ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista"

Transkriptio

1 ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely Tietoja tästä oppaasta Tärkeitä tietoja käyttäjälle Määräyksiä koskevat tiedot Liitännäisasiakirjat... 2 Turvaohjeet Turvatoimet Merkinnät Hätätoimenpiteet Kierrätystoimenpiteet... 3 Järjestelmän kuvaus Järjestelmän yleiskatsaus Laite Laitteen näyttö Laitteen näytön esittely Kuvaus, Method run Kuvaus, Create method Kuvaus, Settings and service... 4 Asennus Tilantarve ÄKTA start- ja Frac30 -laitteen kuljettaminen ÄKTA start- ja Frac30 -laitteiden purkaminen pakkauksesta Lisävarustepaketti Asenna ÄKTA start... 5 Valmistele järjestelmä ajoa varten Virtausreitin esittely Laitteen käynnistäminen Kalibroinnit Kalibrointiohje Laitteen näytön kalibroiminen Pressure sensor zero offset Pump-kalibrointi UV-monitorin kalibrointi Conductivity-monitorin kalibrointi Järjestelmän suorituskyky System performance method System performance method laitteesta ÄKTA start System performance method laitteesta UNICORN start Switch valve timing Kolonnin kytkeminen ÄKTA start Käyttöohjeet AG

3 Sisällysluettelo 5.6 Prepare system -menetelmien ajaminen Pump wash A Pump wash B Washout fractionation tubing Column preparation Näytteen käyttö Fraktionkeräimen valmisteleminen Kylmähuonetoiminnot Ajon käynnistäminen... 6 nnot laitteen näytöltä Esittely Fraktiointi Manuaalisen ajon suorittaminen Manuaalinen ajo Ajon seuraaminen ja ohjaaminen Menetelmäajon suorittaminen Menetelmätyypin valitseminen Quick start Templates User defined methods Prepare system -menetelmät Toimenpiteet ajon jälkeen Menetelmien ja tiedostojen hallitseminen Create method USB-muistitikun käsitteleminen BMP-tulostiedosto... 7 nnot UNICORN start-ohjelmistosta System Control Method Editor Evaluation Administration... 8 Kunnossapito Säännöllinen kunnossapito Puhdistus ennen suunniteltua kunnossapitoa/huoltoa Järjestelmän virtausreitin puhdistus Kolonnin irrottaminen System cleaning UV-kyvetin puhdistaminen Conductivity flow cell-laitteen puhdistus Muita puhdistustoimenpiteitä Sisääntulosuodattimien puhdistaminen Laitteen ulkoisten osien puhdistaminen Fraktionkerääjän puhdistaminen Laitteen säilyttäminen ÄKTA start Käyttöohjeet AG 3

4 Sisällysluettelo 8.8 Letkujen ja suodattimien vaihtaminen Tulosuodattimien vaihtaminen Letkujen ja liittimien vaihtaminen... 9 Vianmääritys Johdanto vianmääritykseen Perusvianmääritys Järjestelmän virheraportti Viitetiedot Tiedot Kemikaalinkestävyys Kirjallisuus Vakuutus terveellisyydestä ja turvallisuudesta -lomake Tilaustiedot Liite Järjestelmän suorituskykyraportti... Hakemisto ÄKTA start Käyttöohjeet AG

5 1 Esittely 1 Esittely Tietoja tästä luvusta Tämä luku sisältää tärkeitä käyttäjätietoja, kuvauksen turvailmoituksista, määräyksiä koskevia tietoja, ÄKTA start -laitteen käyttötarkoituksen ja luettelot järjestelmään liittyvistä asiakirjoista. Tässä luvussa Osa 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.4 Liitännäisasiakirjat Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG 5

6 1 Esittely 1.1 Tietoja tästä oppaasta 1.1 Tietoja tästä oppaasta Tämän asiakirjan tarkoitus Käyttöohjeessa annetaan ohjeita ÄKTA start -järjestelmän asentamisesta ja sen valmistelemisesta turvallista käyttöä ja ylläpitoa varten. Nimikkeistö Alla oleva taulukko sisältää tässä oppaassa käytettävän nimikkeistön. Käsite ÄKTA start Frac30 UNICORN start ÄKTA start -järjestelmä Selitys Laite. Fraktionkerääjä. Tietokoneelle asennettu ohjelmisto. Koko nestekromatografiajärjestelmä, mukaan lukien laite, fraktionkerääjä ja ohjelmisto. Kirjoituskäytänteet Ohjelmaan viittaavat kohdat on merkitty tekstissä lihavoidulla kursiivilla. Kaksoispiste erottaa valikkotasot: File:Open viittaa Open-valikon File-vaihtoehtoon. Laitteiston osat on merkitty tekstissä lihavoidulla tekstillä (esim. Buffer valve). 6 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

7 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Lue tämä ennen tuotteen käyttöä Kaikkien käyttäjien täytyy lukea koko käyttöopas ennen tuotteen asentamista, käyttämistä tai huoltamista. Pidä käyttöopas aina lähettyvillä, kun käytät tuotetta. Älä käytä tuotetta muulla kuin käyttöohjeissa kuvatulla tavalla. Muussa tapauksessa saatat altistua vaaroille, jotka saattavat johtaa henkilövahinkoihin ja laitteiston vaurioitumiseen. Käyttötarkoitus ÄKTA start on nestekromatografiajärjestelmä, jota käytetään preparatiiviseen proteiinien puhdistukseen laboratorioissa. Järjestelmää voidaan käyttää lukuisiin tutkimustarkoituksiin yliopistokäyttäjien ja lääketieteen alan käyttäjien tarpeisiin. ÄKTA start -laite on tarkoitettu vain tutkimuskäyttöön. Sitä ei tule käyttää kliinisiin toimenpiteisiin tai diagnostisiin tarkoituksiin. Edellytykset Tämän oppaan ohjeiden noudattaminen ja järjestelmän käyttäminen käyttötarkoituksen mukaan edellyttää, että käyttäjä ymmärtää nestekromatografiassa käytettävät käsitteet käyttäjä on lukenut ja ymmärtänyt ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaan luvussa Turvallisuusohjeet esitetyt tiedot. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 7

8 1 Esittely 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle Turvahuomautukset Nämä käyttöohjeet sisältävät VAARA-, VAROITUS- ja HUOMIO-ilmoituksia tuotteen turvallisesta käytöstä. Niiden määritelmät esitetään seuraavassa. VAROITUS VAROITUS viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos sitä ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. VAARA VAARA viittaa vaaralliseen tilanteeseen, joka saattaa johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos tilannetta ei vältetä. On tärkeää jatkaa vasta, kun kaikki mainitut ehdot on täytetty ja ymmärretty täysin. HUOMIO HUOMIO viittaa ohjeisiin, joita on noudatettava, jotta tuote tai muut laitteet eivät vahingoitu. Huomautukset ja vinkit Vihje: Huomautuksella viitataan tietoihin, jotka ovat tärkeitä tuotteen häiriöttömän ja optimaalisen käytön kannalta. Vinkki sisältää hyödyllisiä tietoja, jotka voivat parantaa tai optimoida toimenpiteitä. 8 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

9 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Esittely Tämä osa kuvaa direktiivejä ja standardeja, jotka ÄKTA start täyttää. Valmistustiedot Alla olevassa taulukossa on yhteenveto vaadituista valmistustiedoista. Lisätietoja on EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa. Vaatimus Valmistajan nimi ja osoite Sisältö GE Healthcare Bio-Sciences AB, Björkgatan 30, SE Uppsala, Sweden Yhdenmukaisuus EU-direktiivien kanssa Tämä tuote vastaa taulukossa lueteltuja Euroopan unionin direktiivejä täyttämällä vastaavat yhdenmukaistetut standardit. Direktiivi 2006/42/EY 2004/108/EY 2006/95/EY Nimi Konedirektiivi (MD) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC) Pienjännitedirektiivi (LVD) ÄKTA start Käyttöohjeet AG 9

10 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot CE-merkintä laitteen CE-merkintä ja vastaava EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on voimassa, kun se on: sitä käytetään itsenäisenä yksikkönä tai se kytketään muihin tuotteisiin, joita suositellaan tai kuvataan näissä käyttöohjeissa, ja sitä käytetään tilassa, jossa GE sen toimitti, lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattuja muutoksia. Kansainväliset standardit Tämä tuote täyttää seuraavien standardien vaatimukset: Standardi EN/IEC , UL , CAN/CSA C22.2 No EN/IEC (Päästöt CISPR 11 - standardin, ryhmän 1, luokan A mukaan.) EN ISO Kuvaus Mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön käytettävien sähkölaitteiden turvallisuusvaatimukset. Sähkölaitteet mittaukseen, ohjaukseen ja laboratoriokäyttöön EMCvaatimukset Koneiden turvallisuus Yleiset suunnitteluperiaatteet. Riskiarvio ja riskinlievennys. Huomautuksia EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/95/EY kanssa. EN-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2004/108/EY kanssa. EN-ISO-standardi on harmonisoitu EU-direktiivin 2006/42/EY kanssa. Kytkettäviä laitteita koskevien määräysten noudattaminen Kaikkien ÄKTA start-laitteeseen liitettävien laitteiden tulee täyttää standardin EN/IEC tai muiden harmonisoitujen standardien vaatimukset. EU:n sisällä, kytketyissä laitteissa on oltava CE-merkintä. 10 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

11 1 Esittely 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot Ympäristömääräykset Tämä tuote on seuraavien ympäristövaatimusten mukainen. Vaatimus 2011/65/EU 2012/19/EU ACPEIP Säädökset (EY) nro 1907/2006 Nimi Vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) -direktiivi Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua (WEEE) koskeva direktiivi Elektronisten tietotuotteiden aiheuttaman saasteen hallinta, Kiinan vaarallisten aineiden rajoitus (RoHS) Kemikaalien rekisteröinti, arviointi, valtuutus ja rajoitus (REACH) ÄKTA start Käyttöohjeet AG 11

12 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat 1.4 Liitännäisasiakirjat Esittely Tässä osassa kuvataan laitteen mukana toimitettu käyttödokumentaatio ja kerrotaan, miten liittyvää aineistoa voidaan ladata verkosta tai tilata GEltä. Käyttödokumentaatio CD-levyllä Seuraavassa taulukossa lueteltu käyttödokumentaatio on saatavilla ÄKTA start -laitteen käyttödokumentaation CD-levyllä. Laitteen näytössä on käytönaikainen ohje. Asiakirjat ÄKTA start Käyttöohjeet ÄKTA start Instrument Display Help ÄKTA start Maintenance Manual ÄKTA start System Cue Card ÄKTA start Maintenance Cue Card Pääsisältö Tuotteen ÄKTA start turvalliseen asennukseen, käyttöön ja ylläpitoon tarvittavat ohjeet. ÄKTA start -laitteen toimintavalikon valintaikkunoiden kuvaukset (käytettävissä vain laitenäytöstä). Tarkat laitteen ja moduulin kuvaukset, mukaan lukien ohjeet ÄKTA start -laitteen kunnossapitoon ja vianmääritykseen. Pikaopas kromatografiatekniikoiden valmistelemiseen ja ajamiseen ÄKTA start -laitteella. Pikaopas rutiininomaisten kunnossapitotoimien suorittamiseen ja ÄKTA start -laitteen vianmääritykseen. 12 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

13 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat Seuraava käyttödokumentaatio on käytettävissä UNICORN start-ohjelmiston ohjevalikosta tai UNICORN start DVD-levyltä. Asiakirjat UNICORN start 1.0 User Manual UNICORN start Online Help Pääsisältö ÄKTA start -laitteen ohjausohjelmiston esittely ja tarkat kuvaukset, jotka sisältävät prosessikuvakartan reaaliaikaista seurantaa varten, menetelmäeditorin, arvioinnin ja järjestelmänvalvontamoduulit. UNICORN start-ohjelmiston valintaikkunoiden kuvaukset (käytettävissä vain ohjevalikosta). Tiedostot, sovellusohjeet ja käyttödokumentaatio verkossa Seuraavien ohjeiden avulla voit tilata tai ladata verkosta tiedostoja, sovellusohjeita tai käyttödokumentaatiota Siirry osoitteeseen Valitse ÄKTA Lab-Scale Systems. Valitse luettelosta ÄKTA start. Valitse Related Documents. Valitse ladataksesi haluamasi aineisto. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 13

14 1 Esittely 1.4 Liitännäisasiakirjat Dokumentaation käyttö mobiililaitteilla ÄKTA start-tuotesivulle pääsee lukemalla koodin matkapuhelimella tai taulutietokoneella. Valitse ladattavat asiakirjat Related Documents-välilehdeltä. 14 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

15 2 Turvaohjeet 2 Turvaohjeet Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa kuvataan tuotetta koskevat turvatoimet ja hätäsammutustoimet. Luvussa kuvataan myös järjestelmän merkinnät sekä tietoja kierrätyksestä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 2.1 Turvatoimet 2.2 Merkinnät 2.3 Hätätoimenpiteet 2.4 Kierrätystoimenpiteet Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG 15

16 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet 2.1 Turvatoimet Esittely ÄKTA start saa virtaa verkkovirrasta ja käsittelee nesteitä, jotka voivat olla vaarallisia. Ennen järjestelmän asentamista, käyttämistä tai kunnossapitoa sinun täytyy olla tietoinen tässä oppaassa kuvatuista vaaroista. Voit välttää henkilövahinkoja ja laitteiston vahingoittumista noudattamalla annettuja ohjeita. Tämän osan turvatoimenpiteet on jaettu seuraaviin luokkiin. Yleiset varotoimet Syttyvien nesteiden käyttö Henkilösuojaus Laitteen asentaminen ja siirtäminen Järjestelmän käyttö Kunnossapito Yleiset varotoimet VAROITUS Noudata aina näitä yleisiä varotoimia loukkaantumisten välttämiseksi, kun käytät ÄKTA start -laitetta. Älä käytä ÄKTA start-laitetta muulla kuin ÄKTA start-laitteen oppaassa kuvatulla tavalla. ÄKTA start -laitetta on käytettävä ja kunnossapidettävä ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaassa ja ÄKTA start Maintenance Manual -oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä käytä muita kuin GE -yhtiön toimittamia tai suosittelemia lisävarusteita. Älä käytä ÄKTA start -laitetta, jos se ei toimi asianmukaisesti tai jos se on vahingoittunut esimerkiksi seuraavasti: - virtajohto, pistoke tai Frac30 -kaapeli on vahingoittunut - laite on vahingoittunut putoamisen seurauksena - laite on vahingoittunut saatuaan nesteroiskeita. 16 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

17 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Syttyvien nesteiden käyttö VAROITUS Kun ÄKTA start -laitteen kanssa käytetään syttyviä nesteitä, noudata näitä varotoimia tulipalo- tai räjähdysvaaran välttämiseksi. Tulipalovaara. Varmista ennen järjestelmän käynnistämistä, ettei laitteessa tai letkustossa ole vuotoja. Räjähdysvaara. Voit välttää syttyviä nesteitä käytettäessä räjähdysvaarallisen tilan syntymisen varmistamalla, että tilan tuuletus vastaa paikallisia vaatimuksia. VAARA Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi ÄKTA start -laitteen pakkauksesta purkamisen, asentamisen tai liikuttamisen aikana on noudatettava seuraavia varotoimia. ÄKTA start -laite on toimitushetkellä täytetty denaturoidulla alkoholilla (50 % C2H5OH [etanolilla]). Denaturoitu alkoholiseos voi olla vaarallista ihmisille nieltynä. Huuhtele denaturoitu alkoholi ulos ennen ÄKTA start -järjestelmän kokoamista, testaamista tai integroimista aiottuun prosessikontekstiin. Henkilösuojaus VAROITUS Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi käytettäessä ÄKTA start -laitetta on estettävä loukkaantumiset seuraavilla toimilla. Biologisten aineiden leviäminen. Käyttäjän on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin estääkseen vaarallisia biologisia aineita leviämästä laitteen läheisyydessä. Laitoksen on noudatettava kansallista bioturvallisuuskäytäntöä. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 17

18 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Voit välttää ÄKTA start -laitteen käytön yhteydessä vaaratilanteita estämällä loukkaantumiset seuraavilla toimilla. Käytä ÄKTA start -järjestelmän käytön ja kunnossapidon aikana aina asianmukaisia henkilösuojaimia. Läikkymisvaara. Käytettäessä ÄKTA start -laitetta on käytettävä henkilösuojaimia, kuten suojalaseja, laboratoriotakkia, suojakenkiä ja käsineitä läikkymisen varalta. Viiltovammat. Letkuleikkuri on erittäin terävä. Sitä on käsiteltävä varoen vammojen välttämiseksi. Vaaralliset aineet. Noudata vaarallisia kemikaaleja ja biologisia aineita käytettäessä kaikkia soveltuvia suojatoimia esim. käyttämällä kyseisiä aineita kestäviä suojalaseja ja -käsineitä. Noudata laitteen turvallista käyttöä, kunnossapitoa ja käytöstä poistamista koskevia paikallisia ja/tai kansallisia määräyksiä. 18 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

19 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Laitteen asentaminen ja siirtäminen VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta asennettaessa tai siirrettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Laitteen siirto vaakasuunnassa. Suosittelemme, että laitetta siirtää vaakasuunnassa yksi henkilö. Syöttöjännite. Varmista ennen virtajohdon kytkemistä, että seinäpistorasian syöttöjännite vastaa laitteen merkintää. Virtajohto. Käytä vain GEn toimittamia tai hyväksymiä virtajohtoja. Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. Tietokoneen asentaminen (valinnaista). Tietokone on asennettava ja sitä on käytettävä tietokoneen valmistajan ohjeiden mukaisesti. Katkaise virta. Katkaise aina ÄKTA start -laitteen virta, ennen kuin laitteen moduuli poistetaan tai asennetaan tai kaapeli kytketään tai irrotetaan. VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta asennettaessa tai siirrettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Suojamaadoitus. ÄKTA start -laitteet on aina kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 19

20 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet HUOMIO Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttyä ÄKTA start -laitteen tai muun laitteen vahingoittumiselta sitä asennettaessa tai siirrettäessä. ÄKTA start -laitteen tuuletinaukot. Voit varmistaa riittävän tuuletuksen pitämällä paperit ja muut esineet poissa laitteen tuuletusaukoista. Laitteen yhteydessä käytettävien tietokoneiden on täytettävä standardin IEC vaatimukset, ja ne on asennettava valmistajan ohjeiden mukaan. Frac30 -laitetta ei saa liittää ÄKTA start -laitteeseen tai irrottaa siitä, kun laitteeseen on kytketty virta. Järjestelmän käyttö VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta käytettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Laitteen kiertäminen. Varmista, että ÄKTA start -laitteen ympärillä on aina vähintään 20 cm vapaata tilaa riittävää tuuletusta varten. Varo venyttämästä tai puristamasta letkuja ja johtoja laitetta käännettäessä tai liikutettaessa. Irronnut johto saattaa aiheuttaa virtakatkoksen tai katkoksen verkon toiminnassa. Letkujen venymisen takia pullot voivat pudota ja aiheuttaa nesteroiskeita ja lasin särkymisen. Letkujen puristaminen saattaa aiheuttaa paineen kohoamista tai estää nesteiden virtaamista. Jotta pulloja ei kaadu, aseta ne aina puskurialustalle ja käännä tai liikuta niitä varovasti. Vaaralliset kemikaalit ajon aikana. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, puhdista ja huuhtele järjestelmän koko letkusto tislatulla vedellä suorittamalla System cleaning ennen huoltoa ja kunnossapitoa. Asetus. Tarkista, että käytät oikeita ulostulokoon asetuksia. Varmista, että letkusto ja kiinnikkeet on liitetty oikein ja kiinnitetty. Varmista, että paineraja-asetukset ovat oikein, ennen kuin aloitat ajon. 20 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

21 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta käytettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Enimmäispaino puskurialustalla. Älä aseta yli 1 litran vetoisia säiliöitä puskurialustalle. Sallittu kokonaispaino puskurialustalla on 5 kg. Suuri läikyntä. Katkaise ÄKTA start -laitteen virta ja irrota virtajohto, jos suuria läikyntöjä tapahtuu. HUOMIO Noudattamalla alla olevia ohjeita voit välttää ÄKTA start -laitteen tai muun laitteen vahingoittumisen. Pidä UV flow cell puhtaana. Älä anna liuenneita suoloja, proteiineja tai muita kiinteitä liuotteita sisältävien liuosten kuivua virtauskyvettiin. Älä anna hiukkasten päästä virtauskyvettiin, koska se voi vahingoittaa virtauskyvettiä. Esitäytä UV flow cell. Varmista, että UV flow cell on esitäytetty nesteellä ennen järjestelmän käynnistämistä. Vältä tiivistymistä. Jos ÄKTA start -laitetta säilytetään jäähdytyshuoneessa, jäähdytyskaapissa tai vastaavassa, pidä laitteen virta kytkettynä kosteuden muodostumisen estämiseksi. Vältä ylikuumenemista. Jos ÄKTA start -laitetta säilytetään jäähdytyskaapissa ja kaappi on sammutettu, muista sammuttaa laite ja pitää jäähdytyskaappi auki, jottei laite ylikuumene. Sijoita tietokone huoneenlämpötilaan. Jos ÄKTA start asetetaan kylmään huoneeseen, aseta tietokone huoneen ulkopuolelle ja käytä tietokoneen liitäntäkaapelia, joka tuli laitteen mukana tietokoneen liittämistä varten. Pidä pumpun kansi auki, kun järjestelmää ei käytetä. Avaa peristalttisen pumpun kansi, kun olet sammuttanut laitteen. Tämä parantaa pumpun letkuston käyttöikää. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 21

22 2 Turvaohjeet 2.1 Turvatoimet Kunnossapito VAROITUS Voit välttyä ÄKTA start -laitetta kunnossapidettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Sähköiskuvaara. Älä avaa kansia tai osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Lukuun ottamatta käyttöohjeissa kuvattua kunnossapitoa ja huoltoa, kaiken muun huollon saa suorittaa vain huoltohenkilöstö, jonka GE on valtuuttanut. ÄKTA start-järjestelmän kunnossapitoon ja huoltoon saa käyttää vain GE -yhtiön hyväksymiä tai toimittamia osia. Katkaise virta. Katkaise laitteen virta aina ennen laitteen osien vaihtamista tai puhdistamista, ellei käyttöohjeissa ole mainittu muuta. Läikkymisvaara. Vältä nesteiden läikkymistä laitteen pinnoille, joilla on kaapeleita, pistokkeita tai muita johtoja. Ole varovainen, jos nestettä läikkyy alustalle, kun yrität poistaa alustaa ÄKTA start -laitteesta. NaOH on syövyttävää ja näin ollen terveydelle vaarallista. Kun käytät vaarallisia kemikaaleja, vältä läikkymistä ja käytä suojalaseja ja muita asianmukaisia henkilönsuojaimia. VAARA Voit välttyä ÄKTA start -laitetta kunnossapidettäessä loukkaantumiselta noudattamalla seuraavia ohjeita. Vaarallinen UV-valo. Katkaise aina laitteesta virta ennen UV flow cell:n vaihtoa. Jos järjestelmän tai kolonnin puhdistamiseen käytetään vaarallisia kemikaaleja, pese lopuksi järjestelmä tai kolonnit neutraalilla liuoksella ennen kunnossapitoa. HUOMIO Puhdistus. Pidä laite kuivana ja puhtaana. Pyyhi säännöllisesti pehmeällä, kostealla liinalla ja tarvittaessa miedolla pesuaineella. Anna laitteen kuivua täysin ennen käyttöä. 22 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

23 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät 2.2 Merkinnät Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteisiin kiinnitettyjä turvamerkintöjä ja merkintöjä vaarallisista aineista. Laitteen sarjanumero näkyy myös laitteen tuotemerkinnöissä, mikä on esitetty tässä. ÄKTA start -laitteen merkinnät Seuraava kuva osoittaa ÄKTA start -laitteeseen kiinnitetyt merkinnät. Nimike Kuvaus Laitteen merkinnät, mukaan lukien turvasymbolit ja määritykset. Sijoitus Älä avaa laitteen kansia, sillä avaaminen mitätöi takuun. Pidä pumpun kansi auki, kun järjestelmää ei käytetä. Avaa pumpun kansi, kun olet katkaissut laitteen virran. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 23

24 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Kuvaus Huomio! Tutustu käyttöohjeisiin ennen järjestelmän käyttöä. Puristumisvaara. Sammuta pumppu ennen letkuston lataamista. Sijoitus Frac30 -laitteen merkintä. Alla olevassa kuvassa esitetään Frac30-laitteeseen kiinnitetyt merkinnät. Nimike Kuvaus Laitteen merkinnät, mukaan lukien turvasymbolit ja määritykset. Sijoitus Älä avaa laitteen kansia, sillä avaaminen mitätöi takuun. 24 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

25 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Turvasymbolit Merkinnöissä käytetään seuraavia turvasymboleja: Nimike Merkitys Varoitus! Älä käytä ÄKTA start -laitetta, ennen kuin olet lukenut ÄKTA start Käyttöohjeet -oppaan. Älä avaa kansia tai vaihda osia, ellei sitä nimenomaisesti suositella käyttöohjeissa. Järjestelmä noudattaa Australian ja Uuden-Seelannin sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) vaatimuksia. Järjestelmä noudattaa sovellettavia eurooppalaisia direktiivejä. Tämä symboli osoittaa, että ÄKTA start -laitteen on sertifioinut kansallisesti tunnustettu testauslaboratorio (NTRL). NRTL tarkoittaa organisaatiota, joka on US Occupational Safety and Health Administrationin (OSHA) tunnustama lakivaatimusten Title 29 of the Code of Federal Regulations (29 CFR), Part täyttämisen osalta. Merkinnät vaarallisista aineista Seuraavat merkinnöissä käytetyt symbolit osoittavat vaarallisia aineita. Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, vaan ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 25

26 2 Turvaohjeet 2.2 Merkinnät Nimike Merkitys Tämä symboli osoittaa, että tuote sisältää vaarallisia materiaaleja enemmän kuin kiinalainen standardi SJ/T Requirements for Concentration Limits for Certain Hazardous Substances in Electronic Information Products sallii. 26 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

27 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet 2.3 Hätätoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteen hätäsammutuksen suorittamista. Osa sisältää myös kuvauksen virtakatkojen vaikutuksista. Hätäsammutus Hätätilanteessa: Katkaise virta laitteesta painamalla virtakytkin O-asentoon tai irrottamalla virtajohto laitteesta. Ajo keskeytyy heti. VAROITUS Pääsy virtakytkimen sekä virtajohdon ja pistokkeen luokse. Älä estä pääsyä virtakytkimen ja virtajohdon luokse. Virtakytkimeen on aina päästävä helposti käsiksi. Virtajohdon pistokkeen on aina oltava helposti irrotettavissa. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 27

28 2 Turvaohjeet 2.3 Hätätoimenpiteet Virtakatko Virtakatkon vaikutus riippuu siitä, minkä yksikön virta katkeaa. Virtakatko tässä ÄKTA start johtaa tähän Ajo keskeytyy heti. Sähkökatkoon asti kerätyt tiedot ovat saatavilla USB-muistitikulla tai, jos järjestelmä on liitetty tietokoneeseen, UNICORN start-ohjelmistossa. UNICORN start tietokoneessa UNICORN start-ohjelmiston sisältävä tietokone sammuu. ÄKTA start -laitteen näytössä kaikki neljä kosketuspainiketta korostuvat. Ajo keskeytyy heti. Viimeisen 10 sekunnin aikana ennen virtakatkoa luodut tiedot voidaan palauttaa. UNICORN start-asiakas voi lakata toimimasta suorittimen hetkellisen ylikuormituksen vuoksi. Tällöin saattaa näyttää siltä, että tietokoneessa on toimintahäiriö. Ajo jatkuu, ja voit jatkaa sen ohjausta käynnistämällä UNICORN start-asiakkaan uudelleen. 28 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

29 2 Turvaohjeet 2.4 Kierrätystoimenpiteet 2.4 Kierrätystoimenpiteet Esittely Tässä osassa kuvataan ÄKTA start -laitteen kierrätys- ja hävitysmenetelmiä. Laitteen poistaminen käytöstä ÄKTA start on desinfioitava ennen käytöstä poistamista. Laite on romutettava paikallisten määräysten mukaisesti. Hävittäminen, yleiset ohjeet Kun ÄKTA start -laite poistetaan käytöstä, eri materiaalit on eroteltava ja kierrätettävä kansallisten ja paikallisten ympäristömääräysten mukaisesti. Vaarallisten aineiden kierrättäminen ÄKTA start sisältää vaarallisia aineita. Tarkkoja tietoja on saatavilla GEn edustajalta. Sähkökomponenttien hävittäminen Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ei saa hävittää lajittelemattomana kotitalousjätteenä, ja ne on kerättävä erikseen. Ota yhteys valmistajan valtuutettuun edustajaan, jos haluat tietoja laitteen käytöstä poistamisesta. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 29

30 3 Järjestelmän kuvaus 3 Järjestelmän kuvaus Tietoja tästä luvusta Tässä luvussa on esittely ÄKTA start -laitteesta, laitteen näytöstä, josta järjestelmää voidaan käyttää ja ohjata, sekä Frac30 -fraktionkerääjästä. Tässä luvussa Tämä luku sisältää seuraavat kohdat: Osa 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus 3.2 Laite 3.3 Laitteen näyttö Katso sivua ÄKTA start Käyttöohjeet AG

31 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Esittely ÄKTA start on päälaite nestekromatografiajärjestelmässä, joka on tarkoitettu pääasiassa preparatiiviseen proteiinien puhdistukseen laboratorioissa. Järjestelmää voidaan käyttää lukuisiin tutkimustarkoituksiin yliopistokäyttäjien ja lääketieteen alan käyttäjien tarpeisiin. ÄKTA start -laitetta käytetään ja ohjataan laitteen näytöstä. Lisäksi UNICORN start-ohjelmistolla voidaan ohjata ÄKTA start -laitetta ja analysoida tietoja, jotka on kerätty kromatografia-ajojen aikana. UNICORN start sisältää useita lisäominaisuuksia, jotka on kuvattu tarkemmin UNICORN start 1.0 User Manual -oppaassa. Tässä osassa on yleistietoja ÄKTA start -järjestelmästä. Kuva järjestelmästä Seuraavassa kuvassa on esitetty ÄKTA start -järjestelmä UNICORN start asennettuna tietokoneelle Osa Kuvaus ÄKTA start (laite). Frac30 (fraktionkerääjä). UNICORN start (tietokoneelle asennettu ohjelmisto). ÄKTA start Käyttöohjeet AG 31

32 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Kuva laitteesta Seuraavassa kuvassa on esitetty laitteen pääosat Osa Kuvaus Laitteen näyttö Märkä puoli Puskuritarjotin Virtakytkin USB-portti nto Käyttöliittymä järjestelmän ohjaamiseen ja ajotietojen katseluun. Letkuilla yhdistetyillä moduuleilla on seuraavat toiminnot: toimittaa nestettä määritetyllä virtausreitillä ja ohjata virtausta tarpeen mukaan seurata nesteen UV-absorbanssia ja johtavuutta. Kromatografia-ajoissa käytettävien puskuriliuospullojen säilytyspaikka. Kytkee tai katkaisee virran. USB-muistitikun liittämiseen tulosten tallennusta ja tiedostojen siirtoa varten. 32 ÄKTA start Käyttöohjeet AG

33 3 Järjestelmän kuvaus 3.1 Järjestelmän yleiskatsaus Kuva fraktionkerääjästä Seuraava kuva esittää fraktionkerääjän; Frac Osa Kuvaus Jakeluvarsi Letkustopidike Keräysputket Kupu Alustayksikkö merkkivalo nto Pitelee ja sijoittaa letkustopidikkeen nesteen jakelemiseksi fraktioihin. Pitelee letkustoa, jolla jaellaan nestefraktiot keräysputkiin. Halkaisijaltaan mm:n letkuja käytetään fraktioiden keräämiseen. Keräysputkien pidike, joka mahdollistaa neljänkokoisten putkien käytön. Elektromekaaninen kotelo ja kuvun pidike. Virran merkkivalo. ÄKTA start -laitteen pääominaisuudet ÄKTA start -laitteen pääominaisuudet on lueteltu alla: ÄKTA start on pienikokoinen yksivaiheinen puhdistusratkaisu nopeaan ja luotettavaan proteiinien puhdistukseen. ÄKTA start Käyttöohjeet AG 33

ÄKTA start. Kunnossapito-opas. Käännetty englannista

ÄKTA start. Kunnossapito-opas. Käännetty englannista ÄKTA start Kunnossapito-opas Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle...

Lisätiedot

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA start. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA start Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3.1 EU-direktiivit...

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1

Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 Nokia minikaiuttimet MD-8 9209477/1 7 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote.

Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. KnapSack reppuimuri Turvallisuusohjeet Hyvä asiakas Kiitos, kun ostit Cleanfix-reppuimurin. Tuote on sveitsiläinen laatutuote. Toivottavasti koneesta on sinulle paljon iloa. Jos sinulla on kommentteja

Lisätiedot

ÄKTA start. Kunnossapito-opas. Käännetty englannista

ÄKTA start. Kunnossapito-opas. Käännetty englannista ÄKTA start Kunnossapito-opas Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Liitännäisasiakirjat... 1.4 Lyhenteet...

Lisätiedot

SW20 Combi SW21 Aqua SW21

SW20 Combi SW21 Aqua SW21 SW20 Combi SW21 Aqua SW21 Lue käyttöohjeet ennen imurin käyttöä Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu imurin käyttäjälle Tutustu laitteen osiin, turvallisuusohjeisiin ja käyttöön sekä kunnossapitotoimiin ja

Lisätiedot

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä

SUOMI Johdanto Yleiskuvaus (Kuva 1) Tärkeää Vaara Varoitus Varoitus Sähkömagneettiset kentät Yleistä SUOMI 49 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome. Yleiskuvaus (Kuva 1) 1 Terä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä

Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä Käyttöohje AirQlean High kattoon asennettava suodatinjärjestelmä .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 LUKU 1 Turvallisuusohjeet 1.1. Johdanto Tämä kappale sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita. irqlean

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier ja ÄKTAmicro

ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier ja ÄKTAmicro GE Healthcare Life Sciences ÄKTAexplorer, ÄKTApurifier ja ÄKTAmicro Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure kuulokojeista sivu 3 Pure kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Tilanneohjelmat ja kuulokojeen virtakytkin sivu 5

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K

Ohjekirja Sähkölämmitin K ,K GILS Ohjekirja Sähkölämmitin K9000004,K9000005 Ohjeet on luettava ennen käyttöä TÄRKEÄÄ TIETOA TURVALLISUUDESTA Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava muun muassa seuraavia yleisiä turvallisuusohjeita:

Lisätiedot

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä)

Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03. (Finnish) (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) Model ODS-300 Henny Penny Poistetun öljyn kuljetin ODS-300.02 ODS-300.03 (Finnish) FM07-702-B 11-22-10 (Käännetyt asiakirjat saatavilla käsikirjan mukana olevalla CD:llä) KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA REKISTERÖI

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ÄKTA avant. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA avant. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA avant Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.3 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.4 Liitännäisasiakirjat...

Lisätiedot

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET

TÄRKEÄT TURVATOIMENPITEET keraamisen kulhon käyttöohjeet Sisällysluettelo Keraamisen kulhon TURVALLISUUS Tärkeät turvatoimenpiteet...5 keraamisen kulhon käyttö Keraamisen kulhon kiinnittäminen...6 Keraamisen kulhon irrottaminen...7

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.

Kamera. Mini Dome -verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD. Kamera Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2312-I5, DS-2CD2332-I5 UD.6L0201B1256A01EU 1 Tietoja säädöksistä Mini Dome -verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC. Käyttöohjeet. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences ÄKTAFPLC Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 Laite...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

GE Healthcare Life Sciences. Aloitusopas. ÄKTA avant. Käännetty englannista

GE Healthcare Life Sciences. Aloitusopas. ÄKTA avant. Käännetty englannista GE Healthcare Life Sciences Aloitusopas ÄKTA avant Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 2 Turvaohjeet...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Käyttöopas kytke ja käytä -asennus HYVÄ ASIAKAS Kiitos, että olet hankkinut Wireless Phone Jack -puhelimen ja/tai lisälaajennusyksikön.

Lisätiedot

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND

Movair AF 170. Käyttöohje. Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Movair AF 170 Käyttöohje Korvent Oy Vanha Nurmijärventie 116 01730 VANTAA FINLAND Sisällysluettelo Yleistä... 3 Varoitus!... 3 Laitteen käyttö ja suodattimien vaihto... 4 Alipaineistajan käyttö... 4 Suodattimien

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

ÄKTA pure. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTA pure. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTA pure Käyttöohjeet Käännetty englannista Tämä sivu on jätetty tarkoituksellisesti tyhjäksi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tietoja tästä oppaasta... 1.2 Tärkeitä tietoja käyttäjälle...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS

RACE -BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita. Ei sovellu

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.

Kamera. Dome-verkkokamera. Pikakäyttöohje-suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD. Kamera Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje-suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2712F-I(S), DS-2CD2732F-I(S) UD.6L0201B1255A01EU 1 Tietoja säädöksistä Dome-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388

Käyttöoppaasi. NILFISK GD 911 BATTERY http://fi.yourpdfguides.com/dref/4251388 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NILFISK GD 911 BATTERY. Löydät kysymyksiisi vastaukset NILFISK GD 911 BATTERY käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Fraction Collector Frac-920 and Frac-950

Fraction Collector Frac-920 and Frac-950 Fraction Collector Frac-920 and Frac-950 Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 Laite...

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa

Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa Pölynimuri Cleanfix S10 Plus ja S10 Plus Hepa VAROITUKSIA Lue käyttö- ja turvallisuusohjeet ennen käyttöä! Tämä imuri ei sovellu nesteiden tai terveydelle haitallisen tai räjähdysalttiin pölyn imuroimiseen.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Junior Standard 4248000 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö... 4 3. Puhdistus ja huolto... 5 4. Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool

Käyttöohje. Sida 1. BRT-12 Battery Replacement Tool Käyttöohje Sida 1 Sisältö JOHDANTO... 3 Turvallisuustiedote... 3 Tuotetietoa... 3 NÄYTTÖ JA NÄPPÄIMISTÖ... 4 KÄYTTÖLITTYMÄ... 5 BRT-12 KÄYTTÖÖNOTTO... 6 PÄÄVALIKKO... 7 AKUN VAIHTO... 8 KIELEN VALITSEMINEN...

Lisätiedot

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU

Kamera. Bullet-verkkokamera. Pikakäyttöohje---suomi. Tämä pikaohje koskee kohteita DS-2CD2212-I, DS-2CD2232-I UD.6L0201B1270A01EU Kamera Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje---suomi Tämä pikaohje koskee kohteita DS-CD1-I, DS-CD3-I UD.6L001B170A01EU 0 Tietoja säädöksistä Bullet-verkkokamera Pikakäyttöohje EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella

VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella AO06 1/3 VOC-näytteen ottaminen FLEC-laitteella Valmistelut Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet näytteenottoa varten: FLEC-kupu 1 puhaltava pumppu (violetti väri) 2 imevää pumppua (sininen

Lisätiedot

ÄKTAprime plus. Käyttöohjeet. Käännetty englannista

ÄKTAprime plus. Käyttöohjeet. Käännetty englannista ÄKTAprime plus Käyttöohjeet Käännetty englannista Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Esittely... 1.1 Tärkeitä tietoja käyttäjälle... 1.2 Määräyksiä koskevat tiedot... 1.3 Laite... 1.4 Seuranta ja arviointi...

Lisätiedot

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein.

Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A. Huomaa 1) Sammuta virta, kun et käytä laitetta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit. Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. Tässä olevat tiedot

Lisätiedot

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens Pure micon kuulokojeiden käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus Pure micon kuulokojeista sivu 3 Pure micon kuulokojeen pariston vaihto sivu 4 Pure micon kuulokojeen keinukytkin

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA

KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA KÄYTTÖOHJE PÖYTÄUUNI KAHDELLA KEITINALUEELLA MALLIN NUMERO EO 7150, EO 7143 Tuote on EU-n direktiivien 2006/95/EC (LVD) ja 2004/108/EC (EMC) mukainen. TEKNISET TIEDOT Virtajännite 220-240V~ 50Hz Teho:

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8)

dametric AGS-anturi HUOLTOKÄSIKIRJA AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) dametric AGS-anturi AGS-XXX Service Manual FI.docx Lokakuu 12, 2010 / BL Sivu 1 (8) Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Anturin asennus ja poisto... 3 3 Kotelon ja putken välinen liitos... 4 4 Kärjen ja kotelon välinen

Lisätiedot