Kotiteatterijärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotiteatterijärjestelmä"

Transkriptio

1 Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT3

2 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille). Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää. Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle. Vahinkojen estämiseksi tämä laite on asetettava asennusohjeiden mukaisesti turvallisesti kaappiin. Vain sisäkäyttöön. Tietoa virtalähteistä Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu. Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi. Suositellut kaapelit Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden kytkentään isännöintiä varten täytyy käyttää asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä. Euroopassa asuvat asiakkaat Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu. 2 FI

3 asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokio, Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin. Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URLosoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo 5,15 5,35 GHz:n kaista on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä kotiteatterijärjestelmä on tarkoitettu yhdistetyissä laitteissa olevan kuva- ja äänisisällön toistoon sekä musiikin suoratoistoon NFCyhteensopivasta älypuhelimesta tai BLUETOOTH-laitteesta. Tämä järjestelmä tukee myös suoratoistoa verkosta ja Screen mirroring -toimintoa. Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-säännöksen rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja DTS** Digital Surround -järjestelmiä. * Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. ** Tietoja DTS:n patenteista on osoitteessa Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, symboli sekä DTS-HD ja symboli yhdessä ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä järjestelmä käyttää High- Definition Multimedia Interface (HDMI ) -tekniikkaa. HDMI ja High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BRAVIA on Sony Corporationin tavaramerkki. PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Alliance ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Miracast ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. N-Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Google Play on Google Inc:n tavaramerkki. Xperia on Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkki. 3 FI

4 BLUETOOTH -sanamerkki ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. DSEE HX on Sony Corporationin tavaramerkki. MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla. Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön myöntämää lupaa. Opera Devices SDK on Opera Software ASA:n tuote. Copyright Opera Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään. ClearAudio+ on Sony Corporationin tavaramerkki. x.v.colour ja x.v.colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. Apple, Apple-logo, iphone, ipod, ipod touch ja Retina ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for ipod- ja Made for iphone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti ipod- tai iphone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö ipod- tai iphone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn. Yhteensopivat ipod-/iphonemallit Seuraavat ipod-/iphone-mallit ovat yhteensopivia. Päivitä ipod-/iphonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttämistä järjestelmän kanssa. BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien kanssa: iphone iphone 6 Plus / iphone 6 / iphone 5s / iphone 5c / iphone 5 / iphone 4s / iphone 4 / iphone 3GS ipod touch ipod touch (5. sukupolvi) / ipod touch (4. sukupolvi) Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Muut järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei käytetä merkintöjä ja. 4 FI

5 GNU GPL/LGPL -lisenssin alaisia ohjelmistoja ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskeva ilmoitus Tämä tuote sisältää GNU General Public License ( GPL )- tai GNU Lesser General Public License ( LGPL ) -lisenssin alaisia ohjelmistoja. Lisenssissä mainitaan, että asiakkailla on oikeus hankkia, muunnella ja jakaa edelleen mainitun ohjelmiston lähdekoodia GPL- tai LGPLlisenssin ehtojen mukaisesti. Lisätietoja GPL- ja LGPL-lisensseistä sekä muista ohjelmistolisensseistä on tuotteen [Setup]-valikon [System Settings] -osan [Software License Information] -kohdassa. Tuotteessa käytetyn ohjelmiston lähdekoodi on GPL- ja LGPL-lisenssin alainen ja saatavana Internetissä. Se on ladattavissa seuraavassa osoitteessa: Tietoja näistä käyttöohjeista Näissä käyttöohjeiden ohjeissa kuvataan kauko-ohjaimen säätimet. Voit käyttää myös laitteen säätimiä, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla. Jotkin kuvista ovat konseptipiirroksia, ja ne saattavat poiketa todellisista tuotteista. TV-näytössä näkyvät kohteet voivat vaihdella aluekohtaisesti. Oletusasetus on alleviivattu. Sulkeissa oleva teksti ([--]) näkyy TVnäytössä ja lainausmerkeissä oleva teksti ( -- ) ilmestyy etupaneelin näyttöön. Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä. 5 FI

6 Sisällys Liittäminen Aloitusopas (erillinen asiakirja) Tietoja näistä käyttöohjeista...5 Kuunteleminen/ katseleminen Liitettyjen laitteiden kuvista ja äänestä nauttiminen...8 Musiikin/valokuvien toistaminen USB-laitteesta...8 Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta...9 Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista verkkotoiminnolla...9 Äänen säätäminen Äänitehosteista nauttiminen...9 DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) BLUETOOTH-toiminto Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTH-yhteensopivaan vastaanottimeen Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai tabletlaitteen avulla (SongPal) Verkkotoiminto Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon...17 Kotiverkon tiedostojen toistaminen Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen Screen mirroring -toiminnon käyttäminen...20 Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen 4K-television liittäminen K-laitteiden liittäminen Asetukset ja säädöt Asetusnäytön käyttäminen Asetusvalikon käyttäminen...30 Muut toiminnot BRAVIA Syncin Control for HDMI -toiminnon käyttäminen Multiplex-lähetysäänen kuunteleminen (Dual Mono) Laitteen kosketuspainikkeiden poistaminen käytöstä (lapsilukko)...34 Kirkkauden muuttaminen...34 Virransäästö valmiustilassa FI

7 Lisätietoja Varotoimet...35 Vianmääritys...37 Osat ja painikkeet Toistettavat tiedostotyypit Tuetut äänimuodot...47 Tekniset tiedot...47 BLUETOOTH-tiedonsiirrosta Hakemisto LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS FI

8 Kuunteleminen/katseleminen Liitettyjen laitteiden kuvista ja äänestä nauttiminen Paina INPUT +/. Voit myös painaa HOME-painiketta ja sitten valita haluamasi tulolähteen painamalla toistuvasti / / / - ja sitten -painiketta. [TV] TV (DIGITAL IN) -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi televisio) tai HDMI OUT (ARC) -liitäntään liitetty televisio, joka on yhteensopiva Audio Return Channel -toiminnon kanssa [HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3] HDMI IN 1/2/3 -liitäntään liitetty laite [Bluetooth Audio] BT BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä [Analog] ANALOG ANALOG IN -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi digitaalinen mediasoitin) [USB] (USB) -porttiin liitetty USB-laite [Screen mirroring] SCR M Screen mirroring -toimintoa tukeva laite (sivu 20) [Home Network] H.NET Palvelimelle tallennetut sisällöt (sivu 18) [Music Services] M.SERV Internet-musiikkipalvelujen sisällöt (sivu 19) Vihje Voit myös painaa kauko-ohjaimen PAIRING - ja MIRRORING-painiketta valitaksesi [Bluetooth Audio]- ja [Screen mirroring]-tulon. Musiikin/valokuvien toistaminen USBlaitteesta Laitteella voi toistaa liitettyyn USBlaitteeseen tallennettuja musiikki- ja valokuvatiedostoja. Lisätietoja toistettavista tiedostotyypeistä on kohdassa Toistettavat tiedostotyypit (sivu 46). 1 Liitä USB-laite (USB) -porttiin. Ennen kuin liität USB-laitteen, tutustu sen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. 2 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 3 Valitse [USB] painamalla / / / ja paina sitten. 4 Valitse [Music] tai [Photo] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse haluamasi sisältö painamalla / ja paina sitten. Valitun sisällön toisto käynnistetään. Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. Katkaise järjestelmästä virta ennen USBlaitteen irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua. 8 FI

9 Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Katso BLUETOOTH-toiminto (sivu 11). Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista verkkotoiminnolla Katso Verkkotoiminto (sivu 16). Äänen säätäminen Äänitehosteista nauttiminen Voit vaivattomasti nauttia esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka on räätälöity erilaisille äänilähteille. Ne tuovat jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi. Äänitehosteita ei voi valita, kun järjestelmä on yhdistetty lähetintilassa BLUETOOTHvastaanottimeen. Äänikentän valitseminen Paina SOUND FIELD toistuvasti toiston aikana. [ClearAudio+] Voit nauttia äänestä käyttämällä Sonyn suosittelemaa äänikenttää. Äänikenttä optimoidaan automaattisesti toistettavan sisällön ja toiminnon mukaan. [Movie] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen elokuvien katselua varten. [Music] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen musiikin kuuntelua varten. [Sports] Järjestelmä toistaa urheilulähetyksen tunnun. Selostus on selkeää, kannustushuudot kuuluvat tilaäänenä ja äänet ovat todenmukaisia. [Game Studio] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen videopelien pelaamista varten. [Standard] Järjestelmä tuottaa jokaista äänilähdettä vastaavan äänen. Kuunteleminen/katseleminen / Äänen säätäminen Vihje Voit valita [ClearAudio+] myös painamalla CLEARAUDIO+. Voit valita asetusvalikosta myös [Sound Field] (sivu 30). 9 FI

10 Yötilatoiminnon käyttäminen Tästä tilasta on hyötyä, jos haluat katsoa elokuvia iltamyöhällä. Kuulet puheen selkeästi pienelläkin äänenvoimakkuudella. Paina NIGHT. Yötilatoiminto otetaan käyttöön. Peruuta toiminto painamalla painiketta uudelleen. Vihje Voit valita asetusvalikosta myös [Night] (sivu 30). Clear Voice -toiminnon käyttäminen Tämä toiminto selkeyttää keskustelujen ääntä. Paina VOICE-painiketta toistuvasti. [Voice : 1]: Normaali ääni. [Voice : 2]: Keskustelua selkeytetään. [Voice : 3]: Keskustelua selkeytetään ja vanhusten vaikeasti kuulemia kohtia voimistetaan. Vihje Voit valita myös asetusvalikon [Voice]- kohdasta [Type 1], [Type 2] tai [Type 3] (sivu 30). DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine) on Sonyn itsenäisesti kehittämä korkean taajuusalueen korjaus- ja äänenlaadun palautustekniikka. Tämä toiminto muuntaa äänitiedoston High- Resolution Audio -tiedostoksi* ja toistaa usein hävinneet korkeat äänet selkeästi. Toiminto toimii vain, jos äänikentäksi valitaan [Music]. * Tiedosto laajennetaan enintään 96 khz ja 24 bittiä vastaavaan muotoon. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse oikeasta yläkulmasta [Setup] painamalla ja paina sitten. 3 Valitse [Audio Settings] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [DSEE HX] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse [On] painamalla / ja paina sitten. DSEE HX -toimintoa ei voi käyttää High- Resolution Audio -tiedostojen kanssa. DSEE HX -toiminto ei toimi kunnolla, jos bittinopeus on liian pieni, jotta sitä voidaan asianmukaisesti tukea. 10 FI

11 BLUETOOTH-toiminto Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille Pariliitoksen muodostaminen on toiminto, jossa BLUETOOTH-laitteet rekisteröidään toisiinsa etukäteen. Kun pariliitos on muodostettu, sitä ei tarvitse muodostaa uudelleen. Ennen kuin muodostat laitteesta pariliitoksen järjestelmään, varmista, että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 26). 1 Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän laitteesta. 2 Paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää, ja TVnäyttöön ilmestyy BLUETOOTHpariliitosnäyttö. Vihje Voit valita myös alkunäytöstä [Bluetooth Audio]. 3 Aseta BLUETOOTH-laite pariliitostilaan. Lisätietoja BLUETOOTH-laitteen asettamisesta pariliitostilaan on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. 4 Valitse laitteen näytössä HT-XT3. Suorita tämä vaihe 5 minuutin kuluessa. Muuten pariliitostila suljetaan. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen nimi ilmestyy TV-näyttöön ja sininen LED-ilmaisin syttyy. Jos BLUETOOTH-laite vaatii salasanaa, kirjoita Salausavainta voidaan laitteessa sanoa esimerkiksi salauskoodiksi, PIN-koodiksi, PINnumeroksi tai salasanaksi. Vihje Voit muuttaa laitteessa näkyvän järjestelmän nimen [System Settings] -valikon [Device Name] -kohdassa (sivu 28). 5 Aloita toisto BLUETOOTHlaitteessa. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Voit tehdä pariliitoksen enintään yhdeksän BLUETOOTH-laitteen kanssa. Jos pariliitos muodostetaan kymmenennen BLUETOOTH-laitteen kanssa, uusi laite korvaa ensimmäisen yhdistetyn laitteen. Pariliitostoiminnon peruuttaminen Paina HOME tai INPUT +/. Yhteyden muodostaminen tästä järjestelmästä BLUETOOTH-laitteeseen Voit muodostaa yhteyden tästä järjestelmästä pariksi liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen. Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin toistamista: BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTHtoiminto on otettu käyttöön. Pariliitos on valmis (sivu 11). [Bluetooth Mode] -asetuksena on [Receiver] (sivu 26). BLUETOOTH-toiminto 11 FI

12 1 Paina PAIRING. Jos haluat muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen, paina. Siirry sitten vaiheeseen 5. 2 Paina OPTIONS. 3 Valitse [Device List] ja paina sitten. Näyttöön tulee pariksi liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden luettelo. 4 Valitse haluttu laite painamalla toistuvasti / ja paina sitten. 5 Aloita toisto painamalla. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Kun järjestelmä ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty, voit ohjata toistoa painamalla,,, / ja /. Voit muodostaa pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta yhteyden järjestelmään myös silloin, kun järjestelmä on valmiustilassa, jos määrität [Bluetooth Standby] -asetukseksi [On] (sivu 26). Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi järjestelmän äänentoistossa saattaa olla viivettä BLUETOOTH-laitteeseen verrattuna. Vihje Voit ottaa AAC- tai LDAC-pakkausmuodon käyttöön tai poistaa sen käytöstä BLUETOOTH-laitteessa (sivu 26). BLUETOOTH-laitteen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. Paina PAIRING uudelleen. Poista BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto käytöstä. Kun toistonäyttö on avattuna, paina OPTIONS ja valitse [Disconnect]. Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTHlaite. Pariksi liitetyn BLUETOOTHlaitteen poistaminen laiteluettelosta 1 Toimi yllä olevien vaiheiden 1 3 mukaan. 2 Valitse laite painamalla toistuvasti / ja paina sitten OPTIONS. 3 Valitse [Remove] painamalla toistuvasti / ja paina sitten. 4 Valitse [OK] painamalla toistuvasti / ja paina sitten. Yhteyden muodostaminen etälaitteeseen yhden kosketuksen kuuntelutoiminnoilla (NFC) NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen matkan langattoman viestinnän eri laitteiden välillä. Kun pidät NFC-yhteensopivaa etälaitetta laitteen N-Mark-merkin lähellä, järjestelmä ja etälaite muodostavat automaattisesti pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden. Yhteensopivat etälaitteet Etälaitteet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto (käyttöjärjestelmä: Android tai uudempi, paitsi Android 3.x) Tämä toiminto ei toimi NFCyhteensopivan vastaanottimen kanssa. 12 FI

13 Järjestelmä tunnistaa vain yhden NFCyhteensopivan laitteen ja pystyy muodostamaan yhteyden vain yhteen NFC-yhteensopivaan laitteeseen kerrallaan. Etälaitteesta riippuen sinun on mahdollisesti suoritettava etälaitteessa seuraavat toimenpiteet etukäteen. Ota NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja on etälaitteen käyttöohjeissa. Jos etälaitteessa on vanhempi käyttöjärjestelmäversio kuin Android 4.1.x, lataa ja käynnistä NFC Easy Connect -sovellus. NFC Easy Connect on Android-etälaitteisiin tarkoitettu maksuton sovellus, joka voidaan hankkia Google Play -kaupasta. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.) 1 Pidä etälaitetta laitteen N-Markmerkin lähellä, kunnes etälaite värisee. Vihje Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen epäonnistuvat, toimi seuraavasti: Pidä etälaitetta taas laitteen N-Markmerkin lähellä. Irrota kuori etälaitteesta, jos käytät kaupallisesti saatavilla olevaa etälaitteen kuorta. Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus uudelleen. Määritä [Quick Start Mode] -asetukseksi [On], jos haluat yhdistää BLUETOOTHlaitteen, kun järjestelmä on valmiustilassa. Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin etälaitteen äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Jos pidät etälaitetta N-Mark-merkin lähellä, kun järjestelmä on lähetystilassa, [Bluetooth Mode] -asetus muuttuu automaattisesti [Receiver]-asetukseksi. Tämä toiminto ei toimi NFCyhteensopivan vastaanottimen kanssa. BLUETOOTH-toiminto Muodosta BLUETOOTH-yhteys toimimalla etälaitteen näytössä annettujen ohjeiden mukaan. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, etupaneelin sininen LED-ilmaisin syttyy. 2 Käynnistä toisto etälaitteen äänilähteestä. Lisätietoja toistotoiminnoista on etälaitteen käyttöohjeissa. Toiston lopettaminen Toisto lopetetaan, kun suoritat jonkin seuraavista toiminnoista: pidät etälaitetta taas kaiuttimen N-Mark-merkin lähellä pysäytät etälaitteen musiikkisoittimen sammutat järjestelmän tai etälaitteen muutat tuloa poistat etälaitteen BLUETOOTHtoiminnon käytöstä painat kauko-ohjaimen -, HOME- tai PAIRING-painiketta. 13 FI

14 Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTHyhteensopivaan vastaanottimeen Voit kuunnella tällä järjestelmällä toistettavaa äänilähdettä käyttämällä BLUETOOTH-yhteensopivaa vastaanotinta (esimerkiksi kuulokkeita). 1 Ota BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto käyttöön. 2 Määritä [Bluetooth Settings] -kohdan [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Transmitter] (sivu 26). 3 Valitse [OK] painamalla /. 4 Valitse BLUETOOTHvastaanottimen nimi [Bluetooth Settings] -valikon [Device List] -kohdasta painamalla / (sivu 26) ja paina sitten. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, sininen LED-ilmaisin syttyy. Jos et löydä BLUETOOTHvastaanottimen nimeä luettelosta, valitse [Scan]. 5 Käynnistä äänilähteen toisto tämän järjestelmän kautta. Ääni toistetaan BLUETOOTHvastaanottimesta. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTHvastaanottimen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Kun BLUETOOTH-vastaanottimeen on muodostettu yhteys, laitteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Laitteen kosketusnäppäimet ja kauko-ohjaimen äänenvoimakkuuspainikkeet säätävät vain BLUETOOTHvastaanottimen äänenvoimakkuutta. Voit rekisteröidä enintään yhdeksän BLUETOOTH-vastaanotinta. Jos rekisteröit kymmenennen BLUETOOTHvastaanottimen, uusi BLUETOOTHvastaanotin korvaa ensimmäisen yhdistetyn vastaanottimen. Järjestelmä pystyy näyttämään [Device List] -kohdassa enintään 15 havaittua BLUETOOTH-vastaanotinta. Äänitehosteita tai asetusvalikon asetuksia ei voi muuttaa äänen lähettämisen aikana. Joitakin sisältöjä ei voi toistaa sisällön suojauksen vuoksi. Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi BLUETOOTHvastaanottimen toistamassa äänessä saattaa olla viivettä järjestelmään verrattuna. Järjestelmän kaiuttimien ja HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta ei toisteta ääntä, kun BLUETOOTH-vastaanotin on yhdistetty järjestelmään. [Screen mirroring] -tulo, [Bluetooth Audio] -tulo ja Home Theatre Control -toiminto poistetaan käytöstä, kun järjestelmä on lähetintilassa. Vihje Kun järjestelmä ja BLUETOOTHvastaanotin on yhdistetty, voit ohjata toistoa BLUETOOTH-vastaanottimen toiston käyttöpainikkeilla. 14 FI

15 Voit yhdistää tämän järjestelmän viimeksi yhdistettyyn BLUETOOTHvastaanottimeen painamalla toistuvasti RX/TX -painiketta ja valitsemalla [Transmitter]. Käynnistä sen jälkeen äänilähteen toisto järjestelmän kautta. BLUETOOTH-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. Poista BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto käytöstä. Määritä [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Receiver] tai [Off] (sivu 26). Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTHvastaanotin. Suorita yhden kosketuksen toiminto (NFC). Rekisteröidyn BLUETOOTHvastaanottimen poistaminen 1 Valitse [Bluetooth Settings] -kohdasta [Device List] (sivu 26). Pariksi liitettyjen ja havaittujen BLUETOOTH-vastaanottimien luettelo tulee näyttöön. 2 Valitse laite painamalla / ja paina sitten OPTIONS. 3 Valitse [Remove] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [OK] painamalla / ja paina sitten. Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai tablet-laitteen avulla (SongPal) Tälle mallille on saatavana erillinen sovellus sekä Google Play- että App Store -sivustosta. Tee haku nimellä SongPal ja lataa maksuton sovellus, niin saat lisätietoja sen kätevistä ominaisuuksista. Helposti hallittava SongPal-sovellus tukee langatonta käyttöä. Sen avulla voit valita musiikki- tai äänisisältöä monenlaisten laitteiden ja älypuhelimien integroiduista toiminnoista ohjata erilaisia asetuksia helposti tehostaa musiikkia visuaalisesti älypuhelimen näytössä. Ennen kuin aloitat alla kuvattujen toimintojen suorittamisen, varmista, että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 26). Android-laitetta käytettäessä 1 Hae, lataa ja käynnistä SongPalsovellus. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. 2 Kun BLUETOOTH-yhteyden näyttö on tullut näkyviin laitteessa, paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää. 3 Valitse laitteen BLUETOOTHlaiteluettelosta HT-XT3. Sininen LED-ilmaisin syttyy, kun yhteys on muodostettu. 4 Käytä järjestelmää yhdistetyn laitteen näytön avulla. BLUETOOTH-toiminto 15 FI

16 Verkkotoiminto Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon Järjestelmän yhdistäminen verkkoon lähiverkkokaapelilla Seuraavassa kuvassa on esimerkkikokoonpano kotiverkosta, jossa on järjestelmä ja palvelin. Lähiverkkokaapeli (lisävaruste) ADSL-modeemi/ kaapelimodeemi iphone-/ipod-laitetta käytettäessä 1 Paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää. 2 Aseta iphone-/ipod-laite pariliitostilaan. 3 Valitse iphone-/ipod-laitteen BLUETOOTH-laiteluettelosta HT-XT3. Sininen LED-ilmaisin syttyy, kun yhteys on muodostettu. 4 Hae, lataa ja käynnistä SongPalsovellus. 5 Käytä järjestelmää yhdistetyn laitteen näytön avulla. Laajakaistareititin Internet Lähiverkkokaapeli (lisävaruste) Palvelin Vihje Suosittelemme, että käytät suojattua ja suoraa liitäntäkaapelia (lähiverkkokaapelia). 16 FI

17 Langallisen lähiverkkoyhteyden määrittäminen Seuraavaa määritystä ei tarvitse suorittaa, jos [Easy Network Settings] on suoritettu. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse oikeasta yläkulmasta [Setup] painamalla ja paina sitten. 3 Valitse [Network Settings] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [Internet Settings] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse [Wired Setup] painamalla / ja paina sitten. TV-näyttöön tulee näkyviin näyttö, jossa voit valita IP-osoitteen noutotavan. 6 Valitse [Auto] painamalla / ja paina sitten. 7 Selaa tietoja painamalla / ja paina sitten. 8 Valitse [ / ] painamalla / ja paina sitten. Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa. Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä Valitse [Custom] vaiheessa 6 ja valitse sitten [Specify IP address] noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. Anna [IP Address] -asetuksen arvo noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista sitten arvo painamalla. Anna [Subnet Mask]-, [Default Gateway]-, [Primary DNS]- ja [Secondary DNS] -asetusten arvot ja paina sitten. Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Langattoman lähiverkkoyhteyden määrittäminen Ennen verkkoasetusten määrittämistä Jos langaton lähiverkkoreitittimesi (tukiasemasi) tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toimintoa, voit helposti määrittää verkkoasetukset WPSpainikkeella. Muussa tapauksessa on valittava tai annettava seuraavat tiedot. Tarkista seuraavat tiedot etukäteen. Langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman verkkonimi (SSID)* Verkon suojausavain (salasana)** * SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla yksittäinen tukiasema tunnistetaan. ** Saat nämä tiedot käytettävän langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internet-palveluntarjoajan antamista tiedoista. 1 Toimi kohdan Langallisen lähiverkkoyhteyden määrittäminen (sivu 17) vaiheissa 1 4 annettujen ohjeiden mukaan. 2 Valitse [Wireless Setup(built-in)] painamalla / ja paina sitten. TV-näyttöön ilmestyy käytettävissä olevien SSID-tunnusten (tukiasemien) luettelo. Verkkotoiminto 17 FI

18 3 Valitse haluamasi verkkonimi (SSID) painamalla / ja paina sitten. Suojausasetusnäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. 4 Kirjoita suojausavain (WEP-avain tai WPA/WPA2-avain) näyttönäppäimistöllä. Valitse merkit/numerot / / / - ja -painikkeilla ja vahvista sitten suojausavain valitsemalla [Enter]. Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa. Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä Valitse [New connection registration] vaiheessa 3, valitse [Manual registration] ja valitse sitten [Specify IP address] noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. Anna [IP Address] -asetuksen arvo noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista sitten arvo painamalla. Anna [Subnet Mask]-, [Default Gateway]-, [Primary DNS]- ja [Secondary DNS] -asetusten arvot ja paina sitten. Suojausasetusnäyttö ei tule näkyviin vaiheessa 4, jos verkkoa ei ole suojattu salauksella (suojausavaimella). Kotiverkon tiedostojen toistaminen Voit toistaa musiikki- ja valokuvatiedostoja muista Home Network -toimintoa tukevista laitteista liittämällä laitteet kotiverkkoon. Tätä järjestelmää voi käyttää soittimena ja muuntimena. Palvelin: tallentaa ja jakaa digitaalisia mediasisältöjä Soitin: etsii ja toistaa digitaalisia mediasisältöjä palvelimelta Muunnin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja palvelimelta ja on ohjattavissa toisen laitteen kautta (ohjain) Ohjain: käyttää muunninlaitetta Valmistaudu Home Network -toiminnon käyttöön. Yhdistä järjestelmä verkkoon (sivu 16). Valmistele toinen Home Network -toimintoa tukeva laite. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa. Palvelimelle tallennettujen tiedostojen toistaminen järjestelmän kautta (Soitin) Valitse alkunäytöstä [Home Network] ja valitse sitten palvelin. Valitse [Music]- tai [Photo]-kansiosta toistettava tiedosto. Palvelin Soitin (Tämä järjestelmä) Etätiedostojen toistaminen käyttämällä järjestelmää (muunninta) Home Network -ohjaimen kautta Voit ohjata järjestelmää Home Network -toimintoa tukevalla laitteella (esimerkiksi matkapuhelimella), kun toistat palvelimelle tallennettuja tiedostoja. 18 FI

19 Palvelin Ohjain Muunnin (Tämä järjestelmä) Lisätietoja käytöstä on Home Network -toimintoa tukevan laitteen käyttöohjeissa. Älä käytä järjestelmää sen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella ja ohjaimella samanaikaisesti. Järjestelmä on ehkä rekisteröitävä ennen joidenkin musiikkipalvelujen käyttöä. Lisätietoja rekisteröinnistä on palveluntarjoajan asiakastukisivustossa. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse [Music Services] painamalla / ja paina sitten. Palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. Internet-sisällön yhteystilasta riippuen voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. Verkkotoiminto Vihje Järjestelmä on yhteensopiva Windows 7:n mukana toimitettavan Windows Media Player 12 -ohjelman Play To -toiminnon kanssa. Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen Tämän järjestelmän avulla voit kuunnella Internetin musiikkipalveluja. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että järjestelmä on yhteydessä Internetiin. Internet Vihje Voit päivittää palveluntarjoajaluettelon painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Update List]. 3 Valitse haluamasi musiikkipalvelu painamalla / ja paina sitten. Paina BACK, jos haluat palata edelliseen hakemistoon. Uuden musiikkipalvelun rekisteröiminen Voit kuunnella monenlaisten Internetmusiikkipalvelujen sisältöä. Rekisteröintikoodin tarkistaminen Järjestelmän rekisteröintikoodi on ehkä annettava, jotta voit nauttia uudesta musiikkipalvelusta. Reititin Tämä järjestelmä 1 Valitse alkunäytöstä [Music Services]. Palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. 2 Valitse haluamasi musiikkipalvelu painamalla / ja paina sitten. 19 FI

20 Rekisteröintitiedot, muun muassa rekisteröintikoodi, ilmestyvät TVnäyttöön. Saatat nähdä rekisteröintitiedot TVnäytössä, kun avaat musiikkipalvelun. Se, milloin nämä tiedot tulevat näyttöön, vaihtelee musiikkipalvelun mukaan. Screen mirroring -toiminnon käyttäminen Screen mirroring on toiminto, jolla mobiililaitteen näyttö voidaan näyttää televisiossa Miracast-tekniikan avulla. Järjestelmä voidaan yhdistää suoraan Screen mirroring -toimintoa tukevaan laitteeseen (esimerkiksi älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen). Voit nauttia laitteen näytöstä television suuressa näytössä. Tämän toiminnon käyttöön ei tarvita langatonta reititintä (tai tukiasemaa). 1 Paina MIRRORING. 2 Noudata näytössä näkyviä ohjeita. Ota Screen mirroring -toiminto laitteessa käyttöön. Lisätietoja toiminnon ottamisesta käyttöön on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Xperia-älypuhelimen yhdistäminen yhden kosketuksen peilaustoiminnolla (NFC) Paina MIRRORING ja pidä sitten Xperiaälypuhelinta laitteen N-Mark-merkin lähellä. Peilaustilasta poistuminen Paina HOME tai INPUT +/. Screen mirroring -toimintoa käytettäessä kuvan- ja äänenlaatu voivat joskus kärsiä muiden verkkojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi. 20 FI

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT790

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT790 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-CT790 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT80

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT80 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-CT80 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-NT3

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-NT3 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-NT3 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä SHB4000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Kuunteluturvallisuudesta 2 Yleistä 2 Vanhan

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

GN Hearing - sovellus - käyttöohje

GN Hearing - sovellus - käyttöohje GN Hearing - sovellus - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon sovelluksen lataamisen johdosta. Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

MDR-1ABT. Käyttöohjeet. Alkutoimet. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ominaisuudet. Osat ja painikkeet. Vakiovarusteet. Kuulokkeiden lataaminen

MDR-1ABT. Käyttöohjeet. Alkutoimet. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ominaisuudet. Osat ja painikkeet. Vakiovarusteet. Kuulokkeiden lataaminen Langattomat stereokuulokkeet MDR-1ABT Käyttöohjeet Alkutoimet Ennen ensimmäistä käyttökertaa Lue tämä ensin [1] Ominaisuudet Kuulokkeiden käyttötavat [2] Osat ja painikkeet Osien sijainti ja toimintatapa

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain).

2 Valitse Install driver (Asenna ohjain). Tuotetiedot C Asennus A B D A: USB-liitin B: Suojus C: Linkkivalo [vilkkuu hitaasti = käyttövalmis] [vilkkuu nopeasti = Bluetooth käytössä] D: USB-jatkojohto 1 ON Käynnistä tietokone. Aseta Trust-asennuslevy

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä

Kotiteatterijärjestelmä Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT2 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin.

OHJEET SUOMI MEDIA PLAYER KOTELO CMP-MOBPLAY10 CMP-MOBPLAY30. Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. MEDIA ER KOTELO CMP-MOB10 CMP-MOB30 OHJEET SUOMI Vaihe 2: Nosta levyä varovasti ja irrota se siirtämällä sitä taaksepäin. 1. Pakkauksen sisältö 1 Media player kotelo Kantolaukku Kaukosäädin Verkkomuuntaja

Lisätiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot

HS-8100 BLUETOOTH CAR KIT Tuotetiedot Tuotetiedot Hands free -laite Mikrofoni Lyhyt mikrofoni 1 12 V -liitin 2 Mikrofoniliitäntä 3 Linkkipainike 4 Toiminnon merkkivalo (sininen/punainen) 5 Soittopainike 6 Äänenvoimakkuuden lisääminen (+) Käyttö

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Bluetooth for Windows

Bluetooth for Windows Bluetooth for Windows Aloitusopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on omistajansa

Lisätiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot

1 KÄYNNISTÄ MD-3100 USB ADSL MODEM. Tuotetiedot Tuotetiedot A B C D A. Virtavalo (palaa: USB-yhteys ja tietokone ovat käytössä / ei pala: ei yhteyttä tai tietokoneeseen ei tule virtaa. B. ADSL LINK -merkkivalo (vilkkuu: ADSL-linjaa haetaan / palaa yhtäjaksoisesti:

Lisätiedot

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas Blackwire 725 Johdollinen USB-kuuloke Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Ohjelmiston lataaminen 5 Perustiedot 6 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351

Tietokoneen asetukset -ohjelma. Oppaan osanumero: 383705-351 Tietokoneen asetukset -ohjelma Oppaan osanumero: 383705-351 Toukokuu 2005 Sisällysluettelo Tietokoneen asetukset -ohjelma Hakemisto Tietokoneen asetukset -ohjelman käynnistäminen.... 2 Tietokoneen asetukset

Lisätiedot

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1

Nokia Bluetooth Headset BH-202 9251777/1 Nokia Bluetooth Headset BH-202 22 3 1 4 5 7 6 8 9 9251777/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA vakuuttaa täten, että HS-38W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Äänipalkki. Viiteopas HT-ST7

Äänipalkki. Viiteopas HT-ST7 Äänipalkki Viiteopas HT-ST7 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I.

1 Kytke ADSL-kaapeli ADSL-linjaliitäntään I. Tuotetiedot A B C D E F G H I J K L M N O P A: Virtavalo B: LAN-portti -valo C: LAN-portti -valo D: LAN-portti -valo E: LAN-portti 4 -valo F: ADSL-datavalo G: ADSL-liitäntävalo H: Modeemin valmiusvalo

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset

Radio R 4.0 IntelliLink Usein kysytyt kysymykset Sisältö 1. Audio... 1 2. Puhelin... 2 3. Apple CarPlay... 2 4. Android Auto... 5 5. Galleria... 7 6. Muuta... 7 1. Audio K: Miten vaihdan äänilähdettä, esimerkiksi FM-radiosta USB:lle? V: Vaihtaaksesi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas

DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas FI DUALSHOCK 3-latausalusta Käyttöopas CECH-ZDC1E Varotoimet Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä ja säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten. Lue myös PlayStation 3-järjestelmää

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

AB mypilotin pikaopas

AB mypilotin pikaopas AB mypilotin pikaopas AB mypilot -laitteeseen tutustuminen AB mypilot -kaukosäädin mahdollistaa Advanced Bionicsin Naída CI Q70 (Naída CI) -ääniprosessorin etäkäytön, jolloin näet hallinta- ja tilatiedot

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Asennus. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3

Asennus. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3 Asennus WiFi-kantaman laajennin N300 Malli WN3000RPv3 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

ReSound-sovellukset - käyttöohje

ReSound-sovellukset - käyttöohje ReSound-sovellukset - käyttöohje Johdanto Onneksi olkoon ReSound-sovelluksen lataamisen johdosta. ReSoundsovellukset tuottavat parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttavat hyödyntämään ReSound-kuulokojeita

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Henkilökohtainen äänijärjestelmä

Henkilökohtainen äänijärjestelmä Henkilökohtainen äänijärjestelmä Käyttöohjeet Alkutoimet Toiminnot Verkkoyhteydet Lisätietoja Vianmääritys Varotoimet / Tekniset tiedot CMT-BT80W/BT80WB VAROITUS Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA

KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Finnish KÄYTTÖOHJE CD/MP3-SOITIN FM-RADIOLLA JA USB-LUKIJALLA Lue nämä ohjeet ja noudata niitä ennen kuin käytät laitetta. SOITTIMEN YLEISKATSAUS 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17 18 15 19 20 SÄÄTIMIEN

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa. CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa.  CD290 CD295. Pikaopas. 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome CD290 CD295 Pikaopas 1 Liitä 2 pääset alkuun 3 Käyttö Pakkauksen sisältö Tukiasema (CD295) Tukiasema (CD290) Laturi* Verkkolaite*

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

w4g Kotimokkula käyttöopas

w4g Kotimokkula käyttöopas w4g Kotimokkula käyttöopas 4G Kotimokkula on huippunopea reititin, jonka avulla voit liittää laitteita internetiin WLAN-verkkoa tai. Mukavin tapa käyttää Kotimokkulaa on liittää tietokone, matkapuhelin

Lisätiedot