Osavuosikatsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2013"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Kaupunginhallitus

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen Väestö- ja työttömyyden kehitys 11 Ylöjärven kaupungin talouskehitys Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi Tarkastuslautakunta 17 Kaupunginhallitus 18 Kaupunkikehitysosasto 20 Ympäristölautakunta 22 Asukaslautakunta 23 Perusturvalautakunta 24 Koulutuslautakunta 28 Vapaa-aikalautakunta 31 Tekninen lautakunta 35 Tuloslaskelma 40 Rahoituslaskelma 41 Tuotot ja kulut toimielimittäin 42 Tuotot ja kulut vastuualueittain 44 Investointien toteutuminen projektittain 47 Ylöjärven Vesi liikelaitos 55 Työterveyshuollon liikelaitos Viisari 63 Konserniraportti Tytäryhteisöt

3 Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet Näkökulma: Vakaa talous Tavoite 1: Kaupungin talous on aidossa tasapainossa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Vuosikatteen ja nettoinvestointien välinen suhde Vuosikate on 12 milj. eli 60 % nettoinvestoinneista. Ei toteudu Jory/Riku Siren Vuosikate 400 /asukas Ei toteudu Riku Siren Konsernin lainakanta Enintään /asukas Toteutunee Riku Siren Prosessien kehittäminen talouden näkökulmasta Talonrakennusinvestoinnit toteutaan valmistellun ja päätetyn menettelyn mukaisesti. Menettely hyväksytty ja käytössä. Seppo Heljo Omaisuuden hallinta Luovutaan omaisuudesta, jota kaupungin perustoimintoihin ei tarvita. osittain, toiminta jatkuu Jory /Timo Saari Tilikauden tulos 0-tulos Ei toteudu Riku Siren 13

4 Näkökulma: Yrittäminen ja työ Tavoite 1: Ylöjärvi on kilpailukykyinen yritysten toimintaympäristö. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusien yritysten lukumäärä Nettolisäys 60 yritystä kokonaisyrityskantaan. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Yritystonttivaranto Luovutettavissa heti 16 tonttia. Toimialan laatu ja elinvoimaisuus kriteeriksi uusia yritystontteja myytäessä myös alueen luonne huomioiden. Varaudutaan tonttitarjontaan suuryrityksille. osittain (pula pienistä tonteista) Riku Siren Riku Siren Riku Siren Uudet yritystilat kerrosneliömetriä valmistuu. Toteutumassa Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki Työpaikkaomavaraisuus 70 % Ei toteudu, n. 67 % Pentti Sivunen/Timo Isolähteenmäki 24

5 Tavoite 2: Työvoiman tarve ja tarjonta kohtaavat toisensa kaupungin alueella. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Ammatillisen koulutuksen aloituspaikat Ylöjärvellä 120 aloituspaikkaa. Elokuussa 2013 Valossa aloitti 124 opiskelijaa. Virallinen tilastointipäivä on Matti Hursti Työttömyysaste vuoden lopussa 8,0 %. 10,3 %, ei toteutune. Tiistaina... Jory/Riku Siren Työttömyysaste ja työttömyyden rakenne Pitkäaikaistyöttömiä alle 275. Alle 25-vuotiaita työttömiä alle , ei toteudu Jory/Riku Siren 193, ei toteudu Jory/Riku Siren 35

6 Näkökulma: Ylöjärvi yhteistyössä Tavoite 1: Ylöjärvi järjestää palveluja ja kehittää Tampereen kaupunkiseutua kokonaisuutena yhteistyössä seudun muiden kuntien kanssa. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Uusia asuntoja valmistuu 280. Ei toteutudu (arvio 190) Riku Siren MAL- aiesopimuksen toteutumistilanne Joukkoliikenteen seudulliset tariffit vahvistetaan. Kaupungin kanta joukkoliikenteen perusratkaisuihin (lähijuna/kaupunkiraitiotie) on päätetty. Ylöjärven osalta Riku Siren Riku Siren Seudullisten hankkeiden käsittely kaupunginhallituksessa säännönmukaisesti ja kaupunginvaltuustossa vähintään kaksi kertaa vuodessa. pääosin Timo Saari Selvitetään seudullisen hammashuollon järjestämisen mahdollisuus. Kilpailutus toimintamalleista tulossa lokakuussa Kehyskunnat mukana. Anne Santalahti Seudullisten yhteistyöhankkeiden toteutustilanne Selvitystyö Tampereen kaupunkiseudun elinvoiman turvaamiseksi käynnistyy. Tredun ja seutuopiston toiminnan käynnistymistä seurataan. Tilaapäällikkö Lauri Savisaari raportoi vapltk:lle seutuopiston asioista Tredun seudullinen seurantaryhmä aloitti Tredun Valon toimipisteessä opintonsa elokuussa aloitti 67 ylöjärveläistä nuorta. Pentti Sivunen Riku Siren/Matti Hursti Seudullisen vesihuollon yhteistyöjärjestelyt ratkaistu. Odotetaan Tampereen Veden ratkaisua. Seppo Heljo 46

7 Näkökulma: Toimiva kaupunkirakenne Tavoite 1: Ylöjärven tiivistynyt kaupunkirakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuosittainen väestönkasvu 1,5 % Elokuun lopun tilanne 0,5 % (151 as) eli ei toteutune. Vastuuhenkilö Jory/Riku Siren Keskusta-alueen kehittämissuunnitelman laatiminen ja toteutustilanne Keskustan osayleiskaavaprosessi etenee. Riku Siren Palveluverkkosuunnitelman toteutustilanne Kouluverkkosuunnitelman tarkentaminen tehty. Valmistelu käynnissä. Mm. koululaisia kuultu, yleisötilaisuus Takamaalla. Myös henkilöstön ja oppilaiden vanhempien Wilmakuulemiset tulossa. Koulutuslautakunnan käsittelyt marraskuussa ja joulukuussa Matti Hursti Siltatien asemakaavaalueen toteutusaikataulu laaditaan. Riku Siren Kaavavaranto asuntotuotantoon 3 vuoden kaavavaranto. Ei toteudu, kaavavaranto noin 2,5 v (Työlänojan asemakaavasta valitus) Riku Siren 57

8 Tavoite 2: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Ylöjärven viihtyisyyttä. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Strategisesti merkittävät asuinaluehankkeet Rakentamisen painopiste keskustan alueella. Riku Siren Asuntotuotanto omistusmuodoittain ja asuntotyypeittäin Asuntotuotanto pientalovaltaista lukuunottamatta keskusta-aluetta. Sosiaalista asuntotuotantoa lisätään. sosiaalista asuntotuotantoa lukuun ottamatta Riku Siren Kylien kehittäminen ja asutuksen ohjaaminen palveluiden läheisyyteen Haja-asutusalueen rakentamisen seudulliset periaatteet hyväksytty soveltuvin osin. Toteunut Riku Siren Haja-asutusalueen palveluvyöhykkeet on määritelty. osittain (Antaverka-Mutala valmis) Riku Siren Monipuoliset ja viihtyisät asumisvaihtoehdot sekä kaava- että hajaasutusalueilla Tontinluovutuksessa ja lupamenettelyssä huomioitu monipuolinen asuntotuotanto kaupungin eri alueilla. osittain Riku Siren 68

9 Tavoite 3: Puhdas ja monimuotoinen luonto on kaupungin merkittävä voimavara. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Laadukkaan raakaveden riittävyys Seurataan säännöllisillä mittauksilla. Seuranta tapahtuu reaaliajassa. Seppo Heljo Pohja- ja pintavesien tila Pohjavesien tilan turvaamiseksi tehdään jatkuvasti suojelusuunnitelmien mukaisia toimenpiteitä. Vesistöjen tilan parantamiseen osallistutaan näytteenotoin, avustusten ja neuvonnan avulla Riku Siren Luonnon monimuotoisuuden säilyminen Erilaisten elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitus on valmis. Selvitys Ylöjärven luontokohteista on valmistunut. Riku Siren Luontoalueiden virkistyskäyttö Osallistutaan luontomatkailun kehittämiseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Riku Siren/Timo Isolähteenmäki Näkökulma: Uudistuva Ylöjärvi Tavoite 1: Kuntalaiset osallistuvat nykyistä laajemmin ja aktiivisemmin kaupungin palvelujen kehittämiseen. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vuorovaikutteiset kuntalaisten osallistumisja palautekanavat Asukaslautakunta järjestää vuorovaikutteisia osallistumismahdollisuuksia. osittain toiminta jatkuu Vastuuhenkilö Timo Saari Palautteen käsittelyä täsmennetään. valmistelussa Timo Saari 79

10 Tavoite 2: Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä. Arviointimittarit Tavoitetaso 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Valtuustotyön arviointi Valtuustokauden aloitukseen liittyvä koulutus järjestetty. Timo Saari Valtuustotyön kehittäminen kaupunkilaisia kiinnostavaksi Uuden valtuuston toiminnan kehitys-toiveet kartoitettu. Kyselytunti toteutuu Timo Saari Valtuutetun tiedon ja osaamisen vahvistaminen toteutetaan enenevässä määrin Timo Saari Kaupungin toimintamallin uudistamistyön toteutusvaihe Uuden strategian valmistelu käynnistynyt. Ei toteudu, kaupunginhallitus päätti siirtää aloituksen 2014 Riku Siren Päätöksenteko motivoi ja korostaa vaaleilla valittujen päättäjien vastuuta kaupungin johtamisesta ja lisää yhteistä kokonaisnäkemystä Otetaan käyttöön päätösten vaikuttavuuksien arviointi. mm kuntarakenteeseen ja talouteen liittyviä seminaareja ja tietoiskuja toteutettu lisäksi valtuustoinfoissa käsitelty ajankohtaisasioita Timo Saari Tavoite 3: Kaupunki palvelee kuntalaisia asiakkaiden tarpeiden mukaan, asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Asiakaslähtöiset kaupungin palveluprosessit Arvioidaan osastoittain vähintään yhden palveluprosessin asiakaslähtöisyys. Valmistelu meneillään Jory/Timo Saari Palveluiden tuotantokustannusten kehitys Kustannukset suoritetta kohti eivät pääsääntöisesti nouse. Tavoitetta ei voida seurata olemassa olevan tiedon ja järjestelmien avulla. Jory/Riku Siren Ennaltaehkäisevät toimenpiteet kaupungin palveluissa Hyvinvointisuunnitelmassa määritellään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä kaupungin yksiköille. V suunnitelma sisältää n. 56 eri laajuista toimenpidettä, joista yli puolet on toteutunut mennessä. Matti Hursti 810

11 Näkökulma: Hyvinvoiva ylöjärveläinen Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Arviointimittarit Tavoitetasot 2013 Tavoitteen toteutuminen Vastuuhenkilö Pitkäkestoisesti sijoitettujen lasten ja nuorten (0-17-vuotiaiden) lukumäärä Enintään 60 lasta tai nuorta. 50 lasta tai nuorta Anne Santalahti Peruskoulun jälkeiset opinnot Kotona asuvien ikäihmisten (yli 75-vuotiaat) osuus Toimeentulotuen piirissä olevat Keskeytysprosentti alle 5 % ensimmäisen opiskeluvuoden aikana (28.2.). 93 % Enintään 5,5 % väestöstä. Psykiatrinen sairaalahoito Psykiatrisen sairaalahoidon hoitopäiviä enintään 140 hp/1 000 asukasta. Kansantauti-indeksi Kansantauti-indeksi 95 (Suomi = 100, tieto vuodelta 2011). Lukiossa viisi opiskelijaa vaihtoi Tredun puolelle eli ei yhtään ns. negatiivista keskeytystä. Tredun puolella Valossa kymmenen opiskelijaa vaihtoi opiskelupaikkaa. Sen lisäksi 11 opiskelijaa teki ns. negatiivisen keskeytyksen eli he eivät jatkaneet opintojaan tai menneet töihin. Kokonaisuutena Tredussa negatiivisia keskeytyksiä 3.7%. 92,5 (vuoden 2012 tieto) vuositason mittari ( relevanttia tietoa ei käytettävissä ) 96/1000 asukasta ( vuoden 2012 toteuma) 94,8 ( vuoden 2012 tieto) Matti Hursti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Anne Santalahti Varautuminen henkilöstömuutoksiin Ikäohjelma valmis. Valmisteilla, etenee suunnitellusti. Riku Siren Henkilöstön työtyytyväisyys, hyvinvointi ja sairauspoissaolot Henkilöstön kokonaistyötyytyväisyys vähintään 3,3/5. Mittausta ei toteutettu 2013 Jory/Riku Siren Sairauspoissaolot enintään 13 päivää/työntekijä. 6/2013 toteuma 8,0, todennäköisesti ei tule toteutumaan Jory/Riku Siren Jory/Riku Siren 911

12 Tavoite 1: Ylöjärveläiset voivat hyvin. Pitkäaikaisterveitä yksiköitä 30 %. Luodaan esimiehille lisää mahdollisuuksia antaa tunnustusta hyvästä työstä. Koulutusta alaistaitojen kehittämiseksi. Työnjohdon ja henkilöstön vuorovaikutusta kehitetään., yksiköitä 56 % Nopean palkitsemisen malli käytössä. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Koulutusta aiheesta on järjestetty. Riku Siren Riku Siren Riku Siren Ylöjärven kaupunkikonsernin tavoitteet: 1. Konsernivelan osuus saa olla kaupungin velkamäärään nähden enintään 110 %. Tilinpäätöksessä 2011 velkamäärä on 115 %. Toteutunee kaupungin velkamäärän kasvaessa tytäryhteisöjä nopeammin, tilinpäätöksessä 2012 suhdeluku oli 111 %. 2. Kaupunki edellyttää konserniyhteisöiltään aiempaa ennakoivampaan raportointiin toimintansa muutoksista ja tulevista investoinneista. Sähköiseen raportointiin ja yhteydenpitoon siirrytään loppuvuodesta Ylöjärven Vesi liikelaitos laatii pitkäntähtäimen suunnitelman ja aikataulun tavoitteena, että verkoston rakentaminen ja saneeraaminen toteutetaan kokonaan tulorahoituksella. Liikelaitoksen johtokunnan esittämillä taksojen korotuksilla velkaantuminen lisääntyy vuonna

13 VÄESTÖKEHITYS Ylöjärven kaupungin ennakkoväkiluku oli Ylöjärvi on tilanteen mukaan asukasluvultaan 34. suurin kunta Suomessa. Väestömuutokset ovat kehittyneet seuraavasti (ennakkotietoja): Vuosikol- Syntyneet Kuolleet Luonn. Tulo- Lähtö- Nettomannes väestön- muutto muutto muutto lisäys 2006 Yht Yht Yht Yht Yht Yht I II III IV Yht I II Väkiluvun lisäys on yhteensä 151, joista nettomaahanmuutto 2 henkeä. TYÖTTÖMYYDEN KEHITYS Ylöjärvi % Pirkanmaa % Koko maa % ,7 (1 037) 12,8 11, ,6 (1 149) 13,4 11, ,9 (1 084) 13,1 11, ,3 (1 034) 11,7 11, ,1 (821) 9,9 9, ,2 (785) 9,0 8, ,5 (966) 9,7 8, ,5 (1 525) 13,5 11, ,4 (1 392) 11,9 10, ,4 (1 245) 10,9 9, ,5 (1 409) 11,9 10, ,2 (1 690) 13,9 12,

14 YLÖJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKEHITYS Analyysi perustuu toimielinten ja osastojen esittämiin muutostalousarvioihin, jotka käsitellään valtuuston kokouksessa Tuloslaskelma Ulkoisia toimintatuottoja kertyi elokuun loppuun mennessä 20,2 milj. euroa eli 67,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta. Vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana kertymä oli 19,1 milj. euroa. Arvion mukaan perusturvaosaston tuotot jäävät alle talousarvion varhaiskasvatuksen ja lähipalveluiden osalta yhteensä 0,7 milj. euroa. Teknisessä osastossa kiinteistöjen myyntivoitot alittanevat talousarvion 0,4 milj. euroa. Ennakoitu vilkkaamman tonttikaupan vuoksi maan myyntitulot ylittänevät talousarvion noin 2 miljoonalla eurolla. Toimintakulut olivat elokuun loppuun mennessä 11,4 milj. euroa eli 66,3 % talousarviossa arvioidusta. Toimintakulut kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,6 milj. euroa. Henkilöstökuluissa kasvu oli 0,9 milj. euroa eli huomattavasti maltillisempaa kuin aikaisempina vuosina. Toteutuneet henkilötyövuodet pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluiden ostot kasvoivat edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 2,3 milj. euroa. Perusturvaosasto esittää muutostalousarviossa erityissairaanhoidon, varhaiskasvatuksen sekä sosiaalipalveluiden osalta yhteensä 1,5 milj. euron toimintakululisäystä. Teknisen osaston osalta määrärahalisäysesitys on 0,8 milj. euroa koostuen pääosin kiinteistön kunnossapidon budjetoitua isommista kuluista. Verotulot kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 3,1 milj euroa ja tuoreimmat kuntaliiton tuottamat ennustelaskelmat näyttävät, että talousarvion verotulot ylitetään 0,8 milj. eurolla. Verotulot (1000 ) TA 2013 Arvio Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta Verot yhteensä Valtionosuuksia kertyi elokuun loppuun mennessä 24,4 milj. euroa eli 65,2 prosenttia talousarviossa ennakoiduista. Kuntaliiton viimeisimmän arvion mukaan valtionosuuksia kertyy tänä vuonna 36,7 milj. euroa eli talousarviossa esitetystä 37,5 milj. eurosta jäädään 0,8 milj. euroa

15 Tilinpäätösennuste Edellä kuvatut muutokset huomioiden toimintatuottoja kertyisi 0,9 milj. eurolla talousarviota enemmän. Toimintakulut ylittyisivät talousarvion 2,3 milj. eurolla. Toimintakate huononisi talousarvion -137,6 milj. eurosta -139,0 milj. euroon. Verotulojen arvioidun lievän kasvun ja valtionosuuksien arvioitu pienentyminen huomioiden vuosikate jäisi 9,0 milj. euroon jääden 1,5 milj. euroa talousarviossa esitettyä pienemmäksi. Tilikauden tulos muodostuisi 1,4 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Rahoituslaskelma Käyttöomaisuusinvestointeihin osoitettiin talousarviossa bruttona 22,1 milj. euroa ja nettona 17,7 milj. euroa. Elokuun loppuun mennessä investointeihin oli käytetty 12,3 milj. euroa eli toteuma-aste oli 55,7 %. Nettoinvestoinnit olivat 11,8 milj. euroa. Ylöjärven lainakanta oli vuoden 2012 lopussa 77,9 milj. euroa eli eur/asukas. Elokuun loppuun mennessä pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 6,0 milj. eurolla ja lyhytaikaisten ns. vippilainojen määrä lisääntyi 7,0 milj. euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 10,0 milj. euroa. Elokuun lopussa lainakanta oli 88,9 milj. euroa. eli lainamäärä lisääntyi vuodenvaihteesta 11 milj. eurolla. Kaupungin rahat ja pankkisaamiset olivat elokuun lopussa 6,0 milj. euroa. Lisäksi kassavaroista oli sijoitettuna kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti 9,0 milj. euroa. Elokuun lopun raportin mukaan Danske Capitalin salkku, joka sijoitushetkellä oli 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 7,2 milj. euroa ja Pohjola Varainhoito Oy:n salkku, joka sijoitushetkellä oli myös 4,5 milj. euroa, oli markkina-arvoltaan 6,5 milj. euroa

16 Verotulot, milj Kiinteistövero 14 16

17 Yhteisövero, milj

18 Erääntyneet saatavat kahden kuukauden kuluttua eräpäivästä Eräpäivä Yleishallinto LL Yleislaskut , , , , , , , , , ,80 Työllisyyspalvelut ,90 808,90 808,90 885,14 976,53 Perusturva Suun terveydenhoito , , , , ,10 Fysioterapia ,50 530,50 426,36 548,96 446,46 Röntgen , , , ,90 858,70 Perhekeskus , , , , ,59 Poliklinikka , , , , ,35 Vuodeosastot /ryhmäk , , , , ,07 Kehitysvammahuolto , , , , ,59 Varhaiskasvatus , , , , ,01 Vanhainkodit /asumispalv , , , , ,58 Kotihoito/päiväk , , , , , , , , , ,15 Sivistys/vapaa-aika Timmi -tilavuokrat ,83 916,65 916, , ,83 Musiikkiopisto , , , ,92 880,42 Työväenopisto ,00 695,00 591,80 478,80 478, , , , , ,05 Kaavoitus Rakennusvalvontamaksut , , , , , , , , , ,22 Tekninen Huoneistojen vuokrat , , , , ,14 Maa-alueiden vuokrat , , , , ,06 Vesihuolto , , , , , , , , , ,67 Yhteensä , , , , ,42 Työterveyspalvelu VIISARI Työterveyspalvelu VIISARI , , , , , , , , , ,89 Yhteensä , , , , ,

19 Talousarvion toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TARKASTUSLAUTAKUNTA ULKOINEN TARKASTUS Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,3 Toimintakate ,3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen sekä palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen. 2. Tarkastuslautakunta tuottaa arviointitietoa, joka on käytettävissä keskeisenä talouden ja toiminnan ohjauksen välineenä. 3. Tarkastuslautakunta hyödyntää verkostohankkeen tuloksia toiminnassaan. Tavoitteiden toteutuminen Tarkastuslautakunta on toteuttanut tavoitetta kiinnittämällä huomiota toiminnan ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen sekä arviointikertomuksen laadinnassa että haastattelujen ja arviointikäyntien yhteydessä. Vuoden alkupuoliskolla tarkastuslautakunta laati arviointikertomuksen vuodelta 2012 sekä osallistui seudulliseen palo- ja pelastustoimen arviointiin. Arviointikertomus sekä seudullisen arvioinnin tuloksena syntynyt raportti on käytettävissä talouden ja toiminnan ohjauksessa. Vanha ja uusi tarkastuslautakunta on osallistunut verkostohankkeen seminaareihin. Hankkeen ajoittuminen kahden valtuustokauden taitekohtaan mahdollisti tiedon siirtymisen ja hyödyntämisen sekä tarkastuslautakuntatoimijoiden välisen vertaisoppimisen

20 KAUPUNGINHALLITUS HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,0 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Kaupungin vuoden 2013 vuosikate vähintäin 10,5 milj. eli 55 % nettoinvestoinneista. 2. Toimintojen tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen käydään 2-4 toiminnon/yksikön prosessit ja yksikkökustannusten muodostuminen erittäin tarkkaan läpi. 3. Ikäohjelman laatiminen kaupungin henkilöstölle. 4. Kaupunkiseudulle laadittavassa seutuselvityksessä Ylöjärven kaupungin näkökantojen huomiointi. Tavoitteiden toteutuminen Tavoitetta ei saavuteta tämän hetken taloustilanteen sekä loppuvuoden arvioiden perusteella. Talousseuranta, tasapainottamistoimenpiteet sekä organisaatiomuutos vieneet voimavarat hankkeen eteenpäinviemiseksi. Valmistelu loppusuoralla. Ylöjärvi on ollut aktiivinen asiassa, lopputulos vielä avoinna. Ylöjärven Yrityspalvelu Oy Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Aktiivinen uusyrityshankinta Ylöjärven kaupunkiin. 2. Kaupallisten palveluiden kehittäminen. 3. Uusien yritysalueiden aktiivinen kehittäminen. Tavoitteiden toteutuminen mennessä perustettu 111 kpl uusia yrityksiä Ylöjärvelle, nettokasvun ollessa 69 yritystä. Kaupalliset palvelut ovat kehittyneet huomattavasti kuluvan vuoden aikana. ABC liikenneasema valmistui Teivoon ja Kirkonseudulla avasi uusi lähikauppa. Lisäksi Elovainion liikekeskus hanke on edennyt ja kaupallinen palvelutarjonta Elovainiolla kehittynyt edelleen. Kaikilla yritysalueilla on hankkeet edenneet niin Teivo II:n alueella, Siltatiellä kuin Kolmenkulmassakin

21 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 4. Sidosryhmäyhteistyön kehittäminen (seudulliset ja paikalliset yhteistyökumppanit). Tavoitteiden toteutuminen Tiivistä yhteistyötä on tehty paikallisten yrittäjäyhdistysten kanssa. Lisäksi seudullista elinkeinoyhteistyötä on pyritty kehittämään. Tukipalvelut Vastuuhenkilö Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Laadun systemaattinen seuranta ja raportointi kohteissa vähintään 2 kertaa vuodessa yhdessä tilojen käyttäjän edustajan kanssa. 2. Esimiestyössä panostaminen työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Esimiesten jalkautuminen kohteisiin aikaisempaa enemmän. 3. Perehdyttämissuunnitelman ja kohdekansioiden päivittäminen. 4. Ruokapalveluesimiesten työn kehittäminen muutoskoulutusta järjestämällä. 5. Kaupungin toimialojen kanssa laadittavien palvelusopimusten kehittäminen parantuneen kustannustietoisuuden pohjalta. Tavoitteiden toteutuminen Toteutus meneillään. osittain. Toteutus meneillään. Toteutus meneillään. Tehty

22 KAUPUNKIKEHITYSOSASTO Vastuuhenkilö kehitys- ja laskentapäällikkö Riku Siren Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,6 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Voimavarojen keskittäminen kaavoitushankkeiden suorittamiseen kaavoitusohjelman mukaisesti / Asemakaavoissa tontteja asuntotuotantoon vähintään kolmen vuoden rakentamistarvetta vastaava määrä. Vastaavasti asemakaavoissa on erilaisia yritystontteja 1-3 vuoden tonttivaranto. 2. Asiakaspalvelun kehittäminen ja parantaminen / 3 5 uuden parannustoimenpiteen toteuttaminen sekä asiakaspalvelukoulutuksen jatkaminen. Tavoitteena asiakaspalvelun laatutaso 4,1 asteikolla 1-5. Tavoitteiden toteutuminen osittain, kaavoitusohjelmasta ollaan edelleen jäljessä. Asemakaavoissa oli vuoden alussa rakentamattomia tontteja kaupungin mailla erillispientaloissa 2,2 vuoden varanto, rivitaloissa 3 vuoden varanto ja kerrostaloissa 2,6 vuoden varanto. Rakentamattomia yritystontteja on asemakaavoissa 3,5 vuoden varanto. Kuluva vuosi on välivuosi asiakaspalvelukoulutuksessa. Kaupungintalolle muuton aiheuttamat muutokset asiakaspalveluun selvitetään loppuvuodesta asiakaspalvelukyselyllä. 3. Rakennetun ympäristön ja ympäristösiisteyden korkean laatutason ylläpitäminen. Parannetaan ympäristön siisteyttä tai ympäristön tilaa vähintään 10 kohteessa. 4. Edistetään pohjavesialueen suojelua suorittamalla pohjavesialueiden suojelusuunnitelmissa esitettyjä toimia ja hoidetaan ympäristön valvonta hyväksyttyjen valvontaohjelmien mukaisesti. Kevään ympäristökatselmuksessa tehtyjen huomautusten seuranta ja tarvittaessa jatkotoimenpiteiden aloittaminen. Jatkuva seuranta normaalin katselmustoiminnan yhteydessä. Kevätkatselmuksen lisäksi tehdään loppuvuodesta erillinen pohjavesialueen valvontakierros. Valvontaohjelman mukaiset tarkastukset ovat toteutuneet suunnitellusti. 5. Elinympäristöjen ja ekosysteemien kartoitukset jatkuvat normaalisti kaavoituksen yhteydessä. Suojelu- ja virkistysalueiden luontoarvojen säilymistä turvataan kartoituksin ja tarvittaessa hoito- /suojelukeinoin. 6. Ympäristön seurannan osalta tutkitaan vähintään 10 järven vedenlaatu. Ylöjärven luontokohteet selvitys käsiteltäneen loppuvuoden aikana, minkä jälkeen selvitetään kaupungin omistamilla mailla sijaitsevien kohteiden suojelumahdollisuudet. Kaavakohteiden luonto- ja litooravaselvityksiä on päivitetty useilla alueilla. 10 järven vedenlaatu selvitetty ja tulokset tulevat kotisivuille loppuvuoden aikana

23 Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 7. Edistetään ilmastonsuojelua ottamalla huomioon ilmastostrategiassa esitettyjä toimenpiteitä ja osallistumalla seudullisiin suunnittelu- ja neuvontahankkeisiin. 8. Uusi rakennusjärjestys valmistuu kahden vuoden sisällä. 9. Henkilöstön työtyytyväisyyden ja motivoituneisuuden ylläpito ja kehittäminen sekä eläköitymisen hallinta. Tavoitteiden toteutuminen Ilmastonsuojelua on edistetty erityisesti maankäytön ja liikenteen suunnittelulla asettamalla suunnittelun pääpaino hyvien liikenneyhteyksien lähelle ja kehittämällä joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen mahdollisuuksia. Kevyen liikenteen lisäämiseen on pyritty vaikuttamaan myös valituksella. Rakennusjärjestyksen muutostyö on aloitettu ja luonnos valmistuu viimeistään alkuvuodesta Kuluvan vuoden aikana pääpaino henkilöstö on ollut organisaatiomuutoksen ja muuton suunnittelussa ja toteutuksessa jotka sujuivat on ongelmitta. Eläköitymisiä ei ole välittömässä lähitulevaisuudessa. Rakennusjärjestystyö on aloitettu, osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty ja luonnos valmistuu loppuvuodesta

24 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö kaupunginarkkitehti Ritva Kangasniemi Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) Lautakunta vastaa kaupunginvaltuuston päättämien kaupunkikehitysosaston toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kohtien 3, 4, 6 ja 8 osalta (sivu 53). Lisäksi lautakunta seuraa aluepelastuslaitoksen toimintaa. Tavoitteiden toteutuminen Kts. kaupunkikehitysosaston toteumat

25 ASUKASLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö hallintojohtaja Timo Saari Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot Toimintamenot ,2 Toimintakate ,2 Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) 1. Asukaslautakunta hyväksyy käytännön toimintaperiaatteet ja ryhtyy toteuttamaan niitä ensimmäisenä toimintavuotenaan. Tavoitteiden toteutuminen Pääosa toimintaperiaatteista on tähän mennessä otettu käyttöön 23 25

26 PERUSTURVALAUTAKUNTA HALLINTO JA ERIKOISSAIRAANHOITO Vastuuhenkilö terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,2 Tulojen kertyminen on jäljessä talousarvioon nähden, mutta tämä ei oleellisesti vaikuta toimintakatteeseen, koska erikoissairaanhoidon menot ovat niin suuret tuloihin nähden. Sairaanhoitopiiristä hankitun erikoissairaanhoidon käyttö on ollut viime vuotta pienempää kaikilta muilta osin paitsi Acutan perusterveydenhuollon päivystyksen osalta. Budjetoitua suurempana kuitenkin toteutuu erityisvelvoitemaksu, kalliinhoidontasausmaksu sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen maksut. Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnalliset tavoitteet (strategiasta johdetut) % perusturvaosaston yksiköistä lisää ennaltaehkäisevää työtä. 2. Yhtään täytettävää vakanssia ei jää täyttämättä. 3. Toteutetaan työhyvinvoinnin/ asiakashyvinvoinnin teemakuukausi. Tavoitteiden toteutuminen Ehkäisevätyöote on käytössä kaikessa toiminnassa; prosentuaalinen mittari vuositasolla. Talouden tasapainottamiseksi vakansseja on jätetty täyttämättä, mutta täytettäväksi hyväksyttyihin vakansseihin on saatu tekijät. Toteutuu lokakuussa SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala Talousarvion 2013 toteutuminen ja loppuvuoden ennakointi TALOUS Talousarvio TA + muutos Poikkeama muutoksen jälkeen, % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,1 Tulojen toteuma vastaa viime vuoden vastaavan ajankohdan tasoa. Tulojen kertyminen painottuu loppuvuoteen. Lastensuojelun osalta kertymä ei kuitenkaan karttune arvion mukaisesti johtuen edellisen vuoden kertaluonteisista korvauksista

Toimintatulot ja menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. TA + muutos. Toteutunut

Toimintatulot ja menot ylittyivät lähinnä Yhteispeli-projektin tulojen ja menojen kasvusta. TA + muutos. Toteutunut 1 Oheismateriaali / koultk 18.3.2014 22 KOULUTUSLAUTAKUNTA Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Toimintaympäristön merkittävin muutos oli sopeuttaa käyttötaloutta nopeasti heikentyneeseen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014

Ylöjärven kaupunki. Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014 Sivistysjohtaja Matti Hursti 5.6.2014 Lähtötilanne: Toimintaa ohjaavien asiakirjojen hässäkkä laki ja asetus opetussuunnitelma kuntastrategia henkilöstöstrategia palvelustrategia osastostrategia hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

TA + muutos. Toteutunut

TA + muutos. Toteutunut Oheismateriaali / sivltk 17.3.2015 24 Koulutuslautakunta Yhteispalvelut Vastuuhenkilö sivistysjohtaja Matti Hursti Ei merkittäviä muutoksia. Toimintaa ovat sävyttäneet toimintavolyymin reipas kasvu (oppilasmäärät),

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 )

VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 ) 1 VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET (Kaupunginhallitus 7.1.2008 ) Talousarvion täytäntöönpano Hallintosäännön 13 : Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle vastuualuekohtaiset ja hankekohtaiset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi

Ylöjärvi TILASTOJA 2015. www.ylojarvi.fi Ylöjärvi TILASTOJA 2015 www.ylojarvi.fi 2 YLÖJÄRVI LYHYESTI Ylöjärven kunta perustettiin vuonna 1869. Ylöjärvestä tuli kaupunki vuonna 2004. Viljakkalan kunta liittyi Ylöjärveen vuoden 2007 alusta, Kurun

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014:

Painopistealueet ja kehittämiskohteet sekä toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset 2014: Oheismateriaali / koultk 10.9.2013 72 Sivistyspalvelujen talousarvio 2014 Sanalliset kuvaukset ja tunnusluvut Vastuualue / tehtäväalue: Yhteispalvelut: Matti Hursti Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet

Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet Kaupunginhallitus 161 08.06.2015 Ympäristölautakunta 74 16.09.2015 Ympäristölautakunta 82 21.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvio vuodelle 2016 sekä suunnittelukauden taloudelliset ja toiminnalliset

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016

Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 1 Oheismateriaali / sivltk 1.9.2015 69 Sivistyslautakunnan talousarvio 2016 Toimintaympäristön muutokset Yhteispalvelut-vastuualue tuottaa sivistysosaston hallinto- ja opiskeluhuollon palveluja, maastouttaa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016

Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Oheismateriaali / sivltk 19.1.2016 7 Sivistyslautakunta Vastuualueiden toimintasuunnitelmat / KeSut 2016 Sivistysjohtaja Matti Hursti 1.12.2015, päivitetty 12.1.2016 Lähtökohta KeSuun: Toimintaympäristön

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki. Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19

Ylöjärven kaupunki. Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19 Asukasilta taloudesta 9.10.2014 Kaupungintalo, valtuustosali, klo 17-19 Talousjohtaja Juha Liinavuori Talousarvio 2015 Haasteita valmistelussa: Heikko yleinen taloustilanne Kunnallisverokertymän kasvu

Lisätiedot

Tekninen lautakunta Toteutuminen

Tekninen lautakunta Toteutuminen Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA

TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT VUOSILLE 2015-2107 / VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET / SIVISTYSLAUTAKUNTA YLEISHALLINTO Turvataan säädösten ja valtuuston päätösten mukaiset resurssit palveluyksiköille

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari

Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari Espoon talouden haasteet Valtuuston strategiaseminaari 31.1.- 1.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Espoon kaupunki ja konserni Kaupunki Konserniyhteisöt Yhteensä Tase 2011 (mrd. euroa) Toimintakulut 2011

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014 www.ylojarvi.fi Sisällysluettelo Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteiden toteutuminen 31.8.2014 1 Väestö- ja työttömyyden kehitys 11

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen

Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Kriittinen menestystekijä Kriteeri, mittari, tapa Tavoitetaso Vastuutaho Toteutuminen Hallinto ja tukipalvelut : Vaikuttavuus ja palvelukyky : Seutuyhteistyö Valmistuvat selvitykset ja toimenpiteet PARAS-hanke - puitelain seudullisten tavoitteiden edistäminen (lukion ja toisen asteen hanke,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 64. Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 249/02.02.02/2015 64 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I / 2015 Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Tarja Söderman, puh. 050 330

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus

1. Kaavoitus -yleissuunnitelma 2013-14 - asemakaavat 2014 alkaen. 2. Kaavoitus - jatkuva prosessi. Kaavoitus HYVINKÄÄN KAUPUNKI YMPÄRISTÖOHJELMA Aika: 2013-2016 Yksikkö: Hyvinkään kaupunkiorganisaatio Laatijat: Ympäristöhallintatyöryhmä 15.5.2013, Kaupungin johtoryhmä 27.5.2013 Hyväksyjä: Kaupunginhallitus 10.6.2013,

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006

Varhaiskasvatuksen strategia. Opla 48 10.05.2006 Varhaiskasvatuksen strategia Opla 48 10.05.2006 Visio 2013 Lohjan varhaiskasvatus tarjoaa 2800 lapselle perheen tarpeisiin vastaavat alueelliset ja laadukkaat peruspalvelut. Palvelutoimintaa toteuttaa

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot