Asiakaslehti Nro TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslehti Nro 5 2006 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS"

Transkriptio

1 Asiakaslehti Nro TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

2 Kuvassa vasemmalta Anne Vauhkonen, Mikko Ruohonen, Marketta Saikku, Harri Talonen ja Sari Saastamoinen Kasvu, kumppanuus, kansainvälistyminen KKK Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta on kehittynyt Suomen suosituin kauppatieteiden opinahjo. Samalla kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on kasvanut yli 30 asiantuntijan palveluyksiköksi ja liiketoimintaosaamisen monipuoliseksi kehittäjäksi. Synergosin tarkoituksena on edistää liiketoimintaosaamista yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä niiden yhteistoiminnassa. Synergos on nykyisin osaamiseltaan ja resursseiltaan alan osaamiskeskittymä Suomessa. Tässä erikoisnumerossa esittelemme nykyisen henkilökuntamme vuoden 2006 alussa ryhmiteltynä osaamisalueittain.tavoitteenamme on edelleen kehittää omaa toimintaamme ja vahvistaa resurssejamme tarjotaksemme yhteistyökumppaneillemme aina uusinta tietoa, taitoa ja innovaatioita, jotka luovat yhteistyökumppaneillemme kasvun edellytyksiä sekä toimivat kasvun siemenenä ja kehityksen lähteenä. 2 Innovatiivinen ja osaava työyhteisö Synergosin palvelutoiminnan perinteisiä osaamisalueita ovat olleet jo 15 vuoden ajan asiakassuhteiden ja arvoketjujen johtaminen, public-private yhteistyön johtaminen ja kasvuyrittäjyyden edistäminen. Viime vuosina olemme laajentaneet toimintaamme myös ympäristöjohtamisen, työhyvinvoinnin johtamisen sekä yrittäjyyskasvatuksen teema-alueille. Näillä alueilla toimivien ryhmien kansainväliset verkostot ovat laajat ja niiden toiminta on erittäin arvostettua. Työyhteisömme on laadukas tiede- ja osaamiskeskus, jossa henkilöstön avoin ja monitasoinen vuorovaikutus synnyttävät uudenlaista ajattelua, toimintaa ja innovaatioita. Tältä osin Synergos on suomalaisen innovaatiojärjestelmän edelläkulkija ja innovatiivinen kehittäjä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaja. Tylevaisuuden kasvun tekijät Tulevaisuuden toimintaympäristömme on yhä kansainvälisempi. Tämä muutos haastaa myös suomalaiset vahvistamaan kansainvälistä osaamistaan, rakentamaan uusia toimivia yhteistyöverkostoja ja hakemaan uutta kasvua. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu pyrkii vastamaan ajan haasteisiin. Esimerkiksi Asia Business Academyn käynnistäminen on vahva osoitus toimimisesta uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. Synergosin vuoden 2006 teemat ovat kasvu, kumppanuus ja kansainvälistyminen. Nämä teemat ja kuluvan vuoden toiminta luovat vahvaa pohjaa menestyksekkääseen tulevaisuuteen. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu ja sen palveluyksikkö Synergos haluavat olla kanssanne tekemässä tulevaisuutta. Mikko Ruohonen professori, johtaja (03) Harri Talonen johtaja (03) Sari Saastamoinen amanuenssi (03) Marketta Saikku kv-koordinaattori (03) Anne Vauhkonen koulutus- ja kehittämispäällikkö (03)

3 Tutkimus- ja kehittämisohjelmat työhyvinvoinnin parantamiseksi Kuvassa vasemmalta Pia Siekkinen, Kirsi Heikkilä, Marja-Liisa Manka, Anita Keskinen ja Sanna Rytövuori. Työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämistiimi edistää organisaatioiden osaamista sekä parantaa organisaation kilpailukykyä ja tuloksellisuutta lisäämällä henkilöstön työhyvinvointia sekä työn ja muutosten hallintaa. Työhyvinvointiin vaikuttavat niin johtaminen, organisaatiokulttuuri sekä työn luonne kuin organisaation jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudetkin. Tiimissä sovelletaan ja tuotteistetaan viimeisintä tutkimustietoa yritysten käyttöön kehitystoimintaa ohjaaviksi malleiksi. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja valmennetaan muutosagentteja työyhteisöihin, jotta niihin jäisi osaamista projektien päättymisen jälkeenkin. Esimerkiksi Tiikerinloikka työniloon ja tulokseen projektista valmistuu keväällä noin 60 työhyvinvointivalmentajaa, jotka toimivat organisaatioissaan työhyvinvoinnin valtuutettuina. Aihe on erittäin ajankohtainen Viime vuosien muutokset työelämässä tekevät työhyvinvoinnista erittäin ajankohtaisen aiheen. Kiire ja aikapaineet ovat lisääntyneet työelämässä. Uupumus on varsin yleistä ja ihmiset väsyvät entistä nuorempina. Puristuksesta paetaan eläkkeelle: työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien keskiikä on noin 50 vuotta.niiden suurimmaksi syyksi ovat nousseet mielenterveysongelmat. Yrityksen kilpailukyky riippuu tänä päivänä ratkaisevasti henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta. Henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa myös organisaation tuloksellisuuteen. Siksi ei ole yhdentekevää, kulkeeko henkilöstö työn ilon vai uupumuksen polkua työssään. Työhyvinvointiakin voidaan johtaa ja siihen voidaan vaikuttaa. Käynnissä olevia hankkeita: Tiikerinloikka työniloon ja hyvinvointiin (TYKES). Tavoitteena työhyvinvoinnin kehittäminen noin 30 työyhteisössä. Mahdollisuuksien talo (ESR). Tavoitteena on luoda työhyvinvoinnin palvelukeskus, helposti lähestyttävä helpdesk, joka auttaa asiantuntijaverkoston avulla erityisesti pk-yrityksiä sekä kuntia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja human resource asiantuntemusalueella. Competence 50+ (Länsi-Pirkanmaan Koulutuskuntayhtymä). Tutkimus ikääntyvien aikuisten opiskelusta ja oppimisesta. Lähis I ja II: Lähiesimieskoulutuksella tuloksiin -kehittämisohjelma (ESR) Kehittämisohjelmien päätavoitteena on kehittää yrityksen esimiestoimintaa ja sitä kautta parantaa koko työyhteisön hyvinvointia, toiminnan tuloksellisuutta, kannattavuuden ja tuottavuuden kehittymistä sekä tutkia näiden tekijöiden välisiä riippuvuussuhteita. Marja-Liisa Manka professori Anita Keskinen projektipäällikkö Pia Siekkinen työhyvinvointivalmentaja Kirsi Heikkilä tutkija (03) Sanna Rytövuori koulutussuunnittelija (03)

4 Synergosin tutkimus- ja arviointihankkeet luovat VARMUUTTA VALINTOIHIN Vasemmalta Mari Kaurijoki, Marko Laiho, Elina Vulli, Milla Alanärä, Riitta-Liisa Larjovuori ja Hanna Willner. Synergos on jo pitkään toteuttanut erilaisia tutkimus- ja arviointihankkeita, joiden tulokset ovat suoraan sovellettavissa käytännön kehittämistyöhön ja liiketoimintaan. Pyrimme todelliseen kumppanuuteen yhteistyöorganisaatioidemme kanssa panostamalla yksilöllisiin ja innovatiivisiin tutkimusratkaisuihin sekä palvelukokonaisuuksiin. Innovatiivisia ratkaisuja Tutkimusprojektimme toteutetaan aina asiakaslähtöisesti, asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Siksi me räätälöimme jokaisen tutkimusprojektimme vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tiedontarpeita. Tutkimusprojektimme toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tarkoituksena löytää yhdessä innovatiivisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Erityisosaamisalueita Asiakassuhteiden ja arvoketjujen johtaminen. Asiakassuhdetutkimuksissa kartoitamme asiakaskunnan rakennetta, asiakastyytyväisyyttä ja tunnistamme asiakkaiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvostuskohteita.tutkimukset tuovat uutta tietoa asiakkaiden segmentoimiseksi ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi sekä omien menestystekijöiden tunnistamiseksi. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkinä valtakunnallisten yritysten kuten VVO:n asiakas- ja yrityskuvatutkimukset ja Alma Media Interactive Oy:n asunto- ja autokaupan asiakastutkimukset Public Private Partnershipin johtaminen. Julkinen sektori osallistuu esimerkiksi hanketoiminnan rahoittamisen ja yrityspalvelujen tuottamisen muodossa elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen. Hanketoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja arviointi, erilaisten palvelukokonaisuuksien ja toimintamallien arviointi sekä kehittämismahdollisuuksien määrittäminen ovat olleet luonteva osa Synergosin toimintaa. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkinä kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tehdyt laajat arviointitutkimukset Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina ja Finpro ry:n vientikeskusverkoston alueellinen kattavuus ja kehittäminen Tulevaisuuden ennakointi ja johtaminen. Ennakointitutkimuksilla kartoitamme tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Ennakointitutkimuksessa tunnistamme toimintaympäristössä tapahtuvia megatrendejä, heikkoja signaaleja ja toimialojen kehityssuuntia sekä arvioimme tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien käytännön vaikutuksia.tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen onkin ollut erittäin tärkeä osa myös yksikkömme tekemiä kehittämisstrategioita esimerkiksi matkailualalla. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkeinä Pirkanmaan TE-keskukselle tehdyt ennakoivat klusterianalyysit useilla eri toimialoilla. Käynnissä olevia tutkimushankkeita Synergoksessa on parhaillaan käynnissä Tampereen teattereiden yhteinen asiakastutkimus ja kuluttajatutkimus kulttuuripalvelujen käytöstä ja tarjonnasta Tampereella, VVO:n yrityskuvatutkimukset sekä arvointitutkimukset matkailun taloudellisista vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Marko Laiho, tutkimuspäällikkö (03) , Milla Alanärä, tutkimusassistentti (03) Mari Kaurijoki, tutkija (03) Elina Vulli, tutkija (03) Hanna Willner, tutkija (03) , Riitta-Liisa Larjovuori, tutkija (03)

5 Ympäristöjohtamisen ja teollisen ekologian TUTKIMUSRYHMÄ Vasemmalta Jouni Korhonen, Saija Helin, Mari Ainasoja, Anna Vainikainen ja Audrey Mayer. Ympäristöjohtamisen ja Teollisen Ekologian Tutkimusryhmä tutkii yritysten ja yritysverkostojen ympäristökysymyksiä Suomessa ja globaalisti. Ympäristöjohtaminen tarkastelee yksittäisten yritysten ympäristövaikutuksia ja niiden hallintakeinoja. Teollinen ekologia on systeemilähtöinen, laajempi suuntaus, jossa keskitytään teollisuuden materiaali- ja energiavirtoihin, niiden hallintaan ja johtamiseen. Materiaali- ja energiavirtoja optimoimalla saavutetaan säästöjä, mm. materiaalien hankintakustannuksissa ja jätehuoltomaksuissa. Ympäristömyönteiset ratkaisut avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tuotannon sivutuotteiden myynti raaka-aineeksi. Kansainvälinen tutkimusryhmä ja verkostot Kansainvälistä tutkimusryhmää ja -verkostoa johtaa tutkimusohjelmajohtaja, akatemiatutkija, dosentti Jouni Korhonen. Erikoistutkijana toimii yhdysvaltalainen tohtori Audrey Mayer. Audrey täydentää ryhmän osaamista luonnontieteellisellä asiantuntemuksellaan.tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti mm. kahden kansainvälisen julkaisun toimittamiseen ja julkaisemiseen, alan kansainvälisten tutkimusjärjestöjen toiminnan johtamiseen sekä arvostettujen alan konferenssien järjestämiseen seuraavasti: Progress in Industrial Ecology An International Journal, päätoimittaja J. Korhonen, Helin ja Vainikainen toimitusassistentteja, Journal of Cleaner Production, apulaispäätoimittaja J.Korhonen, International Sustainable Development Research Society, puheenjohtajina Richard Welford ja J. Korhonen, hku.hk /sdconf06 12th Annual International Sustainable Development Research Conference, Hong Kong, The Centre for Urban Planning and Environmental Management, University of Hong Kong, Suomen Teollisen Ekologian Seura, puheenjohtaja J.Korhonen Käynnissä olevia tutkimushankkeita Suomen Akatemia rahoittaa Korhosen Akatemiatutkijan virkaa ja Getting deeper with DRIL: Building industrial ecosystem indicators-hanketta. Tutkimuksissa rakennetaan laadullisia ja kvantitatiivisia indikaattoreita ja mittareita metsä- ja energiateollisuuden materiaalivirroille. Emil Aaltosen Säätiön rahoittamassa hankkeessa analysoidaan alueellista/paikallista yritysverkostoa. Ryhmä on kumppanina EU:n e- LUP -projektissa, jossa kehitetään Internet-pohjaisia ympäristöjohtamisen työkaluja itäeurooppalaisille metsäteollisuusyrityksille. : Jouni Korhonen tutkimusohjelmajohtaja, dosentti, FT, akatemiatutkija Audrey Mayer erikoistutkija, Ph.D Saija Helin projektipäällikkö, HM Anna Vainikainen tutkimusassistentti, MMM

6 Synergos kehittää liiketoimintaosaamista 2+2=5 Vasaemmalta Najmal Hasan, Anne Pekkala, Jaana Roschier, Lea Ahoniemi, Merja Ahonen, Liisa Teerenhovi ja Veikko Somersalmi. Kreikan sana synergos tarkoittaa yhdessä tekemistä. Yritysmaailmassa synergia viittaa siihen, kun kaksi tai useampi yksikkö tuottaa lisäarvoa tekemällä yhteistyötä. Usein synergiasta käytetään ilmaisua 2+2=5. Lisäarvoa syntyy esimerkiksi kun tietotaitoa jaetaan keskenään (best practice -käytännöt ja benchmarking). Lisäarvon tuottamisen lähtökohtana Synergosissa on soveltava kauppatieteellinen tutkimus. Niistä saatuja tuloksia ja niissä tehtyjä arviointeja sovelletaan käytäntöön yhteistyöorganisaatioissa räätälöityjen koulutus- ja kehittämishankkeiden avulla. Synergos on uudenajan akateeminen työyhteisö, jossa eri tieteenalojen työntekijät (tutkijat, kouluttajat ja kehittäjät) ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja ennen kaikkea ulkoisten sidosryhmien kanssa. 6 Lisäarvoa julkisen palvelujärjestelmän uudistumiseen Suomessa julkisen sektorin palvelujärjestelmä on suurien rakenteellisten ja sisällöllisten muutosten kohteena seuraavan vuosikymmenen aikana. Selviytyäksemme muutoshaasteista ja -prosesseista tarvitsemme maahamme uutta palveluyrittäjyyttä sekä uudenlaista kumppanuutta julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Tässä työssä Synergos on maamme kärjessä. Esimerkiksi hyvinvointialalla on meneillään valtakunnallista mainetta saanut Hyvinvointialan palveluyrittäjyys-hanke ja puolustusministeriön toimialalla on tehty useita onnistuneita arvioita toiminnan uudelleen järjestämisestä ja kumppanuusohjelman vahvistamisesta. Kansainvälinen mielenkiinto on suuntautunut Intian uusiin mahdollisuuksiin. Intian valtavat uudet markkinat haastavat Suomen koko julkisen vientijärjestelmän ja akateemisen yhteisön kokoamaan voimavarojaan ja kohdentamaan niitä koordinoidusti. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Asia Business Academy on mitä luontevin organisaatio kokoamaan suomalaiset tahot yhteen ja toimimaan kaikkia tahoja hyödyntävästi, synergiaa synnyttäen. Käynnissä olevia hankkeita Parhaillaan on Synergosissa käynnissä mm. kolmivuotinen hyvinvointipalveluyrittäjyyden Lea Ahoniemi kehittämispäällikkö (03) Veikko Somersalmi ohjelmajohtaja (03) Jaana Roschier koulutussuunnittelija (03) kehittämishanke Pirkanmaalla HYKE, Liiketoimintaosaamisen perusopinnot Tampereella, Valkeakoskella ja Vammalassa, arviointitutkimus tilaaja-tuottaja -palvelutuotannon kehittämisestä puolustusvoimissa sekä suomalaisten yritysten etabloitumista Intian markkinoille edistävä Asia Business Academy. Merja Ahonen koulutussihteeri (03) Najmal Hasan ohjelmajohtaja / Asia Business Academy Liisa Teerenhovi projektiassistentti (03) Anne Pekkala toimistosihteeri (03)

7 YRITTÄJYYSKASVATUS kauppakorkeakouluun Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja opetustoiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa osaksi Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulua ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosia. Integroituminen kauppakorkeakouluun vahvistaa liiketoimintaosaamisen, yrittäjyyden ja kansainvälisen e-oppimisen verkoston sekä työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutkimusprofessori Paula Kyrön johtamaan toimintaan Hämeenlinnassa kuuluu tiedeperusteista opetusta, tutkimusta sekä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Yrittäjyyskasvatuksen kehitys- ja koordinointitiimi (vasemmalta)kati Mattsson, Paula Kyrö, Sari Nyrhinen, Mari Raatikainen, Sanna Puonti, Aura Lehtonen ja Katja Piiksi Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus ja opetus Yrittäjyyskasvatus on kansainvälisesti yksi nopeimmin laajentuneita teema-alueita yliopistoopetuksessa ja Suomessa sitä opetetaan kouluissa yleisesti. Eurooppalainen tutkimustraditio ja yrittäjyyden dynamiikan tutkiminen on 2000-luvulla vahvistunut. Kyrön johtaman EntRetutkimusryhmän ytimessä on yrittäjämäisen toiminnan ja oppimisen dynamiikan tutkimus sekä näihin liittyvät metodologiset ratkaisut. Monitieteisen ryhmän tutkijat lähestyvät näitä mm. johtamisen, opetuksen, koulutuksen ja oppimisympäristöjen, yrittäjyyteen identifioitumisen, yrittäjyysintentioiden, ohjausprosessien ja virtuaalisen oppimisen näkökulmista erilaisissa konteksteissa. Yrittäjyyskasvatuksessa on kaksi opintokokonaisuutta, yliopistokonsortiossa toteutettava 25 opintopisteen kokonaisuus ja 35 opintopisteen tutkimusorientoituneet opinnot sekä jatkoopintoseminaari.tutkimuksen ja opetuksen tueksi Hämeenlinnaan on perustettu yrittäjyyskasvatuksen tieteellinen kokoelmakirjasto, joka on tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. Lisäksi opetuksen tukena on yhteistoiminnallinen EntreNet oppimisympäristö (www.entrenet.fi). Verkottumista ja kansainvälistä yhteistyötä Tampereen yliopisto toimii jo toista vuotta valtakunnallisena yrittäjyyskasvatuksen koordinaatioyliopistona ja on valittu Hämeenlinnassa yhdeksi alueen kärkihankkeista. Yrittäjyyskasvatus kuuluu useaan eurooppalaiseen yliopistoverkostoon ja tekee sen lisäksi tekee yhteistyötä yksittäisten yliopistojen kanssa. Esimerkiksi BE- PART (Baltic Entrepreneurship Partners) hankkeessa kehitetään yrittäjyyden opetusta ja alueellista yhteistyötä kymmenen yliopiston verkostossa. LBP (Learning Business Plan) hanke puolestaan kehittää virtuaalista liiketoimintasuunnitelman oppimisen simulointityökalua Berkleyn globaalissa neurosumean logiikan verkostossa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. European Summer University on Entrepreneurship research verkosto järjestää Hämeenlinnassa ensi kesänä viikon kestävä Paula Kyrö tutkimusprofessori Katja Piiksi opetusteknologiapäällikkö Aura Lehtonen hankekoordinaattori Mari Raatikainen opetuksen koordinaattori kansainvälisen tutkijatapaamisen, johon osallistuu tohtori-opiskelijoita ja heidän ohjaajiaan pääasiassa Euroopan eri yliopistoista. Verkostot tuottavat yhdessä myös kansainvälisiä julkaisuja. Vuonna 2005 ilmestyi kaksi teosta: Fayolle, A., Uljin, J., Kyrö, P. (eds.) (2005) Entrepreneurship Research in Europe: Perspectives and Outcomes, Cheltenham: Edward Elgar. Kyrö, P. & Carrier C.(eds.) 2005:The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross Cultural University Context, Entrepreneurship Education Series. Sari Nyrhinen projektiassistentti Sanna Puonti graafinen suunnittelija Kati Mattsson julkaisusihteeri

8 Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampere käyntios. Åkerlundinkatu 2 A 4. krs, Tampere postios TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax Valkeakoski Tietotie Valkeakoski Hämeenlinna Korkeakoulunkatu Hämeenlinna fax puh Julkaisija Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu,tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos SynergosNews ilmestyy kahdesti vuodessa Päätoimittaja Harri Talonen Toimituksen osoite Åkerlundinkatu 2 A, Tampereen yliopisto, puh , fax , Ulkoasu Studio Mielikuva Oy/Jussi Kiiskilä Painopaikka Kirjapaino Öhrling Oy / 2006

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA

MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA MILLÄ RAVITSEMUSOSAAMISELLA RUOKASI VALMISTETAAN Enni Mertanen 31.3.2011 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Ruoanvalmistajilla pitäisi olla toisen asteen tutkinto Ruokapalvelujen esimiestehtävissä toimivilla

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa. Mineraaliverkosto Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö Ajankohtaista korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa Mineraaliverkosto 16.2.2017 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 Korkeakoulutus- ja tutkimus 2030 - visiotyö Visiotyön tarkoituksena

Lisätiedot

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6

Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 4/19/201 6 Päivi Karttunen, TtT vararehtori Tampereen ammattikorkeakoulu 1 4/19/201 6 Mihin meitä korkeakoulusektorilla ja koulutuksessa yleisesti haastetaan? Hallituksen yksi strateginen painopiste: Osaaminen ja

Lisätiedot

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä

Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma. Tiivistelmä Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelma 2013-2020 Tiivistelmä JOHDANTO Tämä dokumentti on Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman tiivistelmä ja koskee kautta 2013-2020. Kuopion lukiotoimen kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen

TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta Janne Känkänen TEM Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittämisohjelma vuosille 2014 2016 Uusi ilmansuunta pohjoisen meren liiketoiminta 22.1.2014 Janne Känkänen Meriteollisuuden toimintaympäristön kehittäminen 2014-2016

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE

OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE OPETUSHALLITUKSEN TERVEHDYS PIENKOULUILLE Pieksämäki 7.10.2015 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Hallituksen kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin Toisen asteen ammatillisen

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus

Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Yliopistokeskukset ja alueellinen vaikuttavuus Professori Ilkka Virtanen Yliopistokeskusten arviointiryhmän jäsen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen lukuvuoden 2009-2010 avajaiset 17.9.2009 Yliopistokeskusten

Lisätiedot

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1)

Hankkeistaminen Webinaari Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Hankkeistaminen Webinaari 24.11.2015 Erasmus + Ammatillinen koulutus (KA1) Ulkopuolisen rahoituksen konteksti AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN KONTEKSTI: STRATEGIAT, LINJAUKSET, KEHITTÄMISTARPEET, RESURSSIT,

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti

Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tulossopimus 2011 Matkailualan tutkimus ja koulutusinstituutti Tällä sopimuksella Lapin yliopisto, Rovaniemen ammattikorkeakoulu ja Matkailualan tutkin1us- ja koulutusinstituutti sopivat instituutin tavoitteista,

Lisätiedot

Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi?

Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi? Markkinoiden luominen ja huoltaminen - ALIS Kuntien tulevaisuusfoorumi VII / Kuntaliitto 6.5.2014 Miten rakennamme toimivia markkinoita tulevaisuuden kuntapalvelujen järjestämiseksi? Pasi-Heikki Rannisto,

Lisätiedot

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari

Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Työelämävalmiudet: Oivallus-hankeken seminaari Optek Opetusteknologia koulun arjessa Jari Lavonen, Professor of Physics and Chemistry Education, Head of the department Department of Teacher Education,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. w w w. h a m k. f i Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Suomen koulutusjärjestelmä KAHDEN RINNAKKAISEN PILARIN KORKEAKOULUJÄRJESTELMÄ AMK: Teoriaa ja käytäntöä 27 ammattikorkeakoulua 139 000 AMK-opiskelijaa 17 400 aloituspaikkaa

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä.

Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Käyttöohjeet: Eteen- ja taaksepäin pääset nuolinäppäimillä. Poistuminen esc-näppäimellä. Teknologia- ja innovaatiopuisto INNOMARE INNOMARE Tutkimus ja kehitys INNOMARE Koulutuspalvelut Visio 2008 Kymenlaakson

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017

Taideyliopiston kirjaston toimintasuunnitelma 2015 2017 TOIMINTASUUNNITELMAN TAUSTAT Luova ja energinen taideorganisaatio edellyttää kirjastoa, joka elää innovatiivisesti ajassa mukana sekä huomioi kehysorganisaationsa ja sen edustamien taiteen alojen pitkän

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma

Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma 2016 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen (Tays/ERVA) hoitotieteellinen tutkimus- ja kehittämisohjelma Tutkimus- ja kehittämisohjelman pohjana toimivat Etelä-Pohjanmaan n Kanta-Hämeen

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus

Green Net Finland ry. Toimintasuunnitelma Green Net Finland ry, Elannontie 3, VANTAA Y-tunnus Green Net Finland ry Toimintasuunnitelma 2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Green Net Finlandin missio... 3 3 Green Net Finlandin visio 2020... 3 4 Green Net Finlandin toimintaympäristö... 3 5 Green Net Finlandin

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012

Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi 2.10.2012 Alueellinen verkostotapaaminen Rovaniemi Jaana Lerssi-Uskelin Ohjelma: Verkostot työhyvinvoinnin tukena Alustuspuheenvuorot ja työpaja Jatketaan toimintaa yhdessä! Yhteenveto Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6.

Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa. Julkisen tutkimuksen haku Nuppu Rouhiainen 2.6. Osaamisella ja johtamisella uutta kilpailukykyistä liiketoimintaa Julkisen tutkimuksen haku 1.9.2014-28.11.2014 Nuppu Rouhiainen 2.6.2014 DM1291371 Haun kuvaus Tekesin useiden ohjelmien yhteinen tutkimushaku,

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes

Green Growth 11/20/201 2. Copyright Tekes Green Growth 11/0/01 GG ICT iltapäiväsessio Oulussa 15.11.01 Tilaisuuden ohjelma Avaus Anneli Ojapalo, Spinverse, Green Growth koordinaattori Green Growth vihreän talouden mahdollisuudet yrityksille Ritva

Lisätiedot

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä.

Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä. Verkostotyö kehittämisen ja vaikuttamisen välineenä Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (toukokuu 2015) - Strategia vuosille 2015 2020 - Yhdistyksen keskeiset toimintaperiaatteet ovat tulevaisuuteen katsominen,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen

STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN. Ossi Aura & Guy Ahonen STRATEGISEN HYVINVOINNIN JOHTAMINEN Ossi Aura & Guy Ahonen Talentum Pro Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media ja kirjoittajat ISBN 978-952-14-2780-0 ISBN 978-952-14-2781-7 (sähkökirja) ISBN 978-952-14-2782-4

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus

Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Julkisen tutkimuksen rahoituksen tulevaisuus Esa Panula-Ontto 27.8.2010 DM 694324 Julkisen tutkimusrahoituksen asiakkaat asiakas =Tutkimusorganisaatio Yliopistouudistus ei vaikuta yliopistojen asemaan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö

Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Tietoasiantuntijoiden osaamisen kehittyminen, kontekstina hanketoiminta ja moniammatillinen yhteistyö Informaatiotutkimuksen yhdistyksen seminaari 13.11.2015 Hanna Lahtinen Sisältö 1. Taustaa 2. Tutkimuksen

Lisätiedot

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä

Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Koulutus ja tietoyhteiskunta vuoteen 2020 mennessä Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät Valtiosihteeri Heljä Misukka 8.12.2010 Helsinki Tuottava ja uudistuva Suomi- Digitaalinen agenda vv. 2011-2020

Lisätiedot

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla

Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla 1 Tulevaisuudentutkimus Pirkanmaalla Markus Pöllänen Lehtori, Tampereen teknillinen yliopisto Pirkanmaan ennakointiammattilaisten kokoontumisajot 28.5.2012 Tulevaisuudentutkimuksen lähtökohtana historian

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta

ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta ALUEELLINEN HYVINVOINNIN KEHITTÄMINEN / Kemi-Tornion seutukunta Pitkäjänteistä hyvinvoinnin kehittämistä yhteistyönä alueen kuntien Kemi-Tornion kehittämiskeskuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun Ammattiopisto

Lisätiedot

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki

Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki Hyväntuulinen Raahe kehittyvä käupunki TAIKAKUUn valokuvakilpailu Katse tulevaisuuteen Annika Oksa, Raahen lukio OPETUSTOIMEN STRATEGIA VUOSILLE 2016-2020 OPLA 20.1.2016 7 SISA LTO 1. OPETUSTOIMEN KESKEISET

Lisätiedot

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI

TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK TAMK KIMMO VÄNNI TAMPERE3 INNOVATION SCOUT 2017 TURUN AMK 18.1.2017 TAMK KIMMO VÄNNI TAMK:N TYÖPAKETIT Y-MAKERS ALUSTA TIIMIVALMENNUKSEEN PERUSTUVA KASVUYRITTÄJYYSOHJELMA TUOTE-, PALVELU- JA TUTKIMUSIDEOIDEN TESTAAMINEN

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa

Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Nuorten ja aikuisten ammatillisen koulutuksen laadun ja vaikuttavuuden turvaaminen globaalin kestävyysvajeen puristuksessa Educa - Opetusalan valtakunnallinen koulutustapahtuma, ammatillinen seminaari

Lisätiedot

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate

UEF EXECUTIVE MBA. aducate.fi JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN facebook.com/weaducate UEF EXECUTIVE MBA JOHDON JA ASIANTUNTIJOIDEN KOULUTUSOHJELMA aducate.fi @weaducate facebook.com/weaducate UEF EMBA-opinnot SMART AT WORK Kenelle: Itä-Suomen yliopiston UEF EMBA -koulutusohjelma on tarkoitettu

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki

Innovaatioammattikorkeakoulun. lähtökohdat. Sinimaaria Ranki Innovaatioammattikorkeakoulun strategiset lähtökohdat Sinimaaria Ranki 2.9.2008 1 Taustalla vaikuttavat talouden muutosvoimat Informaatiokumous Ennuste: puolet maailmankaupasta immateriaalikauppaa Tuotanto

Lisätiedot

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin

Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Poikkitieteellinen maisteriohjelma vastaamaan hyvinvointialan haasteisiin Hyvinvointia yhteistuumin seminaari 1.12.2005 Professori Tampereen yliopiston Porin yksikkö 12/7/2005 1 Tampereen yliopiston Porin

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi

VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi VAIKUTTAVAA TUTKIMUSTA kokeiluehdotuksia vaikuttavuuden ja kaupallistamisen edistämiseksi Tutkimusprofessori emeritus, johtaja Antti Hautamäki itutka-hanke Yliopistojen tutkimuksen vaikuttavuus Suomen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serven julkisen tutkimuksen haun 2012 tiedotustilaisuus 1.2.2012 Kansallissali, Helsinki Serve-ohjelman koordinaattori Heli Paavola Manager, Ramboll Management

Lisätiedot

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes.

Tutkimushaku Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma. Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes. Tutkimushaku 2013 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelma Pekka Kahri, Toimialajohtaja Palvelut ja hyvinvointi, Tekes DM 1098753 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tutkimushaku 2013

Lisätiedot

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA

TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA TIEDEKULMA 2017 MEDIA CORNER TAUSTAMATERIAALIA MEDIA CORNER TIEDESISÄLTÖJEN KV- NÄKYVYYDEN MAKSIMOINTI MEDIA CORNER Media Cornerista löydät apua ja työvälineitä tiedesisältöjen omatoimiseen tuottamiseen

Lisätiedot

Future Learning Lapland

Future Learning Lapland Future Learning Lapland LAPIN KORKEAKOULUKONSERNIN KANSAINVÄLINEN KOULUTUSVIENTI Hankkeen tavoitteet ja toiminta Heikki Konttaniemi Projektipäällikkö Miksi koulutusvientiä? Taustalla OPM:n 2009 julkaistu

Lisätiedot

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK. Pääväri - sininen. HAMK pähkinänkuoressa Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK Pääväri - sininen HAMK pähkinänkuoressa 8.8.2016 Organisaatio Korkeakoulujohtaminen Yhtiökokous Hallitus Rehtori, Toimitusjohtaja Omistajat Hallinto Vararehtori Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa?

Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Miten julkinen hallinto ja Tampereen kaupungin organisaatio on muuttunut ja muuttumassa? Valtuustoseminaari 23.3.2015 ----------------------------------- Kari Hakari johtaja, HT Tampereen kaupunki, tilaajaryhmä

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö

Yrittäjyys Sampossa. Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö Yrittäjyys Sampossa Päivi Ovaska Yrittäjyyden lehtori, projektipäällikkö paivi.ovaska@edusampo.fi Menossa olevat yrittäjyyden kehittämishankkeet Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta (ESR) Sampon ja

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa

Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Sosiaalisen ja yhteisöllisen median hyödyntäminen ja käyttäminen marata-alan koulutuksessa Myötätuulessa toimintaa ja tuloksia ammatilliseen koulutukseen 19-21.3.2012 OPH seminaari Riitta Karusaari Koulutuspäällikkö

Lisätiedot

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA

KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA KOULUTUKSEN ARVIOINTI ALUEEN NÄKÖKULMASTA Helena Rasku-Puttonen Karvin kuulemiskierros KARVIn laatutunnus myönnetty Jyväskylän yliopistolle Mistä kertoo? Jyväskylän yliopistossa on vahva jatkuvan kehittämisen

Lisätiedot