KOULULIITU 14 VUOTTA KOULUTIEN TURVANA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULULIITU 14 VUOTTA KOULUTIEN TURVANA"

Transkriptio

1 Image size: 7,94 cm x 25,4 cm KOULULIITU 14 VUOTTA KOULUTIEN TURVANA

2 Vaarallinen tieosa Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi 2

3 Koululiitun kehityspolku Vuoden 1999 aikana laadittiin Kuusamoon tierekisterin tietoja hyödyntävä laskentamenetelmä koulureittien liikenneturvallisuuden arvioimiseksi. Työtä ohjaamassa Kuusamon kaupunki, LVM, Tielaitos, Lääninhallitus ja Poliisi. Työ lähti liikenneturvallisuussuunnitelman aikana ajatuksesta Miten voisimme tasapuolisesti arvioida eri koulujen oppilaiden kulkemien koulumatkojen vaarallisuutta? Vuoden 2000 aikana menetelmää testattiin 10 kunnassa eri puolilla Suomea ja kehitettiin yleisesti hyväksytty laskentamenetelmä, joka sai nimekseen Koululiitu Asiantuntijajoukkoa laajennettiin OPH:n, Kuntaliiton, Liikenneturvan asiantuntemuksella. Ohjelmaa päivitetty 2009 aikana saadun palautteen perusteella 3

4 Koululiitun tavoitteet Kuusamossa esitettyihin kysymyksiin pyrittiin vastaamaan laatimalla laskentakaava, joka tuotti indeksin (=riskiluvun) kullekin tien osalle Menetelmän tavoitteena on asettaa tien osat keskinäiseen järjestykseen vaarallisuutensa mukaan Tasapuolinen kaikille oppilaille Objektiivinen Eri ikäisten oppilaiden väliset erot huomioitavissa Helppokäyttöinen ja havainnollinen 196 Rakennettu yleisimmin käytetyn paikkatietoohjelman päälle 4

5 Koululiitun kulmakivet Menetelmässä käytettävä laskentakaava perustuu kolmeen toisiaan täydentävään lähtökohtaan Tilastollinen vaarallisuus, eli eri tekijöiden laskennallinen merkitys lasten liikenneonnettomuuksissa Lasten kokema vaarallisuus eli liikennepsykologien näkemys muuttujien keskinäisistä painoarvoista Kuntien ja poliisin kokemusperäinen tieto vaarallisuuden arvioinnista 5

6 Laskennassa käytettävät muuttujat Laskennassa huomioitavia tien ja liikenteen ominaisuuksia kuvaavia tunnuslukuja ovat mm. Liikennemäärä (KAVL) Raskaan liikenteen osuus (KAVLRAS) Nopeusrajoitus Piennarleveys (sekä koko- että päällystetty piennar) Tien päällyste Näkemäprosentti (NA300) Tien verkollinen asema Valaistus Kevyen liikenteen järjestelyt Tien toiminnallinen luokka ja kunnossapitoluokka 6

7 Muuttujien painoarvot Muuttujat kahdessa ryhmässä (summamuuttujia ja kerroin muuttujia) Summamuuttujat: Liikennemäärä (KAVL ja KAVLRAS) n. 50% riskiluvusta Nopeusrajoitus n % riskiluvusta Piennarleveys 5-15% riskiluvusta Näkemäprosentti 5-10% riskiluvusta Muut muuttujat (päällyste, tien verkollinen asema, toiminnallinen luokka) 10-20% riskiluvusta 7

8 Muuttujien painoarvot Kerrroinmuuttujat: Kunnossapitoluokka 0-10% riskiluvusta Valaistus n. 0-10% riskiluvusta Kevyen liikenteen väylä 0-70% riskiluvusta 8

9 Tien ylityksen laskenta Ei enää erillisenä karttana, vaan Oma työkalu Valitse tien ylityskohta Valitse tien ylitystapa Eritasossa 0 Suojatie ja liikennevalot 0,4 Tasossa ja korotettu suojatie 0,6 Kerroin Tasossa ja suojatiesaareke 0,75 Tasossa pelkkä suojatie 1 Tasossa ei merkitty 1,2 Näytä tien ylittämisen riskiluku 9

10 Tulokseksi saadaan riskilukuja Koululiitulla tien ja liikenteen ominaisuuksia kuvaavat tunnusluvut muutetaan ns. riskiluvuiksi Laskentojen tuloksena saataville vaarallisuusluvuille on määritelty hankkeen ohjausryhmässä kuntien käytäntöjen perusteella luokka-asteeseen sidotut raja-arvot Jokaiselle tieosalle lasketaan tien suuntaisen kulkemisen vaarallisuutta kuvaava tunnusluku 10

11 169 11

12 Koululiitun käyttö Koululiitua käytetään omalla sovelluksella Koululiitulla indeksoitua tieverkkoa käytetään jossain toisessa paikkatieto ohjelmassa Koululiitu karttoja käytetään kuvaformaatissa Aktiivisia käyttäjäkuntia n. 150 Lisäksi kartat kaikkien selailtavissa 12

13 Koululiitun käyttötarkoituksia Koulukuljetuspäätökset Koulukuljetusvuorojen suunnittelu Kevyen liikenteen tarveselvityksissä Toimenpiteiden kustannusvaikutusten arviointi Kaavoituksen tuki haja-alueella Työkalu turvallisen koulutien ja paikkatiedon opiskeluun? Liikennekasvatuksen tuki? Työkalu arvioida toimenpiteiden lapsivaikutuksia? 13

14 Käyttösuositukset Kuntien harkintavallassa Esikoululaiset missä olosuhteissa voivat kulkea itsenäisesti Tien ylittäminen linjaautopysäkille linjaliikenteen haittaaminen, tuttu paikka Vastaavatko rekisteritiedot todellista tilannetta Rautateiden tasoristeykset Tuleeko riskiluvun olla alhaisempi talvella 14

15 Mihin ei koululiitu vastaa? Käytetyt ajonopeudet Sesonkiluonteinen liikenne Heikot näkemäkohdat Tien kapeus, joka ei näy rekisteritiedoissa (sillat, kallioleikkaukset, tienvarsiasutus ) Kun liikennemäärä on erittäin korkea, ei laskentaskaala riitä (yli ajoneuvoa vuorokaudessa) 15

16 Käyttösuositukset ohjeistus ja suositukset tuloksien käytöstä Koululiitu on APUVÄLINE! Se ei voi huomioida kaikkia muuttuvia tekijöitä tien päällä Kuntien vastuu viime kädessä Ei ainoa ja yksiselitteinen perustelu Tuloksien tulkitsijalla oltava paikallistuntemusta Oppilaan henkilökohtaiset ominaisuudet Oppilaan kulkeman matkan pituus Tien ylitykset 16

17 Vanhempien laskelmat Koulumatkan pituus on mukana ohjeissa, mutta suosituksena jota harva kunta käyttää Tien ylitys on tapauskohtainen käytännössä hyvin toimiva työkalu taajamaympäristössä muttei haja-alueella Jos mahdollista puolueeton lausunto esimerkiksi poliisilta rauhoittaa usein tilannetta 17

18 Kuka voisi antaa myös lausunnon? Poliisi? Liikenneturvallisuusryhmän lausunnot? Maastokäynti koulureiteille (koulutoimi, tienpitäjä, vanhemmat, poliisi, Liikenneturva yhteisesti)? Liikenteen ammattilaiset (autokoulu, kuljetusyritykset, kunnossapitäjä)? Tasoristeyksien osalta Liikennevirasto? 18

19 TULOSTEN TULKINTA Vastaako aina tilanne tien päällä rekistereitä? Antaako koululiitukaan aina oikean vastauksen? Harkinnan käyttö kuljetusten myöntämisessä on edelleen suotavaa! Erityistapauksien kautta voi hakea yhteistä linjaa

20 SUOJATIESAAREKE Riskiluku 206 Tien ylityksen riskiluku tasossa 247 ja saarekkeellisen suojatien kanssa 155 Onko tässä saarekkeellinen suojatie? Tieliikennelain mukaan ei, mutta käytännössä on ja ajatus tien ylittämisestä kahdessa erässä toteutuu

21 VALTATIEN YLITYS / ALITUS Pääseekö tässä tien yli (tai ali) turvallisesti? Alikulku normaalia matalampi tehty karjan siirtoa varten Keväällä ja pitkälle syksyyn turvallisesti käytettävissä, mutta talvikunnossapito on ongelma

22 BUSSI- VAI TAKSIKYYTI? Bussipysäkki noin 200 metrin koulun tienhaarasta Näkemät vähintäänkin hyvät Tulisiko silti järjestää taksikuljetus, koska riskiluku on 250?

23 PITÄÄKÖ PYSÄKIN OLLA LIITTYMÄSSÄ KIINNI? Liikennettä paljon ja riskiluku 257 Pysäkille pitäisi kävellä n. 30 m valtatien vartta

24 AIHEUTAMMEKO ONGELMAT ITSE? Runsaasti uutta hajaalueen rakentamista Riskiluku 212 Silti tie tuntuu vaaralliselta Aiheuttavatko naapurin isät ja äidit ne isoimmat ongelmat?

25 PELOTTAVA VAI VAARALLINEN? Riskiluku 199 Monesti tulee kyselyitä kuitenkin tien vaarallisuudesta tämän tyyppisiltä teiltä Miten arvioidaan ja arvotetaan tien pelottavuus? Lääkärinlausunto?

26 NÄKEMÄONGELMAT! Notkopaikat, mutkat, rakennukset tai kasvillisuus voivat aiheuttaa poikkeuksellisia olosuhteita Riskiluku 239, mutta näkemä osin erittäin huono

27 JUNARADAN YLITYS Moniko kävelevä tai pyöräilevä lapsi ja moniko lapsia kuljettava auto on jäänyt junan alle? Riskiluku 222

28 KEVARI VAIN TOISELLA PUOLEN TIETÄ Voiko olettaa, että kotitienhaaran oppii tuntemaan? Klv on yleensä vain toisella puolen tietä Riskiluku 102, mutta tien ylitys 240

29 KIITOS! 30

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Itäväylän seuturaitin parantaminen

Itäväylän seuturaitin parantaminen Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosaston selvityksiä 2004:1 Itäväylän seuturaitin parantaminen pyöräilyn pääväylän kehittäminen pienillä toimenpiteillä Esipuhe Tässä pilottisuunnitelmassa

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen

Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Jyväskylän kevyen liikenteen laatukäytävä ja sen palvelutason määrittäminen Julkaisulupa:03042 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Tekninen palvelukeskus PL 233 40101 JYVÄSKYLÄ Puhelinvaihde (014) 624 211 Jyväskylän kevyen

Lisätiedot

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä

Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen liikenteen väylillä Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Hyvä väyläomaisuuden hallinta kevyen VOH 2.16 Tiehallinnon selvityksiä 39/2006 Tiehallinto Helsinki 2006 Kannen kuva: Yleiset

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys

Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007. Valtatien 13 rekkajonoongelmien. välillä Lappeenranta Nuijamaa. Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajonoongelmien lieventäminen välillä Lappeenranta Nuijamaa Esiselvitys Kaakkois-Suomen tiepiiri 2007 Valtatien 13 rekkajono-ongelman lieventämien välillä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Liikenneturvallisuus lasten ja nuorten kaupungissa -tiedonkeräys internetin kautta

Liikenneturvallisuus lasten ja nuorten kaupungissa -tiedonkeräys internetin kautta Kuninkaanlähteenkatu 12 PL 36, 38701 KANKAANPÄÄ Puh. *(02) 57 700 etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi Ympäristökeskus 30.1.2009 DI Mariitta Vuorenpää KOYK projp. selvitysraportti Liikenneturvallisuus lasten

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin

Oulu 2003. Liikenne- ja viestintäministeriön Jaloin-hanke Internet-sivut: www.tieliikelaitos.fi/jaloin Otsikko: Talvipyöräilyn laajuus, sen esteet ja motiivit sekä terveysvaikutukset Ulkoasu ja taitto: Timo Perälä Painopaikka: Painotalo Suomenmaa, Oulu Kannen kuva: Timo Perälä Oulu 23 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille

Turvallisuuskävelyt. Opas järjestäjille ja osallistujille Turvallisuuskävelyt Opas järjestäjille ja osallistujille Tehdään yhdessä turvallista, tasa-arvoista ja viihtyisää elinympäristöä Monet eri tahot vastaavat yksittäisen alueen elinympäristöstä, minkä vuoksi

Lisätiedot

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen

Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen sujuvuuteen Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden liikenteen Tiehallinnon sisäisiä julkaisuja 10/2009 Sonja Lehtonen Raskaan liikenteen määrän vaikutus kaksikaistaisten teiden

Lisätiedot

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta

VIITE Päijät Hämeen liiton lausuntopyyntö maakuntakaavan 2014 luonnosaineistosta LAUSUNTO 2012 09 19 Tieokas Markku Sakari Meriluoto Onnenlaakso Puutarhatie 24 A 18 FIN 16100 UUSIKYLÄ m. 045 651 9808 markku.meriluoto@ti eokas.fi www.tieokas.fi Y tunnus 1516503 5 Alv.rek. VIITE Päijät

Lisätiedot

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA

OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA MULLA ON ASIAA OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA 1 OHJEITA LASTEN HYVINVOINTITIEDON HANKINTAAN KUNNASSA Sisältö Aluksi...5 Miksi hyvinvointitietoa kerätään?...6 Lasten hyvinvoinnin tietolähteitä...8

Lisätiedot

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011

ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN. Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN Liikkumisen ohjauksen kehittäminen Hyvinkäällä Koontimuistio 23.6.2011 ASKEL HYVÄÄN LIIKKUMISEEN LIIKKUMISEN OHJAUKSEN KEHITTÄMINEN HYVINKÄÄLLÄ SISÄLTÖ JOHDANTO A. TOIMENPITEIDEN

Lisätiedot

Valaistushankintojen energiatehokkuus

Valaistushankintojen energiatehokkuus SUOMEN VALOTEKNILLINEN SEURA ry 1 Valaistushankintojen energiatehokkuus Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriön) suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta; valaistusosuuksien

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15

Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Kivikko-seura ry:n lausunto YTV:n jätevoimalan YVA-selostuksesta sivu 1/15 Tiivistelmä Kivikko-seura katsoo, että YTV:n jätevoimalan YVA-selostus on olennaisin osin virheellisesti ja puutteellisesti tehty.

Lisätiedot

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ

ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ VIITTEELLINEN SUUNNITELMA ESTEETTÖMÄSTÄ ULKOILUPUISTOSTA JA SEN TOIMINNALLISESTA SISÄLLÖSTÄ LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan koulutusohjelma Miljöösuunnittelu Tutkintotyö Syksy 1999 Hanna Kuisma SISÄLLYS

Lisätiedot

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali

MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali MITÄ ON NUORISOALAN EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali Mitä on nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö? Laadukkaan päihdekasvatuksen tukimateriaali 2. uudistettu painos Toimittajat:

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA

Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA 2012 Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi - Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Valtatien 12 parantaminen välillä Alasjärvi Vatiala, Kangasala ja Tampere ALUEVARAUSSUUNNITELMA Pirkanmaan

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012

Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Tampereen kaupunkiseudun keskustojen seurantamittaristo (barometri) 2012 Kuntajohtajakokous 5.10.2012 Seutuhallitus 31.10.2012 2 3 TIIVISTELMÄ Tampereen kaupunkiseudun kuntien keskusta alueiden kehittäminen

Lisätiedot

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä

Yleisohjeet liikennemerkkien käytöstä Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki ISBN 951-726-978-1 (nid.) TIEH 2000006-03 (nid.) Oy Edita Ab Helsinki ISBN 951-726-979-X (PDF) TIEH 2000006-v-03 (PDF) Julkaisua myy/saatavana:

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS

LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS LAHELANPELTO II, ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOSLUONNOS Erillinen liikenneosioiden vastaus: Tehtyjen liikenneselvitysten perusteella voidaan todeta, että Lahelanpellon liikenne pystytään järjestämään

Lisätiedot

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto

Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Keskustan strateginen kehittäminen ja asukkaiden kokemuksellinen tieto Näkökulmia tiedon tuotannon menetelmiin ja niiden tulkintaan Huhtikuu 2013 Jarkko Bamberg 1 Työn tilaaja: Tampereen kaupunki/ Kaupunkiympäristön

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot