ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Liitännäisasiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystoimenpiteet... 3 Järjestelmän kuvaus Järjestelmän yleiskatsaus Laite Laitteen näyttö Laitteen näytön esittely Kuvaus, Method run Kuvaus, Create method Kuvaus, Settings and service... 4 Asennus Tilantarve ÄKTA start- ja Frac30 -laitteen kuljettaminen ÄKTA start- ja Frac30 -laitteiden purkaminen pakkauksesta Lisävarustepaketti Asenna ÄKTA start... 5 Valmistele järjestelmä ajoa varten Virtausreitin esittely Laitteen käynnistäminen Kalibroinnit Kalibrointiohje Laitteen näytön kalibroiminen Pressure sensor zero offset Pump-kalibrointi UV-monitorin kalibrointi Conductivity-monitorin kalibrointi Järjestelmän suorituskyky System performance method System performance method laitteesta ÄKTA start System performance method laitteesta UNICORN start Switch valve timing Kolonnin kytkeminen ÄKTA start Käyttöohjeet AG

3 Sisällysluettelo 5.6 Prepare system -menetelmien ajaminen Pump wash A Pump wash B Washout fractionation tubing Column preparation Näytteen käyttö Fraktionkeräimen valmisteleminen Kylmähuonetoiminnot Ajon käynnistäminen... 6 nnot laitteen näytöltä Esittely Fraktiointi Manuaalisen ajon suorittaminen Manuaalinen ajo Ajon seuraaminen ja ohjaaminen Menetelmäajon suorittaminen Menetelmätyypin valitseminen Quick start Templates User defined methods Prepare system -menetelmät Toimenpiteet ajon jälkeen Menetelmien ja tiedostojen hallitseminen Create method USB-muistitikun käsitteleminen BMP-tulostiedosto... 7 nnot UNICORN start-ohjelmistosta System Control Method Editor Evaluation Administration... 8 Kunnossapito Säännöllinen kunnossapito Puhdistus ennen suunniteltua kunnossapitoa/huoltoa Järjestelmän virtausreitin puhdistus Kolonnin irrottaminen System cleaning UV-kyvetin puhdistaminen Conductivity flow cell-laitteen puhdistus Muita puhdistustoimenpiteitä Sisääntulosuodattimien puhdistaminen Laitteen ulkoisten osien puhdistaminen Fraktionkerääjän puhdistaminen Laitteen säilyttäminen ÄKTA start Käyttöohjeet AG 3

4 Sisällysluettelo 8.8 Letkujen ja suodattimien vaihtaminen Tulosuodattimien vaihtaminen Letkujen ja liittimien vaihtaminen... 9 Vianmääritys Johdanto vianmääritykseen Perusvianmääritys Järjestelmän virheraportti Viitetiedot Tiedot Kemikaalinkestävyys Kirjallisuus Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Tilaustiedot Liite Järjestelmän suorituskykyraportti... Hakemisto ÄKTA start Käyttöohjeet AG

5 1 Esittely 1 Esittely Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvailmoituksista, määräyksiä koskevia tietoja, ÄKTA start -laitteen käyttötarkoituksen ja luettelot järjestelmään liittyvistä asiakirjoista. Tässä luvussa Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Liitännäisasiakirjat Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG 5

6 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän asiakirjan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita ÄKTA start -järjestelmän asentamisesta ja sen valmistelemisesta turvallista käyttöä ja ylläpitoa varten. Nimikkeistö Alla oleva taulukko sisältää tässä oppaassa käytettävän nimikkeistön. Käsite ÄKTA start Frac30 UNICORN start ÄKTA start -järjestelmä Selitys Laite. Fraktionkerääjä. Tietokoneelle asennettu ohjelmisto. Koko nestekromatografiajärjestelmä, mukaan lukien laite, fraktionkerääjä ja ohjelmisto. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Buffer valve). 6 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

7 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus ÄKTA start on nestekromatografiajärjestelmä, jota käytetään preparatiiviseen proteiinien puhdistukseen laboratorioissa. Järjestelmää voidaan käyttää lukuisiin tutkimustarkoituksiin yliopistokäyttäjien ja lääketieteen alan käyttäjien tarpeisiin. ÄKTA start -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Edellytykset Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen ja järjestelmän käyttäminen käyttötarkoituksen mukaan edellyttää, että käyttäjä ymmärtää nestekromatografiassa käytettävät käsitteet käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaan luvussa Turvallisuusohjeet esitetyt tiedot. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. 8 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

9 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tämä osa kuvaa direktiivejä ja standardeja, jotka ÄKTA start täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Yhdenmukaisuus EU-direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY 2006/95/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Pienjännitedirektiivi (LVD) ÄKTA start Käyttöohjeet AG 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot CE-merkintä laitteen CE-merkintä ja vastaava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa, kun se on: sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi EN/IEC , UL , CAN/CSA C22.2 No EN/IEC (Päästöt CISPR 11 - standardin, ryhmän 1, luokan A mukaan.) EN ISO Kuvaus Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävien sähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteet mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön EMCvaatimukset Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2004/108/EY kanssa. EN-ISO-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien ÄKTA start-laitteeseen liitettävien laitteiden tulee täyttää standardin EN/IEC tai muiden harmonisoitujen standardien vaatimukset. EU:n sisällä, kytketyissä laitteissa on oltava CE-merkintä. 10 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Ympäristömääräykset Tämä tuote on seuraavien ympäristövaatimusten mukainen. Vaatimus 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Säädökset (EY) nro 1907/2006 Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) ÄKTA start Käyttöohjeet AG 11

12 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat 1.4 Liitännäisasiakirjat Esittely Tässä osassa kuvataan laitteen mukana toimitettu käyttödokumentaatio ja kerrotaan, miten liittyvää aineistoa voidaan ladata verkosta tai tilata GEltä. Käyttödokumentaatio CD-levyllä Seuraavassa taulukossa lueteltu käyttödokumentaatio on saatavilla ÄKTA start -laitteen käyttödokumentaation CD-levyllä. Laitteen näytössä on käytönaikainen ohje. Asiakirjat ÄKTA start Käyttöohjeet ÄKTA start Instrument Display Help ÄKTA start Maintenance Manual ÄKTA start System Cue Card ÄKTA start Maintenance Cue Card Pääsisältö Tuotteen ÄKTA start turvalliseen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat ohjeet. ÄKTA start -laitteen toimintavalikon valintaikkunoiden kuvaukset (käytettävissä vain laitenäytöstä). Tarkat laitteen ja moduulin kuvaukset, mukaan lukien ohjeet ÄKTA start -laitteen kunnossapitoon ja vianmääritykseen. Pikaopas kromatografiatekniikoiden valmistelemiseen ja ajamiseen ÄKTA start -laitteella. Pikaopas rutiininomaisten kunnossapitotoimien suorittamiseen ja ÄKTA start -laitteen vianmääritykseen. 12 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

13 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat Seuraava käyttödokumentaatio on käytettävissä UNICORN start-ohjelmiston ohjevalikosta tai UNICORN start DVD-levyltä. Asiakirjat UNICORN start 1.0 User Manual UNICORN start Online Help Pääsisältö ÄKTA start -laitteen ohjausohjelmiston esittely ja tarkat kuvaukset, jotka sisältävät prosessikuvakartan reaaliaikaista seurantaa varten, menetelmäeditorin, arvioinnin ja järjestelmänvalvontamoduulit. UNICORN start-ohjelmiston valintaikkunoiden kuvaukset (käytettävissä vain ohjevalikosta). Tiedostot, sovellusohjeet ja käyttödokumentaatio verkossa Seuraavien ohjeiden avulla voit tilata tai ladata verkosta tiedostoja, sovellusohjeita tai käyttödokumentaatiota Siirry osoitteeseen Valitse ÄKTA Lab-Scale Systems. Valitse luettelosta ÄKTA start. Valitse Related Documents. Valitse ladataksesi haluamasi aineisto. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 13

14 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat Dokumentaation käyttö mobiililaitteilla ÄKTA start-tuotesivulle pääsee lukemalla koodin matkapuhelimella tai taulutietokoneella. Valitse ladattavat asiakirjat Related Documents-välilehdeltä. 14 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

15 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan tuotetta koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Luvussa kuvataan myös järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystoimenpiteet Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Esittely ÄKTA start saa virtaa verkkovirrasta ja käsittelee nesteitä, jotka voivat olla vaarallisia. Ennen järjestelmän asentamista, käyttämistä tai kunnossapitoa sinun täytyy olla tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Voit välttää henkilövahinkoja ja laitteiston vahingoittumista noudattamalla annettuja ohjeita. Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin. Yleiset varotoimet Syttyvien nesteiden käyttö Henkilösuojaus Laitteen asentaminen ja siirtäminen Järjestelmän käyttö Kunnossapito Yleiset varotoimet VAROITUS Noudata aina näitä yleisiä varotoimia loukkaantumisten välttämiseksi, kun käytät ÄKTA start -laitetta. Älä käytä ÄKTA start-laitetta muulla kuin ÄKTA start-laitteen oppaassa kuvatulla tavalla. ÄKTA start -laitetta on käytettävä ja kunnossapidettävä ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaassa ja ÄKTA start Maintenance Manual -oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä käytä muita kuin GE -yhtiön toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita. Älä käytä ÄKTA start -laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: - virtajohto, pistoke tai Frac30 -kaapeli on vahingoittunut - laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena - laite on vahingoittunut saatuaan nesteroiskeita. 16 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS Kun ÄKTA start -laitteen kanssa käytetään syttyviä nesteitä, noudata näitä varotoimia tulipalo- tai räjähdysvaaran välttämiseksi. Tulipalovaara. Varmista ennen järjestelmän käynnistämistä, ettei laitteessa tai letkustossa ole vuotoja. Räjähdysvaara. Voit välttää syttyviä nesteitä käytettäessä räjähdysvaarallisen tilan syntymisen varmistamalla, että tilan tuuletus vastaa paikallisia vaatimuksia. VAARA Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi ÄKTA start -laitteen pakkauksesta purkamisen, asentamisen tai liikuttamisen aikana on noudatettava seuraavia varotoimia. ÄKTA start -laite on toimitushetkellä täytetty denaturoidulla alkoholilla (50 % C2H5OH [etanolilla]). Denaturoitu alkoholiseos voi olla vaarallista ihmisille nieltynä. Huuhtele denaturoitu alkoholi ulos ennen ÄKTA start -järjestelmän kokoamista, testaamista tai integroimista aiottuun prosessikontekstiin. Henkilösuojaus VAROITUS Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi käytettäessä ÄKTA start -laitetta on estettävä loukkaantumiset seuraavilla toimilla. Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen vaarallisia biologisia aineita leviämästä laitteen läheisyydessä. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Voit välttää ÄKTA start -laitteen käytön yhteydessä vaaratilanteita estämällä loukkaantumiset seuraavilla toimilla. Käytä ÄKTA start -järjestelmän käytön ja kunnossapidon aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. Läikkymisvaara. Käytettäessä ÄKTA start -laitetta on käytettävä henkilösuojaimia, kuten suojalaseja, laboratoriotakkia, suojakenkiä ja käsineitä läikkymisen varalta. Viiltovammat. Letkuleikkuri on erittäin terävä. Sitä on käsiteltävä varoen vammojen välttämiseksi. Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata laitteen turvallista käyttöä, kunnossapitoa ja käytöstä poistamista koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. 18 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta asennettaessa tai siirrettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Laitteen siirto vaakasuunnassa. Suosittelemme, että laitetta siirtää vaakasuunnassa yksi henkilö. Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon kytkemistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. Virtajohto. Käytä vain GEn toimittamia tai hyväksymiä virtajohtoja. Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. Tietokoneen asentaminen (valinnaista). Tietokone on asennettava ja sitä on käytettävä tietokoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katkaise virta. Katkaise aina ÄKTA start -laitteen virta, ennen kuin laitteen moduuli poistetaan tai asennetaan tai kaapeli kytketään tai irrotetaan. VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta asennettaessa tai siirrettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Suojamaadoitus. ÄKTA start -laitteet on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttyä ÄKTA start -laitteen tai muun laitteen vahingoittumiselta sitä asennettaessa tai siirrettäessä. ÄKTA start -laitteen tuuletinaukot. Voit varmistaa riittävän tuuletuksen pitämällä paperit ja muut esineet poissa laitteen tuuletusaukoista. Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Frac30 -laitetta ei saa liittää ÄKTA start -laitteeseen tai irrottaa siitä, kun laitteeseen on kytketty virta. Järjestelmän käyttö VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta käytettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Laitteen kiertäminen. Varmista, että ÄKTA start -laitteen ympärillä on aina vähintään 20 cm vapaata tilaa riittävää tuuletusta varten. Varo venyttämästä tai puristamasta letkuja ja johtoja laitetta käännettäessä tai liikutettaessa. Irronnut johto saattaa aiheuttaa virtakatkoksen tai katkoksen verkon toiminnassa. Letkujen venymisen takia pullot voivat pudota ja aiheuttaa nesteroiskeita ja lasin särkymisen. Letkujen puristaminen saattaa aiheuttaa paineen kohoamista tai estää nesteiden virtaamista. Jotta pulloja ei kaadu, aseta ne aina puskurialustalle ja käännä tai liikuta niitä varovasti. Vaaralliset kemikaalit ajon aikana. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, puhdista ja huuhtele järjestelmän koko letkusto tislatulla vedellä suorittamalla System cleaning ennen huoltoa ja kunnossapitoa. Asetus. Tarkista, että käytät oikeita ulostulokoon asetuksia. Varmista, että letkusto ja kiinnikkeet on liitetty oikein ja kiinnitetty. Varmista, että paineraja-asetukset ovat oikein, ennen kuin aloitat ajon. 20 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta käytettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Enimmäispaino puskurialustalla. Älä aseta yli 1 litran vetoisia säiliöitä puskurialustalle. Sallittu kokonaispaino puskurialustalla on 5 kg. Suuri läikyntä. Katkaise ÄKTA start -laitteen virta ja irrota virtajohto, jos suuria läikyntöjä tapahtuu. HUOMIO Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää ÄKTA start -laitteen tai muun laitteen vahingoittumisen. Pidä UV flow cell puhtaana. Älä anna liuenneita suoloja, proteiineja tai muita kiinteitä liuotteita sisältävien liuosten kuivua virtauskyvettiin. Älä anna hiukkasten päästä virtauskyvettiin, koska se voi vahingoittaa virtauskyvettiä. Esitäytä UV flow cell. Varmista, että UV flow cell on esitäytetty nesteellä ennen järjestelmän käynnistämistä. Vältä tiivistymistä. Jos ÄKTA start -laitetta säilytetään jäähdytyshuoneessa, jäähdytyskaapissa tai vastaavassa, pidä laitteen virta kytkettynä kosteuden muodostumisen estämiseksi. Vältä ylikuumenemista. Jos ÄKTA start -laitetta säilytetään jäähdytyskaapissa ja kaappi on sammutettu, muista sammuttaa laite ja pitää jäähdytyskaappi auki, jottei laite ylikuumene. Sijoita tietokone huoneenlämpötilaan. Jos ÄKTA start asetetaan kylmään huoneeseen, aseta tietokone huoneen ulkopuolelle ja käytä tietokoneen liitäntäkaapelia, joka tuli laitteen mukana tietokoneen liittämistä varten. Pidä pumpun kansi auki, kun järjestelmää ei käytetä. Avaa peristalttisen pumpun kansi, kun olet sammuttanut laitteen. Tämä parantaa pumpun letkuston käyttöikää. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Kunnossapito VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta kunnossapidettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Sähköiskuvaara. Älä avaa kansia tai osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattua kunnossapitoa ja huoltoa, kaiken muun huollon saa suorittaa vain huoltohenkilöstö, jonka GE on valtuuttanut. ÄKTA start-järjestelmän kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GE -yhtiön hyväksymiä tai toimittamia osia. Katkaise virta. Katkaise laitteen virta aina ennen laitteen osien vaihtamista tai puhdistamista, ellei käyttöohjeissa ole mainittu muuta. Läikkymisvaara. Vältä nesteiden läikkymistä laitteen pinnoille, joilla on kaapeleita, pistokkeita tai muita johtoja. Ole varovainen, jos nestettä läikkyy alustalle, kun yrität poistaa alustaa ÄKTA start -laitteesta. NaOH on syövyttävää ja näin ollen terveydelle vaarallista. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, vältä läikkymistä ja käytä suojalaseja ja muita asianmukaisia henkilönsuojaimia. VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta kunnossapidettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaarallinen UV-valo. Katkaise aina laitteesta virta ennen UV flow cell:n vaihtoa. Jos järjestelmän tai kolonnin puhdistamiseen käytetään vaarallisia kemikaaleja, pese lopuksi järjestelmä tai kolonnit neutraalilla liuoksella ennen kunnossapitoa. HUOMIO Puhdistus. Pidä laite kuivana ja puhtaana. Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Anna laitteen kuivua täysin ennen käyttöä. 22 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

23 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteisiin kiinnitettyjä turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. Laitteen sarjanumero näkyy myös laitteen tuotemerkinnöissä, mikä on esitetty tässä. ÄKTA start -laitteen merkinnät Seuraava kuva osoittaa ÄKTA start -laitteeseen kiinnitetyt merkinnät. Nimike Kuvaus Laitteen merkinnät, mukaan lukien turvasymbolit ja määritykset. Sijoitus Älä avaa laitteen kansia, sillä avaaminen mitätöi takuun. Pidä pumpun kansi auki, kun järjestelmää ei käytetä. Avaa pumpun kansi, kun olet katkaissut laitteen virran. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 23

24 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Kuvaus Huomio! Tutustu käyttöohjeisiin ennen järjestelmän käyttöä. Puristumisvaara. Sammuta pumppu ennen letkuston lataamista. Sijoitus Frac30 -laitteen merkintä. Alla olevassa kuvassa esitetään Frac30-laitteeseen kiinnitetyt merkinnät. Nimike Kuvaus Laitteen merkinnät, mukaan lukien turvasymbolit ja määritykset. Sijoitus Älä avaa laitteen kansia, sillä avaaminen mitätöi takuun. 24 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

25 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvasymbolit Merkinnöissä käytetään seuraavia turvasymboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Älä käytä ÄKTA start -laitetta, ennen kuin olet lukenut ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaan. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Tämä symboli osoittaa, että ÄKTA start -laitteen on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL tarkoittaa organisaatiota, joka on US Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) tunnustama lakivaatimusten Title 29 of the Code of Federal Regulations (29 CFR), Part täyttämisen osalta. Merkinnät vaarallisista aineista Seuraavat merkinnöissä käytetyt symbolit osoittavat vaarallisia aineita. Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että tuote sisältää vaarallisia materiaaleja enemmän kuin kiinalainen standardi SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products sallii. 26 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

27 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteen hätäsammutuksen suorittamista. Osa sisältää myös kuvauksen virtakatkojen vaikutuksista. Hätäsammutus Hätätilanteessa: Katkaise virta laitteesta painamalla virtakytkin O-asentoon tai irrottamalla virtajohto laitteesta. Ajo keskeytyy heti. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 27

28 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Virtakatko Virtakatkon vaikutus riippuu siitä, minkä yksikön virta katkeaa. Virtakatko tässä ÄKTA start johtaa tähän Ajo keskeytyy heti. Sähkökatkoon asti kerätyt tiedot ovat saatavilla USB-muistitikulla tai, jos järjestelmä on liitetty tietokoneeseen, UNICORN start-ohjelmistossa. UNICORN start tietokoneessa UNICORN start-ohjelmiston sisältävä tietokone sammuu. ÄKTA start -laitteen näytössä kaikki neljä kosketuspainiketta korostuvat. Ajo keskeytyy heti. Viimeisen 10 sekunnin aikana ennen virtakatkoa luodut tiedot voidaan palauttaa. UNICORN start-asiakas voi lakata toimimasta suorittimen hetkellisen ylikuormituksen vuoksi. Tällöin saattaa näyttää siltä, että tietokoneessa on toimintahäiriö. Ajo jatkuu, ja voit jatkaa sen ohjausta käynnistämällä UNICORN start-asiakkaan uudelleen. 28 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

29 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystoimenpiteet 2.4 Kierrätystoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteen kierrätys- ja hävitysmenetelmiä. Laitteen poistaminen käytöstä ÄKTA start on desinfioitava ennen käytöstä poistamista. Laite on romutettava paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun ÄKTA start -laite poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen ÄKTA start sisältää vaarallisia aineita. Tarkkoja tietoja on saatavilla GEn edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, ja ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 29

30 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa on esittely ÄKTA start -laitteesta, laitteen näytöstä, josta järjestelmää voidaan käyttää ja ohjata, sekä Frac30 -fraktionkerääjästä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus 3.2 Laite 3.3 Laitteen näyttö Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG

31 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Esittely ÄKTA start on päälaite nestekromatografiajärjestelmässä, joka on tarkoitettu pääasiassa preparatiiviseen proteiinien puhdistukseen laboratorioissa. Järjestelmää voidaan käyttää lukuisiin tutkimustarkoituksiin yliopistokäyttäjien ja lääketieteen alan käyttäjien tarpeisiin. ÄKTA start -laitetta käytetään ja ohjataan laitteen näytöstä. Lisäksi UNICORN start-ohjelmistolla voidaan ohjata ÄKTA start -laitetta ja analysoida tietoja, jotka on kerätty kromatografia-ajojen aikana. UNICORN start sisältää useita lisäominaisuuksia, jotka on kuvattu tarkemmin UNICORN start 1.0 User Manual -oppaassa. Tässä osassa on yleistietoja ÄKTA start -järjestelmästä. Kuva järjestelmästä Seuraavassa kuvassa on esitetty ÄKTA start -järjestelmä UNICORN start asennettuna tietokoneelle Osa Kuvaus ÄKTA start (laite). Frac30 (fraktionkerääjä). UNICORN start (tietokoneelle asennettu ohjelmisto). ÄKTA start Käyttöohjeet AG 31

32 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Kuva laitteesta Seuraavassa kuvassa on esitetty laitteen pääosat Osa Kuvaus Laitteen näyttö Märkä puoli Puskuritarjotin Virtakytkin USB-portti nto Käyttöliittymä järjestelmän ohjaamiseen ja ajotietojen katseluun. Letkuilla yhdistetyillä moduuleilla on seuraavat toiminnot: toimittaa nestettä määritetyllä virtausreitillä ja ohjata virtausta tarpeen mukaan seurata nesteen UV-absorbanssia ja johtavuutta. Kromatografia-ajoissa käytettävien puskuriliuospullojen säilytyspaikka. Kytkee tai katkaisee virran. USB-muistitikun liittämiseen tulosten tallennusta ja tiedostojen siirtoa varten. 32 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

33 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Kuva fraktionkerääjästä Seuraava kuva esittää fraktionkerääjän; Frac Osa Kuvaus Jakeluvarsi Letkustopidike Keräysputket Kupu Alustayksikkö merkkivalo nto Pitelee ja sijoittaa letkustopidikkeen nesteen jakelemiseksi fraktioihin. Pitelee letkustoa, jolla jaellaan nestefraktiot keräysputkiin. Halkaisijaltaan mm:n letkuja käytetään fraktioiden keräämiseen. Keräysputkien pidike, joka mahdollistaa neljänkokoisten putkien käytön. Elektromekaaninen kotelo ja kuvun pidike. Virran merkkivalo. ÄKTA start -laitteen pääominaisuudet ÄKTA start -laitteen pääominaisuudet on lueteltu alla: ÄKTA start on pienikokoinen yksivaiheinen puhdistusratkaisu nopeaan ja luotettavaan proteiinien puhdistukseen. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 33

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU006V2 Sweex 2-porttinen PCI-sarjakortti Johdanto Älä altista PU006V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU006V2-korttia erittäin

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin

Asennus Windows 2000 ja XP -käyttöjärjestelmiin PU007V2 Sweex 1 portin rinnakkainen & 2 portin sarja PCI-kortti Johdanto Älä altista PU007V2-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05

C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4106-W C-4106-S 2016 / 05 C-41 KÄYTTÖOHJEET C-4105-S C-4105-W C-4106-S C-4106-W 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia,

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0

56K ESP-2 Modem 56K ESP-2 MODEM. Pika-asennusohje. Versio 1.0 56K ESP-2 MODEM Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu modeemin 56K ESP-2 Modem käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tai käytössä ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05

CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4106-S 2016 / 05 CH-41 KÄYTTÖOHJEET CH-4105-S CH-4106-S 2016 / 05 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Emolevyn kannen poistaminen

Emolevyn kannen poistaminen Aiemmin asennetut muisti- ja liitäntäkortit voidaan helposti poistaa seuraavilla sivuilla olevien ohjeiden mukaisesti. 1 Katkaise tulostimen virta. 2 Irrota virtajohto. 3 Irrota rinnakkais- tai Ethernet-kaapeli

Lisätiedot

Kiinnitysyksikön vaihtaminen

Kiinnitysyksikön vaihtaminen Tulostin tarkkailee kiinnitysyksikön kuntoa. Kun kiinnitysyksikön käyttöikä lähestyy loppuaan, tulostimen näytössä näkyy 80 Kiinnitysyksikkö kulunut loppuun -ilmoitus. Tämä osoittaa, että kiinnitysyksikkö

Lisätiedot

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Amersham Eraser. Käyttöohjeet. Käännetty englannista Amersham Eraser Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet... 2.1 Turvatoimet...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöönotto-opas RT Controller

Käyttöönotto-opas RT Controller Käyttöönotto-opas RT Controller Pikaopas RT-järjestelmän käyttöönottoa varten Aloitusopas RT Controller Versio 1.3 (090831) (Käytä tämän pikaoppaan kanssa opasta User Manual RT Controller, versio 2.1 tai

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000

KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 KÄYTTÖOHJEKIRJA I 3000 JOHDANTO Hyvä asiakas Kiitos siitä, että valitsit toimittajaksi Pullman-Ermatorin. Toivomme, että uusi teollisuusimurinne I 3000 toimii tyydyttävästi ja täyttää kaikki siihen asetetut

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä

KÄYTTÖOHJE NO.CX-10. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä KÄYTTÖOHJE NO.CX-10 Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyttöä 1 Turvaohjeet Lithium-akulle Turvaohjeet Lithium-akulle Litium-akun lataus voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen tai omaisuuden menettämistä.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

"THE FLOW" TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03)

THE FLOW TIIVISTENESTELAITTEEN ASENNUS-, KÄYTTÖ-, JA HUOLTO-OHJE KAKSITOIMISELLE MEKAANISELLE TIIVISTEELLE (T 03) THE FLOW TECHNO TFT OY KORVENKYLÄNTIE 10 P.O. BOX 50 40951 MUURAME, FINLAND TEL: +358-14-3722113 FAX: +358-14-3722012 E-mail: flowtechno@flowtechno.com TIIVISTENESTELAITE: TFT W03 A F Sivu: 1/7 Korvaa:

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Käyttöopas o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Tervetuloa, Turvaohjeet. Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita. Ennen tuotteen asentamista lue tämä opas huolellisesti.

Tervetuloa, Turvaohjeet. Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita. Ennen tuotteen asentamista lue tämä opas huolellisesti. Asennusohje Tervetuloa, Asenna TaHoma noudattamalla tarkasti näitä ohjeita Edellytykset TaHoma Boxin voi asentaa joko ammattilainen tai yksityishenkilö. Kokoonpanossa on oltava Internet-yhteys Ethernet-liitännällä

Lisätiedot