Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009"

Transkriptio

1 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry Kyläsuunnitelma 2009 Eilen, tänään ja huomenna eli suunnitelma kylän kehittämiseksi

2 Kyläsuunnitelman sisällys 0. Johdanto 1. Tavoitetila tähän pyritään 2. Historia kylän muotoutuminen 3. Kylä sijainti, alueet, rajat ja kaavoitus 4. Ihmiset väkimäärä, taloudet, ikäjakauma, loma-asukkaat, kylällä toimivat yhdistykset, henki ja ilmapiiri kylällä, kylällä liikkuvat legendat ja tarinat ja alkuperäiset/muualta tulleet 5. Elinkeinot ja palvelut yritykset, kyläläisten tuottamat palvelut ja koulu 6. Ympäristö luontokohteet, metsät, vesistöt, reitit, historialliset kohteet, liikuntapalvelut ja tyypilliset sääilmiöt 7. Infrastruktuuri tiet, pyörätiet, kunnallistekniikka (sähkö, vesi), valaistus, internet, puhelin, liikennepalvelut, venesatama, leikkipuisto, nopeusrajoitukset ja sivuteiden kunto 8. Kooste tulevaisuuden visiot ja keinot, eli kyläyhdistys nyt ja tulevaisuudessa Liite 1: Kyläkyselyn 2008 tulokset

3 0. JOHDANTO Sinulla on käsissäsi Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry:n kyläsuunnitelma. Kyläsuunnitelma on laadittu vuoden 2008 aikana. Vuoden 2008 Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry:n vuosikokous velvoitti yhdistyksen hallituksen laatimaan kylälle kyläsuunnitelman, eli yleispiirteisen suunnitelman kylän tavoitetilasta ja kuinka siihen päästään. Kyläsuunnitelmaan on pyritty kirjoittamaan kylän asukkaiden näkemys siitä, kuinka he haluavat kehittää Mäkelä-Saapungin kylää ja mitä he ovat valmiita tekemään kylänsä kehittämiseksi. Kyläsuunnitelmaan on siis suunniteltu ne toimenpiteet, joita kylällä halutaan yhdessä toteuttaa. Suunnittelutyön jälkeen toimenpiteet tarkentuvat, kun niitä toteutetaan. Tärkeintä tässä kyläsuunnitelmassa on, että se on kyläläisten yhteisen keskustelun ja pohdinnan tulos, jonka pohjana on käytetty aiempien vuosien toimintasuunnitelmia ja keväällä 2008 pidettyä kyläkyselyä. Vaikka kyläsuunnitelman perimmäinen ajatus onkin tulevan suunnittelemista, on palstatilaa annettu myös menneisyydelle ja nykyisyydelle. Tältä pohjalta on tukevampi ponnistaa eteenpäin ja suunnitella, mikäli mahdollista, entistä valoisampaa tulevaisuutta kylälle ja kyläläisille! On siis vaalittava perinteitä ja säilytettävä vanhaa, mutta on myös järkevää suunnitella aktiivisesti tulevaisuutta, ja mielellään etupainotteisesti, eli ennen kuin on liian myöhäistä. Tätä kyläsuunnitelmaa pidetään vuosittain ajan tasalla osana normaalia kylätoimintaa. Toimimalla yhdessä ja aktiivisesti Mäkelä-Saapungin kylää on mahdollista kehittää, mikäli mahdollista, entistä viihtyisämmäksi paikaksi asua ja elää! Terveisin, Mäkelä-Saapunki kyläyhdistys ry:n hallitus

4 1. Tavoitetila tähän pyritään Aiempien hallitusten toimintasuunnitelmat sekä alkuvuonna 2008 tehty kyläkysely ovat linjanneet tämän kyläyhdistyksen hallituksen tekemän kyläsuunnitelman raamit. Vuosikokous 2009 on tämän kyläsuunnitelman lopullisesti siunannut luotsaamaan Mäkelä- Saapungin kylän entistä hohdokkaampaan tulevaisuuteen. Seuraavassa on muotoiltu se tavoitetila johon tämän kyläsuunnitelman ja seuraavien vuosien toimintasuunnitelmien avulla on tarkoitus pyrkiä ennemmin tai myöhemmin. Vaikkapa vuonna Mäkelä-Saapungin kylä on vireä, kaunis ja puhdas maalaiskylä Kuusamon keskustan kupeessa. Kylällä toimii virkeä koulu, jonka tiloja myös kyläläiset käyttävät iltaisin ja viikonloppuisin, niin liikuntaan kuin muuhunkin harrastustoimintaan. Kylällä toimii muutamia yrityksiä, mutta kaupungin keskustan läheisyyden vuoksi palvelut on kätevä hankkia myös sieltä. Vuokrattavia mökkejä on tarjolla runsaasti. Kyläläiset tuottavat laajasti erilaisia palveluja, joita toiset kyläläiset käyttävät aina ensisijaisesti. Kyläläisten omassa maassa kasvattamaa ja lähimetsistä keräämää lähiruokaa myydään myös toisille, niitä tarvitseville kyläläisille. Internet on kylän pääasiallinen tiedotuskanava. Sieltä löytyy kyläuutiset, kyläläisten tuottamat palvelut, myytävät lähiruoat ja polttopuut, kylältä vuokrattavat mökit, jne Kyläläiset käyvät sivuilla säännöllisesti. Kylän alueella olevia luontopolkuja, liikuntareittejä ja salpalinjareittiä käytetään ahkerasti. Kylällä on myös oma lintujenbongauspaikka. Koululta kaupungin keskustaan saakka ulottuva pyörätie tuo turvallisuutta niin koululaisille kuin muillekin liikkujille. Kaupungin keskustaan on turvallista mennä kevyenliikenteenväylää pitkin vaikkapa töihin, kauppaan tai harrastuksiin, sekä kävellen että polkupyörällä. Nopeusrajoitukset kylän alueella ovat kohdallaan ja katuvalaistus ulottuu koko kylän ydinkeskustan alueelle. Kylällä asuu ihmisiä eri ikäluokista. Lapsiperheille on saatavilla tontteja, näin kylän koulussa riittää oppilaita. Asustusta on kuitenkin edelleen sopivan harvassa. Yhteistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa toimii hienosti. Kaupunki, muut yhdistykset, eri tukikanavat ynnä muut arvostavat Mäkelä-Saapungin aktiivisuutta ja haluavat tehdä yhteistyötä kylän kanssa jatkossakin. Luonto on monimuotoista kylän ympärillä ja vesistö on puhdasta sekä kalaisaa. Kylällä osataan kierrättää niin käyttötavarat kuin jätteetkin. Kylällä on runsaasti aktiivisia toimijoita kehittämässä kylää. Erilaiset tapahtumat luovat yhteishenkeä sekä yhteisöllisyyttä ja niihin osallistutaan aina suurella joukolla. Mäkelä-Saapungin kyläläisillä on entistä parempi asua ja elää omalla kylällään!

5 2. Historia kylän muotoutuminen SAAPUNKI- MÄKELÄ KYLÄN ALKUJUURET 1700-LUVUN ALUSSA JA ASUTUKSEN MUODOSTUMINEN Aluksi Johdanto Kyläyhdistyksen hallituksen pyynnöstä, kuvailen selvitystä voimakkaasti lyhenneltynä, keskittymällä kylän alkujuuriin ja asutuksen muodostumisen pääpiirteisiin. Varsinaisen laajemman selvityksen on määrä päätyä kyläyhdistyksen nettisivuille. Tämän selvityksen tarkoituksena on muodostaa mahdollisimman selkeä kuva kylämme alkujuurista 1700-luvun alkupuolelta, lähtökohtanaan Saapungin kantatila n:o 5 ja lyhytmuotoinen kehityskaari asutuksesta sieltä nykypäivään saakka. Muodostumista kuvataan pääosin Määttä-Saapunki suvun ja asutuksen muodostaneiden ihmisten kautta, koska kylän alkujuuret ovat niissä. Kehitystä seurataan, lyhyin maininnoin kylän perus- ja kantatilojen haltijoiden tai muuten kylän asutukseen vaikuttaneiden henkilöiden kautta, jolloin selviää, ketkä kylää ovat asuttaneet ja ketkä ovat nykyasuttajat. Kuvamateriaali kylän henkilöistä Tavoitteena oli saada valokuvia mahdollisimman vanhoilta ajoilta niin, että henkilöt edustaisivat peruskanta-asutusta, polveutuen niiltä alkuajoilta saakka, jolloin korostuisi historiallinen merkitys. Tosin vanhoista valokuvista oli niukkuutta, mutta niitäkin sain. Mikäli saadaan kuva alkuajoista, on paikallaan lyhyt katsaus Kuusamon ja sen asutuksen synnystä. Kuusamo 1600-luvun loppupuolella ja asutuksen synty Jo vuonna 1675 Kuusamo muodosti alueellisesti rajatun hallinnollisen yksikön. Tällöin nimittäin perustettiin Kuusamon Seurakunta. Tuohon aikaan kirkon hallinto oli osa maallista hallintoa. Kuusamon nykyinen kiinteä asutus katsotaan alkaneen luvun loppupuolella, jolloin uudisasutus levittäytyi Kuusamoon pääasiassa Kainuun ja Paltamon sekä Iin - Pudasjärven suunnasta. Olihan tulleilla asukkailla vanhoja ns. nautinta-alueita täällä Kuusamossa. Asukkaat harjoittivat kaskiviljelystä, kalastuksen ja metsästyksen ohella. Kylän asutuksen alkujuuret Määttä-Saapungeissa Uudisasutuksen levitessä Kuusamoon, saivat myös eri kylät, niin kuin myös kylämme, alkunsa. Historiatietojen mukaan, tulivat ensimmäiset Määtät Kainuun suunnasta Kuusamoon 1680-luvulla, asettuen Vasaraperälle ja myöhemmin Kuusamon muihin osiin. (Samuel) Samuli Määttä s.1700, oli yksi tulijoista ja Saapunki Sukuseuran v käynnistämän sukututkimuksen mukaan, hänestä muodostui kylämme suvun ja asutuksen alkujuuri. Kylän eri osat ja niiden nimet/nimitykset Aikojen kuluessa kylän eri osiin on muodostunut osia, joiden nimistä osa on virallisia ja osa epävirallisia, periytyen sukupolvelta toiselle. Näitä ovat mm.: Saapunki / Saapunginharju, Mäkelänharju, Rantakylä, Kankaanpää, Autioniemi, Ihana-aho, Päiväniemi, Itäpää ja Latvapuro.

6 Kuva kantatilasta no 5. Vanha Saapungin paikka. Kuva on otettu nykyisen Kalervo ja Martta Saapungin paikalta, viime sodan aikana todennäköisesti kesällä Saapungin kantatila n:o 5 I isäntä I sukupolv. Suvun, kylän ja sen ensimmäinen asukas oli, uudistilallinen Määttä-Saapunki Samuli Tapaninp.s.1700, vaimonsa Anna Simontr, Kurtti s.1713 kanssa. Heille syntyi kolme poikaa ja neljä tytärtä. Pojat Juho s. 1735, Tapani s.1737 ja Simo s muodostavat Saapunki suvun kolme sukuhaaraa alenevassa polvessa. Vuoden 1700-luvun alkupuolella Samuli muutti pois Vasaraperältä ja tuli Saapunkijärven rannalle. Sijainti on suurin piirtein nykyinen Kalervo ja Martta Saapungin paikka. Järven rannalle hän rakensi rakennukset, harjoittaen erätaloutta. Vuonna 1763 hän katsastutti tilansa uudistilaksi ja siinä sen sanottiin olleen viljelyksessä n. 30 vuotta. Näin muodostui Saapungin kantatila n:o 5 kuuluessaan kirkonkylään. II isäntä II-sukupolv. Isännyyden Samuli Määttä luovutti toiseksi vanhimmalle pojalleen Tapanille s ja hänestä tuli seuraava tilanhaltija Saapungin kantatilalle. Jäätyään tilalle v. 1763, Tapani muutti lopullisesti sukunimensä v Saapunkijärven mukaan Saapungiksi. Näin sai alkunsa Saapunki sukunimi. Tapani Saapunki oli tilanhoidon lisäksi Kuusamossa tunnettu kirkkoväärti eli kirkonisäntä 1700luvun loppupuolella. Aviossa hän oli kaksi kertaa ja hänen jälkeläisensä tulevissa sukupolvissa ovat merkittävästi asuttaneet kylän eri osia. V.1814 Pääosin 1800-luku oli kantatilalla yhteisasumisten aikaa. Vuonna 1814 tapahtui ensimmäinen merkittävä järjestely tulevan kylän kannalta. Tapani Saapungin pojista Sihveri Saapungin s.1776 jäädessä kantatilalle, veljeksistä Elias Saapunki muuttaa Mäkelänharjulle ja näin Harjun asuttaminen myös alkaa. V.1863 Elämä jatkui, niin Saapungissa, kuin Mäkelässäkin ja tilan omistusjärjestelyjä oli useita. Vuonna 1863 JuhoTaavetti Saapunki muuttaa Mäkelänharjulle tilanhaltijaksi ja muuttaa myös sukunimensä Mäkeläksi ja näin saa alkunsa sukunimi Mäkelä.

7 1890-luku Kantatilalla asuminen oli edelleen ns. yhteisasumisten aikaa. Tilalla asui tuolloin kolme veljestä perheineen. Vuosina käytyjen tilajakojen jälkeen, veljeksistä yksi jää kantatilalle, toinen muuttaa viereen eli Saapunginharjulle ja kolmas Ihana-ahoon. Näin asutus on laajentunut kylän ydinalueella Saapunginharjulla sekä Ihana-aho on saanut ensimmäisen asukkaansa. Muut Saapungin kantatilalta muuttaneet kylän muihin osiin Autioniemi sai ensimmäisen muuttajansa kantatilalta 1860-luvulla ja Rantakylä noin v.1920, jolloin kylän asutus laajentui myös näihin osiin. Myöhemmin 1900-luvun kuluessa, kantatilalta tapahtuneita muuttoja oli Ihanaahon lähellä olevalle Vähälän tilalle ja Saapunkijärven länsipäähän sekä Saapungin törmälle. Mäkelänharju vuodesta 1814 alkaen Niin kuin aikaisemmin todettiin, ensimmäinen asuttaja Mäkelässä oli v Juho Taavetti Mäkelästä tuli kuitenkin se tilanhaltija, joka lopullisesti v jäi Mäkelään ja hänen jälkeläisensä seuraavissa sukupolvissa ovat asuttaneet näitä kolmea tilaa, eli Harjua, Alataloa ja Ylitaloa, niin kuin ennen näitä tiloja kutsuttiin sekä Latvapurolla Kelan tiloja. Kylälle muuttaneet ja tänne muodostuneet tilat Aikoinaan, ennen sotaa ja vähän jälkeen tänne muuttaneet, muodostivat myös kylän kanta-asutusta. Nämä muuttajat ovat asuttaneet Rantakylää ja Saapunkijärven kaakkoisrannalla lähellä Päiväniemen kärkeä, olevaa aluetta. Sodassa luovutetuilta alueilta muuttaneet Ko. tilojen muodostuminen lisäsi myös kanta-asutusta. Sieltä muuttaneet ovat asuttaneet seuraavia kylän osia: Rantakylä, Latvapuro Kärpänkyläntien pohjoispuolella ja Saapungintien itäosia. Nykyasutus lyhyesti Nykyasutuksen vanhimpia asuttajia 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa on Saapunkijärven länsipäässä ja Kankaanpäässä. Sen jälkeen 1970-luvulta ja sieltä nykypäivään, asutuksen lisääntymistä on tapahtunut käytännöllisesti katsoen kaikilla kylän osilla. Asutuksen lisääntyminen on piristänyt kylän toimintaa ja ollut suorastaan rikkaus kylälle. Elinkeinot vuosisatojen saatossa 1700-luku: Tuolla vuosisadalla elinkeinot, niin Kuusamossa, kuin alkujuurensa saaneessa kylässämmekin, perustui aluksi kaskiviljelyyn, erä- ja luontaistalouteen, muuttuen vuosisadan kuluessa nykyisen maanviljelyksen suuntaan. Kalastus ja metsästys oli tärkeitä sekä porotalous sai alkunsa luku: Pääelinkeinona maanviljelys ja karjatalous sekä sivuelinkeinoina kalastus- ja porotalous kehittyivät ja hallitsivat vuosisataa. Itselliset ja muut työnsuorittajat hankkivat elantonsa ansiotöillä : Maanviljelys ja karjatalous jatkuivat pääelinkeinoina sekä metsätalouden merkitys kasvaa sekä kalastus on edelleen tärkeää : Vuosikymmen 1960 oli murrosaikaa maatalouksissa, jolloin peltoja pantiin pakettiin ja varsinkin pienten tilojen alasajo alkoi. Siitä huolimatta maa- ja metsätalous olivat hallitsevia ainakin 1980 alkuun. Ammattialat monipuolistuivat ja väkeä alkoi käydä ansiotöissä kirkonkylässä tai muualla lähiympäristössä. Matkailualojen yritystoiminta saa alkunsa ja toisaalta

8 maatalous on loppumassa. Maa- ja karjataloudella oli vuosisataiset perinteet ja oli elinehto kylälle sekä sen hyvinvoinnille. Kuva: Kesäinen kuva heinäpellolta menneiltä vuosikymmeniltä, eli ajalta jolloin maatalous elinkeinona hallitsi kylää. Kuvattu Mäkelänharjulle päin taustalla vanha Mäkelän Kallen paikka ja Vihtorin uudempi talo. Toivottavasti tämä kuvaus antaa jonkinlaisen käsityksen kylämme synnystä ja asutuksen muodostumisesta. Esko Saapunki Mäkelä-Saapungin kyläläinen LÄHTEET Seppo Ervasti: Sukukirja, Kuusamon Saapungit ja heidän jälkeläisensä 1998 Seppo Ervasti: Kuusamon Historia I 1978 Jarmo Paikkala: Kämäräisten Suku II 2000 Haastattelu Kalervo Saapunki, kylälle muuttaneista Lisätietoja ovat antaneet Aulis Saapunki ja Timo Kela

9 3. Kylä sijainti, alueet, rajat, kaavoitus Kuusamon kaupungin keskustasta kylän keskelle, Mäkelän koululle, on matkaa noin 8 km. Kylän rajalle, Tatanginjoelle, noin 4 km. Mäkelä-Saapunki kylänimitys on ollut käytössä vuodesta 2008, kun kyläyhdistys päätti hieman rajata kyläaluetta ja antaa yhdistykselle kuvaavamman nimen. Aiemmin kylän kyläyhdistyksen nimenä oli Mäkelän koulualueen kyläyhdistys ry. Mäkelä-Saapunki kylä sijoittuu Saapunkijärven ja siihen liittyvän Mustalammen ympärille. Asutus on enimmäkseen Vuotungintien, Kankaanpääntien, Lentokentäntien, Tyyneläntien, Mäkelänharjuntien, Saapungintien ja Kärpänkyläntien varrella. Loma-asutusta on lisäksi Välikankaantien varrella. Kylällä on omakotitalo- ja loma-asutusta. Lisäksi on metsää ja entisiä peltoja. Viljelyssä olevia peltoja on hyvin vähän. Kylän alueella on soranottopaikkoja sekä Kuusamon Energia- ja vesiosuuskunnan vedenottamoita. Kylä on osittain pohjavesialueella. Kylän alueella on lisäksi Mäkelän koulu ja Kuusamon lentokenttä. Mäkelä-Saapungin maat ovat yleensä yksityisomistuksessa. Kaupungilla on kaksi maaaluetta: koulun alue sekä Kuuselan tila (4000m) Tyyneläntien äärellä. Lentokenttäalue on valtion. Lisäksi on muutamia parin talon yhteisiä alueita sekä viisi kirkonkylän jakokunnan palstaa. Jakokunnan alueet ovat Saapungin länsipäässä, Mustalammen länsipäässä, venepaikkana toimiva alue Saapungin rannalla Mustanlammen puron sillalta noin 0,4 km itään päin sekä vanhat, käytöstä poistetut soranottopaikat Lentokentäntien sekä Vuotungintien varrella Kapustavaaran rinteessä. Kylän vesialueet omistaa Kirkonkylän yhteisten alueiden osakaskunta ja alueella toimii Kirkonkylän kalastuskunta. Kaupungin osayleiskaavasta selviää tämänhetkinen kylän kaavoitustilanne. Toukokuun 2008 aikana valmistui ehdotus kaupungin yleiskaavaksi, josta seuraavassa otteita, jotka koskevat Mäkelä-Saapungin kylää: KYLÄKESKUS Kyliä kehitettäessä erityistä huomioita kiinnitetään yhteisessä käytössä olevien alueiden ja/tai paikkojen luomiseen ja kunnostamiseen. Kylien elinvoimaisuuden ja viihtyisyyden ylläpitämiseksi erityistä huomiota kiinnitetään myös maaseutumaiseman parhaiden piirteiden, yhtenäisten pihapiirien, hoidettujen pihojen ja metsien kunnossa pitämiseen. PAIKALLINEN ULKOILUREITTI

10 Reitistöä täydennetään matkailuyritysten läheisyyteen sijoittuvilla päivämatkailuun soveltuvilla rengasreiteillä. RAKENTAMINEN Alle 1000 ha:n, mutta suurempien kuin 10 ha suuruisten pienten järvien ja lampien rantavyöhykkeelle voidaan sijoittaa enintään 3-5 rakennuspaikkaa muunnettua rantaviivakilometriä kohti. ASUINRAKENTAMINEN Tavoitteena on asuinrakennusten sijoittaminen asumiseen ja rakentamiseen hyvin soveltuville alueille. Ympärivuotinen asutus tukee maaseudun säilymistä asuttuna. Maankäytön suunnitteluohje Rakentamista sijoitetaan vain rakentamiskelpoiselle alueelle. Alueen soveltuvuuteen rakentamiseen vaikuttavat myös luonnon ja maiseman arvot, mahdolliset suojelutarpeet tai vesihuollon järjestämismahdollisuudet sekä ranta-alueella lisäksi vesistön ominaisuudet. Rakennuspaikan hakijan tehtävä on osoittaa, miten alueen soveltuvuus rakennuspaikaksi on tutkittu. Maatilalla saa asuinrakennuksen koko sivuasuntoineen olla 300 k-m2. Sen lisäksi tilalle voidaan sijoittaa tarvittavat tuotantorakennukset. Maatilarakentaminen ja siihen liittyvät aluetarpeet voivat kuitenkin vähentää uusien muodostettavien rakennus- Viemäröidyillä alueilla rakennuspaikan vähimmäispinta-ala on 2500 m2 riippumatta alueen käyttötarkoitusmerkinnästä. Kaavaalueella noudatetaan kunkin kaavan pinta-alavaatimuksia. Maatilamatkailuun ja yritystoimintaan liittyvä rakentaminen harkitaan tapauskohtaisesti. Valtion aluehallinto on muuttumassa vuoden 2010 alusta. Uusien aluehallintoviranomaisten nimiksi tulevat Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Aluehallintovirasto. * Alueelliset ympäristökeskukset * Lääninhallitukset * Liikennekeskukset * Metsäkeskukset * TE-keskukset * Tiehallinnon alaiset tiepiirit * Työsuojelupiirit Virallisia organisaatioita ja yhteisöjä, joihin Kuusamo kuuluu tai, joilta voidaan hakea erilaista tukea ovat: - Oulun lääni, jossa kaksi on maakuntaa ja 47 kuntaa Palvelee esim. erilaisissa lupa-asioissa kuten liikenneluvissa, anniskeluluvissa ja sosiaalija terveydenhuollon luvissa. Tehtäviin kuuluvat myös erilaiset valvontatehtävät. - Pohjois-Pohjanmaan maakunta (38 kuntaa, 7 seutukuntaa). Nämä kunnat sekä Vaala muodostavat Pohjois-Pohjanmaan liiton. Pohjois-Pohjanmaan liitolta voi hakea rahoitusta maakuntaohjelman ja EU-ohjelmien tavoitteiden mukaisten hankkeiden toteuttamiseen. (http://www.northfinland.fi.) - Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus toimii alueella ympäristölupaviranomaisena. Se päättää mm rantakaavoista ja valvoo ja antaa ohjeet kaupungille asemakaavan tekoon. Ympäristölupavirastot käsittelevät pääasiassa ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisia lupahakemuksia. Ympäristölupavirastot käsittelevät myös vesien pilaantumista koskevia korvausasioita. Lisäksi ne päättävät ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä eli voivat kieltää säännöksen tai määräyksen vastaisen menettelyn tai velvoittaa poistamaan aiheutetun haitan. - Työvoima ja elinkeinokeskus, TE-keskus TE-keskukset tukevat ja neuvovat yrityksiä niiden elinkaaren kaikissa vaiheissa ja osallistuvat innovaatioympäristön kehittämiseen. Ne hoitavat alueellista työvoimapolitiikkaa sekä edistävät maatilatalouden ja maaseutuelinkeinojen kehittymistä.

11 TE-keskusten toimintaa ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä sisäasiainministeriö - Koillismaalla toimii Myötäle ry joka toteuttaa alueen EU- osarahoitteista maaseudun kehittämisohjelmaa. Sen toimintalinjoja ovat mm: Yrittävä maaseutu, Ympäristönä maaseutu ja Osaava maaseutu. Yhteydet: Koillis-Suomen Aluekeskuksen tavoitteena on, että Koillis-Suomi on vuonna 2010 Euroopan paras luontoon tukeutuvan osaamisen ja yrittämisen alue. Elinvoimaisen aluekeskuksen kärkinä ovat kansainvälinen matkailu ja tietoyhteiskunnan palvelutuotanto, mutta myös puuteollisuuden, alkutuotannon, hyvinvointipalveluiden ja jalostavan teollisuuden kehittämiseen panostetaan. Kuusamon talousalueeseen kuuluvat: Kuusamo, Posio ja Taivalkoski. NELIKENTTÄ Vahvuudet: - hyvä sijainti - luonnonläheisyys - väljä asua Heikkoudet: - tonttien myymättömyys Mahdollisuudet: - maaseutumaisena pidettynä kylän viihtyisyys säilyy - erilaiset tuet kylän kehittämiseksi tulisi käyttää hyväksi Uhat: - kaavoituksella estetään kylän kehittäminen TOIMINTA Kylän kehittyminen ja virkeänä säilyminen edellyttää kaiken ikäisiä ihmisiä kylälle, myös lapsiperheitä. Kyläläisten keski-ikä nousee vuosi vuodelta, mikäli taloja ja tontteja ei myydä. Kylällä olisi otettava käyttöön rohkeampia ajattelutapoja. Tontteja tulisi saada myyntiin. Tonttipörssi nettiin ja muu markkinointi, mm. suusanallinen mainostaminen. Maanomistajien houkutteleminen myymään on ensiarvoisen tärkeää. Kylä tulisi kuitenkin säilyttää väljänä ja maaseutumaisena. Tukia tulisi hyödyntää paremmin. Se vaatii kyläyhdistykseltä aktiivisuutta. Kaikkien projektien kohdalla tulee selvittää onko mahdollista saada jostain tukea.

12 4. Ihmiset väkimäärä, taloudet, ikäjakauma, loma-asukkaat, kylällä toimivat yhdistykset, henki ja ilmapiiri kylällä, kylällä liikkuvat legendat ja tarinat, alkuperäiset/muualta tulleet TILANNE NYT Kyläläisten ikäjakauma: alle 7v => 8kpl, 7-18v => 42kpl, 18-30v => 10kpl, 30-40v => 21kpl, 40-50v => 40kpl, 50-60v => 36kpl, 60-70v => 19kpl ja yli 70v => 16kpl. Ihmisiä asuu kylällä yhteensä n. 192 henkeä. Talouksien määrä (vakituiset) on n. 70 ja vapaa-ajan asuntojen määrä on n. 32 kpl. Väkimäärässä on todennäköisesti pieniä heittoja, mutta lukumäärät antavat suuntia missä mennään. Lisäksi tulevat siis vapaaajanasunnoissa asuvat. Lentokentän kautta kulkevia asiakkaita ei myöskään ole laskettu mukaan :) KYLÄLLÄ TOIMIVAT YHDISTYKSET Mäkelä-Sapunki kyläyhdistys ry, Nissinseudun metsästysseura ry ja Säynäjä-Eloranta metsästysseura ry. Kyläläisiä kuuluu molempiin metsästysseuroihin maanomistussuhteiden johdosta. HENKI JA ILMAPIIRI Kylällä henki ja ilmapiiri ovat hyviä, asukkaat haluavat asua kyläalueella hyvän sijainnin ja luonnon läheisyyden takia. Asukkaat ovat jakautuneet omiin ryhmiinsä: esim. yrittäjät, alkuperäiset asukkaat, muualta muuttaneet ja oman perän asukkaat, esim. Ihana-ahosta eteenpäin. Osallistuminen yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin on pääasiassa yksien harteilla. Onko tämä sitten ymmärrettävä siten, että ihmiset pelkäävät sitoutua yhdistyksen toimintaan, vai onko kylällä järjestetty vääränlaisia tapahtumia? Passiivisuuden poistaminen olisi tavoiteltavaa, kunhan keksisimme keinot siihen. KYLÄLLÄ LIIKKUVAT LEGENDAT Ufo-juttu 70-luvulla ja mielipiteet Mäkelän koulun sijainnista ovat kylän tunnetuimpia legendoja. Sunnuntaiaamuna 3. tammikuuta vuonna 1971 useat silminnäkijät havaitsivat Saapungin kylässä kirkkaan valopallon, joka eteni hitaasti Saapunkijärven Pitkäperän yläpuolella järven pituussuunnassa kohti länttä. Pallo liikkui suunnilleen kävelyvauhdilla 8-10 metrin korkeudella jään pinnasta, vinosti vastatuuleen. Huolimatta sakeasta lumipyrystä, pallo valaisi ympäristöään noin kolmen kilometrin säteellä. Palloilmiön kulkiessa rannan talojen ohitse, niiden valot sammuivat hetkeksi. Pallo oli läpimitaltaan noin kymmenen metriä.

13 Mikä pallo oli, jäi mysteeriksi. Joka tapauksessa selittämättömän valoilmiön näki moni kyläläinen. Talaloiden pihalle jäänyt pallon jälkikään ei arvoitusta ratkaissut. ALKUPERÄISET/MUUALTA TULLEET Alkuperäiset asukkaat alkavat olla jo ehtoopuolella (ikäihmisiä). Heidän lapsensa ovat muuttaneet muualle ja osa todennäköisesti palaa takaisin kun ovat siirtymässä eläkkeelle. Alkuperäiset asukkaat omistavat runsaasti maata kylä alueelta, mutta ovat nihkeitä myymään tontteja uusille asukkaille. YHTEENVETO Kylä on kiinnostava mm. sijainnin, luonnonläheisyyden ja väljyyden vuoksi. Lisäksi oma maalaiskoulu vaikuttaa kiinnostavuuteen. Ikäjakautumasta päätellen asukkaiden riittävyys tulevaisuudessa ei ole ruusuinen. Asukkaita pitäisikin saada muuttamaan lähiaikoina kylälle. Esimerkiksi tontteja myyntiin laittamalla voisimme houkutella kylälle lisää lapsiperheitä. Mikäli nykyiset maanomistajat eivät tontteja myy, niin todennäköisesti niitä tulevaisuudessa myy joku muu, lähinnä nykyisten kyläläisten omat lapset, jotka eivät asu enää täällä. Myynti tulisi tapahtua nykyisten toimesta, sillä silloin voi paremmin vaikuttaa kenelle myy ja mistä. TULEVAISUUDEN VISIOT Lähitulevaisuus (alle 5 vuotta): - muualta muuttaneita asukkaita kylälle (lapsi perheitä) - maanomistajat myymään tontteja -> perustelut, ajatusten muuttaminen. esim. 2-3 uutta perhettä rakentamaan/vuosi - markkinointi - kiinnostavuuden lisääminen - tonttisuunnitelman (kaavoitus?) aloittaminen Kauempi tulevaisuus (yli 5 vuotta) - muualta muuttaneita asukkaita kylälle (lapsiperheitä) - tonttisuunnitelma valmis (kaavoitus) - koulun säilyttäminen NELIKENTTÄ Vahvuudet: - väljä asua - koulu - perhepäivähoito

14 Heikkoudet: - asukkaiden ikääntyminen - passiivisuus - tonttien myymättömyys Mahdollisuudet: - virkeä kyläyhteisö lähellä kaupunkia - yhteen hiileen puhaltaminen - uudet ihmiset (matkailijat/kesälomalaiset) - perhepäivähoito - koulun säilyttäminen Uhat: - passiivisuus - koulun lakkauttaminen - perhepäivähoidon loppuminen - kyläyhdistys toiminnan loppuminen - kukin elää omineen TOIMINTA Kyläläiset on saatava aktiivisemmiksi kehittämään kylää - kyläläiset olisi saatava ymmärtämään, että mikäli mitään ei tehdä, tulevaisuus on muiden käsissä, sillä vain aktiivisesti toimimalla kyläläiset voivat itse vaikuttaa kylän tulevaisuuteen. Yhteen hiileen puhaltaminen on tärkeää - myyräntyötä taustalla tekeviä kylän kehittäminen ei kauaa kestä. Mikä on kyläyhdistyksen tehtävä? Kylän suunnitelmallinen kehittäminen, jota kaiken toiminnan tulisi tavalla tai toisella tukea. Kyläyhdistyksen ei tulisi olla pelkästään tapahtumajärjestäjä. Kyläyhdistyksen yhtenä suurista haasteista on kyläläisten saaminen mukaan yhdistyksen toimintaan ja kehittämään kylää. Mutta miten siinä onnistuttaisiin? Kyläyhdistyksen hallituspaikkojen kierrättämistä tulisi lisätä, jotta kylä saisi uusia ideoita ja lisää aktiivisia toimijoita. Tekijöitä ja ideoita kyläläisillä todennäköisesti on, mutta tietynlainen rohkeus astua esiin, tekemään ja toimimaan, puuttuu. Poliittista vaikutusvaltaa tulisi saada lisää, jotta kylän puolestapuhujia olisi kaupungin korkeimmissa päättävissä elimissä. Jopa kunnallisvaaliehdokkaiden määrää ja äänten kohdistamista tulisi kylällä miettiä. Kylän internetsivuille tulisi kerätä legendoja ja tarinoita kylältä.

15 5. Elinkeinot ja palvelut yritykset, kyläläisten tuottamat palvelut, koulu KYLÄLLÄ TOIMIVAT YRITYKSET Etäisyys Mäkelä-Saapungin kylältä Kuusamon kaupunkikeskukseen on lyhimmillään noin neljä kilometriä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että vaikka kylällä asuu runsaasti yrittäjiä, niin yrityksiä ei kylällä montaa ole. Laajemman asiakaspiirin ja lyhyen matkan vuoksi tämä onkin ymmärrettävää. Varsinaisesti kylällä tapahtuvaa yritystoimintaa löytyy vapaa-ajan majoituspalvelujen vuokrausta mökkien muodossa, lumenaurauspalvelua ja muuta traktoriapua, sekä hevostila. KYLÄLÄISTEN TUOTTAMAT PALVELUT Keväällä 2008 pidetyn kyläkyselyn perusteella kylältä löytyy useita eri alojen ammattilaisia, jotka haluaisivat tarjota palvelujaan myös muille kyläläisille. Kyläkyselyn perusteella kyläläiset tarjoavat muun muassa polttopuita, rakennuspuutavaraa, käsitöitä, ompelua. leipomista, juhlien järjestämistä, villapuseroita, tulkkausta, käännöspalveluja, lumenaurausta, suunnittelupalveluja, rakennusapua, siivousta sekä traktoriapua puutarhatöissä. KOULU ENNEN JA NYT Mäkelän koulupiiri on perustettu vuonna Aluksi koulua pidettiin useammassakin paikassa: ensiksi Herman Saapungin talossa, sen jälkeen Leonard Kolvangin ja hänen veljensä Arvid Kolvangin taloissa. Nykyinen koulurakennus on rakennettu vuonna Laajennusosa, johon kuului kaksi luokkahuonetta ja varastotilaa, valmistui vuonna Liikuntasali suihkutiloineen ja varastoineen otettiin käyttöön vuonna Koulun tilat ovat hyväkuntoiset, toimivat ja riittävän kokoiset. Koulussa toimii esikoulu ja luokat 1-6. Opettajia on neljä (ml. esiopetus). Tällä hetkellä ei ole lähitulevaisuuden näköpiirissä koulun lakkauttamisen pelkoa. Kyläkyselyn perusteella kylän toiseksi suurimpana uhkana kuitenkin pidetään koulun lakkauttamisen uhkaa. Kaupungin taloudellisen tilanteen ja kylän väkimäärän (lapset) muuttuessa se voisi tulevaisuudessa ollakin mahdollista. Suuntaus kun näyttää olevan suurempiin luokkakokoihin. Jo nyt koululle tuodaan oppilaita koulukyydeillä muilta kyliltä.

16 Vaikka koulun mahdollista lakkauttamista uhkana pidetäänkin, toisaalta koulu mielletään tällä hetkellä yhdeksi suurimmista mahdollisuuksista. Pieni kyläkoulu voisi mm. houkutella lapsiperheitä kylän alueelle. Tämä kuitenkin vaatisi myytäväksi joko valmiita asuinrakennuksia tai tontteja. Kyläyhdistyksen ja kyläläisten mahdollisuudet koulun säilyttämiseen ovat rajalliset. Paras keino lienee tonttien myymisen lisäksi on asiasta päättäviin suora vaikuttaminen. Kaikki voitava olisikin tehtävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asioihin voitaisiin ajoissa vaikuttaa. NELIKENTTÄ Vahvuudet: - vapaa-ajan asuntojen vuokraamisessa hyvä sijainti ja luonto Heikkoudet: - lähellä keskustaa, jossa enemmän ostajakuntaa Mahdollisuudet: - kyläläisten palvelujen saaminen naapurista Uhat: - koulun lakkauttaminen TOIMINTA Yritysten luominen kylälle ei liene kyläläisten toiveissa eikä muutenkaan tarpeen, sillä kylämme sijaitsee lähellä kaupungin keskustaa. Nykyisiä kylällä toimivia yrityksiä kyläyhdistys tukee tarvittaessa esim. tiedottamalla kylän internetsivuilla. Muun muassa vapaa-ajan reitistöjen kautta yhdistys voi tukea kylällä toimivia mökkivuokraajia. Kyläyhdistyksen tulisi auttaa palveluntarjoajia keräämällä ne yhteen paikkaan kyläyhdistyksen internetsivuille, jotta palvelun tarvitsijat voivat tarvittaessa ottaa heihin suoraan yhteyttä. Sen jälkeen kyläläisten tulisi käyttää näitä palveluja. Esimerkiksi luonnontuotteiden (mm. peruna, mansikka, metsämarjat, ) välittämistä kyläläisiltä kyläläisille tulisi harkita esimerkiksi kylän internetsivujen kautta. Kestävän kehityksen tukemiseksi olisi kylällä paikallaan tiedottaa esimerkiksi yhdessä kaupungin kanssa kierrättämisestä ja suunnitella tarvittaessa kylälle oma kierrätyspiste.

17 Koulun säilyttämisessä kylällä tullaan taas siihen tosiasiaan, että lapsiperheiden saaminen kylälle edellyttää tonttien myymistä. Poliittinen vaikuttaminen tulee muistaa jatkossakin. Yhteistyötä koulun kanssa tulee edelleen kehittää. Ja jo nyt tulisi miettiä mikä on koulun kohtalo mahdollisen lakkauttamisen yhteydessä.

18 6. Ympäristö luontokohteet, metsät, vesistöt, reitit, historialliset kohteet, liikuntapalvelut, muut harrastukset Saapungin kylä on syntynyt ja keskittynyt pääasiassa Saapunkijärven pohjoispuolelle. Saapunkijärvi on noin 3,5 kilometrin mittainen järvi. Saapunkijärven länsiosasta lähtee Saapunkinjoki. Joki ja järvireittejä myöten Saapungista on yhteys aina Kuusamojärveen saakka. Vuonna 2008 rakennetun jätevesiviemäröinnin vaikutus vesistöjen kunnon mahdolliseen paranemiseen on epäselvää. Saapunkijärven kunto on ollut viime vuosina ajoittain huono. Roskakalan määrää onkin järvessä yritetty vähentää mm. nuottaamisella. Vasikkakasvattamon rakentamisen peruuntumisen vuoksi kylän alueen vesistöihin laskevien peltojen ravinnekuormat eivät onneksi todennäköisesti kasva kuten oli aikomus. Tämä omalta osaltaan säästää vesistöihin tulevaa ravinnekuormitusta.

19 Saapungin kylän läpi kulkee historiallinen salpalinja. Kyläkeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsee kolme sodanjälkeen räjäytettyä betonibunkkeria. Koseropuro laskee Saapunkijärveen Ihana-ahon itäpuolelta. Puron varressa on ollut mylly, jonka jäännöksiä näkyy vieläkin maastossa. Koserovaara sijaitsee Saapunkijärven pohjoispuolella, vaaran etelärinteiltä on louhittu salpalinjan panssariesteitä välirauhan aikana. Kylän keskus on virkeä Mäkelän kyläkoulu. koululla on myös liikuntasali, joka on ympäri vuoden aktiivisessa käytössä. Kyläyhdistys on järjestänyt mm. lentopallotoimintaa, sählyä ja jumppaa. Mäkelän koululta lähtee luontopolku, joka kiertää Saapunkijärven lähimaastoissa. Kylän ympäri kiertää keväisin noin 10 kilometrin mittainen hiihtolatu. Mäkelän koululta löytyy kesällä pieni jalkapallokenttä ja talvella pieni jääkiekkokaukalo. Saapunkijärven länsipäähän on tehty suunnistusrata kyläläisiä varten. Samalta alueelta lähtee myös maastopyöräreitti.

20 Saapunkijärvellä voi harrastaa myös mm. kalastusta ja melontaa. Maastot ovat Saapungin kylän alueella vaihtelevia, mäntykankaita, puronvarsikoivikkoja, ja synkkiä kuusikoita. Karhustakin on tehty havaintoja kylän lähistöllä, lieneekö totta vai tarua? Kyläyhdistys pyrkii järjestämään myös muuta harrastustoimintaa kyläläisille, niin kylällä kuin kylän ulkopuolellakin. Pikkujoulut, rantakalailta, käynti Erämessuilla (Rovaniemi, Oulu), pajukurssi, Kylän alueella voi harrastaa metsästystä. Luonto- ja historiallistenkohteiden sekä liikuntapalveluiden ylläpitämistä ja kehittämistä tulee kylällä edelleen parantaa. Liikuntapalveluja lienee kylällä vähintäänkin kohtuullinen määrä, ja myös ulkoliikuntapaikat ovat kohtuullisessa kunnossa. NELIKENTTÄ Vahvuudet: - rikas luonto metsineen ja järvineen - hyvät liikuntamahdollisuudet kylällä - sopivasti muuta harrastustoimintaa Heikkoudet: - aktiivisten toimijoiden vähyys - luontopolun ja salpalinjan huono kunto - Saapunkijärven ja Mustalammen nykytila Mahdollisuudet: - luontopolun ja salpalinjan korjaaminen ja kehittäminen kyläläisille ja kauempaakin tulleille - metsien ja vesistöjen laajempi hyötykäyttö - kaunis ja yhtenäinen kylämaisema Uhat: - koulun liikuntasalin myyminen yksityiselle - Saapunkijärven kunnon edelleen heikkeneminen TOIMINTA Saapunkijärven ja Mustalammen kuntoa parannetaan mm. nuottaamalla roskakalaa, katiskapyynnillä, rantoja niittämällä, veden tilaa seuraamalla,... Lisäksi myös muita keinoja selvittään koko ajan aktiivisesti. Kyläyhdistys laajentaa melontamahdollisuuden tulevaisuudessa myös Saapunkijoelle. Yhdistys harkitsee parin kanootin/kajakin (varusteineen) vuokraustoimintaa. Erilaisten harrastustoimintojen tulee säilyä kylällä jatkossakin. Uusia tulee myös kehittää. Sopivasti harrastustapahtumia vaihtelemalla ja kehittämällä saadaan myös uusia aktiivisia osallistujia mukaan toimintaan. Mikäli toiminoita ei kuitenkaan saada riittävästi, samojen kuormittamista tulee rajoittaa. Luontopolun yhteyteen tehdään lintujenbongauspiilokoju. Luontopolku entisöidään ja kylältä löytyvä osa salpalinjaa tulisi ainakin pieneltä osalta saattaa kuntoon. Opastus molempiin tulisi myös hoitaa kuntoon Kylämaiseman parantamiseksi tulisi myös yhdessä pitää esim. talkoita: raivausta, postilaatikkotelinetalkoita, Lisäksi olisi syytä selvittää kuinka saataisiin kylälle hiihtolatu koko talveksi.

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasvava, kehittyvä KUMPUNEN KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kumpusen kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry Kansikuvassa Kumpusen kylän koulukiinteistö. SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Kumpusen

Lisätiedot

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025

Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurilan KYLÄSUUNNITELMA 2009-2025 Kasurila kasvaa ja kehittyy! Kasurilan kyläyhdistys ry Kehittämisyhdistys Kalakukko ry SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 Johdanto... 3 1. Kasurilan kylä ja kyläläiset...

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030

LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LÄHELLÄ RAUHALLINEN MAASEUTU LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMA 2010 2030 LUKIJALLE Tämä ohjelma on tarkoitettu työvälineeksi paikallisille toimijoille. Ohjelmasta on laadittu tiivistelmä,

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA

PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA PUDASJÄRVEN MURSUNSAAREN KEHITYSSUUNNITELMA - Diplomityö - Oulun yliopisto - Arkkitehtuurin osasto - 30.11.2011 - Valvoja: yliopistonlehtori Anu Soikkeli - Tiina Komulainen k-04 - OULUN YLIOPISTO Teknillinen

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus

KYLÄSUUNNITELMA. Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA 2006 2010 Leineperin Ruukkikyläyhdistys ry Hallitus 2 LEINEPERIN KYLÄSUUNNITELMA JOHDANTO... 5 KYLÄN TOIMINTA MENNEESTÄ NYKYPÄIVÄÄN... 6 HISTORIA...6 1940- JA 50 -LUVUT JA MUUTOKSET...6

Lisätiedot

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN

RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN RÄPPÄNÄ TULEVAISUUTEEN - Kotamäen, Oittilan ja Peräselän kyläsuunnitelma 28.11.2004 Kotamäen kyläyhdistys ry Maaseudun kehittämisyhdistys Mansikka ry KOTAMÄEN, OITTILAN JA PERÄSELÄN KYLÄSUUNNITELMA 1.

Lisätiedot

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä

Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa. Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009. Maria Iivari-Hirvelä Ritvala raikaa historiaa ja nykyaikaa Ritvalan kylän maankäyttösuunnitelma Kylät kehällä -hanke 2009 Maria Iivari-Hirvelä R i t v a l a r a i k a a historiaa ja nykyaikaa RITVALAN KYLÄN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf

SILMU ry 2007-2013. Maaseudun Leader -kehittämisohjelma. MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf SILMU ry Maaseudun Leader -kehittämisohjelma 2007-2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISYHDISTYS SILMU ry LANDSBYGDENS UTVECKLINGSFÖRENING SILMU rf Kannen kuva: Tea Itkonen, akvarellipiirros 2007 Kehittämisohjelman

Lisätiedot

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen...

JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... JOHDANTO... 3 VISIO ASUMISESTA TAMMELASSA 2010-LUVULLA... 4 TAMMELA YMPÄRISTÖNÄ MONIPUOLISELLE ASUMISELLE... 4 Keskusta-asuminen... 4 Omakotiasuminen taajamassa... 5 Asuminen kyläympäristössä... 5 Haja-asutusalueella

Lisätiedot

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat!

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat! ONNI ASUU MAALLA Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan Etsi ONNI ja voita Reiskat! Miltä sisäsivulta löysit Onnin? Vastaukset 31.8. mennessä sähköpostiin antti@tulila.fi Tervon ja Vesannon alueella toteutettavan

Lisätiedot

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla

Johdanto. Työskentelytapa. Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla RUVASLAHDEN KYLÄSUUNNITELMA 007 Sisällysluettelo Johdanto.. 3 Työskentelytapa...3 Ruvaslahti kylä järvenpohjamaalla 3 Kylän kehittyminen... 4 Luonto...4 Kyläanalyysiä.4 Vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia

Lisätiedot

Terälahden Seutu ry 2005

Terälahden Seutu ry 2005 1 Terälahden kylän maankäyttösuunnitelman luonnos 2005 2015 ja visio 2050 Terälahden Seutu ry 2005 Kehittyvä Terälahti 2002-2005 2 Saatteeksi Tämä maankäytönsuunnitelman luonnos on raportti kolmivuotisesta

Lisätiedot

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009

Mikkeli vuonna 2020. Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Mikkeli vuonna 2020 Tulevaisuuspohdinnan tulokset 8.3.2009 Sisältö Tavoite... 3 Osallistaminen... 4 Menetelmä... 5 Tulokset... 6 Yhteenveto... 6 Alle 36-vuotiaat... 7 36-55-vuotiaat... 8 Yli 55-vuotiaat...

Lisätiedot

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008

Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Sattulan kyläsuunnitelma 2009-2013 18.11.2008 Kyläsuunnitelma 2009-2013 lyhyesti Teema/Tavoitteet Nykytilanne Toimenpiteet Toteutus Kustannukset ja rahoitus Asukkaiden yhteistyö Omatoimisuus Kylän elinkelpoisuus

Lisätiedot

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA

SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 122 TUTKIMUKSIA Jari Hietaranta, Anna Kangas, Antti Kaseva & Reijo Kumpulainen SALMINIITUN KYLÄSUUNNITELMA Elinvoimaa kestävästä kehityksestä TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI

Haapavesi. Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus. Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI Haapavesi Keskustan osayleiskaavan tarkistus ja laajennus Tavoitteet & HAAPAVEDEN KAUPUNKI 2 Sisällysluettelo: 0 Alkusanat... 5 1 Tavoitteet... 6 11 Muista suunnitelmista tulevat tavoitteet... 6 11.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot