1. JOHDANTO Tausta ja tarve Capture-projektin tavoite PROJEKTIN TOTEUTUS Työryhmä ja resurssit...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. JOHDANTO... 2. 1.1. Tausta ja tarve... 2. 1.2. Capture-projektin tavoite... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTUS... 3. 2.1. Työryhmä ja resurssit..."

Transkriptio

1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO Tausta ja tarve Capture-projektin tavoite PROJEKTIN TOTEUTUS Työryhmä ja resurssit Ohjausryhmä ja kumppanit Projektin työvaiheet ja tuotokset PROJEKTIN TULOKSET Määrittelydokumentaatio Yleinen määrittely Capture-järjestelmän osat Vaatimukset Tietomallinnus Toiminnallisuudet ja konfiguraatio Liitynnät Järjestelmän keskeiset prosessit Pilotointi testiarkistolla ja Capture Client-sovelluksella LIITE 1. YRITYSTEN ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄT

2 1. JOHDANTO 1.1. Tausta ja tarve Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto on vuodesta 1981 asti toiminut yritysten, liikeelämän järjestöjen sekä liike-elämässä toimineiden yksityishenkilöiden arkisto. Päätehtävämme on elinkeinoelämän pysyvästi säilytettävien asiakirjojen säilyttäminen sekä niihin liittyvä tietopalvelu. Keskusarkiston toimintaa ylläpitää säätiö, jonka jäseninä on keskeisiä liike-elämän, kulttuurin ja opetuksen toimijoita, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän Keskusliitto, Keskuskauppakamari, Suomen Kulttuurirahasto ja Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulu. Elka on yli kolmekymmentä vuotta kestäneen toimintansa aikana keskittynyt paperisiin, ja muihin analogisiin, dokumentteihin ja tallenteisiin. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme myös digitoineet yli kaksikymmentä teratavua aineistoa, lähinnä valokuvia, liikkuvaa kuvaa ja äänitteitä. Tänä päivänä on täysin selvää, että yritysten tuottama aineisto on pääasiassa digitaalisesti syntynyttä ja sellaisena myös säilytettävää. Pysyäkseen edelleen Suomen johtavana yritysarkistona täytyy Elkan luonnollisesti luoda kyky digitaalisen aineiston vastaanottoon sekä digitaaliseen säilyttämiseen Capture-projektin tavoite Capture-projektin tavoitteena oli lähteä suunnittelemaan Elkan tarjoamia palveluita luvun vaatimusten mukaiseksi, ja sen jälkeen suunnitella niiden palveluiden toteuttamiseen parhaiten sopiva uusi tietojärjestelmä. Ensiksi linjasimme, mitä palveluita Elka haluaa tarjota yrityksille ja aineistojen käyttäjille. Sen jälkeen aloimme suunnitella sopivaa työkalua palvelun toteuttamista ajatellen. Capture-projektissa ei rahoitusehtojen takia vielä pyritty varsinaisen tuotantojärjestelmän rakentamiseen, vaan projektissa keskityttiin uuden tietojärjestelmän ja sen vaatimusten suunnitteluun. 2

3 Tekemiemme taustaselvitysten perusteella tiesimme, että yrityksillä on suuri tarve ratkaista digitaalinen pitkäaikainen säilyttäminen. Capture-projektin sekä sitä seuraavan tuotantojärjestelmän hankinnan seurauksena Elka pyrkii vastaamaan tähän tarpeeseen ja tarjoamaan yrityksille digitaalisen säilyttämisen palveluita. Suunnitellulla uudella tietojärjestelmällä hallitaan tulevaisuudessa digitaalisen aineiston lisäksi myös Elkan yli 26 hyllykilometrin paperiarkistojen viite- ja sijaintitiedot. Uuden tietojärjestelmän tavoitteena on nopeuttaa ja tehostaa Elkan paperiarkistojen luettelointi- ja kuvailutyötä. Uudella arkistotietojärjestelmällä tullaan korvaamaan nykyiset erilliset analogisen ja digitaalisen aineiston tietojärjestelmät sekä myös Elkan kirjastotietojärjestelmä. 2. PROJEKTIN TOTEUTUS 2.1. Työryhmä ja resurssit Capture-projektin päätoteuttajana toimi Elka ja apuna uuden tietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn teossa toimi osatoteuttajan roolissa Mikkelin ammattikorkeakoulu. Projekti oli kaksivuotinen ( ), ja sen hyväksytty rahoitus oli euroa, josta 70 % myönnettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta ja kansallisesta rahoitusosuudesta. Taulukossa 1 on kuvattu hyväksytty projektisuunnitelma sekä toteutuneet kustannukset kustannuslajeittaan. Taulukossa 2 taas on esitetty projektin kirjanpitoon tulleet rahoituserät. Taulukko 1. Hyväksytty projektisuunnitelma ja toteutuneet kustannukset. 3

4 Taulukko 2. Projektin kirjanpitoon tulleet rajoituserät Projektiryhmässä työskentelivät osa-aikaisesti oman työnsä ohessa seuraavat henkilöt: Olli Alm (projektipäällikkö, Elka), Jari Lehtonen (asiakirjahallinnon asiantuntija, Elka), Sirpa Nupponen (taloussihteeri, Elka), Heljä Strömberg (asiakirjahallinnon asiantuntija, Elka), Jussi Juvén (It-asiantuntija, Mamk) sekä Janne Strömberg (It-asiantuntija, Mamk). Voidaan siis todeta, että asiakirjahallinnon ja pitkäaikaisen säilyttämisen asiantuntijuus tuli Elkasta ja digitaalisten tietojärjestelmien osaaminen Mikkelin ammattikorkeakoulusta Ohjausryhmä ja kumppanit Projektin ohjausryhmään saimme mukaan erittäin edustavan joukon ammattilaisia niin kollegoistamme, ohjelmistotuotantoyrityksistä kuin perinteisistä kantaasiakasyrityksistämmekin. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Principal Consultant Ritva Toivonen Affecto Finland Oyj:stä. Muut ohjausryhmän jäsenet olivat: Jarmo Luoma-aho, arkistonjohtaja, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Mårten Stenius, projektipäällikkö, Kansallisarkisto Pentti Hiltunen, ylitarkastaja, Mikkelin maakunta-arkisto Jari Joutsjärvi, tuotepäällikkö, Innofactor Oyj Katariina Ryhänen, tuoteryhmäjohtaja, Kuntien Tiera Oy Tanja Rasila, suunnittelija, Yleisradio Oy Minna Hämäläinen, kehityspäällikkö, Metsäteollisuus ry Osmo Palonen, puheenjohtaja, Liikearkistoyhdistys Paula Siitonen, koulutusjohtaja, Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy 4

5 Markku Aholainen, maakunta-asiamies, Etelä-Savon maakuntaliitto Eveliina Pekkanen, suunnittelija, Etelä-Savon maakuntaliitto Mari Kivinen, ohjelmakoordinaattori, Miktech Oy Olli Alm, projektipäällikkö, Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto (siht.) Ohjausryhmä kokoontui projektin aikana kaikkiaan seitsemän kertaa. Kokoukset olivat luonteeltaan aina hyvin keskustelevia ja sisältöpainotteisia, edustivathan jäsenet alan korkeinta osaamista Suomessa. Kumppaneista täytyy erityisesti mainita vielä Yleisradio, sillä heidän henkilökuntaansa osallistui merkittävällä tavalla pilotointivaiheeseen, luovuttamalla ja siirtämällä projektin käyttöön Yleisradion verkkolevyaineistoa Projektin työvaiheet ja tuotokset Projektilla oli neljä keskeistä työvaihetta, joidenka sisältö ja tuotokset ovat tiivistetysti seuraavat: 1. Palvelukuvaukset Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin palvelukuvaukset Elkan nykyisistä ja tulevista palveluista. Palvelukuvaukset toimivat pohjana tietojärjestelmän suunnittelulle. 2. Vaatimusmäärittely Projektin toinen ja selkeästi merkittävin, vaihe oli vaatimusmäärittelyn laatiminen, tai oikeastaan on parempi puhua arkistotietojärjestelmän määrittelydokumentaation luonnista. Tämän keväästä 2011 aina loppusyksyyn 2012 kestäneen vaiheen aikana tehtiin niin yleinen määrittely, vaatimuslistaus, järjestelmän osien hahmottelu, toiminnallisuuksien ja keskeisten prosessien dokumentointi kuin myös konfiguraatiot. Vaatimusmäärittelyn tueksi toteutettiin marras-joulukuussa 2011 yrityksille suunnattu kysely, jossa kysyttiin yritysten omista tietojärjestelmistä sekä heidän toiveistaan ja vaatimuksistaan sähköiselle arkistopalvelulle. Kyselyn tuloksista tarkemmin liitteessä 1. 5

6 3. Mallintaminen Mallintaminen oli vaatimusmäärittelyvaiheen rinnalla toteutettu tietojärjestelmän ja sen sisältämän tiedon abstrakti kuvaus, joka sisältää sekä käsitemallintamisen että tietojärjestelmän tietomallintamisen. Käsitemallin pohjana toimii ICA:n malli, jossa aineisto, toimijat ja toiminta muodostavat kukin oman entiteettinsä, joilla on määriteltyjä suhteita keskenään. Capture-projektin käsitemallissa näihin entiteetteihin lisättiin vielä tapahtuma ja paikka. Tietomallista tehtiin lisäksi niin joustava, että konfiguraatiossa on mahdollista luoda uusia entiteettejä ja niiden välisiä suhteita. 4. Pilotointi Pilotointivaiheessa testasimme erilaisia aineiston vastaanoton, tallentamisen ja luetteloinnin toimintoja. Kaksi pilotointia koski analogisen paperiaineiston luettelointia, yksi digitaalisen aineiston tallentamista selainpohjaisella käyttöliittymällä ja yksi digitaalisen verkkolevyaineiston käsittelyä ja tallentamista Client-sovelluksella. 3. PROJEKTIN TULOKSET 3.1. Määrittelydokumentaatio Projektin tuloksena syntyivät sekä Elkan palveluiden kuvaukset, joissa määriteltiin nykyiset peruspalvelut, että myös tulevia sähköisen arkistoinnin vaatimia palveluita. Tavoitteena oli tuottaa palvelukuvausten lisäksi Elkan tulevan arkistopalvelujärjestelmän toiminnallinen vaatimusmäärittely. Määrittelyssä keskityttiin järjestelmään kohdistuneisiin vaatimuksiin ja toiminnallisiin tarpeisiin yleisellä tasolla. Tarkoitus oli keskittyä vain toimintaan, eikä rajata vielä mitään teknisiä toteutusmalleja tai asettaa teknisiä rajoitteita. Tässä esitellään projektissa syntyneet palvelukuvaukset ja tärkeimmät määrittelydokumentit yleisellä tasolla. 6

7 3.1.1 Yleinen määrittely Yleisen määrittelyn tavoitteena on toimia johdantona dokumentaatiolle. Dokumentaatiossa on käsitelty sovellusalue ja siihen liittyvät tarpeet. Lisäksi käsitellään nykytilannetta, mahdollisia kilpailijoita ja olemassa olevia palveluita. Yleisen määrittelyn tavoitteena oli myös listata Elkan pääprosessit ja niihin liittyvät sidosryhmät. Lisäksi dokumentti sisältää lyhyen listauksen muista määrittelydokumenteista ja niiden tarkoituksista. Kuva 1. Pääprosessit. 7

8 Capture-järjestelmän osat Suunnittelun alkuvaiheessa järjestelmä jaettiin toiminnan kannalta tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Tarkoitus oli jakaa määrittelydokumentaatiossa vaatimukset ja toiminnallisuudet näihin kokonaisuuksiin, jotta asiat olisi helpommin hahmotettavissa dokumentaatiossa. Kuvassa 2 esitetyn kokonaisuuden ei ole tarkoitus määritellä järjestelmän arkkitehtuuria vaan nimenomaan auttaa vaatimusten ja toiminnallisuuksien käsittelyssä. Capture-järjestelmä Arkistopalvelu 1. Säilytyspalvelu Fyysinen aineisto Sähköinen aineisto 2. Metatietopalvelu Luokittelu Muunnokset Metatietomallit 11. Rajapinnat & käyttöliittymät 12. Tunnistautuminen 13. Autorisointi 3. Hakupalvelu 4. Raportointipalvelu 7. Migraatiopalvelu 8. Hävityspalvelu 5. Yhteisöpalvelut 9. Käyttäjienhallinta 6. Lisäarvopalvelut 10. Työnkulut 15. Aktiiviarkisto 14. Loki & seuranta Kuva 2. Järjestelmän osat Vaatimukset Vaatimukset on jaoteltu dokumentaatiossa järjestelmän olennaisimpien toimintokokonaisuuksien mukaan. Samoja kokonaisuuksia on käytetty sekä toimintojen ja 8

9 niistä johdettujen prosessien jaottelussa dokumentaatiossa. Vaatimusten eli tarpeiden analysointiin ja keräämiseen käytettiin Elkan tuottamia palvelu- ja prosessikuvauksia. Lisäksi vaatimuksia toiminnoille kerättiin olemassa olevista arkistojärjestelmistä. Vaatimuksissa keskityttiin toiminnallisiin asioihin ja perusprosesseihin. Vaatimuksissa ei otettu varsinaisesti kantaa teknisiin yksityiskohtiin tai käyttöliittymän toteutukseen. Nämä asiat määritellään tarkemmin järjestelmän toteutusvaiheessa. Vaatimusdokumentissa vaatimuksille on annettu yksilöivä tunnus, nimi, lyhyt kuvaus sekä viittaus mahdollisiin liittyviin konfiguraatioihin. Kuva 3. Vaatimusmäärittelylomake Tietomallinnus Capturen tietomallin suunnittelun lähtökohtana oli perinteisestä arkistonmuodostuksesta poikkeava dynaaminen käsitemalli. Aikaisemmassa palvelutuotannossa tulleet haasteet liittyvät usein siihen, että järjestelmän tieto-objektimalli ja käytettävät metatiedot eli attribuutit eivät vastaa tarpeita. Lisäksi suunnittelussa pyrittiin tulevaisuutta varten ottamaan huomioon myös aineistoon liittyvän kontekstin tallentaminen. Tarkoitus on, että järjestelmä ei aseta rajoitteita sille, minkälaisia tieto-objekteja järjestelmään tallennetaan. 9

10 Määrittelyssä on esitelty oletustyypit tieto-objekteille, mutta järjestelmän käyttöönoton jälkeen voidaan lisätä uusia tyypittelyjä. Järjestelmän tietomalli perustuu käytännössä siihen ajatukseen, että on olemassa tietoobjekteja (kuva 6), jotka ilmentävät jotain käsitettä, ja on olemassa attribuutteja (kuva 7), joilla näitä käsitteitä kuvaillaan. Tyypiteltävät tieto-objektit mahdollistavat periaatteessa rajattoman määrän käsitteitä, joita järjestelmään voidaan tallentaa. Tieto-objekteja on Capture-mallissa kolmea eri tyyppiä: aineiston kertymää kuvaavia, kontekstia kuvaavia sekä hallinnollisia objekteja. Hallinnollisiin objekteihin tallennetaan järjestelmän ja objektien käyttöön liittyvää tietoa. Olennainen asia tietomallissa on objektien välisten suhteiden määrittely. Tietomallissa on määritelty valmiiksi järjestelmän käytön kannalta tärkeitä suhdetyyppejä, mutta järjestelmän käyttäjä pystyy myös määrittelemään objektien välille uusia suhdetyyppejä. Kantaobjekti Ajanjakso Kertymä covers ispartof ispartof Toimija;historia Luovutus relation Kertymä agent agent type Tapahtuma relation ispartof Kertymä covers Ajanjakso Kertymä ispartof agent agent Dokumentti covers Toimija;hall into ispartof Toimija;hall into Dokumentti attachment agent instanceof Ilmentymä instanceof classification Liite Ilmentymä Ilmentymä Luokitus Merkintäjärjestelmä Tunniste Merkkijonoarvo Kuva 4. Esimerkki tietomallin käytöstä. 10

11 Metatietomäärittelyn taustana on eri standardien yhdistäminen yhteen listaukseen (kuva 5). Ajatuksena oli, että metatietomallista löytyisi metatietoelementit mahdollisimman monenlaisten aineistojen kuvailuun. Ensisijaisesti kuvailun pitää tukea sähköisten ja analogisten dokumenttiaineistojen kuvailua, mutta myös esineaineistojen ja erilaisten kontekstia kuvaavien objektien kuvailu pitää olla mahdollista. Kuva 5. Capture metatietoelementit. Oletuksena Capturen tietomallissa määritellään tarpeellisimmat tieto-objektit, jotka ovat automaattisesti käytettävissä, kun järjestelmän ottaa käyttöön. Määrittelyssä on esitetty myös oletusattribuutit, joilla näitä objekteja minimissään tulisi kuvailla. 11

12 Kuva 6. Oletustieto-objektit Toiminnallisuudet ja konfiguraatio Määrittelydokumentaatiosta löytyvä toiminnallisuudet-dokumentti avaa sanallisesti keskeisimpiä järjestelmän toiminnan kannalta tärkeitä vaatimuksia. Toiminnallisuudet on jaoteltu dokumenttiin samoihin kokonaisuuksiin kuin vaatimuslistauksessa. Toimintojen sanallisten kuvausten tarkoitus on selittää tarkemmin vaatimusten tavoitteita ja merkityksiä. Konfiguraatioiden (kuva 7) tarkoitus on mahdollistaa yleisimpien eri käyttäjätyyppien tarpeiden aiheuttamien muutosten toteuttamisen ilman ohjelmointityötä. Tarkoitus on, että järjestelmän käyttöönottovaiheessa ja käytön aikana järjestelmän pääkäyttäjä voi tehdä järjestelmän käyttöä parantavia muutoksia ilman syvempää teknistä osaamista. Konfiguraatioilla voidaan vaikuttaa pääasiassa käytettävään tietomalliin, käytettäviin toimintoihin ja ominaisuuksiin sekä ulkoasuun liittyviin asioihin. 12

13 Kuva 7. Konfiguraatiolomake Liitynnät Liitynnät-dokumentissa on kuvattu pääpiirteittään (kuva 8) järjestelmän toteutuksessa huomioon otettavat liityntätyypit. Rajapintojen teknistä määrittelyä ei ole sisällytetty tähän määrittelyyn, koska merkittävimmät kansalliset palvelut, joihin liityntöjä tarvitaan, ovat vielä kehitysvaiheessa. Pääpiirteissään järjestelmään on kahdensuuntaisia liityntöjä aineiston hakuun ja aineiston tallennukseen. Liittyviä järjestelmiä ovat asiakkaiden järjestelmät, joista aineistoa tallennetaan ja joiden kautta arkistoitua aineistoa voidaan hakea. Kansallisia hakuliittymiä varten järjestelmään pitää toteuttaa toteuttavien osapuolien määrittelyjen mukaan hakurajapinnat. Lisäksi järjestelmässä on päivittäistä työtä palvelevia eräajorajapintoja ja Client-rajapinta, joiden avulla aineistoa voidaan tallentaa järjestelmään. 13

14 Asiakasjärjestelmä KDK PAS tms. CAPTURE Käyttöliittymät Client Eräajo Kuva 8. Capture-järjestelmän liitynnät Järjestelmän keskeiset prosessit Vaatimusten ja toimintojen lisäksi määrittelystä löytyy dokumentti, jossa tärkeimmät toiminnot on kuvattu sanallisesti prosesseina. Sanallisessa kuvauksessa on selitetty yleisellä tasolla toiminnon kulku alkupisteestä tavoitteeseen. Kuva 9. Järjestelmän keskeiset prosessit. 14

15 3.2. Pilotointi testiarkistolla ja Capture Client-sovelluksella Pilottien tarkoituksena oli testata aineiston tallennusta, seulontaa ja hallintaa olemassa olevilla työkaluilla ja näin saada uusia vaatimuksia ja tarpeita esille. Arkistopalveluna pilotissa käytettiin Mikkelin ammattikorkeakoulun YKSA3-arkistopalvelun testiympäristöä (kuva 10). Olemassa arkistopalvelua pystyy nyt jo käyttämään sekä sähköisen että analogisen aineiston hallintaa, mutta vapaa tieto-objektien tyypittely ja kontekstin tallennusta tukevat ominaisuudet palvelusta puuttuvat. Palvelu toimi suunnitteluprojektin aikana MAMK:n ja Elkan henkilöstölle yhteisenä toiminto- ja käsitereferenssinä, jonka avulla oli helpompi hahmottaa käytännön tarpeita suunniteltavalle järjestelmälle. Kuva 10. Testiarkisto. Pilotoinnin alkuvaiheessa kävi ilmi, että yksi isoimmista ongelmista asiakastapauksissa ovat vanhat sähköiset aineistot, joita on verkkolevyillä, työasemilla ja erilaisilla siirrettävillä medioilla. Tätä varten alettiin suunnitella työkalua, joka nopeuttaisi ja helpottaisi aineiston käsittelyä, seulontaa ja arkistointia. Suunnittelun tuloksena syntyi ajatus Client-työkalusta (kuva 11), jolla arkistonhoitaja voi käsitellä suuria määriä tiedostoja kerralla. 15

16 Työkalulla on tarkoitus pystyä skannaamaan kansioita erilaisilta medioilta ja listaamaan kaikki löydetyt tiedostot. Tämän jälkeen aineistoa voi ryhmitellä kansioittain, tiedoston koon perusteella, tyypeittäin ja tiedostoformaatin perusteella. Tiedostoja voi kuvailla ryhmissä tai yksitellen, minkä jälkeen tiedostoista tehdään siirtopaketit. Työkalulla voidaan työskennellä yhteydettömästi tai yhteydellisessä tilassa. Yhteydetön työskentely vaatii konfiguraation lataamisen arkistosta etukäteen. Yhteydellinen työskentely vaatii kirjautumisen arkistojärjestelmän tunnuksilla. Client-työkalulla aineistot kuvaillaan, liitetään luokitteluun ja tämän jälkeen siirretään kerralla arkistoon verkon yli. Jos työskentely tapahtuu yhteydettömässä tilassa, tehdään aineiston siirto arkistoon, kun yhteys on seuraavan kerran olemassa. Client-työkalua päästiin testaamaan vasta projektin loppuvaiheessa, koska toteutuksessa esiin nousseet tekniset ongelmat viivästyttivät käyttöönottoa. Työkalun käytöstä saadaan kuitenkin arvokasta tietoa vanhan sähköisen aineiston arkistointiin liittyvistä ongelmista. Client-työkalun testausta testiarkiston kanssa jatketaan vielä projektin päätyttyä. Kuva 11. Capture-client. 16

17 Pilottiin saatujen testiaineistojen perusteella voidaan sanoa, että hyvien työkalujen lisäksi tarvitaan aineiston seulonnassa kuitenkin myös asiantuntemusta aineistosta. Aineistoa tuntemattoman henkilön on vaikea erottaa tiedostomassasta arkistoon kuuluvat ja kuulumattomat tiedostot. Kun aineistoja on tallennettu tietovälineille ilman suunnitelmallisuutta, sisältävät kokonaisuudet usein paljon tiedostoja, jotka eivät varsinaisesti ole yrityksen toiminnasta syntyneitä. Tiedostot saattavat olla eri ohjelmistojen työtiedostoja, henkilökohtaisia aineistoja tai muita sekalaisia aineistoja, jotka eivät varsinaisesti kuulu arkistoon. Seulontatyö vaatii siis yrityksen toiminnan ja aineiston tuntemusta sekä selkeän ohjeistuksen siitä, minkä tyyppiset aineistot kuuluvat arkistoon. Yksi merkittävä vanhan sähköisen aineiston arkistointia hidastava tekijä on vanhat tiedostoformaatit. Jos käsitellään vain tietyn tyyppistä aineistoa, on helppo suunnitella migraatioprosessi aineiston konvertoimiseksi. Mutta kun tarkoitus ei ole rajoittaa aineistolajeja, joita arkistoon voidaan tallentaa, muuttuu migraation suunnittelu monimutkaiseksi. Koska sähköistä aineistoa on useita eri lajeja ja tiedostoformaatit muuttuvat nopealla syklillä, ei arkistojärjestelmää kehittävän organisaation kannata käyttää resursseja konversio-ohjelmistojen toteuttamiseen itse. Tällaisten ohjelmistojen kehittäminen kaikille aineistolajeille vaatisi huomattavia kehityspanostuksia ja erikoisosaamista eri tiedostoformaateista. Migraatiotesteissä yksi tärkeä esille tullut ongelma oli eheyden varmistaminen. Vanhat sähköiset aineistot saattavat sisältää tiedostotyyppejä, joiden tuottamiseen käytettyjä ohjelmistoja ei enää ole käytössä. Tiedostoille voi löytyä konversio-ohjelmistoja, mutta kun konvertoitua tiedostoa ei voida verrata alkuperäiseen, on täysin arvailujen varassa, vastaako tietosisältö ja ulkoasu alkuperäistä. Varsinkin tekstinkäsittelyohjelmistojen tuottamissa tiedostoissa voi asetteluun liittyviä elementtejä hävitä konversiossa, vaikka varsinainen tietosisältö säilyy entisellään. Tämä vaatii periaatteiden määrittämistä arkistointiprosessiin, jossa otetaan kantaa siihen, mitkä ovat migraation onnistumisen vaatimukset. 17

18 YKSA3-testiarkistolla toteutettiin myös kaksi analogisen aineiston pilottia sekä yksi dokumenttienhallintakäyttöä koskeva pilotti. Analogisen aineiston piloteista ensimmäinen koski hyvin vanhan historiallisen aineiston luettelointia ja kuvailua. Testiaineisto oli järjestetty yleisen arkistokaavan (nk. ABC-kaava) mukaisesti, mutta sen luettelointitietoja ei ollut aiemmin syötetty tietokantaan. Toinen analogisen aineiston pilotti taas koski aivan uutta, 2000-luvulla syntynyttä, määräajan säilytettävää aineistoa. Siinä tarkoituksena oli testata erilaisia tapoja luetteloida ja hallita määräajan säilytettävää aineistoa erilaisilla luettelointitarkkuuksilla siten, että tiedon löytymisen mahdollisuus maksimoidaan kuitenkin niin, että aineiston vuosittainen hävittäminenkin sujuu tehokkaasti. Dokumenttienhallintapilotin tarkoitus oli löytää hyviä käytänteitä testiarkiston, Microsoft SharePointin, verkkolevyn ja työasemien hyödyntämisen kesken. Harjoituksen testimateriaalina toimi Capture-projektin tuottama dokumentaatio, jota löytyi hajallaan niin SharePointista, verkkolevyltä kuin myös yksittäisten työntekijöiden työasemilta. Toinen tavoite oli testata YKSA3-testiarkiston konfiguraation soveltuvuutta eri tyylisten dokumenttien arkistointiin. 18

19 LIITE 1. YRITYSTEN ASIAKIRJAJÄRJESTELMÄT 19

20 20

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 7.1.2002 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Vaatimusmäärittely Kuopio

Vaatimusmäärittely Kuopio Vaatimusmäärittely Kuopio Kuopio, Vaatimusmäärittely, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 25.10.2001 Mikko Lampi Ensimmäinen versio 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Katselmointi, lähinnä

Lisätiedot

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012

Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Kokemukset kuntien yhteisen tehtäväluokituksen soveltamisesta Mikkelin kaupungissa 2011 2012 Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Historia- ja maantieteiden laitos Arkistoalalle

Lisätiedot

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON

HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Sosiaalialan tietoteknologiahanke HL7 STANDARDIEN SOVELTUVUUS SOSIAALI HUOLTOON Versio 1.0 Lokakuu 2007 Kuopion yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos Teppo Taskinen Timo Tiihonen Riikka Huttunen Riitta

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa

JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa JHS 183 Julkisen hallinnon palvelujen tietomalli ja ryhmittely verkkopalveluissa Versio: 28.2.2013 Julkaistu: 28.2.2013 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 5 3 Termit

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK 1.6.2007 31.12.2007 II-vaiheen loppuraportti 1. Hankkeen taustaa...3 2. Hankkeen toimijat, keskeinen toiminta ja tavoitteet...3 3. Keskeinen toiminta

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI

ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI 12.6.2014 ICT-RYHMÄN LOPPURAPORTTI Sisällysluettelo 1. Yhteenveto... 3 2. Taustaa... 4 3. Työryhmämme organisointi ja työskentelytapa... 4 4. Työryhmämme tarkastelun kohteena olevien palveluiden tai teeman

Lisätiedot

Thl.fi Vaatimusmäärittely

Thl.fi Vaatimusmäärittely 1(72) Thl.fi Vaatimusmäärittely 2(72) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Muutokset 1.0 16.2.2013 THL Viimeistely ja hyväksyntä tarjouspyynnön liitteeksi. 1.1 18.3.2013 Riku Mäki (THL) Muutoksia kilpailutuskohteen

Lisätiedot

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999.

VTT AUTOMAATIO. Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa. Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999. VTT AUTOMAATIO Laadukas tuotedokumentointi 1990-luvun lopun metalliteollisuudessa Dokumentointiryhmän toiminta 1997-1999 Raportti RIS B002 Toisten kokemuksista oppiminen Oman toiminnan reflektointi Ongelmanratkaisu

Lisätiedot

Projektisuunnitelma Kuopio

Projektisuunnitelma Kuopio Projektisuunnitelma Kuopio Kuopio, Projektisuunnitelma, 30.10.2001 Versiohistoria: Versio Pvm Laatija Muutokset 0.1 13.10.2001 Ossi Jokinen 0.2 25.10.2001 Ossi Jokinen Sisäisen katselmoinnin korjaukset.

Lisätiedot

Unified Process for EDUcation [UPEDU]

Unified Process for EDUcation [UPEDU] Unified Process for EDUcation [UPEDU] Sami Pietinen Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen ja tilastotieteen laitos 30.8.2007 Sisällys 1. Johdanto...3 2. Konseptuaalinen malli taustalla...4 3. UPEDU-prosessi...5

Lisätiedot

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011

Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista. Versio 0.9 17.6.2011 Peppi projekti: Selvitys lukujärjestyksien suunnittelutyökaluista Versio 0.9 17.6.2011 Sisältö 1. Johdanto... 1 1.1 Tavoitteet... 1 1.2 Rajaukset... 1 1.3 Taustaa... 1 2. Työ- ja lukujärjestyssuunnittelutyökalut...

Lisätiedot

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ

IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ IT-PALVELUN KEHITTÄMINEN GLOBAALISSA TOIMINTA- YMPÄRISTÖSSÄ Mika Hirsimäki Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Ylempi AMK TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojärjestelmäosaamisen

Lisätiedot

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely

Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely Ajanvarausrajapinnat Tekniikkariippumaton määrittely SerAPI projekti Yhteyshenkilö Mika Tuomainen (Mika.Tuomainen@uku.fi) Dokumentin versio 1 Päiväys 30.12.2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 5 2 Määrityksen

Lisätiedot

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU

KUNTOSALIN VERKKOPALVELU KUNTOSALIN VERKKOPALVELU Suunnitteludokumentti Ryhmä: Salimarkut Kristiina Heinonen Johanna Räisänen Topi Aura Henri Kalve Joonas Keskinen MATHM-47250, Verkkopalvelun sisällöntuotanto Hypermedia Tampereen

Lisätiedot

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin

Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2008:6 Tekstiviesteillä tukea päihdeongelmiin Oma-apuun, vertais- ja ammattilaistukeen perustuvan Voimapiiritekstiviestipalvelun pilottihanke vuosina 2006-2008

Lisätiedot

Palvelusetelin sähköinen tuki

Palvelusetelin sähköinen tuki Palvelusetelin sähköinen tuki Sähköinen palveluseteli ja portaali Lauri Salmivalli, Anni Rasinen, Valtteri Rantala, Tommi Koivisto, Deloitte Päiväys 3..20 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Esipuhe...

Lisätiedot

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS

HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Satu Toija HR-JÄRJESTELMIEN KARTOITUS Case: Yritys X Liiketalous ja matkailu 2013 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous ja matkailu TIIVISTELMÄ Tekijä Satu Toija Opinnäytetyön nimi HR-järjestelmien kartoitus

Lisätiedot

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta

esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta elive.fi - Verkottuvan liiketoiminnan sähköiset palvelut -kehittämishanke esmes: Pk-yrityksen verkostoituneen liiketoiminnan sähköisten palvelujen hallinta Antti Tuomisto, Pasi Ojala, Esko Pesonen, Nina

Lisätiedot

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle

Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-03718-07 24.4.2007 Riskianalyysien laatu: vaatimukset tilaajalle ja toteuttajalle Kirjoittajat Anna-Mari Heikkilä, Mervi Murtonen, Minna Nissilä, Kimmo Virolainen, VTT Päivi

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin

Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Arkistolaitos 28.8.2009 AL/6640/07.01.01.00/2009 versio 1.0 Asiakirjahallinnon opas valtionhallinnon organisaatiomuutostilanteisiin Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JOHDON ROOLI JA VASTUUT...2 3. ERILAISTEN

Lisätiedot