Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen"

Transkriptio

1 Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen selitys Muutosoikeudet pidätetään 1. painos Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi (ps.28 9.) Anna kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi. Ortologion Evankelis-katolinen tunnustus kasteesta ja ehtoollisesta sekä yhteydestä ja tehtävästä Evankelis-katolinen liike toimii Raamatun ja Luterilaisen tunnustuksen pohjalta. Toimintaa varten on perustettu Pyhän Kolminaisuuden Evankelis-katolinen luostari yhteisö. Evankeliumin julistaminen kaikkeen maailmaan ja rakentuminen Jumalan armossa ja tuntemisessa merkitsevät kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista. Kristuksen rakkaus kutsuu meitä Jeesuksen seuraajiksi ja toimimaan ihmisten ja Kristuksen kirkon parhaaksi. Pyhä Henki herättää sanan kautta uutta elämää ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon Jumalan yhteydessä ja armoliitossa. Kristus on käskenyt ohjata etsivät sielut Jumalan sanan, itsensä Kristuksen tykö. Kristus kutsuu kaikkia ihmisiä ja vetää heitä tykönsä, saadakseen vapauttaa heidät vanha aadamillisesta synnin pettämästä elämästä ja vaelluksesta Kristuksen armotyön vapauteen ja uuteen Pyhän Hengen täyttämään elämään seurassaan. Kun väärentämätön Jumalan Sana voittaa, Kristuksen kirkko voittaa ja sielut pelastuvat sekä pääsevät Kristuksen vapauteen. Evankelis-katolinen katekismus selittää kirkon oppia vapaamuotoisesti kirkon tunnustuksen hengessä. Kirja sisältää runsaasti kirkon opettajien lainauksia ja liitteitä. Kirja ei ole kaupallinen, vaan sen tarkoitus on puhtaasti opetustarkoitus, jota käytetään erityisesti yhteisön piirissä. Kirjassa on myös koetettu tuoda ikään kuin tuulahdus, Lutherin ja kirkon opin rikkaasta perinnöstä, että syttyisi kaipaus Isän kotiin ja myös kirkkomme isien opetuksiin. Kristuksen Kirkon ja kristittyjen ykseys ja yhteinen lähetys syntyy, ei hylkämällä sitä, mitä oppiisämme ja kirkon isät ovat opettaneet, vaan tutkimalla kirkon opetuksia, sillä Kristuksen kirkko elää myös traditiosta, luterilaisen uskonpuhdistuksen ja Kristuksen kirkon perintö on meille ja koko kirkolle luovuttamaton. Jumala ohjatkoon meitä hyvien enkeleittensä ja kaikkien pyhien matkasaatossa taivaan kotia kohti ja erilaisiin tehtäviin Jumalan suunnitelmissa. Jääkäämme kaikkinemme Kristuksen täytetyn työn varaan ja Jumalan armon haltuun.

2 Sisällys 3 Eri uskonnot ja kristinusko 4 Luominen ja syntiinlankeemus 15 Jumalan yleinen ilmoitus 19 Jumala Luoja, Isä, Kaikkivaltias 26 Erityinen ilmoitus Pyhä Raamattu 35 Synti, kuolema ja katoavaisuus 50 Uskonelämän hoitaminen 64 (yleiskristillinen) Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Vapahtaja 86 (yleiskristillinen) Kolmiyhteinen Jumala 106 (Vanha-kirkollinen) Seurakunta 115 (Vanha-kirkollinen) Usko ja uusi kuuliaisuus 132 (yleiskristillinen) Viimeiset tapahtumat 169 (Yleiskristillinen) Huoneentaulut ja uskontunnustukset 176 Kristityn vaellus 184 (yleiskristillinen) Israelin kutsumus 188 (yleiskristillinen) Pyhä Kaste 192 (kirkollinen) Pyhä ehtoollinen 241 (Ekumeeninen) Kirjassa käytetyt lähteet 256 Otteita Augsburgin tunnustuksesta 257 (tunnustus-luterilainen) Sairaiden luona käyminen ja öljyllä voitelu (yleiskristillinen) 264 Kuolevan siunaaminen (yleiskristillinen) 267 Raamatun lauseita sairaille ja kuoleville 268 Ihmisoikeus julistuksesta 274 Kirkon vanhurskauttamisopetusta 275 Room 1-8. Galatalaiskirje 325 Oppi Kristuksen persoonasta 352 Lutherin katekismusrukouksia 370 Taivaallisen Isän rakkauskirje 380 Nouse, Hän kutsuu sinua! 384 Lutherin Vähä katekismus 428 Yhteisötoiminnan ohje 441 Tahdon omistaa kirjallisuustyöni kaikille rakkailleni ja kaikille jotka tekevät työtä Kristuksen kirkon tosiparhaaksi, sekä kaikille niille joita kirjan sanoma koskettaa. Kirjoittanut ja koonnut: Jaakko Tuononen Timovaarantie Polvela.

3 ! " #$ % & ' $ ( & $ )

4 Eri uskonnot ja kristinusko Kristinusko verrattuna muihin uskontoihin Maailmassa on paljon erilaisia uskontoja, jotka pyrkivät tyydyttämään ihmisten uskonnollista tarvetta ja vastaamaan ihmisen uskonnolliseen etsintään. Maailma on täynnä eri uskontoja ja uskonnollisia aatteita, miksi? Ihminen etsii vastausta perimmäisiin kysymyksiin. Vastausta jotka koskettavat hänen elämäänsä, sen olemassa oloa, kuolemaa, elämisen sisältöä ja halua kohdata hänet, jota kristillinen usko nimittää Jumalaksi. Miksi olen syntynyt tänne maailmaan? Mihin olen matkalla? Mikä on elämäni päämäärä? Elämän tarkoitus? Maailman synty? Mitä on kuoleman jälkeen?, jne. Erilaiset uskonnot ja monet aatteet sisältävät ihmiselämään sisältyvät peruskysymykset ja pyrkivät kukin tahoillaan tuomaan näihin vastauksia. Kaikki ihmiset ovat siinä mielessä uskonnollisia, että he tuntevat tarvetta etsiä jotakin korkeampaa ja tuonpuoleista. Pyrkimykseen hakea vastauksia elämän tuonpuoleisiin kysymyksiin vaikuttavat myös ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja erilaiset elämänkohtalot; tyhjyyden tunne, syyllisyys, yksinäisyys, kärsimys ja kuoleman todellisuus. Joillakin saattaa vielä olla yliluonnollisia kokemuksia, jotka osaltaan johtavat ajatukset tuonpuoleisiin ja osoittavat ettei ihminen maailmankaikkeudessa sittenkään ole yksin. Monien uskontojen olemassaolo osoittaa, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita Jumalasta ja halusta päästä yhteyteen tuonpuoleisen kanssa. Ihmisen kaipuu on iankaikkinen elämä. Uskontoihin turvaaminen taas kertoo, että monet ihmiset tässä kiinnostuksessaan ja pyrkimyksessään etsivät Jumalaa. Ihmiset eivät kuitenkaan luonnollisessa jumalakaipauksessaan tunne Jumalan pelastustietä, vaan turvautuvat inhimillisiin ajatusrakennelmiin. Kristinusko on ilmoituksen uskonto, siksi tarvitaan kristillistä lähetystyötä. Uskonnot kristillistä uskoa lukuun ottamatta ovat ihmisen hapuilua ja etsintää ylöspäin. Ne ovat ns. ihmisen vapaan tahdon uskontoja, yleisen eli luonnollisen, Jumalan luomistyössä tapahtuvaan ilmoituksen piiriin kuuluvia uskontoja. Ne ovat tuntemattoman jumalan palvelusta, jumalanpalvelusta ilman Raamatun ilmoitusta Jumalasta, ilman ilmoitusta Inkarnaatiosta, eli Jumalan ihmiseksi tulemisesta, ilman ilmoitusta sovituksesta, ilman evankeliumia ja anteeksiantamusta. Uskonnot ovat ihmisyritysten tikapuut, jotka eivät koskaan ulotu taivaaseen saakka.

5 Kristinusko on tässä mielessä täysin erilainen. Kristinusko on Jumalan ilmoitusta. Sen keskeinen sanoma on: Jumala on tullut ihmiseksi (inkarnaatio), ja sovittanut maailman itsensä kanssa. Jumalan on tullut ihmisen luo Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki muut uskonnot ovat pohjimmiltaan lain uskontoja, kristinusko ainoana maailmassa on evankeliumin uskonto. Raamatun ja kristillisen uskon keskeisin sanoma on sanoma Kristuksesta, Hänessä ja Hänen kauttaan ihmiselle tarjotaan pelastus, sekä Jumalan ansaitsematon armo evankeliumin kautta uskolla omistettavaksi. Kristus on maailman valo. Jumala suunnitelma ihmisiä kohtaan on hänen valmistama ikuinen autuus ajallisen kuoleman jälkeen taivaissa, Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, mutta jo nyt ajassa Jeesuksen tunteminen tuo ilon ja vapauden syyllisyydestä sekä turmeluksen ja huonon omantunnon orjuudesta sekä rauhan Jumalan ja ihmisen välille, sekä Tien Jumalan tuntemiseen. Pyhä Henki tulee ihmiseen uskoessamme Jeesukseen, Jumalan Henki tuo Jumalan tuntemisen, Jumalan tunteminen muuttaa ihmisen. Pelastussuunnitelmansa toteutumiseksi Jumala itse etsii ihmistä yhteyteensä evankeliumin kautta. Välikappaleena tässä suunnitelmassa Jumala käyttää Jeesukseen uskovia ja Jumalan seurakuntaa ja Jumalan sanaa. Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:18-20) on yleismaailmallinen ja tekee tarpeettomaksi kaikki pakanalliset uskonnot sekä niiden olemassaolon. Voiko Jumala lähetyä ihmistä muissa uskonnoissa kuin kristinuskossa? Jumala on salattu, eikä Häntä voida tuntea muissa puitteissa kuin niissä, missä Hän itse on luvannut kohdata ihmisen, mutta Jumala on Henki ja on kuitenkin kaikkialla, sillä Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, mutta silloinkin, kun Jumala lähestyy ihmistä muutoin kuin kristillisen ilmoituksen piirissä, Hän tahtoo ohjata ihmisen aina pelastuksen lähteille, jossa Jumalan kohtaamisen kaipaus saa vastauksensa, tätä tapahtuu joskus lähtyskentillakin. Uskonnot eivät voi tyydyttää ihmisen todellista Jumala kaipuuta. Jumala lähestyy ihmistä aina kristittyjen Jumalana, ja kristillisen kirkon Jumalana, sekä Raamatun Jumalana Kristuksessa. Ihmiskunnan historia kertoo karua kieltään ihmiset ei ole löytäneet vuosisatain saatossa Jumalan rakkautta, sovitusta synneilleen ja pelastusta sekä Jumalan Pyhää Henkeä muualta kuin kristittyjen välityksellä, kristillisestä kirkosta ja sen sanomasta. Monet pakanauskontojen harjoittajat ovat vaipuneet noituuden kautta demonien ja riivaajien valtaan sekä saavat yliluonnollisuutensa ja tuonpuoleisuutensa Saatanalta, Jumalan vastustajalta. Sitä, joka ei usko Jumalaan ilman tieteellista todistusta sanotaan ateistiksi. Ateismi, jossa vaaditaan tieteellistä todistusta Jumalaan uskomiselle, sotii ihmisen perusolemusta vastaan, ihmisen oikea olotila on olla lähellä Jumalaa, Jumalan Henki ei sodi ihmisyyttä vastaan, vaan antaa sille aidon puitteen ja eheyttää ihmispersoonan Jumalan kuvaksi, joksi hänet luotiin, meille on ilmestynyt Jeesuksessa Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus. Ihminen ei voi elää aitoa ja normaalia elämää ilman Jumalan vapauttavaa tuntemista, sillä jokainen ihminen on luonnostaan, syntiinlankeemuksen seurauksena syntisairas, ihmiselämä on luonnostaan Paholaisen orjuuttavassa vallassa ja hengellisesti pimeä ilman Jeesuksen tuntemusta. Kristillinen kaste merkitsee tulemista Jumalan valtakuntaan

6 pimeyden valtakunnasta, lähetyskentillä on tuttua, miten pahat henget jättävät kasteen saaneen entisen pakanan, jopa kastehetkellä, kasteessa meidät on liitetty Kristuksen ja Hänen kirkkonsa armohoitoon. Kristitty tarvitsee myös oikean ymmärryksen Jumalasta, uskon ja kristillisen opetuksen, uskonasioiden kirkastuminen voi tapahtua, ennen kastetta, kaste hetkellä tai kasteen jälkeen. Jeesuksen nimi ja veri sekä Jumalan sanan evankeliumi, johon kuuluu kuultu sana ja kaste, sekä rukous vapauttavat ihmisen ja kristityt ystävät auttavat ihmisen Jumalan kokemiseen ja Pyhä Henki synnyttää hänet Kristuksen valon lapseksi. Ihmisen oikea luonnollinen olotila on siten olla Jumalan yhteydessä, psalmissa sanotaan, että ihmisen onni on olla Jumalaa lähellä, tähän tarvitaan kristillistä kirkkoa, ja sen sanomaa. Vaikka kristillinen usko on ennen muuta seurakunnan olennon yhteyttä Jeesukseen, Vapahtajaan, sanotaan kristillistä uskoa uskonnoksi. Kristinusko on ainoana uskontona maailmassa ns. Monergistinen uskonto. Tämä tarkoittaa sitä, että se on kokonaan Jumalan synnyttämä uskonto. Tosin se on muotoutunut eritavoin erilaisten kristillisten kirkkokuntien kautta mutta sen keskeinen sanoma on Jumalan muuttumatonta ilmoitusta ihmisille. Kristillisen uskon sisältö syntyy Jumalan ilmoituksesta ihmisille, sen vaikutuksesta sekä Jumalan perhepiiristä ja yhteisestä palvelemisesta ja kanssakäymisestä. Jumalan ilmoitus Kristuksesta synnyttää henkilökohtaisen jumalasuhteen. Raamattu on ainoana kirjana maailmassa ihmiseen kohdistuvan Jumalan pelastushistorian erehtymätön dokumentti. Raamatun sanoma on myös ainoa totuuden ja iankaikkisen elämän todellinen perusilmoitus ja perusta, jonka avulla voimme löytää elävän yhteyden Jumalaan. Raamattu on synnyttänyt lukemattomia ihmisiä Jumalan lapsiksi ja seurakuntia syntyy jatkuvasti kaikkialla pelkästään Jumalan sanan käyttämisen perusteella ja elävä Jumala ilmaisee itsensä ihmisille jotka kääntyvät Jeesuksen puoleen. Jumalan sana ei kuitenkaan itsessään ole kaiken tarkoitus, vaan Kristus sekä Jumalan ja seurakunnan yhtymys sanan välityksellä, sekä Jumalan perhepiirin hengellinen rakentuminen ja kasvu, Jumalan sana on armonväline kasteen ja ehtoollisen tavoin ja ne synnyttävät, rakentavat, uudistavat ja virvoittavat seurakuntaa. Jumalan tahto kaikessa siinä mikä on välttämätöntä Hänen kunniakseen, ihmisen pelastukseksi, uskoksi ja elämäksi, on joko Raamatussa selvästi esitettynä, tai se voidaan johtaa hyvin ja selvin perustein Raamatusta; johon ei saa koskaan lisätä mitään, olivatpa ne uusia Hengen ilmoituksia tai ihmisten perimätietoja. Me tunnustamme kuitenkin, että Hengen sisäinen valaisu on välttämätön sellaisten Sanassa ilmoitettujen asiain pelastavaksi ymmärtämiseksi. Westminsterin tunnustus Kristinuskon perustana on siis erehtymätön Jumalan sana, Pyhä Raamattu ja sen ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.

7 Meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian kirkolliskokouksen päätös jumalallisen olemuksen ja kolmen persoonan ykseydestä on tosi ja että siihen on epäilyksettä uskottava; nimittäin että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Augsburgin tunnustus Kuinka voin arvioida eri uskontoja Tapoja arvioida eri uskontoja ovat: 1. Uskonnon syntyminen, mikä on sen tarkoitus ja päämäärä? Onko sen sanoman ja opetuksen jumalallinen alkuperä, sekä erehtymättömyys todistettu luotettavien todisteiden nojalla? Kun on kysymys kristinuskosta, silloin tämä kysymys kohdistuu Raamattuun. Raamattu on yhtenäinen ja kokonaisvaltainen kirja Raamatun alusta sen loppuun saakka. Sen profeetalliset ilmoitukset ovat toteutuneet vääjäämättömällä tarkkuudella. Sen jumalallinen alkuperä on todistettu epäämättömästi. Raamatun sanan jumalallisen voiman ovat kokeneet miljoonat sen lukijat. Raamatun sanoma on koeteltu monin eritavoin kaikissa historian vaiheissa. Sen sanoma on myös säilynyt muuttumattomana meidän aikaamme saakka. Raamattua ja sen opetuksia ei ole kyetty tieteellisesti kumoamaan. 2. Ovatko uskonnon perusteet ihmiselämän todellisuuden kanssa yhtenevät? Yleisesti opetetaan, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Monet uskonnot ja aatteet uskovat opetuksen ja kehityksen tuomaan muutokseen. Monet uskonnot ja aatteet perustavat lähtökohtansa siihen yleiseen käsitykseen, että maailmassa oleva pahuus perustuu mm. ihmisen vääriin valintoihin ja on olosuhteiden tuomaa. Uskotaan että ihmisellä on luontainen kyky valita todellisen hyvän ja oikean, sekä todellisen pahan ja väärän välillä kunhan hän saa vain oikeata tietoa. Valistusoppi eri kulttuureissa on mm tämän kaltaisella perustalla; kun ihmiset saavat riittävästi tietoa, ihmiset osaavat valita hyvän ja oikean, ja niin ongelmat poistuvat. Mutta valistus ei ole voinut poistaa pahuuden tuomaa ongelmaa. Valistus ei ole voinut ratkaista sodan, väkivallan, köyhyyden, huume- ja päihdeongelmien, korruption, prostituution ja aidsin tuoman tuhon, ahneuden, itsekkyyden ym. ongelmaa. Se ei ole voinut ratkaista varsinaista ongelmaa, ihmisen luontaista kykyä luoda ympärilleen yhä uudelleen ja uudelleen kaikkea sitä millä on elä-

8 mää tuhoava vaikutus. Valistus ei ole voinut poistaa ihmisen kykenemättömyyttä valita hyvä ja synnin tuomaa vaikutusta ja halua valita sitä, mikä on paha. Luonnollinen ihminen ankkuroi moraalinsa valistukseen, hengellinen ihminen sen sijaan Golgatan Ristiin ja Kristukseen. Golgatan risti on poistanut ylhäältä, Jumalalta tulevan syytöksen, siitä tulisi seurata sen, että syytös lähimmäisten kesken poistuisi, mutta vain Jeesuksen rakkaus ja evankeliumi saa aikaan rakkauden vallankumouksen. Raamattu opetus on: Ihminen on syntynyt langenneeseen sukukuntaan, perisynnin myrkyttämänä ja hän on menettänyt tahdon vapauden Saatanalle ja synnin voimalle tässä suhteessa. Hengellisen olemuksensa puolesta ihminen on turmeltunut korjauskelvottomaksi, eikä ihmistä voida parantaa, muuta kuin Jeesuksen Kristuksen lunastustyön kautta. Ihmisille on annettu nimi, jossa on pelastus, Jeshua, eli Jeesus. Jeesus nimessä on voima, Hän on kuoleman ja Saatanan voittaja. Golgatan Risti ja Jeesus nimi on lyhyt evankeliumi, johon on kaikki kätketty. Jumala asuu nimessään, Jumalan apu ja Jumala on yhtä lähellä kuin Hänen nimensä, Jeesus on Jumalan nimi. Raamattu lupaa pelastaa jokaisen, joka huutaa avukseen Herran Jeesuksen nimeä. Kirkon pyhässä toimituksessa kristillisessä kasteessa, jonka Kristus asetti ennen pois menoaan, Jumala riistää Saatanalta ihmisen ja istuttaa Kristukseen, synnyttää uuden elämän ja lahjoittaa autuuden armosta. Että kaste toteutuisi ihmiselämässä ja ilmenisi uskonkuuliaisuutena, tarvitaan kristillistä opetusta Jumalan sanassa, sekä seurakunnan yhteyttä. Ihmisen turmelus ei siten ole huonojen tapojen ja valistuksen puutteen tuomaa tai olosuhteiden synnyttämää. Sisin olemus, jota Raamatussa sanotaan ihmisen elämän keskukseksi, on jokaisessa ihmisessä kokonaan ja perinpohjin turmeltunut, Aadamista perityn lankeemuksen myötä. Pahuus ja synnin myrkky on jokaisen ihmisen sydämessä eikä sitä ihminen eikä ihmisen valistus, eivätkä uskonnot, ei mitkään uskonnolliset menot ja ihmiselämän harjoitukset voi poistaa, Jumalan täytyy siten synnyttää ihmiseen uusi luonto, joka on Pyhästä Hengestä synnytetty Kristuksen oman kuvan kaltainen, siitä alkaa ihmisen prosessuaalinen vaellus kohti Jumalan tuntemista ja parantumista synnin turmeluksen vallasta. Me teemme pahaa, koska olemme perineet sen taipumuksen ja luonnon esivanhemmiltamme Aadamilta sekä Evalta. Jos Jumala ei saa hallita Hengellään ja sanansa opetuksilla luonnostamme valitsemme aina sen joka on todellisuudessa ja Jumalan edessä pahaa. Kun me teemme pahaa, eli syntiä, me toteutamme sitä, mikä meissä on itsessämme, itsemme ja lähimmäisemme turmioksi. Luonnollisessa syntymässä ihmisen vapaa tahto on sidottu syntiin, ja ilman Pyhän Hengen uudistusta se valitsee aina sen, mikä on Jumalan vihollisuutta, syntiä, luonnollinen ihminen on sidottu syntiin. Siksi Jumalan täytyy antaa ihmiselle hengellinen herätys ja vaikuttaa kääntymys Kristuksen puoleen. Jumalan suunnitelma on, että jokainen ihminen pääsisi sovintoon Jumalan kanssa, Kristuksen

9 kautta, ja tulisi kristillisen opetuksen piiriin ja pääsisi uskomaan synnit anteeksi, sekä Jeesuksen veri vapauttaisi ihmisen iloon ja rauhaan, että Jeesuksen lunastama ihminen kokisi Jumalan rakkauden. Pyhä Henki herättää ihmisessä Jumalan tunnon, totuuden ja armon tunnon. Jeesuksen haavoista vuotaa Jumalan voimallinen ja vapauttava armahdus ja rakkaus, Raamatun mukaan, ihminen joka ottaa vastaan Jeesuksen, saa tulla tuntemaan Jeesuksen opin voiman. Kristus on kutsunut meidät kasteen ja uskon kautta synnistä pyhään elämään. Pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntoa kristityn elämässä, meidän pyhitys on Kristuksessa. Kaikkein hirvittävintä on se, että synnin pahuus on tuonut suunnattoman kuilun Jumalan ja ihmiskunnan välille ja suistanut sen Jumalan vihollisuudessa tuomion alaisuuteen. Tätä kuilua ihminen ei voisi koskaan, eikä mitenkään ylittää. Tämän kuilun yli on kuitenkin Jumala valmistanut Ristin muotoisen sillan, ihminen on sovitettu pyhän Jumalan kanssa, kaikki synnit ovat sovitetut, armo odottaa vastaanottajaa. Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan. Augsburgin tunnustus Tässä meidän on tunnustettava, niin kuin pyhä Paavali sanoo (Room. 5:12), että synti on peräisin yhdestä ainoasta ihmisestä, Aadamista, jonka tottelemattomuudesta johtuu, että kaikista ihmisistä on tullut syntisiä ja he ovat joutuneet kuoleman ja Perkeleen valtaan. Tätä sanotaan perisynniksi eli perussynniksi. Tämän synnin hedelmiä ovat sitten pahat teot, joita tekemästä Kymmenen käskyä kieltää: epäusko, väärä usko, epäjumalanpalvelus, jumalanpelon puute, ylimielisyys, epätoivo, hengellinen sokeus eli sanalla sanoen se, ettei tunneta Jumalaa eikä välitetä hänestä. Sitten tulevat valehteleminen, Jumalan nimeen vannoskeleminen, rukouksen ja avuksi huutamisen laiminlyöminen, Jumalan sanan halveksiminen, tottelemattomuus vanhempia kohtaan, murha, epäsiveellisyys, varkaus ja petos. Perisynti on niin syvää ja pahanlaatuista luonnon turmeltumista, ettei sitä järki käsitä, vaan se on uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella (Ps. 51:7 Room. 5:12 ss., 2 Moos. 33:20, 1. Moos. 3ss.). Shmalkaldenin opinkohdat 3. Millainen vaikutus uskonnoilla on ympäröivään maailmaan?

10 Yksi elämän peruselementti on totuuden löytäminen, sisäinen rauha ja elämän todellisen tarkoituksen löytäminen. Ihmiset etsivät totuutta ja elämän sisältöä eritavoilla ja eripaikoista, niin myös uskonnoista. Kun evankeliumi, kristinuskon sanoma 2000 vuotta sitten helluntaina alkoi levitä, niin maailma myös alkoi muuttua. Tätä oli edellyttänyt suuri muutos Jeesuksen Kristuksen opetuslasten elämässä. Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset kokivat suuren muutoksen elämässään kun he saivat omistaa Jumalan armon Kristuksessa ja Pyhä Henki vuodatettiin heihin. Evankeliumi levisi pakanoiden keskuuteen ja Kristuksen voima vapautti syntiset iankaikkisen elämän toivoon. Jotka ottivat vastaan evankeliumin, saivat vapauden jonka Kristus heille antoi synnin tuoman suunnattoman syyllisyyden alta sekä kuoleman pelon kahleista ja turhasta epäjumalien palvonnasta sekä Perkeleen orjuudesta. Jeesuksen Kristuksen vastaan ottaneet pääsivät Jumalan voiman osallisuuteen ja saivat Jumalan rakkauden Pyhän Hengen tullessa heihin. Alkuseurakunta täyttyi huonosta elämästä ja kadotuksen tieltä pelastuneiden, Jeesuksen kohdanneiden niin riemullisesta ja kiitollisesta joukosta. He tulivat tuntemaan elävän Jumalan, elämäntien ja Kristuksen. Heistä tuli Kristuksen lähettiläitä, jotka olivat kutsutut pimeyden tieltä valon tielle Kristuksen seuraajiksi ja todistajiksi. Alkuaikojen kristityt olivat löytäneet totuuden, joka oli tehnyt heistä vapaita, sillä Raamattu sanoo: Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jeesuksen nimi on myös Vapahtaja. Evankeliumi Kristuksesta, suuresta sovituksesta Jumalan ja ihmisen välillä alkoi mennä kulovalkean tavoin eteenpäin. Kristinusko muutti radikaalisti silloista maailmaa, ja vaikuttaa yhä edelleen maailman historiaan. Muut uskonnot jättävät ihmisen lopulta synnin ja Saatanan orjuuteen, sekä syyllisyyden valtaan, uskontojen harjoittajat ovat sielunvihollisen pettäminä piemyden kansaa. Kristinuskon sanoma syntien anteeksiantamuksesta Kristuksen kautta sen sijaan poistaa syyllisyyden sekä tuo vapauden synninorjuudesta ja Jumalan rangaistuksesta, sekä Saatanan vallasta Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen voiman kautta, Kristityt ovat valkeuden lapsia ja Jumalan kansaa. Jumala on rakkaus, ja Hänen kaikkivoipa muuttomaton rakkautensa ja tahtonsa ihmistä kohtaan ilmenee monin eritavoin kristillisessä uskossa. Sanoma Kristuksesta ei ole menettänyt voimaansa, Jumalan sanassa on yhä sama voima. Jeesus Kristus vapauttaa sekä tuo Jumalan Isän rakkauden ja hyväksynnän sekä antaa iankaikkisen elämän yhteydessään kaikenlaisille ihmisille, jota ottavat sanoman Jeesuksesta vastaan, Kristus antaa toivon kaikenlaisiin elämän kohtaloihin vielä tänäänkin, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, evankeliumi on Jumalan voima. Lyhyesti: On vain yksi Jumala, yksi Herra, yksi jumalallinen majesteetti, kaikkien (Jumalan ) kolmen persoonan yksi luonto ja olemus. Joskus kuitenkin (Raamatussa) ilmoittaa itsensä Isä, joskus Poika, joskus Pyhä Henki. Yksi Ju-

11 mala ilmoittaa siis itsensä kolmessa persoonassa, jotta me oppisimme oikein tuntemaan Jumalan majesteetin emmekä uskoisi sokeasti, ettei Jumala lainkaan ole enemmän kuin yksi kuin persoona. Tätä ei Jumala halua, vaan hän haluaa, että me oppisimme tuntemaan hänet sellaisena kuin hän itsensä meille ilmoittaa. Mutta erityisesti Jumala on tunnettavissa siitä ilmoituksesta, joka kohdistuu hänen Poikaansa; koko Raamattu, Vanha ja Uusi Testamentti, viittaa näet Poikaan. Sillä Raamattu on annettu Messiaan eli vaimon siemenen tähden, joka haluaa saattaa voimaan kaiken sen, minkä käärme on turmellut, ottaa pois synnin, kuoleman ja vihan sekä palauttaa entiselleen syyttömyyden, elämän, paratiisin ja taivasten valtakunnan. Luther 4. Millainen ja kuka oli kristillisen uskon perustaja ja millaisia ovat olleet muiden uskontojen perustajat? Onko hän luottamusta herättävä vai onko hän saanut sädekehänsä vuosisatojen saatossa legendojen myötä. Jeesuksen historiallisuus on luotettavasti todistettu. Hänen elämänvaiheensa on etukäteen kirjoitettu Raamatussa Vanhaan Testamenttiin. Lisäksi monet luotettavat historialliset dokumentit todistavat Jeesuksen Kristuksen historialliseksi henkilöksi. Tiede ei ole pystynyt kumoamaan Jeesuksen historiallisuutta, eikä hänestä Raamatussa opetettuja todistuksia. Hänen sanansa ja tekonsa olivat täydellisessä sopusoinnussa keskenään. Hänen yliluonnollisuutensa todistettiin monella tavalla: hänen Pyhästä Hengestä sikiäminen ja syntyminen neitsyt Mariasta, ihmeteot, kuolleista nouseminen ja taivaaseen astuminen. Kristus on tuonut uuden uskon/non, joka ei perustu ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan, Kristuksen synnittömyys ja viattomuus sekä kaikki se, mitä hän teki ja opetti ovat todisteena kristillisen sanoman aitoudesta, samoin todisteena on miljoonien kristittyjen henkilökohtainen todistus ylösnousseen Kristuksen seuraajina. Toiset uskonnot, ovat epäpäteviä kristillisen sanoman rinnalla jo todistusarvoltaan, ja niiden perustajat ovat olleet itse synnin saastuttamia, ylösnousemus on täysin vieras eriuskontojen jumalakultille, mutta kristittyjen seurana on pyhä ja synnitön Jeesus Kristus ylösnousseena Herrana, Hän vaikuttaa omiensa välityksellä Pyhän Hengen voiman kautta suuriakin Jumalan tekoja, ilmeisiä merkkejä ja ihmeitä. Mikään uskonto ei ole syntynyt perustajansa kärsimyksistä niin totaalisella tavalla kuin kristinusko, minkään uskonnon perustajaa ei ole saatettu julki vuosituhansia ennen sellaisella profetaalisella varmuudella kuin mitä Kristuksesta ennustettiin Vanhassa Testamentissa, koko Raamatun Triumfi puhuu Kristuksesta. Hyvä lukijani! Elämäsi ja rakkaittesi siunauksen avaimet ovat olemassa, etsi niitä rukoillen Jeesuksesta ja Jumalan sanasta, sillä Raamattu sanoo: Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan. Löytäessäni Raamatusta vähemmän kuin Kristuksen, en ole vielä kertaakaan saanut kyllikseni, ja löytäessäni enemmän kuin Kristuksen, olen jäänyt köyhemmäksi kuin koskaan ennen. Luther

12 Raamatun todistuksia Joh.14:6. Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani Joh.7:17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani Joh.3:2. Ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Apt.4:12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman 1 Kor.10:20. Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle Mark.7: Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Apt. 26:22. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille. Apt. 24:14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Paavalin puhe Areiopagilla Apt. 17: "Mutta Paavali odottaessaan heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaa pelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa joita hän siellä tapasi. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet

13 ja veivät Areiopagille ja sanoivat: Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresi kunnioitatte jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin johon oli kirjoitettu: `Tuntemattomalle jumalalle`. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: Sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvaelma. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." Evankeliumin perusasiat 1.Kor.15:1-7. Veljet, minä palautan teidän mieliinne sen evankeliumin, mitä teille julistin, minkä te myös olette ottaneet vastaan ja missä olette pysyneet. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sellaisena kuin minä sen teille julistin, ellette ole turhaan uskoneet. Minä annoin teille tiedoksi ennen kaikkea sen, minkä itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin, hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan ja hän näyttäytyi yhdellä kertaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useammat ovat vielä nytkin elossa, mutta muutamat nukkuneet pois.

14 Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Aivan viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Rukoilemme virren sanoin: Oi nouse aurinkomme, Sä kirkas, suloinen! Suo päästä pakanoiden Jo yöstä orjuuden. Kun paaden haudaltasi Sä heitit, heitä myös Pois taikauskon usvat, Tee Jeesus armotyös. Kuin pääsiäisen koitto Sä nouse loistamaan. Sun säteittesi alla Jo puhkee kevät maan. Sun totuutesi murtaa Kuin valo pimeän, Ja hautakammioissaan saa kuolleet elämään. Kun kätes koskee, kukkii Taas oksa alaston, Ja vehmas ruoho peittää Jo hieta aavikon. Sun yrttitarhaksesi Myös sydän aukeaa, Kun, Herra suven viestin Se sanastasi saa. Jo nähkööt sokeatkin: Sä yksin olet tie, Ja kahlehditut kuulkoot: se vapauuteen vie. Veisatkoot iloisesti Myös kielet kankeat, Kun autuutesi annat, Valollas valistat. Ja kauas eksyneille Vie juhlakutsusi. Tee tunnetuksi heille Sun rakkautesi. Suo Pyhän Hengen voima Viejille viestin sen. Ja koko lauma johda Luo yhden Paimenen. Vvk Rukoilemme Jumalaa Tänään rukoilen Jumalan voimaa suojelemaan ja ohjaamaan, Jumalan silmät valvomaan, Jumalan mahdin varjelemaan, Jumalan korvat huuliani kuuntelemaan. Jumalan viisaus opettakoon minua, hänen kätensä ohjatkoon, hänen kilpensä suojatkoon; Jumalan sana avatkoon suuni puhumaan, hänen taivaallinen sotajoukkonsa varjelkoon minua. Kristus kanssani, Kristus sisälläni, Kristus takanani, Kristus edessäni, Kristus rinnallani, Kristus voittajani, Kristus lohduttajani ja virvoittajani, Kristus allani, Kristus ylläni, Kristus levossa, Kristus vaarassa, Kristus ystävän ja vieraan suussa. Rukoilen tänään, Kolminaisuuden väkevää nimeä; minä kutsun häntä joka on yksi ainoa, Kolme Yhdessä, Yksi kolmessa, josta koko luomakunta on syntynyt; Iankaikkinen Isä, Henki ja Sana, Ylistys pelastukseni Herralle, Pelastus on Herrassa Kristuksessa. - Rukous 400 luvulta. Kristikunnan rukouksia: A. M. Raittila

15 Luominen ja syntiinlankeemus Luominen Raamattu, Jumalan ilmoitus alkaa maailman luomisella: Raamattu alkaa: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan." Taivas ja maapallo ovat siis Jumalan luomat. Jumalan, joka on Kaikkivaltias ja kaikkivoipa Jumala, Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Jumala loi maailman kuutena päivänä ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Jumala loi kaiken Sanallaan, Sana tarkoittaa Raamatussa Kristusta. (Jh.1:3; Kol.1:16; Heb.1:2; Sanl.8:28-31; 1Moos.1:26.) Luomiskertomuksessa toistuu Jumalan sana: Jumalan sanoi, ja tapahtui niin. U. Saarnivaara. Voiko Raamattuun luottaa. Ensimmäiseksi Jumala erotti valon pimeydestä ja niin ensimmäinen päivä tuli. Koko maailman kaikkeuden Raamattu sanoo olleen veden peittämä ennen toista luomispäivää. Toisena luomispäivänä Jumala erotti vedet, jotka olivat avaruudessa ja ne vedet jotka vallitsivat maanpäällä. Raamattu sanoo että maailma ja taivaat ovat luotu vedestä ja veden kautta. 2.Piet.2:5. Kolmantena päivänä Jumala loi kaikki vihannan ruohon kasvit, siemenet ja maa alkoi tuottaa vihantaa ruohoa, siementä, ja hedelmää lajiensa mukaan. Neljäntenä päivänä Jumala loi valot, eli tähdet kuun ja auringon. Mikä oli se valo, joka valaisi ennen auringon luomista maailmaa, oliko se kenties itse Kristus? Viidentenä päivänä Jumala loi veden elävät olennot kalat ja muut, siivekkäät linnut kunkin lajiensa mukaan. Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä. Kuudentena päivänä Jumala teki metsäeläimet ja karjaeläimet, kunkin lajiensa mukaan ja kaikki maan matelijat kunkin lajiensa mukaan. Ja Jumala näki että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ensin Jumala loi miehen maan tomusta ja puhalsi häneen elämän hengen ja asetti hänet paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

16 Jumala lupasi syödä vapaasi kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta hän kielsi ihmistä, Aadamia syömästä, sanoen: sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja sitten Herra Jumala sanoi: Ei ihmisen ole hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. "Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ensimmäiset ihmiset mies ja nainen olivat nimeltänsä Aadam ja Eeva. Syntiinlankeemus Syntiinlankeemus, joka tapahtui ihmiskunnan syntyhistorian alussa, on suurin onnettomuus koko ihmiskuntaa ajatellen, mikä koskaan on ihmiskunnan historiassa tapahtunut. Silloin koko tulevan ihmiskunnan kohtalo sinetöitiin kohtalokkaalla tavalla. Koko ihmissuku joutui synnin, kuoleman ja Perkeleen valtaan ja matkalle kohti iankaikkista kadotusta ja eroa Jumalasta. Jumalan tuomio lankesi ihmiskunnan päälle, ja ihmissuku joutui Jumalan vihan alle. Ihmissuku menetti oikeuden olla Jumalan kuvan kaltainen ja turmeltui Saatanan kuvan kaltaisuuteen. Ihminen, joka luotiin Jumalan kuvaksi, menetti sen vanhurskauden, jollaiseksi Jumala alkuaan ihmisen loi. Ihminen ei enää voinut olla Jumalansa yhteydessä, vaan hänen täytyi lähteä karkotettuna siitä Paratiisista, jossa Jumala tahtoi Aadamin ja Evan olevan hänen luotuinaan ja hänen yhteydessään. Syntiinlankeemuskertomus Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista paratiisin puista? Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.

17 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmänsä ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunanpuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: MISSÄ OLET? Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin. Ja hän sanoi: Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi: Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: Mitäs olet tehnyt? Vaimo vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin. Niin Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on rikki polkeva sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja vaimolle hän sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva. Ja Aadamille hän sanoi: Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: Älä syö siitä niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itsesi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen,

18 sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Ja mies antoi vaimolleen nimen Eva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti! Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän, ja leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä 1.Moos.3:-24 Vanha Aadam ei ole näet mitään muuta kuin sitä, mikä löytyy meistä itsestämme ja ilmenee meissä pahana taipumuksena kiivauteen, vihaan, epäpuhtauteen, kunnianhimoon, ylpeyteen ja muuhun vastaavaan. Sillä tällainen häijy vihollinen on meissä Aadamin perintöä ja synnynnäisenä äidin kohdusta saakka. Tästä taas ovat seurauksena kaikenlaiset pahuuden työt: tapot, avionrikokset, ryöstöt ja monet muut Jumalan käskyn rikkomukset. Mitään ei siis tapahdu ilman tottelemattomuutta Jumalan tahtoa vastaan. Luther Tuhoisa syntiinlankeemus Kaikkeuden Herra! Näen ympärilläni paljon kurjuutta. Tuhon voimat riepovat ihmisparkoja. Monet sodat, taudit, köyhyys ja kurjuus todistavat että ihminen on vajonnut pohjattomaan pimeyteen.raamattusi ilmaisee, että on tapahtunut syntiinlankeemus josta kaikki olemme osalliset. Maailma vajoaa tuhoaan kohti ja monet ihmiset, kulkevat vielä ilman tietoa sinun pelastussuunnitelmastasi. Lähetä siis evankeliumisi kaikkeen maailmaan, ja pelasta ihmiskuntamme vajoamasta ikuiseen pimeyteen. Kaikkivaltias ja kaikkivoipa Pyhä Jumalamme, nosta pyhä nimesi, kunniasi, sanasi ja voimasi tämän maailman ruhtinasta Paholaista vastaan ja pelasta kansasi! Herätä sanasi kautta pelastuksen kaipuu sekä Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristintyönsä kautta elävä usko ja rakkaus, sekä toivo iankaikkisesta tulevaisuudesta kaikille ihmisille, sillä sinä Kristus olet totisesti maailman Vapahtaja. Ylistys, kunnia ja kiitos Poikasi työstä, sinulle Jumalallemme, nimessäsi Amen.

19 Jumalan yleinen ilmoitus Elämämme kallein asia Jumalan loi ihmisen yhteyteensä ja ihminen on tarkoitettu elämään ainaisesti Jumalan yhteydessä, siksi ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa, se on hänen luonnollinen alkuperäinen olotilansa. Ihmiselle pelastuminen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, sekä Vapahtajan tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on ihmiselämän kallein asia. Se on ainut asia josta riippuu meidän iäisyyskohtalomme ja elämämme sisältö. Kuinka kallis onkaan sinun armosi Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa (Ps.36:8). Jumalan lapseksi pääsemisestä riippuu ajallinenkin onni. Ilman uskoa Jumalaan ihminen vaeltaa turvattomana syyllisyyttä tuntien ja epätoivoisena tulevaisuudesta, sen sijaan kristityn tulevaisuuden toivo on valoisa. Kristityn toivo perustuu järkähtämättömään Jumalan sanaan, sen syntistä ihmistä koskevasta pelastusilmoituksesta, Jumalan armosta ja iankaikkisesta elämästä Kristuksen tähden. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan rakkauden suunnitelma ihmiskuntaa kohtaan, Jeesus on tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, jäisi pimeyteen. Sinä (Jumala) suot hänelle onnen ja siunauksen (Ps.21.4). Minun onneni on olla Jumalaa lähellä (Ps.73.28). Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä ja panevat toivonsa hänen armoonsa. ( Vk. laupeuteensa). Raamatun todistuksia Matt.16:26: Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Job.22:21: Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen. Joh.10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Gal. 4:5. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Salattu Jumala Jumalan olemus on verhottu salaisuuteen ja Jumalan sana ilmaisee Jumalalla olevan moninaisia ominaisuuksia, kuten pyhyys, vanhurskaus, totuus, kaikkien tuomaruus, peljättävyys, kaikkivaltius, käsittämättömyys, selittämättömyys,

20 voimallisuus, kunnia, kirkkaus, valta, väkevyys, armollisuus, laupeus, rakkaus jne. Jumala on salattu, Pyhä! Pyhä! Pyhä!, Kolmiyhteinen Jumala. Jumala tahtoo kuitenkin ilmoittaa itsensä meille. Jumala puhuu ihmiselle monella tavalla. Hän puhuu meille luonnossa, kansojen kohtaloissa, oman elämämme vaiheissa ja omassatunnossa. Aivan erityisesti hän ilmoittaa itsensä Raamatussa ja seurakunnassa. Synnin tähden emme voi päästä Jumalan tuntemiseen kuin Jeesus Tietä. Sillä Jumala on kuluttavainen (kuin) tuli. Hän yksin on kuolematon, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä. 1 Tim.6:16. Jumalan salatusta olemuksesta kertoo parhaiten Siinain vuoren tapahtumat Vanhassa Testamentissa ja kymmenen käskyä 2.Moos Jumala on vanhurskas ja pyhä.. Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. Jes.45:15 Jumala on Pyhä, mutta Kristuksessa ja hänen kauttansa voimme nähdä Taivaallisen Isän rakastavan meitä. Jumala on tullut luoksemme Kristuksessa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. 2.Kor.5:19. Kristuksen syntymä merkitsi muutosta Jumalan olemistapaan niin radikaalisti, että Luther sanoo: muuta Jumalaa ei olekaan. Jumala asuu valkeudessa, johon yksikään ei voi tulla. Meidän ja Jumalan välillä on ehdoton ja yli ymmärryksen käyvä välimatka, joka erottaa luomakunnan sen Luojasta. Jumala on ennalta valinnut ne jotka pelastuvat. Tämä on Jumala, joka vaatii meidät tilille ja vastuuseen siitä, mitä emme voi täyttää, Jumala, joka esittää meille kysymyksen, johon emme kykene antamaan vastausta. Hän on Jumala, joka loi meidät hyvään, eikä kuitenkaan anna meille muuta mahdollisuutta kuin tehdä pahaa hän on salattu Jumala (Deus absoconditus) Hän on ehdottoman valinnan eli predestinaation Jumala. Tämä Jumala paaduttaa Faaraon sydämen, vihaa Eesauta ennen kuin hän on syntynytkään, hän on savenvalaja, joka valaa astioita, joita kauhistumme joka julmassa kirkkaudessaan ja kunniassaan jylisee heille ukkosen äänellä: Syy on sinun! Ja sittenkin, niin valtavaa kuin salatun Jumalan pelottava todellisuus onkin, on vielä jotakin valtavampaa, joka voittaa sydämen vielä täydellisemmin ja ulottuu entistäkin kauemmas ihmisen ajatuskyvyn yläpuolelle: Salattu Jumala on ilmoittanut itsensä. Hän on astunut esiin siitä syvästä pimeydestä, jonka taakse meidän silmiltämme kätkeytyy se valkeus, johon kukaan ei voi tulla. Hän on tullut meidän luoksemme sen yli ymmärryksen käyvän kuilun yli, joka erottaa Luojan langenneesta luomakunnasta, ja ilmaissut itsensä meille.

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA

SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(8) SYNTIINLANKEEMUS JA LUPAUS VAPAHTAJASTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui: Eedenin paratiisissa

Lisätiedot

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015

MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA. Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 MIES JA NAINEN JUMALAN LUOMUKSINA Matin ja Maijan eväät Pekka Tuovinen, 15.11.2015 LUOMINEN 1) Raamattu kertoo kaiken olevaisen synnystä yksinkertaisen (entisajan) maailmankuvan puitteissa. 2) Raamatun

Lisätiedot

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta,

1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, Syntiinlankeemus 1Moos. 2:16-17 Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä, jona

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen

Raamatun pikakurssi. Raimo Auvinen Raamatun pikakurssi Osa 2/24 Luominen ja syntiinlankeemus (1 Moos 1-3) Lähteet: Raamatut RK92 &RK33/38 &RK& KJV, Learn Bible in 24 Hours, julkiset Raamatun selitysteokset ja Internet, joista lainaukset

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

EEVA JA AADAM EDENISSÄ

EEVA JA AADAM EDENISSÄ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) EEVA JA AADAM EDENISSÄ Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Jumalan istuttamassa paratiisissa, joka

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu. lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2008

Lisätiedot

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta

YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA. TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta YKSI JUMALA KOLME PERSOONAA TV7 raamattukoulu 15.2.2010 Reijo Telaranta PYHÄ KOLMINAISUUS, Antonio de Pereda, 1640-luvulla KOLMINAISUUDEN YLISTYS, Albrecht Dürer, V. 1511 Jumala antoi sydämen ja aivot

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA

UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms. JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA UUSI TESTAMENTTI AVAUTUU, osa 58ms JOHANNEKSEN EVANKELIUMI 2 (jatk.) JEESUKSEEN USKOMINEN LOGOKSENA 1. ELÄMÄ / KUOLEMA Kaikille muille sydämenlyönnit ovat rummutus kohti hautaa, mutta me elämme elämää

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jumala loi kaiken

Nettiraamattu lapsille. Jumala loi kaiken Nettiraamattu lapsille Jumala loi kaiken Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: Bob Davies; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009

Lisätiedot

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA

JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS RUKOILEE GETSEMANESSA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Getsemane-niminen puutarha, yrttitarha Öljymäellä. b) Ajallinen yhteys

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F

Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F Tartu Raamattuun anna Raamatun tarttua! Kyösti F KUINKA RAAMATTU VOISI: 1. Tarttua meihin 2. Pysyä meissä 3. Tuottaa siunausta elämässämme Elämmekö sanasta? Elämän koulu Ei ihminen elä ainoastaan leivästä,

Lisätiedot

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat.

Herra on Paimen. Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Herra on Paimen Ps. 100:3 Tietäkää, että Herra on Jumala. Hän on meidät luonut, ja hänen me olemme, hänen kansansa, hänen laitumensa lampaat. Joh. 10:11 Minä olen se hyvä paimen. Joh. 10:11 Minä olen

Lisätiedot

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana

Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Ehtoopalvelus lauantai ja aattoiltana maallikon laulamana Pyhien isiemme esirukouksien tähden Herra Jeesus Kristus, meidän Jumalamme, armahda meitä. Aamen. Kunnia olkoon Sinulle, meidän Jumalamme, kunnia

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Totuuden Henki. Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15

Totuuden Henki. Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15 1 Johanneksen evankeliumin selitys 46 Joh. 16:4-15 Totuuden Henki Olemme tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä käsittelemässä Jeesuksen jäähyväispuhetta, jonka hän piti opetuslapsilleen viimeisellä

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Kouluun lähtevien siunaaminen

Kouluun lähtevien siunaaminen Kouluun lähtevien siunaaminen Tätä aineistoa käytetään rukoushetkessä (ks. sen rakenne s. 9), jossa siunataan kouluun lähtevät. Siunaaminen toimitetaan keväällä tai juuri ennen koulun alkamista. Siunaamisen

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL

1. KAPITTEL 2. KAPITTEL 1. KAPITTEL Joka alusta oli, jonka me kuulimme, jonka me silmillämme näimme, jota me katselleet olemme, ja meidän kätemme pidelleet ovat elämän sanasta, 2 (Ja elämä on ilmestynyt, ja me olemme nähneet,

Lisätiedot

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ?

MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) MIKSI JEESUS KUOLI RISTILLÄ? 1. Kertomuksen taustatietoja a) Vieraat termit Synti on Jumalan käskyjen rikkomista. Raamattu nimittää sitä mm. laittomuudeksi,

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VIINITARHAAN TÖIHIN Tänään meillä on kaksi vertausta, joissa kutsutaan väkeä töihin viinitarhaan. 2. Itse kertomus Raamatusta rinnakkaispaikkoineen Kukin

Lisätiedot

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta

TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN. raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta TYÖ JA LEPO NÄKÖKULMA LUOMISKERTOMUKSEEN raamattutunti 24.11.2014 kirkkoherra Pekka Tuovinen, Rautalammin seurakunta LUOMINEN / MAAILMANKAIKKEUDEN SYNTY RAAMATUN LUOMISKERTOMUKSEN (1.Moos.1.-2.) MUKAAN

Lisätiedot

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti

JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa. Saarna 12.10.2008 Ari Puonti JUMALAN VALTAKUNTA ALKAA MURTAUTUA ESIIN Jeesus voitti kiusaukset erämaassa Saarna 12.10.2008 Ari Puonti Herra Jumala asetti ihmisen Eedenin puutarhaan viljelemään (abad) ja varjelemaan (shamar) sitä.

Lisätiedot

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten.

LUOMINEN. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n. 6 000 vuotta sitten. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) LUOMINEN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin (Kolmiyhteinen) Jumala loi maailman n.

Lisätiedot

Ihmisen toivottomuuden alku

Ihmisen toivottomuuden alku Nettiraamattu lapsille Ihmisen toivottomuuden alku Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Byron Unger; Lazarus Sovittaja: M. Maillot; Tammy S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Alina Rukkila Tuottaja: Bible for

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Hyviä ja huonoja kuninkaita

Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3

Lisätiedot

ERI USKONNOT JA KRISTINUSKO 4 LUOMINEN JA SYNTIINLANKEEMUS 14 JUMALAN YLEINEN ILMOITUS 19 LUONTO, ELÄMÄN VAIHTEET, KANSOJEN KOHTALOT, OMATUNTO 22

ERI USKONNOT JA KRISTINUSKO 4 LUOMINEN JA SYNTIINLANKEEMUS 14 JUMALAN YLEINEN ILMOITUS 19 LUONTO, ELÄMÄN VAIHTEET, KANSOJEN KOHTALOT, OMATUNTO 22 ERI USKONNOT JA KRISTINUSKO 4 LUOMINEN JA SYNTIINLANKEEMUS 14 JUMALAN YLEINEN ILMOITUS 19 LUONTO, ELÄMÄN VAIHTEET, KANSOJEN KOHTALOT, OMATUNTO 22 JUMALA LUOJA, ISÄ, KAIKKIVALTIAS 25 ERITYINEN ILMOITUS

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE Osallisuus Elämän Sanaan 1:1-4 Keskinäinen Osallisuus Jumalassa erottaa synnistä ja vihasta 1:5-2:6 Uusi Käsky 2:7-11 Isän Rakkaus ja maailman rakkaus 2:12-17 Antikristus

Lisätiedot

Perhejumalanpalvelukset

Perhejumalanpalvelukset Perhejumalanpalvelukset 269 Johdantosanat Johdantosanojen alussa puhuttelun jälkeen kerrotaan päivän ja sen jumalanpalveluksen erityisluonteesta. Tämän vapaan osan merkkinä on käytetty seuraavassa kahta

Lisätiedot

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen.

ARKKI PYSÄHTYY. b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Tietysti vedenpaisumuksen jälkeen. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ARKKI PYSÄHTYY Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Araratin vuorella. Sen sijaintia ei tarkkaan tiedetä.

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee:

Kaikkivaltias ja kaikkitietävä Jumala oli kuitenkin varautunut siihen, että ihminen voisi langeta syntiin. Hän sanoi käärmeelle, että Hän panee: Kari Seppälä TIE, TOTUUS JA ELÄMÄ Alussa Jumala loi taivaan ja maan Kertomus siitä kuka olet ja mihin olet menossa löytyy Raamatun alkulehdiltä luomiskertomuksesta. Jumala loi kaiken olevaisen tietyssä

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa. Vapaakirkko 14.9. 2014

Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa. Vapaakirkko 14.9. 2014 Viisauden ja tiedon aarteet Kristuksessa Vapaakirkko 14.9. 2014 Jesaja 6: 1- Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran: hän istui korkealla ja ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät

Lisätiedot

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN

ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN ONKO MAAILMA PÄÄSSYT SISÄLLE SEURAKUNTAAN Yhteyden ilta 2.10.2012 Tapani Talikainen Lähtökohtia illan opetukseen Sielujemme vihollinen pyrkii hävittämään Israelin ja uuden liiton seurakunnan Hyökkäys tapahtuu

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Kiusaukset elämässämme

Kiusaukset elämässämme Kiusaukset elämässämme Laitoin tällaisen otsikon puheelleni sen tähden, koska tiedän, että kaikki me joudumme erilaisiin kiusauksiin elämässämme. Luulen niin, ettei meistä yksikään selviä ilman kiusauksia

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

Perusta, jolle rakennamme

Perusta, jolle rakennamme Perusta, jolle rakennamme Asko Matikan opetus Lapualla 1.11.2006 Kunnon perusta on tarpeen Mökki rakennettu savimaalle 59 vuotta sitten Salaojaputkista huolimatta mökin alle päässyt vettä, ja maa on routinut

Lisätiedot

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE

JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 JOHANNEKSEN ENSIMMÄINEN KIRJE 1 luku Johannes julistaa elämän Sanaa, Messiasta, että lukijoillakin olisi yhteys ISÄN ja Pojan kanssa 1 4. Ollakseen tässä yhteydessä heidän tulee vaeltaa valkeudessa ja

Lisätiedot

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa

E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa E. Kaste seurakunnan jumalanpalveluksessa Kasteesta ja siihen valmistautumisesta ks. Lapsen kasteen kaava (1. A). Kun kaste toimitetaan seurakunnan jumalanpalveluksessa (messu, sanajumalanpalvelus, viikkomessu,

Lisätiedot

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23

4. Ilmoitus. Room. 1:19-23 4. Persoonallinen Jumala ja kristinuskon totuusvaatimus ihminen oppii tuntemaan Jumalan vasta kun Jumala itse kertoo itsestään ihmisen osuus? ilmoituksen käsite Raamatun asema ilmoituksessa kokemus ja

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 7. Suhtautuminen erilaisuuteen 7.12.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 2. Aitous ja epäilys 3. Hyväksyminen ja kunnioitus 4. Totuus? 5. Toivoa epätoivoon

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

Risti ja riita Alussa 1 Moos. 2:16-17 "Herra Jumala sanoi ihmiselle: "Saat vapaasti syödä puutarhan kaikista puista. Vain siitä puusta, joka antaa tiedon hyvästä ja pahasta, älä syö, sillä sinä päivänä,

Lisätiedot

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi:

ARMON OSALLISUUS Se on evankeliumista elämistä. Käärme sanoi: ARMON OSALLISUUS Olemme kuulleet edellä opetusta armon olemuksesta, siitä millaista armo on olemukseltaan. En mene tässä opetuksessa siihen, mitä tämä armo on, koska se tuli esille edellisessä r-tunnissa.

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso

Mitä merkitsee olla Esirukoilija. Rukouskoulu jakso Mitä merkitsee olla Esirukoilija Rukouskoulu 2014 4. jakso 1. Kertausta ja johdanto esirukoukseen A. Rukouksen yleinen, hallitseva ja kaiken läpäisevä olemus: Rukous on yhteyttä Jumalaan ja kaiken muun

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

VELJEKSET KAIN JA AABEL

VELJEKSET KAIN JA AABEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) VELJEKSET KAIN JA AABEL Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui b) Kertomuksessa esiintyvät henkilöt:

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.

MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen. MIKSI JUMALA KÄSKEE KUOLLEITA PARANNUKSEEN? Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS:

Lisätiedot

Maanviljelijä ja kylvösiemen

Maanviljelijä ja kylvösiemen Nettiraamattu lapsille Maanviljelijä ja kylvösiemen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: M. Maillot; Lazarus Sovittaja: E. Frischbutter; Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia

Saarna Evankeliumi Johannes Kastaja Elia Jeremia Saarna 16.7.2017 Evankeliumi Matt. 16: 13-19 Kun Jeesus oli tullut Filippoksen Kesarean seudulle, hän kysyi opetuslapsiltaan: Kuka Ihmisen Poika on? Mitä ihmiset hänestä sanovat? He vastasivat: Toisten

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Pietari ja rukouksen voima

Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy.

Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Olet arvokas! Jokainen ihminen on arvokas ja siihen on syy. Asiat ovat eriarvoisia! Elämme maailmassa, jossa asiat ovat eriarvoisia! Kulta on hopeaa arvokkaampaa, öljy on vettä kalliimpaa, jne.! Tämä arvottaminen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

PERKELE KIUSAA JEESUSTA

PERKELE KIUSAA JEESUSTA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) PERKELE KIUSAA JEESUSTA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Erämaassa b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Taivas, Jumalan kaunis koti

Taivas, Jumalan kaunis koti Nettiraamattu lapsille Taivas, Jumalan kaunis koti Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Sarah S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Jeesuksen jäähyväisrukous jatkuu

Jeesuksen jäähyväisrukous jatkuu 1 Johanneksen evankeliumin selitys 49 Joh. 17:6-26 Jeesuksen jäähyväisrukous jatkuu Edellisellä kerralla tässä Johanneksen evankeliumin selityksessä pääsimme aloitimme Jeesuksen jäähyväisrukouksen selityksen.

Lisätiedot

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä

PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 1/6 Ryttylä 6.8.2008 Matti Väisänen PASTORI, TEOLOGIAN TOHTORI MARTTI VAAHTORANNAN VIRKAAN ASETTAMINEN Helsingissä 10.08.2008 Kristuksessa rakas veljemme Martti Vaahtoranta ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin

Lisätiedot

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä

Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kaste jumalanpalveluksen yhteydessä Kun kaste toimitetaan seurakunnan yhteisessä jumalanpalveluksessa, siihen liitetään tässä esitetyt kohdat. Saarnan jälkeen vanhemmat ja kummit siirtyvät kastettavan

Lisätiedot

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME

SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME SAARNA JÄRVENPÄÄN KIRKOSSA 7.9.2014 JEESUS PARANTAJAMME Evankeliumi Matteuksen mukaan (Matt.12:33-37) Jeesus sanoi: Jos puu on hyvä, sen hedelmäkin on hyvä, mutta jos puu on huono, sen hedelmäkin on huono.

Lisätiedot

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN

JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS PARANSI SOKEAN BARTIMEUKSEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupungin lähellä. Jeriko on Juudeassa oleva kaupunki

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Komea mutta tyhmä kuningas

Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Lyn Doerksen Suomi Kertomus 18/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot