KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja Lapinlahti. Puhelimet:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUN YHTEYSTIEDOT. Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti. Puhelimet:"

Transkriptio

1 KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja Lapinlahti Puhelimet: koulusihteeri Ilona Partanen ( rehtori Juhani Sammallahti ( apulaisrehtori Sari Jokelainen ( Sirenin opettajainhuone (7-9 lk) oppilaanohjaaja Sari Kuutsa-Kettunen ( oppilashuollonohjaaja Kirsi Surma-aho ( terveydenhoitaja Satu Silvola ( koulukuraattori Aki Mannila ( SISÄLLYSLUETTELO Yhteystiedot 2 Ohjeita valinnaisaineiden valintaan 3 Valinnaisaineet lv Malli valinnaisainekortin täyttämisestä 5 Ilmaisutaito 6 Saksa (B2 kieli) 7 Ranska (B2 kieli) 8 Tekninen työ 9 Tekstiilityö 10 Kotitalous 11 Maaseutu tutuksi 13 Tietotekniikka 14 Musiikki 15 Kuvataide 16 Liikunta / tytöt 17 Liikunta / pojat 18 2

2 VALINNAISAINEIDEN VALINTA Kädessäsi on koulumme Matin ja Liisan koulun valinnaisaineopas, josta selviää koulumme valinnaisaineet ja niiden sisällöt. Tutustu oppaaseen huolella. Oppaasta voit myös myöhemmässä vaiheessa katsoa, mitä valitsemissasi aineissa opiskellaan. Säilytä opas! Keskustele myös vanhempiesi kanssa valinnoistasi. Huomioi valinnassasi aineen kiinnostavuus, hyöty peruskouluopinnoille ja jatko-opinnoille toiselle asteelle. Tarvittaessa kysy lisätietoja aineenopettajilta ja/tai opolta. Tee itsenäinen, perusteltu ja sitova valinta! Valitse oppiaine, älä opettajaa tai kaveria! Matin ja Liisan koulun opetussuunnitelmassa on valinnaisaineita 8. ja 9. luokalla yhteensä kuusi (6) vuosiviikkotuntia. Valitse oheisesta luettelosta kolme (3) sinusta mielenkiintoisinta ainetta. Käsitöissä voit valita myös 4 vvh valinnan, jolloin valittavia aineita on kaksi (2). Vieraista kielistä saksa tai ranska voidaan valita vain yksi. Ryhmän minimikoko valinnaisaineissa on oppilasta, joten varavalintoina tarvitset lisäksi kaksi (2) muuta ainetta. Mieti nekin tarkasti. Kuhunkin valinnaisaineeseen voidaan perustaa enintään kolme ryhmää. Mikäli valintoja tulee johonkin valinnaisaineeseen liian paljon (esim. kotitalous), valitaan oppilaat ko. aineen seitsemännen luokan opintomenestyksen, aktiivisuuden ja motivaation perusteella. Mikäli oppilas ei tule valituksi ko. tapauksessa toivomaansa valinnaisaineeseen, otetaan käyttöön ensimmäinen varavalinta. Valinnaisaineiden, jotka muodostavat vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioinnissa käytetään numeroarvostelua (4 10). Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisaineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio osallistunut. Numeroarvosana annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisaineen koko oppimäärän hyväksytysti. Valinnaisaineiden vaihtoja tehdään vain terveydellisistä syistä. Mikäli valinnaisaine vaihdetaan, pitää uudesta valinnaisaineesta suorittaa koko oppimäärä. Valinnaisaineiden valinta tehdään s. 5 mallin mukaisella lomakkeella. Valinnat tehdään merkitsemällä lomakkeeseen numerot 1 5 KODIN VALINTA sarakkeeseen. Valinnat numeroilla 4 ja 5 ovat varavalintoja. 3

3 MATIN JA LIISAN KOULUN VALINNAISAINEET (LUKUVUOSILLE ) ILMAISUTAITO (2 vvh) SAKSA (B2) (2 vvh) RANSKA (B2) (2 vvh) TEKNINEN TYÖ (2 vvh / 4 vvh) TEKSTIILITYÖ (2 vvh / 4 vvh) KOTITALOUS (2 vvh) MAASEUTU TUTUKSI (2 vvh) TIETOTEKNIIKKA (2 vvh) MUSIIKKI (2 vvh) KUVATAIDE (2 vvh) LIIKUNTA (2 vvh) 4

4 MATIN JA LIISAN KOULU VALINNAISAINEIDEN VALINTA Oppilaan sukunimi Etunimi LK Osoite Puh (koti) Puh (oma) Oppilaan pitää valita opinto-ohjelmaansa kolme valinnaisainetta (2 vvh) 8. ja 9. luokkaa varten. Valinta tehdään merkitsemällä toivejärjestyksessä numerot 1 5 KODIN VALINTA - sarakkeeseen. Valinnat numeroilla 4 ja 5 ovat varavalintoja. VALINNAISAINEET ( 8. ja 9. LK) ILMAISUTAITO SAKSA (B2) RANSKA (B2) VENÄJÄ (B2) TEKNINEN TYÖ (2 vvh) TEKNINEN TYÖ (2 vvh) TEKSTIILITYÖ (2 vvh) TEKSTIILITYÖ (2 vvh) KOTITALOUS MAASEUTU TUTUKSI TIETOTEKNIIKKA MUSIIKKI KUVATAIDE LIIKUNTA Lapinlahdella / 2015 KODIN VALINTA KOULUN MERKINTÖJÄ huoltajan allekirjoitus oppilaan allekirjoitus Huom! Valinnaisaineiden, jotka muodostavat vähintään kahden vuosiviikkotunnin oppimäärän, arvioinnissa käytetään numeroarvostelua (4 10). Mikäli oppilas on aloittanut numeroin arvosteltavan valinnaisaineen opiskelun, mutta opinnot ovat keskeytyneet, merkitään päättodistukseen opiskeltu vuosiviikkotuntimäärä ja arvio osallistunut. Numeroarvosana annetaan vain, jos oppilas on suorittanut valinnaisaineen koko oppimäärän hyväksytysti. Valinnaisaineiden vaihtoja tehdään vain terveydellisistä syistä. Mikäli valinnaisaine vaihdetaan, pitää uudesta valinnaisaineesta suorittaa koko oppimäärä. 5

5 ILMAISUTAITO Mitä ilmaisutaito on? Elämyksiä, oivalluksia, toimintaa, luovuutta, kokemuksia, oman minän ja maailman kohtaamista. Rohkeuden löytämistä, ilmaisukyvyn kehittymistä, kontakteja, toisten kohtaamista, turvallisuutta ja rentoutta. Keskittymistä, kuuntelemista, havainnointia, vuorovaikutusta ja ihmissuhteita. Kieltä ja viestintää, puhumista, ilmeitä, eleitä, liikettä, äänenkäyttöä. Väittelyä, vaikuttamista, mielipiteitä, perustelemista, ongelmanratkaisua. Draamaa, tekstien tulkintaa, eläytymistä, näyttelemistä. Integraatiota, musiikkia, kuvataiteita, liikkumista, valaisua, puvustusta, lavastusta. Ehkäpä jopa esiintymistä. Aihekokonaisuuksia: - Ilmaisutaidon perusteita ja improvisaatiota - Tekstistä tulkintaan ideasta esitykseksi - Teatteria ja dramaturgiaa - Draaman lajeja 6

6 SAKSA/DEUTSCH (B2 kieli) Hallo! Guten Tag! Willkommen! Valinnaisen saksan kielen kursseilla *opit viestimään saksan kielellä tavanomaisissa arkipäivän tilanteissa, esimerkiksi ostoksilla, elokuvissa, kahvilassa ja ravintolassa sekä matkustaessasi *opit kertomaan itsestäsi, perheestäsi, koulusta ja harrastuksistasi saksaksi sekä suullisesti että kirjallisesti *tutustut saksankielisten maiden (Saksa, Sveitsi, Itävalta) tapakulttuuriin ja lisäät kielialueen maantuntemustasi Tutuksi tulevat myös * lukusanat: eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn... * värit: blau, rot, gelb, braun, schwarz, orange, grün, violet... * viikonpäivät: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag... * kuukaudet: Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juni, August... * vuodenajat: Sommer, Herbst, Winter, Frühling * sääilmaisut: Die Sonne scheint. Es ist warm. Es regnet. * sijamuodot: akkusatiivi ja datiivi * der, das, die -sukuiset substantiivit yksikössä ja monikossa * verbitaivutus eri aikamuodoissa * sanajärjestys myönteisissä, kielteisissä ja kysyvissä lauseissa Hier gibt es eine kleine Aufgabe für dich! Diese Flaggen gehören zu drei deutschsprachigen Ländern: Deutschland, Österreich und die Schweiz. Welche Flagge gehört zu welchem Land? Viel Spaβ beim Deutschlernen! 7

7 RANSKA/LE FRANÇAIS (B2 kieli) Salut! Valinnaisen ranskan kielen kursseilla käydään läpi kielen alkeet ja erityispiirteet mm. ääntäminen. 8. ja 9. luokkien kurssit antavat sinulle valmiuksia selviytyä tavanomaisista arkipäivän tilanteista, esim. ruokailu, matkailu, kauppa jne. ranskan kielellä. Keskeistä on suullinen harjoittelu, puheen ja tekstin ymmärtäminen sekä ranskankieliseen kulttuuriin tutustuminen. Peruskielioppiasiat: substantiivit, adjektiivit, verbit, lukusanat yms. Työtapoina oppikirjan lisäksi mm. internet ja sarjakuvia. Saat hyvän jatko-opintokelpoisuuden lukiossa. Bonjour! Ça va? Ça va. S ilvous plaît Bon appetit! 8

8 TEKNINEN TYÖ (2 vvh / 4 vvh) Alussa valmistetaan aihepiirityöt puusta ja metallista, jolloin kerrataan erityisesti koneiden turvallinen käyttö ja henkilökohtaiset suojaimet. Työn tekemistä jatketaan oppilaan omien taipumusten ja mieltymysten mukaan puu ja/tai metallitöillä sekä elektroniikka- ja konetöillä. Välitöinä tehdään myös tilojen ja välineiden huolto- ja korjaustöitä. Tunneilla ohjataan oppilasta itsenäiseen työhön työn suunnittelussa, -valmistuksessa ja -arvioinnissa. Lisäksi tutustutaan opintokäynneillä alallaan johtaviin teollisuusyrityksiin Ylä-Savossa ja Pohjois- Savossa. Ahkeralle ja alasta kiinnostuneelle 9. luokan oppilaalle annetaan mahdollisuus työskennellä yhden jakson ajan teknisen työn tunneilla (3h/vko) jossakin paikallisessa yrityksessä ns. kummioppilaana. Oppilastyöpari tekee yrityksen tarjoamia tekniselle alalle kuuluvia töitä yrityksen henkilökunnan opastamana. Neljä tuntia teknistä työtä (4 vvh) valinneille annetaan taitojen kehittyessä mahdollisuus monipuoliseen laiterakenteluun, vaativampiin elektroniikkatöihin sekä mahdollisimman itsenäiseen käsityöprosessin läpiviemiseen. Näin pyritään ohjaamaan oppilasta ahkeraan, työstään vastuunottavaan, ammattimaiseen työskentelyyn sekä kiinnostumaan teknologian antamista mahdollisuuksista. Työn suunnittelussa opetetaan käyttämään apuna tietotekniikkaa. 9

9 TEKSTIILITYÖ (2 vvh / 4 vvh) Valinnaisessa tekstiilityössä syvennetään perusopintoja ja opetellaan työskentelemään omatoimisemmin työohjeiden mukaisesti. Ommellaan vaatteita ja sisustustekstiilejä, neulotaan, virkataan ja kudotaan. Tutustutaan joihinkin erikoiskirjonta-töihin, lankatekniikoihin, värjäys- ja painantatöihin oppilaan omien valintojen mukaisesti. Neljä tuntia tekstiilityötä (4 vvh) valinneet oppilaat voivat ottaa isompia haasteita tai tehdä useampia pieniä töitä oman mielenkiinnon mukaan. 10

10 KOTITALOUS Valinnaisessa kotitaloudessa päästään aikaisempaa enemmän itse vaikuttamaan oppituntien sisältöön. Ateriasuunnittelu ja omien luovien ideoiden toteuttaminen ovat osa kotitalousopetusta. Opiskelu painottuu käytännön töihin, joiden kautta oppilas saa lisää rutiinia ja varmuutta huolehtia arjen askareista. 8. vuosiluokka Kurssi 1 - syvennetään ruoanvalmistuksen ja leivonnan tietoja ja taitoja - säilötään talteen syksyn herkkuja ja valmistetaan niistä edullisia ja monipuolisia aterioita - tutustutaan erityis- ja elämäntaparuokavalioihin - valmistetaan erityisruokavalioille sopivia ruokia - suunnitellaan omia ateriakokonaisuuksia - toteutetaan siivous- ja vaatehuoltoon liittyviä tehtäviä Kurssi 2 - tutustutaan suomalaisen ruoan historiaan - tarkastellaan suomalaisen ruokakulttuurin erityispiirteitä eri puolella Suomea - valmistetaan tyypillisiä suomalaisia herkkuja - toteutetaan erilaisia vuodenaikaan liittyviä juhlia - syvennetään ruoka-aineiden tuntemusta ja niiden käyttötarkoituksia - toteutetaan itse suunnitellut ateriakokonaisuudet pikkukodissa 11

11 9. vuosiluokka Kurssi 1 - syvennetään kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja - tutustutaan ruokavalmisteisiin kiireisen kokin apuna - tarkastellaan, mitä eläminen maksaa ja mihin rahat kuluvat - mietitään kannattaako ostaa vai tehdä itse - toimitaan energiaa, vettä ja materiaaleja säästäen - valmistetaan edullisia opiskelija-aterioita - suunnitellaan omia ateriakokonaisuuksia Kurssi 2 - tutustutaan eri maiden ruokakulttuureihin ja valmistetaan niille tyypillisiä aterioita - seurataan ruokamaailman trendejä - perehdytään juhlan suunnitteluun, valmisteluun ja toteuttamiseen - harjoitellaan pöytätapoja ja tarjoilua - tutustutaan elämänkaarijuhlien perinteisiin - valmistellaan ja toteutetaan itse suunnittelemia juhlia - toteutetaan itse suunnitellut ateriakokonaisuudet 12

12 MAASEUTU TUTUKSI Maaseutu tutuksi -valinnaisainetta voisi kuvata biologian lisäkurssiksi, jossa syvennetään biologian tunneilla tutuksi tulleita aihepiirejä sekä opiskellaan asioita, joita ei biologian opetussuunnitelmaan ole ollut mahdollista sisällyttää. Perusajatuksena ja tavoitteena on lisätä oppilaiden tietämystä, ymmärrystä, kiinnostusta ja arvostusta ympäröivää maaseutuamme kohtaan. Tavoitteena on tutustua mahdollisimman laajasti maaseudun eri tuotantosuuntiin ja maatalouden sivuelinkeinoihin sekä maaseudun tarjoamiin harrastusmahdollisuuksiin. Maaseutu tutuksi aineen tunneilla pyritään käsittelemään niitä asioita, jotka oppilaita itseään kiinnostavat. Työskentelytapoina oppitunneilla käytetään paljon esim. ryhmätöitä, paritöitä ja esitelmiä. Tiedonhakuun, tehtävien suorittamiseen ja oppilaiden omiin esityksiin käytetään apuna tietokoneita ja internettiä. Oppituntien aikana tehdään mahdollisuuksien mukaan retkiä ja vierailuja mm. lähiseudun maatiloille, yrityksiin ja luontoalan oppilaitoksiin. Lisäksi oppitunneilla vierailee eri alojen asiantuntijoita. 8.luokalla ovat aihealueina mm. kotieläimet, lemmikkieläimet, maanviljely, kasvien kasvatus ja metsästys. 9. luokalla mm. koristekasvit, puutarhanhoito, pihasuunnittelu, metsänhoito ja maatalouden sivuelinkeinot. Oppiaineen arviointi perustuu oppilaan aktiiviseen tuntityöskentelyyn, tietojen hankintaan, asenteeseen ja vastuunosoittamiseen luontoa ja ympäristöä kohtaan. Todistuksessa on numeroarviointi Maaseutu tutuksi -valinnaisaine soveltuu hyvin kaikille oppilaille ja erityisesti niille, jotka ovat kiinnostuneita luonnosta ja haluavat oppia lisää esim. eläimistä, viljely- ja puutarhakasveista, maataloudesta ja metsätaloudesta itse tekemällä ja havainnoimalla. Valinnaisaine antaa myös tietoa ja valmiuksia hakeutua alan jatkokoulutukseen. 13

13 TIETOTEKNIIKKA Tietotekniikan opetuksen tavoitteena on, että oppilaat oppisivat hallitsemaan tietokonelaitteita ja keskeisimpiä työvälineohjelmia sekä kehittämään omaa kirjoitustaitoaan. 8 ja 9 vuosiluokalla käsiteltäviä asioita: Tietotekniikan perusteet: Koulun tietokoneet tutuksi, tietokoneen rakenne Piirto-ohjelman käyttäminen Sähköposti ja liitetiedosto Kirjoitustaito: Kymmensormijärjestelmän opetteleminen Tekstinkäsittely: Tekstin kirjoittaminen ja korjaaminen Tiedonhaku internetistä Taulukkolaskenta: Taulukkolaskentaohjelman perusteet Kotisivun laadinta: lähdekoodin perusteet, kotisivun tekeminen sopivan ohjelman avulla Kuvankäsittely: Kuvankäsittely ohjelmaan perehtyminen ja animaation tekeminen Esitysgrafiikka: Esityksen laadinta ja esittäminen Ohjelmointi\koodaus: Koodaus harjoituksia ja ohjelmointiin tutustumista Arviointi: Arviointia suoritetaan koko kurssin ajan. Arvioinnissa otetaan huomioon oppilaiden lähtötaso, kiinnostus, aktiivisuus ja harrastuneisuus. Tietotekniikan tunneilla ei edellytetä aikaisempaa asioiden hallintaa. 14

14 MUSIIKKI Hyvä harrastus aktivoi nuorta myös koulutyössä. Nuorena alkanut mieluinen harrastus säilyy usein "henkireikänä" koko elämän ajan. Musiikkiharrastus on paitsi suosittu myös hyvin moniulotteinen harrastus tarjoten jokaiselle nuorelle elämyksiä ja oppimisen iloa. Musiikkikouluihin ja -opistoihin pääsee yleensä vain pieni osa halukkaista. Peruskoulu tarjoaa musiikinopetusta kaikille. Kaikille yhteiset musiikkitunnit päättyvät kuitenkin 7. luokan jälkeen, jolloin oppilaat voivat valita musiikin valinnaisaineiden joukosta. Musiikki valinnaisaineena on tarjolla jokaiselle nuorelle ilman pääsyvaatimuksia; aiempaa harrastuneisuutta tms. Musiikkitunneilla jokainen nuori voi edistää yksilöllisesti omaa soittoja laulutaitoaan. Yhteismusisointi kasvattaa nuoria myös ryhmähenkeen ja sosiaalisuuteen. Koulun yhteismusisointi on tärkeää myös omilla soittotunneilla käyville nuorille. Koulun musiikkitunnit tarjoavat myös laajan yleiskuvan koko musiikkikulttuurin kirjosta täydentäen muita musiikkiharrastuksia. Musiikki kuuluu jokaisen nuoren arkipäivään ja juhlaan. Peruskoulun musiikinopetus tarjoaa yleistietoa ja sivistystä musiikkikulttuurista ja taiteesta jokaiselle nuorelle. Aihekokonaisuuksia Pop-rock Pop- ja rockmusiikin kehitys ja eri tyylit 1950-luvulta tähän päivään maailmalla sekä Suomessa. Eri aikakausien ja tyylien kuuntelua, bändisoitinten perusteita ja yhtyesoittoa sekä laulua, äänenvahvistamiseen tutustumista sekä tiedonhankintaa ja esittämistä. Näyttämömusiikki Näyttämömusiikin lajit: ooppera, operetti, baletti, musikaali ja elokuvamusiikki. Esimerkkiteoksiin ja yleisiin tyylipiirteisiin tutustumista kuunnellen, laulaen ja soittaen tai tiedonhankintakeinoja hyödyntäen. Taidemusiikki Taidemusiikin kehitys ja tyylikaudet barokista 1900-luvulle. Yleisiin tyylipiirteisiin, musiikillisiin elementteihin, säveltäjiin ja esimerkkiteoksiin tutustumista kuunnellen, laulaen, soittaen ja tiedonhankintaa käyttäen. Maailman musiikkikulttuurit Etnisten vaikutteiden ilmentymiin musiikissa, esim. eri maiden ja maanosien musiikkiin ja jazziin sekä musiikkikulttuurien sekoittumiseen tutustumista laulaen, soittaen, kuunnellen ja tiedonhankintakeinoin. 15

15 KUVATAIDE Valinnainen kuvataide 8. luokka Valinnaisessa kuvataiteessa 8. luokalla tehtävistä on n. 75% yhteisiä ja loput vapaasti valittavia sekä aiheen että tekniikan puolesta. Yhteisten tehtävien aihepiiri on eurooppalaisen kuvataiteen historiasta ja tärkeimmistä ilmiöistä. Tekniikoina harjoitellaan lyijykynä- hiili- ja tussipiirustusta, vesi- ja peitevärimaalausta sekä 3- ulotteisista tekniikoista keramiikka- ja kipsitöitä. Vapaasti valittavat työt voivat olla tekniikaltaan sellaisia 2- tai 3- ulotteisia töitä joita on mahdollista tehdä koulun välineillä ja koululla käytettävissä olevista materiaaleista. Valinnainen kuvataide 9. luokka Valinnaisessa kuvataiteessa 8. luokalla tehtävistä on n. 75% yhteisiä ja loput vapaasti valittavia sekä aiheen että tekniikan puolesta. Yhteisten tehtävien aihepiiri on arkkitehtuurista ja taideteollisuudesta. Suunnitellaan ja piirretään talon rakennuspiirustuksia, rakennetaan pienoismalli rakennuksesta ja suunnitellaan erilaisia taideteollisuuden tuotteita sekä rakennetaan niistä prototyyppejä. Tekniikoina käytetään lyijykynä- ja tussipiirustusta ja 3-ulotteisissa töissä luonnon- ja kierrätysmateriaaleja, kartonkia, paperimassaa jne. Vapaasti valittavat työt voivat olla tekniikaltaan sellaisia 2- tai 3-ulotteisia töitä joita on mahdollista tehdä koulun välineillä ja koululla käytettävissä olevista materiaaleista. 16

16 LIIKUNTA / TYTÖT - mahdollisuus harjoitella liikunnan lajitaitoja monipuolisen lajivalikoiman parissa - ylimääräiset liikuntatunnit auttavat ylläpitämään ja kehittämään fyysistä kuntoa - joillain valinnaisen liikunnan tunneilla kehitetään enemmän taitoja ja kuntoa. Osa tunneista on kevyempiä ja pääpaino on silloin rentoutumisessa ja virkistäytymisessä. - arvioinnissa huomioidaan erityisesti osallistumisaktiivisuus, yrittäminen ja positiivinen asenne Kurssin sisältö suunnitellaan yhdessä ensimmäisellä opetuskerralla oppilaiden toiveiden mukaan.lajit valitaan seuraavista lajiryhmistä: - luistelu ja jääpelit - jumppa ja lihaskuntoharjoittelu eri muodoissa - tanssia ja rytmiliikuntaa eri tavoin - sisä- ja ulkopalloilulajit - lenkkeily, yleisurheilu, perusliikunta Tyttöjen valinnaisen liikunnan ryhmissä on ollut mm. seuraavia sisältöjä oppilaiden toiveista riippuen: - palloilu: pesäpallo, jalkapallo (myös hankifutis ja salifutis), käsipallo, lentopallo (myös beach-volley), sulkapallo, koripallo, tennis, sähly, liitokiekko, indiaca, frisbee-golf. - erilaisia leikkipelejä ja pallopelien sovelluksia - kuntosalityöskentelyä, kuntopiiriä, aerobiciä, tanssia - oppilaat opettaneet toisilleen omia tanssisarjojaan - jääpelejä (ringetteä ja kaukalopalloa) - muodostelmaluistelua - venyttelyä ja rentoutusharjoituksia - lenkkeilyä, suunnistusta - yleisurheilua (oppilaiden valitsemia heitto- ja hyppylajeja) - oppilaat ovat myös osallistuneet toimitsijoina alakoulun kilpailuihin. - viime vuosina on mahdollisuuksien mukaan pyritty tutustumaan myös uusiin liikuntalajeihin. On käyty mm. keilaamassa ja golfaamassa 17

17 LIIKUNTA / POJAT Poikien valinnaisen liikunnan ohjelmarunko rakentuu ryhmän omiin toiveisiin Monipuolista liikuntaa keskittyen toimintaan ja tekemiseen. Sisältöinä: - Sisä- ja ulkopalloilut - Kuntosali ja jääpelit - Lisäksi muita toiveita mitä koulussamme on mahdollista toteuttaa, mm. suunnistus, hiihto, telinevoimistelu 18

VALINNAISAINEET 2016-2018. Matin ja Liisan koulu

VALINNAISAINEET 2016-2018. Matin ja Liisan koulu VALINNAISAINEET 2016-2018 Matin ja Liisan koulu KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Matin ja Liisan koulu Koulukuja 14 73100 Lapinlahti Puhelimet: 040 4883 172 koulusihteeri Ilona Partanen (email: ilona.partanen@lapinlahti.fi)

Lisätiedot

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ

Mankolan koulu. Pitkät valinnaisaineet 2015 2017. https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu. Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Mankolan koulu Pitkät valinnaisaineet 2015 2017 https://peda.net/jyvaskyla/mankolankoulu Saarijärventie 21 40200 JYVÄSKYLÄ Hyvät oppilaat ja seitsemäsluokkalaisten huoltajat Opetussuunnitelman ja tuntijaon

Lisätiedot

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA. 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen TIEDOTE PUOLANKAJÄRVEN KOULUN LUKUVUODEN 2016 2017 7. LUOKAN VALINNAISAINEISTA 6. luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Hei kuudesluokkalainen! Siirtyminen peruskoulun yläluokille (7.-9.) merkitsee koulunkäynnissä

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS

TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS TEHTAANPUISTON YLÄASTEEN KOULU VALINNAISAINEOPAS SISÄLLYSLUETTELO: sivu Valinnaisaineiden valinta 2 Valinnaisaineet 8. ja 9. luokkaa varten 3 Ohjeet valinnaisainekortin täyttämiseen 5 Valinnaisainekortin

Lisätiedot

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle

Valinnaisaineet. Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Valinnaisaineet Metsokankaan koulussa 2015 Infopaketti 7- luokalle Sisällys OHJEET VALINNAISAINEIDEN VALINTAAN... 2 B2-KIELI: SAKSA... 3 KOTITALOUS... 4 KUVATAIDE... 5 MUSIIKKI... 6 KÄSITYÖ TEKNINEN TYÖ...

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle 1 Valinnaisaineopas 2015 seitsemännelle luokalle Hyvä kuudesluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan yhden lyhyen valinnan seitsemännelle

Lisätiedot

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET

RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET RUUSUVUOREN VALINNAISAINEET 6. LUOKKA Info 5. luokkalaisille Valinnaisainetarjoitin aukeaa 26.3. klo 18.00 6. luokan valinnaisaineet Liikunta Tekstiilityö Mediataito Kotitalous LIIKUNTAKURSSI Sekä tytöt

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako

LUKIJALLE. Arviointi. Opintien koulun tuntijako Valinnaisaineopas 2015-2017 LUKIJALLE Seuraavilla sivuilla esitellään Opintien koulun tuntijako sekä yksityiskohtaisesti koulun valinnaisainetarjotin 8. luokalle lukuvuodeksi 2015-2016 ja 9. luokalle lukuvuodeksi

Lisätiedot

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä

Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla. on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä Yläkoulun opetussuunnitelman mukaan Sinulla on mahdollisuus valita yhdeksättä luokkaa varten valinnaiskursseja. Kurssi on kahden jakson mittainen ja sitä opiskellaan 2 tuntia viikossa. Valinta pitää olla

Lisätiedot

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA

RANSKAN KIELI B2 RANSKAN KIELI B2 8 LUOKKA RANSKAN KIELI B2 Opetuksen tavoitteena on totuttaa oppilas viestimään ranskan kielellä suppeasti konkreettisissa arkipäivän tilanteissa erityisesti suullisesti. Opetuksessa korostetaan oikeiden ääntämistottumusten

Lisätiedot

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015

KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 KLAUKKALAN YLÄASTEEN VALINNAISAINEIDEN VALINTAOPAS 2014 2015 VALINTAMENETTELY Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin 30 vuosiviikkotuntia joka luokka-asteella.

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu

VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017. Kiukaisten yhteiskoulu VALINNAISAINEET 8. ja 9. LUOKALLA LUKUVUONNA 2016-2017 Kiukaisten yhteiskoulu Keväinen tervehdys yläkoululta! Peruskoulun opetussuunnitelma sisältää yhteisiä ja valinnaisia oppiaineita, jotka määritellään

Lisätiedot

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet

Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Haukiputaan koulun 5. ja 6. luokkien valinnaiset aineet Piirros Mika Kolehmainen Haukiputaan koulun 5. luokan valinnaiset aineet A2- kieli (2 h) saksa ranska ruotsi Liikunnan syventävä (2h) Musiikin syventävä

Lisätiedot

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten!

Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! LANGINKOSKEN KOULU 2012-2013 VALINNAISAINEET 9. LUOKALLE Mikäli sinulla on 8. luokalla ollut 6 kurssia 2 -vuotisia valinnaisia, valintasi on jo tehty 9. luokkaa varten! Merkitse valintalomakkeeseen kuitenkin

Lisätiedot

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017

Kotitalous. Kuvataide. Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Valinnaiskurssit 9.luokalle 2016 2017 Yleislinjalla olevat oppilaat valitsevat 9. luokalle kaksi uutta kurssia, matemaattis-luonnontieteellisen tai liikuntapainotuksen valinneet oppilaat valitsevat yhden

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 20.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu

Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017. Haarajoen koulu Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokille lukuvuonna 2016-2017 Haarajoen koulu 4.3.2016 Taito- ja taideaineiden valinnaisuus 4.-6.luokkien oppilaille Uuden opetussuunnitelman mukaisesti taito-

Lisätiedot

Palokan yhtenäiskoulu

Palokan yhtenäiskoulu Palokan yhtenäiskoulu Pitkät valinnaiskurssit 8. luokalla lv. 2016-2017 Koivutie 5 40270 PALOKKA https://peda.net/jyvaskyla/palokankoulu rehtori puh. 050 561 6253 opettajat puh. 040 778 7975 opinto-ohjaajat

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 8.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2)

SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen

Lisätiedot

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018

Linnainmaan koulu. Valinnaisaineet 2016-2018 Linnainmaan koulu Valinnaisaineet 2016-2018 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 7.-9. LUOKILLA AINE 7 8 9 Yht. ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS 3 3 3 9 A-KIELI 2 3 3 8 B-KIELI (RUOTSI) 2 2 2 6 MATEMATIIKKA 3 3 4 10

Lisätiedot

Männistön koulun VALINNAISAINEET

Männistön koulun VALINNAISAINEET Männistön koulun VALINNAISAINEET 2015-16 YHTEYSTIETOJA Männistön koulu Yhteiskouluntie 3 16100 UUSIKYLÄ p. 044 790 9369 Faksi (03) 885 1482 e-mail: manniston.koulu@nastola.fi Rehtori Sanna Ainola Puh 040

Lisätiedot

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet

OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet OPS 2016 Alakoulun valinnaiset aineet Kiviniemen ja Takkurannan koulujen valinnaisaineet sekä ohjeet valinnan suorittamiseen Wilmassa lukuvuotta 2016-2017 varten Piirros Mika Kolehmainen Valinnaisuus perusopetuksessa

Lisätiedot

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014

Isoniitun koulu. Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille. Lukuvuodeksi 2013-2014 1 Isoniitun koulu Valintaopas tuleville 8.- ja 9.- luokkalaisille Lukuvuodeksi 2013-2014 2 Valintamenettely Kaikkien oppilaiden on opiskeltava yläasteella yhteensä 90 vuosiviikkotuntia eli keskimäärin

Lisätiedot

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2)

Ylöjärven opetussuunnitelma 2004. Valinnainen kieli (B2) Ylöjärven opetussuunnitelma 2004 Valinnainen kieli (B2) B 2 -SAKSA Valinnaisen kielen opiskelun tulee painottua puheviestintään kaikkein tavanomaisimmissa arkipäivän tilanteissa ja toimia samalla johdantona

Lisätiedot

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta

A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kielen valinnoista ja opetuksesta A2-kieli A2-kieli alkaa 5. luokalta ja sitä opiskellaan kaksi tuntia viikossa viidennellä ja kuudennella luokalla. Opiskelu jatkuu 9. luokan loppuun saakka. Metsokankaan

Lisätiedot

Opiskelu Vantaankosken koulussa

Opiskelu Vantaankosken koulussa Opiskelu Vantaankosken koulussa tulevat 7. luokat Lukuvuosi 2015 2016 Sisältää koululle palautettavan taustatietolomakkeen! Hei, sinä tuleva seitsemäsluokkalainen! Me Vantaankosken koulun opettajat toivotamme

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2016 2017 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2016 2017 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

Hei 7- luokkalainen! Myös varavalinta on tärkeä!

Hei 7- luokkalainen! Myös varavalinta on tärkeä! Hei 7- luokkalainen! Sinulla on edessäsi 8. luokan valinnaisainetarjonta, jossa kerrotaan mitä voit opiskella 8.luokalla ja osittain myös 9. luokalla valintasi mukaan. Tärkeä taito on oppia tekemään valintoja,

Lisätiedot

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS

EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS EURAN YHTEISKOULU VALINNAISAINEOPAS LUKUVUOSILLE 2015 2016 JA 2016-2017 1 HYVÄT SEITSEMÄSLUOKKALAISTEN HUOLTAJAT Euran yhteiskoulu on noudattanut opetushallituksen ohjeiden mukaisesti perusopetuksen uutta

Lisätiedot

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET

TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20142015 Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015

Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Pukinmäenkaaren peruskoulun kielivalintainfo 2. ja 3. luokan huoltajille 10.1.2015 Kielipolku 1.8.2016 alkaen Luokka- aste 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A- kieli englanti tai venäjä Valinnainen A2 kieli englanti,

Lisätiedot

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA

VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA VALINNAISET LYHYTKURSSIT 9. LUOKALLA Valitse 2 kurssia B-valinnaisia opintoja. Yhden kurssin kesto on 38 tuntia. Toisen valitsemistasi kursseista opiskelet syyslukukaudella ja toisen kevätlukukauden aikana.

Lisätiedot

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU.

Valinnaisaineet. kahdeksannella luokalla 2007-2008. Kahden lukuvuoden valinnaisainekurssit: RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU. RANTAKYLÄN YHTENÄISKOULU Mikkelin kaupunki Valinnaisaineet kahdeksannella luokalla 2007-2008 Kahden lukuvuoden valinnaisainekursseista valitaan kaksi. Kurssilla opiskellaan kaksi tuntia viikossa 8.- ja

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016

KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI. Lv. 2015 2016 KONTIOLAHDEN KOULU TIEDOTUSLEHTI Lv. 2015 2016 Seitsemännen luokan oppilaille ja heidän huoltajilleen valinnassa mukana olevista 8. ja 9. luokan valinnaisaineista Hyvät oppilaat ja huoltajat! Seitsemännen

Lisätiedot

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2

RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RANSKA Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2) Valtakunnalliset syventävät kurssit, B2 RAB21 Vapaa-aika ja harrastukset Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE

VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE VALINNAISAINEET 8. - 9. LUOKILLE Jokainen oppilas valitsee kolme valinnaisainetta, joita opiskellaan 8. ja 9. luokalla kaksi tuntia viikossa kutakin. Oppilas valitsee siis yhteensä 6 tuntia valinnaisaineopintoja.

Lisätiedot

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat!

Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013. Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Langinkosken koulu Valinnaiskurssien esittely lukuvuodelle 2012 2013 Hyvät seiskaluokkalaisten huoltajat! Valinnaiskurssien avulla oppilas voi syventää jo olemassa olevia taitojaan ja nauttia osaamisestaan.

Lisätiedot

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOIVUKYLÄN KOULUN 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET KOULUN YHTEYSTIEDOT Osoite: Kustaantie 10 01400 Vantaa Fax: 09-839 24329 Puhelimet: Rehtori Heikki Hirvonen 050-3122125 Koulusihteeri Ritva Lehtonen 09-83924330

Lisätiedot

Opas 3. luokalle siirtyvälle

Opas 3. luokalle siirtyvälle Kuopion kaupunki, kasvun ja oppimisen palvelualue Opas 3. luokalle siirtyvälle Lukuvuosi 2014-2015 Valinnat 2. luokan kevätlukukaudella Oppilas valitsee 2. luokan kevätlukukauden alussa ensimmäisen vieraan

Lisätiedot

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa

RANSKA/SAKSA. Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit. RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa RANSKA/SAKSA Perusopetuksen vuosiluokilla 1-6 alkanut oppimäärä (A) Pakolliset kurssit RAA1 / SAA1 Nuori ja hänen maailmansa Kurssi niveltää perusopetuksen ja lukion kielenopetusta ja vahvistaa sanaston

Lisätiedot

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015

MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT. lv. 2014-2015 MERTALAN KOULU 9. LUOKAN VALINNAISKURSSIT lv. 2014-2015 Yhteystiedot MERTALAN KOULU Simasalonkatu 2, 57200 Savonlinna Kotisivut: http://edu.savonlinnaseutu.fi/mertala E-mail: mertalankoulu@savonlinna.fi

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2012 7. LUOKKIEN OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE Oppilaat opiskelevat vuosiluokilla 8-9 yhteisinä opetettavien oppiaineiden lisäksi kuusi tuntia viikossa valinnaisia oppiaineita,

Lisätiedot

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA

OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA VALKEAKOSKEN TIETOTIEN AIKUISLUKIO Tietotie 3, PL 43 37601 Valkeakoski Opinto-ohjaaja p. 040 335 6253 aikuislukio@valkeakoski.fi www.valkeakoski.fi/aikuislukio OPISKELE KIELIÄ AIKUISLUKIOSSA Ilmoittaudu

Lisätiedot

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014

KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 KELLON KOULUN VALINNAISAINEOPAS 8.-LUOKKALAISILLE LUKUVUODEKSI 2013-2014 SINULLE, KAHDEKSASLUOKKALAINEN Tämä tietopaketti on tarkoitettu peruskoulun yläkoulun 8.- luokkalaisille ja heidän huoltajilleen

Lisätiedot

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT

KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT KANKARISVEDEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUODELLE 2015-2016 8. JA 9. LUOKAT Valinnaisuus Kankarisveden koulussa... 3 Valintojen tekeminen -Wilma... 3 Vieraat kielet... 4 RAB8, RAB9, B2-ranska... 4 SA8,

Lisätiedot

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU

VALINNAISAINEET 2015-2016 TURUN LYSEON KOULU VALINNAISAINEET 20152016 TURUN LYSEON KOULU Valinnaisaineiden valinta 3 Painotusluokkaan sidotut valinnaisaineet 4 Englannin A1 syventävä 5 Espanja B2 6 Ranska A2 ja B2 7 Saksa B2 8 Ilmaisutaito 9 Media

Lisätiedot

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa

5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa 5.5.2. Perusopetuksen vuosiluokilla 7-9 alkanut oppimäärä (B2), Saksa Itsenäinen suoritus Kurssia SAB9 ei voi suorittaa itsenäisesti. Kurssien suoritusjärjestys Numerojärjestys Syventävät kurssit 1. Vapaa-aika

Lisätiedot

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten

LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten 1 LIELAHDEN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 9. vuosiluokkaa varten KEVÄT 2015 2 VALINNAISAINEIDEN TEHTÄVÄ Perusopetuksen valinnaisten aineiden tehtävä on syventää ja laajentaa perusopetuksen yhteisten oppiaineiden,

Lisätiedot

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi

Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Äidinkielen ja kirjallisuuden syventävä kurssi Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa,

Lisätiedot

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue!

Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Normaalikoulun kielivalintailta 14.1. Welcome! Willkommen! Bienvenue! Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten. Nykypäivänä englannin osaaminen on lähtökohta mitä kieliä valitaan sen

Lisätiedot

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista.

Kiinan kursseilla 1 2 painotetaan suullista kielitaitoa ja kurssista 3 alkaen lisätään vähitellen myös merkkien lukemista ja kirjoittamista. Kiina, B3kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen ja

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita

valinnaisaineiltaan Tervetuloa! Tule ja tuo vanhempasikin koulun torstaina 4.2.2016 klo 18.00. Infoa, valinnaisten esittelyjä Sisällys Ohjeita 9.luokkien valinnaisaineet 2016-2017 Sisällys Ohjeita VALINNAISAINEET 9. LUOKILLE Luova kirjoittaminen Yrittäjyyskasvatus Kotitalouskurssi Kuntoilu Palloilu Johdantokurssi lukion matematiikkaan Shakkikurssi

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2013-2015 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

Peruskoulun valinnaisainekurssit 2014-2016. Hyviä, opintoja tukevia ja kannustavia valintoja sinulle!

Peruskoulun valinnaisainekurssit 2014-2016. Hyviä, opintoja tukevia ja kannustavia valintoja sinulle! Lauttasaaren yhteiskoulu Peruskoulun valinnaiset kurssi Peruskoulun valinnaisainekurssit 2014-2016 Hyviä, opintoja tukevia ja kannustavia valintoja sinulle! Hyvä 7. luokkalainen, Olet edennyt seitsemännen

Lisätiedot

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009

SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 SALOISTEN KOULU VALINNAISAINEET LUKUVUOSI 2008-2009 8 LK Tiedoksi huoltajille! Tässä tiedotteessa kerromme valintojen suorittamisesta 8. ja 9. luokkia varten. Tällä hetkellä voimassa olevien määräysten

Lisätiedot

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015

PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 PUOLALAN KOULUN VALINNAISAINETIEDOTE LV. 2013-2015 http://info.edu.turku.fi/puolala/ YHTEYSTIEDOT osoite: Puutarhakatu 5, 20100 Turku puhelin: 044-907 2343, kanslia rehtori Tuomas Nousiainen 050-432 3642

Lisätiedot

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9

Munkkiniemen yhteiskoulu. peruskoulu luokat 7 9 Munkkiniemen yhteiskoulu peruskoulu luokat 7 9 TERVETULOA MUNKAN PERUSKOULUUN! Munkka on moderni yksityiskoulu, jossa toimivat yläkoulu ja lukio. Peruskoulun erityispiirteitä ovat jaksottomuus, laaja kieliohjelma

Lisätiedot

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014

löäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäz xcvbnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET 2012-2014 qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk 8. JA 9. luokan VALINNAISAINEET

Lisätiedot

Tätä opasta on käytetään valittaessa valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten lukuvuosiksi 2014-2016 ESPOONLAHDEN KOULU

Tätä opasta on käytetään valittaessa valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten lukuvuosiksi 2014-2016 ESPOONLAHDEN KOULU Tätä opasta on käytetään valittaessa valinnaisaineita kahdeksatta ja yhdeksättä luokkaa varten lukuvuosiksi 2014-2016 ESPOONLAHDEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2014 SISÄLTÖ Tuntijako... 2 Hyvä 7. luokkalainen...

Lisätiedot

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS

LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS LEPPÄVAARAN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 Leppävaaran koulu Oppilaanohjaaja Jaana Kupsanen 09-816 44325 jaana.kupsanen@espoo.fi Sisällysluettelo OPPILAILLE JA HUOLTAJILLE... 3 TUNTIJAKO Leppävaaran

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017

VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 SALPAUSSELÄN PERUSKOULU Hämeenlinnantie 3, 15800 Lahti Kannen kuva: Ari Vilkman TUNTIJAKO: YHTEISET OPPIAINEET... 3 TUNTIJAKO: VALINNAISET OPPIAINEET 4 VALINNAISAINEIDEN ARVOSTELU...

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2016-2017 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2016-2017 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv 2016-2017 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet.

Kirjoitetaan tietokoneella ja hyödynnetään pari- ja ryhmäpalautetta. Lemmikkieläimistä ja niiden hoidosta kiinnostuneet. RYHMÄ C 8. luokkaa varten 4 x 1 jakso / aine, /vko ÄIDINKIELI Luova kirjoittaminen 1 jaksoa, /vko Kurssilla saadaan virikkeitä ja ohjausta luovaan kirjoittamiseen. Kirjoitetaan esimerkiksi tarinoita, novelleja

Lisätiedot

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU

KAARISILLAN YHTENÄISKOULU KAARISILLAN YHTENÄISKOULU VALINNAISAINEOPAS LV. 2014-2015 Valinnaisaineiden valinta kahdeksannelle luokalle (7. luokkalaiset valitsevat) Mitä uutta kahdeksannella luokalla? Yhteisten oppituntien määrä

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä

Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielitaidosta on iloa ja hyötyä Kielivalintamateriaalia Tampereen kaupunki Kielivalinta Tulevaisuuden valinta: pääomaa tulevaa varten Kieli ei ole vain kieli. Oheistuotteena kulttuurien tuntemusta ja yleissivistystä.

Lisätiedot

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA

KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA KARHUKUNNAT KANSAINVÄLISYYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kuva: Ville Asuma, Friitalan koulu, Ulvila. SataGlobalin kuvataidekilpailu 2002, I palkinto, 1. 2. lk. KANSAINVÄLISYYS Ote tasavallan presidentin

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2014 2015. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2014 2015 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1. 6. luokilla opiskellaan yhtä tai kahta kieltä äidinkielen

Lisätiedot

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU

PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9. Sahantie 2 90800 OULU PATENIEMEN KOULU LUOKAT 7-9 Sahantie 2 90800 OULU VALINNAISAINEOPAS 2014-2016 2 VALINNAT 8. 9. LUOKILLE VALINNAISAINEIDEN VALINTA 1. Jokainen oppilas valitsee kuusi tuntia valinnaisaineita. Huom! A2-kielen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 kahdeksannelle luokalle Hyvä seitsemäsluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus enemmän itse päättää oman koulutyösi sisällöstä. Kouluvuoden kolmestakymmenestä vuosiviikkotunnista

Lisätiedot

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat:

Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt perusopetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijaon. Niiden

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI

7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 7.4.8. KOTITALOUS VALINNAINEN LISÄKURSSI 351 TAVOITTEET oppii ymmärtämään hyvien tapojen ja tasa-arvon merkityksen yksilön ja perheen hyvinvoinnin kannalta pohtimaan kotitalouden arjen hallintaa ja sen

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6

Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valinnaisaineopas 9. luokka 201 6 Valintojen tekeminen kahdeksannella luokalla Mitä uutta yhdeksännellä luokalla? Yhteisiä oppiaineita yhdeksännellä luokalla on 25 ja valinnaisaineita 6 tuntia. Seitsemännellä

Lisätiedot

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015

EMÄKOSKEN KOULU. lv. 2014-2015 EMÄKOSKEN KOULU lv. 2014-2015 Valinnaiskurssit 9. luokka Lyhytkurssit 9. luokalla lv. 2014-2015 Viime vuonna valitut pitkät valinnaisaineet jatkuvat 9. luokalla. KIELET RUOTSIN KIELI: MERA SVENSKA (xrul)

Lisätiedot

VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN

VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN LAIVAKANKAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016-2017 VALINTOJEN VAIKUTUS JATKO-OPINTOIHIN HAKEUTUMISEEN Valinnaisaineita valittaessa on syytä pohtia valintojen vaikutusta jatko-opintoihin hakeutumiseen. On tärkeä

Lisätiedot

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä)

Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiina, B3-kielen opetussuunnitelma (lukiossa alkava oppimäärä) Kiinan kursseilla tutustutaan kiinankielisen alueen elämään, arkeen, juhlaan, historiaan ja nykyisyyteen. Opiskelun ohessa saatu kielen- ja

Lisätiedot

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015

VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 HYÖKKÄLÄN KOULUN VALINNAISAINEOPAS 2014 2015 MITÄ VALITSEN? Yhteystiedot Opinto-ohjaaja Mari Ala-Krekola 040 314 3290 mari.ala-krekola@tuusula.fi Rehtori Janne Leivo 040 314 3283 janne.leivo@tuusula.fi

Lisätiedot

Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle

Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle Valinnaisaineopas 2015 yhdeksännelle luokalle Hyvä kahdeksasluokkalainen! Sinulla on nyt mahdollisuus päättää oman koulutyösi sisällöstä. Saat valita kiinnostuksesi mukaan kaksi lyhyttä valintaa yhdeksännelle

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet

A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet A1. OPS-UUDISTUS JA TEKNOLOGIA Oppiaineiden näkökulmia Taide- ja taitoaineet VALTAKUNNALLISET VIRTUAALIOPETUKSEN PÄIVÄT 8.-9.12.2014, Helsinki, Messukeskus Mikko Hartikainen Opetushallitus Kuvataiteen

Lisätiedot

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013

MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS 2013 5.4.2013 OULUN KONSERVATORIO Postiosoite: PL 20 90015 Oulun kaupunki puh. 044 703 9162 Opintotoimiston käyntiosoite: Lintulammentie 1 L Nettisivut: www.oulunkonservatorio.fi MUSIIKKIOPISTOTASON VALINTAKOEOPAS

Lisätiedot

LINNAINMAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 8.-9. VUOSILUOKKIA VARTEN

LINNAINMAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 8.-9. VUOSILUOKKIA VARTEN LINNAINMAAN KOULU VALINNAISAINEOPAS 8.-9. VUOSILUOKKIA VARTEN 2015 2017 LINNAINMAAN KOULUN TUNTIJAKO 8. luokan oppilaat noudattavat lukuvuonna 2014-2016 seuraavaa tuntijakoa. Suluissa musiikin opetussuunnitelmallisen

Lisätiedot

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016

KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 KÄSIKIRJA KUUDESLUOKKALAISELLE 2016 Mikä sitten muuttuu? Yläkouluun tullessasi opiskelu muuttuu entistä itsenäisemmäksi. Opiskelu saattaa tuntua aluksi vapaammalta, mutta oma vastuusi asioiden hoitamisesta

Lisätiedot

Kielten opiskelu Oulussa

Kielten opiskelu Oulussa Kielten opiskelu Oulussa Kielten nimitykset Varhennettu leikinomainen ja toiminnallinen kielenopetus 1. tai 2. luokalla (koulukohtainen) A-kieli (A1) on peruskoulun ensimmäinen vieras kieli, joka alkaa

Lisätiedot

Perustiedot - Kaikki -

Perustiedot - Kaikki - KMO 13+ RTF Report - luotu 27.05.2015 15:22 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet final 13+ 73 40 23 Yhteensä 73 40 23 Perustiedot 1. Ikäni on (39) Ikäni on 2. Olen ollut oppilaana (36) Olen ollut oppilaana

Lisätiedot

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua

Saksa B3. 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Saksa B3 1. Hyvää päivää, hauska tutustua Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja

Lisätiedot

SEITSEMÄSLUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS

SEITSEMÄSLUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS SEITSEMÄSLUOKKALAISEN VALINNAISAINEOPAS Pitkät valinnaisaineet lukuvuosiksi 2016-2018 Lyhyet valinnaisaineet lukuvuodeksi 2016-2017 Pohjois-Tapiolan koulu HYVÄ SEITSEMÄSLUOKKALAINEN Tässä oppaassa esitellään

Lisätiedot

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4

Ohjeita... 2. Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 1 Sisällys Ohjeita... 2 Koulun tuntijako... 3 KAKSIVUOTISET VALINNAISAINEET 8. JA 9. LUOKALLE (2 + 2 KURSSIA)... 4 Espanja, B 2 -kieli... 4 Saksa, B 2 -kieli... 4 Venäjä, B 2 -kieli... 5 Valinnainen kotitalous

Lisätiedot

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016

LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 LÄNSITUULEN KOULU VALINNAISAINEOPAS 2016 SISÄLLYSLUETTELO SINULLE SEITSEMÄSLUOKKALAINEN..2 KIELET..3 KOTITALOUS 4 KUVATAIDE..5 LIIKUNTA (POJAT)...6 LIIKUNTA (TYTÖT)...7 MEDIA JA ILMAISU.. 8 MUSIIKKI.9

Lisätiedot