VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010. (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot"

Transkriptio

1 VIRTAIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 (2. nide) Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot Kaupunginhallitus

2 81 5. Tilinpäätöslaskelmat VIRTAIN KAUPUNKI TULOSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT , ,98 MAKSUTUOTOT , ,17 TUET JA AVUSTUKSET , ,81 VUOKRATUOTOT , ,81 MUUT TOIMINTATUOTOT , ,47 TOIMINTATUOTOT , ,24 TOIMINTAKULUT PALKAT JA PALKKIOT , ,01 ELトKEKULUT , ,98 MUUT HENKILÖSIVUKULUT , ,31 HENKILÖSIVUKULUT , ,29 HENKILÖSTÖKULUT , ,30 ASIAKASPALVELUJEN OSTOT , ,89 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT , ,87 PALVELUJEN OSTOT , ,76 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA , ,12 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT , ,12 AVUSTUKSET , ,41 VUOKRAT , ,26 MUUT KULUT , ,00 TOIMINTAKULUT , ,85 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,61 VEROTULOT , ,51 VALTIONOSUUDET , ,00 KORKOTUOTOT , ,07 MUUT RAHOITUSTUOTOT , ,89 KORKOKULUT , ,91 MUUT RAHOITUSKULUT , ,26 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,79 VUOSIKATE , ,69 POISTOT JA ARVONALENTUMISET SUUNNITELMANMUKAISET POISTOT , ,56 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,56 TILIKAUDEN TULOS , ,13 POISTOERON LISÄYS , ,75 VARAUSTEN VÄHENNYS ,00 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ , ,88

3 82 VIRTAIN KAUPUNKI RAHOITUSLASKELMA ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,69 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,51 Toiminnan rahavirta , ,18 Investointien rahavirta Investointimenot , ,23 Rahoitusosuudet investointeihin , ,03 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,70 Investointien rahavirta , ,50 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,32 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäykset Pitkäaikaisten lainojen vähennykset , ,72 Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset , ,72 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset , ,49 Vaihto-omaisuuden muutos 2 255, ,08 Saamisten muutos , ,73 Korottomien velkojen muutos , ,89 Muut maksuvalmiuden muutokset , ,19 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,47 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,85 RAHAVARAT , ,40 RAHAVARAT , ,25 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,85

4 83 VIRTAIN KAUPUNKI TASE ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT OIKEUDET , ,46 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,46 MAA-JA VESIALUEET , ,10 RAKENNUKSET , ,22 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,99 KONEET JA KALUSTO , ,17 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,32 ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT , ,52 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,32 OSAKKEET JA OSUUDET , ,91 MUUT SAAMISET , ,38 SIJOITUKSET , ,29 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,07 VALTIONTOIMEKSIANNOT , ,33 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET , ,05 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,38 VAIHTUVAT VASTAAVAT AINEET JA TARVIKKEET , ,08 VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT , ,40 VAIHTO-OMAISUUS , ,48 LAINASAAMISET , ,64 PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,64 MYYNTISAAAMISET , ,95 LAINASAAMISET 151, ,33 MUUT SAAMISET , ,14 SIIRTOSAAMISET , ,09 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,51 SAAMISET , ,15 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,40 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,03 VASTAAVAA , ,48

5 84 VIRTAIN KAUPUNKI TASE ALAKONSERNI (KAUP+VESIH+MARTT) VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,96 MUUT OMAT RAHASTOT , ,85 EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,83 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,88 OMA PÄÄOMA , ,52 POISTOERO , ,27 VAPAAEHTOISET VARAUKSET ,00 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARA- UKSET , ,27 MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 VALTION TOIMEKSIANNOT , ,33 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT , ,99 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,32 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOK , ,00 LAINAT KUNNALTA LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 279,67 OSTOVELAT 8 594, ,47 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,81 PITKÄAIKAINEN , ,95 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOK , ,50 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ 3 279, ,89 SAADUT ENNAKOT , ,20 OSTOVELAT , ,16 MUUT VELAT , ,49 SIIRTOVELAT , ,14 LYHYTAIKAINEN , ,38 VIERAS PÄÄOMA , ,33 VASTATTAVAA , ,48

6 85 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNITULOSLASKELMA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT , ,94 TOIMINTAKULUT , ,82 OSUUS OSAKKUUSYHTEISÖJEN VOI- TOSTA/TAPPIOSTA , ,99 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , ,89 VEROTULOT , ,17 VALTIONOSUUDET , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT , ,85 VUOSIKATE , ,43 POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,87 SATUNNAISET ERÄT 6 872,85-305,95 TILIKAUDEN TULOS , ,39 TILINPÄÄTÖSSIIRROT 6 112, ,51 VÄHEMMISTÖOSUUDET , ,28 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,60

7 86 VIRTAIN KAUPUNGIN KONSERNIN RAHOI- TUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,43 Satunnaiset erät 6 872,85-305,95 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,77 Investoinnin rahavirta Investointimenot , ,89 Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,05 Pysyvien vast. hyöd. luovutustulot , , , ,65 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,88 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset , ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, ,00 0, ,00 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,05 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0, , , ,09 Oman pääoman muutokset 9 580, ,74 Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutos , ,31 Vaihto-omaisuuden muutos , ,42 Saamisten muutos , ,87 Korottomien velkojen muutos , , , ,93 Rahoituksen rahavirta , ,10 Rahavarojen muutos , ,78 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,93 Rahavarat , , , ,78

8 87 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNITASE KONSERNI KONSERNI VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET AINEETTOMAT OIKEUDET , ,10 MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT , ,88 ENNAKKOMAKSUT 8 057, ,50 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET , ,48 AINEELLISET HYÖDYKKEET MAA-JA VESIALUEET , ,53 RAKENNUKSET , ,94 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET , ,17 KONEET JA KALUSTO , ,50 MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,71 ENNAKKOMAKS JA KESKENER.HANKINNAT , ,33 AINEELLISET HYÖDYKKEET , ,18 SIJOITUKSET OSAKKUUSYHTEISÖOSAKKEET , ,14 MUUT OSAKKEET JA OSUUDET , ,09 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET 3 703,47 MUUT SAAMISET , ,43 SIJOITUKSET , ,66 PYSYVÄT VASTAAVAT , ,32 TOIMEKSIANTOJEN VARAT VALTIONTOIMEKSIANNOT , ,55 LAHJOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET , ,42 MUUT TOIMEKSIANTOJEN VARAT 5 817, ,72 TOIMEKSIANTOJEN VARAT , ,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT VAIHTO-OMAISUUS AINEET JA TARVIKKEET , ,79 VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT , ,40 MUU VAIHTO-OMAISUUS 354,72 387,81 VAIHTO-OMAISUUS , ,00 SAAMISET PITKÄAIKAISET SAAMISET , ,45 LYHYTAIKAISET SAAMISET , ,30 SAAMISET , ,75 RAHOITUSARVOPAPERIT SIJOITUKSET RAHAMARKK.INSTRUMENT 1 779, ,42 JOUKKOVELKAKIRJALAINASAAMISET , ,58 MUUT ARVOPAPERIT 183,91 183,91 RAHOITUSARVOPAPERIT , ,91 RAHAT JA PANKKISAAMISET , ,73 VAIHTUVAT VASTAAVAT , ,39 VASTAAVAA , ,40

9 88 VIRTAIN KAUPUNKI KONSERNI KONSERNI KONSERNITASE VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA PERUSPÄÄOMA , ,96 ARVONKOROTUSRAHASTO , ,50 MUUT OMAT RAHASTOT , ,74 EDELLISTEN TILIK:N YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,70 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ , ,60 OMA PÄÄOMA , ,30 VÄHEMMISTÖOSUUS , ,35 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET POISTOERO , ,33 VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,36 POISTOERO JA VAPAAEHT.VARAUKSET , ,69 PAKOLLISET VARAUKSET MUUT PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 PAKOLLISET VARAUKSET , ,04 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT VALTION TOIMEKSIANNOT , ,81 LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT , ,30 MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,25 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , ,36 VIERAS PÄÄOMA PITKÄAIKAINEN PÄÄOMALAINAT JOUKKOVELKAKIRJALAINAT 40,25 40,5 LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOKSIL- TA , ,37 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ , ,15 LAINAT MUILTA LAINANANTAJILTA , ,37 OSTOVELAT LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,30 PITKÄAIKAINEN , ,69 LYHYTAIKAINEN LAINAT RAHOITUS-JA VAKUUTUSLAITOKSIL , ,53 LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ , ,15 LAINAT MUILTA LUOTONANTAJILTA , ,29 SAADUT ENNAKOT , ,46 OSTOVELAT , ,93 LIITTYMISMAKSUT JA MUUT VELAT , ,52 SIIRTOVELAT , ,09 LYHYTAIKAINEN , ,97 VIERAS PÄÄOMA , ,66 VASTATTAVAA , ,40

10 89 6. Tilinpäätöksen liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen liitetiedot ryhmitellään kirjanpitoasetuksen liitetietovaatimusten mukaan tilinpäätöksen laatimista, tuloslaskelmaa, taseen vastaavia ja vastattavia, vakuuksia ja vastuusitoumuksia, henkilöstöä ja konsernitilinpäätöstä koskeviin liitetietoihin Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Pysyvien vastaavien hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Poistot on laskettu kaupunginvaltuuston ennalta hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti. Kaupunginvaltuusto on tarkistanut poistosuunnitelmaa ja tarkistettua suunnitelmaa sovelletaan jälkeen valmistuneisiin kohteisiin Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot KUNNAN TOIMINTATUOTOT TEHTÄVÄALUEITTAIN ULKOISET Yleishallinto , ,29 Sosiaali-ja terveystoimi , ,63 Opetus-ja kulttuuri , ,87 Yhdyskuntapalvelut , ,39 Muut palvelut , ,68 Liikelaitokset Liikelaitokset/liikevaihto , ,45 Muut varsinaisen toiminnan tuotot , ,93 Yhteensä , ,24 VEROTULOJEN ERITTELY Kunnallisvero , ,81 Kiinteistövero , ,68 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,02 Yhteensä , ,51 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY Peruspalvelujen valtionosuudet(ilman tasauksia) ,04 Verotuloihin perustuva valt.os. tasaus ,84 Järjestelmämuutoksen tasaus ,00 Opetus- ja sivistystoimen muut valtionosuudet ,92 Harkinnanvarainen valtionosuus Valtionosuudet yhteensä , ,00 MUUT TOIMINTATUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Tontit , ,51 Muut toimintatuotot , ,96 Yhteensä , ,47 MUUT TOIMINTAKULUT Pysyvien vastaavien myyntitappiot Osakkeet 4 459,02 Muut kulut , ,00 Yhteensä , ,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT Osingot ja osuuspääoman korot Koillis-Satakunnan Sähkö Oy , ,00 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Ky , ,84

11 Kuntarahoitus 3 750,00 Muut rahoitustulot 1 849, ,46 Yhteensä , ,30 ARVIOIDUT POISTOAJAT JA NIITÄ VASTAAVAT VUOTUISET POISTOPROSEN- TIT JA POISTOMENETELMÄT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Kehittämismenot Konserniliikearvo Liikearvo Atk-ohjelmistot Muut Erityisestä syystä enint. (esim. Vesistöjen peruskunnostus) Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Hallinto- ja laitosrakennukset Tehdas- ja tuotantorakennukset Talousrakennukset Vapaa-ajan rakennukset Asuinrakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Kadut, tiet, torit ja puistot Sillat, laiturit ja uimalat Muut maa- ja vesirakenteet Vedenjakeluverkosto Viemäriverkko Kaukolämpöverkko Sähköjohdot, muuntoasemat, ulkovalaistuslaitteet Puhelinverkko, keskusasema ja alakeskukset Muut putki- ja kaapeliverkot Vesi- yms. laitosten laitoskoneet ja laitteet Liikenteen ohjauslaitteet Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet Koneet ja kalusto Muut kuljetusvälineet Muut liikkuvat työkoneet Muut raskaat koneet Muut kevyet koneet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Atk-laitteet Muut laitteet ja kalusteet 5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 5 v. tasapoisto 5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 20 v. tasapoisto ei poistoa v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto v. tasapoisto 15-20% mjp 10-25% mjp 10-20% mjp 7-10% mjp 7-10% mjp 10-15% mjp 15-20% mjp 20-22% mjp 15-20% mjp 15-25% mjp 20-25% mjp 20-25% mjp 5-10 v. tasapoisto 5-10 v. tasapoisto v. tasapoisto 5-10 v. tasapoisto 5-15 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto 3-5 v. tasapoisto

12 91 Muut aineelliset hyödykkeet Luonnonvarat käytön mukainen poisto Arvo- ja taide-esineet ei poistoa Keskeneräiset hankinnat ei poistoa Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Osakkeet ja osuudet ei poistoa Aktivoitava poistoaika on ensisijaisesti ja automaattisesti tämän suunnitelman lyhin poistoaika. Pienet käyttöomaisuushankinnat, joiden hankintameno on alle , on kirjattu vuosikuluiksi. SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUS Vuosina Keskimääräiset suunnitelmien mukaiset poistot euroa Keskimääräinen poistonalaisten investointien omahankintameno euroa Ero euroina euroa Ero prosenteissa - 29 % Poistojen keskiarvo tarkastelujaksolla on 0,9 milj. euroa alle keskimääräisten vastaavien investointien. Jotta vuosittainen tulorahoitus kattaisi käyttömenot ja investoinnit, ylijäämää tulisi muodostua lähes miljoona euroa tai vastaavasti poistonalaisten investointien määrää tulisi alentaa noin miljoonalla eurolla. Taloussuunnitelman mukaan välttämättömien investointien tarve on aleneva. Poistosuunnitelma on uusittu. Aiemman käytännön mukaan peruskorjaukset poistettiin samalla ajanjaksolla kuin uudishankkeet. Vuoden 2009 alusta on siirrytty käytäntöön, että peruskorjaukset poistetaan pääsääntöisesti uudishankkeen jäljellä olevana poistoaikana Tasetta koskevat liitetiedot Taseen vastaavia koskevat liitetiedot TIEDOT PYSYVISTÄ VASTAAVISTÄ TASE-ERÄKOHTAISESTI Kaupunki+ vesihuolto+ Marttinen Lisäykset Vähennykset Rahoitusosuudet Keskeneräisten siirto Sumupoistot Aineettomat oikeudet , ,32 0, , ,78 Muut pitkävaikutteiset , ,38 0,00 0 0, , ,03 Maa- ja vesialueet , , ,20 0 0,00 0, ,50 Rakennukset , , , , ,74 Kiinteät rakenteet ja laitteet , ,19 0, , , ,37 Koneet ja kalusto , ,12 0, , , ,11 Keskeneräiset hankinnat , , , ,81 Muut aineelliset hyödykkeet , ,46 0, , , ,19 Kuntayhtymäosuudet ,34 0 0,00 0, ,34 Tytäryhteisöosakkeet ,64 0,00 0 0,00 0, ,64 Osakkuusyhteisöosakkeet ,96 0 0,00 0, ,96 Muut osakkeet , , , ,52 YHTEENSÄ , , , , , ,99 Palautuskelpoiset liittymismaksut , , ,38 Pysyvät vastaavat yhteensä , ,37

13 92 SAAMISET Pitkäaikaiset saamiset Saamiset tytäryhtiöiltä , ,18 Pääomalainasaamiset/tytär , ,40 Taseesta poistettu pääomalainasaatavia, mutta velkasuhde säilyy ,00 Runoilijantie Oy, siirretty osakkeisiin ,00 Lainasaamiset muilta , ,06 Yhteensä , ,64 Lyhytaikaiset saamiset Saamiset tytäryhtiöiltä Lainasaamiset tytäryhtiöiltä ,94 Myyntisaamiset tytäryhtiöiltä , ,50 Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta jäsenenä Myyntisaamiset , ,23 Saamiset osakkuus- sekä muista omistusyhteysyhteisöiltä Myyntisaamiset , ,13 SIIRTOSAAMISET Siirtosaamiset jäsenkuntayhtymiltä , ,84 Muut saamiset 3 400, ,00 Siirtosaamiset valtiolta , ,25 Yhteensä , ,09 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot OMA PÄÄOMA Peruspääoma , ,96 Peruspääoma , ,96 Muu omapääoma Vahinkorahasto , ,85 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,83 -oikaisu edellisten tilikausien ylijäämään ,00 Tilikauden ylijäämä , ,88 Oma pääoma yhteensä , ,52 INVESTOINTIVARAUSTEN POISTOERO Poistoeroa Poistoeron vähennys Poistoeroa Kirjasto , , ,33 Finncont Oy, teollisuushalli , , ,94 Kaupungintalo , , ,00 Yhteensä , , ,27 Poistoeroa jäljellä ,30

14 93 PAKOLLISET VARAUKSET Kaatopaikan sulkemiskustannuksiin , ,04 VELKOJEN ERITTELY Pitkäaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 8 594, ,47 Lyhytaikainen vieras pääoma Velat tytäryhteisöille Ostovelat 2 161,06 560,74 Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä Ostovelat , ,42 Liittymismaksut ja muut velat Palautus ja siirtokelpoiset liittymismaksut , ,81 Muut velat/lyhytaikainen Ennakonpidätykset ja sotut , ,34 Muut velat , ,92 Alv-velka lääninverovirastolle ,23 Yhteensä , ,49 Siirtovelat Lomapalkkavaraus sosiaalikuluineen , ,47 Korkojaksotukset , ,74 Valtionosuusennakot , ,33 Kuel,Vel,Lel,Tael-maksut , ,35 Työttömyys ja tapaturmavakuutusmaksut , ,73 Ennakkomenot ja muut menot , ,52 Yhteensä , ,14 LAINAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖHEMMIN KUIN VIIDEN VUODEN KULUT- TUA Lainat vakuutus- ja rahoituslaitoksilta , , Muita liitetietoja VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET eivät sisälly taseeseen TAKAUKSET Tytäryhteisöt , ,99 Muut , ,23 Yhteensä , ,22 Kunnan osuus Kuntien takauskeskuksen takausvastuusta (Ei sisälly yhteissummaan) , ,80 Pirkanmaan koulutuskonserni ky: , ,00 Mikäli vuokrasopimus Pirkanmaan ammattikorkea koulun ja Pirkanmaan koulutuskonsernin välillä päättyy, kaupunki maksaa lainan jäljellä olevan pääoman, eikä sitä peritä kuntayhtymältä tai sen muilta omistajilta (Sisältyy yhteissummaan).

15 94 HUOLLETTAVIEN VARAT JA PÄÄOMAT Huollettavien varat ja pääomat 7 142, ,40 ARVONLISÄVERON MAHDOLLINEN PALAUTUSVELVOLLISUUS Mikäli kiinteistön käyttötarkoitus muuttuu siten, että kaupungilla ei ole oikeutta arvonlisäveron palautukseen/vähennykseen Rakentamisvuosi Vuosi , ,48 Vuosi , ,73 Vuosi , ,66 Vuosi , ,05 Vuosi ,09 Kaupunki yhteensä , ,01 KOULUTOIMEN JA PÄIVÄHOIDON RETKITILIEN SALDO , , Ympäristötilinpäätös Ympäristötilinpäätöksen tarkoituksena on taloudellisten tunnuslukujen avulla antaa tietoa kaupungin ympäristövastuun toteuttamisesta. Tässä tilinpäätöksessä on huomioitu vain kaupungin perusorganisaatio. Kunnallista liikelaitosta, Nuorisokeskus Marttista, sekä konsernin tytäryhtiöitä ei ole siten huomioitu. Käyttötalouskuluissa ei ole huomioitu poistoja. Ympäristötilinpäätöksen laadinnassa käytettiin apuna v toimineessa Kunnan ympäristökustannukset ja -tunnusluvut -projektissa (ns. KUTU - projekti) syntynyttä ohjeistusta. Virtain kaupungin v ympäristötalouden tunnusluvut (euroa) Käyttötalous Investoinnit Ulkoilman- ja ilmastonsuojelu Vesiensuojelu ja jätevesien käsittely Tuotot Kulut Investoinnit (kulut) Investoinnit (tulot) Jätehuolto Maaperän ja pohjaveden suojelu Luonnonvarojen ja maisemansuojelu Ympäristönsuojelun viranomaistyö Ympäristönsuojelun edistäminen YHTEENSÄ

16 95 Käyttötalous Ulkoilman- ja ilmastonsuojelun kustannuksia aiheutti katujen kunnossapitoon liittyen katupölyn sidonta ja hiekoitushiekan poisto sekä lämpölaitoksen ilmapäästömittausten kustannukset. Vesiensuojelun ja jätevesien käsittelyn tulot muodostuivat pääasiassa viemärilaitokselle tulleista jätevesimaksuista ( euroa). Kustannuksia aiheuttivat jätevesien puhdistus sekä viemäriverkoston käyttö ja kunnossapito. Jätehuollosta ei kunnalle tule tuloja. Kaupungin kiinteistöjen jätehuollon kulut olivat v euroa. Asuinkiinteistöjen jätehuoltokuluja ei huomioitu. Maaperän ja pohjaveden suojelun osalta kustannuksia aiheuttivat pohjaveden vedenlaadun seurantatutkimukset ja Telaharjun vanhan kaatopaikan lisäselvitykset (4150 euroa). Pilaantuneiden maiden kunnostuksia ei kaupunki tehnyt v Luonnonvarojen ja maisemansuojelun osalta tuloina ovat maa-aineslain mukaisten ottoalueiden valvontasekä lupamaksut. Kustannuksia aiheuttivat maa-aineslain mukaisten tehtävien hoitaminen. Ympäristönsuojeluun liittyviin viranomaistehtäviin laskettiin mukaan ympäristövalvonnan kaikki muut kuin maa-ainesvalvontaan menevät henkilöstökulut. Työtehtäviin kuuluu myös muita kuin viranomaistehtävien hoitoa, mutta näiden erottaminen on hankalaa. Tulot ovat ympäristölupa- ja meluilmoituspäätösmaksuja. Ympäristönsuojelun edistämiseen kuuluvat ympäristöjohtamisen ja kehittämisen, ympäristövalistuksen, - viestinnän ja -markkinoinnin kustannukset. Em. toiminnat kuuluvat viranhaltijoiden virkatehtäviin ja niitten erilleen poimiminen on hankalaa. Ympäristöviestinnän osalta kustannuksia aiheuttivat ympäristölautakunnan tiedotusliite paikallislehdessä. Investoinnit Investoinnit muodostuivat vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston rakentamisesta ja kunnostamisesta. Suurin investointi oli Virrat Killinkoski siirtoviemärin rakentaminen ( euroa). Varaukset Varauksena oli v kaatopaikan sulkemiseen ,04 euroa Henkilöstö HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ Yleishallinto *) Sosiaali- ja terveystoimi Opetus -ja kulttuuritoimi Yhdyskuntapalvelut Muut palvelut Liiketoiminta Yhteensä HENKILÖSTÖKULUT Rahapalkat , , , ,48 Eläkevakuutusmaksut , , , ,86 Muut henkilöstömenot , , , ,02 Sair.vak.ja tapaturmapv.korvaukset , , , ,75 Jaksotetut palkat , , , ,28 Tuloslaskelman henkilöstökulut , , , ,89 Investointeihin kirjatut henkilöstökulut , , , ,85 Henkilöstökulut yhteensä , , , ,74 Muutos % -0,6-0,5 11,3 3,3 *)Yleishallinnon henkilöstömäärään sisältyvät kaikkien hallintokuntien työllistetyt. Työllistettyjä 2009 oli 27 ja 2010 oli 32.

17 96 7. Konsernitilinpäätöstä koskevat liitetiedot Laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laajuus Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät, joissa Virtain kaupunki on jäsenenä. Konsernitilinpäätöksessä kunnan osuus sisältää alakonsernin. (Kunta, vesihuolto ja nuorisokeskus Marttinen) Keskinäisen omistuksen eliminointi Kunnan, kuntayhtymien ja tytäryhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu nimelliseli pariarvomenetelmällä. Sisäiset liiketapahtumat ja katteet Konserniyhteisöjen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä liiketapahtumia lukuunottamatta. Vähemmistöosuudet Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin tuloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa. Suunnitelmapoistojen oikaisu Tytäryhtiöiden pysyvien vastaavien (vain rakennukset) poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi ja jäännösarvojen erot kirjattu tytäryhteisön oman pääoman erää edellisten tilikausien yli/alijäämä vastaan sekä tilikauden yli/alijäämää vastaan. Osakkuusyhteisöt Osakkuusyhteisöistä konsernitilinpäätökseen on pääomaosuusmenettelyllä yhdistelty Koillis-Satakunnan Sähkö Oy ja Virtain Virastotalo Oy Osakkuusyhteisöistä Kiinteistö Oy Kanttorinrinne ja Kiinteitö Oy Illansuu on jätetty yhdistelemättä vaikutuksiltaan epäolennaisina. Edellisen tilikauden tietojen vertailukelpoisuus Vuoden 2009 konsernitilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on Virtain Yrityspalvelu Oy:n tilinpäätökseen lisätty projektisaamisia ,- joka on vertailutietoihin ja konsernin ylijäämään 2009 korjattu. Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin konsernin omistusosuus on muuttunut 1.62%:sta 1.61%. Muutosta ei ole vertailutietojen osalta vuoden 2009 tuloslaskelmaan, taseeseen ja rahoituslaskelmaan oikaistu.

18 97 Tuloslaskelman liitetiedot Toimintatuotot tehtäväkokonaisuuksina Myyntituotot , ,47 Maksutuotot , ,58 Tuet ja avustukset , ,01 Vuokratuotot , ,49 Muut toimintatuotot , , , ,94 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Pirkanmaan Koulutuskonserni kuntayhtymä 6 872,85 385,55 Satunnaiset kulut Pirkanmaan Koulutuskonserni kuntayhtymä 0,00-691,50 0,00-305,95 Tilikauden yli/alipariarvot Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri 0,00 643,19 Pakollisten varausten muutos Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri Eläkevastuu-, potilasvahinkovastuu sekä Muut pakolliset varaukset , ,00 Omistusosuuden muutos , , , ,42 Pakolliset varaukset , ,00 Pakollisten varausten muutos yhteensä , ,58 Käyttöomaisuuden myyntivoitot ja -tappiot Myyntivoitot Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 3 363, ,50 Virtain kaupunki , ,51 Pirkanmaan koulutuskonserni ky 0,00 152,34 Myyntitappiot Virtain kaupunki ,02 - Pirkanmaan sairaanhoitopiiri -288,01-322, , ,24

19 98 Konsernitaseen liitetiedot Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät Siirtyvät korot , ,95 Siirtosaamiset valtiolta , ,51 Projektisaamiset , ,29 Muut siirtosaamiset , , , ,63 Oma pääoma Peruspääoma , ,96 Lisäykset tilikaudella 0,00 0,00 Vähennykset tilikaudella 0,00 0,00 Peruspääoma , ,96 Arvonkorotusrahasto , ,54 Lisäykset tilikaudella ,96 Vähennykset tilikaudella,sairaanhoitopiirin oikaisu ,54 0,00 Arvonkorotusrahasto , ,50 Muut omat rahastot , ,69 Lisäykset tilikaudella 9 949, ,65 Vähennykset tilikaudella , ,24 Eliminoinnit ja yhdistelyt , ,36 Muut omat rahastot , ,74 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,05 Siirto rahastoon tilikaudella 0,00 0,00 Konsernirakenteen muutoksien vaikutus v , ,43 Eliminoinnit ja muut muutokset , ,92 Edellisten tilikausien ylijäämä , ,70 Tilikauden ylijäämä , ,60 Oma pääoma yhteensä , ,30 Pakolliset varaukset Kaatopaikan sulkemiskustannuksiin , ,04 Eläkevastuuvaraukset 1 590, ,31 Muut pakolliset varaukset , , , ,04

20 99 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Palkkojen ja sivukulujen jaksotukset , ,75 Lomapalkkajaksotukset , ,66 Korkojaksotukset , ,60 Valtio-osuusennakko , ,33 KVTEL-maksuvelka , ,19 Muut siirtovelat , , , ,09 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Leasingvastuiden yhteismäärä , ,31 Muut vastuusitoumukset Takaukset muiden puolesta Alkuperäinen pääoma , ,99 Jäljellä oleva pääoma , ,23

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Käyttöomaisuuden määrittely

Käyttöomaisuuden määrittely 1 (5) 8.70 IISALMEN KAUPUNGIN POISTOSUUNNITELMA 1.1.1997 LUKIEN Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.1996 134, tarkastettu kaupunginvaltuuston päätöksellä 25.3.2002 23 ja kaupunginvaltuuston päätöksellä

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry

ProCom Viestinnän ammattilaiset ry ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Kalevankatu 30 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0288699-2 TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2025 asti Tilinpäätöksen toteutti:

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2011 Säilytettävä vähintään 31.12.2021 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2011 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2011

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Tilikartta: Kiinteistötesti ,

Tilikartta: Kiinteistötesti , Tilikartta: Kiinteistötesti 301004, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot

Metsänhoitoyhdistys TASE VASTAAVAA. Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot TASE VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA

Leader Pyhäjärviseutu ry TASEKIRJA TASEKIRJA 1.1.2015-31.12.2015 Sisällys TULOSLASKELMA... 1 TASE... 2 LIITETIEDOT... 4 LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA... 6 TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA... 6 TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS... 7

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus

TILINPÄÄTÖS SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus SUOMEN BRIDGELIITTO - FINLANDS BRIDGEFÖRBUND R.Y. Y-tunnus 0224257-2 TILINPÄÄTÖS 1.1.2015-31.12.2015 sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2 Liitetiedot 3 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteista 4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2015 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot