ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Liitännäisasiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystoimenpiteet... 3 Järjestelmän kuvaus Järjestelmän yleiskatsaus Laite Laitteen näyttö Laitteen näytön esittely Kuvaus, Method run Kuvaus, Create method Kuvaus, Settings and service... 4 Asennus Tilantarve ÄKTA start- ja Frac30 -laitteen kuljettaminen ÄKTA start- ja Frac30 -laitteiden purkaminen pakkauksesta Lisävarustepaketti Asenna ÄKTA start... 5 Valmistele järjestelmä ajoa varten Virtausreitin esittely Laitteen käynnistäminen Kalibroinnit Kalibrointiohje Laitteen näytön kalibroiminen Pressure sensor zero offset Pump-kalibrointi UV-monitorin kalibrointi Conductivity-monitorin kalibrointi Järjestelmän suorituskyky System performance method System performance method laitteesta ÄKTA start System performance method laitteesta UNICORN start Switch valve timing Kolonnin kytkeminen ÄKTA start Käyttöohjeet AG

3 Sisällysluettelo 5.6 Prepare system -menetelmien ajaminen Pump wash A Pump wash B Washout fractionation tubing Column preparation Näytteen käyttö Fraktionkeräimen valmisteleminen Kylmähuonetoiminnot Ajon käynnistäminen... 6 nnot laitteen näytöltä Esittely Fraktiointi Manuaalisen ajon suorittaminen Manuaalinen ajo Ajon seuraaminen ja ohjaaminen Menetelmäajon suorittaminen Menetelmätyypin valitseminen Quick start Templates User defined methods Prepare system -menetelmät Toimenpiteet ajon jälkeen Menetelmien ja tiedostojen hallitseminen Create method USB-muistitikun käsitteleminen BMP-tulostiedosto... 7 nnot UNICORN start-ohjelmistosta System Control Method Editor Evaluation Administration... 8 Kunnossapito Säännöllinen kunnossapito Puhdistus ennen suunniteltua kunnossapitoa/huoltoa Järjestelmän virtausreitin puhdistus Kolonnin irrottaminen System cleaning UV-kyvetin puhdistaminen Conductivity flow cell-laitteen puhdistus Muita puhdistustoimenpiteitä Sisääntulosuodattimien puhdistaminen Laitteen ulkoisten osien puhdistaminen Fraktionkerääjän puhdistaminen Laitteen säilyttäminen ÄKTA start Käyttöohjeet AG 3

4 Sisällysluettelo 8.8 Letkujen ja suodattimien vaihtaminen Tulosuodattimien vaihtaminen Letkujen ja liittimien vaihtaminen... 9 Vianmääritys Johdanto vianmääritykseen Perusvianmääritys Järjestelmän virheraportti Viitetiedot Tiedot Kemikaalinkestävyys Kirjallisuus Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Tilaustiedot Liite Järjestelmän suorituskykyraportti... Hakemisto ÄKTA start Käyttöohjeet AG

5 1 Esittely 1 Esittely Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvailmoituksista, määräyksiä koskevia tietoja, ÄKTA start -laitteen käyttötarkoituksen ja luettelot järjestelmään liittyvistä asiakirjoista. Tässä luvussa Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Liitännäisasiakirjat Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG 5

6 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän asiakirjan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita ÄKTA start -järjestelmän asentamisesta ja sen valmistelemisesta turvallista käyttöä ja ylläpitoa varten. Nimikkeistö Alla oleva taulukko sisältää tässä oppaassa käytettävän nimikkeistön. Käsite ÄKTA start Frac30 UNICORN start ÄKTA start -järjestelmä Selitys Laite. Fraktionkerääjä. Tietokoneelle asennettu ohjelmisto. Koko nestekromatografiajärjestelmä, mukaan lukien laite, fraktionkerääjä ja ohjelmisto. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Buffer valve). 6 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

7 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus ÄKTA start on nestekromatografiajärjestelmä, jota käytetään preparatiiviseen proteiinien puhdistukseen laboratorioissa. Järjestelmää voidaan käyttää lukuisiin tutkimustarkoituksiin yliopistokäyttäjien ja lääketieteen alan käyttäjien tarpeisiin. ÄKTA start -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Edellytykset Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen ja järjestelmän käyttäminen käyttötarkoituksen mukaan edellyttää, että käyttäjä ymmärtää nestekromatografiassa käytettävät käsitteet käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaan luvussa Turvallisuusohjeet esitetyt tiedot. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. 8 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

