Yleistä. Käytöstä poistettu aitamateriaali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yleistä. Käytöstä poistettu aitamateriaali"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2011

2 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry on ympäristöjärjestö, joka on toiminut puhtaamman ja viihtyisämmän ympäristön puolesta vuodesta 1987 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on luoda retkeilijöille ja Lapin kävijöille, sekä paikallisille asukkaille sellaiset edellytykset, että Lapin ainutlaatuisen ympäristön kuormittaminen jäisi mahdollisimman vähäiseksi. Pidä Lappi Siistinä ry tunnetaan konkreettisen toiminnan teoista, kuten metallijätteen ja sotaromun siivoamisesta, retkeilijöille suunnattujen taukotupien ja luontopolkujen kunnostustöistä, kuivakäymälöiden ja laavujen rakentamisesta sekä ympäristöseminaarien järjestämisestä. Talkootoiminta on muodostunut tärkeäksi osaksi yhdistyksen toimintaa. Yhdistys on myös mukana hankkeissa, jotka edesauttavat ympäristönsuojelua, sekä erilaisissa työryhmissä, jotka asiantuntemuksellaan kehittävät ympäristön tilaa Lapissa. Toimintavuonna 2011 Pidä Lappi Siistinä ry:n painopistealueina olivat toiminnan laajentaminen ja henkilöstön lisäys, varainhankinnan tehostaminen, valistus- ja koulutustoiminnan lisääminen, ympäristöseminaarin kansainvälistäminen, matkailuyritysten jätehuollon kehittämiseen osallistuminen, maastossa vanhentuvan aitamateriaalin keräysprojektin jatkaminen, sekä edelleen yhdistyksen tunnettuuden ja profiilin nostaminen toiminta-alueellaan. Käytöstä poistettu aitamateriaali Vuonna 2010 toteutettiin Käytöstä poistetun aitamateriaalin kerääminen maastosta pilottiprojekti, jonka loppu-raportti saatiin valmiiksi tammikuussa. Aitamateriaalin keruulle suunniteltiin projektin ohjausryhmässä jatkoa jo kesälle 2011 eri vaihtoehtoja miettien. Tarkoitus oli jatkaa hanketta siten, että se olisi toteutettu ympäristöön suuntautuvina työllisyystöinä. Tähän toimintaan ei kuitenkaan saatu myönteistä päätöstä, joten kerääminen ja sen suunnittelu siirtyi seuraavalle vuodelle. Suurimmat ongelmat käytöstä poistuneen aitamateriaalin keräämisessä muodostavat rahoitus, keräyksen vastuukysymykset ja kustannustehokkuus. Vanhaa aitaa löytyy Lapista tuhansia kilometrejä. Hankkeen projektipäällikkönä toimi porotalous-agrologi Jaana Hangasvaara. Loppuraportti löytyy nettisivuiltamme oheisesta linkistä

3 Ympäristöseminaari Perinteinen Ympäristöseminaari järjestettiin helmikuuta Hotelli Levitunturissa Levillä. Seminaari sai hyvän suosion ja paikalla oli lähes sata ympäristöalan ja jätehuollon toimijaa, yrittäjää ja asiantuntijaa ympäri Suomen. Seminaari sai erinomaista palautetta niin järjestelyiden, kuin ohjelmankin osalta. Esitelmissä ja puheenvuoroissa käytiin monipuolisesti läpi Lapin jätehuollon tilaa ja tulevaisuutta, ympäristönhuoltoa, sekä matkailureittien käyttöä ja lainsäädäntöä. Seminaariin haettiin myös kansainvälisyyttä ja sitä toi Norrbottenin lääninhallituksesta Inge Johansson, joka piti esitelmän Pohjois-Ruotsin jätehuollosta ja ympäristötoiminnasta. Seminaarissa luovutettiin kymmenes Ympäristötekopalkinto, kolmas Kultainen Luuta tunnustuksena merkittävästä ympäristön hyväksi tehdystä työstä Kolarin kunnan ympäristönsuojelusihteerille Tuulikki Luomalle. Hän on toiminnallaan Kolarissa ja Yllästunturilla vaikuttanut sekajätteen vähenemiseen, roskaamisen estämiseen ja lajittelun edistämiseen kuntalaisten ja matkailijoiden keskuudessa. Erityisesti hänen panoksensa on ollut merkittävää biojätteen erillis-keräyksen alueellisessa kehittämisessä ja sen paikallisessa hyödyntämisessä. Oukku puhtaaksi siivoustalkoot Kuvassa Tuulikki Luoma (vas.), Pekka Jantunen Sodankylän kunnasta, toiminnanjohtaja Jarmo Ketola PLS ry:stä, kansanedustaja Ulla Karvo ja puheenjohtaja Jouni Filppa PLS ry:stä. Oukku puhtaaksi on ollut Pidä Lappi Siistinä ry:n perinteinen siivoustempaus, joka on toteutettu yhteistyössä Ounasvaaran hiihtokeskuksen ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tänä vuonna talkoot yhdistettiin osaksi Suomi puhtaaksi päivässä tapahtumaa. Matkailuyritysten jätehuollon kehittäminen Pidä Lappi Siistinä ry:n edustajana toiminnanjohtaja Jarmo Ketola on osallistunut asiantuntijana Oulun Yliopiston käynnistämän Matkailun jätehuollon kehittämisprojektin ohjausryhmään. Yhdistyksen vuonna 2009 toteuttaman Tunturialueiden Matkailuyritysten Jätehuollon Kehittämiskyselyn loppuraportti annettiin Oulun Yliopiston käyttöön. Näin tuolloin aloitettu projekti saa luontevan jatkon ja tieteellisen tutkimustaustan tunturialueiden jätehuollon kehittämiseksi.

4 Misin Raajärven talkooleiri Yhdistyksen tarkoituksena oli jatkaa Puolustusvoimien pyynnöstä edellisenä vuonna kesken jäänyttä Misin alueen sotaromun siivousta. Yllättäen keräyslupaa ei kuitenkaan saatu ja talkooleirille jouduttiin nopeasti hakemaan uudet työkohteet. Yhteistyössä Raajärven vanhan kaivoskylän ja Päiväjoki Raajärven kyläyhdistyksen kanssa leirin aluksi kaivoimme esille kaksi jääkauden sulamisvesien synnyttämää hiidenkirnua. Kyläyhdistyksellä on tarkoituksena perustaa paikalle jääkaudesta kertova nähtävyyskohde. Toinen merkittävä talkootyö viikon aikana oli alueella olevien laittomien kaatopaikkojen siivoaminen ja niiden jätteiden toimittaminen jälkikäsittelyja loppusijoituspaikkoihin. Leiripäivänä tutustuimme Metsähallituksen uuteen toimitaloon Pilkkeeseen ja Lapin Metsämuseoon. Levin ympäristötapahtumat Yhdistys osallistui omalla osastollaan Levillä toukokuussa ja syyskuussa järjestettyihin ympäristötapahtumiin. Levin matkailun ympäristötiimin järjestämissä tapahtumissa siivottiin alueen ympäristöä ja tuotiin esille ympäristöystävällisen matkailun ja toiminnan tärkeyttä. Paikalle kokoontui runsaasti matkailijoita, paikallisia asukkaita ja yrittäjiä, sekä koululuokkia. Pidä Lappi Siistinä ry. on ollut jo kolmesti mukana tapahtumissa kertomassa toiminnastaan ja projekteistaan. Päivien aikana yhdistys on saanut useita uusia jäseniä niin matkailijoiden, kuin paikallistenkin keskuudesta.

5 Jätehuollon kehittäminen Yhdistys aloitti projektin, jolla selvitetään matkailuautojen ja - vaunujen käymäläjätteiden ja talousvesien tyhjennyspaikkojen tarve ja riittävyys Lapissa. Tarkoituksena on selvitystyön pohjalta löytää käyttökelpoiset ratkaisut olosuhteiden parantamiseksi yhteistyössä jätehuollon toimijoiden ja matkailujärjestöjen kanssa. Projektin vastuullisena vetäjänä toimii Aimo Honkavuori Tietolappi Oy:stä ja se valmistuu keväällä Hankkeeseen on saatu rahoitusta Lapin ELYkeskukselta. Toiminnanjohtaja Jarmo Ketola on osallistunut toimintavuoden aikana Lapin ELY-keskuksen vetämään Lapin alueellisen jätehuolto-suunnitelman neuvottelukuntaan ja ohjausryhmään, joissa työstetään Lapin jätehuoltosuunnitelmaa vuoteen Ympäristöministeriön vierailu Syyskuussa saimme vieraita Ympäristöministeriöstä. Vierailun yhteydessä suoritettiin myös yhdistyksen toiminnan tarkastus. Siinä ympäristöjärjestöjen toiminta-avustuksen myöntäjälle kerrotaan yhdistyksen toiminnasta ja selvitetään, mihin saatua avustusta on käytetty. Vierailun yhteydessä tutustuimme Metsähallituksen uuteen toimitaloon Pilkkeeseen ja tiedekeskukseen. Samalla suunnittelimme roskaamisselvityksen käynnistämistä kesällä Teimme myös tehdasvierailun Lappsetille, missä tutustuimme leikkipaikkarakentamisen uusimpiin innovaatioihin ja yrityksen ympäristöohjelmaan. Ympäristöministeriötä edustivat lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, ylitarkastaja Rainer Lahti ja kehittämispäällikkö Kimmo Takamaa. Tarkastukseen osallistuivat myös Lapin ELYkeskuksesta yksikön päällikkö Tiina Kämäräinen ja insinööri Jukka Alatervo.

6 Viestintä Pidä Lappi Siistinä ry:lle palkattiin heinäkuussa viestintäpäälliköksi FM Emmi Lahtinen vastamaan yhdistyksen viestinnästä, julkisuuskuvasta, sekä sidosryhmä- ja mediasuhteista. Hänen toimenkuvaan kuuluvat myös valistus- ja koulutustoiminnan suunnittelu, sekä jäsenasiat. Yhdistykselle tehtiin viestintästrategia ja suunnitelma, joissa määriteltiin painopistealueet ja toimenpiteet. Nettisivut saivat uuden ilmeen ja facebook toi uuden ulottuvuuden julkisuuskuvalle ja viestinnälle. Matkailun ympäristöopas Loppusyksystä aloitettiin matkailulle suunnatun ympäristöoppaan suunnittelu ja materiaalin kokoaminen. Oppaan tarkoituksena on auttaa Lapin matkailuyrityksiä ja matkailijoita toteuttamaan kestävää kehitystä ympäristön siisteydessä, jätteiden hyötykäytössä ja energian säästössä. Oppaan toteuttamiseen on saatu avustusta Lapin ELYkeskukselta ja se valmistuu keväällä Simon saariston jätepisteet Yhdistyksen ylläpidettävänä on ollut kuusi veneilijöille tarkoitettua jätehuoltopistettä Simon saaristossa. Pisteiden hoidosta on vastannut Seppo Kiiskinen Simoniemestä. Toimitilat Toiminnan kasvun ja henkilöstön lisäyksen vuoksi vanhat toimitilat Lainaankadulla kävivät ahtaaksi. Uudet toimitilat löytyivät Urheilukadulta ja muuttamaan päästiin syyskuun alussa. Yhdistyksen uusi osoite on Urheilukatu 4a6, Rovaniemi.

7 Hallitus ja hallinto Yhdistyksen hallitukseen ovat kuuluneet: Agrologi Jouni Filppa, puheenjohtaja Varatuomari Osmo Kurola, varapuheenjohtaja Toimitusjohtaja Osmo Aikio, Lapin jätehuolto kuntayhtymä Aluepäällikkö Matti Heikkilä, Molok Oy Yhteyspäällikkö Heikki Herrala, Lassila & Tikanoja Oyj Ympäristönsuojelusihteeri Pekka Jantunen, Sodankylän kunta Toiminnanjohtaja Anne Ollila, Paliskuntain yhdistys Hotelliyrittäjä Kirsti Ryytty-Tuominen, Lapland Hotel Luostotunturi Toimitusjohtaja Juha Torvinen, Napapiirin Residuum Oy Hallitus kokoontui kahdeksan kertaa, yksi kokous käytiin sähköpostikokouksena.. Yhdistyksen vuosikokous pidettiin Rovaniemellä. Tilintarkastajana on toiminut Arto Harju-Autti ja varatilintarkastajana Leila Auer. Yhdistyksen tiliasiat on hoitanut Tilitoimisto Katteexi Oy. Henkilöstö Yhdistyksen yleistoiminnan johtamisesta ja yhteistyökumppanisuhteista on vastannut toiminnanjohtaja Jarmo Ketola. Viestinnästä, julkisuuskuvasta, sekä sidosryhmä- ja mediasuhteista on vastannut viestintäpäällikkö, FM Emmi Lahtinen. Lisäksi Kehitysasioista ja yhteistyökumppanihankinnasta on vastannut kehitysjohtaja Rolf Karrento. Talkooleirien ja tapahtumien käytännön järjestelyistä ja työnjohtotehtävistä on vastannut erityisasiantuntija Markku Ylivaara. Aitamateriaali-projektin projektipäällikkönä välisen ajan toimi porotalousagrologi Jaana Hangasvaara. Matkailuautojen ja vaunujen jätehuoltoprojektin vetäjänä alkaen on toiminut Aimo Honkavuori Tietolappi Oy:stä. Projekti jatkuu kevääseen 2012 saakka.

8 Jäsenistö Yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden lopussa oli 512 jäsentä, joista ainaisjäseniä 50, kannatusyritysjäseniä 63, kuntia 12 ja yhdistyksiä 14. Lapin kunnista ainaisjäseniä ovat Salla ja Sodankylä. Talous Yhdistyksen toiminta rahoitettiin jäsenmaksujen lisäksi Ympäristöministeriön toimintaavustuksella ja ulkopuolisella varainhankinnalla. Yhdistys on neuvotellut yhteistyösopimukset yhdeksän yrityksen kanssa toimintansa rahoittamiseen. Kannatusyhdistys Pidä Lappi Siistinä Kannatusyhdistys ry:n toiminnan tarkoituksena on edistää Lapin puhtaan ja viihtyisän ympäristön säilymistä, sekä tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Pidä Lappi Siistinä ry:n toimintaa. Kannatusyhdistys on neuvotellut postikorttien myynnistä 14 Lapin matkailuyrityksessä Rovaniemen, Levin, Ylläksen, Saariselän, Sallatunturin, Suomun ja Pyhätunturin alueilla. Luuta-Nalle tuotteet Toiminnan rahoittamiseksi on suunniteltu Luuta-Nalle logolla varustettuja tuotteita. Tuotesarja on ollut toimintavuonna kehitysvaiheessa ja sen tehokas myynti alkaa keväällä Tuotesarjaan kuuluu vapaa-ajan asusteita, kuten t-paitoja, lippalakkeja, pipoja, vaellussukkia ja hihamerkkejä. Luuta-Nalle tuotteet myydään Kannatusyhdistyksen toimintana.

9 Yhteistyö Pidä Lappi Siistinä ry. on toiminut yhteistyössä Lapin kuntien, matkailuyritysten, Metsähallituksen, Paliskuntain yhdistyksen, Lapin ELY-keskuksen ja Ympäristöministeriön kanssa. Yhdistys esittää parhaimmat kiitokset niille yksityishenkilöille ja organisaatioille, jotka ovat raha-, tavara- ja palvelulahjoituksin, sekä työpanoksin tukeneet yhdistyksen toimintaa. Erityisesti yhdistys haluaa kiittää seuraavia yrityksiä ja yhteisöjä: Alko Oy AP Brodeeraus Kuusakoski Oy Lapin kylätoiminta Lapin ELY-keskus Lapland Hotels Lassila & Tikanoja Oyj Lähivakuutus Metsähallitus MTK Lapin piiri Molok Oy Paperinkeräys Oy Pidä Saaristo Siistinä ry Reddo Partners Oy Rovaniemen Ammattikorkeakoulu Sidoste Oy VR-Yhtymä Oyj Ympäristöministeriö Yhteistyöllä puhtaan ja viihtyisän Lapin ympäristön hyväksi!

Yleistä. Tammikuu. Helmikuu. Maaliskuu

Yleistä. Tammikuu. Helmikuu. Maaliskuu VUOSIKERTOMUS 2010 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry on ympäristöjärjestö, joka on toiminut puhtaamman ja viihtyisämmän ympäristön puolesta vuodesta 1987 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on luoda retkeilijöille

Lisätiedot

Yleistä. Painopistealueet

Yleistä. Painopistealueet VUOSIKERTOMUS 2013 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry on vuonna 1987 perustettu voittoa tavoittelematon ympäristöjärjestö, joka toimii Lapin puhtaamman ja viihtyisämmän ympäristön puolesta. Yhdistyksen tavoitteena

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Yleistä Pidä Lappi Siistinä ry on ympäristöjärjestö, joka on toiminut puhtaamman ja viihtyisämmän ympäristön puolesta vuodesta 1987 lähtien. Yhdistyksen tavoitteena on luoda retkeilijöille

Lisätiedot

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7

Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 PROJEKTIKATSAUS 2011 1 2 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä 5 KEHITTÄMISPALVELUT 7 Elinkeinopalvelut projektiluettelo 7 Eiscat 9 Ennakoinnista kilpailukykyä Lapin matkailulle 11 Finnish Lapland Film Commission

Lisätiedot

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI

KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI KÄYTÖSTÄ POISTETTUJEN AITAMATERIAALIEN KERÄÄMINEN MAASTOSTA PILOTTIHANKE LOPPURAPORTTI 2 Sisältö 1. HANKKEEN TOTEUTTAJAN NIMI... 3 2. HANKKEEN NIMI JA HANKETUNNUS... 3 3. YHTEENVETO HANKKEESTA... 3 4.

Lisätiedot

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti

Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2. Loppuraportti Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 Hankenumero 11445 Loppuraportti Seinäjoen Matkailuyrittäjät ry Sanna Jyllilä www.seinajokimatkailu.com 1 YHTEENVETO HANKKEESTA Peräseinäjoen kylämatkailuhanke 2 on jatkoa

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki

LOPPURAPORTTI. Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012. Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry / Taidekeskus Kettuki Iittalan kulttuuritalo -hanke 1.3.2011 31.12.2012 LOPPURAPORTTI 1. Hankkeen toteuttajan nimi Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry. 2.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010

TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 TOIMINTAKERTOMUS JA VUOSIRAPORTTI 2010 Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin 1. YLEISTÄ Oulujärvi LEADER ry on yhdistys, joka aktivoi ja tukee maaseudun asukkaita

Lisätiedot

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen

Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen monisteita 4/2002 Vihreä Hotelli ympäristöä ajatellen Saara Juopperi SISÄLLYS ESIPUHE 1. JOHDANTO... 3 2. TAVOITE... 3 3. LÄHTÖKOHDAT... 4 3.1. YSMEK-HANKKEET JA

Lisätiedot

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007

Kyyjärven Mediamyllärit ry. TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 Kyyjärven Mediamyllärit ry TOIMINTAKERTOMUS vuodelta 2007 1 Sisällysluettelo 1. Puheenjohtajan katsaus 2 2. Hallitus ja tilintarkastajat 4 3. Yhdistyksen kokoukset 4 4. Jäsenet ja jäsenhankinta 5 5. Henkilöstö

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI METSÄKULTTUURIHANKE 1.06.2003-31.3.2006

LOPPURAPORTTI METSÄKULTTUURIHANKE 1.06.2003-31.3.2006 LOPPURAPORTTI METSÄKULTTUURIHANKE 1.06.2003-31.3.2006 Sisällysluettelo 1. Hankeen tavoitteet 2. Hankeen lähtökohdat 2.1. Luston kehittäminen 2.2. Metsäkulttuuritapahtumat 3. Hankkeen hallinto, talous ja

Lisätiedot

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013

MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009. Suomen maaseutuverkosto 2013 2014 MAASEUTUVERKOSTON VUOSIKERTOMUS 2013 2009 Suomen maaseutuverkosto 2013 Sisällysluettelo 1. AVAINTIETOJA 2013... 2 2. KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. HALLINTO JA ORGANISAATIO... 4 3.1. Maaseutuverkoston

Lisätiedot

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä

Toimintakertomus. 21.4.2009 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä. 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä HANKO INKOO KARJAA KARJALOHJA KARKKILA LOHJA NUMMI-PUSULA POHJA SAMMATTI SIUNTIO TAMMISAARI Toimintakertomus 2008 Ako Länsi-Uusimaan ohjausryhmä 31.3.2009 Ako Länsi-Uusimaan Toimintaryhmä SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013 1

Vuosikertomus 2013 1 Vuosikertomus 2013 1 Sisällysluettelo VUOSIKERTOMUS 2013 1 Sisällysluettelo 2 Ekokumppanit vuonna 2013 3 Viestintä ja mediasuhteet 4 Vastuullinen toiminta 5 Henkilöstö 7 Neuvontapalvelut 8 Kuntien energiatehokkuustyö

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2010 Matti Rauhaniemi: Joskus voi sanoa ei maistu nyt, rautalanka (kuva Pekka Elomaa) YLEISTÄ Vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten

Lisätiedot

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014

PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 PIDÄ SAARISTO SIISTINÄ RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2014 Pidä Saaristo Siistinä ry on valtakunnallinen vuonna 1969 perustettu veneilijöiden ja vesilläliikkujien ympäristöjärjestö. Yhdistys toimii

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 - 1 - TOIMINTAKERTOMUS 2013-1 - - 2 - HISTORIA Pieksämäen Seudun Liikunta ry:n perustava kokous on pidetty 27.1.1998 ja perustamiskirja on päivätty 16.2.1998. Yhdistys toimii Pieksämäen seudulla jäsenseurojensa

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2009

KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry KETTUKI TOIMINTAKERTOMUS 2009 Kenneth Rasmussen: Nimetön (linoleumi) 1 YLEISTÄ Vuonna 2002 perustettu Kehitysvammaisten taiteilijoiden tuki ry ylläpitää Hämeenlinnassa

Lisätiedot

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010

Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintakertomus 2010 Seutulautakunta 14.4.2011 2 3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAVUOSI 2010 Johdanto... 5 Kehittämiskeskuksen henkilöstö... 6 HALLINTO... 7 Seutulautakunta...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö Toimintakertomus 2011 ETELÄ-KARJALAN VIRKISTYSALUESÄÄTIÖ TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2011 YLEISTÄ Virkistysaluesäätiön säädekirja on allekirjoitettu tammikuussa 1990, joten

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTAKERTOMUS 2013 TOIMINTAKERTOMUS 2013 TAUSTAA Maaseudun kehittämisyhdistys SILMU ry on perustettu 9.1.2007 toteuttamaan ja hallinnoimaan laajalla yhteistyöllä koottua SILMU ry:n Maaseudun Leader- kehittämisohjelmaa 2007

Lisätiedot

SOPIMALLA PALVELUITA

SOPIMALLA PALVELUITA SOPIMALLA PALVELUITA Käytännön ratkaisuja 1 LUKIJALLE Keskitettyä ja tehokasta... Maaseudun palvelut ovat vaarassa. Keskustelu on jo vuosia vellonut suuren ja tehokkaan ympärillä. Suurten yksiköiden tarve

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry.

SUOMEN METSÄSTYSMUSEO. Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. SUOMEN METSÄSTYSMUSEO Suomen Metsästysmuseo - Finlands Jaktmuseum ry. TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 Suomen Metsästysmuseo 2009 2 Museonjohtajan vuosikatsaus 5 SUOMEN METSÄSTYSMUSEON

Lisätiedot

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012

KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 KAARINAN KEHITYS OY TOIMINTAKERTOMUS 2012 2 (9) Kaarinan Kehitys Oy on vuonna 1992 perustettu, vuonna 2004 varsinaisen toimintansa aloittanut Kaarinan kaupungin, Kaarinan Yrittäjät ry:n ja Piikkiön Yrittäjät

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11.

Sisällysluettelo. 2. Katse eteenpäin 3. Vastuullinen toiminta. 3. Henkilöstö 4. Palvelut. 5. Hankkeet.. 7. Kokoustila.. 11. Vuosikertomus 2011 2 Sisällysluettelo. 2 Katse eteenpäin 3 Vastuullinen toiminta. 3 Henkilöstö 4 Palvelut. 5 Hankkeet.. 7 Kokoustila.. 11 Tapahtumat 11 Medianäkyvyys.. 12 Vuosi 2011.. 13 Tase.14 Tuloslaskelma

Lisätiedot

Toimintakertomus vuodesta 2010

Toimintakertomus vuodesta 2010 Toimintakertomus vuodesta 2010 Imetyksen tuki ry:n tehtävä on yksilöllisen imetyksen tukeminen tarjoamalla laadukasta vertaistukea ja edistämällä imetysmyönteisiä asenteita yhteiskunnassa. Yhdistyksen

Lisätiedot

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3

1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 Vuosikertomus 2009 SISÄLLYS sivu 1. JOHDANTO 3 2. KRIISITYÖ 3 2.1 Yleistä 3 2.2 Ryhmätoiminta 4 2.3 Koulutus- ja asiantuntijatehtävät 7 2.4 Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 8 2.5 Verkostoyhteistyö

Lisätiedot

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi

Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012. www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliitto TOIMINTAKERTOMUS 2012 www.aivovammaliitto.fi Aivovammaliiton visio 2014 Asiantunteva ja toimiva vammais- ja kansanterveysjärjestö Aivovammaliiton asiantuntevuus tarkoittaa monipuolista,

Lisätiedot

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki

Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Toimintakertomus 2011. Mielenterveysyhdistys HELMI ry. Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 Mielenterveysyhdistys HELMI ry Pasilan puistotie 7 / 00240 Helsinki Mielenterveysyhdistys HELMI ry Toimintakertomus 2011 sivu 2 Sisällys 1. HELMI ry:n

Lisätiedot