Kotiteatterijärjestelmä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotiteatterijärjestelmä"

Transkriptio

1 Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT3

2 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille). Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää. Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle. Vahinkojen estämiseksi tämä laite on asetettava asennusohjeiden mukaisesti turvallisesti kaappiin. Vain sisäkäyttöön. Tietoa virtalähteistä Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu. Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi. Suositellut kaapelit Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden kytkentään isännöintiä varten täytyy käyttää asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä. Euroopassa asuvat asiakkaat Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu. 2 FI

3 asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokio, Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin. Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URLosoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo 5,15 5,35 GHz:n kaista on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä kotiteatterijärjestelmä on tarkoitettu yhdistetyissä laitteissa olevan kuva- ja äänisisällön toistoon sekä musiikin suoratoistoon NFCyhteensopivasta älypuhelimesta tai BLUETOOTH-laitteesta. Tämä järjestelmä tukee myös suoratoistoa verkosta ja Screen mirroring -toimintoa. Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-säännöksen rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja DTS** Digital Surround -järjestelmiä. * Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. ** Tietoja DTS:n patenteista on osoitteessa Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, symboli sekä DTS-HD ja symboli yhdessä ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä järjestelmä käyttää High- Definition Multimedia Interface (HDMI ) -tekniikkaa. HDMI ja High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BRAVIA on Sony Corporationin tavaramerkki. PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Alliance ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Miracast ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. N-Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Google Play on Google Inc:n tavaramerkki. Xperia on Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkki. 3 FI

4 BLUETOOTH -sanamerkki ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. DSEE HX on Sony Corporationin tavaramerkki. MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla. Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön myöntämää lupaa. Opera Devices SDK on Opera Software ASA:n tuote. Copyright Opera Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään. ClearAudio+ on Sony Corporationin tavaramerkki. x.v.colour ja x.v.colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. Apple, Apple-logo, iphone, ipod, ipod touch ja Retina ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for ipod- ja Made for iphone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti ipod- tai iphone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö ipod- tai iphone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn. Yhteensopivat ipod-/iphonemallit Seuraavat ipod-/iphone-mallit ovat yhteensopivia. Päivitä ipod-/iphonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttämistä järjestelmän kanssa. BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien kanssa: iphone iphone 6 Plus / iphone 6 / iphone 5s / iphone 5c / iphone 5 / iphone 4s / iphone 4 / iphone 3GS ipod touch ipod touch (5. sukupolvi) / ipod touch (4. sukupolvi) Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Muut järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei käytetä merkintöjä ja. 4 FI

5 GNU GPL/LGPL -lisenssin alaisia ohjelmistoja ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskeva ilmoitus Tämä tuote sisältää GNU General Public License ( GPL )- tai GNU Lesser General Public License ( LGPL ) -lisenssin alaisia ohjelmistoja. Lisenssissä mainitaan, että asiakkailla on oikeus hankkia, muunnella ja jakaa edelleen mainitun ohjelmiston lähdekoodia GPL- tai LGPLlisenssin ehtojen mukaisesti. Lisätietoja GPL- ja LGPL-lisensseistä sekä muista ohjelmistolisensseistä on tuotteen [Setup]-valikon [System Settings] -osan [Software License Information] -kohdassa. Tuotteessa käytetyn ohjelmiston lähdekoodi on GPL- ja LGPL-lisenssin alainen ja saatavana Internetissä. Se on ladattavissa seuraavassa osoitteessa: Tietoja näistä käyttöohjeista Näissä käyttöohjeiden ohjeissa kuvataan kauko-ohjaimen säätimet. Voit käyttää myös laitteen säätimiä, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla. Jotkin kuvista ovat konseptipiirroksia, ja ne saattavat poiketa todellisista tuotteista. TV-näytössä näkyvät kohteet voivat vaihdella aluekohtaisesti. Oletusasetus on alleviivattu. Sulkeissa oleva teksti ([--]) näkyy TVnäytössä ja lainausmerkeissä oleva teksti ( -- ) ilmestyy etupaneelin näyttöön. Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä. 5 FI

6 Sisällys Liittäminen Aloitusopas (erillinen asiakirja) Tietoja näistä käyttöohjeista...5 Kuunteleminen/ katseleminen Liitettyjen laitteiden kuvista ja äänestä nauttiminen...8 Musiikin/valokuvien toistaminen USB-laitteesta...8 Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta...9 Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista verkkotoiminnolla...9 Äänen säätäminen Äänitehosteista nauttiminen...9 DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) BLUETOOTH-toiminto Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTH-yhteensopivaan vastaanottimeen Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai tabletlaitteen avulla (SongPal) Verkkotoiminto Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon...17 Kotiverkon tiedostojen toistaminen Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen Screen mirroring -toiminnon käyttäminen...20 Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen 4K-television liittäminen K-laitteiden liittäminen Asetukset ja säädöt Asetusnäytön käyttäminen Asetusvalikon käyttäminen...30 Muut toiminnot BRAVIA Syncin Control for HDMI -toiminnon käyttäminen Multiplex-lähetysäänen kuunteleminen (Dual Mono) Laitteen kosketuspainikkeiden poistaminen käytöstä (lapsilukko)...34 Kirkkauden muuttaminen...34 Virransäästö valmiustilassa FI

7 Lisätietoja Varotoimet...35 Vianmääritys...37 Osat ja painikkeet Toistettavat tiedostotyypit Tuetut äänimuodot...47 Tekniset tiedot...47 BLUETOOTH-tiedonsiirrosta Hakemisto LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS FI

8 Kuunteleminen/katseleminen Liitettyjen laitteiden kuvista ja äänestä nauttiminen Paina INPUT +/. Voit myös painaa HOME-painiketta ja sitten valita haluamasi tulolähteen painamalla toistuvasti / / / - ja sitten -painiketta. [TV] TV (DIGITAL IN) -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi televisio) tai HDMI OUT (ARC) -liitäntään liitetty televisio, joka on yhteensopiva Audio Return Channel -toiminnon kanssa [HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3] HDMI IN 1/2/3 -liitäntään liitetty laite [Bluetooth Audio] BT BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä [Analog] ANALOG ANALOG IN -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi digitaalinen mediasoitin) [USB] (USB) -porttiin liitetty USB-laite [Screen mirroring] SCR M Screen mirroring -toimintoa tukeva laite (sivu 20) [Home Network] H.NET Palvelimelle tallennetut sisällöt (sivu 18) [Music Services] M.SERV Internet-musiikkipalvelujen sisällöt (sivu 19) Vihje Voit myös painaa kauko-ohjaimen PAIRING - ja MIRRORING-painiketta valitaksesi [Bluetooth Audio]- ja [Screen mirroring]-tulon. Musiikin/valokuvien toistaminen USBlaitteesta Laitteella voi toistaa liitettyyn USBlaitteeseen tallennettuja musiikki- ja valokuvatiedostoja. Lisätietoja toistettavista tiedostotyypeistä on kohdassa Toistettavat tiedostotyypit (sivu 46). 1 Liitä USB-laite (USB) -porttiin. Ennen kuin liität USB-laitteen, tutustu sen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. 2 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 3 Valitse [USB] painamalla / / / ja paina sitten. 4 Valitse [Music] tai [Photo] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse haluamasi sisältö painamalla / ja paina sitten. Valitun sisällön toisto käynnistetään. Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. Katkaise järjestelmästä virta ennen USBlaitteen irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua. 8 FI

9 Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Katso BLUETOOTH-toiminto (sivu 11). Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista verkkotoiminnolla Katso Verkkotoiminto (sivu 16). Äänen säätäminen Äänitehosteista nauttiminen Voit vaivattomasti nauttia esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka on räätälöity erilaisille äänilähteille. Ne tuovat jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi. Äänitehosteita ei voi valita, kun järjestelmä on yhdistetty lähetintilassa BLUETOOTHvastaanottimeen. Äänikentän valitseminen Paina SOUND FIELD toistuvasti toiston aikana. [ClearAudio+] Voit nauttia äänestä käyttämällä Sonyn suosittelemaa äänikenttää. Äänikenttä optimoidaan automaattisesti toistettavan sisällön ja toiminnon mukaan. [Movie] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen elokuvien katselua varten. [Music] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen musiikin kuuntelua varten. [Sports] Järjestelmä toistaa urheilulähetyksen tunnun. Selostus on selkeää, kannustushuudot kuuluvat tilaäänenä ja äänet ovat todenmukaisia. [Game Studio] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen videopelien pelaamista varten. [Standard] Järjestelmä tuottaa jokaista äänilähdettä vastaavan äänen. Kuunteleminen/katseleminen / Äänen säätäminen Vihje Voit valita [ClearAudio+] myös painamalla CLEARAUDIO+. Voit valita asetusvalikosta myös [Sound Field] (sivu 30). 9 FI

10 Yötilatoiminnon käyttäminen Tästä tilasta on hyötyä, jos haluat katsoa elokuvia iltamyöhällä. Kuulet puheen selkeästi pienelläkin äänenvoimakkuudella. Paina NIGHT. Yötilatoiminto otetaan käyttöön. Peruuta toiminto painamalla painiketta uudelleen. Vihje Voit valita asetusvalikosta myös [Night] (sivu 30). Clear Voice -toiminnon käyttäminen Tämä toiminto selkeyttää keskustelujen ääntä. Paina VOICE-painiketta toistuvasti. [Voice : 1]: Normaali ääni. [Voice : 2]: Keskustelua selkeytetään. [Voice : 3]: Keskustelua selkeytetään ja vanhusten vaikeasti kuulemia kohtia voimistetaan. Vihje Voit valita myös asetusvalikon [Voice]- kohdasta [Type 1], [Type 2] tai [Type 3] (sivu 30). DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine) on Sonyn itsenäisesti kehittämä korkean taajuusalueen korjaus- ja äänenlaadun palautustekniikka. Tämä toiminto muuntaa äänitiedoston High- Resolution Audio -tiedostoksi* ja toistaa usein hävinneet korkeat äänet selkeästi. Toiminto toimii vain, jos äänikentäksi valitaan [Music]. * Tiedosto laajennetaan enintään 96 khz ja 24 bittiä vastaavaan muotoon. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse oikeasta yläkulmasta [Setup] painamalla ja paina sitten. 3 Valitse [Audio Settings] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [DSEE HX] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse [On] painamalla / ja paina sitten. DSEE HX -toimintoa ei voi käyttää High- Resolution Audio -tiedostojen kanssa. DSEE HX -toiminto ei toimi kunnolla, jos bittinopeus on liian pieni, jotta sitä voidaan asianmukaisesti tukea. 10 FI

11 BLUETOOTH-toiminto Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille Pariliitoksen muodostaminen on toiminto, jossa BLUETOOTH-laitteet rekisteröidään toisiinsa etukäteen. Kun pariliitos on muodostettu, sitä ei tarvitse muodostaa uudelleen. Ennen kuin muodostat laitteesta pariliitoksen järjestelmään, varmista, että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 26). 1 Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän laitteesta. 2 Paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää, ja TVnäyttöön ilmestyy BLUETOOTHpariliitosnäyttö. Vihje Voit valita myös alkunäytöstä [Bluetooth Audio]. 3 Aseta BLUETOOTH-laite pariliitostilaan. Lisätietoja BLUETOOTH-laitteen asettamisesta pariliitostilaan on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. 4 Valitse laitteen näytössä HT-XT3. Suorita tämä vaihe 5 minuutin kuluessa. Muuten pariliitostila suljetaan. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen nimi ilmestyy TV-näyttöön ja sininen LED-ilmaisin syttyy. Jos BLUETOOTH-laite vaatii salasanaa, kirjoita Salausavainta voidaan laitteessa sanoa esimerkiksi salauskoodiksi, PIN-koodiksi, PINnumeroksi tai salasanaksi. Vihje Voit muuttaa laitteessa näkyvän järjestelmän nimen [System Settings] -valikon [Device Name] -kohdassa (sivu 28). 5 Aloita toisto BLUETOOTHlaitteessa. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Voit tehdä pariliitoksen enintään yhdeksän BLUETOOTH-laitteen kanssa. Jos pariliitos muodostetaan kymmenennen BLUETOOTH-laitteen kanssa, uusi laite korvaa ensimmäisen yhdistetyn laitteen. Pariliitostoiminnon peruuttaminen Paina HOME tai INPUT +/. Yhteyden muodostaminen tästä järjestelmästä BLUETOOTH-laitteeseen Voit muodostaa yhteyden tästä järjestelmästä pariksi liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen. Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin toistamista: BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTHtoiminto on otettu käyttöön. Pariliitos on valmis (sivu 11). [Bluetooth Mode] -asetuksena on [Receiver] (sivu 26). BLUETOOTH-toiminto 11 FI

12 1 Paina PAIRING. Jos haluat muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen, paina. Siirry sitten vaiheeseen 5. 2 Paina OPTIONS. 3 Valitse [Device List] ja paina sitten. Näyttöön tulee pariksi liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden luettelo. 4 Valitse haluttu laite painamalla toistuvasti / ja paina sitten. 5 Aloita toisto painamalla. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Kun järjestelmä ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty, voit ohjata toistoa painamalla,,, / ja /. Voit muodostaa pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta yhteyden järjestelmään myös silloin, kun järjestelmä on valmiustilassa, jos määrität [Bluetooth Standby] -asetukseksi [On] (sivu 26). Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi järjestelmän äänentoistossa saattaa olla viivettä BLUETOOTH-laitteeseen verrattuna. Vihje Voit ottaa AAC- tai LDAC-pakkausmuodon käyttöön tai poistaa sen käytöstä BLUETOOTH-laitteessa (sivu 26). BLUETOOTH-laitteen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. Paina PAIRING uudelleen. Poista BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto käytöstä. Kun toistonäyttö on avattuna, paina OPTIONS ja valitse [Disconnect]. Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTHlaite. Pariksi liitetyn BLUETOOTHlaitteen poistaminen laiteluettelosta 1 Toimi yllä olevien vaiheiden 1 3 mukaan. 2 Valitse laite painamalla toistuvasti / ja paina sitten OPTIONS. 3 Valitse [Remove] painamalla toistuvasti / ja paina sitten. 4 Valitse [OK] painamalla toistuvasti / ja paina sitten. Yhteyden muodostaminen etälaitteeseen yhden kosketuksen kuuntelutoiminnoilla (NFC) NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen matkan langattoman viestinnän eri laitteiden välillä. Kun pidät NFC-yhteensopivaa etälaitetta laitteen N-Mark-merkin lähellä, järjestelmä ja etälaite muodostavat automaattisesti pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden. Yhteensopivat etälaitteet Etälaitteet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto (käyttöjärjestelmä: Android tai uudempi, paitsi Android 3.x) Tämä toiminto ei toimi NFCyhteensopivan vastaanottimen kanssa. 12 FI

13 Järjestelmä tunnistaa vain yhden NFCyhteensopivan laitteen ja pystyy muodostamaan yhteyden vain yhteen NFC-yhteensopivaan laitteeseen kerrallaan. Etälaitteesta riippuen sinun on mahdollisesti suoritettava etälaitteessa seuraavat toimenpiteet etukäteen. Ota NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja on etälaitteen käyttöohjeissa. Jos etälaitteessa on vanhempi käyttöjärjestelmäversio kuin Android 4.1.x, lataa ja käynnistä NFC Easy Connect -sovellus. NFC Easy Connect on Android-etälaitteisiin tarkoitettu maksuton sovellus, joka voidaan hankkia Google Play -kaupasta. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.) 1 Pidä etälaitetta laitteen N-Markmerkin lähellä, kunnes etälaite värisee. Vihje Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen epäonnistuvat, toimi seuraavasti: Pidä etälaitetta taas laitteen N-Markmerkin lähellä. Irrota kuori etälaitteesta, jos käytät kaupallisesti saatavilla olevaa etälaitteen kuorta. Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus uudelleen. Määritä [Quick Start Mode] -asetukseksi [On], jos haluat yhdistää BLUETOOTHlaitteen, kun järjestelmä on valmiustilassa. Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin etälaitteen äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Jos pidät etälaitetta N-Mark-merkin lähellä, kun järjestelmä on lähetystilassa, [Bluetooth Mode] -asetus muuttuu automaattisesti [Receiver]-asetukseksi. Tämä toiminto ei toimi NFCyhteensopivan vastaanottimen kanssa. BLUETOOTH-toiminto Muodosta BLUETOOTH-yhteys toimimalla etälaitteen näytössä annettujen ohjeiden mukaan. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, etupaneelin sininen LED-ilmaisin syttyy. 2 Käynnistä toisto etälaitteen äänilähteestä. Lisätietoja toistotoiminnoista on etälaitteen käyttöohjeissa. Toiston lopettaminen Toisto lopetetaan, kun suoritat jonkin seuraavista toiminnoista: pidät etälaitetta taas kaiuttimen N-Mark-merkin lähellä pysäytät etälaitteen musiikkisoittimen sammutat järjestelmän tai etälaitteen muutat tuloa poistat etälaitteen BLUETOOTHtoiminnon käytöstä painat kauko-ohjaimen -, HOME- tai PAIRING-painiketta. 13 FI

14 Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTHyhteensopivaan vastaanottimeen Voit kuunnella tällä järjestelmällä toistettavaa äänilähdettä käyttämällä BLUETOOTH-yhteensopivaa vastaanotinta (esimerkiksi kuulokkeita). 1 Ota BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto käyttöön. 2 Määritä [Bluetooth Settings] -kohdan [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Transmitter] (sivu 26). 3 Valitse [OK] painamalla /. 4 Valitse BLUETOOTHvastaanottimen nimi [Bluetooth Settings] -valikon [Device List] -kohdasta painamalla / (sivu 26) ja paina sitten. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, sininen LED-ilmaisin syttyy. Jos et löydä BLUETOOTHvastaanottimen nimeä luettelosta, valitse [Scan]. 5 Käynnistä äänilähteen toisto tämän järjestelmän kautta. Ääni toistetaan BLUETOOTHvastaanottimesta. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTHvastaanottimen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Kun BLUETOOTH-vastaanottimeen on muodostettu yhteys, laitteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Laitteen kosketusnäppäimet ja kauko-ohjaimen äänenvoimakkuuspainikkeet säätävät vain BLUETOOTHvastaanottimen äänenvoimakkuutta. Voit rekisteröidä enintään yhdeksän BLUETOOTH-vastaanotinta. Jos rekisteröit kymmenennen BLUETOOTHvastaanottimen, uusi BLUETOOTHvastaanotin korvaa ensimmäisen yhdistetyn vastaanottimen. Järjestelmä pystyy näyttämään [Device List] -kohdassa enintään 15 havaittua BLUETOOTH-vastaanotinta. Äänitehosteita tai asetusvalikon asetuksia ei voi muuttaa äänen lähettämisen aikana. Joitakin sisältöjä ei voi toistaa sisällön suojauksen vuoksi. Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi BLUETOOTHvastaanottimen toistamassa äänessä saattaa olla viivettä järjestelmään verrattuna. Järjestelmän kaiuttimien ja HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta ei toisteta ääntä, kun BLUETOOTH-vastaanotin on yhdistetty järjestelmään. [Screen mirroring] -tulo, [Bluetooth Audio] -tulo ja Home Theatre Control -toiminto poistetaan käytöstä, kun järjestelmä on lähetintilassa. Vihje Kun järjestelmä ja BLUETOOTHvastaanotin on yhdistetty, voit ohjata toistoa BLUETOOTH-vastaanottimen toiston käyttöpainikkeilla. 14 FI

15 Voit yhdistää tämän järjestelmän viimeksi yhdistettyyn BLUETOOTHvastaanottimeen painamalla toistuvasti RX/TX -painiketta ja valitsemalla [Transmitter]. Käynnistä sen jälkeen äänilähteen toisto järjestelmän kautta. BLUETOOTH-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. Poista BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto käytöstä. Määritä [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Receiver] tai [Off] (sivu 26). Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTHvastaanotin. Suorita yhden kosketuksen toiminto (NFC). Rekisteröidyn BLUETOOTHvastaanottimen poistaminen 1 Valitse [Bluetooth Settings] -kohdasta [Device List] (sivu 26). Pariksi liitettyjen ja havaittujen BLUETOOTH-vastaanottimien luettelo tulee näyttöön. 2 Valitse laite painamalla / ja paina sitten OPTIONS. 3 Valitse [Remove] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [OK] painamalla / ja paina sitten. Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai tablet-laitteen avulla (SongPal) Tälle mallille on saatavana erillinen sovellus sekä Google Play- että App Store -sivustosta. Tee haku nimellä SongPal ja lataa maksuton sovellus, niin saat lisätietoja sen kätevistä ominaisuuksista. Helposti hallittava SongPal-sovellus tukee langatonta käyttöä. Sen avulla voit valita musiikki- tai äänisisältöä monenlaisten laitteiden ja älypuhelimien integroiduista toiminnoista ohjata erilaisia asetuksia helposti tehostaa musiikkia visuaalisesti älypuhelimen näytössä. Ennen kuin aloitat alla kuvattujen toimintojen suorittamisen, varmista, että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 26). Android-laitetta käytettäessä 1 Hae, lataa ja käynnistä SongPalsovellus. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. 2 Kun BLUETOOTH-yhteyden näyttö on tullut näkyviin laitteessa, paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää. 3 Valitse laitteen BLUETOOTHlaiteluettelosta HT-XT3. Sininen LED-ilmaisin syttyy, kun yhteys on muodostettu. 4 Käytä järjestelmää yhdistetyn laitteen näytön avulla. BLUETOOTH-toiminto 15 FI

16 Verkkotoiminto Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon Järjestelmän yhdistäminen verkkoon lähiverkkokaapelilla Seuraavassa kuvassa on esimerkkikokoonpano kotiverkosta, jossa on järjestelmä ja palvelin. Lähiverkkokaapeli (lisävaruste) ADSL-modeemi/ kaapelimodeemi iphone-/ipod-laitetta käytettäessä 1 Paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää. 2 Aseta iphone-/ipod-laite pariliitostilaan. 3 Valitse iphone-/ipod-laitteen BLUETOOTH-laiteluettelosta HT-XT3. Sininen LED-ilmaisin syttyy, kun yhteys on muodostettu. 4 Hae, lataa ja käynnistä SongPalsovellus. 5 Käytä järjestelmää yhdistetyn laitteen näytön avulla. Laajakaistareititin Internet Lähiverkkokaapeli (lisävaruste) Palvelin Vihje Suosittelemme, että käytät suojattua ja suoraa liitäntäkaapelia (lähiverkkokaapelia). 16 FI

17 Langallisen lähiverkkoyhteyden määrittäminen Seuraavaa määritystä ei tarvitse suorittaa, jos [Easy Network Settings] on suoritettu. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse oikeasta yläkulmasta [Setup] painamalla ja paina sitten. 3 Valitse [Network Settings] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [Internet Settings] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse [Wired Setup] painamalla / ja paina sitten. TV-näyttöön tulee näkyviin näyttö, jossa voit valita IP-osoitteen noutotavan. 6 Valitse [Auto] painamalla / ja paina sitten. 7 Selaa tietoja painamalla / ja paina sitten. 8 Valitse [ / ] painamalla / ja paina sitten. Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa. Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä Valitse [Custom] vaiheessa 6 ja valitse sitten [Specify IP address] noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. Anna [IP Address] -asetuksen arvo noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista sitten arvo painamalla. Anna [Subnet Mask]-, [Default Gateway]-, [Primary DNS]- ja [Secondary DNS] -asetusten arvot ja paina sitten. Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Langattoman lähiverkkoyhteyden määrittäminen Ennen verkkoasetusten määrittämistä Jos langaton lähiverkkoreitittimesi (tukiasemasi) tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toimintoa, voit helposti määrittää verkkoasetukset WPSpainikkeella. Muussa tapauksessa on valittava tai annettava seuraavat tiedot. Tarkista seuraavat tiedot etukäteen. Langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman verkkonimi (SSID)* Verkon suojausavain (salasana)** * SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla yksittäinen tukiasema tunnistetaan. ** Saat nämä tiedot käytettävän langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internet-palveluntarjoajan antamista tiedoista. 1 Toimi kohdan Langallisen lähiverkkoyhteyden määrittäminen (sivu 17) vaiheissa 1 4 annettujen ohjeiden mukaan. 2 Valitse [Wireless Setup(built-in)] painamalla / ja paina sitten. TV-näyttöön ilmestyy käytettävissä olevien SSID-tunnusten (tukiasemien) luettelo. Verkkotoiminto 17 FI

18 3 Valitse haluamasi verkkonimi (SSID) painamalla / ja paina sitten. Suojausasetusnäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. 4 Kirjoita suojausavain (WEP-avain tai WPA/WPA2-avain) näyttönäppäimistöllä. Valitse merkit/numerot / / / - ja -painikkeilla ja vahvista sitten suojausavain valitsemalla [Enter]. Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa. Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä Valitse [New connection registration] vaiheessa 3, valitse [Manual registration] ja valitse sitten [Specify IP address] noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. Anna [IP Address] -asetuksen arvo noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista sitten arvo painamalla. Anna [Subnet Mask]-, [Default Gateway]-, [Primary DNS]- ja [Secondary DNS] -asetusten arvot ja paina sitten. Suojausasetusnäyttö ei tule näkyviin vaiheessa 4, jos verkkoa ei ole suojattu salauksella (suojausavaimella). Kotiverkon tiedostojen toistaminen Voit toistaa musiikki- ja valokuvatiedostoja muista Home Network -toimintoa tukevista laitteista liittämällä laitteet kotiverkkoon. Tätä järjestelmää voi käyttää soittimena ja muuntimena. Palvelin: tallentaa ja jakaa digitaalisia mediasisältöjä Soitin: etsii ja toistaa digitaalisia mediasisältöjä palvelimelta Muunnin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja palvelimelta ja on ohjattavissa toisen laitteen kautta (ohjain) Ohjain: käyttää muunninlaitetta Valmistaudu Home Network -toiminnon käyttöön. Yhdistä järjestelmä verkkoon (sivu 16). Valmistele toinen Home Network -toimintoa tukeva laite. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa. Palvelimelle tallennettujen tiedostojen toistaminen järjestelmän kautta (Soitin) Valitse alkunäytöstä [Home Network] ja valitse sitten palvelin. Valitse [Music]- tai [Photo]-kansiosta toistettava tiedosto. Palvelin Soitin (Tämä järjestelmä) Etätiedostojen toistaminen käyttämällä järjestelmää (muunninta) Home Network -ohjaimen kautta Voit ohjata järjestelmää Home Network -toimintoa tukevalla laitteella (esimerkiksi matkapuhelimella), kun toistat palvelimelle tallennettuja tiedostoja. 18 FI

19 Palvelin Ohjain Muunnin (Tämä järjestelmä) Lisätietoja käytöstä on Home Network -toimintoa tukevan laitteen käyttöohjeissa. Älä käytä järjestelmää sen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella ja ohjaimella samanaikaisesti. Järjestelmä on ehkä rekisteröitävä ennen joidenkin musiikkipalvelujen käyttöä. Lisätietoja rekisteröinnistä on palveluntarjoajan asiakastukisivustossa. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse [Music Services] painamalla / ja paina sitten. Palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. Internet-sisällön yhteystilasta riippuen voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. Verkkotoiminto Vihje Järjestelmä on yhteensopiva Windows 7:n mukana toimitettavan Windows Media Player 12 -ohjelman Play To -toiminnon kanssa. Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen Tämän järjestelmän avulla voit kuunnella Internetin musiikkipalveluja. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että järjestelmä on yhteydessä Internetiin. Internet Vihje Voit päivittää palveluntarjoajaluettelon painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Update List]. 3 Valitse haluamasi musiikkipalvelu painamalla / ja paina sitten. Paina BACK, jos haluat palata edelliseen hakemistoon. Uuden musiikkipalvelun rekisteröiminen Voit kuunnella monenlaisten Internetmusiikkipalvelujen sisältöä. Rekisteröintikoodin tarkistaminen Järjestelmän rekisteröintikoodi on ehkä annettava, jotta voit nauttia uudesta musiikkipalvelusta. Reititin Tämä järjestelmä 1 Valitse alkunäytöstä [Music Services]. Palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. 2 Valitse haluamasi musiikkipalvelu painamalla / ja paina sitten. 19 FI

20 Rekisteröintitiedot, muun muassa rekisteröintikoodi, ilmestyvät TVnäyttöön. Saatat nähdä rekisteröintitiedot TVnäytössä, kun avaat musiikkipalvelun. Se, milloin nämä tiedot tulevat näyttöön, vaihtelee musiikkipalvelun mukaan. Screen mirroring -toiminnon käyttäminen Screen mirroring on toiminto, jolla mobiililaitteen näyttö voidaan näyttää televisiossa Miracast-tekniikan avulla. Järjestelmä voidaan yhdistää suoraan Screen mirroring -toimintoa tukevaan laitteeseen (esimerkiksi älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen). Voit nauttia laitteen näytöstä television suuressa näytössä. Tämän toiminnon käyttöön ei tarvita langatonta reititintä (tai tukiasemaa). 1 Paina MIRRORING. 2 Noudata näytössä näkyviä ohjeita. Ota Screen mirroring -toiminto laitteessa käyttöön. Lisätietoja toiminnon ottamisesta käyttöön on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Xperia-älypuhelimen yhdistäminen yhden kosketuksen peilaustoiminnolla (NFC) Paina MIRRORING ja pidä sitten Xperiaälypuhelinta laitteen N-Mark-merkin lähellä. Peilaustilasta poistuminen Paina HOME tai INPUT +/. Screen mirroring -toimintoa käytettäessä kuvan- ja äänenlaatu voivat joskus kärsiä muiden verkkojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi. 20 FI

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1

Kotiteatterijärjestelmä. Aloitusopas HT-XT1 Kotiteatterijärjestelmä Aloitusopas HT-XT1 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 3 2 Asentaminen 4 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370

Äänipalkki. Aloitusopas HT-CT370 Äänipalkki Aloitusopas HT-CT370 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 2 Asentaminen 5 3 Liitännät 6 4 Järjestelmän virran kytkeminen 8 5 Äänen kuunteleminen 9 Perustoiminnot Äänitehosteista nauttiminen

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohje HT-ST9

Äänipalkki. Käyttöohje HT-ST9 Äänipalkki Käyttöohje HT-ST9 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys Käyttöönotto 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet

Äänipalkki HT-ST3. Käyttöohjeet Äänipalkki HT-ST3 Käyttöohjeet FI Sisällys Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Palkkikaiuttimen ja bassokaiuttimen yhdistäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot Äänen

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-ST7 Äänipalkki Käyttöohjeet FI HT-ST7 Sisällys Asennus/Asennus Pakkauksen sisältö 3 Asentaminen 4 Langattomien lähetin-vastaanotinten liittäminen 5 Liitännät 6 Järjestelmän virran kytkeminen 8 Perustoiminnot

Lisätiedot

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Multi Channel AV Receiver STR-DN1030 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Sony STR-DN1030 [FI] 4-420-301-11(1) (FI) 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas

Monikanavainen AV-viritinvahvistin. Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas Monikanavainen AV-viritinvahvistin STR-DN1020 Aloita tästä Tämä on pika-asetusopas 1 Kaiuttimien asentaminen 2 Television ja muiden laitteiden liittäminen 3 Muut liitännät 4 Kaiuttimien valitseminen ja

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Käytön aloittaminen NSZ-GS7. Verkkomediasoitin. Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen FI Verkkomediasoitin NSZ-GS7 Näyttökuvia, toimintoja ja teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Käytön aloittaminen: ON/STANDBY Kytkee tai katkaisee soittimen

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT790

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT790 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-CT790 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Monikanavainen AV-viritinvahvistin

Monikanavainen AV-viritinvahvistin 4-488-937-71(2) (FI) Monikanavainen AV-viritinvahvistin Viiteopas STR-DH550 VAROITUS Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Tulipalon välttämiseksi älä

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-NT5

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-NT5 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-NT5 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

N150 WiFi-reititin (N150R)

N150 WiFi-reititin (N150R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N150 WiFi-reititin (N150R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT800

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT800 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-CT800 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-MT500/MT501

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-MT500/MT501 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-MT500/MT501 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-NT3

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-NT3 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-NT3 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT80

Äänipalkki. Käyttöohjeet HT-CT80 Äänipalkki Käyttöohjeet HT-CT80 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus

BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND: Two Souls BEYOND Touch Sovellus BEYOND Touch -SOVELLUS Jotta saisit kaiken irti BEYOND: Two Souls -pelikokemuksesta, suosittelemme pelaamaan peliä langattomalla DUALSHOCK 3-ohjaimella. Jos kuitenkin

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350

NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 NeoTV 350 -mediasoitin NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai kääntää millekään muulle

Lisätiedot

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN

BLUETOOTH- MUSIIKKISOVITIN Kaikki tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta. Ellei toisin mainita, niiden käyttö ei merkitse sitä, että tavaramerkin omistaja olisi KitSound-yhtiön tytäryhtiö tai hyväksyisi sen tuotteet.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Tuki Kiitos, että valitsit NETGEAR-tuotteen. Kun olet asentanut laitteen, rekisteröi tuotteesi laitteen pohjaan merkityn sarjanumeron avulla osoitteessa

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700

Pikaopas. WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Pikaopas WiFi-kantaman laajennin N300 Malli EX2700 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas

Plantronics M70. -M90 sarja. Käyttöopas Plantronics M70 -M90 sarja - Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö* 4 Kielen valitseminen 5 Pariliitoksen muodostaminen 6 Kuulokkeen osat 7 Käytä turvallisesti! 7 Hallinta 8 Puheluun

Lisätiedot

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS

Asennusopas. Huomautus. Observit RSS Asennusopas Observit RSS Versio 5.3 Huomautus Tämä opas on uusia asennuksia varten. Axis-kamerapaketti sisältää käytettävän lehtisen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä tukeen: +46 60 61 67 50. Tarjoaja:

Lisätiedot

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin

C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin Tuotetiedot Vastaanotin Hiiri Näppäimistö A: Ilmaisin B: Yhteyspainike Asennus C: Rulla D: Paristotila E: Käytössä / Ei käytössä - painike F: Yhteyspainike G: Optinen liikkeentunnistin H: Paristotila I:

Lisätiedot

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0

B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 / B D S 5 8 0 B D S 2 8 0 20 21 22 1 2 19 18 NFC 3 4 5 6 7 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Pika-aloitusopas 1) Virtakytkin 2) Antenni ilma 3) Kaiuttimien lähdöt 4) Optiset digitaaliset audiotulot

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä

Kotiteatterijärjestelmä Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT2 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema

Pakkauksen sisältö. Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Tukiasema Pikaopas SE888 Pakkauksen sisältö Tukiasema Huomautus * Usean luurin pakkauksissa on enemmän luureja, latureita ja verkkolaitteita. ** Joissakin maissa on liitettävä linjasovitin linjajohtoon ja sitten

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla...

Sisällysluettelo. USB-laitteen jakaminen verkossa... 3. USB-tulostimen jakaminen... 5. Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... Lisätoiminnot Sisällysluettelo USB-laitteen jakaminen verkossa... 3 USB-tulostimen jakaminen... 5 Macin varmuuskopiointi Time Machine -ohjelmalla... 6 NETGEAR genie -sovellus... 8 2 USB-laitteen jakaminen

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä

Kotiteatterijärjestelmä Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT1 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

N300 WiFi USB Micro -sovitin (N300MA)

N300 WiFi USB Micro -sovitin (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Lisätiedot

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas

Kytkentäopas. Tuetut käyttöjärjestelmät. Tulostimen asentaminen. Kytkentäopas Sivu 1/5 Kytkentäopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows 7 Windows Server 2008

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään.

PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310. Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. PIKAOPAS MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 Copyright Nokia Oyj 2002. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310 -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Tietoja Google Cloud Printistä Tulostaminen Google Cloud Printillä Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Tietoja Google

Lisätiedot

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje

BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje 1. Toimenpide A. Virta kääntäminen päälle: Painaessasi pitkään painiketta 'Φ/ BTS-31 Bluetooth-kaiutin Lyhyt käyttöohje ' kuulet piippauksen ja sininen valo alkaa vilkkua. B. Viran kääntäminen pois päältä:

Lisätiedot

Langattoman N150 Micro -USBsovittimen

Langattoman N150 Micro -USBsovittimen Langattoman N150 Micro -USBsovittimen WNA1000M asennusopas Tässä oppaassa esitellään pika-asennus NETGEAR Smart Wizard -toiminnolla sekä erillinen Windows-ohjaimen asennus. Huomautus: lisätietoja mukautetusta

Lisätiedot

MDR-1ABT. Käyttöohjeet. Alkutoimet. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ominaisuudet. Osat ja painikkeet. Vakiovarusteet. Kuulokkeiden lataaminen

MDR-1ABT. Käyttöohjeet. Alkutoimet. Ennen ensimmäistä käyttökertaa. Ominaisuudet. Osat ja painikkeet. Vakiovarusteet. Kuulokkeiden lataaminen Langattomat stereokuulokkeet MDR-1ABT Käyttöohjeet Alkutoimet Ennen ensimmäistä käyttökertaa Lue tämä ensin [1] Ominaisuudet Kuulokkeiden käyttötavat [2] Osat ja painikkeet Osien sijainti ja toimintatapa

Lisätiedot

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800

Pikaopas. WiFi-kantamanlaajennin AC750. Malli EX3800 Pikaopas WiFi-kantamanlaajennin AC750 Malli EX3800 Aloittaminen NETGEAR-WiFi-kantamanlaajennin laajentaa WiFi-verkkoa vahvistamalla nykyistä WiFi-signaalia ja parantamalla signaalin laatua pitkillä etäisyyksillä.

Lisätiedot

High-Resolution Audio - kuulokkeet MDR-NC750

High-Resolution Audio - kuulokkeet MDR-NC750 Käyttöohje High-Resolution Audio - kuulokkeet MDR-NC750 Sisältö Aloittaminen... 3 Johdanto... 3 Yleiskatsaus... 3 Perusteiden oppiminen... 4 Kuulokkeiden asettaminen paikalleen... 4 Kuulokkeiden liittäminen

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Kotiteatterijärjestelmä

Kotiteatterijärjestelmä Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT100 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta.

ALOITA TÄSTÄ. Langaton USB Langallinen. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus ja liitännät -ohjetta. ALOITA TÄSTÄ Jos vastaus johonkin näistä kysymyksistä on kyllä, siirry vastaavaan kohtaan lukemaan asennus- ja liitäntäohjeet. Haluatko liittää tulostimen langattomaan verkkoon? Käytä Langaton verkkoasennus

Lisätiedot

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server

Home Media Server. Home Media Server -sovelluksen asentaminen tietokoneeseen. Mediatiedostojen hallinta. Home Media Server 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten

Lisätiedot

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h

F: Liitäntäpainike G: Paristotila H: Varausliitäntä I: Liiketunnistin/merkkivalo. 12 h TRUST MI5400X BLUETOOTH OPTICAL MOUSE Tuotetiedot Hiiri Laturi F A B D G I E C H J A: Hiiren kakkospainike B: Intelli-rullahiiri/ pariston merkkivalo tyhjä ja varattu C: Hiiren ykköspainike D: Selaa taaksepäin

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas 2012 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei saa kopioida, lähettää, muuntaa, tallentaa tiedonhakujärjestelmään tai

Lisätiedot

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle.

Sijoita D 3020 tukevalle, tasaiselle alustalle. Älä aseta laitetta pehmeälle alustalle esimerkiksi matolle. Käyttöohje D 3020 KÄYTTÖÖNOTTO PAKKAUS JA SEN SISÄLTÖ D 3020:n ohella pakkauksessa on irrotettava verkkohto kaukosäädin ja 3V CR2025 -paristo TOSLINK-minisovitin 4 kpl puolipallon muotoisia jalkoja pikaopas

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. AC1200 WiFi-reititin Malli R6100 Asennusopas

Pakkauksen sisältö. AC1200 WiFi-reititin Malli R6100 Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN2000RPTv2: asennusopas YHDISTÄ LANGALLISET LAITTEET LANGATTOMASTI LANGATON LAAJENNUS Laajennettu langaton alue Nykyinen reitittimen alue NYKYINEN REITITIN 2011 NETGEAR,

Lisätiedot

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580

Käyttöopas AE6000. Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 Käyttöopas AE6000 Wireless Dual Band -USB-minisovitin AC580 a Sisällys Tuotteen yleiskatsaus Ominaisuudet 1 Asennus Asennus 2 Langattoman verkon määrittäminen Wi-Fi-asetusten automaattinen määritys 3 Langattoman

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas

WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Easy, Reliable & Secure Asennusopas WiFi-kantaman laajentimen N300RE asennusopas Aloittaminen WiFi-verkon kantaman laajennin laajentaa WiFi-verkon nykyisen langattoman reitittimesi kantaman ulkopuolelle.

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto:

Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Apple iphone 4 puhelimen käyttöönotto: Ennen vanhan puhelimesi käytöstä poistoa, pidäthän huolen, että olet synkronisoinut yhteystietosi Exchange palvelimelle! iphone 4 yhdellä silmäyksellä Purettuasi

Lisätiedot

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon

Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Canon-digitaalikamera Käyttöopas kahden kameran väliseen tiedostojen siirtoon Sisällysluettelo Johdanto....................................... 1 Kuvien siirtäminen langattomassa yhteydessä........ 2 Kameran

Lisätiedot

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama

WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas. Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama WiFi-verkon kantaman yleislaajennin WN3000RP: asennusopas Laajennetun langattoman verkon toiminta-alue Reitittimen kantama 2011 NETGEAR, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän julkaisun mitään osaa ei

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

Pakkauksen sisältö. R6250 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0

D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 D-Link DSL-504T ADSL Reitittimen Asennusohje ver. 1.0 Tervetuloa D-Link ADSL reitittimen omistajaksi. Tämän ohjeen avulla saat reitittimesi helposti ja nopeasti toimimaan. Tämä ohje kannattaa lukea läpi

Lisätiedot

Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu

Asennusohje. 1. Laitteen asentaminen. 2. Ohjelmiston asentaminen. Käyttöpaneelisivu Asennusohje. Laitteen asentaminen. Ohjelmiston asentaminen Käyttöpaneelisivu . Laitteen asentaminen 0 cm (4.0 inches) 33 cm (3 inches) 0 cm (7.9 inches) 0 cm (7.9 inches) 3 89,6 0 50 5 80 Virtalähde 0-7

Lisätiedot

Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus

Qosmio: Kuule ero. entistä parempi kuuntelukokemus Qosmio: Kuule ero PERSONAL COMPUTER HDD/DVD Qosmio TM entistä parempi kuuntelukokemus RECORDER LCD TV WITH TRUBRITE DISPLAY VIRTUAL SURROUND Kun Toshiba kehitti mobiiliviihde- ja tietojärjestelmä Qosmion,

Lisätiedot

Ohjelmiston asennusopas

Ohjelmiston asennusopas Ohjelmiston asennusopas Oppaassa kerrotaan, miten ohjelmisto asennetaan USB- tai verkkoliitännän kautta. Verkkoasennus ei ole käytettävissä malleissa SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Kaavio Kaaviossa kuvataan,

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990

Tervetuloa PlayStationin maailmaan. Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas. Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Tervetuloa PlayStationin maailmaan Aloita PS4:n käyttäminen tämän kätevän pikaoppaan avulla. Pikaopas Suomi CUH-1216A / CUH-1216B 7026990 Aloittaminen Liitä järjestelmä televisioon. Liitä PlayStation 4-järjestelmä

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SHB4000. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome Kysy Philipsiltä SHB4000 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 Kuunteluturvallisuudesta 2 Yleistä 2 Vanhan

Lisätiedot

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen)

BT220 HEADSET. Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) Tuotetiedot 1 Varausliitäntä 2 + -painike 3 - -painike 4 Toiminnonosoitin (sininen) 5 Akunosoitin (punainen) 6 Korvanappi 7 Mikrofoni 8 Pidike 9 Varauksen osoitin (punainen) 10 Virtavalo (vihreä) Asennus

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. AD200. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  AD200. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome AD200 Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tärkeää 2 2 Telakointikaiutin 3 Johdanto 3 Toimituksen sisältö 3 Päälaitteen yleiskuvaus

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J285DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW/J6925DW. Versio A FIN AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa huomautusten tyyliä: Vinkit kertovat,

Lisätiedot

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas

Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Mobiililaitteiden WiFi-vahvistin WN1000RP Asennusopas Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 WiFi-vahvistimen esittely................................. 4 Etu- ja sivupaneeli...................................

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike

SoundGate. Bernafon SoundGate. Näppäinlukko. Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen. Puhelu. Musiikki/audio-painike. Bluetooth -painike Bernafon SoundGate SoundGate PIKAOHJE Näppäinlukko Äänenvoimakkuuden ja ohjelman vaihtaminen Puhelu Musiikki/audio-painike Bluetooth -painike Akun merkkivalo Tämä ohje on vain lyhyt tiivistelmä. Tärkeä

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105

VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 VALOKUITULIITTYMÄN PÄÄTELAITE KÄYTTÖOHJE CTS FWR5-3105 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MERKKIVALOT... 3 3 TAKAPANEELIN KUITULIITÄNTÄ... 4 4 ETUPANEELIN LIITTIMET JA LED-PAINIKE... 4 5 OIKEAN SIVUPANEELIN RESET-PAINIKE...

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Versio B FIN

Wi-Fi Direct -opas. Versio B FIN Wi-Fi Direct -opas Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot