toimintakertomus 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "toimintakertomus 2014"

Transkriptio

1 toimintakertomus 2014 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö cupore

2 Sisällys 1 Yleistä 3 2 Hallinto ja henkilökunta 4 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta 6 4 Muu asiantuntijatyö 10 5 Kansainvälinen yhteistyö ja muu toiminta 10 6 Kirjasto ja tietopalvelukeskus 11 7 Julkaisutoiminta 12 Cuporen painetut ja verkkojulkaisut 12 Cuporen yhteistyöjulkaisut 12 Julkaisemattomat tutkimus- tai selvitysraportit 13 Henkilökunnan muu julkaisutoiminta 13 8 Kokoukset ja seminaarit 15 9 Viestintä 15 Liite 1 Tietoja henkilökunnan muusta toiminnasta 16 2

3 1 Yleistä Vuosi 2014 oli vuonna 2002 perustetun Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön 14. täysi toimintavuosi. Säätiö ylläpitää tutkimuskeskusta, joka tunnetaan myös nimellä Cupore. Tutkimuskeskuksen toiminta kohdentui vuonna 2014 tutkimusohjelmansa mukaisesti sekä kulttuuri politiikan kannalta keskeisiin laajoihin kysymyksiin että kulttuuripoliittisen päätöksenteon ja lainsäädännön kannalta strategisesti tärkeisiin kysymyksiin. Tutkimuskeskuksen toimitilat sijaitsivat vuonna 2014 Vuorikadulla Helsingissä. Osa työntekijöistä työskenteli muissa tiloissa. Cuporen toiminnan rahoituksellisen perustan muodostaa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä yleisavustus, joka vuonna 2014 oli euroa. Lisäksi OKM on tilannut Cuporelta erillisiä selvityksiä ja osallistunut eräiden kohdennettujen hankkeiden rahoitukseen erityisavustuksella. Ministeriö toimittaa Cuporelle vuosittain ennen toimintasuunnitelman valmistelun aloittamista listan omista tietotarpeistaan, ja Cupore ottaa tämän listan huomioon toimintansa suunnittelussa. Siitä lähtien kun Taiteen edistämiskeskus (Taike) aloitti toimintansa tammikuussa 2013, Cuporen yksi tehtävä on ollut huomioida tutkimus- ja selvitystoiminnassaan OKM:n tietotarpeiden lisäksi myös Taiken tietotarpeet. Sekä OKM:n että Taiken kanssa on luotu hyvät yhteistyösuhteet ja toimivat tietojenvaihtojärjestelyt. Sopimus Taiken ja Cuporen välisestä yhteistyöstä valmisteltiin vuonna Syksystä 2014 lähtien Cuporen tutkijat ovat pitäneet Taiteen edistämis keskukselle esitelmiä tutkimustensa tai selvitystensä aiheista. Tarkoituksena on pitää esitelmiä noin neljästi vuodessa. Cuporella on tiiviit yhteistyösuhteet myös Jyväskylän yliopistoon, joka on Suomen Kulttuurirahaston ohella toinen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön perustajista. Jyväskylän yliopiston kulttuuripolitiikan henkilökunta tapasi Cuporen työntekijöistä Pasi Saukkosen ja Sari Karttusen yhteisen innovaatiopäivän merkeissä Tampereella marraskuussa Tarkoitus on järjestää kerran vuodessa tapaaminen, jossa informoidaan käynnissä olevista hankkeista ja tutkimusintresseistä. Cupore toteuttaa tutkimuksia ja selvityksiä myös muiden tahojen toimeksiannosta tai näiden kanssa yhteistyössä. Vuonna 2014 Cuporen toiminnan rahoittajia tai partnereita olivat Museovirasto, Suomen Kuntaliitto, 24 suomalaista kaupunkia, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry, Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden, Koneen Säätiö ja Ympäristötaiteen Säätiö. Vuonna 2014 Cuporen verkkojulkaisusarjassa julkaistiin neljä tutkimusta tai selvitystä. Yksi julkaisu julkaistiin yhteistyössä Suomen Kuntaliiton kanssa kuntaliiton verkkosivuilla. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa julkaistiin vuonna 2014 neljätoista pilottiraporttia. Cuporen työntekijät ovat julkaisseet tutkimusten ja selvitysten tuloksia ja muita puheenvuoroja myös useilla muilla foorumeilla (ks. liite 1). 3

4 Cupore on perustamisensa jälkeen kasvanut tasaisesti. Vuonna 2014 sen henkilökuntaan kuului keskimäärin seitsemäntoista työntekijää, jotka toimivat pääosin tutkimustehtävissä. Tutkimuskeskuksen toiminnan kehittämiseksi säätiön hallitus järjesti helmikuussa 2014 kehittämispäivän ja asetti strategiatyöryhmän, jonka hallitukselle luovuttama loppuraportti hyväksyttiin Cuporen vuosien strategiaksi marraskuussa Cuporen johtajaksi valittiin tutkimuskeskuksessa pitkään erikoistutkijana toiminut Pasi Saukkonen, joka aloitti johtajan tehtävässä lokakuun 2014 alussa. Loppuvuodesta 2014 hallitus nimitti toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen yhden erikoistutkijan (Pauli Rautiainen) ja kaksi tutkijaa (Anna Kanerva, Minna Ruusuvirta). Cupore on toiminut kansainvälisellä tasolla etenkin pohjoismaisten kulttuuripolitiikan tutkijoiden ja eurooppalaisen Compendium-verkoston kanssa. Cuporen tutkijat ovat myös osallistuneet kansainvälisiin seminaareihin ja konferensseihin sekä pitäneet kotimaassa lukuisia luentoja ja esitelmiä. 2 Hallinto ja henkilökunta Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää hallitus. Säätiön hallituksessa olivat vuonna 2014 professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto (hallituksen puheenjohtaja), johtaja Jukka Liedes, opetus- ja kulttuuriministeriö (varapuheenjohtaja), johtaja Marjo Mäenpää, opetus- ja kulttuuriministeriö (jäsen), tutkimuspäällikkö Mirja Liikkanen, Tilastokeskus (jäsen), professori Outi Uusitalo, Jyväskylän yliopisto (jäsen) sekä professori Annika Waenerberg, Jyväskylän yliopisto (jäsen). Hallituksen sihteerinä toimi säätiön asiamies Jaakko Eskola. Säätiön hallitus kokoontui 10 kertaa vuoden 2014 aikana. Säätiön neuvottelukunta kartoittaa tarpeita kulttuuripoliittisen tutkimuksen alalla sekä antaa suosituksia, toiminnallisia virikkeitä ja sisällöllisiä ideoita säätiön hallitukselle säätiön toiminnan kehittämiseksi. Säätiön neuvottelukuntaan vuonna 2014 kuuluivat tutkimusjohtaja Timo Cantell, Helsingin kaupungin tietokeskus (neuvottelukunnan puheenjohtaja) sekä jäseninä kehittämispäällikkö Annukka Jyrämä, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, professori emerita Pirkkoliisa Ahponen, yliasiamies Antti Arjava, Suomen Kulttuurirahasto, professori Petri Karonen, Jyväskylän yliopisto, apulaiskaupunginjohtaja Piia Rantala-Korhonen, Oulun kaupunki, kulttuuriasiainneuvos Esa Pirnes, opetus- ja kulttuuriministeriö, koulutuspäällikkö Katri Halonen, Metropolia ammattikorkeakoulu ja erityisasiantuntija Ditte Winqvist, Suomen Kuntaliitto. Neuvottelukunnan sihteerinä toimi säätiön asiamies Jaakko Eskola. Neuvottelukunta kokoontui kesäkuussa

5 Säätiön hallitus asetti tutkimuskeskukselle lokakuussa 2014 johtoryhmän, johon kuuluvat johtaja, johtajan varahenkilö, asiamies ja työsuojeluvaltuutettu. Vuonna 2014 nämä henkilöt olivat johtaja Pasi Saukkonen, erikoistutkija Sari Karttunen, asiamies Jaakko Eskola sekä tutkija Anna Kanerva. Säätiön kirjanpidosta ja taloushallinnosta vastasi vuonna 2014 Aallon tilitoimisto ja säätiön tietokone järjestelmästä ja -ohjelmista sekä näiden ylläpidosta Copyvisio Oy. Cuporen julkaisujen taitto on hankittu ostopalveluna eri tahoilta (Timo Klaavo, Lagarto Oy). Cuporeen päätettiin vuonna 2014 myös palkata henkilö vastaamaan sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä sekä hallinnon avustamisesta. Tehtävään valittu Ella Stark aloitti Cuporessa tammikuussa Vuonna 2014 Cuporen henkilökuntaan kuuluivat tutkimusjohtaja Ritva Mitchell, erikoistutkija (1.10. alkaen Cuporen johtaja) Pasi Saukkonen, erikoistutkija Sari Karttunen (johtajan varahenkilö), erikoistutkija Hilppa Sorjonen, projektipäällikkö Tiina Kautio sekä tutkijan tehtävissä (aakkosjärjestyksessä) Kaisa Herranen, Olli Jakonen, Anna Kanerva, Riina Kontkanen, Jukka Kortelainen, Sirkku Latomaa, Nathalie Lefever, Milla Määttä, Anu Oinaala, Kerttu Raittila, Taija Roiha, Minna Ruusuvirta, Outi Sivonen, Vaida Sriebaliute-Norho ja Jutta Virolainen.1 Taija Roiha toimi myös kolmen kuukauden ajan Jyväskylän yliopiston harjoittelijana. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön hallitus asetti kokouksessaan 27. helmikuuta 2014 säätiölle strategiatyöryhmän, jonka tehtävänä oli laatia säätiölle yleinen ohjaava ja toimintaa kehittävä strategia. Strategiatyöryhmän puheenjohtajana toimi tutkimuskeskuksen erikoistutkija Pasi Saukkonen, ja sen muita jäseniä olivat Timo Cantell säätiön neuvottelukunnasta, Marjo Mäenpää säätiön hallituksesta sekä tutkimuskeskuksen henkilökuntaan kuuluvat Hilppa Sorjonen, Minna Ruusuvirta ja Jutta Virolainen. Strategiatyöryhmän väliraportti luovutettiin hallitukselle huhtikuussa 2014 ja loppuraportti strategiaesityksen muodossa lokakuussa Säätiön hallitus hyväksyi strategian kokouksessaan 10. marraskuuta Säätiö edistää henkilöstönsä työhyvinvointia, työolosuhteita ja työssä jaksamista. Säätiön työntekijöiden terveydenhuollosta vastaa Suomen Terveystalo Oy. Työpaikkaselvitykseen perustuvan voimassa olevan työterveyshuollon toimintasuunnitelman kolme keskeistä tavoitetta ovat työntekijöiden työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen sekä hyvä työympäristö. Vuonna 2014 valmisteltiin vuonna 2015 toteutettavaa työtyytyväisyysja työhyvinvointiselvitystä. Cuporen työsuojelupäälliköksi hallitus valitsi asiamies Jaakko Eskolan, ja henkilöstö valitsi työsuojeluvaltuutetuksi Anna Kanervan. Henkilökunnalla oli vuoden 2014 aikana useita yhteisiä lounastilaisuuksia ja henkilökuntakokouksia. Toukokuussa tehtiin yhteinen kevätretki Harakan saarelle, ja yhteinen pikkujoulu vietettiin Ravintola Pjazzassa. Syksyllä 2014 suuri osa henkilö- 1 Osa työntekijöistä on työskennellyt vain osan vuodesta. Samaten osa heistä on työskennellyt osa-aikaisesti. 5

6 kunnasta osallistui MapInfo-ohjelmiston käytön koulutukseen. Henkilökuntaan kuuluvat ovat kehittäneet osaamistaan myös esimerkiksi osallistumalla kursseille ja koulutustilaisuuksiin. Henkilökunta saa vuosittain Smartum liikunta- ja kulttuuriseteleitä. 3 Tutkimus- ja selvitystoiminta Cuporen tutkimus- ja selvitystoiminta kohdistuu kolmeen pääalueeseen, jotka ovat luovien alojen tuotantorakenteet, toimintamallit ja osaamistarpeet, taide- ja kulttuuritoiminnan rakenteet, rahoitus ja ohjaus sekä kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen osallisuus ja osallistuminen. Lisäksi Cuporessa seurataan taide- ja kulttuuritoiminnan sekä kulttuuripolitiikan toimintaympäristön kehitystä sekä osallistutaan kulttuuripolitiikan tutkimuksen menetelmien kehittämiseen, erityisenä painopistealueena vaikuttavuuden arviointi. Cuporessa toteutetaan laajoja tutkimushankkeita, mutta lisäksi siellä tehdään pienempiä selvityksiä ja vastataan ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin. Alla oleva luettelo seuraa väljästi edellä mainittua jakoa tutkimus- ja selvitystoiminnan pääalueisiin. Luettelon lopussa ovat Cuporen muille kuin opetus- ja kulttuuriministeriölle tai Taiteen edistämiskeskukselle tuottamat tai näiden kanssa yhteistyössä laaditut tutkimukset tai selvitykset. Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointi Tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa kehitetään menetelmiä kansallisten tekijänoikeusjärjestelmien laaja-alaiseen arviointiin sekä sovelletaan näitä menetelmiä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden tarkastelussa. Hankkeen pilottivaihe jatkui vuonna 2014 painottuen teemoihin tekijänoikeuspolitiikka, tekijänoikeuskysymykset kirja-alalla sekä vaihtoehtoiset riidanratkaisumenettelyt. Lisäksi viimeisteltiin vuonna 2013 aloitettuja pilottitutkimuksia. Vuoden aikana julkaistiin yhteensä 14 englanninkielistä pilottitutkimusraporttia hankkeen internetsivuilla. Samalla kehitettiin hankkeessa muodostettua metodologiaoppaan luonnosta ja toteutettiin oppaan välijulkaisu. Hankkeessa työskentelivät projektipäällikkö Tiina Kautio, tutkija Nathalie Lefever sekä projektitutkijat Milla Määttä ja Jukka Kortelainen. Tekijänoikeussääntelyn taloudelliset, sosiaaliset ja kulttuuriset vaikutukset (ESCIA-kehikon pilotointi ja testaus) Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) on käynnissä hanke, jossa määritellään suuntaviivoja tekijänoikeussääntelyn muutoshankkeiden sekä tekijänoikeuteen liittyvien politiikkatoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. ESCIA-kehikkoa testataan WIPOn sihteeristön pyynnöstä Suomessa. Vuonna 2014 toteutettiin kehikon esipilotointi Cuporen ja Suomen tekijänoikeudellisen yhdistyksen yhteishankkeena opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta. Pilottitutkimuksen teemaksi valikoitui tieteelliseen tutkimukseen liittyvät tekijänoikeuskysymykset. 6

7 Syksyllä 2014 toteutettiin hankkeen tiedonkeruuvaihe tekemällä taustakartoitus sekä järjestämällä marraskuussa kahden ryhmäkeskustelun sarja. Esipilotin raportti valmistui alkuvuodesta 2015, ja raportoinnista vastasi Jari Muikku (Digital Media Finland). Hanketta koordinoi projektipäällikkö Tiina Kautio. Taustakartoituksen toteutti ja ryhmäkeskustelujen sihteerinä toimi projektitutkija Jukka Kortelainen. Kuraattorien rooli nykytaidetuotannossa Hankkeessa tarkastellaan itsenäisten kuraattorien nousua suomalaiselle taidekentälle ja heidän rooliaan nykytaiteen tuotannossa. Vuoden 2014 aikana jatkettiin tutkimuskirjallisuuden läpikäyntiä sekä empiirisen aineiston keruuta ja analyysia. Raportti julkaistaan artikkelina syksyn 2015 aikana Taidehistorian seuran Tahiti-verkkolehdessä. Tutkimusta tekee Sari Karttunen. Taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyö ja laadunparannustoimenpiteet Hankkeessa tutkittiin taide- ja kulttuurilaitosten yleisötyön tavoitteita, muotoja, kohderyhmiä, laajuutta ja tuloksellisuutta. Yleisötyön vaikutusta valtionosuutta saavien laitosten käyntimääriin tutkittiin tilastollisin menetelmin. Tutkimuksen toteuttivat Hilppa Sorjonen ja Jani-Petri Laamanen (Tampereen yliopisto). Lisäksi Hilppa Sorjonen tutki yleisötyön tarjonnan määrällistä kehitystä valtionosuutta saavissa teattereissa, orkestereissa ja museoissa. Aineistona näissä tutkimuksissa olivat laitosten toimintakertomukset ja tilinpäätöstiedot vuosilta sekä verkkosivut syksyllä Tapaustutkimuksessa, jonka toteutti Outi Sivonen, kerättiin aineisto seitsemästä laitoksesta yleisötyöntekijää haastattelemalla, ja siinä kuvattiin mm. yleisötyön uusimpia muotoja. Yleisötyötutkimuksen tulokset julkaistaan vuonna 2015 Cuporen verkkojulkaisusarjassa. Selvitys laadun kehittämisen vaikutuksesta taide- ja kulttuurilaitosten kävijämäärään ja lipputuloihin Valtionosuutta saavien taide- ja kulttuurilaitosten laadunparannustoimenpiteiden vaikuttavuutta tutkittiin tilastollisin menetelmin laitosten johdolta vuosina kerätyn lomakekyselyaineiston ja vuosien tilinpäätöstietojen avulla. Selvityksen tekivät Cuporen erikoistutkija Hilppa Sorjonen ja Jani-Petri Laamanen Tampereen yliopistosta. Tulokset raportoidaan esiselvitystyyppisenä sisäisenä työpaperina vuonna Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin kulttuuritapahtumien vaikutuksia ja vaikuttavuutta koskevaa tutkimusta sekä analysoitiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Suomen elokuvasäätiön tapahtuma-avustusten kehitystä ja käytäntöjä 2000-luvulla. Raportti selvityksen tästä vaiheesta julkaistaan maaliskuussa Hankkeen toisessa vaiheessa laaditaan kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittisesta merkityksestä artikkelikokoelma, jossa on mukana myös Cuporen ulkopuolisia kirjoittajia. Se ilmestyy vuodenvaihteessa Hankkeen tutkijana toimii Kaisa Herranen. 7

8 Julkisessa haussa olevat kulttuurialan valtionavustukset Hankkeessa tarkasteltiin kulttuurialan valtionavustuksia siitä näkökulmasta, kuinka toiminnan strategisuutta ja vaikuttavuutta voitaisiin vahvistaa. Perimmäisenä kysymyksenä oli, saako opetusja kulttuuriministeriö valtionavustustoimintansa kautta toteutettua kulttuuripolitiikalle asetettuja tavoitteita. Taide- ja kulttuuripolitiikan osasto tilasi selvityksen taustamateriaaliksi työ ryhmälle, joka pohti koko ministeriön valtionavustustoimintaa. Tiukan aikataulun vuoksi hankkeessa keskityttiin osaston omiin avustuskäytäntöihin. Hankkeessa analysoitiin ministeriössä laadittuja valtionavustusten hakuilmoituksia ja ohjeita sekä hakijoiden sinne toimittamaa aineistoa, lähinnä avustushakemuksia ja avustuksen käytöstä tehtyjä selvityksiä liitteineen. Hankkeen raportti toimitettiin ministeriöön marraskuussa Raportin laativat Sari Karttunen, Riina Kontkanen ja Pasi Saukkonen, ja hankkeessa työskenteli myös Kaisa Herranen. Taiteen ja kulttuurin kolmas sektori Cuporessa on valmisteltu kokoomateosta taiteen ja kulttuurin kolmannesta sektorista ja sen muuttumisesta. Työ jatkui vuonna 2014 siten, että Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen laativat suomalaisista kulttuuriosuuskunnista selvityksen, joka julkaistiin Cuporen verkkojulkaisusarjassa. Taija Roiha selvitti puolestaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuritoimintaa. Vilja Ruokolainen ja Anu Oinaala laativat taiteen ja kulttuurin vapaita kenttiä koskevasta selvityksestään artikkelimuotoisen ja sisällöltään päivitetyn tekstin. Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen viimeistelivät taiteen ja kulttuurin kolmatta sektoria koskevan artikkelinsa vuonna 2015 ilmestyneeseen Taiteen ja kulttuurin kentät -teokseen. Kokoomateos ilmestyi vuonna Osallisuus, osallistuminen ja osallistumattomuus taiteessa ja kulttuurissa Cuporessa selvitettiin vuonna 2014 osallistumista, osallisuutta sekä osallistumattomuutta taiteen ja kulttuurin kentällä analysoimalla kyseisten käsitteiden merkityksiä tutkimuksissa ja hallinnon asiakirjoissa, kartoittamalla kulttuuriin osallistumisen paikkaa kulttuuripolitiikassa sekä osallisuutta ja osallistumista koskevaa tietopohjaa. Tutkijana hankkeessa toimi Jutta Virolainen. Aiheesta laadittiin loppuraportti, joka julkaistaan Cuporen verkkojulkaisusarjassa vuoden 2015 alkupuolella. Kuntien kulttuuritoiminta ja sen kustannukset Cupore on toteuttanut yhdessä Suomen Kuntaliiton ja suurimpien kaupunkien kanssa kyseisten kuntien kulttuuritoiminnan ja sen kustannusten selvityksiä kolmen vuoden välein. Järjestyksessä kolmas tiedonkeruu ja analyysi toteutettiin vuonna 2014, jolloin hankkeeseen osallistui 24 kaupunkia. Tutkijoina hankkeessa toimivat Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen, joiden laatima selvitys julkaistiin Cuporen ja Suomen Kuntaliiton yhteisjulkaisuna marraskuussa Suomen ulkomailla olevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä Svenska kulturfondenin harjoittelijat ja harjoittelu Cupore aloitti kesällä 2014 selvityksen Suomen ulkomailla olevien kulttuuri- ja tiedeinstituuttien sekä Svenska kulturfondenin harjoittelijoista ja harjoittelusta sekä harjoittelun merkityksestä sekä harjoittelijoille että harjoitteluorganisaatioille. Selvityksen rahoittajia ovat Suomen kulttuuri- ja 8

9 tiedeinstituutit ry sekä Svenska kulturfonden. Tutkijoina hankkeessa ovat olleet Kerttu Raittila, Riina Kontkanen ja Pasi Saukkonen. Selvitys päättyy vuoden 2015 alussa, jolloin sen tuloksena syntyvät suomen- ja ruotsinkieliset raportit toimitetaan selvityksen toimeksiantajille. Aineetonta kulttuuriperintöä koskevan Unescon yleissopimuksen toimeenpano Cupore sai toukokuussa 2014 Museovirastolta yhden vuoden toimeksiannon yhteistyöstä aineettoman kulttuuriperinnön suojelemista koskevan sopimuksen toimeenpanosta Suomessa. Cuporen tehtävänä oli tehdä selvitys sopimuksen toteuttamisesta eräissä verrokkimaissa sekä hankeen loppuraportin ja julkaisun laatiminen. Verokkiselvitys ilmestyi syksyllä 2014 Cuporen julkaisusarjassa ja loppuraportti luovutetaan Museovirastolle maaliskuussa Koko projektin julkaisu ilmestyy Cuporen julkaisusarjassa keväällä Tutkijoina hankkeessa ovat toimineet Leena Marsio, Anna Kanerva ja Ritva Mitchell. Euroopan unioni kulttuurihankkeiden rahoittajana Cupore toteutti vuonna 2014 opetus-ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta selvityksen Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamien taide-ja kulttuurihankkeiden tuloksista ja vaikuttavuudesta koko rakennerahastokaudella Selvitys julkaistiin Cuporen verkkojulkaisuna syksyllä Hankkeen tutkijoina toimivat Olli Jakonen ja Ritva Mitchell. Hanke sai jatkoa ja Cupore toteutti syksyllä lisäselvityksen EU:n maaseuturahastojen rahoittamista kulttuurihankkeista kaudella Selvitys luovutettiin OKM:lle tammikuussa Selvityksen tekijänä toimi Olli Jakonen. Suomalaisen kulttuuripolitiikan kehitys ja nykytilanne Suomen Kulttuurirahasto tilasi vuonna 2013 Cuporelta selvityksen suomalaisen kulttuuripolitiikan ja sen rahoitusinstrumenttien historiallisesta kehityksestä viimeisen kahdenkymmenenviiden vuoden ajalta. Selvityksen laati Pasi Saukkonen avustajanaan korkeakouluharjoittelija Outi Sivonen. Selvitys jatkui vuonna 2014 vertailemalla Suomen kulttuuripolitiikan kehitystä Ruotsiin ja Alankomaihin. Loppuraportti julkaistiin Cuporen verkkojulkaisusarjassa syyskuussa Koneen Säätiön suunnattujen hakujen toteutus, tulokset ja vaikuttavuus Cuporessa on tehty Koneen Säätiön toimeksiannosta kahta erillistä, mutta toisiinsa kytkeytyvää selvitystä säätiön suunnattujen hakujen toteutuksesta, tuloksista ja vaikuttavuudesta. Selvityksen kohteena olevat haut käsittelevät ihmistieteiden ja evoluutionäkökulman yhdistämistä (haku toteutettu vuonna 2008) ja monikielisyyttä ja taidetta (haku toteutettu vuonna 2013). Hankkeessa ovat toimineet tutkijoina Sirkku Latomaa, Vaida Sriebaliute-Norho ja Pasi Saukkonen. Hanke jatkuu vuonna

10 4 Muu asiantuntijatyö Cupore osallistuu henkilökunnan välityksellä kulttuuripolitiikan asiantuntijatehtäviin monilla eri tavoilla. Työntekijät ovat olleet jäseninä alan asiantuntijaelimissä ja työryhmissä kuten Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnassa, Tilastokeskuksen kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmässä, Helsingin kaupungin kulttuuritoimen selvitysryhmässä sekä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vaikuttavuusoppaan laatimisen työryhmässä. He ovat myös pitäneet luentoja ja esitelmiä erilaisissa seminaareissa ja konferensseissa sekä puhe- tai keskustelutilaisuuksissa. Näistä mainittakoon kulttuuripolitiikan alan kansainvälinen ICCPR-konferenssi, kulttuurin taloustieteen kansainvälinen konferenssi, kotimaiset kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät sekä OKM:n kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston strategiaseminaari ja OKM:n hallinnonalan tulevaisuuskatsaustyön seminaari. Cuporelaisia on myös haastateltu tiedotusvälineissä ja he ovat osallistuneet paneelikeskusteluihin eri foorumeilla, kuten IHME-Nykytaidefestivaalissa ja Porin Suomi-Areenalla. Lisäksi Cuporen henkilökuntaan kuuluvilla on monia luottamustehtäviä kulttuurin, kulttuuripolitiikan ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen aloilla, esimerkiksi Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seurassa ja Nordisk Kulturpolitisk Tidskriftissä. (Ks. liite 1). 5 Kansainvälinen yhteistyö ja muu toiminta Cupore on osaomistaja Europäisch Institut für Vergleichende Kulturforschungissa (ERICarts). ERICarts ylläpitää yhdessä Euroopan neuvoston kanssa kulttuuripoliittista tietojärjestelmää (Compendium of Cultural Policies and Trends in Europe), jonka päivittämiseen Cupore osallistuu. Compendium luotiin vuonna 1999 Euroopan neuvoston aloitteesta ja rahoituksella, ja sen ylläpitämä portaali sisältää kaikkiaan 42 maan kulttuuripolitiikan profiilit sekä muita kulttuuripoliittisesti relevantteja tietoja. Anna Kanerva ja Ritva Mitchell osallistuivat Compendium-verkoston vuosikokoukseen teemana Indicators for Culture and Democracy Brysselissä joulukuussa Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift on kulttuuripolitiikan alan pohjoismainen tieteellinen aikakauskirja, joka ilmestyy kaksi kertaa vuodessa verkkojulkaisuna. Vuoden 2014 alusta lähtien lehteä on julkaissut konsortio, jossa on yhdeksän partneria neljästä Pohjoismaasta. Suomesta konsortioon osallistuu Cuporen lisäksi Jyväskylän yliopisto. Cuporea hyödynnettiin asiantuntijana pohjoismaisessa selvityksessä, jonka tavoitteena oli löytää edellytykset kehittää kulttuurialan tilastointia koskevaa yhteispohjoismaista tietoperustaa. Ulla Carlssonin ja Christian S. Nissenin laatima loppuraportti julkaistiin joulukuussa Pasi Sauk- 10

11 konen osallistui Tukholmassa marraskuussa pidettyyn hankkeen loppuseminaariin. Saukkonen osallistui myös Kulturkontakt Nordin Tukholmassa Pohjoismaiden ministerineuvoston toimeksiannosta järjestämään taiteen ja kulttuurin vaikuttavuutta käsitelleeseen seminaariin. Anna Kanerva osallistui Suomen delegaation jäsenenä Unescon aineettoman kulttuuriperinnön suojeluun tähtäävän sopimuksen hallitusten väliseen konferenssiin Pariisissa marraskuussa Cuporessa kävi 16. lokakuuta vierailulla neljän hengen delegaatio Liettuan kulttuuriministeriöstä, strategisesta suunnittelusta ja seurannasta vastaavalta osastolta. Heitä kiinnosti etenkin Cuporen toiminta kulttuuripolitiikan vaikuttavuuden arvioinnin ja indikaattorien kehittämisen alueella. 6 Kirjasto ja tietopalvelukeskus Cuporen vuonna 2014 tapahtuneen muuton Kaapelitehtaalta Vuorikadulle yhteydessä säätiö vastaanotti lahjoituksena Taiteen keskustoimikunnan ylläpitämän Kulttuuripolitiikan kirjaston kokoelman. Kokoelma toimii perustana Cuporen kirjasto- ja tietopalvelukeskukselle, jota kehitettiin vuoden 2014 aikana. Kirjastoon tilataan alan ulkomaisia ja kotimaisia aikakausjulkaisuja. Vuonna 2014 Emmi Martin inventoi kirjaston kokoelman, jossa on poistojen ja tarkistusten jälkeen noin 4500 nidettä. Luettelosta poistettiin kokoelmasta puuttuvat niteet ja siihen liitettiin muuton jälkeen kirjastoon hankitut tai lahjoitetut teokset sekä luettelosta muuten puuttuneet niteet. Kokoelma on nyt kokonaisuudessaan luetteloitu ja luokitettu Arsca-tietokantaan ja käsitelty kirjastokuntoon. Ratkaisemattomien tila- ja henkilöstökysymysten vuoksi sitä ei ole kuitenkaan vielä avattu yleisölle. Lainaaminen tapahtuu tällä hetkellä kuittimenetelmällä. Cuporen kokoushuoneeseen on järjestetty erillinen käsikirjasto tutkimuskeskuksen henkilökuntaa varten. 11

12 7 Julkaisutoiminta Cuporen painetut ja verkkojulkaisut Outi Sivonen ja Pasi Saukkonen Taide- ja kulttuurialan osuuskunnat Suomessa. Cuporen verkkojulkaisuja 22. Pasi Saukkonen Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys. Cuporen verkkojulkaisuja 23. Leena Marsio Aineeton kulttuuriperintö. Esimerkkejä Unescon 2003 yleissopimuksen toteuttamisesta verrokkimaissa. Cuporen verkkojulkaisuja 24. Olli Jakonen ja Ritva Mitchell Kulttuuri alueellisen kehityksen moottorina. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamat kulttuurihankkeet Manner-Suomessa rakennerahastokaudella Cuporen verkkojulkaisuja 25. Vuonna 2014 julkaistiin tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arviointihankkeessa seuraavat pilottitutkimusraportit: Research on copyright-related topics; Copyright-related research and study programs in universities and research institutes; Unauthorized use of copyrighted works in physical form; Development of digital business models and income based on digital distribution; Copyright law; Copyright policy; Public consultation on law proposals ; The use of impact assessment and research in policy development; Volume of domestic production of copyrighted products and services; Volume of exported and imported copyrighted products and services; Markets for copyrighted products and services; Individual exercise of rights; Availability of alternative dispute resolution mechanisms; Use of alternative resolution mechanisms for solving copyright disputes. Nämä julkaisut löytyvät hankkeen verkkosivuilta (http://www.cupore.fi/ tekijanoikeus.php). Cuporen yhteistyöjulkaisut Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen Kuntien kulttuuritoiminta lukujen valossa III. Kulttuuritoiminnan kustannukset 24 kaupungissa vuonna Helsinki: Cupore ja Suomen Kuntaliitto. 12

13 Julkaisemattomat tutkimus- tai selvitysraportit Sari Karttunen, Riina Kontkanen ja Pasi Saukkonen Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuriin ja taiteeseen liittyvät valtionavustukset. Selvitys avustustoiminnasta strategisuuden ja vaikuttavuuden lisäämisen näkökulmasta. Helsinki: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö. Opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettu julkaisematon raportti. Taija Roiha Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kulttuuritoiminta. Julkaisematon hankeraportti. Minna Ruusuvirta Kulttuuri kaupunkien hyvinvointikertomuksissa. Suomen Kuntaliitolle toimitettu julkaisematon työpaperi. Henkilökunnan muu julkaisutoiminta Tieteelliset julkaisut Sari Karttunen The multiple roles of curators in the production of contemporary art. Teoksessa Cultural Entrepreneurship Conference (CEC) Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön julkaisu, Sarja A48:2014. Sari Karttunen ja Raine Koskimaa Mia Muurimäki: Nykytaiteen politiikka museokontekstissa (Contemporary Art and Politics in the Museum Context) (PhD Review). Nordisk Museologi 2/2014. Artikkelit tieteellisissä konferenssijulkaisuissa Jani-Petri Laamanen ja Hilppa Sorjonen Audience development as a determinant of the demand for arts and cultural products. Preliminary results. Proceedings of ACEI 2014, The 18th International Conference on Cultural Economics , University of Quebec in Montreal (UQAM), Kanada. ACEI2014.html. Minna Ruusuvirta Marketization in the Cultural Third Sector: A Theoretical Perspective. Proceedings of ICCPR 2014, The 8th International Conference on Cultural Policy Research, , Hildesheim, Saksa. 13

14 Hilppa Sorjonen Co-creation and other types of audience development in arts and cultural organizations. Proceedings of ICCPR 2014, The 8th International Conference on Cultural Policy Research , University of Hildesheim, Saksa. de/wp-content/uploads/papers/paper_sessions/149paper_long.pdf. Jutta Virolainen Reconceptualizing cultural participation in Finland. Analysis of the participatory turn in cultural policy. Proceedings of International Superdemocracy conference 2014: Assessing the Participatory Turn and New Democracy Tieteiden talo, Helsinki. Yleistajuiset julkaisut Kaisa Herranen ja Sari Karttunen Parantaako valtion tapahtumatuki kulttuurin alueellista saatavuutta? Tieto&trendit 3 4/2014. Sari Karttunen Mikä mättää mittareissa? Kulttuurintutkimuksen seuran kolumni Sari Karttunen Kulttuuripolitiikan sektoritutkimusta II: Festarikesä. Kulttuurintutkimuksen seuran kolumni Sari Karttunen Itsemittauksen imu. Kulttuurintutkimuksen seuran kolumni Sirkku Latomaa Minna Canthia kahdella kielellä. Aikalainen 19 (16). Sirkku Latomaa Kielitilasto ja kielellisen moninaisuuden näkymättömyys. Kieliviesti 3/2014. Pasi Saukkonen Nationalismista monikulttuurisuuden tunnustamiseen etnisen ja kulttuurisen monimuotoisuuden tilastointi. Hyvinvointikatsaus 2/2014. Pasi Saukkonen, Liisa Suvikumpu ja Liisa Tikka Vaikuttava säätiö! Säätiöiden vaikuttavuuden arvioinnin periaatteita ja käytäntöjä. Helsinki: Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta. Jutta Virolainen Kulttuuri vientituotteena. Kulttuuriviennin merkitykset ja tavoitteet opetus- ja kulttuuriministeriön ohjelmateksteissä 2000-luvun alussa. Mankki, Laura & Vesikko, Antti (toim.) Jokapäiväinen valtamme. Kielen ja ajan politologiaa. Vai pelkkää retoriikkaa? 12, YFI julkaisuja, Jyväskylän yliopisto. 14

15 8 Kokoukset ja seminaarit Cuporen osallistumista, osallisuutta ja osallistumattomuutta käsitelleen tutkimushankkeen yhteydessä järjestettiin kolme tapaamista, joihin kutsuttiin aihepiiriin perehtyneitä tai siitä tutkimusta ja selvitystä tekeviä tahoja. Tapaamisissa kuultuja asiantuntijoita olivat dosentti Arto Tiihonen, Tommi Laitio (Nuorisoasiainkeskus, Helsinki), Jaani Lahtinen (Gispositio Oy), Timo Cantell (Helsingin kaupungin tietokeskus), Katri Aarnivaara (EVIVA-toimintaohjelma, Turku), Reetta Sariola (Kulttuurikeskus, Helsinki) sekä Tarja Rautiainen-Keskustalo (Tampereen yliopisto). Tapaamisista rakentui jatkuvasti laajeneva verkosto, joka jatkaa kokoontumisia myös vuonna Cupore järjesti yhdessä Museoviraston kanssa useita Unescon aineetonta kulttuuriperintöä koskevan sopimuksen toimeenpanoa koskevia kuulemistilaisuuksia sekä seminaarin. Cupore osallistui yhteistyökumppanina Helsingin kaupungintalolla pidettyyn Suomen Taidepoliittiseen Tapahtumaan, joka pääjärjestäjiä olivat Baltic Circle festivaali ja Checkpoint Helsinki. 9 Viestintä Tutkimuskeskuksen julkaisutoiminnan sekä henkilökunnan muun julkaisemisen ja julkisen esiintymisen lisäksi Cupore viestii toiminnastaan etenkin kotisivujensa välityksellä. Vuoden 2014 aikana Cuporen verkkosivuilla vierailtiin kertaa. Vierailujen kuukausittainen keskiarvo oli Ladatuimpia tiedostoja olivat esimerkiksi Leena Marsion selvitys Unescon aineetonta kulttuuriperintöä koskevan yleissopimuksen toimeenpanosta verrokkimaissa (2014), Olli Jakosen ja Ritva Mitchellin selvitys Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamista kulttuurihankkeista (2014), Anita Kankaan ja Vilja Ruokolaisen tutkimus kuntien kulttuuripalveluista (2012) sekä tekijänoikeusjärjestelmän toimivuuden arvioinnin metodologiaopasluonnos (ensimmäinen versio 2012). Cupore sai runsaasti julkisuutta eri medioissa 24 kaupungin kulttuuritoiminnan kustannusten tiedonkeruuhankkeen raportin julkaisun yhteydessä. Selvityksen tulokset uutisoitiin kaikissa suurimmissa valtakunnallisissa viestimissä sekä useimmissa alueellisissa lehdissä. Myös Pasi Saukkosen suomalaisen kulttuuripolitiikan kehitystä käsittelevä raportti Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi sai huomiota tiedotusvälineissä. Cupore aloitti kehittämistyön sisäisen ja ulkoisen viestinnän parantamiseksi vuonna 2014 osana strategian valmistelutyötä. Kehittäminen jatkuu vuonna

16 Liite 1 Tietoja henkilökunnan muusta toiminnasta Jäsenyydet asiantuntijaelimissä sekä ohjaus- tai työryhmissä Sari Karttunen. European Sociological Association, Research Network for the Sociology of the Arts (RN2), hallituksen jäsen. Sari Karttunen. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, jäsen. Sari Karttunen. Tilastokeskuksen asettama kulttuuritilastoinnin asiantuntijaryhmä, jäsen. Sari Karttunen. OKM:n kulttuurimatkailun indikaattorit -hanke, ohjausryhmän jäsen. Sari Karttunen. Osallistuminen Cuporen edustajana kulttuuriympäristöstrategian toimeenpanotyöhön liittyvään työpajaan, jonka teemana oli Tutkimus, tieto ja taito. Ympäristöministeriö Pasi Saukkonen. ESF-rahoitteisen RECODE-hankkeen (Responding to Complex Diversity in Europe and Canada) ohjausryhmän jäsen Suomen Akatemian edustajana. Ritva Mitchell. Kulttuuria kaikille järjestön pilotointihanke Kulttuuripassi, ohjausryhmän jäsen. Ritva Mitchell. ENCATC:n (European Network of Cultural Administration Training Centres) julkaiseman Journal of Cultural Management and Policy toimitusneuvosto, jäsen. Ritva Mitchell. IFACCAn (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies) ylläpitämän World CP:n (International Database of Cultural Policies) kansainvälinen työryhmä, jäsen. Pasi Saukkonen. Helsingin kaupungin kulttuuritoimen selvitysryhmä, jäsen. Pasi Saukkonen. Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vaikuttavuusoppaan laatimisen työryhmä, jäsen. 16

17 Luottamustehtävät Sari Karttunen. Kulttuurintutkimuksen seura ry, hallituksen varajäsen. Sari Karttunen. Helsingin tutkijanaiset ry, hallituksen varajäsen. Sari Karttunen. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry, julkaisutyöryhmän jäsen. Sari Karttunen. Ympäristötaiteen säätiön valtuuskunta, varajäsen. Ritva Mitchell. Europäisch Institut für Vergleichende Kulturforschungissa (ERICarts), hallituksen puheenjohtaja. Ritva Mitchell. European Association of Cultural Researchers (ECURES), hallituksen varapuheenjohtaja. Pasi Saukkonen. Suomen tietokirjailijat ry. Hallituksen jäsen. Pasi Saukkonen. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry. Hallituksen jäsen. Pasi Saukkonen. Vähemmistöoikeuksien ryhmän Suomen jaosto ry. Hallituksen jäsen. Pasi Saukkonen. Suomen Benelux-instituutin säätiö. Hallituksen varajäsen. Hilppa Sorjonen. Espoon Musiikkifestivaalit yhdistys ry. Hallituksen jäsen. Jutta Virolainen. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen seura ry. Sihteeri ja taloudenhoitaja. Tieteellisten konferenssien, seminaarien tai työryhmien järjestäminen Sari Karttunen ja Pauli Rautiainen. Työryhmän organisointi ja puheenjohtajuus. Taiteilijat yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen kohteena -työryhmä. Sosiologipäivät, , Lapin yliopisto, Rovaniemi. Minna Ruusuvirta ja Pasi Saukkonen. Työryhmän organisointi ja puheenjohtajuus. Kulttuuri, kansalaisyhteiskunta ja kolmas sektori -työryhmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät: Kulttuuripolitiikan moninaisuus nyky-yhteiskunnassa , Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. 17

18 Jutta Virolainen. Puheenjohtaja, Kulttuuritoiminta ja osallistuminen -työryhmä. Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät: Kulttuuripolitiikan moninaisuus nyky-yhteiskunnassa , Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. Toimitusneuvoston jäsenyys tai refereenä toimiminen Sari Karttunen. Refereelausunto artikkelista. Kulttuurintutkimus. Sari Karttunen. Refereelausunto artikkelista. Irish Journal of Arts Management and Cultural Policy. Sirkku Latomaa. Refereelausunto artikkelista. Nordisk kulturpolitisk tidskrift. Pasi Saukkonen. Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift. Toimitusneuvoston jäsen. Pasi Saukkonen. Refereelausunto artikkelista. Journal of Ethnic and Migration Studies. Pasi Saukkonen. Refereelausunto kirjasta. Svenska Litteratursällskapet. Trond Trosterud ja Sirkku Latomaa Refereelausunto artikkelista. Grönlandsk kultur- og samfundsforskning. Esitelmät tieteellisissä konferensseissa ja seminaareissa Sari Karttunen. How to Model the Visual Art Production Cycle Today? Työryhmäesitelmä, Euroopan sosiologiyhdistyksen taidesosiologian jaoston konferenssi, , Cluj- Napoca, Romania. Sari Karttunen. Sosiaalisen taiteen tuotanto. Työryhmäesitelmä, Työelämän tutkimuksen päivät , Tampere. Sari Karttunen ja Riina Kontkanen. Opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset taiteeseen ja kulttuuriin selvitys avustamisprosesseista sekä avustusten strategisuudesta ja vaikuttavuudesta. Työryhmäesitelmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät, , Joensuu. Hilppa Sorjonen. Audience development as a determinant of the demand for arts and cultural products. Preliminary results. Työryhmäesitelmä, The 18th International Conference on Cultural Economics , University of Quebec in Montreal (UQAM), Kanada. 18

19 Hilppa Sorjonen. Co-creation and other types of audience development in arts and cultural organizations. Työryhmäesitelmä, ICCPR 2014, The 8th International Conference on Cultural Policy Research , University of Hildesheim, Saksa. Hilppa Sorjonen. Audience Development and Participation in Developing Arts Institutions in Finland. Short input of the semi-plenary session Cultural Policy and Participation of the ICCPR 2014 The 8th International Conference on Cultural Policy Research , University of Hildesheim, Saksa. Jutta Virolainen. Osallistuminen, osallisuus ja osallistumattomuus taiteen ja kulttuurin kentällä. Työryhmäesitelmä, Kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. Jutta Virolainen. Näkökulmia osallistumiseen, osallisuuteen ja osallistumattomuuteen taiteen ja kulttuurin kentällä. Työryhmäesitelmä, Sosiaalipolitiikan päivät Itä-Suomen yliopisto, Joensuu. Jutta Virolainen. Reconceptualizing cultural participation in Finland. Analysis of the participatory turn in cultural policy. Assessing the Participatory Turn and New Democracy. Työryhmä esitelmä, International Superdemocracy conference Tieteiden talo, Helsinki. Opetus yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa ja vastaava toiminta Sari Karttunen. Cultural Policy & Artists. Luento General Master s Degree Programme in Art Theory, Criticism and Management -ohjelman Art Policy -kurssilla Helsingin yliopisto, Teatteritiede. Sari Karttunen. Kuinka nykytaidetta tehdään? Pohdintaa tuotannon rakenteista, toimijarooleista sekä tuotteiden luonteesta. Luento Taiteilijuus murroksessa -kurssilla Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos. Sari Karttunen. Kolme luentokertaa Taideyliopiston työelämävalmiudet -opintokokonaisuuden osiosta Taiteilijana myöhäisen modernin yhteiskunnassa 18.9., ja Taideyliopisto. Sari Karttunen. The changing identity and role of artist in society some thoughts based on statistics and questionnaire responses from art graduates. Luento Future of Art -kurssilla Aalto-yliopisto, Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. 19

20 Sari Karttunen. Luento Cuporessa meneillä olevista hankkeista sekä omasta tutkimustyöstä Cultural Policy -maisteriseminaarissa Jyväskylän yliopisto, Kulttuuripolitiikka. Sari Karttunen. Jing Yangin väitöskirjan esitarkastus, Benefit-oriented Socially Engaged Art: the Expansion of Art into Social Work, Jyväskylän yliopisto, Humanistinen tiedekunta. Sari Karttunen. Emilia Elfvingin kandidaatin työ tarkastus, Aalto-yliopiston valokuvataiteen koulutusohjelmassa opiskelleiden sijoittuminen työelämään, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Median laitos, Valokuvataiteen koulutusohjelma. Jukka Kortelainen. Luento Kulttuuripolitiikan maisteriohjelman opiskelijoille otsikolla Tekijyys, tekijänoikeus ja sääntelymekanismit , Jyväskylän yliopisto. Ritva Mitchell. International Cultural Policies. Luento Master s Degree Programme in Cultural Policy ja Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma , Jyväskylän yliopisto. Pasi Saukkonen. Dosenttilausunto koskien Minna Lammin pätevyyttä yleisen valtio-opin dosentiksi. Helsingin yliopisto. Pasi Saukkonen. Cultural policy and cultural diversity: progress and stagnation? Luento General Master s Degree Programme in Art Theory, Criticism and Management -ohjelman Art Policy -kurssilla , Helsinki. Hilppa Sorjonen. Cultural policies and economic arguments. Luento General Master s Degree Programme in Art Theory, Criticism and Management -ohjelman Art Policy kurssilla , Helsingin yliopisto, Teatteritiede. Muut luennot, puheet tai esitelmät Kaisa Herranen ja Sari Karttunen. Kulttuuritapahtumien kulttuuripoliittiset ja aluetaloudelliset vaikutukset. Oulun kaupungin Elämyksellinen kaupunki -kaupunkikulttuuriseminaari , Oulu. Anna Kanerva. Suomalaisen aineettoman kulttuuriperinnön kriteeristöä hahmottamassa. Museoviraston Elävä perinne! Avaus aineettoman kulttuuriperinnön vaalimiseen seminaari , Helsinki. Sari Karttunen. Vapaa-aikatutkimus kulttuuripoliittisen tiedon lähteenä. Seminaari vapaa-aikatutkimuksen tulevaisuudesta. Tilastokeskus , Helsinki. 20

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela

cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela cupore Kulttuuripoliittisesti relevantti tutkimus Suomessa Eeva-Liisa Jokela Cuporen verkkojulkaisuja 10 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja 10 Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Kirjoittajat

Lisätiedot

SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET. Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4.

SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET. Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4. SUOMEN LUOVIEN ALOJEN OHJELMAT, STRATEGIAT JA SELVITYKSET Kommentoitu bibliografia Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö CUPORE 29.4.2009 Luovan Suomen kommentoitu bibliografia sisältää kokoelman

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry

VUOSIKERTOMUS 2008. hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009. Liikuntatieteellinen Seura ry VUOSIKERTOMUS 2008 hallitus 17.2.2009 hallitus 24.3.2009 kevätkokous 24.3.2009 ry 2 Tiivistelmä Vuosi 2008 oli Seuran 75. toimintavuosi, jota juhlistettiin monin eri tapahtumin pitkin vuotta. Liikuntatieteellisen

Lisätiedot

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013

Kulttuuria kaikille -palvelun toimintakertomus 2013 n toimintakertomus 2013 sivu 2 / 22 Sisällys Yhteenveto... 3 1. Hallinto... 4 Yhdistyksen hallitus... 5 Talous... 5 Henkilöstö... 6 2. Järjestetyt tilaisuudet... 7 Seminaarit... 7 Keskustelutilaisuudet

Lisätiedot

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus

Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus LIITE 3 Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen / Arkkitehtuurikeskus ry:n vuoden 2014 toimintakertomus TEHTÄVÄ JA T OIMINNAN TARKOITUS Yleistä Arkkitehtuurin tiedotuskeskus on arkkitehtuurin alan asiantuntija-,

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema

Lisätiedot

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ULKOPOLIITTINEN INSTITUUTTI TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDON KATSAUS 2. TOIMINTAKATSAUS 2.1 Asema ja tehtävät 2.2 Toiminnan päämäärä ja tavoitteet 2.3 Tutkimustoiminta ja

Lisätiedot

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta

Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta Kuntien kulttuuripalveluiden indikaattorit: raportti 22 kaupungin yhteisen vertailevan tietokannan ja internetportaalin perustamisesta 5.5.2011 Sari Karttunen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö

Lisätiedot

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013

TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TIETEELLISTEN SEURAIN VALTUUSKUNTA Puhelin (09) 228 691 Sähköposti tsv@tsv.fi www.tsv.fi Toimipisteet Snellmaninkatu 13 A, 00170 Helsinki

Lisätiedot

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS T I E T E E L L I S T E N S E U R A I N VA LT U U S K U N TA V e t e n s k a p l i g a s a m f u n d e n s d e l e g a t i o n T O I M I N TA K E R T O M US 2 014 SISÄLLYS PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS 3 TOIMINNANJOHTAJAN

Lisätiedot

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014

NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 NUORISOTUTKIMUSSEURAN TOIMINTAKERTOMUS 2014 nuorisotutkimusseura ry. nuorisotutkimusverkosto Sisällys 1 TOIMINNAN PAINOPISTEET 2014 3 1.1 Tieteellinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 3 1.2 Organisaation

Lisätiedot

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012

Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 Tanssin Tiedotuskeskus ry Vuosikertomus 2012 1. YLEISTÄ.... 4 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ.... 6 Verkkopalvelu.... 6 Ilmoitustaulu.... 7 Verkkopalvelun uudistus... 8 Henkilökohtainen palvelu- ja neuvontatyö....

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8

SISÄLTÖ. Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 SISÄLTÖ Johtajan katsaus: Työntäyteinen vuosi 2005 4 Tulevaisuuden tutkimuskeskus lyhyesti 6 Laaja-alainen tutkimusympäristö 8 Ennakointitoiminta 8 Kulttuuri- ja hyvinvointitutkimus 12 Visionäärinen johtaminen

Lisätiedot

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus-ja koulutuskeskuksen julkaisuja Espoo 2010 YTK TOIMINTAKERTOMUS 2009 C 81 Jakelu: Aalto-yliopisto, Teknillinen korkeakoulu Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi

Vuosikatsaus 2010. Lastensuojelun Keskusliitto. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Lastensuojelun Keskusliitto Vuosikatsaus 2010 l a s t e n s u o j e l u n k e s k u s l i i t t o Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 toimisto@lskl.fi www.lskl.fi Sisällysluettelo Toiminnanjohtajalta...2

Lisätiedot

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013

Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf. Toimintakertomus 2013 Mediakasvatusseura ry Sällskapet för Mediefostran rf Toimintakertomus 2013 1 Mediakasvatusseura ry., Sällskapet för Mediefostran rf. Nykykulttuurin tutkimuskeskus PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto Käyntiosoite:

Lisätiedot

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012

Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 Nuorisotutkimusseura ry:n TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2012 1 Sisältö 1. TOIMINNAN PAINOPISTEET 2012... 4 1.1 Sukupolvisuhteet... 4 1.2 Nuorisotutkimuksen globaali vastuu... 5 1.3 Työyhteisöllisyyden ja organisaation

Lisätiedot

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta

EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011. Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden toteutumisesta EUROOPAN KULTTUURIPÄÄKAUPUNKI TURKU 2011 Turku 2011 -säätiön loppuraportti kulttuuripääkaupunkivuoden

Lisätiedot

1. TOIMINTAKERTOMUS 1

1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Dnro VATT/83/02.01/2014 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS VATT TOIMINTAKERTOMUS 2013 Helsinki 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 1.1 JOHDON KATSAUS 1 1.2 VAIKUTTAVUUS 2 1.2.1 Toiminnan vaikuttavuus

Lisätiedot

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007

TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1 TANSSIN TIEDOTUSKESKUS RY VUOSIKERTOMUS 2007 1. YLEISTÄ 2. PALVELU- JA NEUVONTATYÖ 3. TIEDOTUS 4. JULKAISUT 5. PROMOOTIOTYÖ 6. TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖ 7. YLEISÖTYÖ 8. KOULUTUS 9. YHTEISTYÖPROJEKTIT 10.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry

Vuosikertomus 2008. Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vuosikertomus 2008 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Samverkande bildningsorganisationerna ry Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka.

Lisätiedot

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014

SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Siirtolaisuusinstituutti Liite 1 Migrationsinstitutet Institute of Migration SIIRTOLAISUUSINSTITUUTIN TOIMINTASUUNNNITELMA VUODELLE 2014 Sisältö: 1. Tiivistelmä ja yhteistyötahot 2. Yleistä 3. Toimitilat,

Lisätiedot

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö

Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö Vuosikertomus 2009 Vapaan sivistystyön yhteisjärjestö on vuonna 1969 perustettu alan yhteinen edunvalvontajärjestö ja kohtaamispaikka. Se ylläpitää kansainvälisiä yhteyksiä ja kehittää vapaan sivistystyön

Lisätiedot

Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Vuosikertomus 2012. Tietoja ja tilastoja jäsenorkestereiden toiminnasta 2012. Suomen Sinfoniaorkesterit ry

Suomen Sinfoniaorkesterit ry. Vuosikertomus 2012. Tietoja ja tilastoja jäsenorkestereiden toiminnasta 2012. Suomen Sinfoniaorkesterit ry Suomen Sinfoniaorkesterit ry Vuosikertomus 2012 Tietoja ja tilastoja jäsenorkestereiden toiminnasta 2012 Suomen Sinfoniaorkesterit ry Association of Finnish Symphony Orchestras Kalevankatu 30, 00100 Helsinki,

Lisätiedot

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA

SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA SELVITYS TAMPEREEN KAUPUNGIN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN NYKYTILANTEESTA Kansainvälisten asioiden päällikkö Pertti Paltila 30.1.2001 SISÄLLYS I YSTÄVYYSKAUPUNKITOIMINTA...1 1. P O H J O I S M A I S E T YSTÄVYYSKAUPUNGIT...1

Lisätiedot

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6

E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 E l i n k e i n o e l ä m ä n T u t k i m u s l a i t o s E T L A V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 6 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus 2006 Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos Vuosikertomus vuodelta

Lisätiedot

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia...

Puheenjohtajalta... 3. Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu. Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... T ä s s ä n u m e r o s s a Puheenjohtajalta... 3 Cupore monimuotoinen tutkimuskeskus... 4 Laura Karhu Avattava korvat kuulemaan ja silmät näkemään dialogia... 6 Kirsi Herala Kulttuuripääkaupungit: rajoja

Lisätiedot

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä

Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Suomi Frankfurtin kirjamessujen teemamaana 2014: selvitys teemamaahankkeen hallinnosta, johtamisjärjestelmästä ja toimijayhteistyöstä Loppuraportti Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö (Cupore)

Lisätiedot

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista

SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SUOMEN KULTTUURI- JA TIEDEINSTITUUTTIEN VAIKUTTAVUUS SUURI TULOS PIENELLÄ PANOKSEL Tiivistelmä selvitysraportista SISÄLLYSLUETTELO Johdanto ja taustaa 1 Johdanto 1 Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto

Lisätiedot