ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka"

Transkriptio

1 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö 0.1. Seurakunnan yleishallintoa koskevat normit ja ohjeet Kirkon säännöskokoelma s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri Piispainkokousten määräykset, ohjeet ja suositukset Tuomiokapitulin määräykset, ohjeet ja suositukset Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika lähiarkisto viraston toim.sihteeri Ohje- ja johtosäännöt l aika päätearkisto tal.päällikkö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia TÄMÄ ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA ON UUSIN! sp Kirkkohallitukselta saapuneet määräykset. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. voa Omaa seurakuntaa koskevat sisällön mukaisessa kohdassa. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Kaikki seurakunnan alkuperäiset ja seurakuntaliittojen. Omavalvontasuunnitelma Päättyneet päätearkistoon. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä, voimassaolevat

2 Hallinnon ja toiminnan ohjaus, valvonta ja raportointi Seurakuntasuunnitelmat l aika päätearkisto Kertomukset seurakunnan tilasta Seurakunnan sisäiset ohjeet ja tiedotteet Piispantarkastusten pöytäkirjat Toiminnasta laaditut vuositason tilastot Työskentelyn järjestelyä koskevat Muistiot, mietinnöt, suunnitelmat, tutkimukset 0.3. Päätöksenteko ja sen valmistelu Seurakuntavaalien järjestämiseen liittyvät Seurakuntavaalien oikaisuvaatimuksia koskevat Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto viraston toim.sihteeri l asia päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto l aika päätearkisto sp Myös muita kuin pakolliset hallinnon suunnitelmat.. sp A, B, C ja piispantarkastus. A 1-6 koontikansio. holvin puuhyllyssä. A 7-8 koontikansio. taloustoimiston hyllyssä. voa/sp Sisäinen valvonta. Harkinnan mukaan päätearkistoon. Ei koontikansio. sp sp Muut oman hallinnon tilastot. sp Työmääräykset, matka- ja tapahtumakalenterit, viraston työkalenteri. sp Seurakunnan omassa keskuudessa tehdyt, hallintoa koskevat. Ei koontik 4 v Kirkkohallituksen ohjeet, vaaliluettelot, ennakkoäänest. luettelot, valitsijayhd. perustamis, kuulutukset 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvitykset kirjeenvaihtoineen, vastineet ja selvitykset sp Seurakuntavaalien pöytäkirjat. Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat. Sisältää myös vaalilautakunnan pöytäkirjat.

3 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Kirkkoneuvoston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Viranhaltijapäätökset/päätöspöytäkirjat l aika päätearkisto /tal.pääll Eri toimikuntien pöytäkirjat l aika päätearkisto toimikunnan sihteeri 0.4. Alistaminen, muutoksenhaku ja valitus Alistamiseen liittyvät : päätearkisto sp I Koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä. sp Kaksi koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä.. I sp Koontik. kirkkoherralla ja talouspäälliköllä. sp I Kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston määräämä toimikunta, muu kuin kiinteistöaktiin liittyvä. Sisältää myös toimintakertomukset ja suunnitelmat. Tiedotustyöryhmä omana ryhmänä. Tiedotustyöryhmän koontik. seurakuntasihteerillä, muilla ei koontik Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. --alistamiseen liittyvien l akti sp Kirkkolaki 24:1, ks lähetekirjeiden toisteet --tuomiokapitulin lausunnot s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks kirkkohallitukselle --alistusviranomaisen ilmoitukset s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks päätöksen vah- vistamisesta, ratkaisemisesta tai alistetun päätöksen muuttamisesta --alistettavaa päätöstä koskevat l akti sp Kirkkolaki 24:2, ks valitukset --alistusviranomaisen päätöksestä tehdyt valitukset s/l akti sp Kirkkolaki 24:3, ks

4 4 Seurakunnan viranomaisen päätöstä koskevat valitus: --seurakunnan/ seurakuntayhtymän viranomaisen päätöstä koskevat valitukset --valitusviranomaisen päätös --valitusviranomaisen päätös täytäntöönpanokiellosta --seurakunnan/ seurakuntayhtymän antamat selvitykset ja vastineet --tiedoksiannot ja ilmoitukset päätearkisto Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. s akti sp Kirkkolaki 24:3, ks s akti sp Ks s akti sp Ks l akti sp Ks s/l akti sp Ks Asiakirjahallinto arkistonhoit. Postikirjat 1 aika päätearkisto 10 v Kirjat (lähetetyt ja saapuneet) kopiohuoneessa. Postin kulkua koskevat s/l aika käsiarkisto 1 v Postin kulkua koskevat kirjaamis-tositteet, lähetysluettelot ym.. Kotelo on kopiohuoneessa. Arkistonmuodostussuunnitelma l aika päätearkisto sp Kirkkohallituksen suunnitelma ja omat suunnitelmat. Arkistonmuodostusta koskevat s aika päätearkisto sp viranomaispäätökset Arkistoluettelo l aika päätearkisto sp A ja B luettelot. Talletussopimukset, luovutukset myös vanhat.

5 5 Lainattujen asiakirjojen luettelot l aika käsiarkisto 2 v sen jälkeen, kun-nes kaikki luetteloon merkityt on palautettu Tähän vain talon ulkopuolisille lainattuja asiakirjoja. Vihko holvin puuhyllyssä. Arkistotoimeen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika käsiarkisto voa , ja yhteinen kansio holvin puuhyllyssä. Arkistotointa koskevat s aika käsiarkisto voa määräykset, ohjeet ja standardit Asiakirjastandardit, lomakemallit s/l aika käsiarkisto voa ja niiden suunnit- teluun liittyvät 0.6. Yleinen kirjeenvaihto Lausuntopyynnöt ja lausunnot voivat sisältyä myös pöytäkirjoihin. Jos ne eivät sisälly pöytäkirjoihin, arkistoidaan samaa asiaa koskeva lausuntopyyntö ja lausunto yhteen aktiksi. Saapuneet lausuntopyynnöt s asia päätearkisto Seurakunnan antamat lausunnot l asia päätearkisto Lähteneet kirjeet l aika päätearkisto lähettäjän vastuussa 10v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi. Saapuneet lausuntopyynnöt mietinnöistä, raporteista, muistioista, ehdotuksista yms ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. 10 v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Tärkeiksi katsotut kirjeet päätearkistoon, muut kirjeet säilytetään käsiarkistossa oma tarve. Päätearkistoon menevien kirjeiden koontik. holvin puuhyllyssä. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä omat kansiot, käsiarkisto, ei siirretä päätearkistoon.

6 6 Kirkollisten viranomaisten kirjeet Valtion viranomaisten kirjeet Kunnallisten viranomaisten kirjeet s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto Muut kirjeet s/l aika päätearkisto 0.7.Kirjasto Kirjastoluettelot l aika päätearkisto sp Kirjastoa koskeva kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu s/l aika päätearkisto sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto. Omana ryhmänä: kirkkohallitus, sopimusvaltuuskunta, tuomiokapituli, lääninrovasti ja muut kirkolliset viranomaiset. Henkilöä koskevat henkilöaktissa Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto, seurakuntaliitot , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Asiakirjat luottamuksellisia. Yleiset ohjeet ja määräykset, valmius- ja suojelusuunnitelmat sekä niiden laatimisohjeet, toimintakertomukset, kirjeenvaihto ja suojeluhenkilöstön koulutukseen liittyvät.

7 Tiedotustoiminta tiedotussihteeri Tiedotusvälineille laaditut l aika päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut tiedotteet, vastineet ja muut tiedotus säilytetään pysyvästi yhtenä kappaleena. Kirkolliset lehti-ilmoitukset. Tiedotus-välineille laaditut tiedotteet, vastineet, lehti-ilmoitukset, mainokset ja muut. Koontik. seurakuntasihteerillä, lehti-ilmoitusten koontik. ja kirkkoon menevien koontik. holvin puuhyllyssä. Valokuvat l aika päätearkisto sp Valokuvissa tulee olla tarpeelliset tunnistetiedot (aika, paikka, kuvan kohde, henkilöt, valokuvaajan nimi. Lehtileikkeet asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Esitteet l asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Videot ja äänitteet päätearkisto sp Seurakunnan omaan toimintaan liittyvät videot ja äänitteet säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Seurakunnan laatimat julkaisut l aakkos/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. ja lehdet Seurakunnan tiedottamiseen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Sisäiset tiedotteet l aika päätearkisto sp Infosivut. Koontik. seurakuntasihteerillä. Internet-kotisivut l päätearkisto sp Seurakunnan on dokumentoitava kotisivunsa kehitystä ottamalla siitä pysyvään säilytykseen yksittäisiä näytteitä harkintansa mukaan. Kotisivulla julkaistavat tärkeät tiedotteet on tulostettava paperille pysyvään säilytykseen, mikäli ne eivät muussa yhteydessä arkistoidu pysyvästi, v alkaen. Koontik. seurakuntasihteerillä.

8 8 Puheet, esitelmät, saarnat ja niiden luonnokset l asia päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut puheet ja esitelmät säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Vieraskirjat l aika päätearkisto sp Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet tiedotussihteeri Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet s/l aika/asia päätearkisto sp Samaa vierailua tai tilaisuutta koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Ohjelmat, tilaisuuksien järjestelyä koskeva kirjeenvaihto, kutsut ja kutsuvieraslistat, onnittelusähkeet ja adressit Seurakuntien yhteistoiminta Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot. Yhteistoimintaan liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot Seurakuntajaon muuttaminen Seurakuntajaon muuttamisen Seurakuntayhtymän perustaminen Seurakuntayhtymän perussääntö liiteasiakirjoineen s/l aika päätearkisto sp Samaa seurakuntajakoa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Aloite, seurakunnan antamat lausunnot, omaisuuden jakoon liittyvät, määräykset omaisuuden käytöstä, ehdotukset tuomiokapitulille järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä, kirkkohallituksen päätös. s/l asia sp Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa.

9 Keskusrekisterin perustaminen Keskusrekisterin perustamisen s/l aika päätearkisto sp Keskusrekisterin perustamista koskeva arkistoidaan yhteen aktiksi. Yhteinen kirkkovaltuuston päätös, seurakuntien kirkkovaltuustojen lausunnot, kirkkohallituksen lausunto, muut perustamiseen liittyvät. Seurakuntien kirkkovaltuustojen sopimukset, sopimus tehdään, jos muut kuin seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteiseen keskusrekisteriin Projektit Projektit s/l asia päätearkisto sp Hallintoon liittyvät projektit. Samaa projektia koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt s/l asia päätearkisto sp Yleishallintoon liittyvät. Kirkkoherranvirastossa kirja: virallinen seurakunnan ilmoitustaulu.

10 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Henkilöstöhallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia 1.1. Työvoiman hankinta tal.päällikkö Virka- ja toimiluettelot l aakkos päätearkisto sp Joka vuosi päätearkistoon. Yhteenvedot hakijoista ja hakemukset l virka/toimi päätearkisto sp Yhteenvetoluetteloihin sisältyy julkisuuslain (621/1999) mukaisia salassapidettäviä tietoja. Todistukset poistetaan. Kirkkoherran vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto sp Kappalaisen ja kanttorin valinta kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjoissa. Kirkkoherran vaaliin liittyvät l päätearkisto 4 v Hyväksytyt äänestysliput, säilytetään sinetöitynä Kirkkoherran vaaliin liittyvät l aakkos/aika päätearkisto 4 v Vaaliluettelot, ennakkoään.luettelot, kuulutukset Kirkkoherran vaaliin liittyvät s/l aika päätearkisto 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvityksineen, vastineet ja selvitykset Pappien virkaanasettamispöytäkirjat l aika päätearkisto sp Tuomiokapituli säilyttää pysyvästi. Henkilörekisteri: päätearkisto Yhtä henkilöä koskevat arkistoidaan yhteen henkilöaktiksi. Päättyneiden työsuhteiden arkistokoteloon langalla sidottuna. Voimassaolevien työsuhteiden koontikansiot 1-5 holvin taloustoimiston hyllyssä. --luottamushenkilöluettelot l akti sp Ks Omana ryhmänä. --työntekijäluettelot l akti sp Ks , kaikki työntekijät, sisältää myös ne joilla ei ole nimikirjaa. Omana ryhmänä. Ei koontik

11 11 --virkaan nimittämis --työsopimukset ja palvelusitoumukset Tilapäistä työvoimaa koskevat Henkilöstö-/tulokasoppaat ja muut perehdyttämis 1.2. Henkilötietojärjestelmä henkilötietojärjestelmä l hlöakti sp Ks l hlöakti sp Ks s/l hlöakti päätearkisto poa + 10 v tai jos palvelussuhdetietoja ei siirretä 50 vuotta säilytettäviin asiakirjoihin, säilytetään ko. asiakirjoja 50 vuotta Esitykset työvoimatoimistolle, työvoimatoimiston työllistämistukipäätökset, harjoittelijasopimukset, harjoittelijoista annetut lausunnot. Harjoittelijoita, työllisyysmäärärahoin työllistettyjä. l aika päätearkisto sp Käytöstä poistettu arkistoon. tal.päällikkö Henkilötietojärjestelmän sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään ajantasaisina tietojärjestelmässä. Virka- tai työsuhteen päätyttyä henkilön tiedot voidaan hävittää, mikäli nimikirjaote on tulostettu ja arkistoitu henkilöaktiin. l aika päätearkisto voa Myös henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet. Tietojärjestelmän kuvaukset ja selosteet --nimikirjat/nimikirjaotteet l hlöakti sp Ks palvelutodistusten ja työtodistuksen l hlöakti sp Ks toisteet

12 Palvelussuhteen ehtoja ja kestoa koskevat sekä palkan määräytymiseen vaikuttavat Virkaehto- ja työehtosopimukset Palvelusuhdeilmoitusten toisteet Ilmoitukset kirkon sopimusvaltuuskunnan virkarekisteriin --tilapäisiä poissaolo- ja viranhoidon keskeytyksiä koskevat Tapaturmavakuutus --palkanlisien ja korvausten määräytymiseen vaikuttavat tal.päällikkö s aika päätearkisto 10 v Virkaehto- ja työehtosopimukset sekä niiden täytäntöönpano- ja soveltamismääräykset. l aakkos päätearkisto sp Palvelusuhdeilmoitusten toisteet. Konekielisenä v alkaen. l aakkos päätearkisto sp Konekielisenä v alkaen. s/l hlöakti sp Vuosilomia, sairauspoissaoloja, virkavapauksia, äitiyslomia, vanhempainlomia ja muita tilapäisiä poissaoloja, osa-aikatyötä, viransijaisuuksia. Kelan päivärahahakemukset ja päätökset. Vuosilomat, sairauspoissaolot, virkavapaudet keskeytyslistassa. Ks s/l aika/aakkos päätearkisto sp Työtapaturmia koskevat (hakemusten toisteet, vakuutusyhtiöiltä saapuneet päätökset, työnantajan päätökset) sekä yhteenvedot palvelussuhteen keskeytyksistä. s/l hlöakti sp Kokemuslisiin, lomarahoihin ja työtapaturmakorvauksiin liittyvät. Kokemuslisäpäätös siirretään nimikirjaan, ks Opintovapaaseen liittyvät : -- hakemukset s hlöakti sp Ks päätökset l hlöakti sp Tieto siirretään nimikirjaan, ks

13 13 -- muut s/l hlöakti sp Ks sivutoimi-ilmoitukset ja s/l hlöakti sp Ks sivutoimiluvat --eläke s/l hlöakti sp Myönteiset ja kielteiset eläkepäätökset kirjeenvaihtoineen, ks viran tai toimen hoitamista koskevat kurinpito sekä työnantajan taholta tapahtuvaa s/l hlöakti sp Virkarikoksia tai vastaavia koskevat sekä niiden johdosta irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskevat keskeiset (s) säilytetään pysyvästi. Ks irtisanomista ja palvelussuhteen purkamista koskevat --työntekijän irtisanoutumista s/l hlöakti sp Ks koskevat --hoitoonohjaussopimukset s/l hlöakti sp Ks Henkilöstön kehit- tal.päällikkö täminen Hakemukset koulutustilaisuuksiin ja niitä koskevat päätökset Sisäiseen koulutukseen liittyvät s/l aika/aakkos päätearkisto sp Koulutussuunnitelmat ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. l asia päätearkisto 10 v/sp Ohjaus, koulutustilaisuuksien ohjelmat, osanottajaluettelot, opetusaineistot (opetusaineisto säilytetään harkitussa laajuudessa pysyvästi, muutoin 10 vuotta) Työympäristöön liittyvät Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto Työympäristötoimikunnan pöytäkirjat l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. 10 v sp Vaalitulokset sisältyvät yleensä pöytäkirjoihin , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa..

14 14 Toimintasuunnitelmat ja kertomukset Luottamusmiesten toimintaan liittyvät l aika päätearkisto tal.päällikkö s/l aika päätearkisto tal.päällikkö Työntekijäkokousten pöytäkirjat l aika päätearkisto arkistonhoit. Tarkastuspöytäkirjat s aika päätearkisto yhteistyötoimi kunnan siht. Työsuojeluhenkilöilmoitusten toisteet 1.6. Muut henkilöstöhallinnon Työterveyshuoltoon liittyvät Kunniamerkkejä yms. koskevat Kunnia- ja ansiomerkkikortisto 1.7. Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. s/l aika/aakkos päätearkisto tal.päällikkö s/l aakkos päätearkisto l aakkos päätearkisto s/l asia päätearkisto tal.päällikkö sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Luottamusmiesluettelo 1.5.2, 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Koontik. kopiohuoneen hyllyssä tai työryhmällä. sp sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. 20 v Hakemukset ja kirjeenvaihto. Laskut taloushallinnon tilitositteissa. Koontik. talouspäälliköllä. 10 v Selvitykset arvonimistä, kunnia- ja ansiomerkeistä, hakemukset ja päätökset. sp Tiedot voivat sisältyä myös nimikirjoihin. sp Henkilöstöhallintoon liittyvät. Muistiot omana ryhmänä.

15 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Talous-, kiinteistö- ja materiaalihallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet 2.1 Taloushallinnon ohjeistus 2.2. Varsinainen kirjanpito Tasekirja tilinpäätös liitteineen ja tase-erittelyineen Tilinpäätöstä koskevat vuositason tilastot Tilin- ja kassantarkastuspöytäkirjat Omaisuus- ja pääomaraportit liitteineen saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö l aika päätearkisto sp I säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia tal.päällikkö Ks Kaikki ohjeet, säännöt ja määräykset. tal.päällikkö Myös metsä- ja maatalouden kirjanpito Virallinen tilinpäätös ulkoiseen käyttöön, tilinpäätös sisäiseen käyttöön. Sisältää myös rahastojen (esim. hautainhoitorahaston) tilinpäätökset. Tilintarkastuskertomus. Vuodesta 2003 alkaen tasekirja ja muut tilinpäätös. Molemmat sidotaan , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Lyhyemmän aikavälin tilastoja säilytetään 10 vuotta l aika päätearkisto sp I varainhoitovuoden päättymisestä. l aika päätearkisto sp Sisältää myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmuspöytäkirjat , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta l aika päätearkisto sp Käyttöomaisuus- ja irtaimistoluettelot , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Pääkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp, I Päiväkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Vuosipääkirjat säilytetään pysyvästi, kuukausipääkirjat 6 vuotta. sis. osto- ja myyntireskontran 2 koontik. taloustoimistossa sis. osto- ja myyntireskontran Koontik. taloustoimistossa.

16 16 Tal.arvion toteutumavertailu l aika päätearkisto 6 v. varainhoitovuoden päättymisestä Käyttöomaisuuskirjanpidon l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä EU-hanketukiin liittyvät tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä --tekijänoikeusmaksut l aika päätearkisto 10 v varainhoitovuoden päättymisestä Kuukausitilitykset verovirastolle ja työvoimaviranomaisille tehtävät tilitykset Verovirastolle, kirkkohallitukselle ja vakuutusyhtiölle tehtävät vuosi-ilmoitukset ja tilitykset l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veroilmoitukset l aika päätearkisto 6 v verotuk.- päättymises Tapahtumaluettelot, irtaimistoluettelot, poistoluettelot, poistamattomien kohteitten luettelot. Koontik. taloustoimistossa Kolehtien ja eri rahastojen tilitositteet, yhteisvastuukeräyksen tilitositteet, lähetysjohtokunnan tilitositteet, osto- ja myyntireskontran tositteet, keittiöpalvelut, laskujen maksun palautteet, tekijänoikeusmaksut. Sisältää myös tiliotteet. Muut kuin palkka- ja palkkiotositteet Kirkkohallituksen ja Teoston suositussopimuksen mukaan. Mm. Teosto-maksut, Gramex. Ks Ennakonpidätyksistä, sotumaksuista, ay-jäsenmaksuista, työeläkemaksuista verovirastolle lähetettävät työnantajan suoritusilmoitukset, työllistämistukitilitykset sekä kuukausiyhteenvedot. 3 koontik. taloustoimistossa vuodesta Mikäli eläkkeiden määräytymiseen vaikuttavia tietoja ei ole saatavissa muista asiakirjoista, 50 vuotta tai 75 vuotta palkansaajan syntymästä. (LEL, TaEL, KiEL, KELA). 2 koontik. taloustoimistossa Koontik. taloustoimistossa.

17 17 Saadut verotilitykset s aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Verotusta koskeva kirjeenvaihto Arvonlisäveroilmoitukset ja laskelmat Verotilitysten yhteenvedot, oikaisutilitykset, lopputilitykset ja muut verotulojen tilitykseen liittyvät. Koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Koontik. taloustoimistossa. l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veronpoistohakemukset s/l aika 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Keskusrahastomaksuilmoitukset KELA:n päivärahahakemukset ja päätökset 2.3. Talousarvioon liittyvät Toiminta- ja taloussuunnitelmat Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaan liittyvät l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Alv-tilitykset. Koontik. taloustoimistossa. Ks Perusmaksu, lisämaksu, eläkemaksu, KiEL-vakuutusmaksutilitys sisältyy tositteisiin. l aika päätearkisto sp Päätös henkilöaktiin Koontik. taloustoimistossa. tal.päällikkö l aika päätearkisto sp alkaen (laki 898/ ). Koontik. taloustoimistossa. s/l aika käsiarkisto 2 v varainhoitovuoden päättymisestä

18 Palkkakirjanpito tal.päällikkö Palkka- ja palkkiotositteet l aakkos päätearkisto sp I Palkka- ja palkkiokortit, palkkaluettelot, palkka- ja palkkiotositteet, tuntilistat, työvuorolistat. 7 koontik.tal.toimistossa ja 1 koontik. talouspäälliköllä. Verokortit ja niiden liitejäljennökset s/l aakkos käsiarkisto voa Verokortit ja niiden liitejäljennökset. Ay-jäsenmaksujen valtakirjat s aakkos käsiarkisto voa Kirkon sopimusvaltuuskunnalle l aika päätearkisto 6 v varain Koontik. taloustoimistossa. lähetettyjen palk- katiedustelujen toisteet hoitovuoden päättymisestä --KIEL:n päättymisilmoitukset s henkilöakti sp Ks KIEL:n eläkehakemukset s/l henkilöakti sp Ks ja päätökset --palkkatodistukset l henkilöakti sp Ks Konekielisen palkkakirjanpidon menetelmäkuvaukset ja dokumentaatiot aika/asia päätearkisto voa Eläkemaksujen kuukausitilistys 2.5. Muut taloushallinnon Raha- ja tilitoimeen liittyvä kirjeenvaihto l aika päätearkisto sp LEL, KiEL, TaEl, vuosilta , ei enää myöhemmiltä vuosilta. tal.päällikkö s/l asia päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Rahavarojen sijoitukset s aika päätearkisto voa +6 v/sp Sisältää myös tarjoukset ja kirjeenvaihdon, sijoitussopimukset, tili- ja korkosopimukset.

19 19 Osuuskirjat s aika päätearkisto sp Velka- ja takuusitoumukset s/l aika käsiarkisto voa + 2 v Velkakirjat Sisäistä laskentatointa koskevat l aika käsiarkisto 5 v raportit Testamentit ja lahjakirjat s aika päätearkisto sp työaikailmoitukset ja s aakkos vähintäin 6 v Tiedot viedään eläketietojärjestelmiin. Ks raportit Maksuvapautushakemukset s aika käsiarkisto 2 v varain hoitovuoden päättymisestä Avustushakemukset liitteineen s aika käsiarkisto voa Myös lähetysjärjestöt. Yhteisöille ja yksityisille myönnettävien avustusten hakemukset liitteineen. Muut sopimukset l asia päätearkisto voa Nimikkosopimukset 2.6. Rahastojen/säätiöiden tal.päällikkö Esim. hautainhoitorahasto, lahjoitusrahasto, kolehdit, lähetysjohtokunta, yhteisvastuukeräys. Samaa rahastoa/säätiötä koskevat arkistoidaan yhteen rahastoaktiksi/säätiöaktiksi. Rahastojen ja säätiöiden l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp Kaikkien rahastojen. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Säätiön hallituksen kokousten pöytäkirjat l säätiöakti päätearkisto sp Nimellä erotetaan toisistaan. --rahaston/säätiön tilikirjat l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks

20 20 --rahaston/säätiön tilitositteet s/l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks Kolehti- ja keräysvarat l rahastoakti päätearkisto sp Kolehtien selvitykset Koontik. taloustoimistossa. Yhteisvastuutilitykset l rahastoakti päätearkisto sp Tilitositteet Ks Koontik. taloustoimistossa. Rahaston/säätiön osakekirjat s/l rahastoakti/ säätiöakti Rahaston/säätiön hoitolistat l rahastoakti/ säätiöakti Erityisluettelot pääomasta l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp käsiarkisto voa päätearkisto sp

21 Kiinteistö- ja materiaalihallinto tal.päällikkö Samaa kiinteistöä koskevat arkistoidaan yhteen kiinteistöaktiksi. Kiinteistöluettelot tai kortistot l aakkos päätearkisto sp ja yhteinen koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä Vihkimispöytäkirjat l aika päätearkisto sp kiinteän ja irtaimen omaisuuden l aika sp Ks vuodesta 2002 alkaen. katselmuspöytä- kirjat kirkkovaltuuston päätökset, l aika Kirkkovaltuuston pöytäkirjoissa. seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai muusta luovuttamisesta Kiinteistöjä koskevat : s/l kiinteistöakti päätearkisto sp Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suojelukohteita, joiden kiinteistöaktiin arkistoitavat keskeiset säilytetään pysyvästi niin että ne mahdollistavat kiinteistöjen korjaukset ja restauroinnit. Kiinteistöt erotellaan nimellä, kirkko, kappelit, seurakuntakoti, pappilat, rakennukset ja maat erilleen. --hanketyöryhmän pöytäkirjat l kiinteistöakti sp Ks suunnittelutoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --rakennustoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --kiinteistöhenkilökunnan l kiinteistöakti sp Ks työneuvottelujen muistiot --kirkkohallituksen lähettämät kiinteistöjä koskevat s kiinteistöakti sp Ks

22 22 --kiinteistöjä koskevat sopimukset s/l kiinteistöakti sp Kiinteistöä koskevat vuokrasopimukset. Ks luovutus- ja kauppakirjat s/l kiinteistöakti sp Ks rakennus-, sähkötyö, LVI- s/l kiinteistöakti sp Urakkasopimukset sisältävät tarjouspyynnöt, työselitykset, ja urakkasopimukset piirustukset, hyväksytyt tarjoukset, sopimuksen yleiset ehdot, yksikköhintaluettelot, maksuerätaulukot. --rakennuttajan erillishankinnat Myös pien- ja aliurakkasopimukset. Ks s/l kiinteistöakti sp Erikoismaalaustyöt, erikoispuusepäntyöt, kiinteät erikoisvalaisimet, äänentoistojärjestelmä, arkeologinen kaivaustyö. Ks toimintainvestoinnit s/l kiinteistöakti sp Kalkkimaalausten konservointi, valaisintenkunnostus, uudet irtokalusteet, maalausten ja kirkkotekstiilien konservointi. Ks rakennuspiirustukset s kiinteistöakti sp Pienikokoiset rakennuspiirustukset arkistoidaan kiinteistöaktiin. Suurikokoiset rakennuspiirustukset säilytetään erikseen Ks arkistotilojen piirustusten s/l kiinteistöakti sp Myös kirkkohallituksen lausunto. Ks hyväksyminen --kiinteistöhoidon sopimukset s/l kiinteistöakti sp Lämpö-, vesi-, sähkö-. viemäri-/jätevesisopimukset. Ks Vakuutukset s akti päätearkisto voa + 6 v Kaikki seurakunnan vakuutukset. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Kiinteistönhoito s/l kiinteistöakti käsiarkisto 2 v Kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvät tarjouspyynnöt, tarjoukset, ilmoitukset, tilaukset ja muu kirjeenvaihto.

23 23 --kiinteistöjenhuoltoon/ yleishoitoon liittyvät s/l kiinteistöakti voa Palo-, sähkö-, hissi- ym. tarkastusmuistiot, -kertomukset ja pöytäkirjat, korjaustarveselvitykset ja ehdotukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja päätökset, työmaakokouspöytäkirjat, vastaanotto-, käyttöönotto- tai lopputarkastuspöytäkirjat, jälkitarkastuspöytäkirjat, takuukatselmuspöytäkirjat, valvontasopimukset, korjausten seurantalomakkeet, korjaus- ja huoltoraportit, ohjeet ja suositukset, muu kiinteistöjen huoltoon sekä korjaus- ja muutostöihin liittyvä tavanomainen kirjeenvaihto. Ks Asemakaavapiirustukset kohde päätearkisto sp Erikseen säilytettävistä piirustuksista kannattaa laatia kortisto. Suurikokoiset rakennuspiirustukset. Osakehuoneistot: Samaa osakehuoneistoa koskevat arkistoidaan yhteen huoneistoaktiin. --kauppa- ja vaihtokirjat s/l huoneistoakti sp Ks asunto-osakekirjat s huoneistoakti voa Ks vakuutus s huoneistoakti voa Ks vuokrasopimukset s/l huoneistoakti voa Ks vuokriin liittyvä kirjeenvaihto s/l huoneistoakti voa Vuokrankorotukset, vuokratarjoukset. Ks Hankintaohjesäännöt l aika päätearkisto sp Ks Irtaimistoluettelot l aika päätearkisto sp Rakennus- ja työmuotokohtaiset. Irtaimistoon liittyvät sopimukset ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto voa Esimerkiksi puhelinsopimukset, kopiokoneiden leasingsopimukset, laitevuokrasopimukset. Irtaimiston hankinta- s/l aika päätearkisto 10 v Irtaimiston takuu s aika päätearkisto voa

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015 Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi Oulu 1. 2.10.2015 AMS Asiakirjojen säilytyksen ja hävittämisen tulee perustua oman organisaation voimassaolevaan arkistonmuodostussuunnitelmaan Asiakirjoista

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (12) 00. 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 01 Toimielinten kokoonpano 00 00 01.1 Toimielinten ja toimikuntien perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.4.2002 (muutettu kvsto 11.12.2003/tk 5.2.2004, kvsto 4.11.2004 /tk 12.1.2005 ja kvsto 14.10.2010/tk

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan.

Järvenpään kirkkovaltuusto päättää neuvottelukeskuksen toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista ja valitsee johtajan. JÄRVENPÄÄN, KERAVAN JA TUUSULAN SEURAKUNTIEN PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUKSEN OHJESÄÄNTÖ Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakutien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kirkkomme tunnustuksen pohjalla

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGINTEATTERI - OULUN LÄÄNIN ALUETEATTERI -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 71 Muutos: 3 kv 25.2.2013 31 I YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä ja nimi Liikelaitoksen

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 1/ 2012 18.1.2012

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) KIRKKONEUVOSTO 1/ 2012 18.1.2012 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 12 ) Aika Keskiviikko 18.1.2011 klo 18.30 19.23 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu Hyttinen

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa

Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa Tietosuoja henkilöstön rekrytoinnissa 1 Tietosuoja ja hyvä tiedonhallintatapa 2 Henkilöstön palvelussuhdeasiat - viran-/toimenhakua koskevien tietojen käsittely ja säilytys Kuntarekrypäivä 9.10.2013, klo

Lisätiedot

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U

K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U K U U L U T U S / K O K O U S K U T S U Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous pidetään torstaina klo 18.00 Vapaaehtoiskeskus Pysäkin auditoriossa, Kirjastokatu 1, Hämeenlinna.

Lisätiedot

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE

NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE KH 14.1.2008 NIVALAN KAUPUNKI ARKISTOTOIMEN JA ASIAKIRJAHALLINNON TOIMINTAOHJE 1.YLEISTÄ... 3 1.1 Toimintaohjeen tarkoitus... 3 1.2 Arkistotoimen tehtävät ja tavoitteet (toiminta-ajatus)... 3 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014. LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10 / 2014 SIVU 61/2014 AIKA Keskiviikko 22.10.2014 klo 9 11.40 PAIKKA Oriveden seurakuntakeskus, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013

Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi. Marja Lehtisaari 11.2.2013 Taloushallinnon tukipalvelut Arkistointi Marja Lehtisaari 11.2.2013 Arkistoinnin lainsäädäntö Perustuslaki 73/1999 Arkistolaki 831/1994 Julkisuuslaki 621/1999 Muutos 23.6.2005 495/2005, voimaan 1.10.2005

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE JOROISTEN KUNNAN ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Hyväksytty x.x.20xx Voimaan x.x.20xx YLEISTÄ 1 Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Joroisten kunnan asiakirjahallintoa, arkistonmuodostusta ja arkistonhoitoa.

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 12/2012 Kirkkoneuvosto 1 (15) KOKOUSAIKA Maanantaina 5.11.2012 klo 18.00-20.25 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen.

Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Kokousaika: tiistai 8.9.2015 klo 18-20 Kokouspaikka: Hauhon Pappila Läsnä: Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa, poissa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 5/2011 Kirkkoneuvosto 10.5.2011. Haapala Heikki jäsen. Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 10.5.2011 klo 17.00 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Haapala Heikki jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 21.1.2015 klo 17-18.20 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje

Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Kauhavan kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen toimintaohje Hyväksytty: Kaupunginhallitus 5.10.2009 322 1. Toimintaohjeen soveltaminen Tässä ohjeessa annetaan kaikille kaupungin toimintayksilöille

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön

Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön 1/6 Tampereen evankelis luterilaisen seurakuntayhtymän kasvatustyön JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 7.12.2006 A. Yleissäännökset 1 Tampereen evankelisluterilainen seurakuntayhtymä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto 17.9.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto 17.9.2013. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 17.9.2013 klo 17.30 19.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi Aila varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014

KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 10/2014 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 18.12.2014 sivu 84. Kirkkovaltuuston 17.12.2014 kokouksen toimeenpanopäätökset... 2 1. Siivoojan viran lakkauttaminen...

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto

ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto ELIMÄEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2013 Aika ja paikka Ke 7.8.2013 klo 18.00 19.10 Elimäen Seurakuntakeskus, Mettäläntie 3, takkahuone (käynti Härmävaarantien puolelta),

Lisätiedot

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto

Pirkkalan seurakunta KIRKKONEUVOSTO. 16.4.2014 klo 17.30. Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO 16.4.2014 klo 17.30 Seurakunnan toimisto KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2014 Sivu 2 71 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkojärjestyksen mukaan n kokouksen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. Kososten Sukuseura ry:n SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kososten sukuseura ry. ja sen kotipaikkana on Savonlinnan kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on: 1) ylläpitää yhteyttä Kososten suvun jäsenten

Lisätiedot

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4

Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Vuositilasto 2014 Vuositilasto 2014 Johdanto Jäsentiedot 1.1. - 31.12.2014 1-4 Läsnä ja poissa olevan väestön lukumäärä, ulkomaan kansalaisten ja kielellisen vähemmistön lukumäärä seurakunnittain 31.12.2014

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 121/2003 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä

Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009. Keskeisiä käsitteitä Asiakirjahallinnon opas organisaatiomuutostilanteisiin AL/6640/07.01.01.00/2009 Liite 1 Keskeisiä käsitteitä Aineisto Asiakirjallisen tiedon käsittelyprosesseissa tuotettu kokonaisuus (metatiedot ja tiedostot).

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 16.06.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 16.6.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 22.6.2016-23.7.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1

JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 JOKILAAKSOJEN PELASTUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Ylivieskan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 25.9.2012 64 Voimaantulopäivä 1.11.2012 I LUKU JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOKSEN YLEISET PERUSTEET

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 Tark: Seurakuntaneuvosto 36. Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 36 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 11.5.2011 klo 18, kahvit klo 17.30 Paikka: Kuusiston kanttorila, Linnanrauniontie 157 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja Andersson, Jari

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1. kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja talouspäällikkö, esittelijä, sihteeri Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 11-2011 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11 2011 Kirkkoneuvosto Aika: 13.12.2011 klo 18.00 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Nurminen Anja puheenjohtaja Päivi

Lisätiedot

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007

Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Hankeasiakirjojen arkistointiohje 31.12.2007 Ohjeen tarkoitus Tämän ohjeen tarkoituksena on ohjata valtioneuvoston hankerekisteriin merkittyjen asiakirjojen arkistointia. Tätä ohjetta noudatetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015

TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja esityslista 3/2015 TUULOKSEN SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO Kutsu ja kuulutus Tuuloksen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokous pidetään Tuuloksen srk:n Seurakuntakeskuksessa, Pappilantie 15, 14820Tuulos, tiistaina 2.6.2015

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna. Anniina Iivonen Taisto Jantunen Jorma Lundström. Markku Salmisaari YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Tiistai 12.2.1.2015 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Heikki Kilpeläinen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 NRO 7/2015 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 10.8.2015 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.8.2015 Keskiviikko klo 18 18.45 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Koivunen

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto Nro 6/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3

Kirkkoneuvosto Nro 6/2014 sivu 1. Kokousaika: Ti 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 LOPEN SEURAKUNTA ASIALISTA/KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Nro 6/2014 sivu 1 Kokousaika: Ti 19.8.2014 klo 18.00 Kokouspaikka: Virastotalon neuvotteluhuone, Pilpalantie 3 Asialuettelo 65 Kokouksen avaus ja alkuhartaus

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 Kirkkoneuvosto 15.7.2009 97 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2009 KOKOUSAIKA keskiviikko 15. päivänä heinäkuuta 2009 kello 10.00 alkaen KOKOUSPAIKKA JÄSENET Seurakuntatalo/takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit

A DIAARIT, PÄIVÄKIRJAT JA MERKINTÄKIRJAT. Ab Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta A-G, J Arkistonmuodostaja/viranomainen Sosiaalilautakunta Hyllyn numero 1076-1077, 1079-1091 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika Keskiviikko 5.10.2011 klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Koulukatu 10, rippikoulusali Käsiteltävät asiat: 70 KOKOUKSEN AVAUS 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014

VIROLAHDEN KAPPELISEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kappelineuvosto 22.9.2014 1 KAPPELINEUVOSTON KOKOUS AIKA maanantai 22.9.2014 klo 19.00 20.30 PAIKKA Lähivakuutuksen kokoustila, Kiputie 2, 2. krs., Virojoki läsnä/poissa OSALLISTUJAT Silander, Outi varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri

Annikki Klemola, talouspäällikkö Irja Visuri, toimistosihteeri NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 5/2013 Kirkkovaltuusto 1 (10) KOKOUSAIKA Maanantaina 16.12.2013 klo 18.30-20.20 (Kahvitus klo 18:00 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje

Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje Lapinlahden kunnan asiakirjahallinnon toimintaohje 1. Yleistä Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on ohjata Lapinlahden kunnan asiakirjahallintoa ja siihen sisältyvää arkistotointa. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015

DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 DIAKONIAJOHTOKUNTA 05.02.2015 1/2015 Aika: Torstai 05.02.2015 klo 17.00-18.47 Tarjoilu klo 16.45 alkaen Paikka: Vanhankirkon sali, Kirkkotie 2 liite sivu 2 KOKOUKSEN AVAUS 1 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot