Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen"

Transkriptio

1 Pyhän kristillisen opin ja uskon Evankeliskatolinen selitys Muutosoikeudet pidätetään 1. painos Pelasta, Herra, sinun kansasi ja siunaa sinun perintöäsi (ps.28 9.) Anna kirkollesi voitto vihollisista ja suojele ristilläsi valtakuntaasi. Ortologion Evankelis-katolinen tunnustus kasteesta ja ehtoollisesta sekä yhteydestä ja tehtävästä Evankelis-katolinen liike toimii Raamatun ja Luterilaisen tunnustuksen pohjalta. Toimintaa varten on perustettu Pyhän Kolminaisuuden Evankelis-katolinen luostari yhteisö. Evankeliumin julistaminen kaikkeen maailmaan ja rakentuminen Jumalan armossa ja tuntemisessa merkitsevät kaste- ja lähetyskäskyn toteuttamista. Kristuksen rakkaus kutsuu meitä Jeesuksen seuraajiksi ja toimimaan ihmisten ja Kristuksen kirkon parhaaksi. Pyhä Henki herättää sanan kautta uutta elämää ja antaa meille tulevaisuuden ja toivon Jumalan yhteydessä ja armoliitossa. Kristus on käskenyt ohjata etsivät sielut Jumalan sanan, itsensä Kristuksen tykö. Kristus kutsuu kaikkia ihmisiä ja vetää heitä tykönsä, saadakseen vapauttaa heidät vanha aadamillisesta synnin pettämästä elämästä ja vaelluksesta Kristuksen armotyön vapauteen ja uuteen Pyhän Hengen täyttämään elämään seurassaan. Kun väärentämätön Jumalan Sana voittaa, Kristuksen kirkko voittaa ja sielut pelastuvat sekä pääsevät Kristuksen vapauteen. Evankelis-katolinen katekismus selittää kirkon oppia vapaamuotoisesti kirkon tunnustuksen hengessä. Kirja sisältää runsaasti kirkon opettajien lainauksia ja liitteitä. Kirja ei ole kaupallinen, vaan sen tarkoitus on puhtaasti opetustarkoitus, jota käytetään erityisesti yhteisön piirissä. Kirjassa on myös koetettu tuoda ikään kuin tuulahdus, Lutherin ja kirkon opin rikkaasta perinnöstä, että syttyisi kaipaus Isän kotiin ja myös kirkkomme isien opetuksiin. Kristuksen Kirkon ja kristittyjen ykseys ja yhteinen lähetys syntyy, ei hylkämällä sitä, mitä oppiisämme ja kirkon isät ovat opettaneet, vaan tutkimalla kirkon opetuksia, sillä Kristuksen kirkko elää myös traditiosta, luterilaisen uskonpuhdistuksen ja Kristuksen kirkon perintö on meille ja koko kirkolle luovuttamaton. Jumala ohjatkoon meitä hyvien enkeleittensä ja kaikkien pyhien matkasaatossa taivaan kotia kohti ja erilaisiin tehtäviin Jumalan suunnitelmissa. Jääkäämme kaikkinemme Kristuksen täytetyn työn varaan ja Jumalan armon haltuun.

2 Sisällys 3 Eri uskonnot ja kristinusko 4 Luominen ja syntiinlankeemus 15 Jumalan yleinen ilmoitus 19 Jumala Luoja, Isä, Kaikkivaltias 26 Erityinen ilmoitus Pyhä Raamattu 35 Synti, kuolema ja katoavaisuus 50 Uskonelämän hoitaminen 64 (yleiskristillinen) Jeesus Kristus, Jumalan Poika, Vapahtaja 86 (yleiskristillinen) Kolmiyhteinen Jumala 106 (Vanha-kirkollinen) Seurakunta 115 (Vanha-kirkollinen) Usko ja uusi kuuliaisuus 132 (yleiskristillinen) Viimeiset tapahtumat 169 (Yleiskristillinen) Huoneentaulut ja uskontunnustukset 176 Kristityn vaellus 184 (yleiskristillinen) Israelin kutsumus 188 (yleiskristillinen) Pyhä Kaste 192 (kirkollinen) Pyhä ehtoollinen 241 (Ekumeeninen) Kirjassa käytetyt lähteet 256 Otteita Augsburgin tunnustuksesta 257 (tunnustus-luterilainen) Sairaiden luona käyminen ja öljyllä voitelu (yleiskristillinen) 264 Kuolevan siunaaminen (yleiskristillinen) 267 Raamatun lauseita sairaille ja kuoleville 268 Ihmisoikeus julistuksesta 274 Kirkon vanhurskauttamisopetusta 275 Room 1-8. Galatalaiskirje 325 Oppi Kristuksen persoonasta 352 Lutherin katekismusrukouksia 370 Taivaallisen Isän rakkauskirje 380 Nouse, Hän kutsuu sinua! 384 Lutherin Vähä katekismus 428 Yhteisötoiminnan ohje 441 Tahdon omistaa kirjallisuustyöni kaikille rakkailleni ja kaikille jotka tekevät työtä Kristuksen kirkon tosiparhaaksi, sekä kaikille niille joita kirjan sanoma koskettaa. Kirjoittanut ja koonnut: Jaakko Tuononen Timovaarantie Polvela.

3 ! " #$ % & ' $ ( & $ )

4 Eri uskonnot ja kristinusko Kristinusko verrattuna muihin uskontoihin Maailmassa on paljon erilaisia uskontoja, jotka pyrkivät tyydyttämään ihmisten uskonnollista tarvetta ja vastaamaan ihmisen uskonnolliseen etsintään. Maailma on täynnä eri uskontoja ja uskonnollisia aatteita, miksi? Ihminen etsii vastausta perimmäisiin kysymyksiin. Vastausta jotka koskettavat hänen elämäänsä, sen olemassa oloa, kuolemaa, elämisen sisältöä ja halua kohdata hänet, jota kristillinen usko nimittää Jumalaksi. Miksi olen syntynyt tänne maailmaan? Mihin olen matkalla? Mikä on elämäni päämäärä? Elämän tarkoitus? Maailman synty? Mitä on kuoleman jälkeen?, jne. Erilaiset uskonnot ja monet aatteet sisältävät ihmiselämään sisältyvät peruskysymykset ja pyrkivät kukin tahoillaan tuomaan näihin vastauksia. Kaikki ihmiset ovat siinä mielessä uskonnollisia, että he tuntevat tarvetta etsiä jotakin korkeampaa ja tuonpuoleista. Pyrkimykseen hakea vastauksia elämän tuonpuoleisiin kysymyksiin vaikuttavat myös ihmisen henkilökohtaiset tarpeet ja erilaiset elämänkohtalot; tyhjyyden tunne, syyllisyys, yksinäisyys, kärsimys ja kuoleman todellisuus. Joillakin saattaa vielä olla yliluonnollisia kokemuksia, jotka osaltaan johtavat ajatukset tuonpuoleisiin ja osoittavat ettei ihminen maailmankaikkeudessa sittenkään ole yksin. Monien uskontojen olemassaolo osoittaa, että ihmiset ovat hyvin kiinnostuneita Jumalasta ja halusta päästä yhteyteen tuonpuoleisen kanssa. Ihmisen kaipuu on iankaikkinen elämä. Uskontoihin turvaaminen taas kertoo, että monet ihmiset tässä kiinnostuksessaan ja pyrkimyksessään etsivät Jumalaa. Ihmiset eivät kuitenkaan luonnollisessa jumalakaipauksessaan tunne Jumalan pelastustietä, vaan turvautuvat inhimillisiin ajatusrakennelmiin. Kristinusko on ilmoituksen uskonto, siksi tarvitaan kristillistä lähetystyötä. Uskonnot kristillistä uskoa lukuun ottamatta ovat ihmisen hapuilua ja etsintää ylöspäin. Ne ovat ns. ihmisen vapaan tahdon uskontoja, yleisen eli luonnollisen, Jumalan luomistyössä tapahtuvaan ilmoituksen piiriin kuuluvia uskontoja. Ne ovat tuntemattoman jumalan palvelusta, jumalanpalvelusta ilman Raamatun ilmoitusta Jumalasta, ilman ilmoitusta Inkarnaatiosta, eli Jumalan ihmiseksi tulemisesta, ilman ilmoitusta sovituksesta, ilman evankeliumia ja anteeksiantamusta. Uskonnot ovat ihmisyritysten tikapuut, jotka eivät koskaan ulotu taivaaseen saakka.

5 Kristinusko on tässä mielessä täysin erilainen. Kristinusko on Jumalan ilmoitusta. Sen keskeinen sanoma on: Jumala on tullut ihmiseksi (inkarnaatio), ja sovittanut maailman itsensä kanssa. Jumalan on tullut ihmisen luo Pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki muut uskonnot ovat pohjimmiltaan lain uskontoja, kristinusko ainoana maailmassa on evankeliumin uskonto. Raamatun ja kristillisen uskon keskeisin sanoma on sanoma Kristuksesta, Hänessä ja Hänen kauttaan ihmiselle tarjotaan pelastus, sekä Jumalan ansaitsematon armo evankeliumin kautta uskolla omistettavaksi. Kristus on maailman valo. Jumala suunnitelma ihmisiä kohtaan on hänen valmistama ikuinen autuus ajallisen kuoleman jälkeen taivaissa, Jeesuksen Kristuksen yhteydessä, mutta jo nyt ajassa Jeesuksen tunteminen tuo ilon ja vapauden syyllisyydestä sekä turmeluksen ja huonon omantunnon orjuudesta sekä rauhan Jumalan ja ihmisen välille, sekä Tien Jumalan tuntemiseen. Pyhä Henki tulee ihmiseen uskoessamme Jeesukseen, Jumalan Henki tuo Jumalan tuntemisen, Jumalan tunteminen muuttaa ihmisen. Pelastussuunnitelmansa toteutumiseksi Jumala itse etsii ihmistä yhteyteensä evankeliumin kautta. Välikappaleena tässä suunnitelmassa Jumala käyttää Jeesukseen uskovia ja Jumalan seurakuntaa ja Jumalan sanaa. Kristilliselle kirkolle annettu lähetyskäsky (Matt.28:18-20) on yleismaailmallinen ja tekee tarpeettomaksi kaikki pakanalliset uskonnot sekä niiden olemassaolon. Voiko Jumala lähetyä ihmistä muissa uskonnoissa kuin kristinuskossa? Jumala on salattu, eikä Häntä voida tuntea muissa puitteissa kuin niissä, missä Hän itse on luvannut kohdata ihmisen, mutta Jumala on Henki ja on kuitenkin kaikkialla, sillä Hänessä me elämme, liikumme ja olemme, mutta silloinkin, kun Jumala lähestyy ihmistä muutoin kuin kristillisen ilmoituksen piirissä, Hän tahtoo ohjata ihmisen aina pelastuksen lähteille, jossa Jumalan kohtaamisen kaipaus saa vastauksensa, tätä tapahtuu joskus lähtyskentillakin. Uskonnot eivät voi tyydyttää ihmisen todellista Jumala kaipuuta. Jumala lähestyy ihmistä aina kristittyjen Jumalana, ja kristillisen kirkon Jumalana, sekä Raamatun Jumalana Kristuksessa. Ihmiskunnan historia kertoo karua kieltään ihmiset ei ole löytäneet vuosisatain saatossa Jumalan rakkautta, sovitusta synneilleen ja pelastusta sekä Jumalan Pyhää Henkeä muualta kuin kristittyjen välityksellä, kristillisestä kirkosta ja sen sanomasta. Monet pakanauskontojen harjoittajat ovat vaipuneet noituuden kautta demonien ja riivaajien valtaan sekä saavat yliluonnollisuutensa ja tuonpuoleisuutensa Saatanalta, Jumalan vastustajalta. Sitä, joka ei usko Jumalaan ilman tieteellista todistusta sanotaan ateistiksi. Ateismi, jossa vaaditaan tieteellistä todistusta Jumalaan uskomiselle, sotii ihmisen perusolemusta vastaan, ihmisen oikea olotila on olla lähellä Jumalaa, Jumalan Henki ei sodi ihmisyyttä vastaan, vaan antaa sille aidon puitteen ja eheyttää ihmispersoonan Jumalan kuvaksi, joksi hänet luotiin, meille on ilmestynyt Jeesuksessa Jumalan hyvyys ja ihmisrakkaus. Ihminen ei voi elää aitoa ja normaalia elämää ilman Jumalan vapauttavaa tuntemista, sillä jokainen ihminen on luonnostaan, syntiinlankeemuksen seurauksena syntisairas, ihmiselämä on luonnostaan Paholaisen orjuuttavassa vallassa ja hengellisesti pimeä ilman Jeesuksen tuntemusta. Kristillinen kaste merkitsee tulemista Jumalan valtakuntaan

6 pimeyden valtakunnasta, lähetyskentillä on tuttua, miten pahat henget jättävät kasteen saaneen entisen pakanan, jopa kastehetkellä, kasteessa meidät on liitetty Kristuksen ja Hänen kirkkonsa armohoitoon. Kristitty tarvitsee myös oikean ymmärryksen Jumalasta, uskon ja kristillisen opetuksen, uskonasioiden kirkastuminen voi tapahtua, ennen kastetta, kaste hetkellä tai kasteen jälkeen. Jeesuksen nimi ja veri sekä Jumalan sanan evankeliumi, johon kuuluu kuultu sana ja kaste, sekä rukous vapauttavat ihmisen ja kristityt ystävät auttavat ihmisen Jumalan kokemiseen ja Pyhä Henki synnyttää hänet Kristuksen valon lapseksi. Ihmisen oikea luonnollinen olotila on siten olla Jumalan yhteydessä, psalmissa sanotaan, että ihmisen onni on olla Jumalaa lähellä, tähän tarvitaan kristillistä kirkkoa, ja sen sanomaa. Vaikka kristillinen usko on ennen muuta seurakunnan olennon yhteyttä Jeesukseen, Vapahtajaan, sanotaan kristillistä uskoa uskonnoksi. Kristinusko on ainoana uskontona maailmassa ns. Monergistinen uskonto. Tämä tarkoittaa sitä, että se on kokonaan Jumalan synnyttämä uskonto. Tosin se on muotoutunut eritavoin erilaisten kristillisten kirkkokuntien kautta mutta sen keskeinen sanoma on Jumalan muuttumatonta ilmoitusta ihmisille. Kristillisen uskon sisältö syntyy Jumalan ilmoituksesta ihmisille, sen vaikutuksesta sekä Jumalan perhepiiristä ja yhteisestä palvelemisesta ja kanssakäymisestä. Jumalan ilmoitus Kristuksesta synnyttää henkilökohtaisen jumalasuhteen. Raamattu on ainoana kirjana maailmassa ihmiseen kohdistuvan Jumalan pelastushistorian erehtymätön dokumentti. Raamatun sanoma on myös ainoa totuuden ja iankaikkisen elämän todellinen perusilmoitus ja perusta, jonka avulla voimme löytää elävän yhteyden Jumalaan. Raamattu on synnyttänyt lukemattomia ihmisiä Jumalan lapsiksi ja seurakuntia syntyy jatkuvasti kaikkialla pelkästään Jumalan sanan käyttämisen perusteella ja elävä Jumala ilmaisee itsensä ihmisille jotka kääntyvät Jeesuksen puoleen. Jumalan sana ei kuitenkaan itsessään ole kaiken tarkoitus, vaan Kristus sekä Jumalan ja seurakunnan yhtymys sanan välityksellä, sekä Jumalan perhepiirin hengellinen rakentuminen ja kasvu, Jumalan sana on armonväline kasteen ja ehtoollisen tavoin ja ne synnyttävät, rakentavat, uudistavat ja virvoittavat seurakuntaa. Jumalan tahto kaikessa siinä mikä on välttämätöntä Hänen kunniakseen, ihmisen pelastukseksi, uskoksi ja elämäksi, on joko Raamatussa selvästi esitettynä, tai se voidaan johtaa hyvin ja selvin perustein Raamatusta; johon ei saa koskaan lisätä mitään, olivatpa ne uusia Hengen ilmoituksia tai ihmisten perimätietoja. Me tunnustamme kuitenkin, että Hengen sisäinen valaisu on välttämätön sellaisten Sanassa ilmoitettujen asiain pelastavaksi ymmärtämiseksi. Westminsterin tunnustus Kristinuskon perustana on siis erehtymätön Jumalan sana, Pyhä Raamattu ja sen ilmoitus kolmiyhteisestä Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä.

7 Meidän seurakuntamme opettavat suuren yksimielisyyden vallitessa, että Nikaian kirkolliskokouksen päätös jumalallisen olemuksen ja kolmen persoonan ykseydestä on tosi ja että siihen on epäilyksettä uskottava; nimittäin että on olemassa yksi ainoa jumalallinen olemus, jota kutsutaan Jumalaksi ja joka on Jumala, ikuinen, näkymätön, jakamaton, ääretön voimassaan, viisaudessaan ja hyvyydessään, kaiken näkyvän ja näkymättömän luoja ja ylläpitäjä. Kuitenkin on olemassa kolme persoonaa, joilla on sama olemus ja valta ja jotka ovat yhtä ikuisia, Isä, Poika ja Pyhä Henki. Augsburgin tunnustus Kuinka voin arvioida eri uskontoja Tapoja arvioida eri uskontoja ovat: 1. Uskonnon syntyminen, mikä on sen tarkoitus ja päämäärä? Onko sen sanoman ja opetuksen jumalallinen alkuperä, sekä erehtymättömyys todistettu luotettavien todisteiden nojalla? Kun on kysymys kristinuskosta, silloin tämä kysymys kohdistuu Raamattuun. Raamattu on yhtenäinen ja kokonaisvaltainen kirja Raamatun alusta sen loppuun saakka. Sen profeetalliset ilmoitukset ovat toteutuneet vääjäämättömällä tarkkuudella. Sen jumalallinen alkuperä on todistettu epäämättömästi. Raamatun sanan jumalallisen voiman ovat kokeneet miljoonat sen lukijat. Raamatun sanoma on koeteltu monin eritavoin kaikissa historian vaiheissa. Sen sanoma on myös säilynyt muuttumattomana meidän aikaamme saakka. Raamattua ja sen opetuksia ei ole kyetty tieteellisesti kumoamaan. 2. Ovatko uskonnon perusteet ihmiselämän todellisuuden kanssa yhtenevät? Yleisesti opetetaan, että ihminen on pohjimmiltaan hyvä. Monet uskonnot ja aatteet uskovat opetuksen ja kehityksen tuomaan muutokseen. Monet uskonnot ja aatteet perustavat lähtökohtansa siihen yleiseen käsitykseen, että maailmassa oleva pahuus perustuu mm. ihmisen vääriin valintoihin ja on olosuhteiden tuomaa. Uskotaan että ihmisellä on luontainen kyky valita todellisen hyvän ja oikean, sekä todellisen pahan ja väärän välillä kunhan hän saa vain oikeata tietoa. Valistusoppi eri kulttuureissa on mm tämän kaltaisella perustalla; kun ihmiset saavat riittävästi tietoa, ihmiset osaavat valita hyvän ja oikean, ja niin ongelmat poistuvat. Mutta valistus ei ole voinut poistaa pahuuden tuomaa ongelmaa. Valistus ei ole voinut ratkaista sodan, väkivallan, köyhyyden, huume- ja päihdeongelmien, korruption, prostituution ja aidsin tuoman tuhon, ahneuden, itsekkyyden ym. ongelmaa. Se ei ole voinut ratkaista varsinaista ongelmaa, ihmisen luontaista kykyä luoda ympärilleen yhä uudelleen ja uudelleen kaikkea sitä millä on elä-

8 mää tuhoava vaikutus. Valistus ei ole voinut poistaa ihmisen kykenemättömyyttä valita hyvä ja synnin tuomaa vaikutusta ja halua valita sitä, mikä on paha. Luonnollinen ihminen ankkuroi moraalinsa valistukseen, hengellinen ihminen sen sijaan Golgatan Ristiin ja Kristukseen. Golgatan risti on poistanut ylhäältä, Jumalalta tulevan syytöksen, siitä tulisi seurata sen, että syytös lähimmäisten kesken poistuisi, mutta vain Jeesuksen rakkaus ja evankeliumi saa aikaan rakkauden vallankumouksen. Raamattu opetus on: Ihminen on syntynyt langenneeseen sukukuntaan, perisynnin myrkyttämänä ja hän on menettänyt tahdon vapauden Saatanalle ja synnin voimalle tässä suhteessa. Hengellisen olemuksensa puolesta ihminen on turmeltunut korjauskelvottomaksi, eikä ihmistä voida parantaa, muuta kuin Jeesuksen Kristuksen lunastustyön kautta. Ihmisille on annettu nimi, jossa on pelastus, Jeshua, eli Jeesus. Jeesus nimessä on voima, Hän on kuoleman ja Saatanan voittaja. Golgatan Risti ja Jeesus nimi on lyhyt evankeliumi, johon on kaikki kätketty. Jumala asuu nimessään, Jumalan apu ja Jumala on yhtä lähellä kuin Hänen nimensä, Jeesus on Jumalan nimi. Raamattu lupaa pelastaa jokaisen, joka huutaa avukseen Herran Jeesuksen nimeä. Kirkon pyhässä toimituksessa kristillisessä kasteessa, jonka Kristus asetti ennen pois menoaan, Jumala riistää Saatanalta ihmisen ja istuttaa Kristukseen, synnyttää uuden elämän ja lahjoittaa autuuden armosta. Että kaste toteutuisi ihmiselämässä ja ilmenisi uskonkuuliaisuutena, tarvitaan kristillistä opetusta Jumalan sanassa, sekä seurakunnan yhteyttä. Ihmisen turmelus ei siten ole huonojen tapojen ja valistuksen puutteen tuomaa tai olosuhteiden synnyttämää. Sisin olemus, jota Raamatussa sanotaan ihmisen elämän keskukseksi, on jokaisessa ihmisessä kokonaan ja perinpohjin turmeltunut, Aadamista perityn lankeemuksen myötä. Pahuus ja synnin myrkky on jokaisen ihmisen sydämessä eikä sitä ihminen eikä ihmisen valistus, eivätkä uskonnot, ei mitkään uskonnolliset menot ja ihmiselämän harjoitukset voi poistaa, Jumalan täytyy siten synnyttää ihmiseen uusi luonto, joka on Pyhästä Hengestä synnytetty Kristuksen oman kuvan kaltainen, siitä alkaa ihmisen prosessuaalinen vaellus kohti Jumalan tuntemista ja parantumista synnin turmeluksen vallasta. Me teemme pahaa, koska olemme perineet sen taipumuksen ja luonnon esivanhemmiltamme Aadamilta sekä Evalta. Jos Jumala ei saa hallita Hengellään ja sanansa opetuksilla luonnostamme valitsemme aina sen joka on todellisuudessa ja Jumalan edessä pahaa. Kun me teemme pahaa, eli syntiä, me toteutamme sitä, mikä meissä on itsessämme, itsemme ja lähimmäisemme turmioksi. Luonnollisessa syntymässä ihmisen vapaa tahto on sidottu syntiin, ja ilman Pyhän Hengen uudistusta se valitsee aina sen, mikä on Jumalan vihollisuutta, syntiä, luonnollinen ihminen on sidottu syntiin. Siksi Jumalan täytyy antaa ihmiselle hengellinen herätys ja vaikuttaa kääntymys Kristuksen puoleen. Jumalan suunnitelma on, että jokainen ihminen pääsisi sovintoon Jumalan kanssa, Kristuksen

9 kautta, ja tulisi kristillisen opetuksen piiriin ja pääsisi uskomaan synnit anteeksi, sekä Jeesuksen veri vapauttaisi ihmisen iloon ja rauhaan, että Jeesuksen lunastama ihminen kokisi Jumalan rakkauden. Pyhä Henki herättää ihmisessä Jumalan tunnon, totuuden ja armon tunnon. Jeesuksen haavoista vuotaa Jumalan voimallinen ja vapauttava armahdus ja rakkaus, Raamatun mukaan, ihminen joka ottaa vastaan Jeesuksen, saa tulla tuntemaan Jeesuksen opin voiman. Kristus on kutsunut meidät kasteen ja uskon kautta synnistä pyhään elämään. Pyhitys on yhä syvenevää synnin ja armon tuntoa kristityn elämässä, meidän pyhitys on Kristuksessa. Kaikkein hirvittävintä on se, että synnin pahuus on tuonut suunnattoman kuilun Jumalan ja ihmiskunnan välille ja suistanut sen Jumalan vihollisuudessa tuomion alaisuuteen. Tätä kuilua ihminen ei voisi koskaan, eikä mitenkään ylittää. Tämän kuilun yli on kuitenkin Jumala valmistanut Ristin muotoisen sillan, ihminen on sovitettu pyhän Jumalan kanssa, kaikki synnit ovat sovitetut, armo odottaa vastaanottajaa. Edelleen seurakuntamme opettavat, että Aadamin lankeemuksen jälkeen kaikki ihmiset, jotka lisääntyvät luonnollisella tavalla, syntyvät synnissä, so. ilman jumalanpelkoa, ilman luottamusta Jumalaan sekä pahan himon hallitsemina, ja että tämä alkusairaus ja perisynti on todella synti, joka tuomitsee ja tuo jo nyt mukanaan iankaikkisen kuoleman niille, jotka eivät kasteen ja Pyhän Hengen voimasta synny uudestaan. Augsburgin tunnustus Tässä meidän on tunnustettava, niin kuin pyhä Paavali sanoo (Room. 5:12), että synti on peräisin yhdestä ainoasta ihmisestä, Aadamista, jonka tottelemattomuudesta johtuu, että kaikista ihmisistä on tullut syntisiä ja he ovat joutuneet kuoleman ja Perkeleen valtaan. Tätä sanotaan perisynniksi eli perussynniksi. Tämän synnin hedelmiä ovat sitten pahat teot, joita tekemästä Kymmenen käskyä kieltää: epäusko, väärä usko, epäjumalanpalvelus, jumalanpelon puute, ylimielisyys, epätoivo, hengellinen sokeus eli sanalla sanoen se, ettei tunneta Jumalaa eikä välitetä hänestä. Sitten tulevat valehteleminen, Jumalan nimeen vannoskeleminen, rukouksen ja avuksi huutamisen laiminlyöminen, Jumalan sanan halveksiminen, tottelemattomuus vanhempia kohtaan, murha, epäsiveellisyys, varkaus ja petos. Perisynti on niin syvää ja pahanlaatuista luonnon turmeltumista, ettei sitä järki käsitä, vaan se on uskottava Raamatun ilmoituksen perusteella (Ps. 51:7 Room. 5:12 ss., 2 Moos. 33:20, 1. Moos. 3ss.). Shmalkaldenin opinkohdat 3. Millainen vaikutus uskonnoilla on ympäröivään maailmaan?

10 Yksi elämän peruselementti on totuuden löytäminen, sisäinen rauha ja elämän todellisen tarkoituksen löytäminen. Ihmiset etsivät totuutta ja elämän sisältöä eritavoilla ja eripaikoista, niin myös uskonnoista. Kun evankeliumi, kristinuskon sanoma 2000 vuotta sitten helluntaina alkoi levitä, niin maailma myös alkoi muuttua. Tätä oli edellyttänyt suuri muutos Jeesuksen Kristuksen opetuslasten elämässä. Jeesuksen ensimmäiset opetuslapset kokivat suuren muutoksen elämässään kun he saivat omistaa Jumalan armon Kristuksessa ja Pyhä Henki vuodatettiin heihin. Evankeliumi levisi pakanoiden keskuuteen ja Kristuksen voima vapautti syntiset iankaikkisen elämän toivoon. Jotka ottivat vastaan evankeliumin, saivat vapauden jonka Kristus heille antoi synnin tuoman suunnattoman syyllisyyden alta sekä kuoleman pelon kahleista ja turhasta epäjumalien palvonnasta sekä Perkeleen orjuudesta. Jeesuksen Kristuksen vastaan ottaneet pääsivät Jumalan voiman osallisuuteen ja saivat Jumalan rakkauden Pyhän Hengen tullessa heihin. Alkuseurakunta täyttyi huonosta elämästä ja kadotuksen tieltä pelastuneiden, Jeesuksen kohdanneiden niin riemullisesta ja kiitollisesta joukosta. He tulivat tuntemaan elävän Jumalan, elämäntien ja Kristuksen. Heistä tuli Kristuksen lähettiläitä, jotka olivat kutsutut pimeyden tieltä valon tielle Kristuksen seuraajiksi ja todistajiksi. Alkuaikojen kristityt olivat löytäneet totuuden, joka oli tehnyt heistä vapaita, sillä Raamattu sanoo: Totuus on tekevä teidät vapaiksi. Jeesuksen nimi on myös Vapahtaja. Evankeliumi Kristuksesta, suuresta sovituksesta Jumalan ja ihmisen välillä alkoi mennä kulovalkean tavoin eteenpäin. Kristinusko muutti radikaalisti silloista maailmaa, ja vaikuttaa yhä edelleen maailman historiaan. Muut uskonnot jättävät ihmisen lopulta synnin ja Saatanan orjuuteen, sekä syyllisyyden valtaan, uskontojen harjoittajat ovat sielunvihollisen pettäminä piemyden kansaa. Kristinuskon sanoma syntien anteeksiantamuksesta Kristuksen kautta sen sijaan poistaa syyllisyyden sekä tuo vapauden synninorjuudesta ja Jumalan rangaistuksesta, sekä Saatanan vallasta Jeesuksen veren ja Pyhän Hengen voiman kautta, Kristityt ovat valkeuden lapsia ja Jumalan kansaa. Jumala on rakkaus, ja Hänen kaikkivoipa muuttomaton rakkautensa ja tahtonsa ihmistä kohtaan ilmenee monin eritavoin kristillisessä uskossa. Sanoma Kristuksesta ei ole menettänyt voimaansa, Jumalan sanassa on yhä sama voima. Jeesus Kristus vapauttaa sekä tuo Jumalan Isän rakkauden ja hyväksynnän sekä antaa iankaikkisen elämän yhteydessään kaikenlaisille ihmisille, jota ottavat sanoman Jeesuksesta vastaan, Kristus antaa toivon kaikenlaisiin elämän kohtaloihin vielä tänäänkin, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti, evankeliumi on Jumalan voima. Lyhyesti: On vain yksi Jumala, yksi Herra, yksi jumalallinen majesteetti, kaikkien (Jumalan ) kolmen persoonan yksi luonto ja olemus. Joskus kuitenkin (Raamatussa) ilmoittaa itsensä Isä, joskus Poika, joskus Pyhä Henki. Yksi Ju-

11 mala ilmoittaa siis itsensä kolmessa persoonassa, jotta me oppisimme oikein tuntemaan Jumalan majesteetin emmekä uskoisi sokeasti, ettei Jumala lainkaan ole enemmän kuin yksi kuin persoona. Tätä ei Jumala halua, vaan hän haluaa, että me oppisimme tuntemaan hänet sellaisena kuin hän itsensä meille ilmoittaa. Mutta erityisesti Jumala on tunnettavissa siitä ilmoituksesta, joka kohdistuu hänen Poikaansa; koko Raamattu, Vanha ja Uusi Testamentti, viittaa näet Poikaan. Sillä Raamattu on annettu Messiaan eli vaimon siemenen tähden, joka haluaa saattaa voimaan kaiken sen, minkä käärme on turmellut, ottaa pois synnin, kuoleman ja vihan sekä palauttaa entiselleen syyttömyyden, elämän, paratiisin ja taivasten valtakunnan. Luther 4. Millainen ja kuka oli kristillisen uskon perustaja ja millaisia ovat olleet muiden uskontojen perustajat? Onko hän luottamusta herättävä vai onko hän saanut sädekehänsä vuosisatojen saatossa legendojen myötä. Jeesuksen historiallisuus on luotettavasti todistettu. Hänen elämänvaiheensa on etukäteen kirjoitettu Raamatussa Vanhaan Testamenttiin. Lisäksi monet luotettavat historialliset dokumentit todistavat Jeesuksen Kristuksen historialliseksi henkilöksi. Tiede ei ole pystynyt kumoamaan Jeesuksen historiallisuutta, eikä hänestä Raamatussa opetettuja todistuksia. Hänen sanansa ja tekonsa olivat täydellisessä sopusoinnussa keskenään. Hänen yliluonnollisuutensa todistettiin monella tavalla: hänen Pyhästä Hengestä sikiäminen ja syntyminen neitsyt Mariasta, ihmeteot, kuolleista nouseminen ja taivaaseen astuminen. Kristus on tuonut uuden uskon/non, joka ei perustu ihmisviisauteen vaan Jumalan voimaan, Kristuksen synnittömyys ja viattomuus sekä kaikki se, mitä hän teki ja opetti ovat todisteena kristillisen sanoman aitoudesta, samoin todisteena on miljoonien kristittyjen henkilökohtainen todistus ylösnousseen Kristuksen seuraajina. Toiset uskonnot, ovat epäpäteviä kristillisen sanoman rinnalla jo todistusarvoltaan, ja niiden perustajat ovat olleet itse synnin saastuttamia, ylösnousemus on täysin vieras eriuskontojen jumalakultille, mutta kristittyjen seurana on pyhä ja synnitön Jeesus Kristus ylösnousseena Herrana, Hän vaikuttaa omiensa välityksellä Pyhän Hengen voiman kautta suuriakin Jumalan tekoja, ilmeisiä merkkejä ja ihmeitä. Mikään uskonto ei ole syntynyt perustajansa kärsimyksistä niin totaalisella tavalla kuin kristinusko, minkään uskonnon perustajaa ei ole saatettu julki vuosituhansia ennen sellaisella profetaalisella varmuudella kuin mitä Kristuksesta ennustettiin Vanhassa Testamentissa, koko Raamatun Triumfi puhuu Kristuksesta. Hyvä lukijani! Elämäsi ja rakkaittesi siunauksen avaimet ovat olemassa, etsi niitä rukoillen Jeesuksesta ja Jumalan sanasta, sillä Raamattu sanoo: Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa ja Hänen vanhurskauttaan, niin kaikki muu sen ohessa teille annetaan. Löytäessäni Raamatusta vähemmän kuin Kristuksen, en ole vielä kertaakaan saanut kyllikseni, ja löytäessäni enemmän kuin Kristuksen, olen jäänyt köyhemmäksi kuin koskaan ennen. Luther

12 Raamatun todistuksia Joh.14:6. Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani Joh.7:17. Jos joku tahtoo tehdä hänen tahtonsa, tulee hän tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta, vai puhunko minä omiani Joh.3:2. Ei kukaan voi tehdä niitä tunnustekoja, joita sinä teet, ellei Jumala ole hänen kanssansa. Apt.4:12. Eikä ole pelastusta yhdessäkään toisessa; sillä ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitäisi pelastuman 1 Kor.10:20. Ei, vaan että, mitä pakanat uhraavat, sen he uhraavat riivaajille eivätkä Jumalalle Mark.7: Sillä sisästä, ihmisten sydämestä, lähtevät pahat ajatukset, haureudet, varkaudet, murhat, aviorikokset, ahneus, häijyys, petollisuus, irstaus, pahansuonti, jumalanpilkka, ylpeys, mielettömyys. Apt. 26:22. Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille. Apt. 24:14. Mutta sen minä sinulle tunnustan, että minä sitä tietä vaeltaen, jota he lahkoksi sanovat, niin palvelen isieni Jumalaa, että minä uskon kaiken, mitä on kirjoitettuna laissa ja profeetoissa, ja pidän sen toivon Jumalaan, että on ylösnousemus, jota nämä itsekin odottavat, sekä vanhurskasten että vääräin. Sen tähden minä myös ahkeroitsen, että minulla aina olisi loukkaamaton omatunto Jumalan ja ihmisten edessä. Paavalin puhe Areiopagilla Apt. 17: "Mutta Paavali odottaessaan heitä Ateenassa hänen henkensä hänessä kiivastui, kun hän näki, että kaupunki oli täynnä epäjumalankuvia. Niin hän keskusteli synagogassa juutalaisten ja jumalaa pelkääväisten kanssa ja torilla joka päivä niiden kanssa joita hän siellä tapasi. Ja muutamat epikurolaiset ja stoalaiset filosofit väittelivät hänen kanssansa; ja toiset sanoivat: "Mitähän tuo lavertelija tahtoo sanoa?" Toiset taas sanoivat: "Näkyy olevan vieraiden jumalien julistaja", koska hän julisti heille evankeliumia Jeesuksesta ja ylösnousemuksesta. Ja he ottivat hänet

13 ja veivät Areiopagille ja sanoivat: Voimmeko saada tietää, mikä se uusi oppi on, jota sinä ilmoitat? Sillä outoja asioita sinä tuot meidän korvaimme kuulla. Me siis tahdomme tietää, mitä ne oikein ovat. Sillä ateenalaisilla ja siellä oleskelevilla muukalaisilla ei kenelläkään ollut aikaa muuhun kuin uutta puhumaan ja uutta kuulemaan. Niin Paavali astui keskelle Areiopagia ja sanoi: "Ateenan miehet, minä näen kaikesta, että te suuresi kunnioitatte jumalia. Sillä kävellessäni ympäri ja katsellessani teidän pyhiä paikkojanne minä löysin myös alttarin johon oli kirjoitettu: `Tuntemattomalle jumalalle`. Mitä te siis tuntemattanne palvelette, sen minä teille ilmoitan. Jumala, joka on tehnyt maailman ja kaikki, mitä siinä on, hän, joka on taivaan ja maan Herra, ei asu käsillä tehdyissä temppeleissä, eikä häntä voida ihmisten käsillä palvella, ikään kuin hän jotakin tarvitsisi, hän, joka itse antaa kaikille elämän ja hengen ja kaiken. Ja hän on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkea maanpiiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat, että he etsisivät Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää - hänet, joka kuitenkaan ei ole kaukana yhdestäkään meistä; sillä hänessä me elämme ja liikumme ja olemme, niin kuin myös muutamat teidän runoilijoistanne ovat sanoneet: Sillä me olemme myös hänen sukuansa. Koska me siis olemme Jumalan sukua, emme saa luulla, että jumaluus on samankaltainen kuin kulta tai hopea tai kivi, sellainen kuin inhimillisen taiteen ja ajatuksen kuvaelma. Noita tietämättömyyden aikoja Jumala on kärsinyt, mutta nyt hän tekee tiettäväksi, että kaikkien ihmisten kaikkialla on tehtävä parannus. Sillä hän on säätänyt päivän, jona hän on tuomitseva maanpiirin vanhurskaudessa sen miehen kautta, jonka hän siihen on määrännyt; ja hän on antanut siitä vakuuden, herättämällä hänet kuolleista." Evankeliumin perusasiat 1.Kor.15:1-7. Veljet, minä palautan teidän mieliinne sen evankeliumin, mitä teille julistin, minkä te myös olette ottaneet vastaan ja missä olette pysyneet. Sen kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni sellaisena kuin minä sen teille julistin, ellette ole turhaan uskoneet. Minä annoin teille tiedoksi ennen kaikkea sen, minkä itse olin saanut: Kristus kuoli meidän syntiemme tähden kirjoitusten mukaan. Hänet haudattiin, hän nousi kuolleista kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan ja hän näyttäytyi yhdellä kertaa enemmälle kuin 500 veljelle, joista useammat ovat vielä nytkin elossa, mutta muutamat nukkuneet pois.

14 Sen jälkeen hän näyttäytyi Jaakobille, sitten kaikille apostoleille. Aivan viimeiseksi hän näyttäytyi minullekin, joka olen kuin keskosena syntynyt. Rukoilemme virren sanoin: Oi nouse aurinkomme, Sä kirkas, suloinen! Suo päästä pakanoiden Jo yöstä orjuuden. Kun paaden haudaltasi Sä heitit, heitä myös Pois taikauskon usvat, Tee Jeesus armotyös. Kuin pääsiäisen koitto Sä nouse loistamaan. Sun säteittesi alla Jo puhkee kevät maan. Sun totuutesi murtaa Kuin valo pimeän, Ja hautakammioissaan saa kuolleet elämään. Kun kätes koskee, kukkii Taas oksa alaston, Ja vehmas ruoho peittää Jo hieta aavikon. Sun yrttitarhaksesi Myös sydän aukeaa, Kun, Herra suven viestin Se sanastasi saa. Jo nähkööt sokeatkin: Sä yksin olet tie, Ja kahlehditut kuulkoot: se vapauuteen vie. Veisatkoot iloisesti Myös kielet kankeat, Kun autuutesi annat, Valollas valistat. Ja kauas eksyneille Vie juhlakutsusi. Tee tunnetuksi heille Sun rakkautesi. Suo Pyhän Hengen voima Viejille viestin sen. Ja koko lauma johda Luo yhden Paimenen. Vvk Rukoilemme Jumalaa Tänään rukoilen Jumalan voimaa suojelemaan ja ohjaamaan, Jumalan silmät valvomaan, Jumalan mahdin varjelemaan, Jumalan korvat huuliani kuuntelemaan. Jumalan viisaus opettakoon minua, hänen kätensä ohjatkoon, hänen kilpensä suojatkoon; Jumalan sana avatkoon suuni puhumaan, hänen taivaallinen sotajoukkonsa varjelkoon minua. Kristus kanssani, Kristus sisälläni, Kristus takanani, Kristus edessäni, Kristus rinnallani, Kristus voittajani, Kristus lohduttajani ja virvoittajani, Kristus allani, Kristus ylläni, Kristus levossa, Kristus vaarassa, Kristus ystävän ja vieraan suussa. Rukoilen tänään, Kolminaisuuden väkevää nimeä; minä kutsun häntä joka on yksi ainoa, Kolme Yhdessä, Yksi kolmessa, josta koko luomakunta on syntynyt; Iankaikkinen Isä, Henki ja Sana, Ylistys pelastukseni Herralle, Pelastus on Herrassa Kristuksessa. - Rukous 400 luvulta. Kristikunnan rukouksia: A. M. Raittila

15 Luominen ja syntiinlankeemus Luominen Raamattu, Jumalan ilmoitus alkaa maailman luomisella: Raamattu alkaa: "Alussa loi Jumala taivaan ja maan." Taivas ja maapallo ovat siis Jumalan luomat. Jumalan, joka on Kaikkivaltias ja kaikkivoipa Jumala, Jumalalle mikään ei ole mahdotonta. Jumala loi maailman kuutena päivänä ja seitsemäntenä päivänä hän lepäsi. Jumala loi kaiken Sanallaan, Sana tarkoittaa Raamatussa Kristusta. (Jh.1:3; Kol.1:16; Heb.1:2; Sanl.8:28-31; 1Moos.1:26.) Luomiskertomuksessa toistuu Jumalan sana: Jumalan sanoi, ja tapahtui niin. U. Saarnivaara. Voiko Raamattuun luottaa. Ensimmäiseksi Jumala erotti valon pimeydestä ja niin ensimmäinen päivä tuli. Koko maailman kaikkeuden Raamattu sanoo olleen veden peittämä ennen toista luomispäivää. Toisena luomispäivänä Jumala erotti vedet, jotka olivat avaruudessa ja ne vedet jotka vallitsivat maanpäällä. Raamattu sanoo että maailma ja taivaat ovat luotu vedestä ja veden kautta. 2.Piet.2:5. Kolmantena päivänä Jumala loi kaikki vihannan ruohon kasvit, siemenet ja maa alkoi tuottaa vihantaa ruohoa, siementä, ja hedelmää lajiensa mukaan. Neljäntenä päivänä Jumala loi valot, eli tähdet kuun ja auringon. Mikä oli se valo, joka valaisi ennen auringon luomista maailmaa, oliko se kenties itse Kristus? Viidentenä päivänä Jumala loi veden elävät olennot kalat ja muut, siivekkäät linnut kunkin lajiensa mukaan. Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä. Kuudentena päivänä Jumala teki metsäeläimet ja karjaeläimet, kunkin lajiensa mukaan ja kaikki maan matelijat kunkin lajiensa mukaan. Ja Jumala näki että se oli hyvä. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ensin Jumala loi miehen maan tomusta ja puhalsi häneen elämän hengen ja asetti hänet paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä.

16 Jumala lupasi syödä vapaasi kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän ja pahan tiedon puusta hän kielsi ihmistä, Aadamia syömästä, sanoen: sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ja sitten Herra Jumala sanoi: Ei ihmisen ole hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. "Niin Herra Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla. Ja Herra Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä ja toi hänet miehen luo. Ja mies sanoi: Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu. Sen tähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi. Ensimmäiset ihmiset mies ja nainen olivat nimeltänsä Aadam ja Eeva. Syntiinlankeemus Syntiinlankeemus, joka tapahtui ihmiskunnan syntyhistorian alussa, on suurin onnettomuus koko ihmiskuntaa ajatellen, mikä koskaan on ihmiskunnan historiassa tapahtunut. Silloin koko tulevan ihmiskunnan kohtalo sinetöitiin kohtalokkaalla tavalla. Koko ihmissuku joutui synnin, kuoleman ja Perkeleen valtaan ja matkalle kohti iankaikkista kadotusta ja eroa Jumalasta. Jumalan tuomio lankesi ihmiskunnan päälle, ja ihmissuku joutui Jumalan vihan alle. Ihmissuku menetti oikeuden olla Jumalan kuvan kaltainen ja turmeltui Saatanan kuvan kaltaisuuteen. Ihminen, joka luotiin Jumalan kuvaksi, menetti sen vanhurskauden, jollaiseksi Jumala alkuaan ihmisen loi. Ihminen ei enää voinut olla Jumalansa yhteydessä, vaan hänen täytyi lähteä karkotettuna siitä Paratiisista, jossa Jumala tahtoi Aadamin ja Evan olevan hänen luotuinaan ja hänen yhteydessään. Syntiinlankeemuskertomus Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: Älkää syökö kaikista paratiisin puista? Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi. Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan.

17 Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa ja hänkin söi. Silloin aukenivat heidän molempain silmänsä ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunanpuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot. Ja he kuulivat, kuinka Herra Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi Herran Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta Herra Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: MISSÄ OLET? Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin. Ja hän sanoi: Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Mies vastasi: Vaimo, jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Niin Herra Jumala sanoi vaimolle: Mitäs olet tehnyt? Vaimo vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin. Niin Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on rikki polkeva sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän. Ja vaimolle hän sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva. Ja Aadamille hän sanoi: Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: Älä syö siitä niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itsesi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä. Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen,

18 sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman. Ja mies antoi vaimolleen nimen Eva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimollensa puvut nahasta ja puki ne heidän yllensä. Ja Herra Jumala sanoi: Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti! Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu. Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit, ynnä välkkyvän, ja leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä 1.Moos.3:-24 Vanha Aadam ei ole näet mitään muuta kuin sitä, mikä löytyy meistä itsestämme ja ilmenee meissä pahana taipumuksena kiivauteen, vihaan, epäpuhtauteen, kunnianhimoon, ylpeyteen ja muuhun vastaavaan. Sillä tällainen häijy vihollinen on meissä Aadamin perintöä ja synnynnäisenä äidin kohdusta saakka. Tästä taas ovat seurauksena kaikenlaiset pahuuden työt: tapot, avionrikokset, ryöstöt ja monet muut Jumalan käskyn rikkomukset. Mitään ei siis tapahdu ilman tottelemattomuutta Jumalan tahtoa vastaan. Luther Tuhoisa syntiinlankeemus Kaikkeuden Herra! Näen ympärilläni paljon kurjuutta. Tuhon voimat riepovat ihmisparkoja. Monet sodat, taudit, köyhyys ja kurjuus todistavat että ihminen on vajonnut pohjattomaan pimeyteen.raamattusi ilmaisee, että on tapahtunut syntiinlankeemus josta kaikki olemme osalliset. Maailma vajoaa tuhoaan kohti ja monet ihmiset, kulkevat vielä ilman tietoa sinun pelastussuunnitelmastasi. Lähetä siis evankeliumisi kaikkeen maailmaan, ja pelasta ihmiskuntamme vajoamasta ikuiseen pimeyteen. Kaikkivaltias ja kaikkivoipa Pyhä Jumalamme, nosta pyhä nimesi, kunniasi, sanasi ja voimasi tämän maailman ruhtinasta Paholaista vastaan ja pelasta kansasi! Herätä sanasi kautta pelastuksen kaipuu sekä Poikasi Jeesuksen Kristuksen ja hänen ristintyönsä kautta elävä usko ja rakkaus, sekä toivo iankaikkisesta tulevaisuudesta kaikille ihmisille, sillä sinä Kristus olet totisesti maailman Vapahtaja. Ylistys, kunnia ja kiitos Poikasi työstä, sinulle Jumalallemme, nimessäsi Amen.

19 Jumalan yleinen ilmoitus Elämämme kallein asia Jumalan loi ihmisen yhteyteensä ja ihminen on tarkoitettu elämään ainaisesti Jumalan yhteydessä, siksi ihmissydän saa rauhan vain Jumalassa, se on hänen luonnollinen alkuperäinen olotilansa. Ihmiselle pelastuminen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta, sekä Vapahtajan tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on ihmiselämän kallein asia. Se on ainut asia josta riippuu meidän iäisyyskohtalomme ja elämämme sisältö. Kuinka kallis onkaan sinun armosi Jumala! Ihmislapset etsivät sinun siipiesi suojaa (Ps.36:8). Jumalan lapseksi pääsemisestä riippuu ajallinenkin onni. Ilman uskoa Jumalaan ihminen vaeltaa turvattomana syyllisyyttä tuntien ja epätoivoisena tulevaisuudesta, sen sijaan kristityn tulevaisuuden toivo on valoisa. Kristityn toivo perustuu järkähtämättömään Jumalan sanaan, sen syntistä ihmistä koskevasta pelastusilmoituksesta, Jumalan armosta ja iankaikkisesta elämästä Kristuksen tähden. Pelastus Jeesuksessa on Jumalan rakkauden suunnitelma ihmiskuntaa kohtaan, Jeesus on tullut valkeudeksi maailmaan, ettei yksikään, joka Häneen uskoo, jäisi pimeyteen. Sinä (Jumala) suot hänelle onnen ja siunauksen (Ps.21.4). Minun onneni on olla Jumalaa lähellä (Ps.73.28). Herran silmä valvoo niitä, jotka pelkäävät häntä ja panevat toivonsa hänen armoonsa. ( Vk. laupeuteensa). Raamatun todistuksia Matt.16:26: Sillä mitä se hyödyttää ihmistä, vaikka hän voittaisi omaksensa koko maailman, mutta saisi sielullensa vahingon? Job.22:21: Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen. Joh.10:10: Varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Gal. 4:5. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala Poikansa, vaimosta syntyneen, lain alaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsen asemaan. Salattu Jumala Jumalan olemus on verhottu salaisuuteen ja Jumalan sana ilmaisee Jumalalla olevan moninaisia ominaisuuksia, kuten pyhyys, vanhurskaus, totuus, kaikkien tuomaruus, peljättävyys, kaikkivaltius, käsittämättömyys, selittämättömyys,

20 voimallisuus, kunnia, kirkkaus, valta, väkevyys, armollisuus, laupeus, rakkaus jne. Jumala on salattu, Pyhä! Pyhä! Pyhä!, Kolmiyhteinen Jumala. Jumala tahtoo kuitenkin ilmoittaa itsensä meille. Jumala puhuu ihmiselle monella tavalla. Hän puhuu meille luonnossa, kansojen kohtaloissa, oman elämämme vaiheissa ja omassatunnossa. Aivan erityisesti hän ilmoittaa itsensä Raamatussa ja seurakunnassa. Synnin tähden emme voi päästä Jumalan tuntemiseen kuin Jeesus Tietä. Sillä Jumala on kuluttavainen (kuin) tuli. Hän yksin on kuolematon, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla; jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä. 1 Tim.6:16. Jumalan salatusta olemuksesta kertoo parhaiten Siinain vuoren tapahtumat Vanhassa Testamentissa ja kymmenen käskyä 2.Moos Jumala on vanhurskas ja pyhä.. Totisesti, sinä olet salattu Jumala, sinä Israelin Jumala, sinä Vapahtaja. Jes.45:15 Jumala on Pyhä, mutta Kristuksessa ja hänen kauttansa voimme nähdä Taivaallisen Isän rakastavan meitä. Jumala on tullut luoksemme Kristuksessa. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. 2.Kor.5:19. Kristuksen syntymä merkitsi muutosta Jumalan olemistapaan niin radikaalisti, että Luther sanoo: muuta Jumalaa ei olekaan. Jumala asuu valkeudessa, johon yksikään ei voi tulla. Meidän ja Jumalan välillä on ehdoton ja yli ymmärryksen käyvä välimatka, joka erottaa luomakunnan sen Luojasta. Jumala on ennalta valinnut ne jotka pelastuvat. Tämä on Jumala, joka vaatii meidät tilille ja vastuuseen siitä, mitä emme voi täyttää, Jumala, joka esittää meille kysymyksen, johon emme kykene antamaan vastausta. Hän on Jumala, joka loi meidät hyvään, eikä kuitenkaan anna meille muuta mahdollisuutta kuin tehdä pahaa hän on salattu Jumala (Deus absoconditus) Hän on ehdottoman valinnan eli predestinaation Jumala. Tämä Jumala paaduttaa Faaraon sydämen, vihaa Eesauta ennen kuin hän on syntynytkään, hän on savenvalaja, joka valaa astioita, joita kauhistumme joka julmassa kirkkaudessaan ja kunniassaan jylisee heille ukkosen äänellä: Syy on sinun! Ja sittenkin, niin valtavaa kuin salatun Jumalan pelottava todellisuus onkin, on vielä jotakin valtavampaa, joka voittaa sydämen vielä täydellisemmin ja ulottuu entistäkin kauemmas ihmisen ajatuskyvyn yläpuolelle: Salattu Jumala on ilmoittanut itsensä. Hän on astunut esiin siitä syvästä pimeydestä, jonka taakse meidän silmiltämme kätkeytyy se valkeus, johon kukaan ei voi tulla. Hän on tullut meidän luoksemme sen yli ymmärryksen käyvän kuilun yli, joka erottaa Luojan langenneesta luomakunnasta, ja ilmaissut itsensä meille.

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään

Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. Rauha teille! Saarnakirja. osa 3. Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Markku Särelä Pastori, teol. tri h.c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 3 Pyhän Kolmiykseyden päivästä mikkelinpäivään Kansi: Kimmo Pälikkö Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Rajakatu 7, 15100

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan

MARTTI LUTHER. Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan 118 Luterilainen 6/2015 MARTTI LUTHER Evankeliumi yksin ilmoittaa Jumalan Pojan Mooses ei ilmaise Jumalan Poikaa, vaan ilmaisee lain, synnin, pahan omantunnon, kuoleman, Jumalan vihan, tuomion ja helvetin;

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

Evankeliumin periaatteet

Evankeliumin periaatteet Evankeliumin periaatteet He tulevat tuntemaan Lunastajansa ja hänen oppinsa kohta kohdalta tietääkseen, kuinka tulla hänen luoksensa ja pelastua. 1. Nefi 15:14 Evankeliumin periaatteet Myöhempien Aikojen

Lisätiedot

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN

EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN Jorma Pihkala EVANKELIUMI JOHANNEKSEN MUKAAN JOHDANTO Vanhan kirkon yksimielisen perimätiedon mukaan neljäs evankeliumi on apostoli Johanneksen, Sebedeuksen pojan, apostoli Jaakobin veljen, laatima. Matt.4:21

Lisätiedot

"Rauha teille!" Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö

Rauha teille! Saarnakirja. osa 1. Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. Adventista laskiaissunnuntaihin. Kansi: Kimmo Pälikkö Markku Särelä Pastori, teol. tri, h. c. "Rauha teille!" Saarnakirja osa 1 Adventista laskiaissunnuntaihin Kansi: Kimmo Pälikkö Julkaisija: Suomen Tunnustuksellinen Luterilainen Kirkko Suomen Tunnustuksellinen

Lisätiedot

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN

TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN TAIVAS TOIVOSSA VALMIINA LÄHTÖÖN Merja-Riitta Savolainen Merja-Riitta Savolainen J O H D A N T O Pohdiskelen elämää, tässä ajassa, Raamatun valossa. Ajatukset, tunteet ja päivät vaihtuvat kirjanteon aikana.

Lisätiedot

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther

N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN ÄÄNENKANNATTAJA. Näin sanoo Luther Ja te tulette olemaan minun todistajiani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa maan ääriin saakka. Apt:t. 1:8 N:o 10 Lokakuu 88. vuosikerta 2007 EVANKELISLUTERILAISTEN MAALLIKKOSAARNAAJIEN

Lisätiedot

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind

Imatralla 28.02.2010 Marko Lind ALKUSANAT ALKUSANAT Johanneksen ilmestyksestä on saatavilla erilaisia selitysteoksia, jotka jättävät lukijansa suuren epätietoisuuden valtaan pystymättä useinkaan antamaan vastauksia suuriin kysymyksiin,

Lisätiedot

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi.

Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 34 LUKU Amulekin todistus. Suuri ja viimeinen uhri. Miten armo tyydyttää oikeudenmukaisuuden. Parannuksen tekoa ei pidä jättää huomiseksi. 1. Ja nyt tapahtui, että kun Alma oli puhunut tämän heille, hän

Lisätiedot

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1

ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 1 ENNUSTUKSET TOTEUTUVAT JOHANNEKSEN ILMESTYS SIVU 2 SUOSITTELEN TÄTÄ KIRJAA Kirjan kirjoittajan, Marko Lindin Jumalan Valtakunnan työtoverina, olen saanut

Lisätiedot

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset

The Holy See. menossa? Miksi on olemassa pahaa? Mitä tulee tämän elämän jälkeen? Nämä kysymykset The Holy See Ioannes Paulus PP. II Fides et ratio Usko ja järki 1998.09.14 Kunnioitettavat veljet piispanvirassa, lähetän teille tervehdykseni ja apostolisen siunauksen! Usko ja järki (fides et ratio)

Lisätiedot

On aika puhdas kirkko

On aika puhdas kirkko On aika puhdas kirkko Kun Jumala kutsui minut ministeriön Hän näytti, että visio tulevista asioista, että olisin paljastaa kolme suuret täplät Kristuksen ruumis. Hän sanoi tuolloin, "He ovat malleja."

Lisätiedot

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI

EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI EI-KRISTITYN KÄÄNTYMISPROSESSI Kylväjävertaus sisältää monta tärkeää näkökulmaa kristityksi tulemisen prosessista. Alla katkelma Matt. 13:13-23: 13. Minä puhun heille vertauksin siksi, että he näkevin

Lisätiedot

Tempaus ja Kristuksen tulemus

Tempaus ja Kristuksen tulemus Tempaus ja Kristuksen tulemus Kuolleitten ylösnousemisen toivo Meillä kristityillä on Raamatun ilmoituksen mukaan kuolleiden ylösnousemisen toivo. Apt.23:6; 24:15,21 Toivo tarkoittaa iankaikkista elämää

Lisätiedot

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto

Ilmestyskirja. 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto Ilmestyskirja 2007 Pirkko Valkama Kansanlähetysopisto 1 Johdanto Voiko Jeesuksen opetuslapsi Johannes olla Ilmestyskirjan kirjoittaja? Miten tulkita Ilmestyskirjaa? Luku 1 Ilmestyskirjassa on menneisyyden,

Lisätiedot

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen.

KODIN HYVINVOINTI. Saavuin Golgatalle. Saavuin Golgatalle luokse Jeesuksen. Nostin hiljaa pääni vaiti katsellen. KODIN HYVINVOINTI JULKAISIJA: SPA-UP Kansainvälinen lähetysseurakunta Suomen lähetysyhdistys ry OSOITE: Satamatie 10 37800 TOIJALA PUHELIN: (03) 542 5100 PANKKI: Sampo 800015-715655 PAINOPAIKKA: Hämeen

Lisätiedot

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun.

Armo & Totuus. Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. Armo & Totuus No. 2 / 2006 Ja Jumala antoi Salomolle viisautta ja ymmärrystä ylen runsaasti ja älyä niin laajalti, kuin on hiekkaa meren rannalla (1 Kun. 4:29) Sisältö No. 2 / 2006 2 Kun vetten läpi käyt

Lisätiedot

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Millainen Jumala sinulla on?

Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net. Millainen Jumala sinulla on? Ja niin joulu joutui... sivut 3 ja 5 Uusi Elämä Riippumaton, yhteiskristillinen herätyslehti - Uusi Elämä, PL 755, 20101 Turku, - www.uusielama.net Numero 11-12/2009 Rauno Helppi: Jeesus Kristus vapautti

Lisätiedot

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus

Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatun luotettavuus ja Jeesuksen historiallisuus Raamatussa on ennustettu Messiaasta ja ne ennustukset sopivat Jeesuksen elämään ja persoonaan. Se on kuitenkin uskon asia, pitääkö joku totena sen, että

Lisätiedot

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa

NRO 11 / 2013 MARRASKUU. Ristin Kansa NRO 11 / 2013 MARRASKUU JOULUN ODOTUSTA Lumikello Lumi on kiteyttänyt joulun kellon kotimme pihaan. Joulun kello soittaa tänäkin vuonna ihanaa, vanhaa sävelmää elämäämme. Sävel tavoittaa meidät huolien

Lisätiedot

Sievissä 12.lokakuuta 2013

Sievissä 12.lokakuuta 2013 Sievissä 12.lokakuuta 2013 61. Usko ainoastaan Alkurukous/tervetuloa Aluksi Kun myös uusia kuulijoita tulee päivittäin näille luennoille, pieni informaatio on tämän tästä tarpeellinen. Luennon papyrus-versio

Lisätiedot

BERESHITH suom. ALUSSA

BERESHITH suom. ALUSSA 1 BERESHITH suom. ALUSSA 1 luku 1 Alussa loi JUMALA taivaan ja maan. 2 Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja JUMALAN Henki liikkui vetten päällä. 3 Ja JUMALA sanoi: Tulkoon valkeus.

Lisätiedot

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK.

5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ APOSTOLIEN PÄIVÄ 11.7.2004 HERRAN PALVELUKSESSA LUUK. 5. SUNNUNTAI HELLUNTAISTA 4.7.2004 ARMAHTAKAA! LUUK. 6:36-42. TUKIT SILMILLÄ Vankilaevankelista Reijo Klinu Loikkanen sanoo olevansa kahdesti armahdettu. Istuessaan murhasta elinkautista tuomiotaan vankilassa

Lisätiedot

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y.

KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. PEKKA ERVAST KARMA JA SAIRAUDET RUUSURISTIN KIRJALLISUUSSEURA R.Y. II painos (Näköispainos v. 1946 ilmestyneestä laitoksesta) Digitalisoitu näköispainos 2006 Arvi A. Karisto Osakeyhtiön laakapaino Hämeenlinna

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish Serpent's Seed, The 58-0928E William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Käärmeen siemen Jeffersonville, IN, USA 28.9.1958, iltakokous Esittely William Branhamin

Lisätiedot

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7

William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Finnish The Exposition of the Seven Church Ages Chapter 6: The Thyatirean Church Age CAB-06 William Marrion Branham päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu Ilm. 10:7 Esitys seitsemästä seurakuntajaksosta

Lisätiedot

Kiertokirje Lokakuu 2011

Kiertokirje Lokakuu 2011 ,,Jeesus Kristus sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti ( Hebr. 13:8) Kiertokirje Lokakuu 2011 Oikein sydämellisesti tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kalliissa nimessä 1 Moos.

Lisätiedot

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita

Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Raamatun käännösvirheitä ja puuttuvia jakeita Sisällys Johdanto Yleistä tietoa Raamatusta ja ihmisen sekä Jumalan välisestä suhteesta Työkaluja Raamatun tutkimiseen Vanhan Testamentin käännösvirheistä

Lisätiedot

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki

ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki 160 ISÄN SYDÄN RAAMATTUKOULU - OSA 15 18.1.2012 Seppo Välimäki Aikakauden täyttyminen ja suuri muutos Vuoden 2012 alussa Pyhä Henki puhui minulle: "Opeta Jeesuksen tulemukseen valmistautumisesta!" - opeta

Lisätiedot