HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

2 MAAILMAN PARHAAKSI HELSINGIN YLIOPISTO TOIMII AKTIIVISESTI IHMISKUNNAN HYVINVOINNIN JA OIKEUDENMUKAISEN YHTEISKUNNAN PUOLESTA. YLIOPISTO ON KIITOLLINEN KAIKILLE LAHJOITTAJILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA TUKEVAT TÄTÄ TYÖTÄ. HELSINGFORS UNIVERSITET VERKAR AKTIVT FÖR MÄNSKLIGHETENS VÄL OCH FÖR ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE. UNIVERSITETET TACKAR ALLA DONATORER OCH SAMARBETSPARTNER SOM STÖDER DETTA ARBETE.

3 TIETEESTÄ TOIMINTAA Yliopistolaisen yrittäjyyden sydämeksi on avattu yrittäjyyspaja Helsinki Think Company osoitteeseen Vuorikatu 5. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen tila on yrittämisestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden yliopistolaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien yhteinen kohtaamis- ja tekemispaikka. Tila on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille tule ja tuo yritysideasi tai anna ajatukseksi ja apusi muiden yrittäjien käyttöön!

4 SISÄLTÖ Rehtori Thomas Wilhelmsson Matkalla maailman parhaaksi...4 Rektor Thomas Wilhelmsson På väg mot toppen... 5 Yhteistyöllä eteenpäin...6 Helsinki Insight -kampanja Yhdessä maailman parhaaksi - kiitos lahjoittajat!...11 Humanistisen hengen puolesta Anita von Wright-Grönberg ja Benedict von Wright Tietokirjallisuudelle professuuri Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry Testamenttilahjoitus kirjallisuuden ystävältä professori emeritus Pekka Pesonen...17 Maapallo huutaa muutosjohtamista Ari Heiskanen Yliopistosivistyksestä liiketoimintaa Viestikapulaa vaihtamassa Marja ja Tauno Voipio...23 Tule mukaan Kirahviklubiin ja kasvavaan lahjoittajajoukkoon!...24 Lahjoittajat Löydä tapasi tukea tutkimusta...26 Rahastot ja myönnetyt apurahat Lahjoitusrahastot tukevat Helsingin yliopiston tavoitteita Kvestori Marjo Berglund Yksikään lahjoitus ei mene hukkaan...32 Royal letters from the past Sanae Ito sai apurahan väitöskirjan viimeistelyyn...34 Bio- ja ympäristötieteiden rahasto...35 Eläinlääketieteen rahasto...36 Farmasian rahasto...37 Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto...38 Lääketieteen rahasto Maatalous-metsätieteiden rahasto...43 Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto...44 Oikeustieteen rahasto...45 Teologian rahasto...46 Juhlarahasto...47 Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto...49 Muut itsenäiset rahastot...50 Lahjoitusprofessuurit Helsingin yliopiston kolmivuotiset tutkimusmäärärahat vuosille Väitöskirjapalkinnot ja Matti Klinge -tutkimusapuraha...55 Helsingin yliopiston tiedesäätiö...56 Mitä kuuluu? Lilli Kimppa sai tiedesäätiön apurahan Tiedesäätiön apurahat Tohtoriohjelmapaikat

5 MATKALLA MAAILMAN PARHAAKSI Helsingin yliopisto tähtää strategiakauden aikana maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon. Yliopiston tutkimukselle, opetukselle ja toiminnan kansainvälistymiselle tavoite tuo uusia vaatimuksia. Helsingin yliopisto ei saavuta tavoitetta yksin se tehdään yhdessä yliopiston kumppaneiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Helsingin yliopiston varainhankintakampanja Helsinki Insight ratkaisuja globaaleihin haasteisiin julkistettiin keväällä Onnistunut kampanja päättyi vuoden 2012 lopussa: tavoite kerätä 20 miljoonaa euroa lahjoituksia saavutettiin kesällä Myös yliopiston suhteet kumppaneihin ja ympäröivään yhteiskuntaan yhteiskuntavastuuta ja huippututkimuksen merkitystä korostaen ottivat kampanjan aikana harppauksia eteenpäin. Varainhankinta ja sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen ovat keskeisessä asemassa myös yliopiston uudessa strategiassa. Lahjoitustavoite on asetettu kunnianhimoisesti 25 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Yliopistojen julkisen rahoituksen muutos taloudellisesti vaikeina aikoina antaa lahjoitusvaroille entistä suuremman merkityksen. Lahjoitusvarojen turvin yliopisto voi perustehtäviensä hoitamisen lisäksi ohjata lisätukea maailman kärkeen kuuluville tutkimushankkeille ja uusille avauksille. Henkilökohtainen lääketiede, ilmastonmuutos, ruokaturva ja vesi sekä globaali oikeudenmukaisuus ovat esimerkkejä Helsingin yliopiston tutkimusaloista yhteisen maapallomme tulevaisuuden ratkaisemiseksi. Tutkimusta ja opiskelua tukeva lahjoitusrahastojen kokonaisuus on tärkeä osa Helsingin yliopiston toimintaa maailman parhaaksi. Yliopiston työ maailman parhaaksi tapahtuu yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tutkimustiedon tuottaminen yhteiskunnan käyttöön palvelee yhteiskuntaa sekä paikallisesti, kansallisesti että globaalisti. Alumnit, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit ovatkin tärkeä osa yliopistoyhteisöä tuodessaan osaamisensa yliopiston käyttöön ja viedessään yliopiston viestiä eteenpäin. Maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon nouseminen edellyttää meiltä kansainvälisesti aktiivista kumppaniverkostoa. Kuluneen vuoden aikana olemme löytäneet monia uusia tapoja tuoda tiedettä ja tutkimusta suuren yleisön ja kaupunkilaisten näkyville ja käyttöön. Tiedekulma Aleksanterinkadulla, uusi pääkirjasto Kaisa-talossa, kampusten hankkeet World Design Capital vuoden aikana ja akateemiseen yrittäjyyteen kannustava Tieteestä toimintaa -opiskelijaverkosto ja huhtikuussa 2013 avattu yrittäjyyspaja Helsinki Think Company ovat luoneet yliopistolle uutta toimintakulttuuria. Samalla olemme tarkastelleet myös omia toimintatapojamme. Niiden kestävyyttä lisätään muun muassa ilmastokumppanuussopimuksen ja reilun kaupan hankintojen kautta. Opettajien akatemiassa puolestaan kehitetään yliopisto-opetusta, jotta Helsingin yliopistosta vastaisuudessakin valmistuu oppivia asiantuntijoita yhteiskunnan eri tehtäviin. Helsingin yliopisto täyttää 375 vuotta vuonna Haluamme myös tulevaisuudessa vaikuttaa ja tuottaa tutkimustietoa ja asiantuntijoita ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseksi pitkäjänteisesti ja kauas katsoen. Yksin se ei kuitenkaan onnistu, ja kiitos Helsingin yliopiston menestyksestä kuuluu ystävillemme, tukijoillemme ja kumppaneillemme. Teidän kanssanne meidän on mahdollista saavuttaa tavoitteemme. Thomas Wilhelmsson Rehtori 4 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

6 PÅ VÄG MOT TOPPEN Under strategiperioden strävar Helsingfors universitet efter en plats bland de 50 bästa universiteten i världen. Detta mål ställer nya krav på universitetets forskning, undervisning och internationalisering. Universitetet kan inte nå sina mål på egen hand. Målen nås i samarbete med universitetets partner och det omgivande samhället. Helsingfors universitets medelsanskaffningskampanj Helsinki Insight lösningar på globala utmaningar lanserades våren 2010 och avslutades i slutet av Kampanjen var en framgång, och målet att samla in 20 miljoner euro i donationsmedel uppnåddes sommaren Under kampanjen förstärkte universitetet sina relationer till det omgivande samhället. Samarbetet med universitetets partner blev djupare och nya kontakter knöts likaså betonades universitetets samhällsansvar och spetsforskningens betydelse förstärktes. Medelsanskaffning och stärkta intressentrelationer är centrala element också i universitetets nya strategi. Målet är ambitiöst: universitetet strävar efter att få in 25 miljoner euro i donationer före utgången av år Förändringarna i universitetens offentliga finansiering under ekonomiskt kärva tider gör att donationsmedlens betydelse för verksamheten blir allt större. Med hjälp av donationsmedel kan universitetet inte bara sköta sina grundläggande uppgifter utan också anvisa medel till spetsforskningsprojekt och nya initiativ. Personlig medicin, klimatförändring, matsäkerhet och vattentillgång samt global rättvisa är exempel på forskningsområden där universitetet vill ta fram lösningar för vår gemensamma framtid. Donationsfonderna som stöder forskningen och undervisningen är en viktig del av Helsingfors universitets arbete för världens bästa. Universitetets arbete för världens bästa sker i samarbete med det omgivande samhället. Forskningskunskap som ställs till samhällets förfogande tjänar samhället lokalt, nationellt och globalt. Alumnerna, donatorerna och universitetets samarbetspartner är en viktig del av universitetssamfundet i och med att de ställer sitt kunnande till universitetets förfogande och för vidare universitetets budskap. Om vi vill bli ett av världens 50 främsta universitet förutsätter det att vi har ett internationellt aktivt parternätverk. Under året som gick har vi upptäckt många nya sätt att föra fram vetenskap och forskning så att de blir synliga och tillgängliga för allmänheten och stadsborna. Tankehörnan på Alexandersgatan, universitetets nya huvudbibliotek i Kajsahuset, campusens projekt under designåret World Design Capital 2012, studentnätverket Tieteestä toimintaa som uppmuntrar till akademiskt företagande samt företagarverkstaden Helsinki Think Company som öppnades i april 2013 har alla bidragit till att skapa en ny verksamhetskultur vid universitetet. Samtidigt har vi sett över våra egna förfaringssätt. Vi vill öka hållbarheten i vår verksamhet bland annat genom att ingå avtal om klimatpartnerskap och stödja rättvis handel i våra anskaffningar. Universitetets lärarakademi utvecklar universitetsundervisningen så att Helsingfors universitet även i framtiden ska utbilda lärande experter för olika samhällsuppdrag. År 2015 fyller Helsingfors universitet 375 år. Vi vill även i framtiden påverka utvecklingen och producera forskningskunskap och specialister i syfte att finna långsiktiga och vittgående lösningar på de stora globala utmaningarna. Med detta lyckas vi dock inte på egen hand. Vår framgång har vi våra vänner, stödtrupper och partner att tacka för. Tillsammans med er kan vi nå våra mål. Thomas Wilhelmsson Rektor 5

7 YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 2012 Rahastojen juhlassa Helsingin yliopiston rahastoista jaettiin stipendejä, palkintoja ja apurahoja yli 200 opiskelijalle ja tutkijalle noin euroa. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö tuki nuoria tutkijoita eurolla. Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa oli huhtikuussa 2012 mukana alumnia. Hallituksen päätös leikata yliopistojen rahoitusta jäädyttämällä yliopistoindeksi vuodeksi 2013 vaikutti Helsingin yliopiston toimintaan. Helsingin yliopistossa otettiin käyttöön muuta kuin tutkimushenkilöstöä koskeva rekrytointikielto: uusien rekrytointien tarkan punnitsemisen tarkoitus on tasapainottaa yliopiston taloutta löytämällä uusi tapoja tehdä yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Helsingin yliopiston tutkimus todettiin kesällä jälleen kansallisesti korkeatasoiseksi, kun Suomen Akatemia valitsi kahdeksan akatemiaprofessoria vuosiksi Professoreista seitsemän työskentelee Helsingin yliopistossa. Kansainväliset asiantuntijat pitivät akatemiaprofessoreita kiistattomina huippututkijoina näiden edustamilla aloilla niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Helsingin yliopisto liittyi loppukesästä FiBS yritysvastuuverkoston jäseneksi. FiBS edistää yritysten ja yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista toimintaa Suomessa. Yliopisto liittyi myös Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Verkostossa tehdään yhteistyötä ja etsitään uusia toimintatapoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Verkoston jäsenenä Helsingin yliopisto on sitoutunut tuomaan ilmastotutkimuksen tuloksia tieteellisen tiedon käyttäjien saataville entistä aktiivisemmin. Syksystä 2013 alkaen yliopisto liittää kaikkien uusien opiskelijoiden perehdyttämisjaksoon tietoaineiston ympäristöystävällisestä ja ilmastonmuutosta hillitsevästä toiminnasta liikkumisessa, ruokailussa, veden- ja energiankäytössä sekä kierrättämisessä. Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto avasi ovensa syyskuussa Kaisa-talossa. Arkkitehtuuristaan kiitetty kirjasto on sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden työpaikka että kaupunkilaisten vapaasti käytössä oleva tiedonlähde, jossa vieraili vuoden 2012 aikana yli puoli miljoonaa kävijää. Samalla julkistettiin uusi Lahjoita kurssikirja -kampanja, jonka kautta yliopiston alumnit, ystävät ja kumppanit voivat tukea opiskelijoita tekemällä lahjoituksia kurssikirjojen lisäkappaleiden hankkimiseksi kirjastoon. Ensimmäisen puolen vuoden aikana lahjoituksia on tehty yli eurolla. Syksyllä Helsingin yliopistoon perustettiin Kiinalaisen oikeuden ja oikeuskulttuurin keskus yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Keskuksen tarkoitus on sekä lisätä Kiinan oikeuden osaamista kotimassa että tehdä pohjoismaista oikeusjärjestelmää ja -kulttuuria tunnetuksi Kiinassa. Oikeusjärjestelmän kehitys vaikuttaa Kiinan tulevaisuuden suuntaan. Keskuksen toimintaa kehitetään Helsingin yliopiston rahastoihin perustettavan China Law -rahaston avulla. 6 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

8 Helsingin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ja kouluttaa asiantuntijoita sekä suomalaisen että globaalin yhteiskunnan parhaaksi. Yliopiston toiminta perustuu yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa: alumnit, yhteiskunnalliset päättäjät, elinkeinoelämän edustajat ja kaupunkilaiset ovat Helsingin yliopistolle tärkeä kumppaniverkosto. Kuluneena vuonna Helsingin yliopisto on kehittänyt uusia tapoja tuoda tutkimusta kumppaneiden käyttöön. Myös yliopiston omia toimintatapoja on kehitetty kestävimmiksi yhteistyössä kumppanien kanssa. Yliopisto teki vuodenvaihteessa päätöksen liittyä reilun kaupan yliopistojen verkostoon. Reilun kaupan tuotteet näkyvät tulevaisuudessa esimerkiksi elintarvike- ja tarjoiluhankinnoissa. Helsingin yliopisto, ja yliopistokonsernin osana Helsingin yliopiston rahastot, liittyi myös vastuullisen sijoittamisen yhdistykseen, FINSIF:iin. Yhdistyksen tarkoitus on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Samalla yliopistossa on pohdittu lahjoitusrahastojen hyvää hallintotapaa, ja yliopisto kiinnittääkin erityistä huomiota lahjoitusrahastojen eettiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä niiden tuoton kestävään käyttöön lahjoittajan toivomalla tavalla. Helsingin yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnin tulokset kertoivat vuoden lopussa, että kaikilla Helsingin yliopiston suurimmilla tieteenaloilla tehdään kansainvälisen tason huippututkimusta Helsingin yliopiston uusi strategia vuosille määrittelee Helsingin yliopiston tavoitteeksi nousta maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Myös Helsingin yliopiston rahastoilla on strategiassa tärkeä rooli: yliopiston tavoiteohjelmassa varainhankinnan tavoitteeksi on määritelty 25 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategia kannustaa varainhankinnan lisäksi kehittämään myös laajemmin kumppanuusyhteistyötä ja sen muotoja. Esimerkki uudesta tavasta toimia on LähiTapiolan kanssa toteutettava Hyvä yhteiskunta Master Class. Ohjelman tavoite on tarjota opiskelijoille ja nuorille tutkijoille mahdollisuuksia etsiä uusia ratkaisuja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan haasteisiin yhteistyössä asiantuntijamentoreiden kanssa. Tammikuussa tarkasteltiin päättyneen Helsinki World Design Capital vuoden tuloksia. Designia ei yliopistossa nähdä vain perinteisenä muotoiluna, vaan ihmislähtöisenä tapana ratkaista haasteita opetuksen ja tutkimuksen keinoin: vuoden teema oli "Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa". Uusien tutkimushankkeiden ohella vuosi toi yliopistolle positiivista kansainvälistä näkyvyyttä, loi perustaa uusille yhteistyökuvioille ja vahvisti yliopiston asemaa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yliopistolaiset kohtasivat kaupunkilaisia ja vierailijoita myös uudella tavalla Aleksanterinkadulle avatussa tieteen pop-up-tilassa, Tiede kulmassa. Teemoittain vaihtuneet tiedeaiheet houkuttivat Tiedekulmaan päivittäin kävijää. Helsinki Think Company -yrittäjyyspaja avattiin yhteistyössä YritysHelsingin ja Helsinki Business and Science Parkin kanssa Vuorikadulle. Helsinki Think Company jatkaa Tieteestä toimintaa -hankkeen tavoitetta kehittää yliopistolaisen ja akateemisen yrittäjyyden muotoja ja yrittäjämäistä ajattelutapaa Helsingin yliopistossa. Paja on avoin sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille että alumneille ja muille kaupunkilaisille. Tiedekulma jatkaa toimintaansa uudessa osoitteessa Porthaniassa Yliopistonkadulla. Myös työ yliopiston yhteiskuntavastuun periaatteiden ja niitä tukevien konkreettisten tekojen määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi jatkuu yhteistyössä kumppanien kanssa. Yliopisto jatkaa toimintaa Green Office -ympäristöohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Viikin kampuksella vuoden 2013 aikana. Green Office -ohjelmaa on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa myös muille kampuksille. Rahastojen juhlassa Helsingin yliopiston rahastoista jaetaan stipendejä, palkintoja ja apurahoja yli 200 opiskelijalle ja tutkijalle. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö tukee nuoria tutkijoita 1,24 miljoonalla eurolla vuonna Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa on mukana alumnia: vuoden aikana toimintaan on tullut mukaan yli 3000 uutta alumnia. 7

9 HELSINKI INSIGHT - RATKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTON VARAINHANKINTAKAMPANJA LAHJOITTAJIEN MÄÄRÄ LAHJOITUKSET EUROINA = 1 milj. Rahastolahjoitus Pääomalahjoitus ,77 milj. 8,08 milj. 1,46 milj. LAHJOITTAJIEN JAKAUTUMINEN LAHJOITTAJARYHMIIN Yritykset Rahastot & säätiöt Alumnit & yksityishenkilöt Yli 2000 lahjoitusta, yhteensä yli 22 miljoonaa euroa LAHJOITTAJAT NAISIA / MIEHIÄ 40% 60% JAETTUJA APURAHOJA, STIPENDEJÄ JA MUUTA TUKEA RAHASTOJEN MÄÄRÄ UUDET RAHASTOT RAHASTOLAHJOITUKSET, YKSITYISHENKILÖT 51% 49% TULEVAISUUSRAHASTO, PERUSPÄÄOMA, YKSITYISHENKILÖT SUURIMMAT LAHJOITUKSET Svenska kulturfonden Nokia Jane ja Aatos Erkon säätiö 8 Helsingin Sanomain säätiö Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Musiikintekijöiden edunvalvontajärjestöt: Teosto, Gramex ja Musiikintuottajat - IFPI Finland 2013 Raija Rymin-Nevanlinnan testamenttilahjoitus Tietokirjallisuuden edistämiskeskus ja Suomen tietokirjailijat ry Anita von Wright-Grönberg ja Benedict von Wright

10 GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN LAHJOITUSPROFESSUURIT JA MUUT LAHJOITUSVAROILLA TUETUT TEHTÄVÄT HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISET RANKING-SIJOITUKSET TAIWAN 47. TAIWAN SHANGHAI 72. SHANGHAI 75. QS 56. TAIWAN 66. TAIWAN 74. SHANGHAI 73. SHANGHAI 78. QS QS 102. TIMES HIGHER 89. QS 91. TIMES HIGHER 109. TIMES HIGHER TUOTON JAKAUTUMINEN TIEDEKUNNITTAIN 2012 TIEDEKUNTA Lääketieteellinen Humanistinen Oikeustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Käyttäytymistieteellinen Eläinlääketieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Teologinen Farmasia Muut YHTEENSÄ TULEVAISUUSRAHASTON TUOTOLLA TUETUT PROFESSUURIT JA MUUT TEHTÄVÄT Bio- ja ympäristötieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmasia Humanistinen Lääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Oikeustieteellinen Valtiotieteellinen Aleksanteri-instituutti KPL Lahjoitukset tulevaisuusrahastoon yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa kasvattivat yliopiston peruspääomaa 64 miljoonalla eurolla. Pääoman tuottoa käytetään yliopistolle tärkeiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Professuurien ja muiden tehtävien lisäksi pääoman tuotolla tuetaan kaikkien tiedekuntien opetusta ja hankkeita. Listassa on sekä täysin että osittain tulevaisuusrahaston tuotolla tuettuja tehtäviä. 9

11 10 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

12 YHDESSÄ MAAILMAN PARHAAKSI Helsingin yliopiston vuonna 2009 alkanut varainhankintakampanja Helsinki Insight ratkaisuja globaaleihin haasteisiin päättyi vuoden 2012 lopussa. Kampanjan tavoite kerätä 20 miljoonaa euroa lahjoituksia täyttyi jo kesällä Yhteensä varainhankintakampanjan tulos oli kolmen vuoden aikana yli 22 miljoonaa euroa, ja kampanjaan osallistui satoja yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Kampanjan aikana pääosa lahjoituksista kohdistettiin Helsingin yliopiston peruspääomaan, jonka suuruus on yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa 64 miljoonaa euroa. Pääoman vuosittaisella tuotolla tuetaan yliopistolle tärkeitä tutkimusaloja. Myös suorilla lahjoituksilla yliopiston lahjoitusrahastoihin perustetaan ja tuetaan vuosittain lukuisia professuureja ja muita tehtäviä. Apurahoina ja stipendeinä jaettavat lahjoitukset tukevat vuosittain myös satoja tutkijoita ja opiskelijoita. Lahjoitukset auttavat Helsingin yliopistoa nousemaan maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon tulevien vuosien aikana. Yliopiston lahjoitusrahastoihin on tehty lahjoituksia lähes 1,5 miljoonalla eurolla. Lahjoittajat ovat perustaneet professuureja sekä tukeneet yliopiston tutkijoita, opiskelijoita ja erilaisia hankkeita. Lahjoittajien tuella on muun muassa perustettu Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden ja kirjoittamisen professuuri, hankittu opiskelijoille lisäkappaleita kurssikirjoista yli eurolla ja Lastenklinikalle uusi EEG-laite. Uusia nimikkorahastoja on perustettu 13. Lahjoitusten takana on erilaisia tarinoita yhdistävä tekijä lahjoittajille on usko tieteen, tutkimuksen ja ajattelun voimaan. KIITOS LAHJOITTAJAT! 11

13 Rahasto on yksi väylä luoda vastapainoa tieteiden erikoistumiselle. Toivomme sen tuottavan huippuvierailujen ja seminaarien kautta kokoavia näkemyksiä ja pitävän yllä keskusteluyhteyttä eri tieteiden ja yhteiskunnan välillä. 12 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

14 HUMANISTISEN HENGEN PUOLESTA Anita von Wright-Grönberg ja hänen veljensä Benedict von Wright ovat aikoinaan valmistuneet Helsingin yliopistosta. Silti ensimmäinen mielikuva, jonka yliopisto heissä herättää, on isän työpaikka. Heidän isänsä oli maailmankuulu filosofi Georg Henrik von Wright. Isän työpaikka ei ollut mikään mystinen tai etäinen temppeli, Benedict von Wright sanoo. Yliopisto näyttäytyi minulle lapsena arkisen lämpimänä ja intiiminä työpaikkana. Lukuisat isän työtoverit, kollegat ja opiskelijat kävivät meillä usein kotonakin ja tulivat perhetutuiksi. Muuri työn ja arjen välillä oli Georg Henrikillä mitätön, sisarukset toteavat. Isä teki paljon työtä myös kotona, eikä hän koskaan pitänyt työhuoneensa ovea kiinni. Häntä ei häirinnyt, vaikka me juoksimme meluten samassa huoneessa. Tuntuma perheeseen oli isälle niin tärkeää. En vain ymmärrä, miten siinä saattoi keskittyä, Anita von Wright-Grönberg hymyilee. Vuonna 1951 kuollut Ludwig Wittgenstein oli nimennyt Georg Henrik von Wrightin yhdeksi jäämistönsä hoitajista. Tästä laajasta aineistosta von Wright toimitti paljon tekstejä, joiden tekijänoikeustuloista sisarukset huomasivat kertyvän yllättävän suuren perinnön. On hyvin luonnollista käyttää näitä rahoja isän ja Wittgensteinin filosofisen perinnön vaalimiseen, Benedict von Wright sanoo. Viime vuonna sisarukset perustivat Helsingin yliopistoon isänsä nimeä kantavan rahaston. Rahaston yksi tarkoitus on varmistaa, että Georg Henrik von Wrightin edustama humanistinen ja osallistuva filosofia pysyisi elävänä tiedepolitiikan ja tieteen rahoituksen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kaikkihan me pelkäämme, että luonnontieteet ja eksaktit tieteet valtaavat yhä suuremman osan tutkimuksesta siksi, että ne tuottavat enemmän taloudellista hyötyä, Benedict von Wright miettii. Rahasto on yksi väylä luoda vastapainoa tieteiden erikoistumiselle. Toivomme sen tuottavan huippuvierailujen ja seminaarien kautta kokoavia näkemyksiä ja pitävän yllä keskusteluyhteyttä eri tieteiden ja yhteiskunnan välillä, Anita von Wright-Grönberg sanoo. Cambridgessakin professuuria pitkään hoitaneen von Wrightin rahastolle Helsingin yliopisto oli luontainen osoite. Isä matkusti paljon ja oli pitkiä jaksoja ulkomaillakin, mutta aina hän palasi Helsingin yliopistoon. Se oli hänen henkinen kotinsa. Hän halusi olla täällä, Anita Von Wright-Grönberg sanoo. Perustamalla nimikkorahaston voi tukea itselle tärkeää asiaa pysyvästi. Rahastolle maksettavaa tuottoa jaetaan lahjoittajan valitsemaan kohteeseen. Vanhin yliopiston lahjoitusrahastojen nimikkorahasto perustuu Erik Ekestubben lahjoitukseen vuodelta

15 Pestiin valittava professori pääsee vetämään alalle ensimmäisiä suuntaviivoja, kasvattamaan ja kouluttamaan opinnäytetöiden tekijöistä alan ensimmäistä tutkijapolvea. 14 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

16 TIETOKIRJALLISUUDELLE PROFESSUURI Suomi saa tänä vuonna ensimmäisen tietokirjallisuudelle ja tietokirjoittamiselle omistetun professuurinsa Helsingin yliopistoon. Tämän mahdollistivat Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen, Suomen tietokirjailijat ry:n, Tieteen tiedotus ry:n ja Lauri Jäntin säätiön tekemät lahjoitukset. Hankkeen moottorina jo vuosia toiminut Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen on asiasta totta kai iloinen. Tässä on ollut selvä puute. Kaikki maamme kirjallisuuden professuurit ovat toimineet kaunokirjallisuuden puolella, vaikka 90 prosenttia julkaistavasta kotimaisesta kirjallisuudesta on laajasti ottaen tietokirjallisuutta, Pietiäinen sanoo. Tutkimukset, hakuteokset, yleistajuinen tiedeviestintä, oppikirjat, oppaat... tietokirjallisuuden lajeja ja tutkimatonta aluetta riittää. Professuurin alaisuudessa voidaan alkaa selvittää vaikkapa tietokirjallisuuden kerronnan keinoja tai sitä, miten tietokirjallisuutta käytetään oppimisen välineenä tai jopa maailmankuvan lähteenä. Tietokirjoittaminen ja koko tietoympäristömme on nykyään valtavassa muutoksessa uusien julkaisukanavien myötä, joten professuuri aloittaa vauhdikkaassa vaiheessa, Pietiäinen näkee. Pestiin valittava professori pääsee vetämään alalle ensimmäisiä suuntaviivoja, kasvattamaan ja kouluttamaan opinnäytetöiden tekijöistä alan ensimmäistä tutkijapolvea. Tutkimuksen lisäksi professuurin alaisuuteen organisoidaan myös tietokirjoittamisen koulutusta. Tätä tullaan tarjoamaan toivottavasti laajasti eri tiedekuntien opiskelijoille. Yliopistosta valmistuvilla on tärkeää olla hyvät tietokirjoittamisen valmiudet, vaikka suurim masta osasta heistä ei tietokirjailijoita tulekaan. Yhä useammassa ammatissa tarvitaan kykyä tuottaa selkeää asiaproosaa. Monen maisterin leipä on toden totta nykyään kirjaimina maailmalla: lehtijuttu sinne, opin näyte tänne, yleistajuinen tietokirja mielessä. Aivan kuten historioitsijaksi valmistuneella Pietiäisellä itsellään 1980-luvun alussa, jolloin hän elätti itseään opetustyöllä, hanttihommilla kustantamoon sekä sanomalehtikriitikkona samalla kun valmisteli lisensiaatintyötään. Asiakirjoittamisen harjoittelusta jo yliopistossa olisi ollut minulle valtavasti hyötyä. Monet asiat tuli opittua kantapään kautta. Lahjoitusprofessuurin perustaminen on lahja tieteen ytimeen ja investointi tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai kokonaan uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Lahjoittaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin alan, ja professorin tehtävään liittyvät kulut katetaan rahaston vuosituotosta. 15

17 Lahjoituksellaan Raija jatkaa arvokasta kulttuurivälittäjän tehtäväänsä rakastamansa venäläisen kirjallisuuden ja Suomen välillä. 16 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

18 TESTAMENTTILAHJOITUS KIRJALLISUUDEN YSTÄVÄLTÄ Tämä on ensimmäinen oppiaineemme saama lahjoitus, venäläisen kirjallisuuden emeritusprofessori Pekka Pesonen kiittää. Pesonen puhuu Raija Rymin-Nevanlinnan tekemästä testamenttilahjoituksesta, joka on kohdistettu tukemaan venäläisen kirjallisuuden ja kääntämisen tutkimusta ja opettamista. Humanististen alojen on vaikea hankkia sponsorirahaa tai lahjoituksia yritysmaailmalta. Siksi mesenaattien lahjoitukset ovat erittäin tervetulleita, Pesonen toteaa. Nyt voimme venäjän kielen ja kirjallisuuden oppi aineessamme tehdä jotakin, mihin muuten ei olisi varaa. Olemme jo suunnitelleet ensi vuodeksi lahjoittajan nimeä kantavan kaksipäiväisen seminaarin, johon kutsumme ulkomaisia puhujia ja kotimaisia kääntäjiä. Seminaarin ohessa jaamme myös kaksi uutta kääntäjäpalkintoa. Seminaareista pyritään tekemään määrävuosin toistuva traditio. Myöhemmin on tarkoitus jakaa myös stipendejä sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille. Rymin-Nevanlinnan toiveiden mukaisesti lahjoituksen avulla nostetaan esiin varsinkin kaunokirjallisuuden kääntämistä ja tutkimusta. Naapurimaassamme kirjallisuudella on yhä erittäin keskeinen ja merkittävä rooli. Sen merkityksen tunteminen ja tutkiminen on tärkeää, jotta voimme syvemmin ymmärtää venäläistä yhteiskuntaa, Pesonen summaa. Pesonen tunsi vuosikymmeniä henkilökohtaisesti Raija Rymin-Nevanlinnan, joka teki elämän uransa Suomalaisen yhteiskoulun venäjän kielen opettajana. Suomalaisessa kulttuurielämässä Rymin-Nevanlinna tunnettiin parhaiten siitä, että hän opetti venäjää lukuisille taiteilijoille ja kulttuurivaikuttajille yksityisesti. Lisäksi hän käänsi jonkin verran runoutta ja toimi muun muassa Mukkulan kirjailijakongresseissa 25 vuotta venäläiskirjailijoiden tulkkina ja yhteyshenkilönä. Lahjoituksellaan Raija jatkaa arvokasta kulttuurivälittäjän tehtäväänsä rakastamansa venäläisen kirjallisuuden ja Suomen välillä. Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeenjääneellä omaisuudella jotain merkittävää. Testamentatut varat rahastoidaan, ja rahaston säännöt laaditaan testamentin jälkisäädösten perusteella. Yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa. 17

19 18 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT Maapallon elinkelpoisuuden vaarantumiseen tulisi herätä niin mahtivaltojen johdossa kuin kotisohvillakin.

20 MAAPALLO HUUTAA MUUTOSJOHTAMISTA Strategia- ja tuloskonsultti ja organisaatiotutkija Ari Heiskanen on tehnyt kirjoja muutosjohtamisesta. Nyt vasta ison muutosjohtamisen edessä ollaankin, kun ihmiskunta taistelee ilmastonmuutosta vastaan, Heiskanen sanoo. Globaalien tutkimusten mukaan suurin este muutoksen toteutukselle tapahtuu korvien välissä, asenteissa. Tämä pätee yhtä lailla yksittäisen organisaation kohdalla kuin ilmastonmuutoksen torjumisessakin, Heiskanen kertoo. Asenteen muuttumiseen tarvitaan tietoa. Sitä meillä ilmastonmuutoksen vaaroista on jo roppakaupalla. Nyt täytyisi tehdä vastuullisia päätöksiä ja johtaa ihmis kuntaa terveille poluille varmasti ja vaikuttavasti. Maapallon elinkelpoisuuden vaarantumiseen tulisi herätä niin mahtivaltojen johdossa kuin kotisohvillakin. Heiskanen tekee kuten opettaa ja on aloittanut asennemuutoksen omalla kohdallaan. Tupakoinnin lopettamiselle on asetettu takaraja ja työmatkat sujuvat nykyään jouhevasti joukkoliikennevälineillä. Myös isäksi tuleminen keväällä on antanut vauhtia uuden elämäntavan omaksumiselle. Tuleva isyys on entisestään herkistänyt miettimään, mihin kaikkeen voin itse vaikuttaa, jotta jälkipolville jäisi perintönä puhtaampi ympäristö. Rutiiniensa muuttamisen lisäksi Heiskanen perusti yliopistoon Läpimurto-nimisen rahaston tukemaan ilmastonmuutoksen tutkimusta. Rahasto kantaa samaa nimeä kuin Heiskasen uusin kirja, jonka tekijänoikeuspalkkioista hän lahjoittaa merkittävän osan rahastoon. Myös tulevien, kirjan aiheeseen eli johtoryhmän toiminnan merkitykseen muutosjohtamisessa pureutuvien yritysluentosarjojensa tuoton Heiskanen lahjoittaa rahastoonsa. Luovuutta ja innovatiivisuutta arvostetaan nykyään paljon. On upeaa, että Rovio-peliyhtiö rankattiin juuri eräässä amerikkalaislehdessä maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi. Toivoisin kuitenkin, että luovuuden ja innovatiivisuuden kohdalla huomattaisiin myös yliopistollinen tutkimus, Heiskanen sanoo. Akatemiaprofessori Markku Kulmalan ryhmän kaltaisten todella innovatiivisten töiden soisi saavan ansaitsemaansa huomiota myös maailmanlaajuisessa valtajulkisuudessa. Yliopistoissa painetaan pitkiä päiviä todella tärkeiden, koko maailmaa koskevien kysymysten kanssa erittäin luovasti ja innovatiivisesti. Yhteistyöhankkeet tukevat tutkimusta: yhteistyö Helsingin yliopiston rahastojen kanssa mahdollistaa esimerkiksi tekijänoikeustulojen ohjaamisen itselle tärkeän tieteenalan tukemiseksi tai tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. 19

21 YLIOPISTOSIVISTYKSESTÄ LIIKETOIMINTAA Helsingin yliopisto teki huhtikuussa uudenlaisen avauksen, kun Helsinki Think Company niminen yrittäjyystila avasi ovensa Vuorikadulla. Opiskelijat ja tutkijat voivat täällä kokeilemalla, tekemällä ja yhteisön tuella oppimalla testata, olisiko heistä yrittäjiksi ja löytyisikö omasta koulutuksesta ja kiinnostuksen kohteista yritysidea, Helsinki Think Companyn projektipäällikkö Ira Leväaho kertoo. Vuorikadun tila on avoin ja yhteisöllinen, matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Yritysideaa ei tulijalla tarvitse välttämättä olla ollenkaan. Kaikki yrittäjyydestä tai oman osaamisen kehittämisestä liiketoiminnaksi kiinnostuneet ovat tervetulleita, myös muut kuin yliopistolaiset, Leväaho sanoo. Tavoite on innostaa yliopistolaisia tutustumaan yrittäjyyteen yhtenä uravaihtoehtona. Tilassa pyritään kannustamaan oman osaamisen jakamiseen. Sitä kautta vierustoverista saattaakin löytyä tulevaan yritykseen tiiminjäsen tai samassa pöydässä istuvasta alumnista kenties asiakas tai sparraaja. Kaikki lähtee satunnaisista kohtaamisista ja yhdessä tekemisestä opiskelijoiden, tutkijoiden ja elinkeinoelämässä jo vaikuttavien ihmisten välillä. Paikalla on aina isäntä tai emäntä, joka ohjaa tilan toimintaa sparraten tai muulla tavoin tukien. Yrittäjyystila alkoi hahmottua pari vuotta sitten, kun yliopisto ja Helsingin kaupunki etsivät uusia muotoja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi humanistis-yhteiskuntatieteellisellä keskustakampuksella. Näillä aloilla yrittäjyyttä on perinteisesti hieman 20 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

22 vierastettu, Demos Helsinki -ajatushautomon Outi Kuittinen tietää. Demos Helsinki oli yksi toimija, joka yliopiston kumppanina ryhtyi etsimään keinoja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi keskustakampuksella. Opiskelijoita haastatellessamme aluksi kaikki nostivat kätensä pystyyn: yrittäminen ei kuulu meille. Kaikilla kuitenkin oli palo vaikuttaa maailman asioihin ja pian kiinnostus myös yrittäjyyteen yhtenä vaikuttamisen väylänä alkoi herätä, Outi Kuittinen sanoo. Opiskelijat alkoivat haikailla yhteisöllistä työtilaa, jossa voisi kohdata samanhenkisiä ihmisiä, saada sparrausta omille ideoilleen ja järjestää erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tilaisuuksia. Nyt tämä tila on saatu. Helsinki Think Companyn omistavat Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki. Yhteistyökumppanina kaupungin puolella on YritysHelsinki, joka on Helsingin kaupungin palvelukeskus yrittäjiksi aikoville ja jo toimiville yrittäjille. Yksi tavoitteemme on löytää uusia kansainvälisiä akateemiseen tietoon pohjautuvia kasvuyrityksiä. Yliopistolla on valtavasti yrityspotentiaalia, Yritys- Helsingin toimitusjohtaja Timo Onnela näkee. Kuten kuvaan sopii Helsinki Think Company aikoo itsekin toimia markkinatalouden ehdoilla. Toimintaa käynnistetään yrittäjähenkisesti, tiukalla budjetilla. Jotta toiminta saadaan käynnistettyä kaupunki ja yliopisto maksavat aloituskustannukset puoliksi. Jatkossa toivomme tilan rahoittavan itse toimintansa, Onnela sanoo. Paraikaa kehitellään tilan ansaintalogiikkaa. Tilan kautta luodaan kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia elinkeinoelämän edustajille, Ira Leväaho kaavailee. Tilan kautta yrityksillä on mahdollisuus profiloitua yliopistoyhteistyöhön eri tavoin. Voimme pitää kumppanipäiviä, jolloin tila on yrityksen käytettävissä ja heille räätälöidyn tapahtuman kautta yritys tavoittaa haluamiensa alojen opiskelijoita ja tutkijoita. Toisin sanoen raikkaita ja innovatiivisia aivoja, jotka ovat yliopiston suurin sosiaalinen pääoma, Leväaho sanoo. Kaikki tuki on merkittävää. Yrittäjähenkisyyteen innostamisessa voi olla mukana pienellä investoinnilla tai lähteä luomaan enemmänkin sisältöä, Leväaho jatkaa. Kaikista yrittäjyystilan käyttäjistä ei suinkaan tule yrittäjiä, mutta osallistujat saavat varmasti monia tarpeellisia taitoja, Outi Kuittinen uskoo. Keskusteluissa oppii esittämään asiansa selkeästi, uskomaan ideaansa ja yhdistämään ajatuksensa maailman tarpeisiin. Yliopistosta löytyy huikean aikaansaavia osaajia, jotka usein ovat tutkineet asioita oman tieteenalansa näkökulmasta ja omista motiiveistaan lähtien. Nyt se, mitä minä haluan kääntyy muotoon, mitä asiakkaat eli vaikkapa yhteiskunta haluaa ja tarvitsee. Tämä on tärkeä näkökulmanvaihdos. Akateemista yrittäjyyttä voi tukea Helsingin yliopiston rahastojen kautta. Lue lisää mahdollisuuksista tulla mukaan osoitteessa 21

23 Elämme kaikki samassa maailmassa, omaa ilmakehää tai merta ei ole kenelläkään. Korkeatasoinen ympäristöntutkimus poikii hyvää koko maailmaan. 22 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

24 VIESTIKAPULAA VAIHTAMASSA K aksi korkeakoulua on helsinkiläisten Tauno ja Marja Voipion sydäntä lähellä. Pari tapasi toisensa 46 vuotta sitten teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä opiskellessaan. Myöhemmin myös heidän kaksi poikaansa ovat valmistuneet samasta opinahjosta. Etelä-Tapiolan lukion apulaisrehtorina toimiva Marja Voipio hankki aikanaan tutkinnon myös Helsingin yliopistosta matematiikan, fysiikan ja pedagogiikan opinnoillaan. Tässä iässä tehtävämme alkaa olla tehdä itseämme tarpeettomiksi ja siirtää tekemistä ja Suomen eteenpäin viemistä seuraaville polville, eläkkeelle vuoden alusta siirtynyt elektroniikka-alan ammattilainen Tauno Voipio sanoo. Viestikapulan vaihtoaan pariskunta on toteuttanut useilla lahjoituksillaan Otaniemeen, Helsingin yliopistoon ja muihinkin kotimaisiin korkeakouluihin. Suomi voi ansaita rahojaan maailmalta vain olemalla joissakin asioissa parempi kuin muut. Tämä kyky lähtee ehdottomasti korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta, Tauno Voipio perustelee lahjoituksia. Voipioiden pojat halusivat opiskella ulkomailla, mutta Yhdysvaltojen ja Venäjän tiedeolympiakokemusten jälkeen päättivät opiskella Suomessa nimenomaan paremman opetuksen vuoksi. Toivottavasti tulevaisuudessakin koulutuksemme on niin korkeatasoista, ettei sen puolesta tarvitse lähteä ulkomaille. Muita ehdottoman tärkeitä kokemuksiahan ulkomailla elämisestä tietenkin saa, Marja Voipio sanoo. Voipioiden lahjoituskohteiksi Helsingin yliopistossa ovat valikoituneet matematiikka ja muut luonnontieteet, LUMA-keskus sekä Itämeri. Marja Voipio on työskennellyt merentutkimuslaitoksella, joten sitäkin kautta Itämeren asiat ovat hänelle tuttuja. Jos luonto ei voi hyvin, ei voi mikään, pariskunta näkee. Elämme kaikki samassa maailmassa, omaa ilma kehää tai merta ei ole kenelläkään. Korkeatasoinen ympäristöntutkimus poikii hyvää koko maailmaan, Marja Voipio sanoo. Viime vuosikymmeninä ilman- ja merenlaatua on paikoittain myös saatu parannettua tutkimusinnovaatioiden ja korkean teknologian avulla. Lukiossa työskentelevänä Marja Voipio osaa arvostaa hyvää opetusta. Nuoria luonnontieteiden pariin innostava LUMA-keskus saa minulta varauksetonta kiitosta. Keskus tekee erittäin arvokasta työtä kehittäessään uusia, innostavia opetusmetodeja ja kouluttaessaan luonnontieteisiin sydämellään paneutuvia opettajia. Lahjoittajina Voipiot on kutsuttu Kirahviklubin jäseniksi. He ovat osallistuneet monenlaisiin Kirahviklubin tapahtumiin Kumpulan kampusesittelystä VOX Helsinki tilaisuuksiin sekä Kaisa-taloon avatun Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston ja Tiedekulman avajaisiin. Tapahtumien kautta pysyy ajan tasalla siinä, mitä tieteessä tapahtuu ja tehdään juuri nyt. Ilman lahjoituksiamme en olisi yhtä tiiviisti tullut seuranneeksi tiedemaailman kiinnostavia tuulia, Marja Voipio myöntää. Kirahviklubi on näköalapaikka tutkimukseen ja opiskeluun. Klubi kokoaa yhteen monitieteisesti yliopiston tutkimuksesta kiinnostuneita lahjoittajia ja tarjoaa tietoa tieteen viimeisimmistä saavutuksista, keskustelutilaisuuksia sekä vuorovaikutusta tieteentekijöiden kanssa. 23

25 TULE MUKAAN KIRAHVIKLUBIIN JA KASVAVAAN LAHJOITTAJAJOUKKOON! Helsingin yliopiston lahjoittajien näköala paikka tutkimukseen ja opiskeluun on yliopiston kanslerin ja rehtorin isännöimä Kirahvi klubi. Kirahviklubi tarjoaa tietoa tieteen viimeisimmistä saavutuksista, keskustelutilaisuuksia ja vuorovaikutusta tutkijoiden kanssa sekä muita ajankohtaistapahtumia. Tavoitteena on kerätä yhteen ja välittää tieteessä syntyvät innovaatiot ja tuoreimmat tutkimustulokset sekä tarjota lahjoittajille mahdollisuus seurata lahjoitusvarojen käyttöä. Klubiin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että lahjoittajayhteisöjen edustajia. Kirahviklubilaiset saavat kutsun yliopiston vuosipäivä- ja rahastojen juhlaan, kutsuja tieteen ajankohtais tapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin sekä tietoa Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Kuluneen vuoden aikana Kirahviklubissa on pohdittu muun muassa yliopiston kansainvälistymistä sekä Suomen asemaa suhteessa Kiinaan ja Venäjään maail man suurvaltoina. Kirahviklubilaiset osallistuivat myös esimerkiksi Kaisa-taloon avatun Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston lahjoittaja-avajaisiin. Helsinki Insight -aamukahviseminaareissa tutkit - tiin vuoden aikana avaruutta, Itämerta ja rikki direktiiviä, arktisia alueita sekä ruokakriisiä. Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteinen tapahtumasarja VOX Helsinki on koonnut myös kirahviklubilaisia kuulemaan tutkijoiden ja toimittajien ajatuksia hyvästä elämästä. Klubin jäseneksi kutsutaan kolmeksi vuodeksi kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet. Yli euroa lahjoittaneet kutsumme Kirahviklubin pysyviksi jäseniksi. Vuoden 2012 lopussa Kirahviklubissa oli yli 450 lahjoittajaa. Nimensä klubi on saanut Kirahvikorttelista, jossa yliopiston päärakennus sijaitsee. Tervetuloa kirahviklubilaiseksi! 24 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko. Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko. Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet TAVOITTEET KOMMUNIKAATIOTAVOITE Profiloida Helsingin yliopistoa korostaen

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Yksi Suomen oikeustieteellisistä keskuksista sijaitsee Lapin yliopistossa Rovaniemellä. Yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00

(Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 1 1. Hulkkonen Mikko Pihkan 41.00 H6 (Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0) 6. Sorsa Aleksi Pihkan 23.2 2. Hakuli Tommi KeU 24.02 +50 3. Pietiläinen Aleksi Pihkan 26.54 +3.42 4. Koikkalainen Severi Pihkan 2.46 +4.34 5. Koivisto Antton KeU

Lisätiedot

LUONNOS UUSI YLIOPISTO -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA

LUONNOS UUSI YLIOPISTO -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA 31.10.2016 LUONNOS UUSI YLIOPISTO -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA Uusi yliopisto-säätiö Nya Universitetet stiftelsen New University Foundation Me allekirjoittaneet olemme päättäneet perustaa Uusi yliopisto säätiön,

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko

Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Kansanedustaja Eduskuntaryhmä Päivämäärä ja kellonaika Poissaolon peruste Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 22.4.2016 13:00 sairaus Aalto Touko Vihreä eduskuntaryhmä 21.4.2016 16:00 sairaus Aalto Touko

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta

Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Varpaisjärven kunnasta siirtyvä henkilökunta Työntekijän nimi Nykyinen virka- tai toiminimike 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 31.12.2010 Palvelussuhteen luonne 1.1.2011 Virka- tai toiminimike 1.1.2011

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.)

VALINNAISET OPINNOT Laajuus: Ajoitus: Kood Ilmoittautuminen weboodissa (ja päättyy 06.03.2016.) VALINNAISET OPINNOT Valinnaisia opintoja pedagogisten opintojen yleistavoitteiden suuntaisesti tarjoavat normaalikoulu, kasvatustiede ja ainedidaktiikka. Laajuus: 3 opintopistettä Ajoitus: Pääsääntöisesti

Lisätiedot

Parijärjestys Jyväskylä

Parijärjestys Jyväskylä Parijärjestys Jyväskylä 18.1.2015 KLO 13.00 500m Pari Rata Sarja Nimi Aika 1 I E-pojat Korpijärvi Aaro, Kensu 01:16,78 1 O E-pojat Rintala Luka, SU 01:08,18 2 I E-pojat Päivölä Eero, SU 01:19,62 2 O E-pojat

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA

Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/ Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Etelä-Savon maakuntaliitto MUISTIO No 2/2016 1 Kokousaika kello 9:30 11.30 Kokouspaikka Etelä-Savon ELY-keskus, Jääkärinkatu 10, Mikkeli, nh TUPA Asialista: Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar

Karoliina Jarenko Karoliina Jarenko on modernin työelämän palavasydäminen punkkari, tutkija ja Filosofian Akatemian toimitusjohtaja. Johtaminen on Kar Esko Valtaoja Esko Valtaoja on arvostettu tieteentekijä ja kiitetty tieteellisen tiedon popularisoija. Hänet valittiinkin vuonna 2013 merkittävimmäksi elossa olevaksi suomalaiseksi tieteentekijäksi Tieteen

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF)

Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Kuvallinen aloitussivu, kuvan koko 230 x 68 mm Kirjaston muutos saneerausta vai palveluiden kehittämistä (case UEF) Parasta on muutos kirjastopalveluiden avoin tulevaisuus seminaari 28.20.2016 31.10.2016

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PLANEN FÖR SMÅBARNSFOSTRAN Hyvä kotiväki Koti ja perhe ovat lapsen tärkein kasvuympäristö ja yhteisö. Kodin ohella päivähoidon on oltava turvallinen paikka, jossa lapsesta sekä

Lisätiedot

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.

Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9. Virtuaalisten kurssien ja moduulien kehittäminen luokanopettajakoulutuksen monialaisiin opintoihin seminaari 14.9.2005 Jyväskylässä Osallistujalista seminaarin työryhmien mukaan (12.9.2005) Nimi Organisaatio

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo.

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo. HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.12.2011 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveyden

Lisätiedot

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio

TULOKSET 19:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut Kuopio ILMAHIRVI TULOKSET 9:00 Itä-Suomen mestaruuskilpailut..0 Kuopio etunimi sukunimi piiri ak. lk. lopputulos ratko M Aki Nyyssönen SS 9 9 9 0 Markku Kontturi PK 9 89 85 0 Pauli Markkanen PS 9 90 8 0 4 Olli

Lisätiedot

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16

INFORMAATIOKESKUS. Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 Valkeakosken ammatti- ja aikuisopisto - INFORMAATIOKESKUS 14.3.2016 Sivu 1 INFORMAATIOKESKUS Informaatiokeskuksen ja osastojen uutuudet 3.2. 14.3.16 001 Tiede ja tieto yleensä. Tieteellisen työn organisaatio

Lisätiedot

Kirkolliskokousvaalit 2016

Kirkolliskokousvaalit 2016 I Viinipuu 87 Engström Vesa asiantuntija I Viinipuu 88 Ijäs Mika palvelukokonaisuuden esimies, yhteisöpedagogi (AMK) I Viinipuu 89 Leipakka Laura TM I Viinipuu 90 Leskinen Heikki TM I Viinipuu 91 Orpana

Lisätiedot

Vesistökunnostusverkosto

Vesistökunnostusverkosto Vesistökunnostusverkosto Liisa Hämäläinen, SYKE Vesistöt kuntoon yhteistyöllä 26.11.2014, Oulu Vesistökunnostusverkosto on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi, joka välittää tietoa ja kokemuksia vesistöjen

Lisätiedot

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A)

Säkylä-CC SM Kierrosajat 7 Riiheläinen Riku (A) 1 (142) 7 Riiheläinen Riku (A) 1 15:13,08 0:20,84 2 14:52,24 0:00,00 3 15:05,58 0:13,34 2 (142) 8 Eriksson Toni (A) 1 13:55,64 2 14:01,00 0:00,00 3 14:08,72 0:07,72 4 14:16,29 0:15,29 5 14:53,03 0:52,03

Lisätiedot

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084)

Tabletit ja pilvipalvelu opettajan työkaluina lukiossa Hanna Naalisvaara ja Sari Tapola, Digabi - kouluttajat (luokka 41084) Lauantai 29.11.2014 pajat Klo13:00-13:45 Paja 1 Paja 2 Paja 3 Paja 4 Paja 5 Paja 6 Digabi - ohjelmistoihin tutustuminen Jussi Tyni, Digabi - kouluttaja (luokka 41032) Moodle työpaja sähköinen koe Tentti

Lisätiedot

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä

Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Alue-ennakoinnin johtoryhmä / teemaryhmä Aro Timo, kehittämispäällikkö, Porin kaupunki Aro-Heinilä Asko, suunnittelujohtaja, Rauman kaupunki Isokallio Matti, johtaja, Sataedu Karvonen Marja, ylijohtaja,

Lisätiedot

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A)

Classic Motocross Heinola Kierrosajat 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 (129) 35 Lahti Jukka (Classic A) 1 3:12,46 0:24,17 2 2:48,29 0:00,00 1 2:38,80 2 2:40,66 0:00,00 3 2:45,05 0:04,39 4 8:44,45 6:03,79 1 2:36,81 2 2:42,99 0:02,31 3 2:41,95 0:01,27 4 2:42,56 0:01,88 5

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten

LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten LOIMAAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen europarlamenttivaaleja varten Kh 39 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 - - - - - Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen

Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen 1 Lapin digiohjelma 2020 Luonnos Ritva Kauhanen Ohjelman valmistelu Maakunnan kehittämisrahahanke Ramboll Management Consulting työn toteuttajana Ohjelmatyötä valmisteltu työpajasarjalla. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI

Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016. Tulokset ILMAHIRVI Ilma-aseiden SM-kilpailut Merikarvia 2016 Tulokset ILMAHIRVI Sarja S15 1. Antti Santakangas EH 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen KS 157 5. Juuso Ahola La 156 Sarjassa

Lisätiedot

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013

50m kiväärin SM-kilpailu Y ja N sarjat 2013 Mikkeli Kyrönpellon ampumarata 10. - 22:07:12 50m Kivääri 60 ls, makuu, sarja Y 1. Juho Kurki KaA 99 99 99 100 99 100 596 2. Tommi Tella JA 99 99 99 100 100 98 595 3. Teemu Mesiäinen KuusA 100 98 99 100

Lisätiedot

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen. 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen YLIOPISTOKOLLEGIO 14.12.2015 Kokous 02/15 ASIALISTA 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Lapin yliopiston hallituksen kokoonpanon vahvistaminen 3 Yliopistokollegion kokoonpanon vahvistaminen 4

Lisätiedot

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5

Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 Tulos vertailulukujärjestyksessä 1 / 5 I Vaalipiiri 1 Leppiniemi Jarmo 3 Sitoutumattomat - 2757 4601,00 valittu 2 Akaan-Penttilä Eero 8 Kokoomus 794 3793,00 valittu 3 Hakala Lotta 4 Sitoutumattomat - 557

Lisätiedot

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus)

La 21.5 Esitys Klo 15 Vähän Valmiimpi 2 (Valmistuiven esityskokonaisuus) Auttajat esityksissä: Ennen esityksiä: Pe 20.5 klo 12-14 Esitys tilan rakennus (matot, taustaverhot mm.): Pekka tai Mervi Kurki, Markku Orell, Jukka Hänninen. Lavastus: Olivia, Ottilia, Tiia ja Alexandra.

Lisätiedot

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen

Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Verkostoista voimaa ergonomiaosaamiseen Eija Mämmelä, Oulun Ammattikorkeakoulu Fysioterapian tutkintovastaava, Potilassiirtojen ergonomiakorttikouluttaja Hyvät ergonomiset käytänteet vanhusten hoitotyön

Lisätiedot

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG

FM i luftvapenskytte Sastmola Resultat ÄLG FM i luftvapenskytte Sastmola 2016 Resultat ÄLG Klass S15 1. Antti Santakangas ST 183 2. Jesse Pöyliö La 164 3. Miko Mäkitalo La 159 4. Emmi Jauhiainen MF 157 5. Juuso Ahola La 156 13 tävlande i klassen

Lisätiedot

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto

Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä. Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Uutta oppimassa Suomessa ja Unkarissa - Jyväskylässä ja Budapestissä Marjaana Salminen Jyväskylän yliopiston kirjasto Henkilöstövaihtoa kolmen kirjaston välillä Marja Sarvilinnan alustuksessa on tietoa

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA

Äänestys 17. Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = EI. (n) (%) 32 62,7% JAA 18 35,3% EI 0 0% TYHJÄÄ 1 2% POISSA Salon kaupunginvaltuusto Dnro 117/12.06/2016 7.3.2016 Äänestysluettelot 17, varhaiskasvatuslain muutokset 1.8.2016 Äänestys 17 Esitys kaupunginhallitus = Jaa Karnisto-Toivonen Saija, nykyinen malli = (n)

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu

Y-tunnus 21744500 Siltakatu 4, Joensuu Yrityksen nimi Pohjois-Karjalan Osuuspankki Yhtiömuoto Osuuspankki Y-tunnus 21744500 Osoite Siltakatu 4, Joensuu E-mail joensuu@op.fi Puhelinnumero 0102564201 Perustamisvuosi 2008 Yhtiön kotipaikka Joensuu

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2

ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 * VOIN PELATA PÄIVISIN VIIMEINEN PELIPÄIVÄ 19.4.2015 LOHKO 2 LOHKO 2 ESPORT WOMEN'S CUP NETISSÄ SIVU 1 LOHKO 1 LOHKO 1 24 050-3137549 meri_loyttyniemi@hotmail.com MERI LÖYTTYNIEMI 3310 040-5900 557 * SELENE MARCKW ORT 3169 044-0111326 * ANNIKA SAJALINNA 3134 0 0 050-3858154

Lisätiedot

Sija Yö-cup 2016 Yleinen Halsua Veteli Perho Teerij Kaust Yht. 1 Gustav Forsell Botnia Vesa Peltoniemi KPV Mitri

Sija Yö-cup 2016 Yleinen Halsua Veteli Perho Teerij Kaust Yht. 1 Gustav Forsell Botnia Vesa Peltoniemi KPV Mitri Sija Yö-cup 2016 Yleinen Halsua Veteli Perho Teerij Kaust Yht. 1 Gustav Forsell Botnia 25 25 25 25 100 2 Vesa Peltoniemi KPV 25 22 22 18 87 3 Mitri Lerssi KPV 25 22 14 20 81 4 Johan Byggningsbacka Brahe

Lisätiedot

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015

Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliitto r.y. Sivu 1 (6) Suomen Kirjailijaliiton palkinnot ja palkinnon saajat vuosina 1949-2015 Suomen Kirjailijaliiton tunnustuspalkinto Tunnustuspalkinto on annettu vuodesta 1949 lähtien

Lisätiedot

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011

Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Puhe Jyväskylän yliopiston avajaisissa 7.9.2011 Antti Yli-Tainio Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Tervetuliaissanat Arvoisa rehtori, hyvät opiskelijatoverit ja henkilökunnan edustajat, Haluan toivottaa

Lisätiedot

Ryhmäkeskustelujen esittely

Ryhmäkeskustelujen esittely Ryhmäkeskustelujen esittely Helena Dahlbo, SYKE Tekstiilijätteen kierrätyksen edistäminen, workshop 28.10.2013 Suomen ympäristökeskus Ryhmäkeskustelujen kulku, yleisesti 6 ryhmää 3. ja 4. kerroksen neuvotteluhuoneissa

Lisätiedot

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( )

5. Kyösti Korpiola ,1971,1973,1974 ( ,1967,1970, ,1968) ( ,1964) ( ) 1. Timo Korpiola 68 1963 80 1967,1969,1970 (3. 1966) 93 1971 +93 1972 (3. Yleismestaruus 1963) 2. Max Jensen 80 1963,1964 Yleismestaruus 1963 (2. 1964) 3. Pauli Hissa +80 1963,1964 Yleismestaruus 1964

Lisätiedot

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A)

Classic Motocross Cup Heinola Kierrosajat 1 Piippola Pauli (Classic A) 16.8.2014 17:16:25 1 (134) 1 Piippola Pauli (Classic A) 1 2:22,60 0:19,74 2 2:02,86 0:00,00 3 2:54,59 0:51,73 16.8.2014 17:16:25 2 (134) 3 Väkeväinen Tom (Classic A) 1 2:09,60 2 2:33,70 0:09,43 3 2:24,27

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN

ITÄ-SUOMEN MESTARUUSKILPAILUT JOROINEN TULOKSET..009 19:09 SARJA M Kainulainen Olavi PS 95 9 191 1 45 51 Mankinen Mika PS 89 95 184 5 Seppä Timo SS 91 90 181 Eskelinen 4 1 Jukka PS 95 81 17 5 59 Hassinen Ari PK 89 81 170 Kirjavainen 4 Mikko

Lisätiedot

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos

Mikael Appel Pohjanmaan poliisilaitos Poliisien yleisurheilumestaruuskilpailut Raatin stadion Oulu 24.6.2014 TULOKSET M 100 m 1. Timo Rouhianen Sisä-Suomen poliisilaitos 11,90 2. Riku Hassi 12,09 3. Pertti Huovinen 12,12 4. Jouni Tahvanainen

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa

Jaettu asiantuntijuus tulevaisuuden opettajankoulutuksen voimavarana enorssin kevätseminaari Turussa Osallistujat yksiköittäin Jani Kiviharju Olli Hyvönen Ilomaki-Keisala Ulla Riia Palmqvist Okkonen-Sotka Päivi Anja Huurinainen-Kosunen Tapani Saarinen Sari Muhonen Ari Myllyviita Merja Auvinen Sampo Forsström

Lisätiedot