Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä"

Transkriptio

1 Pois syrjästä hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: pe 16.5 klo Osallistujat Marjo Jasu, Rauma Marita Päivärinne, Salo Teija Kortesalmi, Salo Kari Kankaanranta, Säkylä Sanna Vähä-Vahe, Säkylä Tiina Ilola, Satakunnan sairaanhoitopiiri Minna Kahala, Satakunnan sairaanhoitopiiri Riitta Nieminen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Maiju Salonen, Satakunnan sairaanhoitopiiri Virpi Valiola, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kristiina Puolakka, Satakunnan sairaanhoitopiiri Kirsi Harjula, projektisihteeri, Satakunnan sairaanhoitopiiri (sihteeri) Jaana Saarinen, projektipäällikkö, Satakunnan sairaanhoitopiiri (puheenjohtaja) MUISTIO 1/ Avaus ja aamukahvi, Jaana Saarinen Projektipäällikkö Jaana Saarinen avasi kokouksen. Kokouksen alussa esittäytymiskierros. 2. Hankkeen hallinnoinnin ohjeistus, Kirsi Harjula Projektisihteeri Kirsi Harjula ohjeisti hankehallinnon asioita diaesitykseen pohjautuen, joka on liitteenä 1. Esityksestä nousi esille seuraavia mm. asioita: Osa-aikaisen hanketyöntekijän työtunnit tulee täsmätä kuukausittain hankkeen kirjanpitoon menevän palkkaosuuden kanssa. Esim. jos hanketyöntekijän palkkaa kirjautuu esim. toukokuussa 30 % kokonaispalkasta hankkeen kirjanpitoon, pitää toukokuun hanketyöntuntien osuus olla 30 % kokonaistyöajasta. Projektisihteerille toimitettava työaikaseuranta ja hankepäiväkirja eivät tarvitse olla allekirjoitettuja. Hanketyöntekijän esimiehen allekirjoittamat työaikaseuranta ja hankepäiväkirja arkistoidaan kehittämisosion hankeasiakirjamappiin. Koulutustilaisuuksia ei voida järjestää suoraan 3. sektorin edustajille, koska valtionavustuksella ei voida kehittää järjestöjen toimintaa.

2 2(5) Koulutusohjelmiin asiantuntijan kohdalle ei saa laittaa taustaorganisaation nimeä, jos asiantuntija luennoi koulutuksessa esim. omalla toiminimellä tai lisätyönä, eikä edusta kouluttajana omaa työnantajaansa 3. Ajankohtaisia asioita kehittämisosioista Salon kehittämisosion vastuuhenkilö Marita Päivärinne kertoi Salon kehittämisosioin ajankohtaisista asioista. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Kouluterveyskyselyn tulokset ovat pohjana kehittämistyön aloitukselle. Tulosten kartoittamista eli tulokset pyritään huomioimaan kehittämistyössä. Tavoitteena on perustaa matalankynnyksen paikka nuorelle, jonne nuori voi saapua ilman lähetettä. Pohdinnassa millainen matalankynnyksen paikka on toimintoineen konkretiassa. Matalankynnyksen perustamiselle perustetaan työryhmä Nuorten osallistamisen keinot ovat pohdinnassa. Millä keinoin saadaan nuorten ääni kuuluviin? Tavoitteina ovat myös tukikummimallin kehittäminen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen. Hanketyöntekijä Teija Kortessalmi aloittaa työssään Säkylän kehittämisosion hanketyöntekijä Sanna Vähä-Vahe kertoi Säkylän kehittämisosion ajankohtaisista asioista. Tavoitteena on perheiden kokonaisvaltaisen auttamisen toimintamallin kehittäminen ja verkostoyhteystyön kehittäminen. Esityksestä nousi esille seuraavaa: Hanketyöntekijä on tehnyt alkukartoitusta haastattelemalla henkilökuntaa. Kohderyhmä on ala-asteikäiset. Säkylässä on 2 ala-astetta. Alkukartoituksena toteutetaan kysely ala-asteikäisten vanhemmille. Tarkoitus on valita haastateltavaksi muutama perhe, joiden kanssa tehtäisiin hankkeessa tiiviimpää yhteistyötä. Säkylässä järjestetään syksyllä 2014 toiminnallinen vanhempainilta Selvä peli. Säkylässä on Huoli puheeksi -toimintamalli, joka on juurruttamatta. Miten koulu voi käyttää ennalta ehkäisevää perhetyötä. Tätä toimintamallia juurrutetaan. Suunnitteilla on tukimummu ja pappa toimintaa. Hanketyöntekijä tutustuu jo valmiisiin toimintamalleihin, joita voisi soveltaa Säkylän ala-asteikäisten perheisiin. Rauman kehittämisosion hanketyöntekijä Marjo Jasu kertoi Rauman kehittämisosion ajankohtaisista asioista. Raumalla on tehty lähtötasokuvausta. Alkuarviointia varten on kerätty tilastoja mm. lastensuojeluilmoitusten määrät Raumalla, päihdeklinikan alaikäiset asiakkuudet ja huostaanottojen määrät, joissa syynä kannabis. Raumalla järjestetään lastensuojelun kanssa yhteistyössä asiakasraati nuorille, joilla on koulupoissaoloja. Tässä tehdään yhteistyötä Säkylän kehittämisosion kanssa. Raumalla järjestetään asiakasraati aikuisille, joiden lapsilla on koulupoissaoloja ja/tai päihdeongelmaa. Erityisestä edistävään mielenterveystyön ja sen opettamisen edistäminen Salon seudulla, Turun ammattikorkeakoulun raportteja 112 julkaisun sisältöä hyödynnetään Rauman kehittämisosiossa. Julkaisu sisältää case-tapauksia, joihin kannattaa tutustua. Rauman kehittämisosio tekee SATSHP:n hanketyöntekijän Tiina Ilolan kanssa yhteistyötä koulupoissaolojen ehkäisyyn liittyvässä kehittämisessä. Raumalla on perustettu tukiryhmä hanketyöntekijän tueksi.

3 3(5) Raumalla ollaan perustamassa virallista päihdetyöryhmää, joka tukee Rauman kehittämisosion tavoitteiden eteenpäin viemistä. Tukiryhmään kuuluu kokemusasiantuntija, joka on päihdenuoren äiti. Koulunpäätösjuhliin järjestetään partiointi viranomaisten (poliisi ja ensihoito) kanssa ja yhteistyössä vanhempien kanssa. Keskustelu: Arvioinnissa on tärkeää kuvata alkutilanne, toiminnan kuvaaminen sekä tehdä prosessikuvaukset. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion Verkostomainen yhteistyö hanketyöntekijät Tiina Ilola ja Riitta Nieminen kertoivat kehittämisosion ajankohtaiset asiat. Tavoitteena on ylihallintokuntien tapahtuva verkostojen kehittäminen. Tarkoitus on luoda verkostoyhteistyön toimintamalli päiväkotiin ja kouluihin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päiväkotien ja koulujen henkilökunta tietävät yhteistyötahot/- henkilöt, joihin voidaan ottaa yhteyttä huolen herätessä varhaisessa vaiheessa. Kehittämisosiota on esitelty kuntakierroksilla Porin yta-alueella, PoSassa, Raumalla ja Keski-Satakunnassa. Ylihallintokuntien tehtävässä työssä haasteena on hallintokuntien väliset muurit. Yhteisen kielen löytyminen eri yhteistyötahojen välillä on tärkeää. On löydettävä oikea tapa esitellä asioita eri tahoille. Kehittämisosion työnjakona Riitta Nieminen keskittyy alle 13 vuotiaisiin ja Tiina Ilola vuotiaisiin nuoriin. Osallisuus on tärkeä teema. Lapset, nuoret ja perheet ovat mukana verkostossa. Verkostoja voidaan lähteä kehittämään eri tavoin. Lähestymistapana voi olla yksittäinen tapaus, jonka ympärillä pohditan sopivaa verkostoa tai lähteä verkostoista ja pohtia niiden toimivuutta ja yhteistyötä. Näitä lähestymistapoja voidaan hyödyntää aina tilanteesta riippuen. Tavoitteena on luoda matalankynnyksen verkostot Satakunnan kuntiin, joiden toiminta jatkuu hankkeen päättymisen jälkeen. Keskustelu: Projektipäällikkö muistutti, että verkostomaisen toimintamallin prosessin kuvaamisessa yhteyshenkilö tietyssä hallintokunnassa on tärkeää nimetä nimikkeen perusteella eikä kenenkään henkilön nimellä, koska henkilöt voivat vaihtua organisaatiossa. Keskusteltiin jo olemassa olevista verkostoista. Ensisijaisen tärkeää on, että verkoston toimijat osaava toimia keskenään ja osaavat hyödyntää toistensa asiantuntijuutta. Miten tätä yhteistyötä ja verkoston toimijuutta voisi tukea hankkeen tavoitteiden läpiviemisessä. Moniammatillisuus on parhaillaan sitä, että jokainen viranomainen antaa oman osaamisensa ja asiantuntijuutensa lapsen, nuoren ja perheen käyttöön. Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosion Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen hanketyöntekijät Maiju Salonen ja Virpi Valiola kertoivat kehittämisosion ajankohtaiset asiat. Keskiössä on sairastavan vanhemman lapsi. Hankkeessa järjestetään Lapset puheeksi ja Toimiva lapsi koulutusta. Joissakin kunnissa tätä koulutusta on jo järjestetty aiemmin. Luodaan Tukikummi-toimintamalli. Kouluttajan ns. kevyt kilpailutus on meneillään sopivan asiantuntijaluennoitsijan löytämiseksi. Lapset puheeksi - toimintamallia pilotoidaan Satakunnan sairaanhoitopiirissä onkologian ja aikuispsykiatrian osastoilla. Jokaiseen kuntaan ja Satakunnan sairaanhoitopiiriin koulutetaan kouluttajat, jotka edelleen kouluttavat henkilökuntaa järjestetään Porissa hankkeen aloitusseminaari

4 4(5) Kehittämisosion tukiryhmän kokoaminen on meneillään Lähtötilannekartoitukset ovat meneillään: Kuntiin ja osastoille lähetetään kyselyt menetelmän käytöstä Benchmarking käynti on suunnitteilla Huomioi lapset poliklinikalle Seinäjoelle. Luodaan Neuvonpito-toimintamalli Verkostojen ja toimintamallien sisällyttäminen kuntien strategioihin on tärkeää, jotta uudet toimintamallit saadaan juurtumaan kuntiin Projektipäällikkö tiedotti asioista diaesityksen perusteella, joka on liitteenä 2. Esityksestä esille mm. seuraavaa: Hankkeen läpileikkaava teema on osallisuus. Lapset, nuoret ja perheet tulee huomioida ja ottaa mukaan suunnitteluun ja kehittämistyöhön. Hankkeella on vain yksi koko hankkeen ohjausryhmä, kehittämisosioissa puhutaan tuki-, projekti-, työ- ym. ryhmistä. Opinnäytetöitä on tarjolla ja pyritään ottamaan asiasisällöllisesti sopivia aiheita vastaan. Voisiko opinnäytetyöaiheita tiedustella myös opettajakoulutuslaitoksista? Kehittämisosioilta on pyydetty koulutussuunnitelmat 31.5 mennessä. Kehittämisosioiden omiin talousarvioihin varatuista koulutusrahoista maksetaan hanketyöntekijöiden omat koulutukset ja yleisen osuuden yhteisestä koulutusrahasta voidaan maksaa kehittämisosioiden tavoitteita tukevia koulutuksia. Projektipäällikkö hyväksyy yleisestä osuudesta maksettavat koulutukset. Hyväksyttävistä koulutusteemoista on laadittu ohjeet, jotka on toimitettu kehittämisosioihin. Keskustelu: Voidaan myös miettiä mitä osaamista löytyy kehittämisosioiden hanketyöntekijöillä eli voivatko he toimia kouluttajina joissakin teemoissa. Kehittämisosioiden Arviointisuunnitelma pyydetään 30.6 mennessä. Projektipäällikkö lähettää koko hankkeen arviointisuunnitelmaluonnoksen hanketyöntekijöille nähtäväksi ohjausryhmän kokouksen 24.6 jälkeen. Arvioinnista nousi esille seuraavaa: Lähtötilanteen alkukartoitus on tärkeä, sillä alkukartoitus on pohjana loppuarviointiin, jolloin kuvataan mikä on muuttunut hankkeen aikana. Hankepäiväkirja on osa arviointia eli sillä pystyy todentamaan onko tullut tehtyä oikeita asioita. Hankkeessa toteutetaan vertaisarviointi kehittämisosioiden välillä. Ulkoinen arviointi voisi olla esim. koko hankkeen prosessin arviointi. Ulkoista arviointia vielä suunnitellaan. Arviointikoulutus järjestetään Koulutuksen aiheita ovat arvioinnin perusteet ja vertaisarviointi. Osana arviointia on mahdollisuus käyttää hankekortteja. Hankekortti on liitteenä 3. Projektipäällikkö tekee koko hankkeen viestintäsuunnitelman, mutta kehittämisosiot toimittavat omat viestintäsuunnitelmat (A4) 30.6 mennessä. Tästä lähetetään tarkemmat ohjeet kehittämäisosioihin. Keskustelu: Keskusteltiin hankekortin käytöstä. Hankekorttia päivitetään hankkeen toiminnan aikana. Sovittiin, että hankekortit otetaan arvioinnissa käyttöön. Hankekorttien käyttöä ohjeistetaan myöhemmin. Projektisihteeri toimittaa hanketyöntekijöille Itä kohtaa Lännen Mielisuunnitelmaa toteuttamassa THL:n julkaisun 19/2013 postitse. Julkaisu on tehty LÄNSI 2013 ja Arjen mieli hankkeiden kanssa. Julkaisua on saatavilla vielä erä painettuna projektisihteeriltä eli ilmoittakaa mahdollisesta julkaisun lisäkappaleiden tarpeesta. Julkaisu löytyy sähköisenä THL:n sivuilta.

5 5(5) Ilmoittakaa projektipäällikölle hyvissä ajoin kehittämisosion tukiryhmien kokouspäivämäärät, jotta projektipäällikkö pääsisi osallistumaan kokouksiin. 4. Innokylä, Kirsi Harjula ja Jaana Saarinen Projektisihteeri esitteli Innokylän toimintoja diaesitykseen pohjautuen (liite 4). Pois syrjästä hanke on Innokylässä toukokuun 2014 hanke. 5. Kehittämispäivät vuonna 2014 Seuraava hanketyöntekijöiden kehittämispäivä järjestetään 24.6 Raumalla. Seuraavassa kehittämispäivässä vierailee mm. Länsi-Suomen Kaste-ohjelman päällikkö Mikko Pakarinen. Sovittiin seuraavat kehittämispäivät pidettäviksi 26.8 Säkylässä, 22.9 Salossa, Porissa, Raumalla ja Säkylässä. Hanketyöntekijöita velvoitetaan osallistumaan kehittämispäiviin. Hanketyöntekijät voivat lähettää projektipäällikölle tai sihteerille toiveita kehittämispäivien sisältöön. LIITTEET Liite 1 Hankehallinnoin ohjeita -diaesitys, projektisihteeri Kirsi Harjula Liite 2 Pois syrjästä hankkeen ajankohtaiset asiat -diaesitys, projektipäällikkö Jaana Saarinen Liite 3 Pois syrjästä hankkeen hankekortti Liite 4 Innokylä diaesitys, projektisihteeri Kirsi Harjula

6 Pois syrjästä Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Kehittämispäivä Projektisihteeri Kirsi Harjula Satakunnan sairaanhoitopiiri

7 Hankkeen toiminta-aika ja koko hankkeen talousarvio Toiminta-aika Hankkeen toiminta-aikana hankkeelle voi syntyä kustannuksia. Kehittämisosiot varautuvat oman hanketoiminnan alasajoon syyskuussa mennessä. Kokonaiskustannukset euroa, josta valtionavustuksen osuus enintään 75% = euroa. Valtionavustus maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaan.

8 Talousarvio: Yleinen osuus ja kehittämisosiot Hankehallinto: Yleisen osuuden talousarvio e Rauman kehittämisosion talousarvio Salon kehittämisosion talousarvio Säkylän kehittämisosion talousarvio eur eur eur Satakunnan sairaanhoitopiiri, Verkostomainen yhteistyö kehittämisosion talousarvio eur Satakunnan sairaanhoitopiiri Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen talousarvio eur

9 Koulutusten järjestäminen hankkeessa Yleisessä osuudessa on varattu hankkeessa järjestettäviin koulutuksiin koulutusmäärärahaa Kehittämisosiot tekevät 30.5 mennessä koulutussuunnitelmat ja siihen pohjautuen anovat hallinnoijalta koulutukseen rahoitusta. Projektipäällikkö päättää ja hyväksyy mihin koulutuksiin yleisen osuuden koulutusmäärärahoja käytetään. Kehittämisosioille lähetetty ohjeet hyväksyttävistä koulutussisällöistä. Kehittämisosioiden yhteiset koulutustarpeet => yhteiset koulutukset Projektisihteeri järjestää kehittämisosioiden yhteiset koulutukset

10 HANKKEEN TALOUSARVION SEURANTA ja TOTEUTUMISAIKA 1/2 Hallinnoija seuraa kehittämisosioiden kustannusten toteutumista hankeaikana 3-4 kk välein pyydetään kehittämisosioiden kirjanpidon raportit. Kirjanpidonraporteissa on oltava tulotilit näkyvissä! Hankkeen toiminta-ajalta tehdään 3 maksatushakemusta

11 HANKKEEN TALOUSARVION SEURANTA ja TOTEUTUMISAIKA 2/2 Hallinnoija kokoaa maksatushakemuksen Maksatushakemuksen tekemistä koskevat ohjeet elokuussa 2014! Kehittämisosioiden taloudesta vastaaville tarvittaessa koulutus elo-syyskuussa Talousarvioon tulevista muutoksista neuvoteltava hallinnoijan kanssa!

12 KEHITTÄMISOSION KIRJANPITO JA OSTOLASKUJEN KÄSITTELY Kehittämisosiolle on määriteltävä OMA KUSTANNUSPAIKKA tai vastaava tunniste. Tositteiden sisältö: menon/tulon peruste kohdentuminen hankkeelle Käyttötarkoitus Tositteita täydennetään liitteillä (esim. koulutusohjelmat, muistiot, osallistujalistat) Muut menot/kulut/materiaali tileille ei kirjauksia! Pilotin kirjanpidosta tulee poistaa virhekirjaukset, jos se on mahdollista, muutoin on pääkirjassa oltava selkeä merkintä siitä ettei kustannus ole valtionavustukseen oikeuttava, eikä ole sisältynyt maksatushakemukseen.

13 Hanketyöntekijat, työaikaseurannat ja hankepäiväkirjat 1/2 Hankehenkilöstön palkkaus tulee olla linjassa organisaation vastaaviin tehtäviin TYÖAIKASEURANTA (kaikki hanketyöntekijät täyttävät) > Hankkeelle tehtyä työaikaa seurataan työaikaseurannan avulla. (hanketyöntunnit ja muut työtunnit = kokonaistyöaika) Oman organisaation hyväksyy toteutuneet työtunnit allekirjoittamalla työaikauseurannan. Työaikaseuranta arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin ja toimitetaan tiedoksi sähköpostitse projektisihteerille seuraavan kk:n 7. päivään mennessä. Lisäksi työaikaseurannasta tulee käydä ilmi seuraavat asiat: hankkeen/kehittämisosion toteuttaja ja nimi, työntekijän nimi, nimike, ajanjakso ja työaika-%. HANKEPÄIVÄKIRJA (kaikki hanketyöntekijät täyttävät) > Hankepäiväkirjaan kirjataan tehdyn hanketyön pääasiallinen sisältö päivittäin. Oman organisaation esimies allekirjoittaa. Hankepäiväkirja arkistoidaan kehittämisosion asiakirjoihin ja toimitetaan sähköpostitse projektisihteerille seuraavan kk:n 7. päivään mennessä. Projektipäällikkö tarkistaa ja pyytää tarvittaessa täydentämään!

14 KEHITTÄMISOSIOIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 1/2 Kehittämisosiota toteuttavan tahon (kunta, kuntayhtymä, yhteistoiminta-alue) vastuulla on mm. huolehtia kehittämisosiota koskevan asiakirja-aineiston säilyttämisestä rahoittajan ohjeiden mukaisesti vähintään 10 vuoden ajan avustuksen viimeisen valtionavustuserän maksamispäivämäärästä! Sosiaali- ja terveysministeriön tai valtiontalouden tarkastusviraston toimesta voidaan hankkeelle tehdä tarkastus avustuksen käytöstä 10 vuoden kuluessa siitä, kun avustuksen viimeinen erä on maksettu.

15 KEHITTÄMISOSIOIDEN ASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI 2/2 Kehittämisosiota koskevaa asiakirja-aineistoa ovat mm. kehittämisosion kirjanpidon materiaali (pääkirjat ja tuloslaskelmat) kehittämisosion maksatushakemusaineisto (kts. Hallinnoijan ohje) laskut, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä tositteet, joita täydennetään tarvittaessa liitteillä matkalaskut, joihin liitetään kuitit ja ohjelmat hankinta-asiakirjat (tarjouspyynnöt, tarjoukset ja hankintapäätökset) kehittämisosion tukiryhmän kokousten asialistat ja muistiot liitteineen kehittämisosiossa järjestettyjen koulutusten ohjelmat ja osallistujalistat (myös hanketyöntekijän omien koulutusten ohjelmat) hanketyöntekijän työajanseurantalomake ja/tai hankepäiväkirja (esimiehen allekirjoittamat) Hanke- ja koulutussuunnitelmat sekä pilotissa laaditut raportit Sekä edellä mainittuihin liittyvät liitteet (Hallinnoijan ohje , sivu 10)

16 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 1/4 Projektiin palkattavan henkilöstön kustannukset sivukuluineen Kotimaan matkakustannukset, jotka liittyvät hankkeen toteuttamiseen: Hankkeessa työskentelevien, eli myös kehittämisosioihin rekrytoitujen hanketyöntekijöiden matkakulut; Ohjausryhmän; Asiantuntijapalvelun tarjoajat Pääsääntönä on, että matkustaja työskentelee hankkeessa. Muiden osalta on haettava ennakkoon lupa STM:n yhteyshenkilöltä Hallinnoija tekee hakemuksen ministeriöön, josta ilmenee matkan tarkoitus, tilaisuuden ajankohta ja ohjelma, osallistujat, osallistumismaksu- ja matkakustannukset, sekä perustelut miten osallistujat edistävät hankkeen tavoitteiden mukaisten hyvien käytäntöjen levittämistä ja juurruttamista

17 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 2/4 Matkalaskujen liitteeksi: matkaohjelma, kokousmuistio, osallistujalista, kuitit ja mahdollisesti matkaliput Matkakustannukset ovat hyväksyttäviä siltä osin kuin ne eivät ylitä sovellettavan virka- tai työehtosopimuksen mukaisesti maksettavien matkakorvausten määrää

18 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia 3/4 Henkilöstön koulutuskustannukset: Kouluttajan palkkio Koulutustilat (kohtuuhintaiset) Koulutustarjoilut (kohtuulliset) Hanketyöntekijöiden osallistumismaksut Asianmukaiset asiantuntijapalkkiot, ostopalvelut ja laitehankinnat: Hankintalainsäädännön mukainen kilpailutus ja/tai oman taustaorganisaation kilpailutusohjeiden noudattaminen (mm. kunnassa kilpailutetut hankintapaikat) Laitehankintojen on oltava rahoittajan etukäteen hyväksymiä, poikkeuksena hanketyöntekijän käyttöön tulevat henkilöstkohtaiset työvälineet esim. tietokoneen tai matkapuhelimen hankinta. Teknologiaan liittyvät hankinnat tulee olla aina rahoittajan hyväksymiä

19 Valtion avustukseen oikeuttavia kustannuksia 4/4 Muita valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia: Kokouspalkkiot kunnallisten kokoussääntöjen mukaisesti => käytännössä tarkoittaa koko hankkeen ohjausryhmän kokouspalkkioita Todellisiin kustannuksiin perustuvat hallinnointikustannukset: Allekirjoitettu selvitys kustannusten laskemistavasta, ei laskennallisia kustannuksia. Perustuvat vyörytettyihin kustannuksiin Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Hankkeen toimintaan liittyvät Oltavat välttämättömiä hankkeen toteuttamisessa Esim. kirjallisuushankintojen osalta on käytettävä harkintaa ja ei markkinointisälää (esim. makeiset, avaimenperät, kynä)!

20 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia EIVÄT OLET 1/2 Koulutuskustannukset, jotka aiheutuvat kunnan lakisääteisestä täydennyskoulutusvelvoitteesta (esim. lainsäädäntöön liittyvät muutoskoulutukset) Muiden kuin hankkeessa työskentelevien palkkamenot koulutukseen osallistumisen ajalta Omaisuuden poistokirjaukset Työnohjauskustannukset Tilojen varustamis-, korjaus- ja perusparannuskustannukset

21 Valtionavustukseen oikeuttavia kustannuksia EIVÄT OLET 2/2 Laskennalliset kustannukset = kustannukset, jotka eivät näy kirjanpidossa Ravintalolaskut (muut kuin normaalit kokouskahvit ym) Toiminta, johon kunta saa valtionosuutta (= Kunnan lakisääteiset tehtävät) Järjestöjen, säätiöiden tai yksityisten yritysten toiminnan kehittäminen Myytäväksi (kaupalliseen tarkoitukseen) suunniteltujen tuotteiden/toimintojen kehittäminen Huom! Hankkeet eivät saa mainostaa kaupallisia tuotteita tai palveluja eivätkä harjoittaa kaupallista myynninedistystoimintaa. (Esim. ei Kastelogoa yritysten esitteisiin)

22 ( Hallinnoijan ohje s. 7) Hankinnat ja kilpailutus 1/2 Kaste-hankkeissa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista (348/2007) Hankintalaki edellyttää kynnysarvon ylittävien julkisten hankintojen kilpailutusta. Kilpailutuksen kansallinen kynnysarvo eur. Suorahankintoja ei pääsääntöisesti hyväksytä Ns. pienhankinnat kilpailutetaan kevyin menettelyin. (Esim. koulutuksissa käytettävät asiantuntijat kilpailutetaan kevyin menettelyin. Yksittäisen 0,5 2 h asiantuntijan käyttö koulutuksessa/kokouksessa voidaan hankkia suoraan, jos kohtuuhintainen) Kaikkien aineistoihin, laitteisiin, koneisiin tms. liittyvien hankintojen tai yli 2000 eur ylittävien koulutus ja asiantuntijapalvelujen osalta on otettava yhteyttä projektipäällikköön!

23 Hankinnat ja kilpailutus 2/2 Ennakkokirjauksia kirjanpitoon ei voi tehdä hankinnoista ja toimenpiteistä, jotka tapahtuvat hankkeen hyväksytyn toteuttamisajan ulkopuolella Sopimukset tulee tehdä siten, että em. Periaatetta noudatetaan mm. hankinnan maksuajankohtia määriteltäessä. Kehittämishanke ei ole oikeustoimikelpoinen!

24 Kaste-hankkeiden viestintä ja koulutukset 1/2 Kaste-logoa tulee käyttää kaikessa hankkeen toimintaan liittyvässä viestinnässä (huom! Yritysten esitteissä tai mainoksissa ei voida käyttää Kaste-logoa) Satakunnan sairaanhoitopiirin internet-sivutuilla on hankkeen kotisivut, joka on pääasiallinen viestintäkanava sähköpostiviestinnän lisänä. Kehittämisosioiden hanketyöntekijät huolehtivat kehittämisosioiden hankekuvaukset ja hyvien toimintamallien kuvaukset Innokylään. Hankkeelle avataan oma facebook-profiili

25 Kaste-hankkeiden viestintä ja koulutukset 2/2 Hankkeen järjestämien koulutusten tulee olla suunnattuja pääasiassa kuntatoimijoille. Koulutuksiin saa osallistua myös hankkeen yhteistyökumppaneita ja muita toimijoita, mutta etusijalla ovat hanketoimijat. Koulutuksissa esiintyvien asiantuntijoiden diaesitykset julkaistaan hankkeen kotisivuilla Koulutuksista ja tapahtumista on kerättävä osallistujalista, joka liitetään koulutuksesta aiheutuneisiin ostolaskuíhin

26 Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustukset hankeopas > Linkki hankeoppaaseen on tallennettu hankkeen kotisivuille Ajankohtaista kohtaan. Kotisivut > Kiitos huomiosta! Lähteet: STM:n ja aluehallintoviraston ohjeet ja aiemmat ohjaustilaisuudet. Mm. Aluehallintovirasto: Kaste-hankkeiden ohjaustilaisuus s sekä ohjaustilaisuus Pois syrjästä hankkeen hallinnoijan ohjeet

27 Pois syrjästä -hanke Hanketyöntekijöiden ja yhdyshenkilöiden kehittämispäivä

28 Päivän ohjelma Avaus ja aamukahvi, Jaana Saarinen Hankkeen hallinnoinnin ohjeistus, Kirsi Harjula Lounas Ajankohtaisia asioita kehittämisosioista Kahvit keskustelun lomassa Innokylä, Kirsi Harjula ja Jaana Saarinen

29 Pois syrjästä hankkeessa mukana Satakunnan sairaanhoitopiirin osallistumisen kautta kaikki Satakunnan alueen kunnat osallistuvat hankkeeseen Rauma Salo Säkylä

30 Kehittämisosiot Hankkeen kehittämisosiot: Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

31 Hankkeen periaatteita Yksi Pois syrjästä hanke, eri kehittämisosiot ja osakokonaisuudet tukevat toisiaan Mallintaminen Hyviä jo olemassa olevia toimintamenetelmiä hyödynnetään, mikäli mahdollista Asiakkaat (lapset, nuoret, perheet) osallisena koko hankkeen ajan kehittämistyössä

32 Ajankohtaisia asioita Hanketyöntekijät aloittavat työnsä , projektipäällikkö aloitti , joten olemme vasta alkumetreillä Työskentelyperiaatteista sopiminen - Läpinäkyvyys - Avoimuus - Yhteistyö - Itsenäisyys - Johdonmukaisuus - Suunnitelmallisuus

33 Ajankohtaisia asioita Ohjausryhmä tukiryhmien kokoaminen Innokylässä mukana - kuukauden hanke! Mitä on jo tehty/ Mitä tiedämme jo aiempien hankkeiden kartoitus Lähtötilanteiden kartoitus Aloitus seminaari syksy; verkosto-osaaminen Opinnäytetöitä tarjolla Kirsi

34 Koulutussuunnitelma Kirsi toimittanut pohjan, joka tehdään mennessä Muuttuu varmasti jonkin verran hankkeen myötä Periaatteet kehittämisosioiden/ osakokonaisuuksiin varatut rahat/ yhteinen koulutusraha

35 Koulutussuunnitelma Yhteisestä koulutusrahasta voidaan hyväksyä seuraavien sisältöalueiden koulutuksia: 1. Verokostomainen työskentely/ Verkosto-osaaminen 2. Asiakkaan osallisuuden mahdollistavien menetelmien koulutus 3. Varhaisen tukemisen tai huolen puheeksi ottamisen koulutus 4. Lapset puheeksi koulutus 5. Omin jaloin malli tai muut vastaavat koulutukset, joilla vahvistetaan nuorta kieltäytymään päihteiden käytöstä 6. Motivoiva haastattelu ja muut motivointimenetelmät ja -taidot 7. Aihealueiden tiedolliseen lisäämiseen liittyvä koulutus (päihteet, nuorten mielenterveys) 8. Lapsen tukemiseksi kehitettävät/juurrutettavat toimintamallit esim. tukikummimalli

36 Arviointi Lähtötilanteen kartoitukset arvioinnin pohjana. Jatkuva arviointi koko hankkeen ajan Itsearviointi; hankepäiväkirjat, toteutettujen toimintojen arviointia Vertaisarviointi Yhteistyötoimijoiden arviointi Osallisuus; lapset, nuoret, perheet Ulkoinen arviointi

37 Arviointi Ulkoisen arvioinnin hankinta kilpailutetaan vuoden 2014 loppukeväällä. Ulkoisena arviointina toteutetaan verkostomaisen yhteistyön prosessin arviointi sekä hankkeen prosessin arviointi. Lisäksi ulkoisen arvioinnin tavoitteena on lisätä ja tukea hankehenkilöstön arviointiosaamista koulutuksen ja konsultaation avulla.

38 Viestintä Hankkeen viestintäsuunnitelma tulee sisältämään: 1) viestinnän tavoitteet 2) viestinnän kohderyhmät 3) viestintäkanavat 4) aikataulut, vastuuhenkilöt ja kustannukset 5) viestinnän tulosten arviointi

39 Viestintä Kehittämisosioiden viestintäsuunnitelmat Jatkuva esillä olo Televisio, radio, some (facebook), lehdet, kohdennetut tilaisuudet, Innokylä, tempaukset, seminaarit

40 Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosiot Verkostomainen yhteistyö; rajat ylittävät palvelut Palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus Osaamisen ja yhteistyön lisääminen Verkostomaisen mallin hyödyntäminen psykiatrisessa avohoidossa Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen Varhainen tunnistaminen; esim. Lapset puheeksi työmallia käyttäen Aikuispotilaiden lasten tukikummimallin juurruttaminen käytäntöön Etsitään lasten tukemiseen aiempaa monipuolisempia keinoja verkostotyön avulla

41 OSAKOKONAISUUDET JA KEHITTÄMISOSIOT ESITTÄYTYVÄT OLKAA HYVÄT!

42 HANKEKORTTI Päivämäärä Osahankkeen tavoitteet numeroituna ja yhteys Pois syrjästä -suunnitelman tavoitteisiin. Osahankkeen nimi ja toiminta-aika Projektipäällikön yhteystiedot ja hankehenkilöstö Kuvataan konkreettiset tavoitteet joihin hanketyöllä pyritään. Lisäksi mainitaan, mitä tavoitteita (1,2,3 ja/tai 5) prosessi implementoi. 1. Peruspalveluiden verkostomainen yhteistyö 2. Asiakkaiden osallisuus 3. Lasten, nuorten ja perheiden varhaisen avuntarpeen ja tuen tunnistaminen 4. Ylisukupolvisten ongelmien katkaisu 5. Vakavasti sairaan aikuisen lapsen tukeminen Toimenpiteet Kuvataan, millä keinoilla edellä kutakin tavoitetta toteutetaan, millä ajanjaksolla ja kuka on toteutuksen vastuuhenkilö. Vastuu kumppaneiden kesken Kuvataan lyhyesti mukana olevien yhteistyökumppaneiden kanssa sovittu vastuunjako. Yhteistyö Kuvataan lyhyesti tehtävä yhteistyö muiden toimijoiden, hankkeiden tai osahankkeiden kanssa. Tuotokset Kuvataan lyhyesti syntyvät konkreettiset tuotokset. Tuotos vähintään soveltaen siirrettävissä oleva. (Esim. palvelu, seminaari, malli, koulutusohjelma, käsikirja, tv- tai radio-ohjelma jne.) Tulokset Kuvataan lyhyesti prosessista odotettavat tulokset. Tulos on hanketyön välittömänä seurauksena tapahtuva muutos toimintaympäristössä tai kohderyhmässä. Vaikutukset Kuvataan lyhyesti odotetut vaikutukset. Vaikutukset ovat esim. toimintaympäristössä tai kohderyhmässä yllä kuvatun tuloksen välillisenä vaikutuksena tapahtuneita muutoksia. Juurruttamissuunnitelma Kuvataan lyhyesti miten toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä ja kuka jatkuvuudesta vastaa. Huom! Erillinen juurrutuskortti. Merkittävät muutokset osahankkeen suunnitelmassa + lyhyt perustelu.

43 VÄLIARVIOINTI- JA JUURRUTUSKORTTI Osahankkeen nimi ja toiminta-aika Projektipäällikön yhteystiedot ja hankehenkilöstö Osahankkeen tavoitteet numeroituna ja hankkeen päätavoitteiden (1-5) toteuttaminen. Arviointikohde: tuotokset Arvioi tavoitteita vastaavia odotettuja tuotoksia: toteutuvatko ne suunnitellusti hankekaudella täysin, osittain vai ei ollenkaan? Perustele, miksi jokin tuotos ei tule toteutumaan suunnitellusti, ja kirjoita toimenpiteet (aikataulutus, työnjako yms.) joihin ryhdytään tavoitteen toteutumisen varmistamiseksi. Jos tavoitetta tai tuotosta muutetaan tai siitä luovutaan, perustele päätös ja kirjaa päivitetty tavoite ja toiminta hankekorttiin. Arviointikohde: budjetti Arvioi saadaanko budjetti kokonaisuudessaan hyödynnettyä hankekaudella hankekortin mukaiseen toimintaan? Jos ei saada, minkä suuruinen valtionavustusmäärä voidaan siirtää toiselle osahankkeelle. Jos budjetti ei riitä hankkeen toteuttamiseen, mihin toimenpiteisiin ryhdytään? Osahankkeen onnistumiset ja 2 haasteet Raportoi tähän osahankkeen toteuttamisen kannalta 1. erityisen hyvin onnistuneita asioita (esim. päätöksiä, ratkaisuja, toimintatapoja, julkaisuja tms.) ja 2. asioita, jotka ovat selvästi haitanneet hankkeen etenemistä (yhteistyö, henkilöstö, kehittämismenetelmät, budjetti, johtaminen tms). Tuotosten juurruttamissuunnitelma Millä keinoin em. tuotosten käyttöönottoa ja niiden jatkumista tuetaan hankkeen aikana + aikataulu + toteutuksen vastuuhenkilö osahankkeesta. Millaista päätöksentekoa käyttöönotto ja jatkuminen vaatii: kohdeorganisaation/kunnan/järjestön/yhdistyk sen päättäjät. Kuka/mikä nimetty taho vastaa jatkumisesta/tulee sitouttaa toiminnan jatkumiseksi hankkeen päättymisen jälkeen?

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016 POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen -hanke 1.1.2014 31.10.2016 HANKKEEN TAVOITTEET: Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden osallisuutta palveluiden

Lisätiedot

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE

20.3.2014 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1 HALLINNOIJAN OHJE POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN KEHITTÄMIOSIOILLE 1. SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄT Satakunnan sairaanhoitopiiri toimii koko hankkeen hallinnoivana tahona. Sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori

Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori MUISTIO 1/2014 1(4) POIS SYRJÄSTÄ HANKKEEN ALOITUSKOKOUS Aika 14.2.2014 klo 13.00 15.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, keskustoimiston neuvotteluhuone Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori Paikalla Alpo Komminaho,

Lisätiedot

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh

Hankkeen projektisihteerinä toimii ajalla Elisa Bruk, puh Tiedote 19.8.2016 1(7) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUKSEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU JA PROJEKTISIHTEERIN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi

Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella. Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona- ja Pois syrjästä Kaste hankkeet Satakunnan alueella Hanketoiminnan päällikkö Mari Niemi Yhteisvoimin kotona Ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä

Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä PÖYTÄKIRJA 6/2015 10.6.2015 Pois syrjästä -hankkeen kehittämispäivä Paikka: Tiinan mökki, Os. Kesätie 19, 29200 Luvia Aika: keskiviikko 10.6.2015 klo 9.00 15.00 Osallistujat: Maiju Salonen, Satakunnan

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.9.2014 tarkennettu 23.6.2015 Pois syrjästä -hankkeen

Lisätiedot

Pois syrjästä -hanke

Pois syrjästä -hanke Pois syrjästä -hanke Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen 1.1.2014 31.10.2016 Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Satakummi avausseminaari 24.9.2015, Martintalo

Lisätiedot

Hallinnoijan tehtävät

Hallinnoijan tehtävät TALOUSOHJEET Hallinnoijan tehtävät Vastata hankkeen toteuttamisesta ja sen seurannan ja arvioinnin järjestämisestä toteumaraporttien ja maksatushakemusten tekemisestä valtionavustusselvityksen tekemisestä

Lisätiedot

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016

TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 TARKENNETTU TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Länsi-Suomen Kaste -hanke 2014 2016 Kehittämisosio ja toiminta-aika Päämäärä Pois syrjästä Salon kehittämisosio 2014 310.2016 Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten

Lisätiedot

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1

Kirjanpitokysymykset. Valtionapukoulutus. 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Kirjanpitokysymykset Valtionapukoulutus 4.2.2014 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Erillinen projekti- / hankekirjanpito Projektin / hankkeen kirjanpito on eriytettävä avustuksensaajan kirjanpidosta riittävän

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

20.5.2014. Kehittämisosiot tarkentavat hankesuunnitelmansa kesän aikana. Hallinnoija lähettää tästä pyynnön kehittämisosioihin.

20.5.2014. Kehittämisosiot tarkentavat hankesuunnitelmansa kesän aikana. Hallinnoija lähettää tästä pyynnön kehittämisosioihin. 20.5.2014 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Satakunnan keskussairaala, Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. B1 koulutusluokka (B-rakennus) Aika: 14.5.2014 klo 9.00 15.00 Paikalla Anu Kärki,

Lisätiedot

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

19.5.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(11) 19.5.2014 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.5.2014 klo 12.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli - EAKR 14.6.2016 Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli Toteutetaan kokonaan investointina tai

Lisätiedot

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä

Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä MUISTIO 5/2016 Yhteisvoimin kotona hankkeen kehittämispäivä Paikka: Pinkkeri, os. Pinkkerintie, Luvia Aika: pe 17.6.2016 klo 9.00 15.00 Paikalla Arja Santapukki, Parainen Anne Joensuu, Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17%

PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% PIKKU KAKE HANKKEEN ALOITUSKOKOUS TALOUS /FLAT RATE 17% YLEISTÄ Joensuun KAKE hankkeen budjetti 1 274 914 Pikku KAKE Palkkakustannukset Ostopalvelut Muut kustannukset Joensuun kaupungin rahoitus Kaupunki

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 24% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 24% Hankkeen välilliset kustannukset korvataan prosenttimääräisenä hyväksyttävistä välittömistä

Lisätiedot

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus

Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden hallinnointi ja maksatus Kärkihankkeiden ohjauspäivät 7. 8.2.2017 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Jaana Jaakkola 7.2.2017 1 Hankkeen käynnistäminen Sopimus hankkeen hallinnoinnista

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin

VIESTINTÄSUUNNITELMA. SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VIESTINTÄSUUNNITELMA SOS Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin VÄLI-SUOMEN SOS-HANKE 2011-2013 Kuva Niina Raja-aho Päivi Krook Maarit Pasto SOS-HANKE JA SEN TAVOITTEET SOS Syrjäytyneestä osalliseksi

Lisätiedot

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke

Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke Parempi Arki Väli-Suomen Kastehanke 1.3.2015 31.10.2017 Viestintäsuunnitelma Jessica Fagerström Satu Raatikainen 15.9.2015 Päivitetty 4.12.2015 Parempi Arki-hankkeen tausta, tavoitteet ja organisaatio

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 16.2.2016 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 1/2016 Aika: 22.1.2016 klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011

Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia. Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Miksi alkoholiasioista kannattaa puhua sosiaalihuollon palveluissa? Rauman kokemuksia Tuula Karmisto Sosiaaliohjaaja 23.11.2011 Länsi 2012 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke Ajalla

Lisätiedot

5.8.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.

5.8.2014. Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(14) 5.8.2014 POIS SYRJÄSTÄ -HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ti 27.5.2014 klo 12.00 14.30 Paikka Satakunnan keskussairaala, neuvotteluhuone N2, (N-rakennus, 2. krs) Os. Sairaalantie 3, 28500 Pori. Jäsenet

Lisätiedot

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

MUISTIO 25.6.2015. Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 25.6.2015 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 4/2015 Aika: 5.6. klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

6.5.2014. Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori.

6.5.2014. Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3, 28500 Pori. 1(11) 6.5.2014 YHTEISVOIMIN KOTONA - HANKKEEN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Aika Ma 12.5.2014 klo 11.30 13.00 Paikka Satakunnan keskussairaala, Laboratorion neuvotteluhuone, sijainti N0. Osoite: Sairaalantie 3,

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti

INNOAGENTTI koulutus. I-tason agentit. Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone Hanna Lahti INNOAGENTTI koulutus I-tason agentit Seinäjoki Y-talo Tupa-kokoushuone 13.6.2017 Hanna Lahti Kahvit ja kastettavaa tarjolla Tervetuloa Klo 14-14.30 / Hanna Lahti Arvokas tieto hanke Mikä on Aktiivisen

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

Innokylä tutuksi ja käyttöön

Innokylä tutuksi ja käyttöön Innokylä tutuksi ja käyttöön 1 Innokylä on kaikille avoin innovaatioyhteisö, joka kokoaa hyvinvointi- ja terveysalan kehittämistyön tulokset yhteen paikkaan ja tarjoaa kanavan toimintamallien levittämiseen.

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

Hankkeen viestintäsuunnitelma

Hankkeen viestintäsuunnitelma Ydinosaajat Suurhankkeiden osaamisverkosto Pohjois-Suomessa (S20136) 15. elokuuta 2016 / 1 Hankkeen viestintäsuunnitelma 1. Hankkeen kuvaus Ydinosaajat-hankkeessa luodaan malli koulutusorganisaatioiden

Lisätiedot

Turvakotipalvelut, talousasiat

Turvakotipalvelut, talousasiat Turvakotipalvelut, talousasiat Alustavia linjauksia 20.3.2015 20.3.2015 Laskentapäällikkö Juha Kekkonen 1 Yleistä Turvakotipalvelujen tuottajille vuosittain maksettavan korvauksen kokonaismäärä valtion

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA VIESTINTÄSUUNNITELMA Hankekunnat Henkilöstö Asiakkaat Järjestöt AVI STM Aikuissosiaalityön eri toimijat THL Sosiaalialan osaamiskeskukset SOS II -HANKE SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä hanke

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 27.3.2015 Avustuksen tausta: lainsäädäntö ja valvonta Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen

Lisätiedot

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI

HAKEMUS KKI-KEHITTÄMISHANKKEEKSI HAKEMUS KKI-KEHITTMISHANKKEEKSI TIEDOT HAKIJASTA Hakijayhteisön nimi: Mallilan Yritys Hakijayhteisön rekisteritunnus: 123456-1 Hakijayhteisön osoite: Mallilankuja 11 a 1 Postinumero: 12340 Postitoimipaikka:

Lisätiedot

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri

Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri MUISTIO 28.6.2016 Pois syrjästä hanke, Ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen kehittämisosio/satakunnan sairaanhoitopiiri Projektiryhmän kokous 2/2016 Aika: 1.4. klo 9-11 Paikka: Satakunnan keskussairaala,

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II

VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II VÄLI-SUOMEN IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 2011-2013 viestintäsuunnitelma Vuokko Lehtimäki Anni Kuhalainen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II (2011-2013) Hankkeen tarkoitus ja tavoitteet Ikäkaste Äldre-kaste II -hanke toteuttaa

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous

Pirkanmaan Lapen eteneminen. Ohjausryhmän kokous Pirkanmaan Lapen eteneminen Ohjausryhmän kokous 3.4.2017 1 18.5.2017 Hankkeen etenemisen tilanne Täydennetty ja saatuun valtionavustukseen sopeutettu hankehakemus toimitettu Sosiaali- ja terveysministeriöön

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen 1 19.9.2014 POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen ARVIOINTISUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.09.2014 2(12) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE 2012 2015) Pois syrjästä -hankkeen viestintäsuunnitelma

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE 2012 2015) Pois syrjästä -hankkeen viestintäsuunnitelma 1(20) SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (KASTE 2012 2015) Pois syrjästä -hankkeen viestintäsuunnitelma Hyväksytty ohjausryhmässä 29.9.2014 2(20) SISÄLLYSLUETTELO 1. Pois syrjästä

Lisätiedot

INNOAGENTTI koulutus. Seinäjoella Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää

INNOAGENTTI koulutus. Seinäjoella Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää INNOAGENTTI koulutus Seinäjoella 27.3.2017 Koulutuksen koonti ja materiaalit Hanna Lahti & Julia Sillanpää Tervetuloa Kahvit ja kastettavaa tarjolla Klo14-14.45 / Hanna Päivän avaus ja lyhyt esittäytymiskierros

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Satakunnassa SATULA-hanke Pomarkku 4.12.2017 Tiina Tenho ja Mirja Isoviita Mikä on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma? Kärkihanke, jonka vastuuministeriöinä

Lisätiedot

Tervetuloa Innokylään

Tervetuloa Innokylään Tervetuloa Innokylään Innokylä-työpaja Hanne Savolainen 9.6.2017 1 Työpajan ohjelma PAJAN ALOITUS Pajan tavoitteet ja esittäytyminen INNOKYLÄ TUTUKSI Innokylän ja sen työkalujen esittely Mikä on Innokylä?

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille

Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Maaseuturahaston hankkeiden toteuttaminen ELY-keskuksesta rahoitettujen kehittämishankkeiden toteuttajille Kukka Kukkonen ja Pirjo Onkalo Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Päivitetty 2.2.2017 Sivu 1 3.2.2017

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke

Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Mihin haasteisiin hankerahalla tehty kehittämistyö voi vastata? Juhani Jarva Projektijohtaja Pohjois-Suomen Lasten Kaste hanke Rahaa jaetaan Pohjois-Suomen Lasten Kaste hankkeen tavoite Hankkeen tavoitteena

Lisätiedot

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä

SenioriKasteen väliarviointi 06/ koonti ja esittely Ohjausryhmä Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen väliarviointi 06/2015 - koonti ja esittely Ohjausryhmä 4.11.2015 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät

Lisätiedot

Lapset puheeksi neuvonpidolla verkostot tueksi

Lapset puheeksi neuvonpidolla verkostot tueksi Lapset puheeksi neuvonpidolla verkostot tueksi Lapset puheeksi - strategiasta käytäntöön 28.2.2013 Jaana Jokinen, Lapin Poske 28.2.2013 Jaana Jokinen 1 Lapset Puheeksi -neuvonpito Toiminnallinen verkostotyön

Lisätiedot

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen

POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen POIS SYRJÄSTÄ Lasten ja nuorten syrjäytymisen ja ylisukupolvisten ongelmien ehkäiseminen KOULUTUSSUUNNITELMA Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 29.9.2014 Pois syrjästä -hankkeen koulutussuunnitelma 1(9)

Lisätiedot

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN

Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Teema: ARVOsta parastaminen LAPSEN ÄÄNEEN Toivottujen kehittämisteemojen jatkuminen LAPSEN ÄÄNESSÄ Osallisuuden edistäminen Ehkäisevän lastensuojelun vahvistaminen Matalan kynnyksen toimintamallien kehittäminen

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016

SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Keski-Pohjanmaa / Kainuu / Oulunkaari / Lappi SenioriKasteen loppuarviointi 08/2016 Ohjausryhmä 20.9.2016 Liisa Ahonen Arviointiprosessi arviointisuunnitelma 12.1.2015 Hankkeen työntekijät Toiminnalliset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelma Länsi-Suomessa Kuntainfo 26.2.2014 Johtajaylilääkäri Olli Wanne Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa

Lisätiedot

Kevään 2016 toimintasuunnitelma

Kevään 2016 toimintasuunnitelma POIS SYRJÄSTÄ Kevään 2016 toimintasuunnitelma Kehittämisosion nimi: VERKOSTOMAISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN 1) Mitä kehittämisosiossa on saatava aikaan kevään 2016 aikana? Tavoite 1: 1. Verkostomaisen yhteistyön

Lisätiedot

ARVIOINTISUUNNITELMA

ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTISUUNNITELMA MINNE TÄTÄ HYVINVOIN- TIPALVELUJEN KÄRRYÄ OIKEIN VIEDÄÄN? TULTIIN PORUKALLA SIIHEN TULOKSEEN, ETTÄ PARAS TARTTUA ITSE OHJAUSPYÖ- RÄÄN. Sisältö 1. KAMPA-hanke ja sen tavoitteet... 2

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto

Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen Invalidiliitto Ohjeita Invalidiliiton hankehakemuksen tekemiseen 12.12.2017 1 1. Yleisiä periaatteita yhdistyksen hankehakemuksen tekemiseen 2. Invalidiliiton hankeavustus 2018 3. Ohjeita hankeavustuslomakkeen täyttämiseen

Lisätiedot

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN

TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN TUKIKELPOISUUSASETUKSEN UUDISTAMINEN Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Aluestrategiaryhmä Hallitusneuvos Tuula Manelius Työkokoukset kevät 2011 Säädöspohja rr-toiminnassa EU-säädökset

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013

LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LASTEN, NUORTEN JA LAPSIPERHEIDEN PALVELUITA UUDISTETAAN TYÖSEMINAARI MIKKELISSÄ 20.3.2013 LAPSET JA PERHEET KASTE II -HANKE ITÄ- JA KESKI-SUOMESSA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN ARVIOIMANA SYKSY 2012 Valtakunnan

Lisätiedot

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke

Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke Pohjois-Savon järjestöyhteistyön kehittämishanke Sakke 2017-2019 Viestintäsuunnitelma päivitetty 14.7.2017 Sisällys 1 Viestinnän tavoitteet... 2 2 Sisäinen viestintä... 2 Työntekijät ja esimies... 2 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen

Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Jyväskylän seudun Perhe -hanke Perheen parhaaksi 6.11.2008 Projektipäällikkö KT, LTO Jaana Kemppainen Neuvolan perhetyön asiakkaan ääni: Positiivinen raskaustesti 2.10.2003 Miten tähän on tultu? Valtioneuvoston

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN

VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN PÄÄTÖS 27.2.2009 STM/4810/2008 Hankkeen tunniste 031/HTO/KH/2009 VALTIONAVUSTUKSEN MYÖNTÄMINEN KEHITTÄMISHANKKEESEEN HAKIJA Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Mariankatu 16-20 67200 Kokkola HAKEMUS Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

LÄNSI hankkeen pilotin seurantaraportti

LÄNSI hankkeen pilotin seurantaraportti LÄNSI 2012 -hankkeen pilotin seurantaraportti 1. Pilotin nimi: - Länsi 2012 -hanke, Salon pilotti 2. Raportoijan nimi ja asema pilotissa - Katrin Seitz-Ylitalo, hanketyöntekijä 3. Raportin laadintaan osallistuneet

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 1. VIRTA KAINUUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät Virta

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013

LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 LÄNSI-LAPIN ALUETYÖRYHMÄN KOKOUS 1/2013 Aika: Perjantai 30.8.2013 klo 10.00 11.30 Paikka: Tornion kaupunki, sosiaalitoimiston neuvotteluhuone Osallistujat: Pia Rantaiso sosiaaliohjaaja Tornion kaupunki/sosiaalitoimi,

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Jorma Posio

Jorma Posio Tervein mielin Pohjois- - Suomessa 2009-2011 Koko hanke Lapin osahanke Jorma Posio 26.11.2009 1 Hankkeessa mukana Kainuun maakunta-kuntayhtymä kuntayhtymä 132 482 euroa (kokonaiskustannukset 529 928 euroa)

Lisätiedot

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla

Orientaatioseminaari. Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Orientaatioseminaari Mikko Ojala 15.01.2010 Kehittämistehtävä: Tukevasti alkuun ja vahvasti kasvuun varhaisen puuttumisen ja pedagogisen tuen avulla Tukevasti alkuun,vahvasti kasvuun Kehittämishanketta

Lisätiedot

KASPERI II hankekatsaus 6/2012

KASPERI II hankekatsaus 6/2012 KASPERI II hankekatsaus 6/2012 Yhteistä työskentelyä kevään aikana Hankekäynnit joka hankkeessa lähinnä arviointikysymyksiin liittyen Ohjausryhmätyöskentelyn kautta tukeminen / ohjaaminen Yhteiset tapaamiset

Lisätiedot

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta

Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Valtionavustushankkeen taloushallinto - ohjaus ja seuranta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät kokonaismenot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika

Lisätiedot

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12.

HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla. Hankesuunnitelma 18.12. HYVINVOIVA LÄNSIRANNIKKOLAINEN Sosiaali- ja terveydenhuollon työhyvinvoinnin kehittäminen Länsirannikolla Hankesuunnitelma 18.12.2014 KASTE-ohjelma VI Johtamisella tuetaan palvelurakenteen uudistamista

Lisätiedot

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi

Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi Malleja valinnanvapauden lisäämiseksi VAHVAT VANHUSNEUVOSTO ääni kuuluviin ja osaaminen näkyväksi Tampere projektijohtaja Mari Patronen Tampereen hankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjaus 2. Henkilökohtainen

Lisätiedot

TARKENNETTU PILOTOINTISUUNNITELMA LÄNSI Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke PILOTIN TOIMENPITEET

TARKENNETTU PILOTOINTISUUNNITELMA LÄNSI Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke PILOTIN TOIMENPITEET 1(5) PILOTIN NIMI: HUITTINEN TARKENNETTU PILOTOINTISUUNNITELMA LÄNSI 2012 - Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön kehittämishanke PILOTIN TOIMENPITEET Ehkäisevän työn konkretisoiminen: Alkoholin riskikäytön

Lisätiedot

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki

IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki IKÄPALO- hanke Lahden kaupunki Heinolan kaupunki Hämeenlinnan kaupunki Vantaan kaupunki Jäbät creaa huikeit idiksii NHG ja PALMU Hankkeen tavoite Ikäpalo- hankkeessa vastataan vanhuspalvelulain tavoitteisiin

Lisätiedot

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille

30.9.2013 30.11.2014. Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja koulutusta lähiesimiehille Työsuojelurahaston rahoittama, Satakunnan ammattikorkeakoulun hallinnoima tiedotus- ja koulutushanke Jengoilleen 30.9.2013 30.11.2014 Virallinen nimi: Osatyökykyiset työyhteisössä käytännöllinen opas ja

Lisätiedot

Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7)

Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7) Satakunnan sairaanhoitopiiri 1(7) LÄNSI 2013 - Länsi-Suom päihde- mielterveystyön kehittämishanke SELVITYS LÄNSI 2013 -HANKKEEN PILOTTIEN JÄRJESTÄMISTÄ KOULUTUKSISTA LIITTEEKSI SELVITYKSEEN HANKKEEN ETENEMISESTÄ,

Lisätiedot

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013

Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus. Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Kotona asumista tukeva hankekokonaisuus Oma tupa, oma lupa Henkilökohtaisen budjetoinnin seminaari Jyväskylä 20.11.2013 Tampereen osahankkeet 1. Asiakas- ja palveluohjauksen toimintamalli 2. Henkilökohtaisen

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info

Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt. Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info Yksinkertaistetut kustannusmenettelyt Risto Janhunen, Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun hanketuki-info 27.5.2015 Sivu 1 27.5.2015 Kustannusmallivaihtoehdot Prosenttiperusteinen yleiskustannusten laskenta

Lisätiedot

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen

Ohjausryhmä. Petri Veijalainen Ohjausryhmä Petri Veijalainen 1 Ohjausryhmä Ohjausryhmä asetetaan, jos tuensaaja tai rahoittaja katsoo sen tarpeelliseksi Edellytetään esim. kun toiminta ulottuu useammalle alueelle tai on muuten laaja-alaista,

Lisätiedot

Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää oppilaitoksen kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen kehittämisen tukena

Tarkistuslistaa voidaan hyödyntää oppilaitoksen kokonaisvaltaisen ja suunnitelmallisen kehittämisen tukena EU:n rakennerahastokauden 2007 2013 Paremmat arjentaidot ja opintojen kautta töihin -ohjelman Opetushallituksen rahoittamassa koordinaatiohankkeessa tehtyyn tutkimukseen perustuvat Tarkistuslistat Hankkeen

Lisätiedot

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa

Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Lapsiperheiden ja nuorten päihdepalvelujen kehittäminen Kainuussa Hyvinvointi hakusessa riippuvuus riskinä Lappi/ Kainuu (Kaste-ohjelma) 2013-2015 Kainuun kehittämisosio Saara Pikkarainen, projektipäällikkö

Lisätiedot