VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus

2 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , ,98 MAKSUTUOTOT , ,17 TUET JA AVUSTUKSET , ,81 VUOKRATUOTOT , ,81 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,47 TOIMINTATUOTOT , ,24 TOIMINTAKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,01 ELトKEKULUT , ,98 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,31 HENKILÖSIVUKULUT , ,29 HENKILÖSTÖKULUT , ,30 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,89 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,87 PALVELUJEN OSTOT , ,76 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,12 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,12 AVUSTUKSET , ,41 VUOKRAT , ,26 MUUT KULUT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,85 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,61 VEROTULOT , ,51 VALTIONOSUUDET , ,00 KORKOTUOTOT , ,07 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,89 KORKOKULUT , ,91 MUUT RAHOITUSKULUT , ,26 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,79 VUOSIKATE , ,69 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , ,56 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,56 TILIKAUDEN TULOS , ,13 POISTOERON LISÄYS , ,75 VARAUSTEN VÄHENNYS ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,88

3 82 VIRTAIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,51 Toiminnan rahavirta , ,18 Investointien rahavirta Investointimenot , ,23 Rahoitusosuudet investointeihin , ,03 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,70 Investointien rahavirta , ,50 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,32 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset , ,72 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset , ,72 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,49 Vaihto-omaisuuden muutos 2 255, ,08 Saamisten muutos , ,73 Korottomien velkojen muutos , ,89 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,47 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,85 RAHAVARAT , ,40 RAHAVARAT , ,25 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,85

4 83 VIRTAIN KAUPUNKI TASE ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET , ,46 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,46 MAA-JA VESIALUEET , ,10 RAKENNUKSET , ,22 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,99 KONEET JA KALUSTO , ,17 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,32 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,52 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,32 OSAKKEET JA OSUUDET , ,91 MUUT SAAMISET , ,38 SIJOITUKSET , ,29 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,07 VALTIONTOIMEKSIANNOT , ,33 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET , ,05 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT AINEET JA TARVIKKEET , ,08 VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT , ,40 VAIHTO-OMAISUUS , ,48 LAINASAAMISET , ,64 PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,64 MYYNTISAAAMISET , ,95 LAINASAAMISET 151, ,33 MUUT SAAMISET , ,14 SIIRTOSAAMISET , ,09 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,51 SAAMISET , ,15 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,03 VASTAAVAA , ,48

5 84 VIRTAIN KAUPUNKI TASE ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,96 MUUT OMAT RAHASTOT , ,85 EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,88 OMA PÄÄOMA , ,52 POISTOERO , ,27 VAPAAEHTOISET VARAUKSET ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA- UKSET , ,27 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 VALTION TOIMEKSIANNOT , ,33 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,32 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOK , ,00 LAINAT KUNNALTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 279,67 OSTOVELAT 8 594, ,47 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,81 PITKÄAIKAINEN , ,95 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOK , ,50 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 279, ,89 SAADUT ENNAKOT , ,20 OSTOVELAT , ,16 MUUT VELAT , ,49 SIIRTOVELAT , ,14 LYHYTAIKAINEN , ,38 VIERAS PÄÄOMA , ,33 VASTATTAVAA , ,48

6 85 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,94 TOIMINTAKULUT , ,82 OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOI- TOSTA/TAPPIOSTA , ,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 VEROTULOT , ,17 VALTIONOSUUDET , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,85 VUOSIKATE , ,43 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,87 SATUNNAISET ERÄT 6 872,85-305,95 TILIKAUDEN TULOS , ,39 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 6 112, ,51 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,28 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,60

7 86 VIRTAIN KAUPUNGIN KONSERNIN RAHOI- TUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,43 Satunnaiset erät 6 872,85-305,95 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,77 Investoinnin rahavirta Investointimenot , ,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,05 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot , , , ,65 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,88 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,05 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , , ,09 Oman pääoman muutokset 9 580, ,74 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutos , ,31 Vaihto-omaisuuden muutos , ,42 Saamisten muutos , ,87 Korottomien velkojen muutos , , , ,93 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,78 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,93 Rahavarat , , , ,78

8 87 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNITASE KONSERNI KONSERNI VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET , ,10 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,88 ENNAKKOMAKSUT 8 057, ,50 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,48 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA-JA VESIALUEET , ,53 RAKENNUKSET , ,94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,17 KONEET JA KALUSTO , ,50 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,71 ENNAKKOMAKS JA KESKENER.HANKINNAT , ,33 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,18 SIJOITUKSET OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET , ,14 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET , ,09 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 3 703,47 MUUT SAAMISET , ,43 SIJOITUKSET , ,66 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,32 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTIONTOIMEKSIANNOT , ,55 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET , ,42 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 817, ,72 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET , ,79 VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT , ,40 MUU VAIHTO-OMAISUUS 354,72 387,81 VAIHTO-OMAISUUS , ,00 SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,45 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,30 SAAMISET , ,75 RAHOITUSARVOPAPERIT SIJOITUKSET RAHAMARKK.INSTRUMENT 1 779, ,42 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET , ,58 MUUT ARVOPAPERIT 183,91 183,91 RAHOITUSARVOPAPERIT , ,91 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,39 VASTAAVAA , ,40

9 88 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNI KONSERNI KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,96 ARVONKOROTUSRAHASTO , ,50 MUUT OMAT RAHASTOT , ,74 EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,60 OMA PÄÄOMA , ,30 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,35 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET POISTOERO , ,33 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,36 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT , ,81 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT , ,30 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,25 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,36 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN PÄÄOMALAINAT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 40,25 40,5 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOKSIL- TA , ,37 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ , ,15 LAINAT MUILTA LAINANANTAJILTA , ,37 OSTOVELAT LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,30 PITKÄAIKAINEN , ,69 LYHYTAIKAINEN LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOKSIL , ,53 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ , ,15 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA , ,29 SAADUT ENNAKOT , ,46 OSTOVELAT , ,93 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,52 SIIRTOVELAT , ,09 LYHYTAIKAINEN , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,66 VASTATTAVAA , ,40

10 89 6. Tilinpäätöksen liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot ryhmitellään kirjanpitoasetuksen liitetietovaatimusten mukaan tilinpäätöksen laatimista, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia ja vastattavia, vakuuksia ja vastuusitoumuksia, henkilöstöä ja konsernitilinpäätöstä koskeviin liitetietoihin Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Poistot on laskettu kaupunginvaltuuston ennalta hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa ja tarkistettua suunnitelmaa sovelletaan jälkeen valmistuneisiin kohteisiin Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot KUNNAN TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN ULKOISET Yleishallinto , ,29 Sosiaali-ja terveystoimi , ,63 Opetus-ja kulttuuri , ,87 Yhdyskuntapalvelut , ,39 Muut palvelut , ,68 Liikelaitokset Liikelaitokset/liikevaihto , ,45 Muut varsinaisen toiminnan tuotot , ,93 Yhteensä , ,24 VEROTULOJEN ERITTELY Kunnallisvero , ,81 Kiinteistövero , ,68 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,02 Yhteensä , ,51 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Peruspalvelujen valtionosuudet(ilman tasauksia) ,04 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus ,84 Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet ,92 Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä , ,00 MUUT TOIMINTATUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Tontit , ,51 Muut toimintatuotot , ,96 Yhteensä , ,47 MUUT TOIMINTAKULUT Pysyvien vastaavien myyntitappiot Osakkeet 4 459,02 Muut kulut , ,00 Yhteensä , ,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT Osingot ja osuuspääoman korot Koillis-Satakunnan Sähkö Oy , ,00 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ky , ,84

11 Kuntarahoitus 3 750,00 Muut rahoitustulot 1 849, ,46 Yhteensä , ,30 ARVIOIDUT POISTOAJAT JA NIITÄ VASTAAVAT VUOTUISET POISTOPROSEN- TIT JA POISTOMENETELMÄT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Konserniliikearvo Liikearvo Atk-ohjelmistot Muut Erityisestä syystä enint. (esim. Vesistöjen peruskunnostus) Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Sillat, laiturit ja uimalat Muut maa- ja vesirakenteet Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Muut putki- ja kaapeliverkot Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet 5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 5 v. tasapoisto 5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 20 v. tasapoisto ei poistoa v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto 15-20% mjp 10-25% mjp 10-20% mjp 7-10% mjp 7-10% mjp 10-15% mjp 15-20% mjp 20-22% mjp 15-20% mjp 15-25% mjp 20-25% mjp 20-25% mjp 5-10 v. tasapoisto 5-10 v. tasapoisto v. tasapoisto 5-10 v. tasapoisto 5-15 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto

12 91 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa Aktivoitava poistoaika on ensisijaisesti ja automaattisesti tämän suunnitelman lyhin poistoaika. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle , on kirjattu vuosikuluiksi. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUS Vuosina Keskimääräiset suunnitelmien mukaiset poistot euroa Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno euroa Ero euroina euroa Ero prosenteissa - 29 % Poistojen keskiarvo tarkastelujaksolla on 0,9 milj. euroa alle keskimääräisten vastaavien investointien. Jotta vuosittainen tulorahoitus kattaisi käyttömenot ja investoinnit, ylijäämää tulisi muodostua lähes miljoona euroa tai vastaavasti poistonalaisten investointien määrää tulisi alentaa noin miljoonalla eurolla. Taloussuunnitelman mukaan välttämättömien investointien tarve on aleneva. Poistosuunnitelma on uusittu. Aiemman käytännön mukaan peruskorjaukset poistettiin samalla ajanjaksolla kuin uudishankkeet. Vuoden 2009 alusta on siirrytty käytäntöön, että peruskorjaukset poistetaan pääsääntöisesti uudishankkeen jäljellä olevana poistoaikana Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTÄ TASE-ERÄKOHTAISESTI Kaupunki+ vesihuolto+ Marttinen Lisäykset Vähennykset Rahoitusosuudet Keskeneräisten siirto Sumupoistot Aineettomat oikeudet , ,32 0, , ,78 Muut pitkävaikutteiset , ,38 0,00 0 0, , ,03 Maa- ja vesialueet , , ,20 0 0,00 0, ,50 Rakennukset , , , , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,19 0, , , ,37 Koneet ja kalusto , ,12 0, , , ,11 Keskeneräiset hankinnat , , , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet , ,46 0, , , ,19 Kuntayhtymäosuudet ,34 0 0,00 0, ,34 Tytäryhteisöosakkeet ,64 0,00 0 0,00 0, ,64 Osakkuusyhteisöosakkeet ,96 0 0,00 0, ,96 Muut osakkeet , , , ,52 YHTEENSÄ , , , , , ,99 Palautuskelpoiset liittymismaksut , , ,38 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37

13 92 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset tytäryhtiöiltä , ,18 Pääomalainasaamiset/tytär , ,40 Taseesta poistettu pääomalainasaatavia, mutta velkasuhde säilyy ,00 Runoilijantie Oy, siirretty osakkeisiin ,00 Lainasaamiset muilta , ,06 Yhteensä , ,64 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhtiöiltä Lainasaamiset tytäryhtiöiltä ,94 Myyntisaamiset tytäryhtiöiltä , ,50 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä Myyntisaamiset , ,23 Saamiset osakkuus- sekä muista omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,13 SIIRTOSAAMISET Siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä , ,84 Muut saamiset 3 400, ,00 Siirtosaamiset valtiolta , ,25 Yhteensä , ,09 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,96 Peruspääoma , ,96 Muu omapääoma Vahinkorahasto , ,85 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,83 -oikaisu edellisten tilikausien ylijäämään ,00 Tilikauden ylijäämä , ,88 Oma pääoma yhteensä , ,52 INVESTOINTIVARAUSTEN POISTOERO Poistoeroa Poistoeron vähennys Poistoeroa Kirjasto , , ,33 Finncont Oy, teollisuushalli , , ,94 Kaupungintalo , , ,00 Yhteensä , , ,27 Poistoeroa jäljellä ,30

14 93 PAKOLLISET VARAUKSET Kaatopaikan sulkemiskustannuksiin , ,04 VELKOJEN ERITTELY Pitkäaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 8 594, ,47 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 2 161,06 560,74 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,42 Liittymismaksut ja muut velat Palautus ja siirtokelpoiset liittymismaksut , ,81 Muut velat/lyhytaikainen Ennakonpidätykset ja sotut , ,34 Muut velat , ,92 Alv-velka lääninverovirastolle ,23 Yhteensä , ,49 Siirtovelat Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen , ,47 Korkojaksotukset , ,74 Valtionosuusennakot , ,33 Kuel,Vel,Lel,Tael-maksut , ,35 Työttömyys ja tapaturmavakuutusmaksut , ,73 Ennakkomenot ja muut menot , ,52 Yhteensä , ,14 LAINAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUT- TUA Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , , Muita liitetietoja VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET eivät sisälly taseeseen TAKAUKSET Tytäryhteisöt , ,99 Muut , ,23 Yhteensä , ,22 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta (Ei sisälly yhteissummaan) , ,80 Pirkanmaan koulutuskonserni ky: , ,00 Mikäli vuokrasopimus Pirkanmaan ammattikorkea koulun ja Pirkanmaan koulutuskonsernin välillä päättyy, kaupunki maksaa lainan jäljellä olevan pääoman, eikä sitä peritä kuntayhtymältä tai sen muilta omistajilta (Sisältyy yhteissummaan).

15 94 HUOLLETTAVIEN VARAT JA PÄÄOMAT Huollettavien varat ja pääomat 7 142, ,40 ARVONLISÄVERON MAHDOLLINEN PALAUTUSVELVOLLISUUS Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu siten, että kaupungilla ei ole oikeutta arvonlisäveron palautukseen/vähennykseen Rakentamisvuosi Vuosi , ,48 Vuosi , ,73 Vuosi , ,66 Vuosi , ,05 Vuosi ,09 Kaupunki yhteensä , ,01 KOULUTOIMEN JA PÄIVÄHOIDON RETKITILIEN SALDO , , Ympäristötilinpäätös Ympäristötilinpäätöksen tarkoituksena on taloudellisten tunnuslukujen avulla antaa tietoa kaupungin ympäristövastuun toteuttamisesta. Tässä tilinpäätöksessä on huomioitu vain kaupungin perusorganisaatio. Kunnallista liikelaitosta, Nuorisokeskus Marttista, sekä konsernin tytäryhtiöitä ei ole siten huomioitu. Käyttötalouskuluissa ei ole huomioitu poistoja. Ympäristötilinpäätöksen laadinnassa käytettiin apuna v toimineessa Kunnan ympäristökustannukset ja -tunnusluvut -projektissa (ns. KUTU - projekti) syntynyttä ohjeistusta. Virtain kaupungin v ympäristötalouden tunnusluvut (euroa) Käyttötalous Investoinnit Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Tuotot Kulut Investoinnit (kulut) Investoinnit (tulot) Jätehuolto Maaperän ja pohjaveden suojelu Luonnonvarojen ja maisemansuojelu Ympäristönsuojelun viranomaistyö Ympäristönsuojelun edistäminen YHTEENSÄ

16 95 Käyttötalous Ulkoilman- ja ilmastonsuojelun kustannuksia aiheutti katujen kunnossapitoon liittyen katupölyn sidonta ja hiekoitushiekan poisto sekä lämpölaitoksen ilmapäästömittausten kustannukset. Vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn tulot muodostuivat pääasiassa viemärilaitokselle tulleista jätevesimaksuista ( euroa). Kustannuksia aiheuttivat jätevesien puhdistus sekä viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito. Jätehuollosta ei kunnalle tule tuloja. Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon kulut olivat v euroa. Asuinkiinteistöjen jätehuoltokuluja ei huomioitu. Maaperän ja pohjaveden suojelun osalta kustannuksia aiheuttivat pohjaveden vedenlaadun seurantatutkimukset ja Telaharjun vanhan kaatopaikan lisäselvitykset (4150 euroa). Pilaantuneiden maiden kunnostuksia ei kaupunki tehnyt v Luonnonvarojen ja maisemansuojelun osalta tuloina ovat maa-aineslain mukaisten ottoalueiden valvontasekä lupamaksut. Kustannuksia aiheuttivat maa-aineslain mukaisten tehtävien hoitaminen. Ympäristönsuojeluun liittyviin viranomaistehtäviin laskettiin mukaan ympäristövalvonnan kaikki muut kuin maa-ainesvalvontaan menevät henkilöstökulut. Työtehtäviin kuuluu myös muita kuin viranomaistehtävien hoitoa, mutta näiden erottaminen on hankalaa. Tulot ovat ympäristölupa- ja meluilmoituspäätösmaksuja. Ympäristönsuojelun edistämiseen kuuluvat ympäristöjohtamisen ja kehittämisen, ympäristövalistuksen, - viestinnän ja -markkinoinnin kustannukset. Em. toiminnat kuuluvat viranhaltijoiden virkatehtäviin ja niitten erilleen poimiminen on hankalaa. Ympäristöviestinnän osalta kustannuksia aiheuttivat ympäristölautakunnan tiedotusliite paikallislehdessä. Investoinnit Investoinnit muodostuivat vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston rakentamisesta ja kunnostamisesta. Suurin investointi oli Virrat Killinkoski siirtoviemärin rakentaminen ( euroa). Varaukset Varauksena oli v kaatopaikan sulkemiseen ,04 euroa Henkilöstö HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Yleishallinto *) Sosiaali- ja terveystoimi Opetus -ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Liiketoiminta Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Rahapalkat , , , ,48 Eläkevakuutusmaksut , , , ,86 Muut henkilöstömenot , , , ,02 Sair.vak.ja tapaturmapv.korvaukset , , , ,75 Jaksotetut palkat , , , ,28 Tuloslaskelman henkilöstökulut , , , ,89 Investointeihin kirjatut henkilöstökulut , , , ,85 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,74 Muutos % -0,6-0,5 11,3 3,3 *)Yleishallinnon henkilöstömäärään sisältyvät kaikkien hallintokuntien työllistetyt. Työllistettyjä 2009 oli 27 ja 2010 oli 32.

17 96 7. Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa Virtain kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätöksessä kunnan osuus sisältää alakonsernin. (Kunta, vesihuolto ja nuorisokeskus Marttinen) Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan, kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu nimelliseli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhtiöiden pysyvien vastaavien (vain rakennukset) poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen erot kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien yli/alijäämä vastaan sekä tilikauden yli/alijäämää vastaan. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöistä konsernitilinpäätökseen on pääomaosuusmenettelyllä yhdistelty Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ja Virtain Virastotalo Oy Osakkuusyhteisöistä Kiinteistö Oy Kanttorinrinne ja Kiinteitö Oy Illansuu on jätetty yhdistelemättä vaikutuksiltaan epäolennaisina. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Vuoden 2009 konsernitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on Virtain Yrityspalvelu Oy:n tilinpäätökseen lisätty projektisaamisia ,- joka on vertailutietoihin ja konsernin ylijäämään 2009 korjattu. Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin konsernin omistusosuus on muuttunut 1.62%:sta 1.61%. Muutosta ei ole vertailutietojen osalta vuoden 2009 tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan oikaistu.

18 97 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina Myyntituotot , ,47 Maksutuotot , ,58 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratuotot , ,49 Muut toimintatuotot , , , ,94 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Pirkanmaan Koulutuskonserni kuntayhtymä 6 872,85 385,55 Satunnaiset kulut Pirkanmaan Koulutuskonserni kuntayhtymä 0,00-691,50 0,00-305,95 Tilikauden yli/alipariarvot Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri 0,00 643,19 Pakollisten varausten muutos Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri Eläkevastuu-, potilasvahinkovastuu sekä Muut pakolliset varaukset , ,00 Omistusosuuden muutos , , , ,42 Pakolliset varaukset , ,00 Pakollisten varausten muutos yhteensä , ,58 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Myyntivoitot Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3 363, ,50 Virtain kaupunki , ,51 Pirkanmaan koulutuskonserni ky 0,00 152,34 Myyntitappiot Virtain kaupunki ,02 - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -288,01-322, , ,24

19 98 Konsernitaseen liitetiedot Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Siirtyvät korot , ,95 Siirtosaamiset valtiolta , ,51 Projektisaamiset , ,29 Muut siirtosaamiset , , , ,63 Oma pääoma Peruspääoma , ,96 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,54 Lisäykset tilikaudella ,96 Vähennykset tilikaudella,sairaanhoitopiirin oikaisu ,54 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,50 Muut omat rahastot , ,69 Lisäykset tilikaudella 9 949, ,65 Vähennykset tilikaudella , ,24 Eliminoinnit ja yhdistelyt , ,36 Muut omat rahastot , ,74 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,05 Siirto rahastoon tilikaudella 0,00 0,00 Konsernirakenteen muutoksien vaikutus v , ,43 Eliminoinnit ja muut muutokset , ,92 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,70 Tilikauden ylijäämä , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,30 Pakolliset varaukset Kaatopaikan sulkemiskustannuksiin , ,04 Eläkevastuuvaraukset 1 590, ,31 Muut pakolliset varaukset , , , ,04

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOISTA Helsinki 2012 ISBN 978-952-213-984-9 (nid.) ISBN 978-952-213-985-6 (pdf) 3.

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2011 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 21.2.2012 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2012-31.12.2012 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2012-31.12.2012 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma Tilinpäätös Elisa Vuosikertomus 2012 Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Liite 2012 2011 Liikevaihto 1 1 374,1 1 165,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -0,2-0,2

Lisätiedot

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014

Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 1(29) Tietosisältö Tiedonkeruu: Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain 2014 Tässä ohjeessa esitellään tarkemmin Kuntien ja kuntayhtymien talous neljännesvuosittain - tiedonkeruun ja tilaston

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 KAUPUNGINHALLITUS U N A L I U 26.3.2007. 2 0 234 TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS 1. Kaupunginjohtajan katsaus 4 2. Kaupungin hallinto

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38

ÄHTÄRIN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Tilinpäätös Vuodelta 2013 KV 23.6.2014 38 2.3 Kaupunginvaltuusto 7 2.2 Kaupungin henkilöstöorganisaatio 6 2.1 Kaupungin hallinto-organisaatio 5 1.1. Kaupunginj ohtaj an katsaus 3 1 Toinjintakertomus.3

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5

Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Äänekosken kaupunki y-tunnus 2045520-5 Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus 1.2. Toimintaympäristö 1.3. Olennaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS 1.1. 31.12. 1.1. 31.12. Liite 2011 2010 Liikevaihto 1 1 165,2 1 167,2 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 0,2 0,2 Liiketoiminnan muut tuotot 2 201,3 7,9

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2013 KUNNANHALLITUS 31.3.2014 KUNNANVALTUUSTO 16.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus. 1 1.2. Kunnan visio 2025.. 3 1.3. Strategia... 3 1.4.

Lisätiedot

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1

Sisältö. Tilinpäätös 2012 1 TILINPÄÄTÖS 2012 Tasekirja Tilinpäätös 2012 1 Sisältö 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT JA KOKONAISTALOUDEN KEHITYS... 3 1.1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 4 1.1.1. Kaupunginjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Tilinpäätösasiakirjat 2014

Tilinpäätösasiakirjat 2014 Tilinpäätösasiakirjat 2014 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2014 PHP Holding Oy -konserni PHP Holding Oy on PHP Liiketoiminta Oyj:n ja sen osakkuusyhtiöiden muodostaman konsernin emoyhtiö. Yhtiöllä

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot