Alaviirreläisen käsikirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaviirreläisen käsikirja"

Transkriptio

1 Alaviirreläisen käsikirja Kyläsuunnitelma Vuosille

2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. LUKIJALLE: MIKÄ,MITÄ,MIKSI; TIETOA TUPIIN HISTORIA JA NYKYPÄIVÄ KYLÄLLÄ SELVITYSOSA...5 Kohde- ja taustatiedot Alaviirteen kylä KYLÄNJÄRJESTÖT, -PIIRIT, -TOIMINTARYHMÄT...8 Alaviirteen maa- ja kotitalousseura ry...8 Alaviirteen lahden yhdistys...8 Alaviirteen nuorisoseura ry...9 SLEY Alaviirteen osasto...9 Alaviirteen kyläyhdistys ry...10 Alaviirteen Yhteisalueet (jakokunta)...11 Tanssiyhtye Kaiho...11 Liikettä sivusille - liikuntaryhmä...11 Kylän parhaat puolet olivat kyläläisten mielestä: KEHITTÄMISAJATUKSIA ASUNTOTONTTEJA ALAVIIRTEELLÄ Kylätoiminta Mitä se on 18 (Kannen kuvassa näkymä Kalliokarilta auringonottorannalle, taustalla jäneskari)

3 2. Lukijalle: mikä,mitä,miksi; Tietoa tupiin Kyläsuunnitelma on työpaperi, jota vähintään vuosittain on tarkasteltava. Todetaan, mitä asioita on saatu aikaan, mitkä ovat työn alla ja minkä eteen täytyy ponnistella vielä enemmän. Mitkä asiat otetaan seuraavaksi toteutta mislistalle ja mitkä ehkä unohdetaan tarpeettomina. Kyläsuunnitelma tukee kylän pitkän tähtäimen kehittämistä ja kertoo että hankkeen takana on ky läyhteisön yhteinen näkemys ja tahto. Kylien kehittämissuunnitelmista on ollut pelkästään myönteisiä kokemuksia. Kyläsuunnitelmat ovat vieneet käytännön tasolla asioita eteenpäin ja ne ovat antaneet kylistä myönteisen ja uskottavan yhteistyökumppanin kuvan. Kyläsuunnitelma on pyritty kirjoittamaan hyvin käytännön läheiseksi, jotta sitä voisi hyödyntää mahdollisimman paljon myös käytännön tasolla. Se on samalla esittely kylästä että kehitystyön apu. Hintatiedot vanhenevat, yhteystiedot muuttuvat mutta olemme halunneet kertoa asioista ymmärret tävästi ja laittaa kansienväliin tietoa jota jokainen kylällä asuva tarvitsee. Osa suunnitelmassa kerrotusta kehitystyöstä on jo käynnistynyt ja jatkoa seuraa pian. Alaviirteenkylän kehitystyön perusvoimana on, toimivat ja aktiiviset asuk kaat, jotka haluavat kehittää kyläänsä. Yhdessä, suunnitelmalli-sesti toimi malla saadaan enemmän aikaiseksi. Kylätoiminta on pitkälti vapaaehtoista, omasta halusta tehtävää työtä yhteiseksi hyväksi. Määräyksiä ja vaatimuk sia et voi esittää kenellekään (pl. itsesi), mutta toiveita ja ehdotuksia kylän kehittämiseksi sinulta suorastaan anellaan. Osallistu itse, herätä naapuri ja astu joukkoon. Tässä kyläsuunnitelmassa todetaan nykytilanne ja haetaan yhteisin voi min kehitettäviä ja rakennettavia kohteita sukastyytyväisyyden säilyt tämiseksi. Kyläsuunnitelman kehittämis-tavoit teiden ja hankkeiden toteuttaminen edellyttää aktiivista osanottoa toi mintaan, hyvää yhteishenkeä ja myönteistä suhtautumista asioihin. Tulevaisuus kylällä tehdään itse, mahdollisuuksia on! Kyläsuunnitelman tärkein tavoite on kuitenkin luoda tulevaisuuden uskoa meille kaikille

4 3. Historia ja nykypäivä kylällä Alaviirteen Kulttuurihistoria Aktiivisesti toimiva 400 asukkaan kylä on historiansa kuluessa rakentanut yhä toimivan rukoushuoneen, vehnämyllyn, nuorisoseurantalon, ja tanssila van. Posti, pankit ja huoltoasema ovat siirtyneet kylältä mutta kyläkauppa, kou lu ja mylly jatkavat toimintaansa yhdessä kesäkahvilan ja kampaamon kanssa. Alaviirteen kylälle leimaa antava piirre oli erittäin voimakas nuorisoseuratoi minta ja -70 luvulla. Vireä toiminnan ansiosta kylälle saatiin raken nettua oma iso seurantalo noin 700 m2 ja tanssilava. 500 m2 Aktiivinen toiminta säteili runsaasti myönteisiä heijastevaikutuksia kylän elämään. Eloisan kylän tunnuksia olivat mm, Posti, kaksi pankkia, Koulu, kaksi kauppaa, kaksi baaria, huoltoasema, Rukoushuone, Vehnämylly, ur heiluseuratoiminta. Maakunnallisen viihdekeskuksen aseman jo saavuttanut Meripaviljonki hil jeni vähitellen 80 luvulla. Posti, osuuskauppa, baarit, huoltoasema ja pan kit ovat sulkeneet toimipisteensä kylällä. Kylänraitti on hiljentynyt, ajan muuttuneisiin haasteisiin ei osattu vastata. Nykypäivä Kuntakentässä on tapahtumassa huomattavia järjestelyjä. Kyläkoulut pyri tään lakkauttamaan, kuntapalvelut, työpaikat ja asutus, kokoamaan kes kuksiin (=Kokkolaan). Vaiti olemalla annamme hiljaisen hyväksynnän mille tahansa tuhoamiselle. Vähin mitä voimme tehdä muutoksen ohjaamiseksi on kertoa mitä haluamme. Alaviirteellä toimii lukuisia aktiivisia järjestöjä ja harrastuspiirejä. Jokaisella Alaviirteellä toimivalla piirillä on yksilöllisiä vahvuuksia joita muil la ei ole. Keskustelun ja vuorovaikutuksen lisääminen kylällä toimijoiden kesken auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Itsenäisyydestä ei tarvitse tin kiä mutta oven uusille ajatuksille voi pitää auki. Liian usein oletamme joka savun kylällä jo tietävän / ymmärtävän asian joka on meille selviö.

5 4. Selvitysosa Kohde- ja taustatiedot Alaviirteen kylä Sijainti Alaviirteen merellinen maalaiskylä sijaitsee Lohtajan kunnassa, kylän halki kulkee valtatie 8 ja viirejoki. Tällä Rantatiellä kulkee vilkas lii kenne välillä Kokkola-Oulu. Matkaa Lohtajan- ja Himangan kun tien keskustoihin on 6 km, Kokko laan 35 km, Kannukseen 27 km Ka lajoelle 30 km. Lohtajan Alaviirteellä kunnan vilkkain satama Alaviirteen lahdella on saaristoalue joka alkaa Viirretjoen suulta. Alueella on lukuisia pieniä saaria ja luotoja. Alaviirteen satama on nykyään, sekä kalas tus- että virkistys käytössä. Satama-allas on suosittu onkipaikka johon tul laan kaukaakin. Jokisuiston varrella olevat venevajat kertovat kalastuskulttuurista. Pienvenesatama on 100 veneen vilkas kotisatama. Alaviirteenlahden saa ristossa on n. 200 huvilaa josta Alaviirteen jakokunnan vuokratonteilla 90. Kasitien mantereen puolella Alaviirre on perinteisen maalaismaiseman nä köinen. Hyvin hoidetut maatilat ja pellot ovat sijoittuneet joen molemmin puolin. Vanha maantie kulkee Viirrejoen rantoja pitkin Kannukseen ja toisaalta jat kaa kasitien yli Lohtajan kirkolle. Pelloilla näkee lehmien lisäksi lampaita ja hevosia. Asukkaat Alaviirteellä on (syksy 2003) 384 asu kasta. Työikäisiä on 183 ja eläkeläisiä 73. Lapsia (0-16vuotiaita) 88 ja nuoria(17-24vuotiaita) 31. Loma-asukkaita on 5. Ranta ja saarimö kit eivät ole lukemassa mukana Maiseman kunnostus yhteistä toimintaa Työpaikat/elinkeinot Noin viisikymmentä prosenttia kyläläisistä työllistyy omalla kylällään. Maatilat ovat elinvoimaisia ja kasvavia. Perinteisten maatilatuotteiden lisäk si on tyrniviljelyä, yrttiviljelyä ja kuivakukkaviljelyä. Alaviirteellä on lisäksi paljon yrityksiä jotka työllistävät ja palvelevat.

6 Tällaisia ovat tilitoimisto, maansiirtoyritys, mehiläistarha, metallialan yritys, mattokutomo, kyläkauppa, asiamiesposti, mylly jossa on tilamyyntinä peru noita ja porkkanoita, parturi-kampaamo ja hieroja, tienkunnostus, tietokone huoltokorjaamo ja hevosyritys, turkistarhoja, metsätaloutta, maidonkeräys ja rehustamo löytyvät. Asutus / Asunnot Alaviirteellä asutaan pääasiassa omakotitaloissa ja maatiloilla joita on 108. Rivitaloja on valmiina yksi. Suunnitteilla uusi kuuden asunnon rivitalo. Jo hon tulee kaksi 100 m2 kolmiota ja neljä 65m2 kaksiota. Kohde asukas kol mioihin lapsiperhe, kaksioihin seniorien palveluasunnot. Autiotaloja kylältä löytyy 33 kpl. Vapaita tontteja löytyy, niistä saa tietoa kunnan ja kyläyhdistyksen kautta. Vapaita myynti- tai vuokra-asuntoja ei kirjoitus hetkellä ole. Alaviireläiset olivat sataprosenttisesti sitä mieltä, että kylä kaipaa uusia asukkaita. Liikenne/tiestö Päätien kunto on hyvä, mutta sivutiet ovat heikommassa kunnossa. Katuvaloja on kylän keskustassa. Linja-autoliikenne kulkee koulujen lukukausien aikana. Kasitien varrella linja-auto liikenne toimii kohtalaisesti. Varsinaisia pyöräteitä ei ole, valtatien kohdalle on kuitenkin rakennettu ali kulku kevyelle liikenteelle Palvelut Kylällä on oma kauppa ja asiamiesposti. Myös myymäläauto kulkee kaksi kertaa viikossa. Mylly ja maatilamyynnit lisäävät palvelua. Parturi-kampaamo, hieroja ja tie tokonehuoltokorjaamo lisäävät palvelutarjontaa. Laajakaista yhteyksiä ei ole kuitupalveluna, mutta ADSL liittymiin on mah dollisuus. Kesäaikana satama-alueella langaton WLAN laajakaista internet palvelu ja nettikahvila Meripaviljongilla (1 e per tunti). 60 luvulla rakennettu tanssilava Meripaviljonki on aktivoitunut viimevuosien aikana ja toimii kesäkahvilana jossa järjestetään kymmenittäin monipuolisia kulttuuritapahtumia. Siistissä satamassa on ilmaista tilaa omille venelaitureille ja vuokrattavia paikkoja parsilaiturissa. Sosiaalipalvelut/opetustoimi Lohtajan kunta toimittaa ruoka ja kotipalvelun. Lasten päivähoito täyttää tämän hetkiset tarpeet, mutta jos kylälle muuttaa uusia lapsiperheitä tarve on heti saada lisää hoitopaikkoja. Kylällä on oma ala-aste, koulussa jossa on oppilaita 42 ja opettajia 3 kpl. Koulukuljetus toimii linja-autolla ja taksilla.

7 Alaviirteellä ei ole omaa kirjastoa, mutta kuljetus kirjastoon on joka toinen tiistai. Kouluaikana toimii lainausasema perjantaisin klo Harrastus- ja vapaa-aika Kylällä on isohko (715m2) nuorisoseurantalo jos sa on punttisali, pelimahdollisuuksia ja kudonta huone. Talon takana jääkiekkokaukalo. Perinteisten liikuntamuotojen lisäksi harrastetaan metsästystä, kalastusta, purjehdusta, marjastusta, tennistä, sählyä, joogaa, allasjumppaa, ratsastus ta, kantritanssia, tanhuja, järjestötoimintaa, mat kailua, mökkeilyä, puutöitä, koristemaalausta, kankaankudontaa ja ruuanlaittoa. Nuorisoseurantalo Kesäkahvila toimii Meripaviljongilla (530m2). Vastaleivotun pullan lisäksi tarjolla Pizzaa ja 40 lajia jäätelöä. Meripaviljongin ympäristössä asfaltti skeittiramppi, rantalentopallo-kentät ja aurinkoranta. Sisällä biljardipöytä ja vaneriskeittirampit. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään kesäaikana monipuoli sesti. Lavatanssit, viulu, piano ja hanurikonsertit, näytelmät, iltamat, onki kilpailut, biitsi turnaukset, hää- ja syntymäpäiväjuhlat ja sukukokoukset kuu luvat jokakesäiseen ohjelmistoon. Kahvila avoinna kesäkuun alusta-syys kuunpuolelle päivittäin klo Kalliokarille juuri valmistunut auringonottoranta on erinomainen lapsille, ai kuisille uimaranta voisi olla syvempikin. Kanoottia ja kesämökkiä vuokrataan Meren läheisyys tuo oman leimansa harrastuksiin myös talvella. Moottori kelkkailu, jäällä hiihtäminen ja pilkkiminen kuuluvat melkein kaikkien Alaviir reläisten vapaa aikaan. On todella hieno kokemus ajella/hiihtää aurinkoisil la kevätjäillä Alaviirteenlahdella. Kansalaisopiston piirejä toimii kylällä useita. Alaviirteen kyläyhdistys järjestää tal koita ja tempauksia. Touhuamma ter vahautaa poltettavaksi n Tarkoi tusta varten kunnostamme haudan pohjaa ja rakennamme laavua haudan viereen. Tervahautaa kunnostetaan Tiesitkö muuten että Traktoria saa käyttää polttoöljyllä talkoissa Polttoöljyn käyttö traktorissa on polttoainemaksuvapaata erilaisten yhdistys tai talkoo toiminnan ( esimerkiksi urheiluseura, kylätoimikunta) yhteydessä korvauksetta tapahtuva traktorikuljetus. ( lähde ajoneuvohallin tokeskus)

8 5. Kylänjärjestöt, -piirit, -toimintaryhmät Alaviirteen maa- ja kotitalousseura ry. Yhteystiedot: Puh. joht. Arja Siirilä puh , siht. Paula Yrjänä puh rahastonhoitaja Tuovi Haasala puh Olemme olemassa syystä että: Maa- ja kotitalousseura on perustettu neu vonta ja opetusjärjestöksi maaseudun asukkaille kylätasolla ja valtakunnal lisella tasolla Tarkoituksenamme on: Jatkaa perustetun järjestön toimintaa. Kartuttaa tie toa ja taitoa, sekä edistää viihtyvyyttä kylällä psyykkisten fyysisten ja sosi aalisten toimintojen kautta. Meillä on toimintaa ympärivuotisesti. Kesäaikaan pyöräilemme ja käymme uimassa retkeilemme ym. Talvisaikaan säännölliset kokoontumiset joka toi nen viikko "ompeluseuran" tai kurssien merkeissä. Järjestämme myyjäisiä, erilaisia tempauksia, te toja, pidämme opintokerhoja ja osallistumme valtakunnallisiin kampanjoihin. Tarjoiluapu juhlissa(häät, hautajaiset ym) ovat myös merkittävä osa toimintaamme. Meiltä voi vuokrata kangaspuita, kudontatarvikkeita, penkkejä, ruoka- ja kahviastiastoa, sekä tarjoiluastioita, tai pöytäliinoja edulliseen hintaan. Vuokrausta hoitaa Tuovi Haasala. Lisäksi meillä on 10 litran kahvinkeitin, jonka vuokrausta hoitaa Arja Siirilä. Kahvikeittimen vuokrahinta on 8 euroa kerralta ja jäsenille 5 euroa. Tarjoilupalkkio esim. häät tai hautajaiset kulloinkin tarvittavan kokoisella ryhmällä 60 euroa,(jäsenille halvempi).pieni kahvitustilaisuus esim. kokous 8.50 euroa. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Jäsenmaksut päätetään vuosittain. Jäsenmaksun suuruus tällähetkellä on 5 euroa ja esim. kahvikeittimen vuokra on halvempi, samoin retkikustan nukset ja kurssikulut. Toimintaan voi osallistua ilman jäsenyyttäkin. Alaviirteen lahden yhdistys Yhteystiedot johtokunta: Seppo Niemelä, Tarkoituksenamme on: ruopata veneväyliä saaristossa. Toiminta: Hallituksen kokouksia ja yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu 5 vuosi.

9 Alaviirteen nuorisoseura ry. Yhteystiedot johtokunta: puh.joht. Hannu Hakkarainen, siht. Vuokko Kauppila, venevajantie 60, Alaviirre Haluamme toimia nuorison hyväksi ja edistää liikuntakasvatusta ja terveitä elämäntapoja. Tarkoituksemme on pitää nuorisoseurantalo 715m2 kunnossa ja toimivana kylännuoria ja muita liikunnan ym. harrastajia varten. Meillä on toimintaa vähintään neljä kertaa viikossa. Naisten liikuntajumppa tiistaisin, kudontapiiri keskiviikkoisin, lasten pehmolentopallokerho, 2 bän din harjoitukset joka viikko, nuortenpoikain lentopalloharjoitukset sunnun taisin. Punttisali ja biljardi yläkerrassa ovat joka ilta käytössä. Nuorisoseura omistaa Meripaviljongin jossa kyläyhdistys järjestää toimin taa. Jäsenmaksu 5 euroa, alle 15-vuotiailta 1 euro/vuosi SLEY Alaviirteen osasto Yhteystiedot: Puh.joht. Heikki Kailajärvi puh , siht. Marja-Liisa Yrjänä puh , rahast. hoit. Paula Yrjänä puh SLEY:n Alaviirteen osasto on toiminut kymme niä vuosia Alaviirteellä yhtenä kylän hengellisen sanoman ylläpitäjänä Tarkoituksenamme on: Jatkaa perinteitä järjestämällä kyläläisille mahdollisuuksia osallistua hengellisiin tilaisuuksiin oman kylän rukoushuoneella. Emme sulje ovia muiltakaan rukoushuoneen käyttäjiltä. Toimintamme muotoutuu pääosin yhteistyöstä diakoniatoimen kanssa, eli järjestämme kokoontumisia talvisaikaan joka toinen viikko. Lauluseuroja, syksyn raamattupäivät, joulujuhla, joko omana tai kylän järjestöjen kanssa, myyjäiset, kevätjuhla ym. kuuluvat ohjelmaamme. Rukoushuoneen tiloja vuokrataan esim. kokouskäyttöön, myyjäisiin tai kurssitiloiksi. Vuokra on tällähetkellä 10 euroa käyttökerta. Lämmitys (kaminalämmitys) on vuokraajan itse hoidettava. Avaimet saa Heikki Kailajärveltä tai Marja-Liisa Yrjänältä. Rukoushuoneella pidettäviin tilaisuuksiin ja SLEY:n Alaviirteen osaston toimintaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Jäsenmaksu on 2 euroa, mutta ilman jäsenyyttäkin olet tervetullut.

10 Alaviirteen kyläyhdistys ry Yhteystiedot kotisivut katso myös: kotisivu.dnainternet.net/meripaviljonki johtokunta: puh.joht Pentti Saari, siht. Aimo Kallio Sirpa Nevasaari, Seppo Boren, Pauli Kauppila, Marko Jokela, Hannu Hakkarainen Tarkoituksenamme on kehittää Alaviirteen kylää viihtyisämmäksi paikaksi elää ja asua. Huolehtia kyläläisille tärkeistä asioista. kyläyhdistys on jo : avannut 4 kesänä Meripaviljongilla kesäkahvilan jossa tarjolla inter netyhteydet, pizzeria, 40 erilaista jäätelöä, vastaleivottua pullaa, bil jardia, musiikkia, pelejä ja iloista yhdessäoloa rakentanut skeittirampit ulos ja sisälle järjestänyt nuortendiskon kerran viikossa rakentanut rantalentopallokentät & järjestänyt turnauksia rakentanut auringonottorannan & lasten uimarannan merkinnyt luontopolun Mammutin luun löytöpaikalle tarjonnut vuosittain 3-4 kesätyöpaikkaa laittanut vapaasti käytettävän ilmoitustaulun ns talon luokse siivonnut, kunnostanut, raivannut rantoja ja tienvieriä vuokraa kanoottia 3 /h, kesämökkiä 5 /d, internettiä 1 /h, paviljon kia / kerta Kyläyhdistys aikoo rakentaa / olla mukana rakentamassa Alaviirteelle vuokrarivitalon (yht 6 asuntoa, 4 kpl x 65m2, 2 kpl 100 m2 / vuokra 500 /kk) uimarannan, Matkailuvaunu alueen laitoskeittiön, catering-palvelun satamaan polttoaineiden myyntipisteen tervahaudan ja laavun sen viereen Kyläyhdistys puolustaa kylää ja kyläläisiä viranomaisten hyökkäyksiä vas taan ( esim koulu, asuminen, palvelut ) tiedottamalla tosiasioista, järjestä mällä kokouksia, tekemällä aloitteita. Aiomme hankkia kylälle lisää asukkaita. Alaviirteen Kyläyhdistys kerää ja linkittää tietoa kylän asioista. Vapaista tonteista, asunnoista, kesämökeistä pidetään listaa. Kysy ja ilmoita kyläyhdistykselle kaikesta mikä koskettaa Alaviirrettä. Jäsenmaksu 1 euro vuodessa.

11 Alaviirteen Yhteisalueet (jakokunta) Alaviirteen uusjakokunnan yhteisalueet pj Risto Pyykkönen sihteeri Aimo Kallio Tarkoituksenamme on hallinnoida jakokunnan omaisuutta, huolehtia uus jaossa kylänyhteisiksi jätetyistä maa ja vesialueista. Alaviirteen Yhteisalueet omistaa maata ja vesijättöjä noin 200 hehtaaria ja vesialueita 1200 ha. Metsä hiekka ja soravaroja Ayllä on hyvin niukalti. ( ei maa ainesten ottolupaa) AY omistaa merkittävän osan Alaviirteenlahden saarista ja rannoista. Alu eella on yleiskaava. Kaikki kaavoitetut huvilatontit vuokrataan ei myydä. Vuokrattavia huvilatontteja on vapaana vuokrattavaksi 2 kpl. Vuokra on 202 euroa vuodessa. Vuokrasta saa alennusta omistamiensa yhteisalueosuuk sien mukaisessa suhteessa. AY omistaa Alaviirteen sataman ja satamassa olevan vessahuoltoraken nuksen. AY asioista päätetään maalis/huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kokouksen valitsema toimikunta toteuttaa päätökset, valmistelee esitykset, vuokraa tontit ja huolehtii satamasta ja käyttää osakaskunnan ääntä käy tännön asioissa. AY on rakentanut parsilaiturin, huoltora kennuksen ja veneväyliä saaristossa ja satamanseudulla. Ajoittain on myös osal listuttu kylänhankkeisiin ja avustettu toi mintaa. Venepaikka parsilaiturissa 60/40,muualla ilmainen. huoltorakennuksen vessat käytettävissä kahvilan aukioloaikoina, puuseet paviljon gin takana aina käytettävissä. Tanssiyhtye Kaiho Yhteystiedot: Hannu Hakkarainen puh , Olemme olemassa koska haluamme viihdyttää ihmisiä Tarkoituksenamme on harrastaa musiikkia. Meillä on toimintaa ker taa vuodessa käymme esiintymässä. Meillä on vuokrattavia äänentoistolaitteita. Liikettä sivusille - liikuntaryhmä Yhteystiedot: Sirpa Nevasaari , (jatkuu )

12 (jatkoa) Olemme osa Keski-Pohjanmaan liikunnan projektia kehittää liikun taryhmiä sivukylille Tarkoituksenamme on lisätä hyvinvointia kohottamalla ja tuomalla toisillem me hyvän mielen. Kokoonnumme tiistai-iltaisin nuorisoseurantalolla. Kylän parhaat puolet olivat kyläläisten mielestä: -meren läheisyys -rauhallinen siisti asuinympäristö tekee alueesta viihtyisän. - yhteisöllisyys, aktiivisuus oppia ja so veltaa uutta - Alaviirreläiset toimivat yhdessä ja tun tevat toisensa. Kylän asiat koetaan voi makkaasti omaksi - harrastustiloja löytyy Nähtävyydet: - Upea saaristo mökkeineen - Merenranta ja Meripaviljonki. - Jokisuun venevajat. - Tiinukoski - Vanha mylly - Perinteinen ja hyvin hoidettu maalaismaisema Kyläkyselyn tuloksia: Heikkoudet - vähän nuoria - ei ole tarpeeksi vuokra-asuntoja - ei töitä, varsinkaan nuorille - lapsiperheiden vähyys - yhteishengen puute eri toimijoiden kesken Vahvuudet - kylällä on oma koulu - puhdas luonto ja hyvät pellot - yrittäjyyttä - vilkas yhdistystoimita - sijainti - halpa asua - monipuolinen kulttuuritarjonta - elämän ja luonnon kunnioitus Toimiva jauhomylly

13 Mahdollisuudet - lisäämällä oman kylän palvelujen tarjoajien käyttöä - asukkaiden lisäys ( tonttirekisteri) - edullinen sijainti, kasitien läheisyys, - kaupunkien läheisyys Kalajoki, Kannus ja Kokkola 30min ajomatka - aktiivisia järjestöjä - meri - matkailu - pienteollisuus - yhteisten tilojen hyödyntäminen - vuokrarivitalo (tulossa toinen isompi) Uhat - palveluiden loppuminen kokonaan - asukkaiden, varsinkin nuorten pois muutto - koulu loppuu - henkinen näivettyminen - uskon puute kehittämiseen - hallinnolliset sortotoimet 6. KEHITTÄMISAJATUKSIA Kylän asukkaiden ja järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen Kylälle on suuri vahvuus se, että on lukuisia toimijatahoja, jotka voi vat viedä asukkaiden asioita eteenpäin. Kylän toimijatahojen kanssa on sovittu esiintymisestä ulospäin yhtenäisenä. Yhtenäisyyttä vahvis tavia tekijöitä ovat vapaamuotoiset yhteiset kokoontumiset; juhlat, il tamat, kyläillat, konsertit joissa vaihdetaan kuulumisia kyläläisten kesken. Koska sivukylien huomioiduksi tuleminen on varsin haastavaa, teem me aktiivista yhteistyötä mm Väliviirteen kanssa. Samalla Alaviirteen painoarvo kasvaa ja aloitteita on helpompi läpiviedä hallinto- ja rahoi tusrakenteissa. Aivan kaikkea ei saada kerralla, mutta mitään uutta ei kylälle saada, eikä edes entistä säilytettyä, ellei aloiteta aikataulutettua toimitaa Ala viirteen pelastamiseksi. Karsimiselle, supistamiselle ja lakkauttamiselle on vaihtoehtoja. Innovatiivisella yhteistoiminnalla ( = verkostoitumalla) luodaan uusia palveluita, työpaikkoja pelastetaan Lohtajan kunta kuihtumiselta. Yhtäläinen velvollisuutemme on opastaa ja tukea kunnan virka- ja luottamusmies johtoa kehittämään kuntaa Viirrekyliä unohtamatta.

14 Kyläkoulun toiminta edellytysten turvaaminen on tärkein yksittäinen tavoite. Oppilas määrältään kasvava, hyvin toimiva kyläkoulumme on kiistämätön vetovoimatekijä joka avaimen tavoin mahdollistaa asu kasmäärän systemaattisen lisäämisen. Uusi kuuden asunnon rivitalo tuo kylälle uusia lapsiperheitä asukkaik si, sekä suoraan että välillisesti. Senioreille tarjoutuu mahdollisuus asua omalla kylällä useita vuosia pidempään, kun ei tarvitse muuttaa kirkolle eikä Lepolaan. Samalla omakotitaloja vapautuu paluumuutta jille. Haluamme asua kotikylällä mahdollisimman pitkään. Rivitalot, koulu ja nuorisoseurantalo muodostavat konsentroidun kysynnän sekä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaan lämpöyrittäjyyteen, että ateria- ja hoivapalveluiden edulliseen järjestämiseen. Kylän pal veluyritysten kauppa, kampaamo, hieroja, kahvila? toiminta vahvistuu ja kunta vaurastuu. Alaviirteellä toimii useita kylätoimintaa harjoittavia ryhmiä. Tämä on rikkaus ja vaikeus samalla kertaa. Tieto ei ihan helpolla kulje ryh mästä toiseen. Kaikkia ryhmiä ei koeta omaksi vaikka ne kylällä toi mivatkin. Toisilla ryhmillä on tiloja, toisilla runsaasti aktiivisuutta, toisil la rahaa, toisilla suhteita päättäjiin. Yhteistoimintaa lisäämällä ryhmien erilaisista vahvuuksista saadaan toisiaan tukeva verkosto jossa kaikki voittavat. Erillisiä itsenäisiä ryh miä kylällä ei ole tarkoitus lakkauttaa ja yhdistää mutta selvästi ny kyistä tiiviimpää yhteydenpitoa ryhmien välille tarvitaan. Tässä kyläsuunnitelmassa kylän ryhmät esittäytyvät ja kertovat toi minnastaan; halusimme sisällyttää esittelyyn hintatietoja saadaksem me konkreettisesti esille toiminnan monipuolista luonnetta. Asukashankinta Kylän koulun oppilasennuste on hyvä, oppilasmäärä kasvaa jatkuvasti. Kunnalla on silti outo tavoite lakkauttaa viirrekylät. Tämä on selkeä viesti kyläläisille siitä, että mikäli asiaan halutaan vaikuttaa, niin toiminnan aika on jo tänä vuonna. Talo- ja tonttimarkkinointi on käynnistettävä nopealla aikataululla. Yhteydenpitoa valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin on tiivistettävä. Kylällä on käynnissä vaajaa käytössä olevien rakennusten kartoitus vuokra tai myyntivaihtoehtojen selvittämiseksi. Tässä suunnitelmassa on liitteenä listaa va paista tai vapautuvista taloista ja tonteista Alaviirteellä. Tilanne elää; kysy kyläyh distykseltä ja ilmoita uusista kohteista kyläyhdistykselle jo tänään. Jokaiselta vapaan kiinteistön ja (tontti)maan omistajalta Alaviirteen kylällä odote taan reipasta ilmoitusta halukkuudesta vuokrata tai myydä asumiseen tai raken tamiseen sopiva paikka. Älä ujostele, ilman sinun apuasi ei asukkaita tule.

15 Kyläyhdistys kerää listan tonteista ja taloista ja kertoo yhteystiedot kysyville, sinä itsenäisesti sitten päätät myytkö kysyjälle ja mihin hintaan. Kartta kylänkeskustan tonteista seuraavassa osiossa 7 (2-3 sivua ettenpäin) Alustavia suunnitelmia asukashankinta päivän järjestämiseksi on. Sosiaalipalvelut Kyläavustaja palvelu on lähialueen kylissä käynnistynyt, toiminnasta on hyviä ko kemuksia. Ympäristö ja viihtyvyys Kylän ympäristö- ja maisemankunnostus tekee kylästä viihtyisän vaikutelman ja herättää uusien asukkaiden kiinnostuksen. Pajupuskat ja maatalous irtaimisto tienvarsista suositellaan siistittäväksi. Meripaviljongin ympäristö on laaja ja vaatii jatkuvasti raivaustalkoita, joita järjestämme sinun kanssasi. Asuntovaunualue toteutetaan kun ruoppauksessa syntyvä maa-aines läjitetään alueen pohjaksi. Suunnitelmakartta kyläyhdistyksen nettisivuilla. Meripaviljongin toimintaa kehitetään monipuolistamalla yhteistyötä. Suunnitelmis sa aloittaa polttoaine myynti satamassa ja verkostoidut matkailupalvelut (majoi tus, ruokailu ja ohjelmapalvelut) Paino sanassa verkostoitumalla. AY tai MN tai NS tai kukaan muukaan ei ole yksinään lupautunut täysin omarahoitteisesti suunnitelmaa toteuttamaan. Kaikki ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Kyläläisten yhteiset toimitilat Kylä tarvitsee toimivat tilat yhteisiin tarpeisiinsa. Vaikka kylällä on useita yhteisiä rakennuksia kylältä puuttuu ympärivuotinen helppo kokoustila n. 15 henkilölle. Meripaviljonki kahviloineen ( max 800 hlö) on hyvä kesällä: kenen tahansa vuokrattavissa. Ammattitason keittiökoneita käytettävissä. Ympäristössä on lisäk si pöytiä ja penkkejä vapaasti käytettävissä. Vuokrahinta vaihtelee tilaisuuden pi tuuden ja luonteen ( väkimäärän) mukaan. Nuorisoseurantalo (max 1500 hlö) on iso sisäliikuntapaikka jossa punttisali & bändihuone & yläsali. Ei minkäänlaista keittiötä. Rukoushuone (max 100 hlö) on puilla lämmitettävissä 2 6 tunnissa. Kahvinkeit tomahdollisuus on, ei tiskikonetta, hyvin vaatimaton keittiö. Kyläkoulu (max 300 hlö) on päivittäisen kouluajan ulkopuolella vuokrattavissa (10 kerta) kokouksiin. Kiinteistömassa on huomattava ja sen kunnossapito on kyläläisten sydämenasia. Meripaviljongille tarvitaan uusia keittiötiloja toiminnan laajennettua ruokapuolelle. Kylän tiedotustoiminnan kehittäminen Kylätiedotteet 6-7 kertaa vuodessa, missä kylän eri tahot kertovat ajankohtaisista asioista. Nettisivujen kehittäminen. Ilmoitustaulujen käyttö. Kylällä on 3 ilmoitus taulua. Koulun luona, nuorisoseurantalon edessä, ja satamassa. Jokaista näistä täytyy käyttää rohkeammin.

16 Hulluista ideoista voi jalostua parhaimpia! Kylällä on tullut runsaasti ehdotuksia erilaisista kehittämisajatuksista. Listaa toiveista tässä alla. - Karjasuontiehen asfaltti ja katuvalot - kuntorata kuntoon kesällä ja talvella ladut hiihtokuntoon - lapsille enemmän ohjattuja harrastusmahdollisuuksia - kylän yritystoimintaan panostaminen ilman kateutta - vuokra-asuntoja, koska tulijoita olisi - sivuteiden kunto paremmaksi sekä valaistusta lisää - kylän nuorille työpaikkoja - eläkeläisiä pitäisi auttaa mahdollisemman pitkään asumaan omalla kylällä eli kotipal velua yms. kotiin - ei pitäisi käpertyä vain omaa kylää katsomaan, vaan mietittävä miten hyödyntää Hiekkasärkkiä ja Kokkolaa ja miksei Kannustakin - ennallistettaisiin vanha riippusilta Luuruntanhuan päässä - hankittaisiin muistomerkki Alaviirreläisille sotaveteraaneille sekä sodassa kaatuneille, muistomerkki voisi olla nuorisoseuratalon lähi maastossa. - postilaatikot kuntoon, yhtenäiset postilaatikot - kyläavustaja voisi avustaa puiden pilkkomisessa ja lumitöissä ym. - olemassa oleviin tiloihin lisää käyttöä esim. kyläkirpputorit - istutuksia koulun, rukoushuoneen,ns-talon pihoille - vanhat asumattomat talot peruskorjata tai hävittää pois kyläraitilta - pajupuskat pois keskeltä kylää, myös voimalinjojen alta - punaiset puiset bussipysäkit - rivitalo ettei vanhusten tarvitsisi muuttaa kirkolle tai Marinkaisiin - kylän kirpputori -lapsille leikkikenttä - koulun käyttö vuokrasta vapaaksi, entinen talonmiehen asunto ompeluseuran käyt töön - tievalaistuksen jatkamista Karjasuontielle ja Alaviirteentielle - kevyenliikenteen väylää välille baarinmäki Penttilänmäki - yksityisteiden hoitoa varten oma lana kylälle - nuorisoseurantalon ja koulun välimaaston ja lähialueiden kehittämistä lasten ja nuor ten liikuntapuistoksi (skeittirampin paikka ym.) - maauimala paviljongin läheisyyteen, katon korjaus kiireellisenä - postinjakelu laatikkoihin myös sunnuntaisin - jääkaukaloiden ja hiihtoladun kunto paremmaksi, jään auraus paremmaksi - kesällä urheilukerhoja ym. toimintaa koululaisille - kimppakyyti harrastuspaikkoihin vuokra kanootit ja veneet satamaan - kiertävä pankkiauto -kotikampaaja - osakeyhtiömuotoinen hallirakennus, tarpeellinen jossa nuoret voi aloittaa omatoimis ta yritystä asiantuntijan johdolla - ihmisten ideat ja oivallukset elinkeinoelämän kehittämiseksi pitäisi saada hyötykäyt töön - kyläyhdistys, jossa olisi edustettuna eri ammattiryhmät kylältä, kokouskutsut reilusti näkyville, johtokunnan nimet esille, lisää avoimuutta - kunnan toivoisin kunnostavan ainoan rivitalon pihan kuntoon ja sisätilatkin sellaiseen kuntoon kun vuokrasopimuksessa sanotaan - kylän kehittäjäksi tulisi löytää pormestari vetämään asukkaat mukaan tekemään talkoita ym. asioita yhteisen hyvän aikaansaamiseksi. Pormestari ei kuitenkaan toteut taisi vain omia ideoitaan vaan olisi organisoija ja asioiden alullepanija - pyörätie Himangalle ja Lohtajalle sekä Karjasuo- Harmaalanperä - pienimuotoinen palvelutalo vanhuksille ja huonokuntoisille 8- tien risteykseen

17 7. Asuntotontteja Alaviirteellä Kuvan halkaisee vaakasuunnassa valtatie 8, vasemmassa reunassa on Viirrejoki, keskellä Alaviirteentie. Vasemmassa ylänurkassa on vahantien silta, alhaalla keskellä punaisella kyläkauppa. Koulun ja nuorisoseurantalon( ylempi) tontti vaalealla pohjalla Osa vapaista kunnanomistamista asuntotonteista merkitty rastilla.

18 8. Kylätoiminta Mitä se on Kylätoiminnalla on yhteiskunnallinen tilaus Kylätoiminta syntyy vastauksena kylän konkreettisiin tarpeisiin. Yhteiskunta, jossa ihminen asuu, elää ja toimii, kasvaa niin suureksi tai niin epäselväksi, ettei hän enää koe voivansa vaikuttaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Juurtumisen tarve syntyy maailmankuvan avartuessa. Oma kylä voi olla se turvallinen paikka, jota ihmi nen tarvitsee yhä enemmän, maailman laajetessa ja muuttuessa. Emme enää usko, että yhteiskunta lisääntyvine voimavaroineen ratkaisee kaikki ongelmamme, jos vain odotamme valmista. Kylätoiminnan tuntomerkkejä Kylätoiminta on vapaaehtoista. Ihmiset osallistuvat siihen vapaasta tahdostaan kuten muuhunkin järjestö toimintaan. Tämä johtaa siihen, että voimavarat ovat niukat mutta täysimääräisesti hyödynnetty. Kylätoimikunta ei ole sidosryhmä, vaan maantieteellinen alue. Kylätoiminnan päämäärä on kylän ja sen asukkaiden hyvinvointi. Kylätoimikunnilla on siis mitä moninaisia tehtäviä. Tämä edellyttää valmiutta mitä erilaisempaan toimintaan. Kylätoiminnan todellinen sielu ja voima piilee kylätoiminnan ITSENÄISYYDESSÄ ei vain muodollisesti vaan myös käytännössä. Kukaan muu ei voi puhua kylien nimissä paitsi kylät itse. Kukaan ei johda toi mintaa valmiiden kampanjoiden avulla. Yksittäisen kylän edut ovat ratkaisevimpia, eivät ylhäältäpäin määritellyt yhteisedut. Kylätoimikunta on usein nyky-yhteiskunnan jokapaikan jantunen. Itsenäisyys ei johda eristäytymiseen vaan yhteistyöhön muiden kylien, yritysten, kunnan, paikallisten viranomaisten, jopa EU:n kanssa. Pää määränä on vahvistaa kylää, ei muiden käsikassarana oleminen. Kylätoiminta organisaationa ja aatteena. Kylätoiminta on pikemminkin aate kuin organisaation. On olemassa perinteisiä järjestöjä (esim. nuoriso seuroja ja kotiseutujärjestöjä), jotka täyttävät kaikki kylätoimikunnalle asetetut vaatimukset, organisaatio muotoa lukuun ottamatta. On olemassa järjestöjä, joita sanotaan kylätoimikunniksi, mutta joilla ei ole mi tään kylätoimikunnan tuntomerkeistä. Kylätoimikunta järjestäytyy ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Organisaatiomuodot ovat hyvin erilaiset siksi, ettei ole olemassa sääntöjä siitä, millaisia niiden pitäisi olla. On vain olemassa hyviä esimerkkejä. Kylätoiminta on demokraattista. Epädemokraattinen kylätoimikunta on kuolleena syntynyt tai kuolemaan tuomittu, koska sen ainoa voimavara on kyläläisten aktiivisuus. Toiminnalla täytyy voida vaikuttaa. (Muus sa tapauksessa ihmiset katsovat mieluummin TV:tä kylätoimikunnan järjestäessä talkoita). Keskipohjalaiset kylät ry. kylien palveluksessa. Parhaillaan on rakenteilla kylätoimintaa tukeva verkosto. Sen tarkoituksena on antaa niitä palveluja ja sitä tukea, mitä kylät haluavat ei muodostua perinteiseksi kattojärjestöksi. Keskipohjalaiset kylät ry:n kautta kylät saavat ennen kaikkea tietoa ja apua yhteyksien solmimiseen lähi kyliin, mutta myös yhteyksiä yli rajojen. Myös Suomen kylätoiminta ry. auttaa kyliä käyttämään paikalliseen kehittämiseen tarkoitettuja uusia työ välineitä, esim. EU ohjelmia sekä kansallisia vastineita. Kylätoiminnan tulevaisuus. Tulevaisuus voi kuulua kylille. Juuri nyt luomme ja valitsemme tulevaisuutemme Peter Backa, Svensk Byaservice

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu

Asia / idea Tavoite Toimenpiteet Resurssit / tekijät / Aikataulu PUPONMÄEN KYLÄSUUNNITELMA 2010-2013 PUPONMÄEN VISIO - Puponmäen entinen koulu kylän keskuspaikka kokootumisille ja harrastustoiminnalle - Entisen koulun ylläpidosta huolehtiminen ja tilojen vuokraus -

Lisätiedot

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset

Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Etelä-Siilinjärven kyläkyselyn tulokset Vuorela, Toivala ja Jännevirta Yhteenvetoja vastauksista Siilinjärvi 2012 Kysely suoritettiin alueella Vuorela, Toivala, Jännevirta - Ranta- Toivala Kehvo Kysely

Lisätiedot

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen)

HURJAT IDEAT Ihan hurjat ideat: 1. Ekologisen kehityksen keskus (energia a ja luontoa säästäen) Seuraavat asiat on nostettu tärkeimmiksi asioiksi Vehkapuron koululla 9.12.2010. Lähivuosina tulemme ponnistelemaan yhdessä Joensuun kaupungin kanssa näiden asioiden edistämiseksi. HURJAT IDEAT Ihan hurjat

Lisätiedot

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ

SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ SASI-MAHNALA-LAITILA-METSÄKULMA OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELUTYÖPAJAT KYLILLÄ vs. kaavasuunnittelija Mia Saloranta Hämeenkyrön kunta Mahnalan työpaja 28.6.2017 Jyväpirtillä Osallistujat: 27 hlöä, joista 11

Lisätiedot

Viestintä ja materiaalit

Viestintä ja materiaalit Viestintä ja materiaalit http://tammelankylat.wikispaces.com/ Erilaisia dokumentteja, mm. kyläsuunnitelmat http://tammelankylat.ning.com/ Keskustelupalstat Kalenteri Linkit löytyvät: www.tammelankylat.fi

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN

PIENET INVESTOINNIT JA VÄHÄN ISOMMATKIN Venepaikat Leirikeskuksen saunan rakennus Tonttipörssin luominen Oksasilppuri joka kylälle Uimahalli Juukaan Skeittirampit kylille (kunta) Katuvalot Vihtasuon risteys-koulu, Kannas PIENET INVESTOINNIT

Lisätiedot

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj.

Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Angelniemen kyläyhdistys ry. Jari P. Laiho Pj. Historia Angelniemen kappeliseurakunta perustettiin 1659 Ensimmäinen Angelniemen kunnallislautakunnan kokous helmikuun 13. päivänä 1870 Kunta itsenäistyi

Lisätiedot

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu

Hajalan asukaskysely. Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu Hajalan asukaskysely Kyläsuunnittelija Sarita Humppi Hajalan koulu 16.8.2011 Taustatietoja Sukupuoli Ikä 20 15 15 16 10 10 10 7 5 1 0 alle 25-v. 25-34 35-44 45-54 55-64 yli 64-v. Hajalalaisuus Kuinka paljon

Lisätiedot

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely

Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely Kiiminkijokivarren kylien tulevaisuus -kysely 17.1. 28.2.2017 16.5.2017 Kiiminkijokivarren kyläselvitysalueet Oulun ja kyläselvitysalueiden väestö: Oulu 01/2017, kylät 3/2017 Oulu 198 281 Alakylä 1944

Lisätiedot

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät

KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015. EK-Kylät KYSELYTULOKSET 19.3. - 1.4.2015 EK-Kylät Jotta ohjelman sisältö vastaisi myös kylien/asuinalueiden ajatuksia ja toiveita, haluaisimme sinunkin mielipiteesi maakuntamme kylätoiminnan kehittämisestä. Mitkä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA

EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA EP:N VUODEN KYLÄN 2010 VALINTA Suomen Kylätoiminta ry Syty on käynnistänyt Vuoden Kylä 2010 -valintakierroksen. Vuoden Kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

UNELMISTA NUUKAILEMATTA.

UNELMISTA NUUKAILEMATTA. UNELMISTA NUUKAILEMATTA. Viisaan euron kunta Kun nuukuus tarkoittaa järkeviä toimintatapoja, kestävää kehitystä ja kuntalaisten eduista huolehtimista silloin Laihialla ollaan nuukia. Laihialaiset ovat

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN

PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN PÄLKÄNEEN KUNNAN KUNTASTRATEGIAN PÄIVITYS JA KEHITYSKUVAN LAATIMINEN Lähtötiedot Asukaskyselyn tulokset 09.12.2011 ASUKASKYSELY: PÄLKÄNEEN TULEVAISUUS Kysely toteutettiin syys-lokakuussa 2011 Kysely on

Lisätiedot

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN

Koveron kyläillassa 26.10.2010 PIENET INVESTOINNIT (SUURETKIN Jatketaan lammastarhausta kesäisin.. Sadekatos siis.. Jätekatosmalli Entinen Esso Tuupovaara, katulamput (6 lamppua) Tuupovaarantien ja Ilomantsintien risteysalueen monttujen korjaus Teiden kunto yleensäkin?

Lisätiedot

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi

Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Kyläkyselyn 2001 tulosten raportointi Lavajärven - Komin seutu Hanhijärvenkulma - Joenkulma - Komi - Kirmonkulma - Lavajärvi - Myllykulma - Majamaankulma - Sorvajär vi - Viitaankulma Yleistä kyselystä

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin ja Härmälän asuinalueilla.

Lisätiedot

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata?

Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? Mikäli haluatte alueelle lisärakentamista, minne uusi rakentaminen tulee suunnata? TASAISESTI KOKO SUUNNITTELUALUEELLE NYKYISEEN ASUTUKSEEN TUKEUTUEN JA MAISEMAAN SOVELTUEN KYLÄKESKUSTAA PAINOTTAEN, MUUALLE

Lisätiedot

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä!

Jalasjärvelle. komiasti. Koti. www.jalasjarvi.fi. Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.jalasjarvi.fi Vuoden 2010 tilanne! Koti komiasti Jalasjärvelle Lue tästä esitteestä lisää Jalasjärven kunnan monista tonttivaihtoehdoista sekä Mökkipörssistä! www.karttatiimi.fi/jalasjarvi Jalasjärvi

Lisätiedot

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011

Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi, Pohjois-Pohjanmaan Vuoden Kylä 2011 Piipsjärvi sijaitsee Oulaisten kaupungin pohjoisosassa ja on kaupungin suurin kylä. Kylä on noin 800 oulaistelaisen kotikylä. Asutus on keskittynyt pääasiassa

Lisätiedot

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin

PIENET INVESTOINNIT ja vähän isommatkin yhtenäiset postilaatikot kylille kuntosalilaitteet ja nettinurkkaus kylätalolle laajakaista kunnan rajalle asti valaistus ja nopeusrajoitukset risteysalueelle uimarannan kunnostus ja parkkipaikka Halijärvelle

Lisätiedot

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi

Lähivoimalaprojekti. Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Lähivoimalaprojekti Asukaskysely raportti Multisilta -Peltolammi Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tampereen kaupungin Lähivoimala-projekti järjesti keväällä 2015 asukaskyselyn Multisillan, Peltolammin

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa

Pidetään kaikki mukana. Jokaista ihmistä pitää arvostaa ver Ohjelma kuntavaaleihin Pidetään kaikki mukana Jokaista ihmistä pitää arvostaa SDP:n tavoite on inhimillinen Suomi. SDP haluaa, että Suomessa kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia. Jokaista ihmistä pitää

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto

Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto Turvallisuutta - asukkaille ja asukkaiden kanssa 19.1.2012 Esimerkkinä Vierumäki kyläasiamies Liisa Helanto 1 Kylä välittää hanke Vuoden 2011 kylä Päijät-Hämeessä 18.1.19.1.20122012 2 Kylä välittää hanke

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito

SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ. Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito SENIORIKAHVILA TOIMINTA KAAMASEN KYLÄSSÄ Riitta Sipola-Kellokumpu 28.1.2013 Inarin kunta Kotihoito Kaamanen Kaamasen kylään on Ivalosta matkaa noin 70 km. Kylässä asuu vajaa 200 kuntalaista, joista ikäihmisiä

Lisätiedot

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia

Angelniemen kyläkyselyn tuloksia Angelniemen kyläkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, VASTAAJAT (118 vast.) Vartsalan suunta 3 % Toppjoen suunta 13 % Saaren puolella 45 % Kokkilan taajama 29 % Pöylän suunta 10 % Vastausaktiivisuus Lähettyjä

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY

ESKOLAN KYLÄPALVELU OY ESKOLAN KYLÄ Eskolan kylä sijaitsee 13km:n päässä kuntakeskuksesta. Kylässä on n. 450 asukasta. Kylän elinkeinorakenne on teollisuuspainotteinen. Kylällä on pitkä perinne omatoimisesta kehittämisestä.

Lisätiedot

Leino-Vihtavaara, Heinoniemi, Puhossalo 24.5.2011. MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys

Leino-Vihtavaara, Heinoniemi, Puhossalo 24.5.2011. MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys ,, 24.5.2011 Kauppa-auto kimppakyyti Turinatupa Lentopallo ja voimistelut piirakanpaisto kirjastoauto Oma kylätalo Kansalaisopiston piirit Puutyö MUTKATON MEININKI Palvelut/ Viihtyvyys Kimppakyyti, turinatupa

Lisätiedot

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %.

Kysely 2013. Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 2010 oli 33 ja vuonna 2008 se oli 43 %. Kysely 13 Kyselyn vastausprosentti oli nyt 26 vastaava luku 1 oli 33 ja vuonna 8 se oli 43 %. 1. Roolini jokin muu rooli 2 kunnan tai kuntayhtymän työntekijä 26 kunnan luottamushenkilö 16 1. Roolini yrityksen

Lisätiedot

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry. Kirkonkylä Haapaniemi Kajala

Kiskon Kihakka kyläyhdistys ry. Kirkonkylä Haapaniemi Kajala Kirkonkylä Haapaniemi Kajala Toiminta. on vuodesta 1982 toiminut yhdistys, jonka tavoitteena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta ja toimia sen edunvalvojana.

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille

Markkuun koulu. Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille Markkuun koulu Tärkeä sekä Tyrnävän kunnalle että Markkuun kyläläisille MAHDOLLISUUKSIEN MARKKUU V. 2025 VISIO SIITÄ MITÄ VOISI OLLA TYRNÄVÄN KALTAISESSA KUNNASSA, MARKKUUN KALTAISELLA KYLÄLLÄ, JOS LÖYTYY

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8

KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA. Päivitetty 2014 1/8 KAJAANIN KAUPUNGIN JORMUAN KYLÄN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Päivitetty 2014 1/8 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 1.1. Suunnitelman tarve... 3 1.2. Kylän sijainti... 3 2. Kyläsuunnitelman seuranta ja päivitys...

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI

KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI KYLÄSUUNNITELMA KALAKANGAS HAAPAJÄRVI Niinikankaan lava 50v toukokuu 2003 (suojelukohde) 15.10.2003 Kalakankaan kyläyhdistys Kylävalakiat hanke Kyläenergialla Nokka Nousun hanke Sisällysluettelo 1. KUVAUS

Lisätiedot

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön

Ryhmä 1. Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Miten vauhdittaa kylätoimijoiden ja järjestöjen osallistumista turvallisuustyöhön Vapaaehtoisuus on muuttunt pakoksi Joudumme hallinnollisiin tehtäviin, emme voi keskittyä meille tärkeiden asioiden kehittämiseen

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI

ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI ESKOLAN KYLÄN PALVELUIDEN MONITUOTTAJA MALLI Yhteisö Eskolan kylä on yli 400 asukkaan teollisuuspainotteinen taajama Kannuksen kaupungissa. Kylällä on kaksi kauppaa, ala-aste, päiväkoti ja n. 160 teollista

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset

Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito. Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kylämaiseman ja kulttuuriympäristön hoito Auli Hirvonen Maisemasuunnittelija ProAgria Häme/ Maa- ja kotitalousnaiset Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaamaa luonnonympäristöä ja ihmisten jokapäiväinen

Lisätiedot

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry

Kylätaloista liiketoimintaa. Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Kylätaloista liiketoimintaa Joroinen 10.3. 2012 Juha Kuisma Kylien liiketoiminta-asiamies Kylien Bisneskeissit hanke, SYTY ry Millaisia kylätaloja? seurantaloja entisiä kyläkouluja kunnostettuja kauppa-

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

PANKAKOSKI, RUUNAA/ KYLÄILTA TI 11.1.2011. asennevammaisuuden poistaminen kaupungin päättäjiltä Pankakoskea kohtaan PIENET INVESTOINNIT

PANKAKOSKI, RUUNAA/ KYLÄILTA TI 11.1.2011. asennevammaisuuden poistaminen kaupungin päättäjiltä Pankakoskea kohtaan PIENET INVESTOINNIT nuorisotilat koulun todellisen kunnon selvittäminen ja tilojen käytön suunnittelu kaupungin ja kylän etua silmällä pitäen raja auki Inarista yhteistyö Lentiiran ja Mujejärven kanssa toimeksi asennevammaisuuden

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö

KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö KYLIEN TURVALLISUUSSUUNNITTELU Miten se tehdään? Mitä se vaatii onnistuakseen? TAATUSTI TURVASSA huolehtiva kyläyhteisö Arjen turva? Läheisistä huolehtiminen vähentynyt yhteiskunta erottanut sukupolvet

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

Vaskion kyläkyselyn tuloksia

Vaskion kyläkyselyn tuloksia Vaskion kyläkyselyn tuloksia ke 15.10.2014 Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (134 vast.) Kumio 8 % Pampari - Toivila 37 % Vaskion kirkko - Ruotsala 24 % Sahala Perälä - Kuttila 9 % Heinäsuo 9 % Kierla

Lisätiedot

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä

KEHITTÄMISOHJELMA Kylä: Enon kirkonkylä Teema: Pienet investoinnit Uiminen: uimapaikkojen kartoittaminen KESÄ: Niskan rantaan satamaalueen lähelle kunnostaminen (historia) Kotirannan uimarannan kunnostaminen TALVI: Kotirannan uima-allas käyttöön

Lisätiedot

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti

Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Oppilaskuntien esitykset kootusti Millainen on tulevaisuuden Lempääläsi? Hakkarin koulun oppilaskunnan vastaukset Seuraavat asiat koemme erityisen tärkeiksi erilaisissa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille

Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry:n kysely kylätoimijoille Tämän kyselyn tarkoitus oli löytää Pohjois-Pohjanmaan kylätoiminnan tärkeimmät kehityskohteet sekä saada tietoa maakunnallisen kyläyhdistyksen, Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA

Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Orismalan kyläseura ry KYLÄSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Historia 2. Kylämme tällä hetkellä 2.1 Palvelut 3. SWOT- analyysi kylästämme 4. Tulevaisuus 5. Hankkeet 6. Kyläsuunnitelman päivittäminen 1. Historia

Lisätiedot

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I

Kylätalo seiniä ja palveluja. Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalo seiniä ja palveluja Tauno Linkoranta Varsinais-Suomen Kylät ry Kansalaiskunta hanke 2.9.2014 Laitilan kylätaloilta Yhdistysiltamat part I Kylätalojen nykytila Mikä on kylätalo? Seurantalo, vanha

Lisätiedot

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA

KUNNAN VISIO JA STRATEGIA KUNNAN VISIO JA STRATEGIA LUONNOLLISEN KASVUN UURAINEN 2016 AKTIIVISTEN IHMISTEN UURAISILLA ON TOIMIVAT PERUSPALVELUT, TASAPAINOINEN TALOUS, MENESTYVÄ YRITYSELÄMÄ JA PARHAAT MAHDOLLISUUDET TAVOITELLA ONNEA

Lisätiedot

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014

Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020. Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä. Valtuustosali 5.2.2014 Nurmijärven kuntastrategia 2014 2020 Asukastyöpaja II: palvelut ja osallisuus Nurmijärvellä Valtuustosali 5.2.2014 Vaihe 1A. Osallistujia pyydettiin kertomaan, millaiset olisivat Nurmijärven hyvät lasten

Lisätiedot

TIETOA, TAITOA, OPPIA

TIETOA, TAITOA, OPPIA MUTKATON MEININKI 1. Kevyen liikenteen väylä ja katuvalaistus (Kolin kylältä lomakolille ja kylältä valtatielle päin) vastuu tiehallinto ja kunta 2. Vanhusten kauppapalvelut (kotiinkuljetus, yms.) vastuu

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA

KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA KYLÄN TURVALLISUUSLISTA Kylän turvallisuussuunnittelu perustuu laaja-alaiseen turvallisuuden käsitteeseen. Se ei ole pelkästään pelastusviranomaisten työtä, vaan turvallisuus on

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl

PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA. KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl PALAUTE KYLÄAVUSTAJA- TOIMINNASTA KYSELY 18. 31.5.2015 Vastauksia 27/67 kpl Oletteko kokeneet Kyläavustajatoiminnan tarpeelliseksi omalla alueellanne Kyllä 27 100 % Ei 0 0 % Kyläavustajatoiminnan onnistuminen

Lisätiedot

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET

Y4 LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN ( ) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET Y LIEVIÖ-PAUNI MAASEUTUALUEIDEN ASUKASKYSELYN (9..-8..1) VASTAUKSET, MONIVALINTAKYSYMYKSET 1 MAANKÄYTTÖ 3 Kuinka paljon alueen maankäytön ohjaamisessa tulisi mielestäsi panostaa 3 Vastauksia (37-39kpl)

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Apua, tukea ja toimintaa

Apua, tukea ja toimintaa Soita meille numeroon 050 4440 199 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen asiakaspalvelu@mereo.fi. Tavataan ja keskustellaan yhdessä tilanteestasi. Teemme sinulle henkilökohtaisen, hyvin vointiasi tukevan

Lisätiedot

Multian tonttitarjonta 2015

Multian tonttitarjonta 2015 Tarjous koskee kaava-alueen tontteja. Kaipaatko maalle maaseudun rauhaan? Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Paukarlahden. kyläsuunnitelma. Paukarlahden. kyläyhdistys

Paukarlahden. kyläsuunnitelma. Paukarlahden. kyläyhdistys Paukarlahden Paukarlahden kyläyhdistys kyläsuunnitelma VISIO Paukarlahti on vuonna 2020 vireä ja aktiivinen kylä, jota turvallinen ja helppokulkuinen Viitostie yhdistää kylätienä. Kylä tarjoaa maaseutumaista

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017

VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 VISUVEDEN KYLÄKYSELY SYKSY 2017 Tämä on Visuveden kylän asukkaille - vakituisille ja vapaa-ajan asukkaille - tarkoitettu kysely kyläyhteisömme kehittämisen pohjaksi. Kyselyn järjestää Visuveden Kyläyhdistys

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Leader! http://leadersuomi.fi/

Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader! http://leadersuomi.fi/ Leader Karhuseutu perustettu 1997 jäseniä yli 200 4 työntekijää toimisto Porissa hallitus 1+9 alueellinen edustus kolmikanta Ohjelmakausi 2007-2013 194 rahoitettua hanketta

Lisätiedot

Espoon Akilles suunnistusjaoston seurapäivä 28.3.2015 Pirttimäessä

Espoon Akilles suunnistusjaoston seurapäivä 28.3.2015 Pirttimäessä Espoon Akilles suunnistusjaoston seurapäivä 28.3.2015 Pirttimäessä Päivän ohjelma 1/3 10:00 10:40 Tilaisuuden avaus ja leikkimielinen parisprintti ulkoilualueen pihalla 10:40 11:00 Tilaisuuden avaus sisätiloissa

Lisätiedot

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma

Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelma Ruhtinansalmen kyläsuunnitelman tavoite on elämän laadun parantaminen kylällä palveluja kehittämällä sekä kylän ympäristöä hoitamalla. Kylällä säilytetään nykyinen asukasluku

Lisätiedot

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta!

Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta! Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035 Rakennetaan yhdessä hyvää tulevaisuutta! Satakunnan Tulevaisuuskäsikirja 2035, maakuntasuunnitelma, tehtiin satakuntalaisten yhteistyönä syksystä 2011 kevääseen 2012.

Lisätiedot

Tontti ja talomarkkinointi

Tontti ja talomarkkinointi Asukas-, kotiseutu- ja kyläyhdistysten ja kaupungin johdon tapaaminen 15.1.2015 Tontti ja talomarkkinointi Kommenttipuheenvuoro Marja Tast Särkisalo Kaupungin alue Koko kaupunki Asukasluku : 54 260 Pinta-ala:

Lisätiedot

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014

Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014 Arjen turvallisuuden edistäminen maaseudulla hanke 2011-2014 SPR Satakunnan piiri Yhdessä muutamme maailmaa 1 Ensimmäinen askel: Keskustele vierustoverisi kanssa hetki ja vaihda ajatuksia seuraavista kysymyksistä:

Lisätiedot

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa

Kuntavaalit Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Kuntavaalit 2017 Paikallisin eväin kohti menestyvää kuntaa Luodaan uusi kunta! #paikalliseteväät Työllisyys Sinä kaupunki- ja kuntapäättäjänä olet keskeisessä asemassa ja aivan uudenlaisessa roolissa.

Lisätiedot

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta

Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Ajatuksia henkilökohtaisesta avusta Petri Kallio Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Asiantuntijaryhmän jäsen Petra Tiihonen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön Henkilökohtainen avustajatoiminta Syyskuu 2014

Lisätiedot

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603

Toimintalinja. Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 2013 Toimintalinja Perämettän Puskaratsastajat ry www.peramettanpuskaratsastajat.fi pj. Anne Harju 0400-798603 Ratsastusseuran toimintalinja Yleistä toimintalinjasta - Toimintalinjan työstäminen aloitetaan

Lisätiedot

Mitä tämä vihko sisältää?

Mitä tämä vihko sisältää? Asuntotoiveeni Mitä tämä vihko sisältää? 1. Kuka minä olen? 4 2. Milloin haluan muuttaa omaan asuntoon? 5 3. Mihin haluan muuttaa? 5 4. Millaisessa asunnossa haluan asua? 6 5. Millaisella asuinalueella

Lisätiedot

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki

KYLÄN ABC. turvallisuussuunnittelun. Kylien turvallinen ja toimiva arki suomeksi KYLÄN turvallisuussuunnittelun ABC Kylien turvallinen ja toimiva arki Törmäätkö kylälläsi ongelmiin, jotka mielestäsi kaipaisivat ratkaisuja? Ongelmat voivat olla erilaisia arjen epäkohtia vaikkapa

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM

Koskuen kyläyhdistys ry. Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskuen kyläyhdistys ry Y-tunnus: 1708824-8 PJ. JORMA LAITAMÄKI PUH. 0400-891872 E-MAIL: KOSKUEN.KYLAYHDISTYS@GMAIL.COM Koskue Länsi-Suomessa oleva Etelä-Pohjalainen, maatalous-valtainen kylä Jalasjärven

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen

Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen Kysymys 2 mielipiteiden jakaantuminen 10 9 8 7 6 5 3 Täysin eri mieltä Vähän eri mieltä En osaa sanoa Jonkin verran samaa mieltä Täysin samaa mieltä Fiskarsissa on hyvä asua Saan apua naapureiltani sitä

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot