Kielipalvelut Toimintakertomus 2006

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kielipalvelut Toimintakertomus 2006"

Transkriptio

1 Kielipalvelut Toimintakertomus 2006

2 Kielipalvelut Kielipalvelut-yksikkö tarjoaa maksullisia kielipalveluja sekä yliopiston yksiköille ja henkilöstölle että yliopiston ulkopuolisille yrityksille, julkisyhteisöille ja yksityishenkilöille. Kielivalikoimaan kuuluu yli 30 kieltä, mm. arabia, englanti, espanja, hollanti, indonesia, islanti, italia, japani, katalaani, kiina, korea, kreikka, kroaatti, liettua, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, serbi, suomi, tanska, tšekki, turkki, unkari, venäjä, vietnam ja viro. Kielipalvelujen opetuksen tuntimäärä on kasvanut viime vuosina huomattavasti vuodesta 2001 lähes 70 %. Vuonna 2006 järjestettiin räätälöityjä ja kaikille avoimia kielikursseja yli 400, ja opetusta oli yhteensä noin tuntia. Kursseista oli yritysten ja julkisyhteisöjen tilaamaa räätälöityä kielikoulutusta 88 % ja kaikille avoimia kielikursseja 12 %, joista pääosa oli suomen kielen kursseja ulkomaalaisille. Opiskelijoita oli kaikilla kursseilla yhteensä runsaat Yritysten ja julkisyhteisöjen henkilöstölleen tilaama kielikoulutus räätälöidään osallistujien työtehtävien ja tarpeiden mukaan: vuonna 2006 suosituimpia olivat työelämän suullisen ja kirjallisen viestinnän englannin ja ruotsin kurssit. Kielipalvelut järjesti myös monen pääkaupunkiseudun korkeakoulun opiskelijoiden tutkintoihin vaadittavat kieliopinnot. Kielikoulutuksen lisäksi yliopiston ulkopuoliset tilasivat muita kielipalveluja, mm. käännöksiä ja kielentarkistuksia sekä kielitaitotestausta. Kaikille avoimista kielikursseista suosituimpia olivat entiseen tapaan ympäri vuoden järjestettävät ulkomaalaisten suomen kielen kurssit, joille osallistui lähes 1500 opiskelijaa. Kielipalveluissa vuonna 2003 laaditusta johdantokurssista Suomeen ja suomen kieleen Tavataan taas! (http://donnerwetter.kielikeskus.helsinki.fi/finnishforforeigners, Marjukka Kenttälä) on kehkeytynyt maailman ykkönen (eniten kävijöitä) Internetin Finnish for Foreigners -haulla: kurssiin on tutustunut jo noin suomen kielestä kiinnostunutta eri puolilta maailmaa. Sivuilla on kävijöitä päivittäin , joista suurin osa on Suomesta (22 %), Saksasta, USA:sta, Ranskasta, Iso-Britanniasta, Puolasta, Alankomaista, Espanjasta, Brasiliasta ja Kanadasta. Toimintakertomus

3 Kielipalvelut tukee Helsingin yliopiston toimintaa kaksikielisenä, kansainvälisenä ja monikulttuurisena toimijana. Se tarjoaa yliopiston henkilöstölle henkilöstö- ja lakiasiain osaston tilaamaa ja kustantamaa räätälöityä kielikoulutusta, mahdollisuuden osallistua maksutta kaikille avoimille kielikursseilleen (tärkeimpinä suomen kielen kurssit ulkomaalaisille) ja yliopiston varoin subventoituja kielentarkistus- ja käännöspalveluja sekä järjestää yliopiston kansainvälisten hakijoiden kielitaitotestauksen. Kielipalvelut tekee lisäksi yhteistyötä yliopiston eri yksiköiden kanssa järjestämällä räätälöityä kielenopetusta sekä henkilöstölle että jatko-opiskelijoille (suosituimpina tutkijoille ja jatkoopiskelijoille tarkoitetut Academic/Scientific Writing ja Conference Presentation - kurssit) ja tarjoamalla harjoittelupaikkoja kääntäjille ja opettajille. Språkalliansenin yhteistyökorkeakoulujen finskan lehtoraatista on vuodesta 2004 ollut puolet Kielipalveluissa (toinen puoli on ollut Svenska Social- och kommunalhögskolanissa), ja vuoden 2007 alusta Kielipalveluissa on kokonainen lehtoraatti; Kielipalvelut huolehtii siis myös Helsingin yliopiston (ja yhteistyökorkeakoulujen) ruotsinkielisten opiskelijoiden suomen kielen opinnoista. Tiedekuntien järjestämää äidinkielen opetusta Kielipalvelut tukee muun muassa kehittämällä puhe- ja kirjoitusviestinnän verkkoopasta Kielijelppi Språkhjälpeniä. Vuonna 2006 jatkui myös yhteistyö Tallinnan pedagogisen yliopiston kanssa: Kielipalvelujen suomen kielen lehtorit ovat käyneet antamassa opetusta itämerensuomalaisten kielten laitoksen edistyneille suomen kielen opiskelijoille. Kielentarkistuksia tehtiin vuonna 2006 kaikille tiedekunnille ja tiedekuntien jatkoopiskelijoille, useimmille erillislaitoksille sekä keskushallinnolle. Sivumääräisesti eniten tarkistuspyyntöjä tuli humanistisesta tiedekunnasta, seuraavaksi eniten käyttäytymistieteellisestä, lääketieteellisestä ja valtiotieteellisestä tiedekunnasta. Yhteensä tarkistettiin sivua; valtaosa tarkistetuista teksteistä oli englanninkielisiä artikkeleita (40 %) ja väitöskirjoja (36 %). Yliopiston yksiköille tarjotaan kielentarkistusten lisäksi käännöspalveluja: keskushallinto ja tiedekuntien kansliat saavat kaikki tarvitsemansa vieraiden kielten käännökset, tiedekuntien alaiset laitokset ja erillislaitokset konferenssiohjelmat, saate- ja suosituskirjeet, ansioluettelot, www-sivut, esitteet ja lomakkeet. Kielipalveluissa on lisääntyvässä määrin tehty myös ruotsin kielen käännöksiä, koska kehittämisosaston ruotsinkielis- Toimintakertomus

4 ten asioiden kääntäjäresurssit eivät enää ole riittäneet kaikkeen tarvittavaan. Vuonna 2006 Kielipalveluihin palkattiinkin päätoiminen ruotsin kielen kääntäjä palvelemaan yliopiston yksiköitä. Vuonna 2006 suurimpia käännöstöitä olivat www-sivut, erilaiset oppaat ja ohjetekstit, kehittämissuunnitelmat ja tiedekuntien vuosikertomukset. Yliopiston henkilöstön osallistuminen kielikursseille oli myös v aktiivista ja kurssipalautteet kiittäviä, niin myös palautteet kielentarkistus- ja käännöspalveluista. Kielipalvelujen henkilöstöön kuului vuoden 2006 aikana 131 työntekijää, joista päätoimisia 24; töitä tehtiin yli 60 henkilötyövuoden edestä. Henkilöstölle järjestettiin Kielipalvelujen omaa täydennyskoulutusta (hallinnon kehittämisseminaarit, opettajien sekä kääntäjien ja kielentarkistajien workshopit ja seminaarit) ja tarjottiin mahdollisuus osallistua muualla järjestettyyn koulutukseen ja oman alan konferensseihin. Kielipalvelujen laadunvarmistusjärjestelmän kokoaminen laatumatriiseihin oli koko henkilöstön yhteisiä kehittämiskohteita. Kielipalvelujen toiminta oli myös vuonna 2006 kannattavaa, eikä toimintaan käytetty Kielikeskuksen virkatyöresursseja. Kaiken kaikkiaan 15. toimintavuosi oli Kielipalveluille työntäyteinen ja menestyksekäs. Toimintakertomus

5 Kielipalvelujen henkilökunta 2006 Hallinto Korhonen, Seija, Kielipalvelujen johtaja Evesti, Leena, koulutuspäällikkö Lesch, Marina, myyntipäällikkö Harris, Annikki, amanuenssi Sundholm, Heidi, sihteeri ( alkaen) Plosila, Nina, kurssisihteeri (vuorotteluvapaalla alkaen) Kainiemi, Henna, suunnittelija ( alkaen) Sari Rimpinen, taloussihteeri (vuorotteluvapaalla alkaen) Ollitervo, Suvi, taloussihteeri Hämäläinen, Taina, suunnittelija ( alkaen) Opettajina, kielentarkistajina ja kääntäjinä toimineet Aarnos Petteri (viro) Adamson, Donald (englanti) Ahonen, Kathleen (englanti) Amendolara, Sandro (englanti) Antere, Eeva (venäjä) Billington, Matthew (englanti) Björkbacka, Angelina (venäjä) Blackie, Daniel (englanti) Von Bonsdorff, Christoffer (ruotsi) Broemer, Marlene (englanti) Britton, William (englanti) Calton, John (englanti) Carr, Nicholas (englanti) Castrén, Taina (englanti) Clark, Donald (englanti) Clark, Martin (englanti) Clifford, Phillip W. (englanti) Cook, Robin (englanti) Cvetanovic, Dragana, lehtori (ruotsi; asti) Diekmann, Helmut (saksa) El Agoz, Salah (arabia) Fernández Anguita, Maria Elena (espanja) Feroldi, Giuseppe (italia) Forsman, Kristian (ruotsi) Forsman Svensson, Pirkko (ruotsi) Fox, Bethany (englanti) Fullenwider, Henry, pt. kielentarkistaja (englanti; asti) Gage, John (englanti) Goss, Glenda (englanti) Graves, Paul (englanti) Guo, Hai (kiina) Haba-Rantamo, Malgorzata (puola) Toimintakertomus

6 Hallberg-rautalin, Irma, pt. kääntäjä (englanti) Hart, Linda (englanti) Hellberg, William (englanti) Le Henaff, Christophe (ranska) Huitu, Marketta, lehtori (suomi) Hämäläinen, Taina (espanja) Hännikäinen, Sara (suomi) Iho, Natalia (venäjä) Jaakkonen. Liisa (englanti) Jakobson, Ruth (englanti) Jalomäki, Sanna (englanti) Juvonen-Kugge, Virpi (ranska) Järvinen, Aino (suomi) Kalmi-Eskelinen, Irina (ruotsi) Keinänen, Nely (englanti) Kenttälä, Marjukka, lehtori (suomi) Kilpinen, Päivi (englanti) Kiviharju, Annika (englanti, ranska) Kiviranta, Jaana (ruotsi) Kjisik, Felicity (englanti) Kuismanen, Shannon (englanti) Labart-Bergestad, Kristina (ruotsi) Laitinen, Mikko (englanti) Lehtonen, Tuula (englanti) Lehtola, Minna (suomi) Leinonen, Liisa (saksa) Liertz, Uta-Maria (saksa) Lundberg, Helena (ruotsi) Luomi, Anna Maija, lehtori (suomi) Lönfors, Pearl (englanti) Mannil, Maria (ruotsi) Marila, Tuula, lehtori (suomi) Martin, William (englanti) McArthur, Rick (englanti) McConchie, Roderick (englanti) McLean, Alisdair (englanti) Meadows, Anthony (englanti) Meri, Tuulevi, (englanti, saksa) Moncrief, Robert (englanti) Moore, Kathleen (englanti) Moulton, Elisabeth (englanti) Munn, Roger (englanti) Muszynski, Lisa, pt. kielentarkistaja (englanti) Mäkinen, Johanna (ruotsi) Nordlund, Henrik (englanti) Nordlund, Joan (englanti) Norris, Carol (englanti) Ovell, Peter (englanti) Paetau, Henrik (ruotsi) Toimintakertomus

7 Painter, Jodie (englanti) Parant, Paul (ranska) Pelli, Carol (englanti) Pringle, Rita (saksa) Päivärinne, Sari (suomi) Ramberg, Nina (ruotsi) Recorbet, André (ranska) Ritari, Hannele (ruotsi) Rummukainen, Outi (suomi) Salo, Kati, pt. kääntäjä (englanti) Sander, Klarika (viro) Scheunemann, Claire (saksa) Seidel, Nancy (englanti) Seidel, Tina (englanti) Shackleton, Mark (englanti) Shefl, Anna (englanti) Siddall, Roy (englanti) Sihvo, Kirsi, pt. tuntiopettaja (englanti; asti) Smart, Donald (englanti) Sola, Ersin (turkki) Stalter, Stephen, pt. kielentarkistaja (englanti; alkaen) Stoddard, Frederick (englanti) Store, Jaana (ruotsi) Sumelius, Puck, pt. kääntäjä (ruotsi; alkaen) Svensson, Jörgen (ruotsi) Tarvi, Ljuba (englanti, venäjä) Teerenhovi, Sanna, lehtori (suomi) Ó Toghdha, Tomás (englanti) Thompson, James (englanti) Toivonen, Johanna (tanska) Uusinarkaus, Julie, pt. kielentarkistaja (englanti) Waddell, Andrew (englanti) Wallinheimo, Kirsi (ruotsi) Vaht, Tiia (viro) Vetsch, Päivi, lehtori (suomi) Weldhen, Godfrey (englanti) Whiting, Margaret (englanti) Whiting, Robert (englanti) Viimaranta, Hannes (englanti) Åberg-Reinke, Leena-Maija (ruotsi) Toimintakertomus

8 Kielipalvelut Helsingin yliopiston kielikeskus

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010

Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 Erasmus Suomessa Tilastoja suomalaisten korkeakoulujen osallistumisesta Erasmus-ohjelmaan vuosina 2007 2010 CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck

Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen. Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys. Laatija: Minna Sneck Valtionhallinnon kielipalveluiden organisoiminen Valtion kielipalvelukeskuksen sijoittamisselvitys Laatija: Minna Sneck 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Toiminnon sijoittamisen lähtökohta 2.1 Alueellistamisen

Lisätiedot

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE

OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti 2008 OIKEUSTULKKAUKSEN SELVITYSHANKE Asiantuntijaryhmän raportti opetusministeriölle ESIPUHE Selvityshankkeen asiantuntijaryhmän tehtävä Asiantuntijaryhmän

Lisätiedot

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi...

SiSällySluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Henkilökunta...5 Toimitilat...9 Opetus...10 Viestintä ja markkinointi... TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo Opistovuosi 2014 rehtorin katsaus...3 Hallinto...4 Sivistyslautakunnan kokoonpano 2013-2016... 4 Henkilökunta...5 Varsinainen henkilökunta ja sijaiset... 5 Sivutoimiset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HATTULAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 KUNNAN ORGANISAATIO, HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 2 Kunnan hallinto-organisaatio... 2 Henkilöstömäärä ja palvelussuhteen päätoimisuus...

Lisätiedot

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio

Viralliset kääntäjät -työryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Viralliset kääntäjät työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2005:35 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys

INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys INTERNATIONAL SOUTHERN TAMPERE REGION Etelä-Pirkanmaan kansainvälistymisselvitys 1.8.2008 31.12.2009 Pirkan Helmi ry SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Perustietoa Etelä-Pirkanmaan seutukunnasta... 4 1.2 Kansainvälistymisselvityksen

Lisätiedot

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa

Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Harvinaisten kielten osaamistarpeet Lapin alueella Ammattikielten ja viestinnän yhdistyksen kevätpäivät 18.5.2011 Kokkolassa Ritva Ala-Louko Lapin korkeakoulukonsernin kielikeskus Rovaniemen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli ANONYMISOITU PÄÄTÖS 12.11.2013 Dnro OKV/136/1/2013 1/6 ASIA Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli KANTELU Kantelija on 23.1.2013 oikeuskanslerille osoittamassaan kirjoituksessa arvostellut

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS

MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS MAAHANMUUTON VUOSIKATSAUS 2011 2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 3 Maahanmuutto vuonna 2010 4 Väestö ja ulkomaan kansalaiset 5 Usean kulttuurin perheet 6 Väestö äidinkielen mukaan 7 Väestö syntymävaltion mukaan

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA

Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Kielilinjaukset arjen kansainvälistymiseen KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIPOLIITTINEN OHJELMA Sisältö Sivu KIELILINJAUKSET ARJEN KANSAINVÄLISTYMISEEN 1 KIELIPOLIITTISEN OHJELMAN TAUSTA JA TAVOITTEET

Lisätiedot

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus

KAUKAMETSÄN OPISTO. Toimintakertomus 21 KAUKAMETSÄN OPISTO Toimintakertomus Kaukametsän opiston toiminta... 3 Kaukametsän opisto 21... 4 Strategiatyö... 5 Kestävä kehitys... 6 Organisaatio... 8 Hallinto, kehittäminen ja henkilökunta... 9

Lisätiedot

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN OPPI- JA TUKIMATERIAALEISTA. Toimittaneet Leena Nissilä ja Laura Ruuskanen

KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN OPPI- JA TUKIMATERIAALEISTA. Toimittaneet Leena Nissilä ja Laura Ruuskanen KOMMENTOITU LUETTELO MAAHANMUUTTAJIEN SUOMEN KIELEN OPPI- JA TUKIMATERIAALEISTA Toimittaneet Leena Nissilä ja Laura Ruuskanen Opetushallitus 2004 2 LUETTELON KÄYTTÄJÄLLE Tämä luettelo on tarkoitettu apuvälineeksi

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

TEKin jäsenet ulkomailla

TEKin jäsenet ulkomailla Matti Hirvikallio TEKin jäsenet ulkomailla Raportti Tekniikan Akateemisten Liiton ulkomailla työskenteleville jäsenille vuonna 2001 tehdystä kyselystä Julkaisija Ulkoasu Kannen kuva Painopaikka Tekniikan

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 TRITONIA Johtokunta 1.6.2006 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2005 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Peruspalvelut Lainaus ja kaukopalvelu Opiskelu- ja tutkimustilat 3 Tietoaineistopalvelut 4 Koulutus-, konsultointi-

Lisätiedot

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI

STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI STRATEGIA- JA VAIKUTTAVUUSHANKE: Vieraiden kielten ja kulttuurien koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi LOPPURAPORTTI 24.3.2015 2 SISÄLTÖ 1. Työryhmän toimeksianto ja työskentely

Lisätiedot

Celia - Näkövammaisten kirjasto

Celia - Näkövammaisten kirjasto Celia - Näkövammaisten kirjasto Toimintakertomus 3.4.2012 1 Sisältö 1. Johdon katsaus toimintaan... 2 2. Vaikuttavuus... 5 3. Toiminnallinen tehokkuus... 7 4. Tuotokset ja laadunhallinta... 8 4.1. Suoritteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille

Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille Erasmus Erasmus on Euroopan laajin korkeakouluopiskelijoiden vaihtoohjelma, joka on perustettu vuonna 1987. Ohjelma on vuosien varrella

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2008 2009 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 12/2014. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti

Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 12/2014. Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Kumppanuus- ja yhteistyöverkosto 12/2014 VÄL KKY Kansainvälisyysaiheinen Välkky-verkkolehti Sisällysluettelo Kansainvälisyys - erityisestä arjeksi 4-5 HAMIn meijerialan ja HAMKn bio- ja elintarviketekniikan

Lisätiedot

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt

Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt Pirjo-Liisa Omar (toim.) Yliopistokoulutuksen laatuyksiköt KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 952-206-038-0 (painettu) ISBN 952-206-039-9 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen

Lisätiedot

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT

NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT NUKKETEATTERI 2013 SELVITYS ASIANTUNTIJALAUSUNNOT Asiantuntijalausuntoja pyydettiin seuraavilta nukketeatterialan toimijoilta: Ari Ahlholm ja Marja Susi (Turun taideakatemian nukketeatterikoulutus, Turku),

Lisätiedot