Osavuosikatsaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Väestö- ja työttömyyden kehitys 11 Ylöjärven kaupungin talouskehitys Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta 17 Kaupunginhallitus 18 Kaupunkikehitysosasto 20 Ympäristölautakunta 22 Asukaslautakunta 23 Perusturvalautakunta 24 Koulutuslautakunta 28 Vapaa-aikalautakunta 31 Tekninen lautakunta 35 Tuloslaskelma 40 Rahoituslaskelma 41 Tuotot ja kulut toimielimittäin 42 Tuotot ja kulut vastuualueittain 44 Investointien toteutuminen projektittain 47 Ylöjärven Vesi liikelaitos 55 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari 63 Konserniraportti Tytäryhteisöt

3 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 12 milj. eli 60 % nettoinvestoinneista. Ei toteudu Jory/Riku Siren Vuosikate 400 /asukas Ei toteudu Riku Siren Konsernin lainakanta Enintään /asukas Toteutunee Riku Siren Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talonrakennusinvestoinnit toteutaan valmistellun ja päätetyn menettelyn mukaisesti. Menettely hyväksytty ja käytössä. Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. osittain, toiminta jatkuu Jory /Timo Saari Tilikauden tulos 0-tulos Ei toteudu Riku Siren 13

4 Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Toimialan laatu ja elinvoimaisuus kriteeriksi uusia yritystontteja myytäessä myös alueen luonne huomioiden. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. osittain (pula pienistä tonteista) Riku Siren Riku Siren Riku Siren Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Työpaikkaomavaraisuus 70 % Ei toteudu, n. 67 % Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki 24

5 Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat Ylöjärvellä 120 aloituspaikkaa. Elokuussa 2013 Valossa aloitti 124 opiskelijaa. Virallinen tilastointipäivä on Matti Hursti Työttömyysaste vuoden lopussa 8,0 %. 10,3 %, ei toteutune. Tiistaina... Jory/Riku Siren Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 275. Alle 25-vuotiaita työttömiä alle , ei toteudu Jory/Riku Siren 193, ei toteudu Jory/Riku Siren 35

6 Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusia asuntoja valmistuu 280. Ei toteutudu (arvio 190) Riku Siren MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Joukkoliikenteen seudulliset tariffit vahvistetaan. Kaupungin kanta joukkoliikenteen perusratkaisuihin (lähijuna/kaupunkiraitiotie) on päätetty. Ylöjärven osalta Riku Siren Riku Siren Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. pääosin Timo Saari Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Kilpailutus toimintamalleista tulossa lokakuussa Kehyskunnat mukana. Anne Santalahti Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi käynnistyy. Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymistä seurataan. Tilaapäällikkö Lauri Savisaari raportoi vapltk:lle seutuopiston asioista Tredun seudullinen seurantaryhmä aloitti Tredun Valon toimipisteessä opintonsa elokuussa aloitti 67 ylöjärveläistä nuorta. Pentti Sivunen Riku Siren/Matti Hursti Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Odotetaan Tampereen Veden ratkaisua. Seppo Heljo 46

7 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuosittainen väestönkasvu 1,5 % Elokuun lopun tilanne 0,5 % (151 as) eli ei toteutune. Vastuuhenkilö Jory/Riku Siren Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee. Riku Siren Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tehty. Valmistelu käynnissä. Mm. koululaisia kuultu, yleisötilaisuus Takamaalla. Myös henkilöstön ja oppilaiden vanhempien Wilmakuulemiset tulossa. Koulutuslautakunnan käsittelyt marraskuussa ja joulukuussa Matti Hursti Siltatien asemakaavaalueen toteutusaikataulu laaditaan. Riku Siren Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. Ei toteudu, kaavavaranto noin 2,5 v (Työlänojan asemakaavasta valitus) Riku Siren 57

8 Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Riku Siren Asuntotuotanto omistusmuodoittain ja asuntotyypeittäin Asuntotuotanto pientalovaltaista lukuunottamatta keskusta-aluetta. Sosiaalista asuntotuotantoa lisätään. sosiaalista asuntotuotantoa lukuun ottamatta Riku Siren Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen Haja-asutusalueen rakentamisen seudulliset periaatteet hyväksytty soveltuvin osin. Toteunut Riku Siren Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. osittain (Antaverka-Mutala valmis) Riku Siren Monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot sekä kaava- että hajaasutusalueilla Tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. osittain Riku Siren 68

9 Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Seurataan säännöllisillä mittauksilla. Seuranta tapahtuu reaaliajassa. Seppo Heljo Pohja- ja pintavesien tila Pohjavesien tilan turvaamiseksi tehdään jatkuvasti suojelusuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä. Vesistöjen tilan parantamiseen osallistutaan näytteenotoin, avustusten ja neuvonnan avulla Riku Siren Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Erilaisten elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitus on valmis. Selvitys Ylöjärven luontokohteista on valmistunut. Riku Siren Luontoalueiden virkistyskäyttö Osallistutaan luontomatkailun kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Riku Siren/Timo Isolähteenmäki Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Asukaslautakunta järjestää vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia. osittain toiminta jatkuu Vastuuhenkilö Timo Saari Palautteen käsittelyä täsmennetään. valmistelussa Timo Saari 79

10 Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustokauden aloitukseen liittyvä koulutus järjestetty. Timo Saari Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Uuden valtuuston toiminnan kehitys-toiveet kartoitettu. Kyselytunti toteutuu Timo Saari Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen toteutetaan enenevässä määrin Timo Saari Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Uuden strategian valmistelu käynnistynyt. Ei toteudu, kaupunginhallitus päätti siirtää aloituksen 2014 Riku Siren Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Otetaan käyttöön päätösten vaikuttavuuksien arviointi. mm kuntarakenteeseen ja talouteen liittyviä seminaareja ja tietoiskuja toteutettu lisäksi valtuustoinfoissa käsitelty ajankohtaisasioita Timo Saari Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Valmistelu meneillään Jory/Timo Saari Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Kustannukset suoritetta kohti eivät pääsääntöisesti nouse. Tavoitetta ei voida seurata olemassa olevan tiedon ja järjestelmien avulla. Jory/Riku Siren Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kaupungin yksiköille. V suunnitelma sisältää n. 56 eri laajuista toimenpidettä, joista yli puolet on toteutunut mennessä. Matti Hursti 810

11 Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Enintään 60 lasta tai nuorta. 50 lasta tai nuorta Anne Santalahti Peruskoulun jälkeiset opinnot Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus Toimeentulotuen piirissä olevat Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (28.2.). 93 % Enintään 5,5 % väestöstä. Psykiatrinen sairaalahoito Psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäiviä enintään 140 hp/1 000 asukasta. Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Lukiossa viisi opiskelijaa vaihtoi Tredun puolelle eli ei yhtään ns. negatiivista keskeytystä. Tredun puolella Valossa kymmenen opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa. Sen lisäksi 11 opiskelijaa teki ns. negatiivisen keskeytyksen eli he eivät jatkaneet opintojaan tai menneet töihin. Kokonaisuutena Tredussa negatiivisia keskeytyksiä 3.7%. 92,5 (vuoden 2012 tieto) vuositason mittari ( relevanttia tietoa ei käytettävissä ) 96/1000 asukasta ( vuoden 2012 toteuma) 94,8 ( vuoden 2012 tieto) Matti Hursti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Ikäohjelma valmis. Valmisteilla, etenee suunnitellusti. Riku Siren Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Mittausta ei toteutettu 2013 Jory/Riku Siren Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. 6/2013 toteuma 8,0, todennäköisesti ei tule toteutumaan Jory/Riku Siren Jory/Riku Siren 911

12 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Luodaan esimiehille lisää mahdollisuuksia antaa tunnustusta hyvästä työstä. Koulutusta alaistaitojen kehittämiseksi. Työnjohdon ja henkilöstön vuorovaikutusta kehitetään., yksiköitä 56 % Nopean palkitsemisen malli käytössä. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Riku Siren Riku Siren Riku Siren Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 %. Tilinpäätöksessä 2011 velkamäärä on 115 %. Toteutunee kaupungin velkamäärän kasvaessa tytäryhteisöjä nopeammin, tilinpäätöksessä 2012 suhdeluku oli 111 %. 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista. Sähköiseen raportointiin ja yhteydenpitoon siirrytään loppuvuodesta Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella. Liikelaitoksen johtokunnan esittämillä taksojen korotuksilla velkaantuminen lisääntyy vuonna

13 VÄESTÖKEHITYS Ylöjärven kaupungin ennakkoväkiluku oli Ylöjärvi on tilanteen mukaan asukasluvultaan 34. suurin kunta Suomessa. Väestömuutokset ovat kehittyneet seuraavasti (ennakkotietoja): Vuosikol- Syntyneet Kuolleet Luonn. Tulo- Lähtö- Nettomannes väestön- muutto muutto muutto lisäys 2006 Yht Yht Yht Yht Yht Yht I II III IV Yht I II Väkiluvun lisäys on yhteensä 151, joista nettomaahanmuutto 2 henkeä. TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS Ylöjärvi % Pirkanmaa % Koko maa % ,7 (1 037) 12,8 11, ,6 (1 149) 13,4 11, ,9 (1 084) 13,1 11, ,3 (1 034) 11,7 11, ,1 (821) 9,9 9, ,2 (785) 9,0 8, ,5 (966) 9,7 8, ,5 (1 525) 13,5 11, ,4 (1 392) 11,9 10, ,4 (1 245) 10,9 9, ,5 (1 409) 11,9 10, ,2 (1 690) 13,9 12,

14 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS Analyysi perustuu toimielinten ja osastojen esittämiin muutostalousarvioihin, jotka käsitellään valtuuston kokouksessa Tuloslaskelma Ulkoisia toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 20,2 milj. euroa eli 67,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana kertymä oli 19,1 milj. euroa. Arvion mukaan perusturvaosaston tuotot jäävät alle talousarvion varhaiskasvatuksen ja lähipalveluiden osalta yhteensä 0,7 milj. euroa. Teknisessä osastossa kiinteistöjen myyntivoitot alittanevat talousarvion 0,4 milj. euroa. Ennakoitu vilkkaamman tonttikaupan vuoksi maan myyntitulot ylittänevät talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat elokuun loppuun mennessä 11,4 milj. euroa eli 66,3 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,6 milj. euroa. Henkilöstökuluissa kasvu oli 0,9 milj. euroa eli huomattavasti maltillisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluiden ostot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,3 milj. euroa. Perusturvaosasto esittää muutostalousarviossa erityissairaanhoidon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteensä 1,5 milj. euron toimintakululisäystä. Teknisen osaston osalta määrärahalisäysesitys on 0,8 milj. euroa koostuen pääosin kiinteistön kunnossapidon budjetoitua isommista kuluista. Verotulot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,1 milj euroa ja tuoreimmat kuntaliiton tuottamat ennustelaskelmat näyttävät, että talousarvion verotulot ylitetään 0,8 milj. eurolla. Verotulot (1000 ) TA 2013 Arvio Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verot yhteensä Valtionosuuksia kertyi elokuun loppuun mennessä 24,4 milj. euroa eli 65,2 prosenttia talousarviossa ennakoiduista. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan valtionosuuksia kertyy tänä vuonna 36,7 milj. euroa eli talousarviossa esitetystä 37,5 milj. eurosta jäädään 0,8 milj. euroa

15 Tilinpäätösennuste Edellä kuvatut muutokset huomioiden toimintatuottoja kertyisi 0,9 milj. eurolla talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittyisivät talousarvion 2,3 milj. eurolla. Toimintakate huononisi talousarvion -137,6 milj. eurosta -139,0 milj. euroon. Verotulojen arvioidun lievän kasvun ja valtionosuuksien arvioitu pienentyminen huomioiden vuosikate jäisi 9,0 milj. euroon jääden 1,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Tilikauden tulos muodostuisi 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rahoituslaskelma Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 22,1 milj. euroa ja nettona 17,7 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 12,3 milj. euroa eli toteuma-aste oli 55,7 %. Nettoinvestoinnit olivat 11,8 milj. euroa. Ylöjärven lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 77,9 milj. euroa eli eur/asukas. Elokuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 6,0 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 7,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 milj. euroa. Elokuun lopussa lainakanta oli 88,9 milj. euroa. eli lainamäärä lisääntyi vuodenvaihteesta 11 milj. eurolla. Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa 6,0 milj. euroa. Lisäksi kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Elokuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 7,2 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 6,5 milj. euroa

16 Verotulot, milj Kiinteistövero 14 16

17 Yhteisövero, milj

18 Erääntyneet saatavat kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Eräpäivä Yleishallinto LL Yleislaskut , , , , , , , , , ,80 Työllisyyspalvelut ,90 808,90 808,90 885,14 976,53 Perusturva Suun terveydenhoito , , , , ,10 Fysioterapia ,50 530,50 426,36 548,96 446,46 Röntgen , , , ,90 858,70 Perhekeskus , , , , ,59 Poliklinikka , , , , ,35 Vuodeosastot /ryhmäk , , , , ,07 Kehitysvammahuolto , , , , ,59 Varhaiskasvatus , , , , ,01 Vanhainkodit /asumispalv , , , , ,58 Kotihoito/päiväk , , , , , , , , , ,15 Sivistys/vapaa-aika Timmi -tilavuokrat ,83 916,65 916, , ,83 Musiikkiopisto , , , ,92 880,42 Työväenopisto ,00 695,00 591,80 478,80 478, , , , , ,05 Kaavoitus Rakennusvalvontamaksut , , , , , , , , , ,22 Tekninen Huoneistojen vuokrat , , , , ,14 Maa-alueiden vuokrat , , , , ,06 Vesihuolto , , , , , , , , , ,67 Yhteensä , , , , ,42 Työterveyspalvelu VIISARI Työterveyspalvelu VIISARI , , , , , , , , , ,89 Yhteensä , , , , ,

19 Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TARKASTUSLAUTAKUNTA ULKOINEN TARKASTUS Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,3 Toimintakate ,3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, joka on käytettävissä keskeisenä talouden ja toiminnan ohjauksen välineenä. 3. Tarkastuslautakunta hyödyntää verkostohankkeen tuloksia toiminnassaan. Tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitetta kiinnittämällä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arviointikertomuksen laadinnassa että haastattelujen ja arviointikäyntien yhteydessä. Vuoden alkupuoliskolla tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2012 sekä osallistui seudulliseen palo- ja pelastustoimen arviointiin. Arviointikertomus sekä seudullisen arvioinnin tuloksena syntynyt raportti on käytettävissä talouden ja toiminnan ohjauksessa. Vanha ja uusi tarkastuslautakunta on osallistunut verkostohankkeen seminaareihin. Hankkeen ajoittuminen kahden valtuustokauden taitekohtaan mahdollisti tiedon siirtymisen ja hyödyntämisen sekä tarkastuslautakuntatoimijoiden välisen vertaisoppimisen

20 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,0 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Kaupungin vuoden 2013 vuosikate vähintäin 10,5 milj. eli 55 % nettoinvestoinneista. 2. Toimintojen tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen käydään 2-4 toiminnon/yksikön prosessit ja yksikkökustannusten muodostuminen erittäin tarkkaan läpi. 3. Ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle. 4. Kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitetta ei saavuteta tämän hetken taloustilanteen sekä loppuvuoden arvioiden perusteella. Talousseuranta, tasapainottamistoimenpiteet sekä organisaatiomuutos vieneet voimavarat hankkeen eteenpäinviemiseksi. Valmistelu loppusuoralla. Ylöjärvi on ollut aktiivinen asiassa, lopputulos vielä avoinna. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Aktiivinen uusyrityshankinta Ylöjärven kaupunkiin. 2. Kaupallisten palveluiden kehittäminen. 3. Uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen. Tavoitteiden toteutuminen mennessä perustettu 111 kpl uusia yrityksiä Ylöjärvelle, nettokasvun ollessa 69 yritystä. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet huomattavasti kuluvan vuoden aikana. ABC liikenneasema valmistui Teivoon ja Kirkonseudulla avasi uusi lähikauppa. Lisäksi Elovainion liikekeskus hanke on edennyt ja kaupallinen palvelutarjonta Elovainiolla kehittynyt edelleen. Kaikilla yritysalueilla on hankkeet edenneet niin Teivo II:n alueella, Siltatiellä kuin Kolmenkulmassakin

21 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 4. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (seudulliset ja paikalliset yhteistyökumppanit). Tavoitteiden toteutuminen Tiivistä yhteistyötä on tehty paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Lisäksi seudullista elinkeinoyhteistyötä on pyritty kehittämään. Tukipalvelut Vastuuhenkilö Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Laadun systemaattinen seuranta ja raportointi kohteissa vähintään 2 kertaa vuodessa yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa. 2. Esimiestyössä panostaminen työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Esimiesten jalkautuminen kohteisiin aikaisempaa enemmän. 3. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittäminen. 4. Ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä. 5. Kaupungin toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen parantuneen kustannustietoisuuden pohjalta. Tavoitteiden toteutuminen Toteutus meneillään. osittain. Toteutus meneillään. Toteutus meneillään. Tehty

22 KAUPUNKIKEHITYSOSASTO Vastuuhenkilö kehitys- ja laskentapäällikkö Riku Siren Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti / Asemakaavoissa tontteja asuntotuotantoon vähintään kolmen vuoden rakentamistarvetta vastaava määrä. Vastaavasti asemakaavoissa on erilaisia yritystontteja 1-3 vuoden tonttivaranto. 2. Asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen / 3 5 uuden parannustoimenpiteen toteuttaminen sekä asiakaspalvelukoulutuksen jatkaminen. Tavoitteena asiakaspalvelun laatutaso 4,1 asteikolla 1-5. Tavoitteiden toteutuminen osittain, kaavoitusohjelmasta ollaan edelleen jäljessä. Asemakaavoissa oli vuoden alussa rakentamattomia tontteja kaupungin mailla erillispientaloissa 2,2 vuoden varanto, rivitaloissa 3 vuoden varanto ja kerrostaloissa 2,6 vuoden varanto. Rakentamattomia yritystontteja on asemakaavoissa 3,5 vuoden varanto. Kuluva vuosi on välivuosi asiakaspalvelukoulutuksessa. Kaupungintalolle muuton aiheuttamat muutokset asiakaspalveluun selvitetään loppuvuodesta asiakaspalvelukyselyllä. 3. Rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen. Parannetaan ympäristön siisteyttä tai ympäristön tilaa vähintään 10 kohteessa. 4. Edistetään pohjavesialueen suojelua suorittamalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimia ja hoidetaan ympäristön valvonta hyväksyttyjen valvontaohjelmien mukaisesti. Kevään ympäristökatselmuksessa tehtyjen huomautusten seuranta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteiden aloittaminen. Jatkuva seuranta normaalin katselmustoiminnan yhteydessä. Kevätkatselmuksen lisäksi tehdään loppuvuodesta erillinen pohjavesialueen valvontakierros. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 5. Elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitukset jatkuvat normaalisti kaavoituksen yhteydessä. Suojelu- ja virkistysalueiden luontoarvojen säilymistä turvataan kartoituksin ja tarvittaessa hoito- /suojelukeinoin. 6. Ympäristön seurannan osalta tutkitaan vähintään 10 järven vedenlaatu. Ylöjärven luontokohteet selvitys käsiteltäneen loppuvuoden aikana, minkä jälkeen selvitetään kaupungin omistamilla mailla sijaitsevien kohteiden suojelumahdollisuudet. Kaavakohteiden luonto- ja litooravaselvityksiä on päivitetty useilla alueilla. 10 järven vedenlaatu selvitetty ja tulokset tulevat kotisivuille loppuvuoden aikana

23 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 7. Edistetään ilmastonsuojelua ottamalla huomioon ilmastostrategiassa esitettyjä toimenpiteitä ja osallistumalla seudullisiin suunnittelu- ja neuvontahankkeisiin. 8. Uusi rakennusjärjestys valmistuu kahden vuoden sisällä. 9. Henkilöstön työtyytyväisyyden ja motivoituneisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä eläköitymisen hallinta. Tavoitteiden toteutuminen Ilmastonsuojelua on edistetty erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelulla asettamalla suunnittelun pääpaino hyvien liikenneyhteyksien lähelle ja kehittämällä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Kevyen liikenteen lisäämiseen on pyritty vaikuttamaan myös valituksella. Rakennusjärjestyksen muutostyö on aloitettu ja luonnos valmistuu viimeistään alkuvuodesta Kuluvan vuoden aikana pääpaino henkilöstö on ollut organisaatiomuutoksen ja muuton suunnittelussa ja toteutuksessa jotka sujuivat on ongelmitta. Eläköitymisiä ei ole välittömässä lähitulevaisuudessa. Rakennusjärjestystyö on aloitettu, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ja luonnos valmistuu loppuvuodesta

24 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) Lautakunta vastaa kaupunginvaltuuston päättämien kaupunkikehitysosaston toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kohtien 3, 4, 6 ja 8 osalta (sivu 53). Lisäksi lautakunta seuraa aluepelastuslaitoksen toimintaa. Tavoitteiden toteutuminen Kts. kaupunkikehitysosaston toteumat

25 ASUKASLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,2 Toimintakate ,2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Asukaslautakunta hyväksyy käytännön toimintaperiaatteet ja ryhtyy toteuttamaan niitä ensimmäisenä toimintavuotenaan. Tavoitteiden toteutuminen Pääosa toimintaperiaatteista on tähän mennessä otettu käyttöön 23 25

26 PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Tulojen kertyminen on jäljessä talousarvioon nähden, mutta tämä ei oleellisesti vaikuta toimintakatteeseen, koska erikoissairaanhoidon menot ovat niin suuret tuloihin nähden. Sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon käyttö on ollut viime vuotta pienempää kaikilta muilta osin paitsi Acutan perusterveydenhuollon päivystyksen osalta. Budjetoitua suurempana kuitenkin toteutuu erityisvelvoitemaksu, kalliinhoidontasausmaksu sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen maksut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä. 2. Yhtään täytettävää vakanssia ei jää täyttämättä. 3. Toteutetaan työhyvinvoinnin/ asiakashyvinvoinnin teemakuukausi. Tavoitteiden toteutuminen Ehkäisevätyöote on käytössä kaikessa toiminnassa; prosentuaalinen mittari vuositasolla. Talouden tasapainottamiseksi vakansseja on jätetty täyttämättä, mutta täytettäväksi hyväksyttyihin vakansseihin on saatu tekijät. Toteutuu lokakuussa SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,1 Tulojen toteuma vastaa viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Lastensuojelun osalta kertymä ei kuitenkaan karttune arvion mukaisesti johtuen edellisen vuoden kertaluonteisista korvauksista

Toimintatulot ja menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. TA + muutos. Toteutunut

Toimintatulot ja menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. TA + muutos. Toteutunut 1 Oheismateriaali / koultk 18.3.2014 22 KOULUTUSLAUTAKUNTA Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Toimintaympäristön merkittävin muutos oli sopeuttaa käyttötaloutta nopeasti heikentyneeseen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014

Ylöjärven kaupunki. Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014 Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014 Lähtötilanne: Toimintaa ohjaavien asiakirjojen hässäkkä laki ja asetus opetussuunnitelma kuntastrategia henkilöstöstrategia palvelustrategia osastostrategia hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

TA + muutos. Toteutunut

TA + muutos. Toteutunut Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 )

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 ) 1 VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 ) Talousarvion täytäntöönpano Hallintosäännön 13 : Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

TP INFO. Mauri Gardin

TP INFO. Mauri Gardin TP INFO Mauri Gardin 28.3.2011 Tunnusluvut TP 2010 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Asukasluku 59 355 59 848 60 090 Tuloveroprosentti 19,5 19,5 20,0 Verotulot, 1000 184 280 186 853 199 275 * verotulot, /asukas

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

Suunnittelukehysten perusteet

Suunnittelukehysten perusteet Kaupunginhallitus 344 19.06.2017 Vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018-2020 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2875/02.02.00/2017 KHALL 19.06.2017 344 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista.

1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Vapaa-aikalautakunta Strategian toteutumista tukevat toiminnalliset tavoitteet: 1. Tehdään selvitys urheilutalo - uimahallin vaihtoehtoisista toimintamalleista. Toteutuminen: Selvitys vaihtoehtoisista

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Vs. liikelaitoksen johtaja Päivi Takkinen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Kiinteistöpalvelujen palvelusopimusten arvo on yht. 33 083 062 euroa. Uusina asiakaskohteina

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot