Kotiteatterijärjestelmä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kotiteatterijärjestelmä"

Transkriptio

1 Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet HT-XT3

2 VAROITUS Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille). Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää. Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tulelle. Vahinkojen estämiseksi tämä laite on asetettava asennusohjeiden mukaisesti turvallisesti kaappiin. Vain sisäkäyttöön. Tietoa virtalähteistä Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu. Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi. Suositellut kaapelit Tietokoneiden ja/tai oheislaitteiden kytkentään isännöintiä varten täytyy käyttää asianmukaisesti suojattuja ja maadoitettuja kaapeleita ja liittimiä. Euroopassa asuvat asiakkaat Käytöstä poistettujen akkujen, paristojen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on erilliset keräysjärjestelmät) Tämä tuotteessa, akussa tai pakkauksessa oleva symboli ilmaisee, että tuotetta ja akkua ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa. Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisätään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että nämä tuotteet ja akut hävitetään asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja terveydelle haitalliset vaikutukset, joita akkujen hävittäminen väärällä tavalla saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akkua, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Varmista käytöstä poistettujen akkujen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden asianmukainen käsittely toimittamalla ne soveltuviin kierrätys- ja keräyspisteisiin. Jos kyse on muista akuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen. Saat lisätietoja tuotteiden ja akkujen kierrätyksestä paikallisilta viranomaisilta, jätehuoltoyhtiöstä tai liikkeestä, josta tuote tai akku on ostettu. 2 FI

3 asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa. Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, Konan Minato-ku Tokio, Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin. Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiivin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URLosoitteessa: Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi seuraavissa maissa. AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LI, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB, AL, BA, MK, MD, RS, ME, Kosovo 5,15 5,35 GHz:n kaista on rajoitettu vain sisäkäyttöön. Tämä kotiteatterijärjestelmä on tarkoitettu yhdistetyissä laitteissa olevan kuva- ja äänisisällön toistoon sekä musiikin suoratoistoon NFCyhteensopivasta älypuhelimesta tai BLUETOOTH-laitteesta. Tämä järjestelmä tukee myös suoratoistoa verkosta ja Screen mirroring -toimintoa. Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-säännöksen rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli. Tekijänoikeudet ja tavaramerkit Tämä järjestelmä käyttää Dolby* Digital- ja DTS** Digital Surround -järjestelmiä. * Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä. Dolby ja kaksois-dsymboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. ** Tietoja DTS:n patenteista on osoitteessa Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssillä. DTS, DTS-HD, symboli sekä DTS-HD ja symboli yhdessä ovat DTS, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä järjestelmä käyttää High- Definition Multimedia Interface (HDMI ) -tekniikkaa. HDMI ja High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. BRAVIA on Sony Corporationin tavaramerkki. PlayStation on Sony Computer Entertainment Inc:n rekisteröity tavaramerkki. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Alliance ja Wi-Fi CERTIFIED Miracast ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä. Wi-Fi CERTIFIED, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Miracast ovat Wi-Fi Alliancen tavaramerkkejä. N-Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Android on Google Inc:n tavaramerkki. Google Play on Google Inc:n tavaramerkki. Xperia on Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkki. 3 FI

4 BLUETOOTH -sanamerkki ja Bluetooth-logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta. LDAC ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. DSEE HX on Sony Corporationin tavaramerkki. MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla. Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön myöntämää lupaa. Opera Devices SDK on Opera Software ASA:n tuote. Copyright Opera Software ASA. Kaikki oikeudet pidätetään. ClearAudio+ on Sony Corporationin tavaramerkki. x.v.colour ja x.v.colour-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä. Apple, Apple-logo, iphone, ipod, ipod touch ja Retina ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. Made for ipod- ja Made for iphone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu käytettäväksi erityisesti ipod- tai iphone-laitteen kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Applen suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusmääräysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen. Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö ipod- tai iphone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn. Yhteensopivat ipod-/iphonemallit Seuraavat ipod-/iphone-mallit ovat yhteensopivia. Päivitä ipod-/iphonelaitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen käyttämistä järjestelmän kanssa. BLUETOOTH-tekniikka toimii seuraavien kanssa: iphone iphone 6 Plus / iphone 6 / iphone 5s / iphone 5c / iphone 5 / iphone 4s / iphone 4 / iphone 3GS ipod touch ipod touch (5. sukupolvi) / ipod touch (4. sukupolvi) Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Muut järjestelmien ja tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä asiakirjassa ei käytetä merkintöjä ja. 4 FI

5 GNU GPL/LGPL -lisenssin alaisia ohjelmistoja ja avoimen lähdekoodin ohjelmistoja koskeva ilmoitus Tämä tuote sisältää GNU General Public License ( GPL )- tai GNU Lesser General Public License ( LGPL ) -lisenssin alaisia ohjelmistoja. Lisenssissä mainitaan, että asiakkailla on oikeus hankkia, muunnella ja jakaa edelleen mainitun ohjelmiston lähdekoodia GPL- tai LGPLlisenssin ehtojen mukaisesti. Lisätietoja GPL- ja LGPL-lisensseistä sekä muista ohjelmistolisensseistä on tuotteen [Setup]-valikon [System Settings] -osan [Software License Information] -kohdassa. Tuotteessa käytetyn ohjelmiston lähdekoodi on GPL- ja LGPL-lisenssin alainen ja saatavana Internetissä. Se on ladattavissa seuraavassa osoitteessa: Tietoja näistä käyttöohjeista Näissä käyttöohjeiden ohjeissa kuvataan kauko-ohjaimen säätimet. Voit käyttää myös laitteen säätimiä, jos niillä on sama tai vastaava nimi kuin kauko-ohjaimen painikkeilla. Jotkin kuvista ovat konseptipiirroksia, ja ne saattavat poiketa todellisista tuotteista. TV-näytössä näkyvät kohteet voivat vaihdella aluekohtaisesti. Oletusasetus on alleviivattu. Sulkeissa oleva teksti ([--]) näkyy TVnäytössä ja lainausmerkeissä oleva teksti ( -- ) ilmestyy etupaneelin näyttöön. Huomaa, että Sony ei vastaa tämän lähdekoodin sisältöön liittyviin kysymyksiin eikä ole vastuussa niistä. 5 FI

6 Sisällys Liittäminen Aloitusopas (erillinen asiakirja) Tietoja näistä käyttöohjeista...5 Kuunteleminen/ katseleminen Liitettyjen laitteiden kuvista ja äänestä nauttiminen...8 Musiikin/valokuvien toistaminen USB-laitteesta...8 Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta...9 Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista verkkotoiminnolla...9 Äänen säätäminen Äänitehosteista nauttiminen...9 DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) BLUETOOTH-toiminto Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTH-yhteensopivaan vastaanottimeen Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai tabletlaitteen avulla (SongPal) Verkkotoiminto Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon...17 Kotiverkon tiedostojen toistaminen Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen Screen mirroring -toiminnon käyttäminen...20 Kopiosuojatun 4K-sisällön katseleminen 4K-television liittäminen K-laitteiden liittäminen Asetukset ja säädöt Asetusnäytön käyttäminen Asetusvalikon käyttäminen...30 Muut toiminnot BRAVIA Syncin Control for HDMI -toiminnon käyttäminen Multiplex-lähetysäänen kuunteleminen (Dual Mono) Laitteen kosketuspainikkeiden poistaminen käytöstä (lapsilukko)...34 Kirkkauden muuttaminen...34 Virransäästö valmiustilassa FI

7 Lisätietoja Varotoimet...35 Vianmääritys...37 Osat ja painikkeet Toistettavat tiedostotyypit Tuetut äänimuodot...47 Tekniset tiedot...47 BLUETOOTH-tiedonsiirrosta Hakemisto LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS FI

8 Kuunteleminen/katseleminen Liitettyjen laitteiden kuvista ja äänestä nauttiminen Paina INPUT +/. Voit myös painaa HOME-painiketta ja sitten valita haluamasi tulolähteen painamalla toistuvasti / / / - ja sitten -painiketta. [TV] TV (DIGITAL IN) -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi televisio) tai HDMI OUT (ARC) -liitäntään liitetty televisio, joka on yhteensopiva Audio Return Channel -toiminnon kanssa [HDMI1]/[HDMI2]/[HDMI3] HDMI IN 1/2/3 -liitäntään liitetty laite [Bluetooth Audio] BT BLUETOOTH-laite, joka tukee A2DP:tä [Analog] ANALOG ANALOG IN -liitäntään liitetty laite (esimerkiksi digitaalinen mediasoitin) [USB] (USB) -porttiin liitetty USB-laite [Screen mirroring] SCR M Screen mirroring -toimintoa tukeva laite (sivu 20) [Home Network] H.NET Palvelimelle tallennetut sisällöt (sivu 18) [Music Services] M.SERV Internet-musiikkipalvelujen sisällöt (sivu 19) Vihje Voit myös painaa kauko-ohjaimen PAIRING - ja MIRRORING-painiketta valitaksesi [Bluetooth Audio]- ja [Screen mirroring]-tulon. Musiikin/valokuvien toistaminen USBlaitteesta Laitteella voi toistaa liitettyyn USBlaitteeseen tallennettuja musiikki- ja valokuvatiedostoja. Lisätietoja toistettavista tiedostotyypeistä on kohdassa Toistettavat tiedostotyypit (sivu 46). 1 Liitä USB-laite (USB) -porttiin. Ennen kuin liität USB-laitteen, tutustu sen mukana toimitettuihin käyttöohjeisiin. 2 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 3 Valitse [USB] painamalla / / / ja paina sitten. 4 Valitse [Music] tai [Photo] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse haluamasi sisältö painamalla / ja paina sitten. Valitun sisällön toisto käynnistetään. Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana. Katkaise järjestelmästä virta ennen USBlaitteen irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua. 8 FI

9 Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Katso BLUETOOTH-toiminto (sivu 11). Musiikin/valokuvien toistaminen muista laitteista verkkotoiminnolla Katso Verkkotoiminto (sivu 16). Äänen säätäminen Äänitehosteista nauttiminen Voit vaivattomasti nauttia esiohjelmoiduista äänitehosteista, jotka on räätälöity erilaisille äänilähteille. Ne tuovat jännittävän ja voimakkaan äänen kotiisi. Äänitehosteita ei voi valita, kun järjestelmä on yhdistetty lähetintilassa BLUETOOTHvastaanottimeen. Äänikentän valitseminen Paina SOUND FIELD toistuvasti toiston aikana. [ClearAudio+] Voit nauttia äänestä käyttämällä Sonyn suosittelemaa äänikenttää. Äänikenttä optimoidaan automaattisesti toistettavan sisällön ja toiminnon mukaan. [Movie] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen elokuvien katselua varten. [Music] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen musiikin kuuntelua varten. [Sports] Järjestelmä toistaa urheilulähetyksen tunnun. Selostus on selkeää, kannustushuudot kuuluvat tilaäänenä ja äänet ovat todenmukaisia. [Game Studio] Järjestelmä tuottaa optimaalisen äänen videopelien pelaamista varten. [Standard] Järjestelmä tuottaa jokaista äänilähdettä vastaavan äänen. Kuunteleminen/katseleminen / Äänen säätäminen Vihje Voit valita [ClearAudio+] myös painamalla CLEARAUDIO+. Voit valita asetusvalikosta myös [Sound Field] (sivu 30). 9 FI

10 Yötilatoiminnon käyttäminen Tästä tilasta on hyötyä, jos haluat katsoa elokuvia iltamyöhällä. Kuulet puheen selkeästi pienelläkin äänenvoimakkuudella. Paina NIGHT. Yötilatoiminto otetaan käyttöön. Peruuta toiminto painamalla painiketta uudelleen. Vihje Voit valita asetusvalikosta myös [Night] (sivu 30). Clear Voice -toiminnon käyttäminen Tämä toiminto selkeyttää keskustelujen ääntä. Paina VOICE-painiketta toistuvasti. [Voice : 1]: Normaali ääni. [Voice : 2]: Keskustelua selkeytetään. [Voice : 3]: Keskustelua selkeytetään ja vanhusten vaikeasti kuulemia kohtia voimistetaan. Vihje Voit valita myös asetusvalikon [Voice]- kohdasta [Type 1], [Type 2] tai [Type 3] (sivu 30). DSEE HX -toiminnon käyttäminen (pakattujen äänitiedostojen luonnollinen toistaminen) DSEE HX (Digital Sound Enhancement Engine) on Sonyn itsenäisesti kehittämä korkean taajuusalueen korjaus- ja äänenlaadun palautustekniikka. Tämä toiminto muuntaa äänitiedoston High- Resolution Audio -tiedostoksi* ja toistaa usein hävinneet korkeat äänet selkeästi. Toiminto toimii vain, jos äänikentäksi valitaan [Music]. * Tiedosto laajennetaan enintään 96 khz ja 24 bittiä vastaavaan muotoon. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse oikeasta yläkulmasta [Setup] painamalla ja paina sitten. 3 Valitse [Audio Settings] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [DSEE HX] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse [On] painamalla / ja paina sitten. DSEE HX -toimintoa ei voi käyttää High- Resolution Audio -tiedostojen kanssa. DSEE HX -toiminto ei toimi kunnolla, jos bittinopeus on liian pieni, jotta sitä voidaan asianmukaisesti tukea. 10 FI

11 BLUETOOTH-toiminto Musiikin kuunteleminen BLUETOOTH-laitteesta Pariliitoksen muodostaminen järjestelmän ja BLUETOOTHlaitteen välille Pariliitoksen muodostaminen on toiminto, jossa BLUETOOTH-laitteet rekisteröidään toisiinsa etukäteen. Kun pariliitos on muodostettu, sitä ei tarvitse muodostaa uudelleen. Ennen kuin muodostat laitteesta pariliitoksen järjestelmään, varmista, että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 26). 1 Aseta BLUETOOTH-laite enintään 1 metrin päähän laitteesta. 2 Paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää, ja TVnäyttöön ilmestyy BLUETOOTHpariliitosnäyttö. Vihje Voit valita myös alkunäytöstä [Bluetooth Audio]. 3 Aseta BLUETOOTH-laite pariliitostilaan. Lisätietoja BLUETOOTH-laitteen asettamisesta pariliitostilaan on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. 4 Valitse laitteen näytössä HT-XT3. Suorita tämä vaihe 5 minuutin kuluessa. Muuten pariliitostila suljetaan. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen nimi ilmestyy TV-näyttöön ja sininen LED-ilmaisin syttyy. Jos BLUETOOTH-laite vaatii salasanaa, kirjoita Salausavainta voidaan laitteessa sanoa esimerkiksi salauskoodiksi, PIN-koodiksi, PINnumeroksi tai salasanaksi. Vihje Voit muuttaa laitteessa näkyvän järjestelmän nimen [System Settings] -valikon [Device Name] -kohdassa (sivu 28). 5 Aloita toisto BLUETOOTHlaitteessa. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Voit tehdä pariliitoksen enintään yhdeksän BLUETOOTH-laitteen kanssa. Jos pariliitos muodostetaan kymmenennen BLUETOOTH-laitteen kanssa, uusi laite korvaa ensimmäisen yhdistetyn laitteen. Pariliitostoiminnon peruuttaminen Paina HOME tai INPUT +/. Yhteyden muodostaminen tästä järjestelmästä BLUETOOTH-laitteeseen Voit muodostaa yhteyden tästä järjestelmästä pariksi liitettyyn BLUETOOTH-laitteeseen. Tarkista seuraavat asiat ennen musiikin toistamista: BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTHtoiminto on otettu käyttöön. Pariliitos on valmis (sivu 11). [Bluetooth Mode] -asetuksena on [Receiver] (sivu 26). BLUETOOTH-toiminto 11 FI

12 1 Paina PAIRING. Jos haluat muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettyyn BLUETOOTHlaitteeseen, paina. Siirry sitten vaiheeseen 5. 2 Paina OPTIONS. 3 Valitse [Device List] ja paina sitten. Näyttöön tulee pariksi liitettyjen BLUETOOTH-laitteiden luettelo. 4 Valitse haluttu laite painamalla toistuvasti / ja paina sitten. 5 Aloita toisto painamalla. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTH-laitteen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Kun järjestelmä ja BLUETOOTH-laite on yhdistetty, voit ohjata toistoa painamalla,,, / ja /. Voit muodostaa pariksi liitetystä BLUETOOTH-laitteesta yhteyden järjestelmään myös silloin, kun järjestelmä on valmiustilassa, jos määrität [Bluetooth Standby] -asetukseksi [On] (sivu 26). Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi järjestelmän äänentoistossa saattaa olla viivettä BLUETOOTH-laitteeseen verrattuna. Vihje Voit ottaa AAC- tai LDAC-pakkausmuodon käyttöön tai poistaa sen käytöstä BLUETOOTH-laitteessa (sivu 26). BLUETOOTH-laitteen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. Paina PAIRING uudelleen. Poista BLUETOOTH-laitteen BLUETOOTH-toiminto käytöstä. Kun toistonäyttö on avattuna, paina OPTIONS ja valitse [Disconnect]. Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTHlaite. Pariksi liitetyn BLUETOOTHlaitteen poistaminen laiteluettelosta 1 Toimi yllä olevien vaiheiden 1 3 mukaan. 2 Valitse laite painamalla toistuvasti / ja paina sitten OPTIONS. 3 Valitse [Remove] painamalla toistuvasti / ja paina sitten. 4 Valitse [OK] painamalla toistuvasti / ja paina sitten. Yhteyden muodostaminen etälaitteeseen yhden kosketuksen kuuntelutoiminnoilla (NFC) NFC (Near Field Communication) on tekniikka, joka mahdollistaa lyhyen matkan langattoman viestinnän eri laitteiden välillä. Kun pidät NFC-yhteensopivaa etälaitetta laitteen N-Mark-merkin lähellä, järjestelmä ja etälaite muodostavat automaattisesti pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden. Yhteensopivat etälaitteet Etälaitteet, joissa on sisäänrakennettu NFC-toiminto (käyttöjärjestelmä: Android tai uudempi, paitsi Android 3.x) Tämä toiminto ei toimi NFCyhteensopivan vastaanottimen kanssa. 12 FI

13 Järjestelmä tunnistaa vain yhden NFCyhteensopivan laitteen ja pystyy muodostamaan yhteyden vain yhteen NFC-yhteensopivaan laitteeseen kerrallaan. Etälaitteesta riippuen sinun on mahdollisesti suoritettava etälaitteessa seuraavat toimenpiteet etukäteen. Ota NFC-toiminto käyttöön. Lisätietoja on etälaitteen käyttöohjeissa. Jos etälaitteessa on vanhempi käyttöjärjestelmäversio kuin Android 4.1.x, lataa ja käynnistä NFC Easy Connect -sovellus. NFC Easy Connect on Android-etälaitteisiin tarkoitettu maksuton sovellus, joka voidaan hankkia Google Play -kaupasta. (Sovellus ei ehkä ole saatavilla tietyissä maissa tai tietyillä alueilla.) 1 Pidä etälaitetta laitteen N-Markmerkin lähellä, kunnes etälaite värisee. Vihje Jos pariliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden muodostaminen epäonnistuvat, toimi seuraavasti: Pidä etälaitetta taas laitteen N-Markmerkin lähellä. Irrota kuori etälaitteesta, jos käytät kaupallisesti saatavilla olevaa etälaitteen kuorta. Käynnistä NFC Easy Connect -sovellus uudelleen. Määritä [Quick Start Mode] -asetukseksi [On], jos haluat yhdistää BLUETOOTHlaitteen, kun järjestelmä on valmiustilassa. Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin etälaitteen äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Jos pidät etälaitetta N-Mark-merkin lähellä, kun järjestelmä on lähetystilassa, [Bluetooth Mode] -asetus muuttuu automaattisesti [Receiver]-asetukseksi. Tämä toiminto ei toimi NFCyhteensopivan vastaanottimen kanssa. BLUETOOTH-toiminto Muodosta BLUETOOTH-yhteys toimimalla etälaitteen näytössä annettujen ohjeiden mukaan. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, etupaneelin sininen LED-ilmaisin syttyy. 2 Käynnistä toisto etälaitteen äänilähteestä. Lisätietoja toistotoiminnoista on etälaitteen käyttöohjeissa. Toiston lopettaminen Toisto lopetetaan, kun suoritat jonkin seuraavista toiminnoista: pidät etälaitetta taas kaiuttimen N-Mark-merkin lähellä pysäytät etälaitteen musiikkisoittimen sammutat järjestelmän tai etälaitteen muutat tuloa poistat etälaitteen BLUETOOTHtoiminnon käytöstä painat kauko-ohjaimen -, HOME- tai PAIRING-painiketta. 13 FI

14 Äänilähteen kuunteleminen lähettämällä sisältö BLUETOOTHyhteensopivaan vastaanottimeen Voit kuunnella tällä järjestelmällä toistettavaa äänilähdettä käyttämällä BLUETOOTH-yhteensopivaa vastaanotinta (esimerkiksi kuulokkeita). 1 Ota BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto käyttöön. 2 Määritä [Bluetooth Settings] -kohdan [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Transmitter] (sivu 26). 3 Valitse [OK] painamalla /. 4 Valitse BLUETOOTHvastaanottimen nimi [Bluetooth Settings] -valikon [Device List] -kohdasta painamalla / (sivu 26) ja paina sitten. Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, sininen LED-ilmaisin syttyy. Jos et löydä BLUETOOTHvastaanottimen nimeä luettelosta, valitse [Scan]. 5 Käynnistä äänilähteen toisto tämän järjestelmän kautta. Ääni toistetaan BLUETOOTHvastaanottimesta. 6 Säädä äänenvoimakkuutta. Säädä ensin BLUETOOTHvastaanottimen äänenvoimakkuutta, ja jos äänenvoimakkuustaso on edelleen liian alhainen, säädä laitteen äänenvoimakkuutta. Kun BLUETOOTH-vastaanottimeen on muodostettu yhteys, laitteen äänenvoimakkuutta ei voi säätää. Laitteen kosketusnäppäimet ja kauko-ohjaimen äänenvoimakkuuspainikkeet säätävät vain BLUETOOTHvastaanottimen äänenvoimakkuutta. Voit rekisteröidä enintään yhdeksän BLUETOOTH-vastaanotinta. Jos rekisteröit kymmenennen BLUETOOTHvastaanottimen, uusi BLUETOOTHvastaanotin korvaa ensimmäisen yhdistetyn vastaanottimen. Järjestelmä pystyy näyttämään [Device List] -kohdassa enintään 15 havaittua BLUETOOTH-vastaanotinta. Äänitehosteita tai asetusvalikon asetuksia ei voi muuttaa äänen lähettämisen aikana. Joitakin sisältöjä ei voi toistaa sisällön suojauksen vuoksi. Langattoman BLUETOOTH-tekniikan ominaisuuksien vuoksi BLUETOOTHvastaanottimen toistamassa äänessä saattaa olla viivettä järjestelmään verrattuna. Järjestelmän kaiuttimien ja HDMI OUT (ARC) -liitännän kautta ei toisteta ääntä, kun BLUETOOTH-vastaanotin on yhdistetty järjestelmään. [Screen mirroring] -tulo, [Bluetooth Audio] -tulo ja Home Theatre Control -toiminto poistetaan käytöstä, kun järjestelmä on lähetintilassa. Vihje Kun järjestelmä ja BLUETOOTHvastaanotin on yhdistetty, voit ohjata toistoa BLUETOOTH-vastaanottimen toiston käyttöpainikkeilla. 14 FI

15 Voit yhdistää tämän järjestelmän viimeksi yhdistettyyn BLUETOOTHvastaanottimeen painamalla toistuvasti RX/TX -painiketta ja valitsemalla [Transmitter]. Käynnistä sen jälkeen äänilähteen toisto järjestelmän kautta. BLUETOOTH-vastaanottimen yhteyden katkaiseminen Suorita jokin seuraavista toiminnoista. Poista BLUETOOTH-vastaanottimen BLUETOOTH-toiminto käytöstä. Määritä [Bluetooth Mode] -asetukseksi [Receiver] tai [Off] (sivu 26). Sammuta järjestelmä tai BLUETOOTHvastaanotin. Suorita yhden kosketuksen toiminto (NFC). Rekisteröidyn BLUETOOTHvastaanottimen poistaminen 1 Valitse [Bluetooth Settings] -kohdasta [Device List] (sivu 26). Pariksi liitettyjen ja havaittujen BLUETOOTH-vastaanottimien luettelo tulee näyttöön. 2 Valitse laite painamalla / ja paina sitten OPTIONS. 3 Valitse [Remove] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [OK] painamalla / ja paina sitten. Järjestelmän ohjaaminen älypuhelimen tai tablet-laitteen avulla (SongPal) Tälle mallille on saatavana erillinen sovellus sekä Google Play- että App Store -sivustosta. Tee haku nimellä SongPal ja lataa maksuton sovellus, niin saat lisätietoja sen kätevistä ominaisuuksista. Helposti hallittava SongPal-sovellus tukee langatonta käyttöä. Sen avulla voit valita musiikki- tai äänisisältöä monenlaisten laitteiden ja älypuhelimien integroiduista toiminnoista ohjata erilaisia asetuksia helposti tehostaa musiikkia visuaalisesti älypuhelimen näytössä. Ennen kuin aloitat alla kuvattujen toimintojen suorittamisen, varmista, että [Bluetooth Mode] -asetukseksi on määritetty [Receiver] (sivu 26). Android-laitetta käytettäessä 1 Hae, lataa ja käynnistä SongPalsovellus. Noudata sitten näyttöön tulevia ohjeita. 2 Kun BLUETOOTH-yhteyden näyttö on tullut näkyviin laitteessa, paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää. 3 Valitse laitteen BLUETOOTHlaiteluettelosta HT-XT3. Sininen LED-ilmaisin syttyy, kun yhteys on muodostettu. 4 Käytä järjestelmää yhdistetyn laitteen näytön avulla. BLUETOOTH-toiminto 15 FI

16 Verkkotoiminto Yhteyden muodostaminen lankaverkkoon Järjestelmän yhdistäminen verkkoon lähiverkkokaapelilla Seuraavassa kuvassa on esimerkkikokoonpano kotiverkosta, jossa on järjestelmä ja palvelin. Lähiverkkokaapeli (lisävaruste) ADSL-modeemi/ kaapelimodeemi iphone-/ipod-laitetta käytettäessä 1 Paina PAIRING. Sininen LED-ilmaisin välähtää. 2 Aseta iphone-/ipod-laite pariliitostilaan. 3 Valitse iphone-/ipod-laitteen BLUETOOTH-laiteluettelosta HT-XT3. Sininen LED-ilmaisin syttyy, kun yhteys on muodostettu. 4 Hae, lataa ja käynnistä SongPalsovellus. 5 Käytä järjestelmää yhdistetyn laitteen näytön avulla. Laajakaistareititin Internet Lähiverkkokaapeli (lisävaruste) Palvelin Vihje Suosittelemme, että käytät suojattua ja suoraa liitäntäkaapelia (lähiverkkokaapelia). 16 FI

17 Langallisen lähiverkkoyhteyden määrittäminen Seuraavaa määritystä ei tarvitse suorittaa, jos [Easy Network Settings] on suoritettu. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse oikeasta yläkulmasta [Setup] painamalla ja paina sitten. 3 Valitse [Network Settings] painamalla / ja paina sitten. 4 Valitse [Internet Settings] painamalla / ja paina sitten. 5 Valitse [Wired Setup] painamalla / ja paina sitten. TV-näyttöön tulee näkyviin näyttö, jossa voit valita IP-osoitteen noutotavan. 6 Valitse [Auto] painamalla / ja paina sitten. 7 Selaa tietoja painamalla / ja paina sitten. 8 Valitse [ / ] painamalla / ja paina sitten. Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa. Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä Valitse [Custom] vaiheessa 6 ja valitse sitten [Specify IP address] noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. Anna [IP Address] -asetuksen arvo noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista sitten arvo painamalla. Anna [Subnet Mask]-, [Default Gateway]-, [Primary DNS]- ja [Secondary DNS] -asetusten arvot ja paina sitten. Yhteyden muodostaminen langattomaan verkkoon Langattoman lähiverkkoyhteyden määrittäminen Ennen verkkoasetusten määrittämistä Jos langaton lähiverkkoreitittimesi (tukiasemasi) tukee Wi-Fi Protected Setup (WPS) -toimintoa, voit helposti määrittää verkkoasetukset WPSpainikkeella. Muussa tapauksessa on valittava tai annettava seuraavat tiedot. Tarkista seuraavat tiedot etukäteen. Langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman verkkonimi (SSID)* Verkon suojausavain (salasana)** * SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla yksittäinen tukiasema tunnistetaan. ** Saat nämä tiedot käytettävän langattoman lähiverkon reitittimen tai tukiaseman nimikilvestä, käyttöohjeista, langattoman verkon määrittäneeltä henkilöltä tai Internet-palveluntarjoajan antamista tiedoista. 1 Toimi kohdan Langallisen lähiverkkoyhteyden määrittäminen (sivu 17) vaiheissa 1 4 annettujen ohjeiden mukaan. 2 Valitse [Wireless Setup(built-in)] painamalla / ja paina sitten. TV-näyttöön ilmestyy käytettävissä olevien SSID-tunnusten (tukiasemien) luettelo. Verkkotoiminto 17 FI

18 3 Valitse haluamasi verkkonimi (SSID) painamalla / ja paina sitten. Suojausasetusnäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. 4 Kirjoita suojausavain (WEP-avain tai WPA/WPA2-avain) näyttönäppäimistöllä. Valitse merkit/numerot / / / - ja -painikkeilla ja vahvista sitten suojausavain valitsemalla [Enter]. Järjestelmä aloittaa verkkoyhteyden muodostamisen. Lisätietoja on TVnäytössä näkyvissä sanomissa. Kiinteää IP-osoitetta käytettäessä Valitse [New connection registration] vaiheessa 3, valitse [Manual registration] ja valitse sitten [Specify IP address] noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. IP-osoitteen syöttönäyttö tulee näkyviin TV-näyttöön. Anna [IP Address] -asetuksen arvo noudattamalla näytön ohjeita ja vahvista sitten arvo painamalla. Anna [Subnet Mask]-, [Default Gateway]-, [Primary DNS]- ja [Secondary DNS] -asetusten arvot ja paina sitten. Suojausasetusnäyttö ei tule näkyviin vaiheessa 4, jos verkkoa ei ole suojattu salauksella (suojausavaimella). Kotiverkon tiedostojen toistaminen Voit toistaa musiikki- ja valokuvatiedostoja muista Home Network -toimintoa tukevista laitteista liittämällä laitteet kotiverkkoon. Tätä järjestelmää voi käyttää soittimena ja muuntimena. Palvelin: tallentaa ja jakaa digitaalisia mediasisältöjä Soitin: etsii ja toistaa digitaalisia mediasisältöjä palvelimelta Muunnin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja palvelimelta ja on ohjattavissa toisen laitteen kautta (ohjain) Ohjain: käyttää muunninlaitetta Valmistaudu Home Network -toiminnon käyttöön. Yhdistä järjestelmä verkkoon (sivu 16). Valmistele toinen Home Network -toimintoa tukeva laite. Lisätietoja on laitteen käyttöohjeissa. Palvelimelle tallennettujen tiedostojen toistaminen järjestelmän kautta (Soitin) Valitse alkunäytöstä [Home Network] ja valitse sitten palvelin. Valitse [Music]- tai [Photo]-kansiosta toistettava tiedosto. Palvelin Soitin (Tämä järjestelmä) Etätiedostojen toistaminen käyttämällä järjestelmää (muunninta) Home Network -ohjaimen kautta Voit ohjata järjestelmää Home Network -toimintoa tukevalla laitteella (esimerkiksi matkapuhelimella), kun toistat palvelimelle tallennettuja tiedostoja. 18 FI

19 Palvelin Ohjain Muunnin (Tämä järjestelmä) Lisätietoja käytöstä on Home Network -toimintoa tukevan laitteen käyttöohjeissa. Älä käytä järjestelmää sen mukana toimitetulla kauko-ohjaimella ja ohjaimella samanaikaisesti. Järjestelmä on ehkä rekisteröitävä ennen joidenkin musiikkipalvelujen käyttöä. Lisätietoja rekisteröinnistä on palveluntarjoajan asiakastukisivustossa. 1 Paina HOME. Alkunäyttö ilmestyy TV-näyttöön. 2 Valitse [Music Services] painamalla / ja paina sitten. Palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. Internet-sisällön yhteystilasta riippuen voi kestää jonkin aikaa, ennen kuin palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. Verkkotoiminto Vihje Järjestelmä on yhteensopiva Windows 7:n mukana toimitettavan Windows Media Player 12 -ohjelman Play To -toiminnon kanssa. Erilaisista verkkopalveluista nauttiminen Tämän järjestelmän avulla voit kuunnella Internetin musiikkipalveluja. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää, että järjestelmä on yhteydessä Internetiin. Internet Vihje Voit päivittää palveluntarjoajaluettelon painamalla OPTIONS ja valitsemalla sitten [Update List]. 3 Valitse haluamasi musiikkipalvelu painamalla / ja paina sitten. Paina BACK, jos haluat palata edelliseen hakemistoon. Uuden musiikkipalvelun rekisteröiminen Voit kuunnella monenlaisten Internetmusiikkipalvelujen sisältöä. Rekisteröintikoodin tarkistaminen Järjestelmän rekisteröintikoodi on ehkä annettava, jotta voit nauttia uudesta musiikkipalvelusta. Reititin Tämä järjestelmä 1 Valitse alkunäytöstä [Music Services]. Palveluntarjoajien luettelo tulee näkyviin TV-näyttöön. 2 Valitse haluamasi musiikkipalvelu painamalla / ja paina sitten. 19 FI

20 Rekisteröintitiedot, muun muassa rekisteröintikoodi, ilmestyvät TVnäyttöön. Saatat nähdä rekisteröintitiedot TVnäytössä, kun avaat musiikkipalvelun. Se, milloin nämä tiedot tulevat näyttöön, vaihtelee musiikkipalvelun mukaan. Screen mirroring -toiminnon käyttäminen Screen mirroring on toiminto, jolla mobiililaitteen näyttö voidaan näyttää televisiossa Miracast-tekniikan avulla. Järjestelmä voidaan yhdistää suoraan Screen mirroring -toimintoa tukevaan laitteeseen (esimerkiksi älypuhelimeen tai tablet-laitteeseen). Voit nauttia laitteen näytöstä television suuressa näytössä. Tämän toiminnon käyttöön ei tarvita langatonta reititintä (tai tukiasemaa). 1 Paina MIRRORING. 2 Noudata näytössä näkyviä ohjeita. Ota Screen mirroring -toiminto laitteessa käyttöön. Lisätietoja toiminnon ottamisesta käyttöön on laitteen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa. Xperia-älypuhelimen yhdistäminen yhden kosketuksen peilaustoiminnolla (NFC) Paina MIRRORING ja pidä sitten Xperiaälypuhelinta laitteen N-Mark-merkin lähellä. Peilaustilasta poistuminen Paina HOME tai INPUT +/. Screen mirroring -toimintoa käytettäessä kuvan- ja äänenlaatu voivat joskus kärsiä muiden verkkojen aiheuttamien häiriöiden vuoksi. 20 FI

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray / DVD-soitin BDP-S370/S373 4-169-142-11(1) Tämän laitteen ohjelmistoa voidaan päivittää tulevaisuudessa. Tietojen saamiseksi saatavilla olevista päivityksistä käy sivustolla: http://support.sony-europe.com/ z Hyödyllisiä vihjeitä, vinkkejä ja tietoja

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT375 DMP-BDT374 DMP-BDT373 DMP-BDT371 DMP-BDT370 Laiteohjelmiston päivitys Panasonic parantaa jatkuvasti laitteen ohjelmistoja, jotta asiakkaat voivat

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin

Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Käyttöohjeet Blu-ray TM levysoitin Malli nro DMP-BDT330 DMP-BDT233 DMP-BDT230 DMP-BDT131 DMP-BDT130 Ellei muuta mainita, näiden käyttöohjeiden kuvat viittaavat malliin DMP-BDT330. Laiteohjelmiston päivitys

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1)

Käyttöohjeet. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S350 3-452-776-51(1) 3-452-776-51(1) z Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct Käyttöohjeet 3-452-776-51(1) Blu-ray Disc / DVD Player

Lisätiedot

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110

Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Käyttöohjeet Blu-ray levysoitin Malli nro DMP-BDT310 DMP-BDT210 DMP-BDT111 DMP-BDT110 Havaintokuvassa malli DMP-BDT310. Hyvä asiakas Kiitos, että ostit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti, jotta

Lisätiedot

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet

DVD Recorder RDR-HXD870/HXD970/HXD1070. Käyttöohjeet 3-196-450-32(1) DVD Recorder Käyttöohjeet Seuraavasta osoitteesta löydät Sonyn tuotteita koskevia hyödyllisiä vinkkejä, vihjeitä ja tietoja: www.sony-europe.com/myproduct RDR-HXD870/HXD970/HXD1070 2007

Lisätiedot

käyttöohje Mielikuvitus rajana

käyttöohje Mielikuvitus rajana BD-ES6000 BD-ES6000E Blu-ray -levysoitin käyttöohje Mielikuvitus rajana Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit sen osoitteessa www.samsung.com/register

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185

Käyttöoppaasi. SONY RDR-HX750 http://fi.yourpdfguides.com/dref/670185 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän

Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray -kotiteatterijärjestelmän käyttöopas kaikki on mahdollista Kiitos, kun valitsit tämän Samsung-tuotteen. Saat tuotteellesi tavallista kattavamman palvelun, kun rekisteröit

Lisätiedot

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156

Tuotteen yleiskuvaus Päälaite... 153 Kauko-ohjain...154-156 Kauko-ohjaimen käyttäminen... 156 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä... 152 Huomautuksia laitteen käytöstä... 152 Laitteen mukana toimitettavat lisätarvikkeet... 152 Levyjen puhdistaminen... 152 Yleistä kierrätyksestä... 152 Tuotteen yleiskuvaus

Lisätiedot

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS

MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS MALLI BD-AMS10S BD-AMS20S BLU-RAY-/DVD-SOITIN KÄYTTÖOPAS Vain BD-AMS20S Vain BD-AMS20S KÄYTTÖOPAS SUOMI Introduction TURVALLISUUS / TÄRKEITÄ TIETOJA VAROITUS: VOIT VÄHENTÄÄ TULIPALON TAI SÄHKÖISKUN RISKIÄ,

Lisätiedot

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W

Verkkokäyttäjän opas PT-E550W Verkkokäyttäjän opas PT-E550W PT-E550W Tämä Verkkokäyttäjän opas sisältää hyödyllisiä tietoja langattoman verkon asetusten ja Wireless Direct -asetusten määrittämisestä Brother-laitteen avulla. Se sisältää

Lisätiedot

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12

TX-NR616. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje FI-1. Turvaohjeet ja esittely...2. Sisällysluettelo...6. Kytkeminen...12 AV-viritinvahvistin TX-NR616 Sisältö Turvaohjeet ja esittely...2 Sisällysluettelo...6 Kytkeminen...12 Käyttöohje Käynnistys ja perustoiminnot...20 Edistyneet toiminnot...47 Muiden laitteiden ohjaus...72

Lisätiedot

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22

TX-NR609. Sisältö. AV-viritinvahvistin. Käyttöohje. Johdanto... 2. Kytkeminen... 12. Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 AV-viritinvahvistin Sisältö Johdanto... 2 TX-NR609 Kytkeminen... 12 Käynnistys.ja.perustoiminnot... 22 Käyttöohje Edistykselliset.toiminnot... 43 Muiden.laitteiden.ohjaus... 63 Lisäohjeita... 69 Kiitämme

Lisätiedot

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1)

Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060. 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöopas NWZ-X1050 / X1060 2009 Sony Corporation 4-141-618-21 (1) Käyttöoppaan selaaminen Käyttöoppaassa olevien painikkeiden käyttäminen Voit siirtyä Sisällysluetteloon tai Hakemistoon napsauttamalla

Lisätiedot

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas

HK 3700/3770. Stereovastaanotin. Käyttäjän opas Stereovastaanotin Käyttäjän opas Sisällysluettelo Johdanto 3 Kuvaus ja ominaisuudet 3 Tärkeää turvallisuutta koskevaa tietoa 4 Stereovastaanottimen sijoittaminen 4 HK 3700/3770 -vastaanottimen etupaneelin

Lisätiedot

Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10)

Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Sisällysluettelo Kaukosäätimen ja television painikkeet/merkkivalot Kaukosäätimen painikkeet...(3) Television painikkeet ja merkkivalot...(10) Television katselu Television katselu...(15) Digitaalisen

Lisätiedot

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas

Aina apuna. Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100. Kysy. Philipsiltä. Käyttöopas Aina apuna Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome HMP7100 Kysy Philipsiltä Käyttöopas Sisällysluettelo 1 Tavaramerkki-ilmoitus 4 2 Turvallisuus ja huomautus 6

Lisätiedot

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Käyttöohjeet. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Aloittaminend. Äänidatan tuonti ja siirtäminen

NAS-S55HDE. HDD Network Audio System Käyttöohjeet. HDD Network Audio System NAS-S55HDE. Aloittaminend. Äänidatan tuonti ja siirtäminen Aloittaminend HDD Network Audio System NAS-S55HDE Äänidatan tuonti ja siirtäminen Äänidatan toistaminena HDD-jukeboksissa olevien raitojen editointix Verkkoyhteys ja asetuksetp Laitteen käyttö Internetyhteyden

Lisätiedot

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä).

SUOMI. XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). CD/USB NETWORK XL-HF401PH Hi Fi-komponenttijärjestelmä, joka koostuu osista XL-HF401PH (pääyksikkö) ja CP-HF401H (kaiutinjärjestelmä). Johdanto Kiitos tämän SHARP-tuotteen ostamisesta. Lue käyttöohje huolellisesti.

Lisätiedot

Pikaopas. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten.

Pikaopas. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. FI Pikaopas Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ohje myöhempää käyttöä varten. 7011586 Varoitus Älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle. Siten voit vähentää tulipalon

Lisätiedot

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas

www.philips.com/welcome 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Ultra Slim Smart LED TV 42PFK7109 42PFS7109 47PFK7109 47PFS7109 55PFK7109 55PFS7109 Käyttöopas Sisällys 1 Uusi televisiosi 4 8 Satelliittikanavat

Lisätiedot

WD TV Mediasoitin. Play. Käyttöopas

WD TV Mediasoitin. Play. Käyttöopas WD TV Mediasoitin Play Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle..................... 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita................................ 1 WD:n toimittama palvelu ja tuki............................

Lisätiedot

Monitoimi- DVD-tallennin

Monitoimi- DVD-tallennin 4-156-864-11(2) Kopiointitilan valinta 8 DVDirect-esittely 22 Valmistelut kuvausta varten 29 Kopiointi Handycam -laitteelta 38 Monitoimi- DVD-tallennin Kopioiminen videolaitteilta 55 Kuvien kopiointi 60

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR

LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR LCD TV with LED Backlight 40 VLE 6339 BR FI Sisältö ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Asetus

Lisätiedot

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39

BD-SP309. Sisältö. Blu-ray Disc -soitin. Käyttöohje FI-1. Esittely... 2. Kytkeminen... 15. Toisto... 19. Asetukset... 39 Sisältö Blu-ray Disc -soitin Esittely... 2 BD-SP309 Kytkeminen... 15 Toisto... 19 Käyttöohje Asetukset... 39 Ongelmatilanteen ratkaisu...50 Lisäohjeita... 54 Kiitos Onkyo BLU-RAY DISC -soittimen hankkimisesta.

Lisätiedot

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com

SM-T360. Käyttöopas. www.samsung.com SM-T360 Käyttöopas www.samsung.com Tietoja tästä oppaasta Tämä Samsungin laadukkaisiin standardeihin ja tekniseen asiantuntemukseen perustuva laite tarjoaa laadukkaat mobiiliyhteydet ja viihdeominaisuudet.

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas

HP:n kannettava tietokone. Viiteopas HP:n kannettava tietokone Viiteopas Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Intel on Intel Corporationin

Lisätiedot