9 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tämä osa kuvaa direktiivejä ja standardeja, jotka ÄKTA start täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Yhdenmukaisuus EU-direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY 2006/95/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Pienjännitedirektiivi (LVD) ÄKTA start Käyttöohjeet AG 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot CE-merkintä laitteen CE-merkintä ja vastaava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa, kun se on: sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi EN/IEC , UL , CAN/CSA C22.2 No EN/IEC (Päästöt CISPR 11 - standardin, ryhmän 1, luokan A mukaan.) EN ISO Kuvaus Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävien sähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteet mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön EMCvaatimukset Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2004/108/EY kanssa. EN-ISO-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien ÄKTA start-laitteeseen liitettävien laitteiden tulee täyttää standardin EN/IEC tai muiden harmonisoitujen standardien vaatimukset. EU:n sisällä, kytketyissä laitteissa on oltava CE-merkintä. 10 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Ympäristömääräykset Tämä tuote on seuraavien ympäristövaatimusten mukainen. Vaatimus 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Säädökset (EY) nro 1907/2006 Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) ÄKTA start Käyttöohjeet AG 11

12 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat 1.4 Liitännäisasiakirjat Esittely Tässä osassa kuvataan laitteen mukana toimitettu käyttödokumentaatio ja kerrotaan, miten liittyvää aineistoa voidaan ladata verkosta tai tilata GEltä. Käyttödokumentaatio CD-levyllä Seuraavassa taulukossa lueteltu käyttödokumentaatio on saatavilla ÄKTA start -laitteen käyttödokumentaation CD-levyllä. Laitteen näytössä on käytönaikainen ohje. Asiakirjat ÄKTA start Käyttöohjeet ÄKTA start Instrument Display Help ÄKTA start Maintenance Manual ÄKTA start System Cue Card ÄKTA start Maintenance Cue Card Pääsisältö Tuotteen ÄKTA start turvalliseen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat ohjeet. ÄKTA start -laitteen toimintavalikon valintaikkunoiden kuvaukset (käytettävissä vain laitenäytöstä). Tarkat laitteen ja moduulin kuvaukset, mukaan lukien ohjeet ÄKTA start -laitteen kunnossapitoon ja vianmääritykseen. Pikaopas kromatografiatekniikoiden valmistelemiseen ja ajamiseen ÄKTA start -laitteella. Pikaopas rutiininomaisten kunnossapitotoimien suorittamiseen ja ÄKTA start -laitteen vianmääritykseen. 12 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

13 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat Seuraava käyttödokumentaatio on käytettävissä UNICORN start-ohjelmiston ohjevalikosta tai UNICORN start DVD-levyltä. Asiakirjat UNICORN start 1.0 User Manual UNICORN start Online Help Pääsisältö ÄKTA start -laitteen ohjausohjelmiston esittely ja tarkat kuvaukset, jotka sisältävät prosessikuvakartan reaaliaikaista seurantaa varten, menetelmäeditorin, arvioinnin ja järjestelmänvalvontamoduulit. UNICORN start-ohjelmiston valintaikkunoiden kuvaukset (käytettävissä vain ohjevalikosta). Tiedostot, sovellusohjeet ja käyttödokumentaatio verkossa Seuraavien ohjeiden avulla voit tilata tai ladata verkosta tiedostoja, sovellusohjeita tai käyttödokumentaatiota Siirry osoitteeseen Valitse ÄKTA Lab-Scale Systems. Valitse luettelosta ÄKTA start. Valitse Related Documents. Valitse ladataksesi haluamasi aineisto. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 13

14 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat Dokumentaation käyttö mobiililaitteilla ÄKTA start-tuotesivulle pääsee lukemalla koodin matkapuhelimella tai taulutietokoneella. Valitse ladattavat asiakirjat Related Documents-välilehdeltä. 14 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

15 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan tuotetta koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Luvussa kuvataan myös järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystoimenpiteet Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Esittely ÄKTA start saa virtaa verkkovirrasta ja käsittelee nesteitä, jotka voivat olla vaarallisia. Ennen järjestelmän asentamista, käyttämistä tai kunnossapitoa sinun täytyy olla tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Voit välttää henkilövahinkoja ja laitteiston vahingoittumista noudattamalla annettuja ohjeita. Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin. Yleiset varotoimet Syttyvien nesteiden käyttö Henkilösuojaus Laitteen asentaminen ja siirtäminen Järjestelmän käyttö Kunnossapito Yleiset varotoimet VAROITUS Noudata aina näitä yleisiä varotoimia loukkaantumisten välttämiseksi, kun käytät ÄKTA start -laitetta. Älä käytä ÄKTA start-laitetta muulla kuin ÄKTA start-laitteen oppaassa kuvatulla tavalla. ÄKTA start -laitetta on käytettävä ja kunnossapidettävä ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaassa ja ÄKTA start Maintenance Manual -oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä käytä muita kuin GE -yhtiön toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita. Älä käytä ÄKTA start -laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: - virtajohto, pistoke tai Frac30 -kaapeli on vahingoittunut - laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena - laite on vahingoittunut saatuaan nesteroiskeita. 16 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS Kun ÄKTA start -laitteen kanssa käytetään syttyviä nesteitä, noudata näitä varotoimia tulipalo- tai räjähdysvaaran välttämiseksi. Tulipalovaara. Varmista ennen järjestelmän käynnistämistä, ettei laitteessa tai letkustossa ole vuotoja. Räjähdysvaara. Voit välttää syttyviä nesteitä käytettäessä räjähdysvaarallisen tilan syntymisen varmistamalla, että tilan tuuletus vastaa paikallisia vaatimuksia. VAARA Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi ÄKTA start -laitteen pakkauksesta purkamisen, asentamisen tai liikuttamisen aikana on noudatettava seuraavia varotoimia. ÄKTA start -laite on toimitushetkellä täytetty denaturoidulla alkoholilla (50 % C2H5OH [etanolilla]). Denaturoitu alkoholiseos voi olla vaarallista ihmisille nieltynä. Huuhtele denaturoitu alkoholi ulos ennen ÄKTA start -järjestelmän kokoamista, testaamista tai integroimista aiottuun prosessikontekstiin. Henkilösuojaus VAROITUS Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi käytettäessä ÄKTA start -laitetta on estettävä loukkaantumiset seuraavilla toimilla. Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen vaarallisia biologisia aineita leviämästä laitteen läheisyydessä. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Voit välttää ÄKTA start -laitteen käytön yhteydessä vaaratilanteita estämällä loukkaantumiset seuraavilla toimilla. Käytä ÄKTA start -järjestelmän käytön ja kunnossapidon aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. Läikkymisvaara. Käytettäessä ÄKTA start -laitetta on käytettävä henkilösuojaimia, kuten suojalaseja, laboratoriotakkia, suojakenkiä ja käsineitä läikkymisen varalta. Viiltovammat. Letkuleikkuri on erittäin terävä. Sitä on käsiteltävä varoen vammojen välttämiseksi. Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata laitteen turvallista käyttöä, kunnossapitoa ja käytöstä poistamista koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. 18 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta asennettaessa tai siirrettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Laitteen siirto vaakasuunnassa. Suosittelemme, että laitetta siirtää vaakasuunnassa yksi henkilö. Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon kytkemistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. Virtajohto. Käytä vain GEn toimittamia tai hyväksymiä virtajohtoja. Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. Tietokoneen asentaminen (valinnaista). Tietokone on asennettava ja sitä on käytettävä tietokoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katkaise virta. Katkaise aina ÄKTA start -laitteen virta, ennen kuin laitteen moduuli poistetaan tai asennetaan tai kaapeli kytketään tai irrotetaan. VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta asennettaessa tai siirrettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Suojamaadoitus. ÄKTA start -laitteet on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttyä ÄKTA start -laitteen tai muun laitteen vahingoittumiselta sitä asennettaessa tai siirrettäessä. ÄKTA start -laitteen tuuletinaukot. Voit varmistaa riittävän tuuletuksen pitämällä paperit ja muut esineet poissa laitteen tuuletusaukoista. Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Frac30 -laitetta ei saa liittää ÄKTA start -laitteeseen tai irrottaa siitä, kun laitteeseen on kytketty virta. Järjestelmän käyttö VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta käytettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Laitteen kiertäminen. Varmista, että ÄKTA start -laitteen ympärillä on aina vähintään 20 cm vapaata tilaa riittävää tuuletusta varten. Varo venyttämästä tai puristamasta letkuja ja johtoja laitetta käännettäessä tai liikutettaessa. Irronnut johto saattaa aiheuttaa virtakatkoksen tai katkoksen verkon toiminnassa. Letkujen venymisen takia pullot voivat pudota ja aiheuttaa nesteroiskeita ja lasin särkymisen. Letkujen puristaminen saattaa aiheuttaa paineen kohoamista tai estää nesteiden virtaamista. Jotta pulloja ei kaadu, aseta ne aina puskurialustalle ja käännä tai liikuta niitä varovasti. Vaaralliset kemikaalit ajon aikana. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, puhdista ja huuhtele järjestelmän koko letkusto tislatulla vedellä suorittamalla System cleaning ennen huoltoa ja kunnossapitoa. Asetus. Tarkista, että käytät oikeita ulostulokoon asetuksia. Varmista, että letkusto ja kiinnikkeet on liitetty oikein ja kiinnitetty. Varmista, että paineraja-asetukset ovat oikein, ennen kuin aloitat ajon. 20 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta käytettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Enimmäispaino puskurialustalla. Älä aseta yli 1 litran vetoisia säiliöitä puskurialustalle. Sallittu kokonaispaino puskurialustalla on 5 kg. Suuri läikyntä. Katkaise ÄKTA start -laitteen virta ja irrota virtajohto, jos suuria läikyntöjä tapahtuu. HUOMIO Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää ÄKTA start -laitteen tai muun laitteen vahingoittumisen. Pidä UV flow cell puhtaana. Älä anna liuenneita suoloja, proteiineja tai muita kiinteitä liuotteita sisältävien liuosten kuivua virtauskyvettiin. Älä anna hiukkasten päästä virtauskyvettiin, koska se voi vahingoittaa virtauskyvettiä. Esitäytä UV flow cell. Varmista, että UV flow cell on esitäytetty nesteellä ennen järjestelmän käynnistämistä. Vältä tiivistymistä. Jos ÄKTA start -laitetta säilytetään jäähdytyshuoneessa, jäähdytyskaapissa tai vastaavassa, pidä laitteen virta kytkettynä kosteuden muodostumisen estämiseksi. Vältä ylikuumenemista. Jos ÄKTA start -laitetta säilytetään jäähdytyskaapissa ja kaappi on sammutettu, muista sammuttaa laite ja pitää jäähdytyskaappi auki, jottei laite ylikuumene. Sijoita tietokone huoneenlämpötilaan. Jos ÄKTA start asetetaan kylmään huoneeseen, aseta tietokone huoneen ulkopuolelle ja käytä tietokoneen liitäntäkaapelia, joka tuli laitteen mukana tietokoneen liittämistä varten. Pidä pumpun kansi auki, kun järjestelmää ei käytetä. Avaa peristalttisen pumpun kansi, kun olet sammuttanut laitteen. Tämä parantaa pumpun letkuston käyttöikää. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Kunnossapito VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta kunnossapidettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Sähköiskuvaara. Älä avaa kansia tai osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattua kunnossapitoa ja huoltoa, kaiken muun huollon saa suorittaa vain huoltohenkilöstö, jonka GE on valtuuttanut. ÄKTA start-järjestelmän kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GE -yhtiön hyväksymiä tai toimittamia osia. Katkaise virta. Katkaise laitteen virta aina ennen laitteen osien vaihtamista tai puhdistamista, ellei käyttöohjeissa ole mainittu muuta. Läikkymisvaara. Vältä nesteiden läikkymistä laitteen pinnoille, joilla on kaapeleita, pistokkeita tai muita johtoja. Ole varovainen, jos nestettä läikkyy alustalle, kun yrität poistaa alustaa ÄKTA start -laitteesta. NaOH on syövyttävää ja näin ollen terveydelle vaarallista. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, vältä läikkymistä ja käytä suojalaseja ja muita asianmukaisia henkilönsuojaimia. VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta kunnossapidettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaarallinen UV-valo. Katkaise aina laitteesta virta ennen UV flow cell:n vaihtoa. Jos järjestelmän tai kolonnin puhdistamiseen käytetään vaarallisia kemikaaleja, pese lopuksi järjestelmä tai kolonnit neutraalilla liuoksella ennen kunnossapitoa. HUOMIO Puhdistus. Pidä laite kuivana ja puhtaana. Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Anna laitteen kuivua täysin ennen käyttöä. 22 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

23 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteisiin kiinnitettyjä turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. Laitteen sarjanumero näkyy myös laitteen tuotemerkinnöissä, mikä on esitetty tässä. ÄKTA start -laitteen merkinnät Seuraava kuva osoittaa ÄKTA start -laitteeseen kiinnitetyt merkinnät. Nimike Kuvaus Laitteen merkinnät, mukaan lukien turvasymbolit ja määritykset. Sijoitus Älä avaa laitteen kansia, sillä avaaminen mitätöi takuun. Pidä pumpun kansi auki, kun järjestelmää ei käytetä. Avaa pumpun kansi, kun olet katkaissut laitteen virran. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 23

24 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Kuvaus Huomio! Tutustu käyttöohjeisiin ennen järjestelmän käyttöä. Puristumisvaara. Sammuta pumppu ennen letkuston lataamista. Sijoitus Frac30 -laitteen merkintä. Alla olevassa kuvassa esitetään Frac30-laitteeseen kiinnitetyt merkinnät. Nimike Kuvaus Laitteen merkinnät, mukaan lukien turvasymbolit ja määritykset. Sijoitus Älä avaa laitteen kansia, sillä avaaminen mitätöi takuun. 24 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

25 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvasymbolit Merkinnöissä käytetään seuraavia turvasymboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Älä käytä ÄKTA start -laitetta, ennen kuin olet lukenut ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaan. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Tämä symboli osoittaa, että ÄKTA start -laitteen on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL tarkoittaa organisaatiota, joka on US Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) tunnustama lakivaatimusten Title 29 of the Code of Federal Regulations (29 CFR), Part täyttämisen osalta. Merkinnät vaarallisista aineista Seuraavat merkinnöissä käytetyt symbolit osoittavat vaarallisia aineita. Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että tuote sisältää vaarallisia materiaaleja enemmän kuin kiinalainen standardi SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products sallii. 26 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

27 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteen hätäsammutuksen suorittamista. Osa sisältää myös kuvauksen virtakatkojen vaikutuksista. Hätäsammutus Hätätilanteessa: Katkaise virta laitteesta painamalla virtakytkin O-asentoon tai irrottamalla virtajohto laitteesta. Ajo keskeytyy heti. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 27

28 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Virtakatko Virtakatkon vaikutus riippuu siitä, minkä yksikön virta katkeaa. Virtakatko tässä ÄKTA start johtaa tähän Ajo keskeytyy heti. Sähkökatkoon asti kerätyt tiedot ovat saatavilla USB-muistitikulla tai, jos järjestelmä on liitetty tietokoneeseen, UNICORN start-ohjelmistossa. UNICORN start tietokoneessa UNICORN start-ohjelmiston sisältävä tietokone sammuu. ÄKTA start -laitteen näytössä kaikki neljä kosketuspainiketta korostuvat. Ajo keskeytyy heti. Viimeisen 10 sekunnin aikana ennen virtakatkoa luodut tiedot voidaan palauttaa. UNICORN start-asiakas voi lakata toimimasta suorittimen hetkellisen ylikuormituksen vuoksi. Tällöin saattaa näyttää siltä, että tietokoneessa on toimintahäiriö. Ajo jatkuu, ja voit jatkaa sen ohjausta käynnistämällä UNICORN start-asiakkaan uudelleen. 28 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

29 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystoimenpiteet 2.4 Kierrätystoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteen kierrätys- ja hävitysmenetelmiä. Laitteen poistaminen käytöstä ÄKTA start on desinfioitava ennen käytöstä poistamista. Laite on romutettava paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun ÄKTA start -laite poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen ÄKTA start sisältää vaarallisia aineita. Tarkkoja tietoja on saatavilla GEn edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, ja ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 29

30 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa on esittely ÄKTA start -laitteesta, laitteen näytöstä, josta järjestelmää voidaan käyttää ja ohjata, sekä Frac30 -fraktionkerääjästä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus 3.2 Laite 3.3 Laitteen näyttö Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG

31 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Esittely ÄKTA start on päälaite nestekromatografiajärjestelmässä, joka on tarkoitettu pääasiassa preparatiiviseen proteiinien puhdistukseen laboratorioissa. Järjestelmää voidaan käyttää lukuisiin tutkimustarkoituksiin yliopistokäyttäjien ja lääketieteen alan käyttäjien tarpeisiin. ÄKTA start -laitetta käytetään ja ohjataan laitteen näytöstä. Lisäksi UNICORN start-ohjelmistolla voidaan ohjata ÄKTA start -laitetta ja analysoida tietoja, jotka on kerätty kromatografia-ajojen aikana. UNICORN start sisältää useita lisäominaisuuksia, jotka on kuvattu tarkemmin UNICORN start 1.0 User Manual -oppaassa. Tässä osassa on yleistietoja ÄKTA start -järjestelmästä. Kuva järjestelmästä Seuraavassa kuvassa on esitetty ÄKTA start -järjestelmä UNICORN start asennettuna tietokoneelle Osa Kuvaus ÄKTA start (laite). Frac30 (fraktionkerääjä). UNICORN start (tietokoneelle asennettu ohjelmisto). ÄKTA start Käyttöohjeet AG 31

32 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Kuva laitteesta Seuraavassa kuvassa on esitetty laitteen pääosat Osa Kuvaus Laitteen näyttö Märkä puoli Puskuritarjotin Virtakytkin USB-portti nto Käyttöliittymä järjestelmän ohjaamiseen ja ajotietojen katseluun. Letkuilla yhdistetyillä moduuleilla on seuraavat toiminnot: toimittaa nestettä määritetyllä virtausreitillä ja ohjata virtausta tarpeen mukaan seurata nesteen UV-absorbanssia ja johtavuutta. Kromatografia-ajoissa käytettävien puskuriliuospullojen säilytyspaikka. Kytkee tai katkaisee virran. USB-muistitikun liittämiseen tulosten tallennusta ja tiedostojen siirtoa varten. 32 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

33 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Kuva fraktionkerääjästä Seuraava kuva esittää fraktionkerääjän; Frac Osa Kuvaus Jakeluvarsi Letkustopidike Keräysputket Kupu Alustayksikkö merkkivalo nto Pitelee ja sijoittaa letkustopidikkeen nesteen jakelemiseksi fraktioihin. Pitelee letkustoa, jolla jaellaan nestefraktiot keräysputkiin. Halkaisijaltaan mm:n letkuja käytetään fraktioiden keräämiseen. Keräysputkien pidike, joka mahdollistaa neljänkokoisten putkien käytön. Elektromekaaninen kotelo ja kuvun pidike. Virran merkkivalo. ÄKTA start -laitteen pääominaisuudet ÄKTA start -laitteen pääominaisuudet on lueteltu alla: ÄKTA start on pienikokoinen yksivaiheinen puhdistusratkaisu nopeaan ja luotettavaan proteiinien puhdistukseen. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 33

AxiChrom 300-1000 columns

AxiChrom 300-1000 columns GE Healthcare Life Sciences AxiChrom 300-1000 columns Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot...

Lisätiedot

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri

Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Xcellerex XDUO Quad Single-Use -mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri

Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Xcellerex XDM Quad Single-Use Mikseri Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä

Lisätiedot

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas

MDS100. Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 FI Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas 3 Julkaisupäivämäärä: 2011-11 Molekulaarisen testijärjestelmän käyttöopas MDS100 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...1 Oppaan käyttäminen...3 Käyttötarkoitus...

Lisätiedot

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas

PrintJet ADVANCED. Käyttöopas PrintJet ADVANCED Käyttöopas Esipuhe Esipuhe Päivitykset Versio Päivämäärä Vaihda 1,0 01/13 Ensimmäinen painos 1,1 03/13 Ensimmäinen muutettu painos Yhteystiedot Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Postfach

Lisätiedot

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Käyttöohjeet Welch Allyn Connex Integrated Wall System Käyttöohjeet 2012 Welch Allyn. Kaikki oikeudet pidätetään. Tässä julkaisussa kuvatun tuotteen käytön tukemiseksi tuotteen ostaja saa kopioida tämän julkaisun ainoastaan

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant

ABB Robotics. Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant ABB Robotics Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant Trace back information: Workspace R13-1 version a13 Checked in 2013-04-15 Skribenta version 4.0.014 Käyttäjän opas IRC5 ja FlexPendant M2004 Asiakirjan tunnus:

Lisätiedot

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535

Käyttöopas. ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Käyttöopas ThinkPad Edge E430, E430c, E435, E530, E530c ja E535 Huomautuksia: Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue huolellisesti seuraavat tiedot: Turvaohjeet, takuutiedot ja

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Protégé Kannettava kaasumittari

Protégé Kannettava kaasumittari Protégé Kannettava kaasumittari VAROITUS LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS KOKONAAN ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA SITÄ. TÄMÄN LAIMINLYÖMINEN VOI AIHEUTTAA VAKAVIA VAMMOJA TAI KUOLEMAN. COPYRIGHT 2010, SCOTT. KAIKKI OIKEUDET

Lisätiedot

Kopiokoneen käyttöohje

Kopiokoneen käyttöohje Käyttöohjeet Kopiokoneen käyttöohje 1 2 3 4 5 6 Alkuperäisten asiakirjojen asettaminen Kopiointi Vianmääritys Käyttäjän työkalut (Kopiokone) Huomautuksia Tekniset tiedot Lue ohje huolellisesti ennen laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D

Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Käyttöohje C870/C870D/L870/L870D/L875/ L875D Sisältöluettelo C870/C870D/L870/L870D/L875/L875D Luku 1 Luku 2 Luku 3 Alkusanat Yleiset varotoimet Aloittaminen Toimitussisällön tarkistusluettelo... 1-1 Aloittaminen...

Lisätiedot

ScanFront 330 Käyttöopas

ScanFront 330 Käyttöopas ScanFront 330 Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Toimistolaitteita koskeva kansainvälinen ENERGY STAR -ohjelma ENERGY STAR

Lisätiedot

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin

Käyttöopas. Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100. Multi-Track Linear PCM -tallennin Multi-Track Linear PCM -tallennin LS-100 Multi-Track Linear PCM -tallennin Käyttöopas Kiitos, että ostit Multi-Track Linear PCM -tallentimen. Lue tämä opas huolellisesti, jotta osaat käyttää tuotetta asianmukaisesti

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

SMART Board 8000i-G4 -sarja

SMART Board 8000i-G4 -sarja SMART Board 8000i-G4 -sarja Interaktiiviset laajakuvanäytöt Asetus- ja huolto-opas Mallit 8070i-G4-SMP ja 8084i-G4-SMP Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Käyttöohjeet Käyttäjän opas

Käyttöohjeet Käyttäjän opas Käyttöohjeet Käyttäjän opas Laitteen turvallisen ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi tutustu kohtaan "Turvallisuustiedot" ennen laitteen käyttämistä. SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...4 Johdanto...4

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX

Ohjekirja MUSTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN MERKITSEMISEEN. HITACHI Printer. Malli RX Ohjekirja USTESUIHKUTULOSTIN TEOLLISEEN ERKITSEISEEN HITACHI Printer alli RX Kiitos, että olet ostanut RX-mallisen Hitachi IJ-tulostimen. Tulostin tulostaa mustesuihkulla ilman kosketusta tulostuskohteeseen.

Lisätiedot

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas

Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Canon ip4800 series Kuvaruutukäyttöopas Sivu 1/482 Tietoja tästä käyttöoppaasta Tämän oppaan tulostaminen MC-5251-V1.00 Perusopas Sisältää tämän tuotteen yleiskuvauksen. Laaja käyttöopas Sisältää tämän

Lisätiedot

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6

Sisällys Tarratulostimen esittely........................................................... 6 Tekijänoikeustiedot 2011 Sanford, L.P. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida tai välittää millään tavalla missään muodossa tai kääntää toiselle kielelle

Lisätiedot

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti

Leica AutoStainer XL. Värjäysautomaatti Leica AutoStainer XL Värjäysautomaatti Käyttöohje Leica AutoStainerXL, V2.3 suomi 10/2012 Tilausnro 14 0456 80104 RevC Säilytä tätä käsikirjaa aina laitteen lähellä! Lue käsikirja huolellisesti läpi, ennen

Lisätiedot

d-color MF 2 Code: 57

d-color MF 2 Code: 57 d-color MF 2 d-color MF2 2/d-COLOR MF 2 d-color MF452/d-COLOR MF552 Code: 57 Tärkeää! Käyttöliittymän määritysmuutoksista johtuen käyttöoppaiden sisältämät käyttöliittymän kuvat voivat hieman poiketa

Lisätiedot

Käyttöopas. A4310 -Series

Käyttöopas. A4310 -Series Käyttöopas A4310 -Series FI9161 Ensimmäinen painos Toukokuu 2014 Tekijänoikeustiedot Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Yksivärilasertulostin

Yksivärilasertulostin Yksivärilasertulostin Käyttöopas Syyskuu 2014 Laitetyypit: 4514 Mallit: 330, 335, 530 ja vastaavat mallit Sisällys 2 Sisällys Turvallisuusohjeet...7 Tietoja tulostimesta...9 Tämän oppaan käyttäminen...9

Lisätiedot