toimintakertomus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore

2 Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen yhteistyö ja muu toiminta 10 6 Kirjasto ja tietopalvelukeskus 11 7 Julkaisutoiminta 12 Cuporen painetut ja verkkojulkaisut 12 Cuporen yhteistyöjulkaisut 12 Julkaisemattomat tutkimus- tai selvitysraportit 13 Henkilökunnan muu julkaisutoiminta 13 8 Kokoukset ja seminaarit 15 9 Viestintä 15 Liite 1 Tietoja henkilökunnan muusta toiminnasta 16 2

3 1 Yleistä Vuosi 2014 oli vuonna 2002 perustetun Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön 14. täysi toimintavuosi. Säätiö ylläpitää tutkimuskeskusta, joka tunnetaan myös nimellä Cupore. Tutkimuskeskuksen toiminta kohdentui vuonna 2014 tutkimusohjelmansa mukaisesti sekä kulttuuri politiikan kannalta keskeisiin laajoihin kysymyksiin että kulttuuripoliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön kannalta strategisesti tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuskeskuksen toimitilat sijaitsivat vuonna 2014 Vuorikadulla Helsingissä. Osa työntekijöistä työskenteli muissa tiloissa. Cuporen toiminnan rahoituksellisen perustan muodostaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus, joka vuonna 2014 oli euroa. Lisäksi OKM on tilannut Cuporelta erillisiä selvityksiä ja osallistunut eräiden kohdennettujen hankkeiden rahoitukseen erityisavustuksella. Ministeriö toimittaa Cuporelle vuosittain ennen toimintasuunnitelman valmistelun aloittamista listan omista tietotarpeistaan, ja Cupore ottaa tämän listan huomioon toimintansa suunnittelussa. Siitä lähtien kun Taiteen edistämiskeskus (Taike) aloitti toimintansa tammikuussa 2013, Cuporen yksi tehtävä on ollut huomioida tutkimus- ja selvitystoiminnassaan OKM:n tietotarpeiden lisäksi myös Taiken tietotarpeet. Sekä OKM:n että Taiken kanssa on luotu hyvät yhteistyösuhteet ja toimivat tietojenvaihtojärjestelyt. Sopimus Taiken ja Cuporen välisestä yhteistyöstä valmisteltiin vuonna Syksystä 2014 lähtien Cuporen tutkijat ovat pitäneet Taiteen edistämis keskukselle esitelmiä tutkimustensa tai selvitystensä aiheista. Tarkoituksena on pitää esitelmiä noin neljästi vuodessa. Cuporella on tiiviit yhteistyösuhteet myös Jyväskylän yliopistoon, joka on Suomen Kulttuurirahaston ohella toinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustajista. Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan henkilökunta tapasi Cuporen työntekijöistä Pasi Saukkosen ja Sari Karttusen yhteisen innovaatiopäivän merkeissä Tampereella marraskuussa Tarkoitus on järjestää kerran vuodessa tapaaminen, jossa informoidaan käynnissä olevista hankkeista ja tutkimusintresseistä. Cupore toteuttaa tutkimuksia ja selvityksiä myös muiden tahojen toimeksiannosta tai näiden kanssa yhteistyössä. Vuonna 2014 Cuporen toiminnan rahoittajia tai partnereita olivat Museovirasto, Suomen Kuntaliitto, 24 suomalaista kaupunkia, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Koneen Säätiö ja Ympäristötaiteen Säätiö. Vuonna 2014 Cuporen verkkojulkaisusarjassa julkaistiin neljä tutkimusta tai selvitystä. Yksi julkaisu julkaistiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kuntaliiton verkkosivuilla. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa julkaistiin vuonna 2014 neljätoista pilottiraporttia. Cuporen työntekijät ovat julkaisseet tutkimusten ja selvitysten tuloksia ja muita puheenvuoroja myös useilla muilla foorumeilla (ks. liite 1). 3

4 Cupore on perustamisensa jälkeen kasvanut tasaisesti. Vuonna 2014 sen henkilökuntaan kuului keskimäärin seitsemäntoista työntekijää, jotka toimivat pääosin tutkimustehtävissä. Tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämiseksi säätiön hallitus järjesti helmikuussa 2014 kehittämispäivän ja asetti strategiatyöryhmän, jonka hallitukselle luovuttama loppuraportti hyväksyttiin Cuporen vuosien strategiaksi marraskuussa Cuporen johtajaksi valittiin tutkimuskeskuksessa pitkään erikoistutkijana toiminut Pasi Saukkonen, joka aloitti johtajan tehtävässä lokakuun 2014 alussa. Loppuvuodesta 2014 hallitus nimitti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yhden erikoistutkijan (Pauli Rautiainen) ja kaksi tutkijaa (Anna Kanerva, Minna Ruusuvirta). Cupore on toiminut kansainvälisellä tasolla etenkin pohjoismaisten kulttuuripolitiikan tutkijoiden ja eurooppalaisen Compendium-verkoston kanssa. Cuporen tutkijat ovat myös osallistuneet kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä pitäneet kotimaassa lukuisia luentoja ja esitelmiä. 2 Hallinto ja henkilökunta Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää hallitus. Säätiön hallituksessa olivat vuonna 2014 professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto (hallituksen puheenjohtaja), johtaja Jukka Liedes, opetus- ja kulttuuriministeriö (varapuheenjohtaja), johtaja Marjo Mäenpää, opetus- ja kulttuuriministeriö (jäsen), tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen, Tilastokeskus (jäsen), professori Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto (jäsen) sekä professori Annika Waenerberg, Jyväskylän yliopisto (jäsen). Hallituksen sihteerinä toimi säätiön asiamies Jaakko Eskola. Säätiön hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Säätiön neuvottelukunta kartoittaa tarpeita kulttuuripoliittisen tutkimuksen alalla sekä antaa suosituksia, toiminnallisia virikkeitä ja sisällöllisiä ideoita säätiön hallitukselle säätiön toiminnan kehittämiseksi. Säätiön neuvottelukuntaan vuonna 2014 kuuluivat tutkimusjohtaja Timo Cantell, Helsingin kaupungin tietokeskus (neuvottelukunnan puheenjohtaja) sekä jäseninä kehittämispäällikkö Annukka Jyrämä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, professori emerita Pirkkoliisa Ahponen, yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, professori Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki, kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö, koulutuspäällikkö Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu ja erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto. Neuvottelukunnan sihteerinä toimi säätiön asiamies Jaakko Eskola. Neuvottelukunta kokoontui kesäkuussa

5 Säätiön hallitus asetti tutkimuskeskukselle lokakuussa 2014 johtoryhmän, johon kuuluvat johtaja, johtajan varahenkilö, asiamies ja työsuojeluvaltuutettu. Vuonna 2014 nämä henkilöt olivat johtaja Pasi Saukkonen, erikoistutkija Sari Karttunen, asiamies Jaakko Eskola sekä tutkija Anna Kanerva. Säätiön kirjanpidosta ja taloushallinnosta vastasi vuonna 2014 Aallon tilitoimisto ja säätiön tietokone järjestelmästä ja -ohjelmista sekä näiden ylläpidosta Copyvisio Oy. Cuporen julkaisujen taitto on hankittu ostopalveluna eri tahoilta (Timo Klaavo, Lagarto Oy). Cuporeen päätettiin vuonna 2014 myös palkata henkilö vastaamaan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä hallinnon avustamisesta. Tehtävään valittu Ella Stark aloitti Cuporessa tammikuussa Vuonna 2014 Cuporen henkilökuntaan kuuluivat tutkimusjohtaja Ritva Mitchell, erikoistutkija (1.10. alkaen Cuporen johtaja) Pasi Saukkonen, erikoistutkija Sari Karttunen (johtajan varahenkilö), erikoistutkija Hilppa Sorjonen, projektipäällikkö Tiina Kautio sekä tutkijan tehtävissä (aakkosjärjestyksessä) Kaisa Herranen, Olli Jakonen, Anna Kanerva, Riina Kontkanen, Jukka Kortelainen, Sirkku Latomaa, Nathalie Lefever, Milla Määttä, Anu Oinaala, Kerttu Raittila, Taija Roiha, Minna Ruusuvirta, Outi Sivonen, Vaida Sriebaliute-Norho ja Jutta Virolainen.1 Taija Roiha toimi myös kolmen kuukauden ajan Jyväskylän yliopiston harjoittelijana. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta 2014 säätiölle strategiatyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia säätiölle yleinen ohjaava ja toimintaa kehittävä strategia. Strategiatyöryhmän puheenjohtajana toimi tutkimuskeskuksen erikoistutkija Pasi Saukkonen, ja sen muita jäseniä olivat Timo Cantell säätiön neuvottelukunnasta, Marjo Mäenpää säätiön hallituksesta sekä tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluvat Hilppa Sorjonen, Minna Ruusuvirta ja Jutta Virolainen. Strategiatyöryhmän väliraportti luovutettiin hallitukselle huhtikuussa 2014 ja loppuraportti strategiaesityksen muodossa lokakuussa Säätiön hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 10. marraskuuta Säätiö edistää henkilöstönsä työhyvinvointia, työolosuhteita ja työssä jaksamista. Säätiön työntekijöiden terveydenhuollosta vastaa Suomen Terveystalo Oy. Työpaikkaselvitykseen perustuvan voimassa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman kolme keskeistä tavoitetta ovat työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen sekä hyvä työympäristö. Vuonna 2014 valmisteltiin vuonna 2015 toteutettavaa työtyytyväisyysja työhyvinvointiselvitystä. Cuporen työsuojelupäälliköksi hallitus valitsi asiamies Jaakko Eskolan, ja henkilöstö valitsi työsuojeluvaltuutetuksi Anna Kanervan. Henkilökunnalla oli vuoden 2014 aikana useita yhteisiä lounastilaisuuksia ja henkilökuntakokouksia. Toukokuussa tehtiin yhteinen kevätretki Harakan saarelle, ja yhteinen pikkujoulu vietettiin Ravintola Pjazzassa. Syksyllä 2014 suuri osa henkilö- 1 Osa työntekijöistä on työskennellyt vain osan vuodesta. Samaten osa heistä on työskennellyt osa-aikaisesti. 5

6 kunnasta osallistui MapInfo-ohjelmiston käytön koulutukseen. Henkilökuntaan kuuluvat ovat kehittäneet osaamistaan myös esimerkiksi osallistumalla kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Henkilökunta saa vuosittain Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta Cuporen tutkimus- ja selvitystoiminta kohdistuu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat luovien alojen tuotantorakenteet, toimintamallit ja osaamistarpeet, taide- ja kulttuuritoiminnan rakenteet, rahoitus ja ohjaus sekä kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen osallisuus ja osallistuminen. Lisäksi Cuporessa seurataan taide- ja kulttuuritoiminnan sekä kulttuuripolitiikan toimintaympäristön kehitystä sekä osallistutaan kulttuuripolitiikan tutkimuksen menetelmien kehittämiseen, erityisenä painopistealueena vaikuttavuuden arviointi. Cuporessa toteutetaan laajoja tutkimushankkeita, mutta lisäksi siellä tehdään pienempiä selvityksiä ja vastataan ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Alla oleva luettelo seuraa väljästi edellä mainittua jakoa tutkimus- ja selvitystoiminnan pääalueisiin. Luettelon lopussa ovat Cuporen muille kuin opetus- ja kulttuuriministeriölle tai Taiteen edistämiskeskukselle tuottamat tai näiden kanssa yhteistyössä laaditut tutkimukset tai selvitykset. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa kehitetään menetelmiä kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien laaja-alaiseen arviointiin sekä sovelletaan näitä menetelmiä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden tarkastelussa. Hankkeen pilottivaihe jatkui vuonna 2014 painottuen teemoihin tekijänoikeuspolitiikka, tekijänoikeuskysymykset kirja-alalla sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt. Lisäksi viimeisteltiin vuonna 2013 aloitettuja pilottitutkimuksia. Vuoden aikana julkaistiin yhteensä 14 englanninkielistä pilottitutkimusraporttia hankkeen internetsivuilla. Samalla kehitettiin hankkeessa muodostettua metodologiaoppaan luonnosta ja toteutettiin oppaan välijulkaisu. Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö Tiina Kautio, tutkija Nathalie Lefever sekä projektitutkijat Milla Määttä ja Jukka Kortelainen. Tekijänoikeussääntelyn taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset (ESCIA-kehikon pilotointi ja testaus) Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) on käynnissä hanke, jossa määritellään suuntaviivoja tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. ESCIA-kehikkoa testataan WIPOn sihteeristön pyynnöstä Suomessa. Vuonna 2014 toteutettiin kehikon esipilotointi Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Pilottitutkimuksen teemaksi valikoitui tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset. 6

7 Syksyllä 2014 toteutettiin hankkeen tiedonkeruuvaihe tekemällä taustakartoitus sekä järjestämällä marraskuussa kahden ryhmäkeskustelun sarja. Esipilotin raportti valmistui alkuvuodesta 2015, ja raportoinnista vastasi Jari Muikku (Digital Media Finland). Hanketta koordinoi projektipäällikkö Tiina Kautio. Taustakartoituksen toteutti ja ryhmäkeskustelujen sihteerinä toimi projektitutkija Jukka Kortelainen. Kuraattorien rooli nykytaidetuotannossa Hankkeessa tarkastellaan itsenäisten kuraattorien nousua suomalaiselle taidekentälle ja heidän rooliaan nykytaiteen tuotannossa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin tutkimuskirjallisuuden läpikäyntiä sekä empiirisen aineiston keruuta ja analyysia. Raportti julkaistaan artikkelina syksyn 2015 aikana Taidehistorian seuran Tahiti-verkkolehdessä. Tutkimusta tekee Sari Karttunen. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyö ja laadunparannustoimenpiteet Hankkeessa tutkittiin taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön tavoitteita, muotoja, kohderyhmiä, laajuutta ja tuloksellisuutta. Yleisötyön vaikutusta valtionosuutta saavien laitosten käyntimääriin tutkittiin tilastollisin menetelmin. Tutkimuksen toteuttivat Hilppa Sorjonen ja Jani-Petri Laamanen (Tampereen yliopisto). Lisäksi Hilppa Sorjonen tutki yleisötyön tarjonnan määrällistä kehitystä valtionosuutta saavissa teattereissa, orkestereissa ja museoissa. Aineistona näissä tutkimuksissa olivat laitosten toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedot vuosilta sekä verkkosivut syksyllä Tapaustutkimuksessa, jonka toteutti Outi Sivonen, kerättiin aineisto seitsemästä laitoksesta yleisötyöntekijää haastattelemalla, ja siinä kuvattiin mm. yleisötyön uusimpia muotoja. Yleisötyötutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2015 Cuporen verkkojulkaisusarjassa. Selvitys laadun kehittämisen vaikutuksesta taide- ja kulttuurilaitosten kävijämäärään ja lipputuloihin Valtionosuutta saavien taide- ja kulttuurilaitosten laadunparannustoimenpiteiden vaikuttavuutta tutkittiin tilastollisin menetelmin laitosten johdolta vuosina kerätyn lomakekyselyaineiston ja vuosien tilinpäätöstietojen avulla. Selvityksen tekivät Cuporen erikoistutkija Hilppa Sorjonen ja Jani-Petri Laamanen Tampereen yliopistosta. Tulokset raportoidaan esiselvitystyyppisenä sisäisenä työpaperina vuonna Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kulttuuritapahtumien vaikutuksia ja vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta sekä analysoitiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen elokuvasäätiön tapahtuma-avustusten kehitystä ja käytäntöjä 2000-luvulla. Raportti selvityksen tästä vaiheesta julkaistaan maaliskuussa Hankkeen toisessa vaiheessa laaditaan kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittisesta merkityksestä artikkelikokoelma, jossa on mukana myös Cuporen ulkopuolisia kirjoittajia. Se ilmestyy vuodenvaihteessa Hankkeen tutkijana toimii Kaisa Herranen. 7

8 Julkisessa haussa olevat kulttuurialan valtionavustukset Hankkeessa tarkasteltiin kulttuurialan valtionavustuksia siitä näkökulmasta, kuinka toiminnan strategisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa. Perimmäisenä kysymyksenä oli, saako opetusja kulttuuriministeriö valtionavustustoimintansa kautta toteutettua kulttuuripolitiikalle asetettuja tavoitteita. Taide- ja kulttuuripolitiikan osasto tilasi selvityksen taustamateriaaliksi työ ryhmälle, joka pohti koko ministeriön valtionavustustoimintaa. Tiukan aikataulun vuoksi hankkeessa keskityttiin osaston omiin avustuskäytäntöihin. Hankkeessa analysoitiin ministeriössä laadittuja valtionavustusten hakuilmoituksia ja ohjeita sekä hakijoiden sinne toimittamaa aineistoa, lähinnä avustushakemuksia ja avustuksen käytöstä tehtyjä selvityksiä liitteineen. Hankkeen raportti toimitettiin ministeriöön marraskuussa Raportin laativat Sari Karttunen, Riina Kontkanen ja Pasi Saukkonen, ja hankkeessa työskenteli myös Kaisa Herranen. Taiteen ja kulttuurin kolmas sektori Cuporessa on valmisteltu kokoomateosta taiteen ja kulttuurin kolmannesta sektorista ja sen muuttumisesta. Työ jatkui vuonna 2014 siten, että Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen laativat suomalaisista kulttuuriosuuskunnista selvityksen, joka julkaistiin Cuporen verkkojulkaisusarjassa. Taija Roiha selvitti puolestaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuritoimintaa. Vilja Ruokolainen ja Anu Oinaala laativat taiteen ja kulttuurin vapaita kenttiä koskevasta selvityksestään artikkelimuotoisen ja sisällöltään päivitetyn tekstin. Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen viimeistelivät taiteen ja kulttuurin kolmatta sektoria koskevan artikkelinsa vuonna 2015 ilmestyneeseen Taiteen ja kulttuurin kentät -teokseen. Kokoomateos ilmestyi vuonna Osallisuus, osallistuminen ja osallistumattomuus taiteessa ja kulttuurissa Cuporessa selvitettiin vuonna 2014 osallistumista, osallisuutta sekä osallistumattomuutta taiteen ja kulttuurin kentällä analysoimalla kyseisten käsitteiden merkityksiä tutkimuksissa ja hallinnon asiakirjoissa, kartoittamalla kulttuuriin osallistumisen paikkaa kulttuuripolitiikassa sekä osallisuutta ja osallistumista koskevaa tietopohjaa. Tutkijana hankkeessa toimi Jutta Virolainen. Aiheesta laadittiin loppuraportti, joka julkaistaan Cuporen verkkojulkaisusarjassa vuoden 2015 alkupuolella. Kuntien kulttuuritoiminta ja sen kustannukset Cupore on toteuttanut yhdessä Suomen Kuntaliiton ja suurimpien kaupunkien kanssa kyseisten kuntien kulttuuritoiminnan ja sen kustannusten selvityksiä kolmen vuoden välein. Järjestyksessä kolmas tiedonkeruu ja analyysi toteutettiin vuonna 2014, jolloin hankkeeseen osallistui 24 kaupunkia. Tutkijoina hankkeessa toimivat Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen, joiden laatima selvitys julkaistiin Cuporen ja Suomen Kuntaliiton yhteisjulkaisuna marraskuussa Suomen ulkomailla olevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä Svenska kulturfondenin harjoittelijat ja harjoittelu Cupore aloitti kesällä 2014 selvityksen Suomen ulkomailla olevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä Svenska kulturfondenin harjoittelijoista ja harjoittelusta sekä harjoittelun merkityksestä sekä harjoittelijoille että harjoitteluorganisaatioille. Selvityksen rahoittajia ovat Suomen kulttuuri- ja 8

9 tiedeinstituutit ry sekä Svenska kulturfonden. Tutkijoina hankkeessa ovat olleet Kerttu Raittila, Riina Kontkanen ja Pasi Saukkonen. Selvitys päättyy vuoden 2015 alussa, jolloin sen tuloksena syntyvät suomen- ja ruotsinkieliset raportit toimitetaan selvityksen toimeksiantajille. Aineetonta kulttuuriperintöä koskevan Unescon yleissopimuksen toimeenpano Cupore sai toukokuussa 2014 Museovirastolta yhden vuoden toimeksiannon yhteistyöstä aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Cuporen tehtävänä oli tehdä selvitys sopimuksen toteuttamisesta eräissä verrokkimaissa sekä hankeen loppuraportin ja julkaisun laatiminen. Verokkiselvitys ilmestyi syksyllä 2014 Cuporen julkaisusarjassa ja loppuraportti luovutetaan Museovirastolle maaliskuussa Koko projektin julkaisu ilmestyy Cuporen julkaisusarjassa keväällä Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet Leena Marsio, Anna Kanerva ja Ritva Mitchell. Euroopan unioni kulttuurihankkeiden rahoittajana Cupore toteutti vuonna 2014 opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamien taide-ja kulttuurihankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta koko rakennerahastokaudella Selvitys julkaistiin Cuporen verkkojulkaisuna syksyllä Hankkeen tutkijoina toimivat Olli Jakonen ja Ritva Mitchell. Hanke sai jatkoa ja Cupore toteutti syksyllä lisäselvityksen EU:n maaseuturahastojen rahoittamista kulttuurihankkeista kaudella Selvitys luovutettiin OKM:lle tammikuussa Selvityksen tekijänä toimi Olli Jakonen. Suomalaisen kulttuuripolitiikan kehitys ja nykytilanne Suomen Kulttuurirahasto tilasi vuonna 2013 Cuporelta selvityksen suomalaisen kulttuuripolitiikan ja sen rahoitusinstrumenttien historiallisesta kehityksestä viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta. Selvityksen laati Pasi Saukkonen avustajanaan korkeakouluharjoittelija Outi Sivonen. Selvitys jatkui vuonna 2014 vertailemalla Suomen kulttuuripolitiikan kehitystä Ruotsiin ja Alankomaihin. Loppuraportti julkaistiin Cuporen verkkojulkaisusarjassa syyskuussa Koneen Säätiön suunnattujen hakujen toteutus, tulokset ja vaikuttavuus Cuporessa on tehty Koneen Säätiön toimeksiannosta kahta erillistä, mutta toisiinsa kytkeytyvää selvitystä säätiön suunnattujen hakujen toteutuksesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Selvityksen kohteena olevat haut käsittelevät ihmistieteiden ja evoluutionäkökulman yhdistämistä (haku toteutettu vuonna 2008) ja monikielisyyttä ja taidetta (haku toteutettu vuonna 2013). Hankkeessa ovat toimineet tutkijoina Sirkku Latomaa, Vaida Sriebaliute-Norho ja Pasi Saukkonen. Hanke jatkuu vuonna

10 4 Muu asiantuntijatyö Cupore osallistuu henkilökunnan välityksellä kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtäviin monilla eri tavoilla. Työntekijät ovat olleet jäseninä alan asiantuntijaelimissä ja työryhmissä kuten Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnassa, Tilastokeskuksen kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmässä, Helsingin kaupungin kulttuuritoimen selvitysryhmässä sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vaikuttavuusoppaan laatimisen työryhmässä. He ovat myös pitäneet luentoja ja esitelmiä erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa sekä puhe- tai keskustelutilaisuuksissa. Näistä mainittakoon kulttuuripolitiikan alan kansainvälinen ICCPR-konferenssi, kulttuurin taloustieteen kansainvälinen konferenssi, kotimaiset kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät sekä OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston strategiaseminaari ja OKM:n hallinnonalan tulevaisuuskatsaustyön seminaari. Cuporelaisia on myös haastateltu tiedotusvälineissä ja he ovat osallistuneet paneelikeskusteluihin eri foorumeilla, kuten IHME-Nykytaidefestivaalissa ja Porin Suomi-Areenalla. Lisäksi Cuporen henkilökuntaan kuuluvilla on monia luottamustehtäviä kulttuurin, kulttuuripolitiikan ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen aloilla, esimerkiksi Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seurassa ja Nordisk Kulturpolitisk Tidskriftissä. (Ks. liite 1). 5 Kansainvälinen yhteistyö ja muu toiminta Cupore on osaomistaja Europäisch Institut für Vergleichende Kulturforschungissa (ERICarts). ERICarts ylläpitää yhdessä Euroopan neuvoston kanssa kulttuuripoliittista tietojärjestelmää (Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe), jonka päivittämiseen Cupore osallistuu. Compendium luotiin vuonna 1999 Euroopan neuvoston aloitteesta ja rahoituksella, ja sen ylläpitämä portaali sisältää kaikkiaan 42 maan kulttuuripolitiikan profiilit sekä muita kulttuuripoliittisesti relevantteja tietoja. Anna Kanerva ja Ritva Mitchell osallistuivat Compendium-verkoston vuosikokoukseen teemana Indicators for Culture and Democracy Brysselissä joulukuussa Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift on kulttuuripolitiikan alan pohjoismainen tieteellinen aikakauskirja, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa verkkojulkaisuna. Vuoden 2014 alusta lähtien lehteä on julkaissut konsortio, jossa on yhdeksän partneria neljästä Pohjoismaasta. Suomesta konsortioon osallistuu Cuporen lisäksi Jyväskylän yliopisto. Cuporea hyödynnettiin asiantuntijana pohjoismaisessa selvityksessä, jonka tavoitteena oli löytää edellytykset kehittää kulttuurialan tilastointia koskevaa yhteispohjoismaista tietoperustaa. Ulla Carlssonin ja Christian S. Nissenin laatima loppuraportti julkaistiin joulukuussa Pasi Sauk- 10

11 konen osallistui Tukholmassa marraskuussa pidettyyn hankkeen loppuseminaariin. Saukkonen osallistui myös Kulturkontakt Nordin Tukholmassa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta järjestämään taiteen ja kulttuurin vaikuttavuutta käsitelleeseen seminaariin. Anna Kanerva osallistui Suomen delegaation jäsenenä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun tähtäävän sopimuksen hallitusten väliseen konferenssiin Pariisissa marraskuussa Cuporessa kävi 16. lokakuuta vierailulla neljän hengen delegaatio Liettuan kulttuuriministeriöstä, strategisesta suunnittelusta ja seurannasta vastaavalta osastolta. Heitä kiinnosti etenkin Cuporen toiminta kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin ja indikaattorien kehittämisen alueella. 6 Kirjasto ja tietopalvelukeskus Cuporen vuonna 2014 tapahtuneen muuton Kaapelitehtaalta Vuorikadulle yhteydessä säätiö vastaanotti lahjoituksena Taiteen keskustoimikunnan ylläpitämän Kulttuuripolitiikan kirjaston kokoelman. Kokoelma toimii perustana Cuporen kirjasto- ja tietopalvelukeskukselle, jota kehitettiin vuoden 2014 aikana. Kirjastoon tilataan alan ulkomaisia ja kotimaisia aikakausjulkaisuja. Vuonna 2014 Emmi Martin inventoi kirjaston kokoelman, jossa on poistojen ja tarkistusten jälkeen noin 4500 nidettä. Luettelosta poistettiin kokoelmasta puuttuvat niteet ja siihen liitettiin muuton jälkeen kirjastoon hankitut tai lahjoitetut teokset sekä luettelosta muuten puuttuneet niteet. Kokoelma on nyt kokonaisuudessaan luetteloitu ja luokitettu Arsca-tietokantaan ja käsitelty kirjastokuntoon. Ratkaisemattomien tila- ja henkilöstökysymysten vuoksi sitä ei ole kuitenkaan vielä avattu yleisölle. Lainaaminen tapahtuu tällä hetkellä kuittimenetelmällä. Cuporen kokoushuoneeseen on järjestetty erillinen käsikirjasto tutkimuskeskuksen henkilökuntaa varten. 11

12 7 Julkaisutoiminta Cuporen painetut ja verkkojulkaisut Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 22. Pasi Saukkonen Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys. Cuporen verkkojulkaisuja 23. Leena Marsio Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa. Cuporen verkkojulkaisuja 24. Olli Jakonen ja Ritva Mitchell Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella Cuporen verkkojulkaisuja 25. Vuonna 2014 julkaistiin tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa seuraavat pilottitutkimusraportit: Research on copyright-related topics; Copyright-related research and study programs in universities and research institutes; Unauthorized use of copyrighted works in physical form; Development of digital business models and income based on digital distribution; Copyright law; Copyright policy; Public consultation on law proposals ; The use of impact assessment and research in policy development; Volume of domestic production of copyrighted products and services; Volume of exported and imported copyrighted products and services; Markets for copyrighted products and services; Individual exercise of rights; Availability of alternative dispute resolution mechanisms; Use of alternative resolution mechanisms for solving copyright disputes. Nämä julkaisut löytyvät hankkeen verkkosivuilta (http://www.cupore.fi/ tekijanoikeus.php). Cuporen yhteistyöjulkaisut Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna Helsinki: Cupore ja Suomen Kuntaliitto. 12

13 Julkaisemattomat tutkimus- tai selvitysraportit Sari Karttunen, Riina Kontkanen ja Pasi Saukkonen Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät valtionavustukset. Selvitys avustustoiminnasta strategisuuden ja vaikuttavuuden lisäämisen näkökulmasta. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettu julkaisematon raportti. Taija Roiha Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuritoiminta. Julkaisematon hankeraportti. Minna Ruusuvirta Kulttuuri kaupunkien hyvinvointikertomuksissa. Suomen Kuntaliitolle toimitettu julkaisematon työpaperi. Henkilökunnan muu julkaisutoiminta Tieteelliset julkaisut Sari Karttunen The multiple roles of curators in the production of contemporary art. Teoksessa Cultural Entrepreneurship Conference (CEC) Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisu, Sarja A48:2014. Sari Karttunen ja Raine Koskimaa Mia Muurimäki: Nykytaiteen politiikka museokontekstissa (Contemporary Art and Politics in the Museum Context) (PhD Review). Nordisk Museologi 2/2014. Artikkelit tieteellisissä konferenssijulkaisuissa Jani-Petri Laamanen ja Hilppa Sorjonen Audience development as a determinant of the demand for arts and cultural products. Preliminary results. Proceedings of ACEI 2014, The 18th International Conference on Cultural Economics , University of Quebec in Montreal (UQAM), Kanada. ACEI2014.html. Minna Ruusuvirta Marketization in the Cultural Third Sector: A Theoretical Perspective. Proceedings of ICCPR 2014, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, , Hildesheim, Saksa. 13

14 Hilppa Sorjonen Co-creation and other types of audience development in arts and cultural organizations. Proceedings of ICCPR 2014, The 8th International Conference on Cultural Policy Research , University of Hildesheim, Saksa. de/wp-content/uploads/papers/paper_sessions/149paper_long.pdf. Jutta Virolainen Reconceptualizing cultural participation in Finland. Analysis of the participatory turn in cultural policy. Proceedings of International Superdemocracy conference 2014: Assessing the Participatory Turn and New Democracy Tieteiden talo, Helsinki. Yleistajuiset julkaisut Kaisa Herranen ja Sari Karttunen Parantaako valtion tapahtumatuki kulttuurin alueellista saatavuutta? Tieto&trendit 3 4/2014. Sari Karttunen Mikä mättää mittareissa? Kulttuurintutkimuksen seuran kolumni Sari Karttunen Kulttuuripolitiikan sektoritutkimusta II: Festarikesä. Kulttuurintutkimuksen seuran kolumni Sari Karttunen Itsemittauksen imu. Kulttuurintutkimuksen seuran kolumni Sirkku Latomaa Minna Canthia kahdella kielellä. Aikalainen 19 (16). Sirkku Latomaa Kielitilasto ja kielellisen moninaisuuden näkymättömyys. Kieliviesti 3/2014. Pasi Saukkonen Nationalismista monikulttuurisuuden tunnustamiseen etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tilastointi. Hyvinvointikatsaus 2/2014. Pasi Saukkonen, Liisa Suvikumpu ja Liisa Tikka Vaikuttava säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Helsinki: Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta. Jutta Virolainen Kulttuuri vientituotteena. Kulttuuriviennin merkitykset ja tavoitteet opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmateksteissä 2000-luvun alussa. Mankki, Laura & Vesikko, Antti (toim.) Jokapäiväinen valtamme. Kielen ja ajan politologiaa. Vai pelkkää retoriikkaa? 12, YFI julkaisuja, Jyväskylän yliopisto. 14

15 8 Kokoukset ja seminaarit Cuporen osallistumista, osallisuutta ja osallistumattomuutta käsitelleen tutkimushankkeen yhteydessä järjestettiin kolme tapaamista, joihin kutsuttiin aihepiiriin perehtyneitä tai siitä tutkimusta ja selvitystä tekeviä tahoja. Tapaamisissa kuultuja asiantuntijoita olivat dosentti Arto Tiihonen, Tommi Laitio (Nuorisoasiainkeskus, Helsinki), Jaani Lahtinen (Gispositio Oy), Timo Cantell (Helsingin kaupungin tietokeskus), Katri Aarnivaara (EVIVA-toimintaohjelma, Turku), Reetta Sariola (Kulttuurikeskus, Helsinki) sekä Tarja Rautiainen-Keskustalo (Tampereen yliopisto). Tapaamisista rakentui jatkuvasti laajeneva verkosto, joka jatkaa kokoontumisia myös vuonna Cupore järjesti yhdessä Museoviraston kanssa useita Unescon aineetonta kulttuuriperintöä koskevan sopimuksen toimeenpanoa koskevia kuulemistilaisuuksia sekä seminaarin. Cupore osallistui yhteistyökumppanina Helsingin kaupungintalolla pidettyyn Suomen Taidepoliittiseen Tapahtumaan, joka pääjärjestäjiä olivat Baltic Circle festivaali ja Checkpoint Helsinki. 9 Viestintä Tutkimuskeskuksen julkaisutoiminnan sekä henkilökunnan muun julkaisemisen ja julkisen esiintymisen lisäksi Cupore viestii toiminnastaan etenkin kotisivujensa välityksellä. Vuoden 2014 aikana Cuporen verkkosivuilla vierailtiin kertaa. Vierailujen kuukausittainen keskiarvo oli Ladatuimpia tiedostoja olivat esimerkiksi Leena Marsion selvitys Unescon aineetonta kulttuuriperintöä koskevan yleissopimuksen toimeenpanosta verrokkimaissa (2014), Olli Jakosen ja Ritva Mitchellin selvitys Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamista kulttuurihankkeista (2014), Anita Kankaan ja Vilja Ruokolaisen tutkimus kuntien kulttuuripalveluista (2012) sekä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arvioinnin metodologiaopasluonnos (ensimmäinen versio 2012). Cupore sai runsaasti julkisuutta eri medioissa 24 kaupungin kulttuuritoiminnan kustannusten tiedonkeruuhankkeen raportin julkaisun yhteydessä. Selvityksen tulokset uutisoitiin kaikissa suurimmissa valtakunnallisissa viestimissä sekä useimmissa alueellisissa lehdissä. Myös Pasi Saukkosen suomalaisen kulttuuripolitiikan kehitystä käsittelevä raportti Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi sai huomiota tiedotusvälineissä. Cupore aloitti kehittämistyön sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantamiseksi vuonna 2014 osana strategian valmistelutyötä. Kehittäminen jatkuu vuonna

16 Liite 1 Tietoja henkilökunnan muusta toiminnasta Jäsenyydet asiantuntijaelimissä sekä ohjaus- tai työryhmissä Sari Karttunen. European Sociological Association, Research Network for the Sociology of the Arts (RN2), hallituksen jäsen. Sari Karttunen. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jäsen. Sari Karttunen. Tilastokeskuksen asettama kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmä, jäsen. Sari Karttunen. OKM:n kulttuurimatkailun indikaattorit -hanke, ohjausryhmän jäsen. Sari Karttunen. Osallistuminen Cuporen edustajana kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanotyöhön liittyvään työpajaan, jonka teemana oli Tutkimus, tieto ja taito. Ympäristöministeriö Pasi Saukkonen. ESF-rahoitteisen RECODE-hankkeen (Responding to Complex Diversity in Europe and Canada) ohjausryhmän jäsen Suomen Akatemian edustajana. Ritva Mitchell. Kulttuuria kaikille järjestön pilotointihanke Kulttuuripassi, ohjausryhmän jäsen. Ritva Mitchell. ENCATC:n (European Network of Cultural Administration Training Centres) julkaiseman Journal of Cultural Management and Policy toimitusneuvosto, jäsen. Ritva Mitchell. IFACCAn (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies) ylläpitämän World CP:n (International Database of Cultural Policies) kansainvälinen työryhmä, jäsen. Pasi Saukkonen. Helsingin kaupungin kulttuuritoimen selvitysryhmä, jäsen. Pasi Saukkonen. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vaikuttavuusoppaan laatimisen työryhmä, jäsen. 16

17 Luottamustehtävät Sari Karttunen. Kulttuurintutkimuksen seura ry, hallituksen varajäsen. Sari Karttunen. Helsingin tutkijanaiset ry, hallituksen varajäsen. Sari Karttunen. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry, julkaisutyöryhmän jäsen. Sari Karttunen. Ympäristötaiteen säätiön valtuuskunta, varajäsen. Ritva Mitchell. Europäisch Institut für Vergleichende Kulturforschungissa (ERICarts), hallituksen puheenjohtaja. Ritva Mitchell. European Association of Cultural Researchers (ECURES), hallituksen varapuheenjohtaja. Pasi Saukkonen. Suomen tietokirjailijat ry. Hallituksen jäsen. Pasi Saukkonen. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry. Hallituksen jäsen. Pasi Saukkonen. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto ry. Hallituksen jäsen. Pasi Saukkonen. Suomen Benelux-instituutin säätiö. Hallituksen varajäsen. Hilppa Sorjonen. Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys ry. Hallituksen jäsen. Jutta Virolainen. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry. Sihteeri ja taloudenhoitaja. Tieteellisten konferenssien, seminaarien tai työryhmien järjestäminen Sari Karttunen ja Pauli Rautiainen. Työryhmän organisointi ja puheenjohtajuus. Taiteilijat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena -työryhmä. Sosiologipäivät, , Lapin yliopisto, Rovaniemi. Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen. Työryhmän organisointi ja puheenjohtajuus. Kulttuuri, kansalaisyhteiskunta ja kolmas sektori -työryhmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät: Kulttuuripolitiikan moninaisuus nyky-yhteiskunnassa , Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 17

18 Jutta Virolainen. Puheenjohtaja, Kulttuuritoiminta ja osallistuminen -työryhmä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät: Kulttuuripolitiikan moninaisuus nyky-yhteiskunnassa , Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. Toimitusneuvoston jäsenyys tai refereenä toimiminen Sari Karttunen. Refereelausunto artikkelista. Kulttuurintutkimus. Sari Karttunen. Refereelausunto artikkelista. Irish Journal of Arts Management and Cultural Policy. Sirkku Latomaa. Refereelausunto artikkelista. Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Pasi Saukkonen. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. Toimitusneuvoston jäsen. Pasi Saukkonen. Refereelausunto artikkelista. Journal of Ethnic and Migration Studies. Pasi Saukkonen. Refereelausunto kirjasta. Svenska Litteratursällskapet. Trond Trosterud ja Sirkku Latomaa Refereelausunto artikkelista. Grönlandsk kultur- og samfundsforskning. Esitelmät tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa Sari Karttunen. How to Model the Visual Art Production Cycle Today? Työryhmäesitelmä, Euroopan sosiologiyhdistyksen taidesosiologian jaoston konferenssi, , Cluj- Napoca, Romania. Sari Karttunen. Sosiaalisen taiteen tuotanto. Työryhmäesitelmä, Työelämän tutkimuksen päivät , Tampere. Sari Karttunen ja Riina Kontkanen. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset taiteeseen ja kulttuuriin selvitys avustamisprosesseista sekä avustusten strategisuudesta ja vaikuttavuudesta. Työryhmäesitelmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, , Joensuu. Hilppa Sorjonen. Audience development as a determinant of the demand for arts and cultural products. Preliminary results. Työryhmäesitelmä, The 18th International Conference on Cultural Economics , University of Quebec in Montreal (UQAM), Kanada. 18

19 Hilppa Sorjonen. Co-creation and other types of audience development in arts and cultural organizations. Työryhmäesitelmä, ICCPR 2014, The 8th International Conference on Cultural Policy Research , University of Hildesheim, Saksa. Hilppa Sorjonen. Audience Development and Participation in Developing Arts Institutions in Finland. Short input of the semi-plenary session Cultural Policy and Participation of the ICCPR 2014 The 8th International Conference on Cultural Policy Research , University of Hildesheim, Saksa. Jutta Virolainen. Osallistuminen, osallisuus ja osallistumattomuus taiteen ja kulttuurin kentällä. Työryhmäesitelmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. Jutta Virolainen. Näkökulmia osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen taiteen ja kulttuurin kentällä. Työryhmäesitelmä, Sosiaalipolitiikan päivät Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. Jutta Virolainen. Reconceptualizing cultural participation in Finland. Analysis of the participatory turn in cultural policy. Assessing the Participatory Turn and New Democracy. Työryhmä esitelmä, International Superdemocracy conference Tieteiden talo, Helsinki. Opetus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja vastaava toiminta Sari Karttunen. Cultural Policy & Artists. Luento General Master s Degree Programme in Art Theory, Criticism and Management -ohjelman Art Policy -kurssilla Helsingin yliopisto, Teatteritiede. Sari Karttunen. Kuinka nykytaidetta tehdään? Pohdintaa tuotannon rakenteista, toimijarooleista sekä tuotteiden luonteesta. Luento Taiteilijuus murroksessa -kurssilla Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Sari Karttunen. Kolme luentokertaa Taideyliopiston työelämävalmiudet -opintokokonaisuuden osiosta Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa 18.9., ja Taideyliopisto. Sari Karttunen. The changing identity and role of artist in society some thoughts based on statistics and questionnaire responses from art graduates. Luento Future of Art -kurssilla Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. 19

20 Sari Karttunen. Luento Cuporessa meneillä olevista hankkeista sekä omasta tutkimustyöstä Cultural Policy -maisteriseminaarissa Jyväskylän yliopisto, Kulttuuripolitiikka. Sari Karttunen. Jing Yangin väitöskirjan esitarkastus, Benefit-oriented Socially Engaged Art: the Expansion of Art into Social Work, Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Sari Karttunen. Emilia Elfvingin kandidaatin työ tarkastus, Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmassa opiskelleiden sijoittuminen työelämään, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos, Valokuvataiteen koulutusohjelma. Jukka Kortelainen. Luento Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opiskelijoille otsikolla Tekijyys, tekijänoikeus ja sääntelymekanismit , Jyväskylän yliopisto. Ritva Mitchell. International Cultural Policies. Luento Master s Degree Programme in Cultural Policy ja Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma , Jyväskylän yliopisto. Pasi Saukkonen. Dosenttilausunto koskien Minna Lammin pätevyyttä yleisen valtio-opin dosentiksi. Helsingin yliopisto. Pasi Saukkonen. Cultural policy and cultural diversity: progress and stagnation? Luento General Master s Degree Programme in Art Theory, Criticism and Management -ohjelman Art Policy -kurssilla , Helsinki. Hilppa Sorjonen. Cultural policies and economic arguments. Luento General Master s Degree Programme in Art Theory, Criticism and Management -ohjelman Art Policy kurssilla , Helsingin yliopisto, Teatteritiede. Muut luennot, puheet tai esitelmät Kaisa Herranen ja Sari Karttunen. Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset. Oulun kaupungin Elämyksellinen kaupunki -kaupunkikulttuuriseminaari , Oulu. Anna Kanerva. Suomalaisen aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Museoviraston Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen seminaari , Helsinki. Sari Karttunen. Vapaa-aikatutkimus kulttuuripoliittisen tiedon lähteenä. Seminaari vapaa-aikatutkimuksen tulevaisuudesta. Tilastokeskus , Helsinki. 20

cuporen strategia 2015 2020

cuporen strategia 2015 2020 cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore cuporen strategia 2015 2020 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia. Pori kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusmahdollisuuksia Pori 12.12.2017 kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, Opetus- ja kulttuuriministeriö Creative Industries Finland/Sanna Peurakoski Taustaa ja tilastoja

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2018 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017

OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 OKM:n ja TEM:n ohjeistus vuodelle 2017 Kaakkois-Suomen luovien alojen kehittämisverkoston kokous 3/2016 ja 1/2017 Aineeton tuotanto ja luova talous Ohjaus tapahtuu työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus-

Lisätiedot

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA

TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA TAITEESTA JA KULTTUURISTA TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA Arttu Haapalainen Taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija 2015 2017 Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaan aluetoimipiste TAIDE JA HYVINVOINTI Jo Antiikin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 1. Yleistä seurasta Hallinnon Tutkimuksen Seura ry. on tieteellinen yhdistys, jonka tarkoitus on edistää hallinnon tutkimusta Suomessa ja osallistua alan kansainväliseen

Lisätiedot

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi

Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Hallituksen kärkihanke: Prosenttitaiteen periaatteen laajentamista taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi Projektipäällikkö Jutta Virolainen Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore Lapsille ja nuorille

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia

PROFESSORILUENTO. Professori Leila Koivunen. Humanistinen tiedekunta. Yleinen historia PROFESSORILUENTO Professori Leila Koivunen Yleinen historia Humanistinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Leila Koivunen pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit

Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit 1 Unescon yleissopimus aineettoman kulttuuriperinnön suojelussa - prosessi Suomessa ja kansainväliset esimerkit Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori Carina Jaatinen, kehittämisjohtaja

Lisätiedot

Ajankohtaista ministeriöstä

Ajankohtaista ministeriöstä Ajankohtaista ministeriöstä Maakuntamuseoiden, aluetaidemuseoiden ja valtakunnallisten erikoismuseoiden johtajien tapaaminen 18.3.2015 Mirva Mattila Esityksen sisältö Kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston

Lisätiedot

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen

Tutkimusjohtaja ja projektipäällikkö Katri Halonen LIITE MAKSATUSHAKEMUKSEEN TIIVISTELMÄ MAKSATUSKAUDEN TOIMINNASTA Projektin nimi: Tuottaja2020 Projektikoodi: s10947 Hallinnoija: Metropolia Ammattikorkeakoulu Maksatuskausi: 1.9.- 31.12.2011 Tutkimusjohtaja

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t).

Vastuutahot/henkilö: Jokaisen toiminnon kohdalla määritellään kyseisestä toiminnosta vastaava(t) henkilö(t) tai taho(t). OULUN YLIOPISTON LAATUTYÖN PILOTTI, BIOLOGIAN LAITOS (BILPO) TUTKIMUSTOIMINNON KUVAUS (MATRIISI) Laitoksen perustehtävien opetuksen ja tutkimuksen kuvaamiseen tarkoitettu matriisi on työväline laitoksen

Lisätiedot

Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi. Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015

Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi. Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015 Turun yliopiston tieteellisen toiminnan kokonaisarviointi Pirkko Mäenpää Elise Johansson 16.10.2015 Projektipäällikkö palkattu kesällä 2014 Ohjausryhmänä TY:n tutkimusneuvosto Mitä tavoitellaan Itsearviointi

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla

Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hanketreffit Kulttuuri ja hyvinvointi Ajankohtaisia kehittämishankkeita ja poliittisia linjauksia valtakunnan tasolla Hämeenlinna 22.5.2014 ja Oulu 27.5.2014 Maaseudun elämänlaatuverkosto Heli Talvitie,

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia

Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa - selvityksen tuloksia Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, 19.3.2010 Linda Hart, MA, E.MA Projektitutkija/Sukupuoli ja valta Pohjoismaissa Tutkija, Sosiaalitieteiden laitos,

Lisätiedot

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen

Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Innovatiiviset viestintäratkaisut avain metropolibrändin kehittämiseen Teemat vuonna 2010 Millaisena metropolialue näyttäytyy kansainvälisten opiskelijoiden ja huippujen silmin? Vastaako metropolialueen

Lisätiedot

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi

Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Kulttuurilaitosten vaikuttavuuden arviointi Museojohtajien kesäpäivät 26.8.2010 14.9.2010 Pasi Saukkonen 1 Arviointiyhteiskunta Siirtyminen keskitetyn vallan ja vastuun normatiivisesta, hyvän elämän ja

Lisätiedot

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa

Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Tutkimuksen tuottavuuden kehitys Suomen yliopistoissa Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan sektoritutkimuksen tutkijatapaaminen Opetusministeriö, Helsinki Esitelmä tiedepolitiikka -työryhmässä Hankkeen tutkimusjohtaja:

Lisätiedot

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland

Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma. Finland Finland Toimintasuunnitelma 2012 1 (6) Toimintasuunnitelma Finland 2012 Finland Toimintasuunnitelma 2012 2 (6) Sisällysluettelo 1 Yhdistyksen tehtävä... 3 1.1 Yhdistyksen tarkoitus... 3 1.2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Itämeristrategian rahoitus

Itämeristrategian rahoitus Itämeristrategian rahoitus Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Petri Haapalainen, TEM petri.haapalainen@tem.fi Keskeisiä lähtökohtia, kysymyksiä ja haasteita Lähtökohtia

Lisätiedot

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus

Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Suomalaiset lehdet ja avoimen julkaisemisen rahoitus Julkaisujen avoimuus -työryhmä, 18.9.2014 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Raportti ministeriölle Avoin saatavuus -työryhmän suositukset (marraskuu

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat opas julkaistiin kokemuksia jalkautuksesta Vesihuolto 2014 3.6.2014, Helsinki Projekti-insinööri Henna Luukkonen Suomen Kuntaliitto Vesiosuuskunnat,

Lisätiedot

Tieteen tila hankkeen valmistelu

Tieteen tila hankkeen valmistelu Tieteen tila 2014 -hankkeen valmistelu KOTA-päivät 20.8.2013 Anu Nuutinen Johtava tiedeasiantuntija 1 www.aka.fi/tieteentila2012 Tieteenaloittainen materiaali sisältää myös tilastoaineistoa sekä bibliometrisiä

Lisätiedot

kulttuurin pohjoismaiset tukiohjelmat

kulttuurin pohjoismaiset tukiohjelmat kulttuurin pohjoismaiset tukiohjelmat kolme tukiohjelmaa KULTTUURI- JA TAIDEOHJELMA Projekti ja kuva: Dansarena Nord POHJOISMAIDEN JA BALTIAN MAIDEN KULTTUURIALAN LIIKKUVUUSOHJELMA NORDBUK TUKIOHJELMA

Lisätiedot

1. Väliaikainen puheenjohtaja Katri Halonen avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

1. Väliaikainen puheenjohtaja Katri Halonen avasi kokouksen klo Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA Tuottaja2020 -projektin ohjausryhmän kokous Aika 28.11.2011 klo 13-15 Paikka Metropolia, Bulevardi 31 (Kollegiosali) Läsnä Katri Halonen (Metropolia) Tanja Juntto (Metropolia) sihteeri Anna-Maria

Lisätiedot

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä

Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Verkkolaskufoorumin ohjausryhmä Aika 22.01. 2010, kello 9:00 16:00 Paikka Finanssialan keskusliitto, Bulevardi 28 Paikalla Martti From TIEKE, pj Ari Pulkkinen Agentit, ohjelmistotalotyöryhmä pj Pirjo Ilola

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho

Taiteen edistämiskeskus. Erityisasiantuntija Henri Terho Taiteen edistämiskeskus Erityisasiantuntija Henri Terho henri.terho@minedu.fi www.taike.fi Taiteen edistämiskeskus Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen asiantuntijavirasto. Tehtävät: Edistää taidetta

Lisätiedot

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa

Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta. Outi Sirniö ja Elina Tuusa Opiskelijavalinnat 2010 Helsingin yliopisto valtiotieteellinen tiedekunta Outi Sirniö ja Elina Tuusa Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2010... 2 Taulukko

Lisätiedot

Suunta tästä eteenpäin

Suunta tästä eteenpäin Suunta tästä eteenpäin Nimi- ja paikkatietopalvelujen seminaari 30.1.2018 Minna Karvonen Opetus- ja kulttuuriministeriö KDK- onnistuimmeko? Arvioinnin tulokset liikennevaloina KDK-hankkeen vaikuttavuus

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämishanke Kulttuurin Kaukametsä Luova talous ja kulttuuri alueiden voimana 31.8.2011, Helsinki Hallitusohjelma Hallitus toteuttaa koko maan laajuisen kuntauudistuksen,

Lisätiedot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN

Lisätiedot

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki)

Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Kotilava Hemvett Rahoituspilotti käyntiin Ajankohtaista julkaisemisesta 13.5.2016 Tieteiden talo (Kirkkokatu 6, Helsinki) Riitta Koikkalainen, tietoasiantuntija Kansalliskirjasto, Kirjastoverkkopalvelut

Lisätiedot

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo

Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen asemaan Suomessa Lotta Vaulo Tänään 13.00 13.10 Avaussanat Lotta Vaulo, toiminnanjohtaja, Sirkuksen tiedotuskeskus Leena Marsio, aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori, Museovirasto 13.10 13.30 Katsaus nykysirkuksen kulttuuripoliittiseen

Lisätiedot

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto

CREATIVE INDUSTRIES FINLAND. Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto CREATIVE INDUSTRIES FINLAND Silja Suntola Luova Suomi, projek>johtaja Aalto yliopisto Luovien alojen valtakunnallinen kehigäjä 1. Tietoa luovista aloista ja taloudesta 2. Yhteiskunnallisen keskustelun

Lisätiedot

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille Hakuinfotilaisuus: Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille 21.9.2017 Ohjelma Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK esittelee lyhyesti TEAS-järjestelmän Opetusneuvos Matti

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

Vierailu Glasgowissa 12.-15.1.2015. Tuomo Alasoini 20.1.2015

Vierailu Glasgowissa 12.-15.1.2015. Tuomo Alasoini 20.1.2015 Vierailu Glasgowissa 12.-15.1.2015 Tuomo Alasoini 20.1.2015 Vierailun konteksti Vierailu toteutui professori Patricia Findlayn pyynnöstä. Hän toimii Strathclyden yliopiston professorina alueella Work and

Lisätiedot

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen

ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ Jyväskylä Helena Kasurinen ELINIKÄISEN OHJAUKSEN YHTEISTYÖRYHMÄ 2010-2013 Jyväskylä 27.1.2011 Helena Kasurinen Elinikäinen ohjaus Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset

Lisätiedot

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla

kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Jyväskylä 4-5.9.2008 Pirjo Immonen-Oikkonen Osaamisen ja sivistyksen asialla Mukana olevat kunnat v. 2008-09 *Espoo Hamina *Helsinki Hämeenlinna Iisalmi

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI

KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI KULTTUURI, TERVEYS JA HYVINVOINTI Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa Voimaa taiteesta -seminaari 27.9.2012 Anu Laukkanen projektitutkija ESITYKSEN RAKENNE I Tutkimusohjelman suunnittelun taustaa II

Lisätiedot

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti

OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014. Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti OHJAUSRYHMÄN 11. KOKOUS MOREENIASSA 18.9.2014 Tampereen rakennuskulttuurin neuvonta- ja koulutuskeskus -projekti ESITYSLISTA Kokouksen avaus Läsnäolijoiden toteaminen Edellisen pöytäkirjan (kokous nro

Lisätiedot

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiina on POP! Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 9.5.2014 Vaskivuoren lukion rehtori Eira Kasper Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki YANZU 言 祖 Kiinan kieltä lukioissa Kansainvälistymisen

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 KOTEL 14-002 26.2.2014 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2014 JA 2015 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa. Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori

ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa. Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ! Unescon sopimuksen toimeenpano Suomessa Leena Marsio / Museovirasto Aineettoman kulttuuriperinnön koordinaattori AINEETON KULTTUURIPERINTÖ "Aineettomalla kulttuuriperinnöllä" tarkoitetaan

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste

Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Lounais-Suomen aluetoimipiste Taiteen edistämiskeskus Aiemmin Taiteen keskustoimikunta (1968 2012) Tehtävänä taiteen edistäminen kansallisesti ja kansainvälisesti Myös kulttuurin

Lisätiedot

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008

ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO. Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 ALUEKESKUSOHJELMAN KULTTUURIVERKOSTO Lappeenranta-Imatran kaupunkiseutu; Työpaja 14.3.2008 Aluekeskusohjelman toteutus Aluekeskusohjelman kansallisesta koordinoinnista vastaa työ- ja elinkeinoministeriöministeriö

Lisätiedot

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita

Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita Osuustoiminnan neuvottelukunta LUT Toukokuu 2013 Ot-yritysten johtaminen professorin toimintaa ja visioita LUT School of Business Päätoimittaja, JCOM iiro.jussila@lut.fi + 358 50 465 9899 LUT-tiimin konteksti

Lisätiedot

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo

Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Maakunnallinen kulttuuriyhteistyö Maria Helo Lähtökohdat Toimijat etäällä toisistaan, maakunnallisen toiminnan lisääminen - ) eri toimijoiden kohtaamisia ja voimavarojen tehokkaampaa yhdistämistä Tahto

Lisätiedot

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta

Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Humanistinen tiedekunta 24.3.2015 Lukuvuoden 2015 2016 työsuunnitelmat YKSITYISKOHTAINEN OHJE SoleTM:n lomakepohja on käytettävissä 30.3.2015. Numerointi vastaa SoleTM:n lomakkeen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustusten informaatioja keskustelutilaisuus OKM 16.10.2017 Erityisasiantuntija Kirsi Väkiparta Taiteen edistämiskeskuksesta Taike on OKM:n alainen taiteen edistämisen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kutsu kuulemaan niitä julkisia esitelmiä, jotka Oulun yliopiston nimitetyt professorit pitävät Linnanmaalla Yliopistokatu 9 (KTK122), 10. toukokuuta 2016 klo 12.15 alkaen.

Lisätiedot

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä

Suomalainen Klubi 26.1.2015. Jukka Heikkilä Suomalainen Klubi 26.1.2015 Jukka Heikkilä 1 Perustettu 18.1.1944 nimellä Sotamuistoyhdistys ry. V. 1949 Sotamuseoseura ry. V. 1957 Sotahistoriallinen Seura ry. > sotahistoriallinen yleisseura Vuonna 2004

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta

Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Ammatillisen koulutuksen laatuverkoston tapaaminen 1-2016, 18.4. Ahlmanin ammattija aikuisopisto Ajankohtaista ammatillisen koulutuksen laadunhallinnasta Opetusneuvos Leena Koski Opetusneuvos Leena Koski

Lisätiedot

Pohjoismainen kulttuuripiste

Pohjoismainen kulttuuripiste Pohjoismainen kulttuuripiste Luomme tilaa pohjoismaiselle kulttuurille Webinaari 16.6.2016 Erityisasiantuntija Laura Norppa, Pohjoismainen kulttuuripiste POHJOISMAINEN KULTTUURIPISTE Virallinen pohjoismainen

Lisätiedot

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa

Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romanitaiteen näkyvyys Taiteen edistämiskeskuksessa Romaniasiain neuvottelukuntien valtakunnalliset neuvottelupäivät 8.-9-9.2015 Mikkeli Eva-Maria Hakola Kehittämispäällikkö Taiteen edistämiskeskus (TAIKE)

Lisätiedot

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016

KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 KOTEL 15-002 13.3.2015 1 (4) KOTELIN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSINA 2015 JA 2016 1 TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on edistää laatua, luotettavuutta ja taloudellisuutta elektroniikan komponenttien,

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.!

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että kokovuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusavustuksia.! HAKUOHJEET 2014 Tiina ja Antti Herlinin säätiön ensimmäinen hakuaika järjestetään 1.-30.11.2014. Säätiö vastaanottaa avustushakemuksia sekä yhteisöiltä että yksityishenkilöiltä. Avustuksia myönnetään säätiön

Lisätiedot

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa)

1. Laitoksen tutkimusstrategia: mitä painotetaan (luettelo, ei yli viisi eri asiaa) Tutkimuksen laadunvarmistus laitostasolla: Itsearviointi Tutkimuksen laadunvarmistukseen ja laadun arviointiin liittyvä kysely on tarkoitettu vastattavaksi perusyksiköittäin (laitokset, osastot / laboratoriot,

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa

Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Monitavoitearvioinnin käytännöt ja työkalut ympäristövaikutusten arvioinnin laadun ja vaikuttavuuden parantamisessa Improving environmental assessment by adopting good practices and tools of multi-criteria

Lisätiedot

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin:

Julkaisufoorumin ohjausryhmä 17.11.2014 LIITE 1. Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: KYSELY YLIOPISTOILLE JULKAISUFOORUMI-LUOKITUKSEN KÄYTÖSTÄ Unifi lähetti 4.9.2015 yliopistojen tutkimuksesta vastaaville rehtoreille seuraavan viestin: Hyvät tutkimuksesta vastaavat rehtorit, Tieteellisten

Lisätiedot

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa?

Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Kulttuuriperintö huomenna Elämystalouden arvokohde vai osallisuus tulevaisuuden rakentamisessa? Professori Katriina Siivonen, Helsingin yliopisto Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen

Lisätiedot

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen tiekartan kuulemistilaisuus 10.2.2015, Tieteiden talo, Helsinki Johtaja Riitta Maijala Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 1 TULA VNP*): Korkeakoulujen

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö

PROFESSORILUENTO. Professori Merja Anis. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta. Sosiaalityö PROFESSORILUENTO Professori Merja Anis Sosiaalityö Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 16.12.2015 Professori Merja Anis pitää professoriluentonsa Educariumin Edu 1 -salissa, Assistentinkatu 5 16. joulukuuta

Lisätiedot

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4

Sisällys. 1 Johdanto... 3. 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 OPISKELIJAVALINNAT RAPORTTI 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Valtiotieteellisen tiedekunnan opiskelijavalinnat vuonna 2012... 4 Taulukko 1. Valtiotieteelliseen tiedekuntaan vuonna 2012 hakeneet, hyväksytyt

Lisätiedot

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund

Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa. Anna Grönlund Globaali vastuu Jyväskylän yliopistossa 12.5.2014 Pitkät perinteet Kohti toimenpideohjelmaa Ohjelman sisältö, toteutus ja seuranta Pitkät perinteet kehitysyhteistyössä Ensimmäiset kehitysyhteistyöhankkeet

Lisätiedot

Kansliapäällikön puheenvuoro

Kansliapäällikön puheenvuoro Edessä oli pitkä urakka, mutta päätös oli tehty, ja sehän on aina hyvä juttu. Kansliapäällikön puheenvuoro Haastava tulevaisuus mistä yhteinen suunta? Valtiovarainministeriön ja Tampereen johtamiskorkeakoulun

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto

AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS Johdanto 1 AVOIMEN AMK:N VALTAKUNNALLINEN KEHITTÄMISVERKOSTO Maaliskuu 2017 TOIMINTAKERTOMUS 2016 1. Johdanto 2. Kehittämisverkoston toimijat ja järjestäytyminen 3. Teemaryhmien toiminnankuvaus 4. Tavoitteiden

Lisätiedot

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7

neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta (RONK) Esitteitä 2002:7 Romaniasiain neuvottelukunta Romaniasian neuvottelukunnan tehtävänä on edistää romaniväestön tasavertaisia yhteiskunnallisia osallistumismahdollisuuksia

Lisätiedot

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA!

PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! PIRKANMAALLE LAADITAAN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA! 31.1.2017 Arttu Haapalainen taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilija Taiteen edistämiskeskus / Pirkanmaa Soile Vuolle hyvinvointikoordinaattori ja

Lisätiedot

Tutkijan informaatiolukutaito

Tutkijan informaatiolukutaito Tutkijan informaatiolukutaito Maria Forsman VTT, kirjastonjohtaja Valtiotieteellisen tiedekunnan kirjasto Infolit-hankkeen koulutuspalaveri 17.2.2006 Kirjastoammattilaisesta tutkijaksi Taustalla Kirjasto-

Lisätiedot

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN

VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN VIENNISTÄ VUOROPUHELUUN, VAIKUTTEISTA VERKOSTOIHIN Selvitys suomalaisen nykytaiteen kansainvälistymisestä Sari Karttunen ja Jutta Virolainen, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore) Art

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio

Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 1 Curriculum vitae HENKILÖTIEDOT Nimi Syntymäaika ja -paikka Kokkonen, Jukka Pekka 22.11.1965 Nurmes mlk. KOULUTUS Peruskoulutus: Tutkinnot: Ylioppilastutkinto, Minna Canthin lukio Kuopio 31.5.1985 Filosofian

Lisätiedot

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO

GRUNDTVIG. EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma. Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010. Eija Wilen, CIMO GRUNDTVIG EU:n aikuiskoulutuksen ohjelma Kansainvälinen rahoitus kulttuuriperintöhankkeille Helsinki 28.5.2010 Eija Wilen, CIMO Ohjelman tavoitteet kehittää aikuiskoulutuksen eurooppalaista yhteistyötä

Lisätiedot

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta

Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Julkaisufoorumi-hankkeen toteutus ja merkitys Tampereen yliopiston näkökulmasta Tutkimus, julkaiseminen ja väitöskirja Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto 15.5.2012 Otto Auranen tutkija, Tampereen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1. YLEISTÄ Vuosi 2012 oli Palotutkimusraati ry:n kahdeskymmenesensimmäinen toimintavuosi rekisteröitynä yhdistyksenä. Yhdistys jatkaa vuonna 1982 perustetun Palotutkimuksen

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan

Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan Kulttuuripolitiikan yhteys EUn innovaatio ja aluepolitiikkaan KAAKKOIS-SUOMEN LUOVIEN ALOJEN KEHITTÄMISVERKOSTON KOKOUS 2/2015 Valtteri Karhu 7.10.2015 Valtteri Karhu Selvitettävät kysymykset 1) Millä

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 4.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia Tieteen eri roolit ja tutkimuksen

Lisätiedot

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä

Kumppanuutta kotouttamisen kentillä Kumppanuutta kotouttamisen kentillä Monikulttuurisuus yhteisöllisyyden ja osallistumisen voimavarana kunnissa Kuntaliiton Kuntademokratiaverkosto 9.12.2015 Hannele Lautiola, monikulttuurisuusasiain päällikkö

Lisätiedot

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät

Teema ja strategiset alueet. Yhdessä 2017. Suomi tulevaisuudessa. Suomi nyt. Suomen 100 vuotta. Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät UUSIMAA Teema ja strategiset alueet Yhdessä 2017 Suomen 100 vuotta Suomi nyt Suomi tulevaisuudessa Kaikki suomalaiset ja Suomen ystävät 2 Monimuotoinen kokonaisuus 3 Hae mukaan Ehdotus juhlavuoden ohjelmaksi.

Lisätiedot

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö

JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö JAMK julkaisutoiminta JKL Yliopiston julkaisuyksikkö Julkaisutoiminnan ja henkilöstön yleisesittely Ideasta julkaisuksi eli miten julkaisu syntyy Mistä käsikirjoitukset tulevat, mitä julkaistaan Verkkojulkaiseminen

Lisätiedot

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 KULTTUURIPERINTÖMME: KUN MENNYT KOHTAA TULEVAN Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 Kulttuuriperintövuosi Projekteja, tapahtumia, aloitteita, kampanjoita ympäri Eurooppaa. Toteuttajina EU:n jäsenvaltiot, alueelliset ja paikalliset viranomaiset/toimijat,

Lisätiedot

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta

Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Ajankohtaista Suomen Akatemiasta Heikki Mannila 12.8.2015 1 Julkisen rahoituksen arvioidut rahavirrat 2015 900? Ammattikorkeakoulut Opetus- ja kulttuuriministeriö 270+55 Suomen Akatemia 1900 50 Yliopistot

Lisätiedot