PEKKA MATTILA professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PEKKA MATTILA professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu"

Transkriptio

1 v

2 2

3 3

4 Nousijoista ja laskijoista on vaikeaa enää tunnistaa toimialatrendejä. Saman alankin yritysten kohtalot eriytyvät. Palveluiden nousu on tasaista ja tulee jatkumaan. PEKKA MATTILA professori Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

5 5 Suuryritysten kokonaisliikevaihto kääntyi laskuun ja ne vähensivät henkilöstöä. Niukempi linja johti kuitenkin myös liikevoiton selkeään kasvuun. Palveluistuminen muovaa suuryritysten toimialajakaumaa.

6 6 Tutkimukseen osallistuneiden suuryritysten toimialat vastaavat melko hyvin lukumääräistä toimialajakaumaa kaikkien 250 suuryrityksen joukossa. Samalla koko toimialaluokittelu on kuitenkin menettämässä merkitystään; yhä useampi teollinen yritys synnyttää kasvua palveluliikennetoiminnoilla. Palveluistuminen vaikuttaa suuryrityskentän toimialajakaumaan. Palveluyhtiöt vastaavat jo neljänneksestä kumulatiivisesta liikevaihdosta, myös niiden määrä kasvaa. Teollisuus tekee liikevaihdosta kuitenkin edelleen lähes puolet. Muutokset toimialarakenteessa (liikevaihto), tilanne kunkin vuoden alussa.

7 7 Kulutus laskee ja kun kilpaillaan pienemmästä kakusta, hintakilpailu kovenee. RALF HOLMLUND toimitusjohtaja Suomen lähikauppa

8 8 Kilpailu kiristyi sekä kotimaisilla että kansainvälisillä markkinoilla. Erityisesti hintavetoinen kilpailu korostui yhä useammilla toimialoilla. Toimialallamme kilpailu on ankaraa, samaa mieltä vastanneet. Hintakilpailu on toimialamme tunnusmerkki, samaa mieltä vastanneet. Kilpailijoiden uusista liikkeistä kuulee uutisia lähes joka päivä, samaa mieltä vastanneet. Muut alan toimijat pystyvät vastaamaan välittömästi mihin tahansa yksittäisen kilpailijan toimenpiteeseen, samaa mieltä vastanneet.

9 9 Myös kotimaisilla markkinoilla kilpailu koventui vastaajayritysten näkökulmasta selvästi vuonna Erityisesti juuriltaan suomalaiset suuryritykset kokivat kilpailun lisääntyneen, kun taas ulkomaiset tytäryhtiöt näkivät kilpailun Suomen markkinoilla jopa hieman laimentuneen. Toimialallamme kilpailu on ankaraa, samaa mieltä vastanneet. Hintakilpailu on toimialamme tunnusmerkki, samaa mieltä vastanneet. Toimialallamme taistellaan ankarasti mainonnan keinoin, samaa mieltä vastanneet.

10 10 Nyt tehokkuuden nimissä saatetaan hieman lykätä isoja kehitysprojekteja, mutta niistä ei luovuta. En usko, että henkilöstöön panostamisen lasku on mikään pysyvä trendi. KENNETH STRÖMSHOLM toimitusjohtaja Veho

11 11 Vuonna 2014 suuryritysten investoinnit kääntyivät selvään laskuun. Kasvua näkyi ainoastaan panostuksissa tietojärjestelmiin sekä markkinointiviestintään. Kansainväliset tytäryhtiöt vähentävät huomattavasti myyntitoimintaan kohdistuvia investointeja. Suomalaiset yritykset panostavat entisestään markkinointiviestintään ja prtoimintaan. Huolestuttava tulos on suuryritysten panostusten selkeä vähentäminen henkilöstön kehittämiseen.

12 12 Näyttää siltä, että Suomi ei lähde käyntiin eikä talous käänny tänä vuonna. Talouden kehitykseen ei uskota yrityksissä siinä määrin, että uskallettaisiin investoida. RALF HOLMLUND toimitusjohtaja Suomen lähikauppa

13 13 Investointien kehitysnäkymä on suuryritysten keskuudessa hämmentävän alavireinen. Ainoastaan investointien uusien tarjoomien tuotteiden ja palveluiden kartoittamiseen, kehittämiseen sekä niiden digitalisointiin ennakoidaan kasvavan vuonna Arvioitu investointien (aineelliset/aineettomat) suhteellinen muutos keskimäärin vuodelle 2015 (kaikki vastaajat).

14 14 Asiakaskokemus ei saa olla juhlapuhetta, vaan sen on oltava todellisuutta. Asiakkaan kokemus on yrityksen omissa käsissä, ja siten tärkeä kilpailukeino. KENNETH STRÖMSHOLM toimitusjohtaja Veho

15 15 Kuten aiempinakin vuosina, suuryritykset priorisoivat johtamiseen ja organisaatioon sekä palveluihin liittyviä kehityskohteita. Asiakkaita ja markkinoita ei edelleenkään nähdä kehityksen painopisteinä. Strategiset kehityskohteet (johtaminen ja organisaatio, asiakkaat ja markkinat, palvelut), samaa mieltä vastanneet, kaikki vastaajat.

16 16 Strategisten kehityskohteiden painotukset välittyivät johdonmukaisesti myös suuryritysten strategisissa kilpailutoimenpiteissä. Suomalaisomisteisten suuryritysten ja ulkomaisten yritysten tytäryhtiöiden välillä merkittävin ero ilmeni uusien palvelujen tarjoamisessa ja markkinointiviestinnässä aktiivisina kilpailukeinona. Verrattuna pääasiallisen toimialanne kilpaileviin yrityksiin, uskotteko, että yrityksenne tekee seuraavia kilpailutoimenpiteitä vähemmän vai enemmän (määrällisesti)? Enemmän vastanneiden osuus kaikista vastaajista.

17 17 Isot kokoonpanolinjat on jo siirretty, ei ole enää jäljellä siirrettävää. Toisaalta on myös aloja, joilla siirtäminen ei niin vain käykään. MARTTI VÄHÄKANGAS kauppaneuvos Snellman

18 18 Tuotannon ja myynnin maantieteelliset sijoittumisnäkymät näyttäytyvät suhteellisen vakaina vuonna Venäjän nousu-ura tuotannon ja asiakkuuksien kasvualueena on kuitenkin taittunut selvään laskuun. Lisääntyykö vai väheneekö seuraavien alueiden painoarvo lähitulevaisuudessa, mitä tulee yrityksenne tuotannon sijoittumiseen/myyntiin ja asiakkuuksiin? Vastausvaihtoehdot: vähenee, pysyy ennallaan, lisääntyy. Vastausvaihtoehdon lisääntyy valinneet.

19 19 Vaikea kuvitella, että Suomessa kysyntä kehittyisi monellakaan alalla. Maailmanlaajuisesti kyllä, mutta Suomessa ollaan niin lähellä nollaa kuin ikinä. HARRI BROMAN kauppaneuvos Broman Group

20 20 Kysynnän uskotaan kääntyvän Suomessa lopulta kasvuun.

21 21 Henkilöstömäärän kehityksen ennakoidaan jatkuvan silti alavireisenä, ja suuryritykset arvioivatkin jatkavansa henkilöstön vähennyksiä Suomessa vielä vuonna 2015.

22 22 Suuryrityksen näkökulmasta vaaleihin liittyy iso kysymys: pystyvätkö tuleva hallitus ja eduskunta todella toteuttamaan niitä kipeitä valintoja, jotka veisivät yhteiskuntaa eteenpäin? JYRKI MÄKI-KALA talous- ja rahoitusjohtaja Neste Oil

23 23 Kokemus Suomen poliittisen johdon heikosta ennakoivuudesta ei rajoitu enää ensi sijassa suomalaisperäisiin suuryrityksiin vaan epätietoisuutta ja epäuskoa koetaan myös ulkomaisten konserninen tytäryhtiöissä. Suomen poliittiseen johtamiseen, erityisesti tulevaan hallituspohjaan, liittyy epävarmuus-tekijöitä, samaa mieltä vastanneet. Poliittinen epävarmuus tulee entisestään lisääntymään eduskuntavaalien ja uuden hallituspohjan myötä, samaa mieltä vastanneet.

24 24 Jos viime aikoina on tehty massiivisia investointeja, ei Venäjältä vetäydytä. Tilanne vaikuttaa niillä, jotka vasta suunnittelevat laajentumista, tai panostukset ovat toistaiseksi vähäisempiä. MARTTI VÄHÄKANGAS kauppaneuvos Snellman

25 25 Muutokset Venäjän tilanteessa eivät ole aiheuttaneet suurta hysteriaa suomalaisten suuryritysten keskuudessa. Venäjän tilanteen viimeaikainen kehitys on muuttanut strategisia painotuksia, esimerkiksi investointien kohdentamista, samaa mieltä vastanneet.

26 26 15 vuotta sitten Suomi oli digitalisoitumisen eturintamassa. Monessa asiassa ollaan yhä vahvoja, ja digitalisoitumisen tärkeys ymmärretään. Suomalaisyrityksillä on kuitenkin myös kiinni otettavaa. KEIJO VIKKULA Group CEO 3-Step IT

27 27 Valtaosa vastanneista suuryrityksistä ennakoi vuonna 2015 siirtävänsä taloudellisia panoksia arvoketjun tai toiminnan digitalisointiin. Siirrämme tulevana vuonna taloudellisia panoksia toimitamme tai arvoketjumme digitalisointiin, samaa mieltä vastanneet. Avainhenkilöidemme huomiota siirretään tulevana vuonna toiminnan digitalisointiin, samaa mieltä vastanneet.

28 28 Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit arvioitiin vastauksissa merkittäväksi. Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit ovat tällä hetkellä merkittäviä, samaa mieltä vastanneet. Tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyvät riskit vaativat yritykseltämme varautumista lähitulevaisuudessa, samaa mieltä vastanneet.

29 29 Tutkimuksen toteutuksesta vastasi tänäkin vuonna Aalto-yliopiston professoreiden ja tutkijoiden perustama ajatushautomo Nordic Institute of Business and Society osk, ja sitä johtivat professorit Pekka Mattila ja Henrikki Tikkanen. Yhteistyö OPn kanssa teki tutkimuksen mahdolliseksi. Tekijät: Nordic Institute of Business & Society NIBS Pekka Mattila, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Henrikki Tikkanen, professori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Antti Sihvonen, tutkijatohtori, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Jaakko Kotila, tutkimusassistentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Kopla Helsinki Kati Nurminen, suunnittelujohtaja Tatu Malmström, strategi Oona Viskari, graafinen suunnittelija

Tutkimuksen toteutuksesta

Tutkimuksen toteutuksesta Synkin vaihe on ohitettu. Panokset uusiin liiketoimintoihin ovat nousussa. Suuryritykset luottavat enemmän itseensä kuin poliittiseen johtajuuteen Suuryritysten toiveikkuus on lisääntynyt vuoden takaisesta.

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kohti menestystä Sisällysluettelo Johdanto 3 Yritysten maailma muuttuu radikaalisti avaintoiminnot hajautuvat maailmalle 4 Investoinneissa suuret yritykset reagoivat

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri kevät

Pk-yritysbarometri kevät Pk-yritysbarometri kevät Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj, Työ- ja elinkeinoministeriö Pk-yritysbarometri kevät 2011 EsipuhE Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä

Lisätiedot

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2013 maksuton versio. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2013 maksuton versio Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 31.12.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Tutkimuksen toteutus, vastaajat

Lisätiedot

Tulevaisuus haastaa osaajat

Tulevaisuus haastaa osaajat Tulevaisuus haastaa osaajat Kone- ja metallituoteteollisuuden näkemyksiä alan kehittämistarpeista Suomessa ja maailmalla vuoteen 2020 Sami Leppimäki ja Tarja Meristö Tulevaisuus haastaa osaajat Kone-

Lisätiedot

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista

Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Accenture Management Consulting Kaikki liiketoiminta on digitaalista mutta mitä sen suhteen pitäisi tehdä? Accenturen tutkimus suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista Digitaalisuus ei ole enää vaihtoehto

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE tutkimukset PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki pk-yritysten suhdanne- ja rahoitustilannetta luotaavan pikakyselyn marraskuussa 29 aikavälillä 7.11.

Lisätiedot

Alueellisten rakennemuutosten ennakointi

Alueellisten rakennemuutosten ennakointi Työpoliittinen Aikakauskirja 3/2008 Katsauksia ja keskusteluja Alueellisten rakennemuutosten ennakointi Esimerkkinä metsäsektori Johanna Alatalo 1 Mika Tuomaala 2 Viime aikoina on eräillä Suomen paikkakunnilla

Lisätiedot

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna

Innovaatioympäristö tänään ja huomenna ESPOO 2006 VTT WORKING PAPERS 44 Innovaatioympäristö tänään ja huomenna Jani Saarinen, Nina Rilla, Torsti Loikkanen & Juha Oksanen VTT Jaakko Alasaarela ZEF Solutions Oy ISBN 951 38 6596 7 (URL: http://www.vtt.fi/inf/pdf/)

Lisätiedot

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager

SISÄLTÖMARKKINOINTI. Hypestä hallintaan? Mari Maunu. Johanna Lammassaari. KTM, FM, Marketing Coordinator. KTM, Marketing Manager SISÄLTÖMARKKINOINTI Hypestä hallintaan? Mari Maunu KTM, FM, Marketing Coordinator Johanna Lammassaari KTM, Marketing Manager SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Tutkimus... 3 3. Sisältökanavat ja -taktiikat...4

Lisätiedot

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet

liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Tekesin katsaus 237/2008 Energia- ja ympäristötoimialojen pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämistarpeet Nina

Lisätiedot

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015

Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 Kaupan trendit ja tulevaisuus 2015 THINK TANK KAUPAN TRENDIT JA TULEVAISUUS 2015 TOUKOKUU 2015 04 SAATESANAT Vahva konsepti avainasemassa Syrjäyttääkö nouto kotiinkuljetuksen? 05 HAASTATELTAVAT JA TUTKIMUKSEN

Lisätiedot

Tiivistelmä tuloksista

Tiivistelmä tuloksista Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö tekee yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa pientä ja keskisuurta yritystoimintaa ja sen kehitystä kuvaavaa a. Barometri perustuu runsaan 4 pk-yrityksen vastauksiin

Lisätiedot

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella

Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella EURO 10.9.99 5.10.1999 12:09 Sivu 2 Yrityksen strategiset kysymykset ja tehtävät euroalueella 2 Yhteisen eurooppalaisen valuutan euron vaikutukset suomalaisen pk-yrityksen toimintaan voidaan kiteyttää

Lisätiedot

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius

Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa. Reijo Lilius Kansantaloudellinen aikakauskirja 111. vsk. 2/2015 Tietojenkäsittelypalveluiden merkitys Suomen kansantaloudessa Reijo Lilius IT-palveluiden ja ohjelmistotuotteiden merkitys on digitalisaation myötä edelleen

Lisätiedot

LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto

LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009. Petteri Pohto LUOTTAMUKSELLINEN DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009 Petteri Pohto Sisällys 1 DIGIMARKKINOINNIN BAROMETRI 2009... 2 1.1 Taustaa... 2 1.2 Tärkeimmät tulokset tiivistettynä:... 2 2 DIGITAALISTEN MARKKINOINTIKANAVIEN

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja

Suomen maatalouskoneteollisuuden. palvelut. Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta. Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut 2010 Tavoitteena menestyvä palveluliiketoiminta Seinäjoen Teknologiakeskus Oy:n julkaisusarja 1 Suomen maatalouskoneteollisuuden palvelut Tavoitteena menestyvä

Lisätiedot

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä

Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä Lentoliikenneselvitys 2011 Humppilan Ekolentokentän mahdollisuudet globaalissa lentoliikenteessä AIRTOUCH Oy Projektiryhmä Jukka Näräkkä Pekka Mäkinen Gary Evans Tilaaja : Hämeen ammattikorkeakoulu, Velog-

Lisätiedot

Uusi talous tarua vai totta? 1

Uusi talous tarua vai totta? 1 Kansantaloudellinen aikakauskirja 97. vsk. 1/2001 ESITELMIÄ Uusi talous tarua vai totta? 1 Matti Pohjola Professori Wider-instituutti U uden talouden käsite tuli tutuksi talouslehdistössä joskus 1990-luvun

Lisätiedot

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Kasvun ajurit 6. Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu Kasvun ajurit 6 Kansainvälistymisen menestystekijät ja esteet Kasvuyritysten ja PK-yritysten vertailu

Lisätiedot

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA

Pekka Ylä-Anttila TUOTANTO GLOBALISOITUU, OSAAMISTARPEET MUUTTUVAT SÄHKÖ-, ELEKTRONIIKKA- JA TIETOTEKNIIKKA-ALA ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki Finland Tel. 358-9-609 900 Telefax 358-9-601 753 World Wide Web: http://www.etla.fi/ Pekka

Lisätiedot

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet

Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Euroopan unionin laajentumisen taloudelliset vaikutukset ja sen tarjoamat liiketoimintamahdollisuudet Suomen pk-yrityksille Kuopio 2003 ISBN 952-5188-47-7 ISSN 1238-6383 ESIPUHE Tämän raportin tavoitteena

Lisätiedot

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa

ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa ICT:n mahdollisuudet metalliteollisuudessa Osa 3: ICT:n käyttö, kehittäminen ja strategia 2012 suoritetun toimitusjohtajakyselyn mukaan, tietoteknologia on ensimmäisen kerran historiassa ohittanut ihmiset

Lisätiedot

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia

MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia MARKKINOINNIN TILA 2008 1(22) MARKKINOINNIN TILA 2008 Kyselytutkimuksen tuloksia Johdanto StratMark-hankkeen puitteissa toteutettiin kevät-talvella 2008 laajamittainen Markkinoinnin Tila 2008 -kyselytutkimus,

Lisätiedot

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014

DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 DiViA Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Digitaalisen markkinoinnin barometri 2014 Tiivistelmä DiViAn Digitaalisen markkinoinnin barometri -tutkimus tehtiin nyt kymmenettä kertaa. Tutkimus on tehty

Lisätiedot

Etelä Suomen logistiikkabarometri

Etelä Suomen logistiikkabarometri Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä Suomen logistiikkabarometri 1/2010 Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUS TURUN YLIOPISTON

Lisätiedot