Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Väestö- ja työttömyyden kehitys 11 Ylöjärven kaupungin talouskehitys Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta 17 Kaupunginhallitus 18 Kaupunkikehitysosasto 20 Ympäristölautakunta 22 Asukaslautakunta 23 Perusturvalautakunta 24 Koulutuslautakunta 28 Vapaa-aikalautakunta 31 Tekninen lautakunta 35 Tuloslaskelma 40 Rahoituslaskelma 41 Tuotot ja kulut toimielimittäin 42 Tuotot ja kulut vastuualueittain 44 Investointien toteutuminen projektittain 47 Ylöjärven Vesi liikelaitos 55 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari 63 Konserniraportti Tytäryhteisöt

3 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 12 milj. eli 60 % nettoinvestoinneista. Ei toteudu Jory/Riku Siren Vuosikate 400 /asukas Ei toteudu Riku Siren Konsernin lainakanta Enintään /asukas Toteutunee Riku Siren Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talonrakennusinvestoinnit toteutaan valmistellun ja päätetyn menettelyn mukaisesti. Menettely hyväksytty ja käytössä. Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. osittain, toiminta jatkuu Jory /Timo Saari Tilikauden tulos 0-tulos Ei toteudu Riku Siren 13

4 Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Toimialan laatu ja elinvoimaisuus kriteeriksi uusia yritystontteja myytäessä myös alueen luonne huomioiden. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. osittain (pula pienistä tonteista) Riku Siren Riku Siren Riku Siren Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Työpaikkaomavaraisuus 70 % Ei toteudu, n. 67 % Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki 24

5 Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat Ylöjärvellä 120 aloituspaikkaa. Elokuussa 2013 Valossa aloitti 124 opiskelijaa. Virallinen tilastointipäivä on Matti Hursti Työttömyysaste vuoden lopussa 8,0 %. 10,3 %, ei toteutune. Tiistaina... Jory/Riku Siren Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 275. Alle 25-vuotiaita työttömiä alle , ei toteudu Jory/Riku Siren 193, ei toteudu Jory/Riku Siren 35

6 Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusia asuntoja valmistuu 280. Ei toteutudu (arvio 190) Riku Siren MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Joukkoliikenteen seudulliset tariffit vahvistetaan. Kaupungin kanta joukkoliikenteen perusratkaisuihin (lähijuna/kaupunkiraitiotie) on päätetty. Ylöjärven osalta Riku Siren Riku Siren Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. pääosin Timo Saari Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Kilpailutus toimintamalleista tulossa lokakuussa Kehyskunnat mukana. Anne Santalahti Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi käynnistyy. Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymistä seurataan. Tilaapäällikkö Lauri Savisaari raportoi vapltk:lle seutuopiston asioista Tredun seudullinen seurantaryhmä aloitti Tredun Valon toimipisteessä opintonsa elokuussa aloitti 67 ylöjärveläistä nuorta. Pentti Sivunen Riku Siren/Matti Hursti Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Odotetaan Tampereen Veden ratkaisua. Seppo Heljo 46

7 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuosittainen väestönkasvu 1,5 % Elokuun lopun tilanne 0,5 % (151 as) eli ei toteutune. Vastuuhenkilö Jory/Riku Siren Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee. Riku Siren Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tehty. Valmistelu käynnissä. Mm. koululaisia kuultu, yleisötilaisuus Takamaalla. Myös henkilöstön ja oppilaiden vanhempien Wilmakuulemiset tulossa. Koulutuslautakunnan käsittelyt marraskuussa ja joulukuussa Matti Hursti Siltatien asemakaavaalueen toteutusaikataulu laaditaan. Riku Siren Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. Ei toteudu, kaavavaranto noin 2,5 v (Työlänojan asemakaavasta valitus) Riku Siren 57

8 Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Riku Siren Asuntotuotanto omistusmuodoittain ja asuntotyypeittäin Asuntotuotanto pientalovaltaista lukuunottamatta keskusta-aluetta. Sosiaalista asuntotuotantoa lisätään. sosiaalista asuntotuotantoa lukuun ottamatta Riku Siren Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen Haja-asutusalueen rakentamisen seudulliset periaatteet hyväksytty soveltuvin osin. Toteunut Riku Siren Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. osittain (Antaverka-Mutala valmis) Riku Siren Monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot sekä kaava- että hajaasutusalueilla Tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. osittain Riku Siren 68

9 Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Seurataan säännöllisillä mittauksilla. Seuranta tapahtuu reaaliajassa. Seppo Heljo Pohja- ja pintavesien tila Pohjavesien tilan turvaamiseksi tehdään jatkuvasti suojelusuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä. Vesistöjen tilan parantamiseen osallistutaan näytteenotoin, avustusten ja neuvonnan avulla Riku Siren Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Erilaisten elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitus on valmis. Selvitys Ylöjärven luontokohteista on valmistunut. Riku Siren Luontoalueiden virkistyskäyttö Osallistutaan luontomatkailun kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Riku Siren/Timo Isolähteenmäki Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Asukaslautakunta järjestää vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia. osittain toiminta jatkuu Vastuuhenkilö Timo Saari Palautteen käsittelyä täsmennetään. valmistelussa Timo Saari 79

10 Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustokauden aloitukseen liittyvä koulutus järjestetty. Timo Saari Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Uuden valtuuston toiminnan kehitys-toiveet kartoitettu. Kyselytunti toteutuu Timo Saari Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen toteutetaan enenevässä määrin Timo Saari Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Uuden strategian valmistelu käynnistynyt. Ei toteudu, kaupunginhallitus päätti siirtää aloituksen 2014 Riku Siren Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Otetaan käyttöön päätösten vaikuttavuuksien arviointi. mm kuntarakenteeseen ja talouteen liittyviä seminaareja ja tietoiskuja toteutettu lisäksi valtuustoinfoissa käsitelty ajankohtaisasioita Timo Saari Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Valmistelu meneillään Jory/Timo Saari Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Kustannukset suoritetta kohti eivät pääsääntöisesti nouse. Tavoitetta ei voida seurata olemassa olevan tiedon ja järjestelmien avulla. Jory/Riku Siren Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kaupungin yksiköille. V suunnitelma sisältää n. 56 eri laajuista toimenpidettä, joista yli puolet on toteutunut mennessä. Matti Hursti 810

11 Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Enintään 60 lasta tai nuorta. 50 lasta tai nuorta Anne Santalahti Peruskoulun jälkeiset opinnot Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus Toimeentulotuen piirissä olevat Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (28.2.). 93 % Enintään 5,5 % väestöstä. Psykiatrinen sairaalahoito Psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäiviä enintään 140 hp/1 000 asukasta. Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Lukiossa viisi opiskelijaa vaihtoi Tredun puolelle eli ei yhtään ns. negatiivista keskeytystä. Tredun puolella Valossa kymmenen opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa. Sen lisäksi 11 opiskelijaa teki ns. negatiivisen keskeytyksen eli he eivät jatkaneet opintojaan tai menneet töihin. Kokonaisuutena Tredussa negatiivisia keskeytyksiä 3.7%. 92,5 (vuoden 2012 tieto) vuositason mittari ( relevanttia tietoa ei käytettävissä ) 96/1000 asukasta ( vuoden 2012 toteuma) 94,8 ( vuoden 2012 tieto) Matti Hursti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Ikäohjelma valmis. Valmisteilla, etenee suunnitellusti. Riku Siren Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Mittausta ei toteutettu 2013 Jory/Riku Siren Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. 6/2013 toteuma 8,0, todennäköisesti ei tule toteutumaan Jory/Riku Siren Jory/Riku Siren 911

12 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Luodaan esimiehille lisää mahdollisuuksia antaa tunnustusta hyvästä työstä. Koulutusta alaistaitojen kehittämiseksi. Työnjohdon ja henkilöstön vuorovaikutusta kehitetään., yksiköitä 56 % Nopean palkitsemisen malli käytössä. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Riku Siren Riku Siren Riku Siren Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 %. Tilinpäätöksessä 2011 velkamäärä on 115 %. Toteutunee kaupungin velkamäärän kasvaessa tytäryhteisöjä nopeammin, tilinpäätöksessä 2012 suhdeluku oli 111 %. 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista. Sähköiseen raportointiin ja yhteydenpitoon siirrytään loppuvuodesta Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella. Liikelaitoksen johtokunnan esittämillä taksojen korotuksilla velkaantuminen lisääntyy vuonna

13 VÄESTÖKEHITYS Ylöjärven kaupungin ennakkoväkiluku oli Ylöjärvi on tilanteen mukaan asukasluvultaan 34. suurin kunta Suomessa. Väestömuutokset ovat kehittyneet seuraavasti (ennakkotietoja): Vuosikol- Syntyneet Kuolleet Luonn. Tulo- Lähtö- Nettomannes väestön- muutto muutto muutto lisäys 2006 Yht Yht Yht Yht Yht Yht I II III IV Yht I II Väkiluvun lisäys on yhteensä 151, joista nettomaahanmuutto 2 henkeä. TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS Ylöjärvi % Pirkanmaa % Koko maa % ,7 (1 037) 12,8 11, ,6 (1 149) 13,4 11, ,9 (1 084) 13,1 11, ,3 (1 034) 11,7 11, ,1 (821) 9,9 9, ,2 (785) 9,0 8, ,5 (966) 9,7 8, ,5 (1 525) 13,5 11, ,4 (1 392) 11,9 10, ,4 (1 245) 10,9 9, ,5 (1 409) 11,9 10, ,2 (1 690) 13,9 12,

14 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS Analyysi perustuu toimielinten ja osastojen esittämiin muutostalousarvioihin, jotka käsitellään valtuuston kokouksessa Tuloslaskelma Ulkoisia toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 20,2 milj. euroa eli 67,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana kertymä oli 19,1 milj. euroa. Arvion mukaan perusturvaosaston tuotot jäävät alle talousarvion varhaiskasvatuksen ja lähipalveluiden osalta yhteensä 0,7 milj. euroa. Teknisessä osastossa kiinteistöjen myyntivoitot alittanevat talousarvion 0,4 milj. euroa. Ennakoitu vilkkaamman tonttikaupan vuoksi maan myyntitulot ylittänevät talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat elokuun loppuun mennessä 11,4 milj. euroa eli 66,3 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,6 milj. euroa. Henkilöstökuluissa kasvu oli 0,9 milj. euroa eli huomattavasti maltillisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluiden ostot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,3 milj. euroa. Perusturvaosasto esittää muutostalousarviossa erityissairaanhoidon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteensä 1,5 milj. euron toimintakululisäystä. Teknisen osaston osalta määrärahalisäysesitys on 0,8 milj. euroa koostuen pääosin kiinteistön kunnossapidon budjetoitua isommista kuluista. Verotulot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,1 milj euroa ja tuoreimmat kuntaliiton tuottamat ennustelaskelmat näyttävät, että talousarvion verotulot ylitetään 0,8 milj. eurolla. Verotulot (1000 ) TA 2013 Arvio Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verot yhteensä Valtionosuuksia kertyi elokuun loppuun mennessä 24,4 milj. euroa eli 65,2 prosenttia talousarviossa ennakoiduista. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan valtionosuuksia kertyy tänä vuonna 36,7 milj. euroa eli talousarviossa esitetystä 37,5 milj. eurosta jäädään 0,8 milj. euroa

15 Tilinpäätösennuste Edellä kuvatut muutokset huomioiden toimintatuottoja kertyisi 0,9 milj. eurolla talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittyisivät talousarvion 2,3 milj. eurolla. Toimintakate huononisi talousarvion -137,6 milj. eurosta -139,0 milj. euroon. Verotulojen arvioidun lievän kasvun ja valtionosuuksien arvioitu pienentyminen huomioiden vuosikate jäisi 9,0 milj. euroon jääden 1,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Tilikauden tulos muodostuisi 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rahoituslaskelma Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 22,1 milj. euroa ja nettona 17,7 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 12,3 milj. euroa eli toteuma-aste oli 55,7 %. Nettoinvestoinnit olivat 11,8 milj. euroa. Ylöjärven lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 77,9 milj. euroa eli eur/asukas. Elokuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 6,0 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 7,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 milj. euroa. Elokuun lopussa lainakanta oli 88,9 milj. euroa. eli lainamäärä lisääntyi vuodenvaihteesta 11 milj. eurolla. Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa 6,0 milj. euroa. Lisäksi kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Elokuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 7,2 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 6,5 milj. euroa

16 Verotulot, milj Kiinteistövero 14 16

17 Yhteisövero, milj

18 Erääntyneet saatavat kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Eräpäivä Yleishallinto LL Yleislaskut , , , , , , , , , ,80 Työllisyyspalvelut ,90 808,90 808,90 885,14 976,53 Perusturva Suun terveydenhoito , , , , ,10 Fysioterapia ,50 530,50 426,36 548,96 446,46 Röntgen , , , ,90 858,70 Perhekeskus , , , , ,59 Poliklinikka , , , , ,35 Vuodeosastot /ryhmäk , , , , ,07 Kehitysvammahuolto , , , , ,59 Varhaiskasvatus , , , , ,01 Vanhainkodit /asumispalv , , , , ,58 Kotihoito/päiväk , , , , , , , , , ,15 Sivistys/vapaa-aika Timmi -tilavuokrat ,83 916,65 916, , ,83 Musiikkiopisto , , , ,92 880,42 Työväenopisto ,00 695,00 591,80 478,80 478, , , , , ,05 Kaavoitus Rakennusvalvontamaksut , , , , , , , , , ,22 Tekninen Huoneistojen vuokrat , , , , ,14 Maa-alueiden vuokrat , , , , ,06 Vesihuolto , , , , , , , , , ,67 Yhteensä , , , , ,42 Työterveyspalvelu VIISARI Työterveyspalvelu VIISARI , , , , , , , , , ,89 Yhteensä , , , , ,

19 Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TARKASTUSLAUTAKUNTA ULKOINEN TARKASTUS Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,3 Toimintakate ,3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, joka on käytettävissä keskeisenä talouden ja toiminnan ohjauksen välineenä. 3. Tarkastuslautakunta hyödyntää verkostohankkeen tuloksia toiminnassaan. Tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitetta kiinnittämällä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arviointikertomuksen laadinnassa että haastattelujen ja arviointikäyntien yhteydessä. Vuoden alkupuoliskolla tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2012 sekä osallistui seudulliseen palo- ja pelastustoimen arviointiin. Arviointikertomus sekä seudullisen arvioinnin tuloksena syntynyt raportti on käytettävissä talouden ja toiminnan ohjauksessa. Vanha ja uusi tarkastuslautakunta on osallistunut verkostohankkeen seminaareihin. Hankkeen ajoittuminen kahden valtuustokauden taitekohtaan mahdollisti tiedon siirtymisen ja hyödyntämisen sekä tarkastuslautakuntatoimijoiden välisen vertaisoppimisen

20 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,0 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Kaupungin vuoden 2013 vuosikate vähintäin 10,5 milj. eli 55 % nettoinvestoinneista. 2. Toimintojen tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen käydään 2-4 toiminnon/yksikön prosessit ja yksikkökustannusten muodostuminen erittäin tarkkaan läpi. 3. Ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle. 4. Kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitetta ei saavuteta tämän hetken taloustilanteen sekä loppuvuoden arvioiden perusteella. Talousseuranta, tasapainottamistoimenpiteet sekä organisaatiomuutos vieneet voimavarat hankkeen eteenpäinviemiseksi. Valmistelu loppusuoralla. Ylöjärvi on ollut aktiivinen asiassa, lopputulos vielä avoinna. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Aktiivinen uusyrityshankinta Ylöjärven kaupunkiin. 2. Kaupallisten palveluiden kehittäminen. 3. Uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen. Tavoitteiden toteutuminen mennessä perustettu 111 kpl uusia yrityksiä Ylöjärvelle, nettokasvun ollessa 69 yritystä. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet huomattavasti kuluvan vuoden aikana. ABC liikenneasema valmistui Teivoon ja Kirkonseudulla avasi uusi lähikauppa. Lisäksi Elovainion liikekeskus hanke on edennyt ja kaupallinen palvelutarjonta Elovainiolla kehittynyt edelleen. Kaikilla yritysalueilla on hankkeet edenneet niin Teivo II:n alueella, Siltatiellä kuin Kolmenkulmassakin

21 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 4. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (seudulliset ja paikalliset yhteistyökumppanit). Tavoitteiden toteutuminen Tiivistä yhteistyötä on tehty paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Lisäksi seudullista elinkeinoyhteistyötä on pyritty kehittämään. Tukipalvelut Vastuuhenkilö Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Laadun systemaattinen seuranta ja raportointi kohteissa vähintään 2 kertaa vuodessa yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa. 2. Esimiestyössä panostaminen työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Esimiesten jalkautuminen kohteisiin aikaisempaa enemmän. 3. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittäminen. 4. Ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä. 5. Kaupungin toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen parantuneen kustannustietoisuuden pohjalta. Tavoitteiden toteutuminen Toteutus meneillään. osittain. Toteutus meneillään. Toteutus meneillään. Tehty

22 KAUPUNKIKEHITYSOSASTO Vastuuhenkilö kehitys- ja laskentapäällikkö Riku Siren Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti / Asemakaavoissa tontteja asuntotuotantoon vähintään kolmen vuoden rakentamistarvetta vastaava määrä. Vastaavasti asemakaavoissa on erilaisia yritystontteja 1-3 vuoden tonttivaranto. 2. Asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen / 3 5 uuden parannustoimenpiteen toteuttaminen sekä asiakaspalvelukoulutuksen jatkaminen. Tavoitteena asiakaspalvelun laatutaso 4,1 asteikolla 1-5. Tavoitteiden toteutuminen osittain, kaavoitusohjelmasta ollaan edelleen jäljessä. Asemakaavoissa oli vuoden alussa rakentamattomia tontteja kaupungin mailla erillispientaloissa 2,2 vuoden varanto, rivitaloissa 3 vuoden varanto ja kerrostaloissa 2,6 vuoden varanto. Rakentamattomia yritystontteja on asemakaavoissa 3,5 vuoden varanto. Kuluva vuosi on välivuosi asiakaspalvelukoulutuksessa. Kaupungintalolle muuton aiheuttamat muutokset asiakaspalveluun selvitetään loppuvuodesta asiakaspalvelukyselyllä. 3. Rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen. Parannetaan ympäristön siisteyttä tai ympäristön tilaa vähintään 10 kohteessa. 4. Edistetään pohjavesialueen suojelua suorittamalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimia ja hoidetaan ympäristön valvonta hyväksyttyjen valvontaohjelmien mukaisesti. Kevään ympäristökatselmuksessa tehtyjen huomautusten seuranta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteiden aloittaminen. Jatkuva seuranta normaalin katselmustoiminnan yhteydessä. Kevätkatselmuksen lisäksi tehdään loppuvuodesta erillinen pohjavesialueen valvontakierros. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 5. Elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitukset jatkuvat normaalisti kaavoituksen yhteydessä. Suojelu- ja virkistysalueiden luontoarvojen säilymistä turvataan kartoituksin ja tarvittaessa hoito- /suojelukeinoin. 6. Ympäristön seurannan osalta tutkitaan vähintään 10 järven vedenlaatu. Ylöjärven luontokohteet selvitys käsiteltäneen loppuvuoden aikana, minkä jälkeen selvitetään kaupungin omistamilla mailla sijaitsevien kohteiden suojelumahdollisuudet. Kaavakohteiden luonto- ja litooravaselvityksiä on päivitetty useilla alueilla. 10 järven vedenlaatu selvitetty ja tulokset tulevat kotisivuille loppuvuoden aikana

23 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 7. Edistetään ilmastonsuojelua ottamalla huomioon ilmastostrategiassa esitettyjä toimenpiteitä ja osallistumalla seudullisiin suunnittelu- ja neuvontahankkeisiin. 8. Uusi rakennusjärjestys valmistuu kahden vuoden sisällä. 9. Henkilöstön työtyytyväisyyden ja motivoituneisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä eläköitymisen hallinta. Tavoitteiden toteutuminen Ilmastonsuojelua on edistetty erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelulla asettamalla suunnittelun pääpaino hyvien liikenneyhteyksien lähelle ja kehittämällä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Kevyen liikenteen lisäämiseen on pyritty vaikuttamaan myös valituksella. Rakennusjärjestyksen muutostyö on aloitettu ja luonnos valmistuu viimeistään alkuvuodesta Kuluvan vuoden aikana pääpaino henkilöstö on ollut organisaatiomuutoksen ja muuton suunnittelussa ja toteutuksessa jotka sujuivat on ongelmitta. Eläköitymisiä ei ole välittömässä lähitulevaisuudessa. Rakennusjärjestystyö on aloitettu, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ja luonnos valmistuu loppuvuodesta

24 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) Lautakunta vastaa kaupunginvaltuuston päättämien kaupunkikehitysosaston toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kohtien 3, 4, 6 ja 8 osalta (sivu 53). Lisäksi lautakunta seuraa aluepelastuslaitoksen toimintaa. Tavoitteiden toteutuminen Kts. kaupunkikehitysosaston toteumat

25 ASUKASLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,2 Toimintakate ,2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Asukaslautakunta hyväksyy käytännön toimintaperiaatteet ja ryhtyy toteuttamaan niitä ensimmäisenä toimintavuotenaan. Tavoitteiden toteutuminen Pääosa toimintaperiaatteista on tähän mennessä otettu käyttöön 23 25

26 PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Tulojen kertyminen on jäljessä talousarvioon nähden, mutta tämä ei oleellisesti vaikuta toimintakatteeseen, koska erikoissairaanhoidon menot ovat niin suuret tuloihin nähden. Sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon käyttö on ollut viime vuotta pienempää kaikilta muilta osin paitsi Acutan perusterveydenhuollon päivystyksen osalta. Budjetoitua suurempana kuitenkin toteutuu erityisvelvoitemaksu, kalliinhoidontasausmaksu sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen maksut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä. 2. Yhtään täytettävää vakanssia ei jää täyttämättä. 3. Toteutetaan työhyvinvoinnin/ asiakashyvinvoinnin teemakuukausi. Tavoitteiden toteutuminen Ehkäisevätyöote on käytössä kaikessa toiminnassa; prosentuaalinen mittari vuositasolla. Talouden tasapainottamiseksi vakansseja on jätetty täyttämättä, mutta täytettäväksi hyväksyttyihin vakansseihin on saatu tekijät. Toteutuu lokakuussa SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,1 Tulojen toteuma vastaa viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Lastensuojelun osalta kertymä ei kuitenkaan karttune arvion mukaisesti johtuen edellisen vuoden kertaluonteisista korvauksista

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010

HAUKIPUTAAN KUNTA. Arviointikertomus 2010 HAUKIPUTAAN KUNTA Arviointikertomus 2010 Tarkastuslautakunta 19.5.2011 Sisältö 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA... 4 1.1 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toimivaltuudet... 4 1.2 Arvio tarkastuslautakunnan saamasta

Lisätiedot

Arviointikertomus 2008

Arviointikertomus 2008 Arviointikertomus 2008 Nurmijärven kunnan tarkastuslautakunta 27.5.2009 Nurmijärven kunta, Tarkastuslautakunta Arviointikertomus vuodelta 2008 SISÄLLYS 1. Tarkastuslautakunnan toiminta...3 2. Arviointikriteerit...4

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI Liite / KH 1.6.2015 TOIMINNAN JA TALOUDEN KOLMANNESVUOSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2015 Hämeenlinnan kaupunki Talous- ja hallintopalvelut 2 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetin toteutuminen. 3 Tuloslaskelma.. 5 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013

VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 VUODEN 2013 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2013 KH - STS 29.5.2013 YLEINEN OSA Tämä osavuosikatsaus on laadittu noudattaen 1.1.2013 voimaan astunutta organisaatiorakennetta. Taloudellinen tilanne

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma -

Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto. Talousarvio taloussuunnitelma - Talousarvio 2015, Taloussuunnitelma 2016 2017 Julkaisija: Karkkilan kaupunki Valokuvaaja: Skyfoto 1 Talousarvio taloussuunnitelma - 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 KARKKILAN KAUPUNGIN STRATEGIA 2014-2017...

Lisätiedot

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011

Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Kunnanhallitus 28.3.2012 Kunnanvaltuusto 2012 TASEKIRJA 2011 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 4 2. YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1 Väestökehitys... 8 2.2 Työllisyys... 9 2.3 Henkilöstö... 10 3. TALOUDEN

Lisätiedot

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012

Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kaupunginjohtajan ehdotus Nokian kaupunki Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma 2010-2012 Kannen kuva: Tapsan Tahtien yhteislauluhetki Vihnuskodilla

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2013 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2015 KH 26.11.2012 327 KH 3.12.2012 333 KV 17.12.2012 75 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT, MISSIO, VISIO

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88

TALOUSSUUNNITELMA 2015-2019 TALOUSARVIO 2015. Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 TALOUSARVIO 2015 Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 88 Sisällys YLEISPERUSTELUT... 2 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS... 2 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKISTRATEGIA... 4 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 5 Yleinen taloudellinen tilanne...

Lisätiedot

Arviointikertomus 2013

Arviointikertomus 2013 Arviointikertomus 2013 Tarkastuslautakunta 22.5.2014 Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Tarkastuslautakunta... 4 2.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät ja ulkoinen tilintarkastus... 4 2.2. Tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2012

Välitilinpäätös I 2012 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2012 1.1. - 31.7.2012 KH 17.9.2012 Yleiset

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013

TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2013 Kunnanhallitus 29.11.2010 182 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 KV 13.12.2010 ja taloussuunnitelma 2012 2013 Sisältö Sivu 1. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2. JOHDANTO...

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009

Nokian kaupunki. Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 NOKIAN KAUPUNKI Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2007 Nokian kaupunki Talousarvio 2007 Taloussuunnitelma 2007-2009 Kannen kuvat: Maria Mäntynen Taitto: Marita

Lisätiedot