HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER"

Transkriptio

1 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT HELSINGFORS UNIVERSITETS FONDER OCH DONATORER

2 MAAILMAN PARHAAKSI HELSINGIN YLIOPISTO TOIMII AKTIIVISESTI IHMISKUNNAN HYVINVOINNIN JA OIKEUDENMUKAISEN YHTEISKUNNAN PUOLESTA. YLIOPISTO ON KIITOLLINEN KAIKILLE LAHJOITTAJILLE JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLE, JOTKA TUKEVAT TÄTÄ TYÖTÄ. HELSINGFORS UNIVERSITET VERKAR AKTIVT FÖR MÄNSKLIGHETENS VÄL OCH FÖR ETT RÄTTVIST SAMHÄLLE. UNIVERSITETET TACKAR ALLA DONATORER OCH SAMARBETSPARTNER SOM STÖDER DETTA ARBETE.

3 TIETEESTÄ TOIMINTAA Yliopistolaisen yrittäjyyden sydämeksi on avattu yrittäjyyspaja Helsinki Think Company osoitteeseen Vuorikatu 5. Helsingin yliopiston ja Helsingin kaupungin yhteinen tila on yrittämisestä ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden yliopistolaisten opiskelijoiden, tutkijoiden ja opettajien yhteinen kohtaamis- ja tekemispaikka. Tila on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille tule ja tuo yritysideasi tai anna ajatukseksi ja apusi muiden yrittäjien käyttöön!

4 SISÄLTÖ Rehtori Thomas Wilhelmsson Matkalla maailman parhaaksi...4 Rektor Thomas Wilhelmsson På väg mot toppen... 5 Yhteistyöllä eteenpäin...6 Helsinki Insight -kampanja Yhdessä maailman parhaaksi - kiitos lahjoittajat!...11 Humanistisen hengen puolesta Anita von Wright-Grönberg ja Benedict von Wright Tietokirjallisuudelle professuuri Jukka-Pekka Pietiäinen, Suomen tietokirjailijat ry Testamenttilahjoitus kirjallisuuden ystävältä professori emeritus Pekka Pesonen...17 Maapallo huutaa muutosjohtamista Ari Heiskanen Yliopistosivistyksestä liiketoimintaa Viestikapulaa vaihtamassa Marja ja Tauno Voipio...23 Tule mukaan Kirahviklubiin ja kasvavaan lahjoittajajoukkoon!...24 Lahjoittajat Löydä tapasi tukea tutkimusta...26 Rahastot ja myönnetyt apurahat Lahjoitusrahastot tukevat Helsingin yliopiston tavoitteita Kvestori Marjo Berglund Yksikään lahjoitus ei mene hukkaan...32 Royal letters from the past Sanae Ito sai apurahan väitöskirjan viimeistelyyn...34 Bio- ja ympäristötieteiden rahasto...35 Eläinlääketieteen rahasto...36 Farmasian rahasto...37 Humanististen ja yhteiskuntatieteiden rahasto...38 Lääketieteen rahasto Maatalous-metsätieteiden rahasto...43 Matematiikan ja luonnontieteiden rahasto...44 Oikeustieteen rahasto...45 Teologian rahasto...46 Juhlarahasto...47 Helsingin yliopiston alumni ry:n rahasto Kansalliskirjaston kulttuuriperintörahasto...49 Muut itsenäiset rahastot...50 Lahjoitusprofessuurit Helsingin yliopiston kolmivuotiset tutkimusmäärärahat vuosille Väitöskirjapalkinnot ja Matti Klinge -tutkimusapuraha...55 Helsingin yliopiston tiedesäätiö...56 Mitä kuuluu? Lilli Kimppa sai tiedesäätiön apurahan Tiedesäätiön apurahat Tohtoriohjelmapaikat

5 MATKALLA MAAILMAN PARHAAKSI Helsingin yliopisto tähtää strategiakauden aikana maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon. Yliopiston tutkimukselle, opetukselle ja toiminnan kansainvälistymiselle tavoite tuo uusia vaatimuksia. Helsingin yliopisto ei saavuta tavoitetta yksin se tehdään yhdessä yliopiston kumppaneiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Helsingin yliopiston varainhankintakampanja Helsinki Insight ratkaisuja globaaleihin haasteisiin julkistettiin keväällä Onnistunut kampanja päättyi vuoden 2012 lopussa: tavoite kerätä 20 miljoonaa euroa lahjoituksia saavutettiin kesällä Myös yliopiston suhteet kumppaneihin ja ympäröivään yhteiskuntaan yhteiskuntavastuuta ja huippututkimuksen merkitystä korostaen ottivat kampanjan aikana harppauksia eteenpäin. Varainhankinta ja sidosryhmäsuhteiden vahvistaminen ovat keskeisessä asemassa myös yliopiston uudessa strategiassa. Lahjoitustavoite on asetettu kunnianhimoisesti 25 miljoonaan euroon vuoden 2016 loppuun mennessä. Yliopistojen julkisen rahoituksen muutos taloudellisesti vaikeina aikoina antaa lahjoitusvaroille entistä suuremman merkityksen. Lahjoitusvarojen turvin yliopisto voi perustehtäviensä hoitamisen lisäksi ohjata lisätukea maailman kärkeen kuuluville tutkimushankkeille ja uusille avauksille. Henkilökohtainen lääketiede, ilmastonmuutos, ruokaturva ja vesi sekä globaali oikeudenmukaisuus ovat esimerkkejä Helsingin yliopiston tutkimusaloista yhteisen maapallomme tulevaisuuden ratkaisemiseksi. Tutkimusta ja opiskelua tukeva lahjoitusrahastojen kokonaisuus on tärkeä osa Helsingin yliopiston toimintaa maailman parhaaksi. Yliopiston työ maailman parhaaksi tapahtuu yhteistyössä ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Tutkimustiedon tuottaminen yhteiskunnan käyttöön palvelee yhteiskuntaa sekä paikallisesti, kansallisesti että globaalisti. Alumnit, lahjoittajat ja yhteistyökumppanit ovatkin tärkeä osa yliopistoyhteisöä tuodessaan osaamisensa yliopiston käyttöön ja viedessään yliopiston viestiä eteenpäin. Maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon nouseminen edellyttää meiltä kansainvälisesti aktiivista kumppaniverkostoa. Kuluneen vuoden aikana olemme löytäneet monia uusia tapoja tuoda tiedettä ja tutkimusta suuren yleisön ja kaupunkilaisten näkyville ja käyttöön. Tiedekulma Aleksanterinkadulla, uusi pääkirjasto Kaisa-talossa, kampusten hankkeet World Design Capital vuoden aikana ja akateemiseen yrittäjyyteen kannustava Tieteestä toimintaa -opiskelijaverkosto ja huhtikuussa 2013 avattu yrittäjyyspaja Helsinki Think Company ovat luoneet yliopistolle uutta toimintakulttuuria. Samalla olemme tarkastelleet myös omia toimintatapojamme. Niiden kestävyyttä lisätään muun muassa ilmastokumppanuussopimuksen ja reilun kaupan hankintojen kautta. Opettajien akatemiassa puolestaan kehitetään yliopisto-opetusta, jotta Helsingin yliopistosta vastaisuudessakin valmistuu oppivia asiantuntijoita yhteiskunnan eri tehtäviin. Helsingin yliopisto täyttää 375 vuotta vuonna Haluamme myös tulevaisuudessa vaikuttaa ja tuottaa tutkimustietoa ja asiantuntijoita ihmiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseksi pitkäjänteisesti ja kauas katsoen. Yksin se ei kuitenkaan onnistu, ja kiitos Helsingin yliopiston menestyksestä kuuluu ystävillemme, tukijoillemme ja kumppaneillemme. Teidän kanssanne meidän on mahdollista saavuttaa tavoitteemme. Thomas Wilhelmsson Rehtori 4 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

6 PÅ VÄG MOT TOPPEN Under strategiperioden strävar Helsingfors universitet efter en plats bland de 50 bästa universiteten i världen. Detta mål ställer nya krav på universitetets forskning, undervisning och internationalisering. Universitetet kan inte nå sina mål på egen hand. Målen nås i samarbete med universitetets partner och det omgivande samhället. Helsingfors universitets medelsanskaffningskampanj Helsinki Insight lösningar på globala utmaningar lanserades våren 2010 och avslutades i slutet av Kampanjen var en framgång, och målet att samla in 20 miljoner euro i donationsmedel uppnåddes sommaren Under kampanjen förstärkte universitetet sina relationer till det omgivande samhället. Samarbetet med universitetets partner blev djupare och nya kontakter knöts likaså betonades universitetets samhällsansvar och spetsforskningens betydelse förstärktes. Medelsanskaffning och stärkta intressentrelationer är centrala element också i universitetets nya strategi. Målet är ambitiöst: universitetet strävar efter att få in 25 miljoner euro i donationer före utgången av år Förändringarna i universitetens offentliga finansiering under ekonomiskt kärva tider gör att donationsmedlens betydelse för verksamheten blir allt större. Med hjälp av donationsmedel kan universitetet inte bara sköta sina grundläggande uppgifter utan också anvisa medel till spetsforskningsprojekt och nya initiativ. Personlig medicin, klimatförändring, matsäkerhet och vattentillgång samt global rättvisa är exempel på forskningsområden där universitetet vill ta fram lösningar för vår gemensamma framtid. Donationsfonderna som stöder forskningen och undervisningen är en viktig del av Helsingfors universitets arbete för världens bästa. Universitetets arbete för världens bästa sker i samarbete med det omgivande samhället. Forskningskunskap som ställs till samhällets förfogande tjänar samhället lokalt, nationellt och globalt. Alumnerna, donatorerna och universitetets samarbetspartner är en viktig del av universitetssamfundet i och med att de ställer sitt kunnande till universitetets förfogande och för vidare universitetets budskap. Om vi vill bli ett av världens 50 främsta universitet förutsätter det att vi har ett internationellt aktivt parternätverk. Under året som gick har vi upptäckt många nya sätt att föra fram vetenskap och forskning så att de blir synliga och tillgängliga för allmänheten och stadsborna. Tankehörnan på Alexandersgatan, universitetets nya huvudbibliotek i Kajsahuset, campusens projekt under designåret World Design Capital 2012, studentnätverket Tieteestä toimintaa som uppmuntrar till akademiskt företagande samt företagarverkstaden Helsinki Think Company som öppnades i april 2013 har alla bidragit till att skapa en ny verksamhetskultur vid universitetet. Samtidigt har vi sett över våra egna förfaringssätt. Vi vill öka hållbarheten i vår verksamhet bland annat genom att ingå avtal om klimatpartnerskap och stödja rättvis handel i våra anskaffningar. Universitetets lärarakademi utvecklar universitetsundervisningen så att Helsingfors universitet även i framtiden ska utbilda lärande experter för olika samhällsuppdrag. År 2015 fyller Helsingfors universitet 375 år. Vi vill även i framtiden påverka utvecklingen och producera forskningskunskap och specialister i syfte att finna långsiktiga och vittgående lösningar på de stora globala utmaningarna. Med detta lyckas vi dock inte på egen hand. Vår framgång har vi våra vänner, stödtrupper och partner att tacka för. Tillsammans med er kan vi nå våra mål. Thomas Wilhelmsson Rektor 5

7 YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 2012 Rahastojen juhlassa Helsingin yliopiston rahastoista jaettiin stipendejä, palkintoja ja apurahoja yli 200 opiskelijalle ja tutkijalle noin euroa. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö tuki nuoria tutkijoita eurolla. Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa oli huhtikuussa 2012 mukana alumnia. Hallituksen päätös leikata yliopistojen rahoitusta jäädyttämällä yliopistoindeksi vuodeksi 2013 vaikutti Helsingin yliopiston toimintaan. Helsingin yliopistossa otettiin käyttöön muuta kuin tutkimushenkilöstöä koskeva rekrytointikielto: uusien rekrytointien tarkan punnitsemisen tarkoitus on tasapainottaa yliopiston taloutta löytämällä uusi tapoja tehdä yhteistyötä eri yksiköiden välillä. Helsingin yliopiston tutkimus todettiin kesällä jälleen kansallisesti korkeatasoiseksi, kun Suomen Akatemia valitsi kahdeksan akatemiaprofessoria vuosiksi Professoreista seitsemän työskentelee Helsingin yliopistossa. Kansainväliset asiantuntijat pitivät akatemiaprofessoreita kiistattomina huippututkijoina näiden edustamilla aloilla niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Helsingin yliopisto liittyi loppukesästä FiBS yritysvastuuverkoston jäseneksi. FiBS edistää yritysten ja yhteisöjen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista toimintaa Suomessa. Yliopisto liittyi myös Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-verkostoon. Verkostossa tehdään yhteistyötä ja etsitään uusia toimintatapoja ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Verkoston jäsenenä Helsingin yliopisto on sitoutunut tuomaan ilmastotutkimuksen tuloksia tieteellisen tiedon käyttäjien saataville entistä aktiivisemmin. Syksystä 2013 alkaen yliopisto liittää kaikkien uusien opiskelijoiden perehdyttämisjaksoon tietoaineiston ympäristöystävällisestä ja ilmastonmuutosta hillitsevästä toiminnasta liikkumisessa, ruokailussa, veden- ja energiankäytössä sekä kierrättämisessä. Helsingin yliopiston uusi pääkirjasto avasi ovensa syyskuussa Kaisa-talossa. Arkkitehtuuristaan kiitetty kirjasto on sekä opiskelijoiden ja tutkijoiden työpaikka että kaupunkilaisten vapaasti käytössä oleva tiedonlähde, jossa vieraili vuoden 2012 aikana yli puoli miljoonaa kävijää. Samalla julkistettiin uusi Lahjoita kurssikirja -kampanja, jonka kautta yliopiston alumnit, ystävät ja kumppanit voivat tukea opiskelijoita tekemällä lahjoituksia kurssikirjojen lisäkappaleiden hankkimiseksi kirjastoon. Ensimmäisen puolen vuoden aikana lahjoituksia on tehty yli eurolla. Syksyllä Helsingin yliopistoon perustettiin Kiinalaisen oikeuden ja oikeuskulttuurin keskus yhteistyössä suomalaisten yliopistojen kanssa. Keskuksen tarkoitus on sekä lisätä Kiinan oikeuden osaamista kotimassa että tehdä pohjoismaista oikeusjärjestelmää ja -kulttuuria tunnetuksi Kiinassa. Oikeusjärjestelmän kehitys vaikuttaa Kiinan tulevaisuuden suuntaan. Keskuksen toimintaa kehitetään Helsingin yliopiston rahastoihin perustettavan China Law -rahaston avulla. 6 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

8 Helsingin yliopiston tutkimuksen ja opetuksen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa ja kouluttaa asiantuntijoita sekä suomalaisen että globaalin yhteiskunnan parhaaksi. Yliopiston toiminta perustuu yhteistyöhön muiden toimijoiden kanssa: alumnit, yhteiskunnalliset päättäjät, elinkeinoelämän edustajat ja kaupunkilaiset ovat Helsingin yliopistolle tärkeä kumppaniverkosto. Kuluneena vuonna Helsingin yliopisto on kehittänyt uusia tapoja tuoda tutkimusta kumppaneiden käyttöön. Myös yliopiston omia toimintatapoja on kehitetty kestävimmiksi yhteistyössä kumppanien kanssa. Yliopisto teki vuodenvaihteessa päätöksen liittyä reilun kaupan yliopistojen verkostoon. Reilun kaupan tuotteet näkyvät tulevaisuudessa esimerkiksi elintarvike- ja tarjoiluhankinnoissa. Helsingin yliopisto, ja yliopistokonsernin osana Helsingin yliopiston rahastot, liittyi myös vastuullisen sijoittamisen yhdistykseen, FINSIF:iin. Yhdistyksen tarkoitus on edistää vastuullista sijoittamista, joka ottaa huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyvät seikat varainhoidossa ja sijoituspäätöksiä tehtäessä. Samalla yliopistossa on pohdittu lahjoitusrahastojen hyvää hallintotapaa, ja yliopisto kiinnittääkin erityistä huomiota lahjoitusrahastojen eettiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä niiden tuoton kestävään käyttöön lahjoittajan toivomalla tavalla. Helsingin yliopiston tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen arvioinnin tulokset kertoivat vuoden lopussa, että kaikilla Helsingin yliopiston suurimmilla tieteenaloilla tehdään kansainvälisen tason huippututkimusta Helsingin yliopiston uusi strategia vuosille määrittelee Helsingin yliopiston tavoitteeksi nousta maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon vuoteen 2020 mennessä. Myös Helsingin yliopiston rahastoilla on strategiassa tärkeä rooli: yliopiston tavoiteohjelmassa varainhankinnan tavoitteeksi on määritelty 25 miljoonaa euroa vuoden 2016 loppuun mennessä. Strategia kannustaa varainhankinnan lisäksi kehittämään myös laajemmin kumppanuusyhteistyötä ja sen muotoja. Esimerkki uudesta tavasta toimia on LähiTapiolan kanssa toteutettava Hyvä yhteiskunta Master Class. Ohjelman tavoite on tarjota opiskelijoille ja nuorille tutkijoille mahdollisuuksia etsiä uusia ratkaisuja suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan haasteisiin yhteistyössä asiantuntijamentoreiden kanssa. Tammikuussa tarkasteltiin päättyneen Helsinki World Design Capital vuoden tuloksia. Designia ei yliopistossa nähdä vain perinteisenä muotoiluna, vaan ihmislähtöisenä tapana ratkaista haasteita opetuksen ja tutkimuksen keinoin: vuoden teema oli "Ajattelu muotoilee yhteiskuntaa". Uusien tutkimushankkeiden ohella vuosi toi yliopistolle positiivista kansainvälistä näkyvyyttä, loi perustaa uusille yhteistyökuvioille ja vahvisti yliopiston asemaa yhteiskunnallisena vaikuttajana. Yliopistolaiset kohtasivat kaupunkilaisia ja vierailijoita myös uudella tavalla Aleksanterinkadulle avatussa tieteen pop-up-tilassa, Tiede kulmassa. Teemoittain vaihtuneet tiedeaiheet houkuttivat Tiedekulmaan päivittäin kävijää. Helsinki Think Company -yrittäjyyspaja avattiin yhteistyössä YritysHelsingin ja Helsinki Business and Science Parkin kanssa Vuorikadulle. Helsinki Think Company jatkaa Tieteestä toimintaa -hankkeen tavoitetta kehittää yliopistolaisen ja akateemisen yrittäjyyden muotoja ja yrittäjämäistä ajattelutapaa Helsingin yliopistossa. Paja on avoin sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille ja tutkijoille että alumneille ja muille kaupunkilaisille. Tiedekulma jatkaa toimintaansa uudessa osoitteessa Porthaniassa Yliopistonkadulla. Myös työ yliopiston yhteiskuntavastuun periaatteiden ja niitä tukevien konkreettisten tekojen määrittelemiseksi ja toteuttamiseksi jatkuu yhteistyössä kumppanien kanssa. Yliopisto jatkaa toimintaa Green Office -ympäristöohjelmassa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi Viikin kampuksella vuoden 2013 aikana. Green Office -ohjelmaa on tulevaisuudessa tarkoitus laajentaa myös muille kampuksille. Rahastojen juhlassa Helsingin yliopiston rahastoista jaetaan stipendejä, palkintoja ja apurahoja yli 200 opiskelijalle ja tutkijalle. Lisäksi Helsingin yliopiston tiedesäätiö tukee nuoria tutkijoita 1,24 miljoonalla eurolla vuonna Helsingin yliopiston alumnitoiminnassa on mukana alumnia: vuoden aikana toimintaan on tullut mukaan yli 3000 uutta alumnia. 7

9 HELSINKI INSIGHT - RATKAISUJA HELSINGIN YLIOPISTON VARAINHANKINTAKAMPANJA LAHJOITTAJIEN MÄÄRÄ LAHJOITUKSET EUROINA = 1 milj. Rahastolahjoitus Pääomalahjoitus ,77 milj. 8,08 milj. 1,46 milj. LAHJOITTAJIEN JAKAUTUMINEN LAHJOITTAJARYHMIIN Yritykset Rahastot & säätiöt Alumnit & yksityishenkilöt Yli 2000 lahjoitusta, yhteensä yli 22 miljoonaa euroa LAHJOITTAJAT NAISIA / MIEHIÄ 40% 60% JAETTUJA APURAHOJA, STIPENDEJÄ JA MUUTA TUKEA RAHASTOJEN MÄÄRÄ UUDET RAHASTOT RAHASTOLAHJOITUKSET, YKSITYISHENKILÖT 51% 49% TULEVAISUUSRAHASTO, PERUSPÄÄOMA, YKSITYISHENKILÖT SUURIMMAT LAHJOITUKSET Svenska kulturfonden Nokia Jane ja Aatos Erkon säätiö 8 Helsingin Sanomain säätiö Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö Musiikintekijöiden edunvalvontajärjestöt: Teosto, Gramex ja Musiikintuottajat - IFPI Finland 2013 Raija Rymin-Nevanlinnan testamenttilahjoitus Tietokirjallisuuden edistämiskeskus ja Suomen tietokirjailijat ry Anita von Wright-Grönberg ja Benedict von Wright

10 GLOBAALEIHIN HAASTEISIIN LAHJOITUSPROFESSUURIT JA MUUT LAHJOITUSVAROILLA TUETUT TEHTÄVÄT HELSINGIN YLIOPISTON KANSAINVÄLISET RANKING-SIJOITUKSET TAIWAN 47. TAIWAN SHANGHAI 72. SHANGHAI 75. QS 56. TAIWAN 66. TAIWAN 74. SHANGHAI 73. SHANGHAI 78. QS QS 102. TIMES HIGHER 89. QS 91. TIMES HIGHER 109. TIMES HIGHER TUOTON JAKAUTUMINEN TIEDEKUNNITTAIN 2012 TIEDEKUNTA Lääketieteellinen Humanistinen Oikeustieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Valtiotieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Käyttäytymistieteellinen Eläinlääketieteellinen Bio- ja ympäristötieteellinen Teologinen Farmasia Muut YHTEENSÄ TULEVAISUUSRAHASTON TUOTOLLA TUETUT PROFESSUURIT JA MUUT TEHTÄVÄT Bio- ja ympäristötieteellinen Eläinlääketieteellinen Farmasia Humanistinen Lääketieteellinen Maatalous-metsätieteellinen Matemaattis-luonnontieteellinen Oikeustieteellinen Valtiotieteellinen Aleksanteri-instituutti KPL Lahjoitukset tulevaisuusrahastoon yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa kasvattivat yliopiston peruspääomaa 64 miljoonalla eurolla. Pääoman tuottoa käytetään yliopistolle tärkeiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Professuurien ja muiden tehtävien lisäksi pääoman tuotolla tuetaan kaikkien tiedekuntien opetusta ja hankkeita. Listassa on sekä täysin että osittain tulevaisuusrahaston tuotolla tuettuja tehtäviä. 9

11 10 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

12 YHDESSÄ MAAILMAN PARHAAKSI Helsingin yliopiston vuonna 2009 alkanut varainhankintakampanja Helsinki Insight ratkaisuja globaaleihin haasteisiin päättyi vuoden 2012 lopussa. Kampanjan tavoite kerätä 20 miljoonaa euroa lahjoituksia täyttyi jo kesällä Yhteensä varainhankintakampanjan tulos oli kolmen vuoden aikana yli 22 miljoonaa euroa, ja kampanjaan osallistui satoja yksityishenkilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä. Kampanjan aikana pääosa lahjoituksista kohdistettiin Helsingin yliopiston peruspääomaan, jonka suuruus on yhdessä valtion vastinrahoituksen kanssa 64 miljoonaa euroa. Pääoman vuosittaisella tuotolla tuetaan yliopistolle tärkeitä tutkimusaloja. Myös suorilla lahjoituksilla yliopiston lahjoitusrahastoihin perustetaan ja tuetaan vuosittain lukuisia professuureja ja muita tehtäviä. Apurahoina ja stipendeinä jaettavat lahjoitukset tukevat vuosittain myös satoja tutkijoita ja opiskelijoita. Lahjoitukset auttavat Helsingin yliopistoa nousemaan maailman 50 parhaan yliopiston joukkoon tulevien vuosien aikana. Yliopiston lahjoitusrahastoihin on tehty lahjoituksia lähes 1,5 miljoonalla eurolla. Lahjoittajat ovat perustaneet professuureja sekä tukeneet yliopiston tutkijoita, opiskelijoita ja erilaisia hankkeita. Lahjoittajien tuella on muun muassa perustettu Suomen ensimmäinen tietokirjallisuuden ja kirjoittamisen professuuri, hankittu opiskelijoille lisäkappaleita kurssikirjoista yli eurolla ja Lastenklinikalle uusi EEG-laite. Uusia nimikkorahastoja on perustettu 13. Lahjoitusten takana on erilaisia tarinoita yhdistävä tekijä lahjoittajille on usko tieteen, tutkimuksen ja ajattelun voimaan. KIITOS LAHJOITTAJAT! 11

13 Rahasto on yksi väylä luoda vastapainoa tieteiden erikoistumiselle. Toivomme sen tuottavan huippuvierailujen ja seminaarien kautta kokoavia näkemyksiä ja pitävän yllä keskusteluyhteyttä eri tieteiden ja yhteiskunnan välillä. 12 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

14 HUMANISTISEN HENGEN PUOLESTA Anita von Wright-Grönberg ja hänen veljensä Benedict von Wright ovat aikoinaan valmistuneet Helsingin yliopistosta. Silti ensimmäinen mielikuva, jonka yliopisto heissä herättää, on isän työpaikka. Heidän isänsä oli maailmankuulu filosofi Georg Henrik von Wright. Isän työpaikka ei ollut mikään mystinen tai etäinen temppeli, Benedict von Wright sanoo. Yliopisto näyttäytyi minulle lapsena arkisen lämpimänä ja intiiminä työpaikkana. Lukuisat isän työtoverit, kollegat ja opiskelijat kävivät meillä usein kotonakin ja tulivat perhetutuiksi. Muuri työn ja arjen välillä oli Georg Henrikillä mitätön, sisarukset toteavat. Isä teki paljon työtä myös kotona, eikä hän koskaan pitänyt työhuoneensa ovea kiinni. Häntä ei häirinnyt, vaikka me juoksimme meluten samassa huoneessa. Tuntuma perheeseen oli isälle niin tärkeää. En vain ymmärrä, miten siinä saattoi keskittyä, Anita von Wright-Grönberg hymyilee. Vuonna 1951 kuollut Ludwig Wittgenstein oli nimennyt Georg Henrik von Wrightin yhdeksi jäämistönsä hoitajista. Tästä laajasta aineistosta von Wright toimitti paljon tekstejä, joiden tekijänoikeustuloista sisarukset huomasivat kertyvän yllättävän suuren perinnön. On hyvin luonnollista käyttää näitä rahoja isän ja Wittgensteinin filosofisen perinnön vaalimiseen, Benedict von Wright sanoo. Viime vuonna sisarukset perustivat Helsingin yliopistoon isänsä nimeä kantavan rahaston. Rahaston yksi tarkoitus on varmistaa, että Georg Henrik von Wrightin edustama humanistinen ja osallistuva filosofia pysyisi elävänä tiedepolitiikan ja tieteen rahoituksen nopeasti muuttuvassa maailmassa. Kaikkihan me pelkäämme, että luonnontieteet ja eksaktit tieteet valtaavat yhä suuremman osan tutkimuksesta siksi, että ne tuottavat enemmän taloudellista hyötyä, Benedict von Wright miettii. Rahasto on yksi väylä luoda vastapainoa tieteiden erikoistumiselle. Toivomme sen tuottavan huippuvierailujen ja seminaarien kautta kokoavia näkemyksiä ja pitävän yllä keskusteluyhteyttä eri tieteiden ja yhteiskunnan välillä, Anita von Wright-Grönberg sanoo. Cambridgessakin professuuria pitkään hoitaneen von Wrightin rahastolle Helsingin yliopisto oli luontainen osoite. Isä matkusti paljon ja oli pitkiä jaksoja ulkomaillakin, mutta aina hän palasi Helsingin yliopistoon. Se oli hänen henkinen kotinsa. Hän halusi olla täällä, Anita Von Wright-Grönberg sanoo. Perustamalla nimikkorahaston voi tukea itselle tärkeää asiaa pysyvästi. Rahastolle maksettavaa tuottoa jaetaan lahjoittajan valitsemaan kohteeseen. Vanhin yliopiston lahjoitusrahastojen nimikkorahasto perustuu Erik Ekestubben lahjoitukseen vuodelta

15 Pestiin valittava professori pääsee vetämään alalle ensimmäisiä suuntaviivoja, kasvattamaan ja kouluttamaan opinnäytetöiden tekijöistä alan ensimmäistä tutkijapolvea. 14 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

16 TIETOKIRJALLISUUDELLE PROFESSUURI Suomi saa tänä vuonna ensimmäisen tietokirjallisuudelle ja tietokirjoittamiselle omistetun professuurinsa Helsingin yliopistoon. Tämän mahdollistivat Tietokirjallisuuden edistämiskeskuksen, Suomen tietokirjailijat ry:n, Tieteen tiedotus ry:n ja Lauri Jäntin säätiön tekemät lahjoitukset. Hankkeen moottorina jo vuosia toiminut Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Jukka-Pekka Pietiäinen on asiasta totta kai iloinen. Tässä on ollut selvä puute. Kaikki maamme kirjallisuuden professuurit ovat toimineet kaunokirjallisuuden puolella, vaikka 90 prosenttia julkaistavasta kotimaisesta kirjallisuudesta on laajasti ottaen tietokirjallisuutta, Pietiäinen sanoo. Tutkimukset, hakuteokset, yleistajuinen tiedeviestintä, oppikirjat, oppaat... tietokirjallisuuden lajeja ja tutkimatonta aluetta riittää. Professuurin alaisuudessa voidaan alkaa selvittää vaikkapa tietokirjallisuuden kerronnan keinoja tai sitä, miten tietokirjallisuutta käytetään oppimisen välineenä tai jopa maailmankuvan lähteenä. Tietokirjoittaminen ja koko tietoympäristömme on nykyään valtavassa muutoksessa uusien julkaisukanavien myötä, joten professuuri aloittaa vauhdikkaassa vaiheessa, Pietiäinen näkee. Pestiin valittava professori pääsee vetämään alalle ensimmäisiä suuntaviivoja, kasvattamaan ja kouluttamaan opinnäytetöiden tekijöistä alan ensimmäistä tutkijapolvea. Tutkimuksen lisäksi professuurin alaisuuteen organisoidaan myös tietokirjoittamisen koulutusta. Tätä tullaan tarjoamaan toivottavasti laajasti eri tiedekuntien opiskelijoille. Yliopistosta valmistuvilla on tärkeää olla hyvät tietokirjoittamisen valmiudet, vaikka suurim masta osasta heistä ei tietokirjailijoita tulekaan. Yhä useammassa ammatissa tarvitaan kykyä tuottaa selkeää asiaproosaa. Monen maisterin leipä on toden totta nykyään kirjaimina maailmalla: lehtijuttu sinne, opin näyte tänne, yleistajuinen tietokirja mielessä. Aivan kuten historioitsijaksi valmistuneella Pietiäisellä itsellään 1980-luvun alussa, jolloin hän elätti itseään opetustyöllä, hanttihommilla kustantamoon sekä sanomalehtikriitikkona samalla kun valmisteli lisensiaatintyötään. Asiakirjoittamisen harjoittelusta jo yliopistossa olisi ollut minulle valtavasti hyötyä. Monet asiat tuli opittua kantapään kautta. Lahjoitusprofessuurin perustaminen on lahja tieteen ytimeen ja investointi tutkimusalueen edelläkävijyyteen tai kokonaan uuden tutkimusalan synnyttämiseksi. Lahjoittaja ja yliopisto määrittelevät yhdessä professuurin alan, ja professorin tehtävään liittyvät kulut katetaan rahaston vuosituotosta. 15

17 Lahjoituksellaan Raija jatkaa arvokasta kulttuurivälittäjän tehtäväänsä rakastamansa venäläisen kirjallisuuden ja Suomen välillä. 16 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

18 TESTAMENTTILAHJOITUS KIRJALLISUUDEN YSTÄVÄLTÄ Tämä on ensimmäinen oppiaineemme saama lahjoitus, venäläisen kirjallisuuden emeritusprofessori Pekka Pesonen kiittää. Pesonen puhuu Raija Rymin-Nevanlinnan tekemästä testamenttilahjoituksesta, joka on kohdistettu tukemaan venäläisen kirjallisuuden ja kääntämisen tutkimusta ja opettamista. Humanististen alojen on vaikea hankkia sponsorirahaa tai lahjoituksia yritysmaailmalta. Siksi mesenaattien lahjoitukset ovat erittäin tervetulleita, Pesonen toteaa. Nyt voimme venäjän kielen ja kirjallisuuden oppi aineessamme tehdä jotakin, mihin muuten ei olisi varaa. Olemme jo suunnitelleet ensi vuodeksi lahjoittajan nimeä kantavan kaksipäiväisen seminaarin, johon kutsumme ulkomaisia puhujia ja kotimaisia kääntäjiä. Seminaarin ohessa jaamme myös kaksi uutta kääntäjäpalkintoa. Seminaareista pyritään tekemään määrävuosin toistuva traditio. Myöhemmin on tarkoitus jakaa myös stipendejä sekä perustutkinto- että jatko-opiskelijoille. Rymin-Nevanlinnan toiveiden mukaisesti lahjoituksen avulla nostetaan esiin varsinkin kaunokirjallisuuden kääntämistä ja tutkimusta. Naapurimaassamme kirjallisuudella on yhä erittäin keskeinen ja merkittävä rooli. Sen merkityksen tunteminen ja tutkiminen on tärkeää, jotta voimme syvemmin ymmärtää venäläistä yhteiskuntaa, Pesonen summaa. Pesonen tunsi vuosikymmeniä henkilökohtaisesti Raija Rymin-Nevanlinnan, joka teki elämän uransa Suomalaisen yhteiskoulun venäjän kielen opettajana. Suomalaisessa kulttuurielämässä Rymin-Nevanlinna tunnettiin parhaiten siitä, että hän opetti venäjää lukuisille taiteilijoille ja kulttuurivaikuttajille yksityisesti. Lisäksi hän käänsi jonkin verran runoutta ja toimi muun muassa Mukkulan kirjailijakongresseissa 25 vuotta venäläiskirjailijoiden tulkkina ja yhteyshenkilönä. Lahjoituksellaan Raija jatkaa arvokasta kulttuurivälittäjän tehtäväänsä rakastamansa venäläisen kirjallisuuden ja Suomen välillä. Testamenttilahjoitus on mahdollisuus tehdä jälkeenjääneellä omaisuudella jotain merkittävää. Testamentatut varat rahastoidaan, ja rahaston säännöt laaditaan testamentin jälkisäädösten perusteella. Yliopisto sitoutuu noudattamaan lahjoittajan testamentissa määrittelemää tahtoa. 17

19 18 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT Maapallon elinkelpoisuuden vaarantumiseen tulisi herätä niin mahtivaltojen johdossa kuin kotisohvillakin.

20 MAAPALLO HUUTAA MUUTOSJOHTAMISTA Strategia- ja tuloskonsultti ja organisaatiotutkija Ari Heiskanen on tehnyt kirjoja muutosjohtamisesta. Nyt vasta ison muutosjohtamisen edessä ollaankin, kun ihmiskunta taistelee ilmastonmuutosta vastaan, Heiskanen sanoo. Globaalien tutkimusten mukaan suurin este muutoksen toteutukselle tapahtuu korvien välissä, asenteissa. Tämä pätee yhtä lailla yksittäisen organisaation kohdalla kuin ilmastonmuutoksen torjumisessakin, Heiskanen kertoo. Asenteen muuttumiseen tarvitaan tietoa. Sitä meillä ilmastonmuutoksen vaaroista on jo roppakaupalla. Nyt täytyisi tehdä vastuullisia päätöksiä ja johtaa ihmis kuntaa terveille poluille varmasti ja vaikuttavasti. Maapallon elinkelpoisuuden vaarantumiseen tulisi herätä niin mahtivaltojen johdossa kuin kotisohvillakin. Heiskanen tekee kuten opettaa ja on aloittanut asennemuutoksen omalla kohdallaan. Tupakoinnin lopettamiselle on asetettu takaraja ja työmatkat sujuvat nykyään jouhevasti joukkoliikennevälineillä. Myös isäksi tuleminen keväällä on antanut vauhtia uuden elämäntavan omaksumiselle. Tuleva isyys on entisestään herkistänyt miettimään, mihin kaikkeen voin itse vaikuttaa, jotta jälkipolville jäisi perintönä puhtaampi ympäristö. Rutiiniensa muuttamisen lisäksi Heiskanen perusti yliopistoon Läpimurto-nimisen rahaston tukemaan ilmastonmuutoksen tutkimusta. Rahasto kantaa samaa nimeä kuin Heiskasen uusin kirja, jonka tekijänoikeuspalkkioista hän lahjoittaa merkittävän osan rahastoon. Myös tulevien, kirjan aiheeseen eli johtoryhmän toiminnan merkitykseen muutosjohtamisessa pureutuvien yritysluentosarjojensa tuoton Heiskanen lahjoittaa rahastoonsa. Luovuutta ja innovatiivisuutta arvostetaan nykyään paljon. On upeaa, että Rovio-peliyhtiö rankattiin juuri eräässä amerikkalaislehdessä maailman innovatiivisimmaksi yritykseksi. Toivoisin kuitenkin, että luovuuden ja innovatiivisuuden kohdalla huomattaisiin myös yliopistollinen tutkimus, Heiskanen sanoo. Akatemiaprofessori Markku Kulmalan ryhmän kaltaisten todella innovatiivisten töiden soisi saavan ansaitsemaansa huomiota myös maailmanlaajuisessa valtajulkisuudessa. Yliopistoissa painetaan pitkiä päiviä todella tärkeiden, koko maailmaa koskevien kysymysten kanssa erittäin luovasti ja innovatiivisesti. Yhteistyöhankkeet tukevat tutkimusta: yhteistyö Helsingin yliopiston rahastojen kanssa mahdollistaa esimerkiksi tekijänoikeustulojen ohjaamisen itselle tärkeän tieteenalan tukemiseksi tai tutkimuskysymyksen ratkaisemiseksi. 19

21 YLIOPISTOSIVISTYKSESTÄ LIIKETOIMINTAA Helsingin yliopisto teki huhtikuussa uudenlaisen avauksen, kun Helsinki Think Company niminen yrittäjyystila avasi ovensa Vuorikadulla. Opiskelijat ja tutkijat voivat täällä kokeilemalla, tekemällä ja yhteisön tuella oppimalla testata, olisiko heistä yrittäjiksi ja löytyisikö omasta koulutuksesta ja kiinnostuksen kohteista yritysidea, Helsinki Think Companyn projektipäällikkö Ira Leväaho kertoo. Vuorikadun tila on avoin ja yhteisöllinen, matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Yritysideaa ei tulijalla tarvitse välttämättä olla ollenkaan. Kaikki yrittäjyydestä tai oman osaamisen kehittämisestä liiketoiminnaksi kiinnostuneet ovat tervetulleita, myös muut kuin yliopistolaiset, Leväaho sanoo. Tavoite on innostaa yliopistolaisia tutustumaan yrittäjyyteen yhtenä uravaihtoehtona. Tilassa pyritään kannustamaan oman osaamisen jakamiseen. Sitä kautta vierustoverista saattaakin löytyä tulevaan yritykseen tiiminjäsen tai samassa pöydässä istuvasta alumnista kenties asiakas tai sparraaja. Kaikki lähtee satunnaisista kohtaamisista ja yhdessä tekemisestä opiskelijoiden, tutkijoiden ja elinkeinoelämässä jo vaikuttavien ihmisten välillä. Paikalla on aina isäntä tai emäntä, joka ohjaa tilan toimintaa sparraten tai muulla tavoin tukien. Yrittäjyystila alkoi hahmottua pari vuotta sitten, kun yliopisto ja Helsingin kaupunki etsivät uusia muotoja akateemisen yrittäjyyden edistämiseksi humanistis-yhteiskuntatieteellisellä keskustakampuksella. Näillä aloilla yrittäjyyttä on perinteisesti hieman 20 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

22 vierastettu, Demos Helsinki -ajatushautomon Outi Kuittinen tietää. Demos Helsinki oli yksi toimija, joka yliopiston kumppanina ryhtyi etsimään keinoja opiskelijayrittäjyyden edistämiseksi keskustakampuksella. Opiskelijoita haastatellessamme aluksi kaikki nostivat kätensä pystyyn: yrittäminen ei kuulu meille. Kaikilla kuitenkin oli palo vaikuttaa maailman asioihin ja pian kiinnostus myös yrittäjyyteen yhtenä vaikuttamisen väylänä alkoi herätä, Outi Kuittinen sanoo. Opiskelijat alkoivat haikailla yhteisöllistä työtilaa, jossa voisi kohdata samanhenkisiä ihmisiä, saada sparrausta omille ideoilleen ja järjestää erilaisia yrittäjyyteen liittyviä tilaisuuksia. Nyt tämä tila on saatu. Helsinki Think Companyn omistavat Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki. Yhteistyökumppanina kaupungin puolella on YritysHelsinki, joka on Helsingin kaupungin palvelukeskus yrittäjiksi aikoville ja jo toimiville yrittäjille. Yksi tavoitteemme on löytää uusia kansainvälisiä akateemiseen tietoon pohjautuvia kasvuyrityksiä. Yliopistolla on valtavasti yrityspotentiaalia, Yritys- Helsingin toimitusjohtaja Timo Onnela näkee. Kuten kuvaan sopii Helsinki Think Company aikoo itsekin toimia markkinatalouden ehdoilla. Toimintaa käynnistetään yrittäjähenkisesti, tiukalla budjetilla. Jotta toiminta saadaan käynnistettyä kaupunki ja yliopisto maksavat aloituskustannukset puoliksi. Jatkossa toivomme tilan rahoittavan itse toimintansa, Onnela sanoo. Paraikaa kehitellään tilan ansaintalogiikkaa. Tilan kautta luodaan kumppanuuksia ja erilaisia yhteistyömahdollisuuksia elinkeinoelämän edustajille, Ira Leväaho kaavailee. Tilan kautta yrityksillä on mahdollisuus profiloitua yliopistoyhteistyöhön eri tavoin. Voimme pitää kumppanipäiviä, jolloin tila on yrityksen käytettävissä ja heille räätälöidyn tapahtuman kautta yritys tavoittaa haluamiensa alojen opiskelijoita ja tutkijoita. Toisin sanoen raikkaita ja innovatiivisia aivoja, jotka ovat yliopiston suurin sosiaalinen pääoma, Leväaho sanoo. Kaikki tuki on merkittävää. Yrittäjähenkisyyteen innostamisessa voi olla mukana pienellä investoinnilla tai lähteä luomaan enemmänkin sisältöä, Leväaho jatkaa. Kaikista yrittäjyystilan käyttäjistä ei suinkaan tule yrittäjiä, mutta osallistujat saavat varmasti monia tarpeellisia taitoja, Outi Kuittinen uskoo. Keskusteluissa oppii esittämään asiansa selkeästi, uskomaan ideaansa ja yhdistämään ajatuksensa maailman tarpeisiin. Yliopistosta löytyy huikean aikaansaavia osaajia, jotka usein ovat tutkineet asioita oman tieteenalansa näkökulmasta ja omista motiiveistaan lähtien. Nyt se, mitä minä haluan kääntyy muotoon, mitä asiakkaat eli vaikkapa yhteiskunta haluaa ja tarvitsee. Tämä on tärkeä näkökulmanvaihdos. Akateemista yrittäjyyttä voi tukea Helsingin yliopiston rahastojen kautta. Lue lisää mahdollisuuksista tulla mukaan osoitteessa 21

23 Elämme kaikki samassa maailmassa, omaa ilmakehää tai merta ei ole kenelläkään. Korkeatasoinen ympäristöntutkimus poikii hyvää koko maailmaan. 22 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

24 VIESTIKAPULAA VAIHTAMASSA K aksi korkeakoulua on helsinkiläisten Tauno ja Marja Voipion sydäntä lähellä. Pari tapasi toisensa 46 vuotta sitten teknillisessä korkeakoulussa Otaniemessä opiskellessaan. Myöhemmin myös heidän kaksi poikaansa ovat valmistuneet samasta opinahjosta. Etelä-Tapiolan lukion apulaisrehtorina toimiva Marja Voipio hankki aikanaan tutkinnon myös Helsingin yliopistosta matematiikan, fysiikan ja pedagogiikan opinnoillaan. Tässä iässä tehtävämme alkaa olla tehdä itseämme tarpeettomiksi ja siirtää tekemistä ja Suomen eteenpäin viemistä seuraaville polville, eläkkeelle vuoden alusta siirtynyt elektroniikka-alan ammattilainen Tauno Voipio sanoo. Viestikapulan vaihtoaan pariskunta on toteuttanut useilla lahjoituksillaan Otaniemeen, Helsingin yliopistoon ja muihinkin kotimaisiin korkeakouluihin. Suomi voi ansaita rahojaan maailmalta vain olemalla joissakin asioissa parempi kuin muut. Tämä kyky lähtee ehdottomasti korkeatasoisesta opetuksesta ja tutkimuksesta, Tauno Voipio perustelee lahjoituksia. Voipioiden pojat halusivat opiskella ulkomailla, mutta Yhdysvaltojen ja Venäjän tiedeolympiakokemusten jälkeen päättivät opiskella Suomessa nimenomaan paremman opetuksen vuoksi. Toivottavasti tulevaisuudessakin koulutuksemme on niin korkeatasoista, ettei sen puolesta tarvitse lähteä ulkomaille. Muita ehdottoman tärkeitä kokemuksiahan ulkomailla elämisestä tietenkin saa, Marja Voipio sanoo. Voipioiden lahjoituskohteiksi Helsingin yliopistossa ovat valikoituneet matematiikka ja muut luonnontieteet, LUMA-keskus sekä Itämeri. Marja Voipio on työskennellyt merentutkimuslaitoksella, joten sitäkin kautta Itämeren asiat ovat hänelle tuttuja. Jos luonto ei voi hyvin, ei voi mikään, pariskunta näkee. Elämme kaikki samassa maailmassa, omaa ilma kehää tai merta ei ole kenelläkään. Korkeatasoinen ympäristöntutkimus poikii hyvää koko maailmaan, Marja Voipio sanoo. Viime vuosikymmeninä ilman- ja merenlaatua on paikoittain myös saatu parannettua tutkimusinnovaatioiden ja korkean teknologian avulla. Lukiossa työskentelevänä Marja Voipio osaa arvostaa hyvää opetusta. Nuoria luonnontieteiden pariin innostava LUMA-keskus saa minulta varauksetonta kiitosta. Keskus tekee erittäin arvokasta työtä kehittäessään uusia, innostavia opetusmetodeja ja kouluttaessaan luonnontieteisiin sydämellään paneutuvia opettajia. Lahjoittajina Voipiot on kutsuttu Kirahviklubin jäseniksi. He ovat osallistuneet monenlaisiin Kirahviklubin tapahtumiin Kumpulan kampusesittelystä VOX Helsinki tilaisuuksiin sekä Kaisa-taloon avatun Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston ja Tiedekulman avajaisiin. Tapahtumien kautta pysyy ajan tasalla siinä, mitä tieteessä tapahtuu ja tehdään juuri nyt. Ilman lahjoituksiamme en olisi yhtä tiiviisti tullut seuranneeksi tiedemaailman kiinnostavia tuulia, Marja Voipio myöntää. Kirahviklubi on näköalapaikka tutkimukseen ja opiskeluun. Klubi kokoaa yhteen monitieteisesti yliopiston tutkimuksesta kiinnostuneita lahjoittajia ja tarjoaa tietoa tieteen viimeisimmistä saavutuksista, keskustelutilaisuuksia sekä vuorovaikutusta tieteentekijöiden kanssa. 23

25 TULE MUKAAN KIRAHVIKLUBIIN JA KASVAVAAN LAHJOITTAJAJOUKKOON! Helsingin yliopiston lahjoittajien näköala paikka tutkimukseen ja opiskeluun on yliopiston kanslerin ja rehtorin isännöimä Kirahvi klubi. Kirahviklubi tarjoaa tietoa tieteen viimeisimmistä saavutuksista, keskustelutilaisuuksia ja vuorovaikutusta tutkijoiden kanssa sekä muita ajankohtaistapahtumia. Tavoitteena on kerätä yhteen ja välittää tieteessä syntyvät innovaatiot ja tuoreimmat tutkimustulokset sekä tarjota lahjoittajille mahdollisuus seurata lahjoitusvarojen käyttöä. Klubiin kuuluu sekä yksityishenkilöitä että lahjoittajayhteisöjen edustajia. Kirahviklubilaiset saavat kutsun yliopiston vuosipäivä- ja rahastojen juhlaan, kutsuja tieteen ajankohtais tapahtumiin ja muihin tilaisuuksiin sekä tietoa Helsingin yliopiston tutkimuksesta. Kuluneen vuoden aikana Kirahviklubissa on pohdittu muun muassa yliopiston kansainvälistymistä sekä Suomen asemaa suhteessa Kiinaan ja Venäjään maail man suurvaltoina. Kirahviklubilaiset osallistuivat myös esimerkiksi Kaisa-taloon avatun Helsingin yliopiston uuden pääkirjaston lahjoittaja-avajaisiin. Helsinki Insight -aamukahviseminaareissa tutkit - tiin vuoden aikana avaruutta, Itämerta ja rikki direktiiviä, arktisia alueita sekä ruokakriisiä. Helsingin yliopiston ja Helsingin Sanomien yhteinen tapahtumasarja VOX Helsinki on koonnut myös kirahviklubilaisia kuulemaan tutkijoiden ja toimittajien ajatuksia hyvästä elämästä. Klubin jäseneksi kutsutaan kolmeksi vuodeksi kaikki vähintään 1000 euroa lahjoittaneet. Yli euroa lahjoittaneet kutsumme Kirahviklubin pysyviksi jäseniksi. Vuoden 2012 lopussa Kirahviklubissa oli yli 450 lahjoittajaa. Nimensä klubi on saanut Kirahvikorttelista, jossa yliopiston päärakennus sijaitsee. Tervetuloa kirahviklubilaiseksi! 24 HELSINGIN YLIOPISTON RAHASTOT JA LAHJOITTAJAT

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen:

M E R C U R I U S. Tietoturvaosaajille riittää työsarkaa. Yhteistyöstä käytännön hyötyä. Harri Koponen: T U R U N K A U P P A K O R K E A K O U L U N T I E D O T U S L E H T I 4 / 2 0 0 9 M E R C U R I U S Harri Koponen: Yhteistyöstä käytännön hyötyä Seppo Virtanen, Juhani Karhumäki ja Reima Suomi: Tietoturvaosaajille

Lisätiedot

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin:

MERCURIUS. Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta. Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen. Jan Hultin: TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 3 / 2005 MERCURIUS Johtava Raisio yhdistää käytännön ja tutkimuksen Jan Hultin: Taide tarvitsee liiketaloudellista luovuutta P ÄÄKIRJOITUS Innovaatiot ja yliopiston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s.

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008. Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI No 7/2008 Viittomakielinen opetus voimaannuttaa koko yhteisöä s. 10 Laatutyö ei lopu auditointiin s. 20 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON TIEDOTUSLEHTI Tiedonjyvä 7/08 Teemana kolmannet

Lisätiedot

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO

TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO TIETEESTÄ TOIMINTAA 10 KEINOA YLIOPISTOLAISEN YRITTÄJYYDEN VAUHDITTAMISEEN HELSINGIN YLIOPISTO DEMOS HELSINKI UUDENMAAN LIITTO Sisällys MIKSI TIETEESTÄ TULI TOIMINTAA OSA I: YLIOPISTOLAINEN YRITTÄJYYDEN

Lisätiedot

Verkkosivujen. Tiimioppiminen sosiaali- ja. mahdollisuuksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti 1/2014. jamk.fi 2014

Verkkosivujen. Tiimioppiminen sosiaali- ja. mahdollisuuksista. Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti 1/2014. jamk.fi 2014 1/2014 Jyväskylän ammattikorkeakoulun asiakaslehti Verkkosivujen 24 uudet tuulet mobiilisti ja olennaiseen keskittyen Tiimioppiminen sosiaali- ja 26 terveysalalle Irina Starovoytova muistuttaa yrityksiä

Lisätiedot

2/2011. Nuorena yrittäjäksi

2/2011. Nuorena yrittäjäksi 2/2011 Nuorena yrittäjäksi sisältö 7 10 Hermia Oululaiset insinöörit olivat kuulemassa, kuinka UIL on heidän tukenaan Nokian muutoksissa. Liiton kampanja käynnistyi maaliskuun alussa. Yrityskeskus auttaa

Lisätiedot

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON!

Nro 04. YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! Nro 04 YES-Katalogi YRITTÄJYYTTÄ LUKIOON! koulutukset Yrittäjyyskasvatuksen palveluja lähellä sinua! Hyvä opettaja, luet parhaillaan YES-verkoston neljättä katalogia, johon olemme keränneet parhaita yrittäjyyskasvatuksen

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

KEMIA VAHDIN- VAIHTO LÄÄKEALA PATENTTI VUOSISATA. Joskus olosuhteiden varma hallinta vaan säästää selvää rahaa. Etelärannassa.

KEMIA VAHDIN- VAIHTO LÄÄKEALA PATENTTI VUOSISATA. Joskus olosuhteiden varma hallinta vaan säästää selvää rahaa. Etelärannassa. KEMIA 35 vuotta Kemi 4/2009 TÄSSÄ NUMEROSSA mm: VAHDIN- VAIHTO Etelärannassa Joskus olosuhteiden varma hallinta vaan säästää selvää rahaa. LÄÄKEALA muuttaa muotoaan KEMIKAALIEN SÄILYTYS INKUBOINTI JA LÄMPÖKÄSITTELY

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero

Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012. Kauppakorkeakoulu. alumninumero Jyväskylän yliopiston lehti No 3 / 2012 Kauppakorkeakoulu alumninumero 13 8 Jyväskylän yliopiston lehti nro 3 2012 Tiedonjyvä ilmestyy paperilehtenä viisi kertaa vuodessa. Seuraava numero ilmestyy 22.10.2012

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja

TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS. Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 / 2007 MERCURIUS Alex Nieminen: Mitä pitäisi tehdä jo nyt? Sari Ruusumo: Turkuun ennätysmäärä kongresseja P ÄÄKIRJOITUS S ISÄLTÖ MERCURIUS 1 /2007 Turun kauppakorkeakoulun

Lisätiedot

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA

-LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA. Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA -LEHTI 2008 2009 SISÄ- SIVUILLA 4 5 7 Yliopistokeskusta TARVITAAN! MASSASKANNERI muutti Pursialaan Sosiaalinen tilinpito kertoo NÄKYMÄTÖNTÄ TIETOA Yliopistokeskukset arvioidaan Opetusministeriö on tilannut

Lisätiedot

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s.

Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7. Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8. Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. BPW Finland BUSINESS AND PROFESSIONAL WOMEN 1/2012 Tervetuloa kevätkokouspäiville Turkuun...s. 4-7 Sorrento kutsuu BPW kongressiin...s. 8 Turkulaisia liike- ja virkanaisia...s. 10-15 Liiton toimistolla

Lisätiedot

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4.

Living Lab -osaamisesta tehdään vientituote. Sivu 2. Yritykset soveltavat avoimempaa innovointitapaa. Sivu 4. Forum Virium Helsinki Helsinki on mitä oivallisin paikka rakentaa yritysten kanssa yhteistyötä ympäri maailmaa, sanoo Forum Virium Helsingin johtaja Jarmo "Elukka" Eskelinen Living Lab -osaamisesta tehdään

Lisätiedot

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla

Toolilainen 4/2010 TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI. www.toolkeskustelu.fi! Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla TEKNIIKAN AMMATTIKORKEAKOULUOPETTAJIEN JÄRJESTÖLEHTI Toolilainen 4/2010 Muistathan käydä TOOLin keskustelupalstalla www.toolkeskustelu.fi! Kohti eurooppalaista tasoa s. 6 Tehoa prosessiin s. 10 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI

SYÖVÄNTORJUNTA LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI LOUNAIS SUOMEN SYÖVÄNTORJUNTA SANOMAT LOUNAIS SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS R.Y.:N TIEDOTUSLEHTI N:O 2/2001 Vireä ja turvallinen viisikymppinen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys täydellä höyryllä eteenpäin laakereillaan.

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org

Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Merkitty Creative Commons-lisenssillä: Nimeä-Epäkaupallinen 1.0 Suomi Lisenssi. Lisää lisenssistä http://creativecommons.org Riku Siivonen ja Tanja Aitamurto, 2012 Tilaaja: Ossi Kuittinen, Sitra Ulkoasu:

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään

Auran joulunavaus. Pui parhaat päältä. Luovaa yrittäjyyttä ja uskoa kotiseutuun. Koko perheen joulutapahtuma 28.11. Opitaan yrittämään 2014 Opitaan yrittämään Käytännän taitoja ja elämänhallintaa yrittäjyyskasvatuksella Elisenvaaran koulussa. Sivu 5 JYMY luomujäätelöä Aurasta Jäätelössä on maku avainasemassa. Sivu 6 Yritykset tärkeä osa

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto VUOSIKERTOMUS 2007 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Sitra lyhyesti Rakennamme huomisen menestyvää Suomea 2 Yliasiamiehen katsaus Hyvinvointia, tehokkuutta ja kasvua 4 Strategiana nopea reagointi ajan haasteisiin 6

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf.

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry Fackorganisation för konst- och kultursektorn rf. 1/2008 T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Kulttuurialan yritys kulttuuriyrittäjä kulttuuriyrittäjyys...

Lisätiedot

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009

POLYSTEEKKI. Teema: Tulevaisuus. Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria. Talotekniikalla energiansäästöön. Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 POLYSTEEKKI Teknillisen korkeakoulun aikakauslehti 3 4/2009 Teema: Tulevaisuus Kohti oppimiskeskeistä kulttuuria Talotekniikalla energiansäästöön sisällys 3 4/2009 18 30 Yliopisto-opettajina toimivien

Lisätiedot

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4

Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7. Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Kampus Turun yliopisto tiedon ja taidon takoja. Turku sopii myös tamperelaiselle. Sivut 6 7 KUVA: ROBERT SEGER Liittoutumisen hyödyt ovat suuremmat kuin uhat. Sivu 4 Riitta Lahesmaan johtama Turun biotekniikan

Lisätiedot

unite for children Tukijoukko: Anssi Kela, Jonna Kosonen, Tidjan ja Kim Herold kisaavat kuukausilahjoittajista

unite for children Tukijoukko: Anssi Kela, Jonna Kosonen, Tidjan ja Kim Herold kisaavat kuukausilahjoittajista 1/2008 Tukijoukko: Anssi Kela, Jonna Kosonen, Tidjan ja Kim Herold kisaavat kuukausilahjoittajista Sivu 9 Hannu Väisänen: Taiteilija jo kahdeksanvuotiaana Sivu 12 Tampere on vuoden 2008 UNICEF-kaupunki

Lisätiedot

SOS-LAPSIKYLÄN. Kuulumisia 2 / 2011. Perhe syntyy hyvistä hetkistä

SOS-LAPSIKYLÄN. Kuulumisia 2 / 2011. Perhe syntyy hyvistä hetkistä SOS-LAPSIKYLÄN Kuulumisia 2 / 2011 Perhe syntyy hyvistä hetkistä Pääkirjoitus ANNA LAPSELLE PERHE! SAIN HIENON TILAISUUDEN olla mukana avaamassa ja siunaamassa uutta lapsikyläkotia. Kodin nimeksi tuli

Lisätiedot

Parhaiten varjellut salaisuudet

Parhaiten varjellut salaisuudet Parhaiten varjellut salaisuudet 1 2 Yksi parhaiten varjelluista salaisuuksista on, että ihmiset janoavat sitoutumista, kunhan heille tarjotaan siihen sopiva toimintaympäristö ja riittävästi vapautta. 3

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006. Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Asiakaslehti syksy 2006 Stadia 10 vuotta Ammattikorkeakoulu työelämän, tutkimuksen ja omin silmin Syksy 2006 Teema: Stadia 10 vuotta Pääkirjoitus: Kymmenen vuoden taival

Lisätiedot