Suomen maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön vuotuinen toimintasuunnitelma 2007.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön vuotuinen toimintasuunnitelma 2007."

Transkriptio

1 Suomen maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön vuotuinen toimintasuunnitelma Joulukuu

2 1. Maaseutuverkoston toiminta Maaseutuverkosto on toimintatapa, joka kokoaa yhteen kaikki Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat. Maaseutuverkoston koordinoijana ja palvelujen tuottajana toimii maaseutuverkostoyksikkö. Maaseutuverkostoyksikkö aloitti toimintansa Maaseutuverkostoyksikön asiantuntijat eli verkostotiedottaja, verkostovalmentaja, nätverksombudsman, verkostoasiamies ja verkostosihteeri aloittivat työnsä loka-marraskuun aikana. Henkilöstöä haettiin kesäkuussa avoimella haulla. Maaseutuverkostoyksikön päivittäisestä johtamisesta vastaa maaseutuverkostoyksikön johtaja (nimitys ). Maaseutuverkostoyksikkö toimii hallinnollisesti maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston yksikkönä, mutta käytännössä hyvin itsenäisesti. Maaseutuverkostoyksikön toimipaikka on Seinäjoki. Maaseutuverkostoyksikkö sijoittuu alkuvaiheessa väliaikaisiin toimitiloihin Seinäjoen Kampustalolle. Tammikuussa 2008 maaseutuverkostoyksikkö muuttaa Teknologiakeskus Framin kiinteistöön yhdessä Maaseutuviraston kanssa Ohjausryhmätyöskentely Maaseutuverkostoyksikön työtä ohjaa maaseutuverkoston ohjausryhmä. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut ohjausryhmän syyskuussa Ohjausryhmän tärkeimpiä syksyn tehtäviä ovat maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön toiminnan strateginen linjaus, toiminta- ja vuosisuunnitelmien käsittely, mahdollisen ostopalvelusopimustarpeen määrittely sekä tarvittavien työryhmien asettaminen. Aikataulusuunnitelma: Teknisen avun ja maaseutuverkoston ohjausryhmä Ohjausryhmän nimeämisen valmistelutyö yhteistyössä oikeudellisen yksikön kanssa Ohjausryhmän asettaminen Ohjausryhmän kokouksen valmistelu Ohjausryhmän kokous Ohjausryhmän kokous Ostopalvelusopimusten tekeminen Maaseutuverkoston ohjausryhmä määrittelee vuotuisen toimintasuunnitelman puitteissa tarpeet mahdollisille ostopalvelusopimuksille. Ostopalvelusopimukset laaditaan määräaikaisiksi. 2

3 1.3. Työryhmät Maaseutuverkoston ohjausryhmä asettaa työryhmiä eri osaamisalueille ja sidosryhmien tarpeiden mukaan. Näitä ovat toiminnan alkuvaiheessa: innovaatioryhmä, vuorovaikutusryhmä, Leader-ryhmä sekä alueiden välisen yhteistyön ryhmä. Innovaatioryhmä edesauttaa tieteen ja tutkimuksen innovaatioiden sekä maaseutupolitiikan soveltamista käytännön työhön. Vuorovaikutusryhmä toimii viestintätarpeiden foorumina. Leader-ryhmä on toimintaryhmätyön kehittämisen voimavarana. Alueiden välisen yhteistyön ryhmä luo ja kehittää toimintamalleja kansallisen ja kansainvälisen yhteistyön edistämiseksi. Kuhunkin työryhmään kutsutaan vähintään viisi eri sidosryhmien asiantuntijaa. Tarvittaessa työryhmien kokouksiin voidaan kutsua muita asiantuntijoita. Työryhmien tavoitteena on luoda osallistumisen väyliä maaseutuverkoston kehittämiseksi. Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Maaseutuverkostoyksikön asiantuntijat toimivat työryhmien sihteereinä. Työryhmien toimiaika on pääsääntöisesti kaksi vuotta. Toimintaryhmien diaarijärjestelmän kehittämistä ja ylläpitoa varten perustetaan diaarijärjestelmän projekti- ja ohjausryhmät. Diaarijärjestelmän toteuttamisesta vastaa maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike. Maaseutuverkostoyksikön henkilöstö voi myös osallistua kutsuttuna eri organisaatioiden ja sidosryhmien työ- ja ohjausryhmien työskentelyyn Vuosittain järjestettävä valtakunnallinen seminaari Maaseutuverkostoyksikkö järjestää vuosittain avoimen ja valtakunnallisen seminaarin maaseutuverkoston osallisille. Seminaarin tavoitteena on tiedottaa maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön ajankohtaisista asioista sekä toimintasuunnitelmista ja toiminnan tuloksista. 2. Kuvaus maaseutuverkoston toiminnasta ja maaseutuverkostoyksikön tuottamista palveluista Maaseutuverkoston toiminnasta vastaa maaseutuverkostoyksikkö. Maaseutuverkostoyksikkö tuottaa palveluita Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijoille, kaikki neljä toimintalinjaa huomioiden. Palvelut tuotetaan suomeksi ja ruotsiksi Maaseutuverkoston muodostaminen Maaseutuverkoston muodostavat maaseudun kehittämisohjelmia toteuttavat maaseudun kehittäjäorganisaatiot. Kevään 2007 sidosryhmäneuvottelut loivat pohjaa maaseutuverkoston muodostumiselle. Maaseutuverkostoon voi myös ilmoittautua henkilökohtaisesti maaseutu.fi - sivuilla. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään toimintalinja- ja teemakohtaista kiinnostusta tiedottamisen ja koulutuksen pohjaksi. Alueellisten maaseutuverkostojen kanssa on tehty yhteistyötä syksyn aikana, niihin on tutustuttu muun muassa Pohjois-Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Itä-Suomen alueilla. Vuoden 2007 tavoitteena on luoda maaseutuverkostoyksikön yleiset toiminnan puitteet ja kehittää maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön toimintamalleja. 3

4 Aikataulusuunnitelma: Sidosryhmäneuvottelut 1-5/2007 sekä toiminta- ja vuosittaisten toimintasuunnitelmien laatiminen Tutustuminen alueellisiin maaseutuverkostoihin (Oulu, Pirkanmaa) Maaseutuverkostoyksikön toimistotilojen valmistelu Seinäjoella Henkilöstön valinta MMM:n seminaariin osallistuminen (alustus, työryhmän vetäminen) Maaseutuverkostoyksikön toimistotilojen valmistelu Seinäjoella Joensuun seudun alueelliseen maaseutuverkostoon tutustuminen. Henkilöstö aloittaa työnsä 10-11/2007 Vuosittaisen toimintasuunnitelman 2008 laatiminen Neuvottelu käytännön asioista SYTY ry:n kanssa Vuosittaisen toimintasuunnitelman 2008 laatiminen Maaseutuverkostoyksikön tunnistemateriaali (käyntikortit ja muu viestintämateriaali verkoston rakentamiseksi) Neuvottelu käytännön asioista SYTY ry:n kanssa Tutustuminen sidosryhmiin ja yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen Muuton valmistelu Teknologiakeskus Framiin, jossa tilat Mahdollisia hankintoja: Toimiston perustamisesta aiheutuvat kustannukset (tila- ja kalustevuokrat, kone- ja kalustehankinnat /vuokrat, sähkö- ja vesi sekä siivous, kuukausittaiset puhelin- ja laitekustannukset) sekä toimistokustannukset (paperit, kirjekuoret, käyntikortit, muistitikut, -kortit jne.) Aluevierailuista aiheutuvat matka- ja kokouskustannukset Henkilöstökoulutuksesta aiheutuvat matka- ja koulutuskustannukset Alueilla järjestettyjen alueellisten koulutustilaisuuksien toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset (mm. asiantuntijat palkkioineen ja muine kuluineen sekä ideariihet) Kansainvälisten vierailujen toteuttamisesta aiheutuvat matka- ja muut kulut Maaseutuosaajat tms. rekistereiden ylläpito- ja kehittämiskustannukset (mm. ohjelmat) Ohjausryhmätyöskentelystä aiheutuvat kustannukset (mm. kokoukset, tilat, matkat, ruokailut, kahvitukset) Tarvittavien työryhmien perustamisesta ja toiminnasta aiheutuvat sekä ohjausryhmän määrittelemistä tehtävätoteutuksista aiheutuvat kustannukset) Strategian ja toiminnan mittareiden ja arviointimenetelmien kehittämisestä syntyvät kustannukset Muut ostopalvelukustannukset 2.2. Maaseutuverkostoyksikön palvelut Maaseutuverkostoyksikön palveluita ovat tiedottaminen, koulutus, hyvien käytäntöjen kerääminen ja levittäminen sekä kansainvälistymisen edistäminen. Seuraavissa luvuissa käsitellään kutakin tehtävää erikseen. Kappaleessa 2.5. on esitetty tiedottamisen työkalukartta vuoden 2007 osalta, se kokoaa yhteen maaseutuverkostoyksikön viestintää; tiedottamista ja kouluttamista. Maaseutuverkostoyksikön viestinnän kohteena ovat ohjelmien toimijat eli sidosryhmät, suuri yleisö ja potentiaaliset tuensaajat Tiedottaminen Maaseutuverkostoyksikön tehtävänä on tiedottaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä, tukijärjestelmistä ja niihin liittyvistä ajankohtaisista asioista, esimerkiksi internetin ja julkaisujen avulla. 4

5 Ennen aktiivisen tiedottamistoiminnan käynnistämistä muun muassa sähköisen tiedottamisen tarkemman mallin luomisessa tehdään yhteistyötä maa- ja metsäministeriön ja Maaaseutuviraston kanssa. Aikataulusuunnitelma: Maaseutu.fi rakentaminen (julkistaminen ) sekä -markkinointi Maaseutuverkoston markkinointi mm. Farmari Messuilla 7/2007 Posteri ja esite valmiit 7/2007 Kenttälähtöinen iskulausesuunnittelu Toimintaryhmien hanketoiminta-oppaiden kerääminen ja benchmarkkaus Osallistumisten vastaanotto maaseutuverkostoon Työnjakosuunnittelu uuden kauden viestintää yhteen sovittavassa työryhmässä Maaseutu.fi päivitystyö (mm. toimintaryhmien valinta) Maaseutuverkoston esittely seurantakomiteassa Toimintaryhmien diaarin valmistelu 8-12/2007 Maaseutu.fi - päivitystyö Suomi-dokumentin valmistelu Leadertoiminnasta (komissio) Toimintaryhmien diaarin valmistelu 8-12/2007 Sidosryhmä- ja media-verkoston aktivointi Leadermultimediamateriaalin tuottaminen Suomi - Leader dokumentti komissiolle valmis Hanketoimijan käsikirjan valmistelu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avajaisseminaari Seinäjoella Maaseutuverkostoyksikön osallistuminen Elma-messuilla Viestintäyhdyshenkilöiden kokous Maaseutu.fi päivitystyö (mm. koulutus- ja tapahtumakalenteri Hanketoimijan käsikirjan valmistelu Maaseutuverkostoyksikön esitteen tekeminen Säännölliset sähköiset teematiedotteet- kehittäminen Vuorovaikutus-työryhmän valmistelu Painopisteet ja tarkennukset vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan 2008 Maaseutu.fi -päivitystyö Domain- hankinta (siirto SYTY:ltä) asiantuntija- ja osoiterekisterin ylläpitämiseksi Kuvapankin aktiivinen kokoaminen alkaa (näkyy mm. maaseutu.fi:ssä) Julkaisutarpeiden kartoittaminen Hankintateemoja: TIKE-palvelusopimuksen mukaisista asioista syntyvät kustannukset (mm. Maaseutu.fi sivustojen ylläpitäminen sekä niihin liittyvät rakennus-, laajennus- ja sisällöntuotanto, toimintaryhmien diaarijärjestelmän suunnittelu, toteuttaminen ja ylläpito) Ohjelmahankinnoista aiheutuvat kustannukset (mm. virtuaalinen kokoushuonepalvelu ratkaisut) Kokouksien ja lehdistötilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat sisäisen ja ulkoisen viestinnän kustannukset (tilat, tarjoilut, materiaali) Intranet- ja ekstranet-ratkaisuista syntyvät kustannukset (mm. ohjausryhmän sisäinen viestintä, toiminnanjohtajien ekstranet) Uutiskirjeistä ja uutiskirjeratkaisuista aiheutuvat kustannukset Oppaiden, lehtien ja julkaisujen suunnittelusta, toteuttamisesta, julkaisusta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset (mm. asiantuntijapalvelut, taitto- ja painotyöt, kuvituksesta ja visuaalistamisesta aiheutuvat kustannukset) Multimediatuotannosta ja konvergoinnista syntyvät kustannukset Koulutussisältöjen nettikonvergointiratkaisuista ja työstä aiheutuvat kustannukset Maaseutuverkostoyksikön toimisto- ja viestintäkustannukset (paperit, kirjekuoret, käyntikortit, yleiset toimisto- ja henkilöstöhallintaan liittyvät toimistokustannukset) Käännöskustannukset Lehtitiedottamisesta ja ilmoittelusta aiheutuvat kustannukset Lehtitilaukset, julkaisujen ja kirjallisuuden hankinta Kansainvälisen pr-materiaalin suunnittelusta, toteuttamisesta ja jakelusta aiheutuvat kustannukset (materiaalia toivottu sidosryhmäneuvotteluissa) Vuorovaikutus-työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset (matkat ja asiantuntijakulut) Muut ostopalvelukustannukset Koulutus Koulutuksen osalta maaseutuverkostoyksikön tehtäviksi on määritelty seuraavaa: 5

6 1. järjestää tapaamisia ja koulutuksia maaseudun kehittämiseen liittyvistä teemoista (esimerkiksi valtakunnalliset seminaarit) 2. laatii yhteistyössä hallintoviranomaisten ja toimintaryhmien kanssa koulutussuunnitelma toimintaryhmille ja niiden sidosryhmille. 3. koota ja välittää tietoa maaseudun kehittämiseen ja ohjelman toteuttamiseen liittyvistä koulutuksista ja tapahtumista esimerkiksi ylläpitämällä internet-sivuilla yhteistä tapahtumakalenteria 4. avustaa tarvittaessa verkostossa toimivia tahoja koulutusten, seminaarien ja tapahtumien suunnittelussa, järjestelyissä ja koulutusaineistojen tuottamisessa Vuoden 2007 tärkein tehtävä koulutuksen osalta on koulutussuunnitelman laatiminen vuodelle Koulutussuunnitelma on tehty yhteistyössä Maaseutuviraston, maa- ja metsätalousministeriön ja toimintaryhmien kanssa. Koulutussuunnitelmaluonnoksesta on pyydetty kommentit myös muilta Maaseutuverkoston toimijaosapuolilta. Samalla on käyty periaatteellinen työnjakokeskustelu Maaseutuviraston ja maaseutuverkostoyksikön kanssa. Koulutussuunnitelma tehdään kaikki toimintalinjat huomioon ottaen. Maaseutuverkostoyksikön koulutus on Maaseutuviraston ja muiden verkoston toimijoiden koulutusta täydentävää koulutusta, kohderyhmänä ovat maaseutuverkoston toimijat. Maaseutuverkostoyksikkö järjestää sekä valtakunnallista että alueellista koulutusta. Alueellinen koulutus on samalla alueellisten maaseutuverkostojen toiminnallista edistämistä. Koulutusten järjestämisessä tehdään yhteistyötä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Maaseutuverkostoyksikkö hankkii mm. multimediaohjelman tai yhteistyötahon koulutusmateriaalin tuottamista varten ja koulutusmateriaalin tallentamiseksi oppimista innostavaan muotoon. Kaikkien järjestettävien koulutusten koulutusmateriaali laitetaan linkkinä maaseutu.fi ja landsbygd.fi -sivuille. Aikataulusuunnitelma: Koulutustoiveiden kartoitusta sidosryhmäneuvotteluiden sekä eri koulutustilaisuuksien yhteydessä Koulutuskartoitus MMM:n koulutuksen yhteydessä. Koulutussuunnitelma-luonnoksen valmistelu vuodelle 2008 yhteistyössä Maaseutuviraston kanssa ja muiden tahojen kanssa Kommenttipyynnöt TEkeskuksilta, toimintaryhmiltä ja seurantakomitean jäseniltä koulutussuunnitelmaluonnokseen Koulutussuunnitelman valmistelu saatujen kommenttien perusteella Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avajaisseminaari Seinäjoella Koulutussuunnitelman ja koulutuksen valmistelu vuodelle 2008 saatujen kommenttien perusteella Innovaatiotyöryhmän valmistelu Koulutusmateriaali maaseutu.fi:hin Painopisteet ja tarkennukset vuotuiseen toimintasuunnitelmaan 2008 Hankintateemoja: Koulutustilaisuuksien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset (kouluttaja- ja asiantuntijapalkkiot, tilat, tarjoilut sekä alueellisten maaseutuverkostojen toiminnallinen edistäminen mm. hankkimalla ja ostamalla asiantuntijoita aluetilaisuuksiin) Koulutusmateriaalin tuottamisesta aiheutuvat kustannukset (mm. alueellisten maaseutuverkostojen toiminnallinen tukeminen sekä mahdolliset julkaisut niiden koulutuksiin) Multimediatuotannosta ja konvergoinnista syntyvät kustannukset Koulutus- ja tapahtumakalenterin luomisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset (mm. Maaseutuosaajat - asiantuntija- ja koulutuskalenteri) Tutkijayhteistyöstä aiheutuvat kustannukset Innovaatio- työryhmän työskentelystä aiheutuvat kustannukset (matkat ja asiantuntijakulut) Käännöskustannukset Muut ostopalvelukustannukset 6

7 Hyvien käytäntöjen kerääminen Hyvien käytäntöjen osalta maaseutuverkostoyksikön tehtävänä on kerätä, analysoida ja levittää tietoa maaseudun kehittämisestä ja siihen liittyvien tukijärjestelmien hyvistä käytännöistä sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Hyviä käytäntöjä kerätään toimintalinjoittain ja aihealueittain. Keräämisessä tehdään yhteistyötä eri toimintalinjojen toimijoiden kanssa niin, että hyviä käytäntöjä saadaan jokaiselta toimintalinjalta. Hyvien käytäntöjen kerääminen toteutetaan ensimmäisen kerran maaseutu.fi sekä landsbygd.fi sivuilla joulukuussa erillisellä kampanjalla. Keräämisessä on painotuksena maaseutuyrittäjyys ja yrittäjyyden edistämisen hyvät käytännöt. Esitetyistä vuoden hyvistä käytännöistä valitaan Vuoden Paras Tapa vuoden 2008 alussa. Keräämisestä tehdään vuosittainen tapa, niin että hyviä käytäntöjä voidaan ehdottaa puolivuosittain ja Vuoden Paras Tapa valitaan kerran vuodessa. Hyvistä käytännöistä aloitetaan muodostaa hyvien käytäntöjen rekisteriä maaseutu.fi-sivustolle. Aikataulusuunnitelma: - Toimintalinjapainotusten arviointi - Mahdollisten ostopalvelusopimusten tekeminen (ml. itsearvioinnin toteuttaminen tutkijavetoisesti) Hyvien käytäntöjen keräämisen mallin ja rekisterin luominen maaseutu.fi -sivustolle HYVÄ KÄY- TÄNTÖ- PARAS TAPA kerääminen ja arviointi- mallin valmistelu Tutkijayhteistyön kartoittaminen Painopisteet ja tarkennukset vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan 2008 Hankintateemoja: Hyvien käytäntöjen keräämisestä aiheutuvat kustannukset Hyvien käytäntöjen rekisterin luomisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset PARAS TAPA käytännöstä aiheutuvat kustannukset Kansainvälisestä benchmarking-toiminnasta ja -yhteistyöstä aiheutuvat kustannukset Tutkimus- ja arviointityöstä aiheutuvat kustannukset Käännöskustannukset Muut ostopalvelukustannukset Kansainvälistymisen edistäminen Maaseutuverkostoyksikön tehtävinä kansainvälistymisen tukemisen osalta on 1. edistää kansainvälisten ja aluerajat ylittävien hankkeiden yhteistyötä ja tiedon välitystä 2. pitää yhteyttä, hankkia ja välittää tietoa EU:n maaseutuverkostoon sekä muihin EU:n jäsenvaltioiden maaseutuverkostoihin Vuonna 2007 lähinnä kartoitetaan kansainvälisiä yhteistyömahdollisuuksia ja kehitetään toimintamalleja kansainvälistymisen edistämiseksi. 7

8 Aikataulusuunnitelma: Leader Steering Committee seminaari 1/2007 Tutustuminen Ruotsin verkostoyksikön rakentamisen suunnitteluun ja tulevaan henkilöstöön - Toimintalinjapainotusten arviointi - Mahdollisten ostopalvelusopimusten tekeminen (ml. itsearvioinnin toteuttaminen tutkijavetoisesti) Tutkijayhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen -toiminta (oma /Euroopan Kansainvälisten hankkeiden rekisteri tason) Toimintalinja-toimijoiden kansainvälistymistä palvelevan materiaalin suunnittelun käynnistäminen Contact Pointin järjestemä KV-seminaari, Portugal Developing Entrepreneurial Skills of Farmers- seminar Bryssel Alueiden välisen yhteistyön työryhmän valmistelu Hankintateemoja: Alueiden välisen yhteistyön työryhmästä aiheutuvat kustannukset (mm. mahdolliset matka- ja asiantuntijakustannukset) Virtuaalisen kokoushuonepalvelun ohjelman hankkimisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset Tutkijayhteistyöstä aiheutuvat kustannukset Kansainvälisen toiminnan ja hankkeiden edistämisestä aiheutuvat kustannukset (mm. kansainväliset tutustumis- ja kokousmatkat, osallistuminen kansainvälisiin seminaareihin, eurooppalaisen verkostoyksikön tai komission edellyttämät matkat, kansainvälisten yhdyshenkilöiden tapaamisesta ) Laivaseminaarien toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset Kansainvälisen osaamisen levittämisestä aiheutuvat kustannukset (mm. koulutus- ja tiedonvaihtotilaisuuksien järjestäminen) Käännöskustannukset Muut ostopalvelukustannukset Tiedottamisen työkalukartta Tiedottaminen on olennainen osa maaseutuverkostoyksikön toimintaa. Siitä on luonnosteltu työkalukartta maaseutuverkostoyksikön tiedottamisen ohjenuoraksi. Mahdollinen viestintätyöryhmä tarkentaa sisältöjä ja kokonaisuutta. Tärkeää on huomioida, että kohderyhmiä on useita ja viestinnän sisältö ja tavat vaihtelevat sen mukaan. Keskeistä on myös se, että jokainen toimintalinja huomioidaan riittävällä painotuksella. Ulkoinen viestintä Kesäjoulukuu 2007 Viestintätyöryhmä määrittelee tarkemmin Ohjelman toimijat ja sidosryhmät eli maaseutuverkosto Tavoite: Laajan maaseutuverkoston tavoittaminen sekä aktivointi maaseutuohjelmaa edistäen Keinot: - sähköpostirekisterien mukainen kohdennettu viestintä - laaja sidosryhmäverkosto - itse itseään päivittävä asiantuntijarekisteri ostopalvelu - Laaja mediaverkosto Suuri yleisö Tavoite: Selkokielinen viestintä - ohjelman tulosten esille tuominen - yhtenäinen kuva värikkäästä maaseudusta - sillanrakentaminen maaseudun ja maatalouden välille - tarinoiden kautta, tarinat eläviksi - esille ohjelman näkökulmat: alueellisuus, valtakunnallisuus ja kansainvälisyys Tuensaajat Tavoite: Viranomaistiedottamista tukeva ja täydentävä tiedottaminen Maaseutu- Keinot: - web-sivujen perusnäkymä 8

9 verkostoyksikön tiimi toteuttaa (ml. verkostotiedottaja) selkeä ja maallikko kykenee löytämään haluamansa tiedon (testiryhmän perustaminen) - hyvien käytäntöjen rekisteri (rekisterin suunnittelu sekä tutkijayhteistyön käynnistäminen) - artikkelit ja lehtijutut sanoma- ja ammattilehdissä, vähintään kerran kk:ssa - julkaisut / painotuotteet tarpeen mukaan (prmateriaalin suunnittelu alkaa kv-tarkoituksiin) - messu- ja muut tapahtumat (oheismateriaali, mm. kirjanmerkit) Aktiivinen suhde mediaan - tiedotustilaisuudet esim. koulutustilaisuuksien yhteydessä - seuranta ja arviointi tuloksellisuuden esittämisen lähteinä (viestintäryhmä määrittelee) Positiivinen imago maaseudun kehittämisohjelmille sekä maaseudulla tapahtuvalle toiminnalle Sisäinen viestintä Syysjoulukuu 2007 Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelmat sekä yhteinen maaseutuverkosto toimintalinjoineen 1, 2, 3 ja 4 Toimintalinjat 1, 2 ja 3 Toimintalinja 4 eli Leadertoimintatapa Tavoite - Tiiviiden ja vuorovaikutuksellisten toimijasuhteiden luominen (verkostotiedottaja, verkostoasiamies) Aidon dialogin lisääminen - Maaseutu.fi päivittäminen ja ajantasalinkitys aito ja tiivis osallistuminen - Luokitellut sähköiset uutiskirjeet, pääsääntöisesti kerrankahdesti toimijoiden työhön, ml. ruot- kuussa sinkielisellä kentällä - Sähköiset julkaisut erilaisista ajantasa-aiheista sekä erilaisista analyysikoosteista, 1-2 kpl (mm. sidosryhmäneuvottelukoostetyön Tutkimuksen ja kehittämis- keskinäisen vuorovaiku- - Viranomaisten toteuttamien painotuotteiden levitys sekä tuksen edistäminen omat julkaisut tarvittaessa - Ensimmäisten hyvien käytäntöjen kerääminen joulukuussa Tiedollisen ja taidollisen - Kysymys-vastaus palvelu tarpeen mukaan osaamisen lisääminen viestinnän - Multimediatuotanto (koulutus mahdollista ajasta ja paikasta keinoin riippumatta) ennen ja jälkeen koulutustilaisuuksia, mm. avajaisseminaarista ja mahdollisesti LEADER-kirjasta - Monipuolisen kuvapankin kerääminen Viranomaistiedotus Toimintaryhmien verkostoyksikkö Viranomaiskoulutus -painotus Maaseutuverkoston viestinnällinen rakentaminen sekä uusien toimijoiden osallistaminen - sidosryhmäneuvotteluiden pohjalta tarkempia yhteydenottoja yhteyshenkilöihin Toiminnanjohtajatapaamiset Toiminnanjohtajien ekstranet Hallitusten ja luottamushenkilöiden keskinäinen viestintä esim. koulutustilaisuuksien 9

10 ja erilaisiin verkostoihin - Kenttäkierroksen aloittaminen ja laajaan alueellisten maaseutuverkostojen kenttään tutustuminen sekä yksityiskohtaisten toiveiden selvittäminen niihin toiminnallisesti vastaten yhteydessä Laaja-alaisen kansainvälisen viestinnän toteuttaminen Toimintaryhmäyhteyshenkilö viestinnän toiminnallistajana Maaseutuverkostoyksiköllä signaalinantajan rooli viestinnän ja koulutuksen aiheista - viestijänä ja dialogin käyjänä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa mukana ollen Paikallinen kehittäminen esiin uusien rajapintojen nostaminen esille Hyvät nettisivustot ovat tarpeellisia - tapahtuma- ja koulutuskalenterit toimialoittain Toimintalinjat 1,2 ja 3 sekä hyvät käytännöt Toimintalinjakohtaiset ja/tai niiden väliset keskustelu- ja oppimisalustat (Hankehautomo) Toimintalinjatutkijoiden keskinäisen yhteistyön aloittamisen kannustaminen Viestijänä maaseudun edun tekijä yhdessä verkostoon osallistuvien kanssa 3. Rahoitussuunnitelma vuodelle 2007 Maaseutuverkoston ja maaseutuverkostoyksikön perustaminen ja toiminta rahoitetaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman teknisestä avusta. Maaseutuverkoston toimintaan on varattu ohjelmakaudelle yhteensä 13 miljoonaa euroa. Vuoden 2007 rahoitussuunnitelma on esitetty taulukossa 2. Maaseutuverkoston rahoitusta voidaan käyttää maaseutuverkostoyksikön henkilöstön palkkauskuluihin, henkilöstön ja työryhmien matkakuluihin, henkilöstön koulutukseen, ostopalvelusopimuksiin, viestintä- ja koulutuskuluihin, hyvien käytäntöjen ja verkostojen edistämiseen, kansainvälisen ja alueiden välisen toiminnan edistämiseen sekä muihin kuluihin kuten kokous- ja vuokrakuluihin. Perustamiskustannuksiin sisältyvät kahden henkilön palkkakulut (maaseutuverkostoyksikön johtaja ja verkostosihteeri). Lisäksi perustamiskustannuksiin sisältyy ostopalvelukustannuksista hallintolakimiehen kustannukset. Hallintolakimiehen palvelut ostetaan ostopalveluna Maaseutuvirastolta. 10

11 Rahoitussuunnitelman puitteissa voidaan tehdä vuosittain vähäisiä muutoksia eri kululajien välillä. Vähäisiin muutoksiin ei tarvitse hakea erikseen muutospäätöstä. Maaseutuverkosto 2007 Palkkauskulut perustamiskustannukset (2 htv) toimintasuunnitelman kustannukset (4 htv) Matkakulut Ostopalvelut perustamiskustannukset (hallintolakimies) toimintasuunnitelman kustannukset Tiedotus mm. nettisivut, esitteet ja esite materiaali Koulutukset Hyvät käytännöt ja verkostot Kansainvälisen ja alueidenvälisen yhteistyön edistäminen Muut kulut mm. kokoukset, vuokrat, atk jne Yhteensä Taulukko 2. Maaseutuverkoston rahoitussuunnitelma vuodelle

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016

Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Suomen maaseutuverkoston toimintasuunnitelma 2015-2016 Sisällysluettelo 1 MAASEUTUVERKOSTO... 3 1.1 Maaseutuverkoston toiminnan tavoitteet... 3 1.2 Toiminnassa näkyvät teemat... 4 1.3 Uuden ohjelmakauden

Lisätiedot

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014

Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 2 01 5 MAASEUTUVERKOSTON LOPPUR APORT TI 2009 Suomen maaseutuverkosto 2007 2014 Loppuraportti Maaseutuverkostoyksikkö 23.2.2015 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman

Lisätiedot

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014

SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 SUOMEN MAASEUTUVERKOSTO 2014 2020 toimintasuunnitelma / LUONNOS 29.9.2014 Sisältö: 1. Lähtökohdat... 1 1.1 Suomen maaseudun kehittämisohjelmat... 2 1.2 Maaseutuverkoston tavoitteet... 3 1.3 Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013

Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 1 Viestintästrategia ja viestintäsuunnitelma Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle 2007 2013 Hyväksytty Manner Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007 2013 seurantakomiteassa 11.12.2007. 2 Viestintästrategia

Lisätiedot

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014

OHJELMAVIESTINNÄN TAVOITTEET VUONNA 2014 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman VIESTINTÄSUUNNITELMA 2014 Viestintäsuunnitelman on laatinut maa ja metsätalousministeriön maaseutuverkosto ja maaseudun kehittämisyksiköiden sekä Maaseutuviraston

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto

LOPPURAPORTTI. 1. Perustiedot hankkeesta. 2. Yhteenveto LOPPURAPORTTI 1. Perustiedot hankkeesta Hankkeen toteuttaja: JyväsRiihi ry Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa tiedotushanke (6373) Toteutusaika: 1.9.2009-30.5.2014 Hankkeen kustannusarvio 300 000 / tuki

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014.

Viestinnän linjaukset on laatinut ohjelman viestintää yhteen sovittava ryhmä ja ne on hyväksytty seurantakomiteassa 3.10.2014. 3.10.2014 Manner-Suomen maaseutuohjelman 2014 2020 viestinnän strategiset linjaukset Viestinnän linjaukset koskevat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ohjelmakaudella 2014 2020 ja siitä viestivää

Lisätiedot

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020

1. Yleistä. Leader-hanketoiminta. Leader-ohjelmakausi 2007-2013. Leader-ohjelmakausi 2014-2020 Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo 1. Yleistä...2 2. Hallinto ja kokoukset..3 3. Viestintä ja yhteydenpito...4 4. Hanke- ja rahoitusneuvonta...5 5. Alueiden välinen ja kansainvälinen

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 TOIMINTASUUNNITELMA 2008 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB Hyväksytty yhtiökokouksessa 22.11.2007 SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. YLEISTÄ... 3 2. VASSON PERUSTEHTÄVÄT, VISIO JA TOIMINTA-AJATUS...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014

TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2011 2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 3 1.1. Keskeiset toiminnalliset osa-alueet 4 2. Valonia asiantuntijaorganisaationa 5 2.1. Alueelliset strategiat ja ohjelmat 5 2.2. Kuntien ja

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto

Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet. Ohjelma vuosiksi 2005-2006. Hallinto Sisäasiainministeriön sidosryhmätoiminta ja henkilöstötilaisuudet Ohjelma vuosiksi 2005-2006 Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 53/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 10.12.2004

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013

PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 PALVELUTUULI PALVELURAKENTEEN TURVAAMINEN MAASEUDULLA HANKE 1.1.2012 31.12.2013 MAASEUDUN KEHITTÄMISHANKKEEN HANKESUUNNITELMA Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry/ Taustaa

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö

TOIMI. Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke 27.2.2006. Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö Tavoite 3-ohjelma Hakemusnumero 606919 Työministeriö 27.2.2006 Suomen Kylätoiminta ry Meijeritie 2 25410 Suomusjärvi p. (02) 738 1761 TOIMI Maaseudun sirpaleisten töiden kokoaminen yhteen -välittäjäorganisaatiohanke

Lisätiedot

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä

VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Järjestö: Kansalaisareena ry yhteistyökumppaneineen toukokuu 2015 VALIKKOVERKOSTOT vapaaehtoistyötä varten - yhteistyötä kolmannen sektorin ja kuntien ytimessä Kohdennettu (Ak) -toiminta-avustushakemus

Lisätiedot

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta

LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta Loppuraportti LounaFood Aitoa makua Varsinais-Suomesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Hankkeen toteuttajan nimi 1 2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 1 3. Yhteenveto hankkeesta

Lisätiedot

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014

VANVARYn kehittämissuunnitelma 2014 Sisältö TAUSTAA... 2 YHDISTYKSEN PITKÄN TÄHTÄIMEN SUUNNITELMAT... 2 YHTEISTYÖ VANTAAN KAUPUNGIN KANSSA... 2 SWOT-ANALYYSI... 2 VANVARYN KEHITTÄMISSUUNNITELMA... 4 SUUNNITELMAN PAINOPISTEALUEET... 4 SUUNNITELMAN

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 Reserviläisliitto ry Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2012 Reserviläisliiton hallituksen esitys liiton syyskokouksen käsittelyyn 19.11.2011 RESERVI maanpuolustuksemme perusta TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa

Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa Vuosiraportti Kantri ry:n toiminnasta ja toimintarahahankkeesta vuonna 2014 ohjelmakaudella 2007 2013 Tampereen seutukunnassa 2 Kantri ry:n raportti vuodesta 2014 Leader- ohjelmakausi 2007 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla

Vyyhti verkostot, yrittäjyysosaaminen ja yhteistoiminnallisuus luovilla aloilla 1/(15) Sisällys Yleistä hankkeen toteuttamisesta... 1 Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen... 2 Viestintä ja graafinen ohjeistus... 2 Aikataulutettu suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä...

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015

POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 POHJOIS-SAVON KYLÄT RY TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä,

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot