Asiakaslehti Nro TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslehti Nro 5 2006 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS"

Transkriptio

1 Asiakaslehti Nro TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

2 Kuvassa vasemmalta Anne Vauhkonen, Mikko Ruohonen, Marketta Saikku, Harri Talonen ja Sari Saastamoinen Kasvu, kumppanuus, kansainvälistyminen KKK Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulusta on kehittynyt Suomen suosituin kauppatieteiden opinahjo. Samalla kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos on kasvanut yli 30 asiantuntijan palveluyksiköksi ja liiketoimintaosaamisen monipuoliseksi kehittäjäksi. Synergosin tarkoituksena on edistää liiketoimintaosaamista yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä niiden yhteistoiminnassa. Synergos on nykyisin osaamiseltaan ja resursseiltaan alan osaamiskeskittymä Suomessa. Tässä erikoisnumerossa esittelemme nykyisen henkilökuntamme vuoden 2006 alussa ryhmiteltynä osaamisalueittain.tavoitteenamme on edelleen kehittää omaa toimintaamme ja vahvistaa resurssejamme tarjotaksemme yhteistyökumppaneillemme aina uusinta tietoa, taitoa ja innovaatioita, jotka luovat yhteistyökumppaneillemme kasvun edellytyksiä sekä toimivat kasvun siemenenä ja kehityksen lähteenä. 2 Innovatiivinen ja osaava työyhteisö Synergosin palvelutoiminnan perinteisiä osaamisalueita ovat olleet jo 15 vuoden ajan asiakassuhteiden ja arvoketjujen johtaminen, public-private yhteistyön johtaminen ja kasvuyrittäjyyden edistäminen. Viime vuosina olemme laajentaneet toimintaamme myös ympäristöjohtamisen, työhyvinvoinnin johtamisen sekä yrittäjyyskasvatuksen teema-alueille. Näillä alueilla toimivien ryhmien kansainväliset verkostot ovat laajat ja niiden toiminta on erittäin arvostettua. Työyhteisömme on laadukas tiede- ja osaamiskeskus, jossa henkilöstön avoin ja monitasoinen vuorovaikutus synnyttävät uudenlaista ajattelua, toimintaa ja innovaatioita. Tältä osin Synergos on suomalaisen innovaatiojärjestelmän edelläkulkija ja innovatiivinen kehittäjä sekä uusien liiketoimintamahdollisuuksien avaaja. Tylevaisuuden kasvun tekijät Tulevaisuuden toimintaympäristömme on yhä kansainvälisempi. Tämä muutos haastaa myös suomalaiset vahvistamaan kansainvälistä osaamistaan, rakentamaan uusia toimivia yhteistyöverkostoja ja hakemaan uutta kasvua. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu pyrkii vastamaan ajan haasteisiin. Esimerkiksi Asia Business Academyn käynnistäminen on vahva osoitus toimimisesta uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja kansainvälisen liiketoimintaosaamisen kehittämiseksi. Synergosin vuoden 2006 teemat ovat kasvu, kumppanuus ja kansainvälistyminen. Nämä teemat ja kuluvan vuoden toiminta luovat vahvaa pohjaa menestyksekkääseen tulevaisuuteen. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu ja sen palveluyksikkö Synergos haluavat olla kanssanne tekemässä tulevaisuutta. Mikko Ruohonen professori, johtaja (03) Harri Talonen johtaja (03) Sari Saastamoinen amanuenssi (03) Marketta Saikku kv-koordinaattori (03) Anne Vauhkonen koulutus- ja kehittämispäällikkö (03)

3 Tutkimus- ja kehittämisohjelmat työhyvinvoinnin parantamiseksi Kuvassa vasemmalta Pia Siekkinen, Kirsi Heikkilä, Marja-Liisa Manka, Anita Keskinen ja Sanna Rytövuori. Työhyvinvoinnin johtamisen tutkimus- ja kehittämistiimi edistää organisaatioiden osaamista sekä parantaa organisaation kilpailukykyä ja tuloksellisuutta lisäämällä henkilöstön työhyvinvointia sekä työn ja muutosten hallintaa. Työhyvinvointiin vaikuttavat niin johtaminen, organisaatiokulttuuri sekä työn luonne kuin organisaation jäsenten henkilökohtaiset ominaisuudetkin. Tiimissä sovelletaan ja tuotteistetaan viimeisintä tutkimustietoa yritysten käyttöön kehitystoimintaa ohjaaviksi malleiksi. Lisäksi hankkeissa kehitetään ja valmennetaan muutosagentteja työyhteisöihin, jotta niihin jäisi osaamista projektien päättymisen jälkeenkin. Esimerkiksi Tiikerinloikka työniloon ja tulokseen projektista valmistuu keväällä noin 60 työhyvinvointivalmentajaa, jotka toimivat organisaatioissaan työhyvinvoinnin valtuutettuina. Aihe on erittäin ajankohtainen Viime vuosien muutokset työelämässä tekevät työhyvinvoinnista erittäin ajankohtaisen aiheen. Kiire ja aikapaineet ovat lisääntyneet työelämässä. Uupumus on varsin yleistä ja ihmiset väsyvät entistä nuorempina. Puristuksesta paetaan eläkkeelle: työkyvyttömyyseläkkeelle jäävien keskiikä on noin 50 vuotta.niiden suurimmaksi syyksi ovat nousseet mielenterveysongelmat. Yrityksen kilpailukyky riippuu tänä päivänä ratkaisevasti henkilöstön osaamisesta ja motivaatiosta. Henkilöstön tyytyväisyys vaikuttaa myös organisaation tuloksellisuuteen. Siksi ei ole yhdentekevää, kulkeeko henkilöstö työn ilon vai uupumuksen polkua työssään. Työhyvinvointiakin voidaan johtaa ja siihen voidaan vaikuttaa. Käynnissä olevia hankkeita: Tiikerinloikka työniloon ja hyvinvointiin (TYKES). Tavoitteena työhyvinvoinnin kehittäminen noin 30 työyhteisössä. Mahdollisuuksien talo (ESR). Tavoitteena on luoda työhyvinvoinnin palvelukeskus, helposti lähestyttävä helpdesk, joka auttaa asiantuntijaverkoston avulla erityisesti pk-yrityksiä sekä kuntia henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä ja human resource asiantuntemusalueella. Competence 50+ (Länsi-Pirkanmaan Koulutuskuntayhtymä). Tutkimus ikääntyvien aikuisten opiskelusta ja oppimisesta. Lähis I ja II: Lähiesimieskoulutuksella tuloksiin -kehittämisohjelma (ESR) Kehittämisohjelmien päätavoitteena on kehittää yrityksen esimiestoimintaa ja sitä kautta parantaa koko työyhteisön hyvinvointia, toiminnan tuloksellisuutta, kannattavuuden ja tuottavuuden kehittymistä sekä tutkia näiden tekijöiden välisiä riippuvuussuhteita. Marja-Liisa Manka professori Anita Keskinen projektipäällikkö Pia Siekkinen työhyvinvointivalmentaja Kirsi Heikkilä tutkija (03) Sanna Rytövuori koulutussuunnittelija (03)

4 Synergosin tutkimus- ja arviointihankkeet luovat VARMUUTTA VALINTOIHIN Vasemmalta Mari Kaurijoki, Marko Laiho, Elina Vulli, Milla Alanärä, Riitta-Liisa Larjovuori ja Hanna Willner. Synergos on jo pitkään toteuttanut erilaisia tutkimus- ja arviointihankkeita, joiden tulokset ovat suoraan sovellettavissa käytännön kehittämistyöhön ja liiketoimintaan. Pyrimme todelliseen kumppanuuteen yhteistyöorganisaatioidemme kanssa panostamalla yksilöllisiin ja innovatiivisiin tutkimusratkaisuihin sekä palvelukokonaisuuksiin. Innovatiivisia ratkaisuja Tutkimusprojektimme toteutetaan aina asiakaslähtöisesti, asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Siksi me räätälöimme jokaisen tutkimusprojektimme vastaamaan mahdollisimman hyvin asiakkaan tiedontarpeita. Tutkimusprojektimme toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa tarkoituksena löytää yhdessä innovatiivisia ratkaisuja toiminnan kehittämiseen. Erityisosaamisalueita Asiakassuhteiden ja arvoketjujen johtaminen. Asiakassuhdetutkimuksissa kartoitamme asiakaskunnan rakennetta, asiakastyytyväisyyttä ja tunnistamme asiakkaiden päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ja arvostuskohteita.tutkimukset tuovat uutta tietoa asiakkaiden segmentoimiseksi ja markkinointitoimenpiteiden kohdentamiseksi sekä omien menestystekijöiden tunnistamiseksi. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkinä valtakunnallisten yritysten kuten VVO:n asiakas- ja yrityskuvatutkimukset ja Alma Media Interactive Oy:n asunto- ja autokaupan asiakastutkimukset Public Private Partnershipin johtaminen. Julkinen sektori osallistuu esimerkiksi hanketoiminnan rahoittamisen ja yrityspalvelujen tuottamisen muodossa elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen. Hanketoiminnan vaikutusten tunnistaminen ja arviointi, erilaisten palvelukokonaisuuksien ja toimintamallien arviointi sekä kehittämismahdollisuuksien määrittäminen ovat olleet luonteva osa Synergosin toimintaa. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkinä kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tehdyt laajat arviointitutkimukset Julkinen tuki matkailuhankkeisiin Suomessa vuosina ja Finpro ry:n vientikeskusverkoston alueellinen kattavuus ja kehittäminen Tulevaisuuden ennakointi ja johtaminen. Ennakointitutkimuksilla kartoitamme tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksia. Ennakointitutkimuksessa tunnistamme toimintaympäristössä tapahtuvia megatrendejä, heikkoja signaaleja ja toimialojen kehityssuuntia sekä arvioimme tunnistettujen muutostekijöiden ja muutosprosessien käytännön vaikutuksia.tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksien tunnistaminen onkin ollut erittäin tärkeä osa myös yksikkömme tekemiä kehittämisstrategioita esimerkiksi matkailualalla. Näistä tutkimuksista ovat esimerkkeinä Pirkanmaan TE-keskukselle tehdyt ennakoivat klusterianalyysit useilla eri toimialoilla. Käynnissä olevia tutkimushankkeita Synergoksessa on parhaillaan käynnissä Tampereen teattereiden yhteinen asiakastutkimus ja kuluttajatutkimus kulttuuripalvelujen käytöstä ja tarjonnasta Tampereella, VVO:n yrityskuvatutkimukset sekä arvointitutkimukset matkailun taloudellisista vaikutuksista Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Marko Laiho, tutkimuspäällikkö (03) , Milla Alanärä, tutkimusassistentti (03) Mari Kaurijoki, tutkija (03) Elina Vulli, tutkija (03) Hanna Willner, tutkija (03) , Riitta-Liisa Larjovuori, tutkija (03)

5 Ympäristöjohtamisen ja teollisen ekologian TUTKIMUSRYHMÄ Vasemmalta Jouni Korhonen, Saija Helin, Mari Ainasoja, Anna Vainikainen ja Audrey Mayer. Ympäristöjohtamisen ja Teollisen Ekologian Tutkimusryhmä tutkii yritysten ja yritysverkostojen ympäristökysymyksiä Suomessa ja globaalisti. Ympäristöjohtaminen tarkastelee yksittäisten yritysten ympäristövaikutuksia ja niiden hallintakeinoja. Teollinen ekologia on systeemilähtöinen, laajempi suuntaus, jossa keskitytään teollisuuden materiaali- ja energiavirtoihin, niiden hallintaan ja johtamiseen. Materiaali- ja energiavirtoja optimoimalla saavutetaan säästöjä, mm. materiaalien hankintakustannuksissa ja jätehuoltomaksuissa. Ympäristömyönteiset ratkaisut avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kuten tuotannon sivutuotteiden myynti raaka-aineeksi. Kansainvälinen tutkimusryhmä ja verkostot Kansainvälistä tutkimusryhmää ja -verkostoa johtaa tutkimusohjelmajohtaja, akatemiatutkija, dosentti Jouni Korhonen. Erikoistutkijana toimii yhdysvaltalainen tohtori Audrey Mayer. Audrey täydentää ryhmän osaamista luonnontieteellisellä asiantuntemuksellaan.tutkimusryhmä osallistuu aktiivisesti mm. kahden kansainvälisen julkaisun toimittamiseen ja julkaisemiseen, alan kansainvälisten tutkimusjärjestöjen toiminnan johtamiseen sekä arvostettujen alan konferenssien järjestämiseen seuraavasti: Progress in Industrial Ecology An International Journal, päätoimittaja J. Korhonen, Helin ja Vainikainen toimitusassistentteja, Journal of Cleaner Production, apulaispäätoimittaja J.Korhonen, International Sustainable Development Research Society, puheenjohtajina Richard Welford ja J. Korhonen, hku.hk /sdconf06 12th Annual International Sustainable Development Research Conference, Hong Kong, The Centre for Urban Planning and Environmental Management, University of Hong Kong, Suomen Teollisen Ekologian Seura, puheenjohtaja J.Korhonen Käynnissä olevia tutkimushankkeita Suomen Akatemia rahoittaa Korhosen Akatemiatutkijan virkaa ja Getting deeper with DRIL: Building industrial ecosystem indicators-hanketta. Tutkimuksissa rakennetaan laadullisia ja kvantitatiivisia indikaattoreita ja mittareita metsä- ja energiateollisuuden materiaalivirroille. Emil Aaltosen Säätiön rahoittamassa hankkeessa analysoidaan alueellista/paikallista yritysverkostoa. Ryhmä on kumppanina EU:n e- LUP -projektissa, jossa kehitetään Internet-pohjaisia ympäristöjohtamisen työkaluja itäeurooppalaisille metsäteollisuusyrityksille. : Jouni Korhonen tutkimusohjelmajohtaja, dosentti, FT, akatemiatutkija Audrey Mayer erikoistutkija, Ph.D Saija Helin projektipäällikkö, HM Anna Vainikainen tutkimusassistentti, MMM

6 Synergos kehittää liiketoimintaosaamista 2+2=5 Vasaemmalta Najmal Hasan, Anne Pekkala, Jaana Roschier, Lea Ahoniemi, Merja Ahonen, Liisa Teerenhovi ja Veikko Somersalmi. Kreikan sana synergos tarkoittaa yhdessä tekemistä. Yritysmaailmassa synergia viittaa siihen, kun kaksi tai useampi yksikkö tuottaa lisäarvoa tekemällä yhteistyötä. Usein synergiasta käytetään ilmaisua 2+2=5. Lisäarvoa syntyy esimerkiksi kun tietotaitoa jaetaan keskenään (best practice -käytännöt ja benchmarking). Lisäarvon tuottamisen lähtökohtana Synergosissa on soveltava kauppatieteellinen tutkimus. Niistä saatuja tuloksia ja niissä tehtyjä arviointeja sovelletaan käytäntöön yhteistyöorganisaatioissa räätälöityjen koulutus- ja kehittämishankkeiden avulla. Synergos on uudenajan akateeminen työyhteisö, jossa eri tieteenalojen työntekijät (tutkijat, kouluttajat ja kehittäjät) ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään ja ennen kaikkea ulkoisten sidosryhmien kanssa. 6 Lisäarvoa julkisen palvelujärjestelmän uudistumiseen Suomessa julkisen sektorin palvelujärjestelmä on suurien rakenteellisten ja sisällöllisten muutosten kohteena seuraavan vuosikymmenen aikana. Selviytyäksemme muutoshaasteista ja -prosesseista tarvitsemme maahamme uutta palveluyrittäjyyttä sekä uudenlaista kumppanuutta julkisten ja yksityisten toimijoiden kesken. Tässä työssä Synergos on maamme kärjessä. Esimerkiksi hyvinvointialalla on meneillään valtakunnallista mainetta saanut Hyvinvointialan palveluyrittäjyys-hanke ja puolustusministeriön toimialalla on tehty useita onnistuneita arvioita toiminnan uudelleen järjestämisestä ja kumppanuusohjelman vahvistamisesta. Kansainvälinen mielenkiinto on suuntautunut Intian uusiin mahdollisuuksiin. Intian valtavat uudet markkinat haastavat Suomen koko julkisen vientijärjestelmän ja akateemisen yhteisön kokoamaan voimavarojaan ja kohdentamaan niitä koordinoidusti. Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun Asia Business Academy on mitä luontevin organisaatio kokoamaan suomalaiset tahot yhteen ja toimimaan kaikkia tahoja hyödyntävästi, synergiaa synnyttäen. Käynnissä olevia hankkeita Parhaillaan on Synergosissa käynnissä mm. kolmivuotinen hyvinvointipalveluyrittäjyyden Lea Ahoniemi kehittämispäällikkö (03) Veikko Somersalmi ohjelmajohtaja (03) Jaana Roschier koulutussuunnittelija (03) kehittämishanke Pirkanmaalla HYKE, Liiketoimintaosaamisen perusopinnot Tampereella, Valkeakoskella ja Vammalassa, arviointitutkimus tilaaja-tuottaja -palvelutuotannon kehittämisestä puolustusvoimissa sekä suomalaisten yritysten etabloitumista Intian markkinoille edistävä Asia Business Academy. Merja Ahonen koulutussihteeri (03) Najmal Hasan ohjelmajohtaja / Asia Business Academy Liisa Teerenhovi projektiassistentti (03) Anne Pekkala toimistosihteeri (03)

7 YRITTÄJYYSKASVATUS kauppakorkeakouluun Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus- ja opetustoiminta on siirtynyt vuodenvaihteessa osaksi Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulua ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosia. Integroituminen kauppakorkeakouluun vahvistaa liiketoimintaosaamisen, yrittäjyyden ja kansainvälisen e-oppimisen verkoston sekä työhyvinvoinnin ja kestävän kehityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa. Tutkimusprofessori Paula Kyrön johtamaan toimintaan Hämeenlinnassa kuuluu tiedeperusteista opetusta, tutkimusta sekä kansallisia ja kansainvälisiä tutkimus- ja kehityshankkeita. Yrittäjyyskasvatuksen kehitys- ja koordinointitiimi (vasemmalta)kati Mattsson, Paula Kyrö, Sari Nyrhinen, Mari Raatikainen, Sanna Puonti, Aura Lehtonen ja Katja Piiksi Yrittäjyyskasvatuksen tutkimus ja opetus Yrittäjyyskasvatus on kansainvälisesti yksi nopeimmin laajentuneita teema-alueita yliopistoopetuksessa ja Suomessa sitä opetetaan kouluissa yleisesti. Eurooppalainen tutkimustraditio ja yrittäjyyden dynamiikan tutkiminen on 2000-luvulla vahvistunut. Kyrön johtaman EntRetutkimusryhmän ytimessä on yrittäjämäisen toiminnan ja oppimisen dynamiikan tutkimus sekä näihin liittyvät metodologiset ratkaisut. Monitieteisen ryhmän tutkijat lähestyvät näitä mm. johtamisen, opetuksen, koulutuksen ja oppimisympäristöjen, yrittäjyyteen identifioitumisen, yrittäjyysintentioiden, ohjausprosessien ja virtuaalisen oppimisen näkökulmista erilaisissa konteksteissa. Yrittäjyyskasvatuksessa on kaksi opintokokonaisuutta, yliopistokonsortiossa toteutettava 25 opintopisteen kokonaisuus ja 35 opintopisteen tutkimusorientoituneet opinnot sekä jatkoopintoseminaari.tutkimuksen ja opetuksen tueksi Hämeenlinnaan on perustettu yrittäjyyskasvatuksen tieteellinen kokoelmakirjasto, joka on tutkijoiden ja opiskelijoiden käytössä. Lisäksi opetuksen tukena on yhteistoiminnallinen EntreNet oppimisympäristö (www.entrenet.fi). Verkottumista ja kansainvälistä yhteistyötä Tampereen yliopisto toimii jo toista vuotta valtakunnallisena yrittäjyyskasvatuksen koordinaatioyliopistona ja on valittu Hämeenlinnassa yhdeksi alueen kärkihankkeista. Yrittäjyyskasvatus kuuluu useaan eurooppalaiseen yliopistoverkostoon ja tekee sen lisäksi tekee yhteistyötä yksittäisten yliopistojen kanssa. Esimerkiksi BE- PART (Baltic Entrepreneurship Partners) hankkeessa kehitetään yrittäjyyden opetusta ja alueellista yhteistyötä kymmenen yliopiston verkostossa. LBP (Learning Business Plan) hanke puolestaan kehittää virtuaalista liiketoimintasuunnitelman oppimisen simulointityökalua Berkleyn globaalissa neurosumean logiikan verkostossa yhdessä Helsingin yliopiston kanssa. European Summer University on Entrepreneurship research verkosto järjestää Hämeenlinnassa ensi kesänä viikon kestävä Paula Kyrö tutkimusprofessori Katja Piiksi opetusteknologiapäällikkö Aura Lehtonen hankekoordinaattori Mari Raatikainen opetuksen koordinaattori kansainvälisen tutkijatapaamisen, johon osallistuu tohtori-opiskelijoita ja heidän ohjaajiaan pääasiassa Euroopan eri yliopistoista. Verkostot tuottavat yhdessä myös kansainvälisiä julkaisuja. Vuonna 2005 ilmestyi kaksi teosta: Fayolle, A., Uljin, J., Kyrö, P. (eds.) (2005) Entrepreneurship Research in Europe: Perspectives and Outcomes, Cheltenham: Edward Elgar. Kyrö, P. & Carrier C.(eds.) 2005:The Dynamics of Learning Entrepreneurship in a Cross Cultural University Context, Entrepreneurship Education Series. Sari Nyrhinen projektiassistentti Sanna Puonti graafinen suunnittelija Kati Mattsson julkaisusihteeri

8 Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampere käyntios. Åkerlundinkatu 2 A 4. krs, Tampere postios TAMPEREEN YLIOPISTO puh fax Valkeakoski Tietotie Valkeakoski Hämeenlinna Korkeakoulunkatu Hämeenlinna fax puh Julkaisija Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu,tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos SynergosNews ilmestyy kahdesti vuodessa Päätoimittaja Harri Talonen Toimituksen osoite Åkerlundinkatu 2 A, Tampereen yliopisto, puh , fax , Ulkoasu Studio Mielikuva Oy/Jussi Kiiskilä Painopaikka Kirjapaino Öhrling Oy / 2006

Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS

Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS Asiakaslehti Nro 4 2005 TAMPEREEN YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULU TUTKIMUS- JA KOULUTUSKESKUS SYNERGOS OSAKSI KAUPPAKORKEA- KOULUA 15 vuoden ikään ehtinyt Liiketaloudellinen tutkimus- ja koulutuskeskus liittyy

Lisätiedot

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia

MUUTTUVA MATKAILU. - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005. - toimintamalleja ja tuloksia MUUTTUVA MATKAILU - tietoa matkailusta ja matkailuelinkeinosta MATKAILUN VERKOSTO-OSAAMISKESKUS 3/2005 - toimintamalleja ja tuloksia yritysten ja yritysverkostojen hyödynnettäviksi SISÄLLYSLUETTELO Johdanto...5

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla

Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulutoiminta Ylä-Pirkanmaalla Selvitystyön loppuraportti 15.3.2006 1. Johdanto Pirkanmaan maakuntakorkeakoulutoiminnan lähtökohtana on tasapainoinen alueellinen kehittäminen. Tavoitteena

Lisätiedot

Projektitoiminta 1/2008

Projektitoiminta 1/2008 Projektitoiminta 1/2008 Projektiyhdistys ry:n jäsenlehti Vol. XXXI, ISSN 1455-4178 KOULUTUS JA OPPIMINEN 10 Innovaatioyliopisto voi mullistaa projektihallinnon koulutuksen 44 Projektijohtamisen huippuosaaminen

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013. Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille -ohjelma 2006 2013 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Tutkimusprojektijulkaisu 2013 2 Tutkimustuloksista arvoa liiketoimintaan Lukijalle Tekesin Serve

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta

MERCURIUS. Ennakointitieto poliisijohdon apuna. Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 1 /2008 MERCURIUS Taru From: Radical Futures -verkostossa tulkitaan tulevaisuutta Ennakointitieto poliisijohdon apuna P ÄÄKIRJOITUS Tulevaisuuden hahmottaminen Juha

Lisätiedot

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta

PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen palveluliiketoiminta LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA D 22 Irma Vahvaselkä & Kaarina Murtola (toim.) PALVELULIIKETOIMINTA KEHITTÄMISEN YTIMESSÄ! Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma (2008-2010) Teollinen

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013

Hankkeita, toimintaa, tuloksia. EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Hankkeita, toimintaa, tuloksia EU:n rakennerahastokausi 2007 2013 Vipuvoimaa EU:lta 2007 2013 Rakennerahastot Suomessa Mitä Euroopan unionin rakennerahastoilla on saatu aikaan Suomessa? E uroopan unionin

Lisätiedot

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla

Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä Pirkanmaalla 2 PROJEKTEISTA PROSESSEIHIN PITKÄJÄNTEISTÄ ALUEKEHITTÄMISTÄ PIRKANMAALLA Projekteista prosesseihin pitkäjänteistä aluekehittämistä

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vuosikertomus 2004 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2004 SISÄLTÖ Suomen menestyksen uusi suunta: edelläkävijäksi teknologian soveltajana Yliasiamiehen katsaus 2 Keskittäminen lisää vaikuttavuutta 4 Kohti innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme

8 Uudistamme 12 Vaikutamme 16 Verkotamme Vuosikertomus 2006 Rakennamme huomisen menestyvää Suomea Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, joka edistää yhteiskuntamme hyvinvointia eduskunnan valvonnassa.

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys

HEALTH CAPITAL. Esiselvitys HEALTH CAPITAL Esiselvitys Life Science -alojen tutkimus, innovaatio- ja yrityskeskittymän kehittäminen Helsingissä ja Helsingin yliopistossa yhteistyössä keskeisten kumppaneiden kanssa Mikko Alkio 30.1.2015

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yrittäjyys ja pk-yritysten johtaminen Suvi Hämäläinen YRITTÄJYYSKASVATUS YHTEISTYÖVERKOSTOISSA 1. työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Timo Pihkala

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke

Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke Eila Jussila, Jouni Hytönen, Hannele Salminen (toim.) Yrittäjyyskasvatus ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa benchmarking-hanke KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON VERKKOJULKAISUJA

Lisätiedot

FinChi-innovaatiokeskus

FinChi-innovaatiokeskus Ville Valovirta Torsti Loikkanen Jani Saarinen FinChi-innovaatiokeskus Toiminnan arviointi ja suositukset KTM Julkaisuja 23/2007 Teknologiaosasto Julkaisusarjan nimi ja tunnus Käyntiosoite Postiosoite

Lisätiedot

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto. Vuosikertomus 2000 Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Vuosikertomus 2000 Sitra edistää Suomen taloudellista hyvinvointia kehittämällä uutta ja menestyvää yritystoimintaa rahoittamalla osaamisen kaupallistamista edistämällä

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET

LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET LAuREA-AMMATTIkORkEAkOuLuN JuLkAISuSARJA B 32 Elina Ora-Hyytiäinen (toim.) LEARNING BY DEVELOPING TOIMINTAMALLI JA ARVIOINNIN HAASTEET Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 32 Learning by Developing

Lisätiedot

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015)

Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi. Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Kauppatieteellisen alan koulutuksen ja tutkimuksen rakenteellinen kehittäminen ja profilointi Loppuraportti (tarkistettu 27/3/2015) Sisällysluettelo Toimeksianto... 2 Tiivistelmä... 4 Kauppatieteellistä

Lisätiedot

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut

Oulun yliopiston EU-hankkeet. Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Oulun yliopiston EU-hankkeet Pohjois-Pohjanmaan EU-hankehaku 30.10.2008 ja sitä edeltävät haut Painetun elektroniikan ja biomateriaalien tutkimusympäristö HAKIJA: Oulun yliopisto, sähkö- ja tietotekniikan

Lisätiedot

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa

Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sivu 1 Tuottavuuden pyöreä pöytä 7.3.2007 Sihteeristön katsaus tuottavuuden ja työelämän laadun kehittymiseen Suomessa Sisältö

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta

YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Riitta Makkonen & Pilvi Purmonen (toim.) YHTEYKSIÄ POHJOIS-KARJALASTA Näkökulmia yhteys- ja palvelukeskusalasta Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Innovoiden eteenpäin?

Innovoiden eteenpäin? Sente SENTE työraportteja 18/2008 Special Working Paper on Self-Renewal Capacity Innovoiden eteenpäin? Helsingin, Oulun, Vaasan ja Lahden kaupunkiseutujen innovaatiostrategioiden tarkastelua Sini Lempinen

Lisätiedot