VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA"

Transkriptio

1 VAASAN KAUPUNKI VASA STAD VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA ULKOMAALAISTOIMISTO 2008

2 2/75 SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT LAINSÄÄDÄNTÖ JA SOPIMUKSET KOTOUTTAMISLAIN KESKEISET TAVOITTEET, TOIMEENPANO JA SEURANTA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS, TOIMEENPANO JA SEURANTA KOTOUTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN VAASASSA VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJATYÖRYHMÄ MAAHANMUUTTAJANEUVOSTO MAAHANMUUTTAJAT VAASASSA VAASAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISPALVELUT ASUMISPALVELUT KOULUTUSPALVELUT VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Varhaiskasvatus Valmistava opetus Perusopetus, Maahanmuuttajalasten opetus AIKUISKOULUTUS JA TOISEN ASTEEN KOULUTUS Vaasan Aikuiskoulutuskeskus Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Svenska Yrkesinstitutet Vaasan ammattiopisto KORKEAKOULU JA YLIOPISTOKOULUTUS Vaasan Ammattikorkeakoulu Vaasan yliopisto KULTTUURI- JA VAPAA-AJANPALVELUT Kulttuurilautakunta Vaasan kaupunginkirjasto Vaasan työväenopisto Vasa arbis Monikulttuurikeskus MIRATALO Nuoriso-osaston palvelut Nuorten tiedotus ja neuvontapiste Reimari SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Maahanmuuttajatyö Aikuissosiaalityö Vammaispalvelu Terveyspalvelut MUUT PALVELUT KELAN PALVELUT OIKEUSAPUPALVELUT POLIISIN PALVELUT TYÖVOIMAPALVELUT EVANGELISKA FOLKHÖGSKOLAN I ÖSTERBOTTEN, EFÖ... 48

3 3/ PARASTA LAPSILLE RY SUOMEN PUNAINEN RISTI Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt Punaisen Ristin Vaasan suomalainen osasto VAASAN ENSI- JA TURVAKOTI VASA MÖDRA- OCH SKYDDSHEM RY. SEKÄ AVOPALVELUPISTE AVOKKI VAASAN EVANKELIS-LUTERILAISET SEURAKUNNAT VAASAN SEUDUN MAAHANMUUTTAJAKOULUTUKSEN RESURSSIRENGAS PROJEKTIT KotoVaasa projekti Maahanmuuttajat matkalla työhön Maahanmuuttajanuorten pelaaminen hallintaan (MaPe) MAMU-ohjauskeskusohjelma / Vaasan työvoimatoimisto Mannerheimin Lastensuojeluliito Vaasan Perhekeskus Vaasan Setlementtiyhdistys ry MAAHANMUUTTAJAYHDISTYKSET TIEDOTTAMINEN HYVÄT ETNISET SUHTEET JA MONIKULTTUURISUUS KOTOUTTAMISOHJELMAN SEURANTA TILASTOLUETTELO LAKILUETTELO... 75

4 4/75 TAUSTAA Vaasa on sijaintinsa ja kaksikielisyytensä ansioista jo pitkään ollut kulttuurisesti monimuotoinen kaupunki. Uusien kieli- ja kulttuuriryhmien myötä kielellinen ja kulttuurinen monimuotoisuus on viime vuosina entisestään lisääntynyt. Runsaassa kymmenessä vuodessa Vaasasta on kehittynyt kaupunki, jonka asukkaiden juuret ovat eri puolella maailmaa. Vuonna 1990 kaupunki vastaanotti ensimmäiset kiintiöpakolaiset ja ulkomaalaistoimisto perustettiin. Pakolaisten vastaanottoa jatketaan edelleen. Vuosittain on vastaanotettu henkilöä. Inkeriläisiä paluumuuttajia vastaanotetaan vuosittain keskimäärin 8 perhettä. Viime vuosien aikana maahanmuuttajien spontaani muutto Vaasaan on lisääntynyt mm. ruotsinkielisestä maakunnasta sekä Oravaisten vastaanottokeskuksesta. Samana vuonna Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt perusti turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen, jonka ylläpito siirtyi vuonna 1993 Vaasan kaupungille. Työministeriö lakkautti toiminnan Pohjanmaan tulkkikeskus aloitti toimintansa Vaasassa vuonna Tämän päivän Vaasan väestö koostuu monista kielellisistä ja kulttuurisista ryhmistä. Tämä antaa mahdollisuuden kehittyä aidoksi monikulttuuriseksi, vuoropuheluun ja keskinäiseen kunnioitukseen perustuvaksi yhteisöksi, jossa kulttuurinen moninaisuus nähdään rikkautena ja voimavarana. Muuttunut väestöpohja on samalla myös haaste; kuinka saada uudet asukkaat tuntemaan Vaasa kotikaupungikseen ja suomalainen yhteiskunta omakseen, samalla säilyttäen oman kielensä ja kulttuurinsa. Väestöpohjan nopea muutos on tuonut mukanaan myös ristiriitoja ja kasvukipuja. Asenteet muuttuvat hitaasti, ja sekä valtaväestön että vähemmistöjen yhteistyö ja toistensa tuntemus vaatii ponnisteluja ja mahdollisuuksia tutustua toinen toisiinsa.

5 5/75 Tulevina vuosina monilla aloilla on odotettavissa pula työvoimasta. Jo nyt Vaasassa asuvat eri kieli- ja kulttuuritaustaiset asukkaat ovat tärkeä voimavara työvoiman saamisessa. Tämä edellyttää kuitenkin onnistunutta kotoutumista, riittävän koulutuksen saamista ja yhteiskunnallisen tiedon ja osaamisen hankkimista. Mikäli kotoutuminen ei onnistu, vaarana on syrjäytyminen. Vaasassa onnistuneen kotoutumisen perustana on jommankumman kotimaisen kielen riittävän taidon hankkiminen sekä mahdollisuus säilyttää oma kulttuuri.

6 6/75 1. KOTOUTTAMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT Käsitteiden määrittelyä Seuraavassa määritellään maahanmuuttoasioihin liittyviä keskeisimpiä käsitteitä: Maahanmuuttaja - yleiskäsite, jota käytetään kuvaamaan kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. Ulkomaalainen - Suomen oikeuden kannalta henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Siirtolainen - henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen sieltä toimeentulonsa. Pakolainen - henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen, tai poliittisen mielipiteen johdosta (YK:n pakolaisen oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukaan). Pakolaisiksi kutsutaan Suomessa yleensä myös henkilöitä, jotka ovat saaneet jäädä maahan suojelun tarpeen vuoksi tai humanitaarisista syistä. Turvapaikanhakija - henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Turvapaikanhakijan pakolaisuus todetaan vasta hakemukseen annetulla päätöksellä, joten tulisi välttää pakolainen sanaa ennen kuin päätös on annettu. Kiintiöpakolainen - henkilö, jolla on YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun myöntämä pakolaisen asema ja jolle on myönnetty maahantulolupa vuosittain valtion tulo- ja menoarvion yhteydessä päätettävän pakolaiskiintiön puitteissa (750 henkilöä/v). Paluumuuttaja - ulkosuomalainen, joka on pitemmän tai lyhyemmän ajanjakson asunut Suomen rajojen ulkopuolella ja palaa takaisin Suomeen (esim. Ruotsin suomalaiset, Viron ja entisen Neuvostoliiton suomalaiset mm. inkeriläiset). Monikulttuurinen, monietninen - Monikulttuurisuudella tarkoitetaan eri kulttuurien tasa-arvoista rinnakkaiseloa. Etnisyydessä on kyse yksilön ja ryhmän tavasta jäsentää itseään suhteessa tosiin. Etnisyys on sidoksissa tilanteisiin ja muuttuu ajan myötä. Monikulttuurisuuden rinnalla käytetään käsitteitä monietninen ja monikansallinen. Monietninen painottaa eri etnisten ryhmien, eri kulttuuriryhmien

7 7/75 muodostamaa yhteiskuntaa. Monikansallinen painottaa yhteiskunnan koostumista eri kansallisuutta olevista henkilöistä, jotka voivat lainsäädännöllisestikin olla monikansallisia kaksoiskansalaisuuden myötä. Vähemmistöpolitiikka - yhteiskunnan tapa säädellä ja järjestää enemmistön ja vähemmistön välisiä suhteita. Kotoutuminen - prosessi, jossa maahanmuuttajat osallistuvat yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään. He ylläpitävät ja kehittävät omaan kulttuuriinsa ja etnisyyteen liittyviä tärkeinä pitämiään asioita. Kotoutuminen edellyttää myös sopeutumista sekä vähemmistöltä että valtaväestöltä. Kotoutumissuunnitelmaan on oikeutettu maahanmuuttaja, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai hakee toimeentulotukea. Kotouttaminen - viranomaisten järjestämät toimenpiteet, joilla edistetään maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamisohjelman laatii kunta. Syrjäytyminen - määritellään sosiaalipolitiikassa yleensä huono-osaisuuden kasautumiseksi. Suomen kaltaisessa yhteiskunnassa syrjäytymisen perusulottuvuuksia ovat erityisesti syrjäytyminen koulutuksesta, tuotannosta, kulutuksesta ja sosiaalisesta yhteisöstä. Maahanmuuttajan syrjäytyminen tarkoittaa integroitumisen vastakohtaa ja tarkoittaa toisaalta maahanmuuttajan vieraantumista omasta kulttuuristaan ja toisaalta jäämistä valta- yhteisön elämän ulkopuolelle. Suvaitsevaisuus - ennakkoluulottomuutta ja avoimuutta yhdistyneenä terveeseen itsetuntoon ja oman kulttuurin tuntemukseen sekä kykyä samanaikaisesti omaksua uutta ja vierasta sekä suhtautua siihen myös kriittisesti. Se on myös muiden mielipiteiden ja tapojen kunnioittamista. Ennakkoluulo - perusteeton ja torjuva ennakkokäsitys Etninen syrjintä - jonkin henkilön tai ryhmän asettamista muita huonompaan asemaan hänen/heidän etnisen taustansa vuoksi. Muukalaispelko, muukalaisviha - voimakasta kielteistä ennakkoluuloa erilaisia, muualta tulevia ihmisiä kohtaan. Muukalaispelko muuttuu usein muukalaisvihaksi, joka tähtää vähemmistöryhmän karkottamiseen tai hävittämiseen. Rasismi - ideologia, jossa kielteiseksi määritellyt ominaisuudet kohdistetaan tiettyyn rotuun tai tiettyyn ryhmään ihmisiä. Rasismi koostuu sarjasta kuvitelmia, joiden mukaan jokin ihmisryhmä on toista ryhmää moraalisesti, älyllisesti ja kult-

8 8/75 tuurisesti ylivoimaisempi ja jonka ylivoimaiset ominaisuudet periytyvät sukupolvelta toiselle. Rasismi saa erilaisia muotoja eri maissa riippuen historiasta, taloudesta, taustasta, kulttuurista ja muista tekijöistä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SOPIMUKSET Ulkomaalaislaki( /301) ja Suomen solmimat kansainväliset sopimukset säätelevät ulkomaalaisten maahantuloa, oleskelu- ja työluvan myöntämistä sekä maasta lähtöä. Tärkeimmät Suomea sitovat sopimukset ovat ihmisoikeuksien julistus, YK:n vuoden 1951 pakolaisten oikeusasemaa koskeva yleissopimus sekä sen lisäpöytäkirja vuodelta Vuonna 1997 hallitus hyväksyi ensimmäisen maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen periaateohjelman. Ohjelman mukainen lakiesitys, laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta tuli voimaan Yleisesti vastaanottopalvelut tarkoittavat asumisen, sosiaali- ja terveydenhuollon, toimeentuloturvan, opetus- ja kulttuuripalvelujen sekä muiden pakolaisille tarpeellisten toimenpiteiden, kuten tulkkipalvelujen, järjestämistä. Pakolaisten, eräiden muiden maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton järjestämisestä kunnalle aiheutuvien kustannusten korvaamisesta valtioneuvosto on tehnyt päätöksen, joka on voimassa lähtien. Maahanmuuttajien oikeudet suomalaisen yhteiskunnan palveluihin ja etuuksiin määräytyvät myönnetyn oleskeluluvan perusteella. Keskeisiä lakeja oikeuksien kannalta ovat kotikuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuoltosäädäntö, erityisesti sosiaalihuoltolaki ja toimeentulotukilaki. Laki edellyttää, että kunnassa laaditaan kotouttamisohjelma maahanmuuttajille. Ohjelman laatiminen ja toimeenpano edellyttää yhteistyötä kunnan sosiaalitoimen, asuntotoimen, sivistystoimen, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen sekä työvoimahallinnon ja kansaneläkelaitoksen kesken. Myös kolmannen sektorin rooli vahvistuu.

9 9/75 Lain myötä maahanmuuttajille syntyy oikeus ja velvollisuus yksilö- ja perhekohtaiseen kotoutumissuunnitelmaan, jonka tarkoituksena on erilaisin toimenpitein tukea kotoutumista. Kunnan vastuulla on erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden ja perheiden, lasten, nuorten, ikääntyvien ja vanhusten kotoutumisen tukeminen ja toimenpiteiden järjestäminen. Pakolaiset, turvapaikanhakijat ja jossain määrin myös paluumuuttajat kuuluvat siihen maahanmuuttajaväestöön, joka on em. lakien lisäksi myös erityislainsäädännön ja valtioneuvoston päätösten piirissä. Kuntaan muuttavilla pakolaisilla ja paluumuuttajilla on pääosin samat oikeudet ja velvollisuudet kuin muillakin kuntalaisilla. Pakolaisten vastaanotto perustuu Vaasan kaupungin ja Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen väliseen sopimukseen. TE- keskus osoittaa pakolaiset kuntiin, suunnittelee ja ohjaa, seuraa ja edistää alueellisella tasolla maahanmuuttajien yhteiskuntaan kotoutumista. Vaasan kaupungin ja TE-keskuksen sopimuksessa kaupunki sitoutuu järjestämään vastaanoton vuosittain 50 pakolaiselle, joihin kuuluvat kiintiöpakolaiset ja pakolaisstatukseen rinnastettavan oleskeluluvan saaneet. Lisäksi kaupunki järjestää vastaanoton perheenyhdistämisohjelman puitteissa saapuville lähiomaisille. Maahanmuuttajan, työvoimaviranomaisen ja sosiaalityöntekijän yhdessä laatiman kotoutumissuunnitelman olennaisin osa on kielitaidon ja muiden yhteiskunnassa tarvittavien valmiuksien hankkiminen (laki 493/99 ja asetus 511/99). A statuksen ja/tai voimassa olevan oleskeluluvan omaavat aikuiset maahanmuuttajat hakeutuvat ns. kotoutumiskoulutuksen pariin työvoimatoimiston kautta. TE keskus hankkii tarvittavan koulutuksen tarjousmenettelyn kautta vuosittain yleensä paikallisilta kouluttajilta. Vaasan aikuiskoulutuskeskus järjestää kotouttamislakiin (493/99) pohjautuvaa aikuisten maahanmuuttajien koulutusta. Koulutusjaksojen sisällöt perustuvat Ope-

10 10/75 tushallituksen laatimiin suosituksiin opetussuunnitelmien perusteista (Luku- ja kirjoitustaidottomien aikuisten maahanmuuttajien koulutus 2/421/2006 ja Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 5/421/2007). Koulutusten kohderyhminä ovat työttöminä työnhakijoina olevat aikuiset maahanmuuttajat, joilla on pysyvään oleskeluun oikeuttava status. Tuloksellisen kotouttamispolitiikan perusedellytyksiä on, että maahanmuuttajat kotoutuvat mahdollisimman hyvin yhteiskuntaan. Kotouttamisohjelmaan kirjatuilla toimenpiteillä, maahanmuuttajien omalla panoksella sekä laaja-alaisella yhteistyöllä luodaan edellytykset etnisesti tasa-arvoiseen, suvaitsevaiseen ja monikulttuuriseen koko väestöä palvelevaan kaupunkiin. Yhdenvertaisuuslain ( / 21) tarkoituksena on edistää ja turvata yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi viranomaisten tulee laatia suunnitelma (yhdenvertaisuussuunnitelma) siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen toiminnan luonne sitä vaatii. Vaasa on julistautunut rasismin vastaiseksi kaupungiksi, mutta yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei vielä ole laadittu KOTOUTTAMISLAIN KESKEISET TAVOITTEET, TOIMEENPANO JA SEURANTA Kotouttamislain (493/1999) tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista, tasa-arvoa ja valinnan vapautta toimenpiteillä, jotka tukevat yhteiskunnassa tarvittavien tietojen ja taitojen saavuttamista. Kotoutumisella tarkoitetaan maahanmuuttajien yksilöllistä kehitystä tavoitteena osallistua työelämään ja yhteiskunnan toimintaan samalla omaa kieltään ja kulttuuriaan säilyttäen. Kotouttamisella tarkoitetaan viranomaisten järjestämiä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja voimavaroja. Lain mukaan tulee tasaveroisuuden ja valinnanvapauden periaatteiden mukaisesti tukea maahanmuuttajien mahdollisuutta ylläpitää

11 11/75 omaa kulttuuriaan, uskontoaan ja elämänkatsomustaan. Pyrkimyksenä on lisäksi kehittää kantaväestön ja maahanmuuttajien vuorovaikutusta ja suvaitsevia asenteita. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotoutumisesta. Lakia sovelletaan Suomeen muuttaneeseen henkilöön, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Laki koskee kaikkia Suomeen pysyvästi ulkomailta muuttaneita, mikäli he ovat kotoutumista edistävien toimenpiteiden tarpeessa. Kotoutumissuunnitelmaan on oikeutettu maahanmuuttaja, joka ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi tai hakee toimeentulotukea. Maahanmuuttajalla on oikeus suunnitelmaan enintään kolme vuotta ensimmäisestä kotikunnan väestörekisteriin merkitsemisestä. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä kunnan, työvoimatoimiston ja maahanmuuttajan kanssa. Siinä sovitaan niistä toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavien tietojen ja taitojen hankkimisessa. Kotoutumissuunnitelma sisältää työvoimatoimiston päätöksen siitä, mitkä suunnitelman toimenpiteet oikeuttavat työmarkkinatukeen ilman taloudellista tarveharkintaa. Suunnitelma on edellytyksenä kotoutumistuen saamiselle. Kotouttamislain vaikutukset eivät kuitenkaan rajoitu vain niihin henkilöihin tai organisaatioihin, joille laki antaa oikeuksia tai asettaa velvollisuuksia. Tavoitteena on koko maahanmuuttajaväestön tavoittaminen toimenpiteiden ja toimintojen piiriin. Laajimmin lain tavoitteet ja vaikutukset liittyvät kulttuurisesti moniarvoisen, etnisesti tasa-arvoisen, vastavuoroisen ja suvaitsevan yhteiskunnan kehittämiseen. (Valtioneuvoston selonteko kotouttamislain toimeenpanosta 2002.) Maahanmuuttajien kotouttamisen yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä yhteensovittaminen kuuluvat työministeriölle. Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnan tehtäviin kuuluu kotouttamisohjelman ja kotoutumissuunnitelmien laatiminen työvoimaan kuuluville ja työvoiman ulkopuolella oleville yhdessä työvoimatoimiston kanssa. Kunta vastaa niistä kotoutumista edistävistä toimenpiteistä, jotka eivät ole työ-

12 12/75 voimapoliittisia toimenpiteitä. Kunta myös vastaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa kotouttamislain nojalla järjestettävien työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin rinnastettavien toimenpiteiden tuottamisesta. (kotouttamislaki mom.) 1.3. KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS, TOIMEENPANO JA SEURANTA Kotouttamisohjelma on kunnassa toteutettavan pakolais- ja maahanmuuttopolitiikan kannalta keskeinen ohjelma-asiakirja. Ohjelma sisältää suunnitelman tavoitteista, toimenpiteistä, voimavaroista sekä yhteistyöstä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kotouttamisohjelma sisältää myös ne konkreettiset toimenpiteet siitä, miten hyviä etnisiä suhteita kunnan alueella edistetään ja seurataan. Kunta laatii kotouttamisohjelman yhteistyössä työvoima- ja elinkeinokeskuksen, työvoimatoimiston, muiden viranomaisten ja kansaneläkelaitoksen kanssa. Ohjelmaa laadittaessa kuullaan myös muita paikallistason toimijoita ja maahanmuuttajien kuuleminen sekä heidän osallistumisensa ohjelman valmisteluun on oleellista. Tavoitteita määriteltäessä otetaan huomioon paikalliset erityispiirteet ja mahdollisuudet. Muutoin ne määritellään kotouttamislain ja hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispolitiikan ohjelman mukaisesti: maahanmuuttajat saavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta; perusoikeuksista, velvollisuuksista ja työelämästä maahanmuuttajat saavat kielitaidon, jonka perusteella he voivat työllistyä tai jatkaa opintojaan luku- ja kirjoitustaidottomat tai muutoin vähän peruskoulutusta saaneet saavat luku- ja kirjoitustaidon tai täydentävää opetusta maahanmuuttajilla on mahdollisuus saada kosketus maan asukkaisiin ja yhteiskuntaelämään maahanmuuttajat osallistuvat tasavertaisina yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen ja sosiaaliseen elämään

13 13/75 Kotouttamislaissa ei ole määritelty kotouttamisohjelman sisältöä eikä toimenpiteitä. Kotouttamisohjelmaa laadittaessa tulisi huomioida paikalliset tarpeet maahanmuuttoasioissa. Lain perustelujen mukaan toimenpiteet tulee järjestää poluksi siten, että maahanmuuttajille ei synny turhia odotusaikoja toimenpiteestä toiseen siirryttäessä. Näihin tavoitteisiin pyrkiminen edellyttää, että kunnassa edistetään ja kannustetaan etnistä tasa-arvoa, monikulttuurisuutta ja suvaitsevaa ilmapiiriä. Palveluiden järjestämisessä tulee kuulla maahanmuuttajia ja toisaalta maahanmuuttajien asioista, elinoloista ja kulttuurista tulee tiedottaa mahdollisimman tehokkaasti kuntalaisille. Maahanmuuttajien kotoutumista edistää aktiivinen yhteistyö: kunnan sosiaali- ja terveystoimen sivistys- sekä asuntotoimen työhallinnon ja elinkeinoelämän kansaneläkelaitoksen poliisin maahanmuuttaja- ja kansalaisjärjestöjen uskonnollisten yhteisöjen ja seurakuntien sekä muiden paikallisten tahojen välillä. Maahanmuuttajien edustajien kuuleminen ja heidän osallistumisensa on oleellista. Kotouttamisohjelmasta ja sen sisällöstä tiedotetaan kuntien eri hallinnonalojen työntekijöille, muille viranomaisille sekä maahanmuuttajille ja heidän järjestöilleen. Kotouttamisohjelmassa on mainittu ne kotoutumista edistävät toimenpiteet, joita voidaan käyttää rinnasteisina toimenpiteinä maahanmuuttajien kotouttamisessa. Kunnassa laadittu kotouttamisohjelma on edellytys sille, että valtio maksaa kunnalle laskennallisen korvauksen. Pakolaisten osalta toimeentulotuki, tulkkikustannukset ja erityiskustannukset korvataan täysmääräisinä siten, että toimeentulotu-

14 14/75 kimenot korvataan kolmen ensimmäisen vuoden ajan ja erityiskustannukset jo Suomeen muutettaessa todetuista sairauksista kymmenen vuoden ajan. Muiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden kustannukset korvataan laskennallisina kolmen vuoden ajan siten, että korvausten taso säilyy myös vuoden 1999 lakimuutosten jälkeen ennallaan. Kuntiin osoitettujen uusien pakolaisten osalta korvaus maksetaan kultakin vuodelta tasasuuruisina erinä. Laskennallisen korvauksen suuruus on yli 7-vuotiaan henkilön osalta 1900,52 euroa vuodessa ja enintään 7-vuotiaan osalta 6222,95 euroa vuodessa. Paluumuuttajien toimeentulotuki korvataan puolelta vuodelta henkilön maahantulosta. Eläkkeen sijasta maksettava toimeentulotuki sekä sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset eräissä tapauksissa korvataan viideltä vuodelta. Lakia maahanmuuttajien kotouttamisesta on muutettu vuonna Uusittu laki (1215/2005) astui voimaan Sen tavoitteena on tehostaa ja nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista sekä lisätä eri toimijoiden välistä yhteistyötä KOTOUTTAMISOHJELMAN LAATIMINEN VAASASSA Kotouttamislain tultua voimaan asetti apulaiskaupunginjohtaja Bengt Strandin työryhmän laatimaan Vaasan kaupungin maahanmuuttajien kotouttamisohjelman yhteistyössä työvoimaviranomaisten sekä kansaneläkelaitoksen kanssa. Rungon tässä tarkoitetuksi ohjelmaksi laati TE - keskuksen tarkastaja Kirsti Ketola. Ohjelman runko hyväksyttiin pakolaistyöryhmän kokouksessa Työryhmän puheenjohtajaksi valittiin Mirja Törmä.

15 15/75 Työryhmän kokoonpano: Anita Sahlström Ann- Mari Fagerström Gzim Kelmendi Kirsti Ketola Marjanne Mäenpää Merja Kärkkäinen Mirja Törmä Pirkko Salomäki Seija Routamaa Sudabeh Zarei Tuula Emas työvoimatoimisto perhehuolto tulkkikeskus TE- keskus Kela ulkomaalaistoimisto ulkomaalaistoimisto Inter Center tulkkikeskus tulkkikeskus vastaanottokeskus Maahanmuuttajien kotoutumista Vaasassa on aikaisemmin selvitetty vuosina 1997 ja Apulaiskaupunginjohtaja Bengt Strandinin asettama työryhmä sihteerinään Kimmo Katajaranta on tuottanut kaksi selvitystä: Maahanmuuttajien integrointi Vaasan kaupungissa, selvitysosa (sis. tilastoja maahanmuuttajista, pakolaisten vastaanoton historiaa Vaasassa, kartoitus ulkomaalaisille tarkoitetuista palveluista kaupungissa, kysely viranhaltijoille ja asiakkaille ongelmista, joita esiintyy ulkomaalaisia asiakkaita palveltaessa, ehdotuksia kehittämistoimenpiteiksi). Maahanmuuttajien kotoutuminen Vaasan kaupungissa, toimenpideosa (sis. maahanmuuttajien kotouttamista edistävien toimenpiteiden kartoitus eri hallintoaloille, oppilaitoksille, yhteisöille ja yhdistyksille suoritetun kyselyn perusteella, ulkomaalaistoiminnan toimenpiteet ja niiden kehittäminen, kehittämisen painopistealueet). Tehtyjä selvityksiä on käytetty pohjana kotouttamisohjelmaa laadittaessa. Osa vuonna 1999 valmistunutta kotouttamisohjelmaa (maahanmuuttajien vastaanotossa ja kotouttamisessa tarvittavat toimenpiteet) on päivitetty vuosina 2003 ja 2005.

16 16/75 Edellisen työn teki DI Aleksandr Danichevski ja jälkimmäisen sosionomiopiskelija Juho Kurvinen. Pakolaistyöryhmä on hyväksynyt muutokset ja päätti kokouksessaan myös ohjelman alkuosan päivittämisestä ja täydentämisestä. Tehtävän suoritti maahanmuuttajatyön johtaja Mirja Törmä. Kotouttamisohjelma ilmestyy jatkossa ensisijaisesti sekä suomen- että ruotsinkielisenä internet-versiona VAASAN KAUPUNGIN MAAHANMUUTTAJATYÖRYHMÄ Kaupunginjohtaja Martti Ursin perusti pakolaistyöryhmän valmistelemaan pakolaisten vastaanottoa. Työryhmä kokoontuu edelleen. Työryhmän nimi muutettiin maahanmuuttajatyöryhmäksi Maahanmuuttajatyöryhmä on yhteistyöelin, johon kuluu niiden hallintokuntien sekä kolmannen sektorin edustajia, jotka eniten ovat mukana pakolaisten vastaanottotoiminnassa. Maahanmuuttajatyöryhmä voi tehdä aloitteita sekä esityksiä maahanmuuttajia koskevissa asioissa. Nykyinen kokoonpano: Ann- Christine Ura VAKK Anna-Liisa Koskenmäki tekninen toimi Erkki Penttinen sote Gina Rivera evl. srk:t Hannu Kuokkanen SPR Jarkko Willman evl.srk:t Juha Karvala sote puheenjohtaja Kai Pukari varhaisk ja perusop Maija-Liisa Rintamäki taloustoimi Merja Tyynelä kulttuurivir Mirja Törmä sote sihteeri Pekka Pöyhönen varhaisk- ja peru op, vara puheenjohtaja Reza Nasri maahanmuuttajat

17 17/75 Sirpa Evwaraye sote Maahanmuuttajaneuvoston perustamisen yhteydessä pakolaistyöryhmän rooli valmistelevana työryhmänä korostuu MAAHANMUUTTAJANEUVOSTO Maahanmuuttajaneuvoston perustamishankkeen taustalla oli Kristiina Stenmanin ym. asiaa koskeva valtuustoaloite ja aloitteen käsittely pakolaistyöryhmässä , sosiaali- ja terveyslautakunnassa , kaupungin hallituksessa sekä valtuustossa Maahanmuuttaja-asioiden neuvoston perustaminen oli tarpeellinen, koska Vaasassa asuu maahanmuuttajia siinä määrin, että heidän mielipiteensä ja kokemuksensa tulee ottaa huomioon ja hyödyntää. Poliittisten päättäjien mukanaolo virkamiesten lisäksi on myös välttämätöntä pitkäjänteiselle kehittämistyölle. Kaupunginhallitus nimesi kokouksessaan maahanmuuttajaneuvostoon vuoden 2006 loppuun asti (aikaisemmin valittujen puheenjohtaja Hellevi Lohvan ja hänen varajäsenensä Francesca Cucinottan) lisäksi seuraavat henkilöt: Varsinainen jäsen: Varajäsen: Thomas Öhman sote May-Gret Axell Pekka Mäenpää varhaisk ja perusop Pirjo Andrejeff Margit Isomäki 2.aste, varapuh.joht Christer Westerback Kalervo Laaksoharju vala Anna Swanljung Mirjam Silven kultt Lasse Hjelt Reza Nasri Feridon Ghaderi Ahmed Ibrahim Jama Da- Costa Jose Raset Nushi Nerminka Masinovic Aleksandr Danichevski Nina Matlashevska Martha Samora Pelgrin Zeidan Salim Ahmed

18 18/75 Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan toimikaudelle puheenjohtajaksi Hellevi Lohvan (varajäsen Aino Siltanen) sekä varapuheenjohtajaksi Margit Isomäen. Jäsenet ja varajäsenet ovat samat kuin vuonna Maahanmuuttajaneuvosto on yhteistyöelin, jonka tehtävät painottuvat Aloitteiden ja esitysten tekemiseen ja lausuntojen antamiseen maahanmuuttajia ja monikulttuurisuutta käsittelevissä asioissa Maahanmuuttajatyön koordinointiin ja yhteistyöhön lähinnä siten, että se muodostaa virallisen foorumin maahanmuuttaja-asioiden kanssa tekemisissä olevien viranomaisten ja maahanmuuttajien välille sekä osaltaan koordinoi myös viranomaisten keskinäistä työnjakoa. Varsinaisia hallintotehtäviä ei neuvostolla ole, eikä sillä ole myöskään muodollista valtaa MAAHANMUUTTAJAT VAASASSA Vuoden 2007 lopussa Vaasassa asui noin 2795 ulkomaalaistaustaista asukasta, mikä on 4,8 % kaupungin asukkaista. Pakolaistaustaisia heistä on vajaa puolet. Kaupungissa asuu yli 70 maan kansalaisia. Suurimpia ryhmiä ovat iranilaiset (267), sudanilaiset (198), ruotsalaiset (182), kiinalaiset (177), venäläiset (167), irakilaiset (68). Äidinkielenään venäjää puhuu 269, kurdia 214, arabiaa 214 albaniaa 183, persiaa 198 ja kiinaa 180 henkilöä. (Tilastokeskus ) Tilasto 1. Vaasalaiset kansalaisuuden mukaan Suomen kansalaiset = 95,8 % ulkomaankansalaiset yhteensä 2433 = 4,2 %. Iran 267 Yhdysvallat (USA) 21 Espanja 9 Sudan 198 Filippiinit 21 Tanska 9 Ruotsi 182 Angola 20 Kanada 9 Kiina 177 Turkki 18 Makedonia 8 Venäjä 169 Entinen Jugoslavia 17 Egypti 8

19 19/75 Entinen Serbia ja Montenegro 105 Vietnam 17 Tansania 8 Somalia 90 Unkari 16 Azerbaidzan 8 Viro 72 Kamerun 16 Ei vielä selvitetty 8 Kongon Demokraattinen Intia 70 Tasavalta 16 Tuntematon 8 Irak 68 Nepal 15 Bulgaria 7 Etelä-Amerikka 64 Norja 14 Ranska 7 Afganistan 61 Ukraina 14 Itävalta 6 Ghana 52 Etiopia 14 Meksiko 6 Nigeria 50 Marokko 14 Syyria 6 Bosnia ja Hertsegovina 42 Italia 12 Uzbekistan 6 Pakistan 41 Brasilia 12 Alankomaat 5 Thaimaa 36 El Salvador 12 Kreikka 5 Puola 33 Oseania 12 Romania 5 Saksa 33 Australia 12 Tsekki 5 Britannia 31 Gambia 11 Eritrea 5 Kenia 31 Bangladesh 11 Liberia 5 Serbia 30 Kazakstan 11 Kirgisia 5 Pohjois-Amerikka 30 Kolumbia 10 Ilman kansalaisuutta 5 Uganda 24 Peru 10 Lähde/ källa: TK/ SC Kaupunkisuunnittelu/ Stadsplaneringen TL

20 20/75 Tilasto 2. Ulkomaalaistaustaisen väestön kehitys Vaasassa Vuosi Ulkomaalaiset Muutos Lähde/ Källa: TK/ SC Kaupunkisuunnittelu/ Stadsplaneringen; TL

21 21/75 2. VAASAN KAUPUNGIN KOTOUTTAMISPALVELUT 2.1. ASUMISPALVELUT Asuntoja vuokraavat maahanmuuttajille kaikki vuokranantajat, mutta ensisijaisesti Pikipruukki Oy. Muita suuria vuokranantajia ovat YH asunnot, Sato asunnot VOAS sekä Ristinummen Kiinteistöpalvelut. Vuokra-asuntoja välittävät myös kiinteistövälittäjät ja isännöintitoimistot. Maahanmuuttajien perheet ovat suurempia kuin meillä, joten suurista perheasunnoista on puutetta. Asunnot maahanmuuttajille valitaan olemassa olevasta asuntokannasta ja valintaperusteet ensiasunnon jälkeen ovat samat kuin muillakin asunnon hakijoilla. Kiintiöpakolaisina saapuville ensiasunto varataan etukäteen. Maahanmuuttaja voi saada asumistukea ja muita asumiseen liittyviä tukia samoin perustein kuin suomalaisetkin KOULUTUSPALVELUT VARHAISKASVATUS JA PERUSOPETUS Varhaiskasvatus Paiva hoito_ Lasten päivähoito järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkitoimintana. Päiväkotipaikkojen hakuaika puolipäivä- ja koululaispaikoille, elokuussa alkavaa toimintakautta varten on maalis-huhtikuussa. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden. Kokopäiväpaikoille ja perhepäivähoitoon ei ole vuosittaista hakuaikaa, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hakemus on tehtävä viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan, jotta oikeus hoitopaikkaan varmistetaan. Hakulomakkeita saa päiväkodeista, perhepäivähoidonohjaajilta ja päivähoito-osastolta ja ne jätetään siihen päiväkotiin, johon ensisi-

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset)

Yleistä maahanmuutosta. suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt. (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Yleistä maahanmuutosta suurimmat Suomeen muuton syyt: rakkaus työ tai opiskelu humanitaariset syyt (turvapaikanhakijat, kiintiöpakolaiset) Suomen väestöstä ulkomaalaisia vuonna 2012 oli n.4 % (195 511henk.)

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt II Esimerkkejä Vaasa: Nivelluokat Jyväskylä: JOPO mmt oppilaille Kontiolahti: Jatkoluokat MOKU 18.9.2009 Vaasan nivelluokat 1 Nivelluokat

Lisätiedot

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto

Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Aikuisten perusopetuksen uudistus Monikulttuurisuusasiain neuvottelukunta 17.5.2017 Marja Repo, aikuisopisto Hanna Kukkonen, sivistysvirasto Uudistusprosessin aikataulu Eduskunta hyväksyi 29.12.2016 perusopetuslain

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt

Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Perusopetukseen valmistavan opetuksen uudet perusteet, perusopetuksen päättövaiheessa maahan tulleiden opetusjärjestelyt Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Tästä on kyse perusopetuslaissa (628/1998,

Lisätiedot

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki

Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos. Opetushallitus Hakaniemenkatu Helsinki Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen Leena Nissilä Asiantuntijayksikön päällikkö, opetusneuvos Opetushallitus Hakaniemenkatu 2 00530 Helsinki 09-7747 7705 leena.nissila@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor

Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor Kansainvälinen toimintakeskus Villa Victor MAAHANMUUTTAJAT UUDESSA OULUSSA 2011 Vieraskieliset - suomalaisia, joiden äidinkieli ei ole suomi, ruotsi tai saame 5 013 henkilöä Ulkomaalaiset henkilöt, joilla

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA

MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJAT LUKIO- KOULUTUKSESSA Leena Nissilä Osaamisen ja sivistyksen asialla MAAHANMUUTTAJAT SUOMESSA Ulkomaan kansalaisia 121 739 2,3 % väestöstä Pakolaisia vastaanotettu vuodesta 1973 yht. 27

Lisätiedot

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ

VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ Sivistyslautakunta 49 12.05.2016 Kaupunginhallitus 258 05.09.2016 VASTAUS ALOITTEESEEN KOSKIEN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAA OPETUSTA RUOTSIN KIELELLÄ 108/40.400/2016 SIVLK 12.05.2016 49 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista

Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ajankohtaista kunta- ja aluetiedoista Ulkomaalaiset Suomessa Yliaktuaari, Tilastokeskus Esityksessäni Hieman historiallista näkökulmaa ulkomaalaisuuteen Ulkomaalaiset Suomessa Ulkomaalaisten hedelmällisyys

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärven kuntasuunnitelma: uusi, ennakkoluuloton ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven elinvoimatekijä

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 15.5.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu

Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu Mitä pakolaisuus on? Annu Lehtinen Toiminnanjohtaja Suomen Pakolaisapu 1 Suomen Pakolaisapu Työtä uutta alkua varten Suomen Pakolaisapu tukee pakolaisia ja maahanmuuttajia toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Juuret ja Siivet Kainuussa

Juuret ja Siivet Kainuussa Juuret ja Siivet Kainuussa Maahanmuuttajat aktiiviseksi osaksi kainuulaista yhteiskuntaa 2008-2012 Kainuun Nuotta ry 19.-20.5.2011 Anneli Vatula Kansainvälistyvä Kainuu Kuva: Vuokko Moilanen 2010 Toimintaympäristö

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011

Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Maahanmuuttajille suunnatut koulutukset Oulussa vuonna 2011 Oulun aikuiskoulutuskeskus OAKK Työvoimapoliittisiin koulutuksiin on eri tasoille eri kielivaatimukset. Alkukartoitukseen ja Suomen kielen perusteet

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa Suomen Ekumeenisen Neuvoston seminaari 24.3. Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa 29.3.2010 SM:n maahanmuutto-osaston organisaatiorakenne OSASTOPÄÄLLIKKÖ Muuttoliike - laillinen maahanmuutto

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

TILASTOLIITE SISÄLLYS. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat TILASTOLIITE SISÄLLYS 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat AVAINLUVUT Toimintamenot (1000 ) ja henkilöstö 2008 2009 2010 Nettomenot 14 231 17 576 18 326

Lisätiedot

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa

ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa ELY-keskukset ja yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa Maahanmuuttajat ammatillisessa koulutuksessa 15.3.2017 Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson Pohjois-Savon ELY-keskus Valtion ja kunnan roolit

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke

Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Uusi kotoutumislaki ja Osallisena Suomessa-hanke Kuntamarkkinat 14.9.2011 Ylitarkastaja Peter Kariuki 14.9.2011 14.9.2011 Maahanmuuton Suomen kartta Ulkomaalaisten osuus (%) kunnan asukasluvusta 31.12.2009

Lisätiedot

Minister Astrid Thors

Minister Astrid Thors Pohjoiskalottikonferenssi Nordkalottkonferens 21.08.2010 Minister Astrid Thors 20.8.2010 Peruskäsitteitä Maahanmuuttaja: Maahan muuttava henkilö. Yleiskäsite, joka koskee kaikkia eri perustein muuttavia

Lisätiedot

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK

Webinaari Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Webinaari 1.10.2012 Kulttuuritietoinen ohjaus Sanna Matikainen, OAKK Maahanmuuttajakoulutus OAKK:ssa OAKK:n maahanmuuttajakoulutukseen on osallistunut vuodesta 1989 alkaen lähes 4000 opiskelijaa 114 eri

Lisätiedot

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan

Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Maahanmuutto Suomeen ja kotoutuminen suomalaiseen yhteiskuntaan Kainuun polku Esikotoutus, kotouttaminen ja kotoutuminen -seminaari 1.12.2016 Pasi Saukkonen Muuttoliike Eurooppaan ja Euroopassa Eurooppa

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä MAAHANMUUTTAJARAPORTTI LUKUVUOSI 2014-2015 TOIMINNAN TAVOITE Maahanmuuttajatoiminnan strategia valmistui joulukuussa 2010. Strategian mukaan Keski- Pohjanmaan koulutusyhtymässä

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus

Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus. FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Maahanmuuttajille järjestettävä perusopetus FT Leena Nissilä Opetusneuvos, yksikön päällikkö Opetushallitus Väestötilastoja *Ulkomaiden kansalaisia 183 133 henkilöä eli 3,4 prosenttia väestöstä. *Suurimmat

Lisätiedot

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT

OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT OULU JA ULKOMAALAISTAUSTAISET ASUKKAAT Valtakunnallinen maahanmuuttotyön koordinaatiotapaaminen Oulussa 18-19.03.2010 Sinikka Salo Apulaiskaupunginjohtaja Oulun kaupunki 2 Oulun kaupungin rooli maahanmuuttopolitiikassa

Lisätiedot

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen

Valmistava opetus Oulussa. Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Valmistava opetus Oulussa Suunnittelija, vs. kulttuuriryhmien palveluiden koordinaattori Antti Koistinen Turvapaikanhakija Turvapaikanhakija= Turvapaikanhakija on henkilö, joka on kotimaassaan joutunut

Lisätiedot

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006

Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006 Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien kotouttamisohjelma 4/2006 Haapajärven kaupunki Kärsämäen kunta Nivalan kaupunki Pyhäjärven kaupunki Reisjärven kunta NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler

Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi. Cynde Sadler Maahanmuuttajaoppilaan äidinkielen arviointi Cynde Sadler Maahanmuuttajien äidinkielen arvioinnin lähtökohdat Maahanmuuttajien äidinkielen opetuksen suunnitelmat on laadittu seuraaviin kieliin: arabia,

Lisätiedot

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle

Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Maahanmuuttajat keskittyvät Uudellemaalle Pohjois-Pohjanmaa; Pohjanmaa; 3,8 Etelä-Pohjanmaa; 1,2 2, Kainuu;,6 Lappi; 1, Keski-Suomi; 2, Pohjois-Savo; 1, Pohjois-Karjala; 2,2 Etelä-Savo; 1,3 Kaakkois-Suomi;,

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus Opetushalllitus Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 4.3.2013 Opetushalllitus Miksi Vieraskielisiä on nuorten lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

VALMA - säädösten valmistelu

VALMA - säädösten valmistelu VALMA - säädösten valmistelu Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013, Helsinki Congress Paasitorni Hallitusneuvos Piritta Väinölä Opetus-

Lisätiedot

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat

Tilastoliite. Sisältö. 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 Kansalaisuusasiat 10 Karkotusasiat Tilastoliite Sisältö 2 Avainluvut 4 Oleskeluluvat 6 Turvapaikka-asiat 8 asiat 10 Karkotusasiat Avainluvut Toimintamenot (1000 e) ja henkilöstö 2009 2010 2011 Nettomenot 17 576 18 326 17 718 Tulot 2 929

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ESPOON KAUPUNKI OPETUS- JA KULTTUURITOIMI SUOMENKIELINEN KOULUTUSKESKUS PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Espoon suomenkielisen koulutuslautakunnan kokouksessa 12.5.2004

Lisätiedot

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS

S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS KIELITIVOLIN KOORDINAATTORIT S 2 JA OMAN ÄIDINKIELEN OPETUS opetusneuvos Terhi Seinä 5.11.2010 MAAHANMUUTTAJAOPETUKSEN TAVOITE antaa Suomeen muuttaville valmiuksia toimia tasavertaisina jäseninä suomalaisessa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/ (5) Opetuslautakunta OTJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2017 1 (5) 10 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Björn Månssonin toivomusponnesta koskien turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja maahanmuuttajien

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto

Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa. Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Maahanmuuttajataustaiset nuoret Eiran aikuislukion peruskoulussa Yhdessä koulutustakuuseen 27.10.2015 Uudenmaan liitto Peruskoulu osana Eiran aikuislukiota Peruskoulu toimii yleissivistävässä ympäristössä.

Lisätiedot

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus

KEVÄT 2018 SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ. Jyväskylän Kansalaisopisto. Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä. Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus KEVÄT 2018 Jyväskylän Kansalaisopisto Gradia Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus Monikulttuurikeskus Gloria Huhtasuon asukasyhdistys Jyvälän Setlementti ry SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013

Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmistava koulutus 25.11.2013 Miksi Vieraskielisiä on lukiokoulutuksessa vähän suhteessa kantaväestöön Puutteet kielitaidossa ja kielitaitoon liittyvissä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329

Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille. Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 Helsingin kaupungin palveluita maahanmuuttajavanhemmille Maija Melo Projektisuunnittelija maija.melo@hel.fi 040 705 4329 KYKY-hanke (1.9.2015-31.10.2017) Opetusviraston ESR-rahoitteinen projekti, joka

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke

MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011. Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke MAAHANMUUTTAJANUOREN KOULUTUSPOLUN MONET MUTKAT SUORIKSI 13.12.2011 Projektikoordinaattori Anu Parantainen Maahanmuuttajanuorten VaSkooli -hanke 1 Esityksen rakenne Maahanmuuttajanuorten koulutusmahdollisuuksien

Lisätiedot

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014

Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Väestö 2015 Suomen kansalaisuuden saamiset 2014 Suomen kansalaisuuden saaneiden määrä väheni vuonna 2014 Tilastokeskuksen mukaan Suomen kansalaisuuden sai vuoden 2014 aikana 8 260 Suomessa vakinaisesti

Lisätiedot

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Lähtötason arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta

OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset Johtaja Kirsi Kangaspunta OKM:n työryhmän maahanmuuttoa koskevat pääehdotukset 4.2.2016 Johtaja Kirsi Kangaspunta Vuonna 2015 Suomeen saapuneiden turvapaikanhakijoiden ikäjakauma 0-5 vuotiaat (7%) 6-15 vuotiaat (10 %) 16-18 vuotiaat

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot