Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Väestö- ja työttömyyden kehitys 11 Ylöjärven kaupungin talouskehitys Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta 17 Kaupunginhallitus 18 Kaupunkikehitysosasto 20 Ympäristölautakunta 22 Asukaslautakunta 23 Perusturvalautakunta 24 Koulutuslautakunta 28 Vapaa-aikalautakunta 31 Tekninen lautakunta 35 Tuloslaskelma 40 Rahoituslaskelma 41 Tuotot ja kulut toimielimittäin 42 Tuotot ja kulut vastuualueittain 44 Investointien toteutuminen projektittain 47 Ylöjärven Vesi liikelaitos 55 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari 63 Konserniraportti Tytäryhteisöt

3 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 12 milj. eli 60 % nettoinvestoinneista. Ei toteudu Jory/Riku Siren Vuosikate 400 /asukas Ei toteudu Riku Siren Konsernin lainakanta Enintään /asukas Toteutunee Riku Siren Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talonrakennusinvestoinnit toteutaan valmistellun ja päätetyn menettelyn mukaisesti. Menettely hyväksytty ja käytössä. Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. osittain, toiminta jatkuu Jory /Timo Saari Tilikauden tulos 0-tulos Ei toteudu Riku Siren 13

4 Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Toimialan laatu ja elinvoimaisuus kriteeriksi uusia yritystontteja myytäessä myös alueen luonne huomioiden. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. osittain (pula pienistä tonteista) Riku Siren Riku Siren Riku Siren Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Työpaikkaomavaraisuus 70 % Ei toteudu, n. 67 % Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki 24

5 Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat Ylöjärvellä 120 aloituspaikkaa. Elokuussa 2013 Valossa aloitti 124 opiskelijaa. Virallinen tilastointipäivä on Matti Hursti Työttömyysaste vuoden lopussa 8,0 %. 10,3 %, ei toteutune. Tiistaina... Jory/Riku Siren Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 275. Alle 25-vuotiaita työttömiä alle , ei toteudu Jory/Riku Siren 193, ei toteudu Jory/Riku Siren 35

6 Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusia asuntoja valmistuu 280. Ei toteutudu (arvio 190) Riku Siren MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Joukkoliikenteen seudulliset tariffit vahvistetaan. Kaupungin kanta joukkoliikenteen perusratkaisuihin (lähijuna/kaupunkiraitiotie) on päätetty. Ylöjärven osalta Riku Siren Riku Siren Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. pääosin Timo Saari Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Kilpailutus toimintamalleista tulossa lokakuussa Kehyskunnat mukana. Anne Santalahti Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi käynnistyy. Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymistä seurataan. Tilaapäällikkö Lauri Savisaari raportoi vapltk:lle seutuopiston asioista Tredun seudullinen seurantaryhmä aloitti Tredun Valon toimipisteessä opintonsa elokuussa aloitti 67 ylöjärveläistä nuorta. Pentti Sivunen Riku Siren/Matti Hursti Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Odotetaan Tampereen Veden ratkaisua. Seppo Heljo 46

7 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuosittainen väestönkasvu 1,5 % Elokuun lopun tilanne 0,5 % (151 as) eli ei toteutune. Vastuuhenkilö Jory/Riku Siren Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee. Riku Siren Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tehty. Valmistelu käynnissä. Mm. koululaisia kuultu, yleisötilaisuus Takamaalla. Myös henkilöstön ja oppilaiden vanhempien Wilmakuulemiset tulossa. Koulutuslautakunnan käsittelyt marraskuussa ja joulukuussa Matti Hursti Siltatien asemakaavaalueen toteutusaikataulu laaditaan. Riku Siren Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. Ei toteudu, kaavavaranto noin 2,5 v (Työlänojan asemakaavasta valitus) Riku Siren 57

8 Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Riku Siren Asuntotuotanto omistusmuodoittain ja asuntotyypeittäin Asuntotuotanto pientalovaltaista lukuunottamatta keskusta-aluetta. Sosiaalista asuntotuotantoa lisätään. sosiaalista asuntotuotantoa lukuun ottamatta Riku Siren Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen Haja-asutusalueen rakentamisen seudulliset periaatteet hyväksytty soveltuvin osin. Toteunut Riku Siren Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. osittain (Antaverka-Mutala valmis) Riku Siren Monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot sekä kaava- että hajaasutusalueilla Tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. osittain Riku Siren 68

9 Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Seurataan säännöllisillä mittauksilla. Seuranta tapahtuu reaaliajassa. Seppo Heljo Pohja- ja pintavesien tila Pohjavesien tilan turvaamiseksi tehdään jatkuvasti suojelusuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä. Vesistöjen tilan parantamiseen osallistutaan näytteenotoin, avustusten ja neuvonnan avulla Riku Siren Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Erilaisten elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitus on valmis. Selvitys Ylöjärven luontokohteista on valmistunut. Riku Siren Luontoalueiden virkistyskäyttö Osallistutaan luontomatkailun kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Riku Siren/Timo Isolähteenmäki Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Asukaslautakunta järjestää vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia. osittain toiminta jatkuu Vastuuhenkilö Timo Saari Palautteen käsittelyä täsmennetään. valmistelussa Timo Saari 79

10 Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustokauden aloitukseen liittyvä koulutus järjestetty. Timo Saari Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Uuden valtuuston toiminnan kehitys-toiveet kartoitettu. Kyselytunti toteutuu Timo Saari Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen toteutetaan enenevässä määrin Timo Saari Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Uuden strategian valmistelu käynnistynyt. Ei toteudu, kaupunginhallitus päätti siirtää aloituksen 2014 Riku Siren Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Otetaan käyttöön päätösten vaikuttavuuksien arviointi. mm kuntarakenteeseen ja talouteen liittyviä seminaareja ja tietoiskuja toteutettu lisäksi valtuustoinfoissa käsitelty ajankohtaisasioita Timo Saari Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Valmistelu meneillään Jory/Timo Saari Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Kustannukset suoritetta kohti eivät pääsääntöisesti nouse. Tavoitetta ei voida seurata olemassa olevan tiedon ja järjestelmien avulla. Jory/Riku Siren Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kaupungin yksiköille. V suunnitelma sisältää n. 56 eri laajuista toimenpidettä, joista yli puolet on toteutunut mennessä. Matti Hursti 810

11 Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Enintään 60 lasta tai nuorta. 50 lasta tai nuorta Anne Santalahti Peruskoulun jälkeiset opinnot Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus Toimeentulotuen piirissä olevat Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (28.2.). 93 % Enintään 5,5 % väestöstä. Psykiatrinen sairaalahoito Psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäiviä enintään 140 hp/1 000 asukasta. Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Lukiossa viisi opiskelijaa vaihtoi Tredun puolelle eli ei yhtään ns. negatiivista keskeytystä. Tredun puolella Valossa kymmenen opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa. Sen lisäksi 11 opiskelijaa teki ns. negatiivisen keskeytyksen eli he eivät jatkaneet opintojaan tai menneet töihin. Kokonaisuutena Tredussa negatiivisia keskeytyksiä 3.7%. 92,5 (vuoden 2012 tieto) vuositason mittari ( relevanttia tietoa ei käytettävissä ) 96/1000 asukasta ( vuoden 2012 toteuma) 94,8 ( vuoden 2012 tieto) Matti Hursti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Ikäohjelma valmis. Valmisteilla, etenee suunnitellusti. Riku Siren Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Mittausta ei toteutettu 2013 Jory/Riku Siren Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. 6/2013 toteuma 8,0, todennäköisesti ei tule toteutumaan Jory/Riku Siren Jory/Riku Siren 911

12 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Luodaan esimiehille lisää mahdollisuuksia antaa tunnustusta hyvästä työstä. Koulutusta alaistaitojen kehittämiseksi. Työnjohdon ja henkilöstön vuorovaikutusta kehitetään., yksiköitä 56 % Nopean palkitsemisen malli käytössä. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Riku Siren Riku Siren Riku Siren Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 %. Tilinpäätöksessä 2011 velkamäärä on 115 %. Toteutunee kaupungin velkamäärän kasvaessa tytäryhteisöjä nopeammin, tilinpäätöksessä 2012 suhdeluku oli 111 %. 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista. Sähköiseen raportointiin ja yhteydenpitoon siirrytään loppuvuodesta Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella. Liikelaitoksen johtokunnan esittämillä taksojen korotuksilla velkaantuminen lisääntyy vuonna

13 VÄESTÖKEHITYS Ylöjärven kaupungin ennakkoväkiluku oli Ylöjärvi on tilanteen mukaan asukasluvultaan 34. suurin kunta Suomessa. Väestömuutokset ovat kehittyneet seuraavasti (ennakkotietoja): Vuosikol- Syntyneet Kuolleet Luonn. Tulo- Lähtö- Nettomannes väestön- muutto muutto muutto lisäys 2006 Yht Yht Yht Yht Yht Yht I II III IV Yht I II Väkiluvun lisäys on yhteensä 151, joista nettomaahanmuutto 2 henkeä. TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS Ylöjärvi % Pirkanmaa % Koko maa % ,7 (1 037) 12,8 11, ,6 (1 149) 13,4 11, ,9 (1 084) 13,1 11, ,3 (1 034) 11,7 11, ,1 (821) 9,9 9, ,2 (785) 9,0 8, ,5 (966) 9,7 8, ,5 (1 525) 13,5 11, ,4 (1 392) 11,9 10, ,4 (1 245) 10,9 9, ,5 (1 409) 11,9 10, ,2 (1 690) 13,9 12,

14 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS Analyysi perustuu toimielinten ja osastojen esittämiin muutostalousarvioihin, jotka käsitellään valtuuston kokouksessa Tuloslaskelma Ulkoisia toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 20,2 milj. euroa eli 67,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana kertymä oli 19,1 milj. euroa. Arvion mukaan perusturvaosaston tuotot jäävät alle talousarvion varhaiskasvatuksen ja lähipalveluiden osalta yhteensä 0,7 milj. euroa. Teknisessä osastossa kiinteistöjen myyntivoitot alittanevat talousarvion 0,4 milj. euroa. Ennakoitu vilkkaamman tonttikaupan vuoksi maan myyntitulot ylittänevät talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat elokuun loppuun mennessä 11,4 milj. euroa eli 66,3 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,6 milj. euroa. Henkilöstökuluissa kasvu oli 0,9 milj. euroa eli huomattavasti maltillisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluiden ostot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,3 milj. euroa. Perusturvaosasto esittää muutostalousarviossa erityissairaanhoidon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteensä 1,5 milj. euron toimintakululisäystä. Teknisen osaston osalta määrärahalisäysesitys on 0,8 milj. euroa koostuen pääosin kiinteistön kunnossapidon budjetoitua isommista kuluista. Verotulot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,1 milj euroa ja tuoreimmat kuntaliiton tuottamat ennustelaskelmat näyttävät, että talousarvion verotulot ylitetään 0,8 milj. eurolla. Verotulot (1000 ) TA 2013 Arvio Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verot yhteensä Valtionosuuksia kertyi elokuun loppuun mennessä 24,4 milj. euroa eli 65,2 prosenttia talousarviossa ennakoiduista. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan valtionosuuksia kertyy tänä vuonna 36,7 milj. euroa eli talousarviossa esitetystä 37,5 milj. eurosta jäädään 0,8 milj. euroa

15 Tilinpäätösennuste Edellä kuvatut muutokset huomioiden toimintatuottoja kertyisi 0,9 milj. eurolla talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittyisivät talousarvion 2,3 milj. eurolla. Toimintakate huononisi talousarvion -137,6 milj. eurosta -139,0 milj. euroon. Verotulojen arvioidun lievän kasvun ja valtionosuuksien arvioitu pienentyminen huomioiden vuosikate jäisi 9,0 milj. euroon jääden 1,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Tilikauden tulos muodostuisi 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rahoituslaskelma Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 22,1 milj. euroa ja nettona 17,7 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 12,3 milj. euroa eli toteuma-aste oli 55,7 %. Nettoinvestoinnit olivat 11,8 milj. euroa. Ylöjärven lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 77,9 milj. euroa eli eur/asukas. Elokuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 6,0 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 7,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 milj. euroa. Elokuun lopussa lainakanta oli 88,9 milj. euroa. eli lainamäärä lisääntyi vuodenvaihteesta 11 milj. eurolla. Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa 6,0 milj. euroa. Lisäksi kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Elokuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 7,2 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 6,5 milj. euroa

16 Verotulot, milj Kiinteistövero 14 16

17 Yhteisövero, milj

18 Erääntyneet saatavat kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Eräpäivä Yleishallinto LL Yleislaskut , , , , , , , , , ,80 Työllisyyspalvelut ,90 808,90 808,90 885,14 976,53 Perusturva Suun terveydenhoito , , , , ,10 Fysioterapia ,50 530,50 426,36 548,96 446,46 Röntgen , , , ,90 858,70 Perhekeskus , , , , ,59 Poliklinikka , , , , ,35 Vuodeosastot /ryhmäk , , , , ,07 Kehitysvammahuolto , , , , ,59 Varhaiskasvatus , , , , ,01 Vanhainkodit /asumispalv , , , , ,58 Kotihoito/päiväk , , , , , , , , , ,15 Sivistys/vapaa-aika Timmi -tilavuokrat ,83 916,65 916, , ,83 Musiikkiopisto , , , ,92 880,42 Työväenopisto ,00 695,00 591,80 478,80 478, , , , , ,05 Kaavoitus Rakennusvalvontamaksut , , , , , , , , , ,22 Tekninen Huoneistojen vuokrat , , , , ,14 Maa-alueiden vuokrat , , , , ,06 Vesihuolto , , , , , , , , , ,67 Yhteensä , , , , ,42 Työterveyspalvelu VIISARI Työterveyspalvelu VIISARI , , , , , , , , , ,89 Yhteensä , , , , ,

19 Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TARKASTUSLAUTAKUNTA ULKOINEN TARKASTUS Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,3 Toimintakate ,3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, joka on käytettävissä keskeisenä talouden ja toiminnan ohjauksen välineenä. 3. Tarkastuslautakunta hyödyntää verkostohankkeen tuloksia toiminnassaan. Tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitetta kiinnittämällä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arviointikertomuksen laadinnassa että haastattelujen ja arviointikäyntien yhteydessä. Vuoden alkupuoliskolla tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2012 sekä osallistui seudulliseen palo- ja pelastustoimen arviointiin. Arviointikertomus sekä seudullisen arvioinnin tuloksena syntynyt raportti on käytettävissä talouden ja toiminnan ohjauksessa. Vanha ja uusi tarkastuslautakunta on osallistunut verkostohankkeen seminaareihin. Hankkeen ajoittuminen kahden valtuustokauden taitekohtaan mahdollisti tiedon siirtymisen ja hyödyntämisen sekä tarkastuslautakuntatoimijoiden välisen vertaisoppimisen

20 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,0 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Kaupungin vuoden 2013 vuosikate vähintäin 10,5 milj. eli 55 % nettoinvestoinneista. 2. Toimintojen tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen käydään 2-4 toiminnon/yksikön prosessit ja yksikkökustannusten muodostuminen erittäin tarkkaan läpi. 3. Ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle. 4. Kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitetta ei saavuteta tämän hetken taloustilanteen sekä loppuvuoden arvioiden perusteella. Talousseuranta, tasapainottamistoimenpiteet sekä organisaatiomuutos vieneet voimavarat hankkeen eteenpäinviemiseksi. Valmistelu loppusuoralla. Ylöjärvi on ollut aktiivinen asiassa, lopputulos vielä avoinna. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Aktiivinen uusyrityshankinta Ylöjärven kaupunkiin. 2. Kaupallisten palveluiden kehittäminen. 3. Uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen. Tavoitteiden toteutuminen mennessä perustettu 111 kpl uusia yrityksiä Ylöjärvelle, nettokasvun ollessa 69 yritystä. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet huomattavasti kuluvan vuoden aikana. ABC liikenneasema valmistui Teivoon ja Kirkonseudulla avasi uusi lähikauppa. Lisäksi Elovainion liikekeskus hanke on edennyt ja kaupallinen palvelutarjonta Elovainiolla kehittynyt edelleen. Kaikilla yritysalueilla on hankkeet edenneet niin Teivo II:n alueella, Siltatiellä kuin Kolmenkulmassakin

21 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 4. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (seudulliset ja paikalliset yhteistyökumppanit). Tavoitteiden toteutuminen Tiivistä yhteistyötä on tehty paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Lisäksi seudullista elinkeinoyhteistyötä on pyritty kehittämään. Tukipalvelut Vastuuhenkilö Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Laadun systemaattinen seuranta ja raportointi kohteissa vähintään 2 kertaa vuodessa yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa. 2. Esimiestyössä panostaminen työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Esimiesten jalkautuminen kohteisiin aikaisempaa enemmän. 3. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittäminen. 4. Ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä. 5. Kaupungin toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen parantuneen kustannustietoisuuden pohjalta. Tavoitteiden toteutuminen Toteutus meneillään. osittain. Toteutus meneillään. Toteutus meneillään. Tehty

22 KAUPUNKIKEHITYSOSASTO Vastuuhenkilö kehitys- ja laskentapäällikkö Riku Siren Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti / Asemakaavoissa tontteja asuntotuotantoon vähintään kolmen vuoden rakentamistarvetta vastaava määrä. Vastaavasti asemakaavoissa on erilaisia yritystontteja 1-3 vuoden tonttivaranto. 2. Asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen / 3 5 uuden parannustoimenpiteen toteuttaminen sekä asiakaspalvelukoulutuksen jatkaminen. Tavoitteena asiakaspalvelun laatutaso 4,1 asteikolla 1-5. Tavoitteiden toteutuminen osittain, kaavoitusohjelmasta ollaan edelleen jäljessä. Asemakaavoissa oli vuoden alussa rakentamattomia tontteja kaupungin mailla erillispientaloissa 2,2 vuoden varanto, rivitaloissa 3 vuoden varanto ja kerrostaloissa 2,6 vuoden varanto. Rakentamattomia yritystontteja on asemakaavoissa 3,5 vuoden varanto. Kuluva vuosi on välivuosi asiakaspalvelukoulutuksessa. Kaupungintalolle muuton aiheuttamat muutokset asiakaspalveluun selvitetään loppuvuodesta asiakaspalvelukyselyllä. 3. Rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen. Parannetaan ympäristön siisteyttä tai ympäristön tilaa vähintään 10 kohteessa. 4. Edistetään pohjavesialueen suojelua suorittamalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimia ja hoidetaan ympäristön valvonta hyväksyttyjen valvontaohjelmien mukaisesti. Kevään ympäristökatselmuksessa tehtyjen huomautusten seuranta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteiden aloittaminen. Jatkuva seuranta normaalin katselmustoiminnan yhteydessä. Kevätkatselmuksen lisäksi tehdään loppuvuodesta erillinen pohjavesialueen valvontakierros. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 5. Elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitukset jatkuvat normaalisti kaavoituksen yhteydessä. Suojelu- ja virkistysalueiden luontoarvojen säilymistä turvataan kartoituksin ja tarvittaessa hoito- /suojelukeinoin. 6. Ympäristön seurannan osalta tutkitaan vähintään 10 järven vedenlaatu. Ylöjärven luontokohteet selvitys käsiteltäneen loppuvuoden aikana, minkä jälkeen selvitetään kaupungin omistamilla mailla sijaitsevien kohteiden suojelumahdollisuudet. Kaavakohteiden luonto- ja litooravaselvityksiä on päivitetty useilla alueilla. 10 järven vedenlaatu selvitetty ja tulokset tulevat kotisivuille loppuvuoden aikana

23 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 7. Edistetään ilmastonsuojelua ottamalla huomioon ilmastostrategiassa esitettyjä toimenpiteitä ja osallistumalla seudullisiin suunnittelu- ja neuvontahankkeisiin. 8. Uusi rakennusjärjestys valmistuu kahden vuoden sisällä. 9. Henkilöstön työtyytyväisyyden ja motivoituneisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä eläköitymisen hallinta. Tavoitteiden toteutuminen Ilmastonsuojelua on edistetty erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelulla asettamalla suunnittelun pääpaino hyvien liikenneyhteyksien lähelle ja kehittämällä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Kevyen liikenteen lisäämiseen on pyritty vaikuttamaan myös valituksella. Rakennusjärjestyksen muutostyö on aloitettu ja luonnos valmistuu viimeistään alkuvuodesta Kuluvan vuoden aikana pääpaino henkilöstö on ollut organisaatiomuutoksen ja muuton suunnittelussa ja toteutuksessa jotka sujuivat on ongelmitta. Eläköitymisiä ei ole välittömässä lähitulevaisuudessa. Rakennusjärjestystyö on aloitettu, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ja luonnos valmistuu loppuvuodesta

24 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) Lautakunta vastaa kaupunginvaltuuston päättämien kaupunkikehitysosaston toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kohtien 3, 4, 6 ja 8 osalta (sivu 53). Lisäksi lautakunta seuraa aluepelastuslaitoksen toimintaa. Tavoitteiden toteutuminen Kts. kaupunkikehitysosaston toteumat

25 ASUKASLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,2 Toimintakate ,2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Asukaslautakunta hyväksyy käytännön toimintaperiaatteet ja ryhtyy toteuttamaan niitä ensimmäisenä toimintavuotenaan. Tavoitteiden toteutuminen Pääosa toimintaperiaatteista on tähän mennessä otettu käyttöön 23 25

26 PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Tulojen kertyminen on jäljessä talousarvioon nähden, mutta tämä ei oleellisesti vaikuta toimintakatteeseen, koska erikoissairaanhoidon menot ovat niin suuret tuloihin nähden. Sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon käyttö on ollut viime vuotta pienempää kaikilta muilta osin paitsi Acutan perusterveydenhuollon päivystyksen osalta. Budjetoitua suurempana kuitenkin toteutuu erityisvelvoitemaksu, kalliinhoidontasausmaksu sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen maksut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä. 2. Yhtään täytettävää vakanssia ei jää täyttämättä. 3. Toteutetaan työhyvinvoinnin/ asiakashyvinvoinnin teemakuukausi. Tavoitteiden toteutuminen Ehkäisevätyöote on käytössä kaikessa toiminnassa; prosentuaalinen mittari vuositasolla. Talouden tasapainottamiseksi vakansseja on jätetty täyttämättä, mutta täytettäväksi hyväksyttyihin vakansseihin on saatu tekijät. Toteutuu lokakuussa SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,1 Tulojen toteuma vastaa viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Lastensuojelun osalta kertymä ei kuitenkaan karttune arvion mukaisesti johtuen edellisen vuoden kertaluonteisista korvauksista

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Verotulojen toteutuminen ja ennuste

Verotulojen toteutuminen ja ennuste Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 316 Talousarvion toteutuminen 31.10.2015 Asianro 60/02.02.02/2015 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain lokakuun

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen

Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunkiympäristön palvelualue Toiminnan strategiset painopisteet 2017 Johtaja Mikko Nurminen Kaupunginvaltuuston talous ja strategiaseminaari Hotelli Torni, Tampere 6.6.2016 Tampereen kaupungin organisaatio

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto

TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 16.5.2016 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Toimintaympäristön muutoksia edessä Väestön ikääntyminen Elinkeinoelämän globaalit kilpailutekijät Arktisuuden mahdollisuudet Hallinnon uudistaminen

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/

KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/ KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 2/2016 1..1. 30.6. 1 KÄYTTÖTALOUS Tammikuu-Kesäkuu 2016 50,00 % YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUULTA 2016 Toteutuma marraskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin marraskuun kirjauksista 14.12.2016.

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO

*** TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0, ,92 70 PERUSTERVEYDENHUOLTO Itä-Savon shp/11.11.2016 Talousarvio Vuoden alusta Toteutuma-arvio YLI / ALI muutettu 2016 tammi-syyskuu syyskuun mukaan 2016 60 ERIKOISSAIRAANHOITO Talousarvion ylityksessä/alituksessa huomioidaan vain

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Kaupunkisuunnittelulautakunta TALOUSARVIO 2016 Käyttösuunnitelma Kaupunkisuunnittelulautakunta 8.12.2015 1 1 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula,

KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN. 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, KATSAUS NOORMARKKU- TOIMIKUNNAN TYÖHÖN 19.1.2013 Pirjo Mäki, Matti Rehula, NOORMARKKU-TOIMIKUNTA Peruskirjana kuntaliitossopimus Noormarkun alueellisen edustavuuden lisäämiseksi ja asukkaiden vaikutusvallan

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2015 23.3.2016 Tilinpäätös 2015 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden alijäämä -13,2 milj. euroa

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 25.11.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 25.11.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö

ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö ENONTEKIÖN KUNTAKONSERNIN TALOUSARVIO JA TOIMINTA- SUUNNITELMA 2017-2019 Kunnanjohtajan esityksen pääsisältö Kunnanjohtaja pyytää kuntalaisia, yhdistyksiä ja yrityksiä kommentoimaan talousarviota ja toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta

Elämänlaatulautakunta ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO Elämänlaatulautakunta Elämänlaatulautakunta 71 21.09.2016 ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVIO 2017 Elämänlaatulautakunta 21.09.2016 71 Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.7.2016 ( 196) antanut talousarvioraamin vuosille 2017-2019.

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot