Alaviirreläisen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaviirreläisen käsikirja"

Transkriptio

1 Alaviirreläisen käsikirja Kyläsuunnitelma Vuosille

2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. LUKIJALLE: MIKÄ,MITÄ,MIKSI; TIETOA TUPIIN HISTORIA JA NYKYPÄIVÄ KYLÄLLÄ SELVITYSOSA...5 Kohde- ja taustatiedot Alaviirteen kylä KYLÄNJÄRJESTÖT, -PIIRIT, -TOIMINTARYHMÄT...8 Alaviirteen maa- ja kotitalousseura ry...8 Alaviirteen lahden yhdistys...8 Alaviirteen nuorisoseura ry...9 SLEY Alaviirteen osasto...9 Alaviirteen kyläyhdistys ry...10 Alaviirteen Yhteisalueet (jakokunta)...11 Tanssiyhtye Kaiho...11 Liikettä sivusille - liikuntaryhmä...11 Kylän parhaat puolet olivat kyläläisten mielestä: KEHITTÄMISAJATUKSIA ASUNTOTONTTEJA ALAVIIRTEELLÄ Kylätoiminta Mitä se on 18 (Kannen kuvassa näkymä Kalliokarilta auringonottorannalle, taustalla jäneskari)

3 2. Lukijalle: mikä,mitä,miksi; Tietoa tupiin Kyläsuunnitelma on työpaperi, jota vähintään vuosittain on tarkasteltava. Todetaan, mitä asioita on saatu aikaan, mitkä ovat työn alla ja minkä eteen täytyy ponnistella vielä enemmän. Mitkä asiat otetaan seuraavaksi toteutta mislistalle ja mitkä ehkä unohdetaan tarpeettomina. Kyläsuunnitelma tukee kylän pitkän tähtäimen kehittämistä ja kertoo että hankkeen takana on ky läyhteisön yhteinen näkemys ja tahto. Kylien kehittämissuunnitelmista on ollut pelkästään myönteisiä kokemuksia. Kyläsuunnitelmat ovat vieneet käytännön tasolla asioita eteenpäin ja ne ovat antaneet kylistä myönteisen ja uskottavan yhteistyökumppanin kuvan. Kyläsuunnitelma on pyritty kirjoittamaan hyvin käytännön läheiseksi, jotta sitä voisi hyödyntää mahdollisimman paljon myös käytännön tasolla. Se on samalla esittely kylästä että kehitystyön apu. Hintatiedot vanhenevat, yhteystiedot muuttuvat mutta olemme halunneet kertoa asioista ymmärret tävästi ja laittaa kansienväliin tietoa jota jokainen kylällä asuva tarvitsee. Osa suunnitelmassa kerrotusta kehitystyöstä on jo käynnistynyt ja jatkoa seuraa pian. Alaviirteenkylän kehitystyön perusvoimana on, toimivat ja aktiiviset asuk kaat, jotka haluavat kehittää kyläänsä. Yhdessä, suunnitelmalli-sesti toimi malla saadaan enemmän aikaiseksi. Kylätoiminta on pitkälti vapaaehtoista, omasta halusta tehtävää työtä yhteiseksi hyväksi. Määräyksiä ja vaatimuk sia et voi esittää kenellekään (pl. itsesi), mutta toiveita ja ehdotuksia kylän kehittämiseksi sinulta suorastaan anellaan. Osallistu itse, herätä naapuri ja astu joukkoon. Tässä kyläsuunnitelmassa todetaan nykytilanne ja haetaan yhteisin voi min kehitettäviä ja rakennettavia kohteita sukastyytyväisyyden säilyt tämiseksi. Kyläsuunnitelman kehittämis-tavoit teiden ja hankkeiden toteuttaminen edellyttää aktiivista osanottoa toi mintaan, hyvää yhteishenkeä ja myönteistä suhtautumista asioihin. Tulevaisuus kylällä tehdään itse, mahdollisuuksia on! Kyläsuunnitelman tärkein tavoite on kuitenkin luoda tulevaisuuden uskoa meille kaikille

4 3. Historia ja nykypäivä kylällä Alaviirteen Kulttuurihistoria Aktiivisesti toimiva 400 asukkaan kylä on historiansa kuluessa rakentanut yhä toimivan rukoushuoneen, vehnämyllyn, nuorisoseurantalon, ja tanssila van. Posti, pankit ja huoltoasema ovat siirtyneet kylältä mutta kyläkauppa, kou lu ja mylly jatkavat toimintaansa yhdessä kesäkahvilan ja kampaamon kanssa. Alaviirteen kylälle leimaa antava piirre oli erittäin voimakas nuorisoseuratoi minta ja -70 luvulla. Vireä toiminnan ansiosta kylälle saatiin raken nettua oma iso seurantalo noin 700 m2 ja tanssilava. 500 m2 Aktiivinen toiminta säteili runsaasti myönteisiä heijastevaikutuksia kylän elämään. Eloisan kylän tunnuksia olivat mm, Posti, kaksi pankkia, Koulu, kaksi kauppaa, kaksi baaria, huoltoasema, Rukoushuone, Vehnämylly, ur heiluseuratoiminta. Maakunnallisen viihdekeskuksen aseman jo saavuttanut Meripaviljonki hil jeni vähitellen 80 luvulla. Posti, osuuskauppa, baarit, huoltoasema ja pan kit ovat sulkeneet toimipisteensä kylällä. Kylänraitti on hiljentynyt, ajan muuttuneisiin haasteisiin ei osattu vastata. Nykypäivä Kuntakentässä on tapahtumassa huomattavia järjestelyjä. Kyläkoulut pyri tään lakkauttamaan, kuntapalvelut, työpaikat ja asutus, kokoamaan kes kuksiin (=Kokkolaan). Vaiti olemalla annamme hiljaisen hyväksynnän mille tahansa tuhoamiselle. Vähin mitä voimme tehdä muutoksen ohjaamiseksi on kertoa mitä haluamme. Alaviirteellä toimii lukuisia aktiivisia järjestöjä ja harrastuspiirejä. Jokaisella Alaviirteellä toimivalla piirillä on yksilöllisiä vahvuuksia joita muil la ei ole. Keskustelun ja vuorovaikutuksen lisääminen kylällä toimijoiden kesken auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Itsenäisyydestä ei tarvitse tin kiä mutta oven uusille ajatuksille voi pitää auki. Liian usein oletamme joka savun kylällä jo tietävän / ymmärtävän asian joka on meille selviö.

5 4. Selvitysosa Kohde- ja taustatiedot Alaviirteen kylä Sijainti Alaviirteen merellinen maalaiskylä sijaitsee Lohtajan kunnassa, kylän halki kulkee valtatie 8 ja viirejoki. Tällä Rantatiellä kulkee vilkas lii kenne välillä Kokkola-Oulu. Matkaa Lohtajan- ja Himangan kun tien keskustoihin on 6 km, Kokko laan 35 km, Kannukseen 27 km Ka lajoelle 30 km. Lohtajan Alaviirteellä kunnan vilkkain satama Alaviirteen lahdella on saaristoalue joka alkaa Viirretjoen suulta. Alueella on lukuisia pieniä saaria ja luotoja. Alaviirteen satama on nykyään, sekä kalas tus- että virkistys käytössä. Satama-allas on suosittu onkipaikka johon tul laan kaukaakin. Jokisuiston varrella olevat venevajat kertovat kalastuskulttuurista. Pienvenesatama on 100 veneen vilkas kotisatama. Alaviirteenlahden saa ristossa on n. 200 huvilaa josta Alaviirteen jakokunnan vuokratonteilla 90. Kasitien mantereen puolella Alaviirre on perinteisen maalaismaiseman nä köinen. Hyvin hoidetut maatilat ja pellot ovat sijoittuneet joen molemmin puolin. Vanha maantie kulkee Viirrejoen rantoja pitkin Kannukseen ja toisaalta jat kaa kasitien yli Lohtajan kirkolle. Pelloilla näkee lehmien lisäksi lampaita ja hevosia. Asukkaat Alaviirteellä on (syksy 2003) 384 asu kasta. Työikäisiä on 183 ja eläkeläisiä 73. Lapsia (0-16vuotiaita) 88 ja nuoria(17-24vuotiaita) 31. Loma-asukkaita on 5. Ranta ja saarimö kit eivät ole lukemassa mukana Maiseman kunnostus yhteistä toimintaa Työpaikat/elinkeinot Noin viisikymmentä prosenttia kyläläisistä työllistyy omalla kylällään. Maatilat ovat elinvoimaisia ja kasvavia. Perinteisten maatilatuotteiden lisäk si on tyrniviljelyä, yrttiviljelyä ja kuivakukkaviljelyä. Alaviirteellä on lisäksi paljon yrityksiä jotka työllistävät ja palvelevat.

6 Tällaisia ovat tilitoimisto, maansiirtoyritys, mehiläistarha, metallialan yritys, mattokutomo, kyläkauppa, asiamiesposti, mylly jossa on tilamyyntinä peru noita ja porkkanoita, parturi-kampaamo ja hieroja, tienkunnostus, tietokone huoltokorjaamo ja hevosyritys, turkistarhoja, metsätaloutta, maidonkeräys ja rehustamo löytyvät. Asutus / Asunnot Alaviirteellä asutaan pääasiassa omakotitaloissa ja maatiloilla joita on 108. Rivitaloja on valmiina yksi. Suunnitteilla uusi kuuden asunnon rivitalo. Jo hon tulee kaksi 100 m2 kolmiota ja neljä 65m2 kaksiota. Kohde asukas kol mioihin lapsiperhe, kaksioihin seniorien palveluasunnot. Autiotaloja kylältä löytyy 33 kpl. Vapaita tontteja löytyy, niistä saa tietoa kunnan ja kyläyhdistyksen kautta. Vapaita myynti- tai vuokra-asuntoja ei kirjoitus hetkellä ole. Alaviireläiset olivat sataprosenttisesti sitä mieltä, että kylä kaipaa uusia asukkaita. Liikenne/tiestö Päätien kunto on hyvä, mutta sivutiet ovat heikommassa kunnossa. Katuvaloja on kylän keskustassa. Linja-autoliikenne kulkee koulujen lukukausien aikana. Kasitien varrella linja-auto liikenne toimii kohtalaisesti. Varsinaisia pyöräteitä ei ole, valtatien kohdalle on kuitenkin rakennettu ali kulku kevyelle liikenteelle Palvelut Kylällä on oma kauppa ja asiamiesposti. Myös myymäläauto kulkee kaksi kertaa viikossa. Mylly ja maatilamyynnit lisäävät palvelua. Parturi-kampaamo, hieroja ja tie tokonehuoltokorjaamo lisäävät palvelutarjontaa. Laajakaista yhteyksiä ei ole kuitupalveluna, mutta ADSL liittymiin on mah dollisuus. Kesäaikana satama-alueella langaton WLAN laajakaista internet palvelu ja nettikahvila Meripaviljongilla (1 e per tunti). 60 luvulla rakennettu tanssilava Meripaviljonki on aktivoitunut viimevuosien aikana ja toimii kesäkahvilana jossa järjestetään kymmenittäin monipuolisia kulttuuritapahtumia. Siistissä satamassa on ilmaista tilaa omille venelaitureille ja vuokrattavia paikkoja parsilaiturissa. Sosiaalipalvelut/opetustoimi Lohtajan kunta toimittaa ruoka ja kotipalvelun. Lasten päivähoito täyttää tämän hetkiset tarpeet, mutta jos kylälle muuttaa uusia lapsiperheitä tarve on heti saada lisää hoitopaikkoja. Kylällä on oma ala-aste, koulussa jossa on oppilaita 42 ja opettajia 3 kpl. Koulukuljetus toimii linja-autolla ja taksilla.

7 Alaviirteellä ei ole omaa kirjastoa, mutta kuljetus kirjastoon on joka toinen tiistai. Kouluaikana toimii lainausasema perjantaisin klo Harrastus- ja vapaa-aika Kylällä on isohko (715m2) nuorisoseurantalo jos sa on punttisali, pelimahdollisuuksia ja kudonta huone. Talon takana jääkiekkokaukalo. Perinteisten liikuntamuotojen lisäksi harrastetaan metsästystä, kalastusta, purjehdusta, marjastusta, tennistä, sählyä, joogaa, allasjumppaa, ratsastus ta, kantritanssia, tanhuja, järjestötoimintaa, mat kailua, mökkeilyä, puutöitä, koristemaalausta, kankaankudontaa ja ruuanlaittoa. Nuorisoseurantalo Kesäkahvila toimii Meripaviljongilla (530m2). Vastaleivotun pullan lisäksi tarjolla Pizzaa ja 40 lajia jäätelöä. Meripaviljongin ympäristössä asfaltti skeittiramppi, rantalentopallo-kentät ja aurinkoranta. Sisällä biljardipöytä ja vaneriskeittirampit. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään kesäaikana monipuoli sesti. Lavatanssit, viulu, piano ja hanurikonsertit, näytelmät, iltamat, onki kilpailut, biitsi turnaukset, hää- ja syntymäpäiväjuhlat ja sukukokoukset kuu luvat jokakesäiseen ohjelmistoon. Kahvila avoinna kesäkuun alusta-syys kuunpuolelle päivittäin klo Kalliokarille juuri valmistunut auringonottoranta on erinomainen lapsille, ai kuisille uimaranta voisi olla syvempikin. Kanoottia ja kesämökkiä vuokrataan Meren läheisyys tuo oman leimansa harrastuksiin myös talvella. Moottori kelkkailu, jäällä hiihtäminen ja pilkkiminen kuuluvat melkein kaikkien Alaviir reläisten vapaa aikaan. On todella hieno kokemus ajella/hiihtää aurinkoisil la kevätjäillä Alaviirteenlahdella. Kansalaisopiston piirejä toimii kylällä useita. Alaviirteen kyläyhdistys järjestää tal koita ja tempauksia. Touhuamma ter vahautaa poltettavaksi n Tarkoi tusta varten kunnostamme haudan pohjaa ja rakennamme laavua haudan viereen. Tervahautaa kunnostetaan Tiesitkö muuten että Traktoria saa käyttää polttoöljyllä talkoissa Polttoöljyn käyttö traktorissa on polttoainemaksuvapaata erilaisten yhdistys tai talkoo toiminnan ( esimerkiksi urheiluseura, kylätoimikunta) yhteydessä korvauksetta tapahtuva traktorikuljetus. ( lähde ajoneuvohallin tokeskus)

8 5. Kylänjärjestöt, -piirit, -toimintaryhmät Alaviirteen maa- ja kotitalousseura ry. Yhteystiedot: Puh. joht. Arja Siirilä puh , siht. Paula Yrjänä puh rahastonhoitaja Tuovi Haasala puh Olemme olemassa syystä että: Maa- ja kotitalousseura on perustettu neu vonta ja opetusjärjestöksi maaseudun asukkaille kylätasolla ja valtakunnal lisella tasolla Tarkoituksenamme on: Jatkaa perustetun järjestön toimintaa. Kartuttaa tie toa ja taitoa, sekä edistää viihtyvyyttä kylällä psyykkisten fyysisten ja sosi aalisten toimintojen kautta. Meillä on toimintaa ympärivuotisesti. Kesäaikaan pyöräilemme ja käymme uimassa retkeilemme ym. Talvisaikaan säännölliset kokoontumiset joka toi nen viikko "ompeluseuran" tai kurssien merkeissä. Järjestämme myyjäisiä, erilaisia tempauksia, te toja, pidämme opintokerhoja ja osallistumme valtakunnallisiin kampanjoihin. Tarjoiluapu juhlissa(häät, hautajaiset ym) ovat myös merkittävä osa toimintaamme. Meiltä voi vuokrata kangaspuita, kudontatarvikkeita, penkkejä, ruoka- ja kahviastiastoa, sekä tarjoiluastioita, tai pöytäliinoja edulliseen hintaan. Vuokrausta hoitaa Tuovi Haasala. Lisäksi meillä on 10 litran kahvinkeitin, jonka vuokrausta hoitaa Arja Siirilä. Kahvikeittimen vuokrahinta on 8 euroa kerralta ja jäsenille 5 euroa. Tarjoilupalkkio esim. häät tai hautajaiset kulloinkin tarvittavan kokoisella ryhmällä 60 euroa,(jäsenille halvempi).pieni kahvitustilaisuus esim. kokous 8.50 euroa. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Jäsenmaksut päätetään vuosittain. Jäsenmaksun suuruus tällähetkellä on 5 euroa ja esim. kahvikeittimen vuokra on halvempi, samoin retkikustan nukset ja kurssikulut. Toimintaan voi osallistua ilman jäsenyyttäkin. Alaviirteen lahden yhdistys Yhteystiedot johtokunta: Seppo Niemelä, Tarkoituksenamme on: ruopata veneväyliä saaristossa. Toiminta: Hallituksen kokouksia ja yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu 5 vuosi.

9 Alaviirteen nuorisoseura ry. Yhteystiedot johtokunta: puh.joht. Hannu Hakkarainen, siht. Vuokko Kauppila, venevajantie 60, Alaviirre Haluamme toimia nuorison hyväksi ja edistää liikuntakasvatusta ja terveitä elämäntapoja. Tarkoituksemme on pitää nuorisoseurantalo 715m2 kunnossa ja toimivana kylännuoria ja muita liikunnan ym. harrastajia varten. Meillä on toimintaa vähintään neljä kertaa viikossa. Naisten liikuntajumppa tiistaisin, kudontapiiri keskiviikkoisin, lasten pehmolentopallokerho, 2 bän din harjoitukset joka viikko, nuortenpoikain lentopalloharjoitukset sunnun taisin. Punttisali ja biljardi yläkerrassa ovat joka ilta käytössä. Nuorisoseura omistaa Meripaviljongin jossa kyläyhdistys järjestää toimin taa. Jäsenmaksu 5 euroa, alle 15-vuotiailta 1 euro/vuosi SLEY Alaviirteen osasto Yhteystiedot: Puh.joht. Heikki Kailajärvi puh , siht. Marja-Liisa Yrjänä puh , rahast. hoit. Paula Yrjänä puh SLEY:n Alaviirteen osasto on toiminut kymme niä vuosia Alaviirteellä yhtenä kylän hengellisen sanoman ylläpitäjänä Tarkoituksenamme on: Jatkaa perinteitä järjestämällä kyläläisille mahdollisuuksia osallistua hengellisiin tilaisuuksiin oman kylän rukoushuoneella. Emme sulje ovia muiltakaan rukoushuoneen käyttäjiltä. Toimintamme muotoutuu pääosin yhteistyöstä diakoniatoimen kanssa, eli järjestämme kokoontumisia talvisaikaan joka toinen viikko. Lauluseuroja, syksyn raamattupäivät, joulujuhla, joko omana tai kylän järjestöjen kanssa, myyjäiset, kevätjuhla ym. kuuluvat ohjelmaamme. Rukoushuoneen tiloja vuokrataan esim. kokouskäyttöön, myyjäisiin tai kurssitiloiksi. Vuokra on tällähetkellä 10 euroa käyttökerta. Lämmitys (kaminalämmitys) on vuokraajan itse hoidettava. Avaimet saa Heikki Kailajärveltä tai Marja-Liisa Yrjänältä. Rukoushuoneella pidettäviin tilaisuuksiin ja SLEY:n Alaviirteen osaston toimintaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Jäsenmaksu on 2 euroa, mutta ilman jäsenyyttäkin olet tervetullut.

10 Alaviirteen kyläyhdistys ry Yhteystiedot kotisivut katso myös: kotisivu.dnainternet.net/meripaviljonki johtokunta: puh.joht Pentti Saari, siht. Aimo Kallio Sirpa Nevasaari, Seppo Boren, Pauli Kauppila, Marko Jokela, Hannu Hakkarainen Tarkoituksenamme on kehittää Alaviirteen kylää viihtyisämmäksi paikaksi elää ja asua. Huolehtia kyläläisille tärkeistä asioista. kyläyhdistys on jo : avannut 4 kesänä Meripaviljongilla kesäkahvilan jossa tarjolla inter netyhteydet, pizzeria, 40 erilaista jäätelöä, vastaleivottua pullaa, bil jardia, musiikkia, pelejä ja iloista yhdessäoloa rakentanut skeittirampit ulos ja sisälle järjestänyt nuortendiskon kerran viikossa rakentanut rantalentopallokentät & järjestänyt turnauksia rakentanut auringonottorannan & lasten uimarannan merkinnyt luontopolun Mammutin luun löytöpaikalle tarjonnut vuosittain 3-4 kesätyöpaikkaa laittanut vapaasti käytettävän ilmoitustaulun ns talon luokse siivonnut, kunnostanut, raivannut rantoja ja tienvieriä vuokraa kanoottia 3 /h, kesämökkiä 5 /d, internettiä 1 /h, paviljon kia / kerta Kyläyhdistys aikoo rakentaa / olla mukana rakentamassa Alaviirteelle vuokrarivitalon (yht 6 asuntoa, 4 kpl x 65m2, 2 kpl 100 m2 / vuokra 500 /kk) uimarannan, Matkailuvaunu alueen laitoskeittiön, catering-palvelun satamaan polttoaineiden myyntipisteen tervahaudan ja laavun sen viereen Kyläyhdistys puolustaa kylää ja kyläläisiä viranomaisten hyökkäyksiä vas taan ( esim koulu, asuminen, palvelut ) tiedottamalla tosiasioista, järjestä mällä kokouksia, tekemällä aloitteita. Aiomme hankkia kylälle lisää asukkaita. Alaviirteen Kyläyhdistys kerää ja linkittää tietoa kylän asioista. Vapaista tonteista, asunnoista, kesämökeistä pidetään listaa. Kysy ja ilmoita kyläyhdistykselle kaikesta mikä koskettaa Alaviirrettä. Jäsenmaksu 1 euro vuodessa.

11 Alaviirteen Yhteisalueet (jakokunta) Alaviirteen uusjakokunnan yhteisalueet pj Risto Pyykkönen sihteeri Aimo Kallio Tarkoituksenamme on hallinnoida jakokunnan omaisuutta, huolehtia uus jaossa kylänyhteisiksi jätetyistä maa ja vesialueista. Alaviirteen Yhteisalueet omistaa maata ja vesijättöjä noin 200 hehtaaria ja vesialueita 1200 ha. Metsä hiekka ja soravaroja Ayllä on hyvin niukalti. ( ei maa ainesten ottolupaa) AY omistaa merkittävän osan Alaviirteenlahden saarista ja rannoista. Alu eella on yleiskaava. Kaikki kaavoitetut huvilatontit vuokrataan ei myydä. Vuokrattavia huvilatontteja on vapaana vuokrattavaksi 2 kpl. Vuokra on 202 euroa vuodessa. Vuokrasta saa alennusta omistamiensa yhteisalueosuuk sien mukaisessa suhteessa. AY omistaa Alaviirteen sataman ja satamassa olevan vessahuoltoraken nuksen. AY asioista päätetään maalis/huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kokouksen valitsema toimikunta toteuttaa päätökset, valmistelee esitykset, vuokraa tontit ja huolehtii satamasta ja käyttää osakaskunnan ääntä käy tännön asioissa. AY on rakentanut parsilaiturin, huoltora kennuksen ja veneväyliä saaristossa ja satamanseudulla. Ajoittain on myös osal listuttu kylänhankkeisiin ja avustettu toi mintaa. Venepaikka parsilaiturissa 60/40,muualla ilmainen. huoltorakennuksen vessat käytettävissä kahvilan aukioloaikoina, puuseet paviljon gin takana aina käytettävissä. Tanssiyhtye Kaiho Yhteystiedot: Hannu Hakkarainen puh , Olemme olemassa koska haluamme viihdyttää ihmisiä Tarkoituksenamme on harrastaa musiikkia. Meillä on toimintaa ker taa vuodessa käymme esiintymässä. Meillä on vuokrattavia äänentoistolaitteita. Liikettä sivusille - liikuntaryhmä Yhteystiedot: Sirpa Nevasaari , (jatkuu )

12 (jatkoa) Olemme osa Keski-Pohjanmaan liikunnan projektia kehittää liikun taryhmiä sivukylille Tarkoituksenamme on lisätä hyvinvointia kohottamalla ja tuomalla toisillem me hyvän mielen. Kokoonnumme tiistai-iltaisin nuorisoseurantalolla. Kylän parhaat puolet olivat kyläläisten mielestä: -meren läheisyys -rauhallinen siisti asuinympäristö tekee alueesta viihtyisän. - yhteisöllisyys, aktiivisuus oppia ja so veltaa uutta - Alaviirreläiset toimivat yhdessä ja tun tevat toisensa. Kylän asiat koetaan voi makkaasti omaksi - harrastustiloja löytyy Nähtävyydet: - Upea saaristo mökkeineen - Merenranta ja Meripaviljonki. - Jokisuun venevajat. - Tiinukoski - Vanha mylly - Perinteinen ja hyvin hoidettu maalaismaisema Kyläkyselyn tuloksia: Heikkoudet - vähän nuoria - ei ole tarpeeksi vuokra-asuntoja - ei töitä, varsinkaan nuorille - lapsiperheiden vähyys - yhteishengen puute eri toimijoiden kesken Vahvuudet - kylällä on oma koulu - puhdas luonto ja hyvät pellot - yrittäjyyttä - vilkas yhdistystoimita - sijainti - halpa asua - monipuolinen kulttuuritarjonta - elämän ja luonnon kunnioitus Toimiva jauhomylly

13 Mahdollisuudet - lisäämällä oman kylän palvelujen tarjoajien käyttöä - asukkaiden lisäys ( tonttirekisteri) - edullinen sijainti, kasitien läheisyys, - kaupunkien läheisyys Kalajoki, Kannus ja Kokkola 30min ajomatka - aktiivisia järjestöjä - meri - matkailu - pienteollisuus - yhteisten tilojen hyödyntäminen - vuokrarivitalo (tulossa toinen isompi) Uhat - palveluiden loppuminen kokonaan - asukkaiden, varsinkin nuorten pois muutto - koulu loppuu - henkinen näivettyminen - uskon puute kehittämiseen - hallinnolliset sortotoimet 6. KEHITTÄMISAJATUKSIA Kylän asukkaiden ja järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen Kylälle on suuri vahvuus se, että on lukuisia toimijatahoja, jotka voi vat viedä asukkaiden asioita eteenpäin. Kylän toimijatahojen kanssa on sovittu esiintymisestä ulospäin yhtenäisenä. Yhtenäisyyttä vahvis tavia tekijöitä ovat vapaamuotoiset yhteiset kokoontumiset; juhlat, il tamat, kyläillat, konsertit joissa vaihdetaan kuulumisia kyläläisten kesken. Koska sivukylien huomioiduksi tuleminen on varsin haastavaa, teem me aktiivista yhteistyötä mm Väliviirteen kanssa. Samalla Alaviirteen painoarvo kasvaa ja aloitteita on helpompi läpiviedä hallinto- ja rahoi tusrakenteissa. Aivan kaikkea ei saada kerralla, mutta mitään uutta ei kylälle saada, eikä edes entistä säilytettyä, ellei aloiteta aikataulutettua toimitaa Ala viirteen pelastamiseksi. Karsimiselle, supistamiselle ja lakkauttamiselle on vaihtoehtoja. Innovatiivisella yhteistoiminnalla ( = verkostoitumalla) luodaan uusia palveluita, työpaikkoja pelastetaan Lohtajan kunta kuihtumiselta. Yhtäläinen velvollisuutemme on opastaa ja tukea kunnan virka- ja luottamusmies johtoa kehittämään kuntaa Viirrekyliä unohtamatta.

14 Kyläkoulun toiminta edellytysten turvaaminen on tärkein yksittäinen tavoite. Oppilas määrältään kasvava, hyvin toimiva kyläkoulumme on kiistämätön vetovoimatekijä joka avaimen tavoin mahdollistaa asu kasmäärän systemaattisen lisäämisen. Uusi kuuden asunnon rivitalo tuo kylälle uusia lapsiperheitä asukkaik si, sekä suoraan että välillisesti. Senioreille tarjoutuu mahdollisuus asua omalla kylällä useita vuosia pidempään, kun ei tarvitse muuttaa kirkolle eikä Lepolaan. Samalla omakotitaloja vapautuu paluumuutta jille. Haluamme asua kotikylällä mahdollisimman pitkään. Rivitalot, koulu ja nuorisoseurantalo muodostavat konsentroidun kysynnän sekä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaan lämpöyrittäjyyteen, että ateria- ja hoivapalveluiden edulliseen järjestämiseen. Kylän pal veluyritysten kauppa, kampaamo, hieroja, kahvila? toiminta vahvistuu ja kunta vaurastuu. Alaviirteellä toimii useita kylätoimintaa harjoittavia ryhmiä. Tämä on rikkaus ja vaikeus samalla kertaa. Tieto ei ihan helpolla kulje ryh mästä toiseen. Kaikkia ryhmiä ei koeta omaksi vaikka ne kylällä toi mivatkin. Toisilla ryhmillä on tiloja, toisilla runsaasti aktiivisuutta, toisil la rahaa, toisilla suhteita päättäjiin. Yhteistoimintaa lisäämällä ryhmien erilaisista vahvuuksista saadaan toisiaan tukeva verkosto jossa kaikki voittavat. Erillisiä itsenäisiä ryh miä kylällä ei ole tarkoitus lakkauttaa ja yhdistää mutta selvästi ny kyistä tiiviimpää yhteydenpitoa ryhmien välille tarvitaan. Tässä kyläsuunnitelmassa kylän ryhmät esittäytyvät ja kertovat toi minnastaan; halusimme sisällyttää esittelyyn hintatietoja saadaksem me konkreettisesti esille toiminnan monipuolista luonnetta. Asukashankinta Kylän koulun oppilasennuste on hyvä, oppilasmäärä kasvaa jatkuvasti. Kunnalla on silti outo tavoite lakkauttaa viirrekylät. Tämä on selkeä viesti kyläläisille siitä, että mikäli asiaan halutaan vaikuttaa, niin toiminnan aika on jo tänä vuonna. Talo- ja tonttimarkkinointi on käynnistettävä nopealla aikataululla. Yhteydenpitoa valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin on tiivistettävä. Kylällä on käynnissä vaajaa käytössä olevien rakennusten kartoitus vuokra tai myyntivaihtoehtojen selvittämiseksi. Tässä suunnitelmassa on liitteenä listaa va paista tai vapautuvista taloista ja tonteista Alaviirteellä. Tilanne elää; kysy kyläyh distykseltä ja ilmoita uusista kohteista kyläyhdistykselle jo tänään. Jokaiselta vapaan kiinteistön ja (tontti)maan omistajalta Alaviirteen kylällä odote taan reipasta ilmoitusta halukkuudesta vuokrata tai myydä asumiseen tai raken tamiseen sopiva paikka. Älä ujostele, ilman sinun apuasi ei asukkaita tule.

15 Kyläyhdistys kerää listan tonteista ja taloista ja kertoo yhteystiedot kysyville, sinä itsenäisesti sitten päätät myytkö kysyjälle ja mihin hintaan. Kartta kylänkeskustan tonteista seuraavassa osiossa 7 (2-3 sivua ettenpäin) Alustavia suunnitelmia asukashankinta päivän järjestämiseksi on. Sosiaalipalvelut Kyläavustaja palvelu on lähialueen kylissä käynnistynyt, toiminnasta on hyviä ko kemuksia. Ympäristö ja viihtyvyys Kylän ympäristö- ja maisemankunnostus tekee kylästä viihtyisän vaikutelman ja herättää uusien asukkaiden kiinnostuksen. Pajupuskat ja maatalous irtaimisto tienvarsista suositellaan siistittäväksi. Meripaviljongin ympäristö on laaja ja vaatii jatkuvasti raivaustalkoita, joita järjestämme sinun kanssasi. Asuntovaunualue toteutetaan kun ruoppauksessa syntyvä maa-aines läjitetään alueen pohjaksi. Suunnitelmakartta kyläyhdistyksen nettisivuilla. Meripaviljongin toimintaa kehitetään monipuolistamalla yhteistyötä. Suunnitelmis sa aloittaa polttoaine myynti satamassa ja verkostoidut matkailupalvelut (majoi tus, ruokailu ja ohjelmapalvelut) Paino sanassa verkostoitumalla. AY tai MN tai NS tai kukaan muukaan ei ole yksinään lupautunut täysin omarahoitteisesti suunnitelmaa toteuttamaan. Kaikki ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Kyläläisten yhteiset toimitilat Kylä tarvitsee toimivat tilat yhteisiin tarpeisiinsa. Vaikka kylällä on useita yhteisiä rakennuksia kylältä puuttuu ympärivuotinen helppo kokoustila n. 15 henkilölle. Meripaviljonki kahviloineen ( max 800 hlö) on hyvä kesällä: kenen tahansa vuokrattavissa. Ammattitason keittiökoneita käytettävissä. Ympäristössä on lisäk si pöytiä ja penkkejä vapaasti käytettävissä. Vuokrahinta vaihtelee tilaisuuden pi tuuden ja luonteen ( väkimäärän) mukaan. Nuorisoseurantalo (max 1500 hlö) on iso sisäliikuntapaikka jossa punttisali & bändihuone & yläsali. Ei minkäänlaista keittiötä. Rukoushuone (max 100 hlö) on puilla lämmitettävissä 2 6 tunnissa. Kahvinkeit tomahdollisuus on, ei tiskikonetta, hyvin vaatimaton keittiö. Kyläkoulu (max 300 hlö) on päivittäisen kouluajan ulkopuolella vuokrattavissa (10 kerta) kokouksiin. Kiinteistömassa on huomattava ja sen kunnossapito on kyläläisten sydämenasia. Meripaviljongille tarvitaan uusia keittiötiloja toiminnan laajennettua ruokapuolelle. Kylän tiedotustoiminnan kehittäminen Kylätiedotteet 6-7 kertaa vuodessa, missä kylän eri tahot kertovat ajankohtaisista asioista. Nettisivujen kehittäminen. Ilmoitustaulujen käyttö. Kylällä on 3 ilmoitus taulua. Koulun luona, nuorisoseurantalon edessä, ja satamassa. Jokaista näistä täytyy käyttää rohkeammin.

16 Hulluista ideoista voi jalostua parhaimpia! Kylällä on tullut runsaasti ehdotuksia erilaisista kehittämisajatuksista. Listaa toiveista tässä alla. - Karjasuontiehen asfaltti ja katuvalot - kuntorata kuntoon kesällä ja talvella ladut hiihtokuntoon - lapsille enemmän ohjattuja harrastusmahdollisuuksia - kylän yritystoimintaan panostaminen ilman kateutta - vuokra-asuntoja, koska tulijoita olisi - sivuteiden kunto paremmaksi sekä valaistusta lisää - kylän nuorille työpaikkoja - eläkeläisiä pitäisi auttaa mahdollisemman pitkään asumaan omalla kylällä eli kotipal velua yms. kotiin - ei pitäisi käpertyä vain omaa kylää katsomaan, vaan mietittävä miten hyödyntää Hiekkasärkkiä ja Kokkolaa ja miksei Kannustakin - ennallistettaisiin vanha riippusilta Luuruntanhuan päässä - hankittaisiin muistomerkki Alaviirreläisille sotaveteraaneille sekä sodassa kaatuneille, muistomerkki voisi olla nuorisoseuratalon lähi maastossa. - postilaatikot kuntoon, yhtenäiset postilaatikot - kyläavustaja voisi avustaa puiden pilkkomisessa ja lumitöissä ym. - olemassa oleviin tiloihin lisää käyttöä esim. kyläkirpputorit - istutuksia koulun, rukoushuoneen,ns-talon pihoille - vanhat asumattomat talot peruskorjata tai hävittää pois kyläraitilta - pajupuskat pois keskeltä kylää, myös voimalinjojen alta - punaiset puiset bussipysäkit - rivitalo ettei vanhusten tarvitsisi muuttaa kirkolle tai Marinkaisiin - kylän kirpputori -lapsille leikkikenttä - koulun käyttö vuokrasta vapaaksi, entinen talonmiehen asunto ompeluseuran käyt töön - tievalaistuksen jatkamista Karjasuontielle ja Alaviirteentielle - kevyenliikenteen väylää välille baarinmäki Penttilänmäki - yksityisteiden hoitoa varten oma lana kylälle - nuorisoseurantalon ja koulun välimaaston ja lähialueiden kehittämistä lasten ja nuor ten liikuntapuistoksi (skeittirampin paikka ym.) - maauimala paviljongin läheisyyteen, katon korjaus kiireellisenä - postinjakelu laatikkoihin myös sunnuntaisin - jääkaukaloiden ja hiihtoladun kunto paremmaksi, jään auraus paremmaksi - kesällä urheilukerhoja ym. toimintaa koululaisille - kimppakyyti harrastuspaikkoihin vuokra kanootit ja veneet satamaan - kiertävä pankkiauto -kotikampaaja - osakeyhtiömuotoinen hallirakennus, tarpeellinen jossa nuoret voi aloittaa omatoimis ta yritystä asiantuntijan johdolla - ihmisten ideat ja oivallukset elinkeinoelämän kehittämiseksi pitäisi saada hyötykäyt töön - kyläyhdistys, jossa olisi edustettuna eri ammattiryhmät kylältä, kokouskutsut reilusti näkyville, johtokunnan nimet esille, lisää avoimuutta - kunnan toivoisin kunnostavan ainoan rivitalon pihan kuntoon ja sisätilatkin sellaiseen kuntoon kun vuokrasopimuksessa sanotaan - kylän kehittäjäksi tulisi löytää pormestari vetämään asukkaat mukaan tekemään talkoita ym. asioita yhteisen hyvän aikaansaamiseksi. Pormestari ei kuitenkaan toteut taisi vain omia ideoitaan vaan olisi organisoija ja asioiden alullepanija - pyörätie Himangalle ja Lohtajalle sekä Karjasuo- Harmaalanperä - pienimuotoinen palvelutalo vanhuksille ja huonokuntoisille 8- tien risteykseen

17 7. Asuntotontteja Alaviirteellä Kuvan halkaisee vaakasuunnassa valtatie 8, vasemmassa reunassa on Viirrejoki, keskellä Alaviirteentie. Vasemmassa ylänurkassa on vahantien silta, alhaalla keskellä punaisella kyläkauppa. Koulun ja nuorisoseurantalon( ylempi) tontti vaalealla pohjalla Osa vapaista kunnanomistamista asuntotonteista merkitty rastilla.

18 8. Kylätoiminta Mitä se on Kylätoiminnalla on yhteiskunnallinen tilaus Kylätoiminta syntyy vastauksena kylän konkreettisiin tarpeisiin. Yhteiskunta, jossa ihminen asuu, elää ja toimii, kasvaa niin suureksi tai niin epäselväksi, ettei hän enää koe voivansa vaikuttaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Juurtumisen tarve syntyy maailmankuvan avartuessa. Oma kylä voi olla se turvallinen paikka, jota ihmi nen tarvitsee yhä enemmän, maailman laajetessa ja muuttuessa. Emme enää usko, että yhteiskunta lisääntyvine voimavaroineen ratkaisee kaikki ongelmamme, jos vain odotamme valmista. Kylätoiminnan tuntomerkkejä Kylätoiminta on vapaaehtoista. Ihmiset osallistuvat siihen vapaasta tahdostaan kuten muuhunkin järjestö toimintaan. Tämä johtaa siihen, että voimavarat ovat niukat mutta täysimääräisesti hyödynnetty. Kylätoimikunta ei ole sidosryhmä, vaan maantieteellinen alue. Kylätoiminnan päämäärä on kylän ja sen asukkaiden hyvinvointi. Kylätoimikunnilla on siis mitä moninaisia tehtäviä. Tämä edellyttää valmiutta mitä erilaisempaan toimintaan. Kylätoiminnan todellinen sielu ja voima piilee kylätoiminnan ITSENÄISYYDESSÄ ei vain muodollisesti vaan myös käytännössä. Kukaan muu ei voi puhua kylien nimissä paitsi kylät itse. Kukaan ei johda toi mintaa valmiiden kampanjoiden avulla. Yksittäisen kylän edut ovat ratkaisevimpia, eivät ylhäältäpäin määritellyt yhteisedut. Kylätoimikunta on usein nyky-yhteiskunnan jokapaikan jantunen. Itsenäisyys ei johda eristäytymiseen vaan yhteistyöhön muiden kylien, yritysten, kunnan, paikallisten viranomaisten, jopa EU:n kanssa. Pää määränä on vahvistaa kylää, ei muiden käsikassarana oleminen. Kylätoiminta organisaationa ja aatteena. Kylätoiminta on pikemminkin aate kuin organisaation. On olemassa perinteisiä järjestöjä (esim. nuoriso seuroja ja kotiseutujärjestöjä), jotka täyttävät kaikki kylätoimikunnalle asetetut vaatimukset, organisaatio muotoa lukuun ottamatta. On olemassa järjestöjä, joita sanotaan kylätoimikunniksi, mutta joilla ei ole mi tään kylätoimikunnan tuntomerkeistä. Kylätoimikunta järjestäytyy ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Organisaatiomuodot ovat hyvin erilaiset siksi, ettei ole olemassa sääntöjä siitä, millaisia niiden pitäisi olla. On vain olemassa hyviä esimerkkejä. Kylätoiminta on demokraattista. Epädemokraattinen kylätoimikunta on kuolleena syntynyt tai kuolemaan tuomittu, koska sen ainoa voimavara on kyläläisten aktiivisuus. Toiminnalla täytyy voida vaikuttaa. (Muus sa tapauksessa ihmiset katsovat mieluummin TV:tä kylätoimikunnan järjestäessä talkoita). Keskipohjalaiset kylät ry. kylien palveluksessa. Parhaillaan on rakenteilla kylätoimintaa tukeva verkosto. Sen tarkoituksena on antaa niitä palveluja ja sitä tukea, mitä kylät haluavat ei muodostua perinteiseksi kattojärjestöksi. Keskipohjalaiset kylät ry:n kautta kylät saavat ennen kaikkea tietoa ja apua yhteyksien solmimiseen lähi kyliin, mutta myös yhteyksiä yli rajojen. Myös Suomen kylätoiminta ry. auttaa kyliä käyttämään paikalliseen kehittämiseen tarkoitettuja uusia työ välineitä, esim. EU ohjelmia sekä kansallisia vastineita. Kylätoiminnan tulevaisuus. Tulevaisuus voi kuulua kylille. Juuri nyt luomme ja valitsemme tulevaisuutemme Peter Backa, Svensk Byaservice

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö

Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Kylien Köyliö Kylien Köyliö Viihtyisä asuinympäristö Köyliön kunta 140 vuotta...4 Kankaanpää...8 Kepola...14 Ristola...20 MLL Köyliö...25 Tuiskula...26 Tuiskulan kesäteatteri...31 Voitoinen...32 Osuuspankki...37

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS

KYLÄSUUNNITELMA 2006. Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS KYLÄSUUNNITELMA 2006 Vuonna 2003 laaditun KYLÄSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1. JOHDANTO...3 2 KYLÄN SIJAINTI, OSA-ALUEET JA HISTORIIKKI...4 2.1 Asutuksesta...4 2.2 Sijainnista...5 2.3. Koulunkäynnin historiasta...6

Lisätiedot

Sisällys. Waskio-Seura

Sisällys. Waskio-Seura Vaskion kyläsuunnitelma 2014 Sisällys 1. Johdanto: kyläsuunnitelman laatiminen... 3 2. Kyläkysely... 4 3. Alueen historiaa... 4 4. Tarinoiden Vaskio... 8 5. Nähtävyyksiä... 8 6. Tärkeimmät viihtyvyystekijät...

Lisätiedot

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti

Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Juuret kylässä kyläläisten vahva sitoutuminen Vuolenkoski-Koskenniskan valtti Loppuraportti kotitalouksien, seurojen ja senioreiden keskustelutuokioista OmaVerkko-hankkeessa vuosina 2012 2014 OmaVerkko-hanke

Lisätiedot

Kouvolan kylät esittäytyvät

Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan kylät esittäytyvät Kouvolan maaseutualueen kylät esittäytyvät: 1. Aitomäki 2. Anjala 3. Anttila 4. Enäjärvi 5. Hongisto 6. Hämeenkylä-Koskisto 7. Inkerilä 8. Jaalan kirkonkylä 9. Järvi-Anjala

Lisätiedot

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset

Kyläkapula. Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset Kyläkapula Maakunnallisen kylä- ja hanketoiminnan tiedotuslehti Pirkan Kylät ry:n kyläasiamieshanke ja Pirkanmaan maaseudun kehittämisyhdistykset 2/2012 Pohjoismaissa oli tapana, että viestikapula kiersi

Lisätiedot

Palus, kylä Ulvilassa Kyläsuunnitelma 2004 2009 19.10.2004. PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi

Palus, kylä Ulvilassa Kyläsuunnitelma 2004 2009 19.10.2004. PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi PALUKSEN KYLÄSUUNNITELMA 2004 2009 (päivitys) www.palus.fi 1. SISÄLLYSLUETTELO 1. Sisällysluettelo 1 2. Johdanto 2 3. Nykypäivän Palus 3 4. Kylän kehittämistarpeet vuosina 2000 2005 5 5. Katse tulevaisuuteen

Lisätiedot

urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~

urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ K urikan kylät ~ Voimaa, vireyttä ja tekemisen meininkiä ~ E esipuhe Kyläkööri-hankkeen kokoamat kyläesitteet ovat eräänlaisia kyläsuunnitelmia, jotka toivottavasti tutustuttavat mahdollisimman monet kuntalaiset

Lisätiedot

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5

T I E D O T U S L E H T I 2 0 1 5 w w w. k p k y l a t. f i tue eviljo - kier unnissa... pyörähti maak lue lisää s. 4-5 TIEDOTUSLEHTI 2015 w w w. k p k y l a t. f i e. u. t. r a e s i s i k n n O u J k L a a -5 evi 4. s m ää i s i t l e h lu ä r ö y p 2 KESKIPOHJALAISET KYLÄT RY - TIEDOTUSLEHTI 2015 Kylävaalit Tulevissa

Lisätiedot

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003

Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Sammaan Seudun Kyläsuunnitelma 2003 Kylän kehittämistervehdys Tämä kirjanen on Sammaan Seudun ensimmäinen kyläsuunnitelma. Tähän suunnitelmaan kiinteästi liittyvien kyläkyselyjen ja suunnittelutyön tarkoituksena

Lisätiedot

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta

OMIN JALOIN. - elävä raitti kohtaamispaikkana. Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta OMIN JALOIN - elävä raitti kohtaamispaikkana Yleissuunnittelun kohteina Ruukin Luohuan kylä, Sievin Asemakylä ja Ylivieskan ydinkeskusta POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ RUUKIN

Lisätiedot

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016

VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 VIHTIJÄRVEN KYLÄSUUNNITELMA 2011-2016 Vihtijärven kyläyhdistys ry 2010 Kannen kuva: Seppo Ranta-aho Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin. Vihtijärven kyläsuunnitelma

Lisätiedot

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA TORNION KYLIEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2014 2016 1 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 Kylien kehittämissuunnitelman tarve ja tausta... 3 Kylien kehittämissuunnitelman valmisteluprosessi... 4 Kyläkohtaisesta

Lisätiedot

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012

VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 VUODEN KYLÄN VALINTA 2012 1. Kylän nimi: Kitinoja Sijaintikunta: Seinäjoki Kylän asukasluku noin 400 asukasta Etäisyydet: Seinäjoen kaupungin keskustaan 16 km, Nurmon keskustaan

Lisätiedot

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä

MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R. Kerta se on ensimmäinenkin. Keskustan Lempäälän ehdokkaat esittelyssä MEIDÄN LEMPÄÄLÄ R Keskustan Lempäälän kunnallisjärjestön vaalilehti Lokakuu 2012 Vanhustyö vaikeaa? Vanhustyöhön olisi vanhoja hyviksi koettuja työmuotoja, mutta miksi niitä ei haluta ottaa käyttöön, ihmettelee

Lisätiedot

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta Kumppanuutta Poriin -hanke toimi yhdistysten yhteishankkeena 2007-2009, hallinnoijana Satakunnan Salpa ry. Tavoitteena oli yhdistysten välisen verkostoitumisen kehittäminen

Lisätiedot

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014

Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 Karstu-Karkali-Talpelan kyläsuunnitelma 2014 15.12.2014 Jenna Härmä, Jaana Lehmusvaara-Hjelm, Susanna Komulainen, Risto Murto, Mika Laine, Keijo Pihlström, Soili Sinervä-Laine, Eija Terävä ja Veli-Matti

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö

KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ. Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö KÄRKÖLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2014 KÄRKÖLÄ KÄRJESSÄ Suvaitseva, yhdessä tekevä, turvallinen ja luontoa kunnioittava kyläyhteisö SISÄLLYS JOHDANTO 3 Kyläsuunnitelman toteutus 3 Tarve 3 Suunnitelma 3 Kyläkysely

Lisätiedot

Ahlaisten kyläsuunnitelma

Ahlaisten kyläsuunnitelma Ahlaisten kyläsuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto 3 Kylänkuvaus 4 Ahlaisten historia kyläkunnittain 5 Hanketoiminta Ahlaisissa 8 Ahlainen tänään 8 Erityispiirteitä Kellahdelta ja Lampista 13-14 Kyläkyselyn

Lisätiedot

Kiukainen Kiukainen 2

Kiukainen Kiukainen 2 KIUKAISTEN KYLÄT Kiukainen Kiukais Sijainti: 61 12 25 N, 22 05 00E Lääni: Länsi-Suomen lääni Maakunta: Satakunnan maakunta Seutukunta: Rauman seutukunta Etäisyydet: Rauma 40 km, Pori 40 km, Turku 100 km,

Lisätiedot

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry

Yhdessä. Strategia 2014 2020. Päijänne-Leader ry Yhdessä Strategia 2014 2020 Päijänne-Leader ry Päijänne-Leader ry Yhdessä 2 Sisältö Tiivistelmä 3 Kohdealue ja väestömäärä 4 Analyysi alueen kehittämistarpeista ja -mahdollisuuksista 6 Strategian kuvaus,

Lisätiedot

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone

Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone Ullavan M-market on enemmän kuin ruokakauppa Lukkarista kasvoi koko kylän olohuone Ullavan M-Market Lukkarista on muodostunut kyläläisten kokoontumispaikka, jonne muun muassa paikalliset ja lähialueella

Lisätiedot

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.

syksy 2011 Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu. Keski-Suomen maaseutu Ihmisten kokoinen Leader Uudet yritykset tuovat kyliin elämää Tietoa rahoituksesta: keskisuomenmaaseutu.fi Pääkirjoitus Kierros Keski-Suomen maaseudulle 2 Tämä lehti kertoo Keski-Suomen

Lisätiedot

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon.

LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ. Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys. Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. LÄHIDEMOKRATIAMALLEJA ETSIMÄSSÄ Kuuden kunta-kyläparin lähidemokratiaselvitys Jos aitoa tahtoa löytyy, on mahdollisuuksia paljon. Harri Auvinen TOIMINTA-ALUEET Ylä-Savon Veturi ry:n toiminta-alue Iisalmen

Lisätiedot

Vuolenkoski Kaikella tapaa Kylistä Kylin

Vuolenkoski Kaikella tapaa Kylistä Kylin Lähestymme arvovaltaista Vuoden Kylä -tuomaristoa Hyväntuulen tervehdyksin ja lähetyksellä ehtaa tavaraa. Kuntamme ja kaikki kyläläiset puoltavat tätä toimitusta, jonka pakettikortissa lukee Vuolenkoskelta

Lisätiedot

Lapin kyläkirje 1/2013

Lapin kyläkirje 1/2013 Lapin kyläkirje 1/2013 Maakunnallinen kyläyhdistys LAPPILAISET KYLÄT RY Vuoden Lappilainen kylä 2012 Kantomaanpää Ylitorniolta PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS Ajelin etelän vieraani kanssa nelostietä pohjoista

Lisätiedot

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat!

ONNI ASUU MAALLA. Etsi ONNI. Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan. ja voita Reiskat! ONNI ASUU MAALLA Opas maaseudun kiehtovaan maailmaan Etsi ONNI ja voita Reiskat! Miltä sisäsivulta löysit Onnin? Vastaukset 31.8. mennessä sähköpostiin antti@tulila.fi Tervon ja Vesannon alueella toteutettavan

Lisätiedot

Kirjaston kumppanit selvitystyö Asukasiltojen loppuraportti 27.5.2015

Kirjaston kumppanit selvitystyö Asukasiltojen loppuraportti 27.5.2015 Kirjaston kumppanit selvitystyö Asukasiltojen loppuraportti 27.5.2015 Kirjaston kumppanit selvitystyön taustaa Kaupunginhallitus on 20.10.2014 276 päättänyt - antaa Kasvu ja kulttuuri ydinprosessille tehtäväksi

Lisätiedot

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa

KYLÄLEHTI2009. Tammelan. Kyläkoulun arvoa mittaamassa. Härkätiellä historiasta huomiseen. Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Tammelan maaseuturahasto KYLÄLEHTI2009 Kulttuuriympäristöstä vetovoimaa kyliin Tammelassa Härkätiellä historiasta huomiseen Yhteistyöllä kyläohjelmaan Tammelassa Kyläkoulun arvoa mittaamassa Pääkirjoitus

Lisätiedot

kylien liike- toiminta opas

kylien liike- toiminta opas Kylien liiketoiminta opas Kylätoiminta on yhteisöllisyyteen perustuvaa paikallisvaikuttamista ja kylien kehittämistä. Kylä on yhteiskunnan pienin yksikkö. Kylä on yhdessä tekemistä Kylien liiketoiminta

Lisätiedot