ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto. säilytysaika. arkistotunnus. suojeluluokka"

Transkriptio

1 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA 1 0. Yleishallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö 0.1. Seurakunnan yleishallintoa koskevat normit ja ohjeet Kirkon säännöskokoelma s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri Piispainkokousten määräykset, ohjeet ja suositukset Tuomiokapitulin määräykset, ohjeet ja suositukset Kirkon sopimusvaltuuskunnan yleiskirjeet s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika päätearkisto viraston toim.sihteeri s aika lähiarkisto viraston toim.sihteeri Ohje- ja johtosäännöt l aika päätearkisto tal.päällikkö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia TÄMÄ ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA ON UUSIN! sp Kirkkohallitukselta saapuneet määräykset. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Koontik. holvin puuhyllyssä. voa Omaa seurakuntaa koskevat sisällön mukaisessa kohdassa. Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Kaikki seurakunnan alkuperäiset ja seurakuntaliittojen. Omavalvontasuunnitelma Päättyneet päätearkistoon. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä, voimassaolevat

2 Hallinnon ja toiminnan ohjaus, valvonta ja raportointi Seurakuntasuunnitelmat l aika päätearkisto Kertomukset seurakunnan tilasta Seurakunnan sisäiset ohjeet ja tiedotteet Piispantarkastusten pöytäkirjat Toiminnasta laaditut vuositason tilastot Työskentelyn järjestelyä koskevat Muistiot, mietinnöt, suunnitelmat, tutkimukset 0.3. Päätöksenteko ja sen valmistelu Seurakuntavaalien järjestämiseen liittyvät Seurakuntavaalien oikaisuvaatimuksia koskevat Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto l aika päätearkisto viraston toim.sihteeri l asia päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto l aika päätearkisto sp Myös muita kuin pakolliset hallinnon suunnitelmat.. sp A, B, C ja piispantarkastus. A 1-6 koontikansio. holvin puuhyllyssä. A 7-8 koontikansio. taloustoimiston hyllyssä. voa/sp Sisäinen valvonta. Harkinnan mukaan päätearkistoon. Ei koontikansio. sp sp Muut oman hallinnon tilastot. sp Työmääräykset, matka- ja tapahtumakalenterit, viraston työkalenteri. sp Seurakunnan omassa keskuudessa tehdyt, hallintoa koskevat. Ei koontik 4 v Kirkkohallituksen ohjeet, vaaliluettelot, ennakkoäänest. luettelot, valitsijayhd. perustamis, kuulutukset 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvitykset kirjeenvaihtoineen, vastineet ja selvitykset sp Seurakuntavaalien pöytäkirjat. Kirkkovaltuuston jäsenten vaalipöytäkirjat. Sisältää myös vaalilautakunnan pöytäkirjat.

3 Kirkkovaltuuston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Kirkkoneuvoston pöytäkirjat l aika päätearkisto tal.päällikkö Viranhaltijapäätökset/päätöspöytäkirjat l aika päätearkisto /tal.pääll Eri toimikuntien pöytäkirjat l aika päätearkisto toimikunnan sihteeri 0.4. Alistaminen, muutoksenhaku ja valitus Alistamiseen liittyvät : päätearkisto sp I Koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä. sp Kaksi koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä.. I sp Koontik. kirkkoherralla ja talouspäälliköllä. sp I Kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston määräämä toimikunta, muu kuin kiinteistöaktiin liittyvä. Sisältää myös toimintakertomukset ja suunnitelmat. Tiedotustyöryhmä omana ryhmänä. Tiedotustyöryhmän koontik. seurakuntasihteerillä, muilla ei koontik Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. --alistamiseen liittyvien l akti sp Kirkkolaki 24:1, ks lähetekirjeiden toisteet --tuomiokapitulin lausunnot s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks kirkkohallitukselle --alistusviranomaisen ilmoitukset s akti sp Kirkkolaki 24:1, ks päätöksen vah- vistamisesta, ratkaisemisesta tai alistetun päätöksen muuttamisesta --alistettavaa päätöstä koskevat l akti sp Kirkkolaki 24:2, ks valitukset --alistusviranomaisen päätöksestä tehdyt valitukset s/l akti sp Kirkkolaki 24:3, ks

4 4 Seurakunnan viranomaisen päätöstä koskevat valitus: --seurakunnan/ seurakuntayhtymän viranomaisen päätöstä koskevat valitukset --valitusviranomaisen päätös --valitusviranomaisen päätös täytäntöönpanokiellosta --seurakunnan/ seurakuntayhtymän antamat selvitykset ja vastineet --tiedoksiannot ja ilmoitukset päätearkisto Samaa asiaa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. s akti sp Kirkkolaki 24:3, ks s akti sp Ks s akti sp Ks l akti sp Ks s/l akti sp Ks Asiakirjahallinto arkistonhoit. Postikirjat 1 aika päätearkisto 10 v Kirjat (lähetetyt ja saapuneet) kopiohuoneessa. Postin kulkua koskevat s/l aika käsiarkisto 1 v Postin kulkua koskevat kirjaamis-tositteet, lähetysluettelot ym.. Kotelo on kopiohuoneessa. Arkistonmuodostussuunnitelma l aika päätearkisto sp Kirkkohallituksen suunnitelma ja omat suunnitelmat. Arkistonmuodostusta koskevat s aika päätearkisto sp viranomaispäätökset Arkistoluettelo l aika päätearkisto sp A ja B luettelot. Talletussopimukset, luovutukset myös vanhat.

5 5 Lainattujen asiakirjojen luettelot l aika käsiarkisto 2 v sen jälkeen, kun-nes kaikki luetteloon merkityt on palautettu Tähän vain talon ulkopuolisille lainattuja asiakirjoja. Vihko holvin puuhyllyssä. Arkistotoimeen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika käsiarkisto voa , ja yhteinen kansio holvin puuhyllyssä. Arkistotointa koskevat s aika käsiarkisto voa määräykset, ohjeet ja standardit Asiakirjastandardit, lomakemallit s/l aika käsiarkisto voa ja niiden suunnit- teluun liittyvät 0.6. Yleinen kirjeenvaihto Lausuntopyynnöt ja lausunnot voivat sisältyä myös pöytäkirjoihin. Jos ne eivät sisälly pöytäkirjoihin, arkistoidaan samaa asiaa koskeva lausuntopyyntö ja lausunto yhteen aktiksi. Saapuneet lausuntopyynnöt s asia päätearkisto Seurakunnan antamat lausunnot l asia päätearkisto Lähteneet kirjeet l aika päätearkisto lähettäjän vastuussa 10v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi. Saapuneet lausuntopyynnöt mietinnöistä, raporteista, muistioista, ehdotuksista yms ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. 10 v/sp Tärkeiksi katsotut säilytetään pysyvästi ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Tärkeiksi katsotut kirjeet päätearkistoon, muut kirjeet säilytetään käsiarkistossa oma tarve. Päätearkistoon menevien kirjeiden koontik. holvin puuhyllyssä. Kirkkoherralla ja talouspäälliköllä omat kansiot, käsiarkisto, ei siirretä päätearkistoon.

6 6 Kirkollisten viranomaisten kirjeet Valtion viranomaisten kirjeet Kunnallisten viranomaisten kirjeet s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto s/l aika päätearkisto Muut kirjeet s/l aika päätearkisto 0.7.Kirjasto Kirjastoluettelot l aika päätearkisto sp Kirjastoa koskeva kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu Valmiussuunnitelmat ja väestönsuojelu s/l aika päätearkisto sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto. Omana ryhmänä: kirkkohallitus, sopimusvaltuuskunta, tuomiokapituli, lääninrovasti ja muut kirkolliset viranomaiset. Henkilöä koskevat henkilöaktissa Koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Saapuva yleinen kirjeenvaihto, seurakuntaliitot , ja yhteinen koontik. holvin puuhyllyssä. sp Asiakirjat luottamuksellisia. Yleiset ohjeet ja määräykset, valmius- ja suojelusuunnitelmat sekä niiden laatimisohjeet, toimintakertomukset, kirjeenvaihto ja suojeluhenkilöstön koulutukseen liittyvät.

7 Tiedotustoiminta tiedotussihteeri Tiedotusvälineille laaditut l aika päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut tiedotteet, vastineet ja muut tiedotus säilytetään pysyvästi yhtenä kappaleena. Kirkolliset lehti-ilmoitukset. Tiedotus-välineille laaditut tiedotteet, vastineet, lehti-ilmoitukset, mainokset ja muut. Koontik. seurakuntasihteerillä, lehti-ilmoitusten koontik. ja kirkkoon menevien koontik. holvin puuhyllyssä. Valokuvat l aika päätearkisto sp Valokuvissa tulee olla tarpeelliset tunnistetiedot (aika, paikka, kuvan kohde, henkilöt, valokuvaajan nimi. Lehtileikkeet asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Esitteet l asia/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. Videot ja äänitteet päätearkisto sp Seurakunnan omaan toimintaan liittyvät videot ja äänitteet säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Seurakunnan laatimat julkaisut l aakkos/aika päätearkisto sp Koontik. seurakuntasihteerillä. ja lehdet Seurakunnan tiedottamiseen liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto 10 v Harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Sisäiset tiedotteet l aika päätearkisto sp Infosivut. Koontik. seurakuntasihteerillä. Internet-kotisivut l päätearkisto sp Seurakunnan on dokumentoitava kotisivunsa kehitystä ottamalla siitä pysyvään säilytykseen yksittäisiä näytteitä harkintansa mukaan. Kotisivulla julkaistavat tärkeät tiedotteet on tulostettava paperille pysyvään säilytykseen, mikäli ne eivät muussa yhteydessä arkistoidu pysyvästi, v alkaen. Koontik. seurakuntasihteerillä.

8 8 Puheet, esitelmät, saarnat ja niiden luonnokset l asia päätearkisto sp Tärkeiksi katsotut puheet ja esitelmät säilytetään pysyvästi, muut harkinnan mukaan. Koontik. seurakuntasihteerillä. Vieraskirjat l aika päätearkisto sp Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet tiedotussihteeri Juhlat, vierailut ja muut tilaisuudet s/l aika/asia päätearkisto sp Samaa vierailua tai tilaisuutta koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Ohjelmat, tilaisuuksien järjestelyä koskeva kirjeenvaihto, kutsut ja kutsuvieraslistat, onnittelusähkeet ja adressit Seurakuntien yhteistoiminta Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot. Yhteistoimintaan liittyvä kirjeenvaihto s/l aika päätearkisto sp Rovastikunnallinen yhteistyö, seurakuntaliitot Seurakuntajaon muuttaminen Seurakuntajaon muuttamisen Seurakuntayhtymän perustaminen Seurakuntayhtymän perussääntö liiteasiakirjoineen s/l aika päätearkisto sp Samaa seurakuntajakoa koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi. Aloite, seurakunnan antamat lausunnot, omaisuuden jakoon liittyvät, määräykset omaisuuden käytöstä, ehdotukset tuomiokapitulille järjestelytoimikunnan jäsenistä ja varajäsenistä, kirkkohallituksen päätös. s/l asia sp Kirkkovaltuuston pöytäkirjassa.

9 Keskusrekisterin perustaminen Keskusrekisterin perustamisen s/l aika päätearkisto sp Keskusrekisterin perustamista koskeva arkistoidaan yhteen aktiksi. Yhteinen kirkkovaltuuston päätös, seurakuntien kirkkovaltuustojen lausunnot, kirkkohallituksen lausunto, muut perustamiseen liittyvät. Seurakuntien kirkkovaltuustojen sopimukset, sopimus tehdään, jos muut kuin seurakuntayhtymään kuuluvat seurakunnat haluavat järjestää kirkonkirjojen pitämisen yhteiseen keskusrekisteriin Projektit Projektit s/l asia päätearkisto sp Hallintoon liittyvät projektit. Samaa projektia koskevat arkistoidaan yhteen aktiksi Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt s/l asia päätearkisto sp Yleishallintoon liittyvät. Kirkkoherranvirastossa kirja: virallinen seurakunnan ilmoitustaulu.

10 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Henkilöstöhallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia 1.1. Työvoiman hankinta tal.päällikkö Virka- ja toimiluettelot l aakkos päätearkisto sp Joka vuosi päätearkistoon. Yhteenvedot hakijoista ja hakemukset l virka/toimi päätearkisto sp Yhteenvetoluetteloihin sisältyy julkisuuslain (621/1999) mukaisia salassapidettäviä tietoja. Todistukset poistetaan. Kirkkoherran vaalipöytäkirjat l aika päätearkisto sp Kappalaisen ja kanttorin valinta kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pöytäkirjoissa. Kirkkoherran vaaliin liittyvät l päätearkisto 4 v Hyväksytyt äänestysliput, säilytetään sinetöitynä Kirkkoherran vaaliin liittyvät l aakkos/aika päätearkisto 4 v Vaaliluettelot, ennakkoään.luettelot, kuulutukset Kirkkoherran vaaliin liittyvät s/l aika päätearkisto 10 v Oikaisuvaatimus perusteluineen, lisäselvityksineen, vastineet ja selvitykset Pappien virkaanasettamispöytäkirjat l aika päätearkisto sp Tuomiokapituli säilyttää pysyvästi. Henkilörekisteri: päätearkisto Yhtä henkilöä koskevat arkistoidaan yhteen henkilöaktiksi. Päättyneiden työsuhteiden arkistokoteloon langalla sidottuna. Voimassaolevien työsuhteiden koontikansiot 1-5 holvin taloustoimiston hyllyssä. --luottamushenkilöluettelot l akti sp Ks Omana ryhmänä. --työntekijäluettelot l akti sp Ks , kaikki työntekijät, sisältää myös ne joilla ei ole nimikirjaa. Omana ryhmänä. Ei koontik

11 11 --virkaan nimittämis --työsopimukset ja palvelusitoumukset Tilapäistä työvoimaa koskevat Henkilöstö-/tulokasoppaat ja muut perehdyttämis 1.2. Henkilötietojärjestelmä henkilötietojärjestelmä l hlöakti sp Ks l hlöakti sp Ks s/l hlöakti päätearkisto poa + 10 v tai jos palvelussuhdetietoja ei siirretä 50 vuotta säilytettäviin asiakirjoihin, säilytetään ko. asiakirjoja 50 vuotta Esitykset työvoimatoimistolle, työvoimatoimiston työllistämistukipäätökset, harjoittelijasopimukset, harjoittelijoista annetut lausunnot. Harjoittelijoita, työllisyysmäärärahoin työllistettyjä. l aika päätearkisto sp Käytöstä poistettu arkistoon. tal.päällikkö Henkilötietojärjestelmän sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään ajantasaisina tietojärjestelmässä. Virka- tai työsuhteen päätyttyä henkilön tiedot voidaan hävittää, mikäli nimikirjaote on tulostettu ja arkistoitu henkilöaktiin. l aika päätearkisto voa Myös henkilötietolain edellyttämät rekisteriselosteet. Tietojärjestelmän kuvaukset ja selosteet --nimikirjat/nimikirjaotteet l hlöakti sp Ks palvelutodistusten ja työtodistuksen l hlöakti sp Ks toisteet

12 Palvelussuhteen ehtoja ja kestoa koskevat sekä palkan määräytymiseen vaikuttavat Virkaehto- ja työehtosopimukset Palvelusuhdeilmoitusten toisteet Ilmoitukset kirkon sopimusvaltuuskunnan virkarekisteriin --tilapäisiä poissaolo- ja viranhoidon keskeytyksiä koskevat Tapaturmavakuutus --palkanlisien ja korvausten määräytymiseen vaikuttavat tal.päällikkö s aika päätearkisto 10 v Virkaehto- ja työehtosopimukset sekä niiden täytäntöönpano- ja soveltamismääräykset. l aakkos päätearkisto sp Palvelusuhdeilmoitusten toisteet. Konekielisenä v alkaen. l aakkos päätearkisto sp Konekielisenä v alkaen. s/l hlöakti sp Vuosilomia, sairauspoissaoloja, virkavapauksia, äitiyslomia, vanhempainlomia ja muita tilapäisiä poissaoloja, osa-aikatyötä, viransijaisuuksia. Kelan päivärahahakemukset ja päätökset. Vuosilomat, sairauspoissaolot, virkavapaudet keskeytyslistassa. Ks s/l aika/aakkos päätearkisto sp Työtapaturmia koskevat (hakemusten toisteet, vakuutusyhtiöiltä saapuneet päätökset, työnantajan päätökset) sekä yhteenvedot palvelussuhteen keskeytyksistä. s/l hlöakti sp Kokemuslisiin, lomarahoihin ja työtapaturmakorvauksiin liittyvät. Kokemuslisäpäätös siirretään nimikirjaan, ks Opintovapaaseen liittyvät : -- hakemukset s hlöakti sp Ks päätökset l hlöakti sp Tieto siirretään nimikirjaan, ks

13 13 -- muut s/l hlöakti sp Ks sivutoimi-ilmoitukset ja s/l hlöakti sp Ks sivutoimiluvat --eläke s/l hlöakti sp Myönteiset ja kielteiset eläkepäätökset kirjeenvaihtoineen, ks viran tai toimen hoitamista koskevat kurinpito sekä työnantajan taholta tapahtuvaa s/l hlöakti sp Virkarikoksia tai vastaavia koskevat sekä niiden johdosta irtisanomista ja virantoimituksesta pidättämistä koskevat keskeiset (s) säilytetään pysyvästi. Ks irtisanomista ja palvelussuhteen purkamista koskevat --työntekijän irtisanoutumista s/l hlöakti sp Ks koskevat --hoitoonohjaussopimukset s/l hlöakti sp Ks Henkilöstön kehit- tal.päällikkö täminen Hakemukset koulutustilaisuuksiin ja niitä koskevat päätökset Sisäiseen koulutukseen liittyvät s/l aika/aakkos päätearkisto sp Koulutussuunnitelmat ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. l asia päätearkisto 10 v/sp Ohjaus, koulutustilaisuuksien ohjelmat, osanottajaluettelot, opetusaineistot (opetusaineisto säilytetään harkitussa laajuudessa pysyvästi, muutoin 10 vuotta) Työympäristöön liittyvät Yhteistoimintasopimukset l aika päätearkisto Työympäristötoimikunnan pöytäkirjat l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. 10 v sp Vaalitulokset sisältyvät yleensä pöytäkirjoihin , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa..

14 14 Toimintasuunnitelmat ja kertomukset Luottamusmiesten toimintaan liittyvät l aika päätearkisto tal.päällikkö s/l aika päätearkisto tal.päällikkö Työntekijäkokousten pöytäkirjat l aika päätearkisto arkistonhoit. Tarkastuspöytäkirjat s aika päätearkisto yhteistyötoimi kunnan siht. Työsuojeluhenkilöilmoitusten toisteet 1.6. Muut henkilöstöhallinnon Työterveyshuoltoon liittyvät Kunniamerkkejä yms. koskevat Kunnia- ja ansiomerkkikortisto 1.7. Sisällön mukaan järjestetyt Sisällön mukaan järjestetyt l aika päätearkisto yhteistyötoimikunnan siht. s/l aika/aakkos päätearkisto tal.päällikkö s/l aakkos päätearkisto l aakkos päätearkisto s/l asia päätearkisto tal.päällikkö sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Luottamusmiesluettelo 1.5.2, 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. sp Koontik. kopiohuoneen hyllyssä tai työryhmällä. sp sp , 1.5.3, ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. 20 v Hakemukset ja kirjeenvaihto. Laskut taloushallinnon tilitositteissa. Koontik. talouspäälliköllä. 10 v Selvitykset arvonimistä, kunnia- ja ansiomerkeistä, hakemukset ja päätökset. sp Tiedot voivat sisältyä myös nimikirjoihin. sp Henkilöstöhallintoon liittyvät. Muistiot omana ryhmänä.

15 ARKISTONMUODOSTUSSUUNNITELMA NIVALAN SEURAKUNTA Talous-, kiinteistö- ja materiaalihallinto kertyvät asiakirjakokonaisuudet 2.1 Taloushallinnon ohjeistus 2.2. Varsinainen kirjanpito Tasekirja tilinpäätös liitteineen ja tase-erittelyineen Tilinpäätöstä koskevat vuositason tilastot Tilin- ja kassantarkastuspöytäkirjat Omaisuus- ja pääomaraportit liitteineen saapunut (s)/ laadittu (l) arkistointitapa ja -järjestys säilytyspaikka ja vastuuhenkilö l aika päätearkisto sp I säilytysaika suojeluluokka arkistotunnus huomautuksia tal.päällikkö Ks Kaikki ohjeet, säännöt ja määräykset. tal.päällikkö Myös metsä- ja maatalouden kirjanpito Virallinen tilinpäätös ulkoiseen käyttöön, tilinpäätös sisäiseen käyttöön. Sisältää myös rahastojen (esim. hautainhoitorahaston) tilinpäätökset. Tilintarkastuskertomus. Vuodesta 2003 alkaen tasekirja ja muut tilinpäätös. Molemmat sidotaan , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Lyhyemmän aikavälin tilastoja säilytetään 10 vuotta l aika päätearkisto sp I varainhoitovuoden päättymisestä. l aika päätearkisto sp Sisältää myös kiinteän ja irtaimen omaisuuden katselmuspöytäkirjat , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta l aika päätearkisto sp Käyttöomaisuus- ja irtaimistoluettelot , ja yhteinen koontik. taloustoimistossa vuodesta Pääkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp, I Päiväkirjat l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Vuosipääkirjat säilytetään pysyvästi, kuukausipääkirjat 6 vuotta. sis. osto- ja myyntireskontran 2 koontik. taloustoimistossa sis. osto- ja myyntireskontran Koontik. taloustoimistossa.

16 16 Tal.arvion toteutumavertailu l aika päätearkisto 6 v. varainhoitovuoden päättymisestä Käyttöomaisuuskirjanpidon l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä EU-hanketukiin liittyvät tositteet s/l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä --tekijänoikeusmaksut l aika päätearkisto 10 v varainhoitovuoden päättymisestä Kuukausitilitykset verovirastolle ja työvoimaviranomaisille tehtävät tilitykset Verovirastolle, kirkkohallitukselle ja vakuutusyhtiölle tehtävät vuosi-ilmoitukset ja tilitykset l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veroilmoitukset l aika päätearkisto 6 v verotuk.- päättymises Tapahtumaluettelot, irtaimistoluettelot, poistoluettelot, poistamattomien kohteitten luettelot. Koontik. taloustoimistossa Kolehtien ja eri rahastojen tilitositteet, yhteisvastuukeräyksen tilitositteet, lähetysjohtokunnan tilitositteet, osto- ja myyntireskontran tositteet, keittiöpalvelut, laskujen maksun palautteet, tekijänoikeusmaksut. Sisältää myös tiliotteet. Muut kuin palkka- ja palkkiotositteet Kirkkohallituksen ja Teoston suositussopimuksen mukaan. Mm. Teosto-maksut, Gramex. Ks Ennakonpidätyksistä, sotumaksuista, ay-jäsenmaksuista, työeläkemaksuista verovirastolle lähetettävät työnantajan suoritusilmoitukset, työllistämistukitilitykset sekä kuukausiyhteenvedot. 3 koontik. taloustoimistossa vuodesta Mikäli eläkkeiden määräytymiseen vaikuttavia tietoja ei ole saatavissa muista asiakirjoista, 50 vuotta tai 75 vuotta palkansaajan syntymästä. (LEL, TaEL, KiEL, KELA). 2 koontik. taloustoimistossa Koontik. taloustoimistossa.

17 17 Saadut verotilitykset s aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Verotusta koskeva kirjeenvaihto Arvonlisäveroilmoitukset ja laskelmat Verotilitysten yhteenvedot, oikaisutilitykset, lopputilitykset ja muut verotulojen tilitykseen liittyvät. Koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Koontik. taloustoimistossa. l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Veronpoistohakemukset s/l aika 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Keskusrahastomaksuilmoitukset KELA:n päivärahahakemukset ja päätökset 2.3. Talousarvioon liittyvät Toiminta- ja taloussuunnitelmat Toiminta- ja taloussuunnitelmien laadintaan liittyvät l aika päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Alv-tilitykset. Koontik. taloustoimistossa. Ks Perusmaksu, lisämaksu, eläkemaksu, KiEL-vakuutusmaksutilitys sisältyy tositteisiin. l aika päätearkisto sp Päätös henkilöaktiin Koontik. taloustoimistossa. tal.päällikkö l aika päätearkisto sp alkaen (laki 898/ ). Koontik. taloustoimistossa. s/l aika käsiarkisto 2 v varainhoitovuoden päättymisestä

18 Palkkakirjanpito tal.päällikkö Palkka- ja palkkiotositteet l aakkos päätearkisto sp I Palkka- ja palkkiokortit, palkkaluettelot, palkka- ja palkkiotositteet, tuntilistat, työvuorolistat. 7 koontik.tal.toimistossa ja 1 koontik. talouspäälliköllä. Verokortit ja niiden liitejäljennökset s/l aakkos käsiarkisto voa Verokortit ja niiden liitejäljennökset. Ay-jäsenmaksujen valtakirjat s aakkos käsiarkisto voa Kirkon sopimusvaltuuskunnalle l aika päätearkisto 6 v varain Koontik. taloustoimistossa. lähetettyjen palk- katiedustelujen toisteet hoitovuoden päättymisestä --KIEL:n päättymisilmoitukset s henkilöakti sp Ks KIEL:n eläkehakemukset s/l henkilöakti sp Ks ja päätökset --palkkatodistukset l henkilöakti sp Ks Konekielisen palkkakirjanpidon menetelmäkuvaukset ja dokumentaatiot aika/asia päätearkisto voa Eläkemaksujen kuukausitilistys 2.5. Muut taloushallinnon Raha- ja tilitoimeen liittyvä kirjeenvaihto l aika päätearkisto sp LEL, KiEL, TaEl, vuosilta , ei enää myöhemmiltä vuosilta. tal.päällikkö s/l asia päätearkisto 6 v varainhoitovuoden päättymisestä/sp Samaan asiaan liittyvä kirjeenvaihto arkistoidaan yhteen aktiksi. Tärkeimmät kirjeet säilytetään pysyvästi. Rahavarojen sijoitukset s aika päätearkisto voa +6 v/sp Sisältää myös tarjoukset ja kirjeenvaihdon, sijoitussopimukset, tili- ja korkosopimukset.

19 19 Osuuskirjat s aika päätearkisto sp Velka- ja takuusitoumukset s/l aika käsiarkisto voa + 2 v Velkakirjat Sisäistä laskentatointa koskevat l aika käsiarkisto 5 v raportit Testamentit ja lahjakirjat s aika päätearkisto sp työaikailmoitukset ja s aakkos vähintäin 6 v Tiedot viedään eläketietojärjestelmiin. Ks raportit Maksuvapautushakemukset s aika käsiarkisto 2 v varain hoitovuoden päättymisestä Avustushakemukset liitteineen s aika käsiarkisto voa Myös lähetysjärjestöt. Yhteisöille ja yksityisille myönnettävien avustusten hakemukset liitteineen. Muut sopimukset l asia päätearkisto voa Nimikkosopimukset 2.6. Rahastojen/säätiöiden tal.päällikkö Esim. hautainhoitorahasto, lahjoitusrahasto, kolehdit, lähetysjohtokunta, yhteisvastuukeräys. Samaa rahastoa/säätiötä koskevat arkistoidaan yhteen rahastoaktiksi/säätiöaktiksi. Rahastojen ja säätiöiden l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp Kaikkien rahastojen. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Säätiön hallituksen kokousten pöytäkirjat l säätiöakti päätearkisto sp Nimellä erotetaan toisistaan. --rahaston/säätiön tilikirjat l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks

20 20 --rahaston/säätiön tilitositteet s/l rahastoakti/ säätiöakti 6 v varainhoitovuoden päättymisestä Ks Kolehti- ja keräysvarat l rahastoakti päätearkisto sp Kolehtien selvitykset Koontik. taloustoimistossa. Yhteisvastuutilitykset l rahastoakti päätearkisto sp Tilitositteet Ks Koontik. taloustoimistossa. Rahaston/säätiön osakekirjat s/l rahastoakti/ säätiöakti Rahaston/säätiön hoitolistat l rahastoakti/ säätiöakti Erityisluettelot pääomasta l rahastoakti/ säätiöakti päätearkisto sp käsiarkisto voa päätearkisto sp

21 Kiinteistö- ja materiaalihallinto tal.päällikkö Samaa kiinteistöä koskevat arkistoidaan yhteen kiinteistöaktiksi. Kiinteistöluettelot tai kortistot l aakkos päätearkisto sp ja yhteinen koontik.holvin taloustoimiston hyllyssä Vihkimispöytäkirjat l aika päätearkisto sp kiinteän ja irtaimen omaisuuden l aika sp Ks vuodesta 2002 alkaen. katselmuspöytä- kirjat kirkkovaltuuston päätökset, l aika Kirkkovaltuuston pöytäkirjoissa. seurakunnan kiinteän omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta tai muusta luovuttamisesta Kiinteistöjä koskevat : s/l kiinteistöakti päätearkisto sp Ennen vuotta 1917 rakennetut kirkolliset rakennukset ovat suojelukohteita, joiden kiinteistöaktiin arkistoitavat keskeiset säilytetään pysyvästi niin että ne mahdollistavat kiinteistöjen korjaukset ja restauroinnit. Kiinteistöt erotellaan nimellä, kirkko, kappelit, seurakuntakoti, pappilat, rakennukset ja maat erilleen. --hanketyöryhmän pöytäkirjat l kiinteistöakti sp Ks suunnittelutoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --rakennustoimikunnan l kiinteistöakti sp Ks pöytäkirjat --kiinteistöhenkilökunnan l kiinteistöakti sp Ks työneuvottelujen muistiot --kirkkohallituksen lähettämät kiinteistöjä koskevat s kiinteistöakti sp Ks

22 22 --kiinteistöjä koskevat sopimukset s/l kiinteistöakti sp Kiinteistöä koskevat vuokrasopimukset. Ks luovutus- ja kauppakirjat s/l kiinteistöakti sp Ks rakennus-, sähkötyö, LVI- s/l kiinteistöakti sp Urakkasopimukset sisältävät tarjouspyynnöt, työselitykset, ja urakkasopimukset piirustukset, hyväksytyt tarjoukset, sopimuksen yleiset ehdot, yksikköhintaluettelot, maksuerätaulukot. --rakennuttajan erillishankinnat Myös pien- ja aliurakkasopimukset. Ks s/l kiinteistöakti sp Erikoismaalaustyöt, erikoispuusepäntyöt, kiinteät erikoisvalaisimet, äänentoistojärjestelmä, arkeologinen kaivaustyö. Ks toimintainvestoinnit s/l kiinteistöakti sp Kalkkimaalausten konservointi, valaisintenkunnostus, uudet irtokalusteet, maalausten ja kirkkotekstiilien konservointi. Ks rakennuspiirustukset s kiinteistöakti sp Pienikokoiset rakennuspiirustukset arkistoidaan kiinteistöaktiin. Suurikokoiset rakennuspiirustukset säilytetään erikseen Ks arkistotilojen piirustusten s/l kiinteistöakti sp Myös kirkkohallituksen lausunto. Ks hyväksyminen --kiinteistöhoidon sopimukset s/l kiinteistöakti sp Lämpö-, vesi-, sähkö-. viemäri-/jätevesisopimukset. Ks Vakuutukset s akti päätearkisto voa + 6 v Kaikki seurakunnan vakuutukset. Koontik. holvin taloustoimiston hyllyssä. Kiinteistönhoito s/l kiinteistöakti käsiarkisto 2 v Kiinteistönhoidon sopimuksiin liittyvät tarjouspyynnöt, tarjoukset, ilmoitukset, tilaukset ja muu kirjeenvaihto.

23 23 --kiinteistöjenhuoltoon/ yleishoitoon liittyvät s/l kiinteistöakti voa Palo-, sähkö-, hissi- ym. tarkastusmuistiot, -kertomukset ja pöytäkirjat, korjaustarveselvitykset ja ehdotukset, tarjouspyynnöt, tarjoukset ja päätökset, työmaakokouspöytäkirjat, vastaanotto-, käyttöönotto- tai lopputarkastuspöytäkirjat, jälkitarkastuspöytäkirjat, takuukatselmuspöytäkirjat, valvontasopimukset, korjausten seurantalomakkeet, korjaus- ja huoltoraportit, ohjeet ja suositukset, muu kiinteistöjen huoltoon sekä korjaus- ja muutostöihin liittyvä tavanomainen kirjeenvaihto. Ks Asemakaavapiirustukset kohde päätearkisto sp Erikseen säilytettävistä piirustuksista kannattaa laatia kortisto. Suurikokoiset rakennuspiirustukset. Osakehuoneistot: Samaa osakehuoneistoa koskevat arkistoidaan yhteen huoneistoaktiin. --kauppa- ja vaihtokirjat s/l huoneistoakti sp Ks asunto-osakekirjat s huoneistoakti voa Ks vakuutus s huoneistoakti voa Ks vuokrasopimukset s/l huoneistoakti voa Ks vuokriin liittyvä kirjeenvaihto s/l huoneistoakti voa Vuokrankorotukset, vuokratarjoukset. Ks Hankintaohjesäännöt l aika päätearkisto sp Ks Irtaimistoluettelot l aika päätearkisto sp Rakennus- ja työmuotokohtaiset. Irtaimistoon liittyvät sopimukset ja yhteinen koontik. taloustoimistossa. s/l aika päätearkisto voa Esimerkiksi puhelinsopimukset, kopiokoneiden leasingsopimukset, laitevuokrasopimukset. Irtaimiston hankinta- s/l aika päätearkisto 10 v Irtaimiston takuu s aika päätearkisto voa

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE

VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE VIEREMÄN KUNTA 1 VIEREMÄN KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1 ASIAKIRJAHALLINTO JA ARKISTOTOIMI VIEREMÄN KUNNASSA Vieremän kunnan asiakirjahallinnon ja arkistotoimen tulee noudattaa

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen

Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja. Liisa Ilonen-Teivonen. Pirkko Nurminen. Veikko Tuominen Kokousaika torstai 27.10.2016 klo 18-19.25 Kokouspaikka Hauhon pappila Läsnä Tapani Vanhanen puheenjohtaja Mari Rantio varapuheenjohtaja Liisa Ilonen-Teivonen Tapio Innamaa Jouni Lehtonen Pirkko Nurminen

Lisätiedot

Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettely 1 Muutoksenhakumenettely Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 7/2011 julkaissut muutoksenhaun mallilomakkeet ja antanut ohjeita menettelytavoista. 1. Päätöksen valituskelpoisuus Hallintolainkäyttölain 2

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 / (9) KIRKKONEUVOSTO ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2014 1 (9) KOKOUSAIKA 10.12.2014 klo 17.30 18.30 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Kokouskutsu ja Esityslista 1/2015 Sivu 1 Lapinlahden seurakunnan seurakuntaneuvosto Kokouspäivä 12.1. Sivu 1 Seurakuntaneuvoston kokous pidetään 12.1.2014 Lapinlahden seurakuntatalossa. Ennen kokousta klo 18-19 on uuden seurakuntaneuvoston perehdytystilaisuus, jossa kirkkoherran johdolla käsitellään seurakuntaneuvoston

Lisätiedot

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti

Seurakuntaneuvosto klo Seurakuntakoti Seurakuntaneuvosto 12.1.2011 klo 18.30 Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4. Pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja

KOTKA-KYMIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2016 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA (1) Aika: Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.00 17.45 kahvitus klo 16.45 Paikka: Kotkan seurakuntakeskus, kokoushuone 1 Läsnä: Ville Mielonen puheenjohtaja Kari Hentunen

Lisätiedot

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja

Ulla Pirilä, kirkkovaltuuston vpj. Antti Viita, talousjohtaja, sihteeri. Matti Koivuluoma, kirkkovaltuuston puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 1/2015 Sivu 1 PÖYTÄKIRJA Aika: Keskiviikko klo 17-18.35 Paikka: Virastotalon kokoushuone Läsnä: Kari Mantere, pj Matti Antila Eija Harmanen Henry Hautala Heli Kurikka Heikki Lintala Maija-Liisa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 7/2016 Seurakuntaneuvosto 22.9.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 22.9.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, kerhohuone 1 Kustaantie

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 9 Sivu 1 Kokousaika Maanantaina 12.12.2016 klo 17 17.35 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila Anja, jäsen Huostila Mari,

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo

Kokouspaikka: Kestilän seurakuntatalo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Sivu 1 Kirkkovaltuusto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Kokousaika: Keskiviikko 3.6.2015

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2010 KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KOKOUSAIKA Tiistai kello KOKOUSAIKA Tiistai 14.12.20010 kello 18.00-19.47 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Irja Alho Liisa Hiltunen Väinö Hintikka Matti Honkavaara Tuomo Kuokkanen Pekka

Lisätiedot

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs)

KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016. Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) KESKI-PORIN SEURAKUNTANEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2016 Aika: ti 16.2.2016 klo 16 19.00 Paikka: Seurakuntien Hallintoviraston kokoushuone, Hallituskatu 9b (2. krs) Läsnä: Erkkola Kari puheenjohtaja Aalto-Setälä

Lisätiedot

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone

ORIVEDEN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013. AIKA Torstaina klo Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/2013 SIVU 48/2013 AIKA Torstaina 12.9.2013 klo 16.00 17.25 PAIKKA Oriveden seurakuntatalo, kokoushuone LÄSNÄ Tapiolinna Mika puheenjohtaja Aakula Kari jäsen Hjerppe Ilkka Jokinen

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2

POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 1 POSION KUNNAN ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 1. YLEISTÄ...2 2. ASIAKIRJAHALLINNON TEHTÄVÄT...2 3. ASIAKIRJAHALLINNON ORGANISOINTI JA VASTUUT...2 3.1. Asiakirjahallintoa johtavan viran-/toimenhaltijan

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015

Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Kangasalan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö KV 6 7.1.2015, liite 1 KV 50 18.12.2014, liite 9 KN 178 11.11.2014, liite 3 Hyväksytty kirkkovaltuustossa 7. päivänä tammikuuta 2015 Vahvistettu hiippakunnan

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 6/2015 Kokousaika 14.10.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti Käsiteltävät asiat 68 Kokouksen avaus 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 70 Pöytäkirjantarkastajat

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kirkkolain 24 ja 25 luvun muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Kirkkolakiin ehdotetaan tehtäviksi julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 10/ 2016 Kirkkoneuvosto 116-125 Aika Tiistai 30.11.2016 kello 17.30 17.55 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poistui kokouksesta 122

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 8/ 2016 Kirkkoneuvosto 83-96 Aika perjantaina 18.10.2016 kello 16.00 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1 /2014. Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 1 /2014 1 Aika tiistai 14.1.2014 klo 18.00 19.00 Paikka Keskusseurakuntatalo, Suokatu 22, 70100 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo puheenjohtaja Ilkka Raninen valtuutetut

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös. kirkkojärjestyksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 1009/2012 Kirkolliskokouksen päätös kirkkojärjestyksen muuttamisesta Annettu Turussa 5 päivänä marraskuuta 2009 ja 12 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu)

ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE. Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) ASIAKIRJAHALLINNON JA ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE Itä-Savon koulutuskuntayhtymä (SAMIedu) 27.5.2016 27.5.2016 1 27.5.2016 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAOHJEEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN 2. ARKISTOTOIMEN

Lisätiedot

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö

Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Oulun yliopiston asiakirjahallinnon ja arkistotoimen johtosääntö Yliopistolain (558/2009) 14 :n sekä Oulun yliopiston johtosäännön 2 :n nojalla yliopiston hallitus on 18 päivänä toukokuuta 2010 hyväksynyt

Lisätiedot

Ylä-Savon seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä Ylä-Savon seurakuntayhtymä Luottamushenkilöiden perehdytysilta 17.2.2015 Hallintojohtaja Katariina Bergbacka Seurakuntayhtymän perustamisen tavoite Tavoitteena säilyttää seurakuntien toiminnallinen itsenäisyys,

Lisätiedot

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT HOAY Rautatieläisenkatu 6 00520 HELSINKI puh. 020 7489 451, 020 7489 452 toimisto@hoay.fi www.hoay.fi YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, tarkoitus ja toiminta Helsingin opettajien ammattiyhdistys ry:n SÄÄNNÖT

Lisätiedot

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta

evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2005 vp Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 Kirkkoneuvosto sivut 65-72 KOKOUSAIKA. 21.10.2014 klo 18.00 20.25 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2014 sivut 65-72 KOKOUSAIKA klo 18.00 20.25 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) poissaolijat: MUUT LÄSNÄOLIJAT (ja läsnäolon peruste) LAILLISUUS

Lisätiedot

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone

NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KIRKKONEUVOSTO Kokous 26.3.2014. Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00. Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone NOKIAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (9) KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Keskiviikko 26.3.2014 klo 14.00 Seurakuntakeskus, pieni kokoushuone KN 27 KOKOUKSEN AVAUS 3 KN 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT

NURMON KAPPELISEURAKUNTA KAPPELINEUVOSTO KOKOUSKUTSU. KOKOUSAIKA Maanantai klo 18. KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT NURMON KOKOUSKUTSU KAPPELINEUVOSTO KOKOUSAIKA Maanantai 26.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Nurmon seurakuntakoti KÄSITELTÄVÄT ASIAT LIITE nro 33 Kokouksen avaus 34 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.30 19.33 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To klo Seurakuntakoti Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VI/2014 To. 13.11.2014 klo 18.00- Seurakuntakoti 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Pöytäkirjan allekirjoittaminen 4.

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 2/2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 8 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.10 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka Laakkonen

Lisätiedot

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 (6) KOKOUSAIKA 19.5.2015 klo 17 18.20 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon alasali JÄSENET Tolonen Mikko kirkkoherra, puheenjohtaja Puhakka Ulla Maija, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT

1(6) 10.5.2005 Dnro 122/03/2005. Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT 1(6) VALTIOKONTTORI MÄÄRÄYS 10.5.2005 Dnro 122/03/2005 Tilivirastot ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot KIRJANPITOAINEISTON SÄILYTYSAJAT Valtion talousarviosta annetun asetuksen (11.12.1992

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 3/ 2016 Kirkkovaltuusto 17-30 Aika 1.11.2016 klo 18.00 19.35 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Tiitinen Ilkka jäsen/puheenjohtaja Eeva Arja jäsen, poissa Husso Leena jäsen Hänninen

Lisätiedot

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16.

Veisattiin virsi 41. Puheenjohtaja luki päivän sanaa Room. 12: 6-16. Seurakuntaneuvosto I/2016 Ke 20.1.2016 klo 18 Seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Niemelä Heikki puheenjohtaja x Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen x Luoto Eeva-Liisa jäsen x

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki

PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto. Aika klo 18:40-20:00 Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, Helsinki PÖYTÄKIRJA Helsingin Mikaelin seurakunnan seurakuntaneuvosto Aika 30.11.2015 klo 18:40-20:00 Paikka Puotilan kartano, os. Puotilantie 7, 00910 Helsinki Saapuvilla olleet jäsenet Martti Häkkänen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (8) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 20.1.2016 1 (8) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 20.1.2016 klo 17.30-19.00 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 17.15 alkaen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 2/2017 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 15. päivä helmikuuta klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali 19 Kokouksen avaus 20 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kirkkoneuvosto 6.5.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 6.5.2014 klo 17.30-17.50 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Kangas Anja varajäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki

KIRKKONEUVOSTO 8/ (5) Esityslista. Aika Keskiviikko klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Seurakuntakeskus, Arkki KIRKKONEUVOSTO 8/2016 1 (5) Aika Keskiviikko 30.11.2016 klo 17- Kahvitarjoilu klo 16:45- Paikka Seurakuntakeskus, Arkki KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO 11.11.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 11.11.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 16.11.2015-17.12.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 Kirkkoneuvosto Aika 7.8.2012 klo 16.00 18.42 Paikka Tarinmaan seurakuntatalo ja hautausmaa Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Lintumäki Aki varajäsen Kautto Kaisa jäsen, ei osallistunut 93 käsittelyyn Kiukkonen Sirpa

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla.

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2004 Yhteinen kirkkovaltuusto Kokous aloitettiin raamatunluvulla. Yhteinen kirkkovaltuusto 30.9.2004 42 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 30.9.2004 klo 18.00-18.53 Paikka Osallistujat toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A (liite 1), liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet.

Kun 2 :ssä mainitut vaalit on toimitettu, valitaan eri vaalilla jäsenille varajäsenet. Liedon seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö 1 luku Kirkkoneuvoston kokoonpano 1 Kirkkoneuvostoon kuuluvat virkansa puolesta kirkkoherra puheenjohtajana sekä valittuina jäseninä varapuheenjohtaja ja kymmenen

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014

KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 2/2014 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 7.5.2014 6. Tulos- ja rahoituslaskelma sekä talousarvion toteutumisvertailu 1.1. 31.3.2014... 2 7. Toimintakertomus

Lisätiedot

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS lista kokous 1/2016 Seurakuntaneuvosto 14.1.2016 sivu 1 (6) REKOLAN SEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 14.1.2016 klo 18.00 Paikka Rekolan Pyhän Andreaan kirkko, srksali 2 Kustaantie 22,

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 9/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 Kirkkoneuvosto 1.9.2010 82 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 9/2010 KOKOUSAIKA keskiviikko 1. päivänä syyskuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Tuula Kauppinen,

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo

SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014. Kokousaika klo seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, Sipoo SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 8/2014 Kokousaika klo 18.00 20.12 Kokouspaikka seurakuntatalo, Iso Kylätie 1, 04130 Sipoo Läsnä: Tuomas Alaterä Georg Bergström Raila Degerholm

Lisätiedot

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b)

4 18 Talousarvion toteutuma vuodesta 2015 ja 1.1. 6.4.2016 (liite a ja b) JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 2/2016 1 AIKA PAIKKA Sivu / 20.4.2016 klo 18.00 alkavan iltakoulun päätyttyä. Säynätsalon seurakuntakoti, Saarnatie Alkuhartaus ja kokouksen avaus 3 14 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 4 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko klo 18.30 20.40 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Hannu Luostarinen Auli Pääkkönen Marjo Ruokolainen

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo

Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ klo 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 7/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 15.10.2013 klo 18.00 19.09. Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto 1 Kirkkoneuvosto 1 Aika Torstaina 20.2.2014 klo 18.00-20.40 Paikka Uusi pappila Jäsenet (läsnä = ) Raija Häkkinen Reijo Koskinen vpj Pentti Marttinen Sointu Ojonen Marja Korhonen Anneli Torppa Muut Jorma

Lisätiedot

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen

Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen Nurmes 22.3.2013 Arkistoinnin tarkoituksena on tiedon säilyttäminen -Paperiset asiakirjat -Kartat piirustukset -Valokuvat -Diat, äänitteet -Sähköinen asiakirjat ja tiedostot 1 Miksi? - toiminnan sujuminen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2015 23.6.2015 Aika Tiistai 23.6.2015 klo 18.00 19.28 Paikka Seurakuntakeskuksessa Läsnä Poissa Läsnä Jäsenet: Eveliina Hall Kristiina Häkkänen Piia Hämäläinen Panu Karjalainen Matti Kemppainen Helen Kokkonen Liisa Kuoksa

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 10/ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 16.11.2011 klo 17.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari, puheenjohtaja Ahlfors Sirpa

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ KH 18.6.1997 214 Astuu voimaan 1.7.1997 KAUNIAISTEN KAUPUNGIN ARKISTOTOIMEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Arkistotoimen toimintasäännön soveltaminen Kaupungin arkistotoimessa tulee sen lisäksi, mitä arkistolaissa,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen

OUTOKUMMUN SEURAKUNTA ESITYSLISTA NRO 7 /2010 KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu Raija Savolainen Helvi Vornanen KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Sivu 38 KOKOUSAIKA Tiistai kello 17.30-19.00 KOKOUSPAIKKA Outokummun seurakunnan seurakuntasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaapo Björklund, puheenjohtaja Anneli Hintikka Pekka

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6

Kirkkoneuvosto (9) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Kirkkoneuvosto 18.5.2016 1 (9) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 18.5.2016 klo 16.30-17.40 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87.

Asiat: Liitteet: 1/ 82, 1-2/ 83, 1/ 84, 1-5/ 86, 1/ 87. 107 Aika: 15.10.2015 klo 18.15-19.25 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Mari-Anne Sorva Valto

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 3/2016 Kirkkotie Artjärvi. Allekirjoitus 1 ARTJÄRVEN KAPPELINEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27.10.2016 klo 18.00 Paikka Varsinaiset jäsenet Artjärven seurakuntakoti Anttila Ari, estynyt Jarmo Koskinen, poissa Mauri Kyöstilä Koskelainen Arja Metso

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 2/2014 5 Aika tiistai 6.5.2014 klo 18.30 19.42 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 6/2013 15.8.2013 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 15.8.2013 klo 17.00 18.15 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Partanen Ensio, vs. kirkkoherra Ahlfors

Lisätiedot

Kirjanpitoaineiston säilytysajat

Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtiokonttori Määräys 1 (5) 18.9.2014 Dnro VK/329/00.01/2014 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Kirjanpitoaineiston säilytysajat Valtion talousarviosta annetun asetuksen

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit

Aa Saapuneiden kirjeiden diaarit. Saapuneiden kirjeiden diaarit. Ab Lähetettyjen kirjeiden diaarit. Lähetettyjen kirjeiden diaarit ARKISTOLUETTELO Kunta/Kuntainliitto Pääsarjan nimike Valkeakosken kaupunki A-E, G, J, U Arkistonmuodostaja/viranomainen Kansakoulun johtokunta Hyllyn numero 106-114, 391 Lukumäärä ja laatu Arkistotunnus

Lisätiedot

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015

Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 SUOMEN MOPSIKERHO RY:N SÄÄNNÖT Säännöt hyväksytty Kennelliitossa ja Patentti- ja Rekisterihallituksessa. Muutos voimaan 30.1.2015 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Mopsikerho ry ja sen tarkoituksena on kaikin

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 3/2013 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 7.3.2013 kello 17.00 - Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 31 Kirkkoneuvosto 3/ 31 28 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 30.05.2016 28 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2003 vp. Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 127/2003 vp Hallituksen esitys laiksi kirkkolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi kirkkolain muuttamisesta (HE 121/2003 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot