TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA"

Transkriptio

1 1 TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA K14 3. Oheisessa kuviossa on tietoja tuloerojen kehityksestä Suomessa vuosina Kuvaajat kertovat indeksilukuina reaalitulokehityksen väestössä keskimäärin ja eräissä väestöryhmissä erikseen. Vuoden 1995 taso vastaa indeksilukua 100. a. Miten tuloerot ovat kehittyneet vuosien aikana? (2 p.) b. Mitkä tekijät selittävät kehitystä? (4 p.) 4. Mitkä tekijät vaikuttavat seuraavien hyödykkeiden hintaan Suomessa? a) suklaa b) hammaslääkäripalvelut c) osakehuoneisto kerrostalossa + 9. Oheinen aineisto käsittelee Suomen väestökehitystä. Kuvio osoittaa huoltosuhteen kehityksen vuosina ja ennusteen vuoteen 2060 saakka. a) Mikä on väestöllinen huoltosuhde? Miten se kehittyi Suomessa vuosina ? Miten se on vaikuttanut maan taloudelliseen kehitykseen tuona aikana? (4 p.) b) Erittele alla olevien lainausten näkemyksiä huoltosuhteen tulevan kehityksen vaikutuksesta Suomen julkiseen talouteen sekä niissä esitettyjä keinoja puuttua sen ongelmiin.

2 2 (5.) Lapsia ja eläkeikäisiä 100 työikäistä kohti Ikä Yli 65- v. Alle 15- v :70,8 2060:76, : 61 lasta, 10 eläkeikäistä 1955: 50 lasta, 11 eläkeikäistä 1985: 28 lasta, 18 eläkeikäistä 2011: 25 lasta, 28 eläkeikäistä 2025: 27 lasta, 40 eläkeikäistä 2040: 26 lasta, 45 eläkeikäistä 2060: 27 lasta, 50 eläkeikäistä 2011:52, Lähde: Markus Rapo, Alueellinen väestöennuste vuoteen 2030 saakka, Tulevaisuutta varjostaa väestön ikääntyminen ja siitä johtuva ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu lähivuosikymmeninä. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkisen talouden kestävyysvaje on suuruudeltaan noin 5 % bkt:sta Siksi julkisen talouden tasapainottaminen vaatii määrätietoisia toimia. Julkista taloutta on tuettava pidentämällä työuria, arvioimalla julkisten menojen kasvu uudelleen ja kehittämällä verotuksen rakennetta. Verotus on Suomessa jo nyt verrattain kireää, mutta verotuloja saadaan lisää muuttamalla verotuksen painopistettä pois työn verotuksesta kohti kulutuksen ja kiinteän omaisuuden verotusta. Kestävyysvaje vaatii määrätietoisia toimia. Elinkeinoelämän keskusliitto, Vaikka väestön ikääntyminen on ollut kaikkien tiedossa, tuloveroja on alennettu systemaattisesti. Se on ollut täysin edesvastuutonta politiikkaa. Kyse [julkisen talouden kestävyysvajeessa] on itse aiheutetusta ongelmasta. Olisi kannattanut varautua huoltosuhteen heikkenemiseen ennen kuin veronalennuksiin ryhdyttiin [1990- ja luvuilla]. Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti, Palkkatyöläinen 5/2012 Ikääntymisongelmaa ei voi Euroopassa sysätä syrjään. Suomi ei kuitenkaan ole erityisen huono maa. Meillä väestön huoltosuhde vakiintuu 2030-luvulla, eikä työikäisen väestön määrä romahda. Työvoimapulan uhkakuvasta huolestuneet uskovat, että työvoiman tarjonnasta tulee lähivuosina talouden kasvua jarruttava rajoite. Tulevaisuuden haasteena ei ole työvoimapula, vaan pula hyvistä, korkeaa arvonlisäystä tuottavista työpaikoista. Kansantaloustieteilijä, eläkeyhtiö Ilmarisen talousjohtaja Jaakko Kiander, Talouselämä 5/2013 S13 1. Tarkastele kotitalouksille maksettavien tulonsiirtojen vaikutuksia kansantalouden, yritysten ja perheiden kannalta.

3 3 2. Mitä eroa on vaihto- ja kauppataseella, ja minkälaiset tekijät vaikuttavat niiden kehitykseen Suomen kansantaloudessa? +10. Alla oleva taulukko kertoo Espanjan, Kreikan ja Saksan kansantalouksien velan ja sen koostumuksen prosentteina maiden bruttokansantuotteesta vuonna Myös oheiset sitaatit koskevat Euroopan velkakriisiä. a) Erittele taulukon pohjalta kyseisten kansantalouksien velkarasitusta ja sen rakennetta. (3 p.) b) Vertaa sitaattien näkemystä velkakriisin luonteesta ja arvioi niiden osuvuutta taulukon tietojen kannalta. (3 p.) c) Miten Euroopan unioni on pyrkinyt ratkaisemaan velkakriisiä? (3 p.) Espanja Kreikka Saksa Koko kansantalouden velka prosentteina bruttokansantuotteesta valtionvelka rahoituslaitosten velat muiden yritysten velat kotitalouksien velat Hufvudstadsbladet /McKinsey Global Institute. Taulukon prosenttiluvut sisältävät pyöristyksiä, ja siksi sarakkeen ylimmän rivin lukema voi poiketa sarakkeen muiden rivien summasta. Eurovaltioiden velkakriisi on perustaltaan pankkikriisi, erityisesti saksalaisten ja ranskalaisten pankkien kriisi. Rahaa säästyy, kun hoidetaan suoraan kriisin aiheuttajia eikä sen seurauksia. Kansantaloustieteen professori Matti Pohjola, Helsingin Sanomat Euroalueen velkakriisiin ei ole yhtä ratkaisua. Pankkijärjestelmää vakauttamalla ei ratkaista valtioiden rahoituskriisiä. Sillä ei paranneta kriisivaltioiden kilpailukykyä eikä tueta vientiin perustuvaa talouskasvua. Nordea-pankin pääekonomisti Roger Wessman, Helsingin Sanomat K13 1. Erittele seuraavien veroratkaisujen taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille ja kansantaloudelle: a) ansiotuloverotuksen progressiota lievennetään b) elintarvikkeiden arvonlisäveroa nostetaan c) energian verotusta kiristetään. 4. Mitä tarkoitetaan inflaatiolla ja deflaatiolla? Pohdi, minkälaisia ongelmia deflaatio ja korkea inflaatio aiheuttavat kansantaloudelle.

4 Oheinen kuvio esittää Suomen teollisuuden investointiasteen vuosina laskettuna prosentteina teollisuustuotannon jalostusarvosta. Investoinnit on jaettu kuviossa kiinteisiin investointeihin sekä tutkimus- ja kehitysmenoihin (T&K). a) Pohdi, mitä merkitystä teollisuuden investointiasteella on kansantaloudelle. (3p.) b) Miten teollisuuden investoinnit ovat kehittyneet kuvion osoittamana aikana? (2 p.) c) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuvion osoittamaan kehitykseen? (4 p.) % 30 Teollisuuden investointiaste Kiinteät investoinnit ja T&K-menot, % jalostusarvosta T&K Kiinteät investoinnit Lähde: Tilastokeskus, vuodet EK:n Investointitiedustelu *11** * ** Vuosien 2010 ja 2011 tiedot ovat kuvion laatimisajankohdan ennakkotieto. Lähde: Elinkeinoelämä keskusliitto, Investointitiedustelu, kesäkuu 2011 S12 3. Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaispankkien myöntämien asuntolainojen korkoihin? 4. Oheinen kuvio (julkaistu ) kertoo suomalaisyritysten tytäryhtiöiden henkilöstön sijoittumisen ulkomailla maaryhmittäin prosentteina vuonna Uusilla EU-mailla tarkoitetaan Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneitä valtioita. Miksi suomalaisyritykset investoivat ulkomaille, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että niiden toiminta sijoittuu maailmalle kuvion osoittamalla tavalla? Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2009

5 5 Keski- ja Etelä-Amerikka 4,9% Pohjois-Amerikka 6,5% Afrikka 0,8% EU:n ulkopuolinen Eurooppa 14,5% Vanhat EU-maat 35,1% Uudet EU-maat 18,8% Aasia ja Oseania 19,4% Lähde: Tilastokeskus/SVT +9. Oheisessa taulukossa on lueteltu bruttokansantuotteeltaan suurimmat kansantaloudet vuonna 2009 sekä esitetty ennuste, mitkä ovat maailman suurimmat kansantaloudet vuonna Yhdysvallat 1. Kiina 2. Kiina 2. Intia 3. Japani 3. Yhdysvallat 4. Intia 4. Brasilia 5. Saksa 5. Japani 6. Venäjä 6. Venäjä 7. Iso-Britannia 7. Meksiko 8. Ranska 8. Indonesia 9. Brasilia 9. Saksa 10. Italia 10. Iso-Britannia 11. Meksiko 11. Ranska 12. Espanja 12. Turkki <www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/07/gdp-projections-china-us-uk-brazil, >. Luettu a. Mitä keskeisiä muutoksia maailman suurimpien kansantalouksien luettelossa on ennusteen mukaan odotettavissa aikavälillä ? (3 p.) b. Millaiset tekijät ja kehityssuunnat puoltavat ennusteen toteutumista, ja mitkä seikat saat tavat puolestaan vaikuttaa siihen, että se ei toteudu? (6 p.) K12

6 6 3. Kansantaloustieteilijä Jan-Otto Andersson on kirjoittanut seuraavasti: Jos sanotaan, että ei ole mitään väliä, miten bkt [bruttokansantuote] kehittyy, jätetään huomiotta, miten nykypäivän yhteiskunta oikeasti toimii. Hyvinvoinnin mittariksi sitä vastoin bkt:sta ei ole. (Hufvudstadsbladet , suomennos: YTL) a) Mitä bruttokansantuotteella mitataan? (1 p.) b) Miten Anderssonin käsitystä voidaan perustella, ja millaisia mittareita hyvinvoinnille on esitetty? (5 p.) 4. Mitä tarkoitetaan tuottavuudella, ja miten yhtäältä paperitehdas ja toisaalta parturiliike voivat parantaa tuottavuuttaan? +10. Oheinen kuvio kertoo Suomen julkisen sektorin ylijäämän/alijäämän ja velan prosentteina suhteessa maan bruttokansantuotteeseen vuosina a) Mitä tarkoitetaan julkisen sektorin ylijäämällä ja alijäämällä Suomen kansantaloudessa? (1 p.) b) Tulkitse julkisen sektorin ylijäämän/alijäämän sekä velan kehityksen muutokset kuvion osoittamana ajanjaksona. (3 p.) c) Millaisin keinoin julkisen sektorin alijäämää voidaan pyrkiä pienentämään, ja millaisia vaikutuksia eri keinoilla on kansantalouden ja kotitalouksien kannalta? (5 p.) Lähde: ETLA. Kuvion otsikossa selitteessä oleva termi alijäämä tarkoittaa yleisesti jäämää (ylijäämä/alijäämä). S11 3. Tarkastele seuraavien sijoituskohteiden vahvuuksia ja heikkouksia suomalaisen piensijoittajan kannalta:

7 7 a. suomalaisen metsäteollisuusyrityksen osakkeet b. määräaikaistalletus pankissa c. osuus sijoitusrahastossa, joka sijoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoihin. 4. Tarkastele yritystoiminnan edellytyksiä pienyrityksen kannalta Oheinen kuvio esittää teollisuustuotannon kausitasoitetut määrät Yhdysvalloissa, Japanissa sekä Euroopan talous- ja rahaliiton alueella (EMU12) vuodesta 1990 asti. Vuosien tiedot ovat kuvion laatimisajankohdan ennuste. Kuvio esittää muutokset indeksilukuina siten, että vuoden 2005 tuotantomäärää vastaa kullakin talousalueella lukema 100. a) Vertaa kuvion pohjalta Yhdysvaltojen, Japanin ja EMU-alueen teollisuustuotannon määrän kehitystä vuosina (3 p.) b) Mitkä tekijät selittävät käyrien osoittaman kehityksen? (3 p.) c) Pohdi, millaisia seurauksia yhtäältä Yhdysvaltojen ja toisaalta EMU-alueen talouskehityk sellä on Suomen kansantalouden kannalta. (3 p.) Teollisuustuotannon määrä kausitasoitettuna (2005 = 100) Ind USA Japani EMU 12 Ind Lähteet: OECD, Tullihallitus, Tilastokeskus. K11 3. Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut Suomessa nopeasti jo 1990-luvulta lähtien. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja näillä on myös keskimäärin aiempaa useampia maksuhäiriömerkintöjä henkeä kohden laskien. Vuoden 2009 alkupuoliskolla yli puolet yksityishenkilöille annetuista velkomustuomioista koski tili- ja

8 8 kertaluottoja ja rahoitusyhtiösaatavia. Tutkijat Kati Rantala ja Heta Tarkkala totesivat Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2010): Ongelmiin johtava luotoilla velkaantuminen ei katso ikää eikä sosiaalista asemaa. Millaisia syitä suomalaisten kotitalouksien velkaantumiseen on, mitä seurauksia maksuhäiriöillä on, ja miten maksuvaikeuksiin joutuneita pyritään auttamaan? Käytä tarkastelusi tukena yllä olevia tietoja velkaantumisen kehityksestä. 4. Mitä eri yritysmuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat toisistaan? +10. Oheisessa tekstiotteessa Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Jean-Claude Trichet selostaa EKP:n neuvoston tekemää korkopäätöstä helmikuussa Oheinen kuvio kertoo EKP:n sekä Yhdysvaltain, Ison-Britannian ja Japanin keskuspankkien ohjauskorkojen kehityksen vuosina (ohjauskorot ilmaistu prosenttiyksikköinä). a) Mitä keskeisiä muutoksia ohjauskoroissa on tapahtunut kuvion osoittamana ajanjaksona? (2 p.) b) Millä perusteella Trichet n mainitsemien seikkojen voidaan väittää tukevan arviota, että ohjauskorot olivat tarkoituksenmukaisella tasolla? (3 p.) c) Pohdi yhtäältä EKP:n ja toisaalta Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskoron muutosten vaikutuksia Suomen kansantalouden kannalta. (4 p.) Normaalien talous- ja rahamarkkina-analyysiensä perusteella [EKP:n] neuvosto päätti jättää EKP:n keskeiset korot ennalleen. Tämänhetkiset korot ovat edelleen tarkoituksenmukaiset. Tammikuun 14. päivä 2010 pidetyn kokouksemme jälkeen käytettäväksi tulleiden kaikkien tietojen ja analyysien perusteella hintakehityksen odotetaan pysyvän kurissa (...) Uusimmat tiedot ovat myös vahvistaneet sen, että euroalueella taloudellinen toimeliaisuus jatkoi kasvuaan vuodenvaihteessa [ ]. Jatkoa ajatellen neuvosto odottaa euroalueen talouden kasvavan maltillista vauhtia Elpyminen on todennäköisesti epätasaista ja näkymät edelleenkin epävarmat. Rahamarkkina-analyysin tulos vahvistaa arvion, että inflaatiopaine on keskipitkällä aikavälillä vähäinen. (käännös) EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet tiedotustilaisuudessa S10 3. Kaikki työntekijät eivät Suomessa nauti säännöllisen työsuhteen eduista, koska monet tekevät niin kutsuttuja pätkätöitä. Mitkä tekijät selittävät pätkätöiden yleisyyttä, ja mitä käytännön vaikutuksia tällaisilla työsuhteilla on työntekijälle? 4. Oheinen diagrammi kuvaa kotitalouksien tulojen rakennetta Suomessa Pylväiden värit osoittavat kunkin tuloerän osuuden kotitalouksien bruttotuloista prosentteina. a) Mitä tarkoittavat käsitteet saadut tulonsiirrot ja palkkatulot? (2 p.) b) Tarkastele kotitalouksien tulojen rakenteessa tapahtuneita merkittäviä muutoksia kuvion osoittamana aikana ja pohdi muutosten syitä. (4 p.)

9 9 Kotitalouksien tulojen rakenne % 80 % 60 % 40 % Saadut tulonsiirrot Omaisuustulot Yrittäjätulo Palkkatulot 20 % 0 % Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen sekä saatujen tulonsiirtojen +10. Suomi otti euron käyttöön ensimmäisten EU-maiden joukossa vuonna Unionin jäsenmaista mm. Ruotsi ei ole toistaiseksi ottanut käyttöön euroa. Oheiset puheenvuorot käsittelevät yhteisvaluutan etuja ja haittoja vuosien taloustaantuman aikana. a) Mitä tarkoitetaan euroalueella, ja mitä velvoitteita euroalueeseen kuuluvilla valtioilla on? (3 p.) b) Vertaa oheisten lainausten arvioita yhteisvaluutasta ja pohdi euroalueeseen kuulumisen etuja ja haittoja yksityisen maan kannalta käyttäen lainauksia tukenasi. (6 p.) (...) Suomelle tuiki tärkeä vienti- ja kilpailijamaa Ruotsi nauttii parhaillaan jopa yli 40 prosenttia euroa edullisemman kruunun tuottamasta kilpailuedusta. (...) Yliarvostetun valuutan tärvelemä kilpailukyky aiheuttaa Suomelle parhaillaan ennen kokemattomia vaikeuksia, joiden ratkaisusta ei ole tietoa. Viime lamasta Suomi selvisi markan devalvoinnilla ja kellutuksella (...) Nyt Suomella on markan tilalla euro, jonka arvoon se ei pääse käsiksi. Toimittaja Jan Hurri, Näin Suomi uppoaa, ( ) Euro on dollarin jälkeen maailman luotetuin valuutta, jonka takana seisovat Euroopan vahvat teollisuusvaltiot Saksan ja Ranskan johdolla. Suomi hyötyy valuutan vahvuudesta niiden kainalossa. Vakaa valuutta tietää vakaata korkotasoa ja sijoittajille ennustettavaa ympäristöä. (...) Eurossa on siis jatkettava ja koetettava muistaa sen hyviä puolia. Surkeita esimerkkejä oman valuutan kiroista on riittänyt tässäkin lamassa lähialueilla. Islannissa halu liittyä euroon on kasvanut maan oman valuutan romahdettua viime syksynä.

10 10 Toimittaja Anni Lassila, Euro pysyy seuranamme, Helsingin Sanomat Euroalueen maiden eroavuudet merkitsevät sitä, että mailla on varsin erilaiset lähtökohdat toipua nykyisen taantuman tuomista ongelmista (...) Kymmenen vuotta on liian lyhyt aika tyhjentävän arvion tekemiseksi siitä, minkälainen menestystarina euro on ollut. (...) Monet Euroopan pienet valuutat ovat joutuneet paineeseen taantuman aikana. Valuuttakurssien heilahtelu on lisääntynyt, ja useat valuutat ovat heikentyneet merkittävästi. Esimerkkeinä tästä ovat Ruotsin kruunu ja monien uusien EU-maiden valuutat. Ekonomisti Heidi Schauman, Finanssikriisi koettelee euroalueen talouden vakautta, Euro & talous 2/2009 K10

11 S09 11

12 K09 12

13 13

14 S08 14

15 K08 15

16 S07 16

17 K07 3. Oheinen kuvio kertoo Suomen elinkeinorakenteen muutoksesta Luvut osoittavat työvoiman jakautumisen eri toimialoille. a) Mitä kuviosta on luettavissa työpaikkojen jakauman kehityksestä? (2 p.) b) Miksi palvelualoille nykyään syntyy eniten uusia työpaikkoja, ja miksi vastaavasti alkutuotannon ja teollisuuden työpaikat suhteellisesti vähenevät? (4 p.) 17

18 18 Lähde: Tilastokeskus / Taloudellinen Tiedotustoimisto 4. Mitä talouskasvu tarkoittaa, ja mitä myönteisiä ja mitä kielteisiä puolia kasvulla on? S06 3. Mitä näkökohtia suomalaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon suunnitellessaan investointeja a) kotimaahan (2 p.), b) muualle Euroopan unioniin (2 p.), c) Euroopan unionin ulkopuolelle (2 p.)? 4. Alla olevat diagrammit kuvaavat öljyn hintakehitystä (vuoden 1996 hinnoin, euroa/tynnyri) sekä öljytuotteiden kulutuksen jakautumista eri käyttökohteisiin. a) Miten öljyn maailmanmarkkinahinta on kehittynyt ? (2 p.) b) Millä eri tavoin öljyn hinnan vaihtelut vaikuttavat Suomen taloudessa? (4 p.)

19 8B. Mitä jäsenyys Euroopan raha- ja talousliitossa (EMU) edellyttää jäsenvaltiolta, ja mitä tavoitteita liiton perustamisella on ollut? 19

20 Oheiset diagrammit kuvaavat bruttokansantuotteen volyymiä (määrää), julkisen talouden rahoitustasapainoa sekä työttömyysastetta Suomessa ja Ruotsissa Lähde: OECD Economic Outlook / Jaakko Kiander, Suomen ja Ruotsin taloudet kuin identtiset kaksoset, Economic Trends 4/2004 K06 a) Miten bruttokansantuote, julkisen talouden rahoitustasapaino ja työttömyys kehittyivät Suomessa ? (2 p.) b) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin talouskehityksessä on ollut kuvioiden mukaan? (3 p.) c) Miten julkinen talous ja työttömyyden muutokset riippuvat toisistaan? (4 p.)

21 S Viime aikoina on keskusteltu julkisten palvelujen yksityistämisestä. Mitä etuja ja haittoja voidaan nähdä siinä, että yksityinen sektori tuottaa mm. päivähoito-, koulutus- ja terveydenhoitopalveluja? 21

22 Talousuutisissa seurataan päivittäin euron ja Yhdysvaltojen dollarin vaihtosuhdetta. Mitä vaikutuksia dollarin heikkenemisellä on Suomen kansantaloudessa? +16B) Oheine diagrammi kuvaa Suomen kotitalouksien rakennetta Lähde: Tilastokeskus a) Tarkastele kotitalouksien tulojen kehitystä ja selvitä, miten palkka- ja yrittäjätulojen, omaisuustulojen ja tulonsiirtojen suhteet ovat muuttuneet. b) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaitsemiisi muutoksiin? c) Miksi tulonsiirtoja tehdään ja mikä on niiden merkitys koko kansantalouden kannalta? K Suomessa on noin 440 kuntaa, mitä on pidetty liian suurena määränä. Mitkä seikat puoltavat kuntaliitoksia ja mitkä puolestaan kuntien pysymistä itsenäisenä? + 16B Alla olevassa taulukossa verrataan Suomen kustannuskilpailukykyä muihin OECD-maihin. Kuvan indeksissä 100 on OECD-maiden vuosien keskiarvo.

23 23 a) Mitä kustannuskilpailukyvyllä tarkoitetaan, ja mitkä muut tekijät vaikuttavat kilpailukykyyn? b) Tarkastele, mitä oheinen taulukko kertoo Suomen talouden kilpailukykyedellytyksistä vuosina c) Miksi kilpailukyky on erityisesti Suomelle tärkeä asia? S Alla on kaksi kannanottoa Maailman kauppajärjestön (WTO) pyrkimykseen vapauttaa maailmankauppa. "Toisin kuin monet globalisaatiokriitikot usein esittävät, ei monenkeskinen järjestelmä ole ollut myöskään köyhimpien maiden kannalta huonoin vaihtoehto. Ilman yhteistä, multilateraalia kauppajärjestelmää maailmankaupassa olisivat vallinneet pelkästään viidakon lait, joissa vahvoilla on aina parhaat edellytykset puolustaa etujaan." Ulkomaankauppaministeri Jari Vilen, Kauppapolitiikka 6/2002 "Vapaakaupan puolustajien väitteistä huolimatta on syytä uskoa, että vaikka tuottavuuden eri tasoilla olevien maiden välinen vapaa kauppa voi lyhyellä aikavälillä hyödyttää köyhiä maita, se ajan mittaan vahingoittaa niiden kehitystä pakottamalla ne pysymään tuottavuudeltaan heikoilla tuotannon aloilla. " Kansainvälisen talouspolitiikan tutkija Ha-Joon Chang, Le Monde Diplomatique, elokuu 2003 a) Miten kirjoittajien arviot köyhien maiden kehitysmahdollisuuksista eroavat toisistaan? b) Mitä ongelmia on köyhien maiden tuotantorakenteessa, ja mitä keinoja on esitetty niiden ratkaisemiseksi? 13. Euroopan unionin yhteisen Euroopan keskuspankin keskeinen tehtävä on huolehtia euron arvosta ja ehkäistä inflaatiota. Miten rahan arvon säilyttämistä korostavaa talouspolitiikkaa voidaan yhtäältä perustella ja toisaalta arvostella?

24 B.Ajanjaksolla Suomen elinkeinorakenne on muuttunut huomattavasti. Alla oleva taulukko esittää väestön jakautumista pääelinkeinoihin. Väestön elinkeinorakenne (% koko väestöstä) Maa- ja metsätalous Teollisuus Palvelut Rakennus- ja sekatyö Itsenäiset ammatittomatl) Tuntemattomat Lähde: Tilastokeskus, Suomen Virallinen Tilasto (eri vuosilta) 1) Itsenäiset ammatittomat = eläkeläiset, opiskelijat, työttömät Perheenjäsenet ovat elättäjän luokassa. a) Mitkä ovat tärkeimmät muutokset, jotka elinkeinorakenteessa tapahtuivat vuosina ? b) Mitkä tekijät selittävät näitä muutoksia? K04 8. Alla olevassa kuviossa ilmenee Suomen kulutusrakenteen kehitys hyödykeryhmittäin vuosina Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Selvitä yllä olevan kuvion perusteella, mitä muutoksia maamme kulutusrakenteessa on tapahtunut 1900-luvulla. Miten kuvion keskeiset muutokset ovat selitettävissä?

25 Nousukausi, suhdannehuippu, laskukausi ja taantuman pohja ovat suhdannevaihtelun eri vaiheet. Mitkä ovat nousukaudelle ja laskukaudelle tyypillisiäpiirteitä? Mitä tarkoitetaan ylikuumentuneella taloudella? +16 B. Suomen veroaste eli verotulojen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2000 noin 47 %, kun esimerkiksi Saksassa se oli tuolloin noin 38 % ja Yhdysvalloissa noin 30 %. Seuraavassa on kaksi kannanottoa Suomen veropolitiikan linjoista: "Vasemmistoliiton mielestä verotuksen progressiivisuus edustaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisina pysyvien tuloerojen mahdollistamaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Siksi verotuksen progressiota ei pidä lieventää." Vasemmistoliiton puoluehallitus "Jos emme kykene jatkamaan työn verotuksen keventämistä - - otamme suuren riskin, että suuri joukko suomalaisia yrityksiä muuttaa koko toimintansa tai sen osia lähivuosina ulkomaille. Menetämme paitsi nämä yritykset ja valtavan määrän osaamispääomaa, myös suuret määrät verotuloja." Kokoomuspuolueen ryhmäpuheenvuoro Eduskunnassa a) Miten nämä kannanotot eroavat toisistaan? b) Millä tavoin eri verotusmuotojen tason nostaminen tai laskeminen vaikuttaa talouselämän, yhteiskunnan ja yksityisen kansalaisen taloudellisiin toimintaedellytyksiin? S Luonnonvaroja, teknologista kehitystä, työvoimaa ja koulutusta pidetään keskeisinä talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Arvioi näiden tekijöiden merkitystä Suomen nykyisessä kansantaloudessa. 13. Miten suuryrityksen konkurssi vaikuttaa sijaintipaikkakuntansa ja valtion talouteen? +16 B. Alla olevat kuviot esittävät Suomen ikärakennetta vuosina 1950 ja 1997.

26 26 Vertaile oheisten kuvioiden esittämää suomalaisten miesten ja naisten ikärakennetta vuosina 1950 ja Mitä seurauksia ikärakenteen muutoksesta on ollut Suomen kansantaloudelle? Mitä toimenpiteitä kuvion kehityslinjat edellyttävät yhteiskuntapolitiikalta? K Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) vuonna 1995 laatimassa hyvinvointia ja julkista taloutta koskevassa raportissa todetaan: "Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme ei ole omiaan tukemaan kansalaisten omatoimisuuden ja aloitteellisuuden lisäämistä. Päinvastoin erilaisten tarveharkintaisten tulonsiirtojen, progressiivisen tuloverotuksen ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen yhteisvaikutuksena on syntynyt ns. kannustinloukkuja, joita ihminen kohtaa eri elämänvaiheissaan." Millaisin perustein lainauksessa esitettyä näkemystä Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä voidaan toisaalta puolustaa ja toisaalta kritisoida? +16A luku oli maamme taloudessa monivaiheista aikaa. Oheisessa kuviossa näkyvät Suomen valtion vuotuiset tulot, menot ja velka vuosina (miljardeina markkoina). a. Selvitä yllä olevan kuvion perusteella valtiontalouden keskeiset muutokset 1990-luvulla. b. Miten velan määrän muutos vaikuttaa valtion finanssipolitiikkaan? S Miten maamme sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen? 14. Jari on päässyt opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja haluaa ostaa pienen asunnon. Pankki kuitenkin antaa Jarille lainan vain käypää vakuutta vastaan. Millaisia vakuuksia pankki voi hyväksyä? +16 B. Suomen bruttokansantuote (bkt) on kasvanut 140 vuodessa 50-kertaiseksi. Keskimääräinen vuosikasvu vuodesta 1860 vuoteen 2000 on ollut 2,3 %. Bruttokansantuotteen kehityksessä on ollut myös taantumia.

27 27 a. Mitä bruttokansantuotteella tarkoitetaan? b. Selvitä, mitkä seikat ovat aiheuttaneet oheiseen bkt:n kasvua kuvaavaan käyrään nuolilla merkityt kuusi taantumaa. K Tarkastele tekijöitä, jotka Suomessa vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. +16B Tarkastele oheista kuviota, joka esittää kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen (bkt) kehitystä vuosina a. Mitkä ovat olleet Suomen kokonaistuotannon muutoksen päälinjat näinä vuosina?

28 28 b. Miten kokonaistuotannon muutokset ovat vaikuttaneet maamme valtiontalouteen, yritystalouteen ja yksityistalouteen? S Viime vuosina maamme työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat keskustelleet joustojen lisäämisestä työmarkkinoilla. Jousto tarkoittaa mm. työajan ja palkkojen muuttamista esimerkiksi alan suhdanteiden tai yrityksen kannattavuuden mukaan. Millä perusteilla joustoja voidaan puoltaa ja vastustaa? 13. Mitä etuja ja haittoja vapaassa kilpailussa on? +16. B) Ohessa on tilasto hintavaihteluista euroalueella ja pelkästään Suomessa vuosina Lähteet: Eurostat ja Tilastokeskus a. Mitä tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä, ja mihin sitä käytetään? b. Vertaile koko euroalueen ja Suomen hintakehitystä. Mistä tekijöistä käyrien yhtäläisyydet ja erot johtuvat kuvion esittämänä aikana? K01 6. Minkälainen taloudellinen ja yhteiskunnallinen rakennemuutos Suomessa tapahtui ja luvulla? 11. Millaisin sosiaalipoliittisin keinoin kansalaisten tuloja tasataan? Miten tulojen tasaamista voidaan puoltaa tai vastustaa? 12. Kunta ylläpitää muun muassa koululaitosta, terveydenhoitoa ja sosiaalitointa. Mistä eri lähteistä kunta saa toimintaansa rahoituksen, ja millainen päätösvalta kunnalla on rahojen käytössä? 13. Miten työn tuottavuutta voidaan parantaa yrityksessä? +16. A) Pääomat liikkuvat entistä vapaammin maiden välillä. Alla on tilastollinen kuvio Suomen osakemarkkinoista vuosilta Lähteet: Helsingin Pörssi ja Suomen Arvopaperikeskus a. Selvitä Helsingin Pörssissä tapahtuneen osakkeiden arvon ja omistussuhteiden kehityksen pääpiirteet oheisen kuvion perusteella. b. Millaisia vaikutuksia ulkomaalaisomistuksella on Suomen talouselämään? c. Millä eri tavoin pääomien vapaa liikkuminen vaikuttaa rikkaiden maiden ja köyhien maiden talouteen? S Miksi inflaatiota halutaan torjua? 16. B) Ohessa on tilastotietoja Suomen 1990-luvun työttömyydestä Työttömyysaste (% työvoimasta) 3,2 16,3 11,4 Työttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Työttömiä nuoria (15-24-vuotiaita) Työttömiä ikääntyneitä (55-59-v.) Työvoimakoulutuksessa olevia Tukityöllistettyjä Helsingin Sanomat ; luvut ovat pyöristettyjä

29 29 a) Mitä keskeisiä muutoksia työttömyydessä on tapahtunut 1990-luvun aikana? b) Selitä muutosten taustoja. Ota huomioon elinkeinoelämän eri alojen kehitys. K Suomalainen soitintehdas valmistaa vuodessa soitinta. Kansanmusiikin harrastuksen kasvu ja markkinoinnista huolehtivan yhteistyökumppanin tehokkuus aiheuttavat yhtäkkisen kysynnän kasvun: amerikkalainen musiikkiketju haluaa ostaa seuraavan vuoden aikana soitinta. a) Mitä eri vaikutuksia valtavalla kysynnän muutoksella on yrityksen toimintaan? b) Millaiset syyt voivat aiheuttaa sen, ettei yritys suostu kauppaan? +16 B) Oheinen taulukko kuva Suomen valtionvelkaa Taulukko, jossa on valuuttavelka, kotimainen velka, valtionvelka yht. ja valtionvelka % BKT:sta a) Tarkastele taulukon lukujen perusteella valtionvelan kehitystä. b) Mitkä tekijät ovat eniten vaikuttaneet velan kehitykseen? c) Miten valtion velkaantuminen vaikuttaa kansantalouteen?

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila

Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013. Johtava ekonomisti Penna Urrila Kurkistus talouden tulevaisuuteen Sähköurakoitsijapäivät 21.11.2013 Johtava ekonomisti Penna Urrila KYSYMYS: Odotan talousvuodesta 2014 vuoteen 2013 verrattuna: A) Parempaa B) Yhtä hyvää C) Huonompaa 160

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Budjettiriihi 9.9.2015 Suomen Pankki Talouden näkymistä Budjettiriihi 1 Kansainvälisen talouden ja rahoitusmarkkinoiden kehityksestä 2 Kiinan pörssiromahdus heilutellut maailman pörssejä 2.4 2.2 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 MSCI

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä)

Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssisuunnitelma YH 25/ Jakso V 4.4.-30.05.2014 Taloustieto Joensuun normaalikoulu Eeva Pekkala Kurssilla käytetään kirjaa: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava. (Kohi Liuskari Päivärinta Vihervä) Kurssin

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus

Talousnäkymät. Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus Talousnäkymät Reijo Heiskanen Ekonomisti, Chief Analyst Nordean taloudellinen tutkimus 1 2 Maailma elpymässä kehittyvien maiden vetoavulla 140 Indeksi, 2005=100 Teollisuustuotanto Indeksi 2005=100 140

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on?

Finanssipolitiikkaa harjoitetaan sekä koko maan tasolla että paikallistasolla kunnissa. Mitä perusteita tällaiselle kahden tason politiikalle on? !" # $ Tehtävä 1 %&'(&)*+,)**, -./&,*0. &1 23435 6/&*.10)1 78&99,,: +800, (&)**,9)1 +8)**, 7;1*)+,)**, (&6,,77. )0; '?@0?(; (, ',)00&(, &1 9&/9.,*0, (, 0&)*,,70, +,0,7,*0, -./&,*0..*0,A

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet korkealle 3 PÄÄKIRJOITUS Rakenneuudistuksissa ja kustannuskilpailukyvyssä tavoitteet

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 26.10.2010 Hanna Freystätter, VTL Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 27.09.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Ison-Britannian

Lisätiedot

Talouden näkymät ja Suomen haasteet

Talouden näkymät ja Suomen haasteet Talouden näkymät ja Suomen haasteet Juhlaseminaari Suomen talous ja tulevaisuus muuttuvassa maailmassa Raahesali 12.12.2012 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Finanssikriisi jättänyt pitkän

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, %

Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 2016 Bkt:n kasvu 2016 / 2015, % Venäjä Brasilia Muu it. Eurooppa Meksiko Muu Lat. Am. Lähi-itä ja Afrikka Maailmantalouden ennustetaan kasvavan 3,4 % vuonna 216 Bkt:n kasvu 216 / 215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Pohjois- Amerikka Kasvu

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula?

Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Palvelujen tuottavuus kasvun pullonkaula? Pääjohtaja Erkki Liikanen Kaupan päivä 23.1.2006 Marina Congress Center Talouden arvonlisäys, Euroalue 2004 Maatalous ja kalastus 3 % Rakennusala 5 % Teollisuus

Lisätiedot

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1

LähiTapiola Varainhoito Oy 28.3.2014 1 Avain Suomen velkaongelmien ratkaisuun: uskottava kasvustrategia Sijoitusmessut 2014, Tampere-Talo Ekonomisti Timo Vesala, YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) allekirjoittaja 28.3.2014

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki

Työllisyys ja julkinen talous Martti Hetemäki Työllisyys ja julkinen talous 29.12.2016 Martti Hetemäki Miten paljon työllisyys vaikuttaa julkiseen talouteen? Miten työllisyys liittyy sukupolvien väliseen sopimukseen? Miten työllisyysaste on kehittynyt

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK

Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin. Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK Ajankohtaiskatsaus talouteen ja työmarkkinoihin Vaikuttamisiltapäivä ja EK-foorumi Lahti 3.2.2016 Simo Pinomaa, EK 125 120 Bruttokansantuote Vol.indeksi 2005=100, kausitas. Hidas kasvu: - työttömyys -

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen, Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Oulu 13.9.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Kansainvälinen kauppa kasvaa hitaammin kuin maailman bkt Öljymarkkinat

Lisätiedot

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen

Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Erkki Liikanen Suomen Pankki Näköaloja satavuotiaan tulevaisuuteen Säätytalo 1 Teemat Kehittyneiden maiden ml. euroalueen talouskehityksestä EKP:n rahapolitiikka kasvua tukevaa Kotimaan talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 1/2016. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 1/2016 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 22.03.2016 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Kiinan äkkijarrutus

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

Maailmantalouden trendit

Maailmantalouden trendit Maailmantalouden trendit Maailmantalouden kehitystrendit lyhyellä ja pitkällä aikavälillä ja niiden vaikutukset suomalaiseen metsäteollisuuteen. Christer Lindholm Maailmantalouden trendit 25.05.2011 1

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas

KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008. Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas KIRURGIAN EDISTÄMISSÄÄTIÖN SEMINAARI, SITRA, 17.10.2008 Minkälaiseen terveydenhuoltoon meillä on varaa Valtiosihteeri Raimo Sailas Vaihtotase Yhdysvalloissa % bkt:sta 1 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 85 90 95 00 05

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 6/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 6/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015

Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 Talouspolitiikan arviointineuvoston raportti 2015 26.1.2016 www.talouspolitiikanarviointineuvosto.fi Tehtävänä arvioida talouspolitiikalle asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaisuutta talouspolitiikalle

Lisätiedot

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan

Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan Palvelujen suhdannetilanne: Suunta hitaasti ylöspäin, mutta kuluvana vuonna jäädään nollan tuntumaan, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti Palvelualojen työnantajat PALTA ry Suomi on riippuvainen

Lisätiedot

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki

Venäjän kehitys. Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki Venäjän kehitys Pekka Sutela Pellervon Päivä 2016 Helsinki 7.4.2016 Pekka Sutela 1 Talous: Ennustajat ovat yksimielisiä lähivuosista Kansantulon supistuminen jatkuu vielä tänä vuonna Supistuminen vähäisempää

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa

Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Samu Kurri Suomen Pankki Kasvua poikkeuksellisten riskien varjossa Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous Euro & talous 4/216 29.9.216 Julkinen 1 Esityksen teemat Muutokset maailmantalouden kasvuennusteessa

Lisätiedot

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009

Verotus ja talouskasvu. Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Verotus ja talouskasvu Essi Eerola (VATT) Tulevaisuuden veropolitiikka -seminaari 25.09.2009 Johdantoa (1/2) Talouskasvua mitataan bruttokansantuotteen kasvulla. Pienetkin erot talouden BKT:n kasvuvauhdissa

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne

Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne 1 2013 Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne Euroalueen velkakriisin syveneminen lisäsi epävarmuutta ja heikensi rahoitusmarkkinoiden toimintaa loppukeväästä 2012 lähtien. Epävarmuus ja rahoitusolojen

Lisätiedot

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä?

Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia Suomella on Euroopan unionin päätöksentekojärjestelmässä? Ylioppilaskoetehtäviä YH4-kurssi Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni Alla on vanhoja Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssiin liittyviä reaalikoekysymyksiä. Kevät 2004 - Mitä vaikutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää

Yrittämisen edellytykset Suomessa. Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää Yrittämisen edellytykset Suomessa Varatoimitusjohtaja Antti Neimala Sähköurakoitsijapäivät 24.4.2014, Hyvinkää 1 Teema I Yrittäjyyden ja yritysympäristön kuva KYSYMYS NUMERO 1: Pidän Suomen tarjoamaa yleistä

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi

Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Finanssikriisin pitkä jälki ja Suomi Pääjohtaja Erkki Liikanen 20.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Velkaantuminen, kiinteistöjen hintojen nousu Hintakupla puhkeaa, luottotappiot kasvavat, taantuma

Lisätiedot

Talouden mahdollisuudet 2009

Talouden mahdollisuudet 2009 Talouden mahdollisuudet 2009 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Talous 2009 seminaari 23.10.2008 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden häiriötilat Suomen ja muiden pohjoismaiden rahoituskriisi 1990-luvulla

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011

Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Venäjän talouskatsaus 26 syyskuuta 2011 Suomen Moskovan suurlähetystö 1 Venäjän markkinatilanne maailmantalouden epävarmuudessa Maailman talous ajaantumassa taantumaan, miten se vaikuttaa Venäjän taloustilanteeseen?

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Talouden näkymistä. Kehysriihi Suomen Pankki Talouden näkymistä Kehysriihi 1 Osakkeiden ja raaka-aineiden hinnat heiluneet alkuvuonna 140 120 100 Osakkeiden hinnat, euroalue* Osakkeiden hinnat, Yhdysvallat** Öljyn hinta*** Indeksi,

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Liite 1 Suomen arktinen strategia EU-asioiden alivaltiosihteeri Jukka Salovaara Talousneuvosto 18.1.2011 Miksi Arktinen Strategia Arktisen merkitys kasvaa EU saa vahvemman arktisen ulottuvuuden (laajentuminen)

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA

PALJON RINNAKKAISIA JUONIA PALJON RINNAKKAISIA JUONIA Talousennustaminen (suhdanne / toimialat) Mitä oikeastaan ennustetaan? Miten ennusteen tekeminen etenee? Miten toimialaennustaminen kytkeytyy suhdanne-ennusteisiin? Seuranta

Lisätiedot

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä

Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Suomen Pankki Rahapolitiikasta ja talouden näkymistä Euro ja talous 1 Euroalueen talousnäkymistä ja EKP:n neuvoston rahapoliittisista päätöksistä viime torstaina 2 Euroalueen kasvunäkymät Euroalueen kasvun

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 4/2015 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 4/215 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

17.2.2015 Matti Paavonen 1

17.2.2015 Matti Paavonen 1 1 Uusi vuosi vanhat kujeet 17.2.2015, Palvelujen suhdannekatsaus Matti Paavonen, ekonomisti 2 Pohjalla voi liikkua myös horisontaalisesti BKT:n volyymin kausitasoitettu kuukausi-indeksi 116 2005 = 100

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011

Velkakriisi-illuusio. Jussi Ahokas. Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisi-illuusio Jussi Ahokas Oulun sosiaalifoorumissa 10.9. ja Rovaniemellä 15.9.2011 Velkakriisin syövereissä Julkisen sektorin velkaantuminen nopeutunut kaikissa länsimaissa Julkinen velkaantuminen

Lisätiedot

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät

Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Suhdannekehityksen pääpiirteet ja Kaakkois-Suomelle tärkeiden toimialojen vienti- ja tuotantonäkymät Birgitta Berg-Andersson 5.11.2009 MAAILMANTALOUS ON ELPYMÄSSÄ Maailmantalous on hitaasti toipumassa

Lisätiedot

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä?

Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Velkakriisi ei ole ohi. Miten suojautua kriisin edessä? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja . Ranskan edellinen presidentti Nicolas Sarkozy on julistanut eurokriisin voitetuksi jo 2012

Lisätiedot

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä

Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Suomen ja Itä-Suomen kasvun mahdollisuudet globaalissa ympäristössä Itä-Suomen huippukokous 30.8.2010 Johtokunnan varapuheenjohtaja Pentti Hakkarainen 1 Suomen ja Itä-Suomen hyvinvointi Myyntiä muualle;

Lisätiedot

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus

Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus Osa 15 Talouskasvu ja tuottavuus 1. Elintason kasvu 2. Kasvun mittaamisesta 3. Elintason osatekijät Suomessa 4. Elintason osatekijät OECD-maissa 5. Työn tuottavuuden kasvutekijät Tämä on pääosin Mankiw

Lisätiedot

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011

Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 11.2.2011 Mitä jos Suomen hyvinvoinnista puuttuisi puolet? Tiedotustilaisuus 2 Jorma Turunen toimitusjohtaja 3 Globaali rakennemuutos siirtää työtä ja pääomia Aasiaan Teollisuustuotannon jakauma maailmassa 1950-2009

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous

Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4 2014 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous PÄÄTTÄVÄISTEN TOIMIEN AIKA Finanssikriisi kärjistyi maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi syyskuussa kuusi vuotta sitten. Näiden vuosien aikana kehittyneiden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät

Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät Työmarkkinoiden kehitystrendejä Sähköurakoitsijapäivät 18.4.2013 Varatoimitusjohtaja Risto Alanko Maailma on muuttunut, muuttuuko Suomen työmarkkinakäytännöt? Taloudet kansainvälistyvät ja yhdentyvät edelleen

Lisätiedot

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen

Erkki Liikanen Suomen Pankki. Euro & talous 4/2015. Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015. Julkinen Erkki Liikanen Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikasta syyskuussa 2015 24.9.2015 1 EKP:n neuvosto seuraa taloustilannetta ja on valmis toimimaan 2 Inflaatio hintavakaustavoitetta hitaampaa

Lisätiedot

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen

Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen Elämmekö kasvavan niukkuuden vai yltäkylläisyyden aikaa? Perheyritysten liitto ry Leena Mörttinen 10.10.2016 Maailmantalouden mannerlaatat törmäilevät Vienti ei vedä ja investointeja ei näy ekonomistit

Lisätiedot

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu

Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu Maailman taloustilanne ja Lapin matkailu 30.9.2009 Maailmantalous on elpymässä Entisten tuotantomäärien saavuttaminen vie aikaa Velkaelvytys ajaa monen maan julkisen sektorin rahoituskriisiin MAAILMANTALOUS

Lisätiedot

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja

Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen. konsernin kultapuolen johtaja Himmeneekö kullan kiilto? Onko velkakriisi todellakin loppunut? Meelis Atonen TAVEX OY konsernin kultapuolen johtaja Mikä on nykyinen maailmantalouden terveys? Lopulta taivaalta sataa euroja EKP on luvannut

Lisätiedot

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys

1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1 Kansainvälinen ja kotimainen suhdannekehitys 1.1 Kansainvälinen talous Suomen metsäteollisuuden kasvunäkymät ovat tänäkin vuonna pysyneet heikkoina. Vuoden 2000 loppupuolella Yhdysvalloista alkanut suhdanteiden

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 9/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 9/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra

Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä. Pasi Kuoppamäki. Imatra Maailmantalouden kasvu hiipuu Paniikki osin aiheellista ja osin ylilyöntiä Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Imatra 23.8.2011 2 Markkinalevottomuuden syitä ja seurauksia Länsimaiden heikko suhdannekuva löi

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa

Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa Kustannuskilpailukyky kasvumenestyksen ehtona Mittausta, osatekijöitä ja tulkintaa Mika Maliranta Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Helsinki, 26.8.2014 Suomen talous kärsii nestevajauksesta, mikä haittaa

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 11/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 11/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa?

Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? Hitsaustekniikka 16 Tuleeko hitsaava teollisuus säilymään Suomessa? 14.4.2016/Pertti Lemettinen Esitelmäni sisältö: Kuka olen, mistä tulen. Mitä koneenrakennus- ja metallituoteteollisuudessa on tapahtunut?

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016

Markkinakatsaus. Maaliskuu 2016 Markkinakatsaus Maaliskuu 2016 Talouskehitys Maailmantalouden kasvunäkymät heikentyneet, IMF varoitti kasvaneista riskeistä Suomen BKT kasvoi viime vuonna ennakkotietojen mukaan 0,4 prosenttia Euroalue

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet

Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Seppo Honkapohja Bank of Finland Kansainvälisen talouden tila ja Suomen mahdollisuudet Teollisuuspäivä 29.9.2016 29.9.2016 Unrestricted 1 Teemat Kansainvälisen talouden näkymät epävarmat EKP:n rahapolitiikka

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2014 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/214 16 14 12 1 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Kirjakauppaliiton Toimialapäivä Heurekassa 24.5.2016 Evli Pankki Oyj Varainhoidon markkinastrategi Hildebrandt Tomas Suomen talouden näkymät Maailmantalouden näkymät Suomen talouden

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 2/2016 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 2/216 16 14 12 1 8 24-3 Metalliteollisuus C Tehdasteollisuus 6 4 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215

Lisätiedot

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013

Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (2010=100), viimeinen havainto 12/2013 Teollisuuden ja metalliteollisuuden uusien tilausten trendisarjat Indeksi (21=1), viimeinen havainto 12/213 16 14 12 1 8 C Tehdasteollisuus 24-3 Metalliteollisuus 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Suhdannetilanne:

Lisätiedot

Makrokatsaus. Elokuu 2016

Makrokatsaus. Elokuu 2016 Makrokatsaus Elokuu 2016 Osakkeet nousussa elokuussa Osakemarkkinat ovat palautuneet entiselle tasolleen Brexit-päätöksen jälkeen. Elokuussa pörssin tuotto oli vaisua tai positiivisella puolella useimmilla

Lisätiedot