Alaviirreläisen käsikirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alaviirreläisen käsikirja"

Transkriptio

1 Alaviirreläisen käsikirja Kyläsuunnitelma Vuosille

2 1. SISÄLLYSLUETTELO 2. LUKIJALLE: MIKÄ,MITÄ,MIKSI; TIETOA TUPIIN HISTORIA JA NYKYPÄIVÄ KYLÄLLÄ SELVITYSOSA...5 Kohde- ja taustatiedot Alaviirteen kylä KYLÄNJÄRJESTÖT, -PIIRIT, -TOIMINTARYHMÄT...8 Alaviirteen maa- ja kotitalousseura ry...8 Alaviirteen lahden yhdistys...8 Alaviirteen nuorisoseura ry...9 SLEY Alaviirteen osasto...9 Alaviirteen kyläyhdistys ry...10 Alaviirteen Yhteisalueet (jakokunta)...11 Tanssiyhtye Kaiho...11 Liikettä sivusille - liikuntaryhmä...11 Kylän parhaat puolet olivat kyläläisten mielestä: KEHITTÄMISAJATUKSIA ASUNTOTONTTEJA ALAVIIRTEELLÄ Kylätoiminta Mitä se on 18 (Kannen kuvassa näkymä Kalliokarilta auringonottorannalle, taustalla jäneskari)

3 2. Lukijalle: mikä,mitä,miksi; Tietoa tupiin Kyläsuunnitelma on työpaperi, jota vähintään vuosittain on tarkasteltava. Todetaan, mitä asioita on saatu aikaan, mitkä ovat työn alla ja minkä eteen täytyy ponnistella vielä enemmän. Mitkä asiat otetaan seuraavaksi toteutta mislistalle ja mitkä ehkä unohdetaan tarpeettomina. Kyläsuunnitelma tukee kylän pitkän tähtäimen kehittämistä ja kertoo että hankkeen takana on ky läyhteisön yhteinen näkemys ja tahto. Kylien kehittämissuunnitelmista on ollut pelkästään myönteisiä kokemuksia. Kyläsuunnitelmat ovat vieneet käytännön tasolla asioita eteenpäin ja ne ovat antaneet kylistä myönteisen ja uskottavan yhteistyökumppanin kuvan. Kyläsuunnitelma on pyritty kirjoittamaan hyvin käytännön läheiseksi, jotta sitä voisi hyödyntää mahdollisimman paljon myös käytännön tasolla. Se on samalla esittely kylästä että kehitystyön apu. Hintatiedot vanhenevat, yhteystiedot muuttuvat mutta olemme halunneet kertoa asioista ymmärret tävästi ja laittaa kansienväliin tietoa jota jokainen kylällä asuva tarvitsee. Osa suunnitelmassa kerrotusta kehitystyöstä on jo käynnistynyt ja jatkoa seuraa pian. Alaviirteenkylän kehitystyön perusvoimana on, toimivat ja aktiiviset asuk kaat, jotka haluavat kehittää kyläänsä. Yhdessä, suunnitelmalli-sesti toimi malla saadaan enemmän aikaiseksi. Kylätoiminta on pitkälti vapaaehtoista, omasta halusta tehtävää työtä yhteiseksi hyväksi. Määräyksiä ja vaatimuk sia et voi esittää kenellekään (pl. itsesi), mutta toiveita ja ehdotuksia kylän kehittämiseksi sinulta suorastaan anellaan. Osallistu itse, herätä naapuri ja astu joukkoon. Tässä kyläsuunnitelmassa todetaan nykytilanne ja haetaan yhteisin voi min kehitettäviä ja rakennettavia kohteita sukastyytyväisyyden säilyt tämiseksi. Kyläsuunnitelman kehittämis-tavoit teiden ja hankkeiden toteuttaminen edellyttää aktiivista osanottoa toi mintaan, hyvää yhteishenkeä ja myönteistä suhtautumista asioihin. Tulevaisuus kylällä tehdään itse, mahdollisuuksia on! Kyläsuunnitelman tärkein tavoite on kuitenkin luoda tulevaisuuden uskoa meille kaikille

4 3. Historia ja nykypäivä kylällä Alaviirteen Kulttuurihistoria Aktiivisesti toimiva 400 asukkaan kylä on historiansa kuluessa rakentanut yhä toimivan rukoushuoneen, vehnämyllyn, nuorisoseurantalon, ja tanssila van. Posti, pankit ja huoltoasema ovat siirtyneet kylältä mutta kyläkauppa, kou lu ja mylly jatkavat toimintaansa yhdessä kesäkahvilan ja kampaamon kanssa. Alaviirteen kylälle leimaa antava piirre oli erittäin voimakas nuorisoseuratoi minta ja -70 luvulla. Vireä toiminnan ansiosta kylälle saatiin raken nettua oma iso seurantalo noin 700 m2 ja tanssilava. 500 m2 Aktiivinen toiminta säteili runsaasti myönteisiä heijastevaikutuksia kylän elämään. Eloisan kylän tunnuksia olivat mm, Posti, kaksi pankkia, Koulu, kaksi kauppaa, kaksi baaria, huoltoasema, Rukoushuone, Vehnämylly, ur heiluseuratoiminta. Maakunnallisen viihdekeskuksen aseman jo saavuttanut Meripaviljonki hil jeni vähitellen 80 luvulla. Posti, osuuskauppa, baarit, huoltoasema ja pan kit ovat sulkeneet toimipisteensä kylällä. Kylänraitti on hiljentynyt, ajan muuttuneisiin haasteisiin ei osattu vastata. Nykypäivä Kuntakentässä on tapahtumassa huomattavia järjestelyjä. Kyläkoulut pyri tään lakkauttamaan, kuntapalvelut, työpaikat ja asutus, kokoamaan kes kuksiin (=Kokkolaan). Vaiti olemalla annamme hiljaisen hyväksynnän mille tahansa tuhoamiselle. Vähin mitä voimme tehdä muutoksen ohjaamiseksi on kertoa mitä haluamme. Alaviirteellä toimii lukuisia aktiivisia järjestöjä ja harrastuspiirejä. Jokaisella Alaviirteellä toimivalla piirillä on yksilöllisiä vahvuuksia joita muil la ei ole. Keskustelun ja vuorovaikutuksen lisääminen kylällä toimijoiden kesken auttaa tavoitteiden saavuttamisessa. Itsenäisyydestä ei tarvitse tin kiä mutta oven uusille ajatuksille voi pitää auki. Liian usein oletamme joka savun kylällä jo tietävän / ymmärtävän asian joka on meille selviö.

5 4. Selvitysosa Kohde- ja taustatiedot Alaviirteen kylä Sijainti Alaviirteen merellinen maalaiskylä sijaitsee Lohtajan kunnassa, kylän halki kulkee valtatie 8 ja viirejoki. Tällä Rantatiellä kulkee vilkas lii kenne välillä Kokkola-Oulu. Matkaa Lohtajan- ja Himangan kun tien keskustoihin on 6 km, Kokko laan 35 km, Kannukseen 27 km Ka lajoelle 30 km. Lohtajan Alaviirteellä kunnan vilkkain satama Alaviirteen lahdella on saaristoalue joka alkaa Viirretjoen suulta. Alueella on lukuisia pieniä saaria ja luotoja. Alaviirteen satama on nykyään, sekä kalas tus- että virkistys käytössä. Satama-allas on suosittu onkipaikka johon tul laan kaukaakin. Jokisuiston varrella olevat venevajat kertovat kalastuskulttuurista. Pienvenesatama on 100 veneen vilkas kotisatama. Alaviirteenlahden saa ristossa on n. 200 huvilaa josta Alaviirteen jakokunnan vuokratonteilla 90. Kasitien mantereen puolella Alaviirre on perinteisen maalaismaiseman nä köinen. Hyvin hoidetut maatilat ja pellot ovat sijoittuneet joen molemmin puolin. Vanha maantie kulkee Viirrejoen rantoja pitkin Kannukseen ja toisaalta jat kaa kasitien yli Lohtajan kirkolle. Pelloilla näkee lehmien lisäksi lampaita ja hevosia. Asukkaat Alaviirteellä on (syksy 2003) 384 asu kasta. Työikäisiä on 183 ja eläkeläisiä 73. Lapsia (0-16vuotiaita) 88 ja nuoria(17-24vuotiaita) 31. Loma-asukkaita on 5. Ranta ja saarimö kit eivät ole lukemassa mukana Maiseman kunnostus yhteistä toimintaa Työpaikat/elinkeinot Noin viisikymmentä prosenttia kyläläisistä työllistyy omalla kylällään. Maatilat ovat elinvoimaisia ja kasvavia. Perinteisten maatilatuotteiden lisäk si on tyrniviljelyä, yrttiviljelyä ja kuivakukkaviljelyä. Alaviirteellä on lisäksi paljon yrityksiä jotka työllistävät ja palvelevat.

6 Tällaisia ovat tilitoimisto, maansiirtoyritys, mehiläistarha, metallialan yritys, mattokutomo, kyläkauppa, asiamiesposti, mylly jossa on tilamyyntinä peru noita ja porkkanoita, parturi-kampaamo ja hieroja, tienkunnostus, tietokone huoltokorjaamo ja hevosyritys, turkistarhoja, metsätaloutta, maidonkeräys ja rehustamo löytyvät. Asutus / Asunnot Alaviirteellä asutaan pääasiassa omakotitaloissa ja maatiloilla joita on 108. Rivitaloja on valmiina yksi. Suunnitteilla uusi kuuden asunnon rivitalo. Jo hon tulee kaksi 100 m2 kolmiota ja neljä 65m2 kaksiota. Kohde asukas kol mioihin lapsiperhe, kaksioihin seniorien palveluasunnot. Autiotaloja kylältä löytyy 33 kpl. Vapaita tontteja löytyy, niistä saa tietoa kunnan ja kyläyhdistyksen kautta. Vapaita myynti- tai vuokra-asuntoja ei kirjoitus hetkellä ole. Alaviireläiset olivat sataprosenttisesti sitä mieltä, että kylä kaipaa uusia asukkaita. Liikenne/tiestö Päätien kunto on hyvä, mutta sivutiet ovat heikommassa kunnossa. Katuvaloja on kylän keskustassa. Linja-autoliikenne kulkee koulujen lukukausien aikana. Kasitien varrella linja-auto liikenne toimii kohtalaisesti. Varsinaisia pyöräteitä ei ole, valtatien kohdalle on kuitenkin rakennettu ali kulku kevyelle liikenteelle Palvelut Kylällä on oma kauppa ja asiamiesposti. Myös myymäläauto kulkee kaksi kertaa viikossa. Mylly ja maatilamyynnit lisäävät palvelua. Parturi-kampaamo, hieroja ja tie tokonehuoltokorjaamo lisäävät palvelutarjontaa. Laajakaista yhteyksiä ei ole kuitupalveluna, mutta ADSL liittymiin on mah dollisuus. Kesäaikana satama-alueella langaton WLAN laajakaista internet palvelu ja nettikahvila Meripaviljongilla (1 e per tunti). 60 luvulla rakennettu tanssilava Meripaviljonki on aktivoitunut viimevuosien aikana ja toimii kesäkahvilana jossa järjestetään kymmenittäin monipuolisia kulttuuritapahtumia. Siistissä satamassa on ilmaista tilaa omille venelaitureille ja vuokrattavia paikkoja parsilaiturissa. Sosiaalipalvelut/opetustoimi Lohtajan kunta toimittaa ruoka ja kotipalvelun. Lasten päivähoito täyttää tämän hetkiset tarpeet, mutta jos kylälle muuttaa uusia lapsiperheitä tarve on heti saada lisää hoitopaikkoja. Kylällä on oma ala-aste, koulussa jossa on oppilaita 42 ja opettajia 3 kpl. Koulukuljetus toimii linja-autolla ja taksilla.

7 Alaviirteellä ei ole omaa kirjastoa, mutta kuljetus kirjastoon on joka toinen tiistai. Kouluaikana toimii lainausasema perjantaisin klo Harrastus- ja vapaa-aika Kylällä on isohko (715m2) nuorisoseurantalo jos sa on punttisali, pelimahdollisuuksia ja kudonta huone. Talon takana jääkiekkokaukalo. Perinteisten liikuntamuotojen lisäksi harrastetaan metsästystä, kalastusta, purjehdusta, marjastusta, tennistä, sählyä, joogaa, allasjumppaa, ratsastus ta, kantritanssia, tanhuja, järjestötoimintaa, mat kailua, mökkeilyä, puutöitä, koristemaalausta, kankaankudontaa ja ruuanlaittoa. Nuorisoseurantalo Kesäkahvila toimii Meripaviljongilla (530m2). Vastaleivotun pullan lisäksi tarjolla Pizzaa ja 40 lajia jäätelöä. Meripaviljongin ympäristössä asfaltti skeittiramppi, rantalentopallo-kentät ja aurinkoranta. Sisällä biljardipöytä ja vaneriskeittirampit. Kulttuuritilaisuuksia järjestetään kesäaikana monipuoli sesti. Lavatanssit, viulu, piano ja hanurikonsertit, näytelmät, iltamat, onki kilpailut, biitsi turnaukset, hää- ja syntymäpäiväjuhlat ja sukukokoukset kuu luvat jokakesäiseen ohjelmistoon. Kahvila avoinna kesäkuun alusta-syys kuunpuolelle päivittäin klo Kalliokarille juuri valmistunut auringonottoranta on erinomainen lapsille, ai kuisille uimaranta voisi olla syvempikin. Kanoottia ja kesämökkiä vuokrataan Meren läheisyys tuo oman leimansa harrastuksiin myös talvella. Moottori kelkkailu, jäällä hiihtäminen ja pilkkiminen kuuluvat melkein kaikkien Alaviir reläisten vapaa aikaan. On todella hieno kokemus ajella/hiihtää aurinkoisil la kevätjäillä Alaviirteenlahdella. Kansalaisopiston piirejä toimii kylällä useita. Alaviirteen kyläyhdistys järjestää tal koita ja tempauksia. Touhuamma ter vahautaa poltettavaksi n Tarkoi tusta varten kunnostamme haudan pohjaa ja rakennamme laavua haudan viereen. Tervahautaa kunnostetaan Tiesitkö muuten että Traktoria saa käyttää polttoöljyllä talkoissa Polttoöljyn käyttö traktorissa on polttoainemaksuvapaata erilaisten yhdistys tai talkoo toiminnan ( esimerkiksi urheiluseura, kylätoimikunta) yhteydessä korvauksetta tapahtuva traktorikuljetus. ( lähde ajoneuvohallin tokeskus)

8 5. Kylänjärjestöt, -piirit, -toimintaryhmät Alaviirteen maa- ja kotitalousseura ry. Yhteystiedot: Puh. joht. Arja Siirilä puh , siht. Paula Yrjänä puh rahastonhoitaja Tuovi Haasala puh Olemme olemassa syystä että: Maa- ja kotitalousseura on perustettu neu vonta ja opetusjärjestöksi maaseudun asukkaille kylätasolla ja valtakunnal lisella tasolla Tarkoituksenamme on: Jatkaa perustetun järjestön toimintaa. Kartuttaa tie toa ja taitoa, sekä edistää viihtyvyyttä kylällä psyykkisten fyysisten ja sosi aalisten toimintojen kautta. Meillä on toimintaa ympärivuotisesti. Kesäaikaan pyöräilemme ja käymme uimassa retkeilemme ym. Talvisaikaan säännölliset kokoontumiset joka toi nen viikko "ompeluseuran" tai kurssien merkeissä. Järjestämme myyjäisiä, erilaisia tempauksia, te toja, pidämme opintokerhoja ja osallistumme valtakunnallisiin kampanjoihin. Tarjoiluapu juhlissa(häät, hautajaiset ym) ovat myös merkittävä osa toimintaamme. Meiltä voi vuokrata kangaspuita, kudontatarvikkeita, penkkejä, ruoka- ja kahviastiastoa, sekä tarjoiluastioita, tai pöytäliinoja edulliseen hintaan. Vuokrausta hoitaa Tuovi Haasala. Lisäksi meillä on 10 litran kahvinkeitin, jonka vuokrausta hoitaa Arja Siirilä. Kahvikeittimen vuokrahinta on 8 euroa kerralta ja jäsenille 5 euroa. Tarjoilupalkkio esim. häät tai hautajaiset kulloinkin tarvittavan kokoisella ryhmällä 60 euroa,(jäsenille halvempi).pieni kahvitustilaisuus esim. kokous 8.50 euroa. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Jäsenmaksut päätetään vuosittain. Jäsenmaksun suuruus tällähetkellä on 5 euroa ja esim. kahvikeittimen vuokra on halvempi, samoin retkikustan nukset ja kurssikulut. Toimintaan voi osallistua ilman jäsenyyttäkin. Alaviirteen lahden yhdistys Yhteystiedot johtokunta: Seppo Niemelä, Tarkoituksenamme on: ruopata veneväyliä saaristossa. Toiminta: Hallituksen kokouksia ja yhdistyksen vuosikokous. Jäsenmaksu 5 vuosi.

9 Alaviirteen nuorisoseura ry. Yhteystiedot johtokunta: puh.joht. Hannu Hakkarainen, siht. Vuokko Kauppila, venevajantie 60, Alaviirre Haluamme toimia nuorison hyväksi ja edistää liikuntakasvatusta ja terveitä elämäntapoja. Tarkoituksemme on pitää nuorisoseurantalo 715m2 kunnossa ja toimivana kylännuoria ja muita liikunnan ym. harrastajia varten. Meillä on toimintaa vähintään neljä kertaa viikossa. Naisten liikuntajumppa tiistaisin, kudontapiiri keskiviikkoisin, lasten pehmolentopallokerho, 2 bän din harjoitukset joka viikko, nuortenpoikain lentopalloharjoitukset sunnun taisin. Punttisali ja biljardi yläkerrassa ovat joka ilta käytössä. Nuorisoseura omistaa Meripaviljongin jossa kyläyhdistys järjestää toimin taa. Jäsenmaksu 5 euroa, alle 15-vuotiailta 1 euro/vuosi SLEY Alaviirteen osasto Yhteystiedot: Puh.joht. Heikki Kailajärvi puh , siht. Marja-Liisa Yrjänä puh , rahast. hoit. Paula Yrjänä puh SLEY:n Alaviirteen osasto on toiminut kymme niä vuosia Alaviirteellä yhtenä kylän hengellisen sanoman ylläpitäjänä Tarkoituksenamme on: Jatkaa perinteitä järjestämällä kyläläisille mahdollisuuksia osallistua hengellisiin tilaisuuksiin oman kylän rukoushuoneella. Emme sulje ovia muiltakaan rukoushuoneen käyttäjiltä. Toimintamme muotoutuu pääosin yhteistyöstä diakoniatoimen kanssa, eli järjestämme kokoontumisia talvisaikaan joka toinen viikko. Lauluseuroja, syksyn raamattupäivät, joulujuhla, joko omana tai kylän järjestöjen kanssa, myyjäiset, kevätjuhla ym. kuuluvat ohjelmaamme. Rukoushuoneen tiloja vuokrataan esim. kokouskäyttöön, myyjäisiin tai kurssitiloiksi. Vuokra on tällähetkellä 10 euroa käyttökerta. Lämmitys (kaminalämmitys) on vuokraajan itse hoidettava. Avaimet saa Heikki Kailajärveltä tai Marja-Liisa Yrjänältä. Rukoushuoneella pidettäviin tilaisuuksiin ja SLEY:n Alaviirteen osaston toimintaan ovat kaikki kiinnostuneet tervetulleita. Jäsenmaksu on 2 euroa, mutta ilman jäsenyyttäkin olet tervetullut.

10 Alaviirteen kyläyhdistys ry Yhteystiedot kotisivut katso myös: kotisivu.dnainternet.net/meripaviljonki johtokunta: puh.joht Pentti Saari, siht. Aimo Kallio Sirpa Nevasaari, Seppo Boren, Pauli Kauppila, Marko Jokela, Hannu Hakkarainen Tarkoituksenamme on kehittää Alaviirteen kylää viihtyisämmäksi paikaksi elää ja asua. Huolehtia kyläläisille tärkeistä asioista. kyläyhdistys on jo : avannut 4 kesänä Meripaviljongilla kesäkahvilan jossa tarjolla inter netyhteydet, pizzeria, 40 erilaista jäätelöä, vastaleivottua pullaa, bil jardia, musiikkia, pelejä ja iloista yhdessäoloa rakentanut skeittirampit ulos ja sisälle järjestänyt nuortendiskon kerran viikossa rakentanut rantalentopallokentät & järjestänyt turnauksia rakentanut auringonottorannan & lasten uimarannan merkinnyt luontopolun Mammutin luun löytöpaikalle tarjonnut vuosittain 3-4 kesätyöpaikkaa laittanut vapaasti käytettävän ilmoitustaulun ns talon luokse siivonnut, kunnostanut, raivannut rantoja ja tienvieriä vuokraa kanoottia 3 /h, kesämökkiä 5 /d, internettiä 1 /h, paviljon kia / kerta Kyläyhdistys aikoo rakentaa / olla mukana rakentamassa Alaviirteelle vuokrarivitalon (yht 6 asuntoa, 4 kpl x 65m2, 2 kpl 100 m2 / vuokra 500 /kk) uimarannan, Matkailuvaunu alueen laitoskeittiön, catering-palvelun satamaan polttoaineiden myyntipisteen tervahaudan ja laavun sen viereen Kyläyhdistys puolustaa kylää ja kyläläisiä viranomaisten hyökkäyksiä vas taan ( esim koulu, asuminen, palvelut ) tiedottamalla tosiasioista, järjestä mällä kokouksia, tekemällä aloitteita. Aiomme hankkia kylälle lisää asukkaita. Alaviirteen Kyläyhdistys kerää ja linkittää tietoa kylän asioista. Vapaista tonteista, asunnoista, kesämökeistä pidetään listaa. Kysy ja ilmoita kyläyhdistykselle kaikesta mikä koskettaa Alaviirrettä. Jäsenmaksu 1 euro vuodessa.

11 Alaviirteen Yhteisalueet (jakokunta) Alaviirteen uusjakokunnan yhteisalueet pj Risto Pyykkönen sihteeri Aimo Kallio Tarkoituksenamme on hallinnoida jakokunnan omaisuutta, huolehtia uus jaossa kylänyhteisiksi jätetyistä maa ja vesialueista. Alaviirteen Yhteisalueet omistaa maata ja vesijättöjä noin 200 hehtaaria ja vesialueita 1200 ha. Metsä hiekka ja soravaroja Ayllä on hyvin niukalti. ( ei maa ainesten ottolupaa) AY omistaa merkittävän osan Alaviirteenlahden saarista ja rannoista. Alu eella on yleiskaava. Kaikki kaavoitetut huvilatontit vuokrataan ei myydä. Vuokrattavia huvilatontteja on vapaana vuokrattavaksi 2 kpl. Vuokra on 202 euroa vuodessa. Vuokrasta saa alennusta omistamiensa yhteisalueosuuk sien mukaisessa suhteessa. AY omistaa Alaviirteen sataman ja satamassa olevan vessahuoltoraken nuksen. AY asioista päätetään maalis/huhtikuussa pidettävässä vuosikokouksessa. Kokouksen valitsema toimikunta toteuttaa päätökset, valmistelee esitykset, vuokraa tontit ja huolehtii satamasta ja käyttää osakaskunnan ääntä käy tännön asioissa. AY on rakentanut parsilaiturin, huoltora kennuksen ja veneväyliä saaristossa ja satamanseudulla. Ajoittain on myös osal listuttu kylänhankkeisiin ja avustettu toi mintaa. Venepaikka parsilaiturissa 60/40,muualla ilmainen. huoltorakennuksen vessat käytettävissä kahvilan aukioloaikoina, puuseet paviljon gin takana aina käytettävissä. Tanssiyhtye Kaiho Yhteystiedot: Hannu Hakkarainen puh , Olemme olemassa koska haluamme viihdyttää ihmisiä Tarkoituksenamme on harrastaa musiikkia. Meillä on toimintaa ker taa vuodessa käymme esiintymässä. Meillä on vuokrattavia äänentoistolaitteita. Liikettä sivusille - liikuntaryhmä Yhteystiedot: Sirpa Nevasaari , (jatkuu )

12 (jatkoa) Olemme osa Keski-Pohjanmaan liikunnan projektia kehittää liikun taryhmiä sivukylille Tarkoituksenamme on lisätä hyvinvointia kohottamalla ja tuomalla toisillem me hyvän mielen. Kokoonnumme tiistai-iltaisin nuorisoseurantalolla. Kylän parhaat puolet olivat kyläläisten mielestä: -meren läheisyys -rauhallinen siisti asuinympäristö tekee alueesta viihtyisän. - yhteisöllisyys, aktiivisuus oppia ja so veltaa uutta - Alaviirreläiset toimivat yhdessä ja tun tevat toisensa. Kylän asiat koetaan voi makkaasti omaksi - harrastustiloja löytyy Nähtävyydet: - Upea saaristo mökkeineen - Merenranta ja Meripaviljonki. - Jokisuun venevajat. - Tiinukoski - Vanha mylly - Perinteinen ja hyvin hoidettu maalaismaisema Kyläkyselyn tuloksia: Heikkoudet - vähän nuoria - ei ole tarpeeksi vuokra-asuntoja - ei töitä, varsinkaan nuorille - lapsiperheiden vähyys - yhteishengen puute eri toimijoiden kesken Vahvuudet - kylällä on oma koulu - puhdas luonto ja hyvät pellot - yrittäjyyttä - vilkas yhdistystoimita - sijainti - halpa asua - monipuolinen kulttuuritarjonta - elämän ja luonnon kunnioitus Toimiva jauhomylly

13 Mahdollisuudet - lisäämällä oman kylän palvelujen tarjoajien käyttöä - asukkaiden lisäys ( tonttirekisteri) - edullinen sijainti, kasitien läheisyys, - kaupunkien läheisyys Kalajoki, Kannus ja Kokkola 30min ajomatka - aktiivisia järjestöjä - meri - matkailu - pienteollisuus - yhteisten tilojen hyödyntäminen - vuokrarivitalo (tulossa toinen isompi) Uhat - palveluiden loppuminen kokonaan - asukkaiden, varsinkin nuorten pois muutto - koulu loppuu - henkinen näivettyminen - uskon puute kehittämiseen - hallinnolliset sortotoimet 6. KEHITTÄMISAJATUKSIA Kylän asukkaiden ja järjestöjen yhteistoiminnan kehittäminen Kylälle on suuri vahvuus se, että on lukuisia toimijatahoja, jotka voi vat viedä asukkaiden asioita eteenpäin. Kylän toimijatahojen kanssa on sovittu esiintymisestä ulospäin yhtenäisenä. Yhtenäisyyttä vahvis tavia tekijöitä ovat vapaamuotoiset yhteiset kokoontumiset; juhlat, il tamat, kyläillat, konsertit joissa vaihdetaan kuulumisia kyläläisten kesken. Koska sivukylien huomioiduksi tuleminen on varsin haastavaa, teem me aktiivista yhteistyötä mm Väliviirteen kanssa. Samalla Alaviirteen painoarvo kasvaa ja aloitteita on helpompi läpiviedä hallinto- ja rahoi tusrakenteissa. Aivan kaikkea ei saada kerralla, mutta mitään uutta ei kylälle saada, eikä edes entistä säilytettyä, ellei aloiteta aikataulutettua toimitaa Ala viirteen pelastamiseksi. Karsimiselle, supistamiselle ja lakkauttamiselle on vaihtoehtoja. Innovatiivisella yhteistoiminnalla ( = verkostoitumalla) luodaan uusia palveluita, työpaikkoja pelastetaan Lohtajan kunta kuihtumiselta. Yhtäläinen velvollisuutemme on opastaa ja tukea kunnan virka- ja luottamusmies johtoa kehittämään kuntaa Viirrekyliä unohtamatta.

14 Kyläkoulun toiminta edellytysten turvaaminen on tärkein yksittäinen tavoite. Oppilas määrältään kasvava, hyvin toimiva kyläkoulumme on kiistämätön vetovoimatekijä joka avaimen tavoin mahdollistaa asu kasmäärän systemaattisen lisäämisen. Uusi kuuden asunnon rivitalo tuo kylälle uusia lapsiperheitä asukkaik si, sekä suoraan että välillisesti. Senioreille tarjoutuu mahdollisuus asua omalla kylällä useita vuosia pidempään, kun ei tarvitse muuttaa kirkolle eikä Lepolaan. Samalla omakotitaloja vapautuu paluumuutta jille. Haluamme asua kotikylällä mahdollisimman pitkään. Rivitalot, koulu ja nuorisoseurantalo muodostavat konsentroidun kysynnän sekä uusiutuviin energiamuotoihin perustuvaan lämpöyrittäjyyteen, että ateria- ja hoivapalveluiden edulliseen järjestämiseen. Kylän pal veluyritysten kauppa, kampaamo, hieroja, kahvila? toiminta vahvistuu ja kunta vaurastuu. Alaviirteellä toimii useita kylätoimintaa harjoittavia ryhmiä. Tämä on rikkaus ja vaikeus samalla kertaa. Tieto ei ihan helpolla kulje ryh mästä toiseen. Kaikkia ryhmiä ei koeta omaksi vaikka ne kylällä toi mivatkin. Toisilla ryhmillä on tiloja, toisilla runsaasti aktiivisuutta, toisil la rahaa, toisilla suhteita päättäjiin. Yhteistoimintaa lisäämällä ryhmien erilaisista vahvuuksista saadaan toisiaan tukeva verkosto jossa kaikki voittavat. Erillisiä itsenäisiä ryh miä kylällä ei ole tarkoitus lakkauttaa ja yhdistää mutta selvästi ny kyistä tiiviimpää yhteydenpitoa ryhmien välille tarvitaan. Tässä kyläsuunnitelmassa kylän ryhmät esittäytyvät ja kertovat toi minnastaan; halusimme sisällyttää esittelyyn hintatietoja saadaksem me konkreettisesti esille toiminnan monipuolista luonnetta. Asukashankinta Kylän koulun oppilasennuste on hyvä, oppilasmäärä kasvaa jatkuvasti. Kunnalla on silti outo tavoite lakkauttaa viirrekylät. Tämä on selkeä viesti kyläläisille siitä, että mikäli asiaan halutaan vaikuttaa, niin toiminnan aika on jo tänä vuonna. Talo- ja tonttimarkkinointi on käynnistettävä nopealla aikataululla. Yhteydenpitoa valtuutettuihin ja lautakunnan jäseniin on tiivistettävä. Kylällä on käynnissä vaajaa käytössä olevien rakennusten kartoitus vuokra tai myyntivaihtoehtojen selvittämiseksi. Tässä suunnitelmassa on liitteenä listaa va paista tai vapautuvista taloista ja tonteista Alaviirteellä. Tilanne elää; kysy kyläyh distykseltä ja ilmoita uusista kohteista kyläyhdistykselle jo tänään. Jokaiselta vapaan kiinteistön ja (tontti)maan omistajalta Alaviirteen kylällä odote taan reipasta ilmoitusta halukkuudesta vuokrata tai myydä asumiseen tai raken tamiseen sopiva paikka. Älä ujostele, ilman sinun apuasi ei asukkaita tule.

15 Kyläyhdistys kerää listan tonteista ja taloista ja kertoo yhteystiedot kysyville, sinä itsenäisesti sitten päätät myytkö kysyjälle ja mihin hintaan. Kartta kylänkeskustan tonteista seuraavassa osiossa 7 (2-3 sivua ettenpäin) Alustavia suunnitelmia asukashankinta päivän järjestämiseksi on. Sosiaalipalvelut Kyläavustaja palvelu on lähialueen kylissä käynnistynyt, toiminnasta on hyviä ko kemuksia. Ympäristö ja viihtyvyys Kylän ympäristö- ja maisemankunnostus tekee kylästä viihtyisän vaikutelman ja herättää uusien asukkaiden kiinnostuksen. Pajupuskat ja maatalous irtaimisto tienvarsista suositellaan siistittäväksi. Meripaviljongin ympäristö on laaja ja vaatii jatkuvasti raivaustalkoita, joita järjestämme sinun kanssasi. Asuntovaunualue toteutetaan kun ruoppauksessa syntyvä maa-aines läjitetään alueen pohjaksi. Suunnitelmakartta kyläyhdistyksen nettisivuilla. Meripaviljongin toimintaa kehitetään monipuolistamalla yhteistyötä. Suunnitelmis sa aloittaa polttoaine myynti satamassa ja verkostoidut matkailupalvelut (majoi tus, ruokailu ja ohjelmapalvelut) Paino sanassa verkostoitumalla. AY tai MN tai NS tai kukaan muukaan ei ole yksinään lupautunut täysin omarahoitteisesti suunnitelmaa toteuttamaan. Kaikki ovat mukana suunnittelussa ja toteutuksessa. Kyläläisten yhteiset toimitilat Kylä tarvitsee toimivat tilat yhteisiin tarpeisiinsa. Vaikka kylällä on useita yhteisiä rakennuksia kylältä puuttuu ympärivuotinen helppo kokoustila n. 15 henkilölle. Meripaviljonki kahviloineen ( max 800 hlö) on hyvä kesällä: kenen tahansa vuokrattavissa. Ammattitason keittiökoneita käytettävissä. Ympäristössä on lisäk si pöytiä ja penkkejä vapaasti käytettävissä. Vuokrahinta vaihtelee tilaisuuden pi tuuden ja luonteen ( väkimäärän) mukaan. Nuorisoseurantalo (max 1500 hlö) on iso sisäliikuntapaikka jossa punttisali & bändihuone & yläsali. Ei minkäänlaista keittiötä. Rukoushuone (max 100 hlö) on puilla lämmitettävissä 2 6 tunnissa. Kahvinkeit tomahdollisuus on, ei tiskikonetta, hyvin vaatimaton keittiö. Kyläkoulu (max 300 hlö) on päivittäisen kouluajan ulkopuolella vuokrattavissa (10 kerta) kokouksiin. Kiinteistömassa on huomattava ja sen kunnossapito on kyläläisten sydämenasia. Meripaviljongille tarvitaan uusia keittiötiloja toiminnan laajennettua ruokapuolelle. Kylän tiedotustoiminnan kehittäminen Kylätiedotteet 6-7 kertaa vuodessa, missä kylän eri tahot kertovat ajankohtaisista asioista. Nettisivujen kehittäminen. Ilmoitustaulujen käyttö. Kylällä on 3 ilmoitus taulua. Koulun luona, nuorisoseurantalon edessä, ja satamassa. Jokaista näistä täytyy käyttää rohkeammin.

16 Hulluista ideoista voi jalostua parhaimpia! Kylällä on tullut runsaasti ehdotuksia erilaisista kehittämisajatuksista. Listaa toiveista tässä alla. - Karjasuontiehen asfaltti ja katuvalot - kuntorata kuntoon kesällä ja talvella ladut hiihtokuntoon - lapsille enemmän ohjattuja harrastusmahdollisuuksia - kylän yritystoimintaan panostaminen ilman kateutta - vuokra-asuntoja, koska tulijoita olisi - sivuteiden kunto paremmaksi sekä valaistusta lisää - kylän nuorille työpaikkoja - eläkeläisiä pitäisi auttaa mahdollisemman pitkään asumaan omalla kylällä eli kotipal velua yms. kotiin - ei pitäisi käpertyä vain omaa kylää katsomaan, vaan mietittävä miten hyödyntää Hiekkasärkkiä ja Kokkolaa ja miksei Kannustakin - ennallistettaisiin vanha riippusilta Luuruntanhuan päässä - hankittaisiin muistomerkki Alaviirreläisille sotaveteraaneille sekä sodassa kaatuneille, muistomerkki voisi olla nuorisoseuratalon lähi maastossa. - postilaatikot kuntoon, yhtenäiset postilaatikot - kyläavustaja voisi avustaa puiden pilkkomisessa ja lumitöissä ym. - olemassa oleviin tiloihin lisää käyttöä esim. kyläkirpputorit - istutuksia koulun, rukoushuoneen,ns-talon pihoille - vanhat asumattomat talot peruskorjata tai hävittää pois kyläraitilta - pajupuskat pois keskeltä kylää, myös voimalinjojen alta - punaiset puiset bussipysäkit - rivitalo ettei vanhusten tarvitsisi muuttaa kirkolle tai Marinkaisiin - kylän kirpputori -lapsille leikkikenttä - koulun käyttö vuokrasta vapaaksi, entinen talonmiehen asunto ompeluseuran käyt töön - tievalaistuksen jatkamista Karjasuontielle ja Alaviirteentielle - kevyenliikenteen väylää välille baarinmäki Penttilänmäki - yksityisteiden hoitoa varten oma lana kylälle - nuorisoseurantalon ja koulun välimaaston ja lähialueiden kehittämistä lasten ja nuor ten liikuntapuistoksi (skeittirampin paikka ym.) - maauimala paviljongin läheisyyteen, katon korjaus kiireellisenä - postinjakelu laatikkoihin myös sunnuntaisin - jääkaukaloiden ja hiihtoladun kunto paremmaksi, jään auraus paremmaksi - kesällä urheilukerhoja ym. toimintaa koululaisille - kimppakyyti harrastuspaikkoihin vuokra kanootit ja veneet satamaan - kiertävä pankkiauto -kotikampaaja - osakeyhtiömuotoinen hallirakennus, tarpeellinen jossa nuoret voi aloittaa omatoimis ta yritystä asiantuntijan johdolla - ihmisten ideat ja oivallukset elinkeinoelämän kehittämiseksi pitäisi saada hyötykäyt töön - kyläyhdistys, jossa olisi edustettuna eri ammattiryhmät kylältä, kokouskutsut reilusti näkyville, johtokunnan nimet esille, lisää avoimuutta - kunnan toivoisin kunnostavan ainoan rivitalon pihan kuntoon ja sisätilatkin sellaiseen kuntoon kun vuokrasopimuksessa sanotaan - kylän kehittäjäksi tulisi löytää pormestari vetämään asukkaat mukaan tekemään talkoita ym. asioita yhteisen hyvän aikaansaamiseksi. Pormestari ei kuitenkaan toteut taisi vain omia ideoitaan vaan olisi organisoija ja asioiden alullepanija - pyörätie Himangalle ja Lohtajalle sekä Karjasuo- Harmaalanperä - pienimuotoinen palvelutalo vanhuksille ja huonokuntoisille 8- tien risteykseen

17 7. Asuntotontteja Alaviirteellä Kuvan halkaisee vaakasuunnassa valtatie 8, vasemmassa reunassa on Viirrejoki, keskellä Alaviirteentie. Vasemmassa ylänurkassa on vahantien silta, alhaalla keskellä punaisella kyläkauppa. Koulun ja nuorisoseurantalon( ylempi) tontti vaalealla pohjalla Osa vapaista kunnanomistamista asuntotonteista merkitty rastilla.

18 8. Kylätoiminta Mitä se on Kylätoiminnalla on yhteiskunnallinen tilaus Kylätoiminta syntyy vastauksena kylän konkreettisiin tarpeisiin. Yhteiskunta, jossa ihminen asuu, elää ja toimii, kasvaa niin suureksi tai niin epäselväksi, ettei hän enää koe voivansa vaikuttaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Juurtumisen tarve syntyy maailmankuvan avartuessa. Oma kylä voi olla se turvallinen paikka, jota ihmi nen tarvitsee yhä enemmän, maailman laajetessa ja muuttuessa. Emme enää usko, että yhteiskunta lisääntyvine voimavaroineen ratkaisee kaikki ongelmamme, jos vain odotamme valmista. Kylätoiminnan tuntomerkkejä Kylätoiminta on vapaaehtoista. Ihmiset osallistuvat siihen vapaasta tahdostaan kuten muuhunkin järjestö toimintaan. Tämä johtaa siihen, että voimavarat ovat niukat mutta täysimääräisesti hyödynnetty. Kylätoimikunta ei ole sidosryhmä, vaan maantieteellinen alue. Kylätoiminnan päämäärä on kylän ja sen asukkaiden hyvinvointi. Kylätoimikunnilla on siis mitä moninaisia tehtäviä. Tämä edellyttää valmiutta mitä erilaisempaan toimintaan. Kylätoiminnan todellinen sielu ja voima piilee kylätoiminnan ITSENÄISYYDESSÄ ei vain muodollisesti vaan myös käytännössä. Kukaan muu ei voi puhua kylien nimissä paitsi kylät itse. Kukaan ei johda toi mintaa valmiiden kampanjoiden avulla. Yksittäisen kylän edut ovat ratkaisevimpia, eivät ylhäältäpäin määritellyt yhteisedut. Kylätoimikunta on usein nyky-yhteiskunnan jokapaikan jantunen. Itsenäisyys ei johda eristäytymiseen vaan yhteistyöhön muiden kylien, yritysten, kunnan, paikallisten viranomaisten, jopa EU:n kanssa. Pää määränä on vahvistaa kylää, ei muiden käsikassarana oleminen. Kylätoiminta organisaationa ja aatteena. Kylätoiminta on pikemminkin aate kuin organisaation. On olemassa perinteisiä järjestöjä (esim. nuoriso seuroja ja kotiseutujärjestöjä), jotka täyttävät kaikki kylätoimikunnalle asetetut vaatimukset, organisaatio muotoa lukuun ottamatta. On olemassa järjestöjä, joita sanotaan kylätoimikunniksi, mutta joilla ei ole mi tään kylätoimikunnan tuntomerkeistä. Kylätoimikunta järjestäytyy ajankohtaisten tarpeiden mukaan. Organisaatiomuodot ovat hyvin erilaiset siksi, ettei ole olemassa sääntöjä siitä, millaisia niiden pitäisi olla. On vain olemassa hyviä esimerkkejä. Kylätoiminta on demokraattista. Epädemokraattinen kylätoimikunta on kuolleena syntynyt tai kuolemaan tuomittu, koska sen ainoa voimavara on kyläläisten aktiivisuus. Toiminnalla täytyy voida vaikuttaa. (Muus sa tapauksessa ihmiset katsovat mieluummin TV:tä kylätoimikunnan järjestäessä talkoita). Keskipohjalaiset kylät ry. kylien palveluksessa. Parhaillaan on rakenteilla kylätoimintaa tukeva verkosto. Sen tarkoituksena on antaa niitä palveluja ja sitä tukea, mitä kylät haluavat ei muodostua perinteiseksi kattojärjestöksi. Keskipohjalaiset kylät ry:n kautta kylät saavat ennen kaikkea tietoa ja apua yhteyksien solmimiseen lähi kyliin, mutta myös yhteyksiä yli rajojen. Myös Suomen kylätoiminta ry. auttaa kyliä käyttämään paikalliseen kehittämiseen tarkoitettuja uusia työ välineitä, esim. EU ohjelmia sekä kansallisia vastineita. Kylätoiminnan tulevaisuus. Tulevaisuus voi kuulua kylille. Juuri nyt luomme ja valitsemme tulevaisuutemme Peter Backa, Svensk Byaservice

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA

KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA KEHITTYMISEN JA UUDELLEEN ELÄVÖITYMISEN KAUPUNKILÄHIÖ HAJALA Historiasta nykypäivään Hajalan kylän synty voidaan vanhojen veromerkintöjen pohjalta ajoittaa 1300-luvulle. 1700-luvulla kaksi yöpymis-, ravitsemus-

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI

TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kehittämisyhdistys Kalakukko ry RAKE-hanke Juankoskentie 7A 73500 Juankoski TIIVISTELMÄ KYLÄKYSELYSTÄ SEKÄ KYLÄPÄIVYSTYKSESTÄ KANGASLAHTI Kyselylomake postitettiin 13.2.2009 Kangaslahden kylän maanomistajille,

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA

TYRNÄVÄN KUNTASTRATEGIA TAUSTAA Markkuun seudun kyläyhdistys ja aiemmin kylätoimikunta on toiminut aktiivisesti pian 20 vuotta Kylän alueella asuu tällä hetkellä arviolta yli 300 henkeä Aktiivista ja elinvoimaista ydinmaaseutua

Lisätiedot

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.

KYLÄSUUNNITELMA. Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila. SUNNIEMI - SUOSMERI - HARJUNPÄÄN KYLÄSUUNNITELMA 2005-2010 Yhteystiedot: Sunniemen kyläyhdistyksen puheenjohtaja Kari Ylikoski Korpitie 105, 28260 HARJUNPÄÄ puh. 02 533 8885 www.ulvila.fi 2 SUNNIEMI- SUOSMERI

Lisätiedot

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010

Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 1 Jaalan kirkonkylän kyläkysely ja palvelukartoitus 2010 Voitte vastata kaikkiin kysymyksiin tai vain itseänne kiinnostaviin kysymyksiin. 1. Millä kyläalueella asutte (tai minkä alueen asioita vastauksenne

Lisätiedot

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.

LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto. LIITE 1. Ote Päijät-Hämeen maakuntakaavasta. Lainvoimainen maakuntakaava 2006, Päijät-Hämeen liitto.. LIITE 2. Sysmän kirkonseudun kulttuurimaisema. RKY aluerajaus, Museovirasto 2009. LIITE 3. Asukaskyselyn

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU

MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU MUN MYRTSI -MOBIILISOVELLUSKOKEILU 1.9. 30.11.2016 Alustava vastausraportti (28.11.2016) Vantaan kaupunkisuunnittelussa tehdään parhaillaan suunnitelmaa tulevaisuuden Myyrmäestä. Suunnitelmalla varmistetaan

Lisätiedot

Kyllä maalla on mukavaa!

Kyllä maalla on mukavaa! Kyllä maalla on mukavaa! Kotimaan vapaa-ajan markkinat Kotimaan matkailun nykytrendit ja tulevaisuuden näkymät Jyväskylä 1.9.2016 Kimmo Aalto Toiminnanjohtaja Lomalaidun Ry 15.12.2016 kimmo.aalto@lomalaidun.fi

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, kylätoiminta Salossa Viitannummi, Viitanlaakso 15.9.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista

Lisätiedot

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007

HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 HANNUKKA KYLÄSUUNNITELMA 2007 Viialan Hannukanseudun asukasyhdistys ry 2007 Hannukan kartta SISÄLLYSLUETTELO Sisällys Kyläsuunnitelman syntyvaiheita Hannukan historiaa Sijainti Väestö ja asuminen Elinkeinot

Lisätiedot

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008

Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Kyläsuunnitelma Siikamäki-Peiposjärvi 2015-2020 Valtakunnallinen vuoden kylä 2008 Itäkeskus Visio Viihtyisä, toimiva ja maaseutumainen kylä, joka tarjoaa lähipalveluina riittävät peruspalvelut asukkailleen,

Lisätiedot

Uudenlaisen asumisen alue!

Uudenlaisen asumisen alue! Uudenlaisen asumisen alue! Sydän täynnä elämää Jyväskylän Kangas mullistaa käsityksesi siitä, mitä kaikkea tulevaisuuden kaupunginosa voi olla. Ja Kankaan tulevaisuus on ihan nurkan takana, raikkaana ja

Lisätiedot

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016

LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 LAPINJÄRVI IHMISLÄHTÖINEN KUNTA KUNTALAISKYSELY 2016 Kyselyyn vastasi kaikkiaan 149 ihmistä, joista 31 olivat ruotsinkielisiä ja 118 suomenkielisiä Kaikki ihmiset eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin

Lisätiedot

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa

Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Tiedotus- ja keskustelutilaisuus Karperön Singsbyn alueen osayleiskaavasta torstaina 10.3.2016 klo 18 20 Norra Korsholms skolassa Kooste mielipiteistä: Virkistys Karperönjärvi on virkistyksen kannalta

Lisätiedot

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen

Kyläkyselyn tuloksia. Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys Kuva: A-P Joukanen Kyläkyselyn tuloksia Pohjois-Kuru uuteen nousuun -hanke Taistelijan talo palveluyhdistys 17.2.2012 Kuva: A-P Joukanen Miten kysely tehtiin? Kysely lähetettiin sähköpostitse 50:lle ja se oli jaossa kyläkauppa

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 10.3.2016 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004

MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 MAINUAN KYLÄSUUNNITELMA 2004 Mainuan kylän edistäminen ry Työryhmä: Juntunen Nelli Karjalainen Voitto Kumpulainen Esa Mikkonen Teija 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO. 3 2 YMPÄRISTÖ 4 3 TIESTÖ JA LIIKENNE... 5 4 PALVELUT.

Lisätiedot

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt

Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012. Ryhmätyöt Yleisötilaisuus Haukiluoman yleissuunnitelmaluonnoksista 29.5.2012 Ryhmätyöt Ryhmä 1 Kulkusiltoja Ylöjärven puolelle Nykyinen kadunvarsipysäköinti on liian ahdas Runkokadun mutkassa Pysäköintilaitos parantaa

Lisätiedot

kielipassi Moduuli 1

kielipassi Moduuli 1 kielipassi Moduuli 1 minä ja lähipiiri MINÄ / IHMINEN / MODUULI 1 / A1.3 Osaan kertoa perustiedot itsestäni kirjallisesti ja suullisesti. Osaan vastata henkilötietokysymyksiin. Osaan täyttää henkilötietolomakkeen.

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015

Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistys ry Toimintakertomus vuodelta 2015 Viuruniemen kyläyhdistyksessä oli 200 jäsentä (v.2014 jäseniä oli 181). Viuruniemen kyläyhdistyksen hallitukseen kuuluivat Saila Keronen puheenjohtaja,

Lisätiedot

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

KONKAKUMPU. Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista KONKAKUMPU Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Kuvittele että voisit saada parhaat palat sekä maaseudusta että kaupungista. Luonto ja historia olisivat lähellä,

Lisätiedot

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7.

Kyläyhdistyksen terveiset 3. Jäsenmaksu 3. Kyläyhdistys vuokraa 4. 100 -vuotias koulumme 5. 30 -vuotias kyläyhdistys 6. Nettisivut 7. VUOSITIEDOTE 2009 Levikki 400 kpl 1 Sisältö: Kyläyhdistyksen terveiset 3 Jäsenmaksu 3 Kyläyhdistys vuokraa 4 100 -vuotias koulumme 5 30 -vuotias kyläyhdistys 6 Nettisivut 7 Tapahtumat 7-9 Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen

TOIMIVA YHDISTYS. Yhdistystoiminnan päivittäminen TOIMIVA YHDISTYS Yhdistystoiminnan päivittäminen Päijät-Hämeen Sosiaaliturvayhdistys ry:n hallinnoimassa ja Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamassa hankkeessa vuosina 2012-2015 mahdollistettiin yhdistystoiminnan

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto

KÖYLIÖN KYLÄKYSELY. Elina Haavisto KÖYLIÖN KYLÄKYSELY Elina Haavisto Kyläkysely Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa (19.1-12.2.09) Palautuspisteitä seitsemän Köyliössä Vastauksia saatiin 171 Sukupuoli

Lisätiedot

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti.

Kyläkysely. Valitse kunta. Vastaajien määrä: 95 0% 5% 10% 15% 20% 25% Iisalmi. Juankoski. Kaavi. Keitele. Kiuruvesi. Kuopio. Lapinlahti. Kyläkysely Valitse kunta Vastaajien määrä: 95 5% 1 15% 2 25% Iisalmi 6,32% Juankoski Kaavi Keitele Kiuruvesi Kuopio 23,16% Lapinlahti 5,26% Leppävirta 8,42% Maaninka Nilsiä 6,32% Pielavesi Rautalampi Rautavaara

Lisätiedot

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla.

Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Pellon ikäihmisten palvelut Liikuntatoimi: Tiistaisin Maksuton jumppa varttuneille vanhalla koululla. Kansalaisopisto: Eri kursseja mm. Joogan senioriryhmä vanhalla koululla, sekä musiikillinen viriketoiminta

Lisätiedot

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m

Spittelhof Estate. Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor. 50m Spittelhof Estate Biel-Benken, Sveitsi, 1996 Peter Zumthor Spittelhof Estate on Peter Zumthorin suunnittelema maaston mukaan porrastuva kolmen eri rakennuksen muodostama kokonaisuus Biel-Benkenissä, Sveitsissä.

Lisätiedot

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi

Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Paikallisella yhteistyöllä.. hanke, tonttimarkkinointi Suomusjärvi 9.5.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen, Paikallisella yhteistyöllä vahvempi Salo -hanke 2016-2018 Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys,

Lisätiedot

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE

KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE KYLÄKYSELY HANHIKOSKELAISILLE Tällä kyselyllä kartoitetaan Teidän mielipiteitänne omasta kylästänne. Mitkä asiat kylällä ovat hyvin ja mitkä asiat kaipaisivat muutosta? VASTAAJAN TAUSTATIEDOT: Ikä: 18-44

Lisätiedot

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus

Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Koko perheen kyläilta ja teemana kyläturvallisuus Tervetulosanat ja muutama dia puheenjohtajalta (Olli) Kyläyhdistys on 36-vuotias ja hyvissä voimissaan Onnistuttu tiedonkulun ja avoimuuden lisäämisessä

Lisätiedot

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto

Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto Asukastoimikuntien seminaari 16.3.2013 Murikassa Ryhmätöiden yhteenveto 1) Tulevaisuuden asukastoiminta Millaisessa naapurustossa sinä haluaisit asua? Millainen on toimiva ja tehokas asukastoimikunta?

Lisätiedot

Miten saada uusia asukkaita kylään?

Miten saada uusia asukkaita kylään? Miten saada uusia asukkaita kylään? Kyläpäällikkökoulutus 14.4.2016 Kyläasiamies Henrik Hausen Kylätoiminta on monipuolista Yhteisöllisyys, toimitilat, tapahtumat Kyläsuunnittelu, rakennuspaikat, kyläkaavat

Lisätiedot

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia

Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia Kiikalan pitäjäkyselyn tuloksia ti Kylien Salo, FM Tanja Ahola VASTAAJAT (194 vast.) muut 1 % yksi aikuinen 27 % lapsiperhe 15 % kaksi aikuista 57 % Lähetettiin 1040 kpl julkinen tiedote postinumeroalueille:

Lisätiedot

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa

Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Yhteisöllisyys, väistöasunnot ja palveluntarve korjausrakentamisessa Asukaskyselyn vastausten analysointia NCC Rakennus Oy Yleistä Tehdyn asukaskyselyn tavoitteena oli löytää hyvä ja toimiva ratkaisu remontin

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi

Senioribarometri 2006. SEINÄJOEN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS / HJ www.seinajoki.fi Senioribarometri 2006 Senioribarometrin tarkoitus Päätimme heti pilotoida myös Senioribarometrin, sillä vanhemman väestön tarpeet ja toiveet ovat meille tärkeitä sekä toiminnallisesti että taloudellisesti.

Lisätiedot

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli

Kysely KEPOLA. Vastaajan ikä. Sukupuoli Kysely KEPOLA Kyläkyselyn vastauksia Kysely postitettiin 19.1.2009 ja aikaa vastaamiseen oli 12.2 asti Palautuspisteet Kepolassa olivat kirjastossa ja pankissa Vastauksia tuli yhteensä 24 Vastausprosentti

Lisätiedot

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen

Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Asenteet uusiksi, keinoja yhteisölliseen asumiseen Taloyhtiön varautuminen asukkaiden ikääntymiseen seminaari, Oulu 23.05.2016 Pasi Orava Pohjois-Suomen paikallisasiamies Suomen Vuokranantajat ry www.vuokranantajat.fi

Lisätiedot

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli

Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ. Ikä. Sukupuoli Kyläkysely KYLÄKYSELY YTTILÄ Elina Haavisto Kysely postitettiin joka talouteen Köyliössä Vastausaikaa oli noin 2 viikkoa Yttilässä 2 kotitaloutta palautuneita vastauksia 28 Vastausprosentti 14% Sukupuoli

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään

Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään 2016 Ainutlaatuinen Lappajärvi kutsuu asumaan ja viihtymään atuinen Lappajä Visio: Lappajärvi on asukkaistaan välittävä turvallinen ja viihtyisä asuinkunta. Arvot: Lappajärvi on yhteistyöhön valmis itsenäinen

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE

TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE TIETOA TAAJAMAN TONTEISTA PIENTALORAKENTAJALLE KIURUVEDEN KAUPUNKI PL 28, 74701 Kiuruvesi, puh. vaihde (017) 272 900 www.kiuruvesi.fi Palvelut>Tonttitarjonta 11.5.2012 Vapaita pientalotontteja on taajaman

Lisätiedot

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA

RYHMÄ HELENA RYHMÄ ARJA RYHMÄ HELENA Hyvät käytännöt: - Kerhotoiminta Kokoaa yksin - Tiedonkulku Jäsenkirjeet, FB, Retket Haaste: 1. Akt. toimijoita lisää Kertaluontoisia tehtäviä, ei vaadita sitoutumista jatkoon, kysyä aina

Lisätiedot

Pohjois-Savon Kylät ry

Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry Pohjois-Savon Kylät ry on maakunnallinen kyläyhdistys, joka on perustettu v. 1993 toimimaan pohjoissavolaisten kylien yhteenliittymänä, kylätoiminnan edistäjänä

Lisätiedot

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA TAHINIEMEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme sijaitsee Tahiniemessä, Pieksäjärven rannalla, rauhallisella omakotialueella. Lähistöllä on uimaranta ja metsikköä,

Lisätiedot

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin?

Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Palveluasumisen haasteita Millainen toimintamalli, minne (tontit) ja milloin? Kuntamarkkinat 11.9.2013. Marko Kankare kaupungingeodeetti KAUPUNKI PÄHKINÄNKUORESSA Asukasluku 46 000, kasvu alle 1 % / vuosi,

Lisätiedot

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä. TALVIPÄIVÄT ROVANIEMELLÄ 12. 14.4.2013 Talvipäivien suojelijan tervehdys Rakkaat Jyty Ystävät, Minulle on suuri ilo toivottaa Teidät kaikki oikein lämpimästi tervetulleeksi Rovaniemelle viettämään Talvipäiviä.

Lisätiedot

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo

Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Palvelut ja viihtyminen kuntaliitoskylissä - Salo Hankekoordinaattori, kyläasiamies Henrik Hausen, Kylien Salo kehittämishanke, Salon kaupunki Etunimi Sukunimi 29.8.2014 Kylien Salo -kehittämishanke Kylätoimijoiden

Lisätiedot

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa.

Talouden koko. Kantrin lukijat elävät keskivertosuomalaista suuremmassa taloudessa. Kantri on Maaseudun Tulevaisuuden kuukausiliite. Kantri kertoo tästä ajasta, maaseudun elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä lämpimästi ja terävästi. Se ei kaihda kaivautua pintaa syvemmälle, mutta uskaltaa

Lisätiedot

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1

Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut Eva Storgårds 1 Raaseporin perusturvan palvelutuotanto ja hyvinvointipalvelut 7.4.2011 Eva Storgårds 1 Visio Perustehtävä Kaupungin missio eli perustehtävä on palvelujen järjestäminen kansalaisille suomen ja ruotsin kielellä

Lisätiedot

KYLÄILTA KELLO 18.30

KYLÄILTA KELLO 18.30 KYLÄILTA 10.10.2016 KELLO 18.30 Kahvia ja kastettavaa Oppilaiden turvallisuustyöt esillä ja niistä parhaat palkitaan illan aikana Tervetuliaissanat Taivalkunnan kylät ry:n pj. Kyläyhdistyksen puheenjohtajan

Lisätiedot

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA

ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA ELÄVÄÄ MAASEUTUA KAAKKOIS-PIRKANMAALLA Kuhmalahden ja Pälkäneen kehittämistä Hankkeen tausta ja teema Rahoittajina Työ- ja elinkeinoministeriö Hallinnoijina Pomoottori ry sekä Kaakkois- Pirkanmaan seutukunta

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelusuunnitelma

Ikäihmisten palvelusuunnitelma Kirjasto- ja kulttuuripalvelut Ikäihmisten palvelusuunnitelma 2016-2018 Kuva Sirkku Petäjä www.nurmijarvi.fi Palveluja ikäihmisille Kirjasto- ja kulttuuripalvelut laati ensimmäisen ikäihmisten palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto

Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin. Marjatta Tuomisto Kasteen helmiä Hämeenlinnan Katisista Taloyhtiön omaehtoista liikuntaa ja muuta toimintaa Katisten malliin TAUSTAA Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48. (kaksioita ja kolmioita.)

Lisätiedot

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta,

Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, Multia sijaitsee Pohjanmaan ja Keski-Suomen välisellä metsäisellä vedenjakajalla. Kunnan alueella on Kiiskilänmäki, keskisen Suomen korkein kohta, runsaasti vesistöjä ja luontopolkuja vaihtelevassa maastossa.

Lisätiedot

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2

Viher-Nikkilä. A-36.1152 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa2 Viher-Nikkilä 00 A-36.115 Yhdyskuntasuunnittelun perusteet, MaKa SELOSTUS Suunnittelemamme alueen valintaan vaikuttivat monet tekijät. Päädyimme alueeseen, joka sijaitsee lähellä Nikkilän keskustaa ja

Lisätiedot

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen

Liikkuvan Arjen Design KÄYTTÄJÄPROFIILIT. Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT Metropolia Ammattikorkeakoulu Hanna Laisi, Sabella Kiias & Noora Hokkanen KÄYTTÄJÄPROFIILIT TYÖMATKAPYÖRÄILIJÄ SATUNNAINEN PYÖRÄILIJÄ RETKIPYÖRÄILIJÄ MAANTIEPYÖRÄILIJÄ MAASTOPYÖRÄILIJÄ

Lisätiedot

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely

Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Asiakastyytyväisyyskysely Kiteen kaupunki Kesälahden Vuokratalot Oy 1 (6) Kiteen Kotitalot Oy ja KOY Kesälahden Vuokratalot asiakastyytyväisyyskysely Yhteenvetoraportti N=124 Julkaistu: 24.4.2014 Vertailuryhmä: Kesälahden Vuokratalojen

Lisätiedot

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet

Alueen asemakaava ja yleissuunnitteluohjeet 2 Sijainti Siirin tontit sijaitsevat n. 5 km keskustasta itään. Alue sijaitsee aivan Harvoilanmäen asuntomessualueen vieressä. Asuntomessualue avasi Siirin uuden asuinalueen. Kaikkiaan Siirin alueelle

Lisätiedot

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013

VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VIEREMÄN KUNNANKIRJASTON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 2013 VASTAAJIA: 56 SUKUPUOLI MIES (11) NAINEN (43) EI VASTAUSTA/EOS (2) ELÄMÄNTILANNE TYÖSSÄ (18) TYÖTÖN (6) KOULULAINEN/OPISKELIJA (5) ELÄKELÄINEN (26)

Lisätiedot

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että

Asian on valmistellut maaseutuasiamies. PÄÄTÖSEHDOTUS: Maaseutu lautakunta päättää, että Maaseutulautakunta 7 25.01.2012 Maaseutulautakunta 25 09.05.2012 Maaseutulautakunta 30 03.10.2012 Maaseutulautakunta 41 14.12.2012 Kylätoimikuntien avustukset vuonna 2012 Maaseutulautakunta 25.01.2012

Lisätiedot

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta

Aluksi kysymme perustietoja vastaajasta. Varsinaiset vapaa-ajanasumiseen ja kunnan kehittämiseen liittyvät kysymykset löytyvät myöhemmistä osiosta Kysely Vaalan vapaa-ajanasukkaille Hyvä Vaalan vapaa-ajanasukas! Tervetuloa vastaamaan Vaalan kunnan vapaa-ajanasukkaille suunnattuun kyselyyn. Vaala haluaa saada vapaa-ajanasukkaansa viihtymään paikkakunnalla

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012

Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 Liite 3.V. 2009 sovittujen toimenpiteiden toteutuminen 10/2012 TEEMA: KYLÄTALO Idea: Kylätaloselvitys tehdään yhteinen kylätaloselvitys muiden lakkautettujen koulujen kiinteistöistä ja niiden käytöstä

Lisätiedot

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu.

Suunnitelmasta ei kannata tehdä liian raskasta ja hankalaa. Toimiva toimintasuunnitelma on yhdistyksen työskentelyä helpottava työkalu. JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma MALLI Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa

Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä. Forssa Hevosharrastuksen merkitys ja ratsastuskouluyrittäjän mietteitä kuntayhteistyöhön Minna Martin-Päivä Forssa 14.6.2010 Esityksen sisältö: Hevosharrastuksen merkitys Kunnalle Harrastajille/perheille Hevosyritys

Lisätiedot

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat?

Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Tiedätkö, miten alueemme 75-vuotiaat voivat ja mitä he toivovat? Evijärvellä, Kauhavalla ja Lappajärvellä 75-vuotiaille tehtyjen hyvinvointia edistävien kotikäyntien tuloksia vuosilta 2008-2011 HEHKO-seminaari

Lisätiedot

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016

TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 TUOHITUN KYLÄYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2016 Vuosikokouksen jälkeen kyläasiamies Henrik Hausen kertoo uudesta hankkeesta ja vastaa kysymyksiin. 28.2.2016 klo 18.00. Paikka Tuohikoto Käsiteltävät asiat: 1.

Lisätiedot

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU

IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU 21.9.2010 1(5) IDEAMYLLYYN TULLEIDEN ESITYSTEN / ALOITTEIDEN / ASIOIDEN / KANNANOTTOJEN JATKOVALMISTELU Kunnanvaltuuston päättämä Ideamylly on pyörinyt vinhaa vauhtia. Esityksiä, aloitteita, asioita ja

Lisätiedot

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN

OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN HINTOJEN TARKISTAMINEN Kaupunginhallitus 7 14.01.2015 Kaupunginhallitus 26 04.02.2015 Kaupunginvaltuusto 9 12.02.2015 Kaupunginhallitus 160 01.06.2016 OMAKOTITONTTIEN LUOVUTUSEHTOJEN VAHVISTAMINEN/JULIUKSENTIEN ALUEEN TONTTIEN

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005

Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Humppilan kunta Myllynkulman kyläsuunnitelma 2004 2005 Ver 1.2 Elokuu 2005 Myllynkulman kyläseura ry on laatinut kyläsuunnitelman yhteistyössä LounaPlussa ry:n alma rahoitteisen Plussaa lounakylille hankkeen

Lisätiedot

RUHA WOLLEY ry seurana.

RUHA WOLLEY ry seurana. KAUSIJULKAISU 2012-2013 27. kausi Ruha Ruhan lentopalloilun päätukija www.netikka.net/ruha.wolley -1- - 2 - RUHA WOLLEY ry seurana. Seura on aloittanut toimintansa vuonna 1986 ja on siitä yhtäjaksoisesti

Lisätiedot

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015

Rimmin Räpylä. Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Rimmin Räpylä Rimmilän kyläyhdistyksen tiedotuslehti 2/2015 Puheenjohtajan palsta Vireä kyläyhdistyksemme on toiminut jo yli 13 vuotta ja aina vaan tekemistä riittää. Vappuna on yhteisiä menoja, äitienpäivän

Lisätiedot

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI

URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Kuntastrategia 2022 URJALAN TAVOITTEET LYHYESTI Vetovoima Lähipalvelut Elinvoimaisuus Asukaslähtöisyys YRITYSTOIMINTA Edistämme kasvua ja yhteistyötä PALVELUT Varmistamme lähipalvelut kuntalaisille TALOUS

Lisätiedot

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry Kehittämisstrategia 2014-2020 Sivu 1 9.6.2014 Toiminta-alue 43 930 asukasta 5 554 km 2 Sivu 2 9.6.2014 MMM, Mavi Kunnat kuntaraha 20% ELY-keskus yhteistyö Leader-ryhmä -tj.

Lisätiedot

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Liikuntalupaus. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä. Liikuntalupaus 1. Omassa pihassa, pyörätiellä, metsässä ja missä vielä meidän perhe liikkuu, polskuttelee, kiikkuu. 2. Olla aktiivisesti mukana lapsemme liikunnassa. 3. Lisätä koko perheen yhteisiä liikuntahetkiä.

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa?

Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? 8.9.2015 Onko harvaan asuttu maaseutu turvassa? Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston puheenjohtaja Seminaarin teema Mikä on turvallisuuden nykytila ja haasteet harvaan asutulla

Lisätiedot

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo

Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa. Eläkeläisvaltuuston kokous klo Tesoman elinkaarikorttelin suunnittelua yhdessä sidosryhmien kanssa Eläkeläisvaltuuston kokous 24.3. klo 12.-14.30 Tesoman elinkaarikortteli 2 Tesoman elinkaarikortteli Kilpailun tarkoituksena on saada

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

PERUSTIETOJA KUNNASTA

PERUSTIETOJA KUNNASTA PERUSTIETOJA KUNNASTA Nimi Maaninka on saamenkieltä ja tarkoittaa siikaa. Suomenkielinen asutus on omaksunut nimen, vaikkakin alkuperäinen merkitys on unohtunut. Ensimmäistä kertaa nimi esiintyy jo 1500-luvun

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa.

Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. ASUNTO JA ASUMINEN ASUMINEN 1. Missä sinä asut? Minä asun kaupungissa. Asuuko Leena kaupungissa vai maalla? Leena asuu maalla, mutta hän on työssä kaupungissa. 2. Missä kaupungissa sinä asut? Asun Lahdessa.

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto päätti

Kunnanvaltuusto päätti Kunnanvaltuusto päätti 15.11.2010 1.1. Långvikin ja Honskbyn osayleiskaavatyön pohjaksi selvitetään vuoden 2011 aikana alueen kaavatalouden keskeiset tekijät ja mitoitukset, jotka täsmentyvät osayleiskaavatyön

Lisätiedot

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste

Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste Hyvän elämän iltakahvit Oppiva kahvila ryhmäkeskustelun kooste 26.1.2011 Suomussalmi Ämmänsaaren seurakuntatalo Illan ohjelma Ilmoittautumiset ja iltakahvit Illan teemojen ja keskustelumenetelmän esittely

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA

POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA POLVIJÄRVEN KYLIEN KUULUMISIA Seuraavat ideat, kommentit, toiveet ja ehdotukset on kerätty 10.12 järjestetyssä Polvijärven kylien illassa. Iltaan oli kutsuttu asukkaita. Läsnä oli kunnan edustaja, sekä

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti

Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana / Konsernihallinto / Sirpa Kynäslahti Kaupunki hyvinvoinnin mahdollistajana 12.1.2016/ Konsernihallinto / Sirpa Kuntalain mukaan kunnan tulee pyrkiä edistämään asukkaidensa hyvinvointia Hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille kaupungin hallinnonaloille

Lisätiedot

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo

Miten ehkäistään alueellista eriytymistä. Erja Ylitalo Miten ehkäistään alueellista eriytymistä Erja Ylitalo TVT Asunnot lyhyesti Turun kaupungin omistama kiinteistöyhtiö Liikevaihto vuonna 2015 76 M ja tase noin 440 M Omistaa ja hallinnoi Turussa noin 11.000

Lisätiedot

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista

LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsista LINJAT/PUISTOMÄKI Tarjolla hyvä elämä Fiskarsissa! Fiskarsin ruukin asuinalueet rakennetaan vaiheittain tiivistämällä olemassa olevia alueita. Tarjolla

Lisätiedot

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf

Raaseporin Vasemmisto ry Käsitelty syyskokouksessa 16.10.2011. RAASEPORIN VASEMMISTO ry. RASEBORGS VÄNSTER rf RAASEPORIN VASEMMISTO ry RASEBORGS VÄNSTER rf Toimintasuunnitelma 2012 1 TOIMINTASUUNNITELMA vuodelle 2012 Raaseporin Vasemmiston poliittisena ja aatteellisena tehtävänä on vasemmistolaisen arvomaailman

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot