VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus

2 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , ,98 MAKSUTUOTOT , ,17 TUET JA AVUSTUKSET , ,81 VUOKRATUOTOT , ,81 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,47 TOIMINTATUOTOT , ,24 TOIMINTAKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,01 ELトKEKULUT , ,98 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,31 HENKILÖSIVUKULUT , ,29 HENKILÖSTÖKULUT , ,30 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,89 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,87 PALVELUJEN OSTOT , ,76 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,12 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,12 AVUSTUKSET , ,41 VUOKRAT , ,26 MUUT KULUT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,85 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,61 VEROTULOT , ,51 VALTIONOSUUDET , ,00 KORKOTUOTOT , ,07 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,89 KORKOKULUT , ,91 MUUT RAHOITUSKULUT , ,26 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,79 VUOSIKATE , ,69 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , ,56 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,56 TILIKAUDEN TULOS , ,13 POISTOERON LISÄYS , ,75 VARAUSTEN VÄHENNYS ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,88

3 82 VIRTAIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,51 Toiminnan rahavirta , ,18 Investointien rahavirta Investointimenot , ,23 Rahoitusosuudet investointeihin , ,03 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,70 Investointien rahavirta , ,50 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,32 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset , ,72 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset , ,72 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,49 Vaihto-omaisuuden muutos 2 255, ,08 Saamisten muutos , ,73 Korottomien velkojen muutos , ,89 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,47 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,85 RAHAVARAT , ,40 RAHAVARAT , ,25 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,85

4 83 VIRTAIN KAUPUNKI TASE ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET , ,46 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,46 MAA-JA VESIALUEET , ,10 RAKENNUKSET , ,22 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,99 KONEET JA KALUSTO , ,17 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,32 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,52 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,32 OSAKKEET JA OSUUDET , ,91 MUUT SAAMISET , ,38 SIJOITUKSET , ,29 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,07 VALTIONTOIMEKSIANNOT , ,33 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET , ,05 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT AINEET JA TARVIKKEET , ,08 VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT , ,40 VAIHTO-OMAISUUS , ,48 LAINASAAMISET , ,64 PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,64 MYYNTISAAAMISET , ,95 LAINASAAMISET 151, ,33 MUUT SAAMISET , ,14 SIIRTOSAAMISET , ,09 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,51 SAAMISET , ,15 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,03 VASTAAVAA , ,48

5 84 VIRTAIN KAUPUNKI TASE ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,96 MUUT OMAT RAHASTOT , ,85 EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,88 OMA PÄÄOMA , ,52 POISTOERO , ,27 VAPAAEHTOISET VARAUKSET ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA- UKSET , ,27 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 VALTION TOIMEKSIANNOT , ,33 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,32 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOK , ,00 LAINAT KUNNALTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 279,67 OSTOVELAT 8 594, ,47 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,81 PITKÄAIKAINEN , ,95 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOK , ,50 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 279, ,89 SAADUT ENNAKOT , ,20 OSTOVELAT , ,16 MUUT VELAT , ,49 SIIRTOVELAT , ,14 LYHYTAIKAINEN , ,38 VIERAS PÄÄOMA , ,33 VASTATTAVAA , ,48

6 85 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,94 TOIMINTAKULUT , ,82 OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOI- TOSTA/TAPPIOSTA , ,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 VEROTULOT , ,17 VALTIONOSUUDET , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,85 VUOSIKATE , ,43 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,87 SATUNNAISET ERÄT 6 872,85-305,95 TILIKAUDEN TULOS , ,39 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 6 112, ,51 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,28 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,60

7 86 VIRTAIN KAUPUNGIN KONSERNIN RAHOI- TUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,43 Satunnaiset erät 6 872,85-305,95 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,77 Investoinnin rahavirta Investointimenot , ,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,05 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot , , , ,65 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,88 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,05 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , , ,09 Oman pääoman muutokset 9 580, ,74 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutos , ,31 Vaihto-omaisuuden muutos , ,42 Saamisten muutos , ,87 Korottomien velkojen muutos , , , ,93 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,78 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,93 Rahavarat , , , ,78

8 87 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNITASE KONSERNI KONSERNI VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET , ,10 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,88 ENNAKKOMAKSUT 8 057, ,50 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,48 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA-JA VESIALUEET , ,53 RAKENNUKSET , ,94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,17 KONEET JA KALUSTO , ,50 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,71 ENNAKKOMAKS JA KESKENER.HANKINNAT , ,33 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,18 SIJOITUKSET OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET , ,14 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET , ,09 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 3 703,47 MUUT SAAMISET , ,43 SIJOITUKSET , ,66 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,32 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTIONTOIMEKSIANNOT , ,55 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET , ,42 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 817, ,72 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET , ,79 VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT , ,40 MUU VAIHTO-OMAISUUS 354,72 387,81 VAIHTO-OMAISUUS , ,00 SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,45 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,30 SAAMISET , ,75 RAHOITUSARVOPAPERIT SIJOITUKSET RAHAMARKK.INSTRUMENT 1 779, ,42 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET , ,58 MUUT ARVOPAPERIT 183,91 183,91 RAHOITUSARVOPAPERIT , ,91 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,39 VASTAAVAA , ,40

9 88 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNI KONSERNI KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,96 ARVONKOROTUSRAHASTO , ,50 MUUT OMAT RAHASTOT , ,74 EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,60 OMA PÄÄOMA , ,30 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,35 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET POISTOERO , ,33 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,36 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT , ,81 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT , ,30 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,25 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,36 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN PÄÄOMALAINAT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 40,25 40,5 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOKSIL- TA , ,37 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ , ,15 LAINAT MUILTA LAINANANTAJILTA , ,37 OSTOVELAT LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,30 PITKÄAIKAINEN , ,69 LYHYTAIKAINEN LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOKSIL , ,53 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ , ,15 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA , ,29 SAADUT ENNAKOT , ,46 OSTOVELAT , ,93 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,52 SIIRTOVELAT , ,09 LYHYTAIKAINEN , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,66 VASTATTAVAA , ,40

10 89 6. Tilinpäätöksen liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot ryhmitellään kirjanpitoasetuksen liitetietovaatimusten mukaan tilinpäätöksen laatimista, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia ja vastattavia, vakuuksia ja vastuusitoumuksia, henkilöstöä ja konsernitilinpäätöstä koskeviin liitetietoihin Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Poistot on laskettu kaupunginvaltuuston ennalta hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa ja tarkistettua suunnitelmaa sovelletaan jälkeen valmistuneisiin kohteisiin Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot KUNNAN TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN ULKOISET Yleishallinto , ,29 Sosiaali-ja terveystoimi , ,63 Opetus-ja kulttuuri , ,87 Yhdyskuntapalvelut , ,39 Muut palvelut , ,68 Liikelaitokset Liikelaitokset/liikevaihto , ,45 Muut varsinaisen toiminnan tuotot , ,93 Yhteensä , ,24 VEROTULOJEN ERITTELY Kunnallisvero , ,81 Kiinteistövero , ,68 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,02 Yhteensä , ,51 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Peruspalvelujen valtionosuudet(ilman tasauksia) ,04 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus ,84 Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet ,92 Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä , ,00 MUUT TOIMINTATUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Tontit , ,51 Muut toimintatuotot , ,96 Yhteensä , ,47 MUUT TOIMINTAKULUT Pysyvien vastaavien myyntitappiot Osakkeet 4 459,02 Muut kulut , ,00 Yhteensä , ,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT Osingot ja osuuspääoman korot Koillis-Satakunnan Sähkö Oy , ,00 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ky , ,84

11 Kuntarahoitus 3 750,00 Muut rahoitustulot 1 849, ,46 Yhteensä , ,30 ARVIOIDUT POISTOAJAT JA NIITÄ VASTAAVAT VUOTUISET POISTOPROSEN- TIT JA POISTOMENETELMÄT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Konserniliikearvo Liikearvo Atk-ohjelmistot Muut Erityisestä syystä enint. (esim. Vesistöjen peruskunnostus) Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Sillat, laiturit ja uimalat Muut maa- ja vesirakenteet Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Muut putki- ja kaapeliverkot Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet 5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 5 v. tasapoisto 5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 20 v. tasapoisto ei poistoa v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto 15-20% mjp 10-25% mjp 10-20% mjp 7-10% mjp 7-10% mjp 10-15% mjp 15-20% mjp 20-22% mjp 15-20% mjp 15-25% mjp 20-25% mjp 20-25% mjp 5-10 v. tasapoisto 5-10 v. tasapoisto v. tasapoisto 5-10 v. tasapoisto 5-15 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto

12 91 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa Aktivoitava poistoaika on ensisijaisesti ja automaattisesti tämän suunnitelman lyhin poistoaika. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle , on kirjattu vuosikuluiksi. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUS Vuosina Keskimääräiset suunnitelmien mukaiset poistot euroa Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno euroa Ero euroina euroa Ero prosenteissa - 29 % Poistojen keskiarvo tarkastelujaksolla on 0,9 milj. euroa alle keskimääräisten vastaavien investointien. Jotta vuosittainen tulorahoitus kattaisi käyttömenot ja investoinnit, ylijäämää tulisi muodostua lähes miljoona euroa tai vastaavasti poistonalaisten investointien määrää tulisi alentaa noin miljoonalla eurolla. Taloussuunnitelman mukaan välttämättömien investointien tarve on aleneva. Poistosuunnitelma on uusittu. Aiemman käytännön mukaan peruskorjaukset poistettiin samalla ajanjaksolla kuin uudishankkeet. Vuoden 2009 alusta on siirrytty käytäntöön, että peruskorjaukset poistetaan pääsääntöisesti uudishankkeen jäljellä olevana poistoaikana Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTÄ TASE-ERÄKOHTAISESTI Kaupunki+ vesihuolto+ Marttinen Lisäykset Vähennykset Rahoitusosuudet Keskeneräisten siirto Sumupoistot Aineettomat oikeudet , ,32 0, , ,78 Muut pitkävaikutteiset , ,38 0,00 0 0, , ,03 Maa- ja vesialueet , , ,20 0 0,00 0, ,50 Rakennukset , , , , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,19 0, , , ,37 Koneet ja kalusto , ,12 0, , , ,11 Keskeneräiset hankinnat , , , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet , ,46 0, , , ,19 Kuntayhtymäosuudet ,34 0 0,00 0, ,34 Tytäryhteisöosakkeet ,64 0,00 0 0,00 0, ,64 Osakkuusyhteisöosakkeet ,96 0 0,00 0, ,96 Muut osakkeet , , , ,52 YHTEENSÄ , , , , , ,99 Palautuskelpoiset liittymismaksut , , ,38 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37

13 92 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset tytäryhtiöiltä , ,18 Pääomalainasaamiset/tytär , ,40 Taseesta poistettu pääomalainasaatavia, mutta velkasuhde säilyy ,00 Runoilijantie Oy, siirretty osakkeisiin ,00 Lainasaamiset muilta , ,06 Yhteensä , ,64 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhtiöiltä Lainasaamiset tytäryhtiöiltä ,94 Myyntisaamiset tytäryhtiöiltä , ,50 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä Myyntisaamiset , ,23 Saamiset osakkuus- sekä muista omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,13 SIIRTOSAAMISET Siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä , ,84 Muut saamiset 3 400, ,00 Siirtosaamiset valtiolta , ,25 Yhteensä , ,09 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,96 Peruspääoma , ,96 Muu omapääoma Vahinkorahasto , ,85 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,83 -oikaisu edellisten tilikausien ylijäämään ,00 Tilikauden ylijäämä , ,88 Oma pääoma yhteensä , ,52 INVESTOINTIVARAUSTEN POISTOERO Poistoeroa Poistoeron vähennys Poistoeroa Kirjasto , , ,33 Finncont Oy, teollisuushalli , , ,94 Kaupungintalo , , ,00 Yhteensä , , ,27 Poistoeroa jäljellä ,30

14 93 PAKOLLISET VARAUKSET Kaatopaikan sulkemiskustannuksiin , ,04 VELKOJEN ERITTELY Pitkäaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 8 594, ,47 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 2 161,06 560,74 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,42 Liittymismaksut ja muut velat Palautus ja siirtokelpoiset liittymismaksut , ,81 Muut velat/lyhytaikainen Ennakonpidätykset ja sotut , ,34 Muut velat , ,92 Alv-velka lääninverovirastolle ,23 Yhteensä , ,49 Siirtovelat Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen , ,47 Korkojaksotukset , ,74 Valtionosuusennakot , ,33 Kuel,Vel,Lel,Tael-maksut , ,35 Työttömyys ja tapaturmavakuutusmaksut , ,73 Ennakkomenot ja muut menot , ,52 Yhteensä , ,14 LAINAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUT- TUA Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , , Muita liitetietoja VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET eivät sisälly taseeseen TAKAUKSET Tytäryhteisöt , ,99 Muut , ,23 Yhteensä , ,22 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta (Ei sisälly yhteissummaan) , ,80 Pirkanmaan koulutuskonserni ky: , ,00 Mikäli vuokrasopimus Pirkanmaan ammattikorkea koulun ja Pirkanmaan koulutuskonsernin välillä päättyy, kaupunki maksaa lainan jäljellä olevan pääoman, eikä sitä peritä kuntayhtymältä tai sen muilta omistajilta (Sisältyy yhteissummaan).

15 94 HUOLLETTAVIEN VARAT JA PÄÄOMAT Huollettavien varat ja pääomat 7 142, ,40 ARVONLISÄVERON MAHDOLLINEN PALAUTUSVELVOLLISUUS Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu siten, että kaupungilla ei ole oikeutta arvonlisäveron palautukseen/vähennykseen Rakentamisvuosi Vuosi , ,48 Vuosi , ,73 Vuosi , ,66 Vuosi , ,05 Vuosi ,09 Kaupunki yhteensä , ,01 KOULUTOIMEN JA PÄIVÄHOIDON RETKITILIEN SALDO , , Ympäristötilinpäätös Ympäristötilinpäätöksen tarkoituksena on taloudellisten tunnuslukujen avulla antaa tietoa kaupungin ympäristövastuun toteuttamisesta. Tässä tilinpäätöksessä on huomioitu vain kaupungin perusorganisaatio. Kunnallista liikelaitosta, Nuorisokeskus Marttista, sekä konsernin tytäryhtiöitä ei ole siten huomioitu. Käyttötalouskuluissa ei ole huomioitu poistoja. Ympäristötilinpäätöksen laadinnassa käytettiin apuna v toimineessa Kunnan ympäristökustannukset ja -tunnusluvut -projektissa (ns. KUTU - projekti) syntynyttä ohjeistusta. Virtain kaupungin v ympäristötalouden tunnusluvut (euroa) Käyttötalous Investoinnit Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Tuotot Kulut Investoinnit (kulut) Investoinnit (tulot) Jätehuolto Maaperän ja pohjaveden suojelu Luonnonvarojen ja maisemansuojelu Ympäristönsuojelun viranomaistyö Ympäristönsuojelun edistäminen YHTEENSÄ

16 95 Käyttötalous Ulkoilman- ja ilmastonsuojelun kustannuksia aiheutti katujen kunnossapitoon liittyen katupölyn sidonta ja hiekoitushiekan poisto sekä lämpölaitoksen ilmapäästömittausten kustannukset. Vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn tulot muodostuivat pääasiassa viemärilaitokselle tulleista jätevesimaksuista ( euroa). Kustannuksia aiheuttivat jätevesien puhdistus sekä viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito. Jätehuollosta ei kunnalle tule tuloja. Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon kulut olivat v euroa. Asuinkiinteistöjen jätehuoltokuluja ei huomioitu. Maaperän ja pohjaveden suojelun osalta kustannuksia aiheuttivat pohjaveden vedenlaadun seurantatutkimukset ja Telaharjun vanhan kaatopaikan lisäselvitykset (4150 euroa). Pilaantuneiden maiden kunnostuksia ei kaupunki tehnyt v Luonnonvarojen ja maisemansuojelun osalta tuloina ovat maa-aineslain mukaisten ottoalueiden valvontasekä lupamaksut. Kustannuksia aiheuttivat maa-aineslain mukaisten tehtävien hoitaminen. Ympäristönsuojeluun liittyviin viranomaistehtäviin laskettiin mukaan ympäristövalvonnan kaikki muut kuin maa-ainesvalvontaan menevät henkilöstökulut. Työtehtäviin kuuluu myös muita kuin viranomaistehtävien hoitoa, mutta näiden erottaminen on hankalaa. Tulot ovat ympäristölupa- ja meluilmoituspäätösmaksuja. Ympäristönsuojelun edistämiseen kuuluvat ympäristöjohtamisen ja kehittämisen, ympäristövalistuksen, - viestinnän ja -markkinoinnin kustannukset. Em. toiminnat kuuluvat viranhaltijoiden virkatehtäviin ja niitten erilleen poimiminen on hankalaa. Ympäristöviestinnän osalta kustannuksia aiheuttivat ympäristölautakunnan tiedotusliite paikallislehdessä. Investoinnit Investoinnit muodostuivat vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston rakentamisesta ja kunnostamisesta. Suurin investointi oli Virrat Killinkoski siirtoviemärin rakentaminen ( euroa). Varaukset Varauksena oli v kaatopaikan sulkemiseen ,04 euroa Henkilöstö HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Yleishallinto *) Sosiaali- ja terveystoimi Opetus -ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Liiketoiminta Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Rahapalkat , , , ,48 Eläkevakuutusmaksut , , , ,86 Muut henkilöstömenot , , , ,02 Sair.vak.ja tapaturmapv.korvaukset , , , ,75 Jaksotetut palkat , , , ,28 Tuloslaskelman henkilöstökulut , , , ,89 Investointeihin kirjatut henkilöstökulut , , , ,85 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,74 Muutos % -0,6-0,5 11,3 3,3 *)Yleishallinnon henkilöstömäärään sisältyvät kaikkien hallintokuntien työllistetyt. Työllistettyjä 2009 oli 27 ja 2010 oli 32.

17 96 7. Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa Virtain kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätöksessä kunnan osuus sisältää alakonsernin. (Kunta, vesihuolto ja nuorisokeskus Marttinen) Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan, kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu nimelliseli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhtiöiden pysyvien vastaavien (vain rakennukset) poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen erot kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien yli/alijäämä vastaan sekä tilikauden yli/alijäämää vastaan. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöistä konsernitilinpäätökseen on pääomaosuusmenettelyllä yhdistelty Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ja Virtain Virastotalo Oy Osakkuusyhteisöistä Kiinteistö Oy Kanttorinrinne ja Kiinteitö Oy Illansuu on jätetty yhdistelemättä vaikutuksiltaan epäolennaisina. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Vuoden 2009 konsernitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on Virtain Yrityspalvelu Oy:n tilinpäätökseen lisätty projektisaamisia ,- joka on vertailutietoihin ja konsernin ylijäämään 2009 korjattu. Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin konsernin omistusosuus on muuttunut 1.62%:sta 1.61%. Muutosta ei ole vertailutietojen osalta vuoden 2009 tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan oikaistu.

18 97 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina Myyntituotot , ,47 Maksutuotot , ,58 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratuotot , ,49 Muut toimintatuotot , , , ,94 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Pirkanmaan Koulutuskonserni kuntayhtymä 6 872,85 385,55 Satunnaiset kulut Pirkanmaan Koulutuskonserni kuntayhtymä 0,00-691,50 0,00-305,95 Tilikauden yli/alipariarvot Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri 0,00 643,19 Pakollisten varausten muutos Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri Eläkevastuu-, potilasvahinkovastuu sekä Muut pakolliset varaukset , ,00 Omistusosuuden muutos , , , ,42 Pakolliset varaukset , ,00 Pakollisten varausten muutos yhteensä , ,58 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Myyntivoitot Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3 363, ,50 Virtain kaupunki , ,51 Pirkanmaan koulutuskonserni ky 0,00 152,34 Myyntitappiot Virtain kaupunki ,02 - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -288,01-322, , ,24

19 98 Konsernitaseen liitetiedot Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Siirtyvät korot , ,95 Siirtosaamiset valtiolta , ,51 Projektisaamiset , ,29 Muut siirtosaamiset , , , ,63 Oma pääoma Peruspääoma , ,96 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,54 Lisäykset tilikaudella ,96 Vähennykset tilikaudella,sairaanhoitopiirin oikaisu ,54 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,50 Muut omat rahastot , ,69 Lisäykset tilikaudella 9 949, ,65 Vähennykset tilikaudella , ,24 Eliminoinnit ja yhdistelyt , ,36 Muut omat rahastot , ,74 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,05 Siirto rahastoon tilikaudella 0,00 0,00 Konsernirakenteen muutoksien vaikutus v , ,43 Eliminoinnit ja muut muutokset , ,92 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,70 Tilikauden ylijäämä , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,30 Pakolliset varaukset Kaatopaikan sulkemiskustannuksiin , ,04 Eläkevastuuvaraukset 1 590, ,31 Muut pakolliset varaukset , , , ,04

20 99 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset , ,75 Lomapalkkajaksotukset , ,66 Korkojaksotukset , ,60 Valtio-osuusennakko , ,33 KVTEL-maksuvelka , ,19 Muut siirtovelat , , , ,09 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä , ,31 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,99 Jäljellä oleva pääoma , ,23

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain

TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto 5 451 698,14 4 564 709,63 2 886 378,56 2 663 432,56 Sosiaali- ja terveystoimi 353 482 123,13 337 928 133,23 70 163

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

YH Asteri yhdistys YH14

YH Asteri yhdistys YH14 TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS

JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS JOROISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖS 2013 Vesihuoltolaitos Tilinpäätös 2013 2 VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA V. 2013 Yleistä Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y.

TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. 1 / 15 TASEKIRJA Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. Y-tunnus: 01.01.2012-31.12.2012 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2022 asti 2 / 15 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2012-31.12.2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2015

Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA Kh 9.2.2015 28 LIITE 14 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2015 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA

Suomen Ilmailuliitto - Finlands Flygförbund R.Y. TASEKIRJA TASEKIRJA Tilikausi: 01.01.2010-31.12.2010 Tämä tilinpäätös on allekirjoitettava ja säilytettävä paperilla 31.12.2020 asti. Laatija: Nurmi Susanna Sivu 2(11) Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2010-31.12.2010

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyjät v 2013

Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA Kh 5.2.2013 13 LIITE 4 Kunnanhallitus Tositteiden hyväksyjät v 2013 YPÄJÄN KUNTA TASE TILI HYVÄKSYJÄT VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Tietokoneohjelmistot 1005 ko. talousarviotilin

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (yh11) TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13)

Yhdistys - Asteri mallitilikartta (Yh13) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat 1120 Koneet ja kalusto Sijoitukset 1200

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Asunto Oy - Asteri kirjanpidon tulostusmalli T A S E V A S T A A V A A PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Omistuskiinteistöt

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR

AS Asteri Asunto Oy - laaja tase AS14L.WTR T A S E V A S T A A V A A Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Perustamismenot Tutkimusmenot Kehittämismenot Aineettomat oikeudet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineettomat hyödykkeet

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007

Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 Tilikartta: Yhdistystesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00

Varsinaisen toiminnan tuotto- / kulujäämä -1 951 104,22-1 758 750,67. Tuotot Jäsenmaksut 39 140,00 37 720,00. Kulut Varainhankinnan kulut 516,19 0,00 SUOMEN LUTERILAINEN EVANKELIUMIYHDISTYS RY TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 Testamentit 140 489,00 275 845,49 Srk:n talousarviomäärärahat 1 203 139,49 1 351 418,02 Vapaaehtoinen

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet

Vastaavat 150 Vaihto-omaisuus 150 Aineet ja tarvikkeet 1500 Aineet ja tarvikkeet 151 Keskeneräiset tuotteet Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 4 Taso 5 Taso 6 Nimi 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa

As Oy Atsoftin Asteri - ALV:n esittäminen omana oikaisueränä tuloslaskelmassa TULOSLASKELMA Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet Hankeosuussuoritukset Kulutusperusteiset vastikkeet Erityisvastikkeet./. Rahastoidut vastikkeet Vuokrat Käyttökorvaukset Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111)

Urheiluseura - Asteri mallitilikartta (u111) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Kulut Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Kulut Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot