ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka"

Transkriptio

1 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö 0.1. Seurakunnan yleishallintoa koskevat normit ja ohjeet Kirkon säännöskokoelma s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri Piispainkokousten määräykset, ohjeet ja suositukset Tuomiokapitulin määräykset, ohjeet ja suositukset Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika lähiarkisto viraston toim.sihteeri Ohje- ja johtosäännöt l aika päätearkisto tal.päällikkö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia TÄMÄ ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA ON UUSIN! sp Kirkkohallitukselta saapuneet määräykset. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. voa Omaa seurakuntaa koskevat sisällön mukaisessa kohdassa. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Kaikki seurakunnan alkuperäiset ja seurakuntaliittojen. Omavalvontasuunnitelma Päättyneet päätearkistoon. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä, voimassaolevat

2 Hallinnon ja toiminnan ohjaus, valvonta ja raportointi Seurakuntasuunnitelmat l aika päätearkisto Kertomukset seurakunnan tilasta Seurakunnan sisäiset ohjeet ja tiedotteet Piispantarkastusten pöytäkirjat Toiminnasta laaditut vuositason tilastot Työskentelyn järjestelyä koskevat Muistiot, mietinnöt, suunnitelmat, tutkimukset 0.3. Päätöksenteko ja sen valmistelu Seurakuntavaalien järjestämiseen liittyvät Seurakuntavaalien oikaisuvaatimuksia koskevat Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto viraston toim.sihteeri l asia päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto l aika päätearkisto sp Myös muita kuin pakolliset hallinnon suunnitelmat.. sp A, B, C ja piispantarkastus. A 1-6 koontikansio. holvin puuhyllyssä. A 7-8 koontikansio. taloustoimiston hyllyssä. voa/sp Sisäinen valvonta. Harkinnan mukaan päätearkistoon. Ei koontikansio. sp sp Muut oman hallinnon tilastot. sp Työmääräykset, matka- ja tapahtumakalenterit, viraston työkalenteri. sp Seurakunnan omassa keskuudessa tehdyt, hallintoa koskevat. Ei koontik 4 v Kirkkohallituksen ohjeet, vaaliluettelot, ennakkoäänest. luettelot, valitsijayhd. perustamis, kuulutukset 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvitykset kirjeenvaihtoineen, vastineet ja selvitykset sp Seurakuntavaalien pöytäkirjat. Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat. Sisältää myös vaalilautakunnan pöytäkirjat.

3 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Kirkkoneuvoston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Viranhaltijapäätökset/päätöspöytäkirjat l aika päätearkisto /tal.pääll Eri toimikuntien pöytäkirjat l aika päätearkisto toimikunnan sihteeri 0.4. Alistaminen, muutoksenhaku ja valitus Alistamiseen liittyvät : päätearkisto sp I Koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä. sp Kaksi koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä.. I sp Koontik. kirkkoherralla ja talouspäälliköllä. sp I Kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston määräämä toimikunta, muu kuin kiinteistöaktiin liittyvä. Sisältää myös toimintakertomukset ja suunnitelmat. Tiedotustyöryhmä omana ryhmänä. Tiedotustyöryhmän koontik. seurakuntasihteerillä, muilla ei koontik Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. --alistamiseen liittyvien l akti sp Kirkkolaki 24:1, ks lähetekirjeiden toisteet --tuomiokapitulin lausunnot s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks kirkkohallitukselle --alistusviranomaisen ilmoitukset s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks päätöksen vah- vistamisesta, ratkaisemisesta tai alistetun päätöksen muuttamisesta --alistettavaa päätöstä koskevat l akti sp Kirkkolaki 24:2, ks valitukset --alistusviranomaisen päätöksestä tehdyt valitukset s/l akti sp Kirkkolaki 24:3, ks

4 4 Seurakunnan viranomaisen päätöstä koskevat valitus: --seurakunnan/ seurakuntayhtymän viranomaisen päätöstä koskevat valitukset --valitusviranomaisen päätös --valitusviranomaisen päätös täytäntöönpanokiellosta --seurakunnan/ seurakuntayhtymän antamat selvitykset ja vastineet --tiedoksiannot ja ilmoitukset päätearkisto Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. s akti sp Kirkkolaki 24:3, ks s akti sp Ks s akti sp Ks l akti sp Ks s/l akti sp Ks Asiakirjahallinto arkistonhoit. Postikirjat 1 aika päätearkisto 10 v Kirjat (lähetetyt ja saapuneet) kopiohuoneessa. Postin kulkua koskevat s/l aika käsiarkisto 1 v Postin kulkua koskevat kirjaamis-tositteet, lähetysluettelot ym.. Kotelo on kopiohuoneessa. Arkistonmuodostussuunnitelma l aika päätearkisto sp Kirkkohallituksen suunnitelma ja omat suunnitelmat. Arkistonmuodostusta koskevat s aika päätearkisto sp viranomaispäätökset Arkistoluettelo l aika päätearkisto sp A ja B luettelot. Talletussopimukset, luovutukset myös vanhat.

5 5 Lainattujen asiakirjojen luettelot l aika käsiarkisto 2 v sen jälkeen, kun-nes kaikki luetteloon merkityt on palautettu Tähän vain talon ulkopuolisille lainattuja asiakirjoja. Vihko holvin puuhyllyssä. Arkistotoimeen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika käsiarkisto voa , ja yhteinen kansio holvin puuhyllyssä. Arkistotointa koskevat s aika käsiarkisto voa määräykset, ohjeet ja standardit Asiakirjastandardit, lomakemallit s/l aika käsiarkisto voa ja niiden suunnit- teluun liittyvät 0.6. Yleinen kirjeenvaihto Lausuntopyynnöt ja lausunnot voivat sisältyä myös pöytäkirjoihin. Jos ne eivät sisälly pöytäkirjoihin, arkistoidaan samaa asiaa koskeva lausuntopyyntö ja lausunto yhteen aktiksi. Saapuneet lausuntopyynnöt s asia päätearkisto Seurakunnan antamat lausunnot l asia päätearkisto Lähteneet kirjeet l aika päätearkisto lähettäjän vastuussa 10v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi. Saapuneet lausuntopyynnöt mietinnöistä, raporteista, muistioista, ehdotuksista yms ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. 10 v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Tärkeiksi katsotut kirjeet päätearkistoon, muut kirjeet säilytetään käsiarkistossa oma tarve. Päätearkistoon menevien kirjeiden koontik. holvin puuhyllyssä. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä omat kansiot, käsiarkisto, ei siirretä päätearkistoon.

6 6 Kirkollisten viranomaisten kirjeet Valtion viranomaisten kirjeet Kunnallisten viranomaisten kirjeet s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto Muut kirjeet s/l aika päätearkisto 0.7.Kirjasto Kirjastoluettelot l aika päätearkisto sp Kirjastoa koskeva kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu s/l aika päätearkisto sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto. Omana ryhmänä: kirkkohallitus, sopimusvaltuuskunta, tuomiokapituli, lääninrovasti ja muut kirkolliset viranomaiset. Henkilöä koskevat henkilöaktissa Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto, seurakuntaliitot , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Asiakirjat luottamuksellisia. Yleiset ohjeet ja määräykset, valmius- ja suojelusuunnitelmat sekä niiden laatimisohjeet, toimintakertomukset, kirjeenvaihto ja suojeluhenkilöstön koulutukseen liittyvät.

7 Tiedotustoiminta tiedotussihteeri Tiedotusvälineille laaditut l aika päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut tiedotteet, vastineet ja muut tiedotus säilytetään pysyvästi yhtenä kappaleena. Kirkolliset lehti-ilmoitukset. Tiedotus-välineille laaditut tiedotteet, vastineet, lehti-ilmoitukset, mainokset ja muut. Koontik. seurakuntasihteerillä, lehti-ilmoitusten koontik. ja kirkkoon menevien koontik. holvin puuhyllyssä. Valokuvat l aika päätearkisto sp Valokuvissa tulee olla tarpeelliset tunnistetiedot (aika, paikka, kuvan kohde, henkilöt, valokuvaajan nimi. Lehtileikkeet asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Esitteet l asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Videot ja äänitteet päätearkisto sp Seurakunnan omaan toimintaan liittyvät videot ja äänitteet säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Seurakunnan laatimat julkaisut l aakkos/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. ja lehdet Seurakunnan tiedottamiseen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Sisäiset tiedotteet l aika päätearkisto sp Infosivut. Koontik. seurakuntasihteerillä. Internet-kotisivut l päätearkisto sp Seurakunnan on dokumentoitava kotisivunsa kehitystä ottamalla siitä pysyvään säilytykseen yksittäisiä näytteitä harkintansa mukaan. Kotisivulla julkaistavat tärkeät tiedotteet on tulostettava paperille pysyvään säilytykseen, mikäli ne eivät muussa yhteydessä arkistoidu pysyvästi, v alkaen. Koontik. seurakuntasihteerillä.

8 8 Puheet, esitelmät, saarnat ja niiden luonnokset l asia päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut puheet ja esitelmät säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Vieraskirjat l aika päätearkisto sp Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet tiedotussihteeri Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet s/l aika/asia päätearkisto sp Samaa vierailua tai tilaisuutta koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Ohjelmat, tilaisuuksien järjestelyä koskeva kirjeenvaihto, kutsut ja kutsuvieraslistat, onnittelusähkeet ja adressit Seurakuntien yhteistoiminta Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot. Yhteistoimintaan liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot Seurakuntajaon muuttaminen Seurakuntajaon muuttamisen Seurakuntayhtymän perustaminen Seurakuntayhtymän perussääntö liiteasiakirjoineen s/l aika päätearkisto sp Samaa seurakuntajakoa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Aloite, seurakunnan antamat lausunnot, omaisuuden jakoon liittyvät, määräykset omaisuuden käytöstä, ehdotukset tuomiokapitulille järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä, kirkkohallituksen päätös. s/l asia sp Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa.

9 Keskusrekisterin perustaminen Keskusrekisterin perustamisen s/l aika päätearkisto sp Keskusrekisterin perustamista koskeva arkistoidaan yhteen aktiksi. Yhteinen kirkkovaltuuston päätös, seurakuntien kirkkovaltuustojen lausunnot, kirkkohallituksen lausunto, muut perustamiseen liittyvät. Seurakuntien kirkkovaltuustojen sopimukset, sopimus tehdään, jos muut kuin seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteiseen keskusrekisteriin Projektit Projektit s/l asia päätearkisto sp Hallintoon liittyvät projektit. Samaa projektia koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt s/l asia päätearkisto sp Yleishallintoon liittyvät. Kirkkoherranvirastossa kirja: virallinen seurakunnan ilmoitustaulu.

10 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Henkilöstöhallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia 1.1. Työvoiman hankinta tal.päällikkö Virka- ja toimiluettelot l aakkos päätearkisto sp Joka vuosi päätearkistoon. Yhteenvedot hakijoista ja hakemukset l virka/toimi päätearkisto sp Yhteenvetoluetteloihin sisältyy julkisuuslain (621/1999) mukaisia salassapidettäviä tietoja. Todistukset poistetaan. Kirkkoherran vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto sp Kappalaisen ja kanttorin valinta kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjoissa. Kirkkoherran vaaliin liittyvät l päätearkisto 4 v Hyväksytyt äänestysliput, säilytetään sinetöitynä Kirkkoherran vaaliin liittyvät l aakkos/aika päätearkisto 4 v Vaaliluettelot, ennakkoään.luettelot, kuulutukset Kirkkoherran vaaliin liittyvät s/l aika päätearkisto 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvityksineen, vastineet ja selvitykset Pappien virkaanasettamispöytäkirjat l aika päätearkisto sp Tuomiokapituli säilyttää pysyvästi. Henkilörekisteri: päätearkisto Yhtä henkilöä koskevat arkistoidaan yhteen henkilöaktiksi. Päättyneiden työsuhteiden arkistokoteloon langalla sidottuna. Voimassaolevien työsuhteiden koontikansiot 1-5 holvin taloustoimiston hyllyssä. --luottamushenkilöluettelot l akti sp Ks Omana ryhmänä. --työntekijäluettelot l akti sp Ks , kaikki työntekijät, sisältää myös ne joilla ei ole nimikirjaa. Omana ryhmänä. Ei koontik

11 11 --virkaan nimittämis --työsopimukset ja palvelusitoumukset Tilapäistä työvoimaa koskevat Henkilöstö-/tulokasoppaat ja muut perehdyttämis 1.2. Henkilötietojärjestelmä henkilötietojärjestelmä l hlöakti sp Ks l hlöakti sp Ks s/l hlöakti päätearkisto poa + 10 v tai jos palvelussuhdetietoja ei siirretä 50 vuotta säilytettäviin asiakirjoihin, säilytetään ko. asiakirjoja 50 vuotta Esitykset työvoimatoimistolle, työvoimatoimiston työllistämistukipäätökset, harjoittelijasopimukset, harjoittelijoista annetut lausunnot. Harjoittelijoita, työllisyysmäärärahoin työllistettyjä. l aika päätearkisto sp Käytöstä poistettu arkistoon. tal.päällikkö Henkilötietojärjestelmän sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään ajantasaisina tietojärjestelmässä. Virka- tai työsuhteen päätyttyä henkilön tiedot voidaan hävittää, mikäli nimikirjaote on tulostettu ja arkistoitu henkilöaktiin. l aika päätearkisto voa Myös henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet. Tietojärjestelmän kuvaukset ja selosteet --nimikirjat/nimikirjaotteet l hlöakti sp Ks palvelutodistusten ja työtodistuksen l hlöakti sp Ks toisteet

12 Palvelussuhteen ehtoja ja kestoa koskevat sekä palkan määräytymiseen vaikuttavat Virkaehto- ja työehtosopimukset Palvelusuhdeilmoitusten toisteet Ilmoitukset kirkon sopimusvaltuuskunnan virkarekisteriin --tilapäisiä poissaolo- ja viranhoidon keskeytyksiä koskevat Tapaturmavakuutus --palkanlisien ja korvausten määräytymiseen vaikuttavat tal.päällikkö s aika päätearkisto 10 v Virkaehto- ja työehtosopimukset sekä niiden täytäntöönpano- ja soveltamismääräykset. l aakkos päätearkisto sp Palvelusuhdeilmoitusten toisteet. Konekielisenä v alkaen. l aakkos päätearkisto sp Konekielisenä v alkaen. s/l hlöakti sp Vuosilomia, sairauspoissaoloja, virkavapauksia, äitiyslomia, vanhempainlomia ja muita tilapäisiä poissaoloja, osa-aikatyötä, viransijaisuuksia. Kelan päivärahahakemukset ja päätökset. Vuosilomat, sairauspoissaolot, virkavapaudet keskeytyslistassa. Ks s/l aika/aakkos päätearkisto sp Työtapaturmia koskevat (hakemusten toisteet, vakuutusyhtiöiltä saapuneet päätökset, työnantajan päätökset) sekä yhteenvedot palvelussuhteen keskeytyksistä. s/l hlöakti sp Kokemuslisiin, lomarahoihin ja työtapaturmakorvauksiin liittyvät. Kokemuslisäpäätös siirretään nimikirjaan, ks Opintovapaaseen liittyvät : -- hakemukset s hlöakti sp Ks päätökset l hlöakti sp Tieto siirretään nimikirjaan, ks

13 13 -- muut s/l hlöakti sp Ks sivutoimi-ilmoitukset ja s/l hlöakti sp Ks sivutoimiluvat --eläke s/l hlöakti sp Myönteiset ja kielteiset eläkepäätökset kirjeenvaihtoineen, ks viran tai toimen hoitamista koskevat kurinpito sekä työnantajan taholta tapahtuvaa s/l hlöakti sp Virkarikoksia tai vastaavia koskevat sekä niiden johdosta irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskevat keskeiset (s) säilytetään pysyvästi. Ks irtisanomista ja palvelussuhteen purkamista koskevat --työntekijän irtisanoutumista s/l hlöakti sp Ks koskevat --hoitoonohjaussopimukset s/l hlöakti sp Ks Henkilöstön kehit- tal.päällikkö täminen Hakemukset koulutustilaisuuksiin ja niitä koskevat päätökset Sisäiseen koulutukseen liittyvät s/l aika/aakkos päätearkisto sp Koulutussuunnitelmat ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. l asia päätearkisto 10 v/sp Ohjaus, koulutustilaisuuksien ohjelmat, osanottajaluettelot, opetusaineistot (opetusaineisto säilytetään harkitussa laajuudessa pysyvästi, muutoin 10 vuotta) Työympäristöön liittyvät Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto Työympäristötoimikunnan pöytäkirjat l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. 10 v sp Vaalitulokset sisältyvät yleensä pöytäkirjoihin , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa..

14 14 Toimintasuunnitelmat ja kertomukset Luottamusmiesten toimintaan liittyvät l aika päätearkisto tal.päällikkö s/l aika päätearkisto tal.päällikkö Työntekijäkokousten pöytäkirjat l aika päätearkisto arkistonhoit. Tarkastuspöytäkirjat s aika päätearkisto yhteistyötoimi kunnan siht. Työsuojeluhenkilöilmoitusten toisteet 1.6. Muut henkilöstöhallinnon Työterveyshuoltoon liittyvät Kunniamerkkejä yms. koskevat Kunnia- ja ansiomerkkikortisto 1.7. Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. s/l aika/aakkos päätearkisto tal.päällikkö s/l aakkos päätearkisto l aakkos päätearkisto s/l asia päätearkisto tal.päällikkö sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Luottamusmiesluettelo 1.5.2, 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Koontik. kopiohuoneen hyllyssä tai työryhmällä. sp sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. 20 v Hakemukset ja kirjeenvaihto. Laskut taloushallinnon tilitositteissa. Koontik. talouspäälliköllä. 10 v Selvitykset arvonimistä, kunnia- ja ansiomerkeistä, hakemukset ja päätökset. sp Tiedot voivat sisältyä myös nimikirjoihin. sp Henkilöstöhallintoon liittyvät. Muistiot omana ryhmänä.

15 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Talous-, kiinteistö- ja materiaalihallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet 2.1 Taloushallinnon ohjeistus 2.2. Varsinainen kirjanpito Tasekirja tilinpäätös liitteineen ja tase-erittelyineen Tilinpäätöstä koskevat vuositason tilastot Tilin- ja kassantarkastuspöytäkirjat Omaisuus- ja pääomaraportit liitteineen saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö l aika päätearkisto sp I säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia tal.päällikkö Ks Kaikki ohjeet, säännöt ja määräykset. tal.päällikkö Myös metsä- ja maatalouden kirjanpito Virallinen tilinpäätös ulkoiseen käyttöön, tilinpäätös sisäiseen käyttöön. Sisältää myös rahastojen (esim. hautainhoitorahaston) tilinpäätökset. Tilintarkastuskertomus. Vuodesta 2003 alkaen tasekirja ja muut tilinpäätös. Molemmat sidotaan , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Lyhyemmän aikavälin tilastoja säilytetään 10 vuotta l aika päätearkisto sp I varainhoitovuoden päättymisestä. l aika päätearkisto sp Sisältää myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmuspöytäkirjat , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta l aika päätearkisto sp Käyttöomaisuus- ja irtaimistoluettelot , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Pääkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp, I Päiväkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Vuosipääkirjat säilytetään pysyvästi, kuukausipääkirjat 6 vuotta. sis. osto- ja myyntireskontran 2 koontik. taloustoimistossa sis. osto- ja myyntireskontran Koontik. taloustoimistossa.

16 16 Tal.arvion toteutumavertailu l aika päätearkisto 6 v. varainhoitovuoden päättymisestä Käyttöomaisuuskirjanpidon l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä EU-hanketukiin liittyvät tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä --tekijänoikeusmaksut l aika päätearkisto 10 v varainhoitovuoden päättymisestä Kuukausitilitykset verovirastolle ja työvoimaviranomaisille tehtävät tilitykset Verovirastolle, kirkkohallitukselle ja vakuutusyhtiölle tehtävät vuosi-ilmoitukset ja tilitykset l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veroilmoitukset l aika päätearkisto 6 v verotuk.- päättymises Tapahtumaluettelot, irtaimistoluettelot, poistoluettelot, poistamattomien kohteitten luettelot. Koontik. taloustoimistossa Kolehtien ja eri rahastojen tilitositteet, yhteisvastuukeräyksen tilitositteet, lähetysjohtokunnan tilitositteet, osto- ja myyntireskontran tositteet, keittiöpalvelut, laskujen maksun palautteet, tekijänoikeusmaksut. Sisältää myös tiliotteet. Muut kuin palkka- ja palkkiotositteet Kirkkohallituksen ja Teoston suositussopimuksen mukaan. Mm. Teosto-maksut, Gramex. Ks Ennakonpidätyksistä, sotumaksuista, ay-jäsenmaksuista, työeläkemaksuista verovirastolle lähetettävät työnantajan suoritusilmoitukset, työllistämistukitilitykset sekä kuukausiyhteenvedot. 3 koontik. taloustoimistossa vuodesta Mikäli eläkkeiden määräytymiseen vaikuttavia tietoja ei ole saatavissa muista asiakirjoista, 50 vuotta tai 75 vuotta palkansaajan syntymästä. (LEL, TaEL, KiEL, KELA). 2 koontik. taloustoimistossa Koontik. taloustoimistossa.

17 17 Saadut verotilitykset s aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Verotusta koskeva kirjeenvaihto Arvonlisäveroilmoitukset ja laskelmat Verotilitysten yhteenvedot, oikaisutilitykset, lopputilitykset ja muut verotulojen tilitykseen liittyvät. Koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Koontik. taloustoimistossa. l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veronpoistohakemukset s/l aika 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Keskusrahastomaksuilmoitukset KELA:n päivärahahakemukset ja päätökset 2.3. Talousarvioon liittyvät Toiminta- ja taloussuunnitelmat Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaan liittyvät l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Alv-tilitykset. Koontik. taloustoimistossa. Ks Perusmaksu, lisämaksu, eläkemaksu, KiEL-vakuutusmaksutilitys sisältyy tositteisiin. l aika päätearkisto sp Päätös henkilöaktiin Koontik. taloustoimistossa. tal.päällikkö l aika päätearkisto sp alkaen (laki 898/ ). Koontik. taloustoimistossa. s/l aika käsiarkisto 2 v varainhoitovuoden päättymisestä

18 Palkkakirjanpito tal.päällikkö Palkka- ja palkkiotositteet l aakkos päätearkisto sp I Palkka- ja palkkiokortit, palkkaluettelot, palkka- ja palkkiotositteet, tuntilistat, työvuorolistat. 7 koontik.tal.toimistossa ja 1 koontik. talouspäälliköllä. Verokortit ja niiden liitejäljennökset s/l aakkos käsiarkisto voa Verokortit ja niiden liitejäljennökset. Ay-jäsenmaksujen valtakirjat s aakkos käsiarkisto voa Kirkon sopimusvaltuuskunnalle l aika päätearkisto 6 v varain Koontik. taloustoimistossa. lähetettyjen palk- katiedustelujen toisteet hoitovuoden päättymisestä --KIEL:n päättymisilmoitukset s henkilöakti sp Ks KIEL:n eläkehakemukset s/l henkilöakti sp Ks ja päätökset --palkkatodistukset l henkilöakti sp Ks Konekielisen palkkakirjanpidon menetelmäkuvaukset ja dokumentaatiot aika/asia päätearkisto voa Eläkemaksujen kuukausitilistys 2.5. Muut taloushallinnon Raha- ja tilitoimeen liittyvä kirjeenvaihto l aika päätearkisto sp LEL, KiEL, TaEl, vuosilta , ei enää myöhemmiltä vuosilta. tal.päällikkö s/l asia päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Rahavarojen sijoitukset s aika päätearkisto voa +6 v/sp Sisältää myös tarjoukset ja kirjeenvaihdon, sijoitussopimukset, tili- ja korkosopimukset.

19 19 Osuuskirjat s aika päätearkisto sp Velka- ja takuusitoumukset s/l aika käsiarkisto voa + 2 v Velkakirjat Sisäistä laskentatointa koskevat l aika käsiarkisto 5 v raportit Testamentit ja lahjakirjat s aika päätearkisto sp työaikailmoitukset ja s aakkos vähintäin 6 v Tiedot viedään eläketietojärjestelmiin. Ks raportit Maksuvapautushakemukset s aika käsiarkisto 2 v varain hoitovuoden päättymisestä Avustushakemukset liitteineen s aika käsiarkisto voa Myös lähetysjärjestöt. Yhteisöille ja yksityisille myönnettävien avustusten hakemukset liitteineen. Muut sopimukset l asia päätearkisto voa Nimikkosopimukset 2.6. Rahastojen/säätiöiden tal.päällikkö Esim. hautainhoitorahasto, lahjoitusrahasto, kolehdit, lähetysjohtokunta, yhteisvastuukeräys. Samaa rahastoa/säätiötä koskevat arkistoidaan yhteen rahastoaktiksi/säätiöaktiksi. Rahastojen ja säätiöiden l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp Kaikkien rahastojen. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Säätiön hallituksen kokousten pöytäkirjat l säätiöakti päätearkisto sp Nimellä erotetaan toisistaan. --rahaston/säätiön tilikirjat l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks

20 20 --rahaston/säätiön tilitositteet s/l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks Kolehti- ja keräysvarat l rahastoakti päätearkisto sp Kolehtien selvitykset Koontik. taloustoimistossa. Yhteisvastuutilitykset l rahastoakti päätearkisto sp Tilitositteet Ks Koontik. taloustoimistossa. Rahaston/säätiön osakekirjat s/l rahastoakti/ säätiöakti Rahaston/säätiön hoitolistat l rahastoakti/ säätiöakti Erityisluettelot pääomasta l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp käsiarkisto voa päätearkisto sp

21 Kiinteistö- ja materiaalihallinto tal.päällikkö Samaa kiinteistöä koskevat arkistoidaan yhteen kiinteistöaktiksi. Kiinteistöluettelot tai kortistot l aakkos päätearkisto sp ja yhteinen koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä Vihkimispöytäkirjat l aika päätearkisto sp kiinteän ja irtaimen omaisuuden l aika sp Ks vuodesta 2002 alkaen. katselmuspöytä- kirjat kirkkovaltuuston päätökset, l aika Kirkkovaltuuston pöytäkirjoissa. seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai muusta luovuttamisesta Kiinteistöjä koskevat : s/l kiinteistöakti päätearkisto sp Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suojelukohteita, joiden kiinteistöaktiin arkistoitavat keskeiset säilytetään pysyvästi niin että ne mahdollistavat kiinteistöjen korjaukset ja restauroinnit. Kiinteistöt erotellaan nimellä, kirkko, kappelit, seurakuntakoti, pappilat, rakennukset ja maat erilleen. --hanketyöryhmän pöytäkirjat l kiinteistöakti sp Ks suunnittelutoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --rakennustoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --kiinteistöhenkilökunnan l kiinteistöakti sp Ks työneuvottelujen muistiot --kirkkohallituksen lähettämät kiinteistöjä koskevat s kiinteistöakti sp Ks

22 22 --kiinteistöjä koskevat sopimukset s/l kiinteistöakti sp Kiinteistöä koskevat vuokrasopimukset. Ks luovutus- ja kauppakirjat s/l kiinteistöakti sp Ks rakennus-, sähkötyö, LVI- s/l kiinteistöakti sp Urakkasopimukset sisältävät tarjouspyynnöt, työselitykset, ja urakkasopimukset piirustukset, hyväksytyt tarjoukset, sopimuksen yleiset ehdot, yksikköhintaluettelot, maksuerätaulukot. --rakennuttajan erillishankinnat Myös pien- ja aliurakkasopimukset. Ks s/l kiinteistöakti sp Erikoismaalaustyöt, erikoispuusepäntyöt, kiinteät erikoisvalaisimet, äänentoistojärjestelmä, arkeologinen kaivaustyö. Ks toimintainvestoinnit s/l kiinteistöakti sp Kalkkimaalausten konservointi, valaisintenkunnostus, uudet irtokalusteet, maalausten ja kirkkotekstiilien konservointi. Ks rakennuspiirustukset s kiinteistöakti sp Pienikokoiset rakennuspiirustukset arkistoidaan kiinteistöaktiin. Suurikokoiset rakennuspiirustukset säilytetään erikseen Ks arkistotilojen piirustusten s/l kiinteistöakti sp Myös kirkkohallituksen lausunto. Ks hyväksyminen --kiinteistöhoidon sopimukset s/l kiinteistöakti sp Lämpö-, vesi-, sähkö-. viemäri-/jätevesisopimukset. Ks Vakuutukset s akti päätearkisto voa + 6 v Kaikki seurakunnan vakuutukset. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Kiinteistönhoito s/l kiinteistöakti käsiarkisto 2 v Kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvät tarjouspyynnöt, tarjoukset, ilmoitukset, tilaukset ja muu kirjeenvaihto.

23 23 --kiinteistöjenhuoltoon/ yleishoitoon liittyvät s/l kiinteistöakti voa Palo-, sähkö-, hissi- ym. tarkastusmuistiot, -kertomukset ja pöytäkirjat, korjaustarveselvitykset ja ehdotukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja päätökset, työmaakokouspöytäkirjat, vastaanotto-, käyttöönotto- tai lopputarkastuspöytäkirjat, jälkitarkastuspöytäkirjat, takuukatselmuspöytäkirjat, valvontasopimukset, korjausten seurantalomakkeet, korjaus- ja huoltoraportit, ohjeet ja suositukset, muu kiinteistöjen huoltoon sekä korjaus- ja muutostöihin liittyvä tavanomainen kirjeenvaihto. Ks Asemakaavapiirustukset kohde päätearkisto sp Erikseen säilytettävistä piirustuksista kannattaa laatia kortisto. Suurikokoiset rakennuspiirustukset. Osakehuoneistot: Samaa osakehuoneistoa koskevat arkistoidaan yhteen huoneistoaktiin. --kauppa- ja vaihtokirjat s/l huoneistoakti sp Ks asunto-osakekirjat s huoneistoakti voa Ks vakuutus s huoneistoakti voa Ks vuokrasopimukset s/l huoneistoakti voa Ks vuokriin liittyvä kirjeenvaihto s/l huoneistoakti voa Vuokrankorotukset, vuokratarjoukset. Ks Hankintaohjesäännöt l aika päätearkisto sp Ks Irtaimistoluettelot l aika päätearkisto sp Rakennus- ja työmuotokohtaiset. Irtaimistoon liittyvät sopimukset ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto voa Esimerkiksi puhelinsopimukset, kopiokoneiden leasingsopimukset, laitevuokrasopimukset. Irtaimiston hankinta- s/l aika päätearkisto 10 v Irtaimiston takuu s aika päätearkisto voa

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen

Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Valtionhallinnon asiakirjojen seulonta ja hävittäminen Määräys AL/19273/07.01.01.00/2008 3.8.2010 Luvut 8-9: valtion virastot, laitokset, tuomioistuimet ja muut lainkäyttöelimet sekä muut valtion viranomaiset

Lisätiedot

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA

ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA Tehtävät / Asiakirjakokonaisuudet Säilytysaika / paikka Sarja / Säilytysjärjestys SKL Lisätietoja 00. HALLINTO 00.01 TOIMINNAN SUUNNITTELU, JÄRJESTÄMINEN, TOTEUTTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 00.01.00 Perustamissopimukset

Lisätiedot

Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys

Maistraattien asiakirjojen pysyvä säilytys 27.1.2012 AL/12199/ 07.01.01.03.01/2011 1 (6) Itä-Suomen aluehallintovirasto Maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö PL 50 50101 Mikkeli Kirjeenne 29.6.2011, 7.9.2011 ja 17.1.2012 (ISAVI/1994/05.01.00/2001)

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009

HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 HOVIOIKEUDEN ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA 8.10.2009 Sivu 2/24 0. HALLINTOASIAT... 6 0.1 Yleishallinto 6 0.2 Henkilöstöhallinto 9 0.2.1 Virkojen ja tehtävien täyttö... 9 0.2.2 Henkilöstöasioiden rekisteröinti...

Lisätiedot

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI

Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Kansallisarkisto 22.9.2010 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI Arkistolaitos 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala... 3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI

Kansallisarkisto 20.12.2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAAT- TEIKSI Arkistolaitos 2005 OPAS SÄILYTYSAIKOJEN MÄÄRITTELYN PERIAATTEIKSI 1. Oppaan tarkoitus ja soveltamisala...3 2. Säilytysaikojen määrittelyyn liittyvät vastuukysymykset...4

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä

TALOUSSÄÄNTÖ. I Yleisiä säännöksiä Keminmaan seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä syyskuuta 2004 I Yleisiä säännöksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa,

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016 s. 1 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNNAN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 SEKÄ TALOUSARVIO 2014 Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015)

SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 1 / 40 SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JA TALOUSARVIO 2015 (TTS 2015) Sisällysluettelo ESIPUHE...2 1

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita SAUVO-KARUNAN SEURAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. Saatteeksi: 2. Seurakunnan organisaatio Toimielimet Kokoonpanot Kirkkoneuvoston kokousten asiat Kehitystä kuvaavia taulukoita

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS 1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS Päivitetty 13.4.2015 KJH Y:\Hallinto\henkilöstö\Henkilökuntaopas\HENKILÖKUNTAOPAS 2015.doc SISÄLLYS sivunro 1. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN HENKILÖKUNTAOPAS... 1 2.

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2014 3/2014 11.3.2014 55 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Muut läsnäolevat Virasto, 2 krs:n neuvotteluhuone, Laurinkatu 40, 08100 Lohja Tiistaina 11.3.2014 kello 17.30 Juhani Korte, puheenjohtaja

Lisätiedot

Tiedonhallinnan toimintaohje

Tiedonhallinnan toimintaohje Tiedonhallinnan toimintaohje Päivitetty 15.2.2012 Johtokunta 5.10.2010 Johtoryhmä 29.9.2010 Sisältö 1. Yleistä 2 1.1 Ohjeen tarkoitus ja rakenne 2 1.2 Arkistolaki ja sen soveltaminen 2 1.3 Arkistotoimen

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 02/15 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika lauantai 25.4.2015 klo 12.00 13.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 03/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 8.12.2014 klo 18.00 19.15 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23) Muut Varsinaiset

Lisätiedot

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13

Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten arkistotoimesta Valtionarkiston yleinen ohje nro 13 Valtionarkiston yleisohje valtion virastojen ja laitosten

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15)

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 1 (15) Aika: Keskiviikko 8.5.2013 kello 16.30-17.37 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Hannu Marttila puheenjohtaja Kaisa Rönkä varapuheenjohtaja Seppo Eerola

Lisätiedot

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014

SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 SALLAN SEURAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TASEKIRJA 2014 Kirkkoneuvosto 190315 28 Kirkkovaltuusto 170615 18 SISÄLLYS I TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 1. JOHDANTO 4 1.1. Jäsenmäärä ja ikäjakautuma 4 1.2.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Järvenpään seurakunnan TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 29. päivänä toukokuuta 2012. I Yleisiä määräyksiä 1 Taloussäännön soveltaminen Kirkkolain, kirkkojärjestyksen,

Lisätiedot

1. Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen

1. Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN TUOMIOKAPITULI Turussa lokakuun 24. päivänä 2012 KIERTOKIRJE N:o 2420 1. Piispojen ohjeistus kirkkorakennuksen ja seurakunnan tilojen antamisesta muiden yhteisöjen käyttöön Maamme

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012. HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa huhtikuun 19. päivänä 2012 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa kesäkuun 13. päivänä 2012.

Lisätiedot

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä.

Porvoon seurakuntayhtymän hautainhoitorahastolla on oma sääntönsä. PORVOON SEURAKUNTAYHTYMÄ 1(19) HAUTAUSTOIMEN OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa marraskuun 16. päivänä 2004 ja vahvistettu Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulissa syyskuun 21. päivänä

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Sivu 169

Kirkkoneuvosto Sivu 169 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o 5/2012 Kirkkoneuvosto Sivu 169 Kokousaika 21.11.2012 klo 18.00-19.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet Jäsenet Seurakuntatalo Erkki Jaskari, puheenjohtaja Kauko Nuutinen

Lisätiedot