ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka"

Transkriptio

1 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö 0.1. Seurakunnan yleishallintoa koskevat normit ja ohjeet Kirkon säännöskokoelma s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri Piispainkokousten määräykset, ohjeet ja suositukset Tuomiokapitulin määräykset, ohjeet ja suositukset Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika lähiarkisto viraston toim.sihteeri Ohje- ja johtosäännöt l aika päätearkisto tal.päällikkö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia TÄMÄ ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA ON UUSIN! sp Kirkkohallitukselta saapuneet määräykset. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. voa Omaa seurakuntaa koskevat sisällön mukaisessa kohdassa. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Kaikki seurakunnan alkuperäiset ja seurakuntaliittojen. Omavalvontasuunnitelma Päättyneet päätearkistoon. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä, voimassaolevat

2 Hallinnon ja toiminnan ohjaus, valvonta ja raportointi Seurakuntasuunnitelmat l aika päätearkisto Kertomukset seurakunnan tilasta Seurakunnan sisäiset ohjeet ja tiedotteet Piispantarkastusten pöytäkirjat Toiminnasta laaditut vuositason tilastot Työskentelyn järjestelyä koskevat Muistiot, mietinnöt, suunnitelmat, tutkimukset 0.3. Päätöksenteko ja sen valmistelu Seurakuntavaalien järjestämiseen liittyvät Seurakuntavaalien oikaisuvaatimuksia koskevat Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto viraston toim.sihteeri l asia päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto l aika päätearkisto sp Myös muita kuin pakolliset hallinnon suunnitelmat.. sp A, B, C ja piispantarkastus. A 1-6 koontikansio. holvin puuhyllyssä. A 7-8 koontikansio. taloustoimiston hyllyssä. voa/sp Sisäinen valvonta. Harkinnan mukaan päätearkistoon. Ei koontikansio. sp sp Muut oman hallinnon tilastot. sp Työmääräykset, matka- ja tapahtumakalenterit, viraston työkalenteri. sp Seurakunnan omassa keskuudessa tehdyt, hallintoa koskevat. Ei koontik 4 v Kirkkohallituksen ohjeet, vaaliluettelot, ennakkoäänest. luettelot, valitsijayhd. perustamis, kuulutukset 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvitykset kirjeenvaihtoineen, vastineet ja selvitykset sp Seurakuntavaalien pöytäkirjat. Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat. Sisältää myös vaalilautakunnan pöytäkirjat.

3 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Kirkkoneuvoston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Viranhaltijapäätökset/päätöspöytäkirjat l aika päätearkisto /tal.pääll Eri toimikuntien pöytäkirjat l aika päätearkisto toimikunnan sihteeri 0.4. Alistaminen, muutoksenhaku ja valitus Alistamiseen liittyvät : päätearkisto sp I Koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä. sp Kaksi koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä.. I sp Koontik. kirkkoherralla ja talouspäälliköllä. sp I Kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston määräämä toimikunta, muu kuin kiinteistöaktiin liittyvä. Sisältää myös toimintakertomukset ja suunnitelmat. Tiedotustyöryhmä omana ryhmänä. Tiedotustyöryhmän koontik. seurakuntasihteerillä, muilla ei koontik Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. --alistamiseen liittyvien l akti sp Kirkkolaki 24:1, ks lähetekirjeiden toisteet --tuomiokapitulin lausunnot s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks kirkkohallitukselle --alistusviranomaisen ilmoitukset s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks päätöksen vah- vistamisesta, ratkaisemisesta tai alistetun päätöksen muuttamisesta --alistettavaa päätöstä koskevat l akti sp Kirkkolaki 24:2, ks valitukset --alistusviranomaisen päätöksestä tehdyt valitukset s/l akti sp Kirkkolaki 24:3, ks

4 4 Seurakunnan viranomaisen päätöstä koskevat valitus: --seurakunnan/ seurakuntayhtymän viranomaisen päätöstä koskevat valitukset --valitusviranomaisen päätös --valitusviranomaisen päätös täytäntöönpanokiellosta --seurakunnan/ seurakuntayhtymän antamat selvitykset ja vastineet --tiedoksiannot ja ilmoitukset päätearkisto Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. s akti sp Kirkkolaki 24:3, ks s akti sp Ks s akti sp Ks l akti sp Ks s/l akti sp Ks Asiakirjahallinto arkistonhoit. Postikirjat 1 aika päätearkisto 10 v Kirjat (lähetetyt ja saapuneet) kopiohuoneessa. Postin kulkua koskevat s/l aika käsiarkisto 1 v Postin kulkua koskevat kirjaamis-tositteet, lähetysluettelot ym.. Kotelo on kopiohuoneessa. Arkistonmuodostussuunnitelma l aika päätearkisto sp Kirkkohallituksen suunnitelma ja omat suunnitelmat. Arkistonmuodostusta koskevat s aika päätearkisto sp viranomaispäätökset Arkistoluettelo l aika päätearkisto sp A ja B luettelot. Talletussopimukset, luovutukset myös vanhat.

5 5 Lainattujen asiakirjojen luettelot l aika käsiarkisto 2 v sen jälkeen, kun-nes kaikki luetteloon merkityt on palautettu Tähän vain talon ulkopuolisille lainattuja asiakirjoja. Vihko holvin puuhyllyssä. Arkistotoimeen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika käsiarkisto voa , ja yhteinen kansio holvin puuhyllyssä. Arkistotointa koskevat s aika käsiarkisto voa määräykset, ohjeet ja standardit Asiakirjastandardit, lomakemallit s/l aika käsiarkisto voa ja niiden suunnit- teluun liittyvät 0.6. Yleinen kirjeenvaihto Lausuntopyynnöt ja lausunnot voivat sisältyä myös pöytäkirjoihin. Jos ne eivät sisälly pöytäkirjoihin, arkistoidaan samaa asiaa koskeva lausuntopyyntö ja lausunto yhteen aktiksi. Saapuneet lausuntopyynnöt s asia päätearkisto Seurakunnan antamat lausunnot l asia päätearkisto Lähteneet kirjeet l aika päätearkisto lähettäjän vastuussa 10v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi. Saapuneet lausuntopyynnöt mietinnöistä, raporteista, muistioista, ehdotuksista yms ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. 10 v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Tärkeiksi katsotut kirjeet päätearkistoon, muut kirjeet säilytetään käsiarkistossa oma tarve. Päätearkistoon menevien kirjeiden koontik. holvin puuhyllyssä. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä omat kansiot, käsiarkisto, ei siirretä päätearkistoon.

6 6 Kirkollisten viranomaisten kirjeet Valtion viranomaisten kirjeet Kunnallisten viranomaisten kirjeet s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto Muut kirjeet s/l aika päätearkisto 0.7.Kirjasto Kirjastoluettelot l aika päätearkisto sp Kirjastoa koskeva kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu s/l aika päätearkisto sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto. Omana ryhmänä: kirkkohallitus, sopimusvaltuuskunta, tuomiokapituli, lääninrovasti ja muut kirkolliset viranomaiset. Henkilöä koskevat henkilöaktissa Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto, seurakuntaliitot , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Asiakirjat luottamuksellisia. Yleiset ohjeet ja määräykset, valmius- ja suojelusuunnitelmat sekä niiden laatimisohjeet, toimintakertomukset, kirjeenvaihto ja suojeluhenkilöstön koulutukseen liittyvät.

7 Tiedotustoiminta tiedotussihteeri Tiedotusvälineille laaditut l aika päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut tiedotteet, vastineet ja muut tiedotus säilytetään pysyvästi yhtenä kappaleena. Kirkolliset lehti-ilmoitukset. Tiedotus-välineille laaditut tiedotteet, vastineet, lehti-ilmoitukset, mainokset ja muut. Koontik. seurakuntasihteerillä, lehti-ilmoitusten koontik. ja kirkkoon menevien koontik. holvin puuhyllyssä. Valokuvat l aika päätearkisto sp Valokuvissa tulee olla tarpeelliset tunnistetiedot (aika, paikka, kuvan kohde, henkilöt, valokuvaajan nimi. Lehtileikkeet asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Esitteet l asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Videot ja äänitteet päätearkisto sp Seurakunnan omaan toimintaan liittyvät videot ja äänitteet säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Seurakunnan laatimat julkaisut l aakkos/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. ja lehdet Seurakunnan tiedottamiseen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Sisäiset tiedotteet l aika päätearkisto sp Infosivut. Koontik. seurakuntasihteerillä. Internet-kotisivut l päätearkisto sp Seurakunnan on dokumentoitava kotisivunsa kehitystä ottamalla siitä pysyvään säilytykseen yksittäisiä näytteitä harkintansa mukaan. Kotisivulla julkaistavat tärkeät tiedotteet on tulostettava paperille pysyvään säilytykseen, mikäli ne eivät muussa yhteydessä arkistoidu pysyvästi, v alkaen. Koontik. seurakuntasihteerillä.

8 8 Puheet, esitelmät, saarnat ja niiden luonnokset l asia päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut puheet ja esitelmät säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Vieraskirjat l aika päätearkisto sp Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet tiedotussihteeri Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet s/l aika/asia päätearkisto sp Samaa vierailua tai tilaisuutta koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Ohjelmat, tilaisuuksien järjestelyä koskeva kirjeenvaihto, kutsut ja kutsuvieraslistat, onnittelusähkeet ja adressit Seurakuntien yhteistoiminta Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot. Yhteistoimintaan liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot Seurakuntajaon muuttaminen Seurakuntajaon muuttamisen Seurakuntayhtymän perustaminen Seurakuntayhtymän perussääntö liiteasiakirjoineen s/l aika päätearkisto sp Samaa seurakuntajakoa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Aloite, seurakunnan antamat lausunnot, omaisuuden jakoon liittyvät, määräykset omaisuuden käytöstä, ehdotukset tuomiokapitulille järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä, kirkkohallituksen päätös. s/l asia sp Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa.

9 Keskusrekisterin perustaminen Keskusrekisterin perustamisen s/l aika päätearkisto sp Keskusrekisterin perustamista koskeva arkistoidaan yhteen aktiksi. Yhteinen kirkkovaltuuston päätös, seurakuntien kirkkovaltuustojen lausunnot, kirkkohallituksen lausunto, muut perustamiseen liittyvät. Seurakuntien kirkkovaltuustojen sopimukset, sopimus tehdään, jos muut kuin seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteiseen keskusrekisteriin Projektit Projektit s/l asia päätearkisto sp Hallintoon liittyvät projektit. Samaa projektia koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt s/l asia päätearkisto sp Yleishallintoon liittyvät. Kirkkoherranvirastossa kirja: virallinen seurakunnan ilmoitustaulu.

10 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Henkilöstöhallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia 1.1. Työvoiman hankinta tal.päällikkö Virka- ja toimiluettelot l aakkos päätearkisto sp Joka vuosi päätearkistoon. Yhteenvedot hakijoista ja hakemukset l virka/toimi päätearkisto sp Yhteenvetoluetteloihin sisältyy julkisuuslain (621/1999) mukaisia salassapidettäviä tietoja. Todistukset poistetaan. Kirkkoherran vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto sp Kappalaisen ja kanttorin valinta kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjoissa. Kirkkoherran vaaliin liittyvät l päätearkisto 4 v Hyväksytyt äänestysliput, säilytetään sinetöitynä Kirkkoherran vaaliin liittyvät l aakkos/aika päätearkisto 4 v Vaaliluettelot, ennakkoään.luettelot, kuulutukset Kirkkoherran vaaliin liittyvät s/l aika päätearkisto 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvityksineen, vastineet ja selvitykset Pappien virkaanasettamispöytäkirjat l aika päätearkisto sp Tuomiokapituli säilyttää pysyvästi. Henkilörekisteri: päätearkisto Yhtä henkilöä koskevat arkistoidaan yhteen henkilöaktiksi. Päättyneiden työsuhteiden arkistokoteloon langalla sidottuna. Voimassaolevien työsuhteiden koontikansiot 1-5 holvin taloustoimiston hyllyssä. --luottamushenkilöluettelot l akti sp Ks Omana ryhmänä. --työntekijäluettelot l akti sp Ks , kaikki työntekijät, sisältää myös ne joilla ei ole nimikirjaa. Omana ryhmänä. Ei koontik

11 11 --virkaan nimittämis --työsopimukset ja palvelusitoumukset Tilapäistä työvoimaa koskevat Henkilöstö-/tulokasoppaat ja muut perehdyttämis 1.2. Henkilötietojärjestelmä henkilötietojärjestelmä l hlöakti sp Ks l hlöakti sp Ks s/l hlöakti päätearkisto poa + 10 v tai jos palvelussuhdetietoja ei siirretä 50 vuotta säilytettäviin asiakirjoihin, säilytetään ko. asiakirjoja 50 vuotta Esitykset työvoimatoimistolle, työvoimatoimiston työllistämistukipäätökset, harjoittelijasopimukset, harjoittelijoista annetut lausunnot. Harjoittelijoita, työllisyysmäärärahoin työllistettyjä. l aika päätearkisto sp Käytöstä poistettu arkistoon. tal.päällikkö Henkilötietojärjestelmän sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään ajantasaisina tietojärjestelmässä. Virka- tai työsuhteen päätyttyä henkilön tiedot voidaan hävittää, mikäli nimikirjaote on tulostettu ja arkistoitu henkilöaktiin. l aika päätearkisto voa Myös henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet. Tietojärjestelmän kuvaukset ja selosteet --nimikirjat/nimikirjaotteet l hlöakti sp Ks palvelutodistusten ja työtodistuksen l hlöakti sp Ks toisteet

12 Palvelussuhteen ehtoja ja kestoa koskevat sekä palkan määräytymiseen vaikuttavat Virkaehto- ja työehtosopimukset Palvelusuhdeilmoitusten toisteet Ilmoitukset kirkon sopimusvaltuuskunnan virkarekisteriin --tilapäisiä poissaolo- ja viranhoidon keskeytyksiä koskevat Tapaturmavakuutus --palkanlisien ja korvausten määräytymiseen vaikuttavat tal.päällikkö s aika päätearkisto 10 v Virkaehto- ja työehtosopimukset sekä niiden täytäntöönpano- ja soveltamismääräykset. l aakkos päätearkisto sp Palvelusuhdeilmoitusten toisteet. Konekielisenä v alkaen. l aakkos päätearkisto sp Konekielisenä v alkaen. s/l hlöakti sp Vuosilomia, sairauspoissaoloja, virkavapauksia, äitiyslomia, vanhempainlomia ja muita tilapäisiä poissaoloja, osa-aikatyötä, viransijaisuuksia. Kelan päivärahahakemukset ja päätökset. Vuosilomat, sairauspoissaolot, virkavapaudet keskeytyslistassa. Ks s/l aika/aakkos päätearkisto sp Työtapaturmia koskevat (hakemusten toisteet, vakuutusyhtiöiltä saapuneet päätökset, työnantajan päätökset) sekä yhteenvedot palvelussuhteen keskeytyksistä. s/l hlöakti sp Kokemuslisiin, lomarahoihin ja työtapaturmakorvauksiin liittyvät. Kokemuslisäpäätös siirretään nimikirjaan, ks Opintovapaaseen liittyvät : -- hakemukset s hlöakti sp Ks päätökset l hlöakti sp Tieto siirretään nimikirjaan, ks

13 13 -- muut s/l hlöakti sp Ks sivutoimi-ilmoitukset ja s/l hlöakti sp Ks sivutoimiluvat --eläke s/l hlöakti sp Myönteiset ja kielteiset eläkepäätökset kirjeenvaihtoineen, ks viran tai toimen hoitamista koskevat kurinpito sekä työnantajan taholta tapahtuvaa s/l hlöakti sp Virkarikoksia tai vastaavia koskevat sekä niiden johdosta irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskevat keskeiset (s) säilytetään pysyvästi. Ks irtisanomista ja palvelussuhteen purkamista koskevat --työntekijän irtisanoutumista s/l hlöakti sp Ks koskevat --hoitoonohjaussopimukset s/l hlöakti sp Ks Henkilöstön kehit- tal.päällikkö täminen Hakemukset koulutustilaisuuksiin ja niitä koskevat päätökset Sisäiseen koulutukseen liittyvät s/l aika/aakkos päätearkisto sp Koulutussuunnitelmat ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. l asia päätearkisto 10 v/sp Ohjaus, koulutustilaisuuksien ohjelmat, osanottajaluettelot, opetusaineistot (opetusaineisto säilytetään harkitussa laajuudessa pysyvästi, muutoin 10 vuotta) Työympäristöön liittyvät Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto Työympäristötoimikunnan pöytäkirjat l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. 10 v sp Vaalitulokset sisältyvät yleensä pöytäkirjoihin , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa..

14 14 Toimintasuunnitelmat ja kertomukset Luottamusmiesten toimintaan liittyvät l aika päätearkisto tal.päällikkö s/l aika päätearkisto tal.päällikkö Työntekijäkokousten pöytäkirjat l aika päätearkisto arkistonhoit. Tarkastuspöytäkirjat s aika päätearkisto yhteistyötoimi kunnan siht. Työsuojeluhenkilöilmoitusten toisteet 1.6. Muut henkilöstöhallinnon Työterveyshuoltoon liittyvät Kunniamerkkejä yms. koskevat Kunnia- ja ansiomerkkikortisto 1.7. Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. s/l aika/aakkos päätearkisto tal.päällikkö s/l aakkos päätearkisto l aakkos päätearkisto s/l asia päätearkisto tal.päällikkö sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Luottamusmiesluettelo 1.5.2, 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Koontik. kopiohuoneen hyllyssä tai työryhmällä. sp sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. 20 v Hakemukset ja kirjeenvaihto. Laskut taloushallinnon tilitositteissa. Koontik. talouspäälliköllä. 10 v Selvitykset arvonimistä, kunnia- ja ansiomerkeistä, hakemukset ja päätökset. sp Tiedot voivat sisältyä myös nimikirjoihin. sp Henkilöstöhallintoon liittyvät. Muistiot omana ryhmänä.

15 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Talous-, kiinteistö- ja materiaalihallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet 2.1 Taloushallinnon ohjeistus 2.2. Varsinainen kirjanpito Tasekirja tilinpäätös liitteineen ja tase-erittelyineen Tilinpäätöstä koskevat vuositason tilastot Tilin- ja kassantarkastuspöytäkirjat Omaisuus- ja pääomaraportit liitteineen saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö l aika päätearkisto sp I säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia tal.päällikkö Ks Kaikki ohjeet, säännöt ja määräykset. tal.päällikkö Myös metsä- ja maatalouden kirjanpito Virallinen tilinpäätös ulkoiseen käyttöön, tilinpäätös sisäiseen käyttöön. Sisältää myös rahastojen (esim. hautainhoitorahaston) tilinpäätökset. Tilintarkastuskertomus. Vuodesta 2003 alkaen tasekirja ja muut tilinpäätös. Molemmat sidotaan , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Lyhyemmän aikavälin tilastoja säilytetään 10 vuotta l aika päätearkisto sp I varainhoitovuoden päättymisestä. l aika päätearkisto sp Sisältää myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmuspöytäkirjat , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta l aika päätearkisto sp Käyttöomaisuus- ja irtaimistoluettelot , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Pääkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp, I Päiväkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Vuosipääkirjat säilytetään pysyvästi, kuukausipääkirjat 6 vuotta. sis. osto- ja myyntireskontran 2 koontik. taloustoimistossa sis. osto- ja myyntireskontran Koontik. taloustoimistossa.

16 16 Tal.arvion toteutumavertailu l aika päätearkisto 6 v. varainhoitovuoden päättymisestä Käyttöomaisuuskirjanpidon l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä EU-hanketukiin liittyvät tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä --tekijänoikeusmaksut l aika päätearkisto 10 v varainhoitovuoden päättymisestä Kuukausitilitykset verovirastolle ja työvoimaviranomaisille tehtävät tilitykset Verovirastolle, kirkkohallitukselle ja vakuutusyhtiölle tehtävät vuosi-ilmoitukset ja tilitykset l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veroilmoitukset l aika päätearkisto 6 v verotuk.- päättymises Tapahtumaluettelot, irtaimistoluettelot, poistoluettelot, poistamattomien kohteitten luettelot. Koontik. taloustoimistossa Kolehtien ja eri rahastojen tilitositteet, yhteisvastuukeräyksen tilitositteet, lähetysjohtokunnan tilitositteet, osto- ja myyntireskontran tositteet, keittiöpalvelut, laskujen maksun palautteet, tekijänoikeusmaksut. Sisältää myös tiliotteet. Muut kuin palkka- ja palkkiotositteet Kirkkohallituksen ja Teoston suositussopimuksen mukaan. Mm. Teosto-maksut, Gramex. Ks Ennakonpidätyksistä, sotumaksuista, ay-jäsenmaksuista, työeläkemaksuista verovirastolle lähetettävät työnantajan suoritusilmoitukset, työllistämistukitilitykset sekä kuukausiyhteenvedot. 3 koontik. taloustoimistossa vuodesta Mikäli eläkkeiden määräytymiseen vaikuttavia tietoja ei ole saatavissa muista asiakirjoista, 50 vuotta tai 75 vuotta palkansaajan syntymästä. (LEL, TaEL, KiEL, KELA). 2 koontik. taloustoimistossa Koontik. taloustoimistossa.

17 17 Saadut verotilitykset s aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Verotusta koskeva kirjeenvaihto Arvonlisäveroilmoitukset ja laskelmat Verotilitysten yhteenvedot, oikaisutilitykset, lopputilitykset ja muut verotulojen tilitykseen liittyvät. Koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Koontik. taloustoimistossa. l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veronpoistohakemukset s/l aika 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Keskusrahastomaksuilmoitukset KELA:n päivärahahakemukset ja päätökset 2.3. Talousarvioon liittyvät Toiminta- ja taloussuunnitelmat Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaan liittyvät l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Alv-tilitykset. Koontik. taloustoimistossa. Ks Perusmaksu, lisämaksu, eläkemaksu, KiEL-vakuutusmaksutilitys sisältyy tositteisiin. l aika päätearkisto sp Päätös henkilöaktiin Koontik. taloustoimistossa. tal.päällikkö l aika päätearkisto sp alkaen (laki 898/ ). Koontik. taloustoimistossa. s/l aika käsiarkisto 2 v varainhoitovuoden päättymisestä

18 Palkkakirjanpito tal.päällikkö Palkka- ja palkkiotositteet l aakkos päätearkisto sp I Palkka- ja palkkiokortit, palkkaluettelot, palkka- ja palkkiotositteet, tuntilistat, työvuorolistat. 7 koontik.tal.toimistossa ja 1 koontik. talouspäälliköllä. Verokortit ja niiden liitejäljennökset s/l aakkos käsiarkisto voa Verokortit ja niiden liitejäljennökset. Ay-jäsenmaksujen valtakirjat s aakkos käsiarkisto voa Kirkon sopimusvaltuuskunnalle l aika päätearkisto 6 v varain Koontik. taloustoimistossa. lähetettyjen palk- katiedustelujen toisteet hoitovuoden päättymisestä --KIEL:n päättymisilmoitukset s henkilöakti sp Ks KIEL:n eläkehakemukset s/l henkilöakti sp Ks ja päätökset --palkkatodistukset l henkilöakti sp Ks Konekielisen palkkakirjanpidon menetelmäkuvaukset ja dokumentaatiot aika/asia päätearkisto voa Eläkemaksujen kuukausitilistys 2.5. Muut taloushallinnon Raha- ja tilitoimeen liittyvä kirjeenvaihto l aika päätearkisto sp LEL, KiEL, TaEl, vuosilta , ei enää myöhemmiltä vuosilta. tal.päällikkö s/l asia päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Rahavarojen sijoitukset s aika päätearkisto voa +6 v/sp Sisältää myös tarjoukset ja kirjeenvaihdon, sijoitussopimukset, tili- ja korkosopimukset.

19 19 Osuuskirjat s aika päätearkisto sp Velka- ja takuusitoumukset s/l aika käsiarkisto voa + 2 v Velkakirjat Sisäistä laskentatointa koskevat l aika käsiarkisto 5 v raportit Testamentit ja lahjakirjat s aika päätearkisto sp työaikailmoitukset ja s aakkos vähintäin 6 v Tiedot viedään eläketietojärjestelmiin. Ks raportit Maksuvapautushakemukset s aika käsiarkisto 2 v varain hoitovuoden päättymisestä Avustushakemukset liitteineen s aika käsiarkisto voa Myös lähetysjärjestöt. Yhteisöille ja yksityisille myönnettävien avustusten hakemukset liitteineen. Muut sopimukset l asia päätearkisto voa Nimikkosopimukset 2.6. Rahastojen/säätiöiden tal.päällikkö Esim. hautainhoitorahasto, lahjoitusrahasto, kolehdit, lähetysjohtokunta, yhteisvastuukeräys. Samaa rahastoa/säätiötä koskevat arkistoidaan yhteen rahastoaktiksi/säätiöaktiksi. Rahastojen ja säätiöiden l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp Kaikkien rahastojen. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Säätiön hallituksen kokousten pöytäkirjat l säätiöakti päätearkisto sp Nimellä erotetaan toisistaan. --rahaston/säätiön tilikirjat l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks

20 20 --rahaston/säätiön tilitositteet s/l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks Kolehti- ja keräysvarat l rahastoakti päätearkisto sp Kolehtien selvitykset Koontik. taloustoimistossa. Yhteisvastuutilitykset l rahastoakti päätearkisto sp Tilitositteet Ks Koontik. taloustoimistossa. Rahaston/säätiön osakekirjat s/l rahastoakti/ säätiöakti Rahaston/säätiön hoitolistat l rahastoakti/ säätiöakti Erityisluettelot pääomasta l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp käsiarkisto voa päätearkisto sp

21 Kiinteistö- ja materiaalihallinto tal.päällikkö Samaa kiinteistöä koskevat arkistoidaan yhteen kiinteistöaktiksi. Kiinteistöluettelot tai kortistot l aakkos päätearkisto sp ja yhteinen koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä Vihkimispöytäkirjat l aika päätearkisto sp kiinteän ja irtaimen omaisuuden l aika sp Ks vuodesta 2002 alkaen. katselmuspöytä- kirjat kirkkovaltuuston päätökset, l aika Kirkkovaltuuston pöytäkirjoissa. seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai muusta luovuttamisesta Kiinteistöjä koskevat : s/l kiinteistöakti päätearkisto sp Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suojelukohteita, joiden kiinteistöaktiin arkistoitavat keskeiset säilytetään pysyvästi niin että ne mahdollistavat kiinteistöjen korjaukset ja restauroinnit. Kiinteistöt erotellaan nimellä, kirkko, kappelit, seurakuntakoti, pappilat, rakennukset ja maat erilleen. --hanketyöryhmän pöytäkirjat l kiinteistöakti sp Ks suunnittelutoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --rakennustoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --kiinteistöhenkilökunnan l kiinteistöakti sp Ks työneuvottelujen muistiot --kirkkohallituksen lähettämät kiinteistöjä koskevat s kiinteistöakti sp Ks

22 22 --kiinteistöjä koskevat sopimukset s/l kiinteistöakti sp Kiinteistöä koskevat vuokrasopimukset. Ks luovutus- ja kauppakirjat s/l kiinteistöakti sp Ks rakennus-, sähkötyö, LVI- s/l kiinteistöakti sp Urakkasopimukset sisältävät tarjouspyynnöt, työselitykset, ja urakkasopimukset piirustukset, hyväksytyt tarjoukset, sopimuksen yleiset ehdot, yksikköhintaluettelot, maksuerätaulukot. --rakennuttajan erillishankinnat Myös pien- ja aliurakkasopimukset. Ks s/l kiinteistöakti sp Erikoismaalaustyöt, erikoispuusepäntyöt, kiinteät erikoisvalaisimet, äänentoistojärjestelmä, arkeologinen kaivaustyö. Ks toimintainvestoinnit s/l kiinteistöakti sp Kalkkimaalausten konservointi, valaisintenkunnostus, uudet irtokalusteet, maalausten ja kirkkotekstiilien konservointi. Ks rakennuspiirustukset s kiinteistöakti sp Pienikokoiset rakennuspiirustukset arkistoidaan kiinteistöaktiin. Suurikokoiset rakennuspiirustukset säilytetään erikseen Ks arkistotilojen piirustusten s/l kiinteistöakti sp Myös kirkkohallituksen lausunto. Ks hyväksyminen --kiinteistöhoidon sopimukset s/l kiinteistöakti sp Lämpö-, vesi-, sähkö-. viemäri-/jätevesisopimukset. Ks Vakuutukset s akti päätearkisto voa + 6 v Kaikki seurakunnan vakuutukset. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Kiinteistönhoito s/l kiinteistöakti käsiarkisto 2 v Kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvät tarjouspyynnöt, tarjoukset, ilmoitukset, tilaukset ja muu kirjeenvaihto.

23 23 --kiinteistöjenhuoltoon/ yleishoitoon liittyvät s/l kiinteistöakti voa Palo-, sähkö-, hissi- ym. tarkastusmuistiot, -kertomukset ja pöytäkirjat, korjaustarveselvitykset ja ehdotukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja päätökset, työmaakokouspöytäkirjat, vastaanotto-, käyttöönotto- tai lopputarkastuspöytäkirjat, jälkitarkastuspöytäkirjat, takuukatselmuspöytäkirjat, valvontasopimukset, korjausten seurantalomakkeet, korjaus- ja huoltoraportit, ohjeet ja suositukset, muu kiinteistöjen huoltoon sekä korjaus- ja muutostöihin liittyvä tavanomainen kirjeenvaihto. Ks Asemakaavapiirustukset kohde päätearkisto sp Erikseen säilytettävistä piirustuksista kannattaa laatia kortisto. Suurikokoiset rakennuspiirustukset. Osakehuoneistot: Samaa osakehuoneistoa koskevat arkistoidaan yhteen huoneistoaktiin. --kauppa- ja vaihtokirjat s/l huoneistoakti sp Ks asunto-osakekirjat s huoneistoakti voa Ks vakuutus s huoneistoakti voa Ks vuokrasopimukset s/l huoneistoakti voa Ks vuokriin liittyvä kirjeenvaihto s/l huoneistoakti voa Vuokrankorotukset, vuokratarjoukset. Ks Hankintaohjesäännöt l aika päätearkisto sp Ks Irtaimistoluettelot l aika päätearkisto sp Rakennus- ja työmuotokohtaiset. Irtaimistoon liittyvät sopimukset ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto voa Esimerkiksi puhelinsopimukset, kopiokoneiden leasingsopimukset, laitevuokrasopimukset. Irtaimiston hankinta- s/l aika päätearkisto 10 v Irtaimiston takuu s aika päätearkisto voa

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015

Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi. Oulu 1. 2.10.2015 Henkilöstöhallinnon asiakirjat ja niiden arkistointi Oulu 1. 2.10.2015 AMS Asiakirjojen säilytyksen ja hävittämisen tulee perustua oman organisaation voimassaolevaan arkistonmuodostussuunnitelmaan Asiakirjoista

Lisätiedot

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa

31.3.2007 Sivu 1. Tehtäväalue TYÖVOIMAN PALVELUKESKUSTEN YHTEISET ASIAKIRJAT. Asiakirjakokonaisuudet S/L Rekisteröintitapa Sivu 1 OHJEASIAKIRJAT Palvelukeskukselle osoitetut muilta viranomaisilta S voa saapuneet määräykset, ohjeet, suositukset yms. Palvelukeskuksen laatimat ohjeet, linjaukset yms. L sp esim. asiakaspalvelukriteerit

Lisätiedot

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS

PÄÄTÖS VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS 3.8.2009 AL/8001/07.01.01.03.01/2009 1(5) VALTION AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ASIAKIRJOJEN PYSYVÄ SÄILYTYS Arkistolaitoksen päätös asiakirjojen pysyvästä säilytyksestä Arkistolaitos ilmoittaa arkistolain

Lisätiedot

Laki. kirkkolain muuttamisesta

Laki. kirkkolain muuttamisesta Laki kirkkolain muuttamisesta Kirkolliskokouksen ehdotuksen ja eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan kirkkolain (1054/1993) 19 luvun 7, sellaisena kuin se on laeissa 1274/2003 ja 1008/2012, muutetaan

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Käsittelyt Yhteinen kirkkoneuvosto 23.4.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 10.6.2014 Tämä yhteisen kirkkoneuvoston ohjesääntö tulee voimaan 1.4.2015. Yhteisen kirkkoneuvoston

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ. Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa /36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty Porin seurakuntien yhteisessä kirkkovaltuustossa 13.9.2006/36 Vahvistettu Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa 15.11.2006 1 LUKU Kokoonpano 1 Yhteiseen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot

A DIAARIT JA PÄIVÄKIRJAT. Saapuneiden ja lähteneiden kirjeiden postikirja. Bb Yhtiöjärjestys, osake- ja osakasluettelot ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-H, K, O, R-S, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken kaupunginteatteri Hyllyn numero 874-875, 877-878, 880, 883-885,

Lisätiedot

Dnro 344/03/2004

Dnro 344/03/2004 VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 1(3) 23.11.2004 Dnro 344/03/2004 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/ Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/ Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2010 7. Kokousaika Keskiviikko 15.12.2010 kello 18.00 19.10 Kokouspaikka SEURAKUNTAKOTI Läsnä Aavikko Juha Alho Päivi Almio Marketta Etu-Prami

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO

HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 1 HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 6.10.2016 SEURAKUNTAYHTYMÄN HALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa xx.yy.2016 1 Johtosäännön sisältö Tässä johtosäännössä määritetään

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Puumalan seurakunnan arkistosääntö

Puumalan seurakunnan arkistosääntö Puumalan seurakunnan arkistosääntö 1 Sisällysluettelo 1. Puumalan seurakunnan arkistotoimi ja asiakirjahallinto 2 2. Arkisto ja arkistonmuodostaja 2 3. Arkistovastuuhenkilöt 3 4. Rekisteröinti 4 5. Seurakunnan

Lisätiedot

Hautausmaan katselmus

Hautausmaan katselmus Hautausmaan katselmus Kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta

Lisätiedot

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT

TIEDONOHJAUSSUUNNITELMA HALLINTOASIAT TEHTÄVÄLUOKKA Tehtävä Alatehtävä sivu 1 (12) 00. 00.00 Hallintoasioiden ohjaus 00 00 01 Toimielinten kokoonpano 00 00 01.1 Toimielinten ja toimikuntien perustamiseen ja lakkauttamiseen liittyvät keskeiset

Lisätiedot

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3

KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO 3 Seurakuntaneuvosto ESITYSLISTA 9/2012 Aika Paikka 11.12.2012 klo 16.30 Tapiolan kirkon seurakuntasali KÄSITELTÄVÄT ASIAT: KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja.

Tilikauden ylijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen, eli tuloja on ollut enemmän kuin menoja. Tilinpäätös 2016 Tunnuslukuja: Toimintakate - 770 297 = Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Tuomintatuotot (322

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VII/2014 Ma 1.12.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ HELSINGIN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 25.4.2002 (muutettu kvsto 11.12.2003/tk 5.2.2004, kvsto 4.11.2004 /tk 12.1.2005 ja kvsto 14.10.2010/tk

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika keskiviikko 25.10.2017 klo 18-20.05 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja, poissa Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko

Lisätiedot

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat.

1. kirkonkirjojen pitäminen ja keskusrekisteri 2. varauspalvelut 3. hautatoimisto 4. henkilöstöasiat 5. hallintoasiat 6. lainopilliset asiat. Sääntökokoelma A 16 YKV 24.5.2017 YKN 8.5.2017 Mitätöi lehden 10.12.2014 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon

Lisätiedot

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 134 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-nimenhuuto -poissaolojen hyväksyminen -hyväksytyt varajäsenet 134 Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 11/2013 Kirkkoneuvosto 1 (17) KOKOUSAIKA Maanantaina 2.12.2013 klo 18.00-20.55 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, Pieni sali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettely 1 Muutoksenhakumenettely Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 7/2011 julkaissut muutoksenhaun mallilomakkeet ja antanut ohjeita menettelytavoista. 1. Päätöksen valituskelpoisuus Hallintolainkäyttölain 2

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 6 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 11.10.2017 klo 17-18.15 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Huostila Anja, jäsen Huostila Mari, jäsen Kanerva Esa, varajäsen

Lisätiedot

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Sääntökokoelma A 3 XII - 2014 YKV 10.12.2014 Tkli 16.4.2015 Mitätöi lehden III - 2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ hyväksytty Espoon seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa

Lisätiedot

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO

TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] SEURAKUNTANEUVOSTO TÖÖLÖN SEURAKUNNAN VERKKOPÖYTÄKIRJA 5/2014 [1] Aika 4.6.2014 Paikka Läsnä Seurakuntakoti, Runeberginkatu 39 A Naukkarinen Auvo, puheenjohtaja Akaan-Penttilä Aulikki Hirvonen-Nurmi Katri Kiviluoto Hilkka

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika tiistai 5.9.2017 klo 18.00-20.20 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT

JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymä JOHTOKUNTIEN JOHTOSÄÄNNÖT - Yhteisen diakoniatyön johtosääntö - Yhteisen sielunhoidon johtosääntö - Yhteisen lapsityön johtosääntö - Yhteisen nuoriso- ja oppilaitostyön

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2017 Kirkkoneuvosto 24-34 Aika Torstai 28.2.2017 kello 16.00 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Minna Rossi

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 10/2008. AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 NRO 10/2008 Sivu 1 Kirkkoneuvosto 29.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 29.12.2008 Maanantai 18.00 19.40 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, iso sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kemppainen Jukka, puheenjohtaja Einola

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720

Lapinjärven suomalainen seurakunta PÖYTÄKIRJA 1/2008 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 Seurakuntaneuvosto 30.1.2008 Lapinjärventie 24 A 07800 Lapinjärvi Puh. 530720 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 1/2008 Aika: keskiviikkona 30.1.2008 klo 18.00 20.00 Paikka: Virastotalo (ent.suom.pappila), Kirkonkylä

Lisätiedot

EV 97/2004 vp HE 98/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttami- sesta Asia Valiokuntakäsittely Päätös

EV 97/2004 vp HE 98/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttami- sesta Asia Valiokuntakäsittely Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 97/2004 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 98/2004 vp). Valiokuntakäsittely Hallintovaliokunta

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 9/

PÖYTÄKIRJA 9/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 9/2012 11.12.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 67 ILMOITUSASIAT 2 68 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone

JÄMSÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 KIRKKONEUVOSTO 1 (12) klo Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KIRKKONEUVOSTO 1 (12) KOKOUSTIEDOT Aika 15.3.2017 klo 17.00-18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Jämsän seurakuntakeskuksen takkahuone KN 38 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle

Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 589/2016 122 Kolehtisuunnitelma 1/2017-5/2017 Päätösehdotus Seurakuntaneuvosto hyväksyy liitteen mukaisen kolehtisuunnitelman tammitoukokuulle 2017. Käsittely Päätös Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolehtisuunnitelman

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2017 Kirkkoneuvosto 46-55 Aika Tiistai 4.4.2017 kello 16.00 17.10 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Minna

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 VASA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Sammantr. kl Sida. Vasaesplanaden 3 E V vån VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄ Kokous 12.11.2015 klo 16.30 Sivu 1 181 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 182 Pöytäkirjantarkastajien valinta 183 Yhteistyötoimikunnan pöytäkirja 3/2015 184 Henkilöstöasia 185

Lisätiedot

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo

28. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen alkuhartauden jälkeen klo 1 1 Aika Perjantai 22.9.2017 klo 18.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Anne Ojaniittu Liisa Hosikkeen varajäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen

Lisätiedot

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä

Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. 1. Yleistä Sääntökokoelma A 16 XII-2014 YKV 10.12.2014 Mitätöi lehden III-2012 ESPOON SEURAKUNTAYHTYMÄN VIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1. Yleistä 1 Espoon seurakuntayhtymän viraston toiminta-ajatuksena on palvella Espoon seurakuntia

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT

PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT Sääntökokoelma C 13 Sääntö hyväksytty YKN 25.4.2016 Kumoaa säännön YKN 8.12.2014 PÄÄTÖSVALLAN DELEGOINTI JA TALOUDELLISEN TOIMIVALLAN RAJAT 1. Säädöspohja 1 Hallintoelinten toimivalta on määritelty kirkkolaissa

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto II/ klo

Seurakuntaneuvosto II/ klo Seurakuntaneuvosto II/2014 26.2.2014 klo 18.00-1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 22.2.2017 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 16 - - Allekirjoitukset

Lisätiedot

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa

MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) Kirkkoneuvosto 1/2012 1.3.2012. OSALLISTUJAT läsnä poissa MUONION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA sivu 1(7) KOKOUSTIEDOT Aika 1.3.2012 klo 17-19.10 Paikka Seurakuntakoti OSALLISTUJAT läsnä poissa Puh. johtaja Muraja Asko kirkkoherra x Alaoja Raimo jäsen, vpj. x Haikonen

Lisätiedot

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö

Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) kv 15.5.2014 5. Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Kokemäen seurakunta Kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 ( 7 ) Kokemäen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15. päivänä toukokuuta 2014 Vahvistettu Turun Arkkihiippakunnan tuomiokapitulissa.

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia. N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 'ESPOON'KAU ES30 STO ESPOON KAUPUNGIN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaisija: Espoon kaupunginkanslia N:o 37 ESPOON KAUPUNGIN KIRJASTOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 11.1.1989 hyväksymä ja 19.4.1989 muuttama

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 9 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 16.11.2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 50 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-20.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan leirikeskus PELLINMÄKI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka

Lisätiedot

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä

VUOSITILASTO 2013. Helsingin. seurakuntayhtymä VUOSITILASTO 2013 Helsingin seurakuntayhtymä Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Vuoden 2013 väestömuutosten yhteenveto... 3 3. Läsnä oleva väestö (väkiluku) 31.12.2013... 4 4. Kirkkoon kuuluminen seurakunnittain

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta.

ARKISTOLUETTELO A MERKINTÄKIRJAT. Aa Luokkien päiväkirjat. sis. 5 sidosta. 1 kansio. Aa:1 1924-1926. Päiväkirjoja. Päiväkirja. 4 sidosta. ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G-J Arkistonmuodostaja/viranomainen Valkeakosken yhteiskoulu Hyllyn numero 146-153 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 8.12.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 11.12.2014-12.01.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTIEN IT-YHTEISTYÖALUEEN JOHTOKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty yhteisessä kirkkovaltuustossa 15.1.2015 1 A. Yleissäännökset 1 Tällä johtosäännöllä täydennetään IT-yhteistyöalueen

Lisätiedot

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien.

Päätös: 1. Siikasalon seurakunta lakkautetaan ja liitetään Raahen seurakuntaan 1.1.2013 lukien. Yhdistymismallit 1. Seurakunta lakkautetaan ja liitetään toiseen seurakuntaan 2. Yhdistettävät seurakunnat lakkautetaan ja perustetaan uusi seurakunta 3. Muodostetaan seurakuntayhtymä 4. (Kappeliseurakunnan

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017

KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 1/2017 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 19.1. 1. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2017-2018... 2 2. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto 9.3.2011 klo 18.00 Seurakuntakoti klo 18.00 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä päättäminen 5. Työjärjestyksen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96 Aika perjantaina 18.10.2016 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa

Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa Hautausoikeus, suostumukset, luvat ja muut ongelmatilanteet asiakaspalvelussa 17.3.2010 Mia Fager www.turunseurakunnat.fi 1 Hautasoikeus Hautaoikeus ~ oikeus tulla haudatuksi Jokaisella on oikeus saada

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 25.11.2014 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 25.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 28.11.2014-29.12.2014 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 13 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.20 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Ulla Jokinen Hannu Luostarinen

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 6 / 2008. AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 NRO 6 / 2008 Sivu 1 Kirkkovaltuusto 10.12.2008 KOKOUSTIEDOT AIKA 10.12.2008 keskiviikkona klo 18.30 21.01 PAIKKA Euran seurakuntakeskus, pieni sali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Sulonen Ritva, puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 12.01.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 12.1.2012 klo 18.00 19.48 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ

KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ KIRKKONEUVOSTON OHJESÄÄNTÖ Kalajoen seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 26. päivänä kesäkuuta 2014. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 27. päivänä elokuuta

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma klo 18 Seurakuntakoti. Asia/esityslista Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto V/2015 Ma 26.10.2015 klo 18 Seurakuntakoti Asia/esityslista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo

29. Kokouksen avaus Alkuvirren jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen klo - 1 - Aika Perjantai 16.9.2016 klo 17.00 Paikka Vampulan seurakuntatalo Läsnä Anne Palonen puheenjohtaja Aarne Heinonen jäsen Liisa Hosike jäsen Heikki Koivula jäsen Anni Rantala jäsen Jarmo Tuominen jäsen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO KIRKKONEUVOSTO KOKOUSAIKA 14.12.2017 klo 17.30 KOKOUSPAIKKA Pappilan neuvotteluhuone, Savilahdentie 18 C ASIALUETTELO ASIA LIITE N:O N:O 123 - Kokouksen avaus 124 - Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain

Bc Tariffiyksikkökirjoja muuntopiireittäin ja järjestysnumeroittain ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Sääksmäen kunta B-E, G-K, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Sääksmäen Sähkö Oy Hyllyn numero 786-799 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus Asiakirjakokonaisuuden

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston

Ilmoitus pöytäkirjan nähtävillä olosta on asetettu kirkkoherranviraston NIVALAN SEURAKUNTA Kokouspöytäkirja 12/2012 Kirkkoneuvosto 1 (15) KOKOUSAIKA Maanantaina 5.11.2012 klo 18.00-20.25 (Kahvitus klo 17:45 alkaen) KOKOUSPAIKKA Seurakuntakoti, viraston kokoushuone SAAPUVILLA

Lisätiedot

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1

Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 Myrskylän seurakunta/ kirkkoneuvosto Pöytäkirja 8-2012 1 MYRSKYLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8-2012 Kirkkoneuvosto Aika: MA 26.11.2012 KLO 16.30 Paikka: Seurakuntakoti Jäsenet: Antola Tuomas puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot