TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA"

Transkriptio

1 1 TALOUSTIEDON YO-KYSYMYKSET 2000-LUVULLA K14 3. Oheisessa kuviossa on tietoja tuloerojen kehityksestä Suomessa vuosina Kuvaajat kertovat indeksilukuina reaalitulokehityksen väestössä keskimäärin ja eräissä väestöryhmissä erikseen. Vuoden 1995 taso vastaa indeksilukua 100. a. Miten tuloerot ovat kehittyneet vuosien aikana? (2 p.) b. Mitkä tekijät selittävät kehitystä? (4 p.) 4. Mitkä tekijät vaikuttavat seuraavien hyödykkeiden hintaan Suomessa? a) suklaa b) hammaslääkäripalvelut c) osakehuoneisto kerrostalossa + 9. Oheinen aineisto käsittelee Suomen väestökehitystä. Kuvio osoittaa huoltosuhteen kehityksen vuosina ja ennusteen vuoteen 2060 saakka. a) Mikä on väestöllinen huoltosuhde? Miten se kehittyi Suomessa vuosina ? Miten se on vaikuttanut maan taloudelliseen kehitykseen tuona aikana? (4 p.) b) Erittele alla olevien lainausten näkemyksiä huoltosuhteen tulevan kehityksen vaikutuksesta Suomen julkiseen talouteen sekä niissä esitettyjä keinoja puuttua sen ongelmiin.

2 2 (5.) Lapsia ja eläkeikäisiä 100 työikäistä kohti Ikä Yli 65- v. Alle 15- v :70,8 2060:76, : 61 lasta, 10 eläkeikäistä 1955: 50 lasta, 11 eläkeikäistä 1985: 28 lasta, 18 eläkeikäistä 2011: 25 lasta, 28 eläkeikäistä 2025: 27 lasta, 40 eläkeikäistä 2040: 26 lasta, 45 eläkeikäistä 2060: 27 lasta, 50 eläkeikäistä 2011:52, Lähde: Markus Rapo, Alueellinen väestöennuste vuoteen 2030 saakka, Tulevaisuutta varjostaa väestön ikääntyminen ja siitä johtuva ikäsidonnaisten menojen nopea kasvu lähivuosikymmeninä. Valtiovarainministeriö on arvioinut, että julkisen talouden kestävyysvaje on suuruudeltaan noin 5 % bkt:sta Siksi julkisen talouden tasapainottaminen vaatii määrätietoisia toimia. Julkista taloutta on tuettava pidentämällä työuria, arvioimalla julkisten menojen kasvu uudelleen ja kehittämällä verotuksen rakennetta. Verotus on Suomessa jo nyt verrattain kireää, mutta verotuloja saadaan lisää muuttamalla verotuksen painopistettä pois työn verotuksesta kohti kulutuksen ja kiinteän omaisuuden verotusta. Kestävyysvaje vaatii määrätietoisia toimia. Elinkeinoelämän keskusliitto, Vaikka väestön ikääntyminen on ollut kaikkien tiedossa, tuloveroja on alennettu systemaattisesti. Se on ollut täysin edesvastuutonta politiikkaa. Kyse [julkisen talouden kestävyysvajeessa] on itse aiheutetusta ongelmasta. Olisi kannattanut varautua huoltosuhteen heikkenemiseen ennen kuin veronalennuksiin ryhdyttiin [1990- ja luvuilla]. Kansantaloustieteen professori Markus Jäntti, Palkkatyöläinen 5/2012 Ikääntymisongelmaa ei voi Euroopassa sysätä syrjään. Suomi ei kuitenkaan ole erityisen huono maa. Meillä väestön huoltosuhde vakiintuu 2030-luvulla, eikä työikäisen väestön määrä romahda. Työvoimapulan uhkakuvasta huolestuneet uskovat, että työvoiman tarjonnasta tulee lähivuosina talouden kasvua jarruttava rajoite. Tulevaisuuden haasteena ei ole työvoimapula, vaan pula hyvistä, korkeaa arvonlisäystä tuottavista työpaikoista. Kansantaloustieteilijä, eläkeyhtiö Ilmarisen talousjohtaja Jaakko Kiander, Talouselämä 5/2013 S13 1. Tarkastele kotitalouksille maksettavien tulonsiirtojen vaikutuksia kansantalouden, yritysten ja perheiden kannalta.

3 3 2. Mitä eroa on vaihto- ja kauppataseella, ja minkälaiset tekijät vaikuttavat niiden kehitykseen Suomen kansantaloudessa? +10. Alla oleva taulukko kertoo Espanjan, Kreikan ja Saksan kansantalouksien velan ja sen koostumuksen prosentteina maiden bruttokansantuotteesta vuonna Myös oheiset sitaatit koskevat Euroopan velkakriisiä. a) Erittele taulukon pohjalta kyseisten kansantalouksien velkarasitusta ja sen rakennetta. (3 p.) b) Vertaa sitaattien näkemystä velkakriisin luonteesta ja arvioi niiden osuvuutta taulukon tietojen kannalta. (3 p.) c) Miten Euroopan unioni on pyrkinyt ratkaisemaan velkakriisiä? (3 p.) Espanja Kreikka Saksa Koko kansantalouden velka prosentteina bruttokansantuotteesta valtionvelka rahoituslaitosten velat muiden yritysten velat kotitalouksien velat Hufvudstadsbladet /McKinsey Global Institute. Taulukon prosenttiluvut sisältävät pyöristyksiä, ja siksi sarakkeen ylimmän rivin lukema voi poiketa sarakkeen muiden rivien summasta. Eurovaltioiden velkakriisi on perustaltaan pankkikriisi, erityisesti saksalaisten ja ranskalaisten pankkien kriisi. Rahaa säästyy, kun hoidetaan suoraan kriisin aiheuttajia eikä sen seurauksia. Kansantaloustieteen professori Matti Pohjola, Helsingin Sanomat Euroalueen velkakriisiin ei ole yhtä ratkaisua. Pankkijärjestelmää vakauttamalla ei ratkaista valtioiden rahoituskriisiä. Sillä ei paranneta kriisivaltioiden kilpailukykyä eikä tueta vientiin perustuvaa talouskasvua. Nordea-pankin pääekonomisti Roger Wessman, Helsingin Sanomat K13 1. Erittele seuraavien veroratkaisujen taloudellisia vaikutuksia kotitalouksille ja kansantaloudelle: a) ansiotuloverotuksen progressiota lievennetään b) elintarvikkeiden arvonlisäveroa nostetaan c) energian verotusta kiristetään. 4. Mitä tarkoitetaan inflaatiolla ja deflaatiolla? Pohdi, minkälaisia ongelmia deflaatio ja korkea inflaatio aiheuttavat kansantaloudelle.

4 Oheinen kuvio esittää Suomen teollisuuden investointiasteen vuosina laskettuna prosentteina teollisuustuotannon jalostusarvosta. Investoinnit on jaettu kuviossa kiinteisiin investointeihin sekä tutkimus- ja kehitysmenoihin (T&K). a) Pohdi, mitä merkitystä teollisuuden investointiasteella on kansantaloudelle. (3p.) b) Miten teollisuuden investoinnit ovat kehittyneet kuvion osoittamana aikana? (2 p.) c) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuvion osoittamaan kehitykseen? (4 p.) % 30 Teollisuuden investointiaste Kiinteät investoinnit ja T&K-menot, % jalostusarvosta T&K Kiinteät investoinnit Lähde: Tilastokeskus, vuodet EK:n Investointitiedustelu *11** * ** Vuosien 2010 ja 2011 tiedot ovat kuvion laatimisajankohdan ennakkotieto. Lähde: Elinkeinoelämä keskusliitto, Investointitiedustelu, kesäkuu 2011 S12 3. Mitkä tekijät vaikuttavat suomalaispankkien myöntämien asuntolainojen korkoihin? 4. Oheinen kuvio (julkaistu ) kertoo suomalaisyritysten tytäryhtiöiden henkilöstön sijoittumisen ulkomailla maaryhmittäin prosentteina vuonna Uusilla EU-mailla tarkoitetaan Euroopan unioniin vuosina 2004 ja 2007 liittyneitä valtioita. Miksi suomalaisyritykset investoivat ulkomaille, ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että niiden toiminta sijoittuu maailmalle kuvion osoittamalla tavalla? Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2009

5 5 Keski- ja Etelä-Amerikka 4,9% Pohjois-Amerikka 6,5% Afrikka 0,8% EU:n ulkopuolinen Eurooppa 14,5% Vanhat EU-maat 35,1% Uudet EU-maat 18,8% Aasia ja Oseania 19,4% Lähde: Tilastokeskus/SVT +9. Oheisessa taulukossa on lueteltu bruttokansantuotteeltaan suurimmat kansantaloudet vuonna 2009 sekä esitetty ennuste, mitkä ovat maailman suurimmat kansantaloudet vuonna Yhdysvallat 1. Kiina 2. Kiina 2. Intia 3. Japani 3. Yhdysvallat 4. Intia 4. Brasilia 5. Saksa 5. Japani 6. Venäjä 6. Venäjä 7. Iso-Britannia 7. Meksiko 8. Ranska 8. Indonesia 9. Brasilia 9. Saksa 10. Italia 10. Iso-Britannia 11. Meksiko 11. Ranska 12. Espanja 12. Turkki <www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/jan/07/gdp-projections-china-us-uk-brazil, >. Luettu a. Mitä keskeisiä muutoksia maailman suurimpien kansantalouksien luettelossa on ennusteen mukaan odotettavissa aikavälillä ? (3 p.) b. Millaiset tekijät ja kehityssuunnat puoltavat ennusteen toteutumista, ja mitkä seikat saat tavat puolestaan vaikuttaa siihen, että se ei toteudu? (6 p.) K12

6 6 3. Kansantaloustieteilijä Jan-Otto Andersson on kirjoittanut seuraavasti: Jos sanotaan, että ei ole mitään väliä, miten bkt [bruttokansantuote] kehittyy, jätetään huomiotta, miten nykypäivän yhteiskunta oikeasti toimii. Hyvinvoinnin mittariksi sitä vastoin bkt:sta ei ole. (Hufvudstadsbladet , suomennos: YTL) a) Mitä bruttokansantuotteella mitataan? (1 p.) b) Miten Anderssonin käsitystä voidaan perustella, ja millaisia mittareita hyvinvoinnille on esitetty? (5 p.) 4. Mitä tarkoitetaan tuottavuudella, ja miten yhtäältä paperitehdas ja toisaalta parturiliike voivat parantaa tuottavuuttaan? +10. Oheinen kuvio kertoo Suomen julkisen sektorin ylijäämän/alijäämän ja velan prosentteina suhteessa maan bruttokansantuotteeseen vuosina a) Mitä tarkoitetaan julkisen sektorin ylijäämällä ja alijäämällä Suomen kansantaloudessa? (1 p.) b) Tulkitse julkisen sektorin ylijäämän/alijäämän sekä velan kehityksen muutokset kuvion osoittamana ajanjaksona. (3 p.) c) Millaisin keinoin julkisen sektorin alijäämää voidaan pyrkiä pienentämään, ja millaisia vaikutuksia eri keinoilla on kansantalouden ja kotitalouksien kannalta? (5 p.) Lähde: ETLA. Kuvion otsikossa selitteessä oleva termi alijäämä tarkoittaa yleisesti jäämää (ylijäämä/alijäämä). S11 3. Tarkastele seuraavien sijoituskohteiden vahvuuksia ja heikkouksia suomalaisen piensijoittajan kannalta:

7 7 a. suomalaisen metsäteollisuusyrityksen osakkeet b. määräaikaistalletus pankissa c. osuus sijoitusrahastossa, joka sijoittaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden joukkovelkakirjoihin. 4. Tarkastele yritystoiminnan edellytyksiä pienyrityksen kannalta Oheinen kuvio esittää teollisuustuotannon kausitasoitetut määrät Yhdysvalloissa, Japanissa sekä Euroopan talous- ja rahaliiton alueella (EMU12) vuodesta 1990 asti. Vuosien tiedot ovat kuvion laatimisajankohdan ennuste. Kuvio esittää muutokset indeksilukuina siten, että vuoden 2005 tuotantomäärää vastaa kullakin talousalueella lukema 100. a) Vertaa kuvion pohjalta Yhdysvaltojen, Japanin ja EMU-alueen teollisuustuotannon määrän kehitystä vuosina (3 p.) b) Mitkä tekijät selittävät käyrien osoittaman kehityksen? (3 p.) c) Pohdi, millaisia seurauksia yhtäältä Yhdysvaltojen ja toisaalta EMU-alueen talouskehityk sellä on Suomen kansantalouden kannalta. (3 p.) Teollisuustuotannon määrä kausitasoitettuna (2005 = 100) Ind USA Japani EMU 12 Ind Lähteet: OECD, Tullihallitus, Tilastokeskus. K11 3. Kotitalouksien velkaantumisaste on noussut Suomessa nopeasti jo 1990-luvulta lähtien. Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on kasvanut tasaisesti vuodesta 2005 lähtien, ja näillä on myös keskimäärin aiempaa useampia maksuhäiriömerkintöjä henkeä kohden laskien. Vuoden 2009 alkupuoliskolla yli puolet yksityishenkilöille annetuista velkomustuomioista koski tili- ja

8 8 kertaluottoja ja rahoitusyhtiösaatavia. Tutkijat Kati Rantala ja Heta Tarkkala totesivat Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä (1/2010): Ongelmiin johtava luotoilla velkaantuminen ei katso ikää eikä sosiaalista asemaa. Millaisia syitä suomalaisten kotitalouksien velkaantumiseen on, mitä seurauksia maksuhäiriöillä on, ja miten maksuvaikeuksiin joutuneita pyritään auttamaan? Käytä tarkastelusi tukena yllä olevia tietoja velkaantumisen kehityksestä. 4. Mitä eri yritysmuotoja on olemassa, ja miten ne eroavat toisistaan? +10. Oheisessa tekstiotteessa Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtaja Jean-Claude Trichet selostaa EKP:n neuvoston tekemää korkopäätöstä helmikuussa Oheinen kuvio kertoo EKP:n sekä Yhdysvaltain, Ison-Britannian ja Japanin keskuspankkien ohjauskorkojen kehityksen vuosina (ohjauskorot ilmaistu prosenttiyksikköinä). a) Mitä keskeisiä muutoksia ohjauskoroissa on tapahtunut kuvion osoittamana ajanjaksona? (2 p.) b) Millä perusteella Trichet n mainitsemien seikkojen voidaan väittää tukevan arviota, että ohjauskorot olivat tarkoituksenmukaisella tasolla? (3 p.) c) Pohdi yhtäältä EKP:n ja toisaalta Yhdysvaltojen keskuspankin ohjauskoron muutosten vaikutuksia Suomen kansantalouden kannalta. (4 p.) Normaalien talous- ja rahamarkkina-analyysiensä perusteella [EKP:n] neuvosto päätti jättää EKP:n keskeiset korot ennalleen. Tämänhetkiset korot ovat edelleen tarkoituksenmukaiset. Tammikuun 14. päivä 2010 pidetyn kokouksemme jälkeen käytettäväksi tulleiden kaikkien tietojen ja analyysien perusteella hintakehityksen odotetaan pysyvän kurissa (...) Uusimmat tiedot ovat myös vahvistaneet sen, että euroalueella taloudellinen toimeliaisuus jatkoi kasvuaan vuodenvaihteessa [ ]. Jatkoa ajatellen neuvosto odottaa euroalueen talouden kasvavan maltillista vauhtia Elpyminen on todennäköisesti epätasaista ja näkymät edelleenkin epävarmat. Rahamarkkina-analyysin tulos vahvistaa arvion, että inflaatiopaine on keskipitkällä aikavälillä vähäinen. (käännös) EKP:n pääjohtaja Jean-Claude Trichet tiedotustilaisuudessa S10 3. Kaikki työntekijät eivät Suomessa nauti säännöllisen työsuhteen eduista, koska monet tekevät niin kutsuttuja pätkätöitä. Mitkä tekijät selittävät pätkätöiden yleisyyttä, ja mitä käytännön vaikutuksia tällaisilla työsuhteilla on työntekijälle? 4. Oheinen diagrammi kuvaa kotitalouksien tulojen rakennetta Suomessa Pylväiden värit osoittavat kunkin tuloerän osuuden kotitalouksien bruttotuloista prosentteina. a) Mitä tarkoittavat käsitteet saadut tulonsiirrot ja palkkatulot? (2 p.) b) Tarkastele kotitalouksien tulojen rakenteessa tapahtuneita merkittäviä muutoksia kuvion osoittamana aikana ja pohdi muutosten syitä. (4 p.)

9 9 Kotitalouksien tulojen rakenne % 80 % 60 % 40 % Saadut tulonsiirrot Omaisuustulot Yrittäjätulo Palkkatulot 20 % 0 % Palkka-, yrittäjä- ja omaisuustulojen sekä saatujen tulonsiirtojen +10. Suomi otti euron käyttöön ensimmäisten EU-maiden joukossa vuonna Unionin jäsenmaista mm. Ruotsi ei ole toistaiseksi ottanut käyttöön euroa. Oheiset puheenvuorot käsittelevät yhteisvaluutan etuja ja haittoja vuosien taloustaantuman aikana. a) Mitä tarkoitetaan euroalueella, ja mitä velvoitteita euroalueeseen kuuluvilla valtioilla on? (3 p.) b) Vertaa oheisten lainausten arvioita yhteisvaluutasta ja pohdi euroalueeseen kuulumisen etuja ja haittoja yksityisen maan kannalta käyttäen lainauksia tukenasi. (6 p.) (...) Suomelle tuiki tärkeä vienti- ja kilpailijamaa Ruotsi nauttii parhaillaan jopa yli 40 prosenttia euroa edullisemman kruunun tuottamasta kilpailuedusta. (...) Yliarvostetun valuutan tärvelemä kilpailukyky aiheuttaa Suomelle parhaillaan ennen kokemattomia vaikeuksia, joiden ratkaisusta ei ole tietoa. Viime lamasta Suomi selvisi markan devalvoinnilla ja kellutuksella (...) Nyt Suomella on markan tilalla euro, jonka arvoon se ei pääse käsiksi. Toimittaja Jan Hurri, Näin Suomi uppoaa, ( ) Euro on dollarin jälkeen maailman luotetuin valuutta, jonka takana seisovat Euroopan vahvat teollisuusvaltiot Saksan ja Ranskan johdolla. Suomi hyötyy valuutan vahvuudesta niiden kainalossa. Vakaa valuutta tietää vakaata korkotasoa ja sijoittajille ennustettavaa ympäristöä. (...) Eurossa on siis jatkettava ja koetettava muistaa sen hyviä puolia. Surkeita esimerkkejä oman valuutan kiroista on riittänyt tässäkin lamassa lähialueilla. Islannissa halu liittyä euroon on kasvanut maan oman valuutan romahdettua viime syksynä.

10 10 Toimittaja Anni Lassila, Euro pysyy seuranamme, Helsingin Sanomat Euroalueen maiden eroavuudet merkitsevät sitä, että mailla on varsin erilaiset lähtökohdat toipua nykyisen taantuman tuomista ongelmista (...) Kymmenen vuotta on liian lyhyt aika tyhjentävän arvion tekemiseksi siitä, minkälainen menestystarina euro on ollut. (...) Monet Euroopan pienet valuutat ovat joutuneet paineeseen taantuman aikana. Valuuttakurssien heilahtelu on lisääntynyt, ja useat valuutat ovat heikentyneet merkittävästi. Esimerkkeinä tästä ovat Ruotsin kruunu ja monien uusien EU-maiden valuutat. Ekonomisti Heidi Schauman, Finanssikriisi koettelee euroalueen talouden vakautta, Euro & talous 2/2009 K10

11 S09 11

12 K09 12

13 13

14 S08 14

15 K08 15

16 S07 16

17 K07 3. Oheinen kuvio kertoo Suomen elinkeinorakenteen muutoksesta Luvut osoittavat työvoiman jakautumisen eri toimialoille. a) Mitä kuviosta on luettavissa työpaikkojen jakauman kehityksestä? (2 p.) b) Miksi palvelualoille nykyään syntyy eniten uusia työpaikkoja, ja miksi vastaavasti alkutuotannon ja teollisuuden työpaikat suhteellisesti vähenevät? (4 p.) 17

18 18 Lähde: Tilastokeskus / Taloudellinen Tiedotustoimisto 4. Mitä talouskasvu tarkoittaa, ja mitä myönteisiä ja mitä kielteisiä puolia kasvulla on? S06 3. Mitä näkökohtia suomalaisen yrityksen tulisi ottaa huomioon suunnitellessaan investointeja a) kotimaahan (2 p.), b) muualle Euroopan unioniin (2 p.), c) Euroopan unionin ulkopuolelle (2 p.)? 4. Alla olevat diagrammit kuvaavat öljyn hintakehitystä (vuoden 1996 hinnoin, euroa/tynnyri) sekä öljytuotteiden kulutuksen jakautumista eri käyttökohteisiin. a) Miten öljyn maailmanmarkkinahinta on kehittynyt ? (2 p.) b) Millä eri tavoin öljyn hinnan vaihtelut vaikuttavat Suomen taloudessa? (4 p.)

19 8B. Mitä jäsenyys Euroopan raha- ja talousliitossa (EMU) edellyttää jäsenvaltiolta, ja mitä tavoitteita liiton perustamisella on ollut? 19

20 Oheiset diagrammit kuvaavat bruttokansantuotteen volyymiä (määrää), julkisen talouden rahoitustasapainoa sekä työttömyysastetta Suomessa ja Ruotsissa Lähde: OECD Economic Outlook / Jaakko Kiander, Suomen ja Ruotsin taloudet kuin identtiset kaksoset, Economic Trends 4/2004 K06 a) Miten bruttokansantuote, julkisen talouden rahoitustasapaino ja työttömyys kehittyivät Suomessa ? (2 p.) b) Mitä eroja ja yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin talouskehityksessä on ollut kuvioiden mukaan? (3 p.) c) Miten julkinen talous ja työttömyyden muutokset riippuvat toisistaan? (4 p.)

21 S Viime aikoina on keskusteltu julkisten palvelujen yksityistämisestä. Mitä etuja ja haittoja voidaan nähdä siinä, että yksityinen sektori tuottaa mm. päivähoito-, koulutus- ja terveydenhoitopalveluja? 21

22 Talousuutisissa seurataan päivittäin euron ja Yhdysvaltojen dollarin vaihtosuhdetta. Mitä vaikutuksia dollarin heikkenemisellä on Suomen kansantaloudessa? +16B) Oheine diagrammi kuvaa Suomen kotitalouksien rakennetta Lähde: Tilastokeskus a) Tarkastele kotitalouksien tulojen kehitystä ja selvitä, miten palkka- ja yrittäjätulojen, omaisuustulojen ja tulonsiirtojen suhteet ovat muuttuneet. b) Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet havaitsemiisi muutoksiin? c) Miksi tulonsiirtoja tehdään ja mikä on niiden merkitys koko kansantalouden kannalta? K Suomessa on noin 440 kuntaa, mitä on pidetty liian suurena määränä. Mitkä seikat puoltavat kuntaliitoksia ja mitkä puolestaan kuntien pysymistä itsenäisenä? + 16B Alla olevassa taulukossa verrataan Suomen kustannuskilpailukykyä muihin OECD-maihin. Kuvan indeksissä 100 on OECD-maiden vuosien keskiarvo.

23 23 a) Mitä kustannuskilpailukyvyllä tarkoitetaan, ja mitkä muut tekijät vaikuttavat kilpailukykyyn? b) Tarkastele, mitä oheinen taulukko kertoo Suomen talouden kilpailukykyedellytyksistä vuosina c) Miksi kilpailukyky on erityisesti Suomelle tärkeä asia? S Alla on kaksi kannanottoa Maailman kauppajärjestön (WTO) pyrkimykseen vapauttaa maailmankauppa. "Toisin kuin monet globalisaatiokriitikot usein esittävät, ei monenkeskinen järjestelmä ole ollut myöskään köyhimpien maiden kannalta huonoin vaihtoehto. Ilman yhteistä, multilateraalia kauppajärjestelmää maailmankaupassa olisivat vallinneet pelkästään viidakon lait, joissa vahvoilla on aina parhaat edellytykset puolustaa etujaan." Ulkomaankauppaministeri Jari Vilen, Kauppapolitiikka 6/2002 "Vapaakaupan puolustajien väitteistä huolimatta on syytä uskoa, että vaikka tuottavuuden eri tasoilla olevien maiden välinen vapaa kauppa voi lyhyellä aikavälillä hyödyttää köyhiä maita, se ajan mittaan vahingoittaa niiden kehitystä pakottamalla ne pysymään tuottavuudeltaan heikoilla tuotannon aloilla. " Kansainvälisen talouspolitiikan tutkija Ha-Joon Chang, Le Monde Diplomatique, elokuu 2003 a) Miten kirjoittajien arviot köyhien maiden kehitysmahdollisuuksista eroavat toisistaan? b) Mitä ongelmia on köyhien maiden tuotantorakenteessa, ja mitä keinoja on esitetty niiden ratkaisemiseksi? 13. Euroopan unionin yhteisen Euroopan keskuspankin keskeinen tehtävä on huolehtia euron arvosta ja ehkäistä inflaatiota. Miten rahan arvon säilyttämistä korostavaa talouspolitiikkaa voidaan yhtäältä perustella ja toisaalta arvostella?

24 B.Ajanjaksolla Suomen elinkeinorakenne on muuttunut huomattavasti. Alla oleva taulukko esittää väestön jakautumista pääelinkeinoihin. Väestön elinkeinorakenne (% koko väestöstä) Maa- ja metsätalous Teollisuus Palvelut Rakennus- ja sekatyö Itsenäiset ammatittomatl) Tuntemattomat Lähde: Tilastokeskus, Suomen Virallinen Tilasto (eri vuosilta) 1) Itsenäiset ammatittomat = eläkeläiset, opiskelijat, työttömät Perheenjäsenet ovat elättäjän luokassa. a) Mitkä ovat tärkeimmät muutokset, jotka elinkeinorakenteessa tapahtuivat vuosina ? b) Mitkä tekijät selittävät näitä muutoksia? K04 8. Alla olevassa kuviossa ilmenee Suomen kulutusrakenteen kehitys hyödykeryhmittäin vuosina Lähde: Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Selvitä yllä olevan kuvion perusteella, mitä muutoksia maamme kulutusrakenteessa on tapahtunut 1900-luvulla. Miten kuvion keskeiset muutokset ovat selitettävissä?

25 Nousukausi, suhdannehuippu, laskukausi ja taantuman pohja ovat suhdannevaihtelun eri vaiheet. Mitkä ovat nousukaudelle ja laskukaudelle tyypillisiäpiirteitä? Mitä tarkoitetaan ylikuumentuneella taloudella? +16 B. Suomen veroaste eli verotulojen osuus bruttokansantuotteesta oli vuonna 2000 noin 47 %, kun esimerkiksi Saksassa se oli tuolloin noin 38 % ja Yhdysvalloissa noin 30 %. Seuraavassa on kaksi kannanottoa Suomen veropolitiikan linjoista: "Vasemmistoliiton mielestä verotuksen progressiivisuus edustaa yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja kohtuullisina pysyvien tuloerojen mahdollistamaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Siksi verotuksen progressiota ei pidä lieventää." Vasemmistoliiton puoluehallitus "Jos emme kykene jatkamaan työn verotuksen keventämistä - - otamme suuren riskin, että suuri joukko suomalaisia yrityksiä muuttaa koko toimintansa tai sen osia lähivuosina ulkomaille. Menetämme paitsi nämä yritykset ja valtavan määrän osaamispääomaa, myös suuret määrät verotuloja." Kokoomuspuolueen ryhmäpuheenvuoro Eduskunnassa a) Miten nämä kannanotot eroavat toisistaan? b) Millä tavoin eri verotusmuotojen tason nostaminen tai laskeminen vaikuttaa talouselämän, yhteiskunnan ja yksityisen kansalaisen taloudellisiin toimintaedellytyksiin? S Luonnonvaroja, teknologista kehitystä, työvoimaa ja koulutusta pidetään keskeisinä talouskasvuun vaikuttavina tekijöinä. Arvioi näiden tekijöiden merkitystä Suomen nykyisessä kansantaloudessa. 13. Miten suuryrityksen konkurssi vaikuttaa sijaintipaikkakuntansa ja valtion talouteen? +16 B. Alla olevat kuviot esittävät Suomen ikärakennetta vuosina 1950 ja 1997.

26 26 Vertaile oheisten kuvioiden esittämää suomalaisten miesten ja naisten ikärakennetta vuosina 1950 ja Mitä seurauksia ikärakenteen muutoksesta on ollut Suomen kansantaloudelle? Mitä toimenpiteitä kuvion kehityslinjat edellyttävät yhteiskuntapolitiikalta? K Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) vuonna 1995 laatimassa hyvinvointia ja julkista taloutta koskevassa raportissa todetaan: "Meidän sosiaaliturvajärjestelmämme ei ole omiaan tukemaan kansalaisten omatoimisuuden ja aloitteellisuuden lisäämistä. Päinvastoin erilaisten tarveharkintaisten tulonsiirtojen, progressiivisen tuloverotuksen ja tulosidonnaisten asiakasmaksujen yhteisvaikutuksena on syntynyt ns. kannustinloukkuja, joita ihminen kohtaa eri elämänvaiheissaan." Millaisin perustein lainauksessa esitettyä näkemystä Suomen sosiaaliturvajärjestelmästä voidaan toisaalta puolustaa ja toisaalta kritisoida? +16A luku oli maamme taloudessa monivaiheista aikaa. Oheisessa kuviossa näkyvät Suomen valtion vuotuiset tulot, menot ja velka vuosina (miljardeina markkoina). a. Selvitä yllä olevan kuvion perusteella valtiontalouden keskeiset muutokset 1990-luvulla. b. Miten velan määrän muutos vaikuttaa valtion finanssipolitiikkaan? S Miten maamme sisäinen muuttoliike vaikuttaa kuntien talouteen? 14. Jari on päässyt opiskelemaan toiselle paikkakunnalle ja haluaa ostaa pienen asunnon. Pankki kuitenkin antaa Jarille lainan vain käypää vakuutta vastaan. Millaisia vakuuksia pankki voi hyväksyä? +16 B. Suomen bruttokansantuote (bkt) on kasvanut 140 vuodessa 50-kertaiseksi. Keskimääräinen vuosikasvu vuodesta 1860 vuoteen 2000 on ollut 2,3 %. Bruttokansantuotteen kehityksessä on ollut myös taantumia.

27 27 a. Mitä bruttokansantuotteella tarkoitetaan? b. Selvitä, mitkä seikat ovat aiheuttaneet oheiseen bkt:n kasvua kuvaavaan käyrään nuolilla merkityt kuusi taantumaa. K Tarkastele tekijöitä, jotka Suomessa vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen. +16B Tarkastele oheista kuviota, joka esittää kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen (bkt) kehitystä vuosina a. Mitkä ovat olleet Suomen kokonaistuotannon muutoksen päälinjat näinä vuosina?

28 28 b. Miten kokonaistuotannon muutokset ovat vaikuttaneet maamme valtiontalouteen, yritystalouteen ja yksityistalouteen? S Viime vuosina maamme työnantaja- ja työntekijäjärjestöt ovat keskustelleet joustojen lisäämisestä työmarkkinoilla. Jousto tarkoittaa mm. työajan ja palkkojen muuttamista esimerkiksi alan suhdanteiden tai yrityksen kannattavuuden mukaan. Millä perusteilla joustoja voidaan puoltaa ja vastustaa? 13. Mitä etuja ja haittoja vapaassa kilpailussa on? +16. B) Ohessa on tilasto hintavaihteluista euroalueella ja pelkästään Suomessa vuosina Lähteet: Eurostat ja Tilastokeskus a. Mitä tarkoitetaan kuluttajahintaindeksillä, ja mihin sitä käytetään? b. Vertaile koko euroalueen ja Suomen hintakehitystä. Mistä tekijöistä käyrien yhtäläisyydet ja erot johtuvat kuvion esittämänä aikana? K01 6. Minkälainen taloudellinen ja yhteiskunnallinen rakennemuutos Suomessa tapahtui ja luvulla? 11. Millaisin sosiaalipoliittisin keinoin kansalaisten tuloja tasataan? Miten tulojen tasaamista voidaan puoltaa tai vastustaa? 12. Kunta ylläpitää muun muassa koululaitosta, terveydenhoitoa ja sosiaalitointa. Mistä eri lähteistä kunta saa toimintaansa rahoituksen, ja millainen päätösvalta kunnalla on rahojen käytössä? 13. Miten työn tuottavuutta voidaan parantaa yrityksessä? +16. A) Pääomat liikkuvat entistä vapaammin maiden välillä. Alla on tilastollinen kuvio Suomen osakemarkkinoista vuosilta Lähteet: Helsingin Pörssi ja Suomen Arvopaperikeskus a. Selvitä Helsingin Pörssissä tapahtuneen osakkeiden arvon ja omistussuhteiden kehityksen pääpiirteet oheisen kuvion perusteella. b. Millaisia vaikutuksia ulkomaalaisomistuksella on Suomen talouselämään? c. Millä eri tavoin pääomien vapaa liikkuminen vaikuttaa rikkaiden maiden ja köyhien maiden talouteen? S Miksi inflaatiota halutaan torjua? 16. B) Ohessa on tilastotietoja Suomen 1990-luvun työttömyydestä Työttömyysaste (% työvoimasta) 3,2 16,3 11,4 Työttömiä Pitkäaikaistyöttömiä Työttömiä nuoria (15-24-vuotiaita) Työttömiä ikääntyneitä (55-59-v.) Työvoimakoulutuksessa olevia Tukityöllistettyjä Helsingin Sanomat ; luvut ovat pyöristettyjä

29 29 a) Mitä keskeisiä muutoksia työttömyydessä on tapahtunut 1990-luvun aikana? b) Selitä muutosten taustoja. Ota huomioon elinkeinoelämän eri alojen kehitys. K Suomalainen soitintehdas valmistaa vuodessa soitinta. Kansanmusiikin harrastuksen kasvu ja markkinoinnista huolehtivan yhteistyökumppanin tehokkuus aiheuttavat yhtäkkisen kysynnän kasvun: amerikkalainen musiikkiketju haluaa ostaa seuraavan vuoden aikana soitinta. a) Mitä eri vaikutuksia valtavalla kysynnän muutoksella on yrityksen toimintaan? b) Millaiset syyt voivat aiheuttaa sen, ettei yritys suostu kauppaan? +16 B) Oheinen taulukko kuva Suomen valtionvelkaa Taulukko, jossa on valuuttavelka, kotimainen velka, valtionvelka yht. ja valtionvelka % BKT:sta a) Tarkastele taulukon lukujen perusteella valtionvelan kehitystä. b) Mitkä tekijät ovat eniten vaikuttaneet velan kehitykseen? c) Miten valtion velkaantuminen vaikuttaa kansantalouteen?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin?

Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus. mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Antti Alaja (toim.) Oikeudenmukainen verotus mistä rahat yhteiseen hyvinvointiin? Kirjoittajat /Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä 2009 ISBN 978-952-5689-16-7

Lisätiedot

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin

SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie eteenpäin SUOMI JA EMU: Euron hyödyt, kustannukset ja tie GnS economicsin erikoisraportti 2012 Tämä GnS economicsin raportti ei sisällä kehotusta ostaa mitään hyödykkeitä, arvopapereita tai investointeja. Raportissa

Lisätiedot

2013 Talouden näkymät

2013 Talouden näkymät 3 2013 Talouden näkymät Sisällys Pääkirjoitus...3 Suomen Pankin ennusteet...5 Ennusteen kokonaiskuva...6 Talouden näkymät...9 Viimeaikainen kehitys...9 Kehikko 1. Vuoden 2013 ensimmäisen neljänneksen tilinpito...12

Lisätiedot

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous

Y hteiskunta. Työmarkkinat Viro. Harmaa talous &3/2004 Y hteiskunta Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot Koulutuksen tuotto ennuste 2004-2005 &3/2004 Y hteiskunta 32. vuosikerta 4 numeroa vuodessa 3 2004 Työmarkkinat Viro Harmaa talous Palkkaerot

Lisätiedot

näkökulmia globalisaatioon

näkökulmia globalisaatioon halavaara hulkko mäkilä ritvos näkökulmia globalisaatioon sanomalehdet taloustiedon opetuksessa 02 20 Globalisaatio, maailmanlaajuinen talous, on nykyisessä merkityksessään tullut laajasti tunnetuksi vasta

Lisätiedot

Talouspolitiikan ajatuksia

Talouspolitiikan ajatuksia Sitran selvityksiä 71 Talouspolitiikan ajatuksia kun Eurooppa viipyy hitaassa kasvussa Jaakko Kiander Lokakuu 2013 2 Sisällys Esipuhe 3 Tiivistelmä 4 Summary 5 1 Johdanto Mistä kasvun eväät velkakriisin

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? *

Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Kansantaloudellinen aikakauskirja 19. vsk. 1/213 Mistä Suomen vaihtotaseen heikkeneminen johtuu, ja mitä sille pitäisi tehdä? * Lauri Kajanoja Johtava neuvonantaja Suomen Pankki Suomen vaihtotaseen kääntyminen

Lisätiedot

Suomen talous ja talouspolitiikan linja

Suomen talous ja talouspolitiikan linja Suomen talous ja talouspolitiikan linja Miten Suomi saadaan uudelleen nousuun? Heikki Koskenkylä Sisältö Suomen Perusta 2014 ISBN 978-952-67921-5-6 Ulkoasu ja taitto: Janne Turunen Painopaikka: Tammerprint

Lisätiedot

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT

SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT SUHDANNEKATSAUS SYYSKUU 1 SUHDANTEET JA RAHOITUSMARKKINAT Syyskuu 11.9.1 Sisältö Kansainvälinen talous Kuviot 1 Kotimaiset suhdanteet 11 Kuviot ja taulukot 17 Ennustetaulukot 19 SUOMI 1 11 Ennuste 1 Ennuste

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan

Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Suhdannekatsaus maaliskuu 2014 18 maaliskuu 2014 Kasvu tarvitsee vakautta Suomen talous odottaa vuoroaan Maailmantalouden nousun edellytykset ovat kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä

Lisätiedot

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS

E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS E MU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS 1 2 Jari Hyvärinen Paavo Okko EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ 3 EMU ALUEELLISET VAIKUTUKSET JA KUNTATALOUS Kunnallisalan

Lisätiedot

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen...

Sisällys. Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... 1. Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 4 009 Sisällys Rahapolitiikka ja taloudellinen tilanne... Jarno Ilves ja Hannu Viertola Suomen ja euroalueen maiden velkaantuminen... 9 Risto Herrala Kotitalouksien velkaantuminen ja maksuhäiriöt Suomessa...

Lisätiedot

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012

Q-Review. Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi. Maaliskuu 2012 Q-Review Suomen ja maailmantalouden suhdanteiden vuosianalyysi Maaliskuu 2012 Euroopan suhdannetila on edelleen heikko. Ennustamme euroalueelle tälle vuodelle 0,01 % kasvua ja Suomelle 0,9 % kasvua. Yhdysvaltain

Lisätiedot

Talousnäkymät Tammikuu 2010

Talousnäkymät Tammikuu 2010 Talousnäkymät Tammikuu 2010 Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja...5 Korot... 6 Valuutat... 6 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 14.1.2010 Talousnäkymät

Lisätiedot

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00

2011 Talouden näkymät. Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 3 2011 Talouden näkymät Julkaisuvapaa 15.6.2011 klo 11.00 Sisällys Pääkirjoitus...1 Suomen Pankin ennusteet...3 Ennusteen kokonaiskuva...4 Viimeaikainen kehitys...6 Kehikko 1. Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen

Lisätiedot

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa

Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Julkaisuvapaa 17.9.213 klo 1. Talousennuste vuosille 213 21 Vienti virkoaa ja taantuma taipuu Euroopan investointien vilkastuessa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen

Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Työmarkkinat ja elvytyspolitiikan mahdollisuudet Suomessa vuoden 2009 kriisin jälkeen Jaakko Kiander 1 Suomen kansantalous on käynyt historiansa aikana läpi monia vaikeuksia, mutta niistä on aina selvitty.

Lisätiedot

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti

Talousennuste. Suomi yltää vaimeaan kasvuun. Maailmantalous: elpyy epätasaisesti. Suomi: nousee pohjalta maltillisesti www.handelsbanken.com/research 17. joulukuuta 2009 Talousennuste Suomi yltää vaimeaan kasvuun Maailmantalous: elpyy epätasaisesti Suomi: nousee pohjalta maltillisesti Korot ja valuutat: keskuspankit varovaisia

Lisätiedot

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä

kasvua Talousennuste vuosille 2012 2013 Ennusteryhmä Julkaisuvapaa 4.9.212 klo 9:3 Talousennuste vuosille 212 213 Euroopan velkakriisi hidastaa kasvua Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Mauri Kotamäki Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Svante

Lisätiedot

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.)

HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) HYVINVOINTIVALTIO 2010-LUVULLA MITÄ KELLO ON LYÖNYT? Heikki Taimio (toim.) Raportteja 30 Helsinki 2015 Raportteja 30 ISBN 978 952 209 138 3 (painettu) ISBN 978 952 209 139 0 (pdf) ISSN 1795 2832 (painettu)

Lisätiedot

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua

EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Suhdannekatsaus syyskuu 2014 17 syyskuu 2014 EKP keksii keinot Suomella kivinen tie kohti kasvua Maailmantalouden nousun edellytykset ovat yhä kunnossa, mutta poliittiset riskit varjostavat näkymiä etenkin

Lisätiedot

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut

Kysyntä. Kulutus. tuonti että erityisesti vienti kasvoivat vuonna 2004 helmikuun ennakkoarviota. kasvuvaikutusarvio on muuttunut Kysyntä Kuvio 8. Kysyntäerien vaikutus kasvuun* Prosenttiyksikköä 8 7 6 5 4 4 6 4 4 e 5 e 6 e 7. Vienti 5. Yksityiset investoinnit. Tuonti 6. Varastojen muutos ja tilastollinen ero. Yksityinen kulutus

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Talousnäkymät Syyskuu 2009

Talousnäkymät Syyskuu 2009 Talousnäkymät Syyskuu 2009 Sisältö Numeroyhteenveto Keskeisiä tunnuslukuja... 6 Korot... 7 Valuutat... 7 Päätoimittaja Martti Nyberg martti.nyberg@nordea.com Puh. +358 9 1655 9941 Mennyt painoon 27.8.2009

Lisätiedot

Talous- ja rahaliitto euro

Talous- ja rahaliitto euro VALOKEILASSA EUROOPAN UNIONIN POLITIIKKA Talous- ja rahaliitto euro Vakauden, kasvun ja vaurauden edistäminen unionissa Unionin kasvua edistävä taloudellinen ympäristö perustuu hyvin toimivaan talous-

Lisätiedot

Talous elpyy väliaikaisesti

Talous elpyy väliaikaisesti PTT-ennuste KANSANTALOUS 2/2013 (24.9.2013) Talous elpyy väliaikaisesti Suomen talouden supistuminen pysähtyi kevään aikana. Loppuvuoden kasvu on kuitenkin hapuilevaa ja koko vuoden tasolla talous supistuu

Lisätiedot

Perhevapaat Vähimmäispalkat Työttömyysturva Ylivelkaantuminen Yrityskaupat

Perhevapaat Vähimmäispalkat Työttömyysturva Ylivelkaantuminen Yrityskaupat Talous&3/2007 Y hteiskunta Perhevapaat Vähimmäispalkat Työttömyysturva Ylivelkaantuminen Yrityskaupat Otto Toivasen haastattelu Talousennuste 2007-2008 Talous& Yhteiskunta 35. vuosikerta 4 numeroa vuodessa

Lisätiedot

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006

Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2006 Helsinki 2007 K 10/2007 vp EDUSKUNNAN PANKKIVALTUUSTON KERTOMUS 2006 * EDUSKUNNALLE HELSINKI 2007 ISSN 1237-4334 (painettu julkaisu) ISSN 1796-9794 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot