TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA"

Transkriptio

1 1 TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA K14 3. Oheisessa kuviossa on tietoja tuloerojen kehityksestä Suomessa vuosina Kuvaajat kertovat indeksilukuina reaalitulokehityksen väestössä keskimäärin ja eräissä väestöryhmissä erikseen. Vuoden 1995 taso vastaa indeksilukua 100. a. Miten tuloerot ovat kehittyneet vuosien aikana? (2 p.) b. Mitkä tekijät selittävät kehitystä? (4 p.) 4. Mitkä tekijät vaikuttavat seuraavien hyödykkeiden hintaan Suomessa? a) suklaa b) hammaslääkäripalvelut c) osakehuoneisto kerrostalossa + 9. Oheinen aineisto käsittelee Suomen väestökehitystä. Kuvio osoittaa huoltosuhteen kehityksen vuosina ja ennusteen vuoteen 2060 saakka. a) Mikä on väestöllinen huoltosuhde? Miten se kehittyi Suomessa vuosina ? Miten se on vaikuttanut maan taloudelliseen kehitykseen tuona aikana? (4 p.) b) Erittele alla olevien lainausten näkemyksiä huoltosuhteen tulevan kehityksen vaikutuksesta Suomen julkiseen talouteen sekä niissä esitettyjä keinoja puuttua sen ongelmiin.

2 2 (5.) Lapsia ja eläkeikäisiä 100 työikäistä kohti Ikä Yli 65- v. Alle 15- v :70,8 2060:76, : 61 lasta, 10 eläkeikäistä 1955: 50 lasta, 11 eläkeikäistä 1985: 28 lasta, 18 eläkeikäistä 2011: 25 lasta, 28 eläkeikäistä 2025: 27 lasta, 40 eläkeikäistä 2040: 26 lasta, 45 eläkeikäistä 2060: 27 lasta, 50 eläkeikäistä 2011:52, Lähde: Markus Rapo, Alueellinen väestöennuste vuoteen 2030 saakka, Tulevaisuutta varjostaa väestön ikääntyminen ja siitä johtuva ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu lähivuosikymmeninä. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkisen talouden kestävyysvaje on suuruudeltaan noin 5 % bkt:sta Siksi julkisen talouden tasapainottaminen vaatii määrätietoisia toimia. Julkista taloutta on tuettava pidentämällä työuria, arvioimalla julkisten menojen kasvu uudelleen ja kehittämällä verotuksen rakennetta. Verotus on Suomessa jo nyt verrattain kireää, mutta verotuloja saadaan lisää muuttamalla verotuksen painopistettä pois työn verotuksesta kohti kulutuksen ja kiinteän omaisuuden verotusta. Kestävyysvaje vaatii määrätietoisia toimia. Elinkeinoelämän keskusliitto, Vaikka väestön ikääntyminen on ollut kaikkien tiedossa, tuloveroja on alennettu systemaattisesti. Se on ollut täysin edesvastuutonta politiikkaa. Kyse [julkisen talouden kestävyysvajeessa] on itse aiheutetusta ongelmasta. Olisi kannattanut varautua huoltosuhteen heikkenemiseen ennen kuin veronalennuksiin ryhdyttiin [1990- ja luvuilla]. Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti, Palkkatyöläinen 5/2012 Ikääntymisongelmaa ei voi Euroopassa sysätä syrjään. Suomi ei kuitenkaan ole erityisen huono maa. Meillä väestön huoltosuhde vakiintuu 2030-luvulla, eikä työikäisen väestön määrä romahda. Työvoimapulan uhkakuvasta huolestuneet uskovat, että työvoiman tarjonnasta tulee lähivuosina talouden kasvua jarruttava rajoite. Tulevaisuuden haasteena ei ole työvoimapula, vaan pula hyvistä, korkeaa arvonlisäystä tuottavista työpaikoista. Kansantaloustieteilijä, eläkeyhtiö Ilmarisen talousjohtaja Jaakko Kiander, Talouselämä 5/2013 S13 1. Tarkastele kotitalouksille maksettavien tulonsiirtojen vaikutuksia kansantalouden, yritysten ja perheiden kannalta.

3 3 2. Mitä eroa on vaihto- ja kauppataseella, ja minkälaiset tekijät vaikuttavat niiden kehitykseen Suomen kansantaloudessa? +10. Alla oleva taulukko kertoo Espanjan, Kreikan ja Saksan kansantalouksien velan ja sen koostumuksen prosentteina maiden bruttokansantuotteesta vuonna Myös oheiset sitaatit koskevat Euroopan velkakriisiä. a) Erittele taulukon pohjalta kyseisten kansantalouksien velkarasitusta ja sen rakennetta. (3 p.) b) Vertaa sitaattien näkemystä velkakriisin luonteesta ja arvioi niiden osuvuutta taulukon tietojen kannalta. (3 p.) c) Miten Euroopan unioni on pyrkinyt ratkaisemaan velkakriisiä? (3 p.) Espanja Kreikka Saksa Koko kansantalouden velka prosentteina bruttokansantuotteesta valtionvelka rahoituslaitosten velat muiden yritysten velat kotitalouksien velat Hufvudstadsbladet /McKinsey Global Institute. Taulukon prosenttiluvut sisältävät pyöristyksiä, ja siksi sarakkeen ylimmän rivin lukema voi poiketa sarakkeen muiden rivien summasta. Eurovaltioiden velkakriisi on perustaltaan pankkikriisi, erityisesti saksalaisten ja ranskalaisten pankkien kriisi. Rahaa säästyy, kun hoidetaan suoraan kriisin aiheuttajia eikä sen seurauksia. Kansantaloustieteen professori Matti Pohjola, Helsingin Sanomat Euroalueen velkakriisiin ei ole yhtä ratkaisua. Pankkijärjestelmää vakauttamalla ei ratkaista valtioiden rahoituskriisiä. Sillä ei paranneta kriisivaltioiden kilpailukykyä eikä tueta vientiin perustuvaa talouskasvua. Nordea-pankin pääekonomisti Roger Wessman, Helsingin Sanomat K13 1. Erittele seuraavien veroratkaisujen taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille ja kansantaloudelle: a) ansiotuloverotuksen progressiota lievennetään b) elintarvikkeiden arvonlisäveroa nostetaan c) energian verotusta kiristetään. 4. Mitä tarkoitetaan inflaatiolla ja deflaatiolla? Pohdi, minkälaisia ongelmia deflaatio ja korkea inflaatio aiheuttavat kansantaloudelle.

4 Oheinen kuvio esittää Suomen teollisuuden investointiasteen vuosina laskettuna prosentteina teollisuustuotannon jalostusarvosta. Investoinnit on jaettu kuviossa kiinteisiin investointeihin sekä tutkimus- ja kehitysmenoihin (T&K). a) Pohdi, mitä merkitystä teollisuuden investointiasteella on kansantaloudelle. (3p.) b) Miten teollisuuden investoinnit ovat kehittyneet kuvion osoittamana aikana? (2 p.) c) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuvion osoittamaan kehitykseen? (4 p.) % 30 Teollisuuden investointiaste Kiinteät investoinnit ja T&K-menot, % jalostusarvosta T&K Kiinteät investoinnit Lähde: Tilastokeskus, vuodet EK:n Investointitiedustelu *11** * ** Vuosien 2010 ja 2011 tiedot ovat kuvion laatimisajankohdan ennakkotieto. Lähde: Elinkeinoelämä keskusliitto, Investointitiedustelu, kesäkuu 2011 S12 3. Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaispankkien myöntämien asuntolainojen korkoihin? 4. Oheinen kuvio (julkaistu ) kertoo suomalaisyritysten tytäryhtiöiden henkilöstön sijoittumisen ulkomailla maaryhmittäin prosentteina vuonna Uusilla EU-mailla tarkoitetaan Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneitä valtioita. Miksi suomalaisyritykset investoivat ulkomaille, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että niiden toiminta sijoittuu maailmalle kuvion osoittamalla tavalla? Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2009

5 5 Keski- ja Etelä-Amerikka 4,9% Pohjois-Amerikka 6,5% Afrikka 0,8% EU:n ulkopuolinen Eurooppa 14,5% Vanhat EU-maat 35,1% Uudet EU-maat 18,8% Aasia ja Oseania 19,4% Lähde: Tilastokeskus/SVT +9. Oheisessa taulukossa on lueteltu bruttokansantuotteeltaan suurimmat kansantaloudet vuonna 2009 sekä esitetty ennuste, mitkä ovat maailman suurimmat kansantaloudet vuonna Yhdysvallat 1. Kiina 2. Kiina 2. Intia 3. Japani 3. Yhdysvallat 4. Intia 4. Brasilia 5. Saksa 5. Japani 6. Venäjä 6. Venäjä 7. Iso-Britannia 7. Meksiko 8. Ranska 8. Indonesia 9. Brasilia 9. Saksa 10. Italia 10. Iso-Britannia 11. Meksiko 11. Ranska 12. Espanja 12. Turkki <www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/07/gdp-projections-china-us-uk-brazil, >. Luettu a. Mitä keskeisiä muutoksia maailman suurimpien kansantalouksien luettelossa on ennusteen mukaan odotettavissa aikavälillä ? (3 p.) b. Millaiset tekijät ja kehityssuunnat puoltavat ennusteen toteutumista, ja mitkä seikat saat tavat puolestaan vaikuttaa siihen, että se ei toteudu? (6 p.) K12

6 6 3. Kansantaloustieteilijä Jan-Otto Andersson on kirjoittanut seuraavasti: Jos sanotaan, että ei ole mitään väliä, miten bkt [bruttokansantuote] kehittyy, jätetään huomiotta, miten nykypäivän yhteiskunta oikeasti toimii. Hyvinvoinnin mittariksi sitä vastoin bkt:sta ei ole. (Hufvudstadsbladet , suomennos: YTL) a) Mitä bruttokansantuotteella mitataan? (1 p.) b) Miten Anderssonin käsitystä voidaan perustella, ja millaisia mittareita hyvinvoinnille on esitetty? (5 p.) 4. Mitä tarkoitetaan tuottavuudella, ja miten yhtäältä paperitehdas ja toisaalta parturiliike voivat parantaa tuottavuuttaan? +10. Oheinen kuvio kertoo Suomen julkisen sektorin ylijäämän/alijäämän ja velan prosentteina suhteessa maan bruttokansantuotteeseen vuosina a) Mitä tarkoitetaan julkisen sektorin ylijäämällä ja alijäämällä Suomen kansantaloudessa? (1 p.) b) Tulkitse julkisen sektorin ylijäämän/alijäämän sekä velan kehityksen muutokset kuvion osoittamana ajanjaksona. (3 p.) c) Millaisin keinoin julkisen sektorin alijäämää voidaan pyrkiä pienentämään, ja millaisia vaikutuksia eri keinoilla on kansantalouden ja kotitalouksien kannalta? (5 p.) Lähde: ETLA. Kuvion otsikossa selitteessä oleva termi alijäämä tarkoittaa yleisesti jäämää (ylijäämä/alijäämä). S11 3. Tarkastele seuraavien sijoituskohteiden vahvuuksia ja heikkouksia suomalaisen piensijoittajan kannalta:

7 7 a. suomalaisen metsäteollisuusyrityksen osakkeet b. määräaikaistalletus pankissa c. osuus sijoitusrahastossa, joka sijoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoihin. 4. Tarkastele yritystoiminnan edellytyksiä pienyrityksen kannalta Oheinen kuvio esittää teollisuustuotannon kausitasoitetut määrät Yhdysvalloissa, Japanissa sekä Euroopan talous- ja rahaliiton alueella (EMU12) vuodesta 1990 asti. Vuosien tiedot ovat kuvion laatimisajankohdan ennuste. Kuvio esittää muutokset indeksilukuina siten, että vuoden 2005 tuotantomäärää vastaa kullakin talousalueella lukema 100. a) Vertaa kuvion pohjalta Yhdysvaltojen, Japanin ja EMU-alueen teollisuustuotannon määrän kehitystä vuosina (3 p.) b) Mitkä tekijät selittävät käyrien osoittaman kehityksen? (3 p.) c) Pohdi, millaisia seurauksia yhtäältä Yhdysvaltojen ja toisaalta EMU-alueen talouskehityk sellä on Suomen kansantalouden kannalta. (3 p.) Teollisuustuotannon määrä kausitasoitettuna (2005 = 100) Ind USA Japani EMU 12 Ind Lähteet: OECD, Tullihallitus, Tilastokeskus. K11 3. Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut Suomessa nopeasti jo 1990-luvulta lähtien. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja näillä on myös keskimäärin aiempaa useampia maksuhäiriömerkintöjä henkeä kohden laskien. Vuoden 2009 alkupuoliskolla yli puolet yksityishenkilöille annetuista velkomustuomioista koski tili- ja

8 8 kertaluottoja ja rahoitusyhtiösaatavia. Tutkijat Kati Rantala ja Heta Tarkkala totesivat Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2010): Ongelmiin johtava luotoilla velkaantuminen ei katso ikää eikä sosiaalista asemaa. Millaisia syitä suomalaisten kotitalouksien velkaantumiseen on, mitä seurauksia maksuhäiriöillä on, ja miten maksuvaikeuksiin joutuneita pyritään auttamaan? Käytä tarkastelusi tukena yllä olevia tietoja velkaantumisen kehityksestä. 4. Mitä eri yritysmuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat toisistaan? +10. Oheisessa tekstiotteessa Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Jean-Claude Trichet selostaa EKP:n neuvoston tekemää korkopäätöstä helmikuussa Oheinen kuvio kertoo EKP:n sekä Yhdysvaltain, Ison-Britannian ja Japanin keskuspankkien ohjauskorkojen kehityksen vuosina (ohjauskorot ilmaistu prosenttiyksikköinä). a) Mitä keskeisiä muutoksia ohjauskoroissa on tapahtunut kuvion osoittamana ajanjaksona? (2 p.) b) Millä perusteella Trichet n mainitsemien seikkojen voidaan väittää tukevan arviota, että ohjauskorot olivat tarkoituksenmukaisella tasolla? (3 p.) c) Pohdi yhtäältä EKP:n ja toisaalta Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskoron muutosten vaikutuksia Suomen kansantalouden kannalta. (4 p.) Normaalien talous- ja rahamarkkina-analyysiensä perusteella [EKP:n] neuvosto päätti jättää EKP:n keskeiset korot ennalleen. Tämänhetkiset korot ovat edelleen tarkoituksenmukaiset. Tammikuun 14. päivä 2010 pidetyn kokouksemme jälkeen käytettäväksi tulleiden kaikkien tietojen ja analyysien perusteella hintakehityksen odotetaan pysyvän kurissa (...) Uusimmat tiedot ovat myös vahvistaneet sen, että euroalueella taloudellinen toimeliaisuus jatkoi kasvuaan vuodenvaihteessa [ ]. Jatkoa ajatellen neuvosto odottaa euroalueen talouden kasvavan maltillista vauhtia Elpyminen on todennäköisesti epätasaista ja näkymät edelleenkin epävarmat. Rahamarkkina-analyysin tulos vahvistaa arvion, että inflaatiopaine on keskipitkällä aikavälillä vähäinen. (käännös) EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet tiedotustilaisuudessa S10 3. Kaikki työntekijät eivät Suomessa nauti säännöllisen työsuhteen eduista, koska monet tekevät niin kutsuttuja pätkätöitä. Mitkä tekijät selittävät pätkätöiden yleisyyttä, ja mitä käytännön vaikutuksia tällaisilla työsuhteilla on työntekijälle? 4. Oheinen diagrammi kuvaa kotitalouksien tulojen rakennetta Suomessa Pylväiden värit osoittavat kunkin tuloerän osuuden kotitalouksien bruttotuloista prosentteina. a) Mitä tarkoittavat käsitteet saadut tulonsiirrot ja palkkatulot? (2 p.) b) Tarkastele kotitalouksien tulojen rakenteessa tapahtuneita merkittäviä muutoksia kuvion osoittamana aikana ja pohdi muutosten syitä. (4 p.)

9 9 Kotitalouksien tulojen rakenne % 80 % 60 % 40 % Saadut tulonsiirrot Omaisuustulot Yrittäjätulo Palkkatulot 20 % 0 % Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen sekä saatujen tulonsiirtojen +10. Suomi otti euron käyttöön ensimmäisten EU-maiden joukossa vuonna Unionin jäsenmaista mm. Ruotsi ei ole toistaiseksi ottanut käyttöön euroa. Oheiset puheenvuorot käsittelevät yhteisvaluutan etuja ja haittoja vuosien taloustaantuman aikana. a) Mitä tarkoitetaan euroalueella, ja mitä velvoitteita euroalueeseen kuuluvilla valtioilla on? (3 p.) b) Vertaa oheisten lainausten arvioita yhteisvaluutasta ja pohdi euroalueeseen kuulumisen etuja ja haittoja yksityisen maan kannalta käyttäen lainauksia tukenasi. (6 p.) (...) Suomelle tuiki tärkeä vienti- ja kilpailijamaa Ruotsi nauttii parhaillaan jopa yli 40 prosenttia euroa edullisemman kruunun tuottamasta kilpailuedusta. (...) Yliarvostetun valuutan tärvelemä kilpailukyky aiheuttaa Suomelle parhaillaan ennen kokemattomia vaikeuksia, joiden ratkaisusta ei ole tietoa. Viime lamasta Suomi selvisi markan devalvoinnilla ja kellutuksella (...) Nyt Suomella on markan tilalla euro, jonka arvoon se ei pääse käsiksi. Toimittaja Jan Hurri, Näin Suomi uppoaa, ( ) Euro on dollarin jälkeen maailman luotetuin valuutta, jonka takana seisovat Euroopan vahvat teollisuusvaltiot Saksan ja Ranskan johdolla. Suomi hyötyy valuutan vahvuudesta niiden kainalossa. Vakaa valuutta tietää vakaata korkotasoa ja sijoittajille ennustettavaa ympäristöä. (...) Eurossa on siis jatkettava ja koetettava muistaa sen hyviä puolia. Surkeita esimerkkejä oman valuutan kiroista on riittänyt tässäkin lamassa lähialueilla. Islannissa halu liittyä euroon on kasvanut maan oman valuutan romahdettua viime syksynä.

10 10 Toimittaja Anni Lassila, Euro pysyy seuranamme, Helsingin Sanomat Euroalueen maiden eroavuudet merkitsevät sitä, että mailla on varsin erilaiset lähtökohdat toipua nykyisen taantuman tuomista ongelmista (...) Kymmenen vuotta on liian lyhyt aika tyhjentävän arvion tekemiseksi siitä, minkälainen menestystarina euro on ollut. (...) Monet Euroopan pienet valuutat ovat joutuneet paineeseen taantuman aikana. Valuuttakurssien heilahtelu on lisääntynyt, ja useat valuutat ovat heikentyneet merkittävästi. Esimerkkeinä tästä ovat Ruotsin kruunu ja monien uusien EU-maiden valuutat. Ekonomisti Heidi Schauman, Finanssikriisi koettelee euroalueen talouden vakautta, Euro & talous 2/2009 K10

11 S09 11

12 K09 12

13 13

14 S08 14

15 K08 15

16 S07 16

17 K07 3. Oheinen kuvio kertoo Suomen elinkeinorakenteen muutoksesta Luvut osoittavat työvoiman jakautumisen eri toimialoille. a) Mitä kuviosta on luettavissa työpaikkojen jakauman kehityksestä? (2 p.) b) Miksi palvelualoille nykyään syntyy eniten uusia työpaikkoja, ja miksi vastaavasti alkutuotannon ja teollisuuden työpaikat suhteellisesti vähenevät? (4 p.) 17

18 18 Lähde: Tilastokeskus / Taloudellinen Tiedotustoimisto 4. Mitä talouskasvu tarkoittaa, ja mitä myönteisiä ja mitä kielteisiä puolia kasvulla on? S06 3. Mitä näkökohtia suomalaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon suunnitellessaan investointeja a) kotimaahan (2 p.), b) muualle Euroopan unioniin (2 p.), c) Euroopan unionin ulkopuolelle (2 p.)? 4. Alla olevat diagrammit kuvaavat öljyn hintakehitystä (vuoden 1996 hinnoin, euroa/tynnyri) sekä öljytuotteiden kulutuksen jakautumista eri käyttökohteisiin. a) Miten öljyn maailmanmarkkinahinta on kehittynyt ? (2 p.) b) Millä eri tavoin öljyn hinnan vaihtelut vaikuttavat Suomen taloudessa? (4 p.)

19 8B. Mitä jäsenyys Euroopan raha- ja talousliitossa (EMU) edellyttää jäsenvaltiolta, ja mitä tavoitteita liiton perustamisella on ollut? 19

20 Oheiset diagrammit kuvaavat bruttokansantuotteen volyymiä (määrää), julkisen talouden rahoitustasapainoa sekä työttömyysastetta Suomessa ja Ruotsissa Lähde: OECD Economic Outlook / Jaakko Kiander, Suomen ja Ruotsin taloudet kuin identtiset kaksoset, Economic Trends 4/2004 K06 a) Miten bruttokansantuote, julkisen talouden rahoitustasapaino ja työttömyys kehittyivät Suomessa ? (2 p.) b) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin talouskehityksessä on ollut kuvioiden mukaan? (3 p.) c) Miten julkinen talous ja työttömyyden muutokset riippuvat toisistaan? (4 p.)

21 S Viime aikoina on keskusteltu julkisten palvelujen yksityistämisestä. Mitä etuja ja haittoja voidaan nähdä siinä, että yksityinen sektori tuottaa mm. päivähoito-, koulutus- ja terveydenhoitopalveluja? 21

22 Talousuutisissa seurataan päivittäin euron ja Yhdysvaltojen dollarin vaihtosuhdetta. Mitä vaikutuksia dollarin heikkenemisellä on Suomen kansantaloudessa? +16B) Oheine diagrammi kuvaa Suomen kotitalouksien rakennetta Lähde: Tilastokeskus a) Tarkastele kotitalouksien tulojen kehitystä ja selvitä, miten palkka- ja yrittäjätulojen, omaisuustulojen ja tulonsiirtojen suhteet ovat muuttuneet. b) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaitsemiisi muutoksiin? c) Miksi tulonsiirtoja tehdään ja mikä on niiden merkitys koko kansantalouden kannalta? K Suomessa on noin 440 kuntaa, mitä on pidetty liian suurena määränä. Mitkä seikat puoltavat kuntaliitoksia ja mitkä puolestaan kuntien pysymistä itsenäisenä? + 16B Alla olevassa taulukossa verrataan Suomen kustannuskilpailukykyä muihin OECD-maihin. Kuvan indeksissä 100 on OECD-maiden vuosien keskiarvo.

23 23 a) Mitä kustannuskilpailukyvyllä tarkoitetaan, ja mitkä muut tekijät vaikuttavat kilpailukykyyn? b) Tarkastele, mitä oheinen taulukko kertoo Suomen talouden kilpailukykyedellytyksistä vuosina c) Miksi kilpailukyky on erityisesti Suomelle tärkeä asia? S Alla on kaksi kannanottoa Maailman kauppajärjestön (WTO) pyrkimykseen vapauttaa maailmankauppa. "Toisin kuin monet globalisaatiokriitikot usein esittävät, ei monenkeskinen järjestelmä ole ollut myöskään köyhimpien maiden kannalta huonoin vaihtoehto. Ilman yhteistä, multilateraalia kauppajärjestelmää maailmankaupassa olisivat vallinneet pelkästään viidakon lait, joissa vahvoilla on aina parhaat edellytykset puolustaa etujaan." Ulkomaankauppaministeri Jari Vilen, Kauppapolitiikka 6/2002 "Vapaakaupan puolustajien väitteistä huolimatta on syytä uskoa, että vaikka tuottavuuden eri tasoilla olevien maiden välinen vapaa kauppa voi lyhyellä aikavälillä hyödyttää köyhiä maita, se ajan mittaan vahingoittaa niiden kehitystä pakottamalla ne pysymään tuottavuudeltaan heikoilla tuotannon aloilla. " Kansainvälisen talouspolitiikan tutkija Ha-Joon Chang, Le Monde Diplomatique, elokuu 2003 a) Miten kirjoittajien arviot köyhien maiden kehitysmahdollisuuksista eroavat toisistaan? b) Mitä ongelmia on köyhien maiden tuotantorakenteessa, ja mitä keinoja on esitetty niiden ratkaisemiseksi? 13. Euroopan unionin yhteisen Euroopan keskuspankin keskeinen tehtävä on huolehtia euron arvosta ja ehkäistä inflaatiota. Miten rahan arvon säilyttämistä korostavaa talouspolitiikkaa voidaan yhtäältä perustella ja toisaalta arvostella?

24 B.Ajanjaksolla Suomen elinkeinorakenne on muuttunut huomattavasti. Alla oleva taulukko esittää väestön jakautumista pääelinkeinoihin. Väestön elinkeinorakenne (% koko väestöstä) Maa- ja metsätalous Teollisuus Palvelut Rakennus- ja sekatyö Itsenäiset ammatittomatl) Tuntemattomat Lähde: Tilastokeskus, Suomen Virallinen Tilasto (eri vuosilta) 1) Itsenäiset ammatittomat = eläkeläiset, opiskelijat, työttömät Perheenjäsenet ovat elättäjän luokassa. a) Mitkä ovat tärkeimmät muutokset, jotka elinkeinorakenteessa tapahtuivat vuosina ? b) Mitkä tekijät selittävät näitä muutoksia? K04 8. Alla olevassa kuviossa ilmenee Suomen kulutusrakenteen kehitys hyödykeryhmittäin vuosina Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Selvitä yllä olevan kuvion perusteella, mitä muutoksia maamme kulutusrakenteessa on tapahtunut 1900-luvulla. Miten kuvion keskeiset muutokset ovat selitettävissä?

25 Nousukausi, suhdannehuippu, laskukausi ja taantuman pohja ovat suhdannevaihtelun eri vaiheet. Mitkä ovat nousukaudelle ja laskukaudelle tyypillisiäpiirteitä? Mitä tarkoitetaan ylikuumentuneella taloudella? +16 B. Suomen veroaste eli verotulojen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2000 noin 47 %, kun esimerkiksi Saksassa se oli tuolloin noin 38 % ja Yhdysvalloissa noin 30 %. Seuraavassa on kaksi kannanottoa Suomen veropolitiikan linjoista: "Vasemmistoliiton mielestä verotuksen progressiivisuus edustaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisina pysyvien tuloerojen mahdollistamaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Siksi verotuksen progressiota ei pidä lieventää." Vasemmistoliiton puoluehallitus "Jos emme kykene jatkamaan työn verotuksen keventämistä - - otamme suuren riskin, että suuri joukko suomalaisia yrityksiä muuttaa koko toimintansa tai sen osia lähivuosina ulkomaille. Menetämme paitsi nämä yritykset ja valtavan määrän osaamispääomaa, myös suuret määrät verotuloja." Kokoomuspuolueen ryhmäpuheenvuoro Eduskunnassa a) Miten nämä kannanotot eroavat toisistaan? b) Millä tavoin eri verotusmuotojen tason nostaminen tai laskeminen vaikuttaa talouselämän, yhteiskunnan ja yksityisen kansalaisen taloudellisiin toimintaedellytyksiin? S Luonnonvaroja, teknologista kehitystä, työvoimaa ja koulutusta pidetään keskeisinä talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Arvioi näiden tekijöiden merkitystä Suomen nykyisessä kansantaloudessa. 13. Miten suuryrityksen konkurssi vaikuttaa sijaintipaikkakuntansa ja valtion talouteen? +16 B. Alla olevat kuviot esittävät Suomen ikärakennetta vuosina 1950 ja 1997.

26 26 Vertaile oheisten kuvioiden esittämää suomalaisten miesten ja naisten ikärakennetta vuosina 1950 ja Mitä seurauksia ikärakenteen muutoksesta on ollut Suomen kansantaloudelle? Mitä toimenpiteitä kuvion kehityslinjat edellyttävät yhteiskuntapolitiikalta? K Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) vuonna 1995 laatimassa hyvinvointia ja julkista taloutta koskevassa raportissa todetaan: "Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme ei ole omiaan tukemaan kansalaisten omatoimisuuden ja aloitteellisuuden lisäämistä. Päinvastoin erilaisten tarveharkintaisten tulonsiirtojen, progressiivisen tuloverotuksen ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen yhteisvaikutuksena on syntynyt ns. kannustinloukkuja, joita ihminen kohtaa eri elämänvaiheissaan." Millaisin perustein lainauksessa esitettyä näkemystä Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä voidaan toisaalta puolustaa ja toisaalta kritisoida? +16A luku oli maamme taloudessa monivaiheista aikaa. Oheisessa kuviossa näkyvät Suomen valtion vuotuiset tulot, menot ja velka vuosina (miljardeina markkoina). a. Selvitä yllä olevan kuvion perusteella valtiontalouden keskeiset muutokset 1990-luvulla. b. Miten velan määrän muutos vaikuttaa valtion finanssipolitiikkaan? S Miten maamme sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen? 14. Jari on päässyt opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja haluaa ostaa pienen asunnon. Pankki kuitenkin antaa Jarille lainan vain käypää vakuutta vastaan. Millaisia vakuuksia pankki voi hyväksyä? +16 B. Suomen bruttokansantuote (bkt) on kasvanut 140 vuodessa 50-kertaiseksi. Keskimääräinen vuosikasvu vuodesta 1860 vuoteen 2000 on ollut 2,3 %. Bruttokansantuotteen kehityksessä on ollut myös taantumia.

27 27 a. Mitä bruttokansantuotteella tarkoitetaan? b. Selvitä, mitkä seikat ovat aiheuttaneet oheiseen bkt:n kasvua kuvaavaan käyrään nuolilla merkityt kuusi taantumaa. K Tarkastele tekijöitä, jotka Suomessa vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. +16B Tarkastele oheista kuviota, joka esittää kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen (bkt) kehitystä vuosina a. Mitkä ovat olleet Suomen kokonaistuotannon muutoksen päälinjat näinä vuosina?

28 28 b. Miten kokonaistuotannon muutokset ovat vaikuttaneet maamme valtiontalouteen, yritystalouteen ja yksityistalouteen? S Viime vuosina maamme työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat keskustelleet joustojen lisäämisestä työmarkkinoilla. Jousto tarkoittaa mm. työajan ja palkkojen muuttamista esimerkiksi alan suhdanteiden tai yrityksen kannattavuuden mukaan. Millä perusteilla joustoja voidaan puoltaa ja vastustaa? 13. Mitä etuja ja haittoja vapaassa kilpailussa on? +16. B) Ohessa on tilasto hintavaihteluista euroalueella ja pelkästään Suomessa vuosina Lähteet: Eurostat ja Tilastokeskus a. Mitä tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä, ja mihin sitä käytetään? b. Vertaile koko euroalueen ja Suomen hintakehitystä. Mistä tekijöistä käyrien yhtäläisyydet ja erot johtuvat kuvion esittämänä aikana? K01 6. Minkälainen taloudellinen ja yhteiskunnallinen rakennemuutos Suomessa tapahtui ja luvulla? 11. Millaisin sosiaalipoliittisin keinoin kansalaisten tuloja tasataan? Miten tulojen tasaamista voidaan puoltaa tai vastustaa? 12. Kunta ylläpitää muun muassa koululaitosta, terveydenhoitoa ja sosiaalitointa. Mistä eri lähteistä kunta saa toimintaansa rahoituksen, ja millainen päätösvalta kunnalla on rahojen käytössä? 13. Miten työn tuottavuutta voidaan parantaa yrityksessä? +16. A) Pääomat liikkuvat entistä vapaammin maiden välillä. Alla on tilastollinen kuvio Suomen osakemarkkinoista vuosilta Lähteet: Helsingin Pörssi ja Suomen Arvopaperikeskus a. Selvitä Helsingin Pörssissä tapahtuneen osakkeiden arvon ja omistussuhteiden kehityksen pääpiirteet oheisen kuvion perusteella. b. Millaisia vaikutuksia ulkomaalaisomistuksella on Suomen talouselämään? c. Millä eri tavoin pääomien vapaa liikkuminen vaikuttaa rikkaiden maiden ja köyhien maiden talouteen? S Miksi inflaatiota halutaan torjua? 16. B) Ohessa on tilastotietoja Suomen 1990-luvun työttömyydestä Työttömyysaste (% työvoimasta) 3,2 16,3 11,4 Työttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Työttömiä nuoria (15-24-vuotiaita) Työttömiä ikääntyneitä (55-59-v.) Työvoimakoulutuksessa olevia Tukityöllistettyjä Helsingin Sanomat ; luvut ovat pyöristettyjä

29 29 a) Mitä keskeisiä muutoksia työttömyydessä on tapahtunut 1990-luvun aikana? b) Selitä muutosten taustoja. Ota huomioon elinkeinoelämän eri alojen kehitys. K Suomalainen soitintehdas valmistaa vuodessa soitinta. Kansanmusiikin harrastuksen kasvu ja markkinoinnista huolehtivan yhteistyökumppanin tehokkuus aiheuttavat yhtäkkisen kysynnän kasvun: amerikkalainen musiikkiketju haluaa ostaa seuraavan vuoden aikana soitinta. a) Mitä eri vaikutuksia valtavalla kysynnän muutoksella on yrityksen toimintaan? b) Millaiset syyt voivat aiheuttaa sen, ettei yritys suostu kauppaan? +16 B) Oheinen taulukko kuva Suomen valtionvelkaa Taulukko, jossa on valuuttavelka, kotimainen velka, valtionvelka yht. ja valtionvelka % BKT:sta a) Tarkastele taulukon lukujen perusteella valtionvelan kehitystä. b) Mitkä tekijät ovat eniten vaikuttaneet velan kehitykseen? c) Miten valtion velkaantuminen vaikuttaa kansantalouteen?

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 26.03.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskeva

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä)

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssisuunnitelma YH 25/ Jakso V 4.4.-30.05.2014 Taloustieto Joensuun normaalikoulu Eeva Pekkala Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssin

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla

Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Talouden näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla Juhana Brotherus Ekonomisti 21.3.212 13 12 11 1 99 98 97 96 95 94 93 92 Yhdysvallat kasvoi loppuvuonna muiden kehittyneiden markkinoiden taantuessa

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas

SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET. Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET Suhdanneseminaari 2.4.2014 / toimitusjohtaja Harri Sailas SUOMEN TALOUDEN TUNNETUT HAASTEET Talouden pitkittynyt lama Vientiteollisuuden vakavat vaikeudet Kilpailukyvyn

Lisätiedot

Jatkuuko euroalueen erkaantuminen miten käy Suomen. Talouden näkymät Kuntamarkkinat 11.9.2013 Pasi Holm

Jatkuuko euroalueen erkaantuminen miten käy Suomen. Talouden näkymät Kuntamarkkinat 11.9.2013 Pasi Holm Jatkuuko euroalueen erkaantuminen miten käy Suomen Talouden näkymät Kuntamarkkinat 11.9.2013 Pasi Holm Johtopäätökset Talouden kolmoisongelma (suhdannetilanne, talouden rakennemuutos sekä julkisen talouden

Lisätiedot

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014

Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla. Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Talouden kehitysnäkymiä meillä ja muualla Leena Mörttinen/EK 6.5.2014 Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomen tehtävä oma rankka rakennemuutoksensa samalla kun globalisoitunutta

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010

Irlannin tilanne. Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlannin tilanne Valtiovarainministeri Jyrki Katainen Hallituksen tiedotustilaisuus 22.11.2010 Irlanti pyysi lainaa rahoitusmarkkinoidensa vakauttamiseksi Irlannin hallitus pyysi eilen Euroopan rahoitusvakausjärjestelyjen

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Kansantalouden kuvioharjoitus

Kansantalouden kuvioharjoitus Kansantalouden kuvioharjoitus Huom: Tämän sarjan tehtävät liittyvät sovellustiivistelmässä annettuihin kansantalouden kuvioharjoituksiin. 1. Kuvioon nro 1 on piirretty BKT:n määrän muutoksia neljännesvuosittain

Lisätiedot

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014

Suhdannekatsaus. Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Suhdannekatsaus Johtava ekonomisti Penna Urrila 8.8.2014 Maailmantalouden iso kuva ? 160 140 120 100 80 USA:n talouden kehitystä ennakoivia indikaattoreita Vasen ast. indeksi 1985=100 Kuluttajien luottamusindeksi,

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa?

Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Alkavan hallituskauden talouspoliittiset haasteet: Mikä on muuttunut neljässä vuodessa? Sami Yläoutinen Jyväskylä, 3.8.2015 Esitys Julkisen talouden tila ja näkymät maailmalla Suomessa Talouspoliittiset

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden näkymät Eläketurva Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä Julkinen talous ei saa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä. 80 % Suomen koko elinkeinoelämän t&k investoinneista. Alan yritykset työllistävät suoraan noin 290 000 ihmistä, välillinen

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, Joensuun kampus Luento 8: Eurojärjestelmän perusteista ja euron kriisistä 1 1 Tämän luennon tekstit on poimittu lähteistä: http://www.ecb.int/home/html/index.en.html

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos

Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit [Tilastokeskus 3.10.2007] Jaakko Kiander Palkansaajien tutkimuslaitos Maailmantalouden kehitystrendit! Lyhyen ajan muutokset Talouden suhdanteet Makrotalouden epätasapainot!

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Talouden maailma 11. 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12. 2 Suomi ja kansainvälinen talous 19. 3 Mistä talouskasvu muodostuu? 27

Talouden maailma 11. 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12. 2 Suomi ja kansainvälinen talous 19. 3 Mistä talouskasvu muodostuu? 27 S i s ä l l y s I Talouden maailma 11 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12 Kaikki tekevät talouspäätöksiä 12 Talous ja taloustiede 13 Kotitaloudet, yritykset ja kansantalous 15 Rahat eivät riitä kaikkeen

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaari Kansallismuseon auditorio Helsinki 25.10.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Eräiden maiden kokonaistuotanto

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä

Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Nouseeko aurinko idästä: Kiinan talouden näkymiä Esitys talousopettajille Tampereella 8.9.2011 Generation uro Students Award on kolmekierroksinen joukkuekilpailu. Kilpailun tavoite on tutustuttaa opiskelijat

Lisätiedot

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015

Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle. Simo Pinomaa 18.5.2015 Kuinka huono Suomen kilpailukyky oikein on? - kommentti Pekka Sauramolle Simo Pinomaa 18.5.2015 Aiheita Mikä on lähtöpiste? Muutos vai taso? Reaaliset vai nimelliset yksikkötyökustannukset? Miten Suomen

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu. Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT)

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu. Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT) Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT) Taustaa Kestävyysvaje tulevaisuuden haasteena ja nyt tehtävien

Lisätiedot

Eläkkeet ja kansantalous. Keva-päivä 26.5.2011. Seppo Honkapohja Suomen Pankki*

Eläkkeet ja kansantalous. Keva-päivä 26.5.2011. Seppo Honkapohja Suomen Pankki* Eläkkeet ja kansantalous Keva-päivä 26.5.2011 Seppo Honkapohja Suomen Pankki* *Esitetyt näkemykset ovat omiani eivätkä välttämättä vastaa SP:n kantaa. 1 I. Eläkejärjestelmät: kansantaloudellisia peruskysymyksiä

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola

Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Globalisaatio, velkakriisi ja talouskasvu: Miten Suomen käy? Matti Pohjola Esityksen rakenne 1) Talouskasvu ja suhdannevaihtelut 2) Globalisaatio 3) Velkakriisi 4) Suomen talouskasvu 5) Miten Suomen käy?

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät ja haasteet

Suomen talouden näkymät ja haasteet Suomen talouden näkymät ja haasteet Vesa Vihriälä 11.1.2013 Sisältö Kasvu jäänyt heikoksi, tuottavuus notkahtanut Suomella lyhyen ajan kilpailukykyongelma, vaikka rakenteellinen kilpailukyky hyvä Julkinen

Lisätiedot

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 1.9.1 18.3.13 Markets OSAA TÄMÄ PÄÄSET PITKÄLLE Budjettirajoite oma talous on tasapainossa, nyt ja yli ajan Korkomatematiikka haltuun lainat, sijoitukset,

Lisätiedot

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja.

Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja sen valmistuksessa käytetään välituotteena jauhoja. Taloustieteen perusteet Kesä 2014 Harjoitus 4: MALLIRATKAISUT Juho Nyholm (juho.nyholm@helsinki.fi Tehtävä 1 Kansantaloudessa tuotetaan vehnää, jauhoja ja leipää. Leipä on talouden ainoa lopputuote, ja

Lisätiedot

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA

JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA Verot, menot ja velka JULKINEN TALOUS ENSI VAALIKAUDELLA - VALTION MENOT 2012-2015 - VEROTUKSEN TASO 1 Ruotsi Bulgaria Suomi Viro Malta Luxemburg Unkari Itävalta Saksa Tanska Italia Belgia Alankomaat Slovenia

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015

Markkinakatsaus. Kesäkuu 2015 Markkinakatsaus Kesäkuu 2015 Talouskehitys EK:n luottamusindikaattorit edelleen toukokuussa pitkäaikaisen keskiarvon alapuolella, rakentamisessa ja kaupan alalla kuitenkin merkkejä paremmasta Euroalueen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot