TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. 120 ov Ammatilliset opinnot"

Transkriptio

1 ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI 120 ov Ammatilliset opinnot

2 3.2.A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 OV LIIKETOIMINTA 20 OV Yritystoiminnan perusteet 2 ov Kansantalouden perusteet 1 ov Talousmatematiikan perusteet 1 ov Asiakaspalvelu 1 ov Kundservice 1 ov Sopimusoikeus ja kuluttajasuoja 1 ov Tietotyön ergonomia 1 ov Tietojenkäsittelyn perusteet 2 ov Tekstinkäsittely 1 ov Yritysviestintä 1 ov Taloushallinto 3 ov Customer Service 1 ov Työssäoppiminen 4 ov 10 Arvioinnin kriteerit TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 OV Tietokannat 2 ov Atk-oikeus 1 ov Projektiviestintä 1 ov Ohjelmoinnin perusteet 4 ov Laitteistot ja varusohjelmat 3 ov Computing English 1 ov Työvälineohjelmat 3 ov Lähiverkko ja Internet 4 ov Opinto-ohjaus 1 ov (pk-ryhmät) Vapaaehtoinen kieli 1 ov (yo-ryhmät) 17 Arvioinnin kriteerit 18 2

3 INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOU- LUTUSOHJELMA (PK) DIGITAALINEN VIESTINTÄ 40 OV Digitaalisen viestinnän ohjelmistot 3 ov Tietoturva 1 ov Vuorovaikutteinen verkkopalvelu I 2 ov Vuorovaikutteisen verkkopalvelu II 2 ov Viestintään tarvittavat ohjelmistot 1 ov Yrityksen informaatiopalvelun tuottaminen 2 ov Kouluttajakoulutus 1 ov Asiakastietokanta 1 ov Asiakasrekisterin hyödyntäminen 2 ov Julkaisusivut 2 ov Multimedia 2 ov Visuaalinen yrityskuva 1 ov Datanomi yrittäjänä 1 ov Työssäoppiminen 16 ov Opinto-ohjaus 1ov Opinnäytetyö 2 ov 27 Arvioinnin kriteerit 28 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA (YO) TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 40 ov Liiketoimintaprosessit 1 ov Asiakasyhteistyö 1 ov Projektityö ja kuvausmenetelmät 2 ov Systeemityö ja tietoturva 2 ov Ohjelmoinnin jatkokurssi 2 ov Tietovarastotekniikka 1 ov Käyttöliittymän suunnittelu 1 ov Ohjelmointiprojekti 1 ov Käyttöönotto 2 ov Kouluttajakoulutus 1 ov Tietojärjestelmän ylläpito 2 ov Tietojärjestelmän kehittäminen 2 ov Työssäoppiminen 16 ov Opinto-ohjaus 1 ov Opinnäytetyö 5 ov 36 Arvioinnin kriteerit 37 3

4 3.2.A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 ov LIIKETOIMINTA 20 ov Opintokokonaisuuden tavoitteet Opiskelijan tulee osata toteuttaa pienimuotoista yritystoimintaa ja kuvata organisaation toimintaa tietojärjestelmien suunnittelemiseksi, jolloin hänen tulee hahmottaa yrityksen tai organisaation liiketoiminnan kokonaisuus ja toimintojen keskinäiset yhteydet. Opiskelijan on osattava tuotteistaa oma osaamisensa ja laatia liikeidea sekä hakea tietoa ja hyödyntää asiantuntijapalveluita. Opiskelijan tulee osata toimia tavoitteellisesti, itsenäisesti ja aloitteellisesti, työskennellä kannustavasti yhteistyössä organisaation muiden jäsenten kanssa, kehittää työtään ja osaamistaan sekä kantaa vastuuta organisaation tuloksesta. Opiskelijan on osattava seurata oman toimialansa kehittymistä ja laatia ja tulkita tilastoja sekä ennusteita, jolloin hänen on osattava ottaa työssään huomioon kansantalouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutus oman alan liiketoiminnan kehittymiseen. Opiskelijan on osattava toimia keskeisten työsuhteisiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden mukaisesti. Opiskelijan on osattava toteuttaa markkinointia omassa työssään, jolloin hänen tulee osata tunnistaa eri asiakasryhmien piirteitä ja alan tärkeimmät kohderyhmät sekä soveltaa yleisimpiä alan markkinoinnin menetelmiä ja tapoja. Hänen on osattava käyttää uusinta tietotekniikkaa toteutuksissaan. Opiskelijan tulee osata toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Hänen tulee osata selvittää myynti- ja muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeet ja avustaa asiakasta ratkaisun tekemisessä. Hänen tulee osata hoitaa myyntitapahtuma tavoitteellisesti ja toimia kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Opiskelijan tulee osata laatia tavanomaisia myyntisopimuksia ja tuntea tietojenkäsittelyalan sopimusehdot ja tietää niiden velvoittavuus. Hänen on osattava käyttää nykyaikaista tietotekniikkaa hyödykseen asiakaspalvelussa. Opiskelijan tulee osata kommunikoida asiakaspalvelutilanteessa hyvällä äidinkielellä, toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelijan tulee osata hyödyntää tietotekniikkaa toimistopalvelutehtävissä. Hänen tulee osaa itsenäisesti hankkia asiakirjan laadintaan tarvittavaa tietoa sekä suunnitella, laatia ja muokata asiakirja lopulliseen muotoonsa hyvällä äidinkielellä. Hänen tulee osata valita tehtäviinsä tarkoituksenmukaiset välineet ja toteutustavat. Hänen tulee osata valita tehtäviinsä soveltuva arkistointimenetelmä ja työskennellä tehtävissään tietoturvan edellyttämällä tavalla. Hänen tulee osata kehittää työskentelytapojaan ja huolehtia työympäristönsä viihtyvyydestä ja ergonomiasta. Hänen tulee osata viestiä hyvällä äidinkielellä, toisella kotimaisella ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelijan tulee osata käyttää kirjanpidon sovellusohjelmaa, jolloin hänen on osattava pienyrityksen tai yhdistyksen kirjanpidon perusteet. Opiskelijan tulee osata laatia pienyrityksen budjetti, yksinkertainen tuloslaskelma ja tase sekä arvioida niiden perusteella yrityksen kannattavuutta. Hänen on osattava laskea yleisimmät kannattavuutta mittaavat tunnusluvut. Opiskelijan on osattava laatia hintalaskelmia palveluille ja tuotteille. 4

5 Opiskelijan on osattava kuvata ja tulkita taloushallinnon eri järjestelmät ja niiden väliset yhteydet. Opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt Yrittäjyys ja liiketoiminta Asiakasmarkkinointi Toimistopalvelut ja tiedonhallinta Taloushallinto Opintokokonaisuuden opintojaksot Yritystoiminnan perusteet 2 ov Kansantalouden perusteet 1 ov Talousmatematiikan perusteet 1 ov Asiakaspalvelu 1 ov Kundservice 1 ov Sopimusoikeus ja kuluttajasuoja 1 ov Tietotyön ergonomia 1 ov Tietojenkäsittelyn perusteet 2 ov Tekstinkäsittely 1 ov Yritysviestintä 1 ov Taloushallinto 3 ov Customer Service 1 ov Työssäoppiminen 4 ov Yritystoiminnan perusteet 2 ov Opiskelijan on osattava toteuttaa pienimuotoista yritystoimintaa ja kuvata organisaation toiminta tietojärjestelmien suunnittelemiseksi, jolloin hänen tulee hahmottaa yrityksen tai organisaation liiketoiminnan kokonaisuus ja toimintojen keskinäiset yhteydet. Opiskelijan on osattava tuotteistaa oman osaamisensa ja laatia liikeidea. Opiskelijan on osattava toimia keskeisten työsuhteisiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden mukaisesti. Yritystoiminnan tunnusmerkit Yrityksen toimintaprosessi Yrityksen sidosryhmät Yritysidea Yrityksen rahoitus Yrityksen toimintaan liittyvät riskit Yritysmuodot Yrityksen henkilöstöhallinto Työsuhteen keskeiset normit 5

6 Kansantalouden perusteet 1 ov Opiskelijan on osattava seurata oman toimialansa kehittymistä ja laatia ja tulkita tilastoja sekä ennusteita, jolloin hänen on osattava ottaa työssään huomioon kansantalouden ja yhteiskunnan muutosten vaikutus omaan alan liiketoiminnan kehittymiseen. Kansantalouden eri sektorit ja niiden toiminta Suomen asema kansainvälisessä taloudessa Rahoitusmarkkinat, työmarkkinat ja julkinen talous osana kansantaloutta Suhdannevaihtelut ja niiden vaikutus kansantalouteen ja erityisesti ITtoimialaan Talousmatematiikan perusteet 1 ov Opiskelijan on osattava seurata oman toimialansa kehittymistä ja laatia ja tulkita tilastoja sekä ennusteita. Opiskelijan on osattava laatia hintalaskelmia palveluille ja tuotteille. Indeksien käyttö kehityksen kuvaajana. Rahan arvon muuttuminen ja muutoksen huomioonottaminen. Valuuttamuunnokset ja valuuttakurssien muuttuminen. Maksuehdot, luototuksen korko ja muut kustannukset. Myyntihinnan määrittäminen katetavoitteen mukaisesti ja katteen laskeminen Asiakaspalvelu 1 ov Opiskelijan on osattava toteuttaa markkinointia omassa työssään, jolloin hänen on osattava tunnistaa eri asiakasryhmien piirteitä ja alan tärkeimmät koh- Hänen on osattava käyttää uusinta tietotekniikkaa toteutuksissaan. deryhmät sekä soveltaa yleisimpiä alan markkinoinnin menetelmiä ja tapoja. Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Hänen on osattava selvittää myynti- ja muissa palvelutilanteissa asiakkaan tarpeet ja avustaa asiakasta ratkaisun tekemisessä. Hänen on osattava hoitaa myyntitapahtuma tavoitteellisesti. Hänen on osattava käyttää nykyaikaista tietotekniikkaa hyödykseen asiakaspalvelussa. 6

7 Kundservice 1 ov Asiakaspalvelu ja myynti Sisäiset asiakkaat, ulkoiset asiakkaat Kuluttaja- ja ostokäyttäytyminen Segmentointi Myyntitilanteet Asiakaspalvelu puhelimessa Myönteinen vaikuttaminen Yrityksen ja tuotteen markkinointi Kysyntään vaikuttavat tekijät Palvelujen markkinointi Tuote Hinta Saatavuus Markkinointiviestintä Markkinointimix Markkinatutkimukset ja tulosten hyödyntäminen Opiskelijan on osattava kommunikoida ja viestiä asiakaspalvelutilanteissa toisella kotimaisella kielellä. Puhelinasioiminen Myyntineuvottelut Sähköinen viestintä Sopimusoikeus ja kuluttajasuoja 1 ov Opiskelijan on osattava laatia tavanomaisia myyntisopimuksia ja tunnettava tietojenkäsittelyalan sopimusehdot ja tietää niiden velvoittavuus. Hänen on osattava toimia kuluttajansuojalainsäädännön mukaisesti. Sopimusoikeus Yleinen sopimusoikeus Myynti- ja ostosopimukset Tietojenkäsittelyalan sopimusehdot Kuluttajansuojalainsäädäntö Markkinointisäännökset Tavarakauppa Palvelusopimukset Sopimusrikkomuksen seuraamukset 7

8 Tietotyön ergonomia 1 ov Opiskelijan on osattava kehittää työskentelytapojaan ja huolehtia työympäristönsä viihtyvyydestä ja ergonomiasta. Fyysinen ja psyykkinen kuormittuminen tietotyössä Työpisteen ja työympäristön ergonominen suunnittelu Tietojenkäsittelyn perusteet 2 ov Opiskelijan on osattava hyödyntää tietotekniikkaa toimistopalvelutehtävissä. Hänen on osattava tallentaa erilaisia dokumentteja ja työskennellä tehtävissään tietoturvan edellyttämällä tavalla. Hänen on osattava valita tehtäviinsä tarkoituksenmukaiset välineet ja työskentelymenetelmät. PC:n rakenne ja toiminta Oheislaitteet Ammattisanasto Tiedon tallentaminen Käyttöjärjestelmät ja sovellusohjelmat Sähköposti Internet Tietoturva Tekstinkäsittely 1 ov Opiskelijan osattava hyödyntää tekstinkäsittelyohjelmaa toimistopalvelutehtävissä. Hänen on osattava itsenäisesti hankkia asiakirjan laadintaan tarvittavaa tietoa sekä suunnitella, laatia ja muokata asiakirja lopulliseen standardin mukaiseen muotoonsa hyvällä äidinkielellä. Lomake- ja asiakirjastandardien perusteet Tekstinkäsittelyohjelman perusteet Numeroiden ja merkkien kirjoitussäännöt Osoitteelliset ja osoitteettomat asiakirjat Monisivuiset asiakirjat 8

9 Yritysviestintä 1ov Opiskelijan on osattava kommunikoida asiakaspalvelutilanteissa hyvällä äidinkielellä. Hänen on osattava itsenäisesti hankkia asiakirjan laadintaan tarvittavaa tietoa sekä suunnitella, laatia ja muokata asiakirja lopulliseen standardin mukaiseen muotoonsa hyvällä äidinkielellä. Asiakaspalvelutilanteiden kieli Liiketekstit prosessina Markkinointiviestinnän keinoja ja markkinointikirje Taloushallinto 3 ov Opiskelijan on osattava käyttää kirjanpidon sovellusohjelmaa, jolloin hänen on osattava pienyrityksen tai yhdistyksen kirjanpidon perusteet. Opiskelijan on osattava laatia pienyrityksen budjetti, yksinkertainen tuloslaskelma ja tase sekä arvioida niiden perusteella yrityksen kannattavuutta. Hänen on osattava laskea yleisimmät kannattavuutta mittaavat tunnusluvut. Opiskelijan on osattava laatia hintalaskelmia palveluille ja tuotteille. Opiskelijan on osattava kuvata ja tulkita taloushallinnon eri järjestelmät ja niiden väliset yhteydet. Kirjanpito talousprosessin kuvaajana Kirjanpitovelvollisuus Tiliryhmät ja kirjaussäännöt Tilinpäätös ja tilinpäätöstilit Vaihto-omaisuuden jaksottaminen Käyttöomaisuuden jaksottaminen Arvonlisävero ja siihen liittyvät kirjaukset Atk-kirjanpito, laskutus ja reskontrat Katetuottolaskennan periaatteet Budjetoinnin perusteet Kannattavuuden tunnusluvut 9

10 Customer Service 1 ov Opiskelijan on osattava kommunikoida ja viestiä asiakaspalvelutilanteissa englannin kielellä. Puhelinasioiminen Myyntineuvottelut Sähköinen viestintä Työssäoppiminen 4 ov Opiskelijan on osattava toimia tavoitteellisesti, itsenäisesti ja aloitteellisesti, työskennellä kannustavasti yhteistyössä organisaation muiden jäsenten kanssa, kehittää työtään ja osaamistaan sekä kantaa vastuuta organisaation tuloksesta. Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa asiakaspalvelutilanteissa. Hänen on osattava valita tehtäviinsä tarkoituksenmukaiset välineet ja toteutustavat. Opiskelijan on osattava toimia keskeisten työsuhteisiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden mukaisesti. 10

11 OPINTOKOKONAISUUS: LIIKETOIMINTA 20 ov Arvioinnin kriteerit T1 Opiskelijan on osattava tulkita annettujen ohjeiden mukaan liiketoiminnan kuvauksia. Opiskelijan on osattava hahmottaa tuotteistamisen periaatteita ja hahmottaa liikeidean merkityksen yritystoiminnassa. Opiskelijan on osattava ohjattuna hakea tietoa ja hyödyntää asiantuntijapalveluita. Opiskelijan on osattava toimia organisaation jäsenenä ja toimia keskeisten työsuhteisiin liittyvien vastuiden ja velvoitteiden mukaisesti. Opiskelijan on osattava käyttää yhtä alan markkinointimenetelmää. Opiskelijan on osattava työskennellä ohjatusti markkinointitehtävissä. Opiskelijan on osattava käyttää tietotekniikkaa toteutuksissa. Opiskelijan on osattava hoitaa asiallisesti rutiininomaiset myyntitapahtumat ja käyttää niissä tietotekniikkaa. Opiskelijan on osattava käyttää asiakaspalvelutilanteessa hyvää äidinkieltä ja yhtä vierasta kieltä. Opiskelijan on osattava laatia asiakirjat standardien mukaisesti sekä arkistoida ne ohjeiden mukaan. Opiskelijan on osattava hankkia asiakirjan laadintaan tarvittavaa tietoa erilaisilla viestintävälineillä äidinkielellään ja yhdellä vieraalla kielellä. Opiskelijan on osattava käyttää yhtä kirjanpidon sovellusohjelmaa ja tulkita sen tulosteita. Opiskelijan on osattava laaditun budjetin pohjalta arvioida toiminnan kannattavuutta. Opiskelijan on osattava tulkita yleisimpiä kannattavuuden tunnuslukuja. Opiskelijan on osattava laskea ohjattuna määrätyn tuotteen tai palvelun hinta. Arvioinnin kriteerit T2 T1 + Opiskelijan on osattava hankkia palautetta omasta työtehtävien suorittamisesta ja suunnata toimintaansa palautteen pohjalta. T1 + Hänen on osattava hankkia omasta työtoiminnastaan palautetta omalta työryhmältä ja palautteen pohjalta tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. T1 + Hänen on osattava kuvata oman työyksikkönsä tavoitteita ja tehtäviä. Hänen on osattava kuvata kuinka ne liittyvät koko organisaation toimintaan. T1 + Hänen on osattava hankkia palautetta omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä osattava esitellä keinoja oman osaamisensa kehittämiseksi. Arvioinnin kriteerit H3 T2 + Opiskelijan on osattava käyttää tietojenkäsittelyalan alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Hänen on osattava alansa keskeiset työtehtävät. Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioitava itseään ja työtään monipuolisesti. T2 + Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmässä sekä käyttää omaksumiaan taitoja ja työn perustana olevaa tietoa uusissa tilanteissa. T2 + Opiskelijan on osattava hahmottaa työnsä kokonaisuutena. Hänen on osattava ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeita. Opiskelijan on osattava soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa ja noudattaa työturvallisuusohjeita. 11

12 T2 + Hänen on osattava luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. Hänen on osattava arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. Arvioinnin kriteerit H4 H3 + Opiskelijan on osattava kuvata tyypillisiä ongelmaratkaisua vaativia tilanteita omassa työtoiminnassaan. Hänen on osattava tehdä kehittämisehdotuksia omaan työhönsä liittyen. Opiskelijan on osattava toteuttaa työtehtäviään erilaisissa työryhmissä ja toimintakulttuureissa. H3 + Hänen on osattava toimia työprojekteissa tai -hankkeissa jäsenenä. Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmänsä vahvuuksia ja kehittymisalueita. Hänen on osattava tehdä ehdotuksia ja esityksiä oman työryhmän toimintojen kehittämiseksi. H3 + Hänen on osattava kuvata organisaation työ- ja toimintaprosesseja. Hänen on osattava kuvata työryhmänsä rooli sekä oman toimintansa merkityksiä suhteessa koko työorganisaation toimintaan. H3 + Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmän jäsenten ja -organisaation osaamisessa seikkoja joiden avulla hän voi kehittää omaa osaamistaan sekä seikkoja joissa hänen oma (nykyinen tai suunniteltu) osaaminen kehittää työryhmän osaamista. Arvioinnin kriteerit K5 Opintokokonaisuuden tavoitteissa määritelty osaaminen. 12

13 3.2.A TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT 40 ov TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 ov Opintokokonaisuuden tavoitteet Opiskelijan tulee osata suunnitella tietojärjestelmä siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen tai organisaation liiketoiminnan tarpeet ja se, että järjestelmän toiminta tukee niitä. Opiskelijan on osattava jäsentää kehittämistyön kohde osiin ja määrittää osien työnjako. Opiskelijan tulee osata jäsentää tietojärjestelmän kehittämistyö eri vaiheisiin ja käyttää yhtä kuhunkin vaiheeseen soveltuvaa kuvausmenetelmää. Opiskelijan tulee osata dokumentoida järjestelmä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tulevat käyttäjät ja ylläpitäjät. Opiskelijan on osattava työskennellä tietojärjestelmiä kehittävissä projekteissa ja toimia aktiivisesti projektiryhmän jäsenenä. Opiskelijan on osattava laatia projektidokumentteja. Opiskelijan tulee osata toimia vastuullisesti, noudattaen mm. tehtyjä sopimuksia, vaitiolovelvollisuutta, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä. Hänen on osattava soveltaa toimintansa edellyttämää lainsäädäntöä. Opiskelijan on osattava suunnitella ja ohjelmoida pienimuotoisia, rakenteisia ohjelmia, jotka sisältävät käyttöliittymän, laskentalogiikkaa sekä tietokannan tai tiedoston käsittelyn, jolloin hänen on tunnettava ohjelmoinnin perusrakenteet ja -käsitteistö. Opiskelijan tulee osata kartoittaa annetun kuvauksen pohjalta pienen tietojärjestelmän tietotarpeet ja tietotarpeiden pohjalta suunnitella tietosisältö. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokannan rakenne valitun tietomallin mukaisesti. Opiskelija on osattava testata, että toteutettu tietokanta vastaa suunniteltuja tieto- ja tulostustarpeita. Opiskelijan tulee osata ottaa käyttöön itsenäisesti uusi työasema oheislaitteineen. Opiskelijan tulee osata käyttää jotakin yleistä käyttöjärjestelmää monipuolisesti käyttäen graafista käyttöliittymää sekä komentokieltä. Opiskelijan tulee osata kopioida, pakata ja purkaa tiedostoja ja hallita virustorjunta sekä varmuuskopiointi. Opiskelijan on osattava asentaa sekä käyttää yleisimpiä työvälineohjelmia monipuolisesti ja tehokkaasti, jolloin hänen on tunnettava yhteiskäytön periaatteita ja valitun työvälineen makro-ohjelmoinnin perusteet. Hänen tulee osata käyttää vieraskielisiä käsikirjoja ja niiden pohjalta laatia tavallisimpia käyttöohjeita. Opiskelijan on osattava yhdistää kaksi työasemaa toisiinsa siten, että tiedostojen yhteiskäyttö mahdollistuu. Opiskelijan on osattava paikallistaa ja rajata verkkopalveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia, jolloin hänen on tunnettava lähiverkon ja internetverkon arkkitehtuuri. Opiskelijan on osattava käyttää tehokkaasti työssään lähiverkon palveluja ja internetverkkoa ja luoda yksinkertaisia tietopalveluja. 13

14 Opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt Tietojärjestelmän suunnittelu, projektityöskentely sekä eettinen ja - säännösten mukainen toiminta Ohjelmointi Pienimuotoisten kortistotyyppisten tietokantojen suunnittelu, - rakentaminen ja tietojen raportointi Laitteistojen käyttöönotto ja varusohjelmien käyttö myös ongelmien ilmetessä ja niitä kartoitettaessa Työvälineohjelmien käyttö Lähiverkon ja internetpalvelujen tehokas käyttö Opintokokonaisuuden opintojaksot Tietokannat 2 ov Atk-oikeus 1 ov Projektiviestintä 1 ov Ohjelmoinnin perusteet 4 ov Laitteistot ja varusohjelmat 3 ov Computing English 1 ov Työvälineohjelmat 3 ov Lähiverkko ja Internet 4 ov Opinto-ohjaus 1 ov (pk-ryhmät) Vapaaehtoinen kieli 1 ov (yo-ryhmät) Tietokannat 2 ov Opiskelijan tulee osata suunnitella tietojärjestelmä siten, että siinä otetaan huomioon yrityksen tai organisaation liiketoiminnan tarpeet ja se, että järjestelmän toiminta tukee niitä. Opiskelijan on osattava jäsentää kehittämistyön kohde osiin ja määrittää osien työnjako. Opiskelijan tulee osata jäsentää tietojärjestelmän kehittämistyö eri vaiheisiin ja käyttää yhtä kuhunkin vaiheeseen soveltuvaa kuvausmenetelmää. Opiskelijan tulee osata dokumentoida järjestelmä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tulevat käyttäjät ja ylläpitäjät. Opiskelijan on osattava työskennellä tietojärjestelmiä kehittävissä projekteissa ja toimia aktiivisesti projektiryhmän jäsenenä. Opiskelijan on osattava laatia projektidokumentteja. Opiskelijan tulee osata kartoittaa annetun kuvauksen pohjalta pienen tietojärjestelmän tietotarpeet ja tietotarpeiden pohjalta suunnitella tietosisältö. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokannan rakenne valitun tietomallin mukaisesti. Opiskelija on osattava testata, että toteutettu tietokanta vastaa suunniteltuja tieto- ja tulostustarpeita. 14

15 Atk-oikeus 1 ov Tietojärjestelmän suunnittelu Projektityöskentely Tietokantojen määrittely Tietokantojen suunnittelu Tietokantojen rakentaminen Tietokannasta haku Tietokantojen testaus Tietojen raportointi Opiskelijan tulee osata toimia vastuullisesti, noudattaen mm. tehtyjä sopimuksia, vaitiolovelvollisuutta, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä. Hänen on osattava soveltaa toimintansa edellyttämää lainsäädäntöä. Verkkokauppa Virukset Joukkolähetykset Tekijänoikeudet Henkilörekisteri Tietoverkko Projektiviestintä 1 ov Opiskelijan on osattava työskennellä tietojärjestelmiä kehittävissä projekteissa ja toimia aktiivisesti projektiryhmän jäsenenä. Opiskelijan on osattava laatia projektidokumentteja. Projektityöskentelyn periaatteet, raportointi ja tiedottaminen Neuvottelutilanteiden periaatteet ja asiakirjat Atk-hankintojen sopimustie ja asiakirjat Ohjelmoinnin perusteet 4 ov Opiskelijan on osattava suunnitella ja ohjelmoida pienimuotoisia, rakenteisia ohjelmia, jotka sisältävät käyttöliittymän, laskentalogiikkaa sekä tietokannan tai tiedoston käsittelyn, jolloin hänen on tunnettava ohjelmoinnin perusrakenteet ja -käsitteistö. 15

16 Ohjelma/ohjelmointikielet Kääntäjä/tulkki C -kieli Ohjelman perusrakenteet Ohjelman suunnittelu Muuttujat/vakiot Tietotyypit Lauseet Syöttö ja tulostus Rakenteinen ohjelmointi Taulukot Merkkijonot Tietueet Laitteistot ja varusohjelmat 3 ov Opiskelijan tulee osata ottaa käyttöön itsenäisesti uusi työasema oheislaitteineen. Opiskelijan tulee osata käyttää jotakin yleistä käyttöjärjestelmää monipuolisesti käyttäen graafista käyttöliittymää sekä komentokieltä. Opiskelijan tulee osata kopioida, pakata ja purkaa tiedostoja ja hallita virustorjunta sekä varmuuskopiointi. Työaseman kokoonpano Käyttöjärjestelmän asennus Käyttöjärjestelmän konfigurointi Ohjelmien asennus ja poisto Käyttöjärjestelmän monipuolinen hallinta Virustorjunta Varmuuskopiointi Computing English 1 ov Opiskelijan tulee osata käyttää englanninkielisiä käsikirjoja ja niiden pohjalta laatia tavallisimpia käyttöohjeita. Laitteistosanastoa Käyttöjärjestelmäsanastoa Sovellusohjelmasanastoa Tietoliikennesanastoa Internetsanastoa Tietoturvasanastoa Ohjeiden laadinta 16

17 Työvälineohjelmat 3 ov Opiskelijan on osattava käyttää yleisimpiä työvälineohjelmia monipuolisesti ja tehokkaasti, jolloin hänen on tunnettava yhteiskäytön periaatteita ja valitun työvälineen makro-ohjelmoinnin perusteet. Taulukkolaskenta Esitysgrafiikka Ohjelmien yhteiskäyttö Makro-ohjelmointi Lähiverkko ja Internet 4 ov Opiskelijan on osattava yhdistää kaksi työasemaa toisiinsa siten, että tiedostojen yhteiskäyttö mahdollistuu. Opiskelijan on osattava paikallistaa ja rajata verkkopalveluiden käytössä ilmeneviä ongelmia, jolloin hänen on tunnettava lähiverkon ja internetverkon arkkitehtuuri. Opiskelijan on osattava käyttää tehokkaasti työssään lähiverkon palveluja ja internetverkkoa ja luoda yksinkertaisia tietopalveluja. Lähiverkko Verkkotopologiat Verkon fyysiset osat Verkkokäyttöjärjestelmät Käyttäjähallinta Verkon ylläpito Internetin tehokas käyttö Opinto-ohjaus 1 ov (pk-ryhmät) Vapaaehtoinen kieli 1 ov (yo-ryhmät) 17

18 OPINTOKOKONAISUUS: TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖ JA KEHITTÄMINEN 20 ov Arvioinnin kriteerit T1 Opiskelijan on osattava tulkita ohjelmointitehtävän suorittamista varten tietojärjestelmäkuvauksia. Opiskelijan on osattava noudattaa projektiryhmän kesken sovittuja käytäntöjä ja aikatauluja ja raportoida poikkeamista. Opiskelijan on osattava dokumentoida omaa työskentelyään sovittujen ohjeiden ja kuvausmallien mukaan. Opiskelijan on osattava rakentaa yksinkertainen kortistotyyppinen tietokanta. Opiskelijan on osattava laatia yksinkertaisia raportteja tiedoista annettujen kuvauksien tai suunnitelmien mukaan. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa pieniä ohjelmointitehtäviä. Opiskelijan on osattava ohjatusti ottaa käyttöön uusi työasema oheislaitteineen. Opiskelijan on osattava käyttää jotakin yleistä käyttöjärjestelmää. Opiskelijan on osattava varmuuskopiointi, virustorjunta sekä tiedostojen pakkaus ja purku. Opiskelijan on osattava käyttää lähiverkon ja internetin palveluja. Opiskelijan on osattava käyttää työvälineohjelmien tärkeimpiä perusominaisuuksia. Opiskelijan on osattava käyttää työssään tarvittavia vieraskielisiä ohjeita ja käsikirjoja. Arvioinnin kriteerit T2 T1 + Opiskelijan on osattava hankkia palautetta omasta työtehtävien suorittamisesta ja suunnata toimintaansa palautteen pohjalta. T1 + Hänen on osattava hankkia omasta työtoiminnastaan palautetta omalta työryhmältä ja palautteen pohjalta tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. T1 + Hänen on osattava kuvata oman työyksikkönsä tavoitteita ja tehtäviä. Hänen on osattava kuvata kuinka ne liittyvät koko organisaation toimintaan. T1 + Hänen on osattava hankkia palautetta omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä osattava esitellä keinoja oman osaamisensa kehittämiseksi. Arvioinnin kriteerit H3 T2 + Opiskelijan on osattava käyttää tietojenkäsittelyalan alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Hänen on osattava alansa keskeiset työtehtävät. Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioitava itseään ja työtään monipuolisesti. T2 + Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmässä sekä käyttää omaksumiaan taitoja ja työn perustana olevaa tietoa uusissa tilanteissa. T2 + Opiskelijan on osattava hahmottaa työnsä kokonaisuutena. Hänen on osattava ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeita. Opiskelijan on osattava soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa ja noudattaa työturvallisuusohjeita. T2 + Hänen on osattava luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. Hänen on osattava arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. 18

19 Arvioinnin kriteerit H4 H3 + Opiskelijan on osattava kuvata tyypillisiä ongelmaratkaisua vaativia tilanteita omassa työtoiminnassaan. Hänen on osattava tehdä kehittämisehdotuksia omaan työhönsä liittyen. Opiskelijan on osattava toteuttaa työtehtäviään erilaisissa työryhmissä ja toimintakulttuureissa. H3 + Hänen on osattava toimia työprojekteissa tai -hankkeissa jäsenenä. Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmänsä vahvuuksia ja kehittymisalueita. Hänen on osattava tehdä ehdotuksia ja esityksiä oman työryhmän toimintojen kehittämiseksi. H3 + Hänen on osattava kuvata organisaation työ- ja toimintaprosesseja. Hänen on osattava kuvata työryhmänsä rooli sekä oman toimintansa merkityksiä suhteessa koko työorganisaation toimintaan. H3 + Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmän jäsenten ja -organisaation osaamisessa seikkoja joiden avulla hän voi kehittää omaa osaamistaan sekä seikkoja joissa hänen oma (nykyinen tai suunniteltu) osaaminen kehittää työryhmän osaamista. Arvioinnin kriteerit K5 Opintokokonaisuuden tavoitteissa määritelty osaaminen. 19

20 INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN KOU- LUTUSOHJELMA DIGITAALINEN VIESTINTÄ 40 ov Opintokokonaisuuden tavoitteet Opiskelijan on osattava valita ja asentaa organisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvittavat tietoverkkoverkko-ohjelmistot. Opiskelijan on osattava tietoisesti valita tehtävään soveltuva ohjelma ja asentaa se käyttöön, jolloin hänen on tunnettava useiden palvelinohjelmistojen ominaisuuksia. Opiskelijan on osattava suojata yritykselle tärkeää tietoa, jolloin hänen on ymmärrettävä tietoturvan merkitys organisaation toiminnassa. Hänen tulee osata ohjeistaa ja opastaa muita käyttäjiä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Opiskelijan on osattava tehdä varmistukset organisaatiolle tärkeistä tiedoista ja palauttaa ne tarvittaessa. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokantojen verkkokäyttö tukemaan yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia. Hänen tulee osata yhdistää eri tekniikoita verkkosivulle siten, että hän saa aikaan toimivan kokonaisuuden. Opiskelijan on osattava hyödyntää laajoja tietokantoja jollakin tietokantaohjelmalla. Hänen tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelijan tulee osata tehdä vuorovaikutteisia tietoverkkosovelluksia. Hänen on osattava toteuttaa sovelluksen käyttöliittymä jollakin ohjelmointivälineellä. Opiskelijan on osattava ohjelmoida sähköinen kauppapaikka, asiointijärjestelmä tai muu verkkopalvelu. Opiskelija on osattava toimia tähän tarkoitukseen organisoidussa projektissa, jolle on määritelty tavoitteet tehtävät, tekijät, aikataulu ja resurssit. Toteutuksessa opiskelijan on osattava suorittaa hänelle annetut ohjelmointiin, testaukseen ja dokumentointiin liittyvät tehtävät. Opiskelijan on osattava tehdä oman osuutensa, niin että se on sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Hänen on osattava dokumentoida järjestelmä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tulevat käyttäjät ja ylläpitäjät sekä laatia tarvittavat ohjeet. Hänen on osattava kouluttaa ja neuvoa verkkopalvelun käyttäjiä. Opiskelijan on osattava toimia ryhmässä, joka toteuttaa myynti- ja markkinointikampanjan, ja osattava valita kampanjaan soveltuvimmat mediat. Opiskelijan tulee osata aktiivisesti osallistua pienen yrityksen markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tukevien tietojärjestelmien toteutukseen. Opiskelijan on osattava myydä tietojenkäsittelyalan tuotteita. Opiskelijan on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti käyttää työvälineohjelmia sekä rakentaa tietoverkkoihin tukeutuvia tietojärjestelmiä asiakastietojen hallintaan sekä markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa yrityksille pienimuotoisia painotuotteita ja on-line-dokumentteja ja -oppaita erilaisia julkaisuohjelmia käyttäen, jolloin hänen tulee hallita visuaalisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusteet. Opiskelijan tulee osata tehdä pieni multimediaesitys, jolloin hänellä tulee olla selkeä kokonaiskuva multimedian tuotantoprosessista ja multimedian merkityksestä yrityksen markkinointiviestinnässä. Opiskelijan on osattava suunnitel- 20

21 la ja toteuttaa multimediaesitykselle visuaalinen ilme ja toimiva käyttöliittymä. Hänen on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti muokata multimediaesitystä varten teksti-, kuva- ja äänimateriaalia sekä koostaa siitä multimediaesitys. Opiskelijan on osattava julkaista multimediaesitys. Opiskelijan on pystyttävä omalla osaamisalueellaan toimimaan ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt Viestintään tarvittavien ohjelmistojen valinta ja asennus palvelimeen sekä tietoturvasta huolehtiminen Vuorovaikutteisen verkkopalvelun ohjelmointi Liiketoimintaa tukevan tietoverkkopalvelun rakentaminen Tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäyttö asiakastietojen hallinnassa, myynnin edistämisessä tai markkinointikampanjan toteutuksessa ja seurannassa sekä myyntityö Kirjallinen ja sähköinen julkaisutuotanto Multimediamateriaalin muokkaaminen, koostaminen ja julkaiseminen, tekijänoikeudet ja tietosuoja Yrittäjyys Opintokokonaisuuden opintojaksot Digitaalisen viestinnän ohjelmistot 3 ov Tietoturva 1 ov Vuorovaikutteinen verkkopalvelu I 2 ov Vuorovaikutteinen verkkopalvelun II 2 ov Viestintään tarvittavat ohjelmistot 1 ov Yrityksen informaatiopalvelun tuottaminen 2 ov Kouluttajakoulutus 1 ov Asiakastietokanta 1 ov Asiakasrekisterin hyödyntäminen 2 ov Julkaisusivut 2 ov Multimedia 2 ov Visuaalinen yrityskuva 1 ov Datanomi yrittäjänä 1 ov Työssäoppiminen 16 ov Opinto-ohjaus 1ov Opinnäytetyö 2 ov Digitaalisen viestinnän ohjelmistot 3 ov Opiskelijan on osattava valita ja asentaa organisaation sisäiseen ja ulkoiseen viestintään tarvittavat tietoverkkoverkko-ohjelmistot. Opiskelijan on osattava tietoisesti valita tehtävään soveltuva ohjelma ja asentaa se käyttöön, jolloin hänen on tunnettava useiden palvelinohjelmistojen ominaisuuksia. 21

22 Tietoturva 1 ov Digitaalisen viestinnän perusteet ja vaatimukset tietokonelaitteistolle Digitaalisen viestinnän ohjelmistot, apuohjelmat ja selainlaajennukset Lähiverkkopalvelun suunnittelu ja asentaminen Internetpalvelun suunnittelu ja asentaminen Opiskelijan on osattava suojata yritykselle tärkeää tietoa, jolloin hänen on ymmärrettävä tietoturvan merkitys organisaation toiminnassa. Hänen tulee osata ohjeistaa ja opastaa muita käyttäjiä tietoturvaan liittyvissä asioissa. Opiskelijan on osattava tehdä varmistukset organisaatiolle tärkeistä tiedoista ja palauttaa ne tarvittaessa. Tietoturvan osa-alueet Salasanat ja niiden merkitys Varmuuskopiointi Virukset Palvelinten sijoittaminen ja tietojen säilyttäminen Peruskäyttäjän tietoturva Vuorovaikutteinen verkkopalvelu I 2 ov Opiskelijan tulee osata tehdä vuorovaikutteisia tietoverkkosovelluksia. Hänen tulee osata yhdistää eri tekniikoita verkkosivulle siten, että hän saa aikaan toimivan kokonaisuuden. Lomakkeet www-sivulle JavaScript Vuorovaikutteisuus FTP/SSH 22

23 Vuorovaikutteinen verkkopalvelu II 2 ov Opiskelijan on osattava hyödyntää laajoja tietokantoja jollakin tietokantaohjelmalla. Hänen tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokantojen verkkokäyttö tukemaan yrityksen liiketoimintaa ja markkinointia. Hänen on osattava toteuttaa sovelluksen käyttöliittymä jollakin ohjelmointivälineellä. Asiakas-palvelinarkkitehtuuri SQL PHP Tietokannan suunnittelu Verkkopalvelun suunnittelu tietokantanäkökulmasta Viestintään tarvittavat ohjelmistot 1 ov Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa yrityksille pienimuotoisia painotuotteita ja dokumentteja kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmia käyttäen, jolloin hänen tulee hallita visuaalisen suunnittelun ja kuvankäsittelyn perusteet. Viestinnän merkitys ja osa-alueet Visuaalisen viestinnän perusteet, suunnittelu ja ohjelmat Grafiikka-, kuvankäsittely- ja julkaisuohjelmien käyttö Tekijänoikeudet, merkitys ja osa-alueet Esityksen ja julkaisun tekeminen 23

24 Yrityksen informaatiopalvelun tuottaminen 2 ov Opiskelijan on osattava ohjelmoida sähköinen kauppapaikka, asiointijärjestelmä tai muu verkkopalvelu. Opiskelija on osattava toimia tähän tarkoitukseen organisoidussa projektissa, jolle on määritelty tavoitteet tehtävät, tekijät, aikataulu ja resurssit. Toteutuksessa opiskelijan on osattava suorittaa hänelle annetut ohjelmointiin, testaukseen ja dokumentointiin liittyvät tehtävät. Opiskelijan on osattava tehdä oman osuutensa, niin että se on sopusoinnussa kokonaisuuden kanssa. Hänen on osattava dokumentoida järjestelmä tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon tulevat käyttäjät ja ylläpitäjät sekä laatia tarvittavat ohjeet. Verkkopalvelun tuottamiseen perusteet Projektin suunnittelu ja tehtävien jako Palvelun suunnittelu ja toteutus Projektin dokumentointi Testaus Jakelu, päivitys ja ylläpito Kouluttajakoulutus 1 ov Opiskelijan on osattava opastaa ja neuvoa asiakaslähtöisesti järjestelmän käyttäjiä ja laatia käyttöohjeita eri tasoille. Opiskelijan on myös osattava toimia aktiivisesti, kannustavasti ja vuorovaikutteisesti erilaisissa opetustilanteissa. Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) -koulutuksen tehtävät Koulutuksen järjestäminen Työelämäkoulutuksen erityispiirteitä Oppimisprosessi Opetuksen tavoitteet, sisältö, menetelmät Opetuksen suunnittelu Osaamisen arviointi Hyvän kouluttajan ominaisuuksia Käyttöohjeen laatiminen 24

25 Asiakastietokanta 1 ov Opiskelijan on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti käyttää työvälineohjelmia sekä rakentaa tietoverkkoihin tukeutuvia tietojärjestelmiä asiakastietojen hallintaan sekä markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Asiakastietokannan rakentaminen Asiakas- ja tuoterekisterit Myyntitilastot Kyselykielen käyttö Laskut ja joukkokirjeet Tietokannan testaus Asiakasrekisterin hyödyntäminen 2 ov Opiskelijan on osattava toimia ryhmässä, joka toteuttaa myynti- ja markkinointikampanjan, ja osattava valita kampanjaan soveltuvimmat mediat. Opiskelijan tulee osata aktiivisesti osallistua pienen yrityksen markkinoinnin suunnittelua, toteutusta ja seurantaa tukevien tietojärjestelmien toteutukseen. Opiskelijan on osattava myydä tietojenkäsittelyalan tuotteita. Opiskelija on ymmärrettävä tietotekniikan ja tietoverkkojen hyväksikäytön mahdollisuudet asiakastietojen hallinnassa, myynnin edistämisessä, markkinointikampanjan toteutuksessa ja seurannassa sekä myyntityössä. Opiskelijan tulee osata luoda ja muokata rekistereitä sekä tähän liittyen osallistua markkinointikampanjan suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan sekä myyntityöhön liittyvien tilastojen, rekistereiden ja tutkimusten tekemiseen ja tulkintaan. Opiskelijan tulee osata toimia asiakaslähtöisesti, jolloin hänen tulee osata ottaa asiakkaiden tarpeet, vaatimukset ja toiveet huomioon markkinoinnin suunnittelussa. Hänen tulee osata asiakasrekistereitä hyväksikäyttäen suunnitella asiakassuhteen ylläpitoon tähtääviä toimia. Opiskelijan on osattava tuottaa tietoa sekä hoitaa toimialansa tehtäviä sekä suullisesti että kirjallisesti. Asiakasrekisteri Markkinointikampanjan suunnittelu, toteutus ja seuranta sekä sopivan median valinta Myyntityö ja siihen liittyvät tilastot, rekisterit ja tutkimukset 25

26 Julkaisusivut 2 ov Opiskelijan tulee osata tuottaa ja julkaista www-julkaisu Multimedia 2 ov www-julkaisun perusteet ja suunnittelu HTML-kieli Julkaisuohjelman käyttö Sivuston kokoaminen Testaus Julkaisu ja päivitys Opiskelijan tulee osata tehdä pieni multimediaesitys, jolloin hänellä tulee olla selkeä kokonaiskuva multimedian tuotantoprosessista ja multimedian merkityksestä yrityksen markkinointiviestinnässä. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa multimediaesitykselle visuaalinen ilme ja toimiva käyttöliittymä. Hänen on osattava annettujen ohjeiden mukaisesti muokata multimediaesitystä varten teksti-, kuva- ja äänimateriaalia sekä koostaa siitä multimediaesitys. Opiskelijan on osattava julkaista multimediaesitys. Multimediatuotannon, -ohjelmien ja ohjelmoinnin perusteet Multimedian suunnittelu; käyttöliittymän, rakenteen, toiminnallisuuden, ulkoasun ja sisällön suunnittelu. Mediaelementtien koostaminen; valmiiden mediaelementtien kokoaminen, uusien tuottaminen ja niiden muokkaaminen. Multimedian koostaminen, testaaminen ja julkaisu Tekijänoikeudet ja tietosuoja Visuaalinen yrityskuva 1 ov Opiskelijan tulee osata suunnitella ja järjestelmällisesti toteuttaa yrityksen visuaalinen markkinointi osana yrityksen yrityskuvatavoitteita. Visuaalisen yrityskuvan käsite Design Management Yritysgrafiikka Mainospainotuotteet 26

27 Datanomi yrittäjänä 1 ov Opiskelijan tulee tuntea IT-toimialan erityispiirteet ja osata tarkastella asioita pienyrittäjän näkökulmasta. Opiskelijan on pystyttävä omalla osaamisalueellaan toimimaan ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Toimialan rakenne Asiakasryhmät Yrittämisen muodot Oikeudelliset perusteet Liiketoimintasuunnitelma Työssäoppiminen 16 ov Opiskelijan on osattava viestiä käyttäen tietoverkkoja ja multimediaa. Hänen on osattava käyttää tietoverkkoja yrityksen toimintaympäristönä, tietoverkkomarkkinointiin, sähköiseen asiointiin ja palveluprosesseihin sekä yritysten verkottumiseen ja etätyöhön Opinto-ohjaus 1ov Opinnäytetyö 2 ov 27

28 OPINTOKOKONAISUUS: DIGITAALINEN VIESTINTÄ 40 ov Arvioinnin kriteerit T1 Opiskelijan on osattava asentaa verkkokäyttöjärjestelmä ja palvelinohjelmistot annettujen ohjeiden mukaan. Opiskelijan on osattava suorittaa rutiininomaiset tietoverkko-ohjelmistojen ylläpitotehtävät. Opiskelijan on osattava noudattaa yrityksen tietoturvamääräyksiä. Opiskelijan on osattava toteuttaa verkkopalvelun osia annettujen määritysten mukaan ja annettuja välineitä käyttäen. Opiskelijan on osattava yksi ohjelmointikielen tapa käsitellä verkossa olevia tietokantoja. Opiskelijan on osattava toteuttaa mallin mukaisen käyttöliittymän toiminnot, tietojen syötön sekä esittämisen annetuilla välineillä. Opiskelijan on osattava osallistua pienen yrityksen tietoverkkoja hyödyntävään markkinoinnin suunnitteluun, toteutukseen ja seurantaan. Opiskelijan on osattava tehdä painotuotteita ja sähköisiä online-dokumentteja jollain julkaisuohjelmalla. Opiskelijan on osattava muokata teksti-, kuva- ja äänimateriaalia ja koostaa siitä pieni multimediaesitys, esim. yrityksen tai tuotteen esittely, sekä julkaista se. Opiskelijan on osattava dokumentoida omaa työskentelyään annettujen ohjeiden mukaan. Arvioinnin kriteerit T2 T1+ Opiskelijan on osattava hankkia palautetta omasta työtehtävien suorittamisesta ja suunnata toimintaansa palautteen pohjalta. T1+ Hänen on osattava hankkia omasta työtoiminnastaan palautetta omalta työryhmältä ja palautteen pohjalta tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan. T1 + Hänen on osattava kuvata oman työyksikkönsä tavoitteita ja tehtäviä. Hänen on osattava kuvata kuinka ne liittyvät koko organisaation toimintaan. T1+ Hänen on osattava hankkia palautetta omasta ammatillisesta osaamisestaan sekä osattava esitellä keinoja oman osaamisensa kehittämiseksi. Arvioinnin kriteerit H3 T2 + Opiskelijan on osattava käyttää tietojenkäsittelyalan alan työmenetelmiä, työvälineitä ja materiaaleja. Hänen on osattava alansa keskeiset työtehtävät. Opiskelijan on tehtävä annetut tehtävät omatoimisesti ja arvioitava itseään ja työtään monipuolisesti. T2 + Opiskelijan on osattava toimia erilaisissa tilanteissa ja ryhmässä sekä käyttää omaksumiaan taitoja ja työn perustana olevaa tietoa uusissa tilanteissa. T2 + Opiskelijan on osattava hahmottaa työnsä kokonaisuutena. Hänen on osattava ottaa huomioon työpaikkansa erityistarpeita. Opiskelijan on osattava soveltaa sääntöjä ja ohjeita erilaisissa tilanteissa ja noudattaa työturvallisuusohjeita. T2 + Hänen on osattava luokitella, vertailla ja jäsentää hankkimaansa tietoa sekä muokata sitä käyttökelpoiseksi. Hänen on osattava arvioida tiedon oikeellisuutta ja luotettavuutta. 28

29 Arvioinnin kriteerit H4 H3 + Opiskelijan on osattava kuvata tyypillisiä ongelmaratkaisua vaativia tilanteita omassa työtoiminnassaan. Hänen on osattava tehdä kehittämisehdotuksia omaan työhönsä liittyen. Opiskelijan on osattava toteuttaa työtehtäviään erilaisissa työryhmissä ja toimintakulttuureissa. H3 + Hänen on osattava toimia työprojekteissa tai -hankkeissa jäsenenä. Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmänsä vahvuuksia ja kehittymisalueita. Hänen on osattava tehdä ehdotuksia ja esityksiä oman työryhmän toimintojen kehittämiseksi. H3 + Hänen on osattava kuvata organisaation työ- ja toimintaprosesseja. Hänen on osattava kuvata työryhmänsä rooli sekä oman toimintansa merkityksiä suhteessa koko työorganisaation toimintaan. H3 + Hänen on osattava tunnistaa oman työryhmän jäsenten ja -organisaation osaamisessa seikkoja joiden avulla hän voi kehittää omaa osaamistaan sekä seikkoja joissa hänen oma (nykyinen tai suunniteltu) osaaminen kehittää työryhmän osaamista. Arvioinnin kriteerit K5 Opintokokonaisuuden tavoitteissa määritelty osaaminen. 29

30 TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMINEN 40 ov Opintokokonaisuuden tavoitteet Opiskelijan tulee osata ylläpitää ja kehittää organisaation liiketoimintaa tukevia tietojärjestelmiä. Hänen tulee osata kehittää työtään ja työympäristöään, jolloin hänen tulee niveltää työnsä osaksi koko toimintaympäristön toimintaa. Hänen tulee osata toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Opiskelijan on osattava kuvata pk-yrityksen tai laajan organisaation rajatun osan toimintayksikön liiketoimintaprosessit. Hänen tulee osata toimia aktiivisesti yhteistyössä asiakkaan kanssa ja osata kehittää asiakkaan tarpeita vastaava järjestelmä. Opiskelijan tulee osata selvittää ja kuvata tietoturvaseikat ja esitellä vaihtoehtoja yrityksen tai organisaation kannalta oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelijan on osattava soveltaa systeemi- ja projektityössä tarvittavia kuvausmenetelmiä ja työskentelyvälineitä. Hänen tulee osata perustellusti valita kuhunkin tarkoitukseen sopiva malli, menetelmä ja kuvaustapa. Opiskelijan on osattava arvioida ja kehittää omia suunnittelumenetelmiään ja kuvaustapojaan. Opiskelijan tulee osata kuvata pk-yrityksen tai -organisaation sisäiset ja ulkoiset tietoverkkopalvelut tai tarpeet ja osata suunnitella yhdessä asiantuntijoiden kanssa uusia palveluita. Opiskelijan tulee osaa suunnitella tietojärjestelmän testaus ja käyttöönotto. Opiskelijan tulee osata toteuttaa ja testata pk-yritykselle tai laajan organisaation pienemmälle toimintayksikölle suunniteltu tietojärjestelmä tai laajaan järjestelmään integroituva osa. Hänen tulee osata rakentaa sovelluksia valitsemillaan ja tilanteeseen sopivilla työvälineohjelmilla. Opiskelijan tulee osata tehdä vuorovaikutteisia, tietoverkkoa hyödyntäviä, monitasoarkkitehtuuriin pohjautuvia sovelluksia. Opiskelijan tulee osata toteuttaa tietojärjestelmään liittyviä osia tietoisesti valitsemallaan ohjelmointikielellä tai sovelluskehittimellä. Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa käyttöliittymiä tietojärjestelmän kuvausten pohjalta. Hänen tulee osata käyttää käyttöliittymän toteutuksessa tarkoituksenmukaisesti multimedian eri elementtejä. Opiskelijan tulee osata kartoittaa tietojärjestelmän tietotarpeet ja niiden pohjalta suunnitella tietovaraston tietosisältö. Opiskelijan on osattava suunnitella tietokannan rakenne valitun tietomallin mukaisesti. Opiskelijan on osattava suunnitella ja toteuttaa testit, joiden pohjalta voidaan hyväksyä tietojärjestelmän tietojen käytettävyys ja oikeellisuus. Opiskelijan on osattava toteuttaa ohjelma, joka hyödyntää ja ylläpitää tietovarastoja. Opiskelijan tulee osata käyttää kyselykieltä tehostaessaan tietokannan käyttöä. Opiskelijan on osattava laatia tietojärjestelmän testaussuunnitelma ja dokumentoida testitulokset ja hyväksymismenettelyt. Opiskelijan tulee osata suunnitella ja toteuttaa järjestelmän käyttöönottovaihe. Opiskelijan tulee osata opastaa järjestelmän käyttäjät ja laatia käyttöohjeet asennukseen, pääkäyttäjälle ja loppukäyttäjälle. Opiskelijan tulee toimia aktiivisesti ja kannustavasti opastustilanteessa. Hänen tulee osata ratkaista käyttöönottovaiheessa esiintyvät ristiriitatilanteet. 30

31 Opiskelijan tulee osata ylläpitää ja kehittää olemassa olevaa tietojärjestelmää ja tarvittaessa tehostaa sen toimintaa. Opiskelijan tulee osata hoitaa versionhallinta ja kehittää tietojärjestelmän dokumentointimenetelmiä huomioiden tulevaisuuden kehitystarpeet. Hänen tulee osata neuvoa tietojärjestelmän käyttäjiä ja kerätä heiltä palautetta. Opiskelijan tulee osata tehdä itsenäisesti kehittämistoimenpiteitä sekä esittää suurempia kehittämishankkeita toteutettaviksi. Opintokokonaisuuden keskeiset sisällöt Systeemityö ja projektityöskentely Ohjelmointi, tietovarastojen ja käyttöliittymien suunnittelu sekä tietojärjestelmän toteuttaminen ja testaus Käyttöönotto ja opastus Tietojärjestelmän ylläpito ja kehittäminen Opintokokonaisuuden opintojaksot Liiketoimintaprosessit 1 ov Asiakasyhteistyö 1 ov Projektityö ja kuvausmenetelmät 2 ov Systeemityö ja tietoturva 2 ov Ohjelmoinnin jatkokurssi 2 ov Tietovarastotekniikka 1 ov Käyttöliittymän suunnittelu 1 ov Ohjelmointiprojekti 1 ov Käyttöönotto 2 ov Kouluttajakoulutus 1 ov Tietojärjestelmän ylläpito 2 ov Tietojärjestelmän kehittäminen 2 ov Työssäoppiminen 16 ov Opinto-ohjaus 1 ov Opinnäytetyö 5 ov Liiketoimintaprosessit 1 ov Opiskelijan on osattava kuvata pk-yrityksen tai laajan organisaation rajatun osan toimintayksikön liiketoimintaprosessit. Informaatiotalous muuttuvassa liiketoimintaympäristössä Informaatioteknologia ja strateginen uudistuminen Tietohallinnon organisointi ja sidosryhmät Asiakkuuden hallinta ja oppivat asiakassuhteet Projektityön/konsultoinnin perusteet Palvelujen tuotteistaminen 31

32 Asiakasyhteistyö 1 ov Opiskelijan on ymmärrettävä asiakaspalvelun ja myyntityön merkitys yrityksen toiminnassa. Hänen on tunnistettava yrityksen sisäiset ja ulkoiset asiakkaat ja ymmärrettävä myös ostokäyttäytymisen taustalla vaikuttavat psyykkiset ja fyysiset tarpeet ja osattava ottaa ne huomioon käytännön asiakaspalvelussa. Hänen tulee osata perustiedot myös markkinoiden segmentoinnista, asiakassuhteen luomisesta, markkinointiviestinnästä, kysynnän tekijöistä ja vaihteluista, ympäristötekijöistä, kilpailutilanteista ja peruskilpailukeinoista. Opiskelijan tulee ymmärtää myös asiakastyytyväisyyden ja jatkuvan asiakassuhteen merkitys yrityksen menestyksellisen toiminnan turvaajana. Asiakaspalvelu Markkinoinnin perusteet Projektityö ja kuvausmenetelmät 2 ov Opiskelijan on osattava soveltaa projektityössä tarvittavia kuvausmenetelmiä ja työskentelyvälineitä. Hänen tulee osata perustellusti valita kuhunkin tarkoitukseen sopiva malli, menetelmä ja kuvaustapa. Opiskelijan on osattava arvioida ja kehittää omia suunnittelumenetelmiään ja kuvaustapojaan. Osaa projektityö periaatteet, organisoinnin ja vaiheet Osaa käyttää projekti- ja systeemityötä tukevia työkaluohjelmia Systeemityö ja tietoturva 2 ov Opiskelijan tulee osata selvittää ja kuvata tietoturvaseikat ja esitellä vaihtoehtoja yrityksen tai organisaation kannalta oikeiden ratkaisujen löytämiseksi. Opiskelijan on osattava soveltaa systeemityössä tarvittavia kuvausmenetelmiä ja työskentelyvälineitä. Hänen tulee osata perustellusti valita kuhunkin tarkoitukseen sopiva malli, menetelmä ja kuvaustapa. Opiskelijan on osattava arvioida ja kehittää omia suunnittelumenetelmiään ja kuvaustapojaan. Opiskelijan tulee osata kuvata pk-yrityksen tai -organisaation sisäiset ja ulkoiset tietoverkkopalvelut tai tarpeet ja osata suunnitella yhdessä asiantuntijoiden kanssa uusia palveluita. 32

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. Digitaalinen viestintä Tietojärjestelmien kehittäminen

TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI. Digitaalinen viestintä Tietojärjestelmien kehittäminen ESPOON LIIKETALOUSINSTITUUTTI OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2000 TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO DATANOMI Digitaalinen viestintä Tietojärjestelmien kehittäminen INFORMAATIOTEKNOLOGIAPALVELUJEN JA MARKKINOINNIN

Lisätiedot

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI

DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Työkalun nimi: Suunnittelija: Miksi? Mitä? DATANOMIN LÄHTÖARVIOINTI Leena Helin Työkalu on suunniteltu hakeutumisvaiheessa tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin lähtötasohaastattelun / ohjauskeskustelun

Lisätiedot

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT

IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT IT-OSAAJA, TIETOJENKÄSITTELYN ERIKOISTUMISOPINNOT KOULUTUKSEN KOHDERYHMÄ SISÄLTÖ Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiudet uusien tietoteknisten menetelmien ja välineiden hyödyntämiseen.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (9) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline, 1 ov (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Kolmannen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Palvelujen käyttöönotto ja tuki (5 ov) Ammattitaitovaatimukset tai tutkinnon suorittaja osaa asentaa ja vakioida työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tietoliikenneyhteydet

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Oulaisten ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT... 4

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN TUKIPALVELUT KATU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan tukipalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (7-9 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/5 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Kokkolassa 1.9.2014 31.5.2016 Koulutus Aikuisopiskelijoille tarkoitettu tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistava koulutus. Tutkintonimikkeenä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelujen käyttöönotto ja tuki Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Työasemaympäristön suunnittelu ja toteuttaminen Kouluttaminen ja asiakastuki

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti.

Työssäoppimispaikan työtehtävien ja ammattiosaamisen näytön suorittaminen työssäoppimisja näyttösuunnitelman mukaan hyväksytysti. TARKENNETTU OPINTOKUVAUS Tutkinnon osa: 10 ov Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: tuottaminen 6 ov Työssäoppiminen 4 ov Opinto: Työssäoppiminen 4 ov Tavoitteet: Opiskelija osaa kartoittaa sähköisten liiketoiminnan

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013

Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Ammatillisen perustutkinnon perusteet - Uudet ja korjatut osat Liiketalouden perustutkinto, Merkonomi 2013 Lausuntopyyntö 2/421/2013 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2013 Sisältö Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Toiminnan kannattavuuden suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee tuotteen aiheuttamat kustannukset ja hinnoittelee tuotteen. Hän

Lisätiedot

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation.

Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston rakenteen ja laatia ohjelmiston teknisen spesifikaation. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä ohjelmiston tiedot ja toiminnot, suunnitella ohjelmiston

Lisätiedot

RPKK KoulutustaRjonta 2009

RPKK KoulutustaRjonta 2009 RPKK koulutustarjonta 2009 huomisen SUUNNANNÄYTTÄJÄt 2 Suomen ensimmäinen Suomen ensimmäisen kauppaopiston, Raahen Porvari- ja Kauppakoulun, perustivat laivanvarustajaveljekset Johan ja Baltzar Fellman

Lisätiedot

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET

KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINTO: Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto KOULUTUSOHJELMA JA TUTKINTONIMIKE: Artesaani TUTKINNON OSA: Toteuttamisen suunnittelu LAAJUUS: 10 ov TUTKINNON OSAN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/6 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan työmenetelmien, -välineiden materiaalin pois lukien palvelinympäristön virtualisointi työn perustana

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov

TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov LIITE 1 1 (11) TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN 2ov Tavoitteet ja keskeiset sisällöt, kiitettävä taso Opiskelija on tunnettava oman alansa perustutkinnon opetussuunnitelma ja kansalliset näyttöaineistot,

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TOIMINNAN KANNATTAVUUDEN SUUNNITTELU KASU 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016

Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet 3H-500, 22 op. Liiketoimintaosaamisen perusteet. Liiketalous/Iso-Junno 9.5.2016 Tiedote 1 (6) Liiketoimintaosaamisen perusteet Liiketalouden monimuotokoulutus sopii hyvin henkilöille, joille on kertynyt liiketalouden osaamista joko aikaisemman alan koulutuksen, työkokemuksen tai molempien

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen

Lisätiedot

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Toisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Toimintaympäristöjen (5 ov) Opintojakson sisältö Toimintaympäristöjen 5 ov ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson Opiskelija osaa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin hallinta työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta työn perustana olevan tiedon hallinta elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattitaitovaatimukset:

Lisätiedot

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov)

Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) Ensimmäisen vuoden työssäoppiminen (10 ov) 1. Sisäinen - ja asiakasviestintä (5 ov) Opintojakson sisältö Sisäinen - ja asiakasviestintä ammattitaitovaatimus Mitä opiskelija osaa suoritettuaan tämän jakson

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille)

Tieto- ja viestintätekniikka. Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Kuvaukset 1 (5) Tieto- ja viestintätekniikka Internetistä toimiva työväline 1,5 osp (YV10TV2) (HUOM! Ei datanomeille) Tavoitteet omaksuu verkko-oppimisympäristön ja sähköpostin keskeiset toiminnot tutustuu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito tutkion osa (VEPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Verkkopalvelujen tuottaminen

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO TIETOJENKÄSITTELYN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien tietojenkäsittelyn perustutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet

1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp. Tavoitteet 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Ylläpitotehtävissä toimiminen 30 osp Tavoitteet Opiskelija osaa ylläpitää tieto- ja viestintäteknistä toimintaympäristöä sekä siinä tarjottavia

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7

ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 ARVIOINTISUUNNITELMA Sivu 1/7 Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattiosaamisen työprosessin kokonaan pois lukien yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksien ja ammattialan yritystoiminnan työmenetelmien, -välineiden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1

SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov. 4.1 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 4.1.1 Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov... 9 4.1.2 Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018

Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Välinehuoltoalan perustutkinto - kokeilukoulutus, Välinehuoltaja valmistavan koulutuksen toteutussuunnitelma 2014 2018 Hyväksytty 16.3.2015 1 TUTKINNON OSA 1 (10 ov) (VHPT1)/ Infektioiden torjunta ja hygieniakäytänteiden

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 YRITYKSESSÄ TOIMIMINEN YRTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Yrityksessä toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy 2017

Pk-yritysbarometri, syksy 2017 Pk-yritysbarometri, syksy 017 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, syksy 017 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 1 7 7 61 61 Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

DIGITAALISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUU

DIGITAALISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUU DIGITAALISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUU Jani Niskala Opinnäytetyö Toukokuu 2007 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU Tekijä(t) Niskala, Jani Tapani KUVAILULEHTI Päivämäärä 2.5.2007

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LUKUVUOSI 2011-2012 Liiketalouden perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Askel/ ammattistartti Yrittäjyyskoulu 5.5.

LUKUVUOSI 2011-2012 Liiketalouden perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Askel/ ammattistartti Yrittäjyyskoulu 5.5. LUKUVUOSI 2011-2012 Liiketalouden perustutkinto Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Askel/ ammattistartti Yrittäjyyskoulu 5.5.2011 Ryhmä Opiskelijoita J1 10.8.-2.10. J2 3.10.-29.11. J3 30.11.-7.2.

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Puualan perustutkinto

Puualan perustutkinto Puualan perustutkinto Sisällys 2.1 Pakolliset tutkinnon osat, 45 osp... 4 2.1.1 Materiaali- ja valmistustekniikka, 30 osp... 4 2.1.2 Asiakaslähtöinen valmistustoiminta, 15 osp... 6 2.2 Valinnaiset tutkinnon

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9.

(3-4) Tavoitteet 4. luokan jälkeen. (0-2) Tavoitteet 2. luokan jälkeen. (5-6) Tavoitteet 6. luokan jälkeen. (7-9) Tavoitteet 9. 1. Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön tvt-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa. Osaa käyttää itsenäisesti tablettia ja / tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKASPALVELU ASPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakaspalvelu, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o huolehtii työympäristöstä o valmistautuu palvelutilanteisiin

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen. Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Laajennettu työssäoppiminen Merkonomi Palvelualan apulaisrehtorin hyväksymä 28.4.2015, 12. Näyttötoimikunta hyväksynyt

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Toimistopalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat

OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU. Tietotekniikka. valinnainen. 8. ja 9. luokat OPETUSSUUNNITELMA TUUPALAN KOULU Tietotekniikka valinnainen 8. ja 9. luokat Sisällysluettelo A. TAVOITTEET... 3 B. ARVIOINTI... 3 I. 8. LUOKKA... 4 1. TIETOTEKNIIKAN PERUSTEET... 4 2. KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Pankki- ja rahoituspalvelut 10 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA

YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA YRITYSTEN KOKEMUKSIA ITMYLLY-HANKKEESTA Jyväskylässä 4.3.2007 Milla Lewandowski SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 KEHITTÄMISTOIMINTA... 1 1.2 OSALLISTUNEET YRITYKSET... 1 2 SELVITYKSEN TOTEUTUS... 2 3 KEHITTÄMISTOIMINNAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toimistopalvelut tutkinnon osa (TOPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi 4.3.3 Toimistopalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. järjestelmätyöt: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (7) Näytön kuvaus: Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla tieto- ja tietoliikennealan yrityksissä erilaisissa työkokonaisuuksissa ja tehtävissä sekä

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietokantojen hallinta 15 osp Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: Työssäoppimisen toteutus: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Työn perustana olevan tiedon hallinta Elinikäisen oppimisen avaintaidot LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Myynnin tukipalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014)

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA. Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Asiakaspalvelun- ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi (2013 2014) Palvelu-, sosiaali- ja terveysalan apulaisrehtori hyväksynyt 25.4.2014, 6. Näyttötoimikunta

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA

TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA TIETOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tietotekniikan koulutusohjelman toimintaympäristö ja osaamistavoitteet Tietotekniikan koulutusohjelmasta valmistuneet insinöörit sijoittuvat suunnittelu-, ohjelmointi-, esimies-,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013

PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen. Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Aki Parviainen 7.10.2013 PK.NET Verkosta vauhtia bisnekseen Rahoitusta kasvuhaluisille pk-yrityksille liiketoiminnan uudistamiseen uusimman tietotekniikan ja internetin

Lisätiedot