Biokaasuntuotannon kannattavuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Biokaasuntuotannon kannattavuus"

Transkriptio

1 Biokaasuntuotannon kannattavuus Ville Kuittinen Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Biotalouden keskus

2 Sisältö Biotila hankkeen laskelmat Toni Taavitsainen, Envitecpolis PKAMK:n biokaasulaskurin tuloksia Ville Kuittinen, Markus Hirvonen, Anna-Maija Kontturi, Hanna Koponen, Jarmo Maaranen, Tommi Karunkangas, Veera Pyy.

3 Biotila / Envitecpolis Verrataan yksittäisen biokaasulaitoksen ja keskitetyn biokaasulaitoksen kannattavuutta Raaka-aine vaihtoehtoja tarkastelussa: Lanta ja energianurmi Lanta ja jätelietteet

4 Biokaasua nurmesta ja lannasta (Biotila) Tuotantokustannukset Laitosinvestointi Jakautuvat useammalle vuodelle suunnitelman mukaisesti (15 vuotta, korko 5%) Investointituki normaalisti 20-30% Ylläpitokulut /käyttökulut Raaka-aineen tuottaminen

5 Biokaasua nurmesta ja lannasta (Biotila) Käsitellään vuodessa Naudan lietettä 3472 t (TS 7%) Energianurmea 291 t (TS 30%) ( ) Tuotetaan m³ metaania vuodessa Laitosinvestointi arviolta Käyttökustannukset vuodessa

6 Biokaasua nurmesta ja lannasta (Biotila)

7 Biokaasua nurmesta ja lannasta (Biotila)

8 Biokaasua nurmesta ja lannasta (Biotila)

9 Biokaasua lannasta ja jätteistä (Biotila) Käsitellään vuodessa: Naudan liete: t/vuodessa Yhdyskuntaliete: t /vuodessa Sakokaivoliete: 3 00 t/vuodessa YHTEENSÄ: t/vuodessa Tuotanto vuodessa: kwh lämpöä (netto) kwh sähköä (netto)

10 Biokaasua lannasta ja jätteistä (Biotila) Investointi Biokaasulaitos: Hygienisointi: Vastaanottosäiliö: Lieteallas (1000 m3) YHTEENSÄ:

11 Biokaasua lannasta ja jätteistä (Biotila)

12 Biokaasua lannasta ja jätteistä (Biotila)

13 PKAMK:n biokaasulaskuri

14 Tulosten vertailtavuudesta yleisesti Kahdella erilaisella laskurilla ei aina päästä samoihin tuloksiin: Eri lähteistä kootut raaka-aineiden CH 4 -potentiaalit ja ominaisuudet Erilainen biokaasulaitoksen rakenne Erilainen laskentatapa Erilaiset laskenta-arvot Tuloksiin vaikuttavia tekijöitä on runsaasti ja tulokset eivät ole kaikilta osin yhteneviä, mutta ovat kuitenkin saman suuntaisia. Laskureiden avulla saadaan kuitenkin hyvä kuva biokaasutuotannon mahdollisuuksista omassa toiminnassa

15 Oman tilan syötteet Taavitsainen Case 1 Syötteet Naudan lietelanta 3472 t/a Energianurmi 291 t/a Envitecpolisin laskelma, energiatase PKAMK:n laskelma, energiatase Tuotto CHP-laitokselta Nettosähkö Nettolämpö kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a Prosessin omakäyttöenergiat Sähköenergia kwh/a Lämpöenergia kwh/a kwh/a kwh/a

16 Oman tilan syötteet Taavitsainen Case 1, PKAMK:n energiatase Biokaasuprosessin energiatase CHP-tuotannon energiatase Hyödyntämätön potentiaali Nettoenergia CH4 Pumppaus CHP-tuotannon häviöt Sähköenergian nettotuotto Oheislaitteet Sekoitus Esikäsittely Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus Lämpöenergian nettotuotto Lämpöenergia BIokaasulaitoksen lämpöenergiankulutus

17 Ulkopuoliset syötteet Taavitsainen Case 2 Syötteet Naudan lietelanta 2000 t/a Yhdyskuntaliete 1000 t/a Sakokaivoliete 300 t/a Energiatase Envitecpolisin laskelma PKAMK:n laskelma Tuotto CHP-laitokselta Nettosähkö kwh/a kwh/a Nettolämpö kwh/a kwh/a Prosessin omakäyttöenergiat Sähköenergia kwh/a kwh/a Lämpöenergia kwh/a kwh/a

18 Ulkopuoliset syötteet Taavitsainen Case 2, PKAMK:n energiatase Biokaasuprosessin energiatase CHP-tuotannon energiatase Hyödyntämätön potentiaali Nettoenergia CH4 Pumppaus CHP-tuotannon häviöt Sähköenergian nettotuotto Oheislaitteet Sekoitus Esikäsittely Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus Lämpöenergian nettotuotto Lämpöenergia BIokaasulaitoksen lämpöenergiankulutus

19 PKAMK:n laskurin kannattavuuden indikaattorit Laskurilla vertaillaan erilaisten hyötykäyttövaihtoehtojen keskinäistä kannattavuutta Vertailtavat skenaariot ovat: Lämmöntuotanto: tuotetaan lämpöä korvataan lämmöntuotannon polttoainetta biokaasuprosessin vaatima sähkö ostetaan verkosta CHP-tuotanto: tuotetaan sähköä ja lämpöä sähkö- ja lämpöenergia käytetään ensisijaisesti omassa toiminnassa ylijäävä sähköenergia myydään verkkoon Biometaanin tuotanto: kaikki tuotettu biometaani myydään valmistuksen energia hakkeella ja ostosähköllä

20 PKAMK:n laskurin kannattavuuden indikaattorit Vaihtoehdoille lasketaan lämpöenergia, sähköenergian ja polttoaineiden korvauksesta syntyvä säästö sähkön ja lämmön sekä biometaanin myynnistä saatavat tulot Vuotuisen säästön ja myyntitulojen avulla voidaan arvioida eri vaihtoehtojen investoinnin maksimitasoa annetulla lainakorolla ja investoinnin poistoajalla suuremmat vuotuiset tulot mahdollistavat suuremman investoinnin investointien suunnittelussa ja kannattavuuden tarkemmassa arvioinnissa erilaisten biokaasun hyödyntämisvaihtoehtojen välillä mahdollisuus budjettitarjousten arviointiin Tarkempaa kannattavuusarviota varten voidaan ylläpitokuluja arvioida joko prosentuaalisena osuutena investoinneista tai käyttää arvioitua vuotuista ylläpito- ja huoltokulua

21 Demotila Pohjois-Karjalassa Case 3 Kahden toisiaan lähellä olevien tilojen syötteet käsitellään yhteislaitoksessa Syötteet: Naudan lietelanta 6050 t/a Sian lietelanta Energianurmi Energiankulutus: Lämpöä: Sähköä: 5000 t/a 85 t/a kwh/a (hake kwh/a ja öljy kwh/a) kwh/a

22 Tarkasteltavat vaihtoehdot Verrataan biokaasun hyötykäyttöä lämmöntuotantoon, CHP-tuotantoon liikennepolttoaineen valmistukseenkin Syötteen ja prosessin ominaisuuksia: Vuotuinen metaanipotentiaali syötteellä on kwh/a Syötteen viipymäaika reaktorissa 30 päivää Ei erityisiä esikäsittelyvaatimuksia

23 Biokaasuprosessin energiatase Biokaasuprosessissa lämpöenergiana, sähköenergiana ja häviöinä kuluu yhteensä noin 27 % syötteen metaanipotentiaalista! Hyödyntämätön potentiaali Nettoenergia CH4 Biokaasuprosessin energiatase Lämpöenergia kwh/a Pumppaus Oheislaitteet Esikäsittely Sekoitus kwh/a kwh/a Sekoitus Oheislaitteet 2182 kwh/a Esikäsittely Pumppaus Nettoenergia CH kwh/a kwh/a Lämpöenergia Hyödyntämätön potentiaali kwh/a 0

24 Lämpöenergiantuotannon energiatase Kaasupolttimella lämpöä voidaan tuottaa 68 % biokaasun energiasisällöstä! Sähköenergiaa ostetaan biokaasulaitoksen tarpeisiin. Lämmöntuotannon energiatase Biokaasu kwh/a Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus kwh/a Prosessin lämpöenergiankulutus kwh/a Lämpöenergian nettotuotto kwh/a Lämmöntuotannon häviöt kwh/a Lämmöntuotannon häviöt Lämpöenergian nettotuotto Prosessin lämpöenergiankulutus Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus

25 Hyödyntäminen CHP-tuotannossa Biokaasulaitoksen omakäytön jälkeen saadaan biokaasun energiasisällöstä sähköenergiana 29 % ja lämpöenergiana 33 % hyödynnettäväksi joko omassa toiminnassa tai myyntiin! Prosessi ns. omavarainen CHP-tuotannon häviöt Sähköenergian nettotuotto CHP-tuotannon energiatase Biokaasulaitoksen sähköenergiankulut us Biokaasu BIokaasulaitoksen lämpöenergiankulutus Lämpöenergian nettotuotto Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus Sähköenergian nettotuotto kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a Lämpöenergian nettotuotto BIokaasulaitoksen lämpöenergiankulu tus CHP-tuotannon häviöt kwh/a

26 Hyödyntäminen biometaanin tuotannossa Biokaasun puhdistuksessa biometaaniksi säilyy noin 98 % biokaasun energiasisällöstä! Biometaanin valmistusprosessia ja biokaasulaitoksen toimintaa varten ostetaan sähköä ja lämpöä Biometaanin häviöt Biometaanin saanto Biometaanin paineistus Biometaanin valmistus Biokaasu Biokaasulaitoksen lämpöenergiankulutus kwh/a kwh/a 0 Biokaasun puhdistus Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus Biokaasun puhdistus Biometaanin paineistus Biometaanin saanto Biometaanin häviöt kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a kwh/a Biokaasulaitoksen sähköenergiankulutus Biokaasulaitoksen lämpöenergiankulutus

27 Lämmöntuotannon kannattavuus Biokaasua käytettäessä lämmöntuotantoon saadaan tilojen lämmöntarve 100 % täytettyä Lämpöenergiaa Sähköenergia kwh/a (lämmöntarpeen kwh/a) kwh/a - Vuotuinen säästö korvattaessa haketta ja öljyä on noin Säästö mahdollistaisi noin investoinnin Lämmöntuotanto Öljyn/ hakkeen korvaus Porttimaksutulot 0 /a Korvatun lämpöenergian arvo /a Lämpöenergian lisähankinnan kulut 0 /a Sähköenergian kulutus biokaasulaitoksessa Lämpöenergian myynnin tulot 0 /a Lämmöntuotannon vuotuinen säästö Investointi max (ylläpito- ja käyttökulut huomioitu)

28 Biokaasun + CHP-tuotannon kannattavuus Biokaasua käytettäessä CHP-tuotantoon saadaan tuotettua: lämpöenergiaa kwh/a (79 % tarpeesta) sähköenergiaa /a (90 % tarpeesta) Vuotuinen säästö korvattaessa ostosähköä koko CHP-tuotannon osuudella ja öljyä/haketta koko lämmöntuotannon osuudella on /a Säästö mahdollistaa noin :n investoinnin CHP-tuotanto, Omakäyttö 100% Porttimaksutulot Korvatun lämpöenergian arvo Lämpöenergian lisähankinnan kulut Lämpöenergian myynnin tulot Korvatun sähköenergian arvo Sähköenergian lisähankinnan kulut Sähköenergian myynnin tulot CHP-tuotannon vuotuinen tulo Öljyn, hakkeen ja sähkön korvaaminen 0 /a /a /a 0 /a /a /a 0 /a /a Investointi max (ylläpito- ja käyttökulut huomioitu)

29 Biokaasun + biometaanin tuotannon kannattavuus Biokaasua jalostettaessa liikennepolttoaineeksi kelpaavaksi biometaaniksi saadaan: Biometaania kwh/a (97335 kg/a) Biometaania tuotantoon kuluu Sähköenergiaa kwh/a ja lämpöenergiaa kwh/a Biometaanin myyntitulot ovat /a ja biokaasulaitoksen ja jalostuksen energiakulut /a Vuotuinen tulo on /a (ei investoinnin poistoa) Myynti mahdollistaa noin :n investoinnin Biometaanin tuotanto ja myynti Porttimaksutulot Myytävän biometaanin arvo Biokaasulaitoksen tuotantokulut Biometaanin tuotannon kulut Biometaanin tuotannon vuotuinen tulo Biometaanin myynnin kulut ja tulot 0 /a /a /a /a /a Investointi max (ylläpito- ja käyttökulut huomioitu)

30 Vuotuinen energiatase, vuositulot ja Energiatase maksimi investointi Biokaasu + lämpö Biokaasu + CHP Biokaasu + jalostus Biometaanin saanto Lämpöenergia Sähköenergia

31 Vuotuinen energiatase, vuositulot ja maksimi investointi Vuositulot Biokaasu + jalostus Biometaanin myynti [ ] Biokaasu + CHP Lämpöenergian kulut / säästöt [ ] Biokaasu + lämpö 0 Sähköenergian kulut / säästöt [ ]

32 Vuotuinen energiatase, vuositulot ja maksimi investointi Investoinnin kannattavuusrajat Investointi [ ] Biokaasu + lämpö Biokaasu + CHP Biokaasu + jalostus

33 Yhteenveto vaihtoehdoista Biokaasu tulisi jalostaa mahdollisimman arvokkaaseen muotoon sen arvon kasvattamiseksi Lämpöenergian tuottaminen biokaasulla ei ole taloudellisesti kovinkaan mielekästä etenkään jos biokaasulla korvataan haketta CHP-tuotannossa saatava sähköenergia parantaa CHPtuotannon kannattavuutta. Mahdollisimman suuri osuus tuotetusta sähköstä tulisi kuluttaa omassa toiminnassa erityisesti pienessä kokoluokassa alle syöttötariffitason Biometaanin tuotannossa biokaasu saadaan arvokkaimpaan muotoon ja siten sen tuotannolla saadaan suurimmat vuotuiset tuotot, mikä mahdollistaa myös korkeimman investoinnin

34 Investointiriskin pienentäminen Yhteiskunnallinen yrittäjyys? osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot. Mahdollisista voitoista osa käytetään yhteisön yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen

35 Yleishyödyllinen investointihanke Tukea voivat hakea yksityis- tai julkisoikeudelliset yhteisöt tai säätiöt, esimerkiksi kylä- tai kulttuuriyhdistykset, 4H-yhdistykset, ympäristöjärjestöt tai maamiesseurat, kunnat, kuntayhtymät tai oppilaitokset

36 Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia ja palveluita. Tuella voidaan rakentaa, korjata tai laajentaa kyläyhteisön yhteisiä rakennuksia tai hankkia yhteisiä koneita, laitteita tai käyttöoikeuksia yhteisiä tiloja tai alueita varten. Lisäksi tuetaan pienimuotoista tie-, vesihuoltosekä tietoliikenneverkkojen rakentamista.

37 Yleishyödyllinen investointihanke Mahdollista saada tukea jopa 75% (ELY keskus) Tukipäätökset tapauskohtaisia. Tukea myönnetty mm. valokaapeli- ja vesiosuuskunnille. Esim. liikennebiokaasun jalostus- ja jakelulaitteistolle?

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke)

Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) Biokaasuteknologian edistäminen Pohjois-Savossa - Kestävä uusiutuvan energian tuotanto ja ravinteiden kierrätys (BIOTILA hanke) LIIKETOIMINTAOSA-ALUEEN LOPPURAPORTTI Toni Taavitsainen 3.10.2011 1 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE.

BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. Biokaasulaskuri.fi BIOKAASULASKURIN KÄYTTÖOHJE KÄYTÄNNÖN OHJEITA BIOKAASULAITOINVESTOINTIA HARKITSEVALLE. 2 Tekijät Markku Riihimäki Ukipolis Oy Katja Mahal Maahal-viestintä Jani Suoniemi Satafood ry Juha

Lisätiedot

E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet

E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet E-farm Basic -ohjelman käyttöohjeet V 1.0 18.12.2013 E-farm Asiakkuudenhallinta Tuotekehitys Myynti ja tuotekehitys www.e-farm.fi Matti Arffman Toni Taavitsainen Envitecpolis Oy etunimi.sukunimi@e-farm.fi

Lisätiedot

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan

Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Bioenergiaa Pielisen Karjalaan Pielisen Karjalan bioenergiaverkostot ja -virrat osana Pohjois-Karjalan energiaomavaraisuutta -hankkeen vuosiraportti 2012 Niina Huikuri & Lasse Okkonen (toim.) ISBN 978-952-275-046-4

Lisätiedot

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA

BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA PTT työpapereita 149 PTT Working Papers 149 BIOKAASUTUS LANNANKÄSITTELYN VAIHTOEHTONA Perttu Pyykkönen Stefan Bäckman Veli-Matti Tuure Markku Lätti Pellervon taloustutkimus PTT kiittää Maatilatalouden

Lisätiedot

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS

Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Teknologiakeskus Merinova PL 810 65101 Vaasa VAASAN LOGISTIIKKA-ALUEEN ENERGIASELVITYS Projekti nro H07694.P000 Viimeisin muutos Laadittu Laatija AIn Tark. / Hyv. TLS / PrS GRANLUND OY Antti Inermo Tom

Lisätiedot

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa

S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on keskeinen johtopäätös Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran,

Lisätiedot

BIOENERGIAN PILOTTIALUE

BIOENERGIAN PILOTTIALUE KAUSTISEN SEUTUKUNTA REISJÄRVEN KUNTA BIOENERGIAN PILOTTIALUE Työ- ja elinkeinoministeriölle Maa- ja metsätalousministeriölle Viite Jakelu Esittäjät Keskustelu ministeri Anttilan kanssa 9.12.2009 eduskuntatalolla

Lisätiedot

Saarijärven kaupunki

Saarijärven kaupunki TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: 1409/560/2009 Päätöksen päivämäärä: 10.6.2009 Katselmuksen tilaaja: Saarijärven kaupunki Sivulantie 11 43100 Saarijärvi Saarijärven kaupunki

Lisätiedot

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE

BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE BIOTALOUDELLA LISÄARVOA MAATALOUSTUOTANNOLLE Loppuraportti 1.11.2012-31.10.2014 Ohjelma: Ravinteiden kierrätyksen edistäminen ja Saaristomeren tilan parantaminen, Ympäristöministeriö 2 Sisällys 1 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen

Padasjoen kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 21.12.2012. Aki Pesola, Erkka Ryynänen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0208/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 5.11.2012 Katselmuksen tilaaja: Padasjoen kunta Padasjoen kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi

Esipuhe. www.uusiutuvialiikenteeseen.fi Sisällys Miksi biopolttoaineita on lisättävä liikenteessä?........................... 5 Mitä ovat biopolttoaineet?.............................................. 5 Mitä biopolttoaineita voidaan käyttää

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

ООО PRAGA-PLAST & K SAMOКHVALOV ANDREI ALEKSANDROVITS

ООО PRAGA-PLAST & K SAMOКHVALOV ANDREI ALEKSANDROVITS 13.5.2013 ООО PRAGA-PLAST & K SAMOКHVALOV ANDREI ALEKSANDROVITS Maailmalla meidän ympärillä on paljon lähde-energiaa ja ihmiset ovat oppineet käyttämään ja hyödyntämään sitä. Lähde-energiaa voidaan kuvata

Lisätiedot

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla

Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Uusiutuvan energian yrityskeskus -hanke Pudasjärven matalaenergiarakentamisen hirsitalokorttelialue - Selvitys lämmön tuotannosta uusiutuvalla energialla Asko Ojaniemi ja Lauri Penttinen Benet Oy 14.9.2009

Lisätiedot

Kaavarunkovaiheen loppuraportti

Kaavarunkovaiheen loppuraportti S K A F T K Ä R R Energiatehokkuus kaavoituksessa Kaavarunkovaiheen loppuraportti Esipuhe Kaavoituksella voidaan vaikuttaa merkittävästi alueiden energiatehokkuuteen. Tämä on Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Lisätiedot

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit

Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Sivutuotteiden kuivaus ja hyödyntäminen energiantuotannossa - Liiketoimintamallit Case 1: Kerroskuivuri tuoretta purua ja haketta tuottavalla sahalla Case 2: Kerroskuivuri metsähaketta käyttävällä kaukolämpölaitoksella

Lisätiedot

Energiatehokkuus kaavoituksessa

Energiatehokkuus kaavoituksessa Sitran selvityksiä 41 Energiatehokkuus kaavoituksessa Skaftkärr, Porvoo Kaavarunkovaiheen loppuraportti Pasi Rajala, Heikki Hirvonen, Sampo Perttula, Elisa Lähde, Perttu Pulkka, Leo Jarmala, Jouni Laukkanen,

Lisätiedot

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa

Kestävän energian. tiedotuslehti 2013. Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Kestävän energian Asikkala tiedotuslehti 2013 Tuulivoima kasvava energiamuoto Suomessa Suomessa oli 2012 lopussa 162 toimivaa tuulivoimalaa.tuulivoimalla tuotettiin noin 0,7 % kotimaassa kulutetusta sähköstä.

Lisätiedot

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus

Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus Siuntion uusiutuvan energian kuntakatselmus 12.5.2014 Aki Pesola, Laura Hakala, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: UUDELY/0025/05.02.09/2014 Päätöksen päivämäärä:

Lisätiedot

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen

Asikkalan kunta. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Katselmusraportti 09.10.2012. Erkka Ryynänen, Aki Pesola, Juha Vanhanen TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA ENERGIAKATSELMUSHANKE Dnro: HÄMELY/0103/05.02.09/2012 Päätöksen päivämäärä: 15.5.2012 Katselmuksen tilaaja: Asikkalan kunta Asikkalan kunta Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Lisätiedot

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia

Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina. Kuva: Helsingin Energia Kaukolämmön CO 2 -päästöjen laskentamenetelmät päätöksenteon työkaluina Kuva: Helsingin Energia Toimeksiantaja: Energiateollisuus ry 29. elokuuta 2013 Laatinut: Bionova Consulting Panu Pasanen, Tytti Bruce,

Lisätiedot

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ

MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ 1 MAATALOUDEN, YHDYSKUNTIEN JA ELINTARVIKESEKTORIN SEKÄ TUULIVOIMAN BIOENERGIAPOTENTIAALI LAPIN LÄÄNISSÄ Vesa Niemitalo Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 2008 2 SISÄLLYS 1. TAUSTA 1 1.1. Hankkeen

Lisätiedot

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi

Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi Sähkön pientuotannon kilpailukyvyn ja kokonaistaloudellisten hyötyjen analyysi LOPPURAPORTTI 3.10.2014 Aki Pesola, Juha Vanhanen, Markku Hagström, Ville Karttunen, Lauri Larvus, Laura Hakala, Iivo Vehviläinen

Lisätiedot

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA

ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA ENERGIAN KÄYTTÖ JA SEURANTA MAATILOILLA AHOKAS J. (toim.) 25 MAATALOUSTIETEIDEN LAITOS JULKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTO MAATALOUS-METSÄTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Yhteistyössä HELSINKI 2013 ISSN 1798-744X (Online)

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Julkaisu 105 2007 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2007 ISBN 978-952-5138-97-9 (nid.) ISBN 978-952-5138-98-6 (PDF) ISSN 1795-5610 Pohjois-Karjalan bioenergiaohjelma Painosmäärä 500 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti

Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti Punkalaitumen energiahankkeen esiselvitystyö, loppuraportti 2014 katja Punkalaitumen kunta 30.6.2014 0 1 Tiivistelmä Fossiilisten polttoainevarojen ehtyessä kiinnostus korvaavien polttoaineiden löytämiseksi

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti

VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN TUKEMA KUNTAKATSELMUSHANKE Dnro: KASELY / 0079/05.02.09/2014 Päätöksen pvm: 08.09.2014 VIROLAHDEN KUNTA; UUSIUTUVAN ENERGIAN KUNTAKATSELMUS yleis- ja yhteenvetoraportti Katselmusajankohta

Lisätiedot

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos

Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Lähienergia Kainuun bioenergian teemaohjelman tiedotuslehti 23.10.2013 nro 12 Kainuun Lämpöhuolto Oy:lle uusi lämpölaitos Sampo Jauhiainen Kainuun Lämpöhuolto Oy Kainuun Lämpöhuolto Oy on investoinut ja

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI

VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI VAASAN YLIOPISTO LEVÓN INSTITUUTTI VAASAN ENERGIAINSTITUUTTI Vaasan tiedepuistotalon energianhallintaratkaisut Riku Rikkola Patrik Sjöholm Pekka Peura VAASA 2008 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot