Asiakaslehti Nro TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslehti Nro 5 2006 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS"

Transkriptio

1 Asiakaslehti Nro TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

2 Kuvassa vasemmalta Anne Vauhkonen, Mikko Ruohonen, Marketta Saikku, Harri Talonen ja Sari Saastamoinen Kasvu, kumppanuus, kansainvälistyminen KKK Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta on kehittynyt Suomen suosituin kauppatieteiden opinahjo. Samalla kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on kasvanut yli 30 asiantuntijan palveluyksiköksi ja liiketoimintaosaamisen monipuoliseksi kehittäjäksi. Synergosin tarkoituksena on edistää liiketoimintaosaamista yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä niiden yhteistoiminnassa. Synergos on nykyisin osaamiseltaan ja resursseiltaan alan osaamiskeskittymä Suomessa. Tässä erikoisnumerossa esittelemme nykyisen henkilökuntamme vuoden 2006 alussa ryhmiteltynä osaamisalueittain.tavoitteenamme on edelleen kehittää omaa toimintaamme ja vahvistaa resurssejamme tarjotaksemme yhteistyökumppaneillemme aina uusinta tietoa, taitoa ja innovaatioita, jotka luovat yhteistyökumppaneillemme kasvun edellytyksiä sekä toimivat kasvun siemenenä ja kehityksen lähteenä. 2 Innovatiivinen ja osaava työyhteisö Synergosin palvelutoiminnan perinteisiä osaamisalueita ovat olleet jo 15 vuoden ajan asiakassuhteiden ja arvoketjujen johtaminen, public-private yhteistyön johtaminen ja kasvuyrittäjyyden edistäminen. Viime vuosina olemme laajentaneet toimintaamme myös ympäristöjohtamisen, työhyvinvoinnin johtamisen sekä yrittäjyyskasvatuksen teema-alueille. Näillä alueilla toimivien ryhmien kansainväliset verkostot ovat laajat ja niiden toiminta on erittäin arvostettua. Työyhteisömme on laadukas tiede- ja osaamiskeskus, jossa henkilöstön avoin ja monitasoinen vuorovaikutus synnyttävät uudenlaista ajattelua, toimintaa ja innovaatioita. Tältä osin Synergos on suomalaisen innovaatiojärjestelmän edelläkulkija ja innovatiivinen kehittäjä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaja. Tylevaisuuden kasvun tekijät Tulevaisuuden toimintaympäristömme on yhä kansainvälisempi. Tämä muutos haastaa myös suomalaiset vahvistamaan kansainvälistä osaamistaan, rakentamaan uusia toimivia yhteistyöverkostoja ja hakemaan uutta kasvua. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu pyrkii vastamaan ajan haasteisiin. Esimerkiksi Asia Business Academyn käynnistäminen on vahva osoitus toimimisesta uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. Synergosin vuoden 2006 teemat ovat kasvu, kumppanuus ja kansainvälistyminen. Nämä teemat ja kuluvan vuoden toiminta luovat vahvaa pohjaa menestyksekkääseen tulevaisuuteen. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu ja sen palveluyksikkö Synergos haluavat olla kanssanne tekemässä tulevaisuutta. Mikko Ruohonen professori, johtaja (03) Harri Talonen johtaja (03) Sari Saastamoinen amanuenssi (03) Marketta Saikku kv-koordinaattori (03) Anne Vauhkonen koulutus- ja kehittämispäällikkö (03)

3 Tutkimus- ja kehittämisohjelmat työhyvinvoinnin parantamiseksi Kuvassa vasemmalta Pia Siekkinen, Kirsi Heikkilä, Marja-Liisa Manka, Anita Keskinen ja Sanna Rytövuori. Työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämistiimi edistää organisaatioiden osaamista sekä parantaa organisaation kilpailukykyä ja tuloksellisuutta lisäämällä henkilöstön työhyvinvointia sekä työn ja muutosten hallintaa. Työhyvinvointiin vaikuttavat niin johtaminen, organisaatiokulttuuri sekä työn luonne kuin organisaation jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudetkin. Tiimissä sovelletaan ja tuotteistetaan viimeisintä tutkimustietoa yritysten käyttöön kehitystoimintaa ohjaaviksi malleiksi. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja valmennetaan muutosagentteja työyhteisöihin, jotta niihin jäisi osaamista projektien päättymisen jälkeenkin. Esimerkiksi Tiikerinloikka työniloon ja tulokseen projektista valmistuu keväällä noin 60 työhyvinvointivalmentajaa, jotka toimivat organisaatioissaan työhyvinvoinnin valtuutettuina. Aihe on erittäin ajankohtainen Viime vuosien muutokset työelämässä tekevät työhyvinvoinnista erittäin ajankohtaisen aiheen. Kiire ja aikapaineet ovat lisääntyneet työelämässä. Uupumus on varsin yleistä ja ihmiset väsyvät entistä nuorempina. Puristuksesta paetaan eläkkeelle: työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien keskiikä on noin 50 vuotta.niiden suurimmaksi syyksi ovat nousseet mielenterveysongelmat. Yrityksen kilpailukyky riippuu tänä päivänä ratkaisevasti henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta. Henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa myös organisaation tuloksellisuuteen. Siksi ei ole yhdentekevää, kulkeeko henkilöstö työn ilon vai uupumuksen polkua työssään. Työhyvinvointiakin voidaan johtaa ja siihen voidaan vaikuttaa. Käynnissä olevia hankkeita: Tiikerinloikka työniloon ja hyvinvointiin (TYKES). Tavoitteena työhyvinvoinnin kehittäminen noin 30 työyhteisössä. Mahdollisuuksien talo (ESR). Tavoitteena on luoda työhyvinvoinnin palvelukeskus, helposti lähestyttävä helpdesk, joka auttaa asiantuntijaverkoston avulla erityisesti pk-yrityksiä sekä kuntia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja human resource asiantuntemusalueella. Competence 50+ (Länsi-Pirkanmaan Koulutuskuntayhtymä). Tutkimus ikääntyvien aikuisten opiskelusta ja oppimisesta. Lähis I ja II: Lähiesimieskoulutuksella tuloksiin -kehittämisohjelma (ESR) Kehittämisohjelmien päätavoitteena on kehittää yrityksen esimiestoimintaa ja sitä kautta parantaa koko työyhteisön hyvinvointia, toiminnan tuloksellisuutta, kannattavuuden ja tuottavuuden kehittymistä sekä tutkia näiden tekijöiden välisiä riippuvuussuhteita. Marja-Liisa Manka professori Anita Keskinen projektipäällikkö Pia Siekkinen työhyvinvointivalmentaja Kirsi Heikkilä tutkija (03) Sanna Rytövuori koulutussuunnittelija (03)

4 Synergosin tutkimus- ja arviointihankkeet luovat VARMUUTTA VALINTOIHIN Vasemmalta Mari Kaurijoki, Marko Laiho, Elina Vulli, Milla Alanärä, Riitta-Liisa Larjovuori ja Hanna Willner. Synergos on jo pitkään toteuttanut erilaisia tutkimus- ja arviointihankkeita, joiden tulokset ovat suoraan sovellettavissa käytännön kehittämistyöhön ja liiketoimintaan. Pyrimme todelliseen kumppanuuteen yhteistyöorganisaatioidemme kanssa panostamalla yksilöllisiin ja innovatiivisiin tutkimusratkaisuihin sekä palvelukokonaisuuksiin. Innovatiivisia ratkaisuja Tutkimusprojektimme toteutetaan aina asiakaslähtöisesti, asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Siksi me räätälöimme jokaisen tutkimusprojektimme vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tiedontarpeita. Tutkimusprojektimme toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tarkoituksena löytää yhdessä innovatiivisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Erityisosaamisalueita Asiakassuhteiden ja arvoketjujen johtaminen. Asiakassuhdetutkimuksissa kartoitamme asiakaskunnan rakennetta, asiakastyytyväisyyttä ja tunnistamme asiakkaiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvostuskohteita.tutkimukset tuovat uutta tietoa asiakkaiden segmentoimiseksi ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi sekä omien menestystekijöiden tunnistamiseksi. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkinä valtakunnallisten yritysten kuten VVO:n asiakas- ja yrityskuvatutkimukset ja Alma Media Interactive Oy:n asunto- ja autokaupan asiakastutkimukset Public Private Partnershipin johtaminen. Julkinen sektori osallistuu esimerkiksi hanketoiminnan rahoittamisen ja yrityspalvelujen tuottamisen muodossa elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen. Hanketoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja arviointi, erilaisten palvelukokonaisuuksien ja toimintamallien arviointi sekä kehittämismahdollisuuksien määrittäminen ovat olleet luonteva osa Synergosin toimintaa. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkinä kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tehdyt laajat arviointitutkimukset Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina ja Finpro ry:n vientikeskusverkoston alueellinen kattavuus ja kehittäminen Tulevaisuuden ennakointi ja johtaminen. Ennakointitutkimuksilla kartoitamme tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Ennakointitutkimuksessa tunnistamme toimintaympäristössä tapahtuvia megatrendejä, heikkoja signaaleja ja toimialojen kehityssuuntia sekä arvioimme tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien käytännön vaikutuksia.tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen onkin ollut erittäin tärkeä osa myös yksikkömme tekemiä kehittämisstrategioita esimerkiksi matkailualalla. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkeinä Pirkanmaan TE-keskukselle tehdyt ennakoivat klusterianalyysit useilla eri toimialoilla. Käynnissä olevia tutkimushankkeita Synergoksessa on parhaillaan käynnissä Tampereen teattereiden yhteinen asiakastutkimus ja kuluttajatutkimus kulttuuripalvelujen käytöstä ja tarjonnasta Tampereella, VVO:n yrityskuvatutkimukset sekä arvointitutkimukset matkailun taloudellisista vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Marko Laiho, tutkimuspäällikkö (03) , Milla Alanärä, tutkimusassistentti (03) Mari Kaurijoki, tutkija (03) Elina Vulli, tutkija (03) Hanna Willner, tutkija (03) , Riitta-Liisa Larjovuori, tutkija (03)

5 Ympäristöjohtamisen ja teollisen ekologian TUTKIMUSRYHMÄ Vasemmalta Jouni Korhonen, Saija Helin, Mari Ainasoja, Anna Vainikainen ja Audrey Mayer. Ympäristöjohtamisen ja Teollisen Ekologian Tutkimusryhmä tutkii yritysten ja yritysverkostojen ympäristökysymyksiä Suomessa ja globaalisti. Ympäristöjohtaminen tarkastelee yksittäisten yritysten ympäristövaikutuksia ja niiden hallintakeinoja. Teollinen ekologia on systeemilähtöinen, laajempi suuntaus, jossa keskitytään teollisuuden materiaali- ja energiavirtoihin, niiden hallintaan ja johtamiseen. Materiaali- ja energiavirtoja optimoimalla saavutetaan säästöjä, mm. materiaalien hankintakustannuksissa ja jätehuoltomaksuissa. Ympäristömyönteiset ratkaisut avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tuotannon sivutuotteiden myynti raaka-aineeksi. Kansainvälinen tutkimusryhmä ja verkostot Kansainvälistä tutkimusryhmää ja -verkostoa johtaa tutkimusohjelmajohtaja, akatemiatutkija, dosentti Jouni Korhonen. Erikoistutkijana toimii yhdysvaltalainen tohtori Audrey Mayer. Audrey täydentää ryhmän osaamista luonnontieteellisellä asiantuntemuksellaan.tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti mm. kahden kansainvälisen julkaisun toimittamiseen ja julkaisemiseen, alan kansainvälisten tutkimusjärjestöjen toiminnan johtamiseen sekä arvostettujen alan konferenssien järjestämiseen seuraavasti: Progress in Industrial Ecology An International Journal, päätoimittaja J. Korhonen, Helin ja Vainikainen toimitusassistentteja, Journal of Cleaner Production, apulaispäätoimittaja J.Korhonen, International Sustainable Development Research Society, puheenjohtajina Richard Welford ja J. Korhonen, hku.hk /sdconf06 12th Annual International Sustainable Development Research Conference, Hong Kong, The Centre for Urban Planning and Environmental Management, University of Hong Kong, Suomen Teollisen Ekologian Seura, puheenjohtaja J.Korhonen Käynnissä olevia tutkimushankkeita Suomen Akatemia rahoittaa Korhosen Akatemiatutkijan virkaa ja Getting deeper with DRIL: Building industrial ecosystem indicators-hanketta. Tutkimuksissa rakennetaan laadullisia ja kvantitatiivisia indikaattoreita ja mittareita metsä- ja energiateollisuuden materiaalivirroille. Emil Aaltosen Säätiön rahoittamassa hankkeessa analysoidaan alueellista/paikallista yritysverkostoa. Ryhmä on kumppanina EU:n e- LUP -projektissa, jossa kehitetään Internet-pohjaisia ympäristöjohtamisen työkaluja itäeurooppalaisille metsäteollisuusyrityksille. : Jouni Korhonen tutkimusohjelmajohtaja, dosentti, FT, akatemiatutkija Audrey Mayer erikoistutkija, Ph.D Saija Helin projektipäällikkö, HM Anna Vainikainen tutkimusassistentti, MMM

6 Synergos kehittää liiketoimintaosaamista 2+2=5 Vasaemmalta Najmal Hasan, Anne Pekkala, Jaana Roschier, Lea Ahoniemi, Merja Ahonen, Liisa Teerenhovi ja Veikko Somersalmi. Kreikan sana synergos tarkoittaa yhdessä tekemistä. Yritysmaailmassa synergia viittaa siihen, kun kaksi tai useampi yksikkö tuottaa lisäarvoa tekemällä yhteistyötä. Usein synergiasta käytetään ilmaisua 2+2=5. Lisäarvoa syntyy esimerkiksi kun tietotaitoa jaetaan keskenään (best practice -käytännöt ja benchmarking). Lisäarvon tuottamisen lähtökohtana Synergosissa on soveltava kauppatieteellinen tutkimus. Niistä saatuja tuloksia ja niissä tehtyjä arviointeja sovelletaan käytäntöön yhteistyöorganisaatioissa räätälöityjen koulutus- ja kehittämishankkeiden avulla. Synergos on uudenajan akateeminen työyhteisö, jossa eri tieteenalojen työntekijät (tutkijat, kouluttajat ja kehittäjät) ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja ennen kaikkea ulkoisten sidosryhmien kanssa. 6 Lisäarvoa julkisen palvelujärjestelmän uudistumiseen Suomessa julkisen sektorin palvelujärjestelmä on suurien rakenteellisten ja sisällöllisten muutosten kohteena seuraavan vuosikymmenen aikana. Selviytyäksemme muutoshaasteista ja -prosesseista tarvitsemme maahamme uutta palveluyrittäjyyttä sekä uudenlaista kumppanuutta julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Tässä työssä Synergos on maamme kärjessä. Esimerkiksi hyvinvointialalla on meneillään valtakunnallista mainetta saanut Hyvinvointialan palveluyrittäjyys-hanke ja puolustusministeriön toimialalla on tehty useita onnistuneita arvioita toiminnan uudelleen järjestämisestä ja kumppanuusohjelman vahvistamisesta. Kansainvälinen mielenkiinto on suuntautunut Intian uusiin mahdollisuuksiin. Intian valtavat uudet markkinat haastavat Suomen koko julkisen vientijärjestelmän ja akateemisen yhteisön kokoamaan voimavarojaan ja kohdentamaan niitä koordinoidusti. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Asia Business Academy on mitä luontevin organisaatio kokoamaan suomalaiset tahot yhteen ja toimimaan kaikkia tahoja hyödyntävästi, synergiaa synnyttäen. Käynnissä olevia hankkeita Parhaillaan on Synergosissa käynnissä mm. kolmivuotinen hyvinvointipalveluyrittäjyyden Lea Ahoniemi kehittämispäällikkö (03) Veikko Somersalmi ohjelmajohtaja (03) Jaana Roschier koulutussuunnittelija (03) kehittämishanke Pirkanmaalla HYKE, Liiketoimintaosaamisen perusopinnot Tampereella, Valkeakoskella ja Vammalassa, arviointitutkimus tilaaja-tuottaja -palvelutuotannon kehittämisestä puolustusvoimissa sekä suomalaisten yritysten etabloitumista Intian markkinoille edistävä Asia Business Academy. Merja Ahonen koulutussihteeri (03) Najmal Hasan ohjelmajohtaja / Asia Business Academy Liisa Teerenhovi projektiassistentti (03) Anne Pekkala toimistosihteeri (03)

7 YRITTÄJYYSKASVATUS kauppakorkeakouluun Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja opetustoiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa osaksi Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulua ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosia. Integroituminen kauppakorkeakouluun vahvistaa liiketoimintaosaamisen, yrittäjyyden ja kansainvälisen e-oppimisen verkoston sekä työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutkimusprofessori Paula Kyrön johtamaan toimintaan Hämeenlinnassa kuuluu tiedeperusteista opetusta, tutkimusta sekä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Yrittäjyyskasvatuksen kehitys- ja koordinointitiimi (vasemmalta)kati Mattsson, Paula Kyrö, Sari Nyrhinen, Mari Raatikainen, Sanna Puonti, Aura Lehtonen ja Katja Piiksi Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus ja opetus Yrittäjyyskasvatus on kansainvälisesti yksi nopeimmin laajentuneita teema-alueita yliopistoopetuksessa ja Suomessa sitä opetetaan kouluissa yleisesti. Eurooppalainen tutkimustraditio ja yrittäjyyden dynamiikan tutkiminen on 2000-luvulla vahvistunut. Kyrön johtaman EntRetutkimusryhmän ytimessä on yrittäjämäisen toiminnan ja oppimisen dynamiikan tutkimus sekä näihin liittyvät metodologiset ratkaisut. Monitieteisen ryhmän tutkijat lähestyvät näitä mm. johtamisen, opetuksen, koulutuksen ja oppimisympäristöjen, yrittäjyyteen identifioitumisen, yrittäjyysintentioiden, ohjausprosessien ja virtuaalisen oppimisen näkökulmista erilaisissa konteksteissa. Yrittäjyyskasvatuksessa on kaksi opintokokonaisuutta, yliopistokonsortiossa toteutettava 25 opintopisteen kokonaisuus ja 35 opintopisteen tutkimusorientoituneet opinnot sekä jatkoopintoseminaari.tutkimuksen ja opetuksen tueksi Hämeenlinnaan on perustettu yrittäjyyskasvatuksen tieteellinen kokoelmakirjasto, joka on tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. Lisäksi opetuksen tukena on yhteistoiminnallinen EntreNet oppimisympäristö (www.entrenet.fi). Verkottumista ja kansainvälistä yhteistyötä Tampereen yliopisto toimii jo toista vuotta valtakunnallisena yrittäjyyskasvatuksen koordinaatioyliopistona ja on valittu Hämeenlinnassa yhdeksi alueen kärkihankkeista. Yrittäjyyskasvatus kuuluu useaan eurooppalaiseen yliopistoverkostoon ja tekee sen lisäksi tekee yhteistyötä yksittäisten yliopistojen kanssa. Esimerkiksi BE- PART (Baltic Entrepreneurship Partners) hankkeessa kehitetään yrittäjyyden opetusta ja alueellista yhteistyötä kymmenen yliopiston verkostossa. LBP (Learning Business Plan) hanke puolestaan kehittää virtuaalista liiketoimintasuunnitelman oppimisen simulointityökalua Berkleyn globaalissa neurosumean logiikan verkostossa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. European Summer University on Entrepreneurship research verkosto järjestää Hämeenlinnassa ensi kesänä viikon kestävä Paula Kyrö tutkimusprofessori Katja Piiksi opetusteknologiapäällikkö Aura Lehtonen hankekoordinaattori Mari Raatikainen opetuksen koordinaattori kansainvälisen tutkijatapaamisen, johon osallistuu tohtori-opiskelijoita ja heidän ohjaajiaan pääasiassa Euroopan eri yliopistoista. Verkostot tuottavat yhdessä myös kansainvälisiä julkaisuja. Vuonna 2005 ilmestyi kaksi teosta: Fayolle, A., Uljin, J., Kyrö, P. (eds.) (2005) Entrepreneurship Research in Europe: Perspectives and Outcomes, Cheltenham: Edward Elgar. Kyrö, P. & Carrier C.(eds.) 2005:The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross Cultural University Context, Entrepreneurship Education Series. Sari Nyrhinen projektiassistentti Sanna Puonti graafinen suunnittelija Kati Mattsson julkaisusihteeri

8 Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampere käyntios. Åkerlundinkatu 2 A 4. krs, Tampere postios TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax Valkeakoski Tietotie Valkeakoski Hämeenlinna Korkeakoulunkatu Hämeenlinna fax puh Julkaisija Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu,tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos SynergosNews ilmestyy kahdesti vuodessa Päätoimittaja Harri Talonen Toimituksen osoite Åkerlundinkatu 2 A, Tampereen yliopisto, puh , fax , Ulkoasu Studio Mielikuva Oy/Jussi Kiiskilä Painopaikka Kirjapaino Öhrling Oy / 2006

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Julkiset hankinnat uudistamisen välineeksi Haluamme edistää uutta toimintakulttuuria, jossa palveluhankinnoissa

Lisätiedot

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus

Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus Kokemuksia monipuolisista kumppaniverkostoista Leena Vainio/Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus TIEKE, Vaikuta ja vaikutu yhdessä hankkeet elämään seminaari 17.9.2009 Projektiaihio on - mistä kumppanit:

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Green Growth - Tie kestävään talouteen

Green Growth - Tie kestävään talouteen Green Growth - Tie kestävään talouteen 2011-2015 Ohjelman päällikkö Tuomo Suortti 7.6.2011, HTC Ruoholahti Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman laajuus: 79 miljoonaa euroa Lisätietoja: www.tekes.fi/ohjelmat/kestavatalous

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014

Tietoa Laureasta. Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014. Reijo Lähde 3/11/2014 Tietoa Laureasta Finnsecurity ry:n turvallisuusalan kouluttajien ajankohtaispäivä 12.3.2014 Reijo Lähde 3/11/2014 3/11/2014 Laurea-ammattikorkeakoulu 2 Laurean koulutusalat Fysioterapia Hoitotyö Hotelli-

Lisätiedot

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa

Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Kestävä kehitys & laatu-ajattelu opetuksessa ja tutkimuksessa Piia Nurmi projektijohtaja Turun kauppakorkeakoulu Vastuullisen liiketoiminnan keskus (CeReB) Tulevaisuuden tutkimuskeskus piia.nurmi@tse.fi

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja tuottavuus

Työhyvinvointi ja tuottavuus Työhyvinvointi ja tuottavuus DI HTT Marko Kesti marko.kesti@mcompetence.com EVP HRM-Performance, Mcompetence Oy Researcher, Lapin Yliopisto Tietokirjailija, Suomen tietokirjailijat ry Henkilöstö on yrityksen

Lisätiedot

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä

Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Mikä on hyvä käytäntö, miten sen tunnistaa ja miten se on hyödynnettävissä Satu Korhonen erikoissuunnittelija, THL / MEKA 19.5.2010 TEM työpaja / Korhonen 1 Best practice traditio ja avoin innovaatio Hyvän

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulun Bioanalytiikan koulutusohjelma: Bioanalyytikko Bioanalyytikko (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma)

Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Tietoyhteiskuntaneuvosto Luova monimuotoinen oppiminen uudistuvassa Suomessa (LUMOUS-ohjelma) Eero Silvennoinen Koulutus, tutkimus ja tuotekehitys jaoston puheenjohtaja Teknologiajohtaja, Tekes Tavoitteena

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntijan koulutusohjelma

Henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntijan koulutusohjelma Henkilöstö- ja työhyvinvointiasiantuntijan koulutusohjelma Infotilaisuus hakijoille 13.9.2017 Riitta-Liisa Larjovuori & Jaana Roschier Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti

STRATEGIA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti STRATEGIA 2010-2012 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti MATKAILUALAN TUTKIMUS- JA KOULUTUSINSTITUUTIN TAUSTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin - tai tuttavallisemmin Lapin matkailuinstituutin

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen

TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa. Tervetuloa! Mikko Väisänen TYÖPAJA: Osaamisrakenteet murroksessa Tervetuloa! Mikko Väisänen 14.8.2014 Osaamisrakenteet murroksessa Tulevaisuus- hankkeen 5. työpaja Tulevaisuus- hankkeen avulla Pohjois-Pohjanmaan ennakointityö entistä

Lisätiedot

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa

Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Sivistystoimenjohdon strategiset haasteet kunnan toimintaympäristön muutoksessa Anneli Kangasvieri Johtaja, opetus ja kulttuuri 4.10.2012 Kuntaliiton tavoitteena on kehittää johdon työtä tukevia palveluja

Lisätiedot

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes

Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Kärkihankerahoituksen informaatiotilaisuus Suomen Akatemia ja Tekes Ilona Lundström Johtaja, verkostoyritykset ja tutkimus, Tekes Riitta Maijala Johtaja, temaattinen tutkimusrahoitus, Suomen Akatemia 1

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta

Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Ammattikorkeakoulu on kansainvälisesti arvostettu, autonominen ja vastuullinen: osaajien kouluttaja alueellisen kilpailukyvyn rakentaja

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen

Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen Hyvinvointimatkalla yrittäjyyden ytimeen CENTRIA Hyvinvointi-tiimi kehittämispäällikkö Marja-Liisa Hiironen projektipäälliköt Jaana Kääntä, Sauli Kekäläinen ja Olli Joensuu projektityöntekijä Anne Tunkkari

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen

Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Serve-ohjelman panostus palvelututkimukseen Jaana Auramo 1.2.2012 Miksi Serve panostaa palvelututkimukseen? Taataan riittävä osaamispohja yritysten kilpailukyvyn kasvattamiseen Tutkimusvolyymin ja laadun

Lisätiedot

Mikä Virettä firmaan hanke?

Mikä Virettä firmaan hanke? Mikä Virettä firmaan hanke? Jaana Ukonaho, projektipäällikkö Työkyvyn ja osaamisen johtamisella hyvinvointia ja tuottavuutta Hoiva-alan pk-yrityksiin -hanke 2015-2017 Valtakunnallinen asiantuntijaverkosto

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kun pohjoiset yhteisöt, kestävä matkailu ja yhteiskunnan muutokset kiinnostavat, ota suunta Lapin

Lisätiedot

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa

Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa Innovaatioista kannattavaa liiketoimintaa 2 Osaamiskeskusohjelma (OSKE) luo edellytyksiä uutta luovalle, liiketaloudellisesti kannattavalle yhteistyölle, jossa korkeatasoinen tutkimus yhdistyy teknologia-,

Lisätiedot

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015

FISS -teolliset symbioosit Suomessa. Henrik Österlund 10.9.2015 FISS -teolliset symbioosit Suomessa Henrik Österlund 10.9.2015 Tarve teolliselle muutokselle Suomessa Yhteiskunnallinen tarve Suomi tarvitsee uusia tukijalkoja talouteen, globaaleilla markkinoilla toimivaa

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Terveydenhoitaja Terveydenhoitaja (AMK) Nuorisokoulutuksessa opintojen kesto on

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Tiedosta TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA THL:n strategia 2015 OMAKUVA THL SUOJELEE JA EDISTÄÄ VÄESTÖN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Päämääränämme on turvata suomalaisten hyvä elämä oikeudenmukaisessa, kestävässä

Lisätiedot

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET

ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET ARENEN YRITTÄJYYSSUOSITUKSET Yrittäjyyssuositukset Arenen verkkosivuilla Arene ry Suomen Yrittäjät Riikka Ahmaniemi (JAMK), Kari Ristimäki (SeAMK), Lauri Tuomi (HAAGA-HELIA), Mika Tuuliainen (Suomen Yrittäjät),

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke

Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe hanke 1(5) Kohti parasta mahdollista ja vaikuttavaa toiminnan johtamista! Aika torstaina 16.9.2010 klo 8.40-16.00 Järjestäjä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitos, PSSHP:n Koulutuspalvelut ja VeTe Puheenjohtaja:

Lisätiedot

Mediakasvatus Lapin yliopistossa

Mediakasvatus Lapin yliopistossa Mediakasvatus Lapin yliopistossa 16.3.2012 Jaana Virtanen yliopisto-opettaja, KM Lapin yliopisto, KTK Mediakasvatuksen opinnot Mediakasvatusta voi opiskella pääaineena vain Lapin yliopistossa Syksystä

Lisätiedot

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010

Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Henkilöstötuottavuuden johtaminen ja työelämän laadun merkitys organisaation tuottavuudessa Tauno Hepola 11.2.2010 Organisaatioiden haasteita Työelämän laadun rakentuminen Työhyvinvointi, tuottavuus ja

Lisätiedot

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista?

Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? Sormitietokoneet alkuopetuksessa pintaselailua vai syvällistä oppimista? ITK2012 Call for papers vaihe Sari Muhonen, luokanopettaja, Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu Ari Myllyviita, hankekoordinaattori,

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään

Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille: Hyvällä johtamisella hyvään työelämään 8.5.2014 MARJUKKA LAINE, TYÖTERVEYSLAITOS 0 Verkoston lähtökohta ja tehtävät Hallitusohjelma 2011: Perustetaan Työterveyslaitoksen

Lisätiedot

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin

Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013. visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Tekesin innovaatiorahoitus tutkimusorganisaatioille 2013 visioita, osaamista ja mahdollisuuksia tutkimuksen keinoin Kaupallisesti tai yhteiskunnallisesti uudella tavalla hyödynnettävä tieto ja osaaminen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015

Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Porin yliopistokeskus (UCPori) 7.4.2015 Yhteyksien rakentaja, alueen kehittäjä ja kansainvälistäjä Neljän yliopiston monitieteinen tiede- ja taideyhteisö Aalto-yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätiedot

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista

Juhlavuoden työpaja 2.9.2014. Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista Juhlavuoden työpaja 2.9.2014 Liikettä koulutukseen yrittäjyyskasvatuksella tuottavaa oppimista 9.00-9.15 Seminaarin avaus Esa Virkkula, Martti Pietilä 9.15 9.45 Jaana Seikkula Leino, dosentti, projektipäällikkö

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy

Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Hei me verkostoidutaan Case - Dazzle Oy Virkeänä työelämässä! Työhyvinvointia työpaikoille verkostoseminaari Helsinki Congress Paasikivi 29.11.2011 Vesa Auvinen Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja, Dazzle Oy

Lisätiedot

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ UUSIA MAHDOLLISUUKSIA VERKOSTOITUMALLA JA YHTEISTYÖLLÄ - Yksinyrittäminen vai verkostoyrittäjyys? Kuopio Tuija Toivola KTT, tutkimuspäällikkö SISÄLTÖ Miksi uusia toimintamalleja yrittäjyyteen? Mitä on

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen

ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen. 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Välineitä monimuotoisuustaitojen kehittämiseen 28.10.2010 YES-seminaari, Vaasa Mari Poikolainen ValoDi Valorisation of Diversity Skills Managing diversity...impossible?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM

Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 nvm Sirpa Karjalainen MMM Manner- Suomen maaseudun kehittämisohjelma 014 00 nvm Sirpa Karjalainen MMM Sivu 1 Ohjelman varojen kohdennus Luonnonhaittakorvaus* Ympäristökorvaus Neuvonta Eläinten hyvinvointi Luomuviljelyn tuki Maatalousinvestoinnit

Lisätiedot

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja

Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Terveys- ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma: Sairaanhoitaja Sairaanhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta ja ne koostuvat

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) Tekniikkaa ihmisen ja ympäristön hyväksi Tampere Metropolialueen ulkopuolella Suomen suurin kaupunki, 220 000 asukasta, yksi Suomen nopeimmin kasvavista keskuksista

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Luovien alojen kehittämisfoorumi. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Luovien alojen kehittämisfoorumi Rakennerahasto-ohjelman rakenne Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 1. Pk-yritysten kilpailukyky Uuden liiketoiminnan luominen Yritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia

Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Ohjelmistoihin perustuva liiketoiminta: haasteita ja mahdollisuuksia Virkaanastujaisesitelmä 16.9.2003 Professori Jyrki Kontio Ohjelmistotuoteliiketoiminta jyrki.kontio@hut.fi http://www.soberit.hut.fi/swbiz

Lisätiedot

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa

Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyyden edistäminen Satakunnan ammattikorkeakoulussa Yrittäjyysfoorumi 11.-12.5.2009 Ari-Pekka Kainu Satakunnan ammattikorkeakoulun yrityskiihdyttämö YRITTÄJÄPOLVENVAIHDOS Yritystoiminnan jatkaminen

Lisätiedot

Metsä oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena

Metsä oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena Metsä oppimisympäristönä ja oppimisen kohteena UEF/OKL:n tutkimusryhmä Sinikka Pöllänen, professori, Anu Liljeström, tutkija Ismo Pellikka, TL, lehtori, Miikka Eriksson, FT, yliopistonlehtori, Henriikka

Lisätiedot

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi

- ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit bes.tkk.fi - ALMA - Asumisen ja hyvinvoinnin alueelliset palvelumallit Tieteiden talo 18.5.2010 Arto Huuskonen, DI TUTKIMUKSEN TAUSTATEKIJÄT Väestö ikääntyy ja palvelutarpeet muuttuvat Ikääntyvä väestö viettää enemmän

Lisätiedot

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä

Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Terveys ja hoitoalan ammattilaisia ja monipuolista yhteistyötä Metropolia Ammattikorkeakoulu Radiografian ja sädehoidon koulutusohjelma: Röntgenhoitaja Röntgenhoitaja (AMK) Opinnot kestävät 3,5 vuotta

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013

ABS:n ajankohtaiskatsaus. Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 ABS:n ajankohtaiskatsaus Jukka Pellinen Juuso Leivonen 20/8/2013 Missä mennään sidosryhmien kanssa muodostetun kauppatieteiden kansallisen strategian toimeenpanon kanssa? - ABS perustettiin osittain strategian

Lisätiedot

Palvelustrategia Helsingissä

Palvelustrategia Helsingissä Palvelustrategia Helsingissä Strategiapäällikkö Marko Karvinen Talous- ja suunnittelukeskus 13.9.2011 13.9.2011 Marko Karvinen 1 Strategiaohjelma 2009-2012 13.9.2011 Marko Karvinen 2 Helsingin kaupunkikonsernin

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat

Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Asiantuntijapalvelut Uudistuvan liiketoiminnan osaajat Joensuun Tiedepuisto Oy 8,2 M liikevaihto v. 2012 34 henkilökunta 23 vuotta Omistuspohja Joensuun kaupunki 86 % Itä-Suomen yliopisto 7 % Finnvera

Lisätiedot

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ

LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ LUT:n strategia 2015 YHDESSÄ Painopistealueet Kestävän kilpailukyvyn luominen Kansainvälinen Vihreä energia ja teknologia Venäjä-yhteyksien rakentaja Yhdessä Painopisteemme ovat monitieteisiä kokonaisuuksia

Lisätiedot

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta

Kyselyn ensitulokset. Lape seminaari Anna Saloranta Kyselyn ensitulokset Lape seminaari 22.8.2017 Anna Saloranta Anna Saloranta Johtamiskorkeakoulu&SOC 22.8.2017 Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma Muutoskokonaisuus I: Lapsen oikeuksia vahvistava toimintakulttuuri

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013

Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Yritystoiminnan kehittämisedellytykset EU-ohjelmakaudella 2007-2013 Hallitusohjelma Rakennerahasatokausi 2007-2013 Pirkanmaan TE-keskuksen tulossuunnitelma 2008 Pirkanmaan ennakointipalvelu Tutkimuspäällikkö,

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Koulutukset syksyllä 2005

Koulutukset syksyllä 2005 Koulutukset syksyllä 2005 Agendi Modus Tuumasta toimeen yrittäjyyskasvatushankkeen tarjoama täydennyskoulutus eteläkarjalaisille opettajille. Koulutusteemoina mm. yrittävä elämänasenne, ideasta tuotteeksi,

Lisätiedot

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN

TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN TERVETULOA TIEDOTUSTILAISUUTEEN Kainuun Etu Oy - yritysten kehittämistä vuodesta 2001 - Palvelualojen (B-to-B) esiselvitys 2009 Lehdistötilaisuus 30.12.2009 klo 10.00 Harri Mähönen, Suomen Osaamistalo

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja

Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Aidosti asiakaslähtöinen kunta? Tekijän ja tutkijan havaintoja Keva 1.4.2014 ----------------------------------- Kari Hakari Tilaajajohtaja, HT Tampereen kaupunki Uusi julkinen hallinta hallinnonuudistusten

Lisätiedot

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY

Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa. kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksien edistäminen Etelä-Karjalassa Päivi Ovaska Projektipäällikkö Saimaan ammattiopisto Sampo Antti Oravuo Yritysasiantuntija Imatran seudun kehitysyhtiö KEHY Yrittäjyysvalmiuksen edistämistä

Lisätiedot

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes

EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan. Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Mistä massit? Horisontti 2020 - rahoitusmahdollisuudet liiketoimintaan Martti Korkiakoski Tekes EVE Business Breakfast 30.9.2015 Tekesin ohjelman lisäarvopalvelu Teemana

Lisätiedot

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana

Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND LTD Teollisuuden uudistuminen - innovaatiot uuden nousun mahdollistajana Antti Vasara, toimitusjohtaja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy Joensuu 7.2.2017: Älyä

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006

ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 ITÄ-SUOMEN LIIKETOIMINTAOSAAMISEN VERKOSTO 19.4.2006 PROF. MARKKU VIRTANEN HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU PIENYRITYSKESKUS 5.10.2005 Markku Virtanen LT-OSAAMISEN VERKOSTON MAKROHANKKEEN KUVAUS Makrohankkeen

Lisätiedot

Heikki Waris instituutin toimintasuunnitelma 2017

Heikki Waris instituutin toimintasuunnitelma 2017 Heikki Waris instituutin toimintasuunnitelma 2017 Mirja Satka Käsitelty Soccan neuvottelukunnassa 1.2.2017 Avaintehtävät instituutissa vuonna 2017 Sosiaalityön käytäntöjen tiedontarpeita palveleva tutkimus

Lisätiedot

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3)

Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Biotalouden liiketoiminnan kehittämisen koulutus (YABIAI15A3) code name 1 2 sum YABIA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YABIA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal

Lisätiedot

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke

TechnoGrowth 2020. Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke TechnoGrowth 2020 Teknologia- ja energia-alan yritysten yhteistyön, uudistumisen ja kilpailukyvyn vahvistamisen kehittämishanke Hanketiedot Hankkeen nimi: TechnoGrowth 2020 teknologia- ja energia-alan

Lisätiedot

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki

Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä. Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Opi ja kasva -konferenssi osaamisen kehittämisen välineenä Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki Konferenssi on osaamisen kehittämisen prosessi, jonka tavoitteena on 1. tuoda esille ne osaamiset, joita

Lisätiedot

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland

Team Finland ajankohtaiskatsaus. Marko Laiho, TEM Team Finland Team Finland ajankohtaiskatsaus Marko Laiho, TEM Team Finland Tekesin Serve-ohjelman tutkimusbrunssi 16.12.2013 TEAM FINLAND: TAUSTAA JA TARKOITUS Team Finland -verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita,

Lisätiedot

Kokemuksia hanketoiminnasta

Kokemuksia hanketoiminnasta Kokemuksia hanketoiminnasta Erasmus + -ohjelman infotilaisuus ammatilliselle ja yleissivistävälle koulutukselle Hakukierros 2015 Turku 22.10.2014/Hannu Koivisto, Kv-koordinaattori Kokemuksia hanketoiminnasta

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa

Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Parempaan ja tuottavampaan työelämään Satakunnassa Pori 2.9.2015 Anne Jortikka Visio Työelämästrategia Suomen työelämä Euroopan paras vuoteen 2020 Työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikainen kehittäminen

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille

Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Kansainvälisyys kilpailuetu! CIMOn tarjonta yrityksille Anni Kallio CIMO 16.4.2015 CIMOn perustehtävä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön

Lisätiedot

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille

Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tekesin Green Growth -ohjelman rahoitus ja palvelut yrityksille Tuomo Suortti 25.10.2011 DM Esityksen runko Vihreän kasvun palikat ja ohjelman tavoitteet Ohjelman kohderyhmät Sparrauskysymyksiä: Mistä

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot