYTTÖOHJE OPISKELIJALLE Sisällys Täysi-ikäinen opiskelija... 1 ehops... 4 Tuntimerkinnät... 5 Opiskelijan työssäoppiminen Wilmassa... 7 Pankkiyhteys ateriakorvauksiin... 9 Työssäoppiminen alkaa...

Lisätiedot

POROJEN OSAVUOTINEN TARHAUS. Yhteenveto vuosilta 2008-2010

POROJEN OSAVUOTINEN TARHAUS. Yhteenveto vuosilta 2008-2010 POROJEN OSAVUOTINEN TARHAUS Yhteenveto vuosilta 2008-2010 KOMEA HIRVAS PORONHOITOALUE PORONHOIDOSTA JA TARHAUKSESTA Poronhoitolaki määrittelee poronhoitoalueen Paliskuntia 56 kpl Poronomistajia n. 4650

Lisätiedot

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE

tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE tilintarkastus.fi KUSTANNUSSEURANTA TEKESIN RAHOITUSTA SAAVILLE Tämä kustannusten seurantatyökalu on erityisesti niitä Tekesin rahoitusta saavia yhtiöitä varten, joilla ei ole kirjanpidossa omaa kustannuspaikkaa

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ

VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI. Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ VÄLIAIKAINEN KANSALLINEN TUKI Tukihakemukseen 428 liitettävän laskelman täyttöohje YLEISTÄ Liitelaskelman avulla selvitetään hakijan tukikelpoisuus väliaikaiseen kansalliseen tukeen ja sen korotukseen

Lisätiedot

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta

PAALINKÄSITTELY. www.mchale.net. Ammattilaisen valinta PAALINKÄSITTELY www.mchale.net Ammattilaisen valinta 691 BH Yksinkertainen, monipuolinen ja luja paalinkantolaite etukuormaimeen käsiteltäessä lappeelleen pudotettuja paaleja. Piikkien ympärillä pyörivät

Lisätiedot

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

19755 19755 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Porkkana Vaihtoehto II. Varhaisporkkanan viljely ilman harsokatetta Kauppakelpoinen sato 35550 kg/ha, tuotantokustannus 0,519

Lisätiedot

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi

Porotalouden verotus. Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi Poromiehen verotus Porotalouden verotus Paliskunta laskentayksikkönä (poikkeus Kiiminki-Kollaja) Porotalouden verovuosi on poronhoitovuosi poronhoitovuosi 2015-2016 2016 verovuoteen Verotuksen perustietona

Lisätiedot

Säilörehusadon analysointi ja tulosten hyödyntäminen

Säilörehusadon analysointi ja tulosten hyödyntäminen Nurmesta Tulosta -hanke Säilörehusadon analysointi ja tulosten hyödyntäminen Nurmex-tietoisku 3 Marita Jääskeläinen Miksi analysoida säilörehu? Säilönnän onnistuminen Tiedät mitä syötät Ruokinnan suunnittelun

Lisätiedot

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET

20329 20329 MUUTTUVAT KUSTANNUKSET Markku Kajalo 07.11.2013 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo Talvivalkosipuli (varastovalkosipuli) 0,5 ha (C2 ja C2 pohjoinen) TUOTOT määrä [kpl,h, kg, m 3 ] hinta [ /h, /ha, /kg] Yht. [

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA

HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA HSL Helsingin seudun liikenne kuntayhtymä POISTOSUUNNITELMA esitys HSLH 15.6.2010 HSL Helsingin seudun liikenne PL 100 00077 HSL Puhelin (09) 4766 4444 Faksi (09) 4766 4441 hsl@hsl.fi Y-2274586-3 HRT Helsingforsregionens

Lisätiedot

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta

Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun Energia-akatemia Arviointi oman tilan energian kulutuksesta Maaseudun energia-akatemia Tavoitteena - Maatalouden energiatietouden ja energian tehokkaan käytön lisääminen - Hankkeessa tuotetaan

Lisätiedot

If Yrityskansio Yliopistot

If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansio Yliopistot If Yrityskansioon kirjautuminen www.if.fi/yrityskansio Käyttäjillä on omat henkilökohtaiset tunnukset kansioon. Kansion sisällä olevaa näkymää säädellään eri käyttäjäprofiileilla.

Lisätiedot

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi)

Kotimainen paakkutaimi 1. vuosi (perustamisvuosi) Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 2 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään vesijohtoverkostosta ostamalla

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

Nurmesta uroiksi. 16.3.2016 Eija Meriläinen-Ruokolainen ProAgria Pohjois-Karjala

Nurmesta uroiksi. 16.3.2016 Eija Meriläinen-Ruokolainen ProAgria Pohjois-Karjala Nurmesta uroiksi 16.3.2016 Eija Meriläinen-Ruokolainen ProAgria Pohjois-Karjala Enemmän satoa samalla rahalla Tiedätkö nurmiesi satotason? Oletko siihen tyytyväinen? Tiedätkö säilörehusi tuotantokustannuksen?

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu. Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Johdatusta yrityksen taloudellisen tilan ymmärtämiseen (osa 2) 23.10.2015 Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Sisältö Mitä on yrityksen taloudellinen tila? Tunnuslukujen perusteet

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (10) SONET Palkkailmoitus vakuutusyhtiölle 2014 CGI 1 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 PALKKAILMOITUS VAKUUTUSYHTIÖLLE... 3 1.1 Tilastoa varten avattavat vakuutuskoodit... 3 1.2 Palkansaajatiedot... 4 1.3 Palkkailmoitus

Lisätiedot

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016

Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikkaan katelaskelma vuodelle 2016 Sokerijuurikas 5v. ka. sato Sato 35 tn/ha Sato 40,2 tn/ha Sato 45 tn/ha Tuotot Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Sato tn/ha /t Yhteensä Juurikas

Lisätiedot

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2)

MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) MAATALOUDEN VEROILMOITUS (2) TIETUEKUVAUS 2015 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 3 5 TARKISTUKSET... 8 6 HUOMAUTUKSET... 12 Muutoshistoria

Lisätiedot

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä.

Jos olet uusi toimittaja, rekisteröidy käyttäjäksi oheisessa osoitteessa: http://bsp.basware.com Rekisteröityminen -välilehdellä. Basware Supplier Portal (Toimittajaportaali) on työkalu, jonka avulla toimittaja voi luoda ja lähettää verkkolaskuja. Tämä pikaopas kertoo, miten rekisteröidyt asiakasorganisaatiosi toimittajaksi ja luot

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Vuokrapellon oikea hinta ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Pelto Pelto on keskeinen tuotantotekijä Hyvä rehuomavaraisuus luo pohjan hyvälle kannattavuudelle Lannan levitysala vaaditaan

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Ristiriitatilanteessa suomenkielisten lomakkeiden ja ohjeiden sisältö on ratkaiseva.

Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi ja englanniksi. Ristiriitatilanteessa suomenkielisten lomakkeiden ja ohjeiden sisältö on ratkaiseva. Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin Tuoteryhmä: toimistotuolit Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu suomeksi

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT

PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT PUUTARHAHARJOITTELURAPORTIN TALOUSLASKELMAT Ohjeet perustuvat kululajikohtaiseen tuloslaskelmaan. Lisätietoja tuloslaskelmien ja taseiden esittämisestä löydät esim. http://ktm.elinar.fi/ktm/fin/kirjanpi.nsf/0/ecd13ea878482b8bc22567da002d67f2/$file/tpyleis.pdf

Lisätiedot

ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA

ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA ILMASTOINTIALAN URAKKAMITTAUSOHJELMA OPASKIRJA 2 ILMASTOINTIALAN URAKANMITTAUSOHJELMA Mittausohjelman avulla pystyt seuraamaan urakkasi kehitystä sen eri vaiheissa. Voit syöttää tietoja laskentataulukkoon

Lisätiedot

VIS Arviomies ja Automaster 5.8

VIS Arviomies ja Automaster 5.8 1 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 Grey-Hen Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Päivitetty 09.02.2005 2 VIS Arviomies ja Automaster 5.8 integraation käyttöohje SISÄLLYSLUETTELO 1. VIS Arviomies Automaster 5.8

Lisätiedot

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma)

Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Lehden ennakkotiedot (vuosisuunnitelma) Postittamisen työpöytä Käyttöohje 1 Sisältö Lehtesi yhteystietojen tarkistaminen sivu 3 Aloita ennakkotietojen antaminen sivu 4 Ennakkotiedot; ajanjakso ja käytettävä

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Markkinointijakelun tilaaminen

Markkinointijakelun tilaaminen Markkinointijakelun tilaaminen PTP käyttöohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranet-palveluun Luo markkinointijakelulle nimi Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Aloita markkinointijakelun tilaaminen Tilaaminen:

Lisätiedot

Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset

Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset Oljen ja vihreän biomassan korjuuketjut ja kustannukset Timo Lötjönen, MTT Ruukki timo.lotjonen@mtt.fi Pellervo Kässi MTT Jokioinen Esityksen sisältö: - korjuu-, kuljetus- ja varastointiketjut - ketjujen

Lisätiedot

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella!

3. Täytä Kertamatkustajan tiedot huolellisesti ja klikkaa Tallenna. Etunimi ja sukunimi täytyy kirjoittaa isolla alkukirjaimella! M2-MATKALASKUJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOHJE 1 (10) A. Kirjautuminen järjestelmään 1. Mene osoitteeseen https://m2.oaj.fi 2. Klikkaa Paina tästä kirjautuaksesi. Anna OAJ:n jäsensivujen käyttäjätunnus ja salasana.

Lisätiedot

Esimerkki broilerintuotannon energiankäytöstä

Esimerkki broilerintuotannon energiankäytöstä Esimerkki broilerintuotannon Energian käyttö ja säästö maataloudessa -seminaari 28.2.2011 Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1.3.2011 1 Lähtötiedot 1. Mittauserä (syys-lokakuu) Untuvikot (kpl) 28

Lisätiedot

TÄYTTÖOHJE SIVULLA KERROTAAN LASKELMAN SISÄLLÖSTÄ. TOTEUTUSJÄRJESTYS NÄKYY VASEMMALLA NUMEROIN.

TÄYTTÖOHJE SIVULLA KERROTAAN LASKELMAN SISÄLLÖSTÄ. TOTEUTUSJÄRJESTYS NÄKYY VASEMMALLA NUMEROIN. TÄYTTÖOHJE SIVULLA KERROTAAN LASKELMAN SISÄLLÖSTÄ. TOTEUTUSJÄRJESTYS NÄKYY VASEMMALLA NUMEROIN. Aloita tästä. Viimeisen vaiheen jälkeen tulostetaan lomakkeet paperille tai pdf-muotoon toimitettavaksi edelleen

Lisätiedot

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa.

MAY1 Tehtävien ratkaisut Kustannusosakeyhtiö Otava päivitetty 12.4.2016 Julkaiseminen sallittu vain koulun suljetussa verkossa. KERTAUS Lukujono KERTAUSTEHTÄVIÄ K1. Ratkaisussa annetaan esimerkit mahdollisista säännöistä. a) Jatketaan lukujonoa: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, Rekursiivinen sääntö on, että lukujonon ensimmäinen jäsen

Lisätiedot

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet

Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Julia 2030 -hanke Ohjeistus julkisten hankintojen hiilijalanjälkilaskureihin (JUHILAS) Tuoteryhmä: Inkontinenssituotteet Suomen ympäristökeskus SYKE, Maija Mattinen, 20.12.2011 Lomakkeet ja ohjeet on kirjoitettu

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus.

MAANVUOKRASOPIMUS. Versio 2016/1. Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA. Tilatunnus/y-tunnus. MAANVUOKRASOPIMUS Me allekirjoittaneet olemme tänään tehneet seuraavan maanvuokrasopimuksen VUOKRANANTAJA Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRALAINEN Tilatunnus/y-tunnus Osoite VUOKRAUKSEN KOHDE kunnan/kaupungin

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe)

Kortinhaltijoiden valinta (1.vaihe) 1(5) USEAN KORTIN TILAAMINEN Toiminto tilaa ja uusi kortteja löytyy etusivulta kohdasta Kortit. Tässä voit tilata Lounaskortteja henkilöille, jotka on jo luotu lounaskorttipalveluun, ja joilla ei tällä

Lisätiedot

Kustannukset kohdallaan mihin on varaa?

Kustannukset kohdallaan mihin on varaa? Kustannukset kohdallaan mihin on varaa? Tuomo Rissanen Valion Navettaseminaari 10-11.2.2016 Vt. Toimitusjohtaja, ProAgria Pohjois-Savo tuomo.rissanen@proagria.fi 0405638749 Case, 130 lehmän navetan investoinnin

Lisätiedot

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 20503 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19375

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 20503 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19375 Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 1 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään yrityksen omaa vettä ->

Lisätiedot

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU Porutaku hanke, Merja Mattila POROYMPÄRISTÖ Poroympäristö Poron kannalta tila, ravintoa, rehua, rauhaa Poronhoidon kannalta tila harjoittaa elinkeinoa, erään

Lisätiedot

Maksatko liikaa autoedustasi?

Maksatko liikaa autoedustasi? Maksatko liikaa autoedustasi? Autoedun saajan edut automaattista Paikannin.com -ajopäiväkirjaa käytettäessä: autoedun verotusarvo perustuu todelliseen käyttöön (ks. esimerkkilaskelmat) käyttöedun saajan

Lisätiedot

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 21013 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19885

MUUTTUVAT JA KIINTEÄT KUS- TANNUKSET YHTEENSÄ 21013 Vähennetään ha-tuet 1128 PERUSTAMISKUSTANNUKSET 19885 Markku Kajalo, 16.12.2014 Oulun yliopisto/ Kajaanin yliopistokeskus/ Sotkamo MANSIKKA (1 ha) C2 ja C2 pohjoinen VAIHTOEHTO 1 (tihkukastelussa ja kastelulannoituksessa käytetään yrityksen omaa vettä ->

Lisätiedot

Säilörehun korjuuketjut ja strategiat kustannuspuntariin. Juha Kilpeläinen Karelia ammattikorkeakoulu Oy

Säilörehun korjuuketjut ja strategiat kustannuspuntariin. Juha Kilpeläinen Karelia ammattikorkeakoulu Oy Säilörehun korjuuketjut ja strategiat kustannuspuntariin Juha Kilpeläinen Karelia ammattikorkeakoulu Oy Esimerkkitilan säilörehun tuotantokustannus 30 ha säilörehua, tarkkuussilppuriketju 3 traktorilla,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN WILMASSA, opiskelijat

TYÖSSÄOPPIMINEN WILMASSA, opiskelijat 1 TYÖSSÄOPPIMINEN WILMASSA, opiskelijat 2 Huomaathan, että Wilmasta on julkaistu sovellus Android-käyttöjärjestelmälle http://www.starsoft.fi/public/?q=node/14708 ja ios-käyttöjärjestelmälle http://www.starsoft.fi/public/?q=node/14710

Lisätiedot

Rehukustannusten hallinta on taitolaji. ProAgria Etelä-Suomi Huippuosaaja Sari Jussila Lypsykarjanruokinta ja -talous

Rehukustannusten hallinta on taitolaji. ProAgria Etelä-Suomi Huippuosaaja Sari Jussila Lypsykarjanruokinta ja -talous Rehukustannusten hallinta on taitolaji ProAgria Etelä-Suomi Huippuosaaja Sari Jussila Lypsykarjanruokinta ja -talous Mistä muodostuvat turhat rehukustannukset? Pilaantuneesta rehusta Maittamattomasta rehusta

Lisätiedot

Satapeto yhteistyöryhmän kokous II/2010

Satapeto yhteistyöryhmän kokous II/2010 Satapeto yhteistyöryhmän kokous II/2010 Säkylä 15.9.2010 Riistapäällikkö Antti Impola 20.9.2010 Satakunnan riistanhoitopiiri 1 Ajankohtaiskatsaus RKTL:n kannanarviot suurpetojen määristä ennen metsästyskautta

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno

KIRJANPITO 22C Luento 4a: Hankintameno KIRJANPITO 22C00100 Luento 4a: Hankintameno Luento 4 Hankintameno: Välittömät ja välilliset menot (ennen: muuttuvat ja kiinteät) Hankintamenon määrittäminen Tilinpäätöksen esittäminen: Tilinpäätöksen sisältö:

Lisätiedot

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS

Financial Statement Scorecard as a Tool for Small Business Management 1 LIIKEVAIHTO / TUOTTEIDEN ARVONLISÄVEROTON MYYNTI ASIAKASULOTTUVUUS YRITYKSEN MAKSUKYKY JA STRATEGINEN JOHTAMINEN HELSINKI 29.1.2010 OTM, KTM MIKKO HAKOLA 1 TULOSLASKELMAPERUSTEINEN MITTARISTO JOHDON KONTROLLITYÖVÄLINEESTÄ Financial Statement Scorecard as a Tool for Small

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua. Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009)

Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua. Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009) Lentolaskuri kohti vastuullisempaa lentomatkailua Tietoa laskurin toiminnasta 5.6.2008 (päivitys 9.7.2009) Mistä lentolaskurissa on kyse? Lentolaskuri on tamperelainen internetlaskuri, jonka avulla kukin

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

ehr-järjestelmän käyttö palkka- ja kehityskeskusteluissa opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Esimiehen wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui ehr-järjestelmän käyttö

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Käyttöopas Ajanvaraus

Käyttöopas Ajanvaraus Käyttöopas Ajanvaraus Tarjoa asiakkaillesi mahdollisuus varata aikojasi kellon ympäri Sisällys Kalenterin käyttö osana arkea 3 1. Luo aukioloaikoja Luo aukioloaikoja 4 Viikkoaikataulupohja 6 2. Varaukset

Lisätiedot

Porojen ruokinnan nykytilapalautekyselyn

Porojen ruokinnan nykytilapalautekyselyn PORUTAKU/RAMK/TUOTANTOALAT Porojen ruokinnan nykytilapalautekyselyn tulokset Raportti Kanniala Venla, Mustonen Janne ja Peteri Jenni 21.9.2012 1 JOHDANTO Täys- ja väkirehukysely liittyy PORUTAKU - Poron

Lisätiedot

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin.

Ajatuksia hinnoittelusta. Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Ajatuksia hinnoittelusta Hinta on silloin oikea, kun asiakas itkee ja ostaa, mutta ostaa kuitenkin. Hinnoittelu Yritystoiminnan tavoitteena on aina kannattava liiketoiminta ja asiakastyytyväisyys. Hinta

Lisätiedot

Kerääjäkasvit talouden näkökulmasta

Kerääjäkasvit talouden näkökulmasta Kerääjäkasvit talouden näkökulmasta Erika Winquist (Luke) Ravinneresurssi-päivä 11.4.2017 Mustialassa Kerääjäkasvisadon hyötykäyttö 1. Korjuu rehukäyttöön 2. Laidunnus lampailla 3. Korjuu biokaasun raaka-aineeksi

Lisätiedot

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16,

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16, MAIDONTUOTANNON TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2015 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Tuotot / lehmä Maito (4,3%, netto) litraa 0,380 8100 3078 9600 3648 Kansallinen tuki

Lisätiedot

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16,

Rehua yhteensä MJ, Työkustannukset h 16, MAIDONTUOTANNON TUOTANTOKUSTANNUS, Vuosi 2016 Laskelmat mukaeltu Tuottopehtorista http://www.proagria.fi/tuottopehtori/ Tuotot / lehmä Maito (4,3%, netto) litraa 0,380 7680 2918 9600 3648 Kansallinen tuki

Lisätiedot

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit

RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit RMH-sopimus-/omistajuusmalli esimerkit Kyseiset omistajuus-/sopimusmallit ovat pelkästään esimerkkejä. Jokaisen kaupan/sopimuksen yhteydessä on aina syytä harkita, tarvitaanko asiantuntijaa laatimaan yksilölliset

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Lomakkeen 15 täyttäminen

Lomakkeen 15 täyttäminen Tässä esityksessä lomakkeen kohdat käydään läpi käytännöllisessä täyttöjärjestyksessä, joka poikkeaa osittain lomakkeen numerojärjestyksestä. 1. Nimi, henkilötunnus 2. Taiteen ala tai ammatti, esim. kuvataide

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje

Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sonera Viestintäpalvelu VIP VIP Laajennettu raportointi Ohje Sisällysluettelo VIP Laajennettu raportointi... 3 Luo raportti Laajennetun raportoinnin työkaluilla... 4 Avaa Laajennettu raportointi... 4 Valitse

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot