HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

2 MAAILMAN PARHAAKSI HELSINGIN YLIOPISTO TOIMII AKTIIVISESTI IHMISKUNNAN HYVINVOINNIN JA OIKEUDENMUKAISEN YHTEISKUNNAN PUOLESTA. YLIOPISTO ON KIITOLLINEN KAIKILLE LAHJOITTAJILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA TUKEVAT TÄTÄ TYÖTÄ. HELSINGFORS UNIVERSITET VERKAR AKTIVT FÖR MÄNSKLIGHETENS VÄL OCH FÖR ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE. UNIVERSITETET TACKAR ALLA DONATORER OCH SAMARBETSPARTNER SOM STÖDER DETTA ARBETE.

3 TIETEESTÄ TOIMINTAA Yliopistolaisen yrittäjyyden sydämeksi on avattu yrittäjyyspaja Helsinki Think Company osoitteeseen Vuorikatu 5. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen tila on yrittämisestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden yliopistolaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien yhteinen kohtaamis- ja tekemispaikka. Tila on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille tule ja tuo yritysideasi tai anna ajatukseksi ja apusi muiden yrittäjien käyttöön!

4 SISÄLTÖ Rehtori Thomas Wilhelmsson Matkalla maailman parhaaksi...4 Rektor Thomas Wilhelmsson På väg mot toppen... 5 Yhteistyöllä eteenpäin...6 Helsinki Insight -kampanja Yhdessä maailman parhaaksi - kiitos lahjoittajat!...11 Humanistisen hengen puolesta Anita von Wright-Grönberg ja Benedict von Wright Tietokirjallisuudelle professuuri Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry Testamenttilahjoitus kirjallisuuden ystävältä professori emeritus Pekka Pesonen...17 Maapallo huutaa muutosjohtamista Ari Heiskanen Yliopistosivistyksestä liiketoimintaa Viestikapulaa vaihtamassa Marja ja Tauno Voipio...23 Tule mukaan Kirahviklubiin ja kasvavaan lahjoittajajoukkoon!...24 Lahjoittajat Löydä tapasi tukea tutkimusta...26 Rahastot ja myönnetyt apurahat Lahjoitusrahastot tukevat Helsingin yliopiston tavoitteita Kvestori Marjo Berglund Yksikään lahjoitus ei mene hukkaan...32 Royal letters from the past Sanae Ito sai apurahan väitöskirjan viimeistelyyn...34 Bio- ja ympäristötieteiden rahasto...35 Eläinlääketieteen rahasto...36 Farmasian rahasto...37 Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto...38 Lääketieteen rahasto Maatalous-metsätieteiden rahasto...43 Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto...44 Oikeustieteen rahasto...45 Teologian rahasto...46 Juhlarahasto...47 Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto...49 Muut itsenäiset rahastot...50 Lahjoitusprofessuurit Helsingin yliopiston kolmivuotiset tutkimusmäärärahat vuosille Väitöskirjapalkinnot ja Matti Klinge -tutkimusapuraha...55 Helsingin yliopiston tiedesäätiö...56 Mitä kuuluu? Lilli Kimppa sai tiedesäätiön apurahan Tiedesäätiön apurahat Tohtoriohjelmapaikat

5 MATKALLA MAAILMAN PARHAAKSI Helsingin yliopisto tähtää strategiakauden aikana maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon. Yliopiston tutkimukselle, opetukselle ja toiminnan kansainvälistymiselle tavoite tuo uusia vaatimuksia. Helsingin yliopisto ei saavuta tavoitetta yksin se tehdään yhdessä yliopiston kumppaneiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Helsingin yliopiston varainhankintakampanja Helsinki Insight ratkaisuja globaaleihin haasteisiin julkistettiin keväällä Onnistunut kampanja päättyi vuoden 2012 lopussa: tavoite kerätä 20 miljoonaa euroa lahjoituksia saavutettiin kesällä Myös yliopiston suhteet kumppaneihin ja ympäröivään yhteiskuntaan yhteiskuntavastuuta ja huippututkimuksen merkitystä korostaen ottivat kampanjan aikana harppauksia eteenpäin. Varainhankinta ja sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen ovat keskeisessä asemassa myös yliopiston uudessa strategiassa. Lahjoitustavoite on asetettu kunnianhimoisesti 25 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Yliopistojen julkisen rahoituksen muutos taloudellisesti vaikeina aikoina antaa lahjoitusvaroille entistä suuremman merkityksen. Lahjoitusvarojen turvin yliopisto voi perustehtäviensä hoitamisen lisäksi ohjata lisätukea maailman kärkeen kuuluville tutkimushankkeille ja uusille avauksille. Henkilökohtainen lääketiede, ilmastonmuutos, ruokaturva ja vesi sekä globaali oikeudenmukaisuus ovat esimerkkejä Helsingin yliopiston tutkimusaloista yhteisen maapallomme tulevaisuuden ratkaisemiseksi. Tutkimusta ja opiskelua tukeva lahjoitusrahastojen kokonaisuus on tärkeä osa Helsingin yliopiston toimintaa maailman parhaaksi. Yliopiston työ maailman parhaaksi tapahtuu yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tutkimustiedon tuottaminen yhteiskunnan käyttöön palvelee yhteiskuntaa sekä paikallisesti, kansallisesti että globaalisti. Alumnit, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit ovatkin tärkeä osa yliopistoyhteisöä tuodessaan osaamisensa yliopiston käyttöön ja viedessään yliopiston viestiä eteenpäin. Maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon nouseminen edellyttää meiltä kansainvälisesti aktiivista kumppaniverkostoa. Kuluneen vuoden aikana olemme löytäneet monia uusia tapoja tuoda tiedettä ja tutkimusta suuren yleisön ja kaupunkilaisten näkyville ja käyttöön. Tiedekulma Aleksanterinkadulla, uusi pääkirjasto Kaisa-talossa, kampusten hankkeet World Design Capital vuoden aikana ja akateemiseen yrittäjyyteen kannustava Tieteestä toimintaa -opiskelijaverkosto ja huhtikuussa 2013 avattu yrittäjyyspaja Helsinki Think Company ovat luoneet yliopistolle uutta toimintakulttuuria. Samalla olemme tarkastelleet myös omia toimintatapojamme. Niiden kestävyyttä lisätään muun muassa ilmastokumppanuussopimuksen ja reilun kaupan hankintojen kautta. Opettajien akatemiassa puolestaan kehitetään yliopisto-opetusta, jotta Helsingin yliopistosta vastaisuudessakin valmistuu oppivia asiantuntijoita yhteiskunnan eri tehtäviin. Helsingin yliopisto täyttää 375 vuotta vuonna Haluamme myös tulevaisuudessa vaikuttaa ja tuottaa tutkimustietoa ja asiantuntijoita ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseksi pitkäjänteisesti ja kauas katsoen. Yksin se ei kuitenkaan onnistu, ja kiitos Helsingin yliopiston menestyksestä kuuluu ystävillemme, tukijoillemme ja kumppaneillemme. Teidän kanssanne meidän on mahdollista saavuttaa tavoitteemme. Thomas Wilhelmsson Rehtori 4 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

6 PÅ VÄG MOT TOPPEN Under strategiperioden strävar Helsingfors universitet efter en plats bland de 50 bästa universiteten i världen. Detta mål ställer nya krav på universitetets forskning, undervisning och internationalisering. Universitetet kan inte nå sina mål på egen hand. Målen nås i samarbete med universitetets partner och det omgivande samhället. Helsingfors universitets medelsanskaffningskampanj Helsinki Insight lösningar på globala utmaningar lanserades våren 2010 och avslutades i slutet av Kampanjen var en framgång, och målet att samla in 20 miljoner euro i donationsmedel uppnåddes sommaren Under kampanjen förstärkte universitetet sina relationer till det omgivande samhället. Samarbetet med universitetets partner blev djupare och nya kontakter knöts likaså betonades universitetets samhällsansvar och spetsforskningens betydelse förstärktes. Medelsanskaffning och stärkta intressentrelationer är centrala element också i universitetets nya strategi. Målet är ambitiöst: universitetet strävar efter att få in 25 miljoner euro i donationer före utgången av år Förändringarna i universitetens offentliga finansiering under ekonomiskt kärva tider gör att donationsmedlens betydelse för verksamheten blir allt större. Med hjälp av donationsmedel kan universitetet inte bara sköta sina grundläggande uppgifter utan också anvisa medel till spetsforskningsprojekt och nya initiativ. Personlig medicin, klimatförändring, matsäkerhet och vattentillgång samt global rättvisa är exempel på forskningsområden där universitetet vill ta fram lösningar för vår gemensamma framtid. Donationsfonderna som stöder forskningen och undervisningen är en viktig del av Helsingfors universitets arbete för världens bästa. Universitetets arbete för världens bästa sker i samarbete med det omgivande samhället. Forskningskunskap som ställs till samhällets förfogande tjänar samhället lokalt, nationellt och globalt. Alumnerna, donatorerna och universitetets samarbetspartner är en viktig del av universitetssamfundet i och med att de ställer sitt kunnande till universitetets förfogande och för vidare universitetets budskap. Om vi vill bli ett av världens 50 främsta universitet förutsätter det att vi har ett internationellt aktivt parternätverk. Under året som gick har vi upptäckt många nya sätt att föra fram vetenskap och forskning så att de blir synliga och tillgängliga för allmänheten och stadsborna. Tankehörnan på Alexandersgatan, universitetets nya huvudbibliotek i Kajsahuset, campusens projekt under designåret World Design Capital 2012, studentnätverket Tieteestä toimintaa som uppmuntrar till akademiskt företagande samt företagarverkstaden Helsinki Think Company som öppnades i april 2013 har alla bidragit till att skapa en ny verksamhetskultur vid universitetet. Samtidigt har vi sett över våra egna förfaringssätt. Vi vill öka hållbarheten i vår verksamhet bland annat genom att ingå avtal om klimatpartnerskap och stödja rättvis handel i våra anskaffningar. Universitetets lärarakademi utvecklar universitetsundervisningen så att Helsingfors universitet även i framtiden ska utbilda lärande experter för olika samhällsuppdrag. År 2015 fyller Helsingfors universitet 375 år. Vi vill även i framtiden påverka utvecklingen och producera forskningskunskap och specialister i syfte att finna långsiktiga och vittgående lösningar på de stora globala utmaningarna. Med detta lyckas vi dock inte på egen hand. Vår framgång har vi våra vänner, stödtrupper och partner att tacka för. Tillsammans med er kan vi nå våra mål. Thomas Wilhelmsson Rektor 5

7 YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 2012 Rahastojen juhlassa Helsingin yliopiston rahastoista jaettiin stipendejä, palkintoja ja apurahoja yli 200 opiskelijalle ja tutkijalle noin euroa. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö tuki nuoria tutkijoita eurolla. Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa oli huhtikuussa 2012 mukana alumnia. Hallituksen päätös leikata yliopistojen rahoitusta jäädyttämällä yliopistoindeksi vuodeksi 2013 vaikutti Helsingin yliopiston toimintaan. Helsingin yliopistossa otettiin käyttöön muuta kuin tutkimushenkilöstöä koskeva rekrytointikielto: uusien rekrytointien tarkan punnitsemisen tarkoitus on tasapainottaa yliopiston taloutta löytämällä uusi tapoja tehdä yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Helsingin yliopiston tutkimus todettiin kesällä jälleen kansallisesti korkeatasoiseksi, kun Suomen Akatemia valitsi kahdeksan akatemiaprofessoria vuosiksi Professoreista seitsemän työskentelee Helsingin yliopistossa. Kansainväliset asiantuntijat pitivät akatemiaprofessoreita kiistattomina huippututkijoina näiden edustamilla aloilla niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Helsingin yliopisto liittyi loppukesästä FiBS yritysvastuuverkoston jäseneksi. FiBS edistää yritysten ja yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista toimintaa Suomessa. Yliopisto liittyi myös Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Verkostossa tehdään yhteistyötä ja etsitään uusia toimintatapoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Verkoston jäsenenä Helsingin yliopisto on sitoutunut tuomaan ilmastotutkimuksen tuloksia tieteellisen tiedon käyttäjien saataville entistä aktiivisemmin. Syksystä 2013 alkaen yliopisto liittää kaikkien uusien opiskelijoiden perehdyttämisjaksoon tietoaineiston ympäristöystävällisestä ja ilmastonmuutosta hillitsevästä toiminnasta liikkumisessa, ruokailussa, veden- ja energiankäytössä sekä kierrättämisessä. Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto avasi ovensa syyskuussa Kaisa-talossa. Arkkitehtuuristaan kiitetty kirjasto on sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden työpaikka että kaupunkilaisten vapaasti käytössä oleva tiedonlähde, jossa vieraili vuoden 2012 aikana yli puoli miljoonaa kävijää. Samalla julkistettiin uusi Lahjoita kurssikirja -kampanja, jonka kautta yliopiston alumnit, ystävät ja kumppanit voivat tukea opiskelijoita tekemällä lahjoituksia kurssikirjojen lisäkappaleiden hankkimiseksi kirjastoon. Ensimmäisen puolen vuoden aikana lahjoituksia on tehty yli eurolla. Syksyllä Helsingin yliopistoon perustettiin Kiinalaisen oikeuden ja oikeuskulttuurin keskus yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Keskuksen tarkoitus on sekä lisätä Kiinan oikeuden osaamista kotimassa että tehdä pohjoismaista oikeusjärjestelmää ja -kulttuuria tunnetuksi Kiinassa. Oikeusjärjestelmän kehitys vaikuttaa Kiinan tulevaisuuden suuntaan. Keskuksen toimintaa kehitetään Helsingin yliopiston rahastoihin perustettavan China Law -rahaston avulla. 6 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

8 Helsingin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ja kouluttaa asiantuntijoita sekä suomalaisen että globaalin yhteiskunnan parhaaksi. Yliopiston toiminta perustuu yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa: alumnit, yhteiskunnalliset päättäjät, elinkeinoelämän edustajat ja kaupunkilaiset ovat Helsingin yliopistolle tärkeä kumppaniverkosto. Kuluneena vuonna Helsingin yliopisto on kehittänyt uusia tapoja tuoda tutkimusta kumppaneiden käyttöön. Myös yliopiston omia toimintatapoja on kehitetty kestävimmiksi yhteistyössä kumppanien kanssa. Yliopisto teki vuodenvaihteessa päätöksen liittyä reilun kaupan yliopistojen verkostoon. Reilun kaupan tuotteet näkyvät tulevaisuudessa esimerkiksi elintarvike- ja tarjoiluhankinnoissa. Helsingin yliopisto, ja yliopistokonsernin osana Helsingin yliopiston rahastot, liittyi myös vastuullisen sijoittamisen yhdistykseen, FINSIF:iin. Yhdistyksen tarkoitus on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Samalla yliopistossa on pohdittu lahjoitusrahastojen hyvää hallintotapaa, ja yliopisto kiinnittääkin erityistä huomiota lahjoitusrahastojen eettiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä niiden tuoton kestävään käyttöön lahjoittajan toivomalla tavalla. Helsingin yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnin tulokset kertoivat vuoden lopussa, että kaikilla Helsingin yliopiston suurimmilla tieteenaloilla tehdään kansainvälisen tason huippututkimusta Helsingin yliopiston uusi strategia vuosille määrittelee Helsingin yliopiston tavoitteeksi nousta maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Myös Helsingin yliopiston rahastoilla on strategiassa tärkeä rooli: yliopiston tavoiteohjelmassa varainhankinnan tavoitteeksi on määritelty 25 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategia kannustaa varainhankinnan lisäksi kehittämään myös laajemmin kumppanuusyhteistyötä ja sen muotoja. Esimerkki uudesta tavasta toimia on LähiTapiolan kanssa toteutettava Hyvä yhteiskunta Master Class. Ohjelman tavoite on tarjota opiskelijoille ja nuorille tutkijoille mahdollisuuksia etsiä uusia ratkaisuja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan haasteisiin yhteistyössä asiantuntijamentoreiden kanssa. Tammikuussa tarkasteltiin päättyneen Helsinki World Design Capital vuoden tuloksia. Designia ei yliopistossa nähdä vain perinteisenä muotoiluna, vaan ihmislähtöisenä tapana ratkaista haasteita opetuksen ja tutkimuksen keinoin: vuoden teema oli "Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa". Uusien tutkimushankkeiden ohella vuosi toi yliopistolle positiivista kansainvälistä näkyvyyttä, loi perustaa uusille yhteistyökuvioille ja vahvisti yliopiston asemaa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yliopistolaiset kohtasivat kaupunkilaisia ja vierailijoita myös uudella tavalla Aleksanterinkadulle avatussa tieteen pop-up-tilassa, Tiede kulmassa. Teemoittain vaihtuneet tiedeaiheet houkuttivat Tiedekulmaan päivittäin kävijää. Helsinki Think Company -yrittäjyyspaja avattiin yhteistyössä YritysHelsingin ja Helsinki Business and Science Parkin kanssa Vuorikadulle. Helsinki Think Company jatkaa Tieteestä toimintaa -hankkeen tavoitetta kehittää yliopistolaisen ja akateemisen yrittäjyyden muotoja ja yrittäjämäistä ajattelutapaa Helsingin yliopistossa. Paja on avoin sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille että alumneille ja muille kaupunkilaisille. Tiedekulma jatkaa toimintaansa uudessa osoitteessa Porthaniassa Yliopistonkadulla. Myös työ yliopiston yhteiskuntavastuun periaatteiden ja niitä tukevien konkreettisten tekojen määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi jatkuu yhteistyössä kumppanien kanssa. Yliopisto jatkaa toimintaa Green Office -ympäristöohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Viikin kampuksella vuoden 2013 aikana. Green Office -ohjelmaa on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa myös muille kampuksille. Rahastojen juhlassa Helsingin yliopiston rahastoista jaetaan stipendejä, palkintoja ja apurahoja yli 200 opiskelijalle ja tutkijalle. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö tukee nuoria tutkijoita 1,24 miljoonalla eurolla vuonna Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa on mukana alumnia: vuoden aikana toimintaan on tullut mukaan yli 3000 uutta alumnia. 7

9 HELSINKI INSIGHT - RATKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTON VARAINHANKINTAKAMPANJA LAHJOITTAJIEN MÄÄRÄ LAHJOITUKSET EUROINA = 1 milj. Rahastolahjoitus Pääomalahjoitus ,77 milj. 8,08 milj. 1,46 milj. LAHJOITTAJIEN JAKAUTUMINEN LAHJOITTAJARYHMIIN Yritykset Rahastot & säätiöt Alumnit & yksityishenkilöt Yli 2000 lahjoitusta, yhteensä yli 22 miljoonaa euroa LAHJOITTAJAT NAISIA / MIEHIÄ 40% 60% JAETTUJA APURAHOJA, STIPENDEJÄ JA MUUTA TUKEA RAHASTOJEN MÄÄRÄ UUDET RAHASTOT RAHASTOLAHJOITUKSET, YKSITYISHENKILÖT 51% 49% TULEVAISUUSRAHASTO, PERUSPÄÄOMA, YKSITYISHENKILÖT SUURIMMAT LAHJOITUKSET Svenska kulturfonden Nokia Jane ja Aatos Erkon säätiö 8 Helsingin Sanomain säätiö Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Musiikintekijöiden edunvalvontajärjestöt: Teosto, Gramex ja Musiikintuottajat - IFPI Finland 2013 Raija Rymin-Nevanlinnan testamenttilahjoitus Tietokirjallisuuden edistämiskeskus ja Suomen tietokirjailijat ry Anita von Wright-Grönberg ja Benedict von Wright

10 GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN LAHJOITUSPROFESSUURIT JA MUUT LAHJOITUSVAROILLA TUETUT TEHTÄVÄT HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISET RANKING-SIJOITUKSET TAIWAN 47. TAIWAN SHANGHAI 72. SHANGHAI 75. QS 56. TAIWAN 66. TAIWAN 74. SHANGHAI 73. SHANGHAI 78. QS QS 102. TIMES HIGHER 89. QS 91. TIMES HIGHER 109. TIMES HIGHER TUOTON JAKAUTUMINEN TIEDEKUNNITTAIN 2012 TIEDEKUNTA Lääketieteellinen Humanistinen Oikeustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Käyttäytymistieteellinen Eläinlääketieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Teologinen Farmasia Muut YHTEENSÄ TULEVAISUUSRAHASTON TUOTOLLA TUETUT PROFESSUURIT JA MUUT TEHTÄVÄT Bio- ja ympäristötieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmasia Humanistinen Lääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Oikeustieteellinen Valtiotieteellinen Aleksanteri-instituutti KPL Lahjoitukset tulevaisuusrahastoon yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa kasvattivat yliopiston peruspääomaa 64 miljoonalla eurolla. Pääoman tuottoa käytetään yliopistolle tärkeiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Professuurien ja muiden tehtävien lisäksi pääoman tuotolla tuetaan kaikkien tiedekuntien opetusta ja hankkeita. Listassa on sekä täysin että osittain tulevaisuusrahaston tuotolla tuettuja tehtäviä. 9

11 10 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

12 YHDESSÄ MAAILMAN PARHAAKSI Helsingin yliopiston vuonna 2009 alkanut varainhankintakampanja Helsinki Insight ratkaisuja globaaleihin haasteisiin päättyi vuoden 2012 lopussa. Kampanjan tavoite kerätä 20 miljoonaa euroa lahjoituksia täyttyi jo kesällä Yhteensä varainhankintakampanjan tulos oli kolmen vuoden aikana yli 22 miljoonaa euroa, ja kampanjaan osallistui satoja yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Kampanjan aikana pääosa lahjoituksista kohdistettiin Helsingin yliopiston peruspääomaan, jonka suuruus on yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa 64 miljoonaa euroa. Pääoman vuosittaisella tuotolla tuetaan yliopistolle tärkeitä tutkimusaloja. Myös suorilla lahjoituksilla yliopiston lahjoitusrahastoihin perustetaan ja tuetaan vuosittain lukuisia professuureja ja muita tehtäviä. Apurahoina ja stipendeinä jaettavat lahjoitukset tukevat vuosittain myös satoja tutkijoita ja opiskelijoita. Lahjoitukset auttavat Helsingin yliopistoa nousemaan maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon tulevien vuosien aikana. Yliopiston lahjoitusrahastoihin on tehty lahjoituksia lähes 1,5 miljoonalla eurolla. Lahjoittajat ovat perustaneet professuureja sekä tukeneet yliopiston tutkijoita, opiskelijoita ja erilaisia hankkeita. Lahjoittajien tuella on muun muassa perustettu Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden ja kirjoittamisen professuuri, hankittu opiskelijoille lisäkappaleita kurssikirjoista yli eurolla ja Lastenklinikalle uusi EEG-laite. Uusia nimikkorahastoja on perustettu 13. Lahjoitusten takana on erilaisia tarinoita yhdistävä tekijä lahjoittajille on usko tieteen, tutkimuksen ja ajattelun voimaan. KIITOS LAHJOITTAJAT! 11

13 Rahasto on yksi väylä luoda vastapainoa tieteiden erikoistumiselle. Toivomme sen tuottavan huippuvierailujen ja seminaarien kautta kokoavia näkemyksiä ja pitävän yllä keskusteluyhteyttä eri tieteiden ja yhteiskunnan välillä. 12 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

14 HUMANISTISEN HENGEN PUOLESTA Anita von Wright-Grönberg ja hänen veljensä Benedict von Wright ovat aikoinaan valmistuneet Helsingin yliopistosta. Silti ensimmäinen mielikuva, jonka yliopisto heissä herättää, on isän työpaikka. Heidän isänsä oli maailmankuulu filosofi Georg Henrik von Wright. Isän työpaikka ei ollut mikään mystinen tai etäinen temppeli, Benedict von Wright sanoo. Yliopisto näyttäytyi minulle lapsena arkisen lämpimänä ja intiiminä työpaikkana. Lukuisat isän työtoverit, kollegat ja opiskelijat kävivät meillä usein kotonakin ja tulivat perhetutuiksi. Muuri työn ja arjen välillä oli Georg Henrikillä mitätön, sisarukset toteavat. Isä teki paljon työtä myös kotona, eikä hän koskaan pitänyt työhuoneensa ovea kiinni. Häntä ei häirinnyt, vaikka me juoksimme meluten samassa huoneessa. Tuntuma perheeseen oli isälle niin tärkeää. En vain ymmärrä, miten siinä saattoi keskittyä, Anita von Wright-Grönberg hymyilee. Vuonna 1951 kuollut Ludwig Wittgenstein oli nimennyt Georg Henrik von Wrightin yhdeksi jäämistönsä hoitajista. Tästä laajasta aineistosta von Wright toimitti paljon tekstejä, joiden tekijänoikeustuloista sisarukset huomasivat kertyvän yllättävän suuren perinnön. On hyvin luonnollista käyttää näitä rahoja isän ja Wittgensteinin filosofisen perinnön vaalimiseen, Benedict von Wright sanoo. Viime vuonna sisarukset perustivat Helsingin yliopistoon isänsä nimeä kantavan rahaston. Rahaston yksi tarkoitus on varmistaa, että Georg Henrik von Wrightin edustama humanistinen ja osallistuva filosofia pysyisi elävänä tiedepolitiikan ja tieteen rahoituksen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kaikkihan me pelkäämme, että luonnontieteet ja eksaktit tieteet valtaavat yhä suuremman osan tutkimuksesta siksi, että ne tuottavat enemmän taloudellista hyötyä, Benedict von Wright miettii. Rahasto on yksi väylä luoda vastapainoa tieteiden erikoistumiselle. Toivomme sen tuottavan huippuvierailujen ja seminaarien kautta kokoavia näkemyksiä ja pitävän yllä keskusteluyhteyttä eri tieteiden ja yhteiskunnan välillä, Anita von Wright-Grönberg sanoo. Cambridgessakin professuuria pitkään hoitaneen von Wrightin rahastolle Helsingin yliopisto oli luontainen osoite. Isä matkusti paljon ja oli pitkiä jaksoja ulkomaillakin, mutta aina hän palasi Helsingin yliopistoon. Se oli hänen henkinen kotinsa. Hän halusi olla täällä, Anita Von Wright-Grönberg sanoo. Perustamalla nimikkorahaston voi tukea itselle tärkeää asiaa pysyvästi. Rahastolle maksettavaa tuottoa jaetaan lahjoittajan valitsemaan kohteeseen. Vanhin yliopiston lahjoitusrahastojen nimikkorahasto perustuu Erik Ekestubben lahjoitukseen vuodelta

15 Pestiin valittava professori pääsee vetämään alalle ensimmäisiä suuntaviivoja, kasvattamaan ja kouluttamaan opinnäytetöiden tekijöistä alan ensimmäistä tutkijapolvea. 14 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

16 TIETOKIRJALLISUUDELLE PROFESSUURI Suomi saa tänä vuonna ensimmäisen tietokirjallisuudelle ja tietokirjoittamiselle omistetun professuurinsa Helsingin yliopistoon. Tämän mahdollistivat Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen, Suomen tietokirjailijat ry:n, Tieteen tiedotus ry:n ja Lauri Jäntin säätiön tekemät lahjoitukset. Hankkeen moottorina jo vuosia toiminut Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen on asiasta totta kai iloinen. Tässä on ollut selvä puute. Kaikki maamme kirjallisuuden professuurit ovat toimineet kaunokirjallisuuden puolella, vaikka 90 prosenttia julkaistavasta kotimaisesta kirjallisuudesta on laajasti ottaen tietokirjallisuutta, Pietiäinen sanoo. Tutkimukset, hakuteokset, yleistajuinen tiedeviestintä, oppikirjat, oppaat... tietokirjallisuuden lajeja ja tutkimatonta aluetta riittää. Professuurin alaisuudessa voidaan alkaa selvittää vaikkapa tietokirjallisuuden kerronnan keinoja tai sitä, miten tietokirjallisuutta käytetään oppimisen välineenä tai jopa maailmankuvan lähteenä. Tietokirjoittaminen ja koko tietoympäristömme on nykyään valtavassa muutoksessa uusien julkaisukanavien myötä, joten professuuri aloittaa vauhdikkaassa vaiheessa, Pietiäinen näkee. Pestiin valittava professori pääsee vetämään alalle ensimmäisiä suuntaviivoja, kasvattamaan ja kouluttamaan opinnäytetöiden tekijöistä alan ensimmäistä tutkijapolvea. Tutkimuksen lisäksi professuurin alaisuuteen organisoidaan myös tietokirjoittamisen koulutusta. Tätä tullaan tarjoamaan toivottavasti laajasti eri tiedekuntien opiskelijoille. Yliopistosta valmistuvilla on tärkeää olla hyvät tietokirjoittamisen valmiudet, vaikka suurim masta osasta heistä ei tietokirjailijoita tulekaan. Yhä useammassa ammatissa tarvitaan kykyä tuottaa selkeää asiaproosaa. Monen maisterin leipä on toden totta nykyään kirjaimina maailmalla: lehtijuttu sinne, opin näyte tänne, yleistajuinen tietokirja mielessä. Aivan kuten historioitsijaksi valmistuneella Pietiäisellä itsellään 1980-luvun alussa, jolloin hän elätti itseään opetustyöllä, hanttihommilla kustantamoon sekä sanomalehtikriitikkona samalla kun valmisteli lisensiaatintyötään. Asiakirjoittamisen harjoittelusta jo yliopistossa olisi ollut minulle valtavasti hyötyä. Monet asiat tuli opittua kantapään kautta. Lahjoitusprofessuurin perustaminen on lahja tieteen ytimeen ja investointi tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai kokonaan uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Lahjoittaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin alan, ja professorin tehtävään liittyvät kulut katetaan rahaston vuosituotosta. 15

17 Lahjoituksellaan Raija jatkaa arvokasta kulttuurivälittäjän tehtäväänsä rakastamansa venäläisen kirjallisuuden ja Suomen välillä. 16 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

18 TESTAMENTTILAHJOITUS KIRJALLISUUDEN YSTÄVÄLTÄ Tämä on ensimmäinen oppiaineemme saama lahjoitus, venäläisen kirjallisuuden emeritusprofessori Pekka Pesonen kiittää. Pesonen puhuu Raija Rymin-Nevanlinnan tekemästä testamenttilahjoituksesta, joka on kohdistettu tukemaan venäläisen kirjallisuuden ja kääntämisen tutkimusta ja opettamista. Humanististen alojen on vaikea hankkia sponsorirahaa tai lahjoituksia yritysmaailmalta. Siksi mesenaattien lahjoitukset ovat erittäin tervetulleita, Pesonen toteaa. Nyt voimme venäjän kielen ja kirjallisuuden oppi aineessamme tehdä jotakin, mihin muuten ei olisi varaa. Olemme jo suunnitelleet ensi vuodeksi lahjoittajan nimeä kantavan kaksipäiväisen seminaarin, johon kutsumme ulkomaisia puhujia ja kotimaisia kääntäjiä. Seminaarin ohessa jaamme myös kaksi uutta kääntäjäpalkintoa. Seminaareista pyritään tekemään määrävuosin toistuva traditio. Myöhemmin on tarkoitus jakaa myös stipendejä sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille. Rymin-Nevanlinnan toiveiden mukaisesti lahjoituksen avulla nostetaan esiin varsinkin kaunokirjallisuuden kääntämistä ja tutkimusta. Naapurimaassamme kirjallisuudella on yhä erittäin keskeinen ja merkittävä rooli. Sen merkityksen tunteminen ja tutkiminen on tärkeää, jotta voimme syvemmin ymmärtää venäläistä yhteiskuntaa, Pesonen summaa. Pesonen tunsi vuosikymmeniä henkilökohtaisesti Raija Rymin-Nevanlinnan, joka teki elämän uransa Suomalaisen yhteiskoulun venäjän kielen opettajana. Suomalaisessa kulttuurielämässä Rymin-Nevanlinna tunnettiin parhaiten siitä, että hän opetti venäjää lukuisille taiteilijoille ja kulttuurivaikuttajille yksityisesti. Lisäksi hän käänsi jonkin verran runoutta ja toimi muun muassa Mukkulan kirjailijakongresseissa 25 vuotta venäläiskirjailijoiden tulkkina ja yhteyshenkilönä. Lahjoituksellaan Raija jatkaa arvokasta kulttuurivälittäjän tehtäväänsä rakastamansa venäläisen kirjallisuuden ja Suomen välillä. Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeenjääneellä omaisuudella jotain merkittävää. Testamentatut varat rahastoidaan, ja rahaston säännöt laaditaan testamentin jälkisäädösten perusteella. Yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa. 17

19 18 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT Maapallon elinkelpoisuuden vaarantumiseen tulisi herätä niin mahtivaltojen johdossa kuin kotisohvillakin.

20 MAAPALLO HUUTAA MUUTOSJOHTAMISTA Strategia- ja tuloskonsultti ja organisaatiotutkija Ari Heiskanen on tehnyt kirjoja muutosjohtamisesta. Nyt vasta ison muutosjohtamisen edessä ollaankin, kun ihmiskunta taistelee ilmastonmuutosta vastaan, Heiskanen sanoo. Globaalien tutkimusten mukaan suurin este muutoksen toteutukselle tapahtuu korvien välissä, asenteissa. Tämä pätee yhtä lailla yksittäisen organisaation kohdalla kuin ilmastonmuutoksen torjumisessakin, Heiskanen kertoo. Asenteen muuttumiseen tarvitaan tietoa. Sitä meillä ilmastonmuutoksen vaaroista on jo roppakaupalla. Nyt täytyisi tehdä vastuullisia päätöksiä ja johtaa ihmis kuntaa terveille poluille varmasti ja vaikuttavasti. Maapallon elinkelpoisuuden vaarantumiseen tulisi herätä niin mahtivaltojen johdossa kuin kotisohvillakin. Heiskanen tekee kuten opettaa ja on aloittanut asennemuutoksen omalla kohdallaan. Tupakoinnin lopettamiselle on asetettu takaraja ja työmatkat sujuvat nykyään jouhevasti joukkoliikennevälineillä. Myös isäksi tuleminen keväällä on antanut vauhtia uuden elämäntavan omaksumiselle. Tuleva isyys on entisestään herkistänyt miettimään, mihin kaikkeen voin itse vaikuttaa, jotta jälkipolville jäisi perintönä puhtaampi ympäristö. Rutiiniensa muuttamisen lisäksi Heiskanen perusti yliopistoon Läpimurto-nimisen rahaston tukemaan ilmastonmuutoksen tutkimusta. Rahasto kantaa samaa nimeä kuin Heiskasen uusin kirja, jonka tekijänoikeuspalkkioista hän lahjoittaa merkittävän osan rahastoon. Myös tulevien, kirjan aiheeseen eli johtoryhmän toiminnan merkitykseen muutosjohtamisessa pureutuvien yritysluentosarjojensa tuoton Heiskanen lahjoittaa rahastoonsa. Luovuutta ja innovatiivisuutta arvostetaan nykyään paljon. On upeaa, että Rovio-peliyhtiö rankattiin juuri eräässä amerikkalaislehdessä maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi. Toivoisin kuitenkin, että luovuuden ja innovatiivisuuden kohdalla huomattaisiin myös yliopistollinen tutkimus, Heiskanen sanoo. Akatemiaprofessori Markku Kulmalan ryhmän kaltaisten todella innovatiivisten töiden soisi saavan ansaitsemaansa huomiota myös maailmanlaajuisessa valtajulkisuudessa. Yliopistoissa painetaan pitkiä päiviä todella tärkeiden, koko maailmaa koskevien kysymysten kanssa erittäin luovasti ja innovatiivisesti. Yhteistyöhankkeet tukevat tutkimusta: yhteistyö Helsingin yliopiston rahastojen kanssa mahdollistaa esimerkiksi tekijänoikeustulojen ohjaamisen itselle tärkeän tieteenalan tukemiseksi tai tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. 19

21 YLIOPISTOSIVISTYKSESTÄ LIIKETOIMINTAA Helsingin yliopisto teki huhtikuussa uudenlaisen avauksen, kun Helsinki Think Company niminen yrittäjyystila avasi ovensa Vuorikadulla. Opiskelijat ja tutkijat voivat täällä kokeilemalla, tekemällä ja yhteisön tuella oppimalla testata, olisiko heistä yrittäjiksi ja löytyisikö omasta koulutuksesta ja kiinnostuksen kohteista yritysidea, Helsinki Think Companyn projektipäällikkö Ira Leväaho kertoo. Vuorikadun tila on avoin ja yhteisöllinen, matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Yritysideaa ei tulijalla tarvitse välttämättä olla ollenkaan. Kaikki yrittäjyydestä tai oman osaamisen kehittämisestä liiketoiminnaksi kiinnostuneet ovat tervetulleita, myös muut kuin yliopistolaiset, Leväaho sanoo. Tavoite on innostaa yliopistolaisia tutustumaan yrittäjyyteen yhtenä uravaihtoehtona. Tilassa pyritään kannustamaan oman osaamisen jakamiseen. Sitä kautta vierustoverista saattaakin löytyä tulevaan yritykseen tiiminjäsen tai samassa pöydässä istuvasta alumnista kenties asiakas tai sparraaja. Kaikki lähtee satunnaisista kohtaamisista ja yhdessä tekemisestä opiskelijoiden, tutkijoiden ja elinkeinoelämässä jo vaikuttavien ihmisten välillä. Paikalla on aina isäntä tai emäntä, joka ohjaa tilan toimintaa sparraten tai muulla tavoin tukien. Yrittäjyystila alkoi hahmottua pari vuotta sitten, kun yliopisto ja Helsingin kaupunki etsivät uusia muotoja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi humanistis-yhteiskuntatieteellisellä keskustakampuksella. Näillä aloilla yrittäjyyttä on perinteisesti hieman 20 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

22 vierastettu, Demos Helsinki -ajatushautomon Outi Kuittinen tietää. Demos Helsinki oli yksi toimija, joka yliopiston kumppanina ryhtyi etsimään keinoja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi keskustakampuksella. Opiskelijoita haastatellessamme aluksi kaikki nostivat kätensä pystyyn: yrittäminen ei kuulu meille. Kaikilla kuitenkin oli palo vaikuttaa maailman asioihin ja pian kiinnostus myös yrittäjyyteen yhtenä vaikuttamisen väylänä alkoi herätä, Outi Kuittinen sanoo. Opiskelijat alkoivat haikailla yhteisöllistä työtilaa, jossa voisi kohdata samanhenkisiä ihmisiä, saada sparrausta omille ideoilleen ja järjestää erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tilaisuuksia. Nyt tämä tila on saatu. Helsinki Think Companyn omistavat Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki. Yhteistyökumppanina kaupungin puolella on YritysHelsinki, joka on Helsingin kaupungin palvelukeskus yrittäjiksi aikoville ja jo toimiville yrittäjille. Yksi tavoitteemme on löytää uusia kansainvälisiä akateemiseen tietoon pohjautuvia kasvuyrityksiä. Yliopistolla on valtavasti yrityspotentiaalia, Yritys- Helsingin toimitusjohtaja Timo Onnela näkee. Kuten kuvaan sopii Helsinki Think Company aikoo itsekin toimia markkinatalouden ehdoilla. Toimintaa käynnistetään yrittäjähenkisesti, tiukalla budjetilla. Jotta toiminta saadaan käynnistettyä kaupunki ja yliopisto maksavat aloituskustannukset puoliksi. Jatkossa toivomme tilan rahoittavan itse toimintansa, Onnela sanoo. Paraikaa kehitellään tilan ansaintalogiikkaa. Tilan kautta luodaan kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia elinkeinoelämän edustajille, Ira Leväaho kaavailee. Tilan kautta yrityksillä on mahdollisuus profiloitua yliopistoyhteistyöhön eri tavoin. Voimme pitää kumppanipäiviä, jolloin tila on yrityksen käytettävissä ja heille räätälöidyn tapahtuman kautta yritys tavoittaa haluamiensa alojen opiskelijoita ja tutkijoita. Toisin sanoen raikkaita ja innovatiivisia aivoja, jotka ovat yliopiston suurin sosiaalinen pääoma, Leväaho sanoo. Kaikki tuki on merkittävää. Yrittäjähenkisyyteen innostamisessa voi olla mukana pienellä investoinnilla tai lähteä luomaan enemmänkin sisältöä, Leväaho jatkaa. Kaikista yrittäjyystilan käyttäjistä ei suinkaan tule yrittäjiä, mutta osallistujat saavat varmasti monia tarpeellisia taitoja, Outi Kuittinen uskoo. Keskusteluissa oppii esittämään asiansa selkeästi, uskomaan ideaansa ja yhdistämään ajatuksensa maailman tarpeisiin. Yliopistosta löytyy huikean aikaansaavia osaajia, jotka usein ovat tutkineet asioita oman tieteenalansa näkökulmasta ja omista motiiveistaan lähtien. Nyt se, mitä minä haluan kääntyy muotoon, mitä asiakkaat eli vaikkapa yhteiskunta haluaa ja tarvitsee. Tämä on tärkeä näkökulmanvaihdos. Akateemista yrittäjyyttä voi tukea Helsingin yliopiston rahastojen kautta. Lue lisää mahdollisuuksista tulla mukaan osoitteessa 21

23 Elämme kaikki samassa maailmassa, omaa ilmakehää tai merta ei ole kenelläkään. Korkeatasoinen ympäristöntutkimus poikii hyvää koko maailmaan. 22 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

24 VIESTIKAPULAA VAIHTAMASSA K aksi korkeakoulua on helsinkiläisten Tauno ja Marja Voipion sydäntä lähellä. Pari tapasi toisensa 46 vuotta sitten teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä opiskellessaan. Myöhemmin myös heidän kaksi poikaansa ovat valmistuneet samasta opinahjosta. Etelä-Tapiolan lukion apulaisrehtorina toimiva Marja Voipio hankki aikanaan tutkinnon myös Helsingin yliopistosta matematiikan, fysiikan ja pedagogiikan opinnoillaan. Tässä iässä tehtävämme alkaa olla tehdä itseämme tarpeettomiksi ja siirtää tekemistä ja Suomen eteenpäin viemistä seuraaville polville, eläkkeelle vuoden alusta siirtynyt elektroniikka-alan ammattilainen Tauno Voipio sanoo. Viestikapulan vaihtoaan pariskunta on toteuttanut useilla lahjoituksillaan Otaniemeen, Helsingin yliopistoon ja muihinkin kotimaisiin korkeakouluihin. Suomi voi ansaita rahojaan maailmalta vain olemalla joissakin asioissa parempi kuin muut. Tämä kyky lähtee ehdottomasti korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta, Tauno Voipio perustelee lahjoituksia. Voipioiden pojat halusivat opiskella ulkomailla, mutta Yhdysvaltojen ja Venäjän tiedeolympiakokemusten jälkeen päättivät opiskella Suomessa nimenomaan paremman opetuksen vuoksi. Toivottavasti tulevaisuudessakin koulutuksemme on niin korkeatasoista, ettei sen puolesta tarvitse lähteä ulkomaille. Muita ehdottoman tärkeitä kokemuksiahan ulkomailla elämisestä tietenkin saa, Marja Voipio sanoo. Voipioiden lahjoituskohteiksi Helsingin yliopistossa ovat valikoituneet matematiikka ja muut luonnontieteet, LUMA-keskus sekä Itämeri. Marja Voipio on työskennellyt merentutkimuslaitoksella, joten sitäkin kautta Itämeren asiat ovat hänelle tuttuja. Jos luonto ei voi hyvin, ei voi mikään, pariskunta näkee. Elämme kaikki samassa maailmassa, omaa ilma kehää tai merta ei ole kenelläkään. Korkeatasoinen ympäristöntutkimus poikii hyvää koko maailmaan, Marja Voipio sanoo. Viime vuosikymmeninä ilman- ja merenlaatua on paikoittain myös saatu parannettua tutkimusinnovaatioiden ja korkean teknologian avulla. Lukiossa työskentelevänä Marja Voipio osaa arvostaa hyvää opetusta. Nuoria luonnontieteiden pariin innostava LUMA-keskus saa minulta varauksetonta kiitosta. Keskus tekee erittäin arvokasta työtä kehittäessään uusia, innostavia opetusmetodeja ja kouluttaessaan luonnontieteisiin sydämellään paneutuvia opettajia. Lahjoittajina Voipiot on kutsuttu Kirahviklubin jäseniksi. He ovat osallistuneet monenlaisiin Kirahviklubin tapahtumiin Kumpulan kampusesittelystä VOX Helsinki tilaisuuksiin sekä Kaisa-taloon avatun Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston ja Tiedekulman avajaisiin. Tapahtumien kautta pysyy ajan tasalla siinä, mitä tieteessä tapahtuu ja tehdään juuri nyt. Ilman lahjoituksiamme en olisi yhtä tiiviisti tullut seuranneeksi tiedemaailman kiinnostavia tuulia, Marja Voipio myöntää. Kirahviklubi on näköalapaikka tutkimukseen ja opiskeluun. Klubi kokoaa yhteen monitieteisesti yliopiston tutkimuksesta kiinnostuneita lahjoittajia ja tarjoaa tietoa tieteen viimeisimmistä saavutuksista, keskustelutilaisuuksia sekä vuorovaikutusta tieteentekijöiden kanssa. 23

25 TULE MUKAAN KIRAHVIKLUBIIN JA KASVAVAAN LAHJOITTAJAJOUKKOON! Helsingin yliopiston lahjoittajien näköala paikka tutkimukseen ja opiskeluun on yliopiston kanslerin ja rehtorin isännöimä Kirahvi klubi. Kirahviklubi tarjoaa tietoa tieteen viimeisimmistä saavutuksista, keskustelutilaisuuksia ja vuorovaikutusta tutkijoiden kanssa sekä muita ajankohtaistapahtumia. Tavoitteena on kerätä yhteen ja välittää tieteessä syntyvät innovaatiot ja tuoreimmat tutkimustulokset sekä tarjota lahjoittajille mahdollisuus seurata lahjoitusvarojen käyttöä. Klubiin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että lahjoittajayhteisöjen edustajia. Kirahviklubilaiset saavat kutsun yliopiston vuosipäivä- ja rahastojen juhlaan, kutsuja tieteen ajankohtais tapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin sekä tietoa Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Kuluneen vuoden aikana Kirahviklubissa on pohdittu muun muassa yliopiston kansainvälistymistä sekä Suomen asemaa suhteessa Kiinaan ja Venäjään maail man suurvaltoina. Kirahviklubilaiset osallistuivat myös esimerkiksi Kaisa-taloon avatun Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston lahjoittaja-avajaisiin. Helsinki Insight -aamukahviseminaareissa tutkit - tiin vuoden aikana avaruutta, Itämerta ja rikki direktiiviä, arktisia alueita sekä ruokakriisiä. Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteinen tapahtumasarja VOX Helsinki on koonnut myös kirahviklubilaisia kuulemaan tutkijoiden ja toimittajien ajatuksia hyvästä elämästä. Klubin jäseneksi kutsutaan kolmeksi vuodeksi kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet. Yli euroa lahjoittaneet kutsumme Kirahviklubin pysyviksi jäseniksi. Vuoden 2012 lopussa Kirahviklubissa oli yli 450 lahjoittajaa. Nimensä klubi on saanut Kirahvikorttelista, jossa yliopiston päärakennus sijaitsee. Tervetuloa kirahviklubilaiseksi! 24 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER MAAILMAN PARHAAKSI HELSINGIN YLIOPISTO TOIMII AKTIIVISESTI IHMISKUNNAN HYVINVOINNIN JA OIKEUDENMUKAISEN YHTEISKUNNAN

Lisätiedot

HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko. Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko. Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet HELSINKI INSIGHT - VARAINHANKINTAKAMPANJA tavoitteet, tulokset ja jatko Pia Dolivo, yhteyspäällikkö Viestintä ja yhteiskuntasuhteet TAVOITTEET KOMMUNIKAATIOTAVOITE Profiloida Helsingin yliopistoa korostaen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria

HELSINGIN YLIOPISTO. HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria HISTORIAA 1640 Kuninkaallinen Turun Akatemia 250 opiskelijaa, 11 professuuria 1809 Suomi Venäjän autonomiseksi suuriruhtinaskunnaksi 1812 Helsingistä Suomen pääkaupunki 1827 Turun palo; Akatemia Helsinkiin

Lisätiedot

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä.

Seuran hallituksen päätös- ja toimivaltaisuuteen nähden noudatetaan seuran sääntöjen määräyksiä. A.K. CAJANDERIN RAHASTON SÄÄNNÖT Suomen Metsätieteellinen Seura on kunnioittaakseen perustajansa ja kunniapuheenjohtajansa uraa uurtavaa metsätiedemiehen elämäntyötä perustanut tammikuun 22 p:nä 1943 A.

Lisätiedot

University of Helsinki Designing the Future

University of Helsinki Designing the Future University of Helsinki Designing the Future Ira Leväaho, WDC projektipäällikkö Viestintä&yhteiskuntasuhteet teemat 10.6.2011 1 Taustaa HYlle design tarkoittaa tapaa organisoida asioita ja toimintaa, joilla

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo. Minna Paavonsalo. Mts 8 Laura Pohls Raili Klimschesffkij HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 16.3.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI

PROVINSSIROCK 2008 PERJANTAI PERJANTAI 13.06.2008 15. 21.00 1 Joni Renko H 2 Janna Renko H 3 Laura Raninen H 4 Antti-Pekka Valli H 5 Riina Yli-Ojanperä H 6 Sanna Peltoniemi H 7 Reijo Pulli H 8 Tiina Korkonen H 9 Kari Hautamäki H 10

Lisätiedot

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle

Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto Professori Tero Kivelälle Maud Kuistilan palkinto myönnetään vuosittain ansioituneelle tutkijoiden kouluttajalle. Dosentti Tom Pettersson Medcare-säätiön tunnustuspalkinto reumasairauksien

Lisätiedot

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN

TERVETULOA PÄIVITTÄMÄÄN TIETOSI KORKEAKOULUOPINNOISTA! HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN HUMANISTINEN, VALTIOTIETEELLINEN JA KÄYTTÄYTYMISTITEELLIEN Helsingin yliopisto, Päärakennus, Fabianinkatu 33, Sali 5, 3. krs. AIKA ma 18.4.2011 klo 13 16 Anna Lyra-Katz, Yoyo -hanke, projektipäällikkö

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Mts 8 Minna Kursi Minna Paavonsalo HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 18.9.2012 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua

Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua Suomen Luonnonsuojelun Säätiö Naturskyddsstiftelsen i Finland luonnonsuojelua tieteen ja taiteen keinoin Esite 2015. Painettu 1000 kpl kierrätyspaperille. Tekstit: Tarja Ketola. Taitto: Milla Aalto. Kuvat:

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Satu Selänne. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 3.3.2014 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä

Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä J Oivaltamisen iloa ja elämyksiä LUMA-yhteistyöstä Tieteen iloa kaikille! Johtaja, Prof. Maija Aksela, Valtakunnallinen LUMA-keskus, Helsingin yliopistom maija.aksela@helsinki.fi 15.2.2012 1 LUMA-toimintaa

Lisätiedot

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas

Suomen Kulttuurirahasto. Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Kristiina Havas Suomen Kulttuurirahasto Historia eturyhmistä ja instituutioista riippumaton, henkisesti ja taloudellisesti itsenäinen kulttuurin tukija Kulttuurirahaston sääntömääräinen

Lisätiedot

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa

Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Apurahatutkija toivottu vai torjuttu yliopistossa Ritva Dammert 17.3.2014 Tieteentekijöiden liiton seminaari Helsingin yliopiston toimenpideohjelma 2013 2016 ja tohtorikoulutus Huippututkimuksen tunnistaminen

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015

LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 LAPUAN VIRKIÄN ENNÄTYKSET - 2015 MIEHET 100 m 11,10 Joonas Kokko 2015 200 m 22,55 Joonas Kokko 2015 400 m 48,53 Jukka Latva-Rasku -97 800 m 1.51,78 Pekka Passinen -94 1000 m 2.26,94 Ville Hautala -91 1500

Lisätiedot

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus

3. 4.5.2011/18. Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011. Toimittanut eduskuntatiedotus 3. 4.5.2011/18 Liite Virallisen lehden numeroon 55/13.5.2011 EDUSKUNNAN VIIKKO Toimittanut eduskuntatiedotus SISÄLLYSLUETTELO Muuta.................... 41 MUUTA Tiistai 3.5.2011 Valiokuntien vaaleissa

Lisätiedot

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio

Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ Kuopio / Kuopio Kuntalaisaloite / Invånarinitiativ / Aloite lähetetty kuntaan / Initiativet skickats till kommun 10.11.2014 20:46:11 Aloitteen otsikko / Initiativets titel n kouluverkostoselvitys on tehtävä huolellisesti

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56

1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 1 Kierros Kokonaisaika Kierrosaika Varustenikkarit Matka 12:00:00 1 12:08:10 0:08:10 Harri Hakola 2,6 2 12:16:54 0:08:44 Harri Hakola 5,2 3 12:25:56 0:09:02 Harri Hakola 7,8 4 12:35:06 0:09:10 Harri Hakola

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus (2 )

Säätiön tarkoitus (2 ) 30.1.2012 1 Perustettu v. 1984 Perustajina Lappeenrannan kaupunki ja Viipurin Taloudellinen Korkeakouluseura ry (per. 1919, Viipuri) Peruspääoma 16.818,79 (100.000 mk) Tase 31.12.2010 ~ 7 milj. Säätiö

Lisätiedot

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta

Terveyden- Mts 8 Lotta Kovanen Kirsi Koivulehto. Pekka Koskivirta. Nieminen. Mts 8 Piia Moisio Pekka Koskivirta. Minna Paavonsalo Pekka Koskivirta HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.9.2013 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveys

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS

TIEDEKULMA 2017 PALVELULUPAUS TIEDEKULMA 017 PALVELULUPAUS Helsingin kansainvälisin ja aktiivisin tieteen ystävien verkosto, jossa kohtaat kiinnostavia ihmisiä sekä tiedemaailman sisä- että ulkopuolelta. Aktiivinen yhteisöllisen kehittämisen

Lisätiedot

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen

Auli Sirviö 1963 yleinen Kangasala 333 Hanna Lilja 1986 yleinen Tiistenjoki 334 Eija Kestilä 1976 yleinen Jyväskylä 335 Erika Parviainen 1995 yleinen KUNTO+ NAISET kisailijan nimi syntymä vuosi ikäsarja paikkakunta kilpailija numero Helena Laaksonen 1966 yleinen Tampere 300 Tiina Penttilä-Metso 1966 yleinen triva, Nokia 301 Maria Laine 1982 yleinen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2

Turun Osuuskaupan Edustajistovaali VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 21.3.2012 Turun Osuuskaupan Edustajistovaali 2012 05.03.12 14.03.12 VAALIN TULOS EHDOKASLISTOITTAIN JÄSENALUE 2 Lista N 1 316 Lehikoinen Jouni 269 3,049.00 Valittu 2 330 Virtanen Leena 214 1,524.50 Valittu

Lisätiedot

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija

Suomen avantouintiliitto SM-Kisat 08.03.2008. A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija A Naiset alle 20 v. Nimi Seura Lähtöaika Rata Aika sija Junila Sandra Tampereen Talviuimarit 13:20 4. 26,53 1 Virta Sini Katismaan Avantouimarit 13:20 2. 32,13 2 B Miehet 20-29 v. Heinämäki Janne Apian

Lisätiedot

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen

Lista: Ehdokas: Äänimäärä: Sijoitus Vertausluku: 87 Yliperttula Marjo (Harju Kirsi) Sippola Elisa (Huttunen Helsingin yliopisto 27.11.2006 FARMASIAN TIEDEKUNTA FARMASIAN TIEDEKUNNAN tiedekuntaneuvosto Valittavien lukumäärä: 3 (ainakin yhden jäsenen ja varajäsenen tulee olla opettaja ja ainakin yhden jäsenen

Lisätiedot

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!

Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Hyvä vapaaehtoistoiminnan kehittäjä ja aktiivi, lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna! Ensi vuotta käynnistämme innolla vapaaehtoistoiminnan juhlavuotena. Kutsumme sinutkin mukaan yhteiseen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston kirjasto 1

Helsingin yliopiston kirjasto 1 Helsingin yliopiston kirjasto 1 TIETEELLINEN TIETO KUULUU KAIKILLE Suomessa tieteelliset kirjastot ovat avoinna kaikille ja tarjoavat esteettömän pääsyn tieteellisen tiedon lähteille. Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Hirvenjuoksun ISM-kisa

Hirvenjuoksun ISM-kisa Hirvenjuoksun ISM-kisa Juuka, 04.07.2015 Yksilökilpailut Kävelijät Sarjalle ei lasketa aikapisteitä. Sarjassa on 4 arviomatkaa. Nimi Nro Piiri Arviointi Ammunta Pisteet 1. Lemmetty Tuomas 164 PS 548 (+9m/+3m/+8m/+6m)

Lisätiedot

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh.

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten. Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. Kaupunginhallitus 10 19.01.2015 Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen eduskuntavaaleja varten Kh 10 Valmistelija: hallintosihteeri Toini Heinonen, puh. 02 761 1110 Eduskuntavaalit toimitetaan

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA49 AHONEN, Minna Susanna PA21 AHTIALA-HUOTARI, Elina

Lisätiedot

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne )

Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne ) Rauman enorssi-seminaariin ilmoittautuneet (tilanne 15.4.2015) 1 Marko van den Berg Helsingin normaalilyseo 2 Jani Kiviharju Helsingin normaalilyseo 3 Tuula Koskimies-Sirén Helsingin normaalilyseo 4 Veli-Pekka

Lisätiedot

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali.

Yhteistulokset. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT 2006 HERTTONIEMI PÖYTÄKIRJA. Siirtolapuutarha. Marjaniemi. Tali. Helsingin Siirtolapuutarhojen Aluejärjestö KESÄKISAT PÖYTÄKIRJA Yhteistulokset Lasten viestit Siirtolapuutarha Tulos Kroketti Kuulakikka Mölkky Lentopallo Lausunta Puhe Tikka Petankki Tytöt < v Pojat

Lisätiedot

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016

ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon. Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 ProComin rahaston perustaminen Helsingin yliopistoon Hallituksen ehdotus, Ylimääräinen vuosikokous 10.2.2016 Rahaston tarkoitus Rahasto tukee viestinnän tutkimusta, opetusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Lisätiedot

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät!

Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! PUHE 10.12.2012/Maija Aksela Arvoisa kansleri, rehtori, vararehtori ja kaikki muutkin LUMA-ystävät! Tänään on meille suuri päivä. Sydämellinen KIITOS yliopistolle tästä hienosta tunnustuksesta omasta sekä

Lisätiedot

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu

Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen yrittäjäkoulu 1 Yrittäville. Suomalaisille. Yos! Yrittäjyyden Osaamiskeskus Yrittäjän MBA - ohjelma Akateeminen

Lisätiedot

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ

TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYYN STRATEGIA PERUSTEHTÄVÄ TYY tekee Turun yliopistosta parhaan mahdollisen paikan opiskella, opiskelijoista hyvinvoivia ja opiskeluajasta ikimuistoisen. VISIO Ihanteiden TYY on opiskelijoiden avoin ja

Lisätiedot

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA

YLIOPISTO-LEHDEN IDEA YLIOPISTO-LEHDEN IDEA Tiedeviestinnän instituutiot ja käytännöt luentosarja Päätoimittaja Marja Pemberton 18.2.2014 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet Kommunikation och samhällsrelationer University University

Lisätiedot

X -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA

X -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA 5.4.2017 LUONNOS X -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA X-säätiö X stiftelsen X Foundation Me allekirjoittaneet olemme päättäneet perustaa X säätiön, jonka tarkoituksena on yliopistoja koskevassa lainsäädännössä tarkemmin

Lisätiedot

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä!

Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Hae tutkimusrahoitusta Koneen Säätiöltä! Tiedeasiamies Kalle Korhonen syyskuu 2015 6.9.15 KONEEN SÄÄTIÖ 1 Koneen Säätiö Koneen Säätiö on itsenäinen ja riippumaton v. 1956 perustettu yleishyödyllinen säätiö

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö

Tohtoriopintojen rahoitus. Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtoriopintojen rahoitus Väitöskirjatutkijoiden orientaatiopäivä 27.1.2016 Markku Ihonen Tutkimuksen kehittämispäällikkö Tohtorikoulutuskyselyn 2015 kertomaa 57 % vastanneista keskustelee tutkimusrahoitusmahdollisuuksista

Lisätiedot

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä

Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset. Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekesin palvelut ja rahoituksen edellytykset Riskienhallinnan PK-lähtö Varkaudessa 8.6.2017 Harri Kivelä DM 450969 01-2017 Tekes verkostoja innovaatioille Palvelut rahoitusta ja asiantuntemusta

Lisätiedot

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011

Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 Osallistujat, enorssi seminaari 28. 29.04.2011, Helsinki ver. 21.4.2011 1. Ilpo Ollikainen Jyväskylän normaalikoulu TVT kehittäminen ja verkko opetus 2. Minna Myrsky Nyberg Turun normaalikoulu Ohjaajakoulutus

Lisätiedot

Ahonkylän koulun johtokunta

Ahonkylän koulun johtokunta 1 KOULUJEN JOHTOKUNNAT 2013-2016 Ahonkylän koulun johtokunta Puheenjohtaja Toni Lahti Lassi-Matti Rauhala Varapuheenjohtaja Anne Mäenpää Johan Mäenpää Jäsen Marjut Lahti Matti Ylisaukko-Oja Jäsen Marja

Lisätiedot

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari

Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Hyvinvointia luodaan yhteistyöllä hyvinvointialan yrittäjyys & teknologiat seminaari Aika: 20.10.2011 klo. 8.30 15.15 Paikka: Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Tekniikan yksikkö, Kotkantie 1 (Auditoriot

Lisätiedot

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa

Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nelli-opetus Helsingin yliopiston kirjastoissa Nicola Nykopp 19.5. 2005 Humanistisen tiedekunnan kirjasto Kouluttavat kirjastot Helsingin Yliopistolla useita kirjastoja, joista useimmat ovat järjestäneet

Lisätiedot

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa

E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa Suunta-Jurva 1(5) E-P:n am hisu parisprinttiviesti Jurvassa 17.2.2013 Lopputulokset H21 (2+2+2+2+2+2) 1) Pohjankyrön Rasti 1 52:47 (Saari Petri 8:18/2., Heiska Samu 9:25/1., Saari Petri 8:59/2., Heiska

Lisätiedot

KOTIRYHMÄ: Josephine Moate (Juliet) (12) harjoitteluluokka ja luokanlehtori 3A PIRJO TIKKANEN 3B MARI KYLLÖNEN

KOTIRYHMÄ: Josephine Moate (Juliet) (12) harjoitteluluokka ja luokanlehtori 3A PIRJO TIKKANEN 3B MARI KYLLÖNEN 1 OPETUSHARJOITTELU 1 (OKLP515) Syksy ja kevät 2013 2014 Itseymmärryksestä vuorovaikutukseen NORMAALIKOULUN HARJOITTELULUOKKIIN SIJOITTELU A. HARJOITTELUVIIKOT 43 (sl) ja 10 11 (kl) KOTIRYHMÄ: Josephine

Lisätiedot

LUONNOS UUSI YLIOPISTO -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA

LUONNOS UUSI YLIOPISTO -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA 31.10.2016 LUONNOS UUSI YLIOPISTO -SÄÄTIÖN PERUSTAMISKIRJA Uusi yliopisto-säätiö Nya Universitetet stiftelsen New University Foundation Me allekirjoittaneet olemme päättäneet perustaa Uusi yliopisto säätiön,

Lisätiedot

Maakuntaviesti Pieksämäki

Maakuntaviesti Pieksämäki Maakuntaviesti 6.1.2018 Pieksämäki 1 Savonlinna 1:39:21.4 1 Harri Jylhä 10:48.1 2 Jari Turtiainen 19:10.7 3 Maija Tiainen 10:19.0 4 Arttu Turtiainen 9:25.8 5 Iida-Emilia Kaiponen 11:14.6 6 Waltteri Huuskonen

Lisätiedot

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta

1 / 5 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24. Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta 1 / 5 KV-2012 Ehdokasluettelo suppea 28.10.2012 27.09.2012 15:24 Ehdokasnro Sukunimi Etunimi Ammatti Kotikunta Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 2 Aho Maria toimistosihteeri 3 Ailio kapteeni evp

Lisätiedot

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET

JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET JUBILEUMSÅRET 2017 FÖR FINLANDS SJÄLVSTÄNDIGHET 2 TIDTABELL 2012 Förhandsutredning 2013 Tillsättandet av projektet 2014 Planering & organisering 2015 2017 2016 Utarbetandet av programmet för jubileumsåret

Lisätiedot

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi

Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Pyöräilemme syöpää sairastavien lasten ja nuorten hyväksi Liity osaksi Team Rynkeby -verkostoa osoitteissa: www.team-rynkeby.fi www.facebook.com/teamrynkebyfinland www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY

Lisätiedot

Hämeen aluemestaruuskilpailut

Hämeen aluemestaruuskilpailut Orimattila 04. - 17:51:29 10m Ilmakivääri 40 ls, sarja N 1. Noora Etula LAS 96 99 94 98 387 2. Katariina Laine HlAS 95 97 92 99 383 19x 3. Saana Tattari HlAS 95 98 95 95 383 17x 10m Ilmakivääri 40 ls,

Lisätiedot

Bussiin nousulista ==============

Bussiin nousulista ============== 1/6 Bussiin nousulista ============== Grp. Metallin ao. 148 r.y. Päivitetty lista 28.1.2009 Virkistysviikonloppumatka Kuusamoon 31.1. - 1.2.2009 (la-su/2 pv) "Holiday Club Kuusamon tropiikki" Bussi nro

Lisätiedot

Tiedekunnan terveiset. Elintarvikealan neuvottelukunta Suvipäivikki Mikola YVV-suunnittelija

Tiedekunnan terveiset. Elintarvikealan neuvottelukunta Suvipäivikki Mikola YVV-suunnittelija Tiedekunnan terveiset Elintarvikealan neuvottelukunta 30.5.2012 Suvipäivikki Mikola YVV-suunnittelija Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta www.helsinki.fi/yliopisto 1.6.2012 1 Maatalous-metsätieteellinen

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open

Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open Suur-Helsingin Golf ry Tulokset Sia & Altia Avio- ja avopari Open 9.7.2011 Sarja: 18 hcp gs pb +scr, Pistebogey Hcp, Keltainen / Punainen Kierros 1: Luukki # Pelaaja Seura Slope Out In Tulos 1 Virkki Anna-Liisa

Lisätiedot

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005

NUORET LAKIMIEHET RY UNGA JURISTER RF (NULA) PÖYTÄKIRJA 5/2005 HALLITUKSEN KOKOUS 11.5.2005 1(5) Aika 11.5.2005 Paikka Läsnä Poissa Asianajotoimisto Auhto Laitinen Tuominen Oy:n toimitilat, Helsinki Janne Nyman, hallituksen puheenjohtaja Salla Tuominen, pääsihteeri Matti Hietanen, hallituksen

Lisätiedot

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet

Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet Toimialakohtaisten työryhmien ja alaryhmien jäsenet 1. Sosiaali- ja terveysryhmä Aulis Laaksonen, pj. Pori Terttu Nordman Eija Kuokka Hanna-Leena Markki Harjavalta Jaana Karrimaa Eero Mattsson Pomarkku

Lisätiedot

TULE KASVAMAAN KANSSAMME

TULE KASVAMAAN KANSSAMME TULE KASVAMAAN KANSSAMME KAMPANJA 1.11.2014-30.6.2017 YHTEINEN YLIOPISTO Oulun yliopiston varainhankinta TUE TIEDETTÄ, TUET TULEVAISUUTTA Vuodesta 1958 Oulun yliopisto on luonut hyvinvointia Pohjois-Suomeen

Lisätiedot

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND. Foodle.fi. ovi elintarviketutkimukseen

VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND. Foodle.fi. ovi elintarviketutkimukseen VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND Foodle.fi ovi elintarviketutkimukseen 1 Mikä on Foodle.fi? Uusi, helppokäyttöinen palvelu suomalaisen elintarviketutkimustiedon hakuun ja välitykseen Suunnattu

Lisätiedot

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen

Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22, Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22, Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Lypsyjakkara Miehet 1 Kari Markkanen Sorsakoski 22,89 17.7.2010 Kangaslampi 2 Eemi Saukkonen Heinävesi 22,36 17.7.2010 Kangaslampi 3 Seppo Julkunen Leppävirta 22,28 17.7.2010 Kangaslampi 4 Matti Saukkonen

Lisätiedot

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013

FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013. FSA:n vuosikokous 2.5.2013 FINNISH SERVICE ALLIANCE TOIMINTASUUNNITELMA 2013 FSA:n vuosikokous 2.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMAN PÄÄLINJAT Vuoden 2013 toimintasuunnitelma keskittyy: Jäsenlähtöisen toiminnan aktivoimiseen* FSA:n toiminnasta

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL

KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA I ETT NÖTSKAL TIINA VÄLIKANGAS Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMA 2015-2017 PÄHKINÄNKUORESSA PROGRAMMET FÖR UTBILDNINGSTJÄNSTERNA 2015-2017 I ETT NÖTSKAL KOULUTUSPALVELUJEN PALVELUOHJELMAN

Lisätiedot

# Pelaaja Seura Yhteensä

# Pelaaja Seura Yhteensä Teerenpeli Tour 2015 kokonaistilanne - 3 parasta tulosta lasketaan mukaan SCR # Pelaaja Seura 1 2 3 4 5 6 Yhteensä 1 El- Ghaoui Mohamed MeG 79 86 80 84 243 2 Lehtikangas Jari LG 85 76 85 85 246 3 Lindqvist

Lisätiedot

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X

KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS = = X KONSERNIN ENEMMISTÖOMISTEISET TOIMITILAYHTIÖT, JOISSA VIRKAMIESHALLITUS Yhtiö (konsernin omistusosuus) Hallitukset vuodelta 2009 kaupungin edustajat = X Hallitusehdotus vuodelle 2010 kaupungin edustajat

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET

Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Kunto-Pirkkojen ennätykset hyväksytään kalenterivuosi-ikäsääntöä noudattaen! KUNTO-PIRKKOJEN YLEISURHEILUENNÄTYKSET Päivitetty: 25.11.2012 Pentti Nieminen Lisäykset ja korjaukset puh. 050-3485607, peetun@luukku.com

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua

Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi valitut. Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Kajaanin kaupunginvaltuusto 2017-2021 Kunnallisvaalissa 2017 Kajaanin kaupunginvaltuustoon toimikaudeksi 2017-2021 valitut. Nimi Ääniä Suomen Keskusta yhteensä 14 valtuutettua ja 14 varavaltuutettua Hatva

Lisätiedot

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo.

Työryhmät Yleisterveyden yhdyshenkilöt Mielen- Mielen- Terveyden- Lotta Kovanen Koivulehto. Tiina Pönni- Susi. Minna Paavonsalo. HELSINKI-ESPOON TERVEYSPALVELUYKSIKÖN TIEDEKUNTIEN/KORKEAKOULUJEN YHDYSHENKILÖVERKOSTOT Yliopistoittain 1.12.2011 Tiedekunta tai korkeakoulu AY Insinööritieteiden kk Terveystyöryhmä Työryhmät Yleisterveyden

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Yksi Suomen oikeustieteellisistä keskuksista sijaitsee Lapin yliopistossa Rovaniemellä. Yliopiston oikeustieteiden

Lisätiedot

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m

Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden parhaat kotimaa 2006-07 Naiset 100 m Kauden paras Sukunimi Etunimi Seura Synt.aika Paikkakunta 1 Risku Elina SU 070392 11,62 Seinäjoki 17.3.07 2 Puolakka Mariel HLK 191191 11,90 Helsinki 19.12.06

Lisätiedot

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS

1. Hokkanen Jaana URMAS Savolainen Päivi KAMS Niskanen Eeva K-SMAS Suomen Metsästäjäliitto Pohjois-Savon piiri Hirvenjuoksun PM-kilpailut IISALMI 21.7.2013 Sarja M Paras aika 21.00 1. Väätäinen Kari URMAS 287 254 594 1135 2. Lemmetty Timo Haapamäen HS 300 272 534 1106

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen

Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikön tavoitteista ja tehtävistä 1.3.2007 Johtaja Anita Lehikoinen Korkeakoulu- ja tiedeyksikkö Yksikössä on koulutuksen tulosalue ja tutkimuksen tulosalue. Henkilöt johtaja Anita

Lisätiedot

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi

Haapakoski Marjaana Pääsihteeri Oulun seudun ammattikorkeakoulun osako.ps@students.oamk.fi OPINNÄYTETÖIDEN NYKYTILA JA KEHITTÄMISHAASTEET Työseminaari 11.2.2005 klo 9.00 15.30, auditorio 221, II kerros Ilmoittautuneet yhteensä 63 henkilöä [päivitetty 9.2.2005] Nimi Työtehtävä Organisaatio Sähköposti

Lisätiedot

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015

SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 14.12.2015 klo 17.00 SUOMALAISEN TIEDEAKATEMIAN VÄISÄLÄN RAHASTON PALKINNOT JA APURAHAT JAETTU 14.12.2015 Suomalainen Tiedeakatemia myönsi 14.12.2015 pidetyssä tilaisuudessaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON KIELIPOLITIIKKA SISÄLTÖ Kielipolitiikka yliopiston kansainvälisyyden tukena ja vauhdittajana...1 1 Yliopisto työympäristönä...3 2 Yliopisto opiskeluympäristönä...4 3 Yliopisto yhteiskunnallisena

Lisätiedot

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia ESDAN-hanke,yhteenvetoKestäväkehitysTampereenyliopistonopetuksessatyöpajoista. AiraksinenHannajaRaatikainenSaana1.8.2012 Kestävä kehitys Tampereen yliopiston opetuksessa työpajojen yhteenveto ja tuloksia

Lisätiedot

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70

2.00,2 Ilmo Siitari ,59 Henri Manninen ,0 Väinö Lestelä ,8 Tapio Nykänen ,8 Erkki Oikarinen -70 100 m: 10,93 Tero Heikkinen -94 11,18 Hannu Hokkanen -84 11,1 Tapani Nykänen -80 11,44 Pasi Tervonen -90 11,2 Kalevi Vauhkonen -70 11,54 Jari Pynnönen -87 11,57 Reijo Erkkilä -84 11,4 Seppo Kupila -56

Lisätiedot

Kuopion Bridgekerho ry

Kuopion Bridgekerho ry Kuopion Bridgekerho ry ; Kuopion Bridgekerho ry:n v.2009 voittopisteet ; ------------------------------------------- Hanski Matti 41 Koponen Ismo 35 Seppälä Janne 30 Miettinen Heikki 27 Siekkinen Jarmo

Lisätiedot

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset

Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Pm-pilkki 25.3.2012 henkilökohtaiset tulokset Nuoret alle 12 v 1. Pasi Autio Saarijärven Kaira 4 495 g Nuoret alle 15 v 1. Erik Pirtala Laukaan Ahvenpojat 5 310 g 2. Tiia Piekäinen Tikkakosken Kalamiehet

Lisätiedot

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka

Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lähtöaika Nimi Seura Sukupuoli Sarja Painoluokka Lava Erä 1 12.00 1 Riikka Viiala K4 Center naiset LC 1 kg -3 kg 2 Minna Silvennoinen Hakalanmäen Ryhti ry naiset LC 1 kg -3 kg 3 Johanna Soiluaho Tahdonvoiman

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä

Huippuyksikköseminaari 12.11.2013. Leena Vähäkylä Huippuyksikköseminaari 12.11.2013 Leena Vähäkylä Menestystarinat Akatemian viestinnässä Akatemian pitkäjänteinen rahoitus laadukkaaseen tutkimukseen näkyy rahoitettujen ja menestyneiden tutkijoiden tutkijanurasta

Lisätiedot

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083

Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Vakanssi Nimi Nykyinen nimike Uusi nimike 142081 Hyttinen Jouni rehtori virka rehtori 142082 Kazera Maija luokanopettaja virka Luokanopettaja 142083 Kosonen Juha luokanopettaja virka Luokanopettaja 142084

Lisätiedot

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen

Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Keskeiset toimijat ja kulttuuripoliittinen vaikuttaminen Sirpa Lahti & Hannu Tolvanen Toimijat Kansanmusiikin ja - tanssin alan toimijat voidaan jakaa kolmeen suurempaan kategoriaan, yksityiset toimijat,

Lisätiedot

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet

Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Tilat ja opetussuunnitelmien perusteet Eija Kauppinen 13.4.2016 Perusopetuksen oppimiskäsitys Oppilas on aktiivinen toimija ja oppii asettamaan tavoitteita, ratkaisemaan ongelmia ja toimimaan muiden kanssa.

Lisätiedot

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT

SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT SERTIFIOIDUT PUHTAUSALAN HENKILÖT KIWA Inspecta Lista päivitetään noin kuukauden välein Numero PA26 AALTONEN, Virpi Marjatta 17.12.2019 PA6 AHLGREN, Mari Johanna PA115 AHOLAINEN, Eila Anneli PA49 AHONEN,

Lisätiedot

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao

Luokka/ohjaaja Aineenopettaja/didaktikko 1A Kuusisto, Anttila, Risto eao OKLS511 Ohjattu Soveltava harjoittelu 5opintopistettä Tiedotustilaisuus harjoittelusta Amandassa 30.3.2009 kello 14.15-16.00 Harjoittelujakso 14.4. 29.5. 2009 16 h OKLS511 harjoittelussa Luokka/ohjaaja

Lisätiedot