VIESTINNÄN PERIAATTEET UUDENMAAN LIITOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIESTINNÄN PERIAATTEET UUDENMAAN LIITOSSA 2014 2017"

Transkriptio

1 VIESTINNÄN PERIAATTEET UUDENMAAN LIITOSSA Uudenmaan liitto 2014 Mhs 2/2015 Asianro 11

2 LIITON MISSIO, VISIO, STRATEGISET TAVOITTEET SEKÄ YDINTUOTTEET OVAT POHJANA VIESTINNÄN PERIAATTEILLE MISSIO VAIKUTAMME maakunnan menestykseen tekemällä asiantuntevia ratkaisuehdotuksia ja päätöksiä. SUUNNITTELEMME aluerakennetta, jossa rakennettu ja rakentamaton ympäristö ovat sopusoinnussa. PARANNAMME elinkeinojen toimintaedellytyksiä kestävällä tavalla. VISIO 2017 Uudenmaan liitto on avoin, uuteen kannustava ja johdonmukaisesti toimiva yhteisö. Sen työ on merkityksellistä ja vaikuttavaa. STRATEGISET TAVOITTEET VUOSILLE Valjastetaan verkostot ja rahoitus Uudenmaan kehittämiseksi. 2. Viedään aluekehittämisohjelmia järjestelmällisesti eteenpäin. 3. Edistetään maakuntakaavojen toteutumista. 4. Valmistellaan strategista ohjaavuutta korostava maakuntakaava hyväksyttäväksi valtuustokauden aikana. YDIN- TUOTTEET Uusimaa-ohjelma Maakuntakaavoitus Edunvalvonta EU-palvelut Tietopalvelut ja selvitykset Hankehallinnointi 2 Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

3 UUDENMAAN LIITTO VIESTII Viestintä on oleellinen osa kaikkea toimintaa Uudenmaan liitossa. Laadukas viestintä tuo lisäarvoa työllemme ja tekee näkyväksi liiton tavoitteita, toimintaa ja tuloksia. Jokainen työntekijä vastaa omalta osaltaan liiton viestinnästä ja tuottaa viestintäsisältöä omaan asiantuntemukseensa ja tehtäviinsä liittyen. Johdon ja asiantuntijoiden tehtäviin kuuluu myös seurata keskustelua eri medioissa sekä osallistua siihen rohkeasti ja oikea-aikaisesti. Sisäisessä viestinnässä tiedon jakaminen on kaikkien tehtävä. Työyhteisön hyvinvointia ja työn tuloksellisuutta vahvistaa myös johdon ja esimiesten avoin viestintä. Luottamushenkilöille tarjotaan kanavia ja luodaan edellytyksiä viestiä Uudenmaan liiton asioista. Liiton viestintää suunnittelee, koordinoi ja toteuttaa viestintätiimi. ARVOMME VIESTINNÄSSÄ Ymmärrettävyys Sisällöt kuten tekstit, esitykset, puhe, kuvat ja kartat ovat selkeitä, helppotajuisia ja yleiskielisiä. Luotettavuus Tieto pitää paikkansa, on ajantasaista ja kertoo rehellisesti sen, mitä tiedetään. Avoimuus Jaamme tietoa aktiivisesti ja oma-aloitteisesti oikeille kohderyhmille. Oikea-aikaisuus Viestimme suunnitelmallisesti ja tarpeeksi ajoissa, myös valmisteluvaiheessa. Toimintaympäristön ilmiöihin reagoidaan nopeasti ja luontevasti. Vuorovaikutteisuus Otamme prosessien kannalta tärkeät sidosryhmät mukaan asioiden valmisteluun. Kuuntelemme ja hyödynnämme muualta tulevaa tietoa ja osallistumme keskusteluun areenoilla, joissa käsitellään meille tärkeitä asioita. Kaksikielisyys Viestimme suomen ja ruotsin kielillä. Englanniksi ja muilla kielillä viestitään tarpeen mukaan. Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

4 VIESTINNÄN TAVOITTEET Lisätä kohderyhmien sitoutumista maakunnan suunnittelu- ja kehittämistyöhön. Lisätä kohderyhmien tietoisuutta Uudenmaan liitosta, sen tehtävistä ja työn tuloksista. Antaa oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa valmistelusta ja päätöksenteosta. Markkinoida ydintuotteita kohdennetusti oikeille ryhmille. PAINOPISTEEMME VIESTINNÄSSÄ Uudenmaan liiton viestintä painottuu seuraaviin sisältöihin: 1. Ydintuotteet: EU-palvelu, Uusimaa-ohjelma, maakuntakaavoitus, hankkeet ja hankehallinnointi, tietopalvelut ja selvitykset sekä edunvalvonta. 2. Toimialaamme liittyvät maakunnallisesti merkittävät asiat. 3. Tekemämme päätökset sekä päätösten valmistelu (mm. maakuntahallitus ja -valtuusto sekä MYR). 4 Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

5 VIESTINNÄN PÄÄKOHDERYHMÄT Ulkoiset ryhmät Jäsenkuntien keskeiset virkamiehet ja luottamushenkilöt Uudenmaan ELY-keskus Uudenmaan ja Helsingin vaalipiirien kansanedustajat Ministeriöt ja niiden keskeiset virkamiehet, erityisesti TEM, YM ja LVM Elinkeinoelämän etujärjestöt, erityisesti alueen yrittäjäjärjestöt ja kauppakamarit Uudenmaan kansalaisjärjestöt Alueen yliopistot, korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset Kuntayhtymät, erityisesti HSY ja HSL Alueelliset kehittämisyhtiöt Muut maakunnan liitot, erityisesti yhteistoiminta-alue eli Päijät-Hämeen liitto ja Hämeen liitto Kansainväliset verkostot, järjestöt, rahoittajat, Euroopan alueet Liiton sisäiset ryhmät Liiton luottamushenkilöt ja henkilöstö Helsinki EU-toimisto Brysselissä ja Helsinki-keskus Pietarissa Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

6 NÄIN VIESTIMME YDINTUOTTEISTAMME 1. Uusimaa-ohjelma Ydinviesti: Uusimaa-ohjelman toimenpiteillä on konkreettista vaikutusta alueen asukkaille ja toimijoille. Viestinnällinen päätavoite: Sitouttaa toimijoita ja tuoda esille Uusimaa-ohjelman merkitystä ja vaikuttavuutta alueen kehittämisessä. 2. Maakuntakaavoitus Ydinviesti: Maakuntakaavoitus ja kaavan toteutuminen eheyttävät yhdyskuntarakennetta sekä edistävät kilpailukykyä ja kestävää kehitystä Uudellamaalla. Viestinnällinen päätavoite: Sitouttaa toimijoita ja rakentaa viestiä siitä, että maakuntakaavoitus edistää Uudenmaan aluerakenteen toimivuutta. 3. Edunvalvonta Ydinviesti: Valvomme alueen kuntien ja asukkaiden etua sekä elikeinoelämän toimintaedellytyksiä. Viestinnällinen päätavoite: Ottaa selkeästi ja aktiivisesti kantaa ja vaikuttaa ajankohtaiseen keskusteluun ja toimintaympäristön ilmiöihin. 4. Liiton EU-palvelu Ydinviesti: Palvelemme alueen hanketoimijoita EU-rahoituksen hakemisessa Uusimaa-ohjelman toteuttamiseen. Myönnämme maakunnan kehittämisrahaa EU-hankkeiden valmisteluun. Viestinnällinen päätavoite: Markkinoida EU-palvelua osaavana ja hyödyllisenä tukena EU-rahoituksen haussa. 5. Tietopalvelut ja selvitykset Ydinviesti: Tarjoamme ajankohtaista ja analysoitua tietoa Uudenmaan kuntien ja toimijoiden päätöksenteon ja suunnittelun tueksi. Viestinnällinen päätavoite: Markkinoida Uudenmaan liiton tietopalveluita luotettavana ja relevanttina tietolähteenä. 6. Hankehallinnointi (EAKR, 6Aika, makera) Ydinviesti: Rahoitamme Uudellemaalle tärkeitä, Uusimaa-ohjelman mukaisia hankkeita. Hallinnoimme luotettavasti ja tehokkaasti rahoittamiamme hankkeita. Viestinnällinen päätavoite: Viestiä rahoitusmahdollisuuksista, neuvontapalvelusta ja hankkeiden tuloksista ajantasaisesti. Viestintä määrittelee vuosittain toiminnalliset tavoitteensa. Ne kytkeytyvät Uudenmaan liiton strategisten tavoitteiden sekä ydintuotteiden viestinnällisten tavoitteiden saavuttamiseen. 6 Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

7 VIESTINNÄN KANAVAT Alle on listattu Uudenmaan liiton ulkoisen ja sisäisen viestinnän kannalta keskeiset viestinnän kanavat. Liiton verkkosivut Intranet Helmi Liiton muut verkkopalvelut Uusimaa-tietopankki Karttapalvelut Paikkatietopalvelut Rakennerahastot.fi-verkkosivusto Ekstranet-palvelut Ekstranet sidosryhmille Päättäri luottamushenkilöille Media Mediatiedotteet ja tiedotustilaisuudet Artikkelit Mediatapaamiset Mediaseuranta Uutiskirjeet ja sidosryhmätiedotteet Sidosryhmätiedote Kaavan uutiskirje Tietopankin uutiskirje Liiton EU-palvelun uutiskirje Rakennerahastojen uutiskirje Sosiaalinen media Facebook Slideshare Flickr Kuvat.fi LinkedIn Youtube Kokoukset ja sidosryhmätapaamiset Tapahtumat Maakuntaparlamentti ja Uusimaa-viikko Seminaarit Liiton näkyvyyttä lisäävät yleisötapahtumat Henkilöstötapahtumat Painotuotteet, julkaisut ja esittelymateriaalit Selvitykset ja raportit Esitteet Ilmoitukset Esittely- ja markkinointimateriaalit Lausunnot ja kannanotot Sähköpostijakelut ja suorapostitus Tuotamme sisältöä myös kansainvälisten ja kotimaisten kumppaneiden sekä hankkeiden viestintäkanaviin. Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

8 TULOKSELLISTA VIESTINTÄÄ Viestinnän kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, joka edellyttää säännöllistä seurantaa. Seuraamme liiton medianäkyvyyttä verkkopalveluiden käyttöä sosiaalisen median kanavien käyttöä tuotteidemme tunnettuutta kohderyhmissä VISUAALINEN ILME Selkeä ja yhtenäinen visuaalinen ilme sekä laadukkaat valokuvat tukevat liiton viestintää. Liiton visuaalisessa ilmeessä noudatetaan graafista ohjeistoa. Ohjeisto ja muut viestintämateriaalit löytyvät intranet Helmen viestintä-sivulta. Kansainvälisissä yhteyksissä logon tilalla on mahdollista käyttää Uudenmaan vaakunaa. Uusimaa-viikolla, Maakuntaparlamentilla sekä projekteilla on käytössä omat visuaaliset ilmeensä. 8 Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

9 VIESTINNÄN HENKILÖSTÖ JA TEHTÄVÄT Viestintätiimiin kuuluvat seuraavat henkilöt. Ajantasaiset tehtävänkuvaukset löytyvät intranet Helmestä. Viestintäsuunnittelija Tuuli Aaltio Viestintäsuunnittelija Milla Aalto Tiedottaja Seija Elo Viestintätiimin vetäjä, kehittämisjohtaja Inka Kanerva Graafinen suunnittelija Anni Levonen Henkilöstösuunnittelija Seija Waris Lisäksi viestintätiimiin kuuluvat edustajat aluekehittämisen, aluesuunnittelun ja hallinnon vastuualueilta. Liiton valokuvamateriaalista vastaa maakunta-arkkitehti Tuula Palaste-Eerola. Käännöspalveluita tuottavat kääntäjät Patricia Karlsson ja Susan Neiro. Viestinnän periaatteet Uudenmaan liitossa

10 Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti 2 B Helsinki Finland uudenmaanliitto.fi Valokuvat sivuilla 1 4 Tuula Palaste-Eerola ja sivuilla 8 9 Anni Levonen

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1.

Uudenmaan liiton TALOUSARVIO 2015 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. Minun maisemani Uudellamaalla -valokuvakilpailun 1. sija Krister Majander: Kevään viimeiset Mummolan mäki. Marraskuun ensilumesta toukokuun viimeisiin laskuihin. Itse kolatut hyppyrit. Maisema täynnä intohimoa.

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus

Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus Varsinais-Suomen liiton viestintä tavoitteet ja toteutus JOHDANTO Varsinais-Suomen liitto on aluekehitysviranomainen ja kuntayhtymä, johon kuuluu maakunnan 27 kuntaa. Liitto on asiantuntijaorganisaatio,

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017

Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 2014 Kouvolan kaupungin Viestintäohjelma 2015-2017 KH 15.12.2014 VIESTINTÄOHJELMA 2015 2017 VIESTINTÄ VÄLITTÄÄ! SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto ja lähtökohdat... 3 1.1 Kaupunkistrategia 2014 2020... 3 1.2

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 2015 1. Johdanto 1 2. Viestinnän perusviesti ja arvot 1 3. Viestinnän nykytila ja haasteet 2 4. Viestinnän tavoitteet ja tehtävät 3 5. Kohti tavoitetilaa 4 Sisäinen viestintä: Organisaatio- ja jäsenviestintä

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTISTRATEGIA 2011 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 4 2 Viestinnän tehtävät ja yleiset tavoitteet... 4 2.1 Kunnan tavoitekuva... 4 2.2 Kunnan sidosryhmät... 4 2.3 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE

SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE SASTAMALAN KAUPUNKIKONSERNIN VIESTINTÄOHJE 1. Johdanto 2. Kunta ja konserni 3. Viestinnän lähtökohdat 3.1 Sastamalan kaupungin strategia 3.2 Viestintää ohjaava lainsäädäntö ja suositukset 3.3 Viestinnän

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE

Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE Kouvolan kaupungin VIESTINTÄOHJE SISÄLTÖ 1. 2. 2.1 2.2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 Viestintäohjeen tavoitteet Strategiset lähtökohdat Kouvolan kaupunkistrategia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014

SISÄLLYSLUETTELO. Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 VIESTINTÄOHJE Kuopion kaupunki Viestintäohje on hyväksytty kaupunginhallituksessa 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ...4 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat...5 1.2 Viestinnän periaatteet...8

Lisätiedot

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005

Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön viestintästrategia 2003-2005 Opetusministeriön julkaisuja 2003:36 Avoin viestintä on yhteistyötä Opetusministeriön

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 sekä tulostavoitteet ja talousarvio 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Julkaisu 173 2015 Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Joensuu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015

Hämeen liiton julkaisu 2014. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Hämeen liiton julkaisu 2014 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 2017 ja talousarvio 2015 Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna

Lisätiedot

Viestintästrategia 2008-2012

Viestintästrategia 2008-2012 Viestintästrategia 2008-2012 Kotkan kaupunki Hyväksytty kaupunginhallituksessa 21.4.2008 Viestintä- ja suhdetoiminta ja kaupunginvaltuustossa 12.5.2008 Viestintästrategia vuosille 2008-2012 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016

UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 UUSIMAA-OHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 Uudenmaan liiton julkaisuja E 133-2014 ISBN 978-952-448-398-8, ISSN 2341-8885 (pdf) Ulkoasu: Anni Levonen Valokuvat:

Lisätiedot

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013

Haminan kaupunki. Viestintästrategia 2013-2016. Kaupunginhallitus 14.1.2013 Haminan kaupunki Viestintästrategia 2013-2016 Kaupunginhallitus 14.1.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Haminan kaupungin strateginen näkökulma viestintään kaupunkistrategia 2 1.1 Haminan kaupungin visio 2 1.2 Haminan

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta

Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE. Mäntyharjun kunta Kh 03.12.2008 liite 1 VIESTINTÄOHJE Mäntyharjun kunta 2008 SISÄLTÖ 1 MÄNTYHARJUN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET...1 1.1 Kunnan viestintäorganisaatio...2 2 ULKOINEN VIESTINTÄ...2 2.1 Tiedote...4 2.2 Tiedotustilaisuus...4

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015

Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Hätäkeskuslaitoksen viestintästrategia 2010 2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 Lähtökohdat... 4 Viestinnän periaatteet ja käsitteet... 6 Viestinnän strateginen rooli... 8 Viestintä perustuu yhteiselle

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197

LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET. Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 LEMPÄÄLÄN KUNNAN VIESTINNÄN PERIAATTEET Kunnanhallitus hyväksynyt 28.8.2006 197 1 Lempäälän viestinnän yleiset periaatteet Tuemme viestinnän keinoin kuntastrategian tavoitteiden ja pitkän aikavälin vision

Lisätiedot

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet

VIESTINTÄ- STRATEGIA. JYYn viestinnän periaatteet VIESTINTÄ- STRATEGIA Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JYY Johdanto Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan viestintästrategia määrittelee, millaista JYYn viestinnän tulee olla, jotta se tukee ylioppilaskunnan

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio 2025 2.3 Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA VIESTINTÄSTRATEGIA 2012 OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA 23.01.2012 Sisältö 1. Alkusanat 2. Viestintästrategian lähtökohdat 3. OYY:n strategian tukeminen 3.1 Missio: Opiskelijan hyvä elämä 3.2 Viestinnän

Lisätiedot

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 1 POHJOIS-SUOMEN RAKENNERAHASTOTOIMINNAN VIESTINTÄSUUNNITELMA 2015 Rakennerahasto-ohjelma ja -viestintä Rakennerahastoviestinnällä tuetaan

Lisätiedot

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja

Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Poliisin sisäisen ja ulkoisen viestinnän käsikirja Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Viestinnän vastuut, organisointi ja prosessi... 4 3 Viestintätarpeiden tunnistaminen... 7 4 Viestintätarpeiden määrittäminen

Lisätiedot

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ

TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINNAN TAVOITTEET JA TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 SEKÄ TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2012 Julkaisutiedot Julkaisija: Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 Jyväskylä Puhelin 020 7560 200 Kotisivu:

Lisätiedot